Juni 2006 Kyrkjeliv nr. 2 Årg. 42

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Juni 2006 Kyrkjeliv nr. 2 Årg. 42"

Transkript

1 Kyrkjeliv :32 Side 1 Juni 2006 Kyrkjeliv nr. 2 Årg. 42 Også i år var det konfirmantleir på Åreeld. Det ble en vellykket og fin weekend der konfirmanter fra Tingnes, Svenes og Ulnes deltok. Her er noen av dem knipset fra gudstjenesten i Tisleidalen kirke, hvor prekenen ble holdt av kapellan Frede Fjågesund med god assistanse fra Torstein Bøe Bråten (t.v.), Anders Hauglund Underdal, Stein Gunderhuset og tvillingene Silje og Sølvi Myreng Skaran. (Foto Nikolai Fjågesund) Av innholdet: Utfordringer i kø for fellesrådet Fem generasjoner til dåp i Skrautvål Trivelige andaktsstunder på omsorgsboligene Hans Enger i serien «Tro og tvil» Konfirmantleir med både moro og alvor På skattejakt i våre kirker Sisteside-intervju med Anne-Lise Stølsdokken

2 Kyrkjeliv :32 Side 2 Nord-Aurdal prestegjeld Kyrkjekontoret i Rådhuset, Fagernes: Postboks 143, 2901 Fagernes. Kontortid onsdag, torsdag og fredag Prost Georg Espolin Johnson, tlf Kapellan Frede Fjågesund, tlf Elles etter avtale. Vanleg ekspedering ved kontorfullmektig Tina Halle, torsdag. Tlf Fax Prestar: Prost Georg Espolin Johnson, 2910 Aurdal, priv. tlf.: , mobil: Kapellan Frede Fjågesund, 2900 Fagernes, priv. tlf Fung. prostiprest Anita Dalehavn. Mobil Kontortid tirsdag kl Prestevikar Terje Eklund, 2918 Ulnes. Tlf , mobil: Måndag er fridagen til prestane og kantor Erlend Karlsen. Kyrkjeverge: Bjørn Haugen. Tlf. kontor: Privat tlf Organistar: Erlend Karlsen (Aurdal og Tingnes), tlf Treffetid privat mellom 9 og 10 på kvardagar. Kontortlf Fast treffetid kontor Rådhuset mellom 12 og 14 på torsdager. Mobil: Kåre Madslangrud (Skrautvål og Tisleidalen), tlf Astrid Grøndahl Strand, (Ulnes og Strand), tlf Kyrkjegardsarbeidarar: Tor Hermann Lie, tlf fra kl , priv. tlf Mobiltlf Arve Bakke, priv.tlf: , Mobiltlf Soknerådsleiarar: Aurdal: Arne Tønsager, 2910 Aurdal. Tlf Tingnes: Hans Enger, 2900 Fagernes. Tlf Skrautvål: Jan Arne Sebuødegård, 2917 Skrautvål. Tlf Tisleidalen: Kjell Ove Halvorsen, 2923 Tisleidalen. Tlf Svenes: Svein Olav Grøndahl Strand, 2900 Fagernes, Tlf Ulnes: Terje Eklund, 2918 Ulnes. Tlf Leiar av Kyrkjeleg fellesråd: Anne Grete Odden, 2900 Fagernes, tlf Ny biskop til Hamar Åvelge ny biskop i Den norske Kirke er en omstendelig affære. Det hele tar både tid og krefter. På den annen side er det positivt at mange blir involvert. Og det sier noe om bispeembetets betydning at det oppstår diskusjoner både i kirke og samfunn rundt et slikt valg. Nå står vi midt oppe i denne prosessen i Hamar bispedømme. Her i vår dal har avisen Valdres uttalt seg på lederplass om hva slags biskop vi bør få. Det har også vært leserinnlegg om saken. I menighetsråd og blant kirkelig ansatte avgis det stemmer. Og rundt om i bispedømmet er det aksjoner i gang, både til støtte for de fem nominerte og for helt andre kandidater. Hva slags biskop bør Hamar så få? Før jeg forsøker å sirkle inn et svar, vil jeg personlig utvide spørsmålsstillingen til ikke bare å gjelde vårt eget bispedømme, men hele vår kirke. Det er nemlig ingen grunn til å hevde at vårt bispedømme er noe aldeles unikt i den store sammenhengen! Tvert imot er vi, og ønsker vi å være, en integrert del av Den norske Kirke og av den verdensvide kirke, av Guds folk gjennom alle tider. Spørsmålet blir derfor: Hva slags biskoper trenger hele Den norske Kirke for tiden, og hvilken biskop burde vi derfor også ønske oss i Hamar? For egen del finner jeg veiledning til et svar i Den norske kirkes alterbok, som også har en liturgi for bispeinnvielse. Her står det at biskopen skal rekke Herrens menighet Ordets brød, ta vare på den apostoliske lære etter vår kirkes bekjennelse og legge vinn på å fremme og bevare enheten i Guds kirke. Jeg tenker: Hvis den fremtidige biskop i Hamar ville utmerke seg ved å gjøre dette, ville kirken stå på trygg grunn også i vårt bispedømme i tiden som kommer. En biskop må i liv og lære være hevet over det som for øyeblikket er politisk korrekt, og i ord og handling leve i overensstemmelse med det som er kirkens livsnerve gjennom alle tider. Bispeinnvielsesliturgien treffer denne livsnerven. Det bør den fremtidige biskop i Hamar også gjøre! Frede Fjågesund 2 KYRKJELIV I NORD-AURDAL

3 Kyrkjeliv :32 Side 3 Utfordringar i kø for fellesrådet OLAV ROBØLE - Det er rørande korleis folk stiller opp når dei ser det trengst, seier kyrkjeverje Bjørn Haugen. - I forkant av vårens dugnader på kyrjegardane viste det seg i fleire sokn at folk alt hadde vore samla på uformell basis, for raking av lauv og andre forefallande oppgåver. Slikt varmer om hjarta, men manar likevel til ettertanke: Må det vera slik at det står og fell med at grunnplanet mobiliserer om felles oppgåver skal bli løyste? Kyrkjeverje Bjørn Haugen kjem ikkje forbi refleksjonane når han no tek til å bli husvarm i stillinga, i eit av tøffaste åra sektoren han styrer med står oppe i. Harde kutt har dei opplevd på mange hald i Nord-Aurdal, men kyrkja som laut tåle nedgang på 15 prosent, står likevel i ei særstilling. Utfordringane står i kø for dei nyvalde medlemmane i kyrkjeleg fellesråd. Og heilt flatt kan ikkje kutt ramme, mykje av sektoren må rett og slett ha sine midlar for å kunne halde det gåande. Men når dette er sagt, legg Bjørn Haugen til at kreftene vil bli sette inn på å gjera det best moglege ut av situasjonen. Og alt no har det kome signal om at den dugnadsånden som våren ga bod om, vil koma til å bli oppretthalden framover sommaren. Mellom anna har fleire sokneråd alt no varsla at stussinga av graset der den store klypparen ikkje når til, den vil dei ta. Det nyvalgte fellesrådet står foran mange utfordringer i neste fire-års periode. Fra venstre Alf Edvin Rye (Svenes), Terje Eklund (Ulnes), kirkeverge Bjørn Haugen, leder av rådet, Anne Grete Odden (Tingnes), Lars Halden (Tisleidalen), Arne Tønsager (Aurdal), Jan Arne Sebuødegård (Skrautvål) og prost Georg E. Johnson. Kommunestyrets representant, Anne-Lise Stølsdokken, var ikke tilstede da bildet ble tatt. (Foto Nikolai Fjågesund) Ansvarleg redaktør: Terje Eklund, Hilmebøl, 2918 Ulnes, tlf mobil , e-post adr. Redaksjonsmedlemer: Olav Robøle Eigil Steinsfjord Postgirokonto: Bankkonto: Opplag 3000 Trykt i Valdres Trykkeri 2900 Fagernes Kasserar: Ingrid Stavenjord, 2918 Ulnes Utgjevar: Sokneråda i Nord-Aurdal KYRKJELIV I NORD-AURDAL 3

4 Kyrkjeliv :32 Side 4 Tippoldefar fikk æren av å bære vesle Ida Cathrine til dåpen Fem generasjoner til dåp i Skrautvål NIKOLAI FJÅGESUND 2. påskedag skjedde det noe helt spesielt og sjeldent i Skrautvål kyrkje. Det var dåp med ikke mindre enn fem generasjoner til sted, hvorav ikke mindre enn tre tippoldeforeldre! Det var en tydelig stolt tippoldefar, Ingvar Myrheim, som fikk æren av å bære vesle Ida Cathrine Juvkam Brenden til dåpen. Til stede var også tippoldemødrene Magnhild Myrheim og Agnes Haugen i tillegg til oldemor Anna Myrheim, bestemor Torill Myrheim Rudi og mor Camilla Juvkam. Flere andre fra familien var selvfølgelig også med på den stor familiebegivenheten. Det var første gang i sitt 85-årige liv at Ingvar Myrheim fikk bære et barn til dåpen. Jeg trodde ikke jeg noen gang skulle få oppleve dette. Det var litt spesielt, - ja, en stor dag. Men siden jeg faktisk fikk være gudfar til et av mine tippoldebarn, tror jeg at det er et tegn fra Gud på at vesle Ida Cathrine er et Guds barn. Skrautvål kyrkje betyr mye for familien, og jeg synes det er flott at barna blir kristnet gjennom dåpens bad, sier han. Ingvar Myrheim og Agnes Haugen, forteller at de begge er døpt i Skrautvål kyrkje. Den vakre dåpskjolen er blitt brukt også ved tidligere dåpsgudstjenester. Om Ingvar Myrheim og de andre tippoldeforeldrene får oppleve å bære en ny generasjon til dåpen er vel heller tvilsomt, men for oldemor Anna Myrheim sin del er det nok større sjanse. Foreldrene til dåpsbarnet, Camilla Juvkam og Ole Birger Brenden svarte nei på spørsmålet fra Kyrkjeliv om det var et bevisst valg at de hadde blinket ut å ha dåp 2. påskedag. For øvrig synes de dåpsdagen ble en flott og minnerik opplevelse. Og ute skinte sola. Et helt spesielt dåpsfølge i Skrautvål kyrkje 2. påskedag med hele fem generasjoner til stede. Bak fra venstre tippoldemor Agnes Haugen, oldemor Anna Myrheim, kapellan Frede Fjågesund, barnets far Ole Birger Brenden og bestemor Toril Myrheim Rudi. Foran dåpsbarnet Ida Cathrine på mamma Camilla Juvkams fang og tippoldeforeldrene Ingvar og Magnhild Myrheim. (Foto Nikolai Fjågesund) 4 KYRKJELIV I NORD-AURDAL

5 Kyrkjeliv :32 Side 5 Internasjonal bønnedag i Tingnes Markerínga av kvinnenes bønnedag i Tingnes kirke ble internasjonal i ordets beste forstand, med innslag fra familiegrupper både fra Afrika og det tidligere Jugoslavia. De som aller mest ga kvelden innhold, var Hawa Ane Maria Koroma med sine seks barn, som aktivt deltok med sang- og musikkinnslag, skriftlesing og utdeling av roser til hele menigheten. Familien kommer opprinnelig fra Liberia, og fant for to år siden etter ei dramatisk periode et tilholdssted for livet i Vang. De eldste barna er allerede i full sving med å skaffe seg den utdanningsmessige ballasten som skal gjøre dem klar til å ta fatt yrker der det er et skrikende behov for ledige hender. Sør-Afrika sto i fokus for årets bønnedag, og offeret som ble tatt opp i Tingnes som i andre menigheter verda rundt, skulle finansiere kjøp av bibeler til dette sterkt heimsøkte landet. Noen enkel oppgave er ikke dette når en veit at Sør-Afria har hele 11 offisiele språk. Men penger blir det jo når mange drar i samme lei, ofringene i fjor gikk til arbeid i Polen, og bare de norske menighetene stampa fram omtrent en tredjedels million. Det var kvinner i Afrika som hadde lansert forslaga til tekster for årets bønnedag, og valget de hadde gjort, bekrefta bare det sentrale tankegodset i kristenheten er felles, trass i avstander og språkvansker. Ingrid Meyrick leda samlingsstunda iført diakonstola sydd og brodert i Sør-Afrika, og Kirsten Rostbøll holdt prekenen. O.R. Muskelsterke folk må til OLAV ROBØLE - I arbeidet med stussing av gras på kyrkjegarden kjem ein ikkje langt med dei vanlege, små kanttrimmarane. Skal ein få gjort arbeid som duger, må bensindrivne trimmarar til. Desse er effektive, men så tunge at ein i tidlegare sesongar har røynt at ungdomar som var engasjert til sommarjobb, ikkje orka å stå løpet ut. Og skal ein berre satse på soknerådmedlemer med stor muskelkraft, kan det fort bli få å dele jobben på, seier kyrkjegardsarbeidar Arve Bakke i ein kommentar til at er knapt med pengar til stell av kyrkjegardane i sommar. At kyrkjeetaten dette året ikkje har høve til å leige inn ungdom som ekstrahjelparar er elles eit ekstra, tosidig problem. Det blir færre hender til å utøve nødvendige oppgåver, og mange unge går glipp av sjansen til å tene nokre kjærkomne kroner gjennom meiningsfylt arbeid. Staben på kyrkjegardane i Nord- Aurdal utgjer halvannan arbeidsplass i år. Så langt alt går på skinner, vil det truleg greie seg. Men skulle det bli ti gravferder på to veker slik ein nyleg opplevde det, vil ein temmeleg fort få etterslep med alt det andre som må gjerast. Her skal berre ein enkel konsekvens dragast fram: Får graslengda passere 25 centimeter, må dagens slåtteutstyr berre melde pass. Situasjoen som er oppstått, avslører eit klassisk dilemma: Alle som kjenner ansvar for at ein viktig del av samfunnslivet skal oppretthaldast på ein best mogleg måte, legg si ære i at dette blir gjort. Men i eit meir langsiktig perspektiv gjeld det å akte på at det ikkje fungerer så godt at offentlege styresmakter ser sitt ansvar overflødig. Kyrkjegardsarbeidar Arve Bakke får grunna dårlig økonomi ikkje hjelp til grasklipping og annet stell på kyrkjegardane i sommar. (Foto Terje Eklund) KYRKJELIV I NORD-AURDAL 5

6 Kyrkjeliv :32 Side 6 Misjonsvenner sørger for trivelige andaktsstunder og samvær - Vi synes det er hyggelig at noen tenker på oss TERJE EKLUND - Vi synes det er så hyggelig at noen tenker på oss og kommer på besøk! Det er ikke så mye å ta seg til her. Dagene kan ofte bli lange. Jeg kan leve lenge på et besøk av disse hyggelig og snille misjonsvennene. Det er en fest hver gang de besøker oss. Du skulle bare visst hva det betyr for oss å få en andaktsstund med tale, sang og musikk! Dette er en fantastisk initiativ, sier 92-årige Jenny Bråten. Kyrkjeliv får en prat med henne under en av hyggestundene på Skrautvål omsorgsboliger. Kirken forsømmer seg Med jevne mellomrom besøker en gruppe fra Normisjon og Misjonssambandet Skrautvål omsorgsboliger og bofellesskapet i Aurdal. Det er tydelig at beboerne setter stor pris på at noen utenfra husker på dem. Astrid Bergene, som er en av ildsjelene bak initiativet, forteller til Kyrkjeliv at det er tre år siden de begynte med samlinger i Aurdal. Hun forteller at de blir tatt imot med åpne armer, men at også de som er besøkere har stor glede av å stelle istand og være ilag med de eldre. Fast innslag på samlingene er sang, musikk og andakt med derpå følgende servering og koselig fellesskap. - Omsorgsboligene og bofellesskapet er også en del av menighetene i Nord-Aurdal, og jeg synes Sang og musikk hører med når misjonsvennene er på institusjonsbesøk. Fra høyre Anners Håvelsrud, Olga Fagerheim, Bjørg Irene Nilsen, Astrid Bergene og Margit Hilmen-Fodnes. (Foto Terje Eklund) 6 KYRKJELIV I NORD-AURDAL

7 Kyrkjeliv :32 Side 7 Kaffekos hører med under andaktsstundene på Skrautvål omsorgsboliger. Fra venstre Astrid Bergene, Jenny Bråten, Astrid Marie Dahl, Bjørg Irene Nilsen og Randi Goflebakke. (Foto Terje Eklund) Olga med gitaren Den dagen Kyrkjeliv stakk innom, var det Anners Håvelsrud fra Misjonssambandet som holdt andakt. Han tok utgangspunkt i Johannes 3,16; For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Men før det hadde Bjørg Irene Nilsen fra Normisjon ønsket alle hjertelig velkommen. Det var ellers mye fin sang med et forsangerkor bestående av Olga Fagerheim, som også gledet alle med sitt gitarspill, Astrid Bergene, Bjørg Irene Nilsen, Margit Hilmen-Fodnes og Anners Håvelsrud. De eldre sang ivrig med, og flere kunne de fleste av sangene utenat. Og alle kunne underskrive på at det smakte fortreffelig med kaffe og hjemmelaget bløtkake! Olga Fagerheim fra Fagernes har i årenes løp gleder mange med sin sang og sitt gitarspill i kristne forsamlinger i Nord-Aurdal. Slik også på omsorgsboligene i Skrautvål. (Foto Terje Eklund) kirken forsømmer seg når det gjelder å ta ansvar for disse institusjonene. Guds ord skal også forkynnes her og nattverden deles ut. Nå er vi heldige som har diakon Sigmund Tveit til å forrette nattverd, og det vet jeg mange eldre er svært takknemlige for. Han besøker også omsorgsboligene i Ulnes, sier Astrid Bergene. AURDAL FJELLKIRKE kan i år feire 40-årsjubileum, og i den anledning blir det festgudstjeneste søndag 30. juli kl. 11 ved ambassadør Knut Vollebæk og kapellan Ole Jakob Nyhus, hvis begges fedre var ildsjeler i byggingen av fjellkirken. OGSÅ I SKRAUTVÅL er det no lagt opp til organisert kyrkjeskyss. Dei som ynskjer skyss til kyrkja tek kontakt med Torgeir Øyen på telefon LARS HALDEN blir fast representant for Tisleidalen menighetsråd i fellesrådet. TINA HALLE, vår kontorfullmektig på kirkekontoret, er i gledelige omstendigheter og går ut i fødselspermisjon i ett år fra august. Kirkelig fellesråd har tilsatt DENNIS ØKLAND som vikar i stillingen. SVERRE MYRHEIM har sagt opp jobben som kirketjener og renholder i Ulnes. Han startet opp som kirketjener 16 år gammel i Soknerådet takket Sverre for innsatsen under menighetens årsfest i april. KYRKJELIV I NORD-AURDAL 7

8 Kyrkjeliv :32 Side 8 Menighetsrådsleder Hans Enger i Tingnes vil de - Godt å få legge livet sitt i Guds hender 8 TERJE EKLUND - Jeg har ingen rosenrød eller glitrende troshistorie å slå i bordet med. Jeg er ikke av den type kristne som går rundt og er skråsikre på ett og alt. Tvil, undring og en smule opposisjon er også en del av det å leve som kristen for meg. Jeg velger å tro at Jesus døde og oppsto for våre synder og for at vi skal få eie det evig liv. For meg er ikke dogmer så viktig. Jeg har stor glede av å være med i det kristne fellesskap, uavhengig av jomfrufødsel og den slags, sier Hans Enger (59), nyvalgt leder i Tingnes menighetsråd. Takksigelsen viktig Gjennom hele sitt voksne liv har Hans Enger, storebror til vår tidligere res. kap. Ragnar, hatt nær tilknytning til kirke og menighet. Han vokste opp i et Indremisjonshjem på Odnes og medgir at han nok var mer i opposisjon enn sin bror, men Hans forteller at han likevel aldri har tatt avstand til kristendommen. - Troen har aldri forlatt meg. Og det er jeg veldig glad for. Det er et skriftsted som har fulgt meg og som jeg har hatt stor glede av, og det står i Filipperne 4,4: Gled dere i Herren alltid!. Helse, familie, venner og hjem kan tas fra oss, men ikke troen. Vi har så mye å glede oss over, og jeg synes takksigelsen er viktig. Det er så lett å klage over ting, men vi her i Norge har det så godt at vi har all mulig grunn til å takke Gud for alt vi har. Jeg var nær ved å dø av falsk krupp i firefem-års alderen. Og her sitter jeg altså fortsatt. Klart jeg må være takknemlig over livet, smiler Hans, som er gift med Eli og har fire voksne barn. - Hva betyr troen for deg? - Troen er et holdepunkt som på en måte bidrar til å skape stabilitet og trygghet. - Og nattverden? - Nattverden gir meg mulighet til å kaste bak meg alt det som er synd og fordervelighet, slik at jeg kan begynne på ny frisk. - Også er du glad i å synge salmer... -Åja, det er så flott å være med i Tingnes kirkekor! Vi har det kjempetrivelig sammen. En inkluderende folkekirke Hans Enger sier at det kristne fellesskapet betyr mye for ham. - Jeg kan forstå dem som sier at de kan samtale med Gud og kjenne på troen når de går i skogen eller på fjellet, og ikke trenger å gå i kirken. Men da fratar de seg selv gleden ved å oppleve og være en del av fellesskapet. Jeg skulle så gjerne ønske at enda flere fant sin plass i kirken. At de kunne føle tilhørighet. Mye av hjertet mitt ligger i Sjømannskirken. De drøye tre årene Eli og jeg var ansatt ved Sjømannskirken i New Orleans var svært utviklende og lærerike. Der fikk vi virkelig oppleve fellesskapet og at kirken betyr noe for folk. Tenk om vi også her hjemme kunne lyk- kes enda mer i forhold til å skape naturlige kristne fellesskap i nærmiljøet. At folk kunne samles i kirken på søndag formiddag. - Jeg er tilhenger av en åpen og inkluderende folkekirke, der alle kan føle seg hjemme. En utfordring for oss som menigheter er å øke gudstjenestebesøket, og at vi kan holde ulike typer gudstjenester. Samtidig er det viktig at det er regularitet i gudstjenestetilbudet. Vi kan ikke få til et levende gudstjenstefellesskap hvis det ikke holdes regelmessige gudstjenester. Foruten selve gudstjenesteopplevelsen, er også det sosiale med kirkekaffe og samvær etterpå en fin måte å bygge et sosialt kristent fellesskap på, sier Hans Enger, som legger til at han synes det har vært intereressant å sitte i komiteen som arbeider med Pilegrimsveien gjennom Valdres. Beskyttet av Gud Han snakker varmt og gjerne om Sjømannskirken Hans Enger, og han bærer med seg mange positive opplevelser og erfaringer fra årene ute. Han peker på at Sjømannskirken betyr stadig mer for norske turister, studenter og trailersjåfører. - Mange mennesker føler en tilhørighet til Sjømannskirken. Derfor har vi som menigheter også et ansvar for å være med å støtte det viktige arbeidet som Sjømannskirken driver rundt om i verden. Vi har mye å lære av Sjømannskirken. Her hjemme på berget tror jeg vi kan våge å bli enda flinkere til å gi folk oppgaver og på den måten inkludere dem i menigheten, sier Hans Enger som er leder av Oppland Krets av Den norske sjømannskirken. - Hvordan opplever du det å leve som en bekjennende kristen? - Jeg kjenner at jeg som kristen får leve i visshet om at jeg er beskyttet av Gud, at han vil ta hånd om meg uansett. Også når jeg har det tungt og vanskelig. Det kjennes godt å få legge livet sitt i Guds barmhjertige hender, både i dette KYRKJELIV I NORD-AURDAL

9 Kyrkjeliv :32 Side 9 Tingnes vil det skal være plass for alle i kirken Beundrer dem som har faste bønnestunder - Jeg er ikke av den type kristne som går rundt og er skråsikker på ett og alt. Tvil, undring og en smule opposisjon er også en del av det å leve som kristen for meg, sier Hans Enger. (Foto Terje Eklund) livet og i det som venter på den andre siden. - Har du et fast bønneliv? - Nei, jeg kan ikke si at jeg har det, og jeg har sluttet å gå rundt med skyldfølelse av den grunn. Jeg beundrer dem som har faste bønnestunder om morgenen og kvelden. Men selv om jeg ikke har et strukturert bønneliv, ber jeg og samtaler med Gud. Det kan være i bilen eller på kontoret. Bønnelivet ligger der i bunnen gjennom hele dagen. - Hva betyr Jesus for deg? - Nå er det ikke min natur å bruke store ord, og jeg er ikke der at jeg jublende kan rope ut at Jesus betyr alt. Jeg tror på Jesu frelsesverk og at han er Guds Sønn og vår forsoner. Det bygger jeg min tro på. Må ikke ha alt på det tørre Jeg sitter sammen med Hans Enger en ettermiddagsstund på kontoret hans på Sjukeheimen i Vestre Slidre, hvor han er daglig leder. Han er en logn og vennlig mann, med romslighet og åpent sinn. Hans medgir at han iblant kan bli harm på Gud. Han kan kjenne på fortvilelse over all lidelse og urett, selv om han ikke tror at Gud er den som står bak det onde i verden. Men han tror også at Gud tåler at vi mennesker roper ut vår nød og sinne. - Som kristne skal vi være ytterst varsomme med å dømme andre, kommer det stillferdig fra Hans. - Jeg velger å tro på Jesu ord om at det er mange rom i Fars hus. Hvem er vi som skal vurdere om hvem som skal stå innenfor og hvem som skal stå utenfor det kristne fellesskap?! Vi kan ikke sette oss til dommere over andre. Dommen skal vi overlate til Gud. Jeg tror noen og enhver kan komme til å bli overrasket over hvem de vil møte i himmelen. I spørsmålet om homofile som lever i partnerskap skal inneha vigslede kirkelige stillinger, har jeg landet på et ja. Jeg kan ikke være med på å fradømme mennesker muligheten til å spre Guds ord på grunn av deres seksuelle legning. Jeg synes heller ikke man trenger å ha en klokkeklar tro for å være med i det kristne fellesskap. Etter min mening hører også tvilen med i den kristnes liv. Man må ikke nødvendigvis ha alt på det tørre, sier Hans. KYRKJELIV I NORD-AURDAL 9

10 Kyrkjeliv :32 Side 10 Konfirmantleir med både moro og alvor på Åreeld NIKOLAI FJÅGESUND I weekenden fra 10. til 12. mars var konfirmantene fra Ulnes, Svenes og Tingnes på konfirmanthelg på Åreeld leirsted i Tisleidalen. Ledere og konfirmanter var enige om at konfirmantleiren 2006 ble svært vellykket og fin, med en god blanding av moro og alvor. Ledere var Caroline W. Brandsdal, Kristine Myhre, Tor Herman Lie og prest Frede Fjågesund. Det var disse som hadde snøringen på alle de 23 ungdommene. En tøff dame Etter ankomst fredag kveld ble konfirmantene servert kveldsmat. Før sengetid snakket Tor Herman Lie om livet som kristen og at man kan bruke Gud som et slags topptau som sikrer en i livet. Det betyr at Gud alltid er der for å sikre mennesker mot å falle til bunns. Han gav mange eksempler på dette fra sitt eget liv. Alle måtte egentlig være i seng klokka 24.00, men i guttehuset Hongkong ble det ikke stille før rundt fire-tida. Tradisjonsmessig sett ble det også en del springing over til jentene. Noen ville sove, andre var kanskje ikke fullt så innstilt på det. Under bibeltimen lørdag hadde konfirmantene besøk av Magnhild Løkka som er offiser i Frelsesarmeen. Hennes tema var Deg være ære, Herre over dødens makt. Med det mente hun Jesu seier over døden, men også over sykdom, naturkrefter, og synd. Og hans evne til å hjelpe oss i all vår nød. Hun gav også mange interessante glimt av livet som soldat og offiser i Frelsesarmeen. Vi oppfatter Magnhild Løkka som en tøff dame. Gudstjenesteverksted Etter lunsj var det tid for gudstjenesteverksted. Da ble konfirmantene delt inn i tre grupper hvor noen fikk i oppgave å velge ut salmer, andre lage bønner og de siste være med å forberede preken sammen med Frede Fjågesund. Noen fikk også en spesialoppgave som var å gå ut i skogen å finne stokker til å lage et kors som skulle brukes i gudstjenesten på søndag. Fritt-fram kveld ble fort et godt likt begrep. Da skulle de samme gruppene fra gudstjenesteverkstedet Lek og moro hører også med på en konfirmantleir. Her er det Ståle Kjørlien (f. v.), Bendik Birketvedt Eklund, Simen Hansen og Emil Hovrud som er i farta. (Foto Nikolai Fjågesund) 10 KYRKJELIV I NORD-AURDAL

11 Kyrkjeliv :32 Side 11 Fin gudstjeneste søndag Søndag morgen skjedde det ikke stort annet enn at hele Åreeld måtte ryddes, vaskes og den planlagte gudstjenesten. - Det var gøy å få bli spurt om jeg ville delta med et innslag i gudstjenesten. Leiren var dessuten veldig morsom, forteller Maren Strømmen Ristebråten, som under gudstjenesten hadde et nydelig solistinnslag på fiolin. Prekenen ble holdt av Frede Fjågesund sammen med Simen Hansen, Jonathan Husø og Joakim Johannessen. Torstein Bø Bråten, Anders Hauglund Underdal, Stein Gunderhuset og Silje og Sølvi Myreng Skaran framførte hver sin bønn. Gudstjenesten fikk meget god kritikk av tilfeldig tilreisende og fastboende i Tisleidalen samt foreldre. - Vi lærte masse i tilegg til at vi hadde mye moro, forteller Morten Djupdal etterpå. En stor takk skal rettes til foreldrene som gikk natte- og brannvakt begge nettene. Leiren ville trolig ikke vært mulig å gjennomføre uten dere! Maren Strømmen Ristebråten bidro med vakkert fiolinspill under gudstjenesten i Tisleidalen kirke. (Foto Nikolai Fjågesund) forberede hvert sitt underholdningsinnslag som de skulle framføre. Prisen for beste innslag gikk til gruppe tre som valgte ut to frivillige som med bind for øynene skulle smake på forskjellige matvarer, som bl.a. eddik og pepper. Artig for de som så på, kanskje ikke så artig for de som konkurrerte. Av andre innslag var sketsjer, vitser og allsang så taket på Åreeld holdt på å ta av. Litt tidligere på kvelden var det for øvrig rebusløp ute i mørket og kulden med spørsmål laget på forhånd og en gjetteoppgave hvor gruppa skulle gjette hvor mange nøtter det var i en boks. For de som lurer på hvor mange nøtter det var i boksen, var det 222 nøtter. En spesiell overraskelse ventet konfirmantene før sengetid; Gudrun Gunderhuset hadde laget ferdig et nattmåltid i samarbeid med betjeningen på Åreeld. Skolebrød og oppskåret frukt sto klart. Frelsesoffiser Magnhild Løkka ble av konfirmantene karakterisert som en tøff dame. Her får hun velfortjente takkens ord fra kapellan Frede Fjågesund. (Foto Nikolai Fjågesund) KYRKJELIV I NORD-AURDAL 11

12 Kyrkjeliv :32 Side 12 På skattejakt i våre kirker med Jahn Børe Jahnsen Portaltavle og kleberfront i Aurdal kirke Det ser ut til at altertavlen i Aurdal kirke ble laget i årene. Den hører til en gruppe med portaltavler i Land og Valdres med søyler og skulpturer og blomsterurner. Men kanskje krusifikset i altertavlen tilhører en eldre tavle. Kviteguten og Hermundson Berge Ved korset står Jomfru Maria og døperen Johannes og på hver side Moses og Aron, representanter for den gamle pakt. To engler holder et våpenskjold med krone høyere opp på tavlen. Dessutan finnes basunengler og utskårne blomster og blad. Det sies at det var Kviteguten som sto for utskjæringene. Han kalles også Kviten eller Ola Kvit. Han skal også ha laget altertavla i Skrautvål og Bruflat kirker. Han kom visstnok frå Kviteberg i Etnedal. Ola Hermundson Berge var ansvarlig for malinga av altertavlen. Han kom frå Juvkam i Sør-Aurdal, men har navnet sitt fra garden han kjøpte, Berge i Vestre Slidre. Han malte en slags blanding av barokk, rokokko og Louis-seize, med særlig grått og rødt. Stilen kalles ofte blomsterbarokk. På den tid altertavlen ble laget fikk ofte kongemonogram en framtredende plass. Ofte ble senere C7 for Christian 7. endret til CJ for Carl Johan. CJ kan også oppfattes om Christus Jesus. I Aurdal finnes begge monogrammene C7 og CJ. 12 Døpefonten sprakk Underdelen av døpefonten er fra den gamle klebersteinsfonten i stavkirken i Aurdal. Det er flere slike klebersteinsfonter i Valdres, og man tror at de kommer fra klebersteinsbrudd i Gudbrandsdalen. Slike fonter var vide og dype, for hele barnet skulle dyppes under tre ganger. Siden vannet sto i fonten lenge, sprakk fontene ofte når det var kaldt. Dette har også skjedd i Aurdal. Derfor ble det i 1690-åra laget en trestolpe som man satte dåpsbekkenet oppi. Men sist på Altertavlen i Aurdal kirke fra årene er skåret av Kviteguten, eller Ola Kviten. Den hører med til en gruppe med portaltavler i Valdres og Land. (Foto Valdres) KYRKJELIV I NORD-AURDAL

13 Kyrkjeliv :32 Side 13 Underdelen av døpefonten er fra den gamle klebersteinsfonten i stavkirken i Aurdal. Overdelen er fra sist på 1800-tallet tallet ga Nils Frydenlund en ny overdel til fonten, en kum i syenitt. Midtstykket har en flettet kjede i romansk stil. Døpefonthimlingen som ble hengt opp igjen er frå 1753 og en gåve frå Ole Andersen Nordaker. DIAKONATET i Nord-Aurdal har valgt Liv Sissel Stende fra Ulnes til leder. De øvrige medlemmer er Reidar Bringaker, Tingnes, Paul Tomter, Aurdal, Signe Riste, Svenes, Kari Ødegård, Skrautvål og Trude Løkken, Tisleidalen. EVA KRISTINE KUHN er etter søknad fritatt fra å sitte som medlem i Svenes menighetsråd. Til nytt fast medlem er valgt NILS TOR- BJØRN FODNES. ULNES KYRKJE blir også i sommer åpen for turister og andre interesserte i tidsrommet juli. Som tidligere år lar dette seg gjennomføre ved at frivillige i menigheten tar ansvaret for omvisning og vakthold. Anne Lise... Forts. fra side 16 menneskelige og åndelige verdier i tillegg til alle rutineoppgavene som må gjøres. I 2007 har bedriften 80- års jubiléum og det forplikter. Blant annet driver vi nå og samler stoff og bilder til et jubileumshefte. Fascinert av Åge Samuelsen - Gudstroen er en styrke i livet mitt. Den gir meg mot til å prøve meg ut i nye situasjoner. Den har vært der så lenge jeg kan huske, helt tilbake til søndagsskolealder hjemme i Svelvik. Mine foreldre hadde ingen kristen tilknytning før de begge ble omvendt da jeg var rundt seks år. Min far var spellemann og en skikkelig festus, og min mor ville ikke ha noe med kirke og bedehus å gjøre, men likevel sendte de oss ungene på søndagsskole, forteller Anne-Lise. - Selv ble de fascinert av Åge Samuelsens forkynnelse og sanger da han kom til Drammensområdet på 1960-tallet, og de ble aktivt med i Maran Ata bevegelsen. Dette endra miljøet i hjemmet totalt, og mine to brødre og jeg vokste nærmest opp under Åge Samuelsens talestol, og vi farta rundt på møter seint og tidlig. Det var en tid med fokus på omvendelse og helbredelse ved forbønn og iblant storma det ganske sterkt. Møtene foregikk ofte i turnhaller og store forsamlingshus og mitt estetiske behov ble nok ikke særlig dekka, for selv om det på den tida ikke var aktuelt for oss å gå i kirken, husker jeg at jeg sneik meg inn i Svelvik kirke under bryllup for å oppleve den spesielle stemningen som var der med glassmalerier og orgelbrus. Stå sammen som kristne - Det har vært mangt å rydde opp i, sier Anne-Lise og sikter til tiden i Maran Ata men gleden over å være Guds barn fikk jeg i dette miljøet, budskapet om nåde og glede sto sterkt og har fulgt meg siden. Etter hvert fikk jeg mitt åndelige hjem i Pinsebevegelsen, men betydningen av å stå sammen fra ulike kristne retninger har blitt mer og mer viktig for meg ettersom åra har gått. Jeg deltar gjerne i ulike kirkesammenhenger lokalt og går gjerne på gudstjeneste i Tisleidalen kirke, særlig setter jeg stor pris på konfirmantgudstjenester der de unge deltar aktivt. - Gjennom arbeidet i styret for pilgrimsleden gjennom Valdres, har jeg etter hvert fått mer og mer sans for pilgrimstanken og pilgrimsgudstjenester og jeg ser veldig fram til at pilgrimsveien åpnes ved St.Hanstider. Vandringa er allerede fulltegna, så det tror jeg fyller et behov i tida. Jeg tror det er viktig å erkjenne at selv i 2006 har mennesket et åndelig behov, og dette er viktig for oss som kirke og menighet å ta på alvor. Vi har et godt budskap å gå med om at vi alle er skapt til å leve som Guds barn. Budskapet om at Jesus gjorde opp synden da han døde for oss alle, duger i dag like så mye som for tidligere generasjoner. La oss samles rundt et felles grunnsyn. Ellers kunne jeg tenke meg et skikkelig gospelkor i Valdres, avslutter Ann-Lise Stølsdokken på sin friske og entusiastiske måte, et menneske man føler seg beriket etter å ha møtt. Kyrkjelege handlingar Fortsettelse fra side 15 Strand 3/03 Gunnar Breiseth, f /03 Eli Barbro Finseth, f /03 Liv Marie Haadem, f Aurdal 8/03 Guri Pettersborg, f /03 Leif Sørbråten, f /03 Tora Bjørgo, f /04 Thora Andersen, f /04 Per Gerhard Røang, f /04 Lina Andersen, f /04 Oddleif Nybråten, f /04 Jul Midthus, f /05 Arnlaug Åshild Bjørgo, f /05 Oddvar Kristoffer Nytun, f /05 Ingegjerd Syversen, f Ulnes 28/04 Borghild Stokkehaugen, f KYRKJELIV I NORD-AURDAL 13

14 Kyrkjeliv :32 Side 14 Advokatene Sveen 2900 Fagernes Tlf Valdres Apotek 2900 Fagernes Tlf STØTT KYRKJELIVS ANNONSØRER FRANITA Gjensidigegården Tlf VALDRES KOMMUNALE RENOVASJON Postboks Fagernes - tlf Fagernes Tlf Fax VALDRES Tlf MILJØ AVFALL VKR GJENVINNING Torstein Jordet Gullsmedvn Fagernes Tlf Ring hele døgnet tlf Spikermoen Ditt bilvarehus i Valdres 2900 Fagernes 2900 Fagernes Tlf Valdres Auto AS Bygdinvegen 29, 2900 Fagernes. Tlf Fagernes Tlf GULL OG SØLV 2900 Fagernes Tlf Gjensidigegården, 2900 Fagernes Tlf: Tlf As. Jotunheimen og Valdresruten Bilselskap 2900 Fagernes Tlf Fagernes Taxisentral Tlf Tlf Fax Ruteoppl. utenom åpningstider 177 Fagerborg Gjestehus 2920 Leira, tlf Jernbanevn Fagernes, Tlf Fagernes Tlf Fagernes Tlf EL-FAG A.S Kåre Solberg Aut. Installatør 2900 Fagernes. Tlf Fax Vakt har du behov for elektriker? 2900 Fagernes Tlf AURDAL, LEIRA, FAGERNES Valdres Gravferdsbyrå Døgnvakt: Fagernes - Tlf Gullhagens Eftf Fagernes Tlf Tannlege Jarle Buczek, Jernbanevegen Fagernes Tlf Fagernes Tlf Fagernes, tlf Leira ldres Barne- og ungdomsklær 0 14 år 2900 Fagernes Tlf Leira Tel INGER HELENE G-SPORT A/S 2920 Leira Tlf Gol. Tlf Fagernes Tlf Fagernes, tlf FAGERNES Tel Tlf Nærmere de gode opplevelsene TOYOTA KVALITET HELE VEIEN 2900 Fagernes Tlf Valdres Energiverk 2900 Fagernes Tlf Tlf.: Åpn.tider: (18.00) Valdres Samvirkelag Tlf Avd. Aurdal Tlf Valdres Storsenter 2920 Leira Tlf BAKKEN & BAKKEN A.S 2900 Fagernes Tlf Fagernes -Tlf Fagernes Tlf Munke kroen 2910 Aurdal - Tlf Jernbanev Fagernes Tlf FAGERNES SPORTSFORRETNING AS 2900 Fagernes Tlf Fax Org.nr mail: MØBELHUSET AS Valdres Storsenter, LEIRA TLF KYRKJELIV I NORD-AURDAL

15 Kyrkjeliv :32 Side 15 VELKOMEN 25. juni, 3. s. e. pinse Luk 18,1-10 Tingnes kirke kl : Høymesse. Prost Geog E. Johnson. Nattverd. Takkoffer. 2. juli, 4. s. e. pinse Luk. 15, St. Thomaskyrkja kl : Høgmesse. Felles gudsteneste for Valdres. Avslutning på pilegrimsvandring. Takk-offer. Aurdal fjellkirke kl : Gudstjeneste. Professor Gunnar Heiene. Takkoffer til kirken. 9. juli, 5. s. e. pinse Joh. 8, 2-11 Aurdal fjellkirke kl : Gudstjeneste. Arne Anmarkrud. Takkoffer til fjellkirken. Tisleidalen kirke kl Høymesse. Feltprest Trygve Tyreid. Nattverd. Takkoffer til nytt orgel. Skrautvål kyrkje kl : Høgmesse. Prost Georg E. Johnson. Nattverd. 16. juli, 6. s. e. pinse (aposteldagen) 2. Kor. 12, Aurdal fjellkirke kl : Gudstjeneste. Institusjonsprest Ragnar Enger. Takkoffer til fjellkirken. Ulneskyrkja kl : Gudsteneste. Diakon Sigmund Tveit. Takkoffer til kyrkjelydsarbeidet. Aurdal kirke kl : Kveldsgudstjeneste. Prost Georg E. Johnson. Takkoffer til menighetsarbeidet. 23. juli, 7. s. e. pinse Matt Strand kirke kl : Høymesse. Prost Georg E. Johnson. Takkoffer til Kirkens nødhjelp. Aurdal fjellkirke kl : Gudstjeneste.Kapellan Ole Jakob Nyhus. Takkoffer til fjellkirken. 30. juli, 8. s. e. pinse Matt. 10, Aurdal fjellkirke kl : Jubileumsgudstjeneste. Ambassadør Knut Vollebæk og kapellan Ole Jakob Nyhus. Takkoffer fjellkirken. Ulnes kl : Stølsmesse på Langestølen, hjå Gry Kirsti og Nils Asbjørn Hippe. Fung. prost Frede Fjågesund. Takkoffer til NMS sitt misjonsprosjekt. Kyrkjekaffe. KYRKJE Tingnes kirke kl : Kveldsgudstjeneste. Diakon Sigmund Tveit. Takkoffer til Norsk Luthersk Misjonssamband. 6. august, 9. s. e. pinse Matt. 7, Aurdal kirke kl : Gudstjeneste. Fung. prost Frede Fjågesund. Takkoffer til alterduk i Aurdal kirke. Tisleidalen kirke kl : Normisjonsstevne/gudstjeneste. Takkoffer til Normisjon. Aurdal fjellkirke kl Gudstjeneste. Takkoffer til fjellkirken. Kyrkjesletta på Dal kl : Gudsteneste. Fung. prost Frede Fjågesund. Takkoffer. 13. august, 10. s. e. pinse Luk. 12, Tingnes kirke kl : Høymesse. Fung. prost Frede Fjågesund. Nattverd. Elevstevne. Takkoffer til stille rom ved Valdres Folkehøgskule. Svenes menighet kl : Stølsmesse på Breiset. Fung. prost Frede Fjågesund. Kirkekaffe. 20. august, 11. s. e. pinse Joh. 6, Ulneskyrkja kl : Høgmesse. Fung. prost Frede Fjågesund. Nattverd. Takkoffer til Sjømannskirken. Torsdag 24. august Aurdalsheimen kl : Gudstjeneste. Fung. prost Frede Fjågesund. 27. august, 12. s. e. pinse Luk. 9, Aurdal kirke kl : Høymesse. Fung. prost Frede Fjågesund. Takkoffer til Menighetshuset. Kirkeskyss Aurdal Kirkeskyss Strand Kirkeskyss Tingnes Kyrkjeskyss Ulnes Kyrkjeskyss Skrautvål Kyrkjelege handlingar Døypte 5/03 Sondre Kjærstad Tronsplass, Skrautvål kyrkje 5/03 Sunniva Matre Haugsdal, Strand kirke 19/03 Bror Remme Øverseth, Aurdal kirke 19/03 Ine Holmen, Aurdal kirke 19/03 Celina Opsahl, Aurdal kirke 26/03 Ole Didrik Svarholt Odden, Tingnes kirke 1/04 Lucas Brenn Nordhagen, Aurdal kirke 9/04 Ole Isaac Manh Le Stanes, Strand kirke 17/04 Ida Cathrine Juvkam Brenden, Skrautvål kyrkje 30/04 Johanne Austad, Tingnes kirke 30/04 Henriette Kirkeengen, Ulneskyrkja 30/04 Kari Kjønniksen Ranum, Ulneskyrkja 1/05 Anine Ødegård, Tingnes kirke 7/05 Stine Bergum, Skrautvål kyrkje Vigde 4/03 Edgar Thon og Renate Berg, Skrautvål kyrkje 18/03 Paul Magnus Andersson og Gro Nygård, Aurdal kirke 25/03 Thomas Crawfurd og Guro Marie Hagen, Aurdal fjellkirke 25/03 Lars Egil Gullhagen og Anne Britt Strande, Aurdal kirke 1/04 Lars Nordhagen og Tonje Cecilie Brenn, Aurdal kirke 22/04 Kristian Madsen og Elise Holst, Aurdal kirke Jordfestingar Tingnes 19/01 Olaug Fodnes, f /02 Per Morten Østgård, f /02 Einar Brenk, f /03 Ingvar Andersen, f /04 Knut Asbjørn Hommedal, f /04 Håvard Røyne, f /04 Ingrid Hagaseth, f /04 Jorunn Onstad, f Skrautvål 2/03 Kjell Ivar Bratvold, f /04 Einar Sebu, f /04 Ola Duvrud, f /05 Asbjørn O. Døvre, f /05 Sigrid Brenna, f.1936 Forts. side 13 KYRKJELIV I NORD-AURDAL 15

16 Kyrkjeliv :32 Side 16 Anne-Lise Stølsdokken vokste opp under Åge Samuelsens talestol - Gudstroen gir meg mot og styrke EIGIL STEINSFJORD Anne-Lise Stølsdokken mange vil nok nikke gjenkjennende til navnet. Opprinnelig er hun vokst opp i idylliske Svelvik ved Drammensfjorden, men alltid har hun hatt en drøm i seg om å få komme til fjells. Den drømmen ble oppfylt i 1975 da hun traff Asle. Etter hvert er det blitt mange år på fjellet, som bestyrer av Stølsdokken Fjellhotell sammen med sin mann, de er tredje generasjons eiere. Barna, Tom-Are, Anette og Sindre er for lengst flyttet ut og i sommer ble Anne-Lise og Asle besteforeldre for lille Martin. Det var en stor opplevelse. Kristen uten medlemskap Anne-Lise Stølsdokken er et menneske som liker allsidighet. - Jeg har alltid vært nysgjerrig av natur og har alltid likt meg i forskjellige miljøer, forteller hun. - Ikke minst møter jeg ulike mennesketyper når jeg sitter som representant for Kristelig Folkeparti i kommunestyret og er nestleder i planutvalget. Om noen for ti år siden hadde fortalt meg at jeg skulle bli politiker, hadde jeg ledd, for egentlig er jeg litt forsiktig av meg, men på samme tid liker jeg å ta utfordringer. God hjelp og støtte har jeg fått fra en nestor som Ivar Aars og vi kommunestyremedlemmene samarbeider fint på tvers av partigrensene, så det har vært svært givende. Anne-Lise Stølsdokken er ikke medlem av noe kirkesamfunn, likevel sitter hun som medlem av Kirkelig fellesråd. Det har vært nyttig og interessant å se hvordan de ulike menighetsrådene og de ansatte jobber og hvilke utfordringer de står overfor. Mye er basert på frivillighet og det er et imponerende arbeid som - Jeg har mitt åndelige hjem i Pinsebevegelsen, men betydningen av å stå sammen fra alle ulike kristne retninger har blitt mer og mer viktig for meg, sier Anne-Lise Stølsdokken. (Foto Terje Eklund) legges ned. Jeg har også stor respekt for det arbeidet prosten og prestene gjør, og ikke minst at de møter mennesker i alle livets situasjoner, både i glede og i sorg. I likhet med mange andre beklager hun sterkt den vanskelige økonomiske situasjonen kommunen befinner seg i. Det er sterkt å beklage at Fellesrådet som alltid har vært påpasselige med å holde seg innen for budsjettet, skal bli rammet på denne måten. Rådet fikk redusert bevilgningen med kroner og det er en forholdsvis stor prosentandel av budsjettet, sammenliknet med andre seksjoner som også fikk redusert, men ikke så mye. Med tanke på neste års budsjett er det viktig at Fellesrådet tilkjennegir sitt faktiske behov i god tid før budsjettprosessen starter, også menighetsrådene rundt omkring må være klar med sine ønsker i tide, ikke minst er det viktig å se til at kirkebygningene ikke forfaller. Lærer og turistvert Etter noen år som hjemmearbeidende med små barn, startet Anne- Lise som lærervikar i Nord-Aurdal kommune. Jeg har alltid båret på en drøm om å bli lærer. Etter hvert ble behovet for mer utdanning sterkere, og jeg tok desentralisert førskolelærer- og lærerutdanning lagt til Valdres og Hallingdal slik at jeg kunne bo hjemme. Dette var tøffe år. Ungene var i den mest aktive alderen og måtte kjøres hit og dit til ulike aktiviteter. Jeg satt i bilen og leste mens barna deltok i ulike aktiviteter som korps og speidervirksomhet. Jeg er veldig takknemlig over at så mange høgskoletilbud er kommet til Valdres-regionen og flere er det blitt etter at Opus Valdres ble oppretta. Første året som nyutdanna arbeidet jeg på ungdomsskolen i Gol, og deretter ble det vel 10 år ved barneskolen på Leira, en skole jeg har et nært forhold til ettersom mine egne barn har gått der. I 1995 overtok Asle driften av hotellet i Tisleidalen og jeg følte etter hvert behov for å gå mer inn i denne driften og så ble det deltidsjobb som lærer kombinert med hotelldrift. Vi er en typisk familiebedrift der gjestene venter å møte oss begge. Vi forsøker å være et synlig vertskap. Det er fint å kunne stå sammen i denne oppgaven der mye av arbeidet består i kontakt med mennesker og der du kan formidle både Forts. side KYRKJELIV I NORD-AURDAL

Mars 2006 Kyrkjeliv nr. 1 Årg. 42

Mars 2006 Kyrkjeliv nr. 1 Årg. 42 123854 Kyrkjeliv 1-06 11-03-08 18:35 Side 1 Mars 2006 Kyrkjeliv nr. 1 Årg. 42 Påskeandaktene som diakon Sigmund Tveit for fire år siden tok initiativet til har blitt mer og mer populære. Første året møtte

Detaljer

God påske! Av innholdet:

God påske! Av innholdet: 125174 Kyrkjeliv 1_07 11-03-08 18:07 Side 1 Mars 2007 Kyrkjeliv nr. 1 Årg. 43 God påske! I februar flyttet den nye prestefamilien inn i presteboligen på Fagernes. De ser med forventning frem til mange

Detaljer

August 2007 Kyrkjeliv nr. 3 Årg. 43

August 2007 Kyrkjeliv nr. 3 Årg. 43 125784 Kyrkjeliv 3-07 11-03-08 18:03 Side 1 August 2007 Kyrkjeliv nr. 3 Årg. 43 Det ble en stor dag i Tingnes kirke søndag 5. august da det var innsettelse av både ny sokneprest og kantor i Nord-Aurdal.

Detaljer

Oktober 2009 Kyrkjeliv nr. 3 Årg. 45

Oktober 2009 Kyrkjeliv nr. 3 Årg. 45 26:123552 Kyrkjeliv 5-05 16.09.2009 00:33 Page 1 Oktober 2009 Kyrkjeliv nr. 3 Årg. 45 Årets Kirkevalg hadde historisk stor oppslutning takket være den nye valgordningen. Arvid Helgesen var en av mange

Detaljer

Lund Prestegjeld. Innhold:

Lund Prestegjeld. Innhold: Innhold: Lund Prestegjeld 3 4-5 6-8 9 10-11 12-13 14 15 16 17 18-19 20-21 22-23 24 25-26 27 28-31 Prestens Penn Bæluba Fri fra Rusen Kristne symbolder: Oblaten KRIK Vidar Bogstad om troen Dåpen - Rolf

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

a:men God påske! Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 Moro med karnevalsgudstjenester Kristendommen er ganske drøy ASKØY MENIGHETSNYTT - NR.

a:men God påske! Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 Moro med karnevalsgudstjenester Kristendommen er ganske drøy ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. a:men ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. 2 2015 God påske! Moro med karnevalsgudstjenester Side 3 Kristendommen er ganske drøy Side 8-9 Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 innhold: Redaktøren har ordet Side

Detaljer

Magnor Mydland om tro og bil. Erik Fjelland Moi i misjonstjeneste. Etiopia. << Andre saker

Magnor Mydland om tro og bil. Erik Fjelland Moi i misjonstjeneste. Etiopia. << Andre saker Kjøreplan: Lund Prestegjeld Postadresse: Kirkekontoret, 4460 Moi E-post: gsrettedal@yahoo.no Bankkontonummer: 3213 63 20024 Redaksjon og Layout: Frist for stoff 11. nov. Ut ca. uke 50 Nr. 4-2009 Lund og

Detaljer

MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. 2015 Årgang 74. Nr. 2

MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. 2015 Årgang 74. Nr. 2 MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D Nr. 2 2015 Årgang 74 Vanse kirke Vestbygda kapell Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke DEN NORSKE KIRKE FARSUND DEN NORSKE PRESTEGJELD MENIGHETSBLADET

Detaljer

K2 nytt bygg midt i byen MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke.

K2 nytt bygg midt i byen MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D Nr. 3 2013 Årgang 72 Vanse kirke Vestbygda kapell K2 nytt bygg midt i byen Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke DEN NORSKE KIRKE FARSUND

Detaljer

Nr. 2 Mars 2010 75. årgang. Vår i emning

Nr. 2 Mars 2010 75. årgang. Vår i emning Nr. 2 Mars 2010 75. årgang Vår i emning NORDRE LAND PRESTEGJELD Kirkekontoret, Storgt. 30, 2870 Dokka (2. etg. Etnedal Sparebank) Sokneprest: Knut Ellefsrud Sokneprestkontoret, tlf. 61 11 61 35 Kontortid:

Detaljer

Menighetsbladet Juni 03/2015

Menighetsbladet Juni 03/2015 Menighetsbladet Juni 03/2015 Side 11-14 Nytt alphakurs side 4 festen i kirka SIDE 6 Musikerparet Krisztina og Sigmund Eikeset side 18-19 kunstner Åse Sandvikmoen side 20-21 leder Menighetsbladet Redaksjon:

Detaljer

Lund og Heskestad menighetsblad

Lund og Heskestad menighetsblad Lund og Heskestad menighetsblad - Våt, men fantastisk Korsvei-festival - Valgresultater - Kapellanen på Lista m.m. Kjøreplan: Frist for stoff 09. nov. Ut ca. uke 50 Knut Svenning Sokneprest Trefftid: tirs.

Detaljer

Kirkeblad for Øyer og Tretten. Desember 2009. 62. årgang

Kirkeblad for Øyer og Tretten. Desember 2009. 62. årgang Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 8 Desember 2009 62. årgang Redaktørens hjørne Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon: Ole Johs. Gillebo Tlf. 976 62 560, Knut Mellemberg

Detaljer

Menighetsbladet September 04/2014

Menighetsbladet September 04/2014 Menighetsbladet September 04/2014 Fest for livet side 4 stille kirke SIDE 13 SKULPTØR ELISABETH KRISTENSEN side 16 lumber side 19 Menighetsbladet Redaksjon: Hans Petter Mjølund (ansv.) Nils Terje Andersen

Detaljer

Lund Prestegjeld. Innhold:

Lund Prestegjeld. Innhold: Lund Prestegjeld 3 4-5 6-7 8 9 10-12 13 14-15 16 17 18-19 20-21 22 23 24 25 26-27 28-29 30-31 Innhold: Prestens penn Beautiful gate Solstrålen på leir Jubileer Spørsmålskassen Tone Erfjord Barnas Stene

Detaljer

Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 1-2009 MENIGHETSBLAD. Nr. 1 2009 årgang 68

Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 1-2009 MENIGHETSBLAD. Nr. 1 2009 årgang 68 MENIGHETSBLAD FOR LISTA, HERAD, FARSUND OG SPIND Nr. 1 2009 årgang 68 2. plass 2008 Julefestene disse flotte jentene var på kan det leses om på sidene 27, 28 og 30. Om deres synder er som purpur, skal

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. La Jordens perle funkle for vårt øye. Informasjon. Nr 4/2015. 2. årg. Se hele salmen på siste side

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. La Jordens perle funkle for vårt øye. Informasjon. Nr 4/2015. 2. årg. Se hele salmen på siste side Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 4/2015. 2. årg. La Jordens perle funkle for vårt øye Se hele salmen på siste side Informasjon 2 TaNKEr På fars trygge fang Jeg vil fortelle en liten historie fra

Detaljer

odum Menighetsblad Nr. 1 Mars 2011 e. Kr. Årgang 80 Modum menighetsblad

odum Menighetsblad Nr. 1 Mars 2011 e. Kr. Årgang 80 Modum menighetsblad Nr. 1 Mars 2011 e. Kr. Årgang 80 odum Menighetsblad Modum menighetsblad 1931 2011 Den norske kirke Modum sokn Modum kirkekontor Kapellvn. 1, 3340 Åmot. Kontortid 09.00-14.00 Tlf. 32 78 32 30 - Fax 32 78

Detaljer

Randesund menighets nye nettsider / side 15

Randesund menighets nye nettsider / side 15 Randesund menighets nye nettsider / side 15 randesund.menighet@kristiansand.kommune.no Hjemmeside www.randesund.no bjorg.slogedal@kristiansand.kommune.no eivind.martinsen@kristiansand.kommune.no torill.farstad.dahl@kristiansand.kommune.no

Detaljer

ÅKRA. Misjonsvinduet s. 4-5 Kirkebasaren i Åkra kirke s. 6-7 En prat med Odd Jostein Fabrin s. 8-9 GO LIVE gjør budskapet levende s.

ÅKRA. Misjonsvinduet s. 4-5 Kirkebasaren i Åkra kirke s. 6-7 En prat med Odd Jostein Fabrin s. 8-9 GO LIVE gjør budskapet levende s. Menighetsblad for ÅKRA Åkrehamn Vedavågen Ådland Sævelandsvik Nr. 1 Mars 2011 utgitt av åkra sokneråd 18. årgang Misjonsvinduet s. 4-5 Kirkebasaren i Åkra kirke s. 6-7 En prat med Odd Jostein Fabrin s.

Detaljer

vår fedrearv Menighetsblad for Lillehammer og omegn Nr. 1. 2014 54. årgang

vår fedrearv Menighetsblad for Lillehammer og omegn Nr. 1. 2014 54. årgang vår fedrearv Menighetsblad for Lillehammer og omegn Nr. 1. 2014 54. årgang 2 Vår Fedrearv Når livet og troen utfordres Andakten Lise Hyldmo er 56 år og måtte slutte å arbeide som 26 åring etter en akeulykke

Detaljer

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 9 oktober 2009 Årgang 105 DFEF ønsker å satse på å bygge opp et stort menighetssenter i Swaziland. LES MER SIDE 2-4 Menighet for alle generasjoner. Møt familien

Detaljer

Risør og Søndeled Menighetsblad

Risør og Søndeled Menighetsblad Risør og Søndeled Menighetsblad Nr. 2 - Påske 2006-60. årgang Biskopen tilfreds med besøket i Risør «Alt i alt ble dette en interessant og givende reise i Risørs menighets- og samfunnsliv. Å få innblikk

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg.

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg. Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 1/2015. 2. årg. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon 2 Å BLI KJENT MED GUD Å bli kjent med Gud Noen ganger i

Detaljer

MENIGHETSBLAD. God påske! For søndre land PÅSKE 2011 NR.1, ÅRG. 71

MENIGHETSBLAD. God påske! For søndre land PÅSKE 2011 NR.1, ÅRG. 71 MENIGHETSBLAD For søndre land NR.1, ÅRG. 71 PÅSKE 2011 God påske! Med beven og jublende glede Biskopens Påskehilsen 2011 28 Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria

Detaljer

Nr. 3 mai 2009 e. Kr. Årgang 78. Konfirmanter 2009 i Modum side 4. Tro og Lys sommersamling side 7. Intervju med Jon-Erik Bråthen i Olavskirken side 8

Nr. 3 mai 2009 e. Kr. Årgang 78. Konfirmanter 2009 i Modum side 4. Tro og Lys sommersamling side 7. Intervju med Jon-Erik Bråthen i Olavskirken side 8 Nr. 3 mai 2009 e. Kr. Årgang 78 Konfirmanter 2009 i Modum side 4 Tro og Lys sommersamling side 7 Intervju med Jon-Erik Bråthen i Olavskirken side 8 Den som ber han får, den som leter, han finner, og den

Detaljer

MENIGHETSBLADET. J esus sier : Kom til meg, alle som strever o g har tungt å bær e, o g jeg vil gi dere hvile! (Mat.11,28)

MENIGHETSBLADET. J esus sier : Kom til meg, alle som strever o g har tungt å bær e, o g jeg vil gi dere hvile! (Mat.11,28) MENIGHETSBLADET Nr. 2 JUNI 2013 J esus sier : Kom til meg, alle som strever o g har tungt å bær e, o g jeg vil gi dere hvile! (Mat.11,28) 60. årgang ... tidlig en søndags morgen... Ordet midt iblant oss

Detaljer

a:men Les om årets fasteaksjon til inntekt for Kirkens Nødhjelp Side 11 ASKØY MENIGHETSNYTT - NR.1 2011

a:men Les om årets fasteaksjon til inntekt for Kirkens Nødhjelp Side 11 ASKØY MENIGHETSNYTT - NR.1 2011 a:men ASKØY MENIGHETSNYTT - NR.1 2011 Les om årets fasteaksjon til inntekt for Kirkens Nødhjelp Side 11 innhold: Redaktøren har ordet Teologi a:men Redaktør: Sokneprest Øystein Skauge e-post: oystein.skauge@kirken-askoy.no

Detaljer

Døves Blad. BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang ISSN: 0807-8963

Døves Blad. BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang ISSN: 0807-8963 ISSN: 0807-8963 Døves Blad BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang Over: Gudstjeneste i Døvesenteret i Kristiansand i forbindelse med Bispevisitas i det Sørvestenfjelske

Detaljer