A K S N E V S K S R O N I M O U S

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "A K S N E V S K S R O N I M O U S"

Transkript

1 LC-22LE250E SUOMI NORSK SVENSKA LCD FÄRG-TV LCD FARGE TV LCDVÄRI-TV BRUKSANVISNING BRUKERVEILEDNING KÄYTTÖOHJE

2 Innholdsfortegnelse Funksjoner Kjære SHARP-kunde Introduksjon Viktige sikkerhetsregler Koble til et TV-distribusjonssystem (f.eks. kabel-tv) med tuner:...30 Miljø Informasjon Pakkens innhold Visning av TV TV Kontrollknapper & drift Hvilemodus varsel Sette inn batterier i fjernkontrollen Koble strømen Antenne / Kabeltilkobling Varsling Spesifikasjon Se på fjernkontrollen Tekst-TV...34 Digital Tekst TV (Bare Storbritannia)...34 Visning av Tilkoplinger Slå På/Av For å slå på TV...36 Skifte TV-en til Standby...36 For å slå TVen Av...36 Førstegangs installasjon Antenne Installasjon...36 Kabelinstallasjon...36 Media avspilling via USB inngang Spille inn en Program Timeshift Opptak Øyeblikkelig Opptak Ser Innspilte Programmer Opptak Konfigurasjon Rask Meny TV Menyegenskaper og funksjoner Bildemenyinnhold...39 Avanserte innstillinger...39 Lydmenyinnhold...40 Innstillinger bildemenyinnhold...40 Andre innstillinger: Viser andre innstillingsmuligheter på TV-apparatet:...40 Menyinnhold for installasjon og omstilling...41 Generell TV Betjening Bruke av Kanallisten Konfigurerer foreldre innstillinger Elektronisk Program Guide (EPG) Program Muligheter...42 Programvareoppgradering søk via brukergrensesnittet AM søk og oppgradering modus...42 Feilsøking og Tips TVen vil ikke slå seg på...43 Ingen bilde...43 Ingen bilde...43 Ingen lyd...43 Fjernkontroll - fungerer ikke...43 Inngangkilder - kan ikke velges...43 Opptak utilgjengelig...43 USB er for treg...43 Typiske visningsmoduser for PC-inndata Støttede filformater for USB-modus AV og HDMI signal Kompatibilitet Dimensjonale tegninger Avhending etter endt levetid Installasjon av stativet Installasjon av stativet Skrue Dimensjoner Veggmontering Norsk

3 SPESIELL MERKNAD FOR BRUKERE I STORBRITANNIA. Strømledningen på dette produktet er utstyrt med støpt kontakt som inneholder en 5A sikring. Hvis sikringen må skiftes, må en BSI eller ASTA godkjent BS 1362 sikring og med samme styrke som angitt på støpselets side. Sett alltid tilbake sikringsdekselet på plass etter at sikringen er skiftet. Bruk aldri denne kontakten uten sikringsdekslet på plass. I det usannsynlige tilfelle at stikkontaktene i ditt hjem ikke er kompatibel med medfølgende støpsel, fjern så støpselet og montere en passende type støpsel. FARE: Sikringen fra den det støpsel som er fjernet må ødelegges og avhendes på en sikker måte. Under ingen omstendigheter bør det fjernete støpselet settes inn i andre steder med en 5A stikkontakt, da det fins risiko at en alvorlig elektrisk støt kan oppstå. For å montere støpselet korrekt på strømkabelen, følg instruksjonene her nede: VIKTIGT: Ledningene i strømkabelen har farger i forhold til den følgende koden: Blå Nøytral Brun: Direkte Dersom fargene på ledningene I nettkabelen på dette produktet ikke med de fargede markeringene som identifiserer terminalene på ditt støpsel, må du gjøre på følgende måte: Ledningen med blå farge må kobles til terminalen som er markert med bokstaven N eller er farget svart. Ledningen med brun farge må kobles til terminalen som er markert med bokstaven L eller er farget rød. Sørg for at verken den brune eller den blå ledningen er koblet til jord, på ditt støpsel med tre pinner. Før du setter tilbake dekselet kontroller at: At den nye monterte støpselet inneholder en sikring med verdi samme som på den som er blitt fjernet. At kabelens klemme er festet over den isolerende kappen på kabelen, og ikke bare over ledningene. HVIS DU ER I TVIL, TA KONTAKT MED EN KVALIFISERT ELEKTRIKER. Norsk

4 Funksjoner Fjernstyrt farge LCD TV. Fullt integrert digital / kabel-tv (DVB-T / C) HDMI-innganger er for å koble en enhet som har en HDMI-kontakt. USB inngang. OSD meny system. SCART-kontakten for eksterne enheter (for eksempel DVD-spillere, PVR, videospill, etc.) Stereo lyd system. Teletext. Hodetelefontilkobling. Automatisk programmering system. Manuell innstilling. Automatisk steng av etter opptil seks timer. Tidsur Barn lås Automatisk lyd demping når sending. NTSC-avspilling. AVL (Automatisk Volum Limiting). PLL (Frekvens Søk). PC-inngang. Plug&Play for Windows 98, ME, 2000, XP, Vista, Windows 7. Spillmodus (valgfritt). Kjære SHARP-kunde Takk for ditt kjøp av denne SHARP LCD farge-tv. For å garantere sikkerhet og mange års problemfri drift av ditt produkt, må du nøye lese Viktige sikkerhetsregler før du begynner å bruke dette produktet. Introduksjon Vennligst les korresponderende instruksjoner i denne håndboken før apparatet brukes for første gang, dette selv om bruk av elektronisk utstyr er kjent for deg. Merk særlig kapittelet SIKKERHETSREGLER. Behold håndboken for fremtidige referanse. Hvis du selger eller gir bort apparatet må denne bruksanvisningen medfølge. Takk for at du valgte dette produktet. Denne brukerhåndboken vil vise deg hvordan du bruker TV-en riktig. Les håndboken nøye før du bruker TV-en. Bevar denne håndboken på et sikkert sted for fremtidig bruk. Denne apparatet er beregnet for mottak og fremvisning av TV-programmer. De ulike tilkoblingsvalgene gjør det mulig med en ytterligere utvidelse av mottaks og visningskilder (mottaker, DVD-spiller, DVD-opptaker, VCR, PC etc.). Denne enheten er kun egnet til drift i tørt interiør. Dette apparatet er kun beregnet for privat bruk og kan ikke brukes til industrielle og kommersielle formål. Vi utelukker ansvar i prinsippet, hvis enheten ikke brukes som tiltenkt, eller uautoriserte endringer har blitt gjort. Bruk av din LCD TV under forhold med svært høy luftfuktighet kan skade apparatet. Illustrasjonene og skjermevisningene (OSD) i denne brukerhåndboken er ment for beskrivelse og kan variere noe fra virkelig drift. Eksemplene i denne håndboken er basert på modellen LC-22LE250E. Norsk

5 Viktige sikkerhetsregler Rengjøring Koble bort strømledningen fra stikkontakten før du rengjør dette produktet. Bruk en fuktig klut til å rengjøre produktet. Ikke bruk rengjøringsmiddel i væske- eller sprayform. Bruk en myk. Fuktig klut til å tørke av panelet når det et skittent. For å beskytte panelet, må du ikke bruke en kjemisk klut til å rengjøre det. Kjemikalier kan forårsake skader eller sprekker i kabinettet på TV-en. Vann og fuktighet Ikke bruk produktet i nærheten av vann, for eksempel badekar, servant, kjøkkenvask, vaskerom, svømmebasseng eller i fuktige kjellere. Ikke plasser vaser eller andre vannfylte beholdere på dette produktet. Vannet kan renne ned i produktet og forårsake brann eller elektrisk støt. Stativ Ikke plasser produktet på ett ustabilt stativ, benk, tripod eller bord. Dette kan medf 5re at produktet faller ned, noe som kan resultere i alvorlige personskader og skader på produktet. Bruk kun en vogn, et stativ, feste eller bord som er anbefalt av produsenten eller solgt sammen med produktet. Ved montering av produktet på en vegg må du følge produsentens anvisninger. Bruk kun monteringsutstyr som er anbefalt av produsenten. Når du flytter produktet plasser det så på en vogn, du må flytte det med største forsiktighet. Bråstopp, overdreven kraft og ujevnt underlag kan føre til at produktet faller fra vognen. Ventilasjon Ventilene og andre åpningen i kabinettet er laget for ventilasjon. Ikke dekk eller blokkere disse åpningene siden utilstrekkelig ventilasjon kan føre til overoppheting og/eller forkorte levetiden på produktet. Ikke plasser produktet på en seng, sofa, teppe eller lignende overflate, siden de kan blokkere ventilasjonsåpningene. Dette produktet er ikke beregnet for å bygges in, ikke plasser produktet på et kullet sted for eksempel en bokhylle eller stativ uten tilstrekkelig ventilasjon og produsentens anvisninger kan følges. LCD-panelet som er brukt till dette produktet er laget av glass. Det kan derfor gå i stykker når produktet faller eller får en støt. Hvis LCD-panelet går i stykker, vær forsiktig så du ikke blir skadet av knust glass. Varmekilder Produktet må holdes borte fare fra varmekilder som radiatorer, varmeovner, komfyrer og andre varmegenererende produkter (inklusive forsterkere). For å unngå brann, plasser aldri noen form for stearinlys eller åpen ild oppå eller i nærheten av TV-en. For å unngå brann eller elektrisk støt, ikke plassere strømledningen under tv-en eller andre tunge gjenstander. Hodetelefoner Ikke still volumet på høy nivå. Hørselseksperter fraråder fra lang lytting med høy volum. Ikke vis et stillbilde over lengre tid da dette kan føre til at et etterbilde blir igjen. Strømforbruk skjer alltid hvis stikkontakten er tilkoblet. Service Ikke prøv å reparere produktet selv. Å fjerne deksler kan resultere i eksponering av høyspenning og andre farlige forhold. Be en kvalifisert person til å utføre service. LCD panelet er et meget høyteknologisk produkt som gir deg fine bildedetaljer. På grunn av det svært store antallet piksler, kan Ibland noen få ikke-aktive piksler forekomme på skjermen som faste punkter i blått, grønt eller rødt. Dette er innfor produktspesifikasjonene og er ikke noen feil. Forholdsregler ved transport av TV-en Når du transporterer TV-en, må du aldri bære den ved å holde i høytalerne. Pass på at alltid to personer bærer TV-en og holder den med to hender en hånd på hver side av TV-en. ADVARSEL For å forhindre spredning av brann, hold lys og andre åpne flammer fra dette produktet til enhver tid. Norsk

6 Sikkerhetshensyn Les disse sikkerhetsforanstaltningene nøye av hensyn til din egen sikkerhet. Strømkilde TV-apparatet skal kun brukes fra et V AC, 50Hz-uttak. Kontroller at du velger korrekt spenningsinnstilling for ditt bruk. Strømledning Ikke sett apparatet, møbler etc. på strømledningen, og sørg for at den ikke kommer i klem. Hold strømledningen i støpselet. Ikke trekk ut støpselet ved å rykke i ledningen, og rør aldri strømledningen når du er våt på hendene, da dette kan føre til kortslutning eller elektrisk sjokk. Lag aldri knute på ledningen, og bind den aldri sammen med andre ledninger. Strømledningene bør plasseres på en slik måte at de ikke risikerer å bli tråkket på. En skadet strømkabel kan forårsake brann eller gi deg elektrisk støt. Hvis ledningen er skadet og må skiftes, må dette utføres av en kvalifisert fagperson. Fukt og Vann Ikke bruk dette utstyret på et klamt og fuktig sted (unngå badet, vasken på kjøkkenet, og i nærheten av vaskemaskinen). Ikke utsett utstyret for regn eller vann, siden det kan være farlig. Ikke plasser væskefylte beholdere, for eksempel blomstervaser, oppå utstyret. Unngå drypping eller spruting. Dersom en gjenstand eller væske skulle komme inn i apparatet, trekk ut strømkontakten av TV-en og få den undersøkt av kvalifisert personell før du forsøker å bruke den igjen. Rengjøring Før rengjøring, trekk ut strømledningen fra kontakten. Ikke bruk rengjøringsmiddel i væske- eller sprayform. Bruk en myk og tørr klut. Ventilasjon Luker og åpninger på mottakeren er kun ment for ventilasjon og for å forsikre pålitelig ytelse. Disse åpningene må ikke blokkeres eller dekkes til på noen måte, da dette kan føre til overoppheting. Varme og ild Apparatet må ikke plasseres i nærheten av åpen flamme eller intens varme, for eksempel en elektrisk varmeovn. Sørg for at det er ingen naken flamme, som tente stearinlys, plassert oppå TVen. Batteriene må ikke utsettes for sterk varme, f.eks. sollys, ild og lignende. Lynnedslag Ta alltid støpselet ut av stikkontakten ved tordenvær/lynnedslag, eller dersom apparatet skal stå i lengre perioder uten å være i bruk. Reservedeler Når du må bytte deler, sørg for at serviceteknikeren benytter deler som er godkjent av produsenten og har de samme spesifikasjonene som de originale. Uautorisert bytting av deler kan resultere i brann, elektrisk støt eller andre farer. Service Vennligst overlat all service til kvalifisert personell. Ikke fjern bakdekselet, dette kan føre til elektrisk støt. Avfallshåndtering Emballasje og emballasjerester er resirkulerbare og skal i prinsippet resirkuleres. Pakkematerialer, som folieposer, bør holdes borte fra barn. Batterier, inklusive de som er fri for tungmetaller, må ikke kastes i søppelbøtta. Vennligst kvitt deg med batteriene på en miljøvennlig måte. Finn ut hvilke bestemmelser som gjelder der du bor. Ikke prøv å lade batteriene, det fins fare for eksplosjon. Bytt kun ut batterier med samme eller tilsvarende type. Dette symbolet på produktet eller på emballasjen betyr at dette er elektronisk og elektrisk utstyr som etter endt levetid bør kastes separat fra husholdningsavfallet. EU har forskjellige innsamlingsordninger for resirkulering. For mer informasjon, kontakt de lokale myndighetene eller forhandleren du kjøpte produktet hos. Koble fra enheten Støpselet brukes til å koble apparatet fra strømnettet, og bør derfor være lett tilgjengelig. Hode tlf. Volum For stort lydtrykk fra øretelefoner og hodetelefoner kan forårsake hørselskader. Installasjon Dersom apparatet kan festes til veggen, må dette gjøres ifølge vedlagte instruksjoner for å forhindre ulykker. LCD Skjerm LCD-skjermen er et produkt med meget høy teknologi, med omkring en million tynne filmtransistorer som gir deg fine bildedetaljer. Av og til kan noen få ikke-aktive piksler vises på skjermen som faste blå, grønn eller rød punkt. Vennligst merk at dette ikke vil påvirke ditt produkts yteevne. Norsk

7 Advarsel! Ikke la fjernsynsapparatet være påslått eller i standbymodus når du forlater huset. Koble til et TV-distribusjonssystem (f.eks. kabel-tv) med tuner: En enhet som er koblet til byggets jordingssystem via strømnettet (eller koblet til et annet apparat som igjen er koblet til jording) og som er koblet til et TV-apparat med en koaksialkabel, kan utgjøre en brannfare. Tilkobling til et kabel-distribusjonssystem har derfor gis gjennom en enhet som gir elektrisk isolering under et visst frekvensområde (galvanisk isolator, se EN ). Merk: HDMI tilkoblingen mellom PC og TV kan forårsake radioforstyrrelser og i slike tilfeller anbefales det å bruke VGA (-15 DSUB) tilkobling. Elektriske apparater skal ikke overlates til barn La aldri barn bruke noen elektriske apparater uten tilsyn. Barn kjenner ikke alltid igjen mulige farer Batterier/akkumulatorer kan være livsfarlige hvis svelget. Oppbevare batteriene utilgjengelig for små barn. I tilfelle svelging av batterier må medisinsk hjelp søkes umiddelbart. Hold også forpakningen utilgjengelig for barn da det kan være fare for kvelning. Standby Off/On-knappen skiller ikke apparatet fullstendig fra strømnettet. Videre forbruker apparatet strøm når det står på Standby. For å skille apparatet fullstendig fra strømnettet må strømkontakten trekkes ut fra støpslet. På grunn av dette bør apparatet plasseres på en slik måte at det er uhindret adgang til støpslet, slik at strømkontakten kan trekkes ut umiddelbart i tilfelle en nødsituasjon. For å redusere fare for brann bør strømledningen trekkes ut fra kontakten for lengre perioder uten bruk, f.eks. under ferier. HDMI, HDMI logo, ja High Definition Multi Media Interface ovat HDMI licensing, LLC -tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. HD TV 1080p logoen er et varemerke for DIGITALEUROPE. DVB-logoen er registrert varemerke av Digital Video Broadcasting DVB-prosjekt. Norsk

8 Miljø Informasjon Dette TV-apparatet er utviklet for å forbruke mindre energi. Du ikke bare bidra til å spare miljøet, men også du kan spare penger ved å redusere strømregningen, takket være energieffektiviteten av denne TVen. For å redusere energiforbruket, bør du gjøre følgende: Du kan bruke innstillingen Strømsparemodus, som fins i menyen Bildeinnstillinger. Hvis du setter Strømsparing Tilstand til Øko, vil TV endre til energispare tilstand og luminans nivå for TVen vil endre til et optimum nivå. Merk at noen bildeinnstillinger vil være utilgjengelige for endringer når TV-en er i strømsparemodus. Pakkens innhold LED TV Hvis Bilde Av er valgt, Skjermen vil være av i 15 sekunder. meldingen vises på skjermen. Velg FORTSETT og trykk OK for å fortsette. Skjermen vil være av i 15 sekunder. Hvis du deaktiverer Strømsparing Tilstand, vil Bilde Tilstand bli automatisk satt til Dynamisk. Når TV-en ikke er i bruk, kan du slå av eller koble den fra støpselet. Dette vil redusere energiforbruket. Koble strøm når du går bort for lengre tid. Det anbefales sterkt å aktivere innstillingen Strømsparingsmodus for å redusere det årlige strømforbruket. Det anbefales også å koble TV fra nettet for å spare mer energi når du ikke bruker den. Vennligst hjelper oss å spare miljøet ved å følge disse trinnene. Reparasjon Informasjon Vennligst overlat all service til kvalifisert personell. Bare kvalifisert personale må reparere TVen. Ta kontakt med din lokal forhandler, der du har kjøpt denne TV-en for ytterligere informasjon. Fjernkontroll Batterier: 2 X AAA Instruksjon Bok Hurtigguide 1 x video- & audiokabel Merk: Du bør undersøke tilbehøret etter kjøp. Pass på at alt tilbehør er inkludert. As the manufacturer s specification supports communication on cable lengths shall be smaller than 3m. Norsk

9 Visning av TV For å slå av TV: Trykk midt på knappen ned og hold den nede i noen sekunder, vil TV slå inn stand by tilstand., bryteren er brukt for å slå TVen på eller av. TV Kontrollknapper & drift Hvilemodus varsel 1) Hvis TVen ikke mottar noen innspill signal (for eksempel fra en antenne eller HDMI-kilde) i 5 minutter, vil TV-en gå i ventemodus. Når du neste slås på, vil følgende melding vises: "Standby Årsak Ingen signal" Trykk OK for å fortsette. 2) Hvis TV-apparatet har stått på og ikke har blitt operert for en stund, vil TV-en gå i ventemodus. Når du neste slår på, vil følgende melding vises. "Standby Årsak Ingen drift" Trykk OK for å fortsette. 1.Opp retning 2. Retning ned 3. Program/Volym/ AV / Standby-PÅ velgerbryter Med bruk av ontroll-knappen kan du kontrollere volumet / program / Source og Standby-On funksjoner på TVen. For å endre volum: Øk volumet ved å trykke på knappen opp. Reduser volumet ved å trykke på knappen nede. Slik endrer kanal: Trykk midt på knappen, vil kanalen informasjonen banner vises på skjermen. Bla gjennom de lagrede kanalene ved å trykke på knappen opp eller ned For å endre kilde: Trykk midt på knappen to ganger, vil kilden listen vises på skjermen. Bla gjennom de tilgjengelige kildene ved å trykke på knappen opp eller ned. Sette inn batterier i fjernkontrollen Løft dekselet på baksiden av fjernkontrollen oppover forsiktig. Sett inn to AAA-batterier. Sørg for å matche + og - endene på batteriene i batterirommet (Vær oppmerksom på polariteten) Sett dekselet på plass. Koble strømen VIKTIG: TV-apparatet er designet for å operere på V AC, 50 Hz-kontakten. Etter utpakking av TV-apparatet; la det nå romtemperatur før du kobler det til. Koble strømkabelen til en stikkontakt. Norsk

10 Antenne / Kabeltilkobling Koble antenne- eller kabelplugg til ANTENNEN INNGANGS-kontakt er bak på TV-en. SPDIF Coax.OUT VGA HDMI Spesifikasjon Fjernsynssending Mottak av kanaler Antall forhåndsstilte kanaler Kanalindikator RF-antenneinngang Driftspenning Lyd PAL B/G D/K K VHF (BAND I/III) - UHF (BAND U) - HYPERBAND Ruutunäyttö 75 ohm (epäsymmetrinen) V AC, 50Hz. Tysk+Nicam Stereo Varsling Produsert under lisens fra Dolby Laboratorier. VAREMERKE ERKJENNELSE Dolby og det doble D-symbolet er varemerker til Dolby Laboratories. "HDMI, HDMI-logoen og High-Definition Multimedia Interface er varemerker eller registrerte varemerker for HDMI Licensing LLC." Audio Output Power (WRMS.) (10% THD) Energiforbruk 2 x 2,5 50 W Vekt 4,35 TV Dimensjoner DxLxH 153 x 514 x 352 (med stativ) TV Dimensjoner DxLxH 35 x 514 x 316 (uten stativ) Operation temperature and operation humidity: 5 º C opp til 45 º C, 85% rel. fuktighet maks Informasjon til brukere om Avhending av Gammelt Utstyr og Batterier [EU bare] Symbolene indikerer at utstyr med disse symbolene ikke skal deponeres sammen med husholdningsavfall. Dersom du ønsker å deponere produktet eller batteri må dette gjøres i overensstemmelse med gjeldende innsamlingssystem eller fasiliteter for korrekt resirkulering. Merk: Skiltet Pb nedenfor med symbolet for batterier indikerer at dette batteriet inneholder bly. Produkter Batteri Norsk

11 Se på fjernkontrollen MERK: Rekkevidden er på rundt 7meter / 23ft. Bruke Min knapp 1 (*) Trykk MIN KNAPP 1 i fem sekunder når den er på et ønsket kilde, kanal eller lenke, til "MIN KNAPPEN ER SATT" vises på skjermen. Dette bekrefter at den valgte MIN KNAPP er nå knyttet til den valgte funksjonen. Bruke Min knapp 2 (**) Trykk MIN KNAPP 2 i fem sekunder når den er på et ønsket kilde, kanal eller lenke, til "MIN KNAPPEN ER SATT" vises på skjermen. Dette bekrefter at den valgte MIN KNAPP er nå knyttet til den valgte funksjonen. 1. Standby / På 2. Kanalliste 3. Volum opp-ned 4. Meny på / av 5. OK / Bekreft 6. Tilbake / Back 7. Ingen funksjon 8. Min knapp 1 (*) 9. Min knapp 2 (**) 10. Fargede knappene (rød, grønn, gul, blå) 11. Mono-Stereo Dual I-II / Gjeldende språk 12. Spole bakover (i media nettleser-modus) 13. Pause(i media browser tilstand) / Timeshift opptak 14. Opptak program 15. Spill (i media nettleser-modus) 16. Stopp (i media browser tilstand) 17. Spole frem (i media nettleser-modus) 18. Undertittelen til-fra / Undertittel (i media nettlesermodus) 19. Bilde Størrelse 20. Tekst-TV - Mix 21. Medieleser 22. Elektronisk programguide 23. Avslutt 24. Navigering knapper 25. Meny På-av 26. Info / Avslør (I tekst tilstand) 27. Program opp/ned 28. Demp 29. Forrige program / Nå (i EPG-modus) 30. Numeriske knapper 31. AV / Source (kilde) Tekst-TV Trykk knappen for å velge. Trykk en gang til for å aktivere miksmodus. Trykk en gang til for å gå ut. Følg instruksene som vises på den digitale teletekstskjermen. Digital Tekst TV (Bare Storbritannia) Press knapper for å vise digital teletekst informasjon. Styr med de fargede knappene, markørknappene og OK-knappen. Betjening metoden kan variere avhengig av innholdet i det digitale Tekst TV. Følg instruksjonene som vises på det digitale tekst-tvskjermen. Når knappen er trykket igjen, vil TV venne tilbake til TV utsending. Norsk

12 Visning av Tilkoplinger Forbinder Type Kabler Enhet Skart Forbindelse (tilbake) VGA Forbindelse (tilbake) SIDE AV SIDE AV PC/YPbPr Audio Forbindelse (side) HDMI Forbindelse (tilbake) SPDIF Forbindelse (tilbake) Side AV (Audio/Video) Forbindelse (side) Video/audio koblingskabelen på siden (inkludert) AV tilkoplingskabel (inkludert) PC RGB kabel (ikke inkludert) HODETELEFON Hodetelefon Forbindelse (side) YPbPr Video Forbindelse (tilbake) PC til YPbPr-tilkobling kabel (medfølger ikke) USB Forbindelse (side) CI Forbindelse (side) MERK: Når du kobler en enhet via YPbPr eller Side AV-inngangen, må du bruke medfølgende kabler for å muliggjøre tilkobling.se illustrasjonene overfor. For å aktivere PC-lyd, må du bruke SIDE AV-tilkobling kabelens hvit og rød innganger. Hvis en ekstern enhet kobles til via SCART-kontakten, vil TV-en automatisk skifte til AV-modus. Ved mottak av DTV-kanaler (MPEG4 H. 264) eller når i MEDIELESER modus, vil utgang ikke være tilgjengelig via scart-kontakten. Når du bruker veggmonteringssettet (valgfritt) så anbefaler vi att du setter alle kablene inn på baksiden av TV-en før du monterer på veggen. Sett i eller fjern CI-modulen kun når TV-en er SLÅTT AV. Du bør se modulen bruksanvisningen for detaljer om innstillingene. Norsk

13 Slå På/Av For å slå på TV Koble strømledningen til et uttak med V AC, 50 Hz. Slå knappen til på venstre bakerste side for å posisjonere så TV vil skifte til stand by innstilling. Da tennes LED-lampen for standby. For å slå på TVen fra stand by tilstand enten: Trykk på knappen, P+ / P- eller en numerisk knapp på fjernkontrollen. Trykk på bryteren plassert på venstre side av TVen. TV-en slås på. Merk: Skrur du på TVen via P+ / P- knappene på fjernkontrollen P/CH+/- på TV apparatet. programmet som du så på sist vil bli gjenvalgt. Skifte TV-en til Standby For å slå TV-en til lavt strømforbruk Standby, ved å trykke på knappen på fjernkontrollen eller høyre side av TV-en. Merk: Når TV-en er satt i hvilemodus, kan indikatorlampen for dette angi at funksjonene som hvilemodussøk, nedlasting eller timeren er aktive. For å slå TVen Av Slå posisjonere innstilling. knappen til på venstre bakerste side for å så TV vil skifte til stand by For å slå strømmen helt av, trekk ut strømledningen fra stikkontakten. Førstegangs installasjon Når den er slått på for første gang, er valg av språkskjermen tilgjengelig. Velg ønsket språk og trykk OK. Første gang Installasjon (FTI) vises på skjermbildet som neste trinn. Still dine preferanser med navigasjonsknappene og når du er ferdig, trykker du på OK for å fortsette. Du kan aktivere Lag-modus muligheten til å være tilgjengelig i "Andre innstillinger"-menyen og TV-ens funksjoner vil bli vist på toppen av skjermen. VelgJA for å fortsette. Hvis Hjem-modus er valgt, vil Butikk modus ikke være tilgjengelig etter første installering. Trykk på OK for å fortsette. Antenne Installasjon Hvis du velger ANTENNE muligheten fra Søk Type skjermen, vil TV søke etter digitale TV-sendinger i området. MERK: Du kan trykke på MENU knappen for å avbryte. Etter at alle tilgjengelige stasjoner er lagret, vil Kanallisten vises på skjermen. Hvis du liker hvordan kanalene er sortert i henhold til LCN (*), må du velge "Ja" trykk OK. Norsk Trykk MENU knappen for å avslutte kanallisten og se på TV. (*) LCN er Logical Channel Number systemet som organiserer tilgjengelige kringkastninger i samsvar med en gjenkjennelig kanalsekvens (om tilgjengelig). Kabelinstallasjon Hvis du velger Kabel alternativ, og trykk OK-knappen på fjernkontrollen. For å fortsette vennligst velg JA og trykk OK. For å fortsette vennligst velg NEI og trykk OK. Du kan velge frekvensområder på denne skjermen. Skriv inn frekvensområdet manuelt ved hjelp av talltaster. Merk : Søke varigheten vil variere avhengig av den valgte søk trinn. Media avspilling via USB inngang Du kan koble en 2,5 "og 3,5" tommer (hdd med ekstern strømforsyning) eksterne harddisker eller USB minnepinne til TV-en ved hjelp av USB-inngangene på TVen. VIKTIG! Sikkerhetskopier filene dine før du foretar tilkoblinger til TVen. Produsenten er ikke ansvarlig for enhver fil skader eller tap av data. Visse typer USB-enheter (f.eks MP3-spillere) eller USB harddisker / minnepinner kan ikke være kompatible med denne TV-en. TV-en støtter FAT32 og NTFS diskformatering men opptak vill ikke være tilgjengelige med NTFS-formaterte disker.. Når du formaterer en USB-harddisk som har 1TB (Tera Byte) eller mer filkapasitet, kan du oppleve problemer med formateringsprosessen. Ikke gjentatte ganger raskt plugge og koble stasjonen. Dette kan forårsake fysisk skade på USB spilleren og USB enheten selv. Trekk ikke USB-enheten ut mens du spiller av en fil. Spille inn en Program VIKTIG: Når du bruker en ny USB-harddiskstasjon anbefales det at du først formaterer disken ved hjelp av din TVs Format disk valg. Merk: For å ta opp et program må du først koble en USB-disk til din TV mens den er slått av. Du bør da slå på TVen for å aktivere opptaksfunksjonen. For å bruke opptaksfunksjonen, må du koble en USB-disk eller en ekstern harddisk til TVen og den tilkoblede USB-disk bør ha minst 1 GB kapasitet og skal ha 2.0-hastighet kompatibilitet. Hvis den tilkoblede USB-enheten ikke støtter 2.0-hastighet vil det vises en feilmelding. Merk: Innspilte programmer er lagret i den tilkoblede USB disk. Om ønsket, kan du lagre / kopiere opptakene til en datamaskin, men vil disse filene ikke være tilgjengelig for å bli spilt på en datamaskin. Du kan spille opp innspillingene kun via TV-en din.

14 Merk: Leppe synk forsinkelse kan oppstå under pausefunksjon. Radio registrering støttes. TV-en kan ta opp programmer i inntil ti timer. Innspilte programmer er delt opp i deler på 4GB. Hvis skrivehastigheten til den tilkoblede USB-disk er ikke tilstrekkelig, kan opptaket mislykkes og timeshifting funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig. Det er anbefalt å bruke USB-harddisker for opptak av HD-programmer. Ikke koble ut USB / HDD under en innspilling. Dette kan skade den tilkoblede USB/harddisken. Multipartisjon støtte er tilgjengelig. Maksimalt to ulike partisjoner støttes. Den første partisjonen på USB disken brukes for PVR klar funksjoner. Det må også være formatert som den primære partisjonen som skal brukes for PVR klar funksjoner Noen stream-pakker kan ikke bli tatt opp på grunn av signalproblemer, så noen ganger video kan fryses under avspilling. Ta opp, Avspille, Pause, Skjerm (for PlayListDialog) tastene kan ikke brukes når tekst-tv er PÅ. Hvis en innspilling starter fra timeren når Tekst TV er ON, blir tekst-tv automatisk slått av. Også teletekst-bruk er deaktivert når det er en pågående opptak eller avspilling. Timeshift Opptak (PAUSE) I tidsskiftemodus pauser programmet og spilles samtidig inn til den tilkoblede USB-disken. Trykk (AVSPILLE)-knappen igjen for å fortsette den midlertidig stansede programmet fra der du stoppet. Trykk STOP knappen for å stoppe tidsskift opptak og gå tilbake til direktesending. Merk: Tidsskiftefunksjon kan ikke brukes mens du er i radiomodus. Merk: Du kan ikke bruke tid skift fort bakover funksjonen før fremme avspillingen med spole frem alternativet. Øyeblikkelig Opptak Trykk på (OPPTAK) knappen for å begynne opptak av en hendelse umiddelbart mens du ser et program. Du kan trykke på (OPPTAK) knappen på fjernkontrollen igjen for å opptak neste hendelse på EPG. I dette tilfellet så vil en OSD vises noe som indikerer de programmerte hendelser som skal bli spilt inn. Trykk på (STOPP) knappen for å avbryte en opptaking. Merk: Du kan ikke bytte sendinger eller vise Media Browser under opptaksmodus. Mens du spiller inn et program eller mens i tidsskifte, vises en advarsel på skjermen hvis hastigheten på din USB-enhet ikke er tilstrekkelig. Ser Innspilte Programmer Velg Opptaksbibliotek fra Media Browser-menyen. Velg et innspilt element fra listen (hvis tidligere innspilt). Trykk på OK-knappen for å vise Spill Alternativer. Velg et alternativ og trykk OK Merk: Visning av hovedmeny og menyelementer vill ikke være tilgjengelig under tilbakespillingen. Trykk på (STOP) for å stoppe en avspilling og gå tilbake til Opptaksbibliotek. Sakte fremover Hvis du trykker (PAUSE) knappen mens du ser innspilte programmer, vil den sakte frem funksjonen være tilgjengelig. Du kan bruke knappen for å gå sakte fremover. Ved å trykke knappen flere ganger vil sakte hastigheten. Opptak Konfigurasjon Velg Opptak Konfigurasjon elementet i Innstillingermenyen til å konfigurere opptaksinnstillingene. Formater Disk: Du kan bruke Format-disken for formatering av tilkoblede USB disk. Din PIN kreves for å bruke Format Disk funksjonen (standard pinnen er 0000). VIKTIG: Merk at alle data som er lagret på en USB-disk vil gå tapt, og diskformat vil bli konvertert til FAT32 hvis du aktiverer denne funksjonen. Hvis USB disken fungerer dårlig, kan du prøve å formatere USB disk. I de fleste tilfeller formaterer USB disken vil gjenopprette normal drift, men vil alle data som er lagret på USB disken gå tapt i et slikt tilfelle. Merk: Vis meldingen USB er for sen vises på skjermen ved start av et opptak, prøv å start opptaket på nytt. Hvis du fremdeles får samme feil, er det mulig at din USB disken ikke oppfyller hastighet. Prøv å koble til en annen USB-disk. Media Browser Meny Du kan spille av fotografi, musikk og film filer lagret på en USB-disk ved å koble den til din TV. Koble en USB disk til en av USB inngangene er plassert på siden av TVen. Å trykke på MENU-knappen mens du er i Media Browser modus vil få tilgang til bilde, lyd og innstillinger menyalternativer. Å trykke på MENU-knappen igjen vil gå ut fra denne skjermen. Du kan angi dine Media Browser preferanser ved hjelp av MENU Innstillinger. Loop/Shuffle Modus Operasjon. Start playback med og aktiver TV-en spiller neste fil og sløyfe listen. Start playback med OK og aktiver den samme filen vil bli gjentatt (repetert). Start playback med OK/ og aktivert filen vil bli spilt i en shuffle. Norsk

15 Rask Meny Rask meny tillater deg å få adgang til noen muligheter raskere. Denne menyen inneholder Strømspare Innstilling, Bilde Innstilling, Equalizer Innstillinger, Favoritter og Dvaletidsbryter innstillinger. Trykk på Q.MENU knappen på fjernkontrollen for å vise hurtigmenyen. Se følgende kapitler for detaljer om de oppførte funksjoner. Norsk

16 TV Menyegenskaper og funksjoner Bildemenyinnhold Modus Kontrast Klarhet Skarphet Farge Strømsparingmodus Baklys (valgfritt) Støyreduksjon Avanserte innstillinger Dynamisk kontrast Fargetemperatur Bildezoom HDMI True Black (ekte sort) Filmmodus Du kan endre bildemodusen slik at den passer dine preferanser eller behov. Bildemodus kan stilles inn til et av følgende valg: Kino,Spill,Dynamisk og Naturlig. Stiller inn verdier for lyshet og mørke på skjermen. Stiller inn klarhetsverdiene på skjermen. Stiller inn verdiene for skarphet for objektene vist på skjermen. Stiller inn fargeverdier, justerer fargene. For å angi Strømsparingsmodus som Eco, Picture Av og funksjonshemmede. (Når Mode er Dynamisk, er Strømsparingsmodusen automatisk satt til deaktivert.) Denne innstillingen styrer baklysnivået. Bakgrunnsbelysning funksjonen vil være inaktiv hvis Strømsparemodus er satt til Eco. Bakgrunnsbelysningen kan ikke aktiveres i VGA, Media Browser modus, eller når bildet er satt til Spill. Hvis signalet er svakt og det er støyende, bruk Noise Reduction-innstillingen for å redusere mengden av støy. Du kan endre Dynamisk Kontrastforholden til ønsket verdi. Stiller inn ønsket fargetone. Setter ønsket bildestørrelse fra bildezoom menyen. Merk: Auto (Kun tilgjengelig i Scart-modus med SCART PIN8 høy spenning / lav spenning veksling) Mens du ser fra HDMI-kilde, vil denne funksjonen være synlig i menyen Bildeinnstillinger. Du kan benytte denne funksjonen til å forsterke sorthet i bildet. Filmer spilles inn med et variabelt antall bilder per sekund for normale TV-programmer. Slå på denne funksjonen når du ser filmer for å se høyhastighetsscenene klart. Hud toner Hudtone kan endres mellom -5 og 5. Fargeinnstillinger RGB økning Tilbakestill Autoposisjon (i PC modus) H posisjon (i PC modus) V posisjon (i PC modus) Punktklokke (i PC modus) Stiller inn ønsket fargetone. du kan konfigurere fargetemperaturens verdier ved å bruke funksjonen RGB økning. Tilbakestiller bildeinnstillinger til fabrikkinnstillingene. (Unntatt spillmodus) Optimaliserer automatisk skjermen. Trykk OK for å optimalisere. Dette elementet dytter bildet horisontalt til høyre eller venstre side av skjermen. Dette elementet dytter bildet vertikalt mot toppen eller bunnen av skjermen. Punktklokkefrekvensen retter opp forstyrrelser som vises som vertikale bånd i presentasjoner med mange prikker, som regneark eller paragrafer, eller tekst i mindre skrifttype. Fase (i PC modus) Avhengig av oppløsningen og fremløpsfrekvensen du har satt TV-en til, kan det hende du ser et tåkete eller prangende bilde på skjermen. Hvis dette er tilfelle, kan du bruke dette elementet for å få et rent bilde etter prøve-og-feile metoden. Mens vil VGA (PC)-modus vil noen elementer i Bildemenyen være utilgjengelige.. Isteden vil VGA-modusinnstillinger bli lagt til Bildeinnstillinger mens i PC-modus. Norsk

17 Lydmenyinnhold Volum Equalizer Balanse Hodetelefon Lydmodus AVL (Automatisk volumbegrensning) Hodetelefon/Linje Ut Dynamisk Bass Surround lyd Justerer volumnivået. Velger equalizer modus. Egendefinerte innstillinger kan gjøres bare når du er i brukermodus. Denne innstillingen brukes for å stille balansen mellom venstre og høyre høyttaler. Stiller inn hodetelefonvolum. Du kan velge en lydmodus. (Hvis den valgte kanalen støtter). Funksjonen setter lyden å opprettholde et fast nivå mellom programmer. Når du kobler en ekstern forsterker til TV ved hjelp av hodetelefonkontakten, kan du velge dette mulighet som linje ut. Hvis du har koblet hodetelefoner til TV, sette dette mulighet som Hodetelefoner. Slår Dynamisk Bass Av/Til Surround lyd tilstand kan endres til På eller Av. Digital ut Innstillinger bildemenyinnhold Betinget adgang Språk Foreldrekontroll Tidsinnstilling Stiller inn digital lydtype ut. Kontrollerer betingede tilgangsmoduler når tilgjengelig. Konfigurer språkinnstillinger (kan endres avhengig av landet som velges) Foretrekkelig og nåværende innstillinger vil være tilgjengelig. Gjeldende innstillingene kan bare endres hvis kringkasteren støtter. Tast inn riktig passord for å endre foreldrenes innstillinger. Du kan enkelt justere menyen lås, modenhet lås (kan endres avhengig av landet som velges) og barnesikring i denne menyen. Du kan også sette ny PIN. (Standarde PIN-kode 4725) Merk: Når Barnelås er valgt, vil det kun være mulig å betjene TV-apparatet ved hjelp av fjernkontroll. Da vil ikke kontrollpanel knappene fungere. Sett inn en sleep timer for å slå av TV-en etter en viss tid. Stiller inn timer for valgte programmer. (USB Record) Opptak Konfigurasjon Viser opptak konfigurasjonsmenyen (USB-tilkobling kreves) Dato/tid Kilder Stiller inn dato og tid. Aktiverer eller deaktiverer valgte kildevalg. Andre innstillinger: Viser andre innstillingsmuligheter på TV-apparatet: Meny-tidsavbrudd Skann Krypterte Kanaler Blå bakgrunn Programvareoppgradering Applikasjonversjon Undertitler Hørselsvake Endrer tidsavbrudd for menyskjermer. Når denne innstillingen er på, vil søkeprosessen finne de krypterte kanaler også. Aktiverer eller deaktiverer den blå bakgrunn systemet når signalet er svakt eller fraværende. For å sikre at TV-en din alltid har den mest oppdaterte firmware. Viser applikasjonversjon Dette alternativet brukes til å velge hvilken tekstingsmodusen vil vises på skjermen (DVB teksting / TXT teksting) hvis begge er tilgjengelige. Standardverdien er DVB teksting. Kun tilgjengelig i Norge Aktiverer noen spesielle funksjoner som er sendt fra kringkasteren. Norsk

18 Lydbeskrivelse Auto TV av Standby Search (valgfritt) Lagre Tilstand Strømsparingsmodus: Menyinnhold for installasjon og omstilling Automatisk kanalsøk (still om) (Hvis tilgjengelig) Manuelt kanalsøk Kanalsøk nettverk Analog fininnstilling Førstegangs installasjon Klar Listevisning Lydbeskrivelsen viser til ekstra lydspor for blinde og synshemmede seere av visuelle medier, inkludert fjernsyn og filmer. Du kan bruke denne funksjonen bare hvis kringkasteren støtter dette ekstra fortellersporet. Merk: Lydbeskrivelse funksjonen kan ikke være tilgjengelig i opptak eller tid skiftende modus. Du kan stille inn verdier for tidsavbrudd av Auto Av funksjon. Når timeout verdien er nådd og TVen ikke har blitt operert for en valgt tid, vil TV-en gå i ventemodus. Hvis Standby-søk er satt til På når TV-en er i Standby, vil det bli søkt på tilgjengelige sendinger. Hvis TV-en finner nye eller manglende sendinger vil en meny komme til syne for å spørre deg om du ønsker å utføre endringer. Kanalliste vil bli oppdatert og endret etter denne prosessen. Hvis du viser TV i en butikk, kan du aktivere denne tilstand. Whilst Butikk Modus er aktivert, kan enkelte elementer i TV-menyen ikke er tilgjengelig. Denne instilling konfigureres oppstart preferansene. Viser automatiske omstillingalternativer. Digital antenne:søker etter og lagrer antenne DVB stasjoner. Digital Kabel:Søker etter og lagrer kabel DVB stasjoner. Analog: Søker og lagrer analoge stasjoner Digital antenne & analog: Søker etter og lagrer aerial DVB og analoge stasjoner. Digital kabel & analog: Søker etter og lagrer kabel DVB og analoge stasjoner. Denne funksjonen kan brukes for innlegging av direktesendinger. Søker lenkede kanaler i sendingsystemet. Du kan bruke denne innstillingen for å finjustere analoge kanaler. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig hvis det ikke fins noen lagrede analoge kanaler. Sletter alle lagrede kanaler og innstillinger, nullstiller TVen til fabrikkinnstillingene. (*) Denne innstillingen vises kun hvis landsvalget er innstilt på Danmark, Sverige, Norge eller Finland. Bruk denne innstillingen for å fjerne kanalene som er lagret. Norsk

19 Generell TV Betjening Bruke av Kanallisten TV-en sortere alle lagrede stasjoner i Kanallisten. Du kan redigere denne kanallisten, stille inn favoritter eller stille inn aktive stasjoner som skal lsitet opp ved bruk av valget Kanalliste. Konfigurerer foreldre innstillinger For å forhindre at at enkelte programmer kan ses, kan kanaler og menyer låses ved bruk av et system for foreldrekontroll. Å vise foreldrelåsnivå menyalternativer, bør PINkoden tastes inn. Standard fabrikkinnstillingene er Etter du har trykt riktig PIN kode så vil foreldre innstillinger bli vist. Menylås: Innstilling av menylås aktiverer eller deaktiverer menytilgangen. Voksenlås: Når innstilt, henter dette valget aldersgrenser fra sendingen og hvis dette modenhetsnivåer er deaktivert, vil adgang til sendingen deaktiveres. Barnelås: Når Barnelås er valgt, vil det kun være mulig å betjene TV-apparatet ved hjelp av fjernkontroll. Da vil ikke kontrollpanel knappene fungere. Still inn PIN: Definerer en ny PIN. Merk : Hvis Landvalget er satt til Frankrike, kan du bruke 4725 som standardkode. Elektronisk Program Guide (EPG) Noen, men ikke alle kanaler sender informasjon om nåværende og kommende programmer. Trykk på knappen for å se EPG menyen. Opp/Ned/Venstre/Høyre: Navigere EPG. OK: Viser program muligheter. INFO: Skjermer, i detaljert, informasjon om programmet du har valgt. GREEN: Endrer til listen planlagt EPG. GUL: Endrer til tidslinje planlagt EPG. BLÅ:Viser alternativer for filtrering. (OPPTAK): TV-en vil begynne å ta opp valgt program. Du kan trykke igjen for å stoppe opptaket. VIKTIG: Koble en USB-disk til TV-en når TVen er slått av. Du bør da slå på TVen for å aktivere opptaksfunksjonen. Merk: Bytte til en annen kringkasting eller kilde er ikke tilgjengelig under et opptak. Program Muligheter I EPG-menyen, trykker du på OK-knappen for å gå inn i Begivenhet menyen. Velg Kanal I EPG-menyen, ved hjelp av dette alternativet, kan du bytte til den valgte kanalen. Spill Inn / Slett Opptakstimer After you have selected a programme in the EPG menu, press the OK button. Velg Opptak alternativet og trykk på OK-knappen. Etter denne operasjonen vil et opptak bli planlagt for det valgte programmet. For å avbryte en allerede satt opptak, understrek programmet og trykker på OK-knappen og velg alternativet Slett Rec. Timer. Opptaket vil bli avbrutt. Sett Timer / Slett Timer After you have selected a programme in the EPG menu, press the OK button. Velg Set Timer på Event alternativ og trykk på OK-knappen. Du kan angi et tidsur for fremtidige programmer. Hvis du vil avbryte en allerede satt timeren, markere at program og trykk på OK knappen. Velg da Slet Timer muligheten. Timeren vil bli avbrutt. Merk: Det er ikke mulig å ta opp to kanaler på samme tid. Programvareoppgradering TVen er i stand til å finne og oppdatere automatisk via antenne / kabel signal. Programvareoppgradering søk via brukergrensesnittet Navigere deg fram gjennom hovedmenyen. Velg Innstillinger og velge Andre Innstillinger menyen. I Andre innstillinger menyen navigere videre til Programvaren for oppgradering og trykk OKknappen for å se etter en ny programvareoppgradering. Merk: Internett-tilkobling er nødvendig If an internet connection is not available, try to upgrade via broadcast. Hvis nye oppdateringer blir funnet vil nedlastingen av programvaren ta til. Trykk OK for å fortsette med igjenoppstartsprosedyren. 3 AM søk og oppgradering modus Mens TVen er koblet til en antenne signal. Hvis Automatisk skanningen i oppgradering menyen er aktivert, aktiveres TVen opp kl 03:00 og søker kringkaste kanaler for nye programvareoppdateringer. Om ny programvare er funnet og lastet ned på riktig måte, neste gang TVen starter opp vil den ha den nye programvareversjonen. Merk: Hvis TV-apparatet ikke klarer å komme på etter oppgraderingen koble fra TVen for 2 minutter og plugg inn igjen. Norsk

20 Feilsøking og Tips TVen vil ikke slå seg på Kontroller at strømledningen er koblet sikkert til stikkontakten. Batteriene i fjernkontrollen kan være oppbrukt. Trykk på Power-knappen på TV-en. Ingen bilde Har du valgt riktig TV-system? Er TV-apparatet eller antennen plassert i nærhetenav eonlys, lydutstyr uten jording, etc. Sjekk om du har valgt riktig kanalfrekvens hvis du har gjort manuell tuning. Bildekvaliteten kan brytes ned når to enheter er koblet til TV-en på samme tid. I slike tilfeller bør du koble fra ett av apparatene. Ingen bilde Intet bilde betyr at TV-en ikke mottar noen signaler. Har du valgt riktig knapp på fjernkontrollen? Prøv en gang til. Sørg også for at du har valgt korrekt inngangskilde. Er antennen tilkoblet på riktig måte? Er antennekabelen skadet? Er riktige plugger brukt for å koble antennen? Hvis du er i tvil, kontakt din forhandler. Ingen lyd Er TV-en satt til dempe? For å avbryte dempning, trykk på knappen eller øke volumet. Lyd kommer fra bare én høyttaler. Er balansen innstilt på en ekstrem? Se avsnittet Lydmeny. Fjernkontroll - fungerer ikke Batteriene kan være oppbrukt. Bytt batteriene. Inngangkilder - kan ikke velges Hvis du ikke kan velge en inngangskilde, er det mulig at ingen enhet er koblet til. hvis ikke Kontroller AV-kablene og kontaktene hvis du har prøvd å koble til en enhet. Opptak utilgjengelig For å ta opp et program må du først koble en USBdisk til din TV mens den er slått av. Du skal da slå på TVen for å aktivere opptaks funksjonen. Hvis du ikke kan ta opp, kan du prøve å slå av TV og deretter sette inn USB-enheten. USB er for treg Hvis en "USB er for treg" vises på skjermen når du starter et opptak, kan du prøve å starte innspillingen på nytt. Hvis du fremdeles får samme feil, er det mulig at din USB disken ikke oppfyller hastighet. Prøv å koble til en annen USB-disk. Norsk

21 Typiske visningsmoduser for PC-inndata Følgende tabell er en illustrasjon av noen typiske videovisningsmoduser. Din TV støtter kanskje ikke alle oppløsninger. TVen din støtter opptil 1920x1080. Hakemisto Resoluutio Taajuus 1 640x350p 60 Hz 2 640x400p 60 Hz x Hz x Hz x Hz 6 720x Hz 7 800x Hz 8 800x Hz x Hz x Hz x Hz x Hz x Hz x Hz x Hz x Hz x Hz x Hz AV og HDMI signal Kompatibilitet Kilde Støttede signaler Tilgjengelig EXT (SCART) Side AV PC/YPbPr HDMI1 HDMI2 PAL 50/60 NTSC 60 RGB 50 RGB 60 PAL 50/60 NTSC I, 480P 60Hz O 576I, 576P 50Hz O O O O O O O 720P 50Hz,60Hz O 1080I 50Hz,60Hz O 1080P 50Hz,60Hz O 480I 60Hz O 480P 60Hz O 576I, 576P 50Hz O 720P 50Hz,60Hz O 1080I 50Hz,60Hz O 1080P 24Hz, 25Hz 30Hz, 50Hz, 60Hz (OPPTAK) : Ikke Tilgjengelig, O: Tilgjengelig) Noen ganger kan et signal på LCD-TV-en ikke vises skikkelig. Problemet kan være en inkonsekvens med standarder fra kilden utstyr (DVD, set-top-boks, osv.). Dersom du opplever et slikt problem, kontakt forhandleren og produsenten av kildeutstyret. O Støttede filformater for USB-modus Format Remarks Media File Extension Video Audio (Maximum resolution/bit rate etc.).mpg.mpeg MPEG1,2 MPEG Layer 1/2/3 Elokuva.dat.vob MPEG1,2 MPEG2 MPEG2.mkv H.264, MPEG1,2,4 EAC3/ AC3.mp4 MPEG4, Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1/2, H.264 MPEG2, MPEG4 PCM/MP3 MAX 30P 20Mbit/sec.avi Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1/2, H.264 PCM Musiikki.mp3 - Norsk MPEG 1 Layer 1 / 2 (MP3) 32Kbps ~ 320Kbps(Bit rate) 32KHz ~ 48KHz(Sampling rate).jpg.jpeg Kantavektori JPEG - maks WxH = 15360x bytes Valokuvat. Progressiivinen JPEG - maks WxH = 9600x bytes.bmp - - max WxH = 5760x bytes Tekstitys.sub.srt - - -

22 Dimensjonale tegninger Norsk

23 Avhending etter endt levetid Norsk

24 Installasjon av stativet VIKTIG Vennligst les følgende informasjon nøye før du fester stativet til din nye Sharp TV. Installasjon av stativet Før du monterer sammen stativet, kontroller at TV-en ikke er koblet til strømkilden. Legg Sharp TV-en (1) på et mykt, stabilt og flatt underlag, vendt nedover. Plasser stativet (3) på mønstret for monteringen på baksiden av TV-en. Sikre at stativdekselet (3) sitter korrekt og at du kan se skruehullene på baksiden av Sharp TV-en. Plasser stativdekselet (2) på stativet (3). Sikre at stativdekselet (3) sitter korrekt og at du kan se skruehullene på baksiden av Sharp TV-en. Sett IKKE inn skruene før du har festet plastikk formen. Sett inn de fire skruene som følger med og stram dem forsiktig fest inntil stativet er korrekt montert 1. Sharp TV 2. Stativdeksel 3. Stativ Norsk

25 Installasjon av stativet VIKTIG Vennligst les følgende informasjon nøye før du fjerner stativet fra din Sharp TV. Installasjon av stativet Før du fjerner stativet, kontroller at TV-en ikke er koblet til strømkilden. Legg Sharp TV-en på et mykt, stabilt og flatt underlag, vendt nedover. Skru forsiktig de fire skruene som fester foten og fjerne skruene når de er helt skruet ut. Fjern stativet og plastikkstøpingen forsiktig fra panelet Norsk

26 Skrue Dimensjoner Veggmontering Skruens lengde = A+B Skru Skap Veggmontering vinkel MODELL VESA TIL PRODUKTET MIN. / MAX. Skruelengde (en lengde) LC-22LE250E/V/K 75 x 75 (W x H) M4 X 6 / M4 X 10 LC-24LE250E/V/K-BK LC-24LE250E/V/K-WH 75 x 75 (W x H) M4 X 6 / M4 X 10 LC-24DV250E/V/K 75 x 75 (W x H) M4 X 6 / M4 X 10 LC-32LE350E/V-BK LC-32LE350E/V-WH LC-32LE351E/K-BK LC-32LE351E/K-WH LC-32LE352E-BK LC-32LE352E-WH 200 x 100 (W x H) M4 X 6 / M4 X 10 LC-39LE350E/V-BK LC-39LE350E/V-WH LC-39LE351E/K-BK LC-39LE351E/K-WH LC-39LE352E-BK LC-39LE352E-WH 400 x 200 (W x H) M6 X 10 / M6 X 14 Norsk

27

Innholdsfortegnelse Norsk

Innholdsfortegnelse Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Sikkerhetsinformasjon... 2 VIKTIG - Vennligst les disse instruksjonene helt før du installerer eller bruker... 2 Komme i Gang... 3 Varslinger og funksjoner

Detaljer

Internett portal... 20 TV Kontrollknapper & Drift... 7. Netflix... 20 Koble til strøm... 7. HBBTV System... 21 Antenne / Kabel / Kabeltilkobling...

Internett portal... 20 TV Kontrollknapper & Drift... 7. Netflix... 20 Koble til strøm... 7. HBBTV System... 21 Antenne / Kabel / Kabeltilkobling... Innholdsfortegnelse TV - Egenskaper... 2 Konfigurering av Nettverksinnstillinger... 19 Kjære SHARP-kunde... 3 Koble til din mobile enhet via WiFi... 19 Viktige sikkerhetsregler... 3 Bruk av MIRACAST...

Detaljer

LC-32LE360EN / LC-32LE361EN LC-32LE361K / LC-32LE362EN LC-32LE363EN / LC-40LE360EN LC-40LE361EN / LC-40LE361K LC-40LE362EN / LC-40LE363EN

LC-32LE360EN / LC-32LE361EN LC-32LE361K / LC-32LE362EN LC-32LE363EN / LC-40LE360EN LC-40LE361EN / LC-40LE361K LC-40LE362EN / LC-40LE363EN ENGLISH ITALIANO FRANÇAİS DEUTSCH ПОСІБНИК З КОРИСТУВАННЯ ІНСТРУКЦЫЯ ПА ЭКСПЛУАТАЦЫІ NAUDOTOJO VADOVAS LIETOŠANAS INSTRUKCIJA KASUTUSJUHEND מדריך הפעלה NORSK DANSK SUOMİ POLSKİ MAGYAR ČEŠTİNA ROMÂNĂ EΛΛΗVΙΚ

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP LC-705E http://no.yourpdfguides.com/dref/3284515

Din bruksanvisning SHARP LC-705E http://no.yourpdfguides.com/dref/3284515 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

LC-45GD1E (BILDSKÄRM/NÄYTTÖ/DISPLAY/SKJERM) TU-45GD1E (AVC-MOTTAGARE/AVC-JÄRJESTELMÄ/AVC-SYSTEM/AVC-MOTTAKER)

LC-45GD1E (BILDSKÄRM/NÄYTTÖ/DISPLAY/SKJERM) TU-45GD1E (AVC-MOTTAGARE/AVC-JÄRJESTELMÄ/AVC-SYSTEM/AVC-MOTTAKER) LC-5GDE (BILDSKÄRM/NÄYTTÖ/DISPLAY/SKJERM) TU-5GDE (AVC-MOTTAGARE/AVC-JÄRJESTELMÄ/AVC-SYSTEM/AVC-MOTTAKER) LCD-FÄRG-TV NESTEKIDENÄYTTÖINEN VÄRITELEVISIO LCD FARVEFJERNSYN LCD FARGEFJERNSYN BRUKSANVISNING

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk

Innholdsfortegnelse. Norsk Innholdsfortegnelse Informasjon om forskrifter... 3 Beskrivelse av advarselssymboler... 3 Sikkerhetsmerknader... 4 Forord... 6 Garanti og service... 6 1. Komme i gang...8 1.1 Pakkens innhold...8 1.2 Montering

Detaljer

DCR-5047 High Definition PVR

DCR-5047 High Definition PVR DCR-5047 High Definition PVR 1 Dette skal være med i pakken... 4 KASSERING... 5 INTRODUKSJON... 6 Formål... 6 Sikkerhetsinstruksjoner... 6 Plastfilm... 6 Advarsel!... 8 FJERNKONTROLL... 9 FRONTPANEL...

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS 22PFL3606H http://no.yourpdfguides.com/dref/4126399

Din bruksanvisning PHILIPS 22PFL3606H http://no.yourpdfguides.com/dref/4126399 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

T-We Box Mini Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no

T-We Box Mini Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no T-We Box Mini Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no HD 2840-C CanalDigitalKabel ESPERVIK DESIGN/AUGUST 2014/ STRÅLFORS/16000008656/R1954 @CDKabel

Detaljer

Digital HD PVR-dekoder

Digital HD PVR-dekoder Brukermanual HD PVR CT Digital HD PVR-dekoder MPEG- / MPEG- Kom i gang på Pakkens innhold Kontroller at leveransen er komplett før du monterer dekoderen. Esken skal inneholde: En dekoder En fjernkontroll

Detaljer

www.philips.com/welcome 42PDL7906H 32PDL7906H 42PDL7906K 32PDL7906K 42PDL7906T 32PDL7906T

www.philips.com/welcome 42PDL7906H 32PDL7906H 42PDL7906K 32PDL7906K 42PDL7906T 32PDL7906T Register your product and get support at www.philips.com/welcome 42PDL7906H 32PDL7906H 42PDL7906K 32PDL7906K 42PDL7906T 32PDL7906T NO Brukerhåndbok Innhold 1 Komme i gang 3 TV-omvisning 3 Viktig 6 Miljøtiltak

Detaljer

LCD TV 27" United LTV27W60 Brukerveiledning

LCD TV 27 United LTV27W60 Brukerveiledning LCD TV 27" United LTV27W60 Brukerveiledning Innhold Sikkerhetsinformasjon... 3 Forberedelser... 5 Bruk av fjernkontroll... 5 Batterier til fjernkontrollen... 5 Antennetilkobling... 6 Strømtilkobling...

Detaljer

Digital HD PVR-dekoder for parabol

Digital HD PVR-dekoder for parabol Brukermanual HD PVR ST Digital HD PVR-dekoder for parabol MPEG / MPEG Kom i gang på Pakkens innhold Kontroller at leveransen er komplett før du monterer dekoderen. Esken skal inneholde: dekoder fjernkontroll

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Viaplay (VOD)... 23. Viasat Ticket... 25 Ticket (ikke tilgjengelig i Norge)... 25

Innholdsfortegnelse. Viaplay (VOD)... 23. Viasat Ticket... 25 Ticket (ikke tilgjengelig i Norge)... 25 Innholdsfortegnelse Forholdsregler.... 2 Velkommen til digitalt satellitt-tv!.. 3 Viktig.... 3 Oppdateringer til mottakeren.... 3 Miljømessige hensyn.... 4 Merknader om opphavsrett.... 4 Fjernkontrollen....

Detaljer

SyncMaster 2333HD LCD-skjerm

SyncMaster 2333HD LCD-skjerm SyncMaster 2333HD LCD-skjerm Brukerveiledning Sikkerhetsinstruksjoner Symboler Disse sikkerhetsinstruksene må følges for å sikre din egen sikkerhet og for å forhindre skader på utstyret. Les instruksene

Detaljer

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV KOM I GANG Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no CanalDigitalKabel T-WE KABEL-TV/AUGUST 2014/ESPERVIK DESIGN/STRÅ LFORS/16000008633/R1964

Detaljer

BD-HP90S BLU-RAY PLATE/DVD-SPILLER

BD-HP90S BLU-RAY PLATE/DVD-SPILLER BD-HP90S BLU-RAY PLATE/DVD-SPILLER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING NORSK Innledning SIKKERHET/VIKTIGE OPPLYSNINGER Merk: Denne spilleren kan bare brukes på steder med en nettspenning på 100 240 V vekselstrøm,

Detaljer

Digital HD PVR-dekoder

Digital HD PVR-dekoder Brukermanual HD PVR 5720-CDX Digital HD PVR-dekoder MPEG2 / MPEG4 1 Innhold 1. Kom i gang på 1-2-3 3 1 Tilkoblinger 5 2 Installasjon 6 3 Bruk 6 2. Produktbeskrivelse 7 Sikkerhetsinstruksjoner 8 Produktbeskrivelse

Detaljer

22 LED-TV med smal DVD-spiller

22 LED-TV med smal DVD-spiller 22 LED-TV med smal DVD-spiller ICAST 22 Bruksanvisning Vi forbeholder oss retten til å endre skjermmenyen uten varsel for å sikre kontinuerlig produktforbedring. Det betyr at skjermmenyen som beskrives

Detaljer

Multimedia-projektor MODELL PLV-Z700. Brukerhåndbok

Multimedia-projektor MODELL PLV-Z700. Brukerhåndbok Multimedia-projektor MODELL PLV-Z700 Brukerhåndbok Funksjoner og utforming Denne multimedia-projektoren er utformet med den mest avanserte teknologi for mobilitet, varighet og brukervennlighet. Den anvender

Detaljer

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target.

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target. 7 bærbar DVD-spiller Bruksanvisning Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner For informasjon og support kontakt www.target.no Sikkerhetsinformasjon, Apparatet er Klasse 1 laserprodukt. Bruk av kontroller,

Detaljer

LE630E LU630E LE630RU LU632E LE631E LX630E LE632E LX632E ;23 50A64594A=BH=

LE630E LU630E LE630RU LU632E LE631E LX630E LE632E LX632E ;23 50A64594A=BH= LE630E LE630RU LE631E LE632E LU630E LU632E LX630E LX632E AQUOS NET+ SPECIAL NOTE FOR USERS IN THE U.K. The mains lead of this product is fitted with a non-rewireable (moulded) plug incorporating a 13A

Detaljer

Din bruksanvisning LG 50PK750N http://no.yourpdfguides.com/dref/3904191

Din bruksanvisning LG 50PK750N http://no.yourpdfguides.com/dref/3904191 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Notasjoner i denne håndboken

Notasjoner i denne håndboken Notasjoner i denne håndboken Angir innhold som kan forårsake skade eller funksjonsfeil på enheten. Angir tilleggsinformasjon og momenter som kan være nyttige å vite om et emne. s Angir en side der du kan

Detaljer

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21.

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21. Bruksanvisning Innhold 1. Innhold.... 2. Viktig informasjon angående sikkerhet. 3. Kontroller 4. Strømforsyning.. 5. Generelle funksjoner.... 6. Bruk av radioen for første gang.. 7. Modus for DAB.. 8.

Detaljer

Brukermanual HD 104 C. Digital HD-dekoder MPEG2 / MPEG4

Brukermanual HD 104 C. Digital HD-dekoder MPEG2 / MPEG4 Brukermanual HD 104 C Digital HD-dekoder MPEG2 / MPEG4 Kom i gang på 1 2 3 Pakkens innhold Kontroller at leveransen er komplett før du monterer dekoderen. Esken skal inneholde: 1 digital HD-dekoder 1 fjernkontroll

Detaljer

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 8335 BP

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 8335 BP LCD TV with LED Backlight 32 VLE 8335 BP NO Innhold ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 OPPSETT OG

Detaljer

Din bruksanvisning PANASONIC TX-L47DT50Y http://no.yourpdfguides.com/dref/4279871

Din bruksanvisning PANASONIC TX-L47DT50Y http://no.yourpdfguides.com/dref/4279871 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

DSB-H670N. Brukerhåndbok NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER

DSB-H670N. Brukerhåndbok NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER Brukerhåndbok NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER 03-H670N_VIA_NOR.indd ii-iii 2007-12-10 오전 9:05:02 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Denne mottakeren er produsert i henhold til internasjonale sikkerhetsstandarder. Vennligst

Detaljer