menighetsblad Nr årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "menighetsblad Nr. 3 2008 61. årgang"

Transkript

1 STANGE OG menighetsblad Nr årgang TANGEN

2 Døpe og lære leder To av Kirkens viktigste oppgaver er å døpe og lære. I Jesu siste møte med disiplene var det dette han påla dem. Denne avskjedstalen kalles derfor av og til for dåpsbefalingen og av og til for misjonsbefalingen. Når Kirken har overlevd gjennom to tusen år, skyldes det at den trofast har holdt seg til dette dobbelte oppdraget. Og vil den være en levende kraft inn i et nytt årtusen, vil den fortsatt måtte utføre dette sitt basisoppdrag. I europeisk sammenheng har vi en svært høy dåpsprosent i Norge. Hos oss blir nesten 75 prosent av alle barn døpt bare i Den norske kirke. I Hamar bispedømme er andelen over 90 prosent! I tillegg kommer de som blir døpt i andre kirker og trossamfunn. Dette kunne tyde på at Norge fortsatt er det vi kaller et kristent samfunn. Men noen lurer likevel på hvor reell denne tilstanden er. Er det bare i navnet og ikke i gavnet at vi fortsatt er kristne? Svaret avhenger etter mitt syn av i hvilken grad Kirken makter å etterleve del to av sitt basisoppdrag, om den altså klart og tydelig formidler til neste generasjon hva troens mysterier dreier seg om. Tar foreldre, faddere og menighet dette oppdraget på alvor? Sørger vi for en religiøs sosialisering av våre barn? Som vanlig er bildet sammensatt og komplisert. F eks. er den gode, gamle søndagsskolen inne i en rivende utvikling, etter å ha kjempet i motbakke i mange år. Dette er løfterikt. Enkelte menigheter lykkes også med moderne og utradisjonelle metoder i dåpsopplæringen. Men hos mange er det få eller ingen kirkelige tilbud til barn og unge. I stigende grad føler disse seg fremmede i kirken, ja kanskje til og med lite velkomne. Hvis dette er tilfelle i våre menigheter, er tiden inne for å gjøre noe! Kirken har fortsatt store ressurser. Dette er stedet å bruke dem i tiden som kommer. Frede M. Fjågesund 6. Ikke reduser forbønnen til politisk propaganda. Ord og uttrykk i gudstjenesten Om forbønnen I sin nåværende form har forbønnen i høymessen fire alternativer. Den første av de fire er den korteste, mens den fjerde er den som gir best mulighet til utforming av bønnen som står i forhold til det som skjer i kirken og verden. Her er det også mulighet til at forbønnen ledes av liturg og en annen representant for menigheten. Forbønnen er nært knyttet til forventningen om at Guds rike er kommet nær, men ikke er brutt igjennom helt og fullt ennå. Den har derfor elementer av både takk og klage. Verden rommer både lys og mørke. Godhet og ondskap. Dessverre er det nok slik at mange i menigheten opplever forbønnsdelen som en mengde ord. Mange av formuleringene skal dekke flest mulig av livets områder og blir derfor nesten uten mening. Forbønn I i Den norske kirkes gudstjenestebok har formuleringen "Velsign vår konge og hans hus, vårt folk og fedreland og våre landsmenn i det fjerne og på havet." Det går en historie om da Kirkedepartementet fikk forespørselen om hvorvidt formuleringen også omfattet de som var i luften. På departementalt vis kom svaret at de i "luften" var inkludert i formuleringen "i det fjerne". Så da så. Forbønnen er dypest sett menighetens eller Guds folkets bønn for verden og kirken. Det er sagt at forbønnen bør ha følgende forutsetninger: A Generelt 1. Takk og lovprisning bør være sentralt. 2. En bør unngå at den får preg av å være en "handleliste" hvor Gud blir som julenissen. 3. Forbønnen bør ses på som en handling for en står framfor Gud med sin neste i hjertet. 4. Gud trenger ikke informasjon om hva som skjer i verden. 5. Ikke gjør forbønnen til en preken. B Ha i baktankene at følgende områder bør dekkes, uten at de må følges slavisk: 1. Kirken - hjemme og i verden. Vårt eget bispedømme og vennskapsbispedømmer. Biskopen og kirkens lederskap. 2. Verden. 3. Mennesker i nød (unngå lange lister). 4. De som er døde. Noen ganger kan det være viktig å snu om på rekkefølgen. Alt avhengig av hva som er viktig den enkelte søndagen. C Forberedelse 1. Les tekstene for kommende søndag. 2. Les aviser og følg med på nyheter. 3. Vær oppmerksom på hendelser og hva folk i menighet/lokalsamfunn er opptatt av. 4. Bruk tid i stillhet med Gud. 5. Være ute i god tid til gudstjenesten, ta kontakt med prest/liturg om det er enkelt forhold som skal være med i forbønnen. 6. Lytt til prekenen og la det være en forbindelse mellom dens tema og forbønnen. Morten Erik Stensberg 2

3 tenk på det Spørsmålet om hvem vi er og hva et menneske er er ufattelig stort. Mange lever godt på å innbille oss at det ikke lar seg besvare. Vi lever i en kultur hvor et menneske ikke er noe som helst før det har noe å vise til. På skolen brukes karakterer, vi snakker om gode og dårlige karakterer. Den som får gode karakterer er skolefink og den som får dårlige karakterer er en taper. I dagens samfunn snakkes det om ressurssterk og ressurssvak ungdom. Ved å vise til forskjellige slike sider tror vi at vi har sagt noe om hvem vi er, hvem den som sitter ved siden av meg er. Ofte er ungdom flinkere til å se bort fra alt dette ekstra enn voksne. I et bygdesamfunn som Tangen kan det være mange som husker godt husker hva foreldre, besteforeldre gjorde som unge. Noen sier «ja det er jo ikke rart det gikk som det gjorde, med den faren eller den bestemora». Noen ganger får vi mulighet knapt nok til å velge selv det er som om vi er bestemt til å lykkes eller mislykkes. Ikke gjennom egne valg, men gjennom hva andre har tenkt for og om oss. Kanskje har det skjedd mange ganger alt at du har prøvd å besvare spørsmålet gjennom vise til noe, noe som egentlig ikke sier noe som helst om hvem du er, men snarere skaper et inntrykk av hvem du ønsker å være. Gjennom å leve opp til foreldres og andre voksnes forventninger eller forventninger fra kamerater og venner lager vi et bilde av oss selv. Vi kan bli ganske grådige etter å skape et bilde av hvem vi er som er ganske langt fra den vi dypest sett er. I dagens samfunn bys vi denne muligheten hele tiden. Fra innerst til ytterst, fra øverst til nederst på kroppen bærer vi på noe som signaliserer om hvem vi er. Trusa, skoene, skjorta, parfymen og hårgeleen. Nåde den som ikke har noe å vise til. Til og med venner og vennskapet kan være noe som jeg velger ikke først og fremst fordi jeg trives med det, men fordi det er viktig å bli sett sammen med de rette folka. Et lite spørsmål til, gavene du får om litt, er de et uttrykk for takknemlighet fordi du er den du er eller sier de mer om hva du helst burde prøve å bli? Konfirmasjonsdagen er litt underlig fordi det vi gjør denne dagen også kan bli et forsøk på å skape noe som ikke finnes. «Ta dere i vare for all slags grådighet! For det er ikke det en eier, som gir liv, selv om en har overflod» sier Jesus. Og han får følge av Paulus i brevet til Timoteus (1 Tim 6,7): «For tomhendte kom vi inn i verden og tomhendte må vi forlate den.» Dersom trusa, skoene, skjorta, Hvem er du? parfymen og hårgeleen, venner og kamerater, karakterer og resultater, eller foreldre dypest sett ikke sier noe om hvem du er hva eller hvem gjør det da? Svaret sitter dere konfirmanter med bokstavlig talt, kanskje uten egenlig å tenke over det. Konfirmantkappene dekker dere nesten helt. De skjuler mer eller mindre det dere har under dem. 12 forskjellige ungdommer kledd ganske likt. Kappene peker på det som skjedde i dåpen deres. Da ble dere ikledd Kristus. Paulus sier det slik: «For dere er alle Guds barn ved troen på Kristus Jesus. Alle dere som er døpt til Kristus, har kledd dere i Kristus»(Gal 3,26 27). Sannheten om hvem eller hva et menneske er i Bibelen er knyttet til to ting. For det første, et hvert menneske er skapt i Guds bilde. Det betyr at Gud har satt sitt avtrykk på hver og en av oss. Ofte skjer det at det avtrykket skitnes til eller nesten blir borte. Men dersom vi hadde tatt oss tid til å se etter ville vi ha ant at det likevel er der. For det andre, i dåpen er det bokstavlig talt som om vannet skyller bort det som skitnet til oss og i tillegg til det ikles vi Kristus. Den dypeste sannheten om hvert menneske er at det er elsket av Gud, gitt livet i gave av Gud. Et hvert menneske er unikt. Kirkene er steder der denne kjærligheten tar form i dåpen og nattverden. Kirkene er steder der denne kjærligheten visker til oss, og til og med noen ganger roper til oss at vi ikke må glemme at vi er elsket ikke alltid for vår egen skyld, men for Guds skyld. Jeg tror ikke at det jeg har prøvd å si en gang er i nærheten av å overbevise dere, for det er så mange som prøver å si til oss at vi mennesker nettopp er det vi omgir oss med, går i, bor i, kjører i, den vi elsker Vi er mer enn alt dette, husk det. En dikter (Dante) snakket om den kjærligheten som beveger solen, månen og stjernene. Denne kjærligheten som beveger hele tilværelsen prøver også å bevege deg og meg. Dypest sett er vi bærere av et underlig sammentreff, en guddommelig en hendelse som det for de fleste mennesker tar et helt liv å ane rekkevidden av: «Det livet jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i troen på Guds Sønn, som elsker meg og gav seg selv for meg» (Gal 3, 20b). Så hvem er du? Preken på konfirmasjonsdagen i Tangen kirke 25. mai Morten Erik Stensberg

4 Avtroppende sogneprest Morten E. Stensberg: Tro og kirke hører sammen! Herrens veier er uransakelige! For to år siden var det undertegnede som ble intervjuet til menighetsbladet for Stange og Tangen av kollega Morten Stensberg. Nå er rollene byttet om. Begge intervjuer dreier seg imidlertid om en prestestilling. Forskjellen er at den ene av oss kom, den andre går. Det har vært kjent en tid, at kapellan og sogneprest på Tangen gjennom 13 år, Morten Erik Stensberg, forlater stillingen. Han har til og med truet med å forlate presteyrket! Menighetsbladet ville derfor ha en prat med ham, både for å beklage det faktum at han nå slutter som prest blant oss, for å takke ham for lang og tro tjeneste og for å ønske ham og hans familie alt godt på ferden videre. Vi møttes på Stange prestekontor i all enkelhet, men utstyrt med noen spørsmål. Morten, hvorfor ville du i første omgang bli prest og hvorfor vil du nå ikke lenger være prest? For meg ble konfirmanttiden en avgjørende periode. Jeg var med i ungdomsklubb og tensing. KFUK/M drev et flott ungdomsarbeid på Hamar. Det var lov å undre seg og stille spørsmål. Gode svar førte til flere spørsmål, kanskje jeg var nødt til å finne noen svar selv også? I hvert fall ble min nysgjerrighet for teologien vekket. Blant annet leste jeg som åring en bok av en tysk teolog. Teologiske spørsmål virket rett og slett interessante. Det ble naturlig å begynne å studere teologi. Dessuten mente jeg at jeg hadde et prestekall allerede da jeg begynte på studiet. Allikevel har jeg nok alltid vært fylt av en ambivalens når det gjelder forholdet mitt til prestetjenesten. De første årene som prest var forferdlig slitsomme. Alt var nytt. Overgangen fra teologiske studier til prestehverdagen var stor. Jeg opplevde det som vanskelig å etterfølge Ole-Johs. Han var en populær og dyktig prest. Han kunne alt det jeg ikke kunne. Det var som å hoppe etter Wirkola. Å forene familieliv og prestetjeneste var heller ikke lett. Spenningen mellom ideal og virkelighet var der hele tiden. Enkelte ganger var jeg så sliten at jeg hverken visste hva jeg skulle si eller hva jeg hadde sagt. Det som skjedde her i Stange for to år siden i forbindelse med ansettelse av ny sogneprest, ble også starten på en prosess rundt mitt forhold BILDET: Sogneprest Morten E. Stensberg sammen med biskop Solveig Fiske. til prestetjenesten. Uten å si mer om den saken, kan jeg si at alt dette forsterket ambivalensen til min egen prestetjeneste, var det dette jeg ville holde på med resten av livet? Hvilke inntrykk (personer, bøker, opplevelser) har vært med på å forme deg, gjøre deg til den du er? Det vanskelig å si. Men det er vanskelig å komme utenom ungdomstida i Hamar menighet. TT i Trondheim i 1984 var også betydningsfull, det var fokus på Sør-Afrika og apartheid. Men jeg var også med i Latinamerika-gruppa på 4

5 Hamar. På begynnelsen av 1980-tallet var frigjøringsteologien forholdsvis ny i norsk sammenheng og møtet med den forsterket min opplevelse av at tro er intimt knyttet til sosialt engasjement. Mordet på den salvadoranske erkebiskop Romero i mars 1980 gjorde et sterkt inntrykk. Dessuten var jeg aktiv i Nei til atomvåpen og AUF. På videregående gikk jeg samfunnsfaglinja. Jeg var så heldig å ha en svært engasjert lærer, Trond Feiring, han framhevet betydningen av engasjement og det å forstå og ha innsikt i politiske prosesser. I studietiden på Menighetsfakultetet mottok jeg sterke impulser fra misjonsprest Sverre Holth. Han formidlet en stolthet og glede over å tilhøre den store, verdensvide kirken. Denne stoltheten og gleden har jeg båret med meg siden. Dessuten hadde jeg siviltjeneste i Mellomkirkelig Råd for Den norske kirke. Her møtte jeg engasjement og bevissthet rundt hva det betyr at den kristne kirke er verdensomspennende. Hvor befinner du deg i det kirkelige landskap? Som type mener jeg at jeg ikke hører hjemme i noen bås. Jeg har heller ingen sans for båser. Men du kan nok si at jeg har en sterk liturgisk bevissthet. Jeg mener at et kristent engasjement må ha gudstjenesten som sitt utgangspunkt og sentrum. Utfordringen er selvsagt at prester selv er engasjerte formidlere av det de er satt til å forvalte og formidle. Jeg mener at kristendom uten kirke er en umulighet og tro er ingen privatsak. Det vi tror må formidles et sted. Troen må ta bolig i mennesker - i menneskers liv. Derfor hører tro og kirke sammen. Hva er du for tiden mest opptatt av på det samfunnsmessige plan? Svaret på det må bli klimautfordringen. Dette spørsmålet har engasjert meg lenge. Det er en utfordring med mange sider. Jeg tror kirkens spesifikke bidrag i tida som kommer er å framholde håpsdimensjonen. Mister mennesker håpet har de ikke lenger noe å leve for. Det kristne håpet er på en side sett uavhengig av om vi lykkes eller mislykkes. Paulus skriver jo "i håpet er vi frelst". Håpet er knyttet til den oppstandne Jesus Kristus. Det kristne håp er mest av alt en gave. Jeg tror vi kan komme til å oppleve mange tilbakeslag før vi opplever framgang i klimakampen. Noen refleksjoner, tanker og minner fra dine 13 år som prest på Tangen? Tangen er et lite sted i verden livet her har sine sterke og svake sider. En ting som har forundret meg, er i hvor sterk grad historien, bevisst og ubevisst, fortsatt preger tankegangen hos folk. Under et av mine første hjemmebesøk tiltalte en eldre dame meg som "presten" og spurte "vil De ha kaffe?" For bare relativt kort tid siden var Tangen-samfunnet sterkt klassedelt, med en beinhard klassejustis. Fortsatt tror jeg dette er en ryggmargsrefleks hos folk som noen ganger våkner til live igjen. Derfor ble tomtefestesaken og saken om kristen formålsparagraf i menighetsbarnehagen så viktig for folk. Jeg tror historien har lært mange på Tangen, med god grunn, å være mistenksomme overfor kirken. Vil kirken meg egentlig vel, er jeg bra nok? Samtidig opplever jeg at folk i Tangen menighet (Tangen, Espa og Strandlykkja) er glade i kirka. Jeg føler at jeg er blitt verdsatt som prest på Tangen. Jeg slutter slettes ikke fordi det er noe galt med menigheten. I tida som kommer håper jeg at flere vil engasjere seg og delta i Tangen menighet, ikke for prestens skyld, men for deres egen skyld. Jeg tror nok at vi ikke er gode nok til å formidle hva som skjuler seg av skatter og erfaringer gjennom kirkens lange liv. For meg handler tradisjon om bevissthet på eget ståsted. Den hjelper meg til å være ydmyk med tanke på at jeg foreløpig er den siste i en lang rekke av mennesker som har levd med kirken. Hvilke planer, ønsker og drømmer har du for kirke og samfunn, og for deg selv og din familie, i tiden som kommer? For kirkens del håper jeg den får tyngde nok til å være en tydelig aktør i det offentlige rom og i det offentlige ordskifte. For egen del ser jeg meg fortsatt om etter noe annet å gjøre. Men inntil videre er jeg fortsatt prest i Den norske kirke. Det tar nok lenger tid enn jeg nok skulle ønske å komme over i et annet spor. Samtidig gir det meg mulighet til å gjennomtenke hva jeg har mest lyst til. Fra 1. september er jeg engasjert av domprosten som vikar i domprostiet. Både prost og biskop har vært gode støttespillere i tida etter at jeg sendte oppsigelsen i desember. De har vært flotte medvandrere. Jeg blir boende i Stange, på Jernsætervangen, det finnes ikke en finere plass, synes jeg. Menighetsbladet takker for samtalen og for den lange og trofaste tjenesten. Og vi gjentar våre ønsker om kun det beste for tiden som kommer. Frede Fjågesund Leie av Tangen menighetshus i forbindelse med møter, kurs, arrangementer, minnesamvær, bryllup, selskap etc. Kontakt Anne Mari Sletli: Tlf (privat), mobil eller på e-post: (Tangen prestekontor kan også kontaktes) Hvordan har du det egentlig? Kirkens SOS Et menneske å snakke med når livet er som verst Du kan også skrive via Vi er her. Alltid! Leie av Stange Menighetssenter, Vollbo til møter kurs, arrangementer m.m. Henvendelse Stange kirkekontor tlf Menighetssenterets bankkonto:

6 Trosopplæringsprosj med «Spillet om Jori Trosopplæringsprosjektet «Tidsbroen» er et samarbeid mellom menighetene i området rundt Hamar. Det er Oddvar Karvainen Øieren som har skrevet manus til skuespillene som er knyttet opp til de kommunene som er involvert. «Spillet om Jorinda» innbefatter menighetene i Stange, Tangen, Ottestad, Romedal og Vallset. «Djevelens finger» er laget til Hamar «Kristine Sølvfat» er laget til Vang Løten vil få sitt spill til høsten. Det er håp om å få en tradisjon på å fylle Hamardomen med barn under gudstjenesten på Pinseaften, og å delta under middelalderdagene på domkirkeodden. Spillene er lagt opp med en linje i fra middelalderen og lokalhistorie herfra. Bildene er i fra gudstjenesten pinseaften i Hamardomen, her deltok barn i fra Stange, Hamar og Vang med sanger i fra hvert sitt skuespill. I Stange er det satt i gang med oppsetning nr 2, dvs. andre puljen med barn fra Stange kommune. Her er det ca 30 barn fra de forskjellige menighetene som er med i prosjektet. I årets utgave er det 3 barn som hører til i Stange menighet. I skuespillet møter vi Thea prestedatter som har gått seg vill i skogen, og som blir tatt vare på av unger i fra Tangen. Samtidig blir arbeidet med å reise spiret på Stange kjørkje stoppet fordi dattera er forsvunnet. I fortvilelsen blir Jorinda tilkalt fordi hun har overnaturlige evner og står i kontakt med «de mørke makter». Jorinda drar på leting og finner barna i skogen, hun tar med seg Thea hjem til prestegarden for å høste ære over å ha funnet den savnede prestedattera. Det ender opp med at Jorinda har løyet og blir dømt til døden, men så kommer Thea prestedatter inn og vil benåde henne. I spillet møter vi også huldra og de underjordiske. BILDET TIL VENSTRE: Ingvald Lind Pettersen fra Stange lengst til høyre. UNDER: I midten er Ingrid Fikke fra Stange. NESTE SIDE ØVERST TIL VEN- STRE: Anne Flugstad fra Ottestad. Hun har koreografien i spillet om Jorinda NESTE SIDE TIL HØYRE: Ytterst til høyre er Ingrid Fikke fra Stange, og gutten aller bakerst i hvit trøye er Njål Lind Pettersen fra Stange. NESTE SIDE NEDERST: I front med keyboard er Øyvind Å. Berg som har laget musikken til alle spillene i trosopplæringsprosjektet. Tekst og foto: Vegard Fikke 6

7 ektet «Tidsbroen» da» i Hamardomen 7

8 2335 STANGE TLF TIMERS SERVICE TLF Siloveien 6, 2335 Stange Tlf.: HEDMARK KJØKKENET Heltre furu-/bjørke-/eikekjøkken Skyvedørsgarderobe etter mål Lakkert, syrebeiset eller ubehandlet Hvitevarer fra AEG, Elektrolux, Husqvarna og Zanussi Ring for uforpliktende pristilbud Tlf./faks E-post: Internett Adr.: 2337 TANGEN Storgata 11, 2335 Stange Telefon: Tingvold Cafe og Catering AS 2335 Stange Konfirmasjon - Bryllup Minnesamvær Alle anledninger Be om tilbud Tlf

9 Slekters gang Stange Døpte Peter Alastair Cameron Julie Hasselgren Opsand Oliver Sundberg Johannes Kristensen Lindtner Henriette Vasaasen Nogva Døde Odd Olsen f (bisatt i Tangen) Solveig Synnøve Pedersen f Astrid Hermansen f Reidun Emilsen f Anne Kathrine Fjeld f Tangen Døpte Peter Alastair Cameron (døpt i Stange) Malin Madsen Døde Odd Olsen f Karin Johanne Stensli f Jan Lille-Mælum f Even Lium f Walter Paulsen f I forrige nummer av menighetsbladet prsenterte vi programmet for bispevisitasen for 50 år siden. Nå er vi kommet fram til Sogneprest Sigvald Krohns oppsummering. Videre tar vi med kunngjøringen om konfirmasjonen i Mange nikker nok gjenkjennende til hvordan det foregikk den gangen. Visitasen For 50 år siden Visitasen i Stange prestegjeld hører historien til og mange er de uttalelser som er avgitt om den, alle positive og preget av takknemlighet over høytidsdager i kirker og rundt på de andre steder som biskopen besøkte. Tilslutningen i kirkene var overveldende og ikke mindre høytidsfullt var det i maskinhallen på Gubberud og på sykehuser og institusjoner som ellers ble besøkt. På sin hjertelige og enkle måte fikk biskopen overalt folk i tale. Flaggene vaiet hvor han kom og ellers var alt tilrettelagt på beste måte av menighetsrådene og mange andre som hadde satt alt i beste skikk. Kommunen fortjener en særskilt takk for alt det den sa utmerket ordnet med. Tiden ble dessverre på enkelte punkter av dagenes mange programposter noe knapp. Særlig gjelder det barnegudstjenesten i Stange kirke. Den kom jo inn etter at programmet var fastlagt, så det er meget beklagelig at en ikke til denne gudstjeneste fikk bedre tid. Vi tror også at biskopen var fornøyd med visitasens gang og takker ham for inspirerende besøk. Måtte så den oppslutning som visitasdagene lot oss være vitne til ikke bare være en engangsforeteelse, men ha åpnet manges øyne for betydningen av regelmessig kirkegang. Konfirmasjon i Stange sokn Årets konfirmanter møter i Stange kirke lørdag 26. juli kl. 16 til innskriving. De som er født utenbygds tar med dåpsattest. Likeså medbringes nytestament, salmebok og lærebøkene i kristendomskunnskap. Notisbok og blyant må også tas med. Sondag 27. juli møter konfirmantene i kirken sammen med foreldre og pårørende til familiegudstjeneste og mandag begynner samværene i kirken kl. 9. Samtalen med konfirmantene blir søndag 17. august og konfirmasjonen søndag 24. august. Det er alltid med spenning og forventning vi møter et nytt konfirmantkull og dette er vel gjensidig Vi ville så gjerne få noe, ikke bare for dagen, men for hele livet ut av disse samvær. De danner jo avslutningen på annen del i Jesu misjons- og dåpsbefaling: Lærer dem å holde det jeg har befalt eder. Derfor er samværet sa viktig og betydningsfullt. Bare når Gud ved sin Ånd kan få lede det og gjøre sine sannheter levende for oss, kan det lykkes. Måtte det skje. Jeg ønsker dere hjertelig velkomne og ber også hjemmene om å være med oss i denne tiden. S. Kr. 9

10 Telefon: Faks: Postboks 147, 2335 Stange E-post: Bjørn Frenning 2335 Stange Vi utfører alt i: Graving, sprenging og transport. Vi leverer også pukk, singel og veigrus fra eget pukkverk. Telefon: Mobil: Pukkverk: Vi er spesialister på reproduksjon av gamle bilder Tlf.:

11 Radioarbeid i Kamerun (Sawtu Linjiila) Kamerunerne er et radiolyttende folk. Overalt hvor en kommer, finner en folk som sitter og hører på radio. Selv i de mest avsidesliggende landsbyer har folk et forhold til dette mediet. Kirkens radiostasjon Sawtu Linjiila eller Evangeliets røst er kjent langt utenfor de kristne og kirkelige kretser. I 35 år har radiostasjonen sendt kristne programmer til fulanere i vest- og sentral-afrika. For mange har dette vært en spire til kristen tro. Radio Sawtu Linjiila har gjennomgått en omfattende forvandling de siste årene. Nå er det ikke bare fulani-språket som klinger i høyttalerne, men også gbaya og fransk. Men den største forandringen kom med FM-senderen. Det har lenge vært et ønske å ha egen sender. Før måtte de transportere programmene på CD til en kortbølgesender i Sør-Afrika for at de skulle bli kringkastet. Nå gjør de begge deler, sender både selv og via andre stasjoner. Flere døpte Responsen i Ngaoundéré by, hvor Sawtu Linjilla ligger, har ikke latt vente på seg. Nær oppringninger ble registrert i I tillegg kan de opplyse at det i fjor ble døpt et tjuetalls fulanier. Radio Sawtu Linjiila gikk på lufta for første gang 6. november Utgangspunktet var å nå de cirka 20 millioner fulaniene i Vest- og Sentral-Afrika, som hovedsaklig er en muslimsk folkegruppe. Sawtu Linjiila samarbeider med 11 ulike radiostasjoner som sender på FM-båndet i Kamerun, Tchad og Den sentralafrikanske republikk, i tillegg til Trans World Radio i Sør-Afrika. Blant disse er fem statlige regionradioer (CRTV), som tilsvarer NRK sine distriktskontor i Norge. Høy kvalitet De som jobber ved radiostasjonen får stadig høre at programmene holder høy kvalitet, og interessen fra de statlige stasjonene er et synlig bevis for det. Helt fra starten har to tredjedeler av Sawtu Linjiila sine programmer tatt opp allmenne tema som helse, jordbruk, vitenskap og kultur. En tredjedel har vært forbeholdt kristent innhold. Denne miksen har vært helt avgjørende for at Sawtu Linjiila har vunnet folks tillit på tvers av religiøse, etniske og kulturelle grenser, mener ledelsen ved Evangeliets Røst. Kari 11

12 Smått og stort fra Tangen menighet Menighetsrådsvalg og Stortingsvalg neste høst Neste høst skal valg til menighetsråd foregå samtidig med valg til nytt Storting. Denne samkjøringen er et resultat av Stat-kirke forliket. Har du forslag til kandidater (det er også lov å melde seg) eller saker som det er viktig at sette på dagsorden ta kontakt med leder i menighetsrådet, Nils Ringnes. Utover høsten og våren kommer det mer informasjon. Men det er også flott dersom det er mennesker med ideer til hvordan valg av menighetsråd kan engasjere flere medlemmer i Den norske kirke i Tangen sokn. Innsettelse av ny sokneprest Nina Bredsdorff innsettes av domprost Ole Elias Holck som sokneprest i Tangen under gudstjenesten 14. september. Denne gudstjenesten presenteres også konfirmantene for neste år. Menighetsrådet håper mange blir med og tar i mot den nye presten på Tangen. Etter gudstjenesten blir det samvær på menighetshuset. 28. september er det gudstjeneste i Strandlykkja kapell kl Etter gudstjenesten innbyr Strandlykkja Vel til kirkekaffe på Mostu skole. Ferieavvikling sommeren 2008 Kirketjener Odvar Støen har ferie fra 30.6 til 20.7, mens sokneprest Morten Stensberg har ferie fra 14.7 til Vikarierende kirketjener er Arnold Nordbakken. Vikarierende prest er Frede Fjågesund. Veiledningsheftet til Kristuskransen er underveis Veiledningsheftet til Kristuskransen er i disse dager sendt til trykking. Barn som er døpt i Tangen sokn de siste to årene vil i løpet av sommeren endelig få tilsendt et eksemplar til bruk sammen med kransen. Heftet kan også fås kjøpt for kr 25.- Det blir lagt ut i Tangen kirke ellers er det bare å ta kontakt med prestekontoret dersom en ønsker et eksemplar. Heftet egner seg godt for alle som ønsker å finne ut mer av hva perlene i Kristuskransen betyr. Oppslag med sommerens gudstjenester Oppslag med oversikt over alle sommerens gudstjenester er satt opp på oppslagstavlene utenfor kirkegårdene i soknet. Dessuten er det laget et lite ark som det går an å ta med seg. Av erfaring viser det seg at mange har problemer med å få god nok informasjon om sommerens gudstjenester. STANGE KIRKES BLOMSTERFOND Blomsterfondkortene er laget som kondolansehilsen til pårørende ved gravferd og bisettelse. Blomsterkortene kan brukes alene eller sammen med blomster. Minnekortene for menighetens blomsterfond kan kjøpes disse stedene: Kvisgaard, Fotosentret Stange, Din Gullsmed, Sparebanken Hedmark og på Kirkekontoret. Minnekortene koster nå kr. 30, pr. stk, og overskuddet av salget går til menighetens blomsterfond. 12

13 Fire bilder tatt i Stange sentrum, men hvor? Premie for de første fire korrekte svarene. Svarene kan sendes: Stange menighetssenter v/ Martin Lennox Fristen er 1.juli! Bilde 1: Bilde 2: Bilde 3: Bilde 4: Navn: Adresse: Tlf.: Tlf Tlf

14 Kirke og menighet Stange kirkekontor Besøksadresse: Vollasvingen 1. Postadresse: Postboks 163, 2336 Stange Kontortid: Sentralbord: Faks: Kirkegård, grav og gravfeste: Epost: Stange menighet Menighetsrådsleder Nils-Kristian Møller: Sokneprest Frede Mandt Fjågesund: Privat: Kantor Martin Lennox: Kirketjener Knut Kjeverud: Kontonr. for gaver eller innbetaling: Kontonr. for gaver til orgelfondet: Tangen menighet Menighetsrådsleder Nils Ringnes: / Sokneprest Morten Erik Stensberg: , Organist Kari Bjørgen: Kirketjener Odvar Støen: Kontonummer for gaver: Stange kirkelige fellesråd (felles for alle menighetene) Fellesrådsleder Reidar Bråthen: , Kirkeverge Ivar Manum: Konsulent Gudrun Fjågesund: , Sekretær for prestene: Gunnhild Slåtten , Stange kirkekor Øvelse hver onsdag i Stange Menighetssenter kl Åpent for kvinner som ønsker å synge i kor. Dirigent Martin Lennox tlf.: MISJONSFORENINGENE Såstad misjonsforening møte 2. mandag i måneden kl på Vollbo. Leder: Kari Bjørgen. Stange misjonsforening Møter annenhver måned på tirsdager kl Kontakt: Astrid Arstad. Stange Santalforening/Normisjon møte 2. tirsdag i måneden kl Leder: Kirsti Enger. MENIGHETSPLEIEFORENINGENE Nordre sving menighetspleie Møte 1. torsdag i måneden. Leder: Marthe Elisabeth Sollerud Sørholte menighetspleie Møte 1. tirsdag i måneden. Kontakt: Astrid Arstad Tangen menighetspleie Leder: Anne Lise Myhre, tlf.: Skogen Siste uke i måneden Kontakt: A. L. Myhre STANGE Kirketorget Utgiver: Menighetsrådene i Stange og Tangen Adresse: Stange kirkekontor, 2335 Stange. Tel.: Redaksjonen: Frede M. Fjågesund, Morten Stensberg, Martin Lennox, Kari Bjørgen og Nikolai Fjågesund. Forsidefoto: Rune Aasen OG menighetsblad TANGEN Ullsaker Siste torsdag i måneden Kontakt: Mai Liss Johnsrud, tlf.: Vardeberg Siste onsdag i måneden. Kontakt: Bitte Dons Haug, tlf.: Espa Sjukepleierforening møte andre onsdag i måneden. Kontakt: Else Karin Nordnes, tlf.: BARN OG UNGDOM Tangen menighetsbarnehage Åpningstid: Styrer: Anne Lise Kleven Åpen barnehage Stange menighet I Stange Menighetssenter tirsdag og torsdag kl For barn fra 0 5 år i følge med en voksen. Styrer: Anne Brit Helseth Assistent: Anne Kathrine Vasaasen SMUK Ungdomsklubben på Vollbo for klasse SMUK-kvelder: 9. mai. Ledergruppe: Vegard Fikke, Kjell Sørum, Aud Elin Løvås, Marius Solvang, Jørgen Bye, David Aleksander Lothe Tangen Ungdomscafe holder til i kjelleren på Tangen Menighetshus. Åpen for ungdom fra 7. klasse til 3. v.g.s. hver fredag fra Kontaktperson: Monica Myhre tlf.: Grafisk formgiving: Rune Aasen Trykk: DMT, Dala Mesnatrykk, 2380 Brumunddal Kasserer: Gunvor Skovli, P.B. 154, 2336 Stange Frivillig abonnement kr. 100,. Postgiro: Bankgiro: Stoffrist neste nummer: 29. august 14

15 Gudstjenester s e pinse TANGEN KIRKE kl 1100 Avskjedsgudstjeneste for Morten E. Stensberg. Kari Bjørgen. Ofr. Tangen menighet. Kirkekaffe s e pinse BALBERG kl 1100 Friluftsgudstjeneste. Morten E. Stensberg og Stange og Vallset Musikkforening. Ofr. Diakoniarbeidet. Bygdekvinnelaget serverer kirkekaffe s e pinse STANGE KIRKE kl 1100 Høymesse. Morten E. Stensberg og Martin Lennox. Ofr. Mesnali Ungdomssenter s e pinse STRANDLYKKJA KPL kl 1800 Kveldsgudstjeneste. Morten E. Stensberg og Martin Lennox. Ofr. Mesnali Ungdomssenter. Kirkekaffe s e pinse TANGEN KIRKE kl 1100 Høymesse. Morten E. Stensberg og Martin Lennox. Ofr. Normisjon s e pinse STANGE KIRKE kl 1100 Høymesse. Frede M. Fjågesund og Martin Lennox. Ofr. Menighetsarbeidet s e pinse HESTNEBBEN kl 1100 Friluftsgudstjeneste. Frede M. Fjågesund. Ofr. Menighetsarbeidet s e pinse STANGE KIRKE kl 1100 Høymesse. Frede M. Fjågesund og Kari Bjørgen. Ofr. Familie og Media. STANGE KIRKE kl 1900 Kammerkonsert Festspillene i Elverum (Se notis på side 12) s e pinse TANGEN KIRKE kl 1100 Høymesse. Frede M. Fjågesund og Kari Bjørgen. Ofr. Menighetsfakultetet s e pinse STANGE MENIGHETSSENTER, VOLLBO kl 1100 Høymesse. Morten E. Stensberg og Martin Lennox. Ofr. Normisjon, region Øst s e pinse TANGEN KIRKE kl 1100 Høymesse. Morten E. Stensberg og Martin Lennox. Ofr. Menighetsarbeidet s e pinse STANGE KIRKE kl 1100 Høymesse. Avskjed med Morten E. Stensberg. Frede M. Fjågesund og Morten E. Stensberg. Martin Lennox. Stange kirkekor. Ofr. Menighetens diakoniarbeid. Kirkekaffe s e pinse STANGE KIRKE kl 1100 Familiegudstjeneste med utdeling av kirkebok til 4-åringer. Frede M. Fjågesund og Martin Lennox. Ofr. Menighetens dåpsarbeid. TANGEN KIRKE kl 1100 Familiegudstjeneste med utdeling av kirkebok til 4-åringer. Nina Th. Bredsdorff og Kari Bjørgen. Ofr. IKO s e pinse TANGEN KIRKE kl 1100 Konfirmantpresentasjon og innsettelse av ny sogneprest. Nina Th. Bredsdorff. Domprost Ole Elias Holck, Frede M. Fjågesund og Kari Bjørgen. Ofr. Menighetsarbeidet. Kirkekaffe. STANGE KIRKE kl 1800 Kveldsgudstjeneste m/konfirmantpresentasjon. Frede M. Fjågesund og Martin Lennox. Ofr. Menighetens diakoniarbeid s e pinse STANGE MENIGHETSSENTER, VOLLBO kl 1100 Prekengudstjeneste. Frede M. Fjågesund og Martin Lennox. Ofr. Musikkutvalget. Kaffekonsert etter gudstjenesten s e pinse STRANDLYKKJA KPL. kl 1100 Høymesse m/konfirmantpresentasjon. Nina Th. Bredsdorff og Kari Bjørgen. Kirkekaffe på Mostue skole. Ofr. Norges KFUK/M s e pinse STANGE KIRKE kl 1100 Familiegudstjeneste. Frede M. Fjågesund og Martin Lennox. Ofr. Kirkens SOS. TANGEN KIRKE kl 1100 Familiegudstjeneste. Nina Th. Bredsdorff og Kari Bjørgen. Årets 50-års konfirmanter er innbudt. Ofr. Diakoniarbeidet s e pinse STANGE KIRKE kl 1100 Høymesse. Velkomst for Nina Th. Bredsdorff. Kari Bjørgen. Ofr. Menighetens diakoniarbeid. Kirkekaffe s e pinse TANGEN KIRKE kl 1100 Høymesse. Nina Th. Bredsdorff og Kari Bjørgen. Ofr. Dåpsopplæringen. STANGE KIRKE kl 1900 Konsert/Aftensang. Nina Th. Bredsdorff og Martin Lennox Bots- og Bededag STANGE MENIGHETSSENTER, VOLLBO kl 1100 Prekengudstjeneste. Frede M. Fjågesund og Martin Lennox. Stange kirkekor medvirker. Ofr. Norges kristelige student- og skoleungdomslag. 15

16 Fotos: Vegard Fikke

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Intervju med Odvar Nordli Side 4 og 5. 17. mai i Stange Side 3. Hvem konfirmeres i Stange og Tangen Side 7. Teater i menighetsbarnehagen

Intervju med Odvar Nordli Side 4 og 5. 17. mai i Stange Side 3. Hvem konfirmeres i Stange og Tangen Side 7. Teater i menighetsbarnehagen STANGE OG menighetsblad TANGEN Nr. 2 2008 61. årgang Intervju med Odvar Nordli Side 4 og 5 17. mai i Stange Side 3 Hvem konfirmeres i Stange og Tangen Side 7 Teater i menighetsbarnehagen Side 12 Kirken

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

En kul Jesus? side 2. Tangen kirke 150 side 3, 7, 8. Ny kirketjener side 5. Fasteaksjonen side 13. Skole og kirke side 4. Nr. 2 2011 64.

En kul Jesus? side 2. Tangen kirke 150 side 3, 7, 8. Ny kirketjener side 5. Fasteaksjonen side 13. Skole og kirke side 4. Nr. 2 2011 64. Nr. 2 2011 64. årgang En kul Jesus? side 2 Tangen kirke 150 side 3, 7, 8 Ny kirketjener side 5 Fasteaksjonen side 13 www.stangemenighet.no Skole og kirke side 4 leder En av de viktigste oppgavene kirken

Detaljer

90 konfirmanter på leir

90 konfirmanter på leir STANGE OG menighetsblad Nr. 4 2008 61. årgang TANGEN 90 konfirmanter på leir BILDET er av konfirmantene i Tangen og Stange på konfirmantleir på Mesnalia. Mer om leiren på side 4. Den nye soknepresten i

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle I. SAMLING 1 Forberedelse Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle Klokkeringing Informasjon om dagens

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

menighetsblad Nr. 5 2008 61. årgang God jul til alle i Stange og Tangen!

menighetsblad Nr. 5 2008 61. årgang God jul til alle i Stange og Tangen! STANGE OG menighetsblad Nr. 5 2008 61. årgang TANGEN God jul til alle i Stange og Tangen! leder Julefeiring med spørsmål og usikkerhet Ikke på mange år har vi nærmet oss julen med så mange spørsmål og

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Vardeberg - siste onsdag i måneden - kontaktp: Bitte Dons Haug, tlf.: 62 58 25 81

Vardeberg - siste onsdag i måneden - kontaktp: Bitte Dons Haug, tlf.: 62 58 25 81 STANGE OG menighetsblad TANGEN Nr. 3 2007 60. årgang Se kyllingen vår! I Tangen menighetsbarnehage er påske en høytid som markeres, både med påskepynt og fortellingen om det som skjedde. På bildet er Stine,

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Preken 21. s i treenighet 18. oktober 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

I dag er det født dere en Frelser, han er Kristus, Herren

I dag er det født dere en Frelser, han er Kristus, Herren I dag er det født dere en Frelser, han er Kristus, Herren 1 Prestens siste preken slik jeg ser det Tema: Vi er alle Guds barn. (Gal. 3,26). Fra Harmonia forlags hjemmesider En far sa til meg: Min datter,

Detaljer

menighetsblad Årets bryllupssesong nærmer seg! side 2 Hvis du mangler kjærlighet side 3 Bryllup side 4 5

menighetsblad Årets bryllupssesong nærmer seg! side 2 Hvis du mangler kjærlighet side 3 Bryllup side 4 5 STANGE OG menighetsblad Nr. 2 2010 63. årgang TANGEN www.stangemenighet.no Årets bryllupssesong nærmer seg! side 2 Hvis du mangler kjærlighet side 3 Bryllup side 4 5 Årets konfirmanter side 6 Musikknytt

Detaljer

Nær gud - nær mennesker

Nær gud - nær mennesker Fastelavnssøndag (2..mars) Hovedtekst: Joh 17,20-26 GT tekst: Høys 8,6-7 Epistel tekst: 1 Kor 13,1-7 Barnas tekst: Joh 12,1-8 Nær gud - nær mennesker 32 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: J

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 : Håp og framtidstro har Bibelen noe å fare med? Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Fra leder plass ble det uttalt at avisen var optimistisk nok til å

Detaljer

Gudstjenester i Norheim kirke:

Gudstjenester i Norheim kirke: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

Undervisningen om Den Bibelske Menighet, tilhører også en av hovedpilarene i Bibelen.

Undervisningen om Den Bibelske Menighet, tilhører også en av hovedpilarene i Bibelen. En BIBELSK Menighet. Undervisningen om Den Bibelske Menighet, tilhører også en av hovedpilarene i Bibelen. Guds plan med menigheten, er at den skal være en familie med omsorg og hjelp, og et sted hvor

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

STANGE TANGEN. Innhøsting og formiddagskaffe på Korsødegården Side 3. menighetsblad. Nr. 4 2009 62. årgang

STANGE TANGEN. Innhøsting og formiddagskaffe på Korsødegården Side 3. menighetsblad. Nr. 4 2009 62. årgang STANGE TANGEN OG menighetsblad Nr. 4 2009 62. årgang Innhøsting og formiddagskaffe på Korsødegården Side 3 Hva er det med Kirken? leder Noen av oss har det bare sånn at vi ikke klarer oss uten Kirken!

Detaljer

Så til spørsmålet: Hva er det vi holder på med? Nesten 2000 år siden Paulus levde? Hvordan har kirken og oppdraget til kirken utviklet seg?

Så til spørsmålet: Hva er det vi holder på med? Nesten 2000 år siden Paulus levde? Hvordan har kirken og oppdraget til kirken utviklet seg? Hva holder vi på med? Preken Stavanger Baptistmenighet Dato: Søndag 15. februar 2007 Tekst: Romerne 10, 14-17 Antall ord: 1976 14 Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Hvordan kan de tro på en

Detaljer

Kjære støttespillere i Norge!

Kjære støttespillere i Norge! Kjære støttespillere i Norge! Plutselig er det jul igjen, og advents- og julearrangementene har stått (og står) på rekke og rad. Det er nok å gjøre! Advent er ei tid da særlig prester blir invitert inn

Detaljer

Gudstjenester i Norheim menighet:

Gudstjenester i Norheim menighet: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene LUTHERS LILLE KATEKISME Første parten: Budene Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2016 2016 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem.

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem. Preken 15. April 2012 i Fjellhamar kirke 2. s i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Hva er vi opptatt av? I dag får vi høre om Simon Peter. En av disiplene til Jesus. Alle som har lest litt i Bibelen kjenner

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

www.stangemenighet.no Nr. 1 2011 64. årgang

www.stangemenighet.no Nr. 1 2011 64. årgang www.stangemenighet.no Nr. 1 2011 64. årgang Sorg leder Det er en underlig opplevelse hver gang jeg møter en ny familie i sorg. Som regel er det et godt møte. Ikke der hvor døden har vært voldsom eller

Detaljer

ST. Hallvard kirkes søndagsblad

ST. Hallvard kirkes søndagsblad ST. Hallvard kirkes søndagsblad Søndagene 24. juli til 7. august 2011 A.D. 24. juli 17. søndag i det alm. kirkeår, år A, messeboken side 521 1. lesning: 1 Kong 3, 5.7-12 Omkved: Herre, jeg elsker din lov.

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer

HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek

HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek 1 HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek Vi fortsetter denne formiddag med å studere personen Melkisedek. Og vi fortsetter med 34 fra Bror Branhams tale angående

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2015 2015 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

menighetsblad To kammerkonserter Strandlykkja kapell Siste side Fasteaksjonen Side 6 og 7 Ildsjelen fra Strandlykkja GOD PÅSKE!

menighetsblad To kammerkonserter Strandlykkja kapell Siste side Fasteaksjonen Side 6 og 7 Ildsjelen fra Strandlykkja GOD PÅSKE! STANGE Nr. 1 2008 61. årgang OG menighetsblad TANGEN To kammerkonserter i Strandlykkja kapell Siste side Fasteaksjonen Side 6 og 7 GOD PÅSKE! Ildsjelen fra Strandlykkja Side 4 og 5 Sokler leder Året som

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 september - desember 2015 12 Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø 1 Korpsnytthilsen sept 2015 En barnslig tro? Nettopp

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 4.januar 2015 Hei alle venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Vi lever i en tid der teknologien utfordrer oss på den måten at arbeid og hvile flyter

Detaljer

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal Ellen Vahr Drømmekraft En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer Gyldendal Til Thea Marie og Kristen Innledning Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity. Profeten Kahlil

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

2. Utøvelsen av fadder- og forbederansvaret utføres i tråd med veiledningsbrosjyren: Fadder- og forbederansvar i Frikirken.

2. Utøvelsen av fadder- og forbederansvaret utføres i tråd med veiledningsbrosjyren: Fadder- og forbederansvar i Frikirken. ORDNING FOR Dåp Den Evangelisk Lutherske Frikirke Dåp 1. Dåpssamtale og dåp foretas i henhold til Forfatning for Den Evangelisk Lutherske Frikirke og Reglement for dåp og menighetens kristendomsopplæring,

Detaljer

menighetsblad Nr. 6 2006 59. årgang

menighetsblad Nr. 6 2006 59. årgang STANGE OG menighetsblad Nr. 6 2006 59. årgang TANGEN En ny kake til jul? 60 g gjær 60 g sukker 1,5 dl lunken melk 250 g smør (usaltet) 1 klype kanel, kardemomme og malt muskatt 2 ss rom 200 g rosiner 5

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Mennesker med utv.hemming: Spesialist speider annenhver torsdag 1730-1900 Lørdagscafe nest siste lørdag hver mnd 1300-1430

Mennesker med utv.hemming: Spesialist speider annenhver torsdag 1730-1900 Lørdagscafe nest siste lørdag hver mnd 1300-1430 MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c Postadresse: Pb 1230, 5542 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@ Kateket: Eli Kolstad

Detaljer

Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til.

Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til. BØNNER FORBØNN Vekk oss opp til vern om din elskede jord Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til. Gi din kirke mot og myndighet

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen.

Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen. Nådegaver og Helbredelse. Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen. En bibelsk nytestamentlig menighet tror på og forkynner også denne bibelske sannhet om nådegaver og helbredelse. Dette

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Visitasforedrag ved visitasen i Lillesand og Høvåg 18. 22. mars 2015

Visitasforedrag ved visitasen i Lillesand og Høvåg 18. 22. mars 2015 DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark biskop Visitasforedrag ved visitasen i Lillesand og Høvåg 18. 22. mars 2015 Innledning Kjære menigheter! Nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2011. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2011. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2011 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Konfirmant 2012? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke

Konfirmant 2012? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke Konfirmant 2012? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke Hvert år er det over 40.000 ungdommer som velger kirkelig konfirmasjon. I Bakkehaugen menighet har vi et delt opplegg hvor konfirmantene

Detaljer

Da dukket Sokrates ham under igjen. Denne gangen i 30 sekunder. Og spurte: Hva var det du ba om? Den unge mannen svarte anpustent: Visdom.

Da dukket Sokrates ham under igjen. Denne gangen i 30 sekunder. Og spurte: Hva var det du ba om? Den unge mannen svarte anpustent: Visdom. Preken i Fjellhamar kirke 2. jan 2011 Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund 4-500 år før Kristus levde filosofen Sokrates i Athen. Det fortelles at det en gang kom en ung mann til ham og ba om

Detaljer

1.5 Luthers lille katekisme.

1.5 Luthers lille katekisme. Organisasjons- og personalhåndbok / Bekjennelsesskrifter / Luthers lille katekisme 1.5 Luthers lille katekisme. 1. DE TI BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og

Detaljer

Høymesse i Oslo domkirke. MAL. Liturgens versjon.

Høymesse i Oslo domkirke. MAL. Liturgens versjon. 1 Høymesse i Oslo domkirke. MAL. Liturgens versjon. Preludium og prosesjon Menigheten reiser seg og blir stående til «amen» etter inngangsordene. Innngangssalme Innledningsord og intimasjon L: I Faderens

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

Fellesskapskirken i Åsane sitt fokus for høsten 2015:

Fellesskapskirken i Åsane sitt fokus for høsten 2015: Fellesskapskirken i Åsane sitt fokus for høsten 2015: «Sammen er vi bedre» - En 24 dagers vandring i Guds ord, av Rick Warren. (Originaltittel: «Better Together») Menighetsrådet har oversatt de 4 første

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

menighetsblad Oppstandelseserfaringer hele året Rusfritt miljø på Tangen Nærmiljøsentral i Tangen? Om livet, sorgen og ensomheten SIDE 8 og 9

menighetsblad Oppstandelseserfaringer hele året Rusfritt miljø på Tangen Nærmiljøsentral i Tangen? Om livet, sorgen og ensomheten SIDE 8 og 9 STANGE OG menighetsblad Nr. 4 og 5 2006 59. årgang TANGEN Oppstandelseserfaringer hele året SIDE 3 Rusfritt miljø på Tangen SIDE 6 Ny sokneprest i Stange Frede Mandt Fjågesund den nye soknepresten betegner

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2013 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn?

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn? KAPITTEL 2 Katolsk og ortodoks kristendom 1 korttekst Side 32 43 i grunnboka Den katolske kirke Katolsk betyr «for alle mennesker» I Norge i dag har den katolske kirke litt over 55 000 medlemmer (tall

Detaljer

Nr. 4 2007 60. årgang

Nr. 4 2007 60. årgang STANGE OG menighetsblad Nr. 4 2007 60. årgang TANGEN Foto: Martin Lennox Konfirmantene på leir Side 4 Ny styrer ved Tangen menighetsbarnehage Side 7 Helt på jorde... Side 8 Fra Tangen og Stange menighetsråd

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

For han ventet på byen med de faste grunnvollene, den som har Gud til byggmester og skaper. Heb. 11,10

For han ventet på byen med de faste grunnvollene, den som har Gud til byggmester og skaper. Heb. 11,10 Velsignet sommer! For han ventet på byen med de faste grunnvollene, den som har Gud til byggmester og skaper. Heb. 11,10 I hebreerbrevets ellevte kapittel leser vi om tro. I løpet av 40 vers løftes troen

Detaljer

Preken på 3. søndag i åpenbaringstiden: Joh 1,15-18

Preken på 3. søndag i åpenbaringstiden: Joh 1,15-18 Preken på 3. søndag i åpenbaringstiden: Joh 1,15-18 Moses gjette småfeet til svigerfaren Jetro. En gang han drev feet over til den andre siden av ørkenen, kom han til Guds fjell. Da viste Herrens engel

Detaljer

Gudstjeneste med dåp og nattverd

Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjenesten er menighetens hoved- samling om Guds ord og sakramentene (dåp og nattverd). I gudstjenesten gir vi uttrykk for vår tro, tilbedelse, takk og bønn. I gudstjenesten

Detaljer