Profilhandbok. Versjon 1.0 Mars 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Profilhandbok. Versjon 1.0 Mars 2014"

Transkript

1 Profilhandbok Versjon 1.0 Mars 2014

2 2

3 Innhald Introduksjon Verdiar Slagord Profilverktøy Primærlogo Sekundærlogo Logo i bruk Minimum luft Logosymbol Logosymbol i bruk Konsernfargar Støttefarger og effekter Grafiske støtteelement Grafiske støtteelement i bruk Anna visualisering Typografi Biletmateriell/fotobrief Kontormateriell Annonsar Klede Køyretøy Maskiner og utstyr

4 Introduksjon Denne profilhandboka skal bidra til at alle følgjer same retningslinjene når ein brukar Aurstad sin logo og profilelement. Dette er viktig for at vi skal opplevast profesjonelle, samla og seriøse. Aurstad opererer på stadig fleire medieplattformer, og i forskjellige aktivitetar. Konsekvent bruk av retningslinjene skal gjere det lettare for menneskjer å identifisere oss i omverda. For å byggje Aurstad som merkevare må vi vere konsekvente på bruken av logo og profilelement over tid. Profilhandboka er eit verkty som må oppdaterast med jamne mellomrom. 4

5 Spørsmål vedrørande profilen vår kan rettast til kommunikasjonsansvarlig, Mariann Aurstad. Mob Tel Mail 5

6 Verdiar I Aurstad har vi plukka ut fire verdiar som vi bygg merkevara vår rundt. Desse verdiane skal vere representert i alt vi gjer, seier og er. Liadalsnipa som er eit av dei mest karakteristiske fjella i Ørsta kommune. Desse verdiane er: Nær Innovativ Profesjonell Ansvarleg For å gjere det lettare å hugse på desse verdiane i kvardagen har vi tatt utgangspunkt i forbokstaven til verdiane og korta ned til ordet NIPA. NIPA refererar til Nær Vi er ein stor arbeidsgjevar, som rører ved lokalsamfunnet der vi har aktivitet. Vi er ein viktig medspelar for auka lokal verdiskaping i desse områda, gjennom støtte til ulike lag og organisasjonar. Innovativ Vi er ei verksemd tufta på innovasjon. Vi har både fagmiljø og utøvande ledd innad i organisasjonen, og vi er tett på bransjen og kundar. Dette er forhold som gjer oss godt rusta til innovasjon og utvikling. Profesjonell Vi er ein aktør som opptrer med ei profesjonell haldning i alle relasjonar både internt i verksemda, og eksternt mot omverda. Ansvarleg Vi er ei verksemd som tek samfunnsansvar, og er bevisst på verksemda si påverknad på miljø, samfunn og menneskjer. 6 Verdiar

7 Slagord I Aurstad er vi bevisst på vårt ansvar, vår kraft til å påverke andre sine liv i positivt forstand og vår evne til å sette spor. For vi sett spor. Vi sett spor i menneskjer sine liv, i bransjen vår, og i landet si historie og geografi. Difor vert val av slagord for oss naturleg. Vi kjenner vårt ansvar. Vi sett spor. Vi sett spor Slagord 7

8 Profilverktøy 8

9 9

10 Primærlogo Den liggande logoen er definert som Aurstad sin primærlogo. Den skal brukast i all kommunikasjon utad. Hovudlogoen består av namnetrekket saman med logosymbolet som er plassert til høgre for namnet. ikke lov å strekke, komprimere eller rotere elementene kvar for seg eller samla. Namnetrekket skal ikkje brukast aleine, derimot kan logosymbolet om naudsynt brukast som eit frittståande element på profilartiklar, bilar og presentasjonar. Det er ikkje lov å endre desse elementa innbyrdes i størrelsesforhold, avstand eller plassering i forhold til kvarandre. Det er heller 1 Hovudlogo - original 1 2 Hovudlogo - mono/gråtone 3 Hovudlogo - negativ Profilverktøy / Primærlogo

11 Sekundærlogo Den ståande logoen er definert som Aurstad sin sekundærlogo. Denne skal brukast der der det er strengt naudsynt, eller gagnleg sett i forhold til profileringsflate/format. Sekundærlogoen består av namnetrekket saman med logosymbolet som er sentrert over namnet. plassering i forhold til kvarandre. Det er heller ikke lov å strekke, komprimere eller rotere elementene kvar for seg eller samla. Namnetrekket skal ikkje brukast aleine, derimot kan logosymbolet om naudsynt brukast som eit frittståande element på profilartiklar, bilar og presentasjonar. Det er ikkje lov å endre desse elementa innbyrdes i størrelsesforhold, avstand eller 1 Hovudlogo - original 1 2 Hovudlogo - mono 3 Hovudlogo - negativ 2 3 Profilverktøy / Sekundærlogo 11

12 Logo i bruk Bileta under viser kva varianter av logoen man skal bruke basert på bakgrunn. Dei same reglane gjeld for Aurstad sin støttelogo. 1 Hovudregel for original logo i raud og grå er at den kun skal brukast på kvit bakgrunn, men den kan også brukast på sølv og lys grå. 1 2 Mono/gråtone logo brukast i hovudsak på lysare bakgrunnar. Den kan også brukast over lyse bileter/illustrasjonar. Hovudfunksjon til denne logovarianten er å merke dei lyse (oftast gule) partia på Aurstad sine maskiner og utstyr. 3 Negativ logo brukast i hovudsak på mørkare bakgrunnar. Den kan også brukast over mørke bileter/ illustrasjonar Profilverktøy / Logo i bruk

13 Minimum luft Aurstad sin logo er mest effektiv når den er plassert med ei viss mengd luft rundt seg. For å sikre god synlegheit har vi sett ned eigne reglar for minimum luft rundt logoen. Minimum luftområde tilsvarar høgda på bokstaven d i namnetrekket. 1 1 Teikninga viser minimum luftområde rundt hovudlogo. 2 Teikninga viser minimum luftområde rundt støttelogo. 2 Profilverktøy / Minimum luft 13

14 Logosymbol Aurstad sitt logosymbol illustrerar eit syn/ perspektiv frå innsida av ein tunnel og ut til horisonten. Linjene innad i symbolet dannar ei tydeleg tunnelform, og saman med horisontlinja vert det danna ein A, for Aurstad. Logosymbolet kan brukast som frittståande element på profilartiklar, dekor o.l. 14 Profilverktøy / Logosymbol

15 Logosymbol i bruk Bileta under viser dømer på korleis man kan bruke logosymbolet som frittståande og dekorativt element. Profilverktøy / Logosymbol i bruk 15

16 Konsernfargar Aurstad sine konsernfargar er definerte som Aurstad Raud, Betong Grå og Kvit. Desse fargane fungerar som viktige element for å byggje Aurstad sin identitet. Aurstad Raud CMYK: 0 / 95 / 100 / 0 PANTONE: 485 C(P) RGB: 218 / 41 / 28 HEX: DA291C Betong Grå CMYK: 30 / 22 / 17 / 57 PANTONE: Cool Gray 9 C(P) RGB: 117 / 120 / 123 HEX: 75787B Kvit CMYK: 0 / 0 / 0 / 0 RGB: 255 / 255 / 255 HEX: FFFFFF 16 Profilverktøy / Konsernfargar

17 Støttefarger og effekter Svart/Gråtonar 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 5% Refleks Profilverktøy / Støttefargar og effekter 17

18 Grafiske støtteelement Dei raude linjene er Aurstad sine grafiske støtteelement. Trippellinja er den mest karakteristiske og dirfor mest brukt i dekorsamanheng. Pass på at linjene i dobbel og trippel linje alltid er like tjukke. 18 Profilverktøy / Grafiske støtteelement

19 Grafiske støtteelement i bruk Bileta under viser døme på linjene i dekorativ og illustrativ bruk. Profilverktøy / Grafiske støtteelement i bruk 19

20 Anna visualisering Her viser vi nokre dømer på bruk av Aurstad sine profilelementer. 30% 20 Profilverktøy / Anna visualisering

21 208 MASKINER Profilverktøy / Anna visualisering 21

22 Typografi Dette er eit døme på god oppbyggjing av ei tekst. 1 Overskrift/heading Snitt: Myriad Pro Bold 52 pt Linjeskift: 62 pt 2 Ingress Snitt: Myriad Pro Regular 26 pt Linjeskift: 32 pt 3 Brødtekst/mengdetekst Snitt: Myriad Pro Regular 13 pt Linjeskift: 16 pt Lorem ipsum dolor sit Agnitam neceper chillor eperiam eum non reius. Minctatiis pos alit autemquam, tem dolenisi volore, et et esed quatemp oreperum que voloriata simus. Ehentem quas ant, sunt, utectin ctatio blaboria dolor sinciusapel ma volorem. Ut dem vel iusdant audanisquat que volupta volorit qui sinumquia asim volorerum re, quiantem. Dolesequi rerspid ea volo quunte postibusa samus conse issequunte quis ilibusae offic te sandebitio in cus id quam pit as dollicim haris ulpa nate as endam, occusa dellest, non poreperum as magname offictem vendame occus. Iniendi remporit, unti dolorescit aut rero te vellabo riatet dolupta nate versped quis evenistiunt intion ne verae voluptae escia dit, solor reprecum am aliquatate aliquis derit reperspe re et explaut et endae. 22 Profilverktøy / Typografi

23 Profilfont Myriad Pro er Aurstad sin profilfont. Det er ein allsidig font og fungerar difor utmerka til dei fleste formål. Fast bruk av profilfonten på ulike flater gir eit reint uttrykk og byggjer gjenkjenningsfaktoren til Aurstad som merkevare. Skriftsnitta skal kun brukast i si originale utføring. Det er ikkje lov å strekke, komprimere eller skråstille dei ulike snitta manuelt. Myriad Pro er ein lisensfont og kan kjøpast på Profilfonten skal brukast i både intern og ekstern kommunikasjon. Myriad Pro Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ! #$%&/()= Myriad Pro Semibold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ! #$%&/()= Myriad Pro Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ! #$%&/()= Myriad Pro Condensed ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ! #$%&/()= Myriad Pro Bold Condensed ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ! #$%&/()= Profilverktøy / Typografi 23

24 Biletmateriell/ fotobrief BIleter er eit av Aurstads sterkaste og viktigaste kommunikasjonsverkemiddel. Dei hjelp oss fortelje kven vi er og kva vi gjer, samstundes som dei skapar stoltheit. Det er difor viktig at alt biletmateriell som brukast i vår kommunikasjon er av høg kvalitet. Aurstad sitt biletmateriell skal gi tydelege assosiasjonar til verksemda sine verdiar. Under viser vi eit lite utval fra biletarkivet vårt. Uttrykk: Situasjonsskildrande Fokus på interessante vinklar/detaljar Gjerne litt kontrast og dramatikk Tak i vare kjensla av at det er ekte Typiske motiv: Menneska Maskinene/teknologien Yrkesstoltheit Samarbeid Resultat/produkt 24

25 Biletmateriell/fotobrief 25

26 Kontormateriell Aurstad sine kontormalar og trykksakjer skal vere identiske i alle ledd og verksemder. Det eksisterar digitale malar tilpassa MS Word og MS PowerPoint til bruk for dei tilsette i Aurstad. 26

27 Brevark Brevmalen er satt opp i A4-format (210 x 297mm). Teikninga under er nedskalert. 1 Logoplassering Logo skal vere 10 mm høg 46 mm 1 20 mm 10 mm 2 Adressefelt/mottakar Snitt: Myriad Pro Regular 9,5 pt Linjeavstand: 13,5 pt 2 3 Datofelt Snitt: Myriad Pro Regular 9,5 pt Linjeavstand: 13,5 pt Overskrift/heading Snitt: Myriad Pro Regular 13 pt Linjeavstand: 17 pt 5 Brødtekst/mengdetekst Snitt: Myriad Pro Regular 9,5 pt Linjeavstand: 13,5 pt 6 Avsendar Snitt: Myriad Pro Regular 9,5 pt Linjeavstand: 13,5 pt Profillinje 30 mm 8 8 Postale opplysningar Snitt: Myriad Pro Regular 7 pt Linjeavstand: 10 pt 30 mm 30 mm Kontormateriell / Brevark 27

28 Konvolutter Teikningane under viser korleis konvolutter fra Aurstad skal sjå ut. Teikningane er nedskalerte. Alle konvoluttar skal innehalde dei same elementene og følgje dei same retningslinjene. dekorativt element og tilpassast formata som på teikningane. Det er viktig at man lett kan identifisere at det er Aurstad sitt symbol. En god peikepin er at ein lett kan tyde A-forma i symbolet. Adressefelt og logo har lik størrelse og plassering i forhold til hjørna. Det croppa logosymbolet vert her brukt som 15 mm 1 18,5 mm 1 Adressefelt/avsendar Snitt: Myriad Pro Regular 7 pt Linjeavstand: 10 pt Farge: Pantone Logoplassering Logo skal vere 10 mm høg 3 Logosymbol Farge: 10% Pantone Cool Gray mm 15 mm 15 mm 28 Kontormateriell / Konvolutter

29 Visittkort Visittkortmalen er satt opp i 85 x 50 mm. Teikninga under viser 1:1 størrelse. 1 Logoplassering Logo skal vere 8 mm høg Framside 7 mm 2 Fornamn Etternamn Snitt: Myriad Pro Bold 9 pt Farge: Pantone Cool Gray mm 3 Tittel/Stilling Snitt: Myriad Pro Regular 7 pt Farge: Pantone mm 7 mm 7 mm 4 Telefon og mail Snitt: Myriad Pro Semibold 7 pt Linjeavstand: 11 pt Farge: Pantone Cool Gray 9 Bakside 5 Postale opplysningar Snitt: Myriad Pro Regular 6,5 pt Linjeavstand: 9 pt Farge: Pantone Cool Gray Logosymbol plassering Logosymbol skal vere 24 mm i diameter og plasserast sentrert. Farge: Refleksfolie 24 mm Alternativ farge: Pantone Cool Gray 9 Kontormateriell / Visittkort 29

30 Presentasjon Bileta under er døme på korleis standardmalane i en Aurstad PowerPoint presentasjon kan sjå ut. Presentasjonsmalane er satt i widescreen format (16:9). 30 Kontormateriell / Presentasjon

31 Mailsignatur Bilete under viser eit standard mailoppsett for tilsette i Aurstad. Dersom det er naudsynt med meir kontaktinformasjon kan det leggast til i same stil/oppsett. linjeskift over og under, og at det er satt i same skriftsnitt og farge som kontaktinformasjonen. Dersom det er behov for ytterligare informasjon tilknytta signaturen skal dette plasserast mellom avsender sin kontaktinformasjon og webadressa. Sjå til at det er 1 Tekst/innhald Av funksjonelle grunnar anbefalar vi å sette innstillingane for tekstfeltet slik: Skriftsnitt: Arial Regular 13 pt Farge: R 0 / G 0 / B 0 2 Signatur Signaturfeltet vert sett opp slik: Fornamn Etternamn Skriftsnitt: Myriad Pro Bold 17 pt Farge: R 117 / G 120 / B Stillingsbeskrivelse Skriftsnitt: Myriad Pro Regular 14 pt Farge: R 218 / G 41 / B 28 2 Firmanamn og organisasjonsnummer Skriftsnitt: Myriad Pro Regular 14 pt Farge: R 117 / G 120 / B 123 Kontaktinformasjon Skriftsnitt: Myriad Pro Regular 14 pt Farge: R 117 / G 120 / B 123 Webadresse Skriftsnitt: Myriad Pro Regular 14 pt Farge: R 117 / G 120 / B 123 Logo Format: 123 x 29 px Det bør leggast inn to linjeskift etter logoen for å gi logoen tilstrekkeleg med luft. Kontormateriell / Mailsignatur 31

32 Annonsar 32

33 Annonse heilside Bilete under er ei prinsippskisse på korleis annonser frå Aurstad kan sjå ut. Prinsippskissa/bilete er nedskalert. Annonsar / Annonse heilside 33

34 Annonse kvartside og halvside Bileta under er prinsippskisser på korleis annonser frå Aurstad kan sjå ut. Prinsippskissene/bileta er nedskalert. 34 Annonsar / Annonse kvartside og halvside

35 Stillingsannonser Bileta under er prinsippskisser på korleis stillingsannonser frå Aurstad kan sjå ut. Prinsippskissene/bileta er nedskalert. Annonsar / Stillingsannonser 35

36 Klede 36

37 37

38 Anleggsklede for sommartid Aurstad sine anleggsklede er av praktiske grunnar signalgule og svart/gråtonar med funksjonelle refleksdetaljar. Teikninga under er ei prinsippskisse på korleis Aurstad sine anleggsklede kan sjå ut. 38 Klede / Anleggsklede for sommartid

39 Klede / Anleggsklede for sommartid 39

40 M Anleggsklede for vintertid Aurstad sine anleggsklede er av praktiske grunnar signalgule og svart/gråtonar med funksjonelle refleksdetaljar. Teikninga under er ei prinsippskisse på korleis Aurstad sine anleggsklede kan sjå ut. 40 Klede / Anleggsklede for vintertid

41 Klede / Anleggsklede for vintertid 41

42 Køyretøy Aurstad har mange køyretøy til forskjellige formål. Køyretøya er av dei mest synlege, og difor av dei viktigaste, profilberarane verksemda har. Det er også dei vanskelegaste flatene å vere konsekvente på når det gjeld profileringa i og med det kjem nye modellar ofte. Som følgje av dette er det satt opp prinsippteikningar som skal brukast som utgangsunkt for merkinga. 42

43 43

44 Pizzabil 44 Køyretøy / Pizzabil

45 SUV og Pickup Køyretøy / SUV og Pickup 45

46 Varebil og multivan 46 Køyretøy / Varebil og multivan

47 Buss og stor varebil Køyretøy / Buss og stor varebil 47

48 Maskiner og utstyr Aurstad sine maskiner og utstyr er av dei mest synlege og difor av dei viktigaste profilberarane selskapet har. Det er også dei vanskeligaste flatene å vere konsekvente på når det gjeld profileringa i og med at det ofte kjem nye modellar. Som følgje av dette er det satt opp prinsippteikningar som skal brukast som utgangsunkt for merkinga. For å halde eit mest mogleg reint og profesjonelt uttrykk er hovudregelen at ein brukar logo eller logosymbol maks en plass per side/flate. Der det er praktiske hensyn beheld ein original grafikk som inneheld modellnamn/ modellnummer på maskina. 48

49 Gravemaskin Maskiner og utstyr / Gravemaskin 49

50 Dumper 50 Maskiner og utstyr / Dumper

51 Dozar Maskiner og utstyr / Dozar 51

52 Hjullastar 52 Maskiner og utstyr / Hjullastar

53 Tipptruck Maskiner og utstyr / Tipptruck 53

54 Veghøvel 54 Maskiner og utstyr / Veghøvel

55 55

56 aurstad.no 56

INNHOLD INTRODUKSJON...3 LOGO... 4 TYPOGRAFI...6 FARGER...8 DESIGNELEMENTER...9 POSTALIA... 10

INNHOLD INTRODUKSJON...3 LOGO... 4 TYPOGRAFI...6 FARGER...8 DESIGNELEMENTER...9 POSTALIA... 10 PROFILHÅNDBOK INNHOLD INTRODUKSJON....3 LOGO....................... 4 TYPOGRAFI....6 FARGER....8 DESIGNELEMENTER....9 POSTALIA.................. 10 2 INTRODUKSJON Denne profilhåndboken angir retningslinjer

Detaljer

PROFILHÅNDBOK Versjon 1.13 Februar, 2013

PROFILHÅNDBOK Versjon 1.13 Februar, 2013 PROFILHÅNDBOK Versjon 1.13 Februar, 2013 INNHOLD INTRODUKSJON 3 LOGO 4 Plassering 5 Varianter 6 Profilering 7 FARGER 8 TYPOGRAFI 9 KONVOLUTTER 10 BREVARK & VISITTKORT 11 BILDER 12 POWERPOINT 13 NETTSIDE

Detaljer

Forord. Nicolai Christensen Utgave 15.03.12 PROFILMANUAL - EIENDOMSSERVICE NOR AS

Forord. Nicolai Christensen Utgave 15.03.12 PROFILMANUAL - EIENDOMSSERVICE NOR AS 01. Profilmanual 1 2 Forord Gode designløsninger skaper oppmerksomhet, gjør budskap tydeligere og forsterker opplevelsen av et produkt, en tjenesteeller en virksomhet. Samtidig vil konsekvent bruk av designelementer

Detaljer

GRØNNERØR GRØNNERØR RØR GRØNNE GRØNNERØR GRØNNERØR GRØNNERØR

GRØNNERØR GRØNNERØR RØR GRØNNE GRØNNERØR GRØNNERØR GRØNNERØR Utvikling av logo: Dei tre konsepta eg valde å jobba med var, energisparande, vatn og varme. Eg utvikla desse logoane innafor same stil, men med ulik form og symbolikk. Eg jobba med desse parallelt og

Detaljer

Profilhandbok. www.bolseth.no

Profilhandbok. www.bolseth.no Profilhandbok Oktober 2010 Logo Logoen er ei vidareføring av den opprinnelege logoen. Logoen skal så sant det er mogleg stå på eit kvitt felt. Logo - negativ Til bruk på mørke flater, t.d. arbeidskle,

Detaljer

GRAFISK PROFILMANUAL 2009

GRAFISK PROFILMANUAL 2009 GRAFISK PROFILMANUAL 2009 Grafisk profilmanual innhald KVIFOR HAR VI EIN GRAFISK PROFIL? logo skrifttypar fargar dekorelement BILETE Merkantile trykksaker Powerpoint Annonser skilt klede INNHALD side 3

Detaljer

Profilmanual. Grafiske retningslinjer for Handel og Kontor i Norge

Profilmanual. Grafiske retningslinjer for Handel og Kontor i Norge Profilmanual Grafiske retningslinjer for Handel og Kontor i Norge Vår visuelle profil Formålet med profilmanualen er å sikre en mest mulig helhetlig og konsekvent bruk av Handel og Kontor i Norge sine

Detaljer

Viva Designmanual 1. Designmanual

Viva Designmanual 1. Designmanual Viva Designmanual 1 Designmanual Versjon 23.11.2015 Viva Designmanual 2 Forord Vestviken interkommunale vei, vann og avløpsselskap (VIVA IKS) ble etablert 1. juli 2014. Selskapet eies av kommunene Lier,

Detaljer

HARDANGER GRAFISK PROFIL

HARDANGER GRAFISK PROFIL HARDANGER GRAFISK PROFIL HARDANGER GRAFISK PROFIL KVIFOR HAR ME PROFILEN? Merkevareprofilen Hardanger vil styrkja ein sams identitet og gjera tilknytinga og profileringa av Hardanger tydelegare. Den nye

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR DESIGN

RETNINGSLINJER FOR DESIGN RETNINGSLINJER FOR DESIGN RETNINGSLINJER FOR LOGO 2 PRIMÆRLOGO Dette er LOfavørs primærlogo og skal benyttes i all intern kommunikasjon og all ekstern kommunikasjon hvor LOfavør er primæravsender. Logo

Detaljer

Vest-Telemark sitt nye andlet mot verda. Visuell profil

Vest-Telemark sitt nye andlet mot verda. Visuell profil Vest-Telemark sitt nye andlet mot verda Visuell profil - ei verd av mogeleghetar Dei seks Vest-Telemark kommunane ynskjer å stå fram som eit fellesskap. Målet er å styrke innbyggarane sin identitet og

Detaljer

Logo Logo plassering. Logo. Fargeprofil Fargesammensetning. Farge. Typografi Font hierarki. Skrifttype

Logo Logo plassering. Logo. Fargeprofil Fargesammensetning. Farge. Typografi Font hierarki. Skrifttype Profilhåndbok Denne profilhåndboken fungerer som en hjelp til å implementere og ta i bruk MDN sin identitet effektivt på tvers av ulike medier. Disse retningslinjene er essensielle for å bevare kontinuitet

Detaljer

58155_Designmanual_NY 28.06.04 09:11 Side 1. Profilhåndbok

58155_Designmanual_NY 28.06.04 09:11 Side 1. Profilhåndbok 58155_Designmanual_NY 28.06.04 09:11 Side 1 Profilhåndbok 58155_Designmanual_NY 28.06.04 09:11 Side 2 Innledning og retningslinjer Vår grafiske profil er et viktig element når vi daglig signaliserer forbundets

Detaljer

Til deg som skal skape kommunikasjon for LOS Energy

Til deg som skal skape kommunikasjon for LOS Energy Til deg som skal skape kommunikasjon for LOS Energy Kunsten å være tydelig Den visuelle identiteten til LOS Energy består av en logo, typografi, farger og et bildeuttrykk. Dette er viktige visuelle elementer

Detaljer

VISUELL PROFIL NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND VISUELL PROFIL LOGO

VISUELL PROFIL NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND VISUELL PROFIL LOGO VISUELL PROFIL 1 LOGO VISUELL PROFIL 2 VISUELL PROFIL FORORD LOGO Logoen som presenteres i denne håndboken bygger på grunnelementer (kors og klode) som har vært en del av NLMs identitet i en årrekke. Logoen

Detaljer

Profilmanual. Mai 2015 Versjon 1.0

Profilmanual. Mai 2015 Versjon 1.0 Profilmanual Mai 2015 Versjon 1.0 INTRO Om profilen Vår grafiske profil skal hjelpe å posisjonere BankAxept som den mest fremtidsrettet og engasjerende betalingsløsning i Norge. Denne profilmanualen presenterer

Detaljer

Profilmanual mandal... soleklart! 1/11. Profilmanual: MANDAL... soleklart!

Profilmanual mandal... soleklart! 1/11. Profilmanual: MANDAL... soleklart! Profilmanual mandal... soleklart! 1/11 Profilmanual: MANDAL... soleklart! Profilmanual mandal... soleklart! 2/11 Innhold 1. Logo/vignett 2. Farger 3. Typografi 4. Kontormateriell 5. Maler 6. PowerPoint-presentasjon

Detaljer

Logo Brukarrettleiing

Logo Brukarrettleiing Logo Brukarrettleiing Innhald Innleiing... 1 Logooriginalar... 2 Rett og feil bruk... 3 Logo med slagord og bygdenamn 4 Grafiske element... 5 Bruk av logo til kvardags... 6 1 Innleiing Gratulera med ny

Detaljer

Retningslinjer. Retningslinjer for kommunikasjon gjelder for alle oss som arbeider med å synligjøre/profilere Stiftelsen KGJ.

Retningslinjer. Retningslinjer for kommunikasjon gjelder for alle oss som arbeider med å synligjøre/profilere Stiftelsen KGJ. Profilhåndbok Retningslinjer Retningslinjer for kommunikasjon gjelder for alle oss som arbeider med å synligjøre/profilere Stiftelsen KGJ. Hensikten er å gjøre det enklere å gi Stiftelsen KGJ ett uttrykk,

Detaljer

profilmanual for spjelkavik il Skal brukes på alt materiell fra Spjelkavik Idrettslag

profilmanual for spjelkavik il Skal brukes på alt materiell fra Spjelkavik Idrettslag profilmanual for spjelkavik il Skal brukes på alt materiell fra Spjelkavik Idrettslag 1 INNHOLDSFORTEGNELSE LOGO GRAFISK ELEMENT TYPOGRAFI FARGER BREVARK VISITTKORT MAILSIGNATUR ANNONSE NAVNETREKK POWERPOINT

Detaljer

Retningslinjer for NSTs grafiske profil. www.telemed.no

Retningslinjer for NSTs grafiske profil. www.telemed.no Retningslinjer for NSTs grafiske profil www.telemed.no Dette er NSTs nye profil! Nasjonalt senter for telemedisin har fått ny grafisk profil som skal være et effektivt og strategisk verktøy for salg og

Detaljer

Nordnorsk Bygg- og Anleggsmesse 2016

Nordnorsk Bygg- og Anleggsmesse 2016 02. Logo Hovedlogo Hovedlogo NNBAs logo er satt sammen av en vertikalstilt form som inneholder logoelementet bestående av hammer og tannhjul brukt i tidligere års messer, samt forkortelsen NNBA i versaler

Detaljer

Logo. Farger. Fonter. Designelement. Bilder. Implementering

Logo. Farger. Fonter. Designelement. Bilder. Implementering 1 Versjon 1.0 Logo 3 Farger 9 Fonter 11 Designelement Bilder Implementering 15 18 21 2 Næringssektorene i Norge har sin egen felles grafiske signatur. Denne signaturen er hovedelementet i den nye grafiske

Detaljer

Profilmanual. for Norsk Form

Profilmanual. for Norsk Form Profilmanual for Norsk Form Introduksjon Norsk Form fikk i 2006 ny grafisk profil utarbeidet av Enzo Finger. Profilen består av logo, fargepalett, typografi og formkonsept. Gjennomført bruk av den visuelle

Detaljer

Grafisk profilhåndbok Retningslinjer for grafisk profil

Grafisk profilhåndbok Retningslinjer for grafisk profil Grafisk profilhåndbok Retningslinjer for grafisk profil Rudi Stensvold Versjon: 1 November 2013 Innhold Introduksjon Side 2 Logo Beskrivelse Side 3 Presentasjon Side 4 Fargekoder Side 5 Feil bruk Side

Detaljer

Profilhåndbok PROFILHÅNDBOK GLOMMEN SKOG BA

Profilhåndbok PROFILHÅNDBOK GLOMMEN SKOG BA Profilhåndbok PROFILHÅNDBOK GLOMMEN SKOG BA Innhold Innhold CD-rom Innhold profilhåndbok Logofiler til grafisk produksjon Vektoriserte eps-filer laget i Adobe Illustrator CS2. GS_Logo_PMS 575.eps GS_Logo_PMS

Detaljer

Innhold. Inhold Introduksjon Logo. Farger Typografi Grafikk Profilbilder Kontortrykksaker. Merker E-post signatur PowerPoint-mal.

Innhold. Inhold Introduksjon Logo. Farger Typografi Grafikk Profilbilder Kontortrykksaker. Merker E-post signatur PowerPoint-mal. Profilmanual Inhold Introduksjon Logo Farger Typografi Grafikk Profilbilder Kontortrykksaker Merker E-post signatur PowerPoint-mal Annonser Skilt Header Symbol Negativ og svart Visittkort Brevark/wordmal

Detaljer

PROFIL HÅNDBOK V1.0 // JANUAR 2012

PROFIL HÅNDBOK V1.0 // JANUAR 2012 PROFIL HÅNDBOK V1.0 // JANUAR 2012 På de følgende sidene finner du en beskrivelse av Bistand for barns visuelle profil og hvordan de ulike elementene kan brukes for å skape en sterk og konsistent identitet.

Detaljer

Profilhåndbok Aktiv mot kreft. Revidert 2014

Profilhåndbok Aktiv mot kreft. Revidert 2014 nklet_mars2014 Profilhåndbok Aktiv mot kreft Revidert 2014 1. hovedlogo Aktiv mot kreft Hovedlogo Hovedlogoen skal fortrinnsvis brukes på alle flater. På mørkere bakgrunner kan negativ (hvit) logo benyttes.

Detaljer

SØRMARKA PROFILVEILEDER

SØRMARKA PROFILVEILEDER SØRMARKA PROFILVEILEDER SØRMARKA Profilveileder 2 INNHOLD: INTRODUKSJON: Introduksjon: 2 Fargepalett: 3 Fonter trykk: 4 Font skjerm: 5 Logovarianter: 6 Logo generell: 7 Logo vertikal: 8 Logo Negativ: 9

Detaljer

Skrifttypen i navnet (signaturen), er tidsriktig og fremstår som mer åpen enn tidligere.

Skrifttypen i navnet (signaturen), er tidsriktig og fremstår som mer åpen enn tidligere. Eplet (vårt symbol) er det tydeligste elementet i vår profil, og er ikke forandret. Skrifttypen i navnet (signaturen), er tidsriktig og fremstår som mer åpen enn tidligere. Vårt hovedslagord (pay-off)

Detaljer

Profilhandbok for Møre og Romsdal fylke. Versjon 1

Profilhandbok for Møre og Romsdal fylke. Versjon 1 Profilhandbok for Møre og Romsdal fylke Versjon 1 Innhald 1. Om oss Møre og Romsdal fylke ein tydeleg medspelar Profilhandbok 2. Logoen Bruk av logo Elementa i logoen Storleik Plassering av logo Plassering

Detaljer

Profilmanual. September 2015 Versjon 1.0

Profilmanual. September 2015 Versjon 1.0 Profilmanual September 2015 Versjon 1.0 INTRO Om profilen Vår grafiske profil skal hjelpe å posisjonere BankAxept som den mest fremtidsrettede og engasjerende betalingsløsningen i Norge. Denne profilmanualen

Detaljer

Vår profilmanual - et verktøy for deg

Vår profilmanual - et verktøy for deg PROFILMANUAL Vår profilmanual - et verktøy for deg Det visuelle uttrykket er helt avgjørende for hvordan vi vil at folk flest skal oppfatte oss. Alt henger sammen. Derfor skal vi være kritiske i forhold

Detaljer

Logo. 4 farger (med skygge). Logo med nettadresse. (1/4 av høyde) (1/4 av høyde) (1x av ikonet) (1/4 av høyde)

Logo. 4 farger (med skygge). Logo med nettadresse. (1/4 av høyde) (1/4 av høyde) (1x av ikonet) (1/4 av høyde) PROFILHÅNDBOK Innhold 3. Logo 4. Logotyper 5. Farger 6. Teksttyper 7. Grafiske former 8. Postale trykksaker 9. Fotostil 10. Annonser 11. Webdesign og e-postsignatur 12. Ikoner og powerpointmal 13. T-skjorter

Detaljer

GRAFISK PROFIL. akilles.no

GRAFISK PROFIL. akilles.no GRAFISK PROFIL akilles.no Kapittel Side 1. Farger 3 2. Typografi 4 3. Logo 5 - bruk av navn - logo på fargede bakgrunner - sort/hvitt og negativ logo 4. Bruk av 8 - logo - illustrasjon - bildemanér 5.

Detaljer

Midnattsolveien. Profilhåndbok. Rettningslinjer for Midnattsolveien

Midnattsolveien. Profilhåndbok. Rettningslinjer for Midnattsolveien Profilhåndbok Rettningslinjer for Side 1 Innholdsfortegnelse Side 2: Introduksjon side 3-6: LOGO -Beskrivelse av logo -presentasjon av logo -Fargeregler/Fargekoder -Feil bruk av logo side 7: Typografi

Detaljer

Appendiks 1 Oslo Lufthavn/OSL

Appendiks 1 Oslo Lufthavn/OSL Avinor profilmanual Appendiks 1 Oslo Lufthavn/OSL A 1 A1 Appendiks 1 Oslo Lufthavn/OSL Oslo Lufthavn logo A 2 OSL logo A 3 Logobruk Oslo Lufthavn/OSL A 4 OSL logo med deskriptor A 5 Eksempler på fargebruk

Detaljer

MIN IDRETT ny design web, oktober 2011

MIN IDRETT ny design web, oktober 2011 MIN IDRETT ny design web, oktober 2011 DE VISUELLE RETNINGSLINJENE Det er ikke utarbeidet visuelle retningelinjer for digitale medier i NIFs designmanual (utover for Powerpoint). Vi har implementert de

Detaljer

Hvordan bruke profilmanualen

Hvordan bruke profilmanualen Visuell identitet Versjon 1 2016 Introduksjon Hvordan bruke profilmanualen Denne profilmanualen gir retningslinjer for hvilke elementer Friluftslivets uke inneholder og hvordan elementene kan brukes. Retningslinjene

Detaljer

Foto: Ørjan B. Iversen. Visuell profil

Foto: Ørjan B. Iversen. Visuell profil Foto: Ørjan B. Iversen 1 Visuell profil Karmøy kommune - visuell profil 2 Innhold Profilelementer Kommunevåpen Proporsjoner 4 Stående versjon 5 Liggende versjon 6 Underordnet avsender 7 Tidslinjen Farger

Detaljer

Veiledning for visuell identitet Miljøpartiet de Grønne

Veiledning for visuell identitet Miljøpartiet de Grønne Veiledning for visuell identitet Miljøpartiet de Grønne Visuell identitet Logo, fonter og farger Logo Logoen skal stå på alt materiellet til Miljøpartiet de Grønne. Det er vår underskrift, og skal vises

Detaljer

Presentasjonsmalar - Powerpoint. Kort rettleiing i bruk av malane

Presentasjonsmalar - Powerpoint. Kort rettleiing i bruk av malane Presentasjonsmalar - Powerpoint Kort rettleiing i bruk av malane Presentasjonsmalar - Powerpoint Kort rettleiing i bruk av malane Det er utarbeidd to malar til bruk ved presentasjonar: Hfk-ppmal-1.pot

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

INNHOLD. Grafisk design. Bruksområder. Profilmanual Nordlandsforskning. Innhold

INNHOLD. Grafisk design. Bruksområder. Profilmanual Nordlandsforskning. Innhold PROFILMANUAL 1 INNHOLD Innhold Grafisk design Primærlogo Logovarianter Logoelementer Logobruk Piktogrammer Typografi Farger Bildemanér Multikanal Facebook Twitter LinkedIn Powerpoint Brevmal Notatmal Rapportmal

Detaljer

PROFILMANUAL. Fluid Control

PROFILMANUAL. Fluid Control PROFILMANUAL Fluid Control Den visuelle profilen skal sørge for at Fluid Control fremstår gjenkjennelig og helhetlig i all kommunikasjon. For at det skal skje, må profilmanualen følges konsekvent. LOGO

Detaljer

Profilhåndbok Lyngdal kommune

Profilhåndbok Lyngdal kommune Profilhåndbok Lyngdal kommune lyngdal.kommune.no Innledning Designprogrammet til Lyngdal kommune skal synliggjøre og kommunisere våre verdier, uttrykke kvalitet, kompetanse og skape felles identitet og

Detaljer

NORWEGIAN MUSEUM OF SCIENCE NASJONALT MEDISINSK MUSEUM PROFILHÅNDBOOK AND TECHNOLOGY NORSK TELEMUSEUM VITENSENTRET

NORWEGIAN MUSEUM OF SCIENCE NASJONALT MEDISINSK MUSEUM PROFILHÅNDBOOK AND TECHNOLOGY NORSK TELEMUSEUM VITENSENTRET PROFILHÅNDBOOK NORWEGIAN MUSEUM OF SCIENCE AND TECHNOLOGY VITENSENTRET NASJONALT MEDISINSK MUSEUM NORSK TELEMUSEUM INNHOLD LOGO TYPOGRAFI & ILLUSTRASJON... 7 DEKORELEMENTER FARGER, DEKORELEMENTER & SYMBOLER...

Detaljer

Profilmanual. Profilmanual Opplysningen // revidert juni 2014 1

Profilmanual. Profilmanual Opplysningen // revidert juni 2014 1 Profilmanual Profilmanual Opplysningen // revidert juni 2014 1 Innledning Profilelementer Denne profilmanualen er utviklet for at Opplysningen skal fremstå med en enhetlig visuell profil. Det å snakke

Detaljer

SELSKAPSPROFILEN 2012

SELSKAPSPROFILEN 2012 1 HOVEDLOGO, FARGAR: Nyttast på kvite og lyse bakgrunner SELSKAPSPROFILEN 2012 2 Profilen vår Denne profilhandboka presenterer enkle retningslinjer for bruk av profilelementa til Fjord1 og skal i første

Detaljer

PROFILMANUAL FOR NKSS All rights reserved. Logo / Farger / Typografi / Profilelementer / Postalia / Promo / Digital Templates / Bildestil

PROFILMANUAL FOR NKSS All rights reserved. Logo / Farger / Typografi / Profilelementer / Postalia / Promo / Digital Templates / Bildestil PROFILMANUAL FOR NKSS All rights reserved INNHOLDSFORTEGNELSE 01 LOGO Primær Negativ/invertert/stående Med tagline Beskyttelsesområde Retningslinjer 02 FARGER RGB CMYK PANTONE HEX Gråskala 03 TYPOGRAFI

Detaljer

P R O F I L H Å N D B O K

P R O F I L H Å N D B O K PROFILHÅNDBOK INTRODUKSJON Storhamar Hockey er ett av innlandets sterkeste varemerker, Ikke bare et varemerke i sin egen rett, men også et symbol for regionen og byen Hamar. Et slikt varemerke krever konsekvens

Detaljer

MUNCH 150 DESIGNMANUAL

MUNCH 150 DESIGNMANUAL Index 1.0 LOGO 2.0 TYPOGRAFI 3.0 FARGER 4.0 SIGNALBILDE 5.0 PLASSERING AV LOGO 6.0 MODULANNONSE Logo 1.0 Logo Sort Hovedlogo Sort Symbol: Process: C:0 M:0 Y:0 K:0 Background: Process: C:0 M:0 Y:0 K:100

Detaljer

Profilmanual for. Fløibanen AS

Profilmanual for. Fløibanen AS Profilmanual for løibanen AS Innholdsfortegnelse s.03 01. Generelle retningslinjer for bruk av visuell identitet og beskrivelse av grunnelementene s.04 1.1 logo s.09 1.2 Bruk av logo s.11 1.3 Hovedfarger

Detaljer

1 SYMBOL 2 LOGO 3 LOGO FARGEVARIANTER 4 FARGEPALETT 5 TYPOGRAFI 6 EKSEMPLER PÅ BRUK 7 WEB

1 SYMBOL 2 LOGO 3 LOGO FARGEVARIANTER 4 FARGEPALETT 5 TYPOGRAFI 6 EKSEMPLER PÅ BRUK 7 WEB FORUS DESIGNHÅNDBOK 1 SYMBOL 2 LOGO 3 LOGO FARGEVARIANTER 4 FARGEPALETT 5 TYPOGRAFI 6 EKSEMPLER PÅ BRUK 7 WEB SYMBOL Symbolet til Forus er en pin/markør som skal sette Forus på kartet og som indikerer

Detaljer

Forord. TrioVing Sikkerhetssenter er i dag Norges ledende kjede innen låsesmedfaget.

Forord. TrioVing Sikkerhetssenter er i dag Norges ledende kjede innen låsesmedfaget. Forord For å sikre og styrke merkevarenavnet TrioVing og TrioVing Sikkerhetssenter, har vi utarbeidet denne profilmanualen. Her fastlegges den grafiske profilen for alle TrioVing Sikkerhetssenter. Profilen

Detaljer

DESIGNMANUAL. Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

DESIGNMANUAL. Funksjonshemmedes fellesorganisasjon DESIGNMANUAL Funksjonshemmedes fellesorganisasjon Innledning Funksjonshemmedes fellesorganisasjon trengte et visuelt ansiktsløft for å virke mer profesjonelle og for å skape seg en kjennemerke ute på markedet.

Detaljer

Grafisk profilhåndbok

Grafisk profilhåndbok Grafisk profilhåndbok 1 INNLEDNING Profilhåndboken er en veiviser i bruk av den grafiske profilen for Nøtterøy kommune. Den gir retningslinjer i bruk av logo, fonter, farger og grafiske dekorelementer.

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Designmanual. Parat. Designmanual. Parat. www.parat.com 1

Designmanual. Parat. Designmanual. Parat. www.parat.com 1 1 Innholdsfortegnelse s 3 Liten og stor logo s 4 Beskyttelsessone (logo) s 5 Positiv/negativ logo s 6 Fargepalett: pms og cmyk-verdier s 7 Fargepalett: pms og rgb-verdier s 8 Typografi s 9 Papirkvalitet

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

FN-SAMBANDET I NY DRAKT

FN-SAMBANDET I NY DRAKT FN-SAMBANDET I NY DRAKT OM DESIGNMANUALEN Formålet med denne designmanualen er at all kommunikasjon skal styres i samme retning. Designmanualen skal være et verktøy for å gi retningslinjer slik at FN-SAMBANDET

Detaljer

FORORD FORORD. Magnar Solberg. Utgave 060411

FORORD FORORD. Magnar Solberg. Utgave 060411 Designmanual 1 FORORD 2 FORORD Gode designløsninger skaper oppmerksomhet, gjør budskap tydeligere og forsterker opplevelsen av et produkt, en tjeneste eller en virksomhet. Samtidig vil konsekvent bruk

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

TORSO/ PROFIL/ INNHOLD

TORSO/ PROFIL/ INNHOLD PROFILHÅNDBOK TORSO/ PROFIL/ INNHOLD Torso Torso er menneskes overkropp, foruten armer, bein, og hode. Det vil si brystpartiet, ryggen og «magepartiet». Navnet kommer fra italiensk som egentlig betyr av

Detaljer

Grafisk profil. Norfjord Skifer

Grafisk profil. Norfjord Skifer Grafisk profil Norfjord Skifer Logo Logo svart/hvit Logo med slagord Fargene i profilen Pantone Cool Gray 11 C0 M0 Y0 K80 R51 G51 B51 Pantone 5487 C35 M0 Y16 K50 R104 G131 B134 Pantone 118 C0 M18 Y100

Detaljer

Å vinne og bevare unge. sang og musikk de kjenner seg igjen i! Å vinne og bevare unge. for Jesus Kristus gjennom

Å vinne og bevare unge. sang og musikk de kjenner seg igjen i! Å vinne og bevare unge. for Jesus Kristus gjennom 1. Designmanual 2. Visjon og verdier 3. Symbolikk 4. Logoer 5. Bruk av logo 6. Farger 7. Fonter 8. Elementer 9. Eksempler på trykksaker 10. Andre trykksaker 11. Hjemmeside 12. Soul Children Collection

Detaljer

Door to Door Organics. Innhold

Door to Door Organics. Innhold Designmanual Innhold Forord Signaturlogo, variasjoner Feil bruk av logo Oppbygging og plassering av logo, samt tilleggselementer Farger Typografi Bildebruk med logo Trykksaker Emballasje Hjemmesidedesign

Detaljer

Barneboken.qxd 01.12.00 10:42 Side 1

Barneboken.qxd 01.12.00 10:42 Side 1 Barneboken.qxd 01.12.00 10:42 Side 1 Normisjon, Informasjonsavdelingen, Postboks 9219, Grønland, 0134 Oslo Tlf: 23 30 10 00 Copyright Normisjon 2000 Barneboken.qxd 01.12.00 10:42 Side 2 Organisasjonens

Detaljer

Designprofil 1.0 TELL Reklamebyrå Blide Folk. Skap en helhetlig profil. Bruk profilhåndboken. Glomma Papp. Profilhåndbok version 1.0 17.08.

Designprofil 1.0 TELL Reklamebyrå Blide Folk. Skap en helhetlig profil. Bruk profilhåndboken. Glomma Papp. Profilhåndbok version 1.0 17.08. 2012 Designprofil 1.0 TELL Reklamebyrå Blide Folk Skap en helhetlig profil. Bruk profilhåndboken. Glomma Papp Profilhåndbok version 1.0 17.08.12 Innhold Designprofil 1.0 2012 Profilmalen skal ligge i grunn

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

Designmanual for Sivi Eiendom AS

Designmanual for Sivi Eiendom AS Designmanual for Sivi Eiendom AS Verdier Logo Vår visjon Vi skal gjøre det bedre enn forventet. - E for Engasjert. Når du kontakter oss, vil du merke at vi er engasjerte og at vi Logoen symboliserer firmaet

Detaljer

Profilhåndbok PROFILHÅNDBOK

Profilhåndbok PROFILHÅNDBOK Profilhåndbok PROFILHÅNDBOK Retningslinjer Retningslinjer for kommunikasjon gjelder for alle som skal arbeide med å synliggjøre/ profilere Bergens forskningsstiftelse, (BFS). Hensikten er å gjøre det enklere

Detaljer

Grafisk profilhåndbok

Grafisk profilhåndbok Rudi Stensvold Versjon: 1 September 2013 Grafisk profilhåndbok Retningslinjer for grafisk profil Innhold Introduksjon Side 2 Logo Beskrivelse Side 3 Presentasjon Side 3 Fargekoder Side 5 Feil bruk Side

Detaljer

DESIGNMANUAL. Retningslinjer for bruk av visuell profil

DESIGNMANUAL. Retningslinjer for bruk av visuell profil DESIGNMANUAL Retningslinjer for bruk av visuell profil INNHOLD BAKGRUNN 4 FILFORMATER 5 VÅPEN 6 LOGO 7 OPPSETT LOGO 8 LOGO MED AVDELING 10 LOGO I SORT/HVITT 11 TYPOGRAFI 12 FARGER 14 DESIGNELEMENT 15 SLAGORD/VISJON

Detaljer

INNHOLD. 2. Farger 3. Font 4. Grafiske elementer - rammen - rammeillustrasjonen - bøsse

INNHOLD. 2. Farger 3. Font 4. Grafiske elementer - rammen - rammeillustrasjonen - bøsse VISUELL PROFIL INNHOLD Introduksjon 1. Logo - Hovedlogo - Sekundærlogo - TV-aksjonen separatlogo - TV-aksjonen separatlogo, forenklet 2. Farger 3. Font 4. Grafiske elementer - rammen - rammeillustrasjonen

Detaljer

PROFILMANUAL Revidert November 2013

PROFILMANUAL Revidert November 2013 PROFILMANUAL Revidert November 2013 INNHOLD Om profilen 3 Logo 4 Logo varianter 5-6 Farger 7 Grafiske elementer 8 Bildeuttrykk 9 Trykksaker 10-12 Annonseeksempler 13 Branding 14 2 PROFILEN Det grafiske

Detaljer

farge spill Visuell identitet

farge spill Visuell identitet farge spill Visuell identitet I en prosess der logo skal skapes, er det viktig at designer og organisasjon samarbeider godt, for at den visuelle formen skal kunne utvikles til en identitet som styrker

Detaljer

Bilete og figurar i Word

Bilete og figurar i Word Bilete og figurar i Word av Kjell Skjeldestad Ofte har me behov for å setje inn ulike illustrasjonar i teksten vår. Det kan vere bilete, teikningar, diagram osv. Me skal sjå på nokre av dei mulegheitene

Detaljer

- Standard trykksaker s.7

- Standard trykksaker s.7 INNHOLDSFORTEGNELSE - Forord og bakgrunn s.3 - Logo: symbol og logotype s.4 - Farger s.5 - Typografi s.6 - Standard trykksaker s.7 - Standard for film og produkter s.8 2 FORORD OG BAKGRUNN ZeroMoney Productions

Detaljer

Logo Typografi Farger Element/Layout Papir Fotostil PROFIL MANUAL

Logo Typografi Farger Element/Layout Papir Fotostil PROFIL MANUAL Logo Typografi Farger Element/Layout Papir Fotostil PROFIL MANUAL Logo Typografi Farger Element/Layout Papir Fotostil Orange sin visuelle profil: Orange sin utseende, eller visuelle profil, er utviklet

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Grafisk manual og profilhåndbok for HLF. Hørselshemmedes Landsforbund Din hørsel vår sak

Grafisk manual og profilhåndbok for HLF. Hørselshemmedes Landsforbund Din hørsel vår sak Grafisk manual og profilhåndbok for 1 Innhold Innhold... 2 Introduksjon... 3 Logo / grafiske elementer... 4 Farger... 6 Skriftsnitt... 7 Maler... 8 Dekorelementer... 10 Nedlasting / bestilling... 11 Om...

Detaljer

Grafisk profil Norske Landbrukstenester

Grafisk profil Norske Landbrukstenester Grafisk profil Norske NLT er inndelt i 2 områder som er hovedorganisasjonen (NLT) og medlemslagene i NLT. Den visuelle profil skal bidra til at all aktivitet under Norske sin paraply knyttes sammen og

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

PROFILHÅNDBOK. Veiledning og inspirasjon til Byggeriets profil

PROFILHÅNDBOK. Veiledning og inspirasjon til Byggeriets profil PROFILHÅNDBOK Veiledning og inspirasjon til Byggeriets profil 1 Logo Logoen til Byggeriet skal brukes aktivt i kommunikasjon fra Byggeriet. Avhengig av format og medie benyttes forskjellige varianter av

Detaljer

Typografi Introduksjon

Typografi Introduksjon Typografi Typografi Introduksjon Velkommen til Spire sin designmanual som viser deg hvordan Spire skal profileres. Målet med designmanualen er å sikre at Spire fremstår helhetlig og konsekvent i alle kanaler.

Detaljer

Retningslinjer for grafisk profil. Januar 2009 Versjon 3.0

Retningslinjer for grafisk profil. Januar 2009 Versjon 3.0 Retningslinjer for grafisk profil Januar 2009 Versjon 3.0 Beskyttelsesområde For å sikre lesbarheten og at logoen skal stå tydelig frem, er det definert et område rundt logoen som skal være fritt for tekst

Detaljer

Du kan skrive inn data på same måte som i figuren under :

Du kan skrive inn data på same måte som i figuren under : Excel som database av Kjell Skjeldestad Sidan ein database i realiteten berre er ei samling tabellar, kan me bruke eit rekneark til å framstille enkle databasar. I Excel er det lagt inn nokre funksjonar

Detaljer

EasyPublish Kravspesifikasjon. Versjon 1.0

EasyPublish Kravspesifikasjon. Versjon 1.0 EasyPublish Kravspesifikasjon Versjon 1.0 Endringshistorie Dato Versjon Kommentarar Person 12.04.2005 1.0 Første utkast Jesro Christoffer Cena Innhald 1 Innleiing...4 1.1 lsetjing... 4 1.2 Omfang... 4

Detaljer

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE I pasient- og pårørandeopplæringa som vert gjennomført av avdelingane i sjukehusa i Helse Møre

Detaljer

Grafisk profil UTG A R D. Visus og Hugr design, 2013

Grafisk profil UTG A R D. Visus og Hugr design, 2013 UTG A R D Visus og Hugr design, 2013 Innhald Logo 03 15 Fargepalett 16 Typografi 17 Piktogram 18 Skilting 19 22 Tilleggselement 23 Trykksaker 24 27 LOGO 03 Adobe Garamnod Pro Daxline Pro TYPOGRAFI Hovudfonten

Detaljer

Løten kommune. Profilhåndbok LØTEN KOMMUNE 2008

Løten kommune. Profilhåndbok LØTEN KOMMUNE 2008 Profilhåndbok LØTEN KOMMUNE 2008 Innhold 3 4 5 7 8 9 10 14 15 16 17 Grunnelemeter - Kommunevåpen Grunnelemeter - Logo Grunnelemeter - Signatur Signatur med tilleggstekst Farger Typografi Profilelementer

Detaljer

DESIGNMANUAL HØGSKOLEN I ØSTFOLD Versjon 0.0.1

DESIGNMANUAL HØGSKOLEN I ØSTFOLD Versjon 0.0.1 DESIGNMANUAL HØGSKOLEN I ØSTFOLD Versjon 0.0.1 ABC 3. TYPOGRAFI 3.1. Primærfontsnitt Source Sans Pro 24 3.2. Tilgjengelighet 26 3.3. Installering av fontsnittet 26 3.4. Sekundærfontsnitt - Arial 27 24

Detaljer

Til: Fylkesutvalet Dato: 25. oktober 2011 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 200905365-25/ARISEK Kopi til: Arkivnr.: 050

Til: Fylkesutvalet Dato: 25. oktober 2011 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 200905365-25/ARISEK Kopi til: Arkivnr.: 050 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga NOTAT Til: Fylkesutvalet Dato: 25. oktober 2011 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 200905365-25/ARISEK Kopi til: Arkivnr.: 050 Melding om gjennomført omdøme-

Detaljer

INNHOLD 3. VÅRT ANSIKT UTAD

INNHOLD 3. VÅRT ANSIKT UTAD PROFILHANDBOK INNHOLD 3. VÅRT ANSIKT UTAD 4. LOGO / LOGO MED UNDERTEKST 5. LOGOVARIANTER 6. TYPOGRAFI 7. PROFILFARGER / TILLEGGSFARGER 8. DESIGNELEMENT PROFILEN I BRUK / MALER 9. e-postsignatur 10. brevark

Detaljer

PURA DESIGNMANUAL SIST OPPDATERT AUGUST 2008 UTVIKLET AV SOMMERSETHDESIGN.NO

PURA DESIGNMANUAL SIST OPPDATERT AUGUST 2008 UTVIKLET AV SOMMERSETHDESIGN.NO PURA DESIGNMANUAL SIST OPPDATERT AUGUST UTVIKLET AV SOMMERSETHDESIGN.NO PURA KAN DU tenke deg en dag uten rent vann..? INNHOLDSFORTEGNELSE Om den grafiske profilen s04 Logo >PURA logo >Bruken Visuelle

Detaljer

P rof i l h å n db ok : G e ologiens Da g

P rof i l h å n db ok : G e ologiens Da g P rof i l h å n db ok : G e ologiens Da g Sist oppdatert 24. november 2004 2004 Geologiens Dag 2 i n n l e d n i n g For å bygge opp og vedlikeholde en visuell profil utvikles det gjerne et sett med signaler

Detaljer

Rettleiing til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer

Rettleiing til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer SSB. Partifinansiering 2014, lag med org.nr., 06.05.2015, s 1 Rettleiing til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer Pålogging i Altinn For å få tak i

Detaljer

S sosalisering og samspill. F Fritid og felleskap. O Omsorg

S sosalisering og samspill. F Fritid og felleskap. O Omsorg Brattholmen skulefritidsordning Nygårdsvegen 1 5350 Brattholmen Tlf: 55097504/98088134 E-post: liss.schumann@fjell.kommune.no S sosalisering og samspill F Fritid og felleskap O Omsorg SFO: SFO er eit fritidstilbod

Detaljer