AMISTAD - VENNSKAPSKONFIRMANTER. Konfirmanter med utsikt som gir innsikt. Inspirasjons- og idéhefte utarbeidet av Kirkens U-landsinformasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AMISTAD - VENNSKAPSKONFIRMANTER. Konfirmanter med utsikt som gir innsikt. Inspirasjons- og idéhefte utarbeidet av Kirkens U-landsinformasjon"

Transkript

1 AMISTAD - VENNSKAPSKONFIRMANTER Konfirmanter med utsikt som gir innsikt Inspirasjons- og idéhefte utarbeidet av Kirkens U-landsinformasjon

2 Utgitt av Kirkens u-landsinformasjon, 2003 i samarbeid med Kråkerøy menighet, Borg bispedømme. Ansvarlig redaktør: Estrid Hessellund. Ombrekking og trykk: Prinfo Saturn AS, Drammen Foto: Svein Helge Rødahl, Asbjørn Barth Hauge og Håkon Lislerud/Kirkens Nødhjelp Forside: Morten Ravnbø Sætren, OktanSydvest Opplag: ISBN: Bestilles fra Kirkens u-landsinformasjon Underhaugsveien 15, PB 5913 Majorstua, 0308 Oslo Tel ; Fax: Heftet er utgitt med støtte fra NORAD.

3 AMISTAD - VENNSKAPSKONFIRMANTER Konfirmanter med utsikt som gir innsikt INNHOLD I. Innledning s Introduksjon s Vennskap i konfirmantarbeidet en rik mulighet! s. 2 II. Amistad Vennskapskonfirmanter i Kråkerøy menighet s Kjennskap gir vennskap s Vennskap i konfirmantopplegget s Vennskap det handler om kommunikasjon s Venner hjelper venner s Besøk fra og til «Ansikt til ansikt» kontakt s Videreføring s. 6 III. Vennskapskonfirmanter i egen menighet slik går vi i gang s Kartlegging av ressurser s Planlegging av et lokalt opplegg s. 8 IV. Konfirmantsamvær om vennskap «Uten vennskap intet liv» (en dobbelttime) s. 9 V. Vedlegg s Konkrete programopplegg s Eksempel på vennskapsbrev s Internasjonal uke i Kråkerøy menighet s Gjester fra/til Monchegorsk program s. 17 AMISTAD VENNSKAPSKONFIRMANTER 1

4 I. INNLEDNING 1. INTRODUKSJON Vennskap er viktig for unge mennesker, for menigheter og for Kirkens u-landsinformasjon. Vi lever i en global verden, og en vennskapskontakt mellom lokalsamfunn/ menigheter i Norge og en tilsvarende menighet/lokalsamfunn i et annet land kan skape innlevelse og innsikt i hverandres hverdag på en konstruktiv og utfordrende måte. Foruten økt kunnskap og medisin mot fordommer og rasisme gir vennskap en opplevelse som lærebøker eller andre kunnskapskilder vanskelig skaper alene. I kirkelig sammenheng er vi en del av den verdensvide kirke, og nettopp derfor har vi helt spesielle muligheter for å etablere kontakt med søsterkirker og menigheter i andre deler av verden,- utvikle kjennskap og vennskap, dialog og samarbeid med mennesker på tvers av kulturelle skillelinjer. Også møtet med en kristentro som praktiseres annerledes enn i Norge, kan være en verdifull erfaring for både unge og voksne. For KUI er vennskapssamarbeid en viktig faktor i arbeidet med å formidle kunnskap, endre holdninger og skape rom for handlinger som bidrar til en mer rettferdig verden for flere mennesker. Derfor støtter vi de vennskapstiltak som Kråkerøy menighet har igangsatt, bl.a. som konfirmantarbeid, og anbefaler at andre menigheter prøver ut noe tilsvarende. Idé-opplegget som presenteres her fra Kråkerøy menighet er svært omfattende, men mist ikke motet av den grunn! Det går an å tilpasse det til lokale forhold! Som skissert nedenfor er Amistad-opplegget et valgfritt temaopplegg ved siden av andre tilsvarende opplegg. Det finnes selvsagt også andre mulige modeller, som for eksempel å integrere vennskapstanken i det obligatoriske opplegg for alle konfirmanter. Vennskapstime for alle konfirmanter. Vi anbefaler at alle konfirmanter har en undervisningstime (eller to!) om VENNSKAP (lokalt / globalt). Derfor har vi utarbeidet et særskilt undervisningsopplegg se kapittel IV. Takk til Svein Helge Rødahl og Kråkerøy menighet for et spennende initiativ til prosjekt «Vennskapskonfirmanter», og takk til Sindre Eide, IKO, for kapittel III og IV! Oslo, desember 2003 Estrid Hessellund Daglig leder, Kirkens u-landsinformasjon 2. VENNSKAP I KONFIRMANTARBEIDET EN RIK MULIGHET! Kjære konfirmantlærer-kolleger! I samarbeid med Kirkens u-landsinformasjon, KUI, vil vi i Kråkerøy menighet dele med dere erfaringer vi har gjort i og som har vært til stor berikelse for vårt konfirmantarbeid. Det handler om et temaopplegg Vennskapskonfirmanter lagt inn i vårt vanlige konfirmantopplegg. Vi har i flere år lagt inn valgfrie temaopplegg i vårt konfirmantarbeid, med svært god erfaring. Vi viser til Miljøkonfirmantopplegget som Jubileum 2000 ga ut i år 2000, et opplegg vi utprøvde og utarbeidet i samarbeid med Strømstad församling i Sverige. Etter det har vi hatt flere typer tematilbud for våre konfirmanter: Changemaker-konfirmanter (samarbeid med Changemaker/KN), KRIK/Idretts-konfirmanter (samarbeid med Kristen Idrettskontakt - KRIK), Movie/film-konfirmanter (samarbeid med Fredrikstad kino) og nå også Maritime/sjøkonfirmanter. Ved valg av tema har vi lagt vekt på det som konfirmantlærerne selv har hatt som hjertesaker (det gir ofte det lille ekstra!), særskilte muligheter i menigheten, konfirmantflokken og lokalmiljøet osv. Erfaringene med dette er meget gode - det gir verdifulle impulser til og aktualiserer konfirmantopplegget. Det temaopplegg som kanskje har fungert best, i hvert fall med tanke på breddevirkningen både i menighet og lokalmiljø, er Amistad/Vennskapskonfirmantopplegget. Det er dette vi nå vil presentere for dere, slik at andre menigheter kan, ikke kopiere, men finne sin egen form på det - til berikelse både for konfirmantarbeidet og menighetslivet. En internasjonal kontakt i en eller annen form finner man i de aller fleste menigheter og/eller lokalmiljøer. Benytt den/de for det det er verdt! Det kan være: misjonskontakt, vennskapskontakt gjennom Kirkens Nødhjelp (KN), Redd Barna osv., kommunale vennskapsforbindelser, bedrifter med kontakter i andre land, enkeltpersoner med særskilte kontaktmuligheter! Mulighetene er mange, og det gjelder å bruke dem! Vi har funnet vår form på det, hver enkelt må finne sin, men vi håper og tror at våre erfaringer og vårt opplegg kan gi tips og råd som dere kan sette ut i livet på deres måte! Kråkerøy, august 2003 Vi ønsker Guds signing over deres tjeneste! Svein Helge Rødahl, avtroppet sogneprest og konfirmantlærer på Kråkerøy. E-post: Berit Vasdal, kateket og konfirmantlærer på Kråkerøy. Tlf el Faks E-post: 2 AMISTAD VENNSKAPSKONFIRMANTER

5 Ungdom fra Russland i kirkestua på Kråkerøy (Foto: Asbjørn Barth Hauge). II. AMISTAD - VENNSKAPSKONFIRMANTER I KRÅKERØY MENIGHET Amistad er spansk og betyr vennskap, derav navnet på konfirmantopplegget. Bakgrunnen for Kråkerøy menighets Amistad/Vennskapskonfirmant-opplegg er: A. Menighetens vennskapskontakt med Patzun i Guatemala - via Kirkens Nødhjelp (KN) og Patzun-komiteen på Kråkerøy. Dette er en vennskapskontakt som involverer store deler av lokalmiljøet: skoler og barnehager, politikere og kommuneadministrasjon, foreningsliv av forskjellig art, til tider de fleste i lokalmiljøet. B. Menighetens forbønnsavtale med Fulanerarbeidet i Mali - gjennom Normisjon. Gjensidig bønnetjeneste vedtatt av menighetsrådet og godt hjulpet av at vi har tidligere Malimisjonærer i vår menighet. C. Lokal Y's Men's klubbs vennskapskontakt med søsterklubb i Monchegorsk på Kola i Russland. En omfattende kontakt som viser seg i en rekke gjensidige besøk, brev/ faks/e-post kontakt og innsamling av klær m.m. som er sendt og distribuert til trengende gjennom søsterklubben der. D. Borg bispedømmes samarbeidsavtale med ELCJ - Den palestinske lutherske kirke. Kråkerøys avtroppede sogneprest har vært sterkt involvert i denne kontakten, etter oppdrag fra biskopen. Det har medført besøk fra og til våre søsken i Det hellige land og bibeltimer, kåserier osv. med en annen vinkling enn den vi tradisjonelt har fått. 1. KJENNSKAP GIR VENNSKAP Dette er vår basis og ideologi (teologi) for Vennskapsarbeidet: Det handler om kontakt på tvers av våre forskjellige grenser; geografiske, kulturelle, religiøse, språklige osv. Det uttrykker og viser seg i likeverdighet - samarbeid - partnerskap. Det gjør noe med oss - og våre venner. Toveis påvirkning. Det demmer opp mot fordommer, fremmedfrykt og rasisme. Det gir kjennskap til andres tro og livsforståelse og gjennom det vår egen ditto. Det gir grasrotinnsikt og kjennskap. Hjelper oss til å uttrykke solidaritet - et glemt begrep? Det har uanede muligheter i innhold, form og uttrykk. AMISTAD VENNSKAPSKONFIRMANTER 3

6 2. VENNSKAP I KONFIRMANTOPPLEGGET «Vennskapskonfirmantene» er et temagruppe-tilbud i konfirmantopplegget som konfirmantene velger ved innskriving til konfirmanttiden - blant andre tematilbud. I tillegg til den ordinære undervisningen legges det opp til forskjellige temagrupper der konfirmantene kan fordype seg i særskilte interessegrupper. Dette tema-opplegget kommer til uttrykk gjennom: Temasamlinger - på kveldstid eller lørdager. Weekender/leirer - der en del av tiden brukes hver for seg knyttet opp mot temaarbeidet, men hvor også tematilbudet beriker hele konfirmantgruppen. Konfirmantenes gudstjenester - vennskapskontakten gir fornyet mulighet for deltakelse i og påvirkning av innholdet i gudstjenestelivet. Tjenesteoppgaver - vennskap gjelder både vår nære neste og den som bor langt borte. Slik settes begrepet vennskap inn i både et lokalt og globalt perspektiv. Besøk til våre venner - og fra våre venner. «Ansikt til ansikt»- erfaring. Se VEDLEGG nr. 1 om diverse konkrete programopplegg for «Amistad-konfirmantene» Vennskapssang» - Kråkerøy menighets egen utgave av «Cantai ao Senhor», Salmer 97, nr 89. (Den opprinnelige sangen er på portugisisk. Kråkerøy har omsatt den til spansk, russisk og fulani med tanke på sine vennskapskontakter i Guatamala, Russland og Mali). Kom, syng for vår Gud, en ny sang i glede! (3x) Kom, syng for vår Gud, kom, syng for vår Gud! Cantar al Senor un canto nuoevo! (3x) Cantar al Senor, cantar al Senor! Mi bågo spajom jesjå adnå piesno! (3x) Mi bågo spajom, mi bågo spajom! Ngar njimen Alla ka djaboora keså (3x) Ngar njimen Alla, ngar njimen Alla. Come, sing for the Lord, a new song together! (3x) Come, sing for the Lord, come, sing for the Lord! Velsignelsen, brukt i forbindelse med Ung Messe/Vennskapsgudstjenester. Må kjærlighetens Gud styrke oss i vår kjærlighet til andre. Må livets Sønn gi oss nåde slik at vi kan dele våre liv. Må Den Hellige Ånd, som bor i oss, gi oss kraft til alltid å være til for andre. Amen. 4 AMISTAD VENNSKAPSKONFIRMANTER

7 Maya vennskapsseremoni (Foto: Sv. H. Rødahl) 3. VENNSKAP - DET HANDLER OM KOMMUNIKASJON Gjennom Vennskapskonfirmantopplegget legges det opp til å bli kjent med venner andre steder i verden gjennom forskjellige former for kommunikasjon: Gjennom personer som har besøkt og kjenner våre venner - informasjon av forskjellig slag. Personer som har vært der, sett, hørt, blitt kjent med, har ofte svært mye verdifullt å bringe med seg tilbake. Øyenvitneskildringer gjør inntrykk også på, til tider, blaserte konfirmanter! Lysbilder (og power point!) er ypperlig som formidlingsverktøy! Det er også en fin måte å knytte konfirmantarbeidet og konfirmantene opp til lokalmiljøet og de ressurser og personligheter vi har der. Kontakt gjennom E-post, faks og brev. E-post og faks gjør det mulig med direkte kommunikasjon der og da - begge veier - og over tid. Informasjon om menigheten, lokalsamfunnet, landet osv. er det også mulighet til å formidle gjennom disse utmerkede verktøy. Men først og fremst personlige spørsmål og svar, refleksjoner og formidlinger av opplevelser slik det er naturlig på ungdoms vis. Ved mulighet til bruk av kamera knyttet til Internett/Epost/Chatting blir det også mulig med visuell kontakt. Se VEDLEGG nr. 2: Eksempler på vennskapsbrev Fax fra Alex i Monchegorsk (Foto: Asbjørn Barth Hauge). Kontakt ved gjensidige besøk. «Ansikt til ansikt» kontakt er svært og givende og nødvendig for å forstå og lære hverandre bedre å kjenne. Det er viktig å få til så god gjensidighet som mulig ved slike besøk. Ikke bare reise på besøk men også legge til rette for å få besøk (ved økonomisk støtte etc). Vi har også gjort erfaring med å knytte slike besøk til særskilte arrangementer for hele menigheten/lokalsamfunnet. Vennskapsgudstjenester, Ung Messe, Misjonsmøter, Historie/lokalssamfunnskvelder osv. - enten som enkeltarrangementer eller i form av «Internasjonal Uke». Mulighetene er mange til å dele «ansikt til ansikt»-erfaringen med så mange som mulig. Dette er også en fin måte å presentere konfirmantene og konfirmantarbeidet for menigheten og lokalsamfunnet. Se VEDLEGG nr. 3: Internasjonal Uke i Kråkerøy menighet Det som her er beskrevet, gjelder selvfølgelig i første rekke konfirmantene og deres kommunikasjon, men det fører også med seg svært mye verdifullt inn i menigheten som helhet - både i gudstjenestelivet og mye annet. Det har også ringvirkninger til lokalsamfunnet for øvrig. AMISTAD VENNSKAPSKONFIRMANTER 5

8 4. VENNER HJELPER VENNER Når venner ser at venner lider av en eller flere grunner, ønsker vi å stå sammen, både i bønn og omtanke og ved kommunikasjon som forteller at «jeg ser deg og bryr meg om deg». Noen ganger er det også nødvendig med økonomisk og materiell støtte. Men her skal en være varsom i vennskapsprosjekt som dette, slik at det ikke skapes avhengighet og mottagerne kommer i en form for forlegenhet. Vekten må alltid ligge på gjensidighet at selv når noen gir økonomisk støtte (fordi de har anledning til det!), så gis mottagerne mulighet til å gi av sin overflod, av verdier som ikke dreier seg om penger og materielle goder. «Konfirmantenes vennskapsprosjekt» legger vekt på denne gjensidigheten og likeverdigheten! Samtidig er det naturlig for oss i den materielt rike del av verden å legge opp til innsamlingsaksjoner knytter til prosjektet. Det kan skje ved offer i forbindelse med konfirmantenes særskilte gudstjenester, ved innsats og innsamling av forskjellig slag - salg av julekort, kalendere, kakeutlodning osv. Det kan blir det en pen sum i løpet av et konfirmantår: Ca. kr ,- for konfirmantåret i Kråkerøy menighet. I samarbeid med våre venner øremerkes gaven til et (eller flere) dertil egnet formål som vi så får direkte tilbakemelding om fra våre venner. NB! Ved all form for direkte gaver, enten det er penger eller ting, er det umåtelig viktig å ha et mottakerapparat som kan håndtere dette på en god måte ellers kan det skape forfordeling og problemer hos våre venner. Samarbeid med en organisasjon, f.eks. KN, Y s Men eller en misjonsorganisasjon er klokt og helt nødvendig. 5. BESØK FRA OG TIL - «ANSIKT TIL ANSIKT»-KONTAKT Besøk er svært viktig for at vennskapskontakten kan bli nær og aktuell. Vi har hatt besøk fra både Russland, Mali og Guatemala, hvilket har betydd svært mye. Besøk fra Russland har vært i samarbeid med Y s Men i menigheten. Besøk fra Guatemala: Her har konfirmantene både fått møte gjester innbudt av andre i vennskapsarbeidet, f.eks. skolen, og ved at menigheten har innbudt særskilt i anledning Internasjonal uke, der menighetsrådet betalte for en voksen gjest og konfirmant/ ungdomsarbeidet for en ungdom. Besøk fra Mali fikk vi til ved at en ung jente fra Mali var elev ved en folkehøyskole her. Se VEDLEGG nr. 4: Gjester fra / til Monchegorsk-program Ved besøk - fra og til - er det også muligheter til å gi nyttige ting til institusjoner av forskjellig slag hos våre venner. Bidrag til/samarbeid med særskilte hjelpesendinger er også en mulighet. Til Monchegorsk har vi gitt klær og sko, pedagogiske hjelpemidler og leker m.m. Vi har opplevd stor åpenhet og giverglede fra både enkeltpersoner og forretninger m.fl. når det gjelder slike bidrag. Ungdom fra Patzun/Guatamala og Monchegorsk/Russland. (Foto: Asbjørn Barth Hauge). 6. VIDEREFØRING Foto: Sv. H. Rødahl Som videreføring av konfirmantarbeidet fungerer vennskapsopplegget svært fint. Fjorårets vennskapskonfirmanter har særskilt «kompetanse» som hjelpeledere for nye vennskapskonfirmanter. Dette gjelder ikke minst når de har vært med på besøk til våre venner. Slik har vennskapskonfirmantopplegget vært et verdifullt rekrutteringssted til vårt ungdomsråd - et hjelpeledermiljø som bl.a. gir et lederkurstilbud til våre unge. 6 AMISTAD VENNSKAPSKONFIRMANTER

9 III. VENNSKAPSKONFIRMANTER I EGEN MENIGHET slik går vi i gang Form ut og bruk vennskapskonfirmantopplegget i deres egen menighet, med de kontakter og ressurser dere har, og med det omfang dere har mulighet til. I praksis er det fantasien og motet som setter grenser for hvordan en kan utnytte og utforme dette. Dere har unike muligheter i egen menighet og lokalsamfunn, som ingen andre har maken til bruk dem! Her følger to planleggingsverktøy med plass til å notere etter hvert punkt. Det er en fordel å kopiere dem til alle medarbeiderne som deltar i planleggingen. 1. KARTLEGGING AV RESSURSER A. Hva slags vennskapsforbindelser finnes i vår menighet og lokalsamfunn? B. Hvilke organisasjoner arbeider med aktuelle internasjonale relasjoner i vårt lokalsamfunn? C. Hvilke enkeltpersoner i menighet og lokalsamfunn har internasjonale erfaringer, kunnskap og kontakter som det kan være aktuelt å benytte? D. Hvorfor er opplegg med vennskapskonfirmanter viktig for oss? - utkast til formulering av visjon og målsetting E. Slik kan et opplegg med vennskapskonfirmanter innpasses i menighetens konfirmantopplegg: AMISTAD VENNSKAPSKONFIRMANTER 7

10 2. PLANLEGGING AV ET LOKALT OPPLEGG - Her tar vi avgjørelser i forhold til de notater vi har gjort oss under 1. A-E A. Vennskap med hvem? B. Samarbeidspartnere (organisasjoner og personer lokalt) C. Ressurser (medarbeidere, materiell, økonomi etc.) D. Fremdriftsplan (fra planleggingsstadiet til Konfirmantåret starter) E. Slik vil vi innby, motivere, informere de nye konfirmantene til deltakelse F. Konkret programopplegg for Vennskapskonfirmanter i neste konfirmantår (omfang, valgte samværsformer, prosjekter, besøk etc) 8 AMISTAD VENNSKAPSKONFIRMANTER

11 IV. KONFIRMANTSAMVÆR OM VENNSKAP en dobbelttime Tema: «Uten vennskap intet liv» (Cicero) You've got a friend MÅL FOR SAMVÆRET - å hjelpe konfirmantene til å reflektere over hva gode venner betyr for dem - formidle hvilke verdier som er grunnleggende for gode og varige venneforhold - formidle betydningen av også å ha venner som er annerledes enn en selv - skape nysgjerrighet i forhold til vennskap med unge i andre land og kulturer SKISSE AV EN LEKSJON 1. Åpning: HVA ER GODT VENNSKAP? Skaff til veie en hel bunke med ukeblader og/eller aviser. Del konfirmantene i grupper og la dem klippe ut bilder som de mener handler om vennskap. Lim bildene opp på et stort ark og snakk sammen om dem. - Hva slags vennskap illustrerer bildene? - Hva sier de om hva som skaper vennskap? - Hva sier de om hva som ødelegger vennskap? Kutt fra en CD om vennskap. Helst en låt som konfirmantene kjenner. Forslag: «You ve got a friend» (Tekst og musikk: Carole King. Screen Gems-EMI Music Inc. Trykt med tillatelse fra EMI Music Publishing Scandinavia AB). When you're down and troubled and you need some loving care And nothing, nothing is going right Close your eyes and think of me, and soon I will be there To brighten up even your darkest night. You just call out my name and you know wherever Iam I'll come running to see you again. Winter, spring, summer or fall, all you have to do is call And I'll be there, you've got a friend. If the sky above you grows dark and full of clouds And that old north wind begins to blow Keep your head together and call my name out loud. Soon you ll hear me knocking at your door. You just call out my name and you know wherever Iam I'll come running to see you. Winter, spring, summer or fall, all you have to do is call And I'll be there. Ain t it good to know that you've got a friend. When people can be so cold, they'll hurt you and desert you and take your soul if you let them Oh, but don't you let them You just call out my name and you know wherever Iam. I'll come running to see you again. Winter, spring, summer or fall All you have to do is call And I'll be there, you've got a friend Snakk sammen om hva denne sangen sier om vennskap. Hvem er «jeg-et» i sangen? Hvem er det som tilbyr sitt vennskap? Våger vi å sette oss selv i dette «jeg-ets» sted å tilby vennskap på en lignende måte som jeg-personen i teksten gjør? AMISTAD VENNSKAPSKONFIRMANTER 9

12 Arbeid i grupper med følgende oppgave: Gode venner baktaler ikke hverandre mobber aldri hverandre Fortsett å sette opp andre regler dere mener gjelder for gode venner: Les Ordspr. 17,9 og 17: «Den som dekker over skyld, legger vinn på vennskap, den som farer med sladder, skiller venn fra venn.» «En venn viser alltid kjærlighet, og en frende er født til å hjelpe i nød» - Hvordan samstemmer innholdet i disse ordspråkene med de reglene dere satte opp? Avslutt denne delen med å si litt om at vi er skapt til vennskap, skapt til fellesskap utfra Guds refleksjon etter at han hadde skapt ett menneske: «Det er ikke godt for mannen (mennesket!) å være alene.» (1 Mos 1,18) 2. HVEM SKAL VI VÆRE VENNER MED «Like barn leker best», sier et ordspråk. - Er du enig? - Tenk på hvem som er dine venner? Er dere venner fordi dere er like, eller er det andre grunner? Jesus og vennene hans Dette kan være en kort gjennomgang av noen sentrale steder i evangeliene og/eller en samtale om disse bibelavsnittene: Jesus, venn med slike som andre fordømte og holdt seg for gode til å være sammen med. Hva forteller det fine navnet «Menneskesønnen» om Jesus som venn? Menneskesønnen kom; han både spiser og drikker, og de sier: Se, for en storeter og vindrikker, venn med tollere og syndere! Men Visdommen har fått rett, det viser dens gjerninger.» (Matt 11.19) Menneskesønnen er kommet; han både spiser og drikker, og dere sier: Se, for en storeter og vindrikker, venn med tollere og syndere! (Luk 7,34) Til og med Judas, som forrådte ham, kalte Jesus «min venn». Hvordan tror dere Judas opplevde det? 47 Og mens han ennå talte, kom Judas, en av de tolv, og med ham en stor flokk som var væpnet med sverd og stokker; de kom fra overprestene og folkets eldste. 48 Forræderen hadde avtalt et tegn med dem: «Den jeg kysser, han er det. Grip ham!» 49 Og med en gang gikk han bort til Jesus og sa: «Vær hilset, rabbi!» og kysset ham. 50 Men Jesus sa til ham: «Min venn, gjør det du er kommet for å gjøre.» Nå kom også de andre til, og de la hånd på Jesus og tok ham til fange. (Matt 26,47-50) Jesus kalte sine disipler «venner» og understreket med dette at han regnet med dem og hadde forventninger til dem. Hva slags vennskap hadde Jesus og disiplene? På hvilken måte var dette et forpliktende vennskap? 14 Dere er mine venner hvis dere gjør det jeg befaler dere. 15 Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva hans herre gjør. Jeg kaller dere venner, for jeg har sagt dere alt jeg har hørt av min Far. 16 Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere og satt dere til å gå ut og bære frukt, frukt som varer. Da skal Faderen gi dere alt det dere ber om i mitt navn. 17 Dette er mitt bud til dere: Elsk hverandre! (Joh 15,14-17) Tillit, trofasthet, tilgivelse Avslutt dette avsnittet med å se på de reglene dere tidligere satte opp for hva som er «godt vennskap». Passer disse reglene også for disiplene og Jesus sitt vennskap? Snakk sammen om hvor viktig tillit og trofasthet er i ett vennskap. Bruk gjerne også disippelen Peter (fortellingen om da han fornektet Mesteren) som eksempel på at det noen ganger er vanskelig å være så trofast som en hadde bestemt seg til. Snakk om tillit, trofasthet og tilgivelse som kjerneverdier i gode vennskapsrelasjoner. 10 AMISTAD VENNSKAPSKONFIRMANTER

13 Russisk og norsk ungdom i kirken i Monchegorsk. (Foto: Sv. H. Rødahl). 3. VENNSKAP OVER GRENSER Går det an å være venner med noen på den andre siden av kloden som en aldri har møtt? Bruk det følgende lille avsnittet fra boken «Den lille prinsen» til å reflektere og snakke sammen om det. Boken handler om en liten prins som kommer fra en annen klode. Den handler blant annet om å bruke tid på vennskap, som da den lille prinsen møtte en rev: Da dukket reven opp. - God dag, sa reven. - God dag, svarte den lille prinsen høflig og snudde seg, men han så ingenting. - Jeg er her under epletreet, sa stemmen. - Hvem er du? Sa den lille prinsen. Du ser så søt ut. - Jeg er en rev, sa reven. - Vil du ikke leke med meg? Spurte den lille prinsen. Jeg er så lei meg. - Jeg kan ikke leke med deg, sa reven. Jeg er ikke blitt gjort tam. - Å, unnskyld, sa den lille prinsen. Men da han hadde tenkt seg litt om, la han til: - Hva betyr det «å bli gjort tam?» - Du er nok ikke herfra, sa reven. Hva leter du etter? - Jeg leter etter mennesker, svarte prinsen. Men hva betyr det «å bli gjort tam»? - Mennesker har børser, sa reven. De går på jakt. Det er svært sjenerende. De holder høns også. Det er det eneste interessante ved dem. Leter du etter høns? - Nei, sa den lille prinsen. Jeg leter etter venner. Hva betyr «å bli gjort tam»? - Det er noe som er gått altfor meget i glemmeboken. Det betyr «knytte bånd». - Knytte bånd? - Akkurat, sa reven. Ennå er ikke du noe annet for meg enn en liten gutt som ligner hundre tusen andre guttunger. Og for deg er jeg bare en rev som ligner hundre tusen andre rever. Men hvis du gjør meg tam, så får vi bruk for hverandre. Du vil bli den eneste i verden for meg, og jeg vil bli den eneste i verden for deg (Utdrag fra «Den lille prinsen» av Antoine Saint-Exupéry, Aschehoug forlag, Oslo 1983) Spørsmål til samtale - «Vil du ikke leke med meg? Jeg er så lei meg», sa den lille prinsen. Kjenner du noen som har det på samme måten? - Reven var litt skeptisk til å leke med en han ikke kjente. Hender det at vi oppfører oss på samme måte? Gi eksempler. - Hva sier de to uttrykkene «å bli gjort tam» og «knytte bånd» om det å stifte nye vennskap. - På hvilken måte kan unge fra helt andre land og kulturer «bli gjort tamme» for dere, slik at vennskap er mulig? - Hvordan er det mulig å «knytte bånd» til mennesker i et land langt borte? Gi eksempler. AMISTAD VENNSKAPSKONFIRMANTER 11

14 Viktige NØKKELORD i vennskapsarbeidet Nord/Sør: Gjensidighet Likeverd Varig kontakt Erfaringsutveksling Solidaritet Se videre i boka MELLOM TOTEN OG TIMBUKTU, En håndbok i vennskaps og kultur-kontakter, Kirkens Nødhjelp 1999, - se spesielt kapittel 2: «Vennskapssamarbeid vil si å lære av hverandre». Snakk sammen om hvert enkelt av disse nøkkelordene. Hva betyr ordene? Hvor viktige er de for vennskapskontakter med unge i andre land? Hvordan er det for eksempel mulig å tenke «gjensidighet» i forhold til unge i et fattig land? Hva har dere som venner å gi hverandre? Det er lett nok for oss i den rike del av verden å kjøpe noe og sende til dem. Men hva kan de gi til oss? Hva slags rikdommer har de som vi trenger? 4. AVSLUTNING Les eller syng Eyvind Skeies sang, «Vennskapstanker» eller et annet passende dikt eller sang. Vennskapstanker Gi meg hånden, la oss sammen slå en ring omkring vår jord, mens vi sender vennskapstanker rundt til alle der de bor. Vennskapstanker er så varme, vennskapstanker skaper fred. Den som går med vennskapstanker bærer gode gaver med. (Eyvind Skeie. Gjengitt med tillatelse.) Hva betyr det for vennskapet dersom vi fra de rike landene stadig besøker dem og de aldri har mulighet til å komme til oss? Hva legger dere i begrepet solidaritet? Hvordan kan vi som lever i den rike del av verden, være solidariske med folk som lever under helt andre vilkår? Gi eksempler på solidariske holdninger og handlinger. Se videre i boka MELLOM TOTEN OG TIMBUKTU, En håndbok i vennskaps og kultur-kontakter, Kirkens Nødhjelp 1999, - se spesielt kapittel 2: «Vennskapssamarbeid vil si å lære av hverandre». 12 AMISTAD VENNSKAPSKONFIRMANTER

15 V. VEDLEGG VEDLEGG 1 KONKRETE PROGRAMOPPLEGG (Kråkerøy) Amistad - konfirmantenes særskilte temaprogram: Weekend på leirsted, høsten - f.eks. i september eller oktober. Hovedvekt: vennskapskontakten med Patzun. Temadag i Kirkestua - lørdag (evt. kveld) i november: Hovedvekt: vennskapskontakten med Monchegorsk. Besøk fra Monchegorsk, onsdag til mandag i nov.-des.: Ungdommer fra Monchegorsk gjester Kråkerøy. Mangfoldig program. Ung Messe, 1.s. i advent. Temadag på Menighetssenteret, lørdag (evt. kveld) i januar: Hovedvekt: vennskapskontakten med Mali. Ung Messe, Midtfastesøndag. Fasteaksjon for KN, mars/april: Vennskapskonfirmantene bidrar særskilt sammen med Changemaker-konfirmantene. Stand og innsamling ved butikksenter. Nattball (natturnering med solidaritet). Evt. weekend på leirsted, april: Besøk fra Changemaker, Normisjon og Y s Men. Vi oppsummerer vennskapskontakten og hva vi har lært. Forberedelse av vennskapsbesøk til Monchegorsk. Samtale/temagudstjeneste rett før Konfirmantavslutning. Program for temadag/ kveld: 1.del. (45-60 min): Informasjon om det aktuelle sted/land ved lokal gjest som har vært der, evt. en person fra det aktuelle sted/land. Lysbilder, video, klær og ting m.m. vises fram. «Vi reiser til» Pause (30 min) - evt. med mat fra det aktuelle land. 2.del: (45-60 min): Brevskriving, tegninger osv. som sendes via faks og/eller E-post til våre venner. Avtale er gjort på forhånd slik at de har sendt brev til oss eller sender det samtidig med eller som umiddelbart svar på våre brev. Det er mulig å få til en der-og-da kommunikasjon på denne måten. «Vi snakker med» Vennskapsprogram på konfirmantweekend: Temaopplegget for vennskapskonfirmantene er del av weekendprogrammet på følgende vis: Lørdag formiddag: Teamwork! Vennskapstema - «Vi besøker» et vennskapsland/sted. Ved gjest som har besøkt stedet/er involvert i vennskapskontakten, evt. kommer fra stedet/landet. Og/eller: Solidaritet - vennskapskontakten sett i et globalt perspektiv. Vi har god erfaring fra bruk av Verdenshandelsspillet, evt. Aidsspillet (kontakt Changemaker/KN). Lørdag ettermiddag: Amistad - Lille postbud. Brevskriving osv. for faks/e-postsending (jmf. Temadag/kveld). I tillegg: Forberedelse av vennskapsinnslag til gudstjenesten søndag. Foto: Håkon Lislerud/Kirkens Nødhjelp Lørdag kveld: «Vi drar til...» - et vennskapsland/sted presenteres for de andre konfirmantene. Søndag formiddag: Early day service - gudstjeneste med innslag om vennskapskontakten ved info og forbønn (+ de andre temagruppene). Offer til konfirmantenes hjelpeprosjekt. Tjensteoppgaver: Konfirmantene deltar også ved diakonal tjeneste ut over fasteaksjonen. Bl.a. ved å være hjelpere med innsamling og pakking av klær til Kråkerøy Mixed Y s Mens Clubs klesprosjekt til Monchegorsk. Det samles hvert år inn flere tonn med klær på Kråkerøy som våre venner i Monchegorsk fordeler til bl.a. barnehjem og aldershjem. Avslutning av konfirmantåret/konfirmasjonsgudstjenester: Samtale- og temagudstjeneste. Temagruppene presenterer sitt konfirmantår. Fra vennskapskonfirmantene: brev/e-post fra og info om våre venner, samt bønner for våre venner i gudstjenesten. Konfirmasjonsgudstjenester der ofring ved en av dem går til konfirmantenes hjelpeprosjekt. AMISTAD VENNSKAPSKONFIRMANTER 13

Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK

Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK - Tro, fellesskap og handling Originaltittel «Tro, fellesskap, handling Lokallagsarbeid i menigheten» utarbeidet av nestleder i NUK 2004/2005 Heidi H. Øyma og organisasjonskonsulent

Detaljer

Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter.

Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter. Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter. Støtt Kirkens Nødhjelp og skap forandring. Sammen med andre. For andre. For hverandre. Dette heftet skal

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

PÅ VEI MOT ET INKLUDERENDE SAMFUNN

PÅ VEI MOT ET INKLUDERENDE SAMFUNN PÅ VEI MOT ET INKLUDERENDE SAMFUNN NY VE RS JO N 20 12 Ressursmateriell for menigheter og organisasjoner: HVORDAN SKAPE FLERKULTURELLE FELLESSKAP? 1 PÅ VEI MOT ET INKLUDERENDE SAMFUNN FORORD Hvordan tar

Detaljer

Nr. 1 2015 Årgang 12

Nr. 1 2015 Årgang 12 Nr. 1 2015 Årgang 12 Side Ord fra Overmester 3 Fra redaksjonen 4 Fra Storrepresentanten 5 25-års Veteran-Juvel 6-7 Talen til Veteranene på Julemøtet 8 United Nations Pilgrimage for Youth (UNP) 9 Takkebrevet

Detaljer

NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på. Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7. Fra kirkebygg til fysikalsk, s.

NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på. Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7. Fra kirkebygg til fysikalsk, s. NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på Smertu Dagsenter, s. 4-5 Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7 Fra kirkebygg til fysikalsk, s.14-15 Jorden, vårt hjem i kosmos Herre, du har gitt

Detaljer

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 4 / 2013

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 4 / 2013 Løvstakksidene Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 4 / 2013 BISKOPENS JULEHILSEN Venner for livet? I 2013 har vi ungdomsår i Bjørgvin bispedømme. I våre møter med ungdom henter

Detaljer

Se mer: www.pfi.org/cot/family/children/angel-tree. Han skal ikke knuse et knekket rør og ikke slukke en rykende veke. Es.42.3

Se mer: www.pfi.org/cot/family/children/angel-tree. Han skal ikke knuse et knekket rør og ikke slukke en rykende veke. Es.42.3 Han skal ikke knuse et knekket rør og ikke slukke en rykende veke. Es.42.3 Illustrasjonsforo fra Prison Fellowship USA Se mer: www.pfi.org/cot/family/children/angel-tree Mammaer og pappaer får hjelp til

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no 10 år 150 år Redaktørens L angs veien jeg ofte kjører, bygges det hus. Og jeg har fulgt det møysommelige arbeidet fra sprenging til planering, og så reising av selve

Detaljer

Kristin Lorentzen. «Alt i ett» En studie av hva som er av betydning for at 17-18-åringer velger å bli i et kirkelig miljø over tid

Kristin Lorentzen. «Alt i ett» En studie av hva som er av betydning for at 17-18-åringer velger å bli i et kirkelig miljø over tid Kristin Lorentzen «Alt i ett» En studie av hva som er av betydning for at 17-18-åringer velger å bli i et kirkelig miljø over tid KIFO Stiftelsen Kirkeforskning 2003 ISBN 82-995576-3-1 ISSN 1503-4380 Det

Detaljer

Per Olav Vangen ny sokneprest i Østerås

Per Olav Vangen ny sokneprest i Østerås Menighetsbladet FOR ØSTERÅS OG GRINILUND Per Olav Vangen ny sokneprest i Østerås side 3 Ordfører som tenker grønt side 4-6 JUNI - NR. 2/2015 Bok-kupp på loppemarkedet sistesiden 1 ETTERTANKE Jeg har en

Detaljer

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn NYTT PÅ NYTT En vandring gjennom Lukasevangeliet Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn Heftet er laget av: Vidar M. Bakke Kristine Skree Kristiansen Oddbjørn Stangeland

Detaljer

Er vi på nett? -Livet i konfirmantfamilien. Et samtaleopplegg med konfirmanter og deres foreldre/foresatte

Er vi på nett? -Livet i konfirmantfamilien. Et samtaleopplegg med konfirmanter og deres foreldre/foresatte Er vi på nett? -Livet i konfirmantfamilien Et samtaleopplegg med konfirmanter og deres foreldre/foresatte Copyright 2013 Stiftelsen Kirkens Familievern Formgiving: Torunn Sætrang Morvik Satt med Bookman

Detaljer

Randesund menighets nye nettsider / side 15

Randesund menighets nye nettsider / side 15 Randesund menighets nye nettsider / side 15 randesund.menighet@kristiansand.kommune.no Hjemmeside www.randesund.no bjorg.slogedal@kristiansand.kommune.no eivind.martinsen@kristiansand.kommune.no torill.farstad.dahl@kristiansand.kommune.no

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

KOM TIL REGIONS- KONFERANSE SE SIDE. 7. nr. 2-2011

KOM TIL REGIONS- KONFERANSE SE SIDE. 7. nr. 2-2011 nr. 2-2011 KOM TIL REGIONS- KONFERANSE SE SIDE. 7 Side 2 RD har ordet Side 3 Alle barn er våre barn Side 4-5 Pressearbeid Side 6 Hvordan nå målene Side 7-10 Alt om Regionkonferansen Side 11-13 Rekruttering

Detaljer

Materiell til bønn: Praktiske tips. 17 ulike bønnetips. Utdrag fra bibelblogg. Bønnevandring. Bibelord om bønn. Å be med Fader Vår

Materiell til bønn: Praktiske tips. 17 ulike bønnetips. Utdrag fra bibelblogg. Bønnevandring. Bibelord om bønn. Å be med Fader Vår 1 Bønn bærer alt vårt arbeid. Det er knyttet sterke løfter til bønn og det er viktig at vi legger alle ting framfor Gud, slik at han kan lede oss og vise oss vei. Bønn kan åpne veien inn til menneskers

Detaljer

Løvstakksidene Alternativ Jul?

Løvstakksidene Alternativ Jul? Side 1 Løvstakksidene Alternativ Jul? Side 2 Side 3 Biskopens Juleandakt Gudstjenester i Løvstakksiden menighet DET HANDLER OM NÆRHET I Barcelona ligger katedralen for Den hellige familie. De begynte å

Detaljer

Lund Prestegjeld. Innhold:

Lund Prestegjeld. Innhold: Innhold: Lund Prestegjeld 3 4-5 6-8 9 10-11 12-13 14 15 16 17 18-19 20-21 22-23 24 25-26 27 28-31 Prestens Penn Bæluba Fri fra Rusen Kristne symbolder: Oblaten KRIK Vidar Bogstad om troen Dåpen - Rolf

Detaljer

BARNEHAGE MØTER KIRKE samarbeid kirke og barnehage Kari Lilleaasen, 2002

BARNEHAGE MØTER KIRKE samarbeid kirke og barnehage Kari Lilleaasen, 2002 BARNEHAGE MØTER KIRKE samarbeid kirke og barnehage Kari Lilleaasen, 2002 Redigert av Anne Aicher, 2011 INNHOLD Innledning 1. Barnehagen i dagens samfunn 2. Kirken og barnehagen i historisk lys 3. Offentlig

Detaljer

INNHOLD. NLM ung ARRANGEMENT MATERIELL GIVERTJENESTE MISJON. 25 26 27 28 NLM ung. s. 2. NLM ung

INNHOLD. NLM ung ARRANGEMENT MATERIELL GIVERTJENESTE MISJON. 25 26 27 28 NLM ung. s. 2. NLM ung s. 1 INNHOLD s. 2 NLM ung 4 5 6 8 9 10 11 14 15 16 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 NLM ung Ungdomsarbeid Landsmøte Økonomisk støtte Superblink Barnas Misjonsprosjekt Maks Hjelp SpotOn Bli medlem Kjære leser

Detaljer

Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD. Nr. 3 2010 årgang 69

Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD. Nr. 3 2010 årgang 69 Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD FOR LISTA, HERAD OG FARSUND Nr. 3 2010 årgang 69 Guds ord vel alltid lyser, den sol går aldri ned. Det hus som Anden hyser, ligg støtt

Detaljer

Bli misjonspartner. Nytt fra. Tuberkulosefamilien. Vurderer Gå Ut Senteret. Vestfold/Buskerud/Telemark

Bli misjonspartner. Nytt fra. Tuberkulosefamilien. Vurderer Gå Ut Senteret. Vestfold/Buskerud/Telemark Nytt fra Vestfold/Buskerud/Telemark August/ september2014 Nr. 4 14. årgang www.normisjon.no Grunnen til at vi aldri får tid nok, er at vi aldri gir oss tid nok. Dr. Erling Danbolt 11 TELEMARK 2 VESTFOLD

Detaljer

Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER

Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER NORDISK MILJØMÆRKNING Gud gir vi deler Plan for trosopplæring i Den norske kirke 3. opplag ISBN: 987-82-7545-092-8 Kirkerådet, Den norske kirke 2010 Bestilles fra

Detaljer

ÅRSMELDING TASTA MENIGHET

ÅRSMELDING TASTA MENIGHET ÅRSMELDING TASTA MENIGHET 2014 Side 1 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SAKER TIL ÅRSMØTET... 4 ÅRSMELDING FOR TASTA MENIGHETSRÅD 2014... 5 Visitasforedrag ved visitas i Tasta menighet... 9 FRA KIRKEBØKENE...

Detaljer

Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER

Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER Gud gir vi deler Plan for trosopplæring i Den norske kirke ISBN: 987-82-7545-092-8 Kirkerådet, Den norske kirke 2010 Bestilles fra www.kirken.no/materiell eller

Detaljer

Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år

Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år Nytt fra Februar/mars 2014 Nr. 1 14. årgang www.normisjon.no Nordland/Troms/Finnmark Jens Iver Jensen Forstår vi at Gud skapte alt ved sitt ord? Det er vanskelig. 11 2 nord 8 Nordland Velkommen til årsmøte

Detaljer

3-13. Liv & Vekst MENIGHETEN: Det bobler i Larvik LEDER I EN KVINNEALDER: Ida Basilier (84)

3-13. Liv & Vekst MENIGHETEN: Det bobler i Larvik LEDER I EN KVINNEALDER: Ida Basilier (84) 3-13 Å r g a n g 1 1 0 Hovedsak: Liv & Vekst LEDER I EN KVINNEALDER: Ida Basilier (84) MENIGHETEN: Det bobler i Larvik Organ for Misjonsforbundet Grunnlagt 1904 FUNG. ANSVARLIG REDAKTØR: Trond Filberg

Detaljer

Et møte med kirkeåret

Et møte med kirkeåret Et møte med kirkeåret Smågruppe E T M Ø T E M E D K I R K E Å R E T Gudstjeneste S M Å G R U P P E R G U D S T J EN E S T E B I B E L L E S E P L A N OG T RO PÅ H J E M M E B A N E Bibelleseplan Tro på

Detaljer