UTVIKLINGSPLAN EIKESUNDREGIONEN ØRSTA VGS. Eksisterende Situasjonsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTVIKLINGSPLAN EIKESUNDREGIONEN ØRSTA VGS. Eksisterende Situasjonsplan"

Transkript

1 B : 1,1 m : 9,6 m : 7,0 m : 9,5 m B : 1,5 m 105 : 4,8 m B107 B10 W B B104 : 47,7 m : 5,1 m : 16,1 m B113 : 6,5 m :,6 m : 4,7 m B.K. : 16,1 m B109 : 14,0 m : 58,8 m : 15,8 m B111 : 39,0 m B119 : 6,8 m B1 : 5,9 m 101 : 6,5 m B13 B11 B111 : 17,3 m 5 : 4,0 m B10 10 : 18,6 m 111 : 36, m : 11,5 m 10 1 B11 B : 13,7 m 107 : 39,5 m 11 1 : 14,9 m B115 : 11, m : 6,6 m B116 : 1,6 m B14 : 110,0 m 1 1 : 14,9 m B : 7,8 m : 0,1 m : 3,9 m 13 1 : 14,9 m 11 4 : 0,7 m : 6,4 m 14 1 : 5,4 m : 43,0 m B117 3 : 8,0 m B17 : 71,9 m 16 3 : 3,6 m 18 1 : 0,4 m 17 :,0 m 15 3 B18 : 11,6 m : 1,1 m : 19, m B19 STIK KJØLISK 19 4 : 90,9 m 130 : 3, m 131 : 6,9 m 03 : 61,0 m 03 60, m² 01 35,8 m² 01 4 : 34,3 m : 16,9 m ,9 m² 16,8 m² 05 : 7,3 m 05 7, m² 8b 63b : 18,0 m 63b 17,4 m² 63 8,6 m² : 7,6 m 8b Kjøl 4,7 m² 6, m² 4,7 m² 8a : 63,7 m 07 8a 0 64,0 m² W 5,7 m² 0 4 : 145,1 m 08 3 : 31,4 m 1 31, m² 3,3 m² W 14 3,3 m² 4,0 m² 5 Bk 9 : 1,9 m 5 1 1,9 m² 10 1,6 m² 7, m² ,9 m² 6, m² 10 3 : 7, m by : 13, m 1,8 m² : 13, m 11 3 : 19,6 m 19,5 m² Kjøl 15 5, m² 1,7 m² by 3 3 by Frys 3,8 m² 6 : 48,7 m a RW 49,7 m² 1 : 39, m 11a 3 : 6,5 m 6,3 m² 4 1 : 5, m 4 91,1 m² 5, m² 3 : 90,6 m 68 4 : 15,6 m 68 15,6 m² 69 4 : 15, m , m² Kopi 4,9 m² 8,9 m² 15, m² 6 3 : 4,9 m 33 : 8,9 m 71 4 : 5,5 m : 10,9 m 10,8 m² 3,8 m² 5,5 m² 34 LGR : 9,6 m 36 RW : 65,1 m 35a 8,5 m² x ,3 m² 61 65, m² 39 Bad 3,7 m² W ,6 m² RI 90 I FORROM Kott IV01 10x1M,7 m² Bh 9M IV01 10x1M 50 : 85, m : 3, m : 3,7 m 37 : 15,3 m 35 : 7,1 m 38 1 : 15,7 m 4 Bh 9M 6,5 m² 58 38, m² 41 60b 8,8 m² 00 trium , m² : 37,4 m 9,8 m² d : 51,0 m : 7,0 m : 8,9 m 8,9 m² x S 7,0 m² 10 x : 17,4 m 4 FORROM ,4 m² x IV04 1x15M Bh 6M F. aud : 91,0 m 59 17,1 m² IV03 6x15M Bh 6M ,5 m² 73,3 m² : 3,4 m 46 : 17,1 m 10 x 1 3,0 m² 45 : 0,1 m IV0 13x10M Bh 10M Speilglass ,1 m² 57 85,8 m² 66 wc,9 m² wc,9 m² : 4, m 47 4,5 m² ,6 m² : 5,1 m 74 Sluse 5, m² , m² 37,9 m² : 6, m ,1 m² Øving 15/303 15/75 15/574 15/808 15/573 15/773 15/784 15/770 15/749 aglegstove Restaurant/Bar rb.rom. RM Matsal rbeidsrom lærer 1 Matsal Tekn. : 100,5 m gendefinert by 100 nretning nretning Grupperom Øving : 83,3 m Grupperom 6,4 m² gendefinert gendefinert gendefinert by by by 100 gendefinert by 100 : 6, m /gjestegarderobe gendefinert by 100 Vestibyle 145,4 m² /gard Kjøl : 4,7 m : 5,7 m Vestibyle levgard.j W levgard. J W Trapp Trappegang : 6,9 m usj usjrom gendefinert Tekn. : 6, m gendefinert by 100 gendefinert by 100 Pers.gard.K Personalgard. K levgard. G by 100 gendefinert gendefinert gendefinert Pers.gard.M Personalgard. M levgard.g Kjøl : 5,3 m db/it-opplæring 38,9 m² gendefinert gendefinert by by 100 Frys : 3,8 m HW 15/704 IT-rom It-rom Kontor Lærer Kontor Kontor Lærer Kontor Kontor Lærer Kontor : 1,6 m : 15, m Kontor Lærer Kopi Kontor Vaskesentral usj/wc Grupperom kjøkken x 1 10 x 1 GRUPPROM Soverom Grupperom trium 156,1 m² 11 x 1 11 x 1 11 x 1 Vaskesentral usj/w VG1 W Forrom kjøkken Kott G.rom : 18,8 m BS / KJØKKN Materialrom TPO Spesialundervisning GRROB Materialrom uditorium uditorium Materialrom/lager LIT GRUPPROM : 6,5 m Treningsrom Forrom : 1,4 m TRNINGSROM STORT GRUPPROM Grupperom : 15,3 m Barne- og ungdomsavdeling : 85,9 m Barne- og ungdomsavdeling W Kontor/gr.rom : 1,0 m W /Bua 109,1 m² - bua : 14,6 m : 109, m Forgang gendefinert by 100 gendefinert by 100 Vask og tøystell Tørkerom TPO : 57,1 m Bygg 15/991 15/41 Grovkjøkken Grovkjøkken Kjøkken Kjøkken Vaktmester Vaktmester Kjøkken Kjøkken 15/964 KONTOR : 4,5 m Kontor 15/970 15/300 15/17 15/904 15/911 15/939 15/614 15/190 15/75 15/941 15/14 15/476 15/890 15/889 15/18 15/57 15/58 15/387 15/991 15/54 13 BYGGVRKST - NOR Byggverksted nord : 00,8 m Bygg 1 GRROB-W GUTR Gard./wc herrer : 5,6 m 10 GNG Gard./wc dame GRROB W JNTR 118 VKTMISTR KONTOR 117 VINFNG 116 LÆRRKONTOR VÅTROM 114 SPOILO 113 VRKTØY 11 VRKTØY 14 MSKINVRKST 111 KOMPRSSOR ROM 110 TVLROM 109 lærrkontor 108 VINFNG BØTTKOTT,6 m LTK 105 GNG BYGGVRKST SY 104 GRROB/W GUTR Maskinverksted : 113,5 m Vaktm.kntr : 8,3 m Trapp/VF Lær.kntr Våtrom Sponsilo Verktøy 15 Byggverksted syd : 00,5 m Verktøy : 9,4 m Kompr.rom Lær.kont Trapp/VF Gard./wc herrer :, m 103 LGR : 0,5 m W W menn 7,6 M 6 M Rådgjevar rbeidsrom rbeidsrom Bibliotek levkantine 0,3 M 0, M 89,7 M ,7 M 4,5 M menn 11,9 M 1,9 M 10 TRPPROM Bøttekott W - hk Kopirom/lager 16 kspedisjonsgang 6,4 M 1, M 1,3 M ,4 M 3,9 M 3,5 M ,5 M Kvelv,5 m 100 Transformatorkiosk , M Tekjøken vdelingsleiar vdelingsleiar vdelingsleiar ss. rektor Kontorleiar dministrasjonskontor 7,3 M 14,6 M 14,6 M 14,6 M 14,6 M 14,6 M,8 m BYGG 1 TG. Trans.kiosk 100 : 9,4 m NB VF BS Tekjøkken : 6,8 m vd.leder 15/337 Gard. : 15,6 m vd.leder W. Gard. menn : 15,6 m vd.leder W. menn Rådgiver 15/634 ss. rektor Gard/wc B116 GRROB/W KVINNR rb.rom. Lærer HW Kontorleder dm. kontor 3 B117 rb.rom. Lærer Kopi/ : 13,5 m W FH Rektor 18 Rektor 19,1 M MLK BRUS KJØL/ MIRO 91,5 M Kantine kspedisjonsgang Hvelv Bibliotek :,3 m Sjakt VF Kantinesal/kjøkken 117 : 89,7 m Hall 19 Hall Bygg 130 Heis :,5 m VF /5/1 15/16 15/15 15/13 15/1 15/476 15/474 15/39 Vaktm.kntr. : 15,9 m Materiallager 101 MTRILLGR : 107,8 m 15/387/1 Stållager B113 STÅLLGR Gard/W menn B114 GRROB/ W/URINL MNN Verktøy B119 VRKTØYSTÅL B1 IV. - LGR B10 BØTTKOTT W PRSONL B115 GNG W pers. : 3,5 m Maskinverksted B14 MSKINVRKST 15/05 Sveiseverksted B13 SVISVRKST : 19,3 m 15/04 Lærerkontor SVISVRKST B15 LÆRRKONTOR : 0,0 m Mont.verksted B17 MONTRINGSVRKST Bygg B 15/5 15/39 VF FRÅ KJLL. TRPPROM Heis HIS Mod.lager MOLLGR Modellverksted : 99,3 m B11 MOLLVRKST B18 LGR SVISUTSTYR atalab B19 TLB. :,5 m W B106 W GUTR B107 B109 GNG atarom LÆRRKONTOR 15/1006 Vaskehall B101 VSKHLL : 6,3 m Verksted B104 VRKST RBISMSKINR/KJØRTØY Lær.kontor LÆRRKONTOR B111 TROM Motorrom B10 MOTORROM : 4,7 m B103 GRROB : 18,4 m UTVIKLINGSPLN IKSUNRGIONN ØRST VGS ksisterende Situasjonsplan 1:1000 ato: ks-001

2 F IKK UTGRV IKKJ UTGRV IKK UTGRV IKKJ UTGRV IKK UTGRV IKKJ UTGRV 7,1 M 01 TVLROM/LGR Tavle/lager 01 : 19,7 m IKK UTGRV Bygg 4 M 011 B SNTRL 11,3 M 7,7 M 009 LGR 010 LGR B-sentralVent/lager : 4,4 m : 1,9 m Vent/lager 009 VNTILSJON 008 : 36,4 m : 13,7 m Vaktm.verkst ,5 M 007 LGR : 6, m Vent. : 5,5 m VNTILSJON 008 GNG Vaskesentr ,4 M 18,5 M 005 FRISØROPPLÆRING 006 VSKSNTRL : 0,0 m Frisøroppl. 005 Y.H : 37, m 4 M 004 MØRKROM 003 GNG : 16,3 m 1, M 00 RKIV 3,3 M 001 HISMSKINROM rkiv 00 / : 5,9 m Heis HIS IKK UTGRV lgr /underv. : 101,0 m VRKST/OLJ MSKINROM Heissjakt Maskinrom HISSJKT : 6,8 m /underv. : 4,6 m Ventilasjon VNTILSJON : 45,6 m TILFLUKTSROM : 53,6 m : 1,6 m TR.ROM W Tavle W L-TVL /underv. : 3,7 m /underv. : 1,7 m /underv. Sluse : 15, m SLUS : 1,5 m : 19,9 m : 1,4 m Bygg B I.U. /underv. LGR. : 4,6 m vaktm. 1 : 43,7 m /underv. TILFL.ROM : 37,0 m UTVIKLINGSPLN IKSUNRGIONN ØRST VGS ksisterende Bygg, B, - Kjeller ato: ks-00

3 10 15/387 1 GRROB-W GUTR Gard./wc herrer 1 : 5,6 m 15/54 Bygg Vaktm.kntr. 100 : 15,9 m Byggverksted nord 13 : 00,8 m 13 BYGGVRKST - NOR Maskinverksted 14 : 113,5 m 14 MSKINVRKST BYGGVRKST - SY 15 Byggverksted syd 15 : 00,5 m Materiallager MTRILLGR : 107,8 m 10 GNG 105 GNG LÆRRKONTOR lærrkontor SPOILO TVLROM 11 Gard./wc dame BØTTKOTT,6 m 119 GRROB W JNTR 118 VKTMISTR KONTOR : 8,3 m Vaktm.kntr VRKTØY 11 VRKTØY 117 VINFNG Trapp/VF 117 Lær.kntr 116 : 1,1 m 115 VÅTROM SponsiloVåtrom KOMPRSSOR ROM 108 VINFNG 104 GRROB/W GUTR 111 : 9,5 m Lær.kont 109 Trapp/VF 108 : 7,0 m 105 : 4,8 m Verktøy 113 : 9,6 m Verktøy 11 : 9,4 m Kompr.rom W Gard./wc herrer 104 B11 :, m : 1,5 m B : 0,5 m 103 LGR LTK 114 Bøttekott 3,9 M Tekjøken vdelingsleiar vdelingsleiar vdelingsleiar ss. rektor Kontorleiar dministrasjonskontor 7,3 M 14,6 M 14,6 M 14,6 M 14,6 M 14,6 M,8 m BYGG 1 TG. 19,1 M , M 18 Rektor ,5 M 15 Kvelv,5 m NB BS 111 Tekjøkken : 36, m 4 5 : 39,5 m : 6,8 m : 4,0 m vd.leder : 15,6 m vd.leder 10 1 : 15,6 m vd.leder 11 1 : 14,9 m ss. rektor 1 1 : 14,9 m dm. kontor 14 1 Trans.kiosk 100 : 5,4 m : 9,4 m : 58,8 m Kontorleder 13 1 : 14,9 m Rektor 18 1 : 0,4 m 31,4 M 15/ Transformatorkiosk 3,5 M W - hk Kopirom/lager 6,4 M 1, M kspedisjonsgang 1,3 M Kopi/ VF 101 : 6,5 m : 3,9 m HW : 6,4 m : 13,5 m 16 3 : 3,6 m MLK BRUS KJØL/ MIRO STIK 15/ TRPPROM Kantine ,9 M 106 menn 1,9 M KJØLISK 0,7 M 4,5 M Rådgjevar 0,3 M rbeidsrom rbeidsrom 0, M 89,7 M Bibliotek levkantine Gard. W : 11,5 m 5 W 6 M : 6,6 m Gard. mennw. menn : 13,7 m : 7,8 m Rådgiver : 0,1 m 105 W menn 7,6 M kspedisjonsgang Kantinesal/kjøkken Hvelv : 89,7 m 3 :,0 m :,3 m Sjakt : 18,6 m rb.rom. Lærer 11 4 : 0,7 m rb.rom. Lærer : 43,0 m Bibliotek : 1,1 m Bygg 15/1 15/1 15/387/1 Stållager B113 STÅLLGR B113 : 6,5 m Gard/W B114 menn GRROB/ B111 W/URINL MNN : 39,0 m Verktøy B119 B10 VRKTØYSTÅL BØTTKOTT B119 B10 : 6,8 m B1 IV. B1 - LGR Gard/wc B116 B116 GRROB/W B115 KVINNR GNG B115 : 1,6 m : 11, m B11 W Wpers. PRSONL B11 : 3,5 m B117 3 W FH B117 3 : 8,0 m VF : 19, m Hall 19 91,5 M 4 19 Hall : 90,9 m Heis :,5 m VF 131 : 6,9 m : 3, m 15/5/1 : 5,9 m Maskinverksted B14 B14 MSKINVRKST : 110,0 m Sveiseverksted B13 B13 SVISVRKST : 19,3 m Vaskehall B101 B101 VSKHLL : 6,3 m Motorrom B10 B10 MOTORROM : 4,7 m B104 VRKST RBISMSKINR/KJØRTØY Verksted B104 : 47,7 m VF : 5,1 m TRPPROM Heis HIS :,6 m FRÅ KJLL. : 16,1 m Mod.lager MOLLGR B106 W : 16,1 m GUTR B107 : 4,7 m B.K. Modellverksted B11 MOLLVRKST B11 B109 B109 GNG : 99,3 m : 14,0 m SVISVRKST Lærerkontor B15 B15 LÆRRKONTOR : 0,0 m Mont.verksted B17 B17 MONTRINGSVRKST : 71,9 m 15/15 B103 B103 GRROB : 18,4 m Lær.kontor atarom B111 B111 LÆRRKONTOR TROM : 15,8 m : 17,3 m LÆRRKONTOR B18 B18 LGR SVISUTSTYR : 11,6 m atalab B19 B19TLB. :,5 m Bygg B 15/171 UTVIKLINGSPLN IKSUNRGIONN ØRST VGS ksisterende Bygg, B, - 1.etg ato: ks-003

4 F 15/ B/TORIROM B/Teorirom 08 : 7,6 m TK ÅPNT N 15/54 Bygg ÅPNT N ÅPNT N Sluse Trapp 07 : 8,3 m : 6, m 07 SLUS 03 SLUS 01 GNG GNG : 10,6 m Sluse 03 : 6,1 m 01 : 8, m 06 YKLON 0 KLSSROM 04 VNTILSJOROM Trapp : 8, m 0 : 46,1 m 00 GRUPPROM 00 : 17,3 m 15/387/1 TIP/B Felles teori 05 : 57,8 m KLSSROM rb.rom KLSSROM : 5,8 m 04-KLSSROM 03-KLSSROM 0-KLSSROM Naturfag F.1 : 5,9 m Naturfag F.1 : 5,9 m Naturfag 01 F.1 : 58,1 m TVL 15/ : 113,8 m B30S 08 GNG 15/ TRPPROM 1 00-TRPPROM 15-W 15 RB.ROM 11-KLSSROM 13-KLSSROM 14 KLSSROM 1-UIOV.u. 16-W W W rb.rom 06 4 : 13,8 m 00 : 3,7 m 17-URIN. 09 TOLTT FH.-LÆR. TIP/B Felles teori 09 : 65,4 m TIP/B Felles teori 08 : 65,4 m TIP/B Felles atarom 07 : 65,4 m 00 : 18,7 m udiov. 1 : 9,4 m W W 5 : 4,1 m Bygg 15/1 15/1 Heis HIS :,5 m 15/5/1 B10 KLSSROM B11 Y3.L : 5,4 m B11 KLSSROM B11 Y3.L : 5,4 m TK Stillerom Stillerom Lab lektro VG1 B09 LB. VK B09 I LKTRO Y3.L : 154,6 m Lær.kntr. B06 LÆRRKONTOR B06 - Y3.L : 1,1 m B8 GRUPPROM G1 B Y3.L B9 B-ROM : 4,9 m B31 GRUPPROM G Lær.kntr. : 10,1 m utomatisering B6 VG LB. UTOMTIKR B6 Y3.L : 104,1 m B7 KLSSROM utomatisering VG3 B7 Y3.L : 104,1 m B30 B6 LÆRR- Y3.L KONTOR 4,7 m RPO Heis HIS B1 :,3 m Lær.kntr. B KJMIKL- LÆRRKONTOR LGR B B1 Y3.L Y3.L : 16,9 m VNT.- : 17,0 m : 18,3 m Sjakt SJKT STOFFLGR TRPPROM LGR B0 B m B19 Y3.L B14 :, m GNG B3 B3 : 37,4 m GNG B4 W B17 -ROM amer HW W Herre B18 W ROM - FH JNTR W -ROM : 10,7 m B4 B17 B18 GUTR : 6,6 m : 5,0 m : 7,3 m B5 Instrumentlab ITRUMNTLB. B5 Y3.L : 35, m IKT B15 B15 KLSSROM 1 : 34,5 m Lær.felles B07 B07 FLLSROM - Y3.L B13 B1 B05 GRROB GRROB LGR - LKTRO lektro : 15,5 m Gard. damegard. herre JNTR GUTR B05 B13 B1 Y3.L Y3.L Y3.L B04 B.K. : 44,3 m Lær.kntr. : 15,8 m : 18, m B08 B04 LÆRRKONTOR B08-1 Y3.L Trapp : 5,4 m : 11,6 m :,7 m B16 B16 GNG : 9,4 m B03 LB. GR. KURS LKTRO B 0 B01 KLSSROM Lab lektro VG1 KLSSROM B01 B0 B03 Y3.L Y3.L Y3.L : 54,7 m : 54,7 m : 81,5 m Bygg B 15/15 15/171 UTVIKLINGSPLN IKSUNRGIONN ØRST VGS ksisterende Bygg, B, -.etg ato: ks-004

5 F 15/15 15/387 15/54 H 308 KLSSROM KLSSROM KLSSROM RBISROM Blomst.dek 308 Y.H Y.H : 69,4 m : 106,7 m H 308 Y.H : 5,9 m rb.rom 4 : 46,9 m L. TVL KJØLROM 15/634 KORRIOR : 113,8 m bøttekott 15/337 TRPPROM TRPPROM : 18,5 m W - FH KOPIROM KLSSROM KLSSROM KLSSROM MØTROM Y.H Y.H rapo 3,5 nord rapo 3,5 syd W MR RBISROM Renhold 31 W amer 1 : 3,6 m W amer : 5,8 m VG1 Frisør 308 Y.H : 54,6 m Blomst.dek. 307 : 54,0 m Kopi 3 H 308 : 14,4 m : 54,6 m Møte 3 : 0,7 m : 3,4 m rb.rom 4 : 9,5 m Bygg 15/1 15/1 15/387/1 Heis HIS :,5 m 15/5/1 Ventilasjon : 36,3 m VNTILSJON Trapp : 6,5 m Bygg B 15/171 UTVIKLINGSPLN IKSUNRGIONN ØRST VGS ksisterende Bygg, B, - 3.etg ato: ks-005

6 1,43 m OVRLYS 406 Bøttekott,5 m OVRLYS , m 410 Kaldt lager 411 Uissolert rom 407 LGR 3,5 m OVRLYS OVRLYS OVRLYS ,1 m l. tavle 409 Uissolert rom 404 Ventilasjonsrom 64 m KRM. OVN MLJOVN KRMISKFLIS m ,5 m 400 9, m HIS HYLLR F 15/15 15/387 15/337 : 14,1 m 15/54 1 :,6 m Uisolert 1 : 44,4 m OVRLYS OVRLYS OVRLYS 0 Verksted Tre Y.H 0 : 14,0 m Y.H : 60,4 m 15/634 Tekstilrom 405 Y.H : 138,1 m Ventilasjonsrom 40 : 70,0 m 1 : 35,0 m : 77,3 m UISOLRT ROM Bygg 15/1 15/1 : 6,3 m 15/387/1 Heis :,5 m 15/5/1 15/171 UTVIKLINGSPLN IKSUNRGIONN ØRST VGS ksisterende Bygg, B, - 4.etg ato: ks-006

7 RI 90 I x 1 10 x IV01 IV01 11 x 1 11 x 1 10x1M 10x1M 11 x Bh 9M Bh 9M 10 x d IV04 1x15M Bh 6M IV0 13x10M Bh 10M Speilglass 150 rb.rom. RM rbeidsrom lærer 1 16,8 m² : 16,9 m Øving 63b 63b Grupperom 17,4 m² : 18,0 m 01 35,8 m² 01 4 : 34,3 m 63 Øving 8,6 m² 63 : 83,3 m 3 Restaurant/Bar aglegstove 60, m² : 61,0 m 75 Grupperom 75 6, m² ,9 m² 5,7 m² 6 : 6,9 m 6 db/it-opplæring : 5,7 m VG1 49,7 m² : 48,7 m 65, m² 76 6, m² : 65,1 m Vestibyle 0 Vestibyle 0 145,4 m² 4 : 145,1 m , m² 60b Grupperom 8,8 m² : 18,8 m 60 Materialrom 9,8 m² uditorium 59 uditorium F. 90,5 aud m² : 91,0 m 7 7 Grupperom 15,1 m² 15/17 15/749 1 KONTOR 8b 8b Kontor 4,7 m² 8a : 63,7 Kjøkken m 64,0 m² Grovkjøkken 9 9 Grovkjøkken 1,9 m² levgard.j 08 08levgard. J 3 31, m² Kjøkken 3 3 Kjøkken 91,1 m² : 90,6 m 15/704 usj/w Forrom 36 35a usj/wc 36 RW Grupperom35 FORROM 3,8 m² 9.5 8,5 m² 7.1 : 9,6 m : 7,1 m ,9 m² 4 kjøkken Kott Kott 37 4,7 m² : 8,9 m 37 kjøkken 15,3 m² Vaktmester 38 38Vaktmester 1 15,6 m² Kontor Lærer Kontor 4 15,6 m² : 31,4 m : 15,6 m Kontor Lærer 69 /gard 0 Pers.gard.K Personalgard. K 69 Kontor 07 1,8 m² 15, m² : 15, m : 7,6 m W W Matsal usj 10 : 13, m 3,3 m² Kontor Lærer 04 1 usjrom Matsal 10 7, m² 1 70 Kontor 99,9 m² 15, m² 13 W 3 4 W : 100,5 m 133,3 m² : 7, m Pers.gard.M : 39, m : 15, m Trapp1 000 by Personalgard. M Trappegang gendefinert 14 1,7 m² 4,0 m² : 13, m Kontor 71 Lærer Kontor 715,5 m² Kopi 4 levgard.g HW a 6Kopi : 5,5 m 11levgard. G 11a RW 4,9 m² 19,5 m² 6,3 m² 3 gendefinert gendefinert 3 3 : 4,9 m by by 100 : 19,6 m Tekn. : 6,5 m by 100 gendefinert nretning gendefinert gendefinert gendefinert nretning by by by 100 : 85, m 7, m² 5 : 7,3 m Kjøl Bk Kjøl Frys IT-rom Vaskesentral W G.rom ,6 m² Kjøl 5 31 Kjøl 3 Frys 4 It-rom 34 Vaskesentral LGR 39 Bad W GRUPPROM 40 Soverom 4,7 m² 5, m² 3,8 m² 5, m² 10,8 m² ,73.6 m² 106,5 m² : 4,7 m : 1,6 m : 5,3 m : 3,8 m : 5, m : 3, m : 10,9 m : 3,7 m : 6,5 m gendefinert by 100 gendefinert 07 /gjestegarderobe 6,4 m² gendefinert gendefinert by by by 100 gendefinert gendefinert gendefinert by by by ,9 m² TPO BS / KJØKKN Spesialundervisning , m² : 51,0 m trium 156,1 m² GRROB 44 Materialrom 8,9 m² ,0 m² 45 73,3 m² 50 50,4 m² 46 Materialrom/lager 46 17,1 m² : 17,1 m Barne- og ungdomsavdeling Barne- og ungdomsavdeling 85,8 m² 56 : 85,9 m 563,0 m² wc wc W,9 m² W,9 m² ,5 m² ,1 m² : 109, m /Bua bua 14,6 m² gendefinert by Sluse 5, m² gendefinert by Tørkerom 8, m² 1 73 TPO Vask og tøystell 37,9 m² ,1 m² : 57,1 m Tekn. : 6, m : 6, m 60 : 4,5 m Kjøkken 8a : 1,9 m : 15,3 m : 15,7 m x x 1 90S : 8,9 m Forrom 4 4 FORROM 17.6 : 17,4 m LIT GRUPPROM x 1 : 1,4 m : 7,0 m IV03 6x15M Bh 6M 10 x TRNINGSROM 0.1 : 0,1 m -44 : 37,4 m Treningsrom Kontor/gr.rom 44 STORT GRUPPROM : 1,0 m : 3,4 m : 4, m : 15,3 m : 14,6 m Forgang : 5,1 m : 6, m Bygg 15/991 UTVIKLINGSPLN IKSUNRGIONN ØRST VGS ksisterende Bygg - 1.etg ato: ks-007

8 15/749 Teknisk rom : 58,8 m 15/704 Bygg 15/17 15/991 UTVIKLINGSPLN IKSUNRGIONN ØRST VGS Bygg -. etg ato: ks-008

9

10

11

12

13 4 884,8 m 0,0 m 0,1 m 0,0 m 0,0 m ,3 m 696,8 m 975,3 m 1 084,0 m 57,9 m 18/17 Nye Ørsta Vgs. etasjer á 4600 m Totalt 900 m ekskl. idrettshall. Snusirkel lastebil d = 3 m 18/74 18/113 18/3 Ørsta 18/473 ldhus Nye Ørsta Vgs 18/14 18/1 15/3 18/168 18/10 Idrettshall 18/497 Fremtidig badeanlegg 18/443 18/498 18/499 Fremtidig fotballbane 18/361 UTVIKLINGSPLN IKSUNRGIONN ØRST VGS lternativ 1/ - Sitasjonsplan 1:1000 ato: ks-001

14 4 884,8 m 0,0 m 0,1 m 0,0 m 0,0 m ,3 m 696,8 m 738,4 m 15/895 15/158 Volda flyttet til Ørsta 3 etasjer med fotavtrykk på 7600m Totalt areal m 18/17 Snusirkel lastebil d = 3 m Nye Ørsta/Volda 18/3 Ørsta 18/473 ldhus 18/14 18/404 18/1 18/10 18/168 Idrettshall 18/10 18/497 UTVIKLINGSPLN IKSUNRGIONN ØRST VGS 18/443 lternativ B - Sitasjonsplan 1:1000 ato: ks-001

15 4 884,8 m 0,0 m 0,1 m 0,0 m 0,0 m ,3 m 696,8 m 683,5 m 15/895 15/158 18/17 Ørsta Vgs Storskole 4 etasjer med totalt areal på m. Fotavtrykk ca m. Snusirkel lastebil d = 3 m Nye Ørsta Storskole 18/3 Ørsta 18/473 ldhus 18/14 18/404 18/1 18/10 18/168 Idrettshall 18/10 18/497 UTVIKLINGSPLN IKSUNRGIONN ØRST VGS 18/443 lternativ 4 - Sitasjonsplan 1:1000 ato: ks-001

16 10 15/387 15/ GNG LÆRRKONTOR lærrkontor SPOILO TVLROM 107 BØTTKOTT,6 m 1 GRROB-W GUTR BT1: NYTT BYGG TP/L/H 13 BYGGVRKST - NOR 10 GNG GRROB W JNTR 118 VKTMISTR KONTOR BT FF: 4 119m 14 MSKINVRKST BYGGVRKST - SY VRKTØY 11 VRKTØY 117 VINFNG 115 VÅTROM KOMPRSSOR ROM 108 VINFNG 104 GRROB/W GUTR W 103 LGR LTK Verksted Støtterom : 97,0 m : 550,8 m 114 Bøttekott 3,9 M Tekjøken vdelingsleiar vdelingsleiar vdelingsleiar ss. rektor Kontorleiar dministrasjonskontor 7,3 M 14,6 M 14,6 M 14,6 M 14,6 M 14,6 M,8 m BYGG 1 TG , M ,5 M Kvelv,5 m NB BS 31,4 M 15/ Transformatorkiosk 3,5 M W - hk Kopirom/lager 6,4 M 1, M kspedisjonsgang 1,3 M MLK BRUS KJØL/ MIRO STIK 15/ TRPPROM Kantine ,9 M 106 menn 1,9 M KJØLISK 0,7 M 4,5 M Rådgjevar 0,3 M rbeidsrom rbeidsrom 0, M 89,7 M Bibliotek levkantine W 6 M W menn 7,6 M Bygg 15/18 19,1 M 18 Rektor 101 MTRILLGR 15/16 15/387/ ,5 m 91,5 M 19 Hall / B114 GRROB/ W/URINL MNN B115 GNG B116 GRROB/W KVINNR B117 W FH /5/1 B113 STÅLLGR B119 VRKTØYSTÅL B10 BØTTKOTT B11 W PRSONL B1 IV. - LGR B14 MSKINVRKST B13 SVISVRKST B101 VSKHLL FRÅ KJLL. TRPPROM HIS B15 LÆRRKONTOR 15/15 15/1 B104 VRKST RBISMSKINR/KJØRTØY B106 W GUTR B107 B.K. MOLLGR B11 MOLLVRKST SVISVRKST B17 MONTRINGSVRKST B10 MOTORROM B109 GNG B103 GRROB LÆRRKONTOR B111 TROM LÆRRKONTOR B18 LGR SVISUTSTYR B19 TLB. UTVIKLINGSPLN IKSUNRGIONN ØRST VGS Høyring Plan 1.etg BT1 MF ato:

17 10 15/387 15/ GNG LÆRRKONTOR lærrkontor SPOILO TVLROM 107 BØTTKOTT,6 m 1 GRROB-W GUTR BT1: NYTT BYGG TP/L/H 13 BYGGVRKST - NOR 10 GNG GRROB W JNTR 118 VKTMISTR KONTOR BT FF: 4 119m 14 MSKINVRKST BYGGVRKST - SY VRKTØY 11 VRKTØY 117 VINFNG 115 VÅTROM KOMPRSSOR ROM 108 VINFNG 104 GRROB/W GUTR W 103 LGR LTK Verksted Støtterom : 97,0 m : 550,8 m 114 Bøttekott 3,9 M Tekjøken vdelingsleiar vdelingsleiar vdelingsleiar ss. rektor Kontorleiar dministrasjonskontor 7,3 M 14,6 M 14,6 M 14,6 M 14,6 M 14,6 M,8 m BYGG 1 TG , M ,5 M Kvelv,5 m NB BS 31,4 M 15/ Transformatorkiosk 3,5 M W - hk Kopirom/lager 6,4 M 1, M kspedisjonsgang 1,3 M MLK BRUS KJØL/ MIRO STIK 15/ TRPPROM Kantine ,9 M 106 menn 1,9 M KJØLISK 0,7 M 4,5 M Rådgjevar 0,3 M rbeidsrom rbeidsrom 0, M 89,7 M Bibliotek levkantine W 6 M W menn 7,6 M Bygg 15/18 19,1 M 18 Rektor 101 MTRILLGR 15/16 15/387/ ,5 m 91,5 M 19 Hall / 1 64,9 m B114 GRROB/ W/URINL MNN B115 GNG B116 GRROB/W KVINNR B117 W FH /5/1 B113 STÅLLGR Verksted : 648,0 m BT: NYTT BYGG B B/FLLS B119 VRKTØYSTÅL B1 IV. - LGR B13 SVISVRKST B11 B10 W BØTTKOTT PRSONL B14 MSKINVRKST B101 VSKHLL B104 VRKST RBISMSKINR/KJØRTØY FRÅ KJLL. TRPPROM HIS BT FF: B106 W GUTR 4 13m B107 B.K. MOLLGR B11 MOLLVRKST SVISVRKST B15 LÆRRKONTOR Støtterom : 367, m B17 MONTRINGSVRKST Kantine/aud./bibl. : 480, m 15/15 15/1 B10 MOTORROM B109 GNG B103 GRROB LÆRRKONTOR B111 TROM LÆRRKONTOR B18 LGR SVISUTSTYR B19 TLB. UTVIKLINGSPLN IKSUNRGIONN ØRST VGS Høyring Plan 1.etg BT MF ato:

18 10 15/387 15/ GNG LÆRRKONTOR lærrkontor SPOILO TVLROM 107 BØTTKOTT,6 m 1 GRROB-W GUTR BT1: NYTT BYGG TP/L/H 13 BYGGVRKST - NOR 10 GNG GRROB W JNTR 118 VKTMISTR KONTOR BT FF: 4 119m 14 MSKINVRKST BYGGVRKST - SY VRKTØY 11 VRKTØY 117 VINFNG 115 VÅTROM KOMPRSSOR ROM 108 VINFNG 104 GRROB/W GUTR W 103 LGR LTK Verksted Støtterom : 97,0 m : 550,8 m 114 Bøttekott 3,9 M Tekjøken vdelingsleiar vdelingsleiar vdelingsleiar ss. rektor Kontorleiar dministrasjonskontor 7,3 M 14,6 M 14,6 M 14,6 M 14,6 M 14,6 M,8 m BYGG 1 TG , M ,5 M Kvelv,5 m NB BS 31,4 M 15/ Transformatorkiosk 3,5 M W - hk Kopirom/lager 6,4 M 1, M kspedisjonsgang 1,3 M MLK BRUS KJØL/ MIRO STIK 15/ TRPPROM Kantine ,9 M 106 menn 1,9 M KJØLISK 0,7 M 4,5 M Rådgjevar 0,3 M rbeidsrom rbeidsrom 0, M 89,7 M Bibliotek levkantine W 6 M W menn 7,6 M Bygg 15/18 19,1 M 18 Rektor 101 MTRILLGR 15/16 15/387/ ,5 m 91,5 M 19 Hall / 1 64,9 m B114 GRROB/ W/URINL MNN B115 GNG B116 GRROB/W KVINNR B117 W FH /5/1 B113 STÅLLGR Verksted : 648,0 m BT: NYTT BYGG B B/FLLS B119 VRKTØYSTÅL B1 IV. - LGR B13 SVISVRKST B11 B10 W BØTTKOTT PRSONL B14 MSKINVRKST B101 VSKHLL B104 VRKST RBISMSKINR/KJØRTØY FRÅ KJLL. TRPPROM HIS BT FF: B106 W GUTR 4 13m B107 B.K. MOLLGR B11 MOLLVRKST SVISVRKST B15 LÆRRKONTOR Støtterom : 367, m B17 MONTRINGSVRKST Kantine/aud./bibl. : 480, m 15/15 15/1 B10 MOTORROM B109 GNG B103 GRROB LÆRRKONTOR B111 TROM LÆRRKONTOR B18 LGR SVISUTSTYR B19 TLB. UTVIKLINGSPLN IKSUNRGIONN ØRST VGS Høyring Plan 1.etg tter riving MF ato:

UTVIKLINGSPLAN EIKESUNDREGIONEN HERØY VGS Situasjonsplan eksisterende

UTVIKLINGSPLAN EIKESUNDREGIONEN HERØY VGS Situasjonsplan eksisterende Studiespesialisering.STFOR Y.DH LISJ EBØ VEG EN BYGGEGRENSE MOT EKSISTERENDE 58 p-plasser + 7 HC p-plasser EKSISTERENDE GEN 11+ MYKLEBUSTVE F.A aud C NS E RE + GG EG 14 BY busser er L MC/ moped HERØY KULTURHUS

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN EIKESUNDREGIONEN HERØY VGS Eksisterande Plan 0

UTVIKLINGSPLAN EIKESUNDREGIONEN HERØY VGS Eksisterande Plan 0 Kjøkkenlager Kjøkken Kantine D1 A: 1,7 D1 A:, D1 A: 104,7 Kjøkkenlager D1 A: 1,0 A:,8 A: 3,4 A: 8,9 A: 46,6 A: 7, Renhold A: 1,0 A: 7,6 Grupperom A: 5,0 F.A aud A: 4,7 Heismaskin Tele/data A: 1,0 A: 5,

Detaljer

12. ROMSKJEMA. Behandling overflate - Gulv: Vegger: Himling:

12. ROMSKJEMA. Behandling overflate - Gulv: Vegger: Himling: Sida 1 av 8 ETASJE 0 0001 Korridor X X X X X X 0002 Sluse X X X X 0003 Vaskesentral X X X X X 0004 Sluse X X X X X 0005 Heis X 0006 VVS-schakt 0007 El-schakt 0008 Sluse X X X X 0009 Korridor X X X X X

Detaljer

TEAM 1 Side 1 av 6. Måned...

TEAM 1 Side 1 av 6. Måned... Side 1 av 6 2. ETG. 211 Trapperom Vinyl 11,00 266 Grupperom " 11,75 267 Grupperom " 10,75 268 Grupperom " 11,75 208 Korridor " 33,50 209 Lager/BK " 10,00 Trapp " 4,50 206 Klasserom " 59,50 205 Klasserom

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN EIKESUNDREGIONEN ULSTEIN VGS Alt. 1A.2 - Nybygg SS - Situasjonsplan

UTVIKLINGSPLAN EIKESUNDREGIONEN ULSTEIN VGS Alt. 1A.2 - Nybygg SS - Situasjonsplan 078,6 m 1 Perspektiv Sky Object 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 13 14 15 16 17 1 06,4 m 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 13 14 15 16 17 18 19 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 13 14 15 16 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 1 3 4 5 6 7 8 9

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN EIKESUNDREGIONEN VOLDA VGS. Høyring 2 Situasjonsplan framtidig

UTVIKLINGSPLAN EIKESUNDREGIONEN VOLDA VGS. Høyring 2 Situasjonsplan framtidig 18/34 18/344 18 18B 18 18/38 11 18/34 18/5 1 18D 18/115 18C 18/376 18/33 1 3 18/50 18F 18E 18/8 18/64 18/4 18/65 18/14 18/ 18/3 18/3 18/4 11 30 13 18/5 15 18/34 18/75 18/76 7 3 18/10 18/30 4 18/101 18/161

Detaljer

Plan 1 Bygg A. Rotvoll Allé 1

Plan 1 Bygg A. Rotvoll Allé 1 A111 6,2 m2 A112 A113 9,2 m2 A114 10,3 m2 A115 8,4 m2 A116 10,4 m2 A118 Garderobe 6,4 m2 A117 Te-kjøkken 6,6 m2 A102 Inngang 19,0 m2 A128 7,8 m2 A129 Arkiv/lager 5,3 m2 A127 12,2 m2 A126 18,3 m2 A125 7,9

Detaljer

GODALEN VGS - OMBYGGING - PRESENTASJON

GODALEN VGS - OMBYGGING - PRESENTASJON SONER OG TIDSPERSPEKTIV FOR OMBYGGING REVIDERT DATO: PUBLISERT DATO: PUBLISERT DATO: 24.05.20 24.05.20 16 16 PLAN NR. PLAN NR. TEGNINGSNR. TEGNINGSNR. REV REV Prosjekteringsansvarlig Prosjekteringsansvarlig

Detaljer

Situasjonsplan. LINK signatur as. 50m x 4m. Team Stord Sunnhordlandskaien Pb. 173, 5402 Stord

Situasjonsplan. LINK signatur as. 50m x 4m. Team Stord Sunnhordlandskaien Pb. 173, 5402 Stord 9/176 9/185 9/186 9/180 6.00 2.00 9/176 9/136 4m 61 32/126 R 8.0 6.5 10/2 1.8 1.9 N allplass 9/21 2.8 daa Kulturhus 1.8 drettsplass 11.6 daa 1.9 Y=50.00% 1.8 all 2 4 3 5 7 0.4 daa Parkerin 7.6 50m x 4m

Detaljer

NYBYGG. PROSJEKT BOAS2 OPPDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER OPPDAL KOMMUNE TEGNINGEN VISER Situasjonsplan

NYBYGG. PROSJEKT BOAS2 OPPDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER OPPDAL KOMMUNE TEGNINGEN VISER Situasjonsplan YBYGG ny g ang vei eksisterende vei "sansehage" BOS OPPDL KOMMUE OPPDL KOMMUE TEGIGE VISER Situasjonsplan TEGIGES STTUS FORELØPIG TEGIG FG LIG LEDER/KOTROLL KOTROLLSIG. SODRE. DVIK S SVRSOMRÅDE R. ITEKTUR

Detaljer

vf 2,6m2 sov 7,2m2 7,2m2 gang 7,1m2 bad 4,6m2 kjøkken/stue 38,7m2 terrasse 9,5m2 Grønnegata 38-46 Postboks 1247 9262 Tromsø

vf 2,6m2 sov 7,2m2 7,2m2 gang 7,1m2 bad 4,6m2 kjøkken/stue 38,7m2 terrasse 9,5m2 Grønnegata 38-46 Postboks 1247 9262 Tromsø gard 2,5m2 vf 2,6m2 7,2m2 7,2m2 7,1m2 vask/ 2,9m2 vask/ 3,1m2 4,6m2 1,8m2 kjøkken/stue 38,7m2 10,5m2 9,5m2 herre: Leilighet A1-101 86,5m2 80,8m2 9,5m2 Antall erom: Antall /WC: 3 1 A4 A 01 101 vask/ 3,1m2

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN EIKESUNDREGIONEN ULSTEIN VGS Alt. 1A.2 - Nybygg ST - Situasjonsplan

UTVIKLINGSPLAN EIKESUNDREGIONEN ULSTEIN VGS Alt. 1A.2 - Nybygg ST - Situasjonsplan 078,6 m 1 Perspektiv Sky Object Sun Object 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 13 14 15 16 17 1 06,4 m 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 13 14 15 16 17 18 19 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 13 14 15 16 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 1 3 4

Detaljer

ALVDAL BARNESKOLE - med kultursal og flerbrukshall

ALVDAL BARNESKOLE - med kultursal og flerbrukshall ALVDAL BARNESKOLE - med kultursal og flerbrukshall Revidert skisseprosjekt 16. september 2015 EGGEN ARKITEKTER 16.09.2015 45 600 15 800 14 000 15 800 13 800 15 600 12 000 tavle/server teknisk renholdssentral

Detaljer

TINIUS OLSEN, gnr/brnr 7835/3-6 - ILLUSTRASJON EKSISTERENDE

TINIUS OLSEN, gnr/brnr 7835/3-6 - ILLUSTRASJON EKSISTERENDE Sommerrogaten 1 / 0255 slo / Tel. 23353000 / Faks 23353001 A-2-0-12-102 Kongsberg VGS TINIUS LSEN, gnr/brnr 7835/3-6 - ILLUSTRASJN EKSISTERENDE 09.05.2016 11:54:53 Sommerrogaten 1 / 0255 slo / Tel. 23353000

Detaljer

SKISSER JULSUNDET SKULE 31-10-2014

SKISSER JULSUNDET SKULE 31-10-2014 SKISSER JULSUNDET SKULE 31102014 Dato Beskrivelse Tegnet Kontrollert Godkjent 3Dskisser A900101 15,0 m² 1. etg. BTA Eksisterende BTA Idrett/Samfunn u. etg. BTA Nybygg u. etg. BTA Nybygg 2. etg. u. etg.

Detaljer

ROGALAND FYLKESKOMMUNE GAND VIDEREGÅENDE SKOLE. Dato: 08.10.2012 ROMSKJEMA ELEKTRO + GAND VGS + BYGG D. 1. etasje. Romnr Rombetegnelse

ROGALAND FYLKESKOMMUNE GAND VIDEREGÅENDE SKOLE. Dato: 08.10.2012 ROMSKJEMA ELEKTRO + GAND VGS + BYGG D. 1. etasje. Romnr Rombetegnelse Overvåkning 1. etasje D100 HOVEDGATE 1 Alle etg. 2 3 2 Utside heissjakt D101 TRAPP 1 3 1 D105 EL. D106 EL. D110 VARMESENTRAL D111 TRAFO D112 DATAROM 1 1 D113 HOVEDTAVLE 1 1 D114 GANG 1 D115 LAGER D116

Detaljer

Silikonfuging av overgang mellom vegg og gulvbelegg

Silikonfuging av overgang mellom vegg og gulvbelegg Revisjon utsendt 18.05.09 Takoverbygg Nord Overbygg Øst 307 Luftinntak 4,80 4,80 306 Luftinntak 7,30 7,30 305 Trapperom 14,20 14,20 303 Stige 7,60 7,60 302 Ventilasjonsrom 30,90 30,90 301 Ventilasjonsrom

Detaljer

SOLVEGGEN HAGE BARNESAKRISTI 25,9 m². WC 11,2 m². 84 plasser MELLOMGANG. HCWC M/ DUSJ 8,9 m². 4,6 m². ENTRÉ/ GANG 8,8 m² HOVEDINNGANG

SOLVEGGEN HAGE BARNESAKRISTI 25,9 m². WC 11,2 m². 84 plasser MELLOMGANG. HCWC M/ DUSJ 8,9 m². 4,6 m². ENTRÉ/ GANG 8,8 m² HOVEDINNGANG 11 10 ksisterende fotavtrykk 9 8 7 6 5 4 3 2 1 J NTURMI UTSTYRS KIRKGÅR 10,1 m² 7,5 m² KJØLROM 7,5 m² SOLVGGN +15.00 VLL KIRKGÅR 10275 BRUKSTORG GJNNOMGNG 13,4 m² HG GRILLST +17.00 +16.00 +14.00 GRVLUN

Detaljer

ØRSTA VIDAREGÅANDE SKULE UTVIKLINGSPLAN

ØRSTA VIDAREGÅANDE SKULE UTVIKLINGSPLAN ØRSTA VIDAREGÅANDE SKULE UTVIKLINGSPLAN AUGUST 2014 Høyring 2 2014 202? 19.08 2014 v.1.0 1 INNHALDSLISTE 1 INNHALDSLISTE 2 2 INNLEIING 4 3 SAMANDRAG 5 4 BAKGRUNN / FØRESETNADAR / MANDAT 7 5 RAMMEVILKÅR,

Detaljer

1004 ARNA VGS. Tegningsliste

1004 ARNA VGS. Tegningsliste 0 RN VGS. Tegningsliste Revidert Tegningsnr. Tegningsformat Revisjonsnr. Siste rev. dato Utgivelsesdato Tittel Målestokk Prosjektleder PGL Origo rkitektgruppe S, Nikolaikirkealmenningen b, 00 ERGEN RK

Detaljer

A Linde - Ombygging og Nybygg. Snitt A-A OG B-B. Nordre Vestfold DPS SNI-A-A-200 SNI-B-B-200

A Linde - Ombygging og Nybygg. Snitt A-A OG B-B. Nordre Vestfold DPS SNI-A-A-200 SNI-B-B-200 2 1 SNI-A-A-200 SNI-B-B-200 2 4 6 8 10 Snitt A-A OG B-B SiV HF - Prosjekt NVDPS Linde Revidert forprosjektrapport Vedlegg 7 U1 Etasje C+ 3400 REV.NR. REV. REVISJON REV. A.070.001 1 FAS-NOR-200 2 FAS-OST-200

Detaljer

Plan U1 M bleringsplan pr 12.03.14 1:250 @A3 Dyrvik Arkitekter AS

Plan U1 M bleringsplan pr 12.03.14 1:250 @A3 Dyrvik Arkitekter AS 1 Inngang k+ 9,17 3 4 5 6 7 8 9 10 2450 10000 8750 80 ok terreng k +9,16 2650 k=+9,18 B k=+9.16 Skattens hus Inngang k+ 9,0 k+ 9.200 U112 Vindfang 23.0 m U197 24.6 m repos med trapp og rampe utf res av

Detaljer

D D A A B B F F C C E E BRUTTO 1 648,0

D D A A B B F F C C E E BRUTTO 1 648,0 K0xx H.-tavle 0,0 K0xx Varme Inderøy vgs Inderøy kulturhus Fellesarealer. / drift Ombygging kl Ombygging kl Ombygging kl :000 Funksjoner Plan 0 :000 Nybygg og ombygging Plan 0 000,5 06,0 000 000 000 000

Detaljer

206 Lager 5,9 m 2. 71,3 m Kjøkken 31,4 m Gang 4,7 m WC (B) 204 Kjøl 4,9 m 2. 19,6 m WC (B) 51,8 m 2 FORMÅLSBYGG

206 Lager 5,9 m 2. 71,3 m Kjøkken 31,4 m Gang 4,7 m WC (B) 204 Kjøl 4,9 m 2. 19,6 m WC (B) 51,8 m 2 FORMÅLSBYGG Snitt 688 1 5 666 8 5 050 1 00 F E 109 ard. () 19,0 m 110 (8 pl) (P) 1,8 m 8 96 111 (P) 1,8 m 11 ard. () 10,0 m (0 pl) 1 Snitt F 101 obby/sløyd 1,0 m 10 aling 0,0 m FORÅLSY 10 r./skjermet rom 19, m 10

Detaljer

Taes med av RIV Taes med av RIE Kjøkkeninnredning ARK Fast inventar AR

Taes med av RIV Taes med av RIE Kjøkkeninnredning ARK Fast inventar AR Taes med av RIV Taes med av RIE Kjøkkeninnredning ARK Fast inventar AR HC med håndgrep med skult. ( rustfritt stål med benk og skap Volumhette- for mopper Mini med innebygd kjøleskap og komfyr HC tilpasset

Detaljer

Kvalitetsprofil: B Kvalitetsprofil: C Kvalitetsprofil: D. INVENTAR Avfall/løst smuss, støv, flekker. HIMLING Avfall/løst smuss, støv, flekker

Kvalitetsprofil: B Kvalitetsprofil: C Kvalitetsprofil: D. INVENTAR Avfall/løst smuss, støv, flekker. HIMLING Avfall/løst smuss, støv, flekker 1. Fastsatte kvalitetsprofiler og - nivåer INVENTAR Nivå: 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 4 4 3 Flatesmuss 4 4 3 VEGGER 4 3 2 Flatesmuss 4 3 2 GULV Kvalitetsprofil: B Kvalitetsprofil: C Kvalitetsprofil:

Detaljer

KVAM HERAD Nordheimsund og Øystese ungdomsskular

KVAM HERAD Nordheimsund og Øystese ungdomsskular Øystese Ungdomsskule KVAM HERAD Nordheimsund og Øystese ungdomsskular Skisseprosjekt nov.2005 2 I N N H A L D TEKSTDEL: Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Kalkylesamandrag NUS Kalkylesamandrag ØUS Arealtabell

Detaljer

GRESSPLEN. Konsul Jebsensgate Dalekvam

GRESSPLEN. Konsul Jebsensgate Dalekvam 0 GNGVEI 99,9 m KJØRR GNGVEI, m SKIFER/ ELEGGNINGSTEN 9. GNR NR KK KRFTVERK Overh GRESSPLEN, m 0 9,0 m. PRKERING PLSSER 0 9 0 9 9,0 m 0 9 GNGVEI GRESSPLEN, m SYKKELPRKERING 0 9 0 SFLT, m 0 DEL V GNR NR

Detaljer

Rammesøknad. Situasjonsplan, Illustrasjoner. Radisson Blu Royal Hotel Bryggen. Dagens situasjon. Nytt tak over hovedinngang.

Rammesøknad. Situasjonsplan, Illustrasjoner. Radisson Blu Royal Hotel Bryggen. Dagens situasjon. Nytt tak over hovedinngang. 0, m, m, m Øvregaten / / /0 / / / Enhjørningsgården Bredsgården Bugården Engelgården / / / / / / / / / / / / / / / / / / /0 / / / / / / Bryggen Øvregaten / / /0 / / / / / / / / / / / / / / / / / / Enhjørningsgården

Detaljer

HELLEN SKOLE - DIAGRAMMER

HELLEN SKOLE - DIAGRAMMER HELLE SKOLE - IGRMMER EKSISTEREE SKOLE solfylte grøntarealer mot syd parkering mot gate i nd hovedadkomst fra byen YYGG kompakt fleksibelt henvendelse til byen legges til skyggefulle arealer rive gymsal:

Detaljer

Storgata fra Sør. fra Kongens gate sør. Situasjonsplan A arkitektur 1 : Ombyggede arealer: Tilbyggede arealer:

Storgata fra Sør. fra Kongens gate sør. Situasjonsplan A arkitektur 1 : Ombyggede arealer: Tilbyggede arealer: Snitt tilbygg/ midtfløy --- Nordfløyen Midtfløyen Nytt tilbygg 3 Storgata fra Sør uditorium 07 Snitt tilbygg/ midtfløy --- Tilbygg vest Ombyggede arealer:. etg. 3 m: Tilbyggede arealer:. etg. 0 m: Sørfløyen.

Detaljer

1055 WC 2,54 m². 2,52 m². Grovgarderobe. 2,44 m². 13,35 m² Fingarderobe 24,79 m² Øvingsrom 26,04 m² Musikkdansdrama 69,65 m²

1055 WC 2,54 m². 2,52 m². Grovgarderobe. 2,44 m². 13,35 m² Fingarderobe 24,79 m² Øvingsrom 26,04 m² Musikkdansdrama 69,65 m² 1082 28,94 m² 1076 23,36 m² 1078 29,80 m² 1072 SFO 67,66 m² 1062 24,98 m² 1063 10,83 m² 1065 2,52 m² 1053 24,79 m² 1054 13,35 m² 1066 11,08 m² 1040 Musikkdansdrama 69,65 m² 1031 57,54 m² 1037 Gymsal 237,04

Detaljer

Stue/kjøkken. 19,6 m² B1_U0102 BRA Leilighet: 56m 2. Sov. 7,5 m². Entré. 8,4 m². Bad 4,2 m². Teknisk rom 19,8 m². 18,3 m² +17,10. BK 2,3 m².

Stue/kjøkken. 19,6 m² B1_U0102 BRA Leilighet: 56m 2. Sov. 7,5 m². Entré. 8,4 m². Bad 4,2 m². Teknisk rom 19,8 m². 18,3 m² +17,10. BK 2,3 m². A-B-7 Plan U. etasje (kt +7,0) Terrasse 8,7 m² Terrasse 7,4 m² 6,5 m² 6,7 m² B_U00 58m 9, m² 9,0 m² 9,6 m² B_U00 56m 4,4 m² 7,5 m² 4,3 m² 5, m² 8,4 m² 4, m² Teknisk rom 9,8 m² 8,3 m² +7,0 33 Ekstra 34

Detaljer

18 17 16 15 14 13 12 11 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 20 2 19 3 18 4 17 5 16 6 15 7 14 13 12 8 9 10 11 Index Dato Beskrivelse Sign Kontr. A B C D Snitt B E F G Snitt A H I 3 000 18 19 20 21 22 23 060 061 Lærer/dommer

Detaljer

Klappsete veggmontert, sammenleggbar. knaggreke a 3 stk veggmontert, stål. håndstøtte horisontal, veggmontert. håndstøtte vertikal, veggmontert

Klappsete veggmontert, sammenleggbar. knaggreke a 3 stk veggmontert, stål. håndstøtte horisontal, veggmontert. håndstøtte vertikal, veggmontert Hjelpesummeringer Sanitærutstyr ARK Kjøkkeninnredning ARK Speil rektangulært 600x950 mm Innkassing for HC WC Dusjforheng rett Dusjforheng vinkel Klappsete veggmontert, sammenleggbar håndstøtte vertikal,

Detaljer

Åkrehamn Videregående Skole

Åkrehamn Videregående Skole Vedlegg 2: Prisskjema inventar og utstyr Fløy A BYGG A A 101 VF/trapperom A 102 Korridor A 103 Personal kantine A 104 Kantine A 105 Kantine A 106 Korridor A 107 WC A 108 WC A 109 Bibliotekar A 110 Bibliotek

Detaljer

Stenbråtlia Brukerveiledning Aventa regulator rc: uc:symphony

Stenbråtlia Brukerveiledning Aventa regulator rc: uc:symphony 65A (101) Entre (stort) Kjøkken (lite) 65B (102) Entre (stort) Kjøkken (lite) 67A (103) Soverom (alle) - 67B (104) Entre og Gang Soverom (alle) - 67C (105) Soverom (alle) - 69A (106) Soverom (alle) - 69B

Detaljer

13160 - Vennesla Frikirke, Vennesla Frikirke, Sentrumsveien 10, 4700 Vennesla

13160 - Vennesla Frikirke, Vennesla Frikirke, Sentrumsveien 10, 4700 Vennesla 13,5 m² ager 1,9 m² Sluse K 3,5 m² 4,9 m² 4,0 m² Gang 7,1 m² Kjøkken 12,1 m² Servering 10,2 m² ager Orgel Tekn. 8,2 m² 2,4 m² Kirketorg 176,6 m² Kirkerom N 291,5 m² iakon W/Stellerom 2,6 m² 4,4 m² W 12,0

Detaljer

From Room: Name. Dør nr

From Room: Name. Dør nr To Room: Number From Room: Number Lydklasse Ant. Dørtype Dør nr To Room: Name From Room: Name Brannklasse Type Etasje Slagretning Låskasse 0201-01 201 Idrettshall - - 1 20x21M Idrettshall YD07 Dobbel Dør

Detaljer

I N N H A L D TEKSTDEL: Kalkylesamandrag Forprosjekt m/ kalkyle RIV TEIKNINGAR: Side 23 Situasjonsplan 1:1000

I N N H A L D TEKSTDEL: Kalkylesamandrag Forprosjekt m/ kalkyle RIV TEIKNINGAR: Side 23 Situasjonsplan 1:1000 KVAM HERAD Strandebarm Skule FORPROSJEKT NOV. 2005 I N N H A L D TEKSTDEL: Side 3 Side 4-12 Side 13-14 Side 15-18 Side 19-22 Kalkylesamandrag Forprosjekt m/ kalkyle ARK Forprosjekt m/ kalkyle RIB Forprosjekt

Detaljer

RADONMÅLING MED LUKKET SPORFILM CR-39

RADONMÅLING MED LUKKET SPORFILM CR-39 RADONMÅLING MED LUKKET SPORFILM CR-39 Oppdragsgiver: Storfjord kommune Kontaktperson: Sporfilm Bygning/ adresse Rom/ plassering Etasje Startdato Sluttdato Utførende person Ventilasjonssystem Driftstid

Detaljer

BRYNE VGS BYGG C ROMLISTE

BRYNE VGS BYGG C ROMLISTE BRYNE VGS BYGG C ROMLISTE Etasje Rom Nr. Romnavn Gulv Areal Antall 1. etasje C.1.001 BASE 1 HLT 107,9 1 Kjøkken Vanlig boligkjøkken C.1.002 GRUPPEROM HLT 10,6 1 C.1.003 GRUPPEROM HLT 10,5 1 C.1.004 GRUPPEROM

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN EIKESUNDREGIONEN Høyring 2. HERØY VGS Situasjonsplan eksisterende

UTVIKLINGSPLAN EIKESUNDREGIONEN Høyring 2. HERØY VGS Situasjonsplan eksisterende LISJ EBØ VEG E aturbruk Y6. BYGGEGRESE MOT EKSISTEREDE 58 p-plasser + 7 HC p-plasser HERØY VGS EKSISTEREDE GE Y.TPO 11+2 MYKLEBUSTVE S E RE GG EG BY er L MC/ moped HERØY KULTURHUS / HERØYHLLE FO Å V S

Detaljer

KHK D-1 SFO GNR. 8/5 A 001 B SØKNAD OM TILTAK ARKITEKTHUSET +72, ,85 +73,40 :20 +70,05 3,5 3,5 7,7. Påført ny garasje

KHK D-1 SFO GNR. 8/5 A 001 B SØKNAD OM TILTAK ARKITEKTHUSET +72, ,85 +73,40 :20 +70,05 3,5 3,5 7,7. Påført ny garasje N D-1 9p l HC ing 3,5 14 ing gard erob e,7 ppe n gru ppe rom 72 HC alta 12 gru HC rom SFO HC kjøkk en +71 9 ELP. opph old KK 6,6 SY NY GA par RA JE ker +72,3 SJE ELP. NO RE SY GA 43 R A S pl ker par 1

Detaljer

TINIUS OLSEN, gnr/brnr 7835/3-6 - ILLUSTRASJON EKSISTERENDE

TINIUS OLSEN, gnr/brnr 7835/3-6 - ILLUSTRASJON EKSISTERENDE Sommerrogaten 1 / 0255 slo / Tel. 23353000 / Faks 23353001 A-2-0-12-102 Kongsberg VGS TINIUS LSEN, gnr/brnr 7835/3-6 - ILLUSTRASJN EKSISTERENDE 09.05.2016 11:54:53 Sommerrogaten 1 / 0255 slo / Tel. 23353000

Detaljer

PROSJEKT KATEGORI: Konstruksjon

PROSJEKT KATEGORI: Konstruksjon INFO: FAS: KATGORI: Prosjektnummer: yggeplassadresse: Kystadhaugen 3, 7027 Trondheim... Kunde : Skisse (Forkant av salg) yggemelding Arbeidstegning (Kontrakt og byggesøknader) (bygging, bestilling osv.)

Detaljer

OSTERØY VGS AREALOPPSUMMERING Elevtal: 214. I dette er inkludert KAM-senter m2 NTA 500 m2 BTA 675

OSTERØY VGS AREALOPPSUMMERING Elevtal: 214. I dette er inkludert KAM-senter m2 NTA 500 m2 BTA 675 AREALSKJEMA 0 SAMLA SKOLE AREALOPPSUMMERING Elevtal: 214 ELEVTAL AREAL PR. ELEV (NTA) AREAL PR. ELEV (BTA) 1 FELLESAREAL nettoareal 582 214 2,7 3,7 2 ADM, LEIING, STØTTE, PERSONAL nettoareal 132 214 0,6

Detaljer

Taes med av RIV Taes med av RIE Sanitærutstyr ARK Kjøkkeninnredning ARK

Taes med av RIV Taes med av RIE Sanitærutstyr ARK Kjøkkeninnredning ARK Taes med av RIV Taes med av RIE Sanitærutstyr ARK Kjøkkeninnredning ARK Dusj Utslagsvask Håndvask i rustfritt stål HC vask HC WC med håndgrep WC Drikkefontene i rustfritt stål Håndvask med berøringsfritt

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKE SKOM MUNE HEIMDAL VGS

SØR-TRØNDELAG FYLKE SKOM MUNE HEIMDAL VGS SØR-TRØNDELAG FYLKE SKOM MUNE HEIMDAL VGS Konkurransepreget dialog - Fase 3: Prosjektforslag med pris SKANSKA / RAMBØLL / KHR MAI 2015 I L U STR ASJ O N E R F R A K O N K U R AN SE N, M AI 2015 Konkurransen

Detaljer

Plan 01 - ombygget as built 1 : 100

Plan 01 - ombygget as built 1 : 100 Tegn.nr. 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 FOR ETLJER ETONG OG ELEKTRO, KRF RI OG RIE N:\PROSJEKT\\0 rubakkveien \Tegninger\\0_kontor.rvt 00 00 00 landskap 0.0 m² vegg bygges mellom vinduer G L. m² 0 GL. m². 00

Detaljer

ULND. Tegn.Nr. fase. IDE skisser 00.001. Tegn.Nr. situasjonsplan 00.001. eksisterende bmx-bane. gangvei. grendahus OIL/LKK. Klubbhus/Idrettshus Olsvik

ULND. Tegn.Nr. fase. IDE skisser 00.001. Tegn.Nr. situasjonsplan 00.001. eksisterende bmx-bane. gangvei. grendahus OIL/LKK. Klubbhus/Idrettshus Olsvik 00.001 KONTROLL / REVISJONSLISTE KTR. LEV. E.KTR. SISTE REVISJONS FOR PLAN l. ER OPPGITT tl. ksistrn mx-n REVISJONSLISTE ER KONTROLL / REVISJONSLISTE KTR. LEV. E.KTR. gng/sykklvi STEKST ER prkring 2 plssr

Detaljer

Rådhusgata 2. Illustrasjon

Rådhusgata 2. Illustrasjon Rådhusgata 2 Illustrasjon Rådhusgata 2 Kontor Ledig areal: Ledig lager: Ledig parkeringsareal i kjeller: Totalt utleieareal: 3 626 kvm 169 kvm 521 kvm 4 316 kvm Kontakt Megler: Mobil: E-post: Rune Arvesen

Detaljer

312 KORRIDOR 72,1 333 329 325 321 335 Svalgang 332 328 324 320 316 20,1 180 296 16,6 286 KJØKKEN 13,8 301 DAGTILBOD 54 285 KJØKKEN HOVED 58,8 288 GANG 16,6 287 HEIS 2,2 280 KJØKKEN GROV 41,7 283 FRYSEROM

Detaljer

TILBYGG 102/ /909 UTEKLASSEROM MELLOMBYGG TAKHAGE SYKKEL- PARKERING

TILBYGG 102/ /909 UTEKLASSEROM MELLOMBYGG TAKHAGE SYKKEL- PARKERING UTEKLSSEROM 102/151 TLBY MELLOMBY TKHE SYKKEL- PRKER 102/909 BM modell rchi 15 OR Filplassering: F:\Prosjekt\Prosjekt\2016\ Stjørdal kommune_fosslia skole\15.rk\7. Tegninger\7.1 jeldende tegninger\nbudsfase.pln

Detaljer

Plan 02. Plan 01. Plan 03 PULTTAK A:

Plan 02. Plan 01. Plan 03 PULTTAK A: SOV 9.9 m² VSKROM/ TK.ROM/O 7.4 m² SOV 3 7.8 m² RI/I/SOV 9.4 m² 3.3 m² LKONG 8.0 m² LKSIL VGG PIS KJØ/SPIS 34.3 m² SOV. m² 5.3 m² USJ KN YTTS M KR OM VSK LYTTS NTR.9 m² TV-STU/SOV 4. m² STU.4 m² LKSIL

Detaljer

Utviklingsplan Målestokk. dato 04.05.2015

Utviklingsplan Målestokk. dato 04.05.2015 MOLDE IDRETTSPARK Målestokk Planområdet D159 D157 D158 D107 D108 D109 b. o v n * D112 7x21M* D116 8x21M D115 D113 D114 8x21M D117 ri s t 20 0 x 9 0 c m D110 D119 D118 D120 14x21M D140 14x21M ri s t 15

Detaljer

Rambøll Norge AS ARKITEKTUR

Rambøll Norge AS ARKITEKTUR 10 x 178 = 1 780 8x 155= 1240 h=2 709 nisje h yle h=2582 h= 2510 nisje for dør h= 2110 h=2618 B1 TEKN.ROM 009 14,6 m2 hyller materialer 010 9,2 m2 sponavsug SLØYD maskiner 008 28,4 m2 skap stasjonær sirkelsag

Detaljer

22 x 73 = 1 600. 70,0 m2. 23 x 77 = 1 760. Posthylle Admin - ammerom 15,6 m2. Musikkrom 86,2 m2 Kantineareal 88,8 m2.

22 x 73 = 1 600. 70,0 m2. 23 x 77 = 1 760. Posthylle Admin - ammerom 15,6 m2. Musikkrom 86,2 m2 Kantineareal 88,8 m2. Vedlegg 2 38 000 35 5 20 Møterom 30,0 m2 Admin - Inspektør BT2 60,0 m2 00 Keramikk 28,3 m2 Tegning/Tekstil 58,7 m2 Sløyd 70,0 m2 Ankomstsone Posthylle Admin - ammerom 15,6 m2 scene lager keramikk 17,8

Detaljer

A05-01 SONEPLANER A05-01 PLAN 1 PLAN 2 TEGNFORKLARING FORMIDLING/ UTSTILLING FLERBRUKSDEL KJØKKEN MAGASIN UTLEIE GARDEROBE MIST MUSEET KYSTENS ARV

A05-01 SONEPLANER A05-01 PLAN 1 PLAN 2 TEGNFORKLARING FORMIDLING/ UTSTILLING FLERBRUKSDEL KJØKKEN MAGASIN UTLEIE GARDEROBE MIST MUSEET KYSTENS ARV A05-01 avf vare frys kjøl 47 m 2 faste utstillinger 411 m² 410 m 2 gard kontor tørrl. 81 m 2 magasin/formidling 19 magasin 46 m² kjøkken 4 194 m 2 mottak 9 m² sluse lager kontor kiosk/ kafe 1 oppv. evt.

Detaljer

Silikonfuging av overgang mellom vegg og gulvbelegg

Silikonfuging av overgang mellom vegg og gulvbelegg Anbudsmasser Revisjon A utsendt 22.01.09 Revisjon Revisjon C Revisjon D Revisjon E Revisjon F Revisjon G Revisjon H 2008,70 311,20 31,80 31,40 45,00 2319,90 1998,70 361,20 1219,00 745,80 33,20 Reviderte

Detaljer

Medium amfi 88 m². 90 plass Stor amfi 148 m². Lydsluse. 10 m². CAVE / Greenscreen / etc 171 plass 91 m². Trapperom 20 m²

Medium amfi 88 m². 90 plass Stor amfi 148 m². Lydsluse. 10 m². CAVE / Greenscreen / etc 171 plass 91 m². Trapperom 20 m² sforklaring ultursaler iu elles arealer erom Sambruk iu/ TO ino Lasteport toalett 2 / nnlastingssone Sidescene Løftebord Lydsluse 2 m² Medium amfi 8 inosal 3 Utgang kino inosal 2 inosal arderobe Scene

Detaljer

NEDSENK. HIML. 50,4 m 2 KJØKKEN/ STUE 24,3 m 2 BALKONG. 10,3 m 2 2-A

NEDSENK. HIML. 50,4 m 2 KJØKKEN/ STUE 24,3 m 2 BALKONG. 10,3 m 2 2-A TYPE 2A BYGG B: B.H0.202, B.H0.302, B.H0.402 BYGG :.H0.102,.H0.202,.H0.302 GAG 7,4 m 2 EDSEK. 4,9 m 2 4,1 m 2 50,4 m 2 KJØKKE/ 24,3 m 2 SOV 11,6 m 2 BALKOG 10,3 m 2 2-A BRA: 50,4 m 2 P-ROM: 49,2 m 2 D

Detaljer

RB-Ve Rev_E. Flis glans i smyg 20x20cm våtrom. Grunningssjikt og Tynnpuss på betong/leca, forberedet for flislegging.

RB-Ve Rev_E. Flis glans i smyg 20x20cm våtrom. Grunningssjikt og Tynnpuss på betong/leca, forberedet for flislegging. Vegg av plater sparkling av gipsplater, forb underlag for glat strie, oppseting av glatt strie 2 s maling på gipsplateveg g 4,37 4,37 sparkling, 2str. Maling på gipsplater Vegg av betong sandsparkel valgfri

Detaljer

Fellesarealer; foajé, kantine og bibliotek 2188,5 Foajé/innvendig gate/torg 534 C3.1 Vestibyle 30

Fellesarealer; foajé, kantine og bibliotek 2188,5 Foajé/innvendig gate/torg 534 C3.1 Vestibyle 30 Arealprogram Romsdal videregående skole 2012 Nummer Funksjon Areal Delsum Administrasjon, kontor og lærerarbeidsplasser 1418 C1.1 Ekspedisjon 15 C1.2 Kontor rektor 15 C1.3 Kontorer assisterende rektor

Detaljer

Bilde fra trallebanen av fabrikk

Bilde fra trallebanen av fabrikk Bilde fra trallebanen av fabrikk Flyfoto Elkem Notat Til : Kopi : Fra : Bjørn Helge Bergesen Dato : 03.05.2007 Bygningsmasse som Elkem Bjølvefossen kan frigjøre til annen aktivitet Nr Navn på bygg Grunnflate

Detaljer

62185 NY BREVIK SKOLE OG GRENDEHUS ROMBEHANDLINGSSKJEMA dato: / REV A

62185 NY BREVIK SKOLE OG GRENDEHUS ROMBEHANDLINGSSKJEMA dato: / REV A 62185 NY BREVIK SKOLE OG GRENDEHUS ROMBEHANDLINGSSKJEMA dato: 15.04.16 / REV A 13.05.16 ID Romnummer Romnavn Gulv Himling Veggutførelse 1 Generelt læringsareal Baseareal / kl.-/ grupperom 1.- 7. trinn

Detaljer

Fjellheim barnehage 2 ETG. Rom nr. Rom Type Antall m2 2. ETG. 8 6,7 1 ETG. Rom nr. Rom Type Antall m2 1. ETG. 2 41,7

Fjellheim barnehage 2 ETG. Rom nr. Rom Type Antall m2 2. ETG. 8 6,7 1 ETG. Rom nr. Rom Type Antall m2 1. ETG. 2 41,7 Fjellheim barnehage 2 ETG. Rom nr. Rom Type m2 1 Hems 16,2 2 Spiserom 17,0 3 Kontor 11,5 4 Gang/trapperom 6,3 5 Gang 3,1 6 WC 1,7 7 Dusj 2,1 8 Studierom 12,0 9 Hems 16,8 Antall m2 2. ETG. 86,7 1 ETG. Rom

Detaljer

PLANTEGNINGER FOR PROFESSOR DAHLS GATE 1

PLANTEGNINGER FOR PROFESSOR DAHLS GATE 1 PLNTGNINGR OR HLS GT 1 SI 2. PLN KJLLR SI 3. PLN UNRTSJ SI 4. PLN 1. TSJ SI 5. PLN 2. TSJ SI 6. PLN 3. TSJ SI 7. PLN 4. TSJ SI 8. PLN LOTTSJ SI 8. SNITT 1 SI 8. SNITT 2 1K02.1 60S 1K08.1 60S 1K01.1 60S

Detaljer

ROM. Rev. X, FORELØPIG Utstyr og inventar. Leverandør. MK-utstyr Utstyr. AV-utstyr. Renhold Møbler. Enhets. Annet. Antal.

ROM. Rev. X, FORELØPIG Utstyr og inventar. Leverandør. MK-utstyr Utstyr. AV-utstyr. Renhold Møbler. Enhets. Annet. Antal. og inventar BYGG A A 101 VF/trapperom 27,2 A 102 Korridor 105,0 A 103 Personal kantine 56,9 A 104 Kantine 126,4 A 105 Kantine 66,7 A 106 Korridor 9,6 A 107 WC 9,6 A 108 WC 9,7 A 109 Bibliotekar 9,8 A 110

Detaljer

Kan adresse mro.sokndal.kommune.no vennligst sjekke at mail er kommet fram til Øystein, og bekrefte det med mail.

Kan adresse mro.sokndal.kommune.no vennligst sjekke at mail er kommet fram til Øystein, og bekrefte det med mail. Side 1 av 2 Espen Aursand Fra: "Espen Aursand" Til: "Øystein Løvø" ; Kopi: "Eikanger Magne" Sendt: 11. mai 2006

Detaljer

ÅS TVE I TH AL L E N. ET elevtjenester. ET elevtjenester. 12, 0 m 2 12, 0 m 2 12, 0 m 2. 4, 2 m 2. ID idrett. FYSIOTERAPI 19, 9 m 2 RWC.

ÅS TVE I TH AL L E N. ET elevtjenester. ET elevtjenester. 12, 0 m 2 12, 0 m 2 12, 0 m 2. 4, 2 m 2. ID idrett. FYSIOTERAPI 19, 9 m 2 RWC. 8 6 3 MØROM, m ledseog personal ledseog personal ledseog personal, m Å TVE I TH AL L E N TØRRV., m 3, m, m, m ledseog personal 8, m 8, m 6, m KJØKKEN, m ERVERING 3, m KJØL 8, m FRY, m OPPVAK, m, m R 6,

Detaljer

LEIL. T1-101 BRA: 50,9 m 2 LEIL. T1-102. 56,9 m 2 T1-101. Terrasse 9,4 m2. Stue/kjøkken 23,7 m2. Bod/garderobe. Soverom 1 8,8 m2.

LEIL. T1-101 BRA: 50,9 m 2 LEIL. T1-102. 56,9 m 2 T1-101. Terrasse 9,4 m2. Stue/kjøkken 23,7 m2. Bod/garderobe. Soverom 1 8,8 m2. LEIL. T1-101 50,9 m 2 9,4 m2 LEIL. T1-102 56,9 m 2 23,7 m2 D 8,8 m2 /garderobe 1,0 m2 D 6,6 m2 Bad Type 02 6,0 m2 2,0 m2 T1-101 1 etg T1-101 A70.07 LEIL. T1-102 56,9 m 2 13,9 m2 11,1 m2 30,3 m2 2,3 m2

Detaljer

A 101. ARKITEKTHUSET Knut H. Knudtsen AS 1:100 G B B VEGGER SOM RIVES NYE VEGGER BRANNKRAV: EI 60 (A 60) EKSIST. STÅLDRAGER

A 101. ARKITEKTHUSET Knut H. Knudtsen AS 1:100 G B B VEGGER SOM RIVES NYE VEGGER BRANNKRAV: EI 60 (A 60) EKSIST. STÅLDRAGER BRNNKRV: EI 60 ( 60) EKSIST. STÅLDRGER NB- LLE MÅL MÅ KONTROLLMÅLES 23400 13000 GMMEL HEISSJKT OG MSKINROM RIVES 116 Rektor 18,5 m2 Lydkrav 60 db 114 Musikkverksted 50,0m2 115 Kontor 21,8 m2 113 7,3 m2

Detaljer

VEDLEGG E - 1 Fra enebolig til tomannsbolig

VEDLEGG E - 1 Fra enebolig til tomannsbolig 3597 Krypkjeller Kjeller Adkomst via gulvluke Krypkjeller 5981 Kjeller Krypkjeller 9578 8028 Plan Kjeller - 01 2850 5 X512 X12 18 x21 5920 Bad 4.4 m² V.f. 2.7 m² 10 x21 Sov 6.9 m² Gang 2.1 m² Bod 1.5 m²

Detaljer

Situasjonsplan alt.3

Situasjonsplan alt.3 0,0 m 2 2 500 c.93,4 237,8 m 2 27 802 Langsnitt - Leilighetsbygg 4 c.95,8 c.92,4 c.89,4 20 000 02 Illustrasjon reguleringsplan 04.04.2017 SBS SBS 21.09.2015 BIM modell rchicd 19 NOR Filplassering: BIM

Detaljer

BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 01 Arealbehov/ romprogram. Borealis. ARKITEKTERas

BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 01 Arealbehov/ romprogram. Borealis. ARKITEKTERas 20.09.2012 BODØ RÅDHUS Mulighetsstudie Vedlegg 01 Arealbehov/ romprogram Borealis ARKITEKTERas 5 6 RÅDHUSKVARTALET - BODØ UTKAST TIL ROMPROGRAM BASERT PÅ EKSISTERENDE ORGANISASJONSDIAGRAM 14.05.2012 ALLE

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Møterom 3008, formannskapssalen Dato: Tid: 12:00

Møteinnkalling. Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Møterom 3008, formannskapssalen Dato: Tid: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Møterom 3008, formannskapssalen Dato: 09.11.2016 Tid: 12:00 Forfall meldes til utvalgssekretær (Astrid Larsen for dette møtet) som sørger for

Detaljer

24.september 2013 Øvingsrom og Reinhald - 1etg 1 : 100 Revisjon

24.september 2013 Øvingsrom og Reinhald - 1etg 1 : 100 Revisjon VAKTROM HC SCENE GAMLE GYMSAL HC MAT VAKTMESTER TRE+METALL KERAMIKK Utbetringar øvingsrom: Forbetra ventilasjon. Ny dør, golvbelegg, himling, og veggar for betring av lydforhold. Utbetringar reinhald:

Detaljer

Innovative innkjøp Skytta demenssenter

Innovative innkjøp Skytta demenssenter Innovative innkjøp Skytta demenssenter Skytta Skytta bo og service senter åpnet i 1985. 30 trygdeboliger, eldresenter, kjøkken, resepsjon. Skytta sykehjem ferdigstilt i 1995 30 beboerrom aldershjem med

Detaljer

Perspektiv 03 ILLUSTRASJON REGULERING. Arkitekt. Langgt. 30 4306 Sandnes TITTEL. PROSJEKT Brødrende Kverneland/Kruse Smith Eiendom

Perspektiv 03 ILLUSTRASJON REGULERING. Arkitekt. Langgt. 30 4306 Sandnes TITTEL. PROSJEKT Brødrende Kverneland/Kruse Smith Eiendom ILLUSTRSJON REGULERING Perspektiv 0 0 Sandnes ESKERVEGEN :, :0, 0 0-. TELEFON: 0000 . /. /,..,.0 R. +,0 EK SI ST ER. +, EN. EGEN ESKERV..0 DE +, +, GR E NS +,0 E.. R.0 k +,0 +,. 00 Trafo.0. 00 00 +,0 0..0

Detaljer

Endelig skal næringslivet i Stavanger få noe helt nytt. Stavanger Sør

Endelig skal næringslivet i Stavanger få noe helt nytt. Stavanger Sør Endelig skal næringslivet i Stavanger få noe helt nytt. Stavanger Sør Ny vekst midt i Stavanger! www.stavangersør.no nye vekstmuligheter for smarte bedrifter www.stavangersør.no Det finnes mange smarte

Detaljer

EKS. GRUSBANE/TRENINGSFELT

EKS. GRUSBANE/TRENINGSFELT Utvidelsesreserver A000 Eiendomsgrense Parkering for fremtidig tillbygg Parkering for fremtidig tillbygg mulighet for en forlengelse Ny Parkering 13 stk 5.1 TILBYGG EKS BYGNING EKS. GRUSBANE/TRENINGSFELT

Detaljer

Generell informasjon; Etasje/ enhet; Bruksareal, BRA; Bebygd areal, BYA; Merknader; Byggfag 1107 E n e b o l i g Skissetegninger Fasad e 1

Generell informasjon; Etasje/ enhet; Bruksareal, BRA; Bebygd areal, BYA; Merknader; Byggfag 1107 E n e b o l i g Skissetegninger Fasad e 1 Byggfag 807 Bruks, BRA; Fasade 1 Bruks, BRA; Fasade 2 Bruks, BRA; Fasade 3 Bruks, BRA; Fasade 4 Bruks, BRA; A A Garderobe 3 3,51 m² Sov 3 9,78 m² Vf 11,95 m² Vaskerom 6,49 m² fl Gang/ trapp 19,39 m² Kjellerstue

Detaljer

VADSØ SAMFUNNSHUS NYTT KULTURHUS?

VADSØ SAMFUNNSHUS NYTT KULTURHUS? VADSØ SAMFUNNSHUS NYTT KULTURHUS? FUNKSJONER KINO BAKGRUNN RIKSTEATER Eksisterende kino Riksteaterets anbefaling til nye kulturhus FESTSAL UNGDOMSKLUBB MUSEUM Festsal med backstage for musikere Ungdomsklubb

Detaljer

solem:arkitektur Erling Skakkes gt. 49b 7012 Trondheim Sentralbord:+47 73 53 70 70 E-post: post@solemarkitektur.no

solem:arkitektur Erling Skakkes gt. 49b 7012 Trondheim Sentralbord:+47 73 53 70 70 E-post: post@solemarkitektur.no TEGNINGS- OG ISTRIUSJONSLISTE Liste nr: ato: Sign. Prosj. nr. Tegningsstatus Prosjekt 0.0.0-- 0 Prosjektstatus Gunnerus gt. - rehab solem:arkitektur Erling Skakkes gt. b 0 Trondheim Sentralbord:+ 0 0 E-post:

Detaljer

NYE VOSS VGS - Byggeprogram - Arealskjema

NYE VOSS VGS - Byggeprogram - Arealskjema RAMBØLL AS NYE VOSS VGS - Byggeprogram - Arealskjema AREALOPPSUMMERING AREAL SUM m 2 NTA AREAL SUM m 2 BTA ELEVAR AREAL PR. ELEV. C1 FE FELLESFUNKSJONER 948 1280 382 3,4 20 135 1 070 54 1 280 C1.6 FE IDRETTSHALL

Detaljer

TEGNINGS- OG DISTRIBUSJONSLISTE

TEGNINGS- OG DISTRIBUSJONSLISTE D I S T R I B U S J O N / A N T A L L K O P I E R TEGNINGS- OG DISTRIBUSJONSLISTE NR: 1 OPPDRAGSNUMMER: DATO 3120313 2013-04-15 OPPDRAGSGIVER: TIME KOMMUNE OPPDRAG:, OMBYGG, BYGG C BYGG Tegningsnummer

Detaljer

TUNEVEIEN 87 TUNEVEIEN

TUNEVEIEN 87 TUNEVEIEN TUNEVEIEN 87 18.01.2016 FOTOMONTASJE A3 PERSPEKTIV 01 A3 PERSPEKTIV 02 A3 PERSPEKTIV 03 A3 PERSPEKTIV 04 A3 PERSPEKTIV 05 A3 PERSPEKTIV 06 A3 PERSPEKTIV 07 A3 PERSPEKTIV 08 A3 TUNEVEIEN 87 UTOMHUSPLAN

Detaljer

ODDA KOMMUNE. Bygg og eigedom ODDA RÅDHUS RIVINGSPLAN PLAN UNDERETG. 1/ 5O

ODDA KOMMUNE. Bygg og eigedom ODDA RÅDHUS RIVINGSPLAN PLAN UNDERETG. 1/ 5O 1038 1033 LESESAL 1025 1022 ROTER. OLJEFILT. 1021 skuggefuge mot 1034 KOTT SCENE 1035 KOTT 1024 TILFL/ DAMPBATT 1020 1018 TRAFO 043 DISP. 044 1027 1026 1019 FYRROM 1017 004 HC. 1001 EROM 1023 GASSSLUSE

Detaljer

målverdi total prosjektert BESTILLING 2014 REV. BESTILLING 2015 FORPROSJEKT DEL 1 prosjektert målverdi total

målverdi total prosjektert BESTILLING 2014 REV. BESTILLING 2015 FORPROSJEKT DEL 1 prosjektert målverdi total oversikt funksjonsarealer: bes?lling 2014 / rev. bes?lling 2015 / 1 klasse- og grupperom m 2 klasserom trinn 1-4 2 100,0 2 100,0 2 109,8 16 klasserom t i trinn 1-4 med 60m 2 hver 960,0 960,0 963,9 grupperom

Detaljer

Miljødirektoratet Møbleringsplan, plan 06 01/28/14

Miljødirektoratet Møbleringsplan, plan 06 01/28/14 2 x oppvask um Vann kjøl/kullsyre Skuffer til kopper affe affe Skuffer til kopper 2 x kjøleskap 201 03..1..1..1 02......... 1......1. 2 2............1.......... 22 m² 22 m²..3..2..3......1..1....1.1.1.3.1

Detaljer

PROSJEKTINFO: PROSJEKTFASE: PROSJEKT KATEGORI: Prosjektnummer: Skisse. 1. Enkle tilpassninger Byggeplassadresse: Byggemelding

PROSJEKTINFO: PROSJEKTFASE: PROSJEKT KATEGORI: Prosjektnummer: Skisse. 1. Enkle tilpassninger Byggeplassadresse: Byggemelding INFO: Prosjektnummer: 8008-255 yggeplassadresse: 5106 Øvre Ervik Kunde : FASE: Skisse (Forkant av salg) yggemelding Arbeidstegning (Kontrakt og byggesøknader) (bygging, bestilling osv.) KATEGORI: 1. Enkle

Detaljer

Grupperom. Grupperom. Garderobe. Kontor. Rampe. Elevareal. Personalrom 12. Ventilasjon. Ventilasjon. Elevareal PAVILJONG A T1 101.

Grupperom. Grupperom. Garderobe. Kontor. Rampe. Elevareal. Personalrom 12. Ventilasjon. Ventilasjon. Elevareal PAVILJONG A T1 101. T 0 T 0 T 0 T 0 T 07 T 09 T 0 T 0 T 09 T T T T 0 T 08 T 07 T 08 T TILBYGG PAVILJONG N T T T A Heis T 0 KLASSEROM N T 0 N 0 VENTILASJON N 0 N N N Mediatek NA T 0 N 00 T NB Fingarderobe N 0 N HC N 7 O A

Detaljer

Formål Møtets formål var tilbudsbefaring i forbindelse med oppgradering elektro Røkland Skole

Formål Møtets formål var tilbudsbefaring i forbindelse med oppgradering elektro Røkland Skole MØTEREFERAT TITEL Tilbudsbefaring Elektro Røkland skole DATO 04.05.2016 kl. 09.00 STED Røkland skole DELTAGERE Leif Inge Almo Saltdal Kommune Tommy Kristensen Peder Brenne AS xx Peder Brenne AS Kjell-Åge

Detaljer

SCUBA. Dykkersenter på Brattøra, Trondheim Håkon Hasslan, ARK 6, NTNU

SCUBA. Dykkersenter på Brattøra, Trondheim Håkon Hasslan, ARK 6, NTNU Situasjonsplan 1:1000 SCUBA Dykkersenter på Brattøra, Trondheim Håkon Hasslan, ARK 6, NTNU Ute på Brattøra ligger Pirbadet og råder over en delvisnedgravd pearkeringskjeller. Havnebassenget er gjemt bak

Detaljer

Naturlig lys Natural Light

Naturlig lys Natural Light Naturlig lys Natural Light Vårt forslag til utforming av tilbygget til odø rådhus med oppussing av eksisterende bygningsmasse vektlegger bruk og kvalitet av Norges naturlige lys. Utformingen gjør at naturlig

Detaljer

2/1 5/3. ny tennishall. foreløpig ,4 C varelevering 15,4 C C+ 75 C+ 75. C+ 76,5 port C+ 76 C ,1 C+ 76 C+ 78 C+ 76 C+ 77

2/1 5/3. ny tennishall. foreløpig ,4 C varelevering 15,4 C C+ 75 C+ 75. C+ 76,5 port C+ 76 C ,1 C+ 76 C+ 78 C+ 76 C+ 77 8, + 7.25 Koordinater aksekryss i hjørner av bygg: /1: y= 59096,08 x= 663699,7883 /11: y= 59119,06 x= 6636,360 + 75 + 7.15 15, + 75 + 76 varelevering 2/1 + 76,5 port /1: y= 59063,1077 x= 663686,1196 /11:

Detaljer

Kontor og lager med god profilering mot E6 til leie

Kontor og lager med god profilering mot E6 til leie Vestvollveien 32-34 Colliers international AS utleieprospekt kontor og lager Kontor og lager med god profilering mot E6 til leie Vestvollveien 32-34 S. 1 Innhold Beliggenhet Kart 3 Adkomst 3 Generelt Areal

Detaljer

INNHOLD LILLEAKERVEIEN 4. Lilleakerveien 2B Type: Kontor Plan: 3, 4 og 6 Areal: kvm Minimum utleieareal: 258 kvm Ledig fra: Etter avtale

INNHOLD LILLEAKERVEIEN 4. Lilleakerveien 2B Type: Kontor Plan: 3, 4 og 6 Areal: kvm Minimum utleieareal: 258 kvm Ledig fra: Etter avtale LILLEAKERVEIEN 2B INNHOLD Lilleakerveien 2B Type: Kontor Plan: 3, 4 og 6 Areal: 2.930 kvm Minimum utleieareal: 258 kvm Ledig fra: Etter avtale Megler: Morten Buøen T: 900 59 720 E: mb@akershuseiendom.no

Detaljer

Lærdal Skytehus sameige Lærdal Idrettslag

Lærdal Skytehus sameige Lærdal Idrettslag A4002 Lærdal og prosjekt. og klubbhus 1:133,33 utførende Rev r Beskrivelse Sign Kontr Godkj A4002 A4003 Lærdal og prosjekt. og klubbhus 1:133,33, 1:142,86 utførende Rev r Beskrivelse Sign Kontr Godkj A4003

Detaljer