Juni 2006 Kyrkjeliv nr. 2 Årg. 42

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Juni 2006 Kyrkjeliv nr. 2 Årg. 42"

Transkript

1 Kyrkjeliv :32 Side 1 Juni 2006 Kyrkjeliv nr. 2 Årg. 42 Også i år var det konfirmantleir på Åreeld. Det ble en vellykket og fin weekend der konfirmanter fra Tingnes, Svenes og Ulnes deltok. Her er noen av dem knipset fra gudstjenesten i Tisleidalen kirke, hvor prekenen ble holdt av kapellan Frede Fjågesund med god assistanse fra Torstein Bøe Bråten (t.v.), Anders Hauglund Underdal, Stein Gunderhuset og tvillingene Silje og Sølvi Myreng Skaran. (Foto Nikolai Fjågesund) Av innholdet: Utfordringer i kø for fellesrådet Fem generasjoner til dåp i Skrautvål Trivelige andaktsstunder på omsorgsboligene Hans Enger i serien «Tro og tvil» Konfirmantleir med både moro og alvor På skattejakt i våre kirker Sisteside-intervju med Anne-Lise Stølsdokken

2 Kyrkjeliv :32 Side 2 Nord-Aurdal prestegjeld Kyrkjekontoret i Rådhuset, Fagernes: Postboks 143, 2901 Fagernes. Kontortid onsdag, torsdag og fredag Prost Georg Espolin Johnson, tlf Kapellan Frede Fjågesund, tlf Elles etter avtale. Vanleg ekspedering ved kontorfullmektig Tina Halle, torsdag. Tlf Fax Prestar: Prost Georg Espolin Johnson, 2910 Aurdal, priv. tlf.: , mobil: Kapellan Frede Fjågesund, 2900 Fagernes, priv. tlf Fung. prostiprest Anita Dalehavn. Mobil Kontortid tirsdag kl Prestevikar Terje Eklund, 2918 Ulnes. Tlf , mobil: Måndag er fridagen til prestane og kantor Erlend Karlsen. Kyrkjeverge: Bjørn Haugen. Tlf. kontor: Privat tlf Organistar: Erlend Karlsen (Aurdal og Tingnes), tlf Treffetid privat mellom 9 og 10 på kvardagar. Kontortlf Fast treffetid kontor Rådhuset mellom 12 og 14 på torsdager. Mobil: Kåre Madslangrud (Skrautvål og Tisleidalen), tlf Astrid Grøndahl Strand, (Ulnes og Strand), tlf Kyrkjegardsarbeidarar: Tor Hermann Lie, tlf fra kl , priv. tlf Mobiltlf Arve Bakke, priv.tlf: , Mobiltlf Soknerådsleiarar: Aurdal: Arne Tønsager, 2910 Aurdal. Tlf Tingnes: Hans Enger, 2900 Fagernes. Tlf Skrautvål: Jan Arne Sebuødegård, 2917 Skrautvål. Tlf Tisleidalen: Kjell Ove Halvorsen, 2923 Tisleidalen. Tlf Svenes: Svein Olav Grøndahl Strand, 2900 Fagernes, Tlf Ulnes: Terje Eklund, 2918 Ulnes. Tlf Leiar av Kyrkjeleg fellesråd: Anne Grete Odden, 2900 Fagernes, tlf Ny biskop til Hamar Åvelge ny biskop i Den norske Kirke er en omstendelig affære. Det hele tar både tid og krefter. På den annen side er det positivt at mange blir involvert. Og det sier noe om bispeembetets betydning at det oppstår diskusjoner både i kirke og samfunn rundt et slikt valg. Nå står vi midt oppe i denne prosessen i Hamar bispedømme. Her i vår dal har avisen Valdres uttalt seg på lederplass om hva slags biskop vi bør få. Det har også vært leserinnlegg om saken. I menighetsråd og blant kirkelig ansatte avgis det stemmer. Og rundt om i bispedømmet er det aksjoner i gang, både til støtte for de fem nominerte og for helt andre kandidater. Hva slags biskop bør Hamar så få? Før jeg forsøker å sirkle inn et svar, vil jeg personlig utvide spørsmålsstillingen til ikke bare å gjelde vårt eget bispedømme, men hele vår kirke. Det er nemlig ingen grunn til å hevde at vårt bispedømme er noe aldeles unikt i den store sammenhengen! Tvert imot er vi, og ønsker vi å være, en integrert del av Den norske Kirke og av den verdensvide kirke, av Guds folk gjennom alle tider. Spørsmålet blir derfor: Hva slags biskoper trenger hele Den norske Kirke for tiden, og hvilken biskop burde vi derfor også ønske oss i Hamar? For egen del finner jeg veiledning til et svar i Den norske kirkes alterbok, som også har en liturgi for bispeinnvielse. Her står det at biskopen skal rekke Herrens menighet Ordets brød, ta vare på den apostoliske lære etter vår kirkes bekjennelse og legge vinn på å fremme og bevare enheten i Guds kirke. Jeg tenker: Hvis den fremtidige biskop i Hamar ville utmerke seg ved å gjøre dette, ville kirken stå på trygg grunn også i vårt bispedømme i tiden som kommer. En biskop må i liv og lære være hevet over det som for øyeblikket er politisk korrekt, og i ord og handling leve i overensstemmelse med det som er kirkens livsnerve gjennom alle tider. Bispeinnvielsesliturgien treffer denne livsnerven. Det bør den fremtidige biskop i Hamar også gjøre! Frede Fjågesund 2 KYRKJELIV I NORD-AURDAL

3 Kyrkjeliv :32 Side 3 Utfordringar i kø for fellesrådet OLAV ROBØLE - Det er rørande korleis folk stiller opp når dei ser det trengst, seier kyrkjeverje Bjørn Haugen. - I forkant av vårens dugnader på kyrjegardane viste det seg i fleire sokn at folk alt hadde vore samla på uformell basis, for raking av lauv og andre forefallande oppgåver. Slikt varmer om hjarta, men manar likevel til ettertanke: Må det vera slik at det står og fell med at grunnplanet mobiliserer om felles oppgåver skal bli løyste? Kyrkjeverje Bjørn Haugen kjem ikkje forbi refleksjonane når han no tek til å bli husvarm i stillinga, i eit av tøffaste åra sektoren han styrer med står oppe i. Harde kutt har dei opplevd på mange hald i Nord-Aurdal, men kyrkja som laut tåle nedgang på 15 prosent, står likevel i ei særstilling. Utfordringane står i kø for dei nyvalde medlemmane i kyrkjeleg fellesråd. Og heilt flatt kan ikkje kutt ramme, mykje av sektoren må rett og slett ha sine midlar for å kunne halde det gåande. Men når dette er sagt, legg Bjørn Haugen til at kreftene vil bli sette inn på å gjera det best moglege ut av situasjonen. Og alt no har det kome signal om at den dugnadsånden som våren ga bod om, vil koma til å bli oppretthalden framover sommaren. Mellom anna har fleire sokneråd alt no varsla at stussinga av graset der den store klypparen ikkje når til, den vil dei ta. Det nyvalgte fellesrådet står foran mange utfordringer i neste fire-års periode. Fra venstre Alf Edvin Rye (Svenes), Terje Eklund (Ulnes), kirkeverge Bjørn Haugen, leder av rådet, Anne Grete Odden (Tingnes), Lars Halden (Tisleidalen), Arne Tønsager (Aurdal), Jan Arne Sebuødegård (Skrautvål) og prost Georg E. Johnson. Kommunestyrets representant, Anne-Lise Stølsdokken, var ikke tilstede da bildet ble tatt. (Foto Nikolai Fjågesund) Ansvarleg redaktør: Terje Eklund, Hilmebøl, 2918 Ulnes, tlf mobil , e-post adr. Redaksjonsmedlemer: Olav Robøle Eigil Steinsfjord Postgirokonto: Bankkonto: Opplag 3000 Trykt i Valdres Trykkeri 2900 Fagernes Kasserar: Ingrid Stavenjord, 2918 Ulnes Utgjevar: Sokneråda i Nord-Aurdal KYRKJELIV I NORD-AURDAL 3

4 Kyrkjeliv :32 Side 4 Tippoldefar fikk æren av å bære vesle Ida Cathrine til dåpen Fem generasjoner til dåp i Skrautvål NIKOLAI FJÅGESUND 2. påskedag skjedde det noe helt spesielt og sjeldent i Skrautvål kyrkje. Det var dåp med ikke mindre enn fem generasjoner til sted, hvorav ikke mindre enn tre tippoldeforeldre! Det var en tydelig stolt tippoldefar, Ingvar Myrheim, som fikk æren av å bære vesle Ida Cathrine Juvkam Brenden til dåpen. Til stede var også tippoldemødrene Magnhild Myrheim og Agnes Haugen i tillegg til oldemor Anna Myrheim, bestemor Torill Myrheim Rudi og mor Camilla Juvkam. Flere andre fra familien var selvfølgelig også med på den stor familiebegivenheten. Det var første gang i sitt 85-årige liv at Ingvar Myrheim fikk bære et barn til dåpen. Jeg trodde ikke jeg noen gang skulle få oppleve dette. Det var litt spesielt, - ja, en stor dag. Men siden jeg faktisk fikk være gudfar til et av mine tippoldebarn, tror jeg at det er et tegn fra Gud på at vesle Ida Cathrine er et Guds barn. Skrautvål kyrkje betyr mye for familien, og jeg synes det er flott at barna blir kristnet gjennom dåpens bad, sier han. Ingvar Myrheim og Agnes Haugen, forteller at de begge er døpt i Skrautvål kyrkje. Den vakre dåpskjolen er blitt brukt også ved tidligere dåpsgudstjenester. Om Ingvar Myrheim og de andre tippoldeforeldrene får oppleve å bære en ny generasjon til dåpen er vel heller tvilsomt, men for oldemor Anna Myrheim sin del er det nok større sjanse. Foreldrene til dåpsbarnet, Camilla Juvkam og Ole Birger Brenden svarte nei på spørsmålet fra Kyrkjeliv om det var et bevisst valg at de hadde blinket ut å ha dåp 2. påskedag. For øvrig synes de dåpsdagen ble en flott og minnerik opplevelse. Og ute skinte sola. Et helt spesielt dåpsfølge i Skrautvål kyrkje 2. påskedag med hele fem generasjoner til stede. Bak fra venstre tippoldemor Agnes Haugen, oldemor Anna Myrheim, kapellan Frede Fjågesund, barnets far Ole Birger Brenden og bestemor Toril Myrheim Rudi. Foran dåpsbarnet Ida Cathrine på mamma Camilla Juvkams fang og tippoldeforeldrene Ingvar og Magnhild Myrheim. (Foto Nikolai Fjågesund) 4 KYRKJELIV I NORD-AURDAL

5 Kyrkjeliv :32 Side 5 Internasjonal bønnedag i Tingnes Markerínga av kvinnenes bønnedag i Tingnes kirke ble internasjonal i ordets beste forstand, med innslag fra familiegrupper både fra Afrika og det tidligere Jugoslavia. De som aller mest ga kvelden innhold, var Hawa Ane Maria Koroma med sine seks barn, som aktivt deltok med sang- og musikkinnslag, skriftlesing og utdeling av roser til hele menigheten. Familien kommer opprinnelig fra Liberia, og fant for to år siden etter ei dramatisk periode et tilholdssted for livet i Vang. De eldste barna er allerede i full sving med å skaffe seg den utdanningsmessige ballasten som skal gjøre dem klar til å ta fatt yrker der det er et skrikende behov for ledige hender. Sør-Afrika sto i fokus for årets bønnedag, og offeret som ble tatt opp i Tingnes som i andre menigheter verda rundt, skulle finansiere kjøp av bibeler til dette sterkt heimsøkte landet. Noen enkel oppgave er ikke dette når en veit at Sør-Afria har hele 11 offisiele språk. Men penger blir det jo når mange drar i samme lei, ofringene i fjor gikk til arbeid i Polen, og bare de norske menighetene stampa fram omtrent en tredjedels million. Det var kvinner i Afrika som hadde lansert forslaga til tekster for årets bønnedag, og valget de hadde gjort, bekrefta bare det sentrale tankegodset i kristenheten er felles, trass i avstander og språkvansker. Ingrid Meyrick leda samlingsstunda iført diakonstola sydd og brodert i Sør-Afrika, og Kirsten Rostbøll holdt prekenen. O.R. Muskelsterke folk må til OLAV ROBØLE - I arbeidet med stussing av gras på kyrkjegarden kjem ein ikkje langt med dei vanlege, små kanttrimmarane. Skal ein få gjort arbeid som duger, må bensindrivne trimmarar til. Desse er effektive, men så tunge at ein i tidlegare sesongar har røynt at ungdomar som var engasjert til sommarjobb, ikkje orka å stå løpet ut. Og skal ein berre satse på soknerådmedlemer med stor muskelkraft, kan det fort bli få å dele jobben på, seier kyrkjegardsarbeidar Arve Bakke i ein kommentar til at er knapt med pengar til stell av kyrkjegardane i sommar. At kyrkjeetaten dette året ikkje har høve til å leige inn ungdom som ekstrahjelparar er elles eit ekstra, tosidig problem. Det blir færre hender til å utøve nødvendige oppgåver, og mange unge går glipp av sjansen til å tene nokre kjærkomne kroner gjennom meiningsfylt arbeid. Staben på kyrkjegardane i Nord- Aurdal utgjer halvannan arbeidsplass i år. Så langt alt går på skinner, vil det truleg greie seg. Men skulle det bli ti gravferder på to veker slik ein nyleg opplevde det, vil ein temmeleg fort få etterslep med alt det andre som må gjerast. Her skal berre ein enkel konsekvens dragast fram: Får graslengda passere 25 centimeter, må dagens slåtteutstyr berre melde pass. Situasjoen som er oppstått, avslører eit klassisk dilemma: Alle som kjenner ansvar for at ein viktig del av samfunnslivet skal oppretthaldast på ein best mogleg måte, legg si ære i at dette blir gjort. Men i eit meir langsiktig perspektiv gjeld det å akte på at det ikkje fungerer så godt at offentlege styresmakter ser sitt ansvar overflødig. Kyrkjegardsarbeidar Arve Bakke får grunna dårlig økonomi ikkje hjelp til grasklipping og annet stell på kyrkjegardane i sommar. (Foto Terje Eklund) KYRKJELIV I NORD-AURDAL 5

6 Kyrkjeliv :32 Side 6 Misjonsvenner sørger for trivelige andaktsstunder og samvær - Vi synes det er hyggelig at noen tenker på oss TERJE EKLUND - Vi synes det er så hyggelig at noen tenker på oss og kommer på besøk! Det er ikke så mye å ta seg til her. Dagene kan ofte bli lange. Jeg kan leve lenge på et besøk av disse hyggelig og snille misjonsvennene. Det er en fest hver gang de besøker oss. Du skulle bare visst hva det betyr for oss å få en andaktsstund med tale, sang og musikk! Dette er en fantastisk initiativ, sier 92-årige Jenny Bråten. Kyrkjeliv får en prat med henne under en av hyggestundene på Skrautvål omsorgsboliger. Kirken forsømmer seg Med jevne mellomrom besøker en gruppe fra Normisjon og Misjonssambandet Skrautvål omsorgsboliger og bofellesskapet i Aurdal. Det er tydelig at beboerne setter stor pris på at noen utenfra husker på dem. Astrid Bergene, som er en av ildsjelene bak initiativet, forteller til Kyrkjeliv at det er tre år siden de begynte med samlinger i Aurdal. Hun forteller at de blir tatt imot med åpne armer, men at også de som er besøkere har stor glede av å stelle istand og være ilag med de eldre. Fast innslag på samlingene er sang, musikk og andakt med derpå følgende servering og koselig fellesskap. - Omsorgsboligene og bofellesskapet er også en del av menighetene i Nord-Aurdal, og jeg synes Sang og musikk hører med når misjonsvennene er på institusjonsbesøk. Fra høyre Anners Håvelsrud, Olga Fagerheim, Bjørg Irene Nilsen, Astrid Bergene og Margit Hilmen-Fodnes. (Foto Terje Eklund) 6 KYRKJELIV I NORD-AURDAL

7 Kyrkjeliv :32 Side 7 Kaffekos hører med under andaktsstundene på Skrautvål omsorgsboliger. Fra venstre Astrid Bergene, Jenny Bråten, Astrid Marie Dahl, Bjørg Irene Nilsen og Randi Goflebakke. (Foto Terje Eklund) Olga med gitaren Den dagen Kyrkjeliv stakk innom, var det Anners Håvelsrud fra Misjonssambandet som holdt andakt. Han tok utgangspunkt i Johannes 3,16; For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Men før det hadde Bjørg Irene Nilsen fra Normisjon ønsket alle hjertelig velkommen. Det var ellers mye fin sang med et forsangerkor bestående av Olga Fagerheim, som også gledet alle med sitt gitarspill, Astrid Bergene, Bjørg Irene Nilsen, Margit Hilmen-Fodnes og Anners Håvelsrud. De eldre sang ivrig med, og flere kunne de fleste av sangene utenat. Og alle kunne underskrive på at det smakte fortreffelig med kaffe og hjemmelaget bløtkake! Olga Fagerheim fra Fagernes har i årenes løp gleder mange med sin sang og sitt gitarspill i kristne forsamlinger i Nord-Aurdal. Slik også på omsorgsboligene i Skrautvål. (Foto Terje Eklund) kirken forsømmer seg når det gjelder å ta ansvar for disse institusjonene. Guds ord skal også forkynnes her og nattverden deles ut. Nå er vi heldige som har diakon Sigmund Tveit til å forrette nattverd, og det vet jeg mange eldre er svært takknemlige for. Han besøker også omsorgsboligene i Ulnes, sier Astrid Bergene. AURDAL FJELLKIRKE kan i år feire 40-årsjubileum, og i den anledning blir det festgudstjeneste søndag 30. juli kl. 11 ved ambassadør Knut Vollebæk og kapellan Ole Jakob Nyhus, hvis begges fedre var ildsjeler i byggingen av fjellkirken. OGSÅ I SKRAUTVÅL er det no lagt opp til organisert kyrkjeskyss. Dei som ynskjer skyss til kyrkja tek kontakt med Torgeir Øyen på telefon LARS HALDEN blir fast representant for Tisleidalen menighetsråd i fellesrådet. TINA HALLE, vår kontorfullmektig på kirkekontoret, er i gledelige omstendigheter og går ut i fødselspermisjon i ett år fra august. Kirkelig fellesråd har tilsatt DENNIS ØKLAND som vikar i stillingen. SVERRE MYRHEIM har sagt opp jobben som kirketjener og renholder i Ulnes. Han startet opp som kirketjener 16 år gammel i Soknerådet takket Sverre for innsatsen under menighetens årsfest i april. KYRKJELIV I NORD-AURDAL 7

8 Kyrkjeliv :32 Side 8 Menighetsrådsleder Hans Enger i Tingnes vil de - Godt å få legge livet sitt i Guds hender 8 TERJE EKLUND - Jeg har ingen rosenrød eller glitrende troshistorie å slå i bordet med. Jeg er ikke av den type kristne som går rundt og er skråsikre på ett og alt. Tvil, undring og en smule opposisjon er også en del av det å leve som kristen for meg. Jeg velger å tro at Jesus døde og oppsto for våre synder og for at vi skal få eie det evig liv. For meg er ikke dogmer så viktig. Jeg har stor glede av å være med i det kristne fellesskap, uavhengig av jomfrufødsel og den slags, sier Hans Enger (59), nyvalgt leder i Tingnes menighetsråd. Takksigelsen viktig Gjennom hele sitt voksne liv har Hans Enger, storebror til vår tidligere res. kap. Ragnar, hatt nær tilknytning til kirke og menighet. Han vokste opp i et Indremisjonshjem på Odnes og medgir at han nok var mer i opposisjon enn sin bror, men Hans forteller at han likevel aldri har tatt avstand til kristendommen. - Troen har aldri forlatt meg. Og det er jeg veldig glad for. Det er et skriftsted som har fulgt meg og som jeg har hatt stor glede av, og det står i Filipperne 4,4: Gled dere i Herren alltid!. Helse, familie, venner og hjem kan tas fra oss, men ikke troen. Vi har så mye å glede oss over, og jeg synes takksigelsen er viktig. Det er så lett å klage over ting, men vi her i Norge har det så godt at vi har all mulig grunn til å takke Gud for alt vi har. Jeg var nær ved å dø av falsk krupp i firefem-års alderen. Og her sitter jeg altså fortsatt. Klart jeg må være takknemlig over livet, smiler Hans, som er gift med Eli og har fire voksne barn. - Hva betyr troen for deg? - Troen er et holdepunkt som på en måte bidrar til å skape stabilitet og trygghet. - Og nattverden? - Nattverden gir meg mulighet til å kaste bak meg alt det som er synd og fordervelighet, slik at jeg kan begynne på ny frisk. - Også er du glad i å synge salmer... -Åja, det er så flott å være med i Tingnes kirkekor! Vi har det kjempetrivelig sammen. En inkluderende folkekirke Hans Enger sier at det kristne fellesskapet betyr mye for ham. - Jeg kan forstå dem som sier at de kan samtale med Gud og kjenne på troen når de går i skogen eller på fjellet, og ikke trenger å gå i kirken. Men da fratar de seg selv gleden ved å oppleve og være en del av fellesskapet. Jeg skulle så gjerne ønske at enda flere fant sin plass i kirken. At de kunne føle tilhørighet. Mye av hjertet mitt ligger i Sjømannskirken. De drøye tre årene Eli og jeg var ansatt ved Sjømannskirken i New Orleans var svært utviklende og lærerike. Der fikk vi virkelig oppleve fellesskapet og at kirken betyr noe for folk. Tenk om vi også her hjemme kunne lyk- kes enda mer i forhold til å skape naturlige kristne fellesskap i nærmiljøet. At folk kunne samles i kirken på søndag formiddag. - Jeg er tilhenger av en åpen og inkluderende folkekirke, der alle kan føle seg hjemme. En utfordring for oss som menigheter er å øke gudstjenestebesøket, og at vi kan holde ulike typer gudstjenester. Samtidig er det viktig at det er regularitet i gudstjenestetilbudet. Vi kan ikke få til et levende gudstjenstefellesskap hvis det ikke holdes regelmessige gudstjenester. Foruten selve gudstjenesteopplevelsen, er også det sosiale med kirkekaffe og samvær etterpå en fin måte å bygge et sosialt kristent fellesskap på, sier Hans Enger, som legger til at han synes det har vært intereressant å sitte i komiteen som arbeider med Pilegrimsveien gjennom Valdres. Beskyttet av Gud Han snakker varmt og gjerne om Sjømannskirken Hans Enger, og han bærer med seg mange positive opplevelser og erfaringer fra årene ute. Han peker på at Sjømannskirken betyr stadig mer for norske turister, studenter og trailersjåfører. - Mange mennesker føler en tilhørighet til Sjømannskirken. Derfor har vi som menigheter også et ansvar for å være med å støtte det viktige arbeidet som Sjømannskirken driver rundt om i verden. Vi har mye å lære av Sjømannskirken. Her hjemme på berget tror jeg vi kan våge å bli enda flinkere til å gi folk oppgaver og på den måten inkludere dem i menigheten, sier Hans Enger som er leder av Oppland Krets av Den norske sjømannskirken. - Hvordan opplever du det å leve som en bekjennende kristen? - Jeg kjenner at jeg som kristen får leve i visshet om at jeg er beskyttet av Gud, at han vil ta hånd om meg uansett. Også når jeg har det tungt og vanskelig. Det kjennes godt å få legge livet sitt i Guds barmhjertige hender, både i dette KYRKJELIV I NORD-AURDAL

9 Kyrkjeliv :32 Side 9 Tingnes vil det skal være plass for alle i kirken Beundrer dem som har faste bønnestunder - Jeg er ikke av den type kristne som går rundt og er skråsikker på ett og alt. Tvil, undring og en smule opposisjon er også en del av det å leve som kristen for meg, sier Hans Enger. (Foto Terje Eklund) livet og i det som venter på den andre siden. - Har du et fast bønneliv? - Nei, jeg kan ikke si at jeg har det, og jeg har sluttet å gå rundt med skyldfølelse av den grunn. Jeg beundrer dem som har faste bønnestunder om morgenen og kvelden. Men selv om jeg ikke har et strukturert bønneliv, ber jeg og samtaler med Gud. Det kan være i bilen eller på kontoret. Bønnelivet ligger der i bunnen gjennom hele dagen. - Hva betyr Jesus for deg? - Nå er det ikke min natur å bruke store ord, og jeg er ikke der at jeg jublende kan rope ut at Jesus betyr alt. Jeg tror på Jesu frelsesverk og at han er Guds Sønn og vår forsoner. Det bygger jeg min tro på. Må ikke ha alt på det tørre Jeg sitter sammen med Hans Enger en ettermiddagsstund på kontoret hans på Sjukeheimen i Vestre Slidre, hvor han er daglig leder. Han er en logn og vennlig mann, med romslighet og åpent sinn. Hans medgir at han iblant kan bli harm på Gud. Han kan kjenne på fortvilelse over all lidelse og urett, selv om han ikke tror at Gud er den som står bak det onde i verden. Men han tror også at Gud tåler at vi mennesker roper ut vår nød og sinne. - Som kristne skal vi være ytterst varsomme med å dømme andre, kommer det stillferdig fra Hans. - Jeg velger å tro på Jesu ord om at det er mange rom i Fars hus. Hvem er vi som skal vurdere om hvem som skal stå innenfor og hvem som skal stå utenfor det kristne fellesskap?! Vi kan ikke sette oss til dommere over andre. Dommen skal vi overlate til Gud. Jeg tror noen og enhver kan komme til å bli overrasket over hvem de vil møte i himmelen. I spørsmålet om homofile som lever i partnerskap skal inneha vigslede kirkelige stillinger, har jeg landet på et ja. Jeg kan ikke være med på å fradømme mennesker muligheten til å spre Guds ord på grunn av deres seksuelle legning. Jeg synes heller ikke man trenger å ha en klokkeklar tro for å være med i det kristne fellesskap. Etter min mening hører også tvilen med i den kristnes liv. Man må ikke nødvendigvis ha alt på det tørre, sier Hans. KYRKJELIV I NORD-AURDAL 9

10 Kyrkjeliv :32 Side 10 Konfirmantleir med både moro og alvor på Åreeld NIKOLAI FJÅGESUND I weekenden fra 10. til 12. mars var konfirmantene fra Ulnes, Svenes og Tingnes på konfirmanthelg på Åreeld leirsted i Tisleidalen. Ledere og konfirmanter var enige om at konfirmantleiren 2006 ble svært vellykket og fin, med en god blanding av moro og alvor. Ledere var Caroline W. Brandsdal, Kristine Myhre, Tor Herman Lie og prest Frede Fjågesund. Det var disse som hadde snøringen på alle de 23 ungdommene. En tøff dame Etter ankomst fredag kveld ble konfirmantene servert kveldsmat. Før sengetid snakket Tor Herman Lie om livet som kristen og at man kan bruke Gud som et slags topptau som sikrer en i livet. Det betyr at Gud alltid er der for å sikre mennesker mot å falle til bunns. Han gav mange eksempler på dette fra sitt eget liv. Alle måtte egentlig være i seng klokka 24.00, men i guttehuset Hongkong ble det ikke stille før rundt fire-tida. Tradisjonsmessig sett ble det også en del springing over til jentene. Noen ville sove, andre var kanskje ikke fullt så innstilt på det. Under bibeltimen lørdag hadde konfirmantene besøk av Magnhild Løkka som er offiser i Frelsesarmeen. Hennes tema var Deg være ære, Herre over dødens makt. Med det mente hun Jesu seier over døden, men også over sykdom, naturkrefter, og synd. Og hans evne til å hjelpe oss i all vår nød. Hun gav også mange interessante glimt av livet som soldat og offiser i Frelsesarmeen. Vi oppfatter Magnhild Løkka som en tøff dame. Gudstjenesteverksted Etter lunsj var det tid for gudstjenesteverksted. Da ble konfirmantene delt inn i tre grupper hvor noen fikk i oppgave å velge ut salmer, andre lage bønner og de siste være med å forberede preken sammen med Frede Fjågesund. Noen fikk også en spesialoppgave som var å gå ut i skogen å finne stokker til å lage et kors som skulle brukes i gudstjenesten på søndag. Fritt-fram kveld ble fort et godt likt begrep. Da skulle de samme gruppene fra gudstjenesteverkstedet Lek og moro hører også med på en konfirmantleir. Her er det Ståle Kjørlien (f. v.), Bendik Birketvedt Eklund, Simen Hansen og Emil Hovrud som er i farta. (Foto Nikolai Fjågesund) 10 KYRKJELIV I NORD-AURDAL

11 Kyrkjeliv :32 Side 11 Fin gudstjeneste søndag Søndag morgen skjedde det ikke stort annet enn at hele Åreeld måtte ryddes, vaskes og den planlagte gudstjenesten. - Det var gøy å få bli spurt om jeg ville delta med et innslag i gudstjenesten. Leiren var dessuten veldig morsom, forteller Maren Strømmen Ristebråten, som under gudstjenesten hadde et nydelig solistinnslag på fiolin. Prekenen ble holdt av Frede Fjågesund sammen med Simen Hansen, Jonathan Husø og Joakim Johannessen. Torstein Bø Bråten, Anders Hauglund Underdal, Stein Gunderhuset og Silje og Sølvi Myreng Skaran framførte hver sin bønn. Gudstjenesten fikk meget god kritikk av tilfeldig tilreisende og fastboende i Tisleidalen samt foreldre. - Vi lærte masse i tilegg til at vi hadde mye moro, forteller Morten Djupdal etterpå. En stor takk skal rettes til foreldrene som gikk natte- og brannvakt begge nettene. Leiren ville trolig ikke vært mulig å gjennomføre uten dere! Maren Strømmen Ristebråten bidro med vakkert fiolinspill under gudstjenesten i Tisleidalen kirke. (Foto Nikolai Fjågesund) forberede hvert sitt underholdningsinnslag som de skulle framføre. Prisen for beste innslag gikk til gruppe tre som valgte ut to frivillige som med bind for øynene skulle smake på forskjellige matvarer, som bl.a. eddik og pepper. Artig for de som så på, kanskje ikke så artig for de som konkurrerte. Av andre innslag var sketsjer, vitser og allsang så taket på Åreeld holdt på å ta av. Litt tidligere på kvelden var det for øvrig rebusløp ute i mørket og kulden med spørsmål laget på forhånd og en gjetteoppgave hvor gruppa skulle gjette hvor mange nøtter det var i en boks. For de som lurer på hvor mange nøtter det var i boksen, var det 222 nøtter. En spesiell overraskelse ventet konfirmantene før sengetid; Gudrun Gunderhuset hadde laget ferdig et nattmåltid i samarbeid med betjeningen på Åreeld. Skolebrød og oppskåret frukt sto klart. Frelsesoffiser Magnhild Løkka ble av konfirmantene karakterisert som en tøff dame. Her får hun velfortjente takkens ord fra kapellan Frede Fjågesund. (Foto Nikolai Fjågesund) KYRKJELIV I NORD-AURDAL 11

12 Kyrkjeliv :32 Side 12 På skattejakt i våre kirker med Jahn Børe Jahnsen Portaltavle og kleberfront i Aurdal kirke Det ser ut til at altertavlen i Aurdal kirke ble laget i årene. Den hører til en gruppe med portaltavler i Land og Valdres med søyler og skulpturer og blomsterurner. Men kanskje krusifikset i altertavlen tilhører en eldre tavle. Kviteguten og Hermundson Berge Ved korset står Jomfru Maria og døperen Johannes og på hver side Moses og Aron, representanter for den gamle pakt. To engler holder et våpenskjold med krone høyere opp på tavlen. Dessutan finnes basunengler og utskårne blomster og blad. Det sies at det var Kviteguten som sto for utskjæringene. Han kalles også Kviten eller Ola Kvit. Han skal også ha laget altertavla i Skrautvål og Bruflat kirker. Han kom visstnok frå Kviteberg i Etnedal. Ola Hermundson Berge var ansvarlig for malinga av altertavlen. Han kom frå Juvkam i Sør-Aurdal, men har navnet sitt fra garden han kjøpte, Berge i Vestre Slidre. Han malte en slags blanding av barokk, rokokko og Louis-seize, med særlig grått og rødt. Stilen kalles ofte blomsterbarokk. På den tid altertavlen ble laget fikk ofte kongemonogram en framtredende plass. Ofte ble senere C7 for Christian 7. endret til CJ for Carl Johan. CJ kan også oppfattes om Christus Jesus. I Aurdal finnes begge monogrammene C7 og CJ. 12 Døpefonten sprakk Underdelen av døpefonten er fra den gamle klebersteinsfonten i stavkirken i Aurdal. Det er flere slike klebersteinsfonter i Valdres, og man tror at de kommer fra klebersteinsbrudd i Gudbrandsdalen. Slike fonter var vide og dype, for hele barnet skulle dyppes under tre ganger. Siden vannet sto i fonten lenge, sprakk fontene ofte når det var kaldt. Dette har også skjedd i Aurdal. Derfor ble det i 1690-åra laget en trestolpe som man satte dåpsbekkenet oppi. Men sist på Altertavlen i Aurdal kirke fra årene er skåret av Kviteguten, eller Ola Kviten. Den hører med til en gruppe med portaltavler i Valdres og Land. (Foto Valdres) KYRKJELIV I NORD-AURDAL

13 Kyrkjeliv :32 Side 13 Underdelen av døpefonten er fra den gamle klebersteinsfonten i stavkirken i Aurdal. Overdelen er fra sist på 1800-tallet tallet ga Nils Frydenlund en ny overdel til fonten, en kum i syenitt. Midtstykket har en flettet kjede i romansk stil. Døpefonthimlingen som ble hengt opp igjen er frå 1753 og en gåve frå Ole Andersen Nordaker. DIAKONATET i Nord-Aurdal har valgt Liv Sissel Stende fra Ulnes til leder. De øvrige medlemmer er Reidar Bringaker, Tingnes, Paul Tomter, Aurdal, Signe Riste, Svenes, Kari Ødegård, Skrautvål og Trude Løkken, Tisleidalen. EVA KRISTINE KUHN er etter søknad fritatt fra å sitte som medlem i Svenes menighetsråd. Til nytt fast medlem er valgt NILS TOR- BJØRN FODNES. ULNES KYRKJE blir også i sommer åpen for turister og andre interesserte i tidsrommet juli. Som tidligere år lar dette seg gjennomføre ved at frivillige i menigheten tar ansvaret for omvisning og vakthold. Anne Lise... Forts. fra side 16 menneskelige og åndelige verdier i tillegg til alle rutineoppgavene som må gjøres. I 2007 har bedriften 80- års jubiléum og det forplikter. Blant annet driver vi nå og samler stoff og bilder til et jubileumshefte. Fascinert av Åge Samuelsen - Gudstroen er en styrke i livet mitt. Den gir meg mot til å prøve meg ut i nye situasjoner. Den har vært der så lenge jeg kan huske, helt tilbake til søndagsskolealder hjemme i Svelvik. Mine foreldre hadde ingen kristen tilknytning før de begge ble omvendt da jeg var rundt seks år. Min far var spellemann og en skikkelig festus, og min mor ville ikke ha noe med kirke og bedehus å gjøre, men likevel sendte de oss ungene på søndagsskole, forteller Anne-Lise. - Selv ble de fascinert av Åge Samuelsens forkynnelse og sanger da han kom til Drammensområdet på 1960-tallet, og de ble aktivt med i Maran Ata bevegelsen. Dette endra miljøet i hjemmet totalt, og mine to brødre og jeg vokste nærmest opp under Åge Samuelsens talestol, og vi farta rundt på møter seint og tidlig. Det var en tid med fokus på omvendelse og helbredelse ved forbønn og iblant storma det ganske sterkt. Møtene foregikk ofte i turnhaller og store forsamlingshus og mitt estetiske behov ble nok ikke særlig dekka, for selv om det på den tida ikke var aktuelt for oss å gå i kirken, husker jeg at jeg sneik meg inn i Svelvik kirke under bryllup for å oppleve den spesielle stemningen som var der med glassmalerier og orgelbrus. Stå sammen som kristne - Det har vært mangt å rydde opp i, sier Anne-Lise og sikter til tiden i Maran Ata men gleden over å være Guds barn fikk jeg i dette miljøet, budskapet om nåde og glede sto sterkt og har fulgt meg siden. Etter hvert fikk jeg mitt åndelige hjem i Pinsebevegelsen, men betydningen av å stå sammen fra ulike kristne retninger har blitt mer og mer viktig for meg ettersom åra har gått. Jeg deltar gjerne i ulike kirkesammenhenger lokalt og går gjerne på gudstjeneste i Tisleidalen kirke, særlig setter jeg stor pris på konfirmantgudstjenester der de unge deltar aktivt. - Gjennom arbeidet i styret for pilgrimsleden gjennom Valdres, har jeg etter hvert fått mer og mer sans for pilgrimstanken og pilgrimsgudstjenester og jeg ser veldig fram til at pilgrimsveien åpnes ved St.Hanstider. Vandringa er allerede fulltegna, så det tror jeg fyller et behov i tida. Jeg tror det er viktig å erkjenne at selv i 2006 har mennesket et åndelig behov, og dette er viktig for oss som kirke og menighet å ta på alvor. Vi har et godt budskap å gå med om at vi alle er skapt til å leve som Guds barn. Budskapet om at Jesus gjorde opp synden da han døde for oss alle, duger i dag like så mye som for tidligere generasjoner. La oss samles rundt et felles grunnsyn. Ellers kunne jeg tenke meg et skikkelig gospelkor i Valdres, avslutter Ann-Lise Stølsdokken på sin friske og entusiastiske måte, et menneske man føler seg beriket etter å ha møtt. Kyrkjelege handlingar Fortsettelse fra side 15 Strand 3/03 Gunnar Breiseth, f /03 Eli Barbro Finseth, f /03 Liv Marie Haadem, f Aurdal 8/03 Guri Pettersborg, f /03 Leif Sørbråten, f /03 Tora Bjørgo, f /04 Thora Andersen, f /04 Per Gerhard Røang, f /04 Lina Andersen, f /04 Oddleif Nybråten, f /04 Jul Midthus, f /05 Arnlaug Åshild Bjørgo, f /05 Oddvar Kristoffer Nytun, f /05 Ingegjerd Syversen, f Ulnes 28/04 Borghild Stokkehaugen, f KYRKJELIV I NORD-AURDAL 13

14 Kyrkjeliv :32 Side 14 Advokatene Sveen 2900 Fagernes Tlf Valdres Apotek 2900 Fagernes Tlf STØTT KYRKJELIVS ANNONSØRER FRANITA Gjensidigegården Tlf VALDRES KOMMUNALE RENOVASJON Postboks Fagernes - tlf Fagernes Tlf Fax VALDRES Tlf MILJØ AVFALL VKR GJENVINNING Torstein Jordet Gullsmedvn Fagernes Tlf Ring hele døgnet tlf Spikermoen Ditt bilvarehus i Valdres 2900 Fagernes 2900 Fagernes Tlf Valdres Auto AS Bygdinvegen 29, 2900 Fagernes. Tlf Fagernes Tlf GULL OG SØLV 2900 Fagernes Tlf Gjensidigegården, 2900 Fagernes Tlf: Tlf As. Jotunheimen og Valdresruten Bilselskap 2900 Fagernes Tlf Fagernes Taxisentral Tlf Tlf Fax Ruteoppl. utenom åpningstider 177 Fagerborg Gjestehus 2920 Leira, tlf Jernbanevn Fagernes, Tlf Fagernes Tlf Fagernes Tlf EL-FAG A.S Kåre Solberg Aut. Installatør 2900 Fagernes. Tlf Fax Vakt har du behov for elektriker? 2900 Fagernes Tlf AURDAL, LEIRA, FAGERNES Valdres Gravferdsbyrå Døgnvakt: Fagernes - Tlf Gullhagens Eftf Fagernes Tlf Tannlege Jarle Buczek, Jernbanevegen Fagernes Tlf Fagernes Tlf Fagernes, tlf Leira ldres Barne- og ungdomsklær 0 14 år 2900 Fagernes Tlf Leira Tel INGER HELENE G-SPORT A/S 2920 Leira Tlf Gol. Tlf Fagernes Tlf Fagernes, tlf FAGERNES Tel Tlf Nærmere de gode opplevelsene TOYOTA KVALITET HELE VEIEN 2900 Fagernes Tlf Valdres Energiverk 2900 Fagernes Tlf Tlf.: Åpn.tider: (18.00) Valdres Samvirkelag Tlf Avd. Aurdal Tlf Valdres Storsenter 2920 Leira Tlf BAKKEN & BAKKEN A.S 2900 Fagernes Tlf Fagernes -Tlf Fagernes Tlf Munke kroen 2910 Aurdal - Tlf Jernbanev Fagernes Tlf FAGERNES SPORTSFORRETNING AS 2900 Fagernes Tlf Fax Org.nr mail: MØBELHUSET AS Valdres Storsenter, LEIRA TLF KYRKJELIV I NORD-AURDAL

15 Kyrkjeliv :32 Side 15 VELKOMEN 25. juni, 3. s. e. pinse Luk 18,1-10 Tingnes kirke kl : Høymesse. Prost Geog E. Johnson. Nattverd. Takkoffer. 2. juli, 4. s. e. pinse Luk. 15, St. Thomaskyrkja kl : Høgmesse. Felles gudsteneste for Valdres. Avslutning på pilegrimsvandring. Takk-offer. Aurdal fjellkirke kl : Gudstjeneste. Professor Gunnar Heiene. Takkoffer til kirken. 9. juli, 5. s. e. pinse Joh. 8, 2-11 Aurdal fjellkirke kl : Gudstjeneste. Arne Anmarkrud. Takkoffer til fjellkirken. Tisleidalen kirke kl Høymesse. Feltprest Trygve Tyreid. Nattverd. Takkoffer til nytt orgel. Skrautvål kyrkje kl : Høgmesse. Prost Georg E. Johnson. Nattverd. 16. juli, 6. s. e. pinse (aposteldagen) 2. Kor. 12, Aurdal fjellkirke kl : Gudstjeneste. Institusjonsprest Ragnar Enger. Takkoffer til fjellkirken. Ulneskyrkja kl : Gudsteneste. Diakon Sigmund Tveit. Takkoffer til kyrkjelydsarbeidet. Aurdal kirke kl : Kveldsgudstjeneste. Prost Georg E. Johnson. Takkoffer til menighetsarbeidet. 23. juli, 7. s. e. pinse Matt Strand kirke kl : Høymesse. Prost Georg E. Johnson. Takkoffer til Kirkens nødhjelp. Aurdal fjellkirke kl : Gudstjeneste.Kapellan Ole Jakob Nyhus. Takkoffer til fjellkirken. 30. juli, 8. s. e. pinse Matt. 10, Aurdal fjellkirke kl : Jubileumsgudstjeneste. Ambassadør Knut Vollebæk og kapellan Ole Jakob Nyhus. Takkoffer fjellkirken. Ulnes kl : Stølsmesse på Langestølen, hjå Gry Kirsti og Nils Asbjørn Hippe. Fung. prost Frede Fjågesund. Takkoffer til NMS sitt misjonsprosjekt. Kyrkjekaffe. KYRKJE Tingnes kirke kl : Kveldsgudstjeneste. Diakon Sigmund Tveit. Takkoffer til Norsk Luthersk Misjonssamband. 6. august, 9. s. e. pinse Matt. 7, Aurdal kirke kl : Gudstjeneste. Fung. prost Frede Fjågesund. Takkoffer til alterduk i Aurdal kirke. Tisleidalen kirke kl : Normisjonsstevne/gudstjeneste. Takkoffer til Normisjon. Aurdal fjellkirke kl Gudstjeneste. Takkoffer til fjellkirken. Kyrkjesletta på Dal kl : Gudsteneste. Fung. prost Frede Fjågesund. Takkoffer. 13. august, 10. s. e. pinse Luk. 12, Tingnes kirke kl : Høymesse. Fung. prost Frede Fjågesund. Nattverd. Elevstevne. Takkoffer til stille rom ved Valdres Folkehøgskule. Svenes menighet kl : Stølsmesse på Breiset. Fung. prost Frede Fjågesund. Kirkekaffe. 20. august, 11. s. e. pinse Joh. 6, Ulneskyrkja kl : Høgmesse. Fung. prost Frede Fjågesund. Nattverd. Takkoffer til Sjømannskirken. Torsdag 24. august Aurdalsheimen kl : Gudstjeneste. Fung. prost Frede Fjågesund. 27. august, 12. s. e. pinse Luk. 9, Aurdal kirke kl : Høymesse. Fung. prost Frede Fjågesund. Takkoffer til Menighetshuset. Kirkeskyss Aurdal Kirkeskyss Strand Kirkeskyss Tingnes Kyrkjeskyss Ulnes Kyrkjeskyss Skrautvål Kyrkjelege handlingar Døypte 5/03 Sondre Kjærstad Tronsplass, Skrautvål kyrkje 5/03 Sunniva Matre Haugsdal, Strand kirke 19/03 Bror Remme Øverseth, Aurdal kirke 19/03 Ine Holmen, Aurdal kirke 19/03 Celina Opsahl, Aurdal kirke 26/03 Ole Didrik Svarholt Odden, Tingnes kirke 1/04 Lucas Brenn Nordhagen, Aurdal kirke 9/04 Ole Isaac Manh Le Stanes, Strand kirke 17/04 Ida Cathrine Juvkam Brenden, Skrautvål kyrkje 30/04 Johanne Austad, Tingnes kirke 30/04 Henriette Kirkeengen, Ulneskyrkja 30/04 Kari Kjønniksen Ranum, Ulneskyrkja 1/05 Anine Ødegård, Tingnes kirke 7/05 Stine Bergum, Skrautvål kyrkje Vigde 4/03 Edgar Thon og Renate Berg, Skrautvål kyrkje 18/03 Paul Magnus Andersson og Gro Nygård, Aurdal kirke 25/03 Thomas Crawfurd og Guro Marie Hagen, Aurdal fjellkirke 25/03 Lars Egil Gullhagen og Anne Britt Strande, Aurdal kirke 1/04 Lars Nordhagen og Tonje Cecilie Brenn, Aurdal kirke 22/04 Kristian Madsen og Elise Holst, Aurdal kirke Jordfestingar Tingnes 19/01 Olaug Fodnes, f /02 Per Morten Østgård, f /02 Einar Brenk, f /03 Ingvar Andersen, f /04 Knut Asbjørn Hommedal, f /04 Håvard Røyne, f /04 Ingrid Hagaseth, f /04 Jorunn Onstad, f Skrautvål 2/03 Kjell Ivar Bratvold, f /04 Einar Sebu, f /04 Ola Duvrud, f /05 Asbjørn O. Døvre, f /05 Sigrid Brenna, f.1936 Forts. side 13 KYRKJELIV I NORD-AURDAL 15

16 Kyrkjeliv :32 Side 16 Anne-Lise Stølsdokken vokste opp under Åge Samuelsens talestol - Gudstroen gir meg mot og styrke EIGIL STEINSFJORD Anne-Lise Stølsdokken mange vil nok nikke gjenkjennende til navnet. Opprinnelig er hun vokst opp i idylliske Svelvik ved Drammensfjorden, men alltid har hun hatt en drøm i seg om å få komme til fjells. Den drømmen ble oppfylt i 1975 da hun traff Asle. Etter hvert er det blitt mange år på fjellet, som bestyrer av Stølsdokken Fjellhotell sammen med sin mann, de er tredje generasjons eiere. Barna, Tom-Are, Anette og Sindre er for lengst flyttet ut og i sommer ble Anne-Lise og Asle besteforeldre for lille Martin. Det var en stor opplevelse. Kristen uten medlemskap Anne-Lise Stølsdokken er et menneske som liker allsidighet. - Jeg har alltid vært nysgjerrig av natur og har alltid likt meg i forskjellige miljøer, forteller hun. - Ikke minst møter jeg ulike mennesketyper når jeg sitter som representant for Kristelig Folkeparti i kommunestyret og er nestleder i planutvalget. Om noen for ti år siden hadde fortalt meg at jeg skulle bli politiker, hadde jeg ledd, for egentlig er jeg litt forsiktig av meg, men på samme tid liker jeg å ta utfordringer. God hjelp og støtte har jeg fått fra en nestor som Ivar Aars og vi kommunestyremedlemmene samarbeider fint på tvers av partigrensene, så det har vært svært givende. Anne-Lise Stølsdokken er ikke medlem av noe kirkesamfunn, likevel sitter hun som medlem av Kirkelig fellesråd. Det har vært nyttig og interessant å se hvordan de ulike menighetsrådene og de ansatte jobber og hvilke utfordringer de står overfor. Mye er basert på frivillighet og det er et imponerende arbeid som - Jeg har mitt åndelige hjem i Pinsebevegelsen, men betydningen av å stå sammen fra alle ulike kristne retninger har blitt mer og mer viktig for meg, sier Anne-Lise Stølsdokken. (Foto Terje Eklund) legges ned. Jeg har også stor respekt for det arbeidet prosten og prestene gjør, og ikke minst at de møter mennesker i alle livets situasjoner, både i glede og i sorg. I likhet med mange andre beklager hun sterkt den vanskelige økonomiske situasjonen kommunen befinner seg i. Det er sterkt å beklage at Fellesrådet som alltid har vært påpasselige med å holde seg innen for budsjettet, skal bli rammet på denne måten. Rådet fikk redusert bevilgningen med kroner og det er en forholdsvis stor prosentandel av budsjettet, sammenliknet med andre seksjoner som også fikk redusert, men ikke så mye. Med tanke på neste års budsjett er det viktig at Fellesrådet tilkjennegir sitt faktiske behov i god tid før budsjettprosessen starter, også menighetsrådene rundt omkring må være klar med sine ønsker i tide, ikke minst er det viktig å se til at kirkebygningene ikke forfaller. Lærer og turistvert Etter noen år som hjemmearbeidende med små barn, startet Anne- Lise som lærervikar i Nord-Aurdal kommune. Jeg har alltid båret på en drøm om å bli lærer. Etter hvert ble behovet for mer utdanning sterkere, og jeg tok desentralisert førskolelærer- og lærerutdanning lagt til Valdres og Hallingdal slik at jeg kunne bo hjemme. Dette var tøffe år. Ungene var i den mest aktive alderen og måtte kjøres hit og dit til ulike aktiviteter. Jeg satt i bilen og leste mens barna deltok i ulike aktiviteter som korps og speidervirksomhet. Jeg er veldig takknemlig over at så mange høgskoletilbud er kommet til Valdres-regionen og flere er det blitt etter at Opus Valdres ble oppretta. Første året som nyutdanna arbeidet jeg på ungdomsskolen i Gol, og deretter ble det vel 10 år ved barneskolen på Leira, en skole jeg har et nært forhold til ettersom mine egne barn har gått der. I 1995 overtok Asle driften av hotellet i Tisleidalen og jeg følte etter hvert behov for å gå mer inn i denne driften og så ble det deltidsjobb som lærer kombinert med hotelldrift. Vi er en typisk familiebedrift der gjestene venter å møte oss begge. Vi forsøker å være et synlig vertskap. Det er fint å kunne stå sammen i denne oppgaven der mye av arbeidet består i kontakt med mennesker og der du kan formidle både Forts. side KYRKJELIV I NORD-AURDAL

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

GUDSTJENESTER I NORD-AURDAL 2016

GUDSTJENESTER I NORD-AURDAL 2016 GUDSTJENESTER I NORD-AURDAL 2016 5. mai, Kristi himmelfartsdag Joh 17,1-5 Skrautvål kyrkje kl.11.00: Gudsteneste. Kristine Inderhaug Fossheim. Nattverd. Samtalegudsteneste med konfirmantane. Takkoffer

Detaljer

VELKOMEN TIL KYRKJE I NORD- AURDAL HAUSTEN 2012

VELKOMEN TIL KYRKJE I NORD- AURDAL HAUSTEN 2012 VELKOMEN TIL KYRKJE I NORD- AURDAL HAUSTEN 2012 5.august, 10.søndag i treenighetstiden Matt 18,21-35 Ulnes kyrkje kl.13 Aurdal fjellkirke kl.19 Gudsteneste. Geir Wiknes. Nattverd. Takkoffer til kyrkelyden

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Velkommen til kirke i Nord-Aurdal

Velkommen til kirke i Nord-Aurdal Velkommen til kirke i Nord-Aurdal 5. februar, 5. søndag i åpenbaringstiden Mark 2,1-12 Aurdal kirke kl.11.00: Gudstjeneste. Kristine Inderhaug Fossheim. Nattverd. Takkoffer til Strand kirke kl.11.00: Familiegudstjeneste.

Detaljer

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra,

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, himmelen på jorda. Ja, himmelen begynner egentlig her på jorda, sier Bibelen, når menneskene er glad i hverandre i stedet for å slå hverandre i hjel. Det er

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Preken 21. s i treenighet 18. oktober 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN PREKEN GUDSTJENESTE Fjellhamar kirke 3. desember 2017 Lukas 4,16-22a BIBELTEKSTEN I NY OG GAMMEL DRAKT Dagens prekentekst står i Lukas 4, og jeg har lært den utenat: 16 Han kom også til Nasaret, hvor han

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

Gitt at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er?

Gitt at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Gitt at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Jeg tror at Gud er snill. Gud er villig til å ofre seg for hvem som helst. Jeg tror at hun (eller han) er en som er glad i alle mennesker, uansett hvordan

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Dåp Skaunmenighetene

Dåp Skaunmenighetene Dåp Skaunmenighetene Revidert dåpsliturgi 2015 Revidert dåpsliturgi 2015 1 1 Mottakelse til dåp I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. I dag skal NN/(antall) barn bli døpt. I tillit og glede bringer

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET Arbeidsoppgaver arbeidslag og renholdsavdeling: Arbeidsfordeling (liste) Alle ansatte på Horten vgs. er delt inn i 18 arbeidslag. Et arbeidslag består av

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha.

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha. Preken i Fjellhamar kirke 28. Juni 2009 4. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Lukas I det 15. Kapittel: Tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Fariseerne

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund I dag er det pinsedag, men prekenteksten er hentet fra noe som skjedde på påskedag. Disiplene var redde og hadde låst seg inne, fordi han som de hadde

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt. 2016 kl. 11.00 20. søndag i treenighetstiden NRK Radio Velkommen til gudstjeneste i Elverhøy kirke! Bokstaven M - står for menighet A - for alle (liturg

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2017 1 Mottakelse til dåp L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. ELLER L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn: Vår skaper,

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus.

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Gudstjeneste i Sjømannskirken New York SAMLING Informasjon om gudstjenesten og tre bønneslag Preludium Salme Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Amen! Samlingsbønn

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Velkomen til kyrkje i Nord-Aurdal

Velkomen til kyrkje i Nord-Aurdal Velkomen til kyrkje i Nord-Aurdal 7. februar, Fastelavnssøndag Luk 18,31-34 Skrautvål kyrkje kl.11.00: Karnevalsgudsteneste. Kristine Inderhaug Fossheim. Ellen Rudi. Nattverd. Utdeling av bibel til 5.

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Gudstjenesteordning 2012

Gudstjenesteordning 2012 DEN NORSKE KIRKE I LINDESNES Gudstjenesteordning 2012 www.lindesnes.kirken.no Hjertelig velkommen til gudstjeneste! I snart 2000 år har den kristne kirke feiret gudstjenester. Formen på denne har variert

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 01. september - 31. oktober 2014

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 01. september - 31. oktober 2014 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 01. september - 31. oktober 2014 1 Korpsnytthilsen Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingre, månen og stjernene som du har satt der, hva

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR FAMILIEGUDSTJENESTE (G3) Familiegudstjenestene kan ha dåp eller nattverd, men ikke begge deler. Gudstjenestene bør være korte, ikke over 1 time. L = liturg ML = medliturg

Detaljer

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle I. SAMLING 1 Forberedelse Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle Klokkeringing Informasjon om dagens

Detaljer

Konfirmantsamling 6 JESUS

Konfirmantsamling 6 JESUS Konfirmantsamling 6 JESUS Til deg som konfirmantleder Samling 6: JESUS FØR SAMLINGEN o Be for samlingen. o Be for hver enkelt med navn. o Be om Den hellige ånds ledelse i deres hjerter og om at du som

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Sorgvers til annonse

Sorgvers til annonse Sorgvers til annonse 1 Det led mot aften, din sol gikk ned, din smerte stilnet og du fikk fred. 2 Snart vil den evige morgen løfte det tårevåte slør. Der i det fredfulle rike. Ingen blir syke eller dør.

Detaljer

PIONÉRMAIL. mai :: 2014

PIONÉRMAIL. mai :: 2014 PIONÉRMAIL mai :: 2014 Inkludere, utruste og utsende JAN TORLAND I HAUGESUND: - TYGG PÅ ORDENE Hvordan studere Guds ord og hvordan fungere i det profetiske? Dette var temaet første helgen i april da Jan

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp Kandidater til MUF-styret Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp 1.Mars 2010 Astrid Rydland Bjørke Navn: Astrid Rydland Bjørke Alder:

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5.

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5. Side 9. Derfor kommer den alvorlige advarselen i det siste verset i brevet, v.21. For hele verden ligger i det onde, v. 19. Avstanden til verden er der for vi er av Gud mens verden er i det onde. Det vet

Detaljer

Korpsnytt. Januar og februar 2016. «Herre, lær meg din vei, så jeg kan vandre i sannhet» Salme 86,11

Korpsnytt. Januar og februar 2016. «Herre, lær meg din vei, så jeg kan vandre i sannhet» Salme 86,11 Korpsnytt Januar og februar 2016 «Herre, lær meg din vei, så jeg kan vandre i sannhet» Salme 86,11 Korpslederen har ordet.. Kjære venner! Hvilken høst vi har hatt! Jeg tenker bare på noen av de begivenheter

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.

dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2017 Liturgien tas i bruk i menighetene senest innen 1. september 2017 Liturgien vil foreligge trykt i mai. Det kan da bli noen mindre endringer

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer