NORSK SKØYTESPORTs NAVN og TALL : Norsk Skøiteforbund : Norges Skøiteforbund Norges Skøyteforbund.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORSK SKØYTESPORTs NAVN og TALL 1893-2017. 1893-1911: Norsk Skøiteforbund 1911-1945: Norges Skøiteforbund 1945- Norges Skøyteforbund."

Transkript

1 NORSK SKØYTESPORTs NAVN og TALL : Norsk Skøiteforbund : Norges Skøiteforbund Norges Skøyteforbund NSFs ledelse NSFs styre og tingvalgte komiteer/utvalg Ajourført pr. 14. juni 2015 Samlet / redigert av Magne Teigen med aktiv hjelp fra Tron Espeli, Stein Opdahl, Arild Gjerde og Børre Lilloe * Jevnaker - juni 2015

2 INNHOLD NSFs styre... " 6 NSFs hurtigløpskomite (HK / SSH / GSH)... " 21 NSFs kunstløpskomite (KK / SSK / GSK)... " 26 NSFs lovkomite... " 31 NSFs appellutvalg... " 36 NSFs domsutvalg... " 39 NSFs revisorer... " 40 NSFs kontrollkomite... " 43 NSFs barne- og ungd.utv./ Propagandautvalget... " 45 NSFs trenings- og instruksjonsnemd... " 46 NSFs valgkomite... " 46 Basismatriale : NSFs jubileumsskrift NSFs årsberetninger 1913, NSFs håndbøker NSFs møteprotokoller Egne notater / Internet Vårt basismatriale er meget tynt fram t.o.m. 1920, spesielt for perioden , hvilket betyr at det må drives endel research i dagspressen fra denne perioden. Vedr. NSFs styre har vi fulgt NSFs lover av 1902 (angitt i NSFs 25-årsskrift av 1918), men vi har ikke fått det verifisert i pressen. Spesielt lovendringene av 1908 og 1911 er noe uklare. Lovene av 1917 er klare vedr. styret. Pr. idag er vi ferdig med "grovregistreringen" av NSFs styre samt de øvrige tingvalgte komiteer/utvalg/nemder, men det gjenstår å få ajourført de manglede opplysninger noe som har vist seg å være svært vanskelig. Skulle noen være i besittelse av matriell som kan hjelpe oss til å "fylle huller" i våre framlagte oversikter,er vi selvsagt takknemlig for å bli underrettet snarest mulig.! Det hefter endel problemer ved klubbangivelse på våre tillitsmenn- og kvinner gjennom tidene, idet NSFs tingprotokoller for bare rent unntaksvis nevner dette under valg-referatene. Derfor ber vi om at dette blir sjekket nøye, og beskjed gis snarest mulig! Korrigeringer/tillegg mottas med takk, og stiles direkte til Magne Teigen Bratvalsveien JEVNAKER Mobil : Jevnaker - juni 2015 Magne Teigen (sign.) 2

3 NSFs styre = Klubbstyret i neste års NM arrangør (valgt på Hamar ) Formand Hans Ditlev Alexander Fabricius Hamar IF Viceformand Even Godager Hamar IF Sekretær: Ole Bredstue Hamar IF Styremedl.: Adolf Lunde Hamar IF Martin Halvorsen Hamar IF Formand Arthur Motzfeldt Viceformand Nicolay Klinge Sekretær: Herman Nicolai Stabell Styremedl.: Waldemar B Bøgh Olaf Grilstad Formand Peter Bredo Brodersen "Tjalve", Kristiania Viceformand C Johannessen "Tjalve", Kristiania Sekretær: Lauritz Ohlsen "Tjalve", Kristiania Styremedl.: Alfred K Jensen "Tjalve", Kristiania Peter Tordenskjold Schive "Tjalve", Kristiania Formand Hans Ditlev Alexander Fabricius Hamar IF Viceformand Even Godager Hamar IF Sekretær: Andreas Minken Hamar IF Styremedl.: Adolf Lunde Hamar IF Martin Halvorsen Hamar IF Formand Andreas Motzfeldt Viceformand Peter Theodor Holst Grubbe Sekretær: Johan Kunig Styremedl.: Waldemar B Bøgh Lauritz Noodt President Henrik Olsen Biørn Homan KSK Formand Ludvig Albert Thue KSK Viceformand Johan Tidemann Sverre KSK Sekretær: Martin L D Aalborg KSK Kasserer Harald Olaf Kreftung KSK Styremedl.: Hans Grønneberg KSK President Henrik Olsen Biørn Homan KSK Formand Ludvig Albert Thue KSK Viceformand Johan Tidemann Sverre KSK Sekretær: Lauritz Ohlsen KSK Kasserer Aksel J A Gresvig KSK Styremedl.: Martinus Lørdahl KSK President Arthur Motzfeldt Formand Herman Nicolai Stabell Viceformand Peder Østlund Sekretær: Lauritz Noodt Kasserer Thorolf Hoff Styremedl.: Olaf Grilstad Johan Kunig Nicolay Klinge Ole Peter Rendahl Oscar Holthe Formand Olaf Norseng Hamar SK Sekretær Harald Olaf Pedersen Hamar SK Styremedl.: Tingvalgte presidenter - Ettårig tingperiode Presidenten velges av tinget, og han leder NSF sammen med styret i den klubben han er medlem av (valgt på tinget på Hamar ) President Arthur Motzfeldt 's styre: Arthur Motzfeldt (formann), Herman Nicolai Stabell, Oscar Holthe, Michal Bang, Ole Peter Rendahl, Johan Lefstad, Johan Kunig, Olaf Grilstad, Thorolf Hoff og Lauritz Noodt (styremedl.) 3

4 1903 (valgt på tinget i Drammen ) President Karl Ingvar Nandrup KSK (Nandrup reiste til Tyrkia før jul 1903 og ny president måtte velges:) KSK's styre: Ludvig Albert Thue (president), Ivar Hellesnes (formann), Oscar Ihlen (viseformann), Martinus Lørdahl (styremedl.) (valgt på ekstraordinært møte ) President: Arthur Motzfeldt 's styre: Arthur Motzfeldt (formann), Thorolf Hoff, Johan Lefstad, Alfred Vigen, Oscar Holte, Nicolay Klinge, Ole Peter Rendahl, Johan Kunig, Herman Nicolai Stabell, og Michal Bang (styremedlemmer) (valgt på tinget i Trondhjem ) President Ivar Hellesnes KSK KSK's styre: Ludvig Albert Thue (president), Ivar Hellesnes (formann), Oscar Ihlen (viseformann), Martinus Lørdahl (styremedl.) (valgt på tinget i Kristiania ) President Ivar Hellesnes KSK KSK's styre: Ludvig Albert Thue (president), Christopher Fougner (formann), Aksel Gresvig (viseformann), Lauritz Ohlsen (styremedl.) (valgt på tinget i Trondhjem ) President Christopher Fougner KSK KSK's styre: Ludvig Albert Thue (president), Christopher Fougner (formann), Aksel Gresvig (viseformann), Lauritz Ohlsen (styremedl.) (valgt på tinget på Hamar ) President Arthur Motzfeldt 's styre:arthur Motzfeldt (formann), Herman Nicolai Stabell, Johan Lefstad, Gustav Kjeldsberg, Johan Petter Solbu, Peder Østlund, Thorolf Hoff, Nicolay Klinge, Johan Kunig og Lauritz Noodt (styremedlemmer) (valgt på tinget i Kristiania ) President Aksel Johan Andersen Gresvig KSK KSK's styre: Ludvig Albert Thue (president), Karl Ingvar Nandrup (formann), Aksel J A Gresvig (viseformann), Carl August Andersen, Knut Ørn Meinich og Knud C Langgaard (styremedl.) - Nandrup ble syk og Gresvig rykket opp som formann og Yngvar Bryn tiltrådte som styremedlem (valgt på tinget på Lillehammer ) President Aksel Johan Andersen Gresvig KSK KSK's styre: Ludvig Albert Thue (president), Aksel J A Gresvig (formann), Yngvar Bryn (viseformann), Carl August Andersen, Hans Erichsen og Johan Schwartz (styremedlemmer) (valgt på tinget i Trondhjem ) President Aksel Johan Andersen Gresvig KSK KSK's styre: Ludvig Albert Thue (president), Aksel J A Gresvig (formann), Hans Erichsen (viseformann), Johan Schwartz, Carl August Andersen, og Bernhard Botolfsen (styremedlemmer) Tingvalgte styrer - Ettårig tingperiode Landsmøde Norsk Skøiteforbund på Hotel Continental, Kristiania Gjennomgripende lovendring - Navnendring: Norges Skøiteforbund Forbundet ledes av en Kongress som består av deputerte fra Forbundets foreninger. Ny valgordning : Kongressen avholdes en gang årlig. Det velges et styre bestående av 3 Mænd, samt 2 Suppleanter og 2 Revisorer (valgt på tinget i Kristiania ) * Sekretæren ikke tingvalgt! President Ludvig Albert Thue KSK Styremedl.: Aksel J A Gresvig KSK Styremedl.: Fredrik Monsen KSK Suppleant: Hans Erichsen KSK Suppleant: Jørgen Bredstue (valgt på tinget på Hamar ) President Ludvig Albert Thue KSK Styremedl.: Aksel J A Gresvig KSK Styremedl.: Fredrik Monsen KSK Suppleant: Thor B Poulsen KSK Suppleant:? (valgt på tinget i Horten ) President Ludvig Albert Thue KSK ( flyttet til Tromsø ) Styremedl.: Andreas Claussen ( fung. president ) 4

5 Styremedl.: Aksel J A Gresvig KSK Suppleant : Filip N Petersen Hamar SK Suppleant : Thomas Thommessen Hortens SK (valgt på tinget i Trondhjem ) President Ludvig Albert Thue KSK Styremedl.: Aksel J A Gresvig KSK Styremedl.: Andreas Claussen Suppleant : Filip N Petersen Hamar SK Suppleant : Julius Owren Hortens SK (valgt på tinget i Kristiania ) President Aksel Johan Andersen Gresvig KSK Vicepresident Andreas Claussen Styremedl.: Filip N Petersen Hamar SK Suppleant :? Suppleant :? (valgt på tinget i Drammen ) President Aksel Johan Andersen Gresvig KSK (trekker seg ) Vicepresident Andreas Claussen (president fra ) Styremedl.: Filip N Petersen Hamar SK Suppleant :? Suppleant :? (valgt på tinget i Kristiania ) President Andreas Claussen Vicepresident Arne Mauseth Styremedl.: Martin Mikkelsen Filip N Petersen (valgt på tinget i Horten ) President Andreas Claussen Vicepresident Arne Mauseth Sekretær: Michel Bang Styremedl.: Oscar Saastad Hortens SK Martin Mikkelsen Wilhelm Larsen Hamar SK (valgt på tinget på Hamar ) President Andreas Claussen Vicepresident Arne Mauseth Styremedl.: Martin Mikkelsen Oscar Saastad Hortens SK Martinus Lørdahl KIF (valgt på tinget i Trondhjem ) President Andreas Claussen Vicepresident Arne Mauseth Styremedl.: Martin Mikkelsen Oscar Saastad Hortens SK Martinus Lørdahl KIF (valgt på tinget i Moss ) President Knut Ørn Meinich KSK Vicepresident Yngvar Bryn KSK Styremedl.: Martin Mikkelsen Kristian Strøm sen. Hortens SK Martinus Lørdahl KSK Suppleant: Carsten Carlsen KIF Oscar Grønnerud Andreas N Baardsen DSK (valgt på tinget i Drammen ) President Knut Ørn Meinich KSK Visepresident Yngvar Bryn KSK Styremedl.: Martin Mikkelsen Kristian Strøm sen. Hortens SK Martinus Lørdahl KIF Suppleant: Carsten Carlsen KSK Petter Krogsvold Moss SK Peter Sinnerud (valgt på tinget i Kristiania ) President Knut Ørn Meinich KSK Visepresident Yngvar Bryn KSK 5

6 Styremedl.: Martin Mikkelsen Kristian Strøm sen. Hortens SK Magnus Johansen KIF Suppleant: Aksel Dæhli Martinus Lørdahl KIF (valgt på tinget på Kongsberg ) President Knut Ørn Meinich KSK/ Visepresident Yngvar Bryn KSK/ Styremedl.: Kristian Strøm sen. Hortens SK Magnus Johansen KIF/ Aksel Dæhli Suppleant: Jørgen C Ruud DSK Alf Kopperud IF Torodd (valgt på tinget i Moss ) President Ivar Hellesnes Visepresident Yngvar Bryn Styremedl.: Kristian Strøm sen. Hortens SK Jørgen C Ruud DSK Peder Østlund Suppleant: Carsten Carlsen Thor Røssum Brandbu IF (valgt på tinget i Tønsberg ) President Ivar Hellesnes /døde / Visepresident Yngvar Bryn /rykket opp / Styremedl.: Peder Østlund Kristian Strøm sen. Hortens SK Jørgen C Ruud DSK Suppleant: Hjalmar Thorstensen (rykket opp i styret) Einar Berntsen Tønsberg Turn (valgt på tinget i Oslo ) President Anders Melteig Visepresident Henning Olsen Styremedl.: Jørgen C Ruud DSK Kristian Strøm sen. Hortens SK Thor Røssum Brandbu IF Suppleant: Hjalmar Thorstensen Johannes Haugen (valgt på tinget i Sandefjord ) President Anders Melteig Visepresident Henning Olsen Styremedl.: Jørgen C Ruud DSK Kristian Strøm sen. Hortens SK Thor Røssum Brandbu IF Suppleant: Hjalmar Thorstensen Johannes Haugen (valgt på tinget på Lillehammer ) President Kristian Strøm sen. Hortens SK Visepresident Bjarne Frang Styremedl.: Oscar Svenkerud Thor Røssum Brandbu IF Johannes Haugen Suppleant: Lars Rød Hjalmar Thorstensen (valgt på tinget på Hamar ) President Kristian Strøm sen. Hortens SK Visepresident Bjarne Frang Styremedl.: Oscar Svenkerud Thor Røssum Brandbu IF Johannes Haugen Varamedl.: Lars Rød Hjalmar Thorstensen 1931 (valgt på tinget i Horten ) President Oskar Viktor Olsen Visepresident Gerhard Karlsen Styremedl.: Aksel Dæhli Johannes Haugen Gustav Guldbrandsen 6

7 Suppleant: Lars Rød Hjalmar Thorstensen Styret satte sine plasser til disposisjon etter at presidenten var blitt ekskludert av NIF (valgt på ekstraordinært ting i Oslo ) President Anders Melteig Visepresident Egil Eldegard Styremedl.: Aksel Dæhli Olaf Gulbrandsen Spk.Snøgg Thorleif Schiøll Varamenn Oddvar Paulsrud Finn Eriksen (valgt på tinget i Oslo ) President Anders Melteig Visepresident Henning Olsen Styremedl.: Kristian Strøm sen. Hortens SK Aksel Dæhli Olaf Gulbrandsen Spk.Snøgg Varamedl.: Martin Stixrud Johannes Haugen (valgt på tinget på Notodden ) President Gerhard Karlsen Visepresident Henning Olsen Styremedl.: Magnus Johansen Kristian Strøm sen. Hortens SK Olaf Gulbrandsen Spk.Snøgg 1.Varamedl.: Aksel Dæhli 2.Varamedl.: Johannes Haugen (valgt på tinget i Drammen ) President Gerhard Karlsen Visepresident Magnus Johansen Styremedl.: Henning Olsen Kristian Strøm sen. Hortens SK Olaf Gulbrandsen Spk.Snøgg 1.Varamedl.: Aksel Dæhli 2.Varamedl.: Johannes Haugen (valgt på tinget på Brandbu ) President Gerhard Karlsen Visepresident Magnus Johansen Styremedl.: Olaf Gudbrandsen Spk.Snøgg Henning Olsen Kristian Strøm sen. Hortens SK 1.Varamedl.: Johannes Haugen 2.Varamedl.: Aksel Dæhli (valgt på tinget i Oslo ) President Gerhard Karlsen Visepresident Magnus Johansen Styremedl.: Olaf Gudbrandsen Spk.Snøgg Henning Olsen Kristian Strøm sen. Hortens SK 1.Varamedl.: Aksel Dæhli 2.Varamedl.: Johannes Haugen (valgt på tinget på Gjøvik ) President Magnus Johansen Visepresident Henning Olsen Styremedl.: Olaf Gulbrandsen Spk.Snøgg Ole Nils Tveter Jevnaker IF Aksel Dæhli 1.Varamedl.: Kolbjørn Andersen 2.Varamedl.: Yngvar Karlsen Lisleby IF (valgt på tinget i Skien ) President Magnus Johansen (fratrådte etter kort tid) Visepresident Henning Olsen (rykket opp som president) Styremedl.: Olaf Gulbrandsen Spk.Snøgg Ole Nils Tveter Jevnaker IF Aksel Dæhli 1.Varamedl.: Kolbjørn Andersen 7

8 2.Varamedl.: Yngvar Karlsen Lisleby IF (valgt på tinget i Oslo ) President Henning Olsen Visepresident Ole Nils Tveter Jevnaker IF Styremedl.: Aksel Dæhli Anders L Johansen Olaf Gulbrandsen Spk.Snøgg 1.Varamedl.: Harald Halvorsen 2.Varamedl.: Rolf Backe Gjøvik SK (valgt på tinget på Hamar ) President Ole Nils Tveter Jevnaker IF Visepresident Olaf Gulbrandsen Spk.Snøgg Styremedl.: Aksel Dæhli Anders L Johansen Armand Carlsen 1.Varamedl.: Rolf Backe Gjøvik SK 2.Varamedl.: Erling Popperud ************** Styret nedla sine verv i møte **************** (Styret fra frigjøringen fram til første skøyteting etter krigen) President Ole Nils Tveter Jevnaker IF Visepresident Olaf Gulbrandsen Spk.Snøgg Styremedl.: Anders L Margård (Johansen-) Armand Carlsen Rolf Backe Gjøvik SK 1.Varamedl.: Erling Popperud (valgt på tinget i Oslo ) President Ole Nils Tveter Jevnaker IF (Trakk seg) Visepresident Reidar Gudmundsen (rykket opp) Styremedl.: Armand Carlsen Anders L Margård Erling Popperud Rolf Backe Gjøvik SK Karl Brechan Spk Falken 1.Varamedl.: Christen Christensen (rykket opp i styret) 2.Varamedl.: Olaf Gulbrandsen Spk.Snøgg (valgt på tinget i Trondheim ) President Reidar Gudmundsen Visepresident Armand Carlsen Styremedl.: Harald Halvorsen Anders L Margård Erling Popperud Rolf Backe Gjøvik SK Sverre Aune 1.Varamedl.: Christen Christensen 2.Varamedl.: Monrad Gulbrandsen Spk.Snøgg (valgt på tinget i Drammen ) President Reidar Gudmundsen Visepresident Armand Carlsen Styremedl.: Harald Halvorsen Anders L Margård Erling Popperud Rolf Backe Gjøvik SK Sverre Aune 1.Varamedl.: Christen Christensen 2.Varamedl.: Øivind Jørgensen P.g.a. "skøytesaken" ble valg foretatt på det prolongerte tinget i Oslo ) President Oskar Viktor Olsen Visepresident Georg Krog DSK Styremedl.: Fritjof E Bark Per G Reinertsen Odd Schjetlein Halvard Bråthen Brandbu IF Finn L B Larsen Bergens SK 1.Varamedl.: Thorleif Rode 2.Varamedl.: Monrad Gulbrandsen Spk.Snøgg (valgt på tinget i Trondheim ) 8

9 President Oskar Viktor Olsen Visepresident Harald Halvorsen Styremedl.: Per Reinertsen Nils W Simensen Finn L B Larsen Bergens SK Hallvard Bråthen Brandbu IF Leonard Johannessen 1.Varamedl.: Thorleif Rode 2.Varamedl.: Monrad Gulbrandsen Spk.Snøgg (valgt på tinget på Lillehammer ) President Oskar Viktor Olsen Visepresident Harald Halvorsen Styremedl.: Per Reinertsen Adolf Skjegstad Karl Brechan Spk Falken Hallvard Bråthen Brandbu IF Finn L B Larsen Bergens SK 1.Varamedl.: Einar Hval 2.Varamedl.: Karen Klæboe NB: For utenbys styremedl. "distriksrepr." (utefor Oslo) skal det velges personlige varamenn! (valgt på tinget på Gjøvik ) ( Personlige varamenn ) President Harald Halvorsen Visepresident Adolf Skjegstad Styremedl.: Nils W Simensen Per Reinertsen Georg Krog Drammens SK (Erling Popperud, ) Reidar Liaklev Brandbu IF (Hallvard Bråthen, Brandbu IF) Karl Brechan Spk. Falken (Sverre Barø, ) 1.Varamedl.: Øivind Jørgensen 2.Varamedl.: Karen Klæboe (Første kvinne) (valgt på tinget i Skien ) President Harald Halvorsen Visepresident Nils W Simensen Styremedl.: Georg Krog Drammens SK (Erling Popperud, ) Reidar Liaklev Brandbu IF (Hallvard Bråthen, Brandbu IF) Karl Brechan Spk Falken (Sverre Barø, ) Eivind Strand (Mikael Tangen, ) 1.Varamedl.: Øivind Jørgensen 2.Varamedl.: Wollert Nygren (valgt på tinget i Oslo ) President Nils W Simensen Visepresident Reidar Gudmundsen Styremedl.: Øivind Jørgensen Eivind Strand (Mikael Tangen, ) Georg Krog Drammens SK (Charles Mathiesen, DSK) Reidar Liaklev Brandbu IF (Hallvard Bråthen, Brandbu IF) Alf Johannessen IF Herkules (Erling Popperud, ) 1.Varamedl.: Per Reinertsen 2.Varamedl.: Wollert Nygren (valgt på tinget i Bergen ) President Nils W Simensen Visepresident Reidar Gudmundsen Styremedl.: Gustav Gulbrandsen Eivind Strand (Mikael Tangen, ) Georg Krog Drammens SK (Charles Mathiesen, DSK) Reidar Liaklev Brandbu IF (Hallvard Bråthen, Brandbu IF) Alf Johannessen IF Herkules (Erling Popperud, ) 1.Varamedl.: Christen Christensen 2.Varamedl.: Wollert Nygren (valgt på tinget på Hamar ) President Armand Carlsen Visepresident Reidar Gudmundsen Styremedl.: Eivind Strand (Mikael Tangen, ) Georg Krog Drammens SK (Charles Mathiesen, DSK) Alf Johannessen IF Herkules (Erling Popperud, ) Erling Lindboe (Sverre Barø, ) 1.Varamedl.: Christen Christensen 9

10 2.Varamedl.: Wollert Nygren (valgt på tinget i Larvik ) President Armand Carlsen Visepresident Reidar Gudmundsen Styremedl.: Aage Johansen Eivind Strand (Mikael Tangen, ) Erling Lindboe (Sverre Barø, ) Alf Johannessen IF Herkules (Erling Popperud, ) Georg Krog Drammens SK (Charles Mathiesen, DSK) 1.Varamedl.: Christen Christensen 2.Varamedl.: Sverre Gjesteby NB: F.o.m ble en tradisjon brutt - tinget ble flyttet fra NM allround til høsten (valgt på tinget i Oslo ) President Armand Carlsen Visepresident Anders L Margård Styremedl.: Øivind Jørgensen Georg Krog Drammens SK (Charles Mathiesen, DSK) Eivind Strand (Mikael Tangen, ) Alf Johannessen IF Herkules (Erling Popperud, ) Erling Lindboe (Henry Wahl, Spk Falken) 1.Varamedl.: Christen Christensen 2.Varamedl.: Sverre Gjesteby (valgt på tinget i Oslo ) President Armand Carlsen Visepresident Anders L Margård Styremedl.: Øivind Jørgensen Georg Krog Drammens SK (Charles Mathiesen, DSK) Eivind Strand (Mikael Tangen, ) Alf Johannessen IF Herkules (Erling Popperud, ) Erling Lindboe (Henry Wahl, Spk Falken) 1.Varamedl.: Christen Christensen 2.Varamedl.: Sverre Gjesteby (valgt på tinget i Oslo ) President Armand Carlsen Visepresident Anders L Margård Styremedl.: Øivind Jørgensen Georg Krog DSK (Charles Mathiesen, DSK) Eivind Strand (Mikael Tangen, ) Erling Lindboe (Henry Wahl, Spk Falken) Alf Johannessen IF Herkules (Nils Sandmo, IF Fram) 1.Varamedl.: Christen Christensen 2.Varamedl.: Sverre Gjesteby (valgt på tinget på Hamar ) President Georg Krog Drammens Sk Visepresident Arne Kvaalen Styremedl.: Øivind Jørgensen Aage Johansen Ivar Martinsen (Asbjørn Kjønningsberg, ) Erling Lindboe (Johan Forbordsaune, Falken) Alf Johannessen IF Herkules (Nils Sandmo, IF Fram) 1.Varamedl.: Christen Christensen 2.Varamedl.: Sverre Gjesteby (valgt på tinget i Moss ) President Georg Krog Drammens Sk Visepresident Arne Kvaalen Styremedl.: Øivind Jørgensen Aage Johansen Ivar Martinsen (Asbjørn Kjønningsberg, ) Erling Lindboe (Johan Forbordsaune, Falken) Alf Johannessen IF Herkules (Nils Sandmo, IF Fram) 1.Varamedl.: Christen Christensen 2.Varamedl.: Arne Kristiansen (valgt på tinget i Oslo ) President Georg Krog Drammens Sk Visepresident Arne Kvaalen Styremedl.: Øivind Jørgensen Aage Johansen 10

11 Ivar Martinsen (Asbjørn Kjønningsberg,HIL) Erling Lindboe (Johan Forbordsaune, Falken) Alf Johannessen IF Herkules (Nils Sandmo, IF Fram) 1.Varamedl.: Christen Christensen 2.Varamedl.: Arne Kristiansen (valgt på tinget i Drammen ) President Georg Krog Drammens SK Visepresident Øivind Jørgensen Styremedl.: Roald Vatn Arne Kristiansen Alf Johannessen IF Herkules (Nils Sandmo, IF Fram) Erling Lindboe (Johan Forbordsaune, Falken) Ivar Martinsen (Asbjørn Kjønningsberg, ) 1.Varamedl.: Christen Christensen 2.Varamedl.: Thor Evensen TT (valgt på tinget i Oslo ) President Roald Vatn Visepresident Arne Kristiansen Styremedl.: Bjørn Døstvedt Alf Johannessen IF Herkules (Nils Sandmo, IF Fram) Ivar Løften (Johan Forbordsaune, Falken) Ivar Martinsen (Asbjørn Kjønningsberg, ) Einar Bjørklund Brandbu IF (Kaare Nicolaisen, Strømmen IF) 1.Varamedl.: Christen Christensen 2.Varamedl.: Thor Evensen TT (valgt på tinget på Lillehammer ) President Willy Reisvang Visepresident Bjørn Døstvedt Styremedl.: Olaf Poulsen Alf Johannessen IF Herkules (Nils Sandmo, IF Fram) Ivar Løften (Johan Forbordsaune, Falken) Ivar Martinsen (Asbjørn Kjønningsberg, ) Einar Bjørklund Brandbu IF (Kaare Nicolaisen, Strømmen IF) 1.Varamedl.: Christen Christensen 2.Varamedl.: Thor Evensen TT (valgt på tinget i Tønsberg ) President Willy Reisvang Visepresident Bjørn Døstvedt Styremedl.: Olaf Poulsen Einar Bjørklund Brandbu IF (Kaare Nicolaisen, Strømmen IF) Ivar Martinsen (Asbjørn Kjønningsberg, ) Ivar Løften (Thomas Byberg, ) Thor Evensen TT (Einar Røed, TT) 1.Varamedl.: Christen Christensen 2.Varamedl.: Svein Erik Sogge Harstad SK (valgt på tinget i Oslo ) President Willy Reisvang Visepresident Olaf Poulsen Styremedl.: Einar Bjørklund Brandbu IF (Kaare Nicolaisen, Strømmen IF) Ivar Martinsen (Asbjørn Kjønningsberg, ) Ivar Løften (Thomas Byberg, ) Thor Evensen TT (Einar Røed, TT) Knut Johannesen 1.Varamedl.: Christen Christensen 2.Varamedl.: Svein Erik Sogge Harstad SK (valgt på tinget på Kongsberg ) President Olaf Poulsen Visepresident Ivar Martinsen Styremedl.: Einar Bjørklund Brandbu IF (Kaare Nicolaisen, Strømmen IF) Ivar Løften (Tor Herje, Spk Falken) Thor Evensen TT (Einar Røed, TT) Knut Johannesen Tor Dahl 1.Varamedl.: Eva Østengen Strømmen IF 2.Varamedl.: Øivind Nilsson TT (valgt på tinget i Bergen ) President Olaf Poulsen 11

12 Visepresident Thor Evensen Tønsberg Turn Styremedl.: Ivar Løften (Tor Herje, Spk Falken) Einar Bjørklund Brandbu IF (Kaare Nicolaisen, Strømmen IF) Tor Dahl Bjørn Dalby (Per Håkensen, ) Reidar Schwensen 1.Varamedl.: Eva Østengen Strømmen IF 2.Varamedl.: Øivind Nilsson TT (valgt på tinget på Hamar ) President Olaf Poulsen Visepresident Thor Evensen Tønsberg Turn Styremedl.: Einar Bjørklund Brandbu IF (Kaare Nicolaisen, Strømmen IF) Bjørn Dalby (Per Håkensen, ) Reidar Schwensen Tor Herje Spk Falken (Jarle Småvik, ) Hroar Elvenes 1.Varamedl.: Tor Dahl 2.Varamedl.: Øivind Nilsson TT 1972: Ordningen med "distriktsrepresentanter med varamenn" faller bort (valgt på tinget i Bø i Telemark ) President Olaf Poulsen Visepresident Thor Evensen Tønsberg Turn Styremedl.: Einar Bjørklund Brandbu IF (Knut A Funnemark, Brandbu IF) Bjørn Dalby (Per Håkensen, ) Tor Herje Spk Falken (Jarle Småvik, ) Kjell Trystad Hroar Elvenes 1.Varamedl.: Øistein Johannessen 2.Varamedl.: Øivind Nilsson TT (valgt på tinget i Arendal ) President Kjell Trystad Visepresident/h Hroar Elvenes Visepresident/k Kjell Wahlen Styremedl.: Einar Bjørklund Brandbu IF Thor Evensen Tønsberg Turn Bjørn Dalby Tor Herje Spk Falken 1.Varamedl.: Einar Røste Gjøvik SK 2.Varamedl.: Øistein Johannessen NSF ting 1974 vedtok at tinget skulle holdes første halvdel av juni måned hvert år (valgt på tinget i Oslo ) President Kjell Trystad Visepresident/h Hroar Elvenes Visepresident/k Kjell Wahlen Styremedl.: Einar Bjørklund Brandbu IF Thor Evensen Tønsberg Turn Bjørn Dalby Tor Herje Spk Falken 1.Varamedl.: Knut Dennis Johnsen 2.Varamedl.: Sigurd Dahlskås Spk. Snøgg (valgt på tinget i Larvik ) President Hroar Elvenes Visepresident/h Martin Holtung Visepresident/k Kjell Wahlen Styremedl.: Einar Bjørklund Brandbu IF Thor Evensen Tønsberg Turn Bjørn Dalby Tor Herje Spk Falken 1.Varamedl.: Ingeborg Nilsson 2.Varamedl.: Jan-Egil Kjærem (valgt på tinget på Ås ) President Hroar Elvenes Visepresident/h Martin Holtung Visepresident/k Ole Andreas Tomasgaard Stavanger KK Styremedl.: Thor Evensen Tønsberg Turn Knut Johannesen 12

13 Tor Herje Spk Falken Reynold Blakseth Elverum IL 1.Varamedl.: Ingeborg Nilsson 2.Varamedl.: Willy Østberg Kolbotn IL (valgt på tinget på Sundvollen ) President Martin Holtung Visepresident/h Tore Bernt Ramton Nesodden IF Visepresident/k Berit Aarnes Styremedl.: Tor Herje Spk Falken Knut Johannesen Reynold Blakseth Elverum IL Ole Andreas Tomasgaard Stavanger KK 1.Varamedl.: Willy Østberg Kolbotn IL 2.Varamedl.: Sigurd Goli Jensen Drammens SK (valgt på tinget på Gjøvik ) President Martin Holtung Visepresident/h Tore Bernt Ramton Nesodden IF Visepresident/k Berit Aarnes Styremedl.: Tor Herje Spk Falken Knut Johannesen Ask SK Reynold Blakseth Elverum IL Ole Andreas Tomasgaard Stavanger KK 1.Varamedl.: Willy Østberg Kolbotn IL 2.Varamedl.: Sigurd Goli Jensen Drammens SK (valgt på tinget i Trondheim ) President Børre Rognlien Visepresident/h Tore Bernt Ramton Nesodden IF Visepresident/k Berit Aarnes Styremedl.: Tor Herje Spk Falken Knut Johannesen Ask SK Reynold Blakseth Elverum IL Ole Andreas Tomasgaard Stavanger KK 1.Varamedl.: Willy Østberg Kolbotn IL 2.Varamedl.: Per Gunnar Hermansen Holestrand & Botne (trakk seg) (valgt på tinget på Rygge ) President Børre Rognlien Ask SK Visepresident/k Berit Aarnes Visepresident/h Kurt Palm Styremedl.: Tor Herje Spk Falken Tore Bernt Ramton Nesodden IF Reynold Blakseth Elverum IL Ole Andreas Tomasgaard Stavanger KK 1.Varamedl.: Unn Evensen Skedsmo IL 2.Varamedl.: Odd Jens Bjerkli Lillehammer SK (valgt på tinget på Hamar ) President Tore Bernt Ramton Nesodden IF Visepresident/k Berit Aarnes Visepresident/h Thormod Moum Styremedl.: Kurt Palm Bjørn Ruud Tromsø SK Reynold Blakseth Elverum IL Ole Andreas Tomasgaard Stavanger KK 1.Varamedl.: Unn Evensen Skedsmo IL 2.Varamedl.: Odd Jens Bjerkli Lillehammer SK (valgt på tinget i Skien ) President Tore Bernt Ramton Nesodden IF Visepresident/k Berit Aarnes Visepresident/h Thormod Moum Styremedl.: Kurt Palm Bjørn Ruud Tromsø SK Odd Jens Bjerkli Lillehammer SK Kari Sanderud 1.varamann Per Bjønni IF Fram 2 Varamedl.: Per Håkensen (valgt på tinget på Fagernes ) President Tore Bernt Ramton Nesodden IF Visepresident/k Berit Aarnes 13

14 Visepresident/h Thormod Moum Styremedl.: Bjørn Ruud Tromsø SK Odd Jens Bjerkli Lillehammer SK Kari Sanderud Per Bjønni IF Fram 1.Varamedl.: Jan-Egil Kjærem Ask SK 2.Varamedl.: Per Håkensen (valgt på tinget på Gol ) 1984 : Lederen i grenstyrene fikk fast plass i styret President Tore Bernt Ramton Nesodden IF Visepresident Bjørn Ruud Bærum SK Styremedl.: Jan-Egil Kjærem Ask SK Jarle Småvik Per Bjønni IF Fram Arild Gjerde (leder SSH) Strømmen IF Egil Fjellhaug (leder SSK) 1.Varamedl.: Helge Høve IL Holmgang 2.Varamedl.: Sverre Tangen Sand IF (valgt på tinget i Asker ) President Bjørn Ruud Bærum SK Visepresident Jan-Egil Kjærem Ask SK Styremedl.: Jarle Småvik Kjellaug Olsen IF Fram Erik Gulbrandsen Strømmen IF Stein Andersen (leder SSH) Egil Fjellhaug (leder SSK) Varamedl.: Per Thorenfeldt Asker SK (valgt på tinget på Otta ) President Rune Gerhardsen Ask SK Visepresident Jan-Egil Kjærem Ask SK Styremedl.: Per Thorenfeldt Asker KK Tormod Tollefsen Ishavsbyens SK Jarle Småvik Erik Gulbrandsen (leder SSH) Strømmen IF Egil Fjellhaug (leder SSK) Varamedl.: Knut Arthur Olsen IF Fram (valgt på tinget på Hamar ) President Rune Gerhardsen Ask SK Visepresident Jarle Småvik Styremedl.: Anne Lise Halvorsen Asker SK Per Thorenfeldt Asker KK Tormod Tollefsen Ishavsbyens SK Erik Gulbrandsen (leder SSH) Strømmen IF Egil Fjellhaug (leder SSK) Varamedl.: Finn Bakke Toårig tingperioder (valgt på tinget i Bergen ) President Rune Gerhardsen Ask SK Visepresident Ole Skjoldheim Fana IL Styremedl.: Jarle Småvik Anne Lise Halvorsen Asker SK Sigrun Mørkeseth Karlsen Johs. Kjell Grimseth (leder SSH) Ask SK Egil Fjellhaug (leder SSK) Varamedl.: Tormod Tollefsen Ishavsbyens SK (valgt på tinget i Tønsberg ) President Odd Pedersen IF Herkules Visepresident Thomod Moum Styremedl.: Anne Lise Halvorsen Asker SK Kari Sanderud Arne B Haugland Ask SK Laila Andresen (leder GSH) Egil Fjellhaug (leder GSK) Varamedl.: Helge Høve IL Holmgang (valgt på tinget i Stjørdal ) President Odd Pedersen IF Herkules Visepresident Knut Ludahl IF Fram 14

15 Styremedl.: Odd Fredriksen IL Neptun Bjørn F. Magnussen Spk Falken Berit Aarnes Laila Andresen (leder GSH) John Inge Vikan (leder GSK) Varamedl.: Trygve Nordby (valgt på tinget i Tromdø ) etårig valgperiode for å komme ajour med ISU!! President Odd Pedersen IF Herkules Visepresident Knut Ludahl IF Fram Styremedl.: Odd Fredriksen IL Neptun Bjørn F. Magnussen Spk Falken Trygve E. Nordby Laila Andresen (leder GSH) Siri Klevaas (leder GSK) Asker KK Varamedl.: Unni Knudsen Ask SK (valgt på tinget i Oslo ) President Odd Pedersen IF Herkules Visepresident Laila Andresen Styremedl. Knut Ludahl IF Fram : Odd Fredriksen IL Neptun Tore Evensen Siri Klevaas (leder GSK) Asker KK Erik Gulbrandsen (leder GSH) Skreia SK Varamedl.: Unni Knudsen Ask SK (valgt på tinget på Hønefoss ) President Terje Andersen H&BSK Visepresident Laila Andresen (GSH-leder aug-nov 1998) ( ut av styret da hun ble ansatt som NSFs toppidrettsleder ) Styremedl.: Odd Fredriksen IL Neptun Bjørg Røsto Jensen Åge Dalby Bjørn Tveter (leder GSH) trakk seg juni 1998 Erik Julsrud (nestleder GSH) Stange SK.- GSH-leder f.o.m Ann-Kristin Hjortbakk (leder GSK) Varamedl.: Knut Ludahl IF Fram ( rykket opp som fast styremedl se ovenfor ) Ny organisasjonsmodell f.o.m (valgt på tinget i Sandefjord ) President Finn Bakke Visepresident Ann-Kristin Hjortbakk ( trakk seg feb ingen ny visepresident valgt ) Toppidrettsansvarlig Ivar Hoff Ask SK Vara. Toppidrettsansv. Julie Vister Asker KK Breddeidrettsansvarlig Bjørn Hennum Drammens SK Vara. Breddeidrettsansv. Sissel Engen Asker KK Teknisk Kunstløp Bjørg Røsto Jensen Vara. Tekn. Kunstløp. Mona Adolfsen Teknisk Hurtigløp Erik Julsrud Stange SK. Vara Tekn. Hurtigløp Magne Teigen Styremedl.: Leif-Harry Hansen Tromsø SK Varamedl.: Hasse Farstad ( rykket opp som fast styremedl. feb se ovenfor ) (valgt på tinget i Stjørdal ) President Rune Gerhardsen Aktiv SK Visepresident Jan Reidar Rasmussen Skudevigens SK Toppidrettsansvarlig Jon Rangfred Hanssen Herkules SK Vara. Toppidrettsansv. Vibecke Sørensen Breddeidrettsansvarlig Bjørn Hennum Drammens SK Vara. Breddeidrettsansv. Tonje H. Myrberg TT Teknisk Kunstløp Mona Adolfsen Vara. Tekn. Kunstløp. Kari-Anne Olsen Asker KK Teknisk Hurtigløp Svein Inge Strugstad Leinstrand IL Vara Tekn. Hurtigløp Magne Teigen Styremedl.: Sissel Engen Asker KK Varamedl.: Stein Andersen (valgt på tinget i Arendal ) President Terje Andersen TT 15

16 Visepresident Bjørn Hennum Drammens SK Toppidrettsansvarlig-hurtigløp Harald van der Horst TT Vara. Toppidrettsansv.-h. Arnt Olaf Stillerud Geithus IL Toppidrettsansvarlig-kunstløp. Vibecke Sørensen Vara. Toppidrettsansv.-k. Jan Erik Digernes Breddeidrettsansvarlig Julie Vister Nordbø Asker KK Vara. Breddeidrettsansv. Rolf Espen Riktor Lilleborg IK Teknisk Kunstløp Mona Adolfsen Vara. Tekn. Kunstløp. Kari-Anne Olsen Asker KK Teknisk Hurtigløp Knut Ludahl IF Fram Vara Tekn. Hurtigløp Erik Julsrud Stange SK Styremedl.: Dag Bjørnstad Aktiv SK Varamedl.: Åge Dalby Ungdomsrepr. Bjørg Merete Hjallen Gol IL Vara Ungdomsrepr. Kim Daniel Skogstad Leinstrand IL Justert organisasjonsmodell f.o.m (valgt på tinget i Harstad ) President Terje Andersen TT Visepresident Vibecke Sørensen Breddeidrettsansvarlig Rolf Espen Riktor Lilleborg IK Vara. Breddeidrettsansv. Sturla Mysen TT Teknisk Kunstløp Mona Adolfsen Vara. Tekn. Kunstløp. Kari-Anne Olsen Asker KK Teknisk Hurtigløp Knut Ludahl IF Fram Vara Tekn. Hurtigløp Erik Øsmundset Eidsvold TF Styremedlem Yngve Hågensen Aktiv SK Styremedlem Kim Wedum Varamedl.: Julie Vister Nordbø Asker KK (valgt på tinget i Stavanger ) President Stein Rohde-Hanssen Fossum IF ( trakk seg ) Visepresident Vibecke Sørensen ( rykket opp som president s.d. ) Breddeidrettsansvarlig Julie Vister Nordbø Asker KK Vara. Breddeidrettsansv. Mona Fagerland Harstad SK Teknisk Kunstløp Lise Røsto Jenssen Sarpsborg SK Vara. Tekn. Kunstløp. Ruth-Charlotte Wessel Ludena Asker KK Teknisk Hurtigløp Knut Ludahl IF Fram ( oppnevnt som visepresident ) Vara Tekn. Hurtigløp Erik Øsmundset Eidsvold TF ( Leder TKH fra ) Styremedlem Yngve Hågensen Aktiv SK Styremedlem Kim Wedum ( rykket opp til visepresident fra , men trakk seg ) Varamedl.: Frode Bøhm Stavanger SK ( rykket opp til fast styremedlem ) (valgt på tinget på Geilo ) President Vibecke Sørensen Visepresident Frode Bøhm Stavanger SK Breddeidrettsansvarlig Erland Kroken Aktiv SK Vara. Breddeidrettsansv. Anita Thorenfeldt Selmer Asker KK Teknisk Kunstløp Lise Røsto Jenssen Sarpsborg SK Vara. Tekn. Kunstløp. Ruth-Charlotte Wessel Ludena Asker KK ( trakk seg juli 2010 ) Jeanette Skarstein ( nyoppnevnt juli 2010 ) Teknisk Hurtigløp Knut Ludahl IF Fram Vara Tekn. Hurtigløp Erik Øsmundset Eidsvold TF Styremedlem Arild Nebb Ervik Styremedlem Kolfinna Magnusdottir Bergen KK Varamedl.: Steinar Fagerheim Bjugn/Ørland SK (valgt på tinget på Hamar ) President Vibecke Sørensen Visepresident Erland Kroken Aktiv SK Breddeidrettsansvarlig Kolfinna Magnusdottir Bergen KK Vara Breddeidrettsansv. Mona Norhaug Faleide Gol IL Teknisk Kunstløp Lise Røsto Jensen Sarpsborg SK Vara Teknisk Kunstløp Jeanette Skarstein Teknisk Hurtigløp Marcel Lesche Vanberg Vara Teknisk Hurtigløp Erik Julsrud Stange SK Styremedlem Steinar Fagerheim Bjugn/Ørland SK Styremedlem Per Annar Lilleng Båstad IL SK Vara styremedlem Lars Kvaalen 16

17 ( valgt på tinget på Asker/Vettre ) President Rune Gerhardsen Aktiv SK Visepresident Torbjørn Digernes Breddeidrettsansvarlig Håvard Lauvålien Drammens SK Vara Breddeidrettsansv. Beate-Helene Andersen Beregen KK Teknisk Kunstløp Lise Røsto Jensen Sarpsborg SK Vara Teknisk Kunstløp Ruth-Charlotte Wessel Ludena Asker KK Teknisk Hurtigløp Marcel Lesche Vanberg Vara Teknisk Hurtigløp Erik Julsrud Stange SK Styremedlem Mona Norhaug Faleide Gol IL Styremedlem Linn Rønning Asker KK Vara styremedlem Petter Rukke Hol IL ( valgt på tinget på Gol / Storefjell ) President Rune Gerhardsen Aktiv SK Visepresident Torbjørn Digernes Breddeidrettsansvarlig Stein Oddvar Sægrov StavangerSandnes SK Vara. Breddeidrettsansv. Signe Slettmoen Oslo Roller Derby klubb Teknisk Kunstløp Lise Røsto Jensen Sarpsborg SK Vara. Tekn. Kunstløp. Christine Isaksen Teknisk Hurtigløp Marcel Lesche Vanberg Vara Tekn. Hurtigløp Bjørn Pettersen Aktiv SK Styremedlem Ståle Njåtun Asker SK Styremedlem Kari Amble Bergen KK Varamedlem Petter Rukke Hol IL Tingvalgte komiteer/utvalg HURTIGLØPSKOMITEEN (HK) (senere Seksjonstyre Hurtigløp SSH Grenstyre Hurtigløp GSH ) ( Første gang valgt på tinget i Tønsberg ) Opprinnelig oppnevnt for å se på IEV's W.O.regler, senere for å ta seg av hurtigløpssaker generelt Formann: Henning Olsen Medl.: Frithjof E Bark Egil Hoel Formann: Henning Olsen Medl.: Frithjof E Bark Egil Hoel Formann: Einar Staff Medl.: Bjarne Frang Kristian Strøm sen. Hortens SK Suppleant: Gerhard Karlsen Formann: Einar Staff Medl.: Bjarne Frang Kristian Strøm sen. Hortens SK Suppleant: Gerhard Karlsen Formann: Einar Staff Medl.: Bjarne Frang Kristian Strøm sen. Hortens SK Suppleant: Gerhard Karlsen 1931 (-32) Formann Oskar Olsen Medl.: Gerhard Karlsen Gustav Gulbrandsen Suppleant: Harald Halvorsen Sigurd Jarmann Syvertsen (valgt på ekstraordinært ting i Oslo ) Formann: Einar Staff Medl.: Olaf Jondalen Halvdan Feen Sandefjords SK Formann: (?) Magnus Johansen Medl.: Einar Staff Olaf Jondalen Suppleant: Henning Olsen 17

18 Formann: Magnus Johansen Medl.: Oskar Olsen Olaf Jondalen Formann: Magnus Johansen Medl.: Oskar Olsen Olaf Jondalen Formann: Magnus Johansen Medl.: Oskar Olsen Olaf Jondalen Varamedl.: Harald Halvorsen Formann: Magnus Johansen Medl.: Oskar Olsen Olaf Jondalen Varamedl.: Harald Halvorsen Formann: Henning Olsen Medl.: Olaf Jondalen Roald Larsen Varamedl.: Anders L Johansen Formann: Henning Olsen Medl.: Olaf Jondalen Roald Larsen Varamedl.: Anders L Johansen Formann: Harald Halvorsen Medl.: Olaf Jondalen Roald Larsen Varamedl.: Armand Carlsen Anders L Johansen Formann: Harald Halvorsen Medl.: Olaf Jondalen Roald Larsen Varamedl.: Anders L Johansen Armand Carlsen (Samarbeidskomite NSF/AIF - nedsatt fram til første skøyteting etter krigen) Formann: Harald Halvorsen Medl.: Olaf Jondalen Roald Larsen Reidar Gudmundsen/AIF Haakon Pedersen/AIF Spk. Reidulf Varamedl.: Anders L Margård (Johansen-) Armand Carlsen Formann: Harald Halvorsen Medl.: Roald Larsen Olaf Jondalen 1.Varamedl.: Haakon Pedersen 2.Varamedl.: Leif Hjallum Formann: Roald Larsen Medl.: Fritjof E Bark Olaf Jondalen 1.Varamedl.: Øivind Jørgensen 2.Varamedl.: Leif Hjallum Formann: Roald Larsen Medl.: Fritjof E Bark Øivind Jørgensen 1.Varamedl.: Olaf Jondalen 2.Varamedl.: Leif Hjallum (valgt på det prolongerte tinget i Oslo ) Formann: Roald Larsen Medl.: Nils W Simensen Sverre Olsen 1.Varamedl.: Olaf Jondalen 2.Varamedl.: Rolf Ask Formann: Roald Larsen Medl.: Øivind Jørgensen Einar Hval 18

19 1.Varamedl.: Olaf Jondalen 2.Varamedl.: Rolf Ask Formann: Harald Halvorsen Medl.: Nils W Simensen Øivind Jørgensen 1.Varamedl.: Roald Larsen 2.Varamedl.: Rolf Ask Formann: Øivind Jørgensen Medl.: Nils W Simensen Roald Larsen 1.Varamedl.: Rolf Ask 2.Varamedl.: Wollert Nygren Formann: Øivind Jørgensen Medl.: Rolf Ask Wollert Nygren 1.Varamedl.: Frithjof E Bark 2.Varamedl.: Willy Reisvang Formann: Harald Halvorsen Medl.: Anders L Margård Aage Johansen Rolf Ask Roald Larsen 1.Varamedl.: Wollert Nygren 2.Varamedl.: Øivind Jørgensen Formann: Harald Halvorsen Medl.: Anders L Margård Aage Johansen Wollert Nygren Øivind Jørgensen 1.Varamedl.: Rolf Ask 2.Varamedl.: Sverre Gjesteby Formann: Anders L Margård Medl.: Wollert Nygren Øivind Jørgensen Rolf Ask Aage Johansen (gikk ut ) 1.Varamedl.: Sverre Gjesteby (rykket opp) 2.Varamedl.: Leif Martinsen Formann: Anders L Margård Medl.: Wollert Nygren Øivind Jørgensen Rolf Ask Ragnvald Bjelland 1.Varamedl.: Sverre Gjesteby 2.Varamedl.: Leif Martinsen NB: F.o.m ble NSFs ting flyttet fra NM allround til høsten mellom to sesonger Formann: Aage Johansen Medl.: Kjell Trystad Einar Bjørklund Brandbu IF Varamedl.: Rolf Ask Formann: Kjell Trystad Medl.: Einar Bjørklund Brandbu IF Sverre Gjesteby Varamedl.: Arne Strøm Formann: Kjell Trystad Medl.: Einar Bjørklund Brandbu IF Sverre Gjesteby Varamedl.: Arne Strøm Formann: Kjell Trystad Medl.: Einar Bjørklund Brandbu IF Sverre Gjesteby Varamedl.: Arne Strøm Formann: Einar Bjørklund Brandbu IF Medl.: Sverre Gjesteby 19

20 Arne Strøm Varamedl.: Stein Carlsen Formann: Einar Bjørklund Brandbu IF Medl.: Sverre Gjesteby Arne Strøm Varamedl.: Stein Carlsen Formann: Einar Bjørklund Brandbu IF Medl.: Sverre Gjesteby Arne Strøm Varamedl.: Stein Carlsen Formann: Finn Hodt Drammens SK Medl.: Arne Strøm Gunnar Nilsen Varamedl.: Tor Larsen Formann: Finn Hodt Drammens SK Medl.: Arne Strøm Gunnar Nilsen Varamedl.: Tor Larsen Formann: Tor Larsen Medl.: Arne Strøm Kjell Trystad Varamedl.: Thorstein Sandholt Formann: Tor Larsen Medl.: Kjell Trystad Martin Holsæter Varam.: Sigurd Goli Jensen Drammens SK 1969 Ny organisering av HK Senior: Formann: Tor Larsen Medl.: Marin Holsæter Svein Erik Sogge Harstad SK Varam.: Sigurd Goli Jensen Drammens SK Junior: Formann: Tor Guttu Nordtsrand IF Medl.: Nils Egil Aaness Moss SK Ronald Inglingstad Varam.: Torstein Seiersten Brandbu IF Damer: Formann: Knut Dennis Johnsen Medl.: Sverre Farstad Spk Falken Gunnar Eker Varam.: Unni Knudsen Senior: Formann: Martin Holsæter Medl.: Erik Bilet Jan Jensen Varam.: Sigurd Goli Jensen Drammens SK Junior: Formann: Tor Guttu Nordstrand IF Medl.: Nils Egil Aaness Moss SK Torstein Seiersten Brandbu IF Varam.: Hroar Elvenes Damer: Formann: Knut Dennis Johnsen Medl.: Gunnar Eker Unni Knudsen Varam.: Lilly Frøyland Senior: Formann: Martin Holsæter Medl.: Bjørn Døstvedt Odd Haga Varam.: Arne Steen Martinsen Junior: Formann: Tore Bernt Ramton Nesodden IF Medl.: Aage Johansen Torstein Seiersten Brandbu IF Varam.: Jan-Egil Kjærem Damer: Formann: Gunnar Eker Medl.: Terje Davidsen Unni Knudsen Varam.: Randi Thorvaldsen Nesdal IF Liv Senior: Formann: Finn Hodt Drammens SK Medl.: Einar Bjørklund Brandbu IF (fung.form.) 20

21 Tor Grøstad Arnfinn Marsteinstredet Asker SK Varam.: Tore Hjelm-Wammer Junior: Formann: Tore Bernt Ramton Nesodden IF Medl.: Jan-Egil Kjærem Terje Lanes Skedsmo IL Varam.: Leif Arnesen Damer: Formann: Gunnar Eker Medl.: Unni Knudsen Frank Sverre Furuseth Strømmen IF Varam.: Randi Thorvaldsen Nesdal IF Liv 1973 Tilbake til forrige organisering av HK Formann: Hroar Elvenes Medl.: Per Håkensen Per Ødegaard Formann: Hroar Elvenes Medl.: Tor Berg Martin Holtung Formann: Martin Holtung Medl.: Tor Berg Tore Bernt Ramton Nesodden IF Formann: Martin Holtung Medl.: Tor Berg Tore Bernt Ramton Nesodden IF Formann: Tore Bernt Ramton Nesodden IF Medl.: Tor Berg Thormod Moum Formann: Tore Bernt Ramton Nesodden IF Medl.: Tor Berg Ask SK Kurt Palm Varamedl.: Per Bjørang Formann: Tore Bernt Ramton Nesodden IF Medl.: Tor Berg Ask SK Kurt Palm Varamedl.: Per Bjørang Formann: Kurt Palm Medl.: Ørnulf Samuelsen Asker SK Thormod Moum Varamedl.: Bjørn Tveter IF Fram Formann: Thormod Moum Medl.: Ørnulf Samuelsen Asker SK Fred Anton Maier TT Varamedl.: Terje Andersen Holmestr. & Botne SK Formann: Thormod Moum Medl.: Ørnulf Samuelsen Asker SK Haldor Skatteboe Nesodden IF Varamedl.: Ivar Eriksen Ask SK Formann: Thormod Moum Medl.: Ørnulf Samuelsen Asker SK Haldor Skatteboe Nesodden IF Varamedl.: Rigmor Rolstad Lillehammer SK Formann: Arild Gjerde Strømmen IF Nestformann: Haldor Skatteboe Nesodden IF Medl.: Ørnulf Samuelsen Asker SK Aina Moberg Kolbe Stein Andersen Formann: Stein Andersen Nestformann: Haldor Skatteboe Nesodden IF Medl.: Ørnulf Samuelsen Asker SK Aina Moberg Kolbe Tron Espeli Formann: Erik Gulbrandsen Strømmen IF Nestformann: Arild Gjerde Strømmen IF 21

22 Medl.: Ørnulf Samuelsen Asker SK Tron Espeli Laila Andresen Leder: Erik Gulbrandsen Strømmen IF Nestleder: Laila Andresen Medl.: Ørnulf Samuelsen Asker SK Johs. Kjell Grimseth Ask SK Knut Arthur Olsen IF Fram Toårig tingperioder Leder: Johs. Kjell Grimseth Ask SK Nestleder: Knut Arthur Olsen IF Fram Medl.: Haldor Skatteboe Nesodden IF Magne Teigen Svein A Svendsen Ås IL Leder: Laila Andresen Nestleder: Jan Stålsett Ask SK Medl.: Knut Arthur Olsen IF Fram Sten Stensen Drammens SK Arne Dagfinrud Sand IF Leder: Laila Andresen Nestleder: Knut Arthur Olsen IF Fram Medl.: Erik Strømberg Ask SK Erik Julsrud Stange SK. Magne Teigen Leder: Laila Andresen Nestleder: Erik Gulbrandsen SK-94 Erik Julsrud Stange SK. Medl.: Erik Strømberg Ask SK Magne Teigen Leder: Erik Gulbrandsen Skreia SK Nestleder: Erik Julsrud Stange SK. Medl.: Johs. K. Grimseth Ask SK Magne Teigen Lis Giske IF Herkules Leder: Bjørn Tveter IF Fram ( trakk seg i juni 1998, og Erik Julsrud fungerte som GSH-leder fram til tinget 1999 ) Nestleder: Erik Julsrud Stange SK. Medl.: Magne Teigen Marte-Mari Nordby Henning Nordfonn Stord T&IL GSH nedlagt p.g.a. ny org.modell vedtatt på tinget i Sandefjord , men TH-ressursgruppe oppnevnes! KUNSTLØPKOMITEEN (KK) ( senere Seksjonstyre Kunstløp /SSK Grenstyre Kunstløp /GSK ) (Første gang valgt på tinget i Trondhjem ) Medl.: Medl.: Medl.: Medl.: Medl.: Medl.: Medl.: Medl.: Medl.: Formann: Medl.: Formann: Yngvar Bryn KSK Medl.: Martinus Lørdahl KIF Suppleant: Zakken Johansen KSK Knut Ørn Meinich KSK 22

23 Formann: Thor B Poulsen KSK Medl.: Martin Mikkelsen Matinius Lørdahl KIF Formann (?): Thor B Poulsen KSK Medl.: Martin Mikkelsen Matinius Lørdahl KIF Formann: Thor B Poulsen KSK Medl.: Martin Mikkelsen Hans Grønneberg KIF Suppleant: Zakken Johansen KSK Oscar Rosenvinge Kolderup KIF Formann: Thor B Poulsen KSK Medl.: Martin Mikkelsen Hans Grønneberg KIF Suppleant: Zakken Johansen KSK Oscar Rosenvinge Kolderup KIF Formann: Thor B Poulsen KSK Medl.:?? Suppleant:? Formann: Anders Melteig KIF/ Medl.: Oscar Rosenvinge Kolderup KIF/ Albert Stixrud KSK/ Suppleant: Martinus Lørdahl KIF/ Martin Mikkelsen Formann: Anders Melteig Medl.: Oscar Rosenvinge Kolderup Albert Stixrud Suppleant: Martinus Lørdahl Martin Mikkelsen Formann: Oscar Rosenvinge Kolderup Medl.: Albert Stixrud Thor B Poulsen Suppleant: Martinus Lørdahl Martin Mikkelsen Formann: Oscar Rosenvinge Kolderup Medl.: Albert Stixrud Thor B Poulsen Suppleant: Martinus Lørdahl Birger Børjeson Formann: Oscar Rosenvinge Kolderup Medl.: Albert Stixrud Martinus Lørdahl Suppleant: Birger Børjesson Egil Eldegard Formann: Martinus Lørdahl Medl.: Albert Stixrud Birger Børjesson Suppleant: Egil Eldegard Anders Melteig Formann: Birger Børjesson Medl.: Martin Stixrud Martinus Lørdahl Suppleant: Hjalmar Thorstensen Carsten Matheson 1931 (-32) Formann: Birger Børjeson Medl.: Thorleif Schiøll Hjalmar Thorstensen (valgt på ekstraordinært ting i Oslo 16. mai 1931) Formann? Oscar Rosenvinge Kolderup Medl.: Finn Eriksen Thorleif Schiøll Formann: Thorleif Schiøll Medl.: Egil Eldegard 23

24 Martin Stixrud Formann: Thorleif Schiøll Medl.: Egil Eldegard Martin Stixrud Formann: Thorleif Schiøll Medl.: Egil Eldegard Reidar Lund Formann: Reidar Lund Medl.: Oscar Rosenvinge Kolderup Finn Eriksen Varamedl.: Zakken Johansen Formann: Oscar Rosenvinge Kolderup Medl.: Yngvar Bryn Finn Eriksen Varamedl.: Per Jacobsen Formann: Finn Eriksen Medl.: Christen Christensen Yngvar Bryn Varamedl.: Thorvald Odden Rjukan IF Formann: Finn Eriksen Medl.: Christen Christensen Yngvar Bryn Varamedl.: Per Jacobsen Formann: Finn Eriksen Medl.: Christen Christensen Thorleif Schiøll Varamedl.:? Per Jacobsen Formann: Finn Eriksen Medl.: Christen Christensen Thorleif Schiøll Varamedl.: Yngvar Bryn Per Jacobsen (Samarbeidskomite NSF/AIF nedsatt ) Formann: Finn Eriksen Medl.: Christen Christensen Thorleif Schiøll Yngvar Bryn Olaf Thorsen / AIF Trygve Aamodt / AIF Formann: Finn Eriksen Medl.: Yngvar Bryn Olaf Thorsen 1.Varamedl.: Christen Christensen 2.Varamedl.: Trygve Aamodt Formann: Yngvar Bryn (død ) Medl.: Olaf Thorsen (rykket opp) Per Reinertsen Trygve Aamodt Varamedl.: Carl Fredrik Sæther Formann: Per Reinertsen Medl.: Carl Fredrik Sæther Trygve Aamodt 1.Varamedl.: Karen Klæboe 2.Varamedl.: Inger Røil Sundvoll Formann: Per Reinertsen Medl.: Carl Fredrik Sæther Karen Klæboe 1.Varamedl.: Inger Røil Sundvoll 2.Varamedl.: Olaf Thorsen Formann: Karen Klæboe Medl.: Per G. Reinertsen Inger Røil Sundvoll 1.Varamedl.: Trygve Aamodt 2.Varamedl.: Harald Frogner 24

25 Formann: Karen Klæboe Medl.: Per G. Reinertsen Inger Røil Sundvoll 1.Varamedl.: Olaf Thorsen 2.Varamedl.: Harald Frogner Formann: Karen Klæboe Medl.: Olaf Thorsen Inger Røil Sundvoll 1.Varamedl.: Bodvar Nilsen 2.Varamedl.: Oscar Rønning Formann: Karen Klæboe Medl.: Olaf Thorsen Inger Røil Sundvoll 1.Varamedl.: Bodvar Nilsen 2.Varamedl.: Oscar Rønning Formann: Karen Klæboe Medl.: Inger Røil Sundvoll Bodvar Nilsen 1.Varamedl.: Oscar Rønning 2.Varamedl.: Olaf Thorsen Formann: Karen Klæboe Medl.: Inger Røil Sundvoll Bodvar Nilsen 1.Varamedl.: Oscar Rønning 2.Varamedl.: Harald Frogner I styremøte ble komiteen rekonstruert og fikk f.o.m følgende sammensetning : Formann: Karen Klæboe Medl.: Inger Røil Sundvoll Oscar Rønning Harald Frogner Bergljot Sandvik Johansen Varamedl.: Trygve Aamodt Formann: Karen Klæboe Medl.: Bergljot Sandvik Johansen Harald Frogner 1.Varamedl.: Trygve Aamodt 2.Varamedl.: Oscar Rønning Formann: Bergljot Sandvik Johansen Medl.: Harald Frogner Eva Braarud 1.Varamedl.: Oscar Rønning 2.Varamedl.: Trygve Aamodt Formann: Bergljot Sandvik Johansen Medl.: Harald Frogner Eva Braarud Varamedl.: Kaare Østby Formann: Bergljot Sandvik Johansen Medl.: Eva Braarud Kaare Østby Varamedl.: Grete Romstad Formann: Bergljot Sandvik Johansen Medl.: Eva Braarud Kaare Østby Varamedl.: Greta Romstad Formann: Bergljot Sandvik Johansen Medl.: Eva Braarud Kaare Østby Varamedl.: Greta Romstad Formann: Bergljot Sandvik Johansen Medl.: Kaare Østby Ingeborg Nilsson Varamedl.: Greta Romstad Formann: Bergljot Sandvik Johansen 25

NSFs styre 1893-2007

NSFs styre 1893-2007 NSFs styre 1893-2007 Komiteen av 27.2.1893 : NSFs stiftere Nicolay Klinge Trondhjems SK Halfdan Nicolaus Nielsen Kristiania SK Lauritz Frithjof Noodt Trondhjems SK Christian Hald Kristiania SK Even Godager

Detaljer

VALGKOMITE (Innført på tinget på Lillehammer 2.3.1951)

VALGKOMITE (Innført på tinget på Lillehammer 2.3.1951) VALGKOMITE (Innført på tinget på Lillehammer 2.3.1951) * Komiteens skulle legge fram forslag på kandidater til NSFs tillitsverv under "Valg" på samme ting. * Valgkomite med funksjonstid kommende valgperiode

Detaljer

LOVKOMITE 1924-2009. 1939-1940 Formann: Henning Olsen OSK Medl.: Gerhard Karlsen OSK

LOVKOMITE 1924-2009. 1939-1940 Formann: Henning Olsen OSK Medl.: Gerhard Karlsen OSK LOVKOMITE 1924-2009 Vedtatt opprettet på tinget på Kongsberg 9.2.1924 for å ajourføre NSFs lover ( Lovkomiteen har også vært med i APPELLUTVALGET - se dette - 1957-1984 ) 1924-1925 (valgt på tinget på

Detaljer

NORSK SKØYTESPORTs NAVN og TALL 1893-2011. 1893-1911: Norsk Skøiteforbund 1911-1945: Norges Skøiteforbund 1945- Norges Skøyteforbund.

NORSK SKØYTESPORTs NAVN og TALL 1893-2011. 1893-1911: Norsk Skøiteforbund 1911-1945: Norges Skøiteforbund 1945- Norges Skøyteforbund. NORSK SKØYTESPORTs NAVN og TALL 1893-2011 1893-1911: Norsk Skøiteforbund 1911-1945: Norges Skøiteforbund 1945- Norges Skøyteforbund Del 1: NSFs ledelse NSFs styre og tingvalgte komiteer/utvalg -----------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

NORSK SKØYTESPORTs NAVN og TALL 1893-2013. 1893-1911: Norsk Skøiteforbund 1911-1945: Norges Skøiteforbund 1945- Norges Skøyteforbund.

NORSK SKØYTESPORTs NAVN og TALL 1893-2013. 1893-1911: Norsk Skøiteforbund 1911-1945: Norges Skøiteforbund 1945- Norges Skøyteforbund. NORSK SKØYTESPORTs NAVN og TALL 1893-2013 1893-1911: Norsk Skøiteforbund 1911-1945: Norges Skøiteforbund 1945- Norges Skøyteforbund Del 1: NSFs ledelse NSFs styre og tingvalgte komiteer/utvalg -----------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

BANEREKORDER ØSTFOLD Aremark ASKIM IF Askim stadion 400 m Båstad IL Båstad stadion (kunstis fra'99) 400 m

BANEREKORDER ØSTFOLD Aremark ASKIM IF Askim stadion 400 m Båstad IL Båstad stadion (kunstis fra'99) 400 m BANEREKORDER ØSTFOLD Aremark Askim stadion Båstad Degernes Fredrikstad Halden stadion Halden - Strupebanen Hvaler Kirkøy Kornsjø Kykkelsrud Lisleby Moss - Melløs Moss - Bellevue Moss - Malakoff Moss -

Detaljer

Utlistet av Preben G Petersen / Magne Teigen, WSSSA KVINNER

Utlistet av Preben G Petersen / Magne Teigen, WSSSA KVINNER Utviklingen av Beste norske resultat på norsk bane 1994-2015 ( Videreføring av Utviklingen av Norske rekorder pr 1.7.1994 men f.o.m. 1994/95 KUN som bestenoteringer!! ) (Jfr. lista for NORSK REKORD som

Detaljer

MENN, SENIOR - ALLROUND x = t.o.m. 1901 Kun Mesterskabsmedalje til vinneren, ingen andre medaljer

MENN, SENIOR - ALLROUND x = t.o.m. 1901 Kun Mesterskabsmedalje til vinneren, ingen andre medaljer MEDALJEVINNERE i NORSKE MESTERSKAP på skøyter ( pr. 15. mars 2015 ) KOMPLETT LISTE over sammenlagt- og distanse-medaljevinnere Utarbeidet av Magne Teigen, NSF / / Statistikkgruppa MENN, SENIOR - ALLROUND

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

NM enkeltdistanser 18.-20. oktober 2013 Vikingskipet

NM enkeltdistanser 18.-20. oktober 2013 Vikingskipet NM enkeltdistanser 18.-20. oktober 2013 Vikingskipet Norges skøyteforbund og Hamar IL skøytegruppe ønsker alle løpere, trenere, ledere og vårt skøyteinteresserte publikum velkommen til NM enkeltdistanser

Detaljer

MEDALJEVINNERE i NORSKE MESTERSKAP på sk yter ( pr. 10. feb. 2008 ) KOMPLETT LISTE over sammenlagt- og distanse-medalj rer

MEDALJEVINNERE i NORSKE MESTERSKAP på sk yter ( pr. 10. feb. 2008 ) KOMPLETT LISTE over sammenlagt- og distanse-medalj rer MEDALJEVINNERE i NORSKE MESTERSKAP på sk yter ( pr. 10. feb. 2008 ) KOMPLETT LISTE over sammenlagt- og distanse-medalj rer Del 1 - MENN SENIOR Utarbeidet av Magne Teigen, NSF / TKH / Statistikkgruppa MENN,

Detaljer

MENN senior. Buskerud Skøytekrets : 100 m. 500 m

MENN senior. Buskerud Skøytekrets : 100 m. 500 m Buskerud Skøytekrets : 100 m 500 m Utviklingen av KRETSREKORDENE gjennom tidene Reglene for kretsrekorder i henhold til NSFs Spesielle Bestemmelser, hvilket de fortsatt er! ( Vedtak BSK-ting 2004 ) Buskerud

Detaljer

Struktur / Organisering Regioner / kretser / klubber

Struktur / Organisering Regioner / kretser / klubber Norges Skøyteforbund Struktur / Organisering Regioner / kretser / klubber Ansvar og oppgaver Norges Skøyteforbund Krets / region / klubb 30-31. juli 2005, Hamar Region / krets / klubb REGION Region Furumo

Detaljer

Kvinner senior 5000m bane 1. Hildur Engan 291229 TIF Viking 28.51 2. Tove Thorvaldsen 271235 Trondheim Gangklubb 31.04

Kvinner senior 5000m bane 1. Hildur Engan 291229 TIF Viking 28.51 2. Tove Thorvaldsen 271235 Trondheim Gangklubb 31.04 Norgesmesterskap i kappgang 1960-1969 1960 Fredrikstad stadion 24. august - arr IL Stjernen og Norges Gangforbund 1. Jan Lohne 141130 TIF Viking 1.44.03 2. Johan F. Svendsen 091024 Trondheim Gangklubb

Detaljer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Bodø Narvik Tromsø Lofoten Sum poeng Nr. Fornavn Etternavn Klubb Poeng Poeng Poeng Poeng Plass Poeng Poeng NNM 1 Rune Karlsen Tromsø Golfklubb 880 1700 1350 2200

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008 Klasse A 1 Holmbro Magne 1060384 Høland JSK 150(22) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 2 Bråthen Thomas 955411 Høland JSK 148(19) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/4=23 5/5=25 5/5=25 2 Fosshaug Anders 1529609

Detaljer

KMяresultaterя2016 DamerяklasseяA Nr.: Navn: Klubb: Serieя1 Serieя2 Serieя3 Serieя4 Totalt:

KMяresultaterя2016 DamerяklasseяA Nr.: Navn: Klubb: Serieя1 Serieя2 Serieя3 Serieя4 Totalt: Damer klasse A 1 Helga Hagen Skien SB 165 157 157 128 607 8 17 2 Fusae Rivrud Sandefjord PB 132 132 173 160 597 3 25 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 10 0 Damer klasse B 1 Џse Holberg SaLa PB 171 191 139 155

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato 50 Fri 0 20-24 Jørgen Aagaard-Nilsen Wiik Larvik SK 24,55 30-03-14 A 25-29 Sander Englund Smørdal BS/Arna 23,83 11-03-12 B 30-34 Rune Christensen IL Varg 24,06 26-05-02

Detaljer

2013-07-06 Bridge med travspill, Thon Hotell, Skien Sluttresultat

2013-07-06 Bridge med travspill, Thon Hotell, Skien Sluttresultat Plass Par Poeng % Navn MNR Klubb 1 12 198,5 60,6 Martin Reinertsen - Tom Anders Høiland 8743 7944 Farsund BK - Kristiansands BK 2 33 165,5 58,8 Kåre Bogø - Espen Lindqvist 29525 27727 Singsås BK - Arendals

Detaljer

Norgesmesterskap i kappgang fra 1950 til 1959

Norgesmesterskap i kappgang fra 1950 til 1959 Norgesmesterskap i kappgang fra 1950 til 1959 1950 Jordal, Oslo 25. juni - arr Norges Gangforbund 1. Gunnar Gregersen 170222 SK Arild 4.42.40 2. Oddvar Sponberg 180814 IL Mode 4.47.16 3. Hans E. Fossem

Detaljer

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen Klasse FA Feltpistol Stevne 01015 Mysen PL 1 Ludvig Lahell Aron 9 9 9 10 10 10 11 10 10 12 100(49 2 Arne Kvam Bærum Pist.Kl. 9 9 9 10 10 9 11 10 10 12 99(48 3 Rune Johansen Askim Pk 9 9 9 9 10 9 11 10

Detaljer

JM Bowling klasse B Trondheim 2013

JM Bowling klasse B Trondheim 2013 JM Bowling klasse B Trondheim 2013 Pl. Navn Total 1 2 3 4 5 6 Snitt Klubb 1 Kåre Gevelt 1365 258 233 231 207 189 247 227,5 J.I. Drammen 2 Terje Barkald 1351 202 259 185 224 233 248 225,2 JIL Grorud 3 Terje

Detaljer

Protokoll. Styremøte #8/2013 Gardermoen 22. oktober 2013. Norges Skøyteforbund. Tilstede: President Rune Gerhardsen

Protokoll. Styremøte #8/2013 Gardermoen 22. oktober 2013. Norges Skøyteforbund. Tilstede: President Rune Gerhardsen Protokoll Styremøte #8/2013 Gardermoen 22. oktober 2013 Norges Skøyteforbund Tilstede: President Rune Gerhardsen Visepresident Torbjørn Digernes Styremedlem Teknisk hurtigløp Marcel Lesche Vanberg Styremedlem

Detaljer

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse 1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014 Innholdsfortegnelse 24 Stemmerett i årsmøtet i fylkeslag Gruppeinndeling - Madrassmøte 1-2-1 Deltakerliste Diabetesforbundet

Detaljer

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD UTMELDT ====== ============================ ===== ============== ==== ========== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

Resultatliste 08.09.2007

Resultatliste 08.09.2007 N åpen (uten tid) Even Sveheim Odal OL 0 Andreas Bjørgen Vallset/Stange, OL 0 Ingeborg Fallbakken Berge Løten OL 0 Anna Austad-Sveen Raumar OL 0 Sverre Narum Vallset/Stange, OL 0 Påmeldte: 5 Startende:

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Foreløpig program NM Junior allround i Vikingskipet

Foreløpig program NM Junior allround i Vikingskipet Foreløpig program NM Junior allround i Fredag 7. februar 10.00-20.00 Trening, ref. HOA treningstider og preparering 10.00-18.00 Arrangementsskranke i, utdeling av info til klubbene 17.00-18.00 Forberede

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Langbane 2014-aug.xls Side 1

Norske Mastersrekorder Menn Langbane 2014-aug.xls Side 1 Norske Mastersrekorder Menn Langbane 2014-aug.xls Side 1 Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato Fri A 25-29 Jarle Stærkeby Ødegård Modum SK 27,59 03-08-10 Gøteborg Håkon Skårud Karlsen IL Varg 25,74 03-08-10

Detaljer

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl.

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Stein Engen Riflen/Skoger 49 47 47 143 108,- 2. Rolf Ivan Aker Ullensaker 46 48 46 140 0,- 3. Lars Håkon Grønhovd Hval Ringerike 44 48 48 140 0,- 200/300m Pengepremier

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0906 ARENDAL Ant. post: 33 ====== ============================== ============ =========== ==== 061064 ANDERSEN ANNLAUG LISE FLØISTAD ARENDAL ARENDAL B 300537 ANDERSEN GODTFRED JOHN KONGSHAVN ARENDAL

Detaljer

100 METER Sigurd Amundsen 12,5 Larvik / Fram 11. oktober 1908 Sigurd Amundsen 12,2 Larvik / Fram jun 1909. Gustav Sørensen 11,7 Porsgrunn 18.

100 METER Sigurd Amundsen 12,5 Larvik / Fram 11. oktober 1908 Sigurd Amundsen 12,2 Larvik / Fram jun 1909. Gustav Sørensen 11,7 Porsgrunn 18. 4 KLUBBREKORDENES UTVIKLING LARVIK TURN MENN 100 METER Sigurd Amundsen 12,5 Larvik / Fram 11. oktober 1908 Sigurd Amundsen 12,2 Larvik / Fram jun 1909 Hermann Nilsen 12,1 Larvik / Lovisenlund 29. juni

Detaljer

LØPERE FRA TYNSET SOM HAR DELTATT I NORSKE MESTERSKAP FRA 1964 TIL 2015

LØPERE FRA TYNSET SOM HAR DELTATT I NORSKE MESTERSKAP FRA 1964 TIL 2015 LØPERE FRA TYNSET SOM HAR DELTATT I NORSKE MESTERSKAP FRA 1964 TIL 2015 Year Venue Chps Name Club res 1 pl res 2 pl res 3 pl res 4 pl res 5 pl 1964 Tolga JNMa Martin Solvang Tolga IL 43,6 5 4.55,2 10 2.17,4

Detaljer

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1974 KAPPGANG

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1974 KAPPGANG Menn 3000 meter bane (16.00 / 10) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 13.29,7 (1) Trondheim/St 31.08 Øystein Sæther 271159 Trondheim Gangklubb 14.13,8 (4) Hallstavik 14.09 Tore Strømøy 190260 Frøya IL

Detaljer

Styret i Norsk Bryggerlaug 1921-1996

Styret i Norsk Bryggerlaug 1921-1996 Styret i Norsk Bryggerlaug 1921-1996 Norsk Bryggerlaugs styresammensetning er endret 40 ganger på 75 generalforsamlinger. Bryggerlauget har hatt ialt 17 formenn og 57 styremedlemmer. For det første styrets

Detaljer

RESULTATER JM BOWLING 2012

RESULTATER JM BOWLING 2012 RESULTATER JM BOWLING 2012 B1 1 Ketil Røen JPS Bergen 1291 2 Kåre Gevelt JIL Drammen 1263 3 Terje Tandberg JIL Drammen 1250 4 Stein Håkonsrud JIL Drammen 1247 5 Roar Gulbrandsen JIL Drammen 1226 6 Terje

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato 50 Fri 0 20-24 Martin Gundersen NTNUI 24,47 08-04-16 A 25-29 Sander Englund Smørdal BS/Arna 23,83 11-03-12 B 30-34 Rune Christensen IL Varg 24,06 26-05-02 C 35-39

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Høststevne 2009 - Nr. 08019 01.11.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Kjetil Bromark Modum 115 2 Hans Knigge Aron 113 3 Tor Amundsen Enebakk 111 4 Jesper Rypaas Aron 111 5 Agnar Holm Lillestrøm

Detaljer

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1984

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1984 Menn 3000m bane (16.00) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 12.11,5 (z) Fana 05.05 Erik Furnes 111268 Søfteland TIL 12.41,0 (1) Melløs 16.09 Lars Ove Moen 151159 TIF Viking 12.47,0 (z) Fana 05.05 Johnny

Detaljer

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1973 KAPPGANG

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1973 KAPPGANG Menn 3000 meter bane (16.00 / 10) Kjell Lund 230144 TIF Viking 13.50,0 (z) Fredrikstad/Li 11.08 Dag Gaassand 100653 Søfteland TIL 13.50,0 (z) Fredrikstad/Li 11.08 Jan Rolstad 170850 TIF Viking 13.50,0

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Langbane

Norske Mastersrekorder Menn Langbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato Fri A 25-29 Jarle Stærkeby Ødegård Modum SK 27,59 03-08-10 Gøteborg B 30-34 Håkon Skårud Karlsen IL Varg 25,74 03-08-10 Gøteborg C 35-39 Petter Koch Modum SK 25,90

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting stevne nr 03023 Oslo PK 23.08.2009

Resultatliste for Feltskyting stevne nr 03023 Oslo PK 23.08.2009 Resultatliste for Feltskyting stevne nr 03023 Oslo PK 23.08.2009 Åpent stevne Plass Navn Klubb Poeng Rang 1 Rang 2 Fin A 1 Pål Hembre OPK 98 39 19 1 Morten H. Jakobsen Oppg SL 98 39 19 3 Terje Storholt

Detaljer

Kretsting 2011. Tynset, 7. mai 2011 ÅRSBERETNING 2010 A) RAPPORT FRA STYRET

Kretsting 2011. Tynset, 7. mai 2011 ÅRSBERETNING 2010 A) RAPPORT FRA STYRET Kretsting 2011 Tynset, 7. mai 2011 ÅRSBERETNING 2010 A) RAPPORT FRA STYRET Styrets sammensetning Leder: Svenn Erik Ødegaard, Sand IF Nestleder: Lillian Arnesen, Storhamar Kunstløp Sekretær: Gunnar Nygård,

Detaljer

Valgkomitéens innstilling til nytt NSF styre:

Valgkomitéens innstilling til nytt NSF styre: Valgkomitéens innstilling til nytt NSF styre: President Vibecke Sørensen (42) Oslo Idrettslag Vibecke har vært president i NSF siden 2008. Før det har hun tre år som visepresident i styret. Vibecke kom

Detaljer

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 Fredag 27.april kl.17:30 1 Bjørnar Ludvigsen JIL Drammen B1 1 Svein Arnesen Flytoget BIL B1 2 Roar Gulbrandsen JIL Drammen B1 2 Hans Erik Menkerud JIL Nord B1 3 Ole

Detaljer

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Premieliste Mesterskap Klasse 2-5 1 Tore Veie Rissa (5) 346 2 Jørgen Andersen Hommelvik (5) 346 3 Christen Sjøvold Malvik (5) 345 4 Roar Forfot By

Detaljer

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013 Jenter/Gutter 6-10 år Emma Anine Helstad Amundsen Brønnøysund IL 57 13:28 Thea Rørmark Anderson Sømna IL 21 17:02 Jens Arnes Sømna IL 43 13:35 Håvard Barlien Sømna IL 77 16:18 Sofie Reinfjord Bredesen

Detaljer

Vårfelt Terningmoen 1305010 - Terningmoen - 12.05.2013 Hamar IL, pistolgruppa

Vårfelt Terningmoen 1305010 - Terningmoen - 12.05.2013 Hamar IL, pistolgruppa Vårfelt Terningmoen 1305010 - Terningmoen - 12.05.2013 Hamar IL, pistolgruppa Finfelt Maks oppnåelig 103 P DM - Junior Menn 1 Magnus Løvlien Bjørnstad Hamar IL, pistolgruppa (9 6 8 10 10 10 9 10 11 12)

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai 2007

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai 2007 Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Morten Støen Tingelstad 143 36,-kr Pengepremier 15-skudd kl. 2 1. Knut Arne Lundsbakken Stange og Romedal 145 120,-kr 2. Kim Arne Røhne Tangen 140 81,-kr 3. Jon Willy Hagen

Detaljer

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg 1 Ekstraordinært Saksliste Landsmøtesak 1.2013 Konstituering Landsmøtesak 2.2013 Valg 2 Ekstraordinært Sak 1.2013: Konstituering A: Åpning Velkommen til ekstraordinært Landsmøte ved visepresident Suzette

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455196. Varamedlemmer møter

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Side 1 av 5 Resultatliste for Feltskyting Feltstevne 27.06.10 26.06.2010 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ståle Tollefsen OFS 101 2 Frank Haugeland Oppegård SL 100 3 Tor Amundsen OKTS 100 4 Svein Ivar Holte

Detaljer

Resultatliste klasse 5

Resultatliste klasse 5 Resultatliste klasse 5 15 Skudd 1 Knut Bråthen Kongsberg 150 2 Ivar Rinde Nordstrand 149 3 Engebret Mjøseng Sigdal 147 4 Thomas Zetterquist Jondalen 147 4 Rune Fekjan Jondalen 147 4 Trond Bergan Jondalen

Detaljer

Felt 2014 (Prøve-NM)

Felt 2014 (Prøve-NM) Side 1 av 5 Felt 2014 (Prøve-NM) 1405013 - Terningmoen - Hamar IL, pistolgruppa Finfelt 1 Gisle Ekeberg Elverum PK (9 9 9 9 11 11 10 9 10 10) (0 0) 97 (13*) 2 Bjørn Langseth Namnå PK (9 9 9 9 11 10 11

Detaljer

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1 Østlandsmesterskapet 0 - skyttersamlag Lag nr: Fig. Nr. Samlag/lag BUSSAVGANG kl.00 kl 0.0 Tore Skryten Ingvar Dromnes Knut Sigurd Totland John Arne Stenberg Odd Sverre Håkenstad Knut Bråthen Roger Ottosen

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting Vårfelten 28.05.2006 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Terje Storholt Oslo 106 2 Christian Hegstad Oscarsborg 104 3 Håkon Hegstad Oscarsborg 104 4 Eivind Evje Oppegård 103 5

Detaljer

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste Plass Lag Damer/Herrer mix 1 Løten Kommune lag 1 1:05:19 46 1 Turid Norstad Opsahl 38:5 06:1 38:5 06:1 Karl Petter Opsahl 6:54 1 1:05:19 1 1 Elverum kommune lag 1 1:07:34 0:15 47 1 Sylvia Andersen 3:13

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Resultatliste for Feltskyting, stevne nr. 88 Vårstevne 4.4.4 Plass Navn Klubb Poeng Fin A Einar Høksnes Sandefjord Serier: 9 Tor Amundsen 8 Serier: 6 9 Jørn Kristiansen Larvik 8 Rangering: 8

Detaljer

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 TD: Kjell Tore Bymann Dommer A: Harald Syverud Måled.: Odd Botten B: Terje Grimshei Rennleder: Arvid Hagen C: Rolleiv Kasland 1. dom: Terje Grimshei Resultater

Detaljer

Tillitsverv Navn Poststed

Tillitsverv Navn Poststed 1978 Styreleder Tor Johan Aalstad Våg Styremedlem Kristen Falch Bogøy Styremedlem Sivert Kristiansen Bogøy Styremedlem Ragnar Kildahl Våg Styremedlem Ole Winsnes Bogøy 1.vara Jan Stensland Skutvik 2.vara

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting Spesialfelt,2009 13.06.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ole H. Fjeld Namnå 115 2 Tor Amundsen Enebakk 114 3 Arild Jahnsen Oslo Kommune Tjenestemann Skytterlag 110 4 Jan

Detaljer

ASKER SKYTTERLAG. B-cup. A-cup

ASKER SKYTTERLAG. B-cup. A-cup A-cup 1 Jondalen 3462 Trond Bergan (5) 438 Jan Helge Ramsberg (5) 418 Rune Fekjan (5) 436 Jørn Vikhagen (5) 423 Marianne Årskog (5) 437 Nina Mathisen (5) 431 Ann Kristin Å Vikhagen (5) 444 Thomas Zetterquist

Detaljer

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

Nemnder, styrer og råd 2011-2015

Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Berg Sparebanks forstanderskap 4 medlemmer 1. Inger Blomsnes, H 1. Åsmund Sjøberg, AP 2. Jon Ola Brevig, SP 2. Mona Bråthen, AP Varamedlemmer 1. Svein Håkon Pedersen, H

Detaljer

2012/13 Stableford (Snitt 12 beste)

2012/13 Stableford (Snitt 12 beste) 2012/13 Stableford (Snitt 12 beste) Nr. Navn Hcp Alle 5 Beste 5 Beste 11 Beste 18.10. 25.10. ### 8.11. 5.1. #### 6.12. #### #### ## 3.1. ### 17.1. 24.1. 31.1. 7.2. 14.2. 21.2. 28.2. 7.3. 14.3. 21.3. Ant6.

Detaljer

Navn: Hederstegn Diplom Fortj.medalje Æresmedl. Notater

Navn: Hederstegn Diplom Fortj.medalje Æresmedl. Notater 1 Nilsen Thoralf 26.10.1919 Fredriksen Johan 01.12.1929 Røine Oscar 01.12.1929 04.12.1959 Neperud Sverre 07.07.1939 04.12.1959 Ellingsen Gunnar 30.10.1921 Eriksen Ragnar 30.10.1921 Larsen August 30.10.1921

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting Vårfelt-2010 09.05.2010 Stevnenummer: 1002010 Stevneleder: Willy Klette Maks poeng: 112 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ivar Wangen OSCARSBORG PK 112 2 Petter Schaug-Pettersen

Detaljer

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004 Fin A Poeng 1 Kjetil Bromark Modum PK Buskerud 8 9 10 10 9 10 11 10 11 12 100 ppx Innertreff > 6 5 6 5 3 5 1 3 4 3 2 Arne Johnny Gill Kristiansand Vest-Agder 8 9 10

Detaljer

Vårmønstringa 2010. Feltskyting Rek/Jun klasse AR. Feltskyting Rek/Jun klasse ER. Feltskyting Rek/Jun klasse J. Feltskyting Rek/Jun klasse R

Vårmønstringa 2010. Feltskyting Rek/Jun klasse AR. Feltskyting Rek/Jun klasse ER. Feltskyting Rek/Jun klasse J. Feltskyting Rek/Jun klasse R Vårmønstringa 2010 Feltskyting Rek/Jun klasse AR Nr Skytter Skytterlag Klasse H1 H2 H3 H4 H5 Total 1 Niljas Aslak Eira Karasjok AR 3/0 2/1 4/0 4/0 4/2 17/3 2 Jon Cesar Johnsen Karasjok AR 0/0 2/0 1/0 0/0

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. V55. Slagen Skytterlag. Slagenstevnet 2009. Leon - Resultatprogram

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. V55. Slagen Skytterlag. Slagenstevnet 2009. Leon - Resultatprogram Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Knut Ole Myrberg Nøtterø 48 50 50 148 140,- 2. Hans Atle Rødal Styrvoll 49 50 48 147 94,- 3. Tone Ytterhaug Sæther Oslo Østre 48 48 50 146 0,- 4. Anneth Knutsen Slagen 48

Detaljer

Alle klasser Regionsmesterskapet 2015. Deltakerliste. Gutter 11 2015.04.25 09:00 (12 påmeldte) Herrer C 2015.04.25 09:00 (15 påmeldte)

Alle klasser Regionsmesterskapet 2015. Deltakerliste. Gutter 11 2015.04.25 09:00 (12 påmeldte) Herrer C 2015.04.25 09:00 (15 påmeldte) Gutter 11 2015.04.25 09:00 (12 påmeldte) Heisholt Oliver, B-72 Dahl Martin Brattvåg, Fokus BTK Gutter 15A/B 2015.04.25 09:00 (41 påmeldte) Kalvatn Markus, B-72 Brenna Samuel Joon Hove, Fokus BTK Fransson

Detaljer

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT Greipstadstevnestevnestevnestevnestevnestevnet Skagerak- Birkenes- Øvrebø- Sørlands- 249 248 NR KL NAVN LAG Poeng Poeng Poeng Poeng Poeng TOTAL PL. SIFFER KLASSE 5 1 5 Tor Arnfinn Homme Kr. Sand og Omegn

Detaljer

2014-2015.xlsx LIK-MILA 2014-15. Mass start - unof f icial timing. Navn 25/11 tid 3/12 tid2 9/12 tid3* 16/12 tid4 23/12 tid5 30/12 tid6

2014-2015.xlsx LIK-MILA 2014-15. Mass start - unof f icial timing. Navn 25/11 tid 3/12 tid2 9/12 tid3* 16/12 tid4 23/12 tid5 30/12 tid6 LIK-MILA 2014-15 Mass start - unof f icial timing 2014-2015.xlsx Navn 25/11 tid 3/12 tid2 9/12 tid3* 16/12 tid4 23/12 tid5 30/12 tid6 Espen Riktor 10 000 19:01 10 000 19:11 10 000 20:27 10 000 18:11 10

Detaljer

08.mar. 08.mar. 22.mar

08.mar. 08.mar. 22.mar Klasse: 2-5 og V55 K 1 0 K 2 0 K 3 1 K 4 5 K 5 0 K 6 0 K 7 1 Nr Navn Lag Kl K 1 I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I 1 Geir Bjerregaard Bardu 5 90 48 2 Eirik Endresen Narvik

Detaljer

Leon - Resultatprogram

Leon - Resultatprogram sammenlagt Kl. 1. Øystein Haugland Fana 4 => 8,84 2. John Olav Ågotnes Sartor 5 =>10,21 3. Ronny Langhelle Bruvik 5 =>10,77 4. Eirik S. Grimstveit Seim 5 =>10,90 5. Knut Jørgen Brodahl Fana 5 =>10,94 6.

Detaljer

Resultatliste lag. NM Figurjakt 2015 26.06.2015. Vang JFF - 28.06.2015 28.06.2015 17:23 15FJ0357. Skogen JSK 1 Hoved 466. Ove Gjermund Seigerud

Resultatliste lag. NM Figurjakt 2015 26.06.2015. Vang JFF - 28.06.2015 28.06.2015 17:23 15FJ0357. Skogen JSK 1 Hoved 466. Ove Gjermund Seigerud 1 Skogen JSK 1 466 802563 Ove Gjermund Seigerud 472 1592616 Stian Myrvang 192 425 1588734 Nikolai Torp 585 2 Eidskog JFF 1 779 244533 Kai Haug 196 771 1532106 Kjell Magne Tråstadkjølen 712 1514 Emil Sandbakken

Detaljer

NC3, 10.-11.november 2012 Vikingskipet RESULTATER

NC3, 10.-11.november 2012 Vikingskipet RESULTATER Testklasse 1 Ivar Refsdal Hamar IL NOR 46.32 0.00 2 Ståle Lien Hamar IL NOR 54.16 7.84 Kvinner Junior 1 Anne Gulbrandsen Eidsvold TF/NSF Reg. Innlandet NOR 42.02 0.00 2 Ellen Bjertnes Geithus IL/NSF NOR

Detaljer

AGR Kraftløpet. Startliste. Hennummarka - Tranby 16.08.2015. 1 Haakon Kjelås Garfjell Sportsklubben Kraft 12:00:00 401

AGR Kraftløpet. Startliste. Hennummarka - Tranby 16.08.2015. 1 Haakon Kjelås Garfjell Sportsklubben Kraft 12:00:00 401 Gutter 10,5 km 14-15 år 1 Haakon Kjelås Garfjell Sportsklubben Kraft 12:00:00 401 Gutter 10,5 km 16-17 år 2 Terje Jacobsson Sportsklubben Kraft 12:00:00 402 3 Henrik Grevstad Sportsklubben Kraft 12:00:00

Detaljer

: Larvik SS / Hedrum SS

: Larvik SS / Hedrum SS Stevnerapport Larvik SS / Hedrum SS Vestmarkasmellen, 01-05-2005 Stevnenr: 08009 Resultatliste for Feltskyting Vestmarkasmellen 01.05.2005 St.nr: 08009 Arrangør : Larvik SS / Hedrum SS Kontaktperson :

Detaljer

E.1.2 Mandatenes fordeling på partier E.2.1 Stemmetillegg og personlige stemmer E.2.2 Valgte representanter og vararepr.

E.1.2 Mandatenes fordeling på partier E.2.1 Stemmetillegg og personlige stemmer E.2.2 Valgte representanter og vararepr. E.1.2 Mandatenes fordeling på partier E.2.1 Stemmetillegg og personlige stemmer E.2.2 Valgte representanter og vararepr. Mandat Partinavn Kvotient 01 Det norske Arbeiderparti 225,192.8570 02 Høyre 163,735.7140

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Langbane

Norske Mastersrekorder Menn Langbane velse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato Fri A 25-29 Jarle Stżrkeby degċrd Modum SK 27,59 03-08-10 G teborg B 30-34 Hċkon Skċrud Karlsen IL Varg 25,74 03-08-10 G teborg C 35-39 Petter Koch Modum SK 25,90

Detaljer

: Larvik SS / Hedrum SS

: Larvik SS / Hedrum SS Stevnerapport Larvik SS / Hedrum SS Høstfelt, 21-9-28 Stevnenr: 813 Arrangør Stevneleder Jury Sted / Bane Startkontingent : 1,- Premieandel : 35,- Bestemannspremie : 2,- Antall startede : 251 Antall premier

Detaljer

Aktiv kvinner 10. Aktiv menn 11- Karlsen John Ivar Vesterålen CK. Aktiv menn 11- Tunes Håkon Johan Harstad CK. Aktiv kvinner 11-12 Aktiv kvinner 11-12

Aktiv kvinner 10. Aktiv menn 11- Karlsen John Ivar Vesterålen CK. Aktiv menn 11- Tunes Håkon Johan Harstad CK. Aktiv kvinner 11-12 Aktiv kvinner 11-12 10 Plass Tid Startnr Klasse Etternavn Fornavn Klubb 1 23:18,20 2 2 23:18,80 1 10 Sortebech Kevin Bodø CK 10 Ulset Ådne Bodø CK 10 1 23:28,10 3 10 Grande Ingrd Bodø CK 11-1 41:58,60 9 2 42:,20 6 DNF 7 DNS

Detaljer

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1987

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1987 Menn 3000m bane (16.00) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 11.28,0 (z) Tammerfors 17.06 Lars Ove Moen 151159 TIF Viking 12.59,3 (1) Fana 09.09 Johnny Sannes 270968 IL Stjernen 13.00,0 (z) Lisleby 25.06

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Pistolklubb Resultatliste for Feltskyting nr. 110819 Høststevne 06.11.2011 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Jarle Edvind Edvardsen Kristiansand Pistolklubb 106 2 Tommy Weiby Aron Pistolklubb 106

Detaljer

Vefsntråkket 2015. Offisiell resultatliste 10.05.2015. Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Ingrid Grande Bodø SK 20 1:11:46,31 00:00,00

Vefsntråkket 2015. Offisiell resultatliste 10.05.2015. Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Ingrid Grande Bodø SK 20 1:11:46,31 00:00,00 MENN 10 ÅR 10 KM 1 Odd-Erling Reppen Brønnøy SK 1 24:42,67 00:00,00 MENN 11-12 10 KM 1 Martin Solhaug Hansen MOC 5 19:01,33 00:00,00 2 Stener Johansen MOC 8 19:05,30 00:03,97 3 Daniel Sæterstad Helgå MOC

Detaljer

resultater Østlandsmesterskapet feltskyting 2010 20. mars 2010 Arrangør: Oslo skyttersamlag

resultater Østlandsmesterskapet feltskyting 2010 20. mars 2010 Arrangør: Oslo skyttersamlag resultater Østlandsmesterskapet i feltskyting 2010 Arrangør: Oslo skyttersamlag 20. mars 2010 Klasse ØM 42 Skudd 1 Roger Ottosen Opland skyttersamlag 41/11 3/1 3/3 6/2 6/0 3/0 3/1 6/0 6/2 3/2 2/0 2 Ann

Detaljer

Pengepremier 15 skudd kl. 1. Pengepremier 15 skudd kl. 2. Pengepremier 15 skudd kl. 3. Pengepremier 15 skudd kl. 4. K ongsberg skytterlag

Pengepremier 15 skudd kl. 1. Pengepremier 15 skudd kl. 2. Pengepremier 15 skudd kl. 3. Pengepremier 15 skudd kl. 4. K ongsberg skytterlag Pengepremier 15 skudd kl. 1 1. Arild Båheim Oslo Øst re 1 L 142 66,-kr 2. Anne Grimstad Oslo Øst re 1 140 0,-kr Pengepremier 15 skudd kl. 2 1. Vidar Gjestemoen Geilo 2 138 99,-kr 2. Einar Nordengen Tyrist

Detaljer

TØNSBERG CYKKELBLUBBS RANKINGSLISTE M/K 10-18

TØNSBERG CYKKELBLUBBS RANKINGSLISTE M/K 10-18 TØNSBERG CYKKELBLUBBS RANKINGSLISTE M/K 10-18 K 17-18 10 km Hedda Biseth 15.47 Andebu 1997 20 km Janniche Dahl 31.54 Bispeveien 1996 30 km Hilde Ormestad 49.59 Moss 1983 K 15-16 10 km Hanna Biseth 15.54

Detaljer

Novemberstevnet 15m 3. november 2013

Novemberstevnet 15m 3. november 2013 Resultatliste Novemberstevnet 15m 3. november 2013 Kasserer: Inger Marie Sollien Vestsidevegen 302, 2860 Hov e-mail: sondre-land@skytterlag.no Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Lasse Magnussen Søndre Land

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 03.06.2015-03.06.2015 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 03.06.2015-03.06.2015 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U Journalenhet: Lnr: 13313/15 Regdato:03.06.2015 Arkivkode:M88 Saksnr: 15/663-4 Dok.type: /I Gradering: Saksb: DRBRANNV/FEIER/KNUHOL Navn: Hege Nilsson Dok.beskr: TILBAKEMELDING TILSYN MED FYRINGSANLEGG Lnr: 13314/15

Detaljer

Mandalsmaraton 15. September 1985. 10 kilometer

Mandalsmaraton 15. September 1985. 10 kilometer Mandalsmaraton 15. September 1985 10 kilometer Menn konkurranse 1 Svein H. Olsen Urædd 33:52 2 Svein Hulten KIF 34:28 3 Tore Tangbøl Kongsvinger 34:35 4 Kjetil Daasvatn MHI 34:55 5 Jan Olaf Ellefsen Mandal

Detaljer

>NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 ÅMOT 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien

>NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 ÅMOT 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien >NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien 37, 3340 142/96 41475433 3340 3 Aspenes Øystein Refsalveien,

Detaljer

Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013

Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013 Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Henry Vestreng Tittutveien 4 E 006 Oslo Mail: henry@vestreng.no Innholdsfortegnelse. Etterkommere.............. av.. Knut..... Kristiansen............ Lilleberg....................................................

Detaljer

Stevneoppgjør. Stordalen Skytterlag. Grensetreffet - felt 4. - 5. juni 2011. Byneset Skytterlag Håvard Ellefsen Postboks 21 7070 BOSBERG

Stevneoppgjør. Stordalen Skytterlag. Grensetreffet - felt 4. - 5. juni 2011. Byneset Skytterlag Håvard Ellefsen Postboks 21 7070 BOSBERG Byneset Skytterlag Håvard Ellefsen Postboks 21 7070 BOSBERG Oddbjørn Engen V65 168,-kr 6/5 6/3 6/6 6/4 6/2 30/20 Pengepremiering 30-skudd kl. V65 30/20 168,-kr John Megård V73 0,-kr 6/0 6/4 6/3 5/3 5/2

Detaljer

ELVEJORDA/MEDBY/SKOGEN GNR.31 2010

ELVEJORDA/MEDBY/SKOGEN GNR.31 2010 ELVEJORDA/MEDBY/SKOGEN GNR.31 2010 BNR NAVN ADRESSE SKATTEGRUNNLAG SK.PROMILLE ANDEL UTLIGNET SKATT 1 PER ARNE ANDREASSEN TAKVATN, 9334 ØVERBYGD 211 475 5 OLE PETTERSEN 9395 KALDFARNES 217 500 8 HARRY

Detaljer