Visitasforedrag- Berg og Torsken sokn... side 4. Det haster, det koster, det nytter!... side 13. Historisk vedtak om klima og miljø...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Visitasforedrag- Berg og Torsken sokn... side 4. Det haster, det koster, det nytter!... side 13. Historisk vedtak om klima og miljø..."

Transkript

1 Nr. 4/ årgang Visitasforedrag- Berg og Torsken sokn... side 4 Det haster, det koster, det nytter!... side 13 Historisk vedtak om klima og miljø... side 14 Fest for Medby kapell... side 17 Fra kalenderen... side 18 TAKK FOR VISITASEN! Fra avslutningsgudstjenesten i Berg kirke, søndag 14. oktober: MR-leder i Berg Marit Reiertsen, fung. prost Sigurd Skollevoll, fung. biskop Herborg Finnset Heiene, sogneprest Ingunn Rinde, stiftskapellan / seniorrådgiver Kjell Riise. Berg kommunes infotorg SE MIDTSIDENE VELKOMMEN TIL NYTT KIRKEÅR! Mens frost og vintermørke rår, begynner kirkens nye år, og våre sinn skal være vendt mot lyset som på jord er tent. Svein Ellingsen, Norsk Salmebok nr 23.

2 Yttersia - menighetsbladet for Berg og Torsken Adresser og telefoner Takk for visitasen! Sokneprest Ingunn Rinde 9385 Skaland Tlf. bolig: Tlf. kontor: Mobil tlf.: For Søndre Torsken/i sokneprestens fravær: Frank Stellmacher prost Oddmund Brundtland kontor , mbl Berg Menighet: Prestekontor Skaland Kontortid: man, ons og annenhver tors Boligtelefoner: Kirkeverge Jan Erik Fjeld Kirketjener: Martin Reiertsen Leder i Berg menighetsråd: Marit Reiertsen Torsken Menighet: Prestekontor Gryllefjord Kontortid: tir og ons 9:00-15:00 Boligtelefoner: Kirkeverge Gunnar Torgersen Kirketjenere: Torsken Kirke og Gryllefjord kapell: Steve Nyman Grunnfarnes kapell: Åse Johansen Borgny Benjaminsen Hansine Johansen Medby kapell: Gerda Nygård Sifjord kapell: Flakstad kapell: Solveig Flakstad Dette nummeret av Yttersia inneholder inntrykk og produkter fra bispevisitasen i oktober. Tegningene kommenteres der de står. Bildene taler for seg fra noen av de mange hellige øyeblikk i løpet av fire tett belagte dager. Vi synes det ble en fin visitas! Skolene i Berg og Søndre Torsken hadde gjort solid forarbeid, med unger som var aktive deltakere på skolegudstjenestene sine. Også i Gryllefjord fikk vi møte nesten hele skolen selv om det var på kveldstid, siden barnekoret stilte barne-sterke opp, og gledet oss med både sang og dans. Alle tre steder ga ungene dessuten forskjellige bidrag i levendegjøring av hovedteksten vår de dagene; Den barmhjertige samaritan, og i samtale med biskopen. Temakveldene på Medby og i Senjahopen ble også gode timer. De som var spurt om å komme med innspill til temaet Kirka i nærmiljøet, viste at kirka engasjerer, er ønsket, og bæres av mange. Dessuten hadde vi konstruktive møter både med menighetsråd og kommuneledelsen, i begge menighetene. To korte bedriftsbesøk ble det også tid til: Wilsgård Fiskeoppdrett og Skaland graphite. Og så en fin avslutningsgudstjeneste, med kjerkekorsang, fellessang, nattverd og preken fra biskopen. Med kirkekaffe og visitasforedrag etterpå. Og siden foredraget er til oss alle, ikke bare de som fikk høre det der på Skaland, trykker vi visitasforedraget her. Takk til ALLE som bidro med stort og smått takk til biskop, prost og rådgiver, som var med, og til hver enkelt som var med, og ER HER, som kirke i nærmiljøet, fortsatt! God advent! Ingunn Rinde 2 Leder i Torsken menighetsråd: Annie Halvorsen «Yttersia» utgis av Menighetsrådene. Stoff til bladet sendes redaktøren: sokneprest Ingunn Rinde, 9385 Skaland. layout og sats: Reiner Schaufler. Kasserer: JAN ERIK FJELD. Postgironr.: Trykk: Grafisk Nord, Finnsnes. Opplag: 1000

3 nr andakt 3 Hjem til jul Hjem til jul synges det i alle radiokanaler i denne tida. Alt samles der: forventningene, gleden, følelsen av å høre til i et fellesskap og en familie: et hjem. Jula er ei god tid for mange av oss. Vi gis tid og anledning til å være sammen med venner og familie. Oppleve vennskap og fellesskap. Jula er ei vanskelig tid for mange av oss, fordi vi tenker på det som kunne vært. Sjelden savner man dem i hjemmet så sterkt eller merker savnet av et hjem, av noen å være sammen med. Noen av oss opplever at det ikke er noen dører som står åpne. Drømmer og håp er skjøre saker - for noen har de gått i stykker: Jula handler om å komme hjem, også på et dypere plan: Vi snakker ofte om inkarnasjonen, om det at Gud kom til verden i et menneskes skikkelse, som at Jesus dro ut fra Gud Fader, i den gode himmel, og ned på jorda, som en slags ekspedisjon ut i mørket. Som om Jesus dro til fremmed land. Men er det ikke slik at nettopp i julenatt kom Gud hjem? Er det ikke slik at i julenatt oppsøkte Gud hele sitt skaperverk, sine elskede skapninger, for å gjøre det helt, for å bringe kjærligheten og freden tilbake til oss? Gud er kommet hjem. Gud er kommet hjem til oss. Selv om vi i bildet ser en stusslig barselstue i en stall, selv om vi ser fattigdom og fortvilelse, er det i julenatt at Gud kommer hjem til menneskene, til hele sitt skaperverk, som Gud elsker. Noen kunstnere har plassert Jesusbarnet midt i vår tid: Blant krigens ofre, mellom flyktninger eller mennesker i nød. Noen reagerer: Det forstyrrer de gode følelsene våre. Det kan være en nyttig påminnelse for oss på det som er sant og viktig: Jesus kom ikke for å være religiøs pynt på vår kjøpefest midtvinters. Gud kom til det vanlige livet, Gud kom til det vanskelige livet. Han kom for å dele våre hverdager, - og alt de rommer. Han kom til de som har et hjem, og til de hjemløse. Han kom som Frelseren. Han kom som så mye mer enn et søtt lite barn: Barnet, Frelseren, hadde himmelen med seg, og jorden ble fylt med sang da han kom: han åpnet døren til Guds hjem døren som alltid står åpen. Med ønske om en velsignet julehøytid! Herborg Finnset Heiene Fung biskop høsten 2007

4 Yttersia - menighetsbladet for Berg og Torsken VISITASFOREDRAG BERG OG TORSKEN SOKN Visitas i Berg og Torsken oktober 2007 Fungerende biskop Herborg Finnset Heienes foredrag på lokalet etter visitasgudstjeneste i Berg kirke Kjære Berg og Torsken menigheter! Visitasen i Berg og Torsken har vært en rik opplevelse både for meg som fungerende biskop, og for mitt følge: Fungerende prost Sigurd Skollevoll og seniorrådgiver, stiftskapellan Kjell Riise. Vi har blitt mottatt på en gjestfri og åpen måte. Programmet har hatt en klar profil. Fokus har vært på kirka i nærmiljøet. Når biskopen kommer på visitas til en menighet, er det et uttrykk for at menigheten tilhører et større fellesskap: Den norske kirke og Nord-Hålogaland bispedømme. Biskopen har et særlig oppdrag i å ha tilsyn med menighetene. Og med tilsyn menes ikke først og fremst kontroll, men å oppmuntre og inspirere, og sammen se på muligheter og oppgaver i tiden fremover, se menigheten, de ansatte og de frivillige og møte befolkningen i Berg og Torsken. Hva er en visitas? Det har vært sagt at en visitas er en lang visitt. Ordet har latinsk opphav, og betyr egentlig besøk. Kjernen av ordet kommer av å se og har med visjon å gjøre. Visitasen gir oss mulighet til å se hverandre, til å se menighetenes liv og virke, til å samtale og tenke høyt sammen om veien videre. Hensikten er at visitasen skal gi inspirasjon for menighetene i det videre arbeidet. Det har vært noen innholdsrike dager her på yttersida (eller rettsida, som dere vil si) av Senja. Dette er den femte og siste dagen i Berg og Torsken for oss på denne visitasen. Om det ennå er mangt som skulle vært gjort og sett ut over dette, så har vi fått maksimalt ut av de dagene som har stått til rådighet. Det har vært åpne og ærlige møter og samtaler. Folket på yttersida er jo vant til å snakke rett fra levra. Og det er slik det skal være. Det har vært flott å møte en ungdom herfra som forteller i menighetsbladet Yttersia om sitt møte med Ungdommens Kirketing. På Fiskarheimen i Senjahopen utfordret hun oss alle til å fornye gudstjenestene. Frimodig kaller hun seg en kristen. Den samme frimodigheten har jeg møtt hos barn og unge i begge sokn når de har medvirket i gudstjenester i løpet av visitasen. På denne visitasen skriver vi også kirkehistorie om ikke et helt kapittel, så i alle fall noen linjer: Dere er stolte av at Berg og Torsken var tjenestestedet for den første ordinerte kvinne i Den norske kirke, Ingrid Bjerkaas og det er ingen kvinner som har fylt funksjonen som biskop i Nord-Hålogaland før nå i høst. Vi sier ofte at det som ikke skjer lokalt, det skjer ikke. Slik er det i alle fall i kirka: Det er hva som skjer lokalt, som skjer. Hvordan er så dette hos dere? I Berg og Torsken menigheter skjer det mye. Ut over gudstjenestene skjer det lite av tradisjonelt menighetsarbeid. Det er få kirkelige stillinger. Men folkekirka er like fullt en viktig del av menneskenes liv. Overskriften over denne visitasen har vært Kirka i nærmiljøet. I begge menigheter har det vært åpne møter med dette temaet. I møte med ledelsen i begge kommuner har vi snakket sammen om kirkas plass i lokalsamfunnet. Av dem har vi fått høre at kirka har en avgjørende viktig rolle å spille i folks liv. Og gjennom gudstjenester med store og små har vi sett at kirka her har et svært godt samarbeid med skolene. I begge sokn har det vært mange godord om ho Ingunn, om dokkers prest. Og det fortjener hun. Ingunn Rinde er nå sokneprest i Berg og Torsken på åttende året. Hennes måte å være prest på vitner om en tydelig prest, som representerer den åpne og inkluderende folkekirka på en flott måte. Den visitasmeldinga som hun har hatt hovedansvaret for, gir en god oversikt over hva som rører seg i soknene. Hun er sokneprest i begge sokn. Med bosted i Berg blir kontakten særlig nær med bygdene der. Det er også klart at arbeidstida begrenser hvor mye hun kan gjøre i Torsken. Det er likevel viktig å understreke også for Torsken menighetsråd at dere regner med henne i deres planlegging. Så har vi fått tydelige tilbakemeldinger fra begge sokn om hvordan dere har opplevd bispedømmerådets vedtak fra 2005 om å omgjøre kapellanstillingen i Berg og Torsken, med bosted Torsken, til bosted sentralt i Lenvik. Et halvt årsverk skulle benyttes i deres to sokn. Det er blandede erfaringer med dette vedtaket. Det er mye enklere med en prest bosatt i bygda. Og med den bemanningssituasjonen som har vært i prostiet, har det vært alt for mange vikarer inne i Torsken sokn. Det blir prostens ansvar å se til at dere får en annen stabilitet over betjeningen, slik at dere vet hvem dere 4

5 nr Fotos: Kjell Riise 5 Temakveld onsdag kveld, Medby kapell: Ivar Enoksen var blant de som hadde fått utfordring til å komme med noen tanker om hvordan kirka skal være i nærmiljøet. Nederst: Gudstjeneste med Medby oppvekstsenter, torsdag formiddag: Småtrinnet synger velkomstsang. Vikarprest Thor-Arne Ervik er liturg.

6 Yttersia - menighetsbladet for Berg og Torsken Fotos: Kjell Riise 6 Gudstjeneste med Senjahopen og Skaland skoler, fredag formiddag: klasse Senjahopen synger for oss. Nederst: Familiegudstjeneste Gryllefjord kapell torsdag kveld: Gryllefjord barnekor bidro til en flott gudstjeneste, under ledelse av Kristian Kaurin. Telefon Telefax Senjahopen - et selskap i Nergård Arvid Nergård as

7 7 har å holde dere til. Dette forutsetter imidlertid at stillingene i prostiet er besatt, og at det ikke er så mange vakanser. Jeg vil uansett ta med tilbakemeldingene fra både menighetsråd og kommuneledelsene om denne saken til bispedømmerådet. Kirka i Berg og Torsken står sterkt i folks bevissthet. Både kirkebyggene, og det kirka står for. Torsken har vært kirkested fra tidlig middelalder. Fra 1784 har dagens kirke stått som et synlig uttrykk for Vårherres nærvær i bygda. Bygdefolket har sagt at kirka skal være åpen og tilgjengelig. Dette bygget er valgt til tusenårssted i Torsken kommun. Det vitner om et sterkt ønske om å ta vare på et kommunens eldste bygg. Ei kirke for framtida må også fylles når kirkeklokkene kaller til gudstjeneste. Det er en utfordring for Torskenbygda. I nabobygda Gryllefjord fikk vi oppleve en flott kveldsstund i kapellet hvor ikke minst barn og unge bidro på en fin måte. Også i Medby kapell hadde barn og unge forberedt gudstjenesten med flid og engasjement. Her fikk vi også høre om kapellforeningas arbeid med å sikre det privateide kapellets videre drift. Jan Torgeir Aronsen, leder i kapellforeninga, har gått fra hus til hus og tegnet avtaler om såkalt kirkeskatt ; en årlig frivillig kontingent på kr 600 pr husstand. Nesten alle har tegnet seg som et sterkt uttrykk for at de er glade i kirka si! Flere andre gudshus tas hånd om gjennom private. Også for de menighetseide kirkehusene ytes stor dugnadsinnsats og giverglede. Noen få ord om andre stillinger i kirka. I Torsken har dere nylig fått på plass en ny og dyktig kirkeverge. I Berg står dere foran et skifte i stillingen i Kirkevergen er kirkas rådmann, og med andre ord en viktig stilling i kirka. Derfor er det så viktig å ha rett person på rett plass! I Berg ønsker menighetsrådet å øke denne stillinga til 100 %. Kirkemusikk: I begge menigheter har man enestående hjelp av Siss Marit Andreassen, men en fast tilsatt kirkemusiker gir helt andre muligheter. Det er grunn til å håpe at man kan få på plass en fast person også her. For øvrig har vi i de seinere år fått på plass utdanningsmuligheter for kirkemusiker, diakon og prest i Tromsø. Kanskje dere må satse enda mer på å utdanne folk som kommer herfra? I begge kommuner har vi sammen med menighetsrådet hatt møter med ordfører, rådmann og andre. Vi har fått høre om sviktende befolkningsvekst og dermed også reduserte statlige tilskudd. Vi har hørt om dystre regnskapstall og om trange budsjetter. Reduserte statlige midler til Berg kommune krever at det gjøres et stort omstillingsarbeid. Fra menighetsrådenes side ønsker man å være nøkterne, og å ikke være kravstore. nr Likevel er det også i kirka nødvendig å ha ansatte for å drive virksomheten, både i fht. barn og unge, kirkemusikk, diakoni og for daglig ledelse av menighetsrådets arbeid. Et menighetsråd er et lovfestet kirkelig valgt organ, og ikke en frivillig forening. Kommunen bærer det økonomiske ansvaret for rådenes drift. Derfor var det godt å merke at tross alle skjær i sjøen, virker det som om det er politisk vilje til å prioritere kirka. Det var også godt å merke pågangsmotet. Her i Berg var mye knyttet opp til fyndordene god - nær og raus. Dette er overskriften på et prosjekt som skal få kommunen til å framstå som en trygg og god kommune å bo i. Den samme overskriften kan også passe på kirka, i begge kommuner. Også kirka i Berg og Torsken ønsker jo å framstå som god nær og raus. En tunnel er mye mer enn et hull i fjellet. Lokalsamfunn kan komme nær hverandre også på andre måter når tunnelen er et faktum. For Berg har tunnelen mellom Ersfjorden og Mefjorden ført til store forandringer siden forrige visitas. Det handler om mer enn kortere vei: tunnelen har knytta lokalsamfunnene på hver side av tunnelen sammen og gitt nye muligheter til å være sammen. Også menigheten tar del i arbeidet med å bygge fellesskap. I Torsken har man sett hvilke muligheter den planlagte internveien i sør vil kunne gi, med muligheter for tettere kommunikasjon mellom sør og nord i Torsken, to deler av kommunen som så langt i stor grad har levd hvert sitt selvstendige liv. Også her handler det om å binde folk sammen, ikke bare fysisk, men også holdningsmessig. I Senjahopen er Fiskarheimen overdratt fra Den indre Sjømannsmisjon til menighetsrådet, og dermed tilbake til lokalsamfunnet, som i sin tid var de som med egne hender bygde den. I samarbeid med andre gode krefter kan kanskje det beste i fiskarheim-tradisjonen videreføres, med å lage et samlingssted for flere generasjoner i bygda, for fremmed-fiskere og for turister. Også på Skaland har menighetsrådet fått overdratt et bygg med historie og med muligheter, det såkalte Lokalet. Flere ganger i løpet av visitasen har vi blitt minnet om at kirka har muligheter til å etablere nye møtesteder. Det krever kanskje ikke så mye ut over at noen tar initiativet og legger til rette for at folk kan komme sammen. Det kan være å åpne kapellet i bygda for kaffe og kaker og samtale en gang i blant, det kan være å invitere til en ny samtalegruppe som kommer sammen et antall ganger. Kirka er i nærmiljøet. Da må den også være synlig der. Når tragiske hendelser gjennomryster et lokalsamfunn, viser det seg at kirka har en avgjørende rolle å spille. Gjennom tragiske hendelser der liv har gått tapt blir vi dessverre blitt minnet om be-

8 Yttersia - menighetsbladet for Berg og Torsken Fotos: Kjell Riise 8 Gudstjeneste med Senjahopen og Skaland skoler, fredag formiddag: Mellomtrinnet på Skaland synger velsignelsen sammen med biskopen og sognepresten. Nederst: Berg kommunehus, fredag formiddag: Ordfører Roy Willy Hansen ønsker velkommen til møte med menighetsråd og kommuneledelsen.

9 9 hovet for at kirka kan være en viktig medvandrer for de som er rammet av sorg og tap, å handtere tapet og få livshjelp til å gå videre sammen. Det er sammen at vi kan hjelpe hverandre. Åtte år er gått siden forrige visitas. Trolig går det omtrent like lang tid til neste gang. Prosten har i oppgave å følge opp de utfordringene som visitasen har pekt på, i samarbeid med menighetsråd og ansatte. Han skal særlig etter ett og tre år gjøre oppfølgingsbesøk i begge sokn og rapportere tilbake til biskopen om oppfølgingen etter visitasen. I løpet av disse dagene har vi flere ganger sunget Grundtvigs kirkesalme Kirken den er et gammelt hus. Her synger vi: Vi er Guds hus og kirke nu, bygget av levende stener, Som under kors og ærlig hu troen og dåpen forener. Vi er Guds hus og kirke nu. Byggverket av levende steiner er vi som til enhver tid er fellesskapet av døpte, av kristne i lokalsamfunnet. Det er store ord å ta inn over seg. Men det er sant! Det gir frimodighet! Så vil jeg særlig løfte fram noen få utfordringer som menighetsråd og ansatte i fellesskap må arbeide videre med. Prosessen med flytting og reduksjon av kapellanstillinga i Torsken har vært en vanskelig sak. I perioden som ligger foran blir det en særlig nr utfordring å legge opp prestetjenesten slik at det blir sammenheng i hvem man møter i Torsken. Dette må prosten, som leder av prestetjenesten i prostiet, holde et særlig øye med. Jeg vil også oppmuntre Torsken menighetsråd til å delta i samtalen med sogneprest og prost om hvordan man best kan bruke prestens tid og nærvær i bygdene i Torsken. Samspillet med kommunen skjer både gjennom formell og uformell kontakt. Begge kommuner har nå signalisert at de gjerne vil ha jevnlig, formell kontakt med menighetsrådsledelsen. Bruk denne muligheten til å gå videre sammen, i lokalsamfunn som tar mål av seg til å være god, nær og raus. Dere har stor oppslutning om kirka ved de store høydepunktene i livet. Hvordan kan flere i nærmiljøet få styrket sin tilhørighet til kirka, og slik få styrket sin gudstro? Å etablere nye møtesteder for folk i bygdene kan være viktige redskaper i dette arbeidet. Til slutt: Tusen takk for all åpenhet og gjestfrihet som vi er blitt møtt med både i Torsken og i Berg. Stor takk til menighetsrådene, soknepresten og kirkeverger for god tilrettelegging av visitasen. Takk til alle som har tatt godt imot oss disse dagene! Herborg Finnset Heiene, fung. biskop...se flere bilder på side 12 Annonser Kafe - Restaurant - Bar Sjøbuer - Overnatting Tlf Restaurant - Catering - Bar Overnatting - Hytte Innehaver: Reidun Flakstad 9380 Gryllefjord Tlf Fax Åpningstider: 09:00-18:00 Lørdag: 09:00-15:00 Bensin, Diesel, Oljeprodukter Medisinutsalg Bergsbotn SKALAND Tlf: Fax:

10 Yttersia - menighetsbladet for Berg og Torsken Berg kommune Berg kommune 9385 Skaland sentralbord faks (15.30) ordfører: Roy-Willy Hansen rådmann: Ivar Mortensen Lege og helse Legekontor Skaland Legekontor Mefjordvær Legevakt etter kl lørdag/søndag Helsesøster, Skaland tirs, tors, annenhver fre Fysioterapeut Skaland Fysioterapeut Mefjordvær Sosialavdelingen (15.30) Leder: Lena Jakobsen tlf faks Sosialtjenesten tlf Barnevernstjenesten tlf Pleie-, rehabiliterings- og omsorgstjenesten (PRO) hele året Leder: Bjørg Isaksen Bergsheimen alders- og sykehjem tlf Strandheimen/ åpen omsorg tlf Psykiatrisk sykepleier tlf Julehilsen fra ordføreren Alle innbyggere i Berg kommune! Min oppvekst i Saltdal kommune ga meg gode juleminner preget av kalde, fine og rolig dager. For meg var Yttesia av Senja noe svært eksotisk med sin ville natur, havet og nærkontakt med vær og vind. Mørketiden er spesiell her på Yttersia og bringer oss mennesker nærmere hverandre og lyspunktet i mørketida er julefeiringen hvor familie og venner ofte står i fokus. Julen er dermed viktig både for samhold og den enkeltes personlige helse. Julen 2008 vil nok preges av den vanskelige økonomiske situasjonen Berg kommune befinner seg i. Det er en fattig trøst at vi langt fra er den eneste kommunen med slike utfordringer. Mange mennesker blir berørt av kostnadskutt og rasjonaliseringer; noen sågar så mye at de opplever frustrasjon og fortvilelse med tanke på fremtiden. I dette perspektiv er det viktig å holde fast i troen på at vår kommune har en ressurssterk befolkning kombinert med store naturressurser. Berg fremstår mer og mer som reiselivskommune og fiskerikommune nr 1 i Troms og dette er næringer med et stort og langsiktig potensiale. Jeg har stor tro på at når røyken etterhvert legger seg og nye strukturer har fått feste seg, så vil vi her på Yttersia oppleve en ny æra med spennende arbeidsplasser og befolkningsvekst. Dette vil føre til vi kan opprettholde en god eldreomsorg og et godt oppvekstmiljø for både barn og unge. Det er dermed viktig at vi løfter blikket fremover og ikke mister motet. Husk at ditt vesen påvirker dine nærmeste og at du dermed også har et ansvar for at vi skal lykkes her ute i Berg kommune. Ønsker herved dere alle en riktig god og fredfull Jul! Jan Harald Jansen Ordfører I Berg kommune. Wenche Pedersen: Nytt om næring og utvikling God, nær og raus Prosjektleder er i full gang med prosjekter i alle bygdene i kommunen. Folk har vært kjempepositive og selv tatt kontakt med Arvin om stort og smått som de har lyst til å få til. Over nyttår inviterer vi til folkemøter i alle bygdene, og da håper vi på stort oppmøte! Vi vil forsøke å samkjøre disse møtene med Troms Reiseliv som også skal ha folkemøter i forbindelse med prosjektet Turistvei Senja. Det er en del spennende ting på gang nå, som det blir kjempemorsomt å være med på etter hvert. Ikke sitt hjemme og drøm om hvordan ting skulle vært. Nå er tiden for å gjøre noe med det. Ingen kommer til å gjøre det for deg. Du må selv ta tak og vise initiativ. Mange har allerede gjort det - og blir fulgt opp videre. Så oppfordringen er: Kom ut av skapet med idéene dine! Ta kontakt! Tlf Arvin: SNUP (Strategisk nærings- og utviklingsplan) SNUP skal rulleres og jeg går i gang med arbeidet nå rundt nyttår. Jeg kommer i den forbindelse til å ta kontakt med både næringslivet, lag og foreninger og politikere samt en del andre grupperinger som det er naturlig å ta med i en sånn prosess. Den neste SNUP-en skal være for perioden I halve den perioden vil den gå parallellt med prosjektet god nær og raus. Samkjøring her blir viktig. Som sist skal det oppnevnes en styringsgruppe som skal kvalitetssikre prosessen og resultatet. Næring og utvikling er viktige satsingsområder for å få til en positiv utvikling i Bergsamfunnet, så det er viktig at prosessen blir god og at folk føler eierskap til den 10

11 nr infotorg +++ ferdige planen slik at den ikke blir bare et dokument som ligger og samler støv på hyllene rundt omkring. Målet er at den skal bli et dokument som brukes av alle som skal i gang med prosjekter i Berg, som et utgangspunkt for prosjektbeskrivelser og søknader og som en inspirasjonskilde. Det sier seg selv at med et så hårete mål klarer jeg det ikke alene. Jeg er helt avhengig av velvillig innsats fra de jeg kontakter, og at dere også selv kontakter meg. 11 Jeg treffes på telefon Kontordag i Senjahopen Fra og med 9. januar vil jeg ha en fast kontordag i tørrfiskbygget i Senjahopen. På onsdager vil jeg være å treffe fra 09:00-14:00. Men av og til er jeg ute og reiser, så det kan være lurt å ta kontakt på telefon for å avtale nærmere. Jeg er tilgjengelig på mobiltelefon, så bare ring. Og svarer jeg ikke skal du bare legge igjen beskjed, så ringer jeg opp så snart jeg har anledning. Berg legekontor har nytt telefonnummer Vi minner om at Berg legekontor har fått nytt telefonnummer: Ledig kontor til utleie i Senjahopen Har du lyst til å leie kontor i et spennende og utviklende miljø? Senja Næringshage har et ledig kontor i Senjahopen fra Kontorfasilitetene gir deg også tilgang til møterom, bredbånd og videokonferanseutstyr i et engasjerende fellesskap av ulike bedrifter. Kontakt daglig leder Britt Harland tlf , mobil eller e-post: Endringer i kommuneadministrasjonen Nytt legekontor i rute Arbeidet med renoveringa av nytt legekontor i rådhuset er i rute. Dersom ingen uforutsatte forsinkelser oppstår, vil nytt kontor være innflyttingsklart ved årsskiftet. I dette kontormiljøet vil det være plass til kommunelege 1, turnuslege, laboratorium, helsesøster i tillegg til andre lovpålagte fasiliteter. Når dette kontoret tas i bruk, vil brukerne kunne oppleve at legekontor og NAV-kontor er naboer. Gjennom en slik samlokalisering vil det totalt bli mer servicevennlig for publikum i forhold til de tjenester disse fagmiljøene skal gi. Dagens situasjon, med legekontor v/sykehjemmet, har ført til at 1 pasientrom midlertid brukes til legekontor for turnuslegen. Sosialleder og avdelingsleder for teknisk avdeling er for tida langtidssykemeldte. Dette har ført til at saksbehandler Karin Abelsen er oppgradert med meransvar for sosialsektoren. henvendelser ang. sosialsaker skal rettes til henne i administrasjonen. For tida kjøper vi barnevernstjenester fra Lenvik kommune. Alle slike saker blir saksbehandlet i Lenvik, men vårt kontor på rådhuset vil være kontaktledd. Evt. bekymringsmeldinger skal meldes til vårt kontor, som vil besørge nødvendige prosedyrer videre. I mangel av daglig ledelse ved teknisk fagavdeling er stabsleder Morten Eriksen satt til å lede avdelinga inntil videre. Dette betyr at saksbehandling samt øvrige ekspederinger kan bli noe forsinket i forhold til en normalsituasjon. Vi ber publikun om tålmodighet og forståelse for dette. Svar på henvendelser kan i denne sykemeldingsperioden ta noen lenger tid, men vi tilstreber å makte oppgavene innen rimelige tidsmarginer. Meldinger om evt. forsinkelser vil bli meddelt den/de det måtte angå. Skoler Senjahopen skole Rektor: Jorid Meyer tlf faks Skolefritidsordning tlf Skaland skole Rektor: Kjell Jensen tlf faks Barnehager Senjahopen barnehage Styrer: Berit Sivertsen / faks Skaland barnehage Styrer: Bård Lysberg / faks Bibliotek Berg Folkebibliotek Biblioteket på Skaland Mandag: kl 08:30-09:30 Tirsdag: kl 11:30-13:00 kl 17:00-20: berg.kommune.no Senjahopen filial Mandag: kl 12:30-14:30 Tirsdag: kl 10:45-12:30 Onsdag: kl 17:00-20: faks berg.kommune.no Posten Senjahopen: faks frist for levering av post: man/ons/fre 15:00 tir/tor 18:00 søn 19:30 Skaland: faks frist for levering av post: man-fre 15:30

12 Yttersia - menighetsbladet for Berg og Torsken Fotos: Reiner Schaufler 12 Fra bispevisitasen: Bedriftsbesøsk på Skaland graphite - omvisning ved Dag Harald Olsen.

13 nr Uttalelse fra Bispemøtet, : Det haster, det koster, det nytter! Gud, vår Skaper, gav oss en vakker jord til klok forvaltning, ikke til uvettig rovdrift. 13 Det haster: Rapportene om jordens tilstand er stadig mer alvorlige. De mest dystre analysene sier at det allerede er for sent å snu. Kloden rundt oppdager mennesker at noe skjer i naturen: Ekstremvær er blitt et begrep. Dyre- og plantelivet bærer foruroligende tegn. Nå ser vi klart at også naturen har sine tålegrenser. Vi må åpne øynene for økosystemenes sammenheng. Det er en indre forbindelse mellom vår grådige livsstil, negativ klimautvikling og økende fattigdom i verden. Vi høster det vi sår. Vi har nød for kloden vår. Fins det en bærekraftig vei for menneskeheten? Det koster: Det er en illusjon å tro at denne feilutviklingen kan rette seg uten at vi endrer vår hverdag og livsstil. Dette vil koste, og vi har betalingsplikt! Det vil kreve radikale politiske løsninger som fører oss inn i forsakelser, både som folk og enkeltpersoner. Vår visjon er en klode med bærekraft i solidaritet med verdens fattige. For oss som oljenasjon må vi, med full tyngde, ta inn over oss at petroleumsindustrien er ansvarlig for en betydelig del av de forurensende utslipp. Som kirke vil vi bidra til holdningsendringer, så det blir mulig for våre politikere å handle slik situasjonen krever. I den rike del av verden må det finnes viktigere former for vekst enn økonomisk vekst: vekst i livskvalitet og vekst i samliv med alt som lever. Å snu utviklingen bort fra vår destruktive vei, betyr å investere i handlingsalternativer. Vår troverdighet er avhengig av at Olje-Norge blir klimanøytralt. Betydelige kutt må foretas innen landets grenser. Stortinget skal om kort tid drøfte statsbudsjettet. Vårt miljø-belastende transportsystem må forandres radikalt. Det må avsettes betydelige midler til forskning på alternative energikilder. Vi må ta Norges rike ressurser i bruk i klimakampen. Som kirke må vi kritisk gjennomgå vår egen ressursbruk. Vi vil at alle menigheter i Norge skal ha en miljøvennlig profil. Det nytter: Det folkelige engasjementet vi ser i dag, er i seg selv et håpstegn. Selv små livsstilsendringer kan endre mye. Slikt engasjement gir plattform for politisk handling. Mobilisering og samhandling kan utløse ny menneskelig kreativitet. Vi har kunnskapen, vi har ressursene, nå må vi handle. Alt som blir gjort for å snu den negative trenden, er en investering i klodens fremtid. En kristen kirke som tror på Gud, Skaperen, gir ikke opp. Det er en dyp og hellig sammenheng mellom alt som er til. Vårt forvalterskap forplikter! Det haster, det koster, det nytter! Annonse Sandbakk Begravelseshjelp er kvalitetssikring Som første og hittil eneste begravelsesbyrå i Norge, har Sandbakk Begravelseshjelp fått utstedt Sertifikat for sitt kvalitetssikringssystem av Det norske veritas etter standard ISO I arbeidet med å oppnå sertifisering har vi lagt vekt på høy kvalitet på tjenester, vår kulturarv, etiske verdier og verdighet. Kunnskap om alle forhold som berører pårørende som følge av dødsfall er et krav til oss. Vår taushetsplikt er absolutt. Du kan også spørre oss om informasjon og hjelp til arv og skifteoppgjør, selvangivelse, forsikring og melding om arv. De fleste pårørende sparer store beløp ved å benytte vår kompetanse. Vi er i nærheten når du trenger oss! Begravelseshjelp AS Vakttelefoner - Døgnvakt MålselvSenteret Finnsnes Gudrun Falch

14 Yttersia - menighetsbladet for Berg og Torsken Kirkemøtet 2007: Historisk vedtak om klima og miljø Kirkemøtet vil umiddelbart ha iverksatt en bærekraftsreform for miljøet fram mot reformasjonsjubileet i Dyptgripende endringer skal gjennomføres og reformen skal berøre all kirkelig virksomhet, men utfordringene i vedtaket fra Kirkemøtet om miljø og klima går også til alle som enkeltmennesker og til regjering og Storting. Foto: Kirkemøtet som har hatt miljø- og klimautfordringene som hovedsak på årets møte, utfordrer regjering og Storting til å inngå en tverrpolitisk allianse for å vedta et omfattende og ambisiøst klimaforlik. Og det mener Kirkemøtet må føre til kraftige kutt i Norges klimagassutslipp og at landet aktivt bidrar til global bærekraftig bruk av jordas ressurser. Kirkens øverste representative organ uttaler at Norge har et spesielt ansvar som petroleumsprodusent og forvalter av enorme inntekter av denne produksjonen. Dette ansvaret mener Kirkemøtet blant annet må føre til at petroleumsvirksomheten ikke skaper økt belastning på sårbart miljø i nordområdene, og at Statens Pensjonsfond Utlands temabaserte investeringer flyttes til bransjer som fremmer fremtidsrettet klimavennlig energi. Som kirke vil vi bidra til holdningsendringer, så det blir mulig for våre politikere å handle slik situasjonen krever. I den rike del av verden må det finnes viktigere former for vekst enn økonomisk vekst: vekst i livskvalitet og vekst i samliv med alt som lever. - Politiske myndigheter må fatte modige og upopulære vedtak som krever noe av oss alle. Det er derfor høyst nødvendig med en nasjonal strategi og handlingsplan for bærekraftig utvikling, sier Kirkemøtet i sitt enstemmige vedtak fredag. Den kirkemøtekomiteen som forberedte miljøsaken til behandling i Kirkemøtets plenum, ledet forsamlingen i salmen Deilig i jorden i forkant av avstemningen. Vedtaket konkretiserer også en rekke utfordringer til menighetene og til de sentralkirkelige råd og bispedømmerådene. Kirkerådet bes om til neste års kirkemøte å legge fram en milepælsplan med årlige mål for en 10-årsperiode fram til reformasjonsjubileet i Kirkemøtet utfordrer menighetene og de kirkelige fellesrådene til å løfte fram gleden ved å leve enklere i forbrukersamfunnet. Nøkkelen til nødvendig holdningsendring må ligge i forsakelsen og i gleden over et forpliktende fellesskap. Kirkemøtet ønsker at lokalpolitikere til å legge til rette for bærekraftig utvikling i nærmiljøet, og at miljø og klima kommer på dagsorden ved kommune-, fylkes- og stortingsvalg. (Kirkens informasjonstjeneste. 14 Annonser Seva AS Senjahopen Postboks Kaldfarnes Tlf Fax Nybygg, tilbygg og rehabilitering - Etterisolering (glavablåsing) - Grave- og transportoppdrag - Trelast, byggevarer, jernvarer, VVS og malervarer

15 Fra kirkemøtets vedtak: nr Den norske kirke er del av et globalt kirkefellesskap som tror på Gud som skaper, frelser og opprettholder av alt liv. Mennesket er både selv en del av jordas biologiske mangfold og har samtidig fått et spesielt oppdrag om å ta vare på Guds skaperverk. Menneskeskapte klimaendringer er nåtid. Mennesker på spesielt utsatte deler av kloden kjemper allerede mot konsekvensene av klimaendringene. Dagens klimaendringer gjør at Den norske kirke må innta en tydelig holdning og kreve ansvarlig handling av seg selv og andre. Vær en stemme i vår tid, som taler rett om de store spørsmål. Gi folk håp. Man menneskene til ydmykhet. Bruk deres store nettverk. (Bistands- og miljøvernminister Erik Solheim til Kirkemøtet 2007) Kirkemøtet utfordrer menighetene og fellesrådene til: - Å gi alle i menighetene mot og veiledning til å praktisere troen på en måte som viser at vi er en del av naturen med et spesielt forvalteroppdrag. I dette arbeidet kan vi hente mye kunnskap og inspirasjon fra urfolkenes tradisjoner. - Å samarbeide bredt med andre lag og organisasjoner i nærmiljøet. - Å leve i Jesu etterfølgelse og å se at nestekjærlighet i dag innebærer miljøengasjement. - Å løfte fram gleden ved å leve enklere i forbrukersamfunnet. Nøkkelen til nødvendig holdningsendring må ligge i forsakelsen og i gleden over et forpliktende fellesskap. - Å bli grønne menigheter og arbeide med miljøfyrtårnsertifisering av fellesråd. Ungdommens kirkemøte 2007 utfordrer oss: Vi fikk et oppdrag om å forvalte Guds skaperverk ikke å herske over det. Men hvordan har det gått? Hva er vi i ferd med å gjøre med jorda vår, hverandre og oss selv? Vi erkjenner i smerte at vi som mennesker og kirke har sviktet vårt oppdrag. Sammen med mannen utenfor Jeriko må vi rope: Kyrie eleison, Herre gi oss synet tilbake! Åpne øynene våre så vi kan gjenkjenne det vakre i naturen, i hverandre og i oss selv. Gud gi oss krefter og vilje til å handle. Kirkemøtet utfordrer oss som enkeltmennesker til: - Å undre oss over storheten i Guds skaperverk, glede oss over at han kom til jorden i Jesus Kristus og takke for at han skaper og fornyer liv ved sin Ånd. - Å se at det gode livet finnes først og fremst der vi bor. Vi trenger ikke å reise over hele kloden for å lete etter det. - Å bevisstgjøre oss våre handlingsrom, være konkrete og leve enklere i eget hverdagsliv. Kirkemøtet utfordrer hver enkelt til å bli med i forbrukernettverket Grønn Hverdag, ta miljøsteget og klimatesten og avgi et personlig klimaløfte (www.gronnhverdag.no og - Å støtte og oppfordre våre medmennesker til å ta aktive miljøvalg i sin hverdag. - Å arbeide for å sette miljø- og klima på dagsorden ved kommune-, fylkes- og stortingsvalg. - Å oppfordre lokalpolitikere til å legge til rette for bærekraftig utvikling i nærmiljøet. Underfulle Gud, din visdom er høyere enn vi kan fatte. Vi lovpriser deg for din storhet, preget inn i jord og hav og himmel. Gjennom skaperverkets store vev har du gitt oss del i livets gave. Som mennesker tatt av jorden har du blåst din Ånd inn i oss. Vis oss hva det betyr å bære ditt bilde i et truet skaperverk. La din kjærlighet og omsorg for skaperverket bli vår. Gi oss vilje og kraft til å vende om og kjempe på livets side. I troen på deg, og sammen med alle dine skapninger, samles vi for ditt ansikt i takknemlighet for livets gave og i bønn for en såret jord. (Samlingsbønn fra gudstjeneste på Verdens miljøverndag, Tromsø, )

16 Yttersia - menighetsbladet for Berg og Torsken Tegningene i dette nummeret er laget til bispevisitasen - av ungene på Medby oppvekstsenter (1.-4. klasse). Ut fra temaet Kirka i nærmiljøet viste de dem fram på gudstjenesten: Flotte framstillinger av opplevelser de har fra kirka 16 i sitt nærmiljø. Her er dåp, bryllup, begravelse og skolegudstjeneste, kirkebygg og klokketårn. Som vanlig får vi ikke gjengitt dybden av dem med små svart-hvitt-kopier og vi har mange flere enn dem som kommer på trykk. Vi vil komme med flere i seinere nummer også fra de andre skolene som leverte tegninger til visitasgudstjenstene.

17 Fest for Medby kapell nr I Yttersia nr. 1/2007 blir menighetsarbeidet på Medby beskrevet. I nr. 2/2007 fortelles det om arbeidet med å restaurere kapellet. Kapellet har fått nye vinduer, bordkledning og shingel på taket. Beising og maling er gjort på dugnad. Bak dette prosjektet står et eget lag med medlemmer fra Veimannsfjordens nåværende og tidligere befolkning. Kirkelaget med navn Medby kapell er registrert i Brønnøysund. Formålet er i følge leder Jan Torgeir Aronsen å drifte kapellet til kirkelige handlinger og kristent kulturelt arbeid. Medlemskontingenten populært kalt kirkeskatten er satt til 600 kroner året. Siden oppstarten i 2001 har det vært totalt 68 medlemmer innom kirkelaget. Kirkeskatten dekker de årlige driftsutgiftene ved Medby kapell. På årsmøte i kirkelaget ble styre for perioden valgt. Dette består av: Jan Torgeir Aronsen leder Ove A. Nygård nestleder Ronny Hansen kasserer Tore Hanssen styremedlem Klara Kirkenes styremedlem Anne Jorid Hansen varamedlem Gerda Nygård varamedlem Lånet som ble tatt opp i forbindelse med oppussingen skal nå betales tilbake. På tvers av generasjonene arrangeres det hvert år en egen fest for kapellet. De unge i bygda har sett viktigheten av å hjelpe de eldre med et slikt arrangement. For å få plass til store og små, tombola, loddsalg og matservering arrangeres kapellfesten i gymsalen på skolen. I år kom det inn kroner. Gerda Nygård som er en av initiativtakerne til bedehusfesten ønsker å rette en stor takk til alle som har gitt gjenstander til tombola og loddsalg, bakt kaker og ordnet til. Det er godt å oppleve at dugnadsånden lever videre blant de unge! Takk også til alle som bidrar med økonomisk støtte til Medby kapell. Foto: Anne Kaja Knutsen Anne Kaja Knutsen Øverst: Klara og Charlotte skrev i lodbøkene. I midten: Kø ved tombolaen. Nederst: Vinnere trekkes.

18 Yttersia - menighetsbladet for Berg og Torsken fra kalenderen Advent Lysmesser: Konfirmantene og lokale musikkrefter deltar. Det blir dessuten utdeling av Barnas kirkebok. 2. s. i advent 9. desember Grunnfarnes kapell Kl 17 Berg kirke Kl 17 3.s. i advent 16. desember Torsken kirke Kl 17 Konserter: Søndag 16. desember Berg kirke Kl 17 Drømmetona i julestria Konsert med Geir og May Rita Vildgren Skolegudstjenester velkommen også for andre:: Mandag 17. desember Mefjordvær kjerke - Senjahopen skole Onsdag 19. desember Gryllefjord kapell - Gryllefjord oppvekstsenter Torsken kirke - Torsken oppvekstsenter Tors 20. desember Berg kirke - Skaland skole og barnehage Medby kapell - Medby oppvekstsenter Drømmetona i julestria 3. søndag i advent kl 1700 Billetter kr 100,- for voksne og 50,- for barn. Under skolealder gratis. Søskenparet May-Rita og Geir Vildgren inviterer til en rolig konsertstund i Berg kirke i adventstida. På bass har de med seg Dag Erik Pedersen, og på tangentinstrumenter Audun Berg. Konserten heter Drømmetona i julestria og inneholder mye av den musikken de til vanlig spiller - viser og dikt av Nordnorske kunstnere som: Arvid Hanssen, Mary Pettersen og Trond Hellemo. I tillegg kommer kjente og mindre kjente julesanger, alle ikledd den Nordnorske språkdrakten. Julehelga: Lille julaften (søndag) Berg sykehjem kl. 11 Gudstjeneste med nattverd. Alle velkommen. Julaften (man) Berg kirke Kl 13 Flakstadvåg kapell Kl 13 Mefjordvær kjerke Kl 15 Gryllefjord kapell Kl 15 Medby kapell Kl 15 Torsken kirke Kl juledag, onsdag Mefjordvær kjerke Kl 11 Foto: Lena Sørensen 18 Nyttårsaften Vi fortsetter tradisjonen med gudstjeneste på nyttårsaften, tidlig ettermiddag (kl 15) i Mefjordvær kjerke. Velkommen til en rolig stund i kirkerommet før feiringen fortsetter med fakkeltog, bål og andre arrangement rundt omkring!

19 nr slekters gang Be r g To r s k e n 19 Dø p t e Emre Schanke Hansen Mia Johansen Dø d e Karl Hermansen Brita Odveig Hernes Dø d e Marvid Johan Andreassen Hermod Samuelsen Ursella Jakobine Simonette Hansen Elisabeth Hagehaugen Erna Jensen takkeannonser etab. 1982, Finnsnes, tel Solli, 9303 Silsand Alt vedr. dødsfall og begravelser: - Hjemmebesøk ved behov - Blomster, kranser - Stort utvalg i gravmonumenter Vakttelefon Dere finner oss vis a vis Finnsnes hotell i samarbeid med Finnsnes Blomsteratelier tlf Tusen takk for all deltakelse og blomster til våre kjære mamma, mimmi, datter og søster Brita Odveig Hernes`s bisettelse. En spesiell takk for alle telefoner og blomster til hjemmet, det varmet. Urnenedsettelse vil finne sted senere. Familien Takk for all deltakelse og oppmerksomhet i forbindelse med Lars Enoksens bortgang. Marianne og Knut med familier Hjertelig takk for all vennlig deltakelse i forbindelse med vår kjære Marvid Andreassens bortgang og begravelse. Takk for blomster, kranser og blomstergavekort. Bjørg, Kirsti og Arild med fam. Tusen takk for all deltakelse og blomster ved vår fars båre. En spesiell takk til Gryllefjord sykehjem og UNN Tromsø for god pleie. Elsa med familie

20 Informasjonsblad RETURADRESSE: Prestekontoret 9385 Skaland gudstjenester i Berg og Torsken Ad v e n t 2. s. i advent 9.des. Grunnfarnes kapell Kl 17 Lysmesse ved konfirmantene og Frank Stellmacher. Medby skolekorps deltar. Ofring kapellet. Berg kirke Kl 17 Lysmesse ved konfirmantene ved Ingunn Rinde. Ofr KFUK/M. Tirsdag 11. des. Gryllefjord sykehjem Kl Gudstjeneste med nattverd ved Ingunn Rinde 3.s. i advent 16.des. Torsken kirke Kl 17 Lysmesse med konf og Ingunn Rinde. 4-års-bok. Ofring. Berg kirke Kl 17 Drømmetona i julestria Konsert med Geir og May Rita Vildgren. 4.s.i.adv 23. des. Bergsheimen Kl 11 Gudstjeneste med nattverd ved Ingunn Rinde. Ju l Julaften (man) Berg kirke Kl 13 Familiegudstjeneste ved Ingunn Rinde. Ofring KN. Flakstadvåg kapell Kl 13 Familiegudstjeneste ved Frank Stellmacher. Ofring KN. Mefjordvær kjerke Kl 15 Vi synger julen inn. Kjerkekoret og musikanter. Ofr. mhs u-arb. Gryllefjord kapell Kl 15 Familiegudstjeneste ved Ingunn Rinde. Ofring Kirkens Nødhjelp. Medby kapell Kl 15 Familiegudstj ved Frank Stellmacher. Ofring Kirkens Nødhjelp. Torsken kirke Kl Familiegudstjeneste ved Ingunn Rinde. Ofring Kirkens Nødhjelp. 2.juledag, onsdag Mefjordvær kjerke Kl 11 Høytidsgudstj med nattverd ved Ingunn Rinde. Ofring NMS. Nyttårsaften, mandag Mefjordvær kjerke Kl 15 Nyttårsgudstj ved Ingunn Rinde. Ofr Kirkens Ressurssenter. Ja n u a r tirs 1. januar - Ingen gudstjeneste Søn 6.jan. Kr. Åp. Berg kirke Kl 11 Gudstj med nattverd v. Ingunn Rinde. Ofring Misjonsprosjektet. En hverdag? Sifjord sykehjem Kl?? Gudstj m nattverd v Frank Stellmacher Søn 20.jan. Såmanns FIL-hallen Gudstjeneste på Finnsnesnatta Søn 27. jan. Kristi forkl. Mefjordvær kjerke Kl 11 Familiegudstj m/utdeling av NT v. I. Rinde. Ofr Bibelselskapet. Fe b r u a r Søn 3. feb. Fastelavns Torsken kirke Kl 11 Familiegudstjeneste med utdeling av NT. Ofring KNs fasteaksj. Berg kirke Kl 17 Familiegudstj m/utdeling av NT v. I. Rinde. Ofring KNs fasteaksj. Søn 10. feb. 1.s. i faste Medby kapell Kl 11 Familiegudstjeneste med utdeling av NT ved Frank Stellmacher. Ofring KNs fasteaksj. Søn 17.feb. 2.s. i faste Mefjordvær kjerke Kl 11 Gudstjeneste med nattverd. Ofring KFUK-M Global. Søn 24.feb. 3.s. i faste - Ingen gudstjeneste Ma r s Søn 2. mars Midtfaste Sifjord kapell Kl 11 Temagudstjeneste med nattverd ved konfirmantene og Frank Stellmacher. Ofring KNs fasteaksj. Gryllefjord kapell Kl 11 Temagudstjeneste med nattverd ved konfirmantene og Ingunn Rinde. Ofring KNs fasteaksj. Mefjordvær kjerke Kl 17 Temagudstjeneste med nattverd ved konfirmantene og Ingunn Rinde. Ofring KNs fasteaksj. FØLG MED PÅ EVENTUELLE ENDRINGER PÅ PLAKATER OG I AVISER! Se dessuten oppdatert liste på Klikk på Kultur Berg menighet Gudstjenester Se også aktivitetskalenderen på

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd. Ungdommens kirkemøte 2007

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd. Ungdommens kirkemøte 2007 DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Ungdommens kirkemøte 2007 UKM Sak 04-07: Økologisk tro Vedtak: Den norske kirke (Dnk) og Ungdommens kirkemøte (UKM) har lenge vært opptatt

Detaljer

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune - 1 - Utfordringer og hovedmålsettinger for 2005. Kommunestyret og formannskapet har bestemt at Søndre Torsken Bygdesentral skal

Detaljer

Truet liv - troens svar. Kirkens vitnesbyrd i lys av klimaendringer og arbeid med miljø, forbruk og rettferd

Truet liv - troens svar. Kirkens vitnesbyrd i lys av klimaendringer og arbeid med miljø, forbruk og rettferd DEN NORSKE KIRKE Kirkemøtet VEDTAK KM-sak 4/07 Truet liv - troens svar. Kirkens vitnesbyrd i lys av klimaendringer og arbeid med miljø, forbruk og rettferd Merknader kirkemøtekomitéen: Komiteens Kirkens

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer

BISKOPENS VISITASFOREDRAG

BISKOPENS VISITASFOREDRAG BISKOPENS VISITASFOREDRAG VISITAS I KARLSØY SOKN UNDER TROMSØ DOMPROSTI I NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME 3. 7. NOVEMBER 2010 Innledning Vi har nå kommet til visitasforedraget, som er det siste punktet under

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2011 2013. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Lokal diakoniplan for Lura menighet

Lokal diakoniplan for Lura menighet Lokal diakoniplan for Lura menighet Utarbeidet høsten 2010 LOKAL DIAKONIPLAN FOR LURA KIRKE INNHOLD Den lokale plan er delt inn i 3 deler. Første del sier noe om mål og hva diakoni er. Del to er en fargerik

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2013-2016. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET 2015-2018 MER HIMMEL MER JORD Kirken på Frogner - Rom for tro og tilhørighet Vedtatt på MR-møte 11/10-16 1. FLERE DELTAR I GUDSTJENESTEN OG MØTER GUD I FELLESSKAPET Høymessen

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Diakoni - Alle som var blitt troende, holdt sammen og hadde alt felles..og delte ut til alle etter

Detaljer

BISKOPENS VISITASFOREDRAG VISITAS I TRANØY SOKN, SENJA PROSTI I NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME april 2016

BISKOPENS VISITASFOREDRAG VISITAS I TRANØY SOKN, SENJA PROSTI I NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME april 2016 BISKOPENS VISITASFOREDRAG VISITAS I TRANØY SOKN, SENJA PROSTI I NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME 20. 24. april 2016 Kjære Tranøy sokn! Visitasen i Tranøy har vært en lærerik og god opplevelse for meg som biskop.

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Visitasforedrag Porsgrunn ved visitasen i Porsgrunn og Klevstrand menigheter 29.januar til 2.februar 2014.

Visitasforedrag Porsgrunn ved visitasen i Porsgrunn og Klevstrand menigheter 29.januar til 2.februar 2014. Visitasforedrag Porsgrunn ved visitasen i Porsgrunn og Klevstrand menigheter 29.januar til 2.februar 2014. Kjære Porsgrunn menighet. Nåde være med dere og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus.

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Kommunikasjonsplattform. for Den norske kirke. DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet

Kommunikasjonsplattform. for Den norske kirke. DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet Kommunikasjonsplattform for Den norske kirke DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet Kommunikasjonsplattform for Den norske kirke ISBN 13: 978-82-7545-066-9 Flere eksemplar kan bestilles fra: Kirkerådet Postboks 799

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 3 2016 ÅRGANG 46 Diverse arrangement på bedehuset i desember Rapport fra Plan og økonomi komiteen Vil du gi en julegave til Molde Indremisjon? Glimt fra julemessen

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

Vi ber for Forbønnsopplegg

Vi ber for Forbønnsopplegg Vi ber for Forbønnsopplegg 1 Forord Det er ingen selvfølge at barn og unge som vokser opp i dag får høre om Jesus. Og det er heller ingen selvfølge at noen ber for dem. Derfor er forbønnsopplegget Jeg

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG 45 Seminar med Åpne Dører 28. febr. 2. mars Ytremisjonsprosjekt Innholdsrik møteaksjon med Steinar Harila En våken disippel www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2.

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2. G2 Høsten 2007 Bønnemøte i Lillesalen fra kl:16:30 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet 2. Nådehilsen Kjære menighet. Nåde være med dere

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet. 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke

Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet. 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke Mine erfaringer med den lokale kirken På en skala fra 1-6, hvor enig eller uenig

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Overskriften i visitasmeldingen er: Hva er det å være kirke på Askøy? Og her kommer altså fasiten.

Overskriften i visitasmeldingen er: Hva er det å være kirke på Askøy? Og her kommer altså fasiten. VISITASFOREDRAG PÅ ASKØY 10. MAI 2015 Kjære menigheter! Takk for flotte dager her på Askøy. Jeg er imponert over det jeg har sett og hørt om arbeidet i Strusshamn, Erdal, Tveit, Ask og Herdla. Jeg er stolt

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig NESTEKJÆRLIGHET Hilsen til jubilanter på 75-, 80-, 85-, 90-, 95-årsdag og alle dager deretter. Vise omsorg og omtanke. Bokgave ved: - 75: Gode ord på vandringen - 80: Syng Med - deretter blomster Til åremålsdager

Detaljer

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La 30. Søndag i det alminnelige kirkeår - År B (Messeboken s. 607) 25. oktober 2009 Første lesning: Jer 31, 7-9 Salme 126. Omkved: Herren har gjort store ting mot oss, og vi ble fulle av glede Annen lesning:

Detaljer

Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni Kjære menighet!

Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni Kjære menighet! Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni 2016 Kjære menighet! Takk for en flott og inspirerende visitas! Jeg gleder meg over alt jeg har sett av godt arbeid for Guds rike i Nygård! Det har vært

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

BISKOPENS VISITASFOREDRAG, VISITAS I KARASJOK SOKN INDRE FINNMARK PROSTI I NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME

BISKOPENS VISITASFOREDRAG, VISITAS I KARASJOK SOKN INDRE FINNMARK PROSTI I NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME BISKOPENS VISITASFOREDRAG, VISITAS I KARASJOK SOKN INDRE FINNMARK PROSTI I NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME 28.01. 01.02 2014 Kjære Karasjok menighet! Visitasen her i Karasjok har vært en flott opplevelse for

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 september - desember 2015 12 Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø 1 Korpsnytthilsen sept 2015 En barnslig tro? Nettopp

Detaljer

Eli Margrete Nielsen Karagøz, 61 år

Eli Margrete Nielsen Karagøz, 61 år Kandidater til Gamlebyen og Grønland menighetsråd Kandidatene har svart på følgende 3 spørsmål: 1. Hvorfor ønsker du å være kandidat til menighetsrådsvalget i 2015? 2. Hva er det viktigste du kan bidra

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha.

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha. Preken i Fjellhamar kirke 28. Juni 2009 4. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Lukas I det 15. Kapittel: Tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Fariseerne

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

Andakten ved Brit Jorun Hovin Sandvand

Andakten ved Brit Jorun Hovin Sandvand Livstegn fra Nr 2 2014 Kontaktorgan Årgang 20 Åpne arrangement: her finnes noe for alle! 16. 18. jan 2015 Kvinnehelg 1/2, taler Marit Landrø 3. 5. februar Bibelkurs, taler Anfin Skaaheim 13. 15. februar

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark biskop

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark biskop DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark biskop. INNLEDNING Kjære menighet! Nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus Det er 12 år siden forrige visitas. Den gang var det tre sokn:

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Sviland kapell. Vi kan tilby et spennende og lærerikt år med mange

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Ny kirke i Rio - hjelp oss å fylle en drøm! Nr. 2 2013 Sjømannskirkens ARBEID Rio de Janeiro Sammen om en drøm Økt aktivitet i norsk næringsliv i Brasil gjør at mange nordmenn bosetter seg i Rio. Behovet

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Visitasforedrag ved visitasen i Lillesand og Høvåg 18. 22. mars 2015

Visitasforedrag ved visitasen i Lillesand og Høvåg 18. 22. mars 2015 DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark biskop Visitasforedrag ved visitasen i Lillesand og Høvåg 18. 22. mars 2015 Innledning Kjære menigheter! Nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus.

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

30. oktober - 6. november. Bøn og fasteveke 2016

30. oktober - 6. november. Bøn og fasteveke 2016 30. oktober - 6. november Bøn og fasteveke 2016 I bønne og fasteuka setter vi oss som menigheten og som enkeltindivider til side for å søke Gud og Hans hensikt, vilje og plan med menigheten - og våre liv.

Detaljer

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 PRESENTERES PÅ MENIGHETSMØTE 22. februar 2015. RÅD OG UTVALG Sammensetningen av menighetsrådet i år 2011: Medlemmer: Medlemmer: Brigt Inge Lie Anne Mette Strand Jorunn Eldbjørg

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2017-2018 I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Høyland menigheter. Vi kan tilby et spennende

Detaljer

Visjon Oppdrag Identitet

Visjon Oppdrag Identitet Visjon Oppdrag Identitet Som alle kristne har også vi fått utfordringen om å forvalte Guds ord - i holdning, ord og handling. Men hvordan løser Misjonsforbundet og Misjonsforbundet UNG dette store oppdraget?

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Overordnede utfordringer i perioden

Overordnede utfordringer i perioden Heggedal menighets Strategiplan 2014-2017 1. Innledning Heggedal menighet er en av fem menigheter i Asker prosti, med drøyt 4000 medlemmer i soknet. Menighetsrådet treffer avgjørelser og opptrer på vegne

Detaljer

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST KL. 10.00 - HØYMESSE KL. 16.00 - MESSE PÅ FILIPPINSK KL. 18.00 - MESSE PÅ SPANSK Vi som ennå underveis gleder oss med alle dem som alt er kommet hjem. Vi tror på de

Detaljer

DIAKONIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET

DIAKONIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET Fjellhamar kirke, foto Kristian Ralger DIAKONIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET 2016-2019 Basis «For jeg var sulten og dere ga meg mat; jeg var tørst, og dere ga meg drikke; jeg var fremmed, og dere tok imot

Detaljer

Gudstjeneste med dåp og nattverd

Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjenesten er menighetens hoved- samling om Guds ord og sakramentene (dåp og nattverd). I gudstjenesten gir vi uttrykk for vår tro, tilbedelse, takk og bønn. I gudstjenesten

Detaljer

Hjelp oss å få tak over hodet!

Hjelp oss å få tak over hodet! Nr. 3 2010 SJØMANNSKIRKENS arbeid Hjelp oss å få tak over hodet! Ikke bare solskinn! Fakta: I 2004 gikk en drøm i oppfyllelse; vi fikk vår egen kirke her i Torrevieja, etter mange års venting i midlertidige

Detaljer

Lokal grunnordning for Familiegudstjenester uten nattverd (både «Sprell levende» og «Gubba»):

Lokal grunnordning for Familiegudstjenester uten nattverd (både «Sprell levende» og «Gubba»): Lista sokn FORSLAG sept 2012 Lokal grunnordning for Familiegudstjenester uten nattverd (både «Sprell levende» og «Gubba»): SAMLING Forberedelse Klokkeringing Informasjon/Kunngjøring (evt. på storskjerm)

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2012 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Dåp Skaunmenighetene

Dåp Skaunmenighetene Dåp Skaunmenighetene Revidert dåpsliturgi 2015 Revidert dåpsliturgi 2015 1 1 Mottakelse til dåp I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. I dag skal NN/(antall) barn bli døpt. I tillit og glede bringer

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

Velsignet advent og en fin julehøytid!

Velsignet advent og en fin julehøytid! Nr. 4/2008 63. årgang Tenke-Tank i Mefjordvær kjerke... side 4 Kapellfest og stort engasjement for Medby kapell... side 6 Velsignet advent og en fin julehøytid! Verdensdagen for Psykisk helse markert i

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer