Vi trenger ikke kopiere andres

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi trenger ikke kopiere andres"

Transkript

1

2 LEDERARTIKKEL t: Wiggo Skagestad f: Montasje: Frode Daland Forstå vår tid Bibelen lærer oss at det var noen som utgjorde en forskjell; det var de som forstod seg på tiden de levde i. Den samme utfordring og mulighet har også vi som lever i dag. Vi trenger ikke kopiere andres eller våre forfedres historie, heller ikke trenger vi gå i deres fotspor. Vi har et felles mål, vi løper det samme løp. Spørsmålet og utfordringen er om vi våger å sette våre egne fotavtrykk under vandringen mot målet? Vi har muligheten til å skape vår egen historie, løpe vår etappe der vi faktisk kan nå lenger enn noen andre som har løpt før oss. Hvordan det? Deres «tak» blir vårt ståsted, og vår start. Dette er noe av privilegiet ved å komme inn i andres arbeid. Noen har faktisk lagt et grunnlag, ja det er løpt noen runder lenge før vi kom på banen. Menigheten står framfor en ny tid, listen av nye utfordringer er lang. Kristiansand kommune har forespurt oss om muligheten til å gjøre noe i forhold til mennesker uten fast bopel. Det arbeides med nye barnehager i flere bydeler. Ungdomsarbeidet opplever stadig vekst der mennesker blir frelst. Hvordan møte dagens mennesker i glede og sorg, hverdag og gudstjeneste? Dette er bare noen av alle de spørsmål vi daglig møter og som vi trenger å gi et svar på. 2 Svar som vil være avgjørende for hvilken menighet vi bygger for framtiden! Arbeidet med Kvartal 42 går sin gang, arkitekt er valgt og det arbeides målrettet med regulering og utleie. Under arbeidet med kvartalet står vi nå framfor en stor utfordring i å synliggjøre menighetens areal og behov i prosjektet. Oppfinnsomhet og kreativitet kan ikke gi oss svar i alle de valg og beslutninger som ligger framfor oss. Heller ikke er dette nok for hva som skal til for å fylle Kvartal 42 med innhold. Det være seg i forhold til leietakere og eget bruk. Guds tanke er ikke at vi først og fremst skal være oppfinnsomme eller kreative i å finne på noe. Nei, Guds tanke er at vi søker svar hos Han som har vært der og sett det før det er blitt til. Det som er, har en gang vært, og det som skal hende, har hendt før. Gud tar fram igjen det som svant (Fork. 3:15). Vi tror på en Jesus som har lovet og sagt at han vil være med oss alle dager. Dager der Han har lagt gjerninger ferdig for oss for at vi skal vandre inn i dem! Det er dette som gir oss trygghet og fred for vår vandring - og det er faktisk vår eneste mulighet til å lykkes.... av Jissakars sønner, som forstod seg på tidene, så de visste hva Israel burde gjøre (1. Krøn. 12:32). FAKTA u Wiggo Skagestad (50). u Gift med May Brit, tre barn. u Utgjør sammen med Øyvind Valvik pastor teamet i menigheten. Wiggo er opptatt av menighetens plass i samfunnet og har hovedansvar for omsorgsarbeidet. u Foruten å være ansvarlig redaktør for FiladelfiaMagazinet er han også redaktør i Radio Filadelfia. u Foretar barnevelsignelser, dåp og sivilrettslige gjøremål som bryllup og begravelser.

3 Hovedsak Presentasjon av nytt bygg og utvikling av Kvartal 42 Intervju Intervju med vinner av arkitektkonkurransen Temaartikkel Alle skal med Av Wiggo Skagestad Aktuelt Er prisen for høy? Av pastor Øyvind Valvik Reportasje Hjemme hos Judith og Eilert Aakre Barnearbeidet Informasjon fra barneog familiearbeidet Misjonssidene Misjon for deg? Dagens misjonsarbeid Radio Filadelfia Nytt fra «taket», påske og nye programmer Solkollen Barnehage Påskevandringer i Søm kirke Sang- og musikk Ungdomsarbeidet gir ut lovsangsplate Ungdom Stor vekst fører til oppstart av bibelskole Reportasje Tur til Dyreparken og presentasjon av elevene Menighetssidene Informasjon, jubilanter og hilsener Forsideillustrasjon: Kristin Jarmund Arkitekter AS april arrangeres menighetens offerdag. INFORMASJON / VI NEVNER AT menighetens Årsmøte blir 21. mars. Da blir det også fellesskap og servering i kaféen etter møtet. NB! Kun for menighetens medlemmer og 2. påskedag får vi besøk av Berit og Arne Øystein Rambekk, forstanderpar i Evangeliehuset Porsgrunn.... den 18. april taler Liv Haug, misjonær i Peru, på kveldsmøtet. Hun kommer til å delta på flere møter mens hun er hjemme.... vi den 30. mai får besøk av Egil Svartdahl som taler både på formiddagsgudstjenesten kl og kveldsmøtet kl Café Lady skal på tur til Solstrand april. Tema for turen blir Alt makter jeg i Ham. Undervisning ved Wenche Egeland. Påmeldingsfrist 1. april. For mer info se plakat i vestibylen.... det den 4. oktober 2004 ved hovedkontoret til Assemblies of God i Europa, ble stiftet et menighetsbibelskole nettverk for Europa. Initiativtaker var Assemblies of God USA, ved sin Europaleder, Michael McNamee. Filadelfia var med å stifte dette nettverket, representert ved Lasse Rosten. Etter et par år fikk vi formannsvervet i styret og har hatt det siden. Nå er arbeidet etablert og tiden er inne for å slippe andre til for å drifte det videre. På årsmøtet i Amsterdam 3. mars 2010 takket derfor Lasse Rosten for seg og trådte ut av styret. Pastor og bibelskoleleder fra England, Simon Cunningham overtok ledervervet.... vi i 2010 har blant mye annet fokus på å bygge bedre strukturer i organisasjonen. Vi ønsker å tydeliggjøre roller, ansvar og den enkeltes plass i organisasjonskartet. Vi ønsker å skape trygge og tydelige arenaer for den enkelte å tjene i. Sammen vil vi bygge menighet!... søndag 6. juni blir det sommerfest for hele menighetsfamilien på Solkollen Hellemyr. Det blir bra program, idrett, lek og mye moro. Grill, god mat og mye godt fellesskap. Sett av dagen allerede nå! Vi ønsker alle unge og gamle hjertelig velkomne.... omtrent 740 timer med taler og radioprogram fritt kan lyttes til og hentes ned til din datamaskin eller mp3 spiller. Dette tilbudet er det flere og flere som blir klar over, noe statistikken for februar 2010 viser. I snitt ble det hentet 5,5 timer lyd for hver løpende klokketime. Guds Ord spres i uker og måneder etter at det ble fremført i menighetens lokaler. Har du enda ikke besøkt våre nettsider så er du hjertelig velkommen til Nummer årgang Materialfrister: #1: 15. februar #2: 15. mai #3: 15. august #4: 15. november utgiver [Ansvarlig utgiver] Filadelfia, Kristiansand E-post: Telefon: Telefax: Kontonr.: redaktører [Ansvarlig redaktør] Wiggo Skagestad E-post: [Redaktør/Grafisk design] Frode Daland E-post: redaksjonen [I redaksjonen] Øyvind Valvik E-post: Margrethe Tveit E-post: Lasse Rosten E-post: trykk adresse [Besøks- og postadresse] FiladelfiaMagazinet Dronningensgate Kristiansand [Trykk] Stav Trykk AS 3

4 HOVEDSAK t: Line Halvorsen Fielding f: Maleri: Michelangelo/Illustrasjon: Kristin Jarmund Arkitekter AS Prosjektet tar En hver kjent by har sitt bygg og vi skal også få vårt. Etter at vi ble presentert for dette prosjektet så vi fort noe som var mer enn kun et bygg. Vi kaller det «Gnisten» og dette er hvorfor: Arkitektens visjon bak prosjektet er «The creation of Adam» av Michelangelo. Kristin Jarmund Arkitekter AS som vant konkurransen beskriver prosjektet som dette: Arkitektur som historiefortelling For Filadelfia vil kvartalet bli deres viktigste storstue. Samtidig skal prosjektet romme helse- og velværefunksjoner, kultur, service og ulike kommersielle aktiviteter; muligens også hotell. Kvartalet skal beboes av mennesker 4 som trenger omsorgsleiligheter, pleieplasser eller alternativt ønsker egne leiligheter. I tillegg vil kvartalet være arbeidsplass og romme kontorer for en rekke mennesker i det daglige. Med denne brede sammensetningen av funksjoner er det ikke ønskelig at kvartalet uttrykker seg med direkte religiøse, bygningsmessige symboler, - tårn, spir eller andre logoer som kan gi assosiasjoner til tradisjonelle gudshus. Vi mener det likevel er viktig at kvartalet fremstår som et visuelt ikon i bybildet, med arkitektur som gir indikasjoner på et innhold som er genuint og med perspektiv utover det verdslige. Vi har valgt å arbeide med et skulpturalt motiv som visualiserer en «kraft» - eller et «nærvær» - som bygget form. I prosjektets portalmotiv er bygningsvolumene komponert slik at de «nesten» berører hverandre; - de forholder seg til hverandre som om de er i et spenningsfelt. For oss som utbygger er det viktig at det er en god dialog med ordfører, rådmann, politikere, byutviklingskomiteen, plan-avdelingen og andre viktige instanser som har en interesse og involvering i prosjektet, og vi har

5 Kvartal 42 form FAKTA u Line Halvorsen Fielding (41) u Gift med John Fielding. 2 barn u Bosatt i Bærum u Partner og utviklingsansvarlig for Morgenstjernen Eiendom AS u Utdannet interiørarkitekt MNIL INFORMASJON u Kvartal 42 AS eies 60% av Morgenstjernen Kapital AS og 40% av Filadelfia Kristiansand gjennom selskapet Kvartal 42 Invest AS. u Morgenstjernen Eiendom AS forestår utviklingsarbeidet og prosjektledelsen på vegne av Kvartal 42 AS. avholdt møter med alle parter. Prosjektet har blitt veldig positivt mottatt, og vi tror derfor prosessen videre vil være god. Frem til sommeren vil mye av tiden gå med til utarbeidelse av reguleringssøknaden og møter med aktuelle leietakere, ikke minst Filadelfia for å utforme deres behov som er hovedessensen i prosjektet. Det er en spennende prosess, og vi møter mye entusiasme og en enorm positivitet. For oss som eiendomsutvikler er det viktig at vi går i takt med brukere og kommune, slik at vi kjenner kommunenes behov og ønsker for et kvartal som er så sentralt som dette. I denne sammenhengen har vi tett dialog med Helse- og sosial hvor vi ser på behovet for eldreomsorg i bygget. Vi legger opp til at reguleringsarbeidet skal være klart til innsending før sommeren Vi som jobber med dette prosjektet kjenner en enorm glede og entusiasme, og at små mirakler skjer hver dag. Vi blir stadig minnet på at vi går i ferdiglagte gjerninger! MORGENSTJERNEN - Morgenstjernen tror på Guds ord 5

6 INTERVJU t: Wiggo Skagestad f: Frode Daland Vinner av arkite Arkitektkonkurransen er avgjort og valget falt på Kristin Jarmund Arkitekter AS. Onsdag 10. mars presenterte Kristin Jarmund prosjekt på vårt Bønn- og lovsangsmøte, og under noen travle dager med arbeid og hektisk møtevirksomhet fikk vi en kort liten samtale. 6 FAKTA u Kristin Jarmund (55). u Utdannet ved NTH, arkitektavdelingen u Architectual Association, London u Etablerte Kristin Jarmund Arkitekter i INFORMASJON u Fire arkitekter ble høsten 2009 invitert med i en arkitektkonkurranse. u Tre av disse fire leverte inn sine bidrag innen fristen i desember. u To av utkastene utmerket seg, og etter en ekstra runde falt valget på Kristin Jarmund Arkitekter AS. Hvem er Kristin Jarmund? En som har vært heldig og fått utdanne seg til et yrke som jeg trives i. Dette har igjen gitt meg et spennende liv der jeg kan utvikle meg og arbeide med noe som jeg tror på. Hva var det som brakte deg til arkitektstudier? Det var nok tegnegleden som brakte meg inn på arkitektstudiene. Som jentunge tegnet jeg uavlatelig. Ikke så mange hus, mest piker i pene kjoler, med perlekjede og Barbie-lokker. - Gleden over å tegne la grunnlag for mine faglige ferdigheter, som eksempelvis bruk av farger. Utstilling om Jarmunds arkitektur er på vandring, Fra Nasjonalmuseet i Oslo til Barcelona, Mexico, Washington DC og Montreal. For tiden er utstillingen i St. Petersburg. Den «hotte» merkevaren Kristin Jarmund erobrer by og land, og regnes i dag som en av de fremste i norsk arkitekturs eliteserie. Hvor viktig er du i forhold til at oppdraget skal lykkes? Det handler nok ikke bare om meg, men det er et team-arbeid. Der jeg har dirigentrollen i noe som kan sammenlignes med et jazzorkester. Dirigenten er ansvarlig for at den rette klangen kommer fram ved å stille lydbilde opp eller ned. Føler du at du har lykkes? Jeg tenker ikke slik, men ser heller på det som har vært som historie. Nye oppdrag er vår unike mulighet til å sette nye avtrykk, som igjen er med og gir nye bilder til den historien som en gang skal skrives fra vår tid. Hva tenker du om å tegne Kvartal 42? Først og fremst er det en spennende utfordring hvor vi får være med å skape et spennende, mangfoldig og funksjonelt bygg innenfor de primisser som er gitt av oppdragsgiver. Form og fasade sier det noe om byggets innhold? Det bør det gjøre! Det er det som er arkitektens utfordring. Selvfølgelig er det ytre faktorer som har innflytelse, men fasaden kan ikke løsrives fra det som er byggets innhold. Det er med bygg som med mennesker; skal det ha troverdighet og signalisere noe ekte, da må det indre og ytre henge sammen. Det er dette som gjør Kvartal 42 så spennende. Kirkebygg kombinert med konferanse, helse, næring og menneskers hverdag er noe av det som har, og vil komme til å gi prosjektet dets form og fasade.

7 Kvartal 42 ktkonkurransen Du skal tegne et flerbruksbygg der menigheten Filadelfia er en sentral aktør. Hvordan er din kjennskap til Pinsebevegelsen? Den er vel heller minimal, men jeg har skjønt at det legges stor vekt på glede og musikk. Bortsett fra deg så er vel det at jeg nesten daglig kjører forbi Filadelfia i St. Olavs gate det nærmeste jeg til nå har kommet en Pinsemenighet. Er du en åndelig person? Ja, jeg er vel det, om en kan si at mennesker med en kreativ kraft får, og bærer fram noe som er mer enn «bare» en selv. Det er med bygg som med mennesker; skal det ha troverdighet og signalisere noe ekte, da må det indre og ytre henge sammen. Vi som menighet er svært takknemlig for at valg av arkitekt falt på Kristin Jarmund Arkitekter AS og gleder oss til videre samarbeid. Husk på arkitektkontoret i deres bønner, be om kreativitet og gode løsninger og velsignelse for alle involverte. F.v. Graeme Ferguson og Kristin Jarmund (Kristin Jarmund Arkitekter AS), Billy Øksendal (Filadelfia) og Line Halvorsen Fielding (Morgenstjernen Eiendom AS) 7

8 TEMAARTIKKEL t: Wiggo Skagestad f: Illustrasjoner: Kristin Jarmund Arkitekter AS Alle skal med! Bakgrunn for temaet er den oppgaven og utfordringen som ligger framfor oss. Vi tror Herren vår Gud har kalt oss som menighet til å bryte opp og innta nytt land. Et land som handler om å bygge en menighet som kan ivareta morgendagens mennesker og vekst. I ganske nær framtid blir menighetssenteret med arbeidstittelen Kvartal 42 en realitet. Dette senteret er mer enn et vanlig bygg eller kvartal; Det er et verktøy som er gitt oss til å betjene denne byen og vår nasjons innbyggere. For å lykkes i det oppdrag Gud har gitt oss trenger vi ha alle med! Moses svarte: «Vi må fare alle, både unge og gamle. Våre sønner og døtre vil vi ha med oss, og småfeet og storfeet. For vi skal holde høytid for Herren» (2. Mos. 10:9). Det er nettopp det vi skal. Vi skal holde høytid for Herren i vår by og for vår nasjon. For å lykkes med dette oppdraget trenger vi å ha alle med, vi trenger et bredt engasjement av mennesker som kommer i funksjon og inntar den 8 plass som Gud har lagt ferdig for den enkelte på Kristi legeme. Videre så trenger vi en bevisstgjøring om at når Gud taler om alle, så mener han alle. Han som vil at alle mennesker skal bli frelst, han vil også at alle skal finne sin plass i tjeneste for Guds rike. Alle skal med, vi har ingen å miste! Sammen skal vi gå mot det mål Herren vår Gud har vist oss for vår framtid. Dette ordet «alle» er og har vært sentralt for oss som menighet gjennom mange år. Alle inngår i vår tanke og visjon om å være en generasjonsmenighet. En krevende øvelse som slettes ikke er den enkleste, men for oss er det Guds vei. Våre planer og bekjennelser er høye, FAKTA u Wiggo Skagestad (50). u Gift med May Brit, tre barn. u Utgjør sammen med Øyvind Valvik pastor teamet i menigheten. Wiggo er opptatt av menighetens plass i samfunnet og har hovedansvar for omsorgsarbeidet. u Foruten å være ansvarlig redaktør for FiladelfiaMagazinet er han også redaktør i Radio Filadelfia. u Foretar barnevelsignelser, dåp og sivilrettslige gjøremål som bryllup og begravelser. og ikke noe galt med det, vi tjener jo en stor Gud. Men skal våre planer og bekjennelser ha troverdighet trenger vi en bevisstgjøring på å favne de svake de som har blitt liggende etter på veien. Derfor ser vi det som nødvendig å styrke omsorgen for hverandre. Det være seg innenfor besøkstjeneste, ServiceKontakten, skjelesorg, samtale og veiledertjenesten, familiearbeidet og vår rusrelaterte omsorg. I tillegg til

9 Kvartal 42 INFORMASJON u Kvartal 42 utgjør arealet mellom Dronningensgate/Tollbodgata og Kronprinsensgate/Elvegata u Arealet som nå utvikles utgjør i grunnflate ca. 4100m2 og består av Filadelfias nåværende eiendom, samt hele arealet mellom Filadelfia og Elvegata inkl. Shellstasjonen. Vis alle ære, elsk brødrene, frykt Gud, ær kongen (1. Peter 2:17). BYBILDET. Prosjektet underlegger seg Kvadraturen i volum og proposjoner i forhold til byggene i området rundt. På hjørnet reiser kvartalet seg i høyden og markerer inngangen til Kvadraturen fra øst. STILSTUDIE. Illustrasjonene nedenfor og på forrige side viser en 3D-studie av en tenkt sal-løsning. Å vise alle ære er ikke det samme som å godta synden. Vi trenger nåde til å ære synderen men hate synden. Avsky synden, men se å elske synderen! Jesus døde også for han eller henne. Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss da vi ennå var syndere (Rom. 5:8). dette er det nødvendig at vi ikke bare øver oss i Gudsfrykt, men og øver oss i å se hverandre og inkludere hverandre. Vi har som menighet en vei å gå, men oppdraget står fast; alle skal med! Når vi ser på menigheten kan vi kanskje spørre om hva vår Gud mener når han taler om alle? Mener han de sløve, de som ikke får det til, de som snubler og faller, de negative, de vi sjelden eller aldri ser, de uvillige? Min påstand er at tilbudet fra Guds side alltid står der og har rom for de som føler seg utenfor det gode selskap. Vårt ansvar er å møte vi våre medmennesker med den samme romslighet vi selv er blitt møtt med.... så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre, hvis den ene har noe å bebreide den andre. Som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre (Kol. 3:13). Når vi ser ut forbi menighetens vegger, hvem er det egentlig vi er kalt til å se, kalt til å tjene og kalt til å elske? Kan det virkelig være alle? Finnes det noen grense for hvem som skal og kan regnes med, hvem vi vil sees sammen med, identifiseres med? Kan det være de vi avskyr, de vi frykter, de som ingen andre vil ha noe med å gjøre, eller de som har en livsstil som byr oss imot? Kan det virkelig være dem. Bibelen er klar på dette: Jesus han var og er synderes venn Jesus selv har gitt oss mange eksempler på hvordan han så og møtte mennesker i utfordrende situasjoner. Kanskje trenger vi en bevisstgjøring på rekkefølgen av nåde og sannhet? Med riktig rekkefølge har vi en større mulighet til å utføre Guds oppdrag.... han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne (1. Tim. 2:4). Om alle skal ha mulighet til å velge Jesus, så er det viktig at vi som kjenner ham ikke skygger for hans kjærlighet og nåde. Vi har ingen rett til å stemme ut eller velge noen bort. Guds tanke er at dette er for alle! Sannheten er at ingen av oss kan si at vi har gjort oss fortjent til dette. For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal rose seg (Ef. 2:8-9). 9

10 AKTUELT t: Øyvind Valvik f: Simone Van Den Berg Er prisen for høy? Påstanden kom nylig fra en afrikansk forkynner. Vesten vil slite med å oppleve vekkelse - de er ikke villig til å betale prisen. Har han rett? Temaet for dette nummeret av bladet er å få alle med, men vil vi egentlig? Er vi villig til å ofre vår bekvemmelighet? Er lysten til å ha alle med like stor som evnen og viljen? 10

11 Hvilken pris er det snakk om? All historie sier at bønn er det grunnleggende fundament for vekkelse. Utenlandske forkynnere og ledere fra den såkalte tredje verden er ofte sjokkert når de kommer til Norge. Sjokkert over hvor lett vi tar på en av de mest grunnleggende faktorer nemlig bønn. Land som opplever nød, fattigdom og krig må ofte bare kaste seg på Herren i desperat bønn. Vår overflod, velstand og gode helsevesen gjør behovet for bønn og Guds hjelp mindre. Bønn og faste blir så lett erstattet med aktiviteter av alle slag. Men aktiviteter kan aldri erstatte bønn. I vår travelhet er jeg redd bønn blir en salderingspost i vår travle tidsklemme. Og uteblir bønnen blir atmosfæren i våre forsamlinger ofte for kald til å varme opp frosne hjerter. Inkluderingens pris Et trygt og godt menighetsliv innebærer vennskap og fellesskap. Alle må ha denne tryggheten. Erfaringer viser at den sosiale faktoren i et menighetsliv er større en vi våger å innrømme. Folk forlater oss sjeldent fordi de er uenige i teologi, men fordi de ikke ble sett, verdsatt eller inkludert. Hva er det som gjør at det er så vanskelig å knekke denne koden? Et stikkord vi neppe liker å innrømme er vel bekvemmelighetens pris. Det å skaffe nye venner er en investering. En investering som i første rekke er et utlegg, Men som all annen investering kommer det også en avkastning. Menigheten vil bli kraftig beriket dersom vi er villig til å betale bekvemmelighetens pris. Raushetens pris Folk er forskjellige. Derfor vil vårt ønske om å ha alle med, bli kraftig utfordret av vår evne raushet. Rause med møtestil og sangstil. Rause med generasjonenes utfordringer. Raushet mot innvandrere. Raushet og overbærenhet med folk som sliter med livet og ikke er oppvokst på bedehuset. Raushet med folk som sårer oss eller er uenig med oss. Raushet mot ledere som i enkelte saker kan bestemme ting og gå i en annen retning enn det selv har tro for. Raushet med dem som er falt, men som oppriktig ønsker å gå videre i sitt gudsliv. Raushet er prisen vi må betale for å få alle med. Forvalteransvarets pris Som kristen i verdens rikeste land hviler forvalteransvaret tungt over oss. Den som er mye overgitt skal det kreves mye av, sier bibelen. Er vi villig til å dele våre goder med de mange som trenger vår hjelp? Klarer vi å bære vår velstand med de forventninger Guds ord stiller til oss? Ingen andre i verden har større mulighet enn oss til å betale vår tiende med glede og våre hellige gaver med stor takknemlighet. Gjør vi det, tror jeg vi har rikelig til all god gjerning. Men det er ikke bare penger det er snakk om. Vi har også fått evner og talenter fra Herren som vi en dag skal stilles til ansvar for. Bruker vi dem eller graver vi dem ned. Forvalteransvarets pris er helt avgjørende for at vi skal lykkes Trofasthetens pris Mange kan gjøre kortvarige stunt i Guds rike. Færre er de som gjennom et langt liv trofast vier seg til det kall og den tjeneste som de er utsett til. Herrens trofast varer fra slekt til slekt, mens vår trofasthet kan svinge med humør og dagsform. Lykkelig er den som har lært seg trofasthetens gode frukter. Guds rike blir ikke bare bygd på godværsdager. De fleste under og mirakler i bibelen stammer fra Guds menn og kvinner som over år i medgang og motgang - var trofast mot det kall som de fikk. Hvis bønnebarna skal vende hjem og kjenne seg igjen, tror jeg det er avgjørende at de finner en stor skare av mennesker som har betalt trofasthetens pris. Hvorfor er prisen så høy? Dess høyere prisen er - jo høyere kvalitet er det som regel på varen. Hvert menneske har enorm verdi. Så høy verdi at Jesus var villig til å betale den høyeste prisen. Jesus har betalt sin pris er vi villig til å betale vår? FAKTA u Øyvind Valvik (54) u Gift med Bodil, 2 voksne barn u Utgjør sammen med Wiggo Skagestad pastorteamet i menigheten. Øyvind har et stort hjerte for byen og er også en aktiv medspiller i det felleskristne arbeidet i Kristiansand. u Foretar barnevelsignelser, dåp og sivilrettslige gjøremål som bryllup og begravelser. INFORMASJON u Aktuelt er en artikkelserie skrevet av pastor Øyvind Valvik. Artiklene tar opp temaer som er aktuelle for menighetens virksomhet. Fokus er ofte satt på mennesker som er drivkraften og hensikten med Filadelfias arbeid i Kristiansand. 11

12 REPORTASJE t: Margrethe Sunnarvik Tveit f: Margrete Sunnarvik Tveit Judith (73) og Eilert(79) Aakre har vært gift i 52 år. De har to barn, Jan Eilert og Tor Karsten. De er fra Notodden, og flyttet til Kristiansand i Her har de vært aktivt med i menigheten. De har ledet eldrearbeidet i en årrekke med blant annet Eldretreff og Pioneren, i tillegg har de hatt besøkstjenesten i menigheten som sin tjeneste. Eilert forteller at han ble frelst i Da var det vekkelse på Notodden, og han husker godt at han som 15åring den 28. januar det året var på en stor konferanse i Frelsesarmeen og tok imot Jesus. Mange unge ble frelst, og han forteller om liv og begeistring. Han ble tidlig med i Pinsebevegelsen, og har funnet sitt åndelige hjem der. Judith forteller at hun alltid har gått på møter og vært en kristen. Da hun var 12 år gammel hørte hun et vitnesbyrd av en dame som fortalte at hun var så glad for at hun var frelst. Judith hadde ingen dag å se tilbake på som sin frelsesdag, og begynte å be om å få det. Hun forteller at den vinteren kom Gud og møtte henne. Hun ble døpt i Den Hellige Ånd mens de satt og bad på et møte. Hun forteller at det fjernet en hver tvil hos henne i forhold til om hun var frelst, og hun ønsket å døpe seg, og fortalte det til sin mor. Da fikk hun til svar at alt var av nåde, og Judith forteller at det ikke var noen kamp forbundet med det å gå dåpens veg, det var bare nåde at hun fikk gjøre som Jesus hadde gjort. Eilert forteller at han som ung gutt var sivilarbeider i Østfold. Han ble sendt i skogen og der fikk han et tre over seg og ble alvorlig skadet. I over to år var han sengeliggende og var inn og ut av sykehuset. Der prøvde de alt, men ingenting hjalp. Han fikk smertestillende men hadde ikke krefter til noe. Til slutt skulle han legges inn på Rikshospitalet og bli der i et år. Han var ung, og syntes det var trist at livet hans hadde blitt slik. I denne tiden søkte han veldig etter et Ord som kunne være hans, og han 12 var i anfektelse over hele situasjonen. Mange var negative fordi han ikke ble helbredet, og han søkte det veldig. Den siste uken før han skulle til Rikshospitalet ble han sendt hjem fra Notodden Sykehus, og en julinatt i sengen hjemme så våknet han opp klokken 02:30 om natten og kikket ut av vinduet og opp mot himmelen i øst. Himmelen var helt rød, og som lyn fra klar himmel fikk han det forløsende ordet fra Jes. 58:8 Da skal ditt lys bryte fram som når dagen gryr, dine sår skal snart leges og gro. Din rettferd skal gå foran deg og Herrens herlighet følge etter deg. Da fikk han vissheten om at Herren skulle møte ham og gripe inn. En evangelist var i nabohuset, og han fortalte at de skulle ha teltmøter og at evangelistene Ervik og Sørensen var der. Eilert ble spurt om han ønsket forbønn, og det gjorde han De salvet ham og bad for ham, og Eilert kjente at noe var på gang, men han ble ikke frisk der og da. Han lå bare der. Men den kvelden kom Sveinung Helle Brekke, en eldstebror fra menigheten på besøk. Han sa at «her skal du ikke ligge». De begynte å be og Eilert forteller at da han våknet og kom til seg selv sa eldstebroren at: «Eilert, nå kan du bare løfte bena dine». Det syntes han var en litt underlig beskjed å få, men han gjorde det han ble bedt om, han løftet bena og satte seg opp. Og det var en mektig opplevelse. Ingen ord kan beskrive hvordan det var, sier Eilert. Han hadde ligget i to år, nå var han frisk, Gud hadde gjort et under. Alle søsknene hans der, de var kommet for å ta avskjed for han skulle legges inn på Rikshospitalet i et år. Neste morgen skulle han legges inn, og da satt han på kjøkkenet fullt påkledd. Han fikk fortelle om hva som hadde skjedd. Han dro til sykehuset, de hadde en avtale og den ville han ikke bryte. Inne på Rikshospitalet satt han oppreist på båren, og han møtte noen sykepleiere. Blant annet var Lisbeth Thorsen der. Hun var misjonær, og hun spurte: Er du blitt helbredet, Eilert? Ja, svarte han. Hun mente han måtte legge seg ned likevel, for nå hadde han fått time hos direktøren ved sykehuset, og de ville ikke bli beskyldt for å være uvørne med pasienten. Da Eilert fortalte direktøren om hva som hadde skjedd, trodde han på Eilerts vitnesbyrd. Bare 14 dager etter helbredelsen satt Eilert i båten og fisket. Gud gjorde et stort verk i mitt liv den dagen, sier Eilert. Og det er sterkt å se tilbake på hva Gud kan gjøre.

13 Hjemme hos... 8 Judith og Eilert Aakre som er demente og fraværende i det meste som skjer i hverdagen. Men kommer man inn på det som har med det åndelige å gjøre, da er det full konsentrasjon og de er helt klare. Det synes de er sterkt å se. Og de trekker fram det som står i 2. Kor 4:16 Og selv om vårt ytre menneske går til grunne, blir vårt indre menneske fornyet dag for dag. Begge opplever at de har fått rikelig tilbake for den tiden og de kreftene de har lagt ned i denne tjenesten. Det har blitt mange inntrykk og gode stunder. Judith og Eilert har nå måttet si fra seg denne tjenesten av helsemessige årsaker. Det syntes de var tøft, men de ser også at det var nødvendig. Ekteparet Aakre forteller at de alltid har hatt et engasjement for at mennesker skal få et møte med Gud. Det ønsket har ligget tungt på deres hjerter. De forteller om tiden på Notodden med Aage Samuelsen i tidlige år. Der det var et kolossalt engasjement, og 300 ble frelst, forteller de. Det var vekkelse. Dette har preget dem. Eilert forteller at det de opplevde og så den tiden, var en brennende kraft i kristenlivet. Det har fulgt dem for bestandig. Det å leve i Guds nærhet har aldri blitt borte. I 1963 flyttet Judith og Eilert til Kristiansand, da de hadde mye familie her. Eilert hadde fått jobb i byen, og de bygde hus. Samtidig begynte de i menigheten. Som unge på Notodden reiste de mye og hadde møter. De sto i vekkelse blant annet i Telemark, og Eilert fikk anbefalingsbrev fra menigheten og fortsatte sin evangelistgjerning parallelt med at han jobbet. Han virket i hele Sørlandsregionen, blant annet i Lillesand, Evje, Mandal og Fevik. Noen steder var de aktive i et halvt år, og de ser tilbake på det som en spennende tid. Judith har jobbet i hjemmesykepleien, og der så hun raskt et stort behov hos sine pasienter. Mange var kristne og hadde levd et helt liv i menighetene i byen, men når de kom opp i aldredommen kom de seg ikke på møter selv, og de fikk ikke besøk. Det skapte et ønske i henne om å hjelpe, og ekteparet tilbød seg å ha den tjenesten i egen menighet. Judith forteller at hun opplevde det viktig. Det har vært svært givende, gitt masse velsignelse og mange gode personlige samtaler, selv om det av og til også har vært slitsomt. Det som kanskje har gitt størst inntrykk er å se Gudslivet hos mennesker Ekteparet har vært ledere for Eldretreff i 15 år. De tok over etter Frithjof Pettersen som sto for det i sin tid. Og de opplever at det er en viktig del av menigheten. De skulle nok ønske at flere av de eldre i menigheten ville benytte seg av dette tilbudet, og forteller at det er plass til flere. I Pioneren har det vært mange som har vært aktive. Men fordi det er noen som faller fra har det vært en periode der de har vært få. Da er det ekstra gledelig å se at det igjen er vekst. Nå teller de 26 stykker, og det er også mennesker uten tilhørlighet til menigheten som er med og synger i Pioneren. Så lenge de kjenner glede ved å stå i denne tjenesten, og det ikke er for slitsomt, vil de fortsette og de synes det er givende å tjene i Guds rike. INFORMASJON u Dette er en del av en artikkelserie hvor Margrethe Tveit besøker sentrale personer i menigheten. I første omgang har det vært eldsteråd, pastorparene og staben som har fått besøk, men andre står for tur... 13

14 BARNEARBEIDET t: Jan Kjosavik f: Filadelfia barne- og familiearbeid Levende hjem Siden vi startet med Levende hjem, i høst, har vi hatt to flotte samlinger. Ca 25 hjem har vært representert på hver av samlingene. Prinsippet er at alle som vil, kan få bidra med idéer og erfaringer, som kan hjelpe andre på vei mot å sette mer fokus på levende tro i hjemmene. De to samlingene har også gjort noe med fellesskapet i blant oss. Til dere som ennå ikke har fått mulighet til å komme, vil jeg gi min største anbefaling. På samlingen i februar hadde vi besøk av Marianne og Kirsti fra Bok og Media. De fortalte om hvilke hjelpemidler som finnes når det gjelder å nå barn og snakke med barna om tro. I neste samling skal vi ha fokus på utfordringer ved at barn og ungdom stiller spørsmål ved troen og ikke har lyst til å være med i menigheten. Vi kommer til å dele oss litt i grupper i forhold til alder på barna. Vær velkommen! Barnemøter med kreative grupper Søndag 14. februar hadde vi det første barnemøte for 4-13 år, i A-salen. Med oss hadde vi komp og sangere som ledet i lovsang. Lillian Guttormsen hadde appell og barna fikk høre om Jesus som 12 åring i Tempelet. Til slutt stilte de voksne og ungdommene seg i ring rundt barna og velsignet dem. Etter møtet hadde vi kreative grupper med dans, drama, kunst, sang/ musikk, media m.m. Mange gode gruppeledere gjorde en flott jobb. Barna trivdes kjempegodt og vi fikk gode tilbakemeldinger på gruppene. Tanken er at barna ut i fra sine evner og interesser skal få lov til å være med på å prege barnemøtene og familiemøtene framover. Noen av gruppene fikk vist det de hadde/laget eller øvet inn, på familiesøndagen uka etterpå (se under). Familiesøndag Søndag 21. februar var det familiemøte i Filadelfia. Temaet var himmelen og kreativ dramagruppe hadde laget et dramastykke som illustrerte hvordan folk tar i mot invitasjonen til å komme inn i evigheten med Jesus. En annen gruppe hadde laget et flott maleri som viste skjønnheten i himmelen. Filmgruppa viste en morsom filmsnutt som de hadde laget selv. Det ble et flott møte hvor et av ungdomslovsangsteamene hadde sangen. Etter familiemøtet reiste vi ut til Solkollen Søm for å spise og kose oss. Alle hadde med seg litt mat hver og det ble en fantastisk fest med ca. 80 mennesker fra barn til godt voksne. Mange hadde tatt med mye god mat og når alle satte det fram, ble det rene hotellbuffeen. Barna koste seg og lekte mens de voksne pratet og hadde det sosialt. Etterpå arrangerte vi lotteri, med inntekt til familiearbeidet. Mange flotte gevinster ble delt ut. Det var både nydelige kaker, flotte bilder laget av Trond Tveit og Merete Sæbø, deilige ulltøfler og luer strikket av Britt Norheim og mye mer. Tusen takk til alle som bidro. Det var morsomt, sosialt og hyggelig. Vi kan love dere at dette ikke ble siste gangen... FAKTA u Jan Kjosavik (39) u Gift med Monica, 3 barn u Jobber som barne- og familiearbeider i Filadelfia. u Prosjektleder for Solkollen Familieskole INFORMASJON u Målgruppen for barnearbeidet strekker seg fra 0 til 13 år. u Den 2. søndagen hver måned arrangeres det eget barnemøte i forbindelse med formiddagsgudstjenesten. u Den 3. søndagen hver måned er det familiemøte kl i storsalen. u De andre søndagene er det søndagsskole og Junior. u Driver i tillegg korene Splash og Tweens, samt Kompis. 14

15 15

16 MISJONSSIDENE t: Lasse Rosten f: Lasse Rosten/Arkiv Misjon for deg? Hva er misjon? Er det bare for noen spesielle som skal reise spesielt langt? Nei, jeg tror misjon egentlig bare er et annet ord for det å være kristen. Alle som har opplevd Jesus, erfart Hans kraft i sitt liv og sannheten om Han, ønsker at andre skal få del i det samme! Misjon betyr bare at vi har en hensikt, en misjon, med våre liv. Synonymer for Misjon er, Tilskikkelse, Kall, Kallelse, Oppgave, Livsoppgave, Gjerning, Livsgjerning... Vi har oppdaget Livet, oppdaget Kilden til alt liv, en kilde som aldri går tom, en kilde som blir sterke i eget liv ved å dele den med andre! Du har en misjon, du er en misjonær! FAKTA u Lars Agnar (Lasse) Rosten (44). u Gift med Inger Ann, 2 barn. u Administrativ leder i Filadelfia. u Utgjør sammen med Øyvind Valvik og Wiggo Skagestad det daglige lederteamet i menigheten. u Leder av misjonsrådet. u Styreleder i Solkollen Barnehage. INFORMASJON u Filadelfia, Kristiansand har i mange år vært sterkt engasjert i misjon i utlandet. Hovedfokus har i en årrekke vært Sør-Amerika, men vi har etter hvert engasjert oss mer i Europa. Vi har nå misjonærer i Peru, Chile, Østerrike, Argentina, Tyskland, Russland og Sveits. Jesu var klar i sin appell til sine disipler. GÅ derfor UT (Matt 28:19)! Ikke bare til jordens ender, men til byen de bodde i, til lokalsamfunnet de var en del av. Alle skal med, ikke bare de langt unna! Gud satset alt på ett kort, Han satset hele menneskehetens gjenopprettelse på at Jesus ville fullføre sitt oppdrag og la seg henge på et Kors, til soning for dine og mine synder. Og han gjorde det! Han betalte mitt skyldbrev. Han tok min straff, jeg er ikke lenger en synder bortvist fra Gud! Jeg er frelst ved Nåde, fylt av han som fyller alt i alle! Invitert inn til kontinuerlig fellesskap med Gud! Når Jesus hadde fullført sitt løp, satset Han sitt livs verk på oss. Han la alt i våre hender, og overgav ordet om forsoningen til oss (2. Kor. 5:18). Han satset på at du og meg skulle forstå at Livets gave i Kristus ble gitt for ALLE, og at vi som oppdaget dette skulle gi det videre til alle, opplyse ALLE om at gjelden er betalt, Livet er gitt det er bare å ta imot. Er du en Kristen er du en Misjonær?! Er du en av de som har opplevd Jesus og skjønt at ingen kommer til Himmelen uten ved Han? Har du erfart at Han er det beste Livet også her på jord? Da er det ingen grunn til å holde andre borte fra denne sannheten, borte fra dette Livet. Lev livet, del Livet og pek på Jesus. La andre få oppleve Livets Kilde og Livets opphavsmann her og nå. Vær en misjonær der du er! 16

17 Dagens misjonsarbeid Filadelfia ønsker å være et utadrettet og misjonerende fellesskap, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi støtter arbeidet både i Norge, Europa, Midt Østen, Russland og i Sør Amerika. For å drive dette store arbeidet har vi et misjonsråd som til daglig leder og følger opp arbeidet. All vår misjonsinnsats finansieres gjennom offer en søndag i måneden, samt gjennom en fast andel av menighetens generelle givertjeneste. I 2009 formidlet vi ca 1.1 millioner kroner til ulikt misjonsarbeid. Misjonsrådet består i dag av disse: - misjonsrådet og arbeidsoppgaver Irene Stenberg - medlem siden Arvid Ramselien - misjonskasserer siden 1973 og med fra starten når misjonsrådet ble etablert. Terje Gustavsen - medlem siden Kort oversikt over det vi i dag er involvert i: Harald Sannarnes - medlem siden Russland, i byen Kysyl i republikken Tuva. Tor Arild og Anja Savnes er pastorpar der. Ut fra menigheten driver de også flere utposter, suppekjøkken, rehabiliterings senter med mer. De er i sluttfasen på en betydelig utvidelse av menighetslokalet. Tyskland, i byen Garmisch-Partenkirchen. Vi støtter menigheten som Frank og Ingrid Erlandsen plantet. De driver videre med nasjonalt lederskap, men trenger fortsatt noe finansiell støtte. Østerrike, i byen Braunau. Vi støtter Kent Ruben og Anna Lena Andersen og familien i deres pastor gjerning der. De er i innspurten på bygging av nytt menighetslokale. Har testet drift på menighetsbibelskole Masters Commission og ønsker å starte opp igjen til høsten. Israel. Vi støtter Elizabeth og Robert Muren m/familie i deres arbeid med musikal og nye filmprosjekt. Argentina, i byen Salta. Vi støtter Masters Commission Argentina. En menighetsbibelskole i menigheten i Salta. De driver også et stort arbeid med undervisning av flere hundre studenter i distriktet rundt. Peru, i Perené dalen og La Mercéd. Vi er utsendermenighet for Liv Haug og støtter alt arbeidet med menighetsdrift, nasjonale pastorer, utposter, kvinneprosjekt, bibelskole, fengselsarbeid og nytt kirkebygg i La Mercéd med mer. Chile, i byen Quintero. Vi underholder de to pastorene i menigheten som vi i sin tid var med og plantet med Eduardo og Doris Mondaca og familien. De driver et stort arbeid og har nettopp begynt arbeidet med en ny utpost i distriktet. Elin Madsen. Ungdomsarbeidet og Café Lady støtter Elin Madsen i hennes arbeid på UIO sin basen i Sveits. Team. Vi har samarbeidet med andre, og sendt ut egne team. Både til Latvia, Romania og Østerrike. Til sommeren drar et ungdomsteam til Peru. Kirkenes. Vi støtter arbeidet i Kirkenes etter ungdomsvekkelsen som brøt ut i høstferien Lasse Rosten - medlem siden 2003 og leder av misjonsrådet. Vi ønsker å utvide misjonsrådet med flere medlemmer som kan ta ansvar for ulike områder av arbeidet. Så brenner du for denne delen av menighetens arbeid, er du velkommen til å ta kontakt for en prat. 17

18 RADIO FILADELFIA t: Margrethe Tveit f: Arkiv FAKTA u Margrethe Sunnarvik Tveit (38) u Gift med Terje, 2 barn u Avdelingsleder i Radio Filadelfia u Utdannet som journalist ved Gimlekollen Mediesenter og Høgskolen i Agder. Litt nytt fra «taket» Det er snart påske, og i påskehøytiden vil det blir litt forandringer på programmet. «En time fra taket» går ut, og tradisjon tro kommer vi til å sende to påskevandringer. INFORMASJON u Radio Filadelfia sender daglig over lokalradionettet på FM 101,20 mhz. u Sender i tillegg over webradio u Sender direkte fra studio flere timer i uken. I tillegg lages det magasinprogrammer og møteoverføringer. u Jobber med større satsing på interaktive medier som internett og podcasts. Vedtak fra menighetsmøte 14. feb Eldsterådets budsjettforslag for 2010 ble enstemmig godkjent ved håndsopprekning. Det er trukket ut en vinner av arkitektkonkurransen for Kvartal 42. Vinnerforslaget ble tegnet av Kristin Jarmund Arkitekter AS. Det jobbes videre med aktuelle leietakere. Tomten overdras 1. juli og reguleringsarbeidet starter umiddelbart etter det. Menigheten ønsker å starte bibelskole fra høsten. Vi får låne godkjenningen av Credokirken Bergen. André Andersen, rektor ved Zoe kirken bibelskole i Fredrikstad vil jobbe i 40 % stilling som rektor. Filadelfia skal sende inn egen søknad om godkjenning som da blir gjeldende fra høsten Kjell Halltorp sin «Påskevandring» som går fra Palmelørdag til 2. påskedag vil sendes klokken 12:25 i ukedagene, og klokken 13:30 Palmelørdag og Påskeaften. Palmesøndag og 1. påskedag sendes den klokken 14:00. Egil Svartdahls «Påskevandring» kommer til å gå i «En time fra taket»- tiden 11:00 og 15:30 onsdag før påske, Skjærtorsdag, L a n g f r e d a g og 2. påskedag. Søndag 1. påskedag sendes den klokken 14:05. Jeg håper våre påskevandringer igjen kan bli til velsignelse i påskehøytiden! Det er mange som kommer med gode tilbakemeldinger hvert år om at de har blitt berørt av budskapet i disse seriene. Vær gjerne med å be om at de skal få vise mennesker Jesu forsoningsverk, og at de blir møtt av ham: Den levende Guds Sønn, Jesus Kristus! Det skjer også spennende ting med tanke på nettradio og nedlasting. Vi når stadig nye rekorder i antall timer som lastes ned. I skrivende stund lastes det ned taler og radioprogrammer som tilsvarer 5,6 timer for hver reelle klokketime som går, døgnet rundt! Det er et stort takkeemne, og all ære til Gud! Oddvar Isachsen er kommet tilbake på lufta. Han har vært vikar siden nyttår, og kommer til å bli å høre på Radio Filadelfia framover i «En time fra taket». En ny serie med «Lys over Ordet» er også under produksjon, der vi går gjennom Filipperbrevet vers for vers, med kommentarer, spørsmål og svar til hvert enkelt vers. Flere nye programmer har også sett dagens lys, og jeg nevner bl.a. at Mette og Roger Sørensen lager musikkprogrammet «Homecoming Radio» og ledertrioen i menigheten har gått i gang med programmet «Ukeslutt med ledelsen». Wiggo Skagestad lager «Før og etter» og Britt Randi Kvamme Aas står for programmet «Medvandrer». 18

19 BARNEHAGE t: Maria Korsvik Strømme f: Frode Daland Gleden bobler Jesus lever Jeg kan kjenne gleden boble for vår Jesus lever nå (2x) Hans kropp er borte, kom å se Jesus han er levende Alle må få høre om at graven der han lå er tom. Jesus lever, ja han lever, gleden bobler inni meg! Påskevandring FAKTA u Maria Korsvik Strømme (36) u Gift med Terje, 3 barn u Jobber som barnehageleder på Solkollen barnehage, Søm u Utdannet Førskolelærer u Medlem i Randesund Frikirke INFORMASJON u Barnehager på Hellemyr og Søm u Har tilsammen plass til 230 barn fordelt på 11 avdelinger u 50 ansatte medarbeidere u Barnehagene eies av Filadelfia, Kristiansand I Solkollen barnehage har vi i mange år hatt påskevandring. I uke 10 hadde vi 15 påskevandringer på Søm i samarbeid med Søm kirke. Årets vandring har fokus på Peter og Jesus, og deres vennskapsforhold. I vandringen har Peter en stor rolle, og vi får oppleve at han som var Jesus sin beste venn også nektet for at han kjente han. Enkelte ganger i vandringen er det så stille at man kan høre knappenåler falle... Spenningen er til å ta og føle på! Av og til har vi også sett at barna, og mange av de voksne, har tårer i øynene - det er mange sterke inntrykk som berører oss. Etter at vandringen er slutt blir barna invitert med på å tenne lys i lysgloben. Her blir det sagt mange gode ord om besteforeldre, mammaer og småsøsken som barna er glade i. Vi er takknemlige for at påskevandringen blir så godt mottatt i nærmiljøet og at barnehagene kommer tilbake år etter år. Forestillingene i Søm kirke ble fremført av Maria Korsvik Strømme og Eli Jørgensen. 19

20 SANG- OG MUSIKK t: Richard Farstad f: Stian Klausen Vi gir ut lovsangsplate... Ungdomsarbeidet har lenge gått med tanker om å gi ut ei lovsangsplate. Vi har mange sangere og musikere i tjeneste, og tror det er viktig å la deres kreativitet få utløp i noe konkret. Fra og med januar i år har det derfor vært jobbet med innspilling av plate. FAKTA u Richard Farstad (32) u Gift med Linn, 2 barn u Sang- og musikkansvarlig i Filadelfia INFORMASJON u Vi opplever at Gud inspirerer flere av ungdommene til å skrive nye lovsanger, og da det lenge har vært jobbet med tanken om en CD-utgivelse er tiden nå inne for å konkretisere dette. Herren har fra vi begynte arbeidet velsignet oss med mange nye melodier og tekster. Bibelen sier vi skal undervise hverandre med salmer, hymner og åndelige sanger. Han ønsker at sangen og musikken skal være en del av vår hverdag og vår gudstjeneste. I møtene opplever vi lovsangen som ett møtested mellom oss og Han. Vi kjenner noe av himmelens atmosfære berøre oss. Denne atmosfæren ønsker vi nå at folk skal kunne ta med seg hjem i egen stue. Vi ber om at Herren skal kunne møte, velsigne og forløse mennesker gjennom lovsangen, hvor enn de befinner seg i hverdagen. Og viktigst av alt; at vi finner nye toner og ord for å beskrive vår uendelige kjærlighet til Jesus! 20

Hvem er lik Deg. Helt ny lovsangsplate fra ungdomsarbeidet ute nå!

Hvem er lik Deg. Helt ny lovsangsplate fra ungdomsarbeidet ute nå! Hvem er lik Deg Helt ny lovsangsplate fra ungdomsarbeidet ute nå! LEDERARTIKKEL t: Wiggo Skagestad wiggo@filakrs.no f: Arkiv Resesjon - menighetens mulighet Vi ser at vi som menighet rekker vår hånd ut

Detaljer

Hva er det som driver oss? Inntrykk fra Predikantkonferansen Teamtur til Østerrike Ski og akedag I Guds rike er det plass til alle

Hva er det som driver oss? Inntrykk fra Predikantkonferansen Teamtur til Østerrike Ski og akedag I Guds rike er det plass til alle Hva er det som driver oss? Inntrykk fra Predikantkonferansen Teamtur til Østerrike Ski og akedag I Guds rike er det plass til alle LEDERARTIKKEL t: Wiggo Skagestad wiggo@filakrs.no f: Frode Daland Temaet

Detaljer

2012 LIV TEKST RIKERE

2012 LIV TEKST RIKERE #4 2012 CELLEGRUPPER OG RELASJONER SOM BYGGER LIV s. 4 INTERVJU MED KÅRE SANDAKER OG JØRGEN KRISTIANSEN s. 6 GJELDEN SOM GJØR DEG RIK s. 12 EN OASE FOR LANDET s. 20 CELLEGRUPPER ER TEKST GJELDEN SOM I

Detaljer

Større enn oss selv LEDERARTIKKEL

Større enn oss selv LEDERARTIKKEL LEDERARTIKKEL Tekst : Wiggo Skagestad wiggo@filakrs.no Foto : Dreamstime Wiggo er 51 år og gift med May Brit. Sammen har de 3 barn. Han utgjør sammen med Øyvind Valvik pastorteamet i menigheten. Wiggo

Detaljer

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 9 oktober 2009 Årgang 105 DFEF ønsker å satse på å bygge opp et stort menighetssenter i Swaziland. LES MER SIDE 2-4 Menighet for alle generasjoner. Møt familien

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 Elin Tømmerbakk opplever misjonskall og skal til Swaziland i Afrika. LES MER SIDE 8-11 Misjonshuset i Moss var arrangør for en vellykket

Detaljer

Visste ikke at Jesus var selve livet!

Visste ikke at Jesus var selve livet! mylder Magasin fra misjonskirkene i Aust-Agder Nr 1/2015 ÅRGANG 8 OPPLAG 34 000 FRA RUSMISBRUK TIL LIVSGLEDE: Visste ikke at Jesus var selve livet! ARNE THOMASSEN Om frivillighet og menighet STARTER MISJONSKIRKE

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

Terje Govertsen er innsatt som ny pastor for Betania Kristiansand. Bli kjent med ham i portrettet.

Terje Govertsen er innsatt som ny pastor for Betania Kristiansand. Bli kjent med ham i portrettet. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 2 februar 2010 Årgang 106 Mange iranere har møtt Jesus gjennom virksomheten til Betania Arendal. Vennene står i en spesiell nådetid og ser stadig nye omvende

Detaljer

Vi ønsker alle våre lesere en fredfull og velsignet julehøytid og et godt nyttår.

Vi ønsker alle våre lesere en fredfull og velsignet julehøytid og et godt nyttår. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 11 desember 2010 Årgang 106 Kristi Menighet i Fredrikstad har markert sitt 125 års jubileum 2011. LES MER SIDE 2-4 Damene i fokus i Kristiansand og på Karmøy.

Detaljer

Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli

Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 4 april 2008 Årgang 104 Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli Herre, la meg kjenne dine veier, lær meg dine stier! Salme 25, 4 Portrettet Dåpsvekkelse Skoletaper

Detaljer

Misjonær Turid Dahl Stokland skaper håp for barn i slumområdet Vila Estacao i Mogi das Cruzes i Brasil.

Misjonær Turid Dahl Stokland skaper håp for barn i slumområdet Vila Estacao i Mogi das Cruzes i Brasil. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 5 mai 2010 Årgang 106 Barna får egen barnehage under årets Sommerstevne i Drammen. LES MER SIDE 12-13 Berit og Henrik Aaserud har trofast over mange år tjent

Detaljer

Herlig konferanse! Her ser vi fornøyde deltakere fra Betania Kopervik under årets DFEFs Barne- og ungdomsarbeiderkonferanse.

Herlig konferanse! Her ser vi fornøyde deltakere fra Betania Kopervik under årets DFEFs Barne- og ungdomsarbeiderkonferanse. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 10 november 2009 Årgang 105 Rune Edvardsen, leder for Troens Bevis Verdensevangelisering LES MER SIDE 8-11 Evangeliserende skolearbeid LES MER SIDE 25-26 Herlig

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

FOLK / 4 / 2011 TIDSSKrIFT FOr HVErDAGSTEOLOGI

FOLK / 4 / 2011 TIDSSKrIFT FOr HVErDAGSTEOLOGI FOLK / 4 / 2011 TIDSSKrIFT FOr HVErDAGSTEOLOGI Tro og mot 1 FolK - tidsskrift for hverdagsteologi UtGIVeR Kristent Nettverk, Postboks 3180 Årstad, 5829 Bergen ansvarlig ReDaKtØR: Erling Thu ReDaKtØR: Terje

Detaljer

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 2 februar 2008 Årgang 104 Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 Portrettet En kjempe

Detaljer

NorKontakt. Deilig med spa på leir! Intervjuer med gammel og ny regionleder - sidene 4 og 5. Nr. 4/2009

NorKontakt. Deilig med spa på leir! Intervjuer med gammel og ny regionleder - sidene 4 og 5. Nr. 4/2009 NorKontakt Organ for region Østfold og Haugetun Folkehøyskole Nr. 4/2009 FRA INNHOLDET: Deilig med spa på leir! Leder, s. 3 Arrangementer, s. 8 Acta, s. 10-12 Haugetun, s. 13 Takk og bønn, s. 16 Intervjuer

Detaljer

Så vil vi juble over din frelse og løfte banneret i vår Guds navn. Herren oppfylle alle dine bønner! Salme 20,6. Misjonshuset tar form

Så vil vi juble over din frelse og løfte banneret i vår Guds navn. Herren oppfylle alle dine bønner! Salme 20,6. Misjonshuset tar form De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 10 november 2008 Årgang 104 Misjonshuset tar form Vennene på Misjonshuset Moss har mye å glede seg over. Deres nye lokale begynner virkelig å ta form, og misjonær

Detaljer

sommerstevne på solstrand Velkommen til

sommerstevne på solstrand Velkommen til årgang 108 NR 4 april 2012 de frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Velkommen til sommerstevne på solstrand Frykt Herren og tjen ham i troskap og av hele ditt hjerte. For se hvor store ting han har gjort

Detaljer

Drikk dere ikke fulle på vin, det fører til utskeielser, bli heller fylt av Ånden. Efeserne 5,18

Drikk dere ikke fulle på vin, det fører til utskeielser, bli heller fylt av Ånden. Efeserne 5,18 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 9 oktober 2007 Årgang 103 Drikk dere ikke fulle på vin, det fører til utskeielser, bli heller fylt av Ånden. Efeserne 5,18 Portrettet Filadelfia inn i DFEF

Detaljer

DFEFs misjonsarbeid i Swaziland opplever positiv framgang og det uten norske misjonærer i landet!

DFEFs misjonsarbeid i Swaziland opplever positiv framgang og det uten norske misjonærer i landet! De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 5 mai 2011 Årgang 107 Edel Merete Dahl og Benedikte Sørdal Klinkenberg taler Guds ord i Sommerstevnet. LES MER SIDE 12 Det er herlig med unge mennesker som

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Vekkelsesrapport D E S 2 0 1 4. N o r d i c H a r v e s t. Hjertet. i vår jul er. Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E

Vekkelsesrapport D E S 2 0 1 4. N o r d i c H a r v e s t. Hjertet. i vår jul er. Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E Vekkelsesrapport N o r d i c H a r v e s t M i s s i o n D E S 2 0 1 4 Hjertet i vår jul er Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E Velkommen Vekkelsesrapport DES 2014 N O R D I C h a r v e s t M I S

Detaljer

Forbederen. Nr. 3-2010 // Nyheter og bønnebrev. Be høstens Herre sende arbeidere

Forbederen. Nr. 3-2010 // Nyheter og bønnebrev. Be høstens Herre sende arbeidere Forbederen Nr. 3-2010 // Nyheter og bønnebrev Be høstens Herre sende arbeidere leder Be høstens herre sende arbeidere TEKST: Arne Borgersen Det er Mesteren selv som ber oss be denne bønnen. Han sier det

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Vi presenterer programmet for Sommerstevnet i Drammen 6. 11. juli 2010.

Vi presenterer programmet for Sommerstevnet i Drammen 6. 11. juli 2010. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 4 april 2010 Årgang 106 På Solstrand var nær 60 tenåringer samlet til Tentroweekend. LES MER SIDE 28-29 Les om arbeidet i Padrauna, India vårt glemte misjonsfelt.

Detaljer

40 år i Argentina. Spesialnummer om Argentina Det gode budskap har besøkt landet

40 år i Argentina. Spesialnummer om Argentina Det gode budskap har besøkt landet årgang 108 Nr 10 November 2012 de frie Evangeliske Forsamlinger i Norge 40 år i Argentina Spesialnummer om Argentina Det gode budskap har besøkt landet Ta dere av hverandre, likesom Kristus tok seg av

Detaljer

Sørlandets souldronning på hjemmebane. Rebekka B. Mæland: ikke alltid tidlig - men ofte først. En kreativ eventyrer s 24-26. Leif Kristian Pedersen:

Sørlandets souldronning på hjemmebane. Rebekka B. Mæland: ikke alltid tidlig - men ofte først. En kreativ eventyrer s 24-26. Leif Kristian Pedersen: mylder Magasin fra misjonskirkene i Aust-Agder Nr 1/2013 Årgang 6 Opplag 34 000 alle husstander! Gratis til Rebekka B. Mæland: Sørlandets souldronning på hjemmebane ikke alltid tidlig - men ofte først

Detaljer

2-10. Menighetsplanting. En stille vekkelse HOVEDSAKEN: Portrettet: Solveig Johansens nattlege grubleri. Narvik Misjonskirke:

2-10. Menighetsplanting. En stille vekkelse HOVEDSAKEN: Portrettet: Solveig Johansens nattlege grubleri. Narvik Misjonskirke: 2-10 Å r g a n g 1 0 7 HOVEDSAKEN: Menighetsplanting Narvik Misjonskirke: En stille vekkelse Portrettet: Solveig Johansens nattlege grubleri Organ for Misjonsforbundet Grunnlagt 1904 ANSVARLIG REDAKTØR:

Detaljer