Designguide. Retningslinjer for direktoratets visuelle identitet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Designguide. Retningslinjer for direktoratets visuelle identitet"

Transkript

1 Designguide Retningslinjer for direktoratets visuelle identitet

2 Innhold Hovedlogo Pantone Svart/hvit Bruk Profilfarger Fargegraderinger Forløpninger Hovedtypografi Dokumenttypografi Sekundær/Systemfont Farget symbol Hvit symbol Animert symbol Layoutsystem Samarbeidspartnere Postale Informasjonsark Rapporter og veiledere Statlig program Powerpoint I januar 2010 skiftet vi navn fra Statens forurensningstilsyn til Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif). I den forbindelse har vi fått ny logo og endret den grafiske profilen. Designmanualen viser resultatet av en kreativ prosess mellom Saatchi & Saatchi og direktoratet. Den visuelle identiteten skal være med på å understreke vår strategi. Vi har særlig vektlagt å tydeliggjøre vokterrollen og visjonen vår om en forurensningsfri framtid. Den nye logoen symboliserer at vår jobb er å ta vare på miljøet på kloden vår. Et symbol med assosiasjoner til jordklode falt naturlig på plass i prosessen. Fargene er også en konsekvens av hva vi vil oppnå: Ren luft og ren klode. en kan også assosieres med et øye. Vi er voktere på miljøets vegne og ser framover mot et stadig bedre miljø. Designmanualen viser bruken på alle våre forskjellige elementer. Her ser du eksempler på alt fra brosjyrer og rapportforsider til brevarkene våre. Ved å bruke malene får vi et enhetlig uttrykk mot omverden. Det er mange variasjonsmuligheter, så det skal være mulig for alle å finne det de søker. Med det nye designet har vi også bevisst holdt oss til standardløsninger som passer de fleste datamaskiner og skal ikke trenge ekstra installasjoner av fonter eller andre spesialeffekter. Noen av malene har en brukerveiledning, den kan være lurt å følge for å få ønsket resultat. Svar på spørsmål og hjelp kan dere selvsagt få hos informasjonsseksjonen. Vi ønsker alle Klif ere lykke til i ny drakt og håper det nye designet blir noe dere kommer til å trives i. Hilsen Elisabeth Ørving kommunikasjonsdirektør 2

3 innhold LOGO Hovedlogo Pantone Svart/hvit Bruk en til Klima- og forurensningsdirektoratet består av et symbol og et navnetrekk. Disse har fast plassering i forhold tilhverandre, men symbolet kan i enkelte tilfeller også brukes fritt. Symbolet representerer jordkloden og direktoratets rolle som vokter av klima og forurensning. 3

4 Hovedlogo VERSJON POSITIV VERSJON NEGATIV Hovedlogo Pantone Svart/hvit Bruk en til Klima- og forurensningsdirektoratet er satt sammen av et symbol og et navnetrekk. Symbolet sammen med navnetrekk utgjør direktoratets logo. Symbolet kan stå alene ved spesielle tilfeller, og utsnitt av symbol kan brukes som designelement (se eget avsnitt). en finnes både i norsk (bokmål og nynorsk) og engelsk versjon. en brukes i positiv og negativ versjon, for å oppnå god kontrast mellom bakgrunn og navnetrekk. 4

5 Pantone VERSJON POSITIV VERSJON NEGATIV Hovedlogo Pantone Svart/hvit Bruk ens pantoneversjon brukes i produksjonsmetoder som krever hele fargeflater som skilting, brodering og lignende. 5

6 logo Svart/hvit VERSJON POSITIV VERSJON NEGATIV Hovedlogo Pantone Svart/hvit Bruk Denne versjonen brukes til trykksaker eller produksjonsmetoder som bare tillater en farge, for eksempel på skilt, faksark eller som stempel. Klima- og forurensningsdirektoratet bruker også denne versjonen på brevark. 6

7 Bruk eksempel A eksempel C Hovedlogo Pantone Svart/hvit Bruk A: Ved normal bruk av logo kreves det en minimusavstand med friarial for å skape best mulig lesbarhet. B: Eksempel på hvordan logo plasseres på flater. C: Minste anbefalte størrelse. 0.5X 0.5X eksempel B 1X 1X 0.5X 0.5X 7,5mm 0.5X 1X 0.5X 1X 0.5X 0.5X 7

8 Innhold Profilfarger Fargegraderinger Forløpninger Klima- og forurensningsdirektoratets farger er definert i forhold til bruk: trykk, skjerm og spesialproduksjon. Du finner fargekoder i henhold til hver farge. Direktoratets fargepalett har utspring fra fargene i symbolet. Disse representerer klima og natur. I tillegg kan du finne tre signalfarger som brukes for å skape fokus, for eksempel på et ord, en graf eller et objekt. Disse kodene er veiledende og må tilpasses i henhold til produksjonsmetode og fremstilling. PANTONE: PMS 355 8

9 Profil hovedfarger Profilfarger Fargegraderinger Forløpninger Hovedfarger: Brukes som tittefelt, bakgrunner og gjennomgående farge i diverse materiell. Signalfarger: Brukes i små mengder for å understreke eller utheve ønsket budskap. For eksempel publikasjonsdata, bullets, piler eller som en del av en illustrasjon. Disse fargene skal aldri være bærende i en trykksak. PANTONE: PMS 2708 CMYK: C26 M10 Y0 K0 RGB: R203 G216 B237 NCS: 1030-R80B PANTONE: PMS 284 CMYK: C55 M19 Y0 K0 RGB: R140 G177 B218 NCS: 1550-R80B PANTONE: PMS 2727 CMYK: C71 M42 Y0 K0 RGB: R99 G132 B189 NCS: 2060-R80B PANTONE: PMS 293 CMYK: C100 M57 Y0 K2 RGB: R0 G96 B165 NCS: 3560-R80B PANTONE: PMS 282 CMYK: C100 M68 Y0 K54 RGB: R27 G52 B91 NCS: 7020-R80B PANTONE: PMS 7479 CMYK: C55 M0 Y50 K0 RGB: R150 G192 B150 NCS: 0565-G10Y PANTONE: PMS 355 CMYK: C94 M0 Y100 K0 RGB: R53 G148 B63 NCS: 2075-G20Y PANTONE: PMS 349 CMYK: C100 M0 Y91 K42 RGB: R21 G102 B57 NCS: 3560-G singnalfarger PANTONE: PMS 144 CMYK: C0 M48 Y100 K0 RGB: R243 G153 B0 NCS: 0585-Y30R RAL: 2007 PANTONE: MAGENTA CMYK: C0 M100 Y0 K0 RGB: R193 G0 B118 NCS: 1070-R20B RAL: 4010 PANTONE: PMS 368 CMYK: C0 M48 Y100 K0 RGB: R131 G184 B25 NCS: 1075-G40Y RAL:

10 Fargegraderinger Eksempel Profilfarger Fargegraderinger Forløpninger Av profilfargene til Klima- og forurensningsdirektoratet er det tillatt å lage graderinger av PMS 2708 og PMS 355. Obs. Dette gjelder også for CMYK og RGB versjonen. De resterende profilfargene må fremstå som hele farger og er ikke lov til å gradere. PMS % 80% 60% 40% 20% PMS % 80% 60% 40% 20% 10

11 Forløpninger Forløpninger Eksempel Profilfarger Fargegraderinger Forløpninger Forløpninger brukes hovedsakelig på skjermmedier som websider og powerpoint. Forløpningene er definert med fargekode på start- og endepunkt. #e4e8f4 R228 G232 B243 R248 G247 B251 #f7f7fb #afc2ac R176 G194 B171 #e4e8f4 #f7f7fb #afc2ac #f7f7fb #e4e8f4 #afc2ac mørk lys mørk R243 G247 B240 #f3f7ef #f3f7ef #f3f7ef #2b2f41 R42 G47 B64 #2b2f41 #2b2f41 lys R161 G161 B176 #a1a1b1 #a1a1b1 #a1a1b1 mørk #e2e3e4 R225 G226 B228 #e2e3e4 #e2e3e4 R248 G249 B228 #f8f8f8 #f8f8f8 #f8f8f8 lys 11

12 Innhold Hovedtypografi Dokumenttypografi Sekundær/Systemfont Stainless og Variable er direktoratets hovedtypografi. Disse er bærende i all kommunikasjon. I tillegg kommer Garamond som brukes i brødtekst i trykksaker. For eleketroniske dokumenter og i Microsoft Office brukes Arial og Times New Roman. 12

13 Hovedtypografi Stainless Hovedtypografi Dokumenttypografi Sekundær/Systemfont Stainless er en av profilfontene til Klima- og forurensningsdirektoratet. Den fremstår som solid, tydelig og moderne og finnes i vektene, light, regular, bold og black. Fonten skal hovedsakelig brukes til trykksaker. Eksempler på bruksområder: informasjonsbrosjyrer, årsmeldinger, annonser, skilting og postale trykksaker, Denne fonten er ikke en standard systemfont, det vil si at det må kjøpes lisens til den enkelte bruker. Forurensningsfri framtid Stainless light Stainless regular Stainless bold Stainless black 13

14 Hovedtypografi Variable Hovedtypografi Dokumenttypografi Sekundær/Systemfont Variable skal hovedsakelig brukes som overskrift til trykksaker og finnes i vektene, light, regular, bold og black. Eksempler på bruksområder: informasjonsbrosjyrer, årsmeldinger, annonser og skilting. Denne fonten er ikke en standard systemfont, det vil si at det må kjøpes lisens til den enkelte bruker. Forurensningsfri framtid Variable light Variable regular Variable bold Variable black 14

15 dokumenttypografi Garamond Hovedtypografi Dokumenttypografi Sekundær/Systemfont Garamond brukes som brødtekst og finnes i vektene, regular, italic, bold og bold italic. Bruksområder er informasjonsbrosjyrer. Denne fonten er ikke en standard systemfont det vil si at det må kjøpes lisens til den enkelte bruker. Forurensningsfri framtid Garamond regular Garamond italic Garamond bold Garamond bold italic 15

16 sekundær/systemfont Arial Hovedtypografi Dokumenttypografi Sekundær/Systemfont Arial er substituttfonten til Stainless og finnes i vektene, regular, italic, bold og bold italic. Arial brukes i definerte wordmaler som for eksempel infoark og i PPT-presentasjoner. Arial brukes til skjermbruk. Arial finnes på alle datamaskiner. Forurensningsfri framtid Arial regular Arial bold Arial italic Arial italic bold 16

17 typografi sekundær/systemfont TIMES NEW ROMAN Hovedtypografi Dokumenttypografi Sekundær/Systemfont Til internbruk har man valgt en font som finnes på alle datamaskiner. Times New Roman finnes i vektene, regular, italic, bold og bold italic. Eksempler på bruksområder: brev, møtedokumenter og dokumenter med større tekstmengde. Times New Roman er en standard systemfont på de fleste PC-er. Forurensningsfri framtid Times New Roman regular Times New Roman bold Times New Roman italic Times New Roman bold 17

18 Innhold Farget symbol Hvitt symbol Animert symbol Utsnitt av symbolet brukes som grafisk element og kan benyttes fritt i forbindelse med bakgrunner, bilder og generelle flater. 18

19 Farget Symbol Farget symbol Eksempel Farget symbol Hvitt symbol Animert symbol Utsnitt av symbolet i farger brukes som grafisk element. Det er fritt opp til bruker hvilket utsnitt som benyttes og mot hvilken bakgrunn. Anbefalt utsnitt av symbol er mindre enn 50 prosent. Elementet kan brukes både heldekkende og med gjennomsiktighet (multiply). 19

20 HvitT Symbol HvitT Symbol Eksempel Farget symbol HvitT symbol Animert symbol Hvitt utsnitt av symbolet brukes som grafisk element. Det er fritt opp til bruker hvilket utsnitt som benyttes og mot hvilken bakgrunn. Anbefalt utsnitt av symbol er mindre enn 50 prosent. Elementet er anbefalt brukt i 100 prosent opasitet, men kan tones ned ved behov. 20

21 Animert Symbol Animert Symbol OVERSKRIFT Farget symbol Hvitt symbol Animert symbol Animert symbol kan brukes som sponsorplakat, sign-off på reklamefilm, åpning av presentasjoner og på webbannere. Animert symbol kan også brukes sammen med logosignatur. 21

22 Innhold foto manér Direktoratets profilbilder skal være realistiske, direkte, relevante og med en visuell egenverdi. Direktoratet har delt foto manéren inn i fire kategorier; klima, forurensning, mennesker og fauna. Profilbildene skal være tematiske og ikke referere direkte til konkrete situasjoner. Disse kategoriseres som redaksjonelle bilder. Fauna Mennesker Klima Forurensning 22

23 Innhold Layoutsystem Samarbeidspartnere Postale Informasjonsark Rapporter og veiledere Statlig program Powerpoint Direktoratet har en stor variasjon av rapporter, publikasjoner, program og presentasjoner. Disse følger samme malverk. Malene er viktig for at funksjonen og helheten blir ivaretatt. Malene har en mulighet for for variasjon innenfor definerte rammer. 23

24 layoutsystem eksempel Layoutsystem Samarbeidspartnere Postale Informasjonsark Rapporter og veiledere Statlig program Powerpoint Layoutsystemet er en av de viktigste identitetsbærene for direktoratets visuelle profil. Layoutsystemet tar utgangspunkt i en forskjøvet kommunikasjonsflate slik at luft skapes i toppen og til høyre. Bilder og fargefelt i kommunikasjonsflaten skal være utfallende i venstre marg, det vil si gå helt ut till formatkanten (noen avvik i interne produkter for eksempel word). Det skal alltid være et hvitt felt oppe, hvor logoen plasseres, og til høyre. Se eksempler ovenfor. Flaten kan variere, men oppfattes lik proportsjonalt mer luft i toppen og mindre luft i høyrekant. Bruk av bilder, fargede sider og tekst i dynamiske komposisjoner. Hele fargepaletten kan brukes. Dette er en støttetittel Tittel Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. phasellus magna enim, vehicula eget, tincidunt a, pellentesque in, risus. s ed sed tortor. donec sit amet tortor. n unc quam nisi, eleifend id, lobortis vitae, vulputate quis, ligula. mauris euismod auctor leo. s ed tristique eros. a enean egestas commodo urna. proin ac odio sit amet tortor dapibus volutpat. Lorem ipsum dolor sit amet, Lorem ipsum do Lor sit amet? consectetuer adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Phasellus magna enim, vehicula Phasellus magna enim, vehicula eget, tincidunt a, pellentesque in, risus. Sed sed tortor. eget, tincidunt a, pellentesque in, risus. Sed sed tortor. Donec sit amet tortor. Nunc quam nisi, eleifend id, lobortis vitae. Aenean egestas commodo urna. Proin ac odio sit amet tortor dapibus volutpat. Vivamus bibendum est sed leo. Integer auctor tellus ac augue. Mauris enim. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Phasellus magna enim, vehicula eget, tincidunt a, pellentesque in, risus. Sed sed tortor. Lorem ipsum do Lor sit amet, consectetuer adipiscing e Lit? Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Phasellus magna enim, vehicula eget, tincidunt a, pellentesque in, risus. Sed sed tortor: Lorem Ipsum Dolor Sit/amet Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Phasellus magna enim, vehicula eget, tincidunt a, pellentesque in, risus. Sed sed tortor. 1) Lorem Ipsum dolor sit amet, Lorem ipsum do Lor sit amet consectetuer adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Phasellus magna enim, vehicula eget, 2) Lorem ipsum Dolor sit amet, tincidunt a, pellentesque in, risus. Sed sed tortor. Donec sit amet tortor. Nunc quam nisi, eleifend consectetuer adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Phasellus magna enim, vehicula Phasellus magna enim, vehicula id, lobortis vitae, vulputate quis, ligula. Mauris euismod auctor leo. Sed tristique eros. Aenean eget, tincidunt a, pellentesque eget, tincidunt a, pellentesque in, risus. Sed sed tortor. Donec sit amet tortor. egestas commodo urna. Proin ac odio sit amet tortor dapibus volutpat. Vivamus bibendum est in, risus. Sed sed tortor. 3) Lorem ipsum Dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. sed leo. Integer auctor tellus ac augue. Mauris enim. Vestibulum eget lorem. Phasellus egestas Nunc quam nisi, eleifend id, lobortis vitae, vulputate quis, ligula. Mauris euismod auctor leo. Phasellus magna enim, vehicula quam eu elit. Aliquam rutrum. Morbi a quam sit amet justo consequat nonummy. Mauris dolor eget, tincidunt a, pellentesque diam, sagittis sed, tempus porta, aliquet ut, felis.lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer Sed tristique eros. Aenean egestas commodo urna. in, risus. Sed sed tortor. adipiscing elit. Phasellus magna enim, vehicula eget, tincidunt a, pellentesque in, risus. Sed sed tortor. Donec sit amet tortor. Nunc quam nisi, eleifend id, lobortis vitae, vulputate quis, ligula. Mauris euismod auctor leo. Sed tristique eros. Aenean egestas commodo urna. Proin ac odio 2 3 Se også på rollup, bannere og annet for tolkning av layoutsystemet. 24

25 samarbeidspartnere Eksempel A Eksempel B Layoutsystem Samarbeidspartnere Postale Informasjonsark Rapporter og veiledere Statlig program Powerpoint Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: Telefaks: E-post: Om Klima- og forurensningsdirektoratet Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) er fra 2010 det nye navnet på Statens forurensningstilsyn. Vi er et direktorat under Miljøverndepartementet med 325 ansatte på Helsfyr i Oslo. Direktoratet arbeider for en forurensningsfri framtid. Vi iverksetter forurensningspolitikken og er veiviser, vokter og forvalter for et bedre miljø. Våre hovedoppgaver er å: redusere klimagassutslippene redusere spredning av helse- og miljøfarlige stoffer oppnå en helhetlig og økosystembasert havog vannforvaltning øke gjenvinningen og redusere utslippene fra avfall redusere skadevirkningene av luftforurensning og støy Klima- og forurensningsdirektoratet har definert fast plassering av logo på publikasjoner hvor det er behov for ekstra avsender/logo fra eksterne samarbeidspartnere eller annet. A: Klima- og forurensningsdirektoratets logo plasseres i topp til venstre. En eller flere samarbeidspartnere/ oppdragstakere plasserer logo nederst (se eksempel). Materiellet skal følge Klima- og forurensningsdirektoratets visuelle identitet. B: Publikasjoner i Statlig program for forurensningsovervåking bruker plasseringen som vist i eksempel. Klimaog forurensningsdirektoratets logo på topp, samarbeidspartner/oppdragstaker nederst. Klima- og forurensningsdirektoratet Tittel TA xxxx/xxxx Dette er en støttetittel Dette er en stikktittel Tittel Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: Telefaks: E-post: Om Klima- og forurensningsdirektoratet Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) er fra 2010 det nye navnet på Statens forurensningstilsyn. Vi er et direktorat under Miljøverndepartementet med 325 ansatte på Helsfyr i Oslo. Direktoratet arbeider for en forurensningsfri framtid. Vi iverksetter forurensningspolitikken og er veiviser, vokter og forvalter for et bedre miljø. Våre hovedoppgaver er å: redusere klimagassutslippene redusere spredning av helse- og miljøfarlige stoffer oppnå en helhetlig og økosystembasert havog vannforvaltning øke gjenvinningen og redusere utslippene fra avfall redusere skadevirkningene av luftforurensning og støy TA-xxxx/xxxx TA xxxx 20xx Klima- og forurensningsdirektoratet Tittel TA xxxx/xxxx Dette er en støttetittel Dette er en stikktittel Tittel Utført av / i samarbeid med (stryk det som ikke passer): TA xxxx 20xx TA-xxxx/xxxx Utført av / i samarbeid med (stryk det som ikke passer): 25

26 Postboks 8100 Dep, N-0032 Oslo DESIGNGUIDE Klima- og Forurensningsdirektoratet postale eksempel Layoutsystem Samarbeidspartnere Postale Informasjonsark Rapporter og veiledere Statlig program Powerpoint finnes i Adobe Indesign CS3 (til trykk) og Microsoft Office Word 2007 (intern bruk). Indesign-malene kan sendes til trykkeri for produksjon. 15mm 33,5mm 15mm 16mm 26

27 postale konvolutt C5 Layoutsystem Samarbeidspartnere Postale Informasjonsark Rapporter og veiledere Statlig program Powerpoint finnes i Adobe Indesign CS3 (til trykk) og Microsoft Office Word 2007 (intern bruk). Indesign-malene kan sendes til trykkeri for produksjon. 15mm 33,5mm 15mm Postboks 8100 Dep, N-0032 Oslo 16mm visitkort 4mm 4mm 5mm 5mm 13mm 19mm 35,5mm 4mm ALEXANDER BERG ANDERSEN Stilling, seksjon Telefon direkte: Mobiltelefon: E-post: Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: Telefaks: Internett: 4mm 4mm 4mm 27

28 Informasjon i butikk om mottak av kasserte produkter. Last ned plakaten fra DESIGNGUIDE Klima- og Forurensningsdirektoratet Informasjonsark Eksempel A Eksempel B Layoutsystem Samarbeidspartnere Postale Informasjonsark Rapporter og veiledere Statlig program Powerpoint A: Infoark brukes både eksternt og internt og kan også fungere som et faktaark. Grunnmal finnes i Microsoft Office Word Det er også inkludert en brukerveiledning for infoarkmalen i word. B: Invitasjonsmalen følger samme prinsipp som infoarket og brukes både eksternt og internt. Malen innholder en introduksjonsside og en programside. Grunnmal finnes i Word Office Når EE-produkter blir avfall Hvilke plikter har du som forhandler av EE-produkter? Forhandlere av elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter) har ansvar for å informere om at de tar imot kasserte EE-produkter og for å håndtere avfallet forsvarlig. Dette betyr at du som forhandler må kjenne til hva slags informasjon som er tilstrekkelig og hvordan kasserte EE-produkter skal tas imot og håndteres. Kasserte EE-produkter skal sorteres fra øvrig avfall og oppbevares slik at det ikke kan medføre forurensning eller skade på mennesker eller dyr. Forhandlere må sørge for at EE-avfallet oppbevares utilgjengelig slik at det ikke blir stjålet. Som forhandler skal du oppbevare de kasserte EE-produktene til de blir hentet av et returselskap, eller alternativt sørge for annen lovlig håndtering av avfallet. Plikt til å ta imot EE-avfall Hvis du forhandler EE-produkter skal du også ta EE-avfall i retur fra forbrukere gratis, selv om de ikke kjøper noe nytt. Fra næringsdrivende har du plikt til å ta imot avfallet gratis dersom det kjøpes tilsvarende mengde nye produkter. Returplikten gjelder alle typer kasserte EEprodukter som du selger, uavhengig av merke eller fabrikat. Det er ikke krav om at varen er kjøpt hos deg. Dersom du har sluttet å selge en produkttype gjelder likevel mottaksplikten i ett år etter at du sluttet å selge slike produkter. Plikt til å sørge for sortering, oppbevaring og videresending av EE-avfall Når du tar i mot kasserte EE-produkter skal disse håndteres slik at de ikke skades eller ødelegges. Hvis EE-produktet er skadet kan det vanskeliggjøre en miljøriktig behandling. Plikt til å informere Som forhandler har du også plikt til å informere publikum om mottaksplikten. Informasjonen skal være godt synlig gjennom oppslag i salgslokalene og finnes på alt trykket og elektronisk markedsføringsmateriell. Teksten skal være iøynefallende, lett lesbar og skille seg ut fra øvrig informasjon.informasjonsplakater til bruk i butikken kan lastes ned fra under EE-avfall. Småelektronikk som avfall En brukerundersøkelse gjennomført av Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) høsten 2007, viser at bare en tredjedel av småelektronikk som, mobiltelefoner, MP-3 spillere, leker, radio/ CD /DVD-spiller, elektroniske spill, elektrisk verktøy og sparepærer blir levert inn når det kasseres. Som forhandler er det derfor viktig at du informerer dine kunder om at disse mindre EEproduktene også skal leveres inn når de kasseres. Mal for informasjon Eksempler og maler for informasjonsmateriell til bruk i salgslokaler finner du på Klifs nettsider. Malen er et tilbud til forhandlere som hjelp til å oppfylle informasjonsplikten. Malen kan brukes som den er eller tilpasses virksomhetens grafiske design, legge på logo eller annet Fra avfallsforskriften: 1-4. Plikt til å ta imot EE-avfall Forhandler skal ta EE-avfall som er husholdningsavfall vederlagsfritt i retur i butikklokale eller på tilsvarende sted i umiddelbar nærhet av dette. Forhandler skal også ta imot EE-avfall som er næringsavfall vederlagsfritt ved nykjøp av tilsvarende mengde EE-produkter. Mottaksplikten er begrenset til tilsvarende produkter som forhandleren omsetter eller tidligere har omsatt, men er ikke begrenset til merke eller fabrikat. Med tilsvarende produkter menes produkter som tilhører samme produktspekter og har samme funksjon som de som selges på innleveringstidspunktet. Mottaksplikten gjelder uavhengig av salgsvolum eller salgsperiode, og i ett år etter at siste tilsvarende EE-produkt er solgt. Når EE-produkter omsettes og/eller leveres utenfor butikklokale, herunder ved postordresalg og netthandel, skal forhandler etablere et effektivt system for forsendelse og mottak av tilsvarende mengder EE-avfall. Forhandler skal ta i mot EE-avfallet vederlagsfritt, men kan ta seg betalt for kostnader direkte forbundet med forsendelse av EE-avfall. Prisen for forsendelse må ikke overstige det beløp forhandler krever ved forsendelse av tilsvarende mengde solgte EE-produkter Plikt til å sørge for sortering, oppbevaring og videresending av EE-avfall Forhandler skal sørge for at EE-avfall som er mottatt sorteres fra øvrig avfall og oppbevares på egnet sted. Oppbevaringen skal ikke innebære fare for forurensning eller skade på mennesker eller dyr. Muligheten for ombruk, gjenvinning og utsortering av komponenter i EE-avfallet skal ikke reduseres. Forhandler skal oppbevare mottatt EE-avfall til det blir hentet av godkjent returselskap. Dersom EE-avfallet ikke blir hentet, skal forhandler selv ta kontakt med et returselskap for å organisere hentingen. Returselskap kan kreve at forhandler transporterer EE-avfall for overlevering på egnet sted i rimelig avstand fra det sted der forhandler mottar avfallet Plikt til å informere Forhandler skal informere om at EE-avfall ikke skal kastes sammen med annet avfall og at det tas i mot vederlagsfritt. Det skal informeres gjennom oppslag i alle butikklokaler, fremvisnings- og utstillingslokaler, på midlertidige utsalgssteder og i alt salgs- og informasjonsmateriell som publiseres i tilknytning til salgsvirksomheten, både i elektroniske og papirbaserte medier. Teksten skal være iøynefallende, lett lesbar og skille seg ut fra øvrig informasjon. Returselskap for EE-avfall Les mer Renas, Elretur, Informasjon om miljøgifter i EE-produkter Eurovironment, Ragn-Sells Elektronikkgjenvinning, Informasjonsmateriell til nedlasting plakat_a.pdf og plakat_b.pdf Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: Telefaks: E-post: Internett: TITTEL Postboks 8100 Dep, N-0032 Oslo Undertittel Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Phasellus magna enim, vehicula eget, tincidunt a, pellentesque in, risus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Phasellus magna enim, vehicula eget, tincidunt a, pellentesque in, risus. Sed sed tortor. Donec sit amet tortor. Nunc quam nisi, eleifend id, lobortis vitae, vulputate quis, ligula. Mauris euismod auctor leo. Sed tristique eros. Aenean egestas commodo urna. Proin ac odio sit amet tortor dapibus volutpat. Vivamus bibendum est sed leo. Integer auctor tellus ac augue. Mauris enim. Vestibulum eget lorem. Phasellus egestas quam eu elit. Lorem ipsum dolor sit amet. Aliquam rutrum. Morbi a quam sit amet justo consequat nonummy. Mauris dolor diam, sagittis sed, tempus porta, aliquet ut, felis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Phasellus magna enim, vehicula eget, tincidunt a, pellentesque in, risus. Sed sed tortor. Donec sit amet tortor. Nunc quam nisi, eleifend id, lobortis vitae, vulputate quis, ligula. Mauris euismod auctor leo. Sed tristique eros. Aenean egestas commodo urna. 28

29 Rapporter og Veiledere Bakside Forside Layoutsystem Samarbeidspartnere Postale Informasjonsark Rapporter og veiledere Statlig program Powerpoint Rapport/veiledere utgis av Klima- og forurensningsdirektoratet. Grunnmalen er laget i Microsoft Office Word 2007 og består av forside, innmat og bakside. Det finnes flere forskjellige bildeforsider som velges etter ønske. for forside og bakside finnes i Adobe Indesign CS3 (til trykk). Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: Telefaks: E-post: Om Klima- og forurensningsdirektoratet Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) er fra 2010 det nye navnet på Statens forurensningstilsyn. Vi er et direktorat under Miljøverndepartementet med 325 ansatte på Helsfyr i Oslo. Direktoratet arbeider for en forurensningsfri framtid. Vi iverksetter forurensningspolitikken og er veiviser, vokter og forvalter for et bedre miljø. Våre hovedoppgaver er å: redusere klimagassutslippene redusere spredning av helse- og miljøfarlige stoffer oppnå en helhetlig og økosystembasert havog vannforvaltning øke gjenvinningen og redusere utslippene fra avfall redusere skadevirkningene av luftforurensning og støy Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: Telefaks: E-post: Om Klima- og forurensningsdirektoratet Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) er fra 2010 det nye navnet på Statens forurensningstilsyn. Vi er et direktorat under Miljøverndepartementet med 325 ansatte på Helsfyr i Oslo. Direktoratet arbeider for en forurensningsfri framtid. Vi iverksetter forurensningspolitikken og er veiviser, vokter og forvalter for et bedre miljø. Våre hovedoppgaver er å: redusere klimagassutslippene redusere spredning av helse- og miljøfarlige stoffer oppnå en helhetlig og økosystembasert havog vannforvaltning øke gjenvinningen og redusere utslippene fra avfall redusere skadevirkningene av luftforurensning og støy TA-xxxx/xxxx Klima- og forurensningsdirektoratet Tittel TA xxxx/xxxx Klima- og forurensningsdirektoratet Tittel TA xxxx/xxxx Dette er en støttetittel Dette er en stikktittel Tittel Dette er en støttetittel Dette er en stikktittel Tittel TA xxxx 20xx TA-xxxx/xxxx 29

30 Statlig Program Forside Bakside Layoutsystem Samarbeidspartnere Postale Informasjonsark Rapporter og veiledere Statlig program Powerpoint Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: Telefaks: E-post: Om Statlig program for forurensningsovervåking Statlig program for forurensningsovervåking omfatter overvåking av forurensningsforholdene i luft og nedbør, skog, vassdrag, fjorder og havområder. Overvåkingsprogrammet dekker langsiktige undersøkelser av: overgjødsling forsuring (sur nedbør) ozon (ved bakken og i stratosfæren) klimagasser miljøgifter finnes i Adobe Indesign CS3 (til trykk) og Microsoft Office Word 2007 (intern bruk). Det lages en forside til hver av de 11 overvåkningsprogrammene. Klima- og forurensningsdirektoratet Tittel TA xxxx/xxxx Statlig program for forurensningsovervåkning Rapportnr. xxxx/xxxx Tittel TA xxxx 20xx Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: Telefaks: E-post: Om Statlig program for forurensningsovervåking Statlig program for forurensningsovervåking omfatter overvåking av forurensningsforholdene i luft og nedbør, skog, vassdrag, fjorder og havområder. Overvåkingsprogrammet dekker langsiktige undersøkelser av: overgjødsling forsuring (sur nedbør) ozon (ved bakken og i stratosfæren) klimagasser miljøgifter Overvåkingsprogrammet skal gi informasjon om tilstanden og utviklingen av forurensningssituasjonen, og påvise eventuell uheldig utvikling på et tidlig tidspunkt. Programmet skal dekke myndighetenes informasjonsbehov om forurensningsforholdene, registrere virkningen av iverksatte tiltak for å redusere forurensningen, og danne grunnlag for vurdering av nye tiltak. Klima- og forurensnningsdirektoratet er ansvarlig for gjennomføringen av overvåkingsprogrammet. SPFO-rapport xxxx/xxxx TA-xxxx/xxxx Klima- og forurensningsdirektoratet Tittel TA xxxx/xxxx Statlig pro Rapportnr Titte Overvåkingsprogrammet skal gi informasjon om tilstanden og utviklingen av forurensningssituasjonen, og påvise eventuell uheldig utvikling på et tidlig tidspunkt. Programmet skal dekke myndighetenes informasjonsbehov om forurensningsforholdene, registrere virkningen av iverksatte tiltak for å redusere forurensningen, og danne grunnlag for vurdering av nye tiltak. Klima- og forurensnningsdirektoratet er ansvarlig for gjennomføringen av overvåkingsprogrammet. SPFO-rapport xxxx/xxxx TA-xxxx/xxxx Utført av / i samarbeid med (stryk det som ikke passer): 30

31 Powerpoint Forside Tekstside Layoutsystem Samarbeidspartnere Postale Informasjonsark Rapporter og veiledere Statlig program Powerpoint Powerpointmalene er kodet for Microsoft Office 2007 Powerpoint og eldre. Det finnes flere forskjellige forsider som velges etter ønske. Klikk for å legge til en tittel Klikk for å legge til en undertittel Klikk for å legge til en tittel Klikk for å legge til tekst Klikk for å legge til foredragsholder Klikk for å legge til en tittel Klikk for å legge til en undertittel Klikk for å legge til foredragsholder 31

32 Messevegg Roll-up på messevegg og roll-up Layoutsystem Samarbeidspartnere Postale Informasjonsark Rapporter og veiledere Statlig program Powerpoint Forurensningsfri framtid Veiviser, vokter og forvalter for et bedre miljø Forurensningsfri framtid Veiviser, vokter og forvalter for et bedre miljø Vi jobber med å: redusere klimagassutslippene redusere spredning av helseog miljøfarlige stoffer oppnå en helhetlig og økosystembasert hav- og vannforvaltning øke gjenvinningen og redusere utslippene av avfall redusere skadevirkningene av luftforurensning og støy 32

33 stillingsannonser Layoutsystem Samarbeidspartnere Postale Informasjonsark Rapporter og veiledere Statlig program Powerpoint på stillingsannonser M55 og M25 Klima- og forurensningsdirektoratet er det nye navnet på Statens forurensningstilsyn (SFT). Menneskeskapte utslipp av klimagasser er vår tids største miljøutfordring. Spredning av miljøgifter og andre farlige kjemikalier er en annen betydelig miljøtrussel. Vi har oppgaver innenfor disse prioriterte miljøutfordringene - og det nye navnet beskriver tydeligere vårt viktige samfunnsoppdrag. I tillegg har vi viktige oppgaver innenfor områdene hav- og vannforvaltning, avfall, luftkvalitet og støy. Jobb for en forurensningsfri framtid Vi er veiviser, vokter og forvalter for et bedre miljø og har blikket rettet mot en forurensningsfri framtid. Vi rekrutterer nå dyktige medarbeidere til stillinger på en meningsfull arbeidsplass. Du får faglige utfordringer, muligheter for individuell utvikling, et tverrfaglig miljø med høy kompetanse og ikke minst et godt arbeidsmiljø. Vi har 325 medarbeidere ved kollektivknutepunktet Helsfyr i Oslo. Leder til nyopprettet lokalmiljøseksjon Lokalmiljøseksjonen er direktoratets enhet for koordinering og styring av fylkesmannens miljøvernavdelinger på forurensningsområdet. Seksjonen skal også følge opp kommunenes arbeid på miljøområdet. Seksjonen har fagansvaret for områdene akvakultur, avløp og industribransjene som ligger hos fylkesmannen. Ref. nr 02/10 Oppfølging av kommunalt miljøvern Hovedansvarsområdet vil være å utvikle vårt arbeid med å følge opp miljøarbeidet i kommunene. Vi styrker innsatsen med en ny, fast stilling. Ref. nr 03/10 Helhetlige forvaltningsplaner for havområdene og oppfølging av vannforskriften Vi styrker arbeidet med helhetlige forvaltningsplaner for havområdene og tilsetter i to faste stillinger. I tillegg har vi ledig et årsvikariat hvor hovedoppgaven er oppfølging av vannforskriften. Ref. nr 04/10 Tilsyn med industri og kjemikalieimportører Vi utfører et risikobasert og offensivt tilsyn med landbasert industri og kjemikalieimportører. Innsatsen skal økes med en ny, fast stilling. Ref. nr 05/10 EUs kjemikalieregelverk REACH Vi prioriterer arbeidet med å forebygge skader fra helse- og miljøfarlige kjemikalier. Vi styrker innsatsen med to faste stillinger til arbeidet med EUs kjemikalieregelverk REACH. Ref. nr 06/10 Klimainformasjon For å styrke arbeidet med formidling av ulike klimautfordringer, søker vi etter en erfaren kommunikasjonsrådgiver eller journalist til fast stilling. Ref. nr 07/10 Samfunnsøkonomi Økt innsats på klimaområdet gjør at vi styrker miljøøkonomiseksjonen med en fast stilling. Seksjonen jobber etatsovergripende med rådgivning innen konsekvensvurderinger, tiltaksanalyser og virkemiddelvurderinger. Ref. nr 08/10 IT-drift En effektiv organisasjon krever tilgang til stabile IT-verktøy. I vår sentrale IT-seksjon skal vi tilsette en fast stilling til drift av ulike systemløsninger. Ref. nr 09/10 Utvikling av IT-system for Produktregisteret Produktregisteret, statens sentrale register for kjemiske stoffer og produkter som omsettes i Norge, er i ferd med å utvikle sitt IT-system. Vi tilsetter en IT-utvikler i fast stilling. Ref. nr 10/10 Utvikling og drift Klima- av Forurensningsdatabasen og forurensningsdirektoratet er det nye navnet på Statens forurensningstilsyn (SFT). Databasen mottar data Klimaendringene fra Altinn, viser data er den på største utfordringen verden står overfor, og vi får nå en tydeligere rolle på dette viktige området. og rapporterer data til I tillegg EU. Vi skal ansette vi fremdeles en systemforvalter jobbe med i utfordringene midlertidig rundt spredning av miljøgifter og andre farlige kjemikalier. stilling for to år. Hav- og vannforvaltning, avfall, luftkvalitet og støy er også fortsatt våre ansvarsområder. Ref. nr 11/10 Jobb for en forurensningsfri framtid Du kan lese mer om den enkelte stilling via fulltekstannonser på Vi rekrutterer nå dyktige medarbeidere til stillinger på en meningsfull arbeidsplass. Du får faglige utfordringer, muligheter for individuell utvikling, et tverrfaglig miljø med høy kompetanse og ikke minst et godt arbeidsmiljø. Vi har 325 medarbeidere ved kollektivknutepunktet Helsfyr i Oslo, og lyser nå ut 13 stillinger innen følgende områder: Lokalt miljøvern, Samfunnsøkonomi leder og medarbeider EUs kjemikalieregelverk Klimainformasjon Hav- og vannforvaltning IT Tilsyn Mer informasjon finner du på 33

34 Brosjyre på brosjyre. Layoutsystem Samarbeidspartnere Postale Informasjonsark Rapporter og veiledere Statlig program Powerpoint Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: Telefaks: E-post: TA-2612/2010 Produktregisteret i Klima- og forurensningsdirektoratet utvikler og drifter Produktinformasjonsbanken. Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) er fra 2010 det nye navnet på Statens forurensningstilsyn. Vi er et direktorat under Miljøverndepartementet med 325 ansatte på Helsfyr i Oslo. Direktoratet arbeider for en forurensningsfri framtid. Vi iverksetter forurensningspolitikken og er veiviser, vokter og forvalter for et bedre miljø. VÅRE HOVEDOPPGAVER ER Å: redusere klimagassutslippene redusere spredning av helse- og miljøfarlige stoffer oppnå en helhetlig og økosystembasert hav- og vannforvaltning øke gjenvinningen og redusere utslippene fra avfall redusere skadevirkningene av luftforurensning og støy Supernordic.com. Prod: 07 gruppen I PRODUKTINFORMASJONSBANKEN på finner du åpen informasjon om kjemiske produkter på ett sted. Ny design og nye søkemuligheter gjør at myndigheter, yrkesbrukere, skoler og forbrukere enkelt og raskt får tilgang på kjemikalieinformasjon. Ny og bedre - alt på ett sted KLIF_4SIDER_PIB_1504.indd KLIF_4SIDER_PIB_1504.indd Søk i Produktinformasjonsbanken På Produktinformasjonsbankens nettsted kan du søke etter: kjemiske produkter som finnes på markedet faremerking risikosetninger aktuelle bruksområder sikkerhetsdatablad Nettstedet gir muligheter for å sortere kjemikalier eller kjemiske produkter etter forskjellige kriterier. Søkeresultatene er oversiktlige og relevante. Ta nettstedet i bruk Mange virksomheter og etater bruker i dag Produktinformasjonsbanken. Blant annet bruker Giftinformasjonen nettstedet som oppslagsverk ved henvendelser om uhell med kjemiske produkter. Med et nytt og forbedret nettsted håper vi på enda flere brukere. Velkommen som bruker til nye KLIF_4SIDER_PIB_1504.indd

35 Eksempler Layoutsystem Samarbeidspartnere Postale Informasjonsark Rapporter og veiledere Statlig program Powerpoint på pinn, skilting og bilprofilering. 35

PROFILHÅNDBOK. Profilhåndbok for Norsk Gjenvinning-konsernet. Endret 10.03.2014. Norsk Gjenvinning Profilhåndbok Visuell identitet

PROFILHÅNDBOK. Profilhåndbok for Norsk Gjenvinning-konsernet. Endret 10.03.2014. Norsk Gjenvinning Profilhåndbok Visuell identitet PROFILHÅNDBOK for -konsernet. Endret 10.03.2014 Visuell identitet 2014 INNLEDNING En ny identitet. Innledning 2 Vår merkevare representerer en av våre største verdier. Både vår posisjon og vår fremtidige

Detaljer

PROFILMANUAL. Versjon 3. November 2014

PROFILMANUAL. Versjon 3. November 2014 AVINOR PROFILMANUAL Versjon 3. November 2014 Avinor profilmanual Introduksjon 2 Introduksjon Avinor har laget en felles visuell identitet for selskapets virksomhet. Hensikten er å fremstå samlet og helhetlig

Detaljer

Profilhåndbok. Vol. 2

Profilhåndbok. Vol. 2 Profilhåndbok Søndagsskolen Vol. 2 1 Visuell profil JESUS TIL BARNA er Søndagsskolens visjon. Vi vil i Søndagsskolen formidle livsbejaende, positive verdier. Gjennom å fortelle bibelhistorier gir vi barna

Detaljer

VISUELL PROFIL JANUAR 2014

VISUELL PROFIL JANUAR 2014 VISUELL PROFIL JANUAR 2014 Hvorfor visuell profil? Innhold Statens pensjonskasse kommuniserer med mange ulike målgrupper gjennom en rekke ulike kanaler og flater. Det er viktig at vi fremstår enhetlig

Detaljer

DESIGNMANUAL HØGSKOLEN I ØSTFOLD 2015 Q3 versjon 0.0.6

DESIGNMANUAL HØGSKOLEN I ØSTFOLD 2015 Q3 versjon 0.0.6 DESIGNMANUAL HØGSKOLEN I ØSTFOLD 2015 Q3 versjon 0.0.6 2 Høgskolen i Østfold profilmanual ÉN HØGSKOLE ÉN DESIGNPROFIL HELHETLIG VISUELL KOMMUNIKASJON GRENSELØS KUNNSKAP FELLES MÅL Introduksjon Høgskolen

Detaljer

Profilhåndbok. REKLAME Utgiver av temaaviser. Markedskonsulent. GRAFISK Grafisk design og produksjon BOLIG Interiørkonsulent

Profilhåndbok. REKLAME Utgiver av temaaviser. Markedskonsulent. GRAFISK Grafisk design og produksjon BOLIG Interiørkonsulent Profilhåndbok REKLAME Utgiver av temaaviser. Markedskonsulent GRAFISK Grafisk design og produksjon BOLIG Interiørkonsulent innhold 2 side 3...................................................bakgrunn side

Detaljer

Designmanual versjon 2.2/2012. nettbuss.no / nettbuss.se / nettbuss.dk

Designmanual versjon 2.2/2012. nettbuss.no / nettbuss.se / nettbuss.dk Designmanual Innhold Ord og uttrykk......................................................3 Profilverktøy.........................................................4 Nettbuss hovedlogo............................................5

Detaljer

PROFILHÅNDBOK VERSJON 2.0 2014 - EB EB.NO - TLF. 03101

PROFILHÅNDBOK VERSJON 2.0 2014 - EB EB.NO - TLF. 03101 PROFILHÅNDBOK VERSJON 2.0 2014 - EB INNLEDNING EB ER ET ENERGI- OG NETTKONSERN SOM BYGGER OG DRIFTER SAMFUNNSKRITISK INFRASTRUKTUR. Vi leverer ren energi, kunnskap og opplevelser til de tusen hjem og virksomheter,

Detaljer

profilhåndbok SOS-barnebyer norge

profilhåndbok SOS-barnebyer norge profilhåndbok SOS-barnebyer norge Innhold Innledning... side 5 Trykksaker 01 Logo...side 8 02 Farger... side 14 03 Fonter... side 15 04 Bildespråk... side 16 05 Piktogrammer... side 22 06 Solsikkebarna...

Detaljer

Profilhåndbok. Versjon 1.0 2012 - eb. eb.no - TLF. 03101

Profilhåndbok. Versjon 1.0 2012 - eb. eb.no - TLF. 03101 Profilhåndbok Versjon 1.0 2012 - eb Innledning EB er et energi- og nettkonsern som bygger og drifter samfunnskritisk infrastruktur. Vi leverer ren energi, kunnskap og opplevelser til de tusen hjem og virksomheter,

Detaljer

Profilhandbok. www.hareidgroup.com

Profilhandbok. www.hareidgroup.com Profilhandbok www.hareidgroup.com 2 Innledning Hareid Group er et samlebegrep for moderselskapet Hareid Elektriske AS og alle de konserneigde datterselskapene; Hareid Elektriske Solutions AS, Hareid Elektriske

Detaljer

Høringsnotat av forslag til endring av avfallsforskriften kapittel 1 om elektrisk og elektronisk avfall (EEavfall)

Høringsnotat av forslag til endring av avfallsforskriften kapittel 1 om elektrisk og elektronisk avfall (EEavfall) Høringsnotat av forslag til endring av avfallsforskriften kapittel 1 om elektrisk og elektronisk avfall (EEavfall) 1 Sammendrag... 4 2 Innledning... 7 2.1 Høringsinnspill... 7 3 Bransjeavtalen... 8 4 Virkeområde...

Detaljer

Visuell profil Kortversjon av NHHs visuelle profil Juli 2011

Visuell profil Kortversjon av NHHs visuelle profil Juli 2011 Visuell profil Kortversjon av s visuelle profil Juli 2011 VISUELL PROFIL - INNHOLD Juli 2011 side 2 Innhold Innledning 3 Hovedretningslinjer 4 logo 5-6 Equis, CEMS og PIM 7 Typografi 8 Fargepalett 9 Fotobruk

Detaljer

Innhold. Introducing the new NAPM Recycled Logo. Trykk: Target Kommunikasjon/ Møklegaards Trykkeri

Innhold. Introducing the new NAPM Recycled Logo. Trykk: Target Kommunikasjon/ Møklegaards Trykkeri Miljørapport 2009 Innhold 3 4 5 6 7 8 9 12 13 15 16 17 18 - Leder - Om oss - Dette er EE-produkter - Dette er EE-avfall - Farlige stoffer i EE-avfall - Vårt kvalitetssystem - Med fokus på miljø - Innsamlet

Detaljer

Retningslinjer. Registrering og vedlikehold av lokalitetsinformasjon i databasen Grunnforurensning

Retningslinjer. Registrering og vedlikehold av lokalitetsinformasjon i databasen Grunnforurensning Retningslinjer Registrering og vedlikehold av lokalitetsinformasjon i databasen Grunnforurensning TA 2671 2010 Innhold 1. Hensikten med retningslinjene... 3 2. Om Grunnforurensning... 4 2.1 Om www.klif.no/grunn...

Detaljer

ABC ENTREPRENØRSKAP. En oppstartsguide for studenter ved HiOA

ABC ENTREPRENØRSKAP. En oppstartsguide for studenter ved HiOA ABC ENTREPRENØRSKAP En oppstartsguide for studenter ved HiOA FORORD Entreprenørskap er nyskapning å se en mulighet og gjøre noe med den. Det skjer i mange sammenhenger, men oftest snakker man om entreprenørskap

Detaljer

LOGO VARIANTER. 1 Hovedlogen, som skal brukes i størst mulig grad. Dvs i farger på hvit bakgrunn.

LOGO VARIANTER. 1 Hovedlogen, som skal brukes i størst mulig grad. Dvs i farger på hvit bakgrunn. LOGO VARIANTER 1 2 3 Generelt Logoen finnes på flere språk, bokmål, nynorsk, engelsk og samisk. Alle logovarianter er tilgjengelige og nedlastbare på nettsiden, der ligger også beskrivelser for bruk. Ved

Detaljer

Forslag til revidert forskrift med begrunnelse og konsekvensutredning

Forslag til revidert forskrift med begrunnelse og konsekvensutredning Implementering av EU-direktiv om EE-avfall (2002/96) i norsk rett Revisjon av norsk forskrift om EE-avfall Forslag til revidert forskrift med begrunnelse og konsekvensutredning SFT april 2004 Revisjon

Detaljer

Miljøledelsessystemet årsrapport 2010 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 2754/ 2011

Miljøledelsessystemet årsrapport 2010 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 2754/ 2011 Miljøledelsessystemet årsrapport 2010 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 TA 2754/ 2011 1. Historikk Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT) deltok i demonstrasjonsprosjektet Grønn stat

Detaljer

BAKGRUNN NHHS VISUELLE IDENTITET SKAL FORMIDLE HISTORIE, FAGLIG TYNGDE, MODERNITET OG ENERGI

BAKGRUNN NHHS VISUELLE IDENTITET SKAL FORMIDLE HISTORIE, FAGLIG TYNGDE, MODERNITET OG ENERGI DESIGNMANUAL 2013 BAKGRUNN NHHS VISUELLE IDENTITET SKAL FORMIDLE HISTORIE, FAGLIG TYNGDE, MODERNITET OG ENERGI 2 INNLEDNING I NHHs designmanual presenterer vi høyskolens visuelle profil og viser hvordan

Detaljer

Grafisk profilhåndbok Retningslinjer for visuell kommunikasjon

Grafisk profilhåndbok Retningslinjer for visuell kommunikasjon Grafisk profilhåndbok Retningslinjer for visuell kommunikasjon 1 Rev 1.1 Profilmanualen er utarbeidet av Kjell Jakobsen ved TM7 2010. Foto: Geir Øyvind Gismervik og Kjell Jakobsen

Detaljer

Visjon og verdier... 3 Om designmanualen... 3

Visjon og verdier... 3 Om designmanualen... 3 Innhold Designmanual 2 Visjon og verdier... 3 Om designmanualen... 3 GRUNNELEMENTER Logo... 4 Fakultetssignaturer... 10 Farger... 14 Grafisk element... 16 Typografi... 17 Foto/bildebruk... 19 POSTALE ELEMENTER

Detaljer

profil ved NTNU Ditt verktøyskrin for kommunikasjonsarbeid

profil ved NTNU Ditt verktøyskrin for kommunikasjonsarbeid Kommunikasjonsplattform og grafisk profil ved NTNU Ditt verktøyskrin for kommunikasjonsarbeid Innhold Merkevaren NTNU...3 Logo...13 Typografi...19 Fargebruk... 22 Formprinsipp... 26 Eksempler... 26 Trykksaker

Detaljer

HABBERSTAD // VISUELL IDENTITET DESIGNMANUAL // 2013 // NKF // VERSON 1.0. 75. 6.4: Kreditering

HABBERSTAD // VISUELL IDENTITET DESIGNMANUAL // 2013 // NKF // VERSON 1.0. 75. 6.4: Kreditering DESIGNMANUAL // 2013 // NKF // VERSON 1.0 1 DESIGNMANUAL KAPITTEL 1.0 // FORORD KAPITTEL 2.0 // DESIGN ELEMENTER KAPITTEL 3.0 // POSTALE TRYKKSAKER KAPITTEL 4.0 // INFORMASJONSTRYKK KAPITTEL 5.0 // WEB

Detaljer

Profilveileder. Veileder for bruk av designprofil

Profilveileder. Veileder for bruk av designprofil 1 Profilveileder Veileder for bruk av designprofil Innhold 2 Logo 3 Logo horisontal 4 Logo vertikal 5 Engelsk logo 6 Samisk logo 7 Plassering 8 Typografi 9 Profilfont 10 Typografi: hierarki 11 Typografi:

Detaljer

Forsvarets visuelle profil

Forsvarets visuelle profil Design og foto: Forsvarets mediesenter (FMS) Forsvarets visuelle profil 16.01.2013 Håndbok, utgave 4.1 KONTAKTINFORMASJON FORVALTNING AV FORSVARETS VISUELLE PROFIL Sjef Forsvarsstaben har fastsatt Bestemmelser

Detaljer

Forord. CD med originaler. Fargerikt og positivt

Forord. CD med originaler. Fargerikt og positivt Profilhåndbok, september 2010 CD med originaler Forord Fargerikt og positivt Profilhåndboka skal bidra til et helhetlig, friskt og positivt visuelt inntrykk av. Alle ledd i organisasjonen skal benytte

Detaljer

Designmanual for Norsk Designråd

Designmanual for Norsk Designråd Versjon 1.0 18.12.07 Innhold Dokumentasjon Bakgrunn...2 Navn...4 Navnetrekk...5 Symbol...6 Signatur...9 Plasseringsanvisning...10 Signaturtekst...11 Farger...12 5.Element...13 Typografi...17 Regi...19

Detaljer

GRAFISK DESIGN. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv

GRAFISK DESIGN. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv Etiketter med den nye grafiske profilen til Bergsdalstunet. Illustrasjon: Stine Karlsen Grafisk design handler om å skape et visuelt uttrykk som skal kommunisere et budskap. Du kan se grafisk design rundt

Detaljer

Telehuset profilmanual MAI 2012. Designmanual. Mai 2012

Telehuset profilmanual MAI 2012. Designmanual. Mai 2012 S 1 Designmanual Mai 2012 S 2 Innledning Innledning Designmanualen er et viktig verktøy for å forsterke og bygge merkevaren Telehuset. Manualen gir oversikt over profilens elementer og retningslinjer rundt

Detaljer