Start! Leading GreenHouse into Growth. Temaserier i GreenHouse høsten 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Start! Leading GreenHouse into Growth. Temaserier i GreenHouse høsten 2014"

Transkript

1 Start! Leading GreenHouse into Growth.

2 Start! Innledning Figgjo og Bogafjell menigheter har en tydelig visjon som har den hensikt a hjelpe oss med a fokusere pa det viktigste vi er og gjør som kristne i denne bydelen. Jesus sett, trodd og etterfulgt - SETT: dreier seg om at mennesker skal gis muligheten til a oppdage hvem Jesus er, enten pa nytt eller for første gang. - TRODD: dreier seg om a skape rom for at mennesker utvikler sin relasjon med den levende Gud - ETTERFULGT: handler om a oppmuntre og lære av hverandre hvordan Gud spiller en sentral rolle i va rt daglige liv. Som illustrasjonen viser, kan vi se pa dette som en prosess. En prosess hvor mennesker ved Den hellige a nd dras nærmere og nærmere Jesus, og hvor han ønsker at vi som menighet og enkeltpersoner skal ha en rolle. Jesus gav disiplene og alle deres etterfølgere en befaling i Matteus 28; Ga ut og gjør disipler. Dette er ogsa hovedpoenget med visjonen va r: Sett/gå ut = vise mennesker rundt oss hvem Jesus er. Det er dette vi med et annet ord kaller evangelisering. Etterfulgt/gjør disipler = vise mennesker rundt oss hva et liv med Jesus betyr for hverdagen va r, og oppmuntre dem til det samme. Det er dette vi med ett annet kaller disippelgjøring. Som illustrasjonen viser, er dette noe som menigheter har utfordringer med a balansere mellom. F.eks hvor mye energi skal vi bruke pa nye na r vi planlegger en gudstjeneste, kontra de som er gamle? Skal vi konsentrere oss om tiltak som trekker mange barn, eller skal vi gi dem muligheten til a vokse som kristne gjennom sma grupper? Denne dragningen mellom evangelisering og disippelgjøring er den viktigste konflikten i en menighet, og den SKAL være der. Dette er en sunn konflikt, noe man alltid skal jobbe med. 2

3 Leading GreenHouse into Growth. Temaserier det neste året Høstens temaserier har som ma l a utfordre oss mest pa første del av visjonen; Jesus sett og trodd. Va rens temaserie har som ma l a utfordre oss mest pa andre delen av visjonen; Jesus trodd og etterfulgt. Høstens serier Evangelisering I høst skal vi i GreenHouse ha fokus pa evangelisering. Da vil undervisningen pa GreenHouse være preget av opplæring i hva kristen tro er for noe. Dette gjør at her er det rom for tvil og tro. En trenger ikke a være utlært for a være med her. Gruppeopplegget som er laget til denne høsten har 2 deler: den første delen brukes aktivt i undervisningen og fungerer som forberedelse til gruppesamtalene etter møtedelen. den andre delen av gruppeopplegget er myntet mest pa selve gruppesamtalen i cellegruppene, og er en bevisstgjøring pa hvor jeg er i forhold til visjonens første del; evangelisering. Altsa øver vi oss i a sette ord pa hva vi tror pa. Dersom en har lyst finnes ogsa undervisningene og filmene pa Undervisningen blir altsa tilnærmet identisk med undervisningen som finner sted i menigheten denne høsten. Eivind Kra vik, august

4 Start! Serie 1: Jesus sett Oppdag den kristne tro gjennom GreenHouse og cellegruppesamlinger 1. Hva er meningen med livet? GreenHouse 29.august kl. 19:00 i Ungdomsalen 2. Finnes det egentlig en Gud? GreenHouse12.september kl. 19:00 i Ungdomsalen. 3. Hvem var egentlig denne Jesus? GreenHouse 17.oktober kl. 19:00 i Ungdomsalen 4. Hva gikk egentlig galt? GreenHouse 14.november kl. 19:00 i Ungdomsalen 5. Hva er egentlig frelse for noe? GreenHouse 28.november kl. 19:00 i Ungdomsalen. Denne seriens del 1 er hentet fra sin Start! -serie som er tilrettelagt til norsk av Ola Hunsager, Astrid Harbo, Bjarne Saltveit og Morgan Fjelde. 4

5 Leading GreenHouse into Growth. Serie 2: Jesus trodd Ulike utrykk for tro gjennom fire tema. Bønn - vertikalt GreenHouse Relax kl. 19:00 Bønn - horisontalt GreenHouse Relax kl. 19:00 Forfølgelse GreenHouse kl. 19:00 Et juleperspektiv GreenHouse kl.19:00 5

6 Start! 1. Hva er meningen med livet? Del 1 på GreenHouse Vi har alle ett liv. Men hva handler det egentlig om? Hvordan ender det? La oss se litt nærmere pa Mål for livet Hvor viktige er disse ma lene for deg? Sett nummer pa rekkefølgen fra 1 til 13. Gode relasjoner sikker jobb den rette bilen fint hus din egen helse indre fred lykkelige barn sann glede kjekke hobbyer varige vennskap liv etter døden flotte ferier masse penger 6

7 Leading GreenHouse into Growth. Livslinjer Trekk en linje som beskriver livet ditt sa langt. Marker noen av dine beste og da rligste erfaringer. Bruk en hake for a markere en god erfaring, og et kryss for de da rlige. Ta med hjem For du har skapt mine nyrer, du har vevd meg i mors liv. Jeg takker deg for at jeg er så underfullt laget. Underfulle er dine verk, det vet jeg godt. Knoklene mine var ikke skjult for deg da jeg ble laget på hemmelig vis og vevd dypt i jorden. Dine øyne så meg da jeg var et foster. Alle dager er skrevet opp i din bok, de fikk form før én av dem var kommet. Salme 139, Før neste gang, les teksten fra Salme 139 og tenk litt mer gjennom den. Du kan: Sette pa litt musikk og koble helt av, tenn gjerne et lys og les det enda en gang. Ta fram det som griper deg mest og ha det i tankene pa vei til skolen, i dusjen eller na r du sitter i bilen pa vei til en aktivitet. Jesus sa: Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod Johannes evangelium 10, 10 7

8 Start! 1. Hva er meningen med livet? Del 2 i cellegruppen Les sammen cellegruppekontrakten Ta opp ting som er viktige for gruppen a diskutere. Kom Hvilke ma l satte du som nummer 1 og hvorfor? Hvilke ma l satte du som nummer 13 og hvorfor? Takk Takk Gud for de to flotte tingene som har skjedd i livet ditt pa tidslinjen. Be Gud om at han kan bruke ogsa de vonde erfaringene i livet til noe godt. Få IV. Språk i møte med søkende mennesker James F. Engel har forsket pa omvendelsesprosesser i va r tid. Han har gitt dette et spra k i form av en skala som beskriver de ulike stadiene et menneske kan være pa i forhold til Jesus: -10 Oppmerksom pa det overnaturlige. Man aner det finnes mer mellom himmel og jord enn det man ser. -9 Ingen virkningsfull kunnskap om kristendommen. Man har kanskje hørt om Jesus, men vet ikke noe særlig om ham. -8 Begynnende oppmerksomhet om kr.dommen. Man er oppmerksom pa at det finnes en menighet, men kun gjennom media. -7 Interesse i kristendommen. Man kjenner kristne, aksepterer dem men ikke det de tror. -6 Oppmerksomhet om hoved.pkt. i evangeliet. Man legger merke til at tro betyr noe for andre, og hører hva Jesus har gjort. -5 Forsta r innholdet i evangeliet. Man kjenner innholdet i den kristne tro og forsta r hva det kristne livet er. -4 Positiv holdning til evangeliet. Den kristne tro og det kristne livet begynner a fortone seg attraktivt. -3 Oppmerksomhet om personlige behov. Fordelene ved kristentroen blir sett pa som relevante og nødvendige. -2 Utfordring og valg om a handle. Man ser sin synd og aksepterer Jesus som frelser og Herre. 8

9 Leading GreenHouse into Growth. -1 Omvendelse og tro. Responsen til Den Hellige A nds kall leder til tro. 0 En disippels fødsel. Man tar imot Jesus i livet sitt. +1 Vurdering av valget man har tatt. Man kommer inn i en periode med usikkerhet og spørsma l. +2 Opptakelse i menigheten. Man blir medlem i en menighet. +3 Blir en del av prosessen med a gjøre andre til disipler. Følgende skjer, men ikke i en bestemt rekkefølge: Bønn Vokser i forsta else av sin tro Vokser i sin kristne karakter Oppdager og bruker na degaver Fa r en kristen livsstil Bruker sine ressurser i menighetens tjeneste Hvor tror du at du er pa denne skalaen og hvorfor? Del med de andre! Gi Bruk litt tid i stillhet og tenk gjennom om du kjenner noen ungdommer som kanskje er litt a pne for Jesus. Be Gud gi deg frimodighet til a snakke med han/henne om troen eller invitere han/henne med pa GreenHouse. Del i gruppen erfaringer du har hatt med a snakke med andre om troen. 9

10 2. Finnes det egentlig en Gud? Del 1 på GreenHouse Finnes det en Gud? Hvordan kan vi vite det sikkert?? De fleste mennesker har en eller annen tro på Gud. Men kan vi finne ut mer om han faktisk eksisterer og hvordan han er? Guds eksistens? Start! Det går ikke an å bevise det det er helt sikkert. Men det går ikke an å motbevise det heller! Du må se på begrunnelsene og ta ditt eget standpunkt. Bibelen Vitenskap Universet En klode designet for liv. Jesus Mennesker endrer seg Det onde Lidelse 10

11 Leading GreenHouse into Growth. Finst det en Gud? For eller i mot. Tegn en pil for å vise hvor du står akkurat nå. Mitt bilde av Gud Skriv ned / tegn ditt bilde av Gud. 11

12 Start! Ta med hjem Salme 23 1 Herren er min hyrde, jeg mangler ikke noe. 2 Han lar meg ligge i grønne enger, han leder meg til vann der jeg finner hvile. 3 Han gir meg nytt liv. Han fører meg pa rettferdighets stier for sitt navns skyld. 4 Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke noe ondt. For du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg. 5 Du dekker bord for meg like foran mine fiender. Du salver mitt hode med olje. Mitt beger renner over. 6 Bare godhet og miskunn skal følge meg alle mine dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom alle tider. Før GreenHouse 17. oktober les gjennom Salme 23 en gang til. Se for deg muligheten til a komme med spørsma l, kommentarer eller innvendinger til den som skrev Salme 23. Hva ville du sagt? Eller hvorfor ikke lese fortellingen om den bortkomne sønnen i Lukas 15, 11-24? Pa veien hjem har den yngste sønnen laget seg en lang liste med ting han vil si til faren. Han er ikke veldig optimistisk na r han ga r hjemover. Tenk deg at du er pa vei til Gud eller pa vei tilbake til ham. Hva ville du sagt til han? Og hva ville du ha pet at Gud svarte deg? 12

13 Leading GreenHouse into Growth. Notater 13

14 Start! 2. Finnes det egentlig en Gud? Del 2 i cellegruppen Kom Svar fort uten a tenke oppgave. Ga sammen to og to og still hverandre fem spørsma l hver. 1.Person: Steinstrand eller Sandstrand? Film eller Musikk? Tale eller Lesing? Vitenskap eller Tro? Ipad eller PC? 2.Person: Bading eller Soling? Langrenn eller Downhill(Telemark/slalom/ Snowboard)? Sofa eller Stol? Hund eller Katt? Vitenskap eller Tro? Takk Utstyr: Bønnestein (Den viser oss hvem sin tur det er til a be.) Sende bønnesteinen rundt mens dere takker Gud for personen som sitter til høyre for deg. En kan ogsa takk Gud for alt det skapte, Jesus og Bibelen. Få Hvilke argumenter talte for Guds eksistens og hvilke argumenter talt mot(s.10)? Hvor satte du din pil pa tegningen For og Mot Guds eksistens? Hvorfor satte du den der? Hvordan ser du for deg Gud? Hvilke egenskaper ser du for deg at han har? Eks. «Gammel bestefar», «Omsorgsfull» «Hellig» «Kjærlig» «Streng» Evt. Ta en runde pa hvorfor du ser for deg Gud slik. Om det er tid: Ga igjennom Ta med hjem oppgaven i plenum. Gi Last ned Google Keep pa mobilen. Dette er gule lapper digitalt. Lag deg en bønneliste som en gul lapp. Stryk bønnene av listen etter hvert som du fa r svar. Dette kan være med a styrke troen pa at Gud finnes og at han hører oss. Bønnelisten kan ogsa deles med andre. 14

15 3. Hvem var egentlig denne Jesus? Del 1 på GreenHouse La oss se pa fakta. Det fantes en historisk person med navnet Jesus fra Nasaret. Folk er ogsa i dag fasinert av ham. Det er uendelig mange bøker, TV-programmer, filmer og musikaler laget om ham. Skylder vi ikke oss selv a finne ut hvem denne mannen var?? Jesus møter den enkelte En kvinne med varige blødninger ville gjerne komme til Jesus. Hun hadde brukt alle pengene sine pa leger, men ingenting og ingen kunne hjelpe. Da kom Jesus til byen. Mens han var pa vei for a helbrede datteren til en viktig innbygger i byen, skjedde det noe 15 Leading GreenHouse into Growth. Hvem var han og hvilken betydning har han i dag??

16 Start! Ansikt til ansikt Hvis Jesus var sammen med deg na, hva ville du sagt til han?? Skriv det gjerne ned her: Om seg selv, sier Jesus: - Jeg er verdens lys (Johannes 8, 12) - Den som har sett meg, har sett Far (Johannes 14, 9) - Jeg er veien, sannheten og livet (Johannes 14, 6) Na r du tenker over hvem Jesus sier at han er, er det vanskelig bare a sitte pa gjerdet. Hvem tror du han er? Ta med hjem Før vi møtes på GreenHouse 14. novmeber, tenk gjennom det som skjedde da Jesus helbredet kvinnen med blødninger. Les hva som skjedde i Lukas evangelium 8, eller se pa bildene og tenk gjennom hvordan det hadde vært om du opplevde dette. Hva ville du tenkt om Jesus? Se pa hva som skjedde etterpa (om Jesus rakk fram til den døende jenta) i Lukas 8, Ønsker du a finne ut mer om hva Jesus gjorde, kan du lese Lukas 5, og Lukas 18, Det finnes ogsa mange filmer som beskriver hvem han er. Ba de Netflix og andre streamingtjenester har slike filmer. 16

17 Leading GreenHouse into Growth. 3. Hvem var egentlig denne Jesus? Del 2 i cellegruppen Kom Dersom du kunne velge helt fritt hvilke hobby du ville ha, hva ville du valgt? Har du sett en film, hørt en sang, hørt en tale, eller lest en fortelling i bibelen om Jesus som du synes er fin. Del det med de andre i gruppen. Takk Utstyr: Telys! Jesus har sagt at han er verdens lys. Tenn ditt lys i det store kubbelyset. Mens du gjør dette kan du be: Takk Jesus for at du er verdens lys. La ditt lys ogsa skinne i meg. Amen. Få I Bibelen møter vi Jesus i ulike situasjoner. Na r du ber Hvem ser du for deg? som baby som lærer og Rabbi i ensomhet i bønn til sin Far som Herre som et lidende menneske pa vei til korset som 12 a rig gutt som helbredende Mester som Messias som døende pa korset som sønnen av en snekker som omsorgsfull venn som Menneskesønn midt blant mange mennesker som den oppstandne som refsende Rabbi overfor fariseerne Ta en runde, og del gjerne hvem du ser for deg med gruppa. 17

18 Start! Gi Utstyr: Stearinlys Alle fa r utdelt et lys. Om du ikke har en lysestake, spør dem hjemme om a fa la ne en. Tenn lyset na r du leser i bibelen, andaktsboka eller ber til Jesus. Lyset kan slik minne deg om at Jesus er verdens lys og at han er sammen med deg. 18

19 4. Hva gikk egentlig galt? Del 1 på GreenHouse Hva er synd? Ta denne sjekken. Gjør det med et smil Disse tegningene viser ting som Bibelen omtaler som synd. De fleste av oss gjør noe av dette hver dag. Gi deg selv en rangering fra O (positivt /engleaktig) til 5 (veldig darlig)! Sinne Misbruk Hat Stjele Bitterhet Overse Gud SUR SEN Umoral Banne Alle har syndet og mangler Guds herlighet. (Romerne 3,23) 19 Umoralske tanker Misunnelse Løgn Leading GreenHouse into Growth. Hvorfor er verden som den er?

20 Start! Hvorfor er det sa mye vanskelig i verden? I livet mitt ogsa?? Det handler om avvisning av Guds egentlige plan for livene va re. Vi skyver Gud til side, lever pa va r egen ma te og dette er resultatet. Stopp opp Vær meg nådig, Gud, i din kjærlighet, Stryk ut mitt lovbrudd i din store barmhjertighet! Vask meg ren for skyld og rens meg for min synd! For mine lovbrudd kjenner jeg, min synd står alltid for meg. Mot deg alene har jeg syndet, det som er ondt i dine øyne, har jeg gjort. Derfor har du rett når du taler, du er ren når du feller dom. Ja, med skyld ble jeg født, med synd ble jeg lagt i mors liv. Salme 51 - Er det noe ved denne bønnen du kan kjenne det igjen i? - Er det noe du har spørsmål til? - Er det noe du er uenig i? Ta med hjem Ta en oppsummering hver dag. Vurder deg selv pa en skala fra null til fem pa hvor du sta r. Hvis du greier det, prøv a noter ned de gangene det gikk galt. Finn en stund a se gjennom bønnen i Salme 51. Prøv med litt musikk, les ordene og skriv ned det som faller deg inn. 20

21 Leading GreenHouse into Growth. 4. Hva gikk egentlig galt? Del 2 i cellegruppen Kom Ta en runde a fortell om en gang du ble flau. Evt. Ta en runde og fortell om noe som ikke gikk slik som du tenkte det. Takk I bibelen sta r det at alle er syndere. (Rom 3,23) Les 1 Joh 1,9. Tenk inni deg pa en ting du har gjort galt. Dette kan du na legge inn i en felles syndsbekjennelse i cellegruppen. Treenige Gud, tilgi meg. Du kjenner mine tanker, det jeg har gjort og det jeg har unnlatt a gjøre. Tilgi meg og hjelp meg a leve mitt liv til ære for deg og i tjeneste for alle mennesker jeg møter i min hverdag. Få Som vi vet lever vi i et samfunn som ikke gir oss noe entydig bilde av hva begrepet synd er, og de fleste av oss lever i en slags syndsforvirring, dvs at vi verken vet hva synd er, og heller ikke hva man skal gjøre med den. Om du har en ikke kristen venn som spør deg som er kristen hva synd er og hva du gjør med den, hvordan ville du forklart det? Ta en runde i gruppa og tenk høyt rundt dette temaet. For mange av oss har ordet synd ingen god klang. Vi liker lite a bli fordømt, ba de av oss selv, ikke minst av de rundt oss og ogsa kanskje av Gud. Derfor er det ofte lettere a leke med synden enn a ta den pa alvor. Na r vi leker med synd, gjør vi ofte 1 av 4 ting: 1 Se og hør-spillet vi sammenligner oss med hverandre, ikke minst folk som er kjendiser, og ser at vi ikke er sa verst i forhold. 2 Re-kreère Gud vi lager Gud i va rt eget bilde, og sier at Min Gud er ikke sånn han godtar meg og det jeg gjør 3 Eleminerer Gud vi kutter Gud ut av va rt syn pa livet ogsa kalt ateisme. 4 Skylder på spillet. Vi finner noe eller noen a skylde pa. Hvilket av disse spillene spiller du best? Gi Utstyr: Syndespeil pa eget ark Bruk litt tid pa a lese gjennom syndespeilet pa neste side. Se om det er noe som du kjenner igjen som synd i ditt liv, gjør dette inni deg. Diskuter i gruppen spra ket i syndespeilet. Dette kan være ba de tøft og vanskelig. Du kan enten bekjenne dem til Gud inni deg og be om tilgivelse. Dersom du ogsa ønsker samtale kan du be om en samtale med Eivind og Line 21

22 Start! Skriftespeil: DE 10 BUD: 1.bud: Du skal ikke ha andre guder enn meg. Har jeg tatt hensyn til meg selv, andre mennesker eller ting, mer enn til Gud? Har jeg skammet meg over min tro? Har jeg vært overtroisk? Har jeg brukt en rimelig del av mine penger til menighet, misjon eller nødhjelp? Har jeg sett pa, og brukt min tid, mine evner og mine anlegg som Guds gave? Har jeg dyrket fremmede guder? 2. bud: Du skal ikke misbruke Guds navn. Har jeg brukt Guds navn og Guds ord lettferdig og uærbødig? Har jeg forsømt bibellesning og bønn? Har jeg sverget falsk eller sviktet et løfte? Har jeg talt usømmelig, bannet, eller fa tt andre til a banne? 3. bud: Du skal holde hviledagen hellig. Har jeg p.g.a. unødig arbeid, sport e.l. eller uten grunn, forsømt gudstjenesten og nattverden? Har jeg forsømt a be for min menighet, og dem som har særlige oppgaver og ansvar der? Har jeg øvet kritikk bak deres rygg? Har jeg forsømt a takke for min da p? 4. bud: Du skal ære din far og din mor. Har jeg vært utakknemlig, fordringsfull, hensynsløs, frekk eller uvennlig i mitt hjem? Har jeg talt nedsettende om min familie overfor utenforsta ende? Har jeg glemt omsorg og forbønn for min familie? Har jeg forsømt a holde kontakt med mine foreldre, besteforeldre og andre nære slektninger? Har jeg forsømt mitt ansvar som borger av mitt land og verdenssamfunnet? Har jeg vært uvennlig, hovmodig eller urettferdig i forhold til arbeidskamerater, over- og underordnede? 5. bud: Du skal ikke slå i ihjel. Har jeg ba ret pa hat og hevntanker mot noen? Har jeg forsømt a hjelpe der jeg kunne? Har jeg drept, skadet eller satt i fare andres eller eget liv og helse ved uvørenhet, slik som brudd pa trafikkreglene o.l.? Har jeg skadet egen eller andres sunnhet ved mangel pa ma tehold og da rlig eksempel i forhold til mat, nytelsesmidler o.l? Eller ved a fordømme et sunt levevis? 6. bud: Du skal ikke bryte ekteskapet/du skal ikke drive hor. Har jeg vært usømmelig eller hensynsløs overfor min ektefelle? Har jeg dvelt ved ukyske forestillinger? Eller søkt dem opp i smusslitteratur, da rlig film, video o.l.? Har jeg vært utro mot min ektefelle eller den som en gang skal bli det? Har jeg foregrepet ekteskapet? Har jeg ved ord, holdning, klesdrakt o.l. lekt med andres følelser? 7. bud: Du skal ikke stjele. Har jeg stja let, forsømt a levere tilbake la nte ting, snytt pa arbeidstiden, underbetalt folk, skrevet falsk i selvangivelsen, unndratt meg billettkjøp, toll m.m.? 8. bud: Du skal ikke tale usant om din neste. Har jeg baktalt noen eller unnlatt a stoppe et ondt rykte? Har jeg løyet, hyklet eller smigret? Har jeg unnlatt a ta alt i beste mening? 9. og 10. bud: Du skal ikke begjære. Har jeg misunt noen? Har jeg fralurt noen noe? Har jeg pa urett vis trengt meg inn mellom andre mennesker som skulle sta eller høre sammen? 22

23 Leading GreenHouse into Growth. Notater 23

24 Start! 5. Hva er egentlig frelse for noe? Del 1 på GreenHouse Hvorfor måtte Jesus dø på korset? Til det ytterste Problem finnes hele tiden. Den gode nyheten er at Gud har ordnet en løsning pa det som er galt i verden og i livene va re. La oss se nærmere pa hvordan Jesus brakte oss tilbake til Gud. Hva gav Jesus mest smerte pa korset? Tenk over dette og sett en x pa hver av linjene. Fysisk smerte + Sviktet av sine venner + Spottet og mishandlet + av de han skulle hjelpe Adskilt fra Gud + River ned muren Dere var døde på grunn av misgjerningene og deres uomskårne kjøtt og blod. Men han gjorde dere levende sammen med Kristus da han tilga oss alle våre misgjerninger. Gjeldsbrevet mot oss slettet han, det som var skrevet med lovbud; han tok det bort fra oss da han naglet det til korset Kolosserne 2, For solen ble formørket. Forhenget i tempelet revnet etter midten, og Jesus ropte med høy røst: «Far, i dine hender overgir jeg min ånd!» Da han hadde sagt det, utåndet han. Lukas 23,

25 Bildet under illustrerer den brutte relasjonen mellom Gud og menneskene. Se bibelsitatene over. Kan du se en linje mellom de og spesielle deler av tegningen? Ta med hjem Denne uken tar vi en nærmere titt pa Lukas 24, Er det et ord eller vers som du legger spesielt merke til? Tenk pa det gjennom uken. Hva med a lage en huskelapp? Da du sa pa bildet av bilkirkegarden/skraphaugen, hvilke spørsmal dukket opp? Hva vil du tenke mer pa eller gjøre videre? Hva vil dette i sa fall bety for livet ditt? 25 Leading GreenHouse into Growth. Hvor ville du plassere deg selv med tanke pa hvor du er akkurat na? Du kan markere med et kors, eller tegne deg inn som en strekfigur. Hva trenger du svar pa? Hva vil du tenke mer pa eller gjøre videre?

26 Start! 5. Hva er egentlig frelse for noe? Del 2 i cellegruppen Kom Del det fineste du har fa tt helt gratis! Takk Som respons pa at Gud har frelst oss, kan vi fa takke ham i bønn for dette. Eks. Takk Jesus for at du døde og stod opp igjen for meg. eller Takk Gud for at din nåde er nok for meg. Få Frelse ja, hva er na det? Ba de ordet frelse, synd og na de er temmelig diffuse begreper i møte med søkende mennesker. Gjør det til en konkurranse i gruppa a komme opp med de beste definisjonene for disse begrepene. Bestreb dere pa a bruke dagligtale og normalt spra k. Hver gruppe sender inn sine beste forslag til og juryen besta ende av Tove Kyllingstad, Eivind Kra vik og Gøran Byberg vil fatte sin beslutning ba de i forhold til innhold og evt. premiering SYND FRELSE NÅDE 26

27 Leading GreenHouse into Growth. Gi Til opplegg 3 ble dere bedt om a bruke tid pa a formulere en setning om hvem Jesus er i deres liv, og hva ditt forhold er til ham. Vi har na kommet frem til siste del i serien, og her ønsker jeg a utfordre dere pa en lignende øvelse. Hva er ditt vitnesbyrd? Hva er din historie med Gud? Hvordan startet det? Hva har vært høydepunkt, evt. lavpunkt? Hva betyr Jesus for deg i hverdagen? Igjen er det dine venner som ikke lever som kristne som skal være den tenkte mottaker. Du skal bruke et spra k de forsta r og beskrive ditt vitnesbyrd med 2, maks 3 setninger. Bruk minutter pa denne oppgaven. Si gjerne frem ditt vitnesbyrd for gruppa om du kjenner det ga r greit. Du har na øvd ba de pa a beskrive din relasjon til Jesus og kan med fa ord si hva han betyr for deg. Du har na ogsa beskrevet ditt vitnesbyrd, og er klar for a bruke det om mennesker i ditt nettverk skulle lure pa dette. GRATULERER!! Du er uteksaminert evangelist Avslutt samlingen gjerne med forbønn for den enkelte og deres nettverk. 27

28 Start! 28

A V R O B I N G A M B L E START. O P P DAG D E N K R I S T N E T R O G J E N N O M 6 G R U P P E S A M L I N G E R

A V R O B I N G A M B L E START. O P P DAG D E N K R I S T N E T R O G J E N N O M 6 G R U P P E S A M L I N G E R A V R O B I N G A M B L E START. O P P DAG D E N K R I S T N E T R O G J E N N O M 6 G R U P P E S A M L I N G E R 2 I N N H O L D Innledning s 4 1. Livet er til for å leves s 5 2. Herre Gud? s 13 3. Jesus

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper».

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». GUD Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». Den lille Bibel Johannes 3.16 «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn den enbårne,

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch

Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch Gud er en fantastisk Gud som elsker deg og som har prøvd å få din oppmerksomhet. Kanskje noe av dette har stått i veien for Ham problemer rus sport familie sex arbeid venner

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Jeremia ble kalt til profet. Han var ung. Han var redd. Han ville trekke seg, men Gud visste hva han gjorde. Det var Jeremia han ville bruke. I dag møtes

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Konfirmantsamling 6 JESUS

Konfirmantsamling 6 JESUS Konfirmantsamling 6 JESUS Til deg som konfirmantleder Samling 6: JESUS FØR SAMLINGEN o Be for samlingen. o Be for hver enkelt med navn. o Be om Den hellige ånds ledelse i deres hjerter og om at du som

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5.

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5. Side 9. Derfor kommer den alvorlige advarselen i det siste verset i brevet, v.21. For hele verden ligger i det onde, v. 19. Avstanden til verden er der for vi er av Gud mens verden er i det onde. Det vet

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap?

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Jesus sa: Stå fast! Skrevet av en dame fra Nord Irland som ble forlatt av ektemannen. Gud kalte henne til å stå fast i bønnen for sin ektefelle og

Detaljer

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg!

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! 34 Vi tror på èn Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! For så høyt har Gud elsket verden

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Kurskveld 9: Hva med na?

Kurskveld 9: Hva med na? Kurskveld 9: Hva med na? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Hvis du kunne forandret en ting Hva ville det ha vært? (10 minutter) Forestill deg en

Detaljer

Vi ber for hver søster og bror som må lide

Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide, alene og glemt, når de bærer ditt kors. Vi ber for de mange som tvinges til taushet og stumt folder hender i skjul

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN F R egne med at Gud finnes, I G J O R T og at jeg betyr noe for Ham og at Han har makt til å sette meg i frihet. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Matt 5,4 Velg å TRO Håpets valg HÅPETS BØNN

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet (20 minutter) Finn en bunke med aviser, som har noen eksempler

Detaljer

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre.

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. Jeg en etterfølger Igangsetter Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. En lærling Herren Gud har gitt meg disiplers

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Dette er Mitt bud, at dere skal elske hverandre som Jeg har elsket dere. Til toppen

Dette er Mitt bud, at dere skal elske hverandre som Jeg har elsket dere. Til toppen Parasha 33 Brit Hadashah 2. Korinterne kapittel 6 Johannes kapittel 4, 5. Johannes kapittel, 2, 3, 4, 5 2. Korinterne Kapittel 6 4 Dra ikke i fremmed åk med vantro! For hvilket fellesskap har rettferdighet

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

EN GUD SOM SER UT SOM JESUS. Og de problemene det skaper

EN GUD SOM SER UT SOM JESUS. Og de problemene det skaper EN GUD SOM SER UT SOM JESUS Og de problemene det skaper JOH 14,8-10 Da sier Filip: «Herre, vis oss Far, det er nok for oss.» 9 Jesus svarer: «Kjenner du meg ikke, Filip, enda jeg har vært hos dere så lenge?

Detaljer

Jesus Kristus er løsningen!

Jesus Kristus er løsningen! Jesus Kristus er løsningen! 4 Herre, husk meg med den nåde Du har for Ditt folk. Se til meg med Din frelse, 5 så jeg kan se godene for Dine utvalgte, så jeg kan glede meg i Ditt folks glede, så jeg kan

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN PREKEN GUDSTJENESTE Fjellhamar kirke 3. desember 2017 Lukas 4,16-22a BIBELTEKSTEN I NY OG GAMMEL DRAKT Dagens prekentekst står i Lukas 4, og jeg har lært den utenat: 16 Han kom også til Nasaret, hvor han

Detaljer

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus.

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus. Elihu 15.02.2015 Andreas Fjellvang Kjære menighet! Det er en ære for meg å stå her i dag. Har fått et bibel vers jeg ønsker å forkynne ut i fra i dag. Johannes 5:19 Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Sønnen

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra,

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, himmelen på jorda. Ja, himmelen begynner egentlig her på jorda, sier Bibelen, når menneskene er glad i hverandre i stedet for å slå hverandre i hjel. Det er

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1.

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. Den Nytestamentlige Menighets Offertjeneste 1. Pet. 2:4 5 Når dere kommer til Ham som er Den Levende Stein, som

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

Skrevet av Karen Holford

Skrevet av Karen Holford Minner i stein I bibelske tider og i tidligere århundrer så samlet folk sammen steiner for å lage et spesielt monument slik at de kunne minnes noe fantastisk som Gud hadde gjort for dem. Hva er den viktigste

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel: Preken 4. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 25. januar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel: Da Jesus kom gående, så han en mann som var

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus.

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Gudstjeneste i Sjømannskirken New York SAMLING Informasjon om gudstjenesten og tre bønneslag Preludium Salme Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Amen! Samlingsbønn

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer

GUDSTJENESTE MED NATTVERD 9. søndag i treenighet. Fjellhamar kirke 17. juli Lukas 6, PREKEN

GUDSTJENESTE MED NATTVERD 9. søndag i treenighet. Fjellhamar kirke 17. juli Lukas 6, PREKEN PREKEN GUDSTJENESTE MED NATTVERD 9. søndag i treenighet Fjellhamar kirke 17. juli 2016 Lukas 6, 36-42 LUKAS 6,36-42 Teksten vår i dag fra Lukas 6, er fra Jesu største og mest kjente tale, bergpreken, eller

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene LUTHERS LILLE KATEKISME Første parten: Budene Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Dåp Skaunmenighetene

Dåp Skaunmenighetene Dåp Skaunmenighetene Revidert dåpsliturgi 2015 Revidert dåpsliturgi 2015 1 1 Mottakelse til dåp I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. I dag skal NN/(antall) barn bli døpt. I tillit og glede bringer

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha.

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha. Preken i Fjellhamar kirke 28. Juni 2009 4. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Lukas I det 15. Kapittel: Tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Fariseerne

Detaljer

03.03.2015. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro?

03.03.2015. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro? Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro? 2 3 4 1 6 Fysisk og åndelig helse henger sammen Min kjære, jeg ønsker at du på alle vis får være frisk og

Detaljer

Bare NÅDE. Slik kunne vi fortsatt. Teksten fra Ef 2 sier:

Bare NÅDE. Slik kunne vi fortsatt. Teksten fra Ef 2 sier: Bare NÅDE For 500 år siden strevde Luther med spørsmålene: Hvordan finner jeg en nådig Gud? Hvordan kan jeg gjøre opp for alle mine synder? Hvordan kan Gud godta meg? I feiringen av reformasjonsjubileet

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Preken 21. s i treenighet 18. oktober 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

om å holde på med det.

om å holde på med det. j Livet som Gud har kallet oss til, er ikke et vanlig eller naturlig liv. Det er overnaturlig, fylt med kraft, tegn, under, mirakel og andre mektige gjerninger. Jesus, som gikk på vannet, gjorde vann om

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Side 1. I. Vers 1-6. Tro og vranglære. 1 Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Velkommen til. Dette heftet tilhører:

Velkommen til. Dette heftet tilhører: Velkommen til Dette heftet tilhører: 1. samling: Hva er Bibelen? Skapelsen. Babels tårn Ukas forskeroppgave På denne samlingen har vi snakket om Bibelen. Det er ei gammel bok som har betydd mye for mange.

Detaljer

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2017 1 Mottakelse til dåp L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. ELLER L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn: Vår skaper,

Detaljer

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle I. SAMLING 1 Forberedelse Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle Klokkeringing Informasjon om dagens

Detaljer

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll.

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. VALG 3 F R Innvie bevisst Å gi SLIPP Forpliktelsens valg G J O R T hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. FORPLIKTELSENS BØNN Kjære Gud, jeg tror at du sendte Din Sønn for å dø for mine

Detaljer

TILBAKE MOT GUD 6 SNU MAX LUCADO 7

TILBAKE MOT GUD 6 SNU MAX LUCADO 7 SNU TILBAKE MOT GUD Hvis da dette folket som mitt navn er nevnt over, ydmyker seg og ber, søker meg og vender seg bort fra sine onde veier, skal jeg høre dem fra himmelen, tilgi dem syndene og lege landet.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel: Preken julaften i Lørenskog kirke 24. desember 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel: Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus

Detaljer

APOKRYFENE SUSANNA KING JAMES BIBELEN Susanna

APOKRYFENE SUSANNA KING JAMES BIBELEN Susanna www.scriptural-truth.com APOKRYFENE SUSANNA KING JAMES BIBELEN 1611 Susanna Historien om Susanna [i Daniel] Beskikket fra begynnelsen av Daniel, fordi det ikke er i Hebraisk, som verken fortellerstemme

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28. GT tekst: 1 Mos 32,24-30. NT tekst: Jak 1,2-8. Barnas tekst: Joh 3,1-8.

2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28. GT tekst: 1 Mos 32,24-30. NT tekst: Jak 1,2-8. Barnas tekst: Joh 3,1-8. 2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28 GT tekst: 1 Mos 32,24-30 NT tekst: Jak 1,2-8 Barnas tekst: Joh 3,1-8 Merket for livet 42 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: M A T T

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer