KOMMUNAL 10/2010 TEKNIKK. Messekatalog. HOVEDORGAN FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMMUNAL 10/2010 TEKNIKK. Messekatalog. www.kommunalteknikk2010.no. www.kommunalteknikk.no HOVEDORGAN FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING"

Transkript

1 KOMMUNAL 10/2010 TEKNIKK Messekatalog HOVEDORGAN FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING

2

3 KOMMUNAL 10/2010 TEKNIKK 101. årgang HOVEDORGAN FOR Norsk Kommunalteknisk Forening P.b Vika, 0124 Oslo Tlf Fax E-post: Besøksadr.: Munkedamsveien 3 b. Årsabonnement kr. 500, for 11 utgaver. REDAKSJON: Redaktør: Per Næss Tlf e-post: kommunaltektnikk.no Ansv redaktø: Torbjørn Vinje ANNONSER: Kjell M. Jacobsen Krokkleiva 6B 1170 Oslo Tlf: Fax: E-post: TRYKK: Haakon Arnesen as Ole Deviks vei 30, 0666 Oslo Tlf Fax: Trykket i overensstemmelse med gjeldende nordiske miljømerkingskriterier i ht. lisens nr ISSN x Innhold KS og Norsk Kommunalteknisk Forening arrangerer Miljø & Teknikk for 19. gang... 5 Arrangørene... 6 Oversiktskart Norges Varemesse... 8 Utstillerliste alle utstillere m/stand nr Utstillingstegning Hall C Utstillerliste Hall C Utstillingstegning og liste Ute Utstilleromtale Kurs, seminarer, konkurranser og kveldsprogram Program for messedagene sammenstilling Praktiske opplysninger Arrangørene av seminarene Leverandørguide Messer og konferanser Forsidefoto: Hovedbildet: Riksvei 159 mot Lillestrøm i Skedsmo. Rundkjøring, bru over Nitelva. I bakgrunn Thon Hotell Arena og Norges varemesse. To felt. Kveldsstemning. Billys. Henrik Stømstad / Samfoto Bakgrunnsbilde Messehallen, Foto: Skedsmo kommune - din trygghet Kontakt oss på telefon from the best in the world Mono Munchere for mekanisk bearbeidelse av slam

4 Din grossist på Vann og Avløp Ahlsell Norge AS har 60 avdelinger rundt i Norge og er totalleverandør på VA Vi har stor kompetanse innen spesialavdelinger som Havbruk, VA-prosjekt, Vannkraft, Geopro, Verktøy og Elektro. Avdelingene har lang erfaring med produkter og løsninger innen sitt fagområde. Ahlsell Norge AS, Pb. 184, 4065 Stavanger Tlf.:

5 og Norsk Kommunalteknisk Forening arrangerer &TEKNIKK jø & Teknikk/Kommunalteknikk for 17. gang i 2005! KS og Norsk Kommunalteknisk Forening arrangerer Velkommen til Miljø & Teknikk / Kommunalteknikk MILJØ KOMMUNALTEKNIKK 2005 Tirsdag 10. torsdag 12. mai. Norges Varemesse, Lillestrøm Miljø &som Teknikk/Kommunalteknikk arrangeres for 19. gang av KSfor og17. NKFgang i 2005! oktober 2010 Utstillingen Lillestrøm st. Utstillingen Lillestrøm st. AA Utstillingens åpningstider: Åpningstider: Tirsdag 10. mai kl Onsdag 20. oktober Utstillingens kl åpningstider: Onsdag mai kl Torsdag Tirsdag maioktober kl Torsdag mai kl kl Onsdag 11. mai kl Fredag 22. oktober kl Torsdag 12. mai kl Ingen tilsvarende arrangementer på området samler så mange deltagere som messen Miljø & Teknikk / Kommunalteknikk. Messen arrangeres parallelt med VVS-dagene og FDV-dagene. I 2008 var over mennesker innom de tre rrangementet er en tradisjon og er blitt et "must" for alle sentrale aktører som er oppmessene i løpet av tre dager. tatt av lokal infrastruktur, samfunnsutvikling og omgivelser. Seminarprogrammet viserinfrastruktur et ommiljø & Teknikk/Kommunalteknikk er trolig eneste messen for i sitt slagsentrale som omfatter lokal rrangementet er en tradisjon og den er blitt et "must" alle aktørerallsom er opp- lokalsamfunnets viktigste en forutsetning at allalle annen fattende samarbeid med en kapital rekkeog sentrale aktørerforhvor harsamfunnsaktivitet felles interesseskal avfungere. en satsing på tatt av lokal infrastruktur, samfunnsutvikling og omgivelser. Seminarprogrammet viser et ommålet med messen er å tilby næringsliv og kommunaltekniske virksomheter et sentralt møtested for kunnskapskunnskap og teknologi som skal bidra tilspørsmål. å løse utfordringer kommuner og fylkeskommuner fattende en rekke sentrale aktører hvor alleerhar av enogsatsing på for alle heving omsamarbeid produkter, med fag og fagpolitiske Utstillingen en felles fagliginteresse nødvendighet møteplass står overfor innen det kommunaltekniske leverandører og innkjøpere i kommunaltekniske virksomheter. kommuner og fylkeskommuner kunnskap ogtil,teknologi som skal bidra til åområdet. løse utfordringer Vannog avløpssektoren står overfor store utfordringer står overfor innen det kommunaltekniske området. i kommunene. I løpet av våren har det vært publisert en rekke artikler i dagspresse og fagtidsskrifter med fokus på blant annet lekkasjer i ledningsnettet og vannverk som Det erikke stort fokus på høyneetterslepet kvaliteten offentlige uterom tili kommunene. er godkjent. Detå totale for på VA-sektoren er beregnet 110 milliarder kroner for å komme på et trygt nivå. Vann er vårt viktigste næringsmiddel, og KS, NKF og Norsk Vann ønsker å sette fokus på av dette gjennom konkurdet er stort fokus på å høyne kvaliteten på offentlige uterom i kommunene. De fysiske rammene i gode uterom har stor betydning for innbyggernes opplevelse trygghet ransen og kåringen av Norges beste drikkevann under messa. De fysiske i gode uterom har innbyggernes av trygghet og trivsel. Økt rammene kvalitet på uterommet gir stor økt betydning bruk og erforavgjørende foropplevelse å få uterom som fungei tillegg til utstillingen og drikkevannskonkurransen, arrangeres det flere seminarer for fagfolk og ledere. Programog trivsel. Økt kvalitet på uterommet gir økt bruk og er avgjørende for å få uterom som met lokale viser samarbeid med flere sentrale aktører, med felles av at satsing kunnskap ogfungeteknologi skal bidra til rer som møtesteder. Gode uterom inviterer ikkeinteresse til forsøpling ellerpåhærverk. å løse utfordringer vi står overfor på uterom de kommunaltekniske rer som lokale møtesteder. Gode inviterer ikkefagområdene. til forsøpling eller hærverk. For andre gang gjennomføres Miljø & Teknikk / Kommunalteknikk parallelt med VVS-dagene og FDV-dagene. Arrangementet utviklet segsegtiltil som er mye merenn ennbare bare fagutstilling. VA-bransjen Vi har tro på har at dette samarbeidet ernoe til glede ogen både i privat og offentlig sektor. Arrangementet har utviklet noe somogernytte mye for merbesøkende enutstillere fagutstilling. VA-bransjen Utstillingene fyller store deler av Norges Varemesse på Lillestrøm og omfatter det meste av nødvendig utstyr til er tungt inneinne medmed flere arrangementer viser alternativer til envår ener tungt flere arrangementerog ognorsk Norsk bioenergiforening bioenergiforening viser alternativer til vår kommunalteknisk sektor. sidigesidige av elektrisitet til til oppvarming bygninger. Programmet spenner en politisk av elektrisitet oppvarming av bygninger. Programmet fra fra en politisk Vibruk kanbruk garantere spennende og matnyttigeav dager på Norges Varemesse spenner oktober, og ønsker velkommen til Miljø Teknikk / Kommunalteknikk 2010, VVS-dagene og FDV-dagene! debatt om& vedlikeholdet av av lokal til praktiskeløsninger løsninger fagfolk debatt om vedlikeholdet lokalinfrastruktur infrastruktur til konkrete konkrete praktiske for for fagfolk og og favner altbransjetreff fra bransjetreff konkurranser,seminarer seminarer og favner alt fra til til konkurranser, og sosiale sosialearrangementer. arrangementer. seminardeltager bl.avelge velgemellom mellom heldagsseminarer. Som Som seminardeltager kankan dudu bl.a heldagsseminarer. 200 utstillere står klare til å svare på dine spørsmål og gi praktiske råd. 200 utstillere står klare til å svare på dine spørsmål og gi praktiske råd. Halvdan Skard Ole Johan Krog Leder KS Leder i NKFs hovedstyre 5 Kommunalteknikk nr

6 Arrangørene av Miljø & Teknikk Norsk Kommunalteknisk Forening NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING NKF Stiftet 6. juni 1907 kompetansedeling for et bedre samfunn Norsk kommunalteknisk Kommunalteknisk forening Forening (NKF) (NKF) har som har mål som å være mål en å være ledende en ledende og samlende og samlende forening forening alle som for alle arbeider som arbeider innenfor innenfor kommunaltekniske kommunaltekniske fagområder. fagområder. NKF har bred NKF tilslutning har bred fra enkelt tilslutning personer, fra enkeltpersoner, virksomheter og virksomheter foreninger som og arbeider foreninger innen innen disse disse fagområdene. områdene. Foreningen Foreningen ble stiftet ble stiftet i i NKFs strategi visjon er informasjon kompetansedeling og kunnskapsformidling. et bedre samfunn Våre virksomhetsområder og visjonen søkes er nådd kursvirksomhet, gjennom omfattende fora, nettverksgrupper kursvirksomhet, og faglige faglige fora, publikasjoner. nettverksgrupper, NKF er opptatt faglige av publikasjoner, at et kommunalteknisk nettstedet helhetssyn kommunal- er faglige teknikk.no, viktig for kommunaltekniske diskusjonsforumet tjenester. nkfnett.no og tidsskriftet Kommunalteknikk. NKF er opptatt av at et kommunalteknisk helhetssyn er viktig for de kommunaltekniske tjenestene. KS Som kommunaltekniske fagfelt regnes: Som kommunaltekniske fagfelt regnes: Administrasjon og ledelse Administrasjon og ledelse Avfall, energi energi og og gjenvinning gjenvinning Bygg og eiendom Brann og beredskap Plan- og byggesak Utemiljø og grøntanlegg Kart og og geodata Vann og og avløp avløp Veg, trafikk og samferdsel Veg, trafikk og samferdsel Som interesse-, arbeidsgiver- og medlemsorganisasjon har KS et bredt engasjement som samlet gir kommunesektoren og kommunerelaterte bedrifter handlingsrom og verktøy for utvikling og fornyelse. KS er en medlems-, arbeidsgiver-, interesse- og rådgivningsorganisasjon. KS arbeider etter visjonen om en effektiv og selvstendig kommunesektor som ivaretar innbyggernes Som interesse-, behov. KS arbeidsgiver- vil være den og viktigste medlemsorganisasjon utviklingspartneren har KS et for bredt kommunesektoren engasjement som gjennom samlet gir nærhet kommunesektoren i alle fylker og spisskompetanse og kommunerelaterte i resultatenheter. bedrifter handlingsrom og verktøy for utvikling og fornyelse. KS arbeider oppgaver etter omfatter visjonen oppgave- om en effektiv og ansvarsfordeling, og selvstendig kommunesektor økonomi, organisasjon/administrasjon, som ivaretar innbyggernes arbeids-giverspørsmål, behov. KS vil være den viktigste opplæring, utviklingspartneren forskning og internasjonalt for kommunesektoren arbeid på gjennom alle områder nærhet som i alle berører og kommunal spisskompetanse og fylkeskommunal i resultatenheter. virksomhet; herunder også kommunale bedrifter. fylker KS påvirker statlige myndigheter og opinionen i saker som er viktige for kommunesektoren gjennom KS oppgaver media, omfatter samfunnskontakt oppgave- og og ansvarsfordeling, interessearbeid. økonomi, organisasjon/administrasjon, arbeidsgiverspørsmål, opplæring, forskning og internasjonalt arbeid på alle områder som berører kommunal KS og har fylkeskommunal sitt hovedkontor virksomhet; i Oslo herunder og representert også kommunale med kontorer bedrifter. i alle fylker (med unntak av Aust-Agder KS påvirker statlige og Vest-Agder myndigheter som og har opinionen felles kontor i saker i Arendal som er viktige samt Østfold for kommunesektoren og Akershus som gjennom har felles media, kontor samfunnskontakt i Oslo). og interessearbeid. KS har sitt hovedkontor i Oslo og er representert med kontor i alle fylker (med unntak av Aust- og Vest-Agder som har felles kontor i Arendal). INSTRUMENTER FOR VANN OG AVLØP Trykktransmittere mjk.no Nivå Mengde Analyse Overvåking Tilbehør Pumpestyring

7 Velkommen til STAND U1-27 for alle 4 årstider! Modeller HK Olje Kapasit Bredde Høyde (meter) (meter) Wille 355B (54+36) 1,42 2,08 Wille 455B (73+49) 1,65 2,17 Wille 625B (97+55) 1,75 2,28 Wille 655B 130 fra 152 til 200 (97+55) 1,92 2,33 Wille 855B (145+55) 2,15 2,48 feiing på første klasse! AZURA Series 2 Belos feie/sugemaskin BRODD-SON Nordic II Brobekkveien 113, 0582 Oslo Telefon Telefaks Internett: E-post: Grimshei grimsheigrafiske.no Grafiske /10

8 Oversikt haller MILJØ & TEKNIKK Utstilleroversikt Regnvannsoverløp Fordrøyningsmagasin Mengde/nivåregulering Tilbakeslagsventiler WaBack Best tilgjengelig teknologi MFT Miljø- og Fluidteknikk AS Sivilingeniør Lars Aaby Besøk MFT på stand C02-12 Tilbakeslagsventilen for enkelthus Nyhet: WaBack mini for kjellermontasje tlf: Kommunalteknikk nr

9 TWM Reklamebyrå april-2010 Geosyntia er totalleverandør av geosynteter og rørprodukter Geosyntia leverte Weholite overvannsledning fra KWH Pipe til prosjekt Dusavika i Stavanger. Et komplett prefabrikkert rørsystem. Utførende entreprenør var Birken & Co AS

10 UTSTILLERLISTE ALLE MILJØ & TEKNIKK HALL C UTSTILLERE stand nr. 3 M Norge AS C Technologies A/S C02-29 ACO Nordic AS C04-06 Axflow as C02-10 APS Norway AS C01-25 Alfsen og Gunderson AS C01-24 AllMaritim AS C01-08 Aqua & Care AS C04-24 ARGO Containers as C02-27 Aquatools as C03-27 Atlas Copco Kompressorteknikk AS C01-15b BioTek AS C04-20 Biowater Technology AS C02-08 Blinken AS C03-31 Botneskilt AS C03-14 Brimer Kvamsøy AS C01-11 Cipax AS C03-04 Christian Berner AS C02-02 Clairs / Lindum C01-21 Dacon AS C03-26 Danfo A/S C02-03 Dipl.ing. Houm AS C04-02 Doscon AS C04-17 Encono Ltd as C03-02 ENDRESS HAUSER AS C02-24 Egeplast Nordic AS C04-11 Eskeland Electronics as C03-27d Fagskolene på Østlandet C03-33 Fagforbundet C03-31 Feiring Bruk AS C03-24 Findexa Forlag AS C03-20 Fjerby AS C04-12 Froster AS C03-07 Geomatikk IKT AS C01-03 Geosyntia AS C04-14 Giertsen Tunnel AS C01-22 Goodtech Products AS C02-23 Gulv og tak AS C01-17 Guard Systems Engineering AS C01-02 Hallingplast A/S C01-16 Helnor AS C04-22 Holms Industri AB C03-22 HOH Birger Christensen AS C03-01 Hydropress Huber C02-15 ITT Norge AS C02-04 IPP AS International Pipeline Products C01-19 Inline Process AS C03-18 J.S. Cock AS C01-12 Kaeser Kompressorer AS C03-08 Karlsen Anlegg AS C04-27 KICAB C01-29 Kingspan Miljø AS C01-23 Klaro Renseanlegg Norge AS C03-25 Krohne Instrumentation C02-01 Krüger Kaldnes AS C02-14 KWH Pipe AB C04-14 KS Bedrift C04-29 MFT Miljø- og Fluidteknikk AS C02-12 Miljødøgnvakten C01-08b MJK Automation AS C01-09 Mowic AS C01-05 Nessco AS C02-17 Nittedal Torvindustri AS C03-17b Noka AS C02-18 Norkart Geoservice AS C04-13 Nordic Water Products AB C01-14 Norsk Kommunalteknisk Forening C04-30 Norsk Vann C04-28 Norsk Byggtjeneste AS C04-15 Opplandske Rørsystemer AS C01-20 Pipeline Service Operations as C03-17 Pumpe-Service AS C03-07 Polymore AB C01-29 Powel AS C03-05 Process Partner AS C01-15 Radonett C03-07 Rambøll Norge AS C04-19 Rehau AS C04-09 Rianor AS C04-18 Rosim AS C02-05 Roxtec AS C04-01 Rørinspeksjon - Norge C03-27c Saint-Gobain Vann og Avløp AS C04-07 Salsnes Filter AS C02-08 Sandum AS C01-32 Scanlaser AS C04-16 Seba Nor AS C04-03 Sigurd Stave Maskin AS C03-06 Sigurd Sørum AS C04-10 Skandinavisk miljøteknikk As C02-28 Sporhund Consult AS C01-18 Stensetting AS C03-30 Sterner Aquatech AS C03-16 Stiftelsen VA/Miljø-blad C03-27e Teksal AS Øst C02-24 Tentex AS C03-24 TS Electro Engineering AS C02-06 Turoteknikk AS C01-06 Uddeholm A/S C03-09 Vann og Rørservice AS C03-27b VA Teknik i Borås AB C02-13 VA-Systemer AS C01-01 VA-Tek AS C02-11 Vera Tank AS C03-11 Vestpak AS C04-25 Vestteknikk AS C02-19 Volvo Maskin AS C03-21 Wallax AS C03-15 ØDP Solutions C01-10 UTE Antra A/S U1-01 ARGO Containers as U1-23 Kanstad Mekaniske AS U1-04 Lantmännen Maskin AS Norge U1-08 Magne Gitmark & Co AS U1-26 Multimaskin AS U1-27 Nomek AS U1-24 S. Risa AS U1-30 Tellefsdal AS U1-02 Østerbø Maskin AS U1-05 Regnvannsoverløp Fordrøyningsmagasin Mengde/nivåregulering Tilbakeslagsventiler FluidVortex-R Best tilgjengelig teknologi MFT Miljø- og Fluidteknikk AS Sivilingeniør Lars Aaby Besøk MFT på stand C02-12 Virvelkammeret for infiltrasjon og magasinering av overvann tlf: Kommunalteknikk nr

11 Produktsystemer for VA-anlegg FUNKSJONELLE BELEGG FOR TØFFE MILJØER Rescon Mapei har i mer enn 30 år levert produktsystemer og kompetanse til bygging og rehabilitering av VA-anlegg i Norge. Alle våre belegg for drikkevannsanlegg er godkjente av folkehelsa. Ved ønske om mer informasjon, be om vår brosjyre. Se også: - vår miljøsatsing Rescon Mapei AS Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua Tel Fax

12 Hall C MILJØ & TEKNIKK Onsdag 20. oktober Kåring av Norges beste drikkevann 2010 Kåring av vinnere i to klasser. Kl til på scenen i hall C Torsdag 21. oktober Leverandørseminar - fire presentasjoner Kl på scenen i hall C Befaring og sosialt arrangement Nedre Romerike Vannverk IKS med befaring i Hauglifjell. Kl (buss t/r messeområdet) Utstillingstegning 12

13 UTSTILLERLISTE MILJØ & TEKNIKK HALL C UTSTILLERE stand nr. 3 M Norge AS C Technologies A/S C02-29 ACO Nordic AS C04-06 Axflow as C02-10 APS Norway AS C01-25 Alfsen og Gunderson AS C01-24 AllMaritim AS C01-08 Aqua & Care AS C04-24 ARGO Containers as C02-27 Aquatools as C03-27 Atlas Copco Kompressorteknikk AS C01-15b BioTek AS C04-20 Biowater Technology AS C02-08 Blinken AS C03-31 Botneskilt AS C03-14 Brimer Kvamsøy AS C01-11 Cipax AS C03-04 Christian Berner AS C02-02 Clairs / Lindum C01-21 Dacon AS C03-26 Danfo A/S C02-03 Dipl.ing. Houm AS C04-02 Doscon AS C04-17 Encono Ltd as C03-02 ENDRESS HAUSER AS C02-24 Egeplast Nordic AS C04-11 Eskeland Electronics as C03-27d Fagskolene på Østlandet C03-33 Fagforbundet C03-31 Feiring Bruk AS C03-24 Findexa Forlag AS C03-20 Fjerby AS C04-12 Froster AS C03-07 Geomatikk IKT AS C01-03 Geosyntia AS C04-14 Giertsen Tunnel AS C01-22 Goodtech Products AS C02-23 Gulv og tak AS C01-17 Guard Systems Engineering AS C01-02 Hallingplast A/S C01-16 Helnor AS C04-22 Holms Industri AB C03-22 HOH Birger Christensen AS C03-01 Hydropress Huber C02-15 ITT Norge AS C02-04 IPP AS International Pipeline Products C01-19 Inline Process AS C03-18 J.S. Cock AS C01-12 Kaeser Kompressorer AS C03-08 Karlsen Anlegg AS C04-27 KICAB C01-29 Kingspan Miljø AS C01-23 Klaro Renseanlegg Norge AS C03-25 Krohne Instrumentation C02-01 Krüger Kaldnes AS C02-14 KWH Pipe AB C04-14 KS Bedrift C04-29 MFT Miljø- og Fluidteknikk AS C02-12 Miljødøgnvakten C01-08b MJK Automation AS C01-09 Mowic AS C01-05 Nessco AS C02-17 Nittedal Torvindustri AS C03-17b Noka AS C02-18 Norkart Geoservice AS C04-13 Nordic Water Products AB C01-14 Norsk Kommunalteknisk Forening C04-30 Norsk Vann C04-28 Norsk Byggtjeneste AS C04-15 Opplandske Rørsystemer AS C01-20 Pipeline Service Operations as C03-17 Pumpe-Service AS C03-07 Polymore AB C01-29 Powel AS C03-05 Process Partner AS C01-15 Radonett C03-07 Rambøll Norge AS C04-19 Rehau AS C04-09 Rianor AS C04-18 Rosim AS C02-05 Roxtec AS C04-01 Rørinspeksjon - Norge C03-27c Saint-Gobain Vann og Avløp AS C04-07 Salsnes Filter AS C02-08 Sandum AS C01-32 Scanlaser AS C04-16 Seba Nor AS C04-03 Sigurd Stave Maskin AS C03-06 Sigurd Sørum AS C04-10 Skandinavisk miljøteknikk As C02-28 Sporhund Consult AS C01-18 Stensetting AS C03-30 Sterner Aquatech AS C03-16 Stiftelsen VA/Miljø-blad C03-27e Teksal AS Øst C02-24 Tentex AS C03-24 TS Electro Engineering AS C02-06 Turoteknikk AS C01-06 Uddeholm A/S C03-09 Vann og Rørservice AS C03-27b VA Teknik i Borås AB C02-13 VA-Systemer AS C01-01 VA-Tek AS C02-11 Vera Tank AS C03-11 Vestpak AS C04-25 Vestteknikk AS C02-19 Volvo Maskin AS C03-21 Wallax AS C03-15 ØDP Solutions C01-10 Regnvannsoverløp Fordrøyningsmagasin Mengde/nivåregulering Tilbakeslagsventiler FluidBend Best tilgjengelig teknologi MFT Miljø- og Fluidteknikk AS Sivilingeniør Lars Aaby Besøk MFT på stand C02-12 Bevegelig terskel for kapasitetsøkning og sikring ved ekstremnedbør tlf: Kommunalteknikk nr

14 UTEOMRÅDE MILJØ & TEKNIKK Utstillingstegning UTSTILLERE UTE Antra A/S U1-01 ARGO Containers as U1-23 Kanstad Mekaniske AS U1-04 Lantmännen Maskin AS Norge U1-08 Magne Gitmark & Co AS U1-26 Multimaskin AS U1-27 Nomek AS U1-24 S. Risa AS U1-30 Tellefsdal AS U1-02 Østerbø Maskin AS U

15 Rehabilitering av kirkegårder og gravlunder -vår teknologi er basert på naturens eget miljøverktøy I en årrekke har vi arbeidet med å utvikle kvalitet i alle prosesser for å håndtere og bryte ned organisk materiale. Vi har innledet diskusjoner med utenlandske interesser om bruk av metoden for å løse problemet med adipocere i leirholdig jord. Det er lagt vekt på et nært samarbeide med norske myndigheter og forskningsmiljøer for å utvikle nye metoder og ny teknologi. Rehabiliteringen av gravlunder og kirkegårder er skånsom og setter ikke nevneverdige spor etter seg. Vi har høye krav til sikkerhet, både til vårt arbeidsmiljø og for omgivelsene, samt at vi har et lavt støynivå. Dette gjør metoden fordelaktig for kommuner rundt om i landet som ønsker å gjenbruke sine kirkegårder og gravlunder. Metoden er nå patentert i en rekke europeiske land. Kalk har mange fordelaktige egenskaper som bidrar til en naturlig nedbrytingsprosess av organisk materiale. Når brent kalk reagerer med vann, frigjøres energi i form av varme. Dette er naturens geniale innretning, som over tid bryter ned innholdet i graven. Vi muliggjør gjenbruk En miljøvennlig og kostnadsbesparende prosess som frigjør areal Kontakt oss for mer informasjon Telefon:

16 Utstilleromtale 3 M Norge AS Hvamvn Skjetten Tlf: Fax Vern og sikkerhetsmarkedet 3M leverer produkter innenfor personlige verneutstyr, vern og sikkerhet, merking og registrering. Produktene øker sikkerheten og produktiviteten for mennesker, bygninger og systemer over hele verden. Vi leverer også granulater for asfaltsingel til takdekking. 7-Technologies A/S Bistruphave 3 Tlf: Fax: E-post: Web: AQUIS - Water Network Management: Hydraulisk modelleringsverktøy til kontrol og styring af vannverkets forsyningsnet. Aqua & Care AS Lyderhornsveien LODDEFJORD Tlf: Fax: E-post: Web: Aqua & Care AS yter service og leverer reservedeler til alle typer uv-anlegg som er levert i Norge. Vi har Norges beste priser på service og reservedeler. Vi har løsninger for oppgradering av uv-anlegg. Vi leverer uv-lamper med markedets beste garanti. Hjemmeside med priser: ACO Nordic AS Eternitveien 30, 3470 Slemmestad Tlf: E-post: Web: Vi kan samle, lede, fordrøye, rense og resirkulere regnvann og avløpsvann på en sikker, effektiv, miljømessig og bærekraftig måte. Vi kaller det Quality Safe Water Management I vårt sortiment finner du dreneringsrenner, fordrøyningssystemer, olje- og fettutskillere, rustfrie sluk, rør og renner samt tilbakeslagsventiler. ACO Nordic AS - din samarbeidspartner når vann og væsker skal ledes bort. Alfsen og Gunderson AS Stålverksveien 1, 0661 OSLO Tlf: Fax: E-post: Web: Kontaktperson: Per Rune Kvamme, ag.no Alfsen og Gunderson AS er leverandør av utstyr til vann- og avløpssektoren som: Siler og filtersystemer kalk og jernfjerning UV desinfeksjon Pumper Kjemikalie dosering og mixing Trommelsiler for avløp, Varmevekslere for slam. AllMaritim AS Postboks 51, 5812 Bergen E-post: Web: Tlf.: Fax: Leverandør av miljøprodukter som presterer! Totalleverandør av oljevernutstyr til bruk på oljesøl/væskesøl i landbasert og maritimt miljø. Miljøpaller og fathåndteringsutstyr - verktøy i ISO 14001! ECOSORB oljeabsorbenter (lenser og lignende.) NOFI oljelenser NOREN oljeopptakere og pumper Miljøsikring av fat og beholdere ANTRA A/S Industriveien 8, 1473 Lørenskog Tlf: , Fax: E-post: Web: Antra AS selger følgende produkter KÄSSBOHRER løype og alpinprepareringsmaskiner TATRALIFT skiheiser YORK skiheiser GESPI sikringsutstyr AEBI redskapsbærere og komunalmaskiner WM isprepareringsmaskiner Regnvannsoverløp Fordrøyningsmagasin Mengde/nivåregulering Tilbakeslagsventiler FluidClari Best tilgjengelig teknologi MFT Miljø- og Fluidteknikk AS Sivilingeniør Lars Aaby Besøk MFT på stand C02-12 Mengderegulator for små trykkhøyder. Optimal magasinutnyttelse. tlf: n Avfall og gjenvinning n IT, kart og Geodata n Brann, sikkerhet og beredskap n Utemiljø og veg n IT, kart og geodata n Parker, idrett og grøntanlegg n Offentlig bygg og energi, plan og byggesak n Vannforsyning og avløp 16 Kommunalteknikk nr

17 Brutt vannspeil Radonett AirGap Tilbakestrømingsbeskytter Siden 1994 har produsert tilbakestrømningsbeskyttere med vår Radonett radonutskiller som i dag har mer enn 30 millioner driftstimer i 7 europeiske land. Radonett AirGap oppfyller NS-EN 1717 Kategori 5 Møt Radonett på Kommunlateknikk stand C03:07 og VVSdagene stand D04:60 Vannbehandling og vannforsyning! Avfukting forhindrer fuktproblemer! Fuktighet som ikke holdes i sjakk forårsaker kondens, korrosjon, feilfunksjon på utstyr, maling som flasser osv. Med et avfuktingsaggregat fra Dantherm unngår man disse problemene, og utgifter til drift og vedlikehold reduseres tilsvarende. Dantherm har et komplett modellutvalg med både kondensasjon og adsorpsjon. Kombinert med over 30 års erfaring innen avfukting finner vi den beste løsningen for hvert enkelt tilfelle. Ingen Trykktank Nødvendig Radonett AirGap finnes i 5 modeller: AirGap 60/5, AirGap 120/5, AirGap 200/5, AirGap350/6 og AirGap 666/5,5. Vi produserer også andre størrelser etter ønske Fordeler med Radonett AirGap + Ikke behov for trykktank + Rask installering + Innvendig monterte rustfrie dykkpumper, beskyttet for aggressive miljø + Leveres komplett og testkjørt fra fabrikk + Mykstart eller frekvensregulert + Driftsikker og lett og installere + Tank i syrefast stål (Aisi 316) + 5 forskjellige modeller eller etter ønske + Kapasitet opp til 100 m 3 /h Lang erfaring - hurtig levering! Interessert i våre lett installerte og driftsikre tilbakestrømningsbeskyttere? Tlf: Tlf: RADONETT Tlf: Vannbehandl_ann sept x260mm.indd :15:35

18 Utstilleromtale APS Norway AS Tlf: Fax: E-post: Web: Leverandør av rørsystemer i GRP (glassfiber armert polyester rør) AxFlow AS Lilleakerveien 10, Pb. 98 Lilleaker Oslo Tlf.: Fax: E-post: Web: kommunalt og industrielt avløpsvann. Turn-key eller underentreprise. Utvikling og design av kostnadseffektive prosesser innen vann og slamteknologier samt biogassproduksjon. ARGO Ekspress as Statybininkul, LT 96155, Lithuania Tlf: Tlf: E-post: Web: Stålconatinere for innhenting av avfall Atlas Copco Kompressorteknikk AS Postboks 323, 1401 Ski Tlf: Fax: E-post: Web: Blåsemaskiner for biologiske renseanlegg Aquatools AS Postboks 18, 1321 Stabekk Kjetil Storli Tlf: Fax: E-post: Web: / Leistikow - høytrykkspyleutstyr, Enz Technik AG spyledyser, alle str/ typer, Ibak GmbH - Rørinspeksjonsutstyr, Itv GmbH Rørinspeksjonsutstyr, Sklarz Gmbh Trykk og tetthetsprøvingsutstyr, Archos lagringsmedia for rørinspeksjon, Fuji Tecom lekkasje og lokaliseringsutstyr, Husvannmelere. Vannmengdemelere for VA. Reduksjonsventiler, reguleringsventiler. Instrumentering; trykk, nivå og temperatur. Pumper transport av slam og kjemikalier. Pumper for dosering. UV anlegg, vannbehandlingsutstyr. Pakninger, tetninger og ind.kjemikalier. v BIOTEK AS Vipeveien 51, 3917 Porsgrunn Tlf: Fax: E-post: Web: BioTek AS er en teknologi- og ingeniørbedrift med spesialister, egne teknologier og konsepter for prosjektering, bygging, drift og vedlikehold av miljøteknologianlegg. BioTek tilbyr totalleveranser innen kommunal- og industriell sektor. Vi er sterke på leveranser av avløpsrenseanlegg, prosessvannsanlegg og biogassanlegg for behandling av våtorganisk avfall. BioTek har en egen driftsavdeling med høy kompetanse innen drift og vedlikehold av mekaniske og biologiske avløps-renseanlegg. BioWater Technology AS P.b. 7, Kaldnes, 3119 Tønsberg Tlf: Fax: E-post: Web: Biologisk rensing og separasjon av Blinken AS Østkilen 4, 1621 Gressvik Tlf: Fax: E-post: Web: Blinken AS er totalleverandør av oppmålings-instrumenter til bygg- og landmålingsbransjen. Vi holder til i eget bygg på Gressvik utenfor Fredrikstad med hele landet som arbeidsfelt. Vi er leverandør av: Topcon GNSS utstyr enmannsstasjoner lasere og nivellerer. I tillegg leverer vi: Grensemerker Bormaskin Metallsøker Merkespray, målebånd, stikningsrekvisita, sikringsutstyr m.m. Regnvannsoverløp Fordrøyningsmagasin Mengde/nivåregulering Tilbakeslagsventiler FluidCon SU n Best tilgjengelig teknologi MFT Miljø- og Fluidteknikk AS Sivilingeniør Lars Aaby Besøk MFT på stand C02-12 Virvelkammer for magasinering av overvann middels/store vannmengder tlf: n Avfall og gjenvinning n IT, kart og Geodata n Brann, sikkerhet og beredskap n Utemiljø og veg n IT, kart og geodata n Parker, idrett og grøntanlegg n Offentlig bygg og energi, plan og byggesak n Vannforsyning og avløp 18 Kommunalteknikk nr

19 Premiumklasse Feievalse Holms SH Vår større feievalse for hjullastere i mellomklassen. Velprøvd og effektiv til bekymringsfri feiing i mange år. Høyere hastighet Siden feievalsen følger bakken med konstant trykk, og det ikke er behov for støttehjul, kan du kjøre fortere og behageligere enn med mange andre feievalser. Tid er penger. Lang levetid! Den beste hydraulikken To kraftige hydraulikkmotorer som ligger beskyttet inne i børstekjernen sammen med velkonstruerte hydraulikkblokker og gjennomtenkte slangeløsninger gir deg en kraftig feievalse av ypperste klasse. Konstant marktrykk Holms unike avbalansering gjør at valsen følger bakken +\- 20 cm i forhold til bæreren. Best mulig feieresultat med minst mulig børsteslitasje. Box 924, SE Motala Tel: , Faks: E-post: Vil du vite mer? Kontakt din lokale forhandler eller gå inn på Feie snø Hvis du skal feie snø, anbefaler vi børster av dusketype for at snøen ikke skal sette seg fast i børsten. Sprutvernet kan felles opp for å unngå at snøen setter seg fast i valsen. Landsdekkende bistand ved akutt forurensning Døgnvakt Raskt, rent, ryddig Miljø DØGNVAKTEN

20 Utstilleromtale BRIMER KVAMSØY AS NO-6087 Kvamsøy Norge V. V. Mjeltebakk Tlf.: Fax: E-Post: Web: Komplette tank- og bassengløsninger for vannforsyning, vannrensing, avløpsrensing, tanker for ulike behov i flere bransjer og sektorer. Botneskilt as Bentsrudveien 19, 3080 Holmestrand Tlf: Fax: E-post: Web: Botneskilt as er en landsdekkende leverandør av trafikkskilt og totale løsninger til å lede trafikk permanent og i anleggsperiode. Gjennom lang erfaring og kunden i fokus ønsker vi å være ditt naturlige valg innen skilt og avsperring. Cipax AS Holtermoen Industriområde NO-1940 BJØRKELANGEN Tlf: Fax: E-post: Web: Kontaktperson: Christian Kaas Bredal, Produksjon av rotasjonsstøpte beholdere, tanker, kar og siloer i størrelsen 14 ltr til ltr. Alle produktene er kjemikalieresistente og egnet for næringsmiddelbruk. Cipax har også leieproduksjon av plastkomponenter til alle bransjer og formål. I tillegg produserer Cipax marine produkter, slik som bøyer, pontonger og båter(pioner og Steady). CHRISTIAN BERNER AS Tvetenveien 156, 0671 Oslo Postboks 8, Tveita, 0617 Oslo Tor Sommer Tlf.: Fax: E-post: Web: Pumper for transport og kjemikaliedosering. bl.a Slangepumper, Membranpumper, skruepumper og fatpumper. Røreverk og statiske miksere Instrumenter og sensorer for meling av vannkvalitet CLAIRS/Lindum Ressurs & Gjenvinning as Klostergt 33 Lerpevn SKIEN 3036 DRAMMEN Tel: Tel: CLAIRS: Luktreduksjonssystemer for avløps- og avfallsanlegg, industri og storkjøkken. Gassrensing deponigass og biogassanlegg. Gassfilming, rådgivning. LINDUM: Avfallsdisponering. Behandl. av våtorg. avfall, avløpsslam, forurensede masser, farlig avfall. Produksjon av jord, energi, biomasse. Containerutleie. DACON AS Inspeksjonsavdeling Postboks 133, 1321 Stabekk Gamle Ringeriksvei 6, 1369 Stabekk Tlf: Fax: Kontaktperson: Knut Glorvigen E-post: Web: RØRINSPEKSJON: Stakefremførte kamera Traktorfremførte kamera Dimensjonsmåling Rørfornyingsprodukter for avløp: Innerliner/fôring Hattprofil Punktreparasjon Inspeksjonsavdelingen leverer instrumenter og kamerasystemer for teknisk tilstandskontroll. Vi tilbyr salg, service, utleie, veiledning og opplæring. Vår kunnskap er basert på utførende inspeksjonsoppdrag for industri og offentlig virksomhet. Dacon har gjennom 30 år utviklet spesialkompetanse innen utstyrsassistert visuell inspeksjon og tilbyr kundespesifiserte løsninger. Danfo A/S Ringtunvn. 2, 1712 Grålum Tlf: Fax: E-post: Web: Kontaktperson: Vidar Edvardsen Danfo A/S er Norges ledende leverandør av toalettløsninger til stat og kommune. Vi leverer komplette modulvegger til ferdige toaletthus får bruk i byer, badestrender, parker, golfbaner, etc. Våre toaletthus bygges etter kundens ønske og fasader tilpasses miljøet det skal stå i. Regnvannsoverløp Fordrøyningsmagasin Mengde/nivåregulering Tilbakeslagsventiler FluidCon SU t Best tilgjengelig teknologi MFT Miljø- og Fluidteknikk AS Sivilingeniør Lars Aaby Besøk MFT på stand C02-12 Tørroppstilt virvelkammer for regnvannsoverløp og utjevningsmagasin tlf: n Avfall og gjenvinning n IT, kart og Geodata n Brann, sikkerhet og beredskap n Utemiljø og veg n IT, kart og geodata n Parker, idrett og grøntanlegg n Offentlig bygg og energi, plan og byggesak n Vannforsyning og avløp 20 Kommunalteknikk nr

Miljø & Teknikk / Kommunalteknikk 2013, 13.-15. mai

Miljø & Teknikk / Kommunalteknikk 2013, 13.-15. mai Miljø & Teknikk / Kommunalteknikk 2013, 13.-15. mai The Best Ever! Informasjonsmøte med utstillerne 16.01.13 v/torbjørn Vinje, prosjektleder for messen/direktør i NKF 1200 Lunsj Program 1230 Informasjon

Detaljer

APS Norway. Leverandør av rørsystemer innenfor vann, avløp, kraftverk og industri. Selskapspresentasjon. HMS/Kvalitet Vår eier.

APS Norway. Leverandør av rørsystemer innenfor vann, avløp, kraftverk og industri. Selskapspresentasjon. HMS/Kvalitet Vår eier. APS Norway Leverandør av rørsystemer innenfor vann, avløp, kraftverk og industri Selskapspresentasjon APS Norway AS Amiantit trading Flowtite GRP-rør GRP-rør til kraftverk GRP-rør til vann og avløp (VA)

Detaljer

MFT. Miljø- og Fluidteknikk

MFT. Miljø- og Fluidteknikk Miljø- og Fluidteknikk Arbeidsfelt Virksomhet Med hensikt regnpåvirket avløpsvann, ekstremnedbør, springflo salg av produkter og løsninger veiledning, problemløsing forebygge kjelleroversvømmelser, redusere

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Syrefaste rørdeler. Syrefaste rørdeler

Syrefaste rørdeler. Syrefaste rørdeler Syrefaste rørdeler Syrefaste rørdeler Syrefaste rørdeler Hydroscand har utvidet et allerede bredt tilbehørsprogram med et sortiment av robuste rørdeler i syrefast stål AISI 316 (SS2343) og med trykklasse.

Detaljer

Allsidige Weholite. Weholite fordeler

Allsidige Weholite. Weholite fordeler Weholite Rørsystemer Allsidige Weholite Weholite er dobbeltveggede rør med glatt inn- og ytterside. Weholite fremstilles av PE- eller PP-profil. Med Weholite kan man bygge et komplett rørsystem for transport

Detaljer

Overløp - Kritisk komponent i avløpssystemet

Overløp - Kritisk komponent i avløpssystemet Overløp - Kritisk komponent i avløpssystemet Lars Aaby Bakgrunn Spesielt Arbeidet dagelig med regnvannsoverløp de siste 26 årene 6 år på NIVA som forsker (1985-1991) Daglig leder av MFT (1992- ) Nært samarbeide

Detaljer

ÅRSMØTE I RØRINSPEKSJON - NORGE, 25. AUGUST 2010 SAK 2/2010

ÅRSMØTE I RØRINSPEKSJON - NORGE, 25. AUGUST 2010 SAK 2/2010 Side 1/6 ÅRSMØTE I RØRINSPEKSJON - NORGE, 25. AUGUST 2010 ÅRSBERETNING 2009 SAK 2/2010 Styret Styret har hatt følgende sammensetning i 2009: Leder Finn Jenssen, Skien kommune Medlem Arnt Olav Holm, Vestfold

Detaljer

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 Brødrene Dahl As Tor Arne Vågø Dagens tekst. Litt om Brødrene Dahl AS Tidsperspektiv på renovering av gamle anlegg 100-150 års horisont på nye VA-anlegg Krav til samarbeidspartnere

Detaljer

FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING

FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING KOMMUNAL 10/2008 TEKNIKK Messekatalog www.kommunalteknikk.no HOVEDORGAN FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING KOMMUNAL 10/2008 TEKNIKK 101. årgang HOVEDORGAN FOR Norsk Kommunalteknisk Forening P.b. 1905

Detaljer

En sikker forbindelse

En sikker forbindelse Spennteknikk Spennsystemer Lagersystemer Fugesystemer Offshore Spesialtjenester spennteknikk En sikker forbindelse En sikker forbindelse Spennteknikk er gjennom flere år et av Skandinavias ledende selskap

Detaljer

OM PUMPETEKNIKK NORD AS

OM PUMPETEKNIKK NORD AS OM PUMPETEKNIKK NORD AS Pumpeteknikk Nord AS startes sin virksomhet i 1987. Først under Melbu Verft, men senere som et selvstendig firma. I 1998 ble PTN kjøpt opp av ABS Pumper. PTN ble da til ABS Pumper,

Detaljer

Klaro renseanlegg Norge AS Porsveien 10 Risør Næringspark 4994 Akland Tlf. 37 15 68 00

Klaro renseanlegg Norge AS Porsveien 10 Risør Næringspark 4994 Akland Tlf. 37 15 68 00 KLARO Din spesialist på rent vann 1 Klaro renseanlegg Norge AS Porsveien 10 Risør Næringspark 4994 Akland Tlf. 37 15 68 00 www.rensing.no bjs@klaro.no Hvem er KLARO? 2 Firma med kontor og lager på Akland

Detaljer

60 år. sandblåse- og malehaller. www.holgers.noyes. kvalitet kompetanse effektivitet nyutvikling service. Med fortiden inn i fremtiden: SECURUS

60 år. sandblåse- og malehaller. www.holgers.noyes. kvalitet kompetanse effektivitet nyutvikling service. Med fortiden inn i fremtiden: SECURUS I kvalitet kompetanse effektivitet nyutvikling service I sandblåse- og malehaller G A R A N T I G A R A N T G A R A N T ÅR G A R A N T 60 år I Med fortiden inn i fremtiden: SECURUS www.holgers.noyes norsk

Detaljer

Alle dine fordeler hos IWAKI

Alle dine fordeler hos IWAKI Ekstremt driftsikker Magnetkobling Ingen akseltetning Tørrkjøringssikker 100% Kjemisk resistent Alle dine fordeler hos IWAKI Miljøvennlig Mr. Fujinakas geniale idé I 60-årene utviklet den japanske ingeniøren

Detaljer

Kiwa i Norge. Kiwa Inspecta Kiwa NorKjemi Kiwa Teknologisk Institutt

Kiwa i Norge. Kiwa Inspecta Kiwa NorKjemi Kiwa Teknologisk Institutt Kiwa i Norge Kiwa Inspecta Kiwa NorKjemi Kiwa Teknologisk Institutt Kiwa Kiwa i Norge Nå gir vi deg et enda bedre tilbud! Inspecta, NorKjemi og Teknologisk Institutt er nå samlet under én og samme merkevare

Detaljer

Pragma spillvannsrør. Et godt alternativ for framtiden

Pragma spillvannsrør. Et godt alternativ for framtiden Pragma spillvannsrør Et godt alternativ for framtiden Pragma spilvannsrør for framtiden Pipelife har fremstilt konstruerte rør i en årrekke. Deres udiskutable fortrinn er lav vekt, stor styrke, lang levetid

Detaljer

MFT MFT. Produktinformasjon. Overvannsmagasin FluidVertic Magasin MAV 252. Sivilingeniør Lars Aaby

MFT MFT. Produktinformasjon. Overvannsmagasin FluidVertic Magasin MAV 252. Sivilingeniør Lars Aaby Regnvannsoverløp LOD anlegg Mengde/nivåregulering Høyvannsventiler MFT Miljø- og Fluidteknikk AS MFT Miljø- Postboks og 356 Fluidteknikk AS Sivilingeniør 1379 Nesbru Lars Aaby Norge Telefon: +47 6684 8844

Detaljer

ørsenteret rødberg a.s

ørsenteret rødberg a.s www.bn-bygg.no BN Bygg AS Totalentreprenør BN Bygg AS er en lokal bedrift som leverer snekkerog tømmerarbeid i kommunene Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal. Bedriften ble etablert i 1992, og er en totalentreprenør

Detaljer

Materialvalg for in-line instrumenter. Forfatter: Roar Stormoen / KROHNE Norway AS

Materialvalg for in-line instrumenter. Forfatter: Roar Stormoen / KROHNE Norway AS Materialvalg for in-line instrumenter Forfatter: Roar Stormoen / KROHNE Norway AS 1 Ditt måletekniske kompetansesenter 2 Hvem er vi? Leverandør til det norske markedet i mer enn 30 år Hovedkontoret i Moss

Detaljer

UTBLOKKING RØRPRESSING BORING VA-renovering uten graving. SANDUM AS. www.sandum.no

UTBLOKKING RØRPRESSING BORING VA-renovering uten graving. SANDUM AS. www.sandum.no UTBLOKKING RØRPRESSING BORING VA-renovering uten graving. SANDUM AS Sandum AS Haakon Magnussen Ingeniør 32 77 85 53 haakon@sandum.no Sandum AS Dagens ordtak Man lærer aldri noe av sine feil. Det er først

Detaljer

V/A-arbeid Veiarbeid Fjellsikring Betongarbeid www.hyllandas.no

V/A-arbeid Veiarbeid Fjellsikring Betongarbeid www.hyllandas.no V/A-arbeid Veiarbeid Fjellsikring Betongarbeid www.hyllandas.no Hylland AS har siden oppstarten i 1998 vært en pålitelig og profesjonell tjenesteleverandør med lojale kunder. Vi har lang og konkret erfaring

Detaljer

Rent vann......hele tiden. Teknologi for rent vann - Kilden til liv og vekst

Rent vann......hele tiden. Teknologi for rent vann - Kilden til liv og vekst Rent vann......hele tiden Sterner er hele tiden i utvikling og ser det som avgjørende å alltid være i forkant. Våre avdelinger Hvem er vi? Avdelingskontor Nord Sterner AS er en ledende norsk bedrift innen

Detaljer

Din rørlegger i Hammerfest

Din rørlegger i Hammerfest Din rørlegger i Hammerfest Med en historie som går helt tilbake til 1946, er Rørlegger Berntsen det eldste firmaet i sin bransje i Hammerfest. Gjennom 70 år og fire generasjoner, har den tradisjonsrike

Detaljer

Produktoversikt. www.aratronhydraulikk.no. Elektronikk Systemer Komponenter MOBILE ENERGY

Produktoversikt. www.aratronhydraulikk.no. Elektronikk Systemer Komponenter MOBILE ENERGY Produktoversikt OIL+GAS MARINE ENERGY MOBILE Elektronikk Systemer Komponenter 2 PRESENTASJON Elektronikk Systemer Komponenter Aratron Hydraulikk AS holder til i moderne lokaler i Stavanger. Våre ingeniører

Detaljer

Goodtech Environment AS

Goodtech Environment AS Goodtech Environment AS Om selskapet Etablert 1982 31 ansatte + 30 lokale serviceteknikere Omsetning 2014: MNOK 110 Ca 11.000 anlegg i drift i Norge og Sverige Gjennomfører mer enn 22.000 lovpålagte servicebesøk

Detaljer

TRATEC. I Tratec gjør vi hverandre flinke og leverer løsninger vi er stolte av!

TRATEC. I Tratec gjør vi hverandre flinke og leverer løsninger vi er stolte av! INDUSTRI TRATEC Tratec er et industrikonsern på Sørlandet som leverer Elektro, Automasjon og Mekanisk til industrien Tratec består av en rekke selskaper lokalisert på Sørlandet. Våre selskap har lang erfaring

Detaljer

VENTILER FOR HAVBRUKSNÆRINGEN

VENTILER FOR HAVBRUKSNÆRINGEN VENTILER FOR HAVBRUKSNÆRINGEN Foto oppdrettsanlegg: Kvarøy Fiskeoppdrett AS www.jsc.no OSLO - BERGEN - STAVANGER - ARENDAL SPJELDVENTILER Ventilene innehar godkjenninger fra anerkjente selskap som TUV,

Detaljer

Elektronikk Systemer Komponenter

Elektronikk Systemer Komponenter P R O D U KT O VE RS I KT Elektronikk Systemer Komponenter Hydraulikk + Elektronikk 2 Presentasjon Aratron Kurt Wiig AS holder til i moderne lokaler i Stavanger. Våre ingeniører stiller alltid opp for

Detaljer

Uponor IQ: Fordrøyning av overvann allerede ved kilden.

Uponor IQ: Fordrøyning av overvann allerede ved kilden. Uponor IQ: Fordrøyning av overvann allerede ved kilden. Installer IQ fordrøyningsmagasin for en sikker og effektiv løsning for store mengder overvann. Uponor IQ fordrøyningsmagasin Bruk Uponor IQ-rør med

Detaljer

RØRFORNYING uten graving, riving, støy og støv

RØRFORNYING uten graving, riving, støy og støv RØRFORNYING uten graving, riving, støy og støv Hvorfor rørfornying? Vann- og avløpssystemer i norsk bygningsmasse har gjennom snart hundre år vært innom diverse teknikker, metoder og materialer. Noen har

Detaljer

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR ULTRA DOUBLE NYHET! Uponor Ultra Double Markedets mest komplette spillvannssystem

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR ULTRA DOUBLE NYHET! Uponor Ultra Double Markedets mest komplette spillvannssystem UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR UTRA DOUBE NYHET! Uponor Ultra Double arkedets mest komplette spillvannssystem Uponor Ultra Double Trygt og kostnadseffektivt spillvannssystem Sikkerhet og enkelhet har vært

Detaljer

innovative velger Noca

innovative velger Noca De innovative velger Noca Noca industrialiserer og produserer elektronikk som skal høyt opp og langt ned. Noe skal inn i satellitter i verdensrommet og noe skal inn i utstyr på dypt vann. Produkter fra

Detaljer

Sweepmaster 900 / 980 R/RH

Sweepmaster 900 / 980 R/RH Sweepmaster 900 / 980 R/RH Effektiv feiing av mellomstore arealer Kjørbare feiemaskiner med en arealkapasitet på opptil 7200 m2/t Effektiv feiing raskt og rent Sweepmaster 900/980 R effektiv, helt enkelt...

Detaljer

VA fagseminar OMBORD PÅ MS COLOR FANTASY 25. 27. NOVEMBER 2015. Program og påmelding. www.dahl.no

VA fagseminar OMBORD PÅ MS COLOR FANTASY 25. 27. NOVEMBER 2015. Program og påmelding. www.dahl.no VA fagseminar OMBORD PÅ MS COLOR FANTASY 25. 27. NOVEMBER 2015 Program og påmelding www.dahl.no Kjære samarbeidspartner! September 2015 Vi har gleden av å invitere deg til BD s fagseminar 25. 27. november

Detaljer

Komposittslanger. Komposittslanger. Hydroscand leverer et komplett program av komposittslanger.

Komposittslanger. Komposittslanger. Hydroscand leverer et komplett program av komposittslanger. Komposittslanger Komposittslanger Komposittslanger Hydroscand leverer et komplett program av komposittslanger. Vårt standard sortiment av kvalitetsslanger inneholder en rekke forskjellige typer for petroleum-og

Detaljer

Årskonferanse september 2017 Kompetansebehov innen ledningsnett:

Årskonferanse september 2017 Kompetansebehov innen ledningsnett: Årskonferanse 5.-6. september 2017 Kompetansebehov innen ledningsnett: Hva er de sentrale utfordringene framover? Bransjens satsing på et nasjonalt kompetansesenter møter dette behovene? Per Øystein Funderud,

Detaljer

Nr. 0545. Bokn slamavskillere i GUP, volum 2 34m³, type F, C og D, samt NC 7 NC 34

Nr. 0545. Bokn slamavskillere i GUP, volum 2 34m³, type F, C og D, samt NC 7 NC 34 PROD 007 Nr. 0545 SINTEF Byggforsk bekrefter at Bokn slamavskillere i GUP, volum 2 34m³, type F, C og D, samt NC 7 NC 34 er i samsvar med kravene i NS-EN 12566-1+A1 Innehaver av sertifikatet: Bokn Plast

Detaljer

En ledende nordisk gassleverandør

En ledende nordisk gassleverandør En ledende nordisk gassleverandør www.airliquide.no Et verdensomspennende industrigasselskap Air Liquide er verdensledende innen gasser, teknologi og tjenester for industrien og sykepleien. Selskapet er

Detaljer

Total ytelse enklere og raskere enn noensinne Vi lanserer Linergy Evolution samleskinner opptil 4000 A

Total ytelse enklere og raskere enn noensinne Vi lanserer Linergy Evolution samleskinner opptil 4000 A Total ytelse enklere og raskere enn noensinne Vi lanserer Linergy Evolution samleskinner opptil 4000 A 998-4883_NO.indd 1 2012-08-27 15:51:32 Linergy Evolution gir deg siste nytt på teknologifronten 2

Detaljer

BRØDRENE DAHL AS - Et norsk selskap i Saint-Gobain familien. www.dahl.no

BRØDRENE DAHL AS - Et norsk selskap i Saint-Gobain familien. www.dahl.no BRØDRENE DAHL AS - Et norsk selskap i Saint-Gobain familien Saint-Gobain vår eier Saint-Gobain, et av verdens 100 ledende industriselskap Virksomhet i 64 land Mer enn 190 000 ansatte Historie BRØDRENE

Detaljer

Anlegg. Drift. Kontroll

Anlegg. Drift. Kontroll Anlegg Drift Kontroll BEDRIFTEN Etablert: 1973 Lokalisering: Ansatte: Lokaler: Eikelandsosen i Fusa Kommune 8 personer Egne lokaler på 3.400 m2 tomt 234 m2 kontor 886 m2 verksted/lager 360 m2 lagerhall

Detaljer

Kunnskap Løsninger Tillit

Kunnskap Løsninger Tillit Kunnskap Løsninger Tillit Armatec tilbyr produkter og tekniske løsninger til offshore- og prosessindustrien. Fundamentet for vår bedrift er kunnskap, løsninger og tillit Reidar Nesje, Administrerende Direktør

Detaljer

ecocirc XL og XLplus sirkulasjonspumper

ecocirc XL og XLplus sirkulasjonspumper ENERGIEFFEKTIVE SIRKULASJONSPUMPER I ENKEL OG TVILLINGUTFØRELSE, I STØPEJERN ELLER BRONSE FOR VARME- OG KJØLEANLEGG I STØRRE BYGNINGER ecocirc XL og XLplus sirkulasjonspumper Nøyaktig den sirkulasjonspumpen

Detaljer

Hako-Jonas 900 / 980. Effektiv feiing av mellomstore arealer

Hako-Jonas 900 / 980. Effektiv feiing av mellomstore arealer Hako-Jonas 900 / 980 Effektiv feiing av mellomstore arealer Kjørbare feiemaskiner med en arealkapasitet på opptil 7200 m2/t Effektiv feiing raskt og rent Hako-Jonas 900/980 effektiv, helt enkelt... Kvalitet

Detaljer

Headline. Raineo : Løsningen for lokal overvannshåndtering Fra nå er oversvømmelse et valg, ikke et naturfenomen!

Headline. Raineo : Løsningen for lokal overvannshåndtering Fra nå er oversvømmelse et valg, ikke et naturfenomen! PIPES FOR LIFE Pipelife Norge AS: Raineo www.pipelife.no Headline Raineo : Løsningen for lokal overvannshåndtering Fra nå er oversvømmelse et valg, ikke et naturfenomen! PIPES FOR LIFE Raineo Parkering

Detaljer

www.bagges.no Ventiler Pakninger Ensinger

www.bagges.no Ventiler Pakninger Ensinger Ventiler Pakninger Termisk isolasjon Passiv brannbeskyttelse Ensinger Elektrisk isolasjon Teknisk plast Ventiler Gjennom tider med spennende utvikling i både miljø og teknologi, har det gode samarbeidet

Detaljer

Ingen oppdrag er for store eller for små

Ingen oppdrag er for store eller for små Ingen oppdrag er for store eller for små En allsidig entreprenør Aas & Nordal Entreprenørforretning AS (AaN) ble etablert i 1957, og jobber med vedlikehold og nybygg av alt fra videregående skoler til

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Baga Easy minirenseanlegg med biomoduler 5-50 p.e.

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Baga Easy minirenseanlegg med biomoduler 5-50 p.e. SINTEF Certification Nr. 20111 Utstedt: 20.09.2011 Revidert: Gyldig til: 20.09.2016 Side: 1 av 2 SINTEF Byggforsk bekrefter at Baga Easy minirenseanlegg med biomoduler 5-50 p.e. tilfredsstiller krav til

Detaljer

SPERREMATERIELL Mobile gjerder - Grinder - Dekkduker - Tilbehør

SPERREMATERIELL Mobile gjerder - Grinder - Dekkduker - Tilbehør SPERREMATERIELL Mobile gjerder - Grinder - Dekkduker - Tilbehør BYGGEGJERDER Rosings Smartpanel Med et Rosings Smartpanel er du sikret et solid kvalitetsgjerde. Gjerdene har bøyd stål i overkant og rør

Detaljer

TRADISJONSRIK MASKINENTREPRENØR

TRADISJONSRIK MASKINENTREPRENØR TRADISJONSRIK MASKINENTREPRENØR Siden oppstarten i 1948 har Maskinanlegg AS vokst seg til å bli en viktig og betrodd maskinentreprenør. Vi holder til i Brumunddal og tar oppdrag i Hedmark, Oppland og resten

Detaljer

MFT MFT. Produktinformasjon. Virvelkammer - våtoppstilt FluidCon. SUn 0121. Sivilingeniør Lars Aaby

MFT MFT. Produktinformasjon. Virvelkammer - våtoppstilt FluidCon. SUn 0121. Sivilingeniør Lars Aaby Regnvannsoverløp LOD anlegg Mengde/nivåregulering Høyvannsventiler MFT Miljø- og Fluidteknikk AS MFT Miljø- Postboks og 356 Fluidteknikk AS Sivilingeniør 1379 Nesbru Lars Aaby Norge Telefon: +47 6684 8844

Detaljer

Velkommen. Ragnar Hauglien Distriktsansvarlig ragnar@isoterm.no 95815099

Velkommen. Ragnar Hauglien Distriktsansvarlig ragnar@isoterm.no 95815099 Velkommen Ragnar Hauglien Distriktsansvarlig ragnar@isoterm.no 95815099 Elvestadrør 1968 ISOTERM AS 1971 JEBO Industrier 1999 Norske eiere Nordens ledende leverandør av tekniske rørsystemer I over 40 år

Detaljer

Kalibrering og instrument service. Elektrisk - Temperatur - Trykk - Gass - Mekanisk - Vibrasjon

Kalibrering og instrument service. Elektrisk - Temperatur - Trykk - Gass - Mekanisk - Vibrasjon Kalibrering og instrument service Elektrisk - Temperatur - Trykk - Gass - Mekanisk - Vibrasjon IKM Instrutek AS IKM Instrutek AS er en ledende salgs- og service leverandør innen test- og måleinstrumenter.

Detaljer

VI ER DER KUNDENE VÅRE ER

VI ER DER KUNDENE VÅRE ER VI ER DER KUNDENE VÅRE ER Å være størst forplikter Din samarbeidspartner på materialhåndtering TOYOTA MATERIAL HANDLING GROUP - ET GLOBALT KONSERN The Toyota Way er en del Toyotas historie så vel som fremtid.

Detaljer

Master. for energi, bane og telekommunikasjon

Master. for energi, bane og telekommunikasjon Master for energi, bane og telekommunikasjon Brødrene Berntsen AS - Norges ledende produsent og leverandør av galvanisert linjemateriell og stålkonstruksjoner til kraftnettet, jernbanen og telekommunikasjonsnettet

Detaljer

Løsninger du kan stole på

Løsninger du kan stole på Løsninger du kan stole på KB Stålindustri Vi ønsker å være din partner innen stål- og metallarbeid, industrirørlegging og teknisk isolering Vi leverer totalløsninger med dokumentert kvalitet Til bygg-

Detaljer

Lakkeringskabiner Forarbeidssoner Lakkblanderom

Lakkeringskabiner Forarbeidssoner Lakkblanderom I kvalitet kompetanse effektivitet nyutvikling service Lakkeringskabiner Forarbeidssoner Lakkblanderom G A R A N T I G A R A N T G A R A N T I ÅR G A R A N T I holgers.no norsk kvalitet UTVIKLING PRODUKSJON

Detaljer

Ingen jobb er for stor

Ingen jobb er for stor Ingen jobb er for liten Ingen jobb er for stor Industritomt Tomasjordnes GraveTjenesten AS solid håndverk GraveTjenesten AS har økt i størrelse jevnt og trutt siden oppstart i 1991. I dag omsetter vi for

Detaljer

ACO VA/VVS Ø1550 Ø785 2250-2380 Ø160 Ø1200 Ø110. M I R I Te k n i k k

ACO VA/VVS Ø1550 Ø785 2250-2380 Ø160 Ø1200 Ø110. M I R I Te k n i k k ACO VA/VVS M I R I Te k n i k k Ø1550 Ø785 140 2250-2380 1430 200 1050 MIRI Teknikk Normer og anvisninger for prosjektering, dimensjonering og montering Minipumpeanlegg Ø1200 140 Ø160 Inlopp Dy160 775

Detaljer

Packaging solutions close to you

Packaging solutions close to you Packaging solutions close to you INNHOLD Om oss side 04 Kvalitet side 06 MILJØ side 08 PRODUKSJON side 10 PRODUKTER HANDEL side 12 PRODUKTER INDUSTRI side 13 HVA STENQVIST STÅR FOR side 14 Kontakt side

Detaljer

%4 Kvalitetsbygg for fremtiden www.linto.no Kvalitetsbygg for fremtiden www.linto.no

%4 Kvalitetsbygg for fremtiden www.linto.no Kvalitetsbygg for fremtiden www.linto.no Kvalitetsbygg for fremtiden www.linto.no LINTO AS en erfaren leverandør av stålbygg LINTO AS har i over 20 år vært en av Norges ledende leverandører av stålbygg. Våre leveranser strekker seg fra Lindesnes

Detaljer

KAMPANJE. Botneskilt as totalleverandør av skilt og trafikksikring.

KAMPANJE. Botneskilt as totalleverandør av skilt og trafikksikring. bs_kampanjeuke4-9 12-01-09 11:44 Side 1 Botneskilt as totalleverandør av skilt og trafikksikring. Kampanjen varer fra uke 4-9. Forbehold om trykkfeil og utsolgt. Alle priser i samarbeid med våre leverandører.

Detaljer

Retura TRV I Heggstadmoen 53, 7080 Heimdal I Telefon: I E-post:

Retura TRV I Heggstadmoen 53, 7080 Heimdal I Telefon: I E-post: Retura TRV I Heggstadmoen 53, 7080 Heimdal I Telefon: 72 54 05 10 I E-post: trondheim@returatrv.no RETURA TRV Avfallshåndtering satt i system Retura TRV er en av landets største aktører innen avfallshåndtering

Detaljer

VRF. Variable Refrigeriant Flow system. Airstage er et komplett klima og temperaturkontrollerende system. Fujitsu leverer noen av

VRF. Variable Refrigeriant Flow system. Airstage er et komplett klima og temperaturkontrollerende system. Fujitsu leverer noen av Variable Refrigeriant Flow system Airstage er et komplett klima og temperaturkontrollerende system. Fujitsu leverer noen av de mest effektive på markedet, og disse blir benyttet over hele verden fra mindre

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 215 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

VA-systemet om 50 år noen refleksjoner

VA-systemet om 50 år noen refleksjoner Anleggsdagene 2014 Framtidens VA-systemer VA-systemet om 50 år noen refleksjoner Tom A. Karlsen 1 Utfordringer i dag 20 50 % lekkasjer både på vann- og avløpsledninger? Lav fornyelsestakt Mangelfulle reservevannforsyninger

Detaljer

2014 Kurskatalog. EDUCATIONAL SERVICES Maximise your Investment!

2014 Kurskatalog. EDUCATIONAL SERVICES Maximise your Investment! EDUCATIONAL SERVICES Maximise your Investment! 2014 Kurskatalog Gjør dine medarbeidere til en verdifull ressurs. Opplæring utgjør forskjellen! Hva om du kunne. Øke dine medarbeideres prestasjoner for bedre

Detaljer

Pragma overvannsrør. Dimensjonert for framtiden

Pragma overvannsrør. Dimensjonert for framtiden Pragma overvannsrør Dimensjonert for framtiden Ulike rørsystemer bør ha like utvendige mål! Hvordan reparere, skjøte eller koble på en gang i fremtiden? Hvor lett er det å finne rørdeler når man trenger

Detaljer

Ultralydmålinger og analyse

Ultralydmålinger og analyse Ultralydmålinger og analyse Kontroll på energikostnader og forbedret produktkvalitet IKM Instrutek AS IKM Instrutek er en samarbeidspartner med fokus på kvalitet, bredde og kompetanse som leverer produkter

Detaljer

BIOGASS. Hvordan gjør vi det best?

BIOGASS. Hvordan gjør vi det best? BIOGASS Hvordan gjør vi det best? - Det energinøytrale avløpsrenseanlegget? - Gjødselproduksjon? - Strømproduksjon? - Drivstoffproduksjon? - Ressursgjenvinning? 27.oktober 2015 Vi inviterer deg med interesse

Detaljer

KUNNSKAP, KLIMA OG KULDE NYHET

KUNNSKAP, KLIMA OG KULDE NYHET KUNNSKAP, KLIMA OG KULDE Luftmengde 360-33840 m³/h Integrert automatikk Integrert Energisparing Enkel installering nye størrelser IV Produkt IV Produkt utvikler, produserer og selger miljøog energieffektive

Detaljer

NetNordic 365. Dine nettverks- og samhandlingsløsninger i trygge hender C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT

NetNordic 365. Dine nettverks- og samhandlingsløsninger i trygge hender C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT 365 Dine nettverks- og samhandlingsløsninger i trygge hender C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT Å være kundens «Best Companion» forplikter Det innebærer blant annet å tilby «best-of-breed» løsninger

Detaljer

Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold. Der menneskene utgjør forskjellen. ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance

Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold. Der menneskene utgjør forskjellen. ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold Der menneskene utgjør forskjellen ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance En Leverandør ThyssenKrupp Xervon er en tjenesteleverandør

Detaljer

PRESSKOBLINGS- PROGRAM

PRESSKOBLINGS- PROGRAM PRESSKOBLINGS- PROGRAM LAVTRYKK PRESSKOBLINGER Hydroscand er glade for å introdusere en helt ny serie med påpressbare hylser og koblinger for lavtrykkapplikasjoner. Dette er en serie for utvendig pressing.

Detaljer

Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat

Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat Næringslivets støtteapparat I Norengros jobber vi for at våre kunder skal lykkes. Vi ønsker å være gode på

Detaljer

HYDROSCAND SPESIALSLANGER - DER INGENTING ER UMULIG

HYDROSCAND SPESIALSLANGER - DER INGENTING ER UMULIG STÅLSLANGE STÅLSLANGE - FOR HØYE TE HYDROSCAND SPESIALSLANGER - DER INGENTING ER UMULIG Å montere koblinger og komponenter på stålslanger krever spesiell kompetanse og den har vi samlet på Hydroscand Draen.

Detaljer

TeleVev TeleEnviro www.geosyntia.no

TeleVev TeleEnviro www.geosyntia.no TeleEnviro - høystyrkeduk av polyester til bruk under fyllinger på bløt grunn, i vei- og jernbane konstruksjoner, støttekonstruksjoner og oppstrammede skråninger www.geosyntia.no TeleVev TeleVev er en

Detaljer

«De får dette fordi de legger vekt på miljø i alle ledd og tenker på fremtiden. De er et forbilde for ungdommen.» Ordfører Fabian Stang

«De får dette fordi de legger vekt på miljø i alle ledd og tenker på fremtiden. De er et forbilde for ungdommen.» Ordfører Fabian Stang Å være et forbilde! «De får dette fordi de legger vekt på miljø i alle ledd og tenker på fremtiden. De er et forbilde for ungdommen.» Ordfører Fabian Stang Ordfører Fabian Stang overrekker Miljøfyrtårnsertifikat

Detaljer

Trykkluft- og verktøyteknikk. Service. Servicetjenester fra NTT AS

Trykkluft- og verktøyteknikk. Service. Servicetjenester fra NTT AS Service Servicetjenester fra NTT AS Hvem er vi? Våre tjenester Kontakt oss: service@ntt.no Kompressorservice NTT har i mer enn 25 år levert trykkluftog verktøyteknikk fra verdens ledende produsenter. Dette

Detaljer

Certificeret iht. ISO 9001:2000 Germanischer Lloyd Certification Certifikat-nr.: QS-410 HH. Little Big Air Skruekompressor C-serien 2.2 7.

Certificeret iht. ISO 9001:2000 Germanischer Lloyd Certification Certifikat-nr.: QS-410 HH. Little Big Air Skruekompressor C-serien 2.2 7. Certificeret iht. ISO 9001:2000 Germanischer Lloyd Certification Certifikat-nr.: QS-410 HH Little Big Air Skruekompressor C-serien 2.2 7.5 kw Nå kan du også! CM Kompakt modell 2.2 7.5 kw Effektiv fri luft

Detaljer

NoDig-løsninger. Agenda. Metoder for renovering av VA-ledninger. Krav til forundersøkelser. Hva skjer i NoDig-bransjen for tiden?

NoDig-løsninger. Agenda. Metoder for renovering av VA-ledninger. Krav til forundersøkelser. Hva skjer i NoDig-bransjen for tiden? 1 2 Agenda Krav til forundersøkelser De mest sentrale stikkord Hva skjer i NoDig-bransjen for tiden? Litt om trender og utvikling Spørsmål og kommentarer! 3 Inndeling av metoder 1) Renovering: Strukturelle

Detaljer

Pragma Infra rørsystem. Overvann og drenering Den innvendige dimensjonsserien (DN/ID)

Pragma Infra rørsystem. Overvann og drenering Den innvendige dimensjonsserien (DN/ID) PIPES FOR LIFE Pipelife Norge AS: Pragma infra www.pipelife.no Pragma Infra rørsystem Overvann og drenering Den innvendige dimensjonsserien (DN/ID) PIPES FOR LIFE Kontakt oss gjerne om du har spørsmål

Detaljer

Sammen om krevende leveranser

Sammen om krevende leveranser Sammen om krevende leveranser Sammen om krevende leveranser PTM og Lycro Maskinering er to solide selskaper i et sterkt industrimiljø i Leksvik, Nord-Trøndelag. Sammen kan vi tilby store, skreddersydde

Detaljer

PRAGMA - overvannsrør og drensrør

PRAGMA - overvannsrør og drensrør www.pipelife.no Pragma overvannsrør og drensrør Dimensjonert for framtiden Ulike rørsystemer bør ha like utvendige mål! Hvordan reparere, skjøte eller koble på en gang i fremtiden? Hvor lett er det å finne

Detaljer

Nytt fra SSTT MATS ROSTØ, STYRELEDER I SSTT BORGHILD FOLKEDAL, LEDER AV DEN NORSK ARBEIDSGRUPPEN

Nytt fra SSTT MATS ROSTØ, STYRELEDER I SSTT BORGHILD FOLKEDAL, LEDER AV DEN NORSK ARBEIDSGRUPPEN Nytt fra SSTT MATS ROSTØ, STYRELEDER I SSTT BORGHILD FOLKEDAL, LEDER AV DEN NORSK ARBEIDSGRUPPEN Mats Rostø Ordförande i SSTT. VD Nacka vatten och avfall. 25 år i VA-branschen som ledningsägare/huvudman,

Detaljer

Pressmuffesystem. Syrefast. Komplett sortiment!

Pressmuffesystem. Syrefast. Komplett sortiment! Pressmuffesystem Syrefast Komplett sortiment! A-press, syrefast 316L, rør og deler Rør og deler i syrefast 316L, spesielt brukt for tappvannsystem. Leveres med LBP O-ringer (LBP = Leak Before Press). 15

Detaljer

Vannprøvetaking Prosess Styring As. Rune Heggelund

Vannprøvetaking Prosess Styring As. Rune Heggelund Vannprøvetaking Prosess Styring As Rune Heggelund Ble startet i 1982 Litt om oss. VI : Har kontorer i Drammen Er 7 ansatte Leverer måleutstyr for vann og avløp, både online og til laboratorie / felt bruk

Detaljer

Partnerskap Kvalitet Verdi for kunden Langsiktighet

Partnerskap Kvalitet Verdi for kunden Langsiktighet Partnerskap Kvalitet Verdi for kunden Langsiktighet Ravema Ledende partner til nordisk verkstedsindustri En omfattende rasjonaliseringsprosess pågår kontinuerlig for å styrke den nordiske verkstedsindustriens

Detaljer

Mebransystem for våtsone - Garantert 100% vanntett -

Mebransystem for våtsone - Garantert 100% vanntett - Mebransystem for våtsone - Garantert 100% vanntett - NO Membransystem for våtsone Det innovative systemet WPS fra Easy Drain er et membransystem som er enkelt å montere og installere i kombinasjon med

Detaljer

Presentasjon for Vannforeningen Vest 09.12.2009 Osavatn og Espeland kraftverk

Presentasjon for Vannforeningen Vest 09.12.2009 Osavatn og Espeland kraftverk Presentasjon for Vannforeningen Vest 09.12.2009 Osavatn og Espeland kraftverk Jonas Jessen Ruud Sivilingeniør Maskin Norconsult AS Om Norconsult Norconsult er Norges største tverrfaglige rådgiver rettet

Detaljer

Industri. Offshore. Marine. Havbruk

Industri. Offshore. Marine. Havbruk Harald M. Valderhaug Med over 70 års produkterfaring og satsing på høy kompetanse sikrer vi deg lønnsomme og driftssikre løsninger i alle bransjer. Industri Offshore Marine Havbruk Vann Avløp PUMPER AUTOMATIKK

Detaljer

Ahlsell Kompus II Komplette pumpestasjoner

Ahlsell Kompus II Komplette pumpestasjoner Ahlsell Kompus II Komplette pumpestasjoner Nå med Flygt pumper! Driftsikre Høy kvalitet Standard eller kundetilpasset www.ahlsell.no E-post: info@ahlsell.no Telefon: 51 81 85 00 Ahlsell Kompus II pumpestasjoner

Detaljer

Holms en innovativ redskapsleverandør

Holms en innovativ redskapsleverandør FEIEREDSKAP Holms en innovativ redskapsleverandør Grunnlaget for Holms Industri AB ble lagt i 1927 av Edvin Sandström med en smart produksjon av hestesko. På 30- og 40-tallet ble produksjon av spader og

Detaljer

Gjenvinning av offshoreinstallasjoner

Gjenvinning av offshoreinstallasjoner Gjenvinning av offshoreinstallasjoner Dette er AF Gruppen Entreprenør- og industrikonsern: Anlegg Bygg Eiendom Miljø Energi Omsetning i 2011 på 7.4 MRD Resultat før skatt på 404 MNOK Notert på Oslo Børs

Detaljer

HJULLASTERE. en helt NY Standard SERIE 5 HJULLASTERE: GOD KJØREKOMFORT OG LAVT DRIVSTOFFORBRUK

HJULLASTERE. en helt NY Standard SERIE 5 HJULLASTERE: GOD KJØREKOMFORT OG LAVT DRIVSTOFFORBRUK HJULLASTERE en helt NY Standard SERIE 5 HJULLASTERE: GOD KJØREKOMFORT OG LAVT DRIVSTOFFORBRUK Kjære kunde Hitachi har de siste årene utvidet sitt sortiment av hjullastere og vi er stolte av å kunne presentere

Detaljer

TS Electro Engineering AS

TS Electro Engineering AS TS Electro Engineering AS Totalleveranser av automatiseringssystemer Prosjektering av el. installasjoner, tavler og styringssystemer Leveranser og programmering av SD og PLS med støtteprogrammer (SMS,

Detaljer

VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING

VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING Clima Teknikk AS Skredderveien 3 S I D E 1 1537 Moss Bankgiro: 5081.05.78955 E-post: post@climateknikk.no Tlf: 69 27 26 00 Org. Nr:

Detaljer

Automatiske filtere 91000685

Automatiske filtere 91000685 91000685 Automatiske filtere AZUD LUXON er automatiske trykkfiltere av høy kvalitet til en konkurransedyktig pris. Sterner AS er nå Azuds distributør i det norske markedet. Azud er nok mer kjent for sine

Detaljer

Kaba MøllerUndall AS. Mer enn 150 år som leverandør av adgangskontroll

Kaba MøllerUndall AS. Mer enn 150 år som leverandør av adgangskontroll Kaba MøllerUndall AS Mer enn 150 år som leverandør av adgangskontroll Kaba Group Kaba er mer enn 150 år gammel, men fremstår yngre og mer aktiv enn noensinne! Alt startet i et lite lokale i Zurich (Sveits)

Detaljer