Start! Leading GreenHouse into Growth. Temaserier i GreenHouse høsten 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Start! Leading GreenHouse into Growth. Temaserier i GreenHouse høsten 2014"

Transkript

1 Start! Leading GreenHouse into Growth.

2 Start! Innledning Figgjo og Bogafjell menigheter har en tydelig visjon som har den hensikt a hjelpe oss med a fokusere pa det viktigste vi er og gjør som kristne i denne bydelen. Jesus sett, trodd og etterfulgt - SETT: dreier seg om at mennesker skal gis muligheten til a oppdage hvem Jesus er, enten pa nytt eller for første gang. - TRODD: dreier seg om a skape rom for at mennesker utvikler sin relasjon med den levende Gud - ETTERFULGT: handler om a oppmuntre og lære av hverandre hvordan Gud spiller en sentral rolle i va rt daglige liv. Som illustrasjonen viser, kan vi se pa dette som en prosess. En prosess hvor mennesker ved Den hellige a nd dras nærmere og nærmere Jesus, og hvor han ønsker at vi som menighet og enkeltpersoner skal ha en rolle. Jesus gav disiplene og alle deres etterfølgere en befaling i Matteus 28; Ga ut og gjør disipler. Dette er ogsa hovedpoenget med visjonen va r: Sett/gå ut = vise mennesker rundt oss hvem Jesus er. Det er dette vi med et annet ord kaller evangelisering. Etterfulgt/gjør disipler = vise mennesker rundt oss hva et liv med Jesus betyr for hverdagen va r, og oppmuntre dem til det samme. Det er dette vi med ett annet kaller disippelgjøring. Som illustrasjonen viser, er dette noe som menigheter har utfordringer med a balansere mellom. F.eks hvor mye energi skal vi bruke pa nye na r vi planlegger en gudstjeneste, kontra de som er gamle? Skal vi konsentrere oss om tiltak som trekker mange barn, eller skal vi gi dem muligheten til a vokse som kristne gjennom sma grupper? Denne dragningen mellom evangelisering og disippelgjøring er den viktigste konflikten i en menighet, og den SKAL være der. Dette er en sunn konflikt, noe man alltid skal jobbe med. 2

3 Leading GreenHouse into Growth. Temaserier det neste året Høstens temaserier har som ma l a utfordre oss mest pa første del av visjonen; Jesus sett og trodd. Va rens temaserie har som ma l a utfordre oss mest pa andre delen av visjonen; Jesus trodd og etterfulgt. Høstens serier Evangelisering I høst skal vi i GreenHouse ha fokus pa evangelisering. Da vil undervisningen pa GreenHouse være preget av opplæring i hva kristen tro er for noe. Dette gjør at her er det rom for tvil og tro. En trenger ikke a være utlært for a være med her. Gruppeopplegget som er laget til denne høsten har 2 deler: den første delen brukes aktivt i undervisningen og fungerer som forberedelse til gruppesamtalene etter møtedelen. den andre delen av gruppeopplegget er myntet mest pa selve gruppesamtalen i cellegruppene, og er en bevisstgjøring pa hvor jeg er i forhold til visjonens første del; evangelisering. Altsa øver vi oss i a sette ord pa hva vi tror pa. Dersom en har lyst finnes ogsa undervisningene og filmene pa Undervisningen blir altsa tilnærmet identisk med undervisningen som finner sted i menigheten denne høsten. Eivind Kra vik, august

4 Start! Serie 1: Jesus sett Oppdag den kristne tro gjennom GreenHouse og cellegruppesamlinger 1. Hva er meningen med livet? GreenHouse 29.august kl. 19:00 i Ungdomsalen 2. Finnes det egentlig en Gud? GreenHouse12.september kl. 19:00 i Ungdomsalen. 3. Hvem var egentlig denne Jesus? GreenHouse 17.oktober kl. 19:00 i Ungdomsalen 4. Hva gikk egentlig galt? GreenHouse 14.november kl. 19:00 i Ungdomsalen 5. Hva er egentlig frelse for noe? GreenHouse 28.november kl. 19:00 i Ungdomsalen. Denne seriens del 1 er hentet fra sin Start! -serie som er tilrettelagt til norsk av Ola Hunsager, Astrid Harbo, Bjarne Saltveit og Morgan Fjelde. 4

5 Leading GreenHouse into Growth. Serie 2: Jesus trodd Ulike utrykk for tro gjennom fire tema. Bønn - vertikalt GreenHouse Relax kl. 19:00 Bønn - horisontalt GreenHouse Relax kl. 19:00 Forfølgelse GreenHouse kl. 19:00 Et juleperspektiv GreenHouse kl.19:00 5

6 Start! 1. Hva er meningen med livet? Del 1 på GreenHouse Vi har alle ett liv. Men hva handler det egentlig om? Hvordan ender det? La oss se litt nærmere pa Mål for livet Hvor viktige er disse ma lene for deg? Sett nummer pa rekkefølgen fra 1 til 13. Gode relasjoner sikker jobb den rette bilen fint hus din egen helse indre fred lykkelige barn sann glede kjekke hobbyer varige vennskap liv etter døden flotte ferier masse penger 6

7 Leading GreenHouse into Growth. Livslinjer Trekk en linje som beskriver livet ditt sa langt. Marker noen av dine beste og da rligste erfaringer. Bruk en hake for a markere en god erfaring, og et kryss for de da rlige. Ta med hjem For du har skapt mine nyrer, du har vevd meg i mors liv. Jeg takker deg for at jeg er så underfullt laget. Underfulle er dine verk, det vet jeg godt. Knoklene mine var ikke skjult for deg da jeg ble laget på hemmelig vis og vevd dypt i jorden. Dine øyne så meg da jeg var et foster. Alle dager er skrevet opp i din bok, de fikk form før én av dem var kommet. Salme 139, Før neste gang, les teksten fra Salme 139 og tenk litt mer gjennom den. Du kan: Sette pa litt musikk og koble helt av, tenn gjerne et lys og les det enda en gang. Ta fram det som griper deg mest og ha det i tankene pa vei til skolen, i dusjen eller na r du sitter i bilen pa vei til en aktivitet. Jesus sa: Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod Johannes evangelium 10, 10 7

8 Start! 1. Hva er meningen med livet? Del 2 i cellegruppen Les sammen cellegruppekontrakten Ta opp ting som er viktige for gruppen a diskutere. Kom Hvilke ma l satte du som nummer 1 og hvorfor? Hvilke ma l satte du som nummer 13 og hvorfor? Takk Takk Gud for de to flotte tingene som har skjedd i livet ditt pa tidslinjen. Be Gud om at han kan bruke ogsa de vonde erfaringene i livet til noe godt. Få IV. Språk i møte med søkende mennesker James F. Engel har forsket pa omvendelsesprosesser i va r tid. Han har gitt dette et spra k i form av en skala som beskriver de ulike stadiene et menneske kan være pa i forhold til Jesus: -10 Oppmerksom pa det overnaturlige. Man aner det finnes mer mellom himmel og jord enn det man ser. -9 Ingen virkningsfull kunnskap om kristendommen. Man har kanskje hørt om Jesus, men vet ikke noe særlig om ham. -8 Begynnende oppmerksomhet om kr.dommen. Man er oppmerksom pa at det finnes en menighet, men kun gjennom media. -7 Interesse i kristendommen. Man kjenner kristne, aksepterer dem men ikke det de tror. -6 Oppmerksomhet om hoved.pkt. i evangeliet. Man legger merke til at tro betyr noe for andre, og hører hva Jesus har gjort. -5 Forsta r innholdet i evangeliet. Man kjenner innholdet i den kristne tro og forsta r hva det kristne livet er. -4 Positiv holdning til evangeliet. Den kristne tro og det kristne livet begynner a fortone seg attraktivt. -3 Oppmerksomhet om personlige behov. Fordelene ved kristentroen blir sett pa som relevante og nødvendige. -2 Utfordring og valg om a handle. Man ser sin synd og aksepterer Jesus som frelser og Herre. 8

9 Leading GreenHouse into Growth. -1 Omvendelse og tro. Responsen til Den Hellige A nds kall leder til tro. 0 En disippels fødsel. Man tar imot Jesus i livet sitt. +1 Vurdering av valget man har tatt. Man kommer inn i en periode med usikkerhet og spørsma l. +2 Opptakelse i menigheten. Man blir medlem i en menighet. +3 Blir en del av prosessen med a gjøre andre til disipler. Følgende skjer, men ikke i en bestemt rekkefølge: Bønn Vokser i forsta else av sin tro Vokser i sin kristne karakter Oppdager og bruker na degaver Fa r en kristen livsstil Bruker sine ressurser i menighetens tjeneste Hvor tror du at du er pa denne skalaen og hvorfor? Del med de andre! Gi Bruk litt tid i stillhet og tenk gjennom om du kjenner noen ungdommer som kanskje er litt a pne for Jesus. Be Gud gi deg frimodighet til a snakke med han/henne om troen eller invitere han/henne med pa GreenHouse. Del i gruppen erfaringer du har hatt med a snakke med andre om troen. 9

10 2. Finnes det egentlig en Gud? Del 1 på GreenHouse Finnes det en Gud? Hvordan kan vi vite det sikkert?? De fleste mennesker har en eller annen tro på Gud. Men kan vi finne ut mer om han faktisk eksisterer og hvordan han er? Guds eksistens? Start! Det går ikke an å bevise det det er helt sikkert. Men det går ikke an å motbevise det heller! Du må se på begrunnelsene og ta ditt eget standpunkt. Bibelen Vitenskap Universet En klode designet for liv. Jesus Mennesker endrer seg Det onde Lidelse 10

11 Leading GreenHouse into Growth. Finst det en Gud? For eller i mot. Tegn en pil for å vise hvor du står akkurat nå. Mitt bilde av Gud Skriv ned / tegn ditt bilde av Gud. 11

12 Start! Ta med hjem Salme 23 1 Herren er min hyrde, jeg mangler ikke noe. 2 Han lar meg ligge i grønne enger, han leder meg til vann der jeg finner hvile. 3 Han gir meg nytt liv. Han fører meg pa rettferdighets stier for sitt navns skyld. 4 Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke noe ondt. For du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg. 5 Du dekker bord for meg like foran mine fiender. Du salver mitt hode med olje. Mitt beger renner over. 6 Bare godhet og miskunn skal følge meg alle mine dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom alle tider. Før GreenHouse 17. oktober les gjennom Salme 23 en gang til. Se for deg muligheten til a komme med spørsma l, kommentarer eller innvendinger til den som skrev Salme 23. Hva ville du sagt? Eller hvorfor ikke lese fortellingen om den bortkomne sønnen i Lukas 15, 11-24? Pa veien hjem har den yngste sønnen laget seg en lang liste med ting han vil si til faren. Han er ikke veldig optimistisk na r han ga r hjemover. Tenk deg at du er pa vei til Gud eller pa vei tilbake til ham. Hva ville du sagt til han? Og hva ville du ha pet at Gud svarte deg? 12

13 Leading GreenHouse into Growth. Notater 13

14 Start! 2. Finnes det egentlig en Gud? Del 2 i cellegruppen Kom Svar fort uten a tenke oppgave. Ga sammen to og to og still hverandre fem spørsma l hver. 1.Person: Steinstrand eller Sandstrand? Film eller Musikk? Tale eller Lesing? Vitenskap eller Tro? Ipad eller PC? 2.Person: Bading eller Soling? Langrenn eller Downhill(Telemark/slalom/ Snowboard)? Sofa eller Stol? Hund eller Katt? Vitenskap eller Tro? Takk Utstyr: Bønnestein (Den viser oss hvem sin tur det er til a be.) Sende bønnesteinen rundt mens dere takker Gud for personen som sitter til høyre for deg. En kan ogsa takk Gud for alt det skapte, Jesus og Bibelen. Få Hvilke argumenter talte for Guds eksistens og hvilke argumenter talt mot(s.10)? Hvor satte du din pil pa tegningen For og Mot Guds eksistens? Hvorfor satte du den der? Hvordan ser du for deg Gud? Hvilke egenskaper ser du for deg at han har? Eks. «Gammel bestefar», «Omsorgsfull» «Hellig» «Kjærlig» «Streng» Evt. Ta en runde pa hvorfor du ser for deg Gud slik. Om det er tid: Ga igjennom Ta med hjem oppgaven i plenum. Gi Last ned Google Keep pa mobilen. Dette er gule lapper digitalt. Lag deg en bønneliste som en gul lapp. Stryk bønnene av listen etter hvert som du fa r svar. Dette kan være med a styrke troen pa at Gud finnes og at han hører oss. Bønnelisten kan ogsa deles med andre. 14

15 3. Hvem var egentlig denne Jesus? Del 1 på GreenHouse La oss se pa fakta. Det fantes en historisk person med navnet Jesus fra Nasaret. Folk er ogsa i dag fasinert av ham. Det er uendelig mange bøker, TV-programmer, filmer og musikaler laget om ham. Skylder vi ikke oss selv a finne ut hvem denne mannen var?? Jesus møter den enkelte En kvinne med varige blødninger ville gjerne komme til Jesus. Hun hadde brukt alle pengene sine pa leger, men ingenting og ingen kunne hjelpe. Da kom Jesus til byen. Mens han var pa vei for a helbrede datteren til en viktig innbygger i byen, skjedde det noe 15 Leading GreenHouse into Growth. Hvem var han og hvilken betydning har han i dag??

16 Start! Ansikt til ansikt Hvis Jesus var sammen med deg na, hva ville du sagt til han?? Skriv det gjerne ned her: Om seg selv, sier Jesus: - Jeg er verdens lys (Johannes 8, 12) - Den som har sett meg, har sett Far (Johannes 14, 9) - Jeg er veien, sannheten og livet (Johannes 14, 6) Na r du tenker over hvem Jesus sier at han er, er det vanskelig bare a sitte pa gjerdet. Hvem tror du han er? Ta med hjem Før vi møtes på GreenHouse 14. novmeber, tenk gjennom det som skjedde da Jesus helbredet kvinnen med blødninger. Les hva som skjedde i Lukas evangelium 8, eller se pa bildene og tenk gjennom hvordan det hadde vært om du opplevde dette. Hva ville du tenkt om Jesus? Se pa hva som skjedde etterpa (om Jesus rakk fram til den døende jenta) i Lukas 8, Ønsker du a finne ut mer om hva Jesus gjorde, kan du lese Lukas 5, og Lukas 18, Det finnes ogsa mange filmer som beskriver hvem han er. Ba de Netflix og andre streamingtjenester har slike filmer. 16

17 Leading GreenHouse into Growth. 3. Hvem var egentlig denne Jesus? Del 2 i cellegruppen Kom Dersom du kunne velge helt fritt hvilke hobby du ville ha, hva ville du valgt? Har du sett en film, hørt en sang, hørt en tale, eller lest en fortelling i bibelen om Jesus som du synes er fin. Del det med de andre i gruppen. Takk Utstyr: Telys! Jesus har sagt at han er verdens lys. Tenn ditt lys i det store kubbelyset. Mens du gjør dette kan du be: Takk Jesus for at du er verdens lys. La ditt lys ogsa skinne i meg. Amen. Få I Bibelen møter vi Jesus i ulike situasjoner. Na r du ber Hvem ser du for deg? som baby som lærer og Rabbi i ensomhet i bønn til sin Far som Herre som et lidende menneske pa vei til korset som 12 a rig gutt som helbredende Mester som Messias som døende pa korset som sønnen av en snekker som omsorgsfull venn som Menneskesønn midt blant mange mennesker som den oppstandne som refsende Rabbi overfor fariseerne Ta en runde, og del gjerne hvem du ser for deg med gruppa. 17

18 Start! Gi Utstyr: Stearinlys Alle fa r utdelt et lys. Om du ikke har en lysestake, spør dem hjemme om a fa la ne en. Tenn lyset na r du leser i bibelen, andaktsboka eller ber til Jesus. Lyset kan slik minne deg om at Jesus er verdens lys og at han er sammen med deg. 18

19 4. Hva gikk egentlig galt? Del 1 på GreenHouse Hva er synd? Ta denne sjekken. Gjør det med et smil Disse tegningene viser ting som Bibelen omtaler som synd. De fleste av oss gjør noe av dette hver dag. Gi deg selv en rangering fra O (positivt /engleaktig) til 5 (veldig darlig)! Sinne Misbruk Hat Stjele Bitterhet Overse Gud SUR SEN Umoral Banne Alle har syndet og mangler Guds herlighet. (Romerne 3,23) 19 Umoralske tanker Misunnelse Løgn Leading GreenHouse into Growth. Hvorfor er verden som den er?

20 Start! Hvorfor er det sa mye vanskelig i verden? I livet mitt ogsa?? Det handler om avvisning av Guds egentlige plan for livene va re. Vi skyver Gud til side, lever pa va r egen ma te og dette er resultatet. Stopp opp Vær meg nådig, Gud, i din kjærlighet, Stryk ut mitt lovbrudd i din store barmhjertighet! Vask meg ren for skyld og rens meg for min synd! For mine lovbrudd kjenner jeg, min synd står alltid for meg. Mot deg alene har jeg syndet, det som er ondt i dine øyne, har jeg gjort. Derfor har du rett når du taler, du er ren når du feller dom. Ja, med skyld ble jeg født, med synd ble jeg lagt i mors liv. Salme 51 - Er det noe ved denne bønnen du kan kjenne det igjen i? - Er det noe du har spørsmål til? - Er det noe du er uenig i? Ta med hjem Ta en oppsummering hver dag. Vurder deg selv pa en skala fra null til fem pa hvor du sta r. Hvis du greier det, prøv a noter ned de gangene det gikk galt. Finn en stund a se gjennom bønnen i Salme 51. Prøv med litt musikk, les ordene og skriv ned det som faller deg inn. 20

21 Leading GreenHouse into Growth. 4. Hva gikk egentlig galt? Del 2 i cellegruppen Kom Ta en runde a fortell om en gang du ble flau. Evt. Ta en runde og fortell om noe som ikke gikk slik som du tenkte det. Takk I bibelen sta r det at alle er syndere. (Rom 3,23) Les 1 Joh 1,9. Tenk inni deg pa en ting du har gjort galt. Dette kan du na legge inn i en felles syndsbekjennelse i cellegruppen. Treenige Gud, tilgi meg. Du kjenner mine tanker, det jeg har gjort og det jeg har unnlatt a gjøre. Tilgi meg og hjelp meg a leve mitt liv til ære for deg og i tjeneste for alle mennesker jeg møter i min hverdag. Få Som vi vet lever vi i et samfunn som ikke gir oss noe entydig bilde av hva begrepet synd er, og de fleste av oss lever i en slags syndsforvirring, dvs at vi verken vet hva synd er, og heller ikke hva man skal gjøre med den. Om du har en ikke kristen venn som spør deg som er kristen hva synd er og hva du gjør med den, hvordan ville du forklart det? Ta en runde i gruppa og tenk høyt rundt dette temaet. For mange av oss har ordet synd ingen god klang. Vi liker lite a bli fordømt, ba de av oss selv, ikke minst av de rundt oss og ogsa kanskje av Gud. Derfor er det ofte lettere a leke med synden enn a ta den pa alvor. Na r vi leker med synd, gjør vi ofte 1 av 4 ting: 1 Se og hør-spillet vi sammenligner oss med hverandre, ikke minst folk som er kjendiser, og ser at vi ikke er sa verst i forhold. 2 Re-kreère Gud vi lager Gud i va rt eget bilde, og sier at Min Gud er ikke sånn han godtar meg og det jeg gjør 3 Eleminerer Gud vi kutter Gud ut av va rt syn pa livet ogsa kalt ateisme. 4 Skylder på spillet. Vi finner noe eller noen a skylde pa. Hvilket av disse spillene spiller du best? Gi Utstyr: Syndespeil pa eget ark Bruk litt tid pa a lese gjennom syndespeilet pa neste side. Se om det er noe som du kjenner igjen som synd i ditt liv, gjør dette inni deg. Diskuter i gruppen spra ket i syndespeilet. Dette kan være ba de tøft og vanskelig. Du kan enten bekjenne dem til Gud inni deg og be om tilgivelse. Dersom du ogsa ønsker samtale kan du be om en samtale med Eivind og Line 21

22 Start! Skriftespeil: DE 10 BUD: 1.bud: Du skal ikke ha andre guder enn meg. Har jeg tatt hensyn til meg selv, andre mennesker eller ting, mer enn til Gud? Har jeg skammet meg over min tro? Har jeg vært overtroisk? Har jeg brukt en rimelig del av mine penger til menighet, misjon eller nødhjelp? Har jeg sett pa, og brukt min tid, mine evner og mine anlegg som Guds gave? Har jeg dyrket fremmede guder? 2. bud: Du skal ikke misbruke Guds navn. Har jeg brukt Guds navn og Guds ord lettferdig og uærbødig? Har jeg forsømt bibellesning og bønn? Har jeg sverget falsk eller sviktet et løfte? Har jeg talt usømmelig, bannet, eller fa tt andre til a banne? 3. bud: Du skal holde hviledagen hellig. Har jeg p.g.a. unødig arbeid, sport e.l. eller uten grunn, forsømt gudstjenesten og nattverden? Har jeg forsømt a be for min menighet, og dem som har særlige oppgaver og ansvar der? Har jeg øvet kritikk bak deres rygg? Har jeg forsømt a takke for min da p? 4. bud: Du skal ære din far og din mor. Har jeg vært utakknemlig, fordringsfull, hensynsløs, frekk eller uvennlig i mitt hjem? Har jeg talt nedsettende om min familie overfor utenforsta ende? Har jeg glemt omsorg og forbønn for min familie? Har jeg forsømt a holde kontakt med mine foreldre, besteforeldre og andre nære slektninger? Har jeg forsømt mitt ansvar som borger av mitt land og verdenssamfunnet? Har jeg vært uvennlig, hovmodig eller urettferdig i forhold til arbeidskamerater, over- og underordnede? 5. bud: Du skal ikke slå i ihjel. Har jeg ba ret pa hat og hevntanker mot noen? Har jeg forsømt a hjelpe der jeg kunne? Har jeg drept, skadet eller satt i fare andres eller eget liv og helse ved uvørenhet, slik som brudd pa trafikkreglene o.l.? Har jeg skadet egen eller andres sunnhet ved mangel pa ma tehold og da rlig eksempel i forhold til mat, nytelsesmidler o.l? Eller ved a fordømme et sunt levevis? 6. bud: Du skal ikke bryte ekteskapet/du skal ikke drive hor. Har jeg vært usømmelig eller hensynsløs overfor min ektefelle? Har jeg dvelt ved ukyske forestillinger? Eller søkt dem opp i smusslitteratur, da rlig film, video o.l.? Har jeg vært utro mot min ektefelle eller den som en gang skal bli det? Har jeg foregrepet ekteskapet? Har jeg ved ord, holdning, klesdrakt o.l. lekt med andres følelser? 7. bud: Du skal ikke stjele. Har jeg stja let, forsømt a levere tilbake la nte ting, snytt pa arbeidstiden, underbetalt folk, skrevet falsk i selvangivelsen, unndratt meg billettkjøp, toll m.m.? 8. bud: Du skal ikke tale usant om din neste. Har jeg baktalt noen eller unnlatt a stoppe et ondt rykte? Har jeg løyet, hyklet eller smigret? Har jeg unnlatt a ta alt i beste mening? 9. og 10. bud: Du skal ikke begjære. Har jeg misunt noen? Har jeg fralurt noen noe? Har jeg pa urett vis trengt meg inn mellom andre mennesker som skulle sta eller høre sammen? 22

23 Leading GreenHouse into Growth. Notater 23

24 Start! 5. Hva er egentlig frelse for noe? Del 1 på GreenHouse Hvorfor måtte Jesus dø på korset? Til det ytterste Problem finnes hele tiden. Den gode nyheten er at Gud har ordnet en løsning pa det som er galt i verden og i livene va re. La oss se nærmere pa hvordan Jesus brakte oss tilbake til Gud. Hva gav Jesus mest smerte pa korset? Tenk over dette og sett en x pa hver av linjene. Fysisk smerte + Sviktet av sine venner + Spottet og mishandlet + av de han skulle hjelpe Adskilt fra Gud + River ned muren Dere var døde på grunn av misgjerningene og deres uomskårne kjøtt og blod. Men han gjorde dere levende sammen med Kristus da han tilga oss alle våre misgjerninger. Gjeldsbrevet mot oss slettet han, det som var skrevet med lovbud; han tok det bort fra oss da han naglet det til korset Kolosserne 2, For solen ble formørket. Forhenget i tempelet revnet etter midten, og Jesus ropte med høy røst: «Far, i dine hender overgir jeg min ånd!» Da han hadde sagt det, utåndet han. Lukas 23,

25 Bildet under illustrerer den brutte relasjonen mellom Gud og menneskene. Se bibelsitatene over. Kan du se en linje mellom de og spesielle deler av tegningen? Ta med hjem Denne uken tar vi en nærmere titt pa Lukas 24, Er det et ord eller vers som du legger spesielt merke til? Tenk pa det gjennom uken. Hva med a lage en huskelapp? Da du sa pa bildet av bilkirkegarden/skraphaugen, hvilke spørsmal dukket opp? Hva vil du tenke mer pa eller gjøre videre? Hva vil dette i sa fall bety for livet ditt? 25 Leading GreenHouse into Growth. Hvor ville du plassere deg selv med tanke pa hvor du er akkurat na? Du kan markere med et kors, eller tegne deg inn som en strekfigur. Hva trenger du svar pa? Hva vil du tenke mer pa eller gjøre videre?

26 Start! 5. Hva er egentlig frelse for noe? Del 2 i cellegruppen Kom Del det fineste du har fa tt helt gratis! Takk Som respons pa at Gud har frelst oss, kan vi fa takke ham i bønn for dette. Eks. Takk Jesus for at du døde og stod opp igjen for meg. eller Takk Gud for at din nåde er nok for meg. Få Frelse ja, hva er na det? Ba de ordet frelse, synd og na de er temmelig diffuse begreper i møte med søkende mennesker. Gjør det til en konkurranse i gruppa a komme opp med de beste definisjonene for disse begrepene. Bestreb dere pa a bruke dagligtale og normalt spra k. Hver gruppe sender inn sine beste forslag til og juryen besta ende av Tove Kyllingstad, Eivind Kra vik og Gøran Byberg vil fatte sin beslutning ba de i forhold til innhold og evt. premiering SYND FRELSE NÅDE 26

27 Leading GreenHouse into Growth. Gi Til opplegg 3 ble dere bedt om a bruke tid pa a formulere en setning om hvem Jesus er i deres liv, og hva ditt forhold er til ham. Vi har na kommet frem til siste del i serien, og her ønsker jeg a utfordre dere pa en lignende øvelse. Hva er ditt vitnesbyrd? Hva er din historie med Gud? Hvordan startet det? Hva har vært høydepunkt, evt. lavpunkt? Hva betyr Jesus for deg i hverdagen? Igjen er det dine venner som ikke lever som kristne som skal være den tenkte mottaker. Du skal bruke et spra k de forsta r og beskrive ditt vitnesbyrd med 2, maks 3 setninger. Bruk minutter pa denne oppgaven. Si gjerne frem ditt vitnesbyrd for gruppa om du kjenner det ga r greit. Du har na øvd ba de pa a beskrive din relasjon til Jesus og kan med fa ord si hva han betyr for deg. Du har na ogsa beskrevet ditt vitnesbyrd, og er klar for a bruke det om mennesker i ditt nettverk skulle lure pa dette. GRATULERER!! Du er uteksaminert evangelist Avslutt samlingen gjerne med forbønn for den enkelte og deres nettverk. 27

28 Start! 28

A V R O B I N G A M B L E START. O P P DAG D E N K R I S T N E T R O G J E N N O M 6 G R U P P E S A M L I N G E R

A V R O B I N G A M B L E START. O P P DAG D E N K R I S T N E T R O G J E N N O M 6 G R U P P E S A M L I N G E R A V R O B I N G A M B L E START. O P P DAG D E N K R I S T N E T R O G J E N N O M 6 G R U P P E S A M L I N G E R 2 I N N H O L D Innledning s 4 1. Livet er til for å leves s 5 2. Herre Gud? s 13 3. Jesus

Detaljer

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn NYTT PÅ NYTT En vandring gjennom Lukasevangeliet Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn Heftet er laget av: Vidar M. Bakke Kristine Skree Kristiansen Oddbjørn Stangeland

Detaljer

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud?

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Hva er Guds vilje? - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Undervisning skrevet av Tore Johannessen Hva er Guds vilje? Er dine tanker i tråd med Bibelen? Dette emne kan

Detaljer

Materiell til bønn: Praktiske tips. 17 ulike bønnetips. Utdrag fra bibelblogg. Bønnevandring. Bibelord om bønn. Å be med Fader Vår

Materiell til bønn: Praktiske tips. 17 ulike bønnetips. Utdrag fra bibelblogg. Bønnevandring. Bibelord om bønn. Å be med Fader Vår 1 Bønn bærer alt vårt arbeid. Det er knyttet sterke løfter til bønn og det er viktig at vi legger alle ting framfor Gud, slik at han kan lede oss og vise oss vei. Bønn kan åpne veien inn til menneskers

Detaljer

Vi vil følge Jesus. Innhold

Vi vil følge Jesus. Innhold Vi vil følge Jesus Innhold 1. Jeg en etterfølger 2. Vi en menighet 3. Sammen i gudstjenesten 4. Vekst til modenhet 5. Den hellige Ånd i mitt liv 6. En glad giver tid, evner og penger 7. Nytt liv i praksis

Detaljer

Et møte med kirkeåret

Et møte med kirkeåret Et møte med kirkeåret Smågruppe E T M Ø T E M E D K I R K E Å R E T Gudstjeneste S M Å G R U P P E R G U D S T J EN E S T E B I B E L L E S E P L A N OG T RO PÅ H J E M M E B A N E Bibelleseplan Tro på

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Det er alltid spennende å kunne dele gode nyheter. Vi kan, for eksempel invitere våre venner til å komme og se...et familiemedlem

Detaljer

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket».

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket». 2 Du er elsket Sefanja 3, 17 sier: «Herren din Gud er hos deg, en helt som frelser. Han fryder og gleder seg over deg og viser deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd.» Tenk så fantastisk

Detaljer

Etterfølgerne. Innhold

Etterfølgerne. Innhold Etterfølgerne Innhold 1. Jeg en etterfølger 2. En glad giver tid, evner og penger 3. Vi en menighet 4. Sammen i gudstjenesten 5. Vekst til modenhet 6. Nytt liv i praksis 7. Den hellige Ånd i mitt liv Introduksjon

Detaljer

En opplevelse av livsglede i sommer eller En åndelig opplevelse i sommer Eventuelt en runde på hva dere ønsker med gruppa denne høsten.

En opplevelse av livsglede i sommer eller En åndelig opplevelse i sommer Eventuelt en runde på hva dere ønsker med gruppa denne høsten. En opplevelse av livsglede i sommer eller En åndelig opplevelse i sommer Eventuelt en runde på hva dere ønsker med gruppa denne høsten. Les Salme 36 (hele salmen eller v. 6-11; les gjerne ett vers hver

Detaljer

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen Seirende kristenliv En undervisning skrevet av Tore Johannessen Innhold: INNLEDING... 3 HVA ER ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 4 HVORDAN LEVE ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 7 SE AT GUD ER KJÆRLIGHET OG PERSONLIG...

Detaljer

Sannheter om Gud. Side 1

Sannheter om Gud. Side 1 Sannheter om Gud Hva slags tanker får du når du tenker på Gud? Fordømmelse, skyld, og dom og en som er ute etter å finne feil hos deg, eller er det: Kjærlighet, fred og glede. De fleste opplever kanskje

Detaljer

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 Gud har bruk for deg! INNHOLD GUD HAR BRUK FOR DEG!...1 MIN HISTORIE...3 HVORDAN DU KAN BLI FRI...12 GIDEON EN DJERV KRIGER...15 BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 ANTI JANTELOVEN...21 Tore Johannessen

Detaljer

FOLK / 4 / 2011 TIDSSKrIFT FOr HVErDAGSTEOLOGI

FOLK / 4 / 2011 TIDSSKrIFT FOr HVErDAGSTEOLOGI FOLK / 4 / 2011 TIDSSKrIFT FOr HVErDAGSTEOLOGI Tro og mot 1 FolK - tidsskrift for hverdagsteologi UtGIVeR Kristent Nettverk, Postboks 3180 Årstad, 5829 Bergen ansvarlig ReDaKtØR: Erling Thu ReDaKtØR: Terje

Detaljer

Skrevet av Tore Johannessen

Skrevet av Tore Johannessen TRO SOM KAN FLYTTE FJELL Føler du at det er vanskelig å ha tro? Ønsket med dette kompendium er å hjelpe deg til å få et rett bilde av hva det vil si å ha tro Skrevet av Tore Johannessen Innhold: VIKTIGHETEN

Detaljer

TREKLANGER. Å vokse inn i gudstjenesten. Kjell Arne Morland

TREKLANGER. Å vokse inn i gudstjenesten. Kjell Arne Morland TREKLANGER Å vokse inn i gudstjenesten Kjell Arne Morland Å vokse i kristen tro Den kristne tro er fullverdig som barnetro! Det sentrale innholdet i kristendommen er så enkelt at man kan forstå det og

Detaljer

Herre, lær oss å be!

Herre, lær oss å be! Herre, lær oss å be! Studieopplegg over "Fader Vår" 7 samlinger. Opplegget er utarbeidet av Gunnar Elstad. Les Bibelversene som er ført opp til hver samling, se hvordan Luther formulerte forklaringen til

Detaljer

Bibelundervisning emne nr.17b.

Bibelundervisning emne nr.17b. Bibelundervisning emne nr.17b. Familie, hjem og samfunn. A. Som ditt hjem er, slik er ofte ditt åndelige liv... Hjemmet's levende vitnesbyrd: Mange interesser fra vårt tidligere liv (før vi ble frelst)

Detaljer

ωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖ βνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλ ζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγ

ωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖ βνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλ ζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγ θωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχ Hovedområdet med etikkundervisningen vil være å utfordre den enkelte elev til etisk refleksjon og ϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκ handling både på individuelt, sosialt og globalt nivå. Undervisningen

Detaljer

En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang. Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen

En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang. Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen Family Ministries School, Norway 2012, UofN/CCHC, Grimerud 29.05.2012 Innhold Innledning 3 Hva sier Guds ord 4 Ekteskapet

Detaljer

Å bygge bro konfirmantopplegg

Å bygge bro konfirmantopplegg 1 Å bygge bro konfirmantopplegg I vårt arbeid med BridgeBuilders står vi tett på unge israelere og palestinere som lever i en konfliktsituasjon som preger hele samfunnet deres. Sammen jobber vi med temaer

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Hva sier Bibelen om penger og tienden?

Hva sier Bibelen om penger og tienden? Hva sier Bibelen om penger og tienden? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Jeg vet ikke om du er klar

Detaljer

Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro.

Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro. Gunnar Elstad: Ikke helt som du tror - i alle fall ikke nødvendigvis. Hefte Nr 2. Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro. Innhold 9. Fellesskapet. De helliges samfunn 10. Dåpen 11. Nattverden

Detaljer

Nr. 3 2013 33. årg. Organ for Den lutherske bekjennelseskirke

Nr. 3 2013 33. årg. Organ for Den lutherske bekjennelseskirke Nr. 3 2013 33. årg. Organ for Den lutherske bekjennelseskirke BIBEL OG BEKJENNELSE utgis av Den Lutherske Bekjennelseskirke. ISSN 0806-5365 Bladet kommer ut med fire nr. pr. år. Frivillig abonnementsavgift

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

FOLK / 3 / 2012 / TIDSSKrIFT FOr HVerDAGSTeOLOGI. Kraften i det enkle SIDE 12 Ga Jesus prøvetid SIDE 18 Ikke sær men misjonær SIDE 32

FOLK / 3 / 2012 / TIDSSKrIFT FOr HVerDAGSTeOLOGI. Kraften i det enkle SIDE 12 Ga Jesus prøvetid SIDE 18 Ikke sær men misjonær SIDE 32 FOLK / 3 / 2012 / TIDSSKrIFT FOr HVerDAGSTeOLOGI Kraften i det enkle SIDE 12 Ga Jesus prøvetid SIDE 18 Ikke sær men misjonær SIDE 32 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi NR. 3, 2012. 27. ÅRGANG ISSN

Detaljer

Sergey Borisov Depositphoto. Nr. 3 2014 34. årg. Organ for Den lutherske bekjennelseskirke

Sergey Borisov Depositphoto. Nr. 3 2014 34. årg. Organ for Den lutherske bekjennelseskirke Sergey Borisov Depositphoto Nr. 3 2014 34. årg. Organ for Den lutherske bekjennelseskirke BIBEL OG BEKJENNELSE utgis av Den Lutherske Bekjennelseskirke. ISSN 0806-5365 Bladet kommer ut med fire nr. pr.

Detaljer

Hvis Kristus ikke er oppstått hva da? Tale på Bibel og lovsang 5.4. 2010 av Oddvar Søvik.

Hvis Kristus ikke er oppstått hva da? Tale på Bibel og lovsang 5.4. 2010 av Oddvar Søvik. 1 Hvis Kristus ikke er oppstått hva da? Tale på Bibel og lovsang 5.4. 2010 av Oddvar Søvik. Oppstandelsens faktum setter kristendommen i en absolutt særstilling blant alle andre religioner. Ingen annen

Detaljer