NORSK SKØYTESPORTs NAVN og TALL : Norsk Skøiteforbund : Norges Skøiteforbund Norges Skøyteforbund.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORSK SKØYTESPORTs NAVN og TALL 1893-2013. 1893-1911: Norsk Skøiteforbund 1911-1945: Norges Skøiteforbund 1945- Norges Skøyteforbund."

Transkript

1 NORSK SKØYTESPORTs NAVN og TALL : Norsk Skøiteforbund : Norges Skøiteforbund Norges Skøyteforbund Del 1: NSFs ledelse NSFs styre og tingvalgte komiteer/utvalg Ajourført utkast pr. 28. aug Samlet / redigert av Magne Teigen ( NSF/TKH-ressursgruppe) med aktiv hjelp fra Arild Gjerde ( NSF konsulent ), Tron Espeli, Børre Lilloe og Stein Opdahl * Jevnaker - august 2012

2 INNHOLD NSFs presidenter/formenn... s. 3 NSFs ting/årsmøter... " 4 NSFs tingdirigenter... " 5 NSFs styre... " 6 NSFs hurtigløpskomite (HK / SSH / GSH)... " 21 NSFs kunstløpskomite (KK / SSK / GSK)... " 26 NSFs lovkomite... " 31 NSFs appellutvalg... " 35 NSFs domsutvalg... " 38 NSFs revisorer... " 39 NSFs kontrollkomite... " 42 NSFs barne- og ungd.utv./ Propagandautvalget... " 44 NSFs trenings- og instruksjonsnemd... " 45 NSFs valgkomite... " 45 Basismatriale : NSFs jubileumsskrift NSFs trykte årsberetninger 1913, NSFs håndbøker NSFs møteprotokoller Egne notater / Internet o.s.v. Vårt basismatriale er meget tynt fram t.o.m. 1920, spesielt for perioden , hvilket betyr at det må drives endel research i dagspressen fra denne perioden. Vedr. NSFs styre har vi fulgt NSFs lover av 1902 (angitt i NSFs 25-årsskrift av 1918), men vi har ikke fått det verifisert i pressen. Spesielt lovendringene av 1908 og 1911 er noe uklare. Lovene av 1917 er klare vedr. styret. Pr. idag er vi ferdig med registreringen av NSFs styre samt de øvrige tingvalgte komiteer/utvalg/nemder, men på tross av «årelang forskning» for å få ajourført de siste manglede opplysninger fra tiden før 1921, har vi ikke nådd målet. Skulle noen være i besittelse av matriell som kan hjelpe oss til å "fylle huller" i våre framlagte oversikter, er vi selvsagt takknemlig for å bli underrettet snarest mulig.! Det hefter endel problemer ved klubbangivelse på våre tillitsmenn- og kvinner gjennom tidene, idet NSFs tingprotokoller for bare rent unntaksvis nevner dette under valg-referatene. Derfor ber vi om at dette blir sjekket nøye, og beskjed gis snarest mulig! Korrigeringer/tillegg mottas med takk, og stiles direkte til Magne Teigen Bratvalveien JEVNAKER Mobil : Jevnaker - august 2012 Magne Teigen (sign.) 2

3 Norges Skøyteforbunds presidenter President: Navn Klubb Født Død Yrke Hans Ditlev Alexander Fabricius (1) Hamar IF Ingeniør Arthur Motzfeldt (1) Ingeniør Peter Bredo Brodersen IK Tjalve Byselger Hans Ditlev Alexander Fabricius (2) Hamar IF Ingeniør Arthur Motzfeldt (2) Ingeniør Henrik Olsen Biørn Homan KSK Hr.advokat Arthur Motzfeldt (3) Ingeniør Olaf Norseng Hamar SK Gårdsarbeider Arthur Motzfeldt (4) Ingeniør 1903 Karl Ingvar Nandrup KSK Inf.kaptein Arthur Motzfeldt (5) Ingeniør Ivar Hellesnes (1) KSK Inf.kaptein Christopher Fougner KSK Kav.løitnant Arthur Motzfeldt (6) Ingeniør Aksel Johan Andersen Gresvig (1) KSK Kjøbmann Ludvig Albert Thue / flyttet til Tromsø / KSK Lagmann ( Andreas Claussen - fung. president O.r.sakfører ) Aksel Johan Andersen Gresvig (2) (trakk seg) KSK Kjøbmann Andreas Claussen (1) (rykket opp ) O.r.sakfører Knut Ørn Meinich (1) KSK Major Andreas Claussen (2) O.r.sakfører Knut Ørn Meinich (2) KSK/ Major Ivar Hellesnes (2) Oberstløitnant Yngvar Bryn Adjunkt Anders Melteig (1) Valutachef Jens Kristian Strøm Hortens SK Gartner 1931 Oskar Viktor Olsen (1) Disponent Anders Melteig (2) Valutachef Gerhard Karlsen Ingeniør Magnus Johansen Fabrikeier Henning August Olsen Advokat 1940 Ole Nils Tveter (1) Jevnaker IF Revisor ************** Styret nedla sine verv i møte **************** Ole Nils Tveter (2) Jevnaker IF Revisor Reidar Gudmundsen Oskar Viktor Olsen (2) Disponent Harald Halvorsen Lagersjef Nils Waldemar Simensen Maskinsetter Armand Henning Carlsen Disponent Georg Philip Herzberg Krog Drammens SK Advokat Roald Vatn Direktør Willy Reisvang Direktør Olaf Poulsen Adm.dir Kjell Odd Trystad Direktør Hroar Elvenes Distriktssjef Martin Holtung Byråsjef Børre Rognlien Ask SK Info.sjef Tore Bernt Ramton Nesodden IF Disponent Bjørn Ruud Bærum SK Utd.konsulent Rune Gerhardsen (1) Ask SK Byråd Odd Pedersen IF Herkules Salgssjef Terje Andersen (1) H&BSK Direktør Finn Arne Bakke Direktør Rune Gerhardsen (2) Aktiv SK Konsulent Terje Andersen (2) Tønsberg Turn Direktør Stein Rohde-Hanssen (-> ) Fossum IF Daglig leder Vibecke Sørensen (rykket opp ) Overlege Vibecke Sørensen Overlege 3

4 Norges Skøyteforbunds årsmøter / ting Dato Sted Lokaliteter Arrangør Stiftelsesmøte: Hamar Hamar Idrætsforening Repr.møter for å avgjøre neste NM-arrangør da NSFs styre = klubbstyret for neste års NM-arrangør: Hamar Hamar Gymnasium Hamar Idrætsforening Trondhjem Trondhjems Skøiteklub Christiania Tivoli "Tjalve", Christiania ( NM skulle vært på Hamar som avstod fra NM, flyttet til Trondhjem - men kun trøndere møtte - intet off.møte! ) Trondhjem Trondhjems Skøiteklub Kristiania Frogner Stadion Kristiania Skøiteklub Trondhjem Trondhjems Skøiteklub Kristiania Frogner Stadion Kristiania Skøiteklub Valgperiode Tingdato Sted Lokaliteter Teknisk arrangør Hamar? Hamar Skøiteklub Drammen Central Hotel Idrætsforeningen "Ulabrand" Trondhjem Frimurerlogen Trondhjems Skøiteklub Kristiania Frogner Stadion Kristiania Skøiteklub Trondhjem Frimurerlogen Trondhjems Skøiteklub Hamar? Hamar Skøiteklub Kristiania Frogner Stadion Kristiania Skøiteklub Lillehammer? Lillehammer Skøiteklub Trondhjem? Trondhjems Skøiteklub Kristiania Hotel Continental Kristiania Skøiteklub Hamar? Hamar Skøiteklub Horten? Hortens Skøiteklub Trondhjem? Trondhjems Skøiteklub Kristiania Frogner Stadion Kristiania Skøiteklub Drammen Central Hotel Drammens Skøiteklub Kristiania Frogner Stadion Kristiania Skøiteklub Horten? Hortens Skøiteklub Hamar? Hamar Skøiteklub Trondhjem? Trondhjems Skøiteklub Moss Moss Hotel Moss Idrætsforening Drammen Central Hotel Drammens Skøiteklub Kristiania Bislet (KIF s klubblokaler) Kristiania Idrætsforening Kongsberg Grand Hotel Kongsberg Idrætsforening Moss Moss Hotel Moss Idrætsforening Tønsberg Hotel Klubben Tønsberg Turnforening Oslo Frogner Stadion Oslo Skøiteklub Sandefjord Hotel Kong Karl Sandefjord Skøiteklub Lillehammer Victoria Hotel Lillehammer Skøiteklub Hamar Victoria Hotel Hamar Idrettslag Horten Handelsstanden Hortens Skøiteklub ( Oslo Idrettens Hus NSF (Ekstraordinært ting) Oslo Frogner Stadion Oslo Skøiteklub Notodden Gimle Hotell Snøgg, Notodden Drammen Central Hotell Drammens Skøiteklub Brandbu Bøndernes Hus Brandbu Idrettsforening Oslo Hotel Bristol Oslo Skøiteklub Gjøvik Grand Hotel Gjøvik Skøiteklub Skien Frimurerlogen Gimsøy Idrettsforening Oslo Hotel Bristol Oslo Skøiteklub Hamar "Festiviteten" Hamar Idrettslag Oslo Frimurerlogen Oslo Idrettslag Trondheim Britannia Hotell Trondhjems Skøiteklub Drammen Central Hotell Drammens Skøiteklub Tønsberg Hotel Klubben Tønsberg Turnforening Oslo Det Militære Samfund NSF (prolongert ting) Trondheim Folkets Hus Sportsklubben "Falken" Lillehammer Victoria Hotell Lillehammer Skøiteklub Gjøvik Grand Hotel Gjøvik Skøyteklubb Skien "Festiviteten" IF "Herkules", Skien Oslo Grand Hotel Arbeidernes Skøyteklubb Bergen Fløyen Restaurant Bergens Skøyteklubb Hamar "Festiviteten" Hamar Idrettslag Larvik Grand Hotel IF Fram Oslo Oslo Handelsstand NSF 4

5 Oslo Oslo Handelsstand NSF Oslo Oslo Handelsstand NSF Hamar "Festiviteten" Hamar Idrettslag Moss Moss Hotell Moss Skøiteklubb Oslo Oslo Handelsstand Oslo Skøiteklub Drammen Park Hotell Drammens Skøiteklub Oslo Oslo Handelsstand NSF Lillehammer Folkets Hus Lillehammer Skøiteklub Tønsberg Hotel Klubben Tønsberg Turnforening Oslo KNA-hotellet Oslo Idrettslag Kongsberg Grand Hotel Kongsberg Idrettsforening Bergen Grand Café Vestlandske Skøytekrets Hamar Folkets Hus Hamar Idrettslag Bø i Telemark Bø Hotell Telemark Skøytekrets Arendal Sjømannsskolen Arendal Skøyteklubb Oslo Norges Idrettshøgskole Oslo Skøytekrets Larvik IF Fram's klubbhus IF Fram Ås Norges Landbrukshøgskole Follo Skøytekrets Sundvollen Sundvollen Hotel Buskerud Skøytekrets Gjøvik Strand Hotel Gjøvik Skøyteklubb Trondheim Hotell Prinsen Sør-Trøndelag Skøytekrets Rygge Røeds Hotell Østfold Skøytekrets Hamar Folkets Hus Hamar Idrettslag Skien Ibsenhuset IF Herkules Fagernes Fagernes Hotel Fagernes Idrettslag Gol Pers Hotel Buskerud Skøytekrets Asker Vettre Hotell Asker SK / Asker KK Otta Müllerhotellet Oppland Skøytekrets Hamar Folkets Hus Hamar Idrettslag Bergen Scandic Hotel Fana Idrettslag Tønsberg Hotel Klubben Tønsberg Turnforening Stjørdal Rica Hotel N-Trøndelang Skøytekrets Tromsø Scandic Hotel Tromsø Søyteklubb Oslo Holmenkollen Rica Hotell Oslo-Alliansen Hønefoss Rica Hotell Buskerud Skøytekrets Sandefjord Rica Park Hotell Sandefjord Skøyteklubb Stjørdal Rica Hell Hotell Sør-Trøndelag Skøytekrets Arendal Scandic Hotel Arendal Skøyteklubb Harstad Grand Nordic Hotel Harstad Skøyteklubb Stavanger Victoria Hotell Stavanger Skøyteklubb Geilo Thon Highland Hotel Buskerud Skøytekrets/Hol IL Hamar Rica Hamar Hotel Hedmark Skøytekrets NSFs TING-DIRIGENTER (Forbundstinget ble t.o.m ledet av sittende president, eller i hans fravær (bl.a. i 1929) forbundets visepresident.) Første tingvalgte dirigenter ble valgt på tinget Lillehammer Finn L B Larsen Bergens SK Oddvar Halvorsen Spk Trh-Ørn 1952 Gjøvik. Finn L B Larsen Bergens SK Oddvar Halvorsen Trh-Ørn 1953 Skien Adolf Skjegstad Øivind Jørgensen 1954 Oslo Finn L B Larsen Bergens SK Oddvar Halvorsen Spk Trh-Ørn 1955 Bergen. Finn L B Larsen Bergens SK Adolf Skjegstad 1956 Hamar Finn L B Larsen Bergens SK Adolf Skjegstad 1957 Larvik Adolf Skjegstad Øivind Jørgensen 1958 Oslo Øivind Jørgensen Oddvar Halvorsen Spk Trh-Ørn 1959 Oslo Øivind Jørgensen Sverre Gjesteby 1960 Oslo Finn L B Larsen Bergens SK Øivind Jørgensen 1961 Hamar Adolf Skjegstad Øivind Jørgensen 1962 Moss Øivind Jørgensen Torfinn Bentzen IF Liv 1963 Oslo Øivind Jørgensen Torfinn Bentzen IF Liv 1964 Drammen Øivind Jørgensen Torfinn Bentzen IF Liv 1965 Oslo Øivind Jørgensen Gunnar Eker Nordstrand IF 1966 Lillehammer Per Holtung Gunnar Eker Nordstrand IF 1967 Tønsberg Per Holtung Gunnar Eker Nordstrand IF 1968 Oslo Per Holtung Thorstein Sandholt 1969 Kongsberg. Per Holtung Thorstein Sandholt 1970 Bergen Per Holtung Thorstein Sandholt 1971 Hamar Per Holtung Thorstein Sandholt 1972 Bø i Telem. Per Holtung Thorstein Sandholt 1973 Arendal Per Holtung Thorstein Sandholt 5

6 1974 Oslo Per Holtung Thorstein Sandholt 1975 Larvik Per Holtung Thorstein Sandholt 1976 Ås Thorstein Sandholt Ole Andreas Tomasgaard Stavanger KK 1977 Sundvollen Thorstein Sandholt Kjell Trystad 1978 Gjøvik Thorstein Sandholt Kjell Trystad 1979 Trondheim Thorstein Sandholt Kjell Trystad 1980 Rygge Thorstein Sandholt Kjell Trystad 1981 Hamar Martin Holtung Kjell Trystad 1982 Skien Martin Holtung Kjell Trystad 1983 Fagernes Martin Holtung Ole Andreas Tomasgaard Stavanger KK 1984 Gol Martin Holtung Ole Andreas Tomasgaard Stavanger KK 1985 Asker Martin Holtung Ole Andreas Tomasgaard Stavanger KK 1986 Otta Martin Holtung Ørnulf Samuelsen Asker SK 1987 Hamar Martin Holtung Ørnulf Samuelsen Asker SK 1988 Bergen Martin Holtung Ørnulf Samuelsen Asker SK To-årige tingperioder: 1990 Tønsberg Martin Holtung Ørnulf Samuelsen 1992 Stjørdal Martin Holtung Ørnulf Samuelsen 1994 Tromsø Martin Holtung Ørnulf Samuelsen 1995 Oslo Martin Holtung Ørnulf Samuelsen 1997 Hønefoss Martin Holtung Ørnulf Samuelsen 1999 Sandefjord Martin Holtung Ørnulf Samuelsen 2001 Stjørdal Martin Holtung Ørnulf Samuelsen 2003 Arendal Martin Holtung Finn Bakke 2005 Harstad Martin Holtung Kjellaug Olsen IF Fram 2007 Stavanger Tore Bernt Ramton Aktiv SK Kjellaug Olsen IF Fram 2009 Geilo Tore Bernt Ramton Aktiv SK Kjellaug Olsen IF Fram 2011 Hamar Ingvar Lae Kjellaug Olsen IF Fram NSFs styre Komiteen av : NSFs stiftere Nicolay Klinge Trondhjems SK Halfdan Nicolaus Nielsen Kristiania SK Lauritz Frithjof Noodt Trondhjems SK Christian Hald Kristiania SK Even Godager Hamar IF NSFs styre = Klubbstyret i neste års NM arrangør (valgt på Hamar ) Formand Hans Ditlev Alexander Fabricius Hamar IF Viceformand Even Godager Hamar IF Sekretær: Ole Bredstue Hamar IF Styremedl.: Adolf Lunde Hamar IF Martin Halvorsen Hamar IF Formand Arthur Motzfeldt Viceformand Nicolay Klinge Sekretær: Herman Nicolai Stabell Styremedl.: Waldemar B Bøgh Olaf Grilstad Formand Peder Bredo Brodersen "Tjalve", Kristiania Viceformand C Johannessen "Tjalve", Kristiania Sekretær: Lauritz Ohlsen "Tjalve", Kristiania Styremedl.: Alfred K Jensen "Tjalve", Kristiania Peter Tordenskjold Schive "Tjalve", Kristiania Formand Hans Ditlev Alexander Fabricius Hamar IF Viceformand Even Godager Hamar IF Sekretær: Andreas Minken Hamar IF Styremedl.: Adolf Lunde Hamar IF Martin Halvorsen Hamar IF Formand Andreas Motzfeldt Viceformand Peter Theodor Holst Grubbe Sekretær: Johan Kunig Styremedl.: Waldemar B Bøgh Lauritz Noodt 6

7 President Henrik Olsen Biørn Homan KSK Formand Ludvig Albert Thue KSK Viceformand Johan Tidemann Sverre KSK Sekretær: Martin L D Aalborg KSK Kasserer Harald Olaf Kreftung KSK Styremedl.: Hans Grønneberg KSK President Henrik Olsen Biørn Homan KSK Formand Ludvig Albert Thue KSK Viceformand Johan Tidemann Sverre KSK Sekretær: Lauritz Ohlsen KSK Kasserer Aksel J A Gresvig KSK Styremedl.: Martinus Lørdahl KSK President Arthur Motzfeldt Formand Herman Nicolai Stabell Viceformand Peder Østlund Sekretær: Lauritz Noodt Kasserer Thorolf Hoff Styremedl.: Olaf Grilstad Johan Kunig Nicolay Klinge Ole Peter Rendahl Oscar Holthe Formand Olaf Norseng Hamar SK Sekretær Harald O Pedersen Hamar SK Styremedl.: Tingvalgte presidenter - Ettårig tingperiode Presidenten velges av tinget, og han leder NSF sammen med styret i den klubben han er medlem av (valgt på tinget på Hamar ) President Arthur Motzfeldt 's styre: Arthur Motzfeldt (formann), Herman Nicolai Stabell, Oscar Holthe, Michal Bang, Ole Peter Rendahl, Johan Lefstad, Johan Kunig, Olaf Grilstad, Thorolf Hoff og Lauritz Noodt (styremedl.) 1903 (valgt på tinget i Drammen ) President Karl Ingvar Nandrup KSK (Nandrup reiste til Tyrkia før jul 1903 og ny president måtte velges:) KSK's styre: Ludvig Albert Thue (president), Ivar Hellesnes (formann), Oscar Ihlen (viseformann), Martinus Lørdahl (styremedl.) (valgt på ekstraordinært møte ) President: Arthur Motzfeldt 's styre: Arthur Motzfeldt (formann), Thorolf Hoff, Johan Lefstad, Alfred Vigen, Oscar Holte, Nicolay Klinge, Ole Peter Rendahl, Johan Kunig, Herman Nicolai Stabell, og Michal Bang (styremedlemmer) (valgt på tinget i Trondhjem ) President Ivar Hellesnes KSK KSK's styre: Ludvig Albert Thue (president), Ivar Hellesnes (formann), Oscar Ihlen (viseformann), Martinus Lørdahl (styremedl.) (valgt på tinget i Kristiania ) President Ivar Hellesnes KSK KSK's styre: Ludvig Albert Thue (president), Christopher Fougner (formann), Aksel Gresvig (viseformann), Lauritz Ohlsen (styremedl.) (valgt på tinget i Trondhjem ) President Christopher Fougner KSK KSK's styre: Ludvig Albert Thue (president), Christopher Fougner (formann), Aksel Gresvig (viseformann), Lauritz Ohlsen (styremedl.) (valgt på tinget på Hamar ) President Arthur Motzfeldt 's styre:arthur Motzfeldt (formann), Herman Nicolai Stabell, Johan Lefstad, Gustav Kjeldsberg, Johan Petter Solbu, Peder Østlund, Thorolf Hoff, Nicolay Klinge, Johan Kunig og Lauritz Noodt (styremedlemmer) (valgt på tinget i Kristiania ) President Aksel Johan Andersen Gresvig KSK KSK's styre: Ludvig Albert Thue (president), Karl Ingvar Nandrup (formann), Aksel J A Gresvig (viseformann), Carl August Andersen, Knut Ørn Meinich 7

8 og Knud C Langgaard (styremedl.) - Nandrup ble syk og Gresvig rykket opp som formann og Yngvar Bryn tiltrådte som styremedlem (valgt på tinget på Lillehammer ) President Aksel Johan Andersen Gresvig KSK KSK's styre: Ludvig Albert Thue (president), Aksel J A Gresvig (formann), Yngvar Bryn (viseformann), Carl August Andersen, Hans Erichsen og Johan Schwartz (styremedlemmer) (valgt på tinget i Trondhjem ) President Aksel Johan Andersen Gresvig KSK KSK's styre: Ludvig Albert Thue (president), Aksel J A Gresvig (formann), Hans Erichsen (viseformann), Johan Schwartz, Carl August Andersen, og Bernhard Bottolfsen (styremedlemmer) Tingvalgte styrer - Ettårig tingperiode Landsmøde Norsk Skøiteforbund på Hotel Continental, Kristiania Gjennomgripende lovendring - Navnendring: Norges Skøiteforbund Forbundet ledes av en Kongress som består av deputerte fra Forbundets foreninger. Ny valgordning : Kongressen avholdes en gang årlig. Det velges et styre bestående av 3 Mænd, samt 2 Suppleanter og 2 Revisorer (valgt på tinget i Kristiania ) * Sekretæren ikke tingvalgt! President Ludvig Albert Thue KSK Styremedl.: Aksel J A Gresvig KSK Styremedl.: Fredrik Monsen KSK Suppelant: Hans Erichsen KSK Suppelant: Jørgen Bredstue (valgt på tinget på Hamar ) President Ludvig Albert Thue KSK Styremedl.: Aksel J A Gresvig KSK Styremedl.: Fredrik Monsen KSK Suppelant: Thor B Poulsen KSK Suppelant:? (valgt på tinget i Horten ) President Ludvig Albert Thue KSK ( flyttet til Tromsø ) Styremedl.: Andreas Claussen ( fung. president ) Styremedl.: Aksel J A Gresvig KSK Suppelant : Filip N Petersen Hamar SK Suppelant : Thomas Thommessen Hortens SK (valgt på tinget i Trondhjem ) President Ludvig Albert Thue KSK Styremedl.: Aksel J A Gresvig KSK Styremedl.: Andreas Claussen Suppelant : Filip N Petersen Hamar SK Suppelant : Julius Owren Hortens SK (valgt på tinget i Kristiania ) President Aksel Johan Andersen Gresvig KSK Vicepresident Andreas Claussen Styremedl.: Filip N Petersen Hamar SK Suppelant :? Suppelant :? (valgt på tinget i Drammen ) President Aksel Johan Andersen Gresvig KSK (trekker seg ) Vicepresident Andreas Claussen (president fra ) Styremedl.: Filip N Petersen Hamar SK Suppelant :? Suppelant :? (valgt på tinget i Kristiania ) President Andreas Claussen Vicepresident Arne Mauseth Styremedl.: Martin Mikkelsen Filip N Petersen Peder Østlund (valgt på tinget i Horten ) President Andreas Claussen Vicepresident Arne Mauseth Sekretær: Michel Bang Styremedl.: Oscar Saastad Hortens SK Martin Mikkelsen Wilhelm Larsen Hamar SK 8

9 (valgt på tinget på Hamar ) President Andreas Claussen Vicepresident Arne Mauseth Styremedl.: Martin Mikkelsen Oscar Saastad Hortens SK Martinus Lørdahl KSK (valgt på tinget i Trondhjem ) President Andreas Claussen Vicepresident Arne Mauseth Styremedl.: Martin Mikkelsen Oscar Saastad Hortens SK Martinus Lørdahl KSK (valgt på tinget i Moss ) President Knut Ørn Meinich KSK Vicepresident Yngvar Bryn KSK Styremedl.: Martin Mikkelsen Kristian Strøm sen. Hortens SK Martinus Lørdahl KSK Suppelant: Carsten Carlsen KSK Oscar Grønnerud Andreas N Baardsen DSK (valgt på tinget i Drammen ) President Knut Ørn Meinich KSK Visepresident Yngvar Bryn KSK Styremedl.: Martin Mikkelsen Kristian Strøm sen. Hortens SK Martinus Lørdahl KSK Suppelant: Carsten Carlsen KSK Petter Krogsvold Moss SK Peter Sinnerud (valgt på tinget i Kristiania ) President Knut Ørn Meinich KSK Visepresident Yngvar Bryn KSK Styremedl.: Martin Mikkelsen Kristian Strøm sen. Hortens SK Magnus Johansen KIF Suppelant: Aksel Dæhli Martinus Lørdahl KSK (valgt på tinget på Kongsberg ) President Knut Ørn Meinich KSK/ Visepresident Yngvar Bryn KSK/ Styremedl.: Kristian Strøm sen. Hortens SK Magnus Johansen KIF/ Aksel Dæhli Suppelant: Jørgen C Ruud DSK Alf Kopperud Torodd (valgt på tinget i Moss ) President Ivar Hellesnes Visepresident Yngvar Bryn Styremedl.: Kristian Strøm sen. Hortens SK Jørgen C Ruud DSK Peder Østlund Suppelant: Carsten Carlsen Thor Røssum Brandbu IF (valgt på tinget i Tønsberg ) President Ivar Hellesnes /døde / Visepresident Yngvar Bryn /rykket opp / Styremedl.: Peder Østlund Kristian Strøm sen. Hortens SK Jørgen C Ruud DSK Suppelant: Hjalmar Thorstensen (rykket opp i styret) Einar Berntsen Tønsberg Turn (valgt på tinget i Oslo ) President Anders Melteig Visepresident Henning Olsen Styremedl.: Jørgen C Ruud DSK Kristian Strøm sen. Hortens SK Thor Røssum Brandbu IF 9

10 Suppelant: Hjalmar Thorstensen Johannes Haugen (valgt på tinget i Sandefjord ) President Anders Melteig Visepresident Henning Olsen Styremedl.: Jørgen C Ruud DSK Kristian Strøm sen. Hortens SK Thor Røssum Brandbu IF Suppelant: Hjalmar Thorstensen Johannes Haugen (valgt på tinget på Lillehammer ) President Kristian Strøm sen. Hortens SK Visepresident Bjarne Frang Styremedl.: Oscar Svenkerud Thor Røssum Brandbu IF Johannes Haugen Suppelant: Lars Rød Hjalmar Thorstensen (valgt på tinget på Hamar ) President Kristian Strøm sen. Hortens SK Visepresident Bjarne Frang Styremedl.: Oscar Svenkerud Thor Røssum Brandbu IF Johannes Haugen Varamenn: Lars Rød Hjalmar Thorstensen 1931 (valgt på tinget i Horten ) President Oskar Viktor Olsen Visepresident Gerhard Karlsen Styremedl.: Aksel Dæhli Johannes Haugen Gustav Guldbrandsen Suppelant: Lars Rød Hjalmar Thorstensen Styret satte sine plasser til disposisjon etter at presidenten var blitt ekskludert av NIF (valgt på ekstraordinært ting i Oslo ) President Anders Melteig Visepresident Egil Eldegard Styremedl.: Aksel Dæhli Olaf Gulbrandsen Spk.Snøgg Thorleif Schiøll Varamenn Oddvar Paulsrud Finn Eriksen (valgt på tinget i Oslo ) President Anders Melteig Visepresident Henning Olsen Styremedl.: Kristian Strøm sen. Hortens SK Aksel Dæhli Olaf Gulbrandsen Spk.Snøgg Varamenn: Martin Stixrud Johannes Haugen (valgt på tinget på Notodden ) President Gerhard Karlsen Visepresident Henning Olsen Styremedl.: Magnus Johansen Kristian Strøm sen. Hortens SK Olaf Gulbrandsen Spk.Snøgg 1.varamann: Aksel Dæhli 2.varamann: Johannes Haugen (valgt på tinget i Drammen ) President Gerhard Karlsen Visepresident Magnus Johansen Styremedl.: Henning Olsen Kristian Strøm sen. Hortens SK Olaf Gulbrandsen Spk.Snøgg 1.varamann: Aksel Dæhli 2.varamann: Johannes Haugen 10

11 (valgt på tinget på Brandbu ) President Gerhard Karlsen Visepresident Magnus Johansen Styremedl.: Olaf Gudbrandsen Spk.Snøgg Henning Olsen Kristian Strøm sen. Hortens SK 1.varamann: Johannes Haugen 2.varamann: Aksel Dæhli (valgt på tinget i Oslo ) President Gerhard Karlsen Visepresident Magnus Johansen Styremedl.: Olaf Gudbrandsen Spk.Snøgg Henning Olsen Kristian Strøm sen. Hortens SK 1.varamann: Aksel Dæhli 2.varamann: Johannes Haugen (valgt på tinget på Gjøvik ) President Magnus Johansen Visepresident Henning Olsen Styremedl.: Olaf Gulbrandsen Spk.Snøgg Ole Nils Tveter Jevnaker IF Aksel Dæhli 1.varamann: Kolbjørn Andersen 2.varamann: Yngvar Karlsen Lisleby IF (valgt på tinget i Skien ) President Magnus Johansen (fratrådte etter kort tid) Visepresident Henning Olsen (rykket opp som president) Styremedl.: Olaf Gulbrandsen Spk.Snøgg Ole Nils Tveter Jevnaker IF Aksel Dæhli 1.varamann: Kolbjørn Andersen 2.varamann: Yngvar Karlsen Lisleby IF (valgt på tinget i Oslo ) President Henning Olsen Visepresident Ole Nils Tveter Jevnaker IF Styremedl.: Aksel Dæhli Anders L Johansen Olaf Gulbrandsen Spk.Snøgg 1.varamann: Harald Halvorsen 2.varamann: Rolf Backe Gjøvik SK (valgt på tinget på Hamar ) President Ole Nils Tveter Jevnaker IF Visepresident Olaf Gulbrandsen Spk.Snøgg Styremedl.: Aksel Dæhli Anders L Johansen Armand Carlsen 1.varamann: Rolf Backe Gjøvik SK 2.varamann: Erling Popperud ************** Styret nedla sine verv i møte **************** (Styret fra frigjøringen fram til første skøyteting etter krigen) President Ole Nils Tveter Jevnaker IF Visepresident Olaf Gulbrandsen Spk.Snøgg Styremedl.: Anders L Margård (Johansen) Armand Carlsen Rolf Backe Gjøvik SK 1.varamann: Erling Popperud (valgt på tinget i Oslo ) President Ole Nils Tveter Jevnaker IF (Trakk seg) Visepresident Reidar Gudmundsen (rykket opp) Styremedl.: Armand Carlsen Anders L Margård Erling Popperud Rolf Backe Gjøvik SK Karl M. Brechan Spk.Falken 1.varamann: Christen Christensen (rykket opp i styret) 2.varamann: Olaf Gulbrandsen Spk.Snøgg (valgt på tinget i Trondheim ) President Reidar Gudmundsen 11

12 Visepresident Armand Carlsen Styremedl.: Harald Halvorsen Anders L Margård Erling Popperud Rolf Backe Gjøvik SK Sverre Aune 1.varamann: Christen Christensen 2.varamann: Monrad Gulbrandsen Spk.Snøgg (valgt på tinget i Drammen ) President Reidar Gudmundsen Visepresident Armand Carlsen Styremedl.: Harald Halvorsen Anders L Margård Erling Popperud Rolf Backe Gjøvik SK Sverre Aune 1.varamann: Christen Christensen 2.varamann: Øivind Jørgensen P.g.a. "skøytesaken" ble valg foretatt på det prolongerte tinget i Oslo ) President Oskar Viktor Olsen Visepresident Georg Krog DSK Styremedl.: Fritjof E Bark Per G. Reinertsen Odd Schjetlein Halvard Bråthen Brandbu IF Finn L B Larsen Bergens SK 1.varamann: Thorleif Rode 2.varamann: Monrad Gulbrandsen Spk.Snøgg (valgt på tinget i Trondheim ) President Oskar Viktor Olsen Visepresident Harald Halvorsen Styremedl.: Per G. Reinertsen Nils W Simensen Finn L B Larsen Bergens SK Hallvard Bråthen Brandbu IF Leonard Johannessen 1.varamann: Thorleif Rode 2.varamann: Monrad Gulbrandsen Spk.Snøgg (valgt på tinget på Lillehammer ) President Oskar Viktor Olsen Visepresident Harald Halvorsen Styremedl.: Per G. Reinertsen Adolf Skjegstad Karl M. Brechan Spk.Falken Hallvard Bråthen Brandbu IF Finn L B Larsen Bergens SK 1.varamann: Einar Hval 2.varamann: Karen Klæboe NB: For utenbys styremedl. "distriksrepr." skal det velges personlige varamenn! (valgt på tinget på Gjøvik ) ( Personlige varamenn ) President Harald Halvorsen Visepresident Adolf Skjegstad Styremedl.: Nils W Simensen Per G. Reinertsen Georg Krog Drammens SK (Erling Popperud, Ko.IF) Reidar Liaklev Brandbu IF (Hallvard Bråthen, BIF) Karl M. Brechan Spk. Falken (Sverre Barø, ) 1.varamann: Øivind Jørgensen 2.varamann: Karen Klæboe (valgt på tinget i Skien ) President Harald Halvorsen Visepresident Nils W Simensen Styremedl.: Georg Krog Drammens SK (Erling Popperud, Ko.IF) Reidar Liaklev Brandbu IF (Hallvard Bråthen, BIF) Karl M. Brechan Spk.Falken (Sverre Barø, ) Eivind Strand (Mikael Tangen, HIL) 1.varamann: Øivind Jørgensen 2.varamann: Wollert Nygren 12

Norges Skøyteforbund ÅRBOK

Norges Skøyteforbund ÅRBOK Norges Skøyteforbund ÅRBOK 2011 2013 Norges Skøyteforbund 2013 Redaktør: Arild Gjerde Historikk/resultater: Magne Teigen Bjørg Ellen Ringdal Ombrekking/layout: Bjørn-Ove Indrøy Ansvarlig trykk: Kursiv

Detaljer

Protokoll fra Norges Skøyteforbunds Ting 2013, Thon Hotell Vettre, Asker. 7.-9. juni 2013

Protokoll fra Norges Skøyteforbunds Ting 2013, Thon Hotell Vettre, Asker. 7.-9. juni 2013 Protokoll fra Norges Skøyteforbunds Ting 2013, Thon Hotell Vettre, Asker 7.-9. juni 2013 1. Tingets åpning a) Minnetaler Tinget ble åpnet med at presidenten i Norges Skøyteforbund, Vibecke Sørensen, holdt

Detaljer

Nord-Norges beste skøyteløpere gjennom tidene pr. 1.7.2015

Nord-Norges beste skøyteløpere gjennom tidene pr. 1.7.2015 Nord-Norges beste skøyteløpere gjennom tidene pr. 1.7.2015 Versjon 2 Tilegnet minnet om Karl Johan Eliassen (1949-2013), hedersmannen og skøyteentusiasten fra Skjervøy som dessverre ble revet bort så alt

Detaljer

PROTOKOLL SVØMMETINGET 2001

PROTOKOLL SVØMMETINGET 2001 PROTOKOLL SVØMMETINGET 2001 Scandic hotell, Tromsø 23.-25. mars Protokoll Svømmetinget 2001 2 Protokoll Svømmetinget 2001 3 SVØMMETINGET 2001 PROGRAM FREDAG 23. mars kl. 17.00-20.00 Åpning og Tingforhandlinger

Detaljer

TRONDHJEMS TURNFORENING STIFTET 14. FEBRUAR 1858

TRONDHJEMS TURNFORENING STIFTET 14. FEBRUAR 1858 TRONDHJEMS TURNFORENING STIFTET 14. FEBRUAR 1858 ÅRBERETNING 2012 - 2 - Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer Årsberetning 2012 Trondhjems Turnf.orening Byggmester Guttormsen 1864 August Koren 1868 M.A.

Detaljer

LANDSORGANISASJONEN I NORGE

LANDSORGANISASJONEN I NORGE LANDSORGANISASJONEN I NORGE LANDSORGANISASJONEN I NORGE BERETNING 963 0 AKTIETRYKKERIET OSL 0, 9 6 4 sso 000 52< 000 soo 000 475.000 450 000 us 000 400 000 375 000 350 000 l2s 000 300 000 275 000 250

Detaljer

Tor Ivar Bang og Eskild Hagen vant parfinalen. Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund. Hvordan spiller du? Junior!! Guide til nettbridgen

Tor Ivar Bang og Eskild Hagen vant parfinalen. Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund. Hvordan spiller du? Junior!! Guide til nettbridgen NORSK BRIDGE Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund Nr. 4 September 2004 10. årgang Tor Ivar Bang og Eskild Hagen vant parfinalen Hvordan spiller du? Nord DJ9 EJ62 83 K1052 Syd EK8632 3 EK72 D7 Du skal spille

Detaljer

PROTOKOLL SVØMMETINGET 2013. Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april

PROTOKOLL SVØMMETINGET 2013. Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april PROTOKOLL SVØMMETINGET 2013 Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april Svømmetinget 2013 Protokoll - side 2 SVØMMETINGET 2013 PROGRAM Program: Fredag 19. april kl 18.30 Lørdag 20. april kl 10.00 13.00 kl

Detaljer

Trondhjems Sparebank. FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER PR. Vi 1937. Oprettet 1823

Trondhjems Sparebank. FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER PR. Vi 1937. Oprettet 1823 FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER PR. Vi 1937 De foran hvis navn står * har vært medlemmer siden foreningens stiftelse 16. desember 1887. Æresmedlemmer: *Schulz, Carl, direktør Sommerfelt, Axel, rektor

Detaljer

Styrets beretning for 2012 Norsk Bridgeforbund

Styrets beretning for 2012 Norsk Bridgeforbund Styrets beretning for 2012 Norsk Bridgeforbund Virksomheten Arbeidet i NBF i 2012 har fulgt opp tidligere handlingsplaner og handlingsplan vedtatt av Bridgetinget i 2012. NBF hadde ved årsskifte registrert

Detaljer

Dramatisk parfinale, side 8. Hvordan. spiller du?

Dramatisk parfinale, side 8. Hvordan. spiller du? NORSK BRIDGE Nr. 4 Juni/juli 2005 11. årgang Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund Hvordan spiller du? Nord 76 E 98754 EK542 Syd KD4 K1032 EK103 103 Etter at du som Syd har åpnet i 1 grand har Vest gått

Detaljer

16/1 2012 Eva M Jensen. Arrangements-komitéen 2012: Se helt nederst!

16/1 2012 Eva M Jensen. Arrangements-komitéen 2012: Se helt nederst! Forord til adresse-liste pr 2010: Etter å ha fått mange spørsmål: Nedenstående navn er fra stor-lista pluss navn som kom til etter hvert. Deretter ble adressene oppdatert før 2010-treffet. Var du på 2004-lista,

Detaljer

VELKOMMEN TIL TRENER/-LEDERKONFERANSE OG NETTVERKSSAMLING I BERGEN

VELKOMMEN TIL TRENER/-LEDERKONFERANSE OG NETTVERKSSAMLING I BERGEN VELKOMMEN TIL TRENER-/LEDERKONFERANSEN OG NETTVERKSSAMLINGER 2010 10.-12. september Scandic Bergen City VELKOMMEN TIL TRENER/-LEDERKONFERANSE OG NETTVERKSSAMLING I BERGEN Årets konferanse vil, som tidligere

Detaljer

Magnus kom. til sjakk-nm

Magnus kom. til sjakk-nm BULLETIN LANDSTURNERINGEN 2008-5. TIL 13. JULI Magnus Carlsen sjarmerte sjakkeliten tirsdag. Magnus kom Nr. 5 til sjakk-nm Sjakkongen kom direkte til NM i Tønsberg fra store turneringer milevidt unna Norge.

Detaljer

Cara-vennen. Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 4 - Desember 2013 - Årgang 24

Cara-vennen. Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 4 - Desember 2013 - Årgang 24 Cara-vennen Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 4 - Desember 2013 - Årgang 24 I dette bladet: Invitasjon til juletrefest 11. januar Innkalling til årsmøte 12. februar Tekst og bilder

Detaljer

Laborant. Filmtekn. (Ø. 1963)!+ 01 05 OSS

Laborant. Filmtekn. (Ø. 1963)!+ 01 05 OSS 0029 Hellem, Gunnar 0101 Barrientos, Carlos 0101 Hestnes, Bjørn 0101 Orvik, Odd Einar 0102 Farmen, Pål 0102 Nordang, Asbjørn 0102 Teg, Egil 0103 Faget, Sadik 0103 Johansson, Søren 0103 Rasmussen, Rolf

Detaljer

NORSKE JUNIOR-REKORDERs UTVIKLING 1974-2015 Utarbeidet av Magne Teigen, NSFs Statistikkgruppe - Oppdatert pr 1. juli 2015

NORSKE JUNIOR-REKORDERs UTVIKLING 1974-2015 Utarbeidet av Magne Teigen, NSFs Statistikkgruppe - Oppdatert pr 1. juli 2015 NORSKE JUNIOR-REKORDERs UTVIKLING 1974-2015 Utarbeidet av Magne Teigen, NSFs Statistikkgruppe - Oppdatert pr 1. juli 2015 NSFs ting i Arendal 1.-2.9.1973 vedtok ( forslag nr 9 fra NSF/HK ) å innføre Norske

Detaljer

16/1 2012 Eva M Jensen

16/1 2012 Eva M Jensen Forord til stor-lista 2004: Etter å ha fått mange spørsmål: Navnene er samlet inn av Eva M Jensen. Jeg har ikke jobbet på kontoret, heller ikke hatt tilgang på Texacos egne lister. Navnene nedenfor er

Detaljer

Protokoll fra Golftinget i Stjørdal 18. november 2007

Protokoll fra Golftinget i Stjørdal 18. november 2007 Protokoll fra Golftinget i Stjørdal 18. november 2007 1 Deltagerliste Golftinget, 17. og 18. november 2007 Med stemme- og talerett: Klubb Ant. medl. Fornavn Etternavn Delegatnr. per 30.09. Styret Christian

Detaljer

BERETNING 1950. Arbeidernes Faglige landsorganisasjon

BERETNING 1950. Arbeidernes Faglige landsorganisasjon BERETNING 1950 Arbeidernes Faglige landsorganisasjon ARBEIDERNES FAGLIGE LANDSORGANISASJON BERETNING 1950 ARBEIDERNES ARTIETRYKRERI, OSLO 5000 00 475 00 o 415000 4000 00 ;750 00 50000 315000 3 000 Ltm

Detaljer

Dramatikk i NM-innspurten. Nytt nummer hver dag. Omtaler og resultater fra årets Landsturnering

Dramatikk i NM-innspurten. Nytt nummer hver dag. Omtaler og resultater fra årets Landsturnering BULLETIN LANDSTURNERINGEN 2008-5. TIL 13. JULI Kjetil A. Lie i avslappet positur på scenekanten under NM. Dramatikk i Nr. 9 NM-innspurten Jo n Ludv i g Hammer v ant s i tt parti i g år, dermed ø kte pres

Detaljer

Trondhjems Sparebank O p r ett et 1823

Trondhjems Sparebank O p r ett et 1823 Trondhjems Sparebank O p r ett et 1823 fpnelse OVER FORENINGENS I EDLEMMER PR. Vi 1939 jfyis navn står * har vært medlemmer siden foreningens stiftelse Æresmedlemmer: *Schulz, Carl, direktør *Grilstad,

Detaljer

RØA VEL Årsberetning og regnskap for 2007

RØA VEL Årsberetning og regnskap for 2007 RØA VEL Årsberetning og regnskap for 2007 RØA VEL Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 7 Følg med på RØA VELs hjemmesider: www.roa-vel.no RØA VEL Postboks 104, Røa 0701 OSLO e-post: post@roa-vel.no Bankgiro:

Detaljer

Odd Fellow. Bladet 1 00 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 77. årgang. Les i bladet: Intervju med Storsire Oddvar Granlund se side 6

Odd Fellow. Bladet 1 00 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 77. årgang. Les i bladet: Intervju med Storsire Oddvar Granlund se side 6 Odd Fellow 1 00 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 77. årgang Forsidebildet: Det gamle Ordenshuset i Horten Les i bladet: Intervju med Storsire Oddvar Granlund se side 6 Les i bladet: Intervju

Detaljer

Medlem af penskassen. Første gang ansatt. Nuværende Stilling

Medlem af penskassen. Første gang ansatt. Nuværende Stilling 1 Tjenestested Fra dato 2 Tjenestested Fra dato 3 Tjenestested Fra dato 4 Tjenestested Fra dato Stiling 5 Tjenestested Fra dato 6 Tjenestested Fra dato 7 Tjenestested Dato 8 1ste periode 2dre periode 3dje

Detaljer

VELKOMMEN TIL SKIKRETSTINGET. Skagerak Arena, Skien - lørdag 11. mai 2013 kl.10.00

VELKOMMEN TIL SKIKRETSTINGET. Skagerak Arena, Skien - lørdag 11. mai 2013 kl.10.00 VELKOMMEN TIL SKIKRETSTINGET Skagerak Arena, Skien - lørdag 11. mai 2013 kl.10.00 Innholdsfortegnelse DAGSORDEN... 3 FORETNINGSORDEN... 4 Sakenes behandling med forslag til vedtak... 5 TELEMARK OG VESTFOLD

Detaljer

7. 14. juli 2012 PROGRAM

7. 14. juli 2012 PROGRAM NM jegertrap og leirduesti 7. 14. juli 2012 PROGRAM 1 Velkommen til Åsnes kommune Deltakere, publikum og arrangører ønskes lykke til med NM I JEGERTRAP OG LEIRDUESTI. Åsnes kommune Tlf. 62 95 66 00 www.asnes.kommune.no

Detaljer

OPPSLAGSBOKEN 2014 ADRESSER LOVER SØKNAD OG RAPPORTERING AV STEVNER KLASSER OG ØVELSER KM FOR NFØ 2014 ØSTFOLDSTAFETTEN PEAB LEKENE

OPPSLAGSBOKEN 2014 ADRESSER LOVER SØKNAD OG RAPPORTERING AV STEVNER KLASSER OG ØVELSER KM FOR NFØ 2014 ØSTFOLDSTAFETTEN PEAB LEKENE OPPSLAGSBOKEN 2014 ADRESSER LOVER SØKNAD OG RAPPORTERING AV STEVNER KLASSER OG ØVELSER KM FOR NFØ 2014 ØSTFOLDSTAFETTEN PEAB LEKENE FORTJENESTEMERKE OG ÆRESPRISER KRETSREKORDER -TERMINLISTER Oppslagsboka

Detaljer

NORGES SJAKKFORBUNDS 81. KONGRESS 2002

NORGES SJAKKFORBUNDS 81. KONGRESS 2002 NORGES SJAKKFORBUNDS 81. KONGRESS 2002 IM Leif Erlend Johannessen, OSS Norges neste stormester Storstuggu, Røros kultur- og konferansesenter Røros Søndag 7. juli 2002 kl. 9.00. Norges Sjakkforbunds årsberetning

Detaljer

Norges Håndballforbund Region Sør. Håndballboka. Sesongen 2013/2014

Norges Håndballforbund Region Sør. Håndballboka. Sesongen 2013/2014 Norges Håndballforbund Region Sør Håndballboka Sesongen 2013/2014 Oppblåsbart minimål Nå i Norge Dette minihåndballmålet blåser du opp på 2 minutter. En drøm for alle håndballklubber som ønsker at de yngste

Detaljer