NR Menighetsblad for Røyken Åros Slemmestad og Nærsnes menighet. Kunstner Randi Bjerkås Lyngra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NR 1 2012. Menighetsblad for Røyken Åros Slemmestad og Nærsnes menighet. Kunstner Randi Bjerkås Lyngra"

Transkript

1 NR Menighetsblad for Røyken Åros Slemmestad og Nærsnes menighet Kunstner Randi Bjerkås Lyngra

2 Påskeandakt Fortellingen om himmelen Alle har vi en grunnfortelling, som begrunner vår identitet. En livshistorie som forteller hvem vi er. Den handler om de grunnleggende tingene i livet; hvor jeg kommer fra, hvorfor nettopp jeg ble til da, hvordan foreldrene kom sammen, fødselen, gjerne detaljer rundt den; spesielle særtrekk som ble tidlig lagt merke til kanskje. Han hadde en god sangstemme, hun flink til å snekre eller opptatt av insekter. Ofte blir slike fortellinger gjenfortalt hjemme, de bekrefter og kanskje forsterker hvem jeg er. Våre fortellinger er også podet inn i større grunnfortellinger av samme type, slik at den større fortellingen blir en del av min fortelling. Familiens fortelling, den større slektens. Hvordan man kom til å bo her, spesielle sider ved slekten, hva man drev med. Og enda lenger ut, landet, nasjonen. Hvert år feirer vi 17. mai, grunnfortellingen om hvorfor vi lever i et fritt demokratisk land. 2 Menighetsblad Vår kristne tro er også båret av en grunnfortelling. Påskefeiringen er sentrum i denne fortellingen. Og i den kristne fortellingen blir ofte to deler satt sammen, ved siden av hverandre, slik at den gamle får en ny mening. Den gamle påskefortellingen er den jødiske grunnfortellingen, utferden fra Den oppstandne Kristus trekker Adam og Eva opp av gravene, for å ta dem med til paradiset. Freske fra 1100-tallet, Chora-museet i Istanbul. Foto: Jørund Midttun slavekårene i Egypt, da Herren reddet israelsfolket og lot Moses føre dem gjennom havet. Hvert år gjentar jødene denne i påskemåltidet, og gjør den til en del av sin egen fortelling, når de yngste spør om bakgrunnen for skikkene. Den kristne grunnfortellingen handler om Jesus, selvsagt. Og sentrum i den er at han, som Paulus skriver døde på korset for våre synder, etter skriftene, at han ble begravet, at han sto opp den tredje dag etter skriftene, og viste seg for disiplene. Den fortellingen gjentar vi hver eneste søndag. Når så den historien blir satt sammen med utfrielsen fra Egypt, får den siste en ny mening. Den blir vår fortelling, om hvordan Gud gjennom Kristus frelste oss fra slaveriet under synden og døden. Men de to kan også settes sammen med/ ved siden av min fortelling. Det skjer i dåpen. Da blir den en del av min og min fortelling en del av den kristne fortelling Som Svein Ellingsen skriver: Selv om vi kjenner oss svake i verden, bærer vi med oss et grunnfestet håp: Livet oppstandelse påskedags morgen. Underet skjedde på ny i vår dåp! Vår livsfortelling er ikke ferdigskrevet, men vi vet hvordan det går til slutt. Heller ikke den kristne fortellingen er ferdig, men der er det også sagt hvordan det går til slutt. Hele skaperverket skal bli frigjort, og Gudsrikets krefter skal endelig seire. Det er samtidig slutten på min fortelling. Se i oppstandelsens lys skal vi leve, se i oppstandelsens tegn skal vi dø.

3 Kulturkirke på Spikkestad Arbeidet med ny kirke på Spikkestad går stadig fremover i et forrykende tempo. Planene er i ferd med å ta form, og om kort tid skal de arkitektene som er plukket ut, konkurrere om å tegne det beste utkastet. Parallelt med dette går oppbyggingen av menighetslivet på Spikkestad. Ny og gammel tomt I tett samarbeid med Røyken kommune arbeides det nå for at kirken skal innpasses i planene for det nye Spikkestad torg, som nå er godt i gang. Torget blir sentrum i det som etter hvert blir et ganske stort tettsted, og visjonen er at kirken skal bli like sentral i bevisstheten til folk, som den vil bli geografisk. Vestbygda skole er dermed mindre aktuell som kirketomt. Bygningene der har vist seg å være i dårligere stand enn man først trodde. De vil nå bli revet, og tomten planlegges solgt til boligformål. Inntekten av dette vil langt på vei kunne bidra til ny kirke, men fortsatt må nok menigheten også satse på å samle inn penger fra private bidragsytere. Kulturkirke? Arbeidstittelen på kirken har hittil vært Spikkestad kulturkirke. Forbildet for det har vært flere andre nyere kirker, særlig Geilo kulturkirke. Byggekomiteen har nå satt i gang en utredning om hva som ligger i navnet kulturkirke, og om vi skal fortsette å holde på dette navnet. Hva betyr det at vi kaller vår nye kirke en kulturkirke? Kanskje et annet navn på kirken kan være like tydelig for det vi ønsker å signalisere for kirken? Her blir det en prosess utover våren, byggekomiteen tar med takk imot alle innspill om hva du mener bør inn i en kulturkirke, og om du ønsker et annet navn på kirken. Innspill kan sendes til kirkekontoret. Menighetsutvalget på Spikkestad Etter hvert som kirkeplanene er blitt mer konkrete, har arbeidet også kommet godt i gang med å bygge opp menigheten på Spikkestad. I forrige nummer presenterte vi den nye kirkeforeningen, og arbeidet på Vårsol. Men menighetsrådet har også nedsatt et menighetsutvalg for Spikkestad. Utvalget er underlagt Røyken menighetsråd og skal styrke og nære det kristelige liv på Spikkestad, med særlig henblikk på oppbygning av et kirke- og kultursenter. Utvalget, består av Ellen og Sigmund Hole, Harald Kjos, Anne Kjus, Agathe Matre, Merete Rasmussen og Ragnar Elverhøi. Spikkestad menighetsutvalg har blant annet satt i gang med å kartlegge eksisterende kirkelig arbeid på Spikkestad og gjennom dette sett på hvilke muligheter det er for nytt og menighetsbyggende arbeid. I 2011 var det program på kirketomten både på Spikkestad-dagen 4. juni og med St. hansfeiring. Babysang har det allerede vært en stund på Vårsol, og i høst ble det også startet et nytt tilbud for barn Kaos og sang, hver onsdag. Med tanke på tradisjoner ble det dessuten arrangert juletrefest på Vårsol 4. januar 2012 i god gammel stil. Juletregang, musikk, lek og underholdning for barna, julefortelling og utlodning. Med 20 barn og 15 voksne ble det en suksess og er kommet for å bli. Også i år planlegges det deltakelse på Spikkestad-dagene, med en musikal, og St. hansfeiring som i fjor. Og fra høsten 2012 planlegges det å starte opp formiddagstreff på Vårsol en tirsdag i måneden, men uten å konkurrere med lignende arrangement på Røyken menighetshus. Jørund Midttun Den som ønsker å støtte bladet økonomisk, kan sende sine bidrag merket KirkeTorget til konto: Ansvarlig redaktør: Jørund Midttun. E-post: Tlf: Redaksjon: Synnøve Brevik, Sigmund Hole og Kristian Steffensen Menighetsblad

4 Påsken i Røyken Markeringen av Jesu lidelse og død og oppstandelse skal feires på tradisjonelt vis. Etter modell fra i fjor vil gudstjenestene også i år for det meste være samlet i Røyken kirke. Slik får man en større opplevelse av påskens drama. Programmet for de ulike dagene: Palmesøndag Familiegudstjeneste i Røyken kirke kl. 11. Før gudstjenesten blir det også i år palmeprosesjon fra prestegården. Eselet ser ut til kanskje å svikte oss i år, men er vi riktig heldige så dukker det opp. Skjærtorsdag På formiddagen blir det nattverdgudstjeneste på Bråset. Kirken vil også delta i Skjæltorsdag på Slemmestad. For tidspunkt, følg med på kirkens hjemmeside, samt i avisene. Om kvelden blir det kveldsmat på menighetshuset, og skjærtorsdagsmesse i Røyken kirke kl. 19, med forvasking og avdekking av alteret. Langfredag Langfredag blir det pasjonsgudstjenste i Røyken kirke kl. 19, med lesningen av Jesu lidelseshistorie, og hylling av korset. Påskenatt og dag Selve påskefeiringen innledes med den store påskenattsmessen i Røyken kirke kl. 23. Dette er selve hovedgudstjenesten for hele kirkeåret. Etter gudstjenesten feirer vi oppstandelsen med kransekake og noe sprudlende i glasset! Deretter er det høytidsgudstjeneste i alle tre hovedkirkene kl. 11 påskedag. Andre påskedag Påskehelgen avsluttes med Barnas påskedag i Nærsnes kirke kl. 17. VELKOMMEN TIL PÅSKEFEIRING I RØYKEN! Røyken menighet: Quo Vadis (Hvor går du)? 24. januar hadde Røyken menighet et åpent møte hvor spørsmålet var, hvilken profil ønsker vi på vår menighet, og hvilke oppgaver vil vi prioritere? Hovedtyngden ble lagt på utviklingen av gudstjenestelivet, men også andre tema ble berørt. Tematikken ble livlig diskutert blant de fremmøtte Fornyet gudstjeneste Menigheten skal dette året fornye den lokale gudstjenesten (se annen sak) og det var ulike meninger om hvordan dette skulle skje: Engasjementet rundt gudstjenesten var stort, og de fleste var enige om at den er sentral i menigheten, og at det er viktig med gode og levende 4 Menighetsblad gudstjenester. Mange var fornøyd med den gudstjenesten vi har, og la vekt på at det var viktig med gjenkjennelse. Andre mente vi burde ha noe større variasjon i uttrykket, med flere moderne lovsanger, dessuten at det var viktig at alle som var til stede var mest mulig deltakende, for eksempel med større mulighet for lystenning, å skrive bønnelapper, og vekt på stemningen i kirkerommet. Særlig ble dette vektlagt for komme ungdom i møte. Korsang og fellesskap Det var mange som ønsket å få til mer sang og musikk, både i og utenfor gudstjenesten. De tidligere forsøkene med prosjektkor var populært, og noe som kan gjentas, men også et familiekor/- kirkekor som kan være med under gudstjenesten og fungere som fellesskap. Flere var også opptatt av fornye og forsterke tradisjonen med tirsdagsmiddag på menighetshuset. Til hjelp i samfunnet Det kom også opp forslag om å konsentrere seg med om diakonale oppgaver i menigheten. Å gjøre en innsats i lokalsamfunnet gir et godt vitnesbyrd, og er en åpning for å forsterke fellesskapet. Resultatene fra møtet ble sendt videre til menighetsrådet og gudstjenesteutvalget, som arbeider videre med det. Jørund Midttun

5 Margit Forwald - 90 år Et vel anvendt liv, et godt liv. Foto: Marion Andersen Margit Forwald, Røyken er født i Lyngdal, på Bærøy, en liten øy helt ut i havet med Lindesnes mot øst og Farsund mot vest. Naturen er vill og vakker. Margit vokste opp på et småbruk. Faren var fisker, småbruker og ordfører. Margits datter, Grethe forteller at i hennes barndom reiste de hvert år i skoleferien for å hjelpe til på småbruket for barna et eldorado men for moren nok ingen ferie. Huset er fortsatt i familien, og Margit har i alle år vært der på sommerferie. Hun har stekt utallige panner med makrell på sørlandsvis og har vært en samlende person for store og små. For å få skolegang etter folkeskolen måtte Margit dra tidlig hjemmefra. Hun gikk på middelskole i Kristiansand. I 1947 kom hun til Røyken. Det var en stor overgang, sier Margit. Men det hjalp at jeg sammen med ektemannen Frithjof Forwald og vårt første barn kunne etablere oss i eget hus. Margit har vært enke i mange år, men hun gleder seg i dag over en stor familie; 4 barn, 7 barnebarn og 5 oldebarn. Margits tid som aktivt kirkemedlem spenner over en periode på over 60 år, i Røyken prestegjeld/sokn med prestene Kvarstein, Sletten, Enger, Helmersmo, Årflot, Brunstad og Hylland. Margits lange fartstid som søndagsskolelærer er imponerende. Flanellografen og kortene med epler og stjerner er både gode barndomsminner og verdifull bagasje for de mange som hadde henne som søndagsskolelærer. Det har varmet hennes hjerte at så mange av dem som voksne kom innom for å takke for årene med søndagsskole. Og i prestegården var barneforeningen, med peddigarbeider og brodering, kakao med snerk og mye sang. Fra 1965 til 1975 arbeidet Margit på Leirvoll og Granlund psykiatriske sykehjem. Margit forteller engasjert om sin tid som arbeidsterapeut i den psykiatriske helsetjenesten. Hun reagerte på at pasientene levde så passivt. Hun mente at de måtte behandles som de verdige menneskene de var. Margits måte var å snakke med dem og være medmenneske. Margit var svært glad i arbeidet sitt på Leirvoll og Granlund, og hun har mye å fortelle om den tids syn på psykiatriske lidelser. For henne var det svært viktig stadig å minne pasientene på at det ikke er en skam å være psykisk syk. Etter at hun var fylt femti år utdannet Margit seg til blomsterdekoratør. Hun holdt mange blomsterkurs og laget dekorasjoner til forskjellige anledninger. Ved minnesamvær i menighetshuset hadde hun i mange år også ansvaret for borddekking, blomsteroppsatser og servering. Og hun tok i mot sørgende i sitt hjem og brukte tid til samtale. Etter at hun ble uføretrygdet, rettet Margit sitt engasjement og sin arbeidskraft mot nye sider ved livet i Røyken menighet. På midten av 60-tallet foregikk stort sett foreningslivet i hjemmene. Det fantes ikke noe menighetshus. Margits datter kan fortelle om uendelig mange møter i barndomshjemmet, med mange mennesker og mye mat. Gjennom mange år foregikk et utrettelig arbeid i det små for å skaffe midler til menighetshus. Sammen med kvinner fra ulike lag og foreninger i Røyken-bygda la Margits forening, Kirkeringen ned en stor innsats gjennom årlige basarer. Og da menighetshuset var blitt en realitet, var Margit med både i husstyret og som utleiekontakt for bruken av huset. Kirken og menighetshuset var som mors andre hjem, sier datteren. I løpet av 1970/80-tallet, og fram mot 1993 var Margit i flere perioder medlem av Røyken menighetsråd. Og hun engasjerte seg i Røyken eldreråd som leder over flere år. Røykens ordfører overrakte på vegne av kommunen en hederspris, den såkalte ILDSJELEN TIL MARGIT PÅ 85-ÅRS DAGEN FOR HENNES INNSATS GJENNOM 60 ÅR. Ved sin 90-års dag 10. mars ser Margit tilbake med stor takknemlighet på et rikt liv i tjeneste for kirke og samfunn. Synnøve Brevik Menighetsblad

6 Menighetene i Røyken er i gang med fornyelse av gudstjenesten Menighetsrådene i både i Røyken og Slemmestad Nærsnes har oppnevnt gudstjenesteutvalg for å ta seg av planlegging og gjennomføring av gudstjenester etter den nye ordningen. I Åros står menighetsrådet selv for utprøving. Etter vel ½ år med utprøving, legges forslaget fram på et menighetsmøte, før godkjenning av menighetsrådet. Videre har menighetsrådet formelt ansvar for å få en anbefaling av prosten, før forslaget om ny gudstjenesteordning lokalt går videre til biskopen for en endelig godkjenning. Første søndag i advent 2012 skal den nye ordningen være endelig ferdig for bruk. Respons på en gudstjeneste KirkeTorget var til stede på gudstjenesten i Slemmestad kirke søndag 11. mars for å få et innblikk i arbeidet med ny gudstjenesteordning. Etter gudstjenesten var menigheten invitert til å gi en første respons på det en hadde opplevd. Til denne første presentasjonen hadde gudstjenesteutvalget fått Musikk i Slemmestad (MIS) til å bidra spesielt med innlæring av nytt materiale og å være forsangere. Kantor Annette sier at det vanlige er forsangergrupper uten profesjonelle sangere og at det er godt nok. Men det var merkbart at de som satt i kirkebenkene denne søndagen satte pris på det ekstra løftet som sangen og musikken gav. En kantor merker godt at 6 Menighetsblad Gudstjenesteutvalget i Slemmestad og Nærsnes. Fra venstre: Cecilie Tunem, Rolf Erik Hanisch, Annette Nordmo, Kjellaug Andersen. Henning Heitmann var ikke tilstede da bildet ble tatt. menigheten liker salmene og melodiene gjennom god og engasjert sang. I dag er det generelt mindre allsang, og i det perspektivet blir god salmesang viktige bidrag fra kirken. I alle fall er stabile forsangergrupper viktige støttespillere for kantor. Gudstjenesten er en aktiv feiring, en formidling av Jesu kjærlighet. (Kantor Annette Nordmo) Musikken og salmesangen I tilknytning til arbeidet med fornyelse av gudstjenesten er en rekke komponister oppfordret til å lage ny liturgisk musikk. Det fins derfor en stor samling av ny musikk av mange ulike sjangre: høykirkelig, klassisk, gospel, mer barnevennlig sang og musikk. Og ikke minst har kirken fra før et stort repertoar av salmer. Det er nemlig også viktig å bruke velbrukte og kjente salmer og melodier. En velger ikke nytt bare fordi det er nytt. Men for å finne ut av om nytt materiale fungerer, må en prøve det ut, lære det og bruke det. Det er dette Foto: Marion Andersen gudstjenesteutvalget Slemmestad og Nærsnes er i gang med nå framover og mot tidlig høst. Gudstjenestens ulike ledd Gudstjenesteutvalget er oppfordret til å ta opp gudstjenestens ulike ledd og reflektere over hva de betyr og hvordan de presenteres. Et eksempel er hvor lang en preken skal være. Normalt er det vanskelig å holde konsentrasjonen oppe etter minutter. Denne første tilbakemeldingen fra Slemmestad og Nærsnes inneholdt videre tanker om plasseringen i gudstjenesten av Kunngjøringer, av det positive med direkte meldinger om når menigheten skal stå eller sitte. Å stå under inngangs- og utgangssalmen kjennes naturlig. Det kom fram ulike syn om nattverd ved hver gudstjeneste. Det er ønskelig med større fleksibilitet når det gjelder lengden på gudstjenesten. At lekfolk får være med å påvirke, bidra til å sette et lokalt preg på gudstjenestelivet, er godt mottatt. Forhåpentligvis kan det også virke rekrutterende. Kantoren i Slemmestad og Nærsnes er ydmyk når det gjelder forventningene til hvordan fornyelse av gudstjenesten blir mottatt. Resultatet er ikke gitt. Vi går inn i en ukjent prosess, sier Annette. Men vi vet at vi får økt bevissthet, større våkenhet om hva en gudstjeneste er. Synnøve Brevik

7 Fra Barnefestivalen 2012 Lørdag 18. til søndag 19. februar gikk årets barnefestival og karneval av stabelen i Sekkefabrikken på Slemmestad. Lørdagen var det et yrende liv av barn som så på åpningsshowet, deltok på ulike verksteder og aktiviteter. Søndagen var det karnevalsgudstjeneste med barnekor, og begge dagene fremførte Kjempeshow sin forestilling This time for Africa, skrevet og instruert av Anne Jeanette Heitmann. Foto: Marion Andersen Menighetsblad

8 Re:Act Nærsnes demokrati- og diakonistudie for ungdom Re:Act startet opp våren 2011 på initiativ fra ungdommer på Nærsnes. De ønsket en gruppe der de kunne møtes, snakke om et tema, bibeltekst, en film eller en problemstilling som de var opptatt av. En voksenleder, Ragnar Sagdahl, sa seg villig til å lede gruppen. Han fikk litt assistanse fra menighetspedagog Ellen Sæle Hansen i forhold til administrasjon og praktisk tilrettelegging. Høsten 2011 ble ungdommene utfordret til å delta i et prosjekt for å samle inn penger til en Non Govermental Organization (NGO) i Etiopia. Initiativtakeren for My sisters Marit Bakke som bor i Norge, og jobber deler av året i Etiopia, ble kontaktet. Hun vil være med å legge til rette for at vi kan ha en utveksling med en ungdomsgruppe lokalt i Etiopia som vi kan ta kontakt med nå, og som vi kan holde kontakt med videre. My Sisters formidler økonomisk hjelp til selvhjelp (fadderordning), førstehjelp og rådgivning blant annet for HIV/ AIDS pasienter, fri medisinsk hjelp, yrkesopplæring, daghjemsplasser slik at mødrene kan arbeide, opphold i fosterhjem, støtteundervisning, bibliotek, ungdomsklubb osv. Målet er at alle fattige kvinner i området skal kunne få hjelp hos My sisters til å klare seg selv. Se Dugnadsånden er stor, og Re:Act og deres familier har siden oktober jobbet for å få penger til prosjektet. Re:Act samarbeider tett med prosjektet Kjempeshow. Sammen bidrog de til å samle inn ,- til My Sisters på Kirken i Røykens barnefestival. Har du lyst til å støtte oss kontakt: Ellen Sæle Hansen, menighetspedagog i Slemmestad og Nærsnes menighet. Mob: Det er 9 ungdommer fra, Nærsnes, Slemmestad og Røyken i alderen år som er med i årets prosjekt. De skal, sammen med 4 voksenledere, reise til Addis Abeba, Etiopia i påskeferien Målet med prosjektet er todelt. For det første skal de samle inn penger til My Sister, Etiopia. For det andre skal de selv få reise på en studie- og utvekslingstur til Etiopia. Kulturutveksling, bl.a. gjennom møte med ungdommer i My sisters prosjekt. Øverst: Ansiktsmaling var veldig populært på årets festival. Nederst: Fra kjempeshows musikal: This time for Africa. 8 Menighetsblad

9 Nytt misjonsprosjekt ETIOPIA er et nytt land og et nytt misjonsprosjekt for misjonsgruppa osen på Slemmestad. Tidligere støtet Oasen Misjonssambandet med radiomisjinen Kairos i 10 år. Fra i høst har i valgt et nytt prosjekt: Mor/barn helse i Etiopia, gjennom hovedorganisasjonen Det norske misjonsselskap (NMS) Prosjektet skal være til hjelp for kvinner som er rammet av fødselsskader, samt støtte til jordmorutdanning. Fakta om Etiopia 88 millioner mennesker 82 forskjellige språk Forventet levealder 55,8 år (2010) 35,4 % av kvinnene kan lese 74 % av kvinnene er omskåret Spedbarnsdødeligheten er på 7 % Barnedødelighetene er på 12,3 % (aldergruppen 0-5 år, FNs kilder fra 2006) Analfabetiskme: 45 % av den voksne befolkningen Etiopia har vært medlem av FN siden Det er ett av verdens mest bistandsavhengige land. Kirkens nødhjelp etablerte seg her i 1973, NLM i 1959 og Det norske misjonsselskap i Prosjektet Fokus på kjønnslemlestelse, demokrati, menneskerettigheter, klima og konfliktløsninger har vært viktig områder for de store aktørene Redd Barna og Kirkens nødhjelp, NORAD og lokale myndigheter har samarbeidet om. Arbeidet er rettet mot lokale myndigheter, religiøse ledere og omskjærere. Gjennom radio gis opplysninger og veiledning. Det har vært en nedgang i omskjærelser på 24 % totalt. I det største området, Tigray og Oroma er nedgangen på 53 % og 27 %. Etopia er et pilotland for Norges handelsplan mot kjønnslemlestelse. Hjelp-til-selvhjelpsgrupper startet allerede for 30 år siden, av Gunnhild Gjømmen i Begi. Prosjektet Mor/barn/helse Etiopia hjelper mødre under fødsel, samt støtter utdanning av lokale jordmødre. Studentene Toline og Obsine får støtte denne høsten gjennom prosjektet. Bli med og støtt Dette viktige arbeidet du også! Det vil berike deg å se at det du bidrar med bringer en ny og bedre tilværelse for dine medsøstre i landet Etiopia. Hver annen tirsdag i måneden er det møte i kirkestua i Slemmestad kirke kl Vi er ei lita gruppe damer som ville bli glade om nye prosjektmedarbeidere sluttet seg til. Takk for at du leste denne artikkelen! På vegne av misjonsgruppa Oasen Lisbeth Hoff Andresen Margareth Karoliussen (kontaktperson, telefon: ) Barn i skolen 40,2 % Menighetsblad

10 Fellesskap for deg... Kor Røyken Barnegospel: Tirsdager fra kl Kontaktperson: Ragnar Elverhøi, mobil: Vi møtes og spiser: Tirsdagsklubben i Røyken Røyken menighetshus, tirsdager (utenom skoleferier) kl Hele familien kan samles til en enkel middag, og etterpå er det andakt og ulike aktiviteter for forskjellige alderstrinn. Hobbyaktiviteter, knøttesang, og barnekor. Sosial samling for de voksne. Tilknyttet søndagsskoleforbundet. Kontaktperson: Heidi Kjølseth, mobil: Torsdagstreff i Åros Torsdager (utenom skoleferier) kl Enkel middag for hele familien etterfulgt av fortellerstund og sangsamling. Kontakt: Heidi Kjølseth, mobil: eller Ragnar Elverhøi, mobil: Her finnes info om begge formiddagstreffene Misjonsforeninger Det norske Misjonsselskap/Kirkebygda misjonsforen. Foreningen har møte en gang i måneden kl i hjemmet til et av medlemmene. Leder: Målfrid Hylland, tlf Ølstadspiren Foreningen har møtedag andre onsdag i måneden kl hjemme hos hverandre. Leder: Liv Jorunn Koller, tlf Kirkebeinerne i Røyken, Mbanjorari Kirkebeinerne har turer ut i naturen, og inn i marka, der ca. 5 menn møtes en kveld i måneden. Kontakt: Otto Salvigsen, tlf Oasen misjonsforening. Foreningen har møte første tirsdag i måneden fra kl hjemme hos et av medlemmene. Leder: Margaret Karoliussen, tlf Normisjon/Røyken Santalmisjonsforening. En forening for både menn og kvinner. Vi samles i hjemmene 3. fredag i måneden kl Kontakt: Tone Salvigsen, tlf Kirkeforeninger/Slemmestad kirkeforening. Foreningen har vanligvis møte 2. torsdag i måneden kl i menighetssalen. Leder: Ingrid Andersen, tlf Spikkestad kirkeforening. Møtes vanligvis andre mandagen i hver måned. Kontaktperson er Agathe Matre, tlf Menighetsblad

11 Juletrefesten på Spikkestad (Vårsol) Fotograf: Sigmund hole v/ advokat Terje Marthinsen Tlf.:02011 Nordicstone AS_90x55.pdf :38:49...din lokale kraftleverandør Pb 1360 Vika, 0113 Oslo Besøksadresse: Fridtjof Nansens plass 9 Tlf: Røyken-kontor: Tlf: Røyken Menighetshus det nære stedet for minnesamvær og andre sammenkomster som dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Utleiekontakt: Kirkekontoret i Røyken, E-post: Vi takker for støtten fra våre annonsører. Døgnvakt A. THRANA AS Spikkestadveien 100, 3440 Røyken Menighetsblad

12 KIRKELIGE HANDLINGER VI GÅR TIL KIRKE I 2012 DÅP Ønske om dåp meldes fra til kirkekontoret så snart en har funnet en passende dag. Det er vanligvis åpent for dåp alle søndager når det er tillyst gudstjeneste i sognet, men det vil noen ganger være begrensinger på antall dåp. På Vårsol bedehus blir det vanligvis ikke holdt dåp. Prest eller kateket vil ta kontakt 1-2 uker før dåpen for å avtale en dåpssamtale. VIGSEL OG GRAVFERD For spørsmål eller nærmere opplysninger om dette, ta kontakt med kirkekontoret eller se vår hjemmeside. For nærmere opplysninger om gudstjenester, kirkelige handlinger og annen aktivitet i menighetene, se vår hjemmeside: Opplysninger kan også finnes på Den norske kirkes hjemmeside: 1. april Palmesøndag 5. april, skjærtorsdag Bråset kl Røyken kirke kl april, langfredag Røyken kirke kl april, påskeaften Røyken kirke kl april, påskedag Røyken kirke kl Åros kirke kl april, 2. påskedag Nærsnes kirke kl april, 2. søn. i påsketiden Røyken kirke kl Slemmestad kirke kl april, 3. søn. i påsketiden Åros kirke kl Slemmestad kirke kl Vårsol kl april, 4. søn. i påsketiden Røyken kirke kl Nærsnes kirke kl mai KONFIRMASJON og mai, 5. søn. i påsketiden KONFIRMASJON Åros kirke kl mai, 6. søn. i påsketiden KONFIRMASJON og Nærsnes kirke kl mai, Kristi himmelfartsdag Nærsnes kirke kl Åros kirke kl mai, søn. før pinse Slemmestad kirke kl mai, Pinsedag Åros kirke kl mai, 2.pinsedag Strandheim kl juni, Treenighetssøndagen Spikkestad, kirketomten kl juni, 2. søn. i Skogsborg kl juni, 3. søn. i 24. juni, St.Hansdag 1. juli, 5. søn. i 8. juli, Aposteldagen Åros kirke kl juli, 7.søn. i 22. juli, 8. søn. i Nærsnes kirke kl juli, Olsok Åros kirke kl augugst, 10. søn. i 12. august, 11. søn. i RØYKEN KIRKEKONTOR TIL DIN TJENESTE PÅ KIRKEKONTORET: Reidun Gatland Reve kirkeverge tlf Mona Lisa Myrre kirkegårdskonsulent tlf Therese Ludvigsen sekretær tlf Ole Johan Ski regnskap tlf Jørund Midttun sokneprest i Røyken tlf Rolf Erik Hanisch sokneprest i Slemmestad og Nærsnes tlf Ragnar Elverhøi sokneprest i Åros tlf Astri Marie Bauer kantor i Røyken og Åros tlf Annette Nordmo kantor i Slemmestad og Nærsnes tlf Agathe Matre kateket tlf Heidi Kjølseth daglig leder for menighetene tlf Ellen Sæle Hansen menighetspedagog tlf Merete Rasmussen barne- og ungdomsarbeider tlf Tom Frimann Nilsson driftsleder kirkegård tlf Marion Andersen kirketjener Røyken/vaktm. Røyken M.hus tlf Stian Fossli kirketjener Slemmestad og Nærsnes tlf Edvard Miljeteig kirketjener Åros tlf Postadresse: Pb. 174, 3471 SLEMMESTAD Besøksadresse: Eternittveien 6 Kontorets åpningstid er: mandag-fredag kl Tlf: E-post: Trenger du skyss til Røyken kirke eller Vårsol? Ring kirkekontoret før kl på fredag.

NR 1 2010 MENIGHETSBLAD FOR RØYKEN ÅROS SLEMMESTAD OG NÆRNES MENIGHET

NR 1 2010 MENIGHETSBLAD FOR RØYKEN ÅROS SLEMMESTAD OG NÆRNES MENIGHET NR 1 2010 MENIGHETSBLAD FOR RØYKEN ÅROS SLEMMESTAD OG NÆRNES MENIGHET ANDAKTEN Døden må vike Svein Ellingsen er den fremste norske salmedikteren i vår tid. På en presis, og ofte lavmelt måte, tolker han

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

NR 3 2011. Nelly Bube fra Kasakhstan. Trykket med tillatelse fra Det Norske Bibelselskap. Menighetsblad for Røyken Åros Slemmestad og Nærsnes menighet

NR 3 2011. Nelly Bube fra Kasakhstan. Trykket med tillatelse fra Det Norske Bibelselskap. Menighetsblad for Røyken Åros Slemmestad og Nærsnes menighet NR 3 2011 Menighetsblad for Røyken Åros Slemmestad og Nærsnes menighet Nelly Bube fra Kasakhstan. Trykket med tillatelse fra Det Norske Bibelselskap HAN SOM DELTE TIDEN Vi forbereder julen. Vi pynter våre

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

NR 2 2010. Menighetsblad for Røyken Åros Slemmestad og Nærsnes menighet. Kunstner Ingrid Kirkerud.

NR 2 2010. Menighetsblad for Røyken Åros Slemmestad og Nærsnes menighet. Kunstner Ingrid Kirkerud. NR 2 2010 Menighetsblad for Røyken Åros Slemmestad og Nærsnes menighet Kunstner Ingrid Kirkerud. Slambassenget i Slemmestad (lokal kultur, arbeiderhistorie, fantastisk rom!) Taket i Pantheon + bueganger

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka!

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Her finner du informasjon om hva som skjer i Misjonskirka de neste ukene. Bilde over: Ansiktsmaling er gøy!! Fra småbarnstreff 18.mars. Bilde under: Fra Karneval i

Detaljer

NR 3 2010. Menighetsblad for Røyken Åros Slemmestad og Nærsnes menighet. Kunstner Randi Bjerkås Lyngra.

NR 3 2010. Menighetsblad for Røyken Åros Slemmestad og Nærsnes menighet. Kunstner Randi Bjerkås Lyngra. NR 3 2010 Menighetsblad for Røyken Åros Slemmestad og Nærsnes menighet Kunstner Randi Bjerkås Lyngra. TANKER VED JULEKRYBBEN Hvert år møter blikket vårt det samme, i utallige utforminger og variasjoner:

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2. 2 april - juni 2015 1 Korpsnytthilsen Påsken ligger foran oss, og sammen med kristne over hele jorden minnes vi hva Jesus var villig til å gjennomgå

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Om arbeidet i 2013. Styret. Styrets sammensetning: Styrets arbeid. Hjemmeside. Aktiviteter. Julemesse

Om arbeidet i 2013. Styret. Styrets sammensetning: Styrets arbeid. Hjemmeside. Aktiviteter. Julemesse Årsmelding for 2013 Bakgrunn Før jul i 2010 vedtok menighetsrådet i Øvre Rælingen Menighet å legge ned alt arbeidet i Blystadlia, og å si opp leien av lokalet Kirkestua i sokkelen til høyblokka i Blystadlia.

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN!

INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes det er vanskelig å bestemme seg. Ungdomstiden er

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse!

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes

Detaljer

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn?

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn? KAPITTEL 2 Katolsk og ortodoks kristendom 1 korttekst Side 32 43 i grunnboka Den katolske kirke Katolsk betyr «for alle mennesker» I Norge i dag har den katolske kirke litt over 55 000 medlemmer (tall

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 42 ETTERLYSNING! Har noen sett/lånt vår skotskrutede trillebag. Sist sett på kjøkkenet i menighetssalen. Den frakter ukentlig matvarer mellom Rema og kirken og er dypt

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: TORSDAG 26. MARS 2009 KL. 18:30 STED: HVITSTEN KIRKE 1545 HVITSTEN Hvitsten, 20. februar 2009 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 26. mars 2009

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Uke: 22 Søndag 24. mai kl. 11.00 Høytidsgudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen) Gratulerer med dagen! Ja, til søndag skal vi feire bursdag i kirken

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 september - desember 2015 12 Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø 1 Korpsnytthilsen sept 2015 En barnslig tro? Nettopp

Detaljer

KIRKE TORGET. Vi ser nye mennesker møtes, dele, vokse! for Røyken og Åros menigheter NR 1. 2015. Nytt kirke- og kultursenter på Spikkestad

KIRKE TORGET. Vi ser nye mennesker møtes, dele, vokse! for Røyken og Åros menigheter NR 1. 2015. Nytt kirke- og kultursenter på Spikkestad KIRKE NR 1. 2015 TORGET Menighetsblad for Røyken og Åros menigheter s6 s7 Nytt kirke- og kultursenter på Spikkestad Konfirmasjon bare om høsten Vi ser nye mennesker møtes, dele, vokse! Menighetsblad igjen

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet. Oppklart! Trillebagen som ble lyst savnet i forrige nyhetsbrev har kommet til rette. Takk!

Nyhetsbrev for Glemmen menighet. Oppklart! Trillebagen som ble lyst savnet i forrige nyhetsbrev har kommet til rette. Takk! Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 43 Oppklart! Trillebagen som ble lyst savnet i forrige nyhetsbrev har kommet til rette. Takk!:) KOMMENDE UKE Søndag 18. oktober kl. 11.00 KORSVEI - Østfold Søndag 18.10

Detaljer

Fortell denne historien hver gang du vil forandre kledet under Den hellige familie. Hele året igjennom er dette det sentrale punktet i rommet.

Fortell denne historien hver gang du vil forandre kledet under Den hellige familie. Hele året igjennom er dette det sentrale punktet i rommet. DEN HELLIGE FAMILIE TIL DENNE LEKSJONEN: Tema for denne samlingen: Hovedlinjen i det kristne språksystemet: Jesu Kristi fødsel, liv, død og oppstandelse. Liturgisk handling Fordypningspresentasjon Om materiellet

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle I. SAMLING 1 Forberedelse Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle Klokkeringing Informasjon om dagens

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

Kirke. flere. for. Den norske kirke Greverud menighet

Kirke. flere. for. Den norske kirke Greverud menighet Kirke for flere Den norske kirke Greverud menighet Kirke for flere Greverud kirke har en ny visjon: «Kirke for flere». På en måte er denne visjonen allerede virkeliggjort. De senere årene har stadig flere

Detaljer

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Overordnet mål / visjon: Tilhørighet, tro og tjeneste Østenstad menighet har vedtatt følgende som sine overeordnede mål/ visjoner

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Herrens måltid. ImF-Bryne Mai 2008

Herrens måltid. ImF-Bryne Mai 2008 Herrens måltid ImF-Bryne Mai 2008 Bakgrunn Hvorfor Herrens måltid?! Fordi Jesus innstiftet Herrens måltid som et paktsmåltid mellom seg og sine disipler. Matt. 26,26-29; Mark. 14, 22-25; Luk. 22,15-20!

Detaljer

Informasjonsblad for den katolske menigheten i Drammen ST. LAURENTIUS. Budstikke. Nr. 1-2014 71. årgang. Jeg er oppstandelsen og livet (Joh 11,25)

Informasjonsblad for den katolske menigheten i Drammen ST. LAURENTIUS. Budstikke. Nr. 1-2014 71. årgang. Jeg er oppstandelsen og livet (Joh 11,25) Informasjonsblad for den katolske menigheten i Drammen ST. LAURENTIUS Budstikke Nr. 1-2014 71. årgang Jeg er oppstandelsen og livet (Joh 11,25) nr 2-2013 BUDSTIKKE NR 1-2014 Ansvarlig redaktør: p.johannes

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2 Nr 2. 1. mai - 29. juni og 17. og 24. august 2014

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2 Nr 2. 1. mai - 29. juni og 17. og 24. august 2014 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2 Nr 2. 1. mai - 29. juni og 17. og 24. august 2014 1 Korpsnytthilsen Samme dag var to disipler på vei til en landsby som heter Emmaus, seksti stadier

Detaljer

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommeren 2013

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommeren 2013 & Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommeren 2013 Bibeltimeopplegg Kjære bibeltimeholder! Her kommer et opplegg for bibeltimer for sommerleirene 2013. Temaet for sommeren er La ditt rike komme. Bibelfortellingen

Detaljer

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Sak 1: Virksomhetsplan kapittel 2.2: Diakoni omsorg og samfunnsengasjement Innspill som fremkom under behandling

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 SYKKYLVEN SOKNERÅD Sykkylven sokneråd bestod av følgende: Sokneprest: Helge Standal Leder: Svein Erik Kampenes Nestleder: Tove Aarsnes Skauvik Sekretær:

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 01. april - 16. juni 2013

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 01. april - 16. juni 2013 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2. 2 01. april - 16. juni 2013 Pinsen er den tredje av de store kristne høytidene. Den regnes også som kirkens fødselsdag, for i pinsen kommer Den

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: FREDAG 28. MARS 2008 KL. 18:00 STED: HVITSTEN GRENDEHUS 1545 HVITSTEN Hvitsten, 17. februar 2008 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 28. mars

Detaljer

SOMMERLEIRKONFIRMANTENE

SOMMERLEIRKONFIRMANTENE Referat fra foreldremøte i mai 2015 SOMMERLEIRKONFIRMANTENE HVA HAR VI GJORT TIL NÅ? Oppstarthelg Tema var Gud som far Lignelsen om Den bortkomne sønnen ble tolket og dramatisert av de ulike gruppene Det

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

T. leser K. vert Medhj

T. leser K. vert Medhj Powerpoint, Kirkekaffe,, Dåp frihelg/permisjon 8. jan 15. jan 22. jan 29. jan Kristi åpenbaringsdag, Luk 2,40-52 (F: Matt 2, 1 12) 2. søndag i åpenbaringstiden, Mark 1, 3 11(F: Matt 3, 13 4, 11) 3. søndag

Detaljer

Fagplan i RLE 2. trinn

Fagplan i RLE 2. trinn Samtale om respekt og toleranse og motvirke mobbing i praksis Gjengi gjensidighetsregelen og vise evne t il å gjøre bruk av den i praksis Vi lager et godt skolemiljø Vi arbeider sammen Vi tar vare på hverandre

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 01. april - 17. juni 2012

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 01. april - 17. juni 2012 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2. 2 01. april - 17. juni 2012 1 Korpsnytthilsen Men han ble såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for vi

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Gudstjenester i Norheim kirke:

Gudstjenester i Norheim kirke: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2013-2016. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede. Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.» Først vil vi takke alle medarbeidere, frivillige og ansatte, som

Detaljer

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20.

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20. Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO mai 2014 Jesus Kristus lever! Påsketiden er ikke slutt! Den varer frem til Pinse! Vi har seks søndager i påsketiden: 4. mai er 3. søndag i påsketiden. JESUS KRISTUS oppsto

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Lokal grunnordning for Familiegudstjenester uten nattverd (både «Sprell levende» og «Gubba»):

Lokal grunnordning for Familiegudstjenester uten nattverd (både «Sprell levende» og «Gubba»): Lista sokn FORSLAG sept 2012 Lokal grunnordning for Familiegudstjenester uten nattverd (både «Sprell levende» og «Gubba»): SAMLING Forberedelse Klokkeringing Informasjon/Kunngjøring (evt. på storskjerm)

Detaljer

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet Kirkemøtet har vedtatt en definisjon på diakoni: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 4.januar 2015 Hei alle venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Vi lever i en tid der teknologien utfordrer oss på den måten at arbeid og hvile flyter

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

ST. Hallvard kirkes søndagsblad

ST. Hallvard kirkes søndagsblad ST. Hallvard kirkes søndagsblad Søndag 26. juni 2011 A.D. I dag: Festen for Kristi Legeme og Blod, år A, messeboken side 326 1. lesning: 5 Mos 8, 2-3.14b-16a Omkved: Lovsyng Herren, Jerusalem. 2. lesning:

Detaljer

Mennesker med utv.hemming: Spesialist speider annenhver torsdag 1730-1900 Lørdagscafe nest siste lørdag hver mnd 1300-1430

Mennesker med utv.hemming: Spesialist speider annenhver torsdag 1730-1900 Lørdagscafe nest siste lørdag hver mnd 1300-1430 MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c Postadresse: Pb 1230, 5542 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@ Kateket: Eli Kolstad

Detaljer

KirkeTorget VELKOMMEN TIL KIRKEVALG! Hvem skal styre kirken din? BAKVENDTLAND ANDAKTEN NR. 2 2009

KirkeTorget VELKOMMEN TIL KIRKEVALG! Hvem skal styre kirken din? BAKVENDTLAND ANDAKTEN NR. 2 2009 KirkeTorget 13. og 14. september i år kan du stemme ved tre valg: stortingsvalget, menighetsrådsvalget og bispedømmerådsvalget. Demokratiprosessen i Den norske kirke innebærer at kirkevalget i høst gir

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kopervik menighet

DEN NORSKE KIRKE Kopervik menighet DEN NORSKE KIRKE Kopervik menighet Lokal plan for kirkemusikk i Kopervik menighet Innledning I følge Kirkeloven 9, 2.ledd, er det nå pålagt at hver menighet har en egen lokal plan for kirkemusikk. Med

Detaljer

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 : Håp og framtidstro har Bibelen noe å fare med? Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Fra leder plass ble det uttalt at avisen var optimistisk nok til å

Detaljer

Velfjord og Tosen menighetsråd - vedtak om lokal grunnordning

Velfjord og Tosen menighetsråd - vedtak om lokal grunnordning Velfjord og Tosen menighetsråd - vedtak om lokal grunnordning Velfjord og Tosen sokn Ordning for hovedgudstjeneste lokal grunnordning Vedtatt i Velfjord og Tosen_ menighetsråd 02.09 2015 A Hovedgudstjeneste

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015.

Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015. Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015. Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

VISITASFOREDRAG VISITAS KRAGERØ-, LEVANGSHEIA-, SKÅTØY-, SANNIDAL- OG HELLE SOKN 19. 23. NOVEMBER 2014.

VISITASFOREDRAG VISITAS KRAGERØ-, LEVANGSHEIA-, SKÅTØY-, SANNIDAL- OG HELLE SOKN 19. 23. NOVEMBER 2014. DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark biskop VISITASFOREDRAG VISITAS KRAGERØ-, LEVANGSHEIA-, SKÅTØY-, SANNIDAL- OG HELLE SOKN 19. 23. NOVEMBER 2014. INNLEDNING Kjære menigheter i Kragerø-, Levangsheia-, Skåtøy-,

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En disippel's bønn. Praksis. Roald Kvam 2008 I. Når kan vi be? A. Be til bestemte tider oppdag bønnens virkninger. Apg 13:22 (David), Dan 10:11 (Daniel).

Detaljer

Preken 1. På skedåg 20.4.2014 Fredrikståd Domkirke

Preken 1. På skedåg 20.4.2014 Fredrikståd Domkirke Biskop Atle Sommerfeldt: Preken 1. På skedåg 20.4.2014 Fredrikståd Domkirke Luk 24,1-9 Kristus er oppstanden! Og hele folket sier: Ja, han er sannelig oppstanden! Håpet er menneskeslektens kjennemerke

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Intervju med Hans Eiler Hammer om:

Intervju med Hans Eiler Hammer om: 1 Intervju med Hans Eiler Hammer om: - Hans yrke som prest - Prestedrakten - Og de ulike symbolene han har valgt på stolaer. Her er korset Hans Eiler har valgt å bruke på alle stolaer. Laget av 6.trinn

Detaljer

DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skårer kirke! DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skårer kirke

DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skårer kirke! DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skårer kirke DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skårer kirke! DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skårer kirke 1 2 Hva er konfirmasjon? Konfirmasjon er et undervisningstilbud om avsluttes

Detaljer

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018 Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke Mer himmel på jord Kirken i Stavanger bispedømme vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus

Detaljer

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN 5 Januar 31 Mars 2015 FAST PROGRAM: Tirsdag kl. Torsdag kl. kl.18.00 Koinonia Fredag kl. kl.18.00 FAbu-klubb Søndag kl.emøte kl. INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN Bryne korps (menighet) Mandag kl.19.00 Fellesmusikk

Detaljer

Bardu menighet. Mål og virksomhetsplan. Overordnet mål: Å gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt

Bardu menighet. Mål og virksomhetsplan. Overordnet mål: Å gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt Bardu menighet Mål og virksomhetsplan 2012 Overordnet mål: Å gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt Vedtatt av Bardu menighetsråd den 24. august 2011 1 MENIGHETENS EN LEVENDE MENIGHET ÅPEN FOR

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

Fagplan RLE i 3. trinn

Fagplan RLE i 3. trinn FILOSOFI OG ETIKK Bruke FNs barnekonvensjon for å forstå barns rettigheter og likeverd og kunne finne eksempler i mediene og bruk av internett Uttrykke tanker om livet, tap og sorg, godt og ondt og gi

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 4. 4 01. nov. 2013 15. jan. 2014 V E L S I G N E T O G N Y T T Å R! J U L.

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 4. 4 01. nov. 2013 15. jan. 2014 V E L S I G N E T O G N Y T T Å R! J U L. Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 4. 4 01. nov. 2013 15. jan. 2014 V E L S I G N E T J U L O G N Y T T Å R! 1 Julekort fra 1958 Korpsnytthilsen Denne uken ble jeg minnet om at julen

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Overskriften i visitasmeldingen er: Hva er det å være kirke på Askøy? Og her kommer altså fasiten.

Overskriften i visitasmeldingen er: Hva er det å være kirke på Askøy? Og her kommer altså fasiten. VISITASFOREDRAG PÅ ASKØY 10. MAI 2015 Kjære menigheter! Takk for flotte dager her på Askøy. Jeg er imponert over det jeg har sett og hørt om arbeidet i Strusshamn, Erdal, Tveit, Ask og Herdla. Jeg er stolt

Detaljer

Fagplan i RLE 4. trinn

Fagplan i RLE 4. trinn Fagplan i RLE 4. trinn Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Forslag til læreverk 4 FILOSOFI OG ETIKK Føre en enkel dialog om samvittighet, etiske leveregler og verdier. 4 FILOSOFI OG ETIKK Gjengi

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 6.januar 2013. Hei alle medlemmer og venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Håper du har fått ladet batteriene i jula, og at du er klar for et nytt

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer