Gratulerer med seieren i Vis-med-avis!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gratulerer med seieren i Vis-med-avis!"

Transkript

1 Utgiver: Leka kommune Dato: Nr: 8/12 Gratulerer med seieren i Vis-med-avis! Nok en gang var elever fra Leka skole best i Nord-Trøndelag i spørrekonkurransen «Vis med avis». Her er de stolte og glade vinnerne nettopp kommet hjem. Fra venstre: Sigve, Arne Morten, Aleksander, Sander, Philip, Martin, Helene og Paul Emil. SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF FREDAG NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER FREDAG Neste utgaver Leka kommune: tlf e-post: Sentralbord og ekspedisjon er åpen fra kl Kontorene er åpne for publikum fra kl Telefontid legekontor mandag torsdag kl Tlf. Legevakt etter kl Tlf. Leka sykestue Tlf. NAV Leka Tlf. Likningskontoret Leka

2 Informasjon fra kommunen Leka kommune, telefon VIKTIG MELDING TIL SKATTYTERE SOM SKAL BETALE INN TILLEGGSFORSKUDD FOR 2011 Feil i kidnr. på skjemaet Foreløpig beregning av skatter og avgifter 2011 som lå ved selvangivelsesutkastet. En del av nummeret er årstall Siffer 14 og 15 angir årstall, her er det brukt 10, mens det skulle vært 11. FRISTEN FOR INNBETALING ER 31.MAI. Mvh Kirsten Pettersen, skatteoppkrever. Bekjempelse av parkslirekne og kjempeslirekne Disse artene er innført til Norge som prydplante, og har spredd seg ut i naturen, langs grøftekanter og avfallsplasser. Planten er svartelistet i Norge, og det er viktig å bekjempe videre spredning. Plantene har stor vekstkraft og kan bli 2-3m høg og danner ugjennomtrengelige kratt med kraftige stengler. Plantene sprer seg både ved rotstengel og ved at planterester blir "dumpet". Plantene danner tette bestand som raskt øker i omfang hvis planten får vokse fritt. Den overjordiske delen av planten dør når frosten kommer om høsten, men de karakteristiske bambuslignende, hule stenglene er tydelige kjennetegn gjennom vinteren. Om våren skyter plantene raskt frem nye skudd fra basis. I løpet av vekst-sesongen kan både fragmenter av grenene og jordstenglene bidra til spredning av planten til nye voksesteder. I tillegg sørger jordstenglene, som kan vokse ned til 3 meters dyp og opptil 7 meter fra morplanten, for at bekjempelse av denne arten er krevende. 2

3 Spredning Det er lite frøspredning av parkslirekne i Norge. Flytting av jordmasser, hageavfall og veikantslått er trolig de viktigste årsakene til spredning av parkslirekne. Maskiner og utstyr kan også lett bidra til spredning av planten. Både stengelfragmenter og biter av jordstengler på størrelse med en fingernegl kan gi opphav til nye planter. Forholdsregler må derfor tas ved graving nær voksesteder til parkslirekne, ved veikantslått og ved transport av beskjæringsavfall. Det er også viktig med god reingjøring av maskiner og utstyr etter arbeid i slike områder. Kartlegging av eksisterende og nye bestand, målretta tiltak og oppfølging på disse lokalitetene over flere år, vil være den beste måten å få kontroll med parkslirekne. Kartlegging av forekomster Det finnes flere spredte forekomster i Leka. De fleste forekomstene ligger i tilknytning til gårdstun og/eller i tilknytning til restarealer og vegkanter. Det er ønskelig å kartlegge omfang av spredning, samt sette i gang dialog angående bekjemping. Grunneiere i Leka som har forekomster av slirekne på sin eiendom oppfordres til å melde inn forekomsten til Landbrukskontoret. Med bakgrunn i kartlagte forekomster vil det settes opp et forslag til bekjempelse. Vi ber om melding inn innen 16. mai Innmelding av forekomst - opplysninger Navn på grunneier/ kontaktperson: Gnr/Bnr og navn/beskrivelse av lokalitet: Omfang av forekomst (m2, tett/spredt) : Alder på forekomsten siden etablering (ant. år): Ønske om bekjemping: Bekjempelsesmetoder Bekjempelsesmetoder er oppgraving, nedkapping eller sprøyting. Mekanisk bekjemping av slirekne er arbeidskrevende og kan være risikofylt mht fare for spredning. Bekjempelsestiltak må følges opp konsekvent over flere år hvis de skal ha effekt. 3

4 Slått/nedkapping av slirekne Mekanisk bekjemping av parkslirekne er krevende og må gjentas minst hver fjerde uke i vekstsesongen. Det er tvilsomt om mekanisk kontroll alene vil fjerne forekomsten. Tiltaket kan kombineres med sprøyting for å oppnå sikrere effekt. Avkappet må behandles med største forsiktighet. Dersom forekomsten er liten, kan avkappet brennes på stedet eller tørkes på en presenning før det fraktes ut av infisert område, alternativt kan det pakkes i tette sekker for frakt til forbrenningsanlegg. Maskiner og utstyr kan lett bidra til spredning av planten. Både stengelfragmenter og biter av jordstengler på størrelse med en fingernegl kan gi opphav til nye planter. Utstyret må derfor gjøres rent etter bruk. Sprøyting Sprøyting bør brukes i minst mulig utstrekning av hensyn til miljøet, spesielt langs vassdrag, men kan være påkrevet for å utrydde parkslirekne fra en lokalitet. Tiltakshaver bestemmer om det ønskes brukt plantevernmidler. Dette kan være aktuelt i store og tette forekomster. Ved sprøyting langs bekkefar og på elvebredder må dispensasjon fra Mattilsynet innhentes hvis plantene står så tett på vannkanten at det er fare for sprøyting over vann. Det mest effektive tidspunktet for sprøyting er trolig august. Aktuelt plantevern-middel er et preparat med glyfosat som virksomt stoff. Det bør brukes høyeste tillatte dose, se etiketten for det valgte preparatet. Plantevernmiddelet skal påføres plantenes blader mest mulig direkte slik at spredningen i naturen begrenses. Forekomstene må oppsøkes igjen også året etter behandling for å sjekke utviklingen av plantene og om nødvendig må punktbehandling gjennomføres på nytt. Behandlingen må gjentas i minst tre år på samme lokalitet. Fordi jordstenglene har vist seg å kunne overleve lenge i jord, må området følges opp ytterligere i flere år for å sjekke for nye planter. Tiltakene skal skje i henhold til Forskrift om plantevernmidler Alle som bruker plantevernmidler skal ha sprøytesertifikat. Arealet som skal behandles, skal merkes med plakat som er godkjent av Mattilsynet når området er åpent for allmenn ferdsel: varselskilt_for_om_39690a.pdf Landbrukskontoret 4

5 Assisterende sykepleiesjef 100 % fast Leka kommune søker etter assisterende sykepleiesjef som i samarbeid med sykepleiesjef har ansvar for at pleie og omsorg i Leka kommune drives på en kvalitativ god og faglig forsvarlig måte. Dette i henhold til lover, forskrifter, vedtatte prosedyrer, kommunens målsettinger og driftsplan. Pleie og omsorg gir helse og omsorgstjenester til eldre, syke og funksjonshemmede i Leka kommune. Tjenestene gis som helsehjelp, praktisk bistand, støttekontakt og brukerstyrt personlig assistent. Samt at vi drifter Leka sykestue med langtidsplasser, korttids- og avlastningplasser. På sykestua har vi eget vaskeri og kjøkken. Pleie og omsorg er i utvikling på mange plan, og har ett spennende fagmiljø bestående av sykepleiere med spesialkompetanse, sykepleiere, hjelpepleiere, helsefagarbeidere og assistenter. Arbeid hver 3. helg. Generelle arbeidsoppgaver: Bruke kommunens kvalitetssystem Delta i arbeid med driftsplan og opplæring Veiledning av personell Sørge for oppdatering av endrings/evalueringsmeldinger Min Vakt - Innleie av personell i daglig drift Planlegge og ha ansvar for internundervisning Kvalifikasjoner Søker må kunne arbeide selvstendig Autorisasjon som sykepleier Ledererfaring og lederutdanning Stilles krav om minimum Norskprøve 3 for minoritetsspråklige søkere. Dette kravet kan fravikes dersom søker kan dokumentere god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Personlig egenskap Ved tilsetting vil det bli lagt vekt på personlige egenskaper som evne og vilje til å sette mål, evaluere og korrigere. Vi søker etter en person med gode samarbeidsevner og som evner å se muligheter og motivere sine medarbeidere. Vi tilbyr - Gode arbeidsforhold, hyggelige kollegaer - Lønn i forhold til gjeldende avtaleverk - Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger - En enhet som har fokus på "frisknærvær" - Leka kommune er en IA bedrift - Flyttegodgjørelse i hht. kommunens reglement - Mulighet for nedskriving av studielån på enkelte stillinger 5

6 Tilsettingsvilkår Arbeidstakere tilsettes i Leka kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger. Ved internt opprykk blir det ledighet i stilling, skriv i søknaden om du ønsker å søke på denne i tillegg. Spørsmål ang. stillingene kan rettes til sykepleiesjef Tove Kvaløy på tlf Søknader med bekreftede attester, vitnemål og CV sendes Leka kommune v/personalkonsulent, 7994 Leka. E-post: Søknadsfrist 15 mai, ledig for snarlig tiltredelse. Sykepleier 100 % fast, tiltredelse snarest Leka kommune søker etter en sykepleier som kan jobbe i pleie og omsorg som består av institusjon og hjemmebaserte tjenester. Pleie og omsorg gir helse og omsorgstjenester til eldre, syke og funksjonshemmede i Leka kommune. Tjenestene gis som helsehjelp, praktisk bistand, støttekontakt og brukerstyrt personlig assistent. Samt at vi drifter Leka sykestue med langtidsplasser, korttids- og avlastningplasser. På sykestua har vi eget vaskeri og kjøkken. Pleie og omsorg er i utvikling på mange plan, og har ett spennende fagmiljø bestående av sykepleiere med spesialkompetanse, sykepleiere, hjelpepleiere, helsefagarbeidere og assistenter. Det arbeides i turnus som er felles for hjemmebasert omsorg og institusjon med arbeid hver 3. helg. Kvalifikasjoner, Søker må kunne arbeide selvstendig. Autorisasjon som sykepleier. Førerkort klasse B. Det stilles krav om minimum Norskprøve 3 for minoritetsspråklige søkere. Dette kravet kan fravikes dersom søker kan dokumentere god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Personlig egenskap Ved tilsetting vil det bli lagt vekt på personlige egenskaper som evne og vilje til å sette mål, evaluere og korrigere. Vi søker etter en person med gode samarbeidsevner og som evner å se muligheter og motivere sine medarbeidere. 6

7 Vi tilbyr - Gode arbeidsforhold, hyggelige kollegaer - Lønn i forhold til gjeldende avtaleverk - gode muligheter for etter eller videreutdanning innen prioriterte områder - Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger - Leka kommune er en IA bedrift - Flyttegodgjørelse i hht. kommunens reglement - Mulighet for nedskriving av studielån på enkelte stillinger Tilsettingsvilkår Arbeidstakere tilsettes i Leka kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger. Spørsmål ang. stillingene kan rettes til sykepleiesjef Tove Kvaløy på tlf Søknader med bekreftede attester, vitnemål og CV sendes Leka kommune v/personalkonsulent, 7994 Leka. E-post: Søknadsfrist 15. mai 2. gangs utlysning FERIEVIKARER SOMMEREN 2012 Søker du en utfordrende og meningsfull sommerjobb i 2012? Vi søker deg som kan jobbe på: Kjøkkenet, kokk På sykestua, sykepleier/vernepleier Bolig for psykisk utviklingshemmede, miljøarbeider Vi søker: Sykepleiere/sykepleiestudenter, vernepleiere/vernepleiestudenter, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og kjøkkenpersonell. Det er ønskelig med førerkort kl B på de fleste stillingene da det er felles turnus for institusjon og hjemmesykepleien. Spørsmål ang. stillingene kan rettes til sykepleiesjef Tove Kvaløy på tlf Søknader med bekreftede attester, vitnemål og CV sendes Leka kommune v/personalkonsulent, 7994 Leka. Søknadsfrist

8 Sommerjobb for skoleungdom i Leka kommune Leka kommune søker også i år etter ungdommer fra 14 år og oppover - til ryddeprosjekter på fjell og i strandsonen. Arbeidsavtalen er for 3-4 uker i perioden 18. juni 12. august. Skriv i søknaden hvilke uker du kan jobbe og hva slags jobb du ønsker. Søknad sendes Leka kommune, 7994 LEKA - merket sommerjobb innen 15. mai. Ny forskrift med nasjonale bestemmelser om kontroll og omsetning av hjorteviltkjøtt ble gyldig 1. mars En person på jaktlaget kan nå, etter å ha deltatt på kurs, kontrollere og gi erklæring på eget kjøtt. Kjøttet kan da leveres til lokal detaljist, i tillegg til sluttforbruker og viltbehandlingsanlegg. Mulighetene er nå til stede for en enklere og billigere omsetning, som er samtidig er trygg og sporbar. Hensikt Målgruppe Sentrale emner Kursansvarlig Veterinær: Sted og tid Økonomi Kurset skal gi deltakerne kunnskap og holdninger i tråd med Mattilsynet sine krav til Feltkontrollør av hjorteviltkjøtt. Målet er også å heve kvaliteten på jaktlagets eget kjøtt og øke verdien av hjortevilt og hjorteviltkjøtt innen flere sektorer. Erfarne jegere (min. 5 år hjorteviltjakt) med slakte-erfaring (min. 20 stk. hjortevilt) som skal foreta Feltkontroll av hjorteviltkjøtt eller som vi øke kvaliteten på eget viltkjøtt. Målsettinger. Lovgivning og administrative bestemmelser. Kjøttkvalitet. Kvalitetsheving, verdiheving og verdiskaping. Sykdommer og skader. Bakterier, virus og sopp. Miljøforurensning. Helsefare. Kjøtthåndtering og hygiene i praksis. Lokaler til slakting og lagring. Rutiner vedrørende feltkontrollører og feltkontroll. Kursleder: Bjørn Øvereng Hilde Vatnar Selnes Ytre Namdal videregående skole (YNVS) 09.og kl Kursavgift, inkludert mat i kurstiden og kursmateriell: kr 2100,-. Bindende påmelding innen Deltakerbegrensning 40 personer. Fakturering etter kurset. Mer informasjon og påmelding på: Ved spørsmål, kontakt kursleder Bjørn Øvereng, tlf / arb:

9 Kursinformasjon: Feltkontroll av hjorteviltkjøtt Kurs på Vikna 9.og10.mai 2012 Program Tid Tema Ansvarlig Åpning. Presentasjon. Innledning Kursleder Lovverk og administrative bestemmelser Veterinær Sykdommer hos hjortevilt i Norge Veterinær Pause med kaffe & mat Livet i dødt hjorteviltkjøtt. Bakterier, virus og sopp Veterinær Kjøttkvalitet, hva er det? Kursleder Viltlevnde hortevilts anatomi, fysiologi og adferd Kursleder Slutt for dagen Dag Eldre skader på hjortevilt Kursleder Miljøforurensing, kjennetegn og helsefare Kursleder Kjøtthygiende i praksi. Kjøtthåndtering Kursleder Pause m/kaffe & mat Lokaler til slakting og lagring av kjøtt Kursleder Standard for feltkontroll av hjorteviltkjøtt Rutiner vedrøredne feltkontroll og feltkontrollører Kursleder Oppsummering. Evaluering Kursleder Avslutning Kursleder FOTPLEIEN Fotpleier Margareth Edvardsen kommer til Gutvik 3.mai og til Leka 16. og 18. mai. For timebestilling ring: GRATIS henting av jernskrot! Jerninnsamling våren Containerservice Ottersøy kan komme til Leka/ Gutvik for å hente jernskrot. Jernskrotet blir hentet på gården. Ønske om henting må meldes inn til Leka kommunes sentralbord før den 21. mai. Tlf:

10 Felles 1. mai-frokost 2012 Frokosten foregår på Skytterhuset fra kl og utover. Vi sørger for brød, smør, melk, kaffe, te og noe pålegg. Folk er som vanlig velkomne til å ta med seg litt, et brød, en smørbrødsalat, en ost eller en påleggspose? Men mat bruker det å bli rikelig av, så ingen skal være redd for å komme tomhendt! På tampen blir det kaffe og kake (fint hvis noen har tid og ork til å bake!). ALLE er hjertelig velkomne til ei trivelig formiddagsstund med mye god mat og mye hyggelig prat, på tvers av alders- og partigrenser! NB! Det bruker å bli litt hektisk med og rigge fram mat og kopper til kl 10, så hvis noen har muligheter til å komme litt tidligere for å være med å gjøre klart, er det kjærkomment. Til dem som synes tidspunktet er tidlig/eller kommer i skade for å sovne av, det er garantert både folk og mat igjen ennå i 12-tida. Hvis noen lurer på noe, kontakt Mari-Anne Hoff, tlf VEL MØTT! Leka SV Storsymøte mandag 21. mai Leka sanitetsforening har storsymøte mandag 21. mai kl på hyblan. Ta med håndarbeidet og kom! Jordbærpikene stiller med kaffe og biteti. Strikkekafé 10. mai kl på hyblan. Åtte damer fikk prøve seg på hakking siste mandag og om ikke lenge vil det kanskje henge nye flotte hakkede grytekluter på alles kjøkken Så vi prøver igjen mandag 10. mai kl på hyblan. Ta med håndarbeid, noe til kaffen og godt humør. Vi har også loddsalg alle bes ta med en liten pakke til utlodning. Styret lager kaffe/te. Hjertelig velkommen! 10

11 Årsmøte i Coop Leka SA onsdag 09. mai 2012 kl i UL Lekamøy, Skei Sakliste: 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling og sakliste 3. Valg av møteleder og referent, samt 2 medl.til å underskrive møteboka 4. Årsmelding og regnskap for Budsjett for Godkjenning av kjøpebonus for Utbygging for faghandel / elektro 8. Valg i henhold til vedtekter Etter årsmøte blir det servert middag, kaffe og kaker. VEL MØTT! S SØKE KJØPE SELGE LEIE MISTET: : Søknad på jobb Søknad på jobb, alt av interesse, snakkering, fikseoppdrett, har erfaring. Tor Ståle Strømmen, tlf BRAKKEBUA I FRØVIK Åpner 1. mai kl Bua er åpen hver dag når vi er heim For å sjekke om vi er heim se etter skilt eller ring tlf / Vareutvalget er både nytt og gammelt, håndarbeid, garn, strikkepinner, stoff, glidelås, tråd, smykker, leker, DVD-filmer, og diverse loppis saker. Kom å ta en titt, kaffe på kanna. Gunnhild & co Gudstjenester 29. april Gudstjeneste Leka kirke kl Samtalegudstjeneste med konfirmanter Kirkekaffe 17.mai Gudstjeneste Leka kirke kl mai Konfirmasjonsgudstjeneste Leka kirke kl På grunn av og 4. klassingenes deltakelse på Kystbycup en i helga går arrangementet med Tårnagentene ut. Vi forsøker igjen til høsten. 11

12 Oppfordring til «kronerulling» til 50-årsjubulanten Leka Bygdemuseumslag! Et lite tilbakeblikk: Initiativet til å få dannet et museumslag ble tatt av Johs. Furre. Søndag 1. juli 1962 ble det avholdt et møte på Leka Sentralskole hvor laget ble stiftet. Roald Holand ble valgt som formann. De andre som ble innvalgt i styret: Andreas Hansen, Otto Larsen og Aslaug Gjertsen. Medlemskontingenten ble vedtatt til kr. 5,- pr. år. Nå er det snart gått femti år og det er vanlig med gaver til en «jubilant». Museumslaget har mange og store oppgaver, og har nylig avsluttet arbeidet med «Lensmannsnaustet». Der gjenstår bare malingsarbeid. Taket på Steinhytta i Skeisnesset er dårlig, og MÅ skiftes i år. Det må også gjøres annet vedlikeholdsarbeid der. Leknes gamle skole er som kjent overført til Museumslaget, og der skal det settes istand innvendig. I 2011 startet museet «Veiledningsprosjektet». Hovedmålsettinger der er: - Øke den lokale kompetanse innen antikvarisk restaurering - Styrke og utvikle lokalt næringsliv og aktører innen bygg/snekkerfaget - Bidra til økt aktivitet mht restaurering av verneverdige bygninger. Neste prosjekt på selve museumsområdet må bli stabburet, ettersom det er den bygningen som er dårligst, og trenger mest til restaurering. Jeg vil med dette oppfordre /utfordre fastboende, tilreisende og utflyttede lekværinger til å gi en gave til jubilanten! Store og små beløp mottas med takk. Kontonummeret er Med vennlig hilsen Kirsten Pettersen, styremedlem. Ruteendringer Lekaferja 1. mai utføres søndagsrute 17. mai utføres søndagsrute 28. mai utføres søndagsrute 12

13 Vi hilser og gratulerer... Hjertelig takk for all oppmerksomhet på min 70 årsdag. Hilsen Roald Buvik Takk for all vennlig deltakelse i forbindelse med Anders Gjertsens bortgang. Hilsen familien Hurra for Lina som hadde 7 årsdag 20. april og Laurits som blir 5 år den 1. mai! Gratulerer så masse fra Mimmi og Offa Aleksander 12 år. Hei og hopp som tia går. 27.april fyilli du år. Gratuler me 12-års dan. Håpa du får ein fin dag. Vi e gla i deg. Klæm fra mamma, Bjørn og ræsten tå gjængen. Isak 6 ÅR - 7.mai. Tia går - skolgut i år. Hipp hurra og gratuler me dan. Klæm fra gammeltante gummor, Bjørn og ongan. Gu`mor Bodil. Gratuler me dan du ha 17.april. Klæm fra Aleksander. Pappa Bjørn. Gratuler me dan pappa. Vi e gla i deg. Klæm fra Thomas, Erik og Line. Bjørn 48 år. Gratuler me dan dinj 1.mai. Vi ønska deg ein fin dag. Gla i deg. Klæm fra Linda og ongan. Vegard 21 år. Gratuler me dan 2.mai. Ha ein fin dag. Klæm fra tante, Bjørn og ongan. Sigve. Gratuler me 12-års dan 8.mai. Vælkommen ætter. Snakkes. Aleks. 13

14 Hurra for Aleksander som e 12 år idag, 27.april. Grattis og klæm fra tante, onkel og gjængen....og te ho søster og hain Bjørn som e litt gamlar... Gratuler med dagan 28.april og 1.mai Klæm fra søster Anita, Hjørn og gjængen Kjell Arve gratuleres med da`n 1.mai Hurra fra det røde huset i klokkergård`n Hurra for Vegard Gratuler med 21 års da`n 2.mai. Håpe du får ein fin dag! Stor klæm fra mamma, pappa og Morten, Kristian, Ida, Noah og Isak Hurra for Isak 6 år Gratuler med da`n 7.mai, vi kjæm med pakke! Stor klæm fra bæstemor, bæstefar Onkel Morten, onkel Vegard og Mia Vi vil gratuler Linda med an den 28. april. Og Kjell-Arve me dan den 1. mai. Klæm fra værdens bæste onga Hipp hurra for gudfar Odd Husby som har bursdag 29. april. Bursdagsklem fra Line Hipp hurra for gudfar Bjørn Ekrem som har bursdag 1. mai. Bursdagsklem fra Julie Kjære Line Gratulerer så mye med 19-årsdagen 10. mai. Stor bursdagsklæm fra Julie og mamma vi e kjæmpeglad i dæ vænnen! 6. og 7. klasse vil gi en stor takk til lærer Svein Tore for tolmodig og god veiledning under forberedelsen til finalen i «Vis med avis». Lærerne på mellomtrinnet vil forbindelse med leirskole rette en stor takk til Jan Arild for lånet av buss. En stor takk også til Sveinung, Gjermund og Bjørn Egil for god hjelp under leirskolen. En takk også til Ella og co for lån av flott hytte. Takk for fin blomsteroppsats som vi fikk fra dere foreldre. 14

15 Mandager Tirsdager Onsdager Torsdager Fredager Lørdager Søndager Solstudio åpent Biblioteket åpent Småbarnstrim i Herlaughallen Zumba mm 2T Turn fra 8. klasse og oppover Solstudio åpent Biblioteket åpent Miljøtorg åpent 1.tirsdaghver mnd. Fotball klasse Spinn 45 2T Korøvelse Lille Herlaughall Volleyball damer og herrer Solstudio åpent Fotball førskole 2.klasse Fotball 3-4 klasse Biblioteket åpent Miniatyrskyting for barn og ungdom Fotball ungdom og voksne Linedance Herlaughallen Solstudio åpent Biblioteket åpent Fotball 4-6 klasse Spinn 45 2T Volleyball damer og herrer Solstudio åpent Fotball klasse Fotball ungdom Solstudio åpent Fotball ungdom Solstudio åpent Fotball 4-6 klasse Badminton Bingo på Solsem Ballspill damer Et ord til opmuntring Huskevers. Hjertesorg er svær at bære. Mavekneb kan værre være. Prise lykken bør tilvisse du som kun har een af disse. Piet Hein 15

16 APRIL Lørdag 28. Åpen pub Vertshuset kl Søndag 29. Gudstjeneste i Leka kirke kl. 1115, Tårnagent MAI Tirsdag mai-frokost i skytterhuset kl. 1000, arr Leka SV Torsdag 03. Fotpleier Margareth Edvardsen kommer til Gutvik Tirsdag 08. Formannskapsmøte Onsdag 09. Årsmøte Coop Leka, UL Lekamøy kl Onsdag 16. Fotpleier Margareth Edvardsen kommer til Leka Torsdag 10. Strikkekafe hyblan kl. 2000, arr Bygdekvinnelaget i Leka Torsdag 17. Gudstjeneste i Leka kirke kl Fredag 18. Fotpleier Margareth Edvardsen kommer til Leka Mandag 21. Storsymøte på hylan kl. 2000, arr Leka Sanitetsforening Tirsdag 22. Kommunestyremøte Lørdag 26. Konfirmasjon Leka kirke kl Onsdag 30. MOT-turneen holder konsert i Herlaughallen JUNI Tirsdag 05. Formannskapsmøte Torsdag 14. Kommunestyremøte Lørdag 16. Knøtteturnering Leka Stadion JULI Uke 29 Herlaugsdagene Meld inn planlagte aktiviteter/arrangementer slik at vi får det med i aktivitetskalenderen og bruk aktivitetskalenderen når dere planlegger, så unngås unødvendige «kollisjoner». 16

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 26.01.2016 Tidspunkt: 10:30

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 26.01.2016 Tidspunkt: 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 26.01.2016 Tidspunkt: 10:30 Administrasjonsutvalg Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

BEKJEMPELSE AV PARKSLIREKNE Av Inger Sundheim Fløistad

BEKJEMPELSE AV PARKSLIREKNE Av Inger Sundheim Fløistad BEKJEMPELSE AV PARKSLIREKNE Av Inger Sundheim Fløistad Parkslirekne, Fallopia japonica, er en storvokst flerårig staude som blir opptil 2 meter høy. Bladene er ca 10 cm lange, brede og med tverr basis.

Detaljer

Nytt telefonnummer til LEKA TAXI AS: 406 92 700

Nytt telefonnummer til LEKA TAXI AS: 406 92 700 Utgiver: Leka kommune Dato: 24.08.12 Nr: 16/12 Nytt telefonnummer til LEKA TAXI AS: 406 92 700 Legekontoret er stengt for alle henvendelser tirsdag 28 og onsdag 29. august. Pga installasjon og oppgradering

Detaljer

KARNEVAL PÅ SKEI 4. mars kl. 1200-1500

KARNEVAL PÅ SKEI 4. mars kl. 1200-1500 Utgiver: Leka kommune Dato: 17.02.12 Nr: 3/12 KARNEVAL PÅ SKEI 4. mars kl. 1200-1500 Leker, «katta i sekken», kaffesalg med noe godt attåt, pølser, boller og brus. De oppfinnsomme kommer inn GRATIS! SISTE

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 11.05.12 Nr: 9/12

Utgiver: Leka kommune Dato: 11.05.12 Nr: 9/12 Utgiver: Leka kommune Dato: 11.05.12 Nr: 9/12 SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF FREDAG 18.05 NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER FREDAG 25.05 Neste utgaver 08.06 22.06 06.07 20.07 10.08 25.08 07.09 Leka

Detaljer

BEKJEMPELSE AV KJEMPESPRINGFRØ

BEKJEMPELSE AV KJEMPESPRINGFRØ BEKJEMPELSE AV KJEMPESPRINGFRØ Av Inger Sundheim Fløistad, Bård Bredesen og Tore Felin. Kjempespringfrø Impatiens glandulifera er i rask spredning og representerer et miljøproblem fordi den kan danne tette

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 19.10.12 Nr: 20/12. All inntekt fra kaffe- og loddsalg går til TV-aksjonen Arr: lokal aksjonskomité

Utgiver: Leka kommune Dato: 19.10.12 Nr: 20/12. All inntekt fra kaffe- og loddsalg går til TV-aksjonen Arr: lokal aksjonskomité Utgiver: Leka kommune Dato: 19.10.12 Nr: 20/12 Kaffetørst? Ta turen innom Lille Herlaughall lørdag 20.10. mellom kl. 1200-1400 og ta formiddagskaffen der; kaffe, kaker og påsmurt. Loddsalg flotte premier

Detaljer

Bekjempelse av kanadagullris Av Inger Sundheim Fløistad

Bekjempelse av kanadagullris Av Inger Sundheim Fløistad Bekjempelse av kanadagullris Av Inger Sundheim Fløistad Kanadagullris, Solidago canadensis, er en flerårig plante som er i rask spredning, særlig langs veier, jernbane og på andre arealer som ikke skjøttes

Detaljer

Bekjempelse av lupin Av Inger Sundheim Fløistad

Bekjempelse av lupin Av Inger Sundheim Fløistad Bekjempelse av lupin Av Inger Sundheim Fløistad Hagelupin, Lupinus polyphyllus, er i rask spredning her i landet, særlig langs veier og jernbaner og på skrotemark. Lupin har nitrogenfikserende rotknoller

Detaljer

Skyting Kommunepokal Felt 15.09 Skyting Lekamester Felt 16.09 Åpen gård hos Wenche og Bernt Erik 16.09 70-talls konsert Fjellvang 29.

Skyting Kommunepokal Felt 15.09 Skyting Lekamester Felt 16.09 Åpen gård hos Wenche og Bernt Erik 16.09 70-talls konsert Fjellvang 29. Utgiver: Leka kommune Dato: 07.09.12 Nr: 17/12 Skyting Kommunepokal Felt 15.09 Skyting Lekamester Felt 16.09 Åpen gård hos Wenche og Bernt Erik 16.09 70-talls konsert Fjellvang 29.09 Mer informasjon finner

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 5.mai Neste utgave av Lekaposten kommer fredag 19.mai. Frist for innlevering av stoff er mandag 15.mai.

Utgiver: Leka kommune Dato: 5.mai Neste utgave av Lekaposten kommer fredag 19.mai. Frist for innlevering av stoff er mandag 15.mai. nr. 9/17 Utgiver: Leka kommune Dato: 5.mai 2017 Neste utgave av Lekaposten kommer fredag 19.mai. Frist for innlevering av stoff er mandag 15.mai. Leka kommune kl.08.00 1545 OBS-stenger kl.1545 i perioden

Detaljer

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 08.03.2016 Tidspunkt: 10:30 11:30

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 08.03.2016 Tidspunkt: 10:30 11:30 Leka kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalg Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 08.03.2016 Tidspunkt: 10:30 11:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 10.08.12 Nr: 15/12

Utgiver: Leka kommune Dato: 10.08.12 Nr: 15/12 Utgiver: Leka kommune Dato: 10.08.12 Nr: 15/12 DROSJE Fra torsdag 9. august har vi drosje i Leka kommune igjen. For bestilling av drosje, ring Jacob Sandvik: 930 99 681. Tidligere tilbud som servicetransport

Detaljer

Bekjempelse av burot Av Benedikte Watne Oliver, Inger Sundheim Fløistad og Kirsten Semb Tørresen

Bekjempelse av burot Av Benedikte Watne Oliver, Inger Sundheim Fløistad og Kirsten Semb Tørresen Bekjempelse av burot Av Benedikte Watne Oliver, Inger Sundheim Fløistad og Kirsten Semb Tørresen Burot Artemisia vulgaris er en plante i spredning, den utgjør et allergiproblem for mange pollenallergikere,

Detaljer

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter Våren 2015 Foto:Tom Riis Borgehaven 1 3911 Porsgrunn Borgehaven Brukerråd skal ivareta brukernes interesser

Detaljer

Lekaposten gratulerer alle fedre med farsdagen søndag 13. november

Lekaposten gratulerer alle fedre med farsdagen søndag 13. november Utgiver: Leka kommune Dato: 11.11.11 Nr:21 Lekaposten gratulerer alle fedre med farsdagen søndag 13. november NAV har fått nytt telefonnummer: 55 55 33 33 SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF FREDAG 18.11.11

Detaljer

Lekaposten ønsker arrangører, bofaste og tilreisende lykke til med årets dager under Lekafestivalen!

Lekaposten ønsker arrangører, bofaste og tilreisende lykke til med årets dager under Lekafestivalen! Utgiver: Leka kommune Dato: 06.07.12 Nr: 13/12 Detaljert program for Skeidager og Herlaugsdager finner du fra side 7. Billetter til Cabaret Solsem selges i ekspedisjonen på Lekatun. Pris kr. 250,- Lekaposten

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 03.02.2012 Nr: 2. Neste utgaver 02.03 16.03 30.03 13.04 27.04 11.05 25.05

Utgiver: Leka kommune Dato: 03.02.2012 Nr: 2. Neste utgaver 02.03 16.03 30.03 13.04 27.04 11.05 25.05 Utgiver: Leka kommune Dato: 03.02.2012 Nr: 2 - vill og vakker VI TRENGER DEG! Er du/dere allsidige, fleksible og kreative? Har kompetanse innen bl.a. reiseliv, landbruk, helse, kirke? DA HAR VI BRUK FOR

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 16.03.12 Nr: 5/12

Utgiver: Leka kommune Dato: 16.03.12 Nr: 5/12 Utgiver: Leka kommune Dato: 16.03.12 Nr: 5/12 Sosialt samvær Er det interesse for at det arrangeres sosialt samvær i Grendahuset Vonheim? Servering av skrei, lever og rogn. Tid: Lørdag 24. mars 2012 kl.

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 19. jan. 2018

Utgiver: Leka kommune Dato: 19. jan. 2018 nr. 2/18 Utgiver: Leka kommune Dato: 19. jan. 2018 Flaskeinnsamling 24. JANUAR 2018 mellom kl 17-19 kommer vi rundt og samler inn flasker slik at dere får ryddet etter jula. Svømmegruppa UKM Det blir arrangert

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

Offentlig journal. F.sak 21/14. Marine Harvest Norway AS 2013/385-9 647/2014 14.04.2014 UTV/VTH 26.06.2014 U43 STAB/BMA

Offentlig journal. F.sak 21/14. Marine Harvest Norway AS 2013/385-9 647/2014 14.04.2014 UTV/VTH 26.06.2014 U43 STAB/BMA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.6.2014-30.6.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.07.2014 F.sak 21/14 Marine Harvest Norway AS 2013/385-9 647/2014 14.04.2014 TV/VTH 43 Mottaker Nord-Trøndelag

Detaljer

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Høsten 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Høsten 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter Høsten 2015 Foto:Tom Riis Borgehaven 1 3911 Porsgrunn Borgehaven Brukerråd skal ivareta brukernes interesser

Detaljer

DET VÅRAST! 14.april var første sommerdag i følge vår gamle primstav, og etter en rask sjekk ser det meste ut til å være i rute etter årstida.

DET VÅRAST! 14.april var første sommerdag i følge vår gamle primstav, og etter en rask sjekk ser det meste ut til å være i rute etter årstida. TIL HUSSTANDENE Utgiver: Leka Kommune Dato: 20/4/2007 Nr: 7/07 DET VÅRAST! 14.april var første sommerdag i følge vår gamle primstav, og etter en rask sjekk ser det meste ut til å være i rute etter årstida.

Detaljer

Vi kan tilby et spennende opplegg som vi tror vil falle i smak hos de fleste. Ta en kikk og se om dette er noe for deg.

Vi kan tilby et spennende opplegg som vi tror vil falle i smak hos de fleste. Ta en kikk og se om dette er noe for deg. Kan du tenke deg å være konftrrnanc i Loddefjord menighet! Vi kan tilby et spennende opplegg som vi tror vil falle i smak hos de fleste. Ta en kikk og se om dette er noe for deg. HVORFOR KONFIRMANT? Det

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 1.juli 2016

Utgiver: Leka kommune Dato: 1.juli 2016 nr.13/16 Utgiver: Leka kommune Dato: 1.juli 2016 Tusen takk til bygdafolket for positiv oppslutning om våre nye innbygger fra Eritrea! Alle ti er nå bosatt på Husby; åtte menn: Filmon, Yonas, Tomas, Mahari,

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 16.11.12 Nr: 22/12

Utgiver: Leka kommune Dato: 16.11.12 Nr: 22/12 Utgiver: Leka kommune Dato: 16.11.12 Nr: 22/12 Tiden er inne for julebord - julemesser basarer juleavslutninger og julekonserter. Lekaposten oppfordrer alle til å støtte opp om de ulike arrangementene,

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 13. mai 2016

Utgiver: Leka kommune Dato: 13. mai 2016 nr.10/16 Utsikt fra Lekafjorden østover mot Lisshornet, Kula og Heilhornet i Bindal. Utgiver: Leka kommune Dato: 13. mai 2016 Lekaposten ønsker alle til lykke med våronn og dager som skal feires i mai!

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 3. febr Søndag 12.februar feirer vi morsdag; gratulerer til alle mødre og moderlige!

Utgiver: Leka kommune Dato: 3. febr Søndag 12.februar feirer vi morsdag; gratulerer til alle mødre og moderlige! Utgiver: Leka kommune Dato: 3. febr. 2017 Søndag 12.februar feirer vi morsdag; gratulerer til alle mødre og moderlige! - 8.klasse har kakelotteri på butikkene dagen før støtt elevene, vinn kake! nr. 3/17

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato:7.2.2014 Nr. 3/14

Utgiver: Leka kommune Dato:7.2.2014 Nr. 3/14 Utgiver: Leka kommune Dato:7.2.2014 Nr. 3/14 Gratulerer til alle mødre på morsdagen søndag 9. februar! Kake i anledning dagen kan du vinne i lotteriet lørdag, se side 6. - og lørdag 8. februar kl.1500

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 22.02.13 Nr: 04/13

Utgiver: Leka kommune Dato: 22.02.13 Nr: 04/13 Utgiver: Leka kommune Dato: 22.02.13 Nr: 04/13 Voksenopplæring generell studiekompetanse Vil vil gjøre et forsøk på å få til voksenopplæring for å ta generell studiekompetanse på Leka til høsten. Dette

Detaljer

Bekjempelse av russekål Av Inger Sundheim Fløistad og Bård Øyvind Bredesen

Bekjempelse av russekål Av Inger Sundheim Fløistad og Bård Øyvind Bredesen Bekjempelse av russekål Av Inger Sundheim Fløistad og Bård Øyvind Bredesen Russekål Bunias orientalis er i rask spredning i Sør-Norge og langs kysten nord til Polarsirkelen. Den etablerer seg spesielt

Detaljer

BEKJEMPELSE AV BULKEMISPEL OG PILEMISPEL

BEKJEMPELSE AV BULKEMISPEL OG PILEMISPEL Fremmede skadelige arter BEKJEMPELSE AV BULKEMISPEL OG PILEMISPEL Målsetting Utryddelse av forekomster av artene fra opparbeidede anlegg. Forekomster i grøntanlegg bekjempes slik at muligheter for spredning

Detaljer

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere.

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. 1 Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. Verdal bo og helsetun er delt i 2 avdelinger, en i 1.etasje og en i 2.etasje. Hver avdeling har 3 enheter med

Detaljer

HAGLEBUPOST Nr. 243 GODT NYTTÅR TIL DERE!!!!

HAGLEBUPOST Nr. 243 GODT NYTTÅR TIL DERE!!!! HAGLEBUPOST Nr. 243 Dato: 06.januar 2015 Temp: -3 grader Været: Skyet Snødybde: ca. 40 cm. Fått ca. 3 cm de to siste døgn. Skiløyper: Litt usikre her, men dere kan følge Eggedal Turlag på facebook, eller

Detaljer

PROGRAM KULTURUKA 31. MAI 09. JUNI 2013

PROGRAM KULTURUKA 31. MAI 09. JUNI 2013 PROGRAM KULTURUKA 31. MAI 09. JUNI 2013 FREDAG 31/5 16.00 Slippendagen Havøysund Patentslipp inviterer til piratfest For hele familien. Det blir minimesse, grilling, lek og moro m.m. LØRDAG 1/6 20.00 80-talls

Detaljer

Mai er straks rundt hjørnet og med den en del faste arrangement, slik som:

Mai er straks rundt hjørnet og med den en del faste arrangement, slik som: Utgiver: Leka kommune Dato: 30.04.10 Nr: 08/10 Mai er straks rundt hjørnet og med den en del faste arrangement, slik som: Lørdag Mandag Lørdag 01. mai: Felles 1. Mai-frokost i Skytterhuset 04. mai: Flaskeinnsamling

Detaljer

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus. smånytt Fra ADHD-foreningen Oslo og Akershus fylkeslag Februar 2007 OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.no

Detaljer

Lekaposten gratulerer alle konfirmanter med den store dagen i morgen, og ønsker dere alle en flott og minnerik dag

Lekaposten gratulerer alle konfirmanter med den store dagen i morgen, og ønsker dere alle en flott og minnerik dag Utgiver: Leka kommune Dato: 10.05.13 Nr: 09/13 Lekaposten gratulerer alle konfirmanter med den store dagen i morgen, og ønsker dere alle en flott og minnerik dag Lekaposten ønsker også alle en riktig flott

Detaljer

Avtalehjemmelen blir tildelt i samsvar med til enhver tid gjeldende avtale mellom KS og NFF (ASA 4313).

Avtalehjemmelen blir tildelt i samsvar med til enhver tid gjeldende avtale mellom KS og NFF (ASA 4313). Kvalsund er en kyst- og fjordkommune i Vest Finnmark med ca 1100 innbyggere. Kommunen har full barnehagedekning og gode helsetjenester. Områdene i kommunen gir fine muligheter til friluftsliv i en vakker

Detaljer

MAKS. Tilbudskatalog. 3. og 4. trinn. Vinteren 2016. Marienlyst Aktivitetsskole

MAKS. Tilbudskatalog. 3. og 4. trinn. Vinteren 2016. Marienlyst Aktivitetsskole MAKS Tilbudskatalog 3. og 4. trinn Vinteren 2016 Marienlyst Aktivitetsskole Gledelig vinter! Nå er høsten over og vinteren har gjort sitt inntog, men vi på MAKS lar oss ikke stoppe av det. Vi fortsetter

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 September har gitt oss mange flotte utedager med godt og varmt høstvær. Vi ser at barna trives med å være ute. Mange er svært glad i å sykle og det

Detaljer

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken.

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken. LANTERNA Velkommen til Sjømannskirken! ÅRGANG 63 MAJ - JUNI 2011.٠ORGAN FOR SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE I GÖTEBORG Trykkes i 1500 eks. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Besøk vår

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Innbyggerne på Austra inviteres til Vonheim onsdag 20.april, for informasjon om eventuell grensejustering.

Innbyggerne på Austra inviteres til Vonheim onsdag 20.april, for informasjon om eventuell grensejustering. nr.7/16 Utgiver: Leka kommune Dato: 1.april 2016 Fylkesmennene i Nordland og Nord-Trøndelag har invitert representanter fra Bindal, Nærøy og Leka kommune, samt Nordland og Nord-Trøndelag fylkeskommune,

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ FEBRUAR2012 Hei Da var snøen og isen som preget mye av de siste ukene borte, og en liten følelse av vår er i luften. Februar måned er jo en kort måned, og det har vi også

Detaljer

nr.9/16 Siste dag i april og første dag i mai 2016 handler om mat og trivelig samvær i hvert fall hvis du er i lille Herlaughall på Leka.

nr.9/16 Siste dag i april og første dag i mai 2016 handler om mat og trivelig samvær i hvert fall hvis du er i lille Herlaughall på Leka. nr.9/16 Utgiver: Leka kommune Dato: 29. april 2016 Siste dag i april og første dag i mai 2016 handler om mat og trivelig samvær i hvert fall hvis du er i lille Herlaughall på Leka. Lørdag morgen samles

Detaljer

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2016. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2016. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter Våren 2016 Foto:Tom Riis Borgehaven 1 3911 Porsgrunn Borgehaven Brukerråd skal ivareta brukernes interesser

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, MARS 2013. Hei alle sammen! Velkommen tilbake fra påskeferie! Håper dere alle har hatt en nydelig påske og kost dere! Enda en måned er gått og i mars har vi gjort mye kjekt

Detaljer

Datauka i Melsomvik Tid: mandag 15. fredag 19. juni 2015 Sted: Nestor, Melsomvik

Datauka i Melsomvik Tid: mandag 15. fredag 19. juni 2015 Sted: Nestor, Melsomvik Datauka i Melsomvik Tid: mandag 15. fredag 19. juni 2015 Sted: Nestor, Melsomvik www.nestorutvikling.no Datauka i Melsomvik I år arrangerer Nestor Datauka i Melsomvik for tredje år på rad. Dette er er

Detaljer

SOMMERPLAN 2015 UTSIKTEN

SOMMERPLAN 2015 UTSIKTEN SOMMERPLAN 2015 UTSIKTEN EVALUERING PERIODEN JANUAR JUNI 2015 Pedagogisk arbeid i hverdagen INDIVIDUELL OG SOSIAL UTVIKLING Mål: Kunne utvikle evnen til å leve seg inn i andres situasjon og vise medfølelse

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Kurs for kjøkkenpersonalet

Kurs for kjøkkenpersonalet Til Skolen v/rektor NKFs lokallagsleder Rundskriv S 18-2005 Rundskriv L 16-2005 Oslo, 30. september 2005 J.nr.: 168.05/A.1.10 Kurs for kjøkkenpersonalet NKF inviterer til kurs for kjøkkenledere, kokker,

Detaljer

Li-Nytt. Mandag 27. mars 2017 Siste møte i Motorferdselsutvalget for vintersesongen LIERNE KOMMUNE PÅ FACEBOOK

Li-Nytt. Mandag 27. mars 2017 Siste møte i Motorferdselsutvalget for vintersesongen LIERNE KOMMUNE PÅ FACEBOOK Li-Nytt Utgiver: Lierne kommune, 7882 Nordli E-post: postmottak@lierne.kommune.no Tlf.: 74 34 34 00 Fax: 74 34 34 90 Hjemmeside: www.lierne.kommune.no Dagens redaktør: Jorunn Margrete Granheim Ansvarlig

Detaljer

Alle fikk tent sitt eget lille lys, og det ble tent lys for alle som ikke var der den dagen

Alle fikk tent sitt eget lille lys, og det ble tent lys for alle som ikke var der den dagen Mai/Juni 2015: I mai har det vært både 17-mai feiring og pinsefest, begge deler til stor glede for små og store. Et flott 17-mai tog som gikk en runde på Solåsen. Så ble det servert kaffe til de voksne

Detaljer

LEKSJON 10 Øving 6 CD2, spor 18

LEKSJON 10 Øving 6 CD2, spor 18 LEKSJON 10 Øving 6 CD2, spor 18 Dette er en automatisk telefonsvarer Hva hører du? Lytt til telefonsvarerne, og sett kryss. Det kan være flere riktige svar. Beskjed 1 Hei, dette er Langgata legekontor.

Detaljer

SENSOMMERSAMLING VED FJORDEN

SENSOMMERSAMLING VED FJORDEN SENSOMMERSAMLING VED FJORDEN med Foreldregruppa i Follo, AiN MEDLEMSHELG MED HYTTETUR! HVOR: Sagakollen feriehjem, utenfor Drøbak www.sagakollen.no NÅR: Fredag 5. september, lørdag 6. september og/eller

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans januar 2016

Arbeidsplan for Tyrihans januar 2016 HelArt samling for 3 Arbeidsplan for Tyrihans januar 2016 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4 5 6 7 11 HelArt samling for 3 Vi feirer Tiril som ble 2 år 29.12 HURRA Pitapizza 12 Laks m/poteter og grønnsaker

Detaljer

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR Februar står foran oss, og vi ser at dagene er lysere og lengre noe som er kjærkomment for de fleste av oss. I januar har vi fått ei ny jente på avdelinga, Martine startet

Detaljer

MAKS-1. Tilbudskatalog! Vinter 2016. Marienlyst Aktivitetsskole

MAKS-1. Tilbudskatalog! Vinter 2016. Marienlyst Aktivitetsskole MAKS-1 Tilbudskatalog! Vinter 2016 Marienlyst Aktivitetsskole Gledelig vinter! Velkommen til nye kurs her på MAKS! Vi på MAKS gleder oss skikkelig til å begynne, og avslutte, dagen med dere barna. Vi har

Detaljer

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder Lederen har ordet Ja et år har gått igjen, tiden flyr fort og det har skjedd mye på Skramstadsætra siste året også. En trist nyhet er at familien Frenningsmoen har valgt å avvikle driften av Skramstadseter

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 02.03.12 Nr: 4/12 SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF FREDAG 09.03 NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER FREDAG 16.

Utgiver: Leka kommune Dato: 02.03.12 Nr: 4/12 SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF FREDAG 09.03 NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER FREDAG 16. Utgiver: Leka kommune Dato: 02.03.12 Nr: 4/12 Husk karneval på Skei søndag 04. mars kl. 1200-1500! SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF FREDAG 09.03 NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER FREDAG 16.03 Neste

Detaljer

MAKS-1. Tilbudskatalog! Vinter Marienlyst Aktivitetsskole

MAKS-1. Tilbudskatalog! Vinter Marienlyst Aktivitetsskole MAKS-1 Tilbudskatalog! Vinter 2017 Marienlyst Aktivitetsskole Gledelig vinter! Velkommen til nye kurs her på MAKS! Vi på MAKS gleder oss skikkelig til å begynne, og avslutte, dagen med dere barna. Vi har

Detaljer

Foto: Visit Tromsø-Region. Full pakke!

Foto: Visit Tromsø-Region. Full pakke! Foto: Visit Tromsø-Region Full pakke! Velkommen til NESOs årsmøte i tromsø 14. 16. juni 2013 Foto: Wikimedia Norge Velkommen til NESOs årsmøte! Det er med stor glede jeg inviterer til NESOs årsmøte 2013

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Ansettelsesutvalget

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Ansettelsesutvalget HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Ansettelsesutvalget Møtested: Rådhuset - formannskapssalen Møtedato: 16.10.2009 Fra kl: 13.00 Til kl: 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Siv Nilsen, kommunalleder I alle saker

Detaljer

Møt opp i hagen mandag 10. juni kl. 10.00

Møt opp i hagen mandag 10. juni kl. 10.00 Medlemsblad for Prestrudsenteret og Kløverengas venner Nr. 30, Juni 2013 VÅRDUGNAD I HAGEN Ser vi et par generasjoner tilbake i tid var det en uskreven regel at vi ikke måtte plante ut sommerplantene før

Detaljer

MAKS 2.trinn. Tilbudskatalog. Høst 2015. Marienlyst Aktivitetsskole

MAKS 2.trinn. Tilbudskatalog. Høst 2015. Marienlyst Aktivitetsskole MAKS 2.trinn Tilbudskatalog katalog! Gledelig høst! Høst 2015 Marienlyst Aktivitetsskole Nå er sommeren over og høst og vinter nærmer seg. Men vi lar ikke dette stoppe oss på MAKS, vi fortsetter med et

Detaljer

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR Harstad kulturskole TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR 2014 TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD I HARSTAD KOMMUNE I denne brosjyren vil du finne en oversikt over fritidstilbud

Detaljer

Opplæringsprogrammet Åpen dialog i nettverksmøte. (10 dager à 4 samlinger)

Opplæringsprogrammet Åpen dialog i nettverksmøte. (10 dager à 4 samlinger) Opplæringsprogrammet Åpen dialog i nettverksmøte (10 dager à 4 samlinger) Kurs i dialogiske praksiser, nettverksmøter og relasjonskompetanse Aktuelt Kurset er et alternativ til videreutdanningen i dialogiske

Detaljer

Månedsbrev for Nordlys. oktober 2014

Månedsbrev for Nordlys. oktober 2014 Månedsbrev for Nordlys oktober 2014 Hei alle sammen Da er vi allerede på vei inn i oktober måned, og vi har til nå hatt en nydelig høst med solfylte dager og en deilig temperatur. Nordlys har benyttet

Detaljer

AKTIVITETSPROGRAM 2014

AKTIVITETSPROGRAM 2014 Foreningen for deg som er helt eller delvis alene med barn, men med hjerte og tid for andre. AKTIVITETSPROGRAM 2014 Det er bindende påmelding på alle aktiviteter. Alle aktiviteter blir lagt ut etter hvert

Detaljer

K O NFIRMANT

K O NFIRMANT K O N F I R M A N T I L O D D E F J O R D M E N I G H E T K O NFIRMANT 2017-2 0 1 8 HVILKEN GRUPPE VELGER DU? Kan du tenke deg å være konfirmant i Loddefjord menighet? Vi kan tilby et spennende opplegg

Detaljer

MAKS 2.trinn. Tilbudskatalog! Høst Marienlyst Aktivitetsskole

MAKS 2.trinn. Tilbudskatalog! Høst Marienlyst Aktivitetsskole MAKS 2.trinn Tilbudskatalog! Høst 2017 Marienlyst Aktivitetsskole Gledelig høst! Velkommen tilbake til et nytt skoleår på MAKS! Nå er sommeren snart over og vi går sakte men sikkert inn i høstmånedene,

Detaljer

Månedsplan for september 2016

Månedsplan for september 2016 Månedsplan for september 2016 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 35 36 37 Gruppe rød på tur: Tur til parker og lekeplasser i nærområdet. (dmmh parken) Obs: vær her senest kl 8.30. Skolestartergruppe:

Detaljer

GRØNNPOSTEN AUGUST SEPTEMBER 2014

GRØNNPOSTEN AUGUST SEPTEMBER 2014 GRØNNPOSTEN AUGUST SEPTEMBER 2014 Velkommen til et nytt barnehageår hos oss på Grønn! Så var vi i gang med et nytt barnehageår! Kjekt å treffe «gamle» og «nye» barn og foreldre! Det er hele 9 nye barn

Detaljer

Januar. 6. TURDAG/UTEAKTIVITET De eldste barna og noen av 1åringene går på tur

Januar. 6. TURDAG/UTEAKTIVITET De eldste barna og noen av 1åringene går på tur Januar UKE 1 MANDAG 4. Planleggingsdag. Barnehagen er stengt TIRSDAG 5. Vi fortsetter med verksted. Noen blir inne og resten ute. Senere vil det bli VI FEIRER HENRIK SOM BLE 3 ÅR 2. JAN. Henrik J 2 11.

Detaljer

SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB

SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB ÅRSBERETNING 2015 STYRET, LAGLEDERE OG KOMITEER I 2015 HAR BESTÅTT AV: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem 1 Styremedlem 2 Fastmøtende styremedlem Varamann/kvinne

Detaljer

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227 A K T I V T HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227 O G Å P E N T www.flatanger.kommune.no Flatanger Kommune KOMMUNALE MØTER Oppvekst og omsorg: 20.Oktober kl. 16.00 Næring,

Detaljer

Formannens hjørne. Hei alle sammen og godt nytt år. Med hilsen og et godt nytt år fra. Bruk av Stokken sommeren 2010.

Formannens hjørne. Hei alle sammen og godt nytt år. Med hilsen og et godt nytt år fra. Bruk av Stokken sommeren 2010. ONNERVANNSPOSTEN Formannens hjørne Postboks 1077 Lundsiden 4687 Kristiansand Bankgiro 3060.21.30319 http://www.kristiansanddykkerklubb.no E-mail: mail@kristiansanddykkerklubb.no Utgave 1 Januar 2010 Innhold:

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

Periodeplan For Solstrålen

Periodeplan For Solstrålen Periodeplan For Solstrålen September- november 2012 Innledning Vi ønsker både gamle og nye barn og foreldre/foresatte velkommen til et nytt barnehageår her på Solstrålen. Lea Neema, Christian og Kristian

Detaljer

FRIVILLIGHETSSENTRALEN

FRIVILLIGHETSSENTRALEN ÅRSMELDING 2005 Solnedgang sett fra Røyse i Hole kommune foto Odd B. Odinsen FRA FRIVILLIGHETSSENTRALEN I HOLE Frivillighetssentralen har i år 10 års jubileum, og fremstår som et kraftsenter for lokalsamfunnet,

Detaljer

FRIVILLIGHETSSENTRALEN

FRIVILLIGHETSSENTRALEN ÅRSMELDING 2004 Solnedgang sett fra Røyse i Hole kommune foto Odd B. Odinsen FRA FRIVILLIGHETSSENTRALEN I HOLE Frivillighetssentralen ble startet i Hole kommune i 1996 og er et svært viktig bidrag til

Detaljer

Nordland Utmarkslag Opprettet av Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund

Nordland Utmarkslag Opprettet av Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund Nordland Utmarkslag Opprettet av Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund Til medlemslagene Årsmøte i Nordland Utmarkslag m/ seminar 2012 Årsmøte i Nordland Utmarkslag blir avholdt fredag 17. februar

Detaljer

Kurs for kjøkkenpersonale

Kurs for kjøkkenpersonale Til NKFs lokallagsleder Skolen v/rektor Rundskriv S 2-2010 Rundskriv L 3-2010 Oslo, 11. januar 2010 Kurs for kjøkkenpersonale NKF inviterer til kurs for kjøkkenledere, kokker, kjøkkenassistenter og andre

Detaljer

Info-hefte SFO Saksvik skole 2014-2015 Magnus Barfots vei 16 C 7562 Saksvik Telefon: 73 97 32 50 Åpningstid: 07.00-16.45

Info-hefte SFO Saksvik skole 2014-2015 Magnus Barfots vei 16 C 7562 Saksvik Telefon: 73 97 32 50 Åpningstid: 07.00-16.45 Info-hefte SFO Saksvik skole 2014-2015 Magnus Barfots vei 16 C 7562 Saksvik Telefon: 73 97 32 50 Åpningstid: 07.00-16.45 Velkommen Kjære foreldre og foresatte til barn ved Saksvik skole Vi ønsker dere

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 13.01.12 Nr: 1

Utgiver: Leka kommune Dato: 13.01.12 Nr: 1 Utgiver: Leka kommune Dato: 13.01.12 Nr: 1 Minner om påmeldingsfrist for lokal UKM-mønstring: FREDAG 20. JANUAR Logg inn på www.ukm.no og registrer deltakelse. SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF FREDAG

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato:21.2.2014 Nr.4/14

Utgiver: Leka kommune Dato:21.2.2014 Nr.4/14 Utgiver: Leka kommune Dato:21.2.2014 Nr.4/14 Søndag 2.mars er det fastelavn og om du ikke har startet ennå, så er det tid for berlinerboller og vannbakkels og hveteboller med eller uten krem og syltetøy

Detaljer

Månedspost for mars 2012. Bukkene Bruse

Månedspost for mars 2012. Bukkene Bruse Månedspost for mars 2012 Bukkene Bruse Tilbakeblikk februar: Vi har jobbet med prosjektet om jorden og universet. Vi har dokumentert arbeidet vårt gjennom å lime de forskjellige planetene på gulvet. Dette

Detaljer

Tirsdagstilbud på Villaen

Tirsdagstilbud på Villaen HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST BODØ KOMMUNE Til hybelboere og foresatte Hybelstua på Villa Vekst er et tilbud for deg som er mellom 15-23 år, og ikke bor i samme hjem som foreldre eller andre voksne omsorgspersoner.

Detaljer

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET Arbeidsoppgaver arbeidslag og renholdsavdeling: Arbeidsfordeling (liste) Alle ansatte på Horten vgs. er delt inn i 18 arbeidslag. Et arbeidslag består av

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Vår dato 16-apr-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune FULLDISTRIBUSJON 12-2009 i fra Storfjord kommune Premieutdeling Storfjord kommune benytter anledningen til å ønske alle innbyggere for de som har levert inn deltakerskjema for ei riktig god jul og et godt

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 13.04.12 Nr: 7/12

Utgiver: Leka kommune Dato: 13.04.12 Nr: 7/12 Utgiver: Leka kommune Dato: 13.04.12 Nr: 7/12 Seniordans! danseoppvisning, muligheter for selv å ta en svingom, kaffe og sosialt samvær fredag 20. april kl. 1930 i Herlaughallen. Vårryddeaksjonen: Vårryddeaksjonen

Detaljer

Konfirmantposten!! G O D T N Y T T Å R : ) R e k e f e s t ( M E D M E R )! Da nærmer det seg semesterstart! Dere skal møte slik: Husk å følge nøye

Konfirmantposten!! G O D T N Y T T Å R : ) R e k e f e s t ( M E D M E R )! Da nærmer det seg semesterstart! Dere skal møte slik: Husk å følge nøye Konfirmantposten!! G O D T N Y T T Å R : ) V I K T I G E D A T O E R 12.F E B - R E K E F E S T 6-8 OG 13-1 5. M A R S K O N F L E I R 24.M A R S I N N S A M - L I N G T I L K I R K E N S N Ø D H J E L

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 19 Tirsdag 12.05 Besøksdag for nye 1. klassinger. Tirsdag

Detaljer

Vennatunet PROGRAM HØSTEN. Vennatunet tlf.: 91 33 72 30

Vennatunet PROGRAM HØSTEN. Vennatunet tlf.: 91 33 72 30 Vennatunet PROGRAM HØSTEN 2015 Vennatunet tlf.: 91 33 72 30 DAG DATO HVA SKJER I SEPTEMBER KL HVOR Onsdag 02.09 Gågruppe i nærmiljøet Allsang og trekkspill m/ John Lerånn Filmkveld Vi viser filmen Sang

Detaljer