FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING"

Transkript

1 KOMMUNAL 10/2008 TEKNIKK Messekatalog HOVEDORGAN FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING

2

3 KOMMUNAL 10/2008 TEKNIKK 101. årgang HOVEDORGAN FOR Norsk Kommunalteknisk Forening P.b Vika, 0124 Oslo Tlf Fax E-post: Besøksadr.: Munkedamsveien 3 b. Årsabonnement kr. 300, for 11 utgaver. REDAKSJON: Redaktør: Astrid Øygard Tlf.: kommunalteknikk.no Ans. redaktør: Per Næss Tlf ANNONSER: Kjell M. Jacobsen Krokkleiva 6B 1170 Oslo Tlf: Fax: E-post: TRYKK: Haakon Arnesen as Ole Deviks vei 30, 0666 Oslo Tlf Fax: Trykket i overensstemmelse med gjeldende nordiske miljømerkingskriterier i ht. lisens nr Miljø & Teknikk 2008 KS & Norsk Kommunalteknisk Forening arrangerer Miljø & Teknikk for 18. gang...5 Arrangørene...6 Oversiktskart...8 Utstillerne...14 Konferanse- og seminarprogram Presentasjon av arrangørene av seminarprogrammet...60 Foredragsholdere og møteledere Leverandørguide Redaksjonelt stoff Aktuelt Messer & Konferanser ISSN x MILJØMERKET Trykksak Forsidefoto: Hovedbildet: Riksvei 159 mot Lillestrøm i Skedsmo. Rundkjøring, bru over Nitelva. I bakgrunn Thon Hotell Arena og Norges varemesse. To felt. Kveldsstemning. Billys. Henrik Stømstad / Samfoto Bakgrunnsbilde Messehallen, Foto: Skedsmo kommune - din trygghet Kontakt oss på telefon from the best in the world Mono Munchere for mekanisk bearbeidelse av slam

4 BASAL slisserenne - når vann skal fjernes fra asfalterte og stensatte områder (faste dekker). Slisserenne 150/200 BASAL slisserenner er et system av betongelementer iht. EN 1433 utviklet for å lede vekk overflatevann fra gågater, torg, parkeringsplasser, industriområder, tunneller og flyplasser. Slisserennene bygges inn i bœrelaget i flukt med belegget og fjerner vannet gjennom langsgående slisser og transporterer det bort på en enkel, sikker og effektiv måte. FAKTA Sikker og effektiv drenering av kjørbart areal med fast dekke. Liten slisserenne: Styrkeklasse D 400 ihht NS-EN 124. Stor slisserenne: Styrkeklasse F 900 ihht NS-EN 124. Robust system og enkelt vedlikehold. Slisserenne 200/275 Slisserenne har fall mot midten. Besøk oss på Kommunalteknisk messe oktober! Beisfjord Sementvarefabrikk AS BetoNor AS Brødrene Ulvestad Cementvarefabrikk AS Hedrum Cementstøperi AS Holmen Betong AS Loe Rørprodukter AS Midt-Norsk Betong Mosjøen AS Midt-Norsk Betong Verdal AS Narmo Betong AS Jaro AS NOBI Norsk Betongindustri AS Ryfoss Betong AS Skjæveland Cementstøperi AS Sortland Sementvarefabrikk AS Sylteosen Betong AS Ølen Betong AS Østfold Betongprodukter AS Bare betong varer evig Karl Johansgt. 12b 0154 Oslo

5 &TEKNIKK Ø UNALTEKNIKK 2005 ag 10. torsdag 12. mai. es Varemesse, Lillestrøm og Norsk Kommunalteknisk Forening arrangerer TEKNIKK & KS og Norsk Kommunalteknisk jø & Teknikk/Kommunalteknikk for 17.Forening gang i 2005! MILJØ KOMMUNALTEKNIKK 2005 Tirsdag 10. torsdag 12. mai. Norges Varemesse, Lillestrøm KS og Norsk Kommunalteknisk arrangerer Miljø & Forening Teknikkarrangerer / for 18. gang Miljø &Kommunalteknikk Teknikk/Kommunalteknikk for 17. gang i 2005! oktober 2008 Utstillingen Lillestrøm st. Lillestrøm st. AAA Konferansehotellet Utstillingen Konferansehotellet Utstillingens åpningstider: Åpningstider: Tirsdag mai kl Onsdag oktober kl åpningstider: Utstillingens Onsdag mai kl Torsdag 30. oktober Tirsdag 10. mai kl. 10kl Torsdag 12. mai kl Onsdag mai kl Fredag oktober kl Torsdag 12. mai kl rrangementet har lang tradisjon og er blitt et must for alle sentrale aktører som er opptatt av lokal infrastruktur, er samfunnsutvikling Ingen tilsvarende arrangementer området samler rrangementet en tradisjon ogogeromgivelser. blitt et "must" for alle sentrale aktørerpåsom er oppså mange deltagere som Miljø & Teknikk / Kommunalteknikk. Seminarprogrammet er omfattende tatt av infrastruktur, samfunnsutvikling og omgivelser. Seminarprogrammet et omoglokal involverer en rekke sentrale aktører, med felles interesse av at satsing på kunnskap ogviser teknologi skal rrangementet er en tradisjon ogpå erde blitt et "must" for allefagområdene. sentrale aktører som er oppbidra til å løse utfordringer vi står overfor kommunaltekniske fattende samarbeid med en rekke sentrale aktører hvor alle har felles interesse av en satsing på tatt av lokal infrastruktur, samfunnsutvikling og omgivelser. Seminarprogrammet viser et omkunnskap teknologi som skalkvaliteten bidra tilpåå offentlige løse utfordringer kommuner og fysiske fylkeskommuner Det erog stort fokus påmed å høyne uterom kommunene. De rammene fattende samarbeid en rekke sentrale aktører hvor alle ihar felles interesse av en satsing påi gode uterom har stor betydning for innbyggernes opplevelse av trygghet og trivsel. Økt kvalitet på uterommet står overfor innen det kommunaltekniske kunnskap og teknologi som skal bidra til åområdet. løse utfordringer kommuner og fylkeskommuner gir økt bruk og er avgjørende for å få uterom som fungerer som lokale møtesteder. Gode uterom inviterer står innen eller det kommunaltekniske området. ikkeoverfor til forsøpling hærverk. KS og NKF kårer derfor Norges beste uterom under messa. Det er stort fokus på å høyne kvaliteten på offentlige uterom i kommunene. For første gang gjennomføres M&T/Kt parallelt med VVS-dagene. I tillegg arrangeres FDV-dagene (ForDet errammene stort fokus på å høyne kvaliteten påhar offentlige i kommunene. De fysiske gode uterom har stor betydning for innbyggernes opplevelse av trygghet valtning, Drift og ivedlikehold av bygg). Vi tro på atuterom dette samarbeidet er til glede og nytte både for De fysiske rammene i gode uterom har stor betydning for innbyggernes opplevelse av trygghet besøkende og utstillere både i privat og offentlig sektor. Utstillingene fyller nesten hele Norge og trivsel. Økt kvalitet på uterommet gir økt bruk og er avgjørende for å få uterom somvaremesse funge- på Lillestrøm og omfatter blant annet utstyr for transport, bruk av vann i bygninger parallelt til alt som ligger og trivsel. kvalitet pågode uterommet girinviterer økt bruk og avgjørende foreller å få uterom som fungerer som lokaleøkt uterom ikkeer til forsøpling hærverk. nedgravet imøtesteder. bakken. rer som lokale møtesteder. Gode uterom inviterer ikke til forsøpling eller hærverk. Vi ønsker velkommen til Miljø & Teknikk / Kommunalteknikk 2008, VVS-dagene og FDV-dagene på Nor- Arrangementet har utviklet seg til2008! noe som er mye mer enn bare en fagutstilling. VA-bransjen ges Varemesse oktober Arrangementet har utviklet seg til noe som er mye mer enn bare en fagutstilling. VA-bransjen er tungt inne med flere arrangementer og Norsk bioenergiforening viser alternativer til vår ener tungt inne med flere arrangementer og Norsk bioenergiforening viser alternativer til vår ensidigesidige brukbruk av elektrisitet til til oppvarming Programmetspenner spenner en politisk av elektrisitet oppvarmingav avbygninger. bygninger. Programmet fra fra en politisk debatt om vedlikeholdet av av lokal praktiskeløsninger løsninger fagfolk debatt om vedlikeholdet lokalinfrastruktur infrastruktur til til konkrete konkrete praktiske for for fagfolk og og favner alt fra til til konkurranser, og sosiale sosialearrangementer. arrangementer. favner altbransjetreff fra bransjetreff konkurranser,seminarer seminarer og Halvdan Skard Kari Myhre Hellem Leder KS Leder i NKFs hovedstyre Som seminardeltager kan du bl.a velge mellom 12 heldagsseminarer. Som seminardeltager kan du bl.a velge mellom 12 heldagsseminarer. 200 utstillere klare å svarepåpådine dinespørsmål spørsmål og 200 utstillere stårstår klare til åtilsvare og gigipraktiske praktiskeråd. råd. 5 Kommunalteknikk nr

6 Arrangørene av Miljø & Teknikk NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING NKF NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING NKF KS Norsk Stiftet 6. kommunalteknisk juni 1907 forening (NKF) har som mål å være en ledende og samlende forening for alle som arbeider innenfor kommunaltekniske fagområder. NKF har bred tilslutning fra enkeltpersoner, Norsk virksomheter kommunalteknisk og foreninger (NKF) som har arbeider som mål innen å være disse en ledende fagområdene. og samlende Foreningen forening ble for stiftet alle som i arbeider innenfor kommunaltekniske fagområder. NKF har bred tilslutning fra enkelt personer, virksomheter og foreninger som arbeider innen disse fagområdene. Foreningen ble stiftet i NKFs strategi er informasjon og kunnskapsformidling. Våre virksomhetsområder er kursvirksomhet, NKFs faglige strategi fora, er informasjon nettverksgrupper og kunnskapsformidling. og faglige publikasjoner. Våre virksomhetsområder NKF er opptatt er av kursvirksomhet, at kommunalteknisk fora, helhetssyn nettverksgrupper er viktig og for faglige kommunaltekniske publikasjoner. NKF tjenester. er opptatt av at et kommunalteknisk helhetssyn er faglige viktig for kommunaltekniske tjenester. Som kommunaltekniske fagfelt regnes: Administrasjon og ledelse Som kommunaltekniske fagfelt regnes: Avfall, energi og gjenvinning Bygg og eiendom Brann og beredskap Plan- og byggesak Utemiljø Kart og geodata Vann og avløp Veg, trafikk og samferdsel Som interesse-, arbeidsgiver- og medlemsorganisasjon har KS et bredt engasjement som samlet gir kommunesektoren og kommunerelaterte bedrifter handlingsrom og verktøy for utvikling og fornyelse. KS arbeider etter visjonen om en effektiv og selvstendig kommunesektor som ivaretar innbyggernes behov. KS vil være den viktigste utviklingspartneren for kommunesektoren gjennom nærhet i alle fylker og spisskompetanse i resultatenheter. Som interesse-, arbeidsgiver- og medlemsorganisasjon har KS et bredt engasjement som samlet gir KS kommunesektoren oppgaver omfatter og kommunerelaterte oppgave- og ansvarsfordeling, bedrifter handlingsrom økonomi, og organisasjon/administrasjon, verktøy for utvikling og fornyelse. arbeids-giverspørsmål, opplæring, forskning og internasjonalt arbeid på alle områder som berører KS kommunal arbeider etter og visjonen fylkeskommunal en effektiv virksomhet; og selvstendig herunder kommunesektor også kommunale som ivaretar bedrifter. innbyggernes KS behov. påvirker KS vil statlige være den myndigheter viktigste utviklingspartneren og opinionen i saker for kommunesektoren som er viktige for gjennom kommunesektoren nærhet i alle fylker gjennom og spisskompetanse media, samfunnskontakt i resultatenheter. og interessearbeid. KS er en medlems-, arbeidsgiver-, interesse- og rådgivningsorganisasjon. KS KS har oppgaver sitt hovedkontor omfatter oppgave- i Oslo og og er ansvarsfordeling, representert med økonomi, kontorer organisasjon/administrasjon, i alle fylker (med unntak arbeidsgiverspørsmål, og opplæring, Vest-Agder forskning som har og felles internasjonalt kontor i Arendal arbeid på samt alle Østfold områder og som Akershus berører kommunal som har av Aust-Agder felles og fylkeskommunal kontor i Oslo). virksomhet; herunder også kommunale bedrifter. KS påvirker statlige myndigheter og opinionen i saker som er viktige for kommunesektoren gjennom media, samfunnskontakt og interessearbeid. KS har sitt hovedkontor i Oslo og er representert med kontor i alle fylker (med unntak av Aust- og Instrumenter for Vann Vest-Agder og Avløp som har felles kontor i Arendal). Pumpestyring Nivå, mengde, ph, turbiditet, tørrstoff, prøvetaking, signalbehandling, pumpestyring og overvåking. Prins Chr. Augusts Plass Moss Tlf.:

7 Kvalitet og målenøyaktighet vårt bidrag til miljøet. Kvalitet i alle ledd. KROHNE er et av verdens ledende produsenter av måleinstrumenter. Utvikling og teknologi i kombinasjon med innovasjon og applikasjonskompetanse har gitt oss en ledende posisjon både globalt og nasjonalt. Vi legger stor vekt på teknisk støtte, kvalitetsprodukter, service og opplæring. - Mengdemåling - Nivåmåling - Trykk- og Temperaturmåling - Vann og Avløp analyse TIDALFLUX 4110 PF Måler for delvis fylt rør KROHNE Måleteknologi er vår verden. Mer informasjon finnes på OPTIMASS 7300 Tørrstoff- og massemåler Besøk KROHNE på messen Miljø & Teknikk, Stand B02-01 eller Ring

8 Oversikt haller MILJØ & TEKNIKK Utstilleroversikt 8 Kommunalteknikk nr

9 Møt opp på BDs messestand, B Kommunalteknikk messe fra onsdag 29. til fredag 31. okt. Brødrene Dahl skal fremstå som ledende innen miljøarbeid og tilbud av miljøvennlige produkter innen vår bransje som grossist. Vi i Brødrene Dahl ønsker i størst mulig grad å ha fornybare materialer i våre produkter, og vil satse ytterligere på produkter og sammensatte systemer som i seg selv fremmer en positiv miljøpåvirkning ved bruk. Nye og oppdaterte VA-Konsept finner du på: PE-rør og deler Betong Duktile rør og deler ekanaler Kabelvern UV-filter Plastkummer Renseløsninger Trykk og test Vann under trykk Vannkraft Vei og bane Overvannshåndtering Radonsystem Snøproduksjon Nedstigningskummer Park & Hage Brødrene Dahl skal være en foregangsbedrift på miljø i Norge.

10 Hall B MILJØ & TEKNIKK Foreningstorg Scene Utstilleroversikt 10

11 UTSTILLERLISTE MILJØ & TEKNIKK HALLB STAND UTSTILLERE B02-22 ABS Norge AS - B01-01 ACO Nordic AS B02-04 Ahlsell Norge AS B01-48 Alfsen og Gundersen AS B03-54 AllMaritim AS B02-20 AnoxKaldnes AS B01-21 APS Norway AS B01-43 Aqua & Care AS B03-39 Rosim AS B02-31 Aquatools as B03-69 Asfaltteknisk Institutt B03-41 Avfallssystemer AS B01-22 AVK NORGE AS B03-14 Axflow as B02-03 BASAL AS B03-33 BB Produkter AS B03-18 Biovac AS B01-35 Biowater Technology AS B03-21 Botneskilt as B03-32b Breivoll Inspection Technologies B01-39 Brimer Kvamsøy AS B02-10 Brødrene Dahl B03-27 Clairs/Lindum AS B01-40 Christian Berner AS B01-45 Cipax AS B01-14 Dipl.ing. HOUM as B03-13 Drager Safety Norge AS B01-41 Egeplast Nordic as B01-23 Encono Ltd B03-32 Eskeland Electronics B01-36 Euroskilt AS B02-20 Fagerberg Norge AS B03-01 Feiring Bruk AS - Ten Tex AS B03-02 Findexa Forlag AS B03-20 Furnes-Hamjern SCC as B02-22 Georg Fischer AS B01-02 Guard Systems Engineering AS B03-30 Geonor AS B03-05 GPA Flowsystem AS B03-03 Gulv og Tak AS B01-54 HALLINGPLAST A/S B01-30 HOH Birger Christensen AS B02-12 Holms Industrier AB B02-14 Hydropress Huber AB avd Norge B03-24 Hymax AS B01-57 Ing. Arne Fagerås B03-34 IPP AS International Pipeline Products B01-10 ITT Flygt AS B01-28 Ivory AS B03-15 J.S. Cock AS B01-47 KANSTAD MEKANISKE AS B03-25 Karlsen Anlegg B03-37 Klaro Renseanlegg Norge AS B02-09 Kongsberg Esco AS B02-01 KROHNE Instrumentation B03-53 Mesta AS B02-22 Miljø-Teknologi AS B01-13 MFT Miljø- og Fluidteknikk AS B01-08 MJK Automation AS B02-28 MN-Norge as B01-45 MOWIC AS B03-35 NCC Construction AS B01-29 Nessco AS B03-25 Nordic WATER Products AB B02-02 Norsk Wavin as B02-15 Opplandske Rørsystemer AS B01-17 Orwak Norge AS B01-09 Powel ASA - B03-16 Process Partner AS B01-04 Rambøll Norge AS B03-39 Raufoss Water & Gas B01-41 Reinert Ritz B01-31 Rianor AS B01-08 Roxtec AS B03-11 Saint-Gobain Vann og Avløp AS B01-38 Salsnes Filter AS B03-28 Sandum AS B01-56 Scanlaser as B01-12 Seba nor a.s B01-53 Sigurd Sørum B02-24 Skandinavisk Miljøteknikk A/S B02-06 Skjæveland Cementstøperi AS B03-17 Sterner Aqua Tech AS B01-32 Sobye Miljøfilter AS B03-55 Team Lie AS B03-04 Teknisk Ukeblad Media AS B03-23 TESS as B01-33 TIM ENVIPRO A/S B02-17 Tormatic AS B01-18 Trelleborg Forsheda Norway AS B01-20 TS Electro Engineering as B01-90 Turoteknikk AS B01-15 Ulefos NV B02-08 Uponor AS avd Infrastruktur B02-05 VA-tech as B03-09 VA-Tek AS B01-27 VA-systemer AS B01-34 VA-Support AS B03-33 Vann og Rørservice AS B01-50 Veim AS B02-22 Vestfold Plastindustri AS B01-03 VestTeknikk A/S B03-49 Vianova Systems AS B02-11 Volvo Maskin AS B02-21 Vulkan Smith AS B01-26 Wallax as B03-22 Yara Norge AS - Industrial B03-22 Yara Praixair B03-29 Østlandets Plast og Dykk Service AS B03-12 Østraadt Rør Gruppen Foreningstorget: B02-33 Kommunalteknisk Forening (NKF) B02-34 MEF B02-35 Norvar BA/VA-yngre B02-36 Stiftelsen VA/Miljø-blad B02-37 KS B02-38 Norsk Belegningsstein (Norcem) B02-39 Asfaltteknisk Institutt Infiltrasjon og fordrøyning av overvann og avløpsvann Møt oss på stand: B Kommunalteknikk nr

12 UTEOMRÅDE MILJØ & TEKNIKK UTEOMRÅDET STAND UTSTILLERE U-31 Antra AS U-22 Botnetank AS U-06 Jyki Interconsult AS U-11 Magne Gitmark AS U-30 Multimaskin AS U-15 Nomi-Tek AS U-17 Rosendal Maskin AS U-28 Skandinavisk Miljøteknikk A/S U-18 Svenningsens as U-13 Tellefsdal AS U-08 Wacker Neuson AS U-28 Skandinavisk Miljøteknikk A/S U-24 Øveraasen AS U-02 Østerbø Maskin as Utstilleroversikt 12 Regnvannsoverløp Fordrøyningsmagasin Mengde/nivåregulering Tilbakeslagsventiler MFT Miljø- og Fluidteknikk AS Sivilingeniør Lars Aaby MFT sideoverløp Best tilgjengelig teknologi Møt oss på stand B01-13 Store vannmengder. Lavtliggende kjellere. Liten nivåforskjell innløp/utløp tlf:

13 Velkommen til Stand U-30 VI VISER BLANT ANNET: RAVO 4-serie RAVO 6-serie Kubota RTV Kubota ZD 21/28 NORDIC, slepbare med en oppsamlerbeholder på hele liter. Brobekkveien 113, 0582 Oslo Telefon Telefaks Internett: E-post:

14 Utstilleroversikt ABS Pumper A/S Industriveien 40, Postboks 473, 1302 Sandvika Maria Fjellman Tlf.: Fax: E-Post: Web-side: Pumper og omrørere for avløpsvann og slam. Pumpestasjoner med arbeidsmiljø i fokus, både tørroppstilt og dykket. Pumpestyringer. Vannforsyningspumper og trykkøknings anlegg. Lensepumper. ACO Nordic AS Eternitveien Slemmestad Tlf Faks: E-post: Webside: VI FLYTTER VANN! Vår ACO avdeling leverer avvanningsløsninger til bolig, industri og anlegg. Våre produkter har norske og internasjonale godkjennelser/sertifiseringer. Vi markedsfører og selger systemer innen følgende produktlinjer: ACO Passavant oljeutskillere ACO Passavant fettutskillere ACO Drain linjeavvanning ACO Stainless rørsystemer ACO Stainless boligsluk ACO industrisluk og renner i rustfritt og syrefast stål ACO Q-max fordrøyningssystem Ahlsell Norge AS Pb. 184 Forus, 4065 Stavanger Tlf Fax Alt innen VA, geosynteter, vann/avløp, VVS og verktøy. Alfsen og Gunderson AS Stalverksveien1, 0661OSLO Telefon: Fax: Mail: Siler og filtersystemer kalkogjemfjeming UVdesinfeksjon Pumper Kjemikalie dosering og mixing Trommelsiler for avløp, Varmevekslere for slam. AllMaritim AS Postboks 51, 5812 Bergen E-post: Web: Tlf.: Fax: Leverandør av miljøprodukter som presterer! Totalleverandør av oljevernutstyr til bruk på oljesøl/væskesøl i landbasert og maritimt miljø. Miljøpaller og fathåndteringsutstyr - verktøy i ISO 14001! ECOSORB oljeabsorbenter (lenser og lignende.) NOFI oljelenser NOREN oljeopptakere og pumper Miljøsikring av fat og beholdere ANTRA A/S Industriveien 8, 1473 Lørenskog Tlf , Fax Antra AS selger følgende produkter KÄSSBOHRER løype og alpinprepareringsmaskiner TATRALIFT skiheiser YORK skiheiser GESPI sikringsutstyr AEBI redskapsbærere og komunalmaskiner WM isprepareringsmaskiner APS Norway AS Tlf: Fax: E-post: Website: Produktbeskrivelse. Leverandør av rørsystemer i GRP (glassfiber armert polyester rør) Asfaltteknisk Institutt Postboks 239, 1322 Høvik Eirik Wulvik Tlf: Fax: E-post: Web-Side: Asfaltteknisk Institutt, ATI, er en medlemsforening ovenfor byggherrer, entreprenører, råvareleverandører, oljeselskaper og konsulenter. Instituttet er et kompetansesenter for forskning og utvikling, kvalitetskontroll og dokumentasjon av asfalt. I tillegg skal instituttet bidra til generell utvikling av fagområdet drift og vedlikehold av vegnettet. Dette retter seg både mot byggherre og utførende. Målet skal nåes ved å fremskaffe kunnskap om asfalt gjennom tre delstrategier: - Utviklingsprosjekter - Kunnskapsformidling - Oppdrag Regnvannsoverløp Fordrøyningsmagasin Mengde/nivåregulering Tilbakeslagsventiler FluidClari Best tilgjengelig teknologi MFT Miljø- og Fluidteknikk AS Sivilingeniør Lars Aaby Møt oss på stand B01-13 Mengderegulator for rensedammer og åpne magasin tlf: n Avfall og gjenvinning n IT, kart og Geodata n Brann, sikkerhet og beredskap n Utemiljø og veg n IT, kart og geodata n Parker, idrett og grøntanlegg n Offentlig bygg og energi, plan og byggesak n Vannforsyning og avløp 14 Kommunalteknikk nr

15

16 Utstilleroversikt AQUA & CARE AS Lyderhornsveien LODDEFJORD Telefon : Telefax : E-Post: Web-side: Norges største leverandør av uv-lamper, uv- reservedeler og service til alle typer uv-anlegg. Uv-lamper leveres til: Aquacare-Berson-BWT-Hanovia-Jabay- Katadyn-Raydar-Trojan-Ueberall-Unik- Visa-Wedeco-Willand Online bestilling og forespørsel Aquatools AS Postboks 18, 1321 Stabekk Kjetil Storli Tlf: Faks: E-post: Web: / Leistikow - høytrykkspyleutstyr, Enz Technik AG spyledyser, alle str/ typer, Ibak GmbH - Rørinspeksjonsutstyr, Itv GmbH Rørinspeksjonsutstyr, Sklarz Gmbh Trykk og tetthetsprøvingsutstyr, Archos lagringsmedia for rørinspeksjon, Fuji Tecom lekkasje og lokaliseringsutstyr, Avfallssystemer AS Olav Ingstads vei 12, 1352 RUD Postboks 119, 1309 RUD Tlf.: Faks: E-Post: Web-side: avfallssystemer.no Avfallssystemer AS prosjekterer og installerer komplette systemløsninger for håndtering av avfall til alle typer helsebygg, boliger og næringsbygg samt optiske sorteringsanlegg til kommuner. Dette omfatter produktområder som: - mobile og stasjonære avfallssuganlegg - sjaktsystemer for avfall og skittentøy - automatiske oppsamlingssystemer for kildesorterte avfallsfraksjoner - papir makuleringsanlegg - mobile og stasjonære beholdervaskesystemer - opptiske sorteringsanlegg AVK Norge AS Marit S. Rasmussen Hågasletta Sandefjord Tlf Fax E-post Web AVK Norge er en del av AVK Imtermational, som er representert i 90 land, og har ca ansatte. AVK er en av de ledende produsenter av ventiler til vann- gass- og avløpsbransjen worldwide og er sertifisert i henhold til ISO 9001.AVK Norge AS distribuerer de aktuelle produktene til hele det norske VA-markedet. AxFlow AS Lilleakerveien 10, Pb. 98 Lilleaker Oslo Tlf.: Fax: E-Post: Husvannmelere. Vannmengdemelere for VA. Reduksjonsventiler, reguleringsventiler. Instrumentering; trykk, nivå og temperatur. Pumper transport av slam og kjemikalier. Pumper for dosering. UV anlegg, vannbehandlingsutstyr. Pakninger, tetninger og ind.kjemikalier. BASAL AS Karl Johans gate 12b, 0154 Oslo. Erik B. Dye Fax: E-Post: Web-side: basal.no Basal er organisert som et kjedekontor og eies av 17 produsenter og leverandører av VA produkter i Norge. Basal er Norges største leverandør av kummer og rør i betong. Vi er ledende innen utvikling og produksjon av VA-produkter i betong; spesialutviklet og tilpasset norsk klima og norske forhold. Basal AS hovedoppgaver er å utarbeide felles produktløsninger og standarder, inngå felles innkjøpsavtaler og utarbeide felles profilerings og markedsmateriell for kjeden. BB Produkter AS Even Ulvings vei 24, 3179 Åsgårdstrand Tlf.: Fax: E-post: Web-side: Frittstående leverandør/importør av produkter til VA sektoren Hovedvekt på gategods. Har norsk godkjennelse på produksjon av rammer, lokk og rister i henhold til NS-EN 124-NS 1990,1992,1995 Epoxy belagt forankrings konsoller /-flenser i seigjern. Avløp og DV rør i PP pluss deler Borepakninger Regnvannsoverløp Fordrøyningsmagasin Mengde/nivåregulering Tilbakeslagsventiler FluidCon Best tilgjengelig teknologi MFT Miljø- og Fluidteknikk AS Sivilingeniør Lars Aaby Møt oss på stand B01-13 Tørroppstilt virvelkammer for regnvannsoverløp og utjevningsmagasin tlf: n Avfall og gjenvinning n IT, kart og Geodata n Brann, sikkerhet og beredskap n Utemiljø og veg n IT, kart og geodata n Parker, idrett og grøntanlegg n Offentlig bygg og energi, plan og byggesak n Vannforsyning og avløp 16 Kommunalteknikk nr

17 K^ hzzh e hivcy 7%'"'' BdYjadeWn\\Zi `dchigj`i^dc bzy hi³ggz nyzahz d\ [az`h^w^a^izi IB &+% " IB '*% " IB (&* CnjYk^`aZi ]nygvja^`zc]zy bzy Y^\^iVa k^hc^c\ V[ ign`! izbezgvijg d\ i^y '"`VcVa :az`igdc^h` hingzi hkz_hzhez_a bzy dei^bva kvgbz[dgyza^c\ =³_ VgWZ_Yhh^``Zg]ZY I^akVa\/ 9ViVgZXdgYZg LG&%% [dg gz\^higzg^c\ V[ hkz_hc^c\zg ; bzgz hij`hkz_hzbvh`^cz [dg hvbbz eg^h# G^c\ e,% '' &.,* [dg `dc`gzi i^awjy# <Zdg\ ;^hx]zg 6$H! Gj\k²c\Zi (%! '+(% IVVhigje! IZa#,% '' &.,*! ;Vm,% '' &.,+ lll#\zdg\[^hx]zg#y`! bv^a/ Salsnes Filter og BioWater Technology har undertegnet en gjensidig OEM avtale der bedriftene får en gjensidig rett til å bruke respektive teknologier i sine totale løsninger for rensing av avløpsvann. KOSTNADSEFFEKTIV OG KOMPAKT LØSNING Salsnes Filter BioWater CFAS Kompakt: Kan doble mengden biomasse innenfor et gitt volum gir meget kompakte løsninger Kompakt - Separerer, fortykker og avvanner i ett steg Driftsvennlig - utviklet for å ta HMS og vedlikehold på alvor. Fleksibel - leveres for alle vannmengder og filtreringsbehov Garanti - gir prossessgaranti for Primærrensing. Telefon: E-post: Internett: Besøk oss på stand B01-38 Fleksibel: Kan inkludere BOD, nitrogen og fosforfjerning perfekt for oppgradering av eksisterende anlegg Stabil: Selvregulerende biofilm sørger for stabil rensing ved varierende belastning Slamproduksjon: Produserer slam med lav slamvolumindeks som effektiviserer etterfølgende separasjons- og slambehandlingsprosess Telefon: E-post: Internett: Besøk oss på stand B01-35

18 Utstilleroversikt Beck Maskin AS Peder Sletners vei Kolbotn Tlf: Fax: Epost: www. beckmaskin.no Leverandør av småmaskiner til bygg, anlegg, landbruk, kommuner og industri. Hanix minigravere, Airman minigravere Atlas hjullastere, Mustang hjullastere/ kompaktlastere Canycom beltedumpere, Cormidi minidumpere Indespension maskinhengere, Komac hydr. hammere Weber komprimeringsutstyr, Antec asfaltutleggere Ammann asfaltverk og BM Track gummibelter Biovac AS Web-side: Postboks 148, 1921 Sørumsand Tlf: Fax: E-post: Biovac er en ledende leverandør av avløpsrenseanlegg for p.e. Det benyttes SBR-teknologi hvor det alltid oppnås optimale forhold i renseprosessen. Anleggene er designet for å kunne takle varierende belastninger. Anleggene 5-50 p.e. er godkjente etter den nye standarden: NS-EN BioWater Technology AS Postboks 236, 3101 Tønsberg Rambergveien 5, 3115 Tønsberg Hjemmeside: E-post: Sentralbord: Faks: BioWater Technology er et selskap med fokus på utvikling og salg av teknologier for biologisk rensing av vann og avløp. Foruten å satse i det norske markedet, arbeider selskapet internasjonalt gjennom lokale partnere. BioWater Technology har sin kjernekompetanse i utvikling og design av prosesser for biologisk rensing av vann. Botnetank AS stand U-22 Eidsfossveien Hof Kontaktperson : Knut Nævra Tlf: E-post: Web-side: Vi leverer Slamsugere, spylebiler og supersugere i fra OY EUR-MARK AB samt spyledyser,spyleslanger og sugeslanger. Vakuum kompressorer, vannpumper nye og overhalte Vi utfører ombygninger og reparasjoner av påbygg ved eget godkjent påbyggerverksted eller \"hjemme\" hos kunde. Vi kan tilby serviceavtale på nye og brukte påbygg av alle fabrikat. Botneskilt as Bentsrudveien 19, 3080 Holmestrand Tlf /941 SKILT e-post: web: trafikkskilt, variable skilt, oppsetningsutstyr, arbeidsvarslingsutstyr, sperrehengere, motorvegsperrevogner, master, mobile trafikk lys Breivoll Inspection Technologies AS Fr.Nansens pl. 6, P.Box 282 N-9253 Tromsø Tel: Fax: web: Breivoll Inspection Technologies AS utfører tilstandsmåling av vannrør, uten å grave opp rørene. Som teknologibasert tjenesteleverandør tilbyr vi forvaltere av vannledningsnett en tilstandsrapport på rør som et beslutningsstøtteverktøy i rehabiliteringsspørsmål. BRIMER KVAMSØY AS NO-6087 Kvamsøy Norge V. V. Mjeltebakk Tlf.: Fax: E-Post: Web-side: Komplette tank- og bassengløsninger for vannforsyning, vannrensing, avløpsrensing, tanker for ulike behov i flere bransjer og sektorer. Brødrene Dahl AS Brynsengveien 5, 0602 Oslo Torbjørn Lothe Vik, Per S. Egeberg Tlf.: Fax: E-Post: Web-side: Kom til vår stand B se våre nye konsepter. Vi setter fokus på våre nye konsepter: Miljø Sikring av vårt vannledningsnett Ny ventil kum i plast PE Strekfasteskjøter for duktile støpejernsrør og deler Verktøy E-handel Ny konseptbrosjyrer Betongmur Regnvannsoverløp Fordrøyningsmagasin Mengde/nivåregulering Tilbakeslagsventiler FluidCon SU n Best tilgjengelig teknologi Våtoppstilt virvelkammer for magasinering av overvann MFT Miljø- og Fluidteknikk AS Sivilingeniør Lars Aaby Møt oss på stand B tlf: n Avfall og gjenvinning n IT, kart og Geodata n Brann, sikkerhet og beredskap n Utemiljø og veg n IT, kart og geodata n Parker, idrett og grøntanlegg n Offentlig bygg og energi, plan og byggesak n Vannforsyning og avløp 18 Kommunalteknikk nr

19 k k RYDD SMART! HOLMS SMARTE REDSKAPER: Holms vikeplog KHV er perfekt til brøyting i tettsteder. Fjærende skjær og sjokkventiler for sikker kjøring. Holms Floatarm for enkel justering av marktrykket. Endedemping i sylindrene for rask og behagelig skråstilling. Fei snø med Holms feievalse SH med stillbar skvettskjerm. Velg duskbørste for beste snøslipp. Holms diagonalploger er perfekte for veirydding. Velprøvd og velkjent. Selvsagt utstyrt med fjærende skjær og sjokkventiler for sikker kjøring. Enkel eller dobbel pendling. Holms SB 1.0 m 3. Markedets beste sandsprederskuffe? Rette sidevinkler for lett slipp, varmgalvanisert for å stå imot saltet, omrører som tilleggsutstyr og turtallsregulering fra førerhuset som tilleggsutstyr. Forhandlere i Norge: Volvo Maskin, Lantmannen Maskin, C. Grindvold, S. Hesselberg, Pon Equipment, Multimaskiner

20 Utstilleroversikt Cipax AS Holtermoen Industriområde, 1940 Bjørkelangen Tlf Fax E-post Web Kjemikalietanker liter Doseringsbeholdere liter Lager/transportbeholdere liter Blandekar Sikkerhetskar Siloer Plastbearbeiding Kundeproduksjon CLAIRS/Lindum Ressurs & Gjenvinning as Klostergt 33 Lerpevn SKIEN 3036 DRAMMEN Tel: Tel: CLAIRS: Luktreduksjonssystemer for avløps- og avfallsanlegg, industri og storkjøkken. Gassrensing deponigass og biogassanlegg. Gassfilming, rådgivning. LINDUM: Avfallsdisponering. Behandl. av våtorg. avfall, avløpsslam, forurensede masser, farlig avfall. Produksjon av jord, energi, biomasse. Containerutleie. CHRISTIAN BERNER AS Tvetenveien 156, 0671 Oslo Postboks 8, Tveita, 0617 Oslo Tor Sommer Tlf.: Fax: E-post: Web-side: Pumper for transport og kjemikaliedosering. bl.a Slangepumper, Membranpumper, skruepumper og fatpumper. Røreverk og statiske miksere Instrumenter og sensorer for meling av vannkvalitet Dipl. Ing. HOUM AS Grefsenveien 64, 0487 Oslo Postboks 83 Grefsen, 0409 Oslo Tlf.: Fax: E.post: Web-side: Firmaet er en ledende leverandør av instrumenter og utstyr for laboratorier, kommuner, universiteter, høyskoler, vannforsynings- og avløpskontroll, miljø- og prosesskontroll, i tillegg til hydrologi og meteorologi. Vi representerer ledende aktuelle produsenter fra Europa, Japan og USA. Vi er 19 medarbeidere inklusive en serviceavdeling med 5 mann. Vår plattform er kvalitetsutstyr, høy kompetanse og en positiv medarbeiderstab. Dräger Safety Norge AS P.B.6318 Etterstad, 0604 Oslo Tlf: Fax: E-post: Dräger Safety er et av verdens største konsern innen sikkerhetsteknikk. Vi selger produkter og tjenester innen åndedrettsvern, bærbar og stasjonær gassmåling, alkotester, samt alkohollåser til kjøretøy. Dräger Safety Norge AS har 34 ansatte, og omsetningen i 2007 var 85 millioner kr. Hovedkontoret ligger i Oslo, med avdelingskontorer i Stavanger, Bergen og Skien. Selskapet er ISO 9002-godkjent. Egeplast Nordic AS Myrbakkgt. 12 N-3970 Langesund Tel: Fax: Mobil PE og PP-rör og rördeler til vann, gas, avlöp og kabelbeskyttelse Encono Ltd Postboks 146, 3054 Krokstadelva Telefon: E-post: Web-side: GRP (GUP) rør for vann og avløp, rørgater, industri og sjøvann GRP rør rørpressing (pipe jacking) Tilhørende muffer, flenser, bend, overganger, T-rør, etc. Diameter fra 300 mm til 3000 mm Rørlengder opp til 15 meter Trykklasser opp til PN40 Rørstivhet SN N/m2 Levetid 50 år Eskeland Electronics Haugenveien 10, 1400 Ski Telefon: Internett: Epost: Spesialist på utstyr for driftsovervåkning, lokalisering og feilsøking. Metalldetektorer, rør- & kabelsøkere, kabelfeilsøkere, utstyr for lekkasjesøking og lekkasjelytting, dataloggere, innstikksmålere, utstyr for trykkprøving og dekloring, utstyr for flowtesting av brannpumper og hydranter. Regnvannsoverløp Fordrøyningsmagasin Mengde/nivåregulering Tilbakeslagsventiler FluidBend Best tilgjengelig teknologi MFT Miljø- og Fluidteknikk AS Sivilingeniør Lars Aaby Møt oss på stand B01-13 Bevegelig terskel for kapasitetsøkning og sikring ved ekstremnedbør tlf: n Avfall og gjenvinning n IT, kart og Geodata n Brann, sikkerhet og beredskap n Utemiljø og veg n IT, kart og geodata n Parker, idrett og grøntanlegg n Offentlig bygg og energi, plan og byggesak n Vannforsyning og avløp 20 Kommunalteknikk nr

Miljø & Teknikk / Kommunalteknikk 2013, 13.-15. mai

Miljø & Teknikk / Kommunalteknikk 2013, 13.-15. mai Miljø & Teknikk / Kommunalteknikk 2013, 13.-15. mai The Best Ever! Informasjonsmøte med utstillerne 16.01.13 v/torbjørn Vinje, prosjektleder for messen/direktør i NKF 1200 Lunsj Program 1230 Informasjon

Detaljer

MFT. Miljø- og Fluidteknikk

MFT. Miljø- og Fluidteknikk Miljø- og Fluidteknikk Arbeidsfelt Virksomhet Med hensikt regnpåvirket avløpsvann, ekstremnedbør, springflo salg av produkter og løsninger veiledning, problemløsing forebygge kjelleroversvømmelser, redusere

Detaljer

VA fagseminar OMBORD PÅ MS COLOR FANTASY 25. 27. NOVEMBER 2015. Program og påmelding. www.dahl.no

VA fagseminar OMBORD PÅ MS COLOR FANTASY 25. 27. NOVEMBER 2015. Program og påmelding. www.dahl.no VA fagseminar OMBORD PÅ MS COLOR FANTASY 25. 27. NOVEMBER 2015 Program og påmelding www.dahl.no Kjære samarbeidspartner! September 2015 Vi har gleden av å invitere deg til BD s fagseminar 25. 27. november

Detaljer

APS Norway. Leverandør av rørsystemer innenfor vann, avløp, kraftverk og industri. Selskapspresentasjon. HMS/Kvalitet Vår eier.

APS Norway. Leverandør av rørsystemer innenfor vann, avløp, kraftverk og industri. Selskapspresentasjon. HMS/Kvalitet Vår eier. APS Norway Leverandør av rørsystemer innenfor vann, avløp, kraftverk og industri Selskapspresentasjon APS Norway AS Amiantit trading Flowtite GRP-rør GRP-rør til kraftverk GRP-rør til vann og avløp (VA)

Detaljer

KOMMUNAL 10/2010 TEKNIKK. Messekatalog. www.kommunalteknikk2010.no. www.kommunalteknikk.no HOVEDORGAN FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING

KOMMUNAL 10/2010 TEKNIKK. Messekatalog. www.kommunalteknikk2010.no. www.kommunalteknikk.no HOVEDORGAN FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING KOMMUNAL 10/2010 TEKNIKK Messekatalog www.kommunalteknikk2010.no www.kommunalteknikk.no HOVEDORGAN FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING KOMMUNAL 10/2010 TEKNIKK 101. årgang HOVEDORGAN FOR Norsk Kommunalteknisk

Detaljer

Overløp - Kritisk komponent i avløpssystemet

Overløp - Kritisk komponent i avløpssystemet Overløp - Kritisk komponent i avløpssystemet Lars Aaby Bakgrunn Spesielt Arbeidet dagelig med regnvannsoverløp de siste 26 årene 6 år på NIVA som forsker (1985-1991) Daglig leder av MFT (1992- ) Nært samarbeide

Detaljer

Velkommen. Ivar Aasen

Velkommen. Ivar Aasen Velkommen Ivar Aasen Presentasjon: Vulkan firma, historikk og beliggenhet Hawle Baio Justerbart flensestykke Ventilrobot Kuplinger Historikk AS Vulkan ble etablert i 1884 og var en betydelig støperibedrift

Detaljer

Innovative løsninger for: Fordrøyning, rensing og infiltrasjon

Innovative løsninger for: Fordrøyning, rensing og infiltrasjon Bare betong varer evig Innovative løsninger for: Fordrøyning, rensing og infiltrasjon BASAL STORM-SERIEN Basal storm-serien Basal har et komplett program for fordrøyning, rensing og infiltrasjon av overvann.

Detaljer

OM PUMPETEKNIKK NORD AS

OM PUMPETEKNIKK NORD AS OM PUMPETEKNIKK NORD AS Pumpeteknikk Nord AS startes sin virksomhet i 1987. Først under Melbu Verft, men senere som et selvstendig firma. I 1998 ble PTN kjøpt opp av ABS Pumper. PTN ble da til ABS Pumper,

Detaljer

Basal slamavskiller type baga

Basal slamavskiller type baga Bare betong varer evig Fremtidens slamavskiller! Basal slamavskiller type baga Kjøresterk konstruksjon Ingen oppdriftsfare Kan bygges om til minirenseanlegg Høy rensegrad Basal slamavskiller type Baga

Detaljer

BASAL slamavskiller. Bare betong varer evig

BASAL slamavskiller. Bare betong varer evig Produktbrosjyre BASAL slamavskiller Bare betong varer evig Hvorfor velge Basal slamavskiller type Baga? Basal slamavskiller type Baga har meget stor evne til å skille ut og sedimentere faste partikler

Detaljer

TRADISJONSRIK MASKINENTREPRENØR

TRADISJONSRIK MASKINENTREPRENØR TRADISJONSRIK MASKINENTREPRENØR Siden oppstarten i 1948 har Maskinanlegg AS vokst seg til å bli en viktig og betrodd maskinentreprenør. Vi holder til i Brumunddal og tar oppdrag i Hedmark, Oppland og resten

Detaljer

En kort presentasjon av Basal og Midt-Norsk Betong Mosjøen AS. 15. April 2010. Medlem av

En kort presentasjon av Basal og Midt-Norsk Betong Mosjøen AS. 15. April 2010. Medlem av En kort presentasjon av Basal og Midt-Norsk Betong Mosjøen AS 15. April 2010 MIDT- NORSK BETONG MOSJØEN AS MNBM etablert i 1952 En av kommunens eldste industribedrifter Samme lokalisering som ved oppstart

Detaljer

ÅRSMØTE I RØRINSPEKSJON - NORGE, 25. AUGUST 2010 SAK 2/2010

ÅRSMØTE I RØRINSPEKSJON - NORGE, 25. AUGUST 2010 SAK 2/2010 Side 1/6 ÅRSMØTE I RØRINSPEKSJON - NORGE, 25. AUGUST 2010 ÅRSBERETNING 2009 SAK 2/2010 Styret Styret har hatt følgende sammensetning i 2009: Leder Finn Jenssen, Skien kommune Medlem Arnt Olav Holm, Vestfold

Detaljer

www.bagges.no Ventiler Pakninger Ensinger

www.bagges.no Ventiler Pakninger Ensinger Ventiler Pakninger Termisk isolasjon Passiv brannbeskyttelse Ensinger Elektrisk isolasjon Teknisk plast Ventiler Gjennom tider med spennende utvikling i både miljø og teknologi, har det gode samarbeidet

Detaljer

Nr. 0545. Bokn slamavskillere i GUP, volum 2 34m³, type F, C og D, samt NC 7 NC 34

Nr. 0545. Bokn slamavskillere i GUP, volum 2 34m³, type F, C og D, samt NC 7 NC 34 PROD 007 Nr. 0545 SINTEF Byggforsk bekrefter at Bokn slamavskillere i GUP, volum 2 34m³, type F, C og D, samt NC 7 NC 34 er i samsvar med kravene i NS-EN 12566-1+A1 Innehaver av sertifikatet: Bokn Plast

Detaljer

Kunnskap Løsninger Tillit

Kunnskap Løsninger Tillit Kunnskap Løsninger Tillit Armatec tilbyr produkter og tekniske løsninger til offshore- og prosessindustrien. Fundamentet for vår bedrift er kunnskap, løsninger og tillit Reidar Nesje, Administrerende Direktør

Detaljer

Syrefaste rørdeler. Syrefaste rørdeler

Syrefaste rørdeler. Syrefaste rørdeler Syrefaste rørdeler Syrefaste rørdeler Syrefaste rørdeler Hydroscand har utvidet et allerede bredt tilbehørsprogram med et sortiment av robuste rørdeler i syrefast stål AISI 316 (SS2343) og med trykklasse.

Detaljer

Ulefos antikkovn. Kom inn i varmen

Ulefos antikkovn. Kom inn i varmen Ulefos antikkovn Kom inn i varmen Vi tar ansvar, gjør du? Ulefos Jernværk har utarbeidet et miljøregnskap. Selskapet er ISO 14001 miljø-sertifisert som krever at de som produsent, kontinuerlig arbeider

Detaljer

KAMPANJE. Botneskilt as totalleverandør av skilt og trafikksikring.

KAMPANJE. Botneskilt as totalleverandør av skilt og trafikksikring. bs_kampanjeuke4-9 12-01-09 11:44 Side 1 Botneskilt as totalleverandør av skilt og trafikksikring. Kampanjen varer fra uke 4-9. Forbehold om trykkfeil og utsolgt. Alle priser i samarbeid med våre leverandører.

Detaljer

Verditransport for fremtiden.

Verditransport for fremtiden. Verditransport for fremtiden. Vi produserer trygge og varige rørløsninger, gjennom innovasjon på et stødig grunnlag. Vi vet at vi har et stort ansvar, og at den jobben vi gjør er uhyre viktig. Hver dag.

Detaljer

Partnerskap Kvalitet Verdi for kunden Langsiktighet

Partnerskap Kvalitet Verdi for kunden Langsiktighet Partnerskap Kvalitet Verdi for kunden Langsiktighet Ravema Ledende partner til nordisk verkstedsindustri En omfattende rasjonaliseringsprosess pågår kontinuerlig for å styrke den nordiske verkstedsindustriens

Detaljer

VENTILER FOR HAVBRUKSNÆRINGEN

VENTILER FOR HAVBRUKSNÆRINGEN VENTILER FOR HAVBRUKSNÆRINGEN Foto oppdrettsanlegg: Kvarøy Fiskeoppdrett AS www.jsc.no OSLO - BERGEN - STAVANGER - ARENDAL SPJELDVENTILER Ventilene innehar godkjenninger fra anerkjente selskap som TUV,

Detaljer

Sumpvirvelen FluidSep virveloverløp og pumpestasjon i ett

Sumpvirvelen FluidSep virveloverløp og pumpestasjon i ett Sumpvirvelen FluidSep virveloverløp og pumpestasjon i ett Store utfordringer regnpåvirket avløpsvann I Norge er over en tredjedel av avløpsnettet lagt som fellessystem; spillvann og overvann tilføres samme

Detaljer

ørsenteret rødberg a.s

ørsenteret rødberg a.s www.bn-bygg.no BN Bygg AS Totalentreprenør BN Bygg AS er en lokal bedrift som leverer snekkerog tømmerarbeid i kommunene Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal. Bedriften ble etablert i 1992, og er en totalentreprenør

Detaljer

20 kommuner / int. 7 kommuner 8 A/S 76 A/S. Mine erfaringer 21.09.2012. RIN-utvikling: Medlemmer. Trygg og god atkomst til VA-nettet:

20 kommuner / int. 7 kommuner 8 A/S 76 A/S. Mine erfaringer 21.09.2012. RIN-utvikling: Medlemmer. Trygg og god atkomst til VA-nettet: Trygg og god atkomst til VA-nettet: 20. September 2012 Nedstigningskummer Hygiene i felleskummer Sikkerhet i vannkummer (Forslag til nye krav) arve.hansen@asplanviak.no yngvar.heimstad@hotmail.no Mine

Detaljer

RIN Temadager - Stavern 16.08.2012 arve.hansen@asplanviak.no Kumsikkerhet «Det startet med Kåre Aabye»:

RIN Temadager - Stavern 16.08.2012 arve.hansen@asplanviak.no Kumsikkerhet «Det startet med Kåre Aabye»: RIN Temadager - Stavern 16.08.2012 arve.hansen@asplanviak.no Kumsikkerhet «Det startet med Kåre Aabye»: 1 «Dødsulykken» illustrerer faren: Betongklossen var ingen forankring, kun understøttelse. Ensidig

Detaljer

Alle dine fordeler hos IWAKI

Alle dine fordeler hos IWAKI Ekstremt driftsikker Magnetkobling Ingen akseltetning Tørrkjøringssikker 100% Kjemisk resistent Alle dine fordeler hos IWAKI Miljøvennlig Mr. Fujinakas geniale idé I 60-årene utviklet den japanske ingeniøren

Detaljer

20 kommuner / int. 76 A/S. 7 kommuner 8 A/S. Mine erfaringer 11.03.2013. RIN-utvikling: Medlemmer. Trygg og god atkomst til VA-nettet: 14.

20 kommuner / int. 76 A/S. 7 kommuner 8 A/S. Mine erfaringer 11.03.2013. RIN-utvikling: Medlemmer. Trygg og god atkomst til VA-nettet: 14. Trygg og god atkomst til VA-nettet: 14. mars 2013 Nedstigningskummer Hygiene i felleskummer Sikkerhet i vannkummer (Forslag til nye krav) arve.hansen@asplanviak.no yngvar.heimstad@hotmail.no Mine erfaringer

Detaljer

MFT MFT. Produktinformasjon. Overvannsmagasin FluidVertic Magasin MAV 252. Sivilingeniør Lars Aaby

MFT MFT. Produktinformasjon. Overvannsmagasin FluidVertic Magasin MAV 252. Sivilingeniør Lars Aaby Regnvannsoverløp LOD anlegg Mengde/nivåregulering Høyvannsventiler MFT Miljø- og Fluidteknikk AS MFT Miljø- Postboks og 356 Fluidteknikk AS Sivilingeniør 1379 Nesbru Lars Aaby Norge Telefon: +47 6684 8844

Detaljer

Headline. Raineo : Løsningen for lokal overvannshåndtering Fra nå er oversvømmelse et valg, ikke et naturfenomen!

Headline. Raineo : Løsningen for lokal overvannshåndtering Fra nå er oversvømmelse et valg, ikke et naturfenomen! PIPES FOR LIFE Pipelife Norge AS: Raineo www.pipelife.no Headline Raineo : Løsningen for lokal overvannshåndtering Fra nå er oversvømmelse et valg, ikke et naturfenomen! PIPES FOR LIFE Raineo Parkering

Detaljer

Per Ole Bakken. Produktsjef - vann. Distriktsansvarlig Østlandet Nord

Per Ole Bakken. Produktsjef - vann. Distriktsansvarlig Østlandet Nord Per Ole Bakken Produktsjef - vann Distriktsansvarlig Østlandet Nord Svenn Tage Austmo Distriktsansvarlig Midt-Norge HEVA 12. februar 2009 Agenda: Presentasjon av AVK Renseplugg Fremmedvann Bakterier Armatur

Detaljer

Firma Presentasjon 2015

Firma Presentasjon 2015 TermoRens Offshore Service as Termorens, biologisk nedbrytbare produkter med HOCNF Godkjenning i Nems database Statoil, SAP material nr 585501 og 845489 Firma Presentasjon 2015 ü Drikkevann system ü Anodix

Detaljer

Uponor IQ: Fordrøyning av overvann allerede ved kilden.

Uponor IQ: Fordrøyning av overvann allerede ved kilden. Uponor IQ: Fordrøyning av overvann allerede ved kilden. Installer IQ fordrøyningsmagasin for en sikker og effektiv løsning for store mengder overvann. Uponor IQ fordrøyningsmagasin Bruk Uponor IQ-rør med

Detaljer

VA-systemet om 50 år noen refleksjoner

VA-systemet om 50 år noen refleksjoner Anleggsdagene 2014 Framtidens VA-systemer VA-systemet om 50 år noen refleksjoner Tom A. Karlsen 1 Utfordringer i dag 20 50 % lekkasjer både på vann- og avløpsledninger? Lav fornyelsestakt Mangelfulle reservevannforsyninger

Detaljer

Fordrøyning i betongrør

Fordrøyning i betongrør Foto: Jan Erik Skau, Fredriksstad Blad Fordrøyning i betongrør Større urbanisering og økt nedbør fører til flere og større flommer. Dette krever nytenking ved prosjektering av nye ledningsanlegg. Utbygging

Detaljer

BIOGASS. Hvordan gjør vi det best?

BIOGASS. Hvordan gjør vi det best? BIOGASS Hvordan gjør vi det best? - Det energinøytrale avløpsrenseanlegget? - Gjødselproduksjon? - Strømproduksjon? - Drivstoffproduksjon? - Ressursgjenvinning? 27.oktober 2015 Vi inviterer deg med interesse

Detaljer

TRATEC. I Tratec gjør vi hverandre flinke og leverer løsninger vi er stolte av!

TRATEC. I Tratec gjør vi hverandre flinke og leverer løsninger vi er stolte av! INDUSTRI TRATEC Tratec er et industrikonsern på Sørlandet som leverer Elektro, Automasjon og Mekanisk til industrien Tratec består av en rekke selskaper lokalisert på Sørlandet. Våre selskap har lang erfaring

Detaljer

NoDig-løsninger. Agenda. Metoder for renovering av VA-ledninger. Krav til forundersøkelser. Hva skjer i NoDig-bransjen for tiden?

NoDig-løsninger. Agenda. Metoder for renovering av VA-ledninger. Krav til forundersøkelser. Hva skjer i NoDig-bransjen for tiden? 1 2 Agenda Krav til forundersøkelser De mest sentrale stikkord Hva skjer i NoDig-bransjen for tiden? Litt om trender og utvikling Spørsmål og kommentarer! 3 Inndeling av metoder 1) Renovering: Strukturelle

Detaljer

%4 Kvalitetsbygg for fremtiden www.linto.no Kvalitetsbygg for fremtiden www.linto.no

%4 Kvalitetsbygg for fremtiden www.linto.no Kvalitetsbygg for fremtiden www.linto.no Kvalitetsbygg for fremtiden www.linto.no LINTO AS en erfaren leverandør av stålbygg LINTO AS har i over 20 år vært en av Norges ledende leverandører av stålbygg. Våre leveranser strekker seg fra Lindesnes

Detaljer

ACO vei og anlegg MultiLine PS 6

ACO vei og anlegg MultiLine PS 6 ACO vei og anlegg 6 6 ACO Vei og anlegg Introduksjon til ACO Multiline V100 PS Over hele verden er ACO-merket anerkjent som en ledende leverandør innen design, utvikling og produksjon av dreneringssystemer

Detaljer

Din rørlegger i Hammerfest

Din rørlegger i Hammerfest Din rørlegger i Hammerfest Med en historie som går helt tilbake til 1946, er Rørlegger Berntsen det eldste firmaet i sin bransje i Hammerfest. Gjennom 70 år og fire generasjoner, har den tradisjonsrike

Detaljer

Komposittslanger. Komposittslanger. Hydroscand leverer et komplett program av komposittslanger.

Komposittslanger. Komposittslanger. Hydroscand leverer et komplett program av komposittslanger. Komposittslanger Komposittslanger Komposittslanger Hydroscand leverer et komplett program av komposittslanger. Vårt standard sortiment av kvalitetsslanger inneholder en rekke forskjellige typer for petroleum-og

Detaljer

ACO VA/VVS Ø1550 Ø785 2250-2380 Ø160 Ø1200 Ø110. M I R I Te k n i k k

ACO VA/VVS Ø1550 Ø785 2250-2380 Ø160 Ø1200 Ø110. M I R I Te k n i k k ACO VA/VVS M I R I Te k n i k k Ø1550 Ø785 140 2250-2380 1430 200 1050 MIRI Teknikk Normer og anvisninger for prosjektering, dimensjonering og montering Minipumpeanlegg Ø1200 140 Ø160 Inlopp Dy160 775

Detaljer

En ledende nordisk gassleverandør

En ledende nordisk gassleverandør En ledende nordisk gassleverandør www.airliquide.no Et verdensomspennende industrigasselskap Air Liquide er verdensledende innen gasser, teknologi og tjenester for industrien og sykepleien. Selskapet er

Detaljer

Pragma overvannsrør. Dimensjonert for framtiden

Pragma overvannsrør. Dimensjonert for framtiden Pragma overvannsrør Dimensjonert for framtiden Ulike rørsystemer bør ha like utvendige mål! Hvordan reparere, skjøte eller koble på en gang i fremtiden? Hvor lett er det å finne rørdeler når man trenger

Detaljer

Slangetromler. Hydroscands slangetromler

Slangetromler. Hydroscands slangetromler Slangetromler Slangetromler Hydroscands slangetromler Hydroscand kan tilby et stort sortiment med slangetromler. Tromlene vi har på lager dekker ethvert behov, om det så skal brukes for transport av luft,

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Baga Easy minirenseanlegg med biomoduler 5-50 p.e.

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Baga Easy minirenseanlegg med biomoduler 5-50 p.e. SINTEF Certification Nr. 20111 Utstedt: 20.09.2011 Revidert: Gyldig til: 20.09.2016 Side: 1 av 2 SINTEF Byggforsk bekrefter at Baga Easy minirenseanlegg med biomoduler 5-50 p.e. tilfredsstiller krav til

Detaljer

Produktinformasjon Tilbakeslagsventil WaStop. 4.1 ws. Regnvannsoverløp Fordrøyningsmagasin Mengde/nivåregulering Tilbakeslagsventiler

Produktinformasjon Tilbakeslagsventil WaStop. 4.1 ws. Regnvannsoverløp Fordrøyningsmagasin Mengde/nivåregulering Tilbakeslagsventiler Regnvannsoverløp Fordrøyningsmagasin Mengde/nivåregulering Tilbakeslagsventiler Postboks 356 1379 Nesbru Norge Telefon: +47 6684 8844 Telefax: +47 6684 8842 post@mft.no www.mft.no Produktinformasjon Tilbakeslagsventil

Detaljer

Ingen jobb er for stor

Ingen jobb er for stor Ingen jobb er for liten Ingen jobb er for stor Industritomt Tomasjordnes GraveTjenesten AS solid håndverk GraveTjenesten AS har økt i størrelse jevnt og trutt siden oppstart i 1991. I dag omsetter vi for

Detaljer

Ahlsell Kompus II Komplette pumpestasjoner

Ahlsell Kompus II Komplette pumpestasjoner Ahlsell Kompus II Komplette pumpestasjoner Nå med Flygt pumper! Driftsikre Høy kvalitet Standard eller kundetilpasset www.ahlsell.no E-post: info@ahlsell.no Telefon: 51 81 85 00 Ahlsell Kompus II pumpestasjoner

Detaljer

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 Brødrene Dahl As Tor Arne Vågø Dagens tekst. Litt om Brødrene Dahl AS Tidsperspektiv på renovering av gamle anlegg 100-150 års horisont på nye VA-anlegg Krav til samarbeidspartnere

Detaljer

Hvem er vi? ARBEIDSFELLESSKAPET 26.09.2013

Hvem er vi? ARBEIDSFELLESSKAPET 26.09.2013 Hvem er vi? Prosjektavdeling Entreprenøravdeling Prosjektansvarlig Siv.ing Ragnar Aasheim (RIV/RIVA/SØK) - Myndighetskrav - Prosjektering - Teknisk oppfølging VVS GRUPPEN Rørleggermester - Jan Vidar Bergersen

Detaljer

Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold. Der menneskene utgjør forskjellen. ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance

Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold. Der menneskene utgjør forskjellen. ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold Der menneskene utgjør forskjellen ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance En Leverandør ThyssenKrupp Xervon er en tjenesteleverandør

Detaljer

Sammen om krevende leveranser

Sammen om krevende leveranser Sammen om krevende leveranser Sammen om krevende leveranser PTM og Lycro Maskinering er to solide selskaper i et sterkt industrimiljø i Leksvik, Nord-Trøndelag. Sammen kan vi tilby store, skreddersydde

Detaljer

MFT MFT. Produktinformasjon. Virvelkammer - våtoppstilt FluidCon. SUn 0121. Sivilingeniør Lars Aaby

MFT MFT. Produktinformasjon. Virvelkammer - våtoppstilt FluidCon. SUn 0121. Sivilingeniør Lars Aaby Regnvannsoverløp LOD anlegg Mengde/nivåregulering Høyvannsventiler MFT Miljø- og Fluidteknikk AS MFT Miljø- Postboks og 356 Fluidteknikk AS Sivilingeniør 1379 Nesbru Lars Aaby Norge Telefon: +47 6684 8844

Detaljer

INNVA Produktsortiment. HEVA Høstkonferanse oktober

INNVA Produktsortiment. HEVA Høstkonferanse oktober INNVA Produktsortiment HEVA Høstkonferanse 11.-12. oktober INNVA 67 80 00 00 Ⱶ post@innva.no Ⱶ ordre@innva.no Salg og markedsapparat Hans Erik Maastad Nina Standahl Bjørn Bilden Ivar Aasen Alexander Hummelshøj

Detaljer

Kumsystemer. Praktiske løsninger når du trenger dem

Kumsystemer. Praktiske løsninger når du trenger dem Kumsystemer Praktiske løsninger når du trenger dem Stake-/spylegren, Mabokummer og Pragmakummer A4 A14 A13 A16 A12 A17 A15 A18 A13. 315 mm teleskopforlengelse med ramme og pakning 335 83 09 A14. Tett lokk

Detaljer

Velkommen. Ragnar Hauglien Distriktsansvarlig ragnar@isoterm.no 95815099

Velkommen. Ragnar Hauglien Distriktsansvarlig ragnar@isoterm.no 95815099 Velkommen Ragnar Hauglien Distriktsansvarlig ragnar@isoterm.no 95815099 Elvestadrør 1968 ISOTERM AS 1971 JEBO Industrier 1999 Norske eiere Nordens ledende leverandør av tekniske rørsystemer I over 40 år

Detaljer

PIPES FOR LIFE. Kumsystemer Praktiske løsninger når du trenger dem

PIPES FOR LIFE. Kumsystemer Praktiske løsninger når du trenger dem PIPES FOR LIFE PIPELIFE NORGE AS: KUMSYSTEMER Kumsystemer Praktiske løsninger når du trenger dem KUMSYSTEMER Praktiske løsninger når du trenger dem PIPES FOR LIFE Stake/spylegren, Mabokummer og Pragmakummer

Detaljer

Hvem er vi? ARBEIDSFELLESSKAPET 14.01.2014

Hvem er vi? ARBEIDSFELLESSKAPET 14.01.2014 Hvem er vi? Hallangspollen i Frogn kommune Prosjektavdeling Entreprenøravdeling Prosjektansvarlig Siv.ing Ragnar Aasheim (RIV/RIVA/SØK) - Myndighetskrav - Prosjektering - Teknisk oppfølging VVS GRUPPEN

Detaljer

Årskonferanse september 2017 Kompetansebehov innen ledningsnett:

Årskonferanse september 2017 Kompetansebehov innen ledningsnett: Årskonferanse 5.-6. september 2017 Kompetansebehov innen ledningsnett: Hva er de sentrale utfordringene framover? Bransjens satsing på et nasjonalt kompetansesenter møter dette behovene? Per Øystein Funderud,

Detaljer

Velkommen. Betongliner for rehabilitering og nybygging av høydebasseng v/ Per Ivar Søfteland

Velkommen. Betongliner for rehabilitering og nybygging av høydebasseng v/ Per Ivar Søfteland Velkommen Betongliner for rehabilitering og nybygging av høydebasseng v/ Per Ivar Søfteland Agenda Firmapresentasjon Produktegenskaper Teknisk løsning ved nybygg Teknisk løsning ved rehabilitering Rørgjennomføringer

Detaljer

V/A-arbeid Veiarbeid Fjellsikring Betongarbeid www.hyllandas.no

V/A-arbeid Veiarbeid Fjellsikring Betongarbeid www.hyllandas.no V/A-arbeid Veiarbeid Fjellsikring Betongarbeid www.hyllandas.no Hylland AS har siden oppstarten i 1998 vært en pålitelig og profesjonell tjenesteleverandør med lojale kunder. Vi har lang og konkret erfaring

Detaljer

Pragma spillvannsrør. Et godt alternativ for framtiden

Pragma spillvannsrør. Et godt alternativ for framtiden Pragma spillvannsrør Et godt alternativ for framtiden Pragma spilvannsrør for framtiden Pipelife har fremstilt konstruerte rør i en årrekke. Deres udiskutable fortrinn er lav vekt, stor styrke, lang levetid

Detaljer

kurs Teori og hands-on på verkstedet

kurs Teori og hands-on på verkstedet Teori og hands-on på verkstedet kurs kurs iht olf retningslinje 120, fittings og small bore tubing systemer. hands-on og teori i aktuering av ventiler. hands-on og teori i reguleringsventiler og positionere.

Detaljer

Fabrikker i Norge. Stathelle: Ekstrudering av rør i PE opp til 2500 mm Sveiseavdeling for store spesialdeler

Fabrikker i Norge. Stathelle: Ekstrudering av rør i PE opp til 2500 mm Sveiseavdeling for store spesialdeler 1 HEVA Fabrikker i Norge Surnadal: Ekstrudering av rør i PVC, PP og PE Sprøytestøpte deler Håndlagde spesialdeler Stathelle: Ekstrudering av rør i PE opp til 2500 mm Sveiseavdeling for store spesialdeler

Detaljer

BIOGASS. Hvordan gjør vi det best?

BIOGASS. Hvordan gjør vi det best? BIOGASS Hvordan gjør vi det best? - Det energinøytrale avløpsrenseanlegget? - Gjødselproduksjon? - Strømproduksjon? - Drivstoffproduksjon? - Ressursgjenvinning? 27.oktober 2015 Vi inviterer deg med interesse

Detaljer

TermoRens Offshore Service as. Rens av Drikkevann system og Legionella kontroll med Anodix 2015

TermoRens Offshore Service as. Rens av Drikkevann system og Legionella kontroll med Anodix 2015 TermoRens Offshore Service as Rens av Drikkevann system og Legionella kontroll med Anodix 2015 Arild Kvalvik, Driftssjef Torgeir Herfindal, Salgssjef TermoRens Offshore Service as Termorens Offshore Service

Detaljer

Allsidige Weholite. Weholite fordeler

Allsidige Weholite. Weholite fordeler Weholite Rørsystemer Allsidige Weholite Weholite er dobbeltveggede rør med glatt inn- og ytterside. Weholite fremstilles av PE- eller PP-profil. Med Weholite kan man bygge et komplett rørsystem for transport

Detaljer

Instrumentering for vannverk. Prosess Styring As. Rune Heggelund.

Instrumentering for vannverk. Prosess Styring As. Rune Heggelund. Instrumentering for vannverk. Prosess Styring As Rune Heggelund. Litt om oss: Prosess-styring As ble startet i 1982 Har kontorer i Drammen Er 6 ansatte Leverer måleutstyr for vann, avløp og prosess/næringsmiddel

Detaljer

Representant i Norden: Glassfiberarmert Polyester. GRP Rør Systemer. Rørteknologi for både Kontinuerlig vikleprosess og Sentrifugal støping

Representant i Norden: Glassfiberarmert Polyester. GRP Rør Systemer. Rørteknologi for både Kontinuerlig vikleprosess og Sentrifugal støping Representant i Norden: Glassfiberarmert Polyester GRP Rør Systemer Rørteknologi for både Kontinuerlig vikleprosess og Sentrifugal støping VANNKRAFT VA-KONSEPT IRRIGASJON 1 SPESIELLE BRUKSOMRÅDER SUPERLIT

Detaljer

Goodtech Environment AS

Goodtech Environment AS Goodtech Environment AS Om selskapet Etablert 1982 31 ansatte + 30 lokale serviceteknikere Omsetning 2014: MNOK 110 Ca 11.000 anlegg i drift i Norge og Sverige Gjennomfører mer enn 22.000 lovpålagte servicebesøk

Detaljer

Vannprøvetaking Prosess Styring As. Rune Heggelund

Vannprøvetaking Prosess Styring As. Rune Heggelund Vannprøvetaking Prosess Styring As Rune Heggelund Ble startet i 1982 Litt om oss. VI : Har kontorer i Drammen Er 7 ansatte Leverer måleutstyr for vann og avløp, både online og til laboratorie / felt bruk

Detaljer

VA-konferansen 2013 Torsdag 30. fredag 31. mai 2013 Rica Seilet Hotel, Molde

VA-konferansen 2013 Torsdag 30. fredag 31. mai 2013 Rica Seilet Hotel, Molde VA-konferansen 2013 Torsdag 30. fredag 31. mai 2013 Rica Seilet Hotel, Molde Dagens tema: Luktfri og vedlikeholdsvennlig avløpspumpestasjon i syrefast stål og betong. Magne Torgersen Et samarbeidsprosjekt

Detaljer

NYHET. BASAL trekkekummer

NYHET. BASAL trekkekummer NYHET BASAL rekkekummer Produkbrosjyre Basal rekkekummer finnes i varianene: Sirkulær TK1, Rekangulær TK1, TK2 og TK3, Sarkofag TK2 og TK3, LED kum og Tunnelkum. Bare beong varer evig BASAL rekkekummer

Detaljer

PRAGMA - overvannsrør og drensrør

PRAGMA - overvannsrør og drensrør www.pipelife.no Pragma overvannsrør og drensrør Dimensjonert for framtiden Ulike rørsystemer bør ha like utvendige mål! Hvordan reparere, skjøte eller koble på en gang i fremtiden? Hvor lett er det å finne

Detaljer

Gategods Gatemiljøprodukter Rammer og lokk for kabelkummer Multikonsoller

Gategods Gatemiljøprodukter Rammer og lokk for kabelkummer Multikonsoller Gategods Gatemiljøprodukter Rammer og lokk for kabelkummer Multikonsoller Bruk FURNES på toppen Støpejern i alle miljøer -spør oss! August 2009 T l f. 6 2 5 3 8 3 0 0 - F a x. 6 2 5 3 8 3 0 1 s a l g.

Detaljer

Røffere klima krever nye og robuste løsninger. Sogge Johnsen

Røffere klima krever nye og robuste løsninger. Sogge Johnsen Røffere klima krever nye og robuste løsninger Sogge Johnsen Overvannsutfordringer Stikkrenner Hvordan hindre at vegen blir stengt for en lengre periode? Opprusting av stikkrenner Dimensjoneringsprogram

Detaljer

PRESSKOBLINGS- PROGRAM

PRESSKOBLINGS- PROGRAM PRESSKOBLINGS- PROGRAM LAVTRYKK PRESSKOBLINGER Hydroscand er glade for å introdusere en helt ny serie med påpressbare hylser og koblinger for lavtrykkapplikasjoner. Dette er en serie for utvendig pressing.

Detaljer

Ingen oppdrag er for store eller for små

Ingen oppdrag er for store eller for små Ingen oppdrag er for store eller for små En allsidig entreprenør Aas & Nordal Entreprenørforretning AS (AaN) ble etablert i 1957, og jobber med vedlikehold og nybygg av alt fra videregående skoler til

Detaljer

Pragma Infra rørsystem. Overvann og drenering Den innvendige dimensjonsserien (DN/ID)

Pragma Infra rørsystem. Overvann og drenering Den innvendige dimensjonsserien (DN/ID) PIPES FOR LIFE Pipelife Norge AS: Pragma infra www.pipelife.no Pragma Infra rørsystem Overvann og drenering Den innvendige dimensjonsserien (DN/ID) PIPES FOR LIFE Kontakt oss gjerne om du har spørsmål

Detaljer

Kiwa i Norge. Kiwa Inspecta Kiwa NorKjemi Kiwa Teknologisk Institutt

Kiwa i Norge. Kiwa Inspecta Kiwa NorKjemi Kiwa Teknologisk Institutt Kiwa i Norge Kiwa Inspecta Kiwa NorKjemi Kiwa Teknologisk Institutt Kiwa Kiwa i Norge Nå gir vi deg et enda bedre tilbud! Inspecta, NorKjemi og Teknologisk Institutt er nå samlet under én og samme merkevare

Detaljer

Rent vann......hele tiden. Teknologi for rent vann - Kilden til liv og vekst

Rent vann......hele tiden. Teknologi for rent vann - Kilden til liv og vekst Rent vann......hele tiden Sterner er hele tiden i utvikling og ser det som avgjørende å alltid være i forkant. Våre avdelinger Hvem er vi? Avdelingskontor Nord Sterner AS er en ledende norsk bedrift innen

Detaljer

Kommuner trenger vegtekniske råd for å spare penger

Kommuner trenger vegtekniske råd for å spare penger Kommuner trenger vegtekniske råd for å spare penger Asfaltteknisk Institutt, ATI, er en medlemsforening for byggherrer, entreprenører, råvareleverandører, oljeselskaper og konsulenter. Vi er et møtested

Detaljer

En sikker forbindelse

En sikker forbindelse Spennteknikk Spennsystemer Lagersystemer Fugesystemer Offshore Spesialtjenester spennteknikk En sikker forbindelse En sikker forbindelse Spennteknikk er gjennom flere år et av Skandinavias ledende selskap

Detaljer

Materialvalg for in-line instrumenter. Forfatter: Roar Stormoen / KROHNE Norway AS

Materialvalg for in-line instrumenter. Forfatter: Roar Stormoen / KROHNE Norway AS Materialvalg for in-line instrumenter Forfatter: Roar Stormoen / KROHNE Norway AS 1 Ditt måletekniske kompetansesenter 2 Hvem er vi? Leverandør til det norske markedet i mer enn 30 år Hovedkontoret i Moss

Detaljer

Nytt fra SSTT MATS ROSTØ, STYRELEDER I SSTT BORGHILD FOLKEDAL, LEDER AV DEN NORSK ARBEIDSGRUPPEN

Nytt fra SSTT MATS ROSTØ, STYRELEDER I SSTT BORGHILD FOLKEDAL, LEDER AV DEN NORSK ARBEIDSGRUPPEN Nytt fra SSTT MATS ROSTØ, STYRELEDER I SSTT BORGHILD FOLKEDAL, LEDER AV DEN NORSK ARBEIDSGRUPPEN Mats Rostø Ordförande i SSTT. VD Nacka vatten och avfall. 25 år i VA-branschen som ledningsägare/huvudman,

Detaljer

«De får dette fordi de legger vekt på miljø i alle ledd og tenker på fremtiden. De er et forbilde for ungdommen.» Ordfører Fabian Stang

«De får dette fordi de legger vekt på miljø i alle ledd og tenker på fremtiden. De er et forbilde for ungdommen.» Ordfører Fabian Stang Å være et forbilde! «De får dette fordi de legger vekt på miljø i alle ledd og tenker på fremtiden. De er et forbilde for ungdommen.» Ordfører Fabian Stang Ordfører Fabian Stang overrekker Miljøfyrtårnsertifikat

Detaljer

Prisliste 2010. Utleie. Utleie

Prisliste 2010. Utleie. Utleie Prisliste 2010 Utleie Utleie Beck Maskin AS ble stiftet i 1999, men har eiere og erfaring helt tilbake til 1980. Vi er i dag en av landets største leverandører av småmaskiner til bygg, anlegg, industri,

Detaljer

Hva er hot og hva er nyheter. Driftsassistansen i Østfold 25.-27.5.2011

Hva er hot og hva er nyheter. Driftsassistansen i Østfold 25.-27.5.2011 Hva er hot og hva er nyheter Driftsassistansen i Østfold 25.-27.5.2011 Landsomfattende VA leverandør Basal 2001-2008 1400 1200 1000 800 600 Omsetning Pipelife Wavin 400 200 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Detaljer

et veldrevet, lønnsomt og lokalt forankret energiverk som tilbyr riktige tjenester, god service og informasjon.

et veldrevet, lønnsomt og lokalt forankret energiverk som tilbyr riktige tjenester, god service og informasjon. Med en historie som går tilbake til stiftelsen av aksjeselskapet Ofoten Jernmalmgruber i 1935, kan Evenes Kraftforsyning AS i 2010 feire 75 år som lokal kraftleverandør. Vi har i dag nettkunder innen offentlig

Detaljer

Driftsassistansen i Østfold IKS. Videre arbeid med VA i Østfold

Driftsassistansen i Østfold IKS. Videre arbeid med VA i Østfold Driftsassistansen i Østfold IKS Videre arbeid med VA i Østfold Kvalitet på ledningsnettet Haraldsen, 2010, presentasjon nasjonal vannkonferanse Dimensjonert 25.000m3/d, vanlig 10.000m3/d, regn 50.000

Detaljer

Tilbakeslagssikring Mengderegulering og Fordrøyning

Tilbakeslagssikring Mengderegulering og Fordrøyning Økt Avrenning Punkttiltak i avløpssystemet Tilbakeslagssikring Mengderegulering og Fordrøyning MFT Teknologi for beskyttelse mot oversvømmelser og forurensning Produktutvikler og Leverandør av standardiserte

Detaljer

KOMPUS. Komplette pumpestasjoner. Driftsikre Høy kvalitet Standard eller kundetilpasset. www.vpi.no. Bestilling av varer sendes til ordre@vpi.

KOMPUS. Komplette pumpestasjoner. Driftsikre Høy kvalitet Standard eller kundetilpasset. www.vpi.no. Bestilling av varer sendes til ordre@vpi. KOMPUS Komplette pumpestasjoner Driftsikre Høy kvalitet Standard eller kundetilpasset Bestilling av varer sendes til ordre@vpi.no www.vpi.no - Tlf: 33 43 03 50 - Fax: 33 43 03 54 www.vpi.no Kompus komplette

Detaljer

VRF. Variable Refrigeriant Flow system. Airstage er et komplett klima og temperaturkontrollerende system. Fujitsu leverer noen av

VRF. Variable Refrigeriant Flow system. Airstage er et komplett klima og temperaturkontrollerende system. Fujitsu leverer noen av Variable Refrigeriant Flow system Airstage er et komplett klima og temperaturkontrollerende system. Fujitsu leverer noen av de mest effektive på markedet, og disse blir benyttet over hele verden fra mindre

Detaljer

VMT (VA) Konsept NEDSTIGNINGSKUMMER FOR VANN

VMT (VA) Konsept NEDSTIGNINGSKUMMER FOR VANN VMT (VA) Konsept NEDSTIGNINGSKUMMER FOR VANN www.dahl.no VMT (VA) KONSEPT Nedstigningskummer for vann Innhold Toppløsning... 2 Kombi T-rør i plastkum... 3 Fakta og krav til tett PE-kum... 4 Nedstigningskum

Detaljer

Klaro renseanlegg Norge AS Porsveien 10 Risør Næringspark 4994 Akland Tlf. 37 15 68 00

Klaro renseanlegg Norge AS Porsveien 10 Risør Næringspark 4994 Akland Tlf. 37 15 68 00 KLARO Din spesialist på rent vann 1 Klaro renseanlegg Norge AS Porsveien 10 Risør Næringspark 4994 Akland Tlf. 37 15 68 00 www.rensing.no bjs@klaro.no Hvem er KLARO? 2 Firma med kontor og lager på Akland

Detaljer

Grunnavløpsrør. en ener i markedet

Grunnavløpsrør. en ener i markedet Grunnavløpsrør en ener i markedet Et komplett system Pipelifes glatte grunnavløpsrørsystem består av både rør, deler og kummer. Bildene på disse sidene viser deler av Pipelifes kum- og delesystemer. For

Detaljer

TJENESTER INNEN NHD. mekanisk produksjon 3D printing vannskjæring NHD

TJENESTER INNEN NHD. mekanisk produksjon 3D printing vannskjæring NHD TJENESTER INNEN mekanisk produksjon 3D printing vannskjæring 3 4 6 7 30 ÅRS ERFARING En presentasjon av oss og vårt team HVA VI KAN TILBY Vårt verksted og kompetanse MØT VÅRT TEAM Hvem er vi, og hva står

Detaljer