Profilhandbok. Versjon 1.0 Mars 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Profilhandbok. Versjon 1.0 Mars 2014"

Transkript

1 Profilhandbok Versjon 1.0 Mars 2014

2 2

3 Innhald Introduksjon Verdiar Slagord Profilverktøy Primærlogo Sekundærlogo Logo i bruk Minimum luft Logosymbol Logosymbol i bruk Konsernfargar Støttefarger og effekter Grafiske støtteelement Grafiske støtteelement i bruk Anna visualisering Typografi Biletmateriell/fotobrief Kontormateriell Annonsar Klede Køyretøy Maskiner og utstyr

4 Introduksjon Denne profilhandboka skal bidra til at alle følgjer same retningslinjene når ein brukar Aurstad sin logo og profilelement. Dette er viktig for at vi skal opplevast profesjonelle, samla og seriøse. Aurstad opererer på stadig fleire medieplattformer, og i forskjellige aktivitetar. Konsekvent bruk av retningslinjene skal gjere det lettare for menneskjer å identifisere oss i omverda. For å byggje Aurstad som merkevare må vi vere konsekvente på bruken av logo og profilelement over tid. Profilhandboka er eit verkty som må oppdaterast med jamne mellomrom. 4

5 Spørsmål vedrørande profilen vår kan rettast til kommunikasjonsansvarlig, Mariann Aurstad. Mob Tel Mail 5

6 Verdiar I Aurstad har vi plukka ut fire verdiar som vi bygg merkevara vår rundt. Desse verdiane skal vere representert i alt vi gjer, seier og er. Liadalsnipa som er eit av dei mest karakteristiske fjella i Ørsta kommune. Desse verdiane er: Nær Innovativ Profesjonell Ansvarleg For å gjere det lettare å hugse på desse verdiane i kvardagen har vi tatt utgangspunkt i forbokstaven til verdiane og korta ned til ordet NIPA. NIPA refererar til Nær Vi er ein stor arbeidsgjevar, som rører ved lokalsamfunnet der vi har aktivitet. Vi er ein viktig medspelar for auka lokal verdiskaping i desse områda, gjennom støtte til ulike lag og organisasjonar. Innovativ Vi er ei verksemd tufta på innovasjon. Vi har både fagmiljø og utøvande ledd innad i organisasjonen, og vi er tett på bransjen og kundar. Dette er forhold som gjer oss godt rusta til innovasjon og utvikling. Profesjonell Vi er ein aktør som opptrer med ei profesjonell haldning i alle relasjonar både internt i verksemda, og eksternt mot omverda. Ansvarleg Vi er ei verksemd som tek samfunnsansvar, og er bevisst på verksemda si påverknad på miljø, samfunn og menneskjer. 6 Verdiar

7 Slagord I Aurstad er vi bevisst på vårt ansvar, vår kraft til å påverke andre sine liv i positivt forstand og vår evne til å sette spor. For vi sett spor. Vi sett spor i menneskjer sine liv, i bransjen vår, og i landet si historie og geografi. Difor vert val av slagord for oss naturleg. Vi kjenner vårt ansvar. Vi sett spor. Vi sett spor Slagord 7

8 Profilverktøy 8

9 9

10 Primærlogo Den liggande logoen er definert som Aurstad sin primærlogo. Den skal brukast i all kommunikasjon utad. Hovudlogoen består av namnetrekket saman med logosymbolet som er plassert til høgre for namnet. ikke lov å strekke, komprimere eller rotere elementene kvar for seg eller samla. Namnetrekket skal ikkje brukast aleine, derimot kan logosymbolet om naudsynt brukast som eit frittståande element på profilartiklar, bilar og presentasjonar. Det er ikkje lov å endre desse elementa innbyrdes i størrelsesforhold, avstand eller plassering i forhold til kvarandre. Det er heller 1 Hovudlogo - original 1 2 Hovudlogo - mono/gråtone 3 Hovudlogo - negativ Profilverktøy / Primærlogo

11 Sekundærlogo Den ståande logoen er definert som Aurstad sin sekundærlogo. Denne skal brukast der der det er strengt naudsynt, eller gagnleg sett i forhold til profileringsflate/format. Sekundærlogoen består av namnetrekket saman med logosymbolet som er sentrert over namnet. plassering i forhold til kvarandre. Det er heller ikke lov å strekke, komprimere eller rotere elementene kvar for seg eller samla. Namnetrekket skal ikkje brukast aleine, derimot kan logosymbolet om naudsynt brukast som eit frittståande element på profilartiklar, bilar og presentasjonar. Det er ikkje lov å endre desse elementa innbyrdes i størrelsesforhold, avstand eller 1 Hovudlogo - original 1 2 Hovudlogo - mono 3 Hovudlogo - negativ 2 3 Profilverktøy / Sekundærlogo 11

12 Logo i bruk Bileta under viser kva varianter av logoen man skal bruke basert på bakgrunn. Dei same reglane gjeld for Aurstad sin støttelogo. 1 Hovudregel for original logo i raud og grå er at den kun skal brukast på kvit bakgrunn, men den kan også brukast på sølv og lys grå. 1 2 Mono/gråtone logo brukast i hovudsak på lysare bakgrunnar. Den kan også brukast over lyse bileter/illustrasjonar. Hovudfunksjon til denne logovarianten er å merke dei lyse (oftast gule) partia på Aurstad sine maskiner og utstyr. 3 Negativ logo brukast i hovudsak på mørkare bakgrunnar. Den kan også brukast over mørke bileter/ illustrasjonar Profilverktøy / Logo i bruk

13 Minimum luft Aurstad sin logo er mest effektiv når den er plassert med ei viss mengd luft rundt seg. For å sikre god synlegheit har vi sett ned eigne reglar for minimum luft rundt logoen. Minimum luftområde tilsvarar høgda på bokstaven d i namnetrekket. 1 1 Teikninga viser minimum luftområde rundt hovudlogo. 2 Teikninga viser minimum luftområde rundt støttelogo. 2 Profilverktøy / Minimum luft 13

14 Logosymbol Aurstad sitt logosymbol illustrerar eit syn/ perspektiv frå innsida av ein tunnel og ut til horisonten. Linjene innad i symbolet dannar ei tydeleg tunnelform, og saman med horisontlinja vert det danna ein A, for Aurstad. Logosymbolet kan brukast som frittståande element på profilartiklar, dekor o.l. 14 Profilverktøy / Logosymbol

15 Logosymbol i bruk Bileta under viser dømer på korleis man kan bruke logosymbolet som frittståande og dekorativt element. Profilverktøy / Logosymbol i bruk 15

16 Konsernfargar Aurstad sine konsernfargar er definerte som Aurstad Raud, Betong Grå og Kvit. Desse fargane fungerar som viktige element for å byggje Aurstad sin identitet. Aurstad Raud CMYK: 0 / 95 / 100 / 0 PANTONE: 485 C(P) RGB: 218 / 41 / 28 HEX: DA291C Betong Grå CMYK: 30 / 22 / 17 / 57 PANTONE: Cool Gray 9 C(P) RGB: 117 / 120 / 123 HEX: 75787B Kvit CMYK: 0 / 0 / 0 / 0 RGB: 255 / 255 / 255 HEX: FFFFFF 16 Profilverktøy / Konsernfargar

17 Støttefarger og effekter Svart/Gråtonar 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 5% Refleks Profilverktøy / Støttefargar og effekter 17

18 Grafiske støtteelement Dei raude linjene er Aurstad sine grafiske støtteelement. Trippellinja er den mest karakteristiske og dirfor mest brukt i dekorsamanheng. Pass på at linjene i dobbel og trippel linje alltid er like tjukke. 18 Profilverktøy / Grafiske støtteelement

19 Grafiske støtteelement i bruk Bileta under viser døme på linjene i dekorativ og illustrativ bruk. Profilverktøy / Grafiske støtteelement i bruk 19

20 Anna visualisering Her viser vi nokre dømer på bruk av Aurstad sine profilelementer. 30% 20 Profilverktøy / Anna visualisering

21 208 MASKINER Profilverktøy / Anna visualisering 21

22 Typografi Dette er eit døme på god oppbyggjing av ei tekst. 1 Overskrift/heading Snitt: Myriad Pro Bold 52 pt Linjeskift: 62 pt 2 Ingress Snitt: Myriad Pro Regular 26 pt Linjeskift: 32 pt 3 Brødtekst/mengdetekst Snitt: Myriad Pro Regular 13 pt Linjeskift: 16 pt Lorem ipsum dolor sit Agnitam neceper chillor eperiam eum non reius. Minctatiis pos alit autemquam, tem dolenisi volore, et et esed quatemp oreperum que voloriata simus. Ehentem quas ant, sunt, utectin ctatio blaboria dolor sinciusapel ma volorem. Ut dem vel iusdant audanisquat que volupta volorit qui sinumquia asim volorerum re, quiantem. Dolesequi rerspid ea volo quunte postibusa samus conse issequunte quis ilibusae offic te sandebitio in cus id quam pit as dollicim haris ulpa nate as endam, occusa dellest, non poreperum as magname offictem vendame occus. Iniendi remporit, unti dolorescit aut rero te vellabo riatet dolupta nate versped quis evenistiunt intion ne verae voluptae escia dit, solor reprecum am aliquatate aliquis derit reperspe re et explaut et endae. 22 Profilverktøy / Typografi

23 Profilfont Myriad Pro er Aurstad sin profilfont. Det er ein allsidig font og fungerar difor utmerka til dei fleste formål. Fast bruk av profilfonten på ulike flater gir eit reint uttrykk og byggjer gjenkjenningsfaktoren til Aurstad som merkevare. Skriftsnitta skal kun brukast i si originale utføring. Det er ikkje lov å strekke, komprimere eller skråstille dei ulike snitta manuelt. Myriad Pro er ein lisensfont og kan kjøpast på Profilfonten skal brukast i både intern og ekstern kommunikasjon. Myriad Pro Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ! #$%&/()= Myriad Pro Semibold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ! #$%&/()= Myriad Pro Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ! #$%&/()= Myriad Pro Condensed ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ! #$%&/()= Myriad Pro Bold Condensed ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ! #$%&/()= Profilverktøy / Typografi 23

24 Biletmateriell/ fotobrief BIleter er eit av Aurstads sterkaste og viktigaste kommunikasjonsverkemiddel. Dei hjelp oss fortelje kven vi er og kva vi gjer, samstundes som dei skapar stoltheit. Det er difor viktig at alt biletmateriell som brukast i vår kommunikasjon er av høg kvalitet. Aurstad sitt biletmateriell skal gi tydelege assosiasjonar til verksemda sine verdiar. Under viser vi eit lite utval fra biletarkivet vårt. Uttrykk: Situasjonsskildrande Fokus på interessante vinklar/detaljar Gjerne litt kontrast og dramatikk Tak i vare kjensla av at det er ekte Typiske motiv: Menneska Maskinene/teknologien Yrkesstoltheit Samarbeid Resultat/produkt 24

25 Biletmateriell/fotobrief 25

26 Kontormateriell Aurstad sine kontormalar og trykksakjer skal vere identiske i alle ledd og verksemder. Det eksisterar digitale malar tilpassa MS Word og MS PowerPoint til bruk for dei tilsette i Aurstad. 26

27 Brevark Brevmalen er satt opp i A4-format (210 x 297mm). Teikninga under er nedskalert. 1 Logoplassering Logo skal vere 10 mm høg 46 mm 1 20 mm 10 mm 2 Adressefelt/mottakar Snitt: Myriad Pro Regular 9,5 pt Linjeavstand: 13,5 pt 2 3 Datofelt Snitt: Myriad Pro Regular 9,5 pt Linjeavstand: 13,5 pt Overskrift/heading Snitt: Myriad Pro Regular 13 pt Linjeavstand: 17 pt 5 Brødtekst/mengdetekst Snitt: Myriad Pro Regular 9,5 pt Linjeavstand: 13,5 pt 6 Avsendar Snitt: Myriad Pro Regular 9,5 pt Linjeavstand: 13,5 pt Profillinje 30 mm 8 8 Postale opplysningar Snitt: Myriad Pro Regular 7 pt Linjeavstand: 10 pt 30 mm 30 mm Kontormateriell / Brevark 27

28 Konvolutter Teikningane under viser korleis konvolutter fra Aurstad skal sjå ut. Teikningane er nedskalerte. Alle konvoluttar skal innehalde dei same elementene og følgje dei same retningslinjene. dekorativt element og tilpassast formata som på teikningane. Det er viktig at man lett kan identifisere at det er Aurstad sitt symbol. En god peikepin er at ein lett kan tyde A-forma i symbolet. Adressefelt og logo har lik størrelse og plassering i forhold til hjørna. Det croppa logosymbolet vert her brukt som 15 mm 1 18,5 mm 1 Adressefelt/avsendar Snitt: Myriad Pro Regular 7 pt Linjeavstand: 10 pt Farge: Pantone Logoplassering Logo skal vere 10 mm høg 3 Logosymbol Farge: 10% Pantone Cool Gray mm 15 mm 15 mm 28 Kontormateriell / Konvolutter

29 Visittkort Visittkortmalen er satt opp i 85 x 50 mm. Teikninga under viser 1:1 størrelse. 1 Logoplassering Logo skal vere 8 mm høg Framside 7 mm 2 Fornamn Etternamn Snitt: Myriad Pro Bold 9 pt Farge: Pantone Cool Gray mm 3 Tittel/Stilling Snitt: Myriad Pro Regular 7 pt Farge: Pantone mm 7 mm 7 mm 4 Telefon og mail Snitt: Myriad Pro Semibold 7 pt Linjeavstand: 11 pt Farge: Pantone Cool Gray 9 Bakside 5 Postale opplysningar Snitt: Myriad Pro Regular 6,5 pt Linjeavstand: 9 pt Farge: Pantone Cool Gray Logosymbol plassering Logosymbol skal vere 24 mm i diameter og plasserast sentrert. Farge: Refleksfolie 24 mm Alternativ farge: Pantone Cool Gray 9 Kontormateriell / Visittkort 29

30 Presentasjon Bileta under er døme på korleis standardmalane i en Aurstad PowerPoint presentasjon kan sjå ut. Presentasjonsmalane er satt i widescreen format (16:9). 30 Kontormateriell / Presentasjon

31 Mailsignatur Bilete under viser eit standard mailoppsett for tilsette i Aurstad. Dersom det er naudsynt med meir kontaktinformasjon kan det leggast til i same stil/oppsett. linjeskift over og under, og at det er satt i same skriftsnitt og farge som kontaktinformasjonen. Dersom det er behov for ytterligare informasjon tilknytta signaturen skal dette plasserast mellom avsender sin kontaktinformasjon og webadressa. Sjå til at det er 1 Tekst/innhald Av funksjonelle grunnar anbefalar vi å sette innstillingane for tekstfeltet slik: Skriftsnitt: Arial Regular 13 pt Farge: R 0 / G 0 / B 0 2 Signatur Signaturfeltet vert sett opp slik: Fornamn Etternamn Skriftsnitt: Myriad Pro Bold 17 pt Farge: R 117 / G 120 / B Stillingsbeskrivelse Skriftsnitt: Myriad Pro Regular 14 pt Farge: R 218 / G 41 / B 28 2 Firmanamn og organisasjonsnummer Skriftsnitt: Myriad Pro Regular 14 pt Farge: R 117 / G 120 / B 123 Kontaktinformasjon Skriftsnitt: Myriad Pro Regular 14 pt Farge: R 117 / G 120 / B 123 Webadresse Skriftsnitt: Myriad Pro Regular 14 pt Farge: R 117 / G 120 / B 123 Logo Format: 123 x 29 px Det bør leggast inn to linjeskift etter logoen for å gi logoen tilstrekkeleg med luft. Kontormateriell / Mailsignatur 31

32 Annonsar 32

33 Annonse heilside Bilete under er ei prinsippskisse på korleis annonser frå Aurstad kan sjå ut. Prinsippskissa/bilete er nedskalert. Annonsar / Annonse heilside 33

34 Annonse kvartside og halvside Bileta under er prinsippskisser på korleis annonser frå Aurstad kan sjå ut. Prinsippskissene/bileta er nedskalert. 34 Annonsar / Annonse kvartside og halvside

35 Stillingsannonser Bileta under er prinsippskisser på korleis stillingsannonser frå Aurstad kan sjå ut. Prinsippskissene/bileta er nedskalert. Annonsar / Stillingsannonser 35

36 Klede 36

37 37

38 Anleggsklede for sommartid Aurstad sine anleggsklede er av praktiske grunnar signalgule og svart/gråtonar med funksjonelle refleksdetaljar. Teikninga under er ei prinsippskisse på korleis Aurstad sine anleggsklede kan sjå ut. 38 Klede / Anleggsklede for sommartid

39 Klede / Anleggsklede for sommartid 39

40 M Anleggsklede for vintertid Aurstad sine anleggsklede er av praktiske grunnar signalgule og svart/gråtonar med funksjonelle refleksdetaljar. Teikninga under er ei prinsippskisse på korleis Aurstad sine anleggsklede kan sjå ut. 40 Klede / Anleggsklede for vintertid

41 Klede / Anleggsklede for vintertid 41

42 Køyretøy Aurstad har mange køyretøy til forskjellige formål. Køyretøya er av dei mest synlege, og difor av dei viktigaste, profilberarane verksemda har. Det er også dei vanskelegaste flatene å vere konsekvente på når det gjeld profileringa i og med det kjem nye modellar ofte. Som følgje av dette er det satt opp prinsippteikningar som skal brukast som utgangsunkt for merkinga. 42

43 43

44 Pizzabil 44 Køyretøy / Pizzabil

45 SUV og Pickup Køyretøy / SUV og Pickup 45

46 Varebil og multivan 46 Køyretøy / Varebil og multivan

47 Buss og stor varebil Køyretøy / Buss og stor varebil 47

48 Maskiner og utstyr Aurstad sine maskiner og utstyr er av dei mest synlege og difor av dei viktigaste profilberarane selskapet har. Det er også dei vanskeligaste flatene å vere konsekvente på når det gjeld profileringa i og med at det ofte kjem nye modellar. Som følgje av dette er det satt opp prinsippteikningar som skal brukast som utgangsunkt for merkinga. For å halde eit mest mogleg reint og profesjonelt uttrykk er hovudregelen at ein brukar logo eller logosymbol maks en plass per side/flate. Der det er praktiske hensyn beheld ein original grafikk som inneheld modellnamn/ modellnummer på maskina. 48

49 Gravemaskin Maskiner og utstyr / Gravemaskin 49

50 Dumper 50 Maskiner og utstyr / Dumper

51 Dozar Maskiner og utstyr / Dozar 51

52 Hjullastar 52 Maskiner og utstyr / Hjullastar

53 Tipptruck Maskiner og utstyr / Tipptruck 53

54 Veghøvel 54 Maskiner og utstyr / Veghøvel

55 55

56 aurstad.no 56

VISUELL PROFIL JANUAR 2014

VISUELL PROFIL JANUAR 2014 VISUELL PROFIL JANUAR 2014 Hvorfor visuell profil? Innhold Statens pensjonskasse kommuniserer med mange ulike målgrupper gjennom en rekke ulike kanaler og flater. Det er viktig at vi fremstår enhetlig

Detaljer

4.4. Fax. 4.5 Diplay av postalia 5. INFORMASJONS TRYKKSAKER. 5.1. Profilannonse. 5.2. Stillingsannonse. 5.3. Plakat. 5.4.

4.4. Fax. 4.5 Diplay av postalia 5. INFORMASJONS TRYKKSAKER. 5.1. Profilannonse. 5.2. Stillingsannonse. 5.3. Plakat. 5.4. DESIGNMANUAL DESIGNMANUAL 1. INNLEDNING 1. INNLEDNING 1.1. Om designmanualen 1.2. Osloadvokatenes historie 2. VISUELLE KOMMUNIKASJONSUTTRYKK 2.1. Verdier 3. VERKTØYKASSE 3.1. Logo i farger 3.2. Logo i

Detaljer

BAKGRUNN NHHS VISUELLE IDENTITET SKAL FORMIDLE HISTORIE, FAGLIG TYNGDE, MODERNITET OG ENERGI

BAKGRUNN NHHS VISUELLE IDENTITET SKAL FORMIDLE HISTORIE, FAGLIG TYNGDE, MODERNITET OG ENERGI DESIGNMANUAL 2013 BAKGRUNN NHHS VISUELLE IDENTITET SKAL FORMIDLE HISTORIE, FAGLIG TYNGDE, MODERNITET OG ENERGI 2 INNLEDNING I NHHs designmanual presenterer vi høyskolens visuelle profil og viser hvordan

Detaljer

Designmanual August 2012 Whitefox

Designmanual August 2012 Whitefox Designmanual August 2012 Whitefox Innhold 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 Innholdsfortegnelse Om profilen Logo Logoversjoner Logo tilleggsversjoner Logoregler Logoplassering Designelementer

Detaljer

RST Logistics Designmanual

RST Logistics Designmanual «Design is a funny word. Some people think design means how it looks. But of course, if you dig deeper, it s really how it works.» Steve Jobs RST Logistics Designmanual Versjon 1-2014 For RST av WE MAKE

Detaljer

1 hrs. PrOFILhÅNDBOK

1 hrs. PrOFILhÅNDBOK hrs. PROFILHÅNDBOK 1 INNLEDNING 2 ORIGINALER Alle originaler forefinnes hos profilansvarlig HRS KONTAKT Spørsmål kan rettes til profilansvarlig i HRS, Trond Munkvold eller til Chili Harstad AS ved Roland

Detaljer

PRODUKTKATALOG 2013 GRAFISK DESIGN WEBDESIGN 3D/FILM/KINO PRODUKTKATALOG 2013 FANTASTISKE OSBERGET

PRODUKTKATALOG 2013 GRAFISK DESIGN WEBDESIGN 3D/FILM/KINO PRODUKTKATALOG 2013 FANTASTISKE OSBERGET PRODUKTKATALOG 2013 PRODUKTKATALOG 2013 GRAFISK DESIGN WEBDESIGN 3D/FILM/KINO FANTASTISKE OSBERGET 1 FANTASTISKE OSBERGET GRAFISK DESIGN 8 FANTASTISKE OSBERGET 4 20 WEB- DESIGN FINN DU VEGEN? Stjernehimmelen

Detaljer

EKTE EIKER VISUELL IDENTITET

EKTE EIKER VISUELL IDENTITET DESIGNMANUAL EKTE EIKER 1. UTGAVE 002 Designmanual Innhold Forklaring Ord merket med * er forklart i ordlisten på side 46 og 47. Innledning Konsept Logo Logoens oppbygging Sikker avstand Logoens farger

Detaljer

Velkommen til Sørum kommunes designmanual

Velkommen til Sørum kommunes designmanual Designmanual 2 Designmanual for Sørum kommune Designmanual for Sørum kommune 3 Velkommen til Sørum kommunes designmanual Velkommen til Sørum kommunes designmanual Sørum kommunes designmanual skal være

Detaljer

PROFILMANUAL. Versjon 3. November 2014

PROFILMANUAL. Versjon 3. November 2014 AVINOR PROFILMANUAL Versjon 3. November 2014 Avinor profilmanual Introduksjon 2 Introduksjon Avinor har laget en felles visuell identitet for selskapets virksomhet. Hensikten er å fremstå samlet og helhetlig

Detaljer

Visuell identitet Altibox

Visuell identitet Altibox Visuell identitet Altibox Den visuelle identiteten til Altibox består av en logo, typografi, farger og et bildeuttrykk. Dette er viktige visuelle elementer som gir Altibox en tydelig identitet og som skal

Detaljer

Profilmanual. Revidert utgave august 2015

Profilmanual. Revidert utgave august 2015 Profilmanual Revidert utgave august 2015 Innledning Telemark fylkeskommune, profilmanual 2 Besøk /profil for mer informasjon. Dette er designmanualen til Telemark fylkeskommune. Den er et viktig verktøy

Detaljer

Visuell identitet Vestavind Offshore AS. Brand guidelines versjon 1.0

Visuell identitet Vestavind Offshore AS. Brand guidelines versjon 1.0 Visuell identitet Vestavind Offshore AS Brand guidelines versjon 1.0 VESTAVIND OFFSHORE VISUELL IDENTITET VERSJON 1.0 SIDE 2 VESTAVIND OFFSHORE VISUELL IDENTITET VERSJON 1.0 SIDE 3 INTRO BRAND GUIDELINES

Detaljer

Arbeidsrapport nr. 132.! - Hjelp?

Arbeidsrapport nr. 132.! - Hjelp? Arbeidsrapport nr. 132! - Hjelp? 2003 Prosjekt Fronterdokumentasjon - Ei handbok i bruk av Fronter Arbeidsrapport Nummer 132: Fronter 24! Hjelp? Versjon 1.0 Prosjekteigar Høgskulen i Volda Finansiering

Detaljer

INNHOLD. 28. rapport 29. diplom/kursbevis 30. nettside 31. annonser 32. folder 33. brosjyre A4 34. notatblokk 35. omslagsmappe 36.

INNHOLD. 28. rapport 29. diplom/kursbevis 30. nettside 31. annonser 32. folder 33. brosjyre A4 34. notatblokk 35. omslagsmappe 36. PROFILHANDBOK INNHOLD 3. VÅRT ANSIKT UTAD 4. GRAFISK PROFIL LOGO NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE 5. logoversjoner 6. logo sørsamisk og engelsk 7. logo på farget bunn 8. logoregler/eksempel på feil bruk LOGO

Detaljer

Innkalling til møte i Setesdal Regionråd - Styre onsdag 21.01.2015 kl. 09:00 i Revsnes hotell

Innkalling til møte i Setesdal Regionråd - Styre onsdag 21.01.2015 kl. 09:00 i Revsnes hotell Side 1 av 1 Medlemene vert med dette kalla inn til møte. Varamedlemer og tilsette som får innkallinga, møter berre etter særskild innkalling. Vert du av lovlege grunnar hindra i å møte, må du melde frå

Detaljer

REVIDERT AUGUST 2014. Profilmanual. Kruse Smith Entreprenør AS

REVIDERT AUGUST 2014. Profilmanual. Kruse Smith Entreprenør AS REVIDERT AUGUST 2014 Profilmanual Kruse Smith Entreprenør AS En profilmanual er et praktisk og strategisk verktøy som beskriver det grafiske utrykket til en virksomhet. Manualen er først og fremst beregnet

Detaljer

DESIGNMANUAL. Retningslinjer for bruk av visuell profil

DESIGNMANUAL. Retningslinjer for bruk av visuell profil DESIGNMANUAL Retningslinjer for bruk av visuell profil INNHOLD BAKGRUNN 4 FILFORMATER 5 VÅPEN 6 LOGO 7 OPPSETT LOGO 8 LOGO MED AVDELING 10 LOGO I SORT/HVITT 11 TYPOGRAFI 12 FARGER 14 DESIGNELEMENT 15 SLAGORD/VISJON

Detaljer

PROFILHÅNDBOK VERSJON 2.0 2014 - EB EB.NO - TLF. 03101

PROFILHÅNDBOK VERSJON 2.0 2014 - EB EB.NO - TLF. 03101 PROFILHÅNDBOK VERSJON 2.0 2014 - EB INNLEDNING EB ER ET ENERGI- OG NETTKONSERN SOM BYGGER OG DRIFTER SAMFUNNSKRITISK INFRASTRUKTUR. Vi leverer ren energi, kunnskap og opplevelser til de tusen hjem og virksomheter,

Detaljer

DESIGNMANUAL 2015. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

DESIGNMANUAL 2015. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening DESIGNMANUAL 2015 INTRO PROFILELEMENT DESIGNEKSEMPLER Annonse ordinær... 59 Om designmanualen...3 Profilelement... 20 Nettsider...37 Annonse student... 60 Identitetskonsept... 4 Eksempel profilelement

Detaljer

Profilhåndbok. Versjon 1.0 2012 - eb. eb.no - TLF. 03101

Profilhåndbok. Versjon 1.0 2012 - eb. eb.no - TLF. 03101 Profilhåndbok Versjon 1.0 2012 - eb Innledning EB er et energi- og nettkonsern som bygger og drifter samfunnskritisk infrastruktur. Vi leverer ren energi, kunnskap og opplevelser til de tusen hjem og virksomheter,

Detaljer

Visjon og verdier... 3 Om designmanualen... 3

Visjon og verdier... 3 Om designmanualen... 3 Innhold Designmanual 2 Visjon og verdier... 3 Om designmanualen... 3 GRUNNELEMENTER Logo... 4 Fakultetssignaturer... 10 Farger... 14 Grafisk element... 16 Typografi... 17 Foto/bildebruk... 19 POSTALE ELEMENTER

Detaljer

Profilmanual. Mai 2015 Versjon 1.0

Profilmanual. Mai 2015 Versjon 1.0 Profilmanual Mai 2015 Versjon 1.0 INTRO Om profilen Vår grafiske profil skal hjelpe å posisjonere BankAxept som den mest fremtidsrettet og engasjerende betalingsløsning i Norge. Denne profilmanualen presenterer

Detaljer

DESIGNMANUAL HØGSKOLEN I ØSTFOLD 2015 Q3 versjon 0.0.6

DESIGNMANUAL HØGSKOLEN I ØSTFOLD 2015 Q3 versjon 0.0.6 DESIGNMANUAL HØGSKOLEN I ØSTFOLD 2015 Q3 versjon 0.0.6 2 Høgskolen i Østfold profilmanual ÉN HØGSKOLE ÉN DESIGNPROFIL HELHETLIG VISUELL KOMMUNIKASJON GRENSELØS KUNNSKAP FELLES MÅL Introduksjon Høgskolen

Detaljer

Designmanual for Norsk Designråd

Designmanual for Norsk Designråd Versjon 1.0 18.12.07 Innhold Dokumentasjon Bakgrunn...2 Navn...4 Navnetrekk...5 Symbol...6 Signatur...9 Plasseringsanvisning...10 Signaturtekst...11 Farger...12 5.Element...13 Typografi...17 Regi...19

Detaljer

Nordnorsk Bygg- og Anleggsmesse 2016

Nordnorsk Bygg- og Anleggsmesse 2016 02. Logo Hovedlogo Hovedlogo NNBAs logo er satt sammen av en vertikalstilt form som inneholder logoelementet bestående av hammer og tannhjul brukt i tidligere års messer, samt forkortelsen NNBA i versaler

Detaljer

HABBERSTAD // VISUELL IDENTITET DESIGNMANUAL // 2013 // NKF // VERSON 1.0. 75. 6.4: Kreditering

HABBERSTAD // VISUELL IDENTITET DESIGNMANUAL // 2013 // NKF // VERSON 1.0. 75. 6.4: Kreditering DESIGNMANUAL // 2013 // NKF // VERSON 1.0 1 DESIGNMANUAL KAPITTEL 1.0 // FORORD KAPITTEL 2.0 // DESIGN ELEMENTER KAPITTEL 3.0 // POSTALE TRYKKSAKER KAPITTEL 4.0 // INFORMASJONSTRYKK KAPITTEL 5.0 // WEB

Detaljer

Venstres visuelle profil

Venstres visuelle profil Venstres visuelle profil Grafisk profil Innledning Logo og navn Logoens bruk og plassering Typografi Fargebruk Tilleggselement Lokale maler Internett Eksempler Merkantilt Brosjyrer Annonser Plakater/roll-ups

Detaljer

profilhåndbok SOS-barnebyer norge

profilhåndbok SOS-barnebyer norge profilhåndbok SOS-barnebyer norge Innhold Innledning... side 5 Trykksaker 01 Logo...side 8 02 Farger... side 14 03 Fonter... side 15 04 Bildespråk... side 16 05 Piktogrammer... side 22 06 Solsikkebarna...

Detaljer

Venstres visuelle profil

Venstres visuelle profil Venstres visuelle profil Grafisk profil Innledning Logo og navn Logoens bruk og plassering Typografi Fargebruk Tilleggselement Lokale maler Internett Eksempler Merkantilt Brosjyrer Annonser Plakater/roll-ups

Detaljer