FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING"

Transkript

1 KOMMUNAL 10/2008 TEKNIKK Messekatalog HOVEDORGAN FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING

2

3 KOMMUNAL 10/2008 TEKNIKK 101. årgang HOVEDORGAN FOR Norsk Kommunalteknisk Forening P.b Vika, 0124 Oslo Tlf Fax E-post: Besøksadr.: Munkedamsveien 3 b. Årsabonnement kr. 300, for 11 utgaver. REDAKSJON: Redaktør: Astrid Øygard Tlf.: kommunalteknikk.no Ans. redaktør: Per Næss Tlf ANNONSER: Kjell M. Jacobsen Krokkleiva 6B 1170 Oslo Tlf: Fax: E-post: TRYKK: Haakon Arnesen as Ole Deviks vei 30, 0666 Oslo Tlf Fax: Trykket i overensstemmelse med gjeldende nordiske miljømerkingskriterier i ht. lisens nr Miljø & Teknikk 2008 KS & Norsk Kommunalteknisk Forening arrangerer Miljø & Teknikk for 18. gang...5 Arrangørene...6 Oversiktskart...8 Utstillerne...14 Konferanse- og seminarprogram Presentasjon av arrangørene av seminarprogrammet...60 Foredragsholdere og møteledere Leverandørguide Redaksjonelt stoff Aktuelt Messer & Konferanser ISSN x MILJØMERKET Trykksak Forsidefoto: Hovedbildet: Riksvei 159 mot Lillestrøm i Skedsmo. Rundkjøring, bru over Nitelva. I bakgrunn Thon Hotell Arena og Norges varemesse. To felt. Kveldsstemning. Billys. Henrik Stømstad / Samfoto Bakgrunnsbilde Messehallen, Foto: Skedsmo kommune - din trygghet Kontakt oss på telefon from the best in the world Mono Munchere for mekanisk bearbeidelse av slam

4 BASAL slisserenne - når vann skal fjernes fra asfalterte og stensatte områder (faste dekker). Slisserenne 150/200 BASAL slisserenner er et system av betongelementer iht. EN 1433 utviklet for å lede vekk overflatevann fra gågater, torg, parkeringsplasser, industriområder, tunneller og flyplasser. Slisserennene bygges inn i bœrelaget i flukt med belegget og fjerner vannet gjennom langsgående slisser og transporterer det bort på en enkel, sikker og effektiv måte. FAKTA Sikker og effektiv drenering av kjørbart areal med fast dekke. Liten slisserenne: Styrkeklasse D 400 ihht NS-EN 124. Stor slisserenne: Styrkeklasse F 900 ihht NS-EN 124. Robust system og enkelt vedlikehold. Slisserenne 200/275 Slisserenne har fall mot midten. Besøk oss på Kommunalteknisk messe oktober! Beisfjord Sementvarefabrikk AS BetoNor AS Brødrene Ulvestad Cementvarefabrikk AS Hedrum Cementstøperi AS Holmen Betong AS Loe Rørprodukter AS Midt-Norsk Betong Mosjøen AS Midt-Norsk Betong Verdal AS Narmo Betong AS Jaro AS NOBI Norsk Betongindustri AS Ryfoss Betong AS Skjæveland Cementstøperi AS Sortland Sementvarefabrikk AS Sylteosen Betong AS Ølen Betong AS Østfold Betongprodukter AS Bare betong varer evig Karl Johansgt. 12b 0154 Oslo

5 &TEKNIKK Ø UNALTEKNIKK 2005 ag 10. torsdag 12. mai. es Varemesse, Lillestrøm og Norsk Kommunalteknisk Forening arrangerer TEKNIKK & KS og Norsk Kommunalteknisk jø & Teknikk/Kommunalteknikk for 17.Forening gang i 2005! MILJØ KOMMUNALTEKNIKK 2005 Tirsdag 10. torsdag 12. mai. Norges Varemesse, Lillestrøm KS og Norsk Kommunalteknisk arrangerer Miljø & Forening Teknikkarrangerer / for 18. gang Miljø &Kommunalteknikk Teknikk/Kommunalteknikk for 17. gang i 2005! oktober 2008 Utstillingen Lillestrøm st. Lillestrøm st. AAA Konferansehotellet Utstillingen Konferansehotellet Utstillingens åpningstider: Åpningstider: Tirsdag mai kl Onsdag oktober kl åpningstider: Utstillingens Onsdag mai kl Torsdag 30. oktober Tirsdag 10. mai kl. 10kl Torsdag 12. mai kl Onsdag mai kl Fredag oktober kl Torsdag 12. mai kl rrangementet har lang tradisjon og er blitt et must for alle sentrale aktører som er opptatt av lokal infrastruktur, er samfunnsutvikling Ingen tilsvarende arrangementer området samler rrangementet en tradisjon ogogeromgivelser. blitt et "must" for alle sentrale aktørerpåsom er oppså mange deltagere som Miljø & Teknikk / Kommunalteknikk. Seminarprogrammet er omfattende tatt av infrastruktur, samfunnsutvikling og omgivelser. Seminarprogrammet et omoglokal involverer en rekke sentrale aktører, med felles interesse av at satsing på kunnskap ogviser teknologi skal rrangementet er en tradisjon ogpå erde blitt et "must" for allefagområdene. sentrale aktører som er oppbidra til å løse utfordringer vi står overfor kommunaltekniske fattende samarbeid med en rekke sentrale aktører hvor alle har felles interesse av en satsing på tatt av lokal infrastruktur, samfunnsutvikling og omgivelser. Seminarprogrammet viser et omkunnskap teknologi som skalkvaliteten bidra tilpåå offentlige løse utfordringer kommuner og fysiske fylkeskommuner Det erog stort fokus påmed å høyne uterom kommunene. De rammene fattende samarbeid en rekke sentrale aktører hvor alle ihar felles interesse av en satsing påi gode uterom har stor betydning for innbyggernes opplevelse av trygghet og trivsel. Økt kvalitet på uterommet står overfor innen det kommunaltekniske kunnskap og teknologi som skal bidra til åområdet. løse utfordringer kommuner og fylkeskommuner gir økt bruk og er avgjørende for å få uterom som fungerer som lokale møtesteder. Gode uterom inviterer står innen eller det kommunaltekniske området. ikkeoverfor til forsøpling hærverk. KS og NKF kårer derfor Norges beste uterom under messa. Det er stort fokus på å høyne kvaliteten på offentlige uterom i kommunene. For første gang gjennomføres M&T/Kt parallelt med VVS-dagene. I tillegg arrangeres FDV-dagene (ForDet errammene stort fokus på å høyne kvaliteten påhar offentlige i kommunene. De fysiske gode uterom har stor betydning for innbyggernes opplevelse av trygghet valtning, Drift og ivedlikehold av bygg). Vi tro på atuterom dette samarbeidet er til glede og nytte både for De fysiske rammene i gode uterom har stor betydning for innbyggernes opplevelse av trygghet besøkende og utstillere både i privat og offentlig sektor. Utstillingene fyller nesten hele Norge og trivsel. Økt kvalitet på uterommet gir økt bruk og er avgjørende for å få uterom somvaremesse funge- på Lillestrøm og omfatter blant annet utstyr for transport, bruk av vann i bygninger parallelt til alt som ligger og trivsel. kvalitet pågode uterommet girinviterer økt bruk og avgjørende foreller å få uterom som fungerer som lokaleøkt uterom ikkeer til forsøpling hærverk. nedgravet imøtesteder. bakken. rer som lokale møtesteder. Gode uterom inviterer ikke til forsøpling eller hærverk. Vi ønsker velkommen til Miljø & Teknikk / Kommunalteknikk 2008, VVS-dagene og FDV-dagene på Nor- Arrangementet har utviklet seg til2008! noe som er mye mer enn bare en fagutstilling. VA-bransjen ges Varemesse oktober Arrangementet har utviklet seg til noe som er mye mer enn bare en fagutstilling. VA-bransjen er tungt inne med flere arrangementer og Norsk bioenergiforening viser alternativer til vår ener tungt inne med flere arrangementer og Norsk bioenergiforening viser alternativer til vår ensidigesidige brukbruk av elektrisitet til til oppvarming Programmetspenner spenner en politisk av elektrisitet oppvarmingav avbygninger. bygninger. Programmet fra fra en politisk debatt om vedlikeholdet av av lokal praktiskeløsninger løsninger fagfolk debatt om vedlikeholdet lokalinfrastruktur infrastruktur til til konkrete konkrete praktiske for for fagfolk og og favner alt fra til til konkurranser, og sosiale sosialearrangementer. arrangementer. favner altbransjetreff fra bransjetreff konkurranser,seminarer seminarer og Halvdan Skard Kari Myhre Hellem Leder KS Leder i NKFs hovedstyre Som seminardeltager kan du bl.a velge mellom 12 heldagsseminarer. Som seminardeltager kan du bl.a velge mellom 12 heldagsseminarer. 200 utstillere klare å svarepåpådine dinespørsmål spørsmål og 200 utstillere stårstår klare til åtilsvare og gigipraktiske praktiskeråd. råd. 5 Kommunalteknikk nr

6 Arrangørene av Miljø & Teknikk NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING NKF NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING NKF KS Norsk Stiftet 6. kommunalteknisk juni 1907 forening (NKF) har som mål å være en ledende og samlende forening for alle som arbeider innenfor kommunaltekniske fagområder. NKF har bred tilslutning fra enkeltpersoner, Norsk virksomheter kommunalteknisk og foreninger (NKF) som har arbeider som mål innen å være disse en ledende fagområdene. og samlende Foreningen forening ble for stiftet alle som i arbeider innenfor kommunaltekniske fagområder. NKF har bred tilslutning fra enkelt personer, virksomheter og foreninger som arbeider innen disse fagområdene. Foreningen ble stiftet i NKFs strategi er informasjon og kunnskapsformidling. Våre virksomhetsområder er kursvirksomhet, NKFs faglige strategi fora, er informasjon nettverksgrupper og kunnskapsformidling. og faglige publikasjoner. Våre virksomhetsområder NKF er opptatt er av kursvirksomhet, at kommunalteknisk fora, helhetssyn nettverksgrupper er viktig og for faglige kommunaltekniske publikasjoner. NKF tjenester. er opptatt av at et kommunalteknisk helhetssyn er faglige viktig for kommunaltekniske tjenester. Som kommunaltekniske fagfelt regnes: Administrasjon og ledelse Som kommunaltekniske fagfelt regnes: Avfall, energi og gjenvinning Bygg og eiendom Brann og beredskap Plan- og byggesak Utemiljø Kart og geodata Vann og avløp Veg, trafikk og samferdsel Som interesse-, arbeidsgiver- og medlemsorganisasjon har KS et bredt engasjement som samlet gir kommunesektoren og kommunerelaterte bedrifter handlingsrom og verktøy for utvikling og fornyelse. KS arbeider etter visjonen om en effektiv og selvstendig kommunesektor som ivaretar innbyggernes behov. KS vil være den viktigste utviklingspartneren for kommunesektoren gjennom nærhet i alle fylker og spisskompetanse i resultatenheter. Som interesse-, arbeidsgiver- og medlemsorganisasjon har KS et bredt engasjement som samlet gir KS kommunesektoren oppgaver omfatter og kommunerelaterte oppgave- og ansvarsfordeling, bedrifter handlingsrom økonomi, og organisasjon/administrasjon, verktøy for utvikling og fornyelse. arbeids-giverspørsmål, opplæring, forskning og internasjonalt arbeid på alle områder som berører KS kommunal arbeider etter og visjonen fylkeskommunal en effektiv virksomhet; og selvstendig herunder kommunesektor også kommunale som ivaretar bedrifter. innbyggernes KS behov. påvirker KS vil statlige være den myndigheter viktigste utviklingspartneren og opinionen i saker for kommunesektoren som er viktige for gjennom kommunesektoren nærhet i alle fylker gjennom og spisskompetanse media, samfunnskontakt i resultatenheter. og interessearbeid. KS er en medlems-, arbeidsgiver-, interesse- og rådgivningsorganisasjon. KS KS har oppgaver sitt hovedkontor omfatter oppgave- i Oslo og og er ansvarsfordeling, representert med økonomi, kontorer organisasjon/administrasjon, i alle fylker (med unntak arbeidsgiverspørsmål, og opplæring, Vest-Agder forskning som har og felles internasjonalt kontor i Arendal arbeid på samt alle Østfold områder og som Akershus berører kommunal som har av Aust-Agder felles og fylkeskommunal kontor i Oslo). virksomhet; herunder også kommunale bedrifter. KS påvirker statlige myndigheter og opinionen i saker som er viktige for kommunesektoren gjennom media, samfunnskontakt og interessearbeid. KS har sitt hovedkontor i Oslo og er representert med kontor i alle fylker (med unntak av Aust- og Instrumenter for Vann Vest-Agder og Avløp som har felles kontor i Arendal). Pumpestyring Nivå, mengde, ph, turbiditet, tørrstoff, prøvetaking, signalbehandling, pumpestyring og overvåking. Prins Chr. Augusts Plass Moss Tlf.:

7 Kvalitet og målenøyaktighet vårt bidrag til miljøet. Kvalitet i alle ledd. KROHNE er et av verdens ledende produsenter av måleinstrumenter. Utvikling og teknologi i kombinasjon med innovasjon og applikasjonskompetanse har gitt oss en ledende posisjon både globalt og nasjonalt. Vi legger stor vekt på teknisk støtte, kvalitetsprodukter, service og opplæring. - Mengdemåling - Nivåmåling - Trykk- og Temperaturmåling - Vann og Avløp analyse TIDALFLUX 4110 PF Måler for delvis fylt rør KROHNE Måleteknologi er vår verden. Mer informasjon finnes på OPTIMASS 7300 Tørrstoff- og massemåler Besøk KROHNE på messen Miljø & Teknikk, Stand B02-01 eller Ring

8 Oversikt haller MILJØ & TEKNIKK Utstilleroversikt 8 Kommunalteknikk nr

9 Møt opp på BDs messestand, B Kommunalteknikk messe fra onsdag 29. til fredag 31. okt. Brødrene Dahl skal fremstå som ledende innen miljøarbeid og tilbud av miljøvennlige produkter innen vår bransje som grossist. Vi i Brødrene Dahl ønsker i størst mulig grad å ha fornybare materialer i våre produkter, og vil satse ytterligere på produkter og sammensatte systemer som i seg selv fremmer en positiv miljøpåvirkning ved bruk. Nye og oppdaterte VA-Konsept finner du på: PE-rør og deler Betong Duktile rør og deler ekanaler Kabelvern UV-filter Plastkummer Renseløsninger Trykk og test Vann under trykk Vannkraft Vei og bane Overvannshåndtering Radonsystem Snøproduksjon Nedstigningskummer Park & Hage Brødrene Dahl skal være en foregangsbedrift på miljø i Norge.

10 Hall B MILJØ & TEKNIKK Foreningstorg Scene Utstilleroversikt 10

11 UTSTILLERLISTE MILJØ & TEKNIKK HALLB STAND UTSTILLERE B02-22 ABS Norge AS - B01-01 ACO Nordic AS B02-04 Ahlsell Norge AS B01-48 Alfsen og Gundersen AS B03-54 AllMaritim AS B02-20 AnoxKaldnes AS B01-21 APS Norway AS B01-43 Aqua & Care AS B03-39 Rosim AS B02-31 Aquatools as B03-69 Asfaltteknisk Institutt B03-41 Avfallssystemer AS B01-22 AVK NORGE AS B03-14 Axflow as B02-03 BASAL AS B03-33 BB Produkter AS B03-18 Biovac AS B01-35 Biowater Technology AS B03-21 Botneskilt as B03-32b Breivoll Inspection Technologies B01-39 Brimer Kvamsøy AS B02-10 Brødrene Dahl B03-27 Clairs/Lindum AS B01-40 Christian Berner AS B01-45 Cipax AS B01-14 Dipl.ing. HOUM as B03-13 Drager Safety Norge AS B01-41 Egeplast Nordic as B01-23 Encono Ltd B03-32 Eskeland Electronics B01-36 Euroskilt AS B02-20 Fagerberg Norge AS B03-01 Feiring Bruk AS - Ten Tex AS B03-02 Findexa Forlag AS B03-20 Furnes-Hamjern SCC as B02-22 Georg Fischer AS B01-02 Guard Systems Engineering AS B03-30 Geonor AS B03-05 GPA Flowsystem AS B03-03 Gulv og Tak AS B01-54 HALLINGPLAST A/S B01-30 HOH Birger Christensen AS B02-12 Holms Industrier AB B02-14 Hydropress Huber AB avd Norge B03-24 Hymax AS B01-57 Ing. Arne Fagerås B03-34 IPP AS International Pipeline Products B01-10 ITT Flygt AS B01-28 Ivory AS B03-15 J.S. Cock AS B01-47 KANSTAD MEKANISKE AS B03-25 Karlsen Anlegg B03-37 Klaro Renseanlegg Norge AS B02-09 Kongsberg Esco AS B02-01 KROHNE Instrumentation B03-53 Mesta AS B02-22 Miljø-Teknologi AS B01-13 MFT Miljø- og Fluidteknikk AS B01-08 MJK Automation AS B02-28 MN-Norge as B01-45 MOWIC AS B03-35 NCC Construction AS B01-29 Nessco AS B03-25 Nordic WATER Products AB B02-02 Norsk Wavin as B02-15 Opplandske Rørsystemer AS B01-17 Orwak Norge AS B01-09 Powel ASA - B03-16 Process Partner AS B01-04 Rambøll Norge AS B03-39 Raufoss Water & Gas B01-41 Reinert Ritz B01-31 Rianor AS B01-08 Roxtec AS B03-11 Saint-Gobain Vann og Avløp AS B01-38 Salsnes Filter AS B03-28 Sandum AS B01-56 Scanlaser as B01-12 Seba nor a.s B01-53 Sigurd Sørum B02-24 Skandinavisk Miljøteknikk A/S B02-06 Skjæveland Cementstøperi AS B03-17 Sterner Aqua Tech AS B01-32 Sobye Miljøfilter AS B03-55 Team Lie AS B03-04 Teknisk Ukeblad Media AS B03-23 TESS as B01-33 TIM ENVIPRO A/S B02-17 Tormatic AS B01-18 Trelleborg Forsheda Norway AS B01-20 TS Electro Engineering as B01-90 Turoteknikk AS B01-15 Ulefos NV B02-08 Uponor AS avd Infrastruktur B02-05 VA-tech as B03-09 VA-Tek AS B01-27 VA-systemer AS B01-34 VA-Support AS B03-33 Vann og Rørservice AS B01-50 Veim AS B02-22 Vestfold Plastindustri AS B01-03 VestTeknikk A/S B03-49 Vianova Systems AS B02-11 Volvo Maskin AS B02-21 Vulkan Smith AS B01-26 Wallax as B03-22 Yara Norge AS - Industrial B03-22 Yara Praixair B03-29 Østlandets Plast og Dykk Service AS B03-12 Østraadt Rør Gruppen Foreningstorget: B02-33 Kommunalteknisk Forening (NKF) B02-34 MEF B02-35 Norvar BA/VA-yngre B02-36 Stiftelsen VA/Miljø-blad B02-37 KS B02-38 Norsk Belegningsstein (Norcem) B02-39 Asfaltteknisk Institutt Infiltrasjon og fordrøyning av overvann og avløpsvann Møt oss på stand: B Kommunalteknikk nr

12 UTEOMRÅDE MILJØ & TEKNIKK UTEOMRÅDET STAND UTSTILLERE U-31 Antra AS U-22 Botnetank AS U-06 Jyki Interconsult AS U-11 Magne Gitmark AS U-30 Multimaskin AS U-15 Nomi-Tek AS U-17 Rosendal Maskin AS U-28 Skandinavisk Miljøteknikk A/S U-18 Svenningsens as U-13 Tellefsdal AS U-08 Wacker Neuson AS U-28 Skandinavisk Miljøteknikk A/S U-24 Øveraasen AS U-02 Østerbø Maskin as Utstilleroversikt 12 Regnvannsoverløp Fordrøyningsmagasin Mengde/nivåregulering Tilbakeslagsventiler MFT Miljø- og Fluidteknikk AS Sivilingeniør Lars Aaby MFT sideoverløp Best tilgjengelig teknologi Møt oss på stand B01-13 Store vannmengder. Lavtliggende kjellere. Liten nivåforskjell innløp/utløp tlf:

13 Velkommen til Stand U-30 VI VISER BLANT ANNET: RAVO 4-serie RAVO 6-serie Kubota RTV Kubota ZD 21/28 NORDIC, slepbare med en oppsamlerbeholder på hele liter. Brobekkveien 113, 0582 Oslo Telefon Telefaks Internett: E-post:

14 Utstilleroversikt ABS Pumper A/S Industriveien 40, Postboks 473, 1302 Sandvika Maria Fjellman Tlf.: Fax: E-Post: Web-side: Pumper og omrørere for avløpsvann og slam. Pumpestasjoner med arbeidsmiljø i fokus, både tørroppstilt og dykket. Pumpestyringer. Vannforsyningspumper og trykkøknings anlegg. Lensepumper. ACO Nordic AS Eternitveien Slemmestad Tlf Faks: E-post: Webside: VI FLYTTER VANN! Vår ACO avdeling leverer avvanningsløsninger til bolig, industri og anlegg. Våre produkter har norske og internasjonale godkjennelser/sertifiseringer. Vi markedsfører og selger systemer innen følgende produktlinjer: ACO Passavant oljeutskillere ACO Passavant fettutskillere ACO Drain linjeavvanning ACO Stainless rørsystemer ACO Stainless boligsluk ACO industrisluk og renner i rustfritt og syrefast stål ACO Q-max fordrøyningssystem Ahlsell Norge AS Pb. 184 Forus, 4065 Stavanger Tlf Fax Alt innen VA, geosynteter, vann/avløp, VVS og verktøy. Alfsen og Gunderson AS Stalverksveien1, 0661OSLO Telefon: Fax: Mail: Siler og filtersystemer kalkogjemfjeming UVdesinfeksjon Pumper Kjemikalie dosering og mixing Trommelsiler for avløp, Varmevekslere for slam. AllMaritim AS Postboks 51, 5812 Bergen E-post: Web: Tlf.: Fax: Leverandør av miljøprodukter som presterer! Totalleverandør av oljevernutstyr til bruk på oljesøl/væskesøl i landbasert og maritimt miljø. Miljøpaller og fathåndteringsutstyr - verktøy i ISO 14001! ECOSORB oljeabsorbenter (lenser og lignende.) NOFI oljelenser NOREN oljeopptakere og pumper Miljøsikring av fat og beholdere ANTRA A/S Industriveien 8, 1473 Lørenskog Tlf , Fax Antra AS selger følgende produkter KÄSSBOHRER løype og alpinprepareringsmaskiner TATRALIFT skiheiser YORK skiheiser GESPI sikringsutstyr AEBI redskapsbærere og komunalmaskiner WM isprepareringsmaskiner APS Norway AS Tlf: Fax: E-post: Website: Produktbeskrivelse. Leverandør av rørsystemer i GRP (glassfiber armert polyester rør) Asfaltteknisk Institutt Postboks 239, 1322 Høvik Eirik Wulvik Tlf: Fax: E-post: Web-Side: Asfaltteknisk Institutt, ATI, er en medlemsforening ovenfor byggherrer, entreprenører, råvareleverandører, oljeselskaper og konsulenter. Instituttet er et kompetansesenter for forskning og utvikling, kvalitetskontroll og dokumentasjon av asfalt. I tillegg skal instituttet bidra til generell utvikling av fagområdet drift og vedlikehold av vegnettet. Dette retter seg både mot byggherre og utførende. Målet skal nåes ved å fremskaffe kunnskap om asfalt gjennom tre delstrategier: - Utviklingsprosjekter - Kunnskapsformidling - Oppdrag Regnvannsoverløp Fordrøyningsmagasin Mengde/nivåregulering Tilbakeslagsventiler FluidClari Best tilgjengelig teknologi MFT Miljø- og Fluidteknikk AS Sivilingeniør Lars Aaby Møt oss på stand B01-13 Mengderegulator for rensedammer og åpne magasin tlf: n Avfall og gjenvinning n IT, kart og Geodata n Brann, sikkerhet og beredskap n Utemiljø og veg n IT, kart og geodata n Parker, idrett og grøntanlegg n Offentlig bygg og energi, plan og byggesak n Vannforsyning og avløp 14 Kommunalteknikk nr

15

16 Utstilleroversikt AQUA & CARE AS Lyderhornsveien LODDEFJORD Telefon : Telefax : E-Post: Web-side: Norges største leverandør av uv-lamper, uv- reservedeler og service til alle typer uv-anlegg. Uv-lamper leveres til: Aquacare-Berson-BWT-Hanovia-Jabay- Katadyn-Raydar-Trojan-Ueberall-Unik- Visa-Wedeco-Willand Online bestilling og forespørsel Aquatools AS Postboks 18, 1321 Stabekk Kjetil Storli Tlf: Faks: E-post: Web: / Leistikow - høytrykkspyleutstyr, Enz Technik AG spyledyser, alle str/ typer, Ibak GmbH - Rørinspeksjonsutstyr, Itv GmbH Rørinspeksjonsutstyr, Sklarz Gmbh Trykk og tetthetsprøvingsutstyr, Archos lagringsmedia for rørinspeksjon, Fuji Tecom lekkasje og lokaliseringsutstyr, Avfallssystemer AS Olav Ingstads vei 12, 1352 RUD Postboks 119, 1309 RUD Tlf.: Faks: E-Post: Web-side: avfallssystemer.no Avfallssystemer AS prosjekterer og installerer komplette systemløsninger for håndtering av avfall til alle typer helsebygg, boliger og næringsbygg samt optiske sorteringsanlegg til kommuner. Dette omfatter produktområder som: - mobile og stasjonære avfallssuganlegg - sjaktsystemer for avfall og skittentøy - automatiske oppsamlingssystemer for kildesorterte avfallsfraksjoner - papir makuleringsanlegg - mobile og stasjonære beholdervaskesystemer - opptiske sorteringsanlegg AVK Norge AS Marit S. Rasmussen Hågasletta Sandefjord Tlf Fax E-post Web AVK Norge er en del av AVK Imtermational, som er representert i 90 land, og har ca ansatte. AVK er en av de ledende produsenter av ventiler til vann- gass- og avløpsbransjen worldwide og er sertifisert i henhold til ISO 9001.AVK Norge AS distribuerer de aktuelle produktene til hele det norske VA-markedet. AxFlow AS Lilleakerveien 10, Pb. 98 Lilleaker Oslo Tlf.: Fax: E-Post: Husvannmelere. Vannmengdemelere for VA. Reduksjonsventiler, reguleringsventiler. Instrumentering; trykk, nivå og temperatur. Pumper transport av slam og kjemikalier. Pumper for dosering. UV anlegg, vannbehandlingsutstyr. Pakninger, tetninger og ind.kjemikalier. BASAL AS Karl Johans gate 12b, 0154 Oslo. Erik B. Dye Fax: E-Post: Web-side: basal.no Basal er organisert som et kjedekontor og eies av 17 produsenter og leverandører av VA produkter i Norge. Basal er Norges største leverandør av kummer og rør i betong. Vi er ledende innen utvikling og produksjon av VA-produkter i betong; spesialutviklet og tilpasset norsk klima og norske forhold. Basal AS hovedoppgaver er å utarbeide felles produktløsninger og standarder, inngå felles innkjøpsavtaler og utarbeide felles profilerings og markedsmateriell for kjeden. BB Produkter AS Even Ulvings vei 24, 3179 Åsgårdstrand Tlf.: Fax: E-post: Web-side: Frittstående leverandør/importør av produkter til VA sektoren Hovedvekt på gategods. Har norsk godkjennelse på produksjon av rammer, lokk og rister i henhold til NS-EN 124-NS 1990,1992,1995 Epoxy belagt forankrings konsoller /-flenser i seigjern. Avløp og DV rør i PP pluss deler Borepakninger Regnvannsoverløp Fordrøyningsmagasin Mengde/nivåregulering Tilbakeslagsventiler FluidCon Best tilgjengelig teknologi MFT Miljø- og Fluidteknikk AS Sivilingeniør Lars Aaby Møt oss på stand B01-13 Tørroppstilt virvelkammer for regnvannsoverløp og utjevningsmagasin tlf: n Avfall og gjenvinning n IT, kart og Geodata n Brann, sikkerhet og beredskap n Utemiljø og veg n IT, kart og geodata n Parker, idrett og grøntanlegg n Offentlig bygg og energi, plan og byggesak n Vannforsyning og avløp 16 Kommunalteknikk nr

17 K^ hzzh e hivcy 7%'"'' BdYjadeWn\\Zi `dchigj`i^dc bzy hi³ggz nyzahz d\ [az`h^w^a^izi IB &+% " IB '*% " IB (&* CnjYk^`aZi ]nygvja^`zc]zy bzy Y^\^iVa k^hc^c\ V[ ign`! izbezgvijg d\ i^y '"`VcVa :az`igdc^h` hingzi hkz_hzhez_a bzy dei^bva kvgbz[dgyza^c\ =³_ VgWZ_Yhh^``Zg]ZY I^akVa\/ 9ViVgZXdgYZg LG&%% [dg gz\^higzg^c\ V[ hkz_hc^c\zg ; bzgz hij`hkz_hzbvh`^cz [dg hvbbz eg^h# G^c\ e,% '' &.,* [dg `dc`gzi i^awjy# <Zdg\ ;^hx]zg 6$H! Gj\k²c\Zi (%! '+(% IVVhigje! IZa#,% '' &.,*! ;Vm,% '' &.,+ lll#\zdg\[^hx]zg#y`! bv^a/ Salsnes Filter og BioWater Technology har undertegnet en gjensidig OEM avtale der bedriftene får en gjensidig rett til å bruke respektive teknologier i sine totale løsninger for rensing av avløpsvann. KOSTNADSEFFEKTIV OG KOMPAKT LØSNING Salsnes Filter BioWater CFAS Kompakt: Kan doble mengden biomasse innenfor et gitt volum gir meget kompakte løsninger Kompakt - Separerer, fortykker og avvanner i ett steg Driftsvennlig - utviklet for å ta HMS og vedlikehold på alvor. Fleksibel - leveres for alle vannmengder og filtreringsbehov Garanti - gir prossessgaranti for Primærrensing. Telefon: E-post: Internett: Besøk oss på stand B01-38 Fleksibel: Kan inkludere BOD, nitrogen og fosforfjerning perfekt for oppgradering av eksisterende anlegg Stabil: Selvregulerende biofilm sørger for stabil rensing ved varierende belastning Slamproduksjon: Produserer slam med lav slamvolumindeks som effektiviserer etterfølgende separasjons- og slambehandlingsprosess Telefon: E-post: Internett: Besøk oss på stand B01-35

18 Utstilleroversikt Beck Maskin AS Peder Sletners vei Kolbotn Tlf: Fax: Epost: www. beckmaskin.no Leverandør av småmaskiner til bygg, anlegg, landbruk, kommuner og industri. Hanix minigravere, Airman minigravere Atlas hjullastere, Mustang hjullastere/ kompaktlastere Canycom beltedumpere, Cormidi minidumpere Indespension maskinhengere, Komac hydr. hammere Weber komprimeringsutstyr, Antec asfaltutleggere Ammann asfaltverk og BM Track gummibelter Biovac AS Web-side: Postboks 148, 1921 Sørumsand Tlf: Fax: E-post: Biovac er en ledende leverandør av avløpsrenseanlegg for p.e. Det benyttes SBR-teknologi hvor det alltid oppnås optimale forhold i renseprosessen. Anleggene er designet for å kunne takle varierende belastninger. Anleggene 5-50 p.e. er godkjente etter den nye standarden: NS-EN BioWater Technology AS Postboks 236, 3101 Tønsberg Rambergveien 5, 3115 Tønsberg Hjemmeside: E-post: Sentralbord: Faks: BioWater Technology er et selskap med fokus på utvikling og salg av teknologier for biologisk rensing av vann og avløp. Foruten å satse i det norske markedet, arbeider selskapet internasjonalt gjennom lokale partnere. BioWater Technology har sin kjernekompetanse i utvikling og design av prosesser for biologisk rensing av vann. Botnetank AS stand U-22 Eidsfossveien Hof Kontaktperson : Knut Nævra Tlf: E-post: Web-side: Vi leverer Slamsugere, spylebiler og supersugere i fra OY EUR-MARK AB samt spyledyser,spyleslanger og sugeslanger. Vakuum kompressorer, vannpumper nye og overhalte Vi utfører ombygninger og reparasjoner av påbygg ved eget godkjent påbyggerverksted eller \"hjemme\" hos kunde. Vi kan tilby serviceavtale på nye og brukte påbygg av alle fabrikat. Botneskilt as Bentsrudveien 19, 3080 Holmestrand Tlf /941 SKILT e-post: web: trafikkskilt, variable skilt, oppsetningsutstyr, arbeidsvarslingsutstyr, sperrehengere, motorvegsperrevogner, master, mobile trafikk lys Breivoll Inspection Technologies AS Fr.Nansens pl. 6, P.Box 282 N-9253 Tromsø Tel: Fax: web: Breivoll Inspection Technologies AS utfører tilstandsmåling av vannrør, uten å grave opp rørene. Som teknologibasert tjenesteleverandør tilbyr vi forvaltere av vannledningsnett en tilstandsrapport på rør som et beslutningsstøtteverktøy i rehabiliteringsspørsmål. BRIMER KVAMSØY AS NO-6087 Kvamsøy Norge V. V. Mjeltebakk Tlf.: Fax: E-Post: Web-side: Komplette tank- og bassengløsninger for vannforsyning, vannrensing, avløpsrensing, tanker for ulike behov i flere bransjer og sektorer. Brødrene Dahl AS Brynsengveien 5, 0602 Oslo Torbjørn Lothe Vik, Per S. Egeberg Tlf.: Fax: E-Post: Web-side: Kom til vår stand B se våre nye konsepter. Vi setter fokus på våre nye konsepter: Miljø Sikring av vårt vannledningsnett Ny ventil kum i plast PE Strekfasteskjøter for duktile støpejernsrør og deler Verktøy E-handel Ny konseptbrosjyrer Betongmur Regnvannsoverløp Fordrøyningsmagasin Mengde/nivåregulering Tilbakeslagsventiler FluidCon SU n Best tilgjengelig teknologi Våtoppstilt virvelkammer for magasinering av overvann MFT Miljø- og Fluidteknikk AS Sivilingeniør Lars Aaby Møt oss på stand B tlf: n Avfall og gjenvinning n IT, kart og Geodata n Brann, sikkerhet og beredskap n Utemiljø og veg n IT, kart og geodata n Parker, idrett og grøntanlegg n Offentlig bygg og energi, plan og byggesak n Vannforsyning og avløp 18 Kommunalteknikk nr

HOVEDORGAN FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING

HOVEDORGAN FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING KOMMUNAL 8/2008 TEKNIKK Messeaktuelt Nye brannstasjoner Stor VA-utbygging i Bykle Langevatn vannverk NKF har fått ny leder www.kommunalteknikk.no HOVEDORGAN FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING Ny konge

Detaljer

NKF Kunnskapsdeling for et bedre samfunn www. kommunalteknikk.no

NKF Kunnskapsdeling for et bedre samfunn www. kommunalteknikk.no 11 2012 NKF Kunnskapsdeling for et bedre samfunn www. kommunalteknikk.no NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING Pumpehjulet som hopper over driftsproblemene! Flygt Flying N Begrepet selvrensende pumpehjul har

Detaljer

9-2014. Reservevannforsyning Glitre Asker. Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. NoDigChallenge Steinar Nilo Garderåsen boligsameie

9-2014. Reservevannforsyning Glitre Asker. Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. NoDigChallenge Steinar Nilo Garderåsen boligsameie 9-2014 Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk.no Reservevannforsyning Glitre Asker NoDigChallenge Steinar Nilo Garderåsen boligsameie Kunnskapsdeling for et bedre samfunn VELKOMMEN TIL FREMTIDEN:

Detaljer

Overvannshåndtering Ledningsfornyelse Kolera og vann Stort investeringsbehov

Overvannshåndtering Ledningsfornyelse Kolera og vann Stort investeringsbehov 4 2013 Overvannshåndtering Ledningsfornyelse Kolera og vann Stort investeringsbehov Drift av bygg er viktig helsearbeid Hvor skal vi ta byggeråstoffer fra? En fremtidsvisjon NKF Kunnskapsdeling for et

Detaljer

4-2015. Norges beste drikkevann? Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Østre Agder brannvesen På besøk hos KMD NKF Trøndelag

4-2015. Norges beste drikkevann? Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Østre Agder brannvesen På besøk hos KMD NKF Trøndelag 4-2015 Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk.no Norges beste drikkevann? Østre Agder brannvesen På besøk hos KMD NKF Trøndelag Kunnskapsdeling for et bedre samfunn utleiepumper 3 gode grunner

Detaljer

1-2-2015. Vann og avløpsetaten i eget AS. Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Dokumenter for fremtiden. Drikkevannskonkurranse.

1-2-2015. Vann og avløpsetaten i eget AS. Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Dokumenter for fremtiden. Drikkevannskonkurranse. 1-2-2015 Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk.no Vann og avløpsetaten i eget AS Drikkevannskonkurranse Dokumenter for fremtiden Alvorlige branner Kunnskapsdeling for et bedre samfunn utleiepumper

Detaljer

TEKNIKK. Vann og avløp. God sommer! KOMMUNAL 6-7/2011

TEKNIKK. Vann og avløp. God sommer! KOMMUNAL 6-7/2011 KOMMUNAL 6-7/2011 TEKNIKK Vann og avløp Badevannskvalitet og helserisiko Ble kvitt et flueproblem Brannvern på campingplasser og i båthavner Vågåmo skole - universelt utformet God sommer! www.kommunalteknikk.no

Detaljer

ANLEGGS MASKINEN. Smått og STORT på BAUMA. Nr. 5-2010 51. ÅRGANG LIEBHERR 509 LÆRLINGER PÅ VEI SKOGSMASKINSALGET

ANLEGGS MASKINEN. Smått og STORT på BAUMA. Nr. 5-2010 51. ÅRGANG LIEBHERR 509 LÆRLINGER PÅ VEI SKOGSMASKINSALGET ANLEGGS LIEBHERR 509 LÆRLINGER PÅ VEI SKOGSMASKINSALGET 36 68 74 Nr. 5-2010 51. ÅRGANG MASKINEN OM ANLEGGSBRANSJEN OG MASKINENTREPRENØRENES FORBUND Smått og STORT på BAUMA Besøk oss på www.basal.no BASAL

Detaljer

FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING

FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING KOMMUNAL 8/2009 TEKNIKK Temanummer Bergen og omegn Satser stort på ledningsfornyelse uten graving i sentrum Transportplanlegging Ny gang- og sykkelvei i historisk jernbanespor Slik tar bergenserne klimautfordringene

Detaljer

FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING

FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING KOMMUNAL 4/2011 TEKNIKK Bygg og eiendom www.kommunalteknikk.no HOVEDORGAN FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING NKF NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING NKF - KUNNSKAPSDELING FOR ET BEDRE SAMFUNN KOMMUNAL 4/2011

Detaljer

Widerøe tar over ruter på vestlandet. Aktuell. Rekordoppslutning på Sola

Widerøe tar over ruter på vestlandet. Aktuell. Rekordoppslutning på Sola Aktuell Nr. 1 Juni 2010 1. årgang Avis for Rogaland og Hordaland Opplag 30.000 Widerøe tar over ruter på vestlandet Rekordoppslutning på Sola Det var stor aktivitet og rekord oppslutning rundt anleggsmessen

Detaljer

4-2014. Kommunaltekniske fagdager i BERGEN 2. 4. juni. Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Eidsvåg skole Anleggsfolk Ytre Sandviken renseanlegg

4-2014. Kommunaltekniske fagdager i BERGEN 2. 4. juni. Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Eidsvåg skole Anleggsfolk Ytre Sandviken renseanlegg 4-2014 Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk.no Kommunaltekniske fagdager i BERGEN 2. 4. juni Eidsvåg skole Anleggsfolk Ytre Sandviken renseanlegg Kunnskapsdeling for et bedre samfunn VELKOMMEN

Detaljer

ANLEGGS- MASKINEN. Skjærer museum i fjell. Kjempet mot flommen Entreprenør uten maskiner. Bil: Transporter med 204 hk. Maskintest: Wacker Neuson 9503

ANLEGGS- MASKINEN. Skjærer museum i fjell. Kjempet mot flommen Entreprenør uten maskiner. Bil: Transporter med 204 hk. Maskintest: Wacker Neuson 9503 ANLEGGS- NR. 6-2013 53. ÅRGANG MASKINEN Kjempet mot flommen Entreprenør uten maskiner Bil: Transporter med 204 hk. Maskintest: Wacker Neuson 9503 Skjærer museum i fjell Call the experts for en maskin som

Detaljer

TEKNIKK KOMMUNAL 1/2007. Det startet for hundre år siden

TEKNIKK KOMMUNAL 1/2007. Det startet for hundre år siden KOMMUNAL 1/2007 TEKNIKK Det startet for hundre år siden Når snødeponiet forurenser. Les hva Enebakk kommune gjorde Askøy: Vannsikkerhet og vinterveghold i en mellomstor kommune Storsatsing på avfallsløsninger

Detaljer

KOMMUNAL 8/2006. Bedre omdømme i Oslo boligbygg Energigjenvinning av avfall Byggeskikkprisen 2006. www.kommunalteknikk.no

KOMMUNAL 8/2006. Bedre omdømme i Oslo boligbygg Energigjenvinning av avfall Byggeskikkprisen 2006. www.kommunalteknikk.no KOMMUNAL 8/2006 TEKNIKK Brannvesenet går nye veier Bedre omdømme i Oslo boligbygg Energigjenvinning av avfall Byggeskikkprisen 2006 www.kommunalteknikk.no HOVEDORGAN FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING

Detaljer

MASKINEN. Norgesmester! Nye krav til vinterdekk. Vinstra: Bygger E6 NR 11 NOVEMBER 2014 55. ÅRGANG

MASKINEN. Norgesmester! Nye krav til vinterdekk. Vinstra: Bygger E6 NR 11 NOVEMBER 2014 55. ÅRGANG ANLEGGS- MASKINEN NR 11 NOVEMBER 2014 55. ÅRGANG Norgesmester! 44 Nye krav til vinterdekk 16 Vinstra: Bygger E6 18 Call the experts for markedets kraftigste hjullaster! Inntil 2,3% lengre med miles diesel

Detaljer

8-2014. Spillvann fra Gran til Brandbu Renhold, forebyggende helsearbeid. Nettverksgruppene i NKF er viktige Lang vei for vannet i Østre Toten

8-2014. Spillvann fra Gran til Brandbu Renhold, forebyggende helsearbeid. Nettverksgruppene i NKF er viktige Lang vei for vannet i Østre Toten 8-2014 Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk.no Spillvann fra Gran til Brandbu Renhold, forebyggende helsearbeid Lars Ellingbø Arvid Tangerås Inger Elisabeth Dahl Sigve Gudbrandsen Tore Nygård

Detaljer

KOMMUNAL 6A/2007 TEKNIKK. K ommunalteknikk. gjennom 100 år

KOMMUNAL 6A/2007 TEKNIKK. K ommunalteknikk. gjennom 100 år KOMMUNAL 6A/2007 TEKNIKK K ommunalteknikk gjennom 100 år Kvaliteten gjenspeiles I 1956 lanserte Flygt den første senkbare avløpspumpen med betegnelsen CP. I dag, 50 år senere, er denne pumpen fremdeles

Detaljer

MASKINEN. Mobil pukk og CEmerking. Test: Case 721. Telenor krever betalt NR 3 MARS 2015 56. ÅRGANG

MASKINEN. Mobil pukk og CEmerking. Test: Case 721. Telenor krever betalt NR 3 MARS 2015 56. ÅRGANG ANLEGGS- MASKINEN NR 3 MARS 2015 56. ÅRGANG Mobil pukk og CEmerking 26 Test: Case 721 50 Telenor krever betalt 66 hesselberg.no SLAGKRAFTIG \ PRESISJON\ Markedsleder i sitt segment BW 213 D-4i VELKOMMEN

Detaljer

TEKNIKK. Gjenbruk selger KOMMUNAL 5/2006. Vil utnytte energi fra vannverket Det nye avløpsregelverket. www.kommunalteknikk.no

TEKNIKK. Gjenbruk selger KOMMUNAL 5/2006. Vil utnytte energi fra vannverket Det nye avløpsregelverket. www.kommunalteknikk.no KOMMUNAL 5/2006 TEKNIKK Gjenbruk selger Vil utnytte energi fra vannverket Det nye avløpsregelverket www.kommunalteknikk.no HOVEDORGAN FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING Innhold Leder: rikspolitiske retningslinjer

Detaljer

Disse har stand på UMBs Karrieredag

Disse har stand på UMBs Karrieredag Karrieredagen bedriftsguide 2008 22. oktober i Aud Max. Universitetet for miljø- og biovitenskap Disse har stand på UMBs Karrieredag Accenture 4 AF Gruppen AS 5 Arcus 6 Asplan Viak 7 Axellia 8 Bioforsk

Detaljer

Komponer din egen befaring på Fornebulandet under messen Miljø & Teknikk/Kommunalteknikk 13. 15. mai

Komponer din egen befaring på Fornebulandet under messen Miljø & Teknikk/Kommunalteknikk 13. 15. mai 3 2013 Komponer din egen befaring på Fornebulandet under messen Miljø & Teknikk/Kommunalteknikk 13. 15. mai Rekruttering Gang- og sykkelveger Bygger miljøhus NKF Kunnskapsdeling for et bedre samfunn www.

Detaljer

IndustriMässa. IndustriMesse. Onsdag 25 4 sep jan Torsdag 26 5 sep jan. www.euroexpo.se. www.euroexpo.as. Moldelivegen 80, MOLDE

IndustriMässa. IndustriMesse. Onsdag 25 4 sep jan Torsdag 26 5 sep jan. www.euroexpo.se. www.euroexpo.as. Moldelivegen 80, MOLDE Välkommen Velkommen till till EURO EXPO IndustriMässa IndustriMesse FackMässa FagMesse for offshore- för tillverkande og produksjonsbedrifter företag Vi ønsker Vi vill å visa vise dig deg det siste senaste

Detaljer

Nyheter. nytt. Nr. 2 2008 21 årgang. nytt. Ettertraktet rørfornying. rehabnytt 2-2008

Nyheter. nytt. Nr. 2 2008 21 årgang. nytt. Ettertraktet rørfornying. rehabnytt 2-2008 Rehab Nr. 2 2008 21 årgang nytt Nyheter nytt Ettertraktet rørfornying 1 Leder Nyheter Øystein Olimb Anleggsleder Hvis ikke mannen passer tiden så passer ikke tiden mannen. Denne setningen har jeg hørt

Detaljer

om VVP 2014-2015 BRANSJEORGANISASJON for VA- og VVS produsentene i Norge VA- og VVS produsentene VVP Daglig leder: Bjarne Haugland

om VVP 2014-2015 BRANSJEORGANISASJON for VA- og VVS produsentene i Norge VA- og VVS produsentene VVP Daglig leder: Bjarne Haugland BRANSJEORGANISASJON for VA- og VVS produsentene i Norge om VVP 2014-2015 VA- og VVS produsentene VVP Daglig leder: Bjarne Haugland E-post: VVP@vavvs.no www.vavvs.no Telefon: 958 48 966 Adresse: Helgeroaveien

Detaljer

MASKINEN. Arctic Entrepreneur. På glatta med nye Vito 4x4. Helårs steinlegging NR 2 FEBRUAR 2015 56. ÅRGANG

MASKINEN. Arctic Entrepreneur. På glatta med nye Vito 4x4. Helårs steinlegging NR 2 FEBRUAR 2015 56. ÅRGANG ANLEGGS- MASKINEN NR 2 FEBRUAR 2015 56. ÅRGANG Arctic Entrepreneur 26 På glatta med nye Vito 4x4 60 Helårs steinlegging 44 Call the experts for en kraftig korthekker VELKOMMEN TIL EN HELT NY KAFFEOPPLEVELSE.

Detaljer

MASKINEN. Messefesten. Arbeidstilsynet: Testet: Bobcat E55W. Prosjekt: Ny havn til containere. Ulovlig! NR 5 MAI 2015 56. ÅRGANG

MASKINEN. Messefesten. Arbeidstilsynet: Testet: Bobcat E55W. Prosjekt: Ny havn til containere. Ulovlig! NR 5 MAI 2015 56. ÅRGANG ANLEGGS- MASKINEN NR 5 MAI 2015 56. ÅRGANG Messefesten Arbeidstilsynet: Ulovlig! 25 Testet: Bobcat E55W 64 Prosjekt: Ny havn til containere 36 Ikke mist hestekrefter! Call the experts for en kraftig korthekker

Detaljer

50 åring med høye mål

50 åring med høye mål REHAB NYTT 1, FEBRUAR 2007 20. ÅRGANG. 50 åring med høye mål En vis mann har sagt at den beste måten å møte framtida på er å skape den. I 50 år har Kristian Olimb AS alltid funnet nye løsninger på de utfordringer

Detaljer

Teknologikamp 34. Land Rover Defender 48. Nr. 5-2008 BANEMANNEN. Veisjef trenger folk 12 Sprengningsforskrift 32

Teknologikamp 34. Land Rover Defender 48. Nr. 5-2008 BANEMANNEN. Veisjef trenger folk 12 Sprengningsforskrift 32 Land Rover Defender 48 Teknologikamp 34 Nr. 5-2008 BANEMANNEN Veisjef trenger folk 12 Sprengningsforskrift 32 Når antall sykemeldinger går opp, kan inntektene gå ned Få de ansatte raskere tilbake på jobb.

Detaljer

NNBA 2010 Nordnorsk Bygg- og Anleggsmesse Tromsø, 18. - 20. juni

NNBA 2010 Nordnorsk Bygg- og Anleggsmesse Tromsø, 18. - 20. juni Messemagin Årgang 3 NNBA 2010 Nordnorsk Bygg- og Anleggsmesse Tromsø, 18. - 20. juni Avganger gratis buss t/r sentrum og hoteller side 24 Messekart og utstillerliste side 22-23 Beste prosjekt! side 12

Detaljer