HISTORISK TILBAKEBLIKK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HISTORISK TILBAKEBLIKK"

Transkript

1 HISTORISK TILBAKEBLIKK Urnes stavkirke; et eksempel på hvordan Aasene capel kan ha sett ut. Engang for mer enn 700 år siden ble det bygget en enkel, liten stavkirke på Saurås i Åsane. Det var bøndene i området som satte den opp, eide og vedlikeholdt den. Vi vet ikke helt sikkert når den ble bygd, men midt på 1200-tallet ble det bygd mange slike trekirker i Norge. Vi kaller dem stavkirker etter måten de var bygd på. Kirken ble plassert omlag midt i bygden, på en liten høyde sør for fjellet Veten med utsyn vidt omkring. Den lille kirken må ha stått der i minst 500 år. Bøndene ga gaver til kirken. De ga penger, og de ga sauer og kyr, og så kunne kirken leie ut disse dyrene og bruke pengene de dermed fikk inn til oppussing. Folk i bygdene ga mye til kirken. De ga så mye at de kunne ha sølv på alteret, lysestaker og nattverdsbeger. Det var bøndenes egen kirke. Folk i bygdene rundt var nok glade i den vesle kirken sin. Den ble kalt Aasene Capel, og den lå under Hamre prestegjeld. De måtte også betale skatt, tiende, til hovedkirken på Hamre. Dit reiste de nok også når det ikke var gudstjeneste i den lille kirken. Presten derfra ble rodd over fjorden med båt for å holde messe i det lille kapellet. Det var ikke ofte det ble holdt gudstjenester der. Side 1

2 Før 1600-tallet kom der noen ganger prester fra Domkirken i Bergen. Den første gangen kirken er nevnt er i en Jordebok over skatter til Domkirken i Omkring år 1650 fikk kirken en ny altertavle. Den hang oppe i over hundre år før den ble skiftet ut. To hundre år senere ble denne altertavlen funnet igjen i koksbingen. Den kunne ikke restaureres, men ble sendt til museet i Bergen. For få år siden ble den funnet igjen i magasinet der. Dette er ett eksempel på at kirken ble modernisert og bygget om etter som årene gikk. Så, i 1795 ble det reist en steinkirke på stedet hvor den gamle trekirken hadde stått. Vi mener at den ble bygget utenpå den gamle stavkirken. Det var vanlig å gjøre det slik. De bygde den nye før de rev ned den gamle, som ble båret ut Bilde fra 1929, kommunehuset fra 1907 til venstre. gjennom døren i deler. Steinmurene i den nye kirken var en meter og tjue centimeter tykke. Vinduene ble satt inn i muren. Bare taket og tårnet var av tre. Benkene i den gamle kirken ble stående igjen i den nye. Først 35 år etterpå ble de skiftet ut. Mens byggingen av den nye steinkirken pågikk, holdt de gudstjenester i den gamle! Men de siste fem måneder før de innviet den nye kirken kunne de ikke holde gudstjeneste. Da bygget de vel himlingen inne, et buet hvelv som ble malt himmelblått. Side 2

3 Johan Nordahl Bruun, , stiftsprost og biskop i Bjørgvin Den nye steinkirken ble innviet av Johan Nordahl Bruun. Han var prost, og ble senere biskop. På veggen ute ved hoveddøren står en kleberstensplate med årstallet Bakpå den gamle altertavlen ble det skrevet en tekst fra innvielsesdagen om at Gud måtte vokte over dette Gudshus som folk i Åsane selv hadde fått bygget. Noe av det gamle inventaret hang de opp i den nye kirken etter at den gamle var revet ned og båret ut. Kirkeklokkene, altertavlen og en lysekrone var eldre enn den nye kirken. Kirkeklokkene var gamle, like fra middelalderen. Det var en stor og en litt mindre. Den minste ble gitt bort til en misjonsstasjon i 1890, da kirken ble restaurert. Senere fikk de en ny stålklokke ved siden av den gamle fra middelalderen. Folket i Åsane passet like godt på den nye steinkirken som den gamle, den ble holdt vedlike, ombygd og modernisert. I 1869 ble skillet mellom skipet og koret tatt ned, og i 1890 ble tårnet bygget på nytt. Fra først av hadde det stått utenpå kirkeskipet, slik som på Hamre kirke. Nå ble det bygget oppå gavlen mot vest. Den siste ombyggingen ble gjort i Da ble det bygget et lite sakristi, og skillet mellom skipet og koret satt opp Kirkeskipet og koret igjen. Det var familien Wallem som betalte denne ombyggingen. Over hoveddøren ble det satt opp en fisk av stein. Side 3

4 På 1600-tallet ble det ved siden av kirken bygget et lite hus, en borgstove, hvor brudefolk og de med dåpsbarn kunne hvile og kle seg etter turen til kirken. Dette huset ble revet i 1907, og det ble bygget et kommunehus der. Det er nå revet. I dag står det et bårehus like nedenfor. Åsane kirke under krigen. I forgrunnen en krigsfangeleir for russere. Her er det nå parkeringsplass. Den vesle hvitmalte kirken sto der i lange tider. I 200 år ble den brukt av folk i Åsanebygdene. I 1956 ble Åsane egen menighet, og ettersom det ble flere og flere mennesker i bydelen, begynte men å planlegge en ny og større kirke. Men julaften 1992 sto Åsanefolket uten kirke! Klokken tre om natten ble den satt i brann! Det var to unge menn, satanister kalte de seg, som var ansvarlige for brannen. De knuste døren med øks, kom seg Åsane kirke, natt til julaften 1992 inn i kirken og helte bensin utover salmebøker som de kastet på gulvet innmed veggen. Før julaftens morgen kom lå kirken i ruiner! Det var bare murene som sto igjen. Også på selve julaften! Folk var sjokkerte og triste. Side 4

5 I et år måtte menigheten leie lokaler i Åsatun. Julen etter var den nye Åsane kirke bygget! Men hva skulle skje med branntomten etter den gamle kirken? Heldigvis var kirken forsikret! Den kunne bygges opp igjen! Våren 1994 startet arbeidene, og i november 1995 var kirken ferdig. Og den ble laget så lik den opprinnelige som mulig. De tykke murene med vindusåpningene sto der jo. Men ellers er alt nytt, kopier av det som var der før. Vinduene er tro kopier av de gamle med glassmaleriene som de fant tegningene til. Nye benker med dørene slik de var. Nytt buet tak med den samme himmelblå fargen. Ny altertavle som på avstand er helt lik den gamle. En ting er forandret: skillet mellom koret og skipet er tatt ned, slik at det er åpent og fritt i kirkerommet. Et av glassmaleriene i Åsane kirke Nå står det igjen en liten hvit kirke på Saurås i Åsane. Den ble innviet nesten nøyaktig to hundre år etter at Johann Nordahl Bruun innviet den gamle. Den brukes mest til begravelser og vielser, men og til enkelte gudstjenester og konserter. Folk er glade i den vesle kirken. Den står på et sted hvor det har vært kirke i bortimot åtte hundre år. Side 5

6 SYMBOLER TREENIGHETEN; Faderen - Sønnen - Ånden Gud er både tre og en. Trekanten symboliserer treenigheten, ringen er evighetssymbolet. GUD FADER Hånden er det eldste symbolet vi kjenner for Gud. Et annet symbol for Gud Fader er øyet som ser alt, plassert i en trekant. Dette minner oss om at Gud ser alt og vet alt. JESUS KRISTUS Fisken er det eldste symbolet for Kristus. De greske forbokstavene i ordene Jesus Kristus Guds Sønn Frelser, danner til sammen det greske ordet for fisk. Kristusmonogrammet er dannet av de to første bokstavene i navnet Kristus. Bokstavene er skrevet på gresk og satt over hverandre. Dette danner et slags "skjult kors" og er ofte brukt til utsmykking i kirker, på alterduker osv. DEN HELLIGE ÅND Når Jesus ble døpt, åpnet himmelen seg og Guds Ånd kom som en due ned over Jesus. KORSET Korset er det samlede merket for alle som tilber Kristus. Når vi ser Kristus på korset kalles det et krusifiks. Krusifikset minner oss om Jesu lidelse. Side 6

7 HVEM ARBEIDER I KIRKEN? PREST I Åsane gamle kirke er det ikke ansatt en fast prest. Det er prester fra Åsane menighet som holder gudstjenester, bryllup, begavelser osv. i Åsane gamle kirke. KONTORFULLMEKTIG Nesten alle som tar kontakt med kirken eller prestekontoret, snakker først med kontorfullmektigen. Det er kontorfullmektigen i Åsane menighet som tar seg av oppgavene som er tilknyttet Åsane gamle kirke. Kontorfullmektigen skriver brev, fører kirkebøker, betjener telefonen og formidler beskjeder og avtaler. KIRKETJENER Åsane gamle kirke har en fast ansatt kirketjener. Kirketjeneren tar seg av alt det praktiske arbeidet i kirken. Han er på en måte kirkens vaktmester. Dersom noe går i stykker må kirketjeneren ordne dette, eller levere det til reparasjon. Før gudstjenestene har kirketjeneren mye å gjøre, slik at alt er klart til presten og menigheten. ORGANIST Den som spiller til sangene under gudstjenesten, kalles organist. Organisten har ansvaret for det musikalske arbeidet i kirken. Det er ofte organisten som er leder for kirkekorene. Det er ansatt en organist i Åsane gamle kirke. Side 7

8 HVA BRUKER MENIGHETEN KIRKEN TIL? Menigheten bruker både Åsane gamle kirke og Åsane kirke som et sted hvor vi kan komme for å høre om Gud, be til Gud og høre hva Gud ønsker å si til oss. Mange søker også kirken for å få trøst, råd, støtte og samvær med andre. Ja, faktisk tar kirken hånd om noen av de viktigste begivenhetene i mange folks liv. Noen slike begivenheter kan være: dåp, konfirmasjon, vielser og begravelse. Åsane gamle kirke brukes først og fremst til vielser, kveldsgudstjenester og begravelser. Ved siden av Åsane gamle kirke ligger gravplassen. Åsane gamle kirke har flere begravelser hver uke. Høymessen, søndag kl.11.00, foregår vanligvis i hovedkirken (Åsane kirke). KIRKEROMMET: Når du kommer inn i Åsane gamle kirke, kommer du først inn i en liten gang. Dette kalles våpenhuset. Slik er det i alle kirker. Fra gammelt av la man fra seg våpen og lignende i våpenhuset før man gikk inn i kirken. Kirken skal være et fredens og forsoningens hus. Side 8

9 Fra våpenhuset går man videre inn i selve kirkerommet. Her finner man benker på begge sider av midtgangen. Fremst i kirkeskipet finner du koret hvor døpefont, alterring og alter står. I dag er korskillet tatt ned, vi har altså gått tilbake til løsningen fra før ALTERTAVLEN: Altertavlen kalles en portaltavle. (Den ligner på dørportaler som er på fine og fornemme hus.) Altertavlen er lik den som har stått i den gamle kirken, og var etter stilen å dømme fra 1700-tallet. Tavlen er delt i fire felter; Nederst: Et skriftord om nattverden. Nederste bilde: Nattverden etter mønster av det kjente maleriet til Leonardo da Vinci. I midten: Kristus i bønn. Øverst: Guds øye. PREKESTOLEN: Prekestolen er løftet opp på veggen. Presten går opp en liten trapp for å komme opp på prekestolen. Prekestolen har samme søyler og ornamenter som altertavlen, derfor mener vi at det er samme personen som har laget dem. Det henger en due over presten på prekestolen. Dette symboliserer Den Hellige Ånd. Side 9

10 KIRKEKLOKKENE: I klokketårnet var det to klokker. En liten og en stor. Den minste ble støpt om i 1784, men kan ha vært like fra middelalderen. Den største klokken ble kjøpt i 1891, da kirken ble restaurert. Klokkene i den nybygde kirken er lagd etter mønster av de gamle klokkene som gikk tapt i brannen. Før i tiden måtte ringeren dra i et tau for å ringe med klokkene til gudstjeneste. Nå i dag drives klokkene av en elektrisk motor. ORGELET: DØPEFONTEN: Det første instrumentet i kirken ble innkjøpt i Det orgelet som er i kirken i dag er bygget etter mønster fra orgelet fra Vi kan se at orgelet har mange piper, men det er ikke bare de synlige som gir lyd. Mange piper står skjult inni skapet bak spillepulten. Orgelet har elleve stemmer. Døpefonten står fremme i kirken ved siden av alterringen. Det finnes fra gammelt av et dåpsfat og en dåpskanne i messing. Disse er ikke i bruk i dag. Før i tiden var det en dåpsengel som hang i et tau i kirketaket. Dåpsengelen ble senket ned Side 10

11 under dåpen. Engelen holdt et messingfat i hendene. Det er mulig det er dette messingfatet/dåpsfatet som er bevart og finnes i kirken i dag. VINDUENE: Åsane gamle kirke har små felter med tegninger fra bibelske fortellinger. Bakerst fra venstre ser du Adam og Eva i Edens hage. Helt fremme kan du se Moses. Under galleriet ser du Jesu fødsel, og i koret er det bilde av Emmausvandrerne som får skriftene forklart av Herren selv. Bildene ble laget i Etter brannen fant man orginalmønstrene til glassmaleriene, slik at de kunne lages på ny helt lik de gamle. Mange amatørfotos ble også sjekket for å få fargene så lik som mulig. SAKRISTIET: Kirken fikk sakristi under restaureringen i Det er her presten har omkledningsrom. Dåpsbarna bruker også dette rommet som et venterom før de går inn til gudstjenesten. Det nye sakristiet som ble bygget etter brannen er litt større og har litt annerledes form enn det forrige. Dette for å få bedre plass og for at det skal passe bedre til kirkebygningen ellers. Side 11

12 ARBEIDSOPPGAVER 1. Hvor finner du disse symbolene? sau.. due.. kors.. fisk. øye. hånd Hva betyr disse symbolene? 3. Hvor mange vinduer ser du på hver side av kirken? 4. Hvor mange benker? Hvor mange kan sitte på hver benk? Hvor mange sitteplasser er der i kirken? 5. Hvordan er bredden på koret i forhold til kirkeskipet? 6. Hvor er døpefonten plassert? 7. Hva er den laget av? Hva står skrevet på kanten av dåpsfatet? 8. Hvorfor er der prekestol i kirken? 9. Studer altertavlen! Hva står skrevet nederst? Hvem er menneskene på bildet av nattverden? Side 12

13 10. Johan Nordahl Bruun var med da kirken ble innviet i Hvor henger bildet av ham? Vet du noe annet om ham? 11. Hvor henger kirkeklokkene? Spør kirketjeneren når klokkene skal ringe om søndagene. Finn ut når klokkene ellers er i bruk. 12. Hvilket rom blir kalt for våpenhuset? Hvorfor? 13. Hva er sakristiet? Hva brukes det til? 14. Vanligvis ble kirkene bygget med koret vendt mot øst. Finn ut hvilken retning koret i Åsane kirke er vendt! 15. Utenfor kirken ligger kirkegården. Studer den store steinen ovenfor kirken. Hvorfor ble den reist? Oppgavene kan løses som gruppearbeid. Skriv på eget ark. Side 13

14 BIBELARBEID Denne oppgaven passer best fra 4.kl. og oppover. Vinduene i kirken har tegninger fra 16 forskjellige bibelfortellinger. Les fortellingene på forhånd slik at du kjenner innholdet. Når du kommer i kirken, kan du prøve å finne bildene som passer til og plassere dem på kartet på neste side. A. Jesus i Getsemane Matt.26,39. B. Korsfestelsen. Joh.19, C. Judas forråder Jesus Luk.22, D. Jesu dåp Luk.3, E. Jesu samtale ved Samarias brønn Joh F. Engelen forteller om Jesu fødsel Luk.2,8-14. G. Barnet i stallen Luk.2, H. Lignelsen om den ene sauen og de nittini Luk.15,1-7. I. Jesus bærer korset Joh.19,17. J. Emmausvandrerne Luk.24, K. Adam og Eva drives ut av Paradiset 1.Mos.3, L. Moses og lovtavlene 2.Mos.34, M. Jakobs kamp med Gud 1.Mos.32, N. Eva gir Adam frukt fra Kunnskapens tre 1.Mos.3,1-6. O. Abraham vil ofre Isak 1.Mos.22,1-13. P. Adam og Eva dyrker jorda 1.Mos.3,23. Side 14

15 10: 9: 8: 7: 7: 16: 15: 14: 13: 12: 11: 6: 6: 5: 5: 4: 4: 3: 3: 2: 2: 1: 1: Side 15

Åsane kirke Et arbeidshefte

Åsane kirke Et arbeidshefte FORORD Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen har som en av målsetningene for små-skoletrinnet at elevene bør besøke en kirke i lokalmiljøet. "Elevene skal bli kjent med høytider, skikker, ritualer

Detaljer

Treenighetssøndag 3.6.2012 Lund kirke

Treenighetssøndag 3.6.2012 Lund kirke Treenighetssøndag 3.6.2012 Lund kirke I dag er det treenighetssøndag. Et barn er døpt. Vi har sammen bekjent troen på Gud som Far, som Sønn og som Hellig Ånd. Så har vi hørt dåpsbefalingen, som også kalles

Detaljer

TREKLANGER. Å vokse inn i gudstjenesten. Kjell Arne Morland

TREKLANGER. Å vokse inn i gudstjenesten. Kjell Arne Morland TREKLANGER Å vokse inn i gudstjenesten Kjell Arne Morland Å vokse i kristen tro Den kristne tro er fullverdig som barnetro! Det sentrale innholdet i kristendommen er så enkelt at man kan forstå det og

Detaljer

TABERNAKLET - GUDS BOLIG. av J. Rouw

TABERNAKLET - GUDS BOLIG. av J. Rouw TABERNAKLET - GUDS BOLIG av J. Rouw Innhold Innhold...2 TABERNAKLET - GUDS BOLIG...3 ET OVERBLIKK OVER TABERNAKLET...5 PORTEN...7 BRENNOFFERALTERET...9 RENSELSESKARET...17 MODELLER...22 PLANKENE...23 SKYEN...27

Detaljer

«LINDA OG DEN LILLE KIRKA»

«LINDA OG DEN LILLE KIRKA» «LINDA OG DEN LILLE KIRKA» Fireårsbok og billedlotto Noen tips til bruk av bok og spill i familiegudstjenester og barnegrupper. Dette er en liten bok med flere sider enn du tror, den er lagd for å bli

Detaljer

Josjia får det til! 20 LEKSE TO. Månedens tema Bibelen forteller om Guds kjærlighet til oss.

Josjia får det til! 20 LEKSE TO. Månedens tema Bibelen forteller om Guds kjærlighet til oss. LEKSE TO Josjia får det til! Henvisninger 2. Kongebok 22; 2. Krønikebok 34; Alfa og Omega, bind 3, side 187,188, 191-198. Minnevers: «Josjia... gjorde det som var rett i Herrens øyne» (2. Krønikebok 34,1.2).

Detaljer

Menigheten feirer! 40 LEKSE FIRE. Månedens tema Bibelen forteller om Guds kjærlighet til oss.

Menigheten feirer! 40 LEKSE FIRE. Månedens tema Bibelen forteller om Guds kjærlighet til oss. LEKSE FIRE Menigheten feirer! Henvisninger 2. Kongebok 23,21-25; 2. Krønikebok 35; Alfa og Omega, bind 3, side 191-198. Minnevers: «Det hadde aldri før vært noen konge som Josjia. Ingen hadde på den måten

Detaljer

MER OM DÅPEN: Hvem skal være faddere? Gaven

MER OM DÅPEN: Hvem skal være faddere? Gaven MER OM DÅPEN: Hvem skal være faddere? Når et barn under 15 år skal døpes, velger foreldrene faddere. De fleste foreldre er nøye med hvem de velger. De vil gjerne ha faddere som kan bety noe positivt for

Detaljer

Småfellesskapsopplegg. Bibeltekster

Småfellesskapsopplegg. Bibeltekster Småfellesskapsopplegg Bibeltekster Smågruppeopplegg i Storsalen menighet våren 2015 Hvorfor Bibeltekster? Dette er et av småfellesskapsoppleggene i Storsalen våren 2015. Det er basert på bibeltekster fra

Detaljer

Bibeldetektiver 130 LEKSE TRETTEN. Månedens tema Vi priser Gud når vi har andakt.

Bibeldetektiver 130 LEKSE TRETTEN. Månedens tema Vi priser Gud når vi har andakt. LEKSE TRETTEN Bibeldetektiver Henvisninger Apostlenes gjerninger 17,1-14; Alfa og Omega, bind 6, side 161-162. Minnevers: «De tok imot Ordet med all velvilje og gransket skriftene daglig for å se om det

Detaljer

TREFOLDIGHET. Tema: Underveis NYTT FRA KIRKEN I SENTRUM 04-2012. Side 4-6 Side 7 Side 8-9 VANDRING UTENFOR OG INNE I KIRKEN NIDAROS

TREFOLDIGHET. Tema: Underveis NYTT FRA KIRKEN I SENTRUM 04-2012. Side 4-6 Side 7 Side 8-9 VANDRING UTENFOR OG INNE I KIRKEN NIDAROS TREFOLDIGHET NYTT FRA KIRKEN I SENTRUM 04-2012 Tema: Underveis VANDRING UTENFOR OG INNE I KIRKEN EN REISE GJENNOM LIVET Gjesteskribenten Solveig Pihlfeldt Haugen PILEGRIMSLEDEN TIL NIDAROS Av Kristin Bae

Detaljer

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud?

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Hva er Guds vilje? - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Undervisning skrevet av Tore Johannessen Hva er Guds vilje? Er dine tanker i tråd med Bibelen? Dette emne kan

Detaljer

Å NDELIG MAT I RETT TID

Å NDELIG MAT I RETT TID Å NDELIG MAT I RETT TID, Bare tro, bare tro, Alle ting er mulig, bare Nå, på denne måten: Nå tror jeg, nå tror jeg, Alle ting er mulig, nå tror jeg; Nå tror jeg, nå tror jeg, Alle ting er mulig, nå tror

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

TEGNET - Jeffersom Indiana - 63-0901M

TEGNET - Jeffersom Indiana - 63-0901M TEGNET - Jeffersom Indiana - 63-0901M God morgen, alle sammen. Glad for å være i Herrens tjeneste denne morgenen, tilbake igjen... Visste ikke om vi ville komme tilbake eller ikke, men Herren ordnet en

Detaljer

I 2010 har KFUK-KFUM-speiderne, sammen med Norges speiderforbund, jobbet med å få et økt fokus på det kristne innholdet i speiderarbeidet.

I 2010 har KFUK-KFUM-speiderne, sammen med Norges speiderforbund, jobbet med å få et økt fokus på det kristne innholdet i speiderarbeidet. Bakgrunn for prosjektet om integrert forkynnelse I april 2008 lanserte Norges KFUK-KFUM-speidere sitt nye speiderprogram. Programmet legger grunnlag for hvilke aktiviteter speiderne skal være med på og

Detaljer

Nei! Nei! Nei! 90 LEKSE NI. Månedens tema Vi priser Gud når vi har andakt. Henvisninger Matteus 4; Alfa og Omega, bind 5, side 88-104.

Nei! Nei! Nei! 90 LEKSE NI. Månedens tema Vi priser Gud når vi har andakt. Henvisninger Matteus 4; Alfa og Omega, bind 5, side 88-104. LEKSE NI Nei! Nei! Nei! Henvisninger Matteus 4; Alfa og Omega, bind 5, side 88-104. Minnevers: «I hjertet gjemmer jeg ditt ord, så jeg ikke skal synde mot deg.» (Salme 119,11). Mål : At barna skal: Vite

Detaljer

Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro.

Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro. Gunnar Elstad: Ikke helt som du tror - i alle fall ikke nødvendigvis. Hefte Nr 2. Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro. Innhold 9. Fellesskapet. De helliges samfunn 10. Dåpen 11. Nattverden

Detaljer

Den største og beste gaven

Den største og beste gaven Den største og beste gaven Når du nå i julen gir gaver, gir vi dem ofte i påvente av at noen gir deg noe tilbake. Hvis det er noen du gir gaver til som ikke gir oss noen tilbake, vil du sannsynligvis bli

Detaljer

PRØV ÅNDENE OM DE ER AV GUD. Av Torleiv M. Haus. http://home.lyse.net/kilden/index.htm

PRØV ÅNDENE OM DE ER AV GUD. Av Torleiv M. Haus. http://home.lyse.net/kilden/index.htm PRØV ÅNDENE OM DE ER AV GUD Av Torleiv M. Haus http://home.lyse.net/kilden/index.htm 1 Joh 4:1-6 Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske profeter er gått ut i

Detaljer

Nordberg menighetsblad

Nordberg menighetsblad Nordberg menighetsblad Nr. 1 Januar 2012 Nordberg, Gaustad, Korsvoll og Maridalen Jubileumsnummer på den annen side 2 50 år 50 år er ingen høy alder for et kirkebygg. Men det er et rundt tall, et halvt

Detaljer

STAVANGER på 1200-TALLET. DOMKIRKEN.

STAVANGER på 1200-TALLET. DOMKIRKEN. STAVANGER på 1200-TALLET. DOMKIRKEN. EN FORTELLING OM HELGA OG HARALD. Temaopplegg for 1. - 4. klasse. KOMPENDIUM FOR LÆRERE. UTARBEIDET AV: KJELL A. JENSEN STAVANGER 1998 INNHOLD. FORORD. Stavanger på

Detaljer

Det gamle testamente og vi

Det gamle testamente og vi Det gamle testamente og vi Testamente er et latinsk ord. På norsk heter det pakt. Vi deler Skriften i to hoveddeler: Det gamle testamente og Det nye testamente. Det vil si: Den gamle pakts bok og Den nye

Detaljer

ImF-UNG BIBELTIMEOPPLEGG BYGGE GUDS RIKE. Ingrid Kvam Steinshamn

ImF-UNG BIBELTIMEOPPLEGG BYGGE GUDS RIKE. Ingrid Kvam Steinshamn ImF-UNG BIBELTIMEOPPLEGG BYGGE GUDS RIKE Ingrid Kvam Steinshamn Sommeren 2009 1 INNHOLD: Hilsen og informasjon...3 Til inspirasjon...4 Bibeltime 1: Bygge Guds rike...6 Bibeltime 2/Kveldssamling: Med dere

Detaljer

Hva sier Bibelen om penger og tienden?

Hva sier Bibelen om penger og tienden? Hva sier Bibelen om penger og tienden? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Jeg vet ikke om du er klar

Detaljer

FEM FLOMLYS. Å vokse inn i kirkens liv og oppdrag. Kjell Arne Morland

FEM FLOMLYS. Å vokse inn i kirkens liv og oppdrag. Kjell Arne Morland FEM FLOMLYS Å vokse inn i kirkens liv og oppdrag Kjell Arne Morland Å vokse i kristen tro Den kristne tro er fullverdig som barnetro! Det sentrale innholdet i kristendommen er så enkelt at man kan forstå

Detaljer

Hva sier Bibelen egentlig?

Hva sier Bibelen egentlig? Hva sier Bibelen egentlig? En samling bibelsitater satt sammen og kommentert av Johan Lem Innhold Innledning... 3 1 Hva sier Bibelen om Gud?... 3 2 En hinsidig, ikke-materiell verden... 4 3 Hva sier Bibelen

Detaljer

Per Øverland. Lademoen menighet og kirke gjennom hundre år Et overblikk

Per Øverland. Lademoen menighet og kirke gjennom hundre år Et overblikk Per Øverland Lademoen menighet og kirke gjennom hundre år Et overblikk ISSN 1502-4547 ISBN 82-92176-84-5 Tilegnet Aase-Karine et trofast medlem av Lademoen menighet Lademoen kirkes småskrifter 10 Trondheim

Detaljer

Da Jesus ble født. en julekalenderbok. Bruk av boken i menigheten

Da Jesus ble født. en julekalenderbok. Bruk av boken i menigheten Da Jesus ble født en julekalenderbok Bruk av boken i menigheten «Da Jesus ble født» er en julekalenderbok som lar barnet bli kjent med juleevangeliet. Julekalenderboka passer for barn fra 3 år og oppover.

Detaljer