Levende stener. Kvinnenes internasjonale bønnedag 4. mars

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Levende stener. Kvinnenes internasjonale bønnedag 4. mars"

Transkript

1 NR

2 Levende stener Jubeluke Vi gleder oss over ny kirke på Stathelle! Det skjer mye i kirka den andre uka i februar. Bli med i gledesfeiringa over den nye kirka du også! Det siste som blir ferdig til jubeluka, er et steinalter med stein fra berget i nærheten av kirka. Alteret blir grunnlaget for kunstverket som kommer senere. Det står noe fint om Herrens alter i Salme 84.4: Ja, fuglen har funnet et hjem, svalen har fått seg et rede, hvor den kan legge sine unger, ved dine altere, Herre, Allhærs Gud, min konge og min Gud. Det må være et trygt sted; der svalen kan bygge rede og legge sine unger, det kjæreste den har! Enn om alteret i Stathelle kirke kunne bli det samme for oss: Et sted der vi kan komme med oss selv, vår svakhet og vår styrke. Og et sted der vi kan bære med oss våre kjære innfor Gud! Inger Melhus Håland er diakon i Bamble prestegjeld. I Bibelen står det at vi skal være levende steiner. Et fellesskap som er bygd på hjørnesteinen Jesus Kristus. Et levende fellesskap er inkluderende og romslig. Det er prega av tilgivelse og tilbedelse. Må Gud hjelpe oss til å skape et levende fellesskap i Stathelle kirke! Kvinnenes internasjonale bønnedag 4. mars Kvinnenes Internasjonale bønnedag startet i USA i 1887, da kvinner fra ulike kirkesamfunn samlet seg om en bønnedag. Og i dag samles kvinnene til bønn i over 170 land og regioner. I Norge startet slike samlinger i slutten av 1920-årene.I år kommer programmet med tema: «Hvor mangebrød har dere?», - bibel tektser og bønner fra kvinnene i Chile, forteller Irene Sandvik. Se også neste side. Førstesidebildet: Nye Stathelle kirke (foto: Kjell Storaker) 2 B a m b l e M e n i g h e t s b l a d

3 Det skjer i Bamble KVINNENES INTERNASJONALE BØNNEDAG Fredag 4 mars. Langesund kirke kl Bamble frikirke kl.19. Det blir sang, skriftlesning, bønn, samtale og vidnesbyrd, og vi gi en gave til kvinneprosjekter i Chile. Arrangør: menighetene i Bamble og Langesund. BAMBLE MENIGHETSHUS FELLESSKAPSKVELDER VÅREN 2011 Onsdag 16. februar kl : Tema : Naturen Skaperens mesterverk Innleder: Jan Petter Bratsberg Sang av Sølvi Fredin Hartveit Onsdag 2. mars kl : Tema: Når menneskeverdet utfordres Innleder: Bente Heibø Modalsli Onsdag 23. mars kl : Tema: Vinden fra vest. Keltisk spiritualitet Innleder: Marit Fadum Storaker og Kjell Storaker. Onsdag 13. april kl : Tema: Mellom kors og halvmåne Innleder: Jan Opsal DÅPSSKOLE FOR 6-ÅRINGER Tirsdagene 15. mars, 22. mars og 29. mars inviteres 6-åringer til dåpsskole i Bamble kirke og Bamble menighetshus. Dåpsskolen avsluttes med utdeling av 6-årsboka «Tre i et tre» på familiegudstjenesten 3. april. 6-åringene i Bamble, Stathelle og Herre får invitasjon til dåpsskolen i posten. B a m b l e M e n i g h e t s b l a d TEKSTSAMTALER I STATHELLE KIRKE Onsdager: 23. februar, 9. mars, 23. mars og 6. april. Alle kvelder kl Vi begynner med en kopp kaffe og fortsetter med samtaler over søndagens tekst. FASTELAVNSGUDSTJENESTE MED KARNEVAL Også i år blir det karneval i Bamble kirke! I familiegudstjenesten på fastelavnssøndag, 6. mars, kl 11.00, kan alle være med. DEN STORE FORTELLINGEN, som driver tros opplæring i Bamble menighet, arrangerer. Etterpå spiser vi fastelavnsboller og lager fest på menighetshuset. DANSEKURS FOR BARN 7-12 ÅR Karneval og dans hører sammen. Mandagene 31. januar, 7. februar og 14. februar og 28. februar fra kl blir det dansekurs i Bamble menighetshus og i kirken. Dansen skal framføres i kirken på karnevalsgudstjenesten 6. mars. Kristin Tande er danseinstruktør. Til karneval hører også kostymer og masker. Mandag 28. februar setter vi av tid til å lage masker. Det blir også plass til en BIBELFORTELLING hver gang - og litt å spise. Mer informasjon hos Marit Fadum Storaker, tlf TIDEBØNNER I MARIAKAPELLET Vi fortsetter med tidebønner i Mariakapellet følgende onsdager kl : 16. februar, 16. mars og 20. april. 3

4 Et fint kirkebygg - til glede for Sta - Vi er veldig fornøyde med resultatet. Vi har fått et fint og funksjonelt kirkebygg, og jeg håper det blir til stor glede for menigheten! Arne Brekka, formann i byggekomiteen, synes det har vært en interessant oppgave, men gir mye av æren til samarbeidspartnerne. - Kommunens prosjektleder Leiv- André Kaalstad har vært veldig dyktig til å følge opp byggingen og samarbeide med byggekomiteen og entreprenøren. Han har gjort en kjempejobb! slår Brekka fast. Han peker også på at det har vært en god dialog med fellesrådet og kirkevergen, og takker politikerne for en positiv innstilling. Men det kan ikke stikkes under en stol at byggeplanenes vei til realisering har vært både lang og kronglete. - Vi hadde en litt brokete start med en del skjær i sjøen, innrømmer Brekka. Bygget på 9 måneder Når alt var klart gikk det derimot raskt unna. Fra byggestart 6. april 2010 til ferdig bygg tok det bare rundt 9 måneder, til tross for at det også dukket opp en del overraskelser under veis. - Alle rehabiliteringsprosjekter er en utfordring, understreker kommunens prosjektleder. - Vi fant en del råte og all teglstein på kirken måtte byttes på grunn av feilkonstruksjon med manglede lufting. Det ble også lagt nytt takbelegg på hele bygningsmassen. Dessuten har kirken fått ventilasjonsanlegg, 4 B a m b l e M e n i g h e t s b l a d

5 athelle menighet Kommunens prosjektleder Leiv-André Kaalstad og menighetsrådsleder Anne Karine Eriksen i det nye kirkerommet, som har plass til 160 personer (foto: Kjell Storaker). noe det ikke var fra før. Det er også installert brann- og tyverialarm. Av andre nye ting i kiriken kan nevnes bårerom, galleri med plass til 30 og nytt inngangsparti (våpenhus).videre er det funnet løsninger for et tilfredsstillende parkeringsareal. Det meste er ferdig, - det gjenstår bare noe maling og opprydning på utearealene som vil skje til sommeren. - Det har vært flinke håndverkere og god byggeplassledelse. Jeg synes vi har hatt et godt og konstruktivt samarbeid med alle parter, sier Leiv-André Kaalstad. Fakta om den nye kirken - Kirkerom plasser - Menighetssal - 80 plasser - Galleri - 30 plasser - Ny parkeringsplass - 35 plasser - Ventilasjonsanlegg - Bårerom - Tyveri/brannalarm - Nytt våpenhus - Hovedentreprenør: HRL Entreprenør AS - Byggetid: 9 måneder - Byggekostnader: 12,7 mill. kroner Bjørnar Karlsen fra byggefirmaet HRL Entreprenør Byggekomiteen for utvidelse av Stathelle kirke: 1.rekke fra v.: Ole Karl Grindbakken, Arne J. Lund, Astrid Gundersen, Anne Karine Eriksen 2.rekke: Arne Brekka, LeivAndré Kaalstad, Tarjei Rugtvedt, Kjell Storaker Fraværende: Vidar Moe (foto: Jeff Lyons) Bamble Menighetsblad

6 Nytt kirkehus - nye muligheter og nye medarbeidere Det blir fint der borte nå er gjennomgangskommentaren etter en hastig vandring gjennom Brotorvet. Og det er all grunn til å glede seg over en gjennomrestaurert og utvidet Stathellekirke. Resultatet - og det er det som teller - har blitt mye bedre enn mange hadde trodd. Prestens hjørne Vi har fått et kirkested som vil bli til nytte og glede for soknets beboere i årevis framover. Når huset nå tas i bruk får vi bedre muligheter til å utfolde et rikt og variert gudstjenesteliv. Men det er naturligvis ikke bare avhengig av rommet, men av kirkestab og medhjelpere på en rekke områder. Lettest er det å gjøre noe med den høye gjennomsnittsalderen på gudstjenestedeltagerne. Det er faktisk bare å starte fotarbeidet når det nye kirketårnet sender ut sitt kall en hel time før gudstjenesten begynner. Størstedelen av soknet hører kallesignalet i og ved sine hjem! Det varsler om et større hjem! Rekruttere medarbeidere Noe vanskeligere er det å rekruttere nye medarbeidere. Yrkesstress, tidsklemme og prioriteringstrøbbel er realiteter vi kjenner på kroppen hver eneste dag. Men den som tjener en mild og myndig Herre kan ikke slutte med å utfordre sin egen og samtidens levemåte og prioriteringer. Gudstjenesten vil gjerne ha en underskog av grupper, lag og foreninger som ivaretar mange ulike faser av våre liv. Kort og godt, vi trenger flere ledere. Til søndagsskolen, til Megaklubben og til barnekor. Hva med kirkeforum for samtale og debatt? Hva med dialogforum med nye landsmenn? Listen kan forlenges. Vi i stab og menighetsråd vil juble om du tar kontakt. Lokalitetene er på plass. Nå skal de fylles. Hva vil Gud med våre liv? I våre ønsker om nye medarbeidere og økt aktivitet avslutter vi med et biskoppelig ord. Den yngste av våre biskoper, Halvor Nordhaug, skrev før jul, i hyrdebrev til Bjørgvin bispedømme: Ved valget i 2009 i Den norske kirke ble følgende slagord lansert: Hva slags kirke vil du ha? Tanken bak var god, man ville utfordre folk til selv å ta ansvar for kirkens fremtid. Men et slikt slagord er egentlig kirken fremmed. Perspektivet er det omvendte: Hva slags kirke vil Gud ha? Hva vil Gud med våre liv? A. J. L. 6 B a m b l e M e n i g h e t s b l a d

7 SØNDAG ER Lørdag 5. februar: Stathelle kirke kl Taizégudstjeneste 5. s. e. Kr. åpenbaringsdag, 6. februar: Sal 37,1-7 Kol 3,12-17 Matt 13,24-30 Stathelle kirke kl : Vigsling av Stathelle nye kirke. Biskop Olav Skjevesland. Prosten, menighetens prester og representanter fra menigheten deltar. Vingårdssøndagen, 13. februar: Jer 9, Kor 9,24-27 Matt 20,1-16 Bamble kirke kl : Kveldsgudstjeneste. Storaker. Stathelle kirke kl : Misjonsgudstjeneste. Storaker. Sang ved Kor Koselig. Kirkekaffe. Såmannssøndagen, 20. februar: Jes 55, Kor 1,20-25 Luk 8,4-15 Bamble kirke kl : Gudstjeneste. Lund. Norsk Gideon. Stathelle kirke kl : Gudstjeneste. Haugstvedt. B a m b l e M e n i g h e t s b l a d Kr. forklarelsesdag, 27. februar: 2 Mos 34,27-35 Åp 1,9-18 Matt 17,1-9 Herrre kirke kl : Gudstjeneste. Soknediakon Inger M. Håland. Søndag før faste ( Fastelavenssøndag), 6. mars: Jes 53, Kor 13,1-13 Luk 18,31-42 Bamble kirke kl : Familiegudstjeneste. Storaker. Barn og ledere Fra Trosopplæringen. Kirkekaffe. Stathelle kirke kl : Familiegudstjeneste. Lund. Askeonsdag, 9. mars: Jes 58,5-9 Matt 6, Joh 3,18-24 Stathelle kirke kl : Fastegudstjeneste. Lund. 1. søndag i faste, 13. mars: 1 Mos 2,8-9 og 3,11-19 Hebr 4,14-16 Matt 4,1-11 Bamble kirke kl : Gudstjeneste. Storaker. Etterpå kirkekaffe med menighetens årsmøte. Stathelle kirke kl : Gudstjeneste. Lund. 2. søndag i faste, 20. mars: 1 Mos 32, Kor 6,11-10 Matt 15,21-28 Bamble kirke kl : Kveldsgudstjeneste. Storaker. Stathelle kirke kl : Gudstjeneste. Storaker. Rørholt kl : Sportsgudstjeneste i samarbeid med Skigruppa. Andakt v/arnfinn Finmark. Gautefall fjellkirke kl : Gudstjeneste. Lund, Haugstvedt og konfirmanter. Maria Budskapsdag, 27. mars: Jes 7,10-14 Rom 8,1-4 Luk 1,26-38 Herre kirke kl : Gudstjeneste. Haugstvedt. 4 s. i faste (Midtfaste), 3. april: 5 Mos 8, Joh 5,11-15 Joh 6,1-15 Bamble kirke kl : Familiegudstjeneste. Lund. Barn og ledere fra Trosopplæringen deltar. Kirkekaffe. Stathelle kirke kl : Gudstjeneste. Storaker. 5. søndag i faste, 10. april: 3 Mos 4,13-20 Hebr 9,11-15 Joh 11,45-53 Fjordglimt leirsted kl : Bamble menighet deltar på feiringen av 50-års jubileum for leirstedet. Herre kirke kl : Kveldsgudstjeneste. Storaker. 7

8 Slekters gang Bamble Døpte Daniel Andreas Finmark. Tobias Antonsen-Aakesen Marcus Mikalsen Larsen Marie Garstad-Berg Rakel Haugen Mathias Skoglund Wingereid Thea Victoria Skoglund Wingereid Mats Hansen Jahren Eline Johanna Johnsen Tobias Rulnes Nathalie Rørmark Wissestad Timmy Kumar Varnes Elias Eidbo-Hansen Døde Margit Therese Haave Hans Joachim Linna Karl Feseth Isak Martinius Karlsen Nils Andreas Olav Trollstøl Martha Polland Margit Helene Tinderholt Isak Magnar Eek Fossing Lars Gromstad Erik Arnold Rørholt Idar Tangvald Rolf Laurits Lauritsen Kristian Sortedal Trygve Paulsen Paula Vinje STATHELLE Døde Trygve Nilsen Signy Kristianne Heldal Signe Frømyr Sten Moe Eugen Dahl Thommesen Ragna Solgaard Unni Margit Schwigtenberg Ole Johan Hansen Gretha Dalene Anne-Karin Haugrud Karin Sundseth Herre Døde Øystein Johansen Døpte Pernille Haglund Fugleberg NY KIRKERING - STATHELLE Vi samles i kirkestua siste tirsdag i måneden kl. 19. De nærmeste møtene blir altså 22. februar, 29. mars og 26. april. Et tema eller aktivitet hver gang. Damer i alle aldere er velkommen til en god prat over en kopp kaffe. Ta gjerne med strikketøy! 8 B a m b l e M e n i g h e t s b l a d

9 Lysvåken i Bamble kirke Salmebok eller sovepose? 27 barn og 5-7 ledere valgte sovepose da de skulle overnatte i Bamble kirke natt til første søndag i advent. Det var tredje gang trosopplæringen i Bamble menighet arrangerte lysvåken adventsnatt i kirken for 11-åringer. Barna hadde tett program fra lørdag kl med oppdagelsesferd i kirken, gudstjenesteverksted, bibelfortellinger i alterringen, konkurranser og leker. Det nye kirkeåret ble feiret med taco på menighetshuset. Veien til Betlehem Filmen Veien til Betlehem ble vist som nattkino, og etter hvert rullet barn og ledere ut soveposene på orgelgalleriet. Da roen falt på, Barna fra trosopplæringen var fremdeles lysvåkne under gudstjenesten første søndag i advent, og gledet menigheten med glad sang (foto: Jan Fredrik Vinje). var det ikke annet å høre enn knirkingen fra værhanen og en lem i tårnet som slo i vinden. Familiegudstjeneste Søndag morgen åpnet med søvnig frokost og rydding. Så samlet vi oss i alterringen og snakket om hva vi hadde opplevd og øvde på det som vi skulle delta med i familiegudstjenesten kl Barna satte preg på gudstjenesten sammen med ungdomsprest Bård Haugstvedt. Litt trøtte, men fornøyde, avsluttet vi med på kirkekaffe og juleverksted i menighetshuset. Marit Fadum Storaker B a m b l e M e n i g h e t s b l a d

10 DEN NORSKE KIRKE Bamble prestegjeld Bamble Herre Stathelle Menighetskontor: Europav. 472, 3960 Stathelle Kontor: Man, tirs og torsdag kl Tlf.: Fax: E-post: Sokneprest Kjell Storaker, Bamble prestegård, Europav. 480, 3960 Stathelle, Tlf.: Kontortid: Tirsdag kl Tlf.: E-post: Sokneprest Arne J. Lund Nordre Det Grasmyrv. er vi som 11, trykker 3960 Stathelle Bamble Menighetsblad! Tlf.: , Mobiltlf Kontor: Ta Torsdag kontakt 9-11 for et Tlf. godt tilbud 69 93p trykksaker: E-post: Ungdomsprest Telefon 35 Bård Haugstvedt 10 E-post Sivs vei 1, 3960 Stathelle Tlf.: E-post: Diakon Inger M. Håland Tlf.: Anne Bjørg Arntzen tlf.: Unni Bamle tlf.: Trosopplæringsleder: Marit Fadum Storaker Tlf: E-post: Organist Jan Staudt Priv.tlf.: / Organist Anne Nordstoga Mobil tlf: Sekretær: Jorun Kristiansen Tlf: Bamble kirke Tlf.: Kirketjener Roy V. Finmark Tlf.: Herre kirke Tlf.: Kirketjener Stein Amundsen Tlf.: / Stathelle kirke Tlf.: Kirketjener Jeff Lyons Tlf.: / Eik Kirkegård Kirkegårdsarbeider: Jeff Lyons Tlf.: Kirkeverge Astrid Gundersen Kontor: Torvet, Langesund, tlf: Mobil tlf: E-post: Økonomikonsulent Jorunn M. Werswick Tlf: E-post: Redaksjonskomité: Jan Fredrik Vinje Arne J. Lund Kjell Storaker Tor Arne Nøstdal Trykk: Wera as 3901 Porsgrunn Tlf Annonseansvarlig: Lisbeth Sternly tlf Kasserer: Mette Roland tlf Gaver til menighetsbladet: Utgivere: Bamble, Herre og Stathelle Menighetsråd A STATHELLE Tlf.: Fax: A Stathelle Langesund Brotorget Telefon Ledig annonseplass. Ta kontakt med menighetskontoret om du vil ha din annonse her. 10 B a m b l e M e n i g h e t s b l a d

11 B a m b l e M e n i g h e t s b l a d

12 Juleverksted på menighetshuset Første søndag i advent, 28. november, var barn og voksne invitert til juleverksted etter gudstjenesten i Bamble kirke. T.h.: Benjamin Danielsen, Tim André Tønnesen Løberg og søsknene Martin og Siri Fjeldseth i gang med julebaksten. Håkon Sigvart Bamle og Levi Asdal lager snekkerkasser, godt hjulpet av Jan Gunnar Bamle, Anders Kristian Asdal og Jon Thorbjørn Wingereid. Honninglys er fine å gi i julepresang. Her er Victoria Tveten (t.v.), mamma Cathrine Tveten, Tobias Thoner Svenning, tante Henriette Thoner Pedersen og Ida Olette Hegna i gang med produksjonen. Bordskånere er også nyttige ting. Heidi Maria Vinje Nilsen (t.v.) sammen med Susanne Thoner Pedersen, Heidi Åsheim, Nora Elise Eide Karlsen, Josefine Grundsund Mastereid og Christine Edh Schriwer. (Foto: Jan Fredrik Vinje) 12 Bamble Menighetsblad

13 Sikring av gravminner på kirkegårdene Med bakgrunn i flere tragiske ulykker på norske kirkegårder de siste årene, deriblant en dødsulykke, har Kulturog kirkedepartementet bedt de kirkelige fellesråd om en oversikt over gravminner og sikring i hver enkelt kommune. Bamble kirkelige fellesråd v/kirkevergen skal nå foreta en storstilt gjennomgang av alle gravminner i Bamble kommune i forhold til sikring/bolting. De gravminnene som ikke er sikret vil bli boltet og regningen vil bli sendt til fester. I 2005/2006 iverksatte vi i et prøveprosjekt ved å sende brev til alle de som hadde usikrede gravminner på en av kirkegårdene i Bamble kommune, for å få utført sikringsarbeidet. Dette ga få resultater. På bakgrunn av denne erfaringen har Bamble kirkelige fellesråd bestemt en annen fremgangsmåte i 2011, slik at vi kan få gjennomført sikringen av løse gravminner på kirkegårdene. Det er fester som har ansvar for å bringe sitt/sine gravminner i sikret tilstand jfr 26 i forskriftene til gravferdsloven. PS! Hvis det er noen av festerne som ønsker å gjennomføre sikring av sitt/sine gravminner selv, er det mulig. Først vil det settes i gang med storstilt bolting av alle løse gravminner. Før den tid, eller så lenge gravminnet ditt er usikret, kan du gjøre dette selv. Du må bare forholde deg til 24 i forskrifter til Gravferdsloven Det er steinindustrifirmaet Monumentservice som skal gjennomføre den nevnte sikringen av gravminnene på kirkegårdene i Bamble kommune. Det vil koste ca kr 650,- eskl. mva pr gravminne, for det som vi anser som vanlig stort gravminne. Er gravminnet du har ansvaret for spesielt stort, må prisen vurderes fra tilfelle til tilfelle, da det er et mye mer og omfattende arbeid vedr. store gravminner. Utdrag av Forskrifter til Gravferdsloven: 24 Sikring Stående gravminne i stein skal festes til fundament i stein med to 15 cm lange og 12 mm tykke syrefaste bolter. Fundament skal ha en form og en størrelse som forhindrer at gravminnet kan veltes og skal i bunnen ha en anleggsflate som er dobbelt så bred som gravminnets tykkelse. Gravminne som er mer enn 60 cm høyt skal ha en fundamentdybde som utgjør minst 20% av gravminnets høyde over bakken. Fundament skal ikke være synlig over bakken. Når særlige grunner tilsier det, kan kirkelig fellesråd skjerpe eller lempe kravene etter denne paragrafen. 26 Ansvar Eieren er ansvarlig for at gravminnet ikke er i forfall, til sjenanse eller til fare for dem som ferdes på kirkegården. Når fellesrådet finner det nødvendig, skal eieren varsles med pålegg om å bringe gravminnet i overensstemmelse med de krav som er stilt i forskrift og vedtekter. Dersom eieren unnlater å etterkomme et slikt pålegg eller det er uvisst hvor eieren befinner seg, kan fellesrådet sette i verk tiltak som er nødvendig for å bringe gravminnet i orden, herunder fjerne gravminnet. B a m b l e M e n i g h e t s b l a d

14 Det er vi som trykker Bamble Menighetsblad! Det er vi som trykker Bamble Menighetsblad! Ta Ta kontakt for et godt tilbud på pâ trykksaker: Telefon Telefon E-post E-post STATHELLE Tlf.: Fax: Krabberødveien 8, Postboks Stathelle - Tlf.: Avd. Brotorvet - Tlf.: Ledig annonseplass. Ta kontakt med menighetskontoret om du vil ha din annonse her. A Stathelle Langesund Tlf Støtt våre annonsører - de støtter oss Tlf.: ñ Fax: ñ Man.-fre ñ L r STATOIL SERVICE E Stathelle Tlf.: Alt i byggvarer TelemarkSvingen A/S Catering og Veikro Stokkevannv.3, 3960 Stathelle, Tlf B a m b l e M e n i g h e t s b l a d

15 E Hansen og Arntzen Co AS BÅTBYGGERI B a m b l e M e n i g h e t s b l a d

16 Stathelle jubler for fornyet kirke I anledning ombygging og vigsling av Stathelle Kirke inviterer menighetsrådet alle innbyggere til JUBELUKE februar: Lørdag 5.febr. kl.18.00: Taize-gudstjeneste Fiolinist Birgit Hoffmann deltar sammen med lokale musikere og sangere. Søndag 6.febr. kl Vigslingsgudstjeneste Biskop Olav Skjevesland Sang ved Andante Bevertning / taler. Søndag 6.febr. kl.18.00: Jubelkonsert. Stathelle Musikkorps Mandag 7.febr. kl.19.00: Jubelsang Langesund Mannsangforening Bevertning / Kollekt Tirsdag 8.febr. kl.18.00: Blå salmeaften v/ Geir Arntzen, Erik F.Jonassen, Børre Eriksen, Nils Amundsen og Tone Arntzen. Onsdag 9.febr. kl.19.00: Nabofest / Allsangkveld Musikk v/ Inge Gromstad /Per Asdahl Solosang v/ Åse Strandi og Karianne Eklund Johansen. Utlodning / Bevertning Torsdag 10.febr. kl.11.00: Seniordag Musikk, sang, underholding og utlodning. Torsdag 10.febr. kl.18.00: Unge talenter fra Stathelle Stathelle Skolekorps og elever fra Kulturskolen underholder. Fredag 11.febr. kl.18.00: Sanger om livet en multimediakveld med bilder, dikt, sang og musikk. v/ Ole Ragnar Helgen og Thorbjørn Nygård Lørdag 12.febr. kl.19.00: Megajubel Ungdomskveld (Eget program) Søndag 13.febr. kl.11.00: Misjonsgudstjeneste Sang ved Kor Koselig Kirkekaffe Søndag 13.febr. kl.18.00: Orgelbrus Konsert ved Organist Jan Staudt Stoff-frist nr. 2/11-7. mars

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Hvetekornets lov. Sam Tore Bamle er regionleder i Normisjon. Forsidebildet: Motiv fra Mariakapellet i Olavskirken (foto: Kjell Storaker)

Hvetekornets lov. Sam Tore Bamle er regionleder i Normisjon. Forsidebildet: Motiv fra Mariakapellet i Olavskirken (foto: Kjell Storaker) NR. 1 2012 www.bamble.kirken.no Hvetekornets lov Av og til er det nødvendig å gjøre endringer, men prosessen kan være smertefull. Jesus brukte et hvetekorn som bilde på en endringsprosess, eller vekstprosess,

Detaljer

NR. 1 2014 www.bamble.kirken.no Julefest s. 16

NR. 1 2014 www.bamble.kirken.no Julefest s. 16 NR. 1 2014 www.bamble.kirken.no Julefest s. 16 Salig er den som haster til Guds hus Dette er en liten historie fra Stat- hendte heller, både mor og sønn gå til gudstjeneste i Stathelle kirke og hun hadde

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Trollvn 9 Møtedato: TIRSDAG 040613 Møtetid: Kl. 1800 Saksliste 05/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Hanne Bustnes, Nils Bondevik Haga, Kristi Marie Hilde,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

T. leser K. vert Medhj

T. leser K. vert Medhj Powerpoint, Kirkekaffe,, Dåp frihelg/permisjon 8. jan 15. jan 22. jan 29. jan Kristi åpenbaringsdag, Luk 2,40-52 (F: Matt 2, 1 12) 2. søndag i åpenbaringstiden, Mark 1, 3 11(F: Matt 3, 13 4, 11) 3. søndag

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 01. april - 16. juni 2013

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 01. april - 16. juni 2013 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2. 2 01. april - 16. juni 2013 Pinsen er den tredje av de store kristne høytidene. Den regnes også som kirkens fødselsdag, for i pinsen kommer Den

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN JANUAR APRIL 2015

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN JANUAR APRIL 2015 KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN JANUAR APRIL 2015 KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN JANUAR 2015 JANUAR Tirsdag 6. kl. 1130 Bråtavn 16 Kaffetreffen og allsang Torsdag 8. kl. 1100- Solberglia Marita Moen allsangskonsert

Detaljer

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 PRESENTERES PÅ MENIGHETSMØTE 22. februar 2015. RÅD OG UTVALG Sammensetningen av menighetsrådet i år 2011: Medlemmer: Medlemmer: Brigt Inge Lie Anne Mette Strand Jorunn Eldbjørg

Detaljer

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede. Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.» Først vil vi takke alle medarbeidere, frivillige og ansatte, som

Detaljer

Stathelle menighet. Forskjellige sammen om noe STORT

Stathelle menighet. Forskjellige sammen om noe STORT Stathelle menighet Forskjellige sammen om noe STORT Årsmelding 2010 s.1 Årsmelding for Stathelle menighetsråd 2010 Stathelle Menighetsråd 1.januar 31.desember 2010: Anne Karine Eriksen leder (og styrerepr.

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

Gudstjenester i Norheim menighet:

Gudstjenester i Norheim menighet: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

NR. 3 2012 www.bamble.kirken.no s. 8

NR. 3 2012 www.bamble.kirken.no s. 8 NR. 3 2012 www.bamble.kirken.no s. 8 Når livets krefter våkner Våren og forsommeren er en fin tid her nord, ikke sant? Livets krefter tar over. Det som har ligget i dvale en lang vinter våkner på nytt

Detaljer

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015 KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015 NB : Pub/dans Kick-Off Rekruttering av frivillige! Seniortur til Sverige Sommerdans på torget Håper å se mange av dere på kulturtiltakene i Nedre Eiker! KULTUR-HELSE

Detaljer

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! +TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

VELKOMMEN TIL JELØY KIRKE

VELKOMMEN TIL JELØY KIRKE VELKOMMEN TIL JELØY KIRKE NOVEMBER: 30. kl. 11.00 LYSMESSE med dåp. Jeløy Kirkes Aspirantkor, Barnekor, Ungdomskor og Vokalensemble. BTP. DESEMBER: 7. kl. 11.00 ADVENTSGUDSTJENESTE med dåp og nattverd.

Detaljer

Lovsangsmøtene i Bamble kirke :: side 4 Aktuelt innspill :: side 16

Lovsangsmøtene i Bamble kirke :: side 4 Aktuelt innspill :: side 16 NR. 1 2016 www.bamble.kirken.no Lovsangsmøtene i Bamble kirke :: side 4 Aktuelt innspill :: side 16 1 Ved bybrønnen Jesus opptrådte ofte blant helt vanlig mennesker i dagligdagse situasjoner. Han bragte

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

Et annerledes døgn i kirka

Et annerledes døgn i kirka Et annerledes døgn i kirka Illustrasjon: Guro Rohde Lys våken, lys, lys våken, her er det liv, det er lys, det er sang Og vi synger sammen Lys våken, lys, lys våken Her er det fest, vi blir med med en

Detaljer

Mennesker med utv.hemming: Spesialist speider annenhver torsdag 1730-1900 Lørdagscafe nest siste lørdag hver mnd 1300-1430

Mennesker med utv.hemming: Spesialist speider annenhver torsdag 1730-1900 Lørdagscafe nest siste lørdag hver mnd 1300-1430 MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c Postadresse: Pb 1230, 5542 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@ Kateket: Eli Kolstad

Detaljer

Til deg som er født i 2003 m /foresatte VIL DU VÆRE KONFIRMANT I KIRKEN ?

Til deg som er født i 2003 m /foresatte VIL DU VÆRE KONFIRMANT I KIRKEN ? Til deg som er født i 2003 m /foresatte VIL DU VÆRE KONFIRMANT I KIRKEN 2017 2018? Vi inviterer til felles innskriving og pilegrimsvandring for alle kirkelige konfirmanter i Alstahaug kommune. Velkommen

Detaljer

- Troen er blitt et fundament i livet mitt

- Troen er blitt et fundament i livet mitt NR. 5 2011 www.bamble.kirken.no - Troen er blitt et fundament i livet mitt Lisbeth Sternly har opplevd at Gud er nær også når livet er vanskelig. for å kunne slippe litt taket. Det er nesten for godt til

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier!

Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier! Trosopplæring i Eidanger menighet Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier! Til deg som er 9 år Har du lyst å gå på skattejakt i kirka? Lurer du på hva slags mysterier du

Detaljer

BISKOPENS VISITASFOREDRAG VISITAS I TRANØY SOKN, SENJA PROSTI I NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME april 2016

BISKOPENS VISITASFOREDRAG VISITAS I TRANØY SOKN, SENJA PROSTI I NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME april 2016 BISKOPENS VISITASFOREDRAG VISITAS I TRANØY SOKN, SENJA PROSTI I NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME 20. 24. april 2016 Kjære Tranøy sokn! Visitasen i Tranøy har vært en lærerik og god opplevelse for meg som biskop.

Detaljer

Ingen er så trygg i fare, som Guds lille barneskare

Ingen er så trygg i fare, som Guds lille barneskare NR. 4 2011 www.bamble.kirken.no Ingen er så trygg i fare, som Guds lille barneskare Over dem han seg forbarmer, bærer dem på faderarmer... Tross alt, midt i alt. Sjøl når vi opplever det vonde. Når vi

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST KL. 10.00 - HØYMESSE KL. 16.00 - MESSE PÅ FILIPPINSK KL. 18.00 - MESSE PÅ SPANSK Vi som ennå underveis gleder oss med alle dem som alt er kommet hjem. Vi tror på de

Detaljer

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET Arbeidsoppgaver arbeidslag og renholdsavdeling: Arbeidsfordeling (liste) Alle ansatte på Horten vgs. er delt inn i 18 arbeidslag. Et arbeidslag består av

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: FREDAG 28. MARS 2008 KL. 18:00 STED: HVITSTEN GRENDEHUS 1545 HVITSTEN Hvitsten, 17. februar 2008 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 28. mars

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd

DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd Ørnes, 14.10.2014 J.nr.: / Arkiv: Protokoll fra Fore og Meløy menighetsråd Onsdag 8.10.14 kl 15.30 på Ørnes menighetshus Tilstede: Faste medlemmer: Gunnlaug

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Vår Frelsers menighetsråd

DEN NORSKE KIRKE Vår Frelsers menighetsråd DEN NORSKE KIRKE Vår Frelsers menighetsråd MØTEPROTOKOLL Vår Frelsers menighetsråd Dato: 09.05.2017 kl. 19:00 Sted: Vår Frelsers menighetshus Arkivsak: 17/00028 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall:

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Påskefjell. å ane at de hadde med Gud å gjøre. Når Jesus brukte Guds eget navn, JEG ER, rygget de tilbake

Påskefjell. å ane at de hadde med Gud å gjøre. Når Jesus brukte Guds eget navn, JEG ER, rygget de tilbake NR. 2 2011 www.bamble.kirken.no Påskefjell Påsken i fjellet er for mange en stor opplevelse. Rett nok avhengig av vind og vær. Sen påske gir førebekymringer. Ustabile snømasser setter oss i fare. Fjellvett

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 9 KOMMENDE UKE Søndag 28. februar kl 11.00 Misjonsgudstjeneste med dåp og nattverd (Sneltorp) Predikant Bjørn Sverre Lie. Offerformål: Misjonsprosjektet vårt:vorehe

Detaljer

Kjære alle sammen! Høsten 2012 er her be Herren om at Han utruster og sender meg og deg!

Kjære alle sammen! Høsten 2012 er her be Herren om at Han utruster og sender meg og deg! Kjære alle sammen! Under Normisjons generalforsamling i år ble vår nye visjon- og våre nye verdier vedtatt. Normisjons visjon: Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag. Normisjons kjerneverdier:

Detaljer

Visitasforedrag Porsgrunn ved visitasen i Porsgrunn og Klevstrand menigheter 29.januar til 2.februar 2014.

Visitasforedrag Porsgrunn ved visitasen i Porsgrunn og Klevstrand menigheter 29.januar til 2.februar 2014. Visitasforedrag Porsgrunn ved visitasen i Porsgrunn og Klevstrand menigheter 29.januar til 2.februar 2014. Kjære Porsgrunn menighet. Nåde være med dere og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus.

Detaljer

Fornavn Etternavn Sk.lag. Minne 30sk Stang Felth. HV-16 Nord- Hålogaland. HV-16 Nord- Hålogaland

Fornavn Etternavn Sk.lag. Minne 30sk Stang Felth. HV-16 Nord- Hålogaland. HV-16 Nord- Hålogaland Ofoten - Lørdag 30-07-2011 Oppdatert 06.08.2011 14:21 Roy Håkstad 42 25/5 18 **** Geir Bjerregaard 44 23/4 12 **** Torben Nilsen FLO/V/BTV 48 22/6 14 **** Werner Seljevold 38 20/3 3 **** Lars Lian 44 19/4

Detaljer

Første kvinneprest i Bamble s. 4-5

Første kvinneprest i Bamble s. 4-5 NR. 1 2015 www.bamble.kirken.no Første kvinneprest i Bamble s. 4-5 Farmor på andejakt For en tid tilbake var jeg i begravelse, - det blir noen av dem i løpet av et år. Avdøde, en eldre dame med stor familie,

Detaljer

Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni Kjære menighet!

Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni Kjære menighet! Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni 2016 Kjære menighet! Takk for en flott og inspirerende visitas! Jeg gleder meg over alt jeg har sett av godt arbeid for Guds rike i Nygård! Det har vært

Detaljer

PIONÉRMAIL. mai :: 2014

PIONÉRMAIL. mai :: 2014 PIONÉRMAIL mai :: 2014 Inkludere, utruste og utsende JAN TORLAND I HAUGESUND: - TYGG PÅ ORDENE Hvordan studere Guds ord og hvordan fungere i det profetiske? Dette var temaet første helgen i april da Jan

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

4 generalprøven, torsdag. De rydder dessuten scenen etter forestillingen, altså etter søndag ca. kl 19.30. Asbjørn Senneset gir info om oppdraget.

4 generalprøven, torsdag. De rydder dessuten scenen etter forestillingen, altså etter søndag ca. kl 19.30. Asbjørn Senneset gir info om oppdraget. Her finner dere tre tabeller. Den første viser en oversikt over dugnadsgjengene, den andre inneholder en vaktoversikt for hver forestilling, og den tredje viser telefonnummer til foreldrene i korpset.

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2012

Barn og ungdom i kirken Høsten 2012 Barn og ungdom i kirken Høsten 2012 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. For 0-1

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Program for Berg menighet HØSTEN 2016

Program for Berg menighet HØSTEN 2016 Program for Berg menighet HØSTEN 2016 Velkommen til oss! I tillegg til Gudstjenester inviterer vi til; August og September Ons 17/08 14:30: Superonsdag Lør 27/08 10:00: Loppeposesalg med mange nye lopper,

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: TORSDAG 26. MARS 2009 KL. 18:30 STED: HVITSTEN KIRKE 1545 HVITSTEN Hvitsten, 20. februar 2009 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 26. mars 2009

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2013

Barn og ungdom i kirken Høsten 2013 Barn og ungdom i kirken Høsten 2013 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende.

Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende. VIGSEL Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende. 1 VIGSEL I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning fra bryllupsfølget

Detaljer

Gudstjenestelista for Steigen Prestegjeld 2013

Gudstjenestelista for Steigen Prestegjeld 2013 Gudstjenestelista for Steigen Prestegjeld 2013 Gudstjenester Prest Uke Tj.uke Informasjon 31.desember Nyttårsaften Nordfold kirke kl. 18.00 Kveldsgudstjeneste Romjulsmars kl. 17.00 1 Vert: Dokke Hansen

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Metodistkirken: Kirkeårets tekster

Metodistkirken: Kirkeårets tekster - 1 - Metodistkirken: Kirkeårets tekster ADVENTSTIDEN 1. søndag i adventstiden A: Jes 2:1-5 Sal 122 Rom 13:11-14 Matt 24:36-44 B: Jes 64:1-9 Sal 80:1-7, 17-19 1 Kor 1:3-9 Mark 13:24-37 C: Jer 33:14-16

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 Handlingsplan for Revehi 2012-2013 Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 INNLEDNING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Gudstjenester i Norheim kirke:

Gudstjenester i Norheim kirke: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Uke 2014 Buvik Børsa Skaun

Uke 2014 Buvik Børsa Skaun Dette er versjon 10: 2015-01-16 1 Nyttårsdag / Jesu navnedag - Onsdag 1. januar Kristi åpenbaringsdag - Søndag 5. januar 1 dåp -/- 2 2. søndag i 12. januar 3 3. søndag i 19. januar 4 4. søndag i 26. januar

Detaljer

DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET

DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET Planen legger følgende definisjon til grunn: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og utttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap,

Detaljer

Korpsnytt. September og oktober Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram. Merker dere det ikke? Jes. 43,19

Korpsnytt. September og oktober Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram. Merker dere det ikke? Jes. 43,19 Korpsnytt September og oktober 2015 Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram. Merker dere det ikke? Jes. 43,19 Korpslederen har ordet.. Kjære dere! I skrivende stund er det eksakt fire uker siden jeg

Detaljer

Program for Berg menighet VÅREN 2016

Program for Berg menighet VÅREN 2016 Program for Berg menighet VÅREN 2016 Velkommen til oss! I tillegg til Gudstjenester inviterer vi til; Januar Søn 17/01 11:00: Gudstjeneste med søndagsskole Tirs 19/01 12:30: Skattekista (2.-3.klasse) Ons

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

ÅRSBERETNING PFN REGION ØSTFOLD 2008 STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE...

ÅRSBERETNING PFN REGION ØSTFOLD 2008 STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE... STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE... 3 ARBEID I FENGSLENE... 3 ARBEID I FENGSLENE... 4 INDRE ØSTFOLD FENGSEL AVD. MYSEN... 4 INDRE

Detaljer

ST. Hallvard kirkes søndagsblad

ST. Hallvard kirkes søndagsblad ST. Hallvard kirkes søndagsblad Søndagene 24. juli til 7. august 2011 A.D. 24. juli 17. søndag i det alm. kirkeår, år A, messeboken side 521 1. lesning: 1 Kong 3, 5.7-12 Omkved: Herre, jeg elsker din lov.

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 26. februar 2015, kl. 19.00 Sted: Fjellhamar kirke, sal F Innkalles: Alle rådets medlemmer, varamedlemmene Korsrud og Aleksandersen. Forfall meldes

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

BARN, UNGE og VOKSNE

BARN, UNGE og VOKSNE Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Høst - advent - jul 2016 DØVEKIRKE - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

Fellesråd og Menighetsrådets sammensetning fra 27 oktober 2011:

Fellesråd og Menighetsrådets sammensetning fra 27 oktober 2011: Årsmelding Måsøy Menighet 2011 Innledning Kirkesektorens overordnede målsetting: Menighetsrådets målsetning er å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig forkynt, syke

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Korpsnytt. Mars, april og mai 2016. «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8

Korpsnytt. Mars, april og mai 2016. «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8 Korpsnytt Mars, april og mai 2016 «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8 Korpslederen har ordet.. Kjære venner! Vi befinner oss midt i fastetiden og forbereder oss på den store høytiden som heter langfredag

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 6.januar 2013. Hei alle medlemmer og venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Håper du har fått ladet batteriene i jula, og at du er klar for et nytt

Detaljer

Troens Liv Barnehage

Troens Liv Barnehage Troens Liv Barnehage Skal vi være venner? Skal vi leke sammen du og jeg? Det å gå alene, det er så kjedelig syns jeg. Vi kan være venner! Vi kan leke sammen du og jeg Kom og rekk meg hånden, så går vi

Detaljer

Bli med som Tårnagent i Brevik kirke for å løse oppdrag og mysterier!

Bli med som Tårnagent i Brevik kirke for å løse oppdrag og mysterier! Trosopplæring i Brevik menighet Bli med som Tårnagent i Brevik kirke for å løse oppdrag og mysterier! DEN NORSKE KIRKE Brevik menighet Til deg som er 9 år Har du lyst å gå på symboljakt I kirka? Lurer

Detaljer

VELKOMEN TIL KYRKJE I NORD- AURDAL HAUSTEN 2012

VELKOMEN TIL KYRKJE I NORD- AURDAL HAUSTEN 2012 VELKOMEN TIL KYRKJE I NORD- AURDAL HAUSTEN 2012 5.august, 10.søndag i treenighetstiden Matt 18,21-35 Ulnes kyrkje kl.13 Aurdal fjellkirke kl.19 Gudsteneste. Geir Wiknes. Nattverd. Takkoffer til kyrkelyden

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 50 KOMMENDE UKE Søndag 6. desember kl. 11.00: Søndag 6. desember kl. 11.00 Søndag 06. desember Kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Sneltorp) Offer til: Kirkens

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Grefsen menighet

DEN NORSKE KIRKE Grefsen menighet DEN NORSKE KIRKE Grefsen menighet MØTEPROTOKOLL Grefsen menighetsråd Dato: 22.06.2017 kl. 19:00 Sted: Møterommet i Grefsen kirke Arkivsak: 17/00002 Tilstede: Forfall: Andre: Protokollfører: Marit Østang,

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

Åpning: Marianne Kaldestad; med fokus på det 3. bud og det å holde hviledagen hellig.

Åpning: Marianne Kaldestad; med fokus på det 3. bud og det å holde hviledagen hellig. MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 21.01.14 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: tirsdag 21.01.14 kl. 19.00-22.00. Sted: Åmot kirke, kirkerommet Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Terje Enger Gulbrandsen

Detaljer

Program for våren 2017 i Arendal Frikirke

Program for våren 2017 i Arendal Frikirke Program for våren 2017 i Arendal Frikirke Kontoret er åpent: tirsdag 10-12, onsdag 12-14, torsdag kl 17-19. Henvendelser utenom kontortid: Pastor Anne Mari Schiager Topland: tlf 47469496 Pastor Halvard

Detaljer