Bli kjent med Nordstrand kirke. nye. Har du kjøpt en stol? Se innstiftet og kjøp! Det skjer i menighetene. Storbandkonsert NR HØSTEN 95.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bli kjent med Nordstrand kirke. nye. Har du kjøpt en stol? Se innstiftet og kjøp! Det skjer i menighetene. Storbandkonsert NR 4 2015 HØSTEN 95."

Transkript

1 NR HØSTEN 95. ÅRGANG nye Bli kjent med Nordstrand kirke side 16 side 15 Det skjer i menighetene Har du kjøpt en stol? Se innstiftet og kjøp! Storbandkonsert

2 Velkommen til din lokale kirke Nye Nordstrand kirke vigsles Kirken fra 1866 ble bygget om og utvidet i På tross av utvidelsen har den i mange år vært for liten. I et menighetsblad fra 1973 kan vi lese at menighetsrådet søker kommunen om en utvidelse av kirken. Eller at det bygges enda en kirke, da på det nye boligfeltet på Nordseter. Ingen av delene ble det gjennomslag for. Siden det har det vært byggekomiteer og kommunale løfter, uten at kirkeutvidelsen ble en realitet. Men nå i 2015, etter mer enn 40 år, utvides Nordstrand kirke fra 280 til 480 sitteplasser. Kirke for medlemmer. Innen det geografiske området av Nordstrand bor det ca mennesker, av disse er drøyt medlem av Den norske kirke. Da kan jo 480 sitteplasser bli i minste laget ved mange anledninger. Fremdeles kan det kanskje bli liten plass når det er konfirmasjoner og julegudstjenester, store begravelser eller konserter. Men kom likevel og finn din plass i Nye Nordstrand kirke. Imponerende kulturprogram. Menighetsrådet ser fram til å kunne ta Nye Nordstrand kirke i bruk i sin fulle bredde. Sammen med dette menighetsbladet får du også et programhefte. Her finner du oversikt over noe av alt det som skal skje i kirken det nærmeste halve året. Øyner vi nå en bredere folkekirke på Nordstrand? Der gudstroen også viser seg i kunst og kultur i et bredt spekter. En lokal katedral Noen vil kalle Nye Nordstrand kirke for en lokal katedral. Andre vil kanskje si at Nordstrand nå endelig har fått en storstue for konserter og kultur, - i tillegg til gudstjenester og andre kirkelige handlinger. Så er det opp til lokalmiljøet å «flytte inn» i kirken. Kirken er storstuen for alle på Nordstrand. I glede og sorg, søndag og hverdag. Dag K. Smemo redaktør. Åpen visning? Staben og menighetsrådet har forberedt at kirken skal være åpen på dagtid nå i starten, se siste side for åpningstider. Leder for byggekomiteen, Frank Hagen: «Vi er Guds hus og kirke Forsidebilde: Nye Nordstrand kirke vigsles 23. august. Foto: Dag K. Smemo 15. juni var det teknisk besiktigelse og formell overtakelse av Nye Nordstrand kirke. Bildet viser representanter for arkitekt, entreprenør, byggherre, byggekomite, menighet, underleverandører og plassledelse. Kirken sett fra kor mot galleri og utgang, fra øst mot vest, fra ny kirke til den gamle. Foto: Dag K. Smemo 2 Menighetsbladet

3 Tekst og foto: Dag K. Smemo Hvordan går det med kirkebygget? Frank Hagen kan knapt bevege seg i lokalmiljøet uten at noen stopper han og vil vite hvordan det går med byggingen av den nye Nordstrand kirke. Som leder for byggekomiteen de siste 5-6 årene har han nedlagt mye praktisk arbeid og tankevirksomhet for å få prosjektet trygt i havn. Var det vert alt arbeidet, Hagen? Jeg har følt meg privilegert som ble spurt om å ta denne oppgaven, sier Frank Hagen. Tenk å få være med å skape et bygg som skal stå i flere generasjoner. Kirken skal samle Nordstrands befolkning i glede og sorg, et hellig rom for takk og bønn. Samtidig er jeg bevisst på at det er fint å bygge en kirke, men bygget er bare et middel. Det viktigste er likevel å bygge en menighet. Nå håper jeg at Nordstrand kirke kan bli et godt redskap for den videre menighetsutviklingen. Hagen siterer ofte en gammel Grundtvig salme: «Vi er Guds hus og kirke nu, bygget av levende stener.» Da er det godt å ha et bygg tilpasset nye tider, men utfordringen blir nå å fylle dette bygget med liv. Prosjektet har nok ikke hele tiden gått på skinner. Hagen har fått bruke sitt gode humør og sin lange politiske erfaring når ting har spisset seg til mellom de forskjellige partene i prosessen. Hans oppgave har vært å finne løsninger en kunne enes om, komitelederen har smurt maskineriet slik at en kom fram til det beste tjenlige resultatet. Valget av Frank Hagen som leder for byggekomiteen var et godt valg. Med sin mangesidige politiske erfaring, både som bydelsleder, i bystyre og diverse tekniske komiteer har han hatt med seg en erfaring som har vært meget nyttig for å gjennomføre byggingen til rett tid og i henhold til budsjetter. Hva har vært spesielt gledelig i arbeidet med kirken? Hele veien har det vært både spenning og gleder, sier Hagen med et smil. Det har vært mange barrierer underveis. Jeg har sittet i komiteen i år, det har altså vært et langt løp. Vi var spente på den politiske behandlingen i byutviklingskomiteen, hva ville de forskjellige partiene si om behovet for nu, bygget av levende stener.» Leder i byggekomiteen, Frank Hagen en ny kirke på Nordstrand? Og alle partiene var positive og gikk inn for byggingen. Senere var det et spørsmål om bevilgninger i bystyret, det gikk også greit. Så var det å finne arkitekt og byggefirma? Valget av arkitekter var en annen utfordring, fortsetter Hagen. Her viste det seg at vi gjorde et svært heldig valg. Et firma som aldri hadde bygget kirker tidligere, ville det gå bra? De stilte med blanke ark, og det førte til et meget godt samarbeid. De hadde selv gode ideer, de satte seg inn i fagområdet kirkebygg, og de var lydhøre for innspill fra alle andre involverte parter. Den neste barrieren vi kom til, var å finne en entreprenør som kunne bygge innen de budsjettrammer vi hadde. Da Fellesrådet utlyste totalentreprise meldte det seg bare to firmaer og disse lå langt over det vi hadde av penger. Kirkevergen bestemte da at vi skulle utsette hele prosjektet et år. I løpet av det året snudde konjunkturene totalt, og vi fikk anbud fra flere entreprenører som mente de kunne bygge innen det budsjettet vi hadde. Som ved valget av arkitekt, så manglet også entreprenøren erfaring som kirkebygger. Men også de gikk løs på jobben med faglig dyktighet og vilje til samarbeid. Hagen er full av rosord for både arkitekter og entreprenør. Alle parter har holdt tiden. God planlegging har dessuten ført til at en underveis har kunnet tillate seg stadig bedre løsninger. Gjennom disse mange årene har jeg følt at ting har lagt seg godt til rette fra dag til dag, avslutter Frank Hagen. Vi synger i sangen: «Vil Gud ikkje vera bygningsmann, me faafengt paa huset byggja.» Dette har vi erfart hele veien, sier Hagen, som nå gleder seg til vigslingen 23. august. Trengte Nordstrand menighet en større kirke? Nordstrand menighet trengte definitivt en større og mer funksjonell kirke. Det gamle kirkerommet hadde mange begrensninger både med hensyn til kapasitet og utforming. Nå kan vi glede oss til gudstjenester hvor flere målgrupper inviteres samtidig. Har du noen ønsker om bruken av den nye kirken? Søndagsskolen synger: «Her er det plass til alle, her er en åpen dør, her får du komme inn, her er liv og godt humør.» Slik som det er på søndagsskolen, slik skal det også være i kirken. Kirken skal også være et sted hvor man kan finne ro, søke fellesskap med Gud og mennesker og hente inspirasjon og krefter. Jeg ønsker at alle Nordstrand beboere skal gjøre seg kjent med det nye kirkebygget og gjøre den til «sin» kirke. Bygget skal fylles med gudstjenester, konserter, utstillinger, og mye mer. Nils Martin Espegren, leder for Menighetsrådet «Her er det plass til alle, her er en åpen dør, her får du komme inn, her er liv og godt humør.» Slik som det er på søndagsskolen, slik skal det også være i kirken à Menighetsbladet

4 Vi måtte løfte taket, da løsnet hele planleggingen, sier Trine-Lise med overbevisning. Vi strevde med å skjøte sammen den bakre delen av den gamle kirken med den nye delen. Det hele ble litt for trangt og kirken ville bli for lang og smal. Men så kom ideen opp om at vi kunne heve taket og legge glass mellom gammelt og nytt. På den måten fikk vi fram trappegavlene i den gamle kirken. Da ble også det nye kirkerommet bredere. Når vi forsøkte dette, så var alle enige om at dette var veien å gå. Arkitektene Trine-Lise Sonne og Are Meinich fra Meiniche arkitekter Kirken måtte ha større takhøyde Tekst og foto: Dag K. Smemo Vi sitter inne i den nesten ferdige kirken og ber arkitektene om noen kommentarer. Det føles veldig bra, føler at vi har lykkes med å skape et rom som gir en ny tid for denne kirken. Hovedrommet er jo det viktigste og det er blitt et godt rom, syns vi, sier begge arkitektene. Vi har jo sett det i alle faser, så for oss blir det ikke den store nyheten eller spontane opplevelsen. Vi har sett alternativene vi vært innom, og vi har sett utviklingen av kirkerommet. Det er likevel befriende å se kirken ferdig. Hvordan var det å skulle bygge om en kirke? Vår oppgave som arkitekter er å lytte til brukerne, sier Trine-Lise Sonne som har hatt hovedansvaret for dette oppdraget. Vi har forsøkt å lytte for i neste omgang å omsette det vi har hørt til praktiske planer der vi bruker faget vårt og erfaringen vår og utviklet prosjektet. Oppdraget vårt var å bygge på det som var og føre kirken inn i en ny tid. Vi skulle ivareta noe, men samtidig fornye det. Vi har et mantra i vårt firma, sier Are Meinich: det er VVV som står for viten, vett, vilje. Det betyr at vi først skal skaffe oss viten om oppdraget, så skal vi bruke vettet vårt og omsette det i praktiske tegninger, deretter bruker vi viljen vår til å gjennomføre dette, i et godt samarbeid med oppdragsgivere. Vi har hørt noe om større takhøyde. Å løfte taket var et viktig grep som viste seg å løse mye i kirken, sier Trine-Lise med overbevisning. Når vi forsøkte dette, så var alle enige om at dette var veien å gå. Det var viktig å få til et samlet kirkerom hvor gammelt og nytt til sammen ble en helhet. Glasset mellom det nye løftede taket og den eksisterende takgavlen er en lett kobling mellom eksisterende kirkedel og nytt tilbygg og gir en fin fortelling. Har dere tegnet flere kirker? Vi har over lengre tid hatt et oppdrag for den svenske Margaretha-kyrkan, men dette er første gangen vi har ansvaret for en hel kirke, sier Trine-Lise og fortsetter: Jeg tror ikke det betyr noe fra eller til om vi har tegnet kirker tidligere. For arkitekten er jobben å gjøre fine ting for mennesker. Vi skal bruke vårt fag, og vi skal lytte til brukerne. Vi skal gå inn i det mennesker trenger og skape dette. Det som er viktig for brukerne er viktig for arkitekten. Vi skal lage en scene for mennesker, enten det er i et hjem, en arbeidsplass eller i en kirke. Likevel er det klart at det er en utfordring: 4 Menighetsbladet

5 AS: Arkitektfirmaet Meiniche AS med arkitektene Trine Lise Sonne og Are Meiniche har tegnet Nye Nordstrand Kirke. De sier: Vi skulle lage en scene for mennesker, enten det er i et hjem, en arbeidsplass eller i en kirke. Likevel er det klart at det er en utfordring: Kirken skal romme både gleder og sorg. Kirken skal romme både gleder og sorg. Så skal kirkerommet være et rom for alle. Det skal være inkluderende, det skal være nøytralt og det skal ikke være for internt. Vi har valgt nøytrale farger og materialer. Det er sammenheng i materialvalg fra den gamle kirken til den nye. Men det er menneskene som setter farge på rommet, derfor har vi vært forsiktige med farger. Farger skal menigheten og brukerne skape. Benker eller stoler? Vi ville gjerne bevare det gamle, men måtte gjøre et valg for å skape fleksibilitet. Vi kunne gjerne ha pusset opp de gamle benkene, men når vi skulle lage en ny helhet for en ny tid, så ble stoler den beste løsningen, sier Are Meinich. Han fortsetter: Vi har brukt samme materialtyper i hele kirken, det skal være en helhet som knytter sammen. Stolene faller naturlig inn i helheten. Arkitektene er spesielt glad for det gedigne gulvet. Eik fra Danmarks beste leverandør, tre centimeter tykt og med liv i materialene. Et gulv som bare blir bedre og bedre med tiden. Galleriet er større i den nye kirken, hvorfor? Det ene er noe så praktisk som at vi hadde mye som skulle få plass bakerst i kirken. Her skulle det være dåpssakresti og småbarnsrom med glassvegg inn mot kirken og dessuten toalett. Da ble det en god løsning å legge galleri over alt dette. Den nye trappen opp til galleriet er inne i kirken, slik at de som sitter på galleriet er mer inkludert i hele kirkerommet. Glassveggen på galleriet gir også en bedre deltakelse for dem som sitter der. En detalj er at denne glassveggen er bøyd ca. 5 grader for å gi bedre akustikk i kirken. Akustikk har vel vært viktig? I taket er det montert eikespiler i variert fasong, sammen med gulvet og spilene bak i kirken vil dette gi meget god akustikk i den nye kirken. Dette blir en god kirke for gudstjenester og dessuten svært god for konserter. Nordstrand menighet er kjent for sin menighetssang og sin gode musikk. Den nye kirken vil gi enda bedre muligheter for lovsang og musikkopplevelser. Trine-Lise Sonne avslutter sitt arbeid med Nordstrand kirke med et ønske: Vi håper at menigheten og lokalmiljøet tar i bruk kirken med kjærlighet, som sitt eget sted i glede og sorg. Menighetsbladet

6 Intervju med Per Schrøder i Klima og bygg Kvalitet hele veien Tekst og foto: Dag K. Smemo Har dette vært en rutinejobb? Dette har vært en spennende jobb, innrømmer Schrøder. Det har vært faglig utfordrende og et spesielt prosjekt. Rehabilitering er morsomt og mer krevende enn bare å bygge opp noe nytt. Derfor har vi også lagt ekstra vekt på at det skulle være kvalitet hele veien. Også i detaljer som folk flest kanskje ikke legger merke til. Her er det ikke spart på penger, vi har ikke kuttet noen hjørner eller tatt lettvinte løsninger. Hvordan har samarbeidet gått? Vi har forholdt oss både til arkitekt, byggherre og menigheten. Det har vært et godt samarbeid hele veien. Vi har hatt en tett og god dialog med arkitekten. De har beskrevet hvordan ting skulle være, og vi har ofte kommet opp med hvordan dette kunne gjennomføres. Noen ganger måtte vi drøfte oss fram til alternative løsninger som begge kunne enes om. Samarbeidet med kirkevergens folk og med menigheten har også vært fint. Det er jo menigheten som skal bruke kirken, så det har vært viktig med en god dialog med dem. Det er et godt samarbeid som gjør en jobb spennende og faglig utfordrende, sier Schrøder, som ser fram til vigslingen i august. Noen uhell? I overgangen mellom den gamle og den nye delen av kirken skulle de store takgavlene bevares. En stålkonstruksjon skulle støtte opp dette. Ingen av våre konsulenter ville gi oss sikre råd på hvordan dette skulle gjøres, alle var redde for å ta ansvaret, forteller Schrøder. Tilslutt fant vi en «gammel ringrev» fra Mysen som visste råd og etter en drøy times drøftinger fant vi sammen en løsning for å bygge om gavlen. Da satte vi i gang, og det gikk som planlagt, ikke én stein løsnet. Men i denne prosessen hadde vi et av våre få uhell. Da bærebjelken på fem og et halvt tonn skulle heises på plass, så røk begge bærestroppene og bjelken ble hengende og vippe. Underleverandøren hadde tatt en liten «short cut» og det straffet seg. Det var aldri farlig, men det ble en del ekstraarbeid for å rette opp igjen. I etterkant fortalte underleverandøren at en feil her nok ville ha kostet en halv million i ekstra kostnader. Hvordan gikk sprengingene? Det skulle sprenges ut til en kjelleretasje med blant annet bårerom og møterom, forteller Schrøder. Det viste seg at konsulentfirmaet hadde feilberegnet, den beskrevne massen som skulle sprenges ut, var bare 40% av det som i realiteten skulle vekk. Forprosjektet var feil beskrevet, det var regnet feil. Her ble det forsinkelser og ekstrakostnader, og vi i Klima og Bygg måtte ta denne smellen. Her røk vår fortjeneste og vi fikk en forsinkelse vi ikke greide å ta inn igjen. Det endte opp som en «gave» fra Klima og Bygg til kirken, sier Schrøder med et alvorlig smil. Vi fikk en lærepenge. Vi er litt ergerlige på oss selv at vi ikke så denne feilen. Sprengingen var en faglig utfordring. Det skulle sprenges ut helt opp mot det gamle kirke bygget, med en klaring på bare 1,2 meter, Det er veldig nærme, sier Schrøder. Men Follo bergsprenging gjorde en flott jobb, rystelsene var innenfor godkjent område og det ble ingen skader på det gamle bygget. Ikke dårlig når vi vet at det ble sprengt ut kubikkmeter fjell og kjørt vekk omkring 300 lastebillass. Per Schrøder i Klima og bygg har hatt hovedansvaret for byggingen av Nordstrand kirke Mens vi sitter og snakker om sprengningen så rister det i gulvet i kirken. Det er ikke rundt kirken det sprenges, men helt borte på Sæter i det store byggeprosjektet der. Men det registreres altså helt bort til kirken. Akustikken er viktig? For å sikre god akustikk hadde arkitekten tegnet en spilehimling i den nye delen av kirken. Disse himlingene laget vi på stedet, sier Schrøder. Eikespiler i forskjellig bredde ble montert og heist på plass. Dessuten er det spiler i endeveggen mot utgangspartiet. Vi er spente på om vi innfrir målene for akustikken når stoler og annet utstyr kommer på plass. Har det vært mye fagarbeid? Vi løste flere oppgaver som en ellers bestiller ferdig fra underleverandører, sier Schrøder stolt på vegne av sine arbeidere. Dermed ble det mer enn rutinejobber for teamet som jobbet med kirken. Trappen opp til galleriet er et annet eksempel på en slik lokal jobb. Her brukte vi gulvplanker og freste og snekret til hele trappen på stedet. Det hadde tatt lenger tid å vente på en underleverandør enn å gjøre jobben på stedet. Samtidig ga det fine faglige utfordringer til arbeiderne. Arbeiderne likte 6 Menighetsbladet

7 Noen nøkkeltall: Det har gått med ca arbeidstimer Det er murt murstein Det er brukt 360 liter maling Det er montert meter med eikespiler Kirkegulvet er laget av 30 millimeter tykke eikeplanker. Til sammen meter planker. Det er kjørt vekk ca. 300 lastebillass med fjell, tilsvarende kubikkmeter. Det er skiftet ut 600 ødelagte mursteiner i tårnet. Rundt kirken legges det 34 kvadratmeter brostein, tilsvarende brostein. Det største stålkonstruksjonen i gavlen veier 5,5 tonn, de mindre ca. 3 tonn. Det er montert 61,2 tonn stål disse fagjobbene som kom i en periode der vi hadde litt tid til slike oppgaver. Nordstrand kirke ble bygget som et kapell i 1866 og utvidet og bygget om i Schrøder forteller at de kan se forskjell på kvaliteten i murerarbeidet i de to fasene. Det var meget dyktig håndverk i 1866, men kanskje noe dårligere kvalitet i Underveis i byggingen kom det fram at tårnet skulle repareres samtidig m.m. av den gamle fugingen i tårnet er byttet, samtidig som skadet stein er skiftet. 600 murstein er byttet ut i den ytre fasaden på tre sider av tårnet. Disse mursteinene er tatt fra det en rev i korpartiet. Fin gjenbruk med andre ord. Hvilke nasjonaliteter har jobbet her? Vi har hatt arbeidere fra vårt firma på det meste. De er fra Norge, Litauen og Polen. Språklig kan det noen ganger være en utfordring, men vi har nøkkelpersoner som behersker de nødvendige språkene. Vår plassjef, Giedrius Litvinas er selv fra Litauen. Han har arbeidet hos oss i 12 år og behersker nødvendige språk. Og vi lønner selvsagt etter norske tariffer, derfor blir også våre arbeidere hos oss i mange år, sier Schrøder. Ingen arbeidere slutter hos oss, det tar vi som et godt tegn på at vi driver riktig. Vi har heller ikke hatt noen arbeidsulykker eller skader under byggingen. Giedrius Litvinas har ledet det daglige arbeidet på byggeplassen. Det har ofte vært 16-timers dager, men når en vil lage noe fint, så krever det ofte noe ekstra, sier Litvinas som nå gleder seg til at menigheten tar kirken i bruk. Intervju med byggeplassleder Giedrius Litvinas Spennende å bygge kirke Tekst og foto: Dag K. Smemo Familien min har hørt om kirken hver kveld i et år, nå ser de fram til at jobben skal avsluttes, forteller byggeplasslederen Giedrius Litvinas. Dette har vært mer enn en vanlig jobb for meg. Derfor er jeg glad for at min arbeidsgiver, Klima og Bygg, har tillatt meg å gjøre jobben i mitt nivå. Jeg stiller høye krav til meg selv og til underleverandørene. Resultatet er derfor kanskje også blitt litt bedre enn for et mer vanlig bygg. Vi er veldig fornøyde med resultatet som nå står ferdig, sier Litvinas stolt. Dette har vært mer enn en vanlig jobb for byggeplasslederen. Giedrius Litvinas syns det har vært spennende å gjøre noe fint, ikke bare å slå inn spiker. Kirken skulle bli estetisk vakker og samtidig praktisk for den varierte bruken. Var det faglige utfordringer? For arbeiderne har det vært ekstra inspirerende å få gjøre en del håndverksjobber ut over det rent rutinemessige monteringsarbeidet sier Litvinas. Selv gjorde han en del tre arbeid i koret og var med å bygge trappen opp til galleriet, en jobb de gjorde på stedet og ikke fikk ferdig levert fra andre. Der vi tok ut vinduer og laget søyler skar vi gjennom granitten, men vi ønsket ikke å ha den glatte flaten der vi skar, forteller Giedrius. Vi så at granitten måtte pigges for å få samme overflate som andre steder. Dette var en jobb vi aldri hadde gjort før, men vi fant vår egen måte å gjøre det på. I etterkant syns vi det ble veldig fint og naturlig. Har det vært lange dager? Vi startet arbeidet i mai 2014 og blir ferdige nå i sommer. For meg har det ofte vært 16 timers dager, men jeg bor fem minutter fra kirken så det har vært lett å stikke bortom dersom det var behov. Det har vært et fint samarbeid både med arkitekten og med menigheten. Alle ville vi jo skape en estetisk fin kirke som skulle fungere godt for brukerne. Og når samarbeidet går bra, så kan en gjerne yte litt ekstra. Nå ser vi fram til åpningen og håper at alle i lokalmiljøet vil føle seg hjemme i den nye, utvidete kirken. Menighetsbladet

8 Lokalhistorisk v/reidar Brevik Glimt fra Nordstrand kirkes historie 1866 En januardag i dette året kom en bonde fra Prinsdalen kjørende opp Ljabrubakken. Føret var dårlig og byen stadig langt unna. Ved Lensmannseter toget en prosesjon prester over Kongeveien. Kusken stanset sleden og lente seg fram for å glo. Sannelig bar ikke de svartkledde skikkelsene på bøker og tekstiler og skinnende sølv! Og der fulgte annet fintfolk i dress og høye flosshatter. Da husket han at den nye kjerka skulle innvies. Riktignok var det bare et lite kapell sammenlignet med Østre Aker kirke, katedralen oppe på Ulven. Men det lå høyt og fint med utsikt til hovedveien. Kirkegården lå kvit og urørt og ventet på å ta de døde i sin favn Femti år senere kom sønnen til prinsdalsbonden samme veien. Hesten luntet av gårde i gravferdsfart, for nå skulle faren stedes til hvile ved Nordstrand kirke, et navn som dukket opp etter som skråningen ble bebygget. Kista sto pyntet på stasvogna han hadde han fått låne nede på Ljan, og bak fulgte flere andre vogner med skyldfolk og granner. Ved porter og grinder hadde folk pyntet med granbar som skikken var. Følget svingte inn oppkjørselen fra syd og opp på kirkebakken. Der sto han far sjøl og ventet, men dette var hverken Ole Moe eller Karl Vold, som bonden kjente fra før, men en myndig eldre kar. Kona hans, som ofte gikk på misjonsmøter på Ljabru, hvisket at dette var Dahl, den nye prosten. En av drengene satte hesten inn i stallen ved kirkegårdsmuren før følget satte seg i bevegelse. Da graver Lund viste vei forbi kirken opp til Munkerudjordet, ble mannen ikke så lite overrasket. Men der oppe ved Tallbergveien lå den nye delen av kirkegården, med kortklipt gressbakke og noen få kors og steiner. Her ble faren stedt til hvile. Begivenheter Åpningen av Østfoldbanen fører til kraftig boligbygging og sterk befolkningsvekst på øyene og i skråningen på Bekkelaget, Nordstrand og Ljan Flere prester og flere gudstjenester Presten Ole Moe flytter hit fra Østre Aker prestegård Det første menighetshuset blir kjøpt inn (1911) Større kirkegård Søndagsskole og foreninger for ungdom, misjon og menighetspleie starter opp. Begivenheter Menighetsbladet lanseres i Menighetsråd innføres fra : Bårehuset blir bygget og stallen rives. 1924: Kirkegården får sin nåværende utstrekning Nordstrand Menighetshus innvies : Omfattende ombygging av kirken. 8 Menighetsbladet

9 Nordstrand Normisjon feirer dobbeltjubileum Sprek nittiåring Bli med på jubileumsfeiring: Helgen oktober er det jubileumsfeiring for Nordstrand bedehus 25 år og for Nordstrand Normisjonsforening som fyller 90 år. Det blir jubileumsfest i bedehuset på torsdagen og misjonsgudstjeneste i Nordstrand kirke på søndagen. Tekst og foto: Dag K. Smemo Visste du at vi har et bedehus på Nordstrand? Mange barn på Nordstrand har gått på sfo eller i menighetsbarnehagen i bedehusets lokaler. Om du følger med på gravingen på Sæter, så kan du se bedehuset i det østre hjørnet av byggeområdet, Tyslevveien nummer 79. I år er det 25 år siden bedehuset ble bygget. Foreningen som driver huset kan samtidig feire 90-årsjubileum. Normisjon på Nordstrand ble stiftet 1. oktober Den gangen het det Nordstrand Indremisjon, men i 2001 ble Indremisjonen og Santalmisjonen slått sammen til det nye Normisjon. Den første formannen i Nordstrand Indremisjonsforening ble disponent Harald Fadum, bestefar til den Harald Fadum som nå hvert år gleder oss med sin T-Ford i 17. mai-toget. Allerede et par år etter stiftelsen bestemte foreningen i 1928 at de skulle samle inn penger for å kunne bygge et eget bede hus. Men først i 1963 fikk bedehus-saken et puff framover, da kjøpte foreningen tomten i Tyslevveien 79 for kr En arkitekt kom med forslag til et bedehus, men anbudene fra entreprenørene var det doble av hva arkitekter og foreningen hadde tenkt seg. Dermed sprakk finansieringsplanen totalt. Planene om å bygge ble lagt på is noen år. Foreningen kjøpt i stedet Nordstrandveien 48, etter Harald Fadums død. Dette ble så i omkring 20 år foreningens møtelokaler. På et årsmøte i 1985 ble det vedtatt å starte forarbeidet med å få bygget et eget bedehus på Nordstrand. Eiendommen i Nordstrandveien 48 ble i 1989 solgt til Senior Senter som bygget seniorboliger på tomten. Samtidig fikk Nordstrandarkitekten Ragnar Bovim ansvaret med å tegne et egnet bedehus. Det ble nedlagt en betydelig dugnadsinnsats slik at totalsummen for bedehuset med utearealer endte på drøyt Knut Lunde er foreningens tre millioner. Allerede knapt ti år etter formann i jubileumsåret. innvielsen var bedehuset nedbetalt. Torsdag 23. august 1990 ble Nordstrand bedehus innviet. Senere kom det utsmykning av den lokale kirkekunstneren Veslemøy Nystedt Stoltenberg og hennes sønn Einar Stoltenberg. Program høsten 2015 I bedehuset, Tyslevvn. 79, Vanlige møter begynner kl.19.30, Sangcafe og fester begynner kl September: Torsdag 3.: SANGCAFE kl m/ Arne og Karsten Rasmussen og Jonny Hermansen. Enkel bevertning. Lørdag 5.: Bønnesamling kl Torsdag 10.: Torleiv Austad taler. Sang v/ Stine Andersen Torsdag 17.: Tove Rustan Skaar taler. Sang v/ Svein Olav Throndsen. Torsdag 24.: Hanne Sørmo, Rektor v/ Evangeliesenteret + venner. (mitt møte med Jesus). Kollekt evangeliesenteret. Enkel bevertning. Oktober: Torsdag 1.: JUBILEUMSFEST ( kl.19.00) Nils-Tore Andersen holder festtale. Hilsen v/ sokneprest Espen Feilberg Jacobsen. Kjell Røynås har samtale med Harald Fadum. Sang v/ Eirik Egeberg Jensen, bevertning. Torsdag 4.: MISJONSGUDSTJENESTE NORDSTRAND KIRKE kl Tale v/ Tore Seierstad (tidligere misjonær). Liturg: Espen Feilberg Jacobsen. Kirkekaffe. Lørdag 3.: Bønnesamling kl Torsdag 8.: Tore Kopperud holder bibeltime om «Vanskelige ting» i Guds ord. Torsdag 15.: Terje Hegertun taler. Sang v/ Lillan Berglund. Torsdag 22.: Trond Pladsen taler. Sang v/geir Rebbestad. Torsdag 29.: SANGCAFE (kl.19.00). «De glade gutter» fra Hadeland v/ Otto Gustavsen. Enkel bevertning. Menighetsbladet

10 Menighetsbladet

11 Kirken bygges fra april 2014 til august Kirken slik vi har sett den siden forrige ombygging i Mange har gode minner om et vakkert alterparti med fine glassmalerier sitteplasser var ofte for lite i Nordstrand kirke 4. Mange var bekymret for om trappegavlene på tårn og korskille ville forsvinne i ombyggingen Menighetens byggekomite fikk en utfordrende oppgave med å tilfredsstille mange krav til en større kirke Siste søndag i den gamle kirken før rivingen starter. Alterkorset og annet utstyr bæres ut av lederne for menighetsrådet og for byggekomiteen. Kapellanen følger nøye med. Tekst og foto: Dag K. Smemo Det lille orgelet demonteres og settes opp i menighetssenteret. Det gamle orgelet på galleriet demonteres og selges Korpartiet i kirken rives, og det klargjøres for påbygg og utvidelse Det skytes ut for en stor kjeller under korpartiet i den nye kirken Kjelleren støpes Vi ser omrisset av det nye korpartiet Det nye kirkerommet er pakket inn for videre innredning På stedet monteres plater med eikespiler som skal gi god akustikk Det nye kirkerommet tar form. En har bevart trappe gavlene med en glasskonstruksjon i taket. Menighetsbladet

12 Noen glimt av nye Nordstrand kirke 1. Kirketårnet er reparert, 600 murstein er byttet ut og det er lagt nytt kobber 2. Kirkerommet sett fram mot alterpartiet. Alter og stoler var ikke montert da Menighetsbladet gikk i trykken 3. Ny fasade mot øst, koret sett utenfra. 4. Nye Nordstrand kirke sett fra sør. 5. Inngangsparti og ny trapp opp til nytt galleri. 6. Nytt, utvidet galleri med glassfronter. 7. Gammel inngangsdør er pusset opp Menighetsbladet

13 Ny kirke sett fra alteret mot galleri og utgang. 9. To vinduer er tatt ut omtrent der hvor det lille orgelet sto, og det er laget vakre søyler. 10. Glassmaleriene fra den gamle kirken har fått plass i frontveggen bak alteret. Gammelt og nytt er vevet fint sammen. 11. I underetasjen er det stort møterom og noen kontorer. 12. I kirkerommet er det lagt meter gulvplanker i 30 millimeter tykke eikeplanker 13. Taket har eikespiler i forskjellig bredde for å gi god akustikk. Det er montert meter eikespiler, montert på stedet. 14. Til den nye delen av kirke ble det brukt murstein. 15. Rundt kirken utvendig er det lagt brostein og asfalt. På 34 kvadratmeter er det brostein. Tekst og foto: Dag K. Smemo Menighetsbladet

14 14 Menighetsbladet

15 Her er Korstrand Det er overskudd. Det er uhøytidelig. Det er fleksibelt. Og det er sangglede De har bare holdt på noen måneder, men Nordstrand kirkes «Korstrand» har allerede mange og trofaste medlemmer. Tekst og foto: Leif Magne Gramstad Vi gleder oss til den nye kirken er helt ferdig, og vi vil gjøre vårt for å fylle den med positiv aktivitet for både gamle og nye kirkegjengere, sier en av Korstrand-grunnleggerne Anne Britt Mølsæter. Koret har øvd hver 14. dag i vinter i kirkesenteret. Mandager i like uker kl til Fra høsten av flytter de øvelsene inn i det nye flotte kirkerommet. Dagens sangere er i alderen ca. 25 til 75 år. Det er stor entusiasme for gospelmusikk, lære nye ting og synge sammen. Vi håper vi oppfattes som et slags lavterskeltilbud, sier dirigenten Kristin Fredbo Gramstad. For det er det vi vil være! Her er ingen opptaksprøver, ingen firkantede oppmøte krav. Glad gjeng: Her er noen av korets medlemmer samlet til sommeravslutning tidlig i juni hjemme hos Kristin. Ikke engang krav om at du kan synge eller holde melodien, smiler Kristin samtidig som hun presiserer at der er mange dyktige sangere med likevel. Vi er en gjeng som bare vil ha det fint sammen, lære litt og dele gleden av gode sanger. Men jammen har vi kommet et godt stykke på kort tid. Det låter ganske bra når vi får øvd en del Målet vårt er nok ikke masse fremførelser og konserter selv om det ligger planer om dét også. Vi har sagt til hverandre at samlingene og øvelsene er det viktigste. Det vi gjør skal aldri bli en tvangstrøye, sier Kristin som selv har mangeårig bakgrunn fra bl.a. Oslo Gospel Choir. «Feel-good-Friday» 13. november Søndag 23. august er Korstrand naturlig nok med ved åpningen av Nye Nordstrand kirke på. Senere i høst fredag 13. november har koret med over 50 medlemmer sin «egen» konsert i det staselige bygget. Har du lyst å være med i Korstrand, er det bare å møte opp på øvelsene. Tidene står i nyhetsbrevet Nordstrand menighet sender ut. For spørsmål, ta kontakt med Duke Ellingtons Sacred Concert med Nordstrand Kirkekor og Follo seniororkester storband! Søndag 6. september blir det en musikkfest av de sjeldne i nye Nordstrand kirke. Follo Seniororkester Storband, solist Birgitte Velsvik og Nordstrand kirkekor vil fremføre Duke Ellingtons Sacred Concert. Her møtes elementer fra jazz, blues, gospel og klassisk musikk, i unikt samspill mellom storband og kor. Ellington omtalte i flere anledninger sine tre Sacred Concerts som det viktigste han hadde skrevet. Storbandet er den nyeste forgreningen av Follo Seniororkester FSO som ble stiftet i 2006, og består av omlag 50 musikere fra 60 år og oppover. FSO Storband har 18 medlemmer, og har klassisk storbandbesetning, med trompeter, tromboner, saxer og fullt komp. Bandet ledes av Follo Seniororkesters faste dirigent, fhv. musikkmajor Kjell-Olav Martinsen. Han vil også dirigere konserten den 6.september. Birgitte Velsvik er kveldens solist. Hun er utdannet operasanger (Stavanger og St.Petersburg), men trives også godt i gospelens og soulens verden, med forbilder som souldronningen Aretha Franklin. Den Sacred Concert du vil få høre 6. september inneholder elementer fra alle tre av Ellingtons Sacred Concerts. Det er en hyllest til Gud og til frihet som taler gjennom smittende rytmer, og underfundige melodilinjer. Det er musikk som kan nå både jazz- og klassiskentusiasten. Velkommen 6. september kl. 18! Menighetsbladet

16 For barn og familier på Ljan SuperMandag et tilbud for hele familien. Annenhver mandag er det SuperMandag i Ljan menighetshus. Det starter med middag kl Etter at vi har spist, blir det ulike aktiviteter for barna. Til høsten prøver vi å få til følgende aktivitetsgrupper: Sang, rytmer, lek - for de minste (0-4) Barnekor - for de mellomste (4-8) Aktivitets/KRIK gruppe - for de større barna (7 år/2.klasse og oppover) Noen ganger vil vi ha felles aktiviteter; Olabilfiksing og adventsverksted. Foreldrene er velkommen til å delta i aktivitetene, eller man kan slå av en prat og drikke kaffe. Oppstart er 31. august. Fiksing av Olabiler til Olabilløp søndag 6.september. Uke 38: 14.september Uke 40: Utgår - høstferie, erstattes med søndagstreff. Vi møtes på familiegudstjeneste 4. oktober kl. 11: Etter gudstjenesten arrangeres det tur. Ta med niste og klær til å være ute i. Uke 42: 12. oktober Uke 44: 26. oktober Uke 46: 9. november Uke 48: 23. november: Adventsverksted og juleavslutning. Olabilløp på kirkebakken! 6. september blir en festdag i Ljan kirke. Kl ringer kirkeklokkene inn til familiegudstjeneste. Her blir det gudstjenestefeiring med utdeling av 4-årsbok og besøk av en hemmelig gjest. Når gudstjenesten er over går vi sammen ut og gjør oss klare for Olabilløp på kirkebakken. Speideren stiller med kafé hvor man får kjøpt pølser, kaker, kaffe og saft. Vi stiller med olabiler til utlån, så det er bare å møte opp og delta. Det blir også utdeling av diplom og premier til deltakerne. Har du lyst til å være med å gjøre i stand olabilene for konkurranse? Bli med på SuperMandag 31. august kl Vi starter med middag på menighetshuset og går i gang med arbeidet etter det. Barn og voksne er velkommen! NMUF Nordstrand menighets ungdomsfellesskap Tjuvstartsgudstjeneste søndag 16. August kl. 11 Nytt semester og ny kirke! Ungdommene har vært på sommerleir og kommer hjem og bidrar på gudstjenesten 16. august, inntrykk fra leir deles på kirkekaffen. Onsdags Åpent klubb for ungdommer på Ljan og Nordstrand på ungdomsskolen og VGS med ulike aktiviteter hver uke og kveldsavslutning. Hver onsdag i skoleåret kl ca Om ikke annet blir annonsert, møtes vi i kjelleren på menighetssenteret Etterleirkveld og årsmøte onsdag 19. august kl OÅ med minner fra leir, kos og hygge. For alle ungdommer, ikke bare de som var med på sommerleiren. Det blir valg av styret for NMUF /OÅ. Konfirmant REUNION onsdag 23. september kl Alle konfirmanter og ledere i konfirmantarbeidet 2015 inviteres til REUNION. Vi møtes igjen, mimrer fra leir, har underholdning og kveldsavslutning. Denne kvelden blir også tidspunkt for påmelding og oppstart av årets VIDEREkurs. VIDEREkurs: Vi slår følge på veien videre VIDEREkurs er en fortsettelse av konfirmant tiden. Det blir 4 samlinger hvor vi jobber sammen med tema om tro, identitet, ledertrening og medarbeiderskap. Helgetur til Østmarkskapellet og lederpraksis på Lys Våken for 11-åringer. Alle konfirmanter i 2015 får en egen invitasjon med mer utfyllende info til dette kurset. Kurset er for alle som ble konfirmert i 2015 eller Deltakelse på kurset er en forutsetning for å kunne være med som konfirmantleder seinere. Gudstjenester med ungdom i Nordstrand kirke Gudstjenester hvor ungdom spesielt er med på å planlegge og bidra med ulike oppgaver i gudstjenesten i Nordstrand kirke Gudstjeneste kl Søndag 16. august «Tjuvstartsgudstjeneste!» Søndag 11. oktober Søndag 29. november «Lys Våken!» Gudstjeneste kl Søndag 8. november Solidaritetskonsert søndag 20. desember i Nordstrand kirke Unge lokale musikere og sangere inviterer til konsert før jul. Gratis inngang. Gave samles inn til Kirkens Bymisjon. En drøm for 2016 musikalprosjekt! Vi drømmer om å starte opp et nytt musikalprosjekt i anledning Nordstrand kirkes 150 års jubileum. Deler du drømmen? Vi trenger ledere til å planlegge og legge til rette for et slikt prosjekt. Ta kontakt med prest Åse Haugstad eller Trosopplæringsleder Marianne Drivdal mail: NMUF Nordstrand menighets ungdomsfellesskap er medlem og en enhet i Norges KFUK KFUM Kontaktpersoner i ungdomsarbeidet: Ny barne- og ungdomsprest ansettes i juni. Se hjemmesiden for riktig kontaktinfo og oppstart. Kirken.no/nordstrand Trosopplæringsleder Marianne Drivdal mail: md428(a)kirken.no / tlf Kapellan Åse Maria Schmidt Haugstad mail: ah6838(a)kirken.no / tlf Facebook: Søk opp brukernavn «NMUF Nordstrand» eller siden «NMUF: Nordstrand menighets ungdomsfellesskap» Instagram: NMUF 16 Menighetsbladet

17 For barn og familier på Nordstrand Myldre-mandag: Vi har lagt alle mandagsaktivitetene til samme mandag (Myldre mandag), oddetallsmandagene. Slik kan alle gruppene samles til et felles måltid før aktiviteten starter. Følgende aktiviteter starter med fellesmiddag klokken 17.00, før man går hver til sine gruppe. Speider, oppstart mandag. 24. august. Familiekoret, oppstart mandag 7. september. (17/8) Barnesang, oppstart mandag 7. september. Jenteklubben, oppstart mandag 7. september. Oppstart for Myldre-mandag er mandag 7. september kl Andre aktiviteter: Nordstrand barne- og ungdomskantori, oppstart tirsdag 18. august. Babysang, oppstart onsdag 2. september. Søndagsskolen, oppstart søndag 30. august. Nytt i barne- og familiearbeidet: Nå i høst starter Barnesang opp, det er et tilbud for barn fra 1 3 år. Det er Kristin Gramstad som leder sangen på Myldre-mandager. For mer info: www. kirken.no/nordstrand. Eller send en epost til Linda Kronen Sømme på: Ljan kirke: Her skjer utdelingen søndag 6. september kl Dette blir en festdag i kirken med 4-åringen i fokus på gudstjenesten. Etter gudstjenesten blir det olabilløp og salg av pølser, kake, saft og kaffe i regi av speideren. For påmelding eller info send mail til Lys våken november i Nordstrand kirke for alle som går i 6. klasse på Nordstrand og Ljan. Foreldre med barn i aktuell alder: merk datoen! Søndagsskole i Nordstrand menighet høsten 2015 Det er søndagsskole i Nordstrand kirke de fleste søndager, bortsett fra i skolens ferier og de søndager det holdes gudstjenester som er tilrettelagt for familier og barn. Søndagsskolen er tilpasset for barn fra 3 4 års alderen og eldre, men yngre barn kan også bli med. Søndagsskolen går samlet fra gudstjenesten til sitt opplegg, foreldre må gjerne slå følge, men de barna som er trygge nok, kan gå alene. Hovedledere for Søndagsskolen i Nordstrand er Karin Kvalvaag Manvik og Hilde Brekke Møller. Spørsmål kan rettes til kapellan Åse Maria S. Haugstad, epost: 23. august: Vigslingsgudstjeneste med Søndagsskole 30. Søndagsskole september: Søndagsskole oktober: Søndagsskole november: Søndagsskole 6. desember Søndagsskole Vi skal fylle den nye «katedralen» Hurra for 4 åringene! Utdeling av 4-årsbok står i en lang tradisjon og den første kirkeboka ble utdelt allerede i Kanskje har mamma eller pappa sin 4-årsbok liggende? Nordstrand kirke: Søndag 18. oktober kl er det tid for utdeling av 4-årsbok i nye Nordstrand kirke. Så er du eller fyller du 4 år i år, er du og din familie velkommen! Utdelingen er en del av trosopplæringen i kirken, og avsluttes med boller og saft på kirkekaffen. Kontaktpersoner for barne- og familieaktivitetene: Speideren: Torgrim Grimstad, mail: Familiekoret: Karin Kvalvaag Manvik, mail: Småbarns sang: Kristin Gramstad, mail: Jenteklubben: Susanne Ward Ådlandsvik, mail: Kantoriet: Liv Marie Hofseth, mail: Babysang: Linda Kronen Sømme, mail: Søndagsskolen: Hilde Brekke Møller, mail: Kan et kor være både seriøst og morsomt? Ja, sier sangerne i Nordstrand barne- og ungdomskantori som elsker både å skape vakker musikk og være sammen som venner i et musikalsk fellesskap. Det var en fryd å se koristene springe rundt i den nye kirken og teste akustikken, sier Torild Sandøe Møller, som er sangpedagog. Nordstrand barne- og ungdomskantori går inn i et skikkelig jubelår med mange spennende musikalske utfordringer. Det er 50-årsjubileum for kantoriet i 2016, kirken har jubileum og koristene er allerede i gang med å øve inn nye sanger. Øver hver uke Hver tirsdag ettermiddag møtes sangerne for øvelse delt inn etter alder. Aspirantene er fra 1. klasse, barnekantoriet fra 4. klasse og Vanligvis sitter de fine korkappene litt penere på men er man hoppende glad, så er man hoppende glad. ungdomskantoriet fra ungdomskolealder De eldste får også time med sangpedagog, og også noen av de yngre. Jeg har lært masse av Torild og Liv Marie om min egen stemme, sier Leonora som er dreven aspirant. Også er det så gøy at jeg kan være barnslig sammen de andre små, og stor og flink sammen de som har gått der lenge, legger hun til. BLI MED DA VEL! Nordstrand barne- og ungdomskantori ønsker flere sangere fra 6 år og oppover! Kontaktinformasjon og påmelding til kantor i Nordstrand menighet: Liv Marie Hofseth - mobil: epost: KANTORI: Lurer du på hva ordet «kantori» egentlig betyr? Det er et ord som beskriver en gruppe sangere som vanligvis er tilknyttet en kirke. Nordstrand barne- og ungdomskantori er rett og slett et lekent kirkekor. Menighetsbladet

18 KLIMAPILEGRIM 2015 Klimapilegrim 2015 er en tverrkirkelig satsing frem mot FNs klimatoppmøte i Paris for å sette fokus på klimarettferdighet. Gjennom Klimapilegrim 2015 vil vi fortelle beslutningstakere i Norge og globalt at vi trenger en rettferdig internasjonal klimaavtale for å stoppe klimaendringene. I Norge går klimavandringen fra Svalbard og sørover i retning Paris. Lederen kommer til Oslo august. Følg med på for vandringer og arrangementer du kan delta på denne helgen. PREP kurs. Høstens kommunikasjonskurs for par vil være i Nordstrand menighetssenter lørdag 17. oktober fra kl Velkommen til PREP en dags kurs som har fokus på å styrke det gode i parrelasjonen og minske det som er negativt. Passer for alle par uavhengig av hvor lenge man har vært sammen. Påmelding og mer informasjon: no eller tlf.: Tro og Lys: Tro og Lys er for utviklingshemmede, deres familier, venner og andre interesserte. Vi møtes for å dele livs- og tros erfaringer, be sammen og ha felles måltid og festlig samvær. Vi forsøker å utdype vennskapet mellom oss ved å møtes utenom de vanlige møtene ved å besøke hverandre, dra på turer sammen og delta i felles retreater. Gruppen er en av åtte Tro og Lys grupper i Norge, og er tilknyttet den internasjonale Tro og Lys bevegelsen. Kontaktperson: Ellen Agøy Sand, Mob.nr: Datoer våren 2015 søndager kl i Nordstrand meinghetssenter, Ungdomslokalene: 13.09, 11.10, (Gudstjeneste kl.11.00), (Julegrøt) Ny kirke nye muligheter Arrangementer for voksne og barn på Ljan menighetshus: Formiddagstreff i Ljan menighetshus kl.11.30: Servering og utlodning. Besøk av skoleklasse fra Ljan skole. Onsdag 2. september: Torill Solli Haugen, seniorkonsulent i Normisjon. «Islam og kristendom likhetspunkter». Onsdag 7. oktober: Nils Tore Andersen: «Opplevelser på netthinnen» Kåseri om Equador. Fødselsdagsfeiring for jubilanter. Onsdag 4. november: Program kommer. Nordstrand og Ljan menigheter: Lunsj for etterlatte i Nordstrand menighetssenter kl Har du mistet noen som stod deg nær? Ønsker du å treffe andre i samme situasjon? Velkommen til lunsj med innledning til samtale rundt temaer om sorg, livsmestring, gleder, minner og høytider. Tirsdag 1. september Tirsdag 6. oktober Tirsdag 10. november Tirsdag 8. desember Velkommen til Bibelmeditasjon i Nordstrand kirke «Se jeg skaper noe nytt! Merker dere det ikke? Det spirer allerede frem.» (Jes.43.19) Vi er fulle av forventninger til hva den nye kirken vil gi oss, sier Kate Mathisen. Etter snart 10 år med Stille kvelder, er tiden moden for noe nytt. Vi vil lage fordypningskvelder bygd på bibelmeditasjon og nattverd, en onsdag i måneden. Mange av oss lever hektiske liv, der vi sjelden får anledning til å dukke under overflaten, sier Tore Laugerud. Det skaper en stort behov for fordypning og en lengsel etter ro og stillhet. Derfor ønsker vi å tilby dette i den nye kirken. Bibelmeditasjon er en annerledes måte enn de fleste er vant med til å bli bedre kjent med Jesus Kristus, sier Kate Mathisen. Vi håper at mange fler skal få gleden av å bli kjent med denne måten. Selv om dette er en ny og annerledes måte for de fleste av oss, så er Jesusmeditasjon en velkjent og velbrukt kristen spiritualitetsform innenfor den verdensvide kirke. Jesusmeditasjon gir en levende relasjon til den treenige Gud, som lar seg erfare her og nå. Det handler om å lytte, se og smake at Gud er nær i våre liv. «Gud er ikke langt borte fra en eneste en av oss. Det er i ham vi lever, beveger oss og er til». Fra stillheten har vi mulighet til å ta i mot Han selv i nattverden. Ta Han i vår hånd, smake og kjenne Hans nærvær i brød og vin. Han som kom for å gjenreise våre liv og sette oss fri, er den samme i dag som den gang Han levde synlig på jorda, ja til evig tid. Velkommen til meditasjon og messe! MEDITASJON OG MESSE Fordypningskvelder i ny kirke HØSTEN sept: Meditasjonstema: Å lytte. Nattverd 07. okt: Meditasjonstema: Gåten Jesus. Nattverd 04. nov: Meditasjonstema: Jesus gråt. Nattverd 02. des: Meditativ adventsgudstjeneste med korsang Nordstrand kirke onsdag kl Ansvarlige: Liv Hegle, Tore Laugerud, Kate Mathiesen, Veslemøy Stoltenberg, i samarbeid med sokneprest og diakon. 18 Menighetsbladet

19 Sorgen det ikke sendes blomster til. Strever du etter samlivsbrudd? Kirkene i Oslo og Bærum starter nye samtalegrupper for mennesker som kjenner det er tungt å komme seg igjennom samlivsbrudd alene. Informasjonsmøte tirsdag 13. oktober med oppstart av grupper 27 oktober. Sted ikke avklart. Se for mer info. For mer informasjon ta kontakt med diakon i Nordstrand og Ljan menigheter, Ingun Øystese. Epost eller tlf.: Det skjer: Arrangementer for voksne. Nordstrand menighetssenter: Temalunsj kl. 11:30 Mandag 17. august: «Vigsling av kirken. Hva skjer egentlig?» Sokneprest Espen Feilberg-Jacobsen tar utgangspunkt i vigslingsliturgi. Omvisning og gjennomgang av liturgiske symboler og møbler i kirken. Mandag 14. september: «Mitt forfatterskap». Frid Ingulstad forteller. Forfatteren har skrevet rundt 200 bøker, derav blant annet Sønnavind og seriene Ingebjørg Olavsdatter, Ildkorset og Kongsdøtrene. Forfatteren bor på Nordstrand. Mandag 12. oktober: «Et liv i bønn med blikk på verdenssituasjonen». Sr. Anne Lise, priorinne i Lunden kloster. Sorggruppe: Ønsker du å være med i en sorggruppe? Kontinuerlige sorggrupper i Nordstrand og Ljan menigheter. Gruppene vil være tirsdager fra kl. 10:30 12:00 Ta kontakt med diakonen på mail: eller telefon: Kirkens Hyggetreff på Skovheim: et samarbeid mellom Nordstrand menighet og Skovheim. Program, servering og utlodning. Siste torsdag i måneden kl. 11:30 Torsdag 27. august: Tur til Asker museum. Valstads samlinger og Labråten, samt hjemmet til kunstnerekteparet Hulda og Arne Garborg. Omvisning og lunsj. Avreise fra Skovheim allsenter kl. 11. Pris: 250 kroner inkl. lunsj, omvisning og reise. Påmelding innen 24. august til eller sms Torsdag 24. september: Marit Figenschou: «Nordmennene i Sør-Georgia» Torsdag 29.oktober: Sang og allsang av Bekkelaget Seniorkor Samtalegruppe på Poppelstiens seniorsenter: Åpen samtale om kommende søndags bibeltekster etterfulgt av lunsj fra kafeteriaen. Fredager kl. 10:30 11:30 Fredag 21. aug Fredag 18. sept Fredag 23. okt Menighetsrådsvalg 13. og 14. september Kirkevalget holdes samtidig og samme sted som kommunevalget 13. og 14. september. Det holdes valg til bispedømmeråd og menighetsråd. Informasjon om din stemmekrets og mer informasjon om kandidatene kommer på menighetenes nettside i august, samt med valgkortet som sendes til alle kirkens medlemmer innen 10 august. Listene til menighetsrådsvalget: Nordstrands liste: Gunnar Kvalvaag, 68 år, lege Randi Kippenes Megard, 48 år, sosialarbeider Halvor Kjølstad, 68 år, psykologspesialist Aud Nome Dueland, 61 år, lege Abelone Torp, 20 år, student Isak Aaby, 18 år, skoleelev Erling Weydahl, 66 år, sivilingeniør Ole Inge Bekkelund, 48 år, avdelingsdirektør Per Øyvind Bø Grønningsæter, 27 år, lege Hans Jørgen Hagen, 53 år, lektor Grete Eliassen, 77 år, pensjonist Sabrina Rykke, 32 år, innkjøpssjef Ragnhild Kyvik Bauge, 20 år, student Ljan liste: Mette Rannei Skiebe Heiland, 58 år, kirketjener Anne Lisbeth Olsson, 67 år, pensjonist Thor-Arne Prøis, 68 år, Pensjonist Hege Synnøve Bondevik, 44 år, sykepleier Birgitte Brekke, 49 år, Generalsekretær Tor Birger Skogen, 49 år, Seksjonsleder Yvonne Hemme Berger, 46 år, hjemmearbeidende Michelle Næss Moore Engeby, 43 år, flyvertinne Margrete Moen Birkedal, 34 år, musikkpedagog Knut-Helge Fjeldstad er nå tilsatt som kateket og skal overta i stillingen etter Åse Maria Haugstad med ansvar for barne- og ungdomsarbeidet. Han begynner 1.oktober og skal innsettes 11.oktober. Menighetsbladet

20 ADVOKATENE PÅ NORDSTRAND Bennin, Brataas & Fjeldheim mna. Familie arv skifte skatt Ektepakt testament samboeravtale Fast eiendoms rettsforhold Bygg og entrepriserett mangler ved boligkjøp Alm. praksis Tlf Faks Ekebergvn. 228 C / Sæterkrysset Nordstrand Vis hva du føler -send blomster Buketter Dekorasjoner Alt til bruden Bårebuketter Kranser Ekebergveien Oslo Telefon: Telefax: Din annonse her? Kontakt vår annonsekontakt på tlf a.s Postboks 138 Nordstrand 1112 Oslo Tannlege TROND TELJE Spesialist i periodonti (tannkjøttsykdommer) Von Øtkensvei 1 SOM IKKE FORANDRER NOE. Over Matkarussellen NOE HAR HENDT SOM IKKE FORANDRER NOE. Tlf r som før. NOE Norges HAR eldste HENDT bårebil SOM IKKE - Wangs FORANDRER originale NOE. T SOM IKKE FORANDRER Vi har fusjonert, men alt NOE. Chevrolet fra fortsetter å gjøre NOE HAR HENDT er som SOM før. IKKE Norges FORANDRER eldste bårebil - Wangs NOE. originale Chevrolet fra fortsetter å gjøre ommer til Vi NOE Wang har fusjonert, NOE HAR Nordstrand HAR tjeneste HENDT men HENDT alt er for SOM som familier eller SOM før. IKKE som Wang Norges kommer FORANDRER eldste Majorstuen. bårebil - Wangs til Wang Nordstrand NOE. Eller originale eller til Wang Chevrolet Majorstuen. Hasle, fra 1939 Eller vårt - fortsetter til nye Wang kontor. å gjøre Hasle, vårt nye kontor. alt er som før. tjeneste Norges for familier Vi har fusjonert, men alt er som før. Norges eldste bårebil - Wangs originale Chevrolet fra fortsetter å gjøre Eller eldste som til Olav bårebil kommer Werner - til Stabekk Wangs Nordstrand eller originale eller Olav Werner Chevrolet Wang Majorstuen. Grünerløkka, fra selvfølgelig Eller - til fortsetter Wang Hasle, Det er jo faktisk å vårt gjøre nye kontor. kk eller Olav en hyggelig forandring. Eller Vi har til Werner fusjonert, Vi har fusjonert, Grünerløkka, men alt som før. tjeneste for familier selvfølgelig. Norges som kommer til Wang Det Nordstrand jo faktisk Chevrolet eller Wang en Majorstuen. hyggelig fra fortsetter Eller til Wang å gjøre Hasle, vårt nye kontor. m kommer til Wang NOE Olav Werner HAR men Nordstrand HENDT Stabekk alt som eller SOM før. Olav IKKE Norges Werner FORANDRER eldste Grünerløkka, bårebil - Wangs Majorstuen. NOE. selvfølgelig. originale Det Chevrolet er faktisk fra en 1939 hyggelig - fortsetter forandring. å gjøre tjeneste for familier som kommer til Wang Nordstrand eller Wang Eller Majorstuen. til Wang Eller Hasle, til Wang vårt Hasle, nye vårt nye kontor. tjeneste for familier som Eller kommer til Olav Werner til Wang Stabekk Nordstrand eller Olav eller Werner Wang Grünerløkka, Majorstuen. selvfølgelig. Eller til Det Wang er jo Hasle, faktisk vårt en hyggelig nye kontor. forandring. HAR HENDT SOM Eller Vi har til fusjonert, Olav IKKE Werner men FORANDRER Stabekk alt som eller før. Olav Norges tabekk eller Olav Grünerløkka, selvfølgelig. NOE. Werner eldste Grünerløkka, bårebil - Wangs selvfølgelig. originale Det Chevrolet er jo faktisk fra en 1939 hyggelig - fortsetter forandring. å gjøre Eller til Olav Werner Stabekk eller Olav Werner Grünerløkka, Det er selvfølgelig. jo faktisk Det en er hyggelig jo faktisk Wang en Nordstrand: hyggelig forandring. Tlf tjeneste for familier som kommer til Wang Nordstrand eller Wang Majorstuen. Wang Eller Nordstrand: til Wang Wang Wang Hasle, Tlf 23 Nordstrand: Majorstuen: vårt nye 30 kontor. Tlf Tlf fusjonert, NOE HAR men HENDT alt er Eller som SOM til før. Olav IKKE Norges Werner FORANDRER Stabekk eldste bårebil eller Olav - Wangs NOE. Werner originale Grünerløkka, Wang Chevrolet selvfølgelig. Nordstrand: fra Wang Det 1939 Wang Nordstrand: er Majorstuen: - fortsetter faktisk Tlf 23 en Ekebergveien 312 Wang Olav Tlf å hyggelig Majorstuen: Werner gjøre 16 Tlf Grünerløkka: forandring. Tlf Tlf Olav Werner Grünerløkka: te for familier som kommer til Wang Nordstrand eller Wang Majorstuen. Wang Eller Majorstuen: til Wang Wang Hasle, Majorstuen: Nordstrand: vårt Tlf nye Olav 23 Olav Tlf Werner kontor Werner 19 Tlf Grünerløkka: 23 Stabekk: Tlf Tlf Oslo Vi har fusjonert, men alt er som før. Norges eldste bårebil - Wangs originale Wang Chevrolet Nordstrand: fra 1939 Olav Olav - Werner fortsetter Werner Tlf Grünerløkka: 23 Stabekk: 16 å gjøre Wang Majorstuen: Tlf il Olav Werner Stabekk eller Olav Werner Grünerløkka, selvfølgelig. Det Olav Wang Werner Hasle: Tlf Stabekk: Tlf Tlf Olav BEGRAVELSESBYRÅ er Werner jo faktisk Grünerløkka: en Wang Olav hyggelig Nordstrand: Tlf forandring. Tlf Wang Werner Hasle: Stabekk: 22 Tlf Tlf Tlf.: tjeneste for familier som kommer til Wang Nordstrand eller Wang Majorstuen. Eller til Wang Hasle, vårt nye kontor. BEGRAVELSESBYRÅ Wang Majorstuen: Wang Olav Majorstuen: Werner Tlf 23 Grünerløkka: 19 Wang Tlf Hasle: Tlf Tlf BEGRAVELSESBYRÅ Wang Hasle: Eller til Olav Werner Stabekk eller Olav Werner Grünerløkka, selvfølgelig. Det er jo faktisk en hyggelig forandring. Tlf BEGRAVELSESBYRÅ Olav Olav Werner Werner Grünerløkka: Stabekk: Olav Olav Werner Werner Tlf Grünerløkka: 22 Stabekk: 35 Tlf Tlf Tlf BEGRAVELSESBYRÅ BEGRAVELSESBYRÅ BEGRAVELSESBYRÅ BEGRAVELSESBYRÅ Olav Wang Werner Hasle: Stabekk: Tlf Tlf BEGRAVELSESBYRÅ Wang Hasle: Tlf BEGRAVELSESBYRÅ Wang Nordstrand: Olav Wang Tlf Werner Hasle: Stabekk: Tlf Tlf Olav Wang Werner Hasle: Stabekk: Wang Majorstuen: Wang Wang Nordstrand: Tlf Tlf Hasle: Tlf Tlf Tlf Wang Wang Olav Majorstuen: Werner Hasle: Grünerløkka: Tlf Tlf Tlf Olav Olav Werner Werner Grünerløkka: Stabekk: Tlf Tlf Rørleggertjenesten as Selskapslokaler Møter Catering Åpningstider: Man.-tors , fredager kun selskaper og møter, lør. søn Olaf Helsets vei Oslo, Tlf fax: Tove og Stig Klemetsen epost: TAKSTKONTORET ROSENDAL AS Einar Olav Kirkeby Takstmann MNTF Mobil: Autorisert takstfirma Taksering av fast eiendom bolig/eiendommer Tilstandsrapporter Prosjektvurdering Byggelån og rådgiving Rosendalsveien 44, 1166 Oslo Takstmann medlem av NTF VÅTROMSVURDERING SKADETAKSERING VERDITAKSERING tlf og Det meste i byggevarer! Orring Byggsenter Slimevn. 4, Bjørndal Tlf.: Menighetsbladet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Nordstrand menighetsråd

Nordstrand menighetsråd Nordstrand menighetsråd 2015-2019 PROTOKOLL FRA MENIGHETSRÅDSMØTE Dag: Torsdag 27.10.2016 Tid: Kl.18.30-22.00 Sted: Nordstrand kirke - møterom Referent: Tor Arne Knutsen Åpning: Anne Grete Listrøm Tilstede

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Nordstrand menighetsråd

Nordstrand menighetsråd Nordstrand menighetsråd 2015-2019 PROTOKOLL FRA MENIGHETSRÅDSMØTE Dag: Torsdag 25.08.2016 Tid: Kl.18.30-21.30 Sted: Nordstrand kirke - møterom Referent: Jan Einar Hals Åpning: Jan Einar Hals Tilstede menighetsrådets

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Når Jesus forteller lignelsen om mannen som ville holde gjestebud, er han selv til stede i et gjestebud hos en fariseer og rådsmedlem.

Når Jesus forteller lignelsen om mannen som ville holde gjestebud, er han selv til stede i et gjestebud hos en fariseer og rådsmedlem. Preken 25. juni 2017 3. i treenighet Kapellan Elisabeth Lund Prekentekst: Lukas 14, 16-24 Vi har hørt det Jesus forteller om gjestebudet. Om en mann som ville lage fest for vennene sine. Det er fint å

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene ANITA forteller om søndagsskolen og de sinte mennene Tekst og foto: Marianne Haugerud (Fortellingen bygger på virkelige hendelser, men er lagt i Anitas munn av Stefanusalliansen.) 1 Hei! Jeg heter Anita,

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

PIONÉRMAIL. mai :: 2014

PIONÉRMAIL. mai :: 2014 PIONÉRMAIL mai :: 2014 Inkludere, utruste og utsende JAN TORLAND I HAUGESUND: - TYGG PÅ ORDENE Hvordan studere Guds ord og hvordan fungere i det profetiske? Dette var temaet første helgen i april da Jan

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse!

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 50 KOMMENDE UKE Søndag 6. desember kl. 11.00: Søndag 6. desember kl. 11.00 Søndag 06. desember Kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Sneltorp) Offer til: Kirkens

Detaljer

Kirke. flere. for. Den norske kirke Greverud menighet

Kirke. flere. for. Den norske kirke Greverud menighet Kirke for flere Den norske kirke Greverud menighet Kirke for flere Greverud kirke har en ny visjon: «Kirke for flere». På en måte er denne visjonen allerede virkeliggjort. De senere årene har stadig flere

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

TIL HØST- KONFIRMANTER 2015 MED FORESATTE

TIL HØST- KONFIRMANTER 2015 MED FORESATTE Side 1 TIL HØST- KONFIRMANTER 2015 MED FORESATTE Da er vi godt i gang med konfirmasjonsforberedelsene. Vi håper du har hatt det fint i høst og vi gleder oss til å bli bedre kjent i løpet av våren. UNDERVISNING

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Nordstrand menighet

DEN NORSKE KIRKE Nordstrand menighet DEN NORSKE KIRKE Nordstrand menighet Nordstrand menighetsråd 2015-2019 PROTOKOLL FRA MENIGHETSRÅDSMØTE Dag: Torsdag 17.03.2016 Tid: Kl.18.30-21.30 Sted: Nordstrand kirke - møterom Referent: Jan Einar Hals

Detaljer

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! +TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail:

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: ..et lite Sene-gal 28.02.2017 Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: mkmoskvil@gmail.com Mars Da er Jøssangs vel tilbake i kaldere strøk. Det føles ganske tomt her i huset og det er ikke så rart når det stort

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka!

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Her finner du informasjon om hva som skjer i Misjonskirka de neste ukene. Bilde over: Ansiktsmaling er gøy!! Fra småbarnstreff 18.mars. Bilde under: Fra Karneval i

Detaljer

Nordstrand menighetsråd

Nordstrand menighetsråd Nordstrand menighetsråd 2015-2019 PROTOKOLL FRA MENIGHETSRÅDSMØTE Dag: Tirsdag 27.09.2016 Tid: Kl.18.30-21.30 Sted: Nordstrand kirke - møterom Referent: Elise Lindtveit Åpning: Randi Megard Tilstede menighetsrådets

Detaljer

Da Jesus ble født. en julekalenderbok. Bruk av boken i menigheten

Da Jesus ble født. en julekalenderbok. Bruk av boken i menigheten Da Jesus ble født en julekalenderbok Bruk av boken i menigheten «Da Jesus ble født» er en julekalenderbok som lar barnet bli kjent med juleevangeliet. Julekalenderboka passer for barn fra 3 år og oppover.

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

Smørblomsten. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014

Smørblomsten. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 Smørblomsten Refleksjoner og noen tanker videre Oktober 2014 September er vel overstått og vi har hatt en måned der vi har hatt hovedfokus på Forut aksjonen vår og på hvordan barna i Nepal lever og har

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær!

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Juni 2014 Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Foto: Siri R. Grønskar God sommer! Sommerferien står for døren og vi har lagt bak oss en sesong med mange flotte musikalske opplevelser. Høsten

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET FEBRUAR 2012 Hei alle sammen Vi er på vei mot våren og vi gleder oss over at sola titter mer frem og at temperaturen stiger! Denne måneden har vi hatt karnevalsfeiring og

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2017. Hei alle sammen! Tusen takk for en herlig september måned sammen med deres nydelige barn. Vi på Sølje har hatt en god måned, vi er blitt godt kjent, både

Detaljer

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET 2015-2018 MER HIMMEL MER JORD Kirken på Frogner - Rom for tro og tilhørighet Vedtatt på MR-møte 11/10-16 1. FLERE DELTAR I GUDSTJENESTEN OG MØTER GUD I FELLESSKAPET Høymessen

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

Nordstrand menighetsråd

Nordstrand menighetsråd Nordstrand menighetsråd 2015-2019 INNKALLING TIL MENIGHETSRÅDSMØTE Dag: Torsdag 25.08.2016 Tid: Kl.18.30-21.30 NB: møtetiden kan bli utvidet til 22.00 Sted: Nordstrand kirke - møterom Referent: Jan Einar

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ AUGUST 2015 HEI ALLE SAMMEN! Vi har nå kommet til september måned og vi har kommet godt i gang med den nye barnehagehverdagen. Barnegruppen vår i år vil bestå av 5 gutter

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 september - desember 2015 12 Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø 1 Korpsnytthilsen sept 2015 En barnslig tro? Nettopp

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Medarbeidere Hege Kateket Birgitte Ungdomsleder Bente Diakon (vikar) Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel gjeng frivillige

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ MARS 2011 Hei alle sammen Enda en måned er over og vi nærmer oss våren. Det er mye liv og røre i barnehagen og denne måneden har ikke vært et unntak. Vi har blant annet vært

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2013 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015 KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015 NB : Pub/dans Kick-Off Rekruttering av frivillige! Seniortur til Sverige Sommerdans på torget Håper å se mange av dere på kulturtiltakene i Nedre Eiker! KULTUR-HELSE

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken.

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken. LANTERNA Velkommen til Sjømannskirken! ÅRGANG 63 MAJ - JUNI 2011.٠ORGAN FOR SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE I GÖTEBORG Trykkes i 1500 eks. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Besøk vår

Detaljer

Periodeevaluering 2014

Periodeevaluering 2014 Periodeevaluering 2014 Prosjekt denne perioden: Bokstaver. Periode: uke3-11. Hvordan startet det, bakgrunn for prosjektet. Vi brukte de første ukene etter jul til samtaler og observasjoner, for å finne

Detaljer

Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier!

Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier! Trosopplæring i Eidanger menighet Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier! Til deg som er 9 år Har du lyst å gå på skattejakt i kirka? Lurer du på hva slags mysterier du

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2013. Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år på Sølje! Vi håper dere alle har hatt en flott sommer og kost dere med de søte små. For oss på Sølje var det

Detaljer

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 20. kapittel: Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er

Detaljer

KONF Foreldremøte ØRK

KONF Foreldremøte ØRK KONF. 2016 Foreldremøte 27.10.2015 ØRK To menigheter To sokneprester To kirker Én kapellan Én kateket 100 konfirmanter Den norske kirke i Rælingen I gamle dager var det slik at konfirmanten bekreftet sin

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig NESTEKJÆRLIGHET Hilsen til jubilanter på 75-, 80-, 85-, 90-, 95-årsdag og alle dager deretter. Vise omsorg og omtanke. Bokgave ved: - 75: Gode ord på vandringen - 80: Syng Med - deretter blomster Til åremålsdager

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2012 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

Røren barnehage Hei, her kommer månedsbrevet for oktober

Røren barnehage Hei, her kommer månedsbrevet for oktober Hei, her kommer månedsbrevet for oktober Evaluering av september: Det var flott at så mange av dere var på foreldremøte. Vi synes temakvelden var spennende og viktig. Det var fint at mange av dere var

Detaljer

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag MÅNEDSPLAN FOR SOLBLOM Mars 2013 9 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1. 10 Mandag 4. Tirsdag 5. opplegg Onsdag 6. hele uka Torsdag 7. Fredag 8. Frist for påmelding til påskeferien 11 Mandag 11. Teaterforestilling

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

Månedsplan for Haukene november 2013

Månedsplan for Haukene november 2013 Månedsplan for Haukene november 2013 Tema: Fellesskap Mål: Styrke barnets/ gruppens sosiale og personlig intelligens. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke nr 36 1. Uke nr 37 4. Dans Uke nr 38 11. Filisofiske

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, OKTOBER, 2017. Hei alle sammen! Nok en måned er gått og vi på Sølje har hatt en veldig fin måned sammen. Barnegruppen har satt seg og samtlige trives og har det godt i barnehagen.

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Vårprogram 2016 Askim bibliotek

Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til biblioteket Vårens program byr på et mangfold av aktiviteter for alle aldersgrupper. Du får som vanlig lesestunder for

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 44 31.Okt 1.-4 Nov 45 7.-11 Nov 46 14.-18 Nov 47 21.-25 Nov Granitt tur uke Skifer prosjekt Skifer tur uke Granitt prosjekt Nora Sofie 4 år (6. nov) Granitt tur

Detaljer

BARN, UNGE og VOKSNE

BARN, UNGE og VOKSNE Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Høst - advent - jul 2016 DØVEKIRKE - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

MÅNEDSBREV OKTOBER Grana

MÅNEDSBREV OKTOBER Grana MÅNEDSBREV OKTOBER Grana Så står oktober for døren. Tiden flyr og vi er godt i gang med prosjekt og mye annet på Grana. Vi har delt barna i grupper på 5 når vi jobberi prosjekt, og vi ser at det fungerer

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

November brev fra sommerfuglen

November brev fra sommerfuglen November brev fra sommerfuglen Hei. Oktober måned er nå nesten over. Vi har i denne måned hatt fokus på FN-dagen og FORUT sitt opplegg. Barna har blitt kjent med Puspa, Nischal og Biswas som bor i Nepal.

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, MARS 2013. Hei alle sammen! Velkommen tilbake fra påskeferie! Håper dere alle har hatt en nydelig påske og kost dere! Enda en måned er gått og i mars har vi gjort mye kjekt

Detaljer

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår Arbeidsplan for Tyrihans juli 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31 1 Solstad barnehage Side 1 02.07.2014 Informasjon fra Tyrihans

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Nordstrand menighet

DEN NORSKE KIRKE Nordstrand menighet DEN NORSKE KIRKE Nordstrand menighet Nordstrand menighetsråd 2015-2019 PROTOKOLL FRA MENIGHETSRÅDSMØTE Korrigert ved epostvotering januar 2017 for sak 31/16. Dag: Mandag 25.04.2016 Tid: Kl.18.30-21.30

Detaljer

Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet. 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke

Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet. 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke Mine erfaringer med den lokale kirken På en skala fra 1-6, hvor enig eller uenig

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, MAI 2013. Hei alle sammen! Mai måned har vært en spennende måned. Vi har gjort så mange kjekke ting og dagene fyker av gårde. Det nærmer seg sommer og vi har hatt noen nydelige

Detaljer