Levende stener. Kvinnenes internasjonale bønnedag 4. mars

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Levende stener. Kvinnenes internasjonale bønnedag 4. mars"

Transkript

1 NR

2 Levende stener Jubeluke Vi gleder oss over ny kirke på Stathelle! Det skjer mye i kirka den andre uka i februar. Bli med i gledesfeiringa over den nye kirka du også! Det siste som blir ferdig til jubeluka, er et steinalter med stein fra berget i nærheten av kirka. Alteret blir grunnlaget for kunstverket som kommer senere. Det står noe fint om Herrens alter i Salme 84.4: Ja, fuglen har funnet et hjem, svalen har fått seg et rede, hvor den kan legge sine unger, ved dine altere, Herre, Allhærs Gud, min konge og min Gud. Det må være et trygt sted; der svalen kan bygge rede og legge sine unger, det kjæreste den har! Enn om alteret i Stathelle kirke kunne bli det samme for oss: Et sted der vi kan komme med oss selv, vår svakhet og vår styrke. Og et sted der vi kan bære med oss våre kjære innfor Gud! Inger Melhus Håland er diakon i Bamble prestegjeld. I Bibelen står det at vi skal være levende steiner. Et fellesskap som er bygd på hjørnesteinen Jesus Kristus. Et levende fellesskap er inkluderende og romslig. Det er prega av tilgivelse og tilbedelse. Må Gud hjelpe oss til å skape et levende fellesskap i Stathelle kirke! Kvinnenes internasjonale bønnedag 4. mars Kvinnenes Internasjonale bønnedag startet i USA i 1887, da kvinner fra ulike kirkesamfunn samlet seg om en bønnedag. Og i dag samles kvinnene til bønn i over 170 land og regioner. I Norge startet slike samlinger i slutten av 1920-årene.I år kommer programmet med tema: «Hvor mangebrød har dere?», - bibel tektser og bønner fra kvinnene i Chile, forteller Irene Sandvik. Se også neste side. Førstesidebildet: Nye Stathelle kirke (foto: Kjell Storaker) 2 B a m b l e M e n i g h e t s b l a d

3 Det skjer i Bamble KVINNENES INTERNASJONALE BØNNEDAG Fredag 4 mars. Langesund kirke kl Bamble frikirke kl.19. Det blir sang, skriftlesning, bønn, samtale og vidnesbyrd, og vi gi en gave til kvinneprosjekter i Chile. Arrangør: menighetene i Bamble og Langesund. BAMBLE MENIGHETSHUS FELLESSKAPSKVELDER VÅREN 2011 Onsdag 16. februar kl : Tema : Naturen Skaperens mesterverk Innleder: Jan Petter Bratsberg Sang av Sølvi Fredin Hartveit Onsdag 2. mars kl : Tema: Når menneskeverdet utfordres Innleder: Bente Heibø Modalsli Onsdag 23. mars kl : Tema: Vinden fra vest. Keltisk spiritualitet Innleder: Marit Fadum Storaker og Kjell Storaker. Onsdag 13. april kl : Tema: Mellom kors og halvmåne Innleder: Jan Opsal DÅPSSKOLE FOR 6-ÅRINGER Tirsdagene 15. mars, 22. mars og 29. mars inviteres 6-åringer til dåpsskole i Bamble kirke og Bamble menighetshus. Dåpsskolen avsluttes med utdeling av 6-årsboka «Tre i et tre» på familiegudstjenesten 3. april. 6-åringene i Bamble, Stathelle og Herre får invitasjon til dåpsskolen i posten. B a m b l e M e n i g h e t s b l a d TEKSTSAMTALER I STATHELLE KIRKE Onsdager: 23. februar, 9. mars, 23. mars og 6. april. Alle kvelder kl Vi begynner med en kopp kaffe og fortsetter med samtaler over søndagens tekst. FASTELAVNSGUDSTJENESTE MED KARNEVAL Også i år blir det karneval i Bamble kirke! I familiegudstjenesten på fastelavnssøndag, 6. mars, kl 11.00, kan alle være med. DEN STORE FORTELLINGEN, som driver tros opplæring i Bamble menighet, arrangerer. Etterpå spiser vi fastelavnsboller og lager fest på menighetshuset. DANSEKURS FOR BARN 7-12 ÅR Karneval og dans hører sammen. Mandagene 31. januar, 7. februar og 14. februar og 28. februar fra kl blir det dansekurs i Bamble menighetshus og i kirken. Dansen skal framføres i kirken på karnevalsgudstjenesten 6. mars. Kristin Tande er danseinstruktør. Til karneval hører også kostymer og masker. Mandag 28. februar setter vi av tid til å lage masker. Det blir også plass til en BIBELFORTELLING hver gang - og litt å spise. Mer informasjon hos Marit Fadum Storaker, tlf TIDEBØNNER I MARIAKAPELLET Vi fortsetter med tidebønner i Mariakapellet følgende onsdager kl : 16. februar, 16. mars og 20. april. 3

4 Et fint kirkebygg - til glede for Sta - Vi er veldig fornøyde med resultatet. Vi har fått et fint og funksjonelt kirkebygg, og jeg håper det blir til stor glede for menigheten! Arne Brekka, formann i byggekomiteen, synes det har vært en interessant oppgave, men gir mye av æren til samarbeidspartnerne. - Kommunens prosjektleder Leiv- André Kaalstad har vært veldig dyktig til å følge opp byggingen og samarbeide med byggekomiteen og entreprenøren. Han har gjort en kjempejobb! slår Brekka fast. Han peker også på at det har vært en god dialog med fellesrådet og kirkevergen, og takker politikerne for en positiv innstilling. Men det kan ikke stikkes under en stol at byggeplanenes vei til realisering har vært både lang og kronglete. - Vi hadde en litt brokete start med en del skjær i sjøen, innrømmer Brekka. Bygget på 9 måneder Når alt var klart gikk det derimot raskt unna. Fra byggestart 6. april 2010 til ferdig bygg tok det bare rundt 9 måneder, til tross for at det også dukket opp en del overraskelser under veis. - Alle rehabiliteringsprosjekter er en utfordring, understreker kommunens prosjektleder. - Vi fant en del råte og all teglstein på kirken måtte byttes på grunn av feilkonstruksjon med manglede lufting. Det ble også lagt nytt takbelegg på hele bygningsmassen. Dessuten har kirken fått ventilasjonsanlegg, 4 B a m b l e M e n i g h e t s b l a d

5 athelle menighet Kommunens prosjektleder Leiv-André Kaalstad og menighetsrådsleder Anne Karine Eriksen i det nye kirkerommet, som har plass til 160 personer (foto: Kjell Storaker). noe det ikke var fra før. Det er også installert brann- og tyverialarm. Av andre nye ting i kiriken kan nevnes bårerom, galleri med plass til 30 og nytt inngangsparti (våpenhus).videre er det funnet løsninger for et tilfredsstillende parkeringsareal. Det meste er ferdig, - det gjenstår bare noe maling og opprydning på utearealene som vil skje til sommeren. - Det har vært flinke håndverkere og god byggeplassledelse. Jeg synes vi har hatt et godt og konstruktivt samarbeid med alle parter, sier Leiv-André Kaalstad. Fakta om den nye kirken - Kirkerom plasser - Menighetssal - 80 plasser - Galleri - 30 plasser - Ny parkeringsplass - 35 plasser - Ventilasjonsanlegg - Bårerom - Tyveri/brannalarm - Nytt våpenhus - Hovedentreprenør: HRL Entreprenør AS - Byggetid: 9 måneder - Byggekostnader: 12,7 mill. kroner Bjørnar Karlsen fra byggefirmaet HRL Entreprenør Byggekomiteen for utvidelse av Stathelle kirke: 1.rekke fra v.: Ole Karl Grindbakken, Arne J. Lund, Astrid Gundersen, Anne Karine Eriksen 2.rekke: Arne Brekka, LeivAndré Kaalstad, Tarjei Rugtvedt, Kjell Storaker Fraværende: Vidar Moe (foto: Jeff Lyons) Bamble Menighetsblad

6 Nytt kirkehus - nye muligheter og nye medarbeidere Det blir fint der borte nå er gjennomgangskommentaren etter en hastig vandring gjennom Brotorvet. Og det er all grunn til å glede seg over en gjennomrestaurert og utvidet Stathellekirke. Resultatet - og det er det som teller - har blitt mye bedre enn mange hadde trodd. Prestens hjørne Vi har fått et kirkested som vil bli til nytte og glede for soknets beboere i årevis framover. Når huset nå tas i bruk får vi bedre muligheter til å utfolde et rikt og variert gudstjenesteliv. Men det er naturligvis ikke bare avhengig av rommet, men av kirkestab og medhjelpere på en rekke områder. Lettest er det å gjøre noe med den høye gjennomsnittsalderen på gudstjenestedeltagerne. Det er faktisk bare å starte fotarbeidet når det nye kirketårnet sender ut sitt kall en hel time før gudstjenesten begynner. Størstedelen av soknet hører kallesignalet i og ved sine hjem! Det varsler om et større hjem! Rekruttere medarbeidere Noe vanskeligere er det å rekruttere nye medarbeidere. Yrkesstress, tidsklemme og prioriteringstrøbbel er realiteter vi kjenner på kroppen hver eneste dag. Men den som tjener en mild og myndig Herre kan ikke slutte med å utfordre sin egen og samtidens levemåte og prioriteringer. Gudstjenesten vil gjerne ha en underskog av grupper, lag og foreninger som ivaretar mange ulike faser av våre liv. Kort og godt, vi trenger flere ledere. Til søndagsskolen, til Megaklubben og til barnekor. Hva med kirkeforum for samtale og debatt? Hva med dialogforum med nye landsmenn? Listen kan forlenges. Vi i stab og menighetsråd vil juble om du tar kontakt. Lokalitetene er på plass. Nå skal de fylles. Hva vil Gud med våre liv? I våre ønsker om nye medarbeidere og økt aktivitet avslutter vi med et biskoppelig ord. Den yngste av våre biskoper, Halvor Nordhaug, skrev før jul, i hyrdebrev til Bjørgvin bispedømme: Ved valget i 2009 i Den norske kirke ble følgende slagord lansert: Hva slags kirke vil du ha? Tanken bak var god, man ville utfordre folk til selv å ta ansvar for kirkens fremtid. Men et slikt slagord er egentlig kirken fremmed. Perspektivet er det omvendte: Hva slags kirke vil Gud ha? Hva vil Gud med våre liv? A. J. L. 6 B a m b l e M e n i g h e t s b l a d

7 SØNDAG ER Lørdag 5. februar: Stathelle kirke kl Taizégudstjeneste 5. s. e. Kr. åpenbaringsdag, 6. februar: Sal 37,1-7 Kol 3,12-17 Matt 13,24-30 Stathelle kirke kl : Vigsling av Stathelle nye kirke. Biskop Olav Skjevesland. Prosten, menighetens prester og representanter fra menigheten deltar. Vingårdssøndagen, 13. februar: Jer 9, Kor 9,24-27 Matt 20,1-16 Bamble kirke kl : Kveldsgudstjeneste. Storaker. Stathelle kirke kl : Misjonsgudstjeneste. Storaker. Sang ved Kor Koselig. Kirkekaffe. Såmannssøndagen, 20. februar: Jes 55, Kor 1,20-25 Luk 8,4-15 Bamble kirke kl : Gudstjeneste. Lund. Norsk Gideon. Stathelle kirke kl : Gudstjeneste. Haugstvedt. B a m b l e M e n i g h e t s b l a d Kr. forklarelsesdag, 27. februar: 2 Mos 34,27-35 Åp 1,9-18 Matt 17,1-9 Herrre kirke kl : Gudstjeneste. Soknediakon Inger M. Håland. Søndag før faste ( Fastelavenssøndag), 6. mars: Jes 53, Kor 13,1-13 Luk 18,31-42 Bamble kirke kl : Familiegudstjeneste. Storaker. Barn og ledere Fra Trosopplæringen. Kirkekaffe. Stathelle kirke kl : Familiegudstjeneste. Lund. Askeonsdag, 9. mars: Jes 58,5-9 Matt 6, Joh 3,18-24 Stathelle kirke kl : Fastegudstjeneste. Lund. 1. søndag i faste, 13. mars: 1 Mos 2,8-9 og 3,11-19 Hebr 4,14-16 Matt 4,1-11 Bamble kirke kl : Gudstjeneste. Storaker. Etterpå kirkekaffe med menighetens årsmøte. Stathelle kirke kl : Gudstjeneste. Lund. 2. søndag i faste, 20. mars: 1 Mos 32, Kor 6,11-10 Matt 15,21-28 Bamble kirke kl : Kveldsgudstjeneste. Storaker. Stathelle kirke kl : Gudstjeneste. Storaker. Rørholt kl : Sportsgudstjeneste i samarbeid med Skigruppa. Andakt v/arnfinn Finmark. Gautefall fjellkirke kl : Gudstjeneste. Lund, Haugstvedt og konfirmanter. Maria Budskapsdag, 27. mars: Jes 7,10-14 Rom 8,1-4 Luk 1,26-38 Herre kirke kl : Gudstjeneste. Haugstvedt. 4 s. i faste (Midtfaste), 3. april: 5 Mos 8, Joh 5,11-15 Joh 6,1-15 Bamble kirke kl : Familiegudstjeneste. Lund. Barn og ledere fra Trosopplæringen deltar. Kirkekaffe. Stathelle kirke kl : Gudstjeneste. Storaker. 5. søndag i faste, 10. april: 3 Mos 4,13-20 Hebr 9,11-15 Joh 11,45-53 Fjordglimt leirsted kl : Bamble menighet deltar på feiringen av 50-års jubileum for leirstedet. Herre kirke kl : Kveldsgudstjeneste. Storaker. 7

8 Slekters gang Bamble Døpte Daniel Andreas Finmark. Tobias Antonsen-Aakesen Marcus Mikalsen Larsen Marie Garstad-Berg Rakel Haugen Mathias Skoglund Wingereid Thea Victoria Skoglund Wingereid Mats Hansen Jahren Eline Johanna Johnsen Tobias Rulnes Nathalie Rørmark Wissestad Timmy Kumar Varnes Elias Eidbo-Hansen Døde Margit Therese Haave Hans Joachim Linna Karl Feseth Isak Martinius Karlsen Nils Andreas Olav Trollstøl Martha Polland Margit Helene Tinderholt Isak Magnar Eek Fossing Lars Gromstad Erik Arnold Rørholt Idar Tangvald Rolf Laurits Lauritsen Kristian Sortedal Trygve Paulsen Paula Vinje STATHELLE Døde Trygve Nilsen Signy Kristianne Heldal Signe Frømyr Sten Moe Eugen Dahl Thommesen Ragna Solgaard Unni Margit Schwigtenberg Ole Johan Hansen Gretha Dalene Anne-Karin Haugrud Karin Sundseth Herre Døde Øystein Johansen Døpte Pernille Haglund Fugleberg NY KIRKERING - STATHELLE Vi samles i kirkestua siste tirsdag i måneden kl. 19. De nærmeste møtene blir altså 22. februar, 29. mars og 26. april. Et tema eller aktivitet hver gang. Damer i alle aldere er velkommen til en god prat over en kopp kaffe. Ta gjerne med strikketøy! 8 B a m b l e M e n i g h e t s b l a d

9 Lysvåken i Bamble kirke Salmebok eller sovepose? 27 barn og 5-7 ledere valgte sovepose da de skulle overnatte i Bamble kirke natt til første søndag i advent. Det var tredje gang trosopplæringen i Bamble menighet arrangerte lysvåken adventsnatt i kirken for 11-åringer. Barna hadde tett program fra lørdag kl med oppdagelsesferd i kirken, gudstjenesteverksted, bibelfortellinger i alterringen, konkurranser og leker. Det nye kirkeåret ble feiret med taco på menighetshuset. Veien til Betlehem Filmen Veien til Betlehem ble vist som nattkino, og etter hvert rullet barn og ledere ut soveposene på orgelgalleriet. Da roen falt på, Barna fra trosopplæringen var fremdeles lysvåkne under gudstjenesten første søndag i advent, og gledet menigheten med glad sang (foto: Jan Fredrik Vinje). var det ikke annet å høre enn knirkingen fra værhanen og en lem i tårnet som slo i vinden. Familiegudstjeneste Søndag morgen åpnet med søvnig frokost og rydding. Så samlet vi oss i alterringen og snakket om hva vi hadde opplevd og øvde på det som vi skulle delta med i familiegudstjenesten kl Barna satte preg på gudstjenesten sammen med ungdomsprest Bård Haugstvedt. Litt trøtte, men fornøyde, avsluttet vi med på kirkekaffe og juleverksted i menighetshuset. Marit Fadum Storaker B a m b l e M e n i g h e t s b l a d

10 DEN NORSKE KIRKE Bamble prestegjeld Bamble Herre Stathelle Menighetskontor: Europav. 472, 3960 Stathelle Kontor: Man, tirs og torsdag kl Tlf.: Fax: E-post: Sokneprest Kjell Storaker, Bamble prestegård, Europav. 480, 3960 Stathelle, Tlf.: Kontortid: Tirsdag kl Tlf.: E-post: Sokneprest Arne J. Lund Nordre Det Grasmyrv. er vi som 11, trykker 3960 Stathelle Bamble Menighetsblad! Tlf.: , Mobiltlf Kontor: Ta Torsdag kontakt 9-11 for et Tlf. godt tilbud 69 93p trykksaker: E-post: Ungdomsprest Telefon 35 Bård Haugstvedt 10 E-post Sivs vei 1, 3960 Stathelle Tlf.: E-post: Diakon Inger M. Håland Tlf.: Anne Bjørg Arntzen tlf.: Unni Bamle tlf.: Trosopplæringsleder: Marit Fadum Storaker Tlf: E-post: Organist Jan Staudt Priv.tlf.: / Organist Anne Nordstoga Mobil tlf: Sekretær: Jorun Kristiansen Tlf: Bamble kirke Tlf.: Kirketjener Roy V. Finmark Tlf.: Herre kirke Tlf.: Kirketjener Stein Amundsen Tlf.: / Stathelle kirke Tlf.: Kirketjener Jeff Lyons Tlf.: / Eik Kirkegård Kirkegårdsarbeider: Jeff Lyons Tlf.: Kirkeverge Astrid Gundersen Kontor: Torvet, Langesund, tlf: Mobil tlf: E-post: Økonomikonsulent Jorunn M. Werswick Tlf: E-post: Redaksjonskomité: Jan Fredrik Vinje Arne J. Lund Kjell Storaker Tor Arne Nøstdal Trykk: Wera as 3901 Porsgrunn Tlf Annonseansvarlig: Lisbeth Sternly tlf Kasserer: Mette Roland tlf Gaver til menighetsbladet: Utgivere: Bamble, Herre og Stathelle Menighetsråd A STATHELLE Tlf.: Fax: A Stathelle Langesund Brotorget Telefon Ledig annonseplass. Ta kontakt med menighetskontoret om du vil ha din annonse her. 10 B a m b l e M e n i g h e t s b l a d

11 B a m b l e M e n i g h e t s b l a d

12 Juleverksted på menighetshuset Første søndag i advent, 28. november, var barn og voksne invitert til juleverksted etter gudstjenesten i Bamble kirke. T.h.: Benjamin Danielsen, Tim André Tønnesen Løberg og søsknene Martin og Siri Fjeldseth i gang med julebaksten. Håkon Sigvart Bamle og Levi Asdal lager snekkerkasser, godt hjulpet av Jan Gunnar Bamle, Anders Kristian Asdal og Jon Thorbjørn Wingereid. Honninglys er fine å gi i julepresang. Her er Victoria Tveten (t.v.), mamma Cathrine Tveten, Tobias Thoner Svenning, tante Henriette Thoner Pedersen og Ida Olette Hegna i gang med produksjonen. Bordskånere er også nyttige ting. Heidi Maria Vinje Nilsen (t.v.) sammen med Susanne Thoner Pedersen, Heidi Åsheim, Nora Elise Eide Karlsen, Josefine Grundsund Mastereid og Christine Edh Schriwer. (Foto: Jan Fredrik Vinje) 12 Bamble Menighetsblad

13 Sikring av gravminner på kirkegårdene Med bakgrunn i flere tragiske ulykker på norske kirkegårder de siste årene, deriblant en dødsulykke, har Kulturog kirkedepartementet bedt de kirkelige fellesråd om en oversikt over gravminner og sikring i hver enkelt kommune. Bamble kirkelige fellesråd v/kirkevergen skal nå foreta en storstilt gjennomgang av alle gravminner i Bamble kommune i forhold til sikring/bolting. De gravminnene som ikke er sikret vil bli boltet og regningen vil bli sendt til fester. I 2005/2006 iverksatte vi i et prøveprosjekt ved å sende brev til alle de som hadde usikrede gravminner på en av kirkegårdene i Bamble kommune, for å få utført sikringsarbeidet. Dette ga få resultater. På bakgrunn av denne erfaringen har Bamble kirkelige fellesråd bestemt en annen fremgangsmåte i 2011, slik at vi kan få gjennomført sikringen av løse gravminner på kirkegårdene. Det er fester som har ansvar for å bringe sitt/sine gravminner i sikret tilstand jfr 26 i forskriftene til gravferdsloven. PS! Hvis det er noen av festerne som ønsker å gjennomføre sikring av sitt/sine gravminner selv, er det mulig. Først vil det settes i gang med storstilt bolting av alle løse gravminner. Før den tid, eller så lenge gravminnet ditt er usikret, kan du gjøre dette selv. Du må bare forholde deg til 24 i forskrifter til Gravferdsloven Det er steinindustrifirmaet Monumentservice som skal gjennomføre den nevnte sikringen av gravminnene på kirkegårdene i Bamble kommune. Det vil koste ca kr 650,- eskl. mva pr gravminne, for det som vi anser som vanlig stort gravminne. Er gravminnet du har ansvaret for spesielt stort, må prisen vurderes fra tilfelle til tilfelle, da det er et mye mer og omfattende arbeid vedr. store gravminner. Utdrag av Forskrifter til Gravferdsloven: 24 Sikring Stående gravminne i stein skal festes til fundament i stein med to 15 cm lange og 12 mm tykke syrefaste bolter. Fundament skal ha en form og en størrelse som forhindrer at gravminnet kan veltes og skal i bunnen ha en anleggsflate som er dobbelt så bred som gravminnets tykkelse. Gravminne som er mer enn 60 cm høyt skal ha en fundamentdybde som utgjør minst 20% av gravminnets høyde over bakken. Fundament skal ikke være synlig over bakken. Når særlige grunner tilsier det, kan kirkelig fellesråd skjerpe eller lempe kravene etter denne paragrafen. 26 Ansvar Eieren er ansvarlig for at gravminnet ikke er i forfall, til sjenanse eller til fare for dem som ferdes på kirkegården. Når fellesrådet finner det nødvendig, skal eieren varsles med pålegg om å bringe gravminnet i overensstemmelse med de krav som er stilt i forskrift og vedtekter. Dersom eieren unnlater å etterkomme et slikt pålegg eller det er uvisst hvor eieren befinner seg, kan fellesrådet sette i verk tiltak som er nødvendig for å bringe gravminnet i orden, herunder fjerne gravminnet. B a m b l e M e n i g h e t s b l a d

14 Det er vi som trykker Bamble Menighetsblad! Det er vi som trykker Bamble Menighetsblad! Ta Ta kontakt for et godt tilbud på pâ trykksaker: Telefon Telefon E-post E-post STATHELLE Tlf.: Fax: Krabberødveien 8, Postboks Stathelle - Tlf.: Avd. Brotorvet - Tlf.: Ledig annonseplass. Ta kontakt med menighetskontoret om du vil ha din annonse her. A Stathelle Langesund Tlf Støtt våre annonsører - de støtter oss Tlf.: ñ Fax: ñ Man.-fre ñ L r STATOIL SERVICE E Stathelle Tlf.: Alt i byggvarer TelemarkSvingen A/S Catering og Veikro Stokkevannv.3, 3960 Stathelle, Tlf B a m b l e M e n i g h e t s b l a d

15 E Hansen og Arntzen Co AS BÅTBYGGERI B a m b l e M e n i g h e t s b l a d

16 Stathelle jubler for fornyet kirke I anledning ombygging og vigsling av Stathelle Kirke inviterer menighetsrådet alle innbyggere til JUBELUKE februar: Lørdag 5.febr. kl.18.00: Taize-gudstjeneste Fiolinist Birgit Hoffmann deltar sammen med lokale musikere og sangere. Søndag 6.febr. kl Vigslingsgudstjeneste Biskop Olav Skjevesland Sang ved Andante Bevertning / taler. Søndag 6.febr. kl.18.00: Jubelkonsert. Stathelle Musikkorps Mandag 7.febr. kl.19.00: Jubelsang Langesund Mannsangforening Bevertning / Kollekt Tirsdag 8.febr. kl.18.00: Blå salmeaften v/ Geir Arntzen, Erik F.Jonassen, Børre Eriksen, Nils Amundsen og Tone Arntzen. Onsdag 9.febr. kl.19.00: Nabofest / Allsangkveld Musikk v/ Inge Gromstad /Per Asdahl Solosang v/ Åse Strandi og Karianne Eklund Johansen. Utlodning / Bevertning Torsdag 10.febr. kl.11.00: Seniordag Musikk, sang, underholding og utlodning. Torsdag 10.febr. kl.18.00: Unge talenter fra Stathelle Stathelle Skolekorps og elever fra Kulturskolen underholder. Fredag 11.febr. kl.18.00: Sanger om livet en multimediakveld med bilder, dikt, sang og musikk. v/ Ole Ragnar Helgen og Thorbjørn Nygård Lørdag 12.febr. kl.19.00: Megajubel Ungdomskveld (Eget program) Søndag 13.febr. kl.11.00: Misjonsgudstjeneste Sang ved Kor Koselig Kirkekaffe Søndag 13.febr. kl.18.00: Orgelbrus Konsert ved Organist Jan Staudt Stoff-frist nr. 2/11-7. mars

Grunnlovsfeiring i Bamble siste side

Grunnlovsfeiring i Bamble siste side NR. 3 2014 www.bamble.kirken.no Grunnlovsfeiring i Bamble siste side Sammen med Jesus Så godt å få våkne opp til en ny dag! Det er alltid spennende hva dagen vil bringe, hva leder Gud oss til i dag? Jeg

Detaljer

Årets konfirmanter s. 4-5

Årets konfirmanter s. 4-5 NR. 2 2014 www.bamble.kirken.no Årets konfirmanter s. 4-5 Nederlag ble vendt til seier Påska står for døra. For mange betyr det fridager med mulighet til bryte hverdagslivets rutiner. Noen drar til fjells,

Detaljer

Historisk Olsok s. 12

Historisk Olsok s. 12 NR. 4 2013 www.bamble.kirken.no Historisk Olsok s. 12 Gi det videre Bibeltekst: Lukas 24, 45 48 Da åpnet han deres forstand så de kunne forstå skriftene, og han sa til dem: «Slik står det skrevet: Messias

Detaljer

NR. 6 2013 www.bamble.kirken.no God jul

NR. 6 2013 www.bamble.kirken.no God jul NR. 6 2013 www.bamble.kirken.no God jul Vi betyr noe for Gud Betyr vi noe som mennesker? Det er et grunnleggende spørsmål. Historien om Maria og Josef som vandrer til Betlehem og Jesusbarnet som blir født

Detaljer

Menighetsbladet Nr. 1-2014

Menighetsbladet Nr. 1-2014 Menighetsbladet Nr. 1-2014 Kilebygda, Melum, Skotfoss og Solum Kilebygda Melum Skotfoss Solum Foto: Hallvard Ripegutu Skidag i Solum På side 4-6 kan du se mange bilder og lese om skidagen 02 Innhold 03:

Detaljer

Med skogen som lekeplass

Med skogen som lekeplass Menighetsblad for Varteig og Hafslundsøy Med skogen som lekeplass Sofie og Frida har det flott i Hasle barnehage Se side 8-9 Nr.3-2008 Juni - september 2008 36. årgang www.varteig.menighetsblad.net 2 Organ

Detaljer

Solfrid Molland. Guttorm Guttormsen.

Solfrid Molland. Guttorm Guttormsen. PORSGRUNN Nr. 2 - Mars 2013 e.kr.f. Intervju med Thorleif Leifsen Thorleif Leifsen skal lede den nyetablerte byggekomiteen for Østre Porsgrunn kirke - Jeg gleder meg til å starte arbeidet med den nye kirken

Detaljer

Julegaver sikret INNHOLD. Desember 2008 Nr. 4 - årg. 5

Julegaver sikret INNHOLD. Desember 2008 Nr. 4 - årg. 5 Desember 2008 Nr. 4 - årg. 5 Julegaver sikret INNHOLD Konfirmantleir på Sømliøya...... side 2 Dun kirke rockes... side 3 Namdalen tar kaka - sier biskop Tor Singsaas................ side 4 Ka sa vi før.....

Detaljer

Familiegudstjenestesatsing

Familiegudstjenestesatsing Trygve Gulbrandsens verdier se side 2 TV-aksjon 2014 se side 5 Utdeling av 4-års bok se side 8 FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR.3 2014 60. ÅRGANG Familiegudstjenestesatsing i Mysen kirke GØY

Detaljer

Glemmen. Nr 1-2013, 13. årg. Menighetsblad

Glemmen. Nr 1-2013, 13. årg. Menighetsblad Glemmen Nr 1-2013, 13. årg. Menighetsblad Egil Hovland 1924 2013 GLEMMEN MENIGHET Menighetskontoret Nygaardsgaten 28, Pb. 84 Tlf.: 69 36 78 45 1601 Fredrikstad Fax.: 69 36 78 34 Sokneprester Børre Aa.

Detaljer

- Soul Teens - Semesterplaner - Øyvind Aschjem. Langesund Menighetsblad

- Soul Teens - Semesterplaner - Øyvind Aschjem. Langesund Menighetsblad - Soul Teens - Semesterplaner - Øyvind Aschjem Langesund Menighetsblad 1/2015 Ungdom i Kirken Fotomontasje: Lars Året 2014 var et spennende år i Langesund Kirke. Menigheten valgte å ansette en ungdomspastor.

Detaljer

LES OM: 63. ÅRGANG NR. 2 SOMMERNUMMER 2010. Gudrun er vigslet. Jubileum på rekke og rad...og mye, mye mer! Pål Rullestad kommer!

LES OM: 63. ÅRGANG NR. 2 SOMMERNUMMER 2010. Gudrun er vigslet. Jubileum på rekke og rad...og mye, mye mer! Pål Rullestad kommer! NR. 2 SOMMERNUMMER 2010 63. ÅRGANG LES OM: Forsidefoto: Bjørn Sannerhaugen Avskjed med Anne-Kjersti Pål Rullestad kommer! Gudrun er vigslet Nye brude- og prestestoler Jubileum på rekke og rad...og mye,

Detaljer

BØRSA BUVIK SKAUN. Aktive konfirmanter deltok på Fasteaksjonen 2008. les mer side 6. I dette nummer av bladet: Nr 2 April 2008 Årgang 56

BØRSA BUVIK SKAUN. Aktive konfirmanter deltok på Fasteaksjonen 2008. les mer side 6. I dette nummer av bladet: Nr 2 April 2008 Årgang 56 BØRSA BUVIK SKAUN Nr 2 April 2008 Årgang 56 I dette nummer av bladet: Aktive konfirmanter deltok på Fasteaksjonen 2008 les mer side 6 Min tro side 3 Grensetreff side 7 Eldres dag side 10 Visjon og planer

Detaljer

Menighetsblad for Rønvik og Kjerringøy. Nr. 1-2011 Årg. 23. Rønvik barnegospel s. 4 Musikkhelg i Rønvik s. 4. Tårnagent-helg i Kjerringøy s.

Menighetsblad for Rønvik og Kjerringøy. Nr. 1-2011 Årg. 23. Rønvik barnegospel s. 4 Musikkhelg i Rønvik s. 4. Tårnagent-helg i Kjerringøy s. Menighetsblad for Rønvik og Kjerringøy Nr. 1-2011 Årg. 23 Rønvik barnegospel s. 4 Musikkhelg i Rønvik s. 4 Tårnagent-helg i Kjerringøy s. 5 Foto: Ingrid Løkken Andakt Diakonens hjørne Tekst: Vigdis Larsen

Detaljer

Les om Vinterweekend Tårnagentene Karneval i kirken Påskens arrangementer. www.varteig.menighetsblad.net. Det trengs forsatt kandidater Side 3

Les om Vinterweekend Tårnagentene Karneval i kirken Påskens arrangementer. www.varteig.menighetsblad.net. Det trengs forsatt kandidater Side 3 Menighetsblad for Varteig og Hafslundsøy Det trengs forsatt kandidater Side 3 Les om Vinterweekend Tårnagentene Karneval i kirken Påskens arrangementer Nr. 2-2011 April - mai 2011 39. årgang www.varteig.menighetsblad.net

Detaljer

Magnor Mydland om tro og bil. Erik Fjelland Moi i misjonstjeneste. Etiopia. << Andre saker

Magnor Mydland om tro og bil. Erik Fjelland Moi i misjonstjeneste. Etiopia. << Andre saker Kjøreplan: Lund Prestegjeld Postadresse: Kirkekontoret, 4460 Moi E-post: gsrettedal@yahoo.no Bankkontonummer: 3213 63 20024 Redaksjon og Layout: Frist for stoff 11. nov. Ut ca. uke 50 Nr. 4-2009 Lund og

Detaljer

kjerkebla Nr 1-2009 - Årgang 53 Illustrasjon: Elisabeth Moseng, www.kirken.no

kjerkebla Nr 1-2009 - Årgang 53 Illustrasjon: Elisabeth Moseng, www.kirken.no kjerkebla kjerkebla For Torvastad menighet Nr 1-2009 - Årgang 53 Illustrasjon: Elisabeth Moseng, www.kirken.no Eitt steg er nok åt meg. Jeg hadde nettopp ryddet julepynten ut av min lille stue, og jeg

Detaljer

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 4 2003 10. ÅRGANG. God Jul 2003. Formingsarbeide av klasse 5b ved Kopervik skole

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 4 2003 10. ÅRGANG. God Jul 2003. Formingsarbeide av klasse 5b ved Kopervik skole GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 4 2003 10. ÅRGANG God Jul 2003 Formingsarbeide av klasse 5b ved Kopervik skole Og alle drog av sted for å la seg innskrive, hver til sin by. Josef drog da fra byen Nasaret

Detaljer

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2014

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2014 Årsmelding 2014 Årsmelding 2014. FLEKKERØY MENIGHET 2 INNHOLD 1. Menighetsrådets arbeid A. Menighetens oppdrag, visjon og verdier B. Menighetens struktur C. Menighetsrådet D. Personell E. Barnearbeid F.

Detaljer

MENIGHETSBLADET. Nr. 1 MARS 2013 60. årgang OG KVERNES

MENIGHETSBLADET. Nr. 1 MARS 2013 60. årgang OG KVERNES MENIGHETSBLADET Nr. 1 MARS 2013 60. årgang Deg være ære, Herre over dødens makt! Evig skal døden være Kristus underlagt. Lyset fyller haven, se, en engel kom, åpnet den stengte graven, Jesu grav er tom!

Detaljer

Velkommen til kirken!

Velkommen til kirken! Min barndoms jul på 50-tallet Bibeldagen 2015 Kontrollert galskap se side 4-5 se side 5 se side 8 Kirkekontakten FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR. 5 2014 60. ÅRGANG Velkommen til kirken! Jul

Detaljer

God Jul og Godt Nytt År. Ellingsrud og Furuset. Noe nytt kommer Juleønsker Juletrefester. Basar og julemesse Alle helgens messe. side 2 side 3 side 4

God Jul og Godt Nytt År. Ellingsrud og Furuset. Noe nytt kommer Juleønsker Juletrefester. Basar og julemesse Alle helgens messe. side 2 side 3 side 4 Ellingsrud og Furuset Kirkeblad Nr. 3-2013 årgang 1 God Jul og Godt Nytt År side 2 side 3 side 4 Noe nytt kommer Juleønsker Juletrefester Basar og julemesse Alle helgens messe side 12 Lys Våken side 5

Detaljer

Kirkeblad for Øyer og Tretten. November 2010. 63. årgang. Bruvin gravlund. Foto: Knut Mellemberg.

Kirkeblad for Øyer og Tretten. November 2010. 63. årgang. Bruvin gravlund. Foto: Knut Mellemberg. Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 6 November 2010 63. årgang Bruvin gravlund Foto: Knut Mellemberg. Redaktørens hjørne Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon: Ole

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

K2 nytt bygg midt i byen MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke.

K2 nytt bygg midt i byen MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D Nr. 3 2013 Årgang 72 Vanse kirke Vestbygda kapell K2 nytt bygg midt i byen Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke DEN NORSKE KIRKE FARSUND

Detaljer

Gamle Glemmen menighetsblad NR 1-2013 - 16. ÅRGANG

Gamle Glemmen menighetsblad NR 1-2013 - 16. ÅRGANG Gamle Glemmen menighetsblad NR 1-2013 - 16. ÅRGANG Konfirmanttid s. 9 Svein Mentzen - vikarprest: s. 4 Karneval: s. 7 GAMLE GLEMMEN MENIGHET Nygaardsgata 28 Postboks 84 1601 Fredrikstad post@gamleglemmen.no

Detaljer

NR. 3 - HØSTEN 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Utdeling av Min Kirkebok 4, s. 7. Portrettintervju: Anna Malmberg, s. 12-13. Med TRO på Kråkerøy IL, s.

NR. 3 - HØSTEN 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Utdeling av Min Kirkebok 4, s. 7. Portrettintervju: Anna Malmberg, s. 12-13. Med TRO på Kråkerøy IL, s. NR. 3 - HØSTEN 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Utdeling av Min Kirkebok 4, s. 7 Portrettintervju: Anna Malmberg, s. 12-13 Med TRO på Kråkerøy IL, s.14-15 Menighetens ansatte: KRÅKERØY MENIGHET domkirkens prosti

Detaljer

Menighetsblad for Varteig og Hafslundsøy. Ny klubb på Ise. Se side 6-7. Nr. 5-2011 Oktober - desember 2011 39. årgang. www.varteig.menighetsblad.

Menighetsblad for Varteig og Hafslundsøy. Ny klubb på Ise. Se side 6-7. Nr. 5-2011 Oktober - desember 2011 39. årgang. www.varteig.menighetsblad. Menighetsblad for Varteig og Hafslundsøy Ny klubb på Ise Se side 6-7 Nr. 5-2011 Oktober - desember 2011 39. årgang www.varteig.menighetsblad.net 2 Varteig menighetsblad Tanker Organ for Den norske Kirke,

Detaljer

Menighetsbladet. for Konnerud og Skoger. Innhold. Mai 2013, 47. årgang

Menighetsbladet. for Konnerud og Skoger. Innhold. Mai 2013, 47. årgang Menighetsbladet for Konnerud og Skoger Mai 2013, 47. årgang Innhold Vielse i Konnerud gamle kirke 13. april 2013, Elin Werner og Richard Zeiffert Foto: Liss Irene Prøis Gudstjenesteliste s. 2 Hva er pinse?

Detaljer

Menighetsblad for ÅKRA. Åkrehamn Vedavågen Ådland Sævelandsvik. nr. 4 DeSemBer 2009. UtGitt av Åkra SOknerÅD

Menighetsblad for ÅKRA. Åkrehamn Vedavågen Ådland Sævelandsvik. nr. 4 DeSemBer 2009. UtGitt av Åkra SOknerÅD Menighetsblad for ÅKRA Åkrehamn Vedavågen Ådland Sævelandsvik nr. 4 DeSemBer 2009 UtGitt av Åkra SOknerÅD 16. ÅrGanG Slik det var i 'gamle dager' s. 5 Symbolikk i julen s. 7 Program for festuka s. 10 11

Detaljer