«All makt i denne sal»

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "«All makt i denne sal»"

Transkript

1 Utgiver: Leka kommune Dato: Nr: 08/13 «All makt i denne sal» Lekas besøk på Stortinget her med Lars Peder, Per Helge, Lene, Marie, Amalie og Eidsvolls menn.. Godt jobba! SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF FREDAG NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER FREDAG Neste utgave: Leka kommune: tlf e-post: Sentralbord og ekspedisjon er åpen fra kl Kontorene er åpne for publikum fra kl Telefontid legekontor mandag torsdag kl Tlf. Legevakt etter kl Akutt sykdom ring ALLTID nødnummeret 113 Tlf. Leka sykestue Tlf. NAV Leka Tlf. Likningskontoret Skatteetaten Tlf. Felles veterinærvakt, Leka, Nærøy, Vikna Tlf. Leka Taxi Tilbringertjeneste, servicetransport/handlerute

2 Informasjon fra kommunen Leka kommune, telefon Takk til Liv Signe for invitasjon til øverste organ og hovedstaden.»til Kongens bord.» Kommunalministerens tale på landsmøtet til Kongeriket, Marie Thorsen og oss andre ga optimisme, glede og tru på framtida. Vi ble rørt som aldri før fordi vi følte du snakket til oss - du sa det på en så fin måte at vi skjønte at du ville oss vel. Folkestyre, livskvalitet og levende bygder: Kommunestruktur = verdivalg. Å investere for å bevare og forbedre det tidligere generasjoner har skapt, det er klokt fordi grunnverdiene er der, skapt over lenger tid, og vi trenger de fortsatt. Fornuftige politikere, som lytter, kan sammen med befolkningen utvikle og modernisere distriktene i et nasjonalt bilde. Hvis ikke råtner og visner dette fort. Det er som å investere i vedlikehold av bolig. Lar du det være overtar forfallet og huset blir fort ubeboelig. Lekas plass er kanskje usynlig og mikroskopisk liten, i den store verden, men når vi hører på Marie så har den den aller største betydning for henne. Sånn vet vi andre også at heimplassen og bortgjemte steder har en grunnleggende verdi for mange, men det kan være vanskelig å bli synlig i den store og avgjørende debatten som gir grunnlag for det videre liv. Nå føler vi at vi er hørt, vi er på toppnivå og skal gjøre vårt beste for å gi et godt inntrykk og riktig bilde. Det oppfattes ikke som vi står med lua i handa, for i vår kontakt med KRD og Liv Signe Navarsete så føler vi oss tatt i mot med hjertelig varme, og en vilje til å jobbe for framtida også i småkommuner og ut på det ytterste nes. Vi mener det er riktig å skape en trygg og positiv framtid for folk i småkommuner, på norskekysten som i resten av landet. Vi mener det er interesse for livet på bygda, felleskapet må være med på å investere videre i disse verdiene?? Leka som andre trenger også en sikker framtid. Det er ikke nok med 1 til 3 år i økonomiplan, men i et lenger perspektiv. Bor du i Oslo, Bergen, Trondheim så vet du at her kan du bo til evig tid for byen vil ikke forsvinne, bare bli bedre og mere spennende. Den sikkerheten må være tilstede hvis folk skal bygge hus på bygdene også. Bankene krever ofte større sikkerhet på bygdene. For om det er salgbart kommer veldig an på hvor boligen ligger, tilbud og etterspørsel. Vi kan legge til rette så bygda blir salgbar. Eller vi kan la være å investere i kommuner, infrastruktur, landbruket utafor de mest sentrale områdene osv. Slik FRP ønsker ved å fjerne småkommunene. Da vil det bli ubeboelig, ikke friste til investering og bosetting, og en får enda mere fart i trenden med flyttingen til de 3 4 største byene. Det koster å så, men nødvendig for å høste. Vi trenger landet i mellom byene- og matjorda som er en evigvarende resurs med riktig forvalting: Vi har vært heldige for vi har hatt fornuftige politikere som har skjønt begge deler; by og land. Derfor er vi en nasjonen vi med- vi små en alen lange. Takk til Marie, du kom og starter eventyret på nytt. Du gjorde en jobb for mange, du klarte å vise at demokratiet lever og at vi har muligheter. Veldig artig at Liv Signe Navarsete og Erlend Fuglum tok kontakt med deg for å bruke ditt fine brev hvor du så presist og følelsesladet beskriver så mye om Leka fra ditt liv og syn at det blir en så tydelig del av kommunalministerens tale på landsmøtet. Det var veldig bra. Jeg vet at vi er mange som vil takke deg for det og vi er veldig stolte av deg. Men vi er ikke ferdige for Du er spesielt invitert av ministeren. Det er det ikke alle som får oppleve som 16 åring! 2

3 For øvrig vil jeg bare si at det viste seg at du gjorde rett i å skrive til statsministeren og kongen. Du er avgjort med på å sikre og utvikle framtiden både i Leka, men også i et nasjonalt bilde og for flere kommuner. Du kan både glede deg og være stolt over det du har gjort. En knallstart, rett til topps politisk! Gratulerer! Sagnet om Lekamøya, De syv søstre ved Sandnesjøen, Hestmannen (Vågakallens ustyrlige sønn i Lofoten), Torghatten og Lekamøya- fikk sin dramatiske slutt på Leka for da sola rant ble fjellene fra Lofoten til Leka til stein der de sto. Eventyret Helgeland er en film om dette, og vi har bestilt en påbygging fordi Leka mangler. Det nye «eventyret»med Sp, Liv Signe og Marie er en god start for en spennende framtid her på kysten. Kanskje er vi i ferd med å finne nøkkelen - og den virkelige Lekamøya. Med vennlig hilsen Per-Helge Johansen, ordfører Leka har Norges Geologiske Nasjonlmonument, et av 22 utvalgte kulturlandskap, kulturskatter, sagn og eventyr, men vi kan ikke overleve bare på eventyr og sagn. Vi legg fram ;To avgjørende punkt for at plassen ikke skal forsvinne under føt`ne på Marie og oss andre. 1. Leka må være egen kommune som-- forvalter. Arbeidsplassene er viktige for samfunnet, kompetansen og drivkraften ligger i kommunen i små samfunn. Dagens økonomi er plutselig fra i år blitt ufrivillig for knapp til å kunne videreføre det vi mener er et minimum av kommunale tjenester. Det skyldes økte kostnader og lavt folketall. Vi ønsker å diskutere et microkommune/småkommune tilskuddet; Det skal sikre et økonomisk golv, som garanterer kommunale tjenester et minimum for helse, oppvekst og en administrasjon for å videreutvikle Leka. Sjøl må vi stå på så vi bli mindre avhengig av statlige overføringer i framtida. Folketallet er kunstig lavt, men rekruttering til landbruket, videreutvikle reiseliv, samtidig med muligheter for vekst innen havbruk/fiskeri, flere sjøfolk med jobb i kommunen, eller som pendlere skal snu utviklingen. Vi opplever også veldig positiv interesse fra folk som vil flytte til Leka. Mikrokommuner er kommuner som: 1. Har folketall under 1000 innbyggere. 2. Arbeidsplasser i kommuneadministrasjonen har stor betydning for å opprettholde et livsdyktig samfunn 3. Ligger geografisk slik til at reisetid utgjør en betydelig barriere mht kommunesammenslåing. 4. Kommunikasjonen er slik at en må bruke ferje el. hurtigbåt. Vi mangler i dagens budsjett: Ca. 5 til 6 mill. kr. men det er lagt inn estimat for å få balanse. Buffer, egenandeler i prosjekt, investeringer har vi ingen ting til. Tunge tjenester koster oss 5 mill. Resurskrevende brukere. Pr dato 2013 = kr ,- ca. 10% av drift. Hvor stort ansvar skal den enkelte kommune ha ved utgifter til resursbrukere. Burde vært løfta til et statlig overblikk Se vedlegg: 2. Kraftkommuner har bedre inntekter og bemanning enn det vi har: F.eks. Leka 50 og Røyrvik 75 ansatte. 21 kommuner, ser mann bort fra kraftkommunene 6. så er det 15 som vil komme inn under microkommune. Et ekstra tilskudd for å sikre disse verdiene blir mikroskopiske i total overføringene til kommunene. 3

4 2. Landbruket må sikres en økonomisk framtid. Lekaprosjektet: BLI BONDE + et godt jordbruksoppgjør vil kunne oppfylle det. 2.1 Rekruttering til landbruket Det er et mål å få på plass en ordning om rekrutteringstiltak for å legge til rette for at gårdsbruk kan overtas og videreføres. Rekrutteringstiltaket bør ha flere funksjoner: 1. Kjøpsfinansiering gjennom å dekke kravet til egenkapital 2. Midler til å sikre vedlikehold/oppgradering av gamle driftsbygninger. 3. Tilskudd for å ivareta bosettinga Bosettingstilskuddet vil ved siden av å ivareta folketallet kunne ha en meget positiv effekt på den pågående reiselivssatsinga i kommunen ved at bygninger og eiendommer skjøttes bedre, og det er viktig at også dette tiltaket kommer på plass. Staten / kommunen bør ha forkjøpsrett til arealene, fordi vi ser økende interesse fra kapitalsterke personer som kjøper opp gårdene og driver ved innleid arbeidskraft. Dette burde bekymre flere enn bare ordføreren i Leka. Vår identitet og arv er en del av grunnlaget for reiseliv og tilleggsnæring. Kommunen jobber med et 3- årig prosjekt; utvikling av tilleggsnæringer, og reiseliv. Det er vanskelig uten de to første punkt å utvikle Norges Geologiske nasjonalmonument, Geopark, Utvalgte kulturlandskap, landbruket og den spesielle naturen her som «utstillingsvinduet» som skal selge og bidra til større aktivitet, flere arbeidsplasser, mangfold og bosetting. Samferdsel: Vei, ferjer, hurtigbåt er veien og sannheten til Leka. Vi fornyer oss, det er nødvendig for verden omkring har mange fortrinn, jobb, utdanning, beliggenhet, og vi har ikke samme muligheter og fristelser. Takk for sist til Liv Signe Navarsete. For vi har tidligere også høstet gode resultat fra Senterpartiet og Liv Signe. Det var i samferdsel i Da etter 2 års trykk for å bevare fergeforbindelsen mellom Leka og Gutvik var det før anbudsprosessen lagt inn i anbudsspesifikasjonene at tilbudet skulle reduseres betydelig. SVV hadde ikke mandat til å oppfylle vårt ønske om å bevare tilbudet som vi hadde kjempet fram bla. ved fergeskipper Rolf Østby som også var reder. Han, sammen med kommunen hadde drevet sambandet fra 1964, og sørget for at Lekaferja stadig ble forbedret, med lenger åpningstid og nye fartøy. Vi hadde da en flott hellukket ferje, og 17 timers åpningstid. Dette ble for dyrt, ble det sagt fra myndighetene, men vi ga ikke opp; Vi har bare en vei, sjøveien og fordi det er spesielle værforhold her uti Atlanteren så ble det bygd et fartøy spesiallaget for Lekafjorden i 2001; Hellukket, 35 biler med shuttel i begge ender; propeller som snur kraften 360 grader for å sikre overfarten og innseiling inn trange sund til fergekaier. Saken gikk til høyeste nivå. Høflig mas fra bla. varaordfører Per-Helge Johansen i 2 år mot alle nivå og helt slutt til Steinulf Tungesvik ga resultat. Vi var i ferd med å gi opp da brevet kom fra DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT. Da ble vi rørt til 1 minutters stillhet for der sto det: «Vi kan nå opplyse at det i anbudskriteriene for de fire sambandene i Helgelandspakken settes krav om overbygd ferjer i alle sambandene med unntak av Horn Andalvåg. Det vil heller ikke bli dårligere rutetilbud enn i dag.» Anbudsspesifikasjonene var justert på Helgelandpakken, og Lekaferja var en av disse. Dermed var vi sikra et like godt tilbud fram til 2017; 35 biler, hellukket pendelferje. Hva får man når en investerer i småkommunen? Kommunene er viktige brikker i puslespillet. 4

5 Positive samfunn som ungdom vil investere i?: En nasjonal skatt som vi ikke kan miste: Den levende kysten fikk vi tydelig dokumentert gjennom hurtigruten minutt for minutt. Både livet på kysten å hurtigruten har vi klart å drive fram til nå, og nå når det er her er det enda lettere å la dette livet leve videre. Vedlegg1. Mikrokommuner med et tillegg på 5 mill. kr.? Etablering av mikrokommune fellesskap/ sekretariat. Og definisjon på microkommune. Mikrokommuner er kommuner som: 1.Har folketall under Arbeidsplasser i kommuneadministrasjonen har stor betydning for å opprettholde et livdsdyktig samfunn 3.Ligger geografisk slik til at reisetid utgjør en betydelig barriere mht kommunesammenslåing. 4.Kommunikasjonen er slik at en må bruke ferje el. hurtigbåt. Lekakonferansen 2008 inviterte 11 kommuner som oppfylte mikrokommunens kriterier til en felles konferanse i februar Disse kommunene var: Kvitsøy, Utsira, Fedje, Solund, Fosnes, Leka, Vevelstad, Træna, Røst, Værøy og Bjarkøy. Målsettingen for Lekakonferansen 2008 var å etablere en felles plattform som kunne ivareta disse kommunenes spesielle stilling og samtidig påvirke sentrale politikere til å ivareta et inntektssystem som også tok hensyn til disse kommuners særstilling. Vi lykkes ikke med å få en egen plass i kommunenes inntektssystem. Noen av oss fikk det likevel noe romsligere økonomisk gjennom andre (nye) inntektsordninger. Utfordringer knyttet til økonomi og kommende kommunestrukturdebatt er fremdeles til stede. Leka kommune ønsker derfor at vi fortsatt står sammen for å bedre/ sikre vår framtid. Dette vil vi gjøre gjennom: Å bruke sentrale politikere til å sikre oss en fortsatt plass som egen kommune. Å se på mulighetene for å bruke de nyetablerte distriktssentrene til å hjelpe oss med utfordringer i forhold til demografi, næringsutvikling og sysselsetning. Leka kommune ønsker derfor å etablere et sekretariat for gruppen mikrokommuner dette etableres på Leka men fortrinnsvis under distriktssenterets paraply. Vi ønsker tilbakemelding på om dere gir deres tilslutning til dette. Velferd forventning og likeverdighet. Bra for brukerne, men koster stadig mer for kommunene. Forventede endringer i befolkningssammensetningen, i kombinasjon med stadig økende ambisjoner om og forventninger til gode velferdstjenester, gir en velferdsutfordring. De fleste kommuner står overfor mer krevende brukere som stiller krav til utvikling av differensierte løsninger som er godt tilpasset den enkeltes behov. Nasjonale reformer utvikles og vedtas i stor grad ovenfra og ned og befolkningen har stor tro på at staten til slutt garanterer for deres tjenester og sikkerhet. 5

6 Budsjettert inntekt 2013: Innbyggertall 1.7.året før 567 DRIFTSINNTEKTER: Innbyggertilskudd og utgiftsutj Namdalstilskudd Distriktstilskudd / småkommune Skjønnsmidler + ekstraord. tilsk Prosjekttilskudd reiseliv Netto inntektsutjevning Ekstraordinært tilskudd elevtiltak Sum rammetilskudd SKATT: Eiendomsskatt Sum frie inntekter Vedlegg 2. TRANSAKSJONER FØR FORD. TIL DRIFT Renter/komp.tilskd/rentekomp/ motp.avskr/kalk.renter rentekostn/avdrag Premieavvik pensjon ? Momskompensasjon Bruk av disposisjonsfond ? Bruk av disposisjonsfond kompetanse ? Sum til fordeling drift Inntekten som vi ikke har fått tilsagn på er skjønnsmidler lik kr Premieavviket på kr er heller ikke ønskelig å budsjettere med (luftpenger) og bruk av disposisjonsfond med kr er heller ikke ønskelig å bruke til drift. Investeringer er satt på vent pga en ikke anser det forsvarlig å ha mer lån (det gir for mye renter og avdrag på driften) Leka kommune har i budsjettet for 2013 forventet kr i utgifter til ressurskrevende innb. Det bør være et tak på hvor mye en kommune skal betale selv av slike utgifter. FORBRUK - BUDSJETTERT OG FORVENTET Budsjett 2013 Forventet Politisk/adm/IKT/Kirke/m.m Oppvekst (skole inkl. barneh ) Bibliotek Helse og sosial (fra lege, barnev, PLO, m.m) Teknisk, miljø, samferdsel, brann Landbruk, næring, Reiseliv Kultur Til senere fordeling (felles kurspott m.m.) Buffer - 2-3% av driftsb. (2,5% = ) Havneavgift og kaivederlag, informasjon. Med hjemmel i Lov : Lov om havner og farvann forskrift av 20. desember 2010 nr vedtok kommunestyret i Leka kommune sak 48/12 forskrift om anløpsavgift ved kaier i Leka kommune. Ihht forskriften inntrer et kaivederlag etter 48 timer ved lagring av varer og containere på kommunal kai. Prisen er 3 kr kvm ( m2) pr døgn. Forskriften i sin helhet ligger på kommunens nettsider. Leka kommune Teknisk 6

7 GRATIS henting av jernskrot og GAMLE BILER OG BILVRAK! Jerninnsamling våren 2013 skjer fra uke 20 (13. mai--- ). Containerservice Ottersøy kan komme til Leka/ Gutvik for å hente jernskrot og bilvrak. Jernskrotet blir hentet på gården. Bilvrak blir også hentet. Ønske om henting må meldes inn før den 10. mai. Har du spørsmål? Ta kontakt med Ottersøy Containerservice v/ Tom Hamland / Hilsen Utviklingsavdelingen Mindre mengder jernskrot (sykler mm) samles i deponi i forkant kontakt ekspedisjonen på Lekatun, telefon for henvisning av deopnisted. Til velforeninger og borettslag. Midtre Namdal Avfallsselskap (MNA) inviterer velforeninger og borettslag til å delta i årets våraksjon hold Namdalen ren! Har dere lyst til å ta i et tak i kampen mot forsøpling på uteområder og fellesarealer i nærområdet er sjansen her NÅ! I år foregår våraksjonen i mai måned. I hele mai kan hver abonnent levere inntil 1m 3 restavfall på våre miljøtorg. Næringslivskunder må betale på vanlig måte. Velforeninger og borettslag inviteres i år spesielt til å delta i våraksjonen med formål å holde Namdalen ren. Den praktiske gjennomføringen av dette er at velforeninger og borettslag får 1-døgns fritt lån av container. Det betyr at både lån av container, transport og behandling av avfallet er kostnadsfri. Forutsetningen er at farlig avfall og miljøskadelig avfall ikke havner i containeren. Eksempler på farlig avfall er; gassflasker, brannsluknings-apparater, motorolje, kjølevæske, brannfarlige eller etsende stoffer. Bildekk skal leveres til dekkforhandler, og skal IKKE i containeren. Låntaker vil være ansvarlig for at slike avfallstyper ikke havner der. Måten dette organiseres på er at en representant for velforeningen/borettslaget tar kontakt med MNA på telefon eller på e-post og oppgir navn, telefonnummer og e-post adresse, samt ønsket tidspunkt og sted for containerutplassering. Containeren blir utplassert på angitt sted, og blir hentet inn igjen neste dag. Det er mulig med lunsj til lunsj, eller ettermiddag til ettermiddag. Av transportmessige hensyn vil det bli satt opp en liste over ut- og innkjøringsdager. Det er dermed ikke sikkert at ditt førsteønske om ryddedag kan imøtekommes, men det lønner seg å være tidlig ute siden lista settes opp etter først til mølla -prinsippet. Det er viktig at den foreningen som låner containeren, påser at det ikke oppstår forsøpling rundt denne i den korte tiden den blir stående. Er det ikke behov for container, men dere har likevel lyst til å ta en liten kamp mot forsøpling på fellesarealer og uteområder? Ta kontakt på samme måte som ovenfor, så får dere utlevert sekker/utstyr til å samle avfallet i. Vi henter sekkene på avtalt sted til avtalt tid med renovasjonsbil i rute. Denne ordningen har ikke noen ett-døgns begrensning så det er en fin mulighet for de som ønsker å rydde litt, men ikke har anledning til å gjennomføre det på en spesiell dag. Det er fint om slike lokale ryddeaksjoner legges til tidspunkt som medfører at sekkene kan hentes på restavfallsuken i henhold til tømmekalenderen. Med vennlig hilsen Midtre Namdal Avfallsselskap 7

8 Søppel ved glasscontainer TV, elektrisk utstyr mv skal ikke bare settes igjen utenfor miljøtorget, men leveres miljøtorget i åpningstiden. Større hermetikk/glass som ikke går inn i luken til glasskontainer -feks hermetiske potetspann skal også leveres miljøtorget i åpningstiden. I peroiden april september er miljøtorget ved kommunegarasjen/nte-bygget på Leka åpent HVER TIRSDAG I ODDETALLSUKER mellom kl og Bygdekvinnelaget i Leka Det ble avholdt årsmøte / strikkekafé torsdag På møtet ble det lagt en foreløpig aktivitetsplan men den kan utvides i alle ender etter ønsker og behov: Aktivitetsplan 2013: Strikkekafé Vi forsøker å få til en Strikkekafé ca første torsdag i måneden, foreløpige datoer: torsdag 02. mai torsdag 6. juni torsdag 5. september torsdag 3. oktober. Disse legges til Lekatun kl dersom tid og sted endres vil dette kunngjøres i Lekaposten og ved oppslag. Det er selvfølgelig ingen krav til å ha med strikketøy/annet håndarbeid det går helt fint å «bare» møtes og prates over en kopp kaffe. Men man kan risikere å få inspirasjon til å starte opp med ett eller annet håndharbeid når ideer og erfaring deles Kurs Vi sjekker ut mulighet og interesse for et kurs i skinnfell-sying til høsten. Medlemskontingent settes til kr. 100,- pr år. Første Strikkekafé blir altså torsdag 2. mai. Oppfordrer den enkelte til å ta med en ost styret kjøper inn kjeks og frukt. Det blir loddsalg ta me en gevinst! Alle nye og gamle medlemmer er hjertelig velkommen! Hilsen styret. Bygdekvinnelagets formål er å samle alle kvinner som føler tilknytning til bygdemiljøet. Bygdekvinnelaget skal arbeide for et positivt og aktivt miljø hvor målet er å øke bolysten og livskvaliteten blant kvinner i Leka. Bygdekvinnelaget er en nøytral organisasjon m.h.t. livssyn og politisk tilhørighet som skal ivareta bygdefolkets økonomiske, sosiale og kulturelle interesser. Bygdekvinnelaget i Leka vil Styrke kvinners muligheter til innflytelse i samfunnet Være støttespiller til kvinnelige etablerere Sikre natur og livsgrunnlag for framtidige generasjoner Utvikle og ta vare på kultur og miljø Øke samholde mellom innbyggerne i bygda Stå i nært samarbeid med andre lag og foreninger 8

9 Alle "gårdskjærringer" i Vikna, Leka og Nærøy 2- DAGERS GÅRDKJÆRRINGSTUR TIL FROSTA OG INDERØY (DEN GYLNE OMVEI). Da endelig er det klart for ny gårdkjærringstur. Den mai arrangeres det 2- dagers tur til Inderøy og Frosta. Turen er som vanlig beregnet for damer og alle damer som har tilknytning til og/eller jobber på gården, er velkommen til å være med. Turen er beregnet for alle gårdkjærringer i Vikna, Nærøy og Leka kommune. Dag 1: Avreise Rørvik samfunnshus (vi kjører om Høylandet). Stopp på Kolvereid (Esso stasjon klokka 08.00), Foldereid (Lekaværinger og andre) ca Inderøy: Den Gylne Omvei (reiseliv, småskalaproduksjon, keramikk) Vegstrekningen Den Gylne Omvei går gjennom vakkert kulturlandskap i Inderøy kommune i Nord- Trøndelag. Her skal vi ha tre stopper før ferden går videre til fagre Frosta. Se nærmere på hjemmesiden Lunsj på Husfrua gårdshotell- ligger like ved minnesmerket til Aasmund Olavsson Vinje, og er ei sjarmerende trønderlån som ble flyttet til gården til Per Magnus Værdal i På Husfrua kan man spise godt, nyte utsikten og oppleve nærheten til dyra på gården. Det drives også med melkeproduksjon på gården. Varighet 1,5 time. Sjekk nærmere på nettsiden «Her ser eg fagre fjord og bygder...» Aasmund Olavsson Vinje, Øynaparken - er et særegent spisested på taket av Inderøy. Her kan man nyte et lokalt måltid med panoramautsikt over Trondheimsfjorden. De tilbyr aktiviteter for store og små, som fotballgolf, minigolf og frisbeegolf og salg av gårdsmat i tillegg til kokkens fristelser. Vi skal ikke spise her, men vi vil få omvisning og orrientering om driften deres. Varighet 1 time. Sjekk nærmere på nettsiden Svingen keramikk her har de fantastisk fin keramikk til salgs. Varighet 45 min Avreise til Frosta Frosta /Skogn: (reiseliv, småskalaproduksjon, inn på tunet, kloster, gartneri m.m.) Klostergården - ute på øya Tautra ytterst på Frosta, ligger Klostergården. I middelalderen bygde munkene et cistercienser-kloster. I dag er det bare ruiner igjen. Klostergården har overnatingsplasser, serveringssted, gårdsbutikk og håndbryggeri på øl. Der vil vi få servert kaffe og vafler. Varighet ca. 1 time. Se mer på nettsiden Mariakloster. I nærheten av klosterruinene på Tautra, har sju cisterciensernonner etablert seg og bygget et nytt, permanent kloster. I klostret skal vi på en seanse på 30 min (vesper/aftensang). De som har vært der sier det er veldig spesiell og fin opplevelse. Sjekk nettsiden og trykk videre på Mariakloster Middag på Valberg slektsgård Valberg slektsgård har gjort om låven til serveringssted. Her spiller matproduksjon og matforedling en sentral rolle i utviklingen av gården. Konseptet, ureist mat, baserer seg i hovedsak på egenproduserte og lokale råvarer. Gården produserer selv potet, gulrot, hodekål, kålrot, blomkål, sellerirot, persillerot og mais. Eierne har bygget seks utleiehytter. I tillegg er gården godkjent som 4H-gård med forskjellige aktiviteter. Mye spennende å se på her. Sjekk nettsiden Her blir det servert 2- retters middag. (hovedrett og dessert). Etter maten får vi omvisning på gården og det blir anledning til å gå på gårds pub etterpå. I utleiehyttene skal ca. 10 stykker ligger her, mens resten blir kjørt til Hauganstua på Hauganfjæra camping. Dette på grunn av plassmangel på Hauganfjæra. Campingen ligger kun ca. 2 km unna. 9

10 Sjekk nettsiden Dette er hjemplassen min, og nå er det min bror og svigerinne som driver den. Kart Hauganfjæra camping Hauganstua Hyttene på Valberg. Utsikt mot Tautrabrua Dag 2: Frokost på Hauganstua på Hauganfjæra camping. Her blir det enkel frokostservering Omvisning og orientering om Hauganfjæra camping. I tillegg til campingplassen drives det med tradisjonelt landbruk. De siste årene er det investert mye i campingen. De har utvidet området for faste plasser, og tilbyr nå til sammen over 200 vognplasser. I tillegg har de 5 leiligheter som de leier ut. På campingen finnes det totalt 3 sanitærbygg (2 nye). Varighet 45 min Lars Viken gartneri. Gartneri med egen blomsterbutikk. Butikken har et rikt utvalg av blomster, potteplanter, snittblomster, gaveartikler etc. I sommerhalvåret har de også utsalg av frostagrønnsaker og annen gårdsmat. Vi får høre om deres etablering og det blir anledning til å kjøpe med seg sommerblomster hjem. Sjekk nettsiden Varighet 1 time Eva Hojem Inn på tunet og gården som pedagogisk ressurs. På gården til Eva Hojem driver de med et vidt spekter av inn på tunet i forhold til barnevern og arbeidstrening. I tillegg har de elever fra skolen innenfor gården som pedagogisk ressurs. Vi skal få omvisning og grundig innføring i hva de driver med. Varighet 1,5 time. Vi får kaffe og kakeservering Lunsj på Støre gård i Skogn På Støre driver de med økologisk melkeproduksjon, inn på tunet og bioenergi. Gården ligger på Skogn. I 2011 ble det bygd nytt melkefjøs i heltre. I tillegg satser de på matservering og utleie til møtelokaler. Sjekk nettsiden Varighet 1, 5 time Avreise hjem. Ankommer Rørvik klokka Som dere ser er det på 1. dag langt mellom lunsj og middag. Ta derfor med dere niste hvis dere trenger det! Pris: Vi har vært så heldige å fått støtte fra regionalt næringsfond, så det blir ca. kr ,- å betale på dere hver. Det vil bli sendt ut regning fra Vikna kommune etter at turen er ferdig. Beløpet vil kunne variere etter hvor mange som deltar på turen. Ta derimot med lommepenger. Det er mye flott å få kjøpt. Dette kommer til å bli kjempegøy meld dere på! Det vil være begrensa plasser. FØRSTE MANN TIL MØLLA prinsippet gjelder. Påmeldingsfrist: 15. mai. Enten på tlf / eller mail: Med hilsen Anne Mette Haugan Jordbrukssjef i Vikna 10

11 Felles 1. mai-frokost 2013 Frokosten foregår på Skytterhuset fra kl og utover. Vi sørger for brød, smør, melk, kaffe, te og noe pålegg. Folk er som vanlig velkomne til å ta med seg litt, et brød, en smørbrødsalat, en ost eller en påleggspose? Men mat bruker det å bli rikelig av, så ingen skal være redd for å komme tomhendt! På tampen blir det kaffe og kake ( fint hvis noen har tid og ork til å bake!). ALLE er hjertelig velkomne til ei trivelig formiddagsstund med mye god mat og mye hyggelig prat, på tvers av alders- og partgrenser! Til dem som synes tidspunktet er tidlig/eller kommer i skade for å sovne av, det er garantert både folk og mat igjen ennå i 12-tida. Hvis noen lurer på noe, kontakt Mari-Anne Hoff, tlf VEL MØTT! Leka SV GUDSTJENESTER Lørdag 11/05 Leka kirke kl Konfirmasjon Fredag 17/05 Festgudstjeneste Leka kirke kl Søndag 02/06 Leka kirke kl Gudstjeneste v/ Donata Faustmann Tirsdag 16/07 Steinhytta Nesset kl Friluftsgudstjeneste v/ Donata Faustmann Søndag 04/08 Leka kirke kl Konfirmantjubileum v/ Donata Faustmann Kirkekaffe Søndag 01/09 Leka kirke kl Gudstjeneste Søndag 06/10 Leka kirke kl Gudstjeneste Søndag 03/11 Leka kirke kl Gudstjeneste Søndag 01/12 Leka kirke Lysmesse Tirsdag 24/12 Leka kirke Julegudstjeneste Årets konfirmanter i Leka kirke lørdag 11. mai: Astrid Laurense Reppen, Elise Karlsen Rogne, Vegard Engan, Bjørnar Ulriksen, Bjørn Vegard Ulriksen, Thomas Holmen Ekrem 11

12 Vis med avis Leka skole er Nord-Trøndelags beste! Igjen beviste elever fra Leka at de er best. Av 34 skoler fra Nord-Trøndelag som var med på konkurransen Vis med Avis gikk Leka nok en gang til topps med 29,5 av mulige 30 poeng. Konkurransen er egentlig for 7.klassinger, men siden vi har så få elever på hvert klassetrinn deltok hele mellomtrinnet klasse. Svein Tore skal ha mye av æren for at Lekas elever er så flinke. Han har forberedt elevene godt og beviset for det er at Leka skole har vunnet 5 av de siste 10 årene i denne kunnskapskonkurransen. Sammen med NAs representant poserer de glade vinnere: Aleksander, Sigve, Terje Theodor, Jo Erik, Viktoria, Anette, Anne Stine, Daniel, Emil og Philip. Gro og Svein Tore gjemmer seg litt i bakgrunnen. SØKE KJØPE SELGE LEIE - LÅNE DONERE MISTET FUNNET Leka steinsenter Vi har åpent på Leka steinsenter ( på Leka Camping) hver lørdag fra kl i mai, juni, august og september. I juli er steinsenteret åpent tirsdag, torsdag og lørdag fra kl Velkommen Randi-bua / bruktbutikk har følgende åpningstid: mandag fredag kl lørdager kl søndager kr Har fått inn masse nye ting etter ferien: skjerf, smykker, bøker, overlaken, duker, broderte bilder, en del håndarbeid, heklet sengeteppe, klokkestrenger, bilderammer, lamper og lampetter, kaseroller, kaffekvern, middagsservice, flere kaffeservicer, kopper, skåler, fat og masse masse mer. Velkommen til en trivelig handel. Hilsen Randi Lagerport til salgs Windsor lagerport selges høystbydende. Frist for å melde interesse: tirsdag Tlf: /

13 Knøtteturneringen på Leka sponses av den lokale JOKER butikken INVTASJON TIL KNØTTETURNERING PÅ LEKA Leka fotballgruppe har nok en gang gleden av å invitere til turnering på Leka lørdag 15. juni Vi ønsker for 11. år på rad å arrangere den populære turneringen for aldersgruppen mygg og knøtt. Knøtteturneringen har vokst for hvert år - med 2010 som foreløpig rekord med 24 påmeldte lag og over 170 mygg- og knøttespillere. I år vil vi gjøre det samme som siste år for å redusere utfordringen med trafikkflyten over fjorden. Vi skal prøve så godt vi kan for å få et godt køssytem i Gutvik. Turneringen deles opp i to bolker. Dette for å gjøre logistikken over fjorden bedre. Det spilles 12 min i hver kamp. Når hvert lag har spilt sin siste kamp kan de hente premiene sine. Ved stor påmelding vil de som har betalt først bli prioritert. Første ordinære fergerute fra Gutvik går kl (maks tillatt personer med ferga 100 stk). Vi gleder oss masse til turneringen og håper mange lag og familier tar turen til Sagaøya denne dagen. Alle spillere mottar premie Salg av mat og drikke Kampoppsett, og annen informasjon vil bli sendt ut etter påmelding. Alle kamper spilles på gressbanen ved Leka skole. Garderober og dusj. Påmeldingsfrist: 20. mai. Påmelding: Ved spørsmål ring Gjermund på telefon; Påmeldingsavgift: kr. 500,- pr lag, til kto Velkommen til en fartsfylt og aktiv fotballdag! HJERTELIG VELKOMMEN! 13

14 Glimt fra bispevisitas i Leka sokn Biskopens møte med ordfører, rådmann og kommunestyret Kommunestyret og ansatte til lunsj med biskopen og hans følge. Foto: Leif Rune Jensen 14

15 Leka kirke Samtalegudstjeneste med konfirmantene Donata og Tor. Vakker sang av Leka blandakor til slutt kirkekaffe med masse godt. Foto: Beathe Mårvik 15

16 Fotokurs på Leka mai. Er du glad i å ta bilder og har lyst til å lære mere så meld deg på til: Leif Rune Jensen på tlf Det er kun 12 plasser så førstemann til mølla. Lærere: Nils Smevik og Ole Martin Evensen Det blir en intro del med blant annet noe kamera- og foto teori, samt bildevisninger og diskusjoner. Videre blir det en kortere presentasjon av kjernetemaene, før vi kommer i gang med fotograferingen. Tema: - portrett - ute-inne - i miløet - eksisterende belysning + tillegslys/reflektorer. - Landskap og miljø. - Etterarbeide og prosessen fram til et endelig resultat med bildegjennomgang/diskusjoner og tilbakemeldinger. -Flest mulig tar med bærbar/stasjonær PC (evt. at 2 og 2 jobber sammen) -samt eget kamerautstyr. -Vi benytter Adobe Elements, det er praktisk hvis alle (flest mulig!!!!) benytter det samme. Har dere ikke programmet så kan Elements lastes ned som prøve-versjon i 30 dager. Dette bør gjøres før kurset starter Tidsplan Fredag Lørdag Søndag Arr: Leka Fotoklubb/ Nordnorsk pensjonistskole 16

17 17

18 Vi hilser og gratulerer... Aleksander 13 år. Gratuler med tenåringsdan den 27.april. Gla i deg. Klæm fra mamma, Bjørn og gjængen. Isak 7 år. Gratuler m dan 7.mai. Ha en fin dag. Klæm fra gumor Linda,Bjørn og gjængen. Til Line Gratulerer hjerteligs med 20-årsdagen 10. mai. Masse klemmer fra farmor og farfar Hurra for god gutten vårres Laurits som blir 6 år den 1. mai. Håper at du får en fin bursdag!! Klem fra Mimmi og Offa En stor takk til Leka Brannvesen for den innsatsen de gjorde da det oppsto brann hjemme hos oss. Uten den hadde vi nok mista enda mer takk til hver og en. Olaf og Bjørg Line Gratulerer så mye med 20-årsdagen 10. mai. Vi e kjæmpeglad i dæ pia! Stor bursdagsklæm fra Julie og mamma. Kjell Arve Vi heise flagg og salutere ferr Solsemgut n jubilere! Høy, fresh og rask på fot n, du e alltid me nå not n. E d førti år du bli? Eller må vi pluss på ti??? Gratulere me dan fra Justin og damene Lissline Gratulere me 20-årsdagen. Stor klem fra «reservemamma» 18

19 Mandager Tirsdager Onsdager Torsdager Fredager Lørdager Søndager Solstudio åpent Skolebibliotek Småbarnstrim Herlaughallen Fotball ungdom Linedance Lille Herlaughall Solstudio åpent Miljøtorg åpent første tirsdag i måneden Fotballtrening klasse Spinn 30 2T Spinn 45 2T Korøvelse Leka blandakor Lille Herlaughall Solstudio åpent Åpent bibliotek Fotball førskole 2.klasse Seniordans Lille Herlaughall Fotball klasse Biblioteket åpent Miniatyrskyting for barn og ungdom Fotball ungdom og voksne Fotoklubb på Lekatun første onsdag i måneden Solstudio åpent Fotball klasse Spinn 45 2T Solstudio åpent Fotball klasse Fotball ungdom Solstudio åpent Fotball ungdom Solstudio åpent Badminton Bingo på Solsem Ballspill damer Det stod en liten løvetann så freidig og tilfreds på landeveiens grøftekant med sølevann til knes. Et bustehue lyste gult: Å nei, hvor jeg er fin! Den hadde nettopp speilet seg i sølepytten sin. Alf Prøysen 19

20 APRIL 2013 Søndag 28. Oppstartsmøte Frisbeegolf-klubb på Leka, kommunestyresalen kl Mandag 29. Fylkesrådet har møte på Leka Tirsdag 30. Fylkesrådet har møte på Leka MAI 2013 Onsdag 01. Felles 1.mai-frokost, Skytterhuset kl. 1000, arr. Leka SV Torsdag 02. Strikkekafé, Lekatun kl. 2000, arr. Bygdekvinnelaget i Leka Lørdag 11. Konfirmasjon Leka kirke kl Tirsdag 14. Formannskapsmøte, kommunestyresalen kl Torsdag 30. Kommunestyremøte, kommunestyresalen kl JUNI 2013 Tirsdag 04. Formannskapsmøte, kommunestyresalen kl Torsdag 06. Stikkekafé, Lekatun kl. 2000, arr Bygdekvinnelaget i Leka Tirsdag 11. Storsymøte / utflukt???, arr Leka Sanitetsforening Torsdag 13. Kommunestyremøte, kommunestyresalen kl Lørdag 15. Knøtteturnering Leka Stadion JULI 2013 Søndag 21. Sommerbasar, arrangør Gutvik grendehus Uke 29 Lekafestival Lørdag 27. Rekeaften, arrangør Gutvik grendehus AUGUST 2013 Tirsdag 20. Formannskapsmøte, kommunestyresalen kl Onsdag 28. Kommunestyremøte, kommunestyresalen kl SEPTEMBER 2013 Tirsdag 03. Formannskapsmøte, kommunestyresalen kl arbeidsmøte budsjett 2014 Torsdag 05. Strikkekafé, arr Bygdekvinnelaget i Leka Søndag 08. Stortingsvalg Mandag 09. Stortingsvalg Torsdag 12. Storstymøte, arr Leka Sanitetsforening Tirsdag 17. Formannskapsmøte, kommunestyresalen kl Torsdag 26. Kommunestyremøte, kommunestyresalen kl OKTOBER 2013 Torsdag 03. Strikkekafé, arr Bygdekvinnelaget i Leka Tirsdag 15. Formannskapsmøte, kommunestyresalen kl Torsdag 31. Kommunestyremøte, kommunestyresalen kl NOVEMBER 2013 Tirsdag 05. Formannskapsmøte, kommunestyresalen kl Lørdag 09. Markering av Leka Sanitetsforenings 100-årsjubileum Torsdag 28. Kommunestyremøte, kommunestyresalen kl DESEMBER 2013 Tirsdag 03. Formannskapsmøte, kommunestyresalen kl Fredag 06. Sanitetens julebord for «Vi over 60» Torsdag 12. Kommunestyremøte, kommunestyresalen kl Meld inn planlagte aktiviteter/arrangementer slik at vi får det med i aktivitetskalenderen og bruk aktivitetskalenderen når dere planlegger, så unngås unødvendige «kollisjoner». 20

Utgiver: Leka kommune Dato: 21.12.12 Nr: 24/12 SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF FREDAG 04.01.13 NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER FREDAG 11.01.

Utgiver: Leka kommune Dato: 21.12.12 Nr: 24/12 SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF FREDAG 04.01.13 NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER FREDAG 11.01. Utgiver: Leka kommune Dato: 21.12.12 Nr: 24/12 Til hjem og kammer er julen kommen. Og tent er tusen blanke flammer som lys fra oven, fra helligdommen. Nu klokker ringer med bud om freden... Og julens høytid

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2013

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2013 Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2013 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 25. april kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr PS 18/13 PS 19/13 PS 20/13 Innhold

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 19.07.13 Nr: 14/13

Utgiver: Leka kommune Dato: 19.07.13 Nr: 14/13 Utgiver: Leka kommune Dato: 19.07.13 Nr: 14/13 Da er dagene for 2013 snart over, aktiviteter og arrangementer har i all hovedsak blitt gjennomført tross mye regn og kaldt vær. I skrivende stund gjenstår

Detaljer

Gratulerer med seieren i Vis-med-avis!

Gratulerer med seieren i Vis-med-avis! Utgiver: Leka kommune Dato: 27.04.12 Nr: 8/12 Gratulerer med seieren i Vis-med-avis! Nok en gang var elever fra Leka skole best i Nord-Trøndelag i spørrekonkurransen «Vis med avis». Her er de stolte og

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

SETT AV LØRDAGEN OG KOM OG SJÅ, DET BLIR STOR STEMNING OG MANGE GLADE BARN!

SETT AV LØRDAGEN OG KOM OG SJÅ, DET BLIR STOR STEMNING OG MANGE GLADE BARN! Utgiver: Leka kommune Dato: 08.06.12 Nr: 11/12 For tiende år på rad inviterer Leka IL Fotballgruppa til Knøtte-turnering for 5-8-åringer. Kampene starter kl.11.00 og turneringa er ferdig ca.kl.15.30. Det

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 11/04-2008 Nr: 07/08

Utgiver: Leka kommune Dato: 11/04-2008 Nr: 07/08 Utgiver: Leka kommune Dato: 11/04-2008 Nr: 07/08 Nå har du muligheten til å levere ekstra avfall, kuldemøbler, hvitevarer/ee-avfall, farlig avfall, landbruksplast og jernskrot. Retura MNA, Containerservice

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 23.12.11 Nr: 24

Utgiver: Leka kommune Dato: 23.12.11 Nr: 24 Utgiver: Leka kommune Dato: 23.12.11 Nr: 24 SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF FREDAG 06.01.12 NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER FREDAG 13.01.12 Neste utgaver 13.01 03.02 17.02 2.03 16.03 30.03 13.04

Detaljer

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER MAI 2013 UTGIVELSE 213. Å P E N www.flatanger.kommune.no

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER MAI 2013 UTGIVELSE 213. Å P E N www.flatanger.kommune.no A K T I V O G HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER MAI 2013 UTGIVELSE 213 Å P E N www.flatanger.kommune.no Flatanger Kommune KOMMUNALE MØTER Oppvekst og omsorg: 22.mai. Kl. 16:00 Næring, miljø og

Detaljer

Vi ønsker alle våre lesere en riktig god påske!

Vi ønsker alle våre lesere en riktig god påske! Utgiver: Leka kommune Dato 27.mars 2015 r: 6/15 Vi ønsker alle våre lesere en riktig god påske! este utgave av Lekaposten kommer fredag 10. april, frist for innlevering av stoff: Tirsdag 7. april. Videre

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 17. oktober 2014 Nr: 20/14

Utgiver: Leka kommune Dato: 17. oktober 2014 Nr: 20/14 Utgiver: Leka kommune Dato: 17. oktober 2014 Nr: 20/14 Den Norske Epledagen Den 17. oktober feirer vi Den Norske Epledagen. Dagen ble etablert av Opplysningskontoret for frukt og grønt, og har vært markert

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 22.02.13 Nr: 04/13

Utgiver: Leka kommune Dato: 22.02.13 Nr: 04/13 Utgiver: Leka kommune Dato: 22.02.13 Nr: 04/13 Voksenopplæring generell studiekompetanse Vil vil gjøre et forsøk på å få til voksenopplæring for å ta generell studiekompetanse på Leka til høsten. Dette

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 12.11.2010 Nr: 21/10

Utgiver: Leka kommune Dato: 12.11.2010 Nr: 21/10 Utgiver: Leka kommune Dato: 12.11.2010 Nr: 21/10 UNGDOMSKVELD TAUSLOFTET FREDAG 12.11 KL. 2000 Leka ungdomsråd LUR inviterer ungdom fra ungdomsskolen til fylte 30 til ungdomskveld Gratis pizza, brus, koz

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 25. april 2014 Nr: 8/14

Utgiver: Leka kommune Dato: 25. april 2014 Nr: 8/14 Utgiver: Leka kommune Dato: 25. april 2014 Nr: 8/14 Nettene lysner og det grønnes fra dag til dag her ute i havgapet; godt for folk og godt for fe. alt fra De neste par ukene kan du få med deg alt fra

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 30.08.13 Nr: 17/13

Utgiver: Leka kommune Dato: 30.08.13 Nr: 17/13 Utgiver: Leka kommune Dato: 30.08.13 Nr: 17/13 Forhåndsstemmegivning Alle hverdager kl.1000 til kl.1400 Lekatun Lørdag 31. august kl.1100 til kl.1330 Lekatun Onsdag 04.september kl.1600 til kl.1700 Leka

Detaljer

Lekaposten gratulerer smågutte-laget som kretsmestere i Nord-Trøndelag 2007

Lekaposten gratulerer smågutte-laget som kretsmestere i Nord-Trøndelag 2007 TIL HUSSTANDENE Utgiver: Leka kommune Dato: 02/11-2007 Nr: 20/07 Lekaposten gratulerer smågutte-laget som kretsmestere i Nord-Trøndelag 2007 En rose til alle fedre i anledning farsdagen søndag 11. november

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 18. desember Nr: 24/09

Utgiver: Leka kommune Dato: 18. desember Nr: 24/09 Utgiver: Leka kommune Dato: 18. desember Nr: 24/09 SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF FREDAG 08. januar NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER FREDAG 15. januar Tlf. 743 87 000 e-post: post@leka.kommune.no

Detaljer

PÅ NORSKTOPPEN Informasjonsmagasin for Lebesby Kommune Årgang 7 - Nr. 1-2010

PÅ NORSKTOPPEN Informasjonsmagasin for Lebesby Kommune Årgang 7 - Nr. 1-2010 PÅ NORSKTOPPEN Informasjonsmagasin for Lebesby Kommune Årgang 7 - Nr. 1-2010 2 3 På norsktoppen årets første utgave av På Norsktoppen, har vi valgt å fokusere på I omdømmebygging og det gode liv. Det viser

Detaljer

Andebu. Stikk@ Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18.

Andebu. Stikk@ Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18. Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår Andebu Utgiver: Andebu

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato:27.05.11 Nr: 10/11

Utgiver: Leka kommune Dato:27.05.11 Nr: 10/11 Utgiver: Leka kommune Dato:27.05.11 Nr: 10/11 Da er planlegginga av årets Herlaugsdager godt i gang. En liten forsmak på programmet finner du inne i denne utgaven av Lekaposten. Lørdag 28.5 kl. 1200 blir

Detaljer

Huldra. Informasjonsavis for Lardal kommune. Nr 1 Juni 2010 Årgang 17. www.lardal.kommune.no

Huldra. Informasjonsavis for Lardal kommune. Nr 1 Juni 2010 Årgang 17. www.lardal.kommune.no Huldra Informasjonsavis for Lardal kommune Nr 1 Juni 2010 Årgang 17 I dette nummeret kan du bl.a. lese om: Siste 17. mai-feiring i Styrvoll Informasjon om kulturskolen Huldrestier i Lardal Sommer på Nordgardsetra

Detaljer

Kalvemønstring 35. årg a n g INFORMASJON. Lars Ingebrigt Rokkones deltok på kalvemønstringa på 4H-dagen på Voll. Foto: Dagfinn Vold.

Kalvemønstring 35. årg a n g INFORMASJON. Lars Ingebrigt Rokkones deltok på kalvemønstringa på 4H-dagen på Voll. Foto: Dagfinn Vold. INFORMASJON Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 8/2012 10. mai Årg. 35 Kalvemønstring 35 årg a n g Lars Ingebrigt Rokkones deltok på kalvemønstringa på 4H-dagen på Voll. Foto: Dagfinn Vold 1 rådmannens

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2011

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2011 Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. april kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 18/12 Planprogram - Kommuneplanens

Detaljer

Kvænangs- budstikka. Hva skjer i Kvænangen i vinter? Nyttårsaften. Utgitt av Kvænangen kommune Nr. 2-Desember 2013

Kvænangs- budstikka. Hva skjer i Kvænangen i vinter? Nyttårsaften. Utgitt av Kvænangen kommune Nr. 2-Desember 2013 Hva skjer i Kvænangen i vinter? Onsdag 11.12 kl. 17.30 Fredag 13.12 kl. 18.00 Søndag 15.12 kl. 18.00 Onsdag 18.12 kl. 18.00 Tirsdag 24.12 kl. 14.30 Tirsdag 24.12 kl. 16.00 1. juledag kl. 11.00 2. juledag

Detaljer

Tok fagbrev som kokk

Tok fagbrev som kokk Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 Juni 2015 29. ÅRGANG Tok fagbrev som kokk Tekst: Cato Rødsand Foto: Thorbjørg Nordås Aldri

Detaljer

Leka Blandakor har gleden av å invitere til Julekonsert i Leka kirke tirsdag 13. desember kl. 2000

Leka Blandakor har gleden av å invitere til Julekonsert i Leka kirke tirsdag 13. desember kl. 2000 Utgiver: Leka kommune Dato: 09.12.11 Nr:23 I perioden mandag 12. til onsdag 14. kan det bli kortere brudd på kommunens sentralbord dette mens reparasjoner pågår. Akutt legehjelp: ring 113. Leka Blandakor

Detaljer

Andebu. Stikka. God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest på Anexet

Andebu. Stikka. God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest på Anexet INFORMASJON Andebu Stikka Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2007-16. årgang God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Gatelangs VARMESTUER. Tema: SØRUMS RAVNER. Mørketid. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2013-12. årgang TILBUD I EI KALD TID

Gatelangs VARMESTUER. Tema: SØRUMS RAVNER. Mørketid. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2013-12. årgang TILBUD I EI KALD TID Gatelangs Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2013-12. årgang VARMESTUER TILBUD I EI KALD TID SØRUMS RAVNER POPULÆRE BLANT DE UNGE Tema: Mørketid 1 Gatelangs ISSN 1893-899x ANSVARLIG

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 13. november Nr: 22/09

Utgiver: Leka kommune Dato: 13. november Nr: 22/09 Utgiver: Leka kommune Dato: 13. november Nr: 22/09 Tiden er inne for julebord - julemesser basarer juleavslutninger og julekonserter. Lekaposten oppfordrer alle til å støtte opp om de ulike arrangementene,

Detaljer