IRKENYTT. Ny biskop i Borg Barnefestival Adventsfestival Et år av en annen verden MENIGHETSBLAD FOR DRØBAK OG FROGN ÅRGANG 82 NR.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IRKENYTT. Ny biskop i Borg Barnefestival Adventsfestival Et år av en annen verden MENIGHETSBLAD FOR DRØBAK OG FROGN ÅRGANG 82 NR."

Transkript

1 IRKENYTT MENIGHETSBLAD FOR DRØBAK OG FROGN ÅRGANG 82 NR Ny biskop i Borg Barnefestival Adventsfestival Et år av en annen verden Barnefestival 2011 FOTO: Torstein Ihle

2 Atle Sommerfeldt ny biskop i Borg Atle Sommerfeldt ble fredag 28. oktober utnevnt til ny biskop i Borg bispedømme. Det er Kongen i kirkelig statsråd som utnevnte Helga Haugland Byfugliens etterkommer i Borg. 59-åringen har først og fremst solid bakgrunn fra politisk, samfunnsengasjert og internasjonalt virke de siste årene i Kirkens Nødhjelp. - Han kompletterer den kunnskapen som finnes i dagens bispekollegium. Han har også erfaring som prest i Den norske kirke. Videre har han viktig erfaring fra Mellomkirkelig råd for Den norske kirke, han har drevet med diakonalt arbeid, har jobbet mye internasjonalt og bringer viktig kompetanse inn i bispekollegiet, sier Kirkeminister Rigmor Aasrud. - Jeg vil se på hvordan de utstøtte og fattige blir tatt hånd av kirken og myndighetene. De fattige vil alltid være hos oss, og det er en særlig oppgave å sørge for at de får oppleve rikdommen i Guds gaver. Den norske kirke er en mangfoldig organisasjon med sprikende oppfatninger, men jeg ser på ulikhetene som en styrke og ikke en trussel, sier Sommerfeldt. DRØBAK OG FROGN MENIGHETSBLAD Utgiver Drøbak og Frogn menighetsråd. Utkommer med 4 nummer pr. år. Redaksjonen består av Otto Schou og Govert van den Brink og Hilde Lowén G. Grumstad Layout/trykking Østfold Trykkeri AS Er det spørsmål og saker du ønsker at menighetsbladet skal ta opp? Send e-post til redaksjonen: Redaksjonens adresse Drøbak og Frogn kirkekontor, Postboks 1, 1441 DRØBAK Telefon Telefax E-post: Neste utgave av KIRKENYTT kommer januar MILJØMERKET Trykksak 796 DRØBAK OG FROGN KIRKEKONTOR Rådhusveien 6 (Rådhuset inng. D) Postadresse: Pb 1, 1441 DRØBAK Tlf: Faks: E-post: Åpningstid: mandag-fredag Frogn kirkelige fellesråd/menighetsråd Leder: Leif Tomter Tlf: ANSATTE Sogneprest Dag-Kjetil Hartberg Tlf: / Kirkeverge Thor-Arne Prøis Tlf: / Saksbehandler Govert van den Brink Tlf: / Sekretær Randi Flock Tlf: Prosjektleder trosopplæring Anders Helset Eriksen Tlf: Kirketjener Jan-Helge Ljøstad Tlf: / Kirkegårdsarbeider Frank Hansen Tlf: Sogneprest Anne Mathilde Klare Tlf: / Kantor Hans Martin Molvik Tlf: Kirkegårdsarbeider Marit Andresen Tlf: Ungdomsprest Øivind Refvik Tlf: / Menighetsmusiker Svanhild Moen Refvik Tlf: / KIRKENYTT FOR DRØBAK OG FROGN

3 Kontekstualisering av julebudskapet Vi har i disse dager fått en ny oversettelse av Bibelen. Mange stiller spørsmålet om nødvendigheten av en ny Bibel etter bare 33 år. (Den forrige oversettelsen var fra 1978). Dette er det nok ulike oppfatninger av, men mange mener at behovet for oppdatering av språket i vår tid er viktig. Samfunnsendringer, med alt hva det innebærer av ny viten, kultur, tenkemåte, omgangsformer etc., gjør at nye generasjoner, også på det religiøse område, vil kreve en fornyet språkdrakt. Bibelen er en hellig bok, men det betyr igjen at språket til enhver tid må makte å formidle bokens innhold! Når nye forskningsresultater innenfor religionsvitenskap, arkeologi, historie og språkvitenskap er av betydning for vår bibel, så må det presenteres på en for alle forståelig måte! Bibelspråket må derfor plasseres i sin rette kontekst eller sammenheng. Så til overskriften: Kontekstualisering av julebudskapet. Et mer norskklingende ord ville kanskje være stedegengjørelse. I videre forstand forstår vi med dette en omplassering av det bibelske budskap til et nytt geografisk område, språklig så vel som kulturelt. Forskjellene er store og mange mellom den tradisjonelle bibelske settingen (Palestina/Israel) og f.eks. Nicaragua, Kina, Finland etc. Mange billedkunstnere er inspirert av Bibelen, og i flere av deres verker ser vi tydelige eksempler på denne kontekstualiseringen. Bildene jeg har lagt ved illustrerer dette. Carlos Garcia er en nicaraguansk naivistisk kunstner som i bilde nr. 1 tar utgangspunkt i Matteus 2:11: De (vismennene) gikk inn i huset og fikk se barnet hos moren, Maria, og de falt på kne og hyllet det. Så åpnet de sine skrin og bar frem gaver til barnet: gull, røkelse og myrra Fargene er kraftige og gilde, typisk for Syd- og Mellom-Amerika; scenen er hverdagslig; gavene er ikke overdådige. De tre vise menn i bilde nr. 2, er en tanke mer kongelige (!) Hver av kongene, Caspar, Melchior og Balthasar, representerte hvert sitt land, eller kanskje, som det også er blitt hevdet, de representerte hvert sitt kontinent: Asia, Afrika og Europa, som var de verdensdelene man kjente til på den tiden. Det ville kunne forklare hvorfor Balthasar også på andre malerier vanligvis er farget (Jan Gossaert, flamsk maler, 1500-tallet). Bilde nr. 3 viser en kinesisk variant av temaet Madonna og Barn (kunstner ukjent). Bilde nr. 4 er malt av Paul Gauguin ( ), og viser Madonna og barn i en tahitisk kontekst. Tittelen på bildet er Ia Orana Maria, åpningsordene i den tahitiske versjon av Ave Maria. Bilde nr. 5 er malt av den finsk-svenske kunstneren Albert Edelfeldt ( ), og kan vel stå som et godt nordisk eksempel på kontekstualisering! Otto Schou

4 HISTORIE NY OVERSETTELSE AV BIBELEN 19. oktober ble en ny oversettelse av Bibelen lansert. Det finnes mange selskaper som oversetter bibelen, både i Norge og internasjonalt. I Den norske kirke bruker vi stort sett Bibelselskapet sine bibeloversettelser. Den forrige oversettelsen deres av Bibelen er fra 1978/85 og den før fra Det gamle testamentet er originalt skrevet på hebraisk, og Det nye testamentet er skrevet på gresk. Vi kan for enkelhets skyld si at det er to ulike måter å oversette Bibelen på. Den ene måten er å oversette mest mulig ord for ord (konkordant oversettelse). Den andre måten er å oversette meningsinnholdet (idiomatisk oversettelse). I en oversettelsesprosess vil det alltid være et valg om man legger hovedvekten på det ene eller det andre oversettelsen forsøkte å oversette meningsinnholdet, mens 1930 hadde mer fokus på at ordene skulle være mest mulig de samme. Den nye oversettelsen er nok mer konkordant enn 1978-oversettelsen. I og med at oversettelsen forsøkte å gi en oversettelse som fikk frem meningsinnholdet i teksten, tolket oversetterne ofte metaforene eller bildene som ble brukt. Den nye oversettelsen forsøker i større grad å beskrive metaforene og bildene slik de er skrevet, og la leseren selv tolke bildet. Bilder på kroppsspråk har vært vanskelig å oversette, fordi man beskriver kroppsspråket ulikt på hebraisk og norsk. Her er noen eksempler på dette: Ordspråkene 23:16: 1978: Det jubler inne i meg når du taler det som er rett 2011: Nyrene mine jubler når leppene dine sier det som er rett På hebraisk er nyrene stedet for menneskets indre, og menneskets følelser. Men skjønner man det når det skrives slik på norsk? Kanskje vi må bli vant til en bredere bildebruk? Bibelutstilling på Hospitalet 23. oktober. På hebraisk blir slektskap uttrykt ved begrepet av samme bein og kjøtt, ikke av samme kjøtt og blod som vi sier på norsk oversettelsen har valgt å skrive dette på den hebraiske uttrykksmåten, mens de i 1978 skrev av samme kjøtt og blod selv om det ikke er dette som står skrevet rent ord-for-ord på hebraisk. (eks: 1. mos 29:14) Den nye oversettelsen av Bibelen har altså et litt annet preg enn oversettelsen og 1930-oversettelsen, uten at noen av dem nødvendigvis er bedre eller dårligere enn de andre. Å oversette en tekst innebærer alltid et tap. På samme måte som norsk har ord som kan ha flere betydninger, og ord som har ulike nyanser i seg, har også hebraisk og gresk slike ord. Oversetterne må derfor velge hvordan de velger å oversette ordet, og oversettelsen vil innebære at andre mulige oversettelser ikke kommer fram i den norske bibelen. Noen steder er det også nesten umulig å forstå hva som står i den hebraiske eller greske teksten, og oversetterne må derfor gjøre valg basert på for eksempel hvordan ordet eller verset tradisjonelt har blitt oversatt. Et annet viktig poeng med en ny oversettelse, er at språket skal være forståelig for folk i dag. I 1930 sto det for eksempel i Matteus 5:15: en tender heller ikke et lys og setter det under en skjeppe, men i staken. Ordet skjeppe er et ord som ikke lenger er i bruk og som ikke er forståelig for de fleste unge mennesker i dag. I den nyeste oversettelsen står det Heller ikke tenner man en oljelampe og setter den under et kar. Nei, man setter den på en holder. Dermed blir Bibelen tilgjengelig på et språk som er nærmere det språket vi kjenner fra dagligtalen. Prosessen i den nye oversettelsen har vært spennende. Bibelselskapet har invitert folk til å gi tilbakemeldinger på tekstene, og tilbakemeldingene 4 KIRKENYTT FOR DRØBAK OG FROGN

5 Bibelen i ny oversettelse. ble lest og vurdert før den nye oversettelsen ble godkjent. I tillegg til vanlige lesere og fagpersoner i teologi og språkvitenskap, har også ulike forfattere lest tekstene. Deres oppgave har vært å ta vare på de litterære uttrykksmåtene og teknikkene som brukes av de bibelske forfatterne. Hver tekst har blitt gjennomgått minst syv, og ofte ni runder med vurdering og diskusjon før den ble vedtatt. Kari Zakariassen Kari Zakariassen og Anne Mathilde Klare. Kari Zakariassen er prestestudent og hun har hatt sin avsluttende praksis i Drøbak og Frogn. ANDAKT Utstråling Ien av julehøytidens bibeltekster heter det om Jesus at han er utstrålingen av Guds herlighet (Hebr 1,3). Jesus har utstråling. Det hender vi sier det om mennesker, at hun eller han har utstråling. Vi sier det om personer som betar oss, fascinerer oss. Jeg forestiller meg at gjeterne og vismennene ble betatt av den nyfødte som lå der i krybben. Det var noe fascinerende ved ham. Jesusbarnet hadde utstråling. Mennesker som møtte den voksne Jesus, ble også betatt av ham. Det var noe med hans væremåte, hans vesen, det han sa og gjorde, som fascinerte. Evangeliene forteller at han løftet de nedslåtte opp, tilga synder, spiste med de utstøtte, ga dem liv og verdighet på nytt. Slik utstrålte han noe som fikk mennesker til å flokke seg rundt ham. Også fra Jesu kors stråler det. Det er vanskeligere å forestille seg. Men Jesus gikk veien fra krybben til korset. For å minne oss om veien han måtte gå, maler ikonkunstnerne ofte Jesusbarnets svøp slik at det likner linkledet døde ble iført. Hva var det Jesus utstrålte, på sin vei fra krybben til korset? Guds herlighet, sier bibelordet. Guds herlighet er hans storhet, dybdene i ham, hans skinnende lysglans. Men det fascinerende ved Gud er at han ikke beholder sin herlighet for seg selv. Guds herlighet forblir ikke i det høye, men tar bolig i det lave. For Gud er en menneske - kjærlig Gud. Hemmeligheten om hans herlighet er at han er ute etter å elske oss tilbake til seg. Det var derfor Jesus kom til oss. I et uthus, hvor husdyra pleier å holde til, stråler det herlighet fra den nyfødtes ansikt. Det samme lyset skinner for dem som møter ham og kommer til tro på ham. Ja, selv fra Jesu forpinte ansikt på korset, skinner Guds herlighet. For i Jesus blir jord og hverdag og alt som er såret og knust, gjennomlyst og løftet til Gud. Han er utstrålingen av Guds herlighet! Det er juleevangeliets dype hemmelighet. Knut Erling Johansen fungerende biskop i Borg KIRKENYTT FOR DRØBAK OG FROGN 5

6 OPPSLAG Fellesmøter Kl i Frelsesarmeens lokale i Drøbak anno 1931/ desember kommer Arne Mella, lærer og evangelist fra en Pinsemenighet i Asker. 8. januar - Tonje og Bent Marken, Hope Follo og lovsangkrefter fra ungdomsklubben JP. 12. februar blir det storsatsing: Konsert med "De fem menn" Ski-café i Frogn kirke Vinteren nærmer seg og med det håpet om flotte dager med sol og gnistrende skiføre. I fjor vinter ble idéen om en ski-café i Frogn kirke satt ut i livet. Med velvillig hjelp fra DFI s skigruppe som forlenget løypetraseen helt fram til kirken var det åpen kirke med servering noen søndager i februar og mars. Tilbakemeldingene var veldig positive og mange tok turen innom. Vi vil gjerne fortsette med cafédriften også denne vinteren, men er avhengig av at noen frivillige stiller opp som cafévertskap. Kan du tenke deg å hjelpe til en søndag fra kl til kan du gjerne melde deg til kirkekontoret på tlf Når skicaféen kan komme i gang er helt avhengig av vær og føre og vil bli annonsert i Amta. 6 KIRKENYTT FOR DRØBAK OG FROGN

7 OPPSLAG Dette ville jeg ikke vært foruten! Takk til dere som spurte meg om å stå på lista til valg av Menighetsråd i Det er utrolig hva en 2. varamannsplass kan gi deg. Jeg har vært heldig. Jeg har lært mye, truffet mange flotte mennesker, fått bruke mine erfaringer og opplevd en raus og inkluderende lokalkirke. Jeg tenker spesielt på alle dere som jeg har sittet sammen med i menighetsråd og fellesråd disse årene. Noen lange arbeidsøkter og enkelte skuffelser har det også blitt. Arbeidet med å få reist en arbeidskirke var godt i gang da jeg kom inn. En rekke dyktige og entusiastiske mennesker hadde stått på i mange år. Byggesaken skulle bare gjennom den politiske prosessen, etter at biskopen hadde felt det første treet på Trekanttomta. Etter et nesten enstemmig formannskapsmøte ble saken utsatt for n te gang i kommunestyremøtet i mars Det var nesten utrolig - men dessverre sant. Men en må se framover. Og mitt ønske er at det nye kommunestyret nå handler raskt og får på plass flerbrukshuset, der arbeidskirken er sentral. Det fortjener de ansatte på kirkekontoret, barn og unge - alle medlemmene av kirken i kommunen og det er mange. Det må legges til rette for trosopplæring. Denne opplæringen er det den lokale kirken som har ansvaret for i vår statskirkeordning. I samarbeid med kommunen og andre organisasjoner ønsker kirken å videreføre og skape nye gode inkluderende møteplasser for alle generasjoner. I Frogn har vi en fantastisk stab på kirkekontoret. Og sist, men ikke minst er det en glede å samarbeide med prestene. Det nye menighetsrådet har god støtte når de ulike oppgavene melder seg på. Jeg ønsker det nye rådet lykke til med arbeidet. Follo Prosti blir delt Kirkedepartementet har vedtatt delingen av Follo prosti i Nordre og Søndre Follo Prosti. Dette har bakgrunn i at prostiet har vært av de største i landet befolkningsmessig. Nordre Follo prosti skal bestå av kommunene Oppegård, Enebakk og Ski og får prostesete på Ski; Søndre Follo prosti av kommunene Nesodden, Ås, Frogn og Vestby og beholder prostesete på Ås.Etter at prost Knut Lein gikk av med pensjon tidligere i år er prosessen med ansettelse av en ny prost for Nordre og en ny prost for Søndre Follo prosti i gang. Det er mange søkere på stillingene og man regner med at de nye prostene er på plass en gang over nyttår. Delingen av prostiet blir gjennomført så snart prostestillingene er besatt. I mellomtiden er det Sven Holmsen som er fungerende prost for hele Follo. Et lite hjertesukk til slutt. Hvorfor går ikke flere av kirkemedlemmene en gang i blant i kirken? Det er godt å gå i kirken. Jeg måtte dessverre inn i rådet før jeg skjønte det men det burde ikke være nødvendig. Bare prøv! Jeg ønsker kirken i Frogn alt godt. Takk for meg. Beste hilsen Ellen Klynderud Ny kapellan til Drøbak/Frogn I statsbudsjett for 2011 ble det bevilget midler til opprettelse av noen nye prestestillinger. En forholdsvis stor del av denne ekstrabevilgningen tilfalt Borg bispedømme og i Borg sto Drøbak/Frogn høyt på prioriteringslisten over menigheter som trengte ekstra presteressurser. I Frogn har befolkningsveksten vært stor og dermed er det blitt stadig flere kirkemedlemmer pr. prestestilling. I bispedømmerådet fikk Drøbak/Frogn tildelt en hel kapellanstilling og Frogn kommune fikk i oppdrag å skaffe prestebolig, med refusjon fra staten. Nå er boligen kjøpt inn og stillingen er lyst ut. Vi regner med at den nye kapellanen er på plass rundt påsketider. KIRKENYTT FOR DRØBAK OG FROGN 7

8 OPPSLAG Tusen takk! Og det er ikke lite jeg er takknemlig for. Anders Helset Eriksen er navnet, jeg har vært ansatt som Prosjektleder for trosopplæringen i Frogn kirkelige fellesråd, siden 1. august. Sånn på folkemunne og internt så blir jeg titulert trosopplæringsleder. Og hva er så jeg takknemlig for? Jo, først og fremst for at jeg fikk jobben. Ingen ting av det som skjer i kirken i dag er så viktig som trosopplæring! Og jeg vet at dette har menigheten tatt på alvor. Det samles inn penger, både gjennom kollekt og givertjeneste. Dette er gaver som er med på å dekke halvparten av min lønn. Jeg tror at dette er viktig og riktig ressursbruk. Og jeg vil nå benytte anledningen til å takke! Og hva gjør meg så kvalifisert til å fortjene disse gavene? Jeg er 45, gift, 4 barn og bor i Nittedal. Jeg er teologistudent på fritiden og bruker masse tid på menighetsarbeid som frivillig i Nittedal. Har vært med på å bygge opp og revitalisere ungdomsarbeidet. Jeg har tidligere også vært svært aktiv KFUM- speider og leder. Jeg har også vikariert som trosopplæringsleder og medarbeider. Disse tingene, samt et brennende engasjement for barne- og ungdomsarbeide, gjør at jeg føler meg vel kvalifisert til å inneha en slik stilling. Allerede nå så merker jeg at det ikke er oppgaver det skorter på, men tid. Og jeg håper og ber om at det snart blir tildelt flere midler til trosopplæring, slik at innsamlede midler kan brukes til andre fornuftige ting i Frogn, for det mangler ikke på ting å bruke penger på. Og noe av det som jeg nå bruker tiden min på er søndagsskolen. En flott måte å bli kjent med barn på, men også deres foreldre. Rett og slett en fantastisk måte å bli kjent med en menighet på. Men jeg har også fått dele ut 4-årsbok, både i Frogn og Drøbak kirke. Flott opplevelse med stort engasjement. Jeg har fått lov å tilbringe en helg sammen med over 200 barn på KFUK/M sin barnefestival. Og nå må jeg skryte, for ikke bare stilte det 45 voksne til lokalkomitè, men over 20 ungdommer fra 7. klasse og oppover viste sitt engasjement og ståpåvilje for at dette skulle blir en fantastisk opplevelse for alle, være seg lokale eller tilreisende barn. Så nok en gang tusen takk. Hva skal så jeg bruke tiden framover til? Fortsette arbeidet med å få til et trosopplæringsutvalg, Lys våken helg, barnehage- og skolegudstjenester i forbindelse med julen, Tårnagent helg, søndagsskole og følge opp alt det barnearbeidet som skjer i menigheten vår, og ting jeg har glemt samt ting jeg ikke vet jeg skal gjøre ennå. Oppgavene er mange, tiden er knapp, men når man har det så moro som meg på jobb, så går det meste bra. Så jeg er ydmyk og takknemlig for at jeg får lov til å jobbe med barn og unge i Frogn kommune. Takk for gavene og takk for at jeg får lov til å låne deres barn, slik at jeg kan vise dem noen måter som de kan bruke for å finne veien til Jesus. Må dere fortsette å be om at arbeidet skal bidra til at Guds rike blir stort. Og så må Gud velsigne dere alle. UTSTILLINGSKAP I GAVE TIL DRØBAK KIRKE To somre har vi hatt åpen kirke i Drøbak gjennom sommeren, og opplevd stor tilstrømning av så vel tilreisende som fastboende. Drøbak kirke har mange gamle klenodier. Spesielt en gammel bibel fra 1500 tallet, donert til kirken da den var ny i Men også gamle tekstbøker fra samme tid, kirkesølv, brudekrone og annet. Problemet har vært at alt dette har vært nedlåst, og bare har kunnet bli tatt fram ved spesielle anledninger, eller ikke i det hele tatt. Ønsket har vært å få alt dette stilt ut til glede for alle de som besøker kirken, og det er i løpet av et år svært mange. Men muligheten for skade, brann og tyveri har gjort at bøkene og gjenstandene har forblitt nedlåst. Våren 2011 fikk vi en kirkelig årsrapport til kirkekontoret. Der, i en reportasje sto avbildet et flott brannog innbruddsikkert skap, en glassmonter for sikring og framvisning av kirkeinventar. Perfekt for vårt formål. Vi fikk sporet opp produsenten i Sverige. Og spurte pent Sparebank 1 i Drøbak om å hjelpe oss med finansieringen. Svaret var raskt og positivt, og skapet ble bestilt. Første uka i oktober var skapet som veier 560 kilo på plass, med innvendig belysning og alt. Og en første bibel utstilling ble arrangert til søndagen etter ny bibel lansering. Tanken er å variere utstillingene i glassmonteren. Det kan gå på tema, eller på kirkens høytider eller annet med tilknytning til kirken. Så vi håper på gode ideer, og på mye besøk i Drøbaks gamle og vakre kirke. Som nå også får vist fram sine mange gamle klenodier, på en trygg og god måte. Drøbak og Frogn menighet takker Sparebank 1 for denne varige og flotte gaven til menigheten, byen og alle som besøker den. 8 KIRKENYTT FOR DRØBAK OG FROGN

9 KONFIRMANTENE Konfirmanter 2012 Konfirmanter 2011 Nå er vi godt i gang med konfirmantåret , og i år er det 125 konfirmanter på kullet fordelt på ni grupper. Fire av kirkens ansatte er engasjert i konfirmantarbeidet. Konfirmantåret består av undervisningstimer, YES-ungdomskvelder, gudstjenestebesøk, seminarer på tvers av gruppene, Roadservice, innsamlingsaksjon (fasteaksjon), samt leir eller tur. Fem av våre ni grupper er KRIK - grupper. KRIK (Kristen Idrettskontakt) konfirmantene har et litt annerledes opplegg med fokus på idrett og natur. De har stort sett sin undervisning utendørs, og til sommeren skal disse på KRIK-Action, en stor kristen idrettsleir med ca deltakere som arrangeres juni i Bø i Telemark. Vi har i år 75 KRIK-konfirmanter. Disse skal konfirmeres i september. De andre konfirmantene konfirmeres i mai og er TUR- eller LEIR konfirmanter. De har litt mer tradisjonell undervisning og drar på leir til Mesnali januar. Konfirmanter Drøbak Kirke September ULK Når en konfirmant er konfirmert og konfirmantåret slutt; hva har vi da å tilby? Jo, da kan man melde seg på ULK (ungdomslederkurs). Det er fjorårskonfirmanter som gjennomgår et lederkurs og deretter blir med som ledere på noe av kirkens barne- og ungdomsarbeid. For mange av dem er det da et høydepunkt å få lov til å være med som ledere på konfirmantleirer. I år er det en flott gjeng på 11 stk. som er med på ULK. Disse har allerede gjort en formidabel jobb på høstens barnefestival, og vi gleder oss til et bra lederteam på konfirmantleiren i januar. Mange av ungdomslederne startet høsten med tur til høyt og lavt aktivitetspark i Vestfold i august.

10 DRØBAK GOSPEL Nytt om Drøbak Gospel Drøbak Gospel, under ledelse av dirigent og kantor Hans Martin Molvik, var nylig på utenlandstur til København oktober besøkte de Hotel Bethel og Sjømannskirken. Under deres tredagers musikalske opphold, kunne samtlige korister nyte godt av innleid sangpedagog, Marius Vassbotn's råd og ekspertise. Sammen med korets leder Hans Martin Molvik løftet de gospelkoret til nye musikalske høyder. I tillegg til deres todagers seminar i plenum fikk samtlige korister individuelle sangtimer. At København viste seg fra sin beste side med skinnende sol fra blå himmel, gjorde turen til suksess fra ende til annen. Slike korturer med rikelig innslag av faglige såvel som sosiale opplevelser, er av uvurderlig betydning. Fellesskapet vokser og alle jobber i samme retning. Det er slik man får et sterkt kor opp og fram. Det hjelper ikke med mange sterke solistemner, om ikke koret fungerer som en samlet enhet. Søndag sang gospelkoret under gudstjeneste og barnedåp i Den norske sjømannskirken. Det var spesielt hyggelig når det fremkom at presten Pål Kristian Balstad er fra vårt umiddelbare nærmiljø. Han kommer nemlig opprinnelig fra Nesodden. Trine Bryhn, styrededer i Drøbak Gospel Gudstjenesten i Sjømannskirken ble løftet opp av glade toner og flotte mennesker. Drøbak Gospelkor fylte mer enn rommet med musikken sin, for også hjertene til de fremmøtte ble fylt av glede, trøst, håp og tro. Ikke minst dåpsbarnet fikk sin helt egne sang; Velkommen til verden du lille. På vegne av alle oss her nede i Kongens by, vil vi takke for at dere kom! Dere er hjertelig velkomne igjen! Pål Kristian Balstad, Sjømannsprest i København

11 To i koret: Jeg opplever Drøbak Gospelkor som et kor med mye glede, entusiasme og spontanitet. Det er en raus og inkluderende gjeng. Jeg gleder meg til hver korøvelse. May-Grete Rytterager Jeg ser frem i mot hver mandag og øvelsen med DG. Det å synge i et kor gir så mye! Ikke minst er det ekstra hyggelig å synge i koret pga. alle de ulike og hyggelige menneskene som er med. Gleden ved det å synge i et kor er stor, men den er enda større om det sosiale miljøet i et kor er bra. Det er det ingen tvil om at miljøet i vårt kor er. Kjerstin Davidsen bestill 10 eller flere billetter, ring og få med en gratis CD! Trine Rein og Drøbak Soul Children synger julen inn Artisten Trine Rein har tidligere utgitt fem album, og er nå ute med sitt første julealbum. Det har tittelen "Julegaven". I år legger hun ut på en juleturné hvor hun blant annet skal samarbeide med Drøbak Soul Children. Fredag 9. desember kl er det duket for julekonsert i Drøbak kirke med Trine Rein og Drøbak Soul Children. Det er ekstra moro å synge med unge talenter, og det er få ting som skaper så umiddelbar julestemning som et ekte barnekor. Sammen skal vi skape glede og allsang i kirken, og ta juleevangeliet på alvor med en skikkelig feiring av julens budskap! sier Trine. MED Drøbak Soul Children 9.12 kl Drøbak kirke Mange av julesangene vil man kjenne igjen, og nesten like mange er nye sanger skrevet blant annet av Trine selv. Det er faktisk første gang hun synger på norsk! Trine er født i San Francisco, og hun ønsket å gi ut et julealbum som kunne gjenskape noen av de flotte opplevelsene hun har hatt i flere kirker i USA Billetter til julekonserten selges gjennom billettservice.no. KIRKENYTT FOR DRØBAK OG FROGN 11

12 Barnefestivalen 2011 Var det virkelig alt gått et år siden sist? Årets barnefestival var et direkte resultat av fjorårets gode opplevelse. KFUK-KFUM ønsket seg tilbake, og den lokale dugnadsgjengen ønsket å få være vertskap igjen. Så dermed ble Dyrløkkeåsen skole fylt av 350 små og store oktober. Igjen ble mange fra Drøbak og Frogn involvert: Ungdomslederne: 25 ungdommer hadde gått på lederkurs i forkant, og stilte godt forberedt: De sto på hele helgen, og var flotte forbilder og ledere for barna. Iført oransje T-skjorter var de godt synlige hele tiden! De ble og godt kjent med de 20 tilreisende ungdomslederne som fulgte gjestende grupper. Barna: 32 lokale barn var med som deltakere, og i tillegg opptrådte barnegospel og Soulchildren. De fikk en helg spekket med innholdsrike fellessamlinger, aktiviteter og lek. Mange av sangene og dansene de lærte sitter i kroppen enda! Voksne medhjelpere: Iført grønne T-skjorter lagde de taco, ryddet stoler, tok imot gjestene og holdt vakt. Det ble 50 stk. som med et smil tråkket til. For en gjeng! Mange som ikke var på hele festivalen fikk med seg gudstjenesten i idrettshallen søndag. Det ble en flott avslutning på helgen, og en stor opplevelse av fellesskap mellom alle generasjoner; med barna i sentrum. Stor takk til alle som bidro med alt fra kakebaking til ledsaging til aktivitetene. I skrivende stund ser det faktisk ut til at Drøbak og Frogn blir lokalt vertskap også neste år! Lokalkomiteen har sagt ja; og KFUK-KFUM vil gjerne tilbake. Da er det plutselig ikke så lenge til oktober 2012! 12 KIRKENYTT FOR DRØBAK OG FROGN

13 GUDSTJENESTELISTE VELKOMMEN TIL KIRKENE Søndag 20. november Kl Drøbak kirke Gudstjeneste/Søndagsskole 1. søndag i adventstiden 27. november Kl Frogn kirke Familiegudstjeneste Lys våken - Soul Children deltar 2. søndag i adventstiden 4. desember Kl Drøbak kirke Gudstjeneste/Søndagsskole 3. søndag i adventstiden 11. desember Kl Drøbak kirke Gudstjeneste/Søndagsskolens juleverksted Kl Drøbak kirke Lysmesse med speiderne 4. søndag i adventstiden 18. desember Kl Frogn kirke Vi synger julen inn Barnegospel, Frogn Mannskor, Soul Children og Drøbak og Frogn skolemusikkorps deltar Kl Drøbak kirke Vi synger julen inn Drøbak Mannskor, Beatleskoret, Drøbak Kantori, Drøbak Gospel og Drøbak Musikkorps deltar Fredag 23. desember Kl og Frogn kirke Musikkandakt/konsert med Nesodden og Frogn kammerkor* Julaften 24. desember Kl Drøbak kirke Kl Drøbak kirke Kl Drøbak kirke Kl Drøbak kirke Kl Frogn kirke Kl Frogn kirke Julaftengudstjenester Div. kor deltar på alle 1. Juledag 25. desember Kl Drøbak kirke Høytidsgudstjeneste Messingkvartett deltar 2. Juledag 26. desember Kl Frogn kirke Gudstjeneste Nyttårsaften 31. desember Kl Drøbak kirke Midtnattsmesse Søndag 8. januar Kl Drøbak kirke Gudstjeneste Søndag 15. januar Kl Frogn kirke Gudstjeneste Søndag 22. januar Kl Drøbak kirke Gudstjeneste/Søndagsskole *Adgangstegn til konsertene deles ut fra 19. desember kl på servicetorget på rådhuset er menighetens hjemmeside. Her finner du kalender over alle aktiviteter, informasjon om dåp og vielse, oversikt over barne- og familietilbud, korene våre og mye mer. tlf: KIRKENYTT FOR DRØBAK OG FROGN 13

14 VERDEN Et år av en annen verden Tre jenter fra Frogn ut i den store verden Hald Internasjonale Senter er en møteplass for tverrkulturell forståelse og internasjonalt arbeid med fokus på bistand, misjon og ledelse. Det er Laget, Det norske misjonsselskap og Strømmestiftelsen som driver stedet og utveksler ungdom i alderen 18 til 25 år. I år er det tre jenter fra Frogn, Maia Charlotte Bjønness, Miriam Lia og Benedicte Bjerknes, som begynte på Hald i august etter at de ble ferdige på videregående sist sommer. Etter 6 ukers kurs reiste de i begynnelsen av oktober til henholdsvis Peru, Brasil og Uganda hvor de skal jobbe på hvert sitt prosjekt i 7 måneder. Maia Charlotte og Benedicte går fattigdomsbekjempelseslinja kalt Act Now som Strømmestiftelsen er ansvarlig for, og Miriam går misjonslinja kalt Connect som er NMS linje. På Hald hadde de en del felles undervisning, og noe "programundervisning". Miriam hadde bl.a. bibelstudier, misjonsstudier og diakoni. På Act Now fokuserer de mest på bistandsarbeid, utvikling, og fattigdomsbekjempelse. Maia reiste til i Iquitos, Peru, og jobber på et kveldssenter for barn som av ulike grunner ikke har det så bra hjemme. Det kan være for eksempel alkoholiserte hjem, hjem hvor barn/- ungdom blir slått osv. Barna får på senteret tilbud om ulike aktiviteter (sport, musikk, dans, teater, leksehjelp osv.) for å takle en tung hverdag. Opplæring av lærere og elever om selvtillitt, muligheter, seksualitet, prevensjon, sykdommer osv. er et vanskelig, men viktig og nødvendig arbeid på senteret. Miriam er i Brasil og jobber med samarbeidsorganisasjonen til Hald som heter Movimento Encotrão, som er en misjons- og fornyelsesbevegelse i den lutherske kirken. Oppholdet startet først med et kort innføringskurs i Curitiba. Så skal hun flytte til en lokal menighet hvor kurs i portugisisk venter. I Brasil skal Miriam bo i brasilianske vertsfamilier, og får forskjellige oppgaver i menighetens barne- og ungdomsarbeid som for eksempel søndagsskole, konfirmantarbeid osv. Benedicte er i Mbale, Uganda og jobber på et dagsenter for gatebarn kalt CRO (Child Restoration Outreach). Visjonen til CRO er at gatebarna skal bli gjenforent med familiene sine slik at de ikke lenger lever på gata. CRO har ulike prosjekter for å nå gatebarna. Noen eksempler er street walks (man forteller barna om senteret, og mulighetene man har for hjelp), skolestøtte (CRO betaler i dag skolegang for ca. 400 barn), leksehjelp, helsestasjon, kvinnegrupper og mannsgrupper (fokus på ulike temaer, for eksempel HIV/AIDS). Menighetsbladet vil følge jentene under deres utenlandsopphold og her følger Benedictes 1. reisebrev etter første måned i Uganda. Jentene har hver sin blogg hvor de skriver om utenlandsoppholdet og prosjektene de jobber på Maia, Peru Miriam, Brasil Benedicte, Uganda KRANSER OG LYS TIL JUL VI SELGER: Nobilis-kranser (25/30 cm) Mosekranser (25/30 cm) Mosehjerter Barbukett (gran) Barbukett (fjelledelgran) Gravlys (oljestearin, 60 timer) Gravlys (oljestearin til lykt, 60 timer) Gravlykter (oljestearin, 60 timer) Lind Ln de ebrå råte g å r d s d r i f t n o r d r e 14 KIRKENYTT FOR DRØBAK OG FROGN SUPERTILBUD KRANS (25 cm) +LYS + (60 t) KUN 100, 1 SALGSSTEDER: Utenfor kirkene 22., 23. og 24. des. kl 10 16: NESODDEN KIRKE DRØBAK KIRKE FROGN KIRKE Fra Gulbjørnrud sag- og høvleri fra 19. desember gravservice.no

15 REISEBREV Reisebrev fra Benedicte Den første måneden i Uganda har vært en måned med mange sterke, fargerike og glade inntrykk. Jeg ble fort kastet inn i hverdagen på Child Restoration Outreach i Mbale etter noen dager i Ugandas hovedstad, Kampala, sammen med andre forventningsfulle nordmenn. Livet i Mbale er veldig bra. Jeg begynner etter hvert å venne meg til livet her, og vi er strenge på null mzungo pris på markedet (de prøver å gi oss høyere pris fordi vi er hvite), vi lærer å lage ugandisk mat (så langt er smaksløkene ganske fornøyd), vi løper rundt i afrikanske kjoler, og vi nyter livet og hvert øyeblikk i Uganda. Vi har hatt et orienteringsprogram som har vart i to uker (med et lite avbrekk fordi partneren min fikk malaria). I løpet av dette orienteringsprogrammet har vi sett hva CRO gjør, og det er ikke lite: sport, gård (som er både del av rehabiliteringsprogrammet og en liten inntekskilde), community talks (sosialarbeidere drar ut i slummen og snakker om for eksempel oppdragelse. Sykepleieren følger også med og gir ut medisiner til de som ikke har råd til det), rådgivning, resettlement (unger som blir gjenforent med foreldre, familie eller verger i stedet for å være på gata), skoletimer, gratis klinikk, yrkestrening osv. Jeg er blitt møtt med en varme (både bokstavelig og følelsesmessig). Det ugandiske folk deler det de har, og de ønsker av hele sitt hjerte å høre hvordan det går med deg, og din familie. De bryr seg. Jeg skal allikevel ikke legge skjul på at det på ulike måter har vært tøft i starten. I Uganda blir jeg konfrontert med forskjellene i verden. Mitt liv, og min bakgrunn er helt ulik fra alle her. Mange her tenker at mzungo (= hviting) er kjempesmarte, og kjemperike, men den største forskjellen er for eksempel at jeg har hatt muligheten til å gå på skole. Jeg har ikke måttet bekymre meg for å ha nok mat. Jeg har også hatt foreldre som har gjort hva det måtte være for meg. De har vist meg uendelig kjærlighet, og jeg kjenner på en enorm takknemlig for alt de har gjort for meg. På CRO møter jeg unger som har opplevd mer smerte enn noe menneske skal måtte oppleve. Foreldre sender ofte ungene til byen for å tjene penger. Ofte har foreldrene dødd av HIV/AIDS eller andre sykdommer. Vold og seksuelle overgrep forekommer i hjemmet. Mange unger velger derfor et liv på gata, men det er ikke nødvendigvis bedre eller lettere. Gatebarn blir banket opp på gata av politifolk som skal skremme dem eller av forbipasserende, ofte fulle, menn. Gatebarna mangler grunnleggende behov, og seksuelle overgrep forekommer. Det er mange sterke inntrykk og sterke historier. Det er også mange flotte historier. Historier om tidligere gatebarn som blir gjenforent med familien sin. Gatebarn som av CRO har fått støtte til å fullføre videregående eller til å fullføre en universitetsgrad. Jeg har snakket med mødre som ser sin viktige rolle, og som jobber hardt for at barna skal få gå på skolen. Mennesker smiler, ler og deler selv om de ikke eier stort. Det er et folkeslag av stor varme, og vi i Norge har mye å lære. Etter bare en måned ser jeg allerede det viktige arbeidet CRO gjør for gatebarna, familiene deres og for hele samfunnet. Jeg føler meg privilegert som får lov til å jobbe i denne organisasjonen. Jeg gleder meg til å fortsette å leve i Uganda, til å bli bedre kjent med kulturen, og til å bli mer involvert i det viktige arbeidet på CRO. KIRKENYTT FOR DRØBAK OG FROGN 15

16 NYTT FRA FELLESRÅD OG MENIGHETSRÅD NYTT FRA MENIGHETS- RÅD/FELLESRÅD Ved kirkevalget 12. september 2011 ble det valgt nytt menighetsråd for Drøbak og Frogn sokn. De som utgjør menighetsrådet fungerer også som fellesråd for Frogn. Hele valgresultatet er annonsert et annet sted i bladet. Det nyvalgte rådet holdt sitt konstituerende møte torsdag 27. oktober. Leif Tomter ble valgt til ny leder av rådet, etter Ellen Klynderud som har vært leder i 4 år. Møyfrid Hveding fortsetter i rollen som nestleder. Ledervalget er for ett år av gangen. De viktigste sakene for rådet i denne valgperioden fra 2011 til 2015 vil være å få realisert den lenge etterlengtete flerbrukskirken / flerbrukshuset, å forberede de endringer for vårt fellesrådsområde som en ny organisering av kirken vil medføre som mer uavhengig av staten, og å legge en ny strategi- og virksomhetsplan både for arbeidet i menigheten, og i de lovpålagte oppgavene rådet har som kirkelig fellesråd i Frogn. Å sikre en rimelig solid økonomi og en tilfredsstillende bemanning både i antall og kompetanse til å ivareta alle oppgavene vil være en viktig del av dette arbeidet. Kirkevalget i Drøbak og Frogn ble gjennomført mandag 12. september 2011, med forhåndsstemming fra 8. august til 9. september. Drøbak og Frogn sokn har til sammen stemmeberettigete medlemmer. 759 har stemt, hvorav 759 på menighetsråd og 615 på bispedømmeråd. Dermed ble valgdeltakelsen omtrent sånn som ved forrige kirkevalg i Resultatet for valg av nytt menighetsog fellesråd for perioden : 16 KIRKENYTT FOR DRØBAK OG FROGN RESULTATER Nytt menighetsråd: 1. Møyfrid Hveding 2. Magnar Bøhlerengen 3. Jorunn Bakken 4. Leif Thorvald Tomter 5. Hege Kristoffersen 6. Vebjørn Haram Vara medlemmer: 7. Liv Harriet Hagberg Jacobsen 8. Reidar Stenset 9. Svein Moen 10. Jorunn Holter 11. Gjermund Stormoen Øvrige: 12. Bjørg Andersen 13. Erna Marie Fallrø Drøbak/Frogn Begravelsesbyrå Jan-Oddleiv Garder Vi ønsker å gi den beste hjelp og veiledning Tlf hele døgnet Avd. leder: Magnar Bøhlerengen Norskeid familiebyrå for hele Follo Kirken i Frogn Babysang Sosialt treff for deg som er hjemme med babyen din starter tirsdager kr 400,- inkl. lunsj. Kl i Frognhallen. Dirridam for deg som vil synge med barna dine (opptil 6 år) - enkel middag og sangstund 1/12 og 12/1. Kl på Rådhusets kantine Sprell levende søndagsskole 20/11, 4/12, 11/12 juleverksted kl på Hospitalet. Søndagsskolen starter i kirken. Juletrefest, 7/1 i samarbeid med Bygdekvinnelaget og bondelaget kl på Folkvang. Drøbak og Frogn Barnegospel for de mellom 6 og 9 år som liker å synge sanger med futt og fart i! Hver mandag kl Seiersten Ungdomsskole musikkrom. Drøbak og Frogn Soul Children for sangglade tweens (4.-7. klasse) hver mandag kl Seiersten Ungdomsskole musikkrom. Klubb for Kompiser for klasse, klubbkveld 23/11 og 7/12 kl kantina på Seiersten. YES ungdomskveld sport, drama, samling, underholdning og god mat på Dyrløkkeåsen skole 26/11, 10/12, 14.1 kl Drøbak Gospel for ungdom fra 15 år og voksne mandag kl Drøbak kirke. Drøbak Kantori tirsdag kl i Frogn kirke. Diakonitreff 24/11 kl på Hospitalet. 8/12 kl , adventsfest på Hospitalet. Åpen kirke Frogn kirke er åpen for bønn og stillhet hver mandag fra kl Mer info på eller på tlf

17 Livets gang Døpte Døde Dåpsdato Navn Dødsdato Navn Sigrid Marie Dahl Sofia Miliane Furu Storsveen Emilie Christine Haugan Erica Skak Simenstad Victor Eliesen Tollaksen Theo Ravndal Leonora Wibe Jonatan Winther-Bråthen Marie Berg Pillgram Miriam Schanke Lucia Schanke Amalie Sasha Schanke Uma Isabelle Schanke Mathilde Nielsen Skaslien Henrik Johansen Allergodt Evander Constantin Vindegg Allworthy Truls Henrichsen Haslerud Sigvart Gravem Dahl Linnea Emilie Berg Molly Alexandra Olne Berg Leander Rosenlund Eggestøl Frida Hanseth Alm Lovisa Sophie Birgitta Hulbach Lilu Marlen Stein Sebastian Møller Antonsen Kjell Gripstad f Ada Bergseng Johansen f Magne Severin Westberg f Ivar Johan Aaslund f Nicholas Anthony Samstag f Aud Marie Sørsdahlf Sigrid Nygård f Kåre Olav Myklebust f Jan Ingar Hagen f Torkjell Green f Torunn Weydahl Ottesen f Ralph Olaf Homfeldt f Anders Hast Løkken f Leif Hansen f Gunnar Andreas Mostrøm f Aase Midtlien f Vigde Vielsesdato Navn Helen Moen og Kashif Moazzem Sissel Brun Johansen og Daniel Myksvoll Julia Havekost og Matthias Havekost Toini Bøhmer og Hans-Ragnar Franzvåg Tonje Brenne Vindegg og Owe Lindén Vibeke Sellereite og Henning Leikvold Therese Solberg og Johannes Tveit Hanne Helliesen og Thomas Underhaug Pedersen KIRKENYTT FOR DRØBAK OG FROGN 17

18 Advent 2011 Adventsfestival 2011 Det er tid for advent, vi teller ned Som bilag til dette nummeret av menighetsbladet vil dere få programmet til festivalen ADVENT Dette er andre gangen at Adventsfestivalen gjennomføres og også i år tilbys et rikholdig program i kirkene våre i adventstiden. Her kan du senke skuldrene og finne ro i førjulstida. Initiativtaker til festivalen er kantor Hans Martin Molvik som har fått med mange dyktige støttespillere både på arrangør- og utøversiden. Tanken er at dette skal bli en fast tradisjon og at festivalen skal utvikles videre i årene som kommer. Velkommen til ADVENT 2011 Adventsfestivalen, som ble startet i 2010, har mange flotte konserter på sitt program i år. I tillegg inviterer vi alle interesserte til masterklasser for klaver, fløyte og orgel. Dyktige og anerkjente pedagoger og utøvere skal undervise deltakere fra nybegynnere til viderekomne. Ellen Anna Bjørnebye er utdannet med diplomeksamen ved Norges musikkhøgskole. Med tysk statsstipend fullførte hun soliststudier i Essen. Bjørnebye debuterte i Universitetets Aula i Hun har som alternerende solofløytist spilt i Oslo Filharmoniske Orkester og i Den Norske Opera. Bjørnebye har vært solist med flere av de ledende orkestre i Norge og har i tillegg hatt en rekke kammer-musikkonserter i inn- og utland. Hun har gitt ut en cd med harpisten Yoshiko Miyake under et lengre opphold i Tokyo. Bjørnebye har jevnlig gitt konserter med pianisten Ingunn Ådland. Elena Chalneva Sirnes er pianist, klaverpedagog og lektor i videregående skole. Hun har sin utdannelse fra Det statlige musikkakademiet i Petrozavodsk, Russland og Gnesinikh statlige musikkhøyskole i Moskva. Elena Chalneva Sirnes har undervist ved konservatorier og musikkskoler i Russland, USA og Norge. Hun er kunstnerisk og administrativ leder for Pianofestivalen i Førde og for Drøbak pianoakademi, og hun har et utstrakt samarbeid med pianister og pedagoger i en rekke land. I tillegg gir hun masterklasser og har hatt en rekke solo- og kammermusikkonserter i inn- og utland. Foruten å være jurymedlem på norske og utenlandske pianokonkurranser, er hun spesielt opptatt av å vekke musikkinteresse blant de yngste. Terje Winge er 1. amanuensis ved Norges musikkhøgskole og kantor i Grorud kirke. Siden debuten i 1970 har han vært aktiv som konsertorganist over hele Norge og i en lang rekke europeiske land, med et repertoar som strekker seg fra tidlig barokk og frem til i dag. T. Winge fikk nylig den høythengende anerkjennelsen Diapason d Or - Den gylne stemmegaffel for sin siste orgel-cd. Det franske tidsskriftet Diapason, som står bak utmerkelsen, regnes som et av de tyngste i verden innen klassisk musikk. Masterklasser Pedagogene som underviser på Adventsfestivalen, er erfarne og dyktige fagfolk. De tilpasser undervisningsmetoder til hver enkelt elev og har som mål å utvikle ferdighetene deres. Vi legger vinn på å engasjere pedagoger som er kjent for vellykket pedagogisk virksomhet samtidig som de er aktive og ledende utøvere. Masterklasser er en undervisningsform der elevene får inspirasjon og instruksjoner som kan føre til utvikling av musikalske og tekniske ferdigheter, evner og kunnskaper. Det er en unik undervisningsform med informasjonsutveksling mellom erfarne musikere og lærevillige deltakere. Masterklasser i orgel med Terje Winge 2. desember, Drøbak kirke, kl Masterklasser i klaver med Elena C. Sirnes 3. desember, Drøbak kirke, kl Masterklasser i fløyte med Ellen Bjørnebye 3. desember, Hospitalet, kl

19 ANNONSER Dyrløkkeveien - tlf KIRKENYTT FOR DRØBAK OG FROGN 19

20 HVERDAGSLIV Hva ønsker du deg til jul? Mange av oss, både små og store, kan nok regne med å få dette spørsmålet i disse førjulstider. Og tankene settes i sving Hva ønsker vi oss? Er det noe jeg eller vi trenger? De aller fleste i vår lille kommune har det de trenger, og mange har mye, mye mer. Da er det ikke så lett å vite hva mer vi kan ønske oss av materielle goder. Samtidig er det noen som strever med å møte forventningspresset som finnes der ute! Ikke alle foreldre og foresatte makter å fylle forventningene som skapes av en offensiv og pågående markedsføring av hva det er lurt å gi bort til jul. Hvert år får Drøbaksnissen og hans julenissekollegaer tusenvis av brev med juleønsker fra hele verden. Og ønskene spenner vidt! Mange ønsker seg ting dyre og kanskje uoppnåelige, mange formidler ønsker om at en i familien skal bli frisk, at mor og far ikke skal skille seg, at foreldre ikke blir fulle på juleaften, ønske om fred på jord slik jeg forstår det, et uttrykk for en dyp lengsel etter å styrke mellom -menneskelige relasjoner, en lengsel etter trygghet og forutsigbarhet, en lengsel etter tid - med og for hverandre, en lengsel etter fred og forsoning! de virkelig ønsker seg og gleder seg over og ting de trenger. Om jeg skulle velge å gi en annerledes gave - for eksempel noe av tiden min, ville det kreve noe annet av meg. Kanskje måtte jeg sette meg ned å gjøre en real omprioritering og vurdere tidsbruken min på en ny måte? Jeg måtte spørre meg selv: Hva vil jeg med tiden jeg har til disposisjon? Hva er det viktigst for meg å prioritere? Flere år har jeg fått både griser, kyllinger og geiter til jul, gaver som Kirkens Nødhjelp allerede har gitt videre til noen som trenger det mer enn meg. Jeg har fått klippekort på gulvvask og rydding av rom og jeg har fått hyggelige gavekort på kino og teaterbesøk. Invitasjon til hjemmelaget suppemiddag også. I år kan du også velge å gi både helsesjekk, sparegriser og geiter- og du kan handle alternative julegaver - alt som en støtte til dem som nesten ikke har noe av det de trenger. Hva ønsker jeg meg til jul? Først av alt ønsker jeg meg en fredelig adventstid med tilstrekkelig tid. Dernest ønsker jeg meg en jul med fokus på samhold og fellesskap, gode samtaler og ro til refleksjon over det største mysteriet i verdenshistorien; at Gud sendte sin sønn til jorden. Og jeg ønsker meg geiter, griser og kyllinger, slik at jeg kan bidra til at verden blir et litt bedre sted, ikke bare for meg, men for alle. Og kanskje ønsker jeg meg et klippekort eller to? Velsignet jul! Bente Bjerknes Tid Kanskje er det dette vi skal ønske oss eller gi bort til jul? Tid til å være sammen, nærhet og omsorg for hverandre? En tjeneste, et klippekort på barnevakt til småbarnsforeldre, eller snømåking til besteforeldre? En konsertopplevelse, eller en spillekveld i måneden sammen med ungdommen? Eller er det enklere å ønske seg eller gi bort materielle ting? Ikke misforstå meg mange får gaver

IRKENYTT. Gamle merkedager og skikker GROiTRO, å høste der man sår På plakaten Kveldskirken i Drøbak

IRKENYTT. Gamle merkedager og skikker GROiTRO, å høste der man sår På plakaten Kveldskirken i Drøbak IRKENYTT MENIGHETSBLAD FOR DRØBAK OG FROGN ÅRGANG 83 NR. 3 2012 Gamle merkedager og skikker GROiTRO, å høste der man sår På plakaten Kveldskirken i Drøbak Foto: Marit Andresen Hesteskyss etter familiegudstjenesten

Detaljer

Mer himmel på jord Barn og unge Et engasjert menneske Et barn er født

Mer himmel på jord Barn og unge Et engasjert menneske Et barn er født IRKENYTT MENIGHETSBLAD FOR DRØBAK OG FROGN ÅRGANG 85 NR. 3 2014 Mer himmel på jord Barn og unge Et engasjert menneske Et barn er født Med ønske om en riktig god jul! Lyskonsert 1. november 2014 i Drøbak

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg.

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg. Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 1/2015. 2. årg. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon 2 Å BLI KJENT MED GUD Å bli kjent med Gud Noen ganger i

Detaljer

Menighetsbladet Februar 01/2015

Menighetsbladet Februar 01/2015 Menighetsbladet Februar 01/2015 BISPEVISITAS side 4 Soul Children Party! side 9 menighetsfest 18. april SIDE 10 NYE MEDARBEIDERE side 17 OG 18 Et omsorgsmenneske takker av side 24 Leder Menighetsbladet

Detaljer

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. God. Nr. 6 29. november 2014 20. februar 2015 69. årgang. Jul. www.as.kirken.

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. God. Nr. 6 29. november 2014 20. februar 2015 69. årgang. Jul. www.as.kirken. NORDBY ÅS KROER Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer God Nr. 6 29. november 2014 20. februar 2015 69. årgang Jul www.as.kirken.no Prestens Prostens hjørne juleandakt I mange hjem settes det fram en

Detaljer

Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg

Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg MENIGHETSBLADET Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet Nr. 4 25. årgang november/desember 2011 Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg I en av julehøytidens

Detaljer

Menighetsbladet Juni 03/2015

Menighetsbladet Juni 03/2015 Menighetsbladet Juni 03/2015 Side 11-14 Nytt alphakurs side 4 festen i kirka SIDE 6 Musikerparet Krisztina og Sigmund Eikeset side 18-19 kunstner Åse Sandvikmoen side 20-21 leder Menighetsbladet Redaksjon:

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

VESTBY MENIGHETSBLAD. Nr. 1 2011 65. Årgang. Bispevisitas i Vestby 29. mars - 3. april

VESTBY MENIGHETSBLAD. Nr. 1 2011 65. Årgang. Bispevisitas i Vestby 29. mars - 3. april VESTBY MENIGHETSBLAD Nr. 1 2011 65. Årgang Bispevisitas i Vestby 29. mars - 3. april Utgis av menighetene i Garder, Hvitsten, Såner og Vestby Kirkekontoret i Vestby Kirkekontoret har åpningstid 9-11 og

Detaljer

MENIGHETSBLADET. Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet

MENIGHETSBLADET. Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet MENIGHETSBLADET Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet Nr. 4 24. årgang november/desember 2010 Da de så stjernen... AV BISKOP HELGA HAUGLAND BYFUGLIEN KORET I SØNDRE ENNINGDAL

Detaljer

Nr. 1-2008. KirkeNytt FOR TROMSØ

Nr. 1-2008. KirkeNytt FOR TROMSØ Nr. 1-2008 KirkeNytt FOR TROMSØ Når muslimer vil be Har du tenkt på det? Redaktør Svenn A. Nielsen En gang sendte vi misjonærer til Afrika, Asia, Kina og India. De ville hedningene skulle bli som oss.

Detaljer

LES OM: 63. ÅRGANG NR. 2 SOMMERNUMMER 2010. Gudrun er vigslet. Jubileum på rekke og rad...og mye, mye mer! Pål Rullestad kommer!

LES OM: 63. ÅRGANG NR. 2 SOMMERNUMMER 2010. Gudrun er vigslet. Jubileum på rekke og rad...og mye, mye mer! Pål Rullestad kommer! NR. 2 SOMMERNUMMER 2010 63. ÅRGANG LES OM: Forsidefoto: Bjørn Sannerhaugen Avskjed med Anne-Kjersti Pål Rullestad kommer! Gudrun er vigslet Nye brude- og prestestoler Jubileum på rekke og rad...og mye,

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. Nr. 5 16. oktober 27. november 2009 64. årgang. www.as.menighet.net

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. Nr. 5 16. oktober 27. november 2009 64. årgang. www.as.menighet.net NORDBY ÅS KROER Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer Nr. 5 16. oktober 27. november 2009 64. årgang www.as.menighet.net Prestens hjørne: Det er rart hvordan livet stadig viser oss noe nytt. Hvordan

Detaljer

Generasjonsmøte Se side 5. Nordberg menighetsblad. Nr. 2 Mars 2015. Ny leder Side 4. Strykeorkesteret Side 6-7. Konfirmantfestival Side 11

Generasjonsmøte Se side 5. Nordberg menighetsblad. Nr. 2 Mars 2015. Ny leder Side 4. Strykeorkesteret Side 6-7. Konfirmantfestival Side 11 Nordberg menighetsblad Nr. 2 Mars 2015 Nordberg, Gaustad, Korsvoll og Maridalen Ny leder Side 4 Strykeorkesteret Side 6-7 Konfirmantfestival Side 11 Påsketid Side12-13 og 18-20 Ortodoks tro Side 32-33

Detaljer

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes, Den norske kirke Nr 2-2015 - ÅRGANG 11 Tror du på mor? Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi Barnehagegudstjenester Vi bryr oss - og trenger deg

Detaljer

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 6 2010 årgang 69. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke.

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 6 2010 årgang 69. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke. Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 6-2010 MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND Nr. 6 2010 årgang 69 Vanse kirke Vestbygda kapell Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke Til kirken

Detaljer

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten)

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Årsmelding 2011 Velkommen til Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Gjennomgang av menighetens årsmelding med foreninger, lag, utvalg Regnskapet for

Detaljer

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang god jul misjon s tidende nr. 11/12-2012 167. årgang Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka 1, 4024 Stavanger Telefon 51 51 61 00

Detaljer

Velkommen til kirken!

Velkommen til kirken! Min barndoms jul på 50-tallet Bibeldagen 2015 Kontrollert galskap se side 4-5 se side 5 se side 8 Kirkekontakten FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR. 5 2014 60. ÅRGANG Velkommen til kirken! Jul

Detaljer

2012 LIV TEKST RIKERE

2012 LIV TEKST RIKERE #4 2012 CELLEGRUPPER OG RELASJONER SOM BYGGER LIV s. 4 INTERVJU MED KÅRE SANDAKER OG JØRGEN KRISTIANSEN s. 6 GJELDEN SOM GJØR DEG RIK s. 12 EN OASE FOR LANDET s. 20 CELLEGRUPPER ER TEKST GJELDEN SOM I

Detaljer

Grenseløs praksis til forvandling

Grenseløs praksis til forvandling N y h e t s m a g a s i n f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r. 4 2 0 1 1 1 9. å r g a n g SIDE 3 SIDE 5 SIDE 7 Før-åpning i Mjøndalen Grenseløs praksis til forvandling Maritakafeen på flyttefot Leiv

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 Elin Tømmerbakk opplever misjonskall og skal til Swaziland i Afrika. LES MER SIDE 8-11 Misjonshuset i Moss var arrangør for en vellykket

Detaljer

Fra statskirke til friere folkekirke

Fra statskirke til friere folkekirke KIRKEN VÅR Menighetsblad for Lillestrøm, Skedsmo og Strømmen prestegjeld Nr. 1, 2012 17. årg Nye kantorer i Strømmen og Skjetten Fra statskirke til friere folkekirke Jarle Vestad og Peggy Jensen Lous (bildet)

Detaljer

Menighetsbladet Desember 06/2013

Menighetsbladet Desember 06/2013 Menighetsbladet Desember 06/2013 Maren Andersen (t.v) og Andrea Hillesund tenner lyset 2. søndag i advent. Leder side 2 VÅGSBYGD INNEBANDYKLUBB SIDE 6 JULEFEIRING for våre nye landskvinner side 13 Kristne

Detaljer

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. Nr. 3 20. juni 23. august 2013 68. årgang. www.as.kirken.no

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. Nr. 3 20. juni 23. august 2013 68. årgang. www.as.kirken.no NORDBY ÅS KROER Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer Nr. 3 20. juni 23. august 2013 68. årgang www.as.kirken.no Prestens hjørne Salme 139, vers 1 18 er en viktig tekst for meg. Den sier så mye om vårt

Detaljer

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG. God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret!

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG. God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret! GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret! KOPERVIK MENIGHET menighetskontor Servicekontoret: 81 00 01 Sveinsvolljordet

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 10 Desember 2010/Januar 2011 Årg. 59

www.rade.kirken.no Nr. 10 Desember 2010/Januar 2011 Årg. 59 www.rade.kirken.no Nr. 10 Desember 2010/Januar 2011 Årg. 59 Foto: Hans Th. Lundeby Advent Jeg traff en gammel kjenning her forleden, vi møttes i en overfylt butikk. Jeg så han ønsket prate litt, og merket

Detaljer