UTVIKLINGSPLAN EIKESUNDREGIONEN ØRSTA VGS. Eksisterende Situasjonsplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTVIKLINGSPLAN EIKESUNDREGIONEN ØRSTA VGS. Eksisterende Situasjonsplan"

Transkript

1 B : 1,1 m : 9,6 m : 7,0 m : 9,5 m B : 1,5 m 105 : 4,8 m B107 B10 W B B104 : 47,7 m : 5,1 m : 16,1 m B113 : 6,5 m :,6 m : 4,7 m B.K. : 16,1 m B109 : 14,0 m : 58,8 m : 15,8 m B111 : 39,0 m B119 : 6,8 m B1 : 5,9 m 101 : 6,5 m B13 B11 B111 : 17,3 m 5 : 4,0 m B10 10 : 18,6 m 111 : 36, m : 11,5 m 10 1 B11 B : 13,7 m 107 : 39,5 m 11 1 : 14,9 m B115 : 11, m : 6,6 m B116 : 1,6 m B14 : 110,0 m 1 1 : 14,9 m B : 7,8 m : 0,1 m : 3,9 m 13 1 : 14,9 m 11 4 : 0,7 m : 6,4 m 14 1 : 5,4 m : 43,0 m B117 3 : 8,0 m B17 : 71,9 m 16 3 : 3,6 m 18 1 : 0,4 m 17 :,0 m 15 3 B18 : 11,6 m : 1,1 m : 19, m B19 STIK KJØLISK 19 4 : 90,9 m 130 : 3, m 131 : 6,9 m 03 : 61,0 m 03 60, m² 01 35,8 m² 01 4 : 34,3 m : 16,9 m ,9 m² 16,8 m² 05 : 7,3 m 05 7, m² 8b 63b : 18,0 m 63b 17,4 m² 63 8,6 m² : 7,6 m 8b Kjøl 4,7 m² 6, m² 4,7 m² 8a : 63,7 m 07 8a 0 64,0 m² W 5,7 m² 0 4 : 145,1 m 08 3 : 31,4 m 1 31, m² 3,3 m² W 14 3,3 m² 4,0 m² 5 Bk 9 : 1,9 m 5 1 1,9 m² 10 1,6 m² 7, m² ,9 m² 6, m² 10 3 : 7, m by : 13, m 1,8 m² : 13, m 11 3 : 19,6 m 19,5 m² Kjøl 15 5, m² 1,7 m² by 3 3 by Frys 3,8 m² 6 : 48,7 m a RW 49,7 m² 1 : 39, m 11a 3 : 6,5 m 6,3 m² 4 1 : 5, m 4 91,1 m² 5, m² 3 : 90,6 m 68 4 : 15,6 m 68 15,6 m² 69 4 : 15, m , m² Kopi 4,9 m² 8,9 m² 15, m² 6 3 : 4,9 m 33 : 8,9 m 71 4 : 5,5 m : 10,9 m 10,8 m² 3,8 m² 5,5 m² 34 LGR : 9,6 m 36 RW : 65,1 m 35a 8,5 m² x ,3 m² 61 65, m² 39 Bad 3,7 m² W ,6 m² RI 90 I FORROM Kott IV01 10x1M,7 m² Bh 9M IV01 10x1M 50 : 85, m : 3, m : 3,7 m 37 : 15,3 m 35 : 7,1 m 38 1 : 15,7 m 4 Bh 9M 6,5 m² 58 38, m² 41 60b 8,8 m² 00 trium , m² : 37,4 m 9,8 m² d : 51,0 m : 7,0 m : 8,9 m 8,9 m² x S 7,0 m² 10 x : 17,4 m 4 FORROM ,4 m² x IV04 1x15M Bh 6M F. aud : 91,0 m 59 17,1 m² IV03 6x15M Bh 6M ,5 m² 73,3 m² : 3,4 m 46 : 17,1 m 10 x 1 3,0 m² 45 : 0,1 m IV0 13x10M Bh 10M Speilglass ,1 m² 57 85,8 m² 66 wc,9 m² wc,9 m² : 4, m 47 4,5 m² ,6 m² : 5,1 m 74 Sluse 5, m² , m² 37,9 m² : 6, m ,1 m² Øving 15/303 15/75 15/574 15/808 15/573 15/773 15/784 15/770 15/749 aglegstove Restaurant/Bar rb.rom. RM Matsal rbeidsrom lærer 1 Matsal Tekn. : 100,5 m gendefinert by 100 nretning nretning Grupperom Øving : 83,3 m Grupperom 6,4 m² gendefinert gendefinert gendefinert by by by 100 gendefinert by 100 : 6, m /gjestegarderobe gendefinert by 100 Vestibyle 145,4 m² /gard Kjøl : 4,7 m : 5,7 m Vestibyle levgard.j W levgard. J W Trapp Trappegang : 6,9 m usj usjrom gendefinert Tekn. : 6, m gendefinert by 100 gendefinert by 100 Pers.gard.K Personalgard. K levgard. G by 100 gendefinert gendefinert gendefinert Pers.gard.M Personalgard. M levgard.g Kjøl : 5,3 m db/it-opplæring 38,9 m² gendefinert gendefinert by by 100 Frys : 3,8 m HW 15/704 IT-rom It-rom Kontor Lærer Kontor Kontor Lærer Kontor Kontor Lærer Kontor : 1,6 m : 15, m Kontor Lærer Kopi Kontor Vaskesentral usj/wc Grupperom kjøkken x 1 10 x 1 GRUPPROM Soverom Grupperom trium 156,1 m² 11 x 1 11 x 1 11 x 1 Vaskesentral usj/w VG1 W Forrom kjøkken Kott G.rom : 18,8 m BS / KJØKKN Materialrom TPO Spesialundervisning GRROB Materialrom uditorium uditorium Materialrom/lager LIT GRUPPROM : 6,5 m Treningsrom Forrom : 1,4 m TRNINGSROM STORT GRUPPROM Grupperom : 15,3 m Barne- og ungdomsavdeling : 85,9 m Barne- og ungdomsavdeling W Kontor/gr.rom : 1,0 m W /Bua 109,1 m² - bua : 14,6 m : 109, m Forgang gendefinert by 100 gendefinert by 100 Vask og tøystell Tørkerom TPO : 57,1 m Bygg 15/991 15/41 Grovkjøkken Grovkjøkken Kjøkken Kjøkken Vaktmester Vaktmester Kjøkken Kjøkken 15/964 KONTOR : 4,5 m Kontor 15/970 15/300 15/17 15/904 15/911 15/939 15/614 15/190 15/75 15/941 15/14 15/476 15/890 15/889 15/18 15/57 15/58 15/387 15/991 15/54 13 BYGGVRKST - NOR Byggverksted nord : 00,8 m Bygg 1 GRROB-W GUTR Gard./wc herrer : 5,6 m 10 GNG Gard./wc dame GRROB W JNTR 118 VKTMISTR KONTOR 117 VINFNG 116 LÆRRKONTOR VÅTROM 114 SPOILO 113 VRKTØY 11 VRKTØY 14 MSKINVRKST 111 KOMPRSSOR ROM 110 TVLROM 109 lærrkontor 108 VINFNG BØTTKOTT,6 m LTK 105 GNG BYGGVRKST SY 104 GRROB/W GUTR Maskinverksted : 113,5 m Vaktm.kntr : 8,3 m Trapp/VF Lær.kntr Våtrom Sponsilo Verktøy 15 Byggverksted syd : 00,5 m Verktøy : 9,4 m Kompr.rom Lær.kont Trapp/VF Gard./wc herrer :, m 103 LGR : 0,5 m W W menn 7,6 M 6 M Rådgjevar rbeidsrom rbeidsrom Bibliotek levkantine 0,3 M 0, M 89,7 M ,7 M 4,5 M menn 11,9 M 1,9 M 10 TRPPROM Bøttekott W - hk Kopirom/lager 16 kspedisjonsgang 6,4 M 1, M 1,3 M ,4 M 3,9 M 3,5 M ,5 M Kvelv,5 m 100 Transformatorkiosk , M Tekjøken vdelingsleiar vdelingsleiar vdelingsleiar ss. rektor Kontorleiar dministrasjonskontor 7,3 M 14,6 M 14,6 M 14,6 M 14,6 M 14,6 M,8 m BYGG 1 TG. Trans.kiosk 100 : 9,4 m NB VF BS Tekjøkken : 6,8 m vd.leder 15/337 Gard. : 15,6 m vd.leder W. Gard. menn : 15,6 m vd.leder W. menn Rådgiver 15/634 ss. rektor Gard/wc B116 GRROB/W KVINNR rb.rom. Lærer HW Kontorleder dm. kontor 3 B117 rb.rom. Lærer Kopi/ : 13,5 m W FH Rektor 18 Rektor 19,1 M MLK BRUS KJØL/ MIRO 91,5 M Kantine kspedisjonsgang Hvelv Bibliotek :,3 m Sjakt VF Kantinesal/kjøkken 117 : 89,7 m Hall 19 Hall Bygg 130 Heis :,5 m VF /5/1 15/16 15/15 15/13 15/1 15/476 15/474 15/39 Vaktm.kntr. : 15,9 m Materiallager 101 MTRILLGR : 107,8 m 15/387/1 Stållager B113 STÅLLGR Gard/W menn B114 GRROB/ W/URINL MNN Verktøy B119 VRKTØYSTÅL B1 IV. - LGR B10 BØTTKOTT W PRSONL B115 GNG W pers. : 3,5 m Maskinverksted B14 MSKINVRKST 15/05 Sveiseverksted B13 SVISVRKST : 19,3 m 15/04 Lærerkontor SVISVRKST B15 LÆRRKONTOR : 0,0 m Mont.verksted B17 MONTRINGSVRKST Bygg B 15/5 15/39 VF FRÅ KJLL. TRPPROM Heis HIS Mod.lager MOLLGR Modellverksted : 99,3 m B11 MOLLVRKST B18 LGR SVISUTSTYR atalab B19 TLB. :,5 m W B106 W GUTR B107 B109 GNG atarom LÆRRKONTOR 15/1006 Vaskehall B101 VSKHLL : 6,3 m Verksted B104 VRKST RBISMSKINR/KJØRTØY Lær.kontor LÆRRKONTOR B111 TROM Motorrom B10 MOTORROM : 4,7 m B103 GRROB : 18,4 m UTVIKLINGSPLN IKSUNRGIONN ØRST VGS ksisterende Situasjonsplan 1:1000 ato: ks-001

2 F IKK UTGRV IKKJ UTGRV IKK UTGRV IKKJ UTGRV IKK UTGRV IKKJ UTGRV 7,1 M 01 TVLROM/LGR Tavle/lager 01 : 19,7 m IKK UTGRV Bygg 4 M 011 B SNTRL 11,3 M 7,7 M 009 LGR 010 LGR B-sentralVent/lager : 4,4 m : 1,9 m Vent/lager 009 VNTILSJON 008 : 36,4 m : 13,7 m Vaktm.verkst ,5 M 007 LGR : 6, m Vent. : 5,5 m VNTILSJON 008 GNG Vaskesentr ,4 M 18,5 M 005 FRISØROPPLÆRING 006 VSKSNTRL : 0,0 m Frisøroppl. 005 Y.H : 37, m 4 M 004 MØRKROM 003 GNG : 16,3 m 1, M 00 RKIV 3,3 M 001 HISMSKINROM rkiv 00 / : 5,9 m Heis HIS IKK UTGRV lgr /underv. : 101,0 m VRKST/OLJ MSKINROM Heissjakt Maskinrom HISSJKT : 6,8 m /underv. : 4,6 m Ventilasjon VNTILSJON : 45,6 m TILFLUKTSROM : 53,6 m : 1,6 m TR.ROM W Tavle W L-TVL /underv. : 3,7 m /underv. : 1,7 m /underv. Sluse : 15, m SLUS : 1,5 m : 19,9 m : 1,4 m Bygg B I.U. /underv. LGR. : 4,6 m vaktm. 1 : 43,7 m /underv. TILFL.ROM : 37,0 m UTVIKLINGSPLN IKSUNRGIONN ØRST VGS ksisterende Bygg, B, - Kjeller ato: ks-00

3 10 15/387 1 GRROB-W GUTR Gard./wc herrer 1 : 5,6 m 15/54 Bygg Vaktm.kntr. 100 : 15,9 m Byggverksted nord 13 : 00,8 m 13 BYGGVRKST - NOR Maskinverksted 14 : 113,5 m 14 MSKINVRKST BYGGVRKST - SY 15 Byggverksted syd 15 : 00,5 m Materiallager MTRILLGR : 107,8 m 10 GNG 105 GNG LÆRRKONTOR lærrkontor SPOILO TVLROM 11 Gard./wc dame BØTTKOTT,6 m 119 GRROB W JNTR 118 VKTMISTR KONTOR : 8,3 m Vaktm.kntr VRKTØY 11 VRKTØY 117 VINFNG Trapp/VF 117 Lær.kntr 116 : 1,1 m 115 VÅTROM SponsiloVåtrom KOMPRSSOR ROM 108 VINFNG 104 GRROB/W GUTR 111 : 9,5 m Lær.kont 109 Trapp/VF 108 : 7,0 m 105 : 4,8 m Verktøy 113 : 9,6 m Verktøy 11 : 9,4 m Kompr.rom W Gard./wc herrer 104 B11 :, m : 1,5 m B : 0,5 m 103 LGR LTK 114 Bøttekott 3,9 M Tekjøken vdelingsleiar vdelingsleiar vdelingsleiar ss. rektor Kontorleiar dministrasjonskontor 7,3 M 14,6 M 14,6 M 14,6 M 14,6 M 14,6 M,8 m BYGG 1 TG. 19,1 M , M 18 Rektor ,5 M 15 Kvelv,5 m NB BS 111 Tekjøkken : 36, m 4 5 : 39,5 m : 6,8 m : 4,0 m vd.leder : 15,6 m vd.leder 10 1 : 15,6 m vd.leder 11 1 : 14,9 m ss. rektor 1 1 : 14,9 m dm. kontor 14 1 Trans.kiosk 100 : 5,4 m : 9,4 m : 58,8 m Kontorleder 13 1 : 14,9 m Rektor 18 1 : 0,4 m 31,4 M 15/ Transformatorkiosk 3,5 M W - hk Kopirom/lager 6,4 M 1, M kspedisjonsgang 1,3 M Kopi/ VF 101 : 6,5 m : 3,9 m HW : 6,4 m : 13,5 m 16 3 : 3,6 m MLK BRUS KJØL/ MIRO STIK 15/ TRPPROM Kantine ,9 M 106 menn 1,9 M KJØLISK 0,7 M 4,5 M Rådgjevar 0,3 M rbeidsrom rbeidsrom 0, M 89,7 M Bibliotek levkantine Gard. W : 11,5 m 5 W 6 M : 6,6 m Gard. mennw. menn : 13,7 m : 7,8 m Rådgiver : 0,1 m 105 W menn 7,6 M kspedisjonsgang Kantinesal/kjøkken Hvelv : 89,7 m 3 :,0 m :,3 m Sjakt : 18,6 m rb.rom. Lærer 11 4 : 0,7 m rb.rom. Lærer : 43,0 m Bibliotek : 1,1 m Bygg 15/1 15/1 15/387/1 Stållager B113 STÅLLGR B113 : 6,5 m Gard/W B114 menn GRROB/ B111 W/URINL MNN : 39,0 m Verktøy B119 B10 VRKTØYSTÅL BØTTKOTT B119 B10 : 6,8 m B1 IV. B1 - LGR Gard/wc B116 B116 GRROB/W B115 KVINNR GNG B115 : 1,6 m : 11, m B11 W Wpers. PRSONL B11 : 3,5 m B117 3 W FH B117 3 : 8,0 m VF : 19, m Hall 19 91,5 M 4 19 Hall : 90,9 m Heis :,5 m VF 131 : 6,9 m : 3, m 15/5/1 : 5,9 m Maskinverksted B14 B14 MSKINVRKST : 110,0 m Sveiseverksted B13 B13 SVISVRKST : 19,3 m Vaskehall B101 B101 VSKHLL : 6,3 m Motorrom B10 B10 MOTORROM : 4,7 m B104 VRKST RBISMSKINR/KJØRTØY Verksted B104 : 47,7 m VF : 5,1 m TRPPROM Heis HIS :,6 m FRÅ KJLL. : 16,1 m Mod.lager MOLLGR B106 W : 16,1 m GUTR B107 : 4,7 m B.K. Modellverksted B11 MOLLVRKST B11 B109 B109 GNG : 99,3 m : 14,0 m SVISVRKST Lærerkontor B15 B15 LÆRRKONTOR : 0,0 m Mont.verksted B17 B17 MONTRINGSVRKST : 71,9 m 15/15 B103 B103 GRROB : 18,4 m Lær.kontor atarom B111 B111 LÆRRKONTOR TROM : 15,8 m : 17,3 m LÆRRKONTOR B18 B18 LGR SVISUTSTYR : 11,6 m atalab B19 B19TLB. :,5 m Bygg B 15/171 UTVIKLINGSPLN IKSUNRGIONN ØRST VGS ksisterende Bygg, B, - 1.etg ato: ks-003

4 F 15/ B/TORIROM B/Teorirom 08 : 7,6 m TK ÅPNT N 15/54 Bygg ÅPNT N ÅPNT N Sluse Trapp 07 : 8,3 m : 6, m 07 SLUS 03 SLUS 01 GNG GNG : 10,6 m Sluse 03 : 6,1 m 01 : 8, m 06 YKLON 0 KLSSROM 04 VNTILSJOROM Trapp : 8, m 0 : 46,1 m 00 GRUPPROM 00 : 17,3 m 15/387/1 TIP/B Felles teori 05 : 57,8 m KLSSROM rb.rom KLSSROM : 5,8 m 04-KLSSROM 03-KLSSROM 0-KLSSROM Naturfag F.1 : 5,9 m Naturfag F.1 : 5,9 m Naturfag 01 F.1 : 58,1 m TVL 15/ : 113,8 m B30S 08 GNG 15/ TRPPROM 1 00-TRPPROM 15-W 15 RB.ROM 11-KLSSROM 13-KLSSROM 14 KLSSROM 1-UIOV.u. 16-W W W rb.rom 06 4 : 13,8 m 00 : 3,7 m 17-URIN. 09 TOLTT FH.-LÆR. TIP/B Felles teori 09 : 65,4 m TIP/B Felles teori 08 : 65,4 m TIP/B Felles atarom 07 : 65,4 m 00 : 18,7 m udiov. 1 : 9,4 m W W 5 : 4,1 m Bygg 15/1 15/1 Heis HIS :,5 m 15/5/1 B10 KLSSROM B11 Y3.L : 5,4 m B11 KLSSROM B11 Y3.L : 5,4 m TK Stillerom Stillerom Lab lektro VG1 B09 LB. VK B09 I LKTRO Y3.L : 154,6 m Lær.kntr. B06 LÆRRKONTOR B06 - Y3.L : 1,1 m B8 GRUPPROM G1 B Y3.L B9 B-ROM : 4,9 m B31 GRUPPROM G Lær.kntr. : 10,1 m utomatisering B6 VG LB. UTOMTIKR B6 Y3.L : 104,1 m B7 KLSSROM utomatisering VG3 B7 Y3.L : 104,1 m B30 B6 LÆRR- Y3.L KONTOR 4,7 m RPO Heis HIS B1 :,3 m Lær.kntr. B KJMIKL- LÆRRKONTOR LGR B B1 Y3.L Y3.L : 16,9 m VNT.- : 17,0 m : 18,3 m Sjakt SJKT STOFFLGR TRPPROM LGR B0 B m B19 Y3.L B14 :, m GNG B3 B3 : 37,4 m GNG B4 W B17 -ROM amer HW W Herre B18 W ROM - FH JNTR W -ROM : 10,7 m B4 B17 B18 GUTR : 6,6 m : 5,0 m : 7,3 m B5 Instrumentlab ITRUMNTLB. B5 Y3.L : 35, m IKT B15 B15 KLSSROM 1 : 34,5 m Lær.felles B07 B07 FLLSROM - Y3.L B13 B1 B05 GRROB GRROB LGR - LKTRO lektro : 15,5 m Gard. damegard. herre JNTR GUTR B05 B13 B1 Y3.L Y3.L Y3.L B04 B.K. : 44,3 m Lær.kntr. : 15,8 m : 18, m B08 B04 LÆRRKONTOR B08-1 Y3.L Trapp : 5,4 m : 11,6 m :,7 m B16 B16 GNG : 9,4 m B03 LB. GR. KURS LKTRO B 0 B01 KLSSROM Lab lektro VG1 KLSSROM B01 B0 B03 Y3.L Y3.L Y3.L : 54,7 m : 54,7 m : 81,5 m Bygg B 15/15 15/171 UTVIKLINGSPLN IKSUNRGIONN ØRST VGS ksisterende Bygg, B, -.etg ato: ks-004

5 F 15/15 15/387 15/54 H 308 KLSSROM KLSSROM KLSSROM RBISROM Blomst.dek 308 Y.H Y.H : 69,4 m : 106,7 m H 308 Y.H : 5,9 m rb.rom 4 : 46,9 m L. TVL KJØLROM 15/634 KORRIOR : 113,8 m bøttekott 15/337 TRPPROM TRPPROM : 18,5 m W - FH KOPIROM KLSSROM KLSSROM KLSSROM MØTROM Y.H Y.H rapo 3,5 nord rapo 3,5 syd W MR RBISROM Renhold 31 W amer 1 : 3,6 m W amer : 5,8 m VG1 Frisør 308 Y.H : 54,6 m Blomst.dek. 307 : 54,0 m Kopi 3 H 308 : 14,4 m : 54,6 m Møte 3 : 0,7 m : 3,4 m rb.rom 4 : 9,5 m Bygg 15/1 15/1 15/387/1 Heis HIS :,5 m 15/5/1 Ventilasjon : 36,3 m VNTILSJON Trapp : 6,5 m Bygg B 15/171 UTVIKLINGSPLN IKSUNRGIONN ØRST VGS ksisterende Bygg, B, - 3.etg ato: ks-005

6 1,43 m OVRLYS 406 Bøttekott,5 m OVRLYS , m 410 Kaldt lager 411 Uissolert rom 407 LGR 3,5 m OVRLYS OVRLYS OVRLYS ,1 m l. tavle 409 Uissolert rom 404 Ventilasjonsrom 64 m KRM. OVN MLJOVN KRMISKFLIS m ,5 m 400 9, m HIS HYLLR F 15/15 15/387 15/337 : 14,1 m 15/54 1 :,6 m Uisolert 1 : 44,4 m OVRLYS OVRLYS OVRLYS 0 Verksted Tre Y.H 0 : 14,0 m Y.H : 60,4 m 15/634 Tekstilrom 405 Y.H : 138,1 m Ventilasjonsrom 40 : 70,0 m 1 : 35,0 m : 77,3 m UISOLRT ROM Bygg 15/1 15/1 : 6,3 m 15/387/1 Heis :,5 m 15/5/1 15/171 UTVIKLINGSPLN IKSUNRGIONN ØRST VGS ksisterende Bygg, B, - 4.etg ato: ks-006

7 RI 90 I x 1 10 x IV01 IV01 11 x 1 11 x 1 10x1M 10x1M 11 x Bh 9M Bh 9M 10 x d IV04 1x15M Bh 6M IV0 13x10M Bh 10M Speilglass 150 rb.rom. RM rbeidsrom lærer 1 16,8 m² : 16,9 m Øving 63b 63b Grupperom 17,4 m² : 18,0 m 01 35,8 m² 01 4 : 34,3 m 63 Øving 8,6 m² 63 : 83,3 m 3 Restaurant/Bar aglegstove 60, m² : 61,0 m 75 Grupperom 75 6, m² ,9 m² 5,7 m² 6 : 6,9 m 6 db/it-opplæring : 5,7 m VG1 49,7 m² : 48,7 m 65, m² 76 6, m² : 65,1 m Vestibyle 0 Vestibyle 0 145,4 m² 4 : 145,1 m , m² 60b Grupperom 8,8 m² : 18,8 m 60 Materialrom 9,8 m² uditorium 59 uditorium F. 90,5 aud m² : 91,0 m 7 7 Grupperom 15,1 m² 15/17 15/749 1 KONTOR 8b 8b Kontor 4,7 m² 8a : 63,7 Kjøkken m 64,0 m² Grovkjøkken 9 9 Grovkjøkken 1,9 m² levgard.j 08 08levgard. J 3 31, m² Kjøkken 3 3 Kjøkken 91,1 m² : 90,6 m 15/704 usj/w Forrom 36 35a usj/wc 36 RW Grupperom35 FORROM 3,8 m² 9.5 8,5 m² 7.1 : 9,6 m : 7,1 m ,9 m² 4 kjøkken Kott Kott 37 4,7 m² : 8,9 m 37 kjøkken 15,3 m² Vaktmester 38 38Vaktmester 1 15,6 m² Kontor Lærer Kontor 4 15,6 m² : 31,4 m : 15,6 m Kontor Lærer 69 /gard 0 Pers.gard.K Personalgard. K 69 Kontor 07 1,8 m² 15, m² : 15, m : 7,6 m W W Matsal usj 10 : 13, m 3,3 m² Kontor Lærer 04 1 usjrom Matsal 10 7, m² 1 70 Kontor 99,9 m² 15, m² 13 W 3 4 W : 100,5 m 133,3 m² : 7, m Pers.gard.M : 39, m : 15, m Trapp1 000 by Personalgard. M Trappegang gendefinert 14 1,7 m² 4,0 m² : 13, m Kontor 71 Lærer Kontor 715,5 m² Kopi 4 levgard.g HW a 6Kopi : 5,5 m 11levgard. G 11a RW 4,9 m² 19,5 m² 6,3 m² 3 gendefinert gendefinert 3 3 : 4,9 m by by 100 : 19,6 m Tekn. : 6,5 m by 100 gendefinert nretning gendefinert gendefinert gendefinert nretning by by by 100 : 85, m 7, m² 5 : 7,3 m Kjøl Bk Kjøl Frys IT-rom Vaskesentral W G.rom ,6 m² Kjøl 5 31 Kjøl 3 Frys 4 It-rom 34 Vaskesentral LGR 39 Bad W GRUPPROM 40 Soverom 4,7 m² 5, m² 3,8 m² 5, m² 10,8 m² ,73.6 m² 106,5 m² : 4,7 m : 1,6 m : 5,3 m : 3,8 m : 5, m : 3, m : 10,9 m : 3,7 m : 6,5 m gendefinert by 100 gendefinert 07 /gjestegarderobe 6,4 m² gendefinert gendefinert by by by 100 gendefinert gendefinert gendefinert by by by ,9 m² TPO BS / KJØKKN Spesialundervisning , m² : 51,0 m trium 156,1 m² GRROB 44 Materialrom 8,9 m² ,0 m² 45 73,3 m² 50 50,4 m² 46 Materialrom/lager 46 17,1 m² : 17,1 m Barne- og ungdomsavdeling Barne- og ungdomsavdeling 85,8 m² 56 : 85,9 m 563,0 m² wc wc W,9 m² W,9 m² ,5 m² ,1 m² : 109, m /Bua bua 14,6 m² gendefinert by Sluse 5, m² gendefinert by Tørkerom 8, m² 1 73 TPO Vask og tøystell 37,9 m² ,1 m² : 57,1 m Tekn. : 6, m : 6, m 60 : 4,5 m Kjøkken 8a : 1,9 m : 15,3 m : 15,7 m x x 1 90S : 8,9 m Forrom 4 4 FORROM 17.6 : 17,4 m LIT GRUPPROM x 1 : 1,4 m : 7,0 m IV03 6x15M Bh 6M 10 x TRNINGSROM 0.1 : 0,1 m -44 : 37,4 m Treningsrom Kontor/gr.rom 44 STORT GRUPPROM : 1,0 m : 3,4 m : 4, m : 15,3 m : 14,6 m Forgang : 5,1 m : 6, m Bygg 15/991 UTVIKLINGSPLN IKSUNRGIONN ØRST VGS ksisterende Bygg - 1.etg ato: ks-007

8 15/749 Teknisk rom : 58,8 m 15/704 Bygg 15/17 15/991 UTVIKLINGSPLN IKSUNRGIONN ØRST VGS Bygg -. etg ato: ks-008

9

10

11

12

13 4 884,8 m 0,0 m 0,1 m 0,0 m 0,0 m ,3 m 696,8 m 975,3 m 1 084,0 m 57,9 m 18/17 Nye Ørsta Vgs. etasjer á 4600 m Totalt 900 m ekskl. idrettshall. Snusirkel lastebil d = 3 m 18/74 18/113 18/3 Ørsta 18/473 ldhus Nye Ørsta Vgs 18/14 18/1 15/3 18/168 18/10 Idrettshall 18/497 Fremtidig badeanlegg 18/443 18/498 18/499 Fremtidig fotballbane 18/361 UTVIKLINGSPLN IKSUNRGIONN ØRST VGS lternativ 1/ - Sitasjonsplan 1:1000 ato: ks-001

14 4 884,8 m 0,0 m 0,1 m 0,0 m 0,0 m ,3 m 696,8 m 738,4 m 15/895 15/158 Volda flyttet til Ørsta 3 etasjer med fotavtrykk på 7600m Totalt areal m 18/17 Snusirkel lastebil d = 3 m Nye Ørsta/Volda 18/3 Ørsta 18/473 ldhus 18/14 18/404 18/1 18/10 18/168 Idrettshall 18/10 18/497 UTVIKLINGSPLN IKSUNRGIONN ØRST VGS 18/443 lternativ B - Sitasjonsplan 1:1000 ato: ks-001

15 4 884,8 m 0,0 m 0,1 m 0,0 m 0,0 m ,3 m 696,8 m 683,5 m 15/895 15/158 18/17 Ørsta Vgs Storskole 4 etasjer med totalt areal på m. Fotavtrykk ca m. Snusirkel lastebil d = 3 m Nye Ørsta Storskole 18/3 Ørsta 18/473 ldhus 18/14 18/404 18/1 18/10 18/168 Idrettshall 18/10 18/497 UTVIKLINGSPLN IKSUNRGIONN ØRST VGS 18/443 lternativ 4 - Sitasjonsplan 1:1000 ato: ks-001

16 10 15/387 15/ GNG LÆRRKONTOR lærrkontor SPOILO TVLROM 107 BØTTKOTT,6 m 1 GRROB-W GUTR BT1: NYTT BYGG TP/L/H 13 BYGGVRKST - NOR 10 GNG GRROB W JNTR 118 VKTMISTR KONTOR BT FF: 4 119m 14 MSKINVRKST BYGGVRKST - SY VRKTØY 11 VRKTØY 117 VINFNG 115 VÅTROM KOMPRSSOR ROM 108 VINFNG 104 GRROB/W GUTR W 103 LGR LTK Verksted Støtterom : 97,0 m : 550,8 m 114 Bøttekott 3,9 M Tekjøken vdelingsleiar vdelingsleiar vdelingsleiar ss. rektor Kontorleiar dministrasjonskontor 7,3 M 14,6 M 14,6 M 14,6 M 14,6 M 14,6 M,8 m BYGG 1 TG , M ,5 M Kvelv,5 m NB BS 31,4 M 15/ Transformatorkiosk 3,5 M W - hk Kopirom/lager 6,4 M 1, M kspedisjonsgang 1,3 M MLK BRUS KJØL/ MIRO STIK 15/ TRPPROM Kantine ,9 M 106 menn 1,9 M KJØLISK 0,7 M 4,5 M Rådgjevar 0,3 M rbeidsrom rbeidsrom 0, M 89,7 M Bibliotek levkantine W 6 M W menn 7,6 M Bygg 15/18 19,1 M 18 Rektor 101 MTRILLGR 15/16 15/387/ ,5 m 91,5 M 19 Hall / B114 GRROB/ W/URINL MNN B115 GNG B116 GRROB/W KVINNR B117 W FH /5/1 B113 STÅLLGR B119 VRKTØYSTÅL B10 BØTTKOTT B11 W PRSONL B1 IV. - LGR B14 MSKINVRKST B13 SVISVRKST B101 VSKHLL FRÅ KJLL. TRPPROM HIS B15 LÆRRKONTOR 15/15 15/1 B104 VRKST RBISMSKINR/KJØRTØY B106 W GUTR B107 B.K. MOLLGR B11 MOLLVRKST SVISVRKST B17 MONTRINGSVRKST B10 MOTORROM B109 GNG B103 GRROB LÆRRKONTOR B111 TROM LÆRRKONTOR B18 LGR SVISUTSTYR B19 TLB. UTVIKLINGSPLN IKSUNRGIONN ØRST VGS Høyring Plan 1.etg BT1 MF ato:

17 10 15/387 15/ GNG LÆRRKONTOR lærrkontor SPOILO TVLROM 107 BØTTKOTT,6 m 1 GRROB-W GUTR BT1: NYTT BYGG TP/L/H 13 BYGGVRKST - NOR 10 GNG GRROB W JNTR 118 VKTMISTR KONTOR BT FF: 4 119m 14 MSKINVRKST BYGGVRKST - SY VRKTØY 11 VRKTØY 117 VINFNG 115 VÅTROM KOMPRSSOR ROM 108 VINFNG 104 GRROB/W GUTR W 103 LGR LTK Verksted Støtterom : 97,0 m : 550,8 m 114 Bøttekott 3,9 M Tekjøken vdelingsleiar vdelingsleiar vdelingsleiar ss. rektor Kontorleiar dministrasjonskontor 7,3 M 14,6 M 14,6 M 14,6 M 14,6 M 14,6 M,8 m BYGG 1 TG , M ,5 M Kvelv,5 m NB BS 31,4 M 15/ Transformatorkiosk 3,5 M W - hk Kopirom/lager 6,4 M 1, M kspedisjonsgang 1,3 M MLK BRUS KJØL/ MIRO STIK 15/ TRPPROM Kantine ,9 M 106 menn 1,9 M KJØLISK 0,7 M 4,5 M Rådgjevar 0,3 M rbeidsrom rbeidsrom 0, M 89,7 M Bibliotek levkantine W 6 M W menn 7,6 M Bygg 15/18 19,1 M 18 Rektor 101 MTRILLGR 15/16 15/387/ ,5 m 91,5 M 19 Hall / 1 64,9 m B114 GRROB/ W/URINL MNN B115 GNG B116 GRROB/W KVINNR B117 W FH /5/1 B113 STÅLLGR Verksted : 648,0 m BT: NYTT BYGG B B/FLLS B119 VRKTØYSTÅL B1 IV. - LGR B13 SVISVRKST B11 B10 W BØTTKOTT PRSONL B14 MSKINVRKST B101 VSKHLL B104 VRKST RBISMSKINR/KJØRTØY FRÅ KJLL. TRPPROM HIS BT FF: B106 W GUTR 4 13m B107 B.K. MOLLGR B11 MOLLVRKST SVISVRKST B15 LÆRRKONTOR Støtterom : 367, m B17 MONTRINGSVRKST Kantine/aud./bibl. : 480, m 15/15 15/1 B10 MOTORROM B109 GNG B103 GRROB LÆRRKONTOR B111 TROM LÆRRKONTOR B18 LGR SVISUTSTYR B19 TLB. UTVIKLINGSPLN IKSUNRGIONN ØRST VGS Høyring Plan 1.etg BT MF ato:

18 10 15/387 15/ GNG LÆRRKONTOR lærrkontor SPOILO TVLROM 107 BØTTKOTT,6 m 1 GRROB-W GUTR BT1: NYTT BYGG TP/L/H 13 BYGGVRKST - NOR 10 GNG GRROB W JNTR 118 VKTMISTR KONTOR BT FF: 4 119m 14 MSKINVRKST BYGGVRKST - SY VRKTØY 11 VRKTØY 117 VINFNG 115 VÅTROM KOMPRSSOR ROM 108 VINFNG 104 GRROB/W GUTR W 103 LGR LTK Verksted Støtterom : 97,0 m : 550,8 m 114 Bøttekott 3,9 M Tekjøken vdelingsleiar vdelingsleiar vdelingsleiar ss. rektor Kontorleiar dministrasjonskontor 7,3 M 14,6 M 14,6 M 14,6 M 14,6 M 14,6 M,8 m BYGG 1 TG , M ,5 M Kvelv,5 m NB BS 31,4 M 15/ Transformatorkiosk 3,5 M W - hk Kopirom/lager 6,4 M 1, M kspedisjonsgang 1,3 M MLK BRUS KJØL/ MIRO STIK 15/ TRPPROM Kantine ,9 M 106 menn 1,9 M KJØLISK 0,7 M 4,5 M Rådgjevar 0,3 M rbeidsrom rbeidsrom 0, M 89,7 M Bibliotek levkantine W 6 M W menn 7,6 M Bygg 15/18 19,1 M 18 Rektor 101 MTRILLGR 15/16 15/387/ ,5 m 91,5 M 19 Hall / 1 64,9 m B114 GRROB/ W/URINL MNN B115 GNG B116 GRROB/W KVINNR B117 W FH /5/1 B113 STÅLLGR Verksted : 648,0 m BT: NYTT BYGG B B/FLLS B119 VRKTØYSTÅL B1 IV. - LGR B13 SVISVRKST B11 B10 W BØTTKOTT PRSONL B14 MSKINVRKST B101 VSKHLL B104 VRKST RBISMSKINR/KJØRTØY FRÅ KJLL. TRPPROM HIS BT FF: B106 W GUTR 4 13m B107 B.K. MOLLGR B11 MOLLVRKST SVISVRKST B15 LÆRRKONTOR Støtterom : 367, m B17 MONTRINGSVRKST Kantine/aud./bibl. : 480, m 15/15 15/1 B10 MOTORROM B109 GNG B103 GRROB LÆRRKONTOR B111 TROM LÆRRKONTOR B18 LGR SVISUTSTYR B19 TLB. UTVIKLINGSPLN IKSUNRGIONN ØRST VGS Høyring Plan 1.etg tter riving MF ato: