NEDRE EIKER KOMMUNE STYRER, RÅD, UTVALG OG MEDLEMMER I AKSJESELSKAPER, STIFTELSER OG KOMMUNALE FORETAK OPPNEVNT AV KOMMUNESTYRET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NEDRE EIKER KOMMUNE STYRER, RÅD, UTVALG OG MEDLEMMER I AKSJESELSKAPER, STIFTELSER OG KOMMUNALE FORETAK OPPNEVNT AV KOMMUNESTYRET"

Transkript

1 STYRER, RÅD, UTVALG OG MEDLEMMER I AKSJESELSKAPER, STIFTELSER OG KOMMUNALE FORETAK OPPNEVNT AV KOMMUNESTYRET (Revidert pr ) 1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE ATM-RÅD (AREAL TRANSPORT MILJØ) - BUSKERUDBYEN 2 ATM-UTVALG 2 BARBARA VOGLER OG GUDBRAND MO S STIPENDFOND 2 BEREDSKAPSSRÅD 3 BYGGESKIKKPRIS (JURY) 3 DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS REPRESENTANTSKAPET. 3 DYREVERNNEMND (PERIODEN ) 4 EB NETT AS (REPRESENTANT I STYRET) 4 EIKER VEKST A/S REPRESENTANTER TIL STYRET 4 FELLESRÅDET FOR ELDRE OG MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 4 FORHANDLINGSUTVALGET 5 FORLIKSRÅDET (VALGT FRAM TIL ) 5 FORMANNSKAPET 6 FRIVILLIGSENTRALEN, RESSURSGRUPPE 7 GLITREVANNVERKETS IKS - REPRESENTANTSKAP 7 HASSEL SKOLE (EIENDOMSSELSKAPET) - KOMMUNENS REPR. 7 HEIMEVERNSNEMNDA 7 HERMANSENTERET KOMMUNALT FORETAK 8 IKA KONGSBERG REPRESENTANTSKAPET 8 2

3 INTERKOMMUNAL KLAGENEMND (DRBV) 8 INTERKOMMUNAL REVISJONSENHET REPRESENTANTSKAPET 8 KIRKELIG FELLESRÅD (MENIGHETENES FELLESRÅD) 9 KLAGENEMNDA ER PERSONIDENTISK MED FORMANNSKAPET 9 KLAGENEMND ETTER LOV OM HELSETJENESTER 9 KNAS - NEDRE EIKER KULTUR- OG NÆRINGSUTVIKLING AS 9 KOMMUNENES OPPLÆRINGSKONTOR I BUSKERUD - REPRESENTANTSKAPSMEDLEMMER 9 KOMMUNENES SENTRALFORBUND 9 KOMMUNESTYRET 10 KONTROLLUTVALGET 12 LEGEVAKTA DRAMMENSREGIONEN IKS. 13 MJØNDALEN SPORT- OG KULTURSENTER A/S STYRE 13 NEDRE EIKER BOLIGSTIFTELSE 13 PARTSAMMENSATT UTVALG 13 REDAKSJONSKOMITÉ FOR KOMMUNAL INFORMASJONSAVIS 14 REGIONAL 110 SENTRAL IKS REPRESENTANTSKAP. 14 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN KLAGENEMND 14 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN RFD - REPRESENTANTSKAP 15 SAMARBEIDSUTVALG 15 SOLBERG SPORT- OG KULTURSENTER 15 SPAREBANKEN ØST - FORSTANDERSKAPET 16 STIFTELSEN FOSSESHOLM 16 3

4 STIFTELSEN TEMTE GÅRD OG BYGDESAMLINGER 16 STIFTELSEN PORTÅSEN 17 STIFTELSEN VERKSTEDET, NEDRE EIKER INDUSTRI- OG KULTURHISTORISK 17 STYRET FOR FLISA BORETTSLAG 17 UTVALG FOR HELSE OG OMSORG (H2) 18 UTVALG FOR OPPVEKST OG KULTUR (H3) 19 UTVALG FOR SENTRALADMINISTRASJON OG TEKNISKE TJENESTER (H1) 20 BARNEREPRESENTANT 21 VALGKOMITÈEN 21 VALGSTYRET OG SAMEVALGSTYRE. 21 VINN INDUSTRI - REPR. TIL STYRET 21 ORDFØRER 22 VARAORDFØRER 22 HOVEDUTVALGSLEDERE 22 GRUPPELEDERE 22 4

5 ATM-råd (areal transport miljø) - Buskerudbyen Representanter: 1. Bent Inge Bye, Myrveien 23, 3057 Solbergelva (AP) 2. Turid Solberg Thomassen, Løpene 10, 3050 Mjøndalen (KRF) 3. Tor Orsteen, Bedehusgata 30, 3055 Krokstadelva (SV) 4. Jostein Andre Kretz, A. J. Horgensvei 12, Krokstadelva 5. Elly Therese Thoresen, Jupiterveien 8, 3055 Krokstadelva (H) 6. Knut Myrvold, Hans Strømsvei 7, 3055 Krokstadelva (Repr. AP f.o.m Uavhengig representant fra ) AP, SV, KRF og V 1. Lajla Hvaal, Tangenveien 18, 3053 Steinberg 2. Thor Sigurd Syvaldsen, Gamle Vinnesgate 10, 3057 Solbergelva 3. Øyvind Robstad, Killingrudalleen 24, 3057 Solbergelva 4. Pål Bentzen, Neptunveien 36, 3055 Krokstadelva FRP: 1. Arve Fjeld, Blåveisbakken 13, 3050 Mjøndalen H 1. Stein Ramberg, Vikkollveien 16, 3050 Mjøndalen ATM-utvalg Ordfører Rådmannen deltar også i møtene. Barbara Vogler og Gudbrand Mo s stipendfond Folkevalgt representant: (fra utvalg for Oppvekst og kultur) 1. Frode Simensen, Steinbergveien 52, 3053 Steinberg Vararepresentant: 1. Mariann Ekkeren Væring, Jupiterveien 46, 3055 Krokstadelva Øvrige: Billedkunstner fra Buskerud Bildende Kunstneres kunstneriske råd (helst bosatt i Nedre Eiker eller tilgrensende kommuner). Pt. Barbara Vogler. Representant fra Norske kunsthåndverkere Buskerud kunstneriske råd. (når det evt. er aktuelt med tildeling til en kunsthåndverker.) Representant fra Nedre Eiker kommune som ivaretar sekretærfunksjonen og regnskapsføring for komiteen. 2

6 Beredskapssråd Ordfører, formann Rådmann, sekretær Kommunalsjef Tekniske tjenester Kommunelege I Lensmannen i Nedre Eiker Sivilforsvarsinspektøren for Drammen Sivilforsvarskrets Områdesjefen for HV-område Nedre Eiker Inntil 2 representanter for de frivillige organisasjoner (For tiden Solbergelva Sanitetsforening v/svanhild Lybeck, Solbergelva) Byggeskikkpris (jury) Fra Utvalg for Sentraladministrasjonen og Tekniske tjenester: 1. May-Britt Andersen, Ragnar Raanaas vei 16, 3050 Mjøndalen Vararepresentant: 1. Elly Therese Thoresen, Jupiterveien 8, 3055 Krokstadelva Fra Utvalg for Oppvekst og kultur 1. Frode Simensen, Steinbergveien 52, 3053 Steinberg Vararepresentant: 1. Monica Myrvold Berg, Myrgata 11B, 3050 Mjøndalen Øvrige: 1 representant fra administrasjonen kultur- og fritidsavdeling. 1 uavhengig sivilarkitekt med faglig kompetanse 1 person med historisk/antikvarisk kompetanse. Drammensregionens Brannvesen IKS representantskapet. 1. Ordfører Vararepresentant: 1. Varaordfører 3

7 Dyrevernnemnd (perioden ) Vervet i nemnda utøves i nært samarbeid med Mattilsynets distriktskontor i Drammen Distriktskontoret er ansvarlig for sekretariatsfunksjonen for nemnd og skal også stille veterinær til disposisjon som ressursperson for nemnda. Representanter: Åge Teie, Hestemyrveien 1, 3050 Mjøndalen Odd Eriksen, St. Hallvardsvei 18, 3400 Lier. Anette Ødeskau, Åsveien 18, 3490 Klokkerstua. Kirsti Marie Lager Lyngås, Rotuveien 10, 3408 Traneby, Tore Engen, Mælen 114, 3039 Drammen (valgt fram til ) Gunn L. Lundhaug, Damveien 9, 3040 Mjøndalen. Knut Jarle Ingvaldsen, Torsrudveien 53, 3430 Spikkestad. Harald Wessel-Berg, Svelvikveien 550, 3037 Drammen Betty Gunnerød, Mælen 180, 3039 Drammen. Ståle Sørensen, Finnerudveien 11, 3041 Drammen EB Nett AS (representant i styret) Åge Ryghseter, Nersetterveien 10, 3053 Steinberg. Eiker Vekst A/S representanter til styret 1. Turid Solberg Thomassen, Løpene 10, 3050 Mjøndalen 2. Thore Myrvold, Myrgata 11A, 3050 Mjøndalen Vararepresentant: 1. Marit Kjøllesdal, Havna 25, 3053 Steinberg. 2. Atle Gregussen, Gamle Riksvei. 68, 3057 Solbergelva Fellesrådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Utvalgsleder: Utvalsnestleder: Representanter: Åge Teie Marianne S. Gulbrandsen Politikere: 1. Bente Bjørndalen, Plutobakken 37, 3055 Krokstadelva ) AP 2. Onvor A. Andersen, Arbeidergata 7G, 3050 Mjøndalen ) H 4

8 Foreningene for funksjonshemmede i Nedre Eiker 3. Åge Teie, Hestemyrveien 1, 3050 Mjøndalen (Hørselshemmedes Landsforbund) 4. Liv A, Hansen, Fløterveien 18, 3053 Steinberg (Norges Blindeforbund) 5. Marianne S. Gulbrandsen, Drammensveien 7n, 3050 Mjøndalen (Norges Handikapforbund) 6. Randi Høgmoen, Herstrøm 24, 3058 Solbergmoen (Pensjonistforeningen) 7. Kjell A. Tybring, Dueveien 7B, 3057 Solbergmoen (Pensjonistforeningen) Personlige vararepresentanter for politikerne: 1. Atle Gregussen, Gamle Riksvei 68, 3057 Solbergelva (AP) for Bente K. Bjørndalen 2. Lillemor Sandberg, Haftornveien 42, 3053 Steinberg (H) for Onvor A. Andersen Vararepresentanter for organisasjonene: 1. Karin Sandberg, Kjerraten 4B, 3055 Krokstadelva (NFU) 2. Turid Larsen, Arbeidergata 34, 3050 Mjøndalen (Landsforeningen for hjerte og lungesyke) 3. Therese Gausen-Rype, Fegata 16, 3050 Mjøndalen (Norges Blindeforbund) 4. Elsa Moen, Arbeidergata 32, 3050 Mjøndalen (Landsforeningen for hjerte og lungesyke) Vararepresentanter for Pensjonistforeningen: 1. Inger Elisabeth Haugan Slaatten, Stasjonsgata 15, 3050 Mjøndalen 2. Reidar Andresen, Gosenveien 21, 3055 Krokstadelva Forhandlingsutvalget Bent Inge Bye, Myrveien 23, 3057 Solbergelva Vararepresentant: Tor Orsteen, Bedehusgata 30, 3055 Krokstadelva Forliksrådet (valgt fram til ) Utvalgsleder: Roar Nordheim Larsen Representanter: 1. Roar Nordheim Larsen, Løkkeveien 32, 3050 Mjøndalen 2. Ann Vigdis Eng, Enga 4B, 3055 Krokstadelva 3. Kjell Ohldieck, Nedbergkollveien 8F, 3050 Mjøndalen 1. Anne M. Bergane, Hovjordet 2F, 3055 Krokstadelva 2. Liv Østli, Vikkollveien 3A, 3050 Mjøndalen 3. Amund Gulsvik, Grøtterudbakken 18, 3057 Solbergelva 5

9 Formannskapet Representanter: AP 1. Bent Inge Bye, Myrveien 23, 3057 Solbergelva 2. Lajla Hvaal, Tangenveien 18, 3053 Steinberg 3. Thor Sigurd Syvaldsen, Gamle Vinnesgate 10, 3057 Solbergelva SV 4. Tor Orsteen, Bedehusgata 30, 3055 Krokstadelva KRF 5. Turid S. Thomassen, Løpene 10, 3050 Mjøndalen V 6. Jostein Kretz, A. J. Horgensvei 12, 3055 Krokstadelva H 7. Elly Th. Thoresen, Jupiterveien 8, 3055 Krokstadelva 8. Stein Ramberg, Vikkollveien 16, 3050 Mjøndalen 9. Tor Tveter, Hattenveien 4, 3050 Mjøndalen 10. Eili Bakketun, Gamle Riksvei 264, 3055 Krokstadelva FRP 11. Knut Gjerde, Mikkelsveien 17, 3055 Krokstadelva Vararepresentanter AP/SV/KRF/V 1. Monica Myrvold Berg, Myrgata 11B, 3050 Mjøndalen 2. Roar Nordheim Larsen, Løkkeveien 32, 3050 Mjøndalen 3. May-Britt Andersen, Ragnar Raanaas vei 16, 3055 Mjøndalen 4. Gard Hofsvang, Haukelandsbakken 47, 5009 Bergen 5. Grethe Østvold, Bukta 11, 3058 Solbergmoen H 1. Ole Trillhus, Hans Strømsvei 27B, 3055 Krokstadelva 2. Benedicte Vissing Holst Lensberg, Kornellveien 8, 3053 Steinberg 3. Syed Haider Gilani, Ødegårdssvingen 22, 3055 Krokstadelva 4. Guro Karina Stykket, Enga 4B, 3055 Krokstadelva 5. Gunn Lisbeth Lundhaug, Damveien 9, 3050 Mjøndalen FRP 1. Lena Albrigtsen, Drammensveien 67, 3050 Mjøndalen 2. Arve Fjeld, Blåveisbakken 13, 3050 Mjøndalen 3. Knut Myrvold, Hans Strømsvei 7, 3055 Krokstadelva (Repr. AP f.o.m Uavhengig representant fra ) 4. Karin Enerberg Stuldalen, Vinnesgata 19, 3057 Solbergelva 6

10 Frivilligsentralen, ressursgruppe Folkevalgte representanter: 1. Åge Teie, Hestemyrveien 1, 3050 Mjøndalen 2. Lena Albrigtsen, Drammensveien 67, 3050 Mjøndalen Personlige vararepresentanter: 1. Vara for Åge Teie; Sigrun Brekke, Åserudgata 10, 3057 Solbergelva 2. Vara for Lena Albrigtsen; Gerd Eriksen, Saturnveien 44, 3055 Krokstadelva Øvrige: 1 representant fra Røde Kors 1 representant fra Sanitetsforeningene 1 representant fra Kiwanis Lions Rotary 2 representanter fra de frivillige 1 representant fra administrasjonens fagområde kultur og fritid Det velges personlige vararepresentanter til alle medlemmene Glitrevannverkets IKS - Representantskap Består av ordførerne fra Nedre Eiker, Drammen, Lier og Røyken. Nedre Eikers medlem av representanskapet: Vararepresentant: Ordfører Varaordfører Hassel Skole (Eiendomsselskapet) - Kommunens repr. 1. Eiendomssjefen for tiden: Erik Mathiassen, Eiendomssjef i Nedre Eiker kommune, Postboks C, 3051 Mjøndalen. Vararepresentant: 1. Kommunalsjef Tekniske tjenester for tiden: Siri M. Skøien. Heimevernsnemnda Utvalgsleder: Lensmannen i Nedre Eiker, Nedre Eiker lensmannskontor Folkevalgte: 1. Haakon Presterud Olsen, Brattlia 9, 3055 Krokstadelva 2. Erik Steenberg Jonassen, Prestebråtveien 44A, 3055 Krokstadelva 1. Arve Fjeld, Blåveisbakken 13, 3050 Mjøndalen 2. Pål Bentsen, Neptunveien 36, 3055 Krokstadelva Politiet: Lensmannen i Nedre Eiker, Nedre Eiker Lensmannskontor 7

11 Hermansenteret Kommunalt foretak Utvalgsleder: Nestleder: Reidar Andresen Synnøve Simonsen Styrerepresentanter: 1. Reidar Andresen, Gosenveien 21, 3055 Krokstadelva 2. Synnøve Simonsen, Arbeidergata 2, 3050 Mjøndalen 3. Aud Nilsen Sandholt, Langrand 27, 3055 Krokstadelva 4. Åge Ask, Spinderisletta 75, 3057 Solbergelva 1. Lillemor Sandberg, Haftornveien 42, 3053 Steinberg 2. Bjarne Henriksen, Hagatjernveien 32, 3050 Mjøndalen Kommunestyrets representant: Anne Birgitte Holst, Drammensveien 35, 3050 Mjøndalen Kommunestyrets vararepresentant: Arne Nordmarken, Liljekroken 2, 3050 Mjøndalen Frivilliges representant: Rigmor S. Skjereng, Prestebråtveien 48A, 3055 Krokstadelva Frivilliges vararepresentant: Turid Larsen, Arbeidergata 34, 3050 Mjøndalen IKA Kongsberg representantskapet Personalsjefen i Nedre Eiker - for tiden Jan Tore Skjørshammer Vararepresentant: Økonomisjefen i Nedre Eiker for tiden Liv B. Østberg Interkommunal klagenemnd (DRBV) (Velges blant H1 s medlemmer og varamedlemmer) May-Britt Andersen, Ragnar Raanaas vei 16, 3050 Mjøndalen Vararepresentant: Tor Tveter, Hattenveien 4, 3050 Mjøndalen Interkommunal revisjonsenhet representantskapet Kontrollutvalgets leder Jack André Humlebekk, Korvaldveien 102, 3050 Mjøndalen 1. vararepresentant: Arne Kristian Røren, Tinnsjøveien 21, 3053 Steinberg 2. vararepresentant: Jan Erik O. Krogh, Hermanbakken 24, 3050 Mjøndalen 8

12 Kirkelig fellesråd (Menighetenes fellesråd) Turid S. Thomassen, Løpene 10, 3050 Mjøndalen Vararepresentant: Elly Th. Thoresen, Jupiterveien 8, 3055 Krokstadelva NEDRE EIKER KOMMUNE Klagenemnda er personidentisk med formannskapet Klagenemnd etter Lov om helsetjenester Denne nemnda opphørte I forbindelse med at ny Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. (Helse- og omsorgstjeensteloven) trådte i kraft. Fra er fylkesmannen klageinnstans i saker med hjemmel i ovennevnte lov. KNAS - Nedre Eiker Kultur- og Næringsutvikling AS Styreleder : Rolf Bergersen Representanter: Valgt fram til juni Rolf Bergersen, Midtbråtan 3, 3057 Solbergelva. 2. Eldbjørg Fotland, Solbergveien 36A, 3057 Solbergelva Valgt fram til juni Svein Aage Mamelund (eiendomsavdelingen) 4. Ranveig W. Høgmoen, Gml. Rv. 73, 3057 Solbergelva Vararepresentant fram til juni 2015: Jon Temte, Bergåsveien 35, 3057 Solbergelva Kommunenes Opplæringskontor i Buskerud - representantskapsmedlemmer Personalsjefen for tiden Jan Tore Skjørshammer Vararepresentant:: Rådgiver på personalkontoret for tiden Kari Larsen Foss-Pedersen Kommunenes Sentralforbund Bent Inge Bye, Myrveien 23, 3057 Solbergelva Personlig vararepresentant: 1. Lajla Hvaal, Tangenveien 18, 3053 Steinberg 2. Tor Sigurd Syvaldsen, Gamle Vinnesgt. 10, 3057 Solbergelva Turid Solberg Thomassen, Løpene 10, 3050 Mjøndalen Personlig vararepresentant: 1. Tor Orsteen, Bedehusgata 30, 3055 Krokstadelva 9

13 Elly Therese Thoresen, Jupiterveien 8, 3055 Krokstadelva. Personlig vararepresentant: 1. Knut Gjerde, Mikkelsveien 2. Stein Ramberg, Vikkollveien 16, 3050 Mjøndalen 3. Tor Tveter, Hattenveien 4, 3050 Mjøndalen Kommunestyret Arbeiderpartiet 1. Bent Inge Bye, Myrveien 23, 3057 Solbergelva 2. Lajla Hvaal, Tangenveien 18, 3053 Steinberg 3. May-Britt Andersen, Ragnar Raanaas vei 16, 3050 Mjøndalen 4. Monica Myrvold Berg, Myrgata 11B, 3050 Mjøndalen 5. Thor Sigurd Syvaldsen, Gamle Vinnesgate 10, 3057 Solbergelva 6. Roar Nordheim Larsen, Løkkeveien 32, 3050 Mjøndalen 7. Tonje Enersen, Drammensveien 61, 3050 Mjøndalen 8. Mohammad Aref Mujaddidi, Hovjordet 4 J, 3055 Krokstadelva 9. Gard Hofsvang, Haukelandsbakken 47, 5009 Bergen 10. Øyvind Hvidsten, Spinderisletta 95, 3057 Solbergelva 11. Thea Kristine Bye, Sagstrugrenda 40, 3057 Solbergelva 12. Grethe Østvold, Bukta 11, 3058 Solbergmoen 13. Frode Simensen, Steinbergveien 52B, 3053 Steinberg 14. May Gro Krogh, Hagatjernveien 38, 3050 Mjøndalen 15. Saleh Zomlot, Gamle Riksvei 112, 3057 Solbergelva Vararepresentanter 1. Inger-Lill N, Portaasen, Sikoriveien 8, 3050 Mjøndalen 2. Knut Andersen, Hagatjernveien 110, 3050 Mjøndalen 3. Bente K. Bjørndalen, Plutobakken 37, 3055 Krokstadelva 4. Markus Teigen, Bokfinkveien 5, 3057 Solbergelva 5. Rigmor S. Skjereng, Prestebråtveien 48A, 3055 Krokstadelva 6. Anne-Kristine Bjørndalen, Merkurveien 16, 3055 Krokstadelva 7. Thore Myrvold, Myrgata 11 A, 3050 Mjøndalen 8. Magne Gulbrandsen, Korvaldveien 9A, 3050 Mjøndalen 9. Arne Nordmarken, Liljekroken 2, 3050 Mjøndalen 10. Anne Målfrid Landstad, Elveveien 34, 3057 Solbergelva 11. Turid Hoff, Hovbakken 60, 3055 Krokstadelva 12. Atle Gregussen, Gamle Riksvei 68, 3057 Solbergelva 13. Synnøve Simonsen, Arbeidergata 2, 3050 Mjøndalen 14. Åge Teie, Hestemyrveien 1, 3050 Mjøndalen 15. Liv Andersen, A J Horgens vei 18, 3055 Krokstadelva Sosialistisk Venstreparti 1. Tor Orsteen, Bedehusgata 30, 3055 Krokstadelva 10

14 Vararepresentanter 1. Lena Marie Reitan, Brattlia 9, 3055 Krokstadelva 2. Saihou Serign Sarr, Arbeidergata 4, 3050 Mjøndalen 3. Randi Benjaminsen, Lerkeveien 3D, 3057 Solbergelva 4. Tommy Kristoffer Andresen, Steinbergveien 111, 3053 Steinberg Kristelig Folkeparti 1. Turid Solberg Thomassen, Løpene 10, 3050 Mjøndalen Vararepresentanter 1. Øyvind Robstad, Killingrudalleen 24, 3057 Solbergelva 2. Sigrunn Brekke, Åserudgata 10, 3057 Solbergelva 3. Kjell Ohldieck, Nedbergkollveien 8 F, 3050 Mjøndalen (repr. Høyre fra ) 4. Eivind Bakke, Hermanbakken 10, 3050 Mjøndalen Venstre 1. Jostein Kretz, A.J. Horgensvei 12, 3055 Krokstadelva Vararepresentanter 1. Pål Bentsen, Neptunveien 36, 3055 Krokstadelva 2. Synne Solgaard Evensen, Uranusveien 62, 3055 Krokstadelva Høyre 1. Elly Therese Thoresen, Jupiterveien 8, 3055 Krokstadelva 2. Ole Trillhus, Hans Strømsvei 27B, 3055 Krokstadelva 3. Stein Ramberg, Vikkollveien 16, 3050 Mjøndalen 4. Tor Tveter, Hattenveien 4, 3050 Mjøndalen 5. Benedicte Vissing Holst Lensberg, Kornellveien 8, 3053 Steinberg 6. Guro Karina Stykket, Enga 4 B, 3055 Krokstadelva 7. Eili Dorthea Bakketun, Gamle Riksvei 264, 3055 Krokstadelva 8. Jack Andre Humlebekk, Korvaldveien 104, 3050 Mjøndalen 9. Gunn Lisbeth Lundhaug, Damveien 9, 3050 Mjøndalen 10. Syed Haider Gilani, Ødegårdssvingen 22, 3055 Krokstadelva 11. Rune Fredheim, Ole Friisesvei 1A 3053 Steinberg 12. Arne Kristian Røren, Tinnsjøveien 21, 3053 Steinberg. Vararepresentanter 1. Onvor Anny Andersen, Arbeidergata 7G, 3050 Mjøndalen 2. Steinar Ludvigsen, Blåveisbakken 33, 3050 Mjøndalen 3. Jorun Løken, Tinnsjøveien 21, 3053 Steinberg 4. Odd Magne Haukland, Drammensveien 122, 3050 Mjøndalen 5. Mamta Kaushal, Olleveien 6, 3057 Solbergelva 6. Iman Haust, Marsfeltet 28, 3055 Krokstadelva 7. Tom Christian Aasen, Ekornrudgata 8, 3050 Mjøndalen 8. Bente Hemsborg Skar, Bukken Bruse 8, 3055 Krokstadelva 9. Jon Sørensen, Jørgen Aasens vei 13, 3050 Mjøndalen 10. Astrid Marie Olsen, St. Olavs gate 14, 3050 Mjøndalen 11. Margaret Sandøy Ramberg, Vikkollveien 16, 3050 Mjøndalen 11

15 Fremskrittspartiet 1. Knut Gjerde, Mikkelsveien 17, 3055 Krokstadelva 2. Lena Albrigtsen, Drammensveien 67, 3050 Mjøndalen 3. Arve Fjeld, Blåveisbakken 13, 3050 Mjøndalen 4. Knut Myrvold, Hans Strømsvei 7, 3055 Krokstadelva (Repr. AP f.o.m Uavhengig representant fra ) 5. Karin Enerberg Stuldalen, Vinnesgata 19, 3057 Solbergelva Vararepresentanter 1. Trine Zimmermann, Kjøyaveien 18A, 3050 Mjøndalen 2. Kai Stick, A. J. Horgens vei 31, 3055 Krokstadelva 3. Hege Kristin Fjeld, Linneaveien 21, 3050 Mjøndalen 4. Tom Myrvang, Kløversvingen 13, 3050 Mjøndalen 5. Marit Johanne Hovland, Blåveisbakken 13, 3050 Mjøndalen 6. Jon Marvin Olsen, Sagaveien 14, 3050 Mjøndalen 7. Harald Bjerkelund, Uranusveien 52, 3055 Krokstadelva (Uavhengig f.o.m ) Kontrollutvalget Utvalgsleder: Utvalgsnestleder: Arne Kristian Røren Oddvar Maudal Representanter AP 1. Jan Erik O. Krogh, Hermanbakken 24, 3050 Mjøndalen 2. Bente K. Bjørndalen, Plutobakken 37, 3055 Krokstadelva FRP 3. Marit Johanne Hovland, Blåveisbakken 13, 3050 Mjøndalen H 4. Arne Kristian Røren, Tinnsjøveien 21, 3053 Steinberg 5. Oddvar Maudal, Brattlia 6, 3055 Krokstadelva AP 1. Kjell A. Tybring, Dueveien 7, 3057 Solbergelva 2. Liv Andersen, A J Horgens vei 18, 3055 Krokstadelva FRP 1. Gerd Eriksen, Saturnveien 44, 3055 Krokstadelva H 1. Odd Magne Haukland, Drammensveien 122, 3050 Mjøndalen 2. Ann Vigdis Eng, Enga 4B, 3055 Krokstadelva. 12

16 Legevakta Drammensregionen IKS. Kommunens representant i representantskapet: Kommunens vararepresentant i representantskapet: Ordfører Varaordfører Mjøndalen sport- og kultursenter A/S styre Styreformann: Øystein Følstad Kommunens representanter: Guri Stenvåg (Etat tekniske tjenester) (Valgt for 2 år i 2013) Per Erik Kristiansen, Hagatjernveien 5, 3050 Mjøndalen (Valgt for 2 år i 2012) Øystein Følstad, Egil Hålandsvei 12A Krokstadelva. (Valgt for 2 år i 2013) Nedre Eiker boligstiftelse Leder: Oddvar Maudal (fra ) Nestleder: Tor Kristian Eriksen (fra ) )) Fram til Oddvar Maudal med personlig vararepresentant Ann Vigdis Eng. Tor Kristian Eriksen med personlig vararepresentant Eirik Andre Hopland. Representanter for perioden til : 1. Øyvind Robstad, Killingrudalleen 23, 3057 Solbergelva 2. Randi Benjaminsen Lerkeveien 3, 3057 Solbergelva. Personlig vara for Øyvind Robstad: Åge Teie, Hestemyrveien 1, 3050 Mjøndalen. Personlig vara for Randi Benjaminsen: Elisabeth Pettersen (eiendomsavdelingen N. Eiker kommune) Representant for beboere: ) Velges av beboerne Vararepresentant for beboere: ) Partsammensatt utvalg Leder: Nestleder. Bent Inge Bye Øyvind Hvidsten Representanter: AP 1. Bent Inge Bye, Myrveien 23, 3057 Solbergelva 2. Øyvind Hvidsten, Spinderisletta 95, 3057 Solbergelva 13

17 FRP 3. Knut Myrvold, Hans Strømsvei 7, 3055 Krokstadelva (Repr. AP f.o.m Uavhengig representant fra ) H 4. Elly Therese Thoresen, Jupiterveien 8, 3055 Krokstadelva Personlig vara for Bent Inge Bye: Personlig vara for Øyvind Hvidsten: Personlig vara for Knut Myrvold: Personlig vara for Elly Th. Thoresen Turid Solberg Thomassen, Løpene 10, 3050 Mj. Øyvind Robstad, Killingrudalleen 24, 3057 S.elva Lena Albrigtsen, Drammensvn. 67, 3050 Mj. Stein Ramberg, Vikkollveien 16, 3050 Mjøndalen Ansattes representanter: Utdanningsforbundet: Fagforbundet: Fagforbundet: Kristin Høibakk Gro E. Bolstad Anne Mette Johansen Personlige vararepresentanter: Utdanningsforbundet: Randi Sønju, Villaveien 3, 3053 Steinberg Fagforbundet: 1. Marianne Strand Haugen, Prestebråtvn. 8, 3055 Krokstadelva 2. Line Myrvang, Drammensveien 67, 3050 Mjøndalen Redaksjonskomité for kommunal informasjonsavis Representanter: 1. Bent Inge Bye, Myrveien 23, 3057 Solbergelva 2. Turid Solberg Thomassen, Løpene 10, 3050 Mjøndalen 3. Eili Bakketun, Gamle Riksvei 264, 3055 Krokstadelva Regional 110 sentral IKS representantskap. Ordfører Vararepresentant: Varaordfører Renovasjonsselskapet for Drammensregionen klagenemnd Roar Nordheim Larsen, Løkkeveien 32, 3050 Mjøndalen Vararepresentant: Tor Tveter, Hattenveien 4, 3050 Mjøndalen 14

18 Renovasjonsselskapet for Drammensregionen RfD - representantskap Ordfører Vararepresentant: Varaordfører Samarbeidsutvalg (Velges blant H3 s representanter og vararepresentanter) Samarbeidsutvalg - representanter Krokstad skole: Sigrunn Brekke, Åserudgata 10, 3057 Solbergelva Mjøndalen skole: Frode Simensen, Steinbergveien 52, 3053 Steinberg Solberg skole: Gard Hofsvang, Haukelandsbakken 47, 5009 Bergen Steinberg skole: Mariann Ekkeren Væring, Jupiterveien 46, 3055 Krokstadelva Stenseth skole: Syed Haider Gilani, Ødegårdssvingen 22, 3055 Krokstadel Åsen skole: Lena Albrigtsen, Drammensveien 67, 3050 Mjøndalen Eknes ungdomsskole: Monica Myrvold Berg, Myrgata 11B, 3050 Mjøndalen Killingrud ungdomsskole: Benedicte Vissing Holst Lensberg, Kornellvn. 8, 3053 Steinberg Veiavangen ungdomsskole: Gard Hofsvang, Haukelandsbakken 47, 5009 Bergen Rosendal skole: Lena Albrigtsen, Drammensveien 67, 3055 Mjøndalen Nedre Eiker Kulturskole: Frode Simensen, Steinbergveien 52, 3053 Steinberg Samarbeidsutvalg - vararepresentanter Krokstad skole: Gard Hofsvang, Haukelandsbakken 47, 5009 Bergen Mjøndalen skole Benedicte Vissing Holst Lensberg, Kornellvn. 8, 3053 Steinberg Solberg skole: Monica Myrvold Berg, Myrgata 11B, 3050 Mjøndalen Steinberg skole: Sigrunn Brekke, Åserudgata 10, 3057 Solbergelva Stenseth skole: Frode Simensen, Steinbergveien 52, 3053 Steinberg Åsen skole: Monica Myrvold Berg, Myrgata 11B, 3050 Mjøndalen Eknes ungdomsskole: Lena Albrigtsen, Drammensveien 67, 3050 Mjøndalen Killingrud ungdomsskole: Eili Bakketun, Gml. Riksvei 264, 3055 Krokstadelva Veiavangen ungdomsskole: Benedicte Vissing Holst Lensberg, Kornellvn. 8, 3053 Steinberg Rosendal skole: Syed Haider Gilani, Ødegårdssvingen 22, 3055 Krokstadelva Nedre Eiker Kulturskole: Mariann Ekkeren Væring, Jupiterveien 46, 3055 Krokstadelva Solberg Sport- og kultursenter Leder: Roger Jarnes (valgt for Solberg Sportsklubb) Medlemmer: Svein-Ove Pettersen, Hallingstadveien 5B, 3057 Solbergelva valgt for 2 år i 2013 Tor Krisian Eriksen St. Olavsgate 25, 3055 Mjøndalen valgt for 2 år i 2013 Mette Olsen, Steinbakken 5, 3055 Krokstadelva valgt for 2 år i 2012 Varamedlemmer: Marianne Fossen, Eventyrveien 15, 3055 Krokstadelva (valgt for 1 år i 2013) 15

19 Sparebanken Øst - Forstanderskapet (NB. Forstanderskapet har egen funksjonstid i flg. Sparebankloven). Representanter: 1. AP Bent Inge Bye, Myrveien 23, 3057 Solbergelva 2. KRF Turid Solberg Thomassen, Løpene 10, 3050 Mjøndalen 3. H Jack A. Humlebekk, Korvaldveien 104, 3050 Mjøndalen 1. Lajla Hvaal, Tangenveien 18, 3053 Steinberg 2. Grethe Østvold, Bukta 11, 3058 Solbergmoen NEDRE EIKER KOMMUNE Stiftelsen Fossesholm (Valgt blant representantene fra utvalg for Oppvekst og kultur). Gard Hofsvang, Haukelandsbakken 47, 5009 Bergen Vararepresentant: Lena Albrigtsen, Drammensveien 67, 3050 Mjøndalen Stiftelsen Temte gård og bygdesamlinger Styreleder: Tor Kristian Eriksen, St. Olavsgate 25 - Mjøndalen (valgt fram til ) Styremedlem/ Kjetil Røren, Professor Hans Strømsvei 1, 3300 Hokksund (valgt for 4 og nestleder år den ). Styremedlem: Styremedlem: Varamedlem: Terje Hansen - Korvaldveien 199- Mjøndalen (valgt for 4 år den ) Grethe Seljenes Døvikveien 19 Krokstadelva (valgt for 4 år i ) Astrid Klippen Bergveien 23 Solbergelva - (valgt for 4 år den ) Styremedlemmer oppnevnt av stiftelsen: Rune Bakken (Valgt fram til 2015) Else Falk (Valgt fram til 2015) Øvrige styremedlemmer: 1 styremedlem med kulturhistorisk kompetanse. 1 styremedlem oppnevnt av Else Falk. 1 styremedlem med relevant økonomisk/driftsmessig kompetanse. 16

20 Stiftelsen Portåsen Styreleder: Rolf Bergersen (valgt for 1 år den ) Nestleder : Espen Andersen (valgt for 4 år den ) Styremedlem: Stein Valla (valgt for 2 år ) Varamedlem: Eli Sommerfeldt (valgt for 4 år ) Stiftelsen Verkstedet, Nedre Eiker Industri- og Kulturhistorisk Leder: Ragne Buer. Styrerepresentanter: Ragne Buer, Myrveien 23, 3057 Solbergelva. (valgt fram til ) Bjørn Otto Hansen, Gml. Rv Solberglva (valgt for 2 år ) Freddy Nilsen, Skyttelveien 3, 3057 Solbergelva (valgt fram til ) Mette Hvidsten, Killingrudalleen 19A, 3057 Solbergelva (valgt fram til ) Anna Brita Bakken, Kongleveien 8 B, 3055 Krokstadelva (valgt fram til ) Thea Glimsdal Temte, Tunvollveien 30, 3057 Solbergelva (valgt fram til ) Kai Martinsen, Fjellenglia 19, 3057 Solbergelva (valgt fram til ) Jonn Arild Kleven, Bernåsbakken 41, 3032 Drammen (valgt fram til ) Tone Næss, Spinnerisletta 95, 3057 Solbergelva (valgt for 2 år ) Styret for Flisa Borettslag (Velges blant H1 og H2 s representanter og vararepresentanter) Fra Utvalg for Sentraladministrasjonen og Tekniske tjenester: 1. Øyvind Robstad, Killingrudalleen 24, 3057 Solbergelva Vararepresentant: 1 Knut Myrvold, Hans Strømsvei 7, 3055 Krokstadelva (Repr. AP f.o.m Uavhengig representant fra ) Fra Utvalg for Helse- og omsorg 1. Pål Bentsen, Neptunveien 36, 3055 Krokstadelva Vararepresentant: 1. Karin Enerberg Stuldalen, Vinnesgata 19, 3057 Solbergelva 17

21 Utvalg for Helse og omsorg (H2) Utvalgsleder: Utvalgsnestleder: Tor Orsteen Thea Kristine Bye Representanter SV 1. Tor Orsteen, Bedehusgata 30, 3055 Krokstadelva 2. Lena Marie Reitan, Brattlia 9, 3055 Krokstadelva AP 3. Thea Kristine Bye, Sagstugrenda 40, 3057 Solbergelva 4. Grethe Østvold, Bukta 11, 3058 Solbergmoen V 5. Pål Bentsen, Neptunveien 36, 3055 Krokstadelva FRP 6. Karin Enerberg Stuldalen, Vinnesgata 19, 3057 Solbergelva H 7. Stein Ramberg, Vikkollveien 16, 3050 Mjøndalen 8. Ole Trillhus, Hans Strømsvei 27B, 3055 Krokstadelva 9. Margaret Sandøy Ramberg, Vikkollveien 16, 3050 Mjøndalen SV 1. Saihou Serign Sarr, Arbeidergata 4, 3050 Mjøndalen 2. Ellen Cahtrine Orsteen, Bedehusgata 30, 3055 Krokstadelva 3. Roger Andersen, Hovjordet 1A, 3055 Krokstadelva AP 1. Inger-Lill N. Portaasen, Sikoriveien 8, 3050 Mjøndalen 2. Knut Andersen, Hagatjernveien 110, 3050 Mjøndalen 3. Anne-Kristine Bjørndalen, Merkurveien 16, 3055 Krokstadelva 4. Mohammad Aref Mujaddidi, Hovjordet 4 J, 3055 Krokstadelva 5. Anne Målfrid Landstad, Elveveien 34, 3057 Solbergelva V/KRF 1. Ståle Berdal, Klommesteinveien 30, 3055 Krokstadelva 2. Else Marit Gaathaug, Gamle Riksvei 22, 3057 Solbergelva 3. Jørgen Lejbølle, Åserudgata 14, 3057 Solbergelva FRP 1. Eyleen A. Karlsen, Lunaveien Krokstadelva 2. Harald Bjerkelund, Uranusveien 52, 3055 Krokstadelva (Uavhengig f.o.m ) H 1. Bente Hemsborg Skar, Bukken Bruse 8, 3055 Krokstadelva 2. Jorun Løken, Tinnsjøveien 21, 3053 Steinberg 3. Harald Skarpeid, Lysakerveien 30B, 3055 Krokstadelva 18

22 Utvalg for Oppvekst og kultur (H3) Utvalgsleder: Utvalgsnestleder: Monica Myrvold Berg Gard Hofsvang Representanter: AP 1. Monica Myrvold Berg, Myrgata 11B, 3050 Mjøndalen 2. Gard Hofsvang, Haukelandsbakken 47, 5009 Bergen 3. Frode Simensen, Steinbergveien 52B, 3053 Steinberg KRF 4. Sigrunn Brekke, Åserudgata 10, 3057 Solbergelva V 5. Mariann Ekkeren Væring, Jupiterveien 46, 3055 Krokstadelva. FRP 6. Lena Albrigtsen, Drammensveien 67, 3050 Mjøndalen H 7. Benedicte Vissing Holst Lensberg, Kornellveien 8, 3053 Steinberg 8. Syed Haider Gilani, Ødegårdssvingen 22, 3055 Krokstadelva 9. Eili Bakketun, Gamle Riksvei 264, 3055 Krokstadelva AP 1. May Gro Krogh, Hagatjernveien 38, 3050 Mjøndalen 2. Markus Teigen, Bokfinkveien 5, 3057 Solbergelva 3. Saleh Zomlot, Gamle Riksvei Solbergelva 4. Magne Gulbrandsen, Korvaldveien 9A, 3050 Mjøndalen KRF 1. Eivind Bakke, Hermanbakken 10, 3050 Mjøndalen 2. Venche Marie Ringsby, Ryghgata 7, 3050 Mjøndalen V/SV 1. Ingrid Madsen Alvær, Gamle Riksvei 335A, 3055 Krokstadelva 2. Tommy Kristoffer Andresen, Steinbergveien 111, 3053 Steinberg FRP 1. Trine Zimmermann, Kjøyaveien 18A, 3050 Mjøndalen 2. Kai Stick, A J Horgens vei 31, 3055 Krokstadelva H 1. Rune Fredheim, Ole friisesvei 1A, 3053 Steinberg 2. Iman Haust, Marsfeltet 28, 3055 Krokstadelva 3. Jon Sørensen, Jørgen Aasens vei 13, 3050 Mjøndalen 19

23 Utvalg for Sentraladministrasjon og Tekniske tjenester (H1) Utvalgsleder: Utvalgsnestleder: Thor Sigurd Syvaldsen May-Britt Andersen Representanter: AP 1. Thor Sigurd Syvaldsen, Gml. Vinnesgate 10, 3057 Solbergelva 2. May-Britt Andersen, Ragnar Raanaas vei 16, 3050 Mjøndalen 3. Roar Nordheim Larsen, Løkkeveien 32, 3050 Mjøndalen 4. Tonje Enersen, Drammensveien 61, 3050 Mjøndalen KRF 5. Øyvind Robstad, Killingrudalleen 24, 3057 Solbergelva FRP 6. Knut Myrvold, Hans Strømsvei 7, 3055 Krokstadelva (Repr. AP f.o.m Uavhengig representant fra til ) H 7. Elly Therese Thoresen, Jupiterveien 8, 3055 Krokstadelva 8. Tor Tveter, Hattenveien 4, 3050 Mjøndalen. 9. Guro K. Stykket, Enga 4B, 3055 Krokstadelva. AP 1. Atle Gregussen, Gamle Riksvei. 68, 3057 Solbergelva 2. Rigmor S. Skjereng, Prestebråtveien 48A, 3055 Krokstadelva 3. Åge Teie, Hestemyrveien 1, 3050 Mjøndalen 4. Randi Benjaminsen, Lerkeveien 3 D, 3057 Solbergelva 5. Thore Myrvold, Myrgata 11A, 3050 Mjøndalen KRF 1. Dagfinn E. Brekke, Åserudgata 10, 3057 Solbergelva 2. Jan Ivar Kallstad, Neptunveien 24, 3055 Krokstadelva 3. Svein Johan Ringsby, Ryghgata 7, 3050 Mjøndalen FRP 1. Arve Fjeld, Blåveisbakken 13, 3050 Mjøndalen 2. John Marvin Olsen, Sagaveien 14, 3050 Mjøndalen H 1. Gunn Lisbeth Lundhaug, Damveien 9, 3050 Mjøndalen 2. Mamta Kaushal, Olleveien 6, 3057 Solbergelva 3. Rune Fredheim, Ole Frisesvei 1A, 3053 Steinberg 4. Marianne S. Gulbrandsen, Drammensveien 7N, 3050 Mjøndalen 5. Tom Christian Aasen, Ekornrudgata 8, 3050 Mjøndalen 20

24 Barnerepresentant Vararepresentant: kultur) Leif Disen, Eventyrveien 25, 3055 Krokstadelva (Grinde barnehage) Rune Portaasen, Kollenveien 10, 3320 Vestfossen (Etat Oppvekst og Valgkomitèen Leder: Nestleder: Elly Therese Thoresen Lajla Hvaal Arbeiderpartiet Lajla Hvaal, Tangenveien 18, 3053 Steinberg Vararepresentant: Thor Sigurd Syvaldsen, Gamle Vinnesgate 10, 3057 Solbergelva Sosialistisk venstreparti Tor Orsteen, Bedehusgata 30, 3055 Krokstadelva Vararepresentant: Lena M. Reitan, Brattlia 9, 3055 Krokstadelva Fremskrittspartiet. Knut Gjerde, Mikkelsveien 17, 3055 Krokstadelva Vararepresentant: Arve Fjeld, Blåveisbakken 13, 3050 Mjøndalen Høyre Elly Therese Thoresen, Jupiterveien 8, 3055 Krokstadelva Vararepresentant: Stein Ramberg, Vikkollveien 16, 3055 Krokstadelva Kristelig Folkeparti Turid S. Thomassen, Løpene 10, 3050 Mjøndalen Vararepresentant: Øyvind Robstad, Killingrudalleen 24, 3057 Solbergelva Venstre Jostein Andre Kretz, A J Horgensvei 12, Krokstadelva Vararepresentant: Pål Bentsen, Neptunveien 36, 3055 Krokstadelva Valgstyret og samevalgstyre. Valgstyre og samevalgstyre er personidentisk med formannskapet. Utvalgsleder: Utvalgsnestleder: Ordfører Varaordfører Vinn Industri - repr. til styret 1. John H. Jakobsen Jupiterveien Krokstadelva Vararepresentant: 1. Eirik Andre Hopland Batterieveien Krokstadelva. 21

25 Ordfører Bent Inge Bye, Myrveien 23, 3057 Solbergelva Varaordfører Turid Solberg Thomassen, Løpene 10, 3050 Mjøndalen Hovedutvalgsledere Utvalg for Sentraladministrasjon og tekniske tjenester (H1) Thor Sigurd Syvaldsen, Gamle Vinnesgata 10, 3057 Solbergelva Utvalg for Helse og omsorg (H2) Tor Orsteen, Bedehusgata 30, 3055 Krokstadelva Utvalg for Oppvekst og kultur H3) Monica Myrvold Berg, Myrgata 11B, 3050 Mjøndalen Gruppeledere Arbeiderpartiet Lajla Hvaal, Tangenveien 18, 3053 Steinberg (fritatt fram til ) Høyre Elly Therese Thoresen, Jupiterveien 8, 3055 Krokstadelva Fremskrittspartiet Knut Gjerde, Mikkelsveien 17, 3055 Krokstadelva Kristelig Folkeparti Turid S. Thomassen, Løpene 10, 3050 Mjøndalen Sosialistisk Venstreparti: Tor Orsteen, Bedehusgata 30, 3055 Krokstadelva Venstre Jostein Kretz, A.J. Horgensvei 12, 3055 Krokstadelva 22

NEDRE EIKER KOMMUNE STYRER, RÅD, UTVALG OG MEDLEMMER I AKSJESELSKAPER, STIFTELSER OG KOMMUNALE FORETAK OPPNEVNT AV KOMMUNESTYRET. Pr. 01.04.

NEDRE EIKER KOMMUNE STYRER, RÅD, UTVALG OG MEDLEMMER I AKSJESELSKAPER, STIFTELSER OG KOMMUNALE FORETAK OPPNEVNT AV KOMMUNESTYRET. Pr. 01.04. STYRER, RÅD, UTVALG OG MEDLEMMER I AKSJESELSKAPER, STIFTELSER OG KOMMUNALE FORETAK OPPNEVNT AV KOMMUNESTYRET 2015 2019 Pr. 01.04.2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE ATM-RÅD (AREAL TRANSPORT MILJØ) - BUSKERUDBYEN

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Arbeiderpartiet 1 Bent Inge Bye 1949 2 Lajla Hvaal 1966 3 Thor Sigurd Syvaldsen 1949 4 May-Britt Andersen 1958 5 Gard Hofsvang 1993 6 Tonje Enersen 1974 7 Øyvind Hvidsten 1977 8 Kari

Detaljer

Nemnder, styrer og råd 2011-2015

Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Berg Sparebanks forstanderskap 4 medlemmer 1. Inger Blomsnes, H 1. Åsmund Sjøberg, AP 2. Jon Ola Brevig, SP 2. Mona Bråthen, AP Varamedlemmer 1. Svein Håkon Pedersen, H

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.10.2015 Fra kl. 18:00 Til kl. 19:30 Fra saknr.: 52/15 Til saknr.: 59/15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Valg/ fordeling av verv 2011-2015

Valg/ fordeling av verv 2011-2015 Valg/ fordeling av verv 2011-2015 Ordfører: Varaordfører: Leder Forvaltning: H Leder Drift: Nestleder forvaltning: Nestleder Drift: Avtalene ligger på partiene, ikke enkelt personer Nedenfor følger Kommunestyrets

Detaljer

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011.

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. ARBEIDERPARTIET MEDLEMMER: MILDRID AUNEHAUGEN LUNDEN, BJØRKEBAKKEN 7, ENGE STORE 2849 KAPP TLF A 61143284 P 61169527 M 90138711 mlunden@online.no

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Styre, råd og utvalg perioden 2011-2015 Oppdatert liste fra jan.2015

Styre, råd og utvalg perioden 2011-2015 Oppdatert liste fra jan.2015 IVELAND KOMMUNE Styre, råd og utvalg perioden 2011-2015 Oppdatert liste fra jan.2015 Ordfører og varaordfører Ordfører for perioden 2011-2015: Gro Anita Mykjåland, Sp. Varaordfører for perioden 2011-2015:

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 21.11.2007 Tidspunkt: 16:00 - Protokollen godkjent:

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 21.11.2007 Tidspunkt: 16:00 - Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 21.11.2007 Tidspunkt: 16:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A Anne May Sandvik

Detaljer

Styrer, råd og utvalg for perioden

Styrer, råd og utvalg for perioden 2015-2019 Styrer, råd og utvalg for perioden 2015-2019 Kim O. Rydningen Kvalsund Kommune 2015-2019 Innhold KOMMUNESTYRET 2015-2019... 1 FORMANNSKAPET 2015-2019... 2 UTVIKLINGSUTVALGET 2015-2019... 3 OMSORGS-

Detaljer

VALG AV NEMNDER FOR PERIODEN 2015 2019

VALG AV NEMNDER FOR PERIODEN 2015 2019 VALG AV NEMNDER FOR PERIODEN 2015 2019 ADMINISTRASJONSUTVALG Formannskap + 3 fra arbeidstakerorganisasjonene. AP/SP: John Einar Høvik Line Stein Oddbjørn Ovesen KRF/V Per Rødøy BYS/FRP Solvår Johansen

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: Valgnemnda Møtested:, kommunehuset, Lampeland Dato: 04.12.2015 Tidspunkt: kl. 08:00 -

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: Valgnemnda Møtested:, kommunehuset, Lampeland Dato: 04.12.2015 Tidspunkt: kl. 08:00 - FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Valgnemnda Møtested:, kommunehuset, Lampeland Dato: 04.12.2015 Tidspunkt: kl. 08:00 - Følgende medlemmer møtte: Oddvar Garaas Eilev Bekjorden Bjørg Homelien Britt

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss ordfører AP

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

Styrer, råd og utvalg. Med medlemmer og varamedlemmer. i Songdalen kommune

Styrer, råd og utvalg. Med medlemmer og varamedlemmer. i Songdalen kommune Styrer, råd og utvalg Med medlemmer og varamedlemmer 2011 2015 i Songdalen kommune Utvalg Side Formannskap 4 Kontrollutvalg.. 4 Valgnemnd. 4 Kultur- og utviklingskomitè og planutvalg.... 5 Tjeneste- og

Detaljer

RESULTATER JM BOWLING 2012

RESULTATER JM BOWLING 2012 RESULTATER JM BOWLING 2012 B1 1 Ketil Røen JPS Bergen 1291 2 Kåre Gevelt JIL Drammen 1263 3 Terje Tandberg JIL Drammen 1250 4 Stein Håkonsrud JIL Drammen 1247 5 Roar Gulbrandsen JIL Drammen 1226 6 Terje

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: Valgnemnda Møtested:, kommunehuset, Lampeland Dato: 01.12.2011 Tidspunkt: kl. 12:00 13:00

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: Valgnemnda Møtested:, kommunehuset, Lampeland Dato: 01.12.2011 Tidspunkt: kl. 12:00 13:00 FLESBERG KOMMUNE Utvalg: Valgnemnda Møtested:, kommunehuset, Lampeland Dato: 01.12.2011 Tidspunkt: kl. 12:00 13:00 HOVEDUTSKRIFT Følgende medlemmer møtte: Thomas Fosen, Eilev Bekjorden, Oddvar Garås, Bjørg

Detaljer

Faktaark. Innhold: Nedre Eiker kommune

Faktaark. Innhold: Nedre Eiker kommune 1 Faktaark Innhold: Politisk virksomhet o Kommunestyret side 2 o Formannskapet side 3 o Organisasjonskart side 3 Kommentarer fra kommunens årsberetning side 4 Oppsummering side 4 Befolkningsframskriving

Detaljer

Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013

Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013 Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 2015 Kommune: Fylke: Selbu Sør-Trøndelag Ar: 2015 A Administrative forhold Al Valgstyret Valgstyrets sekretær:

Detaljer

IKA Kongsberg - representant til representantskapet - valg for perioden 2015-2019

IKA Kongsberg - representant til representantskapet - valg for perioden 2015-2019 1_1 MØTEPROTOKOLL Valgnemnda \ Dato: Sted: Arkivsak: 02.11.2015 kl. 15:00 17:30 Kommunehuset, Veslesalen 15/01239 Møtende medlemmer: Nils Rodegård (Nes bygdeliste), Gerd Jorde (Sp), Geir Egil Sanden (Ap),

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 19:55

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 19:55 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 17.10.2011 Tidspunkt: 18:00 19:55 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Henning Thygesen Leder (t.o.m. sak 62)

Detaljer

Oversikt over styrer, råd og utvalg for valgperioden 2007 2011. Roy-Erik Rosenberg Tore Mikkelstuen. Nina M. W. Sveen Marianne Bjerke

Oversikt over styrer, råd og utvalg for valgperioden 2007 2011. Roy-Erik Rosenberg Tore Mikkelstuen. Nina M. W. Sveen Marianne Bjerke Oversikt over styrer, råd og utvalg for valgperioden 2007 2011. Formannskapet: : Svein Rønningsveen Monica Andersson Bjørn Saur SP: Reinert Ege H/Frp: Tove Haug BL/KRF: Arnfinn Eng : Marie Berget Storsveen

Detaljer

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 ELLINGSEN ARNE CHR Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 ELLINGSEN ARNE CHR Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge Sortland Kommune Eierliste for: Sammenkobling Bjørklundveien/Vesterveien 1870-15/1 ELLINGSEN ARNE CHR Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge POSTBOKS 23 1870-15/1 ELLINGSEN GEIR ABEL Hjemmelshaver (H) Bosatt

Detaljer

Resultatliste ABIK Løpskarusellen 2013.Løp 6 av 10 Arrangert: 06.08.2013 Sted: Sessvollmoen Arrangør: Sessvollmoen Løype: 5km terreng

Resultatliste ABIK Løpskarusellen 2013.Løp 6 av 10 Arrangert: 06.08.2013 Sted: Sessvollmoen Arrangør: Sessvollmoen Løype: 5km terreng Resultatliste ABIK Løpskarusellen 2013.Løp 6 av 10 Arrangert: 06.08.2013 Sted: Sessvollmoen Arrangør: Sessvollmoen Løype: 5km terreng Kvinner 20 år og yngre 1,Karoline Næss,Ull kisa,21:50 2,Marie Næss,Ull

Detaljer

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 Fredag 27.april kl.17:30 1 Bjørnar Ludvigsen JIL Drammen B1 1 Svein Arnesen Flytoget BIL B1 2 Roar Gulbrandsen JIL Drammen B1 2 Hans Erik Menkerud JIL Nord B1 3 Ole

Detaljer

Resultatliste klasse 5

Resultatliste klasse 5 Resultatliste klasse 5 15 Skudd 1 Knut Bråthen Kongsberg 150 2 Ivar Rinde Nordstrand 149 3 Engebret Mjøseng Sigdal 147 4 Thomas Zetterquist Jondalen 147 4 Rune Fekjan Jondalen 147 4 Trond Bergan Jondalen

Detaljer

Nedre Eiker Arbeiderparti. Program 2015-2019. Arbeiderpartiet.no

Nedre Eiker Arbeiderparti. Program 2015-2019. Arbeiderpartiet.no Nedre Eiker Arbeiderparti Program 2015-2019 Arbeiderpartiet.no Vår ordførerkandidat er: Bent Inge Bye Bent Inge Bye er Arbeiderpartiets ordførerkandidat i Nedre Eiker. I inneværende periode har Bent Inge

Detaljer

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April 2016 April Eller du kan ringe til - Kari Tendenes 45446990 (koster kr. 350,-) 01.04.2016 Ikke vakt 16.00-19.30 02.04.2016 Thor Ognedal 90063738 09.00-12.30 lørdag 02.04.2016 Jarl Aase 95831199 12.30-16.00

Detaljer

Møteprotokoll. Forfall faste medlemmer: Navn Funksjon Representerer Paul Magne Lunde Egel Terkelsen Yngvar Monstad

Møteprotokoll. Forfall faste medlemmer: Navn Funksjon Representerer Paul Magne Lunde Egel Terkelsen Yngvar Monstad SØGNE KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Valgnemnda Møtested: Kommunestyresalen Søgne rådhus Dato: 10.11.2015 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Tom Erik Løchen Nestleder H Torfinn

Detaljer

Kommunestyret - Møteprotokoll

Kommunestyret - Møteprotokoll STOKKE KOMMUNE Kommunestyret Kommunestyret - Møteprotokoll Møtested: Bystyresalen Sandefjord rådhus Dato: 05.02.2015 Tidspunkt: 18.59 19.04 Til stede på møtet: Forfall:/Varamedlemmer: HØYRE: 1. Erlend

Detaljer

Bankens organer. Vara: Børre Skjolden Varamedlem frie medlemmer Per Jeppesen Felles Varamedlem stiftelsene Morten Dahl Vara Askim (felles)

Bankens organer. Vara: Børre Skjolden Varamedlem frie medlemmer Per Jeppesen Felles Varamedlem stiftelsene Morten Dahl Vara Askim (felles) Bankens organer Styret i banken Per Morten Ødegaard Styreleder fra Askim Kari Tveter Iversen Fra Askim Roy Aasen Nestleder fra Spydeberg Ann-Lovise Haugland Fra Spydeberg Per Kristian Stai Leder i stiftelsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. 35 tilstede medregnet møtende varamedlemmer. Varamedlemmer: Lars Jørgen Sønsteby (MDG), Hilde Feragen (H)

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. 35 tilstede medregnet møtende varamedlemmer. Varamedlemmer: Lars Jørgen Sønsteby (MDG), Hilde Feragen (H) Vestby kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.10.2015 Tid: 18:00-19:00 Av 35 medlemmer var Til stede: 35 tilstede medregnet møtende varamedlemmer. Medlemmer: Tom Anders

Detaljer

E.1.2 Mandatenes fordeling på partier E.2.1 Stemmetillegg og personlige stemmer E.2.2 Valgte representanter og vararepr.

E.1.2 Mandatenes fordeling på partier E.2.1 Stemmetillegg og personlige stemmer E.2.2 Valgte representanter og vararepr. E.1.2 Mandatenes fordeling på partier E.2.1 Stemmetillegg og personlige stemmer E.2.2 Valgte representanter og vararepr. Mandat Partinavn Kvotient 01 Det norske Arbeiderparti 225,192.8570 02 Høyre 163,735.7140

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Konsulent Toril Ongamo. Behandlede saker: Sak nr./år 0060/03 0067/03

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Konsulent Toril Ongamo. Behandlede saker: Sak nr./år 0060/03 0067/03 Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: 13.10.2003 Fra kl. 1800 Til kl. 1920 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen AP Medlem Svein Dragnes

Detaljer

RÅD OG UTVALG 2015 2019

RÅD OG UTVALG 2015 2019 RÅD OG UTVALG 2015 2019 Klagenemnda Gunnar Staalen Lars Foss Karin Letmolie Ravnås Ellen Østbye Fremgård 1. Svein Hunstad 2. Karins S. Bråthen 3. Andrea Müller 4. Kent Esten Sandsbråten (Frp) Gunnar Staalen

Detaljer

Partiliste: Arbeiderpartiet. 15.09.2015 08:50:46 Valgoppgjør for Vardø Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Vardø

Partiliste: Arbeiderpartiet. 15.09.2015 08:50:46 Valgoppgjør for Vardø Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Vardø Partiliste: Arbeiderpartiet PLS Stemmetillegg Personstemme Slenger Stemmetillegg Personstemme Slenger 1 Robert Ditlev Jensen 1 ** 36,50 43 2 81,50 98,25 109 10 217,25 298,75 2 Catrine Rosanoff Aronsen

Detaljer

PROTOKOLL. Møteleder orienterte om gjennomføringa av møtet og gikk gjennom sakslista. Han gikk også gjennom valgreglene.

PROTOKOLL. Møteleder orienterte om gjennomføringa av møtet og gikk gjennom sakslista. Han gikk også gjennom valgreglene. SØRREISA KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 20.10.2011 Tilstede: Arbeiderpartiet: Paul Dahlø May-Tove Grytnes Jan-Eirik Nordahl Stein-Morten Gulbrandsen Tor Ivar Olsen Høyre: Lars Eriksen

Detaljer

Møte i valnemnda starta rett etter at møtet i formannskapet var over. 1/15 15/00411-40 Hemsedal Eldreråd - val for perioden 2015-2019 4

Møte i valnemnda starta rett etter at møtet i formannskapet var over. 1/15 15/00411-40 Hemsedal Eldreråd - val for perioden 2015-2019 4 MØTEPROTOKOLL Valnemnd Dato: 27.10.2015 kl. 18:25-21:30 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 15/01273 Tilstades: Oddvar Grøthe (Sp), Kjell Erik Skølt (Ap), Maria Jartman (H), Tove Eggen Lien (Sp), Olav Støyten

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 26.04.2016-26.04.2016 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 26.04.2016-26.04.2016 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U Journalenhet: Lnr: 9488/16 Regdato:26.04.2016 Arkivkode:M71 Saksnr: 14/12645-5 Dok.type: /U Gradering: Saksb: DRBRANNV/TILSYN/LIVGRY Navn: Hamborgstrøm Bo og Servicesenter Dok.beskr: Vedtak om pålegg om retting av avvik

Detaljer

Styre råd og utval 2015 2019

Styre råd og utval 2015 2019 Styre råd og utval 2015 2019 (vedteke kommunestyret, 24.09. 08.10. og 05.11.2015): Kommunalutval: Valgt av: (administrasjonsutval, kultur, friluftsnemnd, beredskapsråd, klagenemnd) Oddmund Ljosland Ordførar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Birger Hellan Formannskapssekretær Karl Petter Gustafsson

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Birger Hellan Formannskapssekretær Karl Petter Gustafsson Møtested: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 20.10.2011 Tid: 19.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Bjørn Rogstad, Ola Torgeir Lånke, Per Arild Torsen, Ragnhild Løvseth Øverland, Siri Kvam-Andersen,

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 15/3414 SAKSPROTOKOLL - VALG AV KOMMUNALE NEMNDER STYRER RÅD OG UTVALG FOR PERIODEN

Saksprotokoll. Arkivsak: 15/3414 SAKSPROTOKOLL - VALG AV KOMMUNALE NEMNDER STYRER RÅD OG UTVALG FOR PERIODEN Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.10.2015 Sak: 76/15 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 15/3414 Tittel: SAKSPROTOKOLL - VALG AV KOMMUNALE NEMNDER STYRER RÅD OG UTVALG FOR PERIODEN

Detaljer

Det norske Arbeiderparti

Det norske Arbeiderparti Valstyret i Kvam herad har i møte 10. mai, godkjent desse listeframlegga til kommunestyrevalet i Kvam 12. september 2011: Det norske Arbeiderparti -AP 01 x Naterstad, Atle 1955 5600 Norheimsund 02 Rykkje,

Detaljer

OVERSIKT OVER STYRER, RÅD OG UTVALG 2015-2019

OVERSIKT OVER STYRER, RÅD OG UTVALG 2015-2019 OVERSIKT OVER STYRER, RÅD OG UTVALG 2015-2019 Kommunestyret 2015-2019 Senterpartiet (Varaliste) 01 Tor Peder Lohne 01 Tom Kristian Tollåli Moland 02 Monica Sanden Tveitan 02 Magnus Huseby 03 Thor Olav

Detaljer

1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed. 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed

1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed. 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed Alstahaug Kommune Naboliste for bygge- og delesaker Hjemmelhaver(e) Naboer: 1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN FINNMYRVEGEN 11 C 7540 KLÆBU 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI BOTNVEIEN 11 B 1820-38/71 MÜLLER CONRAD

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 : Arbeidarpartiet 1 Torill Torsvik Størkersen 1968 5986 Hosteland 2 Arthur Reidar Sjursen 1952 5984 Matredal 3 Ragnvald Tangedal 1960 5986 Hosteland 4 Hildegunn Bjånes 1968 5984 Matredal 5 Bjørn Egil Nordland

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende varamedlem møtte: Navn Møtte for Representerer Jenny Fyhn Olsen Ole Josefsen Høyre

Møteprotokoll. Følgende varamedlem møtte: Navn Møtte for Representerer Jenny Fyhn Olsen Ole Josefsen Høyre Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 12.10.2011 Tidspunkt: 10:00 13:00. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jan Helge Jensen Leder Kystpartiet

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455196. Varamedlemmer møter

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 28.09.2006, Tidspunkt: fra kl. 09:00 Møtested: Rådhuset. Nygaardsg. 16, møterom Formannskapssalen Fra til saksnr.: 130/06-134/06 MEDLEMMER MØTT

Detaljer

Nemnder og råd samt annen representasjon i perioden Menighetenes fellesråd Medlem: 1 Torhild Johnsen, KrF Varamedlem: 1 Knut Haugen, KrF

Nemnder og råd samt annen representasjon i perioden Menighetenes fellesråd Medlem: 1 Torhild Johnsen, KrF Varamedlem: 1 Knut Haugen, KrF Nemnder og råd samt annen representasjon i perioden 2007-2011 Menighetenes fellesråd 1 Torhild Johnsen, KrF Varamedlem: 1 Knut Haugen, KrF Vilt- og innlandsfiskenemnda 6 Medlemmer Medlemmer 1 Øystein E.

Detaljer

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Kvinner 18-19 1,Johanne Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:32:22 2,Oda Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:37:18 Kvinner 23-34 1,Line

Detaljer

2011-2015 KOMMUNALE STYRER, RÅD, UTVALG OG KOMITEER

2011-2015 KOMMUNALE STYRER, RÅD, UTVALG OG KOMITEER 2011-2015 KOMMUNALE STYRER, RÅD, UTVALG OG KOMITEER Kommunestyret: Ordfører: John Geir Stølan, Sp Vara: Ola Krokstad, Formannskapet: John Geir Stølan, Sp, Ola Krokstad,, vara Laila Selven, John Lernes,

Detaljer

Vedtak i Kommunestyret-22.11.2011 : ØVRIGE STYRER, RÅD OG UTVALG

Vedtak i Kommunestyret-22.11.2011 : ØVRIGE STYRER, RÅD OG UTVALG Vedtak i Kommunestyret-22.11.2011 : ØVRIGE STYRER, RÅD OG UTVALG 01. UTREDNINGSKOMITEEN Hjemmel: Regler for Engerdal kommune Samlingslista: Elin Kristensen Vegard Drevsjømoen Halvor Hansson Dag Rønning

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Scandic Hotell, Tromsø Møtedato: 01.11.2007 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Elisabeth Johansen, Stig Einar Mork, Svein Egil

Detaljer

NEDRE EIKER KOMMUNE Kultur og fritid Saksbehandler: Tore Aasen Øderud Direkte tlf.: Dato:

NEDRE EIKER KOMMUNE Kultur og fritid Saksbehandler: Tore Aasen Øderud Direkte tlf.: Dato: Kultur og fritid Saksbehandler: Tore Aasen Øderud Direkte tlf.: 32 23 28 56 Dato: 12.02.2016 L.nr. 5179/2016 Arkiv: 2015/3506 - D00 Varsel om oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av forslag til

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Karl Johan Olsen MEDL SV Per Jensen MEDL H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Karl Johan Olsen MEDL SV Per Jensen MEDL H Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 09.11.2015 Tidspunkt: 12:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret konstituerende møte Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret konstituerende møte Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret konstituerende møte Møtedato: 24.10.2007 Tid: 19.00 20.15 Forfall: Willy Westhagen (Gran bygdeliste) Tine Øverlier (Ap) Varamedlemmer: Finn Olav Nordli (Gran bygdeliste)

Detaljer

08.mar. 08.mar. 22.mar

08.mar. 08.mar. 22.mar Klasse: 2-5 og V55 K 1 0 K 2 0 K 3 1 K 4 5 K 5 0 K 6 0 K 7 1 Nr Navn Lag Kl K 1 I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I 1 Geir Bjerregaard Bardu 5 90 48 2 Eirik Endresen Narvik

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 03.06.2015-03.06.2015 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 03.06.2015-03.06.2015 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U Journalenhet: Lnr: 13313/15 Regdato:03.06.2015 Arkivkode:M88 Saksnr: 15/663-4 Dok.type: /I Gradering: Saksb: DRBRANNV/FEIER/KNUHOL Navn: Hege Nilsson Dok.beskr: TILBAKEMELDING TILSYN MED FYRINGSANLEGG Lnr: 13314/15

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Karl Idar Frengen MEDL RI-HØ

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Karl Idar Frengen MEDL RI-HØ Møteprotokoll Utvalg: Rissa Kommunestyre Møtested: Storsalen, Rissa rådhus Dato: 01.10.2015 Tid: 08.30 09.30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Ove Vollan Medlem RI-HØ Benjamin Schei

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre, konstituerende møte STOKKE KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid : fra 19.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre, konstituerende møte STOKKE KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid : fra 19. STOKKE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyre, konstituerende møte Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 13.10.2003 Tid : fra 19.00 til Til stede på møtet: 1. Nils Ingar Aabol 2. Veslemøy Lindgren 3. Torstein

Detaljer

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse 1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014 Innholdsfortegnelse 24 Stemmerett i årsmøtet i fylkeslag Gruppeinndeling - Madrassmøte 1-2-1 Deltakerliste Diabetesforbundet

Detaljer

KOMMUNALE STYRER, RÅD, UTVALG OG KOMITEER

KOMMUNALE STYRER, RÅD, UTVALG OG KOMITEER 2011-2015 KOMMUNALE STYRER, RÅD, UTVALG OG KOMITEER Kommunestyret: Ordfører: Vara: John Geir Stølan, Ola Krokstad, Wenche Snildalsli Vuttudal,, Anders Krokstad, Nina Astrid Mjør, Åshild Berdal, Morten

Detaljer

Nemnder råd og utvalg 2015-2019 Forslag fra valgkomiteen til sakene 104/15-105/15-106/15

Nemnder råd og utvalg 2015-2019 Forslag fra valgkomiteen til sakene 104/15-105/15-106/15 Formannskap - sak 102/15 Planutvalg - personidentisk med formannskapet sak 103/15 Sak 104/15 Kontrollutvalg komm.lovens 25 leder og nestleder velges i kommunestyret 3-5 mer mer Wiggo Svendsen Leder Olav

Detaljer

15.09.2015 00:57:20 Valgprotokoll for valgstyret Side 19

15.09.2015 00:57:20 Valgprotokoll for valgstyret Side 19 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Valglistens navn: Senterpartiet Antall stemmesedler: Stemmetillegg på % Erik Sletten,,00,00 0, Amalie Myrvang Lund,,00,00, Per Hagebakken,,00,00,

Detaljer

Val av råd og utval

Val av råd og utval 1 Val av råd og utval 2011 2015 Næringsutval 1. Trond Harry Åsland, BL 1. Aanen Breilid 2. Nina Dyveke Tollefsen 2. Odd Hallvard Kjellby, H 1. Hilde Stuestøl 2. Mikael Schlezinger 3. Ove Austegard, Sp

Detaljer

Daniel Byklum Kristensen (Frp) for Tom Bjelland, Christina Bergstøl Jacobsen (Frp) for Tor Vidar Hansen

Daniel Byklum Kristensen (Frp) for Tom Bjelland, Christina Bergstøl Jacobsen (Frp) for Tor Vidar Hansen VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 01.09.2011 kl. 18:00 18:08 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 11/01588 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Torhild Bransdal (Kristelig folkeparti),

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 03.03.2015-03.03.2015 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 03.03.2015-03.03.2015 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U Journalenhet: Lnr: 4226/15 Regdato:03.03.2015 Arkivkode:M71 Saksnr: 14/12721-3 Dok.type: /U Gradering: Saksb: DRBRANNV/TILSYN/KENRUD Navn: Drammen Eiendom KF v/ Rino Pettersen Dok.beskr: TILSYNSRAPPORT 2015 Lnr: 4788/15

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

Formannskapets møterom, Selbu rådhus

Formannskapets møterom, Selbu rådhus Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Valgstyret Dato: 24.06.2015 Formannskapets møterom, Selbu rådhus Tidspunkt: 13:15-13:25 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Inga Johanne Balstad

Detaljer

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 25.07. 31.07.2013

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 25.07. 31.07.2013 POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 25.07. 31.07.2013 Lnr: 8817/13 Regdato:26.07.2013 Arkivkode:L73 Saksnr: 13/1024-3 Dok.type: /U Saksb: RÅDM//JAA Journalenhet:SEN Navn: Sarpsborg

Detaljer

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl.

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Stein Engen Riflen/Skoger 49 47 47 143 108,- 2. Rolf Ivan Aker Ullensaker 46 48 46 140 0,- 3. Lars Håkon Grønhovd Hval Ringerike 44 48 48 140 0,- 200/300m Pengepremier

Detaljer

0805 PORSGRUNN E2.2 VALGTE REPRESENTANTER OG VARAREPR.

0805 PORSGRUNN E2.2 VALGTE REPRESENTANTER OG VARAREPR. 0805 PORSGRUNN E2.2 VALGTE REPRESENTANTER OG VARAREPR. Valgoppgjør kjørt: 13/09-11 kl. 15:50:36 Ant. stemmeberett: 28,364 Valgdeltakelse: 60.95% Rapp.dato: 14/09-11 kl. 13:13:39 Det norske Arbeiderparti

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

SPAREBANKEN ØST MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER AV TILLITSVALGTE ORGANER I 1. FORSTANDERSKAP 2. STYRE 3. VALGKOMITE FOR FORSTANDERSKAPET

SPAREBANKEN ØST MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER AV TILLITSVALGTE ORGANER I 1. FORSTANDERSKAP 2. STYRE 3. VALGKOMITE FOR FORSTANDERSKAPET MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER AV TILLITSVALGTE ORGANER I SPAREBANKEN ØST 1. FORSTANDERSKAP 2. STYRE 3. VALGKOMITE FOR FORSTANDERSKAPET 4. VALGKOMITE FOR KUNDER 5. VALGKOMITE FOR EGENKAPITALBEVISEIERE 1 Pr.

Detaljer

P R O T O K O L L FOR VALGSTYRE

P R O T O K O L L FOR VALGSTYRE Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR VALGSTYRE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.04.2015 Fra kl. 10:00 Til kl. 10:30 Fra saknr.: 7/15 Til saknr.: 8/15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunestyret Ås rådhus, Store sal 31.10.2007

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunestyret Ås rådhus, Store sal 31.10.2007 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVLG MØTESTED MØTEDTO Kommunestyret Ås rådhus, Store sal 31.10.2007 FR SKSNR: 54/07 FR KL: 19.00 TIL SKSNR: 57/07 TIL KL: 19.50 v utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 28.05.2015-28.05.2015 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 28.05.2015-28.05.2015 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U Journalenhet: Lnr: 11813/15 Regdato:28.05.2015 Arkivkode:M71 Saksnr: 15/3714-2 Dok.type: /U Gradering: Saksb: DRBRANNV/TILSYN/OVEFRY Navn: ARON TUNET Dok.beskr: TILSYNSRAPPORT 2015 Lnr: 12035/15 Regdato:28.05.2015 Arkivkode:M71

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0906 ARENDAL Ant. post: 33 ====== ============================== ============ =========== ==== 061064 ANDERSEN ANNLAUG LISE FLØISTAD ARENDAL ARENDAL B 300537 ANDERSEN GODTFRED JOHN KONGSHAVN ARENDAL

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Nøtterøy kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 23.05.2012 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: kl: 18:00 Faste medlemmer: A: Jon Sanness Andersen, Jorunn Anne Midthun, Tor Stokness,

Detaljer

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen Klasse FA Feltpistol Stevne 01015 Mysen PL 1 Ludvig Lahell Aron 9 9 9 10 10 10 11 10 10 12 100(49 2 Arne Kvam Bærum Pist.Kl. 9 9 9 10 10 9 11 10 10 12 99(48 3 Rune Johansen Askim Pk 9 9 9 9 10 9 11 10

Detaljer

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg 1 Ekstraordinært Saksliste Landsmøtesak 1.2013 Konstituering Landsmøtesak 2.2013 Valg 2 Ekstraordinært Sak 1.2013: Konstituering A: Åpning Velkommen til ekstraordinært Landsmøte ved visepresident Suzette

Detaljer

Kommunestyret. Innkallingar/sakskart og protokoll (vel rette dato) finn du under innsynsmodellen og politiske møter.

Kommunestyret. Innkallingar/sakskart og protokoll (vel rette dato) finn du under innsynsmodellen og politiske møter. Kommunestyret Kommunestyret er kommunen sitt øvste folkevalde organ. Som hovudregel er all makt og mynde til kommunen lagt til kommunestyret. Kommunestyret har høve til å delegere mynde til andre folkevalde

Detaljer

Møteprotokoll GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Kåfjord kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 09.10.2015 Tidspunkt: 11:00

Møteprotokoll GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Kåfjord kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 09.10.2015 Tidspunkt: 11:00 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Kåfjord kommunestyre Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 09.10.2015 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Sal A, Inderøy vgs Dato: Tidspunkt: 19:00-21:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Sal A, Inderøy vgs Dato: Tidspunkt: 19:00-21:00 Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Sal A, Inderøy vgs Dato: 28.09.2015 Tidspunkt: 19:00-21:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Ida Stene Tangstad SP Ole Anders

Detaljer

Tillitsverv Navn Poststed

Tillitsverv Navn Poststed 1978 Styreleder Tor Johan Aalstad Våg Styremedlem Kristen Falch Bogøy Styremedlem Sivert Kristiansen Bogøy Styremedlem Ragnar Kildahl Våg Styremedlem Ole Winsnes Bogøy 1.vara Jan Stensland Skutvik 2.vara

Detaljer

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møteprotokoll Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: 10.03.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 012/11-017/11 Møte nr: 2/2011 Til kl. 11:10 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Valgnemndas innstilling styrer, råd og utvalg

Valgnemndas innstilling styrer, råd og utvalg Behandling i kommunestyret 17.12.15 Valgnemndas innstilling styrer, råd og utvalg 2015-2019 Følgende råd og utvalg utgår: Forsyningsutvalg Tilflytningsnemnda/Innkvarteringsnemnda Komite oppvekst, kultur

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 28.04.2016-28.04.2016 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 28.04.2016-28.04.2016 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U Journalenhet: Lnr: 8312/16 Regdato:28.04.2016 Arkivkode:M79 Saksnr: 16/2117-2 Dok.type: /U Gradering: Saksb: DRBRANNV/TILSYN/THOKOL Navn: Nedre Eiker kommune Dok.beskr: Uttalelse til brannteknisk prosjektering Munkhaughjørnet

Detaljer

OPPMENN OG AKTIVITETSLEDERE SJETNE ABI SESONGEN 2013/14

OPPMENN OG AKTIVITETSLEDERE SJETNE ABI SESONGEN 2013/14 OPPMENN OG AKTIVITETSLEDERE SJETNE ABI SESONGEN 2013/14 LAG/VERV NAVN TELEFON EPOST 2004 JENTER Kjetil Flataukan Else Marie Svinsås 920 19 225 926 05 158 kjefla@outlook.com emsvinsaas@gmail.com Bjørn Are

Detaljer

STYRER, RÅD OG UTVALG I MERÅKER MERÅKER KOMMUNESTYRE 2007 2011

STYRER, RÅD OG UTVALG I MERÅKER MERÅKER KOMMUNESTYRE 2007 2011 STYRER, RÅD OG UTVALG I MERÅKER MERÅKER KOMMUNESTYRE 2007 2011 A: 1. Bård Langsåvold 1. Kari Stensen 2. Gunleif Krogstad 2. Anne Stine Haugen 3. Elin Beate Benberg 3. Tom Ketil Karlsen 4. Wenche Pedersen

Detaljer

Til : Bystyrekomité for kultur, idrett og byliv, bystyrekomité for oppvekst og utdanning og bystyrekomité helse, sosial og omsorg Fra : Rådmannen

Til : Bystyrekomité for kultur, idrett og byliv, bystyrekomité for oppvekst og utdanning og bystyrekomité helse, sosial og omsorg Fra : Rådmannen Notat Til : Bystyrekomité for kultur, idrett og byliv, bystyrekomité for oppvekst og utdanning og bystyrekomité helse, sosial og Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 15/500-1 DRAMMEN

Detaljer

Partiliste: Sosialistisk Venstreparti. 15.09.2015 15:01:24 Valgoppgjør for Gildeskål Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Partiliste: Sosialistisk Venstreparti. 15.09.2015 15:01:24 Valgoppgjør for Gildeskål Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Partiliste: Sosialistisk Venstreparti PLS Stemmetillegg Personstemme Slenger Stemmetillegg Personstemme Slenger 1 Kenneth Andre Norum 1 ** 4,00 7 3 14,00 12,00 24 19 55,00 69,00 2 Elinor Kristiansen 2

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting Vårfelt-2010 09.05.2010 Stevnenummer: 1002010 Stevneleder: Willy Klette Maks poeng: 112 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ivar Wangen OSCARSBORG PK 112 2 Petter Schaug-Pettersen

Detaljer