Forny hjemmet Akkurat som proffen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "10.2013. Forny hjemmet Akkurat som proffen"

Transkript

1 VARME Forny hjemmet Akkurat som proffen

2 Jøtul F 163 Varme Innhold Energi og miljø... 4 Fyr med ved... 6 Ved- og peisovner... 8 Peiser Utepeiser Stålpiper Brannmur Tilbehør Elektrisk varme Elektriske peiser Gass og parafin Teknisk info Finansiering Få jobben gjort Svanemerket Mange av produktene vi selger i Montér er merket med det offisielle miljømerket, Svanen. Svanemerket garanterer at produktene er blant de mest rentbrennende produktene på markedet og at vi tar hensyn til miljøet. Det garanterer også at produktene har høy kvalitet. For mer informasjon se: At et produkt er Svanemerket betyr at det er blant de reneste produkter som finnes på markedet og at du kan fyre med god samvittighet. Ved er en fornybar energikilde, og forbrenningen i en rentbrennende ovn er så effektiv at man ikke bidrar til drivhuseffekten. Forklaringen er at den CO 2 som produseres ved forbrenning ikke overstiger den mengden som absorberes når nye trær vokser. Et rentbrennende produkt gir også maksimal utnyttelse av energien i trærne og har minimalt partikkelutslipp. Svanen stiller også en rekke krav til produsentene, og det er din garanti for at også produksjonen foregår med fokus på både internt og eksternt miljø. Det er en garanti for at det ikke finnes giftige tungmetaller i overflatebehandlingen, og det er veldig strenge krav til utslippsverdier. Her går miljømerkets krav lengre enn i den nasjonale lovgivningen. Enkelte produkter kan i kampanjeperioder forekomme med lavere priser enn oppgitt i katalogen. Vi tar forbehold om trykkfeil og prisendringer. Frakt kan tilkomme på enkelte produkter. Norske ildsteder er verdens beste! Forskningsarbeidet har ført til at Norge i dag kan tilby verdens beste ildsteder. Partikkelutslippene er redusert med over 75 % sammenlignet med ildsteder som ble produsert før De beste ildstedene kan i dag ta ut mer enn 80 % av energien i veden til varme. Ildsteder produsert før 1998 tok ikke ut mer enn 40 % av varmen under rolig fyring. Mellom 15 og 20 % av boligoppvarmingen i Norge skjer med vedfyring i ildsteder. I den norske strategiplanen skal vedfyringen bidra med 8 TWh (terra watt timer) årlig etter Det betyr en fordobling av varmeproduksjonen fra ildsteder innen 2020 for at myndighetene skal nå sine ambisiøse klimamål. Vedfyringen er den største enkeltstående nasjonale satsingen på området. 2 Varme Montér Montér Varme 3

3 Energi og miljø Fyr rent, riktig og effektivt! De fleste av oss har skjønt at gamle vedovner forurenser. Likevel fortsetter mange å bruke dem. Det viser en undersøkelse utført av Norstat for Varmeprodusentenes Forening. I 2009 brant vi opp 17 % mer ved i ovner med gammel teknologi enn vi gjorde i 2008 (SSB, 2009). Slike ovner sløser med veden, og de forurenser lufta mye mer enn moderne, rentbrennende ovner. Å bytte til ny vedovn er derfor bra både for helsa, for miljøet og for lommeboka. Fyr rent Sist vinter var den 11. kaldeste vinteren som er registrert i Norge som helhet siden I dette kalde landet bruker vi mye ved. I 2009 brukte norske boligeiere nesten 1, 4 millioner tonn ved. Vedfyringa gav oss over tonn svevestøv, som gir dårlig luftkvalitet og kan gi folk med astma og allergi store helseproblemer. Dersom all veden hadde blitt fyrt opp i rentbrennende ovner, kunne mengden svevestøv (fra fyring) vært redusert med opptil 75 %. Fyr riktig Hvordan du fyrer har stor betydning for hvor mye ved du bruker. Mange skrur igjen trekken for mye, slik at veden blir liggende og ulme. Men skal du fyre riktig og effektivt må trekken være åpen, slik at det kommer nok luft inn i brennkammeret. Da stiger temperaturen raskere, og veden brenner bedre. Moderne, svanemerkete vedovner brenner først selve veden og så avgassene. Dermed får du mye mer varme per kubbe, og det som slipper ut i lufta gjennom pipa er mye renere. Resultatet er mer varme inne og mindre svevestøv ute. Fyr effektivt Når veden brenner effektivt, tror du kanskje du må legge i oftere og dermed bruke mer ved. Det er ikke tilfelle. De rentbrennende ovnene gir deg svært mye varme for hver kubbe du bruker. Dermed kan du fyre kort og effektivt, og faktisk bruke mindre ved enn før. Fyringens ABC: Ha god trekk. Reguler varmen med hvor mye ved du legger i ikke ved å skru ned trekken. Legg heller i litt oftere og mindre, men med god trekk hele tiden Sørg for god trekk i pipa. Pass på at ovnen er tett og at det ikke er lekkasjer ved inngangen til pipa Bruk alltid tørr ved Brenn ikke søppel, som for eksempel aviser, plast, glanset papir, våte melkekartonger eller annet husholdningsavfall Brenn ikke plank som er malt, lakkert eller impregnert ILDSTEDER I PASSIVHUS I fremtiden skal norske boliger bygges etter den såkalte passivhusstandarden. Strenge krav til tetthet vanskeliggjør bl.a ettermontering av pipe og ildsted. Samtidig er vedfyring fullt forenelig med helt tette hus. Ny teknologi og nye løsninger sørger for at forbrenningsluften til ildstedet trekkes inn gjennom pipa i et lukket system. På den måten forblir rommene i boligen helt tette. Ildsteder hvor det er mulig å tilkoble friskluft er konstruert for å kunne fungere i passivhus/ lavenergihus. Disse husene har et lavt varmebehov og det er viktig å velge et produkt som ikke har for høy effekt. Nye, rentbrennende ildsteder fungerer bra på lav effekt både mht. virkningsgrad og partikkelutslipp og det er fullt mulig å fyre på en måte som ikke gir varmere hus enn nødvendig. Vær oppmerksom på at ildsteder med spesielt mye glass krever fyring på høy effekt for at glassene skal holdes forholdsvis rene. Sakai Grate Varmelagring Nordpeis Duo 6 Et varmelagrende ildsted skiller seg fra den typiske ovnen eller innsatsen ved måten det er konstruert på og hvordan varmeenergien blir utnyttet til det fulle. I tradisjonelle ovner og innsatser ledes den varme røyken fra bålet ut av ildstedet og inn i pipen relativt raskt. Avkjølingsperioden fra avsluttet fyring til produktet er kaldt er også relativt kort. Produsentene har i dag utviklet flere former for varmelagrende ildsteder, bl.a. klebersteinsovner eller peiser i lettbetong med integrert Power Stone hvor varmen akkumuleres og spres over en lengre periode. Ved riktig fyring og maksimal lading kan utvalgte ildsteder varme nesten hele døgnet. F.eks. vil Nordpeis Salzburg avgi 2,4 kw i snitt i 22 timer. Ved riktig fyring og maksimal lading vil utvalgte ildsteder varme hele døgnet med en til to fyringssykluser. Som et eksempel vil Nordpeis Salzburg M i perioden med varmeavgivelse (12-15 timer) gi en snitteffekt på 2,5 kw. Nordpeis Salzburg varmelagringsystem Jøtul Heat Storage System til 370-serien Stein Varmelagrende 70 kg Topp F370 High Top BP Jøtul heat storage system Nordpeis Powerstone 4 Varme Montér Montér Varme 5

4 Jøtul F 100 ABG kvalitetsstandard for bjørkeved i sekk Fyr med ved 15 kg sekk Pakkes i vedsekker som er UV-stabilisert i 12 mnd. All ved tørkes før den pakkes i sekk Ved som er skadet av råte, mugg eller sopp aksepteres ikke Sekkene skal være fulle og inneholde korrekt vekt 15 kg (+/- 5 %) v/ 20 % fuktighet Maks. 20 % fuktighet i veden Lengde på kubbene: 29 cm +/- 1 cm Kubbediameter: Min. 4 cm, maks. 18 cm. Maks 20 % av kubbene kan være mindre enn 8 cm eller over 15 cm Alle kubber skal være kløyvd Energi og vekt-tabell Bjørkeved 15 kg sekk Fuktighet Totalvekt kg Antall kwh i sekken 12 % 13,94 65,22 16 %16 14,44 64,88 20 % 14,94 64,54 I løpet av de siste årene har salg av brensel til privatmarkedet blitt stadig mer kommersialisert. Det kan virke som om selvhogsten reduseres - i stedet kjøper vi veden vår i butikk, eller bestiller via internett/ telefon og får veden levert på døra av en trivelig vedhandler. I den moderne pengehusholdningen er tilgjengelighet, komfort og bekvemmelighet nøkkelord. Den berømte tidsklemma gjør at man kjøper seg fri fra tidskrevende oppgaver. Vi kjøper grønnsakene i butikken i stedet for å dyrke selv, handymannen erstattes med profesjonelle håndverkere og vi kjøper veden vår ferdig levert i sekk i stedet for å hugge den selv. Denne endringen skjer tilsynelatende raskere enn man hadde forventet. Ved har blitt en kommersiell handelsvare. Samtidig er ved i direkte konkurranse med strøm når det gjelder oppvarming av boliger. Med dagens strømpriser kan man spare mye på å fyre med ved. Tørr bjørkeved 15 kg, ABG Varme pr. sekk Bjørkeved fakta: Bjørkeved fra ABG Varme produseres av bjørk som hugges ved fullvokst alder for å oppnå høyest mulig brennverdi. Mye av råvirket som brukes er tettvokst, rett ved med lite kvist. Strangved kappes i 29 cm lengder, kløyves i minimum 2 deler, tørkes og pakkes i UV-bestandige sekker på 15 kg. All ved tørkes i kammertørke. Dette gir jevn fuktighet og mindre risiko for mugg. Ved pakking fylles sekkene godt. Dvs. at sekken skal inneholde angitt vekt. Grunnet manuell pakking, kan sekkenes vekt avvike med + /- 5 % Veden innehar maks 20 % fuktighet Det er ingen toleranse for mugg eller råte Størrelse på kubbene -Lengde 29 cm +/- 1 cm -Min. 4 cm, maks 18 cm -Maks 20 % av kubbene kan være under 8 cm eller over 15 cm 15 kg sekk ved 20 % fuktighet 6 Varme Montér Montér Varme 7

5 Jøtul F 374 Ved- og peisovner TIPS & RÅD Nytt ildsted - hvor starter du? Det er naturlig å begynne med å se på hvor stort ildsted du har behov for: - hvor stort er rommet? - hvor stort totalareal skal du varme opp? - hvor skal ildstedet stå? - skal det være hovedoppvarmingskilde? - skal det være tilleggsvarme? Sentralt i huset er det en fordel med et større ildsted, som kan varme opp store arealer. Også i en underetasje er det gunstig å ha et ildsted med høy varmekapasitet, gjerne 9000 W eller mer. Varmluft vil alltid stige, og hvis du har en åpen løsning mellom kjeller og huset for øvrig, vil du utnytte varmen over hele huset. Det totale varmebehovet vil normalt ligge mellom kw/m 2, avhengig av hustype, isolasjon, størrelse på vindusareal, samt klimaet der du bor. Et bolighus på 120m 2 vil dermed ha følgende totale wattbehov (ca.): 120 x 80 W = 9600 W. Hytter har større wattbehov. Ved plassering av ildstedet er det fysiske og praktiske hensyn å ta: - Skorsteinens plassering i rommet - Skorsteinens innvendige tverrsnitt og lengde - Brannmurens størrelse - Gulv og evt. forsterkning av gulv Plasser ildstedet slik at du får glede av å se bålet og føle varmen fra det stedet du tilbringer mest tid i rommet. Virker det vanskelig å få plassert ildstedet der du vil ha det, ta med tegning av rommet ditt til oss og vi vil hjelpe deg med dette. I tillegg til størrelse og plassering, må du også ta hensyn til hvilken type ildsted du ønsker - hva passer inn hjemme hos deg?! Ingenting er som vedfyring. I det å bruke ved som varmekilde ligger tradisjon, kos og varme. Vedfyring bringer frem minner om oldemors og bestemors kjøkken og det er kanskje nettopp derfor de skaper lunhet og stemning også i moderne hjem? Rentbrennende ildsted Dagens rentbrennende peisovner er 30 % mer effektive i forhold til de gamle. Bytter du ut den gamle ovnen med en ny, vil du spare opptil 30 % ved og samtidig redusere utslippet. For en gjennomsnittlig enebolig med ildsteder som bruker strøm til oppvarming, er det mulig å erstatte kwh elektrisk varme gjennom fyringsesongen. Et favn ved gir ca kwh varme i en rentbrennende ovn og erstatter tilsvarende mengde strøm. 8 Varme Montér Montér Varme 9

6 Jøtul F 373 Ved- og peisovner Jøtul F 373 Jøtul F 370-konseptet er designet av det anerkjente designbyrået Hareide Designmill og har nyskapende former og detaljer med spennende materialer. Store sideglass gir flott innsyn til flammene fra flere vinkler. Jøtul F 370-konseptet har mottatt en rekke designpriser, blant annet Red Dot Design Award: Best of the Best og Merket for God Design. Elegant søyle utgjør basen på ovnen Dette er en rentbrennende støpejernsovn Store sideglass gir ekstra godt innsyn til bålet Overflate i sort eller hvit. Velg mellom lakk og emalje Glassett på sidene, fronten og på toppen som tilleggsutstyr Glassettet gir konveksjonsvarme også på fronten av ovnen og betydelig lavere overflatetemperatur på hele produktet. Nobbnr Avtagbare dekorplater på sideglassene gir ovnen et helt spesielt uttrykk (tilleggsutstyr) Kan få konveksjon som tillegg, avstand mot brennbar 16/48/44 Effekt: 3,6 7 kw HxBxD: 115x44,2x45,2 cm , Jøtul F 373BP, samlet pris Her avbildet med glassdekor og glassplate som kommer i tillegg Jøtul F 373 Hvit emalje NYHET Dreiesett F 373 Jøtul leverer tilbehør som blant annet dreiesett. Passer til Jøtul F 373 og F 473. Den gjør ovnen dreibar 360 grader så man ser flammene flere steder i rommet Varme Montér Montér Varme 11

7 Ved- og peisovner Nordpeis Duo er en stilfull og høyreist peisovn med et trendsettende design og med topp kvalitet. Duo serien kommer i flere varianter. Nordpeis Duo 5 Duo 5 med aluminium som dekor på siden. Effekt: 3 8 kw HxBxD: 126x47,2x36,7 cm Nordpeis Duo 1 Duo 1 pidestall med stor glassdør og sideglass som gir flott innsyn til brennkammeret. Den passer like godt i hjørnet som på rettvegg. Effekt: 3 8 kw HxBxD: 126x47,2x36,7 cm Nordpeis Duo 4 Duo 4 med sideglass som gir flott innsyn til brennkammeret. Ovnen har en praktisk vednisje under. Effekt: 3 8 kw HxBxD: 126x47,2x36,7 cm Jøtul F 371 Sort lakk Jøtul F 371 er en rentbrennende støpejernsovn med stort glass som gir ekstra godt innsyn til bålet. Den har en benmodul i støpejern med avtagbar hylle i sokkelen. Dør kan monteres på sokkelen (tilbehør). Effekt 3,6 7kW HxBxD: 115x44,2x45,2 cm , Nordpeis DUO 6 (m/kleberstein) Vår stilfulle og høyreiste ovnserie Duo har fått et nytt medlem. Duo 6 har en moderne, tidløs eleganse kombinert med den mer tradisjonelle kleberstenen NYHET Dovre Pegasus Leg En tøff peisovn med godt innsyn til peisbålet. Røykuttak diameter: 150 mm. Materiale: Støpejern. Vekt: 159 kg. Gulvplate i glass ikke inkludert i prisen. Effekt: 2,5 8 kw Vedlengde: 35 cm HxBxD: 114x50,5x43 cm Duo-serien er slank og tar minimalt med gulvplass. Den gir deg god konveksjonsvarme og ren forbrenning i toppklasse. I serien kan du velge mellom flere ulike designutførelser og praktiske løsninger for vedlagring. Effekt: 3 8 kw Vedlengde: HxBxD: 126x47x36,5 cm Bakmontering: , Toppmontering: TILBEHØR Gulvplate i klart eller sort glass Friskluftstilførsel NYHET Askeløsning Duo Varme Montér Montér Varme 13

8 Ved- og peisovner Nordpeis Quadro 1 Quadro 1 med pidestall sokkel, perfekt for plassering både i hjørne og på rettvegg. Har mulighet for et ekstra toppelement med varmelagrende olivinsten. Monteringssett for friskluftstilførsel og gulvplate er tilbehør. Effekt: 3 8 kw HxBxD: 120,5x62x56 cm Dovre Leon Box En tidsriktig peisovn i elegant design. Røykuttak diameter: 150 mm. Materiale: Støpejern. Vekt: 161 kg. Gulvplate i glass ikke inkludert i prisen. Effekt: 2,5 8 kw Vedlengde: 35 cm HxBxD: 114x46,5x42 cm Dovre Sonata Dovre Sonata har høy sokkel og sidevinduer som gir god betjeningshøyde og flott innsyn til bålet. Effekt: 2,5 7 kw Vedlengde: 35 cm HxBxD: 107,3x49,8x37,6 cm NYHET Askeløsning Quadro Nordpeis Quadro 2 Nordpeis Quadro er en elegant peisovn med skarpe linjer og kontraster. Vinkelglasset skaper et unikt innsyn til flammene. Effekt: 3 8 kw HxBxD: 120,5x54,5x44 cm , Varme Montér Montér Varme 15

9 Ved- og peisovner Jøtul F 471 Unik dråpeform Sokkel i støpejern Stor buet glassdør gir optimalt innsyn til flammene Velg mellom sider i støpejern, aluminium eller sort glass Sidepanelene flukter som integrerte deler av produktet Sidehengslet dør Askeskuff avstand mot brennbar 15/50/ Jøtul F470 SHD Brennkammer sort lakk Jøtul støpejernssokkel sort lakk Jøtul sideplater støpejern sort lakk Jøtul F471 SHD støpejernssider, komplett Effekt: 6 kw HxBxD: 118x46x49 cm Jøtul F 473 Unik dråpeform Elegant søyle med dråpeform Med toppmontering og dreieplate (tilleggsutstyr) kan ovnen roteres 360 o Stor buet glassdør gir optimalt innsyn til flammene Velg mellom sider i støpejern, aluminium eller sort glass Jøtul Sidepanelene F 470 konseptet flukter designet som integrerte av det anerkjente designbyrået Hareide Designmill, og består av en rekke modeller, bla Jøtul F 471 og Jøtul deler F 473. av Ovnene produktet har unik og vakker dråpeform, stor buet glassdør med hevefunksjon, og spesielle detaljer kombinert med spennende materialer. Sidehengslet Den store dørbuede glassdøren gir optimalt innsyn til flammene fordi glasset strekker seg rundt til sidene på ovnen. Askeskuff avstand mot brennbar 15/50/ Jøtul F470 Brennkammer sort lakk Jøtul søyle sort lakk Jøtul sideplater støpejern sort lakk Jøtul F473 SHD støpejernsider, komplett Effekt: 6 kw HxBxD: 118x46x49 cm Dreiesett F 473 Jøtul leverer tilbehør som blant annet dreiesett. Passer til Jøtul F 373 og F 473. Den gjør ovnen dreibar 360 grader så man ser flammene flere steder i rommet Varme Montér Montér Varme 17

10 Ved- og peisovner Jøtul F 3 Sort lakk Dette er en mellomstor ovn i klassisk design, med stor glassdør som gir flott innsyn til flammene. Røykuttak på topp, bak og begge sider gjør ovnen meget lett å plassere. Askeløsning er standard. Effekt: 3,4 9 kw Vedlengde: 40 cm HxBxD: 70,7x57,7x48,4 cm Jøtul F 118 Dette er en klassiker som nå er tilbake med nye detaljer og ren forbrenning. Hovedformen fra tidligere er beholdt, og også diktet fra Håvamål er med på fronten av ovnen som tidligere. Tar vedkubber på inntil 60 cm. Praktisk kokeplate på toppen. Overflate i sort lakk. Lang brenntid. Enkel å plassere med uttak for røykrør på toppen, bak og på begge sider. Kun sort lakk, høyde senter røykuttak side og bak 691. Effekt: 4 10 kw Vedlengde: 60 cm HxBxD: 78,5x36,1x84,1 cm Jøtul F 100 Jøtul F 100 er en kompakt vedovn med plass til vedkubber opp til 40 cm. Den har en liten, innvendig askeløsning som gjør det enkelt å tømme asken. Ovnen har en stor glassdør som gir et flott innsyn til bålet, og er preget av et tradisjonelt, norsk håndverksmønster. Effekt: 2,7 7,5 kw Vedlengde: 40 cm HxBXD: 57x52,8x33,6 cm Tilbehør til F 100: Lange ben (21,5 cm), ekstra skjermplate bak, gulvplate. Ingenting er som en vedovn. I en vedovn ligger tradisjon, kos, varme og minner om oldemors og bestemors kjøkken. Vedovner er gammeldagse. Det er det som er så fint med dem. Og kanskje det er nettopp derfor de skaper lunhet og stemning også i moderne hjem? Jøtul F 602 Sort lakk Dette er en liten og sjarmerende ovn i tradisjonell, klassisk design, som har mottatt Klassikerprisen for God Design. Støpejernsovn med ren forbrenning. Overflate i sort lakk. Kokeplate er standard. Røykuttak på topp og bak. Gulvplate ikke inkludert i prisen. Effekt: 2,3 8,5 kw Vedlengde: 40 cm HxBxD: 64x32x49 cm Varme Montér Dovre 250 CBS Peisovnen for deg med liten plass. Et godt alternativ til tradisjonell vedovn. Vekt 75 kg. Røykuttak 125 mm. Original Dovregrå lakk. Avstand brennbart: 20/40/20 Effekt: 2 6 kw HxBxD: 66x44,9x40,5 cm Dovre peisovn 325 CB Ildstedet Dovre 325 CB er godkjent i klasse 1. Det vil si at ildstedet brenner rent på et minimum vedforbruk fra 0,67 kg/h (2200 W). Ca. 4 ildsteder er godkjent i Norge med så lavt vedforbruk. Ildsted med så lavt vedforbruk egner seg spesielt i lavenergiog i passivhus, samt vanlige hus og leiligheter som ikke har stort varmebehov. Effekt: 2,2 6 kw HxBxD: 65,5x40,5x49 cm Dovre peisovn 525 CB En peisovn med stor glassdør somgir godt innsyn til peisbålet. Produsert i støpejern av høyeste kvalitet. Rentbrennende med askeskuff og askerake. Mulighet for røykuttak på topp og bak. Røykuttak 150 mm, Vekt 125 kg. Original Dovregrå lakk. Effekt: W Vedlengde: 40 cm HxBxD: 75x52,2x41,5 cm Dovre peisovn 40 CBS Dovre 40 CB er en elegant og rentbrennende vedovn hvor motivet er hentet fra eventyret De tre Bukkene Bruse. Den har glassdør som gir godt innsyn til peisbålet. Ovnen kan leveres i lakkert eller emaljert utgave. Ovnen kan leveres med 1 eller 2 kokeplater (ekstrautstyr). Den kan også leveres med en etasje (1000 W). Etasjeovnen har betegnelsen 45 CB og består av Dovre 40 CB med etasje 5 T på toppen. Effekt: 2 7 kw Vedlengde: 40 cm HxBxD: 71,5/78,5x35x50/60 cm

11 Ved- og peisovner Asgård 3 Du kan styre forbrenningen på din Asgård-ovn veldig presist via regulering av spjeldene. Det betyr at den samme ovnen kan gi mellom 3 og 9 kw. Derfor kan du oppnå den varmeeffekt som passer til behovet ditt samtidig som forbrenningen er ren og effektiv. Alle peisovnene fra Asgård 3 er konveksjonsovner som fordeler varmen ved hjelp av naturlig luftsirkulasjon. Ovnen har en effektiv ruteskyllefunksjon som hindrer sot på glassruten. Oppvarmingsareal m2, røykuttak Ø150 mm topp, vekt 75 kg. Effekt: 3 9 kw Vedlengde: 35 cm HxBxD: 99,2x56x37 cm Jøtul Warm 4 Vedovnen Warm 4 har eksklusive sider i dekorativ Serpentinstein. Steinen har gode varmelagringsegenskaper og gir en lun ekstravarme som varer lenge. Dør kan monteres på sokkelen som tilleggsutstyr. Effekt: 3-8 kw Overflate: sort lakk Vekt med Serpentinstein: 145 kg Tilbehør: Kit for uteluft, for til sokkel HxBxD: 102,2x51,4x45,2 cm NYHET Opus Ignis Opus Ignis har et stilfult design med innsyn til flammene fra tre sider. Dette er en sikker og effektiv ovn i høy kvalitet som er plasseringsvennlig både på rettvegg og i hjørne. Høykvalitets låsemekanisme og brennkammer som oppfyller alle krav til en moderne oppvarmingskilde. Hele 4 mm godstykkelse i stål som gir mindre bevegelse under oppvarming. Justerskruer for enklere montering. Kan benyttes med tilluft. Effekt 3 8 kw.. BxHxD: 50,8x99,2x46,2 cm Uno er en lav ovnserie (høyde fra kun 907 mm) med klassisk, moderne skandinavisk utseende. Også denne kan du tilpasse etter egen stil og personlig smak. Ønsker du en virkelig egentilpasset ovn, kan du velge mellom tre varianter av ben til Uno 4. Med eikeben blir ovnen et flott møbel i stuen. Ovnsdøren har et automatisk låsesystem som øker både sikkerhet og komfort. Gjennom de store glassdørene har du fritt innsyn til flammene TILBEHØR Gulvplate i sort glass, Gulvplate i klart glass, Uno 2 - metall folie, Uno 4 - ben i eik, sort stål eller børstet stål. Friskluftstilførsel Askeløsning Uno Nordpeis Uno 1 Effekt: 3-6 kw HxBxD: 100,6x43,6x36,4 cm Nordpeis Uno 2 Effekt: 3-6 kw BxHxD 101,2x42x34,8 cm Nordpeis Uno 4 Effekt: 3-6 kw HxBxD 90,7x42x34,8 cm Tillegg for eikeben 20 Varme Montér Montér Varme 21 NYHET NYHET

12 Ved- og peisovner! TIPS & RÅD Fyringstips Ved opptenning kan det være lurt å legge to tykke vedkubber på hver side i ovnen. Legg opptenningsbrikketter mellom disse, stable så opptenningsveden øverst og tenn på. Jøtul F 167 Jøtul F 167 er en bestselger i støpejern med sideglass. Ovnen karakteriseres av de store sideglassene og den elegante plasseringen på toppen av en søylefot som etter hvert har blitt et prisbelønt, signaturdesign for Jøtul. Den er tilpasset moderne boliger og fyring på lav effekt. Den er enkel i bruk med kun en lufteventil og en praktisk askeløsning. Jøtul F167 har mulighet for tilkobling av uteluft og kan påmonteres en varmelagrende klebersteinstopp mot et tillegg i prisen. Vekt 140 kg. Farge: Sort lakk. Effekt: 3,7 9 kw Vedlengde: 33 cm HxBxD: 103,3x45x44,6 cm Jøtul F 163 Sort lakk Med sideglass som gir ekstra godt innsyn til flammene og en overflate som forhindrer soting. Rentbrennende støpejernsovn En rentbrennende brukervennlig støpejernsovn, med én ventil som styrer både opptenningsluft og primærluft Klebersteinstopp (tilleggsutstyr) gjør ovnen ekstra eksklusiv Mulighet for tilkobling av uteluft Effekt: 3,7 9 kw Vedlengde: 33 cm HxBxD: 90,3x45x44,6 cm (sort), (hvit) Jøtul F 163 m/hvit emalje Jøtul F 165 BP Jøtul F 165 BP er en støpejernsovn som karakteriseres av sine store sideglass og praktiske oppbevaringsrom i sokkelen. Her kan man skjule tilhørende nips som ofte blir liggende fremme. Det er også mulig å montere et skjult, spesialtilpasset peisbestikk. Jøtul F 165 BP er tilpasset moderne boliger og er egnet for fyring på lav effekt. Den er enkel i bruk med kun en lufteventil og en praktisk askeskuff. Vekt: 145 kg. Farge: Sort lakk Effekt: 3,7 9 kw Vedlengde: 33 cm HxBxD; 103,3x45,0x44,7 cm Jøtul F 162 Dette er en liten vedovn med et nytt og unikt utseende designet av Hareide Design. Størrelsen og formen på ovnen gjør den egnet for både hjørne og ved vegg. Rentbrennende støpejernsovn En rentbrennende brukervennlig støpejernsovn, med én ventil som styrer både opptenningsluft og primærluft Klebersteinstopp (tilleggsutstyr) gjør ovnen ekstra eksklusiv Mulighet for tilkobling av uteluft Effekt: 3,7 9 kw Vedlengde: 33 cm HxBxD: 90,3x45x44,6 cm Varme Montér Montér Varme 23

13 Ved- og peisovner Jøtul F 263 Praktisk peissett er standard på alle modeller. Det er plassert på innsiden av sokkeldøren, men likevel lett tilgjengelig Høy grad av brukervennlighet med én ventil som styrer både opptenningsluft og primærluft Askeløsning er standard Kit for kobling til uteluft gir lukket forbrenning (tilleggsutstyr). Vifte for hurtig spredning av varmen (tilleggsutstyr) Effekt: 3,7-9 kw Vedlengde: 33 cm HxBxD: 108,7x51,9x49,1 cm / Dovre Cinderella L, frisklufttilførsel En stilren peisovn som passer spesielt godt for hjørne plassering. Kan også plasseres på rettvegg. Stor askeskuff og enkel betjening. Du kan velge mellom konveksjon eller tradisjonell strålingsvarme. Dekorpanel kommer i tillegg i sort lakk og kleberstein. Vekt 100 kg. Røykuttak 150 mm. Original Dovre grå lakk. Forberedt for friskluft tilkobling. Gulvplate ikke inkludert i prisen. Effekt: 2,5 8 kw. Vedlengde: 35 cm. HxBxD: 89x52x45 cm Jøtul F 260-konseptet er skapt av anerkjente Hareide Design, og inkluderer fire modeller. Man kan velge mellom stål eller kleberstein, alt etter hvilke behov og ønsker man har. Fyringsteknisk er disse ovnene helt i verdenstoppen med meget lavt utslipp og 83 % virkningsgrad allerede ved 3 kw. Dette er konveksjonsovner som er plasseringsvennlige på grunn av korte avstandskrav kun 10 cm til brennbare materialer. Jøtul F 262 Praktisk peissett er standard Det er plassert på innsiden av sokkeldøren, men likevel lett tilgjengelig Spesielt godt egnet til hjørneplassering Høy grad av brukervennlighet med én ventil som styrer både opptenningsluft og primærluft Askeløsning er standard Kit for kobling til uteluft gir lukket forbrenning (tilleggsutstyr). Vifte for hurtig spredning av varmen (tilleggsutstyr) Effekt: 3,7-9 kw Vedlengde: 33 cm HxBxD: 108,7x51,9x49,1 cm / Dovre Woodbox for Vintage 35 Stilfullt design og praktisk oppbevaring av ved med Dovre woodboks under ildstedet Dovre Vintage 35 En rentbrennende peisovn med glassdør i retrostil. Ovnen er overflatebehandlet med original Dovre grå lakk og er produsert i støpejern. Den har integrert askeskuff og har mulighet for stålskorstein. Vintage kan også leveres i emaljert utførelse mot et pristillegg i fargene hvit og oliven grønn. Effekt: 2,5 7 kw Vedlengde: 35 cm. HxBxD: 68,5x50,5x44,5 cm Dovre Vintage 50 tablet En peisovn i retrostil med stor glassdør og godt innsyn til peisbålet. Ovnen er produsert i støpejern og har et forbrenningssystem med luftkammer med sekundærforbrenning. Den er forberedt for frisklufttilkobling. Askerake og askeskuff er inkludert. Effekt: 2,5 9 kw Vedlengde: 50 cm HxBxD: 80,5x72x44,5 cm Varme Montér Montér Varme 25

14 Peiser Jøtul FS 91 Den anerkjente industridesigneren Bård Eker har formgitt den tidløse peisserien FS 90. Serien er den første med peisomramming av lettbetong blandet med olivinsand. Olivin gir høy varmekapasitet som bidrar til at peisen avgir jevn varme over lang tid. Stor buet glassdør på innsatsen gir optimalt innsyn til flammene. Resultatet er en peis med slank og rund form Denne peisen har slette sider som ligger flush med den store buede glassdøren til Jøtul 470-innsatsen. Med sin slanke og runde form passer Jøtul FS 91 både for hjørne og rettvegg. Vekt 307 kg. Gulvplate i sotet glass er tilgjengelig. Farge: Sort lakk Effekt: 3,5 10 kw - HxBxD: 154x51x47 cm / Nordpeis Tine med innsats NI-22 Bifold Tine hjørne leveres standard med ileggsplate i skiferbetong. Gulvplate ikke inkludert i prisen. Effekt: 3-10 kw Vedlengde: 35 cm HxBxD: 157x100x71 cm Jøtul FS 162 Dette er en rund klebersteinspeis tilpasset brennkammeret fra Jøtul 370-konseptet i sort lakk. Helt unikt med denne peisen er en ventil på toppen av omrammingen. Når ventilen er åpen er dette et ildsted med hovedsakelig konveksjonsvarme, men når ventilen stenges vil man kunne lagre varmen over lengre tid. Klebersteinen er varmelagrende og gir jevn varmeavgivelse over lang tid. Kombinasjonen av støpejern og kleberstein gir peisen unike varmeegenskaper og lavere fyringskostnader. Unik ventilløsning gir fleksibilitet i valg av konveksjonsvarme og varmelagring. To høyder: 158 cm og 195 cm. Rentbrennende peisinnsats med store sideglass. Passer både for hjørne og rett vegg. Effekt: 3,6 7 kw HxBxD: 158/195x60x60 cm Jøtul F 370 brennkammer (sort lakk) , Jøtul FS 162 h 158 cm Nordpeis Brage med innsats NI-22 Bifold Brage leveres standard med ileggsplate i ruvina marmor. Gulvplate ikke inkludert i prisen. Effekt: 3-10 kw Vedlengde: 35 cm HxBxD: 156x97x62 cm Varme Montér Montér Varme 27

15 Peiser Nordpeis Salzburg Salzburg L er en varmelagrende peis med en helt ny løsning for konveksjonsvarme. Den gir deg full kontroll over varmen i rommet. Du kan raskt varme opp et rom, noe du ikke kan med andre varmelagrende peiser. Du kan også velge å lukke konveksjonsvarmen helt for å få den fulle effekten av varmelagringen. Salzburg L har et tidløst design med myke hjørner og kan plasseres i ethvert hjem. Ønsker du mer særpreg, kan Salzburg flislegges eller males i fargene du ønsker. Salzburg L kan leveres med et ekstra element for å få en høyere versjon. Salzburg L er den tredje modellen i en serie med varmelagrende peiser, og er en forbedring av de tradisjonelle varmelagrende peisene. Med Salzburg får du jevn varmefordeling over timer. (M og L), 50 cm (XL) BxHxD: 174/+1 214x80x55 cm TILBEHØR Gulvplate i sort glass Gulvplate i sandblåst ruvina Ekstraelement for høyere versjon Friskluftstilførsel NYHET Salzburg M Salzburg L Salzburg XL Nordpeis Stockholm lav Stockholm er en liten rettveggspeis med integrert brannmur for enkel montering. Stockholm kan også leveres med eller uten vokset belte, og med vednisje på høyre eller venstre side. Stockholm bestilles med innsats N-20 som gir fire fargevalg på dørrammen Peisomramming Stockholm lav Peisinnsats N-20F Opptenning Opptenning av veden fra toppen vil i mange tilfeller redusere partikkelutslippene i oppstartsfasen. Små tørre vedstykker bør brukes for å varme opp ildstedet med en god nok opptenningsperiode (minst 10 minutter) for å sikre små utslipp. før lufttilførselen til ildstedet kan reduseres forsiktig. Ved med høyt vanninnhold (over 20 % vann) bør klyves i mindre stykker (2 5 cm) dersom det fyres med lavt vedforbruk. Les bruks- og monteringsanvisningen nøye før du installerer ildstedet. En god opptenning (minst 10 minutter) er nødvendig Jøtul Cube GG Jøtul Cube er et peiskonsept designet av Eker Design. Jøtul Cube er basert på et konsept som gir stor frihet i valg av materialer. Det er også mulig å ombestemme seg etter en tid, eller noen år, dersom man ønsker å endre peisens utseende i tråd med andre endringer i interiøret. Konseptet gjør at peisene er svært enkle å montere. Det gir deg også stor valgfrihet og mulighet til å bygge din egen peis. Bildet viser Jøtul Cube I 400. Glass front og sider. For flere modeller se Velg mellom lavastein, glass og aluminium Tilpasset for peisinnsatsen Jøtul I 400 Peissett og vedbeholder kan monteres (tilleggsutstyr) Enkel installasjon Effekt: 3,8-9 kw Vedlengde: 40 cm HxBxD: 1117,8x78x48,5 cm / fra Nordpeis Stockholm høy Stockholm høy er den høyeste modellen i serien, og har brennkammeret høyere opp enn de andre modellene. Det gir et svært godt innsyn til flammene. Den har også en gjennomgående vednisje under. Som alle peisene i Stockholm serien har den integrert brannmur i bakkant som gjør at den kan plasseres rett mot en vegg av brennbart materialet. Effekt: 2 10 kw Vedlengde: 40 cm BxHxD: 66,5x154x40 cm Peisomramming Stockholm Høy Peisinnsats N-20F Tilbehør Gulvplate i sort glass eller vokset betong 1690,- Monteringsett for frisklufttilførsel. Veggjennomføring for friskluftssett. TIPS! I Stockholm serien kan du velge mellom 5 forskjellige farger på dør og ramme, velg ditt eget uttrykk. inkl. innsats 28 Varme Montér Montér Varme 29

16 Sakai Grate Peiser Nordpeis Odense Odense er en høyreist vinkelpeis som tar liten gulvplass. Den kan settes både frittstående, på tettvegg og i hjørne. Effekt 3-8 kw BxHxD: 50x178x50 cm Nordpeis Sakai Betong Sakai er en liten, elegant peis som tar like liten plass som en vedovn. Innsatsen X-20F er en helt ny og unik innsats fra Nordpeis. Her setter man inn veden stående, som på et gammelt speiderbål. Sakai kommer i tre varianter: Sakai, med standard betong og rist på topp og ved luftinntaket. Sakai Colorado White, hvit spesialbetong med rist på topp og ved luftinntaket. Sakai Grate, hvit spesialbetong med rist i beige langs begge sider og topp. Effekt: 5 kw Vedlengde: 50 cm HxBxD: 164x45x37 cm Sakai betong omramming Peisinnsats X-20F Nordpeis Ronda 160 m/ni26 Ronda er en elegant peis med behagelig varme. Denne nye varianten lanseres under navnet Ronda 160 da høyden på denne vil være 160 cm, mens ordinære Ronda er 200 cm. Rondas runde design gjør den spesielt lett å plassere. Den er like lekker å se på fra alle vinkler og gjør seg like bra i et hjørne som midt i rommet. Brennkammeret er plassert høyt oppe og gir et ekstra godt innsyn til flammebildet. Dette gjør den også sikrere i forhold til små barnehender som ofte vil kjenne, de aller minste barna vil her ha problemer med å rekke opp til glasset. Denne nye, lave modellen passer også fint i små rom med lavere takhøyde. Husk bare at dette er en peis som varmer godt og har et anbefalt oppvarmings areal på m2. Som tilbehør finnes også en ekstra kjerne av varmelagrende stein som vil avgi en moderat og behagelig varme en god stund etter avsluttet fyring. Dette er peisen for de som ønsker ekstra gode varmeegenskaper i en elegant og myk design. Elementene i Ronda kan minne om store fliser, og enkelte får en likhetsfølelse av de gamle kakkel peisene. Dette er en moderne peis med et snev av nostalgi. Den er selvfølgelig rentbrennende og like effektiv som en vedovn, og kan tilkobles ekstern friskluft for de med tette boliger. Effekt: 4-8 kw BxHxD: 60x160x60 cm Varme Montér Montér Varme 31

17 Peiser Nordpeis Chicago II høy Chicago II er en høyreist peis med stort vinkelglass for et godt innsyn til flammene. Chicago II leveres som høy og lav modell. Peisen kan plasseres på rettvegg, i hjørne eller fritt i rommet. Effekt: 4,5 10 kw Vedlengde: 35 cm HxBxD: 238x62x62 cm Peisinnsats N36-A Sort Tilbehør Gulvplate i sort terrazzo eller ruvina marmor. Monteringsett til frisklufttilførsel. Veggjennomføring til friskluftssett. Effektiv og miljøvennlig vedfyring Forskningsresultatene viser at riktig installasjon av ildstedet og ved av god kvalitet er av avgjørende betydning for å oppnå effektiv og miljøvennlig vedfyring. Når veden skal brenne skjer det først en fordamping av vannet i veden. Deretter en fordamping og forbrenning av gassene. Til slutt blir det igjen trekull som forbrennes når veden varmes opp. Vanninnhold og størrelse på vedstykkene er derfor de viktigste faktorene. Store vedstykker gir høye utslipp ved liten lufttilførsel i et kaldt ildsted og små våte vedstykker gir mindre utslipp enn store våte vedstykker. Ved av god kvalitet kan også gi for mye utslipp når det fyres med liten lufttilførsel og veden bør derfor tilpasses til det ildstedet som benyttes eller ildstedet bør brukes i samsvar med vedens egenskaper. Jøtul FS 73 m/glass 3 sider NYHET Omramming betong. Tidløs minimalisme i støpejern og betong Jøtul FS 73 har et lett og minimalistisk uttrykk med rene, glatte flater i lettbetong og Jøtuls stabile støpejern. Den nye innsatsen I 520 med glass på tre sider gir et flott innsyn til bålet, og bidrar til at peisen blir samlingspunktet i ditt hjem. HxBxD: 169x57,4x60 cm Innsats: Jøtul I 520 Effekt: 3,9 10 kw Maks vedlengde: 50 cm , Jøtul FS 173 (til 520) omramming kleberstein Jøtul FS 173 er en stilren klebersteinspeis med innsyn til bålet fra tre sider. Ved hjelp av en ventil på toppen av peisen kan du velge om varmen sendes direkte ut i rommet som konveksjonsvarme - eller om du vil magasinere varmen i klebersteinen. Jøtul FS 173 er tilpasset Jøtul I 520 FRL. HxBxD: 169x57,4x53 cm Innsats: Jøtul I 520 Effekt: 3,9 10 kw Maks vedlengde: 50 cm , NYHET Jøtul I 520F Glass i front Jøtul I 520FR Glass 2 sider Jøtul I 520FL Glass 2 sider Jøtul I 520FRL Glass 3 sider Konstruert for enkel montering Smekklås i døren Emaljerte, hvite brennplater i støpejern Passer godt ved fornying av gruer Rentbrennende og svanemerket HxBxD: 52,4x59,4x43,1 cm Coating på glass og god luftspyling 32 Varme Montér Montér Varme 33

18 Utepeiser Jøtul Terrazza Det skal ikke rare solgløttet til før vi nordmenn tar kosen utendørs. Med Jøtul Terazza er terskelen enda lavere. Hareide Design har utviklet Jøtul Terazza. Det gjør den til en utepeis du har lyst til å vise frem. En som kan inngå i en helhet med stilige hagemøbler og gjennomtenkt beplanting, som ikke skjemmer en lekker terrasse eller en velpleiet hage. Nordpeis Roma Garden Roma Garden har et brennkammer i delikat, lys Thermotte og medfølgende grillrist. Med høyden på peisen får man et optimalt innsyn til flammene. Peisen er produsert i lettbetong, leveres umalt og er enkel å montere. Vedlengde: 40 cm HxBxD: 165/216x79x66,5 cm Tilbehør Gnistfanger ,- Peisen er laget i Cortenstål som får en rustikk, rusten overflate etter kort tid. Dette er også beskyttende for stålet, slik at peisen kan stå ute hele året. Jøtul Terazza har stor åpning med godt innsyn fra sidene, noe som inkluderer alle i varmen og kosen fra et stort bål. HxBxD: 118x50x50 cm Vekt: 30 kg Jøtul Terazza UP 3690, Gnistfanger til Terazza 399, Grillrist til Terazza 399,- Moderne utepeis designet av Hareide Designmill Forlenger kveldskosen Stort bål Kan stå ute hele året Leveres flatpakket, enkel å montere Lett å plassere Peisen må plasseres på ikke-brennbart materiale 34 Varme Montér Montér Varme 35

19 Stålpiper Jøtul stålskorstein Jøtul stålskorstein passer alle ovner og ildsteder, er CE-merket og oppfyller alle EUs helse, miljø- og sikkerhetskrav. Den er så trygg at vi gir deg 25 års garanti! Pipesystemet passer alle ildsteder og brenseltyper. Om du trenger skorsteinen til en vedovn, parafinovn, gasspeis eller pelletsovn så kan du trygt bruke et stålpipesystem. Vil du gå gjennom yttervegg for å sette skorsteinsrøret på utsiden? -Ikke noe problem, den er produsert i materialer som tåler nordens tøffe klima. Nordpeis stålpipe En toppmontert pipe blir selve prikken over i en sammen med din nye ovn eller peis. Den er enkel å montere med ferdige moduler, og hele jobben kan gjøres på en dag. Nordpeis stålpipe leveres som standard eller ventilert. Med en toppmontert stålpipe blir inngrepet i bygningen minimalt. Stålpipen er et standardisert modulsystem for å dekke alle behov en enkel og fornuftig montering krever. Stålpipen kan vinkles og trekkes sideveis, noe som gir optimal fleksibilitet ved plassering av ovn eller peis. Kjøkken, soverom, stue, entrè -der du måtte ønske et ildsted har du muligheten med en stålpipe Hva passer deg? Bortsett fra standardfargene svart, grå og hvit, kan du få hvilken farge du ønsker på stålpipen din, dersom du har et RALfargenummer. Det finnes også andre materialer; kobber, messing og børstet stål. Pipesystemet kan vinkles og sideforskyves, dette øker muligheten for å plassere ovnen på rett sted i rommet. 36 Varme Montér Montér Varme 37

20 TILBEHØR Brannmur Brannmur Nordpeis brannmur kan benyttes bak både peiser og ovner. Trygt Enkelt Fleksibelt Trygghet Brannmuren er testet og godkjent av Sintef. Nordpeis brannmur elementer gjør det enkelt å tilfredsstille krav til de forskjellige ildstedene når det gjelder brannmurens størrelse og plassering. Bruk kun godkjent brannmur til ditt ildsted så er du trygg! 60x100 cm x100 cm x120 cm x120 cm FERDIG BRANNMUR Lavtbyggende Prisgunstig Lett i vekt Rask byggetid Ingen sprekkdannelse SINTEF godkjent Brannmurplate Brannmurplaten er også ideell for innbygging av innsatser. Den er lett å bearbeide og kan tilpasses med vanlig sag. HxBxD: 260x125x2 cm Bygger 5 cm Som Brannmur Brannmurplaten kan festes direkte mot brennbar vegg med bruk av Hammerstrøm flytende fiberpakning, varmebestandig silikon eller spesiallim. Monteringsveiledning og produktinformasjon medfølger varen. Som peisplate Platene kan enkelt tilpasses til ønsket størrelse med bruk av sag/stikksag eller kniv. For å ivareta platens gode isolasjonsevne er det viktig at alle skjøter hel-limes Monteringsveiledning og produktinformasjon medfølger varen. Etterbehandling Platene må grunnes/primes før de sluttbehandles med maling/strukturmaling. Ønsker man en helt glatt og bestandig overflate, anbefaler vi at platene filses med flislim eller helsparkles med sandsparkel før endelig sliping og maling. Evt. kan også platene kles med påliming av dekorstein, fliser etc. JGFW-5, 100x122x5 cm JGFW-5, 122x244x5 cm Varme Montér Montér Varme 39

21 Tilbehør! Vi TIPS & RÅD anbefaler Kun tørr ved anbefales for bruk til opptenning sammen med en opptenningsbrikett med høyt energiinnhold. Vedkurv Hamre Imitert skinn: sort, grå, brun, rød. 30x30x50 cm Vedkurv sort Vedkurv grå Vedkurv brun 499 Rund peissett sort skinn Hamre 3 deler Peissett smijern Hamre Skar Peissett stål og glass 70x20 cm Bre Peissett Sort og rustfritt stål Tind peissett Glass, eik, stål Feiebrett m/kost Nordpeis Tørr bjørkeved 15 kg, Alfa Bio Group pr. sekk Rund vedkurv i sort skinn Hamre 40 cm Nut Vedbærer løst håndtak Hamre Vedstabler Rett i glass og stål, 70 cm Boks m/ lokk Hamre I sort skinn (til f.eks.tennbriketter) Askebøtte m/lokk & spade 7 liter Brikettpose Hamre 400 tennbriketter og lighter Opptenning Bio 100 Burner Tilsatt bio-olje Varme Montér Montér Varme 41

22 Elektrisk varme Mill Steel Farvel trauste panelovner! Med sin moderne design kombinerer Mill Steel et lekkert utseende med en gunstig pris. Ovnene har avansert termostatstyring og gir jevn varmefordeling i rommet. Stålfronten har et revolusjonerende design og føyer seg godt inn i ethvert rom. Mill Steel finnes i grå og hvit, i flere størrelser og med dag- og natt-termostat som standard. Brakett og skruer medfølger. NYHET Designet av Mill Glass Med sin elegante glassfront kombinerer Mill Glass et lekkert utseende med en gunstig pris. Ovnene har avansert termostatstyring og gir jevn varmefordeling i rommet. Fronten er i herdet glass og har ingen skarpe kanter. Termostaten muliggjør dag- og nattsenking av temperaturen. Dette gjør at man kan spare opptil 25 % av energiforbruket sammenlignet med mekaniske termostater. Programmering av dag- og nattsenking er svært enkelt og intuitivt. Mill Steel panelovn 600W 600W panelovn, BxHxD: 65x40x5,8 cm. Varmer: 8-11 m / 1049 Mill Steel panelovn 1200W 1200W panelovn BxHxD: 105x40x5,8 cm. Varmer: m / 1249 Mill Steel list 800W 800W panelovn BxHxD: 105x25x5,8 cm. Varmer: m / , grå , grå , grå Mill Glass list 600W 600 W list, BxHxD: 100x23x6 cm Varmer 8 11 m /1249 ( , sort/ , grå) Mill Glass panelovn 600W 600 W, BxHxD: 63,5x46,5x6 cm Varmer 8 11 m /1149 ( , sort/ , grå) Mill Glass panelovn 1000W 1000 W, BxHxD: 101,5x46,5x6 cm Varmer m /1349 ( , sort/ , grå) Mill Glass list 800W 800 W, BxHxD: 120x23x6 cm Varmer m /1299 ( , sort/ , grå) 42 Varme Montér Montér Varme 43

23 Elektrisk varme To av tre husbyggere velger elektrisk oppvarming av huset sitt. Elektrisk oppvarming har den fordelen at den er brukervennlig, allsidig og fleksibel samt at den enkelt kan tilpasses ulike behov. Dette i tillegg til lave anskaffelseskostnader. Moderne teknologi sørger for å varme opp din bolig til ønsket temperatur i hvert rom. Med nye byggeforskrifter og tettere hus reduseres varmebehovet. Ofte holder det da å kun kjøpe noen få panelovner for å oppnå komforttemperatur i hele huset ditt. En enkel, smidig, vedlikeholdsfri og rimelig løsning som passer de aller fleste. Nobø IKON enøk-ovn Norskprodusert kvalitetsovn fra Nobø med 10 års garanti. Med mer enn millioner solgte verden over, er dette en panelovn mange har et varmt forhold til. Nobø IKON enøk-ovn leveres med presis elektronisk termostat. Det betyr at du stiller termostaten 1. gang, og rommet holder den temperaturen du stiller den til, uavhengig av svingninger i utetemperaturen. Nobø IKON gir deg med andre ord god komforttemperatur og god varmeøkonomi. IP24. TCU 700 Romtermostat til Nobø Safir Nobø SAFIR Norskprodusert design som varmer. Nobø SAFIR er bare 9 mm tykk, og dermed et svært takknemlig innredningselement. Velg mellom gjennomsiktig klart glass eller speil. En lekker list av eloksert aluminium rammer inn begge variantene. Kan monteres vertikalt eller horisontalt etter eget ønske. Fungerer først sammen med romtermostaten TCU 700, som styrer inntil 10 Nobø SAFIR ovner i samme rom. 750 W klart glass HxL: 40 x 140 cm W klart glass HxL: 60 x 140 cm W speil HxL: 40 x 140 cm Temp. styringsenhet TCU 700 Trådløs romtermostat. Styrer inntil 10 Safir ovner i samme rom. Må benyttes for at Nobø Safir skal avgi varme W panel HxL: 40 x 32,5 cm W panel HxL: 40 x 52,5 cm W panel HxL: 40 x 67,5 cm W panel HxL: 40 x 82,5 cm W list HxL: 20 x 107,5 cm W list HxL: 20 x 137,5 cm Nobø IKON enøk-ovn leveres med Nobø XSC termostat. Markedets mest presise elektroniske termostat. 44 Varme Montér Montér Varme 45

24 Elektrisk varme Calor konvektorovn En effektiv varmeovn med innebygget vifte for bedre og raskere fordeling av varmen. Ovnen kan enkelt flyttes dit du trenger den. Utstyrt med effektkontroll og termostat. Maks effekt 2000 W NYHET Mill HT W Mill HT12 er et varmetårn med keramisk varmeelement. Fordelen med keramisk varmeelement er at det brenner mindre støv enn ordinære trådelement. HT12 er en slank og stilig vifteovn med digitalt display og fjernkontroll. I tillegg har den svært god varmedistribusjon ved hjelp av den innebygde viften i kombinasjon med oscillering. Ovnen har veltesikring, overopphetingsvern og elektronisk termostat Radiator oljefylt Calor JL8 Frittstående 1000 W, 8 ribber Radiator oljefylt Calor JL11 Frittstående 1400 W, 11 ribber Småromsovn Clima 460 T En liten og nett ovn som er konstruert for å benyttes til oppvarming av mindre rom som ikke er direkte oppholdsrom, f.eks. gang, toalett, hobbyrom. Ovnene er utstyrt med mekanisk termostat og har innbygd sikring mot overoppheting. Ovnen har beskyttelsesklasse II og kan derfor benyttes i stikkontakter uten jordtilkobling, 500W utførelse. IP 20. Ovnen har frostvakt-innstilling En vifteovn er som regel et supplement til annen oppvarming på dager hvor det er ekstra kaldt, eller på morgenen når vi står opp, er det godt med litt ekstra varme. Vifteovnen er veldig effektiv og lett å flytte. Vifteovnen er utstyrt med effektbryter og termostat. BT2000 og BT3300 er små og effektive byggtørker. Velg mellom en effekt på 2000 W eller 3300 W. Byggtørkeren kan enkelt flyttes dit man trenger den, det være seg garasjen, boden eller andre steder varmen trengs. Begge er utstyrt med effektkontroll og termostat. 3 innstillinger gjør at man enkelt kan velge wattstyrke etter behov. 3 innstillinger Overopphetingsvern IP44-godkjenning Termostatkontroll BT 3000 er en liten og effektiv byggtørker. Byggtørkeren har en effekt på 3000 W. Det sylinderformete røret gir en svært god varmedistribusjon. Vinkelen på røret kan også justeres etter eget ønske. Byggtørkeren kan enkelt flyttes dit man trenger den, det være seg garasjen, boden eller andre steder varmen trengs. BT3000 er utstyrt med effektkontroll og termostat. 3 innstillinger gjør at man enkelt kan velge om man skal benytte vifte, 1500 W eller 3000 W. Etter avstengning vil viften automatisk starte i intervaller til temperaturen i front er lavere enn 40 grader celsius. NYHET Mill HT W Mill HT5512 er en liten vifteovn med keramisk varmeelement. Fordelen med keramisk varmeelement er at det brenner mindre støv enn ordinære trådelement. HT5512 har et retro design som føyer seg godt inn i moderne hjem. I tillegg har den svært god varmedistribusjon ved hjelp av den innebygde viften i kombinasjon med oscillering. Ovnen har veltesikring, overopphetingsvern og mekanisk termostat Varmevifte Q BT W. Rask og effektiv oppvarming av garasje, bod og kjeller Varmevifte Q BT W. Rask og effektiv oppvarming av garasje, bod og kjeller W 3 innstillinger Overopphetingsvern IP44-godkjent Termostatkontroll Vinkel kan justeres Byggtørke Q BT W. Rask og effektiv oppvarming av garasje, bod og kjeller Varme Montér Montér Varme 47

DOVRE KATALOG 2014-2015 PEISOVNER OG INNSATSER VARME MED PERSONLIGHET

DOVRE KATALOG 2014-2015 PEISOVNER OG INNSATSER VARME MED PERSONLIGHET DOVRE KATALOG 2014-2015 PEISOVNER OG INNSATSER VARME MED PERSONLIGHET You can t beat the heat! Dovremagasinet 2014, 1. utgave, Årgang 12. Et spesialblad utgitt av Dovrepeisen, v/ markedsavdelingen Foretaksnr.:

Detaljer

PRISLISTE 2008/2009. Gjeldende fra 1.10.2008 til 1.4.2009 PIPE PEISER OVNER INNSATSER BRANNMUR GULVPLATER

PRISLISTE 2008/2009. Gjeldende fra 1.10.2008 til 1.4.2009 PIPE PEISER OVNER INNSATSER BRANNMUR GULVPLATER PRISLISTE 2008/2009 Gjeldende fra 1.10.2008 til 1.4.2009 PIPE PEISER OVNER INNSATSER BRANNMUR GULVPLATER INNHOLD NORDPEIS Innsatser - for innmuring/omramming N-21 89 N-23G 88 N-24 89 N-36V 88 NI-22 90

Detaljer

Monterings- og Bruksanvisning N-36V

Monterings- og Bruksanvisning N-36V Monterings- og Bruksanvisning N-36V Peisinnsats fra Nordpeis AS Gratulerer med din nye peisinnsats fra Nordpeis. Innsatsen er testet og dokumentert av Norges Branntekniske Laboratorium AS (SINTEF) i henhold

Detaljer

Innsatser. Ovner. Tilbehør 40-43 Spesifikasjoner 44-51. Rais 2:1 7 Rais 600 9 Rais 700 10 Rais 800 12 Rais Q-Bic-innsats 14

Innsatser. Ovner. Tilbehør 40-43 Spesifikasjoner 44-51. Rais 2:1 7 Rais 600 9 Rais 700 10 Rais 800 12 Rais Q-Bic-innsats 14 2011-2012 I N N H O L D Innsatser Rais 2:1 7 Rais 600 9 Rais 700 10 Rais 800 12 Rais Q-Bic-innsats 14 Ovner Rais Q-20 19 Rais Viva 20 Rais Q-Tee 22 Rais Rina 24 Rais Palo 26 Rais Pilar 28 Rais Q-Bic 30

Detaljer

Elvarme. Lun og god varme med Beha. 17 Skotørker 18 Tørkehylle 19 Oljefylte radiatorer 20 Miljøgulvovn 21 Gulvovn

Elvarme. Lun og god varme med Beha. 17 Skotørker 18 Tørkehylle 19 Oljefylte radiatorer 20 Miljøgulvovn 21 Gulvovn Elvarme 2015 Lun og god varme med Beha 8 Miljøovner/varmepanel 10 Miljøovner med glassfront 12 Varmestyring 15 Stråleovner 16 Små veggovner 17 Skotørker 18 Tørkehylle 19 Oljefylte radiatorer 20 Miljøgulvovn

Detaljer

14490,- 99,- 79,- Pakkepris. varme. spar 4000,- Nordpeis peisovn duo 2. Tema: pergo festival laminatgulv. pr m 2. Rehabiliteringsplater

14490,- 99,- 79,- Pakkepris. varme. spar 4000,- Nordpeis peisovn duo 2. Tema: pergo festival laminatgulv. pr m 2. Rehabiliteringsplater Tema: varme Nordpeis peisovn duo 2 14490,- Veil. pris 18490,- spar 4000,- Rehabiliteringsplater 79,- pr m 2 Talgø 44458873 Pr. plate 116,31 Huntonit 43832441 Pr. plate 117,06 Pakkepris BETONG- TAKSTEIN

Detaljer

www.vardeovne.dk CASA Brukerveiledning Product no: 49 66 00, 49 66 01 Sintef no: 110-0251 Nordpeis : 29.08.08

www.vardeovne.dk CASA Brukerveiledning Product no: 49 66 00, 49 66 01 Sintef no: 110-0251 Nordpeis : 29.08.08 www.vardeovne.dk NO Brukerveiledning CASA Product no: 49 66 00, 49 66 01 Sintef no: 110-0251 Nordpeis : 29.08.08 INNHOLD 1. Før du installerer peisovnen 2 Krav til gulvplate 2 2. Teknisk informasjon 3

Detaljer

Elvarme. 17 Skotørker 18 Vannfylte radiatorer 19 Oljefylte radiatorer 20 Miljøgulvovn

Elvarme. 17 Skotørker 18 Vannfylte radiatorer 19 Oljefylte radiatorer 20 Miljøgulvovn Elvarme 2012 6 Beha miljøovner 12 ijaz varmestyring 15 Badromsovner 16 Små veggovner 17 Skotørker 18 Vannfylte radiatorer 19 Oljefylte radiatorer 20 Miljøgulvovn 21 Gulvovn 22 Vifteovner 24 Terrassevarmere

Detaljer

5900,- 1299,- 189,- 3990,- xl-bygg plattingen. Eksteriør. Be om tilbud på ditt prosjekt! batteridrevet bor-/skrumaskin PSR 14,4 LI-2.

5900,- 1299,- 189,- 3990,- xl-bygg plattingen. Eksteriør. Be om tilbud på ditt prosjekt! batteridrevet bor-/skrumaskin PSR 14,4 LI-2. Tema: Eksteriør Hent tipshefter i vår butikk xl-bygg plattingen 189,- Ca pris 5900,- Priseksempel 14,4m 2 med konstruksjons virke, terrassebord imp, rekkverk, altanrekke og terrassebordskruer Be om tilbud

Detaljer

Frittstående eller fjernstyrt!

Frittstående eller fjernstyrt! Varme: Frittstående eller fjernstyrt! De aller fleste hytteeiere har trolig opplevd å komme frem til en iskald og nediset hytte der man må bruke store deler av drømmeweekenden på å nå en levelig romtemperatur.

Detaljer

INSPIRASJONER. Vinterpris på stålplatetak

INSPIRASJONER. Vinterpris på stålplatetak GODE TILBUD IDÉER BYGG MED OSS! I vår butikk får du personlig rådgivning INSPIRASJONER Nr. 1 Januar/februar 2015. Kampanjeperiode uke 5 og 6. www.byggtorget.no Vinterpris på stålplatetak Bestill stålplatetak

Detaljer

snørydder 79,-pr m² 399,- 99,-pr m²

snørydder 79,-pr m² 399,- 99,-pr m² du rekker enda mye før jul! Laminat Pergo Festival eik 3-stav 99,- Rehabiliteringsplater 79,- snørydder metal sort 399,- KAMPANJEPERIODE 15.11. - 24.11.2012 malt vegg - Hva skal du velge? Det finnes et

Detaljer

199,-pr m² 79,- PERGO ORIGINAL GROV EIK 3 STAV. Kun hos XL-BYGG KAMPANJEPERIODE 01.03-10.03 2012. xl-bygg.no

199,-pr m² 79,- PERGO ORIGINAL GROV EIK 3 STAV. Kun hos XL-BYGG KAMPANJEPERIODE 01.03-10.03 2012. xl-bygg.no Tema: Interiør PERGO ORIGINAL GROV EIK 3 STAV 199,- Breeze baderomsinnredning 90 cm hvit og sort 3990,- Se side 5 Kun hos XL-BYGG Gebe kapp/gjæringssag MSS254-1 2000 W 1599,- Se side 15 Veggpanel skygge

Detaljer

Grill. Grill SORTIMENT SKOLEN ET SELSKAP I GYLLING-GRUPPEN

Grill. Grill SORTIMENT SKOLEN ET SELSKAP I GYLLING-GRUPPEN GRILLHÅNDBOK 2015 2010 Grill SORTIMENT Grill SKOLEN ET SELSKAP I GYLLING-GRUPPEN Del 1 Grill SORTIMENT Grillserier/sortiment.......... 4 Tekniske spesifikasjoner....... 6 Smart griller..................

Detaljer

TRENDER - TIPS - INSPIRASJON - IDEER

TRENDER - TIPS - INSPIRASJON - IDEER Et inspirasjonsmagasin fra MAXBO Nr. 4 2010 Matt interiør Stilige bad Fet tapet Herlig høst TRENDER - TIPS - INSPIRASJON - IDEER De vet ikke hva de går glipp av Når temperaturen faller, vil mange oppsøke

Detaljer

snørydder 79,-pr m² 399,- 99,-pr m²

snørydder 79,-pr m² 399,- 99,-pr m² du rekker enda mye før jul! Laminat Pergo Festival eik 3-stav 99,- Rehabiliteringsplater 79,- snørydder metal sort 399,- KAMPANJEPERIODE 15.11. - 24.11.2012 malt vegg - Hva skal du velge? Det finnes et

Detaljer

BOLIG INFORMASJON. Skal du kjøpe, bygge eller fornye en bolig - her finner du det du trenger! 44. ÅRGANG

BOLIG INFORMASJON. Skal du kjøpe, bygge eller fornye en bolig - her finner du det du trenger! 44. ÅRGANG 44. ÅRGANG BOLIG INFORMASJON 2013 Skal du kjøpe, bygge eller fornye en bolig - her finner du det du trenger! Nordmenn pusser opp og moderniserer som aldri før Foto: ifi.no/informasjonskontoret for farge

Detaljer

Va r m e G u i d e n

Va r m e G u i d e n VarmeGuiden FREMTIDEN I NORSKE HJEM Hvordan du varmer opp boligen og hytta, er viktig - både i forhold til inneklima, miljø og økonomi. Har du i dag vannbåren varme eller punktoppvarming med parafinkamin

Detaljer

KAMPANJEPERIODE 20. SEPT 6. OKT. PÅ KJØKKEN. Tilbudet gjelder kjøkken fra Marbodal og et utvalg hvitevarer.

KAMPANJEPERIODE 20. SEPT 6. OKT. PÅ KJØKKEN. Tilbudet gjelder kjøkken fra Marbodal og et utvalg hvitevarer. KAMPANJEPERIODE 20. SEPT 6. OKT. -25% PÅ KJØKKEN Tilbudet gjelder kjøkken fra Marbodal og et utvalg hvitevarer. 1 149 NYHET 179 Cello latte Walnøtt. Introduksjonstilbud på en tidsriktig 2-stavs kalket

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning

Monterings- og bruksanvisning Utgave 11.2010 Trykket 11.2010 Monterings- og bruksanvisning m/leg BOX L (standard) DOVRE CINDERELLA Innhold Presentasjon 2 Målskisse med tekniske data 2-3 Viktig informasjon 4 Klargjøring 4 Montering/ovnsfunksjoner

Detaljer

Spar opp til 30% strøm

Spar opp til 30% strøm Skift bryter og se forskjellen! 84 sider med tips og idéer til hjemmet ditt! Et magasin fra Norgeseliten 2010-2011 Spar opp til 30% strøm Les om det nye multirommet Lyd og bilde Når varmekablene ikke virker

Detaljer

Varme & Energi 2012 / 2013

Varme & Energi 2012 / 2013 Varme & Energi 2012 / 2013 Varmeekspertens beste tips! Les mer om rørleggerens tips for vellykket og miljøvennlig valg for oppvarming av boligen din på side 12 4 11 til Derfor bør du velge miljøvennlig

Detaljer

Deilig varme med lange tradisjoner KAKKELOVNER

Deilig varme med lange tradisjoner KAKKELOVNER Deilig varme med lange tradisjoner KAKKELOVNER Det finnes ikke noe koseligere enn en varmende peisbål. Det vet alle vi som bor der det finnes høst, vinter og vår. Men varmen fra ilden er ikke bare en

Detaljer

Onsdag 19. september lørdag 29. september -20% på alle l agerførte laminat gulv fra BerryAlloc! Se hele utvalget hos ditt lokale MAXBO-varehus!

Onsdag 19. september lørdag 29. september -20% på alle l agerførte laminat gulv fra BerryAlloc! Se hele utvalget hos ditt lokale MAXBO-varehus! Onsdag 19. september lørdag 29. september -20% på alle l agerførte laminat gulv fra BerryAlloc! Se hele utvalget hos ditt lokale MAXBO-varehus! Silkematt i alle synsvinkler Interiørmaling LADY Vegg, 3

Detaljer

Pax hjelper hjemmet ditt til å puste. Vifter Tilluftsventiler Ventilation med varmegjenvinning

Pax hjelper hjemmet ditt til å puste. Vifter Tilluftsventiler Ventilation med varmegjenvinning Pax hjelper hjemmet ditt til å puste Vifter Tilluftsventiler Ventilation med varmegjenvinning Pax hjelper hjemmet ditt til å puste På et viktig punkt er du og ditt hus ganske like hverandre, dere trenger

Detaljer

t Lavenergihus Investerer du litt mer når du bygger, sparer du energi i all fremtid. www.mesterhus.no

t Lavenergihus Investerer du litt mer når du bygger, sparer du energi i all fremtid. www.mesterhus.no t Lavenergihus Investerer du litt mer når du bygger, sparer du energi i all fremtid. www.mesterhus.no Du som huskjøper bør være like opptatt av energiforbruk som en bilkjøper er opptatt av drivstoff-forbruk

Detaljer

169,- PRISRAS I OKTOBER 7490,- 79,- 39,- Pr. m 2 SÅ LANGT BEHOLDNINGEN REKKER. pr. sekk. Kampanjeperiode 15. 21. oktober 2014

169,- PRISRAS I OKTOBER 7490,- 79,- 39,- Pr. m 2 SÅ LANGT BEHOLDNINGEN REKKER. pr. sekk. Kampanjeperiode 15. 21. oktober 2014 Kampanjeperiode 15. 1. oktober 014 PRISRAS I OKTOBER LADY VEGG 10 3 ltr. Gir garantert dekk i to strøk og et perfekt sluttresultat med samme glansgrad i alle syns vinkler. Spruter ikke og er lett å påføre.

Detaljer

om:vinduer Alt du trenger å vite om vinduer fra estetikk til form og funksjoner 84 Sider!

om:vinduer Alt du trenger å vite om vinduer fra estetikk til form og funksjoner 84 Sider! om:vinduer Alt du trenger å vite om vinduer fra estetikk til form og funksjoner 1 84 Sider! Innhold2008 4...Historie 12...Økonomi 18...Trygge valg om Historien Vinduer til de tusen hjem siden 1950.. 4

Detaljer

169,- PRISRAS I OKTOBER 7490,- 79,- 39,- Pr. m 2 SÅ LANGT BEHOLDNINGEN REKKER. pr. sekk. Kampanjeperiode 8. 21. oktober 2014

169,- PRISRAS I OKTOBER 7490,- 79,- 39,- Pr. m 2 SÅ LANGT BEHOLDNINGEN REKKER. pr. sekk. Kampanjeperiode 8. 21. oktober 2014 Kampanjeperiode 8. 21. oktober 2014 PRISRAS I OKTOBER LADY VEGG 10 3 ltr. Gir garantert dekk i to strøk og et perfekt sluttresultat med samme glansgrad i alle syns vinkler. Spruter ikke og er lett å påføre.

Detaljer

149,-pr m² 399,- 279,-pr m². 339,-pr m² SKYGGE SKRÅ. Som vist på tv KAMPANJEPERIODE 20.10-29.10 2011. brutto. m/motor 500W

149,-pr m² 399,- 279,-pr m². 339,-pr m² SKYGGE SKRÅ. Som vist på tv KAMPANJEPERIODE 20.10-29.10 2011. brutto. m/motor 500W Som vist på tv 149,- brutto SÖDRA og TALGØ Se side 9 HVIT TAKPANEL SKYGGE SKRÅ Kanonpris! 279,- Askestøvsuger 399,- m/motor 500W 42246521 Som vist på tv 339,- 44189876 FIBO TRESPO VEGGPANEL BAD IVORY TILE

Detaljer