Mand - Fred Lørdag 10-14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mand - Fred Lørdag 10-14"

Transkript

1 AUKSJON 216 Auksjonen går denne gang over 2 dager. Torsdag 3 februar kl Filateli Fredag 3 februar kl Fra postkort t.o.m. Numismatikk Visningen starter mandag 23 januar. Bli med som innleverer du også! Vi har 6-8 auksjoner hvert år. Vi selger alt fra frimerker, brev FDC, mynter sedler osv. Vi trykker katalog til våre store auksjoner men vi har også rene internett auksjoner. Her kan vi også ta i mot for raskt salg på internett. Ta en telefon og snakk med Joacim eller Hans AUKSJONSBETINGELSER 1. Auksjonen er skriftlig, men vi vil også godta bud via internett og telefonbud. 2. Objektene selges til høyeste bud, hvis to like selges objektet til første innkomne bud. 3. Høyeste bud vil bli regulert til 10 % over nest høyeste bud. 4. Alle bud er å betrakte som bindene. Er ikke objektene betalt senest 30 dager etter auksjonen, vil objektene bli solgt for kjøpers regning. Inkludert alle salærer. 5. Kjøper betaler 20 % salær, porto for sendingen samt fakturagebyr på kr 30,-. 6. Objekter blir levert mot forhånd-faktura eller oppkrav. Eller hentes i forretningen. 7. Reklamasjon må gjøres innen 10 dager etter utsendelsen dato. Kun skriftlige reklamasjoner godtas. Beskrevne feil eller synlige feil på foto kan ikke legges til grunn. Ved feil bildenummerering er alltid tekst som gjelder. Retur må avklares før varene blir sendt tilbake til oss. Returen MÅ samtidig være oss i hende senest 20 dager etter auksjonsdato. Eventuelle returer avgjøres 100% av Samler - Børsen AS 8. Ved budgivning forutsettes det at kjøper godtar auksjonsbetingelsene. 9. Ved forsen betaling påløper 1,0 % rente pr. påbegynt måned + 61 kr i purregebyr. 10. Bud under 90 % av utrop aksepteres ikke! 11. Budfristen for bud er kl på auksjonsdagen. På internett kan man by under hele auksjonen. 12.Skriftelige, faks, telefonbud osv, MÅ være oss i hende senest 2 timer før auksjonsslutt hvis vi skal garantere at de kommer med. 13. Objekter som skal hentes etter auksjonen MÅ hentes innen 3 uker etter auksjonen. Hvis det ikke gjøres en separat avtale blir dette fakturert og sendt ut.. Innleveringsbetingelser 1. Innlevering kan foregå ved henvendelse til vår butikk i Oslo. 2. Minste innlevering er samlet kr. 5000,- enkeltobjekter bør overstige 200,- 3. Salær er 20 %. Ved større innleveringer kan dette diskuteres. Vi forbeholder oss også retten til å heve salæret hvis det er mye arbeid med det innleverte. 4. Samlinger og lots skal katalogverdi telles opp av innleverer, hvor dette har betydning. 5. Utropsprisen kan settes av kunden. Hvis SAMLER-BØRSEN AS finner dette urimelig vil vi justere utropet eller returnere objektet. 6. Innleveringslister blir sendt ut når katalogen er sendt ut. 7. Oppgjør foregår vanligvis 6-8 uker etter auksjonen. Åpningstider Mand - Fred Lørdag 10-14

2 Denne avdelingen starter torsdag 2. februar kl Frimerkeløse brevlots 1 Portofri Sag/Frim.fjernet. 16 brev hvorav halvparten er portofri Sag brev. Blet kv Portofri Sag. 4 håndskrevne helbrev Vsund 1857, Andebo 1874, Stokke 1881, Nore Var. kv Eldre brev - inn og utland FRANCO / BETALT, HÅNDSKREVET RINGFJ 2-9 (Ringfjord), Helbrev fra DALSØYN til Laurvigen, kartering 2, 5 og 5, inntakt priivat lakksegl FRANCO / BETALT og BANCO, Helbrev fra SANDEFJORD til SCHIEN (Skien), Innsiden PENGER INDFLETTED FØLGER 5 SPD, 3 lakksegl innenfor innbretten, ett lakksegl utenpå, Kartering KONGELIG TJENESTE (Offentlig sak) F5 - Kong Frederik V, KONGELIG TJENESTE (Offentlig Sak), Helbrev fra TØNSBERG til HAMMERVOLD, inntakt privat lakksegl. F 5 er meget sjeldent ^ < 9 9 PORTO / Ubetalt og BANCO, HAPPARANDABREV sendt i ruten via Sverige, fra Tromsø til Christiania, Bak HÅNDSKREVET Tromsø 14 Aug, Karteiring 20 - Porto 156. Innholdet er fisket og fangst med hvilket skip og skippere UTLAND - FRANCO / BETALT til Helsingør i Danmark, PORTO / Ubetalt til København,Helbrev fra RAKKESTAD , Karteringer foran 2 og 2 og 69, bak kartering 2 og i Helsingør 73 - Porto KONGELIG TJENESTE (Offentlig sak) C7-tus - Kong Christian VII, KONGELIG TJENESTE (Offentlig Sak), Helbrev fra Christiania til Laurvigen. Få C 7 tus brev ^ 6 > 5 ALMUEBREV - PORTOFRI, datert inni , Helbrev, vanskelig skrift å avlese avsenderstedet (skrevet inne i brevet) til Lensmand Joh Skogstad Erlien. Inntakt limt papirsegl (De trekantede almuebrevene er uvanlige og vanskelige å finne) FRANCO / BETALT, Fra Bragernes til Frederikswærn, kartering 2, inntakt privat svart sørgesegl DEL FRANCO / DELBETALT og PORTO / Ubetalt fra Bergen til Mandal, Delbetalt til Stavanger foran FRCO ST, PORTO / Ubetalt Stavanger til Mandal, Bergen Kartering 24, i Stavgr kartering 3 - Porto 16. Delbetalte er skjeldne PORTO / Ubetalt for trippelvektig (3 lod) fra Christiania til Mandal, i Christiania Kartering 17- Porto 42, i Christianssand ilagt ekstra porto 12, og derved kartering 4 - total Porto 54. Delbetalte er alltid skjeldne FRANCO / BETALT - BANCO og BÆREPENGE fra Arendal til Christianssand, BANCO SPD 3. 3 SK, Kartering 4 - ilagt bærepenge 1 skilling tilfalt postmesteren. BÆREPENGE alltid skjeldne - sett brukt i Larvik, Christianssand og Stavanger KONGELIG TJENESTE (Offentlig sak), påskrevet K.S., fra Opsloe (Gamlebyen) i Christiania til Onsøe (Onsøy i Østfold), Kartering

3 15 KONGELIG TJENESTE (Offentlig sak), påskrevet Kongelig Tieneste, fra Danmark, Kjøbenhavn til Fredericksværn (Stavern), Kartering 24. Nydelig inntakt lakksegl KONGELIG TJENESTE (Offentlig sak), påskrevet KONGL. TIENESTE VEDKOMMENDE, fra Christiania til Laurvig, Kartering 3. Inntakt lakksegl KONGELIG TJENESTE (Offentlig sak), påskrevet EMBEDS SAG, fra Opsloe (Gamlebyen) i Christiania til Onsøe (Onsøy) pr (via) Fredricksstad. Svart sørgelakksegl ^ 29 > KONGELIG TJENESTE (Offentlig sak), påskrevet FATTIGHUSET VEDKOMMENDE, fra Trondhjem til Gilstad i Skogn (Trøndelag), Kartering 1. Inntakt lakksegl KONGELIG TJENESTE (Offentlig sak), påskrevet FRIT, fra Christiania til Trondheim. Kartering EXPRESSEN - PRIVAT OFFENTLIG POST - påskrevet K. T. PR EXPR fra Holmestrand til Berg pr Tönsberg. (Brev sendt med privatdrevne EXPRESSEN, hest og vogn med få stopp, er svært skjelden å finne.) LEILIGHETSBREV - PRIVAT POST - privat befordret fra Grims... (vanskelig å lese) (LEILIGHETSBREV er brev som ble medbrakt av privatpersoner. Regelmessig befording ble forbudt ved postlov LEILIGHETSBREV - PRIVAT POST - påtegnet K. T. BEFORDRES IVEG UOPHOLDELIG MED FRU LYDS, fra Rafn Gudmundsund til Gildstad i Skogn. (LEILIGHETSBREV er brev medbrakt av privatpersoner. Regelmessig befording ble forbudt ved postlov ) KONGELIG TJENESTE (Offentlig sak), påskrevet MAI MAANEDSTING VEDKOMMENDE, fra Nordenbog til Dullum i Aasen KONGELIG TJENESTE (Offentlig sak), påskrevet K.T. M. ATT (med attest), fra Christiania til Vaale. Nydelig inntakt lakksegl KONGELIG TJENESTE (Offentlig sak), påskrevet K.T., LOKALBREV fra Christiania til Raadmand og Hospitalforstander Ingstad LEILIGHETSBREV - PRIVAT POST - påtegnet MED LEILIGHED BEFORDRES TIL JON LIGALSNES COMESION, sendt lokalt fra Sevald Eggen på Nedre Eggen (LEILIGHETSBREV er brev medbrakt av privatpersoner. Regelmessig befording ble forbudt ved postlov ) Gamelt betalt helbrev datert inni GRIMERUD 1801 med laggsegl bak. Pent Prefrim innlands 32 ALTEN , SVART, FRANCO / BETALT, Helbrev til Christiania, Kartering 4 (Få registrerte innenlands blå og svarte brev fra Alten. Vanskelig) > 23 KONGELIG TJENESTE (Offentlig sak), påskrevet O.S. M. ATT (med attest), fra Skien til Christiania. Kartering 10, og foran SUMMARISK KARTERING 826 (postmesteren talte alle brev til forsendelse - påførte øverste brev antalle KONGELIG TJENESTE (Offentlig sak), påskrevet O.S., LOKALBREV fra Drammen Nydelig inntakt lakksegl DRAMMENS BYE KONGELIG TJENESTE (Offentlig sak) - LØSBREV - påskrevet KONGL TIENESTE fra Bergen til Brekke i Sogn. Brevet er tatt ut av postsekken og levert, bak UDTAGES PAA RUTLEDALEN (postkontor nær Evenvig og Lervig) LØSBREV er meget skjeldne EXPRESSEN - PRIVAT OFFENTLIG POST - påskrevet PR EXPRESSE fra Porsgrund til Frederickswærn (Stavern). (Brev sendt med privatdrevne EXPRESSEN, hest og vogn med få stopp, er svært skjelde å finne.) ALTEN , BLÅ LUXUS, PORTO / Ubetalt, Helbrev sendt som FØLGEBREV til Talvig, Kartering 3 - Porto 4 (Få registrerte innenlands blå og svarte brev fra Alten. Vanskelig) På internett finner du flere bilder enn vi har i katalogen. 5

4 ARENDAL , BLÅTT LUXUS, PORTOFRI SAK til Christiania, inntakt privat lakksegl ARENDAL , BLÅTT LUXUS, PORTO / Ubetalt, Helbrev til Porsgrund, Kartering 3 - Porto 6, inntakt privat lakksegl BERGEN Type 1, , TIDLIGESE KJENTE, SVART LUXUS, Underkjent PORTOFRI SAK og PORTObrev til Sogndal, Kartering 6 og satt i porto med 10 skilling BERGEN Type 1, , SVART LUXUS, FRANCO / BETALT til Christiania, Kartering DRAMMEN type 1, BLÅ LUXUS til Eker via Hougsund, PORTOFRI SAK Helbrev, Kartering DRAMMEN type 1, BLÅ LUXUS til Laurvig, PORTO - Underkjent PORTOFRI SAK Helbrev, Kartering 3 - Porto DRØBAK BLÅ LUXUS til Christiania, FRANCO / BETALT og BANCObrev, Banco ilagt 1 spesidaler og 1 skilling, Kartering 5. Få registrerte Drøbak innenlands DRAMMEN type 2, BLÅ LUXUS til Christiania, FRANCO / BETALT ^ > 38 BERGEN type 2, BLÅ LUXUS, PORTO / Ubetalt, Helbrev til Christiania, Kartering 2 - Porto BERGEN Type 1, , BLÅTT, PORTOFRI SAK til Christiania BREVIG SVART LUXUS, FRANCO / BETALT til Christiania, Kartering BREVIG BLÅ, BANCO / VERDIBREV sendt som PORTOFRI SAK til Skien, Kartering CHRISTIANSSAND SVART LUXUS, PORTOFRI SAK til Mandal, Kartering CHRISTIANSSUND BLÅ LUXUS til Trondhjem, FRANCO / BETALT, Meget tidlig bruk av blå stempelfarge på brev fra Christiansund CHRISTIANSSAND SVART LUXUS, FRANCO / BETALT til Kragerø, Kartering CHRISTIANSSAND BLÅ LUXUS, PORTOFRI SAK til Nedenes, Kartering DRØBAK BLÅ LUXUS til Christiania, VENDEBREV som betyr at brevet er brukt to ganger - innvendig adressert og stemplet Christiania , PORTO / Ubetalt. Kartering 7 - Porto 8 for dobbelvektig brev. Få registrerte Drøbak innenlands DRAMMEN type 1, BLÅ LUXUS til Fredrikshald, PORTOFRI SAK Helbrev, Kartering 10 og 1, Inntakt lakksegl ^ > CHRISTIANSSUND BLÅ LUXUS til Surendalen, Underkjent PORTOFRI SAK og derfor satt i PORTO, Kartering 1 - Porto CHRISTIANSSAND BLÅ, PORTO / Ubetalt til Trondhjem MED PORTOTALL -5, Kartering 2 - Porto 5. PORTOTALL -5 i Prefrimtiden er tidligere ikke registrert CHRISTIANSSAND BLÅ på KONVOLUTT, FRANCO / BETALT til Christiania, Bruk av konvolutt i Prefrimtiden er meget uvanlig EGERSUND SVART LUXUS til Stavanger, FRANCO / BETALT, Kartering 1. Svært få registrerte brev av Egersund. Vanskelig FARSUND , SVART LUXUS, PORTO / Ubetalt til Mandahl, Kartering 10 - Porto 4, Lakksegl inntakt FARSUND , SVART LUXUS, FRANCO / BETALT til Bergen, Kartering FARSUND , BLÅ LUXUS, FRANCO / BETALT til Bergen, Kartering FLEKKEFJORD SVART slått to ganger vor ett er LUXUS, PORTOFRI SAK til Christianssand, Kartering 1. Flekkefjord i svart og blå er mer skjeldent enn angitt i NK. Relativt få brev er registrert av svart, flere blå DRØBAK SVART LUXUS, PORTOFRI SAK til Moss, Kartering 1, Lakksegl inntakt DRAMMEN type 1, , SVART til Sandefjord, FRANCO / BETALT og PORTO Helbrev, Kartering 2 - Porto 1 UTLEVERINGSGEBYR 1 skilling DRAMMEN type 1, SVART LUXUS til Sande via Holmestrand, FRANCO / BETALT Helbrev, Kartering FLEKKEFJORD SVART, FRANCO / BETALT til Farsund, Kartering 4. Flekkefjord i svart og blå er mer skjeldent enn angitt i NK. Relativt få brev er registrert av svart, flere blå FLEKKEFJORD BLÅ, PORTOFRI SAK og BANCObrev til Christianssand, Kartering 1. BANCO påført foran 76 skilling, 2 inntakte lakksegl. Flekkefjord i svart og blå er mer skjeldent enn angitt i NK. Relativt få brev er registrert av svart, flere blå FREDRIKSSTAD type 1, SVART til Christiania, PORTOFRI SAK og trolig vært festet til pakke ol pga det inntakte lakkseglet foran har rester av hyssing. Uvanlig

5 67 FREDRIKSSTAD type 1, SVART til Bergen, FRANCO / BETALT, kartering FREDRIKSSTAD type 1, SVART til Bamble via Skien, BANCO ilagt 48 skilling, FRANCO / BETALT og PORTO UTLEVERINGSGEBYR 1 skilling, kartering 1 og FREDRIKSSTAD type 1, BLÅ til Christiania, FRANCO / BETALT Helbrev, kartering 8. Inntakt lakksegl KONGSVINGER SVART LUXUS til Christiania, PORTOFRI SAK, Kartering 17 og 7. Kongsvinger er et av prefrimtidens skjeldneste stempler i både blå og svart svært få registrert. Undervurdert FREDERIKSHALD (mørk) GRØNN (svart), PORTO / Ubetalt til Christiania, Kartering 23 - Porto 4. Stempel av Fredrikshald er vanskelige - ofte svake og grøtete GRIMSTAD SVART LUXUS til Trondhjem, PORTO / Ubetalt, Kartering 1 - Porto 8. Pene stempler av Grimstad er vanskelig å finne KONGSVINGER TIDLIGST KJENTE BLÅ og LUXUS til Christiania, FRANCO / BETALT Helbrev, Kartering 5. Usedvanlig vakker. Kongsvinger er et av prefrimtidens skjeldneste stempler i både blå og svart, svært få registrert. Undervurdert KONGSBERG SVART til Bergen, FRANCO / BETALT, Kartering 1. Skjeldent vakker Kongsberg, vanskelig stempel og få registrerte GRIMSTAD BLÅ LUXUS til Arendal, PORTOFRI SAK, Kartering 1, Inntakt lakksegl. Pene stempler av Grimstad er vanskelig å finne HOLMESTRAND SVART LUXUS og svak SVART TØNSBERG til Hofsrud (?), PORTOFRI SAK, Kartering 2 og > 86 ^ 84 KONGSBERG BLÅ LUXUS til Christiania, FRANCO / BETALT Helbrev, Kartering 4 - Porto 4. Skjeldent vakker Kongsberg, vanskelig stempel og få registrerte KRAGERØ BLÅ LUXUS til Christiania, PORTOFRI SAK, Kartering KRAGERØ BLÅ LUXUS til Porsgrund, Underkjent PORTOFRI SAK og PORTO / Ubetalt Helbrev, Kartering 3 - Porto 8 (dobbelvektig) LAURVIG SVART LUXUS til Kragerø, FRANCO / BETALT, Kartering LAURVIG BLÅ til Tønsberg, FRANCO / BETALT Helbrev LAURVIG BLÅ LUXUS til Trondhjem, PORTOFRI SAK, Kartering HOLMESTRAND SVART til Laurvig, FRANCO / BETALT, Kartering HOLMESTRAND BLÅ LUXUS til Frederikshald, PORTOFRI SAK, Kartering 1, Lakksegl inntakt LANGESUND BLÅ LUXUS til Christiania, FRANCO / BETALT Helbrev, Kartering 2. Usedvanlig vakker Langesund LILLEHAMMER BLÅ LUXUS til Froen, PORTO / Betalt Helbrev, Kartering 3 - porto HORTEN SVART og SVART MOSS til Frederiksstad, PORTOFRI SAK, Kartering 8 og HOLMESTRAND BLÅ LUXUS til Holmestrand, PORTOFRI SAK, Kartering HORTEN BLÅ til Trondhjem, PORTOFRI SAK, Kartering HOLMESTRAND BLÅ til Laurvig, PORTOFRI SAK, Kartering 2, Lakksegl inntakt LILLEHAMMER BLÅ LUXUS til Christiania, PORTOFRI SAK med attest, Helbrev, Kartering LILLESAND SVART LUXUS til Grastad ved Raumdal (?), PORTOFRI SAK Helbrev, Lakksegl, Kartering 1. Vanskelig poststed Besøk oss på 80 HØNEFOS BLÅ LUXUS til Aall (?) i Hallingdal, Underkjent PORTOFRI SAK og satt i PORTO, Kartering 3 - Porto

6 LILLESAND BLÅ LUXUS til Christiania, FRANCO / BETALT Helbrev, Lakksegl, Kartering 2. Vanskelig poststed MANDAL SVART LUXUS til Christianssand, PORTOFRI SAK, Kartering SANDEFJORD BLÅ LUXUS til Laurvig, FRANCO / BETALT SKIEN SVART til Kragerø, FRANCO / BETALT, Kartering 9. (Det er meget vanskelig å finne klare avtrykk av både blå og svart Skien) SKIEN BLÅ LUXUS og HÅNDSKREVET Hjertdal 9/11 til Tønsberg, PORTOFRI SAK, Kartering 3 og 1. Meget uvanlig vakker blå Skien (Stempelet Skien er et vanlig forekommende stempel i prefrimtiden , men det vanskeligeste stempel i perioden mht å finne et klart stempel.) PORSGRUND BLÅ LUXUS til Skien, FRANCO / BETALT, ingen kartering STAVANGER SVART til Lyngdal, BETALT Helbrev, kartering 2 foran STAVANGER BLÅ LUXUS til Lyngdal, BETALT helbrev, Kartering 3 foran PORSGRUND BLÅ LUXUS til Stathelle, PORTO / Ubetalt Helbrev, Kartering 3 - Porto STAVANGER BLÅ til Christiania, PORTOFRI SAK, foran kartering MANDAL BLÅ LUXUS til Mandal, PORTO / Ubetalt, Kartering 12 - Porto MOLDE BLÅSVART og HÅNDSKREVET AURE 4/6 til Christiania, FRANCO / BETALT, Svart sørgelakksegl, Kartering 3 og 1. Meget uvanlig MOSS SVART til Brevig, FRANCO / BETALT, Kartering SVELVIG BLÅ LUXUS til Laurvig, PORTO / Ubetalt UNDERKJENT PORTOFRI SAK, Kartering 1 - Porto 4 både foran og bak (Få registrerte innenlands både blå og svarte brev fra Svelvig. Vanskelig) THRONDHJEM TYPE 2 BLÅ til Christianssand, FRANCO / BETALT Helbrev, Kartering 4 (Konvolutt - skjelden brukt i samtiden) MOLDE BLÅ LUXUS til Christiania, FRANCO / BETALT, Kartering MOSS BLÅ LUXUS til Christiania, PORTOFRI SAK, Bak papsirlimt segl og over et rundt blått offeielt stempel, Kartering MOLDE BLÅ LUXUS til Throndhjem, PORTOFRI SAK, Kartering PORSGRUND SVART LUXUS til Drammen, PORTOFRI SAK, Kartering THRONDHJEM TYPE 2 BLÅ til Christiania, PORTOFRI SAK Helbrev, Kartering TROMSØ SVART til VARDØ, FRANCO / BETALT Helbrev, Kartering 64 og 3, inntakt nydelig lakksegl FINNMARKENS AMT TRONDHJEM TYPE 1 BLÅ til Christianssand, FRANCO / BETALT Helbrev, Kartering 2 og 2, (KONVOLUTT - svært uvanlig brukt i samtiden) RØRAAS SVART LUXUS til Trondhjem, PORTO / Ubetalt og BANCO VERDIBREV med 6 Speciedaler og 7 skilling, Kartering 4 - Porto 4, Inntakt lakksegl. Få registrerte svarte Røraas. Vanskelig stempel SARPSBORG BLÅ LUXUS til Christiania, FRANCO / BETALT Helbrev, Kartering På internett finner du flere bilder enn vi har i katalogen. 118 TRONDHJEM TYPE 1 SVART LUXUS til Christiansand, FRANCO / BETALT Helbrev, Kartering 3 bk og 2 foran, (KONVOLUTT - svært uvanlig brukt i samtiden) TRONDHJEM TYPE 1 BLÅ LUXUS til Christiania, PORTOFRI SAK og PORTO for UTLEVERINGSGEBYR 2 skilling, Kartering 6 og utleveringsgebyr 2, Lakksegl TROMSØ BLÅ til BERGEN, FRANCO / BETALT TVEDESTRAND GRØNNBLÅ (svart) LUXUS til Arendal, PORTO / Ubetalt underkjent Portofri Sak, Kartering

7 AALESUND , BLÅ LUXUS, PORTOFRI SAK, brevomslag til Slyngstad, Kartering 2 (Få registrerte innenlands blå og svarte brev fra Aalesund) AALESUND , GRØNN (svart) LUXUS, PORTOFRI SAK til Nordalen, Kartering 1, Inntakt privat lakksegl (Få registrerte innenlands blå og svarte brev fra Aalesund) TVEDESTRAND SVART LUXUS til Arendal, PORTOFRI SAK, Kartering TØNSBERG BLÅGRØNN (svart) til Arendal, FRANCO / BETALT, Kartering TØNSBERG BLÅ til Laurvig, PORTOFRI SAK, Kartering AASGAARDSTRAND , HÅNDSKREVET, PORTOFRI SAK, helbrev til Drammen, Kartering 16 og 7 (Meget få registrerte håndskrevne Aasgaardstrand) AASGAARDSTRAND , BLÅ LUXUS, PORTOFRI SAK, Helbrev til Holmestrand, Kartering 3 (Få registrerte innenlands brev fra Aasgaardstrand. Vanskelig) VADSØ og ALTEN , BLÅ LUXUS, PORTO / Ubetalt, brevomslag til Christiania, Kartering Porto 8 og omkarteringsnummer 10 i Alten (Få registrerte innenlands blå og svarte brev både fra Vadsø og fra Alten. Vanskelig.) AALESUND , BLÅ LUXUS, FRANCO / BETALT til Molde, Kartering 4 foran og 2 bak (Få registrerte innenlands blå og svarte brev fra Aalesund) Prefrim til utland ARENDAL til Helsingør i DANMARK, SVART LUXUS, FRANCO / BETALT Helbrev, kartering VARDØ på klipp. Prefrimtidens sjeldneste stempel. Kun kjent ett brev og dette klippet BERGEN type 1, SVART LUXUS, til Calundborg i DANMARK, DELBETALT og FRANCO / BETALT Helbrev, Hastebrev Cito Cito, kartering 6 - satt i porto med 19, og så 8 skilling, 12 kjente brev til Danmark med svart stempel type BERGEN type til Königsberg i TYSKLAND, SVART LUXUS, FRANCO / BETALT Helbrev, Sendt via LÜBECK under krigen mellom Danmark og Schleswig-Holstein, 3/4 lod, kartering 50 - Betalt 2 skilling transit Travemünde til Lübeck, 14 skilling, 2 og 9 1/2 Lybske Skilling lik tot 37 skilling. MEGET SKJELDENT VADSØ BLÅ til Vardø, PORTOFRI SAK, Kartering 24, Inntakt lakksegl VADSØE TOLDKAMMER. (få registrerte brev fra Vadsø i Prefrimtiden) ØSTER RIISØER BLÅ til Arendal, PORTOFRI SAK, Kartering 4 (Få registrerte brev med Øster Riisøer i både blå og svart innenlands) BERGEN type 2, SVART LUXUS til Pernau i RUSSLAND, unikt, PORTO / Ubetalt, Mange portopåtegninger foran og bak, og stempler bak. Dette er ENESTE KJENTE brev til RUSSLAND med svart stempel type

8 138 BERGEN type 1, BLÅ LUXUS og torings ALTONA KPA , til Svendborg i DANMARK, PORTO / Ubetalt Helbrev, satt i porto med 24, 6 kjente brev til Danmark med blått stempel type HAMAR BLÅ LUXUS til Stockholm, SVERIGE, FRANCO / BETALT, Kartering HOLMESTRAND BLÅ LUXUS til Helsingør i DANMARK, FRANCO / BETALT Helbrev, Kartering BERGEN type 1, BLÅ LUXUS til Stockholm i SVERIGE, FRANCO / BETALT Helbrev, Stort inntakt lakksegl, Kun 3 kjente brev til Sverige med blå stempel type CHRISTIANSSAND SVART LUXUS, FRANCO / BETALT til Kjøbenhavn i DANMARK, Kartering KRAGERØ BLÅ LUXUS til Helsingøer i DANMARK, FRANCO / BETALT Helbrev, Kartering 19 og LAURVIG SVART til Bordeaux i FRANKRIKE, 3/4 lod, STRØMSTAD , K.S.&N.P.A.HAMBURG, HAMBURG 12.4, PRUSSE 3 VALENCIENNES og ankomst BORDEAUX 18.AVRIL 49, 33 SkBco CHRISTIANSSAND BLÅ til Bordeaux i FRANKRIKE, FRANCO / BETALT til grensen og PORTO / Ubetalt til Bordeaux, Mange stempler foran og bak og portopåtegning DRAMMEN type 1, SVART LUXUS til Aalborg i DANMARK, FRANCO / BETALT Helbrev, Kartering 9 og 1. Svart stempel type 1 fra Drammen er ukjent / ikke registrert DRAMMEN type 2, SVART (grønn) unikt til Randers i DANMARK, FRANCO / BETALT Helbrev. Svart stempel type 2 fra Drammen er UKJENT / ikke registrert brukt til UTLANDET FREDRIKSSTAD type 1, SVART LUXUS og TRANSITT STRØMSTAD til Kjøbenhavn i DANMARK, FRANCO / BETALT, 1/2 lod, kartering 2, Bak summarisk kartering 109 (alle brev i bunken) i Svinesund FREDERIKSHALD SVART til Fredriksstad, PORTO / Ubetalt med UTLEVERINGSGEBYR 1 skilling i Fredriksstad, Kartering 8 - Porto 4 og foran summert porto 5 hvorav 1 skilling i UTLEVERINGSGEBYR. Stempel av Fredrikshald er vanskelige - ofte svake og grøtete LAURVIG BLÅ til Wänersborg, SVERIGE, PORTOFRI SAK, Ingen portopåtegnelser. Inntakt lakksegl JARLSBERG LAURVIG... Utlandsbrev sendt som Portifri Sak er oppsiktsvekkende. Skjeldent. 5 kjente til Sverige SARPSBORG SVART til Uddevalla och Sanden omadressert til Berg i SVERIGE, FRANCO / BETALT Helbrev, Kartering 1. I NK er det ingen kjente svarte Sarpsborg til Sverige. Dette brevet er til nå ukjent. Kun 4 utlandsbrev av svart Sarpsborg er registr FREDERIKSVÆRN BLÅ LUXUS til Hannover i TYSKLAND, FRANCO / BETALT til grensen og PORTO til Hannover, stemplet bla HAMBURG og LANDBOHT, Kartering 2 i Frederikswærn - Portopåtegninger FREDRIKSSTAD type 1, BLÅ til Schleswig i TYSKLAND, FRANCO / BETALT Helbrev, kartering 3. Dette er eneste kjente Fredrikstad til Tyskland Besøk oss på SVINESUND TYPE 2 omkarteringsstempel og svakt stemplet HOLMESTRAND til HELSINGØER i DANMARK, FRANCO / BETALT til grensen, Helbrev, Kart 1 og 11 og 73 foran TRONDHJEM TYPE 1, BLÅ LUXUS til SVENDSBORG i DANMARK, PORTO 36 skilling med rødblyant foran, Kartering 2 og 14 (få utlandsbrev blå Trondheim type 1 reistrert, kun 2 kjente blå til Danmark) TVEDESTRAND BLÅ, til HELSINGØR i DANMARK, PORTO 24 skilling med rødblyant foran ØSTER RIISØER SVART LUXUS til Helsingør i DANMARK, FRANCO / BETALT

9 Prefrim til Norge SANDØSUND TYPE 1 omkarteringsstempel (Type 1 ble brukt på land i Sandøsund ved Hvasser), og påskrevet via Hamburg TIL Drammen FRA ENGLAND og stemplet rødt HAYLE , FRANCO / BETALT Helbrev, Portopåtegning foran SVINESUND TYPE 1 omkarteringsstempel til Tronhjem, brukt TIL Norge FRA TYSKLAND. KDOPA.HAMBURG 24/8 8-19A, PORTO / Ubetalt, Portopåtegninger og Porto fra grensen Kart 4 - Porto 4. Svinesund stempel skulle bare brukes ut av / fra Norge. Uvanlig Håndskrevet stedsnavn SKIPSPOST dampskipet D/S CHRISTIANIA, (var i rute fra 1842) Påtrykket Hermed pr Dampskibet Christiania, Fra Kiel i Tyskland til Christiania, PORTO, Helbrev og Fraktbrev, inni detaljert porto: BROpenger 113 sk og porto CHRISTIANSSUND BLÅ til Fagelrike i Tromsø, PORTO / Ubetalt og påtegnet PR DAMPSKIBSPOSTEN, Kartering 2 - Porto 8, Pent men rift på baksiden av brevet HAMAR HÅNDSKREVET til Stockholm, SVERIGE, FRANCO / BETALT, Kartering 2. Eneste kjente HÅNDSKREVET Hamar i prefrimperioden SKIPSPOST dampskipet D/S DRONNINGEN på MJØSA , FRANCO / BETALT helbrev fra Alfstad på Lena til Lensmann Fliflet i Faaberg, sendt fra Smørvigen Brygge, Kartering 19 (Eneste kjente med D/S dronningen?) SKIPSPOST dampskibet ENIGHETEN privat dampskib med post, fra HAMBURG til Mandal, HÅNDPÅSKREVET pr ENIGHETEN CAPT E OLSEN, FRANCO / BETALT direkte til kapteinen (vanlig ved privat befordret skipspost), norsk PORTO, helbrev, Kartering 10-Porto HÅNDPÅSKREVET stedsnavnet SANDE 22/12 (Sande i Vestfold) datert inni 1851 til Holmestrand, PORTO Helbrev, Kartering 8 - Porto HÅNDPÅSKREVET stedsnavnet AAS (Ås i Akershus) til Haaböl (Hobøl), PORTOFRI SAK, Helbrev, Kartering Skip fra SKIPSPOST dampskipet D/S HALDEN, HALDEN OG HALDEN , til Christiania, PORTO og BANCO med 150 skilling, Helbrev, Porto 22 skilling, Kartering 3 og 7 og SKIPSPOST dampskipet D/S HALDEN, HÅNDSKREVET i Horten MED HALDEN 5/4, avsendt AASGAARDSTRAND og transitt HORTEN til Christiania, PORTO - Underkjent Portofri sak, Porto oppkrevet 4 skilling to ganger, Kartering 12 og 12. Skjeldent BODØ BLÅGRØNT LUXUS og NORDLAND Type 3 (Dampskibet PRINDS CARL) bak på brevet, PORTOFRI SAK, Trykksak til Akershus Amt, Kartering 15. Nydelig brev med BODØ, som er skjeldne og få er registrerte SKIPSPOST dampskipet D/S CHRISTIANIA, (var i rute fra 1842) HÅNDPÅSKREVET pr Dampskib Christiania, Fra København KØBENHAVN til Drammen, PORTO, Helbrev, Porto 22 (16 skilling sjøpost og 6 skilling innenlands i Norge), Kartering På internett finner du flere bilder enn vi har i katalogen SKIPSPOST dampskibet JOH SEJVERTSEN, privat dampskib med post, fra Christiania til Mandal, HÅNDPÅSKREVET pr JOH. SEJVERTSEN, Helbrev og Følgebrev, ingen portopåtegninger SKIPSPOST dampskibet KNUD TORKILDSEN, privat dampskib med post, fra Christianssand til Mandal, HÅNDPÅSKREVET pr KNUD TORKILDSEN, Helbrev og Følgebrev for en kasse skipsspiker, ingen portopåtegninger

10 Frimerkeløse brev etter Portofri sag stl. Laurvig og Nyttårsaften og første nyttårsdag sendt til Fredriksværn Portofri sag stpl STRØMMEN JERNBST sendt til Christiania Portofri sak stpl Svart TROMSØ sendt til Trondhjem Hk SKIPSPOST dampskibet MARTELLO, og STAVANGER i blått til LIVERPOOL i ENGLAND, (ruten Stavanger-Hamburg-Liverpool) K.D.O.P.A. HAMBURG 25-7, det uvanlige sommerfuglstpl HAMBURG 25 JUL 1852, to mottakst LIVERPOOL, FRANCO / BETALT til Hamburg, PORTO SKIPSPOST dampskibet NORDSTJERNEN, Seilte fra GØTEBORG via Hamburg til LONDON i ENGLAND, bak GÖTEBORG , rød mottakstpl i London, foran uvanlige sommerfuglst HAMBURG 19JUN1849, Håndskrevet pr NORDSTJERNEN, FRANCO / BETALT til Hamburg, PORTO 2, 8, skilling våpen PRIMA ustemplet merke med gode marger. Attest. H. J. Enger > SK noget Smalle rande- samt 1 normal (nede) - annulleret med PERFEKT LOCO SIGILL - stempel. Attest: Finn Aune NORDLAND BLÅ TYPE 1 omkarteringsstempel (Type 1 ble brukt på land for Nordlandsposten), fra BODØ til Christiania, HÅNDSKREVET Bodø 53, PORTOFRI SAK, Karteringer NORDLAND TYPE 3 omkarteringsstempel (ble brukt ombord på skipet PRINDS CARL ), fra TRONDHJEM til Tranø via Kleven, TRONDHJEM , TYPE 1 (og svakt Nordland foran), PORTO - underkjent Portofri Sak, Helbrev, Karteringer 3 og 53 - Porto SK VARIANT: D 40 - Dobbeltfod. Pene rande. Attest: G. Flatheim SKIPSPOST dampskipet S/S NORDCAP, (var i ruten Christiania, Vallø, Frederikshavn, Kiel) HÅNDSKREVET pr Nordkap, stmpl og fra FREDERIKSHALD til Porsgrund, PORTO, Helbrev, Kartering 1 - Porto SKIPSPOST dampskipet D/S PRINDS CARL , Skrevet av skipets kaptein Mejer ombord og sendt til Den Sømilitære Ret i Fredrikswærn, innholdet omhandler sjøforklaring i forbindelse med kollisjon 5 mai Virkelig skipsposthistorie med Prinds Carl skilling VARIANT OPPGRAVERT HJØRNE Prakt/Lux stpl EGERSUND FLOTT MERKE SK 185r - VARIANT: OPPGRAVERT HJØRNE - Smukt merke med gode rande. fuldstempel BERGEN 22/ Attest: FCM SANDØSUND TYPE 2 omkarteringsstempel (Type 2 ble brukt på SKIP), fra MANCHESTER ( ) i ENGLAND, stemplet rødt MANCHESTER OC O og PAID OK 17OC , FRANCO / BETALT og PORTO Helbrev, Portopåtegninger 2, 5 og SKIPSPOST dampskipet D/S VIKEN , påskrevet pr VIKKEN, som gikk i rute på Danmark, sendt fra Nyborg i Danmark til Laurvig, PORTO 15 skilling, Kartering 2. Svært skjelden påskrift! SK VARIANT: SPRUKKEN PLATE- 2 normale og 2 smalle randet. Attest: G. Flatheim skilling med VARIANT OPPGRAVERT HJØRNE annulert med fullstpl nr. 315 TVEDESTRAND. En svak utpresset brekk som ikke er lett å se. Flott bredrandet merke

11 Uvanlig bredrandet 4 sk Våpen med et prakt 11-streks riststp Lot 3 stk 4 sk Våpen med sentrale riststempler. Et med gode marger SK Våben annulleret med retvendt nr. st PRAKT SK annulleret med nr. st. - formentlig 43 - noget grødet SK annulleret med nær retvendt nr. st Frederiksstad skilling pent merke fullstpl nr. 77 Fredriksværn skilling Prakt fullstpl nr. 123 t.1 Holmestrand. 4 smale mrg SK Våben annulleret med retvendt i BLÅT. 5 pkt. iflg. NK ^ > SK Våben annulleret med 1o stregers riststempel. - Bredrandet eks (C8). 4 sk annulert med 11 strekers rist stpl på bredrandet merke skilling vakkert annulert med 11 strekers rist stpl i blått!! (A19). 4 sk pent 12 strekers rist på pent bredrandet merke vertikalt par 4 skilling med gode/brede mrg med prakt 11 strekers rist stpl. Svak brett mellom merkene (C2). 4 sk annulert med prakt 12 strekers rist stempel SK Annulleret med nær retvendt nr. st KOMAGERFJORD. 8 pkt. iflg. NK - Attest: Finn Aune skilling Prakt nr. stpl 160 KRAGERØ - 3 brede mrg skilling (B50) LUXUS nr. stpl 172 LAURVIG. Meget gode marger LUXUS stpl nr. stpl. 172 LAURVIG SK Våben Bredrandet merke - riststemplet Lettstp 4 sk Våpen med gode marger skilling fullstpl 13 strekers?? Rist. Meget gode marger Luksus 11-streks riststp på 4 sk med en bred marg skilling annulert med noe harrdt 12 strekers rist stpl skilling Vakkert merke med pene blekkanuleringer - 3 brede mrg SK annulleret med riststempel. Pene rande (A32). Lett 11-strek riststp. En snau marg annulert med rist stpl. 3 ok marger Smalrandet 4 sk fullstp 11-strek riststp (B24) Stpl hardt uklart 3 rings nr. stpl. Ok marger LUXSUS stpl nr. 172 LAURVIG på bredrandet flott merke! SK Annulleret med nær retvendt nr. st RØRAAS. 6 pkt. iflg. Postal. Bredrandet eks. Attest: Lasse Nielsen SK Annulleret med nær retvendt nr. st RØRAAS. 6 pkt. iflg. Postal. Bredrandewt eks. Attest: Lasse Nielsen skilling Prakt stpl nr. 256 SARPSBORG på pent merke nær fullstpl rettev. Nr. stpl Skilen på bredrandet merke skilling LUXSUS stpl nr. 2 - AALESUND skilling Fullstpl nr. 25 BERGEN - meget bredrandet merke Praktstp 37 = Buksnæs (9 pkt) på 4 sk Våpen. Sjeldent vakker for et så spessielt stempel. 3 sider er med normal bedre, en side har svak marg 2 mot hjørne 2. Attest Flatheim omv fullstpl nr Skien på pent merke med gode marger

12 SK Smalrandet eks annulleret méd nr. st THRONDENÆS - 7 pkt iflg. NK skilling (A47) fullstpl nr TOLGEN (10 pkt) lite nålhul + liten rift v. side. Gode marger. Sjeldent stempel. Attest G. Flatheim SK annulleret med fuldstempel TRØGSTAD JERNBANE ST. - 7 pkt. Attest: Lasse Nielsen (D5). Smalrandet 4 sk praktstp 315 = Tvedestrand Ekstremt bredrandet 4 sk Våpen nær praktstp FREDERIKSHALD 23/ Uvanlig pen og fargefrisk Bredrandet 4 sk Våpen rettvendt fullstp FREDERIKSHALD 4/ Uvanlig bredrandet 4 sk Våpen vakkert fullstp FREDERIKSHALD 9/ Prakt stpl HAUGESUND brede mrg SK Våben annulleret med smult stempel VAAGEN - 5 pkt. iflg. NK. Bredrandet eks LUX stpl nr. 329 VADSØ (5 pkt). Flott merke med meget gode marger Par 4 SK Våben annulleret med nær retvendte stempler Laurvig 28/ Bredrandet - PRAKT SK Våben normale og 2 lidt smalle rande - annulleret med nr. st, ØRLANDET. Attest: H.J.Enger skilling LUX stpl AALESUND Meget gode marger/ekstra gode skilling Prakt/Lux stpl BERGEN Ok marger (A44). Praktstp BERGEN 8/ brede, en smal marg SK smalrandet eks. - Såvel stemplet Bergen samt blekannulleret SK Våben annulleret med BLÅT fuldstempel BODØ Iflg. Postal SK Våben annulleret med nær retvendt datostempel Laurvig PRAKT skilling (B28) PRAKT/LUX stpl LAURVIG Stor rift v.side. Gode marger skilling PRAKT/LUX stpl LAURVIG nr. stpl 197 MANDAL - Flott bredrandet (C38) - LUX stpl SKIEN med ekstremt gode marger 2 sider. Flott merke! (C33). 4 sk rettv. Stpl SKIEN. Attest S. Kaiser Bredrandet 4 sk fullstp STAVANGER. Pos. D47. Attest FCM (C45). 4 sk med omvendt del av STAVANGER 2/ brede marger skilling med praktstp EGERSUND 6/ og uvanlig brede marger skilling PRAKT stpl TROMSØ Flott merke med gode marger

13 Brev til Christiania med 4 sk Våpen fullstp 12-strek rist. Sidestp blå FREDERISHALD 12/ Brev frankeret med 5 stribe 3 SK Oscar - nr. st. 42., sendt fra Christiania til København. Lille skade på bagsiden Dobbeltvægtigt brev frankeret med 2 x 4 SK 1855 sendt fra Lillehammer Venstre merke har et par ubetydelige rifter i marginal. Brevet noget alderspræget. HK kr ATTEST: Lasse Nielsen Lot 3 stk 4 sk Våpen med hhv enringsstp, 3-ringsstp og 11-streks riststp Skilling Oscar Fargefrisk og letthengslet 2 sk Oscar. Hk(5000) skilling Oscar LUXSUS stpl BERGEN sjelden pen! skilling Oscar LUX stpl CHRISTIANIA Flott merke Praktstp FREDERIKSHALD 15/ på 2 sk Oscar. God farge skilling Oscar PRAKT/LUX stpl nr. 364 CHRISTIANIA - Flott merke Velsentrert 2 sk Oscar rettvendt lettstp MOSS 14/ skilling Oscar PRAKT stpl BERGEN bue. Meget god sentrering SK Oscar annulleret med retvendt - lidt svagt - Christiania Velsentrert 2 sk Oscar stp TØNSBERG 2/11-186? Fargefrisk 2 sk Oscar sentrert hj.2. Rettvendt fullstp PORSGRUND 29/ (1000) Pen 2 sk Oscar fullstp 364 = Chr bypost. Horisontal brekk SK Oscar - velcentreret eks annulleret med del af SANDØSUND - stempel Pen 2 sk Oscar omvendt fullstp 364 = Chr bypost , 3 SK Oscar annulleret med helt perfekt retvendt stempel BERGEN LUXUS skill Oscar i loddrett 3 stripe stpl TØNSBERG Fargefrisk og flott! Fargefrisk ustp 3 sk uten lim skilling Oscar ustemplet uten lim (x=2600) Pen 3 sk Oscar uten lim. Hk(2800) Fargefrisk 3 sk Oscar sidevendt fullstp LANGESUND 1/ SK Oscar - velcentreret merke annulleret med fuldstempel Drammen X Uvanlig fargefrisk 3 sk Oscar sidevendt fullstp blå FREDERIKSHALD 25/ Lettstp 300 = Svelvig på 3 sk Oscar skill Oscar prakt stpl KRAGERØ Rettvendt fullstp LAURVIG 3/ bue på 3 sk Oscar skilling Oscar omv. Rettv stpl HORTEN Noe skittent , 4 og 5 på 12 skillings lite brev stpl FREDRIKSHALD sendt til Danmark. 8 skillingen noe bøyd over kanten pga plassering av merkene. Flott 3 fargers brev c. Uvanlig vakker, velsentrert og letthengslet 4 sk Oscar i melkeblå nyanse. En svak brun flekk i limet. Attest Flatheim SK Oscar - ustemplet uden gummi a. Fargefrisk 4 sk Oscar uten lim. Hk(2900) sk Oscar ustemplet uten lim, sentrert hj Lot 3 stk 4 sk med hhv enringsstp, nummerstp og blekkstreker. Også et pent brev c - 4 skilling Oscar vakkert blekkaunulert 11/ skill. Oscar. Pent merke med engelsk stempel 383 (Hull) skilling Oscar Prakt vakkert stpl nr. 35 Brevig skilling Oscar LUX nr. stpl 43 (type 1) Christianssand skilling Oscar LUX nr. stpl 48 - Drammen skilling Oscar Prakt/Lux nr. stpl 48 - Drammen skilling Oscar Prakt nr. stpl 63 - Farsund skilling Oscar prakt nr. stpl 103 HAUGESUND SK Oscar annulleret med nær retvendt nr. st IBESTAD - 6 pkt Bli med som innleverer du også. Vi tar fortløpende i mot innleveringer til våre kommende auksjoner skilling Oscar Prakt/Lux stpl nr Kobbervig skilling Oscar Prakt/LUX nr Kragerø

14 skilling Oscar rettv. Stpl nr Leganger (7pkt) skilling Oscar Prakt/Lux stpl Lyngdal skilling Oscar Prakt/Lux nr. stpl Lærdal skilling Oscar Prakt stpl nr Orkedalen skilling Oscar fullstpl nr. 233 Porsgrund + brekkanulert skilling Oscar PRAKT nr stpl Røraas a. Praktstp 253 = Sandefjord på 4 sk Oscar skilling Oscar LUX stpl nr. 315 TVEDESTRAND skilling Oscar Prakt/Lux stpl KRAGERØ skilling Oscar Let LUX stpl KRAGERØ b. Praktstp LAURVIG 16/ på 4 sk Oscar.Horisontal brekk skilling Oscar Prakt stpl LEVANGER SK Oscar annulleret med PERFEKT retvendt stempel LOPPEN pkt. iflg. Postal Parstykke 4 SK Oscar - annulleret med fuldstempel LOFOTEN SK Oscar - annulleret med retvendt stempel LOFOTEN PRAKT skilling Oscar Prakt stpl LOFOTEN (7 pkt) SK Oacar annulleret med retvendt LYNGEN pkt. iflg. Postal. PRAKT SK Oscar - annulleret med retvendt LYNGEN pkt iflg. Postale. PRAKT skilling Oscar PRAKT nr. stpl UNDAL (6 pkt) SK Oscar - annulleret med smukt nr. stempel ØRLANDET - 8 pkt. - PRAKT SK Oscar - annulleret med retvendt - lidt tungt nr STEGEN ( 7 pkt.) skilling Oscar LUX stpl NORLAND skilling Oscar LUX stpl NÆS i HALLINGD skilling Oscar LUX stpl SELBO (6 pkt) c. Melkeblå 4 sk Oscar på klipp stp SKIEN 13/ SK Oscar - på lille brevstykke- annulleret med nær retvendt SKJÆRSTAD.- 9 pkt iflg. Postal skilling Oscar Prakt/Lux stpl SKUDENNÆS (5 pkt) SK Oscar annulleret med retvendt SURENDAL pkr. iflg. Postal SK Oscar annulleret med perfekt retvendt stempel BEITAN pkt. LUXUS skilling Oscar LUX stpl BERGEN skilling Oscar Prakt/lux stpl BERGEN skilling Oscar Prakt/Lux stpl BERGEN skilling Oscar Prakt stpl BERGEN NB skilling LUXSUS stpl BREVIG Ekstremt bredrandet merke SK Oscar - annulleret med retvendt URLAND PRAKT skilling Oscar Prakt/Lux stpl VADSØ skilling Oscar Prakt/Lux stpl VOLDEN (6 pkt) skilling Oscar Prakt/Lux stpl VOSS på helbrev stpl HAMAR sendt til Røraas Brev frankeret med 4 SK Oscar sendt fra Holmestrand til Christiania. Påtegnet : Betalt kr. 90, Brev frankeret med 4 SK Oscar sendt fra Drammen til Holmestrand. Smuk kvalitet Brev frankeret med 4 SK Oscar sendt fra Drammen til Holmestrand. Smuk kvalitet skilling Oscar LUX stpl BREVIG skilling Oscar Prakt/Lux stpl ELVERUM skilling Oscar Prakt/Lux stpl HAVØYSUND (7 pkt) NB skilling PRAKT/LUX stpl INDERØEN Brede marger skilling Oscar RETTV stpl INDERØEN Brev frankeret med 4 SK Oscar sendt fra Holmestrand til Skogen pr. Drammen Lot bestående af 7 breve fra pladningssamling noteret som hhv og 22. Forbehold for pladning Lot bestående af 6 breve fra pladningssamling- noteret som hhv. B og 20.. Forbehold for pladning Lot bestående af 5 breve fra pladningssamling - noteret som hhv. A nr Bemerkt uden garanti for rigtighed af pladning Lot bestående af 4 breve fra pladningssamling noteret som hhv. D og 18. Forbehold for pladning c. Brev frankeret med 4 SK Oscar - melkeblå sendt fra Drammen til Holmestrand. Smuk kvalitet

Mand - Fred Lørdag 10-14

Mand - Fred Lørdag 10-14 AUKSJON 215 Auksjonen går denne gang over 2 dager. Torsdag 8 desember kl. 18.00 - Filateli Fredag 9 desember kl. 18.00 - Numismatikk Visningen starter mandag 28 november. Bli med som innleverer du også!

Detaljer

Internett. blir utvidet med opp til 1 minutt i hver gruppe hvis det kommer inn bud! Husk! Du trenger passord for å by på våre auksjoner!

Internett. blir utvidet med opp til 1 minutt i hver gruppe hvis det kommer inn bud! Husk! Du trenger passord for å by på våre auksjoner! Internett. Vi i kjører objektene på internett på amerikansk metode, dvs. at vi kjører alle objekter i grupper på internett med nedtelling. Det blir 1 minutt mellom hver gruppe. Tiden T blir utvidet med

Detaljer

Internett. blir utvidet med 1 minutt i hver gruppe hvis det kommer inn bud! Husk! Du trenger passord for å by på våre auksjoner!

Internett. blir utvidet med 1 minutt i hver gruppe hvis det kommer inn bud! Husk! Du trenger passord for å by på våre auksjoner! Internett. Vi i kjører objektene på internett på amerikansk metode, dvs. at vi kjører alle objekter i grupper på internett med nedtelling. Det blir 1 minutt mellom hver gruppe. Tiden T blir utvidet med

Detaljer

AUKSJONSBETINGELSER. Bli med som innleverer du også! Husk at SAMLER - BØRSEN AS avholder mange auksjoner - så vi tar fortløpende i mot innleveringer.

AUKSJONSBETINGELSER. Bli med som innleverer du også! Husk at SAMLER - BØRSEN AS avholder mange auksjoner - så vi tar fortløpende i mot innleveringer. VIKTIG Vi i har denne gang delt auksjonen over 2 dager,, dette fordi vi har 4200 objekter. Den første delen starter onsdag 31 mai kl 17.00 med objekt 1-1555. Torsdag T 1 juni kl. 17.00 starter andre del

Detaljer

Bli med som innleverer du også!

Bli med som innleverer du også! Internett. Vi kjører objektene på internett på amerikansk metode, dvs. at vi kjører alle objekter i grupper med nedtelling. Det blir 1 minutt mellom hver gruppe. Tiden blir utvidet med opp til 1 minutt

Detaljer

AUKSJON 221. Auksjonen starter torsdag 14 september kl

AUKSJON 221. Auksjonen starter torsdag 14 september kl AUKSJON 221 Auksjonen starter torsdag 14 september kl. 17.00 www.samlerborsen.no Visningen starter mandag 4 september. Bli med som innleverer du også! Vi har 6-8 auksjoner hvert år. Vi selger alt fra frimerker,

Detaljer

Internett. blir utvidet med opp til 1 minutt i hver gruppe hvis det kommer inn bud! Husk! Du trenger passord for å by på våre auksjoner!

Internett. blir utvidet med opp til 1 minutt i hver gruppe hvis det kommer inn bud! Husk! Du trenger passord for å by på våre auksjoner! Internett. Vi i kjører objektene på internett på amerikansk metode, dvs. at vi kjører alle objekter i grupper på internett med nedtelling. Det blir 1 minutt mellom hver gruppe. Tiden T blir utvidet med

Detaljer

AUKSJONSBETINGELSER. Bli med som innleverer du også! Husk at SAMLER - BØRSEN AS avholder mange auksjoner - så vi tar fortløpende i mot innleveringer.

AUKSJONSBETINGELSER. Bli med som innleverer du også! Husk at SAMLER - BØRSEN AS avholder mange auksjoner - så vi tar fortløpende i mot innleveringer. VIKTIG Vi i har denne gang delt auksjonen over 2 dager,, dette fordi vi har 3600 objekter. Den første delen starter onsdag 1 februar kl 17.00 med objekt 1-1555. Torsdag T 2 februar kl. 17.00 starter andre

Detaljer

Visningen starter mandag 1 desember.

Visningen starter mandag 1 desember. Internett. Vi kjører objektene på internett på amerikansk metode, dvs. at vi kjører alle objekter i grupper med nedtelling. Det blir 1 minutt mellom hver gruppe. Tiden blir utvidet med opp til 1 minutt

Detaljer

Visningen starter mandag 31 august.

Visningen starter mandag 31 august. Internett. Vi kjører objektene på internett på amerikansk metode, dvs. at vi kjører alle objekter i grupper med nedtelling. Det blir 1 minutt mellom hver gruppe. Tiden blir utvidet med opp til 1 minutt

Detaljer

Vi i ønsker vår venn og kollega, Hans Jørgen Sørensen til lykke med sin 70 års dag 3 november. Hans Solbakken - Samler-Børsen + venner i Norge.

Vi i ønsker vår venn og kollega, Hans Jørgen Sørensen til lykke med sin 70 års dag 3 november. Hans Solbakken - Samler-Børsen + venner i Norge. Vi i ønsker vår venn og kollega, Hans Jørgen Sørensen til lykke med sin 70 års dag 3 november. Hans Solbakken - Samler-Børsen + venner i Norge. AUKSJONSBETINGELSER 1. Auksjonen er skriftlig, men vi godtar

Detaljer

Mand - Fred 10-17 Lørdag 10-14

Mand - Fred 10-17 Lørdag 10-14 Innmat_185:auk125.qxd 28.05.2013 15:21 Side 3 Internett. Vi kjører objektene på internett på amerikansk metode, dvs. at vi kjører alle objekter i grupper med nedtelling. Det blir 1 minutt mellom hver gruppe.

Detaljer

Visningen starter tirsdag 10 juni.

Visningen starter tirsdag 10 juni. Internett. Vi kjører objektene på internett på amerikansk metode, dvs. at vi kjører alle objekter i grupper med nedtelling. Det blir 1 minutt mellom hver gruppe. Tiden blir utvidet med opp til 1 minutt

Detaljer

Hk 1 7 1 vakkert merke med gode marger stpl. SKIEN. VARIANT DOBBELTFOT ( 17500)... 6 000. Obj Utrop Obj Utrop

Hk 1 7 1 vakkert merke med gode marger stpl. SKIEN. VARIANT DOBBELTFOT ( 17500)... 6 000. Obj Utrop Obj Utrop Internett. Vi i kjører objektene på internett på amerikansk metode, dvs. at vi kjører alle objekter i grupper på internett med nedtelling. Det blir 1 minutt mellom hver gruppe. Tiden T blir utvidet med

Detaljer

Mand - Fred 10-17 Lørdag 10-14

Mand - Fred 10-17 Lørdag 10-14 Innmat_187_3:auk125.qxd 09.09.2013 11:50 Side 3 Internett. Vi kjører objektene på internett på amerikansk metode, dvs. at vi kjører alle objekter i grupper med nedtelling. Det blir 1 minutt mellom hver

Detaljer

Internett. blir utvidet med 1 minutt i hver gruppe hvis det kommer inn bud! Husk! Du trenger passord for og by på våre auksjoner! AUKSJONSBETINGELSER

Internett. blir utvidet med 1 minutt i hver gruppe hvis det kommer inn bud! Husk! Du trenger passord for og by på våre auksjoner! AUKSJONSBETINGELSER Internett. Vi i kjører objektene på internett på amerikansk metode. Dvs. at vi kjører alle objekter i grupper på internett med nedtelling. Det blir 1 minutt mellom hver gruppe. Tiden T blir utvidet med

Detaljer

Mand - Fred 10-17 Lørdag 10-14

Mand - Fred 10-17 Lørdag 10-14 Innmat_192 FERDIG:auk125.qxd 29.05.2014 16:38 Side 3 Internett. Vi kjører objektene på internett på amerikansk metode, dvs. at vi kjører alle objekter i grupper med nedtelling. Det blir 1 minutt mellom

Detaljer

Internett. Visning! Visningen starter mandag 10 september.

Internett. Visning! Visningen starter mandag 10 september. Internett. Vi kjører objektene på internett på amerikansk metode, dvs. at vi kjører alle objekter i grupper med nedtelling. Det blir 1 minutt mellom hver gruppe. Tiden blir utvidet med opp til 1 minutt

Detaljer

Bli med som innleverer du også!

Bli med som innleverer du også! Internett. Vi kjører objektene på internett på amerikansk metode, dvs. at vi kjører alle objekter i grupper med nedtelling. Det blir 1 minutt mellom hver gruppe. Tiden blir utvidet med opp til 1 minutt

Detaljer

Visning! Visningen starter torsdag 17. januar 2008.

Visning! Visningen starter torsdag 17. januar 2008. Internett. Vi kjører objektene på internett på amerikansk metode, dvs. at vi kjører alle objekter i grupper med nedtelling. Det blir 1 minutt mellom hver gruppe. Tiden blir utvidet med opp til 1 minutt

Detaljer

Visningen starter torsdag 24 april.

Visningen starter torsdag 24 april. Internett. Vi kjører objektene på internett på amerikansk metode, dvs. at vi kjører alle objekter i grupper med nedtelling. Det blir 1 minutt mellom hver gruppe. Tiden blir utvidet med opp til 1 minutt

Detaljer

Internett. Visning! Visningen starter torsdag 1 desember.

Internett. Visning! Visningen starter torsdag 1 desember. Internett. Vi kjører objektene på internett på amerikansk metode, dvs. at vi kjører alle objekter i grupper med nedtelling. Det blir 1 minutt mellom hver gruppe. Tiden blir utvidet med opp til 1 minutt

Detaljer

Internett. blir utvidet med 1 minutt i hver gruppe hvis det kommer inn bud! Husk! Du trenger passord for og by på våre auksjoner! AUKSJONSBETINGELSER

Internett. blir utvidet med 1 minutt i hver gruppe hvis det kommer inn bud! Husk! Du trenger passord for og by på våre auksjoner! AUKSJONSBETINGELSER Internett. Vi i kjører objektene på internett på amerikansk metode. Dvs. at vi kjører alle objekter i grupper på internett med nedtelling. Det blir 1 minutt mellom hver gruppe. Tiden T blir utvidet med

Detaljer

Mand - Fred 10-17 Lørdag 10-14

Mand - Fred 10-17 Lørdag 10-14 Internett. Vi kjører objektene på internett på amerikansk metode, dvs. at vi kjører alle objekter i grupper med nedtelling. Det blir 1 minutt mellom hver gruppe. Tiden blir utvidet med opp til 1 minutt

Detaljer

Mand - Fred 10-17 Lørdag 10-14

Mand - Fred 10-17 Lørdag 10-14 Innmat_182:auk125.qxd 28.12.2012 16:52 Side 3 Internett. Vi kjører objektene på internett på amerikansk metode, dvs. at vi kjører alle objekter i grupper med nedtelling. Det blir 1 minutt mellom hver gruppe.

Detaljer

Internett. Visning! Visningen starter mandag 16 april.

Internett. Visning! Visningen starter mandag 16 april. Internett. Vi kjører objektene på internett på amerikansk metode, dvs. at vi kjører alle objekter i grupper med nedtelling. Det blir 1 minutt mellom hver gruppe. Tiden blir utvidet med opp til 1 minutt

Detaljer

Internett. Visning! Visningen starter mandag 27 februar.

Internett. Visning! Visningen starter mandag 27 februar. Internett. Vi kjører objektene på internett på amerikansk metode, dvs. at vi kjører alle objekter i grupper med nedtelling. Det blir 1 minutt mellom hver gruppe. Tiden blir utvidet med opp til 1 minutt

Detaljer

Internett. blir utvidet med opp til 1 minutt i hver gruppe hvis det kommer inn bud! Husk! Du trenger passord for å by på våre auksjoner!

Internett. blir utvidet med opp til 1 minutt i hver gruppe hvis det kommer inn bud! Husk! Du trenger passord for å by på våre auksjoner! Internett. Vi i kjører objektene på internett på amerikansk metode, dvs. at vi kjører alle objekter i grupper på internett med nedtelling. Det blir 1 minutt mellom hver gruppe. Tiden T blir utvidet med

Detaljer

1 Ubetalt helbrev til Aasgaardsstrand, stp blått CHRISTIANIA 20/10-1856 og HORTEN 21/10-

1 Ubetalt helbrev til Aasgaardsstrand, stp blått CHRISTIANIA 20/10-1856 og HORTEN 21/10- Objekt Objfigur Besivelse Utrop nr 1 Ubetalt helbrev til Aasgaardsstrand, stp blått CHRISTIANIA 20/10-1856 og HORTEN 21/10-1856. Karterings og portoangivelse bak. 2 Portofri sag til Christiania Havnecommision,

Detaljer

Internett. Visning! Visningen starter mandag 30 mai.

Internett. Visning! Visningen starter mandag 30 mai. Internett. Vi kjører objektene på internett på amerikansk metode, dvs. at vi kjører alle objekter i grupper med nedtelling. Det blir 1 minutt mellom hver gruppe. Tiden blir utvidet med opp til 1 minutt

Detaljer

Internett. AUKSJONSBETINGELSER

Internett. AUKSJONSBETINGELSER Internett. Vi kjører objektene på internett på amerikansk metode, dvs. at vi kjører alle objekter i grupper med nedtelling. Det blir 1 minutt mellom hver gruppe. Tiden blir utvidet med opp til 1 minutt

Detaljer

Forord til vårauksjonen

Forord til vårauksjonen Vårauksjon 2014 I Frivillighetssentralens lokaler (Avishuset), Sortland Fredag 25.april 2014 Vi legger frem objektene kl. 18:00 Auksjonen starter kl. 18:30 Vel møtt til vårauksjonen! Auksjonsbetingelser

Detaljer

Internett. blir utvidet med 1 minutt i hver gruppe hvis det kommer inn bud! Husk! Du trenger passord for å by på våre auksjoner! AUKSJONSBETINGELSER

Internett. blir utvidet med 1 minutt i hver gruppe hvis det kommer inn bud! Husk! Du trenger passord for å by på våre auksjoner! AUKSJONSBETINGELSER Internett. Vi i kjører objektene på internett på amerikansk metode, dvs. at vi kjører alle objekter i grupper på internett med nedtelling. Det blir 1 minutt mellom hver gruppe. Tiden T blir utvidet med

Detaljer

Mand - Fred 10-17 Lørdag 10-14

Mand - Fred 10-17 Lørdag 10-14 Innmat_184:auk125.qxd 26.03.2013 11:33 Side 3 Internett. Vi kjører objektene på internett på amerikansk metode, dvs. at vi kjører alle objekter i grupper med nedtelling. Det blir 1 minutt mellom hver gruppe.

Detaljer

Visningen starter mandag 19 januar.

Visningen starter mandag 19 januar. Internett. Vi kjører objektene på internett på amerikansk metode, dvs. at vi kjører alle objekter i grupper med nedtelling. Det blir 1 minutt mellom hver gruppe. Tiden blir utvidet med opp til 1 minutt

Detaljer

Internett. AUKSJONSBETINGELSER

Internett. AUKSJONSBETINGELSER Internett. Vi kjører objektene på internett på amerikansk metode, dvs. at vi kjører alle objekter i grupper med nedtelling. Det blir 1 minutt mellom hver gruppe. Tiden blir utvidet med opp til 1 minutt

Detaljer

Internett. Husk! Du trenger passord for å by på våre auksjoner! Visning! Visningen starter tirsdag 25 mars. AUKSJONSBETINGELSER

Internett. Husk! Du trenger passord for å by på våre auksjoner! Visning! Visningen starter tirsdag 25 mars. AUKSJONSBETINGELSER Internett. Vi kjører objektene på internett på amerikansk metode, dvs. at vi kjører alle objekter i grupper med nedtelling. Det blir 1 minutt mellom hver gruppe. Tiden blir utvidet med opp til 1 minutt

Detaljer

Lørdag 7. desember 2013, kl. 09.30 PREFRIM / POSTHISTORIE

Lørdag 7. desember 2013, kl. 09.30 PREFRIM / POSTHISTORIE Lørdag 7. desember 2013, kl. 09.30 PREFRIM / POSTHISTORIE 1411 1412 1411 B Komplett betalt brev fra Christiania til Onsøy, 31. mai 1800, der brevet er omadressert til 1000 Fredrikstad og satt i porto med

Detaljer

Portofritt brev 1 Rekommandert portofri Sag til Stange stp REENDALEN 23/3-1880, STANGE 27/3-1880. Bak transittstp RØROSBANEN 24/3-1880...

Portofritt brev 1 Rekommandert portofri Sag til Stange stp REENDALEN 23/3-1880, STANGE 27/3-1880. Bak transittstp RØROSBANEN 24/3-1880... Internett. Vi i kjører objektene på internett på amerikansk metode, dvs. at vi kjører alle objekter i grupper på internett med nedtelling. Det blir 1 min. mellom hver gruppe. Tiden T blir utvidet med opptil

Detaljer

«Tidlige brev» med Oscar-utgaven

«Tidlige brev» med Oscar-utgaven «Tidlige brev» med Oscar-utgaven Av Georg Størmer De første frimerkene med portrett av Oscar I, 4 skilling og 8 skilling ble levert fra trykkeriet i midten av desember 1856 og mottatt hos Postkassereren

Detaljer

Hålogaland Filatelistklubbs. Høstauksjon 2014

Hålogaland Filatelistklubbs. Høstauksjon 2014 Hålogaland Filatelistklubbs Høstauksjon 2014 I kjelleren på Prix, Seljestad, torsdag 20. november 2014 Kl. 20:00 Visning fra kl. 19:30 Vel møtt til høstauksjonen! Forhåndsbud Budgivers navn: Adresse: Postnummer

Detaljer

SKRIFTLIG POSTKORTAUKSJON

SKRIFTLIG POSTKORTAUKSJON Velkommen til SKRIFTLIG POSTKORTAUKSJON 2483 Budfrist lørdag 13. mars 2010 1 Velkommen til min 28. postkortauksjon (siden 1996). Denne gang er det en ren skriftlig auksjon. Du kan velge mellom 2.512 objekter,

Detaljer

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på tjenesten Bedriftspakke

Detaljer

Fredag 23. april 2010, kl 18.00 POSTKORT

Fredag 23. april 2010, kl 18.00 POSTKORT Fredag 23. april 2010, kl 18.00 POSTKORT 1002 1001 1003 1001 "Hilsen fra Bergen Norge". K-1. 200,- 1002 "Hilsen fra Christiania". Sendt til Arendal i 1908. K-1. 200,- 1003 "Hilsen fra Christiania", stemplet

Detaljer

Styremedlem Norsk Filatelistforbund Regional dommer Styremedlem Norsk Skipsposthistorisk Forening Redaktør medlemsbladet Postlugaren

Styremedlem Norsk Filatelistforbund Regional dommer Styremedlem Norsk Skipsposthistorisk Forening Redaktør medlemsbladet Postlugaren Odd Arve Kvinnesland Styremedlem Norsk Filatelistforbund Regional dommer Styremedlem Norsk Skipsposthistorisk Forening Redaktør medlemsbladet Postlugaren Samler blant annet på Norge: Skipspostekspedisjoner

Detaljer

Internett. Visning! Visningen starter onsdag 13 april.

Internett. Visning! Visningen starter onsdag 13 april. Internett. Vi kjører objektene på internett på amerikansk metode, dvs. at vi kjører alle objekter i grupper med nedtelling. Det blir 1 minutt mellom hver gruppe. Tiden blir utvidet med opp til 1 minutt

Detaljer

Mand - Fred 10-17 Lørdag 10-14

Mand - Fred 10-17 Lørdag 10-14 Innmat_183_ny:auk125.qxd 23.02.2013 13:43 Side 3 Internett. Vi kjører objektene på internett på amerikansk metode, dvs. at vi kjører alle objekter i grupper med nedtelling. Det blir 1 minutt mellom hver

Detaljer

Internett. blir utvidet med 1 minutt i hver gruppe hvis det kommer inn bud! Husk! Du trenger passord for å by på våre auksjoner! AUKSJONSBETINGELSER

Internett. blir utvidet med 1 minutt i hver gruppe hvis det kommer inn bud! Husk! Du trenger passord for å by på våre auksjoner! AUKSJONSBETINGELSER Internett. Vi i kjører objektene på internett på amerikansk metode, dvs. at vi kjører alle objekter i grupper på internett med nedtelling. Det blir 1 minutt mellom hver gruppe. Tiden T blir utvidet med

Detaljer

Hålogaland Filatelistklubbs. Vårauksjon 2014

Hålogaland Filatelistklubbs. Vårauksjon 2014 Hålogaland Filatelistklubbs Vårauksjon 2014 I kjelleren på Prix, Seljestad Harstad, torsdag 24. april 2014 Kl. 20:00 Visning fra kl. 19:30 Vel møtt til vårausjonen! Forhåndsbud Budgivers navn: Adresse:

Detaljer

OBJEKT NR Fredag 27. november 2015. kl 17.30 POSTKORT

OBJEKT NR Fredag 27. november 2015. kl 17.30 POSTKORT Fredag 27. november 2015. kl 17.30 POSTKORT 1002 1001 1003 1001 o Nordcap-kort fra S/S Kong Harald. Sendt til USA i 1904. Frimerket mangler. K-2 500,- 1002 o Nordcap-kort fra S/S Ragnvald Jarl. Sendt til

Detaljer

SKRIFTLIG FRIMERKEAUKSJON. budfrist onsdag 9. desember kl. 17.00

SKRIFTLIG FRIMERKEAUKSJON. budfrist onsdag 9. desember kl. 17.00 SKRIFTLIG NR. 153 2015 FRIMERKEAUKSJON budfrist onsdag 9. desember kl. 17.00 215 217 245 253 280 283 294 366 425 449 485 601 584 641 638 STEIN KRISTIANSEN FRIMERKER Nedre Vollgt. 9, 0158 Oslo Tlf: 22 41

Detaljer

INNBYDELSE TIL FRIMERKEAUKSJON

INNBYDELSE TIL FRIMERKEAUKSJON INNBYDELSE TIL FRIMERKEAUKSJON Bryne Frimerkeklubb ønsker velkommen til frimerkeauksjon i vårt møtelokale 1900-huset i Hognestadveien på Bryne torsdag 12.mai kl 19.30. Objektene blir lagt frem for visning

Detaljer

Internett. blir utvidet med 1 minutt i hver gruppe hvis det kommer inn bud! Husk! Du trenger passord for å by på våre auksjoner! AUKSJONSBETINGELSER

Internett. blir utvidet med 1 minutt i hver gruppe hvis det kommer inn bud! Husk! Du trenger passord for å by på våre auksjoner! AUKSJONSBETINGELSER Internett. Vi i kjører objektene på internett på amerikansk metode, dvs. at vi kjører alle objekter i grupper på internett med nedtelling. Det blir 1 minutt mellom hver gruppe. Tiden T blir utvidet med

Detaljer

Internett. Visning! Visningen starter mandag 10 oktober.

Internett. Visning! Visningen starter mandag 10 oktober. Internett. Vi kjører objektene på internett på amerikansk metode, dvs. at vi kjører alle objekter i grupper med nedtelling. Det blir 1 minutt mellom hver gruppe. Tiden blir utvidet med opp til 1 minutt

Detaljer

Budstikka. 52. årgang. Nr. 7 2009. Oktober 2009

Budstikka. 52. årgang. Nr. 7 2009. Oktober 2009 Budstikka 52. årgang Nr. 7 2009 Oktober 2009 Månedens kort viser landets eldste bryggeri, med duse høstfarger i bakgrunnen. Man kan bli tørst av mindre! Drammen Filatelist-Klub avholder sitt møte nummer

Detaljer

Fredag 22. april 2016, kl. 17.30 POSTKORT

Fredag 22. april 2016, kl. 17.30 POSTKORT Fredag 22. april 2016, kl. 17.30 POSTKORT 1002 1001 1003 1001 o Hilsen fra Aasgaardstrand. Sendt til Sverige i 1902. K-1 100,- 1002 o Hilsen fra Arendal. Brukt i 1898. K-2 200,- 1003 o Hilsen fra Balholmen.

Detaljer

LUX EGERSUND 392 20/1-1877. MEGET SJELDEN I

LUX EGERSUND 392 20/1-1877. MEGET SJELDEN I 409 411 420 421 422 423 424 425 427 428 430 431 433 437 441 443 444 446 392 24Ib LUX EGERSUND 20/1-1877. MEGET SJELDEN I DENNE KVALITET...............................1 000 393 24 Ib. Lett rundstp 5 øre

Detaljer

Internett. Husk! Du trenger passord for å by på våre auksjoner!

Internett. Husk! Du trenger passord for å by på våre auksjoner! Internett. Vi kjører objektene på internett på amerikansk metode, dvs. at vi kjører alle objekter i grupper med nedtelling. Det blir 1 minutt mellom hver gruppe. Tiden blir utvidet med opp til 1 minutt

Detaljer

Fredag 3. desember 2010, kl POSTKORT

Fredag 3. desember 2010, kl POSTKORT Fredag 3. desember 2010, kl. 18.00 POSTKORT 1001 1002 1003 1001 Hilsen fra Arendal. Brukt i 1900. K-2 200,- 1002 Hilsen fra Bergen, Fløistuen. Satt i porto med P 3 i 1897. K-1 100,- 1003 Hilsen fra Bergen.

Detaljer

Visningen starter mandag 1 september.

Visningen starter mandag 1 september. Internett. Vi kjører objektene på internett på amerikansk metode, dvs. at vi kjører alle objekter i grupper med nedtelling. Det blir 1 minutt mellom hver gruppe. Tiden blir utvidet med opp til 1 minutt

Detaljer

Internett. Visning! Visningen starter mandag 8 oktober.

Internett. Visning! Visningen starter mandag 8 oktober. Internett. Vi kjører objektene på internett på amerikansk metode, dvs. at vi kjører alle objekter i grupper med nedtelling. Det blir 1 minutt mellom hver gruppe. Tiden blir utvidet med opp til 1 minutt

Detaljer

SKRIFTLIG FRIMERKEAUKSJON. budfrist onsdag 21. oktober kl. 17.00 --------- 1291 ------- --------- 1292 -------

SKRIFTLIG FRIMERKEAUKSJON. budfrist onsdag 21. oktober kl. 17.00 --------- 1291 ------- --------- 1292 ------- SKRIFTLIG NR. 152 2015 FRIMERKEAUKSJON budfrist onsdag 21. oktober kl. 17.00 370 378 385 391 399 --------- 1291 ------- --------- 1292 ------- STEIN KRISTIANSEN FRIMERKER Nedre Vollgt. 9, 0158 Oslo Tlf:

Detaljer

FRIMERKEAUKSJON SKRIFTLIG STEIN KRISTIANSEN FRIMERKER --- 85 --- budfrist onsdag 11. mai kl. 17.00

FRIMERKEAUKSJON SKRIFTLIG STEIN KRISTIANSEN FRIMERKER --- 85 --- budfrist onsdag 11. mai kl. 17.00 SKRIFTLIG NR. 156 2016 FRIMERKEAUKSJON budfrist onsdag 11. mai kl. 17.00 4 5 17 25 37 38 --- 85 --- 89 90 91 120 167 184 199 342 STEIN KRISTIANSEN FRIMERKER Nedre Vollgt. 9, 0158 Oslo Tlf: 22 41 01 30

Detaljer

FRIMERKEAUKSJON SKRIFTLIG STEIN KRISTIANSEN FRIMERKER. budfrist onsdag 6. april kl. 17.00

FRIMERKEAUKSJON SKRIFTLIG STEIN KRISTIANSEN FRIMERKER. budfrist onsdag 6. april kl. 17.00 SKRIFTLIG NR. 155 2016 FRIMERKEAUKSJON budfrist onsdag 6. april kl. 17.00 5 6 62 156 181 182 198 208 224 228 249 272 295 353 362 371 STEIN KRISTIANSEN FRIMERKER Nedre Vollgt. 9, 0158 Oslo Tlf: 22 41 01

Detaljer

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 r 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 Innbyggernes tilfredshet med de kommunale tjenestene I forbindelse med kundeundersøkelsene som ble gjennomført i 2015 så ble respondentene også spurt: Hvor tilfreds

Detaljer

Auksjonen går over 2 dager. Onsdag 23 juli kl. 18.00 selger vi stempler + stempler på røde merker. Objekt 1-604

Auksjonen går over 2 dager. Onsdag 23 juli kl. 18.00 selger vi stempler + stempler på røde merker. Objekt 1-604 Skriftlig og Internett Auksjon Sommerauksjon 2008 Auksjonen går over 2 dager. Onsdag 23 juli kl. 18.00 selger vi stempler + stempler på røde merker. Objekt 1-604 Torsdag 24 juli kl. 18.00 selger vi klassisk

Detaljer

Budstikka. 54. årgang Nr. 8 November 2011. Månedens postkort

Budstikka. 54. årgang Nr. 8 November 2011. Månedens postkort Budstikka 54. årgang Nr. 8 November 2011 Månedens postkort Månedens postkort er et av mange flotte kort som ble solgt på klubbens storauksjon nr. 84. Det spektakulære motivet er fra en togulykke på Sundland,

Detaljer

Utsendinger til landsmøtet etter 6

Utsendinger til landsmøtet etter 6 Utsendinger til landsmøtet etter 6 Fordeling av delegater (se 6 her): Alle lokalforeninger kan sende en delegat. I tillegg fordeles 50 delegatplasser på fylkene etter medlemstall. Fordelingen av fylkeskvoten

Detaljer

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 NIHF ANLEGGSPOLITIKK 2015-2019 STRATEGIPLAN Ottar Eide, generalsekretær NIHF 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 DE VIKTIGSTE ARBEIDSPROSESSER FOR NORSK IDRETT KJERNEPROSESSER STØTTEFUNKSJONER

Detaljer

Budstikka. Månedens postkort

Budstikka. Månedens postkort Budstikka 53. årgang Nr. 2 Februar Januar 2010 Månedens postkort et Dette ca. 50 år gamle postkortet har motiv fra den øverste delen av Krokstadelva. På bildet ser vi Langerand og Spikerveien opp mot Stalltråkka.

Detaljer

MYNTER Frederik III, 1648-1670

MYNTER Frederik III, 1648-1670 Fredag 30. november, ca. 19.00 (rett etter Postkortene) MEDALJER 1251 Roald Amundsen 1872-1928, 80 årsjubileum 1952. Evensen. Bronse. 53 mm. 300,- 1252 Fyrst Paul Alexander Leopold og Emilie von Schwargburg.

Detaljer

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HIST ISTITUSOSAV RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HF 10504 Valdres Fødestogo SØ Sykehuset Innlandet HF 10503

Detaljer

Budstikka. 58. årgang Nr. 9 Desember 2015. Månedens postkort

Budstikka. 58. årgang Nr. 9 Desember 2015. Månedens postkort Budstikka 58. årgang Nr. 9 Desember 2015 Månedens postkort Ikke et Buskerud-kort denne gang, i stedet et fint kort fra hovedstaden som illustrerer tiden vi er inne i. Med dette ønskes alle klubbens medlemmer

Detaljer

BERGENS PRIVATBANKS RØTTER

BERGENS PRIVATBANKS RØTTER BERGEN BANK MANGE BEKKER SMÅ GJØR EN STOR Å Av Svein Røer og Leif Bjornes Ovennevnte tittel er hentet fra 150 års jubileet til Bergen Bank i 1980, og gir et meget godt bilde på hvordan en storbank blir

Detaljer

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev Nr Fylkeskommune/kommune Organisering Eier Brukere 1 Østfold Skanner hos andre Sarpsborg 2 Akershus Skanner hos andre Asker 3 Oslo Skanner hos seg 4 Hedmark Skanner hos andre Hamar 5 Oppland Skanner hos

Detaljer

Mand - Fred Lørdag 10-14

Mand - Fred Lørdag 10-14 Internett. Vi kjører objektene på internett på amerikansk metode, dvs. at vi kjører alle objekter i grupper med nedtelling. Det blir 1 minutt mellom hver gruppe. Tiden blir utvidet med opp til 1 minutt

Detaljer

Følgende kataloger benyttes: Norgeskatalogen, AFA (for Europa utenom Norge), Michel for øvrig utland (katalogverdier i Euro)

Følgende kataloger benyttes: Norgeskatalogen, AFA (for Europa utenom Norge), Michel for øvrig utland (katalogverdier i Euro) Vårens storauksjon Ettersalg Liste over usolgte objekter som frem til og med søndag 27. april kan kjøpes til utrop + 10% Bud sendes på Epost til Terje Karterud Tegnforklaring: o - stemplet

Detaljer

Budstikka. 53. årgang Nr. 8 November 2010. Månedens postkort

Budstikka. 53. årgang Nr. 8 November 2010. Månedens postkort Budstikka 53. årgang Nr. 8 November 2010 Månedens postkort Det skal selges mange fine postkort på DFK s storauksjon 7. november. Månedens postkort er et av flere uvanlige kort med motiver fra Hokksund.

Detaljer

Fredag 15. april 2011, kl. 18.00 POSTKORT

Fredag 15. april 2011, kl. 18.00 POSTKORT Fredag 15. april 2011, kl. 18.00 POSTKORT 1001 1002 1003 1001 "Hilsen fra Bergen". Stemplet "Bergen 13.7.97" og sendt til Tyskland. K-1/2 300,- 1002 "Hilsen fra Chrstiania". Et svært uvanlig kort i pregetrykk,

Detaljer

færre bos gruppert folketall

færre bos gruppert folketall færre bos Fylke Kommunenavn gruppert folketall enn vedtak Akershus Nes (Ak.) over 5000 1 Akershus Aurskog-Høland over 5000 3 Til grunn for fordeling: Akershus Ås over 5000 4 I beregningen for fordeling

Detaljer

Åpningstider Julen 2012

Åpningstider Julen 2012 Åpningstider Julen 2012 Stjørdal Mandag 24. desember 09.00 13.00 Mellomjulen 27-29.12 10.00 16.00 Narvik Mandag 24. desember Stengt Stengt Hamar ROMJUL 10.00 18.00 Jessheim 27-28. desember 10.00 18.00

Detaljer

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 1967 Haukeland Sykehus 4350 E.C.Dahls St Trondheim 2808 Aker sykehus 2636 Rikshospitalet 2506 Sentralsjukehuset i Rogaland 2265 Ullevål Sykehus 2050 Sentralsykehuset

Detaljer

Fredag 2. mai 2014, kl. 17.30 POSTKORT

Fredag 2. mai 2014, kl. 17.30 POSTKORT Fredag 2. mai 2014, kl. 17.30 POSTKORT 1001 1002 1001 o Hilsen fra Christiania. Brukt i 1898. K-2 100,- 1002 o Hilsen fra Christiania. Brukt i 1903. K-2 100,- -- ex 1003 -- 1003 o Hilsen fra "Kristiania".

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 RAPPORT NR. 1 2008 Juni 2008 1 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

OBJEKT NR Fredag 1. mai 2015, kl. 17.30 POSTKORT

OBJEKT NR Fredag 1. mai 2015, kl. 17.30 POSTKORT Fredag 1. mai 2015, kl. 17.30 POSTKORT 1001 1002 1001 o Hilsen fra Spitsbergen. Påsatt Spitsbergen-oblat (nr 12) og stemplet "Advent-Bay 1899". K-2 300,- 1002 o Hilsen fra Spitsbergen. Påsatt et Spitsbergen-merke

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 7. februar 2012, kl. 19.00 på kafe Gimle på bussholdeplassen. Visning fra kl. 18.30. Vi startet nyåret med medlemsmøte 3. januar.18 medlemmer møtte

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder

Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder I kolonner markert med x) i tabellen under, er deler av postnummeret utenfor utkjøringsområdet kl. 09.00. Pakken til disse adressene

Detaljer

Fredag 28. november 2014, kl. 17.30 POSTKORT

Fredag 28. november 2014, kl. 17.30 POSTKORT Fredag 28. november 2014, kl. 17.30 POSTKORT 1002 1001 * 1002 * 1003 o 1001 Hilsen fra Bergen. K-2/3 Hilsen fra Christiania. Dekorativt kort av Hold to light -typen. K-1 Postkort av Hilsen fra -typen med

Detaljer

TILSKUDDSORDNING FOR BRANNSIKRING AV VERNEVERDIGE TETTE TREHUSMILJØER - SØKNADSSKJEMA

TILSKUDDSORDNING FOR BRANNSIKRING AV VERNEVERDIGE TETTE TREHUSMILJØER - SØKNADSSKJEMA SAKSBEHANDLER Einar Karlsen VÅR REF. 14/01647-60 DERES REF. INNVALGSTELEFON +47 98202778 DERES DATO TELEFAKS +47 22 94 04 04 postmottak@ra.no www.riksantikvaren.no ARK. 333.9 Forvaltningsarkivet VÅR DATO

Detaljer

Hvor står vi i mai 2017?

Hvor står vi i mai 2017? Svarprosent Hvor står vi i mai 2017? Status Tilfredshetsmålingene har pågått i 7 måneder Klare indikasjoner på at dette blir et nyttig verktøy» Sikrer førstehåndkunnskap» Gir den type informasjon vi trenger

Detaljer

1008 o Aug. Johannessen. To nisser som aker. K 3 200,

1008 o Aug. Johannessen. To nisser som aker. K 3 200, Fredag 25. november 2016, kl. 17.30 POSTKORT 1001-1002 - 1001 o Hilsen fra Sanatoriet "Signalen", Næsodden pr. Christania. Brukt i 1906. K 3 100, 1002 o Hilsen fra Christiania. To ulike kort. K 2/3 200,

Detaljer

Fredag 20. april 2012, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MEDALJER

Fredag 20. april 2012, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MEDALJER Fredag 20. april 2012, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MEDALJER 1231 1232 1231 Oscar II og Sophia 1873. 42 mm. 200,- 1232 Olav Martha, «Till minne av Norska Veckan i Stockholm 3-8 Februari 1930».

Detaljer

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta Fagforbun Sykepleierforbun Fysioterapeutforbun Ergoterapeutforbun Forskerforbun 1 Akershus Akershus fk. 73 7 80 83 83 0 163 1 Asker 176 74 45 2 297 2 190 52 8 8 1 261 0 558 1 Aurskog-Høland 88 88 0 0 88

Detaljer

Fredag 28. november, ca 18.30 (rett etter postkortene) MEDALJER. MYNTER Christian IV, 1588-1648

Fredag 28. november, ca 18.30 (rett etter postkortene) MEDALJER. MYNTER Christian IV, 1588-1648 Fredag 28. november, ca 18.30 (rett etter postkortene) MEDALJER 1074 Udstillingen Bergen Norge 1898. Kobbermedalje i en litt slitt, original eske. - 1075-1075 1076 100,- - 1076 - Det Kongelige Selskab

Detaljer

Lørdag 21. april 2012, kl PREFRIM / POSTHISTORIE

Lørdag 21. april 2012, kl PREFRIM / POSTHISTORIE Lørdag 21. april 2012, kl. 09.30 PREFRIM / POSTHISTORIE 1351 1352 1351 Komplett brev fra Trondhjem 1. Juni 1782 til Bordeaux, Frankrike (3. Juli), stemplet 1.000,- «Hambourg» i svart. På baksiden påskrevet

Detaljer

Invitasjon til å opprette byantikvarstilling

Invitasjon til å opprette byantikvarstilling SAKSBEHANDLER Sissel Carlstrøm VÅR REF. 14/00521-1 ARK. 351.0 Forvaltningsarkivet DERES REF. INNVALGSTELEFON DERES DATO VÅR DATO 27.02.2014 TELEFAKS +47 22 94 04 04 postmottak@ra.no www.riksantikvaren.no

Detaljer

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B sørlandssenteret STAGE 1 - ferdig! STAGE 2A - ferdig! STAGE 2B - ferdigstilles Q4-2013 BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 K K Innhold Dagens Sørlandssenter

Detaljer

KULTURMINNER - RESSURSER I EN STEDSUTVIKLINGSPROSESS? Fortetting med kvalitet et bærekraftig Østfold

KULTURMINNER - RESSURSER I EN STEDSUTVIKLINGSPROSESS? Fortetting med kvalitet et bærekraftig Østfold KULTURMINNER - RESSURSER I EN STEDSUTVIKLINGSPROSESS? Fortetting med kvalitet et bærekraftig Østfold Jørn Hilmar Fundingsrud, Rådgiver, siv ark. MNAL, lektor By- og tettstedsseksjonen, Planavdelingen,

Detaljer

Budstikka. 52. årgang. Nr. 3 2009. Mars 2009

Budstikka. 52. årgang. Nr. 3 2009. Mars 2009 Budstikka 52. årgang Nr. 3 2009 Mars 2009 Det er vinterferietid og mange har tatt turen til fjells. Månedens postkort er fra Ustaosbreen en gang på 1960-tallet. Det er mange elegante skiantrekk å se! Drammen

Detaljer