Offentlig journal Periode:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal Periode: 06122010-10122010"

Transkript

1 Offentlig journal Periode: Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei

2 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 343.2\08 Miljørettet helsevern i Grenland Tilsyn av solarier i Telemark fylke Sunbox - kopi av varsel om retting Saksbeh: Ikke-ioniserende stråling / Tommy Nakken Aalerud 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: KPMG AS Implementering av safeguard i Bulgaria KPMG audit report for Bulgarian IR#2 and IR#3 Saksbeh: Industriell og forskningsmessig strålebruk / Pavel Tishakov 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: Institutt for energiteknikk Kjeller Godkjenning etter strålevernforskriften 5 for kombinert lager og deponi for lav- og middels radioaktivt avfall i Himdalen Pålegg om å dokumentere overholdelse av funksjonskravet til KLDRA Saksansv: Miljøforvaltning / Ingar Amundsen Saksbeh: Miljøforvaltning / Ronny Lystad Side1

3 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 623 Fylkesmannen i Vest-Agder Videreutvikle atomplanene på kommunalt nivå Tildeling av 702 midler til videreutvikling av atomberedskapen lokalt i rapport Saksansv: Beredskap / Eldri Naadland Holo Saksbeh: Beredskap / Svein Uhnger 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 623 Fylkesmannen i Aust-Agder Videreutvikle atomplanene på kommunalt nivå Tildeling av 702 midler til videreutvikling av atomberedskapen lokalt i rapport Saksansv: Beredskap / Eldri Naadland Holo Saksbeh: Beredskap / Svein Uhnger 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: Helse- og omsorgsdepartementet Styrings- og implementeringsgruppen for nasjonal radonstrategi Møte om radonstrategien mandag dagsorden Saksansv: Miljøforvaltning / Ingar Amundsen Saksbeh: Direktør / Ole Harbitz Side2

4 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: Helge Valseth Institutt for energiteknikk Halden Bekreftelse for forsikringsgaranti på operatøransvar iht Paris-konvensjonen - IFE Sertifikat for økonomisk garanti Saksbeh: Industriell og forskningsmessig strålebruk / Sverre Hornkjøl 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 'Helge Valseth' Bekreftelse for forsikringsgaranti på operatøransvar iht Paris-konvensjonen - IFE SV: Sertifikat for økonomisk garanti Saksbeh: Industriell og forskningsmessig strålebruk / Sverre Hornkjøl 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 404 Cove Environmental Consulting Ltd. Miljøkonsekvensanalyse - strontiumbatterier - RITEG - dekommisjonering, transport, demontering og avfallsbehandling av RTG-batterier Kontrakt M13-10/27 Saksansv: Miljøforvaltning / Ingar Amundsen Saksbeh: Miljøforvaltning / Ingar Amundsen Side3

5 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 004 Forsvarets operative hovedkvarter Sentralt totalforsvarsforum Referat Sentralt Totalforsvarsforum i Bodø Saksansv: Direktør / Ole Harbitz Saksbeh: Direktør / Ole Harbitz 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: Statoil ASA EMR - kapslet kilde - Statoil ASA Stavanger - Oseberg feltsenter EMR - kapslet kilde - StatoilHydro ASA Stavanger - Oseberg C 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: Institutt for energiteknikk Kjeller - Kjersti Nuvin Driftsrapporter for JEEP II 2010 Ukerapport - JEEP II Saksbeh: Industriell og forskningsmessig strålebruk / Sverre Hornkjøl Side4

6 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: International Atomic Energy Agency IAEA - inspeksjoner i Norge - varsler og rapporter Updated list of IAEA inspectors designated to Norway (status 6 December 2010) Saksbeh: Industriell og forskningsmessig strålebruk / Tonje Sekse 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: Norsk Solariumservice AS EMR - solarier - Norsk Solariumservice AS Straume EMR - solarier - Norsk Solariumservice AS Straume 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 113 Tilg. kode: UO Par.: Offl 15 Miljøverndepartementet Statsbudsjettet 2011 Foreløpig tildelingsbrev Miljøverndepartementet Saksansv: Plan og Administrasjon / Martin Høiby Saksbeh: Plan og Administrasjon / Martin Høiby Side5

7 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: Sigma-Aldrich Norway AS Godkjenning som forhandler av kilder GR Sigma-Aldrich Norway AS Søknad om fornyelse av godkjenning som forhandler av kilder GR Sigma-Aldrich Norway AS Saksbeh: Industriell og forskningsmessig strålebruk / Tor Wøhni 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: ZLOTILA Ioana 2nd Joint Market Surveillance Action on Sunbeds Time Sheet of the month for November 2010 Saksbeh: Ikke-ioniserende stråling / Lill Tove Norvang Nilsen 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: Institutt for energiteknikk Kjeller Øvelsesprogram IFEs konsesjonsunderlagte anlegg Beredskapsøvelse IFE Saksansv: Beredskap / Eldri Naadland Holo Saksbeh: Beredskap / Monica Dobbertin Side6

8 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 431 Norsk institutt for vannforskning Overvåkning av radioaktiv forurensning i norske havområder - tilførsler til norske havområder Avtale om engasjement som underleverandør i prosjekt Tilførsler til norske havområder - NIVA - undertegnet Saksansv: Miljøovervåkning / Anne Liv Rudjord Saksbeh: Miljøovervåkning / Anne Liv Rudjord 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: Direktoratet for forvaltning og IKT - Difi Lansering av OEP - offentlig elektronisk postjournal (Ref. nr: ) Statens strålevern Saksansv: Plan og Administrasjon / Martin Høiby Saksbeh: Plan og Administrasjon / Terje Sætren 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: Nærings- og handelsdepartementet Radioaktivt avfall etter Norsk bergverk på Søve Vedrørende framdrift i sikring av radioaktivt avfall etter gruvedrift ved Søve gruver Saksansv: Miljøforvaltning / Ingar Amundsen Saksbeh: Miljøforvaltning / Mette Nilsen Side7

9 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 438\Myndighet Science for Peace Programme Office - Public Diplomacy Division Myndighetssamarbeid om miljøvern - NATO SfP med Hviterussland FP SfP - Polessie State Radiation - Grant letter Saksansv: Helse- og miljøvurderinger / Astrid Liland Saksbeh: Beredskap og Miljø / Per Strand 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap - Liv-Eli Rødland Rapex - meldinger Rapex Saksbeh: Ikke-ioniserende stråling / Terje Christensen 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: Strålsäkerhetsmyndigheten Transittransport av radioaktivt materiale til/fra Sverige Direktiv 2006/117/Euratom avsnitt B-1 ansøkan SSM 2010/ transitttransport av brukt brensel til Studsvik Nuclear AB Saksbeh: Industriell og forskningsmessig strålebruk / Sverre Hornkjøl Side8

10 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: Transittransport av radioaktivt materiale til/fra Sverige Ansøkan SSM 2010/4260 Saksbeh: Industriell og forskningsmessig strålebruk / Sverre Hornkjøl 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: Roy-Arve Ørnehaug Godkjenning for behandling av LRA-avfall - SafeClean AS - tidligere Overflateteknikk AS og Avfallsteknikk AS Rapport LRA Saksansv: Miljøforvaltning / Ingar Amundsen Saksbeh: Miljøforvaltning / Mette Nilsen 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: Roy-Arve Ørnehaug Godkjenning for behandling av LRA-avfall - SafeClean AS - tidligere Overflateteknikk AS og Avfallsteknikk AS Endringsmelding Saksansv: Miljøforvaltning / Ingar Amundsen Saksbeh: Miljøforvaltning / Mette Nilsen Side9

11 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: Tilsyn ved Universitetssykehuset Nord-Norge Vedrørende tilsyn ved UNN Tromsø Saksansv: Strålevern og Sikkerhet / Gunnar Saxebøl Saksbeh: Industriell og forskningsmessig strålebruk / Sindre Øvergaard 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: ConocoPhillips Norge AS Vatsvaag, Sara Høring - Forslag til program for konsekvensutredning - EKOFISK SØR - NOT ENDRING TIL "NOT HØRING - KONSEKVENSUTREDNING - EKOFISK SØR" Saksansv: Miljøforvaltning / Ingar Amundsen Saksbeh: Miljøforvaltning / Hilde Kristin Skjerdal 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: Norges geologiske undersøkelse NGU EMR - teknisk røntgen - Norges geologiske undersøkelse Trondheim Endring av tidligere innsendt melding - M Side10

12 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 438 Direktoratet for naturforvaltning Helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet Faglig forum for Norskehavet - møte Saksansv: Miljøforvaltning / Ingar Amundsen Saksbeh: Miljøforvaltning / Hilde Kristin Skjerdal 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 221 Tilg. kode: P Par.: Offl 13 Øyvind Sollie Arbeidsforhold - Alicja Jaworska Avskjermet Saksansv: Plan og Administrasjon / Martin Høiby Saksbeh: Plan og Administrasjon / Martin Høiby 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 431 Statsbygg Nord Senter for klima og miljø - Tromsø - Framsenteret Framsenteret. Byggeprogram, høringsutkast Saksansv: Helse- og miljøvurderinger / Astrid Liland Saksbeh: Plan og Administrasjon / Martin Høiby Side11

13 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 224 Tilg. kode: B Par.: Offl 20 Avskjermet Sikkerhetsklareringer Avskjermet Saksansv: Beredskap / Eldri Naadland Holo Saksbeh: Beredskap / Svein Uhnger 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 322.2\12 Voss sjukehus EMR - medisinsk røntgen - Voss sjukehus EMR - medisinsk røntgen - Voss sjukehus 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: Bardu kommune Radonmåliger i Bardu kommune Radonmålinger i Bardu kommune Saksansv: Miljøovervåkning / Anne Liv Rudjord Saksbeh: Miljøovervåkning / Trine Kolstad Side12

14 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: Bardu kommune Radonmåliger i Bardu kommune 1. stk målerapport Saksansv: Miljøovervåkning / Anne Liv Rudjord Saksbeh: Miljøovervåkning / Trine Kolstad 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 343.2\14 Sogndal kommune Tilsyn ved solarier i Sogn og Fjordane fylke Rapport i fra tilsyn hos Solservice Vesterland meldenummer M Saksbeh: Ikke-ioniserende stråling / Tommy Nakken Aalerud 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: Miljøverndepartementet Høring av rapport om avvikling av utrangerte offshoreinstallasjoner Oppfølging av høringsuttalelser til rapport om avvikling av utrangerte offshoreinstallasjoner (TA 2643) Statens stråleverns kommentarer Saksansv: Miljøforvaltning / Ingar Amundsen Saksbeh: Miljøforvaltning / Henning Natvig Side13

15 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: Aleris Helse AS Tor Kleppe Godkjenning for utslipp av radioaktive stoffer - Aleris Helse AS Oslo Søknad om utvidelse av godkjenning vedr. bruk av F-18 Saksansv: Miljøforvaltning / Ingar Amundsen Saksbeh: Miljøforvaltning / Ronny Lystad 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: Aleris Helse AS Godkjenning for administrasjon og bruk av radiofarmaka - Aleris Helse AS Oslo Fornyelse av Godkjenning GE10-28 Saksbeh: Dosimetri og medisinsk strålebruk / Jan Frede Unhjem 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: Tor Kleppe Godkjenning for administrasjon og bruk av radiofarmaka - Aleris Helse AS Oslo Søknad om utvidelse av godkjenning vedr. bruk av F-18 Saksbeh: Dosimetri og medisinsk strålebruk / Jan Frede Unhjem Side14

16 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: Tilg. kode: UO Par.: Offl 13 Institutt for energiteknikk Halden Tor Arne Gulbrandsen Transporttillatelse uranoksidpulver Transport 4133: forespørsel om ytterligere forlenging av tillatelse Saksansv: Industriell og forskningsmessig strålebruk / Sverre Hornkjøl Saksbeh: Industriell og forskningsmessig strålebruk / Sverre Hornkjøl 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: Tilg. kode: UO Par.: Off.l 5aAtomen 53 Avskjermet Transporttillatelse uranoksidpulver Transportgodkjenning N/151/T Rev. 2 Saksansv: Industriell og forskningsmessig strålebruk / Sverre Hornkjøl Saksbeh: Industriell og forskningsmessig strålebruk / Sverre Hornkjøl 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 006 Arbeidstilsynet Deltakelse i nettstedet Regelhjelp.no Agenda for styringsgruppemøte regelhjelp Saksansv: Juridisk / Mette Seyersted Saksbeh: Juridisk / Mette Seyersted Side15

17 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 343.2\03 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Tilsyn ved solarier i Oslo Varsel om tilsyn - Thon hotel Bristol AS Saksbeh: Ikke-ioniserende stråling / Lill Tove Norvang Nilsen 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 343.2\03 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Tilsyn ved solarier i Oslo Varsel om tilsyn - Brun og blid VG-passasjen Saksbeh: Ikke-ioniserende stråling / Lill Tove Norvang Nilsen 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 343.2\03 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Tilsyn ved solarier i Oslo Varsel om tilsyn - SATS Spektrum Saksbeh: Ikke-ioniserende stråling / Lill Tove Norvang Nilsen Side16

18 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 343.2\03 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Tilsyn ved solarier i Oslo Varsel om tilsyn - Brun og blid Storgata Saksbeh: Ikke-ioniserende stråling / Lill Tove Norvang Nilsen 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 343.2\03 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Tilsyn ved solarier i Oslo Varsel om tilsyn - The Work Out Saksbeh: Ikke-ioniserende stråling / Lill Tove Norvang Nilsen 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: Roland Laurent Bistand fra Strålevernet i tilsynssaker Gitt ny frist for tilbakemelding med måling av Ultra Tan Gecco HP Saksbeh: Ikke-ioniserende stråling / Lill Tove Norvang Nilsen Side17

19 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 309 Nerliens Meszansky AS Godkjennelse for import og omsetning av radioaktive kilder - Nerliens Meszansky AS - GR07-57 Søknad om fornyelse av GR07-57 Saksbeh: Industriell og forskningsmessig strålebruk / Tor Wøhni 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: Sørlandet sykehus HF Kristiansand Varsling av alvorlig hendelse - Sørlandet sykehus HF Prosedyrer ved Senter for kreftbehandling - Sørlandet sykehus HF Kristiansand Saksbeh: Dosimetri og medisinsk strålebruk / Hans Bjerke 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 221 Tilg. kode: P Par.: Offl 13 Olje- og energidepartementet Arbeidsforhold - Kirsten Laake Avskjermet Saksansv: Plan og Administrasjon / Martin Høiby Saksbeh: Plan og Administrasjon / Martin Høiby Side18

20 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 221 Tilg. kode: P Par.: Offl 13 Avskjermet Avskjermet Arbeidsforhold - Kirsten Laake Avskjermet Saksansv: Plan og Administrasjon / Martin Høiby Saksbeh: Plan og Administrasjon / Martin Høiby 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 221 Tilg. kode: P Par.: Offl 13 Arbeidsforhold - Kirsten Laake Avskjermet Saksansv: Plan og Administrasjon / Martin Høiby Saksbeh: Plan og Administrasjon / Martin Høiby 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: Nasjonalt folkehelseinstitutt Utslipp av radioaktive stoffer GO Nasjonalt folkehelseinstitutt Om rapportering av utslippsmengde for 2009 Saksansv: Miljøforvaltning / Ingar Amundsen Saksbeh: Miljøforvaltning / Ronny Lystad Side19

21 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 341 Pålegg om å gi opplysninger - Silk'n SensEpil SV: Deres referanse 10/01297/341, Elkjøp Saksbeh: Ikke-ioniserende stråling / Terje Christensen 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: Industriell radiografi - Kongsberg Defence & Aerospace AS Informasjon om å starte industrirøntgen i Kongsberggruppen Saksbeh: Industriell og forskningsmessig strålebruk / Sindre Øvergaard 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: Kongsberg Defence & Aerospace AS Industriell radiografi - Kongsberg Defence & Aerospace AS Midlertidig godkjenning for utøvelse av industriell radiografi - Kongsberg Defence & Aerospace AS - GA Saksbeh: Industriell og forskningsmessig strålebruk / Sindre Øvergaard Side20

22 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: Oslo Universitetssykehus HF Tilsyn ved Oslo universitetssykehus HF Oversendelsesbrev - tilsynsrapport Saksbeh: Dosimetri og medisinsk strålebruk / Hans Bjerke 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: Norges geologiske undersøkelse NGU Industriell radiografi GA NGU Trondheim Søknad om fornyelse av GA industriell radiografi - NGU Trondheim Saksbeh: Industriell og forskningsmessig strålebruk / Sindre Øvergaard 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: Benor AS - Veronica Kristin Leithe Industriell radiografi GA Benor AS Frei Søknad om fornyelse av godkjenning GA for industriell radiografi - Benor AS Kristiansund Saksbeh: Industriell og forskningsmessig strålebruk / Sindre Øvergaard Side21

23 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: Nerliens Meszansky AS Anskaffelse TLD-leser Vedlikeholdsavtale TLD-leser Saksbeh: Industriell og forskningsmessig strålebruk / Gudrun Uthaug Paulsen 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: Steinar Drægni Kartlegging av forbrenning - vanlige forbrenningsanlegg Kontroll evt radioaktivt avfall Saksansv: Miljøforvaltning / Ingar Amundsen Saksbeh: Miljøforvaltning / Henning Natvig 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 'Christiansen, Rune' Uønsket hendelse ved radiografi Borregaard Industrier Sarpsborg SV: Uønsket hendelse Saksbeh: Industriell og forskningsmessig strålebruk / Sindre Øvergaard Side22

24 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: Helse- og omsorgsdepartementet Vedrørende skjerpet forvaltning av laser og lysbehandling - Esthetica Regelverk og opplæring for kosmetisk strålebehandling Saksbeh: Ikke-ioniserende stråling / Merete Hannevik 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: Myhre & Co Advokatfirma AS Requirement specification for a system to evaluate and analyse radiotherapy treatment plans KVIST software - konkurransegrunnlag Saksansv: Kvalitetsutvikling innen medisinsk strålebruk / Hilde Merete Olerud Saksbeh: Kvalitetsutvikling innen medisinsk strålebruk / Hilde Merete Olerud 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: Thorbjørn Frantzen Bekreftelse på identiske rør - Wolff Bling 100W R art.no og / Dokument for NRPA - måleverdier på rør Saksbeh: Ikke-ioniserende stråling / Tommy Nakken Aalerud Side23

25 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 430 Universitetet i Oslo Søknad om bistand til å organisere Tsjernobyl- seminaret - Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin Tsjernobylulykken aktørseminar i Videnskapsakademiet endelig program og deltakerliste Saksansv: Plan og Administrasjon / Martin Høiby Saksbeh: Direktør / Ole Harbitz 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: Privatklilnikken AS Sikkerhet og retningslinjer for radiofrekvens behandling - Thermage for hudoppstramning - Privatklinikken AS Spørsmål vedr. sikkerhet og retningslinjer for radiofrekvensbehandling - Privatklinikken Saksbeh: Ikke-ioniserende stråling / Merete Hannevik 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 437 Marine Environment Laboratories Norsk-russisk ekspertgruppe for undersøkelse av radioaktiv forurensning i de nordlige områder Meeting Russian-Norwegian Expert Group Saksansv: Miljøforvaltning / Ingar Amundsen Saksbeh: Miljøovervåkning / Anne Liv Rudjord Side24

26 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: Ultra Tan AB Godkjenning av solarie - Ultra Tan Black Tower V224 10/ Godkjenning av solarie - Ultra Tan Black Tower V224, også sak 10/01549 Saksbeh: Ikke-ioniserende stråling / Tommy Nakken Aalerud 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: World Institute for Nuclear Security (WINS) - Pierre Legoux Sharing best practices on the security of high-activity sourcesused in medical, research and industrial applications - London, UK Security of sources - London Saksbeh: Industriell og forskningsmessig strålebruk / Sindre Øvergaard 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 301 OrthoVita NUF Godkjenning av forhandler av medisinsk røntgen uten adresse i Norge Godkjenning av forhandler av medisinsk røntgen uten adresse i Norge Saksansv: Strålevern og Sikkerhet / Gunnar Saxebøl Saksbeh: Strålevern og Sikkerhet / Hanne Kofstadmoen Side25

27 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 623 Fylkesmannen i Nordland Videreutvikle atomplanene på kommunalt nivå Søknad om 702 midler til videreutvikling av atomberedskapen regionalt og lokalt 2011 Saksansv: Beredskap / Eldri Naadland Holo Saksbeh: Beredskap / Svein Uhnger 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 320 Kodak Norge AS Godkjenning av forhandler av røntgen GR Kodak Norge AS Trollåsen Er ref 10/01658/320 - Saksbeh Anne-Marit Karlsen Saksbeh: Strålevern og Sikkerhet / Anne-Marit Karlsen 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 320 Swemacimaging NUF Godkjenning for import og salg av medisinsk røntgen - Swemacimaging NUF Oslo Godkjenning for import og salg av medisinsk røntgenutstyr Saksbeh: Dosimetri og medisinsk strålebruk / Anders Widmark Side26

28 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 320 Swemacimaging NUF Godkjenning for import og salg av medisinsk røntgen - Swemacimaging NUF Oslo Godkjenningstillatelse for salg av røntgenapparater - Swemacimaging - GR10-76 Saksbeh: Dosimetri og medisinsk strålebruk / Anders Widmark 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: Andrè Larsen Ekspress Distribusjon AS Transport av UN 2915 til Institutt for energiteknikk i Halden Tilsvar fra Express distribusjon AS Saksbeh: Industriell og forskningsmessig strålebruk / Sverre Hornkjøl 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 623 Halvard R. Pedersen Sysselmannen på Svalbard Miljøverndepartementets ansvar innen atomberedskap - Svalbard Svar på forespørsel om dekking av utgifter - Sysselmannen på Svalbard Saksansv: Beredskap / Eldri Naadland Holo Saksbeh: Beredskap / Monica Dobbertin Side27

29 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: ABB Kratf AS AGR EMITeam Aibel A/S Aker Offshore Partner Aker Solutions AS - Egersund Aker Stord AS Aker Subsea AS Aker Subsea AS Anko Apply Leirvik AS AS KOHIMO AS KOHIMO Axxess Orkla Inspection AS Benor AS BIS Productionpartner AS Bismo Industrier BP Norge AS CAN AS ConocoPhillips Norge AS Control Service AS Dedico AS Det Norske Veritas AS Det Norske Veritas AS Det Norske Veritas AS Harstad Det Norske Veritas AS Kristiansund Det Norske Veritas AS Stavanger Farsund Aluminium Casting AS FORCE Technology Certification AS FORCE Technology Norway AS Forsvarets Logistikkorganisasjon Frank Mohn Flatøy AS Frank Mohn Fusa AS Halsnøy Kontroll LTD Haug Offshore Services AS Heli-one Norway AS Holms NDT-Inspeksjon AS IKM Inspection AS Inspection Partner AS Klaussen Mekaniske Verksted AS Kleven Verft Kripos Side28

30 Kværner Kimek Limas Inspection AS Linjebygg Offshore AS Luster Mekaniske Industri AS Marine Aluminium AS Mar-Kem AS Maskinspecialisten Midsund Bruk AS Midt-Norge Industrirøntgen AS Minic Test & Inspeksjon AS Mongstad Test og Inspeksjon AS MoTest AS Nammo Raufoss ASA Nexans Norway AS NLI Odda AS Nordisk Sveise Kontroll AS Nordisk Sveiseinspeksjon AS Nordvest Inspeksjon AS Norges geologiske undersøkelse NGU Norges Geotekniske Institutt Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Norwegian Welding Control Norweld Control Services AS OPUS Drammen Origo Test & Inspection AS Parat Halvorsen AS Rainpower Sørumsand verksted AS Reinertsen AS Rogaland Material Inspeksjon AS Rosenborg Verft AS Røntgenkontrollen AS Salthammar Båtbyggeri AS SAS Technical services AB NUF SB Verksted AS Scana Material Technology Centre AS Senior Engineering Solid Offshore Technology AS Statoil ASA Stord Opplæringssenter STX Europe Florø AS Thorland Material Inspection NDT TI Group Automotive Systems AS Tri-Star AS Ulstein Verft AS Ulstein Verft AS avd. Vanylven Side29

31 Ultratech-NDT Universal Control AS Universitetet i Agder Universitetet i Bergen Universitetet i Tromsø Universitetets Kulturhistoriske Museer Vitec AS Volvo Aero Norge AS Øst-Tech AS Midlertidig forlengelse av radiografigodkjenninger i påvente av ny forskrift Midlertidig forlengelse av radiografigodkjenninger i påvente av ny forskrift - likelydende brev til alle radiografifirma Saksbeh: Industriell og forskningsmessig strålebruk / Sindre Øvergaard 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 343.2\02 Ski kommune - Marit Barstad Vurdering av rørkombinasjoner i solarier i Supersol i Jernbaneveien i Ski SV: Vurdering av rørkombinasjoner - svar fra Strålevernet Saksbeh: Ikke-ioniserende stråling / Tommy Nakken Aalerud 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: Tilg. kode: UO Par.: Offl 13 Avskjermet Godkjennelse for industriell radiografi GA Norweld Control Services AS Stavern Avskjermet Saksbeh: Industriell og forskningsmessig strålebruk / Ole Reistad Side30

32 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: Tilg. kode: UO Par.: Offl 6 første ledd Oslo politidistrikt Avskjermet Avskjermet Saksbeh: Ikke-ioniserende stråling / Terje Christensen 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: Norges geologiske undersøkelse NGU EMR - laser kl.4 - Norges geologiske undersøkelse Trondheim EMR - laser kl.4 - Norges geologiske undersøkelse Trondheim 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: Colosseumklinikken Jessheim EMS - dental røntgen - Colosseumklinikken Jessheim Jessheim EMS - dental røntgen - Colosseumklinikken Jessheim Jessheim Side31

33 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: Colosseumklinikken Jessheim EMS - dental røntgen - Colosseumklinikken Jessheim Jessheim EMS - dental røntgen - Colosseumklinikken Jessheim Jessheim 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: Colosseumklinikken Jessheim EMS - dental røntgen - Colosseumklinikken Jessheim Jessheim EMS - dental røntgen - Colosseumklinikken Jessheim Jessheim 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: Colosseumklinikken Jessheim EMS - dental røntgen - Colosseumklinikken Jessheim Jessheim EMS - dental røntgen - Colosseumklinikken Jessheim Jessheim Side32

34 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: Colosseumklinikken Jessheim EMS - dental røntgen - Colosseumklinikken Jessheim Jessheim EMS - dental røntgen - Colosseumklinikken Jessheim Jessheim 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: Colosseumklinikken Jessheim EMS - dental røntgen - Colosseumklinikken Jessheim Jessheim EMS - dental røntgen - Colosseumklinikken Jessheim Jessheim 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: Colosseumklinikken Jessheim EMS - dental røntgen - Colosseumklinikken Jessheim Jessheim EMS - dental røntgen - Colosseumklinikken Jessheim Jessheim Side33

35 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: Colosseumklinikken Jessheim EMS - dental røntgen - Colosseumklinikken Jessheim Jessheim EMS - dental røntgen - Colosseumklinikken Jessheim Jessheim 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: Colosseumklinikken Jessheim EMS - dental røntgen - Colosseumklinikken Jessheim Jessheim EMS - dental røntgen - Colosseumklinikken Jessheim Jessheim 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: Studentsamskipnaden i Bergen EMS - solarie - Studentsamskipnaden i Bergen Bergen EMS - solarie - Studentsamskipnaden i Bergen Bergen Side34

36 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: Studentsamskipnaden i Bergen EMS - solarie - Studentsamskipnaden i Bergen Bergen EMS - solarie - Studentsamskipnaden i Bergen Bergen 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: Studentsamskipnaden i Bergen EMS - solarie - Studentsamskipnaden i Bergen Bergen EMS - solarie - Studentsamskipnaden i Bergen Bergen 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: Studentsamskipnaden i Bergen EMS - solarie - Studentsamskipnaden i Bergen Bergen EMS - solarie - Studentsamskipnaden i Bergen Bergen Side35

37 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: Studentsamskipnaden i Bergen EMS - solarie - Studentsamskipnaden i Bergen Bergen EMS - solarie - Studentsamskipnaden i Bergen Bergen 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: Eidsiva Bioenergi AS EMS - kapslede kilder - Eidsiva Bioenergi AS Gjøvik EMS - kapslede kilder - Eidsiva Bioenergi AS Gjøvik 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: Daaeskogen tannlegesenter AS EMS - dental røntgen - Daaeskogen tannlegesenter AS Ålesund EMS - dental røntgen - Daaeskogen tannlegesenter AS Ålesund Side36

38 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: Unilabs Norge AS Godkjenning for medisinsk strålebruk - Unilabs Norge AS Søknad om fornyelse av GG05-6 for medisinsk strålebruk - Unilabs Røntgen Norge Oslo Saksbeh: Dosimetri og medisinsk strålebruk / Eva Godske Friberg 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: Unilabs Norge AS Godkjenning for medisinsk strålebruk - Unilabs Norge AS Søknad om godkjenning for medisinsk strålebruk - Unilabs Røntgen Bergen Bergen Saksbeh: Dosimetri og medisinsk strålebruk / Eva Godske Friberg 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: Unilabs Norge AS Godkjenning for medisinsk strålebruk - Unilabs Norge AS Søknad om godkjenning for medisinsk strålebruk - Unilabs Røntgen Majorstuen Oslo Saksbeh: Dosimetri og medisinsk strålebruk / Eva Godske Friberg Side37

39 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: Eidsiva Bioenergi AS Godkjenning for bruk av kapslede kilder over 10 e6 - Eidsiva Bioenergi AS Gjøvik Søknad om godkjenning for bruk av kapslede kilder over 10 e6 - Eidsiva Bioenergi AS Gjøvik Saksbeh: Industriell og forskningsmessig strålebruk / Trine Wiborg Hagen 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: Sissel S. Solhei EMS - dental røntgen - Sissel Solhei Hagan EMS - dental røntgen - Sissel Solhei Hagan 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: Colosseumklinikken Trondheim EMS - dental røntgen - Colosseumklinikken Trondheim Trondheim EMS - dental røntgen - Colosseumklinikken Trondheim Trondheim Side38

40 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 221 Tilg. kode: UO Par.: Offl 13 Eva G. Friberg Arbeidsforhold - Eva G. Friberg Avskjermet Saksansv: Plan og Administrasjon / Martin Høiby Saksbeh: Plan og Administrasjon / Astrid Villand 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 221 Tilg. kode: UO Par.: Offl 13 Eva G. Friberg Arbeidsforhold - Eva G. Friberg Avskjermet Saksansv: Plan og Administrasjon / Martin Høiby Saksbeh: Plan og Administrasjon / Astrid Villand 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: NILU Innovation AS Bestilling av spektral respons for instrumentet fra FMI Bestilling av måleoppdrag Saksbeh: Ikke-ioniserende stråling / Bjørn Johnsen Side39

41 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: NILU Innovation AS Bestilling av spektral respons for instrumentet fra FMI Bestilling Saksbeh: Ikke-ioniserende stråling / Bjørn Johnsen 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: NILU Innovation AS Bestilling av spektral respons for instrumentet fra FMI Bestilling Saksbeh: Ikke-ioniserende stråling / Bjørn Johnsen 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: NILU Innovation AS Bestilling av spektral respons for instrumentet fra FMI Utførte måleoppdrag Saksbeh: Ikke-ioniserende stråling / Bjørn Johnsen Side40

42 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 322.2\05 Sykehuset Innlandet Granheim lungesykehus EMS - medisinsk røntgen - Sykehuset Innlandet Granheim lungesykehus Follebu EMS - medisinsk røntgen - Sykehuset Innlandet Granheim lungesykehus Follebu 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: Sykehuset Buskerud HF EMS - kirurgisk laser - Sykehuset i Buskerud HF Drammen EMS - kirurgisk laser - Sykehuset i Buskerud HF Drammen 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: Stord sjukehus EMS - medisinsk MR - Stord sjukehus Haugesund EMS - medisinsk MR - Stord sjukehus Haugesund Side41

43 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: Tore Håtveit Høye radonmålinger på Hellemyr skole i Kristiansand Radonmålinger Hellemyr skole Saksansv: Miljøforvaltning / Ingar Amundsen Saksbeh: Miljøforvaltning / Maria Larsson 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: Kristiansand kommune Høye radonmålinger på Hellemyr skole i Kristiansand Radonmålinger Hellemyr skole i Kristiansand Saksansv: Miljøforvaltning / Ingar Amundsen Saksbeh: Miljøforvaltning / Maria Larsson 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: Behzad Gharehnia Universitetet i Bergen Utslipp og avfallsbehandling - Universitetet i Bergen Radioaktivt avfallevering til BIR uten godkjenning til forurensning Saksansv: Miljøforvaltning / Ingar Amundsen Saksbeh: Miljøforvaltning / Mette Nilsen Side42

44 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 438 Norges geologiske undersøkelse NGU Kontrakt NGU og Strålevernet Kontrakt M13-10/29 Saksansv: Helse- og miljøvurderinger / Astrid Liland Saksbeh: Helse- og miljøvurderinger / Astrid Liland 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 438 Norges geologiske undersøkelse NGU Kontrakt NGU og Strålevernet Kontrakt M13-10/29 - undertegnet Saksansv: Helse- og miljøvurderinger / Astrid Liland Saksbeh: Helse- og miljøvurderinger / Astrid Liland 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 'Siv Andreassen' Radonmåling i Hokksund Resultater i fra radonkartlegginger i Hokksund og omegn. Saksansv: Miljøovervåkning / Trine Kolstad Saksbeh: Miljøovervåkning / Trine Kolstad Side43

45 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: Bratteng Kathrine Moen Trondheim kommunerevisjon Trondheim kommunerevisjon - forvaltningsrevisjon håndtering av farlig avfall i Trondheim kommune Trondheim kommunerevisjon - forvaltningsrevisjon håndtering av farlig avfall i Trondheim kommune Saksansv: Miljøforvaltning / Ingar Amundsen Saksbeh: Beredskap og Miljø / Kristin Elise Frogg 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: Solar Brumunddal AS Godkjenning av Alisun 542 F Søknad om godkjenning av Alisun 542 F Saksbeh: Ikke-ioniserende stråling / Tommy Nakken Aalerud 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: Solar Brumunddal AS Godkjenning av Alisun 542 S Søknad om godkjenning av Alisun 542 S Saksbeh: Ikke-ioniserende stråling / Tommy Nakken Aalerud Side44

46 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: Solar Brumunddal AS Godkjenning av Alisun V224 Søknad om godkjenning av Alisun V224 Saksbeh: Ikke-ioniserende stråling / Tommy Nakken Aalerud 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: Solar Brumunddal AS Godkjenning av Alisun V342 Søknad om godkjenning av Alisun V342 Saksbeh: Ikke-ioniserende stråling / Tommy Nakken Aalerud 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 10 Helse- og omsorgsdepartementet R bruk av belastningsfullmakter og betalinger mellom statlige virksomheter R bruk av belastningsfullmakter og betalinger mellom statlige virksomheter Saksansv: Plan og Administrasjon / Martin Høiby Saksbeh: Plan og Administrasjon / Lisbeth Høydahl Gundeid Side45

47 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: SAS Technical services AB NUF Godkjenning av industriell radiografi GA SAS Technical Services AB Gardermoen Søknad om godkjenning av industriell radiografi GA SAS Technical Services AB Gardermoen Saksbeh: Industriell og forskningsmessig strålebruk / Sindre Øvergaard 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: Fiffi Frisørsalong EMS - solarier - Fiffi Frisørsalong Fotlandsvåg EMS - solarier - Fiffi Frisørsalong Fotlandsvåg 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: Benor AS EMS - teknisk røntgen - Benor AS Kristiansund EMS - teknisk røntgen - Benor AS Kristiansund Side46

48 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 113 Helse- og omsorgsdepartementet Statsbudsjettet 2012 Store satsinger Saksansv: Plan og Administrasjon / Martin Høiby Saksbeh: Plan og Administrasjon / Martin Høiby 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 005 Helse- og omsorgsdepartementet Deltakelse i internasjonale institusjoner relater til forskning og kunnskapsoppbygging på helseområdet Deltakelse i internasjonale institusjoner relater til forskning og kunnskapsoppbygging på helseområdet Saksansv: Plan og Administrasjon / Martin Høiby Saksbeh: Plan og Administrasjon / Martin Høiby 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: Tov-Arne Bondal Installasjon av røntgen - Tov-Arne Bondal Oslo Installasjon av røntgen - Tov-Arne Bondal Oslo Saksbeh: Dosimetri og medisinsk strålebruk / Eva Godske Friberg Side47

49 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: Tullverket Godkjenning av bruk av mobil scanner - Tullverket Malmö Søknad om godkjenning av bruk av mobil scanner - Tullverket Malmö Saksbeh: Industriell og forskningsmessig strålebruk / Sindre Øvergaard 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 400 Adalia Film & Media Søknad til klima og miljøprosjekt for unge/interaksjon om radioaktiv forurensning i miljøet. Søknad til klima og miljøprosjekt for unge/interaksjon om radioaktiv forurensning i miljøet. Saksansv: Plan og Administrasjon / Martin Høiby Saksbeh: Plan og Administrasjon / Martin Høiby Side48

Offentlig journal Periode: 08112010 -

Offentlig journal Periode: 08112010 - Offentlig journal Periode: 08112010 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei 10/00004-18 I Dok.dato: 09112010 Jour.dato: 10112010 Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode:

Detaljer

Offentlig journal Periode: 23082010 -

Offentlig journal Periode: 23082010 - Offentlig journal Periode: 23082010 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei 10/00004-15 I Dok.dato: 25082010 Jour.dato: 26082010 Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode:

Detaljer

Offentlig journal Periode: 03102011-07102011

Offentlig journal Periode: 03102011-07102011 Offentlig journal Periode: 03102011-07102011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei 10/00039-61 I Dok.dato: 30092011 Jour.dato: 03102011 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Offentlig journal Periode: 25012010 -

Offentlig journal Periode: 25012010 - Offentlig journal Periode: 25012010 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei 10/00005-2 I Dok.dato: 28012010 Jour.dato: 29012010 Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode:

Detaljer

FORORD 3 KARTLEGGING AV NATURLIG RADIOAKTIVITET FRA TIDLIGERE GRUVEVIRKSOMHET 4

FORORD 3 KARTLEGGING AV NATURLIG RADIOAKTIVITET FRA TIDLIGERE GRUVEVIRKSOMHET 4 INNHOLD FORORD 3 KARTLEGGING AV NATURLIG RADIOAKTIVITET FRA TIDLIGERE GRUVEVIRKSOMHET 4 REGJERINGENS HANDLINGSPLAN FOR ATOMSIKKERHET OG MILJØ - FREMDRIFT I 2007 6 IAEAS GJENNOMGANG AV HALDENREAKTOREN 8

Detaljer

Treårig tilstandsrapport for konsesjonsbelagte anlegg ved Institutt for energiteknikk

Treårig tilstandsrapport for konsesjonsbelagte anlegg ved Institutt for energiteknikk Strålevern Rapport 2003:6 Treårig tilstandsrapport for konsesjonsbelagte anlegg ved Institutt for energiteknikk Norwegian Radiation Protection Authority Postboks 55 N-1332 Østerås Norway Referanse: Reistad

Detaljer

A B C D E F G H I POSTJOURNAL 2012 Innkommen post

A B C D E F G H I POSTJOURNAL 2012 Innkommen post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 A B C D E F G H I POSTJOURNAL

Detaljer

Offentlig journal Periode: 12042010 -

Offentlig journal Periode: 12042010 - 20042010 Offentlig journal Periode: 12042010 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00028-26 I Dok.dato: 15042010 Jour.dato: 16042010 Arbeidsgiverforeningen Spekter

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 01112012-01112012. Helse Sør-Øst RHF 05112012

Offentlig journal. Periode: 01112012-01112012. Helse Sør-Øst RHF 05112012 Offentlig journal Periode: 01112012-01112012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/00097-209 Norsk sykehus- og helsetjenesteforening NSH Sak: Generelle

Detaljer

Offentlig journal Periode: 21032011 -

Offentlig journal Periode: 21032011 - 29032011 Offentlig journal Periode: 21032011 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00092-104 I Dok.dato: 24032011 Jour.dato: 24032011 Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst

Detaljer

Årsberetning for Norges Tekniske Vitenskapsakademi NTVA for 2014. Vedtatt av NTVAs styre i møte 10.februar 2015

Årsberetning for Norges Tekniske Vitenskapsakademi NTVA for 2014. Vedtatt av NTVAs styre i møte 10.februar 2015 Årsberetning for Norges Tekniske Vitenskapsakademi NTVA for 2014 Vedtatt av NTVAs styre i møte 10.februar 2015 NTVAs STYRE OG ADMINISTRASJON Styret 2013-2014 President Visepresident Registerfører Styremedlem

Detaljer

Offentlig journal Periode: 27042015 -

Offentlig journal Periode: 27042015 - 05052015 Offentlig journal Periode: 27042015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00202-72 U Dok.dato: 14042015 Jour.dato: 28042015 Tilg. kode: U Par.: HR, avdeling

Detaljer

Offentlig journal Periode: 23022015 -

Offentlig journal Periode: 23022015 - 03032015 Offentlig journal Periode: 23022015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00059-20 U Dok.dato: 25022015 Jour.dato: 27022015 Medisinsk teknologi og e-helse

Detaljer

Roller, ansvar, krisehåndtering og utfordringer i norsk atomberedskap

Roller, ansvar, krisehåndtering og utfordringer i norsk atomberedskap StrålevernRapport 2012:5 Roller, ansvar, krisehåndtering og utfordringer i norsk atomberedskap Oppfølging av Kriseutvalget for atomberedskaps trusselvurdering Referanse: Statens strålevern. Roller, ansvar,

Detaljer

Om strålevernet Om den nye forskriften. Om dosestørrelser knyttet til ulike modaliteter Hvem tar utfordringen?

Om strålevernet Om den nye forskriften. Om dosestørrelser knyttet til ulike modaliteter Hvem tar utfordringen? Ny strålevernslovgivning og behov for IT løsninger der RiS/PACS leverandørene vil være en sentral aktør. Hilde M. Olerud, dr.ing seksjonssjef, Statens Strålevern Om strålevernet Om den nye forskriften

Detaljer

Jernbaneverket - Offentlig journal

Jernbaneverket - Offentlig journal I,, N, X Inngående eksternt produsert, 201100312-267 Ferdigattest - Riving av lager Gnr/bnr 72/209 Kongsvingerbanen - Kongsvinger hensetting - Prosjektering - Prosjekt 960245 Kongsberg kommune Infrastrukturprosjekter

Detaljer

124 bedrifter øvde. Se bilder og oversikt fra NSOs 75-års markering: øvelsesukene i høst 20 NSO-kurs i 2014. Følg opp dine ansatte.

124 bedrifter øvde. Se bilder og oversikt fra NSOs 75-års markering: øvelsesukene i høst 20 NSO-kurs i 2014. Følg opp dine ansatte. Nr. 6 2013 Utgitt av Næringslivets sikkerhets organisasjon www.nso.no og Næringslivets Sikkerhets råd www.nsr-org.no 124 bedrifter øvde Se bilder og oversikt fra NSOs 75-års markering: øvelsesukene i høst

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 Generell informasjon om virksomheten: Navn på virksomhet: Foretaksnr.: Besøksadresse:, Postnr.:, Sted: Postadresse:, Postnr.:, Sted: Telefon:, Fax:, e-post: Internettadresse:

Detaljer

Industribyggerne 2015

Industribyggerne 2015 Atle Blomgren, Christian Quale, Randi Austnes-Underhaug, Anne Marthe Harstad, Sveinung Fjose, Kristina Wifstad, Christian Mellbye, Ida B. Amble, Carl Erik Nyvold, Tom Steffensen, Jon Ragnar Viggen, Frode

Detaljer

Offentlig journal Periode: 13072015 -

Offentlig journal Periode: 13072015 - 21072015 Offentlig journal Periode: 13072015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00035-61 I Dok.dato: 15072015 Jour.dato: 15072015 Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 08012014-08012014. Helse Sør-Øst RHF 09012014

Offentlig journal. Periode: 08012014-08012014. Helse Sør-Øst RHF 09012014 Helse Sør-Øst RHF 09012014 Offentlig journal Periode: 08012014-08012014 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Nei Helse Sør-Øst RHF 09012014 08/00043-19 Mottaker:

Detaljer

Organisasjon TESS as

Organisasjon TESS as T A L L O G F A K T A 2 0 1 4 / 1. H A L V Å R 2 0 1 5 Helnorske TESS med rekordomsetning TESS omsatte for totalt 2,80 milliarder kroner i 2014. Salgsvolumet er det hittil største i TESS. Resultatet før

Detaljer

Offentlig j ournal. Periode: 23022012-23022012. Helse Sør-Øst RHF 24022012

Offentlig j ournal. Periode: 23022012-23022012. Helse Sør-Øst RHF 24022012 Offentlig j ournal Periode: 23022012-23022012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 24022012 08/00097-205 U Mottaker: HealthConnect International

Detaljer

Offentlig journal Periode: 01012012 -

Offentlig journal Periode: 01012012 - 10012012 Offentlig journal Periode: 01012012 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00127-44 I Dok.dato: 05012012 Jour.dato: 05012012 Tilg. kode: U Par.: Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

Årsmelding 2012 Årsmelding KunnsKapsbyen lillestrøm 2012

Årsmelding 2012 Årsmelding KunnsKapsbyen lillestrøm 2012 ÅRSmelding 2012 Årsmelding Kunnskapsbyen Lillestrøm 2012 1 2 Innholdsfortegnelse Innledning 4 Medlemsrelaterte aktiviteter 5 - Kommunikasjon, profilering og samarbeid 6 - Fellestjenester og service 7 Utvikling

Detaljer

Veileder 5. Veileder om medisinsk bruk av røntgen- og MR-apparatur. Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling

Veileder 5. Veileder om medisinsk bruk av røntgen- og MR-apparatur. Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling Veileder 5 Veileder om medisinsk bruk av røntgen- og MR-apparatur Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling Revidert september 2014 Veileder 5 Veileder om medisinsk bruk av røntgen- og MR-apparatur

Detaljer

Jernbaneverket - Offentlig journal

Jernbaneverket - Offentlig journal I,, N, X Inngående eksternt produsert, 201100406-217 Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses - Gnr/bnr 11/8 - Bærum kommune Skøyen - Asker - Hensettingsprosjektet Høvik - Grunnerverv Kartverket Tinglysing

Detaljer

Mandag 27. tirsdag 28. januar 2014, Radisson Blu Scandinavia Hotel, OSLO. Oslo Børs i et europeisk perspektiv 1.0 Børsdirektør Bente A.

Mandag 27. tirsdag 28. januar 2014, Radisson Blu Scandinavia Hotel, OSLO. Oslo Børs i et europeisk perspektiv 1.0 Børsdirektør Bente A. Børsrettsdagene Mandag 27. tirsdag 28. januar 2014, Radisson Blu Scandinavia Hotel, Innholdsfortegnelse Oslo Børs i et europeisk perspektiv 1.0 Børsdirektør Bente A. Landsnes Børsåret 2013 2.0 Direktør

Detaljer

Ingen var så flink til å sove i. Betraktninger etter en sommer: Av Espen Urbye. Artikkel

Ingen var så flink til å sove i. Betraktninger etter en sommer: Av Espen Urbye. Artikkel Betraktninger etter en sommer: Det gode liv Dommer Fox satt på toget til Gardermoen. Han skulle på ferie til Spania. Han så for seg kritthvite sandstrender, sol fra skyfri himmel og krystallklart vann.

Detaljer

Offentlig journal Periode: 09032015 -

Offentlig journal Periode: 09032015 - 17032015 Offentlig journal Periode: 09032015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00127-67 U Dok.dato: 06032015 Jour.dato: 12032015 Tilg. kode: U Par.: Utviklingsenheten

Detaljer