Visitasforedrag- Berg og Torsken sokn... side 4. Det haster, det koster, det nytter!... side 13. Historisk vedtak om klima og miljø...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Visitasforedrag- Berg og Torsken sokn... side 4. Det haster, det koster, det nytter!... side 13. Historisk vedtak om klima og miljø..."

Transkript

1 Nr. 4/ årgang Visitasforedrag- Berg og Torsken sokn... side 4 Det haster, det koster, det nytter!... side 13 Historisk vedtak om klima og miljø... side 14 Fest for Medby kapell... side 17 Fra kalenderen... side 18 TAKK FOR VISITASEN! Fra avslutningsgudstjenesten i Berg kirke, søndag 14. oktober: MR-leder i Berg Marit Reiertsen, fung. prost Sigurd Skollevoll, fung. biskop Herborg Finnset Heiene, sogneprest Ingunn Rinde, stiftskapellan / seniorrådgiver Kjell Riise. Berg kommunes infotorg SE MIDTSIDENE VELKOMMEN TIL NYTT KIRKEÅR! Mens frost og vintermørke rår, begynner kirkens nye år, og våre sinn skal være vendt mot lyset som på jord er tent. Svein Ellingsen, Norsk Salmebok nr 23.

2 Yttersia - menighetsbladet for Berg og Torsken Adresser og telefoner Takk for visitasen! Sokneprest Ingunn Rinde 9385 Skaland Tlf. bolig: Tlf. kontor: Mobil tlf.: For Søndre Torsken/i sokneprestens fravær: Frank Stellmacher prost Oddmund Brundtland kontor , mbl Berg Menighet: Prestekontor Skaland Kontortid: man, ons og annenhver tors Boligtelefoner: Kirkeverge Jan Erik Fjeld Kirketjener: Martin Reiertsen Leder i Berg menighetsråd: Marit Reiertsen Torsken Menighet: Prestekontor Gryllefjord Kontortid: tir og ons 9:00-15:00 Boligtelefoner: Kirkeverge Gunnar Torgersen Kirketjenere: Torsken Kirke og Gryllefjord kapell: Steve Nyman Grunnfarnes kapell: Åse Johansen Borgny Benjaminsen Hansine Johansen Medby kapell: Gerda Nygård Sifjord kapell: Flakstad kapell: Solveig Flakstad Dette nummeret av Yttersia inneholder inntrykk og produkter fra bispevisitasen i oktober. Tegningene kommenteres der de står. Bildene taler for seg fra noen av de mange hellige øyeblikk i løpet av fire tett belagte dager. Vi synes det ble en fin visitas! Skolene i Berg og Søndre Torsken hadde gjort solid forarbeid, med unger som var aktive deltakere på skolegudstjenestene sine. Også i Gryllefjord fikk vi møte nesten hele skolen selv om det var på kveldstid, siden barnekoret stilte barne-sterke opp, og gledet oss med både sang og dans. Alle tre steder ga ungene dessuten forskjellige bidrag i levendegjøring av hovedteksten vår de dagene; Den barmhjertige samaritan, og i samtale med biskopen. Temakveldene på Medby og i Senjahopen ble også gode timer. De som var spurt om å komme med innspill til temaet Kirka i nærmiljøet, viste at kirka engasjerer, er ønsket, og bæres av mange. Dessuten hadde vi konstruktive møter både med menighetsråd og kommuneledelsen, i begge menighetene. To korte bedriftsbesøk ble det også tid til: Wilsgård Fiskeoppdrett og Skaland graphite. Og så en fin avslutningsgudstjeneste, med kjerkekorsang, fellessang, nattverd og preken fra biskopen. Med kirkekaffe og visitasforedrag etterpå. Og siden foredraget er til oss alle, ikke bare de som fikk høre det der på Skaland, trykker vi visitasforedraget her. Takk til ALLE som bidro med stort og smått takk til biskop, prost og rådgiver, som var med, og til hver enkelt som var med, og ER HER, som kirke i nærmiljøet, fortsatt! God advent! Ingunn Rinde 2 Leder i Torsken menighetsråd: Annie Halvorsen «Yttersia» utgis av Menighetsrådene. Stoff til bladet sendes redaktøren: sokneprest Ingunn Rinde, 9385 Skaland. layout og sats: Reiner Schaufler. Kasserer: JAN ERIK FJELD. Postgironr.: Trykk: Grafisk Nord, Finnsnes. Opplag: 1000

3 nr andakt 3 Hjem til jul Hjem til jul synges det i alle radiokanaler i denne tida. Alt samles der: forventningene, gleden, følelsen av å høre til i et fellesskap og en familie: et hjem. Jula er ei god tid for mange av oss. Vi gis tid og anledning til å være sammen med venner og familie. Oppleve vennskap og fellesskap. Jula er ei vanskelig tid for mange av oss, fordi vi tenker på det som kunne vært. Sjelden savner man dem i hjemmet så sterkt eller merker savnet av et hjem, av noen å være sammen med. Noen av oss opplever at det ikke er noen dører som står åpne. Drømmer og håp er skjøre saker - for noen har de gått i stykker: Jula handler om å komme hjem, også på et dypere plan: Vi snakker ofte om inkarnasjonen, om det at Gud kom til verden i et menneskes skikkelse, som at Jesus dro ut fra Gud Fader, i den gode himmel, og ned på jorda, som en slags ekspedisjon ut i mørket. Som om Jesus dro til fremmed land. Men er det ikke slik at nettopp i julenatt kom Gud hjem? Er det ikke slik at i julenatt oppsøkte Gud hele sitt skaperverk, sine elskede skapninger, for å gjøre det helt, for å bringe kjærligheten og freden tilbake til oss? Gud er kommet hjem. Gud er kommet hjem til oss. Selv om vi i bildet ser en stusslig barselstue i en stall, selv om vi ser fattigdom og fortvilelse, er det i julenatt at Gud kommer hjem til menneskene, til hele sitt skaperverk, som Gud elsker. Noen kunstnere har plassert Jesusbarnet midt i vår tid: Blant krigens ofre, mellom flyktninger eller mennesker i nød. Noen reagerer: Det forstyrrer de gode følelsene våre. Det kan være en nyttig påminnelse for oss på det som er sant og viktig: Jesus kom ikke for å være religiøs pynt på vår kjøpefest midtvinters. Gud kom til det vanlige livet, Gud kom til det vanskelige livet. Han kom for å dele våre hverdager, - og alt de rommer. Han kom til de som har et hjem, og til de hjemløse. Han kom som Frelseren. Han kom som så mye mer enn et søtt lite barn: Barnet, Frelseren, hadde himmelen med seg, og jorden ble fylt med sang da han kom: han åpnet døren til Guds hjem døren som alltid står åpen. Med ønske om en velsignet julehøytid! Herborg Finnset Heiene Fung biskop høsten 2007

4 Yttersia - menighetsbladet for Berg og Torsken VISITASFOREDRAG BERG OG TORSKEN SOKN Visitas i Berg og Torsken oktober 2007 Fungerende biskop Herborg Finnset Heienes foredrag på lokalet etter visitasgudstjeneste i Berg kirke Kjære Berg og Torsken menigheter! Visitasen i Berg og Torsken har vært en rik opplevelse både for meg som fungerende biskop, og for mitt følge: Fungerende prost Sigurd Skollevoll og seniorrådgiver, stiftskapellan Kjell Riise. Vi har blitt mottatt på en gjestfri og åpen måte. Programmet har hatt en klar profil. Fokus har vært på kirka i nærmiljøet. Når biskopen kommer på visitas til en menighet, er det et uttrykk for at menigheten tilhører et større fellesskap: Den norske kirke og Nord-Hålogaland bispedømme. Biskopen har et særlig oppdrag i å ha tilsyn med menighetene. Og med tilsyn menes ikke først og fremst kontroll, men å oppmuntre og inspirere, og sammen se på muligheter og oppgaver i tiden fremover, se menigheten, de ansatte og de frivillige og møte befolkningen i Berg og Torsken. Hva er en visitas? Det har vært sagt at en visitas er en lang visitt. Ordet har latinsk opphav, og betyr egentlig besøk. Kjernen av ordet kommer av å se og har med visjon å gjøre. Visitasen gir oss mulighet til å se hverandre, til å se menighetenes liv og virke, til å samtale og tenke høyt sammen om veien videre. Hensikten er at visitasen skal gi inspirasjon for menighetene i det videre arbeidet. Det har vært noen innholdsrike dager her på yttersida (eller rettsida, som dere vil si) av Senja. Dette er den femte og siste dagen i Berg og Torsken for oss på denne visitasen. Om det ennå er mangt som skulle vært gjort og sett ut over dette, så har vi fått maksimalt ut av de dagene som har stått til rådighet. Det har vært åpne og ærlige møter og samtaler. Folket på yttersida er jo vant til å snakke rett fra levra. Og det er slik det skal være. Det har vært flott å møte en ungdom herfra som forteller i menighetsbladet Yttersia om sitt møte med Ungdommens Kirketing. På Fiskarheimen i Senjahopen utfordret hun oss alle til å fornye gudstjenestene. Frimodig kaller hun seg en kristen. Den samme frimodigheten har jeg møtt hos barn og unge i begge sokn når de har medvirket i gudstjenester i løpet av visitasen. På denne visitasen skriver vi også kirkehistorie om ikke et helt kapittel, så i alle fall noen linjer: Dere er stolte av at Berg og Torsken var tjenestestedet for den første ordinerte kvinne i Den norske kirke, Ingrid Bjerkaas og det er ingen kvinner som har fylt funksjonen som biskop i Nord-Hålogaland før nå i høst. Vi sier ofte at det som ikke skjer lokalt, det skjer ikke. Slik er det i alle fall i kirka: Det er hva som skjer lokalt, som skjer. Hvordan er så dette hos dere? I Berg og Torsken menigheter skjer det mye. Ut over gudstjenestene skjer det lite av tradisjonelt menighetsarbeid. Det er få kirkelige stillinger. Men folkekirka er like fullt en viktig del av menneskenes liv. Overskriften over denne visitasen har vært Kirka i nærmiljøet. I begge menigheter har det vært åpne møter med dette temaet. I møte med ledelsen i begge kommuner har vi snakket sammen om kirkas plass i lokalsamfunnet. Av dem har vi fått høre at kirka har en avgjørende viktig rolle å spille i folks liv. Og gjennom gudstjenester med store og små har vi sett at kirka her har et svært godt samarbeid med skolene. I begge sokn har det vært mange godord om ho Ingunn, om dokkers prest. Og det fortjener hun. Ingunn Rinde er nå sokneprest i Berg og Torsken på åttende året. Hennes måte å være prest på vitner om en tydelig prest, som representerer den åpne og inkluderende folkekirka på en flott måte. Den visitasmeldinga som hun har hatt hovedansvaret for, gir en god oversikt over hva som rører seg i soknene. Hun er sokneprest i begge sokn. Med bosted i Berg blir kontakten særlig nær med bygdene der. Det er også klart at arbeidstida begrenser hvor mye hun kan gjøre i Torsken. Det er likevel viktig å understreke også for Torsken menighetsråd at dere regner med henne i deres planlegging. Så har vi fått tydelige tilbakemeldinger fra begge sokn om hvordan dere har opplevd bispedømmerådets vedtak fra 2005 om å omgjøre kapellanstillingen i Berg og Torsken, med bosted Torsken, til bosted sentralt i Lenvik. Et halvt årsverk skulle benyttes i deres to sokn. Det er blandede erfaringer med dette vedtaket. Det er mye enklere med en prest bosatt i bygda. Og med den bemanningssituasjonen som har vært i prostiet, har det vært alt for mange vikarer inne i Torsken sokn. Det blir prostens ansvar å se til at dere får en annen stabilitet over betjeningen, slik at dere vet hvem dere 4

5 nr Fotos: Kjell Riise 5 Temakveld onsdag kveld, Medby kapell: Ivar Enoksen var blant de som hadde fått utfordring til å komme med noen tanker om hvordan kirka skal være i nærmiljøet. Nederst: Gudstjeneste med Medby oppvekstsenter, torsdag formiddag: Småtrinnet synger velkomstsang. Vikarprest Thor-Arne Ervik er liturg.

6 Yttersia - menighetsbladet for Berg og Torsken Fotos: Kjell Riise 6 Gudstjeneste med Senjahopen og Skaland skoler, fredag formiddag: klasse Senjahopen synger for oss. Nederst: Familiegudstjeneste Gryllefjord kapell torsdag kveld: Gryllefjord barnekor bidro til en flott gudstjeneste, under ledelse av Kristian Kaurin. Telefon Telefax Senjahopen - et selskap i Nergård Arvid Nergård as

7 7 har å holde dere til. Dette forutsetter imidlertid at stillingene i prostiet er besatt, og at det ikke er så mange vakanser. Jeg vil uansett ta med tilbakemeldingene fra både menighetsråd og kommuneledelsene om denne saken til bispedømmerådet. Kirka i Berg og Torsken står sterkt i folks bevissthet. Både kirkebyggene, og det kirka står for. Torsken har vært kirkested fra tidlig middelalder. Fra 1784 har dagens kirke stått som et synlig uttrykk for Vårherres nærvær i bygda. Bygdefolket har sagt at kirka skal være åpen og tilgjengelig. Dette bygget er valgt til tusenårssted i Torsken kommun. Det vitner om et sterkt ønske om å ta vare på et kommunens eldste bygg. Ei kirke for framtida må også fylles når kirkeklokkene kaller til gudstjeneste. Det er en utfordring for Torskenbygda. I nabobygda Gryllefjord fikk vi oppleve en flott kveldsstund i kapellet hvor ikke minst barn og unge bidro på en fin måte. Også i Medby kapell hadde barn og unge forberedt gudstjenesten med flid og engasjement. Her fikk vi også høre om kapellforeningas arbeid med å sikre det privateide kapellets videre drift. Jan Torgeir Aronsen, leder i kapellforeninga, har gått fra hus til hus og tegnet avtaler om såkalt kirkeskatt ; en årlig frivillig kontingent på kr 600 pr husstand. Nesten alle har tegnet seg som et sterkt uttrykk for at de er glade i kirka si! Flere andre gudshus tas hånd om gjennom private. Også for de menighetseide kirkehusene ytes stor dugnadsinnsats og giverglede. Noen få ord om andre stillinger i kirka. I Torsken har dere nylig fått på plass en ny og dyktig kirkeverge. I Berg står dere foran et skifte i stillingen i Kirkevergen er kirkas rådmann, og med andre ord en viktig stilling i kirka. Derfor er det så viktig å ha rett person på rett plass! I Berg ønsker menighetsrådet å øke denne stillinga til 100 %. Kirkemusikk: I begge menigheter har man enestående hjelp av Siss Marit Andreassen, men en fast tilsatt kirkemusiker gir helt andre muligheter. Det er grunn til å håpe at man kan få på plass en fast person også her. For øvrig har vi i de seinere år fått på plass utdanningsmuligheter for kirkemusiker, diakon og prest i Tromsø. Kanskje dere må satse enda mer på å utdanne folk som kommer herfra? I begge kommuner har vi sammen med menighetsrådet hatt møter med ordfører, rådmann og andre. Vi har fått høre om sviktende befolkningsvekst og dermed også reduserte statlige tilskudd. Vi har hørt om dystre regnskapstall og om trange budsjetter. Reduserte statlige midler til Berg kommune krever at det gjøres et stort omstillingsarbeid. Fra menighetsrådenes side ønsker man å være nøkterne, og å ikke være kravstore. nr Likevel er det også i kirka nødvendig å ha ansatte for å drive virksomheten, både i fht. barn og unge, kirkemusikk, diakoni og for daglig ledelse av menighetsrådets arbeid. Et menighetsråd er et lovfestet kirkelig valgt organ, og ikke en frivillig forening. Kommunen bærer det økonomiske ansvaret for rådenes drift. Derfor var det godt å merke at tross alle skjær i sjøen, virker det som om det er politisk vilje til å prioritere kirka. Det var også godt å merke pågangsmotet. Her i Berg var mye knyttet opp til fyndordene god - nær og raus. Dette er overskriften på et prosjekt som skal få kommunen til å framstå som en trygg og god kommune å bo i. Den samme overskriften kan også passe på kirka, i begge kommuner. Også kirka i Berg og Torsken ønsker jo å framstå som god nær og raus. En tunnel er mye mer enn et hull i fjellet. Lokalsamfunn kan komme nær hverandre også på andre måter når tunnelen er et faktum. For Berg har tunnelen mellom Ersfjorden og Mefjorden ført til store forandringer siden forrige visitas. Det handler om mer enn kortere vei: tunnelen har knytta lokalsamfunnene på hver side av tunnelen sammen og gitt nye muligheter til å være sammen. Også menigheten tar del i arbeidet med å bygge fellesskap. I Torsken har man sett hvilke muligheter den planlagte internveien i sør vil kunne gi, med muligheter for tettere kommunikasjon mellom sør og nord i Torsken, to deler av kommunen som så langt i stor grad har levd hvert sitt selvstendige liv. Også her handler det om å binde folk sammen, ikke bare fysisk, men også holdningsmessig. I Senjahopen er Fiskarheimen overdratt fra Den indre Sjømannsmisjon til menighetsrådet, og dermed tilbake til lokalsamfunnet, som i sin tid var de som med egne hender bygde den. I samarbeid med andre gode krefter kan kanskje det beste i fiskarheim-tradisjonen videreføres, med å lage et samlingssted for flere generasjoner i bygda, for fremmed-fiskere og for turister. Også på Skaland har menighetsrådet fått overdratt et bygg med historie og med muligheter, det såkalte Lokalet. Flere ganger i løpet av visitasen har vi blitt minnet om at kirka har muligheter til å etablere nye møtesteder. Det krever kanskje ikke så mye ut over at noen tar initiativet og legger til rette for at folk kan komme sammen. Det kan være å åpne kapellet i bygda for kaffe og kaker og samtale en gang i blant, det kan være å invitere til en ny samtalegruppe som kommer sammen et antall ganger. Kirka er i nærmiljøet. Da må den også være synlig der. Når tragiske hendelser gjennomryster et lokalsamfunn, viser det seg at kirka har en avgjørende rolle å spille. Gjennom tragiske hendelser der liv har gått tapt blir vi dessverre blitt minnet om be-

8 Yttersia - menighetsbladet for Berg og Torsken Fotos: Kjell Riise 8 Gudstjeneste med Senjahopen og Skaland skoler, fredag formiddag: Mellomtrinnet på Skaland synger velsignelsen sammen med biskopen og sognepresten. Nederst: Berg kommunehus, fredag formiddag: Ordfører Roy Willy Hansen ønsker velkommen til møte med menighetsråd og kommuneledelsen.

9 9 hovet for at kirka kan være en viktig medvandrer for de som er rammet av sorg og tap, å handtere tapet og få livshjelp til å gå videre sammen. Det er sammen at vi kan hjelpe hverandre. Åtte år er gått siden forrige visitas. Trolig går det omtrent like lang tid til neste gang. Prosten har i oppgave å følge opp de utfordringene som visitasen har pekt på, i samarbeid med menighetsråd og ansatte. Han skal særlig etter ett og tre år gjøre oppfølgingsbesøk i begge sokn og rapportere tilbake til biskopen om oppfølgingen etter visitasen. I løpet av disse dagene har vi flere ganger sunget Grundtvigs kirkesalme Kirken den er et gammelt hus. Her synger vi: Vi er Guds hus og kirke nu, bygget av levende stener, Som under kors og ærlig hu troen og dåpen forener. Vi er Guds hus og kirke nu. Byggverket av levende steiner er vi som til enhver tid er fellesskapet av døpte, av kristne i lokalsamfunnet. Det er store ord å ta inn over seg. Men det er sant! Det gir frimodighet! Så vil jeg særlig løfte fram noen få utfordringer som menighetsråd og ansatte i fellesskap må arbeide videre med. Prosessen med flytting og reduksjon av kapellanstillinga i Torsken har vært en vanskelig sak. I perioden som ligger foran blir det en særlig nr utfordring å legge opp prestetjenesten slik at det blir sammenheng i hvem man møter i Torsken. Dette må prosten, som leder av prestetjenesten i prostiet, holde et særlig øye med. Jeg vil også oppmuntre Torsken menighetsråd til å delta i samtalen med sogneprest og prost om hvordan man best kan bruke prestens tid og nærvær i bygdene i Torsken. Samspillet med kommunen skjer både gjennom formell og uformell kontakt. Begge kommuner har nå signalisert at de gjerne vil ha jevnlig, formell kontakt med menighetsrådsledelsen. Bruk denne muligheten til å gå videre sammen, i lokalsamfunn som tar mål av seg til å være god, nær og raus. Dere har stor oppslutning om kirka ved de store høydepunktene i livet. Hvordan kan flere i nærmiljøet få styrket sin tilhørighet til kirka, og slik få styrket sin gudstro? Å etablere nye møtesteder for folk i bygdene kan være viktige redskaper i dette arbeidet. Til slutt: Tusen takk for all åpenhet og gjestfrihet som vi er blitt møtt med både i Torsken og i Berg. Stor takk til menighetsrådene, soknepresten og kirkeverger for god tilrettelegging av visitasen. Takk til alle som har tatt godt imot oss disse dagene! Herborg Finnset Heiene, fung. biskop...se flere bilder på side 12 Annonser Kafe - Restaurant - Bar Sjøbuer - Overnatting Tlf Restaurant - Catering - Bar Overnatting - Hytte Innehaver: Reidun Flakstad 9380 Gryllefjord Tlf Fax Åpningstider: 09:00-18:00 Lørdag: 09:00-15:00 Bensin, Diesel, Oljeprodukter Medisinutsalg Bergsbotn SKALAND Tlf: Fax:

10 Yttersia - menighetsbladet for Berg og Torsken Berg kommune Berg kommune 9385 Skaland sentralbord faks (15.30) ordfører: Roy-Willy Hansen rådmann: Ivar Mortensen Lege og helse Legekontor Skaland Legekontor Mefjordvær Legevakt etter kl lørdag/søndag Helsesøster, Skaland tirs, tors, annenhver fre Fysioterapeut Skaland Fysioterapeut Mefjordvær Sosialavdelingen (15.30) Leder: Lena Jakobsen tlf faks Sosialtjenesten tlf Barnevernstjenesten tlf Pleie-, rehabiliterings- og omsorgstjenesten (PRO) hele året Leder: Bjørg Isaksen Bergsheimen alders- og sykehjem tlf Strandheimen/ åpen omsorg tlf Psykiatrisk sykepleier tlf Julehilsen fra ordføreren Alle innbyggere i Berg kommune! Min oppvekst i Saltdal kommune ga meg gode juleminner preget av kalde, fine og rolig dager. For meg var Yttesia av Senja noe svært eksotisk med sin ville natur, havet og nærkontakt med vær og vind. Mørketiden er spesiell her på Yttersia og bringer oss mennesker nærmere hverandre og lyspunktet i mørketida er julefeiringen hvor familie og venner ofte står i fokus. Julen er dermed viktig både for samhold og den enkeltes personlige helse. Julen 2008 vil nok preges av den vanskelige økonomiske situasjonen Berg kommune befinner seg i. Det er en fattig trøst at vi langt fra er den eneste kommunen med slike utfordringer. Mange mennesker blir berørt av kostnadskutt og rasjonaliseringer; noen sågar så mye at de opplever frustrasjon og fortvilelse med tanke på fremtiden. I dette perspektiv er det viktig å holde fast i troen på at vår kommune har en ressurssterk befolkning kombinert med store naturressurser. Berg fremstår mer og mer som reiselivskommune og fiskerikommune nr 1 i Troms og dette er næringer med et stort og langsiktig potensiale. Jeg har stor tro på at når røyken etterhvert legger seg og nye strukturer har fått feste seg, så vil vi her på Yttersia oppleve en ny æra med spennende arbeidsplasser og befolkningsvekst. Dette vil føre til vi kan opprettholde en god eldreomsorg og et godt oppvekstmiljø for både barn og unge. Det er dermed viktig at vi løfter blikket fremover og ikke mister motet. Husk at ditt vesen påvirker dine nærmeste og at du dermed også har et ansvar for at vi skal lykkes her ute i Berg kommune. Ønsker herved dere alle en riktig god og fredfull Jul! Jan Harald Jansen Ordfører I Berg kommune. Wenche Pedersen: Nytt om næring og utvikling God, nær og raus Prosjektleder er i full gang med prosjekter i alle bygdene i kommunen. Folk har vært kjempepositive og selv tatt kontakt med Arvin om stort og smått som de har lyst til å få til. Over nyttår inviterer vi til folkemøter i alle bygdene, og da håper vi på stort oppmøte! Vi vil forsøke å samkjøre disse møtene med Troms Reiseliv som også skal ha folkemøter i forbindelse med prosjektet Turistvei Senja. Det er en del spennende ting på gang nå, som det blir kjempemorsomt å være med på etter hvert. Ikke sitt hjemme og drøm om hvordan ting skulle vært. Nå er tiden for å gjøre noe med det. Ingen kommer til å gjøre det for deg. Du må selv ta tak og vise initiativ. Mange har allerede gjort det - og blir fulgt opp videre. Så oppfordringen er: Kom ut av skapet med idéene dine! Ta kontakt! Tlf Arvin: SNUP (Strategisk nærings- og utviklingsplan) SNUP skal rulleres og jeg går i gang med arbeidet nå rundt nyttår. Jeg kommer i den forbindelse til å ta kontakt med både næringslivet, lag og foreninger og politikere samt en del andre grupperinger som det er naturlig å ta med i en sånn prosess. Den neste SNUP-en skal være for perioden I halve den perioden vil den gå parallellt med prosjektet god nær og raus. Samkjøring her blir viktig. Som sist skal det oppnevnes en styringsgruppe som skal kvalitetssikre prosessen og resultatet. Næring og utvikling er viktige satsingsområder for å få til en positiv utvikling i Bergsamfunnet, så det er viktig at prosessen blir god og at folk føler eierskap til den 10

11 nr infotorg +++ ferdige planen slik at den ikke blir bare et dokument som ligger og samler støv på hyllene rundt omkring. Målet er at den skal bli et dokument som brukes av alle som skal i gang med prosjekter i Berg, som et utgangspunkt for prosjektbeskrivelser og søknader og som en inspirasjonskilde. Det sier seg selv at med et så hårete mål klarer jeg det ikke alene. Jeg er helt avhengig av velvillig innsats fra de jeg kontakter, og at dere også selv kontakter meg. 11 Jeg treffes på telefon Kontordag i Senjahopen Fra og med 9. januar vil jeg ha en fast kontordag i tørrfiskbygget i Senjahopen. På onsdager vil jeg være å treffe fra 09:00-14:00. Men av og til er jeg ute og reiser, så det kan være lurt å ta kontakt på telefon for å avtale nærmere. Jeg er tilgjengelig på mobiltelefon, så bare ring. Og svarer jeg ikke skal du bare legge igjen beskjed, så ringer jeg opp så snart jeg har anledning. Berg legekontor har nytt telefonnummer Vi minner om at Berg legekontor har fått nytt telefonnummer: Ledig kontor til utleie i Senjahopen Har du lyst til å leie kontor i et spennende og utviklende miljø? Senja Næringshage har et ledig kontor i Senjahopen fra Kontorfasilitetene gir deg også tilgang til møterom, bredbånd og videokonferanseutstyr i et engasjerende fellesskap av ulike bedrifter. Kontakt daglig leder Britt Harland tlf , mobil eller e-post: Endringer i kommuneadministrasjonen Nytt legekontor i rute Arbeidet med renoveringa av nytt legekontor i rådhuset er i rute. Dersom ingen uforutsatte forsinkelser oppstår, vil nytt kontor være innflyttingsklart ved årsskiftet. I dette kontormiljøet vil det være plass til kommunelege 1, turnuslege, laboratorium, helsesøster i tillegg til andre lovpålagte fasiliteter. Når dette kontoret tas i bruk, vil brukerne kunne oppleve at legekontor og NAV-kontor er naboer. Gjennom en slik samlokalisering vil det totalt bli mer servicevennlig for publikum i forhold til de tjenester disse fagmiljøene skal gi. Dagens situasjon, med legekontor v/sykehjemmet, har ført til at 1 pasientrom midlertid brukes til legekontor for turnuslegen. Sosialleder og avdelingsleder for teknisk avdeling er for tida langtidssykemeldte. Dette har ført til at saksbehandler Karin Abelsen er oppgradert med meransvar for sosialsektoren. henvendelser ang. sosialsaker skal rettes til henne i administrasjonen. For tida kjøper vi barnevernstjenester fra Lenvik kommune. Alle slike saker blir saksbehandlet i Lenvik, men vårt kontor på rådhuset vil være kontaktledd. Evt. bekymringsmeldinger skal meldes til vårt kontor, som vil besørge nødvendige prosedyrer videre. I mangel av daglig ledelse ved teknisk fagavdeling er stabsleder Morten Eriksen satt til å lede avdelinga inntil videre. Dette betyr at saksbehandling samt øvrige ekspederinger kan bli noe forsinket i forhold til en normalsituasjon. Vi ber publikun om tålmodighet og forståelse for dette. Svar på henvendelser kan i denne sykemeldingsperioden ta noen lenger tid, men vi tilstreber å makte oppgavene innen rimelige tidsmarginer. Meldinger om evt. forsinkelser vil bli meddelt den/de det måtte angå. Skoler Senjahopen skole Rektor: Jorid Meyer tlf faks Skolefritidsordning tlf Skaland skole Rektor: Kjell Jensen tlf faks Barnehager Senjahopen barnehage Styrer: Berit Sivertsen / faks Skaland barnehage Styrer: Bård Lysberg / faks Bibliotek Berg Folkebibliotek Biblioteket på Skaland Mandag: kl 08:30-09:30 Tirsdag: kl 11:30-13:00 kl 17:00-20: berg.kommune.no Senjahopen filial Mandag: kl 12:30-14:30 Tirsdag: kl 10:45-12:30 Onsdag: kl 17:00-20: faks berg.kommune.no Posten Senjahopen: faks frist for levering av post: man/ons/fre 15:00 tir/tor 18:00 søn 19:30 Skaland: faks frist for levering av post: man-fre 15:30

12 Yttersia - menighetsbladet for Berg og Torsken Fotos: Reiner Schaufler 12 Fra bispevisitasen: Bedriftsbesøsk på Skaland graphite - omvisning ved Dag Harald Olsen.

13 nr Uttalelse fra Bispemøtet, : Det haster, det koster, det nytter! Gud, vår Skaper, gav oss en vakker jord til klok forvaltning, ikke til uvettig rovdrift. 13 Det haster: Rapportene om jordens tilstand er stadig mer alvorlige. De mest dystre analysene sier at det allerede er for sent å snu. Kloden rundt oppdager mennesker at noe skjer i naturen: Ekstremvær er blitt et begrep. Dyre- og plantelivet bærer foruroligende tegn. Nå ser vi klart at også naturen har sine tålegrenser. Vi må åpne øynene for økosystemenes sammenheng. Det er en indre forbindelse mellom vår grådige livsstil, negativ klimautvikling og økende fattigdom i verden. Vi høster det vi sår. Vi har nød for kloden vår. Fins det en bærekraftig vei for menneskeheten? Det koster: Det er en illusjon å tro at denne feilutviklingen kan rette seg uten at vi endrer vår hverdag og livsstil. Dette vil koste, og vi har betalingsplikt! Det vil kreve radikale politiske løsninger som fører oss inn i forsakelser, både som folk og enkeltpersoner. Vår visjon er en klode med bærekraft i solidaritet med verdens fattige. For oss som oljenasjon må vi, med full tyngde, ta inn over oss at petroleumsindustrien er ansvarlig for en betydelig del av de forurensende utslipp. Som kirke vil vi bidra til holdningsendringer, så det blir mulig for våre politikere å handle slik situasjonen krever. I den rike del av verden må det finnes viktigere former for vekst enn økonomisk vekst: vekst i livskvalitet og vekst i samliv med alt som lever. Å snu utviklingen bort fra vår destruktive vei, betyr å investere i handlingsalternativer. Vår troverdighet er avhengig av at Olje-Norge blir klimanøytralt. Betydelige kutt må foretas innen landets grenser. Stortinget skal om kort tid drøfte statsbudsjettet. Vårt miljø-belastende transportsystem må forandres radikalt. Det må avsettes betydelige midler til forskning på alternative energikilder. Vi må ta Norges rike ressurser i bruk i klimakampen. Som kirke må vi kritisk gjennomgå vår egen ressursbruk. Vi vil at alle menigheter i Norge skal ha en miljøvennlig profil. Det nytter: Det folkelige engasjementet vi ser i dag, er i seg selv et håpstegn. Selv små livsstilsendringer kan endre mye. Slikt engasjement gir plattform for politisk handling. Mobilisering og samhandling kan utløse ny menneskelig kreativitet. Vi har kunnskapen, vi har ressursene, nå må vi handle. Alt som blir gjort for å snu den negative trenden, er en investering i klodens fremtid. En kristen kirke som tror på Gud, Skaperen, gir ikke opp. Det er en dyp og hellig sammenheng mellom alt som er til. Vårt forvalterskap forplikter! Det haster, det koster, det nytter! Annonse Sandbakk Begravelseshjelp er kvalitetssikring Som første og hittil eneste begravelsesbyrå i Norge, har Sandbakk Begravelseshjelp fått utstedt Sertifikat for sitt kvalitetssikringssystem av Det norske veritas etter standard ISO I arbeidet med å oppnå sertifisering har vi lagt vekt på høy kvalitet på tjenester, vår kulturarv, etiske verdier og verdighet. Kunnskap om alle forhold som berører pårørende som følge av dødsfall er et krav til oss. Vår taushetsplikt er absolutt. Du kan også spørre oss om informasjon og hjelp til arv og skifteoppgjør, selvangivelse, forsikring og melding om arv. De fleste pårørende sparer store beløp ved å benytte vår kompetanse. Vi er i nærheten når du trenger oss! Begravelseshjelp AS Vakttelefoner - Døgnvakt MålselvSenteret Finnsnes Gudrun Falch

14 Yttersia - menighetsbladet for Berg og Torsken Kirkemøtet 2007: Historisk vedtak om klima og miljø Kirkemøtet vil umiddelbart ha iverksatt en bærekraftsreform for miljøet fram mot reformasjonsjubileet i Dyptgripende endringer skal gjennomføres og reformen skal berøre all kirkelig virksomhet, men utfordringene i vedtaket fra Kirkemøtet om miljø og klima går også til alle som enkeltmennesker og til regjering og Storting. Foto: Kirkemøtet som har hatt miljø- og klimautfordringene som hovedsak på årets møte, utfordrer regjering og Storting til å inngå en tverrpolitisk allianse for å vedta et omfattende og ambisiøst klimaforlik. Og det mener Kirkemøtet må føre til kraftige kutt i Norges klimagassutslipp og at landet aktivt bidrar til global bærekraftig bruk av jordas ressurser. Kirkens øverste representative organ uttaler at Norge har et spesielt ansvar som petroleumsprodusent og forvalter av enorme inntekter av denne produksjonen. Dette ansvaret mener Kirkemøtet blant annet må føre til at petroleumsvirksomheten ikke skaper økt belastning på sårbart miljø i nordområdene, og at Statens Pensjonsfond Utlands temabaserte investeringer flyttes til bransjer som fremmer fremtidsrettet klimavennlig energi. Som kirke vil vi bidra til holdningsendringer, så det blir mulig for våre politikere å handle slik situasjonen krever. I den rike del av verden må det finnes viktigere former for vekst enn økonomisk vekst: vekst i livskvalitet og vekst i samliv med alt som lever. - Politiske myndigheter må fatte modige og upopulære vedtak som krever noe av oss alle. Det er derfor høyst nødvendig med en nasjonal strategi og handlingsplan for bærekraftig utvikling, sier Kirkemøtet i sitt enstemmige vedtak fredag. Den kirkemøtekomiteen som forberedte miljøsaken til behandling i Kirkemøtets plenum, ledet forsamlingen i salmen Deilig i jorden i forkant av avstemningen. Vedtaket konkretiserer også en rekke utfordringer til menighetene og til de sentralkirkelige råd og bispedømmerådene. Kirkerådet bes om til neste års kirkemøte å legge fram en milepælsplan med årlige mål for en 10-årsperiode fram til reformasjonsjubileet i Kirkemøtet utfordrer menighetene og de kirkelige fellesrådene til å løfte fram gleden ved å leve enklere i forbrukersamfunnet. Nøkkelen til nødvendig holdningsendring må ligge i forsakelsen og i gleden over et forpliktende fellesskap. Kirkemøtet ønsker at lokalpolitikere til å legge til rette for bærekraftig utvikling i nærmiljøet, og at miljø og klima kommer på dagsorden ved kommune-, fylkes- og stortingsvalg. (Kirkens informasjonstjeneste. 14 Annonser Seva AS Senjahopen Postboks Kaldfarnes Tlf Fax Nybygg, tilbygg og rehabilitering - Etterisolering (glavablåsing) - Grave- og transportoppdrag - Trelast, byggevarer, jernvarer, VVS og malervarer

15 Fra kirkemøtets vedtak: nr Den norske kirke er del av et globalt kirkefellesskap som tror på Gud som skaper, frelser og opprettholder av alt liv. Mennesket er både selv en del av jordas biologiske mangfold og har samtidig fått et spesielt oppdrag om å ta vare på Guds skaperverk. Menneskeskapte klimaendringer er nåtid. Mennesker på spesielt utsatte deler av kloden kjemper allerede mot konsekvensene av klimaendringene. Dagens klimaendringer gjør at Den norske kirke må innta en tydelig holdning og kreve ansvarlig handling av seg selv og andre. Vær en stemme i vår tid, som taler rett om de store spørsmål. Gi folk håp. Man menneskene til ydmykhet. Bruk deres store nettverk. (Bistands- og miljøvernminister Erik Solheim til Kirkemøtet 2007) Kirkemøtet utfordrer menighetene og fellesrådene til: - Å gi alle i menighetene mot og veiledning til å praktisere troen på en måte som viser at vi er en del av naturen med et spesielt forvalteroppdrag. I dette arbeidet kan vi hente mye kunnskap og inspirasjon fra urfolkenes tradisjoner. - Å samarbeide bredt med andre lag og organisasjoner i nærmiljøet. - Å leve i Jesu etterfølgelse og å se at nestekjærlighet i dag innebærer miljøengasjement. - Å løfte fram gleden ved å leve enklere i forbrukersamfunnet. Nøkkelen til nødvendig holdningsendring må ligge i forsakelsen og i gleden over et forpliktende fellesskap. - Å bli grønne menigheter og arbeide med miljøfyrtårnsertifisering av fellesråd. Ungdommens kirkemøte 2007 utfordrer oss: Vi fikk et oppdrag om å forvalte Guds skaperverk ikke å herske over det. Men hvordan har det gått? Hva er vi i ferd med å gjøre med jorda vår, hverandre og oss selv? Vi erkjenner i smerte at vi som mennesker og kirke har sviktet vårt oppdrag. Sammen med mannen utenfor Jeriko må vi rope: Kyrie eleison, Herre gi oss synet tilbake! Åpne øynene våre så vi kan gjenkjenne det vakre i naturen, i hverandre og i oss selv. Gud gi oss krefter og vilje til å handle. Kirkemøtet utfordrer oss som enkeltmennesker til: - Å undre oss over storheten i Guds skaperverk, glede oss over at han kom til jorden i Jesus Kristus og takke for at han skaper og fornyer liv ved sin Ånd. - Å se at det gode livet finnes først og fremst der vi bor. Vi trenger ikke å reise over hele kloden for å lete etter det. - Å bevisstgjøre oss våre handlingsrom, være konkrete og leve enklere i eget hverdagsliv. Kirkemøtet utfordrer hver enkelt til å bli med i forbrukernettverket Grønn Hverdag, ta miljøsteget og klimatesten og avgi et personlig klimaløfte (www.gronnhverdag.no og - Å støtte og oppfordre våre medmennesker til å ta aktive miljøvalg i sin hverdag. - Å arbeide for å sette miljø- og klima på dagsorden ved kommune-, fylkes- og stortingsvalg. - Å oppfordre lokalpolitikere til å legge til rette for bærekraftig utvikling i nærmiljøet. Underfulle Gud, din visdom er høyere enn vi kan fatte. Vi lovpriser deg for din storhet, preget inn i jord og hav og himmel. Gjennom skaperverkets store vev har du gitt oss del i livets gave. Som mennesker tatt av jorden har du blåst din Ånd inn i oss. Vis oss hva det betyr å bære ditt bilde i et truet skaperverk. La din kjærlighet og omsorg for skaperverket bli vår. Gi oss vilje og kraft til å vende om og kjempe på livets side. I troen på deg, og sammen med alle dine skapninger, samles vi for ditt ansikt i takknemlighet for livets gave og i bønn for en såret jord. (Samlingsbønn fra gudstjeneste på Verdens miljøverndag, Tromsø, )

16 Yttersia - menighetsbladet for Berg og Torsken Tegningene i dette nummeret er laget til bispevisitasen - av ungene på Medby oppvekstsenter (1.-4. klasse). Ut fra temaet Kirka i nærmiljøet viste de dem fram på gudstjenesten: Flotte framstillinger av opplevelser de har fra kirka 16 i sitt nærmiljø. Her er dåp, bryllup, begravelse og skolegudstjeneste, kirkebygg og klokketårn. Som vanlig får vi ikke gjengitt dybden av dem med små svart-hvitt-kopier og vi har mange flere enn dem som kommer på trykk. Vi vil komme med flere i seinere nummer også fra de andre skolene som leverte tegninger til visitasgudstjenstene.

17 Fest for Medby kapell nr I Yttersia nr. 1/2007 blir menighetsarbeidet på Medby beskrevet. I nr. 2/2007 fortelles det om arbeidet med å restaurere kapellet. Kapellet har fått nye vinduer, bordkledning og shingel på taket. Beising og maling er gjort på dugnad. Bak dette prosjektet står et eget lag med medlemmer fra Veimannsfjordens nåværende og tidligere befolkning. Kirkelaget med navn Medby kapell er registrert i Brønnøysund. Formålet er i følge leder Jan Torgeir Aronsen å drifte kapellet til kirkelige handlinger og kristent kulturelt arbeid. Medlemskontingenten populært kalt kirkeskatten er satt til 600 kroner året. Siden oppstarten i 2001 har det vært totalt 68 medlemmer innom kirkelaget. Kirkeskatten dekker de årlige driftsutgiftene ved Medby kapell. På årsmøte i kirkelaget ble styre for perioden valgt. Dette består av: Jan Torgeir Aronsen leder Ove A. Nygård nestleder Ronny Hansen kasserer Tore Hanssen styremedlem Klara Kirkenes styremedlem Anne Jorid Hansen varamedlem Gerda Nygård varamedlem Lånet som ble tatt opp i forbindelse med oppussingen skal nå betales tilbake. På tvers av generasjonene arrangeres det hvert år en egen fest for kapellet. De unge i bygda har sett viktigheten av å hjelpe de eldre med et slikt arrangement. For å få plass til store og små, tombola, loddsalg og matservering arrangeres kapellfesten i gymsalen på skolen. I år kom det inn kroner. Gerda Nygård som er en av initiativtakerne til bedehusfesten ønsker å rette en stor takk til alle som har gitt gjenstander til tombola og loddsalg, bakt kaker og ordnet til. Det er godt å oppleve at dugnadsånden lever videre blant de unge! Takk også til alle som bidrar med økonomisk støtte til Medby kapell. Foto: Anne Kaja Knutsen Anne Kaja Knutsen Øverst: Klara og Charlotte skrev i lodbøkene. I midten: Kø ved tombolaen. Nederst: Vinnere trekkes.

18 Yttersia - menighetsbladet for Berg og Torsken fra kalenderen Advent Lysmesser: Konfirmantene og lokale musikkrefter deltar. Det blir dessuten utdeling av Barnas kirkebok. 2. s. i advent 9. desember Grunnfarnes kapell Kl 17 Berg kirke Kl 17 3.s. i advent 16. desember Torsken kirke Kl 17 Konserter: Søndag 16. desember Berg kirke Kl 17 Drømmetona i julestria Konsert med Geir og May Rita Vildgren Skolegudstjenester velkommen også for andre:: Mandag 17. desember Mefjordvær kjerke - Senjahopen skole Onsdag 19. desember Gryllefjord kapell - Gryllefjord oppvekstsenter Torsken kirke - Torsken oppvekstsenter Tors 20. desember Berg kirke - Skaland skole og barnehage Medby kapell - Medby oppvekstsenter Drømmetona i julestria 3. søndag i advent kl 1700 Billetter kr 100,- for voksne og 50,- for barn. Under skolealder gratis. Søskenparet May-Rita og Geir Vildgren inviterer til en rolig konsertstund i Berg kirke i adventstida. På bass har de med seg Dag Erik Pedersen, og på tangentinstrumenter Audun Berg. Konserten heter Drømmetona i julestria og inneholder mye av den musikken de til vanlig spiller - viser og dikt av Nordnorske kunstnere som: Arvid Hanssen, Mary Pettersen og Trond Hellemo. I tillegg kommer kjente og mindre kjente julesanger, alle ikledd den Nordnorske språkdrakten. Julehelga: Lille julaften (søndag) Berg sykehjem kl. 11 Gudstjeneste med nattverd. Alle velkommen. Julaften (man) Berg kirke Kl 13 Flakstadvåg kapell Kl 13 Mefjordvær kjerke Kl 15 Gryllefjord kapell Kl 15 Medby kapell Kl 15 Torsken kirke Kl juledag, onsdag Mefjordvær kjerke Kl 11 Foto: Lena Sørensen 18 Nyttårsaften Vi fortsetter tradisjonen med gudstjeneste på nyttårsaften, tidlig ettermiddag (kl 15) i Mefjordvær kjerke. Velkommen til en rolig stund i kirkerommet før feiringen fortsetter med fakkeltog, bål og andre arrangement rundt omkring!

19 nr slekters gang Be r g To r s k e n 19 Dø p t e Emre Schanke Hansen Mia Johansen Dø d e Karl Hermansen Brita Odveig Hernes Dø d e Marvid Johan Andreassen Hermod Samuelsen Ursella Jakobine Simonette Hansen Elisabeth Hagehaugen Erna Jensen takkeannonser etab. 1982, Finnsnes, tel Solli, 9303 Silsand Alt vedr. dødsfall og begravelser: - Hjemmebesøk ved behov - Blomster, kranser - Stort utvalg i gravmonumenter Vakttelefon Dere finner oss vis a vis Finnsnes hotell i samarbeid med Finnsnes Blomsteratelier tlf Tusen takk for all deltakelse og blomster til våre kjære mamma, mimmi, datter og søster Brita Odveig Hernes`s bisettelse. En spesiell takk for alle telefoner og blomster til hjemmet, det varmet. Urnenedsettelse vil finne sted senere. Familien Takk for all deltakelse og oppmerksomhet i forbindelse med Lars Enoksens bortgang. Marianne og Knut med familier Hjertelig takk for all vennlig deltakelse i forbindelse med vår kjære Marvid Andreassens bortgang og begravelse. Takk for blomster, kranser og blomstergavekort. Bjørg, Kirsti og Arild med fam. Tusen takk for all deltakelse og blomster ved vår fars båre. En spesiell takk til Gryllefjord sykehjem og UNN Tromsø for god pleie. Elsa med familie

20 Informasjonsblad RETURADRESSE: Prestekontoret 9385 Skaland gudstjenester i Berg og Torsken Ad v e n t 2. s. i advent 9.des. Grunnfarnes kapell Kl 17 Lysmesse ved konfirmantene og Frank Stellmacher. Medby skolekorps deltar. Ofring kapellet. Berg kirke Kl 17 Lysmesse ved konfirmantene ved Ingunn Rinde. Ofr KFUK/M. Tirsdag 11. des. Gryllefjord sykehjem Kl Gudstjeneste med nattverd ved Ingunn Rinde 3.s. i advent 16.des. Torsken kirke Kl 17 Lysmesse med konf og Ingunn Rinde. 4-års-bok. Ofring. Berg kirke Kl 17 Drømmetona i julestria Konsert med Geir og May Rita Vildgren. 4.s.i.adv 23. des. Bergsheimen Kl 11 Gudstjeneste med nattverd ved Ingunn Rinde. Ju l Julaften (man) Berg kirke Kl 13 Familiegudstjeneste ved Ingunn Rinde. Ofring KN. Flakstadvåg kapell Kl 13 Familiegudstjeneste ved Frank Stellmacher. Ofring KN. Mefjordvær kjerke Kl 15 Vi synger julen inn. Kjerkekoret og musikanter. Ofr. mhs u-arb. Gryllefjord kapell Kl 15 Familiegudstjeneste ved Ingunn Rinde. Ofring Kirkens Nødhjelp. Medby kapell Kl 15 Familiegudstj ved Frank Stellmacher. Ofring Kirkens Nødhjelp. Torsken kirke Kl Familiegudstjeneste ved Ingunn Rinde. Ofring Kirkens Nødhjelp. 2.juledag, onsdag Mefjordvær kjerke Kl 11 Høytidsgudstj med nattverd ved Ingunn Rinde. Ofring NMS. Nyttårsaften, mandag Mefjordvær kjerke Kl 15 Nyttårsgudstj ved Ingunn Rinde. Ofr Kirkens Ressurssenter. Ja n u a r tirs 1. januar - Ingen gudstjeneste Søn 6.jan. Kr. Åp. Berg kirke Kl 11 Gudstj med nattverd v. Ingunn Rinde. Ofring Misjonsprosjektet. En hverdag? Sifjord sykehjem Kl?? Gudstj m nattverd v Frank Stellmacher Søn 20.jan. Såmanns FIL-hallen Gudstjeneste på Finnsnesnatta Søn 27. jan. Kristi forkl. Mefjordvær kjerke Kl 11 Familiegudstj m/utdeling av NT v. I. Rinde. Ofr Bibelselskapet. Fe b r u a r Søn 3. feb. Fastelavns Torsken kirke Kl 11 Familiegudstjeneste med utdeling av NT. Ofring KNs fasteaksj. Berg kirke Kl 17 Familiegudstj m/utdeling av NT v. I. Rinde. Ofring KNs fasteaksj. Søn 10. feb. 1.s. i faste Medby kapell Kl 11 Familiegudstjeneste med utdeling av NT ved Frank Stellmacher. Ofring KNs fasteaksj. Søn 17.feb. 2.s. i faste Mefjordvær kjerke Kl 11 Gudstjeneste med nattverd. Ofring KFUK-M Global. Søn 24.feb. 3.s. i faste - Ingen gudstjeneste Ma r s Søn 2. mars Midtfaste Sifjord kapell Kl 11 Temagudstjeneste med nattverd ved konfirmantene og Frank Stellmacher. Ofring KNs fasteaksj. Gryllefjord kapell Kl 11 Temagudstjeneste med nattverd ved konfirmantene og Ingunn Rinde. Ofring KNs fasteaksj. Mefjordvær kjerke Kl 17 Temagudstjeneste med nattverd ved konfirmantene og Ingunn Rinde. Ofring KNs fasteaksj. FØLG MED PÅ EVENTUELLE ENDRINGER PÅ PLAKATER OG I AVISER! Se dessuten oppdatert liste på Klikk på Kultur Berg menighet Gudstjenester Se også aktivitetskalenderen på

Velkommen til bispevisitas 10. - 14. oktober 2007

Velkommen til bispevisitas 10. - 14. oktober 2007 Nr. 3/2007 62. årgang Intervju med Frank Stellmacher... side 5 Utegudstjenester i den gode sommeren!... side 6 Sommerens konfirmantjubileer... side 7 En sang fra havet... side 8 Kongolesisk-norsk kjerkekonsert...

Detaljer

Søndre Berg pensjonistforening 25 år... side 4. Bilder fra tunnelåpningen... side 8. Bispedømme-jubileum i Dyrøy... side 9

Søndre Berg pensjonistforening 25 år... side 4. Bilder fra tunnelåpningen... side 8. Bispedømme-jubileum i Dyrøy... side 9 Nr. 4/2004 59. årgang Søndre Berg pensjonistforening 25 år... side 4 Bilder fra tunnelåpningen... side 8 Bispedømme-jubileum i Dyrøy... side 9 Afrikanske kvinner står opp for å bedre livsvilkårene... side

Detaljer

Barnas gudstjenestedag... side 4. Konfirmasjon våren 2005... side 6. Kirken Nødhjelps fasteaksjon 2005... side 7. Hilsen fra Anders...

Barnas gudstjenestedag... side 4. Konfirmasjon våren 2005... side 6. Kirken Nødhjelps fasteaksjon 2005... side 7. Hilsen fra Anders... Nr. 1/2005 60. årgang Barnas gudstjenestedag... side 4 Konfirmasjon våren 2005... side 6 Kirken Nødhjelps fasteaksjon 2005... side 7 Hilsen fra Anders... side 8 Flombølge-katastrofen... side 12 Påskefeiring...

Detaljer

senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Vi ønsker deg og dine en trivelig førjulstid

senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Vi ønsker deg og dine en trivelig førjulstid nr. 2-2009 senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Berg menighet side 6-9 Sørreisa menighet side 10-13 Gudstjenester side 14-15 Torsken menighet side

Detaljer

senjabladet Felles informasjon side 2-5, 14-15 18, 23-32 Berg menighet side 6-9 Følg din drøm! side 28-29 Sørreisa menighet side 10-13 Gudstjenester

senjabladet Felles informasjon side 2-5, 14-15 18, 23-32 Berg menighet side 6-9 Følg din drøm! side 28-29 Sørreisa menighet side 10-13 Gudstjenester nr. 4-2010 senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Felles informasjon side 2-5, 14-15 18, 23-32 Berg menighet side 6-9 Sørreisa menighet side 10-13

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Innhold. s. 3 Innledning

Innhold. s. 3 Innledning 1 Innhold s. 3 Innledning s. 4 Bakgrunn. Statistikk og situasjon i prestegjeldet Kommunenes presentasjon av situasjonen i samfunnet Ressurser og arbeidsforhold: Tilstandsrapport. Kirker og kirkegårder

Detaljer

senjabladet Berg menighet side 6-9 Sørreisa menighet side 10-13 Gudstjenester side 14-15 Torsken menighet side 16-19 Tranøy menighet side 20-23

senjabladet Berg menighet side 6-9 Sørreisa menighet side 10-13 Gudstjenester side 14-15 Torsken menighet side 16-19 Tranøy menighet side 20-23 nr. 2-2010 senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Berg menighet side 6-9 Sørreisa menighet side 10-13 Gudstjenester side 14-15 Torsken menighet side

Detaljer

Strømsgodset. Misjon som duger. Bli med konfirmantene på tur. Menighetsblad. Les mer om Strømsgodsets engasjement for misjon i Mali, på side 6 og 7

Strømsgodset. Misjon som duger. Bli med konfirmantene på tur. Menighetsblad. Les mer om Strømsgodsets engasjement for misjon i Mali, på side 6 og 7 Strømsgodset Menighetsblad Årgang 65 Nummer 5 2007 Strømsgodset Menighet foto: Stina Neergård Misjon som duger Les mer om Strømsgodsets engasjement for misjon i Mali, på side 6 og 7 Bli med konfirmantene

Detaljer

Nr. 4 - des. 2007. En romjulsbetraktning Jul i fellesskap Jul I Ullsfjord Alfa & Omega - Grønnåsen kirkekor i nytt kirkemusikalsk

Nr. 4 - des. 2007. En romjulsbetraktning Jul i fellesskap Jul I Ullsfjord Alfa & Omega - Grønnåsen kirkekor i nytt kirkemusikalsk En romjulsbetraktning Jul i fellesskap Jul I Ullsfjord Alfa & Omega - Grønnåsen kirkekor i nytt kirkemusikalsk verk Velsignelsen til Grønnåsen Home-Start: Gir foreldre en hjelpende hånd Julestemning til

Detaljer

Menighetsbladet Februar 01/2015

Menighetsbladet Februar 01/2015 Menighetsbladet Februar 01/2015 BISPEVISITAS side 4 Soul Children Party! side 9 menighetsfest 18. april SIDE 10 NYE MEDARBEIDERE side 17 OG 18 Et omsorgsmenneske takker av side 24 Leder Menighetsbladet

Detaljer

God Jul! Årgang 70. Våler kommune. Biskopens juleandakt side 6. Eldredag i Våler side 9. Høsttakkefest side 20. 4-ÅRS BOK I svinndal side 21

God Jul! Årgang 70. Våler kommune. Biskopens juleandakt side 6. Eldredag i Våler side 9. Høsttakkefest side 20. 4-ÅRS BOK I svinndal side 21 Årgang 70 November/desember 2010 Våler kommune God Jul! Biskopens juleandakt side 6 Eldredag i Våler side 9 Høsttakkefest side 20 4-ÅRS BOK I svinndal side 21 VÅLER OG SVINNDAL MENIGHETER VÅLER KIRKEKONTOR

Detaljer

Måsøy. Menighetsblad. Julekonsert i Havøysund Kirke. God Jul til hele Måsøy! Stramt kommunebudsjett. Kor e alle heltan?

Måsøy. Menighetsblad. Julekonsert i Havøysund Kirke. God Jul til hele Måsøy! Stramt kommunebudsjett. Kor e alle heltan? Måsøy ANDAKTS- TELEFONEN Menighetsblad Årgang 53 Nr. 2 2012 Julekonsert i Havøysund Kirke 38 09 17 00 Åpent hele døgnet. Ny andakt tirsdag og fredag. Husk Gudstjenester i Jula! Lillejulaften - Slotten

Detaljer

Randesund menighets nye nettsider / side 15

Randesund menighets nye nettsider / side 15 Randesund menighets nye nettsider / side 15 randesund.menighet@kristiansand.kommune.no Hjemmeside www.randesund.no bjorg.slogedal@kristiansand.kommune.no eivind.martinsen@kristiansand.kommune.no torill.farstad.dahl@kristiansand.kommune.no

Detaljer

God påske ønskes alle våre lesere

God påske ønskes alle våre lesere Nr. 1 Vinteren 2006 18. årgang God påske ønskes alle våre lesere Påskesalme av Johan Halmrast 1890 1. Å salige stund uten like, 2. Han lever, og jeg skal få bringe 3. Å salige stund uten like, han lever

Detaljer

Menighetsbladet. Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet

Menighetsbladet. Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen Nr. 4 23. årgang desember 2009 K jærlighet fra Gud for glede, håp og fred Helga Haugland Byfuglien, biskop, borg bispedømme Hva er det mennesker

Detaljer

Kyrkjeblad. for Sel og Heidal NR. 1 2015 49. ÅRGANG. Nord-Sel kyrkje Sel kyrkje Heidal kyrkje. Foto: Randi Bakken

Kyrkjeblad. for Sel og Heidal NR. 1 2015 49. ÅRGANG. Nord-Sel kyrkje Sel kyrkje Heidal kyrkje. Foto: Randi Bakken Nord-Sel kyrkje Sel kyrkje Heidal kyrkje Kyrkjeblad NR. 1 2015 49. ÅRGANG for Sel og Heidal Foto: Randi Bakken Kyrkjeblad for Sel og Heidal Nr. 1 2015 1 Sel, Heidal og Nord-Sel menigheter Sel kirkekontor,

Detaljer

Menighetsbladet Juni 03/2015

Menighetsbladet Juni 03/2015 Menighetsbladet Juni 03/2015 Side 11-14 Nytt alphakurs side 4 festen i kirka SIDE 6 Musikerparet Krisztina og Sigmund Eikeset side 18-19 kunstner Åse Sandvikmoen side 20-21 leder Menighetsbladet Redaksjon:

Detaljer

Risør og Søndeled Menighetsblad

Risør og Søndeled Menighetsblad Risør og Søndeled Menighetsblad Nr. 2 - Påske 2006-60. årgang Biskopen tilfreds med besøket i Risør «Alt i alt ble dette en interessant og givende reise i Risørs menighets- og samfunnsliv. Å få innblikk

Detaljer

Menighetsbladet September 04/2014

Menighetsbladet September 04/2014 Menighetsbladet September 04/2014 Fest for livet side 4 stille kirke SIDE 13 SKULPTØR ELISABETH KRISTENSEN side 16 lumber side 19 Menighetsbladet Redaksjon: Hans Petter Mjølund (ansv.) Nils Terje Andersen

Detaljer

kjerkebla For Torvastad menighet Nr 6-2007 - Årgang 51 Foto: Roald Østensjø

kjerkebla For Torvastad menighet Nr 6-2007 - Årgang 51 Foto: Roald Østensjø kjerkebla kjerkebla Foto: Roald Østensjø For Torvastad menighet Nr 6-2007 - Årgang 51 Det hev ei rose sprunge ut av ei rot so grann, som fedrene hev sunge av Jesse rot ho rann. Og var ein blome blid midt

Detaljer

Denne jula blir en helt spesiell jul for mange

Denne jula blir en helt spesiell jul for mange Felles utgivelse for menighetene Hoeggen, Tempe/Leira og Bratsberg (nr 4 2011) Denne jula blir en helt spesiell jul for mange - sier biskop Tor Singsaas på side 2 Han kom for å vise oss hva kjærlighet

Detaljer

Trosopplæring. menighetsblad NR. HVA ER PÅSKE? KIRKE JAZZ EYVIND SKEIE VINN EN IPOD. The Passion of the Christ. Jazz i Teie kirke

Trosopplæring. menighetsblad NR. HVA ER PÅSKE? KIRKE JAZZ EYVIND SKEIE VINN EN IPOD. The Passion of the Christ. Jazz i Teie kirke menighetsblad NR. 1-2010 64. ÅRGANG www.kirken.notteroy.no HVA ER PÅSKE? The Passion of the Christ KIRKE JAZZ Jazz i Teie kirke EYVIND SKEIE Tettpå forfatteren og salmedikteren VINN EN IPOD Navnekonkurranse

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg.

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg. Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 1/2015. 2. årg. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon 2 Å BLI KJENT MED GUD Å bli kjent med Gud Noen ganger i

Detaljer

Årsmelding. Nittedal menighet DEN NORSKE KIRKE

Årsmelding. Nittedal menighet DEN NORSKE KIRKE Årsmelding 2011 Nittedal menighet DEN NORSKE KIRKE Nittedal menighetsråd innkaller medlemmer av Den norske Kirke til Nittedal menighets årsmøte Søndag 18. mars 2012, kl. 12:45 etter gudstjenesten i Nittedal

Detaljer

NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på. Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7. Fra kirkebygg til fysikalsk, s.

NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på. Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7. Fra kirkebygg til fysikalsk, s. NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på Smertu Dagsenter, s. 4-5 Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7 Fra kirkebygg til fysikalsk, s.14-15 Jorden, vårt hjem i kosmos Herre, du har gitt

Detaljer

Kvaløynytt. Se, jeg forkynner dere en stor glede!

Kvaløynytt. Se, jeg forkynner dere en stor glede! Kvaløynytt Nr 4. 2008 ÅRG. 42 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY Se, jeg forkynner dere en stor glede! Inn i denne mørke verden hvor vi rammes av miljøkrise og økonomisk krise og mange sliter

Detaljer

MENIGHETS- BLAD FOR LENVIK SOKN. Nr. 1 2014. God Påske

MENIGHETS- BLAD FOR LENVIK SOKN. Nr. 1 2014. God Påske Kirke & menighet MENIGHETS- BLAD FOR LENVIK SOKN Nr. 1 2014 God Påske 2 Menighetskontoret i Finnsnes kirke Ta kontakt for å snakke med prest, diakon, kirkeverge eller andre ansatte. Kontoret har åpent:

Detaljer

Turistene skal redde kirkeøkonomien s. 6 og 7. Rekordmange julekonserter s. 32. Naustplaner med vind i seilene s. 19. Slik startet det i 1888 s.

Turistene skal redde kirkeøkonomien s. 6 og 7. Rekordmange julekonserter s. 32. Naustplaner med vind i seilene s. 19. Slik startet det i 1888 s. ET magasin for MENIGHETENE i ÅLESUND nr 4 - årgang 1-2013 Rekordmange julekonserter s. 32 Naustplaner med vind i seilene s. 19 Slik startet det i 1888 s. 9 Turistene skal redde kirkeøkonomien s. 6 og 7

Detaljer

Nils-Kristian Møller fra leder til tekstleser side 4 5. Konfirmasjonstanker side 6 7. Kirkejubileet i Strandlykkja side 10 11

Nils-Kristian Møller fra leder til tekstleser side 4 5. Konfirmasjonstanker side 6 7. Kirkejubileet i Strandlykkja side 10 11 www.stangemenighet.no Nr. 2 2015 68. årgang Nils-Kristian Møller fra leder til tekstleser side 4 5 Konfirmasjonstanker side 6 7 Kirkejubileet i Strandlykkja side 10 11 Fellesrådets økonomiplan og kirkevalg

Detaljer