Designguide. Retningslinjer for direktoratets visuelle identitet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Designguide. Retningslinjer for direktoratets visuelle identitet"

Transkript

1 Designguide Retningslinjer for direktoratets visuelle identitet

2 Innhold Hovedlogo Pantone Svart/hvit Bruk Profilfarger Fargegraderinger Forløpninger Hovedtypografi Dokumenttypografi Sekundær/Systemfont Farget symbol Hvit symbol Animert symbol Layoutsystem Samarbeidspartnere Postale Informasjonsark Rapporter og veiledere Statlig program Powerpoint I januar 2010 skiftet vi navn fra Statens forurensningstilsyn til Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif). I den forbindelse har vi fått ny logo og endret den grafiske profilen. Designmanualen viser resultatet av en kreativ prosess mellom Saatchi & Saatchi og direktoratet. Den visuelle identiteten skal være med på å understreke vår strategi. Vi har særlig vektlagt å tydeliggjøre vokterrollen og visjonen vår om en forurensningsfri framtid. Den nye logoen symboliserer at vår jobb er å ta vare på miljøet på kloden vår. Et symbol med assosiasjoner til jordklode falt naturlig på plass i prosessen. Fargene er også en konsekvens av hva vi vil oppnå: Ren luft og ren klode. en kan også assosieres med et øye. Vi er voktere på miljøets vegne og ser framover mot et stadig bedre miljø. Designmanualen viser bruken på alle våre forskjellige elementer. Her ser du eksempler på alt fra brosjyrer og rapportforsider til brevarkene våre. Ved å bruke malene får vi et enhetlig uttrykk mot omverden. Det er mange variasjonsmuligheter, så det skal være mulig for alle å finne det de søker. Med det nye designet har vi også bevisst holdt oss til standardløsninger som passer de fleste datamaskiner og skal ikke trenge ekstra installasjoner av fonter eller andre spesialeffekter. Noen av malene har en brukerveiledning, den kan være lurt å følge for å få ønsket resultat. Svar på spørsmål og hjelp kan dere selvsagt få hos informasjonsseksjonen. Vi ønsker alle Klif ere lykke til i ny drakt og håper det nye designet blir noe dere kommer til å trives i. Hilsen Elisabeth Ørving kommunikasjonsdirektør 2

3 innhold LOGO Hovedlogo Pantone Svart/hvit Bruk en til Klima- og forurensningsdirektoratet består av et symbol og et navnetrekk. Disse har fast plassering i forhold tilhverandre, men symbolet kan i enkelte tilfeller også brukes fritt. Symbolet representerer jordkloden og direktoratets rolle som vokter av klima og forurensning. 3

4 Hovedlogo VERSJON POSITIV VERSJON NEGATIV Hovedlogo Pantone Svart/hvit Bruk en til Klima- og forurensningsdirektoratet er satt sammen av et symbol og et navnetrekk. Symbolet sammen med navnetrekk utgjør direktoratets logo. Symbolet kan stå alene ved spesielle tilfeller, og utsnitt av symbol kan brukes som designelement (se eget avsnitt). en finnes både i norsk (bokmål og nynorsk) og engelsk versjon. en brukes i positiv og negativ versjon, for å oppnå god kontrast mellom bakgrunn og navnetrekk. 4

5 Pantone VERSJON POSITIV VERSJON NEGATIV Hovedlogo Pantone Svart/hvit Bruk ens pantoneversjon brukes i produksjonsmetoder som krever hele fargeflater som skilting, brodering og lignende. 5

6 logo Svart/hvit VERSJON POSITIV VERSJON NEGATIV Hovedlogo Pantone Svart/hvit Bruk Denne versjonen brukes til trykksaker eller produksjonsmetoder som bare tillater en farge, for eksempel på skilt, faksark eller som stempel. Klima- og forurensningsdirektoratet bruker også denne versjonen på brevark. 6

7 Bruk eksempel A eksempel C Hovedlogo Pantone Svart/hvit Bruk A: Ved normal bruk av logo kreves det en minimusavstand med friarial for å skape best mulig lesbarhet. B: Eksempel på hvordan logo plasseres på flater. C: Minste anbefalte størrelse. 0.5X 0.5X eksempel B 1X 1X 0.5X 0.5X 7,5mm 0.5X 1X 0.5X 1X 0.5X 0.5X 7

8 Innhold Profilfarger Fargegraderinger Forløpninger Klima- og forurensningsdirektoratets farger er definert i forhold til bruk: trykk, skjerm og spesialproduksjon. Du finner fargekoder i henhold til hver farge. Direktoratets fargepalett har utspring fra fargene i symbolet. Disse representerer klima og natur. I tillegg kan du finne tre signalfarger som brukes for å skape fokus, for eksempel på et ord, en graf eller et objekt. Disse kodene er veiledende og må tilpasses i henhold til produksjonsmetode og fremstilling. PANTONE: PMS 355 8

9 Profil hovedfarger Profilfarger Fargegraderinger Forløpninger Hovedfarger: Brukes som tittefelt, bakgrunner og gjennomgående farge i diverse materiell. Signalfarger: Brukes i små mengder for å understreke eller utheve ønsket budskap. For eksempel publikasjonsdata, bullets, piler eller som en del av en illustrasjon. Disse fargene skal aldri være bærende i en trykksak. PANTONE: PMS 2708 CMYK: C26 M10 Y0 K0 RGB: R203 G216 B237 NCS: 1030-R80B PANTONE: PMS 284 CMYK: C55 M19 Y0 K0 RGB: R140 G177 B218 NCS: 1550-R80B PANTONE: PMS 2727 CMYK: C71 M42 Y0 K0 RGB: R99 G132 B189 NCS: 2060-R80B PANTONE: PMS 293 CMYK: C100 M57 Y0 K2 RGB: R0 G96 B165 NCS: 3560-R80B PANTONE: PMS 282 CMYK: C100 M68 Y0 K54 RGB: R27 G52 B91 NCS: 7020-R80B PANTONE: PMS 7479 CMYK: C55 M0 Y50 K0 RGB: R150 G192 B150 NCS: 0565-G10Y PANTONE: PMS 355 CMYK: C94 M0 Y100 K0 RGB: R53 G148 B63 NCS: 2075-G20Y PANTONE: PMS 349 CMYK: C100 M0 Y91 K42 RGB: R21 G102 B57 NCS: 3560-G singnalfarger PANTONE: PMS 144 CMYK: C0 M48 Y100 K0 RGB: R243 G153 B0 NCS: 0585-Y30R RAL: 2007 PANTONE: MAGENTA CMYK: C0 M100 Y0 K0 RGB: R193 G0 B118 NCS: 1070-R20B RAL: 4010 PANTONE: PMS 368 CMYK: C0 M48 Y100 K0 RGB: R131 G184 B25 NCS: 1075-G40Y RAL:

10 Fargegraderinger Eksempel Profilfarger Fargegraderinger Forløpninger Av profilfargene til Klima- og forurensningsdirektoratet er det tillatt å lage graderinger av PMS 2708 og PMS 355. Obs. Dette gjelder også for CMYK og RGB versjonen. De resterende profilfargene må fremstå som hele farger og er ikke lov til å gradere. PMS % 80% 60% 40% 20% PMS % 80% 60% 40% 20% 10

11 Forløpninger Forløpninger Eksempel Profilfarger Fargegraderinger Forløpninger Forløpninger brukes hovedsakelig på skjermmedier som websider og powerpoint. Forløpningene er definert med fargekode på start- og endepunkt. #e4e8f4 R228 G232 B243 R248 G247 B251 #f7f7fb #afc2ac R176 G194 B171 #e4e8f4 #f7f7fb #afc2ac #f7f7fb #e4e8f4 #afc2ac mørk lys mørk R243 G247 B240 #f3f7ef #f3f7ef #f3f7ef #2b2f41 R42 G47 B64 #2b2f41 #2b2f41 lys R161 G161 B176 #a1a1b1 #a1a1b1 #a1a1b1 mørk #e2e3e4 R225 G226 B228 #e2e3e4 #e2e3e4 R248 G249 B228 #f8f8f8 #f8f8f8 #f8f8f8 lys 11

12 Innhold Hovedtypografi Dokumenttypografi Sekundær/Systemfont Stainless og Variable er direktoratets hovedtypografi. Disse er bærende i all kommunikasjon. I tillegg kommer Garamond som brukes i brødtekst i trykksaker. For eleketroniske dokumenter og i Microsoft Office brukes Arial og Times New Roman. 12

13 Hovedtypografi Stainless Hovedtypografi Dokumenttypografi Sekundær/Systemfont Stainless er en av profilfontene til Klima- og forurensningsdirektoratet. Den fremstår som solid, tydelig og moderne og finnes i vektene, light, regular, bold og black. Fonten skal hovedsakelig brukes til trykksaker. Eksempler på bruksområder: informasjonsbrosjyrer, årsmeldinger, annonser, skilting og postale trykksaker, Denne fonten er ikke en standard systemfont, det vil si at det må kjøpes lisens til den enkelte bruker. Forurensningsfri framtid Stainless light Stainless regular Stainless bold Stainless black 13

14 Hovedtypografi Variable Hovedtypografi Dokumenttypografi Sekundær/Systemfont Variable skal hovedsakelig brukes som overskrift til trykksaker og finnes i vektene, light, regular, bold og black. Eksempler på bruksområder: informasjonsbrosjyrer, årsmeldinger, annonser og skilting. Denne fonten er ikke en standard systemfont, det vil si at det må kjøpes lisens til den enkelte bruker. Forurensningsfri framtid Variable light Variable regular Variable bold Variable black 14

15 dokumenttypografi Garamond Hovedtypografi Dokumenttypografi Sekundær/Systemfont Garamond brukes som brødtekst og finnes i vektene, regular, italic, bold og bold italic. Bruksområder er informasjonsbrosjyrer. Denne fonten er ikke en standard systemfont det vil si at det må kjøpes lisens til den enkelte bruker. Forurensningsfri framtid Garamond regular Garamond italic Garamond bold Garamond bold italic 15

16 sekundær/systemfont Arial Hovedtypografi Dokumenttypografi Sekundær/Systemfont Arial er substituttfonten til Stainless og finnes i vektene, regular, italic, bold og bold italic. Arial brukes i definerte wordmaler som for eksempel infoark og i PPT-presentasjoner. Arial brukes til skjermbruk. Arial finnes på alle datamaskiner. Forurensningsfri framtid Arial regular Arial bold Arial italic Arial italic bold 16

17 typografi sekundær/systemfont TIMES NEW ROMAN Hovedtypografi Dokumenttypografi Sekundær/Systemfont Til internbruk har man valgt en font som finnes på alle datamaskiner. Times New Roman finnes i vektene, regular, italic, bold og bold italic. Eksempler på bruksområder: brev, møtedokumenter og dokumenter med større tekstmengde. Times New Roman er en standard systemfont på de fleste PC-er. Forurensningsfri framtid Times New Roman regular Times New Roman bold Times New Roman italic Times New Roman bold 17

18 Innhold Farget symbol Hvitt symbol Animert symbol Utsnitt av symbolet brukes som grafisk element og kan benyttes fritt i forbindelse med bakgrunner, bilder og generelle flater. 18

19 Farget Symbol Farget symbol Eksempel Farget symbol Hvitt symbol Animert symbol Utsnitt av symbolet i farger brukes som grafisk element. Det er fritt opp til bruker hvilket utsnitt som benyttes og mot hvilken bakgrunn. Anbefalt utsnitt av symbol er mindre enn 50 prosent. Elementet kan brukes både heldekkende og med gjennomsiktighet (multiply). 19

20 HvitT Symbol HvitT Symbol Eksempel Farget symbol HvitT symbol Animert symbol Hvitt utsnitt av symbolet brukes som grafisk element. Det er fritt opp til bruker hvilket utsnitt som benyttes og mot hvilken bakgrunn. Anbefalt utsnitt av symbol er mindre enn 50 prosent. Elementet er anbefalt brukt i 100 prosent opasitet, men kan tones ned ved behov. 20

21 Animert Symbol Animert Symbol OVERSKRIFT Farget symbol Hvitt symbol Animert symbol Animert symbol kan brukes som sponsorplakat, sign-off på reklamefilm, åpning av presentasjoner og på webbannere. Animert symbol kan også brukes sammen med logosignatur. 21

22 Innhold foto manér Direktoratets profilbilder skal være realistiske, direkte, relevante og med en visuell egenverdi. Direktoratet har delt foto manéren inn i fire kategorier; klima, forurensning, mennesker og fauna. Profilbildene skal være tematiske og ikke referere direkte til konkrete situasjoner. Disse kategoriseres som redaksjonelle bilder. Fauna Mennesker Klima Forurensning 22

23 Innhold Layoutsystem Samarbeidspartnere Postale Informasjonsark Rapporter og veiledere Statlig program Powerpoint Direktoratet har en stor variasjon av rapporter, publikasjoner, program og presentasjoner. Disse følger samme malverk. Malene er viktig for at funksjonen og helheten blir ivaretatt. Malene har en mulighet for for variasjon innenfor definerte rammer. 23

24 layoutsystem eksempel Layoutsystem Samarbeidspartnere Postale Informasjonsark Rapporter og veiledere Statlig program Powerpoint Layoutsystemet er en av de viktigste identitetsbærene for direktoratets visuelle profil. Layoutsystemet tar utgangspunkt i en forskjøvet kommunikasjonsflate slik at luft skapes i toppen og til høyre. Bilder og fargefelt i kommunikasjonsflaten skal være utfallende i venstre marg, det vil si gå helt ut till formatkanten (noen avvik i interne produkter for eksempel word). Det skal alltid være et hvitt felt oppe, hvor logoen plasseres, og til høyre. Se eksempler ovenfor. Flaten kan variere, men oppfattes lik proportsjonalt mer luft i toppen og mindre luft i høyrekant. Bruk av bilder, fargede sider og tekst i dynamiske komposisjoner. Hele fargepaletten kan brukes. Dette er en støttetittel Tittel Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. phasellus magna enim, vehicula eget, tincidunt a, pellentesque in, risus. s ed sed tortor. donec sit amet tortor. n unc quam nisi, eleifend id, lobortis vitae, vulputate quis, ligula. mauris euismod auctor leo. s ed tristique eros. a enean egestas commodo urna. proin ac odio sit amet tortor dapibus volutpat. Lorem ipsum dolor sit amet, Lorem ipsum do Lor sit amet? consectetuer adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Phasellus magna enim, vehicula Phasellus magna enim, vehicula eget, tincidunt a, pellentesque in, risus. Sed sed tortor. eget, tincidunt a, pellentesque in, risus. Sed sed tortor. Donec sit amet tortor. Nunc quam nisi, eleifend id, lobortis vitae. Aenean egestas commodo urna. Proin ac odio sit amet tortor dapibus volutpat. Vivamus bibendum est sed leo. Integer auctor tellus ac augue. Mauris enim. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Phasellus magna enim, vehicula eget, tincidunt a, pellentesque in, risus. Sed sed tortor. Lorem ipsum do Lor sit amet, consectetuer adipiscing e Lit? Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Phasellus magna enim, vehicula eget, tincidunt a, pellentesque in, risus. Sed sed tortor: Lorem Ipsum Dolor Sit/amet Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Phasellus magna enim, vehicula eget, tincidunt a, pellentesque in, risus. Sed sed tortor. 1) Lorem Ipsum dolor sit amet, Lorem ipsum do Lor sit amet consectetuer adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Phasellus magna enim, vehicula eget, 2) Lorem ipsum Dolor sit amet, tincidunt a, pellentesque in, risus. Sed sed tortor. Donec sit amet tortor. Nunc quam nisi, eleifend consectetuer adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Phasellus magna enim, vehicula Phasellus magna enim, vehicula id, lobortis vitae, vulputate quis, ligula. Mauris euismod auctor leo. Sed tristique eros. Aenean eget, tincidunt a, pellentesque eget, tincidunt a, pellentesque in, risus. Sed sed tortor. Donec sit amet tortor. egestas commodo urna. Proin ac odio sit amet tortor dapibus volutpat. Vivamus bibendum est in, risus. Sed sed tortor. 3) Lorem ipsum Dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. sed leo. Integer auctor tellus ac augue. Mauris enim. Vestibulum eget lorem. Phasellus egestas Nunc quam nisi, eleifend id, lobortis vitae, vulputate quis, ligula. Mauris euismod auctor leo. Phasellus magna enim, vehicula quam eu elit. Aliquam rutrum. Morbi a quam sit amet justo consequat nonummy. Mauris dolor eget, tincidunt a, pellentesque diam, sagittis sed, tempus porta, aliquet ut, felis.lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer Sed tristique eros. Aenean egestas commodo urna. in, risus. Sed sed tortor. adipiscing elit. Phasellus magna enim, vehicula eget, tincidunt a, pellentesque in, risus. Sed sed tortor. Donec sit amet tortor. Nunc quam nisi, eleifend id, lobortis vitae, vulputate quis, ligula. Mauris euismod auctor leo. Sed tristique eros. Aenean egestas commodo urna. Proin ac odio 2 3 Se også på rollup, bannere og annet for tolkning av layoutsystemet. 24

25 samarbeidspartnere Eksempel A Eksempel B Layoutsystem Samarbeidspartnere Postale Informasjonsark Rapporter og veiledere Statlig program Powerpoint Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: Telefaks: E-post: Om Klima- og forurensningsdirektoratet Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) er fra 2010 det nye navnet på Statens forurensningstilsyn. Vi er et direktorat under Miljøverndepartementet med 325 ansatte på Helsfyr i Oslo. Direktoratet arbeider for en forurensningsfri framtid. Vi iverksetter forurensningspolitikken og er veiviser, vokter og forvalter for et bedre miljø. Våre hovedoppgaver er å: redusere klimagassutslippene redusere spredning av helse- og miljøfarlige stoffer oppnå en helhetlig og økosystembasert havog vannforvaltning øke gjenvinningen og redusere utslippene fra avfall redusere skadevirkningene av luftforurensning og støy Klima- og forurensningsdirektoratet har definert fast plassering av logo på publikasjoner hvor det er behov for ekstra avsender/logo fra eksterne samarbeidspartnere eller annet. A: Klima- og forurensningsdirektoratets logo plasseres i topp til venstre. En eller flere samarbeidspartnere/ oppdragstakere plasserer logo nederst (se eksempel). Materiellet skal følge Klima- og forurensningsdirektoratets visuelle identitet. B: Publikasjoner i Statlig program for forurensningsovervåking bruker plasseringen som vist i eksempel. Klimaog forurensningsdirektoratets logo på topp, samarbeidspartner/oppdragstaker nederst. Klima- og forurensningsdirektoratet Tittel TA xxxx/xxxx Dette er en støttetittel Dette er en stikktittel Tittel Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: Telefaks: E-post: Om Klima- og forurensningsdirektoratet Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) er fra 2010 det nye navnet på Statens forurensningstilsyn. Vi er et direktorat under Miljøverndepartementet med 325 ansatte på Helsfyr i Oslo. Direktoratet arbeider for en forurensningsfri framtid. Vi iverksetter forurensningspolitikken og er veiviser, vokter og forvalter for et bedre miljø. Våre hovedoppgaver er å: redusere klimagassutslippene redusere spredning av helse- og miljøfarlige stoffer oppnå en helhetlig og økosystembasert havog vannforvaltning øke gjenvinningen og redusere utslippene fra avfall redusere skadevirkningene av luftforurensning og støy TA-xxxx/xxxx TA xxxx 20xx Klima- og forurensningsdirektoratet Tittel TA xxxx/xxxx Dette er en støttetittel Dette er en stikktittel Tittel Utført av / i samarbeid med (stryk det som ikke passer): TA xxxx 20xx TA-xxxx/xxxx Utført av / i samarbeid med (stryk det som ikke passer): 25

26 Postboks 8100 Dep, N-0032 Oslo DESIGNGUIDE Klima- og Forurensningsdirektoratet postale eksempel Layoutsystem Samarbeidspartnere Postale Informasjonsark Rapporter og veiledere Statlig program Powerpoint finnes i Adobe Indesign CS3 (til trykk) og Microsoft Office Word 2007 (intern bruk). Indesign-malene kan sendes til trykkeri for produksjon. 15mm 33,5mm 15mm 16mm 26

27 postale konvolutt C5 Layoutsystem Samarbeidspartnere Postale Informasjonsark Rapporter og veiledere Statlig program Powerpoint finnes i Adobe Indesign CS3 (til trykk) og Microsoft Office Word 2007 (intern bruk). Indesign-malene kan sendes til trykkeri for produksjon. 15mm 33,5mm 15mm Postboks 8100 Dep, N-0032 Oslo 16mm visitkort 4mm 4mm 5mm 5mm 13mm 19mm 35,5mm 4mm ALEXANDER BERG ANDERSEN Stilling, seksjon Telefon direkte: Mobiltelefon: E-post: Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: Telefaks: Internett: 4mm 4mm 4mm 27

28 Informasjon i butikk om mottak av kasserte produkter. Last ned plakaten fra DESIGNGUIDE Klima- og Forurensningsdirektoratet Informasjonsark Eksempel A Eksempel B Layoutsystem Samarbeidspartnere Postale Informasjonsark Rapporter og veiledere Statlig program Powerpoint A: Infoark brukes både eksternt og internt og kan også fungere som et faktaark. Grunnmal finnes i Microsoft Office Word Det er også inkludert en brukerveiledning for infoarkmalen i word. B: Invitasjonsmalen følger samme prinsipp som infoarket og brukes både eksternt og internt. Malen innholder en introduksjonsside og en programside. Grunnmal finnes i Word Office Når EE-produkter blir avfall Hvilke plikter har du som forhandler av EE-produkter? Forhandlere av elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter) har ansvar for å informere om at de tar imot kasserte EE-produkter og for å håndtere avfallet forsvarlig. Dette betyr at du som forhandler må kjenne til hva slags informasjon som er tilstrekkelig og hvordan kasserte EE-produkter skal tas imot og håndteres. Kasserte EE-produkter skal sorteres fra øvrig avfall og oppbevares slik at det ikke kan medføre forurensning eller skade på mennesker eller dyr. Forhandlere må sørge for at EE-avfallet oppbevares utilgjengelig slik at det ikke blir stjålet. Som forhandler skal du oppbevare de kasserte EE-produktene til de blir hentet av et returselskap, eller alternativt sørge for annen lovlig håndtering av avfallet. Plikt til å ta imot EE-avfall Hvis du forhandler EE-produkter skal du også ta EE-avfall i retur fra forbrukere gratis, selv om de ikke kjøper noe nytt. Fra næringsdrivende har du plikt til å ta imot avfallet gratis dersom det kjøpes tilsvarende mengde nye produkter. Returplikten gjelder alle typer kasserte EEprodukter som du selger, uavhengig av merke eller fabrikat. Det er ikke krav om at varen er kjøpt hos deg. Dersom du har sluttet å selge en produkttype gjelder likevel mottaksplikten i ett år etter at du sluttet å selge slike produkter. Plikt til å sørge for sortering, oppbevaring og videresending av EE-avfall Når du tar i mot kasserte EE-produkter skal disse håndteres slik at de ikke skades eller ødelegges. Hvis EE-produktet er skadet kan det vanskeliggjøre en miljøriktig behandling. Plikt til å informere Som forhandler har du også plikt til å informere publikum om mottaksplikten. Informasjonen skal være godt synlig gjennom oppslag i salgslokalene og finnes på alt trykket og elektronisk markedsføringsmateriell. Teksten skal være iøynefallende, lett lesbar og skille seg ut fra øvrig informasjon.informasjonsplakater til bruk i butikken kan lastes ned fra under EE-avfall. Småelektronikk som avfall En brukerundersøkelse gjennomført av Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) høsten 2007, viser at bare en tredjedel av småelektronikk som, mobiltelefoner, MP-3 spillere, leker, radio/ CD /DVD-spiller, elektroniske spill, elektrisk verktøy og sparepærer blir levert inn når det kasseres. Som forhandler er det derfor viktig at du informerer dine kunder om at disse mindre EEproduktene også skal leveres inn når de kasseres. Mal for informasjon Eksempler og maler for informasjonsmateriell til bruk i salgslokaler finner du på Klifs nettsider. Malen er et tilbud til forhandlere som hjelp til å oppfylle informasjonsplikten. Malen kan brukes som den er eller tilpasses virksomhetens grafiske design, legge på logo eller annet Fra avfallsforskriften: 1-4. Plikt til å ta imot EE-avfall Forhandler skal ta EE-avfall som er husholdningsavfall vederlagsfritt i retur i butikklokale eller på tilsvarende sted i umiddelbar nærhet av dette. Forhandler skal også ta imot EE-avfall som er næringsavfall vederlagsfritt ved nykjøp av tilsvarende mengde EE-produkter. Mottaksplikten er begrenset til tilsvarende produkter som forhandleren omsetter eller tidligere har omsatt, men er ikke begrenset til merke eller fabrikat. Med tilsvarende produkter menes produkter som tilhører samme produktspekter og har samme funksjon som de som selges på innleveringstidspunktet. Mottaksplikten gjelder uavhengig av salgsvolum eller salgsperiode, og i ett år etter at siste tilsvarende EE-produkt er solgt. Når EE-produkter omsettes og/eller leveres utenfor butikklokale, herunder ved postordresalg og netthandel, skal forhandler etablere et effektivt system for forsendelse og mottak av tilsvarende mengder EE-avfall. Forhandler skal ta i mot EE-avfallet vederlagsfritt, men kan ta seg betalt for kostnader direkte forbundet med forsendelse av EE-avfall. Prisen for forsendelse må ikke overstige det beløp forhandler krever ved forsendelse av tilsvarende mengde solgte EE-produkter Plikt til å sørge for sortering, oppbevaring og videresending av EE-avfall Forhandler skal sørge for at EE-avfall som er mottatt sorteres fra øvrig avfall og oppbevares på egnet sted. Oppbevaringen skal ikke innebære fare for forurensning eller skade på mennesker eller dyr. Muligheten for ombruk, gjenvinning og utsortering av komponenter i EE-avfallet skal ikke reduseres. Forhandler skal oppbevare mottatt EE-avfall til det blir hentet av godkjent returselskap. Dersom EE-avfallet ikke blir hentet, skal forhandler selv ta kontakt med et returselskap for å organisere hentingen. Returselskap kan kreve at forhandler transporterer EE-avfall for overlevering på egnet sted i rimelig avstand fra det sted der forhandler mottar avfallet Plikt til å informere Forhandler skal informere om at EE-avfall ikke skal kastes sammen med annet avfall og at det tas i mot vederlagsfritt. Det skal informeres gjennom oppslag i alle butikklokaler, fremvisnings- og utstillingslokaler, på midlertidige utsalgssteder og i alt salgs- og informasjonsmateriell som publiseres i tilknytning til salgsvirksomheten, både i elektroniske og papirbaserte medier. Teksten skal være iøynefallende, lett lesbar og skille seg ut fra øvrig informasjon. Returselskap for EE-avfall Les mer Renas, Elretur, Informasjon om miljøgifter i EE-produkter Eurovironment, Ragn-Sells Elektronikkgjenvinning, Informasjonsmateriell til nedlasting plakat_a.pdf og plakat_b.pdf Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: Telefaks: E-post: Internett: TITTEL Postboks 8100 Dep, N-0032 Oslo Undertittel Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Phasellus magna enim, vehicula eget, tincidunt a, pellentesque in, risus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Phasellus magna enim, vehicula eget, tincidunt a, pellentesque in, risus. Sed sed tortor. Donec sit amet tortor. Nunc quam nisi, eleifend id, lobortis vitae, vulputate quis, ligula. Mauris euismod auctor leo. Sed tristique eros. Aenean egestas commodo urna. Proin ac odio sit amet tortor dapibus volutpat. Vivamus bibendum est sed leo. Integer auctor tellus ac augue. Mauris enim. Vestibulum eget lorem. Phasellus egestas quam eu elit. Lorem ipsum dolor sit amet. Aliquam rutrum. Morbi a quam sit amet justo consequat nonummy. Mauris dolor diam, sagittis sed, tempus porta, aliquet ut, felis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Phasellus magna enim, vehicula eget, tincidunt a, pellentesque in, risus. Sed sed tortor. Donec sit amet tortor. Nunc quam nisi, eleifend id, lobortis vitae, vulputate quis, ligula. Mauris euismod auctor leo. Sed tristique eros. Aenean egestas commodo urna. 28

29 Rapporter og Veiledere Bakside Forside Layoutsystem Samarbeidspartnere Postale Informasjonsark Rapporter og veiledere Statlig program Powerpoint Rapport/veiledere utgis av Klima- og forurensningsdirektoratet. Grunnmalen er laget i Microsoft Office Word 2007 og består av forside, innmat og bakside. Det finnes flere forskjellige bildeforsider som velges etter ønske. for forside og bakside finnes i Adobe Indesign CS3 (til trykk). Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: Telefaks: E-post: Om Klima- og forurensningsdirektoratet Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) er fra 2010 det nye navnet på Statens forurensningstilsyn. Vi er et direktorat under Miljøverndepartementet med 325 ansatte på Helsfyr i Oslo. Direktoratet arbeider for en forurensningsfri framtid. Vi iverksetter forurensningspolitikken og er veiviser, vokter og forvalter for et bedre miljø. Våre hovedoppgaver er å: redusere klimagassutslippene redusere spredning av helse- og miljøfarlige stoffer oppnå en helhetlig og økosystembasert havog vannforvaltning øke gjenvinningen og redusere utslippene fra avfall redusere skadevirkningene av luftforurensning og støy Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: Telefaks: E-post: Om Klima- og forurensningsdirektoratet Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) er fra 2010 det nye navnet på Statens forurensningstilsyn. Vi er et direktorat under Miljøverndepartementet med 325 ansatte på Helsfyr i Oslo. Direktoratet arbeider for en forurensningsfri framtid. Vi iverksetter forurensningspolitikken og er veiviser, vokter og forvalter for et bedre miljø. Våre hovedoppgaver er å: redusere klimagassutslippene redusere spredning av helse- og miljøfarlige stoffer oppnå en helhetlig og økosystembasert havog vannforvaltning øke gjenvinningen og redusere utslippene fra avfall redusere skadevirkningene av luftforurensning og støy TA-xxxx/xxxx Klima- og forurensningsdirektoratet Tittel TA xxxx/xxxx Klima- og forurensningsdirektoratet Tittel TA xxxx/xxxx Dette er en støttetittel Dette er en stikktittel Tittel Dette er en støttetittel Dette er en stikktittel Tittel TA xxxx 20xx TA-xxxx/xxxx 29

30 Statlig Program Forside Bakside Layoutsystem Samarbeidspartnere Postale Informasjonsark Rapporter og veiledere Statlig program Powerpoint Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: Telefaks: E-post: Om Statlig program for forurensningsovervåking Statlig program for forurensningsovervåking omfatter overvåking av forurensningsforholdene i luft og nedbør, skog, vassdrag, fjorder og havområder. Overvåkingsprogrammet dekker langsiktige undersøkelser av: overgjødsling forsuring (sur nedbør) ozon (ved bakken og i stratosfæren) klimagasser miljøgifter finnes i Adobe Indesign CS3 (til trykk) og Microsoft Office Word 2007 (intern bruk). Det lages en forside til hver av de 11 overvåkningsprogrammene. Klima- og forurensningsdirektoratet Tittel TA xxxx/xxxx Statlig program for forurensningsovervåkning Rapportnr. xxxx/xxxx Tittel TA xxxx 20xx Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: Telefaks: E-post: Om Statlig program for forurensningsovervåking Statlig program for forurensningsovervåking omfatter overvåking av forurensningsforholdene i luft og nedbør, skog, vassdrag, fjorder og havområder. Overvåkingsprogrammet dekker langsiktige undersøkelser av: overgjødsling forsuring (sur nedbør) ozon (ved bakken og i stratosfæren) klimagasser miljøgifter Overvåkingsprogrammet skal gi informasjon om tilstanden og utviklingen av forurensningssituasjonen, og påvise eventuell uheldig utvikling på et tidlig tidspunkt. Programmet skal dekke myndighetenes informasjonsbehov om forurensningsforholdene, registrere virkningen av iverksatte tiltak for å redusere forurensningen, og danne grunnlag for vurdering av nye tiltak. Klima- og forurensnningsdirektoratet er ansvarlig for gjennomføringen av overvåkingsprogrammet. SPFO-rapport xxxx/xxxx TA-xxxx/xxxx Klima- og forurensningsdirektoratet Tittel TA xxxx/xxxx Statlig pro Rapportnr Titte Overvåkingsprogrammet skal gi informasjon om tilstanden og utviklingen av forurensningssituasjonen, og påvise eventuell uheldig utvikling på et tidlig tidspunkt. Programmet skal dekke myndighetenes informasjonsbehov om forurensningsforholdene, registrere virkningen av iverksatte tiltak for å redusere forurensningen, og danne grunnlag for vurdering av nye tiltak. Klima- og forurensnningsdirektoratet er ansvarlig for gjennomføringen av overvåkingsprogrammet. SPFO-rapport xxxx/xxxx TA-xxxx/xxxx Utført av / i samarbeid med (stryk det som ikke passer): 30

31 Powerpoint Forside Tekstside Layoutsystem Samarbeidspartnere Postale Informasjonsark Rapporter og veiledere Statlig program Powerpoint Powerpointmalene er kodet for Microsoft Office 2007 Powerpoint og eldre. Det finnes flere forskjellige forsider som velges etter ønske. Klikk for å legge til en tittel Klikk for å legge til en undertittel Klikk for å legge til en tittel Klikk for å legge til tekst Klikk for å legge til foredragsholder Klikk for å legge til en tittel Klikk for å legge til en undertittel Klikk for å legge til foredragsholder 31

32 Messevegg Roll-up på messevegg og roll-up Layoutsystem Samarbeidspartnere Postale Informasjonsark Rapporter og veiledere Statlig program Powerpoint Forurensningsfri framtid Veiviser, vokter og forvalter for et bedre miljø Forurensningsfri framtid Veiviser, vokter og forvalter for et bedre miljø Vi jobber med å: redusere klimagassutslippene redusere spredning av helseog miljøfarlige stoffer oppnå en helhetlig og økosystembasert hav- og vannforvaltning øke gjenvinningen og redusere utslippene av avfall redusere skadevirkningene av luftforurensning og støy 32

33 stillingsannonser Layoutsystem Samarbeidspartnere Postale Informasjonsark Rapporter og veiledere Statlig program Powerpoint på stillingsannonser M55 og M25 Klima- og forurensningsdirektoratet er det nye navnet på Statens forurensningstilsyn (SFT). Menneskeskapte utslipp av klimagasser er vår tids største miljøutfordring. Spredning av miljøgifter og andre farlige kjemikalier er en annen betydelig miljøtrussel. Vi har oppgaver innenfor disse prioriterte miljøutfordringene - og det nye navnet beskriver tydeligere vårt viktige samfunnsoppdrag. I tillegg har vi viktige oppgaver innenfor områdene hav- og vannforvaltning, avfall, luftkvalitet og støy. Jobb for en forurensningsfri framtid Vi er veiviser, vokter og forvalter for et bedre miljø og har blikket rettet mot en forurensningsfri framtid. Vi rekrutterer nå dyktige medarbeidere til stillinger på en meningsfull arbeidsplass. Du får faglige utfordringer, muligheter for individuell utvikling, et tverrfaglig miljø med høy kompetanse og ikke minst et godt arbeidsmiljø. Vi har 325 medarbeidere ved kollektivknutepunktet Helsfyr i Oslo. Leder til nyopprettet lokalmiljøseksjon Lokalmiljøseksjonen er direktoratets enhet for koordinering og styring av fylkesmannens miljøvernavdelinger på forurensningsområdet. Seksjonen skal også følge opp kommunenes arbeid på miljøområdet. Seksjonen har fagansvaret for områdene akvakultur, avløp og industribransjene som ligger hos fylkesmannen. Ref. nr 02/10 Oppfølging av kommunalt miljøvern Hovedansvarsområdet vil være å utvikle vårt arbeid med å følge opp miljøarbeidet i kommunene. Vi styrker innsatsen med en ny, fast stilling. Ref. nr 03/10 Helhetlige forvaltningsplaner for havområdene og oppfølging av vannforskriften Vi styrker arbeidet med helhetlige forvaltningsplaner for havområdene og tilsetter i to faste stillinger. I tillegg har vi ledig et årsvikariat hvor hovedoppgaven er oppfølging av vannforskriften. Ref. nr 04/10 Tilsyn med industri og kjemikalieimportører Vi utfører et risikobasert og offensivt tilsyn med landbasert industri og kjemikalieimportører. Innsatsen skal økes med en ny, fast stilling. Ref. nr 05/10 EUs kjemikalieregelverk REACH Vi prioriterer arbeidet med å forebygge skader fra helse- og miljøfarlige kjemikalier. Vi styrker innsatsen med to faste stillinger til arbeidet med EUs kjemikalieregelverk REACH. Ref. nr 06/10 Klimainformasjon For å styrke arbeidet med formidling av ulike klimautfordringer, søker vi etter en erfaren kommunikasjonsrådgiver eller journalist til fast stilling. Ref. nr 07/10 Samfunnsøkonomi Økt innsats på klimaområdet gjør at vi styrker miljøøkonomiseksjonen med en fast stilling. Seksjonen jobber etatsovergripende med rådgivning innen konsekvensvurderinger, tiltaksanalyser og virkemiddelvurderinger. Ref. nr 08/10 IT-drift En effektiv organisasjon krever tilgang til stabile IT-verktøy. I vår sentrale IT-seksjon skal vi tilsette en fast stilling til drift av ulike systemløsninger. Ref. nr 09/10 Utvikling av IT-system for Produktregisteret Produktregisteret, statens sentrale register for kjemiske stoffer og produkter som omsettes i Norge, er i ferd med å utvikle sitt IT-system. Vi tilsetter en IT-utvikler i fast stilling. Ref. nr 10/10 Utvikling og drift Klima- av Forurensningsdatabasen og forurensningsdirektoratet er det nye navnet på Statens forurensningstilsyn (SFT). Databasen mottar data Klimaendringene fra Altinn, viser data er den på største utfordringen verden står overfor, og vi får nå en tydeligere rolle på dette viktige området. og rapporterer data til I tillegg EU. Vi skal ansette vi fremdeles en systemforvalter jobbe med i utfordringene midlertidig rundt spredning av miljøgifter og andre farlige kjemikalier. stilling for to år. Hav- og vannforvaltning, avfall, luftkvalitet og støy er også fortsatt våre ansvarsområder. Ref. nr 11/10 Jobb for en forurensningsfri framtid Du kan lese mer om den enkelte stilling via fulltekstannonser på Vi rekrutterer nå dyktige medarbeidere til stillinger på en meningsfull arbeidsplass. Du får faglige utfordringer, muligheter for individuell utvikling, et tverrfaglig miljø med høy kompetanse og ikke minst et godt arbeidsmiljø. Vi har 325 medarbeidere ved kollektivknutepunktet Helsfyr i Oslo, og lyser nå ut 13 stillinger innen følgende områder: Lokalt miljøvern, Samfunnsøkonomi leder og medarbeider EUs kjemikalieregelverk Klimainformasjon Hav- og vannforvaltning IT Tilsyn Mer informasjon finner du på 33

34 Brosjyre på brosjyre. Layoutsystem Samarbeidspartnere Postale Informasjonsark Rapporter og veiledere Statlig program Powerpoint Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: Telefaks: E-post: TA-2612/2010 Produktregisteret i Klima- og forurensningsdirektoratet utvikler og drifter Produktinformasjonsbanken. Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) er fra 2010 det nye navnet på Statens forurensningstilsyn. Vi er et direktorat under Miljøverndepartementet med 325 ansatte på Helsfyr i Oslo. Direktoratet arbeider for en forurensningsfri framtid. Vi iverksetter forurensningspolitikken og er veiviser, vokter og forvalter for et bedre miljø. VÅRE HOVEDOPPGAVER ER Å: redusere klimagassutslippene redusere spredning av helse- og miljøfarlige stoffer oppnå en helhetlig og økosystembasert hav- og vannforvaltning øke gjenvinningen og redusere utslippene fra avfall redusere skadevirkningene av luftforurensning og støy Supernordic.com. Prod: 07 gruppen I PRODUKTINFORMASJONSBANKEN på finner du åpen informasjon om kjemiske produkter på ett sted. Ny design og nye søkemuligheter gjør at myndigheter, yrkesbrukere, skoler og forbrukere enkelt og raskt får tilgang på kjemikalieinformasjon. Ny og bedre - alt på ett sted KLIF_4SIDER_PIB_1504.indd KLIF_4SIDER_PIB_1504.indd Søk i Produktinformasjonsbanken På Produktinformasjonsbankens nettsted kan du søke etter: kjemiske produkter som finnes på markedet faremerking risikosetninger aktuelle bruksområder sikkerhetsdatablad Nettstedet gir muligheter for å sortere kjemikalier eller kjemiske produkter etter forskjellige kriterier. Søkeresultatene er oversiktlige og relevante. Ta nettstedet i bruk Mange virksomheter og etater bruker i dag Produktinformasjonsbanken. Blant annet bruker Giftinformasjonen nettstedet som oppslagsverk ved henvendelser om uhell med kjemiske produkter. Med et nytt og forbedret nettsted håper vi på enda flere brukere. Velkommen som bruker til nye KLIF_4SIDER_PIB_1504.indd

35 Eksempler Layoutsystem Samarbeidspartnere Postale Informasjonsark Rapporter og veiledere Statlig program Powerpoint på pinn, skilting og bilprofilering. 35

Overskrift linje 2 FOTO. Punkt 1 Punkt 2 Punkt 3. ved ønske om et mer utdypende budskap i form av maks 3 punkter. 00. 00. måned 200X By/sted evt.

Overskrift linje 2 FOTO. Punkt 1 Punkt 2 Punkt 3. ved ønske om et mer utdypende budskap i form av maks 3 punkter. 00. 00. måned 200X By/sted evt. Overskrift linje 2 Punkt 1 Punkt 2 Punkt 3 ved ønske om et mer utdypende budskap i form av maks 3 punkter. 00. 00. måned 200X By/sted evt. land B: 210 H: 105 MM X: 0 MM Y:155 MM Tekna Teknisk-naturvitenskapelig

Detaljer

KONTROLL AV DAGLIGVAREKJEDENES RUTINER FOR MOTTAK AV EE- AVFALL 2011 I BERGEN.

KONTROLL AV DAGLIGVAREKJEDENES RUTINER FOR MOTTAK AV EE- AVFALL 2011 I BERGEN. KONTROLL AV DAGLIGVAREKJEDENES RUTINER FOR MOTTAK AV EE- AVFALL I BERGEN. Undersøkelse er gjort av Dina Nærum Målsnes ( år) på arbeidsuke hos Naturvernforbundet Hordaland okt... INTENSJON. METODE. BUTIKKUTVALG

Detaljer

Midnattsolveien. Profilhåndbok. Rettningslinjer for Midnattsolveien

Midnattsolveien. Profilhåndbok. Rettningslinjer for Midnattsolveien Profilhåndbok Rettningslinjer for Side 1 Innholdsfortegnelse Side 2: Introduksjon side 3-6: LOGO -Beskrivelse av logo -presentasjon av logo -Fargeregler/Fargekoder -Feil bruk av logo side 7: Typografi

Detaljer

Forprosjektrapport. Prosjektets tittel Gruppe nr. Navn på gruppemedlemmene

Forprosjektrapport. Prosjektets tittel Gruppe nr. Navn på gruppemedlemmene Forprosjektrapport Prosjektets tittel Gruppe nr Navn på gruppemedlemmene 23. oktober 2013 Prosjektgruppen Kort beskrivelse av dere selv: Faglig bakgrunn, interesser etc. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer

Detaljer

Logo: Distriktssenterets designprofil. Logoen er i gult, grønt og orange, og kan brukes på følgende måter: Til bruk over bilde:

Logo: Distriktssenterets designprofil. Logoen er i gult, grønt og orange, og kan brukes på følgende måter: Til bruk over bilde: Logo: Logoen er i gult, grønt og orange, og kan brukes på følgende måter: Til bruk over bilde: Farger: Farvene er delt opp i en primærpalett som inneholder logoens farger og er de bærende fargene for profilen.

Detaljer

Tittel på presentasjonen kommer her og kan gå over to linjer

Tittel på presentasjonen kommer her og kan gå over to linjer Tittel på presentasjonen kommer her og kan gå over to linjer -Ein tydeleg medspelar Navn på foredragsholder og dato Nulla a turpis non nulla conse Duis a urna et erat accumsan fermentum Nulla ac lectus

Detaljer

Logo. Farger. Fonter. Designelement. Bilder. Implementering

Logo. Farger. Fonter. Designelement. Bilder. Implementering 1 Versjon 1.0 Logo 3 Farger 9 Fonter 11 Designelement Bilder Implementering 15 18 21 2 Næringssektorene i Norge har sin egen felles grafiske signatur. Denne signaturen er hovedelementet i den nye grafiske

Detaljer

Designmanual. En introduksjon til SVs visuelle identitet. sv.no

Designmanual. En introduksjon til SVs visuelle identitet. sv.no Designmanual En introduksjon til SVs visuelle identitet sv.no 1. Logo og verktøy Logo Logoavstander Logovarianter Logo i bruk Fargepalett Typografi Identitetselement Ikoner Papir 2. Fotografi 3. Identitet

Detaljer

Profilhåndbok. NRK P13 Profilhåndbok 2014 - Sist endret: 04.09.14

Profilhåndbok. NRK P13 Profilhåndbok 2014 - Sist endret: 04.09.14 Profilhåndbok Logo Oppbygging Logoen er tilpasset NRK sin eksisterende radioidentitet. Tallet 13 er tilpasset eksisterende parametre for tall og sirkelelement. Logo Positiv og negativ versjon Logoen har

Detaljer

Studie av hummer og kanari

Studie av hummer og kanari Studie av hummer og kanari Hovedoppgave Espen Askeladd Institutt for data- og elektroteknikk Universitet i Stavanger Juni 2009 Forord Jeg vil takke... Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing

Detaljer

Innhold: Skrift og typografi... 21-24. Bakgrunn & Verdigrunnlag... 4. Markedsundersøkelse... 5. Eksempler... 25. Visittkort & brevark...

Innhold: Skrift og typografi... 21-24. Bakgrunn & Verdigrunnlag... 4. Markedsundersøkelse... 5. Eksempler... 25. Visittkort & brevark... Visuell profil for: Innhold: Bakgrunn & Verdigrunnlag... 4 Markedsundersøkelse... 5 Hva skal profilen kommunisere... 6 Logoer.... 7-11 Designelementer... 12-13 Farger og fargepalett... 15-17 Farger, teknisk...

Detaljer

KongsvingerRegionen. Profilmanual

KongsvingerRegionen. Profilmanual KongsvingerRegionen Profilmanual Innhold Grønn drivkraft... 04 Logo... 05 Typografi... 07 Farger... 10 Elementer... 12 Symboler... 14 Fotografi... 16 Annonse design... 18 Powerpoint mal... 20 Visuell profil

Detaljer

DESIGNMANUAL HØGSKOLEN I ØSTFOLD Versjon 0.0.1

DESIGNMANUAL HØGSKOLEN I ØSTFOLD Versjon 0.0.1 DESIGNMANUAL HØGSKOLEN I ØSTFOLD Versjon 0.0.1 ABC 3. TYPOGRAFI 3.1. Primærfontsnitt Source Sans Pro 24 3.2. Tilgjengelighet 26 3.3. Installering av fontsnittet 26 3.4. Sekundærfontsnitt - Arial 27 24

Detaljer

Avis - Enkelte aviser klarer ikke å få fargen i hovelogo til å stemme på trykk. Det er derfor laget en alternativ versjon.

Avis - Enkelte aviser klarer ikke å få fargen i hovelogo til å stemme på trykk. Det er derfor laget en alternativ versjon. PROFILMANUAL LOGO Hovedlogo - Denne versjonen skal alltid benyttes, med mindre noen av alternativene på denne siden er å foretrekke på flaten logoen skal benyttes. Logo alternativer - Disse kan benyttes

Detaljer

BODØ 2016 PROFILMANUAL

BODØ 2016 PROFILMANUAL 1 BODØ 2016 PROFILMANUAL RIKTIG SPOR - DESEMBER 2014 2 Hovedlogo Bodø 2016s hovedlogo er en stående variant med forløpning. Denne er generell og omfavner alle årstidene i Bodø2016s profil. Det finnes også

Detaljer

MUNCH 150 DESIGNMANUAL

MUNCH 150 DESIGNMANUAL Index 1.0 LOGO 2.0 TYPOGRAFI 3.0 FARGER 4.0 SIGNALBILDE 5.0 PLASSERING AV LOGO 6.0 MODULANNONSE Logo 1.0 Logo Sort Hovedlogo Sort Symbol: Process: C:0 M:0 Y:0 K:0 Background: Process: C:0 M:0 Y:0 K:100

Detaljer

Beskrivelse av profil og retningslinjer for bruk. Fargepaletter, fargebruk og typografi. Inspirasjon og profilmateriell.

Beskrivelse av profil og retningslinjer for bruk. Fargepaletter, fargebruk og typografi. Inspirasjon og profilmateriell. Beskrivelse av profil og retningslinjer for bruk Fargepaletter, fargebruk og typografi Inspirasjon og profilmateriell Mal annonser Mal invitasjon, meny, nyhetsbrev og dokumentmappe Dette er en profilhåndbok

Detaljer

GRAFISK PROFIL. Bibelskolen i Tromsø

GRAFISK PROFIL. Bibelskolen i Tromsø GRAISK PROIL info Designhandbok utført av Karl Erik Granberg, som også har forestått profilutviklingen, Våren 2009. Versjon 1.0 (Mai 2009) Opplag 100 stk Trykket hos Medieverket, Haugesund. Papir: Munken

Detaljer

PROFILHÅNDBOK / 2015 1

PROFILHÅNDBOK / 2015 1 PROFILHÅNDBOK / 2015 1 INNHOLD Innledning 1 GRAFISKE VERKTØY Logoer Hovedlogo 4 Sekundærlogo 6 Grafiske element 8 Minimumsstørrelse logo 10 Proposjoner og forbud 10 Font Typografi 12 Digitale fonter 12

Detaljer

PROFILHÅNDBOK ST. OLAVS HOSPITAL Versjon 1.0. Forord. Logo og symbol. Farger / mønster. Typografi. Bruk av logo. Stillingsannonser

PROFILHÅNDBOK ST. OLAVS HOSPITAL Versjon 1.0. Forord. Logo og symbol. Farger / mønster. Typografi. Bruk av logo. Stillingsannonser PROFILHÅNDBOK ST. OLAVS HOSPITAL Versjon 1.0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Forord Logo og symbol Farger / mønster Typografi Bruk av logo Stillingsannonser Brevark, visittkort og konvolutter Fax og id-kort Powerpoint

Detaljer

Visuell profil Tollvesenet. Profilhåndbok versjon 2.0. juli, 2012

Visuell profil Tollvesenet. Profilhåndbok versjon 2.0. juli, 2012 Visuell profil Tollvesenet Profilhåndbok versjon 2.0. juli, 2012 Side 1 Vår identitet: Vår visuelle profil: Tollvesenet utfører viktige samfunnsoppgaver innen grensekontroll og avgiftsinnkreving. For å

Detaljer

Profilhåndbok Aktiv mot kreft. Revidert 2014

Profilhåndbok Aktiv mot kreft. Revidert 2014 nklet_mars2014 Profilhåndbok Aktiv mot kreft Revidert 2014 1. hovedlogo Aktiv mot kreft Hovedlogo Hovedlogoen skal fortrinnsvis brukes på alle flater. På mørkere bakgrunner kan negativ (hvit) logo benyttes.

Detaljer

Making Waves 2009. Profilhåndbok. Februar 2009 versjon 1

Making Waves 2009. Profilhåndbok. Februar 2009 versjon 1 Making Waves 2009 Profilhåndbok Februar 2009 versjon 1 Innhold Innledning 3 Logo Logo 5 Logo,varianter 6 Luft rundt logo 7 Ensfargedealternativer 8 Størrelser 9 Plasseringav logo 10 Bruk 11 Farger Hovedfarger

Detaljer

navn logo skriftlogo logosymbol farger typografi klær internett kontakt bakside omslag

navn logo skriftlogo logosymbol farger typografi klær internett kontakt bakside omslag profilhåndbok Vårt beste forbilde på lederskap er Jesus. Han sa: Følg meg! Han levde sammen med disiplene sine og var selv eksempelet på lederskap. Så sa han igjen: Følg meg! Vi ønsker å ha Jesus som forbilde.

Detaljer

Grafisk profil. Norfjord Skifer

Grafisk profil. Norfjord Skifer Grafisk profil Norfjord Skifer Logo Logo svart/hvit Logo med slagord Fargene i profilen Pantone Cool Gray 11 C0 M0 Y0 K80 R51 G51 B51 Pantone 5487 C35 M0 Y16 K50 R104 G131 B134 Pantone 118 C0 M18 Y100

Detaljer

NRK Super. Merking av lisensprodukter. Merking av lisensprodukter med NRK Super-logo Side 2 NRK Aktivum Sist endret 01.02.2014

NRK Super. Merking av lisensprodukter. Merking av lisensprodukter med NRK Super-logo Side 2 NRK Aktivum Sist endret 01.02.2014 Retningslinjer for merking av lisensprodukter med NRK Super-logo NRK Aktivum 14 Side 2 NRK Aktivum Sist endret 01.02.14 NRK Super NRK Super er NRKs tilbud for barn mellom 2 og år på radio, nett og TV.

Detaljer

Viva Designmanual 1. Designmanual

Viva Designmanual 1. Designmanual Viva Designmanual 1 Designmanual Versjon 23.11.2015 Viva Designmanual 2 Forord Vestviken interkommunale vei, vann og avløpsselskap (VIVA IKS) ble etablert 1. juli 2014. Selskapet eies av kommunene Lier,

Detaljer

Veileder Merk og skriv stikktittel. Bruk av Altinn for rapportering av kvotepliktige utslipp

Veileder Merk og skriv stikktittel. Bruk av Altinn for rapportering av kvotepliktige utslipp Veileder Merk og skriv stikktittel Bruk av Altinn for rapportering av kvotepliktige utslipp TA 2604 2010 Veileder til bruk av Altinn for rapportering av kvotepliktige utslipp Tips! Bruk Forrige-/Neste-knappen

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD. 1. GRUNNELEMENTER 1.1 Logo i farger 1.2 Logo i sort/hvit 1.3 Symbol 1.4 Typografi/Skrifttyper 1.

INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD. 1. GRUNNELEMENTER 1.1 Logo i farger 1.2 Logo i sort/hvit 1.3 Symbol 1.4 Typografi/Skrifttyper 1. 1. GRUNNELEMENTER 1.1 Logo i farger 1.2 Logo i sort/hvit 1.3 Symbol 1.4 Typografi/Skrifttyper 1.5 Farger 2. LOGO PÅ BIL 2.1 Bildekor 2.2 Lampe 3. ARBEIDSTØY 3.1 Arbeidstøy 4. TRYKKSAKER 4.1 Brevark/Faxmal

Detaljer

Ny oppdatert profil. SiO har i løpet av 2005 fornyet sin eksisterende profil.

Ny oppdatert profil. SiO har i løpet av 2005 fornyet sin eksisterende profil. Profilveiledning 2005 Ny oppdatert profil SiO har i løpet av 2005 fornyet sin eksisterende profil. I denne veilederen viser man i korte trekk muligheter for bruk av elementer og typografi. logo Symbol

Detaljer

1 SYMBOL 2 LOGO 3 LOGO FARGEVARIANTER 4 FARGEPALETT 5 TYPOGRAFI 6 EKSEMPLER PÅ BRUK 7 WEB

1 SYMBOL 2 LOGO 3 LOGO FARGEVARIANTER 4 FARGEPALETT 5 TYPOGRAFI 6 EKSEMPLER PÅ BRUK 7 WEB FORUS DESIGNHÅNDBOK 1 SYMBOL 2 LOGO 3 LOGO FARGEVARIANTER 4 FARGEPALETT 5 TYPOGRAFI 6 EKSEMPLER PÅ BRUK 7 WEB SYMBOL Symbolet til Forus er en pin/markør som skal sette Forus på kartet og som indikerer

Detaljer

Profilmanual. Mai 2015 Versjon 1.0

Profilmanual. Mai 2015 Versjon 1.0 Profilmanual Mai 2015 Versjon 1.0 INTRO Om profilen Vår grafiske profil skal hjelpe å posisjonere BankAxept som den mest fremtidsrettet og engasjerende betalingsløsning i Norge. Denne profilmanualen presenterer

Detaljer

Veiledning for visuell identitet Miljøpartiet de Grønne

Veiledning for visuell identitet Miljøpartiet de Grønne Veiledning for visuell identitet Miljøpartiet de Grønne Visuell identitet Logo, fonter og farger Logo Logoen skal stå på alt materiellet til Miljøpartiet de Grønne. Det er vår underskrift, og skal vises

Detaljer

Retningslinjer for NSTs grafiske profil. www.telemed.no

Retningslinjer for NSTs grafiske profil. www.telemed.no Retningslinjer for NSTs grafiske profil www.telemed.no Dette er NSTs nye profil! Nasjonalt senter for telemedisin har fått ny grafisk profil som skal være et effektivt og strategisk verktøy for salg og

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR DESIGN

RETNINGSLINJER FOR DESIGN RETNINGSLINJER FOR DESIGN RETNINGSLINJER FOR LOGO 2 PRIMÆRLOGO Dette er LOfavørs primærlogo og skal benyttes i all intern kommunikasjon og all ekstern kommunikasjon hvor LOfavør er primæravsender. Logo

Detaljer

VISUELL PROFIL NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND VISUELL PROFIL LOGO

VISUELL PROFIL NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND VISUELL PROFIL LOGO VISUELL PROFIL 1 LOGO VISUELL PROFIL 2 VISUELL PROFIL FORORD LOGO Logoen som presenteres i denne håndboken bygger på grunnelementer (kors og klode) som har vært en del av NLMs identitet i en årrekke. Logoen

Detaljer

Canvas Hotel 2015. Pust inn nyt pust ut gjenta!

Canvas Hotel 2015. Pust inn nyt pust ut gjenta! Canvas Hotel 2015 Pust inn nyt pust ut gjenta! Tanken påvirkes av hvor du er! De bedriftene som har hatt seminar hos oss melder om god effekt. Samarbeid, samhold og bedret kommunikasjon utvikles gjennom

Detaljer

Forslag til innhold og struktur på fakultetets og instituttenes nettsider

Forslag til innhold og struktur på fakultetets og instituttenes nettsider 18.01.06-08 1 Forslag til innhold og struktur på fakultetets og instituttenes nettsider På ledergruppens møte 8.12.2005 (NTL-sak 114/05) ble instituttene bedt om å oppdatere hjemmesider og vurdere innhold

Detaljer

1 innhold. Forskningsdagene. Grafiske retningslinjer, februar 2011

1 innhold. Forskningsdagene. Grafiske retningslinjer, februar 2011 1 innhold 2 forord 3 hovedlogo, farger 4 hovedlogo, språkvarianter 5 hovedlogo, avstand og minstemål 6 fargepalett 7 typografi 8 postale trykksaker 9 dekorelement Forskningsdagene er en nasjonal, årlig

Detaljer

Skrifttypen i navnet (signaturen), er tidsriktig og fremstår som mer åpen enn tidligere.

Skrifttypen i navnet (signaturen), er tidsriktig og fremstår som mer åpen enn tidligere. Eplet (vårt symbol) er det tydeligste elementet i vår profil, og er ikke forandret. Skrifttypen i navnet (signaturen), er tidsriktig og fremstår som mer åpen enn tidligere. Vårt hovedslagord (pay-off)

Detaljer

FRE 11.03.2011 // 20:00 // CAFé MIR // TOFTESGATE 69 18 ÅR // 70 KR, 60 KR FOR STUDENTER

FRE 11.03.2011 // 20:00 // CAFé MIR // TOFTESGATE 69 18 ÅR // 70 KR, 60 KR FOR STUDENTER FRE 11.03.2011 // 20:00 // CAFé MIR // TOFTESGATE 69 18 ÅR // 70 KR, 60 KR FOR STUDENTER T9 FONT JOHN ARNE VAN NORDBY AGAID BOURBON JAZZCLUB PROFILERING Bourbon Jazzclub // Adr: Schous plass 32 /

Detaljer

Oppgradert logo. CTM Lyng AS / miniprofil. Oppsettet er fast, proporsjonene må ikke endres Minste tillatte str. = 10 mm Kun en fargevariant som vist

Oppgradert logo. CTM Lyng AS / miniprofil. Oppsettet er fast, proporsjonene må ikke endres Minste tillatte str. = 10 mm Kun en fargevariant som vist Oppgradert logo Min. 10 mm bredde Oppsettet er fast, proporsjonene må ikke endres Minste tillatte str. = 10 mm Kun en fargevariant som vist Typografi Pluto Sans En verden av muligheter Pluto Sans light

Detaljer

Profilmanual for Hedmark fylkeskommune. Versjon

Profilmanual for Hedmark fylkeskommune. Versjon Profilmanual for Hedmark fylkeskommune Versjon 2 10.2011 Forord Dette er de nye retningslinjene for Hedmark fylkeskommunes profil. Vår nye visuelle identitet er bygget på våre visjoner og verdier og har

Detaljer

Spørreundersøkelse blant besøkende på turistinformasjon

Spørreundersøkelse blant besøkende på turistinformasjon 01/18/2016 16:43:48 General Survey name Spørreundersøkelse blant besøkende på turistinformasjon Author Richard Žižka Survey language Norwegian Survey URL http://www.survio.com/survey/d/q3t1n7r2o9g4t6u9q

Detaljer

PROFILHÅNDBOK. Profilhåndbok for Norsk Gjenvinning-konsernet. Endret 10.03.2014. Norsk Gjenvinning Profilhåndbok Visuell identitet

PROFILHÅNDBOK. Profilhåndbok for Norsk Gjenvinning-konsernet. Endret 10.03.2014. Norsk Gjenvinning Profilhåndbok Visuell identitet PROFILHÅNDBOK for -konsernet. Endret 10.03.2014 Visuell identitet 2014 INNLEDNING En ny identitet. Innledning 2 Vår merkevare representerer en av våre største verdier. Både vår posisjon og vår fremtidige

Detaljer

Profilmanual. Grafiske retningslinjer for Handel og Kontor i Norge

Profilmanual. Grafiske retningslinjer for Handel og Kontor i Norge Profilmanual Grafiske retningslinjer for Handel og Kontor i Norge Vår visuelle profil Formålet med profilmanualen er å sikre en mest mulig helhetlig og konsekvent bruk av Handel og Kontor i Norge sine

Detaljer

Profilmanual. Retningslinjer for riktig bruk og implementering av den grafiske profilen til Teknologibyen Kongsberg

Profilmanual. Retningslinjer for riktig bruk og implementering av den grafiske profilen til Teknologibyen Kongsberg Profilmanual Retningslinjer for riktig bruk og implementering av den grafiske profilen til Teknologibyen Kongsberg 20. april 2010 ingrid forbord grafisk design Bakgrunn Det er utarbeidet en visuell profil

Detaljer

Profilhåndbok PROFILHÅNDBOK GLOMMEN SKOG BA

Profilhåndbok PROFILHÅNDBOK GLOMMEN SKOG BA Profilhåndbok PROFILHÅNDBOK GLOMMEN SKOG BA Innhold Innhold CD-rom Innhold profilhåndbok Logofiler til grafisk produksjon Vektoriserte eps-filer laget i Adobe Illustrator CS2. GS_Logo_PMS 575.eps GS_Logo_PMS

Detaljer

Profilmanual 2015 RØRENTREPRENØRENE NORGE

Profilmanual 2015 RØRENTREPRENØRENE NORGE Profilmanual 2015 RØRENTREPRENØRENE NORGE OM PROFILEN INNHOLD RIKTIG BRUK AV PROFILEN - ET FELLES ANSVAR! Denne profilmanualen er et verktøy som skal bidra til å ivareta Rørentreprenørene Norges profil

Detaljer

Profilhåndbok. Vol. 2

Profilhåndbok. Vol. 2 Profilhåndbok Søndagsskolen Vol. 2 1 Visuell profil JESUS TIL BARNA er Søndagsskolens visjon. Vi vil i Søndagsskolen formidle livsbejaende, positive verdier. Gjennom å fortelle bibelhistorier gir vi barna

Detaljer

Forurensningstilsyn og avfall

Forurensningstilsyn og avfall Forurensningstilsyn og avfall Byggavfallskonferansen 2012 Einar Knutsen Klif Miljøforvaltningen Regjeringen Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif), tidligere SFT, ble opprettet i 1974 Miljøverndepartementet

Detaljer

Denne designmanualen for Private Brand Solutions er utarbeidet av Annette Berg Dahlen 2011. Versjon 1.0-15.12.11

Denne designmanualen for Private Brand Solutions er utarbeidet av Annette Berg Dahlen 2011. Versjon 1.0-15.12.11 Designmanual for 1 Denne designmanualen for Private Brand Solutions er utarbeidet av Annette Berg Dahlen 2011 Versjon 1.0-15.12.11 2 Innhold Om designmanualen 4 Introduksjon 5 Logo - Print og web 6 Farger

Detaljer

Korgen IL mot. 4.divisjon HESA 2011. Onsdag 14. juni kl. 18.30. Dommer: Rune Haugen, Tjalg IL Fotball Dagens bedrift: Herøy/Dønna

Korgen IL mot. 4.divisjon HESA 2011. Onsdag 14. juni kl. 18.30. Dommer: Rune Haugen, Tjalg IL Fotball Dagens bedrift: Herøy/Dønna 4.divisjon HESA 2011 Onsdag 14. juni kl. 18.30 Korgen IL mot Herøy/Dønna Korgen IL Dagens tropp: Mats Buskli Geir Magne Reinfjell Bård Arne Vatnan Tom Rune Reinfjell Glenn Kalmar Hjemaas, Sondre Pedersen

Detaljer

Designhåndbok. versjon 1 / august 2013. Nær naturen nær byen!

Designhåndbok. versjon 1 / august 2013. Nær naturen nær byen! Designhåndbok versjon 1 / august 2013 Nær naturen nær byen! 1 Designhåndbok og merkevareguide Denne håndboken tar for seg Lunner kommune sin logo og visuelle identitet. Den inneholder forklaringer, retningslinjer

Detaljer

Retningslinjer. Retningslinjer for kommunikasjon gjelder for alle oss som arbeider med å synligjøre/profilere Stiftelsen KGJ.

Retningslinjer. Retningslinjer for kommunikasjon gjelder for alle oss som arbeider med å synligjøre/profilere Stiftelsen KGJ. Profilhåndbok Retningslinjer Retningslinjer for kommunikasjon gjelder for alle oss som arbeider med å synligjøre/profilere Stiftelsen KGJ. Hensikten er å gjøre det enklere å gi Stiftelsen KGJ ett uttrykk,

Detaljer

Designmanual. Praktisk bruk av NITOs visuelle profil revidert august 2013

Designmanual. Praktisk bruk av NITOs visuelle profil revidert august 2013 Designmanual Praktisk bruk av NITOs visuelle profil revidert august 2013 Designmanual 2 På samme måte som med ingeniørfaget, er typografi og layoutdesign basert på matematikk og regler. Nøyaktighet er

Detaljer

Retningslinjer for grafisk profil. Januar 2009 Versjon 3.0

Retningslinjer for grafisk profil. Januar 2009 Versjon 3.0 Retningslinjer for grafisk profil Januar 2009 Versjon 3.0 Beskyttelsesområde For å sikre lesbarheten og at logoen skal stå tydelig frem, er det definert et område rundt logoen som skal være fritt for tekst

Detaljer

Profilhåndbok. REKLAME Utgiver av temaaviser. Markedskonsulent. GRAFISK Grafisk design og produksjon BOLIG Interiørkonsulent

Profilhåndbok. REKLAME Utgiver av temaaviser. Markedskonsulent. GRAFISK Grafisk design og produksjon BOLIG Interiørkonsulent Profilhåndbok REKLAME Utgiver av temaaviser. Markedskonsulent GRAFISK Grafisk design og produksjon BOLIG Interiørkonsulent innhold 2 side 3...................................................bakgrunn side

Detaljer

Om UiBs grafiske profil

Om UiBs grafiske profil Om UiBs grafiske profil Den grafiske profilen til Universitetet i Bergen (UiB) er basert på universitetets kjerneverdier, samtidig som den er smidig og fleksibel. Profil eller stil.. Visuell profil er

Detaljer

Designmanual. D e s i g n m a n u a l f o r G r a n k o m m u n e a p r i l 2 0 0 6

Designmanual. D e s i g n m a n u a l f o r G r a n k o m m u n e a p r i l 2 0 0 6 Designmanual Forord Gran kommune ønsker å framstå som en moderne og tydelig organisasjon. Som et ledd i arbeidet med å bygge identitet og omdømme, gjennomfører Gran kommune et profileringsarbeid. Denne

Detaljer

Profilhåndbok. for Troms fylkeskommune

Profilhåndbok. for Troms fylkeskommune Profilhåndbok for Troms fylkeskommune 01.07.2011 Innhold 1. Innledning... 3 2. Identitet... 3 2.1 Hovedelementene... 3 2.2 Fylkesvåpenet... 4 2.3 Logoteksten... 4 2.4 Topplogo... 4 3.0 Farger... 4 3.2

Detaljer

Profilhåndbok. Retningslinjer for grafisk profil. Oppdatert mars 2010

Profilhåndbok. Retningslinjer for grafisk profil. Oppdatert mars 2010 Profilhåndbok Retningslinjer for grafisk profil Oppdatert mars 2010 MÅLSETTING MED EN PROFILHÅNDBOK Ny visuell profil for Nordland fylkeskommune Tydelig og tidsriktig kommunikasjon til innbyggere i Nordland

Detaljer

åpenhet trygghet mangfold Profilhåndbok

åpenhet trygghet mangfold Profilhåndbok åpenhet trygghet mangfold Profilhåndbok 27.04.09 1 Grafisk profil Stange kommune Kommunens grafiske profil er en viktig del av kommunens identitet, og sier omgivelsene noe om hvem vi er og skaper gjenkjennelighet.

Detaljer

Gjelder fra: Godkjent av: Camilla Bjørn

Gjelder fra: Godkjent av: Camilla Bjørn Dok.id.: 1.5.2 Profilhåndbok for Utgave: 1.00 Skrevet av: Klara Johansen Gjelder fra: 01.06.2016 Godkjent av: Camilla Bjørn Dok.type: Generelt Sidenr: 1 av Introduksjon Vi ønsker å fremstå som en profesjonell,

Detaljer

Profilmanual. September 2015 Versjon 1.0

Profilmanual. September 2015 Versjon 1.0 Profilmanual September 2015 Versjon 1.0 INTRO Om profilen Vår grafiske profil skal hjelpe å posisjonere BankAxept som den mest fremtidsrettede og engasjerende betalingsløsningen i Norge. Denne profilmanualen

Detaljer

Innledning. Innhold. 1. Logo 3 2. Profilelementer 6 3. Farger 7 4. TypografI 8 5. Postaler 9 6. Annonser 12

Innledning. Innhold. 1. Logo 3 2. Profilelementer 6 3. Farger 7 4. TypografI 8 5. Postaler 9 6. Annonser 12 Profilmanual Innledning Innhold Hvorfor enhetlig grafisk profil? Det blir stadig viktigere å bli sett og gjenkjent. Hensikten med en grafisk profil er å skape et helhetlig utseende i all visuell kommunikasjon.

Detaljer

KOMMUNIKASJON OM FYLKESVEG

KOMMUNIKASJON OM FYLKESVEG KOMMUNIKASJON OM FYLKESVEG Veileder for grafisk profilering og kommunikasjon Buskerud VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE Nord-Trøndelag TROMS ROMSSA fylkkasuohkan ROGALAND FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FYLKESKOMMUNE Veileder

Detaljer

Logo Logo plassering. Logo. Fargeprofil Fargesammensetning. Farge. Typografi Font hierarki. Skrifttype

Logo Logo plassering. Logo. Fargeprofil Fargesammensetning. Farge. Typografi Font hierarki. Skrifttype Profilhåndbok Denne profilhåndboken fungerer som en hjelp til å implementere og ta i bruk MDN sin identitet effektivt på tvers av ulike medier. Disse retningslinjene er essensielle for å bevare kontinuitet

Detaljer

PROFILHÅNDBOK Versjon 1.13 Februar, 2013

PROFILHÅNDBOK Versjon 1.13 Februar, 2013 PROFILHÅNDBOK Versjon 1.13 Februar, 2013 INNHOLD INTRODUKSJON 3 LOGO 4 Plassering 5 Varianter 6 Profilering 7 FARGER 8 TYPOGRAFI 9 KONVOLUTTER 10 BREVARK & VISITTKORT 11 BILDER 12 POWERPOINT 13 NETTSIDE

Detaljer

Logo Typografi Farger Element/Layout Papir Fotostil PROFIL MANUAL

Logo Typografi Farger Element/Layout Papir Fotostil PROFIL MANUAL Logo Typografi Farger Element/Layout Papir Fotostil PROFIL MANUAL Logo Typografi Farger Element/Layout Papir Fotostil Orange sin visuelle profil: Orange sin utseende, eller visuelle profil, er utviklet

Detaljer

58155_Designmanual_NY 28.06.04 09:11 Side 1. Profilhåndbok

58155_Designmanual_NY 28.06.04 09:11 Side 1. Profilhåndbok 58155_Designmanual_NY 28.06.04 09:11 Side 1 Profilhåndbok 58155_Designmanual_NY 28.06.04 09:11 Side 2 Innledning og retningslinjer Vår grafiske profil er et viktig element når vi daglig signaliserer forbundets

Detaljer

Søk og litteraturlister. Ungdomskunnskap 29.10.15

Søk og litteraturlister. Ungdomskunnskap 29.10.15 Søk og litteraturlister Ungdomskunnskap 29.10.15 Oria og Norart Oria = «Alt» som alle universitet og høgskoler i Norge «eier» av bøker og artikler. Du kan søke både på norsk og engelsk (eller svensk eller

Detaljer

PROFILHÅNDBOK RUSBEHANDLING MIDT-NORGE Versjon 1.0. Logo og symbol. Farger / mønster. Typografi. Bruk av logo. Stillingsannonser

PROFILHÅNDBOK RUSBEHANDLING MIDT-NORGE Versjon 1.0. Logo og symbol. Farger / mønster. Typografi. Bruk av logo. Stillingsannonser 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Logo og symbol Farger / mønster Typografi Bruk av logo Stillingsannonser Brevark, visittkort og konvolutter Powerpoint Omslag / forsider Web Vannkonseptet PROFILHÅNDBOK RUSBEHANDLING

Detaljer

GRAFISK PROFIL. akilles.no

GRAFISK PROFIL. akilles.no GRAFISK PROFIL akilles.no Kapittel Side 1. Farger 3 2. Typografi 4 3. Logo 5 - bruk av navn - logo på fargede bakgrunner - sort/hvitt og negativ logo 4. Bruk av 8 - logo - illustrasjon - bildemanér 5.

Detaljer

Profilmanual. for Norsk Form

Profilmanual. for Norsk Form Profilmanual for Norsk Form Introduksjon Norsk Form fikk i 2006 ny grafisk profil utarbeidet av Enzo Finger. Profilen består av logo, fargepalett, typografi og formkonsept. Gjennomført bruk av den visuelle

Detaljer

Typografi Introduksjon

Typografi Introduksjon Typografi Typografi Introduksjon Velkommen til Spire sin designmanual som viser deg hvordan Spire skal profileres. Målet med designmanualen er å sikre at Spire fremstår helhetlig og konsekvent i alle kanaler.

Detaljer

PROFIL HÅNDBOK V1.0 // JANUAR 2012

PROFIL HÅNDBOK V1.0 // JANUAR 2012 PROFIL HÅNDBOK V1.0 // JANUAR 2012 På de følgende sidene finner du en beskrivelse av Bistand for barns visuelle profil og hvordan de ulike elementene kan brukes for å skape en sterk og konsistent identitet.

Detaljer

PROFILHÅNDBOK ST. OLAVS HOSPITAL Versjon 1.0. Forord. Logo og symbol. Farger / mønster. Typografi. Bruk av logo. Stillingsannonser

PROFILHÅNDBOK ST. OLAVS HOSPITAL Versjon 1.0. Forord. Logo og symbol. Farger / mønster. Typografi. Bruk av logo. Stillingsannonser PROFILHÅNDBOK ST. OLAVS HOSPITAL Versjon 1.0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Forord Logo og symbol Farger / mønster Typografi Bruk av logo Stillingsannonser Brevark, visittkort og konvolutter Fax og id-kort Powerpoint

Detaljer

INNHOLD INTRODUKSJON...3 LOGO... 4 TYPOGRAFI...6 FARGER...8 DESIGNELEMENTER...9 POSTALIA... 10

INNHOLD INTRODUKSJON...3 LOGO... 4 TYPOGRAFI...6 FARGER...8 DESIGNELEMENTER...9 POSTALIA... 10 PROFILHÅNDBOK INNHOLD INTRODUKSJON....3 LOGO....................... 4 TYPOGRAFI....6 FARGER....8 DESIGNELEMENTER....9 POSTALIA.................. 10 2 INTRODUKSJON Denne profilhåndboken angir retningslinjer

Detaljer

Innhold. Inhold Introduksjon Logo. Farger Typografi Grafikk Profilbilder Kontortrykksaker. Merker E-post signatur PowerPoint-mal.

Innhold. Inhold Introduksjon Logo. Farger Typografi Grafikk Profilbilder Kontortrykksaker. Merker E-post signatur PowerPoint-mal. Profilmanual Inhold Introduksjon Logo Farger Typografi Grafikk Profilbilder Kontortrykksaker Merker E-post signatur PowerPoint-mal Annonser Skilt Header Symbol Negativ og svart Visittkort Brevark/wordmal

Detaljer

Profilmanual Retningslinjer for riktig bruk og implementering av den grafiske profilen til KRONA JULI 2015 GODT SAGT KOMMUNIKASJON

Profilmanual Retningslinjer for riktig bruk og implementering av den grafiske profilen til KRONA JULI 2015 GODT SAGT KOMMUNIKASJON Profilmanual Retningslinjer for riktig bruk og implementering av den grafiske profilen til KRONA JULI 2015 GODT SAGT KOMMUNIKASJON Innhold 3 Logo 4 Logo, farger 5 Logo med hovedbudskap 6 Minste tillatte

Detaljer

NY PROFIL. Vi har blitt ny! PMS PROCESS BLUE Tromsø kommunes hovedfarge

NY PROFIL. Vi har blitt ny! PMS PROCESS BLUE Tromsø kommunes hovedfarge NY PROFIL Vi har blitt ny! PMS PROCESS BLUE Tromsø kommunes hovedfarge Her er Tromsø kommunes nye logo og profil Tromsø kommune sin profil skal gjøre oss gjenkjennelig og gi et helhetlig inntrykk. Det

Detaljer

Bare tull. demo. Innhold. Lorem_Ipsum...3 Lirum_Larum...6. B. Stenseth 2

Bare tull. demo. Innhold. Lorem_Ipsum...3 Lirum_Larum...6. B. Stenseth 2 Dette er forsiden Innhold Lorem_Ipsum...3 Lirum_Larum...6 B. Stenseth 2 Lorem Ipsum Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed fringilla luctus mattis. Nullam magna mi, vulputate eget

Detaljer

Forord. Nicolai Christensen Utgave 15.03.12 PROFILMANUAL - EIENDOMSSERVICE NOR AS

Forord. Nicolai Christensen Utgave 15.03.12 PROFILMANUAL - EIENDOMSSERVICE NOR AS 01. Profilmanual 1 2 Forord Gode designløsninger skaper oppmerksomhet, gjør budskap tydeligere og forsterker opplevelsen av et produkt, en tjenesteeller en virksomhet. Samtidig vil konsekvent bruk av designelementer

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune

Vest-Agder fylkeskommune Grafisk profil manual for Vest-Agder fylkeskommune Oppdatert versjon 2005 Felles grafisk profil for alle fylkeskommunale virksomheter Vest-Agder fylkeskommune representerer bred faglig virksomhet med tilholdssteder

Detaljer

Miljøledelsessystemet årsrapport 2009 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2

Miljøledelsessystemet årsrapport 2009 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 Miljøledelsessystemet årsrapport 2009 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 TA 2619 2010 1. Historikk Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT) deltok i demonstrasjonsprosjektet Grønn stat

Detaljer

Grafisk profilhåndbok

Grafisk profilhåndbok Grafisk profilhåndbok 1 INNLEDNING Profilhåndboken er en veiviser i bruk av den grafiske profilen for Nøtterøy kommune. Den gir retningslinjer i bruk av logo, fonter, farger og grafiske dekorelementer.

Detaljer

Utgave 1.1 08.02.06. Designmanual. Innledning Grafiske elementer Farger Typografi Postale trykksaker Brosjyrer Presentasjoner Nedlastbare filer

Utgave 1.1 08.02.06. Designmanual. Innledning Grafiske elementer Farger Typografi Postale trykksaker Brosjyrer Presentasjoner Nedlastbare filer Utgave 1.1 08.02.06 Designmanual Forskerforbundets grafiske profil For at Forskerforbundet skal fremstå som en profesjonell og interessant organisasjon, er vi avhengige av å presentere oss på en gjennomtenkt

Detaljer

Kompetanse HISTORIEFORTELLING PÅ NETT KURSPROGRAM. NRK, 8-.9. november og 7. desember 2012. Kursholder: Steen Steensen

Kompetanse HISTORIEFORTELLING PÅ NETT KURSPROGRAM. NRK, 8-.9. november og 7. desember 2012. Kursholder: Steen Steensen HISTORIEFORTELLING PÅ NETT KURSPROGRAM NRK, 8-.9. november og 7. desember 2012 Kursholder: Steen Steensen HISTORIEFORTELLING PÅ NETT KURSPROGRAM NRK, 8-.9. november og 7. desember 2012 Kursholder: Steen

Detaljer

Bruk bare de verktøyene dere har behov og forutsetning for å bruke, og les brukerveiledningen nøye.

Bruk bare de verktøyene dere har behov og forutsetning for å bruke, og les brukerveiledningen nøye. Ref til rundskriv E-11/2012 og forsendelse av minnepinne med profilfiler og maler til lokallag og fylkeslag i LHL, sendt ut i august 2012. I denne veiledningen finner du en beskrivelse av vedleggene og

Detaljer

Storås - Løkken - Å - Meldal

Storås - Løkken - Å - Meldal - - Å - 1 Profilhåndbok stedsprofilering for kommunen MELDAL - - Å - - - Å - En visuell profil 2 En visuell profil skal gi omverdenen et inntrykk av kommunen s identitet og hvordan den ønsker å bli framstilt.

Detaljer

INNHOLD. 2. Farger 3. Font 4. Grafiske elementer - rammen - rammeillustrasjonen - bøsse

INNHOLD. 2. Farger 3. Font 4. Grafiske elementer - rammen - rammeillustrasjonen - bøsse VISUELL PROFIL INNHOLD Introduksjon 1. Logo - Hovedlogo - Sekundærlogo - TV-aksjonen separatlogo - TV-aksjonen separatlogo, forenklet 2. Farger 3. Font 4. Grafiske elementer - rammen - rammeillustrasjonen

Detaljer

Design- og profilmanual

Design- og profilmanual Salten Kraftsamband AS Design- og profilmanual Gjeldende for Salten Kraftsamband AS og SKS-konsernets datterselskaper Naturlig nær Å skape en bærekraftig fremtid krever innsats og engasjement. Over tid.

Detaljer

C: 39 M: 0 Y: 73 K: 0 C: 67 M: 29 Y: 97 K: 9 C: 11 M: 1 Y: 0 K: 64. profilmanual. inkluderende arbeidsliv

C: 39 M: 0 Y: 73 K: 0 C: 67 M: 29 Y: 97 K: 9 C: 11 M: 1 Y: 0 K: 64. profilmanual. inkluderende arbeidsliv 1 profilmanual inkluderende arbeidsliv 2 3 Innhold ia-avtalen Bakgrunn for profilen 3 4 Profilelementer: Logo - uten typografi Logo - sentrert typografi Logo - typografi høyrestilt Logo - typografi to

Detaljer

VISUELL IDENTITET STANDARDER

VISUELL IDENTITET STANDARDER VISUELL IDENTITET STANDARDER Denne veiledningen er delt i tre deler: 1. Visuelle konstanter Målsatt logo definert i kontrastfarger. Denne delen viser alle detaljer om logo 2. Grunnleggende elementer Her

Detaljer

Grafisk designprogram for AHO

Grafisk designprogram for AHO Grafisk designprogram for AHO Håndbok Versjon 2 November 2005 1 Innhold Bakgrunn for profilen 2 Logo 4 Føringer for bruk av logo 5 Logo for Institutt for urbansime og landskap 6 Markering av AHOs fag 7

Detaljer

Profilmanual mandal... soleklart! 1/11. Profilmanual: MANDAL... soleklart!

Profilmanual mandal... soleklart! 1/11. Profilmanual: MANDAL... soleklart! Profilmanual mandal... soleklart! 1/11 Profilmanual: MANDAL... soleklart! Profilmanual mandal... soleklart! 2/11 Innhold 1. Logo/vignett 2. Farger 3. Typografi 4. Kontormateriell 5. Maler 6. PowerPoint-presentasjon

Detaljer

HÅNDBOK: GRAFISK PROFIL ... Logo Fonter Støtteelementer Visittkort Brevark. Konvolutter Støttefarger. Bildebeskjæring Folder

HÅNDBOK: GRAFISK PROFIL ... Logo Fonter Støtteelementer Visittkort Brevark. Konvolutter Støttefarger. Bildebeskjæring Folder HÅNDBOK: GRAFISK PROFIL... Logo Fonter Støtteelementer Visittkort Hovedfarger Bildebruk Brevark Konvolutter Støttefarger Bildebeskjæring Folder Plakater FORORD INNHOLD Formålet med denne håndboken er å

Detaljer

PROFILHÅNDBOK. Veiledning og inspirasjon til Byggeriets profil

PROFILHÅNDBOK. Veiledning og inspirasjon til Byggeriets profil PROFILHÅNDBOK Veiledning og inspirasjon til Byggeriets profil 1 Logo Logoen til Byggeriet skal brukes aktivt i kommunikasjon fra Byggeriet. Avhengig av format og medie benyttes forskjellige varianter av

Detaljer

startsiden ØMV Bilsenter Auto`en Norheimsund Yamaha Hardanger Yamaha Bergen

startsiden ØMV Bilsenter Auto`en Norheimsund Yamaha Hardanger Yamaha Bergen Bil Båt Mc Hage og skog Bruktbil Bilutleie Båter joller Gummibåter Tilbehør Motorsykler Moped ATV Tilbehør Biler og lastebiler Motorsykler Båtmotorer Bilberging Gressklippere Motorsager kantklippere Tilbehør

Detaljer