NMS Midt - Norge. d e t n o r s k e m i s j o n s s e l s k a p n r 3 O K T O B E R Side 4: Vi presenter ny bønneside

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NMS Midt - Norge. d e t n o r s k e m i s j o n s s e l s k a p n r 3 O K T O B E R 2 0 1 1. Side 4: Vi presenter ny bønneside"

Transkript

1 NMS Midt - Norge d e t n o r s k e m i s j o n s s e l s k a p n r 3 O K T O B E R Side 2 og 3: Møre og Trøndelag etter GF Side 4: Vi presenter ny bønneside Side 5: Vi presenterer NMS Gjenbruk. Trøndelag Side 10: Trøndermisjonærer: familien Neergård Side 12 og 13: Regionsstevnene i Møre og Trøndelag Side 6: Vi presenterer leirsteder. Denne gang Phillipshaugen

2 DET NORSKE MISJONSSELSKAP Org.nr: bank Regionleder Laila Karin Tusvik Helle e-post: Regionkontor Møre: Kipervikgt.18, 6003 Ålesund Leder i Regionstyret: Ottar Berge Regionkontor Trøndelag: Postboks 2527 Sentrum, 7413 Trondheim Sommerveiten 4/6, Trondheim Vaktmester: Gunnar Eskelund Leder i Regionstyret: Leiv Elvestad Misjonskonsulent/frivillighet Janne Bjune Gert Nielsen Misjonskonsulent/menighetsarbeid Åse Neergård Misjonskonsulent gruppe/ forening Sigrid Sundsbø May Lisbeth Hovlid Aurdal Misjonskonsulent/18-40-arbeid Sheila Burns Lykkås Martha Ibarra Vestnes LEIRSTEDER Phillipshaugen Misjonssenter Daglig leder: Laila Bielachowich t Kjeldsund Ungdomssenter Daglig leder Harry Andersen , Mjuklia Leirsted: Daglig leder: Kari Hyttebakk Øye NMS Gjenbruk med kontaktpersoner: Kristiansund Kontakt: Anna Holm Molde: Rolf Myhre Myrvåg: Marit Kristensen Skei: Gudrun Bele Ulsteinvik: Karin Ertesvåg Volda: Irene Lotsberg Ålesund: Solveig Kvamme og Oddrun Godø Levanger: Marion Ingul Namsos: Arne Odin Ovesen Knausen Lysstøperi, Mjuklia Styreleder: Rolf Stranden NMS U Region Trøndelag Leder Sandra Askeland Flatøe (vikar) Barne- og Ungdomsarbeider Ane B. Havnegjerde NMS U Region Møre leder: Bjørg Marie Myhre Barne- og ungdomsarbeider Martha Ibarra Vestnes NMS Midt-Norge organ for NMS Region Møre og Region Trøndelag Ansvarlig redaktør: Laila Karin T. Helle Tilrettelegging og lay out: Gert Nielsen Opplag: Trykking: Offset-Trykk, Trondheim 2 Regionleders hjørne Er vi nå tilbake til normalen? Så er det endelig vedtatt at prøveordningen med 5 regioner er over og at det fra nå av er 7 regioner i NMS Norge. Bestemmelsen ble tatt på generalforsamlingen (GF) for NMS i år. Det ble også vedtatt at det fra nå av heter regioner i stedet for team. Team Midt blir til region Trøndelag og region Møre, team Vest blir til region Stavanger og region Bjørgvin. Bemanning Vedtaket på GF om å gå over til 7 regioner fører med seg noen personelle utfordringer. To nye regionledere skal tilsettes, en i Trøndelag og en i Bjørgvin. Bemanningsplanen for regionene må gjennomgås på nytt. Landstyret holder fast på sitt tidligere vedtak om at stillingsrammen med 26 årsverk i regionene ikke skal utvides. Landsstyret ønsker ikke en ny runde med oppsigelser og uro, så inntil videre, trolig ut 2011, løses utfordringene med noen midlertidige ordninger. Landsstyret sitt mål er at regionleder i Trøndelag skal komme på plass så raskt som mulig og helst denne høsten. Regionleder (undertegnede) har fått tilbud om å være regionleder for Møre og har takket ja til det. I en overgangsperiode vil regionleder også ivareta regionlederrollen i Trøndelag. Samarbeid Den nåværende stab har i løpet av samarbeidstiden funnet en god tone og har kommet langt i prosessen med å tenke sammen og dele ressurser innen Region Midt Norge. Staben har hatt noen felles treffpunkt dette året og har ved to anledninger hatt storstabsmøte med overnatting på Phillipshaugen Misjonsenter i Øksendal på Nordmøre. Kanskje kan dette positive samarbeidet fortsette på tvers av regiongrensene slik at regionene kan dra nytte av hverandre sine fagområder og kompetanse? Samtidig er det viktig at Møre og Trøndelag får være to selvstendige regioner med hver sin regionleder og hver sitt regionstyre. Regionbladet Vi kommer til å fortsette å ha felles blad, i alle fall inntil videre. Begge regionstyrene ser positivt på at samarbeidet kan fortsette også ut over perioden. Det er tidskrevende å lage regionbladet og den ordningen vi har i dag er vi svært fornøyd med. Gode løsninger Vi får håpe at landsstyret sammen med regionstyrene vil fi nne gode løsninger slik at vi kan ivareta det frivillige engasjementet og utvikle videre et framtidsrettet NMS. La oss som Tore Thomassen skriver i GF sangen: Bli med videre, syng ut: Gud er Gud, VÅG MER, få med fl ere, Gå, gå, gå, gå, gå - videre nå! LAILA KARIN T. HELLE

3 Av Astri Wessel, hittil regionsstyreleder i Trøndelag, nå nyvalgt landsstyremedlem ETTER GF Vedtakene på GF 2011 gir grunnlag for økt misjonsengasjement! På GF 2011 i Kristiansand ble det vedtatt at det skal være 7 regioner i Norge. Dermed er Trøndelag egen region igjen, og i løpet av høsten/vinteren vil ny regionleder være på plass i Trøndelag. Dessuten ble det vedtatt flere forenklinger i grunnreglene og vedtektene som også bidrar til at arbeidet kan bli mer fleksibelt, mer tilpasset forholdene i den enkelte region. Som eksempel kan nevnes at regionstyret kan bestemme strukturen i regionen og innenfor gitte rammer bestemme antall regionstyremedlemmer. Regionstyret skal fortsatt lede arbeidet i regionen i tråd med vedtatt handlingsplan for arbeidet i Norge Jeg er veldig glad for disse endringene, men de fører slett ikke til at vi kan sette oss ned og være likegyldige. Det nyvalgte regionstyret må sammen med ansatte starte arbeidet med å vurdere hvilke aktiviteter som bør videreføres og hvilke nye tiltak som bør iverksettes. Framtida for NMS i Trøndelag er avhengig av at nye mennesker og grupper blir utfordret til engasjement for NMS. Men regionstyret alene makter hverken å skaffe nye faste givere eller å starte nye misjonsgrup- per uten min og din innsats, forbønn og frivillighet. Gjenbruksbutikkene i Levanger og Namsos er blitt gode møteplasser, forventningene til etablering av ny gjenbruksbutikk i Sommerveiten er store. Gjenbruksbutikkene kan utvikle seg videre til diakonale treffpunkt og gi mennesker muligheter til å vitne om sin tro og misjonsengasjement. Mjuklia er fortsatt en viktig møteplass for både ung og gammel. En ressursgruppe bestående av medlemmer fra NMS og NMSU (på landsplan) skal utarbeide en strategi og handlingsplan for bruken av leirstedene framover. Jeg ble valgt som medlem av landsstyret på GF Nå er det bare 8 medlemmer i landsstyret, Kari Skår Sørheim, leder, Svein Ingve Nødland fra Stavanger, Gro Line Gaudestad fra Kristiansand, Øyvind Meling fra Oslo/Borg og Tone Norvang Øygard fra Alta, en representant fra NMSU samt en fra de ansatte. Alle - også jeg - må tenke hva som gagner hele NMS da vi ikke representerer hver vår region slik som tidligere. Likevel vil jeg prøve å ha en tett kontakt med misjonsvennene i Trøndelag og delta på regionstyremøtene. For meg er det oppbyggende og meningsfullt å være en del av en levende, handlende og misjonerende kirke, og det gir inspirasjon til økt misjonsengasjement. Julemesse i Rissa 12. november, fra kl Helge Nilsen, kirkeverge i Åfjord, blir kveldens hovedtaler. og et barnekor fra Rissa vil synge for oss. Av program kan ellers nevnes salg av håndarbeider, kaker, sild, lodder, lys fra Knausen lysestøperi og katta i sekken. Kafèen med god og rimelig mat, vil være åpen hele dagen. En gruppe konfi rmanter vil også i år være behjelpelig både i forberedelsen og gjennomføringen av messa. Velkommen til en trivelig dag på Fissa misjonshus Julemesse i Namsos 12. november kl Andakt og nytt fra misjonsland Salg av håndarbeid og julebakst Åresalg Lodd på hovedutlodningen og Namsosutlodningen Kaffe, kaker og risgrøt Trekning ca kl Velkommen i Namsos Menighetssal 3

4 Møre og Trøndelag lanserer fast bønnespalte Våg mer i bønn! - slik lød en av utfordringene på generalforsamlingen i sommer. Bønnekista fra Generalforsamlingen i 2005 Åse Neergård skriver: Kjære bønnevenn! NMS trenger deg! Du er viktig og du har en viktig oppgave! Jeg treffer misjonsvenner som sier jeg er så gammel, kroppen skrøpelig, men jeg kan be. Ja, takk for det, se stort på bønnetjenesten! Andre sier at dagene går så fort og jeg bruker dagene og kveldene til å be. Gud velsigne deg for det. Jeg vil så gjerne oppmuntre flere til bønn. Alene eller sammen med noen. Bønn har stor kraft. Våre venner i Etiopia sier: Alle ting holdes oppe ved bønn. Bønn er en viktig del i kirka der. Bønn og faste i vanskelige tider eller situasjoner. Inderlig bønn. Bønn gjerne gjennom hele natta. Vi har mye å lære av dem. NMS trenger forbedere i vårt verdensomspennende arbeid. Bønneemner fi nner du i Misjonstidende og i landsdelsbladet. La Gud tale til deg og minne deg om hva du skal be om. Alt har sin tid. Noen kan bruke tid til å be og andre kan bruke hender, føtter og krefter til andre oppgaver. Kjære forbeder du er viktig for meg - for oss arbeidere i NMS hjemme og ute for organisasjonen og oppdraget Gud har gitt oss. Det er makt i de foldede hender! 4 Ansatte og frivillige i Møre og Trøndelag: Be om Guds fred for alle ansatte i en hektisk hverdag og at vi sammen finner en god måte å organisere arbeidet på. Takk og be for leder og medlemmer i regionstyrene Takk og be for alle som er med i et områdeutvalg Be om Guds fred for alle frivillige i NMS Be om at Gud kaller flere til tjeneste Be om at NMS som organisasjon skal oppleves som et godt sted å være frivillig medarbeider Misjonærene og deres familier: Takk og be for: Stina Aanderaa og Ole Harald Neergård som har avsluttet misjonstjenesten i Mali. At de og barna finner seg til rette i Norge Else Storås Vatne og Helge Vatne i Mali Solbjørg Pilskog i Kamerun Rut Terese Kringstad Fjell og Ivan Fjell i Japan Marit Rousing Ngamchalad i Thailand Øystein Myhre, U-crew England Maria Bjørdal blant vanskeligstilt ungdom i Oslo Landy og Arild Bakke på Madagaskar Guro og Per Ørjan Aaslid på Madagaskar Leirstedene våre: Takk for stor frivillig innsats Takk for alle barn og unge som har blitt kjent med Gud og misjon på våre leirsteder Be om at flere får erfare gleden av å støtte leirstedene med tid og energi. Be om Guds fred for leirstedsansatte i en hektisk hverdag NMS U: Be for alle ansatte og frivillige leirledere Be for regionrådene, om at Gud må gi dem visdom til å ta de rette avgjørelsene, når det gjelder arbeidet Be om visdom til å se hva Gud vil med NMS U i fremtida NMS Gjenbruk: Takk og be for gjenbruksbutikkene våre Be om at medarbeiderne må få formidle et kristent menneskesyn og smittende misjonsengasjement Be for nyrekruttering av medarbeidere Be for styret for en ny gjenbruksbutikk i Trondheim Takk og be for de som arbeider på Knausen Lysstøperi Spalten er samlet av Gunn Bakken i Trøndelag og Janne Bjune i Møre

5 Butikken i Levanger hadde i 2010 et overskudd på kr I Møre og Trøndelag vil vi gjerne presentere våre Gjenbruksbutikke r for hverandre. I dette nummer presenterer vi butikkene i Trønde lag I siste nummer presenter te vi butikkene i Møre. Butikken i Namsos hadde i 2010 et overskudd på kr I alt skaf fet NMS Gjenbruk i Trøndelag ca kr til Det Norske Misjonsselskap i 2010 Knausen Lysstøperi støper lysstumper om til nye lys. Lysene distribueres til gjenbruksbutikker over hele landet, der salget gir overskudd i den enkelte butikk. Salgsverdien av lysene var ca 1 mill. kroner i 2010 og kostnadene utgjør ca Lokalt deltar lysstøperiets folk på utstillinger og salgsmesser, på bildet er det salg i Erkebispegården i Trondheim 5

6 PILLIPSHAUGEN Ein stad for menneskjefiskarar og fiskarar. Av Laila Elnes Bielachowicz, dagleg leiar Historie I 1960 kjøpte Det Norske Misjonsselskap den engelskbygde tømmerlafta laksehytta i Øksendalen på Nordmøre. Den engelske rikmannen Edward Lort Phillips reiste hytta i 1899 for å kunne nytte seg av det rike fisket i elva like ved. Han overlet staden til bygda ein gong før krigen, seinare vart Kristiansund KNA (Kongelig Norsk Automobilforbund) eigarar, før NMS tok over. NMS har seinare restauret hytta, bygd nytt internat(1982), bygd styrarbustad(1983) og sett opp ei mindre hytte på det vakre tunet. I dag arrangerer NMS leirer for barn, unge og vaksne. Dessutan blir det leigd ut til ulike private tilstelningar, leirar i regi av andre organisasjonar i tilleg til at styrarbustad, hybel, hytte og tømmerhytte blir leigd ut for kortare eller lengre tid. Visjonen Etter krigen vaks visjonen fram om å samle unge til leir for å Nå dei unge med kallet til omvending og teneste slik at dei unge kunne bli glade i misjonen medan dei var unge, og så vere med å bære dette arbeidet vidare. Slik skriv Nils Brekke frå Molde i I same historia brettar han ut ei fasinerande misjonshistorie om ambulerande leirverksemd på Møre. Leiarane leigde ulike samlingsstader i bygdene og samla unge til leir over fleire dagar. Madrasser(bolstrar), kopper og kar vart frakta frå stad til stad og store begeistra ungdomsflokkar vart samla. Det praktiske vart etter kvart svært krevjande og draumen om ein permanent leirstad tok form. På Nordmøre vart Philipshaugen svaret og året etter fekk Sunnmøre sitt Kjeldsund. I dag 50 år har gått og tusenvis har møtt Jesus og misjonskallet på Phillpshaugen. Det er ein fryd å sjå korleis ungane boltrar seg mellom misjonstimar, bibeltimar, misjonstivoli saman med mange trygge leiarar, i svømmebasseng om somaren, i klatreveggen eller saman med geitene som har somarjobb på Phillipshaugen. Vaksne møtest begeistra for å halde misjonsgløden ved like og viser alltid interesse for å høyre korleis det går med leirarbeidet. Bøna Elvefisket har avteke og kristne har fått mange fleire stader å møtast enn på Phillipshaugen. Like fullt kjennner vi korleis Jesus er nær når vi møtest her. Utruleg nok har fiskarar og jegrar igjen synt interesse for å leige hus hos oss der me har ledig. Måtte både menneskjefiskarar og fiskarar bli møtt av Jesus på Phillipshaugen. 6

7 7

8 På gjensyn! Etter mange og gode år i NMS U og NMS har jeg nå funnet ut at det er tid for å prøve noe nytt. Jeg har tatt permisjon fra NMS U for å prøve meg i en annen jobb. Når du nå leser dette har jeg starta opp som menighetspedagog i Melhus, så jeg fortsetter å jobbe med barn. Det er ikke avklart hvem som kommer inn som vikar for meg i NMS U, men jeg håper og tror at dere vil ta godt vare på vedkommende. Jeg har trivdes veldig godt i NMS U og NMS, og har blitt kjent med mange disse årene. Noen av dere vil jeg nok fremdeles treffe gjennom arrangement i NMS og NMS U, eller kanskje i Melhus. Så derfor sier jeg på gjensyn! Vennlig hilsen Svanhild Christofi e Hafnor, permiert leder NMS U Trøndelag Nytt NMS U Regionråd På NMS U-dagen 9. april ble det valgt et nytt regionråd i NMS U. NMS U Regionråd i Trøndelag består nå av: - Therese Lilleberg Holm, Trondheim/Klæbu - Gunn Bakken, Trondheim - Ragnhild Husom, Trondheim - Erik Johannes B. L. G. Kvam, Heimdal - Silje Renate Løvås, Melhus - Anette Tennfjord, Levanger - NMS U Landsstyre repr. Oddvar Åsmul, Trondheim - NMS Regionstyre repr. Marit Stene Aalstad, Trondheim 1. vara: Kjellfrid Sand, Trondheim Konstituering vil skje på første møte i høst. LEIR 2011/12 Oppdatert 26. juli 2011 Leirlederkurs 1 på Mjuklia Fra 8. trinn, sept.11 Ungdomsleir på Mjuklia 8.trinn-3.vgs, okt.11 Barneleir på Mjuklia trinn, okt.11(trollheimen omr.) Adventsleir for alle på Mjuklia, nov.11 10:14! leir.advent på Mjuklia, trinn, des Barneleir på Mjuklia trinn, feb.12 (NMS U i samarbeid med Hoeggen menighet) 10:14! leir.vinter på Mjuklia, trinn, mars 2012 Ungdomsleir på Mjuklia 8.trinn.-3.vgs., mars 2012 Påmelding, mer info.: tlf (-00) Se trondelag for oppdatert leirstrimmel og info om hver leir. 8

9 har Øystein drevet med i flere år ved siden av å gå på skole, han har vært leder på flere leirer og sammen med en kamerat vært trener for et lokalt fotballag, Skåla g12. Øystein Myhre. U-Crew London 2011/2012 Av Håvard Wold Jeg sitter her med Øystein Myhre (19) fra Molde og nyter en god kopp kaffe på kafè, en dag sent i august. Øystein har akkurat blitt ferdig med videregående skole på Molde VGS nå i vår og skal tilbringe hele det kommende året i London i regi av U-crew, som er NMS sin ettåringstjeneste. Han kan med iver fortelle meg at han skal bo i bydelen Islington ikke langt fra Emirates stadium som er Arsenals hjemmebane, noe som passer Øystein utmerket. Selv om fotball selvsagt er viktig, skal Øystein jobbe med barne og ungdomssarbeid i menigheten St. George i bydelen Holborn. De konkrete arbeidsoppgavene er ennå ikke fastslått, men han håper at han får holde på med noe der han kan bruke av sine talenter og gaver. Spesielt gøy hadde det vært om han fikk holde på med arbeid rettet inn mot barn og ungdom gjennom film, foto eller fotball. Dette er felt han trives svært godt med og har hatt som hobby lenge. Øystein er blant annet tungt inne i arbeidet med årets PUSH-reklamefilm. Arbeid rettet mot barn og ungdom Øystein Mhyre(19) reiser med U-Crew til London 2011/12 Foto: Håvard Wold På spørsmålet om hvorfor han valgte å ta et år som medarbeider i U-Crew, svarer Øystein at han hadde lyst å ha et friår før studietiden, at han var litt lei av Norge og har lyst å oppleve noe annerledes, men som samtidig var meningsfylt. Derfor falt valget på U-Crew. Om han vil fortsette å jobbe for NMS U etter at året i London var omme vet han ikke, men alt er mulig og han vil ikke utelukke noe. For de som lurer på hva Øystein skal gjøre på, og hva som skjer med ham i London bør besøke bloggen (www. londonskies.blogg.no/) som han skal skrive sammen med sin kollega fra Bergen, Lise Kongsvik som reiser med U-Crew fra region Bjørgvin. 9

10 Med fryd i tjenesten Av: Sheila B. Lykkås Stina Neergård fikk misjonskall som 11-åring på leir. Nå har hun vært over åtte år i Mali, i et av Det Norske Misjonsselskaps mest spennende nybrottsarbeid. I begynnelsen av september var Stina på besøk i Region Trøndelag for å inspirere både de ansatte og misjonsfolket til fortsatt innsats for arbeidet i Mali. Hun har nå begynt på sitt år i Norgestjeneste som nylig hjemvendt misjonær, og har mye spennende å fortelle fra årene som misjonær. - Jeg fikk et kall til å bli misjonær allerede i års alderen, sier Stina. Men i stedet for å bli glad, ble jeg ordentlig stresset, og la det fra meg. Først etter tiden som ettåring i Kamerun husket jeg på hva som hadde skjedd på leiren flere år tilbake. Stina har opplevd Guds konkrete ledelse for å komme dit hun er i dag. Hun forsøkte å starte på studier i Bergen, da telefonen kom og tilbudet om å reise til Kamerun bød seg. I Kamerun ble hun virkelig glad i Afrika, og en misjonær der ba konkret om at Stina måtte få misjonskall. To med misjonsiver! Da Stina traff Ole Harald noen år etter, hadde de begge lyst til å reise ut. De tok derfor kontakt med NMS for å høre om det var mulig å få bli antatt som misjonærer. Paret har eventyrlyst, og har reist i Afrika flere ganger. Som nygifte reiste de et halvår, både for å lære og for å se om de kunne tenke seg å bo i et av landene der NMS har arbeid. Etter årene i Mali valgte de å kjøre bil hjem til Norge. Alt gikk bra, og selv om noen mener det er vågalt å ta en slik biltur, oppfordrer Stina flere til å våge å følge drømmen. - La begeistringen få drive deg framover, så blir ikke alt så tungt, sier Stina. Vi koste oss på vei hjem, gjennom Vest-Sahara og Marokko, og en sprø ide viste seg å bli en fantastisk ferie for familien! Utreise i 2003 Etter ferdigstillelse av Hovedfag i Kristendom og språkstudier, reiste Stina og Ole Harald til Mali i Samme sommer ble de også foreldre til sin første sønn, Jonatan. - Å være småbarnsmor i Mali har vært en gave, sier Stina. Det er et privilegium for oss som familie å ha hatt småbarnstiden i Afrika. Det er faktisk svært familievennlig å ha en slik jobb. Det er vanlig med hjelp i huset, både til matlaging, klesvask og renhold, og derfor får familiene tid til å være sammen hver dag. Tempoet er også annerledes enn i Norge, og hver dag har faste tider for hvile. 10

11 og glimt i øyet Jonatan elsket å være med mamma på landsbybesøk. Ofte kom de lokale barna og hentet ham og tok han med på leken, slik at mor kunne utføre oppdraget sitt uforstyrret. Å kunne bruke alle sine talenter Arbeidet til Stina har vært mangfoldig. Hun har hatt mange ulike oppgaver, både som evangelist, lærer, teolog, materiellutvikler, journalist og designer, kan hun fortelle. Mange har blitt berørt av arbeidet, og det er nå omtrent hundre kristne fulanier i den ellers så muslimske Moptiregionen i Mali. Norgestjeneste Arbeidet som misjonær i Mali høres jo så meningsfullt ut, så hvorfor vil dere nå flytte hjem? - Vi bestemte oss for å ha tiden fram til barnas skolestart ute på misjonsmarka, og den tiden ble ytterligere forlenget med to år. Ole Harald har vært leder for arbeidet i Mali, men nå er ny leder på plass, og da er det greit at ikke forgjengeren sitter som syvende far i huset og passer på! - I tillegg vil vi at barna våre skal styrkes i sin norske identitet. De må få gå på norsk skole og bli inkludert i et nærmiljø. Vi ønsker at de skal få oppleve at de hører til i Norge. Paret har to gutter som begge er adoptert fra Etiopia, og som altså har hatt sine første år i Mali. - Vi kommer virkelig til å savne våre venner i Mali, både misjonærfellesskapet og alle fra fulani-folket som vi har blitt kjent med. Tilværelsen som misjonær har vært litt som Bakkebygrenda sier Stina og ler. Og slik er jo ikke Norge lenger! Nye muligheter for å reise ut kan fortsatt være aktuelt om noen år. Nå venter først Norgestjeneste på Stina, og i Team Øst vil Mali stå høyt på prioriteringslista. Det planlegges Mali-helger på seks ulike steder, og konserter og folkefester skal fornye engasjementet både for Mali og for NMS. Fryd deg! På spørsmål om Stina har et budskap til oss misjonsengasjerte i Trøndelag, sier hun bare: - Fryd deg! Gled deg over alt det gode Gud gjør på misjonsmarka. Og våg å la begeistringen lede deg ut på nye eventyr! Stinas sprudlende glede bidrar til nettopp det: at gløden tennes over det fantastiske misjonsarbeidet som vi får lov til å støtte her fra lille Norge! Julesalget på Verdal Fredag 25. november kl 14 Åpningsmøte Andakt. Prost Nils Åge Aune. Sang av Frelsearmeen Kl 18 Kina i ord og bilder ved Else og Gustav Danielsen. Sang Lørdag 26. november kl 11 Familiemøte ved Greta Gravås Aartun. Sang av Soul Children fra Steinkjer Kl 14 Avslutningsmøte. Ferskt nytt fra Etiopia ved Hans Birger Neergård. Intervju av Liya Moås, Sang. Ta lodd i Innherredslotteriet og vinn en engel! Hovedgevinstene er engler laget av Ingun Dahlin. Ingun bor på Heimdal og arbeider sammen med ektemannen Bjarte. Hun har ansvar for form og utførelse, mens han hjelper til med brenning og tunge løft. Ingun er opptatt av å skapelsesprosessen. Kunst handler om å skape liv. For meg dreier seg om å skape liv av leire. I møtet mellom skulpturen og betrakteren oppstår kommunikasjon og liv, er hennes budskap. Ingun prøver å overbevise om at alle har en iboende skaperkraft, og at vi alle skaper - på hvert vårt vis - mens vi tar våre valg i hverdagen. Ingun har jobbet på fulltid med leire siden 1991.Hun er mest kjent for sine kvinneskikkelser, kystkvinner og engler. Hennes motiver skildrer lengsel, undring, stillhet, ydmykhet, omsorg og nærhet. Ingen av Inguns engler er like.noen er knudrete og litt flekkete på vingene. Ingun får en del tilbakemeldinger. For enkelte har hennes engel gitt dem en ny dimensjon i livet. Det kan også bli opplevelsen for englevinnere 26.november, så både selg og kjøp lodd med glede. 11

12 Fråspark på haustsemesteret Regionsstevnet i Møre 27. august var ca 120 personar samla til regionsstemne i Molde domkyrkja. God stemning, latter og prat var tydelege teikn på at det var misjonsvener som møttes att etter sommaren. Besøk av generalsekretær Jeffery Husey var eit av høgdepunkta på stemnet. Han inspirerte fosamlinga med bibeltime, informajon om stoda i organsiasjonen og med sitt nærvær utanom programpostane. På sitt første regionsstemne var han og lyhør for signal frå forsamlinga, der fleire var frampå med innspel og spørsmål. Suppleringsval Regonsstyret har ikkje hatt val på nye representantar på ei tid grunna den uavklara situasjonen kring regionsstrukturen. Etter GF i sommar vart det avklara at Møre skal vere eigen region og ha eige regionsstyre. Det var difor trong for å få nye medlemmer inn i styret for å erstatte Marit Kristensen frå søre Sunnmøre og Kari Sødal frå Nordmøre, som begge var ferdige med sine periodar. Arne Drøpping og Valborg Hustadnes vart vald inn i regionsstyret for eit år inntil områdeutvala til våren igjen skal ha ordinære valg på nye medlemmer. Rapportar frå grasrota. Det var varierte programinnslag som viste breidden i arbeidet på grasrota i Møre. Vandregruppa frå Stranda fortalte om sin måte å drive misjonsarbeid i kombinasjon med andre interesser og gleder. Det same gjorde Bjarne Øygard frå mannsforeninga Barabassane i Haram. Gunn Berit Torvik frå Nordmøre kunne fortelle frå si kvinneforening på Nordmøre og rapporterte også om vekst i foreningsarbeidet der og nye kristne kom til. Marit Kristensen klarte ikkje å skjule sitt engasjement då ho fortalte frå Gjennbruksbutikken i Myrvågane på Søre sunnmøre. Vi får mykje skryt for dette arbeidet, også frå folk som er fjernt frå misjonsarbeidet, kunne ho fortelle. Ung misjonær Øystein Myhre er ein av NMS u sine aktive ungdommar i Møre. Han var så godt som ferdig pakka for å reise til London for å ta fatt på eit år som eitåring og misjonærpraktikant. Møteleiaren, May Lisbeth Hovlid Aurdal oppmoda alle til å be for Øystein dette året. Sjølv virka han forventningsfull og spent. Gasser med Nordfjordialekt. Misjonsinformasjonen på stemnet var konsentrert om Magagaskar og vart presentert av gasseren Razafy Oksholen. Ho er oppvaksen på Madagaskar og bur og arbeider der store deler av året i lag med mannen sin, misjonær Kåre Oksholen. Dei har sin andre heim i Måløy, og det er forklaringa på dialekta som Razafy formidla ferske glimt frå Madagaskar på. Ny giv Eit innkome på knappe kr til NMS sitt arbeid var også eit utbytte av stemnet som kjem godt med. Økonomien er som kjent ei utfordring og motivasjon og kreativitet i arbeidet med å få inn meir midlar og bruke ressursane klokt vil trengast framover. Mindre tilsett ressurs gjer at frivillige må trø til i større grad dersom arbeid skal vidareførast på dagens nivå, og helst vekse. Det er difor gledeleg å merke at ein ny giv er på gang og at mange på grasrota er klare til å sjå framover mot nye utfordringar i NMS. 12

13 Fryd dere! Regionsstevnet i Trøndelag Regionstevnet i Trøndelag ble lørdag 3. september arrangert i frydens navn! Det var misjonær i Norgestjeneste, Stina Neergård, som satte tonen for stevnet med sin engasjerende forkynnelse om å fryde seg over misjonsarbeidet. Hopp av fryd og ikke subb i gangene, formante Stina, og evnet å sette fokus på alt vi kan glede oss over. I Mali, der Stina har arbeidet i de siste åtte årene, er det mye gledelig som har skjedd. Flere har kommet til tro, blitt døpt og velsignet av arbeidet som NMS gjør. Arbeidet med å bli en selvstendig kirke er godt i gang, og gudstjenester, søndagsskolearbeid og evangelisering bærer god frukt. En etter en blir mennesker berørt og Stina kunne fortelle mange gripende historier om dem som får høre om Jesus for første gang i sine liv. Også fra det vakre landet Kamerun fi kk vi høre frydefulle ting. Benjamin Røen har vært der et år, som ettåring. Også han klarte og levendegjøre hvor mye bra som skjer på misjonsmarka. Glad og fornøyd delte Benjamin fra sine opplevelser, fra landet der han ble født og bodde til han var to år. Benjamin har fått mange nye venner og har mange gode minner fra sitt fødeland. Regionstevnet var godt besøkt, maten var god og tonen var lett. Astri Wessel fi kk lykkeønskninger som nytt medlem i Landsstyret og Laila Helle ble takket for innsatsen som teamleder i Midt-Norge. Nytt regionstyre ble også valgt, og ny regionleder er ventet i nær framtid. Vi kan alle se fram imot et spennende år i region Trøndelag! Eller et frydefullt år, om du vil! 13

14 Mjuklia Kjære Mjuklivenner! Mjuklia er inne i en god periode både i forhold til aktivitet og økonomi. Selv om det vil merkes at Jostein og Anne Lise er dratt på ett års pilgrimsferd til Paris, så har vi en god stab på Mjuklia som klarer de daglige utfordringene på en god måte. I tillegg har vi mange frivillige som støtter opp. Selv om organisasjonsformen er endret så må alle trønderske misjonsvenner huske at Mjuklia er deres sted. Mjuklia er fortsatt avhengig av forbønn, givertjeneste og at vennene slutter opp om stedet både med dugnad og regelmessig bruk. Spesielt er det viktig at barn, unge og småbarnsfamiliene utfordres og hjelpes til å bruke Mjuklia. Gjennom klatretårnet og andre fasiliteter er det lagt godt til rette til at mange kan oppleve spennende dager på Mjuklia. Mjuklia har nå ferdige planer for tilbygg for nytt kjøkken og andre nødvendige oppgraderinger. Sammen med innkjøp av to elektriske pianoer, flere stoler, ny traktor og oppgradering av uteannlegget vil det skape et enda bedre sted der unge og eldre kan møte Jesus Kristus i utfordrende, men trygge og flotte omgivelser. Husk at Mjuklia er litt ditt og at du alltid er hjertelig velkommen dit. Sivert Løvseth, styreleder Du kan hjelpe til med disse oppgraderinger ved å sende en gave til konto nr merket med: kampanje Uteanlegg kampanje Stoler kampanje Piano eller kampanke11023 Mjuklia - traktor. Er du i det praktiske hjørne foreslår Mjuklia-staben dugnad, der du kan velge mellom: Legge gipsplater i Anneks Beising av fjøs Skifting av panel på en fjøsvegg Beising av hovedhuset Maling av vindu Reparasjon av stoler Rydding av småkratt Nytt gjerde til heste innhegning Reparasjon av stretchlaken Reparasjon av hagemøbler Beising av utestall Rydding i låven Maling av internatrom Vertsskap ved arrangementer trenges ofte! Ser du for deg en rolle i noe av dette kan du ringe til Mjuklia på tlf eller direkte til Ola (Syrstadeng) Vet du ikke helt om du klarer slike oppgaver kan du dra på Mjuklia og prøve det ut. På dugnadsdager er det alltid noen som kan hjelpe deg i gang. Områdeutvalgene i Møre: Indre Nordmøre: Leder: Bjørn Hovde Medlemmer: Ingunn Thorland Nils Magnar Torvik Gunn Berit Kavli Torvik Anders Røttingsnes Vara: Ragnhild Mikkelsen Ingunn Karijord Torbjørg Karijord Marie Otterlei Hoem Nordre/Austre Sunnmøre Medlemmer: Gunhild Bjørkhaug Øystein Sørensen Karin Margrethe Vik (3 år) Bergfrid Færøyvik Lindøy (2 år) Berit Nerheim Andersen (3 år) Vara: 1.vara Anne Marie Paulsen (1 år) 2. vara Kari Godø Sæther (1 år) Romsdal: Norunn Blokkum, Sandøy Arne Vigestad (09) Molde Inger Synnøve Lode (09) Fræna Ragnhild Brakstad (09) Bolsøy Kristi Jenset, (10) Midsund Vara: Roald Øygard, Fræna Marie Brakstad,Molde Ytre Nordmøre:Leder: Sigrid Futsæther, Averøy Vara: Tone Leithaug, Averøy Medlemmer: Oddlaug Orø, Eide Vara: Brit Marie Finset Sandøy, Eide Karen Flatø, Frei/Kr.sund Vara: Bjørg Weltan, Frei/Kr.sund Ragnhild Gjevik, Smøla Vara: Anne Marie Solheim, Smøla Gurine Roksvåg, Tustna Vara: Gunnhild Alsvik, Tustna 14

15 Engasjerende om praktisk misjon Tekst og foto: Marit Arnesen Veimo Verdalsøra misjonsforening i Verdal kan se tilbake på 130 års sammenhengende virksomhet. I forbindelse med jubileet ville den lille foreningen ha et åpent møte hvor alle misjonsinteresserte var velkommen. Ingen sak å annonsere jubileumsfest når en har erfarne misjonærer i sin midte. Åse og Hans Birger Neergård er mangeårige misjonærer fra Etiopia og har stadig mye interessant å fortelle. Denne kvelden tok Hans Birger oss med inn i områder hvor det på 80-tallet var stor hungersnød og hvor det de siste årene har vært uroligheter og opptøyer mot kristne landsbyer. Hans Birger fortalte engasjerende om spenningen han selv følte på kroppen siste gang han var der, og om hvordan enkeltpersoner hadde overlevd massakre og hvordan unge mennesker trosset foreldre og samfunn for å følge Kristus. Den praktisk anlagte misjonæren skal tilbake til Etiopia i høst. Han vil følge opp det praktiske arbeidet med transportmidler som gjør det daglige arbeidet lettere, særlig for kvinner. Kvinnene bærer tunge bører, fortalte Hans Birger og viste bilder av hvordan tilværelsen kan bli enklere og hvordan også de kristne kvinnene blir oppreist og får en ny verdighet gjennom evangeliets kraft. Formann i foreningen de siste årene har vært Kari Sturød Berg, som mottok jubileumslys fra Innherred område. Einar Grostad 24/ / Det var vemodig å motta beskjeden om Einar Grostads død. Selv om sykdom i de senere år satte ham på sidelinjen, vil vi likevel minnes ham for et virke som hadde større betydning enn hva hans stillferdige fremferd skulle tilsi. I Det Norske misjonsselskap husker vi særlig hans virke på Innherred i de senere år som emissær og områdeleder. Hans tjeneste var basert på et mangslungent liv preget av praktiske gjøremål. Jordbruk og regnskap var viktige innfallsvinkler til hans erfaringsverden, styrket av det han i sin ungdom hadde tatt til seg fra folkehøgskole og fra Tomb. En av hans regnskapsklienter sa det slik: Skulle jeg bli fristet til noe lureri må jeg først skifte regnskapsfører! Gjennom årene med ulike jobber innen landbruk og regnskap var Kirken viktig for Einar, og han tok ansvar for det han fant viktig, både i tjeneste som klokker og som søndagsskolelærer. Derved ble Einars liv nært knyttet til det daglige liv til alminnelige hverdagsmennesker - en god skole til hans virke i NMS. Som kolleger merket vi oss i særlig grad hans kombinasjon av stillferdig humor og høye tanker om sin tjeneste. Einar var ikke ydmyk på tjenestens vegne. Stadig ble vi minnet om hvor viktig foreningsbesøkene, bedehusmøtene, formiddagsandaktene og alle samtalene var. I NMS-arbeidet snakket han stadig om sin uro for at misjonsvennene skulle miste motet. Den arv takker vi for Minneord av Gert Nielsen 15

16 NMS - Gjenbruk i Molde feirar 10 år. Eldsjeler planlegg jubileumsfeiring Tekst og bilde: Else Marie Lervik Coates -La folk få vite om oss! Vi inviterer til feiring! Rutt Grønbugt, Anne Marie Ueland og Laila Harneshaug (fra venstre på bildet) snakkar engasjert og varmt for gjenbruksbutikken sin ; som jubileumskomité planlegg dei jubileumsveke i butikken frå onsdag 19. oktober og fest i Bergmo småkirke fredag 21. oktober kl Butikken ligg i Romsdalsgata, i samme bygg som kinoen. GODE GRUNNAR TIL Å BRUKE NMS-GJENBRUK Vi gir folk god samvittigheit Mange greier ikkje å kaste ting. Du skal vite at når du ryddar heime, har du ein plass å gjere av det du ikkje treng. Fornyelse Somme folk vil fornye seg, og mange har sans for gjenbruk; det er forresten blitt meir akseptert med gjenbruk no. Du kan òg fi nne ein godbit her,- ja, her er godbitar av og til.. Miljøfyrtårn NMS er ein misjonsorganisasjon som er miljøfyrtårn. Bokstavane NMS står for Det norske Misjonsselskap. Denne dagen for intervjuet serverer Laila kjeks med brenneslepesto,-laga av brennesle, frå eigen åker, med skvalderkål og med aprikos av billegaste slaget. Ein sosial plass Butikken er ein sosial plass, ein annaleis butikk. Her får du gratis kaffi. Kundane er i alle aldrar og frå alle samfunnslag. Hit kjem samlarane, dei som skal supplere og dei som skal etablere seg i hybel eller hus. Mange nostalgikarar er blant kundane; ein ting er ikkje død, men fortel ei historie; til dømes dama som såg ein vase: -nesten lik ein me hadde heime... Det hender vi får gode samtalar her. Somme vil ha misjonsinformasjon, og folk kan få litteratur. Støtte ei god sak Butikken baserer seg på frivilleg arbeid, gratisarbeid. Arbeidsstokken no består av frivillege, mest frå Molde og Fræna. Mange synest det er godt å komme hit; ein kjem seg ut og kan gjere noko nyttig. Vi utfyller kvarandre; vi brukar dei sterke sidene til kvarandre. Alle varene er gitt til butikken, ingen får betalt for det dei leverer. I fjor fekk NMS-Gjenbruk i Molde inn i netto. Det synest vi er flott. Vi veit, og har sett på nært hald, at misjonsarbeidet får hjelpe mange. BUTIKKEN Butikken har nettopp fått auka arealet til meir enn det dobbelte; no er møblar frå prestegardsløa på Røbekk flytta til Romsdalsgata og blitt tilgjengeleg alle dagar i veka. Vi har ope kvar dag, med langdag torsdag. I forbindelse med jubileet skal vi òg prøve å gjennomføre budrunde på spesielle ting. Varer vi er særleg interessert i å få: småmøblar, kjøkkenutstyr, koppar og kar, servicedelar, bilde/tekstilar og smykke/sølvtøy. Når folk skryt av butikken, seier vi:-det synest vi,òg! Ja, vi har mykje fi nt; for alt de ser, har vi fått, gratis. INVITASJON -Vi ønskjer velkommen til jubileumsfesten fredag 21. oktober kl i Bergmo Småkirke. Tale ved Oddbjørg Aasen Bjørdal. Besøk av gjenbrukskonsulent Anne Margrethe Seland. Suppe, kaffi og kaker. Variert program. -Ta kontakt viss du har ting å gje til butikken, viss du har lyst å arbeide her av og til, eller viss du berre har spørsmål til noko av dette. 16

17 Sommaravslutning i prestegarden Tekst og foto: Ingvild Runde I om lag 10 år har ekteparet Mathias Austrheim og Jorunn Mundal Austrheim opna prestegarden for sommaravslutninga til Det Norske Misjonsselskap. Det gjorde dei i år også. Borda i dei tre stovene i prestegarden var dekte med dukar, fi ne koppar og blomster. Det var Eli Moltu som yngste velkommen til det sommarlege samkomet. Sokneprest Austrheim heldt så ei opning. Han fortalde om då Jesus drog opp til himmelen, og om den frimodigheita dei 11 disiplane fekk til å dele bodskapen om frelsa i Jesus. Misjonsparty Kveldens talar var May Lisbeth Hovlid Aurdal. Ho er misjonskonsulent for NMS i Møre og Romsdal. Denne jobben har ho hatt sidan May Lisbeth snakka om NMS sitt tema for i år: Våg meir : - Vi kan tenkje at vi er for unge, for gamle, for dårleg til beins og så vidare, men Gud kan bruke oss alle, sa ho. Ho sa vidare at Jesus har gitt oss både oppgåva om å fortelje om Jesus og gåvene. - Kanskje vi kan be om meir frimod? foreslo misjonskonsulenten. Det siste nye i misjonen er at dei har kome med ein ide om å invitere til misjonsparty eller selskap. - Alle driv med partyverksemd, folk sel tupperware og sminke. Kva med å invitere venner, naboar og andre for å sjå ein engasjerande fi lm frå misjonsmarka, samle inn pengar og elles kose seg å prate, spurde May Lisbeth. Ho har sjølv prøvd dette med godt hell. Ho har også reist på besøk til andre som har arrangert slike party. Kaffiøkt - og fire foreininga Mat og kaffi er ein viktig programpost når misjonskvinnene samlast. Denne gongen var det smørbrød, gulrotkake og marsipankake som sto på menyen. Jorunn serverte kaffi og Eli passa på at alle fekk smake den fi nt pynta NMS-kaka. I prestegarden var der representantar frå Regndråpen, Misjonsklubben, Åmdal misjonsforeining, og ungeforeininga i Åmdalen. Sistnemnde har medlemmer frå Sæbø, Ørsta, Mo og Follestaddalen også. - Kva synes de om å bli inviterte hit til prestegarden? - Eg har nesten ikkje ord om kor mykje det betyr for oss. Det er veldig, veldig kjekt, seier Karen Øye. Dei fl este i foreininga er over 80 år. Ei er også godt opp i 90 åra. Likevel møtes dei kvar 14 dag. - Kva gjer de på møta? - Vi har ei kort andakt, syng, pratar og kosar oss, fortel dei. Damene brukar å ha med seg niste på møta. Slik at det ikkje skal bli så mykje arbeid for vertinna. Det som er litt spesielt med denne foreininga er at dei både samlar inn pengar til Det Norske Misjonsselskap og Sjømannsmisjonen. Foreininga vart i si tid starta av Ågot Gjefsen. Ho var frå Austlandet, var utdanna sjukepleiar og var hushjelp heime hos sokneprest Ola Moe og kona Nelly Moe. Foreininga vart starta Hjelpa nyttar Misjonskonsulenten var også fornøgd med besøket i prestegarden i Ørsta. - Det var kjekt å kome hit. Spesielt fi nt var det å oppleve det store aldersspennet mellom medlemmene i misjonsforeiningane. Den eldste, Ragna Krøvel frå Åmdalen på 97 år og den yngste på 26 år. 17

18 God start på høsten Tekst og foto: Marit Arnesen Veimo Høstmøtet på Innherred ble en inspirerende og misjons-engasjerende samling. I år var det misjonsfolk et på Mære som var vertskap for den tradisjonsrike samlingen. Nærmere 50 personer samlet seg i kirkestua før samlingen ble avsluttet med en varm og nær gudstjeneste i Mære kirke. Misjonær Bjørg Sand ga oss mange interessante og tankevekkende glimt fra Japan. Hun snakket om hvor vanskelig det kan være å oversette Bibelen for å finne japanske ord som gir god dekning for betydningen av ordene. Hun tok fram fedredyrkelsen, som japanere flest ikke tolker som et religiøst rituale, men som i bibelsk forstand er avgudsdyrkelse. Til slutt tok hun oss med inn i tradisjonen med å gi gjengaver. - Japan er gavenes land, og de har regler for hvor mye du skal gi igjen når du har fått en gave. I denne kulturen er det viktig å forkynne at Guds gave er gratis, at nåden er fri, sa Bjørg Sand til den lyttende forsamlingen. I sol og varme forflyttet folket seg opp i kirken hvor leder i områdestyret, Egil Moen, forrettet, mens Hans Birger Neergård holdt preken. Både solosang og menighetssang fylte den gamle steinkirken, og til slutt samlet folket seg på kne rundt alterringen for å motta Herrens livgivende nattverd. Mens det var varme og nærhet inne i kirken braket det plutselig løs med regn og torden ute. De fleste kom seg nogenlunde tørre ut i bilene og reiste hjem med loddbøker for julesalget og med en god start på høstens virke. Julesalget i Trondheim Torsdag 17. november Kl Salget Åpner Kl Misjonsmøte med generalsekretær Jeffrey Huseby Fredag 18. november Kl Salget åpner Kl Formiddagstreff med Ruth Rein: Undring og vekst i møte med Johan Bojers tekster Kl Europamisjon med NMS U Kl Sangkveld i Veita med 60+ fra Stjørdal. Tale ved Snorre Moen Lørdag 19. november Kl Salget starter NMS U innbyr til ulike aktiviteter Kl Avslutning med trekninger Husk!!! Ved alle julesalgene trenges det frivillige. Frivillige til å sitte ved salgsborde, frivillige til å selge årer, frivillige på kjøkkenet, frivillige til å bake kaker på forhånd, frivillige til å selge lodd på å forhånd. Vi vet ikke av noen som duger til alle disse ting, men vi vet om mange som duger til en av tingene. Ta en telefon til: Marna Pukstad, Rissa ( ) Bjørg Skomsvoll, Namsos ( ) Åse Neergård, Innherred ( ) Regionkontoret i Trondheim ( ) for å prate om hva du kan tenke deg å hjelpe til med. Også hvis du kun har et par timer til overs er du velkommen til å bruke dem som julesalgshjelp. Husk!!! Stille dag på Kjeldsund 29. oktober 2011 Tema : Da kom Jesus Kl Registrering Kaffe og info Bønn, Bibelmeditasjon, bønnevandring Middag i stillhet, Bønnevandring Nattverdgudstjeneste Påmelding til Janne Bjune Tlf / Innen lørdag 22.okt Pris kr

19 Listene er avsluttetet 5. september. Sjekk med hjemmesidene og om nye arrangementer eller endringer Huskeliste Trøndelag 12. okt Levanger Menighetshus Formiddagsandakt 24. okt Berg Bedehus, Kjetil L. Vada 25. okt Soknedal Bedehus, Kjetil L. Vada 27. okt Rosmælen Bedehus, Kjetil L Vada 1. nov Fannrem, Kjetil L. Vada 2. nov. Korsvegen Bedehus, Kjetil L. Vada 4. og 5. nov. Lensvik Bedehus. Kjetil L. Vada 6. nov. Sommerveita, Møte med Kjetil L. Vada 9. nov Levanger Menighetshus Formiddagsandakt 11. nov. Grøtte Bedehus, Kjetil L. Vada 12. nov Julemesse i Rissa 12. nov Julemesse i Namsos november Sommerveita. Julesalg i Trondheim november. Julesalg i Verdal. Innherred Område 26. nov. 18:00 Sommerveita Misjonsfest. 4. desember: kl 18:00 Sommerveita Adventsfest Taler. Hans Birger Nergård. Sang: Strindakoret. 14. des Levanger Menighetshus Formiddagsandakt 8. januar 2012: kl 18:00 Sommerveita. HelligTreKongersFest. Taler: Liv Kari Bru. Sang: NMS- misjonskor. Huskeliste Møre 15.okt Godøy bedehus basar + ungd.kveld 22.okt Emblem bedehus Misjonssamling 22.okt 18:00 Solevåg bedehus Misjonsfest 22.okt 12:00 Volda bedehus Misjonsmesse 23.okt 12:00 Ålesund Barnas Misjonsdag 27. okt 19:30 Pinsekirka Filadelfi a, Ålesund Tapaskveld 29.okt Kjeldsund Stille Dag 29.okt Reg.kontoret Ålesund Sykurs 30.okt Reg.kontoret Ålesund Sykurs 30.okt. 18:00 Sykkylven bedehus Haustfest 02.nov Midsund Misjonsmøte 03.nov Midsund Misjonsmøte 04.nov Midsund NMS U Arrangement 05.nov Midsund NMS U Arrangement 06.nov Midsund Gudsteneste 06.nov 11:00 Hareid kyrkje Barnas Misjonsdag 12.nov 18:00 Bergmo Småkirke, Molde Misjonstreff 12.nov Kjeldsund Ungdomssenter Julemesse 25.nov Ikornes kyrkje Sang, misj, og musikk-kv 02.des Sykkylven kyrkje Misjons langope Husk!!! TAPASKVELD FOR TRAVLE DAMER Torsdag 27. oktober 19:30 i Pinsekirka Filadelfi a i Ålesund Sett av kvelden i Ålesund allerede nå! Det blir trivelige samtaler med flotte damer i mange aldre, god mat (alle tar med litt fi ngermat, f eks spekemat, småbakst, salat, etc...), informasjon om et misjonsprosjekt som vi samler inn en gave til, og andakt. Dette er ikke en forpliktende påmelding, men en liten føler på om dette er interessant. Bli med, og inviter gjerne flere! Vi ønsker at dette kan være et viktig treffsted, både sosialt og samtidig at vi er sammen om noe større. Inngangsbillett: kr 100,- går til å dekke husleie, kaffe, te osv. Overskuddet går til misjonsprosjektet. Du er varmt velkommen :) Hilsen Martha Ibarra Vestnes (mob ) og Bjørg Myhre ( ), tapaskveldsarrangører 19

20 Hil deg, Frelser og Forsoner! Verden deg med torne kroner, du det ser, jeg har i sinde strålekrans om kors at vinde, giv dertil mig mod og held - 4: Ak! Nu føler jeg til fulde hjertets hårdhed, hjertets kulde. Hvad udsprang af disse fjelde, navnet værd til at gengælde, Frelsermand, din kærlighed? - 6: Derfor beder jeg med tårer: Led den ind i mine årer, floden som kan klipper vælte, floden som kan isbjerg smelte, som kan blodskyld tvætte af! Grundtvig Grundtvigs påskesalme har egentlig aldri før fenget hos meg. Den gammelmodige 1800-talls språkdrakt stod i veien For en tid siden leste jeg sammenhengende de tekster fra evangeliene som beskriver det rettsoppgjøret i Jerusalem, som førte til henrettelsen av Jesus. Helt fra mine dager på søndagsskolen har jeg vært vant til å tenke på folkets ledere som ondsinnete og urettferdige, men det slo meg at de nøkternt sett framstår som ansvarlige politiske ledere, selv om samtidens styringsredskaper ikke holder etiske mål etter vår tids standard. Når den rettferdige Gud påtar seg menneskeskikkelse og møter den menneskelige ufullkommenhet, kan han ikke lenger være menneske. Han må dø på menneskers vilkår. Gud og mennesker kan ikke leve sammen. Frelser og Forsoner Logisk følger det at mennesket har skylden. Ikke jødene, ikke makthaverne, ikke de onde (for yppersteprestene var ikke ondere enn prester og folk flest). Det er Mennesket altså meg selv som er skyldig Vi har alle blitt tvunget til å reflektere over ondskapens vesen. Vi har blitt fristet til å reflektere over hvordan vi skal straffe den. Naturligvis vil vi gjerne planlegge ondskapens avskaffelse, for noen lider så tungt under dens følger, at de trenger all den hjelp vi kan gi. Vi som har krefter i behold får nå følge etter Frelserens kall til forsoningens tjeneste. I direkte møte med det onde er det lettere sagt enn gjort. Den vanskelighet kaller Grundtvig for klipper, isbjerg, blodskyld som bare Forsoneren kan velte, smelte, vaske bort Andakt ved Gert Nielsen 20

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN 5 Januar 31 Mars 2015 FAST PROGRAM: Tirsdag kl. Torsdag kl. kl.18.00 Koinonia Fredag kl. kl.18.00 FAbu-klubb Søndag kl.emøte kl. INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN Bryne korps (menighet) Mandag kl.19.00 Fellesmusikk

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Hvem var Peter? (1) Simon sønn av Johannes, levde år 1-64 fisker med base i Kapernaum gift og hadde familie. var ca. 30 år ble disippel av Jesus fikk nytt navn av Jesus: Peter - Klippen Hvem var Peter?

Detaljer

Og det er godt mulig du skal gjøre noe som enda ikke står på denne oversikten. Hva har Gud lagt på hjertet ditt? Snakk med oss!

Og det er godt mulig du skal gjøre noe som enda ikke står på denne oversikten. Hva har Gud lagt på hjertet ditt? Snakk med oss! Oslo misjonskirke Betlehem består av alle mulige slags mennesker i fellesskap rundt Jesus. Med alle mulige slags talenter, nådegaver og engasjement! Kirken er også Jesu kropp, og mye mer enn møter og arrangementer

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

d N et no M rske S M og å m i s okus p j o n s s i ngdom e l d Spesialnummer med fg u s k a t barn o p - N nr o 1 r g e FEBRUAR 2012

d N et no M rske S M og å m i s okus p j o n s s i ngdom e l d Spesialnummer med fg u s k a t barn o p - N nr o 1 r g e FEBRUAR 2012 s m n u l k o gdo a f i d n s e u m e og Sp n ar r e m m på u b det nor ske misjonsselskap nr 1 FEBRUAR 2012 NMS Midt - Norge og DET NORSKE MISJONSSELSKAP Org.nr: 940 325 501 bank 8220.02.85030 Regionkontor

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

Strategidokument 2016-2018

Strategidokument 2016-2018 Strategidokument 2016-2018 Årsmøtet Varhaug Misjonshus 2015 12. Mars 2015 www.varhaug-misjonshus.no 1. Om Varhaug Misjonshus Varhaug Misjonshus er eit flott anlegg midt i Varhaug sentrum. Misjonshuset

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

MEDLEMSINFO. august 2009

MEDLEMSINFO. august 2009 MEDLEMSINFO august 2009 No er ferien over! Sidan siste medlemsinfo har vi slett ikkje hatt ferie. Denne sommaren har vore veldig aktiv. Tusen takk til alle dokke som har stått på i sommar!! Det har vore

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad 2 Kor 9,6-8 Men det seier eg: Den som sparsamt sår, skal òg hausta sparsamt, og den som sår med velsigning, skal òg hausta med velsigning. 7 Kvar må gje

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon.

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon. Visitasforedrag i Vik 6. mars 2016 Kjære kyrkjelyd! Takk for flotte dagar her i Vik! Det er ei fantastisk vakker bygd. Og det handlar ikkje berre om naturen. Her har forfedrene dykkar bygd dei vakraste

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG 44 17. mai fest kl. 18.00 Kretsmøte 1.-2. juni Meld deg på forsamlingstur til Visthus 14-16 Juni www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak N A V N E D A G Joar, Jarle og Jarl Jarle Gundersen er med i «navnedagklubben» denne tirsdagen. 24.1.2012 P Å D E N N E D A G årets 24. dag 24. januar 1965 døde Winston Churchill, statsminister i Storbritannia

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

Kjære alle sammen! Høsten 2012 er her be Herren om at Han utruster og sender meg og deg!

Kjære alle sammen! Høsten 2012 er her be Herren om at Han utruster og sender meg og deg! Kjære alle sammen! Under Normisjons generalforsamling i år ble vår nye visjon- og våre nye verdier vedtatt. Normisjons visjon: Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag. Normisjons kjerneverdier:

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

Ny nettside: www.moldebedehus.no

Ny nettside: www.moldebedehus.no Informasjonsblad for Molde Indremisjon April 2013 Andakt og bønneemner Forsamlingslederen har ordet Nytt Styre og hyrderåd Ny nettside: www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet Vinne, utruste og

Detaljer

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Visjon: Å gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. Gudstenester, offerdagar, misjonsmesse og andre

Detaljer

Strategidokument Varhaug Misjonshus

Strategidokument Varhaug Misjonshus Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 v0.2.docx2 under arbeid Side 1 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2015-2018 Innhald 1. Om Varhaug Misjonshus...

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017

Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017 Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017 Visjon: Vi vil gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. I tillegg vil vi vidareføre gudstenester,

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

MÅNADSPLAN APRIL FOR BLÅKLOKKE

MÅNADSPLAN APRIL FOR BLÅKLOKKE Nymannsbråtet barnehage MÅNADSPLAN APRIL FOR BLÅKLOKKE Månadens tema;.«nysgjerrigper» - vann, trafikk Månadens sang: To dråper vann Sosial kompetanse; Vennskap Fagområde: natur, miljø og teknikk og nærmiljø

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 20. kapittel: Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 "Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler" "For så høyt har Gud elsket verden" 1 2 3 Ut på fredagskvelder - Tilby kaffe/te/vaffel i gågata. Spesielt rettet mot

Detaljer

Strategidokument Varhaug Misjonshus

Strategidokument Varhaug Misjonshus Strategidokument Varhaug Misjonshus 2011-2013 Strategidokument_Varhaug_Misjonshus_2011-2013_v1-0.doc Side 1 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2010-2015 Innhold 1.Om Varhaug Misjonshus...3 1.1.Visjon...3

Detaljer

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær!

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Juni 2014 Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Foto: Siri R. Grønskar God sommer! Sommerferien står for døren og vi har lagt bak oss en sesong med mange flotte musikalske opplevelser. Høsten

Detaljer

FJELL-LY POSTEN. Utgitt av Midthordland Indremisjon - Nr

FJELL-LY POSTEN. Utgitt av Midthordland Indremisjon - Nr FJELL-LY POSTEN Utgitt av Midthordland Indremisjon - Nr. 1-2017 Sommerhilsen fra Fjell-ly Nå er nok en leirvår ferdig på Fjell-Ly, og det nærmer seg sommerferie for oss i Barne- og ungdomsavdelingen. Vi

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Tørst på Gud? Kvinner i Nettverk. Kvinner i Nettverk inviterer til: Regional Kvinnekonferanse i Finnmark 8. 9. mai 2015 Filadelfia, Alta

Tørst på Gud? Kvinner i Nettverk. Kvinner i Nettverk inviterer til: Regional Kvinnekonferanse i Finnmark 8. 9. mai 2015 Filadelfia, Alta Kvinner i Nettverk inviterer til: Regional Kvinnekonferanse i Finnmark 8. 9. mai 2015 Filadelfia, Alta Tørst på Gud? Talere: Magritt Brustad Ingvild Andresen Elise Vistnes Kvinner i Nettverk Tørst på Gud?

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

Nær gud - nær mennesker

Nær gud - nær mennesker Fastelavnssøndag (2..mars) Hovedtekst: Joh 17,20-26 GT tekst: Høys 8,6-7 Epistel tekst: 1 Kor 13,1-7 Barnas tekst: Joh 12,1-8 Nær gud - nær mennesker 32 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: J

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

7 måter å være sammen med Gud på.

7 måter å være sammen med Gud på. 1 7 måter å være sammen med Gud på. Tale av Erna Søgaard Ultvedt på Gjerpen Misjonskirke søndag 10. nov 2013 Intro: Anne Kristin Fjellvang står bak i kirkesalen og synger vers 1 og 2 så kommer hun syngene

Detaljer

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben BREV I BIBELEN Av Marit og Preben Brev Tid Forfattar Adressat Romarbrevet 56-57. e. kr. Paulus Romarane 1. Korintarane 55 e. kr. Paulus Korintarane 2. Korintarane 56 e. kr. Paulus Korintarane Galatarane

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 SYKKYLVEN SOKNERÅD Sykkylven sokneråd bestod av følgende: Sokneprest: Helge Standal Leder: Svein Erik Kampenes Nestleder: Tove Aarsnes Skauvik Sekretær:

Detaljer

Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror. Brotne relasjonar

Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror. Brotne relasjonar Godøya 23.02.2014 Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror Brotne relasjonar Vi kan gjere det verre Ignorere Angripe person i staden for sak Manipulere Involvere feil menneske Snakke

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Månadsplan for Hare November

Månadsplan for Hare November Månadsplan for Hare November tlf: 51 78 60 20 VEKE MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 Barn, kropp og berøring 2. 3. 4. 5. 6. «barn, kropp og berøring» 46 Barn, kropp og berøring 9. 10. 11. 12. Åsmund

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 50 KOMMENDE UKE Søndag 6. desember kl. 11.00: Søndag 6. desember kl. 11.00 Søndag 06. desember Kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Sneltorp) Offer til: Kirkens

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

Ledermanual. Verdigrunnlag

Ledermanual. Verdigrunnlag Ledermanual Verdigrunnlag Innhold 3 Vår visjon 4 Vårt oppdrag 5 Våre verdier og holdninger 6 Våre løfter 7 Inspirasjon Kjære menighetsarbeider Takk for at du har engasjert deg i menighetsarbeidet. Flekkerøy

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14 Frå saksnummer: 60/ 14 Møtestad: Kyrkjestova på Bore Til saksnummer: 67/ 14 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar møtte Medlemmer

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Velkommen til årsmøte Årsmeldingar frå dei ulike foreiningane

Velkommen til årsmøte Årsmeldingar frå dei ulike foreiningane Velkommen til årsmøte Årsmeldingar frå dei ulike foreiningane Hovedforeninga: Det har vore 3 styremøte i 2008 og eitt i 2009. Formannen har møtt på formannsmøta. Me hadde møteveke 16. 20. januar. Det var

Detaljer