AMISTAD - VENNSKAPSKONFIRMANTER. Konfirmanter med utsikt som gir innsikt. Inspirasjons- og idéhefte utarbeidet av Kirkens U-landsinformasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AMISTAD - VENNSKAPSKONFIRMANTER. Konfirmanter med utsikt som gir innsikt. Inspirasjons- og idéhefte utarbeidet av Kirkens U-landsinformasjon"

Transkript

1 AMISTAD - VENNSKAPSKONFIRMANTER Konfirmanter med utsikt som gir innsikt Inspirasjons- og idéhefte utarbeidet av Kirkens U-landsinformasjon

2 Utgitt av Kirkens u-landsinformasjon, 2003 i samarbeid med Kråkerøy menighet, Borg bispedømme. Ansvarlig redaktør: Estrid Hessellund. Ombrekking og trykk: Prinfo Saturn AS, Drammen Foto: Svein Helge Rødahl, Asbjørn Barth Hauge og Håkon Lislerud/Kirkens Nødhjelp Forside: Morten Ravnbø Sætren, OktanSydvest Opplag: ISBN: Bestilles fra Kirkens u-landsinformasjon Underhaugsveien 15, PB 5913 Majorstua, 0308 Oslo Tel ; Fax: Heftet er utgitt med støtte fra NORAD.

3 AMISTAD - VENNSKAPSKONFIRMANTER Konfirmanter med utsikt som gir innsikt INNHOLD I. Innledning s Introduksjon s Vennskap i konfirmantarbeidet en rik mulighet! s. 2 II. Amistad Vennskapskonfirmanter i Kråkerøy menighet s Kjennskap gir vennskap s Vennskap i konfirmantopplegget s Vennskap det handler om kommunikasjon s Venner hjelper venner s Besøk fra og til «Ansikt til ansikt» kontakt s Videreføring s. 6 III. Vennskapskonfirmanter i egen menighet slik går vi i gang s Kartlegging av ressurser s Planlegging av et lokalt opplegg s. 8 IV. Konfirmantsamvær om vennskap «Uten vennskap intet liv» (en dobbelttime) s. 9 V. Vedlegg s Konkrete programopplegg s Eksempel på vennskapsbrev s Internasjonal uke i Kråkerøy menighet s Gjester fra/til Monchegorsk program s. 17 AMISTAD VENNSKAPSKONFIRMANTER 1

4 I. INNLEDNING 1. INTRODUKSJON Vennskap er viktig for unge mennesker, for menigheter og for Kirkens u-landsinformasjon. Vi lever i en global verden, og en vennskapskontakt mellom lokalsamfunn/ menigheter i Norge og en tilsvarende menighet/lokalsamfunn i et annet land kan skape innlevelse og innsikt i hverandres hverdag på en konstruktiv og utfordrende måte. Foruten økt kunnskap og medisin mot fordommer og rasisme gir vennskap en opplevelse som lærebøker eller andre kunnskapskilder vanskelig skaper alene. I kirkelig sammenheng er vi en del av den verdensvide kirke, og nettopp derfor har vi helt spesielle muligheter for å etablere kontakt med søsterkirker og menigheter i andre deler av verden,- utvikle kjennskap og vennskap, dialog og samarbeid med mennesker på tvers av kulturelle skillelinjer. Også møtet med en kristentro som praktiseres annerledes enn i Norge, kan være en verdifull erfaring for både unge og voksne. For KUI er vennskapssamarbeid en viktig faktor i arbeidet med å formidle kunnskap, endre holdninger og skape rom for handlinger som bidrar til en mer rettferdig verden for flere mennesker. Derfor støtter vi de vennskapstiltak som Kråkerøy menighet har igangsatt, bl.a. som konfirmantarbeid, og anbefaler at andre menigheter prøver ut noe tilsvarende. Idé-opplegget som presenteres her fra Kråkerøy menighet er svært omfattende, men mist ikke motet av den grunn! Det går an å tilpasse det til lokale forhold! Som skissert nedenfor er Amistad-opplegget et valgfritt temaopplegg ved siden av andre tilsvarende opplegg. Det finnes selvsagt også andre mulige modeller, som for eksempel å integrere vennskapstanken i det obligatoriske opplegg for alle konfirmanter. Vennskapstime for alle konfirmanter. Vi anbefaler at alle konfirmanter har en undervisningstime (eller to!) om VENNSKAP (lokalt / globalt). Derfor har vi utarbeidet et særskilt undervisningsopplegg se kapittel IV. Takk til Svein Helge Rødahl og Kråkerøy menighet for et spennende initiativ til prosjekt «Vennskapskonfirmanter», og takk til Sindre Eide, IKO, for kapittel III og IV! Oslo, desember 2003 Estrid Hessellund Daglig leder, Kirkens u-landsinformasjon 2. VENNSKAP I KONFIRMANTARBEIDET EN RIK MULIGHET! Kjære konfirmantlærer-kolleger! I samarbeid med Kirkens u-landsinformasjon, KUI, vil vi i Kråkerøy menighet dele med dere erfaringer vi har gjort i og som har vært til stor berikelse for vårt konfirmantarbeid. Det handler om et temaopplegg Vennskapskonfirmanter lagt inn i vårt vanlige konfirmantopplegg. Vi har i flere år lagt inn valgfrie temaopplegg i vårt konfirmantarbeid, med svært god erfaring. Vi viser til Miljøkonfirmantopplegget som Jubileum 2000 ga ut i år 2000, et opplegg vi utprøvde og utarbeidet i samarbeid med Strømstad församling i Sverige. Etter det har vi hatt flere typer tematilbud for våre konfirmanter: Changemaker-konfirmanter (samarbeid med Changemaker/KN), KRIK/Idretts-konfirmanter (samarbeid med Kristen Idrettskontakt - KRIK), Movie/film-konfirmanter (samarbeid med Fredrikstad kino) og nå også Maritime/sjøkonfirmanter. Ved valg av tema har vi lagt vekt på det som konfirmantlærerne selv har hatt som hjertesaker (det gir ofte det lille ekstra!), særskilte muligheter i menigheten, konfirmantflokken og lokalmiljøet osv. Erfaringene med dette er meget gode - det gir verdifulle impulser til og aktualiserer konfirmantopplegget. Det temaopplegg som kanskje har fungert best, i hvert fall med tanke på breddevirkningen både i menighet og lokalmiljø, er Amistad/Vennskapskonfirmantopplegget. Det er dette vi nå vil presentere for dere, slik at andre menigheter kan, ikke kopiere, men finne sin egen form på det - til berikelse både for konfirmantarbeidet og menighetslivet. En internasjonal kontakt i en eller annen form finner man i de aller fleste menigheter og/eller lokalmiljøer. Benytt den/de for det det er verdt! Det kan være: misjonskontakt, vennskapskontakt gjennom Kirkens Nødhjelp (KN), Redd Barna osv., kommunale vennskapsforbindelser, bedrifter med kontakter i andre land, enkeltpersoner med særskilte kontaktmuligheter! Mulighetene er mange, og det gjelder å bruke dem! Vi har funnet vår form på det, hver enkelt må finne sin, men vi håper og tror at våre erfaringer og vårt opplegg kan gi tips og råd som dere kan sette ut i livet på deres måte! Kråkerøy, august 2003 Vi ønsker Guds signing over deres tjeneste! Svein Helge Rødahl, avtroppet sogneprest og konfirmantlærer på Kråkerøy. E-post: Berit Vasdal, kateket og konfirmantlærer på Kråkerøy. Tlf el Faks E-post: 2 AMISTAD VENNSKAPSKONFIRMANTER

5 Ungdom fra Russland i kirkestua på Kråkerøy (Foto: Asbjørn Barth Hauge). II. AMISTAD - VENNSKAPSKONFIRMANTER I KRÅKERØY MENIGHET Amistad er spansk og betyr vennskap, derav navnet på konfirmantopplegget. Bakgrunnen for Kråkerøy menighets Amistad/Vennskapskonfirmant-opplegg er: A. Menighetens vennskapskontakt med Patzun i Guatemala - via Kirkens Nødhjelp (KN) og Patzun-komiteen på Kråkerøy. Dette er en vennskapskontakt som involverer store deler av lokalmiljøet: skoler og barnehager, politikere og kommuneadministrasjon, foreningsliv av forskjellig art, til tider de fleste i lokalmiljøet. B. Menighetens forbønnsavtale med Fulanerarbeidet i Mali - gjennom Normisjon. Gjensidig bønnetjeneste vedtatt av menighetsrådet og godt hjulpet av at vi har tidligere Malimisjonærer i vår menighet. C. Lokal Y's Men's klubbs vennskapskontakt med søsterklubb i Monchegorsk på Kola i Russland. En omfattende kontakt som viser seg i en rekke gjensidige besøk, brev/ faks/e-post kontakt og innsamling av klær m.m. som er sendt og distribuert til trengende gjennom søsterklubben der. D. Borg bispedømmes samarbeidsavtale med ELCJ - Den palestinske lutherske kirke. Kråkerøys avtroppede sogneprest har vært sterkt involvert i denne kontakten, etter oppdrag fra biskopen. Det har medført besøk fra og til våre søsken i Det hellige land og bibeltimer, kåserier osv. med en annen vinkling enn den vi tradisjonelt har fått. 1. KJENNSKAP GIR VENNSKAP Dette er vår basis og ideologi (teologi) for Vennskapsarbeidet: Det handler om kontakt på tvers av våre forskjellige grenser; geografiske, kulturelle, religiøse, språklige osv. Det uttrykker og viser seg i likeverdighet - samarbeid - partnerskap. Det gjør noe med oss - og våre venner. Toveis påvirkning. Det demmer opp mot fordommer, fremmedfrykt og rasisme. Det gir kjennskap til andres tro og livsforståelse og gjennom det vår egen ditto. Det gir grasrotinnsikt og kjennskap. Hjelper oss til å uttrykke solidaritet - et glemt begrep? Det har uanede muligheter i innhold, form og uttrykk. AMISTAD VENNSKAPSKONFIRMANTER 3

6 2. VENNSKAP I KONFIRMANTOPPLEGGET «Vennskapskonfirmantene» er et temagruppe-tilbud i konfirmantopplegget som konfirmantene velger ved innskriving til konfirmanttiden - blant andre tematilbud. I tillegg til den ordinære undervisningen legges det opp til forskjellige temagrupper der konfirmantene kan fordype seg i særskilte interessegrupper. Dette tema-opplegget kommer til uttrykk gjennom: Temasamlinger - på kveldstid eller lørdager. Weekender/leirer - der en del av tiden brukes hver for seg knyttet opp mot temaarbeidet, men hvor også tematilbudet beriker hele konfirmantgruppen. Konfirmantenes gudstjenester - vennskapskontakten gir fornyet mulighet for deltakelse i og påvirkning av innholdet i gudstjenestelivet. Tjenesteoppgaver - vennskap gjelder både vår nære neste og den som bor langt borte. Slik settes begrepet vennskap inn i både et lokalt og globalt perspektiv. Besøk til våre venner - og fra våre venner. «Ansikt til ansikt»- erfaring. Se VEDLEGG nr. 1 om diverse konkrete programopplegg for «Amistad-konfirmantene» Vennskapssang» - Kråkerøy menighets egen utgave av «Cantai ao Senhor», Salmer 97, nr 89. (Den opprinnelige sangen er på portugisisk. Kråkerøy har omsatt den til spansk, russisk og fulani med tanke på sine vennskapskontakter i Guatamala, Russland og Mali). Kom, syng for vår Gud, en ny sang i glede! (3x) Kom, syng for vår Gud, kom, syng for vår Gud! Cantar al Senor un canto nuoevo! (3x) Cantar al Senor, cantar al Senor! Mi bågo spajom jesjå adnå piesno! (3x) Mi bågo spajom, mi bågo spajom! Ngar njimen Alla ka djaboora keså (3x) Ngar njimen Alla, ngar njimen Alla. Come, sing for the Lord, a new song together! (3x) Come, sing for the Lord, come, sing for the Lord! Velsignelsen, brukt i forbindelse med Ung Messe/Vennskapsgudstjenester. Må kjærlighetens Gud styrke oss i vår kjærlighet til andre. Må livets Sønn gi oss nåde slik at vi kan dele våre liv. Må Den Hellige Ånd, som bor i oss, gi oss kraft til alltid å være til for andre. Amen. 4 AMISTAD VENNSKAPSKONFIRMANTER

7 Maya vennskapsseremoni (Foto: Sv. H. Rødahl) 3. VENNSKAP - DET HANDLER OM KOMMUNIKASJON Gjennom Vennskapskonfirmantopplegget legges det opp til å bli kjent med venner andre steder i verden gjennom forskjellige former for kommunikasjon: Gjennom personer som har besøkt og kjenner våre venner - informasjon av forskjellig slag. Personer som har vært der, sett, hørt, blitt kjent med, har ofte svært mye verdifullt å bringe med seg tilbake. Øyenvitneskildringer gjør inntrykk også på, til tider, blaserte konfirmanter! Lysbilder (og power point!) er ypperlig som formidlingsverktøy! Det er også en fin måte å knytte konfirmantarbeidet og konfirmantene opp til lokalmiljøet og de ressurser og personligheter vi har der. Kontakt gjennom E-post, faks og brev. E-post og faks gjør det mulig med direkte kommunikasjon der og da - begge veier - og over tid. Informasjon om menigheten, lokalsamfunnet, landet osv. er det også mulighet til å formidle gjennom disse utmerkede verktøy. Men først og fremst personlige spørsmål og svar, refleksjoner og formidlinger av opplevelser slik det er naturlig på ungdoms vis. Ved mulighet til bruk av kamera knyttet til Internett/Epost/Chatting blir det også mulig med visuell kontakt. Se VEDLEGG nr. 2: Eksempler på vennskapsbrev Fax fra Alex i Monchegorsk (Foto: Asbjørn Barth Hauge). Kontakt ved gjensidige besøk. «Ansikt til ansikt» kontakt er svært og givende og nødvendig for å forstå og lære hverandre bedre å kjenne. Det er viktig å få til så god gjensidighet som mulig ved slike besøk. Ikke bare reise på besøk men også legge til rette for å få besøk (ved økonomisk støtte etc). Vi har også gjort erfaring med å knytte slike besøk til særskilte arrangementer for hele menigheten/lokalsamfunnet. Vennskapsgudstjenester, Ung Messe, Misjonsmøter, Historie/lokalssamfunnskvelder osv. - enten som enkeltarrangementer eller i form av «Internasjonal Uke». Mulighetene er mange til å dele «ansikt til ansikt»-erfaringen med så mange som mulig. Dette er også en fin måte å presentere konfirmantene og konfirmantarbeidet for menigheten og lokalsamfunnet. Se VEDLEGG nr. 3: Internasjonal Uke i Kråkerøy menighet Det som her er beskrevet, gjelder selvfølgelig i første rekke konfirmantene og deres kommunikasjon, men det fører også med seg svært mye verdifullt inn i menigheten som helhet - både i gudstjenestelivet og mye annet. Det har også ringvirkninger til lokalsamfunnet for øvrig. AMISTAD VENNSKAPSKONFIRMANTER 5

8 4. VENNER HJELPER VENNER Når venner ser at venner lider av en eller flere grunner, ønsker vi å stå sammen, både i bønn og omtanke og ved kommunikasjon som forteller at «jeg ser deg og bryr meg om deg». Noen ganger er det også nødvendig med økonomisk og materiell støtte. Men her skal en være varsom i vennskapsprosjekt som dette, slik at det ikke skapes avhengighet og mottagerne kommer i en form for forlegenhet. Vekten må alltid ligge på gjensidighet at selv når noen gir økonomisk støtte (fordi de har anledning til det!), så gis mottagerne mulighet til å gi av sin overflod, av verdier som ikke dreier seg om penger og materielle goder. «Konfirmantenes vennskapsprosjekt» legger vekt på denne gjensidigheten og likeverdigheten! Samtidig er det naturlig for oss i den materielt rike del av verden å legge opp til innsamlingsaksjoner knytter til prosjektet. Det kan skje ved offer i forbindelse med konfirmantenes særskilte gudstjenester, ved innsats og innsamling av forskjellig slag - salg av julekort, kalendere, kakeutlodning osv. Det kan blir det en pen sum i løpet av et konfirmantår: Ca. kr ,- for konfirmantåret i Kråkerøy menighet. I samarbeid med våre venner øremerkes gaven til et (eller flere) dertil egnet formål som vi så får direkte tilbakemelding om fra våre venner. NB! Ved all form for direkte gaver, enten det er penger eller ting, er det umåtelig viktig å ha et mottakerapparat som kan håndtere dette på en god måte ellers kan det skape forfordeling og problemer hos våre venner. Samarbeid med en organisasjon, f.eks. KN, Y s Men eller en misjonsorganisasjon er klokt og helt nødvendig. 5. BESØK FRA OG TIL - «ANSIKT TIL ANSIKT»-KONTAKT Besøk er svært viktig for at vennskapskontakten kan bli nær og aktuell. Vi har hatt besøk fra både Russland, Mali og Guatemala, hvilket har betydd svært mye. Besøk fra Russland har vært i samarbeid med Y s Men i menigheten. Besøk fra Guatemala: Her har konfirmantene både fått møte gjester innbudt av andre i vennskapsarbeidet, f.eks. skolen, og ved at menigheten har innbudt særskilt i anledning Internasjonal uke, der menighetsrådet betalte for en voksen gjest og konfirmant/ ungdomsarbeidet for en ungdom. Besøk fra Mali fikk vi til ved at en ung jente fra Mali var elev ved en folkehøyskole her. Se VEDLEGG nr. 4: Gjester fra / til Monchegorsk-program Ved besøk - fra og til - er det også muligheter til å gi nyttige ting til institusjoner av forskjellig slag hos våre venner. Bidrag til/samarbeid med særskilte hjelpesendinger er også en mulighet. Til Monchegorsk har vi gitt klær og sko, pedagogiske hjelpemidler og leker m.m. Vi har opplevd stor åpenhet og giverglede fra både enkeltpersoner og forretninger m.fl. når det gjelder slike bidrag. Ungdom fra Patzun/Guatamala og Monchegorsk/Russland. (Foto: Asbjørn Barth Hauge). 6. VIDEREFØRING Foto: Sv. H. Rødahl Som videreføring av konfirmantarbeidet fungerer vennskapsopplegget svært fint. Fjorårets vennskapskonfirmanter har særskilt «kompetanse» som hjelpeledere for nye vennskapskonfirmanter. Dette gjelder ikke minst når de har vært med på besøk til våre venner. Slik har vennskapskonfirmantopplegget vært et verdifullt rekrutteringssted til vårt ungdomsråd - et hjelpeledermiljø som bl.a. gir et lederkurstilbud til våre unge. 6 AMISTAD VENNSKAPSKONFIRMANTER

9 III. VENNSKAPSKONFIRMANTER I EGEN MENIGHET slik går vi i gang Form ut og bruk vennskapskonfirmantopplegget i deres egen menighet, med de kontakter og ressurser dere har, og med det omfang dere har mulighet til. I praksis er det fantasien og motet som setter grenser for hvordan en kan utnytte og utforme dette. Dere har unike muligheter i egen menighet og lokalsamfunn, som ingen andre har maken til bruk dem! Her følger to planleggingsverktøy med plass til å notere etter hvert punkt. Det er en fordel å kopiere dem til alle medarbeiderne som deltar i planleggingen. 1. KARTLEGGING AV RESSURSER A. Hva slags vennskapsforbindelser finnes i vår menighet og lokalsamfunn? B. Hvilke organisasjoner arbeider med aktuelle internasjonale relasjoner i vårt lokalsamfunn? C. Hvilke enkeltpersoner i menighet og lokalsamfunn har internasjonale erfaringer, kunnskap og kontakter som det kan være aktuelt å benytte? D. Hvorfor er opplegg med vennskapskonfirmanter viktig for oss? - utkast til formulering av visjon og målsetting E. Slik kan et opplegg med vennskapskonfirmanter innpasses i menighetens konfirmantopplegg: AMISTAD VENNSKAPSKONFIRMANTER 7

10 2. PLANLEGGING AV ET LOKALT OPPLEGG - Her tar vi avgjørelser i forhold til de notater vi har gjort oss under 1. A-E A. Vennskap med hvem? B. Samarbeidspartnere (organisasjoner og personer lokalt) C. Ressurser (medarbeidere, materiell, økonomi etc.) D. Fremdriftsplan (fra planleggingsstadiet til Konfirmantåret starter) E. Slik vil vi innby, motivere, informere de nye konfirmantene til deltakelse F. Konkret programopplegg for Vennskapskonfirmanter i neste konfirmantår (omfang, valgte samværsformer, prosjekter, besøk etc) 8 AMISTAD VENNSKAPSKONFIRMANTER

11 IV. KONFIRMANTSAMVÆR OM VENNSKAP en dobbelttime Tema: «Uten vennskap intet liv» (Cicero) You've got a friend MÅL FOR SAMVÆRET - å hjelpe konfirmantene til å reflektere over hva gode venner betyr for dem - formidle hvilke verdier som er grunnleggende for gode og varige venneforhold - formidle betydningen av også å ha venner som er annerledes enn en selv - skape nysgjerrighet i forhold til vennskap med unge i andre land og kulturer SKISSE AV EN LEKSJON 1. Åpning: HVA ER GODT VENNSKAP? Skaff til veie en hel bunke med ukeblader og/eller aviser. Del konfirmantene i grupper og la dem klippe ut bilder som de mener handler om vennskap. Lim bildene opp på et stort ark og snakk sammen om dem. - Hva slags vennskap illustrerer bildene? - Hva sier de om hva som skaper vennskap? - Hva sier de om hva som ødelegger vennskap? Kutt fra en CD om vennskap. Helst en låt som konfirmantene kjenner. Forslag: «You ve got a friend» (Tekst og musikk: Carole King. Screen Gems-EMI Music Inc. Trykt med tillatelse fra EMI Music Publishing Scandinavia AB). When you're down and troubled and you need some loving care And nothing, nothing is going right Close your eyes and think of me, and soon I will be there To brighten up even your darkest night. You just call out my name and you know wherever Iam I'll come running to see you again. Winter, spring, summer or fall, all you have to do is call And I'll be there, you've got a friend. If the sky above you grows dark and full of clouds And that old north wind begins to blow Keep your head together and call my name out loud. Soon you ll hear me knocking at your door. You just call out my name and you know wherever Iam I'll come running to see you. Winter, spring, summer or fall, all you have to do is call And I'll be there. Ain t it good to know that you've got a friend. When people can be so cold, they'll hurt you and desert you and take your soul if you let them Oh, but don't you let them You just call out my name and you know wherever Iam. I'll come running to see you again. Winter, spring, summer or fall All you have to do is call And I'll be there, you've got a friend Snakk sammen om hva denne sangen sier om vennskap. Hvem er «jeg-et» i sangen? Hvem er det som tilbyr sitt vennskap? Våger vi å sette oss selv i dette «jeg-ets» sted å tilby vennskap på en lignende måte som jeg-personen i teksten gjør? AMISTAD VENNSKAPSKONFIRMANTER 9

12 Arbeid i grupper med følgende oppgave: Gode venner baktaler ikke hverandre mobber aldri hverandre Fortsett å sette opp andre regler dere mener gjelder for gode venner: Les Ordspr. 17,9 og 17: «Den som dekker over skyld, legger vinn på vennskap, den som farer med sladder, skiller venn fra venn.» «En venn viser alltid kjærlighet, og en frende er født til å hjelpe i nød» - Hvordan samstemmer innholdet i disse ordspråkene med de reglene dere satte opp? Avslutt denne delen med å si litt om at vi er skapt til vennskap, skapt til fellesskap utfra Guds refleksjon etter at han hadde skapt ett menneske: «Det er ikke godt for mannen (mennesket!) å være alene.» (1 Mos 1,18) 2. HVEM SKAL VI VÆRE VENNER MED «Like barn leker best», sier et ordspråk. - Er du enig? - Tenk på hvem som er dine venner? Er dere venner fordi dere er like, eller er det andre grunner? Jesus og vennene hans Dette kan være en kort gjennomgang av noen sentrale steder i evangeliene og/eller en samtale om disse bibelavsnittene: Jesus, venn med slike som andre fordømte og holdt seg for gode til å være sammen med. Hva forteller det fine navnet «Menneskesønnen» om Jesus som venn? Menneskesønnen kom; han både spiser og drikker, og de sier: Se, for en storeter og vindrikker, venn med tollere og syndere! Men Visdommen har fått rett, det viser dens gjerninger.» (Matt 11.19) Menneskesønnen er kommet; han både spiser og drikker, og dere sier: Se, for en storeter og vindrikker, venn med tollere og syndere! (Luk 7,34) Til og med Judas, som forrådte ham, kalte Jesus «min venn». Hvordan tror dere Judas opplevde det? 47 Og mens han ennå talte, kom Judas, en av de tolv, og med ham en stor flokk som var væpnet med sverd og stokker; de kom fra overprestene og folkets eldste. 48 Forræderen hadde avtalt et tegn med dem: «Den jeg kysser, han er det. Grip ham!» 49 Og med en gang gikk han bort til Jesus og sa: «Vær hilset, rabbi!» og kysset ham. 50 Men Jesus sa til ham: «Min venn, gjør det du er kommet for å gjøre.» Nå kom også de andre til, og de la hånd på Jesus og tok ham til fange. (Matt 26,47-50) Jesus kalte sine disipler «venner» og understreket med dette at han regnet med dem og hadde forventninger til dem. Hva slags vennskap hadde Jesus og disiplene? På hvilken måte var dette et forpliktende vennskap? 14 Dere er mine venner hvis dere gjør det jeg befaler dere. 15 Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva hans herre gjør. Jeg kaller dere venner, for jeg har sagt dere alt jeg har hørt av min Far. 16 Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere og satt dere til å gå ut og bære frukt, frukt som varer. Da skal Faderen gi dere alt det dere ber om i mitt navn. 17 Dette er mitt bud til dere: Elsk hverandre! (Joh 15,14-17) Tillit, trofasthet, tilgivelse Avslutt dette avsnittet med å se på de reglene dere tidligere satte opp for hva som er «godt vennskap». Passer disse reglene også for disiplene og Jesus sitt vennskap? Snakk sammen om hvor viktig tillit og trofasthet er i ett vennskap. Bruk gjerne også disippelen Peter (fortellingen om da han fornektet Mesteren) som eksempel på at det noen ganger er vanskelig å være så trofast som en hadde bestemt seg til. Snakk om tillit, trofasthet og tilgivelse som kjerneverdier i gode vennskapsrelasjoner. 10 AMISTAD VENNSKAPSKONFIRMANTER

13 Russisk og norsk ungdom i kirken i Monchegorsk. (Foto: Sv. H. Rødahl). 3. VENNSKAP OVER GRENSER Går det an å være venner med noen på den andre siden av kloden som en aldri har møtt? Bruk det følgende lille avsnittet fra boken «Den lille prinsen» til å reflektere og snakke sammen om det. Boken handler om en liten prins som kommer fra en annen klode. Den handler blant annet om å bruke tid på vennskap, som da den lille prinsen møtte en rev: Da dukket reven opp. - God dag, sa reven. - God dag, svarte den lille prinsen høflig og snudde seg, men han så ingenting. - Jeg er her under epletreet, sa stemmen. - Hvem er du? Sa den lille prinsen. Du ser så søt ut. - Jeg er en rev, sa reven. - Vil du ikke leke med meg? Spurte den lille prinsen. Jeg er så lei meg. - Jeg kan ikke leke med deg, sa reven. Jeg er ikke blitt gjort tam. - Å, unnskyld, sa den lille prinsen. Men da han hadde tenkt seg litt om, la han til: - Hva betyr det «å bli gjort tam?» - Du er nok ikke herfra, sa reven. Hva leter du etter? - Jeg leter etter mennesker, svarte prinsen. Men hva betyr det «å bli gjort tam»? - Mennesker har børser, sa reven. De går på jakt. Det er svært sjenerende. De holder høns også. Det er det eneste interessante ved dem. Leter du etter høns? - Nei, sa den lille prinsen. Jeg leter etter venner. Hva betyr «å bli gjort tam»? - Det er noe som er gått altfor meget i glemmeboken. Det betyr «knytte bånd». - Knytte bånd? - Akkurat, sa reven. Ennå er ikke du noe annet for meg enn en liten gutt som ligner hundre tusen andre guttunger. Og for deg er jeg bare en rev som ligner hundre tusen andre rever. Men hvis du gjør meg tam, så får vi bruk for hverandre. Du vil bli den eneste i verden for meg, og jeg vil bli den eneste i verden for deg (Utdrag fra «Den lille prinsen» av Antoine Saint-Exupéry, Aschehoug forlag, Oslo 1983) Spørsmål til samtale - «Vil du ikke leke med meg? Jeg er så lei meg», sa den lille prinsen. Kjenner du noen som har det på samme måten? - Reven var litt skeptisk til å leke med en han ikke kjente. Hender det at vi oppfører oss på samme måte? Gi eksempler. - Hva sier de to uttrykkene «å bli gjort tam» og «knytte bånd» om det å stifte nye vennskap. - På hvilken måte kan unge fra helt andre land og kulturer «bli gjort tamme» for dere, slik at vennskap er mulig? - Hvordan er det mulig å «knytte bånd» til mennesker i et land langt borte? Gi eksempler. AMISTAD VENNSKAPSKONFIRMANTER 11

14 Viktige NØKKELORD i vennskapsarbeidet Nord/Sør: Gjensidighet Likeverd Varig kontakt Erfaringsutveksling Solidaritet Se videre i boka MELLOM TOTEN OG TIMBUKTU, En håndbok i vennskaps og kultur-kontakter, Kirkens Nødhjelp 1999, - se spesielt kapittel 2: «Vennskapssamarbeid vil si å lære av hverandre». Snakk sammen om hvert enkelt av disse nøkkelordene. Hva betyr ordene? Hvor viktige er de for vennskapskontakter med unge i andre land? Hvordan er det for eksempel mulig å tenke «gjensidighet» i forhold til unge i et fattig land? Hva har dere som venner å gi hverandre? Det er lett nok for oss i den rike del av verden å kjøpe noe og sende til dem. Men hva kan de gi til oss? Hva slags rikdommer har de som vi trenger? 4. AVSLUTNING Les eller syng Eyvind Skeies sang, «Vennskapstanker» eller et annet passende dikt eller sang. Vennskapstanker Gi meg hånden, la oss sammen slå en ring omkring vår jord, mens vi sender vennskapstanker rundt til alle der de bor. Vennskapstanker er så varme, vennskapstanker skaper fred. Den som går med vennskapstanker bærer gode gaver med. (Eyvind Skeie. Gjengitt med tillatelse.) Hva betyr det for vennskapet dersom vi fra de rike landene stadig besøker dem og de aldri har mulighet til å komme til oss? Hva legger dere i begrepet solidaritet? Hvordan kan vi som lever i den rike del av verden, være solidariske med folk som lever under helt andre vilkår? Gi eksempler på solidariske holdninger og handlinger. Se videre i boka MELLOM TOTEN OG TIMBUKTU, En håndbok i vennskaps og kultur-kontakter, Kirkens Nødhjelp 1999, - se spesielt kapittel 2: «Vennskapssamarbeid vil si å lære av hverandre». 12 AMISTAD VENNSKAPSKONFIRMANTER

15 V. VEDLEGG VEDLEGG 1 KONKRETE PROGRAMOPPLEGG (Kråkerøy) Amistad - konfirmantenes særskilte temaprogram: Weekend på leirsted, høsten - f.eks. i september eller oktober. Hovedvekt: vennskapskontakten med Patzun. Temadag i Kirkestua - lørdag (evt. kveld) i november: Hovedvekt: vennskapskontakten med Monchegorsk. Besøk fra Monchegorsk, onsdag til mandag i nov.-des.: Ungdommer fra Monchegorsk gjester Kråkerøy. Mangfoldig program. Ung Messe, 1.s. i advent. Temadag på Menighetssenteret, lørdag (evt. kveld) i januar: Hovedvekt: vennskapskontakten med Mali. Ung Messe, Midtfastesøndag. Fasteaksjon for KN, mars/april: Vennskapskonfirmantene bidrar særskilt sammen med Changemaker-konfirmantene. Stand og innsamling ved butikksenter. Nattball (natturnering med solidaritet). Evt. weekend på leirsted, april: Besøk fra Changemaker, Normisjon og Y s Men. Vi oppsummerer vennskapskontakten og hva vi har lært. Forberedelse av vennskapsbesøk til Monchegorsk. Samtale/temagudstjeneste rett før Konfirmantavslutning. Program for temadag/ kveld: 1.del. (45-60 min): Informasjon om det aktuelle sted/land ved lokal gjest som har vært der, evt. en person fra det aktuelle sted/land. Lysbilder, video, klær og ting m.m. vises fram. «Vi reiser til» Pause (30 min) - evt. med mat fra det aktuelle land. 2.del: (45-60 min): Brevskriving, tegninger osv. som sendes via faks og/eller E-post til våre venner. Avtale er gjort på forhånd slik at de har sendt brev til oss eller sender det samtidig med eller som umiddelbart svar på våre brev. Det er mulig å få til en der-og-da kommunikasjon på denne måten. «Vi snakker med» Vennskapsprogram på konfirmantweekend: Temaopplegget for vennskapskonfirmantene er del av weekendprogrammet på følgende vis: Lørdag formiddag: Teamwork! Vennskapstema - «Vi besøker» et vennskapsland/sted. Ved gjest som har besøkt stedet/er involvert i vennskapskontakten, evt. kommer fra stedet/landet. Og/eller: Solidaritet - vennskapskontakten sett i et globalt perspektiv. Vi har god erfaring fra bruk av Verdenshandelsspillet, evt. Aidsspillet (kontakt Changemaker/KN). Lørdag ettermiddag: Amistad - Lille postbud. Brevskriving osv. for faks/e-postsending (jmf. Temadag/kveld). I tillegg: Forberedelse av vennskapsinnslag til gudstjenesten søndag. Foto: Håkon Lislerud/Kirkens Nødhjelp Lørdag kveld: «Vi drar til...» - et vennskapsland/sted presenteres for de andre konfirmantene. Søndag formiddag: Early day service - gudstjeneste med innslag om vennskapskontakten ved info og forbønn (+ de andre temagruppene). Offer til konfirmantenes hjelpeprosjekt. Tjensteoppgaver: Konfirmantene deltar også ved diakonal tjeneste ut over fasteaksjonen. Bl.a. ved å være hjelpere med innsamling og pakking av klær til Kråkerøy Mixed Y s Mens Clubs klesprosjekt til Monchegorsk. Det samles hvert år inn flere tonn med klær på Kråkerøy som våre venner i Monchegorsk fordeler til bl.a. barnehjem og aldershjem. Avslutning av konfirmantåret/konfirmasjonsgudstjenester: Samtale- og temagudstjeneste. Temagruppene presenterer sitt konfirmantår. Fra vennskapskonfirmantene: brev/e-post fra og info om våre venner, samt bønner for våre venner i gudstjenesten. Konfirmasjonsgudstjenester der ofring ved en av dem går til konfirmantenes hjelpeprosjekt. AMISTAD VENNSKAPSKONFIRMANTER 13

16 VEDLEGG 2: EKSEMPLER PÅ VENNSKAPSBREV Dear friends in Patzun! Thanks for your that we got! Our Christmas- holiday is our now, and we already started at school! The Christmas- holiday last in 2 weeks here in Norway. How long is your Christmas- holiday? In the Christmas we spend a lot of the time with our family. On the Christmas Eve many go to church before they have their Christmas dinner. We eat a lot of food in this holiday. After the meal we open presents. Some of the presents are lying under the Christmas tree, and the Santa Claus brings the rest. We hope you had a good time in the holiday and will have a good happy year! When it s snow we use to have snowball- fights, go skiing, slalom, snowboard and go sledging. But in these days the snow is starting to melt. The spring is just around the corner, we hope!!! Hugs from your friends in Krakeroy, Norway Mathias, Kristine, Caroline, Michael, Hanna and the rest of the Amistad confirmants. Hei paa dere!! Adama Bah og Oumar Diallo Vi er tre jenter på 14 aar fra Kraakeroy. Kraakeroy er en liten oy med ca innbyggere. Kraakeroy er en del av Fredrikstad by, og Glomma renner i gjennom her. Vi har mye pen natur, og oya kalles ofte for blomsteroya, fordi det er saa mange vakre blomster her. Vi har ogsaa mange minner fra stenalderen, blant annet Tom og Mette-hula og Lunderamsa. Vi heter Kristine, Ida og Elisabeth. Vi er vennskapskonfirmanter dette aaret. Det er tre forskjellige grupper med konfirmanter i aar. Sportskonfirmanter, miljokonfirmanter og vennskapskonfirmanter. En av oss skal konfirmere seg den 28/ De to andre skal konfirmere seg 12/ Vi må delta på 8 gudstjenester for vi konfirmerer oss. Konfirmanttiden på Kraakeroy er ca. 8 mnd. Annenhver uke er vi på undervisning i 1 1/2 time. Vi reiser ogsaa på turer sammen. I mai skal vi reise til Russland. Det gleder vi oss veldig til!! I fritiden driver vi med dansing, haandball og aerobic. Hva driver dere med i fritiden da? Har dere noe fritid? Vi går på en skole som heter Kraakeroy ungdomsskole. Vi er 86 elever på 9. trinn hvor vi gaar. Skoledagen vaar er fra kl til kl Vi gaar på skole mandag til fredag. Hvor lenge er det vanlig at skoledagen varer i Mali? Og hvilke dager er det skole? Vi har akkurat sett mange lysbilder og andre ting fra landet deres. Det var en dame som het Kirsten Jorgensen som fortalte oss om dere og landet deres. Hun hadde vart misjonar i Mali i 10 aar.. Haaper alt staar bra til med dere!! Haaper aa hore fra dere snart!! Vennlig hilsen Kristine, Ida og Elisabeth. 14 AMISTAD VENNSKAPSKONFIRMANTER

17 HEI! Kjære venner i Mali. Vi har akkurat lest opp brevet vi fikk fra dere og vi takker så mye for alt dere har skrevet. Vi har også fått brev fra Patzun i Guatemala og Monchegorsk i Russland. Vi har akkurat hatt ferie fra skolen, men før vi fikk den ferien måtte vi gjennom fem tentamener. På den siste skoledagen fikk vi igjen karakterbøkene våre. Der stod alle karakterene samlet fra det ene halvåret. Mange ble fornøyd og noen ble ikke fullt så fornøyd. Her i Fredrikstad kom det litt snø før jul og vi tilbragte feriedagene ute i snøen. Vi stod på ski, skøyter og hadde det gøy. Vi har hatt en utrolig koselig julefeiring her i Fredrikstad. Med tradisjonell julemat og pakker under juletreet. Mange gikk i kirken på julaften og mange foreninger har hatt juletrefest. Da går vi rundt juletreet og synger julesanger. Det vi lurer på nå er hvordan dere feirer jul? Og hvordan dere hadde det i julen? Vi hilser fra alle vennskapskonfirmantene og Changemaker-konfirmantene. Vi ønsker dere alle et riktig godt nytt år! Med vennlig hilsen Heidi, Malin, Hege Christin og Glenn. Fra: Centro Comunal De Patzun Sendt: 17. november :21 Til: Emne: Svein Helge Oversettelse Kjære venner fra Kråkerøy. Vi hilser dere hjertelig i vår Herre Jesus Kristus og ønsker hver enkelt av dere Guds fred og velsignelse. Det er med stor glede, og en ære for oss, å ha denne muligheten til ønske dere tillykke med at dere har valgt den rette veien, for det er det vår Herre ønsker for våre liv. I vår kirke her i Patzun er det hvert år fem hundre ungdommer som blir konfirmert. Man får undervisning i seks måneder og det er veldig viktig for oss ungdommer å få denne undervisningen, for gjennom dette sakramentet får vi ta imot den Hellige Ånds gjerninger. Vi takker Gud og dere for denne muligheten vi har til å knytte vennskapsbånd. Vi takker for tilliten dere viser oss ved dele denne gleden, freden og kjærligheten med oss. Vi håper vi får muligheten til å ta imot dere som våre gjester her i Patzun en dag. Vi, ungdommene i Patzun, ønsker at Gud må velsigne og bevare dere og lyse over dere i dag, i morgen og for evig tid. Vennlig hilsen, Humberto Cotonon Queche (styreleder) Silvia Yolanda Gomez Teleguario (sekretær) Ingrid Lisbeth Xinico Capen (kasserer) Florentina Mactzul Gonzalez (styremedlem) Jeremias Patal Ejcalon (styremedlem) Bernardino Cap Coc (styremedlem) Queridos amigos de Krakeroy Reciban un cordial saludo, de parte de nuestro Señor Jesucristo y que la paz y las bendiciones de Dios este reinando en cada uno de ustedes. Es motivo de gran gozo y privilegio para nosotros tener la oportunidad de felicitarlos y animarlos ya que han tomado el camino correcto y es lo que es el Señor quiere en nuestras vidas. En nuestra Iglesia de Patzún cada año 500 jovenes reciben el sacramento de la confirmacion y la enseñanza se reciben en 6 meses, y es muy importante para nosotros como jovenes recibir esas enseñanzas; ya que por medio de ese sacramento, recibimos los dones del Espíritu Santo. Agradecemos a Dios y a ustedes por darnos la confianza y la oportunidad de que entre nosotros haya un lazo de amistad. Agradecemos por esa confianza que ustedes nos estan dando, de poder compartir ese gozo, esa alegria esa paz y ese Amor con nosotros. Esperamos en Dios que esa actividad se vaya a realizar y estamos muy contentos y ansiosos de poderlos recibir. Que Dios los bendiga, los guarde y los ilumine hoy, mañana y siempre, son los deseos de toda la juventud patzunera. Atentamente, Junta Directiva Presidente Humberto Cotonon Queche Secretaria Silvia Yolanda Gomez Teleguario Tesorera Ingrid Lisbeth Xinico Capen Vocal I Florentina Mactzul Gonzalez Vocal II Jeremias Patal Ejcalon Vocal III Bernardino Cap Coc AMISTAD VENNSKAPSKONFIRMANTER 15

18 VEDLEGG 3 Eks. på hva vennskapskontakten kan føre til: INTERNASJONAL UKE I KRÅKERØY MENIGHET, MARS Kråkerøy menighet innbyr til en languke med utsikt - som vi håper vil gi innsikt. Det vil komme gjester Guatemala, Mali, Sør-Afrika m.fl. Du kommer vel også?! Velkommen til et rikholdig program - for enhver smak: Søndag 9.mars. Kl.18.00: ÅRSFEST - «En menighet med utsikt?» Kråkerøy bedehus, Lunde. Tale ved Petter Skauen. Sang ved Kirkekoret. Søndag 16.mars. Kl.11.00: «AMISTAD» - Familiegudstjeneste i Kråkerøy kirke. Gjester fra Guatemala. Sang ved Janne Jacobsen, Alexander Hermansen og Barnekoret. Sogneprest Rødahl. Kirkekaffe med smak fra sør. Tirsdag 18.mars. Kl.18.00: «Kråka» flyr langt. Barneklubb med utsikt på Rødsmyra skole. Gjester fra Guatemala. Foreldre og søsken av «Kråka»-medlemmene inviteres. Onsdag 19.mars. Kl.11.00: «Småbarnstreff med utsikt» - på Misjonshuset. Kl.19.00: «Gi dem mitt ord!» - Misjonsfastemøte på Misjonshuset. Tale ved pastor Sacarias fra Patzun. Sang ved Rachel fra Mali. Kap. Hauglum. Torsdag 20.mars. Kl.19.30: «Kråkerøy og verden» - på Kråkerøy bedehus, Lunde. Knut W. Engebretsen - historisk tilbakeblikk. Repr. for Patzun- og Monchegorsk-kontakten deltar. Gjester fra Patzun. Fredag 21.mars. Kl.20.00: «New Orleans på Kråkerøy» - jazz-konsert i Kråkerøy kirke. Jazz-konsert ved Stokstad- Jensen Trad. Band, Fredrikstad Sangkor og Kirkekoret, dir. Vidar Hansen. Trad.jazz, negro spirituales og bedehussanger swinger sammen. Bill.: Kr.100,-. Søndag 23.mars. Kl.11.00: «SE - OG BLI SETT!» - Ung Messe i Kråkerøy kirke. Ved Amistad-konfirmanter med to års utsikt og innsikt. Gjester fra Guatemala og Mali. Kat. Vasdal og sogneprest Rødahl. Kirkekaffe med smak fra Onsdag 26.mars. Kl.20.00: «Afrikanske rytmer på norsk» - konsert i Kråkerøy kirke. KorLuren, Steinar Ofsdal og musikere fra Sør-Afrika. Til støtte for KNs HIV/Aids-arbeid i Sør-Afrika. Bill.: Kr.100,-. 16 AMISTAD VENNSKAPSKONFIRMANTER

19 VEDLEGG 4: GJESTER FRA / TIL MONCHEGORSK PROGRAM Fra: Menigheten har hatt besøk av unge fra Monchegorsk to år på rad. Ett år fire unge og det andre fem unge + voksne. Y s Men i Monchegorsk finner fram til personene som skal besøke oss. Y s Men på Kråkerøy betaler for de voksne, menigheten for de unge. Vi har lagt opp til et variert og ungdommelig program for våre gjester. Programeks.: Torsdag 16.30: Ankomst Gardermoen. Gjestene hentes på Gardermoen : Velkomstsamling : Hjem til vertskaps-familiene. Gjestene fordeles to og to hos vertsfamilier. Fredag : Besøke Rød skole og Rød barnehave. Sight-seeing i Gamlebyen. Lunsj på McDonalds : Hyggekveld sammen med Vennskapskonfirmantene i Kirkestua. Hilsener, prat, sang, musikk og mat. Lørdag Formiddag: På by n med vertsfamiliene/unge venner : Øvelse ang. søndagens gudstjeneste i kirken sammen med konfirmantene. Middag hos vertsfamiliene. Sightseeing på Kråkerøy. Kveld: Privat ungdomssamling sammen med unge i menigheten. Søndag 09.30: Fremmøte i kirken, siste gjennomgang før 10.30: Gudstjeneste/Ung Messe i Kråkerøy kirke : Middag hjemme hos familier : Ishockey-kamp i Stjernen-hallen. Mandag 10.00: Besøk på Kråkerøy Ungdomsskole (9.kl.) : Besøke Musikkskolen i Fredrikstad : Hyggekveld sammen med Ungdomsrådet m.fl. i Kirkestua. Tirsdag Kl Flybuss til Gardermoen fra Fr.stad busstasjon. Til: Besøk til Monchegorsk, 4-5 dager i begynnelsen av mai: Torsdag: Fly til Kirkenes og buss til Murmansk og Monchegorsk. Overnatting to og to i private hjem. Frokost og kveldsmat/middag i hjemmene. Felles lunsj i kafé i byen, evt. på skole. Fredag: Opplegg ved Y s Mens Club i Monchegorsk, omvisning i byen, museumsbesøk, skolebesøk osv. Fritid sammen med vertskap/ungdom. Lørdag: Besøk til barnehjem og rehabiliteringssenter, konsert ved unge m.m. Fritid til shopping på markedet m.m. Søndag: Gudstjeneste i Den russisk-ortodokse kirke i Monchegorsk. «Internasjonal» basketball-kamp på en av skolene. Avskjedsfest med unge fra Monchegorsk. Mandag: Hjemreise via Murmansk. Økonomi: For å få til denne reisen så godt - og med en så rimelig egenandel som mulig, søker vi om økonomisk støtte fra Barentssekretariatet, UD og Barne- og familiedep., Fylke og Kommune, f.eks. LA-21 milder + lokale støttegrupper, som Y s Men, Lions, Kirkeforening, Menighetspleieforening osv. I tillegg kan kakelotterier, utlodninger m.m. være nødvendig for å få dette til. Når det gjelder økonomi er det vår erfaring at dersom vi har en god «vare» å presentere, åpnes det også når det gjelder støtte og deltakere. Som oftest er vår forsiktighet og manglende frimodighet på hva vi kan få til, den største hindringen for å få det til. For Vennskapskonfirmantene har deltakelse ved denne reisen medført en ekstra egenandel i tillegg til konfirmantkontingenten. Denne egenandelen var kr.1.000,- i 2002 (da fikk vi støtte fra Barentssekretariatet) og kr.1.500, - i 2003 (mindre støtte utenfra). De andre unge som deltok hadde en noe høyere egenandel - kr.2.000,- i Total sum for reise og opphold er ca. kr.3.500,- pr. pers. Vi sponser altså hver enkelt ganske mye. Der enkeltkonfirmanter har hatt problemer med å betale egenandelen, har det alltid vært støttegrupper som har tatt seg av det. AMISTAD VENNSKAPSKONFIRMANTER 17

20 AMISTAD - VENNSKAPSKONFIRMANTER er et inspirasjons- og idéhefte til bruk i konfirmantarbeidet Kråkerøy menighet, Borg bispedømme, har i flere år arbeidet med valgfrie temaopplegg i sitt konfirmantarbeid, for eksempel Miljøkonfirmanter, Changemaker-konfirmanter - og nå også Vennskapskonfirmanter. I dette heftet gir de videre av sine erfaringer, i håp om at andre menigheter vil ta ideen opp og utforme den tilpasset sitt lokalmiljø. Heftet inneholder også praktisk veiledning om hvordan man kan gå i gang i egen menighet. «Uten vennskap intet liv» (Cicero) Videre innholder heftet et generelt opplegg for «Konfirmantsamvær om vennskap» skisse til en dobbelttime om vennskap lokalt/globalt som kan brukes uavhengig av AMISTAD-opplegget. Vi håper mange konfirmantlærere vil finne ideer og inspirasjon til sitt arbeid med å synliggjøre «lokal kirke i globalt fellesskap» overfor konfirmantene!

KONFIRMANTSAMVÆR OM VENNSKAP en dobbelttime

KONFIRMANTSAMVÆR OM VENNSKAP en dobbelttime KONFIRMANTSAMVÆR OM VENNSKAP en dobbelttime Tema: Uten vennskap intet liv (Cicero) MÅL FOR SAMVÆRET - å hjelpe konfirmantene til å reflektere over hva gode venner betyr for dem - formidle hvilke verdier

Detaljer

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen 1. vers Når jeg hører musikk, Kan jeg ikke sitte stille Når jeg hører det groover, B yner beina å gå Jeg får ikke ro, Selv om jeg gjerne ville Jeg vil bare danse, Det er noe jeg må Jeg vil bare danse Tekst

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2016 2016 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2015 2015 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER

INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER Velkommen som konfirmant! Å bli konfirmert betyr å bekrefte eller stadfeste noe. Du får lov til å stadfeste dåpen din og bekrefte tilhørighet til Gud eller kirken,

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En disippel's bønn. Praksis. Roald Kvam 2008 I. Når kan vi be? A. Be til bestemte tider oppdag bønnens virkninger. Apg 13:22 (David), Dan 10:11 (Daniel).

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Hvem vil jeg være?

Opplegg til samling. Tema: Hvem vil jeg være? Opplegg til samling Tema: Hvem vil jeg være? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Da Jesus ble født. en julekalenderbok. Bruk av boken i menigheten

Da Jesus ble født. en julekalenderbok. Bruk av boken i menigheten Da Jesus ble født en julekalenderbok Bruk av boken i menigheten «Da Jesus ble født» er en julekalenderbok som lar barnet bli kjent med juleevangeliet. Julekalenderboka passer for barn fra 3 år og oppover.

Detaljer

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte.

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. KONFIRMANT 2015-16 Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. Dere skal ha mottatt informasjon om konfirmasjon fra Den norske kirke sentralt i posten. Her kommer litt mer informasjon

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Vi kan tilby et spennende opplegg som vi tror vil falle i smak hos de fleste. Ta en kikk og se om dette er noe for deg.

Vi kan tilby et spennende opplegg som vi tror vil falle i smak hos de fleste. Ta en kikk og se om dette er noe for deg. Kan du tenke deg å være konftrrnanc i Loddefjord menighet! Vi kan tilby et spennende opplegg som vi tror vil falle i smak hos de fleste. Ta en kikk og se om dette er noe for deg. HVORFOR KONFIRMANT? Det

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Hånd i hånd fra Kilden Konsert 25.3.12 Tekster

Hånd i hånd fra Kilden Konsert 25.3.12 Tekster Hånd i hånd fra Kilden Konsert 25.3.12 Tekster 01 Gud har skapt 02 Glory to Jesus 03 Herren er min hyrde 04 Vennesang 05 Vi deler den samme jord 06 Hjertesangen 07 En stille bønn 08 Brød for verden 09

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

Nær gud - nær mennesker

Nær gud - nær mennesker Fastelavnssøndag (2..mars) Hovedtekst: Joh 17,20-26 GT tekst: Høys 8,6-7 Epistel tekst: 1 Kor 13,1-7 Barnas tekst: Joh 12,1-8 Nær gud - nær mennesker 32 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: J

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal. Tekst: Joh 14,1-4. La ikke hjertet bli grepet av angst!

2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal. Tekst: Joh 14,1-4. La ikke hjertet bli grepet av angst! 2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal Tekst: Joh 14,1-4 La ikke hjertet bli grepet av angst! Det er som man ser den iskalde hånden som klemmer til rundt hjertet. Har du kjent den? Det er tider i livet

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet (20 minutter) Finn en bunke med aviser, som har noen eksempler

Detaljer

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem.

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem. Preken 15. April 2012 i Fjellhamar kirke 2. s i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Hva er vi opptatt av? I dag får vi høre om Simon Peter. En av disiplene til Jesus. Alle som har lest litt i Bibelen kjenner

Detaljer

KONFIRMANT - JEG??? Informasjon om konfirmantåret 2011-2012 i Tananger menighet

KONFIRMANT - JEG??? Informasjon om konfirmantåret 2011-2012 i Tananger menighet KONFIRMANT - JEG??? Informasjon om konfirmantåret 2011-2012 i Tananger menighet Vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg neste år. Vi kan tilby et spennende og lærerikt

Detaljer

Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende.

Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende. VIGSEL Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende. 1 VIGSEL I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning fra bryllupsfølget

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2017 2017 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Medarbeidere Hege Kateket Birgitte Ungdomsleder Bente Diakon (vikar) Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel gjeng frivillige

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

KONFIRMANT - JEG??? Velkommen som konfirmant i Tananger Menighet. Husk å meld deg på innen 22.juni 2012 Påmelding skjer på nettsiden vår.

KONFIRMANT - JEG??? Velkommen som konfirmant i Tananger Menighet. Husk å meld deg på innen 22.juni 2012 Påmelding skjer på nettsiden vår. KONFIRMANT - JEG??? Velkommen som konfirmant i Tananger Menighet Informasjon om konfirmantåret 2012-2013 i Tananger menighet Husk å meld deg på innen 22.juni 2012 Påmelding skjer på nettsiden vår. Tananger

Detaljer

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Sak 1: Virksomhetsplan kapittel 2.2: Diakoni omsorg og samfunnsengasjement Innspill som fremkom under behandling

Detaljer

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha.

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha. Preken i Fjellhamar kirke 28. Juni 2009 4. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Lukas I det 15. Kapittel: Tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Fariseerne

Detaljer

30. oktober - 6. november. Bøn og fasteveke 2016

30. oktober - 6. november. Bøn og fasteveke 2016 30. oktober - 6. november Bøn og fasteveke 2016 I bønne og fasteuka setter vi oss som menigheten og som enkeltindivider til side for å søke Gud og Hans hensikt, vilje og plan med menigheten - og våre liv.

Detaljer

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre.

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. Jeg en etterfølger Igangsetter Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. En lærling Herren Gud har gitt meg disiplers

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

Preken i Fjellhamar kirke 25. Oktober Bots og bønnedag. Kapellan Elisabeth Lund. Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 18:

Preken i Fjellhamar kirke 25. Oktober Bots og bønnedag. Kapellan Elisabeth Lund. Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 18: Preken i Fjellhamar kirke 25. Oktober 2015 Bots og bønnedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 18: Til noen som stolte på at de selv var rettferdige, og så ned

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel: Preken 4. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 25. januar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel: Da Jesus kom gående, så han en mann som var

Detaljer

Come to praise. We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song

Come to praise. We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song Come to praise We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song We ve come to sing and give you praise We worship you

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

BARN, UNGE og VOKSNE

BARN, UNGE og VOKSNE Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Høst - advent - jul 2016 DØVEKIRKE - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

Velkommen til Sandefjord Døvekirke

Velkommen til Sandefjord Døvekirke Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Program for VINTEREN og VÅREN 2017 - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus.

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus. Elihu 15.02.2015 Andreas Fjellvang Kjære menighet! Det er en ære for meg å stå her i dag. Har fått et bibel vers jeg ønsker å forkynne ut i fra i dag. Johannes 5:19 Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Sønnen

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Vi har alle bilder i hodet, og smaker i ganen og følelser i kroppen fra måltider vi har vært med på. Opplevelsen av å sitte

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon!

Velkommen til konfirmasjon! Velkommen til konfirmasjon! KONFIRMANTÅRET 2012-2013 Borre, Åsgårdstrand og Nykirke sokn KONFIRMASJONSDAGENE I 2013 Søndag 5. mai Nykirke kirke og Åsgårdstrand kirke Søndag 12. mai Borre kirke og Skoppum

Detaljer

Vi en menighet. En vakker kropp. Se på illustrasjonen av sirkler ut fra korset. Hvor opplever du at du er for øyeblikket? Hvor vil du gjerne være?

Vi en menighet. En vakker kropp. Se på illustrasjonen av sirkler ut fra korset. Hvor opplever du at du er for øyeblikket? Hvor vil du gjerne være? Vi en menighet Ord-assosiasjon > Hvilke ord, ideer og tanker assosierer du med ordet menighet? > Hva assosierer du med familie? > For noen er det positivt ladet å tenke på kirken som familie, for andre

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Årsplan engelsk høst 1.trinn 2016

Årsplan engelsk høst 1.trinn 2016 Årsplan engelsk høst 1.trinn 2016 Uke Tema Kunnskapsløftet sier Mål med kapitlet Innhold i timene 33-40 TALL 1-10 FARGER bruke de mest grunnleggende engelske språklyder og språkrytmer gjennom praktiskestetiske

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2013 Spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2013 Spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2013 Spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken I denne brosjyren håper vi å gi deg svar på noen av de spørsmålene du har om konfirmasjon i kirken. 1

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2012 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. 1. januar TROEN KOMMER FØRST For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Efeserne 2,10 Dere har ofte hørt meg si at kristenlivet

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Del 4 Å forløse Guds kraft gjennom bønn

Del 4 Å forløse Guds kraft gjennom bønn Del 4 Å forløse Guds kraft gjennom bønn Innledende om bønn En sterk tro på bønn, og et levende bønneliv i forhold til Gud, er en forutsetning for å kunne stå i en framgangsrik, kristen tjeneste over tid.

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Spo H 1 og 2 + Spo B (Bernts gr.) Andre interesserte innviteres også, de løser inng.bill.

Spo H 1 og 2 + Spo B (Bernts gr.) Andre interesserte innviteres også, de løser inng.bill. Årsplan 2013/2014 for sporty Hunstad 1 og 2 NB: Med forbehold om endringer! Merk at det er ulike dager og klokkeslett. Merk ut dagene din gruppe skal møte. Høsten 2013 ukedag dato Tid/hvem/hvor hva skjer

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Månedsplan for skattkammeret -August 2016

Månedsplan for skattkammeret -August 2016 Avdeling: 51741163 Kontor: 51741160 Månedsplan for skattkammeret -August 2016 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 33 15. Planleggingsdag. 16. Velkommen til 17. 18. 19. Barnehagen er nytt barnehageår!

Detaljer

Arbeidsplan for Rødhette desember 2014

Arbeidsplan for Rødhette desember 2014 Arbeidsplan for Rødhette desember 2014 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1 Adventsamling på avdeling kl 9.00 Med Ellen 3 9.00 med Marianne Kulturskole 3 år kl 10.15 4 år kl 11.00 8 9.00 med Marianne

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1.

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. Den Nytestamentlige Menighets Offertjeneste 1. Pet. 2:4 5 Når dere kommer til Ham som er Den Levende Stein, som

Detaljer

Kjære alle sammen! Høsten 2012 er her be Herren om at Han utruster og sender meg og deg!

Kjære alle sammen! Høsten 2012 er her be Herren om at Han utruster og sender meg og deg! Kjære alle sammen! Under Normisjons generalforsamling i år ble vår nye visjon- og våre nye verdier vedtatt. Normisjons visjon: Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag. Normisjons kjerneverdier:

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Medarbeidere Hege Kateket Elise Trosopplæringsmedarbeider Birgitte Ungdomsleder Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel

Detaljer

ADVENTSKALENDER 5 KJÆRLIGHETSSPRÅK - av Mia Holta

ADVENTSKALENDER 5 KJÆRLIGHETSSPRÅK - av Mia Holta ADVENTSKALENDER 5 KJÆRLIGHETSSPRÅK - av Mia Holta TIPS og IDEER til ADVENTSKALENDER: - gjør det som er mest praktisk for din familie! Hva kan vi fylle kalenderen med? Gary Chapman har skrevet bøkene; Kjærlighetens

Detaljer

barnesiden Bokstavsalat: Tittelen til dette bildet er: P N E A I L S N R I R G G I S (Luk.6,17-26)

barnesiden Bokstavsalat: Tittelen til dette bildet er: P N E A I L S N R I R G G I S (Luk.6,17-26) barnesiden Tittelen til dette bildet er: P N E A I L S N R I R G G I S (Luk.6,17-26) Bokstavene ble litt blandet. Her kan du skrive det riktig............... så kan du fargelegge bildet. I Bibelen finnes

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek.

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek. 1 Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september 2004. Pastor Brian Kocourek. Den fjortende gode eller løfte fra Gud til oss med hensyn til Hans Sønn er; at det gir oss

Detaljer

Lokal diakoniplan for Lura menighet

Lokal diakoniplan for Lura menighet Lokal diakoniplan for Lura menighet Utarbeidet høsten 2010 LOKAL DIAKONIPLAN FOR LURA KIRKE INNHOLD Den lokale plan er delt inn i 3 deler. Første del sier noe om mål og hva diakoni er. Del to er en fargerik

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

I denne brosjyren finner du spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken.

I denne brosjyren finner du spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken. Velkommen til i Kråkerøy menighet 2013-2014 I denne brosjyren finner du spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken. Kråkerøy menighet, Kråkerøyveien 148, 1675 Kråkerøy tlf: 69 38 28 28,

Detaljer

OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER. følg Ham! Våren 2011. gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no

OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER. følg Ham! Våren 2011. gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER følg Ham! Våren 2011 gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no følg Ham! MARTIN CAVE pastor EGIL ELLING ELLINGSEN nestpastor egilelling@imikirken.no

Detaljer