NorKontakt. Adventstreff på Sjøglimt - se side 12. Nr. 1/2009. Organ for region Østfold og Haugetun Folkehøyskole FRA INNHOLDET:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NorKontakt. Adventstreff på Sjøglimt - se side 12. Nr. 1/2009. Organ for region Østfold og Haugetun Folkehøyskole FRA INNHOLDET:"

Transkript

1 NorKontakt Organ for region Østfold og Haugetun Folkehøyskole Nr. 1/2009 FRA INNHOLDET: ð Leder, s. 3 ð Nytt fra Nepal, s. 4 ð Teologiside, s. 6 ð Arrangementer, s. 8-9 ð Acta, s ð Haugetun, s. 13 ð Takk og bønn, s. 16 Adventstreff på Sjøglimt - se side 12 På våre hjemmesider - - finner du det meste.

2 Artikkelserie om sjelesorg ved Sigmund Danielsen 2 tlufting og opprydding I min fars hus er det mange rom, sier Jesus. Dette er en forsikring om at det er plass for alle. I sjelesorgens rom må det være rom for alt og alle. I starten på det nye året er det nyttig og viktig å rette fokus på dette. Å være i sjelesorgens rom er å være der med hele seg. Ved inngangen til sjelesorgens rom finnes ingen dørmatte hvor vi må tørke av oss smusset, ei heller noe skilt på døra som ber oss om å henge av oss det skitne tøyet før vi trer inn. I sjelesorgens rom er det plass for tvil og trosvanskeligheter, utbrenthet og konflikter, ekteskap og samlivsproblemer. Ja, sorg, smerte, seksualitet, overgrep, depresjon, egoisme og hva nå alt måtte være som vi har med oss som en del av livet. En av de siste samtalene jeg hadde med et menneske på slutten av året, dreide seg om å være i en konflikt, og noe av det første jeg møtte i sjelesorgens rom året etter var det samme. Derfor noen ord om konflikt. Stygt spill For å bli utbrent, så må vi brenne, heter det. For at det skal bli en konflikt, må vi mene og ville noe. Når vi i tillegg vet at det er tillatt å gi utrykk for meninger og brenne for saker man har tro for, er det store muligheter for konflikter i både familien, samfunnet og kirken. I våre forsamlinger kan vi være flinke til å si at våre ulikheter og forskjelligheter bidrar til en felles rikdom. Men er vi nok trent til å la meninger brytes, til å leve med at gode medmenneskelige forhold ikke alltid betyr følelsesmessig harmoni? Apropos trent nok. Jeg kommer fra Østfold og har alltid vært glad i fotball. I fotball er det trist å være vitne til rått og stygt spill, der mannen tas istedenfor ballen. I kristne sammenhenger skjer dette relativt ofte. Man tar mannen istedenfor meningene, istedenfor å takle rent. Som sjelesørger blir smerten ekstra påtagelig fordi det nesten alltid er den som er sparket og såret som kommer for å få hjelp. Hvor blir det av råtassene? Hjelp å få Det kan være mye stygt spill i menigheter og organisasjoner. Det stygge spillet kan ha medført sår av forskjellig art, psykiske problemer og åndelig utarming. Da det gikk elendig for Lillestrøm i vårsesongen 2002 ansatte fotballklubben Halvard Thoresen. Etter det snudde resultatene seg. Det kan være til stor hjelp å få snakke med en person som ikke er part i saken. Mange menigheter og organisasjoner trenger sin egen «Halvard Thoresen». En som kan oppmuntre, oppdage og sette en på sporet igjen. Kanskje er tiden inne for å si fra til den andre part, legge om sin egen spillestil, eller bytte arena? Konflikter er ikke kun negative. Vi kan utvikles gjennom disse. Målbevisst arbeid med våre konflikter bidrar ofte til større innsikt hos oss selv og andre. Det å mestre konflikter har som regel nøye sammenheng med hva vi har med oss i bagasjen, vår livshistorie. En gjennomlevd konflikt kan være dyrekjøpt, men lærerik. Meningsfullt liv er ikke det samme som konfliktløst liv. Å leve et liv uten konflikter er utopi. Nytt år Nyttårsløfte eller ikke; Gjør noe med det! Mange mennesker har det vondt, er slitne og går på tomgang. Overgangen fra 2008 til 2009 løser i seg selv ingen verdens ting. For de aller fleste er situasjonen i år som i fjor. Ved Guds nåde og ditt initiativ utfordres du til å lufte ut i det nye året. Sett både vinduer og dører åpne. Sørg for en skikkelig gjennomlufting. Denne gjennomtrekken er ikke farlig, men sunn! Tenk om sjelesorgens rom kunne bli forgårder til farshuset, der det er plass til alle og rom for alt. Sigmund Danielsen

3 Preposisjoners betydning Flere kristne organisasjoner og enkeltmennesker stiller seg i disse dager følgende spørsmål: Hvordan skal vårt/mitt forhold til Den norske kirke (Dnk) være? Skal vi fortsatt definere oss som en bevegelse/organisasjon i Dnk eller skal vi det ikke? På det private plan formuleres spørsmålet slik: Skal jeg fortsatt være medlem i Dnk? Dette spørsmålet handler ikke primært om preposisjoner, men om både kirkelig selvforståelse, tilhørighet og teologi. Hvorfor aktualiseres spørsmålet om relasjonen til Den norske kirke? Normisjon arvet på mange måter sine fusjonerte organisasjoners kirkelige selvforståelse. Ikke minst kan man kjenne igjen mye av Indremisjonens språkbruk når det gjelder å definere sin relasjon til Dnk, nemlig som en organisasjon/vekkelsesbevegelse i eller innen Dnk. Men i løpet av de siste årene har det skjedd en betydelig dreining i Dnks teologiske profil, noe som har medført at mange trofaste misjonsvenner opplever seg fremmedgjort i sin egen kirke. Dette handler ikke først og fremst om homofilisaken, som på sett og vis kun er en «symtombærer» på et dypere anliggende, nemlig hva som er et bibelsk skriftssyn, og hva som er kirkens egentlige oppdrag. Det er i så måte tankevekkende at visjonsdokumentet på forrige kirkemøte ikke nevner verken evangelisering eller misjon som satsingsområder i kirken. Et annet moment som er med på å aktualisere spørsmålet om Normisjons kirkelige selvforståelse, er at to av Norges ledende bedehusorganisasjoner, ImF og NLM, har varslet at de vil opprette kirkerettslige register for å imøtekomme behovet for en formalkirkelig tilknytning for medlemmer som har valgt å melde seg ut av Den norske kirke. Hvor går så Normisjon? På landstyremøtets desembermøte ble det besluttet at man skal legge «forståelsen av Normisjon som evangelisk luthersk misjonsorganisasjon som bærende selvforståelse i handlingsprogrammet for Innenfor denne rammen vil Normisjon fortsatt samarbeide med Den norske kirke og andre kirkesamfunn.» Det tror jeg var et klokt valg. Samtidig som man løser seg fra en litt «snever» selvforståelse ved kun å binde seg opp til Dnk, holder man fast på Normisjons visjon om å være en misjonsorganisasjon. Og der man «De holdt sammen, og hver dag samlet de seg trofast på tempelplassen; i hjemmene brøt de brødet, og de spiste sammen med oppriktig og inderlig glede.» Apg. 2,46 ser det er tjenlig for visjonen, finner man gode samarbeidspartnere, selvfølgelig også menigheter og ansatte i Dnk. Ikke minst er en slik selvforståelse viktig med tanke på et strategisk samarbeid med de prester i Dnk som ønsker å være tro mot den bekjennelsen de en gang ble ordinert på. En slik organisasjon må være åpen både for medlemmer, for foreninger og for menigheter som vil være tilsluttet ut fra Normisjons visjon og basis, uavhengig av formell kirkelig tilknytning. Hva så med den enkeltes tilhørighet? Flere jeg har snakket med har gitt uttrykk for at de opplever det som vanskelig å være medlem i en kirke som kan komme til å endre sin bekjennelse slik at den strider i mot Bibelen. Hva som er tidspunktet for at dette skjer, er det ulike oppfatninger om, men for mange vil det gå et skille om Dnk skulle endre sine liturgier til å stride mot Skriften. Liturgien er et uttrykk for bekjennelsen, og endres denne, for eksempel i form av et kjønnsnøytralt vigselsrituale, vil det stride mot bekjennelsen. Skulle dette bli aktuelt, er det ikke vanskelig å forstå at mange av Dnks kjernetropper ønsker å finne seg en annen kirkelig tilhørighet. Opprettelsen av et eventuelt kirkelig medlemsregister i Normisjons regi, på lik linje som det som ImF og NLM har varslet, er en mulighet, selv om jeg personlig tror det ligger et stykke frem i tid for Normisjons del. Det samme tror jeg gjelder for opprettelse av en mulig felles bekjennelseskirke på tvers av organisasjonene. En annen mulighet som har vært nevnt, er å legge til rette for en ordning med Frikirken om helt eller begrenset medlemskap. Frikirken og Normisjon har allerede et godt samarbeid på Høyskolen i Staffeldtsgate, og begge parter har en felles teologisk plattform. For en del mennesker med Normisjonsidentitet vil en slik løsning oppleves meget aktuell. Guds kirke Guds kirke lar seg ikke begrense av kirkelige strukturer. Guds kirke er Guds folk, og hvem som tilhører kirken er bare synlig for Gud selv, fordi troen er en skjult størrelse. Samtidig trer kirken synlig fram i vår verden når vi som bekjenner troen samles om Guds ord og sakramentene, og på den måten er kirken et lokalt synlig og tilgjengelig fellesskap. Av den grunn er det viktig at vi alle, uavhengig av kirkelig identitet og tilhørighet, er tro mot det vi velger som vårt lokale kristne fellesskap, enten det er i form av en menighetstilknytning, forsamling eller en forening. Gud har gitt oss til hverandre, vi er avhengig av hverandre som kristne søsken. Det kristne fellesskapet har fra apostlenes tid vært avgjørende for evangeliets utbredelse. Slik er det også i dag. «De holdt sammen, og hver dag samlet de seg trofast på tempelplassen; i hjemmene brøt de brødet, og de spiste sammen med oppriktig og inderlig glede.» Apg. 2,46 Jens Pedersen, regionleder 3

4 Øst møter øst 4 Hilsen fra Alice Holmen i Nepal Se for deg en hovedstad med tre-fire millioner innbyggere. Alle er rammet av strømsparing hver eneste dag i flere måneder. Antall timer per dag økes nesten ukentlig. For tiden er det strøm bare seks timer per døgn, og de fleste av disse timene er på natterstid. Vintermørket har senket seg over Kathmandu. Vi som har råd til det, har backupsystem i form av batteri eller solcelle-panel. Dette er dog heller ikke tilstrekkelig når strømmen er borte i opptil sju timer i strekk. Og det nye Nepal lover oss at denne situasjonen skal fortsette i ikke mindre enn fem år fremover. Hva skal vi si? Takk for utvikling og fremgang? Strømsparingen er det mest populære temaet blant folk her nå. Det og vinterkulden. Temperaturen innendørs er på ca 15 grader. Historisk julefeiring Julaften feiret jeg på norsk vis sammen med tre venninner. Vi var først på internasjonal gudstjeneste, og så var det hjem til pinnekjøtt etterpå. I Nepal er det 1. juledag som er den store dagen i julen, og i år var det første gang i historien at Nepal ABBS Juleavslutningen er alltid et høydepunkt, og det var det også i år. En gledesfest for både små og store. Stolte barn fremførte solonummer av dans og sang, og det var gruppe-dans og gruppe-sang, andakt, sang av de ansatte, nissedans av voluntørene. Jeg hadde et lysbilde-show, julegave-utdeling, og så var det mat til slutt. Og så kunne julen komme! Elefant-safari Dagen etter juleavslutningen reiste hele ABBS-staben fra Kathmandu pluss fire av voluntørene og meg til Chitwan på en liten retreat. Staben fra ABBS-senteret i Chitwan møtte oss i nasjonalparken, og vi overnattet alle en natt på et gjestehus der. For de aller fleste av staben var det første gang de besøkte nasjonalparken i Chitwan, og det var stor stas å sette seg på elefantryggen og ri gjennom jungelen. Dagen etter var vi på tur med elvebåt for å se på krokodiller har 1. juledag som nasjonal fridag. Det var nok mange nysgjerrige som var innom de mange kirkene rundt om i landet for å oppleve hva julefeiringen innebærer. Noen ministere deltok også på julegudstjenester i Kathmandu. Veronika, to nepali venner (hindu) og jeg fikk med oss en stor juledagsgudstjeneste sammen med Patan-kirken i Kathmandu. Det var utegudstjeneste. Vi prøvde å telle hvor mange som var der, og kom til at det måtte være minst 2000 mennesker tilstede. Det var en fantastisk opplevelse med masse sang, tale og danseoppvisning. Og det jeg synes var stiligst var da de sendte en diger klase med ballonger til værs. På snoren til hver ballong var det festet et kort for å fortelle den som ballongen dalte ned til (etter at den eksploderte i luften!) om Frelseren som ble født i julen. For en fantastisk kreativ måte å spre evangeliet på! Ke bhayå? januar 2009 og fugler langs elven, og endte opp på en elefant-farm. På hjemveien besøkte vi ABBS senteret i Bharatpur (Chitwan). Selv om barna hadde ferie, fikk vi uansett et inntrykk av arbeidet ABBS har i Chitwan. På dagsenteret er det rundt 15 barn, og søndager reiser de tre ansatte på hjemmebesøk til barn som ikke kommer seg til dagsenteret. Noen barn som kommer til dagsenteret har samordnet skyssordning. Foreldrene til to av barna spleiser på betaling til en sykkel-taxi-sjåfør som henter og bringer barna til senteret. Så suser barna avgårde med sjåføren, og foreldrene kan dra på jobb. Det er nesten som taxi-skyss-ordningen som funksjonshemmede hjemme i Norge har. «Hjulene på bussen de går rundt og rundt gjennom hele byen!!» Mandag denne uken rullet bussen vår inn porten til ABBS etter å for første gang kjøre etter en oppsatt rute rundt i Kathmandu for å hente Ledig stilling i Nepal Kontrakten jeg har med Normisjon utløper i juli Det viser seg likevel at de to prosjektene trenger litt mer av min tid, og etter samtale med HDCS og Normisjon har jeg bestemt meg for å bli i Nepal til høsten Etter det som da blir en periode på nærmere fire år i Nepal kjenner jeg at det er på tide å vende tilbake til Norge. Jeg vet ikke ennå om det blir utreise igjen senere, men ser ikke bort fra at det kan være en mulighet for det etter mer jobberfaring fra Norge. Med bakgrunn i dette er det altså behov for noen som tar over for meg her ute, og vi leter i hovedsak etter en fysioterapeut, men en ergoterapeut er også aktuelt. Ta kontakt med Normisjon om du eller noen du kjenner er interessert! Vinterhilsen fra Alice barna og så kjøre dem til ABBS sitt senter på Bahisepati. En flokk på over tyve barn kom sammen med staben på bussen første dagen. Rund-turen tok to timer, og på ettermiddagen ventet en like lang tur før alle barna var hjemme. Dette er en lang rute, så vi får se hvordan det går. Som med alt annet her i livet må det prøves og feiles. Fire av de ansatte ved ABBS bytter på å følge bussen sammen med barna, og de bytter på å følge med i bussen, en uke på morgenen og påfølgende uke på ettermiddagen. Bussruten har 17 stoppesteder, og 31 av 35 barn benytter seg av ordningen. De andre barna blir kjørt av foreldre eller bor så nærme senteret at foreldrene bærer de. Vi er alle glade over at transportordningen endelig er i gang, og sender en STOR takk til alle som har vært med i forbønn og givertjeneste for å realisere denne drømmen. Hilsen Alice Holmen

5 Vi presenterer: Marker Normisjon - Øymark indremisjon og Ørje indremisjon besluttet i 2004 å gå sammen til en forening, Marker Normisjon. Vi ønsket å få til en større og mer livskraftig enhet og utnytte ressursene bedre, forteller foreningens leder, Thor A. Buer. - Onsdagsmøtene har falt bort. Siden det var så liten oppslutning, ble vi i fjor enige om å satse mer på husgrupper. fleste medlemmene er med i husgrupper/bibelgrupper/samtalegrupper. Dette er noe som oppleves meningsfylt, forteller Buer. Marker Normisjon er så heldige å ha to avdelinger innen barnearbeidet som driver meget aktivt og når mange: Ørje barnegospel øver i Ørje kirke tirsdager kl og utfolder stor aktivitet. Oppslutningen her er meget god. Onsdagsklubben holder til på Misjonshuset onsdager i partalluker fra kl Det er et tilbud for barn i femtesjuende klasse. Her samles barn fra hele Marker og de har mange artige aktiviteter. Flinke ledere gjør en kjempejobb begge steder, noe vi er meget takknemlige for, understreker Buer. Lovsangsleder er Hilde Solem Ruud (til venstre). Foreningen har for tiden 75 medlemmer og har hovedsakelig sine samlinger på Øymark Misjonshus. - Vi feiret husets 50 årsjubileum 18. januar i år med innvielse av «nytt» bedehus. Det vil si nytt rom i annen etasje, nytt kjøkken og «spiserom», nye toaletter og ny inngang og bedre plass for barnehagen. Alle gleder seg over hvor pent og brukervennlig huset har blitt. Visjon: I kjærlighet til Jesus og vår neste, være et levende og inkluderende fellesskap. Etter årsmøtet 22. januar består styret av: leder Thor A. Buer, styremedlemmer: Liv Helene Volen, Jan Amund Krog, Hilde Solem Ruud og Ellen Kasbo Tveit. Kasserer er Knut Espelund. I tillegg er det flere underutvalg og tjenestegrupper. - Vi har en målsetting om at de enkelte medlemmer skal få oppgaver som de trives med. La nådegavene komme til sin rett. Tema for våren 2009 er: Den hellige ånd i vår hverdag, avslutter Thor A. Buer. Tekst og foto: Boe Johannes Hermansen T-gjengen i annen etasje. 5 KBK (Kristen Barneklubb) har sitt tilhold i kjelleretasjen. Et par glimt fra en av storsamlingene. Virksomheten i Marker Normisjon: Satser på storsamling annenhver søndag kl Fellessamling først, deretter har KBK (Kristen BarneKlubb), T-gjengen og de voksne separate samlinger. Vi har en lovsangsavdeling med egne krefter og noen ganger gjester. Det er felles kveldsmat for alle og åresalg/utlodning. Det er bønnemøte en halv time før hver storsamling.

6 6 1. Hvem er DHÅ? a) DHÅ er ikke noe luftig og uvirkelig, heller ikke et krafttilskudd, men en person. Se for eksempel: «Men går jeg bort, kan jeg sende Ham til dere» (Joh 16,7) Se også: Han «utforsker alle ting» (1. Kor 2,10), Han taler (Ap. gj. 13,2), Han lærer (Joh 14,26), Han overbeviser (Joh 16,8), Han beslutter (Ap. gj. 15,28), «Men Jesu Ånd gav dem ikke lov» (Apg. gj. 16,7), Han vitner (Ap. gj. 20,23), Han ber (Rom 8,26), Han elsker (Rom 8,6). b) DHÅ er ikke av lavere makt eller rang, men Gud, i hele sin fylde. Det som sies om Ånden kan en bare si om Gud selv: Nådens ånd (Hebr 10,29), Sannhetens ånd (Joh 16,3), den Ånd som gir visdom og åpenbaring (Ef 1,17), Guds Ånd, herlighetens Ånd (1 Pet 4,14). c) DHÅ er Kristus i hele sin fylde. «Jeg kommer til dere» (Joh 14, 8), «Jeg er med dere alle dager» (Matt 28, 20). d) Derfor finner vi følgende i den felles kristne tro, i Den nikenske trosbekjennelse: «DHÅ som er Herre og gjør levende, som går ut fra Faderen og Sønnen, som tilbes og æres sammen med Faderen og Sønnen». Og i den Athanasianske trosbekjennelse: «Faderens og Sønnens og DHÅs guddom er en, herligheten er like stor og majesteten er like evig. Slik som Faderen er, er Sønnen, slik er også DHÅ.» «I denne treenighet er ikke noe tidligere eller senere, ikke noe større eller mindre, men alle tre personer er seg imellom like evige og jevnbyrdige» «Treenigheten må æres i enheten og enheten i Treenigheten». 2. Hva er DHÅs oppgave? a) GT: DHÅ var med ved skapelsen (1. Mos 1,2), Gud utruster mennesker til spesielt viktige tjenester for seg, særlig profeter, dommere og konger. b) NT: Etter Kristi stedfortredende lidelse og død, skulle Gud utøse sin Ånd over alle mennesker - uansett status og ytre forhold - og gi samfunn med seg gjennom det Jesus har gjort. Løftet fra Joel 3,1-2 oppfylles på pinsedag. c) Ånden gjør levende (Joh 6,63), er aktivt handlende og formidler. Han viser hva som er «synd, rett og dom» (Joh 16,8). Dette er ingen tilfeldig rekkefølge! Åndens oppgave er å forherlige Kristus (Joh 16,14) - forherlige betyr: å få til å lyse og skinne. På den måten kan vi skjønne at han er nær og vi kan få forventninger om hva han kan gjøre blant oss. d) DHÅ er hjelperen/talsmannen - som skal bli hos oss for alltid (Joh 14,16): trøster, hjelper, tar seg av oss, fører oss til tro, bevarer oss i troen på Kristus. e) DHÅ utruster til tjeneste, setter oss i stand til å gjøre hans gjerninger i de sammenhenger han setter oss, i hjem, menighet og samfunn. «Det er forskjellige nådegaver, men Ånden er den samme» (1. Kor 12,4). «Ved Ånden blir det gitt den ene å forkynne» (1 Kor 12,8). «Vær ivrige og bli ikke slappe, vær brennende i Ånden, tjen Herren» (Rom 12,11). 3. Hvor er DHÅ? a) I Kristi kirke på jord, som dødsrikets porter ikke skal få makt over (Matt 16,18). Matteus 28,20, Ap gj. 2,38 og 2,42. Derfor: Tilbake til apostlene, utover til alle folkeslag, fremover av Boe Johannes Hermansen til Jesu gjenkomst i herlighet. b) Dåpen: «For med en Ånd ble vi alle døpt til å være ett legeme» (1. Kor 12,13), Joh 3,5, Matteus 28, c) Nattverden: «Vi fikk alle en Ånd å drikke» (1 Kor 12,13), Se også 1. Kor 10,3-4. d) Ordet: «De ord jeg har talt til dere, er Ånd og liv» (Joh 6,63), «Åndens sverd som er Guds ord» Ef. 6,17. Derfor: Ny lære skaper splittelse og fører andre til fall. «Hold dere unna dem», formaner apostelen i Rom. 16,17, «Med fine ord og talemåter fører de godtroende folk på avveier» (vers 18). Se også 2. Tess 3,6 og 1. Kor 5,9-11. e) Lille katekismens forklaring til tredje trosartikkel oppsummerer: «på samme måte som han kaller, samler, opplyser og helliggjør hele den kristne kirke på jorden og bevarer den hos Jesus Kristus i den rette, ene tro. I denne kirke gir han hver dag meg og alle troende rikelig forlatelse for all synd. På den ytterste dag skal han vekke opp meg og alle døde og gi meg og alle troende i Kristus et evig liv. Det er både sant og visst.»

7 Sauevika klargjøres til ny sesong: Oppstartsdugnad, vask og klargjøring: Sesongen starter allerede 13. mars, og vi trenger hjelp til rydding ute og inne, nedvasking og klargjøring av hovedbygg og sovehus. Vi er derfor i stort behov av dugnadshjelp! Vi beregner å ha dugnaden i uke 10, altså tidsrommet mars. Vi er takknemlige for et hvert bidrag, og du kan selv avgjøre hvilken/hvilke dager som måtte passe. Ta kontakt så snart som mulig, slik at vi kan planlegge tilretteleggingen best mulig. Vi har også behov for hjelp med pussing/stoffing av båter: (tlf ktr.: Kjell Pettersen). Kalenderoversikt over behov vedrørende kjøkkenhjelp, vaktmesterhjelp og avløsere for disse vil bli utsendt til tidligere hjelpere, og i første foreningsbrev. Men du behøver ikke vente på dette dersom du allerede nå vet når du har anledning. Sauevika trenger nytt utstyr! Vi ønsker oss en minitraktor med firehjulsdrift, eller lignende for å kunne lette transportarbeidet når det gjelder varer og materialer (vår nåværende gressklippertraktor blir for svak, men kan benyttes til bagasjetransport og lignende). Misjonssenteret:: Her har det i løpet av 2008 blitt montert ny konveksjonsovn og den gamle oppvaskmaskinen er også byttet i ny. Etter besøk av Mattilsynet ble vi pålagt utbedring av borevannsbrønn. Dette er utført, og nytt brønnhus er bygget. Vi fikk også tilbud om arbeidshjelp fra Kriminalomsorg i frihet. Dette har vi takket ja til. Dette medfører at bønnerommet i annen etasje nå er i ferd med å pusses opp. Mottatt gave fra Kråkerøy Normisjon: I forbindelse med salget av Langøya bedehus og Kråkerøy misjonshus har vi fått pene salongmøbler, bord og stablestoler. Dette gjør at vi har fått skiftet ut nedslitte møbler både på Sauevika og Misjonssenteret. Vi takker hjertelig for flott gave og god hjelp med transport av dette. Ny bestyrer/vaktmester på Sjøglimt Knut Edlar Arnesen (33) er den nye bestyreren/vaktmesteren på Sjøglimt. Han har allerede kommet godt inn i jobben og gjør en flott tjeneste. Han kommer opprinnelig fra Rømskog, men flyttet til Marker for litt over fire år siden. - Jeg har vokst opp i et kristent hjem og vært mye engasjert innen sang og musikk. Jeg har i mye av mitt arbeidsliv jobbet som entreprenør og anleggsgartner. Men også vært innom transportbransjen både innen buss og langtransport, forteller han om sin bakgrunn. På Sjøglimt har han startet i en variert tjeneste. - Småreparasjoner, større prosjekter, vasking, rydding og ikke minst administrasjon av driften av leirstedet er blant mine oppgaver. I disse dager er snø et stikkord. Og bakken opp til leirstedet er som kjent ganske bratt og krever litt pleie, sier den trivelige karen. - Hva opplever du av gleder og utfordringer? - Jobben her er trivelig med hyggelige medarbeidere. Den er veldig allsidig og det er alltid nok å gjøre. Dagene blir Leirstedene aldri lange, heller det motsatte. Det har vært en utfordring å komme i gang, det blir mye nytt som man skal sette seg inn i. Den store forskjellen fra tidligere jobber er at her har vi kristendommen i sentrum, noe som er veldig positivt og gjør dagen litt mer meningsfylt. - Hva med familie, menighetstilknytning og fritid? - Jeg er gift med Cecilie og sammen har vi Simone, ei god datter på ni måneder. Vi tilhører bedehuset på Stikle i Øymark, en forening tilknyttet Misjonssambandet. - Som mange andre fra «skauen» så er jeg en ivrig elgjeger. Hvert år er jeg sammen med en vennegjeng oppe på fjellet og skyter litt elg, og det er alltid like gøy, svarer han. Han forteller at han også er medeier i et lydfirma ved siden av jobben i Normisjon. - Sammen med fire andre har vi i flere år drevet studiodrift og utleie av anlegg. Alt fra småjobber med en mikrofon til utekonserter for flere tusen mennesker. Det er en morsom hobby å ha, avslutter Knut Edlar Arnesen. Tekst og foto: Boe Johannes Hermansen 7

8 8 Betania bedehus i Spydeberg er solgt Betania bedehus. Foto: Kai Ørebech Spydeberg Indremisjonsforening overtok gamle Betania fra Misjonsforbundet. Huset ble revet og et nytt hus ble bygd i 1981, med innvielse i januar året etter. I det nye huset besto hovedforeningen av medlemmer. Vi hadde barnemisjon. korvettarbeid, eldres hyggestund og fast utleie til menighetskontor og menighetsarbeide, samt annen utleie. Men situasjonen endret seg. På 90-tallet opphørte både barnemisjon og korvett p.g.a. ledermangel. Menighetskoret la ned og menighetskontoret flytter ut p.g.a. rommangel. Det har også vært liten rekruttering til Indremisjon/Normisjonsforeningen. Mange trofaste har gått Salg av to bedehus på Kråkerøy Kråkerøy Misjonshus. Foto: Kai Ørebech Prosessen med å selge Kråkerøy Misjonshus og Langøya bedehus har har modnet seg over en treårs periode. I 2005 ble foreningen kontaktet av menighetsrådet i Kråkerøy med en invitasjon om å delta i det planlagte menighetssenteret. Saken har vært tema på to ordinære, og et ekstraordinært årsmøte. Den saklige begrunnelsen for å selge husene har vært enkel. Medlemstallet har minket, og gjennomsnittsalderen har økt de siste årene. Å vedlikeholde disse husene på dugnad har etter hvert blitt et uoverkommelig prosjekt. I de siste årene har kontantstrømmen vært negativ, slik at vi om få år ville måtte låne penger for å drive. Egenkapitalen har hele tiden vært god fordi prisene på slike hus har steget. Å begrunne et salg ut fra den kjærlighet, og de følelser medlemme har til sine bedehus, har vært langt vankeligere. bort, møteaktiviteten har blitt mindre og det er færre til å ta ansvar for hus og drift. Mange spørsmål har blitt stilt. Blant annet dette: «Er det riktig å sitte med og drive et så stort hus for våre månedlige møter?» Kanskje menigheten kunne kjøpe huset, overta driften, og gi oss en fast leieavtale? Menigheten fikk tilbudet, men så seg ikke i stand til dette av økonomiske årsaker. Foreningen gikk derfor inn for salg på det åpne markedet. I forbindelse med en skolerehabilitering trengte kommunen et midlertidig avlastningshus. De bød og fikk huset for 2,5 mill. kroner. I skrivende stund er disponeringen av salgssummen ikke avgjort. I første omgang vil den bli satt inn på en «høyrentekonto» i banken. Videre drøftinger i styret, på medlemsmøter og årsmøte er nødvendig. Tanken har vel hele tiden vært å bruke misjonspengene på en mer hensiktsmessig måte. Normisjons arbeid lokalt, regionalt og internasjonalt står oss nær. Det kristne arbeidet blant unge og eldre i bygda er viktig. Hvordan drive foreningen videre? tfordringen og mulighetene er fortsatt store, også i Spydeberg, selv uten et fint hus midt i Stasjonsgata. Vi er ved et vendepunkt. La oss ta tid til å se oppgaver og muligheter. Kanskje vi bør tenke gammelt-nytt, med mindre og små grupper og fellesskap. Husmøter er en mulighet. Til større og spesielle arrangementer kan vi leie oss inn i passende og «ufarlige» lokaler. Vi ber om Gud leder oss videre. Langøya Bedehus: Huset har blitt svært lite brukt i de siste 15 årene. Bare en svært liten søndagsskole, og en «hyttetur» en gang per år for hovedforeningen er det hele. Søndagskolen la ned virksomheten i Huset er uten innlagt vann, og med utedo. Huset ble taksert til en teknisk verdi av kr , men på grunn av sin beliggenhet ble den totale taksten satt til 1,2 mill. Det ble solgt for kr. 1,8 mill. Huset skal nå brukes av en tekstilkunstner. Så vidt vi forstår, er det ikke planlagt noen vesentlige endringer av huset. Kråkerøy Misjonshus: Bruken av dette huset har også avtatt. Hovedforeningen, formiddagstreffet og mannsforeningen har inntil det siste hatt sine faste møter. Videre har huset blitt leid ut til andre foreninger og til minnesamvær. Leiligheten i annen etasje har også vært utleid. Taksten på Misjonshuset ble satt til kr. 2.1 mill. Det ble solgt for kr. 1,55 mill. Hilsen Steinar Storeheier, leder i Normisjon Spydeberg Huset blir etter noe ominnredning tatt i bruk som fysikalsk institutt. Kråkerøy Normisjon vil drive sin virksomhet videre, og har gjort avtale med Kråkerøy menighet om plass i det nye menighetssenteret. Foreningen har gitt et rente- og avdragsfritt, men oppsigelig lån på kr. 1,0 mill til menighetssenteret. For dette får vi husvære og tilgang til teknisk utstyr (kopimaskin og lignende). Forvaltningen av den øvrige salgssummen er det ikke tatt stilling til. Hilsen Kråkerøy Normisjon v/øivind Navestad Langøya bedehus. Foto: Kai Ørebech

9 ARRANGEMENTOVERSIKT februar - april ngdomshelg 16+, Sjøglimt Mission 15.11, Sarpsborg Frikirke Tur til Nepal Påskeleir for klasse, Sjøglimt Påskeaction for tenåringer, Sauevika Påskeleir for klasse, Sjøglimt Regionårsmøte for Normisjon, Bjørnstad bedehus Pensjonistenes dag, Sjøglimt mai - juni Mission 15.11, Sarpsborg Frikirke Regionårsmøte Acta, Bethania Familiefestival, Sjøglimt Sauevikastevne, Sauevika Loppemarked, Sjøglimt Låvebasar, Langsbakken, Degernes Tenleir, Sauevika Leir for klasse, Sjøglimt Generalforsamling i Normisjon, Trondheim Leir for klasse, Sauevika Leir for klasse, Sjøglimt juli - september Leir for 2.-4.klasse, Sauevika Minileir for alle (sammen med søndagsskolen), Sauevika Familieleir I, Sauevika Minileir, Sauevika Familieleir II, Sauevika Leir for klasse, Sjøglimt Mannsleir, Sauevika Kvinneleir, Sauevika Mission 15.11, Sarpsborg Frikirke Tenleir, Sjøglimt Leirlederfest, Sauevika oktober - desember Hobbyleir for klasse, Sjøglimt Misjonscup og Mission 15.11, Sarpsborg Frikirke Damens dag, Sjøglimt Mannsfest, Sjøglimt Action på Hvaler/Sauevika for år Besteforeldre- og barnleir (opp til 8 år), Sjøglimt Leir for klasse, Sjøglimt Adventsleir for klasse, Sjøglimt Mission 15.11, Sarpsborg Frikirke seniorprogram for 2009 finner du på hjemmesidene; Der bør det være noe for enhver smak. Misjonsbasar og inspirasjonskveld Normisjonsforeningene i Fredrikstad arrangerte felles misjonsbasar og inspirasjonskveld på Bethel januar. nder misjonsbasaren lørdag holdt Camilla Marie Bjørk Andreassen og Wenche Tuman Johnsen minikonsert. Videre var det demonstrasjon ved gartner Heinz Albeck og senere familiemøte med Anne Ca. Degnes og Ole Martin Rudstaden som henholdsvis taler og sanger. Det var for øvrig orientering om misjonær Alice Holmens arbeid i Nepal. Søndag var det inspirasjonskveld med tale av Per Eriksen og sang av Bethelteamet. Samlet kom det inn nærmere kroner 60 tusen i løpet av helgen. Student ved Musikkhøgskolen, Camilla Marie Bjørk Andreassen (til høyre) sang nydelig under misjonsbasaren på Bethel, flott akkompagnert av klaverpedagog Wenche Tuman Johnsen (til venstre). Torill Bredeg overrekker dem en velfortjent blomst. Tekst og foto: Boe Johannes Hermansen Bibelkurs våren 2009 Foreningene i Fredrikstad - med Ann Elisabeth Gudesen Torp i spissen - hadde sørget for mange fine gevinster. Jan Ivar Andreassen solgte lodd til veteranen Halfdan Wergeland. Haugetun Folkehøyskole arrangerer bibelkurs onsdager våren Kurset holdes i Greåker Frikirke. ndervisningen foregår kl Kveldsmat ca kl Kurset koster kr 150,- for de resterende tre kveldene med kveldsmat og undervisning. 11. februar 1. Bilder,tall og symbol som nøkler til forståelse av Johannes` Åpenbaring 2. Tanker fra kapittel 1 Foredragsholder: folkehøyskolelærer Kai Ørebech 18. mars Hovedemne: «Han la i min munn en ny sang». Tema: Om lovsang i Bibelen og i våre menigheter.foredragsholder: konst. rektor ved Høgskolen I Staffeldtsgt. Tove Rustan Skaar 29. april»brev fra et fangehull. Tanker fra 2. Timoteus brev» Foredragsholder: tidl. gen.sekr i NLM, nå førstelektor på Fjellhaug misjonshøgskole, Egil Granhagen 9

10 10 Knut Tveitereid til ngdomsleir Forkynneren Knut Tveitereid kommer for å ha bibeltime og seminarer på ngdomsleiren på Sjøglimt 27. februar - 1. mars. Tveitereid er en svært anerkjent forkynner og skal snakke over temaet «Guds ledelse». - Dette blir kjempespennende, sier Acta-leder i Østfold, Ole Martin Rudstaden ngdomsleiren på Sjøglimt er for unge voksne over 18 år og Acta Østfold håper at aldersgruppen kjenner sin besøkelsestid når Tveitereid kommer på besøk. - Dette blir en unik helg og jeg håper at flest mulig østfoldinger har lyst til å bli med. Du er ikke for gammel om du er 30 år, sier Ole Martin. Acta Østfold har gått brett ut i annonseringen av leiren og det er ventet at det også vil være en vesentlig pågang fra region Øst (Oslo, Akershus, Hedmark). Om man vil være sikret plass på leiren kan det derfor være lurt å melde seg på relativt raskt. Rundt 100 mennesker deltok på Landsmøtehelg for Acta på Hemsedal januar. Acta Østfold stilte mannsterke. Fredag 9. januar på kveldstid ble KRIK høyfjellssenter i Hemsedal fylt til randen av medlemmer fra Acta-styrene og ansatte i de ulike regionene i Acta. Og det var med stolthet og stor glede vi tok imot fem medlemmer fra vårt Actastyre. Lørdag formiddag var det duket for Landsmøte med valg av nytt Landsstyre. Antall deltagere på dette Landsmøtet var rekordhøyt og her var det mennesker med stort engasjement og mye meninger. Tidsskjemaet røk med vel to timer. Saker ble drøftet og meningene var mange. I flere saker ble det argumentert frem og tilbake, noe som gjorde at avgjørelsene vi tok føltes gjennomtenkt. Diskusjonen rundt forandring av visjonen vår var en av sakene som skapte stor engasjement. Den lyder: «Vi vil se grensesprengende fellesskap hvor barn og unge møte, følger og ærer Jesus Kristus». Her var det fremmet forslag om å bytte ut «Vi vil se grensesprengende fellesskap..» med «Vi vil bygge grensesprengende fellesskap..». Etter gode argumenter for begge alternativer endte avstemmingen med et klart flertall for å beholde den gamle ordlyden i visjonen vår. Acta Østfold i skuddet LTS er i gang Det blir mye moro på ngdomsleir. Hele Landsmøtehelgen ble avsluttet med en flott og gjennomarbeidet gudstjeneste. Vår Acta leder, Ole Martin, hadde planlagt denne og Acta-styret vårt bidro i gjennomføringen. Det ble en god samling med Ole Martin som liturg, preken av Rolf Kjøde, nattverd og bønnevandring. Før Landsmøtehelgen, tirsdag til fredag, ble det arrangert medarbeidersamling for Acta Transformator. Her får vi komme sammen, få påfyll av undervisning, gruppesamtaler, bønn, lovsang og hyggelig samvær. Dette ble spennende og givende dager for oss. Boka «Loved i praksis» ble lansert og den er en super resurs for alle oss som driver ungdomsarbeid. Her finnes ferdig opplegg med andakter, samtaleopplegg og aktiviteter. Boka er årets tips til deg som er leder i ungdomsarbeid! Vi som ansatte takker dere i Acta-styret vårt: Marte, Arnfinn, Hartvig, Jon Magne og Johannes, for at dere satte av en hel helg med oss. Dere er en super gjeng og vi er utrolig takknemlige for dere! Lin Katrin Mørken Acta Østfolds Ledertreningsskole LTS er godt i gang. Vi hadde oppstartshelg på Degernes Misjonssenter 16. til 17.januar. Deltagerne er fire jenter og fire gutter i alderen 15 til 23 år. Det er en giret og morsom gjeng som har meldt seg på LTS. De vil lære mer om å være leder på leir og i barne- og ungdomsarbeid, bli bedre kjent med Jesus og seg selv. Denne helgen var vi så heldige å ha besøk av «Team i Veien» fra Bibelskolen i Grimstad. Fredag kveld ristet vi oss sammen med lek, teambygging og mye moro. Vi avsluttet kvelden rundt et lyskors med andakt om «You are loved» og bønnevandring. «Team i Veien» sto for det meste av undervisningen disse dagene, og hadde spennende seminarer om: «Jesus som forbilde vi som kristne forbilder» og «Å se andre». Det ble lærerrike samlinger med undervisning og samtale. Det ble en lærerik og trivelig start på LTS som skal gå hele denne våren. Deltakerne på LTS er flotte ungdommer som vi gleder oss til å følge fremover. Vi håper du vil være med og be for ungdommene på Ledertreningsskolen. Lin Katrin Mørken

11 Medvandrer Vil du være med å støtte Actas arbeid blant barn og unge i Østfold? Da kan du bli en Medvandrer. Medvandrer er det nye fastgiverkonseptet til Acta Østfold og gjennom dette konseptet kan du få være en medvandrer for barn og unge i Østfold. Vi trenger fastgivere for å bygge opp vårt arbeid slik at vi når enda lengre ut med budskapet om Han som døde på korset for alle mennesker. Dette arbeidet, dette kallet, ser vi på som det viktigste som finnes. Om du er interessert i å støtte dette arbeidet kan du lese mer i Medvandrer-brosjyren som er vedlagt dette nummeret av Norkontakt. Mission 15: mars arrangeres det neste Mission 15:11 Acta lovsangskveld i Sarpsborg Frikirke. Årets første lovsangskveld for ungdom og unge voksne ble arrangert 31. januar og det ser ut til at Mission 15:11 blir et vellykket konsept for å fange opp en aldersgruppe som Acta og Normisjon ikke alltid ar klart å gi et tilbud til. Mission 15:11 satser på høy kvalitet på band og forsangere, høy kvalitet på taler og på en rik og mangfoldig bønnevandring. Vil du være leder på leir? Actas årsmøte Du er hjertelig velkommen til årsmøtet til Acta på Bethania i Sarpsborg lørdag 16. mai. Dagen begynner med selve årsmøtet klokka 15, før det blir Mission 15:11- Acta lovsangskveld i Sarpsborg Frikirke klokka 18. Etter lovsangskvelden blir det grilling, før det blir Rejoicekonsert etter at alle har spist seg gode og mette. Acta Østfold håper at flest mulig vil være med på hele eller deler av denne store dagen. Om du har lyst til å stille som kandidat til Acta-styret, kan du ta kontakt med regionskontoret. Å være en del av Acta-styret er både spennende, moro og lærerikt. 11 I løpet av påsken og sommeren skal Acta Østfold arrangere 13 leirer. Om vi skal klare dette, er vi avhengige av å ha med oss mange frivillige ledere. Å være leder på leir er veldig moro. Man blir en del av et kristent lederfellesskap, samtidig som man får jobbe med kanskje det viktigste vi kan gjøre her i verden; å fortelle barn og ungdom om Jesus. Er du over 16 år og har lyst til å være med som leder, vil vi gjerne at du tar kontakt med oss i Acta Østfold. Vi trenger ungdommer, unge voksne, voksne og besteforeldre. Tar du utfordringen?

12 Adventsleir på Sjøglimt, se også bilder på første side desember var Sjøglimt fylt til randen av andre til femteklassinger. De cirka 65 deltakerne fikk seg en førjulsopplevelse de sent vil glemme. Juleverksted med pepperkakepynting og julegavelaging, utelek i snøen, underholdningskveld med latter og moro og bibeltimer ved Actas ettåring Bente Evensen, var noe av det adventsleirdeltakerne fikk være med på. Adventsleir er og blir en suksess! - Blås da, blååååås! Bobler i gata 12 Bobler i gata er et samarbeid mellom søndagsskolekretsen, nmsu og acta. Målet var å spre glede og et godt budskap. Pepperkakepyntingen var en suksess. «Boblegjengen» besøkte Mysen, Halden, Sarpsborg, Fredrikstad, Moss, Rømskog, Ørje og Rakkestad. Aktiviteten var å leke med - og vinne julekrybbe, skrive seg inn i manntall, spise hyrdestav og nøtter: (Ta dere en nøtt- Jesus er født.) Dessuten mange tusen boblende såpebobler! Tekst: Guro Thoresen, foto: Anne Kari Bjørling. Felles bønn Indre Østfold Mandag 2. mars: kl.19.00: Filadelfia, Skiptvet 5. april: Bønnedag for Østlandet på Hauges Minde, kl Se info: Mandag 6. april: kl : Betania, Havnås Mandag 4. mai: kl : Knapstad Misjonshus Mand. 1. juni (pinse): kl.19.00: Rakkestad Rådhus Mand. 6. juli: kl : Frelsesarméen, Askim Disse står bak: Den norske kirke, Pinsemenighetene, Frikirken, Misjonsforb., Frie Ev. Forsamling, Metodistkirken, Frelsesarmeen, Kraftverket, Friends, kristne.no Har du innspill eller spørsmål, ta kontakt med Gunnar Brudeli, tlf. tlf.: / Send takkeog bønneemner: sms el. til: Kurshelg på Soria Moria i Oslo. Helgen 6-8. mars arrangerer Norsk Kristelig studieråd og Frikirkelig studieforbund en kurshelg på Soria Moria i Oslo. Kurset har som tema: «Sjelesorg i grupper når gudsbilde og selvbilde utfordres» Formålet med kurset er å gi deg økt kunnskap og innsikt om kristen sjelesorg og hvordan du kan møte sjelesørgeriske behov i en grupperelasjon. Målgruppen for kurset er ledere av studiegrupper. En studiegruppe kan være en bibelgruppe, vekstgruppe, fellesskapsgruppe, cellegruppe og andre studie- og samtalegrupper. Flere opplysninger og fullstendig program finnes på våre hjemmesider.

13 Velsmakende fotballresultat: Haugetun FFK junior 1-1 De biter godt fra seg, fotballguttene på Haugetun. Ingen tvil om at skolen dette året har mange solide spillere på fotballinja. Siden august har de oppnådd gode resultater både i møter med folkehøyskoler og i andre sammenhenger. 20. januar kunne de gå av banen etter nok en god prestasjon. I Østfoldhallen var motstanderne juniorene i Fredrikstad Fotballklubb, og ingen på Haugetun var misfornøyde med å greie uavgjort mot et så sterkt lag. Haugetun var absolutt med i kampen, så det var på ingen måte noe ufortjent resultat. Denne gangen var det faktisk også en del tilskuere til stede, og det er alltid artig å ha litt publikum. Mer informasjon om fotballinja og skolen for øvrig på Jostein Hasselgård og SSS på turné i februar Etter Grand Prix-seieren i 2003 og mange andre opptredener både på scener og TV er Jostein Hasselgård vel kjent både i og utenfor Østfold. Fra 10. til 12. februar skal han på turné med SSS-elevene på Haugetun. SSS står for SangSceneStudio, og disse dagene blir det i alle fall mye av sang og scene. Jostein er mest kjent for å jobbe med sjangere som pop, jazz og soul, og dette vil konserten preges av. Elevene, Jostein og bandet skal i aksjon på en folkehøyskole, videregående skoler og på ungdomsarrangementer. Guatemala-prosjektet innbrakte kr Haugetun-besøk på bedehuset Hvert skoleår er et annerledesår. Ingen elevflokker er like og derfor skiller også dette skoleåret seg ut fra de foregående. I løpet av året skjer det masse på mange forskjellige områder. Dette vil skolen gjerne fortelle om, og dette kan blant annet gjøres når skolen blir invitert på bedehusbesøk. Også dette skoleåret er det blitt en del slike møter, og det vil bli noen flere frem til midten av mai. Lærer Kai Ørebech har vært på farta både alene og sammen med elever for å fortelle om skolen og samtidig bidra med en preken. Steder som har hatt besøk, er Normisjonsforeningene i Eidsberg, llerøy, Hannestad, Hauges Minde, Bethel, Fredrikstad og på Kirkøy. På tur står et nytt besøk på Bethel og så følger Berg, VI-Normisjon og Lande. Bilder forteller mye om folkehøyskolelivet og aktivitetene, og elever kan både fortelle, synge og bidra med vitnesbyrd når de er med. Haugetun folkehøyskole Haugetun jubler etter 1-1-scoringen Lærer Berit Grønli sier at turneen er et høydepunkt for SSS-elevene. De jobber og øver frem med mot denne opplevelsen og er kjempeheldige som har med rutinerte musikere på bass, gitar og trommer i tillegg til Jostein Hasselgård. Dag Anders Sandell, Dag Tofteng og Hermund Nygård vet hvordan de skal få det ti å svinge. Den første konserten finner sted i Oslo, og så går turen til Grimstad for å avslutte i Sandefjord. Torsdag 22. januar la Destinasjon Latin-Amerika elevene ut på sin treukers tur med Guatemala som hovedmål. Med seg hadde de hele kroner som er blitt samlet inn siden skoleåret startet. Så mye penger har skoleprosjektet ikke fått inn tidligere, og det er ingen tvil om at det er blitt gjort en skikkelig innsats på flere områder. En del Haugetun-elever er blitt godt kjent i nabolaget etter å ha delt ut løpesedler med informasjon om innsamling av tomflasker med påfølgende henting av det tomgodset hyggelige folk hadde satt ut. Ikke verst å få inn pantekroner på to våte og sure kveldsrunder. I tillegg har det kommet inn penger på film- og kafekvelder, amerikansk auksjon og dugnad. De som var med på det siste, skaffet til sammen kroner. Sponsorløpet ble selve tungvekteren når det gjaldt å få inn midler. Elevene jogget og jogget, og opptellinga viste at dette tiltaket ga kr i kassa. Totalt ble det altså som kommer veldig godt med når elevene kommer til dem som absolutt trenger en håndsrekning. Det kan nevnes at DLA-elevene skal besøke Kjærre for å fortelle om Guatemala-turen og inntrykkene derfra. Foreninger og bedehus som ønsker Haugetun-besøk må gjerne ta kontakt med skolen. Til slutt er det viktig å si tusen takk for de pengene som har kommet inn og gitt videre til skolen under Haugetun-møtene hittil. e-post: fhs.no Konto for renoveringsprosjekt: tlf

14 Telefoner og adresser NORMISJON REGION ØSTFOLD LEIRSTEDENE: 14 Regionkontoret St. Mariegt. 99, Sarpsborg Postadresse: Boks 269, 1702 Sarpsborg e-post: Tlf , fax: Kontortid: Mand.-torsd. kl Bankgiro: Hjemmeside: Regionstyreformann: Jan Holone, Nedre Vestlia 9, 1580 Rygge tlf , e-post: Regionleder: Jens Pedersen Onsøyveien 71, 1614 Fredrikstad tlf e-post: ndervisningsleder: Gunnar Navestad, tlf , mobil e-post: Administrasjonssekretær: Vera Heines, tlf (dir), (priv), mobil e-post: Misjonskonsulent: Boe Johannes Hermansen, tlf (dir), (priv), mobil e-post: Acta-leder: Ole Martin Rudstaden tlf (dir), mobil , e-post: Formann for Acta: Hartvig Velund, Haug, 1892 Degernes, mobil e-post: Barne- og ungdomsarbeider: Lin Katrin S. Mørken, tlf (dir), mobil e-post: Familie- og misjonsarbeider: Torill Bredeg, tlf (dir) (priv), mobil e-post: Prosjektarbeider: Anne Lise Dahle, tlf (priv), mobil e-post: Ettåring: Bente Elvestad Evensen, tlf (dir) mobil e-post: Det lune hjørnet Mye folk SJØGLIMT LEIRSTED 1870 Ørje, tlf , fax , mobil e-post: Husholdsbestyrer: Jane Fosser, tlf , mobil e-post: Bestyrer/vaktmester: Knut Edlar Arnesen, mobil , e-post: SAEVIKA og MISJONSSENTERET Bestyrer/vaktmester: Kjell Pettersen, tlf (dir), (priv), mobil e-post: SAEVIKA LEIRSTED 1684 Vesterøy, tlf , fax , e-post: Postadresse: Havna, Spjærøy, 1684 Vesterøy Husholdsbestyrer: Trine Møllerop Allum, tlf (Sauevika), mobil Vaktmester: Arnfinn Hagen, mobil MISJONSSENTERET Velund, 1892 Degernes, tlf Vaktmester: Erling Dehnes, tlf , mobil HAGETN FOLKEHØYSKOLE Solivn. 64,1667 Rolvsøy tlf , fax e-post: Internett: Kontortid: mand.-fred. kl Bankgiro: Rektor: Per Morten Wiig NorKontakt Organ for Normisjon region Østfold og Haugetun folkehøyskole Ansv. redaktør: Jens Pedersen Redaktør: Boe Johannes Hermansen Bladet utkommer med 5 nummer i året og sendes gratis til Normisjons medlemmer, menighetskontorer, media og andre som er interessert i å motta bladet. Opplag: 2300 Ettertrykk tillatt med kildeangivelse. Grafisk utforming: janh Forsidefoto: Martin Østby Trykk: Krona Trykk AS, Moss Innleveringsfrist til neste nr.: En heller ukjent emissær kom til Oslo og ble spurt av Ole Hallesby om han ville innlede på et Storsalen-møte, der Hallesby selv skulle tale. De to satt sammen på plattforma og så at salen ble full av folk. Da hvisket emissæren til Hallesby: - Det er underlig hvor mye folk jeg samler når jeg er sammen med deg. Fra «Tid for å le - igjen» av Torbjørn Greipsland, red. og Hans Johan Sagrusten, ill. Lunde forlag Solivn. 64, 1667 Rolvsøy Tlf Ett er nødvendig! ØSTLANDSKALKN KLEKKING AV KALKNKYLLING ØIVIND J SLETTEVOLD HAGETN CATERING AS Vi garanterer topp kvalitet på våre snitter - koldtbord - kaker og varmretter Haugetun Folkehøyskole er også et glimrende sted å ha selskaper og lignende. Skolen har mye ledig i helgene, særlig i skolens ferier. For leie ring tlf Sjøglimt Catering Sjøglimt Catering tilbyr god hjemmelaget mat av beste kvalitet Mat til minnesamvær, selskapeligheter etc. Cateringen leverer - i Indre Østfold - alt av kald mat. Ta kontakt med Sjøglimt, tlf , eller husmor tlf / «Bønn uten arbeid er svermeri, arbeid uten bønn er slaveri, bønn og arbeid er harmoni. Og at bønn er arbeid, vet de som har prøvd.» (Fra forordet i bønneheftet: Ett er nødvendig). Normisjon har gitt ut bønnehefte, som kan fås gratis ved henvendelse til regionkontoret. Det dekker misjonens arbeid både ute og hjemme, og er inndelt slik at du kan be for nye nytt hver dag i måneden. Heftet er en hjelp til konkret forbønn både enkeltvis og i grupper/foreninger.

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra,

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, himmelen på jorda. Ja, himmelen begynner egentlig her på jorda, sier Bibelen, når menneskene er glad i hverandre i stedet for å slå hverandre i hjel. Det er

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Dåp ImF-Bryne Mars 2007

Dåp ImF-Bryne Mars 2007 Dåp ImF-Bryne Mars 2007 Bakgrunn a) Utgangspunkt i skapelsen: o Ved Ånden og Ordet skaper Faderen mennesket i Guds bilde. 1.Mos.1-2 o Adam og Eva blir skapt til fellesskap med Gud og hverandre. o Mennesket

Detaljer

MEDLEM I HAMAR NORMISJON?

MEDLEM I HAMAR NORMISJON? Kjære leser! Enten du er kjent eller ukjent med Hamar Normisjon, ønskes du velkommen til å være med og bygge fellesskap som betyr noe for deg. Vi tror at gode fellesskap gir noe tilbake til den enkelte,-

Detaljer

Hvem var Peter? (1) Simon sønn av Johannes, levde år 1-64 fisker med base i Kapernaum gift og hadde familie. var ca. 30 år ble disippel av Jesus fikk nytt navn av Jesus: Peter - Klippen Hvem var Peter?

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Regionstyrets årsmelding for 2009

Regionstyrets årsmelding for 2009 Regionstyrets årsmelding for 2009 1. Innledning Den meldingen regionstyret her avgir, begrenser seg hovedsaklig til det mandatområdet styret har fått. Det vil si de fellesoppgaver som er overdratt fra

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015

GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015 GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015 Hei! Dette er Hamar normisjons program for første halvår 2015. Enten du er kjent med denne type program fra før, eller det er nytt for deg, så oppfordrer vi

Detaljer

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 "Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler" "For så høyt har Gud elsket verden" 1 2 3 Ut på fredagskvelder - Tilby kaffe/te/vaffel i gågata. Spesielt rettet mot

Detaljer

Sak 2 NaMu undersøkelsen

Sak 2 NaMu undersøkelsen Vårt oppdrag: Å gjøre mennesker til Jesu Kristi disipler, så verden forvandles Metodistkirken i Norge Centralkirkens menighet, Bergen Menighetsmøte den 21.9.2016 Tema for kvelden: «gå og gjør alle folkeslag

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Konsekvenser av opprettelsen av «NLM trossamfunn»

Konsekvenser av opprettelsen av «NLM trossamfunn» Konsekvenser av opprettelsen av «NLM trossamfunn» Vil ikke NLM automatisk bli en frikirke hvis en oppretter et trossamfunn? - Det er viktig å presisere at NLM oppretter et trossamfunn som et tilbud til

Detaljer

Nær gud - nær mennesker

Nær gud - nær mennesker Fastelavnssøndag (2..mars) Hovedtekst: Joh 17,20-26 GT tekst: Høys 8,6-7 Epistel tekst: 1 Kor 13,1-7 Barnas tekst: Joh 12,1-8 Nær gud - nær mennesker 32 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: J

Detaljer

Vigsling av tilsynsmann

Vigsling av tilsynsmann 1 ORDNING FOR Vigsling av tilsynsmann Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Når en synode eller et presbyterium velger nye tilsynsmenn vigsles disse til tjeneste for menighetene og fellesvirket

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Den Hellige Ånd og nådegavene Roald Kvam 2008 Vi som vil drive Indremisjon er opptatt av at den arbeidsfordeling vi gjør, skal samsvare med den nådegavefordeling

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Hovedmenyens tema er merket med denne fargen De enkelte sidenes tema har denne fargen. Oversikten er oppdatert 15 jan 2013

Hovedmenyens tema er merket med denne fargen De enkelte sidenes tema har denne fargen. Oversikten er oppdatert 15 jan 2013 Innholdsoversikt til nettsiden www.sjelesorgogveiledning.no Hovedmenyens tema er merket med denne fargen De enkelte sidenes tema har denne fargen. Oversikten er oppdatert 15 jan 2013 Velkommen Sjelesorg

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 3 2016 ÅRGANG 46 Diverse arrangement på bedehuset i desember Rapport fra Plan og økonomi komiteen Vil du gi en julegave til Molde Indremisjon? Glimt fra julemessen

Detaljer

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent NLM Ung 20132018 Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent Jesus trådte fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til

Detaljer

SATT FRI TIL Å TJENE

SATT FRI TIL Å TJENE Molde Indremisjon Strategiplan frem mot 2020 Vår visjon: SATT FRI TIL Å TJENE Våre verdier: Inkluderende, troverdig, oppsøkende og omsorgsfull Generasjonsforsamling: MÅL: Vi vil være en generasjonsforsamling

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Dåp Skaunmenighetene

Dåp Skaunmenighetene Dåp Skaunmenighetene Revidert dåpsliturgi 2015 Revidert dåpsliturgi 2015 1 1 Mottakelse til dåp I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. I dag skal NN/(antall) barn bli døpt. I tillit og glede bringer

Detaljer

30. oktober - 6. november. Bøn og fasteveke 2016

30. oktober - 6. november. Bøn og fasteveke 2016 30. oktober - 6. november Bøn og fasteveke 2016 I bønne og fasteuka setter vi oss som menigheten og som enkeltindivider til side for å søke Gud og Hans hensikt, vilje og plan med menigheten - og våre liv.

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2017 1 Mottakelse til dåp L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. ELLER L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn: Vår skaper,

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Vedtekter for menigheten Oslo Kristne Senter

Vedtekter for menigheten Oslo Kristne Senter Vedtekter for menigheten Oslo Kristne Senter 1. Menighetens navn er Oslo Kristne Senter. 2. Oslo Kristne Senter er en frittstående, lokal menighet organisert som en forening - som driver menighetsbyggende

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Januar 2013. Introduksjon: Film om kirken: http://www.youtube.com/watch?v=ifnjtkanbq4

Januar 2013. Introduksjon: Film om kirken: http://www.youtube.com/watch?v=ifnjtkanbq4 n i Me Introduksjon: Film om kirken: http://www.youtube.com/watch?v=ifnjtkanbq4 Være sammen Bibelen forteller mye om fellesskap. Gud selv utgjør et fellesskap, fordi han er Fader, Sønn og Hellig Ånd. Guds

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Vi har alle bilder i hodet, og smaker i ganen og følelser i kroppen fra måltider vi har vært med på. Opplevelsen av å sitte

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte.

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. KONFIRMANT 2015-16 Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. Dere skal ha mottatt informasjon om konfirmasjon fra Den norske kirke sentralt i posten. Her kommer litt mer informasjon

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL 10. februar 2015 Årsmelding Harstad Normisjon 2014 Dette er styrets årsmelding for 2014 for Harstad Normisjon, men dekker også andre nærstående organisasjoners

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

PIONÉRMAIL. mai :: 2014

PIONÉRMAIL. mai :: 2014 PIONÉRMAIL mai :: 2014 Inkludere, utruste og utsende JAN TORLAND I HAUGESUND: - TYGG PÅ ORDENE Hvordan studere Guds ord og hvordan fungere i det profetiske? Dette var temaet første helgen i april da Jan

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus.

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus. Elihu 15.02.2015 Andreas Fjellvang Kjære menighet! Det er en ære for meg å stå her i dag. Har fått et bibel vers jeg ønsker å forkynne ut i fra i dag. Johannes 5:19 Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Sønnen

Detaljer

lsi!~mesteravlesere og kj(ijkkenhjelp Kjeere medarbeiderei normisjon Mars 2012

lsi!~mesteravlesere og kj(ijkkenhjelp Kjeere medarbeiderei normisjon Mars 2012 Kjeere medarbeiderei Mars 2012 normisjon region enfold Den andre helgen i februar var aile leir, forening og fellesskaps- ledere invitert til Lederhelg pa Sj0glimt. Leir og Acta- ledere var samlet hele

Detaljer

Kurskveld 9: Hva med na?

Kurskveld 9: Hva med na? Kurskveld 9: Hva med na? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Hvis du kunne forandret en ting Hva ville det ha vært? (10 minutter) Forestill deg en

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Nyheter fra Fang. Den Hellige Ånd falt. To uker før pinse hadde vi en pinseopplevelse med staben vår.

Nyheter fra Fang. Den Hellige Ånd falt. To uker før pinse hadde vi en pinseopplevelse med staben vår. Nyheter fra Fang Den Hellige Ånd falt To uker før pinse hadde vi en pinseopplevelse med staben vår. Denne uken hadde vi først et amerikansk ektepar som underviste. Da de skulle be for staben vår spurte

Detaljer

Søndagsbrev 4. juni 2017, St. Birgitta menighet.

Søndagsbrev 4. juni 2017, St. Birgitta menighet. Søndagsbrev 4. juni 2017, St. Birgitta menighet. OBLATKOMMUNITETEN I ØSTFOLD St. Josephs gate 17, 1606 Fredrikstad Gunapala, Premanath Jagath O.M.I., sogneprest for Fredrikstad Mobiltelefon: 414 68740,

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.

dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2017 Liturgien tas i bruk i menighetene senest innen 1. september 2017 Liturgien vil foreligge trykt i mai. Det kan da bli noen mindre endringer

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG 44 17. mai fest kl. 18.00 Kretsmøte 1.-2. juni Meld deg på forsamlingstur til Visthus 14-16 Juni www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Lovverk for Normisjons foreninger

Lovverk for Normisjons foreninger Lovverk for Normisjons foreninger 1) Normalregler for foreninger i Normisjon Lagt frem for konstituerende generalforsamling i Vennesla 4. juli 2000 og vedtatt av Normisjons landstyre 20. oktober 2000 med

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 SEPTEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg september 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI Kirken. Vi tror Gud

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper».

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». GUD Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». Den lille Bibel Johannes 3.16 «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn den enbårne,

Detaljer

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail:

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: ..et lite Sene-gal 28.02.2017 Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: mkmoskvil@gmail.com Mars Da er Jøssangs vel tilbake i kaldere strøk. Det føles ganske tomt her i huset og det er ikke så rart når det stort

Detaljer

Gudstjeneste - Viktig eller uviktig?

Gudstjeneste - Viktig eller uviktig? Gudstjeneste - Viktig eller uviktig? Preken Stavanger Baptistmenighet Dato: 29. januar 2006 Antall ord: 1870 Et spørsmål til alle sammen: Hva er viktig? Spør noen tilfeldig folk på gaten å er det raskt

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

Siste nyhetsbrev før. vi setter i gang med et spennende rusprosjekt

Siste nyhetsbrev før. vi setter i gang med et spennende rusprosjekt Siste nyhetsbrev før Denne setningen gjelder for opptil flere hendelser som står for tur i vår lille familie. Så derfor setter vi i gang med en oppdatering på hva den lista inneholder. vi setter i gang

Detaljer

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Fra Puls 1 ungdom: Takk for at du har vært med meg hele året. Takk for mat og drikke. Takk for at jeg bor i et rikt land, og takk

Detaljer