IRKENYTT. Ny biskop i Borg Barnefestival Adventsfestival Et år av en annen verden MENIGHETSBLAD FOR DRØBAK OG FROGN ÅRGANG 82 NR.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IRKENYTT. Ny biskop i Borg Barnefestival Adventsfestival Et år av en annen verden MENIGHETSBLAD FOR DRØBAK OG FROGN ÅRGANG 82 NR."

Transkript

1 IRKENYTT MENIGHETSBLAD FOR DRØBAK OG FROGN ÅRGANG 82 NR Ny biskop i Borg Barnefestival Adventsfestival Et år av en annen verden Barnefestival 2011 FOTO: Torstein Ihle

2 Atle Sommerfeldt ny biskop i Borg Atle Sommerfeldt ble fredag 28. oktober utnevnt til ny biskop i Borg bispedømme. Det er Kongen i kirkelig statsråd som utnevnte Helga Haugland Byfugliens etterkommer i Borg. 59-åringen har først og fremst solid bakgrunn fra politisk, samfunnsengasjert og internasjonalt virke de siste årene i Kirkens Nødhjelp. - Han kompletterer den kunnskapen som finnes i dagens bispekollegium. Han har også erfaring som prest i Den norske kirke. Videre har han viktig erfaring fra Mellomkirkelig råd for Den norske kirke, han har drevet med diakonalt arbeid, har jobbet mye internasjonalt og bringer viktig kompetanse inn i bispekollegiet, sier Kirkeminister Rigmor Aasrud. - Jeg vil se på hvordan de utstøtte og fattige blir tatt hånd av kirken og myndighetene. De fattige vil alltid være hos oss, og det er en særlig oppgave å sørge for at de får oppleve rikdommen i Guds gaver. Den norske kirke er en mangfoldig organisasjon med sprikende oppfatninger, men jeg ser på ulikhetene som en styrke og ikke en trussel, sier Sommerfeldt. DRØBAK OG FROGN MENIGHETSBLAD Utgiver Drøbak og Frogn menighetsråd. Utkommer med 4 nummer pr. år. Redaksjonen består av Otto Schou og Govert van den Brink og Hilde Lowén G. Grumstad Layout/trykking Østfold Trykkeri AS Er det spørsmål og saker du ønsker at menighetsbladet skal ta opp? Send e-post til redaksjonen: Redaksjonens adresse Drøbak og Frogn kirkekontor, Postboks 1, 1441 DRØBAK Telefon Telefax E-post: Neste utgave av KIRKENYTT kommer januar MILJØMERKET Trykksak 796 DRØBAK OG FROGN KIRKEKONTOR Rådhusveien 6 (Rådhuset inng. D) Postadresse: Pb 1, 1441 DRØBAK Tlf: Faks: E-post: Åpningstid: mandag-fredag Frogn kirkelige fellesråd/menighetsråd Leder: Leif Tomter Tlf: ANSATTE Sogneprest Dag-Kjetil Hartberg Tlf: / Kirkeverge Thor-Arne Prøis Tlf: / Saksbehandler Govert van den Brink Tlf: / Sekretær Randi Flock Tlf: Prosjektleder trosopplæring Anders Helset Eriksen Tlf: Kirketjener Jan-Helge Ljøstad Tlf: / Kirkegårdsarbeider Frank Hansen Tlf: Sogneprest Anne Mathilde Klare Tlf: / Kantor Hans Martin Molvik Tlf: Kirkegårdsarbeider Marit Andresen Tlf: Ungdomsprest Øivind Refvik Tlf: / Menighetsmusiker Svanhild Moen Refvik Tlf: / KIRKENYTT FOR DRØBAK OG FROGN

3 Kontekstualisering av julebudskapet Vi har i disse dager fått en ny oversettelse av Bibelen. Mange stiller spørsmålet om nødvendigheten av en ny Bibel etter bare 33 år. (Den forrige oversettelsen var fra 1978). Dette er det nok ulike oppfatninger av, men mange mener at behovet for oppdatering av språket i vår tid er viktig. Samfunnsendringer, med alt hva det innebærer av ny viten, kultur, tenkemåte, omgangsformer etc., gjør at nye generasjoner, også på det religiøse område, vil kreve en fornyet språkdrakt. Bibelen er en hellig bok, men det betyr igjen at språket til enhver tid må makte å formidle bokens innhold! Når nye forskningsresultater innenfor religionsvitenskap, arkeologi, historie og språkvitenskap er av betydning for vår bibel, så må det presenteres på en for alle forståelig måte! Bibelspråket må derfor plasseres i sin rette kontekst eller sammenheng. Så til overskriften: Kontekstualisering av julebudskapet. Et mer norskklingende ord ville kanskje være stedegengjørelse. I videre forstand forstår vi med dette en omplassering av det bibelske budskap til et nytt geografisk område, språklig så vel som kulturelt. Forskjellene er store og mange mellom den tradisjonelle bibelske settingen (Palestina/Israel) og f.eks. Nicaragua, Kina, Finland etc. Mange billedkunstnere er inspirert av Bibelen, og i flere av deres verker ser vi tydelige eksempler på denne kontekstualiseringen. Bildene jeg har lagt ved illustrerer dette. Carlos Garcia er en nicaraguansk naivistisk kunstner som i bilde nr. 1 tar utgangspunkt i Matteus 2:11: De (vismennene) gikk inn i huset og fikk se barnet hos moren, Maria, og de falt på kne og hyllet det. Så åpnet de sine skrin og bar frem gaver til barnet: gull, røkelse og myrra Fargene er kraftige og gilde, typisk for Syd- og Mellom-Amerika; scenen er hverdagslig; gavene er ikke overdådige. De tre vise menn i bilde nr. 2, er en tanke mer kongelige (!) Hver av kongene, Caspar, Melchior og Balthasar, representerte hvert sitt land, eller kanskje, som det også er blitt hevdet, de representerte hvert sitt kontinent: Asia, Afrika og Europa, som var de verdensdelene man kjente til på den tiden. Det ville kunne forklare hvorfor Balthasar også på andre malerier vanligvis er farget (Jan Gossaert, flamsk maler, 1500-tallet). Bilde nr. 3 viser en kinesisk variant av temaet Madonna og Barn (kunstner ukjent). Bilde nr. 4 er malt av Paul Gauguin ( ), og viser Madonna og barn i en tahitisk kontekst. Tittelen på bildet er Ia Orana Maria, åpningsordene i den tahitiske versjon av Ave Maria. Bilde nr. 5 er malt av den finsk-svenske kunstneren Albert Edelfeldt ( ), og kan vel stå som et godt nordisk eksempel på kontekstualisering! Otto Schou

4 HISTORIE NY OVERSETTELSE AV BIBELEN 19. oktober ble en ny oversettelse av Bibelen lansert. Det finnes mange selskaper som oversetter bibelen, både i Norge og internasjonalt. I Den norske kirke bruker vi stort sett Bibelselskapet sine bibeloversettelser. Den forrige oversettelsen deres av Bibelen er fra 1978/85 og den før fra Det gamle testamentet er originalt skrevet på hebraisk, og Det nye testamentet er skrevet på gresk. Vi kan for enkelhets skyld si at det er to ulike måter å oversette Bibelen på. Den ene måten er å oversette mest mulig ord for ord (konkordant oversettelse). Den andre måten er å oversette meningsinnholdet (idiomatisk oversettelse). I en oversettelsesprosess vil det alltid være et valg om man legger hovedvekten på det ene eller det andre oversettelsen forsøkte å oversette meningsinnholdet, mens 1930 hadde mer fokus på at ordene skulle være mest mulig de samme. Den nye oversettelsen er nok mer konkordant enn 1978-oversettelsen. I og med at oversettelsen forsøkte å gi en oversettelse som fikk frem meningsinnholdet i teksten, tolket oversetterne ofte metaforene eller bildene som ble brukt. Den nye oversettelsen forsøker i større grad å beskrive metaforene og bildene slik de er skrevet, og la leseren selv tolke bildet. Bilder på kroppsspråk har vært vanskelig å oversette, fordi man beskriver kroppsspråket ulikt på hebraisk og norsk. Her er noen eksempler på dette: Ordspråkene 23:16: 1978: Det jubler inne i meg når du taler det som er rett 2011: Nyrene mine jubler når leppene dine sier det som er rett På hebraisk er nyrene stedet for menneskets indre, og menneskets følelser. Men skjønner man det når det skrives slik på norsk? Kanskje vi må bli vant til en bredere bildebruk? Bibelutstilling på Hospitalet 23. oktober. På hebraisk blir slektskap uttrykt ved begrepet av samme bein og kjøtt, ikke av samme kjøtt og blod som vi sier på norsk oversettelsen har valgt å skrive dette på den hebraiske uttrykksmåten, mens de i 1978 skrev av samme kjøtt og blod selv om det ikke er dette som står skrevet rent ord-for-ord på hebraisk. (eks: 1. mos 29:14) Den nye oversettelsen av Bibelen har altså et litt annet preg enn oversettelsen og 1930-oversettelsen, uten at noen av dem nødvendigvis er bedre eller dårligere enn de andre. Å oversette en tekst innebærer alltid et tap. På samme måte som norsk har ord som kan ha flere betydninger, og ord som har ulike nyanser i seg, har også hebraisk og gresk slike ord. Oversetterne må derfor velge hvordan de velger å oversette ordet, og oversettelsen vil innebære at andre mulige oversettelser ikke kommer fram i den norske bibelen. Noen steder er det også nesten umulig å forstå hva som står i den hebraiske eller greske teksten, og oversetterne må derfor gjøre valg basert på for eksempel hvordan ordet eller verset tradisjonelt har blitt oversatt. Et annet viktig poeng med en ny oversettelse, er at språket skal være forståelig for folk i dag. I 1930 sto det for eksempel i Matteus 5:15: en tender heller ikke et lys og setter det under en skjeppe, men i staken. Ordet skjeppe er et ord som ikke lenger er i bruk og som ikke er forståelig for de fleste unge mennesker i dag. I den nyeste oversettelsen står det Heller ikke tenner man en oljelampe og setter den under et kar. Nei, man setter den på en holder. Dermed blir Bibelen tilgjengelig på et språk som er nærmere det språket vi kjenner fra dagligtalen. Prosessen i den nye oversettelsen har vært spennende. Bibelselskapet har invitert folk til å gi tilbakemeldinger på tekstene, og tilbakemeldingene 4 KIRKENYTT FOR DRØBAK OG FROGN

5 Bibelen i ny oversettelse. ble lest og vurdert før den nye oversettelsen ble godkjent. I tillegg til vanlige lesere og fagpersoner i teologi og språkvitenskap, har også ulike forfattere lest tekstene. Deres oppgave har vært å ta vare på de litterære uttrykksmåtene og teknikkene som brukes av de bibelske forfatterne. Hver tekst har blitt gjennomgått minst syv, og ofte ni runder med vurdering og diskusjon før den ble vedtatt. Kari Zakariassen Kari Zakariassen og Anne Mathilde Klare. Kari Zakariassen er prestestudent og hun har hatt sin avsluttende praksis i Drøbak og Frogn. ANDAKT Utstråling Ien av julehøytidens bibeltekster heter det om Jesus at han er utstrålingen av Guds herlighet (Hebr 1,3). Jesus har utstråling. Det hender vi sier det om mennesker, at hun eller han har utstråling. Vi sier det om personer som betar oss, fascinerer oss. Jeg forestiller meg at gjeterne og vismennene ble betatt av den nyfødte som lå der i krybben. Det var noe fascinerende ved ham. Jesusbarnet hadde utstråling. Mennesker som møtte den voksne Jesus, ble også betatt av ham. Det var noe med hans væremåte, hans vesen, det han sa og gjorde, som fascinerte. Evangeliene forteller at han løftet de nedslåtte opp, tilga synder, spiste med de utstøtte, ga dem liv og verdighet på nytt. Slik utstrålte han noe som fikk mennesker til å flokke seg rundt ham. Også fra Jesu kors stråler det. Det er vanskeligere å forestille seg. Men Jesus gikk veien fra krybben til korset. For å minne oss om veien han måtte gå, maler ikonkunstnerne ofte Jesusbarnets svøp slik at det likner linkledet døde ble iført. Hva var det Jesus utstrålte, på sin vei fra krybben til korset? Guds herlighet, sier bibelordet. Guds herlighet er hans storhet, dybdene i ham, hans skinnende lysglans. Men det fascinerende ved Gud er at han ikke beholder sin herlighet for seg selv. Guds herlighet forblir ikke i det høye, men tar bolig i det lave. For Gud er en menneske - kjærlig Gud. Hemmeligheten om hans herlighet er at han er ute etter å elske oss tilbake til seg. Det var derfor Jesus kom til oss. I et uthus, hvor husdyra pleier å holde til, stråler det herlighet fra den nyfødtes ansikt. Det samme lyset skinner for dem som møter ham og kommer til tro på ham. Ja, selv fra Jesu forpinte ansikt på korset, skinner Guds herlighet. For i Jesus blir jord og hverdag og alt som er såret og knust, gjennomlyst og løftet til Gud. Han er utstrålingen av Guds herlighet! Det er juleevangeliets dype hemmelighet. Knut Erling Johansen fungerende biskop i Borg KIRKENYTT FOR DRØBAK OG FROGN 5

6 OPPSLAG Fellesmøter Kl i Frelsesarmeens lokale i Drøbak anno 1931/ desember kommer Arne Mella, lærer og evangelist fra en Pinsemenighet i Asker. 8. januar - Tonje og Bent Marken, Hope Follo og lovsangkrefter fra ungdomsklubben JP. 12. februar blir det storsatsing: Konsert med "De fem menn" Ski-café i Frogn kirke Vinteren nærmer seg og med det håpet om flotte dager med sol og gnistrende skiføre. I fjor vinter ble idéen om en ski-café i Frogn kirke satt ut i livet. Med velvillig hjelp fra DFI s skigruppe som forlenget løypetraseen helt fram til kirken var det åpen kirke med servering noen søndager i februar og mars. Tilbakemeldingene var veldig positive og mange tok turen innom. Vi vil gjerne fortsette med cafédriften også denne vinteren, men er avhengig av at noen frivillige stiller opp som cafévertskap. Kan du tenke deg å hjelpe til en søndag fra kl til kan du gjerne melde deg til kirkekontoret på tlf Når skicaféen kan komme i gang er helt avhengig av vær og føre og vil bli annonsert i Amta. 6 KIRKENYTT FOR DRØBAK OG FROGN

7 OPPSLAG Dette ville jeg ikke vært foruten! Takk til dere som spurte meg om å stå på lista til valg av Menighetsråd i Det er utrolig hva en 2. varamannsplass kan gi deg. Jeg har vært heldig. Jeg har lært mye, truffet mange flotte mennesker, fått bruke mine erfaringer og opplevd en raus og inkluderende lokalkirke. Jeg tenker spesielt på alle dere som jeg har sittet sammen med i menighetsråd og fellesråd disse årene. Noen lange arbeidsøkter og enkelte skuffelser har det også blitt. Arbeidet med å få reist en arbeidskirke var godt i gang da jeg kom inn. En rekke dyktige og entusiastiske mennesker hadde stått på i mange år. Byggesaken skulle bare gjennom den politiske prosessen, etter at biskopen hadde felt det første treet på Trekanttomta. Etter et nesten enstemmig formannskapsmøte ble saken utsatt for n te gang i kommunestyremøtet i mars Det var nesten utrolig - men dessverre sant. Men en må se framover. Og mitt ønske er at det nye kommunestyret nå handler raskt og får på plass flerbrukshuset, der arbeidskirken er sentral. Det fortjener de ansatte på kirkekontoret, barn og unge - alle medlemmene av kirken i kommunen og det er mange. Det må legges til rette for trosopplæring. Denne opplæringen er det den lokale kirken som har ansvaret for i vår statskirkeordning. I samarbeid med kommunen og andre organisasjoner ønsker kirken å videreføre og skape nye gode inkluderende møteplasser for alle generasjoner. I Frogn har vi en fantastisk stab på kirkekontoret. Og sist, men ikke minst er det en glede å samarbeide med prestene. Det nye menighetsrådet har god støtte når de ulike oppgavene melder seg på. Jeg ønsker det nye rådet lykke til med arbeidet. Follo Prosti blir delt Kirkedepartementet har vedtatt delingen av Follo prosti i Nordre og Søndre Follo Prosti. Dette har bakgrunn i at prostiet har vært av de største i landet befolkningsmessig. Nordre Follo prosti skal bestå av kommunene Oppegård, Enebakk og Ski og får prostesete på Ski; Søndre Follo prosti av kommunene Nesodden, Ås, Frogn og Vestby og beholder prostesete på Ås.Etter at prost Knut Lein gikk av med pensjon tidligere i år er prosessen med ansettelse av en ny prost for Nordre og en ny prost for Søndre Follo prosti i gang. Det er mange søkere på stillingene og man regner med at de nye prostene er på plass en gang over nyttår. Delingen av prostiet blir gjennomført så snart prostestillingene er besatt. I mellomtiden er det Sven Holmsen som er fungerende prost for hele Follo. Et lite hjertesukk til slutt. Hvorfor går ikke flere av kirkemedlemmene en gang i blant i kirken? Det er godt å gå i kirken. Jeg måtte dessverre inn i rådet før jeg skjønte det men det burde ikke være nødvendig. Bare prøv! Jeg ønsker kirken i Frogn alt godt. Takk for meg. Beste hilsen Ellen Klynderud Ny kapellan til Drøbak/Frogn I statsbudsjett for 2011 ble det bevilget midler til opprettelse av noen nye prestestillinger. En forholdsvis stor del av denne ekstrabevilgningen tilfalt Borg bispedømme og i Borg sto Drøbak/Frogn høyt på prioriteringslisten over menigheter som trengte ekstra presteressurser. I Frogn har befolkningsveksten vært stor og dermed er det blitt stadig flere kirkemedlemmer pr. prestestilling. I bispedømmerådet fikk Drøbak/Frogn tildelt en hel kapellanstilling og Frogn kommune fikk i oppdrag å skaffe prestebolig, med refusjon fra staten. Nå er boligen kjøpt inn og stillingen er lyst ut. Vi regner med at den nye kapellanen er på plass rundt påsketider. KIRKENYTT FOR DRØBAK OG FROGN 7

8 OPPSLAG Tusen takk! Og det er ikke lite jeg er takknemlig for. Anders Helset Eriksen er navnet, jeg har vært ansatt som Prosjektleder for trosopplæringen i Frogn kirkelige fellesråd, siden 1. august. Sånn på folkemunne og internt så blir jeg titulert trosopplæringsleder. Og hva er så jeg takknemlig for? Jo, først og fremst for at jeg fikk jobben. Ingen ting av det som skjer i kirken i dag er så viktig som trosopplæring! Og jeg vet at dette har menigheten tatt på alvor. Det samles inn penger, både gjennom kollekt og givertjeneste. Dette er gaver som er med på å dekke halvparten av min lønn. Jeg tror at dette er viktig og riktig ressursbruk. Og jeg vil nå benytte anledningen til å takke! Og hva gjør meg så kvalifisert til å fortjene disse gavene? Jeg er 45, gift, 4 barn og bor i Nittedal. Jeg er teologistudent på fritiden og bruker masse tid på menighetsarbeid som frivillig i Nittedal. Har vært med på å bygge opp og revitalisere ungdomsarbeidet. Jeg har tidligere også vært svært aktiv KFUM- speider og leder. Jeg har også vikariert som trosopplæringsleder og medarbeider. Disse tingene, samt et brennende engasjement for barne- og ungdomsarbeide, gjør at jeg føler meg vel kvalifisert til å inneha en slik stilling. Allerede nå så merker jeg at det ikke er oppgaver det skorter på, men tid. Og jeg håper og ber om at det snart blir tildelt flere midler til trosopplæring, slik at innsamlede midler kan brukes til andre fornuftige ting i Frogn, for det mangler ikke på ting å bruke penger på. Og noe av det som jeg nå bruker tiden min på er søndagsskolen. En flott måte å bli kjent med barn på, men også deres foreldre. Rett og slett en fantastisk måte å bli kjent med en menighet på. Men jeg har også fått dele ut 4-årsbok, både i Frogn og Drøbak kirke. Flott opplevelse med stort engasjement. Jeg har fått lov å tilbringe en helg sammen med over 200 barn på KFUK/M sin barnefestival. Og nå må jeg skryte, for ikke bare stilte det 45 voksne til lokalkomitè, men over 20 ungdommer fra 7. klasse og oppover viste sitt engasjement og ståpåvilje for at dette skulle blir en fantastisk opplevelse for alle, være seg lokale eller tilreisende barn. Så nok en gang tusen takk. Hva skal så jeg bruke tiden framover til? Fortsette arbeidet med å få til et trosopplæringsutvalg, Lys våken helg, barnehage- og skolegudstjenester i forbindelse med julen, Tårnagent helg, søndagsskole og følge opp alt det barnearbeidet som skjer i menigheten vår, og ting jeg har glemt samt ting jeg ikke vet jeg skal gjøre ennå. Oppgavene er mange, tiden er knapp, men når man har det så moro som meg på jobb, så går det meste bra. Så jeg er ydmyk og takknemlig for at jeg får lov til å jobbe med barn og unge i Frogn kommune. Takk for gavene og takk for at jeg får lov til å låne deres barn, slik at jeg kan vise dem noen måter som de kan bruke for å finne veien til Jesus. Må dere fortsette å be om at arbeidet skal bidra til at Guds rike blir stort. Og så må Gud velsigne dere alle. UTSTILLINGSKAP I GAVE TIL DRØBAK KIRKE To somre har vi hatt åpen kirke i Drøbak gjennom sommeren, og opplevd stor tilstrømning av så vel tilreisende som fastboende. Drøbak kirke har mange gamle klenodier. Spesielt en gammel bibel fra 1500 tallet, donert til kirken da den var ny i Men også gamle tekstbøker fra samme tid, kirkesølv, brudekrone og annet. Problemet har vært at alt dette har vært nedlåst, og bare har kunnet bli tatt fram ved spesielle anledninger, eller ikke i det hele tatt. Ønsket har vært å få alt dette stilt ut til glede for alle de som besøker kirken, og det er i løpet av et år svært mange. Men muligheten for skade, brann og tyveri har gjort at bøkene og gjenstandene har forblitt nedlåst. Våren 2011 fikk vi en kirkelig årsrapport til kirkekontoret. Der, i en reportasje sto avbildet et flott brannog innbruddsikkert skap, en glassmonter for sikring og framvisning av kirkeinventar. Perfekt for vårt formål. Vi fikk sporet opp produsenten i Sverige. Og spurte pent Sparebank 1 i Drøbak om å hjelpe oss med finansieringen. Svaret var raskt og positivt, og skapet ble bestilt. Første uka i oktober var skapet som veier 560 kilo på plass, med innvendig belysning og alt. Og en første bibel utstilling ble arrangert til søndagen etter ny bibel lansering. Tanken er å variere utstillingene i glassmonteren. Det kan gå på tema, eller på kirkens høytider eller annet med tilknytning til kirken. Så vi håper på gode ideer, og på mye besøk i Drøbaks gamle og vakre kirke. Som nå også får vist fram sine mange gamle klenodier, på en trygg og god måte. Drøbak og Frogn menighet takker Sparebank 1 for denne varige og flotte gaven til menigheten, byen og alle som besøker den. 8 KIRKENYTT FOR DRØBAK OG FROGN

9 KONFIRMANTENE Konfirmanter 2012 Konfirmanter 2011 Nå er vi godt i gang med konfirmantåret , og i år er det 125 konfirmanter på kullet fordelt på ni grupper. Fire av kirkens ansatte er engasjert i konfirmantarbeidet. Konfirmantåret består av undervisningstimer, YES-ungdomskvelder, gudstjenestebesøk, seminarer på tvers av gruppene, Roadservice, innsamlingsaksjon (fasteaksjon), samt leir eller tur. Fem av våre ni grupper er KRIK - grupper. KRIK (Kristen Idrettskontakt) konfirmantene har et litt annerledes opplegg med fokus på idrett og natur. De har stort sett sin undervisning utendørs, og til sommeren skal disse på KRIK-Action, en stor kristen idrettsleir med ca deltakere som arrangeres juni i Bø i Telemark. Vi har i år 75 KRIK-konfirmanter. Disse skal konfirmeres i september. De andre konfirmantene konfirmeres i mai og er TUR- eller LEIR konfirmanter. De har litt mer tradisjonell undervisning og drar på leir til Mesnali januar. Konfirmanter Drøbak Kirke September ULK Når en konfirmant er konfirmert og konfirmantåret slutt; hva har vi da å tilby? Jo, da kan man melde seg på ULK (ungdomslederkurs). Det er fjorårskonfirmanter som gjennomgår et lederkurs og deretter blir med som ledere på noe av kirkens barne- og ungdomsarbeid. For mange av dem er det da et høydepunkt å få lov til å være med som ledere på konfirmantleirer. I år er det en flott gjeng på 11 stk. som er med på ULK. Disse har allerede gjort en formidabel jobb på høstens barnefestival, og vi gleder oss til et bra lederteam på konfirmantleiren i januar. Mange av ungdomslederne startet høsten med tur til høyt og lavt aktivitetspark i Vestfold i august.

10 DRØBAK GOSPEL Nytt om Drøbak Gospel Drøbak Gospel, under ledelse av dirigent og kantor Hans Martin Molvik, var nylig på utenlandstur til København oktober besøkte de Hotel Bethel og Sjømannskirken. Under deres tredagers musikalske opphold, kunne samtlige korister nyte godt av innleid sangpedagog, Marius Vassbotn's råd og ekspertise. Sammen med korets leder Hans Martin Molvik løftet de gospelkoret til nye musikalske høyder. I tillegg til deres todagers seminar i plenum fikk samtlige korister individuelle sangtimer. At København viste seg fra sin beste side med skinnende sol fra blå himmel, gjorde turen til suksess fra ende til annen. Slike korturer med rikelig innslag av faglige såvel som sosiale opplevelser, er av uvurderlig betydning. Fellesskapet vokser og alle jobber i samme retning. Det er slik man får et sterkt kor opp og fram. Det hjelper ikke med mange sterke solistemner, om ikke koret fungerer som en samlet enhet. Søndag sang gospelkoret under gudstjeneste og barnedåp i Den norske sjømannskirken. Det var spesielt hyggelig når det fremkom at presten Pål Kristian Balstad er fra vårt umiddelbare nærmiljø. Han kommer nemlig opprinnelig fra Nesodden. Trine Bryhn, styrededer i Drøbak Gospel Gudstjenesten i Sjømannskirken ble løftet opp av glade toner og flotte mennesker. Drøbak Gospelkor fylte mer enn rommet med musikken sin, for også hjertene til de fremmøtte ble fylt av glede, trøst, håp og tro. Ikke minst dåpsbarnet fikk sin helt egne sang; Velkommen til verden du lille. På vegne av alle oss her nede i Kongens by, vil vi takke for at dere kom! Dere er hjertelig velkomne igjen! Pål Kristian Balstad, Sjømannsprest i København

11 To i koret: Jeg opplever Drøbak Gospelkor som et kor med mye glede, entusiasme og spontanitet. Det er en raus og inkluderende gjeng. Jeg gleder meg til hver korøvelse. May-Grete Rytterager Jeg ser frem i mot hver mandag og øvelsen med DG. Det å synge i et kor gir så mye! Ikke minst er det ekstra hyggelig å synge i koret pga. alle de ulike og hyggelige menneskene som er med. Gleden ved det å synge i et kor er stor, men den er enda større om det sosiale miljøet i et kor er bra. Det er det ingen tvil om at miljøet i vårt kor er. Kjerstin Davidsen bestill 10 eller flere billetter, ring og få med en gratis CD! Trine Rein og Drøbak Soul Children synger julen inn Artisten Trine Rein har tidligere utgitt fem album, og er nå ute med sitt første julealbum. Det har tittelen "Julegaven". I år legger hun ut på en juleturné hvor hun blant annet skal samarbeide med Drøbak Soul Children. Fredag 9. desember kl er det duket for julekonsert i Drøbak kirke med Trine Rein og Drøbak Soul Children. Det er ekstra moro å synge med unge talenter, og det er få ting som skaper så umiddelbar julestemning som et ekte barnekor. Sammen skal vi skape glede og allsang i kirken, og ta juleevangeliet på alvor med en skikkelig feiring av julens budskap! sier Trine. MED Drøbak Soul Children 9.12 kl Drøbak kirke Mange av julesangene vil man kjenne igjen, og nesten like mange er nye sanger skrevet blant annet av Trine selv. Det er faktisk første gang hun synger på norsk! Trine er født i San Francisco, og hun ønsket å gi ut et julealbum som kunne gjenskape noen av de flotte opplevelsene hun har hatt i flere kirker i USA Billetter til julekonserten selges gjennom billettservice.no. KIRKENYTT FOR DRØBAK OG FROGN 11

12 Barnefestivalen 2011 Var det virkelig alt gått et år siden sist? Årets barnefestival var et direkte resultat av fjorårets gode opplevelse. KFUK-KFUM ønsket seg tilbake, og den lokale dugnadsgjengen ønsket å få være vertskap igjen. Så dermed ble Dyrløkkeåsen skole fylt av 350 små og store oktober. Igjen ble mange fra Drøbak og Frogn involvert: Ungdomslederne: 25 ungdommer hadde gått på lederkurs i forkant, og stilte godt forberedt: De sto på hele helgen, og var flotte forbilder og ledere for barna. Iført oransje T-skjorter var de godt synlige hele tiden! De ble og godt kjent med de 20 tilreisende ungdomslederne som fulgte gjestende grupper. Barna: 32 lokale barn var med som deltakere, og i tillegg opptrådte barnegospel og Soulchildren. De fikk en helg spekket med innholdsrike fellessamlinger, aktiviteter og lek. Mange av sangene og dansene de lærte sitter i kroppen enda! Voksne medhjelpere: Iført grønne T-skjorter lagde de taco, ryddet stoler, tok imot gjestene og holdt vakt. Det ble 50 stk. som med et smil tråkket til. For en gjeng! Mange som ikke var på hele festivalen fikk med seg gudstjenesten i idrettshallen søndag. Det ble en flott avslutning på helgen, og en stor opplevelse av fellesskap mellom alle generasjoner; med barna i sentrum. Stor takk til alle som bidro med alt fra kakebaking til ledsaging til aktivitetene. I skrivende stund ser det faktisk ut til at Drøbak og Frogn blir lokalt vertskap også neste år! Lokalkomiteen har sagt ja; og KFUK-KFUM vil gjerne tilbake. Da er det plutselig ikke så lenge til oktober 2012! 12 KIRKENYTT FOR DRØBAK OG FROGN

13 GUDSTJENESTELISTE VELKOMMEN TIL KIRKENE Søndag 20. november Kl Drøbak kirke Gudstjeneste/Søndagsskole 1. søndag i adventstiden 27. november Kl Frogn kirke Familiegudstjeneste Lys våken - Soul Children deltar 2. søndag i adventstiden 4. desember Kl Drøbak kirke Gudstjeneste/Søndagsskole 3. søndag i adventstiden 11. desember Kl Drøbak kirke Gudstjeneste/Søndagsskolens juleverksted Kl Drøbak kirke Lysmesse med speiderne 4. søndag i adventstiden 18. desember Kl Frogn kirke Vi synger julen inn Barnegospel, Frogn Mannskor, Soul Children og Drøbak og Frogn skolemusikkorps deltar Kl Drøbak kirke Vi synger julen inn Drøbak Mannskor, Beatleskoret, Drøbak Kantori, Drøbak Gospel og Drøbak Musikkorps deltar Fredag 23. desember Kl og Frogn kirke Musikkandakt/konsert med Nesodden og Frogn kammerkor* Julaften 24. desember Kl Drøbak kirke Kl Drøbak kirke Kl Drøbak kirke Kl Drøbak kirke Kl Frogn kirke Kl Frogn kirke Julaftengudstjenester Div. kor deltar på alle 1. Juledag 25. desember Kl Drøbak kirke Høytidsgudstjeneste Messingkvartett deltar 2. Juledag 26. desember Kl Frogn kirke Gudstjeneste Nyttårsaften 31. desember Kl Drøbak kirke Midtnattsmesse Søndag 8. januar Kl Drøbak kirke Gudstjeneste Søndag 15. januar Kl Frogn kirke Gudstjeneste Søndag 22. januar Kl Drøbak kirke Gudstjeneste/Søndagsskole *Adgangstegn til konsertene deles ut fra 19. desember kl på servicetorget på rådhuset er menighetens hjemmeside. Her finner du kalender over alle aktiviteter, informasjon om dåp og vielse, oversikt over barne- og familietilbud, korene våre og mye mer. tlf: KIRKENYTT FOR DRØBAK OG FROGN 13

14 VERDEN Et år av en annen verden Tre jenter fra Frogn ut i den store verden Hald Internasjonale Senter er en møteplass for tverrkulturell forståelse og internasjonalt arbeid med fokus på bistand, misjon og ledelse. Det er Laget, Det norske misjonsselskap og Strømmestiftelsen som driver stedet og utveksler ungdom i alderen 18 til 25 år. I år er det tre jenter fra Frogn, Maia Charlotte Bjønness, Miriam Lia og Benedicte Bjerknes, som begynte på Hald i august etter at de ble ferdige på videregående sist sommer. Etter 6 ukers kurs reiste de i begynnelsen av oktober til henholdsvis Peru, Brasil og Uganda hvor de skal jobbe på hvert sitt prosjekt i 7 måneder. Maia Charlotte og Benedicte går fattigdomsbekjempelseslinja kalt Act Now som Strømmestiftelsen er ansvarlig for, og Miriam går misjonslinja kalt Connect som er NMS linje. På Hald hadde de en del felles undervisning, og noe "programundervisning". Miriam hadde bl.a. bibelstudier, misjonsstudier og diakoni. På Act Now fokuserer de mest på bistandsarbeid, utvikling, og fattigdomsbekjempelse. Maia reiste til i Iquitos, Peru, og jobber på et kveldssenter for barn som av ulike grunner ikke har det så bra hjemme. Det kan være for eksempel alkoholiserte hjem, hjem hvor barn/- ungdom blir slått osv. Barna får på senteret tilbud om ulike aktiviteter (sport, musikk, dans, teater, leksehjelp osv.) for å takle en tung hverdag. Opplæring av lærere og elever om selvtillitt, muligheter, seksualitet, prevensjon, sykdommer osv. er et vanskelig, men viktig og nødvendig arbeid på senteret. Miriam er i Brasil og jobber med samarbeidsorganisasjonen til Hald som heter Movimento Encotrão, som er en misjons- og fornyelsesbevegelse i den lutherske kirken. Oppholdet startet først med et kort innføringskurs i Curitiba. Så skal hun flytte til en lokal menighet hvor kurs i portugisisk venter. I Brasil skal Miriam bo i brasilianske vertsfamilier, og får forskjellige oppgaver i menighetens barne- og ungdomsarbeid som for eksempel søndagsskole, konfirmantarbeid osv. Benedicte er i Mbale, Uganda og jobber på et dagsenter for gatebarn kalt CRO (Child Restoration Outreach). Visjonen til CRO er at gatebarna skal bli gjenforent med familiene sine slik at de ikke lenger lever på gata. CRO har ulike prosjekter for å nå gatebarna. Noen eksempler er street walks (man forteller barna om senteret, og mulighetene man har for hjelp), skolestøtte (CRO betaler i dag skolegang for ca. 400 barn), leksehjelp, helsestasjon, kvinnegrupper og mannsgrupper (fokus på ulike temaer, for eksempel HIV/AIDS). Menighetsbladet vil følge jentene under deres utenlandsopphold og her følger Benedictes 1. reisebrev etter første måned i Uganda. Jentene har hver sin blogg hvor de skriver om utenlandsoppholdet og prosjektene de jobber på Maia, Peru Miriam, Brasil Benedicte, Uganda KRANSER OG LYS TIL JUL VI SELGER: Nobilis-kranser (25/30 cm) Mosekranser (25/30 cm) Mosehjerter Barbukett (gran) Barbukett (fjelledelgran) Gravlys (oljestearin, 60 timer) Gravlys (oljestearin til lykt, 60 timer) Gravlykter (oljestearin, 60 timer) Lind Ln de ebrå råte g å r d s d r i f t n o r d r e 14 KIRKENYTT FOR DRØBAK OG FROGN SUPERTILBUD KRANS (25 cm) +LYS + (60 t) KUN 100, 1 SALGSSTEDER: Utenfor kirkene 22., 23. og 24. des. kl 10 16: NESODDEN KIRKE DRØBAK KIRKE FROGN KIRKE Fra Gulbjørnrud sag- og høvleri fra 19. desember gravservice.no

15 REISEBREV Reisebrev fra Benedicte Den første måneden i Uganda har vært en måned med mange sterke, fargerike og glade inntrykk. Jeg ble fort kastet inn i hverdagen på Child Restoration Outreach i Mbale etter noen dager i Ugandas hovedstad, Kampala, sammen med andre forventningsfulle nordmenn. Livet i Mbale er veldig bra. Jeg begynner etter hvert å venne meg til livet her, og vi er strenge på null mzungo pris på markedet (de prøver å gi oss høyere pris fordi vi er hvite), vi lærer å lage ugandisk mat (så langt er smaksløkene ganske fornøyd), vi løper rundt i afrikanske kjoler, og vi nyter livet og hvert øyeblikk i Uganda. Vi har hatt et orienteringsprogram som har vart i to uker (med et lite avbrekk fordi partneren min fikk malaria). I løpet av dette orienteringsprogrammet har vi sett hva CRO gjør, og det er ikke lite: sport, gård (som er både del av rehabiliteringsprogrammet og en liten inntekskilde), community talks (sosialarbeidere drar ut i slummen og snakker om for eksempel oppdragelse. Sykepleieren følger også med og gir ut medisiner til de som ikke har råd til det), rådgivning, resettlement (unger som blir gjenforent med foreldre, familie eller verger i stedet for å være på gata), skoletimer, gratis klinikk, yrkestrening osv. Jeg er blitt møtt med en varme (både bokstavelig og følelsesmessig). Det ugandiske folk deler det de har, og de ønsker av hele sitt hjerte å høre hvordan det går med deg, og din familie. De bryr seg. Jeg skal allikevel ikke legge skjul på at det på ulike måter har vært tøft i starten. I Uganda blir jeg konfrontert med forskjellene i verden. Mitt liv, og min bakgrunn er helt ulik fra alle her. Mange her tenker at mzungo (= hviting) er kjempesmarte, og kjemperike, men den største forskjellen er for eksempel at jeg har hatt muligheten til å gå på skole. Jeg har ikke måttet bekymre meg for å ha nok mat. Jeg har også hatt foreldre som har gjort hva det måtte være for meg. De har vist meg uendelig kjærlighet, og jeg kjenner på en enorm takknemlig for alt de har gjort for meg. På CRO møter jeg unger som har opplevd mer smerte enn noe menneske skal måtte oppleve. Foreldre sender ofte ungene til byen for å tjene penger. Ofte har foreldrene dødd av HIV/AIDS eller andre sykdommer. Vold og seksuelle overgrep forekommer i hjemmet. Mange unger velger derfor et liv på gata, men det er ikke nødvendigvis bedre eller lettere. Gatebarn blir banket opp på gata av politifolk som skal skremme dem eller av forbipasserende, ofte fulle, menn. Gatebarna mangler grunnleggende behov, og seksuelle overgrep forekommer. Det er mange sterke inntrykk og sterke historier. Det er også mange flotte historier. Historier om tidligere gatebarn som blir gjenforent med familien sin. Gatebarn som av CRO har fått støtte til å fullføre videregående eller til å fullføre en universitetsgrad. Jeg har snakket med mødre som ser sin viktige rolle, og som jobber hardt for at barna skal få gå på skolen. Mennesker smiler, ler og deler selv om de ikke eier stort. Det er et folkeslag av stor varme, og vi i Norge har mye å lære. Etter bare en måned ser jeg allerede det viktige arbeidet CRO gjør for gatebarna, familiene deres og for hele samfunnet. Jeg føler meg privilegert som får lov til å jobbe i denne organisasjonen. Jeg gleder meg til å fortsette å leve i Uganda, til å bli bedre kjent med kulturen, og til å bli mer involvert i det viktige arbeidet på CRO. KIRKENYTT FOR DRØBAK OG FROGN 15

16 NYTT FRA FELLESRÅD OG MENIGHETSRÅD NYTT FRA MENIGHETS- RÅD/FELLESRÅD Ved kirkevalget 12. september 2011 ble det valgt nytt menighetsråd for Drøbak og Frogn sokn. De som utgjør menighetsrådet fungerer også som fellesråd for Frogn. Hele valgresultatet er annonsert et annet sted i bladet. Det nyvalgte rådet holdt sitt konstituerende møte torsdag 27. oktober. Leif Tomter ble valgt til ny leder av rådet, etter Ellen Klynderud som har vært leder i 4 år. Møyfrid Hveding fortsetter i rollen som nestleder. Ledervalget er for ett år av gangen. De viktigste sakene for rådet i denne valgperioden fra 2011 til 2015 vil være å få realisert den lenge etterlengtete flerbrukskirken / flerbrukshuset, å forberede de endringer for vårt fellesrådsområde som en ny organisering av kirken vil medføre som mer uavhengig av staten, og å legge en ny strategi- og virksomhetsplan både for arbeidet i menigheten, og i de lovpålagte oppgavene rådet har som kirkelig fellesråd i Frogn. Å sikre en rimelig solid økonomi og en tilfredsstillende bemanning både i antall og kompetanse til å ivareta alle oppgavene vil være en viktig del av dette arbeidet. Kirkevalget i Drøbak og Frogn ble gjennomført mandag 12. september 2011, med forhåndsstemming fra 8. august til 9. september. Drøbak og Frogn sokn har til sammen stemmeberettigete medlemmer. 759 har stemt, hvorav 759 på menighetsråd og 615 på bispedømmeråd. Dermed ble valgdeltakelsen omtrent sånn som ved forrige kirkevalg i Resultatet for valg av nytt menighetsog fellesråd for perioden : 16 KIRKENYTT FOR DRØBAK OG FROGN RESULTATER Nytt menighetsråd: 1. Møyfrid Hveding 2. Magnar Bøhlerengen 3. Jorunn Bakken 4. Leif Thorvald Tomter 5. Hege Kristoffersen 6. Vebjørn Haram Vara medlemmer: 7. Liv Harriet Hagberg Jacobsen 8. Reidar Stenset 9. Svein Moen 10. Jorunn Holter 11. Gjermund Stormoen Øvrige: 12. Bjørg Andersen 13. Erna Marie Fallrø Drøbak/Frogn Begravelsesbyrå Jan-Oddleiv Garder Vi ønsker å gi den beste hjelp og veiledning Tlf hele døgnet Avd. leder: Magnar Bøhlerengen Norskeid familiebyrå for hele Follo Kirken i Frogn Babysang Sosialt treff for deg som er hjemme med babyen din starter tirsdager kr 400,- inkl. lunsj. Kl i Frognhallen. Dirridam for deg som vil synge med barna dine (opptil 6 år) - enkel middag og sangstund 1/12 og 12/1. Kl på Rådhusets kantine Sprell levende søndagsskole 20/11, 4/12, 11/12 juleverksted kl på Hospitalet. Søndagsskolen starter i kirken. Juletrefest, 7/1 i samarbeid med Bygdekvinnelaget og bondelaget kl på Folkvang. Drøbak og Frogn Barnegospel for de mellom 6 og 9 år som liker å synge sanger med futt og fart i! Hver mandag kl Seiersten Ungdomsskole musikkrom. Drøbak og Frogn Soul Children for sangglade tweens (4.-7. klasse) hver mandag kl Seiersten Ungdomsskole musikkrom. Klubb for Kompiser for klasse, klubbkveld 23/11 og 7/12 kl kantina på Seiersten. YES ungdomskveld sport, drama, samling, underholdning og god mat på Dyrløkkeåsen skole 26/11, 10/12, 14.1 kl Drøbak Gospel for ungdom fra 15 år og voksne mandag kl Drøbak kirke. Drøbak Kantori tirsdag kl i Frogn kirke. Diakonitreff 24/11 kl på Hospitalet. 8/12 kl , adventsfest på Hospitalet. Åpen kirke Frogn kirke er åpen for bønn og stillhet hver mandag fra kl Mer info på eller på tlf

17 Livets gang Døpte Døde Dåpsdato Navn Dødsdato Navn Sigrid Marie Dahl Sofia Miliane Furu Storsveen Emilie Christine Haugan Erica Skak Simenstad Victor Eliesen Tollaksen Theo Ravndal Leonora Wibe Jonatan Winther-Bråthen Marie Berg Pillgram Miriam Schanke Lucia Schanke Amalie Sasha Schanke Uma Isabelle Schanke Mathilde Nielsen Skaslien Henrik Johansen Allergodt Evander Constantin Vindegg Allworthy Truls Henrichsen Haslerud Sigvart Gravem Dahl Linnea Emilie Berg Molly Alexandra Olne Berg Leander Rosenlund Eggestøl Frida Hanseth Alm Lovisa Sophie Birgitta Hulbach Lilu Marlen Stein Sebastian Møller Antonsen Kjell Gripstad f Ada Bergseng Johansen f Magne Severin Westberg f Ivar Johan Aaslund f Nicholas Anthony Samstag f Aud Marie Sørsdahlf Sigrid Nygård f Kåre Olav Myklebust f Jan Ingar Hagen f Torkjell Green f Torunn Weydahl Ottesen f Ralph Olaf Homfeldt f Anders Hast Løkken f Leif Hansen f Gunnar Andreas Mostrøm f Aase Midtlien f Vigde Vielsesdato Navn Helen Moen og Kashif Moazzem Sissel Brun Johansen og Daniel Myksvoll Julia Havekost og Matthias Havekost Toini Bøhmer og Hans-Ragnar Franzvåg Tonje Brenne Vindegg og Owe Lindén Vibeke Sellereite og Henning Leikvold Therese Solberg og Johannes Tveit Hanne Helliesen og Thomas Underhaug Pedersen KIRKENYTT FOR DRØBAK OG FROGN 17

18 Advent 2011 Adventsfestival 2011 Det er tid for advent, vi teller ned Som bilag til dette nummeret av menighetsbladet vil dere få programmet til festivalen ADVENT Dette er andre gangen at Adventsfestivalen gjennomføres og også i år tilbys et rikholdig program i kirkene våre i adventstiden. Her kan du senke skuldrene og finne ro i førjulstida. Initiativtaker til festivalen er kantor Hans Martin Molvik som har fått med mange dyktige støttespillere både på arrangør- og utøversiden. Tanken er at dette skal bli en fast tradisjon og at festivalen skal utvikles videre i årene som kommer. Velkommen til ADVENT 2011 Adventsfestivalen, som ble startet i 2010, har mange flotte konserter på sitt program i år. I tillegg inviterer vi alle interesserte til masterklasser for klaver, fløyte og orgel. Dyktige og anerkjente pedagoger og utøvere skal undervise deltakere fra nybegynnere til viderekomne. Ellen Anna Bjørnebye er utdannet med diplomeksamen ved Norges musikkhøgskole. Med tysk statsstipend fullførte hun soliststudier i Essen. Bjørnebye debuterte i Universitetets Aula i Hun har som alternerende solofløytist spilt i Oslo Filharmoniske Orkester og i Den Norske Opera. Bjørnebye har vært solist med flere av de ledende orkestre i Norge og har i tillegg hatt en rekke kammer-musikkonserter i inn- og utland. Hun har gitt ut en cd med harpisten Yoshiko Miyake under et lengre opphold i Tokyo. Bjørnebye har jevnlig gitt konserter med pianisten Ingunn Ådland. Elena Chalneva Sirnes er pianist, klaverpedagog og lektor i videregående skole. Hun har sin utdannelse fra Det statlige musikkakademiet i Petrozavodsk, Russland og Gnesinikh statlige musikkhøyskole i Moskva. Elena Chalneva Sirnes har undervist ved konservatorier og musikkskoler i Russland, USA og Norge. Hun er kunstnerisk og administrativ leder for Pianofestivalen i Førde og for Drøbak pianoakademi, og hun har et utstrakt samarbeid med pianister og pedagoger i en rekke land. I tillegg gir hun masterklasser og har hatt en rekke solo- og kammermusikkonserter i inn- og utland. Foruten å være jurymedlem på norske og utenlandske pianokonkurranser, er hun spesielt opptatt av å vekke musikkinteresse blant de yngste. Terje Winge er 1. amanuensis ved Norges musikkhøgskole og kantor i Grorud kirke. Siden debuten i 1970 har han vært aktiv som konsertorganist over hele Norge og i en lang rekke europeiske land, med et repertoar som strekker seg fra tidlig barokk og frem til i dag. T. Winge fikk nylig den høythengende anerkjennelsen Diapason d Or - Den gylne stemmegaffel for sin siste orgel-cd. Det franske tidsskriftet Diapason, som står bak utmerkelsen, regnes som et av de tyngste i verden innen klassisk musikk. Masterklasser Pedagogene som underviser på Adventsfestivalen, er erfarne og dyktige fagfolk. De tilpasser undervisningsmetoder til hver enkelt elev og har som mål å utvikle ferdighetene deres. Vi legger vinn på å engasjere pedagoger som er kjent for vellykket pedagogisk virksomhet samtidig som de er aktive og ledende utøvere. Masterklasser er en undervisningsform der elevene får inspirasjon og instruksjoner som kan føre til utvikling av musikalske og tekniske ferdigheter, evner og kunnskaper. Det er en unik undervisningsform med informasjonsutveksling mellom erfarne musikere og lærevillige deltakere. Masterklasser i orgel med Terje Winge 2. desember, Drøbak kirke, kl Masterklasser i klaver med Elena C. Sirnes 3. desember, Drøbak kirke, kl Masterklasser i fløyte med Ellen Bjørnebye 3. desember, Hospitalet, kl

19 ANNONSER Dyrløkkeveien - tlf KIRKENYTT FOR DRØBAK OG FROGN 19

20 HVERDAGSLIV Hva ønsker du deg til jul? Mange av oss, både små og store, kan nok regne med å få dette spørsmålet i disse førjulstider. Og tankene settes i sving Hva ønsker vi oss? Er det noe jeg eller vi trenger? De aller fleste i vår lille kommune har det de trenger, og mange har mye, mye mer. Da er det ikke så lett å vite hva mer vi kan ønske oss av materielle goder. Samtidig er det noen som strever med å møte forventningspresset som finnes der ute! Ikke alle foreldre og foresatte makter å fylle forventningene som skapes av en offensiv og pågående markedsføring av hva det er lurt å gi bort til jul. Hvert år får Drøbaksnissen og hans julenissekollegaer tusenvis av brev med juleønsker fra hele verden. Og ønskene spenner vidt! Mange ønsker seg ting dyre og kanskje uoppnåelige, mange formidler ønsker om at en i familien skal bli frisk, at mor og far ikke skal skille seg, at foreldre ikke blir fulle på juleaften, ønske om fred på jord slik jeg forstår det, et uttrykk for en dyp lengsel etter å styrke mellom -menneskelige relasjoner, en lengsel etter trygghet og forutsigbarhet, en lengsel etter tid - med og for hverandre, en lengsel etter fred og forsoning! de virkelig ønsker seg og gleder seg over og ting de trenger. Om jeg skulle velge å gi en annerledes gave - for eksempel noe av tiden min, ville det kreve noe annet av meg. Kanskje måtte jeg sette meg ned å gjøre en real omprioritering og vurdere tidsbruken min på en ny måte? Jeg måtte spørre meg selv: Hva vil jeg med tiden jeg har til disposisjon? Hva er det viktigst for meg å prioritere? Flere år har jeg fått både griser, kyllinger og geiter til jul, gaver som Kirkens Nødhjelp allerede har gitt videre til noen som trenger det mer enn meg. Jeg har fått klippekort på gulvvask og rydding av rom og jeg har fått hyggelige gavekort på kino og teaterbesøk. Invitasjon til hjemmelaget suppemiddag også. I år kan du også velge å gi både helsesjekk, sparegriser og geiter- og du kan handle alternative julegaver - alt som en støtte til dem som nesten ikke har noe av det de trenger. Hva ønsker jeg meg til jul? Først av alt ønsker jeg meg en fredelig adventstid med tilstrekkelig tid. Dernest ønsker jeg meg en jul med fokus på samhold og fellesskap, gode samtaler og ro til refleksjon over det største mysteriet i verdenshistorien; at Gud sendte sin sønn til jorden. Og jeg ønsker meg geiter, griser og kyllinger, slik at jeg kan bidra til at verden blir et litt bedre sted, ikke bare for meg, men for alle. Og kanskje ønsker jeg meg et klippekort eller to? Velsignet jul! Bente Bjerknes Tid Kanskje er det dette vi skal ønske oss eller gi bort til jul? Tid til å være sammen, nærhet og omsorg for hverandre? En tjeneste, et klippekort på barnevakt til småbarnsforeldre, eller snømåking til besteforeldre? En konsertopplevelse, eller en spillekveld i måneden sammen med ungdommen? Eller er det enklere å ønske seg eller gi bort materielle ting? Ikke misforstå meg mange får gaver

Advent 2011. Festival for Drøbak og Frogn. Dette tilbys mens vi venter...

Advent 2011. Festival for Drøbak og Frogn. Dette tilbys mens vi venter... Festival for Drøbak og Frogn Dette tilbys mens vi venter... Vi venter Advent Stillferdig høytid for det ukjente, for håpet, den Kommende - feiret lenger enn vi kan begripe. Vi står tvilrådig ved et gjerde,

Detaljer

TIL HØST- KONFIRMANTER 2015 MED FORESATTE

TIL HØST- KONFIRMANTER 2015 MED FORESATTE Side 1 TIL HØST- KONFIRMANTER 2015 MED FORESATTE Da er vi godt i gang med konfirmasjonsforberedelsene. Vi håper du har hatt det fint i høst og vi gleder oss til å bli bedre kjent i løpet av våren. UNDERVISNING

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Kjære støttespillere i Norge!

Kjære støttespillere i Norge! Kjære støttespillere i Norge! Plutselig er det jul igjen, og advents- og julearrangementene har stått (og står) på rekke og rad. Det er nok å gjøre! Advent er ei tid da særlig prester blir invitert inn

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse!

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte.

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. KONFIRMANT 2015-16 Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. Dere skal ha mottatt informasjon om konfirmasjon fra Den norske kirke sentralt i posten. Her kommer litt mer informasjon

Detaljer

Kalender desember 2015 - januar 2016

Kalender desember 2015 - januar 2016 Søndag 29. november kl. 18.00 Gudstjeneste 1. søndag i advent Tale: Tove Sæhle Uke 49 Kalender desember 2015 - januar 2016 Tirs. 01.des.- Tirs. 20.des Settes Julegrytene ved Kløverhuset, på Torgalmenningen

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2013 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2012 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

BARN, UNGE og VOKSNE

BARN, UNGE og VOKSNE Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Høst - advent - jul 2016 DØVEKIRKE - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET 2015-2018 MER HIMMEL MER JORD Kirken på Frogner - Rom for tro og tilhørighet Vedtatt på MR-møte 11/10-16 1. FLERE DELTAR I GUDSTJENESTEN OG MØTER GUD I FELLESSKAPET Høymessen

Detaljer

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!!

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!! Actas satsning for barn mellom 4-10 år Dåpsopplæring med misjonsperspektiv Hvem er vi? Amigos er Actas satsning for barn mellom 4-10 år. Amigos er synlig gjennom lagsvirksomhet, leirer, Amigosfestivalen,

Detaljer

2. Vi har hatt tre familiegudstjenester og flere nye foreldre har deltatt der sammen med barna. Noen av dem hadde aldri vært i kirken før de kom til

2. Vi har hatt tre familiegudstjenester og flere nye foreldre har deltatt der sammen med barna. Noen av dem hadde aldri vært i kirken før de kom til Nyttårsbrev 2013. Godt Nytt År! Her kommer det første nyhetsbrev fra Mustamäe i 2013. I senhøst og jula 2012 skjedde det mye bra og spennende hos oss. Jeg vil trekke fram spesielt tre ting som har lykkes

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

Advent 2010. Festival for Drøbak og Frogn. Dette tilbys mens vi venter...

Advent 2010. Festival for Drøbak og Frogn. Dette tilbys mens vi venter... Advent 2010 Festival for Drøbak og Frogn Dette tilbys mens vi venter... Vi venter 1. adventsuke - vi tenner et lys for glede Velkommen til Adventsfestivalen 2010 Det er en ære å ha forordet i Drøbak og

Detaljer

Konfirmantsamling 6 JESUS

Konfirmantsamling 6 JESUS Konfirmantsamling 6 JESUS Til deg som konfirmantleder Samling 6: JESUS FØR SAMLINGEN o Be for samlingen. o Be for hver enkelt med navn. o Be om Den hellige ånds ledelse i deres hjerter og om at du som

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

Askeladden. Nr. 4 2009. Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger. Lucia Månedsplan Adventstiden

Askeladden. Nr. 4 2009. Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger. Lucia Månedsplan Adventstiden Askeladden Nr. 4 2009 Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger Lucia Månedsplan Adventstiden Juleforberedelsene i barnehagen begynner like før 1. søndag i advent. Feiring av julehøytiden

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

Juleplaner 2014 for Sandbakken barnehage

Juleplaner 2014 for Sandbakken barnehage Juleplaner 2014 for Sandbakken barnehage Mål: (generelle) Fylle førjulstiden med forventning, glede og undring Gjøre barna kjent med julens tradisjoner og skikker Ta vare på tradisjoner som er en viktig

Detaljer

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Advent, en tid for ettertanke

Advent, en tid for ettertanke Virksomhetsplan, Praktiske opplysninger, Årsplan 2015-2016, Pedagogisk plan og Foreldrepost finner dere også på vår hjemmeside: www.hogmo.barnehageside.no Advent, en tid for ettertanke Det finnes noen

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN!

INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes det er vanskelig å bestemme seg. Ungdomstiden er

Detaljer

Hjelp oss å få tak over hodet!

Hjelp oss å få tak over hodet! Nr. 3 2010 SJØMANNSKIRKENS arbeid Hjelp oss å få tak over hodet! Ikke bare solskinn! Fakta: I 2004 gikk en drøm i oppfyllelse; vi fikk vår egen kirke her i Torrevieja, etter mange års venting i midlertidige

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Hei, alle sammen. November var en veldig produktiv og fin måned. Vi fikk ommøblert på avdelingen på planleggingsdag, kjøpt inn nye leker og utstyr, og gjort

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Juleplaner 2013 for Sandbakken barnehage

Juleplaner 2013 for Sandbakken barnehage Juleplaner 2013 for Sandbakken barnehage Mål: (generelle) Fylle førjulstiden med forventning, glede og undring Gjøre barna kjent med julens tradisjoner og skikker Ta vare på tradisjoner som er en viktig

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

Kurskveld 9: Hva med na?

Kurskveld 9: Hva med na? Kurskveld 9: Hva med na? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Hvis du kunne forandret en ting Hva ville det ha vært? (10 minutter) Forestill deg en

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, FEBRUAR, 2017. Hei alle sammen! Tusen takk for en strålende måned!!! Vi på Sølje er så heldige, for en god gjeng med barn, og enda flere skal vi bli i mars. Fra mars og frem

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 50 KOMMENDE UKE Søndag 6. desember kl. 11.00: Søndag 6. desember kl. 11.00 Søndag 06. desember Kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Sneltorp) Offer til: Kirkens

Detaljer

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN 5 Januar 31 Mars 2015 FAST PROGRAM: Tirsdag kl. Torsdag kl. kl.18.00 Koinonia Fredag kl. kl.18.00 FAbu-klubb Søndag kl.emøte kl. INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN Bryne korps (menighet) Mandag kl.19.00 Fellesmusikk

Detaljer

BJØRNENYTT JANUAR 2014

BJØRNENYTT JANUAR 2014 BJØRNENYTT JANUAR 2014 Nytt år, nye muligheter! Velkommen tilbake etter en forhåpentligvis hyggelig og avslappende ferie! Her følger en liten evaluering av jula her på Bjørnehula: Målet for våre juleforberedelser

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Sak 1: Virksomhetsplan kapittel 2.2: Diakoni omsorg og samfunnsengasjement Innspill som fremkom under behandling

Detaljer

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra,

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, himmelen på jorda. Ja, himmelen begynner egentlig her på jorda, sier Bibelen, når menneskene er glad i hverandre i stedet for å slå hverandre i hjel. Det er

Detaljer

Program: Søndag 08:30 Frokost 09:30 Åpning ved biskop Solveig 09:40 Grill en biskop 10:20 Komite 10:50 Pause 11:00 Plenum

Program: Søndag 08:30 Frokost 09:30 Åpning ved biskop Solveig 09:40 Grill en biskop 10:20 Komite 10:50 Pause 11:00 Plenum Program: Lørdag 0:30 Registering :00 Åpningsmøte :30 Bli kjent-leker 2:00 Lunsj 3:00 Konstituering av tinget og prøving av talestolen 3:30 Presentasjon av saker + kaferunde + dele i komiteer 4:30 Pause

Detaljer

Advent 2012. Festival for Drøbak og Frogn. Dette tilbys mens vi venter...

Advent 2012. Festival for Drøbak og Frogn. Dette tilbys mens vi venter... Festival for Drøbak og Frogn Dette tilbys mens vi venter... Vi venter Velkommen til Festival for Drøbak og Frogn! I dette programmet finnes det mange små og store anledninger til å oppsøke adventstidens

Detaljer

Desember-brev fra Tigergutt

Desember-brev fra Tigergutt Desember-brev fra Tigergutt Først litt om måneden som har vært. November har vært en måned med masse fint vær, så vi har kunnet bruke uteområdene i barnehagen mye. Vi har også vært på turer i nærmiljøet

Detaljer

Bloggen. Givertjeneste

Bloggen. Givertjeneste Etter som vi er kommet godt i gang med året, og faktisk snart begynner å nærme oss avslutningen på 2014, er det en glede å kunne melde at vi er i live! Alltid fint å kunne takke Gud for hver dag han gir

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Ny kirke i Rio - hjelp oss å fylle en drøm! Nr. 2 2013 Sjømannskirkens ARBEID Rio de Janeiro Sammen om en drøm Økt aktivitet i norsk næringsliv i Brasil gjør at mange nordmenn bosetter seg i Rio. Behovet

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke Vi deler tro og undring Vi deler kristne tradisjoner og verdier Vi deler opplevelser og fellesskap Vi deler håp og kjærlighet 2 I løpet av ett år skjer

Detaljer

PIONÉRMAIL. mai :: 2014

PIONÉRMAIL. mai :: 2014 PIONÉRMAIL mai :: 2014 Inkludere, utruste og utsende JAN TORLAND I HAUGESUND: - TYGG PÅ ORDENE Hvordan studere Guds ord og hvordan fungere i det profetiske? Dette var temaet første helgen i april da Jan

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Medarbeidere Hege Kateket Birgitte Ungdomsleder Bente Diakon (vikar) Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel gjeng frivillige

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: FREDAG 28. MARS 2008 KL. 18:00 STED: HVITSTEN GRENDEHUS 1545 HVITSTEN Hvitsten, 17. februar 2008 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 28. mars

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2012 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Ukeplan Grønnfink Uke: 50

Ukeplan Grønnfink Uke: 50 Ukeplan Grønnfink Uke: 50 Mandag 7. Tirsdag 8. Onsdag 9. Torsdag 10. Fredag 11. Informasjon: Vi baker lussekatter Ha med dag 10.45 Ped.ledermøte 10.45 11.30 Basemøte og hamed-samling 11.30 Vi griller pølser

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN F R egne med at Gud finnes, I G J O R T og at jeg betyr noe for Ham og at Han har makt til å sette meg i frihet. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Matt 5,4 Velg å TRO Håpets valg HÅPETS BØNN

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2013. Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år på Sølje! Vi håper dere alle har hatt en flott sommer og kost dere med de søte små. For oss på Sølje var det

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Fester og høytid i Norge -bursdag

Fester og høytid i Norge -bursdag Fester og høytid i Norge -bursdag Det er vanlig å feire bursdag eller fødselsdag i Norge slik som i mange land i verden. Ett-årsdagen er en stor begivenhet, spesielt for foreldre og for besteforeldre.

Detaljer

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen NUMMER 3 Nytt fra volontørene Nytt fra april 2011 I dette nummeret 1 Media og jungeltelegrafen 2 Hundvåg bydelshus 3 Metropolis 4 Tasta bydelshus 5 Bekkefaret bydelshus 5 Neste måned Media og jungeltelegrafen

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Medarbeidere Hege Kateket Elise Trosopplæringsmedarbeider Birgitte Ungdomsleder Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 "Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler" "For så høyt har Gud elsket verden" 1 2 3 Ut på fredagskvelder - Tilby kaffe/te/vaffel i gågata. Spesielt rettet mot

Detaljer

Stolt av meg? «Dette er min sønn han er jeg stolt av!»

Stolt av meg? «Dette er min sønn han er jeg stolt av!» 1 Stolt av meg? «Dette er min sønn han er jeg stolt av!» Omtrent sånn lyder det i mine ører, selv om Matteus skrev det litt annerledes: «Dette er min sønn, den elskede, i ham har jeg min glede.» Sånn er

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer