Nr Årgang 6 -4-

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr 2-2002 Årgang 6 -4-"

Transkript

1 Nr Årgang 6 Ord for dagen. " Det står enhver representant fritt å gi uttrykk for den forvirring som måtte herske opp i hans hode. " Stortingspresident Carl C. Hambro Til Odd Fellow. Larvik. Stiftelsen Gurvika har i mer enn 30 år hatt gleden av Odd Fellows store sosiale innsats for Gurvika, det har vært seg i form av pengegaver, og ikke minst en fantastisk dugnadsinnsats. Da vi nå har blitt kjent med at "dugnadsgeneralen" Einar Wahlin dessverre trekker seg fra sitt dugnadsverv, vil vi på denne måten få rette en hjertelig takk til Einar for hans alltid ivrige innsats og hans gode humør i alle disse årene i Gurvika. Stiftelsen Gurvika vil samtidig benytte anledningen til å ønske Odd Fellows nye dugnadsgeneral, Svein Arne Næss hjertelig velkommen, med mange fine dugnadsår i Odd Fellows ånd. De beste hilsner for stiftelsen Gurvika. Hans Bredal mai møtte over 20 brødre fra loge Svenør og Colin Archer til dugnad sammen med bror Svein Arne Næss. Red. Høstens møter blir da som følger Arbm. Brannøvelse Klubbaften med venner Arbm = Ve.Ju.Galla Arb Galla Høstfest med damer og venner Arbm. - + Colin Archer M med 120 Colin Archer Ve.Ju.Galla Arbm. + Galla Julemøte Juletrefest kl Arb. Innstr.Brannøvelse. Møt så ofte du kan. Vestlandstur med buss. Stor.rep. Jan Langfeldt Boye og UM Torfinn Kreken planlegger en ny busstur til Vestlandet, Himmelfartsdag De ber brødrene merke seg dette så vi kan fylle en buss med våre brødre og ledsagere. Noter allerede nå. Busstur til Vestlandet 29. mai. Arrangørene kommer tilbake med flere opplysninger senere. Nye medlemmer

2 Arne Thorbjørnsen Kalliåsen 3, Tjodalyng. Nye veteraner 2. halvår år Dagfinn Knoph, Rolf Schrøder - Jensen og Einar Wahlin. 25 år Kjeld Peter Krogh og Thor Berntsen Fødselsdager 2. halvår Hans Rødbakk, Ørneveien Larvik - 85år. Trygve Jacobsen, Brannvaktsgt Larvik - 75 år. In memorandum. Egill Steen Olsen født 23 august 1925 død 27. februar 2002 Hans A. Øksenholt født 2. april 1920 død 27. februar 2002 Leif T. Ambjørnsen født 13.mars 1922 død 03. mai 2002( 120 Colin Archer) -2- Barneaksjonen SOS barnebyer ble en suksess. Over syv millioner kroner ble samlet inn til foreldreløse barn i Colombia. Loge Svenør stilte med 16 bøssebærere. Et resultat vi kan være stolte av. Barneaksjonen var en unik innsamlings- aksjon. Det var første gangen en humanitær organisasjon, en landsdekkende radiostasjon og en matvarekjede gikk sammen om å lage en aksjon og samle inn penger til et bestemt formål. Utfordringene var mange og den vanskeligste oppgaven var desidert å skaffe bøssebærere til alle RIMI butikkene rundt om i landet. I den sammenheng var Odd Fellow Ordenens innsats helt fantastisk i følge Aksjonsleder Barneaksjonen, SOS Barnebyer Ingvild Gjone Lydberg. Hun vil også sammen med Innsamlingsleder Kari Vågen gjerne ha tilbakemeldinger fra de frivillige så eventuelle feil kan rettes neste gang man setter i gang noe tilsvarende. Adressen er : SOS Barnebyer,PB 733 Sentrum,0105 Oslo E-post : -barnebyer.no eller Faks års Veteran. Bror Alfred Rosengren fikk tildelt 50 års veteranjuvel hjemme.bror Eks. D.S.S Rolv W. Olsen foretok tildelingen. Tilstede var også Stor.rep. Jan Langfeldt Boye og OM. Odvar Schrøder. Vi gratulerer! Torvald Stoltenberg. Bror Aage Aasheim har klart å få vår forhenværende utenriksminister Torvald Stoltenberg til å komme å holde et kåseri på vår klubbaften med damer den 20 januar 2003 kl Vi regner med at det blir mange interesserte tilstede. Ny Matrikkel. Det foreligger ny matrikkel over alle Odd Fellows i Norge. Spør sekretær om å få et eksemplar på neste møte. Logen har betalt så den er gratis for våre medlemmer. Det følger med tilegg over alle Odd Fellows i alfabetisk orden, da det ble feil i hovedutgaven. God sommer. Overmester vil ønske alle brødre og deres familier en god sommer. Vårt første møte til høsten er et Arb.M. med Brannøvelse. 26. august starter vi opp igjen forhåpentlig med alle friske og opplagte etter en givende ferie Den røde hatten. En historie om min mor. av Odvar Schrøder. Anders Olsen, Furuholmen, Kragerø var nesten født i en båt. Furuholmen hvor han var født og bodde ligger rett ut for Kragerø by, og menneskene her var avhengig av båt til å komme til kjøpmann, skole, kirke og holde forbindelse med venner familie på fastlandet og alle Kragerøfjordens holmer og øyer. I likhet med nesten alle gutter i Kragerø dro Anders til sjøs så fort han var konfirmert i I Kragerø var det i likhet med resten av Sørlandet å arbeide på seilskip, selv om overgangen til dampskip var kommet langt ellers i landet. Anders avanserte i gradene til styrmann, giftet seg med Johanne på slutten av 1800 tallet og fikk med henne fire barn. Han investerte sammen med en onkel på Furuholmen i en gammel utrangert seilskute, nærmest et vrak, ble skipper, og tok med sin skute tilfeldig frakt på nordsjøhavner, mest isfart, isblokker fra de mange ishusene ved Kragerøfjorden. Etter et dramatisk forlis mistet han skute og last mens han og besetningen berget livet. Han sto nå på land uten skute eller inntekt, med kone og fire barn samt et lån i banken som familien hans hadde kausjonert for.

3 Anders dro da sammen med sin bror til Amerika for å arbeide som sjømann "over there". Det var den gang ganske vanlig å pendle på jobb til Statene som sjømann fra Kragerø. Tre år skulle han være vekk fra familien, da ble pendlerne vanligvis hjemme et halvt år. Anders jobba på en dampbåt som gikk på Lakene om sommeren og på slepebåtene i New York havn om vinteren. Familien var med det forsørgd. Hjemme i Norge måtte Johanne streve med sitt, og da den yngste jenta Ester fikk difteri og døde i februar 1911 var hun alene i sorgen med sine barn. Borghild den andre jenta ble også smittet og måtte flytte til et isolat hvor hun var sammen med flere andre smittede barn. Etter hvert som barna ble smittefri og friske kunne de flytte hjem igjen og det ble stadig færre og færre barn igjen på lasarettet. Til slutt var det bare Borghild igjen sammen med en snill og god bestyrrine. Borghild gledet seg til å komme hjem. Mor Johanne hadde sagt at hun skulle sy ny blå kåpe og hun hadde kjøpt ny rød hatt til henne. Bare Borghild kunne bli bra så skulle mamma komme med stasen og hente henne hjem. Det gikk mot jul. Borghild ble frisk og hun så med forventning fram til at mamma skulle komme og hente henne og ha med seg ny kåpe og den fine røde hatten. Mamma kom ikke, det var bare broren Arne som kom for og hente henne med en spark, og han hadde ikke med hatten med, bare kåpa. Men hvor er den røde hatten min? ropte Borghild. Det passa ikke med hatt. Faren Anders hadde drukna i en forferdelig storm sammen med 150 andre sjømenn på Lake Superior. 13. november 1913 Ord for dagen. Gjennom våre lærde krefters aller største innsats, oppfinnsomhet og intelligens har det endelig lykkes menneskeheten å bygge en atombombe. Vår neste store oppgave vil være å finne ut hvordan den kan hindres i noensinne å bli brukt. Thor Heyerdahl, Kjærlighet. Så står de da der disse tre. Tro, Håp og Kjærlighet, - men størst av dem er Kjærligheten sier Paulus i 1. korinterbrev. På Jesus tid var jødene underlagt romersk styre som igjen samarbeidet med de jødiske geistlige. Et menneskeliv var i romernes øyne lite verd og den jødiske gudsdyrkelsen var stivnet i en renhetsdyrkelse hvor blodige offer og nitid oppfyllelse av loven ble prioritert fremfor kjærlighet til medmennesker. Romerne var opptatt av gresk kultur og tenking og Romerriket var sammensatt av en mengde folkeslag som blandet seg med hverandre i en salig lapskaus av tanker og meninger om guder og religion. I denne situasjon ble de ledene jødiske geistlige enda mer opptatt av og verne om sin religion og sine interesser, dette medførte at religiøse fraksjoner kom i konfrontasjon med sine egne religiøse ledere. Esseerne som var en slags frimurerorden som holdt til nordvest for Dødehavet var en av disse. De tok avstand fra praktiseringen av Guds ord i Jerusalem, og praktiserte en gudsdyrkelse som ved rituelle bad. De var asketer og holdt seg unna krigstjeneste, handel og slaveri. Vi vet at døperen Johannes var en av dem og mye tyder på at Jesus også var i kontakt med sekten i perioden fra han var 12 år til han var 30. Romerne styrte sine provinser med jernhånd og holdt kontroll ved hjelp av vold terror og drap som etter vår oppfatning ville karakterisert dem som bøller og - 2,- og mordere. Jesus levde mitt i denne eksplosive virkeligheten og var klar over at det var kort vei mellom ytringer og handling til romernes grusomme avavrettninger. Uskyldige mennesker ble også hver dag ofret i gladiatorkamper fofor å underholde befolkningen. Når Jesus i lignelsen om den barmhjertige samaritan bruker en levitt og en prest for å illustrere de som ikke hjelper en mann i nød, så er det helt i tråd med tidens tenkesett. Den stakkars mannen som ligger blødende på veien er uren og hans ulykkelige skjebne er en straff fra Gud. De rene og ifølge loven" perfekte" tjenere av Gud i Templet, kan ikke befatte seg med den straffede.jesus lar den foraktelige samaritaneren være helten i dramaet og gir dermed den tradisjonelle jødiske tenkemåten et spark samtidig som han også gir handelsstanden et løft i og med at samaritaneren er handelsmann, handel ville som sagt esseerne ikke ha noen befatning med. Det at handelsmannen også er samaritan gjør bildet fullkomment. En av disse foraktelige, urene hedningene fremstår som det perfekte menneskelige vesen som faktisk skaper Guds rike på jord. Avslutningen på historien er også lærerik. Handelsmannen betaler av egen lomme verten på herberget for at den ulykkelige mannen skal få behandling

4 logi og stell. Tenk en handelsmann griper dypt i lommeboka og hjelper en stakkars fremmed. Her det ikke noe business is business. Konklusjon. 1. Alle mennesker kan bli rammet av ulykker. 2. Kjærligheten (Guds Rike) står over alle andre lover og forordringer. 3. Handelsstanden er likestilt med andre yrkesgrupper. 4. Alle mennesker er like gode i Gud øyne. 5. Bruk dine penger på noe godt mens du lever. Sosialaften den 20. januar med Thorvald Stoltenberg. Vi har vært så heldige at vi får besøk av Thorvald Stoltenberg på vår sosialaften den 20. januar. Distriktsrådet har vist stor interesse for arrangementet og vil gjerne stille Våre medlemmer skal ha fortrinnsrett! derfor må vi ha bindende tegning i de tildelt Distriktsrådet.rådet. Vi har en grense på 80 personer. Loge Svenørs innlegg i Patriarken nr. 5 i år. med ca 20 personer. god tid, hvis det blir ledige plasser blir Erfaringer med å arrangere "Det gode logemøte." Når en som Overmester i en gammel og tradisjonsbundet loge som Loge nr. 26 Svenør skal prøve og oppsummere noen erfaringer etter fem år i ledelsen som UM og OM, kan man spørre seg ; Hva vil jeg bli husket for av det som skjedde i min "regjeringstid "? Svaret fra mine brødre i loge Svenør ville antakelig bli ; "Det var han som var så nøye på at potetene og sausen skulle stå på bordet ved serveringen, og først sendes rundt bordet etter hovedretten!" I tilegg til at alle våre medlemmer av den grunn antakelig har fått varm mat i den rette rekkefølgen, vil jeg nevne noen få gode erfaringer mine dyktige medarbeidere og jeg har høstet i denne perioden. På det menneskelige plan prøver vi og legge opp stramme møter hvor det oppbyggelige foregår i loge salen. Det er viktig å være vel forbredt så seremoniene går glatt uten for store pauser, og at saker som krever tid blir forbeholdt arbeidsmøter. Tonen i salen bør være vennlig og høytidelig, men det er også anledning til å smile og vise godt humør. Et møte bør hvis det kan unngås ikke vare mer enn halvannen time + 10 min. I selskapslokalene er det viktig at alle føler seg velkomne fra de kommer til de går. Ettermøtet er veldig viktig, der skapes kontakt. Jeg mener at OM har et ansvar ved personlig og passe på at alle er med og ikke føler seg utenfor. UM har som kjent sine plikter. Stemningen ved brodermåltidet bør være uformell og glad uten at det går på bekostning av etikette Serveringen har jeg allerede nevnt, men talene skal være korte og gode?- og jeg anbefaler manuskript (som ikke bør skjules). De fleste gode talere bruker manus. I talene bør det som har hendt i loge salen stort sett glemmes. En ny bror kan presentere seg selv og hans fadder kan belyse logens siste bror på sin måte. Ved kaffen er det viktig at brødrene kan sitte sammen i uformelle grupper og prate uten for mange avbrytelser. OM bør nå være oppmerksom på om alle trives. Våre damer må også vises oppmerksomhet. Vi arrangerer høstfest med damer, men erfarer at interessen ikke er så stor som i de gode gamle dager, derimot har det vært veldig populært å komme på vår sosialaften med damer i januar. Der inviterer en kjendis med frue til å kåsere om sitt liv og arbeide og det har vært en stor suksess. Vi har hatt besøk av ; "Hjallis", Richard Hermann, Knut Bjørnsen, Albert Nordengen, Halfdan Hegtun og får på vår neste sosialaften besøk av Thorvald Stoltenberg. Damene er også med på vår sommeravslutning på en hytte i Brunlanes og på turer med buss til Stockholm, Vestlandet og Fjellet. Vår loge har også ansvaret for den populære "Torsdagstreffen" hvor brødre fra 120 Colin Archer og 26 Svenør møtes over en kopp kaffe og smørbrød torsdager fra 11 til 13. Her løses alle verdens problemer. Og som før nevnt ved servering; saus og poteter bør komme etter hovedretten Odvar Schrøder Overmester Loge Svenørs innlegg i Patriarken nr. 5 i år. Erfaringer med å arrangere "Det gode logemøte." Når en som Overmester i en gammel og tradisjonsbundet loge som Loge nr. 26 Svenør skal prøve og oppsummere noen erfaringer etter fem år i ledelsen som UM og OM, kan man spørre seg ; Hva vil jeg bli husket for av det som skjedde i min "regjeringstid "? Svaret fra mine brødre i loge Svenør ville antakelig bli ; "Det var han som var så nøye på at potetene og sausen skulle stå på bordet ved serveringen, og først sendes rundt bordet etter hovedretten!" I tilegg til at alle våre medlemmer av den grunn antakelig har fått varm mat i den rette rekkefølgen, vil jeg nevne noen få gode erfaringer mine dyktige medarbeidere og jeg har høstet i denne perioden. På det menneskelige plan prøver vi og legge opp stramme møter hvor det oppbyggelige foregår i loge salen. Det er viktig å være vel forbredt så seremoniene går glatt uten for store pauser, og at saker som krever tid blir forbeholdt arbeidsmøter. Tonen i salen bør være vennlig og høytidelig, men det er også anledning til å smile og vise godt humør. Et møte bør hvis det kan unngås ikke vare mer enn halvannen time + 10 min. I selskapslokalene er det viktig at alle føler seg velkomne fra de kommer til de går. Ettermøtet er veldig viktig, der skapes kontakt. Jeg mener at OM har et ansvar ved personlig og passe på at alle er med og ikke føler seg utenfor. UM har som kjent sine plikter.

5 Stemningen ved brodermåltidet bør være uformell og glad uten at det går på bekostning av etikette Serveringen har jeg allerede nevnt, men talene skal være korte og gode?- og jeg anbefaler manuskript (som ikke bør skjules). De fleste gode talere bruker manus. I talene bør det som har hendt i loge salen stort sett glemmes. En ny bror kan presentere seg selv og hans fadder kan belyse logens siste bror på sin måte. Ved kaffen er det viktig at brødrene kan sitte sammen i uformelle grupper og prate uten for mange avbrytelser. OM bør nå være oppmerksom på om alle trives. Våre damer må også vises oppmerksomhet. Vi arrangerer høstfest med damer, men erfarer at interessen ikke er så stor som i de gode gamle dager, derimot har det vært veldig populært å komme på vår sosialaften med damer i januar. Der inviterer en kjendis med frue til å kåsere om sitt liv og arbeide og det har vært en stor suksess. Vi har hatt besøk av ; "Hjallis", Richard Hermann, Knut Bjørnsen, Albert Nordengen, Halfdan Hegtun og får på vår neste sosialaften besøk av Thorvald Stoltenberg. Damene er også med på vår sommeravslutning på en hytte i Brunlanes og på turer med buss til Stockholm, Vestlandet og Fjellet. Vår loge har også ansvaret for den populære "Torsdagstreffen" hvor brødre fra 120 Colin Archer og 26 Svenør møtes over en kopp kaffe og smørbrød torsdager fra 11 til 13. Her løses alle verdens problemer. Og som før nevnt ved servering; saus og poteter bør komme etter hovedretten Odvar Schrøder Overmester Trykkfeil i terminliste høsten Riktig rettet liste Arbm. Brannøvelse Klubbaften med venner Arb Ve.Ju.Galla = Galla Høstfest med damer og venner Colin Archer M med 120 Colin Archer Ve.Ju.Galla Galla Julemøte Juletrefest kl Arb. Innstr. Brannøvelse. Møt så ofte du kan. Høstfest med damer må reserveres til den tradisjonelle høstfest hvor vi tar våre damer med til en hyggelig aften med god mat og drikke. Bindene påmelding til Aage Aasheim Ragnar Lie Vestlandstur med buss. Busstur til Vestlandet 29. mai. Tur går i korte trekk til Lom hvor vi er gjester hos Arne Brimi. Etter overnatting der går turen til Sogn med lunch i Fjærland med besøk på bresenteret. Deretter går turen til Kvikne med overnatting på Kvikne hotell. Påmelding etter nyttår. 25 års veteraner Kjeld Peter Krogh og Thor Berntsen -4- Fødselsdager 2. halvår Trygve Jacobsen, Brannvaktsgt Larvik - 75 år

September 2014 Nr. 5, 50. årgang FÆRDER BLINK

September 2014 Nr. 5, 50. årgang FÆRDER BLINK September 2014 Nr. 5, 50. årgang FÆRDER BLINK LOGE NR. 48 Færder Sandefjord Betraktninger Tenke seg til 50 år! Det er selvfølgelig herværende publikasjon jeg sikter til. Bror Kristian Jansen trakk en meget

Detaljer

Nr.1 Årgang 4 Mars 2010 DET STUNDER MOT VÅR!

Nr.1 Årgang 4 Mars 2010 DET STUNDER MOT VÅR! Nr.1 Årgang 4 Mars 2010 DET STUNDER MOT VÅR! Side 2 Overmester har ordet Det blir også spennende å se om vi klarer å gjennomføre den planlagte turen til Lidkøping i Sverige. Det var jo veldig hyggelig

Detaljer

Nr.2 Årgang 4 Juni 2010 VÅR OVER I SOMMER

Nr.2 Årgang 4 Juni 2010 VÅR OVER I SOMMER Nr.2 Årgang 4 Juni 2010 VÅR OVER I SOMMER Side 2 Overmester har ordet DAG's-nytt 4 år, og utført jobben på en utmerket måte. Vi vet det ligger mye arbeid i et slikt verv. Bror Finn har stått på både sent

Detaljer

Kongshaug-nytt. Kjære lesere av Kongshaug-nytt. Mars 2015. Huskelista!

Kongshaug-nytt. Kjære lesere av Kongshaug-nytt. Mars 2015. Huskelista! Kongshaug-nytt Mars 2015 Huskelista! Hva hender fremover! Husk dette og møt så ofte du kan. 04.01.15 Juletrefest for barn (søndag) 05.01.15 25 Ve.Ju (Galla) 10.01.15 Nyttårsfest 19.01.15 Arbm. Rapporter

Detaljer

Fridtjof Nansen Nytt. Vi ønsker brødrene en riktig fin vår INNHOLD. Nummer 01/2013 27. årgang. Redaktørens spalte...s2. Overmesters spalte...

Fridtjof Nansen Nytt. Vi ønsker brødrene en riktig fin vår INNHOLD. Nummer 01/2013 27. årgang. Redaktørens spalte...s2. Overmesters spalte... INNHOLD Nummer 01/2013 27. årgang Fridtjof Nansen Nytt Medlemsblad for Odd Fellow Loge nr. 20 Fridtjof Nansen Vi ønsker brødrene en riktig fin vår Redaktørens spalte...s2 Overmesters spalte...s3 Sekretærens

Detaljer

Støttestenen. Organ for loge nr. 67 Castrum

Støttestenen. Organ for loge nr. 67 Castrum Støttestenen Organ for loge nr. 67 Castrum Årgang 17 nr. 2 2009 Innhold: s2: OM har ordet, s3: Besøke andre loger, s5: Hva er sannhet?, Det er bare jeg... s6: Vennelogearbeidet, Schuyler Colfax, s8: Leveregel.

Detaljer

Fridtjof Nansen Nytt

Fridtjof Nansen Nytt INNHOLD Nummer 02/2010 24. årgang Fridtjof Nansen Nytt Medlemsblad for Odd Fellow Loge nr. 20 Fridtjof Nansen Hvor går veien videre? Redaktørens spalte...s2 Overmesters spalte...s3 Storrepresentantens

Detaljer

FÆRDER BLINK. LOGE NR. 48 Færder Sandefjord

FÆRDER BLINK. LOGE NR. 48 Færder Sandefjord November 2011 Nr. 7, 47. årgang FÆRDER BLINK LOGE NR. 48 Færder Sandefjord Det er ikke bare ordet du sier som betyr noe, det er måten du sier det på. Kristian Grue Betraktninger. Tenk deg følgende scenario:

Detaljer

Nr. 1 Februar 2014 42. årg. Ut i. vintereventyret...

Nr. 1 Februar 2014 42. årg. Ut i. vintereventyret... Nr. 1 Februar 2014 42. årg. Ut i vintereventyret... SIDE 2 Leder Så kom snøen, og det rikelig. Noen til glede andre til ergrelse. De som har kjøpt seg snøfreser, syns det bare er gøy med snø. Selv bruker

Detaljer

Nr.2 Årgang 5 Mai 2011. Dag`s Nytt. C:\Users\Ketil\Documents\Odd Fellow\Dags nytt\dagsnytt\avisa\14. utgave...\001.jpg

Nr.2 Årgang 5 Mai 2011. Dag`s Nytt. C:\Users\Ketil\Documents\Odd Fellow\Dags nytt\dagsnytt\avisa\14. utgave...\001.jpg Nr.2 Årgang 5 Mai 2011 Dag`s Nytt C:\Users\Ketil\Documents\Odd Fellow\Dags nytt\dagsnytt\avisa\14. utgave...\001.jpg 1929 Side 2 Overmester har ordet Kjære logebrødre Så er vi kommet til veis ende med

Detaljer

Det var en meget interessert gruppe søstre som hørte foredraget, og vi ble begeistret da de to representantene

Det var en meget interessert gruppe søstre som hørte foredraget, og vi ble begeistret da de to representantene nr. 10-5. årgang 10. juni 2014 Sommerhilsen fra OM Tiden går og vi med den. Et år som OM er forbi, hvor har tiden blitt av? Mitt første år som OM har vært et lærerikt år. Logelivet gir meg mange verdier

Detaljer

i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. Betraktninger

i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. Betraktninger 2 Betraktninger Vi har lett for å ta hverandre for gitt. Kollegaer på jobben, familiemedlemmer, slektninger og venner, logebrødre og patriarker. Så en dag er han ikke der. Han er borte for alltid. Kanskje

Detaljer

04.01.10 også hyggelig at vi klarer å rekruttere. Vi skulle egentlig hatt to brødre Arbeidsmøte Instruksjon

04.01.10 også hyggelig at vi klarer å rekruttere. Vi skulle egentlig hatt to brødre Arbeidsmøte Instruksjon Kongshaug-nytt Desember 2009 Huskelista! Hva hender fremover! Kjære lesere av Kongshaug-nytt. Mørketiden er snart på det mørkeste. Men det er lyspunkter nasjonalt og lokalt. Nasjonalt fordi eksperter mener

Detaljer

FELLES PROSJEKT. Eksheroinist Ole Bernt Thomassen (til venstre) og den pensjonerte finansmannen Olaf Opland pusser opp en hytte sammen i Nordmarka.

FELLES PROSJEKT. Eksheroinist Ole Bernt Thomassen (til venstre) og den pensjonerte finansmannen Olaf Opland pusser opp en hytte sammen i Nordmarka. Likemenn De kunne reist til Spania og spilt golf. Men flere finansprofiler bruker pensjonisttilværelsen på å hjelpe tidligere straffedømte med å få et liv etter fengselet. JONAS FORSANG Foto: ALEXANDER

Detaljer

2008 - Terjenytt - Vinter. Med sikker kurs

2008 - Terjenytt - Vinter. Med sikker kurs Nr. 1 Vinter 2008 37 Årgang Med sikker kurs Etter en lang periode med opplæring av embedsmenn og instruksjon i loger og leire staker Odd Fellow Ordenen i Distrikt nr. 22 Aust Agder ut kursen for den videre

Detaljer

Ordensbygningen i Stavanger. side 32 33. Intervju med DSS Per Arild Nesje side 4 5. Hva skjer i USA og IC? side 26 27

Ordensbygningen i Stavanger. side 32 33. Intervju med DSS Per Arild Nesje side 4 5. Hva skjer i USA og IC? side 26 27 De Tre Kjedeledd 4/09 87. årgang Ordensbygningen i Stavanger. Foto: Karl Olav Vathne Ordensbygningen i Stavanger side 32 33 Intervju med DSS Per Arild Nesje side 4 5 Loge nr 61 Terje Vigen fyller 60 år

Detaljer

Team Albania. Desember 2012. Nyhetsbrev fra

Team Albania. Desember 2012. Nyhetsbrev fra Ønsker du å støtte oss økonomisk? Team Albanias konto nr: 2655 60 65453 - Merk gjerne med det du vil pengene skal gå til. Nyhetsbrev fra Team Albania Desember 2012 Nesrina og Seat Gjoka med familie har

Detaljer

Betraktninger. Det er opp til hver enkelt. Du bestemmer selv...

Betraktninger. Det er opp til hver enkelt. Du bestemmer selv... Betraktninger Takhøyde har vi skrevet om før. Romslighet er et beslektet ord. Skal vi leve opp til vårt første budord Vennskap, må vi være romslige. Først og fremst mot hverandre, og så mot alle andre.

Detaljer

KONGSHAUG - NYTT LOGE NR. 15 KONGSHAUG DESEMBER 2006

KONGSHAUG - NYTT LOGE NR. 15 KONGSHAUG DESEMBER 2006 KONGSHAUG - NYTT LOGE NR. 15 KONGSHAUG DESEMBER 2006 Overmester :Åge B. Eriksen Redaktør: Arvid Wold Kjære lesere av Kongshaug-nytt! Vi kunne 5. november se tilbake på 80 års drift av Loge 15 Kongshaug.

Detaljer

Født: 12.3.1972 Oppvokst som: Eivind Lever som: Mann og kvinne. Høsten 1978

Født: 12.3.1972 Oppvokst som: Eivind Lever som: Mann og kvinne. Høsten 1978 ELISABETH Født: 12.3.1972 Oppvokst som: Eivind Lever som: Mann og kvinne Sivilstand: Enkemann Høsten 1978 Hva i all verden er det de holder på med? Stua vår er full av damer som maler hverandre i ansiktet.

Detaljer

Kongshaug-nytt. Kjære lesere av Kongshaug-nytt. Desember 2010. Huskelista!

Kongshaug-nytt. Kjære lesere av Kongshaug-nytt. Desember 2010. Huskelista! Kongshaug-nytt Desember 2010 Huskelista! Hva hender fremover! Husk dette og møt så 27.12. 10 ofte du kan. Juletrefest for Sukke. 28.12.10 Juletrefest for barn 03.01.11 Instruksjon v/dss 10.01.11 Informasjonsmøte

Detaljer

Nr. 3 Høsten 2008 37. Årgang UNP 2008

Nr. 3 Høsten 2008 37. Årgang UNP 2008 Nr. 3 Høsten 2008 37. Årgang UNP 2008 På Side 3 finner du den stilen Håvard Liltved Dalen vant turen med. Ungdommene er kommet tilbake etter en fin, fin tur til USA og besøk i FN. Se side 2 Min tur med

Detaljer

Oslo 28. mai 1909. Nr. 2 Våren 2009 38. Årgang. Rebekkainstitusjonen i Norge er 100 år. Loge nr. 1 Sct.a Sunniva. ble stiftet i

Oslo 28. mai 1909. Nr. 2 Våren 2009 38. Årgang. Rebekkainstitusjonen i Norge er 100 år. Loge nr. 1 Sct.a Sunniva. ble stiftet i Nr. 2 Våren 2009 38. Årgang Rebekkainstitusjonen i Norge er 100 år. Loge nr. 1 Sct.a Sunniva ble stiftet i Oslo 28. mai 1909 Feires over hele landet Festloge i alle Rebekkaloger der det framføres en prolog,

Detaljer

Hva sier Bibelen om penger og tienden?

Hva sier Bibelen om penger og tienden? Hva sier Bibelen om penger og tienden? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Jeg vet ikke om du er klar

Detaljer

NORE-NYTT. Veteranjuveler. Logebesøk fra Karlstad og Oslo Side 16 og 22. Side 4. Villa Nore, Mysen, 2008 Nr. 2 2011 20. nov. Utgivelse nr. 43 Årg.

NORE-NYTT. Veteranjuveler. Logebesøk fra Karlstad og Oslo Side 16 og 22. Side 4. Villa Nore, Mysen, 2008 Nr. 2 2011 20. nov. Utgivelse nr. 43 Årg. NORE-NYTT Villa Nore, Mysen, 2008 Nr. 2 2011 20. nov. Utgivelse nr. 43 Årg. 21 MELDINGSBLAD FOR LOGENE TILSLUTTET I.O.O.F. I INDRE ØSTFOLD Veteranjuveler Side 4 Logebesøk fra Karlstad og Oslo Side 16 og

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Horten videregåendes NN-dag åpner dører for mange barn gjennom mikrofinans. www.nn.no

Horten videregåendes NN-dag åpner dører for mange barn gjennom mikrofinans. www.nn.no Nr.2-2014 Horten videregåendes NN-dag åpner dører for mange barn gjennom mikrofinans www.nn.no NN-magasinet nr. 3-2014. Årgang 23 I STA N D T I L B I STA N D MIKROFINANS: MØT EN LÅNTAKER Peter (t.v) låner

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet Truls Erik Pettersen Overmester

Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet Truls Erik Pettersen Overmester Kongshaug-nytt Desember 2012 Huskelista! Hva hender fremover! Husk dette og møt så ofte du kan. 07.01.13 40 års Ve. Ju Galla 12.01.13 Nyttårsfest med damer 21.02.13 O Rapp nevnder Regnsk./Budg. 04.02.13

Detaljer

Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. Svein Harald Sataslaatten

Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. Svein Harald Sataslaatten Kongshaug-nytt Desember 2014 Huskelista! Hva hender fremover! Husk dette og møt så ofte du kan. 04.01.15 Juletrefest for barn (søndag) 05.01.15 25 Ve.Ju (Galla) 10.01.15 Nyttårsfest 19.01.15 Arbm. Rapporter

Detaljer