FOR RØA OG SØRKEDALEN. Side 4. Møt Toril Mentzoni i et åpenhjertig intervju om en noe uvanlig vei til kristen tro. Side 6-7

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FOR RØA OG SØRKEDALEN. Side 4. Møt Toril Mentzoni i et åpenhjertig intervju om en noe uvanlig vei til kristen tro. Side 6-7"

Transkript

1 Kirkebladet NR FOR RØA OG SØRKEDALEN Kulturministeren til Kirkebladet: Frivillig innsats utg jør en stor forskjell Kulturminister Thorhild Widvey (t.h.) er opptatt av at folk flest skal ha det bra. Og hun har for lengst innsett at det ikke er politikerne alene som skal sørge for dette. Etterlysning Elin og Erik ble kjærester i URR-miljøet I dette nummeret kan du få med deg en lokal love story fra virkeligheten slik den fortonet seg for enkelte på tallet på Røa. Men når Elin og Erik Høy-Petersen nå står fram med sin lille nostalgihistorie, så har det sin helt naturlige 2014-forklaring. Sjekk midtsidene. Kulturministeren sier at frivilligheten danner et lappeteppe av relasjoner som binder mennesker til hverandre og gir livet mening. Det er godt for mennesker å sparke fotball, synge i kor, være speider, eller delta i menighetsarbeid. Det gir en merverdi å engasjere seg for andre. Det gir glede å være engasjert, og det skaper tillit mellom mennesker. Side 4 Tar sin tro alvorlig og lar humla suse Møt Toril Mentzoni i et åpenhjertig intervju om en noe uvanlig vei til kristen tro Side 6-7 Det blir ikke noe av den planlagte Kultur- og musikkskolen på Røa Side 5 Per Martin Solvang henter og bringer Side 3 Bydelens kulturpris 2013 til Gunnar Petersen-Øverleir Side 5 Kirken er ikke som den alltid har vært. Hva slags kirke vil du ha? side 2 Sørkedalen Barnekor + SUPERBARNA = sant! Søndag 23. mars kl 17 åpnes dørene i Sørkedalen kirke, og det er duket for en stor familiekonsert Det er bare å begynne å glede seg Side 11

2 Kirkebladet Nr Utgis av menighetsrådene. Deles ut til alle husstander på Røa og i Sørkedalen. Opplag: 5500 Adresse: Kirkebladet/Røa kirke Nordengvn 9, 0755 Oslo Redaktør: Magnhild Landrø Redaksjonelle medarbeidere: Jorun Fougner Magnhild Landrø Roald-Einar Ottersen Hilde Lyberg Ersdal Distribusjon: Sjåførene Lars Salte og Einar Ersdal, pluss ca 30 frivillige Røaombærere. I Sørkedalen er det skolekorpset som sørger for at bladet havner i postkassene. Annonser: Materiellfrist neste nummer: 10. mars Kontakt: Eva Ekrheim Neste nummer (2/2014) kommer ut før påske. Layout: Magnhild Landrø Media Trykk: X-Ide Media Larvik Frivillig abonnement: Bankgiro (Merk Kirkebladet ) Info om kirkens stab: Se side 14 Ord til deg - om håp Når det stormer som verst, og det kjennes som om du mister fotfestet helt - da begynner jakten på håpet, drømmen om at det skal finnes en sikker bunn et sted. Eller et ankerpunkt. Bibelen er en slags håpsbok for alle som ønsker å tro at Gud fins. Her får du noen trøstefulle sitater fra håpsboka. For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere framtid og håp. (Jeremia 29,11) Bare hos Gud er jeg stille, fra ham kommer min frelse. Bare hos Gud skal jeg være stille, fra ham kommer mitt håp. (Salme 62, 2 og 6) Må håpets Gud fyller dere med all glede og fred i troen, så dere kan bli rike på håp ved Den hellige ånds kraft. (Romerbrevet 15,13) Hva slags kirke vil du ha? Kirkene på Røa og Sørkedalen har stått på sine steder i henholdsvis snart 75 og snart 150 år. I alle disse årene har byggene blitt fylt av mennesker i alle aldre og livssituasjoner. Dette har vært mulig fordi det offentlige stat og kommune har tatt et stort ansvar for økonomien vår, gjennom lønninger, vedlikehold og driftsmidler. Toppet med innsats fra tallrike ansatte og frivillige har mange opplevd våre kirker som et godt sted å være! Nå er vi i en endringstid. Forholdet mellom stat og kirke har endret seg, og vi er ikke lenger en statskirke. De siste årene ser vi også at det kommunen gir til vedlikehold av kirkebyggene er langt fra tilstrekkelig. Heldigvis gis det fremdeles midler til å lønne ansatte, men de alene kan ikke skape det som trengs for å opprettholde menigheter og kirkebygg som gode samlingspunkt. Her trengs du! Kirkens nye situasjon gir medlemmene enda større innflytelse enn før, rett og slett fordi kirken blir mer avhengig av sine medlemmer. Ønsker du gode aktiviteter for barn og ungdom? Ønsker du pene kirkebygg med pene grøntområder rundt? Ønsker du Og så skal du få med deg et bittelite dikt som ble skrevet nylig av en kvinne som ble intervjuet i Kirkebladet for et par år siden. Et kortreist dikt, fullt av sannhetsord om håpet. Håpet kan ikke dø selv om livet kan blø Bare Gud gjør meg stø når det er høy sjø Anna Maria Have Holm bor i nabolaget ditt. Hun har utgitt diktsamlingen Fra humor til alvor og romanen Viktoria slår tilbake. leder store kulturopplevelser i gode kirkerom? Ønsker du å ha et sted der livets store øyeblikk kan markeres? Ønsker du et sted der du kan være stille og tenne lys? Ønsker du stillhet og ettertanke, liv og ablegøyer, jubel og jubileum? Du kan få det i kirken! Hvordan kirken skal være, kan du bestemme, om du involverer deg ved å dele din tid, dine krefter, dine idéer, dine penger, din stemme; én eller flere av disse. Menighetens liv formes av mennesker som engasjerer seg. Det er ganske direkte kobling mellom input og output jo flere som putter sitt bidrag inn, jo mer levende og rikere på uttrykk blir kirken. Du kan ved å velge å bidra, eller ikke bidra bestemme hvordan kirkene på Røa og i Sørkedalen skal være. Hva slags kirke vil du ha? Knut Erik Skarpaas menighetsforvalter Bringer, trøster og støtter Flere ganger i måneden rykker Per Martin Solvang ut med bilen sin for å følge noen til lege eller til sykehus. - Det gjør jeg med stor glede, sier den hjelpsomme sørkedølen som de fire siste årene har brukt av sine pensjonistdager til å hjelpe andre. Frivillighetssentralen i Vestre Aker er hans oppdragsgiver. Tekst og foto: Magnhild Landrø For ni år siden, da hustunet på Grøttumsbråten sto ferdigstilt, var Per Martin Solvang og kona blant dem som plutselig ble innvandrere i Sørkedalen. - Vi trives og synes vi har fått det bra etter at vi flyttet hit, sier den tidligere skipsmegleren. Hele verden har vært hans tumleplass. Men nå er det Sørkedalen som gjelder. Meldte seg som frivillig - For fire år siden ble du pensjonist for godt. Hvordan var det? - Jeg hadde ikke gledet meg akkurat. Det må jeg ærlig si. Jeg tror egentlig ikke at folk som har hatt en spennende jobb, og som fortsatt har helsa i behold, ser fram til den dagen kommer at de skal pensjonere seg. Det oppstår et slags vakum, og denne ettertiden kan bli lang nå som vi statistisk lever så lenge. - Du har meldt deg til tjeneste, og er med i staben for Vestre Aker frivillighetssentral. Hvordan kom du på det? - Min bror er en av Norges mange titusener frivillige, og jeg ble kanskje litt inspirert av hans engasjement. Selv om jeg har både hus og hytte, kone og barnebarn, så har jeg jo mye mer tid til overs nå enn hva jeg hadde i meglerlivet. Og jeg har lyst til å holde meg aktiv, og føle at jeg fortsatt kan være til nytte og glede. I tjukke 1814-slekta Han må nødvendigvis ha det mer travelt enn han vil innrømme, for idet han blir intervjuet til Kirkebladet, skulle han egentlig ha vært med på en tur til Kiel i forbindelse med 1814-jubileet. Men den turen måtte den aktive pensjonisten bortprioritere. - Som direkte etterkommer etter en av de eidsvorne Eidsvollsmennene burde jeg kanskje vært med, sier Solvang. - Min tipp, tipp, tipp...even Thorsen fra min mors slektsside var, etter hva jeg er blitt fortalt, den eneste av eidsvollsmennene som faktisk var analfabet. Men han ble demokratisk ansett som meningsberettiget! - Det eneste vi kan slite litt med, er å få parkert lovlig når vi er ute på oppdrag, sier Per Martin Solvang. - Så jeg har faktisk tillatt meg å sende et skriv til samferdselsbyråden. For jeg tenker at frivilligsjåførene må slippe å få bot når de kjører skrøpelige folk til dører med dårlige atkomstmuligheter. Da Per Martin Solvang ringte til daglig leder på Vestre Aker Frivillighetssentral, meldte han seg til tjeneste som sjåfør. - Ja, jeg kjører folk som trenger hjelp, slik at de kommer seg til lege, butikk, bibliotek, apotek, etc. Mange er demente og trenger å bli fulgt hele veien. Noen vil greie seg selv, og da kan jeg ta meg en tur med bikkja mens ærendet gjøres unna. - Mange hyggelige oppdrag? - Jeg kommer jo i kontakt med mange slags mennesker, og det blir gjerne en hyggelig prat i bilen. Kanskje jeg er en av de få de snakker med, utenom legen og de folka som steller for dem? Og så forteller Solvang om dama som plutselig satt i bilen og sang lengselsfullt Å Vestland, Vestland. - Kanskje var det som et slags svar på mitt spørsmål om hvor hun kom fra. Jeg vet ikke. Men vi får alltid en god samtale i bilen. Folk vi setter pris på - Og hva har du igjen for å bruke alle disse timene for mennesker som du egentlig ikke har noe ansvar for? - Jeg ser jo at de blir glade. Spesielt var det mange takknemlige ansikter på et stort konsertarrangement før sist jul. Vi var åtte-ti frivillige som hjalp mer enn 400 mennesker innenfor dørene i Oslo domkirke. Stor suksess for alle parter! Solvang forteller at det er ulike oppgaver en kan ha som frivillig. - Men jeg er ingen kaffekoker eller servitør. Sjåfør derimot kan jeg godt være. Jeg syns det er viktig å ta noe ansvar, og ellers holde seg gående, både fysisk og mentalt. Sudoku og bridge klarner hodet, og ellers får jeg meg turer både med hesten og med bikkja. Og disse oppdragene for Frivillighetssentralen gjør hverdagene varierte. Og det er ganske fleksibelt å jobbe for Espen, lederen på sentralen. Kan jeg, så kan jeg. Og kan jeg ikke, så er det en annen som får oppdraget. Lett å forholde seg til. Lett å like

3 Kulturministeren om ryggraden som ikke må bli borte: Hands on -folket Vi ser dem over alt, og vi merker fort konsekvensene den dagen de ikke lenger er der: De frivillige. Bare i dette ene nummeret av Kirkebladet finner du aktiviteter, tjenestetilbud og møtearenaer som ville vært umulig å få til om ikke det fantes noen frivillige som stilte opp. Kulturminister Thorhild Widvey kaller dem selve ryggraden. Samfunnet vårt består av mange små og store fellesskap, som familien, jobben, fritidsinteresser, lokalmiljøet. Og for de fleste av oss er disse fellesskapene det som utgjør livene våre. De er tett knyttet til vår identitet og hvem vi er som mennesker. Å høre til i et fellesskap er viktig for oss alle. Det er i fellesskapene vi møter verden, ansikt til ansikt. Det å høre til i et fellesskap - som i en menighet, gir oss mye. Og det vi får, handler mye om at vi selv får lov til å være en ressurs for det samme fellesskapet. Høre til Frivilligheten er på mange måter også ryggraden i våre menigheter. Takket være frivillige skapes det samhold - gjennom barnekor, speidermøter og Ten Singøvelser, formiddagstreff for eldre og småbarnstreff for foreldre. Til sammen gjør dette at menigheten blir et godt sted å høre til. Det lokale engasjementet gir positive ringvirkninger som har merverdi ut over det som kan måles. Menigheten har derfor næringsrik jord og et godt klima, der menneskeplanter kan vokse seg sterke og sunne. Jeg er opptatt av å markere at frivilligheten er mye av basisen og det grunnleggende i samfunnet. Frivilligheten er ikke et supplement til det offentlige. Jeg tror ikke at de av oss som identifiserer oss med frivillig arbeid, mener at vårt bidrag supplerer velferdsstaten og at det er det offentlige som bærer vårt samfunn. Et godt samfunn skapes i relasjonerer hver enkelt av oss bygger og utvikler, enten i familien eller ute i samfunnet. God samfunnsbygging Den frivillige innsatsen utgjør en stor forskjell, både for enkeltmennesker og for samfunnet. Frivillige organisasjoner og frivillig innsats skaper gode fritidstilbud til barn og unge, gjør kulturlivet rikere, gjør en stor innsats innenfor helse, rus, fattigdom, inkludering og mye, mye mer. Det er dette som er god samfunnsbygging. 4 Frivilligheten danner et lappeteppe av relasjoner som binder mennesker til hverandre og gir livet mening. Det er godt for mennesker å sparke fotball, synge i kor, være speider, eller delta i menighetsarbeid. Det gir en merverdi å engasjere seg for andre, det gir glede å være engasjert, og det skaper tillit mellom mennesker. Det at vi engasjerer oss og tar ansvar i nærmiljøet, forebygger ensomhet og bygger det fellesskapet vi alle setter så høyt. Når vi ser hverandre Frivilligheten bidrar til å opprettholde menneskeligheten vår. Vi opplever å bety noe for andre og for fellesskapet, og for det samfunn som vi omgir oss med og lever i. Uten at noen tar ansvar for andre enn seg selv og sitt, blir det et stusslig og kaldt samfunn. Ved å ta ansvar, ser vi behov, og vi ser hverandre, slik man bør i et velfungerende samfunn. Mye av det som gjøres av de frivillige, er det faktisk ingen andre som gjør. Det er viktig at frivilligheten anerkjennes for dens egenverdi, men også for den viktige samfunnsverdi den representerer. Å være hands on er et uttrykk i tiden. Og det er jo nettopp det den frivillige innsatsen er. Den er der det skjer. Den utføres av de som kjenner sitt lokalmiljø best. Den kunnskapen og det engasjementet er uvurderlig, og nettopp derfor er deres innsats så viktig. Det kan ikke utføres av andre. Bedrer vilkårene I Sundvollen-erklæringen har regjeringen sagt at vi skal bedre vilkårene for frivillige organisasjoner. Vi skal styrke de økonomiske ordningene, gjøre reglene enklere og byråkratiet mindre. Vår politikk bygger på frihet og tillit til enkeltmennesket, familien, lokalsamfunnet og frivilligheten. Vi mener gode samfunn begynner med enkeltmennesket, og kjennetegnes av at folk har tillit til hverandre og tar ansvar for hverandre. Å styrke det sivile samfunn innebærer at politikken må gi gode rammer for drift. Men samtidig må vi stole på at det er organisasjonene og institusjonene som styrer seg selv best. Derfor skal frivilligheten i stor grad være fri fra politisk styring. Og føringene på tilskudd og overføringer til frivillig sektor skal bli færre. Vi må stole på kunnskapen til de som er hands on. Bærer Norge I likhet med hundretusener av andre mennesker her i landet, har jeg hatt gleden av å være frivillig i store deler av mitt liv. Derfor er jeg så glad for å kunne arbeide med nettopp rammebetingelser for frivilligheten som statsråd. Jeg har et brennende engasjement for frivilligheten, og jeg ser frem til å følge den viktige frivillige innsatsen i årene som kommer. Vi trenger et vitalt samfunn og en levende frivillig sektor, hvor mennesker kan bruke evnene og tiden sin for å skape et bedre liv for seg selv og andre. Det er dette arbeidet som bærer Norge videre, med en sterk forankring i vår historie. Så kjære frivillige i menigheten: Takk for den viktige innsatsen dere gjør. Stå på i årene som kommer, for det er mange som vil trenge dere også i fremtiden. Thorhild Widvey Kulturminister Foto: Ilja C Hendel Bydelen valgte å gi kulturprisen til Gunnar Petersen- Øverleir Hvert år deler bydelsutvalget i Vestre Aker ut en kulturpris og en frivillighetspris. I 2013 var det organisten i Røa kirke som fikk kulturprisen. Da Akersposten på nyåret skrev om pristildelingen, ble det kjent for alt folket at organisten i Røa kirke var kulturprisvinneren i Og ifølge lederen av bydelsutvalget, Elin Horn Galtung, var denne tildelingen på høy tid! - Det er niende året på rad at organist Gunnar Petersen-Øverleir har arrangert Røa Musikkfestuker. Han har i mange år vært en fremragende representant for god kulturformidling, sa Horn Galtung. - Og hva betyr denne prisen for deg, Gunnar? - Det var en glede å se at det arbeidet som jeg nå i mange år har lagt ned for lokalmiljøet på Røa og for hele Oslo by, faktisk blir lagt merke til og blir satt pris på. Det er viktig i Oslo at vi har levende bydeler, at ikke alt kulturelt må skje i sentrum, og at vi kan få gode opplevelser i nærmiljøet vårt. En slik pris gir meg også inspirasjon til videre arbeid. - Så det blir Røa Musikkfestuker i oktober 2014 også? - Årets musikkfestuker er allerede under planlegging. Åpningskonserten blir søndag 19. oktober med Mozarts Requiem, med vårt eget Røa kirkes kammerkor, Sølvguttene, solister og orkester. Avslutningskonserten blir søndag 2. november. Reserver disse 14 dagene i kalenderen allerede nå! Kulturskolen som forsvant fra Røa Nå er det endelig: Det blir ingen kultur- og musikkskole på Røa. Til tross for positive signaler fra Oslo kommune gjennom mange planleggingsår, ble det endelige politiske svaret fra den samme kommunen nei. Mange er selvsagt skuffet. Fortsatt finnes det altså intet nært forestående tilbud om kultur- og musikkskole i Oslo Vest. Roald-Einar Ottersen Allerede for mange år siden var det tydelig: En ny barnehage måtte Røa menighet ha. Lokalene som barnehagen hadde og har i dag - er ikke gode nok. Men hvis et nytt hus først skulle bygges, så var det kanskje også andre lokalsamfunnsbidrag som det ville være interessant å få inn. En idé som fort fikk bred støtte var å få en kommunal kulturskole inn i det samme bygget. Det er så mange potensielle kulturskolebrukere i lokalmiljøet her at dette kunne blitt viktig for både nærmiljø og bydel ja, for hele Oslo vest, som mangler en kommunal kulturskole. Og her var en mulighet for å bygge gode, brukertilpassede lokaler, i motsetning til mange av de skolelokalene kulturskolen bruker i dag. Sonderinger også utenfor menigheten, i Oslo kommunale musikk- og kulturskole, på rådhuset, og ikke minst i Høyre som står såpass sterkt i denne delen av byen, ga grunnlag for å gå videre med idéen. Nils Torp tegnet en idéskisse og laget en plan for området. Et resultat av det var blant annet at tomten ble omregulert slik at det aktuelle byggeområdet ble flyttet fra nær-røa-krysset til området mellom kirketårnet og Snargangen. Arbeidet med barnehage gikk greit. Det var klare politiske ønsker om å få bygd flere barnehager. Spørsmålet om å bygge en kulturstasjon for Oslo kommunale Musikk- og kulturskole satt lenger inne. Mange i politikken støttet forslaget og kjempet for det i sine sammenhenger. Samtidig ble det etter hvert klart at sterke Konsert søndag 6. april kl 19 Røa kirke Røa kirkes kammerkor med orkester og orgel. Utdrag fra Mozarts Requiem, Bachs kantater, mm krefter i byrådet ikke ønsket selvstående kulturbaser utenfor de regulære skolebygningene. Slik skal det være i politikken. Det vanskelige har vært at den endelige avgjørelsen har latt vente på seg, og i mellomtiden har signalene fra Oslo kommune fortsatt å være positive. Menigheten måtte la prosessen gå videre for ikke å stoppe helt opp i påvente av en avklaring. Huset har blitt tegnet og planlagt for å kunne huse også en musikk- og kulturskole; Tomt måtte omreguleres osv. Ingenting er gratis. Åtte år har det tatt å komme til en endelig beslutning. Selvsagt er det skuffelse over at en god idé ikke lar seg realisere. Verre er det at det har tatt så lang tid å få avklart det hele. Det har utsatt barnehagebyggingen, og det har påført menigheten ganske store unødvendige utgifter. Nå er barnehageprosjektet i en omkalfatringsfase. Fra nå vil alt dreie seg om bygging av kun barnehagen. Vi får håpe at det prosjektet ikke får en like lang og kronglete vei, og at vi snart får gleden av å se barn boltre seg i et nytt bygg med nytt uteområde ved siden av Røa kirke. Orgelnatt Disse fine sene gratis kveldskonsertene i Røa kirke fortsetter også denne våren. Men nå kl 21. Fredag 14. mars kl 21 kan du sette deg ned i kirkebenken og lytte til verker av Bach, Franck og Hovland. På orgelkrakken denne kvelden sitter Gunnar Petersen-Øverleir. 5 Ny tid kl 21!

4 Tar sin tro alvorlig og lar humla suse først i Østfold, så i Akershus, der hun til fulle fikk bruk for sin lederkompetanse, og fort ble vant til å etablere godt samarbeid med politikere, såvel som skoler og medier. - Hvorfor er du blitt så opptatt av humlers pollinering og klodens framtid? Toril Mentzoni er stadig innom på Miso Kafé på tirsdagene. Her treffer hun folk hun har blitt kjent med etter at hun flyttet til Røa. Underveis Når Toril Mentzoni skal si noe om hvorfor den kristne troen er blitt viktig for henne, begynner hun å snakke både om sin tiltrekning mot buddhismen, og mot Jesus. Eller omsorgen for humler. Og framtida til russiske bondekvinner. Av Magnhild Landrø - Jeg er opptatt av å leve på en sånn måte at neste generasjon skal ha like stor glede av kloden og ressursene som meg, sier Toril som akkurat nå sitter med et barnebarn-strikketøy mellom hendene. En helt spesiell fireåring skal snart få seg ny jakke. Bodø-kvinnen Toril Mentzoni (65) hadde vært søring i nesten halvparten av sitt liv da hun for vel to år siden valgte å slå seg ned på Røa. Fant et lokalt nettverk - Jeg kjente ingen her, men ville gjerne bo i nærheten av datteren min i Ullernchausseen. En dag så jeg tilfeldigvis en plakat om et Åpent bord på Miso kafe, hver tirsdag mellom kl 13 og 14. Jeg er et ganske sosialt menneske, og tenkte at her kan jeg kanskje treffe folk som jeg kan bli kjent med på Røa. Og det har slått til. Her fant Toril starten på et nettverk av mennesker hun etter hvert har blitt kjent På Statoil på Bogstad gir vi deg den servicen du leter etter! 7-23 (8-23) Ankerveien Dekk-reparasjoner Skifte av lyspærer og vindusviskere Utleie av tilhenger Ny vaskemaskin med polering! med. Hun er stadig innom Miso på tirsdagene, iallfall når hun har tid. - Du er jo fortsatt i jobb, med eget firma. Hva er det egentlig du driver med? - Akkurat nå er jeg leder for et prosjekt som kalles La Humla Suse. For meg er det viktig å ha en meningsfull jobb, mer enn å skulle tjene meg rik. Altfor mange - både politikere og helt vanlige folk - lar være å bekymre seg for det faktum at flere av våre humlearter er i ferd med å forsvinne. Og det er en kritisk utvikling, når vi tenker på den rollen som humla og andre insekter har for verdens matproduksjon. Lederdame Før Toril Mentzoni etablerte La Humla Suse for vel et år siden, var hun leder for et landbruksprosjekt for kvinner i Arkhangelsk. I sju år jobbet hun for praktisk opplæring innen økologisk landbruk i både Russland, Norge og Polen. Og før der var hun leder for Trygg Trafikks virksomhet, - Jeg er glad i mennesker, og vil at mine barnebarn skal slippe å måtte anklage meg og min generasjon for kun å ha tenkt kortsiktig, og mest på oss selv. Jeg liker heller ikke tanken på at griser og kyllinger skal måtte lide, bare for at jeg skal få billigst mulig mat. Det er viktig for meg at vi tar vare på moder jord, og gir jorda videre til neste generasjon, i bedre stand enn vi fikk den. Buddhist eller kristen? Omsorgen for mennesker og dyrs velferd har alltid opptatt henne. Og kanskje var det denne kjærligheten hun fant igjen i det buddhistiske tankegodset som grep henne for noen år siden. Torils vei til den kristne tro har vært relativt krokete og utradisjonell. - I dag vil jeg kalle meg en kristen, sier hun. - Jesus er mitt forbilde, og jeg tenker at dette forbildet hjelper meg til å bli et bedre medmenneske. Det er et valg jeg har gjort. Jeg syns Jesus får altfor lite plass - over alt i vårt samfunn. Sparket bestemor til kirken Toril vokste opp i et hus nordpå, i en familie der de i sine aftenbønner inkluderte alle som hadde det vanskelig. - Min bestemor, som bodde i første etasje, var aktiv i kirken. Som jentunge Røa Autoco ditt lokale verksted som fikser det meste! EU-kontroll Service Reparasjoner Dekkhotell Skade/karosseri Diagnosetest og elektronisk feilsøking på alle kurante bilmerker Mandag-fredag 7-17 Sørkedalsveien 175 Ring var det min jobb å kjøre henne på spark til Betanien. Og der ble det nok sådd noe i meg som jeg senere i livet fant en større mening i. I dag er den kristne troen en viktig del av mitt liv, og en sterk motivasjon for hvordan jeg skal leve godt med mine medmennesker. Nattåpen kirke Toril Mentzoni har alltid vært opptatt av at mennesker skal bli møtt, og gode relasjoner kan oppstå. En gang på nittitallet fant hun en annonse for Kirkens SOS. De trengte flere hjelpere til Nattåpen kirke ved domkirken i Oslo. - Jeg tok kontakt, selv om jeg var ganske skeptisk til om jeg og kirken ville matche hverandres måte å praktisere kristen tro på. Men jeg ble tatt godt imot, og jeg opplevde at det var bruk for meg. - Hva slags virkelighet var det du møtte som nattevakt i Oslo domkirke? - Noen av mine sterkeste opplevelser var å sitte der og lytte til historiene til mennesker som følte seg utilstrekkelige og tilsidesatt. En av dem var en homofil gutt, oppvokst i et kristent hjem der hans legning ikke var forenlig med den kristne troen. Han trengte å få snakket med noen. En annen gang, utenfor kirken, kom jeg i snakk med en rullestolbruker. Hans hode var overfylt av selvbebreidelse og syndsplager. Det var ikke mange ordene som kom fra min munn, men jeg skjønte at han bar på mye som tynget ham. Da han til slutt sa at dette er den beste samtalen jeg har hatt, gjorde det meg veldig glad. Og jeg skjønte at en samtale også kan handle om bare å lytte til en annens smerte. Det kryr av folk rundt oss som har behov for å bli lyttet til. Toril forteller at som nykomling på Røa var hun selv en som var utenfor og ikke tilhørende. - Derfor har jeg opplevd det så fint å finne en tilhørighet i kirken på Røa. Og veien dit gikk altså via disse tirsdagstreffene på kafeen ved T-banestasjonen. Etter hvert har jeg også vært innom på noen gudstjenester, og også på disse torsdagskveldene med Pusterom i kirken. Jeg synes ellers det er fint å bli inkludert i arbeidsfellesskapet rundt julemessa. Elsket og sett Toril er bestemor til to. Hennes første barnebarn ble født med Downs, og har også fått en autistdiagnose. Men knapt noe barn er så høyt elsket som lille Audun, fireåringen som fikk livets rett. - Han har et godt liv fordi vi er mange som elsker ham, sier bestemor Toril. - Å ha Jesus som forbilde handler jo om nettopp dette: Å se de menneskene som bærer på smerte - i alle samfunnslag, gifte, skilte, rike, fattige, vellykkede og glemte. Det handler om å være til stede i hverandres liv, særlig når livet blir ekstra krevende. Konfirmantene kommer Ta vel imot konfirmantene når de kommer på døra tirsdag 8. april, med bøsser for Kirkens Nødhjelp! Temakveld torsdag 6. mars Denne torsdagen kl kommer Nils Tore Andersen og snakker om Tonen som bærer. Åpent for alle! Sorggruppe? Bærer du på sorg etter å ha mistet en du er glad i? Ønsker du å møte andre i samme situasjon? Kontakt kirkekontoret: / Ledere for sorggruppen er terapeut Gro Kvalheim og sykepleier Tove Brager. 6 7

5 Gamle dager i gata vår Flomlys i slalåmen Etter Olympiaden og Stein Eriksen og alt styret med å komme oss opp til Tryvannskleiva - på bena til Holmenkollen med turskiene på nakken og trikken fra Holmenkollen til Voksenkollen, gå opp til Tryvannskleiva for å stå slalåm ned noen ganger og kanskje bli olympisk mester en gang i en annen olympiade. Og samme styret hjemover i omvendt rekkefølge - etter alt det, gled ting etter hvert tilbake til det normale. Det vil si Slalåmbakken i utfor, hopp og slalåm. På ski og kjelker og papp-plater. Eivind i parallellklassen hadde hatt polio før vi begynte på skolen. Han kunne ikke gå på ski, men hadde en rå svingeteknikk på kjelke. Alle beundret Eivind fordi han var lam i bena uten at det virket som det gjorde så mye fordi han gjorde de samme tingene som oss andre, bare på en annen måte. Slalåmløypa merket vi med kvist og pinner og om den ikke var like lang som Tryvannskleiva, så var den bratt nok. Og når Lille-Slalåmen ned mot elven og kanskje over elven hørte med til løypa, ble den lang nok også. Særlig når vi skulle gå opp igjen. Det hendte vi lurte på om vi kunne klare å lage en slags heis sånn som det var i de store slalåmbakkene, men vi fant ikke ut hvordan det skulle gjøres og ikke hadde vi penger til å få noen til å gjøre det heller. Å spørre noen voksne, falt oss aldri inn, bakken tilhørte oss, og vi måtte selvsagt ta ansvaret for den. Kristin, som gikk i klassen og bodde litt lengre borte i gata vår, ga aldri opp Tryvannskleiva, og så gikk det som det gikk hun ble Norgesmester i juniordameslalåm. Vi fikk ikke heis, men plutselig fikk vi noe annet, vi fikk flomlys. Det var der en kveld, uten at vi visste at noe sånt fantes i det hele tatt. Noen fra idrettslaget kom og skrudde på en bryter i en låst boks øverst i bakken med en gang det begynte å bli mørkt, og så lå hele bakken så gul og lys som en solskinnsdag til klokken ti om kvelden. Så kunne vi stå på ski etter at vi kom hjem fra speidern og balletten og danseskolen og Ullern Arbeidsstuer og det vi ellers gikk på. Etter leksene, da. Slalåmbakken var felleseie for alle ungene på Røa. Gata vår tilhørte oss som bodde der. De andre gatene tilhørte andre unger. Men Slalåmbakken var alles. I alle fall om vinteren. JF Da SVURR var URR og alt var topp og koret telte nesten hundre Fortiden er lett å idyllisere. Ullern, Røa og Ris menigheter hadde et felles ungdomsarbeid som var så vellykket at ryktet gikk over hele byen og enda lenger. Møt to av dem som var en del av denne suksesshistorien: Elin og Erik Høy-Petersen i Melumveien. Teskt: Jorun Fougner Foto: Magnhild Landrø Sammen med sommerleirene på Knatten utenfor Sandefjord, var URR-koret toppen av samarbeidet mellom disse tre menighetene i Oslo vest. Lokal love story Elin og Erik Høy-Petersen - hun fra Røa, han fra Ullern - representerer en av de mange love story ene fra den gangen. - Var virkelig alt så storartet som man gjør det til i ettertid? - Jeg var en typisk snill pike, sier Elin. - URR-miljøet passet meg som hånd i hanske. For oss som hadde frøken Åsland som klasseforstander på Huseby, og som var blitt mildt, men fast geleidet inn i kristentroen og pikekoret, var overgangen til Persbråten og URR-koret nesten automatikk. Alle som var unge på Røa på tallet vet hva URR betyr. Ungdommer fra Ullern, Røa og Ris valfartet hver sommer til leirstedet Knattholmen utenfor Sandefjord. Og for hver ny sommerleir på Knatten ble det produsert et homemade leirhefte (t.h.) som var både muntert, nyttig og viktig. De siste årene var det med ungdommer også fra Skøyen og Voksen, for da var URR blitt til SVURRR. I overkant prektig - Det var et veldig trygt miljø. Litt i overkant prektig, vil jeg nok si i ettertid. Vellykket og ganske ambisiøst. De fleste visste at de ville velge en akademisk karriere; de ble da også leger, prester, helseog sosialarbeidere av alle kategorier, sier Elin. - Jeg hadde bestemt meg alt i treårsalderen for at jeg ville bli frisør. Det slo ikke helt an i URR. Likevel var URR et miljø jeg ville prøve ut, fordi det var mennesker der som jeg opplevde som gode forbilder. Og det var tross alt et miljø som ga rom for alle. Dessuten var det et forum for tro og tvil, kjærester og brudd, gråt og latter. Kort sagt en arena for livet, på godt og vondt. Tro og kjæresteri - Det der med å blande tro og kjærestegreier er jeg vel egentlig ganske skeptisk til. Det er sterke krefter i sving på begge områdene. For Erik og meg gikk det bra. For mange andre URR-par også. Det fantes mennesker å snakke med, stille spørsmål til og bli tatt seriøst av. Men det er også mange forhold som har kræsjlandet. Kanskje er det sånn i alle ungdomsmiljøer som krever sterkt engasjement, at det er vanskelig å sortere mellom ulike følelser. I begynnelsen Ungdomssamarbeidet startet midt på 50-tallet. Koret ble etablert to-tre år senere og surfet på glade bølger i år - med tekster og melodier som var ukjente både i og utenfor Den norske kirke. Koret var ikke helt enestående; det fantes et liknende ett i Bergen, som ble forløper for de senere ten-sing-korene som poppet opp over hele landet i løpet av få år. URR-miljøet handlet også om åpne møter, bibelgrupper og ungdomsgudstjenester som trakk temmelig fulle hus. Vi lærte å ta ansvar - Først og fremst var det et miljø for samtaler og diskusjoner, ikke minst om tro og tvil. Og vi fikk inn en dugnadsånd som ga god øvelse i samarbeid. Det var et sted der vi lærte å si ja til de oppgavene vi ble satt til. - Dere har for eksempel begge vært menighetsrådsledere i Røa i flere perioder.. - Mange gamle URR-folk har tatt den typen ansvar i mange menigheter, som voksne. Det lengste man kunne drive det til i ungdomsårene, var å bli leirsjef på Knatten, men før det hadde man gått gradene. T.v. Erik og Elin anno 1970, og t.h: Erik og Elin 44 år senere, med en overlevd Knattenbok mellom hendene. - Dere ble altså kjærester i URR? - Jeg peilet inn Elin en sommer koret var på Europaturne, sier Erik. - Jeg kunne ikke synge, men hadde svirret rundt på jakt etter et sted å høre til. Klokkeren i Ullern, som for øvrig var operasanger Gunnar Martinsen, startet URR-koret. Han mente at koret ville virke disiplinerende på en spilloppmaker som meg. Så jeg fikk være med, bare jeg passet på å synge ganske lavt!! Et eller annet sted i Mellom-Europa fikk Erik øye på en kjempesøt jente som han ville bli kjent med. - Jeg spurte en av de andre jentene om hun hadde peiling på henne, og om hva jeg kunne snakke med denne søte jenta om. Du kan jo begynne med været, sa hun! Det var et råd som funket, og da vi giftet oss var hele koret i Ullern kirke, godt skjult bak benker oppå galleriet. Vi visste ingen ting, før alle spratt opp og begynte å synge. Det gjorde bryllupet ekstra minneverdig. Hvor er du? Nostalgiske Knatten Viktig melding til deg som er gammel URR-sanger og som fortsatt kan få frem en noenlunde ren tone, eller tre. Kan et kor gjenvinnes? Røa kirke fyller 75 år til høsten, og det skal markeres med blant annet en jubileumsgudstjeneste 19. oktober. Jubileumskomiteen ønsker seg et par-tre innslag av et nostalgi-kor sammensatt av flest mulig av dem som har sunget i URR-koret i løpet av de årene det eksisterte. Et par øvelser en av dagene før, må trolig legges inn. Ta kontakt for mer info om dette stuntet: / eller Bakerst i heftet sto alle navnene til de 180 påmeldte. Det var ofte ventelister for å få bli med på Knattenleirene. Etterlysning

6 Kort vei til våre gode annonsører 9-20 (18) Følg oss på Facebook! 9-21(20) Frisøren på Røa Torg austlivn.2 Man-fre: 9-18 Lørdag Trenger du ny fastlege? Jeg har noe ledig kapasitet. Hjemmekontor i Sørkedalen, hver dag (unntatt fredager) fra kl 9.30 til 14. Markadoktor n Sakariasveien / Klær til hele familien utstyr og garn Nærbutikken med størst utvalg i Oslo vest midt i sentrum av Røa BRILLER KONTAKTLINSER Vækerøvn 197, 0751 Oslo Tlf Fax Solskjerming SKREDDERSYDD SOLSKJERMING Besøk oss på Røa, vis-avis Røa kirke. Gratis befaring og måltaking. Ring Vækerøvn 213, 0751 Oslo Røa Optikk RØA SYKKELSERVICE Sørkedalsveien Oslo Mandag-torsdag: 9-18 fredag: 9-16 Lørdag: Vi har vinterlagring av sykler Ungdomstrening Røa i Oslo vest Du trenger ingen henvisning for å komme til oss, og du slipper lang ventetid. Vi tilbyr behandling både på dag- og kveldstid, samt i helgene. Ta kontakt idag! tilbyr trening for ungdommer mellom 16 og 18år uten bindingstid til kun 299,-/mnd. første 9 mnd. deretter 199,-/mnd. Tlf Adr. Aslakveien 28, 0753 Oslo Nytt Treningssenter Røa Fra 199,- pr mnd Uten binding Prøv oss uforpliktende med verdikupong til medlemskap eller drop-in Aslakveien 28 (Ullerntoppen) Gratis personlig trener 100% fornøyd garanti Best i test! Aftenposten 2011 Kort ventetid Gratis trening på treningssenter i forbindelse med behandling Student- og pensjonistrabatt Gruppetrening Velkommen til oss! Tlf: Førsteklasses tørr bjørkeved i 40 og 60 liters sekker, selges til meget gode priser. Ved kjøp av 15 sekker eller mer er det GRATIS frakt og levering i Oslo og Akershus. Dersom veden skal bæres mer enn 5 meter fra bilen har vi også tilgjengelig bæretjeneste. Meget god service og rask leveringstid. Bestill direkte på: eller på telefon: Liter sekker = 70 kr,- 60 Liter sekker = 92 kr,- Bæretjeneste pr sekk = 16 kr,- Gratis frakt ved kjøp av 15 sekker eller mer og gratis bæring inntil 5 meter. Konsert og korseminar Sørkedalen Barnekor satser stort søndag 23. mars. Da blir det konsert i Sørkedalen kirke kl 17, etter at alle sangerne først har vært med på korseminar, fra kl 14. På konserten kommer også SUPERBARNA - en band-gjeng fra Romerike, under ledelse av Tone Lise og Knut Bjørnar Asphol. De yngste sangerne fra Røa kirkes jentekor kommer også. Foto: Heidi Venner 10 Åpningstider: (9-18) Vinmonopol og post: (9-15) Apotek: 9-20 (9-16) Informasjonen: Lilleakervn 16 BØKER PAPIR LEKER BBB-REOLEN RØA Røa Bokhandel BOK OG PAPIR MIDT I RØA SENTRUM htpp://www.roabok.no Austliveien 2 TLF FAX Røa Glass og Ramme AS Man-onsd: 8-16 Tors: 8-18 Fre: 8-16 Lør: Sørkedalsveien Oslo Både Sørkedalen Barnekor og SUPERBARNA stiller på konserten 23. mars i Sørkedalen kirke 11

7 Ledende aktør innenfor gjerder, porter og rekkverk Skal du selge eller kjøpe bolig? Ring OBOS eiendomsmeglere på Røa 12 Vi kan hjelpe deg med gode løsninger. Befaring/pristilbud/montering. Kontakt oss på (Voksen Gård) TAKST SENTERET TAKSTMENN I KONTORFELLESSKAP HELGE JENSEN TØMRERMESTER - AUTORISERT / Fagertunvn 1, Bekkestua Medlem av Norges Takseringsforbund Vækerøvn Oslo Fax ekraveien 68 tlf Hverdager: 9-19 Lørdager: Alle typer elektroinstallasjoner hos private og næringsdrivende - Elsjekk og internkontroll - Feilsøk og utbedring av elektrisk varme i golv - Montasje og feilsøk av TV og dataoppkoplinger Tlf / Aslakveien 14 b Din lokalkjente takstmann ved salg, arv, skifte, etc Vi hjelper deg G RØA FORRETNING ULLSMED Lise og Kjell Fornebo Vækerøvn 193 a Tlf Fax Eget verksted Gravering Reparasjoner Omarbeidelser Modellarbeide Rørlegger & VVS-forretning til distriktets tjeneste EKSPERT PÅ NØKKELFERDIG BAD HARALD MELGÅRD AS Luftsfartsveien 18, 0770 Oslo Tlf Mob Fax Velkommen til kaffe og kaker i kafeen! Dagligvarer, mat fra dalen og lappesaker til sykkelen i butikken! Åpent alle dager fra 10 til 19 Tlf Hjemmelaget eplekake Gulrotkake fra Kikutstua Sjokoladekake Nystekte brød hver dag... og så de gode eggene som alle snakker om... DAGLIGVARER EN GROS FOR DE YNGRE INKL FORELDRE FOR VOKSNE I ALLE ALDRE ses Røa kirke er full av aktivitet gjennom hele året - for store som for små. Slik også denne vinteren. Og er du ny i bydelen, så er kirken en av de arenaer det går an å bli kjent med noen. Hver tirsdag: Babysang Fra kl 11 er det sangstund for de største barna (fra ca 10 mnd og opp), og fra kl 12 en mer rolig stangstund for de aller minste. Servering av kaffe/te/frukt mellom sangøktene (kr 10). Ta gjerne med egen matpakke. Gratis sangtilbud. Leder: Åse Kristine Norlund. Mer info på Torsdager/søndager: Barn & familietilbud Familiemiddag i kirken på følgende torsdags ettermiddager: 6. mars og 3. april. Kveldsgudstjeneste (m/ eget opplegg for barna): søndag 16. mars kl 18, med kveldsmat rett etter gudstjenesten. Familiegudstjeneste: søndag 30. mars kl 11. Onsdager: Røa kirkes jentekor har rundt 25 medlemmer fra seks til 19 år. Koret øver i kirken på onsdager. Koret har to aldersinndelte grupper. Starrtidspunkt for begge grupper er 17.45, slutt (18.45 for aspiranter). Vil du bli med i jentekoret, så ta kontakt med kantor Olav Morten Wang ( ). Fredager: KRIK Røa Idrettsglede. Trosglede. Livsglede - det er KRIK! KRIK Røa har to aldersinndelte grupper som møtes fredager i gymsalen på Bogstad skole, og i menighetssalen i Røa kirke: KRIK Ungdom og KRIK Kontakt: Anne Line Bretteville-Jensen ( ). Tirsdager: KFUM/KFUK-speiderne Lyst til å bli med i Speideren? Her finner du kontakt-informasjon: Gutter fra 5. trinn: Røa kirke tirsd. kl Johan Bjerkedal: Jenter fra 5. trinn: Røa kirke tirsd. kl Ingrid Aadnesen: Gutter/jenter 3. og 4. trinn: Voksen kirke, annenhver tirsdag kl Mikael Ekedahl: Eller ta kontakt på Onsdager: Røa kirkes kammerkor Koret øver i Røa kirke onsdager kl Pt har koret ledige plasser i samtlige stemmegrupper. Kontakt Olav Morten Wang ( ) for prøvesang. Husfellesskap Det fins flere etablerte grupper som enten kaller seg husfellesskap eller bibelgrupper, og det dannes av og til nye grupper/husfellesskap på Røa. Ta kontakt med kirkekontoret ( ) og få mer info - om tid/sted/nye grupper. Hver tirsdag: Kafétreff på Miso På Miso Kafé, tirsdager mellom kl 13 og 14, kan du sette deg ned ved bordet der det står en rød rose. Der sitter også en/noen som gjerne vil ha selskap med deg - klar for en prat, kanskje også om viktige ting. Miso: rett ved T-banestasjonen på Røa. Kontakt: Hver torsdag: Pusterom Velkommen til en meditativ kveldsstund i Røa kirke fra kl til En kveldsbønn ment for stillhet, refleksjoner, bibelmeditasjon og lystenning. Andre torsdag i måneden: Lunsjtreff Kl 12 den andre torsdagen i hver måned er det hyggelig lunsj i menighetssalen, en samling med litt program, inkl utlodning - for godt voksne mennesker som liker å treffes midt i uka. Notér deg torsdagene 13. februar og 13. mars. Be gjerne med deg noen som du tror vil like å møtes sammen med deg og andre til en felles lunsj med god mat og hyggelig program. Siste torsdag i måneden: Vafler, prat og strikk Mellom kl 12 og 14 kan du stikke innom for en uhøytidelig vaffelprat i kirkestua. Inngang til venstre for kirkens hovedinngang. Noen tar også med seg ting de lager til julemessa. Vel møtt, med eller uten strikketøy! Kontakt: døpte døde vigde Fra kirkeboka Vi ber for menighetens nye medlemmer, for dem vi bærer til Jesus Kristus ved døpefonten Sørkedalen: Marius Brekke Ringvold Wilma Berg Johansen Vi minnes og vi takker for medvandrere i Røa og Sørkedalen som nylig har gått bort Pr Røa: Amanda Lindbäck-Skobba Molly Myhrer Kristiansen Theodora Ditlev-Simonsen Ursin Theodor Nastad Saarem Matilde Marie Løvoll Hannay Julie Moestue Røstad Klara Amanda Bøhmer Astrid Næss Bakås Matheo Alexander Sjøenden Harjo Andre steder: Iver Hay Reitan Sigurd Obrestad Howley Elias Ekker Evelina Løberg Grymyr Katerina Margrethe Hagen David Velde Koren Jakob Herstad Teigen Sørkedalen Ingrid Marie Lønaas, f Røa Birgit Ormestad Holen, f Grethe Myhrvold, f Lars Oddvar Tørres, f Ingrid Kittilsen, f Kjell Yvon Edin, f Aud Birgitte Gallis Anfinsen, f Lars Michael Fürst Johansen, f Bente Helene Stople, f Vi ber for dem som har lovet å elske og ære hverandre til døden skiller dem at, og som drømmer om et godt samliv Sørkedalen: Ingrid Helene Solumsmoen og Ståle Ingebrigtsen Andre steder: Rikke Sjøberg og Andreas Høistad 13

8 Kontaktpersoner: 14 Menighetsforvalter: Knut Erik Skarpaas Prestene: Sokneprest Roald-Einar Ottersen / Kapellan Maria Paulsen Skjerdingstad / kirken.no Organistene : Gunnar Petersen-Øverleir (60%) / kirken.no Olav Morten Wang (40%) Menighetspedagog Åse Kristine Norlund Diakonimedarbeider (20%): Aud Marit Veum / Ungdomsarbeider (20%): Anders Fjeld Meyer / Kirketjener (60%): Faulus Korkunc / p Barnehagestyrer: Ligia Maria Skaldebø Menighetsrådet Røa: Ann-Synnøve Willoch, leder Menighetsrådet Sørkedalen: Tore Berger, leder Viktig melding til alle 3. og 4. klassinger på Røa og i Sørkedalen: Bli med på Det skjer lørdag 29. og søndag 30. mars i kirken på Røa. Da kan du bli en tårn-agent! Avd Nordstrand: tlf Avd Majorstuen: tlf Avd Hasle: tlf Olav Werner Grünerløkka: tlf Olav Werner Stabekk: tlf Røa og Sørkedalen menigheter Felles stab/kontor: Tlf Fax Nordengvn 9, 0755 Oslo Mandag-torsdag kl Fredag Felles sentralbord for kirkene i Oslo: Spørsmål om dåp/bryllup: ( ) Givertjenesten: kto (Merk Gave til Røa menighet ) Har du lyst å gå på skattejakt i kirken? Lurer du på hva slags mysterier du finner i Bibelen? Vet du at hva som står utenpå kirkeklokken? Liker du agentmat? Røa og Sørkedalen menigheter inviterer denne helgen alle 3. og 4. klassinger til å være Tårnagenter i Røa kirke. Her kan du utforske kirken, Bibelen, tårnet og klokkene. Agentene vil i løpet av disse dagene måtte løse oppdrag og mysterier, og du vil få en egen agentkode. På søndagen vil folk som kommer til kirken få vite hva agentene har funnet ut. I tillegg vil det bli utdeling av bok til alle agentene. Hvor og når? Lørdag er det altså agentsamling i kirken fra kl Det vil bli en pause med matservering. Søndag treffes vi igjen kl 10 for å forberede gudstjenesten som begynner kl 11. Foreldre, søsken og venner inviteres også til denne gudstjenesten. Påmelding Påmelding med navn på agent, adresse, skole/klasse, spesielle ting vi bør vite (allergier m.m.) + kontaktinformasjon til foresatte (navn, mobil og e-post) sendes på mail til menighetspedagogen Familiemiddag 6/3 og 3/4 Bli med på en rett-fra-jobben -samling der foreldre/barn kommer til ferdig middag i Røa kirkes menighetssal. Tilbudet gjelder også familier i Sørkedalen. Maks kr 100 pr familie (voksen 40, barn 20). Lurt å melde seg på innen tirsdagen i forveien, samme uka, til eller Takk til Baker Hansen Rundt 120 store og små Røa-beboere kom ramlende inn dørene for å være med på den store Hellig-tre-kongerfesten 6. januar. Stor stemning, med juletregang, pakker og julebakst fra Baker Hansen. VELKOMMEN TIL GUDSTJENESTE I KIRKEN DIN tekstene Noen liker å forberede seg før de går til gudstjeneste. I denne spalten finner du de bibeltekstene som hører til den enkelte søndagen i kirkeåret. Du kan også finne disse tekstene på Bibelen.no 16.2.: Såmannssøndag Jes 55,8 13 Hebr 4,12 13 Luk 8, : Kristi forklarelsesdag 5 Mos 18,15 18 Åp 1,9 18 Matt 17, : Fastelavnssøndag Høys 8,6 7 1 Kor 13,1 7 Joh 17, : 1. søndag i fastetiden 1 Mos 2,8 9; 3,1 8 Jak 1,12 16 Matt 4, : 2. søndag i fastetiden 1 Mos 32,24 30 Jak 1,2 8 Matt 15, : Maria budskapsdag Jes 7,10 14 Gal 4,4 7t Luk 1, : 3. søndag i fastetiden 1 Sam 18,6 14 Ef 5, Luk 11, : 4. søndag i fastetiden 1 Mos 22,1 14 Hebr 4,14 16 Joh 11, : Palmesøndag 2 Mos 12,21 28 Ef 2,12 18 Joh 12, : Skjærtorsdag 2 Mos 12, Kor 5,6b 8 Matt 26, : Langfredag Joh 18,1 19, : Påskedag Salme 118, Kor 15,1 11 Luk 24, : 2. påskedag Jona 2,1 11 Apg 13,32 35 Luk 24,13 35 Med forbehold om mulige endringer - for både røa og sørkedalen røa Søndag 16. februar kl 11 Søndag 23. februar kl 11 Søndag 2. mars kl 11 Høymesse v/ Maria Paulsen Skjerdingstad. Diakoniens dag. Røa kirkes jentekor deltar. Søndag 9. mars kl 11 Søndag 16. mars kl 11 Høymesse v/ Maria Paulsen Skjerdingstad. Søndag 16. mars kl 18 Kveldsmesse v/ Maria Paulsen Skjerdingstad. Nattverd. Kveldsmat etter gudstjenesten. Søndag 23. mars kl 11 Nattverd. Røa kirkes kammerkor deltar. Søndag 30. mars kl 11 Familiemesse v/ Maria Paulsen Skjerdingstad. Nattverd. Tårnagentene deltar. Søndag 6. april kl 11 Nattverd. Søndag 13. april kl 11 Høymesse v/ Maria Paulsen Skjerdingstad. Torsdag 17. april kl 19 Skjærtorsdagsgudstjeneste v/ Maria Paulsen Skjerdingstad. Nattverd. Fredag 18. april kl 11 Pasjonsgudstjeneste v/ Maria Paulsen Skjerdingstad. Søndag 20. april kl 11 Høytidsgudstjeneste v/ Roald-Einar Ottersen. Nattverd. Påskelunsj etter gudstjenesten. Mandag 21. april kl 18 Kveldsmesse v/ Roald-Einar Ottersen. Nattverd. Kveldsmat etter gudstjenesten. Behov for skyss til gudstjeneste i Røa kirke? Ring og gjør en avtale, senest én time før gudstjenesten. Dette transporttilbudet gjelder også skyss til lunsjtreffene. (Diakoniutvalget) sørkedalen Søndag 16. februar kl 10 Gudstjeneste v/ Roald-Einar Ottersen. Nattverd. Søndag 9. mars kl 10 Gudstjeneste v/ Roald-Einar Ottersen. Dåp. Søndag 23. mars kl 10 Gudstjeneste v/ Roald-Einar Ottersen. Nattverd. Søndag 6. april kl 10 Gudstjeneste v/ Roald-Einar Ottersen. Dåp. De søndagene det ikke er gudstjeneste i Sørkedalen kirke, er du velkommen til Røa kirke, eller Voksen kirke - kl 11! husk PÅSKE KONSERTEN i Sørkedalen kirke torsdag 10. april kl 18 Sørkedalen Brass Sørkedalen Barnekor x 2 Sørkedalen Barnekor ble fra sist høst av til to kor, slik at det nå er et eget kortilbud for dem som går i klasse. Begge gruppene øver på onsdager; de yngste (1.-3. klasse) ca en halvtime, og en tre kvarters øving for det nye koret (4.-7. klasse). Menighetsrådet står bak driften av Sørkedalen Barnekor, og de tenker at det er viktig at det fins et tilbud også for de litt større. Og at dette koret da vil få en profil som er litt mer voksen enn for de minste. Etter korets årsmøte i januar, sitter nå følgene i styret for barnekoret: foreldrerepresentantene Alda Birgisdóttir og Nina Grønvold, menighetsrådets representant Astrid Dalin og korets leder Tonje Cecilie Thysnes ( ). Xander og Oda begynte i barnekoret sist høst. 15

9 Den lokale prikken over i en Nikolai Dreyer Hauglund Eiendomsmeglerfullmektig MNEF mobil: Karianne Christoffersen Eiendomsmegler MNEF/ Partner mobil: Joakim Swartling Eiendomsmegler MNEF mobil: Synnøve Nyhagen Eiendomsmegler MNEF Partner mobil: Alexander Rieber-Mohn Eiendomsmeglerfullmektig MNEF mobil: Marius Eide Megler MNEF mobil: Hege Kirkeby Eiendomsmegler MNEF mobil: Linda Brattebråten Hagen Controller/ Megler MNEF/ Partner mobil: Thomas Borg Rasmussen Medhjelper mobil: Ann-Kristin L. Mathiesen Eiendomsmegler MNEF mobil: Lise Løkka Eiendomsmegler MNEF/ Partner mobil: Vegar Giæver Eiendomsmegler MNEF/ Partner/Daglig leder mobil: Din lokalmegler på Røa! DET AT VI VET LITT AV HVERT OM DITT NABOLAG GJØR DET ENKLERE FOR OSS Å SELGE BOLIGEN DIN TIL EN GOD PRIS.

Kirkebladet. Hele Røa jubilerer

Kirkebladet. Hele Røa jubilerer www.oslo.kirken.no/sorkedalen www.oslo.kirken.no/roa Kirkebladet NR 4 2014 FOR RØA OG SØRKEDALEN Dette har kirken på Røa betydd for oss Seks beboere på Røa forteller til Kirkebladet hvorfor de setter pris

Detaljer

3 2014 FOR RØA OG SØRKEDALEN

3 2014 FOR RØA OG SØRKEDALEN www.oslo.kirken.no/sorkedalen www.oslo.kirken.no/roa Kirkebladet NR 3 2014 FOR RØA OG SØRKEDALEN Røa Vel feirer 100-årsjubileum Første helga i september blir det feiring tre dager til ende i Røa sentrum.

Detaljer

FOR RØA OG SØRKEDALEN

FOR RØA OG SØRKEDALEN www.oslo.kirken.no/sorkedalen www.oslo.kirken.no/roa Kirkebladet NR 6 2013 FOR RØA OG SØRKEDALEN La jula få bety noe viktig for deg i år Julekonsertene, juleevangeliet og julefesten blir trolig det du

Detaljer

Kirkebladet. De bor i nabolaget ditt og de betyr mye for veldig mange. Folk vi setter pris på NR 5 2013 FOR RØA OG SØRKEDALEN

Kirkebladet. De bor i nabolaget ditt og de betyr mye for veldig mange. Folk vi setter pris på NR 5 2013 FOR RØA OG SØRKEDALEN www.oslo.kirken.no/sorkedalen www.oslo.kirken.no/roa Kirkebladet NR 5 2013 FOR RØA OG SØRKEDALEN Folk vi setter pris på De bor i nabolaget ditt og de betyr mye for veldig mange Bikkar Singh øverst i Ostadalsveien

Detaljer

Kirkebladet. Usynlige ildsjeler ofrer nattesøvnen. Bli med til Finnerud stedet der Nordmarksprodukter blir til. Hva er det med Jesus?

Kirkebladet. Usynlige ildsjeler ofrer nattesøvnen. Bli med til Finnerud stedet der Nordmarksprodukter blir til. Hva er det med Jesus? Kirkebladet NR 1 2013 FOR RØA OG SØRKEDALEN Pål Magnus Nordby om natt-arbeiderne på røabanen: Usynlige ildsjeler ofrer nattesøvnen side 5 FOTO: BJERKNES/DAGSAVISEN Hva er det med Jesus? Det er forfatteren

Detaljer

Kirkebladet. logo 9 kirkebladet.indd 1 15.01.2009 16:10:37. Svein Aage Christoffersen:

Kirkebladet. logo 9 kirkebladet.indd 1 15.01.2009 16:10:37. Svein Aage Christoffersen: Kirkebladet NR 3 2009 NR 2 2010 FOR RØA OG SØRKEDALEn logo 9 kirkebladet.indd 1 15.01.2009 16:10:37 Svein Aage Christoffersen: Uten påskedag blir troen uten mening Om de fantes, ville de tabloide avisene

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no 10 år 150 år Redaktørens L angs veien jeg ofte kjører, bygges det hus. Og jeg har fulgt det møysommelige arbeidet fra sprenging til planering, og så reising av selve

Detaljer

Menighetsbladet September 04/2014

Menighetsbladet September 04/2014 Menighetsbladet September 04/2014 Fest for livet side 4 stille kirke SIDE 13 SKULPTØR ELISABETH KRISTENSEN side 16 lumber side 19 Menighetsbladet Redaksjon: Hans Petter Mjølund (ansv.) Nils Terje Andersen

Detaljer

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes, Den norske kirke Nr 2-2015 - ÅRGANG 11 Tror du på mor? Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi Barnehagegudstjenester Vi bryr oss - og trenger deg

Detaljer

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 Løvstakksidene Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 La oss JUSTERE KURSEN litt Ofte sier vi at julen er vår største høytid. Det er nok sant sett i forhold til den tradisjonen

Detaljer

Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9

Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9 Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9 Verdens vakreste fortelling S elvsagt handler det om juleevangeliet, slik vi møter den i Lukasevangeliets andre kapittel. En fortelling som

Detaljer

Valgerd på kaféåpning SIDE 4 SIDE 6 SIDE 8. Foto: Jofrid Landa

Valgerd på kaféåpning SIDE 4 SIDE 6 SIDE 8. Foto: Jofrid Landa N y h e t s m a g a s i n f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r. 1 2 0 1 2 2 0. å r g a n g SIDE 4 SIDE 6 SIDE 8 Valgerd på kaféåpning Det er aldri håpløst Det er makt i de foldede hender Foto: Jofrid

Detaljer

menighetsblad Nr. 2 2015 Se vårens konfirmanter Side 6 Kandidater til menighetsrådsvalget Side 10-12

menighetsblad Nr. 2 2015 Se vårens konfirmanter Side 6 Kandidater til menighetsrådsvalget Side 10-12 menighetsblad Nr. 2 2015 Se vårens konfirmanter Side 6 Kandidater til menighetsrådsvalget Side 10-12 I H J Ø R N ET Hvorfor et diakoniens år? Fordi Jesus har bedt oss om å elske hverandre. Kirkens store

Detaljer

Menighetsbladet Juni 03/2015

Menighetsbladet Juni 03/2015 Menighetsbladet Juni 03/2015 Side 11-14 Nytt alphakurs side 4 festen i kirka SIDE 6 Musikerparet Krisztina og Sigmund Eikeset side 18-19 kunstner Åse Sandvikmoen side 20-21 leder Menighetsbladet Redaksjon:

Detaljer

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13 Lærerikt og spennende Side 12 Grunnlovsjubileet Side 14 Ny kantor Side 10 Pinsebetrakning Side 5 Tro og lys Side 13 Nr. 2-61. årg -juni - september 2014 - informasjon Ansatte Sokneprest Fredrik Ulseth

Detaljer

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy Menighetsblad for Lillesand og Justøy KIRKEHILSEN Nr. 3. September 2012 63. årgang Innhold Prestens hjørne Leiaren av menighetsrådet 2 Fra kirkevergen og fellesrådet Status givertjeneste 3 UNG-team 2012

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg.

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg. Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 1/2015. 2. årg. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon 2 Å BLI KJENT MED GUD Å bli kjent med Gud Noen ganger i

Detaljer

Kirken reiser seg. for Østerås og Grinilund

Kirken reiser seg. for Østerås og Grinilund Menighetsbladet for Østerås og Grinilund Kirken reiser seg I sommer ble kirkerommet i Grinilund kirke jevnet med jorden. Nå vokser et nytt kirkerom frem. Det er beregnet ferdig til innvielse 1. mars 2014.

Detaljer

Grenseløs praksis til forvandling

Grenseløs praksis til forvandling N y h e t s m a g a s i n f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r. 4 2 0 1 1 1 9. å r g a n g SIDE 3 SIDE 5 SIDE 7 Før-åpning i Mjøndalen Grenseløs praksis til forvandling Maritakafeen på flyttefot Leiv

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. La Jordens perle funkle for vårt øye. Informasjon. Nr 4/2015. 2. årg. Se hele salmen på siste side

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. La Jordens perle funkle for vårt øye. Informasjon. Nr 4/2015. 2. årg. Se hele salmen på siste side Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 4/2015. 2. årg. La Jordens perle funkle for vårt øye Se hele salmen på siste side Informasjon 2 TaNKEr På fars trygge fang Jeg vil fortelle en liten historie fra

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

Sørlandets souldronning på hjemmebane. Rebekka B. Mæland: ikke alltid tidlig - men ofte først. En kreativ eventyrer s 24-26. Leif Kristian Pedersen:

Sørlandets souldronning på hjemmebane. Rebekka B. Mæland: ikke alltid tidlig - men ofte først. En kreativ eventyrer s 24-26. Leif Kristian Pedersen: mylder Magasin fra misjonskirkene i Aust-Agder Nr 1/2013 Årgang 6 Opplag 34 000 alle husstander! Gratis til Rebekka B. Mæland: Sørlandets souldronning på hjemmebane ikke alltid tidlig - men ofte først

Detaljer

Randesund menighets nye nettsider / side 15

Randesund menighets nye nettsider / side 15 Randesund menighets nye nettsider / side 15 randesund.menighet@kristiansand.kommune.no Hjemmeside www.randesund.no bjorg.slogedal@kristiansand.kommune.no eivind.martinsen@kristiansand.kommune.no torill.farstad.dahl@kristiansand.kommune.no

Detaljer

Generasjonsmøte Se side 5. Nordberg menighetsblad. Nr. 2 Mars 2015. Ny leder Side 4. Strykeorkesteret Side 6-7. Konfirmantfestival Side 11

Generasjonsmøte Se side 5. Nordberg menighetsblad. Nr. 2 Mars 2015. Ny leder Side 4. Strykeorkesteret Side 6-7. Konfirmantfestival Side 11 Nordberg menighetsblad Nr. 2 Mars 2015 Nordberg, Gaustad, Korsvoll og Maridalen Ny leder Side 4 Strykeorkesteret Side 6-7 Konfirmantfestival Side 11 Påsketid Side12-13 og 18-20 Ortodoks tro Side 32-33

Detaljer

Nr. 1-2008. KirkeNytt FOR TROMSØ

Nr. 1-2008. KirkeNytt FOR TROMSØ Nr. 1-2008 KirkeNytt FOR TROMSØ Når muslimer vil be Har du tenkt på det? Redaktør Svenn A. Nielsen En gang sendte vi misjonærer til Afrika, Asia, Kina og India. De ville hedningene skulle bli som oss.

Detaljer

NorKontakt FRA INNHOLDET: Leder, s. 3. Intervju med Gunnar Navestad, s. 4-7. Arrangementer, s. 8. Acta, s. 9-12. Haugetun, s. 13

NorKontakt FRA INNHOLDET: Leder, s. 3. Intervju med Gunnar Navestad, s. 4-7. Arrangementer, s. 8. Acta, s. 9-12. Haugetun, s. 13 NorKontakt FRA INNHOLDET: Leder, s. 3 Intervju med Gunnar Navestad, s. 4-7 Arrangementer, s. 8 Acta, s. 9-12 Haugetun, s. 13 Takk og bønn, s. 16 Organ for region Østfold og Haugetun Folkehøyskole Nr. 4-2010

Detaljer

Denne jula blir en helt spesiell jul for mange

Denne jula blir en helt spesiell jul for mange Felles utgivelse for menighetene Hoeggen, Tempe/Leira og Bratsberg (nr 4 2011) Denne jula blir en helt spesiell jul for mange - sier biskop Tor Singsaas på side 2 Han kom for å vise oss hva kjærlighet

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer