NEDRE EIKER KOMMUNE STYRER, RÅD, UTVALG OG MEDLEMMER I AKSJESELSKAPER, STIFTELSER OG KOMMUNALE FORETAK OPPNEVNT AV KOMMUNESTYRET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NEDRE EIKER KOMMUNE STYRER, RÅD, UTVALG OG MEDLEMMER I AKSJESELSKAPER, STIFTELSER OG KOMMUNALE FORETAK OPPNEVNT AV KOMMUNESTYRET"

Transkript

1 STYRER, RÅD, UTVALG OG MEDLEMMER I AKSJESELSKAPER, STIFTELSER OG KOMMUNALE FORETAK OPPNEVNT AV KOMMUNESTYRET (Revidert pr ) 1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE ATM-RÅD (AREAL TRANSPORT MILJØ) - BUSKERUDBYEN 2 ATM-UTVALG 2 BARBARA VOGLER OG GUDBRAND MO S STIPENDFOND 2 BEREDSKAPSSRÅD 3 BYGGESKIKKPRIS (JURY) 3 DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS REPRESENTANTSKAPET. 3 DYREVERNNEMND (PERIODEN ) 4 EB NETT AS (REPRESENTANT I STYRET) 4 EIKER VEKST A/S REPRESENTANTER TIL STYRET 4 FELLESRÅDET FOR ELDRE OG MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 4 FORHANDLINGSUTVALGET 5 FORLIKSRÅDET (VALGT FRAM TIL ) 5 FORMANNSKAPET 6 FRIVILLIGSENTRALEN, RESSURSGRUPPE 7 GLITREVANNVERKETS IKS - REPRESENTANTSKAP 7 HASSEL SKOLE (EIENDOMSSELSKAPET) - KOMMUNENS REPR. 7 HEIMEVERNSNEMNDA 7 HERMANSENTERET KOMMUNALT FORETAK 8 IKA KONGSBERG REPRESENTANTSKAPET 8 2

3 INTERKOMMUNAL KLAGENEMND (DRBV) 8 INTERKOMMUNAL REVISJONSENHET REPRESENTANTSKAPET 8 KIRKELIG FELLESRÅD (MENIGHETENES FELLESRÅD) 9 KLAGENEMNDA ER PERSONIDENTISK MED FORMANNSKAPET 9 KLAGENEMND ETTER LOV OM HELSETJENESTER 9 KNAS - NEDRE EIKER KULTUR- OG NÆRINGSUTVIKLING AS 9 KOMMUNENES OPPLÆRINGSKONTOR I BUSKERUD - REPRESENTANTSKAPSMEDLEMMER 9 KOMMUNENES SENTRALFORBUND 9 KOMMUNESTYRET 10 KONTROLLUTVALGET 12 LEGEVAKTA DRAMMENSREGIONEN IKS. 13 MJØNDALEN SPORT- OG KULTURSENTER A/S STYRE 13 NEDRE EIKER BOLIGSTIFTELSE 13 PARTSAMMENSATT UTVALG 13 REDAKSJONSKOMITÉ FOR KOMMUNAL INFORMASJONSAVIS 14 REGIONAL 110 SENTRAL IKS REPRESENTANTSKAP. 14 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN KLAGENEMND 14 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN RFD - REPRESENTANTSKAP 15 SAMARBEIDSUTVALG 15 SOLBERG SPORT- OG KULTURSENTER 15 SPAREBANKEN ØST - FORSTANDERSKAPET 16 STIFTELSEN FOSSESHOLM 16 3

4 STIFTELSEN TEMTE GÅRD OG BYGDESAMLINGER 16 STIFTELSEN PORTÅSEN 17 STIFTELSEN VERKSTEDET, NEDRE EIKER INDUSTRI- OG KULTURHISTORISK 17 STYRET FOR FLISA BORETTSLAG 17 UTVALG FOR HELSE OG OMSORG (H2) 18 UTVALG FOR OPPVEKST OG KULTUR (H3) 19 UTVALG FOR SENTRALADMINISTRASJON OG TEKNISKE TJENESTER (H1) 20 BARNEREPRESENTANT 21 VALGKOMITÈEN 21 VALGSTYRET OG SAMEVALGSTYRE. 21 VINN INDUSTRI - REPR. TIL STYRET 21 ORDFØRER 22 VARAORDFØRER 22 HOVEDUTVALGSLEDERE 22 GRUPPELEDERE 22 4

5 ATM-råd (areal transport miljø) - Buskerudbyen Representanter: 1. Bent Inge Bye, Myrveien 23, 3057 Solbergelva (AP) 2. Turid Solberg Thomassen, Løpene 10, 3050 Mjøndalen (KRF) 3. Tor Orsteen, Bedehusgata 30, 3055 Krokstadelva (SV) 4. Jostein Andre Kretz, A. J. Horgensvei 12, Krokstadelva 5. Elly Therese Thoresen, Jupiterveien 8, 3055 Krokstadelva (H) 6. Knut Myrvold, Hans Strømsvei 7, 3055 Krokstadelva (Repr. AP f.o.m Uavhengig representant fra ) AP, SV, KRF og V 1. Lajla Hvaal, Tangenveien 18, 3053 Steinberg 2. Thor Sigurd Syvaldsen, Gamle Vinnesgate 10, 3057 Solbergelva 3. Øyvind Robstad, Killingrudalleen 24, 3057 Solbergelva 4. Pål Bentzen, Neptunveien 36, 3055 Krokstadelva FRP: 1. Arve Fjeld, Blåveisbakken 13, 3050 Mjøndalen H 1. Stein Ramberg, Vikkollveien 16, 3050 Mjøndalen ATM-utvalg Ordfører Rådmannen deltar også i møtene. Barbara Vogler og Gudbrand Mo s stipendfond Folkevalgt representant: (fra utvalg for Oppvekst og kultur) 1. Frode Simensen, Steinbergveien 52, 3053 Steinberg Vararepresentant: 1. Mariann Ekkeren Væring, Jupiterveien 46, 3055 Krokstadelva Øvrige: Billedkunstner fra Buskerud Bildende Kunstneres kunstneriske råd (helst bosatt i Nedre Eiker eller tilgrensende kommuner). Pt. Barbara Vogler. Representant fra Norske kunsthåndverkere Buskerud kunstneriske råd. (når det evt. er aktuelt med tildeling til en kunsthåndverker.) Representant fra Nedre Eiker kommune som ivaretar sekretærfunksjonen og regnskapsføring for komiteen. 2

6 Beredskapssråd Ordfører, formann Rådmann, sekretær Kommunalsjef Tekniske tjenester Kommunelege I Lensmannen i Nedre Eiker Sivilforsvarsinspektøren for Drammen Sivilforsvarskrets Områdesjefen for HV-område Nedre Eiker Inntil 2 representanter for de frivillige organisasjoner (For tiden Solbergelva Sanitetsforening v/svanhild Lybeck, Solbergelva) Byggeskikkpris (jury) Fra Utvalg for Sentraladministrasjonen og Tekniske tjenester: 1. May-Britt Andersen, Ragnar Raanaas vei 16, 3050 Mjøndalen Vararepresentant: 1. Elly Therese Thoresen, Jupiterveien 8, 3055 Krokstadelva Fra Utvalg for Oppvekst og kultur 1. Frode Simensen, Steinbergveien 52, 3053 Steinberg Vararepresentant: 1. Monica Myrvold Berg, Myrgata 11B, 3050 Mjøndalen Øvrige: 1 representant fra administrasjonen kultur- og fritidsavdeling. 1 uavhengig sivilarkitekt med faglig kompetanse 1 person med historisk/antikvarisk kompetanse. Drammensregionens Brannvesen IKS representantskapet. 1. Ordfører Vararepresentant: 1. Varaordfører 3

7 Dyrevernnemnd (perioden ) Vervet i nemnda utøves i nært samarbeid med Mattilsynets distriktskontor i Drammen Distriktskontoret er ansvarlig for sekretariatsfunksjonen for nemnd og skal også stille veterinær til disposisjon som ressursperson for nemnda. Representanter: Åge Teie, Hestemyrveien 1, 3050 Mjøndalen Odd Eriksen, St. Hallvardsvei 18, 3400 Lier. Anette Ødeskau, Åsveien 18, 3490 Klokkerstua. Kirsti Marie Lager Lyngås, Rotuveien 10, 3408 Traneby, Tore Engen, Mælen 114, 3039 Drammen (valgt fram til ) Gunn L. Lundhaug, Damveien 9, 3040 Mjøndalen. Knut Jarle Ingvaldsen, Torsrudveien 53, 3430 Spikkestad. Harald Wessel-Berg, Svelvikveien 550, 3037 Drammen Betty Gunnerød, Mælen 180, 3039 Drammen. Ståle Sørensen, Finnerudveien 11, 3041 Drammen EB Nett AS (representant i styret) Åge Ryghseter, Nersetterveien 10, 3053 Steinberg. Eiker Vekst A/S representanter til styret 1. Turid Solberg Thomassen, Løpene 10, 3050 Mjøndalen 2. Thore Myrvold, Myrgata 11A, 3050 Mjøndalen Vararepresentant: 1. Marit Kjøllesdal, Havna 25, 3053 Steinberg. 2. Atle Gregussen, Gamle Riksvei. 68, 3057 Solbergelva Fellesrådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Utvalgsleder: Utvalsnestleder: Representanter: Åge Teie Marianne S. Gulbrandsen Politikere: 1. Bente Bjørndalen, Plutobakken 37, 3055 Krokstadelva ) AP 2. Onvor A. Andersen, Arbeidergata 7G, 3050 Mjøndalen ) H 4

8 Foreningene for funksjonshemmede i Nedre Eiker 3. Åge Teie, Hestemyrveien 1, 3050 Mjøndalen (Hørselshemmedes Landsforbund) 4. Liv A, Hansen, Fløterveien 18, 3053 Steinberg (Norges Blindeforbund) 5. Marianne S. Gulbrandsen, Drammensveien 7n, 3050 Mjøndalen (Norges Handikapforbund) 6. Randi Høgmoen, Herstrøm 24, 3058 Solbergmoen (Pensjonistforeningen) 7. Kjell A. Tybring, Dueveien 7B, 3057 Solbergmoen (Pensjonistforeningen) Personlige vararepresentanter for politikerne: 1. Atle Gregussen, Gamle Riksvei 68, 3057 Solbergelva (AP) for Bente K. Bjørndalen 2. Lillemor Sandberg, Haftornveien 42, 3053 Steinberg (H) for Onvor A. Andersen Vararepresentanter for organisasjonene: 1. Karin Sandberg, Kjerraten 4B, 3055 Krokstadelva (NFU) 2. Turid Larsen, Arbeidergata 34, 3050 Mjøndalen (Landsforeningen for hjerte og lungesyke) 3. Therese Gausen-Rype, Fegata 16, 3050 Mjøndalen (Norges Blindeforbund) 4. Elsa Moen, Arbeidergata 32, 3050 Mjøndalen (Landsforeningen for hjerte og lungesyke) Vararepresentanter for Pensjonistforeningen: 1. Inger Elisabeth Haugan Slaatten, Stasjonsgata 15, 3050 Mjøndalen 2. Reidar Andresen, Gosenveien 21, 3055 Krokstadelva Forhandlingsutvalget Bent Inge Bye, Myrveien 23, 3057 Solbergelva Vararepresentant: Tor Orsteen, Bedehusgata 30, 3055 Krokstadelva Forliksrådet (valgt fram til ) Utvalgsleder: Roar Nordheim Larsen Representanter: 1. Roar Nordheim Larsen, Løkkeveien 32, 3050 Mjøndalen 2. Ann Vigdis Eng, Enga 4B, 3055 Krokstadelva 3. Kjell Ohldieck, Nedbergkollveien 8F, 3050 Mjøndalen 1. Anne M. Bergane, Hovjordet 2F, 3055 Krokstadelva 2. Liv Østli, Vikkollveien 3A, 3050 Mjøndalen 3. Amund Gulsvik, Grøtterudbakken 18, 3057 Solbergelva 5

9 Formannskapet Representanter: AP 1. Bent Inge Bye, Myrveien 23, 3057 Solbergelva 2. Lajla Hvaal, Tangenveien 18, 3053 Steinberg 3. Thor Sigurd Syvaldsen, Gamle Vinnesgate 10, 3057 Solbergelva SV 4. Tor Orsteen, Bedehusgata 30, 3055 Krokstadelva KRF 5. Turid S. Thomassen, Løpene 10, 3050 Mjøndalen V 6. Jostein Kretz, A. J. Horgensvei 12, 3055 Krokstadelva H 7. Elly Th. Thoresen, Jupiterveien 8, 3055 Krokstadelva 8. Stein Ramberg, Vikkollveien 16, 3050 Mjøndalen 9. Tor Tveter, Hattenveien 4, 3050 Mjøndalen 10. Eili Bakketun, Gamle Riksvei 264, 3055 Krokstadelva FRP 11. Knut Gjerde, Mikkelsveien 17, 3055 Krokstadelva Vararepresentanter AP/SV/KRF/V 1. Monica Myrvold Berg, Myrgata 11B, 3050 Mjøndalen 2. Roar Nordheim Larsen, Løkkeveien 32, 3050 Mjøndalen 3. May-Britt Andersen, Ragnar Raanaas vei 16, 3055 Mjøndalen 4. Gard Hofsvang, Haukelandsbakken 47, 5009 Bergen 5. Grethe Østvold, Bukta 11, 3058 Solbergmoen H 1. Ole Trillhus, Hans Strømsvei 27B, 3055 Krokstadelva 2. Benedicte Vissing Holst Lensberg, Kornellveien 8, 3053 Steinberg 3. Syed Haider Gilani, Ødegårdssvingen 22, 3055 Krokstadelva 4. Guro Karina Stykket, Enga 4B, 3055 Krokstadelva 5. Gunn Lisbeth Lundhaug, Damveien 9, 3050 Mjøndalen FRP 1. Lena Albrigtsen, Drammensveien 67, 3050 Mjøndalen 2. Arve Fjeld, Blåveisbakken 13, 3050 Mjøndalen 3. Knut Myrvold, Hans Strømsvei 7, 3055 Krokstadelva (Repr. AP f.o.m Uavhengig representant fra ) 4. Karin Enerberg Stuldalen, Vinnesgata 19, 3057 Solbergelva 6

10 Frivilligsentralen, ressursgruppe Folkevalgte representanter: 1. Åge Teie, Hestemyrveien 1, 3050 Mjøndalen 2. Lena Albrigtsen, Drammensveien 67, 3050 Mjøndalen Personlige vararepresentanter: 1. Vara for Åge Teie; Sigrun Brekke, Åserudgata 10, 3057 Solbergelva 2. Vara for Lena Albrigtsen; Gerd Eriksen, Saturnveien 44, 3055 Krokstadelva Øvrige: 1 representant fra Røde Kors 1 representant fra Sanitetsforeningene 1 representant fra Kiwanis Lions Rotary 2 representanter fra de frivillige 1 representant fra administrasjonens fagområde kultur og fritid Det velges personlige vararepresentanter til alle medlemmene Glitrevannverkets IKS - Representantskap Består av ordførerne fra Nedre Eiker, Drammen, Lier og Røyken. Nedre Eikers medlem av representanskapet: Vararepresentant: Ordfører Varaordfører Hassel Skole (Eiendomsselskapet) - Kommunens repr. 1. Eiendomssjefen for tiden: Erik Mathiassen, Eiendomssjef i Nedre Eiker kommune, Postboks C, 3051 Mjøndalen. Vararepresentant: 1. Kommunalsjef Tekniske tjenester for tiden: Siri M. Skøien. Heimevernsnemnda Utvalgsleder: Lensmannen i Nedre Eiker, Nedre Eiker lensmannskontor Folkevalgte: 1. Haakon Presterud Olsen, Brattlia 9, 3055 Krokstadelva 2. Erik Steenberg Jonassen, Prestebråtveien 44A, 3055 Krokstadelva 1. Arve Fjeld, Blåveisbakken 13, 3050 Mjøndalen 2. Pål Bentsen, Neptunveien 36, 3055 Krokstadelva Politiet: Lensmannen i Nedre Eiker, Nedre Eiker Lensmannskontor 7

11 Hermansenteret Kommunalt foretak Utvalgsleder: Nestleder: Reidar Andresen Synnøve Simonsen Styrerepresentanter: 1. Reidar Andresen, Gosenveien 21, 3055 Krokstadelva 2. Synnøve Simonsen, Arbeidergata 2, 3050 Mjøndalen 3. Aud Nilsen Sandholt, Langrand 27, 3055 Krokstadelva 4. Åge Ask, Spinderisletta 75, 3057 Solbergelva 1. Lillemor Sandberg, Haftornveien 42, 3053 Steinberg 2. Bjarne Henriksen, Hagatjernveien 32, 3050 Mjøndalen Kommunestyrets representant: Anne Birgitte Holst, Drammensveien 35, 3050 Mjøndalen Kommunestyrets vararepresentant: Arne Nordmarken, Liljekroken 2, 3050 Mjøndalen Frivilliges representant: Rigmor S. Skjereng, Prestebråtveien 48A, 3055 Krokstadelva Frivilliges vararepresentant: Turid Larsen, Arbeidergata 34, 3050 Mjøndalen IKA Kongsberg representantskapet Personalsjefen i Nedre Eiker - for tiden Jan Tore Skjørshammer Vararepresentant: Økonomisjefen i Nedre Eiker for tiden Liv B. Østberg Interkommunal klagenemnd (DRBV) (Velges blant H1 s medlemmer og varamedlemmer) May-Britt Andersen, Ragnar Raanaas vei 16, 3050 Mjøndalen Vararepresentant: Tor Tveter, Hattenveien 4, 3050 Mjøndalen Interkommunal revisjonsenhet representantskapet Kontrollutvalgets leder Jack André Humlebekk, Korvaldveien 102, 3050 Mjøndalen 1. vararepresentant: Arne Kristian Røren, Tinnsjøveien 21, 3053 Steinberg 2. vararepresentant: Jan Erik O. Krogh, Hermanbakken 24, 3050 Mjøndalen 8

12 Kirkelig fellesråd (Menighetenes fellesråd) Turid S. Thomassen, Løpene 10, 3050 Mjøndalen Vararepresentant: Elly Th. Thoresen, Jupiterveien 8, 3055 Krokstadelva NEDRE EIKER KOMMUNE Klagenemnda er personidentisk med formannskapet Klagenemnd etter Lov om helsetjenester Denne nemnda opphørte I forbindelse med at ny Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. (Helse- og omsorgstjeensteloven) trådte i kraft. Fra er fylkesmannen klageinnstans i saker med hjemmel i ovennevnte lov. KNAS - Nedre Eiker Kultur- og Næringsutvikling AS Styreleder : Rolf Bergersen Representanter: Valgt fram til juni Rolf Bergersen, Midtbråtan 3, 3057 Solbergelva. 2. Eldbjørg Fotland, Solbergveien 36A, 3057 Solbergelva Valgt fram til juni Svein Aage Mamelund (eiendomsavdelingen) 4. Ranveig W. Høgmoen, Gml. Rv. 73, 3057 Solbergelva Vararepresentant fram til juni 2015: Jon Temte, Bergåsveien 35, 3057 Solbergelva Kommunenes Opplæringskontor i Buskerud - representantskapsmedlemmer Personalsjefen for tiden Jan Tore Skjørshammer Vararepresentant:: Rådgiver på personalkontoret for tiden Kari Larsen Foss-Pedersen Kommunenes Sentralforbund Bent Inge Bye, Myrveien 23, 3057 Solbergelva Personlig vararepresentant: 1. Lajla Hvaal, Tangenveien 18, 3053 Steinberg 2. Tor Sigurd Syvaldsen, Gamle Vinnesgt. 10, 3057 Solbergelva Turid Solberg Thomassen, Løpene 10, 3050 Mjøndalen Personlig vararepresentant: 1. Tor Orsteen, Bedehusgata 30, 3055 Krokstadelva 9

13 Elly Therese Thoresen, Jupiterveien 8, 3055 Krokstadelva. Personlig vararepresentant: 1. Knut Gjerde, Mikkelsveien 2. Stein Ramberg, Vikkollveien 16, 3050 Mjøndalen 3. Tor Tveter, Hattenveien 4, 3050 Mjøndalen Kommunestyret Arbeiderpartiet 1. Bent Inge Bye, Myrveien 23, 3057 Solbergelva 2. Lajla Hvaal, Tangenveien 18, 3053 Steinberg 3. May-Britt Andersen, Ragnar Raanaas vei 16, 3050 Mjøndalen 4. Monica Myrvold Berg, Myrgata 11B, 3050 Mjøndalen 5. Thor Sigurd Syvaldsen, Gamle Vinnesgate 10, 3057 Solbergelva 6. Roar Nordheim Larsen, Løkkeveien 32, 3050 Mjøndalen 7. Tonje Enersen, Drammensveien 61, 3050 Mjøndalen 8. Mohammad Aref Mujaddidi, Hovjordet 4 J, 3055 Krokstadelva 9. Gard Hofsvang, Haukelandsbakken 47, 5009 Bergen 10. Øyvind Hvidsten, Spinderisletta 95, 3057 Solbergelva 11. Thea Kristine Bye, Sagstrugrenda 40, 3057 Solbergelva 12. Grethe Østvold, Bukta 11, 3058 Solbergmoen 13. Frode Simensen, Steinbergveien 52B, 3053 Steinberg 14. May Gro Krogh, Hagatjernveien 38, 3050 Mjøndalen 15. Saleh Zomlot, Gamle Riksvei 112, 3057 Solbergelva Vararepresentanter 1. Inger-Lill N, Portaasen, Sikoriveien 8, 3050 Mjøndalen 2. Knut Andersen, Hagatjernveien 110, 3050 Mjøndalen 3. Bente K. Bjørndalen, Plutobakken 37, 3055 Krokstadelva 4. Markus Teigen, Bokfinkveien 5, 3057 Solbergelva 5. Rigmor S. Skjereng, Prestebråtveien 48A, 3055 Krokstadelva 6. Anne-Kristine Bjørndalen, Merkurveien 16, 3055 Krokstadelva 7. Thore Myrvold, Myrgata 11 A, 3050 Mjøndalen 8. Magne Gulbrandsen, Korvaldveien 9A, 3050 Mjøndalen 9. Arne Nordmarken, Liljekroken 2, 3050 Mjøndalen 10. Anne Målfrid Landstad, Elveveien 34, 3057 Solbergelva 11. Turid Hoff, Hovbakken 60, 3055 Krokstadelva 12. Atle Gregussen, Gamle Riksvei 68, 3057 Solbergelva 13. Synnøve Simonsen, Arbeidergata 2, 3050 Mjøndalen 14. Åge Teie, Hestemyrveien 1, 3050 Mjøndalen 15. Liv Andersen, A J Horgens vei 18, 3055 Krokstadelva Sosialistisk Venstreparti 1. Tor Orsteen, Bedehusgata 30, 3055 Krokstadelva 10

14 Vararepresentanter 1. Lena Marie Reitan, Brattlia 9, 3055 Krokstadelva 2. Saihou Serign Sarr, Arbeidergata 4, 3050 Mjøndalen 3. Randi Benjaminsen, Lerkeveien 3D, 3057 Solbergelva 4. Tommy Kristoffer Andresen, Steinbergveien 111, 3053 Steinberg Kristelig Folkeparti 1. Turid Solberg Thomassen, Løpene 10, 3050 Mjøndalen Vararepresentanter 1. Øyvind Robstad, Killingrudalleen 24, 3057 Solbergelva 2. Sigrunn Brekke, Åserudgata 10, 3057 Solbergelva 3. Kjell Ohldieck, Nedbergkollveien 8 F, 3050 Mjøndalen (repr. Høyre fra ) 4. Eivind Bakke, Hermanbakken 10, 3050 Mjøndalen Venstre 1. Jostein Kretz, A.J. Horgensvei 12, 3055 Krokstadelva Vararepresentanter 1. Pål Bentsen, Neptunveien 36, 3055 Krokstadelva 2. Synne Solgaard Evensen, Uranusveien 62, 3055 Krokstadelva Høyre 1. Elly Therese Thoresen, Jupiterveien 8, 3055 Krokstadelva 2. Ole Trillhus, Hans Strømsvei 27B, 3055 Krokstadelva 3. Stein Ramberg, Vikkollveien 16, 3050 Mjøndalen 4. Tor Tveter, Hattenveien 4, 3050 Mjøndalen 5. Benedicte Vissing Holst Lensberg, Kornellveien 8, 3053 Steinberg 6. Guro Karina Stykket, Enga 4 B, 3055 Krokstadelva 7. Eili Dorthea Bakketun, Gamle Riksvei 264, 3055 Krokstadelva 8. Jack Andre Humlebekk, Korvaldveien 104, 3050 Mjøndalen 9. Gunn Lisbeth Lundhaug, Damveien 9, 3050 Mjøndalen 10. Syed Haider Gilani, Ødegårdssvingen 22, 3055 Krokstadelva 11. Rune Fredheim, Ole Friisesvei 1A 3053 Steinberg 12. Arne Kristian Røren, Tinnsjøveien 21, 3053 Steinberg. Vararepresentanter 1. Onvor Anny Andersen, Arbeidergata 7G, 3050 Mjøndalen 2. Steinar Ludvigsen, Blåveisbakken 33, 3050 Mjøndalen 3. Jorun Løken, Tinnsjøveien 21, 3053 Steinberg 4. Odd Magne Haukland, Drammensveien 122, 3050 Mjøndalen 5. Mamta Kaushal, Olleveien 6, 3057 Solbergelva 6. Iman Haust, Marsfeltet 28, 3055 Krokstadelva 7. Tom Christian Aasen, Ekornrudgata 8, 3050 Mjøndalen 8. Bente Hemsborg Skar, Bukken Bruse 8, 3055 Krokstadelva 9. Jon Sørensen, Jørgen Aasens vei 13, 3050 Mjøndalen 10. Astrid Marie Olsen, St. Olavs gate 14, 3050 Mjøndalen 11. Margaret Sandøy Ramberg, Vikkollveien 16, 3050 Mjøndalen 11

15 Fremskrittspartiet 1. Knut Gjerde, Mikkelsveien 17, 3055 Krokstadelva 2. Lena Albrigtsen, Drammensveien 67, 3050 Mjøndalen 3. Arve Fjeld, Blåveisbakken 13, 3050 Mjøndalen 4. Knut Myrvold, Hans Strømsvei 7, 3055 Krokstadelva (Repr. AP f.o.m Uavhengig representant fra ) 5. Karin Enerberg Stuldalen, Vinnesgata 19, 3057 Solbergelva Vararepresentanter 1. Trine Zimmermann, Kjøyaveien 18A, 3050 Mjøndalen 2. Kai Stick, A. J. Horgens vei 31, 3055 Krokstadelva 3. Hege Kristin Fjeld, Linneaveien 21, 3050 Mjøndalen 4. Tom Myrvang, Kløversvingen 13, 3050 Mjøndalen 5. Marit Johanne Hovland, Blåveisbakken 13, 3050 Mjøndalen 6. Jon Marvin Olsen, Sagaveien 14, 3050 Mjøndalen 7. Harald Bjerkelund, Uranusveien 52, 3055 Krokstadelva (Uavhengig f.o.m ) Kontrollutvalget Utvalgsleder: Utvalgsnestleder: Arne Kristian Røren Oddvar Maudal Representanter AP 1. Jan Erik O. Krogh, Hermanbakken 24, 3050 Mjøndalen 2. Bente K. Bjørndalen, Plutobakken 37, 3055 Krokstadelva FRP 3. Marit Johanne Hovland, Blåveisbakken 13, 3050 Mjøndalen H 4. Arne Kristian Røren, Tinnsjøveien 21, 3053 Steinberg 5. Oddvar Maudal, Brattlia 6, 3055 Krokstadelva AP 1. Kjell A. Tybring, Dueveien 7, 3057 Solbergelva 2. Liv Andersen, A J Horgens vei 18, 3055 Krokstadelva FRP 1. Gerd Eriksen, Saturnveien 44, 3055 Krokstadelva H 1. Odd Magne Haukland, Drammensveien 122, 3050 Mjøndalen 2. Ann Vigdis Eng, Enga 4B, 3055 Krokstadelva. 12

16 Legevakta Drammensregionen IKS. Kommunens representant i representantskapet: Kommunens vararepresentant i representantskapet: Ordfører Varaordfører Mjøndalen sport- og kultursenter A/S styre Styreformann: Øystein Følstad Kommunens representanter: Guri Stenvåg (Etat tekniske tjenester) (Valgt for 2 år i 2013) Per Erik Kristiansen, Hagatjernveien 5, 3050 Mjøndalen (Valgt for 2 år i 2012) Øystein Følstad, Egil Hålandsvei 12A Krokstadelva. (Valgt for 2 år i 2013) Nedre Eiker boligstiftelse Leder: Oddvar Maudal (fra ) Nestleder: Tor Kristian Eriksen (fra ) )) Fram til Oddvar Maudal med personlig vararepresentant Ann Vigdis Eng. Tor Kristian Eriksen med personlig vararepresentant Eirik Andre Hopland. Representanter for perioden til : 1. Øyvind Robstad, Killingrudalleen 23, 3057 Solbergelva 2. Randi Benjaminsen Lerkeveien 3, 3057 Solbergelva. Personlig vara for Øyvind Robstad: Åge Teie, Hestemyrveien 1, 3050 Mjøndalen. Personlig vara for Randi Benjaminsen: Elisabeth Pettersen (eiendomsavdelingen N. Eiker kommune) Representant for beboere: ) Velges av beboerne Vararepresentant for beboere: ) Partsammensatt utvalg Leder: Nestleder. Bent Inge Bye Øyvind Hvidsten Representanter: AP 1. Bent Inge Bye, Myrveien 23, 3057 Solbergelva 2. Øyvind Hvidsten, Spinderisletta 95, 3057 Solbergelva 13

17 FRP 3. Knut Myrvold, Hans Strømsvei 7, 3055 Krokstadelva (Repr. AP f.o.m Uavhengig representant fra ) H 4. Elly Therese Thoresen, Jupiterveien 8, 3055 Krokstadelva Personlig vara for Bent Inge Bye: Personlig vara for Øyvind Hvidsten: Personlig vara for Knut Myrvold: Personlig vara for Elly Th. Thoresen Turid Solberg Thomassen, Løpene 10, 3050 Mj. Øyvind Robstad, Killingrudalleen 24, 3057 S.elva Lena Albrigtsen, Drammensvn. 67, 3050 Mj. Stein Ramberg, Vikkollveien 16, 3050 Mjøndalen Ansattes representanter: Utdanningsforbundet: Fagforbundet: Fagforbundet: Kristin Høibakk Gro E. Bolstad Anne Mette Johansen Personlige vararepresentanter: Utdanningsforbundet: Randi Sønju, Villaveien 3, 3053 Steinberg Fagforbundet: 1. Marianne Strand Haugen, Prestebråtvn. 8, 3055 Krokstadelva 2. Line Myrvang, Drammensveien 67, 3050 Mjøndalen Redaksjonskomité for kommunal informasjonsavis Representanter: 1. Bent Inge Bye, Myrveien 23, 3057 Solbergelva 2. Turid Solberg Thomassen, Løpene 10, 3050 Mjøndalen 3. Eili Bakketun, Gamle Riksvei 264, 3055 Krokstadelva Regional 110 sentral IKS representantskap. Ordfører Vararepresentant: Varaordfører Renovasjonsselskapet for Drammensregionen klagenemnd Roar Nordheim Larsen, Løkkeveien 32, 3050 Mjøndalen Vararepresentant: Tor Tveter, Hattenveien 4, 3050 Mjøndalen 14

18 Renovasjonsselskapet for Drammensregionen RfD - representantskap Ordfører Vararepresentant: Varaordfører Samarbeidsutvalg (Velges blant H3 s representanter og vararepresentanter) Samarbeidsutvalg - representanter Krokstad skole: Sigrunn Brekke, Åserudgata 10, 3057 Solbergelva Mjøndalen skole: Frode Simensen, Steinbergveien 52, 3053 Steinberg Solberg skole: Gard Hofsvang, Haukelandsbakken 47, 5009 Bergen Steinberg skole: Mariann Ekkeren Væring, Jupiterveien 46, 3055 Krokstadelva Stenseth skole: Syed Haider Gilani, Ødegårdssvingen 22, 3055 Krokstadel Åsen skole: Lena Albrigtsen, Drammensveien 67, 3050 Mjøndalen Eknes ungdomsskole: Monica Myrvold Berg, Myrgata 11B, 3050 Mjøndalen Killingrud ungdomsskole: Benedicte Vissing Holst Lensberg, Kornellvn. 8, 3053 Steinberg Veiavangen ungdomsskole: Gard Hofsvang, Haukelandsbakken 47, 5009 Bergen Rosendal skole: Lena Albrigtsen, Drammensveien 67, 3055 Mjøndalen Nedre Eiker Kulturskole: Frode Simensen, Steinbergveien 52, 3053 Steinberg Samarbeidsutvalg - vararepresentanter Krokstad skole: Gard Hofsvang, Haukelandsbakken 47, 5009 Bergen Mjøndalen skole Benedicte Vissing Holst Lensberg, Kornellvn. 8, 3053 Steinberg Solberg skole: Monica Myrvold Berg, Myrgata 11B, 3050 Mjøndalen Steinberg skole: Sigrunn Brekke, Åserudgata 10, 3057 Solbergelva Stenseth skole: Frode Simensen, Steinbergveien 52, 3053 Steinberg Åsen skole: Monica Myrvold Berg, Myrgata 11B, 3050 Mjøndalen Eknes ungdomsskole: Lena Albrigtsen, Drammensveien 67, 3050 Mjøndalen Killingrud ungdomsskole: Eili Bakketun, Gml. Riksvei 264, 3055 Krokstadelva Veiavangen ungdomsskole: Benedicte Vissing Holst Lensberg, Kornellvn. 8, 3053 Steinberg Rosendal skole: Syed Haider Gilani, Ødegårdssvingen 22, 3055 Krokstadelva Nedre Eiker Kulturskole: Mariann Ekkeren Væring, Jupiterveien 46, 3055 Krokstadelva Solberg Sport- og kultursenter Leder: Roger Jarnes (valgt for Solberg Sportsklubb) Medlemmer: Svein-Ove Pettersen, Hallingstadveien 5B, 3057 Solbergelva valgt for 2 år i 2013 Tor Krisian Eriksen St. Olavsgate 25, 3055 Mjøndalen valgt for 2 år i 2013 Mette Olsen, Steinbakken 5, 3055 Krokstadelva valgt for 2 år i 2012 Varamedlemmer: Marianne Fossen, Eventyrveien 15, 3055 Krokstadelva (valgt for 1 år i 2013) 15

19 Sparebanken Øst - Forstanderskapet (NB. Forstanderskapet har egen funksjonstid i flg. Sparebankloven). Representanter: 1. AP Bent Inge Bye, Myrveien 23, 3057 Solbergelva 2. KRF Turid Solberg Thomassen, Løpene 10, 3050 Mjøndalen 3. H Jack A. Humlebekk, Korvaldveien 104, 3050 Mjøndalen 1. Lajla Hvaal, Tangenveien 18, 3053 Steinberg 2. Grethe Østvold, Bukta 11, 3058 Solbergmoen NEDRE EIKER KOMMUNE Stiftelsen Fossesholm (Valgt blant representantene fra utvalg for Oppvekst og kultur). Gard Hofsvang, Haukelandsbakken 47, 5009 Bergen Vararepresentant: Lena Albrigtsen, Drammensveien 67, 3050 Mjøndalen Stiftelsen Temte gård og bygdesamlinger Styreleder: Tor Kristian Eriksen, St. Olavsgate 25 - Mjøndalen (valgt fram til ) Styremedlem/ Kjetil Røren, Professor Hans Strømsvei 1, 3300 Hokksund (valgt for 4 og nestleder år den ). Styremedlem: Styremedlem: Varamedlem: Terje Hansen - Korvaldveien 199- Mjøndalen (valgt for 4 år den ) Grethe Seljenes Døvikveien 19 Krokstadelva (valgt for 4 år i ) Astrid Klippen Bergveien 23 Solbergelva - (valgt for 4 år den ) Styremedlemmer oppnevnt av stiftelsen: Rune Bakken (Valgt fram til 2015) Else Falk (Valgt fram til 2015) Øvrige styremedlemmer: 1 styremedlem med kulturhistorisk kompetanse. 1 styremedlem oppnevnt av Else Falk. 1 styremedlem med relevant økonomisk/driftsmessig kompetanse. 16

20 Stiftelsen Portåsen Styreleder: Rolf Bergersen (valgt for 1 år den ) Nestleder : Espen Andersen (valgt for 4 år den ) Styremedlem: Stein Valla (valgt for 2 år ) Varamedlem: Eli Sommerfeldt (valgt for 4 år ) Stiftelsen Verkstedet, Nedre Eiker Industri- og Kulturhistorisk Leder: Ragne Buer. Styrerepresentanter: Ragne Buer, Myrveien 23, 3057 Solbergelva. (valgt fram til ) Bjørn Otto Hansen, Gml. Rv Solberglva (valgt for 2 år ) Freddy Nilsen, Skyttelveien 3, 3057 Solbergelva (valgt fram til ) Mette Hvidsten, Killingrudalleen 19A, 3057 Solbergelva (valgt fram til ) Anna Brita Bakken, Kongleveien 8 B, 3055 Krokstadelva (valgt fram til ) Thea Glimsdal Temte, Tunvollveien 30, 3057 Solbergelva (valgt fram til ) Kai Martinsen, Fjellenglia 19, 3057 Solbergelva (valgt fram til ) Jonn Arild Kleven, Bernåsbakken 41, 3032 Drammen (valgt fram til ) Tone Næss, Spinnerisletta 95, 3057 Solbergelva (valgt for 2 år ) Styret for Flisa Borettslag (Velges blant H1 og H2 s representanter og vararepresentanter) Fra Utvalg for Sentraladministrasjonen og Tekniske tjenester: 1. Øyvind Robstad, Killingrudalleen 24, 3057 Solbergelva Vararepresentant: 1 Knut Myrvold, Hans Strømsvei 7, 3055 Krokstadelva (Repr. AP f.o.m Uavhengig representant fra ) Fra Utvalg for Helse- og omsorg 1. Pål Bentsen, Neptunveien 36, 3055 Krokstadelva Vararepresentant: 1. Karin Enerberg Stuldalen, Vinnesgata 19, 3057 Solbergelva 17

21 Utvalg for Helse og omsorg (H2) Utvalgsleder: Utvalgsnestleder: Tor Orsteen Thea Kristine Bye Representanter SV 1. Tor Orsteen, Bedehusgata 30, 3055 Krokstadelva 2. Lena Marie Reitan, Brattlia 9, 3055 Krokstadelva AP 3. Thea Kristine Bye, Sagstugrenda 40, 3057 Solbergelva 4. Grethe Østvold, Bukta 11, 3058 Solbergmoen V 5. Pål Bentsen, Neptunveien 36, 3055 Krokstadelva FRP 6. Karin Enerberg Stuldalen, Vinnesgata 19, 3057 Solbergelva H 7. Stein Ramberg, Vikkollveien 16, 3050 Mjøndalen 8. Ole Trillhus, Hans Strømsvei 27B, 3055 Krokstadelva 9. Margaret Sandøy Ramberg, Vikkollveien 16, 3050 Mjøndalen SV 1. Saihou Serign Sarr, Arbeidergata 4, 3050 Mjøndalen 2. Ellen Cahtrine Orsteen, Bedehusgata 30, 3055 Krokstadelva 3. Roger Andersen, Hovjordet 1A, 3055 Krokstadelva AP 1. Inger-Lill N. Portaasen, Sikoriveien 8, 3050 Mjøndalen 2. Knut Andersen, Hagatjernveien 110, 3050 Mjøndalen 3. Anne-Kristine Bjørndalen, Merkurveien 16, 3055 Krokstadelva 4. Mohammad Aref Mujaddidi, Hovjordet 4 J, 3055 Krokstadelva 5. Anne Målfrid Landstad, Elveveien 34, 3057 Solbergelva V/KRF 1. Ståle Berdal, Klommesteinveien 30, 3055 Krokstadelva 2. Else Marit Gaathaug, Gamle Riksvei 22, 3057 Solbergelva 3. Jørgen Lejbølle, Åserudgata 14, 3057 Solbergelva FRP 1. Eyleen A. Karlsen, Lunaveien Krokstadelva 2. Harald Bjerkelund, Uranusveien 52, 3055 Krokstadelva (Uavhengig f.o.m ) H 1. Bente Hemsborg Skar, Bukken Bruse 8, 3055 Krokstadelva 2. Jorun Løken, Tinnsjøveien 21, 3053 Steinberg 3. Harald Skarpeid, Lysakerveien 30B, 3055 Krokstadelva 18

22 Utvalg for Oppvekst og kultur (H3) Utvalgsleder: Utvalgsnestleder: Monica Myrvold Berg Gard Hofsvang Representanter: AP 1. Monica Myrvold Berg, Myrgata 11B, 3050 Mjøndalen 2. Gard Hofsvang, Haukelandsbakken 47, 5009 Bergen 3. Frode Simensen, Steinbergveien 52B, 3053 Steinberg KRF 4. Sigrunn Brekke, Åserudgata 10, 3057 Solbergelva V 5. Mariann Ekkeren Væring, Jupiterveien 46, 3055 Krokstadelva. FRP 6. Lena Albrigtsen, Drammensveien 67, 3050 Mjøndalen H 7. Benedicte Vissing Holst Lensberg, Kornellveien 8, 3053 Steinberg 8. Syed Haider Gilani, Ødegårdssvingen 22, 3055 Krokstadelva 9. Eili Bakketun, Gamle Riksvei 264, 3055 Krokstadelva AP 1. May Gro Krogh, Hagatjernveien 38, 3050 Mjøndalen 2. Markus Teigen, Bokfinkveien 5, 3057 Solbergelva 3. Saleh Zomlot, Gamle Riksvei Solbergelva 4. Magne Gulbrandsen, Korvaldveien 9A, 3050 Mjøndalen KRF 1. Eivind Bakke, Hermanbakken 10, 3050 Mjøndalen 2. Venche Marie Ringsby, Ryghgata 7, 3050 Mjøndalen V/SV 1. Ingrid Madsen Alvær, Gamle Riksvei 335A, 3055 Krokstadelva 2. Tommy Kristoffer Andresen, Steinbergveien 111, 3053 Steinberg FRP 1. Trine Zimmermann, Kjøyaveien 18A, 3050 Mjøndalen 2. Kai Stick, A J Horgens vei 31, 3055 Krokstadelva H 1. Rune Fredheim, Ole friisesvei 1A, 3053 Steinberg 2. Iman Haust, Marsfeltet 28, 3055 Krokstadelva 3. Jon Sørensen, Jørgen Aasens vei 13, 3050 Mjøndalen 19

23 Utvalg for Sentraladministrasjon og Tekniske tjenester (H1) Utvalgsleder: Utvalgsnestleder: Thor Sigurd Syvaldsen May-Britt Andersen Representanter: AP 1. Thor Sigurd Syvaldsen, Gml. Vinnesgate 10, 3057 Solbergelva 2. May-Britt Andersen, Ragnar Raanaas vei 16, 3050 Mjøndalen 3. Roar Nordheim Larsen, Løkkeveien 32, 3050 Mjøndalen 4. Tonje Enersen, Drammensveien 61, 3050 Mjøndalen KRF 5. Øyvind Robstad, Killingrudalleen 24, 3057 Solbergelva FRP 6. Knut Myrvold, Hans Strømsvei 7, 3055 Krokstadelva (Repr. AP f.o.m Uavhengig representant fra til ) H 7. Elly Therese Thoresen, Jupiterveien 8, 3055 Krokstadelva 8. Tor Tveter, Hattenveien 4, 3050 Mjøndalen. 9. Guro K. Stykket, Enga 4B, 3055 Krokstadelva. AP 1. Atle Gregussen, Gamle Riksvei. 68, 3057 Solbergelva 2. Rigmor S. Skjereng, Prestebråtveien 48A, 3055 Krokstadelva 3. Åge Teie, Hestemyrveien 1, 3050 Mjøndalen 4. Randi Benjaminsen, Lerkeveien 3 D, 3057 Solbergelva 5. Thore Myrvold, Myrgata 11A, 3050 Mjøndalen KRF 1. Dagfinn E. Brekke, Åserudgata 10, 3057 Solbergelva 2. Jan Ivar Kallstad, Neptunveien 24, 3055 Krokstadelva 3. Svein Johan Ringsby, Ryghgata 7, 3050 Mjøndalen FRP 1. Arve Fjeld, Blåveisbakken 13, 3050 Mjøndalen 2. John Marvin Olsen, Sagaveien 14, 3050 Mjøndalen H 1. Gunn Lisbeth Lundhaug, Damveien 9, 3050 Mjøndalen 2. Mamta Kaushal, Olleveien 6, 3057 Solbergelva 3. Rune Fredheim, Ole Frisesvei 1A, 3053 Steinberg 4. Marianne S. Gulbrandsen, Drammensveien 7N, 3050 Mjøndalen 5. Tom Christian Aasen, Ekornrudgata 8, 3050 Mjøndalen 20

24 Barnerepresentant Vararepresentant: kultur) Leif Disen, Eventyrveien 25, 3055 Krokstadelva (Grinde barnehage) Rune Portaasen, Kollenveien 10, 3320 Vestfossen (Etat Oppvekst og Valgkomitèen Leder: Nestleder: Elly Therese Thoresen Lajla Hvaal Arbeiderpartiet Lajla Hvaal, Tangenveien 18, 3053 Steinberg Vararepresentant: Thor Sigurd Syvaldsen, Gamle Vinnesgate 10, 3057 Solbergelva Sosialistisk venstreparti Tor Orsteen, Bedehusgata 30, 3055 Krokstadelva Vararepresentant: Lena M. Reitan, Brattlia 9, 3055 Krokstadelva Fremskrittspartiet. Knut Gjerde, Mikkelsveien 17, 3055 Krokstadelva Vararepresentant: Arve Fjeld, Blåveisbakken 13, 3050 Mjøndalen Høyre Elly Therese Thoresen, Jupiterveien 8, 3055 Krokstadelva Vararepresentant: Stein Ramberg, Vikkollveien 16, 3055 Krokstadelva Kristelig Folkeparti Turid S. Thomassen, Løpene 10, 3050 Mjøndalen Vararepresentant: Øyvind Robstad, Killingrudalleen 24, 3057 Solbergelva Venstre Jostein Andre Kretz, A J Horgensvei 12, Krokstadelva Vararepresentant: Pål Bentsen, Neptunveien 36, 3055 Krokstadelva Valgstyret og samevalgstyre. Valgstyre og samevalgstyre er personidentisk med formannskapet. Utvalgsleder: Utvalgsnestleder: Ordfører Varaordfører Vinn Industri - repr. til styret 1. John H. Jakobsen Jupiterveien Krokstadelva Vararepresentant: 1. Eirik Andre Hopland Batterieveien Krokstadelva. 21

25 Ordfører Bent Inge Bye, Myrveien 23, 3057 Solbergelva Varaordfører Turid Solberg Thomassen, Løpene 10, 3050 Mjøndalen Hovedutvalgsledere Utvalg for Sentraladministrasjon og tekniske tjenester (H1) Thor Sigurd Syvaldsen, Gamle Vinnesgata 10, 3057 Solbergelva Utvalg for Helse og omsorg (H2) Tor Orsteen, Bedehusgata 30, 3055 Krokstadelva Utvalg for Oppvekst og kultur H3) Monica Myrvold Berg, Myrgata 11B, 3050 Mjøndalen Gruppeledere Arbeiderpartiet Lajla Hvaal, Tangenveien 18, 3053 Steinberg (fritatt fram til ) Høyre Elly Therese Thoresen, Jupiterveien 8, 3055 Krokstadelva Fremskrittspartiet Knut Gjerde, Mikkelsveien 17, 3055 Krokstadelva Kristelig Folkeparti Turid S. Thomassen, Løpene 10, 3050 Mjøndalen Sosialistisk Venstreparti: Tor Orsteen, Bedehusgata 30, 3055 Krokstadelva Venstre Jostein Kretz, A.J. Horgensvei 12, 3055 Krokstadelva 22

Vennesla kommune. Kommunale valg for perioden 2011 2015

Vennesla kommune. Kommunale valg for perioden 2011 2015 Vennesla kommune Kommunale valg for perioden 2011 2015 Valgnemndas forslag Vedtatt av kommunestyret 15.12.2011. AVFALL SØR AS (TIDLIGERE RKR) Selskapet ledes av et styre på 6 medlemmer med varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Valgstyret. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 28.05.2015 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Valgstyret. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 28.05.2015 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Valgstyret Dato: 28.05.2015 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer

ÅRSBERETNING ÆR R S ÅD. - veien til et sterkere næringsliv!

ÅRSBERETNING ÆR R S ÅD. - veien til et sterkere næringsliv! ÅRSBERETNING 2012 R ING S ÅD LIE ÆR R N - veien til et sterkere næringsliv! Innhold Kort om DNF 3 Organisasjonsforhold 4 Styrets beretning 5 Drammen 6 Lier Næringsråd 8 Nedre Eiker Næringsråd 10 Svelvik

Detaljer

Verdal kommune Møteprotokoll

Verdal kommune Møteprotokoll Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 31.10.2011 Tid: 18:00 19:30 Til stede: 35 medlemmer. Utdelt i møtet: Plan- og bygningsloven Faste

Detaljer

Norges Håndballforbund Region Sør. Håndballboka. Sesongen 2012/2013

Norges Håndballforbund Region Sør. Håndballboka. Sesongen 2012/2013 Norges Håndballforbund Region Sør Håndballboka Sesongen 2012/2013 Granollers Cup 2013 Hovedhallen Granollers Cup Santa Susanna med Middelhavet i bakgrunnen Turneringsprogram (med forbehold) 26. juni Registrering/åpningsseremoni

Detaljer

FAGFORBUN DET. Nore og Uvda kommune OJ 0 CD. lnnspill til Rapport. Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg.

FAGFORBUN DET. Nore og Uvda kommune OJ 0 CD. lnnspill til Rapport. Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg. FAGFORBUN DET Nore og Uvda kommune lnnspill til Rapport. Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg. Mottatt: 03 APR, 2013 Arkivkode OJ 0 CD Saksnr.:jLhSaksbh(_H Fagforbundet Nore og Uvdal vi her komme med

Detaljer

UTVAL, STYRE, NEMNDER M.V.

UTVAL, STYRE, NEMNDER M.V. OVERSYN OVER UTVAL, STYRE, NEMNDER M.V. valt av FYLKESTINGET, FYLKESUTVALET for VALPERIODEN 2011-2015 Ajourført pr fylkestinget i april 2015 1 INNLEIING: Dette heftet inneheld oversyn over alle fylkeskommunale

Detaljer

UTVAL, STYRE, NEMNDER M.V.

UTVAL, STYRE, NEMNDER M.V. OVERSYN OVER UTVAL, STYRE, NEMNDER M.V. valt av FYLKESTINGET, FYLKESUTVALET for VALPERIODEN 2011-2015 Ajourført pr fylkestinget i februar 2014 1 INNLEIING: Dette heftet inneheld oversyn over alle fylkeskommunale

Detaljer

Velforbundet lager lekekasse for barn med Grasrotandelen

Velforbundet lager lekekasse for barn med Grasrotandelen Nr. 4 - desember - 63. årgang Vi ønsker alle en riktig god jul! Velforbundet lager lekekasse for barn med Grasrotandelen Barna på Nesodden sier ikke nei takk til flere lekestativer som de kan turne i!

Detaljer

Norges Håndballforbund Region Sør. Håndballboka. Sesongen 2013/2014

Norges Håndballforbund Region Sør. Håndballboka. Sesongen 2013/2014 Norges Håndballforbund Region Sør Håndballboka Sesongen 2013/2014 Oppblåsbart minimål Nå i Norge Dette minihåndballmålet blåser du opp på 2 minutter. En drøm for alle håndballklubber som ønsker at de yngste

Detaljer

Fagforbundets 3. ordinære landsmøte 11. 15. november 2013 Pressehefte

Fagforbundets 3. ordinære landsmøte 11. 15. november 2013 Pressehefte Fagforbundets 3. ordinære landsmøte 11. 15. november 2013 Pressehefte omtanke solidaritet samhold Praktiske opplysninger for pressen landsmøtet 2013 Fagforbundets 3. ordinære landsmøte går fra 11. 15.

Detaljer

Formannskapets møteprotokoll 19.01.04

Formannskapets møteprotokoll 19.01.04 Page 1 of 29 Formannskapets møteprotokoll 19.01.04 Karmøy kommune Side 37 av 37 Møtested: Til stede på møtet Formannskapssalen MØTEprotokoll Formannskapet Møtedato: 19.01.04 Tid : Kl. 16.00 Medlemmer:

Detaljer

RØA VEL Årsberetning og regnskap for 2007

RØA VEL Årsberetning og regnskap for 2007 RØA VEL Årsberetning og regnskap for 2007 RØA VEL Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 7 Følg med på RØA VELs hjemmesider: www.roa-vel.no RØA VEL Postboks 104, Røa 0701 OSLO e-post: post@roa-vel.no Bankgiro:

Detaljer

Sarpsborg kommune. 20 år

Sarpsborg kommune. 20 år Sarpsborg kommune 20 år Det skal visstnok være enestående i Norges-historien at en by er grunnlagt to ganger. Det er Sarpsborg, først i 1016 av Olav den Hellige. I 1567 brant byen ned, og sarpingene grunnla

Detaljer

Resultatliste ABIK Løpskarusellen 2013. Løp 7 av 10 Arrangert: 21.08.2013 Sted: Sørumsand Arrangør: Rbir Løype: 4,4km terreng

Resultatliste ABIK Løpskarusellen 2013. Løp 7 av 10 Arrangert: 21.08.2013 Sted: Sørumsand Arrangør: Rbir Løype: 4,4km terreng Resultatliste ABIK Løpskarusellen 2013. Løp 7 av 10 Arrangert: 21.08.2013 Sted: Sørumsand Arrangør: Rbir Løype: 4,4km terreng Kvinner 20 år og yngre 1,Karoline Næss,Ull kisa,19:59 2,Ingrid Aaslund,Fet

Detaljer

Adelskalender Montebellorennet pr 2012Alfabetisk

Adelskalender Montebellorennet pr 2012Alfabetisk Etternavn Fornavn Klubb 2012 Antall Abrahamsen Magne Stokke IL 2 Abrahamsen Odd Bækelaget 1 Agard Jan Cato Selvik IL 1 Akselsen William Martinius Mjøndalen IF X 1 Alm Ørjan Viken Skog BIL 1 Alte Kent X

Detaljer

Kommunestyret - Møteprotokoll

Kommunestyret - Møteprotokoll STOKKE KOMMUNE Kommunestyret Kommunestyret - Møteprotokoll Møtested: Bystyresalen Sandefjord rådhus Dato: 05.02.2015 Tidspunkt: 18.59 19.04 Til stede på møtet: Forfall:/Varamedlemmer: HØYRE: 1. Erlend

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunestyret Ås rådhus, Store sal 31.10.2007

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunestyret Ås rådhus, Store sal 31.10.2007 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVLG MØTESTED MØTEDTO Kommunestyret Ås rådhus, Store sal 31.10.2007 FR SKSNR: 54/07 FR KL: 19.00 TIL SKSNR: 57/07 TIL KL: 19.50 v utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte

Detaljer

AUTORISERTE DOMMERE OG STARTERE I AKERSHUS FRIIDRETTSKRETS per 23.06.2015. Innholdsfortegnelse

AUTORISERTE DOMMERE OG STARTERE I AKERSHUS FRIIDRETTSKRETS per 23.06.2015. Innholdsfortegnelse AUTORISERTE DOMMERE OG STARTERE I AKERSHUS FRIIDRETTSKRETS per 23.06. Innholdsfortegnelse Kretsens dommerutvalg... 2 Autorisasjon av kretsdommere... 2 Autorisasjon av kretsstartere... 3 Avholdelse av dommer-/starterkurs...

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 09.06.2004 Tid: 18.00 Avsluttet: 22.00

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 09.06.2004 Tid: 18.00 Avsluttet: 22.00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 09.06.2004 Tid: 18.00 Avsluttet: 22.00 Møtet var kunngjort i lokalavisene og ved skriftlig innkalling til medlemmene av 02.05.04 Tilstede på møtet Medlemmer:

Detaljer

Nedre Eiker kommune Trygghet og samhold i 125 år

Nedre Eiker kommune Trygghet og samhold i 125 år Nedre Eiker kommune Trygghet og samhold i 125 år ÅRsrapport2011 1 Fagernes Trondheim Bergen Hallingdal Hønefoss Nedre Eiker Oslo Gardermoen Stockholm Hokksund Notodden Kongsberg Innhold 4 Ordførerens kommentar

Detaljer

PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.11.2007 Tid: Kl. 09.00

PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.11.2007 Tid: Kl. 09.00 Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.11.2007 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Kommunestyret Tilstede var: Fra administrasjonen møtte: Møteleder: Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Roy Mienna Ulf Arne Hansen Målfrid

Detaljer

Beretningen 2011-2012

Beretningen 2011-2012 Beretningen 2011-2012 . Arbeiderpartiet Beretning for perioden 01.01.2011 31.12.2012 Utarbeidet av partikontoret 1 INNLEDNING... 4 LANDSMØTET 2011... 4 KONTROLLKOMITEEN... 9 LANDSSTYRET... 9 ÆRESMEDLEMMER...

Detaljer

Velkommen til VIVIL Lekene 2013

Velkommen til VIVIL Lekene 2013 1 1978 Velkommen til VIVIL Lekene 2013 Som formann for arr. komiteen ønsker jeg dere hjertelig velkommen til årets store begivenhet her på Nadderud Stadion. I år er det de 34. lekene i rekken, og vår velkomsthilsen

Detaljer

Hole kommune. Publikumskontoret: Telefon 32 16 11 10. ORGANISASJONSAVDELINGEN

Hole kommune. Publikumskontoret: Telefon 32 16 11 10. ORGANISASJONSAVDELINGEN Hole kommune Gjelder fra oktober 2000. Kontoradresse: Hole herredshus Pb 14, 3529 Røyse. Ekspedisjonstid: Alle hverdager: Kl. 08.00-15.30. I juli : Kl. 09.00-15.00. Publikumskontoret: Telefon 32 16 11

Detaljer

Protokoll Utdanningsforbundets landsmøte 2012 Lillestrøm, 5. 8. november 2012

Protokoll Utdanningsforbundets landsmøte 2012 Lillestrøm, 5. 8. november 2012 Protokoll Utdanningsforbundets landsmøte 2012 Lillestrøm, 5. 8. november 2012 Innhold Møtetider... 3 Åpningsmøtet... 3 Delegater... 4 Sak 1 Konstituering... 10 Sak 1.1 Godkjenning av innkalling og fullmaktane

Detaljer

Kommunestyret. Innkallingar/sakskart og protokoll (vel rette dato) finn du under innsynsmodellen og politiske møter.

Kommunestyret. Innkallingar/sakskart og protokoll (vel rette dato) finn du under innsynsmodellen og politiske møter. Kommunestyret Kommunestyret er kommunen sitt øvste folkevalde organ. Som hovudregel er all makt og mynde til kommunen lagt til kommunestyret. Kommunestyret har høve til å delegere mynde til andre folkevalde

Detaljer

Clarion Hotel & Congress 21. og 22. april 2015

Clarion Hotel & Congress 21. og 22. april 2015 Clarion Hotel & Congress 21. og 22. april 2015 På vegne av rusbehandlingen i Midt-Norge Innhold Velkommen til Ruskonferansen 2015 side 3 Presentasjon av rusbehandlingen i Midt-Norge side 4-5 Om arrangørene

Detaljer

Protokoll. Landsmøte 2012. Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober

Protokoll. Landsmøte 2012. Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober Protokoll Landsmøte 2012 Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober INNHOLD DELTAKERLISTE DIABETESFORBUNDETS LANDSMØTE 2012... 3 SAK 1 ÅPNING, herunder godkjenning av utsendingenes fullmakter... 15 a)

Detaljer

i Buskerud Bladet vårt Nr. 1-2015

i Buskerud Bladet vårt Nr. 1-2015 i Buskerud Bladet vårt Nr. 1-2015 LHL i Buskerud 1/2015 1 Rolf B. Haukland Leder LHL Buskerud LEDEREN Så har vi hatt et Årsmøte i LHL Buskerud. Det siste i Fylkeslaget, og det første i Fylkesutvalget.

Detaljer