KOMMUNAL 10/2010 TEKNIKK. Messekatalog. HOVEDORGAN FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMMUNAL 10/2010 TEKNIKK. Messekatalog. www.kommunalteknikk2010.no. www.kommunalteknikk.no HOVEDORGAN FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING"

Transkript

1 KOMMUNAL 10/2010 TEKNIKK Messekatalog HOVEDORGAN FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING

2

3 KOMMUNAL 10/2010 TEKNIKK 101. årgang HOVEDORGAN FOR Norsk Kommunalteknisk Forening P.b Vika, 0124 Oslo Tlf Fax E-post: Besøksadr.: Munkedamsveien 3 b. Årsabonnement kr. 500, for 11 utgaver. REDAKSJON: Redaktør: Per Næss Tlf e-post: kommunaltektnikk.no Ansv redaktø: Torbjørn Vinje ANNONSER: Kjell M. Jacobsen Krokkleiva 6B 1170 Oslo Tlf: Fax: E-post: TRYKK: Haakon Arnesen as Ole Deviks vei 30, 0666 Oslo Tlf Fax: Trykket i overensstemmelse med gjeldende nordiske miljømerkingskriterier i ht. lisens nr ISSN x Innhold KS og Norsk Kommunalteknisk Forening arrangerer Miljø & Teknikk for 19. gang... 5 Arrangørene... 6 Oversiktskart Norges Varemesse... 8 Utstillerliste alle utstillere m/stand nr Utstillingstegning Hall C Utstillerliste Hall C Utstillingstegning og liste Ute Utstilleromtale Kurs, seminarer, konkurranser og kveldsprogram Program for messedagene sammenstilling Praktiske opplysninger Arrangørene av seminarene Leverandørguide Messer og konferanser Forsidefoto: Hovedbildet: Riksvei 159 mot Lillestrøm i Skedsmo. Rundkjøring, bru over Nitelva. I bakgrunn Thon Hotell Arena og Norges varemesse. To felt. Kveldsstemning. Billys. Henrik Stømstad / Samfoto Bakgrunnsbilde Messehallen, Foto: Skedsmo kommune - din trygghet Kontakt oss på telefon from the best in the world Mono Munchere for mekanisk bearbeidelse av slam

4 Din grossist på Vann og Avløp Ahlsell Norge AS har 60 avdelinger rundt i Norge og er totalleverandør på VA Vi har stor kompetanse innen spesialavdelinger som Havbruk, VA-prosjekt, Vannkraft, Geopro, Verktøy og Elektro. Avdelingene har lang erfaring med produkter og løsninger innen sitt fagområde. Ahlsell Norge AS, Pb. 184, 4065 Stavanger Tlf.:

5 og Norsk Kommunalteknisk Forening arrangerer &TEKNIKK jø & Teknikk/Kommunalteknikk for 17. gang i 2005! KS og Norsk Kommunalteknisk Forening arrangerer Velkommen til Miljø & Teknikk / Kommunalteknikk MILJØ KOMMUNALTEKNIKK 2005 Tirsdag 10. torsdag 12. mai. Norges Varemesse, Lillestrøm Miljø &som Teknikk/Kommunalteknikk arrangeres for 19. gang av KSfor og17. NKFgang i 2005! oktober 2010 Utstillingen Lillestrøm st. Utstillingen Lillestrøm st. AA Utstillingens åpningstider: Åpningstider: Tirsdag 10. mai kl Onsdag 20. oktober Utstillingens kl åpningstider: Onsdag mai kl Torsdag Tirsdag maioktober kl Torsdag mai kl kl Onsdag 11. mai kl Fredag 22. oktober kl Torsdag 12. mai kl Ingen tilsvarende arrangementer på området samler så mange deltagere som messen Miljø & Teknikk / Kommunalteknikk. Messen arrangeres parallelt med VVS-dagene og FDV-dagene. I 2008 var over mennesker innom de tre rrangementet er en tradisjon og er blitt et "must" for alle sentrale aktører som er oppmessene i løpet av tre dager. tatt av lokal infrastruktur, samfunnsutvikling og omgivelser. Seminarprogrammet viserinfrastruktur et ommiljø & Teknikk/Kommunalteknikk er trolig eneste messen for i sitt slagsentrale som omfatter lokal rrangementet er en tradisjon og den er blitt et "must" alle aktørerallsom er opp- lokalsamfunnets viktigste en forutsetning at allalle annen fattende samarbeid med en kapital rekkeog sentrale aktørerforhvor harsamfunnsaktivitet felles interesseskal avfungere. en satsing på tatt av lokal infrastruktur, samfunnsutvikling og omgivelser. Seminarprogrammet viser et ommålet med messen er å tilby næringsliv og kommunaltekniske virksomheter et sentralt møtested for kunnskapskunnskap og teknologi som skal bidra tilspørsmål. å løse utfordringer kommuner og fylkeskommuner fattende en rekke sentrale aktører hvor alleerhar av enogsatsing på for alle heving omsamarbeid produkter, med fag og fagpolitiske Utstillingen en felles fagliginteresse nødvendighet møteplass står overfor innen det kommunaltekniske leverandører og innkjøpere i kommunaltekniske virksomheter. kommuner og fylkeskommuner kunnskap ogtil,teknologi som skal bidra til åområdet. løse utfordringer Vannog avløpssektoren står overfor store utfordringer står overfor innen det kommunaltekniske området. i kommunene. I løpet av våren har det vært publisert en rekke artikler i dagspresse og fagtidsskrifter med fokus på blant annet lekkasjer i ledningsnettet og vannverk som Det erikke stort fokus på høyneetterslepet kvaliteten offentlige uterom tili kommunene. er godkjent. Detå totale for på VA-sektoren er beregnet 110 milliarder kroner for å komme på et trygt nivå. Vann er vårt viktigste næringsmiddel, og KS, NKF og Norsk Vann ønsker å sette fokus på av dette gjennom konkurdet er stort fokus på å høyne kvaliteten på offentlige uterom i kommunene. De fysiske rammene i gode uterom har stor betydning for innbyggernes opplevelse trygghet ransen og kåringen av Norges beste drikkevann under messa. De fysiske i gode uterom har innbyggernes av trygghet og trivsel. Økt rammene kvalitet på uterommet gir stor økt betydning bruk og erforavgjørende foropplevelse å få uterom som fungei tillegg til utstillingen og drikkevannskonkurransen, arrangeres det flere seminarer for fagfolk og ledere. Programog trivsel. Økt kvalitet på uterommet gir økt bruk og er avgjørende for å få uterom som met lokale viser samarbeid med flere sentrale aktører, med felles av at satsing kunnskap ogfungeteknologi skal bidra til rer som møtesteder. Gode uterom inviterer ikkeinteresse til forsøpling ellerpåhærverk. å løse utfordringer vi står overfor på uterom de kommunaltekniske rer som lokale møtesteder. Gode inviterer ikkefagområdene. til forsøpling eller hærverk. For andre gang gjennomføres Miljø & Teknikk / Kommunalteknikk parallelt med VVS-dagene og FDV-dagene. Arrangementet utviklet segsegtiltil som er mye merenn ennbare bare fagutstilling. VA-bransjen Vi har tro på har at dette samarbeidet ernoe til glede ogen både i privat og offentlig sektor. Arrangementet har utviklet noe somogernytte mye for merbesøkende enutstillere fagutstilling. VA-bransjen Utstillingene fyller store deler av Norges Varemesse på Lillestrøm og omfatter det meste av nødvendig utstyr til er tungt inneinne medmed flere arrangementer viser alternativer til envår ener tungt flere arrangementerog ognorsk Norsk bioenergiforening bioenergiforening viser alternativer til vår kommunalteknisk sektor. sidigesidige av elektrisitet til til oppvarming bygninger. Programmet spenner en politisk av elektrisitet oppvarming av bygninger. Programmet fra fra en politisk Vibruk kanbruk garantere spennende og matnyttigeav dager på Norges Varemesse spenner oktober, og ønsker velkommen til Miljø Teknikk / Kommunalteknikk 2010, VVS-dagene og FDV-dagene! debatt om& vedlikeholdet av av lokal til praktiskeløsninger løsninger fagfolk debatt om vedlikeholdet lokalinfrastruktur infrastruktur til konkrete konkrete praktiske for for fagfolk og og favner altbransjetreff fra bransjetreff konkurranser,seminarer seminarer og favner alt fra til til konkurranser, og sosiale sosialearrangementer. arrangementer. seminardeltager bl.avelge velgemellom mellom heldagsseminarer. Som Som seminardeltager kankan dudu bl.a heldagsseminarer. 200 utstillere står klare til å svare på dine spørsmål og gi praktiske råd. 200 utstillere står klare til å svare på dine spørsmål og gi praktiske råd. Halvdan Skard Ole Johan Krog Leder KS Leder i NKFs hovedstyre 5 Kommunalteknikk nr

6 Arrangørene av Miljø & Teknikk Norsk Kommunalteknisk Forening NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING NKF Stiftet 6. juni 1907 kompetansedeling for et bedre samfunn Norsk kommunalteknisk Kommunalteknisk forening Forening (NKF) (NKF) har som har mål som å være mål en å være ledende en ledende og samlende og samlende forening forening alle som for alle arbeider som arbeider innenfor innenfor kommunaltekniske kommunaltekniske fagområder. fagområder. NKF har bred NKF tilslutning har bred fra enkelt tilslutning personer, fra enkeltpersoner, virksomheter og virksomheter foreninger som og arbeider foreninger innen innen disse disse fagområdene. områdene. Foreningen Foreningen ble stiftet ble stiftet i i NKFs strategi visjon er informasjon kompetansedeling og kunnskapsformidling. et bedre samfunn Våre virksomhetsområder og visjonen søkes er nådd kursvirksomhet, gjennom omfattende fora, nettverksgrupper kursvirksomhet, og faglige faglige fora, publikasjoner. nettverksgrupper, NKF er opptatt faglige av publikasjoner, at et kommunalteknisk nettstedet helhetssyn kommunal- er faglige teknikk.no, viktig for kommunaltekniske diskusjonsforumet tjenester. nkfnett.no og tidsskriftet Kommunalteknikk. NKF er opptatt av at et kommunalteknisk helhetssyn er viktig for de kommunaltekniske tjenestene. KS Som kommunaltekniske fagfelt regnes: Som kommunaltekniske fagfelt regnes: Administrasjon og ledelse Administrasjon og ledelse Avfall, energi energi og og gjenvinning gjenvinning Bygg og eiendom Brann og beredskap Plan- og byggesak Utemiljø og grøntanlegg Kart og og geodata Vann og og avløp avløp Veg, trafikk og samferdsel Veg, trafikk og samferdsel Som interesse-, arbeidsgiver- og medlemsorganisasjon har KS et bredt engasjement som samlet gir kommunesektoren og kommunerelaterte bedrifter handlingsrom og verktøy for utvikling og fornyelse. KS er en medlems-, arbeidsgiver-, interesse- og rådgivningsorganisasjon. KS arbeider etter visjonen om en effektiv og selvstendig kommunesektor som ivaretar innbyggernes Som interesse-, behov. KS arbeidsgiver- vil være den og viktigste medlemsorganisasjon utviklingspartneren har KS et for bredt kommunesektoren engasjement som gjennom samlet gir nærhet kommunesektoren i alle fylker og spisskompetanse og kommunerelaterte i resultatenheter. bedrifter handlingsrom og verktøy for utvikling og fornyelse. KS arbeider oppgaver etter omfatter visjonen oppgave- om en effektiv og ansvarsfordeling, og selvstendig kommunesektor økonomi, organisasjon/administrasjon, som ivaretar innbyggernes arbeids-giverspørsmål, behov. KS vil være den viktigste opplæring, utviklingspartneren forskning og internasjonalt for kommunesektoren arbeid på gjennom alle områder nærhet som i alle berører og kommunal spisskompetanse og fylkeskommunal i resultatenheter. virksomhet; herunder også kommunale bedrifter. fylker KS påvirker statlige myndigheter og opinionen i saker som er viktige for kommunesektoren gjennom KS oppgaver media, omfatter samfunnskontakt oppgave- og og ansvarsfordeling, interessearbeid. økonomi, organisasjon/administrasjon, arbeidsgiverspørsmål, opplæring, forskning og internasjonalt arbeid på alle områder som berører kommunal KS og har fylkeskommunal sitt hovedkontor virksomhet; i Oslo herunder og representert også kommunale med kontorer bedrifter. i alle fylker (med unntak av Aust-Agder KS påvirker statlige og Vest-Agder myndigheter som og har opinionen felles kontor i saker i Arendal som er viktige samt Østfold for kommunesektoren og Akershus som gjennom har felles media, kontor samfunnskontakt i Oslo). og interessearbeid. KS har sitt hovedkontor i Oslo og er representert med kontor i alle fylker (med unntak av Aust- og Vest-Agder som har felles kontor i Arendal). INSTRUMENTER FOR VANN OG AVLØP Trykktransmittere mjk.no Nivå Mengde Analyse Overvåking Tilbehør Pumpestyring

7 Velkommen til STAND U1-27 for alle 4 årstider! Modeller HK Olje Kapasit Bredde Høyde (meter) (meter) Wille 355B (54+36) 1,42 2,08 Wille 455B (73+49) 1,65 2,17 Wille 625B (97+55) 1,75 2,28 Wille 655B 130 fra 152 til 200 (97+55) 1,92 2,33 Wille 855B (145+55) 2,15 2,48 feiing på første klasse! AZURA Series 2 Belos feie/sugemaskin BRODD-SON Nordic II Brobekkveien 113, 0582 Oslo Telefon Telefaks Internett: E-post: Grimshei grimsheigrafiske.no Grafiske /10

8 Oversikt haller MILJØ & TEKNIKK Utstilleroversikt Regnvannsoverløp Fordrøyningsmagasin Mengde/nivåregulering Tilbakeslagsventiler WaBack Best tilgjengelig teknologi MFT Miljø- og Fluidteknikk AS Sivilingeniør Lars Aaby Besøk MFT på stand C02-12 Tilbakeslagsventilen for enkelthus Nyhet: WaBack mini for kjellermontasje tlf: Kommunalteknikk nr

9 TWM Reklamebyrå april-2010 Geosyntia er totalleverandør av geosynteter og rørprodukter Geosyntia leverte Weholite overvannsledning fra KWH Pipe til prosjekt Dusavika i Stavanger. Et komplett prefabrikkert rørsystem. Utførende entreprenør var Birken & Co AS

10 UTSTILLERLISTE ALLE MILJØ & TEKNIKK HALL C UTSTILLERE stand nr. 3 M Norge AS C Technologies A/S C02-29 ACO Nordic AS C04-06 Axflow as C02-10 APS Norway AS C01-25 Alfsen og Gunderson AS C01-24 AllMaritim AS C01-08 Aqua & Care AS C04-24 ARGO Containers as C02-27 Aquatools as C03-27 Atlas Copco Kompressorteknikk AS C01-15b BioTek AS C04-20 Biowater Technology AS C02-08 Blinken AS C03-31 Botneskilt AS C03-14 Brimer Kvamsøy AS C01-11 Cipax AS C03-04 Christian Berner AS C02-02 Clairs / Lindum C01-21 Dacon AS C03-26 Danfo A/S C02-03 Dipl.ing. Houm AS C04-02 Doscon AS C04-17 Encono Ltd as C03-02 ENDRESS HAUSER AS C02-24 Egeplast Nordic AS C04-11 Eskeland Electronics as C03-27d Fagskolene på Østlandet C03-33 Fagforbundet C03-31 Feiring Bruk AS C03-24 Findexa Forlag AS C03-20 Fjerby AS C04-12 Froster AS C03-07 Geomatikk IKT AS C01-03 Geosyntia AS C04-14 Giertsen Tunnel AS C01-22 Goodtech Products AS C02-23 Gulv og tak AS C01-17 Guard Systems Engineering AS C01-02 Hallingplast A/S C01-16 Helnor AS C04-22 Holms Industri AB C03-22 HOH Birger Christensen AS C03-01 Hydropress Huber C02-15 ITT Norge AS C02-04 IPP AS International Pipeline Products C01-19 Inline Process AS C03-18 J.S. Cock AS C01-12 Kaeser Kompressorer AS C03-08 Karlsen Anlegg AS C04-27 KICAB C01-29 Kingspan Miljø AS C01-23 Klaro Renseanlegg Norge AS C03-25 Krohne Instrumentation C02-01 Krüger Kaldnes AS C02-14 KWH Pipe AB C04-14 KS Bedrift C04-29 MFT Miljø- og Fluidteknikk AS C02-12 Miljødøgnvakten C01-08b MJK Automation AS C01-09 Mowic AS C01-05 Nessco AS C02-17 Nittedal Torvindustri AS C03-17b Noka AS C02-18 Norkart Geoservice AS C04-13 Nordic Water Products AB C01-14 Norsk Kommunalteknisk Forening C04-30 Norsk Vann C04-28 Norsk Byggtjeneste AS C04-15 Opplandske Rørsystemer AS C01-20 Pipeline Service Operations as C03-17 Pumpe-Service AS C03-07 Polymore AB C01-29 Powel AS C03-05 Process Partner AS C01-15 Radonett C03-07 Rambøll Norge AS C04-19 Rehau AS C04-09 Rianor AS C04-18 Rosim AS C02-05 Roxtec AS C04-01 Rørinspeksjon - Norge C03-27c Saint-Gobain Vann og Avløp AS C04-07 Salsnes Filter AS C02-08 Sandum AS C01-32 Scanlaser AS C04-16 Seba Nor AS C04-03 Sigurd Stave Maskin AS C03-06 Sigurd Sørum AS C04-10 Skandinavisk miljøteknikk As C02-28 Sporhund Consult AS C01-18 Stensetting AS C03-30 Sterner Aquatech AS C03-16 Stiftelsen VA/Miljø-blad C03-27e Teksal AS Øst C02-24 Tentex AS C03-24 TS Electro Engineering AS C02-06 Turoteknikk AS C01-06 Uddeholm A/S C03-09 Vann og Rørservice AS C03-27b VA Teknik i Borås AB C02-13 VA-Systemer AS C01-01 VA-Tek AS C02-11 Vera Tank AS C03-11 Vestpak AS C04-25 Vestteknikk AS C02-19 Volvo Maskin AS C03-21 Wallax AS C03-15 ØDP Solutions C01-10 UTE Antra A/S U1-01 ARGO Containers as U1-23 Kanstad Mekaniske AS U1-04 Lantmännen Maskin AS Norge U1-08 Magne Gitmark & Co AS U1-26 Multimaskin AS U1-27 Nomek AS U1-24 S. Risa AS U1-30 Tellefsdal AS U1-02 Østerbø Maskin AS U1-05 Regnvannsoverløp Fordrøyningsmagasin Mengde/nivåregulering Tilbakeslagsventiler FluidVortex-R Best tilgjengelig teknologi MFT Miljø- og Fluidteknikk AS Sivilingeniør Lars Aaby Besøk MFT på stand C02-12 Virvelkammeret for infiltrasjon og magasinering av overvann tlf: Kommunalteknikk nr

11 Produktsystemer for VA-anlegg FUNKSJONELLE BELEGG FOR TØFFE MILJØER Rescon Mapei har i mer enn 30 år levert produktsystemer og kompetanse til bygging og rehabilitering av VA-anlegg i Norge. Alle våre belegg for drikkevannsanlegg er godkjente av folkehelsa. Ved ønske om mer informasjon, be om vår brosjyre. Se også: - vår miljøsatsing Rescon Mapei AS Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua Tel Fax

12 Hall C MILJØ & TEKNIKK Onsdag 20. oktober Kåring av Norges beste drikkevann 2010 Kåring av vinnere i to klasser. Kl til på scenen i hall C Torsdag 21. oktober Leverandørseminar - fire presentasjoner Kl på scenen i hall C Befaring og sosialt arrangement Nedre Romerike Vannverk IKS med befaring i Hauglifjell. Kl (buss t/r messeområdet) Utstillingstegning 12

13 UTSTILLERLISTE MILJØ & TEKNIKK HALL C UTSTILLERE stand nr. 3 M Norge AS C Technologies A/S C02-29 ACO Nordic AS C04-06 Axflow as C02-10 APS Norway AS C01-25 Alfsen og Gunderson AS C01-24 AllMaritim AS C01-08 Aqua & Care AS C04-24 ARGO Containers as C02-27 Aquatools as C03-27 Atlas Copco Kompressorteknikk AS C01-15b BioTek AS C04-20 Biowater Technology AS C02-08 Blinken AS C03-31 Botneskilt AS C03-14 Brimer Kvamsøy AS C01-11 Cipax AS C03-04 Christian Berner AS C02-02 Clairs / Lindum C01-21 Dacon AS C03-26 Danfo A/S C02-03 Dipl.ing. Houm AS C04-02 Doscon AS C04-17 Encono Ltd as C03-02 ENDRESS HAUSER AS C02-24 Egeplast Nordic AS C04-11 Eskeland Electronics as C03-27d Fagskolene på Østlandet C03-33 Fagforbundet C03-31 Feiring Bruk AS C03-24 Findexa Forlag AS C03-20 Fjerby AS C04-12 Froster AS C03-07 Geomatikk IKT AS C01-03 Geosyntia AS C04-14 Giertsen Tunnel AS C01-22 Goodtech Products AS C02-23 Gulv og tak AS C01-17 Guard Systems Engineering AS C01-02 Hallingplast A/S C01-16 Helnor AS C04-22 Holms Industri AB C03-22 HOH Birger Christensen AS C03-01 Hydropress Huber C02-15 ITT Norge AS C02-04 IPP AS International Pipeline Products C01-19 Inline Process AS C03-18 J.S. Cock AS C01-12 Kaeser Kompressorer AS C03-08 Karlsen Anlegg AS C04-27 KICAB C01-29 Kingspan Miljø AS C01-23 Klaro Renseanlegg Norge AS C03-25 Krohne Instrumentation C02-01 Krüger Kaldnes AS C02-14 KWH Pipe AB C04-14 KS Bedrift C04-29 MFT Miljø- og Fluidteknikk AS C02-12 Miljødøgnvakten C01-08b MJK Automation AS C01-09 Mowic AS C01-05 Nessco AS C02-17 Nittedal Torvindustri AS C03-17b Noka AS C02-18 Norkart Geoservice AS C04-13 Nordic Water Products AB C01-14 Norsk Kommunalteknisk Forening C04-30 Norsk Vann C04-28 Norsk Byggtjeneste AS C04-15 Opplandske Rørsystemer AS C01-20 Pipeline Service Operations as C03-17 Pumpe-Service AS C03-07 Polymore AB C01-29 Powel AS C03-05 Process Partner AS C01-15 Radonett C03-07 Rambøll Norge AS C04-19 Rehau AS C04-09 Rianor AS C04-18 Rosim AS C02-05 Roxtec AS C04-01 Rørinspeksjon - Norge C03-27c Saint-Gobain Vann og Avløp AS C04-07 Salsnes Filter AS C02-08 Sandum AS C01-32 Scanlaser AS C04-16 Seba Nor AS C04-03 Sigurd Stave Maskin AS C03-06 Sigurd Sørum AS C04-10 Skandinavisk miljøteknikk As C02-28 Sporhund Consult AS C01-18 Stensetting AS C03-30 Sterner Aquatech AS C03-16 Stiftelsen VA/Miljø-blad C03-27e Teksal AS Øst C02-24 Tentex AS C03-24 TS Electro Engineering AS C02-06 Turoteknikk AS C01-06 Uddeholm A/S C03-09 Vann og Rørservice AS C03-27b VA Teknik i Borås AB C02-13 VA-Systemer AS C01-01 VA-Tek AS C02-11 Vera Tank AS C03-11 Vestpak AS C04-25 Vestteknikk AS C02-19 Volvo Maskin AS C03-21 Wallax AS C03-15 ØDP Solutions C01-10 Regnvannsoverløp Fordrøyningsmagasin Mengde/nivåregulering Tilbakeslagsventiler FluidBend Best tilgjengelig teknologi MFT Miljø- og Fluidteknikk AS Sivilingeniør Lars Aaby Besøk MFT på stand C02-12 Bevegelig terskel for kapasitetsøkning og sikring ved ekstremnedbør tlf: Kommunalteknikk nr

14 UTEOMRÅDE MILJØ & TEKNIKK Utstillingstegning UTSTILLERE UTE Antra A/S U1-01 ARGO Containers as U1-23 Kanstad Mekaniske AS U1-04 Lantmännen Maskin AS Norge U1-08 Magne Gitmark & Co AS U1-26 Multimaskin AS U1-27 Nomek AS U1-24 S. Risa AS U1-30 Tellefsdal AS U1-02 Østerbø Maskin AS U

15 Rehabilitering av kirkegårder og gravlunder -vår teknologi er basert på naturens eget miljøverktøy I en årrekke har vi arbeidet med å utvikle kvalitet i alle prosesser for å håndtere og bryte ned organisk materiale. Vi har innledet diskusjoner med utenlandske interesser om bruk av metoden for å løse problemet med adipocere i leirholdig jord. Det er lagt vekt på et nært samarbeide med norske myndigheter og forskningsmiljøer for å utvikle nye metoder og ny teknologi. Rehabiliteringen av gravlunder og kirkegårder er skånsom og setter ikke nevneverdige spor etter seg. Vi har høye krav til sikkerhet, både til vårt arbeidsmiljø og for omgivelsene, samt at vi har et lavt støynivå. Dette gjør metoden fordelaktig for kommuner rundt om i landet som ønsker å gjenbruke sine kirkegårder og gravlunder. Metoden er nå patentert i en rekke europeiske land. Kalk har mange fordelaktige egenskaper som bidrar til en naturlig nedbrytingsprosess av organisk materiale. Når brent kalk reagerer med vann, frigjøres energi i form av varme. Dette er naturens geniale innretning, som over tid bryter ned innholdet i graven. Vi muliggjør gjenbruk En miljøvennlig og kostnadsbesparende prosess som frigjør areal Kontakt oss for mer informasjon Telefon:

16 Utstilleromtale 3 M Norge AS Hvamvn Skjetten Tlf: Fax Vern og sikkerhetsmarkedet 3M leverer produkter innenfor personlige verneutstyr, vern og sikkerhet, merking og registrering. Produktene øker sikkerheten og produktiviteten for mennesker, bygninger og systemer over hele verden. Vi leverer også granulater for asfaltsingel til takdekking. 7-Technologies A/S Bistruphave 3 Tlf: Fax: E-post: Web: AQUIS - Water Network Management: Hydraulisk modelleringsverktøy til kontrol og styring af vannverkets forsyningsnet. Aqua & Care AS Lyderhornsveien LODDEFJORD Tlf: Fax: E-post: Web: Aqua & Care AS yter service og leverer reservedeler til alle typer uv-anlegg som er levert i Norge. Vi har Norges beste priser på service og reservedeler. Vi har løsninger for oppgradering av uv-anlegg. Vi leverer uv-lamper med markedets beste garanti. Hjemmeside med priser: ACO Nordic AS Eternitveien 30, 3470 Slemmestad Tlf: E-post: Web: Vi kan samle, lede, fordrøye, rense og resirkulere regnvann og avløpsvann på en sikker, effektiv, miljømessig og bærekraftig måte. Vi kaller det Quality Safe Water Management I vårt sortiment finner du dreneringsrenner, fordrøyningssystemer, olje- og fettutskillere, rustfrie sluk, rør og renner samt tilbakeslagsventiler. ACO Nordic AS - din samarbeidspartner når vann og væsker skal ledes bort. Alfsen og Gunderson AS Stålverksveien 1, 0661 OSLO Tlf: Fax: E-post: Web: Kontaktperson: Per Rune Kvamme, ag.no Alfsen og Gunderson AS er leverandør av utstyr til vann- og avløpssektoren som: Siler og filtersystemer kalk og jernfjerning UV desinfeksjon Pumper Kjemikalie dosering og mixing Trommelsiler for avløp, Varmevekslere for slam. AllMaritim AS Postboks 51, 5812 Bergen E-post: Web: Tlf.: Fax: Leverandør av miljøprodukter som presterer! Totalleverandør av oljevernutstyr til bruk på oljesøl/væskesøl i landbasert og maritimt miljø. Miljøpaller og fathåndteringsutstyr - verktøy i ISO 14001! ECOSORB oljeabsorbenter (lenser og lignende.) NOFI oljelenser NOREN oljeopptakere og pumper Miljøsikring av fat og beholdere ANTRA A/S Industriveien 8, 1473 Lørenskog Tlf: , Fax: E-post: Web: Antra AS selger følgende produkter KÄSSBOHRER løype og alpinprepareringsmaskiner TATRALIFT skiheiser YORK skiheiser GESPI sikringsutstyr AEBI redskapsbærere og komunalmaskiner WM isprepareringsmaskiner Regnvannsoverløp Fordrøyningsmagasin Mengde/nivåregulering Tilbakeslagsventiler FluidClari Best tilgjengelig teknologi MFT Miljø- og Fluidteknikk AS Sivilingeniør Lars Aaby Besøk MFT på stand C02-12 Mengderegulator for små trykkhøyder. Optimal magasinutnyttelse. tlf: n Avfall og gjenvinning n IT, kart og Geodata n Brann, sikkerhet og beredskap n Utemiljø og veg n IT, kart og geodata n Parker, idrett og grøntanlegg n Offentlig bygg og energi, plan og byggesak n Vannforsyning og avløp 16 Kommunalteknikk nr

17 Brutt vannspeil Radonett AirGap Tilbakestrømingsbeskytter Siden 1994 har produsert tilbakestrømningsbeskyttere med vår Radonett radonutskiller som i dag har mer enn 30 millioner driftstimer i 7 europeiske land. Radonett AirGap oppfyller NS-EN 1717 Kategori 5 Møt Radonett på Kommunlateknikk stand C03:07 og VVSdagene stand D04:60 Vannbehandling og vannforsyning! Avfukting forhindrer fuktproblemer! Fuktighet som ikke holdes i sjakk forårsaker kondens, korrosjon, feilfunksjon på utstyr, maling som flasser osv. Med et avfuktingsaggregat fra Dantherm unngår man disse problemene, og utgifter til drift og vedlikehold reduseres tilsvarende. Dantherm har et komplett modellutvalg med både kondensasjon og adsorpsjon. Kombinert med over 30 års erfaring innen avfukting finner vi den beste løsningen for hvert enkelt tilfelle. Ingen Trykktank Nødvendig Radonett AirGap finnes i 5 modeller: AirGap 60/5, AirGap 120/5, AirGap 200/5, AirGap350/6 og AirGap 666/5,5. Vi produserer også andre størrelser etter ønske Fordeler med Radonett AirGap + Ikke behov for trykktank + Rask installering + Innvendig monterte rustfrie dykkpumper, beskyttet for aggressive miljø + Leveres komplett og testkjørt fra fabrikk + Mykstart eller frekvensregulert + Driftsikker og lett og installere + Tank i syrefast stål (Aisi 316) + 5 forskjellige modeller eller etter ønske + Kapasitet opp til 100 m 3 /h Lang erfaring - hurtig levering! Interessert i våre lett installerte og driftsikre tilbakestrømningsbeskyttere? Tlf: Tlf: RADONETT Tlf: Vannbehandl_ann sept x260mm.indd :15:35

18 Utstilleromtale APS Norway AS Tlf: Fax: E-post: Web: Leverandør av rørsystemer i GRP (glassfiber armert polyester rør) AxFlow AS Lilleakerveien 10, Pb. 98 Lilleaker Oslo Tlf.: Fax: E-post: Web: kommunalt og industrielt avløpsvann. Turn-key eller underentreprise. Utvikling og design av kostnadseffektive prosesser innen vann og slamteknologier samt biogassproduksjon. ARGO Ekspress as Statybininkul, LT 96155, Lithuania Tlf: Tlf: E-post: Web: Stålconatinere for innhenting av avfall Atlas Copco Kompressorteknikk AS Postboks 323, 1401 Ski Tlf: Fax: E-post: Web: Blåsemaskiner for biologiske renseanlegg Aquatools AS Postboks 18, 1321 Stabekk Kjetil Storli Tlf: Fax: E-post: Web: / Leistikow - høytrykkspyleutstyr, Enz Technik AG spyledyser, alle str/ typer, Ibak GmbH - Rørinspeksjonsutstyr, Itv GmbH Rørinspeksjonsutstyr, Sklarz Gmbh Trykk og tetthetsprøvingsutstyr, Archos lagringsmedia for rørinspeksjon, Fuji Tecom lekkasje og lokaliseringsutstyr, Husvannmelere. Vannmengdemelere for VA. Reduksjonsventiler, reguleringsventiler. Instrumentering; trykk, nivå og temperatur. Pumper transport av slam og kjemikalier. Pumper for dosering. UV anlegg, vannbehandlingsutstyr. Pakninger, tetninger og ind.kjemikalier. v BIOTEK AS Vipeveien 51, 3917 Porsgrunn Tlf: Fax: E-post: Web: BioTek AS er en teknologi- og ingeniørbedrift med spesialister, egne teknologier og konsepter for prosjektering, bygging, drift og vedlikehold av miljøteknologianlegg. BioTek tilbyr totalleveranser innen kommunal- og industriell sektor. Vi er sterke på leveranser av avløpsrenseanlegg, prosessvannsanlegg og biogassanlegg for behandling av våtorganisk avfall. BioTek har en egen driftsavdeling med høy kompetanse innen drift og vedlikehold av mekaniske og biologiske avløps-renseanlegg. BioWater Technology AS P.b. 7, Kaldnes, 3119 Tønsberg Tlf: Fax: E-post: Web: Biologisk rensing og separasjon av Blinken AS Østkilen 4, 1621 Gressvik Tlf: Fax: E-post: Web: Blinken AS er totalleverandør av oppmålings-instrumenter til bygg- og landmålingsbransjen. Vi holder til i eget bygg på Gressvik utenfor Fredrikstad med hele landet som arbeidsfelt. Vi er leverandør av: Topcon GNSS utstyr enmannsstasjoner lasere og nivellerer. I tillegg leverer vi: Grensemerker Bormaskin Metallsøker Merkespray, målebånd, stikningsrekvisita, sikringsutstyr m.m. Regnvannsoverløp Fordrøyningsmagasin Mengde/nivåregulering Tilbakeslagsventiler FluidCon SU n Best tilgjengelig teknologi MFT Miljø- og Fluidteknikk AS Sivilingeniør Lars Aaby Besøk MFT på stand C02-12 Virvelkammer for magasinering av overvann middels/store vannmengder tlf: n Avfall og gjenvinning n IT, kart og Geodata n Brann, sikkerhet og beredskap n Utemiljø og veg n IT, kart og geodata n Parker, idrett og grøntanlegg n Offentlig bygg og energi, plan og byggesak n Vannforsyning og avløp 18 Kommunalteknikk nr

19 Premiumklasse Feievalse Holms SH Vår større feievalse for hjullastere i mellomklassen. Velprøvd og effektiv til bekymringsfri feiing i mange år. Høyere hastighet Siden feievalsen følger bakken med konstant trykk, og det ikke er behov for støttehjul, kan du kjøre fortere og behageligere enn med mange andre feievalser. Tid er penger. Lang levetid! Den beste hydraulikken To kraftige hydraulikkmotorer som ligger beskyttet inne i børstekjernen sammen med velkonstruerte hydraulikkblokker og gjennomtenkte slangeløsninger gir deg en kraftig feievalse av ypperste klasse. Konstant marktrykk Holms unike avbalansering gjør at valsen følger bakken +\- 20 cm i forhold til bæreren. Best mulig feieresultat med minst mulig børsteslitasje. Box 924, SE Motala Tel: , Faks: E-post: Vil du vite mer? Kontakt din lokale forhandler eller gå inn på Feie snø Hvis du skal feie snø, anbefaler vi børster av dusketype for at snøen ikke skal sette seg fast i børsten. Sprutvernet kan felles opp for å unngå at snøen setter seg fast i valsen. Landsdekkende bistand ved akutt forurensning Døgnvakt Raskt, rent, ryddig Miljø DØGNVAKTEN

20 Utstilleromtale BRIMER KVAMSØY AS NO-6087 Kvamsøy Norge V. V. Mjeltebakk Tlf.: Fax: E-Post: Web: Komplette tank- og bassengløsninger for vannforsyning, vannrensing, avløpsrensing, tanker for ulike behov i flere bransjer og sektorer. Botneskilt as Bentsrudveien 19, 3080 Holmestrand Tlf: Fax: E-post: Web: Botneskilt as er en landsdekkende leverandør av trafikkskilt og totale løsninger til å lede trafikk permanent og i anleggsperiode. Gjennom lang erfaring og kunden i fokus ønsker vi å være ditt naturlige valg innen skilt og avsperring. Cipax AS Holtermoen Industriområde NO-1940 BJØRKELANGEN Tlf: Fax: E-post: Web: Kontaktperson: Christian Kaas Bredal, Produksjon av rotasjonsstøpte beholdere, tanker, kar og siloer i størrelsen 14 ltr til ltr. Alle produktene er kjemikalieresistente og egnet for næringsmiddelbruk. Cipax har også leieproduksjon av plastkomponenter til alle bransjer og formål. I tillegg produserer Cipax marine produkter, slik som bøyer, pontonger og båter(pioner og Steady). CHRISTIAN BERNER AS Tvetenveien 156, 0671 Oslo Postboks 8, Tveita, 0617 Oslo Tor Sommer Tlf.: Fax: E-post: Web: Pumper for transport og kjemikaliedosering. bl.a Slangepumper, Membranpumper, skruepumper og fatpumper. Røreverk og statiske miksere Instrumenter og sensorer for meling av vannkvalitet CLAIRS/Lindum Ressurs & Gjenvinning as Klostergt 33 Lerpevn SKIEN 3036 DRAMMEN Tel: Tel: CLAIRS: Luktreduksjonssystemer for avløps- og avfallsanlegg, industri og storkjøkken. Gassrensing deponigass og biogassanlegg. Gassfilming, rådgivning. LINDUM: Avfallsdisponering. Behandl. av våtorg. avfall, avløpsslam, forurensede masser, farlig avfall. Produksjon av jord, energi, biomasse. Containerutleie. DACON AS Inspeksjonsavdeling Postboks 133, 1321 Stabekk Gamle Ringeriksvei 6, 1369 Stabekk Tlf: Fax: Kontaktperson: Knut Glorvigen E-post: Web: RØRINSPEKSJON: Stakefremførte kamera Traktorfremførte kamera Dimensjonsmåling Rørfornyingsprodukter for avløp: Innerliner/fôring Hattprofil Punktreparasjon Inspeksjonsavdelingen leverer instrumenter og kamerasystemer for teknisk tilstandskontroll. Vi tilbyr salg, service, utleie, veiledning og opplæring. Vår kunnskap er basert på utførende inspeksjonsoppdrag for industri og offentlig virksomhet. Dacon har gjennom 30 år utviklet spesialkompetanse innen utstyrsassistert visuell inspeksjon og tilbyr kundespesifiserte løsninger. Danfo A/S Ringtunvn. 2, 1712 Grålum Tlf: Fax: E-post: Web: Kontaktperson: Vidar Edvardsen Danfo A/S er Norges ledende leverandør av toalettløsninger til stat og kommune. Vi leverer komplette modulvegger til ferdige toaletthus får bruk i byer, badestrender, parker, golfbaner, etc. Våre toaletthus bygges etter kundens ønske og fasader tilpasses miljøet det skal stå i. Regnvannsoverløp Fordrøyningsmagasin Mengde/nivåregulering Tilbakeslagsventiler FluidCon SU t Best tilgjengelig teknologi MFT Miljø- og Fluidteknikk AS Sivilingeniør Lars Aaby Besøk MFT på stand C02-12 Tørroppstilt virvelkammer for regnvannsoverløp og utjevningsmagasin tlf: n Avfall og gjenvinning n IT, kart og Geodata n Brann, sikkerhet og beredskap n Utemiljø og veg n IT, kart og geodata n Parker, idrett og grøntanlegg n Offentlig bygg og energi, plan og byggesak n Vannforsyning og avløp 20 Kommunalteknikk nr

FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING

FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING KOMMUNAL 10/2008 TEKNIKK Messekatalog www.kommunalteknikk.no HOVEDORGAN FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING KOMMUNAL 10/2008 TEKNIKK 101. årgang HOVEDORGAN FOR Norsk Kommunalteknisk Forening P.b. 1905

Detaljer

Messespesial 1-2. NVDB i norske kommuner Byggherreforskriften Uavhengig kontroll etter PBL

Messespesial 1-2. NVDB i norske kommuner Byggherreforskriften Uavhengig kontroll etter PBL 1-2 2013 Messespesial NVDB i norske kommuner Byggherreforskriften Uavhengig kontroll etter PBL NKF Kunnskapsdeling for et bedre samfunn www. kommunalteknikk.no NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING VELKOMMEN

Detaljer

NKF Kunnskapsdeling for et bedre samfunn www. kommunalteknikk.no

NKF Kunnskapsdeling for et bedre samfunn www. kommunalteknikk.no 9 2012 NKF Kunnskapsdeling for et bedre samfunn www. kommunalteknikk.no NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING Pumpehjulet som hopper over driftsproblemene! Flygt Flying N Begrepet selvrensende pumpehjul har fått

Detaljer

NKF Kunnskapsdeling for et bedre samfunn www. kommunalteknikk.no

NKF Kunnskapsdeling for et bedre samfunn www. kommunalteknikk.no 11 2012 NKF Kunnskapsdeling for et bedre samfunn www. kommunalteknikk.no NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING Pumpehjulet som hopper over driftsproblemene! Flygt Flying N Begrepet selvrensende pumpehjul har

Detaljer

FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING

FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING KOMMUNAL 4/2011 TEKNIKK Bygg og eiendom www.kommunalteknikk.no HOVEDORGAN FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING NKF NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING NKF - KUNNSKAPSDELING FOR ET BEDRE SAMFUNN KOMMUNAL 4/2011

Detaljer

HOVEDORGAN FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING

HOVEDORGAN FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING KOMMUNAL 8/2008 TEKNIKK Messeaktuelt Nye brannstasjoner Stor VA-utbygging i Bykle Langevatn vannverk NKF har fått ny leder www.kommunalteknikk.no HOVEDORGAN FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING Ny konge

Detaljer

TEKNIKK. Vann & Avløp KOMMUNAL 11/2010. Oslo. Tromsø. Status for ByggSøk- byggesak. Midgardsormen - Norges største VA-prosjekt

TEKNIKK. Vann & Avløp KOMMUNAL 11/2010. Oslo. Tromsø. Status for ByggSøk- byggesak. Midgardsormen - Norges største VA-prosjekt KOMMUNAL 11/2010 TEKNIKK Vann & Avløp Oslo Midgardsormen - Norges største VA-prosjekt Tromsø Har sjekket 2400 anlegg de fleste vil få pålegg Status for ByggSøk- byggesak www.kommunalteknikk.no HOVEDORGAN

Detaljer

Overvannshåndtering Ledningsfornyelse Kolera og vann Stort investeringsbehov

Overvannshåndtering Ledningsfornyelse Kolera og vann Stort investeringsbehov 4 2013 Overvannshåndtering Ledningsfornyelse Kolera og vann Stort investeringsbehov Drift av bygg er viktig helsearbeid Hvor skal vi ta byggeråstoffer fra? En fremtidsvisjon NKF Kunnskapsdeling for et

Detaljer

4-2015. Norges beste drikkevann? Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Østre Agder brannvesen På besøk hos KMD NKF Trøndelag

4-2015. Norges beste drikkevann? Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Østre Agder brannvesen På besøk hos KMD NKF Trøndelag 4-2015 Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk.no Norges beste drikkevann? Østre Agder brannvesen På besøk hos KMD NKF Trøndelag Kunnskapsdeling for et bedre samfunn utleiepumper 3 gode grunner

Detaljer

6/7-2013. Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk.no. Kunnskapsdeling for et bedre samfunn

6/7-2013. Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk.no. Kunnskapsdeling for et bedre samfunn 6/7-2013 Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk.no Kunnskapsdeling for et bedre samfunn VELKOMMEN TIL FREMTIDEN: FLYGT EXPERIOR INSPIRED BY YOU. ENGINEERED BY US. DETTE ER FLYGT EXPERIOR: l

Detaljer

NKF Kunnskapsdeling for et bedre samfunn www. kommunalteknikk.no

NKF Kunnskapsdeling for et bedre samfunn www. kommunalteknikk.no 10 2012 NKF Kunnskapsdeling for et bedre samfunn www. kommunalteknikk.no NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING Pumpehjulet som hopper over driftsproblemene! Flygt Flying N Begrepet selvrensende pumpehjul har

Detaljer

9-2014. Reservevannforsyning Glitre Asker. Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. NoDigChallenge Steinar Nilo Garderåsen boligsameie

9-2014. Reservevannforsyning Glitre Asker. Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. NoDigChallenge Steinar Nilo Garderåsen boligsameie 9-2014 Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk.no Reservevannforsyning Glitre Asker NoDigChallenge Steinar Nilo Garderåsen boligsameie Kunnskapsdeling for et bedre samfunn VELKOMMEN TIL FREMTIDEN:

Detaljer

TEKNIKK. Vann og avløp. God sommer! KOMMUNAL 6-7/2011

TEKNIKK. Vann og avløp. God sommer! KOMMUNAL 6-7/2011 KOMMUNAL 6-7/2011 TEKNIKK Vann og avløp Badevannskvalitet og helserisiko Ble kvitt et flueproblem Brannvern på campingplasser og i båthavner Vågåmo skole - universelt utformet God sommer! www.kommunalteknikk.no

Detaljer

5-2014. Vannbransjens rekrutteringssymbol «ROAR» Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk.

5-2014. Vannbransjens rekrutteringssymbol «ROAR» Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk. 5-2014 Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk.no Vannbransjens rekrutteringssymbol «ROAR» Kunnskapsdeling for et bedre samfunn VELKOMMEN TIL FREMTIDEN: FLYGT EXPERIOR INSPIRED BY YOU. ENGINEERED

Detaljer

FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING

FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING KOMMUNAL 1/2008 TEKNIKK Finnøy øyrike i vekst Finnøy får fastlandsforbindelse i 2009 Undersjøisk tunnel gir nye muligheter for bo- og arbeidsmarkedet Gass som viktig energikilde Modell for strandsonekartlegging

Detaljer

TRONDHEIM Trondheim vokser seg grønnere Mer handel i Midtbyen Folk går fra bil til buss Lavenergibyen Sirkus i parkform

TRONDHEIM Trondheim vokser seg grønnere Mer handel i Midtbyen Folk går fra bil til buss Lavenergibyen Sirkus i parkform 6-7 2012 TRONDHEIM Trondheim vokser seg grønnere Mer handel i Midtbyen Folk går fra bil til buss Lavenergibyen Sirkus i parkform NKF Kunnskapsdeling for et bedre samfunn www. kommunalteknikk.no NORSK KOMMUNALTEKNISK

Detaljer

EXPERIOR INSPIRED BY YOU. ENGINEERED BY US.

EXPERIOR INSPIRED BY YOU. ENGINEERED BY US. 10-2014 Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk.no Tid for gatelys Sykling i Amsterdam Studietur Fagarbeider VA-drift, Os kommune Kunnskapsdeling for et bedre samfunn VELKOMMEN TIL FREMTIDEN:

Detaljer

FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING

FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING KOMMUNAL 4/2008 TEKNIKK Tema: Bodø Det nye hovedvannverket Sentrumsutvikling Havne-utbygging Kommunikasjons-knutepunkt www.kommunalteknikk.no HOVEDORGAN FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING Ny konge i lensepumping!

Detaljer

1-2-2015. Vann og avløpsetaten i eget AS. Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Dokumenter for fremtiden. Drikkevannskonkurranse.

1-2-2015. Vann og avløpsetaten i eget AS. Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Dokumenter for fremtiden. Drikkevannskonkurranse. 1-2-2015 Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk.no Vann og avløpsetaten i eget AS Drikkevannskonkurranse Dokumenter for fremtiden Alvorlige branner Kunnskapsdeling for et bedre samfunn utleiepumper

Detaljer

Vi ønsker alle våre lesere en God Jul!

Vi ønsker alle våre lesere en God Jul! 12 2012 Vi ønsker alle våre lesere en God Jul! NKF Kunnskapsdeling for et bedre samfunn www. kommunalteknikk.no NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING VELKOMMEN TIL FREMTIDEN: FLYGT EXPERIOR INSPIRED BY YOU. ENGINEERED

Detaljer

TEKNIKK KOMMUNAL 12/2006. Hammerfest og Snøhvit-utbyggingen. Nå bygges Norges største biogassanlegg. www.kommunalteknikk.no

TEKNIKK KOMMUNAL 12/2006. Hammerfest og Snøhvit-utbyggingen. Nå bygges Norges største biogassanlegg. www.kommunalteknikk.no KOMMUNAL 12/2006 TEKNIKK God jul og Godt nytt år! Hammerfest og Snøhvit-utbyggingen Nå bygges Norges største biogassanlegg www.kommunalteknikk.no HOVEDORGAN FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING Innhold

Detaljer

9-2013. Vann og avløp i skjærgården. Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk.no

9-2013. Vann og avløp i skjærgården. Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk.no 9-2013 Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk.no Vann og avløp i skjærgården Madla - Ravheim Tilstand på ledningnett Kunnskapsdeling for et bedre samfunn VELKOMMEN TIL FREMTIDEN: FLYGT EXPERIOR

Detaljer

Katalogen innehåller entrébiljetter. Velkommen til EURO EXPO. FagMesse for offshore- og produksjonbedrifter

Katalogen innehåller entrébiljetter. Velkommen til EURO EXPO. FagMesse for offshore- og produksjonbedrifter Katalogen innehåller entrébiljetter Velkommen til EURO EXPO IndustriMesse FagMesse for offshore- og produksjonbedrifter PO ässa rkande företag Vi ønsker å vise deg siste nytt innen industrien. Messen kommer

Detaljer

denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Nr 1 mars 2015 water management

denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Nr 1 mars 2015 water management denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet les mer på nett! www.watermanagement.no Nr 1 mars 2015 water management Les om Tørre kontinenter Hva kan vannrike Norge lære? Vannlekkasjer Skader for milliarder

Detaljer

God jul NKF. avfall og gjenvinning. Hovedorgan for Norsk Kommunalteknisk Forening www. kommunalteknikk.no

God jul NKF. avfall og gjenvinning. Hovedorgan for Norsk Kommunalteknisk Forening www. kommunalteknikk.no 12 2011 God jul Bilvrak forsøpler nærmiljøet Forurensede småbåthavner Avfall gir grunnlag for samarbeid Biogassanlegg for gårdsbruk Håndtering av risiko ved ekstremvær «Grønn» asfalt avfall og gjenvinning

Detaljer

8-2013. Vant byggeskikkprisen 2013. Utsira Ingierdstrand bad Risavika. Kunnskapsdeling for et bedre samfunn

8-2013. Vant byggeskikkprisen 2013. Utsira Ingierdstrand bad Risavika. Kunnskapsdeling for et bedre samfunn 8-2013 Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk.no Vant byggeskikkprisen 2013 Utsira Ingierdstrand bad Risavika Kunnskapsdeling for et bedre samfunn VELKOMMEN TIL FREMTIDEN: FLYGT EXPERIOR INSPIRED

Detaljer

4-2014. Kommunaltekniske fagdager i BERGEN 2. 4. juni. Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Eidsvåg skole Anleggsfolk Ytre Sandviken renseanlegg

4-2014. Kommunaltekniske fagdager i BERGEN 2. 4. juni. Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Eidsvåg skole Anleggsfolk Ytre Sandviken renseanlegg 4-2014 Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk.no Kommunaltekniske fagdager i BERGEN 2. 4. juni Eidsvåg skole Anleggsfolk Ytre Sandviken renseanlegg Kunnskapsdeling for et bedre samfunn VELKOMMEN

Detaljer

5-2015. Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Ung i kommunen Klarspråk Sola kommune. Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk.

5-2015. Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Ung i kommunen Klarspråk Sola kommune. Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk. 5-2015 Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk.no Ung i kommunen Klarspråk Sola kommune Kunnskapsdeling for et bedre samfunn utleiepumper 3 gode grunner til å leie fra Xylem i ditt neste prosjekt:

Detaljer

MASKINEN. Gammelt blir nytt. Bredt Tungt Langt. Anleggsdagene NR 2. FEBRUAR 2014 55. ÅRGANG

MASKINEN. Gammelt blir nytt. Bredt Tungt Langt. Anleggsdagene NR 2. FEBRUAR 2014 55. ÅRGANG ANLEGGS- MASKINEN NR 2. FEBRUAR 2014 55. ÅRGANG Gammelt blir nytt 28 Bredt Tungt Langt 32 Anleggsdagene 60 Call the experts for markedets kraftigste hjullaster! STATOILKOPPEN 2014 NY KOPP samme lojale

Detaljer

3-2015. Vann- og miljøteknikkstudenter på tur. Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Medvirkningsprosesser i Istanbul

3-2015. Vann- og miljøteknikkstudenter på tur. Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Medvirkningsprosesser i Istanbul 3-2015 Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk.no Vann- og miljøteknikkstudenter på tur Nedre Romerrike vannverk Konserthuset i Bodø Medvirkningsprosesser i Istanbul Kunnskapsdeling for et bedre

Detaljer