Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Port

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Port"

Transkript

1 Best.-nr. : Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinfrmasjn Mntering g innbygging av elektriske apparater må kun gjennmføres av autriserte elektrikere. Fare fr alvrlige persnskader, brann g materielle skader. Les driftshåndbken, g følg den. Det trådløse signalet verføres via en ikke eksklusivt tilgjengelig verføringskanal g egner seg derfr ikke fr sikkerhetstekniske applikasjner sm nødstpp g nødppringing. Denne anvisningen er en del av prduktet g skal være hs sluttkunden. 2 Apparatets ppbygning Bilde 1: Prt (1) Status-LED (2) Tast Update/Prg. (3) USB-tilkbling fr spenningsfrsyning (4) Ethernet-tilkbling 3 Funksjn Systeminfrmasjn Dette apparatet er del av enet-systemet. Gjennm sendeatferden g den bidireksjnale datakmmunikasjnen ppnår man en høy kmmunikasjnssikkerhet ved en radifrekvens på 868 MHz. Rekkevidden til et trådløst system avhenger av ulike ytre faktrer. Ved å velge mnteringssted kan rekkevidden ptimeres. Dette apparatet tilsvarer kravene til R&TTE direktiv 1999/5/EF. Samsvarserklæringen g mer infrmasjn m enet-systemet finner du på vår internettside. Apparatet er gdkjent fr bruk i alle EU- g EFTA-statene /8

2 Juridisk merknad Dette prduktet innehlder prgramvare med åpne kildekdekmpnenter sm mfattes av vilkårene til tredjeparts merknader m pphavsrett g/eller lisensavtaler. Vennligst henvis til vedlagt "Lisensinfrmasjn" fr detaljer. Frskriftsmessig bruk - Prt fr betjening av enet kblings-, dimme- g persienneaktuatrer med brett-pc eller smarttelefn - Drift med USB-spenningsfrsyning - Drift med WLAN-ruter eller Accesspint, sm støtter DHCP (Dynamic Hst Cnfiguratin Prtcl), eller med fast IP-adresse - Innendørs drift Prduktegenskaper - Opp til 5 brett-pcer eller smarttelefner kan samtidig være frbundet med prten - Statuslysdide til visning av driftstilstand - 20 lister til sammenstilling av favrittfunksjner - 24 kanaler til betjening av enet-aktuatrer - 16 scener - Oppdatering av apparatprgramvaren via brett-pc eller smarttelefn - Vegghlder - Drift med fast IP-adresse Funksjnene er avhengig av hvilken app du bruker: - Alt På g Alt Av - Utestengingsbeskyttelse fr rullegardiner eller persienner - Tvangsstyringsfunksjn - Master-dimmefunksjn Tilleggsfunksjner sm kan aktiveres via enet-server: - Betjeningssperrer i Parameterliste står i internettet i dkumentasjnen til dette apparatet. Tilleggsfunksjn med enet-server - Lese ut feilminne Funksjn til statuslysdiden (1) i drift LED lyser grønt Lysdide blinker grønt Lysdide lyser grønt, går alle 5 sekunder på g av Lysdiden blinker rødt i 5 sekunder Driftsklar Prten mttar IP-adressen fra ruteren Ingen IP-frbindelse tilgjengelig Overføringsfeil. Statusmeldingen til minst en enet-aktuatr mangler. 4 Betjening Betjeningen skjer ved hjelp av en app, sm er installert på brett-pc eller smarttelefn. Følgende beskrives de grunnleggende betjeningstrinnene. Avhengig av appen sm brukes kan betjeningen avvike fra dette. Betjene lyset Kbling: Trykk på betjeningsflaten til appen i mindre enn 0,4 sekunder. Dimme: Trykk på betjeningsflaten til appen i mer enn 0,4 sekunder. Dimmingen stpper når du slutter å trykke. Betjene persienneen Dimming: Trykk på betjeningsflaten til appen i mer enn 1 sekund. Stppe eller justere persiennen: Trykk på betjeningsflaten til appen i mindre enn 1 sekund /8

3 Betjene tastaktuatr Trykk på betjeningsflaten til appen. Last er kblet inn like lenge sm betjeningen. i Den maksimale betjeningsvarigheten er på 60 sekunder. Rpe pp scene Trykk krt på betjeningsflaten til appen. Aktuatrer kbler m til lagret scene. 5 Infrmasjn fr autriserte elektrikere 5.1 Mntering g elektrisk tilkbling Mntere vegghlderen Bilde 2: Hullavstand vegghlder Fr å ppnå gd sendekvalitet må en hlde tilstrekkelig avstand til mulige støykilder, f. eks. metalliske flater, mikrbølgevner, stere- g TV-anlegg, seriekblede apparater eller transfrmatrer. Fest vegghlderen med frsenkede skruer g skyv prten inn i vegghlderen /8

4 Kble til prten Bilde 3: Tilkbling prt (4) WLAN-ruter eller Accesspint (5) Prt (6) Ethernet-ledning (7) USB-ledning, mikr-usb-pinne. WLAN-ruter støtter DHCP g prten er innstilt fr drift med DHCP (fabrikkinnstilling). Kble til prten med vedlagt USB-ledningen på en ledig USB-tilkbling til WLAN-ruteren eller USB-spenningsfrsyningen (ikke inkludert i leveransen). Statuslysdiden (1) blinker grønt, i 10 sekunders takt (ingen LAN-frbindelse tilgjengelig). Opprett en nettverksfrbindelse. Fr å gjøre dette må du kble til LAN-tilkblingen med vedlagt Ethernettledning på en ledig LAN-tilkbling til WLAN-ruteren. Ved riktig tilkbling lyser den ransje lysdiden til LAN-tilkblingen. Ved dataverføring blinker den grønne lysdiden til LAN-tilkblingen. Statuslysdiden (1) blinker grønt, prten mttar via DHCP IP-adressen fra WLAN-ruteren. Statuslysdiden (1) lyser grønt, prten er driftsklar. 5.2 Igangsetting i FARE! Berøring av spenningsførende deler gir elektrisk støt. Elektrisk støt kan medføre død. Ved idriftsetting må de spenningsførende delene på trådløse sendere g aktrer g i deres mgivelse dekkes til. Prten kan alternativt til idriftsettingen sm beskrives her gså tas i drift med enet-server. Frbind brett PC eller smarttelefn med prten Frbind brett-pc eller smarttelefn med WLAN-ruteren. Last ned app. Start appen, skann IP-apparater g pprett frbindelsen. i Detaljer fr frbindelse av sluttenheter g prter er avhengig av hvilken app sm brukes. Frbind prten med aktuatrer i Med ett trinn kan det frbindes pp til 10 trådløse aktrer /8

5 i Start appen g velg menypunkt fr igangsetting. Tast inn passrd (fabrikkinnstilling: 0000) fr tilgang til igangsettingen. Av sikkerhetsmessige grunner må du endre passrdet etter første pålgging (se Endring av passrd) Med appen: Velg kanal eller scene. Sett prten med appen i prgrammeringsmdus. Sett aktuatrkanaler i prgrammeringsmdusen (se veiledningen til aktuatren). Appen melder fra m antall aktuatrer sm blir funnet. Bekreft frbindelsen i appen. Kanal eller scene er frbundet med aktuatrene. Endre passrd Trykk krt på tasten Update/Prg. (2). Nå kan du i 5 minutter bruk et vilkårlig passrd g åpne menypunktene Igangsetting g Innstillinger IP-prt. Tast inn nytt passrd. Passrdet kan bestå av 1 til 15 numeriske tegn. i Det nye passrdet gjelder først etter utløp av de 5 minuttene. Oppdater apparatprgramvare Oppdateringen av apparatprgramvaren gjøres med appen. Mens ppdateringen pågår har kun en brett-pc eller smarttelefn tilgang på prten. Andre brett-pcer g smarttelefner sm er frbundet med prten mttar en melding m at en ppdatering pågår. Last ned den nye appen på brett-pc eller smarttelefn. Start ppdateringen. Etter ppfrdring fra appen: Trykk på tasten Update/Prg. på prten. Etter nen sekunder begynner statuslysdiden (2) å blinke grønt g ransje i veksel. Apparatprgramvaren ppdateres. Mens ppdateringen pågår blir blinketakten raskere. Statuslysdiden lyser grønt: Oppdateringen er fullført. Andre brett-pcer g smarttelefner sm er frbundet med prten mttar en melding m at prgramvaren er blitt ppdatert. Tilbakestille prten på fabrikkinnstilling. Alle frbindelser til aktrer kbles fra g parametere tilbakestilles til fabrikkinnstilling. i I aktrene ppretthldes alle frbindelser g må slettes separat. Trykk på tasten Update/Prg. i lenger enn 20 sekunder. Etter 20 sekunder lyser statuslysdiden (1) rødt. Slipp tasten g trykk den en gang til krt innen 10 sekunder. Statuslysdiden lyser i ca. 15 sekunder ransje g begynner så å blinke grønt i ca. 1 sekund. Prten er tilbakestilt til fabrikkinnstilling. 6 Vedlegg Symblet bekrefter at prduktet samsvarer med gjeldende direktiver. 6.1 Tekniske data Nminell spenning DC 5 V Strømpptak typ. 150 ma Omgivelsestemperatur C Beskyttelsestype IP 20 Mål L B H ,5 mm Tilkbling USB Mikr-kntakt LAN Tilkbling RJ45-kntakt 8 plet /8

6 Radifrekvens Sendereffekt Senderens rekkevidde i fritt mråde 6.2 Parameterliste Settings windw Device settings MHz maks. 20 mw typ. 100 m Parameters Manual cmmissining Repeater mde IP address Subnet mask Standard Gateway DHCP Settings, channel/scene Parameters Lcal Operatin Manual cmmissining Setting ptins, Basic setting Basic setting: Off Freely-settable IP address Basic setting: Freely-settable subnet mask Basic setting: Freely-settable IP address Basic setting: Setting ptins, Basic setting Explanatins Blcks manual cmmissining fr all device channels. In the "Off" setting, the device cannt be reset t the factry setting. In additin t its ther functins, the device can be used as a repeater. In the "On" setting, the device repeats all the received telegrams. Setting f the IP address f the IP Gate. Setting f the subnet mask. Setting f the Standard Gateway. Activate the DHCP client. Autmatic allcatin f the netwrk cnfiguratin f the enet server via a DHCP (Dynamic Hst Cnfiguratin Prtcl). When DHCP is activated, n each switch-n, the enet server requests its IP address frm the DHCP server, alng with the subnet mask, standard gateway and, if necessary, DNS address. Explanatins With this device, the parameter has n functin. Blcks manual cmmissining fr the device channel. In the "Off" setting, the device cannt be reset t the factry setting /8

7 Sum status / transmissin repetitins Scene name 1 t 16 Channel name 1 t 24 /Transmit 2x 11x, Off/Transmit 4x (withut cnnectin) Free text, maximum 15 characters Basic setting: Scene 01 t 16 Free text, maximum 15 characters Basic setting: Channel 01 t 24 On: The transmitter evaluates the received status messages and displays them as an verall status. If individual status messages fail, then the transmitter will repeat its telegram up t three times. Off/Transmit... times: The evaluatin and display f the verall status is deactivated. The number f telegram repetitins is prescribed. In this setting, n transmissin errrs are displayed. Off/Transmit 4x (withut cnnectin): Reserved fr sensrs which transmit withut a cnnectin. Name f the scene 1 t 16 Name f the channel 1 t Hjelp hvis det ppstår prblemer Statuslysdiden (1) blinker grønt i 10 sekunders takt Årsak: Ingen LAN-frbindelse tilgjengelig. Kntrller LAN-frbindelsen. Prten mttar ingen IP adresse fra ruteren eller Accesspint Årsak: Ruter eller Accespint støtter ikke DHCP. Etter ca. 5 minutter kbler prten m til den faste IP-adressen g kan nå knfigureres tilsvarende med appen. Ikke mulig med frbindelse fra smarttelefn eller brett PC til prten Årsak: Det finnes allerede 5 aktive frbindelser til tilsvarende apparater. Kble fra frbindelsen sm ikke trengs. Glemt passrd fr tilgang til igangsettingen. Trykk krt på tasten Update/Prg. (2) på prten før du henter pp igangsettingen. Tast inn nytt passrd når appen ber deg m det. Det er ikke mulig med flere frbindelser til aktuatrer. Årsak: Alle lagringsplassene til prten er pptatt. Kble fra frbindelser sm ikke lenger brukes. eller Bruk en prt til fr nye frbindelser. 6.4 Tilbehør 2-kanals USB-spenningsfrsyning Best.-nr /8

8 6.5 Garanti Garantien ytes via faghandel i henhld til juridiske bestemmelser. Legg ved en beskrivelse av feilen g lever eller send defekte apparater prtfritt til din frhandler (faghandel/installasjnsbedrift/elektrfaghandel). Derfra blir apparatene sendt videre til Gira Service Center. Gira Giersiepen GmbH & C. KG Elektr-Installatins- Systeme Industriegebiet Mermbach Dahlienstraße Radevrmwald Pstfach Radevrmwald Deutschland Tel +49(0) Fax +49(0) /8

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persiennestyringssystem. Elektronisk persiennestyring easy Best.-nr. : 0841..

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persiennestyringssystem. Elektronisk persiennestyring easy Best.-nr. : 0841.. Best.-nr. : 0841.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Bilde 1: Energisensor REG

Bilde 1: Energisensor REG Art.-nr. : FM ES 36804 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann

Detaljer

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00.

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00. Best.-nr. : 2390 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

KNX/EIB Dimmeraktuator 1-kanalDimmeraktuator 2-kanalDimmeraktuator 4-kanal

KNX/EIB Dimmeraktuator 1-kanalDimmeraktuator 2-kanalDimmeraktuator 4-kanal Dimmeraktuator 1-kanal Best.nr. : 2171 00 Dimmeraktuator 2-kanal Best.nr. : 2172 00 Dimmeraktuator 4-kanal Best.nr. : 2174 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske

Detaljer

Bilde 1: Apparatets oppbygning

Bilde 1: Apparatets oppbygning Tronic-dimmeinnsats med trykk-endevenderbryter Best.nr.: 0493 09 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjoner Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere.

Detaljer

Normatic WebServer. Brukerhåndbok. Normatic AS, Postboks 132, 6771 Nordfjordeid Telefon: 57 86 48 50, Telefaks: 57 86 48 70 www.normatic.

Normatic WebServer. Brukerhåndbok. Normatic AS, Postboks 132, 6771 Nordfjordeid Telefon: 57 86 48 50, Telefaks: 57 86 48 70 www.normatic. Nrmatic AS, Pstbks 132, 6771 Nrdfjrdeid Telefn: 57 86 48 50, Telefaks: 57 86 48 70 www.nrmatic.n INNHOLD Kap 1 - Innledning DEL 1 - GRUNNMODUL Del 1 - Grunnmdul Side 2 av 87 1 INNLEDNING... 4 1.1 Om applikasjnen

Detaljer

Programvarehåndbok. GoPal Navigator Versjon 4

Programvarehåndbok. GoPal Navigator Versjon 4 Prgramvarehåndbk GPal Navigatr Versjn 4 GPal Navigatr Versjn 4 Innhldsfrtegnelse KAPITTEL 1. INTRODUKSJON... 1 Velkmsthilsen...1 Innhld på CD/DVDen....1 Systemfrutsetninger...3 Knvensjner i denne håndbka...3

Detaljer

Brukerhåndbok NPD4330-00 NO

Brukerhåndbok NPD4330-00 NO NPD4330-00 NO Opphavsrett g varemerker Opphavsrett g varemerker Ingen deler av denne publikasjnen kan reprduseres, lagres i et gjenfinningssystem eller verføres i nen frm eller på nen måte, det være seg

Detaljer

Truma inet Box. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2

Truma inet Box. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Truma inet Box Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Truma inet Box Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Bruksformål... 2 Bruksanvisning Sikkerhetsanvisninger... 3 Visnings- og betjeningselementer

Detaljer

ROUTE 66 Mobile 7. Den første GPS navigeringsløsningen for Symbian S60 Smartphone. Brukerveiledning Utgave 1.6 Mai 2006

ROUTE 66 Mobile 7. Den første GPS navigeringsløsningen for Symbian S60 Smartphone. Brukerveiledning Utgave 1.6 Mai 2006 Den første GPS navigeringsløsningen fr Symbian S60 Smartphne Brukerveiledning Utgave 1.6 Mai 2006 ROUTE 66: Bedre enn de fleste! Cpyright 1993-2006 ROUTE 66. Alle rettigheter frbehldt. ROUTE 66 g ROUTE

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Facility Pilot Server. Art.-nr. : FAPV-SERVER-REG Art.-nr. : FAPVSERVERREGGB.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Facility Pilot Server. Art.-nr. : FAPV-SERVER-REG Art.-nr. : FAPVSERVERREGGB. Facility Pilot Server Art.-nr. : FAPV-SERVER-REG Facility Pilot Server Art.-nr. : FAPVSERVERREGGB Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres

Detaljer

Norks Versjon. LW320/LW321 Sweex Wireless 300N-ruter. Pakkens innhold. Ordliste

Norks Versjon. LW320/LW321 Sweex Wireless 300N-ruter. Pakkens innhold. Ordliste Norks Versjon LW320/LW321 Sweex Wireless 300N-ruter Ikke utsett Sweex Wireless 300N-ruteren for ekstreme temperaturer. Ikke plasser produktet i direkte sollys eller i nærheten av varmekilder. Ikke bruk

Detaljer

IVT GSM. Multi-language user and installation manual English/Swedish/Norwegian(Danish) English... 2. Swedish..15. Norwegian 28

IVT GSM. Multi-language user and installation manual English/Swedish/Norwegian(Danish) English... 2. Swedish..15. Norwegian 28 IVT GSM IVT GSM Multi-language user and installatin manual English/Swedish/Nrwegian(Danish) English... 2 Swedish..15 Nrwegian 28 3600 Bruksanvisning IVT GSM Varmepumpestyring Rev1.1 NO-SWE-ENG - 1 - www.sikm.n

Detaljer

LK Webserver ICS.2. Utførelse. Brukergrensesnitt, funksjoner

LK Webserver ICS.2. Utførelse. Brukergrensesnitt, funksjoner LK Webserver ICS.2 Utførelse LK Webserver ICS.2 brukes for tilgang til og styring av LK Romregulering ICS.2 fra mobiltelefon, nettbrett eller datamaskin. Et intuitivt grensesnitt gjør det enkelt å både

Detaljer

Instabus tidsbrytermodul 2-kanal Bruksanvisning

Instabus tidsbrytermodul 2-kanal Bruksanvisning N Instabus tidsbrytermodul 2-kanal Bruksanvisning 1 Sentral styring av lys og apparater Med Instabus tidsbrytermodul 2-kanal får du en fleksibel styring av flere lamper eller apparater. Bare med en eneste

Detaljer

DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS. www.eptec.no. Industrigata 13 2619 Lillehammer Tlf: 2324 4660 Fax: 2324 4670. Årvollskogen 30 1529 Moss

DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS. www.eptec.no. Industrigata 13 2619 Lillehammer Tlf: 2324 4660 Fax: 2324 4670. Årvollskogen 30 1529 Moss Vers: 06.08.2014 DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS DYNACIAT POWER LGP vann-til-vann varmepumpe DYNACIAT LGP vannkjølemaskin www.eptec.n Biskp Jens Nilssønsgate 5 0659 Osl Årvllskgen 30 1529 Mss Industriveien

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning. Dørstasjon Edelstål 2501 20, 2502 20, 2503 20 2504 20, 2506 20, 2508 20 2509 20, 2510 20, 2512 20

Monterings- og bruksanvisning. Dørstasjon Edelstål 2501 20, 2502 20, 2503 20 2504 20, 2506 20, 2508 20 2509 20, 2510 20, 2512 20 Monterings- og bruksanvisning Dørstasjon Edelstål 2501 20, 2502 20, 2503 20 2504 20, 2506 20, 2508 20 2509 20, 2510 20, 2512 20 Innholdsfortegnelse Apparatbeskrivelse...3 Installere innbyggingsboksen...4

Detaljer

Dokumentasjon TDC Invoice Online Ver. August2010-3.0

Dokumentasjon TDC Invoice Online Ver. August2010-3.0 Dkumentasjn TDC Invice Online Ver. August2010-3.0 TDC AS Side 1 av 14 Innhld TDC INVOICE ONLINE FAKTURAPORTAL... 3 ADMINISTRATOR KATEGORIER... 3 1.1. KUNDEADMINISTRATOR...3 1.2. FAKTURASTEDSANSVARLIG...4

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1 Termostat med 4 binærinnganger Art.nr. 2178TS Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke

Detaljer

AirLink 2400ac FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17

AirLink 2400ac FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 AirLink 200ac FAQ Side 2 Side 2 Side Side Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 1 Side 1 Side 1 Side 15 Side 16 Side 17 Hva er AL200AC? Hva er dual-band? Hva er forskjellen på AP, Repeater og Client?

Detaljer

Modell: Ei450. Bruksanvisning

Modell: Ei450. Bruksanvisning Alarm Controller Brann og CO odell: Ei450 Bruksanvisning Les nøye og behold så lenge produktet er i bruk. Det inneholder viktig informasjon om bruk og installasjon av fjernkontrolleren. Heftet bør anses

Detaljer

Trådløs nettverkspakke fra Telenor

Trådløs nettverkspakke fra Telenor Trådløs nettverkspakke fra Telenor Installering av Trådløs basestasjon SpeedTouch 180 Wireless 802.11g Ethernet Bridge og Trådløs nettverksadapter SpeedTouch 121g Wireless 802.11g USB Adapter Velkommen

Detaljer

AirLink 7000AC v1 avansert oppsett

AirLink 7000AC v1 avansert oppsett AirLink 7000AC v1 avansert oppsett I denne manualen finner du informasjon og veiledning om avansert oppsett av din Jensen AirLink 7000ACv1 ruter. Funksjoner...2 Hvordan åpner jeg porter i brannmuren?...3

Detaljer

Git på HiNT En innføring i versjonskontroll med Git, SmartGit og Bitbucket på HiNT Ståle A. Nygård

Git på HiNT En innføring i versjonskontroll med Git, SmartGit og Bitbucket på HiNT Ståle A. Nygård KOMPENDIUM Git på HiNT En innføring i versjnskntrll med Git, SmartGit g Bitbucket på HiNT Ståle A. Nygård Høgsklen i Nrd-Trøndelag Kmpendium Steinkjer 2012 Git på HiNT En innføring i versjnskntrll med

Detaljer

Terms of Use + Installasjontyp Installation Web Configurator. Innhold

Terms of Use + Installasjontyp Installation Web Configurator. Innhold Terms f Use + Installasjntyp Installatin Web Cnfiguratr Innhld Standard Installasjn... 2 På stedet tjeneste etter levering av utstyr... 2 Tilvalgstjeneste fr Standard Installasjn : Avfallshåndtering...

Detaljer

Pinell Supersound II

Pinell Supersound II Brukerhåndbok Pinell Supersound II DAB+-/DAB-/FM-/Internettradio www.pinell.no Innhold Sikkerhetsinformasjon 3 FCC-informasjon 4 Innhold i esken 5 Hurtigveiledning for Internett-radio 6 Dette trenger du

Detaljer

Gira enet Produktinformasjon. Gira enet det nye toveis trådløse systemet Enkel ettermontering av elektroinstallasjon

Gira enet Produktinformasjon. Gira enet det nye toveis trådløse systemet Enkel ettermontering av elektroinstallasjon Gira enet Produktinformasjon 0 4 / 2 015 Gira enet det nye toveis trådløse systemet Enkel ettermontering av elektroinstallasjon 03 Innledning 04 Systemegenskaper 05 Systemgrafikk 06 Betjeningsenheter 16

Detaljer

Brukerhåndbok. Linksys X-Series. Trådløs ruter med ADSL2+-modem

Brukerhåndbok. Linksys X-Series. Trådløs ruter med ADSL2+-modem Brukerhåndbok Linksys X-Series Trådløs ruter med ADSL2+-modem Contents User Guide Contents Produktoversikt X1000..................................... 1 Overside 1 Bakside 2 Veggmontert plassering 2 X3500.....................................

Detaljer

Tele Radio 860. Manual IM-860-001-A3

Tele Radio 860. Manual IM-860-001-A3 Tele Radio 860 Manual IM-860-001-A3 1 860 TX 1= Yellow LED 1 2= Yellow LED 2 3= Red/ Green LED 3 1 2 3 860 TX 4= Charge connector Only 12V DC 1 2 3 4 5 7 1 2 6 8 9 Start Start X 0 Only 12V DC 4 2 1 2 3

Detaljer

Pinell Supersound II +

Pinell Supersound II + Brukerhåndbok Pinell Supersound II + DAB+-/DAB-/FM-/Internettradio www.pinell.no Innhold Sikkerhetsinformasjon 3 FCC-informasjon 4 Innhold i esken 5 Hurtigveiledning for Internett-radio 6 Dette trenger

Detaljer