Vi trenger ikke kopiere andres

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi trenger ikke kopiere andres"

Transkript

1

2 LEDERARTIKKEL t: Wiggo Skagestad f: Montasje: Frode Daland Forstå vår tid Bibelen lærer oss at det var noen som utgjorde en forskjell; det var de som forstod seg på tiden de levde i. Den samme utfordring og mulighet har også vi som lever i dag. Vi trenger ikke kopiere andres eller våre forfedres historie, heller ikke trenger vi gå i deres fotspor. Vi har et felles mål, vi løper det samme løp. Spørsmålet og utfordringen er om vi våger å sette våre egne fotavtrykk under vandringen mot målet? Vi har muligheten til å skape vår egen historie, løpe vår etappe der vi faktisk kan nå lenger enn noen andre som har løpt før oss. Hvordan det? Deres «tak» blir vårt ståsted, og vår start. Dette er noe av privilegiet ved å komme inn i andres arbeid. Noen har faktisk lagt et grunnlag, ja det er løpt noen runder lenge før vi kom på banen. Menigheten står framfor en ny tid, listen av nye utfordringer er lang. Kristiansand kommune har forespurt oss om muligheten til å gjøre noe i forhold til mennesker uten fast bopel. Det arbeides med nye barnehager i flere bydeler. Ungdomsarbeidet opplever stadig vekst der mennesker blir frelst. Hvordan møte dagens mennesker i glede og sorg, hverdag og gudstjeneste? Dette er bare noen av alle de spørsmål vi daglig møter og som vi trenger å gi et svar på. 2 Svar som vil være avgjørende for hvilken menighet vi bygger for framtiden! Arbeidet med Kvartal 42 går sin gang, arkitekt er valgt og det arbeides målrettet med regulering og utleie. Under arbeidet med kvartalet står vi nå framfor en stor utfordring i å synliggjøre menighetens areal og behov i prosjektet. Oppfinnsomhet og kreativitet kan ikke gi oss svar i alle de valg og beslutninger som ligger framfor oss. Heller ikke er dette nok for hva som skal til for å fylle Kvartal 42 med innhold. Det være seg i forhold til leietakere og eget bruk. Guds tanke er ikke at vi først og fremst skal være oppfinnsomme eller kreative i å finne på noe. Nei, Guds tanke er at vi søker svar hos Han som har vært der og sett det før det er blitt til. Det som er, har en gang vært, og det som skal hende, har hendt før. Gud tar fram igjen det som svant (Fork. 3:15). Vi tror på en Jesus som har lovet og sagt at han vil være med oss alle dager. Dager der Han har lagt gjerninger ferdig for oss for at vi skal vandre inn i dem! Det er dette som gir oss trygghet og fred for vår vandring - og det er faktisk vår eneste mulighet til å lykkes.... av Jissakars sønner, som forstod seg på tidene, så de visste hva Israel burde gjøre (1. Krøn. 12:32). FAKTA u Wiggo Skagestad (50). u Gift med May Brit, tre barn. u Utgjør sammen med Øyvind Valvik pastor teamet i menigheten. Wiggo er opptatt av menighetens plass i samfunnet og har hovedansvar for omsorgsarbeidet. u Foruten å være ansvarlig redaktør for FiladelfiaMagazinet er han også redaktør i Radio Filadelfia. u Foretar barnevelsignelser, dåp og sivilrettslige gjøremål som bryllup og begravelser.

3 Hovedsak Presentasjon av nytt bygg og utvikling av Kvartal 42 Intervju Intervju med vinner av arkitektkonkurransen Temaartikkel Alle skal med Av Wiggo Skagestad Aktuelt Er prisen for høy? Av pastor Øyvind Valvik Reportasje Hjemme hos Judith og Eilert Aakre Barnearbeidet Informasjon fra barneog familiearbeidet Misjonssidene Misjon for deg? Dagens misjonsarbeid Radio Filadelfia Nytt fra «taket», påske og nye programmer Solkollen Barnehage Påskevandringer i Søm kirke Sang- og musikk Ungdomsarbeidet gir ut lovsangsplate Ungdom Stor vekst fører til oppstart av bibelskole Reportasje Tur til Dyreparken og presentasjon av elevene Menighetssidene Informasjon, jubilanter og hilsener Forsideillustrasjon: Kristin Jarmund Arkitekter AS april arrangeres menighetens offerdag. INFORMASJON / VI NEVNER AT menighetens Årsmøte blir 21. mars. Da blir det også fellesskap og servering i kaféen etter møtet. NB! Kun for menighetens medlemmer og 2. påskedag får vi besøk av Berit og Arne Øystein Rambekk, forstanderpar i Evangeliehuset Porsgrunn.... den 18. april taler Liv Haug, misjonær i Peru, på kveldsmøtet. Hun kommer til å delta på flere møter mens hun er hjemme.... vi den 30. mai får besøk av Egil Svartdahl som taler både på formiddagsgudstjenesten kl og kveldsmøtet kl Café Lady skal på tur til Solstrand april. Tema for turen blir Alt makter jeg i Ham. Undervisning ved Wenche Egeland. Påmeldingsfrist 1. april. For mer info se plakat i vestibylen.... det den 4. oktober 2004 ved hovedkontoret til Assemblies of God i Europa, ble stiftet et menighetsbibelskole nettverk for Europa. Initiativtaker var Assemblies of God USA, ved sin Europaleder, Michael McNamee. Filadelfia var med å stifte dette nettverket, representert ved Lasse Rosten. Etter et par år fikk vi formannsvervet i styret og har hatt det siden. Nå er arbeidet etablert og tiden er inne for å slippe andre til for å drifte det videre. På årsmøtet i Amsterdam 3. mars 2010 takket derfor Lasse Rosten for seg og trådte ut av styret. Pastor og bibelskoleleder fra England, Simon Cunningham overtok ledervervet.... vi i 2010 har blant mye annet fokus på å bygge bedre strukturer i organisasjonen. Vi ønsker å tydeliggjøre roller, ansvar og den enkeltes plass i organisasjonskartet. Vi ønsker å skape trygge og tydelige arenaer for den enkelte å tjene i. Sammen vil vi bygge menighet!... søndag 6. juni blir det sommerfest for hele menighetsfamilien på Solkollen Hellemyr. Det blir bra program, idrett, lek og mye moro. Grill, god mat og mye godt fellesskap. Sett av dagen allerede nå! Vi ønsker alle unge og gamle hjertelig velkomne.... omtrent 740 timer med taler og radioprogram fritt kan lyttes til og hentes ned til din datamaskin eller mp3 spiller. Dette tilbudet er det flere og flere som blir klar over, noe statistikken for februar 2010 viser. I snitt ble det hentet 5,5 timer lyd for hver løpende klokketime. Guds Ord spres i uker og måneder etter at det ble fremført i menighetens lokaler. Har du enda ikke besøkt våre nettsider så er du hjertelig velkommen til Nummer årgang Materialfrister: #1: 15. februar #2: 15. mai #3: 15. august #4: 15. november utgiver [Ansvarlig utgiver] Filadelfia, Kristiansand E-post: Telefon: Telefax: Kontonr.: redaktører [Ansvarlig redaktør] Wiggo Skagestad E-post: [Redaktør/Grafisk design] Frode Daland E-post: redaksjonen [I redaksjonen] Øyvind Valvik E-post: Margrethe Tveit E-post: Lasse Rosten E-post: trykk adresse [Besøks- og postadresse] FiladelfiaMagazinet Dronningensgate Kristiansand [Trykk] Stav Trykk AS 3

4 HOVEDSAK t: Line Halvorsen Fielding f: Maleri: Michelangelo/Illustrasjon: Kristin Jarmund Arkitekter AS Prosjektet tar En hver kjent by har sitt bygg og vi skal også få vårt. Etter at vi ble presentert for dette prosjektet så vi fort noe som var mer enn kun et bygg. Vi kaller det «Gnisten» og dette er hvorfor: Arkitektens visjon bak prosjektet er «The creation of Adam» av Michelangelo. Kristin Jarmund Arkitekter AS som vant konkurransen beskriver prosjektet som dette: Arkitektur som historiefortelling For Filadelfia vil kvartalet bli deres viktigste storstue. Samtidig skal prosjektet romme helse- og velværefunksjoner, kultur, service og ulike kommersielle aktiviteter; muligens også hotell. Kvartalet skal beboes av mennesker 4 som trenger omsorgsleiligheter, pleieplasser eller alternativt ønsker egne leiligheter. I tillegg vil kvartalet være arbeidsplass og romme kontorer for en rekke mennesker i det daglige. Med denne brede sammensetningen av funksjoner er det ikke ønskelig at kvartalet uttrykker seg med direkte religiøse, bygningsmessige symboler, - tårn, spir eller andre logoer som kan gi assosiasjoner til tradisjonelle gudshus. Vi mener det likevel er viktig at kvartalet fremstår som et visuelt ikon i bybildet, med arkitektur som gir indikasjoner på et innhold som er genuint og med perspektiv utover det verdslige. Vi har valgt å arbeide med et skulpturalt motiv som visualiserer en «kraft» - eller et «nærvær» - som bygget form. I prosjektets portalmotiv er bygningsvolumene komponert slik at de «nesten» berører hverandre; - de forholder seg til hverandre som om de er i et spenningsfelt. For oss som utbygger er det viktig at det er en god dialog med ordfører, rådmann, politikere, byutviklingskomiteen, plan-avdelingen og andre viktige instanser som har en interesse og involvering i prosjektet, og vi har

5 Kvartal 42 form FAKTA u Line Halvorsen Fielding (41) u Gift med John Fielding. 2 barn u Bosatt i Bærum u Partner og utviklingsansvarlig for Morgenstjernen Eiendom AS u Utdannet interiørarkitekt MNIL INFORMASJON u Kvartal 42 AS eies 60% av Morgenstjernen Kapital AS og 40% av Filadelfia Kristiansand gjennom selskapet Kvartal 42 Invest AS. u Morgenstjernen Eiendom AS forestår utviklingsarbeidet og prosjektledelsen på vegne av Kvartal 42 AS. avholdt møter med alle parter. Prosjektet har blitt veldig positivt mottatt, og vi tror derfor prosessen videre vil være god. Frem til sommeren vil mye av tiden gå med til utarbeidelse av reguleringssøknaden og møter med aktuelle leietakere, ikke minst Filadelfia for å utforme deres behov som er hovedessensen i prosjektet. Det er en spennende prosess, og vi møter mye entusiasme og en enorm positivitet. For oss som eiendomsutvikler er det viktig at vi går i takt med brukere og kommune, slik at vi kjenner kommunenes behov og ønsker for et kvartal som er så sentralt som dette. I denne sammenhengen har vi tett dialog med Helse- og sosial hvor vi ser på behovet for eldreomsorg i bygget. Vi legger opp til at reguleringsarbeidet skal være klart til innsending før sommeren Vi som jobber med dette prosjektet kjenner en enorm glede og entusiasme, og at små mirakler skjer hver dag. Vi blir stadig minnet på at vi går i ferdiglagte gjerninger! MORGENSTJERNEN - Morgenstjernen tror på Guds ord 5

6 INTERVJU t: Wiggo Skagestad f: Frode Daland Vinner av arkite Arkitektkonkurransen er avgjort og valget falt på Kristin Jarmund Arkitekter AS. Onsdag 10. mars presenterte Kristin Jarmund prosjekt på vårt Bønn- og lovsangsmøte, og under noen travle dager med arbeid og hektisk møtevirksomhet fikk vi en kort liten samtale. 6 FAKTA u Kristin Jarmund (55). u Utdannet ved NTH, arkitektavdelingen u Architectual Association, London u Etablerte Kristin Jarmund Arkitekter i INFORMASJON u Fire arkitekter ble høsten 2009 invitert med i en arkitektkonkurranse. u Tre av disse fire leverte inn sine bidrag innen fristen i desember. u To av utkastene utmerket seg, og etter en ekstra runde falt valget på Kristin Jarmund Arkitekter AS. Hvem er Kristin Jarmund? En som har vært heldig og fått utdanne seg til et yrke som jeg trives i. Dette har igjen gitt meg et spennende liv der jeg kan utvikle meg og arbeide med noe som jeg tror på. Hva var det som brakte deg til arkitektstudier? Det var nok tegnegleden som brakte meg inn på arkitektstudiene. Som jentunge tegnet jeg uavlatelig. Ikke så mange hus, mest piker i pene kjoler, med perlekjede og Barbie-lokker. - Gleden over å tegne la grunnlag for mine faglige ferdigheter, som eksempelvis bruk av farger. Utstilling om Jarmunds arkitektur er på vandring, Fra Nasjonalmuseet i Oslo til Barcelona, Mexico, Washington DC og Montreal. For tiden er utstillingen i St. Petersburg. Den «hotte» merkevaren Kristin Jarmund erobrer by og land, og regnes i dag som en av de fremste i norsk arkitekturs eliteserie. Hvor viktig er du i forhold til at oppdraget skal lykkes? Det handler nok ikke bare om meg, men det er et team-arbeid. Der jeg har dirigentrollen i noe som kan sammenlignes med et jazzorkester. Dirigenten er ansvarlig for at den rette klangen kommer fram ved å stille lydbilde opp eller ned. Føler du at du har lykkes? Jeg tenker ikke slik, men ser heller på det som har vært som historie. Nye oppdrag er vår unike mulighet til å sette nye avtrykk, som igjen er med og gir nye bilder til den historien som en gang skal skrives fra vår tid. Hva tenker du om å tegne Kvartal 42? Først og fremst er det en spennende utfordring hvor vi får være med å skape et spennende, mangfoldig og funksjonelt bygg innenfor de primisser som er gitt av oppdragsgiver. Form og fasade sier det noe om byggets innhold? Det bør det gjøre! Det er det som er arkitektens utfordring. Selvfølgelig er det ytre faktorer som har innflytelse, men fasaden kan ikke løsrives fra det som er byggets innhold. Det er med bygg som med mennesker; skal det ha troverdighet og signalisere noe ekte, da må det indre og ytre henge sammen. Det er dette som gjør Kvartal 42 så spennende. Kirkebygg kombinert med konferanse, helse, næring og menneskers hverdag er noe av det som har, og vil komme til å gi prosjektet dets form og fasade.

7 Kvartal 42 ktkonkurransen Du skal tegne et flerbruksbygg der menigheten Filadelfia er en sentral aktør. Hvordan er din kjennskap til Pinsebevegelsen? Den er vel heller minimal, men jeg har skjønt at det legges stor vekt på glede og musikk. Bortsett fra deg så er vel det at jeg nesten daglig kjører forbi Filadelfia i St. Olavs gate det nærmeste jeg til nå har kommet en Pinsemenighet. Er du en åndelig person? Ja, jeg er vel det, om en kan si at mennesker med en kreativ kraft får, og bærer fram noe som er mer enn «bare» en selv. Det er med bygg som med mennesker; skal det ha troverdighet og signalisere noe ekte, da må det indre og ytre henge sammen. Vi som menighet er svært takknemlig for at valg av arkitekt falt på Kristin Jarmund Arkitekter AS og gleder oss til videre samarbeid. Husk på arkitektkontoret i deres bønner, be om kreativitet og gode løsninger og velsignelse for alle involverte. F.v. Graeme Ferguson og Kristin Jarmund (Kristin Jarmund Arkitekter AS), Billy Øksendal (Filadelfia) og Line Halvorsen Fielding (Morgenstjernen Eiendom AS) 7

8 TEMAARTIKKEL t: Wiggo Skagestad f: Illustrasjoner: Kristin Jarmund Arkitekter AS Alle skal med! Bakgrunn for temaet er den oppgaven og utfordringen som ligger framfor oss. Vi tror Herren vår Gud har kalt oss som menighet til å bryte opp og innta nytt land. Et land som handler om å bygge en menighet som kan ivareta morgendagens mennesker og vekst. I ganske nær framtid blir menighetssenteret med arbeidstittelen Kvartal 42 en realitet. Dette senteret er mer enn et vanlig bygg eller kvartal; Det er et verktøy som er gitt oss til å betjene denne byen og vår nasjons innbyggere. For å lykkes i det oppdrag Gud har gitt oss trenger vi ha alle med! Moses svarte: «Vi må fare alle, både unge og gamle. Våre sønner og døtre vil vi ha med oss, og småfeet og storfeet. For vi skal holde høytid for Herren» (2. Mos. 10:9). Det er nettopp det vi skal. Vi skal holde høytid for Herren i vår by og for vår nasjon. For å lykkes med dette oppdraget trenger vi å ha alle med, vi trenger et bredt engasjement av mennesker som kommer i funksjon og inntar den 8 plass som Gud har lagt ferdig for den enkelte på Kristi legeme. Videre så trenger vi en bevisstgjøring om at når Gud taler om alle, så mener han alle. Han som vil at alle mennesker skal bli frelst, han vil også at alle skal finne sin plass i tjeneste for Guds rike. Alle skal med, vi har ingen å miste! Sammen skal vi gå mot det mål Herren vår Gud har vist oss for vår framtid. Dette ordet «alle» er og har vært sentralt for oss som menighet gjennom mange år. Alle inngår i vår tanke og visjon om å være en generasjonsmenighet. En krevende øvelse som slettes ikke er den enkleste, men for oss er det Guds vei. Våre planer og bekjennelser er høye, FAKTA u Wiggo Skagestad (50). u Gift med May Brit, tre barn. u Utgjør sammen med Øyvind Valvik pastor teamet i menigheten. Wiggo er opptatt av menighetens plass i samfunnet og har hovedansvar for omsorgsarbeidet. u Foruten å være ansvarlig redaktør for FiladelfiaMagazinet er han også redaktør i Radio Filadelfia. u Foretar barnevelsignelser, dåp og sivilrettslige gjøremål som bryllup og begravelser. og ikke noe galt med det, vi tjener jo en stor Gud. Men skal våre planer og bekjennelser ha troverdighet trenger vi en bevisstgjøring på å favne de svake de som har blitt liggende etter på veien. Derfor ser vi det som nødvendig å styrke omsorgen for hverandre. Det være seg innenfor besøkstjeneste, ServiceKontakten, skjelesorg, samtale og veiledertjenesten, familiearbeidet og vår rusrelaterte omsorg. I tillegg til

9 Kvartal 42 INFORMASJON u Kvartal 42 utgjør arealet mellom Dronningensgate/Tollbodgata og Kronprinsensgate/Elvegata u Arealet som nå utvikles utgjør i grunnflate ca. 4100m2 og består av Filadelfias nåværende eiendom, samt hele arealet mellom Filadelfia og Elvegata inkl. Shellstasjonen. Vis alle ære, elsk brødrene, frykt Gud, ær kongen (1. Peter 2:17). BYBILDET. Prosjektet underlegger seg Kvadraturen i volum og proposjoner i forhold til byggene i området rundt. På hjørnet reiser kvartalet seg i høyden og markerer inngangen til Kvadraturen fra øst. STILSTUDIE. Illustrasjonene nedenfor og på forrige side viser en 3D-studie av en tenkt sal-løsning. Å vise alle ære er ikke det samme som å godta synden. Vi trenger nåde til å ære synderen men hate synden. Avsky synden, men se å elske synderen! Jesus døde også for han eller henne. Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss da vi ennå var syndere (Rom. 5:8). dette er det nødvendig at vi ikke bare øver oss i Gudsfrykt, men og øver oss i å se hverandre og inkludere hverandre. Vi har som menighet en vei å gå, men oppdraget står fast; alle skal med! Når vi ser på menigheten kan vi kanskje spørre om hva vår Gud mener når han taler om alle? Mener han de sløve, de som ikke får det til, de som snubler og faller, de negative, de vi sjelden eller aldri ser, de uvillige? Min påstand er at tilbudet fra Guds side alltid står der og har rom for de som føler seg utenfor det gode selskap. Vårt ansvar er å møte vi våre medmennesker med den samme romslighet vi selv er blitt møtt med.... så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre, hvis den ene har noe å bebreide den andre. Som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre (Kol. 3:13). Når vi ser ut forbi menighetens vegger, hvem er det egentlig vi er kalt til å se, kalt til å tjene og kalt til å elske? Kan det virkelig være alle? Finnes det noen grense for hvem som skal og kan regnes med, hvem vi vil sees sammen med, identifiseres med? Kan det være de vi avskyr, de vi frykter, de som ingen andre vil ha noe med å gjøre, eller de som har en livsstil som byr oss imot? Kan det virkelig være dem. Bibelen er klar på dette: Jesus han var og er synderes venn Jesus selv har gitt oss mange eksempler på hvordan han så og møtte mennesker i utfordrende situasjoner. Kanskje trenger vi en bevisstgjøring på rekkefølgen av nåde og sannhet? Med riktig rekkefølge har vi en større mulighet til å utføre Guds oppdrag.... han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne (1. Tim. 2:4). Om alle skal ha mulighet til å velge Jesus, så er det viktig at vi som kjenner ham ikke skygger for hans kjærlighet og nåde. Vi har ingen rett til å stemme ut eller velge noen bort. Guds tanke er at dette er for alle! Sannheten er at ingen av oss kan si at vi har gjort oss fortjent til dette. For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal rose seg (Ef. 2:8-9). 9

10 AKTUELT t: Øyvind Valvik f: Simone Van Den Berg Er prisen for høy? Påstanden kom nylig fra en afrikansk forkynner. Vesten vil slite med å oppleve vekkelse - de er ikke villig til å betale prisen. Har han rett? Temaet for dette nummeret av bladet er å få alle med, men vil vi egentlig? Er vi villig til å ofre vår bekvemmelighet? Er lysten til å ha alle med like stor som evnen og viljen? 10

11 Hvilken pris er det snakk om? All historie sier at bønn er det grunnleggende fundament for vekkelse. Utenlandske forkynnere og ledere fra den såkalte tredje verden er ofte sjokkert når de kommer til Norge. Sjokkert over hvor lett vi tar på en av de mest grunnleggende faktorer nemlig bønn. Land som opplever nød, fattigdom og krig må ofte bare kaste seg på Herren i desperat bønn. Vår overflod, velstand og gode helsevesen gjør behovet for bønn og Guds hjelp mindre. Bønn og faste blir så lett erstattet med aktiviteter av alle slag. Men aktiviteter kan aldri erstatte bønn. I vår travelhet er jeg redd bønn blir en salderingspost i vår travle tidsklemme. Og uteblir bønnen blir atmosfæren i våre forsamlinger ofte for kald til å varme opp frosne hjerter. Inkluderingens pris Et trygt og godt menighetsliv innebærer vennskap og fellesskap. Alle må ha denne tryggheten. Erfaringer viser at den sosiale faktoren i et menighetsliv er større en vi våger å innrømme. Folk forlater oss sjeldent fordi de er uenige i teologi, men fordi de ikke ble sett, verdsatt eller inkludert. Hva er det som gjør at det er så vanskelig å knekke denne koden? Et stikkord vi neppe liker å innrømme er vel bekvemmelighetens pris. Det å skaffe nye venner er en investering. En investering som i første rekke er et utlegg, Men som all annen investering kommer det også en avkastning. Menigheten vil bli kraftig beriket dersom vi er villig til å betale bekvemmelighetens pris. Raushetens pris Folk er forskjellige. Derfor vil vårt ønske om å ha alle med, bli kraftig utfordret av vår evne raushet. Rause med møtestil og sangstil. Rause med generasjonenes utfordringer. Raushet mot innvandrere. Raushet og overbærenhet med folk som sliter med livet og ikke er oppvokst på bedehuset. Raushet med folk som sårer oss eller er uenig med oss. Raushet mot ledere som i enkelte saker kan bestemme ting og gå i en annen retning enn det selv har tro for. Raushet med dem som er falt, men som oppriktig ønsker å gå videre i sitt gudsliv. Raushet er prisen vi må betale for å få alle med. Forvalteransvarets pris Som kristen i verdens rikeste land hviler forvalteransvaret tungt over oss. Den som er mye overgitt skal det kreves mye av, sier bibelen. Er vi villig til å dele våre goder med de mange som trenger vår hjelp? Klarer vi å bære vår velstand med de forventninger Guds ord stiller til oss? Ingen andre i verden har større mulighet enn oss til å betale vår tiende med glede og våre hellige gaver med stor takknemlighet. Gjør vi det, tror jeg vi har rikelig til all god gjerning. Men det er ikke bare penger det er snakk om. Vi har også fått evner og talenter fra Herren som vi en dag skal stilles til ansvar for. Bruker vi dem eller graver vi dem ned. Forvalteransvarets pris er helt avgjørende for at vi skal lykkes Trofasthetens pris Mange kan gjøre kortvarige stunt i Guds rike. Færre er de som gjennom et langt liv trofast vier seg til det kall og den tjeneste som de er utsett til. Herrens trofast varer fra slekt til slekt, mens vår trofasthet kan svinge med humør og dagsform. Lykkelig er den som har lært seg trofasthetens gode frukter. Guds rike blir ikke bare bygd på godværsdager. De fleste under og mirakler i bibelen stammer fra Guds menn og kvinner som over år i medgang og motgang - var trofast mot det kall som de fikk. Hvis bønnebarna skal vende hjem og kjenne seg igjen, tror jeg det er avgjørende at de finner en stor skare av mennesker som har betalt trofasthetens pris. Hvorfor er prisen så høy? Dess høyere prisen er - jo høyere kvalitet er det som regel på varen. Hvert menneske har enorm verdi. Så høy verdi at Jesus var villig til å betale den høyeste prisen. Jesus har betalt sin pris er vi villig til å betale vår? FAKTA u Øyvind Valvik (54) u Gift med Bodil, 2 voksne barn u Utgjør sammen med Wiggo Skagestad pastorteamet i menigheten. Øyvind har et stort hjerte for byen og er også en aktiv medspiller i det felleskristne arbeidet i Kristiansand. u Foretar barnevelsignelser, dåp og sivilrettslige gjøremål som bryllup og begravelser. INFORMASJON u Aktuelt er en artikkelserie skrevet av pastor Øyvind Valvik. Artiklene tar opp temaer som er aktuelle for menighetens virksomhet. Fokus er ofte satt på mennesker som er drivkraften og hensikten med Filadelfias arbeid i Kristiansand. 11

12 REPORTASJE t: Margrethe Sunnarvik Tveit f: Margrete Sunnarvik Tveit Judith (73) og Eilert(79) Aakre har vært gift i 52 år. De har to barn, Jan Eilert og Tor Karsten. De er fra Notodden, og flyttet til Kristiansand i Her har de vært aktivt med i menigheten. De har ledet eldrearbeidet i en årrekke med blant annet Eldretreff og Pioneren, i tillegg har de hatt besøkstjenesten i menigheten som sin tjeneste. Eilert forteller at han ble frelst i Da var det vekkelse på Notodden, og han husker godt at han som 15åring den 28. januar det året var på en stor konferanse i Frelsesarmeen og tok imot Jesus. Mange unge ble frelst, og han forteller om liv og begeistring. Han ble tidlig med i Pinsebevegelsen, og har funnet sitt åndelige hjem der. Judith forteller at hun alltid har gått på møter og vært en kristen. Da hun var 12 år gammel hørte hun et vitnesbyrd av en dame som fortalte at hun var så glad for at hun var frelst. Judith hadde ingen dag å se tilbake på som sin frelsesdag, og begynte å be om å få det. Hun forteller at den vinteren kom Gud og møtte henne. Hun ble døpt i Den Hellige Ånd mens de satt og bad på et møte. Hun forteller at det fjernet en hver tvil hos henne i forhold til om hun var frelst, og hun ønsket å døpe seg, og fortalte det til sin mor. Da fikk hun til svar at alt var av nåde, og Judith forteller at det ikke var noen kamp forbundet med det å gå dåpens veg, det var bare nåde at hun fikk gjøre som Jesus hadde gjort. Eilert forteller at han som ung gutt var sivilarbeider i Østfold. Han ble sendt i skogen og der fikk han et tre over seg og ble alvorlig skadet. I over to år var han sengeliggende og var inn og ut av sykehuset. Der prøvde de alt, men ingenting hjalp. Han fikk smertestillende men hadde ikke krefter til noe. Til slutt skulle han legges inn på Rikshospitalet og bli der i et år. Han var ung, og syntes det var trist at livet hans hadde blitt slik. I denne tiden søkte han veldig etter et Ord som kunne være hans, og han 12 var i anfektelse over hele situasjonen. Mange var negative fordi han ikke ble helbredet, og han søkte det veldig. Den siste uken før han skulle til Rikshospitalet ble han sendt hjem fra Notodden Sykehus, og en julinatt i sengen hjemme så våknet han opp klokken 02:30 om natten og kikket ut av vinduet og opp mot himmelen i øst. Himmelen var helt rød, og som lyn fra klar himmel fikk han det forløsende ordet fra Jes. 58:8 Da skal ditt lys bryte fram som når dagen gryr, dine sår skal snart leges og gro. Din rettferd skal gå foran deg og Herrens herlighet følge etter deg. Da fikk han vissheten om at Herren skulle møte ham og gripe inn. En evangelist var i nabohuset, og han fortalte at de skulle ha teltmøter og at evangelistene Ervik og Sørensen var der. Eilert ble spurt om han ønsket forbønn, og det gjorde han De salvet ham og bad for ham, og Eilert kjente at noe var på gang, men han ble ikke frisk der og da. Han lå bare der. Men den kvelden kom Sveinung Helle Brekke, en eldstebror fra menigheten på besøk. Han sa at «her skal du ikke ligge». De begynte å be og Eilert forteller at da han våknet og kom til seg selv sa eldstebroren at: «Eilert, nå kan du bare løfte bena dine». Det syntes han var en litt underlig beskjed å få, men han gjorde det han ble bedt om, han løftet bena og satte seg opp. Og det var en mektig opplevelse. Ingen ord kan beskrive hvordan det var, sier Eilert. Han hadde ligget i to år, nå var han frisk, Gud hadde gjort et under. Alle søsknene hans der, de var kommet for å ta avskjed for han skulle legges inn på Rikshospitalet i et år. Neste morgen skulle han legges inn, og da satt han på kjøkkenet fullt påkledd. Han fikk fortelle om hva som hadde skjedd. Han dro til sykehuset, de hadde en avtale og den ville han ikke bryte. Inne på Rikshospitalet satt han oppreist på båren, og han møtte noen sykepleiere. Blant annet var Lisbeth Thorsen der. Hun var misjonær, og hun spurte: Er du blitt helbredet, Eilert? Ja, svarte han. Hun mente han måtte legge seg ned likevel, for nå hadde han fått time hos direktøren ved sykehuset, og de ville ikke bli beskyldt for å være uvørne med pasienten. Da Eilert fortalte direktøren om hva som hadde skjedd, trodde han på Eilerts vitnesbyrd. Bare 14 dager etter helbredelsen satt Eilert i båten og fisket. Gud gjorde et stort verk i mitt liv den dagen, sier Eilert. Og det er sterkt å se tilbake på hva Gud kan gjøre.

13 Hjemme hos... 8 Judith og Eilert Aakre som er demente og fraværende i det meste som skjer i hverdagen. Men kommer man inn på det som har med det åndelige å gjøre, da er det full konsentrasjon og de er helt klare. Det synes de er sterkt å se. Og de trekker fram det som står i 2. Kor 4:16 Og selv om vårt ytre menneske går til grunne, blir vårt indre menneske fornyet dag for dag. Begge opplever at de har fått rikelig tilbake for den tiden og de kreftene de har lagt ned i denne tjenesten. Det har blitt mange inntrykk og gode stunder. Judith og Eilert har nå måttet si fra seg denne tjenesten av helsemessige årsaker. Det syntes de var tøft, men de ser også at det var nødvendig. Ekteparet Aakre forteller at de alltid har hatt et engasjement for at mennesker skal få et møte med Gud. Det ønsket har ligget tungt på deres hjerter. De forteller om tiden på Notodden med Aage Samuelsen i tidlige år. Der det var et kolossalt engasjement, og 300 ble frelst, forteller de. Det var vekkelse. Dette har preget dem. Eilert forteller at det de opplevde og så den tiden, var en brennende kraft i kristenlivet. Det har fulgt dem for bestandig. Det å leve i Guds nærhet har aldri blitt borte. I 1963 flyttet Judith og Eilert til Kristiansand, da de hadde mye familie her. Eilert hadde fått jobb i byen, og de bygde hus. Samtidig begynte de i menigheten. Som unge på Notodden reiste de mye og hadde møter. De sto i vekkelse blant annet i Telemark, og Eilert fikk anbefalingsbrev fra menigheten og fortsatte sin evangelistgjerning parallelt med at han jobbet. Han virket i hele Sørlandsregionen, blant annet i Lillesand, Evje, Mandal og Fevik. Noen steder var de aktive i et halvt år, og de ser tilbake på det som en spennende tid. Judith har jobbet i hjemmesykepleien, og der så hun raskt et stort behov hos sine pasienter. Mange var kristne og hadde levd et helt liv i menighetene i byen, men når de kom opp i aldredommen kom de seg ikke på møter selv, og de fikk ikke besøk. Det skapte et ønske i henne om å hjelpe, og ekteparet tilbød seg å ha den tjenesten i egen menighet. Judith forteller at hun opplevde det viktig. Det har vært svært givende, gitt masse velsignelse og mange gode personlige samtaler, selv om det av og til også har vært slitsomt. Det som kanskje har gitt størst inntrykk er å se Gudslivet hos mennesker Ekteparet har vært ledere for Eldretreff i 15 år. De tok over etter Frithjof Pettersen som sto for det i sin tid. Og de opplever at det er en viktig del av menigheten. De skulle nok ønske at flere av de eldre i menigheten ville benytte seg av dette tilbudet, og forteller at det er plass til flere. I Pioneren har det vært mange som har vært aktive. Men fordi det er noen som faller fra har det vært en periode der de har vært få. Da er det ekstra gledelig å se at det igjen er vekst. Nå teller de 26 stykker, og det er også mennesker uten tilhørlighet til menigheten som er med og synger i Pioneren. Så lenge de kjenner glede ved å stå i denne tjenesten, og det ikke er for slitsomt, vil de fortsette og de synes det er givende å tjene i Guds rike. INFORMASJON u Dette er en del av en artikkelserie hvor Margrethe Tveit besøker sentrale personer i menigheten. I første omgang har det vært eldsteråd, pastorparene og staben som har fått besøk, men andre står for tur... 13

14 BARNEARBEIDET t: Jan Kjosavik f: Filadelfia barne- og familiearbeid Levende hjem Siden vi startet med Levende hjem, i høst, har vi hatt to flotte samlinger. Ca 25 hjem har vært representert på hver av samlingene. Prinsippet er at alle som vil, kan få bidra med idéer og erfaringer, som kan hjelpe andre på vei mot å sette mer fokus på levende tro i hjemmene. De to samlingene har også gjort noe med fellesskapet i blant oss. Til dere som ennå ikke har fått mulighet til å komme, vil jeg gi min største anbefaling. På samlingen i februar hadde vi besøk av Marianne og Kirsti fra Bok og Media. De fortalte om hvilke hjelpemidler som finnes når det gjelder å nå barn og snakke med barna om tro. I neste samling skal vi ha fokus på utfordringer ved at barn og ungdom stiller spørsmål ved troen og ikke har lyst til å være med i menigheten. Vi kommer til å dele oss litt i grupper i forhold til alder på barna. Vær velkommen! Barnemøter med kreative grupper Søndag 14. februar hadde vi det første barnemøte for 4-13 år, i A-salen. Med oss hadde vi komp og sangere som ledet i lovsang. Lillian Guttormsen hadde appell og barna fikk høre om Jesus som 12 åring i Tempelet. Til slutt stilte de voksne og ungdommene seg i ring rundt barna og velsignet dem. Etter møtet hadde vi kreative grupper med dans, drama, kunst, sang/ musikk, media m.m. Mange gode gruppeledere gjorde en flott jobb. Barna trivdes kjempegodt og vi fikk gode tilbakemeldinger på gruppene. Tanken er at barna ut i fra sine evner og interesser skal få lov til å være med på å prege barnemøtene og familiemøtene framover. Noen av gruppene fikk vist det de hadde/laget eller øvet inn, på familiesøndagen uka etterpå (se under). Familiesøndag Søndag 21. februar var det familiemøte i Filadelfia. Temaet var himmelen og kreativ dramagruppe hadde laget et dramastykke som illustrerte hvordan folk tar i mot invitasjonen til å komme inn i evigheten med Jesus. En annen gruppe hadde laget et flott maleri som viste skjønnheten i himmelen. Filmgruppa viste en morsom filmsnutt som de hadde laget selv. Det ble et flott møte hvor et av ungdomslovsangsteamene hadde sangen. Etter familiemøtet reiste vi ut til Solkollen Søm for å spise og kose oss. Alle hadde med seg litt mat hver og det ble en fantastisk fest med ca. 80 mennesker fra barn til godt voksne. Mange hadde tatt med mye god mat og når alle satte det fram, ble det rene hotellbuffeen. Barna koste seg og lekte mens de voksne pratet og hadde det sosialt. Etterpå arrangerte vi lotteri, med inntekt til familiearbeidet. Mange flotte gevinster ble delt ut. Det var både nydelige kaker, flotte bilder laget av Trond Tveit og Merete Sæbø, deilige ulltøfler og luer strikket av Britt Norheim og mye mer. Tusen takk til alle som bidro. Det var morsomt, sosialt og hyggelig. Vi kan love dere at dette ikke ble siste gangen... FAKTA u Jan Kjosavik (39) u Gift med Monica, 3 barn u Jobber som barne- og familiearbeider i Filadelfia. u Prosjektleder for Solkollen Familieskole INFORMASJON u Målgruppen for barnearbeidet strekker seg fra 0 til 13 år. u Den 2. søndagen hver måned arrangeres det eget barnemøte i forbindelse med formiddagsgudstjenesten. u Den 3. søndagen hver måned er det familiemøte kl i storsalen. u De andre søndagene er det søndagsskole og Junior. u Driver i tillegg korene Splash og Tweens, samt Kompis. 14

15 15

16 MISJONSSIDENE t: Lasse Rosten f: Lasse Rosten/Arkiv Misjon for deg? Hva er misjon? Er det bare for noen spesielle som skal reise spesielt langt? Nei, jeg tror misjon egentlig bare er et annet ord for det å være kristen. Alle som har opplevd Jesus, erfart Hans kraft i sitt liv og sannheten om Han, ønsker at andre skal få del i det samme! Misjon betyr bare at vi har en hensikt, en misjon, med våre liv. Synonymer for Misjon er, Tilskikkelse, Kall, Kallelse, Oppgave, Livsoppgave, Gjerning, Livsgjerning... Vi har oppdaget Livet, oppdaget Kilden til alt liv, en kilde som aldri går tom, en kilde som blir sterke i eget liv ved å dele den med andre! Du har en misjon, du er en misjonær! FAKTA u Lars Agnar (Lasse) Rosten (44). u Gift med Inger Ann, 2 barn. u Administrativ leder i Filadelfia. u Utgjør sammen med Øyvind Valvik og Wiggo Skagestad det daglige lederteamet i menigheten. u Leder av misjonsrådet. u Styreleder i Solkollen Barnehage. INFORMASJON u Filadelfia, Kristiansand har i mange år vært sterkt engasjert i misjon i utlandet. Hovedfokus har i en årrekke vært Sør-Amerika, men vi har etter hvert engasjert oss mer i Europa. Vi har nå misjonærer i Peru, Chile, Østerrike, Argentina, Tyskland, Russland og Sveits. Jesu var klar i sin appell til sine disipler. GÅ derfor UT (Matt 28:19)! Ikke bare til jordens ender, men til byen de bodde i, til lokalsamfunnet de var en del av. Alle skal med, ikke bare de langt unna! Gud satset alt på ett kort, Han satset hele menneskehetens gjenopprettelse på at Jesus ville fullføre sitt oppdrag og la seg henge på et Kors, til soning for dine og mine synder. Og han gjorde det! Han betalte mitt skyldbrev. Han tok min straff, jeg er ikke lenger en synder bortvist fra Gud! Jeg er frelst ved Nåde, fylt av han som fyller alt i alle! Invitert inn til kontinuerlig fellesskap med Gud! Når Jesus hadde fullført sitt løp, satset Han sitt livs verk på oss. Han la alt i våre hender, og overgav ordet om forsoningen til oss (2. Kor. 5:18). Han satset på at du og meg skulle forstå at Livets gave i Kristus ble gitt for ALLE, og at vi som oppdaget dette skulle gi det videre til alle, opplyse ALLE om at gjelden er betalt, Livet er gitt det er bare å ta imot. Er du en Kristen er du en Misjonær?! Er du en av de som har opplevd Jesus og skjønt at ingen kommer til Himmelen uten ved Han? Har du erfart at Han er det beste Livet også her på jord? Da er det ingen grunn til å holde andre borte fra denne sannheten, borte fra dette Livet. Lev livet, del Livet og pek på Jesus. La andre få oppleve Livets Kilde og Livets opphavsmann her og nå. Vær en misjonær der du er! 16

17 Dagens misjonsarbeid Filadelfia ønsker å være et utadrettet og misjonerende fellesskap, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi støtter arbeidet både i Norge, Europa, Midt Østen, Russland og i Sør Amerika. For å drive dette store arbeidet har vi et misjonsråd som til daglig leder og følger opp arbeidet. All vår misjonsinnsats finansieres gjennom offer en søndag i måneden, samt gjennom en fast andel av menighetens generelle givertjeneste. I 2009 formidlet vi ca 1.1 millioner kroner til ulikt misjonsarbeid. Misjonsrådet består i dag av disse: - misjonsrådet og arbeidsoppgaver Irene Stenberg - medlem siden Arvid Ramselien - misjonskasserer siden 1973 og med fra starten når misjonsrådet ble etablert. Terje Gustavsen - medlem siden Kort oversikt over det vi i dag er involvert i: Harald Sannarnes - medlem siden Russland, i byen Kysyl i republikken Tuva. Tor Arild og Anja Savnes er pastorpar der. Ut fra menigheten driver de også flere utposter, suppekjøkken, rehabiliterings senter med mer. De er i sluttfasen på en betydelig utvidelse av menighetslokalet. Tyskland, i byen Garmisch-Partenkirchen. Vi støtter menigheten som Frank og Ingrid Erlandsen plantet. De driver videre med nasjonalt lederskap, men trenger fortsatt noe finansiell støtte. Østerrike, i byen Braunau. Vi støtter Kent Ruben og Anna Lena Andersen og familien i deres pastor gjerning der. De er i innspurten på bygging av nytt menighetslokale. Har testet drift på menighetsbibelskole Masters Commission og ønsker å starte opp igjen til høsten. Israel. Vi støtter Elizabeth og Robert Muren m/familie i deres arbeid med musikal og nye filmprosjekt. Argentina, i byen Salta. Vi støtter Masters Commission Argentina. En menighetsbibelskole i menigheten i Salta. De driver også et stort arbeid med undervisning av flere hundre studenter i distriktet rundt. Peru, i Perené dalen og La Mercéd. Vi er utsendermenighet for Liv Haug og støtter alt arbeidet med menighetsdrift, nasjonale pastorer, utposter, kvinneprosjekt, bibelskole, fengselsarbeid og nytt kirkebygg i La Mercéd med mer. Chile, i byen Quintero. Vi underholder de to pastorene i menigheten som vi i sin tid var med og plantet med Eduardo og Doris Mondaca og familien. De driver et stort arbeid og har nettopp begynt arbeidet med en ny utpost i distriktet. Elin Madsen. Ungdomsarbeidet og Café Lady støtter Elin Madsen i hennes arbeid på UIO sin basen i Sveits. Team. Vi har samarbeidet med andre, og sendt ut egne team. Både til Latvia, Romania og Østerrike. Til sommeren drar et ungdomsteam til Peru. Kirkenes. Vi støtter arbeidet i Kirkenes etter ungdomsvekkelsen som brøt ut i høstferien Lasse Rosten - medlem siden 2003 og leder av misjonsrådet. Vi ønsker å utvide misjonsrådet med flere medlemmer som kan ta ansvar for ulike områder av arbeidet. Så brenner du for denne delen av menighetens arbeid, er du velkommen til å ta kontakt for en prat. 17

18 RADIO FILADELFIA t: Margrethe Tveit f: Arkiv FAKTA u Margrethe Sunnarvik Tveit (38) u Gift med Terje, 2 barn u Avdelingsleder i Radio Filadelfia u Utdannet som journalist ved Gimlekollen Mediesenter og Høgskolen i Agder. Litt nytt fra «taket» Det er snart påske, og i påskehøytiden vil det blir litt forandringer på programmet. «En time fra taket» går ut, og tradisjon tro kommer vi til å sende to påskevandringer. INFORMASJON u Radio Filadelfia sender daglig over lokalradionettet på FM 101,20 mhz. u Sender i tillegg over webradio u Sender direkte fra studio flere timer i uken. I tillegg lages det magasinprogrammer og møteoverføringer. u Jobber med større satsing på interaktive medier som internett og podcasts. Vedtak fra menighetsmøte 14. feb Eldsterådets budsjettforslag for 2010 ble enstemmig godkjent ved håndsopprekning. Det er trukket ut en vinner av arkitektkonkurransen for Kvartal 42. Vinnerforslaget ble tegnet av Kristin Jarmund Arkitekter AS. Det jobbes videre med aktuelle leietakere. Tomten overdras 1. juli og reguleringsarbeidet starter umiddelbart etter det. Menigheten ønsker å starte bibelskole fra høsten. Vi får låne godkjenningen av Credokirken Bergen. André Andersen, rektor ved Zoe kirken bibelskole i Fredrikstad vil jobbe i 40 % stilling som rektor. Filadelfia skal sende inn egen søknad om godkjenning som da blir gjeldende fra høsten Kjell Halltorp sin «Påskevandring» som går fra Palmelørdag til 2. påskedag vil sendes klokken 12:25 i ukedagene, og klokken 13:30 Palmelørdag og Påskeaften. Palmesøndag og 1. påskedag sendes den klokken 14:00. Egil Svartdahls «Påskevandring» kommer til å gå i «En time fra taket»- tiden 11:00 og 15:30 onsdag før påske, Skjærtorsdag, L a n g f r e d a g og 2. påskedag. Søndag 1. påskedag sendes den klokken 14:05. Jeg håper våre påskevandringer igjen kan bli til velsignelse i påskehøytiden! Det er mange som kommer med gode tilbakemeldinger hvert år om at de har blitt berørt av budskapet i disse seriene. Vær gjerne med å be om at de skal få vise mennesker Jesu forsoningsverk, og at de blir møtt av ham: Den levende Guds Sønn, Jesus Kristus! Det skjer også spennende ting med tanke på nettradio og nedlasting. Vi når stadig nye rekorder i antall timer som lastes ned. I skrivende stund lastes det ned taler og radioprogrammer som tilsvarer 5,6 timer for hver reelle klokketime som går, døgnet rundt! Det er et stort takkeemne, og all ære til Gud! Oddvar Isachsen er kommet tilbake på lufta. Han har vært vikar siden nyttår, og kommer til å bli å høre på Radio Filadelfia framover i «En time fra taket». En ny serie med «Lys over Ordet» er også under produksjon, der vi går gjennom Filipperbrevet vers for vers, med kommentarer, spørsmål og svar til hvert enkelt vers. Flere nye programmer har også sett dagens lys, og jeg nevner bl.a. at Mette og Roger Sørensen lager musikkprogrammet «Homecoming Radio» og ledertrioen i menigheten har gått i gang med programmet «Ukeslutt med ledelsen». Wiggo Skagestad lager «Før og etter» og Britt Randi Kvamme Aas står for programmet «Medvandrer». 18

19 BARNEHAGE t: Maria Korsvik Strømme f: Frode Daland Gleden bobler Jesus lever Jeg kan kjenne gleden boble for vår Jesus lever nå (2x) Hans kropp er borte, kom å se Jesus han er levende Alle må få høre om at graven der han lå er tom. Jesus lever, ja han lever, gleden bobler inni meg! Påskevandring FAKTA u Maria Korsvik Strømme (36) u Gift med Terje, 3 barn u Jobber som barnehageleder på Solkollen barnehage, Søm u Utdannet Førskolelærer u Medlem i Randesund Frikirke INFORMASJON u Barnehager på Hellemyr og Søm u Har tilsammen plass til 230 barn fordelt på 11 avdelinger u 50 ansatte medarbeidere u Barnehagene eies av Filadelfia, Kristiansand I Solkollen barnehage har vi i mange år hatt påskevandring. I uke 10 hadde vi 15 påskevandringer på Søm i samarbeid med Søm kirke. Årets vandring har fokus på Peter og Jesus, og deres vennskapsforhold. I vandringen har Peter en stor rolle, og vi får oppleve at han som var Jesus sin beste venn også nektet for at han kjente han. Enkelte ganger i vandringen er det så stille at man kan høre knappenåler falle... Spenningen er til å ta og føle på! Av og til har vi også sett at barna, og mange av de voksne, har tårer i øynene - det er mange sterke inntrykk som berører oss. Etter at vandringen er slutt blir barna invitert med på å tenne lys i lysgloben. Her blir det sagt mange gode ord om besteforeldre, mammaer og småsøsken som barna er glade i. Vi er takknemlige for at påskevandringen blir så godt mottatt i nærmiljøet og at barnehagene kommer tilbake år etter år. Forestillingene i Søm kirke ble fremført av Maria Korsvik Strømme og Eli Jørgensen. 19

20 SANG- OG MUSIKK t: Richard Farstad f: Stian Klausen Vi gir ut lovsangsplate... Ungdomsarbeidet har lenge gått med tanker om å gi ut ei lovsangsplate. Vi har mange sangere og musikere i tjeneste, og tror det er viktig å la deres kreativitet få utløp i noe konkret. Fra og med januar i år har det derfor vært jobbet med innspilling av plate. FAKTA u Richard Farstad (32) u Gift med Linn, 2 barn u Sang- og musikkansvarlig i Filadelfia INFORMASJON u Vi opplever at Gud inspirerer flere av ungdommene til å skrive nye lovsanger, og da det lenge har vært jobbet med tanken om en CD-utgivelse er tiden nå inne for å konkretisere dette. Herren har fra vi begynte arbeidet velsignet oss med mange nye melodier og tekster. Bibelen sier vi skal undervise hverandre med salmer, hymner og åndelige sanger. Han ønsker at sangen og musikken skal være en del av vår hverdag og vår gudstjeneste. I møtene opplever vi lovsangen som ett møtested mellom oss og Han. Vi kjenner noe av himmelens atmosfære berøre oss. Denne atmosfæren ønsker vi nå at folk skal kunne ta med seg hjem i egen stue. Vi ber om at Herren skal kunne møte, velsigne og forløse mennesker gjennom lovsangen, hvor enn de befinner seg i hverdagen. Og viktigst av alt; at vi finner nye toner og ord for å beskrive vår uendelige kjærlighet til Jesus! 20

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

ET NYTT STÅSTED. Høstens bønn- og fasteuker - med 24-timers kontinuerlig bønnevakt. 12. til 26. oktober Filadelfia Kristiansand

ET NYTT STÅSTED. Høstens bønn- og fasteuker - med 24-timers kontinuerlig bønnevakt. 12. til 26. oktober Filadelfia Kristiansand ET NYTT STÅSTED Høstens bønn- og fasteuker - med 24-timers kontinuerlig bønnevakt 12. til 26. oktober Filadelfia Kristiansand Velkommen til deltakelse 1. Mos. 13, 14-15 Herren sa til Abram etter at Lot

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Jesus Kristus er løsningen!

Jesus Kristus er løsningen! Jesus Kristus er løsningen! 4 Herre, husk meg med den nåde Du har for Ditt folk. Se til meg med Din frelse, 5 så jeg kan se godene for Dine utvalgte, så jeg kan glede meg i Ditt folks glede, så jeg kan

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

Kurskveld 9: Hva med na?

Kurskveld 9: Hva med na? Kurskveld 9: Hva med na? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Hvis du kunne forandret en ting Hva ville det ha vært? (10 minutter) Forestill deg en

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus.

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus. Elihu 15.02.2015 Andreas Fjellvang Kjære menighet! Det er en ære for meg å stå her i dag. Har fått et bibel vers jeg ønsker å forkynne ut i fra i dag. Johannes 5:19 Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Sønnen

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre.

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. Jeg en etterfølger Igangsetter Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. En lærling Herren Gud har gitt meg disiplers

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

Nær gud - nær mennesker

Nær gud - nær mennesker Fastelavnssøndag (2..mars) Hovedtekst: Joh 17,20-26 GT tekst: Høys 8,6-7 Epistel tekst: 1 Kor 13,1-7 Barnas tekst: Joh 12,1-8 Nær gud - nær mennesker 32 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: J

Detaljer

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund I dag er det pinsedag, men prekenteksten er hentet fra noe som skjedde på påskedag. Disiplene var redde og hadde låst seg inne, fordi han som de hadde

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG 44 17. mai fest kl. 18.00 Kretsmøte 1.-2. juni Meld deg på forsamlingstur til Visthus 14-16 Juni www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

MOT SAMME MÅL. Vårens bønn- og fasteuker - med 24-timers kontinuerlig bønnevakt. 10. til 23. februar Filadelfia Kristiansand

MOT SAMME MÅL. Vårens bønn- og fasteuker - med 24-timers kontinuerlig bønnevakt. 10. til 23. februar Filadelfia Kristiansand MOT SAMME MÅL Vårens bønn- og fasteuker - med 24-timers kontinuerlig bønnevakt 10. til 23. februar Filadelfia Kristiansand Velkommen til deltagelse! Kol. 1, 28-29 Og ham forkynner vi, idet vi formaner

Detaljer

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 "Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler" "For så høyt har Gud elsket verden" 1 2 3 Ut på fredagskvelder - Tilby kaffe/te/vaffel i gågata. Spesielt rettet mot

Detaljer

Vårens bønn- og fasteuker - med 24-timers kontinuerlig bønnevakt. 25. februar til 10. mars Filadelfia Kristiansand

Vårens bønn- og fasteuker - med 24-timers kontinuerlig bønnevakt. 25. februar til 10. mars Filadelfia Kristiansand Vårens bønn- og fasteuker - med 24-timers kontinuerlig bønnevakt 25. februar til 10. mars Filadelfia Kristiansand Bønn- og takkeemner: De viktigste bønn- og takkeemnene disse bønn- og fasteukene har utgangspunkt

Detaljer

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Jeremia ble kalt til profet. Han var ung. Han var redd. Han ville trekke seg, men Gud visste hva han gjorde. Det var Jeremia han ville bruke. I dag møtes

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra,

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, himmelen på jorda. Ja, himmelen begynner egentlig her på jorda, sier Bibelen, når menneskene er glad i hverandre i stedet for å slå hverandre i hjel. Det er

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem.

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem. Preken 15. April 2012 i Fjellhamar kirke 2. s i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Hva er vi opptatt av? I dag får vi høre om Simon Peter. En av disiplene til Jesus. Alle som har lest litt i Bibelen kjenner

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN PREKEN GUDSTJENESTE Fjellhamar kirke 3. desember 2017 Lukas 4,16-22a BIBELTEKSTEN I NY OG GAMMEL DRAKT Dagens prekentekst står i Lukas 4, og jeg har lært den utenat: 16 Han kom også til Nasaret, hvor han

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1.

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. Den Nytestamentlige Menighets Offertjeneste 1. Pet. 2:4 5 Når dere kommer til Ham som er Den Levende Stein, som

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN F R egne med at Gud finnes, I G J O R T og at jeg betyr noe for Ham og at Han har makt til å sette meg i frihet. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Matt 5,4 Velg å TRO Håpets valg HÅPETS BØNN

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN 5 Januar 31 Mars 2015 FAST PROGRAM: Tirsdag kl. Torsdag kl. kl.18.00 Koinonia Fredag kl. kl.18.00 FAbu-klubb Søndag kl.emøte kl. INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN Bryne korps (menighet) Mandag kl.19.00 Fellesmusikk

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder.

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Menighetens oppdrag John. 20, 19-22 Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Skien, 28. august 2016 Matt. 28, 18 20: Og Jesus trådte frem, talte

Detaljer

Dåp Skaunmenighetene

Dåp Skaunmenighetene Dåp Skaunmenighetene Revidert dåpsliturgi 2015 Revidert dåpsliturgi 2015 1 1 Mottakelse til dåp I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. I dag skal NN/(antall) barn bli døpt. I tillit og glede bringer

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015.

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. 1 Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. Sted: Underetg, Skien baptistkirke. Tidspunkt: 19.00 21.10 Antall fremmøtte: 40 Kaffe fra klokken 18.45. Harald Dønnestad innledet kvelden. Harald takker

Detaljer

Vi ber for Forbønnsopplegg

Vi ber for Forbønnsopplegg Vi ber for Forbønnsopplegg 1 Forord Det er ingen selvfølge at barn og unge som vokser opp i dag får høre om Jesus. Og det er heller ingen selvfølge at noen ber for dem. Derfor er forbønnsopplegget Jeg

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011 Salig er de som ikke ser, og likevel tror Det er til stor glede for Gud at mennesker tror ham når all annen hjelp svikter og alt ser umulig ut.jesus sa til Thomas:

Detaljer

30. oktober - 6. november. Bøn og fasteveke 2016

30. oktober - 6. november. Bøn og fasteveke 2016 30. oktober - 6. november Bøn og fasteveke 2016 I bønne og fasteuka setter vi oss som menigheten og som enkeltindivider til side for å søke Gud og Hans hensikt, vilje og plan med menigheten - og våre liv.

Detaljer

TILBAKE MOT GUD 6 SNU MAX LUCADO 7

TILBAKE MOT GUD 6 SNU MAX LUCADO 7 SNU TILBAKE MOT GUD Hvis da dette folket som mitt navn er nevnt over, ydmyker seg og ber, søker meg og vender seg bort fra sine onde veier, skal jeg høre dem fra himmelen, tilgi dem syndene og lege landet.

Detaljer

Vi ber for hver søster og bror som må lide

Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide, alene og glemt, når de bærer ditt kors. Vi ber for de mange som tvinges til taushet og stumt folder hender i skjul

Detaljer

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett»

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I dag skal vi tale over emnet «Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I tillegg skal vi tale om hvordan du kan ta imot ditt mirakel. Siden vi er i oppstarten av en nytt «menighetsår»

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 SEPTEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg september 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI Kirken. Vi tror Gud

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Vi har alle bilder i hodet, og smaker i ganen og følelser i kroppen fra måltider vi har vært med på. Opplevelsen av å sitte

Detaljer

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2017 1 Mottakelse til dåp L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. ELLER L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn: Vår skaper,

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel: Preken 4. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 25. januar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel: Da Jesus kom gående, så han en mann som var

Detaljer

Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017

Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 KM 06/17 Ordning for Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En disippel's bønn. Praksis. Roald Kvam 2008 I. Når kan vi be? A. Be til bestemte tider oppdag bønnens virkninger. Apg 13:22 (David), Dan 10:11 (Daniel).

Detaljer

Hvem var Peter? (1) Simon sønn av Johannes, levde år 1-64 fisker med base i Kapernaum gift og hadde familie. var ca. 30 år ble disippel av Jesus fikk nytt navn av Jesus: Peter - Klippen Hvem var Peter?

Detaljer