UTVIKLINGSPLAN EIKESUNDREGIONEN ØRSTA VGS. Eksisterende Situasjonsplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTVIKLINGSPLAN EIKESUNDREGIONEN ØRSTA VGS. Eksisterende Situasjonsplan"

Transkript

1 B : 1,1 m : 9,6 m : 7,0 m : 9,5 m B : 1,5 m 105 : 4,8 m B107 B10 W B B104 : 47,7 m : 5,1 m : 16,1 m B113 : 6,5 m :,6 m : 4,7 m B.K. : 16,1 m B109 : 14,0 m : 58,8 m : 15,8 m B111 : 39,0 m B119 : 6,8 m B1 : 5,9 m 101 : 6,5 m B13 B11 B111 : 17,3 m 5 : 4,0 m B10 10 : 18,6 m 111 : 36, m : 11,5 m 10 1 B11 B : 13,7 m 107 : 39,5 m 11 1 : 14,9 m B115 : 11, m : 6,6 m B116 : 1,6 m B14 : 110,0 m 1 1 : 14,9 m B : 7,8 m : 0,1 m : 3,9 m 13 1 : 14,9 m 11 4 : 0,7 m : 6,4 m 14 1 : 5,4 m : 43,0 m B117 3 : 8,0 m B17 : 71,9 m 16 3 : 3,6 m 18 1 : 0,4 m 17 :,0 m 15 3 B18 : 11,6 m : 1,1 m : 19, m B19 STIK KJØLISK 19 4 : 90,9 m 130 : 3, m 131 : 6,9 m 03 : 61,0 m 03 60, m² 01 35,8 m² 01 4 : 34,3 m : 16,9 m ,9 m² 16,8 m² 05 : 7,3 m 05 7, m² 8b 63b : 18,0 m 63b 17,4 m² 63 8,6 m² : 7,6 m 8b Kjøl 4,7 m² 6, m² 4,7 m² 8a : 63,7 m 07 8a 0 64,0 m² W 5,7 m² 0 4 : 145,1 m 08 3 : 31,4 m 1 31, m² 3,3 m² W 14 3,3 m² 4,0 m² 5 Bk 9 : 1,9 m 5 1 1,9 m² 10 1,6 m² 7, m² ,9 m² 6, m² 10 3 : 7, m by : 13, m 1,8 m² : 13, m 11 3 : 19,6 m 19,5 m² Kjøl 15 5, m² 1,7 m² by 3 3 by Frys 3,8 m² 6 : 48,7 m a RW 49,7 m² 1 : 39, m 11a 3 : 6,5 m 6,3 m² 4 1 : 5, m 4 91,1 m² 5, m² 3 : 90,6 m 68 4 : 15,6 m 68 15,6 m² 69 4 : 15, m , m² Kopi 4,9 m² 8,9 m² 15, m² 6 3 : 4,9 m 33 : 8,9 m 71 4 : 5,5 m : 10,9 m 10,8 m² 3,8 m² 5,5 m² 34 LGR : 9,6 m 36 RW : 65,1 m 35a 8,5 m² x ,3 m² 61 65, m² 39 Bad 3,7 m² W ,6 m² RI 90 I FORROM Kott IV01 10x1M,7 m² Bh 9M IV01 10x1M 50 : 85, m : 3, m : 3,7 m 37 : 15,3 m 35 : 7,1 m 38 1 : 15,7 m 4 Bh 9M 6,5 m² 58 38, m² 41 60b 8,8 m² 00 trium , m² : 37,4 m 9,8 m² d : 51,0 m : 7,0 m : 8,9 m 8,9 m² x S 7,0 m² 10 x : 17,4 m 4 FORROM ,4 m² x IV04 1x15M Bh 6M F. aud : 91,0 m 59 17,1 m² IV03 6x15M Bh 6M ,5 m² 73,3 m² : 3,4 m 46 : 17,1 m 10 x 1 3,0 m² 45 : 0,1 m IV0 13x10M Bh 10M Speilglass ,1 m² 57 85,8 m² 66 wc,9 m² wc,9 m² : 4, m 47 4,5 m² ,6 m² : 5,1 m 74 Sluse 5, m² , m² 37,9 m² : 6, m ,1 m² Øving 15/303 15/75 15/574 15/808 15/573 15/773 15/784 15/770 15/749 aglegstove Restaurant/Bar rb.rom. RM Matsal rbeidsrom lærer 1 Matsal Tekn. : 100,5 m gendefinert by 100 nretning nretning Grupperom Øving : 83,3 m Grupperom 6,4 m² gendefinert gendefinert gendefinert by by by 100 gendefinert by 100 : 6, m /gjestegarderobe gendefinert by 100 Vestibyle 145,4 m² /gard Kjøl : 4,7 m : 5,7 m Vestibyle levgard.j W levgard. J W Trapp Trappegang : 6,9 m usj usjrom gendefinert Tekn. : 6, m gendefinert by 100 gendefinert by 100 Pers.gard.K Personalgard. K levgard. G by 100 gendefinert gendefinert gendefinert Pers.gard.M Personalgard. M levgard.g Kjøl : 5,3 m db/it-opplæring 38,9 m² gendefinert gendefinert by by 100 Frys : 3,8 m HW 15/704 IT-rom It-rom Kontor Lærer Kontor Kontor Lærer Kontor Kontor Lærer Kontor : 1,6 m : 15, m Kontor Lærer Kopi Kontor Vaskesentral usj/wc Grupperom kjøkken x 1 10 x 1 GRUPPROM Soverom Grupperom trium 156,1 m² 11 x 1 11 x 1 11 x 1 Vaskesentral usj/w VG1 W Forrom kjøkken Kott G.rom : 18,8 m BS / KJØKKN Materialrom TPO Spesialundervisning GRROB Materialrom uditorium uditorium Materialrom/lager LIT GRUPPROM : 6,5 m Treningsrom Forrom : 1,4 m TRNINGSROM STORT GRUPPROM Grupperom : 15,3 m Barne- og ungdomsavdeling : 85,9 m Barne- og ungdomsavdeling W Kontor/gr.rom : 1,0 m W /Bua 109,1 m² - bua : 14,6 m : 109, m Forgang gendefinert by 100 gendefinert by 100 Vask og tøystell Tørkerom TPO : 57,1 m Bygg 15/991 15/41 Grovkjøkken Grovkjøkken Kjøkken Kjøkken Vaktmester Vaktmester Kjøkken Kjøkken 15/964 KONTOR : 4,5 m Kontor 15/970 15/300 15/17 15/904 15/911 15/939 15/614 15/190 15/75 15/941 15/14 15/476 15/890 15/889 15/18 15/57 15/58 15/387 15/991 15/54 13 BYGGVRKST - NOR Byggverksted nord : 00,8 m Bygg 1 GRROB-W GUTR Gard./wc herrer : 5,6 m 10 GNG Gard./wc dame GRROB W JNTR 118 VKTMISTR KONTOR 117 VINFNG 116 LÆRRKONTOR VÅTROM 114 SPOILO 113 VRKTØY 11 VRKTØY 14 MSKINVRKST 111 KOMPRSSOR ROM 110 TVLROM 109 lærrkontor 108 VINFNG BØTTKOTT,6 m LTK 105 GNG BYGGVRKST SY 104 GRROB/W GUTR Maskinverksted : 113,5 m Vaktm.kntr : 8,3 m Trapp/VF Lær.kntr Våtrom Sponsilo Verktøy 15 Byggverksted syd : 00,5 m Verktøy : 9,4 m Kompr.rom Lær.kont Trapp/VF Gard./wc herrer :, m 103 LGR : 0,5 m W W menn 7,6 M 6 M Rådgjevar rbeidsrom rbeidsrom Bibliotek levkantine 0,3 M 0, M 89,7 M ,7 M 4,5 M menn 11,9 M 1,9 M 10 TRPPROM Bøttekott W - hk Kopirom/lager 16 kspedisjonsgang 6,4 M 1, M 1,3 M ,4 M 3,9 M 3,5 M ,5 M Kvelv,5 m 100 Transformatorkiosk , M Tekjøken vdelingsleiar vdelingsleiar vdelingsleiar ss. rektor Kontorleiar dministrasjonskontor 7,3 M 14,6 M 14,6 M 14,6 M 14,6 M 14,6 M,8 m BYGG 1 TG. Trans.kiosk 100 : 9,4 m NB VF BS Tekjøkken : 6,8 m vd.leder 15/337 Gard. : 15,6 m vd.leder W. Gard. menn : 15,6 m vd.leder W. menn Rådgiver 15/634 ss. rektor Gard/wc B116 GRROB/W KVINNR rb.rom. Lærer HW Kontorleder dm. kontor 3 B117 rb.rom. Lærer Kopi/ : 13,5 m W FH Rektor 18 Rektor 19,1 M MLK BRUS KJØL/ MIRO 91,5 M Kantine kspedisjonsgang Hvelv Bibliotek :,3 m Sjakt VF Kantinesal/kjøkken 117 : 89,7 m Hall 19 Hall Bygg 130 Heis :,5 m VF /5/1 15/16 15/15 15/13 15/1 15/476 15/474 15/39 Vaktm.kntr. : 15,9 m Materiallager 101 MTRILLGR : 107,8 m 15/387/1 Stållager B113 STÅLLGR Gard/W menn B114 GRROB/ W/URINL MNN Verktøy B119 VRKTØYSTÅL B1 IV. - LGR B10 BØTTKOTT W PRSONL B115 GNG W pers. : 3,5 m Maskinverksted B14 MSKINVRKST 15/05 Sveiseverksted B13 SVISVRKST : 19,3 m 15/04 Lærerkontor SVISVRKST B15 LÆRRKONTOR : 0,0 m Mont.verksted B17 MONTRINGSVRKST Bygg B 15/5 15/39 VF FRÅ KJLL. TRPPROM Heis HIS Mod.lager MOLLGR Modellverksted : 99,3 m B11 MOLLVRKST B18 LGR SVISUTSTYR atalab B19 TLB. :,5 m W B106 W GUTR B107 B109 GNG atarom LÆRRKONTOR 15/1006 Vaskehall B101 VSKHLL : 6,3 m Verksted B104 VRKST RBISMSKINR/KJØRTØY Lær.kontor LÆRRKONTOR B111 TROM Motorrom B10 MOTORROM : 4,7 m B103 GRROB : 18,4 m UTVIKLINGSPLN IKSUNRGIONN ØRST VGS ksisterende Situasjonsplan 1:1000 ato: ks-001

2 F IKK UTGRV IKKJ UTGRV IKK UTGRV IKKJ UTGRV IKK UTGRV IKKJ UTGRV 7,1 M 01 TVLROM/LGR Tavle/lager 01 : 19,7 m IKK UTGRV Bygg 4 M 011 B SNTRL 11,3 M 7,7 M 009 LGR 010 LGR B-sentralVent/lager : 4,4 m : 1,9 m Vent/lager 009 VNTILSJON 008 : 36,4 m : 13,7 m Vaktm.verkst ,5 M 007 LGR : 6, m Vent. : 5,5 m VNTILSJON 008 GNG Vaskesentr ,4 M 18,5 M 005 FRISØROPPLÆRING 006 VSKSNTRL : 0,0 m Frisøroppl. 005 Y.H : 37, m 4 M 004 MØRKROM 003 GNG : 16,3 m 1, M 00 RKIV 3,3 M 001 HISMSKINROM rkiv 00 / : 5,9 m Heis HIS IKK UTGRV lgr /underv. : 101,0 m VRKST/OLJ MSKINROM Heissjakt Maskinrom HISSJKT : 6,8 m /underv. : 4,6 m Ventilasjon VNTILSJON : 45,6 m TILFLUKTSROM : 53,6 m : 1,6 m TR.ROM W Tavle W L-TVL /underv. : 3,7 m /underv. : 1,7 m /underv. Sluse : 15, m SLUS : 1,5 m : 19,9 m : 1,4 m Bygg B I.U. /underv. LGR. : 4,6 m vaktm. 1 : 43,7 m /underv. TILFL.ROM : 37,0 m UTVIKLINGSPLN IKSUNRGIONN ØRST VGS ksisterende Bygg, B, - Kjeller ato: ks-00

3 10 15/387 1 GRROB-W GUTR Gard./wc herrer 1 : 5,6 m 15/54 Bygg Vaktm.kntr. 100 : 15,9 m Byggverksted nord 13 : 00,8 m 13 BYGGVRKST - NOR Maskinverksted 14 : 113,5 m 14 MSKINVRKST BYGGVRKST - SY 15 Byggverksted syd 15 : 00,5 m Materiallager MTRILLGR : 107,8 m 10 GNG 105 GNG LÆRRKONTOR lærrkontor SPOILO TVLROM 11 Gard./wc dame BØTTKOTT,6 m 119 GRROB W JNTR 118 VKTMISTR KONTOR : 8,3 m Vaktm.kntr VRKTØY 11 VRKTØY 117 VINFNG Trapp/VF 117 Lær.kntr 116 : 1,1 m 115 VÅTROM SponsiloVåtrom KOMPRSSOR ROM 108 VINFNG 104 GRROB/W GUTR 111 : 9,5 m Lær.kont 109 Trapp/VF 108 : 7,0 m 105 : 4,8 m Verktøy 113 : 9,6 m Verktøy 11 : 9,4 m Kompr.rom W Gard./wc herrer 104 B11 :, m : 1,5 m B : 0,5 m 103 LGR LTK 114 Bøttekott 3,9 M Tekjøken vdelingsleiar vdelingsleiar vdelingsleiar ss. rektor Kontorleiar dministrasjonskontor 7,3 M 14,6 M 14,6 M 14,6 M 14,6 M 14,6 M,8 m BYGG 1 TG. 19,1 M , M 18 Rektor ,5 M 15 Kvelv,5 m NB BS 111 Tekjøkken : 36, m 4 5 : 39,5 m : 6,8 m : 4,0 m vd.leder : 15,6 m vd.leder 10 1 : 15,6 m vd.leder 11 1 : 14,9 m ss. rektor 1 1 : 14,9 m dm. kontor 14 1 Trans.kiosk 100 : 5,4 m : 9,4 m : 58,8 m Kontorleder 13 1 : 14,9 m Rektor 18 1 : 0,4 m 31,4 M 15/ Transformatorkiosk 3,5 M W - hk Kopirom/lager 6,4 M 1, M kspedisjonsgang 1,3 M Kopi/ VF 101 : 6,5 m : 3,9 m HW : 6,4 m : 13,5 m 16 3 : 3,6 m MLK BRUS KJØL/ MIRO STIK 15/ TRPPROM Kantine ,9 M 106 menn 1,9 M KJØLISK 0,7 M 4,5 M Rådgjevar 0,3 M rbeidsrom rbeidsrom 0, M 89,7 M Bibliotek levkantine Gard. W : 11,5 m 5 W 6 M : 6,6 m Gard. mennw. menn : 13,7 m : 7,8 m Rådgiver : 0,1 m 105 W menn 7,6 M kspedisjonsgang Kantinesal/kjøkken Hvelv : 89,7 m 3 :,0 m :,3 m Sjakt : 18,6 m rb.rom. Lærer 11 4 : 0,7 m rb.rom. Lærer : 43,0 m Bibliotek : 1,1 m Bygg 15/1 15/1 15/387/1 Stållager B113 STÅLLGR B113 : 6,5 m Gard/W B114 menn GRROB/ B111 W/URINL MNN : 39,0 m Verktøy B119 B10 VRKTØYSTÅL BØTTKOTT B119 B10 : 6,8 m B1 IV. B1 - LGR Gard/wc B116 B116 GRROB/W B115 KVINNR GNG B115 : 1,6 m : 11, m B11 W Wpers. PRSONL B11 : 3,5 m B117 3 W FH B117 3 : 8,0 m VF : 19, m Hall 19 91,5 M 4 19 Hall : 90,9 m Heis :,5 m VF 131 : 6,9 m : 3, m 15/5/1 : 5,9 m Maskinverksted B14 B14 MSKINVRKST : 110,0 m Sveiseverksted B13 B13 SVISVRKST : 19,3 m Vaskehall B101 B101 VSKHLL : 6,3 m Motorrom B10 B10 MOTORROM : 4,7 m B104 VRKST RBISMSKINR/KJØRTØY Verksted B104 : 47,7 m VF : 5,1 m TRPPROM Heis HIS :,6 m FRÅ KJLL. : 16,1 m Mod.lager MOLLGR B106 W : 16,1 m GUTR B107 : 4,7 m B.K. Modellverksted B11 MOLLVRKST B11 B109 B109 GNG : 99,3 m : 14,0 m SVISVRKST Lærerkontor B15 B15 LÆRRKONTOR : 0,0 m Mont.verksted B17 B17 MONTRINGSVRKST : 71,9 m 15/15 B103 B103 GRROB : 18,4 m Lær.kontor atarom B111 B111 LÆRRKONTOR TROM : 15,8 m : 17,3 m LÆRRKONTOR B18 B18 LGR SVISUTSTYR : 11,6 m atalab B19 B19TLB. :,5 m Bygg B 15/171 UTVIKLINGSPLN IKSUNRGIONN ØRST VGS ksisterende Bygg, B, - 1.etg ato: ks-003

4 F 15/ B/TORIROM B/Teorirom 08 : 7,6 m TK ÅPNT N 15/54 Bygg ÅPNT N ÅPNT N Sluse Trapp 07 : 8,3 m : 6, m 07 SLUS 03 SLUS 01 GNG GNG : 10,6 m Sluse 03 : 6,1 m 01 : 8, m 06 YKLON 0 KLSSROM 04 VNTILSJOROM Trapp : 8, m 0 : 46,1 m 00 GRUPPROM 00 : 17,3 m 15/387/1 TIP/B Felles teori 05 : 57,8 m KLSSROM rb.rom KLSSROM : 5,8 m 04-KLSSROM 03-KLSSROM 0-KLSSROM Naturfag F.1 : 5,9 m Naturfag F.1 : 5,9 m Naturfag 01 F.1 : 58,1 m TVL 15/ : 113,8 m B30S 08 GNG 15/ TRPPROM 1 00-TRPPROM 15-W 15 RB.ROM 11-KLSSROM 13-KLSSROM 14 KLSSROM 1-UIOV.u. 16-W W W rb.rom 06 4 : 13,8 m 00 : 3,7 m 17-URIN. 09 TOLTT FH.-LÆR. TIP/B Felles teori 09 : 65,4 m TIP/B Felles teori 08 : 65,4 m TIP/B Felles atarom 07 : 65,4 m 00 : 18,7 m udiov. 1 : 9,4 m W W 5 : 4,1 m Bygg 15/1 15/1 Heis HIS :,5 m 15/5/1 B10 KLSSROM B11 Y3.L : 5,4 m B11 KLSSROM B11 Y3.L : 5,4 m TK Stillerom Stillerom Lab lektro VG1 B09 LB. VK B09 I LKTRO Y3.L : 154,6 m Lær.kntr. B06 LÆRRKONTOR B06 - Y3.L : 1,1 m B8 GRUPPROM G1 B Y3.L B9 B-ROM : 4,9 m B31 GRUPPROM G Lær.kntr. : 10,1 m utomatisering B6 VG LB. UTOMTIKR B6 Y3.L : 104,1 m B7 KLSSROM utomatisering VG3 B7 Y3.L : 104,1 m B30 B6 LÆRR- Y3.L KONTOR 4,7 m RPO Heis HIS B1 :,3 m Lær.kntr. B KJMIKL- LÆRRKONTOR LGR B B1 Y3.L Y3.L : 16,9 m VNT.- : 17,0 m : 18,3 m Sjakt SJKT STOFFLGR TRPPROM LGR B0 B m B19 Y3.L B14 :, m GNG B3 B3 : 37,4 m GNG B4 W B17 -ROM amer HW W Herre B18 W ROM - FH JNTR W -ROM : 10,7 m B4 B17 B18 GUTR : 6,6 m : 5,0 m : 7,3 m B5 Instrumentlab ITRUMNTLB. B5 Y3.L : 35, m IKT B15 B15 KLSSROM 1 : 34,5 m Lær.felles B07 B07 FLLSROM - Y3.L B13 B1 B05 GRROB GRROB LGR - LKTRO lektro : 15,5 m Gard. damegard. herre JNTR GUTR B05 B13 B1 Y3.L Y3.L Y3.L B04 B.K. : 44,3 m Lær.kntr. : 15,8 m : 18, m B08 B04 LÆRRKONTOR B08-1 Y3.L Trapp : 5,4 m : 11,6 m :,7 m B16 B16 GNG : 9,4 m B03 LB. GR. KURS LKTRO B 0 B01 KLSSROM Lab lektro VG1 KLSSROM B01 B0 B03 Y3.L Y3.L Y3.L : 54,7 m : 54,7 m : 81,5 m Bygg B 15/15 15/171 UTVIKLINGSPLN IKSUNRGIONN ØRST VGS ksisterende Bygg, B, -.etg ato: ks-004

5 F 15/15 15/387 15/54 H 308 KLSSROM KLSSROM KLSSROM RBISROM Blomst.dek 308 Y.H Y.H : 69,4 m : 106,7 m H 308 Y.H : 5,9 m rb.rom 4 : 46,9 m L. TVL KJØLROM 15/634 KORRIOR : 113,8 m bøttekott 15/337 TRPPROM TRPPROM : 18,5 m W - FH KOPIROM KLSSROM KLSSROM KLSSROM MØTROM Y.H Y.H rapo 3,5 nord rapo 3,5 syd W MR RBISROM Renhold 31 W amer 1 : 3,6 m W amer : 5,8 m VG1 Frisør 308 Y.H : 54,6 m Blomst.dek. 307 : 54,0 m Kopi 3 H 308 : 14,4 m : 54,6 m Møte 3 : 0,7 m : 3,4 m rb.rom 4 : 9,5 m Bygg 15/1 15/1 15/387/1 Heis HIS :,5 m 15/5/1 Ventilasjon : 36,3 m VNTILSJON Trapp : 6,5 m Bygg B 15/171 UTVIKLINGSPLN IKSUNRGIONN ØRST VGS ksisterende Bygg, B, - 3.etg ato: ks-005

6 1,43 m OVRLYS 406 Bøttekott,5 m OVRLYS , m 410 Kaldt lager 411 Uissolert rom 407 LGR 3,5 m OVRLYS OVRLYS OVRLYS ,1 m l. tavle 409 Uissolert rom 404 Ventilasjonsrom 64 m KRM. OVN MLJOVN KRMISKFLIS m ,5 m 400 9, m HIS HYLLR F 15/15 15/387 15/337 : 14,1 m 15/54 1 :,6 m Uisolert 1 : 44,4 m OVRLYS OVRLYS OVRLYS 0 Verksted Tre Y.H 0 : 14,0 m Y.H : 60,4 m 15/634 Tekstilrom 405 Y.H : 138,1 m Ventilasjonsrom 40 : 70,0 m 1 : 35,0 m : 77,3 m UISOLRT ROM Bygg 15/1 15/1 : 6,3 m 15/387/1 Heis :,5 m 15/5/1 15/171 UTVIKLINGSPLN IKSUNRGIONN ØRST VGS ksisterende Bygg, B, - 4.etg ato: ks-006

7 RI 90 I x 1 10 x IV01 IV01 11 x 1 11 x 1 10x1M 10x1M 11 x Bh 9M Bh 9M 10 x d IV04 1x15M Bh 6M IV0 13x10M Bh 10M Speilglass 150 rb.rom. RM rbeidsrom lærer 1 16,8 m² : 16,9 m Øving 63b 63b Grupperom 17,4 m² : 18,0 m 01 35,8 m² 01 4 : 34,3 m 63 Øving 8,6 m² 63 : 83,3 m 3 Restaurant/Bar aglegstove 60, m² : 61,0 m 75 Grupperom 75 6, m² ,9 m² 5,7 m² 6 : 6,9 m 6 db/it-opplæring : 5,7 m VG1 49,7 m² : 48,7 m 65, m² 76 6, m² : 65,1 m Vestibyle 0 Vestibyle 0 145,4 m² 4 : 145,1 m , m² 60b Grupperom 8,8 m² : 18,8 m 60 Materialrom 9,8 m² uditorium 59 uditorium F. 90,5 aud m² : 91,0 m 7 7 Grupperom 15,1 m² 15/17 15/749 1 KONTOR 8b 8b Kontor 4,7 m² 8a : 63,7 Kjøkken m 64,0 m² Grovkjøkken 9 9 Grovkjøkken 1,9 m² levgard.j 08 08levgard. J 3 31, m² Kjøkken 3 3 Kjøkken 91,1 m² : 90,6 m 15/704 usj/w Forrom 36 35a usj/wc 36 RW Grupperom35 FORROM 3,8 m² 9.5 8,5 m² 7.1 : 9,6 m : 7,1 m ,9 m² 4 kjøkken Kott Kott 37 4,7 m² : 8,9 m 37 kjøkken 15,3 m² Vaktmester 38 38Vaktmester 1 15,6 m² Kontor Lærer Kontor 4 15,6 m² : 31,4 m : 15,6 m Kontor Lærer 69 /gard 0 Pers.gard.K Personalgard. K 69 Kontor 07 1,8 m² 15, m² : 15, m : 7,6 m W W Matsal usj 10 : 13, m 3,3 m² Kontor Lærer 04 1 usjrom Matsal 10 7, m² 1 70 Kontor 99,9 m² 15, m² 13 W 3 4 W : 100,5 m 133,3 m² : 7, m Pers.gard.M : 39, m : 15, m Trapp1 000 by Personalgard. M Trappegang gendefinert 14 1,7 m² 4,0 m² : 13, m Kontor 71 Lærer Kontor 715,5 m² Kopi 4 levgard.g HW a 6Kopi : 5,5 m 11levgard. G 11a RW 4,9 m² 19,5 m² 6,3 m² 3 gendefinert gendefinert 3 3 : 4,9 m by by 100 : 19,6 m Tekn. : 6,5 m by 100 gendefinert nretning gendefinert gendefinert gendefinert nretning by by by 100 : 85, m 7, m² 5 : 7,3 m Kjøl Bk Kjøl Frys IT-rom Vaskesentral W G.rom ,6 m² Kjøl 5 31 Kjøl 3 Frys 4 It-rom 34 Vaskesentral LGR 39 Bad W GRUPPROM 40 Soverom 4,7 m² 5, m² 3,8 m² 5, m² 10,8 m² ,73.6 m² 106,5 m² : 4,7 m : 1,6 m : 5,3 m : 3,8 m : 5, m : 3, m : 10,9 m : 3,7 m : 6,5 m gendefinert by 100 gendefinert 07 /gjestegarderobe 6,4 m² gendefinert gendefinert by by by 100 gendefinert gendefinert gendefinert by by by ,9 m² TPO BS / KJØKKN Spesialundervisning , m² : 51,0 m trium 156,1 m² GRROB 44 Materialrom 8,9 m² ,0 m² 45 73,3 m² 50 50,4 m² 46 Materialrom/lager 46 17,1 m² : 17,1 m Barne- og ungdomsavdeling Barne- og ungdomsavdeling 85,8 m² 56 : 85,9 m 563,0 m² wc wc W,9 m² W,9 m² ,5 m² ,1 m² : 109, m /Bua bua 14,6 m² gendefinert by Sluse 5, m² gendefinert by Tørkerom 8, m² 1 73 TPO Vask og tøystell 37,9 m² ,1 m² : 57,1 m Tekn. : 6, m : 6, m 60 : 4,5 m Kjøkken 8a : 1,9 m : 15,3 m : 15,7 m x x 1 90S : 8,9 m Forrom 4 4 FORROM 17.6 : 17,4 m LIT GRUPPROM x 1 : 1,4 m : 7,0 m IV03 6x15M Bh 6M 10 x TRNINGSROM 0.1 : 0,1 m -44 : 37,4 m Treningsrom Kontor/gr.rom 44 STORT GRUPPROM : 1,0 m : 3,4 m : 4, m : 15,3 m : 14,6 m Forgang : 5,1 m : 6, m Bygg 15/991 UTVIKLINGSPLN IKSUNRGIONN ØRST VGS ksisterende Bygg - 1.etg ato: ks-007

8 15/749 Teknisk rom : 58,8 m 15/704 Bygg 15/17 15/991 UTVIKLINGSPLN IKSUNRGIONN ØRST VGS Bygg -. etg ato: ks-008

9

10

11

12

13 4 884,8 m 0,0 m 0,1 m 0,0 m 0,0 m ,3 m 696,8 m 975,3 m 1 084,0 m 57,9 m 18/17 Nye Ørsta Vgs. etasjer á 4600 m Totalt 900 m ekskl. idrettshall. Snusirkel lastebil d = 3 m 18/74 18/113 18/3 Ørsta 18/473 ldhus Nye Ørsta Vgs 18/14 18/1 15/3 18/168 18/10 Idrettshall 18/497 Fremtidig badeanlegg 18/443 18/498 18/499 Fremtidig fotballbane 18/361 UTVIKLINGSPLN IKSUNRGIONN ØRST VGS lternativ 1/ - Sitasjonsplan 1:1000 ato: ks-001

14 4 884,8 m 0,0 m 0,1 m 0,0 m 0,0 m ,3 m 696,8 m 738,4 m 15/895 15/158 Volda flyttet til Ørsta 3 etasjer med fotavtrykk på 7600m Totalt areal m 18/17 Snusirkel lastebil d = 3 m Nye Ørsta/Volda 18/3 Ørsta 18/473 ldhus 18/14 18/404 18/1 18/10 18/168 Idrettshall 18/10 18/497 UTVIKLINGSPLN IKSUNRGIONN ØRST VGS 18/443 lternativ B - Sitasjonsplan 1:1000 ato: ks-001

15 4 884,8 m 0,0 m 0,1 m 0,0 m 0,0 m ,3 m 696,8 m 683,5 m 15/895 15/158 18/17 Ørsta Vgs Storskole 4 etasjer med totalt areal på m. Fotavtrykk ca m. Snusirkel lastebil d = 3 m Nye Ørsta Storskole 18/3 Ørsta 18/473 ldhus 18/14 18/404 18/1 18/10 18/168 Idrettshall 18/10 18/497 UTVIKLINGSPLN IKSUNRGIONN ØRST VGS 18/443 lternativ 4 - Sitasjonsplan 1:1000 ato: ks-001

16 10 15/387 15/ GNG LÆRRKONTOR lærrkontor SPOILO TVLROM 107 BØTTKOTT,6 m 1 GRROB-W GUTR BT1: NYTT BYGG TP/L/H 13 BYGGVRKST - NOR 10 GNG GRROB W JNTR 118 VKTMISTR KONTOR BT FF: 4 119m 14 MSKINVRKST BYGGVRKST - SY VRKTØY 11 VRKTØY 117 VINFNG 115 VÅTROM KOMPRSSOR ROM 108 VINFNG 104 GRROB/W GUTR W 103 LGR LTK Verksted Støtterom : 97,0 m : 550,8 m 114 Bøttekott 3,9 M Tekjøken vdelingsleiar vdelingsleiar vdelingsleiar ss. rektor Kontorleiar dministrasjonskontor 7,3 M 14,6 M 14,6 M 14,6 M 14,6 M 14,6 M,8 m BYGG 1 TG , M ,5 M Kvelv,5 m NB BS 31,4 M 15/ Transformatorkiosk 3,5 M W - hk Kopirom/lager 6,4 M 1, M kspedisjonsgang 1,3 M MLK BRUS KJØL/ MIRO STIK 15/ TRPPROM Kantine ,9 M 106 menn 1,9 M KJØLISK 0,7 M 4,5 M Rådgjevar 0,3 M rbeidsrom rbeidsrom 0, M 89,7 M Bibliotek levkantine W 6 M W menn 7,6 M Bygg 15/18 19,1 M 18 Rektor 101 MTRILLGR 15/16 15/387/ ,5 m 91,5 M 19 Hall / B114 GRROB/ W/URINL MNN B115 GNG B116 GRROB/W KVINNR B117 W FH /5/1 B113 STÅLLGR B119 VRKTØYSTÅL B10 BØTTKOTT B11 W PRSONL B1 IV. - LGR B14 MSKINVRKST B13 SVISVRKST B101 VSKHLL FRÅ KJLL. TRPPROM HIS B15 LÆRRKONTOR 15/15 15/1 B104 VRKST RBISMSKINR/KJØRTØY B106 W GUTR B107 B.K. MOLLGR B11 MOLLVRKST SVISVRKST B17 MONTRINGSVRKST B10 MOTORROM B109 GNG B103 GRROB LÆRRKONTOR B111 TROM LÆRRKONTOR B18 LGR SVISUTSTYR B19 TLB. UTVIKLINGSPLN IKSUNRGIONN ØRST VGS Høyring Plan 1.etg BT1 MF ato:

17 10 15/387 15/ GNG LÆRRKONTOR lærrkontor SPOILO TVLROM 107 BØTTKOTT,6 m 1 GRROB-W GUTR BT1: NYTT BYGG TP/L/H 13 BYGGVRKST - NOR 10 GNG GRROB W JNTR 118 VKTMISTR KONTOR BT FF: 4 119m 14 MSKINVRKST BYGGVRKST - SY VRKTØY 11 VRKTØY 117 VINFNG 115 VÅTROM KOMPRSSOR ROM 108 VINFNG 104 GRROB/W GUTR W 103 LGR LTK Verksted Støtterom : 97,0 m : 550,8 m 114 Bøttekott 3,9 M Tekjøken vdelingsleiar vdelingsleiar vdelingsleiar ss. rektor Kontorleiar dministrasjonskontor 7,3 M 14,6 M 14,6 M 14,6 M 14,6 M 14,6 M,8 m BYGG 1 TG , M ,5 M Kvelv,5 m NB BS 31,4 M 15/ Transformatorkiosk 3,5 M W - hk Kopirom/lager 6,4 M 1, M kspedisjonsgang 1,3 M MLK BRUS KJØL/ MIRO STIK 15/ TRPPROM Kantine ,9 M 106 menn 1,9 M KJØLISK 0,7 M 4,5 M Rådgjevar 0,3 M rbeidsrom rbeidsrom 0, M 89,7 M Bibliotek levkantine W 6 M W menn 7,6 M Bygg 15/18 19,1 M 18 Rektor 101 MTRILLGR 15/16 15/387/ ,5 m 91,5 M 19 Hall / 1 64,9 m B114 GRROB/ W/URINL MNN B115 GNG B116 GRROB/W KVINNR B117 W FH /5/1 B113 STÅLLGR Verksted : 648,0 m BT: NYTT BYGG B B/FLLS B119 VRKTØYSTÅL B1 IV. - LGR B13 SVISVRKST B11 B10 W BØTTKOTT PRSONL B14 MSKINVRKST B101 VSKHLL B104 VRKST RBISMSKINR/KJØRTØY FRÅ KJLL. TRPPROM HIS BT FF: B106 W GUTR 4 13m B107 B.K. MOLLGR B11 MOLLVRKST SVISVRKST B15 LÆRRKONTOR Støtterom : 367, m B17 MONTRINGSVRKST Kantine/aud./bibl. : 480, m 15/15 15/1 B10 MOTORROM B109 GNG B103 GRROB LÆRRKONTOR B111 TROM LÆRRKONTOR B18 LGR SVISUTSTYR B19 TLB. UTVIKLINGSPLN IKSUNRGIONN ØRST VGS Høyring Plan 1.etg BT MF ato:

18 10 15/387 15/ GNG LÆRRKONTOR lærrkontor SPOILO TVLROM 107 BØTTKOTT,6 m 1 GRROB-W GUTR BT1: NYTT BYGG TP/L/H 13 BYGGVRKST - NOR 10 GNG GRROB W JNTR 118 VKTMISTR KONTOR BT FF: 4 119m 14 MSKINVRKST BYGGVRKST - SY VRKTØY 11 VRKTØY 117 VINFNG 115 VÅTROM KOMPRSSOR ROM 108 VINFNG 104 GRROB/W GUTR W 103 LGR LTK Verksted Støtterom : 97,0 m : 550,8 m 114 Bøttekott 3,9 M Tekjøken vdelingsleiar vdelingsleiar vdelingsleiar ss. rektor Kontorleiar dministrasjonskontor 7,3 M 14,6 M 14,6 M 14,6 M 14,6 M 14,6 M,8 m BYGG 1 TG , M ,5 M Kvelv,5 m NB BS 31,4 M 15/ Transformatorkiosk 3,5 M W - hk Kopirom/lager 6,4 M 1, M kspedisjonsgang 1,3 M MLK BRUS KJØL/ MIRO STIK 15/ TRPPROM Kantine ,9 M 106 menn 1,9 M KJØLISK 0,7 M 4,5 M Rådgjevar 0,3 M rbeidsrom rbeidsrom 0, M 89,7 M Bibliotek levkantine W 6 M W menn 7,6 M Bygg 15/18 19,1 M 18 Rektor 101 MTRILLGR 15/16 15/387/ ,5 m 91,5 M 19 Hall / 1 64,9 m B114 GRROB/ W/URINL MNN B115 GNG B116 GRROB/W KVINNR B117 W FH /5/1 B113 STÅLLGR Verksted : 648,0 m BT: NYTT BYGG B B/FLLS B119 VRKTØYSTÅL B1 IV. - LGR B13 SVISVRKST B11 B10 W BØTTKOTT PRSONL B14 MSKINVRKST B101 VSKHLL B104 VRKST RBISMSKINR/KJØRTØY FRÅ KJLL. TRPPROM HIS BT FF: B106 W GUTR 4 13m B107 B.K. MOLLGR B11 MOLLVRKST SVISVRKST B15 LÆRRKONTOR Støtterom : 367, m B17 MONTRINGSVRKST Kantine/aud./bibl. : 480, m 15/15 15/1 B10 MOTORROM B109 GNG B103 GRROB LÆRRKONTOR B111 TROM LÆRRKONTOR B18 LGR SVISUTSTYR B19 TLB. UTVIKLINGSPLN IKSUNRGIONN ØRST VGS Høyring Plan 1.etg tter riving MF ato:

UTVIKLINGSPLAN EIKESUNDREGIONEN HERØY VGS Eksisterande Plan 0

UTVIKLINGSPLAN EIKESUNDREGIONEN HERØY VGS Eksisterande Plan 0 Kjøkkenlager Kjøkken Kantine D1 A: 1,7 D1 A:, D1 A: 104,7 Kjøkkenlager D1 A: 1,0 A:,8 A: 3,4 A: 8,9 A: 46,6 A: 7, Renhold A: 1,0 A: 7,6 Grupperom A: 5,0 F.A aud A: 4,7 Heismaskin Tele/data A: 1,0 A: 5,

Detaljer

Plan 1 Bygg A. Rotvoll Allé 1

Plan 1 Bygg A. Rotvoll Allé 1 A111 6,2 m2 A112 A113 9,2 m2 A114 10,3 m2 A115 8,4 m2 A116 10,4 m2 A118 Garderobe 6,4 m2 A117 Te-kjøkken 6,6 m2 A102 Inngang 19,0 m2 A128 7,8 m2 A129 Arkiv/lager 5,3 m2 A127 12,2 m2 A126 18,3 m2 A125 7,9

Detaljer

Situasjonsplan. LINK signatur as. 50m x 4m. Team Stord Sunnhordlandskaien Pb. 173, 5402 Stord

Situasjonsplan. LINK signatur as. 50m x 4m. Team Stord Sunnhordlandskaien Pb. 173, 5402 Stord 9/176 9/185 9/186 9/180 6.00 2.00 9/176 9/136 4m 61 32/126 R 8.0 6.5 10/2 1.8 1.9 N allplass 9/21 2.8 daa Kulturhus 1.8 drettsplass 11.6 daa 1.9 Y=50.00% 1.8 all 2 4 3 5 7 0.4 daa Parkerin 7.6 50m x 4m

Detaljer

NYBYGG. PROSJEKT BOAS2 OPPDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER OPPDAL KOMMUNE TEGNINGEN VISER Situasjonsplan

NYBYGG. PROSJEKT BOAS2 OPPDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER OPPDAL KOMMUNE TEGNINGEN VISER Situasjonsplan YBYGG ny g ang vei eksisterende vei "sansehage" BOS OPPDL KOMMUE OPPDL KOMMUE TEGIGE VISER Situasjonsplan TEGIGES STTUS FORELØPIG TEGIG FG LIG LEDER/KOTROLL KOTROLLSIG. SODRE. DVIK S SVRSOMRÅDE R. ITEKTUR

Detaljer

vf 2,6m2 sov 7,2m2 7,2m2 gang 7,1m2 bad 4,6m2 kjøkken/stue 38,7m2 terrasse 9,5m2 Grønnegata 38-46 Postboks 1247 9262 Tromsø

vf 2,6m2 sov 7,2m2 7,2m2 gang 7,1m2 bad 4,6m2 kjøkken/stue 38,7m2 terrasse 9,5m2 Grønnegata 38-46 Postboks 1247 9262 Tromsø gard 2,5m2 vf 2,6m2 7,2m2 7,2m2 7,1m2 vask/ 2,9m2 vask/ 3,1m2 4,6m2 1,8m2 kjøkken/stue 38,7m2 10,5m2 9,5m2 herre: Leilighet A1-101 86,5m2 80,8m2 9,5m2 Antall erom: Antall /WC: 3 1 A4 A 01 101 vask/ 3,1m2

Detaljer

SKISSER JULSUNDET SKULE 31-10-2014

SKISSER JULSUNDET SKULE 31-10-2014 SKISSER JULSUNDET SKULE 31102014 Dato Beskrivelse Tegnet Kontrollert Godkjent 3Dskisser A900101 15,0 m² 1. etg. BTA Eksisterende BTA Idrett/Samfunn u. etg. BTA Nybygg u. etg. BTA Nybygg 2. etg. u. etg.

Detaljer

ØRSTA VIDAREGÅANDE SKULE UTVIKLINGSPLAN

ØRSTA VIDAREGÅANDE SKULE UTVIKLINGSPLAN ØRSTA VIDAREGÅANDE SKULE UTVIKLINGSPLAN AUGUST 2014 Høyring 2 2014 202? 19.08 2014 v.1.0 1 INNHALDSLISTE 1 INNHALDSLISTE 2 2 INNLEIING 4 3 SAMANDRAG 5 4 BAKGRUNN / FØRESETNADAR / MANDAT 7 5 RAMMEVILKÅR,

Detaljer

ROGALAND FYLKESKOMMUNE GAND VIDEREGÅENDE SKOLE. Dato: 08.10.2012 ROMSKJEMA ELEKTRO + GAND VGS + BYGG D. 1. etasje. Romnr Rombetegnelse

ROGALAND FYLKESKOMMUNE GAND VIDEREGÅENDE SKOLE. Dato: 08.10.2012 ROMSKJEMA ELEKTRO + GAND VGS + BYGG D. 1. etasje. Romnr Rombetegnelse Overvåkning 1. etasje D100 HOVEDGATE 1 Alle etg. 2 3 2 Utside heissjakt D101 TRAPP 1 3 1 D105 EL. D106 EL. D110 VARMESENTRAL D111 TRAFO D112 DATAROM 1 1 D113 HOVEDTAVLE 1 1 D114 GANG 1 D115 LAGER D116

Detaljer

Plan U1 M bleringsplan pr 12.03.14 1:250 @A3 Dyrvik Arkitekter AS

Plan U1 M bleringsplan pr 12.03.14 1:250 @A3 Dyrvik Arkitekter AS 1 Inngang k+ 9,17 3 4 5 6 7 8 9 10 2450 10000 8750 80 ok terreng k +9,16 2650 k=+9,18 B k=+9.16 Skattens hus Inngang k+ 9,0 k+ 9.200 U112 Vindfang 23.0 m U197 24.6 m repos med trapp og rampe utf res av

Detaljer

1004 ARNA VGS. Tegningsliste

1004 ARNA VGS. Tegningsliste 0 RN VGS. Tegningsliste Revidert Tegningsnr. Tegningsformat Revisjonsnr. Siste rev. dato Utgivelsesdato Tittel Målestokk Prosjektleder PGL Origo rkitektgruppe S, Nikolaikirkealmenningen b, 00 ERGEN RK

Detaljer

Taes med av RIV Taes med av RIE Kjøkkeninnredning ARK Fast inventar AR

Taes med av RIV Taes med av RIE Kjøkkeninnredning ARK Fast inventar AR Taes med av RIV Taes med av RIE Kjøkkeninnredning ARK Fast inventar AR HC med håndgrep med skult. ( rustfritt stål med benk og skap Volumhette- for mopper Mini med innebygd kjøleskap og komfyr HC tilpasset

Detaljer

Rammesøknad. Situasjonsplan, Illustrasjoner. Radisson Blu Royal Hotel Bryggen. Dagens situasjon. Nytt tak over hovedinngang.

Rammesøknad. Situasjonsplan, Illustrasjoner. Radisson Blu Royal Hotel Bryggen. Dagens situasjon. Nytt tak over hovedinngang. 0, m, m, m Øvregaten / / /0 / / / Enhjørningsgården Bredsgården Bugården Engelgården / / / / / / / / / / / / / / / / / / /0 / / / / / / Bryggen Øvregaten / / /0 / / / / / / / / / / / / / / / / / / Enhjørningsgården

Detaljer

HELLEN SKOLE - DIAGRAMMER

HELLEN SKOLE - DIAGRAMMER HELLE SKOLE - IGRMMER EKSISTEREE SKOLE solfylte grøntarealer mot syd parkering mot gate i nd hovedadkomst fra byen YYGG kompakt fleksibelt henvendelse til byen legges til skyggefulle arealer rive gymsal:

Detaljer

Kvalitetsprofil: B Kvalitetsprofil: C Kvalitetsprofil: D. INVENTAR Avfall/løst smuss, støv, flekker. HIMLING Avfall/løst smuss, støv, flekker

Kvalitetsprofil: B Kvalitetsprofil: C Kvalitetsprofil: D. INVENTAR Avfall/løst smuss, støv, flekker. HIMLING Avfall/løst smuss, støv, flekker 1. Fastsatte kvalitetsprofiler og - nivåer INVENTAR Nivå: 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 4 4 3 Flatesmuss 4 4 3 VEGGER 4 3 2 Flatesmuss 4 3 2 GULV Kvalitetsprofil: B Kvalitetsprofil: C Kvalitetsprofil:

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN EIKESUNDREGIONEN Høyring 2. HERØY VGS Situasjonsplan eksisterende

UTVIKLINGSPLAN EIKESUNDREGIONEN Høyring 2. HERØY VGS Situasjonsplan eksisterende LISJ EBØ VEG E aturbruk Y6. BYGGEGRESE MOT EKSISTEREDE 58 p-plasser + 7 HC p-plasser HERØY VGS EKSISTEREDE GE Y.TPO 11+2 MYKLEBUSTVE S E RE GG EG BY er L MC/ moped HERØY KULTURHUS / HERØYHLLE FO Å V S

Detaljer

Stenbråtlia Brukerveiledning Aventa regulator rc: uc:symphony

Stenbråtlia Brukerveiledning Aventa regulator rc: uc:symphony 65A (101) Entre (stort) Kjøkken (lite) 65B (102) Entre (stort) Kjøkken (lite) 67A (103) Soverom (alle) - 67B (104) Entre og Gang Soverom (alle) - 67C (105) Soverom (alle) - 69A (106) Soverom (alle) - 69B

Detaljer

Klappsete veggmontert, sammenleggbar. knaggreke a 3 stk veggmontert, stål. håndstøtte horisontal, veggmontert. håndstøtte vertikal, veggmontert

Klappsete veggmontert, sammenleggbar. knaggreke a 3 stk veggmontert, stål. håndstøtte horisontal, veggmontert. håndstøtte vertikal, veggmontert Hjelpesummeringer Sanitærutstyr ARK Kjøkkeninnredning ARK Speil rektangulært 600x950 mm Innkassing for HC WC Dusjforheng rett Dusjforheng vinkel Klappsete veggmontert, sammenleggbar håndstøtte vertikal,

Detaljer

Åkrehamn Videregående Skole

Åkrehamn Videregående Skole Vedlegg 2: Prisskjema inventar og utstyr Fløy A BYGG A A 101 VF/trapperom A 102 Korridor A 103 Personal kantine A 104 Kantine A 105 Kantine A 106 Korridor A 107 WC A 108 WC A 109 Bibliotekar A 110 Bibliotek

Detaljer

18 17 16 15 14 13 12 11 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 20 2 19 3 18 4 17 5 16 6 15 7 14 13 12 8 9 10 11 Index Dato Beskrivelse Sign Kontr. A B C D Snitt B E F G Snitt A H I 3 000 18 19 20 21 22 23 060 061 Lærer/dommer

Detaljer

RADONMÅLING MED LUKKET SPORFILM CR-39

RADONMÅLING MED LUKKET SPORFILM CR-39 RADONMÅLING MED LUKKET SPORFILM CR-39 Oppdragsgiver: Storfjord kommune Kontaktperson: Sporfilm Bygning/ adresse Rom/ plassering Etasje Startdato Sluttdato Utførende person Ventilasjonssystem Driftstid

Detaljer

Plan 02. Plan 01. Plan 03 PULTTAK A:

Plan 02. Plan 01. Plan 03 PULTTAK A: SOV 9.9 m² VSKROM/ TK.ROM/O 7.4 m² SOV 3 7.8 m² RI/I/SOV 9.4 m² 3.3 m² LKONG 8.0 m² LKSIL VGG PIS KJØ/SPIS 34.3 m² SOV. m² 5.3 m² USJ KN YTTS M KR OM VSK LYTTS NTR.9 m² TV-STU/SOV 4. m² STU.4 m² LKSIL

Detaljer

Taes med av RIV Taes med av RIE Sanitærutstyr ARK Kjøkkeninnredning ARK

Taes med av RIV Taes med av RIE Sanitærutstyr ARK Kjøkkeninnredning ARK Taes med av RIV Taes med av RIE Sanitærutstyr ARK Kjøkkeninnredning ARK Dusj Utslagsvask Håndvask i rustfritt stål HC vask HC WC med håndgrep WC Drikkefontene i rustfritt stål Håndvask med berøringsfritt

Detaljer

PROSJEKT KATEGORI: Konstruksjon

PROSJEKT KATEGORI: Konstruksjon INFO: FAS: KATGORI: Prosjektnummer: yggeplassadresse: Kystadhaugen 3, 7027 Trondheim... Kunde : Skisse (Forkant av salg) yggemelding Arbeidstegning (Kontrakt og byggesøknader) (bygging, bestilling osv.)

Detaljer

OSTERØY VGS AREALOPPSUMMERING Elevtal: 214. I dette er inkludert KAM-senter m2 NTA 500 m2 BTA 675

OSTERØY VGS AREALOPPSUMMERING Elevtal: 214. I dette er inkludert KAM-senter m2 NTA 500 m2 BTA 675 AREALSKJEMA 0 SAMLA SKOLE AREALOPPSUMMERING Elevtal: 214 ELEVTAL AREAL PR. ELEV (NTA) AREAL PR. ELEV (BTA) 1 FELLESAREAL nettoareal 582 214 2,7 3,7 2 ADM, LEIING, STØTTE, PERSONAL nettoareal 132 214 0,6

Detaljer

Rambøll Norge AS ARKITEKTUR

Rambøll Norge AS ARKITEKTUR 10 x 178 = 1 780 8x 155= 1240 h=2 709 nisje h yle h=2582 h= 2510 nisje for dør h= 2110 h=2618 B1 TEKN.ROM 009 14,6 m2 hyller materialer 010 9,2 m2 sponavsug SLØYD maskiner 008 28,4 m2 skap stasjonær sirkelsag

Detaljer

Stue/kjøkken. 19,6 m² B1_U0102 BRA Leilighet: 56m 2. Sov. 7,5 m². Entré. 8,4 m². Bad 4,2 m². Teknisk rom 19,8 m². 18,3 m² +17,10. BK 2,3 m².

Stue/kjøkken. 19,6 m² B1_U0102 BRA Leilighet: 56m 2. Sov. 7,5 m². Entré. 8,4 m². Bad 4,2 m². Teknisk rom 19,8 m². 18,3 m² +17,10. BK 2,3 m². A-B-7 Plan U. etasje (kt +7,0) Terrasse 8,7 m² Terrasse 7,4 m² 6,5 m² 6,7 m² B_U00 58m 9, m² 9,0 m² 9,6 m² B_U00 56m 4,4 m² 7,5 m² 4,3 m² 5, m² 8,4 m² 4, m² Teknisk rom 9,8 m² 8,3 m² +7,0 33 Ekstra 34

Detaljer

ULND. Tegn.Nr. fase. IDE skisser 00.001. Tegn.Nr. situasjonsplan 00.001. eksisterende bmx-bane. gangvei. grendahus OIL/LKK. Klubbhus/Idrettshus Olsvik

ULND. Tegn.Nr. fase. IDE skisser 00.001. Tegn.Nr. situasjonsplan 00.001. eksisterende bmx-bane. gangvei. grendahus OIL/LKK. Klubbhus/Idrettshus Olsvik 00.001 KONTROLL / REVISJONSLISTE KTR. LEV. E.KTR. SISTE REVISJONS FOR PLAN l. ER OPPGITT tl. ksistrn mx-n REVISJONSLISTE ER KONTROLL / REVISJONSLISTE KTR. LEV. E.KTR. gng/sykklvi STEKST ER prkring 2 plssr

Detaljer

Utviklingsplan Målestokk. dato 04.05.2015

Utviklingsplan Målestokk. dato 04.05.2015 MOLDE IDRETTSPARK Målestokk Planområdet D159 D157 D158 D107 D108 D109 b. o v n * D112 7x21M* D116 8x21M D115 D113 D114 8x21M D117 ri s t 20 0 x 9 0 c m D110 D119 D118 D120 14x21M D140 14x21M ri s t 15

Detaljer

NEDSENK. HIML. 50,4 m 2 KJØKKEN/ STUE 24,3 m 2 BALKONG. 10,3 m 2 2-A

NEDSENK. HIML. 50,4 m 2 KJØKKEN/ STUE 24,3 m 2 BALKONG. 10,3 m 2 2-A TYPE 2A BYGG B: B.H0.202, B.H0.302, B.H0.402 BYGG :.H0.102,.H0.202,.H0.302 GAG 7,4 m 2 EDSEK. 4,9 m 2 4,1 m 2 50,4 m 2 KJØKKE/ 24,3 m 2 SOV 11,6 m 2 BALKOG 10,3 m 2 2-A BRA: 50,4 m 2 P-ROM: 49,2 m 2 D

Detaljer

Medium amfi 88 m². 90 plass Stor amfi 148 m². Lydsluse. 10 m². CAVE / Greenscreen / etc 171 plass 91 m². Trapperom 20 m²

Medium amfi 88 m². 90 plass Stor amfi 148 m². Lydsluse. 10 m². CAVE / Greenscreen / etc 171 plass 91 m². Trapperom 20 m² sforklaring ultursaler iu elles arealer erom Sambruk iu/ TO ino Lasteport toalett 2 / nnlastingssone Sidescene Løftebord Lydsluse 2 m² Medium amfi 8 inosal 3 Utgang kino inosal 2 inosal arderobe Scene

Detaljer

VEDLEGG E - 1 Fra enebolig til tomannsbolig

VEDLEGG E - 1 Fra enebolig til tomannsbolig 3597 Krypkjeller Kjeller Adkomst via gulvluke Krypkjeller 5981 Kjeller Krypkjeller 9578 8028 Plan Kjeller - 01 2850 5 X512 X12 18 x21 5920 Bad 4.4 m² V.f. 2.7 m² 10 x21 Sov 6.9 m² Gang 2.1 m² Bod 1.5 m²

Detaljer

LEIL. T1-101 BRA: 50,9 m 2 LEIL. T1-102. 56,9 m 2 T1-101. Terrasse 9,4 m2. Stue/kjøkken 23,7 m2. Bod/garderobe. Soverom 1 8,8 m2.

LEIL. T1-101 BRA: 50,9 m 2 LEIL. T1-102. 56,9 m 2 T1-101. Terrasse 9,4 m2. Stue/kjøkken 23,7 m2. Bod/garderobe. Soverom 1 8,8 m2. LEIL. T1-101 50,9 m 2 9,4 m2 LEIL. T1-102 56,9 m 2 23,7 m2 D 8,8 m2 /garderobe 1,0 m2 D 6,6 m2 Bad Type 02 6,0 m2 2,0 m2 T1-101 1 etg T1-101 A70.07 LEIL. T1-102 56,9 m 2 13,9 m2 11,1 m2 30,3 m2 2,3 m2

Detaljer

A05-01 SONEPLANER A05-01 PLAN 1 PLAN 2 TEGNFORKLARING FORMIDLING/ UTSTILLING FLERBRUKSDEL KJØKKEN MAGASIN UTLEIE GARDEROBE MIST MUSEET KYSTENS ARV

A05-01 SONEPLANER A05-01 PLAN 1 PLAN 2 TEGNFORKLARING FORMIDLING/ UTSTILLING FLERBRUKSDEL KJØKKEN MAGASIN UTLEIE GARDEROBE MIST MUSEET KYSTENS ARV A05-01 avf vare frys kjøl 47 m 2 faste utstillinger 411 m² 410 m 2 gard kontor tørrl. 81 m 2 magasin/formidling 19 magasin 46 m² kjøkken 4 194 m 2 mottak 9 m² sluse lager kontor kiosk/ kafe 1 oppv. evt.

Detaljer

24.september 2013 Øvingsrom og Reinhald - 1etg 1 : 100 Revisjon

24.september 2013 Øvingsrom og Reinhald - 1etg 1 : 100 Revisjon VAKTROM HC SCENE GAMLE GYMSAL HC MAT VAKTMESTER TRE+METALL KERAMIKK Utbetringar øvingsrom: Forbetra ventilasjon. Ny dør, golvbelegg, himling, og veggar for betring av lydforhold. Utbetringar reinhald:

Detaljer

Kan adresse mro.sokndal.kommune.no vennligst sjekke at mail er kommet fram til Øystein, og bekrefte det med mail.

Kan adresse mro.sokndal.kommune.no vennligst sjekke at mail er kommet fram til Øystein, og bekrefte det med mail. Side 1 av 2 Espen Aursand Fra: "Espen Aursand" Til: "Øystein Løvø" ; Kopi: "Eikanger Magne" Sendt: 11. mai 2006

Detaljer

PLANTEGNINGER FOR PROFESSOR DAHLS GATE 1

PLANTEGNINGER FOR PROFESSOR DAHLS GATE 1 PLNTGNINGR OR HLS GT 1 SI 2. PLN KJLLR SI 3. PLN UNRTSJ SI 4. PLN 1. TSJ SI 5. PLN 2. TSJ SI 6. PLN 3. TSJ SI 7. PLN 4. TSJ SI 8. PLN LOTTSJ SI 8. SNITT 1 SI 8. SNITT 2 1K02.1 60S 1K08.1 60S 1K01.1 60S

Detaljer

EKS. GRUSBANE/TRENINGSFELT

EKS. GRUSBANE/TRENINGSFELT Utvidelsesreserver A000 Eiendomsgrense Parkering for fremtidig tillbygg Parkering for fremtidig tillbygg mulighet for en forlengelse Ny Parkering 13 stk 5.1 TILBYGG EKS BYGNING EKS. GRUSBANE/TRENINGSFELT

Detaljer

Fellesarealer; foajé, kantine og bibliotek 2188,5 Foajé/innvendig gate/torg 534 C3.1 Vestibyle 30

Fellesarealer; foajé, kantine og bibliotek 2188,5 Foajé/innvendig gate/torg 534 C3.1 Vestibyle 30 Arealprogram Romsdal videregående skole 2012 Nummer Funksjon Areal Delsum Administrasjon, kontor og lærerarbeidsplasser 1418 C1.1 Ekspedisjon 15 C1.2 Kontor rektor 15 C1.3 Kontorer assisterende rektor

Detaljer

Bilde fra trallebanen av fabrikk

Bilde fra trallebanen av fabrikk Bilde fra trallebanen av fabrikk Flyfoto Elkem Notat Til : Kopi : Fra : Bjørn Helge Bergesen Dato : 03.05.2007 Bygningsmasse som Elkem Bjølvefossen kan frigjøre til annen aktivitet Nr Navn på bygg Grunnflate

Detaljer

Generell informasjon; Etasje/ enhet; Bruksareal, BRA; Bebygd areal, BYA; Merknader; Byggfag 1107 E n e b o l i g Skissetegninger Fasad e 1

Generell informasjon; Etasje/ enhet; Bruksareal, BRA; Bebygd areal, BYA; Merknader; Byggfag 1107 E n e b o l i g Skissetegninger Fasad e 1 Byggfag 807 Bruks, BRA; Fasade 1 Bruks, BRA; Fasade 2 Bruks, BRA; Fasade 3 Bruks, BRA; Fasade 4 Bruks, BRA; A A Garderobe 3 3,51 m² Sov 3 9,78 m² Vf 11,95 m² Vaskerom 6,49 m² fl Gang/ trapp 19,39 m² Kjellerstue

Detaljer

Miljødirektoratet Møbleringsplan, plan 06 01/28/14

Miljødirektoratet Møbleringsplan, plan 06 01/28/14 2 x oppvask um Vann kjøl/kullsyre Skuffer til kopper affe affe Skuffer til kopper 2 x kjøleskap 201 03..1..1..1 02......... 1......1. 2 2............1.......... 22 m² 22 m²..3..2..3......1..1....1.1.1.3.1

Detaljer

ÅS TVE I TH AL L E N. ET elevtjenester. ET elevtjenester. 12, 0 m 2 12, 0 m 2 12, 0 m 2. 4, 2 m 2. ID idrett. FYSIOTERAPI 19, 9 m 2 RWC.

ÅS TVE I TH AL L E N. ET elevtjenester. ET elevtjenester. 12, 0 m 2 12, 0 m 2 12, 0 m 2. 4, 2 m 2. ID idrett. FYSIOTERAPI 19, 9 m 2 RWC. 8 6 3 MØROM, m ledseog personal ledseog personal ledseog personal, m Å TVE I TH AL L E N TØRRV., m 3, m, m, m ledseog personal 8, m 8, m 6, m KJØKKEN, m ERVERING 3, m KJØL 8, m FRY, m OPPVAK, m, m R 6,

Detaljer

Endelig skal næringslivet i Stavanger få noe helt nytt. Stavanger Sør

Endelig skal næringslivet i Stavanger få noe helt nytt. Stavanger Sør Endelig skal næringslivet i Stavanger få noe helt nytt. Stavanger Sør Ny vekst midt i Stavanger! www.stavangersør.no nye vekstmuligheter for smarte bedrifter www.stavangersør.no Det finnes mange smarte

Detaljer

A 101. ARKITEKTHUSET Knut H. Knudtsen AS 1:100 G B B VEGGER SOM RIVES NYE VEGGER BRANNKRAV: EI 60 (A 60) EKSIST. STÅLDRAGER

A 101. ARKITEKTHUSET Knut H. Knudtsen AS 1:100 G B B VEGGER SOM RIVES NYE VEGGER BRANNKRAV: EI 60 (A 60) EKSIST. STÅLDRAGER BRNNKRV: EI 60 ( 60) EKSIST. STÅLDRGER NB- LLE MÅL MÅ KONTROLLMÅLES 23400 13000 GMMEL HEISSJKT OG MSKINROM RIVES 116 Rektor 18,5 m2 Lydkrav 60 db 114 Musikkverksted 50,0m2 115 Kontor 21,8 m2 113 7,3 m2

Detaljer

Grupperom. Grupperom. Garderobe. Kontor. Rampe. Elevareal. Personalrom 12. Ventilasjon. Ventilasjon. Elevareal PAVILJONG A T1 101.

Grupperom. Grupperom. Garderobe. Kontor. Rampe. Elevareal. Personalrom 12. Ventilasjon. Ventilasjon. Elevareal PAVILJONG A T1 101. T 0 T 0 T 0 T 0 T 07 T 09 T 0 T 0 T 09 T T T T 0 T 08 T 07 T 08 T TILBYGG PAVILJONG N T T T A Heis T 0 KLASSEROM N T 0 N 0 VENTILASJON N 0 N N N Mediatek NA T 0 N 00 T NB Fingarderobe N 0 N HC N 7 O A

Detaljer

Perspektiv 03 ILLUSTRASJON REGULERING. Arkitekt. Langgt. 30 4306 Sandnes TITTEL. PROSJEKT Brødrende Kverneland/Kruse Smith Eiendom

Perspektiv 03 ILLUSTRASJON REGULERING. Arkitekt. Langgt. 30 4306 Sandnes TITTEL. PROSJEKT Brødrende Kverneland/Kruse Smith Eiendom ILLUSTRSJON REGULERING Perspektiv 0 0 Sandnes ESKERVEGEN :, :0, 0 0-. TELEFON: 0000 . /. /,..,.0 R. +,0 EK SI ST ER. +, EN. EGEN ESKERV..0 DE +, +, GR E NS +,0 E.. R.0 k +,0 +,. 00 Trafo.0. 00 00 +,0 0..0

Detaljer

Naturlig lys Natural Light

Naturlig lys Natural Light Naturlig lys Natural Light Vårt forslag til utforming av tilbygget til odø rådhus med oppussing av eksisterende bygningsmasse vektlegger bruk og kvalitet av Norges naturlige lys. Utformingen gjør at naturlig

Detaljer

SCUBA. Dykkersenter på Brattøra, Trondheim Håkon Hasslan, ARK 6, NTNU

SCUBA. Dykkersenter på Brattøra, Trondheim Håkon Hasslan, ARK 6, NTNU Situasjonsplan 1:1000 SCUBA Dykkersenter på Brattøra, Trondheim Håkon Hasslan, ARK 6, NTNU Ute på Brattøra ligger Pirbadet og råder over en delvisnedgravd pearkeringskjeller. Havnebassenget er gjemt bak

Detaljer

FASADE 1:50 MÅLESTOKK : AKERSGATEN 30 AS. PETON ANDRESEN AS sivilarkitekter Bærumsveien 210, 1357 Bekkestua Tlf. 67 123060 - Fax 67 123061 BYGGHERRE:

FASADE 1:50 MÅLESTOKK : AKERSGATEN 30 AS. PETON ANDRESEN AS sivilarkitekter Bærumsveien 210, 1357 Bekkestua Tlf. 67 123060 - Fax 67 123061 BYGGHERRE: 0 0 KERSGTEN 0 S PROSJEKT: KERSGT 0 MNL FSDE :50 00506 V TP 80 D DT0 TEGN. V KONTR.V PROSJ.NR. FG.: TEGN.NR.: 00 00 00 00 00 TRPP TIL U. ETG. PRØVE EL. 8 x M SJKT HEISSJKT x M x M SLUSE TRPP - DKOMST/

Detaljer

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET S NR-TRØN STYRT Sak 0/0 eiekontrakter kombinasjonsbygg evanger Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for else Nord-Trøndelag. juni 0 0 /0 Saksbeh: Trond unnar Skillingstad rkivkode: 0 Saksmappe:

Detaljer

NYE VOSS VGS - Byggeprogram - Arealskjema

NYE VOSS VGS - Byggeprogram - Arealskjema RAMBØLL AS NYE VOSS VGS - Byggeprogram - Arealskjema AREALOPPSUMMERING AREAL SUM m 2 NTA AREAL SUM m 2 BTA ELEVAR AREAL PR. ELEV. C1 FE FELLESFUNKSJONER 948 1280 382 3,4 20 135 1 070 54 1 280 C1.6 FE IDRETTSHALL

Detaljer

Bygdøy Allé 2 Lavblokka

Bygdøy Allé 2 Lavblokka Bygdøy Allé 2 Lavblokka Bygdøy Allé 2 Lavblokka Ledig kontorareal: Ledig lagerareal: Min. utleieareal: Ledig fra: Ca. 8.400 kvm Ca. 1.200 kvm Ca. 1.100 kvm Etter avtale Kontakt Megler: Mobil: E-post: Rune

Detaljer

Side 2 Ryensvingen 5-7

Side 2 Ryensvingen 5-7 MIN.. 15.00 STED. oslo sentrum. 05.00. natur. 08.00. Kafè.. 05.00 RYENSVINGEN 5-7 Unik eksponering.00.10. 08.00........ T-bane. dagligvarer. treningssenter. bank. post. 15.00. natur Side 2 Ryensvingen

Detaljer

Kontor og lager med god profilering mot E6 til leie

Kontor og lager med god profilering mot E6 til leie Vestvollveien 32-34 Colliers international AS utleieprospekt kontor og lager Kontor og lager med god profilering mot E6 til leie Vestvollveien 32-34 S. 1 Innhold Beliggenhet Kart 3 Adkomst 3 Generelt Areal

Detaljer

Utomhus A10.01 Situasjonsplan 1:250 A1 19.09.2014 A10.40 Terrengsnitt 1:200 A1 19.09.2014

Utomhus A10.01 Situasjonsplan 1:250 A1 19.09.2014 A10.40 Terrengsnitt 1:200 A1 19.09.2014 FRØYSTDTUNET - TEGNINGSLISTE RK NBUDSFSE Tegningsnavn Målestokk rkstr Dato Uthus 10.01 Situasjonsplan 1:250 1 19.09.2014 10.40 Terrengsnitt 1:200 1 19.09.2014 Plantegninger 20.01.101 Bygg 1 Plan 01-1.etasje

Detaljer

KRISTIANSAND EIENDOM / OMBYGGING AV SYKEHJEM / STRAITUNET

KRISTIANSAND EIENDOM / OMBYGGING AV SYKEHJEM / STRAITUNET SKRÅFOTO FRA SYD SKRÅFOTO FRA VEST SKRÅFOTO FRA NORD AMTEDAL & HANSEN ARKITEKTKONTOR AS LØMSLANDSVEI 23 4614 KRISTIANSAND T: 38 14 01 50 post@ah-ark.no SKRÅFOTO FRA ØST KRISTIANSAND EIENDOM / OMBYGGING

Detaljer

plantegninger Nytt politihus Bergen Plantegninger, masteroppgave Vår 2015, NTNU Student: Cecilie Grundt Veileder: Per Monsen

plantegninger Nytt politihus Bergen Plantegninger, masteroppgave Vår 2015, NTNU Student: Cecilie Grundt Veileder: Per Monsen plantegninger Nytt politihus Bergen Plantegninger, masteroppgave Vår 2015, NTNU Student: Cecilie Grundt Veileder: Per Monsen konsulent leder utlendingseksjon Identitetssjekk resepsjon konsulenter politioverbetjent

Detaljer

Samspill mellom nytt og gammelt Enkel geometri rolig farge- og materialvalg ikke konkurrere med de gamle byggene ta vare på det eksisterende

Samspill mellom nytt og gammelt Enkel geometri rolig farge- og materialvalg ikke konkurrere med de gamle byggene ta vare på det eksisterende 1 Samspill mellom nytt og gammelt Enkel geometri rolig farge- og materialvalg ikke konkurrere med de gamle byggene ta vare på det eksisterende Forholdet til byen kommunikasjon - inngang der menneskene

Detaljer

Gyldenløvesgate 2A og 2B Kristiansand

Gyldenløvesgate 2A og 2B Kristiansand Gyldenløvesgate 2A og 2B Kristiansand Utleie av forretnings- og kontorlokaler Meget sentral beliggenhet Alle fasiliteter i umiddelbar nærhet Hyggelig leietakermiljø Postkontor i 1. etasje 2 GYLDENLØVESGATE

Detaljer

Bjørn Døsen AS Tlf.: 56 30 66 20. Fasade mot sør. Fasade mot vest. Tegningsliste Tegn.nr Innhold. Fasader mot sør og vest

Bjørn Døsen AS Tlf.: 56 30 66 20. Fasade mot sør. Fasade mot vest. Tegningsliste Tegn.nr Innhold. Fasader mot sør og vest Tegningsliste Tegn.nr Innhold A0 Fasader mot sør og vest A02 Fasader mot nord og øst A03 Hovedetasje A04 Underetasje A05 Loftsetasje og B, D og E A08 og perspektiv A20 Masseberegning REV: REVISJON: 2 02.07.2

Detaljer

Avlastingsbygg. Hovudinngang

Avlastingsbygg. Hovudinngang Hovudinngang Situasjonsplanen viser plassering av nytt avlastningsbygg for Helse Førde med Interkommunal legevakt, tannhelseklinikk og generelle helsebyggfunksjonar. Bygget er planlagt med tre etasjar

Detaljer

PRESENTASJON 26.05.2015 MORTENSRUD DEMENSLANDSBY

PRESENTASJON 26.05.2015 MORTENSRUD DEMENSLANDSBY PRESENTASJON 26.05.2015 MORTENSRUD DEMENSLANDSBY Generelt Det er tidligere utarbeidet en kommunedelplan for område Loftsrud Mortensrud med forslag til fremtidig utnyttelse av ulike felt. Analysen inngår

Detaljer

Lærdal Skytehus sameige Lærdal Idrettslag

Lærdal Skytehus sameige Lærdal Idrettslag A4002 Lærdal og prosjekt. og klubbhus 1:133,33 utførende Rev r Beskrivelse Sign Kontr Godkj A4002 A4003 Lærdal og prosjekt. og klubbhus 1:133,33, 1:142,86 utførende Rev r Beskrivelse Sign Kontr Godkj A4003

Detaljer

TIPPETUE. Storebø Marina ARKITEKTER AS. Innhold: - Situasjonsplan Storebø Marina

TIPPETUE. Storebø Marina ARKITEKTER AS. Innhold: - Situasjonsplan Storebø Marina Storebø Marina Innhold: - Situasjonsplan Storebø Marina - Parkeringsdekning:. Etasje - Parkering på bakkeplan - Etasje - Parkeringskjeller Utregning parkeringsdekning - Situasjonsplan Byggetrinn : Bygg

Detaljer

Ombyggingsarealene omfatter hovedsaklig funksjoner for dagbehandling, psykisk helsevern og rusbehandling.

Ombyggingsarealene omfatter hovedsaklig funksjoner for dagbehandling, psykisk helsevern og rusbehandling. NOTT T NÆRSYKEHUS INNSPILL TIL OPPSTRT REGULERINGSPLNRBEID Oslo 05.05.2015 Utarbeidet av: Sverre Svendsen Sendes: lta kommune, vd kommune og arealplanlegging Finnmarksykehuset HF lta kommune, vd utbygging

Detaljer

Intern kategorisering av prosjekt. Grunnmur. Generelle. Interninformasjon om prosjektet. (skriv inn relevante opplisninger for de e prosjektet)

Intern kategorisering av prosjekt. Grunnmur. Generelle. Interninformasjon om prosjektet. (skriv inn relevante opplisninger for de e prosjektet) Intern kategorisering av prosjekt. 1. Ingen tilpassing på bolig 2. Små tilpassinger av vinduer, dører, ikke bærende vegger, osv. 3. Store endringer som tak, bæresystem, dragere enerelle runnmur (ved kjeller)

Detaljer

Svømmehallen utstyres med tribune på en langside. 120 sitteplasser Under tribune WC damer og herrer, samt HC WC. Lagerrom og BK/Rengjøring

Svømmehallen utstyres med tribune på en langside. 120 sitteplasser Under tribune WC damer og herrer, samt HC WC. Lagerrom og BK/Rengjøring PROSJEKT : NY SVØMME- OG IDRETTSHALL PÅ IGLEMYR KUNDE : SANDNES KOMMUNE GJELDER : VEDLEGG TIL NOTAT NR. 01/2014 DATO : 03.12.2014 Generelt Vedlegg til Notat «Ny svømme- og Idrettshall på Iglemyrområdet.

Detaljer

RAUMYR SKOLE - STREKER

RAUMYR SKOLE - STREKER RAUMYR SKOLE - STREKER FORSIDE: EKSTERIØRPERSPEKTIV FRA SØRVEST Tredekke Sandvolleyball Asfalt "Lundeløkka" Sykkelskur Komprimator Eksisterende fotballbane Betongformasjoner for lek og skating Asfalt Benker

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR 2014/2015 (Utarbeidd etter vernerunden desember 2014)

HANDLINGSPLAN FOR 2014/2015 (Utarbeidd etter vernerunden desember 2014) Elektro HANDLINGSPLAN FOR 2014/2015 (Utarbeidd etter vernerunden desember 2014) Tidsfrist/ utført Elektro Bygg 18 M1 Skal dette rommet brukes som lager? Nei, - rommet ryddes. Avdelingsleder 01.02.15 /29.01.15

Detaljer

Ryenstubben 3. 500-3.700 m²

Ryenstubben 3. 500-3.700 m² Ryenstubben 3 500-3.700 m² 2 Innhold AREALTABELL 13 KONTOR Møbleringsplan 2. etasje (916,5 m² UA.) 14 KONTOR Møbleringsplan 3. etasje (922 m² UA.) 15 KONTOR Møbleringsplan 4. etasje (475 m² UA.) 16 TEKNISK

Detaljer

VEDLEGG E-06. tanja vardund A20-01. Snitt B. Fasade Nord. Fasade øst. 1 Fasade Nord. Fasade Vest. Snitt A. Fasade Sør

VEDLEGG E-06. tanja vardund A20-01. Snitt B. Fasade Nord. Fasade øst. 1 Fasade Nord. Fasade Vest. Snitt A. Fasade Sør E-06 Fasade ord ikke utgravd 1 Fasade ord BRUKSEDRIG OG TILBYGG GR/228 BR/526 RAMMESØKAD ØLROM 10,6 m2 GAG 6,2 m2 GAG 13,2 m2 TEKISK ROM 16,1 m2 LAGER 10,7 m2 LAGER 12,6 m2 LAGER 13,9 m2 TEKISK ROM 14,1

Detaljer

Balkong 14,0 m². Salgstegninger. Leilighet - A1 A18 28.02.14 1:100 FARSUND EIENDOM AS 1350001484 LAUERVIK BRYGGE. Gårdsnr: 1, bruksnr: 658

Balkong 14,0 m². Salgstegninger. Leilighet - A1 A18 28.02.14 1:100 FARSUND EIENDOM AS 1350001484 LAUERVIK BRYGGE. Gårdsnr: 1, bruksnr: 658 O:\23\13500484 Lauervik - Digitalisering av leiligheter\7 PRODUKSJON - AREIDSFILER\A-arkitekt\ark_2_Tegninger - Modell\13500484_ Leilighets ygg.pln Plan leilighet: A1 alkong/terrasse: på plan 1. og 2.

Detaljer

2 Festiviteten bad. Til E18 (Oslo) Mysen VGS. Mysen skole (barneskole) Mysen stasjon NSB. Kulturtorget. Til E18 (Stockholm) Eidsberg Ungdomsskole

2 Festiviteten bad. Til E18 (Oslo) Mysen VGS. Mysen skole (barneskole) Mysen stasjon NSB. Kulturtorget. Til E18 (Stockholm) Eidsberg Ungdomsskole Til E18 (Oslo) Mysen VGS Mysen skole (barneskole) BA KK EL IVE IE 2 H GR A LIS GA TE 1 TORG GATE A TO SM ED GA TE 3 TO RG G AT E Mysen stasjon SB STOR GATE 1 Kulturtorget STOR GATE 2 Festiviteten bad Til

Detaljer

Brukerkoordinator. Hvordan bygge en skole

Brukerkoordinator. Hvordan bygge en skole Brukerkoordinator Hvordan bygge en skole 1 Kvifor meg Bakgrunn som lærer Starta som tillitsvalt i byggeprosjektet Borgund vgs i 2000. Ble henta som brukarkoordinator til to prosjekt i Molde i 2003. Har

Detaljer

P 00 100. Parkeringsanlegg 183 biler. 70 N arkitektur as Grønnegata 38-46 Postboks 1247 9262 Tromsø Prosjekt: KARISVINGEN BOLIGER HC HC

P 00 100. Parkeringsanlegg 183 biler. 70 N arkitektur as Grønnegata 38-46 Postboks 1247 9262 Tromsø Prosjekt: KARISVINGEN BOLIGER HC HC 33 er 24 4097 5800 3460 460 Tekst: dato: Sykkel 97,7m2 Teknisk rom 19,9m2 Felles 25,1m2 Smøre 19,9m2 Bil 3 c+93,9 Verktøy HC Parkeringsanlegg 183 biler HC 18 er 140,5m2 KRISVINGEN BOLIGER BRINKSVINGEN

Detaljer

MULTICONSULT. BID: 163 023 768 Løpenr. Gnr/Bnr: 3020/110. Dato 17. mars 2011 Husadresse: Brunlanesgata 11. Eier: Etasje Leilighet: Tiltak påkrevet X

MULTICONSULT. BID: 163 023 768 Løpenr. Gnr/Bnr: 3020/110. Dato 17. mars 2011 Husadresse: Brunlanesgata 11. Eier: Etasje Leilighet: Tiltak påkrevet X MULTICONSULT 812.014-009, F02 Brunlanesveien Larvik BID: 163 023 768 Løpenr Gnr/Bnr: 3020/110 2 Dato 17. mars 2011 Husadresse: Brunlanesgata 11 Eier: Etasje Leilighet: påkrevet X Lisbeth og Runar Hansen

Detaljer

Bygg C1. Kjøkken er flyttet til grupperom og det er satt på dør mot felles areal i base 2.(Jfr. brannkrav gjennomgang

Bygg C1. Kjøkken er flyttet til grupperom og det er satt på dør mot felles areal i base 2.(Jfr. brannkrav gjennomgang Side 1 av 2 Espen Aursand Fra: "Espen Aursand" Til: "'Øystein Løvø'" ; Sendt: 5. november 2005 18:46 Legg ved: Kostnadstegning 1 etg

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE. Selges nå

LEVERANSEBESKRIVELSE. Selges nå LEVERASEBESKRIVELSE Selges nå VEKTERGÅRDE KORTFATTET LEVERASEBESKRIVELSE Leveransebeskrivelsen er basert på en grunnstandard, men det er anledning til å gjøre tilvalg etter en egen tilvalgsliste. UTOMHUSARBEIDER

Detaljer

Kontorlokaler i rehabilitert bygg med gode fellesfasiliteter. Lilleakerveien 2C/D. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra:

Kontorlokaler i rehabilitert bygg med gode fellesfasiliteter. Lilleakerveien 2C/D. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: Lilleakerveien C/D Lilleakerveien C/D lokaler i rehabilitert bygg med gode fellesfasiliteter Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: Kontakt Megler: Mobil: E-post:.0 kvm 0 kvm Etter avtale, ledig nå

Detaljer

Parkveien X6 X5 X2 K+17,689. P8 4m bil. Adkomstvei

Parkveien X6 X5 X2 K+17,689. P8 4m bil. Adkomstvei 141 140 4 3 3 300 1 3 050 4 950 8 520 2 980 200 13 565 65 143 10 x 21 141 143 140 144 Vindeltrapp ø1700 02 Sluse 6,4 m2 01 10 x 21 03 1,9 m2 144 142 P5 P4 142 P6 01 Parkering 188,7 m2 P3 K+17,689 P7 P2

Detaljer

rampe 1:17 vanndybde 0,9 HC-heis barnebasseng vannflate C + 5,4 vanndybde 1,0 vanndybde 0,6 vanndybde 0,3 småbarnsbasseng vannflate C + 5,1

rampe 1:17 vanndybde 0,9 HC-heis barnebasseng vannflate C + 5,4 vanndybde 1,0 vanndybde 0,6 vanndybde 0,3 småbarnsbasseng vannflate C + 5,1 1 00 00 massasjedusjer 1 00 H-heis vanndybde,0 vanndybde 1,0 sittebenk liggebenk 1 avkast inntak + 1,0 +,0 +, endepunkt stor sklie stup m stup m sviktstup m kortsklie sviktstup 1m 101 vindfang 10 billettering/servering

Detaljer

Grenseveien 92. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 4.084 kvm 989 kvm Etter avtale. Megler: Mobil: E-post:

Grenseveien 92. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 4.084 kvm 989 kvm Etter avtale. Megler: Mobil: E-post: Grenseveien 92 Grenseveien 92 Kontor Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 4.084 kvm 989 kvm Etter avtale Kontakt Megler: Mobil: E-post: Ole-Jacob Leirskar 934 07 161 ojl@akershuseiendom.no 2 Flott

Detaljer

Under følger forutsetningene som er benyttet ved kalkulasjon av investering og vedlikehold for de ulike bygningstypene.

Under følger forutsetningene som er benyttet ved kalkulasjon av investering og vedlikehold for de ulike bygningstypene. Under følger forutsetningene som er benyttet ved kalkulasjon av investering og vedlikehold for de ulike bygningstypene. Barnehage 806 m2 798 m2 806 m2 består av liggende panel på tradisjonelt bindingsverk.

Detaljer

PSA SørlAndet SykehuS SkISSePrOSJekt 25042014

PSA SørlAndet SykehuS SkISSePrOSJekt 25042014 PSA sørlandet sykehus SKISSEPROSJEKT 25042014 Innhold oversiktskart kristiansand, arendal 2 diagram alle alternativer 3 alternativstudier EG, KRISTIASAD alternativ 0 4 Fotografier av eksisterende bebyggelse

Detaljer

Presentasjon av Ny Flerbrukshall 2014. Ny type tretak.

Presentasjon av Ny Flerbrukshall 2014. Ny type tretak. Presentasjon av Ny Flerbrukshall 2014 Ny type tretak. I samarbeid med Front Næringsbygg har IPAS-Sport utviklet en hall til forskjellige typer idretter. Vi vil her presentere en type hall for flerbruk.

Detaljer

Faser i byggeprosjekt

Faser i byggeprosjekt Faser i byggeprosjekt Ethvert skolebygg rommer en pedagogisk teori Programmering: funksjons- og arealprogram+ byggeprogram, tomt, regulering. Avdeling/område Bygg- og anleggsteknikk Service og samferdsel

Detaljer

Framtidens aktivhus Gnr/bnr 95/76/0 Stjørdal

Framtidens aktivhus Gnr/bnr 95/76/0 Stjørdal Vedlegg D- N Framtidens Aktivhus AS Arkitekt/ansvarlig søker: T: 7560 E:firma@bkark.no 0.0 Situasjonsplan :500 Vedlegg E- 7.0 Fasade sørøst Vedlegg E- 7.0 Fasade nordøst Vedlegg E- 5.0 Fasade nordvest

Detaljer

V Ø. Plantegning hus, 1. etasje NÅ-situasjon. WC 1,0 m 2. Trapperom 7,8 m 2 Entré. 1,6 m 2. Terrasse 27,5 m 2. Kjøkken 12,7 m 2.

V Ø. Plantegning hus, 1. etasje NÅ-situasjon. WC 1,0 m 2. Trapperom 7,8 m 2 Entré. 1,6 m 2. Terrasse 27,5 m 2. Kjøkken 12,7 m 2. 180 WC 1,0 m 2 Trapperom 7,8 m 2 Entré 1,6 m 2 683 Terrasse 27,5 m 2 Stue 24,0 m 2 Kjøkken 12,7 m 2 A A 111 242 807 Plantegning hus, 1. etasje NÅ-situasjon N V Ø S Møneretning Takutstikk Bjelker/åpne vegger

Detaljer

GULDBERGAUNET IDRETTSPARK

GULDBERGAUNET IDRETTSPARK FORPROSJEKT TEGNINGSHEFTE ILLUSTRASJON FRA SKISSEFASE SOM VISER IDRETTRKEN OG SAMMENHENGEN MED DEN NYE VIDEREGÅENDE SKOLEN OG BYEN. ILLUSTRASJON FRA FORPROSJEKTET, NY STEINKJER VIDEREGÅENDE SKOLE. KONTEKST

Detaljer

Illustrasjoner. Nygårdshagen. www.tommie-wilhelmsen.com. Detalj regulering for del av gnr/bnr 45/2 og 9 på sokn. Plan 2012006

Illustrasjoner. Nygårdshagen. www.tommie-wilhelmsen.com. Detalj regulering for del av gnr/bnr 45/2 og 9 på sokn. Plan 2012006 Illustrasjoner Wilhelmsen Arkitektur www.tommie-wilhelmsen.com 20 21 19 17 16 15 0 35 30 25 20 15 10 180 13 12 11 7 9 8 90 2050 3200 V23 1900 Stue 1400 V46 Stue V21 bh 1000 Peis V22 bh 1000 5400 V18 ovn

Detaljer

Lav (P10) Kalkyle Høy (P90) Kalkyle innenfor 90 % sannsynlighet 184 711 573 230 889 466 277 067 359

Lav (P10) Kalkyle Høy (P90) Kalkyle innenfor 90 % sannsynlighet 184 711 573 230 889 466 277 067 359 Rishatten sykehjem. Alstadhaug kommune. Basert på Norsk Prisbok 213 Prisnivå februar 213 8 enheter á 32 / 4 m2 Ordinære plasser 4 36 m2 Brutto / nettofaktor 1,5 Brutto areal 6 459 Forutsetter 2 etasjer

Detaljer

Skisseprosjekt Julsundet skule og fleirbrukshus

Skisseprosjekt Julsundet skule og fleirbrukshus Aukra Kommune Julsundet skule og fleirbrukshus 2014-11-14 Oppdragsnr.: 5144667 01 14-11-2014 LARIN LARIN AGI Rev. Dato: Omtale Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeida av Norconsult

Detaljer

+9.55 TILTAKSPLANER. Ingen tiltak Lett ombygging Middels ombygging Tung ombygging. Nybygg kalde haller Nybygg hall Nybygg

+9.55 TILTAKSPLANER. Ingen tiltak Lett ombygging Middels ombygging Tung ombygging. Nybygg kalde haller Nybygg hall Nybygg yggetrinn TITKPNER Grunnplan. etg Ingen tiltak ett ombygging Middels ombygging Tung ombygging Nybygg kalde haller Nybygg hall Nybygg +.55 NRD-TRØNDEG YKEKMMUNE . etg. etg Ingen tiltak ett ombygging Middels

Detaljer

Intern kategorisering av prosjekt. Grunnmur. Generelle. Interninformasjon om prosjektet. (skriv inn relevante opplisninger for de e prosjektet)

Intern kategorisering av prosjekt. Grunnmur. Generelle. Interninformasjon om prosjektet. (skriv inn relevante opplisninger for de e prosjektet) Intern kategorisering av prosjekt.. Ingen tilpassing på bolig. Små tilpassinger av vinduer, dører, ikke bærende vegger, osv.. Store endringer som tak, bæresystem, dragere Generelle Grunnmur (ved kjeller)

Detaljer

02.05.2016 Målestokk 1:1000

02.05.2016 Målestokk 1:1000 02.05.2016 Målestokk 0 Blekkan Loft KrÂkhaugen G/S FV8 B7 B8 Friluftsområde de L Felt G Felt F B10 B9 18 (19) N 6 (7) V6 C5 C6 C4 Små rekkehus C3 C1 Grønn strek / veg er fra opprinnelig reguleringsplan

Detaljer

HELSTØPT. sammen og danne større møterom og griddet fungerer svært godt med tanke på å gi plass til universell utforming.

HELSTØPT. sammen og danne større møterom og griddet fungerer svært godt med tanke på å gi plass til universell utforming. snitt +, +, +, +, snitt +, Situasjonplan : Vårt forslag til odø Rådhus er å skape et samlingspunkt for hele byen og regionen, som tar utgangspunkt i ødøs unike karakter, natur, kultur og historie. Rådhuset

Detaljer

Prospekt. Lokaler på Åker gård Hamar

Prospekt. Lokaler på Åker gård Hamar Prospekt Lokaler på Åker gård Hamar 2 3 Innhold Statsbygg er statens sentrale rådgiver i bygge- og eiendomssaker, byggherre, eiendomsforvalter og eiendomsutvikler. Statsbygg har som mål å være statens

Detaljer

UNGDOMSSKOLE I NOTODDEN Utredning av lokalisering i Hydroparken og på Sætre

UNGDOMSSKOLE I NOTODDEN Utredning av lokalisering i Hydroparken og på Sætre UNGDOMSSKOLE I NOTODDEN Utredning av lokalisering i Hydroparken og på Sætre Del 1 - Bakgrunn, rådmannens vurdering og anbefaling Del 2 - Detaljutredning av alternativene basert på grunnlag fra Søndergaard

Detaljer

GSK Gauldal skole- og kultursenter Ide, innhold og erfaringer

GSK Gauldal skole- og kultursenter Ide, innhold og erfaringer GSK Gauldal skole- og kultursenter Ide, innhold og erfaringer Gauldal skole- og kultursenter skal være: Gauldal skole- og kultursenter skal: Være et kulturelt fyrtårn som styrker og gir Støren identitet

Detaljer

ALLBRUKSHALL I HALDEN - OPPSUMMERING REFERANSEBYGG Side 1

ALLBRUKSHALL I HALDEN - OPPSUMMERING REFERANSEBYGG Side 1 ALLBRUKSHALL I HALDEN - OPPSUMMERING REFERANSEBYGG Side 1 Idrett Hall for ballspill Areal for annen idrett A002, A004, A006 3036 m 2, 3 deler på 23x44 m 14,5m (underkant bjelker) Gulv av med sportsbelegg.

Detaljer