lln 9 e "er bopæl bedes godhetsfuldt snarest meddelt Adresse bokens redakton. Herved vl denne" name="description"> lln 9 e "er bopæl bedes godhetsfuldt snarest meddelt Adresse bokens redakton. Herved vl denne">

2 Podsada Rich. mask.m. 1 Johnsen O. mønsterskr. 2 Lié Alf kontorbetj. 2 Kaspersen Julius pleier. 1 Iversen Joh. toldops.m. 2 Ustad Ivar møbelsn.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2 Podsada Rich. mask.m. 1 Johnsen O. mønsterskr. 2 Lié Alf kontorbetj. 2 Kaspersen Julius pleier. 1 Iversen Joh. toldops.m. 2 Ustad Ivar møbelsn."

Transkript

1 "1*»«*».Lk. altd J3COD Gardner & Møbelstoffe Lnoleum & Voxdug 489 l Observer! Enhver forandrng fll av navn > lln 9 e "er bopæl bedes godhetsfuldt snarest meddelt Adresse bokens redakton. Herved vl denne bl stand tl tl enhver td paa hen- vendelse at kunne tene publkum med oplysnnger og samtdg gøre Adresseboken tl en mere effektv vevser. l Meld alle flytnngen Redaktonen ønsker altd at holde sg å our med publkums bopæl. Etablerng av nye forretnnger bedes altd og snarest anmeldt tl redaktonen, aadanne anmeldelser bør ndeholde oplysnnger om: Forretnngens navn (frmanavn), art og adresse, ndehaver eller ndehavere med llføelser av prvatbolg. Forandrnger eller ophør av ældre' frmaer eller forretnnger bedes lkeledes altd og snarest meddelt redaktonen tl bergtgelse. Fel og mangler der maatte forefndes ved boken, bedes lkeledes godhetsfuldt anmeldt snarest tl redaktonen. TRONDHJEM ADREEBOK FORLAG HAN G. MOE Dronnngens gt. 26H Telefon 2481 ODIN BERGH'5 KRÆ.DDERFORRETNING Jomfrugt. 6 anbefales. Moderne Tøer haves altd paa Lager frå de bedste Fabrker. Trede Avdelng. Fortegnelse. over Gater, huse samt dsses beboere, hvlken tllke er angt: 1. Eerne av husene, det nemlg en * er anbragt ved navnet, naar eeren bor gaarden, men hvs dette kke er tlfældet, er hans eller bestyrerens navn, hvor besked herom har været at faa, anført parenthes efter nummeret. 2. Etagen betegnet ved et ltet tal under gatenummeret, nemlg for kelder, Iste etage 1, 2den etage 2, o. s. v. Tl betegnelse for sde- og mellembygnng samt bakgaard er anvendt: For sdebygnng sb., mellembygnng mb. og bakgaard bg. Aasmund Vnes gate (ved Fæstnngsgt.) l (A/ Byggeselsk. av 1917) Børnstad Ole sersant Borghld butkd. Paul 2 Podsada Rch. mask.m. 3 (A/ Byggeselsk. av 1917) 1 Johnsen O. mønsterskr. 2 Lé Alf kontorbet. 5 (A/ Byggeselsk. av 1917) Nlsen Oskar mask.arb. 2 Kaspersen Julus pleer 7 (A/ Byggeselsk. av 1917) 1 Iversen Joh. toldops.m. 2 Ustad Ivar møbelsn. 9 (A/ Byggeselsk. av 1917) ommervold Olaf elektr. Aslaug arb.ske 2 Tagseth M. skbsarb. 11 (A/ Byggeselsk, av 1917) ^Paulsen Enar verkst.arb. Jacobsen Anna arb.ske 2 Aalbu Olaf stat.bet. Podsada Klara frk. Abels gate (Marnevold, Øen) 4 (Thems kommune) Lndberg Ole snekker Norbeck Cecle sydame Ivar lok.fyrb.asp. 6 (Therns kommune) tendahl Brynulf læge Gunnar stud. Gunvor frk. 8 (Thems kommune) DEN NORKE HANDELBANK IlBÉDHJEM KRITIANIA BERGEN Pettersen Alberthne syd. Carstensen g. typograf Gamlem Peter malersv. KR.UND N. KR.AND. Gamlem Karl hdlsbt. 10 (Thems kommune) ^-Kørsvk Peder kører Petra frue Olsen Johan P. kører s Moseng O. K. lagereksp. Vtsø Harald skbstømm. Bendkt skbstømm. Ole skbstømm. 12 (Thems kommune) kølsvold Laura enke Redun eksp. Davda sæt.ske 2 Bergman Mare enkefru Maasø Peter chauffør 14 (Thems kommune) Edvardsen Karl baatsm. Laklev Ole kører 16 (Thems kommune) Krstoffersen. kører besørger INKAO prompt og bllg, Alle Arter av BANKFORRETNINGER Aktekaptal og Fonds 82V2 Mllon Kroner P 1

2 <a Forlang altd E. C. Dahls Bryggers 490 Baumeyer Herm. dyrepas vertsen Johan kører Erksen Johanne enke grd fabr.arb.ske Husby John skotøarb. Holmstrøm T. skotøarb. 18 (Thems kommune) 1 Eggen Ingebr. arb.form Martn kører Kregnes Thore arb. 2 Husby Peder gartn.arb. Abelslborgs gate tl venstre frå Klestsgt. 3 venska Damantbergborngs A/B fabr Abelslborgs gate [ tl høre frå Klestsgt. (Ilen). [ 10 1 Flaathe Enar styrmane Løberg Asb. fyrb.asp. Rognes vert fyrb.asp. Evensen And. fabr.arb.! Wggen Kr. byarb., Olga Elne frk. Lndboe Othne koskd. Bg. ngelstad Peter fabr.arb 2 vertsen Joh. kelsm." : 12 Forseth Beret vognm.f. Johnsen Johan snekker Olga frk. Hovnd Arnt lok.fyrb.asp. Børngaard John do. 2 Johnsen Otto skfabr. Myhren John anl.arb. Gustavsson Karl anl.arb. Bg. Hegseth Hlmar munn.* Harald murarb. Trygve sømand 14 ^Gestad Redar eksp. 2 Vne Alfr. kontorchef* Loktu Paulne enke Alex. Kellands gate (tl venstre frå Tyholdtveen) 6 (A/ Byggeselsk. av 1917) 1 0wre Nels tapetserer grun tekn. assst.. Karl rørlægger l 2 Larssen vert styrm. 8 (A/ Byggeselsk. av 1917) 1 Moxnes Jacob materalf. 2 Mønes Beret enkefru Hlda sydame Borghld butkd. 10 (A/ Byggeselsk. av 1917) 1 Dypvk Barne snekker A Abels gate Apotekerveten Lund Johanne kontord. 2 Karlsen Anton poltkst 12 (A/ Byggeselsk. av 1917 Krstansen A. bøs'sem. 2 Olsen Olaf underkond. 14 (A/ Byggeselsk. av 1917) Knudsen Ole masknm. Redar Gudrun frk. Astrd kontord. 2 Jacobsen Johs. mask.fm. Berg Hldur husbest. 16 (A/ Byggeselsk. av 1917) 1 Pedersen B. postbud 2 eines Haakon snekker, Astrd' butkd. Alex. Kellands gt. (tl høre frå Tyholdtveen) 5 Refseth John opsynsm. 7 (A/ Byggeselsk. av 1917) Rasmussen H. fabr.arb. Børnstad Oskar mask. 9 (A/ Byggeselsk. av 1917) 1 Malvk Trygve rørl. 2 Flodn Oskar svetser elnæs Karl arb. Kværnø Halds kontord. 11 (A/ Byggeselsk. av 1917) 2 Bergstrøm N. A. ldsmed 13 (A/ Byggeselsk. av 1917) Tallaksen g. dokarb. øl Alma sydame 2 Fornes Hans P. fbr.arb. Haugan Nkolne enkefru 15 (A/ Byggeselsk. av 1917) 1 ørdahl Halvd. fabr.arb. 2 Hamsaas Kr. verkst.form. Arne fabr.arb. Klara frk. 17 (A/ Byggeselsk. av 1917) 1 Kesbu Ludv. verkst.arb. Berglund Anna farm.l. 2 Dahl Enar styrmand Johansen Kr. fyrb. Ankers gate (tl høre frå Tyholdtveen) l 1 Mørck Alfred købm.* 2 vange B. bokh. 3 *Løvaas Elf poltkass.* Margt telegr.nde 2 Nederhoel A. kntr.bet. 5 1 Jakobsen J. lokomotvf. 2 Aamo H. ernb.kond.* 7 Knudsen Eml kond.* Wnge Olaf statbet. 2 Knudsen A. ernb.kond. Erlng trafkelev s 9 ^Tegen Arnt st.form.* 2 Krog Jacob typograf H altnessand E. lærer* l 2 Dahl Vctor kasserer 13 Rsan Aage kvarterm." ; Cecle frk. Wnsvold Lars stud. ng Johansen Ida enke* Johansen Karl komp.arb. Jenny bokb.ske \ 2 Andersen Anton agent ; Emmeren bygmester Løvaas Andr. snekker Ankers gate (tl venstre frå Tyholdtveen) 2 Brenvaag Jensne enke Laura lærernde Krstne frk. Bechholm gbørn stud. 2 Myren A. kasserer* æbø Nls pr.løtn. 4 Ravnestad O. C. toldkntr. 2 Aas gurd verksm.* 6 1 Jacobsen J. komm.* 2 Jakobsen Jak. kontorch. 8 *Moe Enar konduktør* axegaard g. stud. ng. 2 Petersen Ole ktr.fuldm. Mldrd kontord AImaas Mart enkefru* Retstøen Ole kaarm. Hovbrendel Tr. stud. torebø Hans stud. Lndstad Mort. stud. 12 Wnther Gudrun syd. Krstansen Thne enkefru Thrne sydame Aasen Elen køk.omfru 2 Nygaard Joh. cementst.* 14 Retan A. snekker* 2 Aatland Knut kontrollør Jenny modedame Tords frk. Apotekerveten 'tl venstre frå Kongens gt.) Læreguthemmet* Avtret Ole fagsk.elev Moebus Josefne best. æterbø g. skrædderl. Undset Helge snekker che B. skrædderl. Buch verre snekkerl. Lllegaard Ottar maler. Pettersen Alfr. mek.lærl. Holm Lars smedlærl. KVÆRNØ Johansen B. urm.lærl. trand Erlng maler. Bergem Ludvg mek.l. Munkeby Kr. snekkerl. Boståd Frdtof baker. Røstad Gunnar skræd.l. 2 Krogseth R. toldopsynsm. Erlng hdlsbet. Løckra Agnes frk. 4 ^T.hems Auktonsf. A/ dsp. Isak Fenslber 2 Fenslber I. købm. 3 Hernæss Alfr. arb. 6 Vne vognbod* 8 Vne A. vognm.* Oskar bleer kontor Arne ng. Lynum Olne hush.ske Tere bysælger 2 Dahl Ole M. måler Joh. L. forr.kører Russng H. G. Nssen begravelsesbyråa I. Nssen assst. E. Nssen frk. Hans Nssen kontor. Proet Nna frk. Bg. 1 Andersen Magn. chauff. Nelsen Norman chauffør lnd Asb. chauffør 2 Wemundstad Inga serv.d. Moseng Martn kører 10 (Vne A. vognmand) Bratsberg T. bleer Paulsen J. vognm.dr. Hovnd Ane hush.ske Vne Oscar vognm. usegg Harald chauffør Krokum Ole kører Rasmussen R. snek.verks. Bg. 1 lnd B. kører 2 Normann. chauffør 12 (Brtanna hotel) Brtanna strykeforr. Hernes Konrad gaardsdr. 14 Rs Andr. L. lager* Arlds gate (tl venstre frå Ilevolden) lafjohansen P. & Lorvk O.) Berg meer melkuts. tubbe Ingeborg best. Løkken Ole verksm. John arb. Anna frk. Konrad gengesk. 2 Rønne gne kontord. Jacob kontorchef Vctora zu Berln kontor Trondhems Haandverk- os Industrbank mottar Indskud tl høeste Rente. Dskonterng. Inkasso. TRONDHJEM KRITIANIA Ths. Angels flt 13 Teleton 1210 f Apotekerveten Arlds gate Johansen P. måler Aasmund stud. Mæhre Karolne hush.ske Venntre K. agent 3 Ulseth Dagny enkefru By K. konstabelform. Karen enkefru Bratebø Nls bestvrer Naa Asb. frugthdler lb kogstad Lef bokh. ommervold J. enkefru Rbsskog. O. lok.fører 2 GeIlen Ole revsor Jensen O. M. bankfuldm. 3 Wold Carl Fr. bokh.."moxness Joh.. agent* Inger frk. 4 Johanssen Ad. toldbt. Borghld postelev Gaugstad Gusta husbest. Martens Jens agent 3 *Wbe Thora frue 2 Rønneln E. eksportagent Wollan R. kontorchef 3 Lund F. kontorchef Harald styrm. Olsen O. Bernh. ktr.chef 4 Wullum Mare enke Anna sydame 5 krstad Ole toldkass. Haakonson-Hansen H. kontorfuldm. 2 Chrstophersen A. tandl.* Georg tandl. Helgerud H. G. revsor 3 monsen Henrette syd. Arlds gate (tl høre frå Ilevolden) 2 Hammer J. form. Anna ordmor Jæger ofe enkefru grd telegr.eksp. Ragnh. tekn. ass. Hansen Ragnh. bokh.ass. 2 Hynne Ingv. dsp.* Johannes Johnsen Thore pensonst 3 Juel Ola lektor Gunnar løtn. olveg kontord. Amdahl Elsabeth handl. Rolfsen Martha husbest. Dahl Anna kontord. 4 Hoem Ludv. W. kond. Hagen verre kapt. Carlsen Jan bankkorresp. 4 Qlsen Olaf skbsfører Laurtzen V. bankass. besørger 6a Lærfabrk 491 em H. posteksp.* 2 Berg Kr. stenh. Olsen Redar chauffør 3 Pedersen O. masknsæt. kagseth verre resende 4 tølan Brger kemgraf *Olsen H. fhv. restauratør Andersen K. husbest. Aune Arne købm. Pedersen Laura enkef.* 2 Væthe Gertrude enkefru Herborg butkd. Næss Jule frk. Hansen Maren frserd. Bleken Haakon arktekt 3 Haavn Oscar styrm. vertsen Henrette frk. Fossum N. eksp.trce Ragna frk. Hansen vert styrm. Hans Walderhaug Valborg lærernde 4 Gulseth Oluffa enkefru ^Dreer Rkka stryk. Barne lagereksp. Hoffman Fr. muskhdl. vertsen J. G. dpsk.fører Pedersen Josefne fbr.arb. Grøndahl Krst, skuesp. Kreftng Jacob snekkerl. 2 GuIdsten Magnus furer* tabell H. N. købm. tenseth Redun frk.- kage Olga husbest. 3 Mttet H. P. kontorchef Greff Ellda enkefru Chrstan kontorst Fnn kontorst Elsa apot.lærl. Lund Ragnhld massøse 4 Hove Alfred måler John bokh. Arne kond.asp. Ercson Petra enkefru Petra butkd. Ingvar skuespller Enar hdls.res. Foss Iver E. lok.fører Krogstad E. lagerchef Flack John poltbet. Ingrd kontord. Else butkd. Tyra eksp.trce 2 Holmgren A. dsp.* Uglem Lars arb. Haug Olaf formand 3 Hagen Olga massøse Edvard fhv. ktr.bet. INKAO Pro mp t og Alle Arter av BANKFORRETNINGER BERGEN - KR.UND N. - KR.AND. Aktekapta og Fonds m, mo.. Kroner ** II «8 r a & «O *3 Ca * *4 "* co W " f et p w G

3 p lønderne BANK 492 Pedersen Jørg. måsk.arb. Holst Ragna Grubbe kontordame Petter bokbnder Brovold Gabr. kontorchef 10 Dahl Olav hutkbet. Hugvk Dna fabr.arb.ske Berg Karl lektor 2 olem Olaf agent* enes Krstan snekker Karen arb.ske 3 øholdt Else hdl.ske Bg. 1 Moksnes Johan kntr.bt. 2 Havdal Albert glasm. gne frk. 8 Celus Mathlde bakerske Arktekt Chrstes gate fra Prnsens gt. tl venstre la Erkebskopgaarden Feltartllerregmentet Arsenal og rustkam. ktr. tatens prov.magasn 3. postonsartllerbat. Ddrksen Gust. sagbr.arb. Hldre Hans fyrbøter Løseth Martnus fsker Rambraut Enar telf.arb. Gevng Per montør Bagøen Ivar gaardsarb. lb (Ellngsen Tlla Kbhavn) 1 Holmgren J. ark. kontor vertsen J. fhv. restaur. Hlda kontord. Mørdre Gunda husbest. øbstad Else kontord. Gunther Luff sykepl. 2 Hagen Eugen købm. Almqust Eyst. hdls.bet. le Ndaros skofabrk* (Helseth & AnthunJ 3 0phaug Olaf arb.form. 5 ^Wold Berthe frk. cheen Rolf fabr.nsp. Thyra frk. Furu Carl posteksp. Fløk une arktekt Wold ofe frk. 2 Mæhle Johs. købm. kelne Johanna serv.d. Bagøen Hans dsp.* Indal Margt fabr.arb. 'Nlsen elne enkefru Enar stud. ' Ingvar skoleelev etsaas Olav ng. Johan dsponent 'Rasmussen R. teaterchef Buck Karl dsp. KIB- Trondhem TRONDHJEM AKTIEKAPITAL OG FOND T/WAN6ER Arlds gate Arktekt Chrstes gate 7 ^Møller Aksel fhv. dpsk.f. Fnn gymn. Hørds telegraf d. Redun telefond. grd telegr.nde Guthe Asb. ng. Fnstad Gna logvertnde Johnsen B. lagerarb. Carlsen. Gudrun butkd. æterbø Oskar Follestad Ivar 2 wensen Astrd enkefru Just ngenør Borghld lærernde Mare frk. Engen Johanna lærernde Frost Angelque do. elnæs B. enkefru 3 letbak Chr. sproglærer na systue Aune Ole optkus Kelde Magn. verkseer* Inger frk. Ruth frk. Jegerstedt Fr. handelsm. 'tøland Johan komm. Johan ark. gne telegr.nde Edwn Eml ng. eersted Trygve stud. 9 andberg Jørg. oberstl. "Hoff Wlh. renter* Enar dsponent olveg frk. 11 Aas Ivar pensonatvert Llly frk. Aarøe Erlng stud. Valler Krstan stad. Dunkelberg Johan montør tegler Ingolf stud. 2 Johansson Nelly best.nde Olsen Paul tandlæge Brekke Bernh. r. konsul 3 Aasness Ottar ng. Gæver Jens H. dspon. Ingrd kontord. 'Dahl Henry postfuldm. Bettum Fnn stud. Ullestad Krst farmaceut kaar Enar stud. gfusson Lefur tandlæge Chase Benamn konsul Arktekt Chrstes gate fra Prnsens gt. tl høre. 2a (Thems kommune) tudentersamfundet 4a 1 Moholdt Hanna frk. 11 MILLIONER KRONER Rode Fr. stud. chelderup-østby. gym. Norum Anna enkefru ; Holmsen Gunnar stud. 2 trøm Nls dsp:* Børnsen Wlhelmne fuldmægtg ; Tønum Haakon stud. 3 Hrsch Clara rentenst Worm Carstens Martha enkefru Klngenberg Hlda frk. Colln-Hansen C. o.r.sakf. 'Brænne H. bankfuldm. Hans A. kontorbet. Jenssen Emma enkefru Bakkevg Lars stud. Ovsager Lars stud. 4b 1 Møller Carolne frk. Brun Johanne kontord» Petra telefonbest. Bryn Mare fhv. lærernde Gylche Johanne do. 2 Pene C. Chr. assur.forr. Walborg kontord. Brgt kontord. Herman søm. 3 Moe Gudrun enkefru* Hassel verre stud. chetne K. stereotypør Arvd trykk.lærl. Brautesæt Knut ass. Fve Inga syerske 'Thordldsen Th. styrm. 4c 1 Hansen Ida sydame Mortensen Petra husbest. Brck Johnny enke Hørds kontord. Gunvor frk. Lund Dagny frk. Mare frk. Thorbørnsen Theodora modehandlerske Andersen Arthur stud. Teldseth E. købm.* Arne stud. Aasta frk. Holst Fredrk agent Eyvnd 3 Garstad J. drftsbest. Bakke Guttorm stud. chultz Borgh. kontord. Holthe Harald o.r.sakf. 'Thaulow Petrne kontord. Husby Marta butkd. 6 Wold Mare enkefru* Arne kontorst 8 ommerscheld Ludvg konsul* 10 (Tharaldsen F. drektør) Telf. : 4257 k, Tel.adr.:.Fskerudstyr, Tharaldsen gne skuesp. Tharald stud. 2 Heberg Ragnar stud. Ørnulf stud. Blom Carl stud. Bratsberg Karen hush.ske Askgrobakken frå Kofotgelene tl høre 2 1 Evensen elma enke* gfred masknst 4 (Holte Oskar fotograf) Haustad Osvald maskn. Fredrkke butkd. vertsen Ellen enke 2 neve Peder arb. Peder fabr.arb. Osvald arb. Gervan vert løsarb. Jørgensen Fredrkke exp. 6 Østerberg Paulne enke* 2 Edem Edvarda enke Harald arb. Arthur søm. Aslak Bolts gate tl venstre frå Indh.veeu l * Johnsen J. W. mask. Berkan Jens revsor 2 Blaasmo Ole træarb.* Lars kontorbt. Nærum Kate enkefru 3 Falln Hlda frk. Johan snekker Nelsen Rudolf maler 'Erksen F. masknst Alstad Hans eksp. Karl. fhv. kass. Karl måler 3 Iste opgang gaarden ^olte John baatfører Ole telegr.bud Berg Kornelus fyrb. Olav arb. Ruth koskd. Olsen Nls arb. olveg eksp.trcc. Bye Eml chauffør 2 Benamnsen Inga pakk Agnes serv.dame Ingebr. mask. Johnsen Enar kelsmed Louse hush.ske 3 Forseth Arne masknm. Ekhmd Henr. lagerarb.* Lorentzsen R. lagerbet. 2den opgang gaarden: /Hammer Gerh. lossearb. Jan chauffpr '*l«.^^.l» fc4*hj*«tm **»«acod natnesons Arktekt Chrstes gate Baahus gate 2 Wevang gurd arb. Forseth.Ole snekker Aslaug butkd. Gunlaug pakk.ske grd pakk.ske Trygve løsarb. 3 Haagenstad Peder chauf. Lund Oskar fabr.arb. Mette frk. amdahl Johs. snekker 3de opgang:!ede Karen strvk.ske Erksen Anna vaskek. Arne fabr.arb. Karl fabrkarb., 2 undnes Karl pakhusarb. Erksen vert slagter 3 Retan Johan snekker Johansen Joh. smedsv. Aksel fabrkarb. Hldur frk. Hansen H. gasv.arb. Asylbakken tl høre frå N. Baklandet l "ursen Andr. murer Enar kontorbt. Larsen Olne sydame flomvk H. verkseer Johan rø r. Nergaard L. måler 2 Aspen Enar pakhusarb.* Iversen Gustav former vee Andreas arb. Anne frk. Dahl Dagny telefond. Bg. Green A. lagerbet. 2 Arntsen grd vaskek. Anna eksp. 3 Hagen Karolne frk.. Asylveten tl høre frå Dromngensgt l 1 Knudsen Karl kaarb. Osen Karl kaarb. Engen Jens sporskfter Krstan fyrb.as). 2 Kolstad Magl enke* Lefstad everne arb.ske 3 farsen John arb. Lars arb. Grøselh Hlda arb.ske 2 Grøttan Hans snekker' Løvø Mare enkefru Hansen Hørds pakk.ske 3 Nlsen Isadora frsørd. Evensen Anna vaskek. 5 Brødreskft I. tømmerm 2 Englund Marcele enke DEN NORKE HANDELBANK Dresser Frakker - & 493 Englund Halds frk. Johansen Albnus snekk. Asylveten l venstre fra Dronnngensgt. 2 Glefsen Olve enkefru Hørds frk. Oskar styrrn. undvk Vlh. søm. Gamlem Knut søm. 2 Næss Karl fhv. hdlsm.*o Valborg frk. Trygve bokh. Lna frk, Bg. Henkel C. F. gummm. Baahus gate tl venstre fra Fæstnngsgt. 2a!Hoel Petrne enkefru Gudrun lærernde Helseth J. E. masknst Os Hartvk stud. ng. 2 kavdal Joh. poltbet. Graabræk Marus kond. 3 Helseth Anna butkd. ursen Axel murer Bg. ^Nordby T. E. byarb. Ryan Harald masknst Værnes O. handelsbt. Tøndevold Erl. stud. 2b Berge Johs. lærer Ncolaysen J. hdlsfm. 2 Johnsen Ole arb.form.* vertsen L. masknm. 3 Nygaard Redar byarb. Olsen Alf montør Bg. 1 Johnsen verre baker Myhre R. rørlæ«"er 2 Pedersen Anna syerske Petra syerske Egl kobbersl. Margot frk. Flataas L. fhv. sers. 4 ^Belsvk Karen enkefru Augusta kontord. olvegg sydame Heeraas H. bygn.ass. Braadle Oskar kemker 2 tubbraaten P. fuldm. Larsen Peder masknm. 3 Kvdahl Konrad smed Anna butkd. Bg. Thronæs H. L. poltbt. Harald trafkelev Naalsund J. pakrn. 2 andve Ove poltbt.* Rolseth Bert poltkonst. 3 Navord O. syerske Løkaas Jørgne syd. besørger INKAO prompt og bllg. Alle Arter av BANKFORRETNINGER TRONDHJEM - KRITIANIA - BERGEN - KR.UND N. - KR.AND. Aktekapwt og Fonds szv* smon Kroner

4 o <o.2 "E FORLANG altd E. G. Dahls Bryggers 494 Rasmussen R. butkd. 6 "Hansen Joh. skom.verks Aas J. masknst ' Olsen Petter kaarb.* Magn. glasm. Kulseth Ingr. arb.ske 2 DahI Karen enke Karen kontord. gurd lok.fyrb. Ingrd kass.ske Rostad Ole kaarb. 3 Hauan Jule vaskek. Dahl Karolne arb.ske Bg. ohnsen Paul snekker Leksen G. havnearb. 2 Dybvk Lsa enkefru torsve Karl banevokter Hnes Johan søm. 3 0fst Iver kører 8 1 Aune Hans porter Amundsen Johs. kobbersl Krstan tmeskr. Jørgensen Dorthea husb. 2 Johnsen Peder måler* Olaf postbud chulstad Oscar toldass. Nlsen Brta K. enkefru amuel elektr. Bg. Fahlstrøm W. mask. Løvlund Joh. cementst. 2 Amundsen Asb. ktr.bet Mollan Jørgen lagerarb. ICMGesmoe I. toldktr. Olsen gne eksp. Wahl Ole bryg.arb. 2 Nlsen gurd ds".*.vntervold ofe butkd. Jamt Gunhld bakerske Hans kører Graadal Oddlef fyrb. Holdbak Olaf ernb.arb. 3 Fladtsetø Anton skom. Bg. Dahl Adolf tapetserer Nlssen Olaf kontorbt. 2 Feldsæter Johan bud Olaf bødker Laura butkd. Olson Jac. fhv. fornand IaAasan P. lagerform. Johansen Henr. erndreer 2 trand J. lagerbet.* Odlaug kontord. Hørds butkd. 3 OIsen evern kontorst Faanes Olav former esseng Eml rev.chef 12b (Jørgensen ngenør) 1 Bang-Lurssen Emmely enkefru Thorbørn kontorass. Baahus gate Malmo Arthur resende 2 Hagen Magdalene enke Borgen Dna frk. Elsabeth lærernde Annne stenogr. Anne frk. 3 Olsen Karl formand Holm verre købm. 14a*Moe Alfred B. dpsk.f. Rønnng Anne enkefru Hofstad Amale enkefru 2 Wenaas Alfr. postchauf. chevk Ingeborg stryk Hamlander. bokh. Bg. Andersen I. mask. Olaf kondtor 2 Johansen Jul. cyklearb. Brandhaug Peder st.bt. 3 Elertsen Ingv. telegr.ass Olsen Hanna frk. 14b 1 Dybvg Beret enkefru Brger bankass. Henry postbud Gustav bokh. Anna frk. Holm Else koldomfru 2 Næsgaard P. montør* Hennng skoleelev Agnes skoleelev 3 Andersson P. W. murer Bg. Wnther Hans vognm. Vgen Thorvald kører 2 Lorck Harald kondtor Brgt telegrafelev Krstan fyrb. Fremstad H. fabr.arb. Berg Clara frk. 18 (Thems kommune)' 1 vanemsl Bert pleerske Anna sydame Karen arb.ske Anne enkefru Paulsen Karl mask. 2 Vrgt Lef elektr. Dørum evern matros 3 Hathrem Brger resende Hansen Carl ournalst Lund Rcharda husbest. 20 (Thems kommune) 1 Pedersen Gustav søm. Løddng Peder loldops.m. 2 Berger Jacob vognm. Nlsen Peder søm. "ommer Gustav kontorst Johansen Bernh. eksp. 12 (Thems kommune) Bupge Jacob havnearb. Andersen Konrad murarb. 2 Nlsen Albert fyrbøter Albértsen Olaf lagerarb. MINERALVANI :' '% Mortensen Jens selmakesl Harald eksp. Olaug eksp.trce 3 æther John st.bt.asp. :; Erkson Georg typograf J 24 æterhaug O. snekker* ' Arne rørl. ;: Oskar kontorbt. ; Adolf kontorst Loholt Olaf fyrb. Enar bybud Gusta enkefru : Gslaug frk. ' :. Ingrd possementarb. 2 æterhaug Isak hdlsm. Pedersen Harald støp.m. 'Pedersen Mare arb.ske Brækøen Mart frk. Karlsen Johan cementst. Estensen Edv. elektr. Bg. farsen Anna enkefru Arnold bakersv. Arthur verkst.arb. Jansen Anton arb. Farsdal Peder mask. 2 Eklo Hlmar kond. Wst vert bryggerarb. 3 veberg Anna sydame Holmede Anne enkefru Marus bud tl høre Baahus gate frå Fæstnngsgt. 3 ^Arntzen A. lagerform. Erksen Halm. havnearb. Olsen Ole skoleelev 2 Børnsvk B. toldbodfm.* Andreas fhv. gbr. Børgum Tobas styk. Else kontord. 3 Krstensen Paula enkef. Mare fabr.arb. Bg. 'Refsnes E. desnfektø- Moxnes Johan cementst. - Margot kontord. torhaug Mare syd. 2 Amdam Hans mask.arb. Krksæther M. frk. Andresen Hallds kontord. 3 Gangaassæter. måler 7 ^Lestad M. bokholder Jansen Johs. murersv. Alf masknlærl. 2 chrøder Alf fotograf* Elf fotogr.elev Mæhre Krst. fhv. skpper 3 Pettersen Anne arb.ske Austeen Ellen lærernde Pettersen Marg. kntr.bet. Trondhems Haandverk- os Industrbank mottar ndskud og utfører alle vanlge Bankforretnnger. Pettersen Krstan søm. Aksel kok Andersen Anna syerske l «Ran Olaf A. bankass. %. Halvorsen H. lok.pudser lg (chrøder Alf fotograf) I: 'Wgen Barne hdlsbt. Wold Martn kontorchef : 2 Pedersen Kr. pakm. g Odd postbud Redar postass. E Jensen Hlma enkefru Frdtof telegrafst Eugen hdlsbet.. Prytz gurd stud. 3 Hansen Elne sydame Lestad Hansne enkefru Gudrun kontord. f che Yngvar masknm; 8 andvold Hans stud. ng. f 4 Hernæs Carsten kontorst Karlsen Anna husbest. Jensen Laura sykepl.ske f Olsen Oluf tlskærer Brevk Olav lagerchef f 11 (Thems kommune) 1 Ran Johs. masknarb. Reklev Johan cem.støp. : 2 Krstansen H. brygg.arb. f Iversen Mathlde sydame Bleke Ole gaardsarb. Hørds kontord. f 3 Gske Hans lagereksp. ngstad Joh. poltkst. 13 (Thems kommune) 'Johansen Johs. kører Jensen Johanne syerske. Bye Agnes pakkerske Jermstad Ole løsarb. 2 Wardahl Georg kelsm. Arthur Torsvk Aksel tømmerm. Egl snekker Pettersen Alb. opsynsbt. 3 Kopstad g. mekanker Olsen Joh. dkselmand 15 (Thems kommune) 'Iversen Karne enke Jan smedlærl. Hlda herm.arb. Karl masknlærl. Hauge Carl toldopsm. 2 Mller Oluf lektor Madtzow Joh. toldopsm. 3 Rødseth Anders garverm. Jenny skoleelev Hartvksen Leonard stud. Mathsen Johanne enke 17 (Thems kommune) 'Arb. koop. selskap kol.f. DEN Baahus gate Bakaunet tokke Jens mask. Rsan Hlmar montør Foss Martn ourn. Knudsen Ingvar rørl. 2 Landmark A. løsarb. Kokstad Ferd. fabr.arb. Krokstad Erlng chauff. Rækkebo John spv.kond. Ræder Mathas docent 3 Dahl Gsle skolebest. Broberg vanhld enke ommervold O. arb. undlo Konr. nf.kapt. Petersen Joh. elektr.tekn. Hansen Magda naatlerske 25 "teen Hlma enkefru kraamo Anna fabr.arb. 1 tølan Otto tømmerm. Nanna frk. Pedersen Karl form. 2 Eggen H. lok.pudser olhem Otto lærer Haug Martn reparatør 3 MØUer Oluf lok.pudser ;. Wesert Hans mask.arb. Aagot telefond. Trygve komms. Ragna frk. Kløven Johan kunstmaler Gunhart måler Ingrd frk. 2 Tronvold E. vognvstør Peggv frk. Ekloe Alfr. skflekond. 3 olberg Anker matros Bakaunet «Bakaunet gaard» (Joh. F. Bratt) Bothner B. o.r.sakf. Backer-Owe C. kontorchef trand Johan forpagter Ingeborg hush. und Mare enkefru «Fredl» Bauck Henr. o.r.sakf.* Hans fuldm. Elsabeth frk. 12 «Fagerhem» medberg Otto bokh.* Kaare Pedersen Aslaug butkd.. Nelsen Karen butkd. Brgthe kontord. Rosten grd sydame æther Gudrun arb.ske «olbakken» Moe J. overngenør* Gunvor frk. Agnes telegr.nde ' 495 Moe Gunnar stud. Ada frk. Johnsen Lyda skoleelev «Fagerld» vestre (Renter chmdts 'dødsbo) Dahl Enar ng. Edvartsen Hlm. lagerarb. :Fagerld» østre Hansen H. M. dsp. «Hegge» Langle Ida enkefru* Aslaug telegr.ass. vanhld kontord. Aagot kontord. Thorald pr.løtn. Lund Nlsen H. red.sekr. Hoskldsen P. resende Fsknes Beret enke :Gromlen» Lund Bonsach maor* Knut teknker Benedcte kontord. Louse frk. 2 01sen Fredrkke enkefru «Vang» Øen J. A. fhv. kontorchef Hagen Anna best.nde vendsen Johs. kass.* Inger frk. Hedstrøm Carl kondtor «Frdhem» 'Eckardt V. bokhandler* Gunnar handelsbt. 2 Johannesen B. banksekr. «olhaug» Halse Dyre sen. gross.* «olsethaug» 'Brodtkorb J. tandlæge* «Kveldsro» Brnchmann L. skbskapt.* Ncola skoleelev «mehaugen» Olsen. mth købm.* Kesan Julus chauffør Hansen Andrea enke «Nordgaard» 'Karlsen K. O. drektør torvestre Olga husass. 2 Lndboe Rudolf spedt. «Bloml» Kaarbø Jonas købm. «Bakkely» Knudsen Fr. ng.* Eleen frk. Gunvor frk. «Hemen» 'Hegstad Vctor forslk. Kaare dpskfører trøm Enar' løtn. 18 Tronstad K. bankchef* NORKE HANDELBANK Ae Arter av BANKFORRETNINGER TRONDHJEM KRITIANIA - BERGEN KR.UND N. - KR.AND. Aktekapltal og Fonds fl, Mllon Kroner O ff l» a >- f> ~ $ 2 W E a 05 J sa f t O w

5 BØNDERNE BANK 496 Tronstad Arne gymn. Chrstensen grd husass. 38 Halse Arne grosserer* Guldberg Borghld husb. Tøllefsen Alb. kulkører 20 Halse Dyre un. gross." 30 Engelsen E. dsponent Larsen A. købmand* Brage gymn. 15 Dahl Chr. kontorchef* Carl stud. Ingeborg frk. Gudrun frk. Ragnhld husass. 16 Tessem Harald assessor* grd frk. Marta gymn. Aase frk. 17 Isachsen Johan kapten* Trygve skoleelev 21 Wolff-Unger J. fhv. prest Ester telegr.nde Karen postass. Fredrk kontorm. Helga kontord. Johan stud. Aage gymn. Berglot frk. Wormdahl Ing. lærernde 32 Aas Andreas bankkass.* Kel Astrd telegr.nde Monsen Aagot frk. alater Alberta hush.ske 33 (Hansen Marus dsn.) Petersen Agnes frue Wærnes E. knogr.mask. "!- Jakobsen Astrd enkefru* Hansen Henry M. agent 35 Børgum John sekretær Alfred skoleelev Dahl Johan ernb.kont.. Olaf ernb.telegr. Dagny telefond. 28 Kvalsvk G. grosserer* Ole fskekøper Ida frk. grd frk. Johan fskekøper Vnberg Olga husb.nde tevland mon slagterm. ørgaard Elert dpsk.før teen Trygve dpsk.fører Inger musklær.nde Ernst fhv. lensm. 31 Laurgaard Anna frue letteng Jensne hush. Kvam Ole købm.* 36 Thoresen H. dsp.* Dlner Olaf B. ngenør 37 Kolstad Dagny enkefru* TRONDHJEM AKTIEKAPTAL OG FON TAVANGER Bakaunet Bakkegaten Refsaas Jens fhv. skom. Rønnng Ingv. butkeksp Kolbørnsen Chr. form. ' Berg Asb. skotøarb. 39 agbakken I. dstr.chef Haugerud Erlng dsp. 26 «Lbraaten» KHsen Hans dsponent* Arld gymn. 2 Aas Robert kontorchef «Utkken» 1 Rude Aksel C. bestyrer Torgersen Wlh. skpper «Hea» Mhle Olaf masknm.* Odd bankass. Aase telefond. 2 Jordfald Lous posteksp, «Nyhem» 1 EIstad Amale enkefru* olveg frk. Larsson Erk bankfuldm. «Aashytten» Aas E. kontorchef* Johnsen Johanne enkefru 19 «Turdstuen» Heberg Gustav agent* Turd frk. «Bakkestuen» toltz Danel agent* grd kontord. 6 Knudsen B. paprhandler* Aarsæther M. enkefru 29 Aagaard Aage skbsfører 2 Barre. ngenør Bakkegaten tl venstre frå N. Baklandet la "vendsen A. møbelforr. 1 Iversen H. kommss. Baker Dagny kontord. 2 vendsen A. J. møbelsn.* Moe O. fhv. købm. 3 Krstansen H. bakersv. Bg. J Paulsen Mare vaskek. 3 Hagen K. strkkerske lb 1 Eldrup Joh. postfuldm.* ophe frk. Andersen Edgar stud. ng. 2 chwårstad 'Lars fhv. lokomotvfører Aagot frk. verre lok.fyrb. 3 *von Horsten K. enkef.* kog Artur stud. Brauthe vanhld kontord. 2 Thorsen Johanne enke Ellngsen C. enkefru Knudsen Karen sydame Nordaas Gudr. tlgr.fuldm. 11 MILLIONER KRONE Bg. ørensen Jenny syerske! 5 "Halvorsen H. enkefru* Bg. 2 æther Anne vaskek. 7 Røhme I. kolonalforr. Hegge Olaf lagerchef andvk Aksel resende Wold Johanne hush. 2 Røhme Ingebr. købm.* Pedersen gurd skoleele Bg. Wærdahl O. formand Knudsen Erl. styrm.elev, 9 ^Moxness M. kolonalforr 2 Martn købm.* ';; Olsen Jonetta enke Munkebye Inger trvk.ske Bg. Moen Gurne syforr. 2 Bye L. K: malersv. ; 11 "Fram skoreparatonsfabr, ndeh. A. trøm ^elrod Ragna enkefru* ; Ragnhld posteksp. Norske Vertas kontor ;; Krstansen Konst. enke Johansen Ragnv. fyrb. '' Wehn Wlhelm fyrb. J; 2 chønnng P. o.r.sakf. Henrchsen Aslaug sk.elev; Husby gne skoleelev Bg. 2 Hansen H. blkkensl. Bakkegaten tl høre frå N. Baklandet 2 Melhus meer melkuts. Onsøen ofe eksp.trce Rand eksp.trce *Lund Olaf fhv. kapten Barne masknasp. - Harald bankass. Erlng ng. yrstad Maren serv.d. ; Egge O. O. kapten* Jacobsen Berntne enke 4 Paulsen H. pensonst Alf kontorbt. Gunnar kontorbt. Paul kontorst Hanna postelev ; Gsvold gurd stuert ; 6 ^Enstad Tobas bokh. Agathe kontord. Rber Mare enkefru* Berglot telefond. Magda butkd. Dagny bankass. Wanvk Olaus bødker. 8 "Dahl A. strykeforr. ; ^Johansson Alfr. købm. Prøsch J. O. agent Aslaug retouch. Aktetrykkerets Ltografske Avdelng Moderne HeMametryksaRer. Telefon 2105 n atd Jacob Prøsch grd kontord. Arne teknker «Nederlandene» brandforskr.selsk. E akvam Edv. dpsk.eksp.* Erksen Elne syerske K. mth Georg elektrotekn. K. 3 Dyrø Anna fabrkpke g. 1 Engan Lovse arb.ske f ætran Olga syd. ; 2 Lan Helmer sporv.kond. ;10 "Grænsen meer g Grøset Anna handl.ske Hallesen Fr. styrm. Werness Nkolne enkefru Redar handelsbt. 2 Broen Haakon lok.fører. Ludv. arb.* vertsen Mare butkd. vendsen Joh. nstrum.rn. Krngen Olav ourn. ; 3 Bye Anna arb.ske & Berkenaas Nkolne frk. ;l2 kevlo P. G. skræd.forr ' 2 Alseth Ole skrædderm. s Alfred læregut 14a "Paulsen Paul bud Walborg butkd. ;: ' Myhre Oluf E. trælasth.' ; Myhre & Fve A/ trælastforretnng 2 tubban Martn toldkont : Dagmar frk ; 3 ; Berg Jakobne frk. f Plath ofe sypke 14b holmer Chrstne enkef, Jan dspon. Danelsen Konstance syt ;, 2 Berkan Fr. skyteb e r : ; Kldahl Paul komm.for ;' Øen Tords sekretær Ask Anton emssær. Berg Ida koldomfru Olsen Ellen arb.ske Dagny sykepl.ske Battergaten tl høre frå Kongens gl l l Langland Ole smed* 2 Johnsen Joh. snekker Husby Hanna svkepl Krogstad J. frk. 3 Ren Petter verkst.arb.* : Mathlde :;rb.ske 2 Andersen A. telegr.bud Bakkegaten Berglots gate bland B. tobak & cgarf. Berge Johan mask.arb. Fremstad Jacob telf.arb. umstad Ncolay ølkører Asphaug Ole kører Mørk Inga butkd. Loktu Halmar arb. 2 Bakken Jens gaardeer* Halmar arb. Ottar chauffør Kvenld Oscar volnlærer Georg elektr. frue damefrsørsalon Ydse vanhld tekn. ass. Treu Adolf ng. 3 DahI O. E. fane. og 1 toldopsynsmand ^- Ester frk. Arnfnsen Andrea enkefru Olsen Anna pens. Berge ara butkd. trand Anton ernb.asp. Remen Web. købm. chetne Krstan st.bet. Hndrum Petter st.bet. 4b (Thems kommune) ^-Vestre folkebad 2 Okkenhaug J. badem. Arne maskn. Borghld badepke Margt eksp.trce Eggen gne pleerske 4a Reckner H. enkefru* Hansen Olava enkefru I. arbeder Batterveten tl høre frå Hosptalsløkk l Mhle Krstne enkefru* Inger butkd. Rolf arb. Getz Chr. styrm. 2 Mhle Mare butkd. Le Ragnhld enke 3 teen Johan arb. Ballestad Jonas ng. 2 krataas Aksel poltbt Jensen Harry kondtor Gmse John st.asp. Brobak Laurtz st.asp. Batterveten tl venstre frå Hosptalsløkk 2 Qlsen G.. arkt. ass. 2 Dyrstad Hanna enke* Berg Inge glasmaker Bg. Wken Johan snekker 4 Herstad J. skftekond.* Bye Gyda sydame Glstad B. måler Bluser, Koler, Dragter Kaaper- & Dragtstoffe Rokness Olaf lok.fører tenvk Klaus lodsass. teen Frdtof kontorbt. Berglots gate tl venstre frå Klostergt. l 1 Kvaal I. postbud Gustafsson Aron malersv. Døhl Enar redaktør Kvkne Anders lærer 2 Gellan gv. bokholder Hagetrø Martne telef.d. Bergem Ingebr. P. fabr.b.* Anders lagerarb. 3 Moe Hans G. forlægger tol M. lok.fører Jule telefond. Larsen Olga telefond. 4 Kølaas Enar varemægl. wee A. snekker Flflet Mare lærernde 3 1 Nelsen Karl handelsr. Ercson Marus hoteleer J 2 Dahl Ola slagter* f Henmo Erk overng. * 3 Berg Ludv. kasserer Keldsberg G. resende 'chwabe Ulrkka enkef. Margrethe kontord. Thngstad B. grosserer Olga frue 5 (Restad H. skrædderm.) fones John faktor f Torp verre stud. * æthne Magne stud. Andersen Astrd stud. ch. Ellngsen E. skrædderm. Floan Ruth kontord. trand Mare kontord. æknan Nanna frue Ldemark Kr. stud. ng. Lholt Hug stud. ng. orteberg Johs. stud. ng. \ 2 æther Johanne enkefru Wlhelm bysælger Isaachsen Nanna stud. chrener Erlng stud. Lndboe Asb. o.r.sakf. Martensson G. ng. Grøttum Ingvald sers. 3 Mller Ingvald overng. Arnet Johanne enkefru Børre søm. Harald skoleelev Børn Anathon konservat. Kornelussen E. stud. ng. Amundsen Petter best. 4 Frsak A. mønstr.chef Jenssen H. P. fabr.eer H. P. un. landbr.elev Battergaten tl venstre frå Konsens gt, ; 2 "Andersen J. B. elektr. mek. verks besørger INKAO prompt' og bllg. DEN NORKE HANDELBANK Alle Arter av BANKFORRETNINGER TRONDHJEM KRITIANIA - BERGEN - KR.UND N. - KR.AND. Aktekapta og Fond8 sav* mnon Kroner

6 .2 <o (O z sw Forlaus altd E. C. Dahls Bryggers Øfk. Kværnø Ths.Angellsgt.13 Telefon 1210 t. Jenssen Erchen kontord Gunvor frk. Falkenberg J. stud. ng. Felle Peter stud. ng. Bergsbakkeu (ngsaker) tl venstre «Vona» Grytbak Brt fhv. lærernde chwabe Hanna pensons Johansen G. frugthandle Gunda koskdame Johan vsergut «Alfhem» Fnberg Carl panst* Johansen Petter kører Mollan Petter kører Bergsl gate ll venstre frå tenberget. l Jacobsen Paltel købm. Bekker Moses købm. Rynnng Rolf o.r.sakf. 2 Berg Bernh. købm. Lund Jacob købm. 3 Koen Mare enkefru chmdt Laura frk. Else frk. 3 1 Nlsen Krstan måler Lppe gne v. d. frue Fredrk v. d. Fredrksen Olaf snekker Hans bryg.arb. 2 Aune Nls bysælger Knudtzon Hans lagerbt. Jørgensen Jørgen løsarb. kaugstad A. bankkass. 3 Paltel almon købm. Elstad Aslaug bokh. Hansen Ellen enke Horsten Trvve v. kapten Moe Ole dsponent* 5 Henrksen Ev. købm.* Len J. komm.sers. verre søm. Olsen Rønnaug rentenst 2 Lykke Torlef kapten 8 Haugan L. H. købm. Hoffmann R. san.obersll. 7 "Husby John rørl. 1 kelstad Anne lærernde* Vaagen Olne frk. Landre E-nar skoleelev Hansen Holter skoleelev Flø Johannes skoleelev Ødegaard Rasm. sk.elev Larsen Andr. skoleelev Folo Karl skoleelev A Berglots gate Bersvendvelten Wllumsen Harald sk.ele Nlsen Thorlef skoleele Len Alfred skoleelev Larsen Andreas skoleele 2 olem Jule enkefru Eggen H. P. agent Wold Carl fhv. lods Carlo måler Jøroen hdlsbet. Petrne frk. 3 Godønæs Edw. hdlsgym Aune Odn skoleelev chetne Marus kntrche Dworsky B.. købm. 9 "Olsen Thorvald stentryk Berg Martn mekan. Dagmar pakkerske Jonson Jean stentrykker 1 ørensen Chr. købm. 2 kelstad Inffa frk.* Tronstad Enar hdlsgymn Knudsen B. hdlsgymn. Hassel Enar styrm.asp. Brandt Redar hdlsgymn Pedersen Harald skolee^ Olsen Enar skoleelev Hoff A. dsponent Lef kontorst Holst Ragnv. ernb.bud Torlef kontorst Kaare st.bet. 3 Lvkke Redar købm. tokke Ragnhld enkefru Chrste Henrk ngenør r Guttorm stud. l "Wærnes Karl pølsem. Gundersen Rønnaug frk. Raarø Arne agent John handelsr. 2 Mendel J. købm. olem Halmar agent Janzng Frtz arktekt Haugen Egl stud. 3 Haukaas Per poltad. Ottesen Otto sen. tandlæge Nls hdlsgymn. Jacob bankass. Thorbørn bankass. Østerl Edvard. købm. Erlng kontorbt. 3 torler B. H. opsynsbt. Pedersen ev. kapten gurd letmatros Hammerstad Ingeborg lærernde Nlsen Nls stuert unde Maren enke Asklund Valborg arb.ske Ellen husbest. 2 Johnsen M. F. bankkass. Rchter Bertha lærernd Ellen lærernde. Munkebye Aasta tlgr.as^ Anderssen Johan dsp. 't kogstad Aslaug kontor* 3 01sen Oscar bestyrer Mldttømme J. kasserer.. Nordvk Ingeborg ordm Harald gymn. ; Wangholm Holger kondf Bach Astr skuesp.nde trand Redar boktr.lær Antonsen Anny sydame 15 Pedersen K. måler Fyhn Kr. bokbnder.. Hammerstad H. bryg.arbl Ole bryggerarb. Larsen Anton stuert Udseth Paulne husbest. Olsen Anna- paalægg.ske 2 Feldvg John agent Anzøn Bertha enkefru Egl ng.,, Klngen Rchard skoleele "Hellern Hans dpsk.førerl Halds telegr.nde undet Johan. rentenst 17 Mo-entz Chrstne enkef.* : Løvold Karen enkefru Lovse butkd. Barfoed Halfd. poltfm. Røseth Othele forr.dame 2 kaugstad grd enke : Olssen Halds kontord. Aune Nls teknker Arentz Fanny lærernde Otto cand. phlos. 3 teen Rosa fh. lærernde Gertne lærernde Gerstad T. drftsbest. Bernhard Getz gate (Bakaunet) 5 Moe Jacob overng.* Gunvor frk. Agnes telegr.nde Gunnar stud. Ada frk. Johnsen Lyda skoleelev 2 medberg Otto bokhdl.* Kaare Pedersen Aslaug butkd.-. Nelsen Karen butkd. Brgtte kontord. Rosten grd sydame Bersvendveten tl høre frå Kongens gt. ; l (Bschoff, Charlottenlund) Trondhems Haandverk- og Industrbank køper og sælger utenlandsk valuta. Jansson Ivar leet. tenseth Paula anr.pke gstavk Johanne koldomf. Hansen Anna vaskepke K. Anderson Wlh. leet. 8: Wærnes Alfr. kassesl. Blom Alma anr.pke Olsen Petrne vaskepke Larsen Mare rullepke Jensen Rebekka mellemp. Aaland Gerd vaskepke Ercson Johan natporter trand Emle logv.nde* Nlsen Aksel arb. Jensen Edv. kører 2 Olsen M. forr.kører g 3 ørl Bernt arb, ; :5!Aarhaug A. vognm.forr.* K Johan vognm. g Hammer J. kører s 2 Belby Krsten kafépke Brynlund Borghld do. K7 Lvseth Hanne enkefru K. Clara ass. ;? Olaf butkbt. ; ; "Nlsen P. A. typograf* 3 Hostvedt H. arb. ;Bg. 1 Pedersen Hansne arb. K 2 Johansen Mare frk. ; 9 Krstensen Aug. hotelv.* ;!: Olsen Mathlde enkefru : Gudrun eksp.- :; Ingdahl Johanne stryk. Mart eksp. ; ; Lenum Odel agronom Lyng Gustav styrm.?t l Olsen Waldemar lager* ; Bersvendveten ; tl venstre frå Kongens gt. 2 1 Lundgren Karl sporv.før. :- Ingrd enketru veen Anna enke* Ingrd frk. Dønnesen Konr. skrædd. John løsarb.!; Haugan Krsten bud Langlo Karl forr.kører Nergaard Iver ernb.arb. ; 4 Edem vert murer* Nlsen Helmne syd. Lyng Martn fabr.arb. ; gurd arb. Ingdahl Johan lagerarb. Johansen Redar baker : Ah tret Ole skomaker Paulsen Peder byarb.? 6 Talmo Johan pensonst ' Anton fyrb.* Bersvendveten Bskop Darres gate Talmo Edvn trafkelev Olausen Andreas skom. 8 (H. Brehme slagter) Jakobsen Krst, vaskek. Olsen Haakon guldsmed 2 Jacobsen Gunhld serv.d. John stenhug. 10 (Røkke Lorentz) *Gaare Ingeborg vaskek. Margt frk. Marln fyrb. Ole fyrb. 10 a esseng Mal enkefru* Grøtte Ole chauffør ommervold Ole arb. Guldseth Peder kvarterm. 14 (Handberg J., Handberg John kol.forr. Øen Halfrd sydame Lernes Krstan elektr. 2 Aune Johan fhv. nsp. Olaug sykegymn. Nyberg. byarb, Ingul Nls byarb. Rørseth gurd byarb. 16 olem Karl butkbt. "Paulsen P. kont.fuldm.* Bg. ^usby Johanne vaskek. Alstadhem John snekker Alstadnes John sporv.k. 2 Nlsen Henrk snekker 18 Toldnes Adolf letmatros Brynhlde sydame John skomaker Renbørg eksp. 2 Mentsen Carolne syd. Tesle Ellen enkefru 20 (taw Iver L. & Co.) Munktells maskn- & motorlage Bskop Darres gate tl venstre fra trandveen l Johnsen Johan pénsons Bostad Krstne melkuts. Erksen Astrd sætterske Anderssen Johan søm. 2 Fenstad Mare sydame Below Paul mekanker Elverum T. dreer 3 2 Wold Olufne syerske Hlda sydame* Oshaug Jørgne 5 Rorsvg Olaf tømmerm Hans skbstømm. Alfred tømmerm. 2 Johansen Josefne naat Anne vaskek. 7 Johannessen B. murer Karl butkbt. kotøforretnns 499 Johannessen K. lagerarb. "Iversen Anton lagerarb. Ivar arb. Karen butkd. 9 a Norvk. kolonalforr. Isdahl Paul guldsmed 2 and Anton arb. Martn rørlægger Paul sømand Ellefsen Erlng dreng Norvk ofus brolægger* l Ramstad Adolf byarb. Håpe Edvard arb. Pettersen Martnus arb. "Lberg O. O. byarb.* Ramstad Enar murer Jenssen Conrad arb. Dahl Aslaug 3 Davdsen B. handelsm. Lberg Rud. ernb.arb. "Engelsen John baatf.* verre lagerarb. Henry chauffør Lovse butkd. 3 Næss Anna penson. 5 Vasdahl Lovse enke* Bratsberg Mart arb.ske Øverkl Aasm. banevoger " Johan vaabensmed.7 Bøstad E. form. Eml bryggerarb. Ingeborg brygg.arb. 2 Wangsmo N. sadelm.*. Andreas lagerbt. 19 tokke Karl M. smed Klara eksp. Aas Alfred murer 2 Aune Karl A. maskn.* A. elektrker Trygve hælpearb. Bskop Darres gate tl høre fra trandveen. 2 Loe B.. masknst* Berget Anton arb. Ytterstad Borghld arb. Llly fabr.pke 2 Hofstad verre løsarb. Jakobsen Johan skom. Karen vaskek. Bg. "Moe Ole vognmand 4 1 Coldevn Margrethe frk. and Parelus cementst. Hemdal Enar sp.kond. 2 Berkhaug K. tømmerm.'' 6 Vold Børre arb. trøm Gusta husbest. "Karlsen Nls lagerarb.* 3 tenkløv Fr. transp.arb. Bg. Johansen Olaf arb. ncm KnDCVC UAMnCIODAKW besørger INKAO prompt og bllg. UIN PUnoht HAIlUtldoAW\ Alle Arter av BANKFORRETNINGER TRONDHJEM KRITIANIA BERGEN - KR.UND N. KR.AND. Aktekaptal og Fonds 2V 2 Jlllon Kroner ' «aq d? l <=» co. «o «5 oo n s QW

7 600 Bskop Krstoffersen Brger mat 2 Larsen Anna hush.ske vertsen Edv. skpper «Bakken N. bryggerarb 8 Nyhem Alfred arb. Wold Anna enke 2 Carlson Berte enke Laugaune Gustav blkk.s Fossum Alf kellner 10 l Lønvk Johannes fhv. bryggerarbede - Enar typograf Karl bokbnder Agnes frk. Eleonora brygg.arb. Nlsen ofe enkefru ofe A. 2 Fladnes Peder sykepl.* Frtz smedl. Marta paalægg.ske Petra frk. Hauan Augusta enke Dagmar typograf Larsen Tora serv.dame 3 Arbedsstuer for barn Bg. åfhmd Erk kemgraf 2 Norvk Nls løsarb. 12 ^Bostad Krstne enke Hørds fabr.arb. 2 Elassen Arne snekker* Pedersen Anna frk. erne arb.ske Nordmann Magda arb.ss 14 Pettersen J. bryggerarl) altnes A. frue Barne mask.pudser 2 tokke G. matralforv.* Jenssen Beret frk. 16 (tokke G. forvalter) HMsen John sen. murer Jakob kører Brurok Ragnv. murer 2 Hofstad O. kontorst Chr. fhv. lgn.ass. Fornes Paul fabr.arb. Bg. Pedersen O. E. vedsager 18 Vold Edvard presser Edth fabr.arb.ske 2 vertsen E. arb.* Enar gasv.arb. vanhld herm.arb. Bg. Andreassen Alfr. kaarb Bskop Grmkells gate tl høre fra trandveen. 2 kogmo Konrad bakersv. Annar kontorst Hallback J. lagerarb. Pedersen Anna hush.ske Aktlcselskabet KIB- & FIKERIUDTYR Trondhem D A M I TRONDHJEM AKTIEKAPITAL OG BANK A «æ R H MILLIONER K! KRONE Darres gate Bskop gurds gate 2 Claussen B. enke* Bskop gurds gate ; Krstan bankass. Klara kontord. tl venstre frå Mellemve Haukaas John M..løsar 6 (Grav Martn, kørna "Gabrelsen O. P. best. ' Øen Johan skrædder Osvald kontorbt. Dragsnes Odn skpper 1 Moe Georg formand '; Bg. 1 "Olsen Ivar masknst Albrgtsen A. maskn. 2 Nlssen Enar mask... 01denborg P. M. smed Øen gvard masknsf! Otto fyrbøter 3 Chrstansen F. arh. f kelhagen Ø. hush.ske Roel Ragna frk. '.; 4 drksen Bernh. arb.* Keldsberg Olaf baker Breckan Ingolf murarb. Erna eksped. "Johnsen Ole murarb. 'Øangen Ole cementst., Aarem Petternlle vaske Granhus Albert transp.arl Hansen Helga arb.ske Garberg Peder snekker;; Magnhld fabr.arb. Aune Anders hdlsbet. Antonsen Anna fabr.arb. Bg.Thuseth T. pollbt.... Olsen Albert repsl. 2 Waaden Mkal havnearl Johnsen Gertne enke 3 Kastbrækken Anne butkc Andersen Konr. fhv. arb Myhr Torbørn arb. Dahl Elfrda sydame 3 Erksen Edv. baker Antonsen Alb. brygg.arb. Osvald lagerbt. Jensen Gusta fabr.arb.sk Inger butkd. Bg. KHsen Eml lok.fører Austad Tormod tekn.,.? Drægseth Johan arb. Johnsen Nkola mask. ;!$ 2 trand Konrad bryggef. Overgaard O. skferlækk Karl kører 4 Hødahl M. verkst.arb. ; Øen Ludvk skom. Kaare snekker ; Ludvk un. skom. Ida arb.ske.;; 6 Wstad O. A. arb. Lorvk Anton tømmerm.;; Bernh. arb. 8 kleven K. klnker ; Halmar arb. Rones Arne havnearb. ;; Moksnes Lovse sydame Helte Carl fhv. murm.;; Brækstad Hans lossearb. Hansen Jens kaarb. ;; Karl murlærl. - Trygve vsergut ; 2 Back Alfred fsker* Konstance arb.ske ; Mdttømme B. kontord. "Indergaard L. snekker*;; Mæhlen Ole matralbt. Ottesen Petter arb. ; Mortensen Peder kaarb. Bye Mlan snekker ;; "Moe Aksel G. platearb. Olsen Andr. tømmerm. ; Anne frk. Erlng kontorbt. Gudrun arb.ske olveg frk. Johansen A. platearb. ; valberg Jens snekker kennald J. skbstømm. 3 Moen Paulne enkefru ; Harald masknass. 3g. 1 Olav arb. \ che Alexander arb. Trygve 'barbersv. ; Evensen Erk platearb. Husby Paul dsp. Gustav rørl.lærl. 2 Engelsbak Adolf løsarb. ;; Berg Jens brygarb. Fornes Peder klnker Barne lagerbt. O 1 Len Anders murer ;; Andresen Karl ølkører Arnold fyrbøter 3 atgestad Aslaug arb.ske 3 Barne fabr.arb. ;; Myhre grd enke "Johnsen Martn vognm.* Henry måler Kvstad Mare hush. ; Enar støper Johnsen Torlef kører Alma arb.ske gurd vsergut ^ Jakobsen J. E. fabr.arb. 8 Grande Ludvk mask.arbé Johan lagerarb. Myhre verre fyrb. Jakob kører!g. 'Andersen Karl snekk eldng, Tannverk. Fskegarn. Not Telf.: 4257k,4868. Tel.adr.:.Fskerudsty^ landersen Aslaug butkd.. Knut volontør lohnsen Elert sadelm. IsMyhre Wlh. klnker Johnsen Ingebr. sauer Ingvald søm. : ; "Larsen Ole kaarb. l Olaf fabr.arb. s Pettersen A. arb. Ingvald knokontr. Paulne frk. kogø Martn bakersv. ^ 2 Berkan Berntn bygm.* l 3 Andersen Holger' dsp. l Bskop gurds gate >;tl hørc frå Mellemveen. Ifa (Thems kommune) Bul Hlmar arb. Johan kører Haakon cementst. Ålvk Barne rørl. 2 Bakken Erlng arb. Øverdahl Hans cementst. Nlsen Hlmar cementst. Kolbensen Erlng arb. 3 Mattson Karl murer Fossbak Olaf kører tb (Thems kommune) 1 Berg Anders snekker Ole kontorbt. Klara frk. Olsen Ole arb. Lensl Arnt kører 2 Hansen Aksel blkkensl. Laugen Laurtz arb. Hagevk Aagot frk. 3 Berg Johan arb. Thoresen Arnoldus male. Johan kontorbt. c (Thems kommune) Dahl Johan st.bet. Torstenvk Bernt skræd Otnæs Halmar arb. 2 Erksen Jacob snekker Fnseraas Henr. cem.st. Lars kører 'Rng Karelus rotatas». Erksen Trygve murer Malvk Maren enke Astrd arb.ske Jacob Mathesorss ff Bskop gurds gate Blspegaten Wtbro Abelone enke "Olsen Valdemar skpper Gaare Ludvk elektr. tenhaug Iverta arb.ske 3 Røvk Ludolf styrm. Jevnaker Johan opsynsm {Thems kommune) 1 pøtvold Henrk baker Gunvor pakkerske "Kongshaug Karl fyrb. - Ertzaas Ottar poltkonst Henrksen Arvd b.arb. Bromann Wllam fyrb. Arvdsen Eml skotøarb. Henrksen Joh. kok Grybtk Løwensk. sp.kond. vele Alb. hand.fuldm. Tyra frk. Johnsen & Co. E. kol.for Hansen Karl købm. trøm Halmar snekker "Wullum Olne enke Hansen Martha enkefru Ester husass. 8 Andreassen C. enkefru Dagmar arb.ske Dagny arb.ske Grødem gurd fabr.fm. Hunstad Martn lods Bg. *Johansen Kr. løsarb. "Nlsen Eml murer Berg Peder poltkonst. Nsess Nls sporv.kond. Krogstad Lars poltkonst 8 Hammer Krstoffer arb. 1 ommer Bertne frh.ske Ørlandets meer utsalg 3 Bleke Bna vaskek. Olga moded. Hlma butkd. Borghld kontord. olberg Barne ekstrabt Bg. Fuglaas Lovse enke Anders chauffør Fegth Carl masknst Loe Egl snekker "Prestmo Olne vaskek.* gurd sporv.kond. Foss Petter cementst. 3 Næss Karl chauffør Lund Anton vognm. 11 ^æss Gustav måler Berg Gustav bestyrer Hagen Krstne hush.ske 2 Rosmo Ole snekker* ætherhaug O. snekker Johan formand Olga pakkerske Rsan Olvus havnearb. "Nlsen Trygve skoleele Trandvk Ekhoft søm. 3 (Thems kommune) l Andersen N. byarb. Alf byarb. Nora fabr.arb.ske Olsen Martn tømmerm. andø Isak matros Wne gne frue ^nrtl lnnpi/r II l lnn CD å MV besørger INKAO prompt og bllg. DEN 501 Martnussen H. chauffør Arntsen Karl skpper Blspegaten l høre frå Købmandsgt. (Thomas Angells stftelse), 1 Irgens Margrete enkefru Parelus ofe frk. Wghammer Andreas vaktmeste Rambeck Johanna pl.ske Krangsaas Ingeborg Meyer Anna enke Baar Thora frk. Jenny frk. chønnng Alb. fhv. kbm Knutsen vend fyrb. Chrstophersen Frtof fhv. faktor chare Ragnhld frk. Helgesen Anna enkefru Blx Laura enkefru Chrstensen Mare frk. Prydz Chrstne frk. ' Moe Krstne frk. Hartmann Wlh. enkefru Carlsen Elsabeth frk. Krabbe Hedvg frk. Worsøe Henrette enkefru Løvstad Ncolne enkefru 2 Myhr A. Fnch enkefru Wolff tenetta frk. Johnsen Ingeborg pl.ske Gaarde Krstne pleerske Wldhagen Mare frk. Jenssen Hansne enkefru Oxholm Elsabeth frk. Hall Hans forstander Mdelfart Katnka enkefru trøm Augusta enkefru Colln ofe frk. Rønnng Valborg chve enkefru Jackheln Lyda enkefru Chrstan hdlsgymn. Moslng Petra frk. Krabbe Dorthea frk. Carlsen Arnolda frk. Parelus Benedkte enkef. Conrad Anna frk. Lorck Anna frk. Aas Therese enkefru Hanna bokh. 3 Thønseth Magdalena frk. Blom Carolne frk. Hornemann Henrette frk. verdrup Emle enke Worsøe Maren frk. Bemhoft Carolne frk. Rosbach Ingeborg frk. NORKE HANDELBANK Me Arter av BANKFORRETNINGER TROHDHJEM - KRITIANIA - BERGEN - KR.UND N. - KR.AND, Aktekapt.l og Fonds sav. muon Kroner

8 .2 "E co m 10 co 10 FORLANG altd E. G, Dahls Bryggers MINERALVA 502 Hegge Ingebørg enke Grønvold Hanna frk. Hella pleerske Holst Lna enke Hansen Tora enke Hansne telegr.eksp. Meldal Drude frk. Wth Abel frue Hegge Mare enke elmer Henrette frk. 8 (Helthe Claus arktekt) Wægten Ellen fh. lær.ndo Helte Carl fhv. munn. 2 elbæk Nls arb. Hansen Harald lærer Martnus bryggearb. Dalum Gur butkd. b. Tøndel Iver arb. Øangen Olne hush. Larsen Enar gartner verre gartner Josefne arb.ske 2 Holm Haldor fuldm. Nossum Abel musklær. 12, 14 og 16: E. C. Dahls stftelse 13 Rdehuset 2 Woldseth Eyst. stalddr Bang Bergtte enkefru Mathlde frk.* Inger frk. Bangs hovslag. (E. Øwre) 2 ælher I. M. chauffør Bspegaten tl venstre frå Købmandsgt. Domkrken 7 tatsarkvet 9a Bspegaarden (norske stat) tftsdrektonens kontor Bøckman P. W. K. bskop Elsa kontord. Jervell Petra kontord. 9d (Den norske stat) " Falck H. fabrkeer Henrk landbr.lærl. Johanna frk. 2 Petersen va enkefru Dahl Albert købm. 3 Mossge Martne enkefru Krstoffersen E. stud. ng. Jorstad Paul ngenør Erksrud Arvd stud. ng. Borch Johs. kontorst Yttervk ara farmaceut Thorv. stud. 9b (Norske stat) Døvstumnsttutet det off. 2 Løcke C. skolebestyrer æther grd husbest. A Bspegaten Blusevolden Robertsen Petra ass. Krstansen A. vaktm. Reersen Raspara lærer. Thnn Johanne haandgern.lærernd Olsøy Arne gaardsgut 9c (Thems kommune) Kalvskndets skole Berntzen & Føyns mddelskole Ellefsen Edv. vaktm. Ferstad gurd styrm. 2 Le Ben. overlærer Maalfrd frk. Røhr Kolbørn stud. Blusevoldsbakken 2 Tlseth And. kontorfm.* 2 HatIng Har. elektrong. unde Lef ng.kapt. 4 ^-Rsan Dagny kontord. Paula sydame Inga frk. 2 Moe Oscar dsp.* Helmer cselør 6 (Kommunen) 1 Wnger J. kontorchef 2 Petersen chve E. res. 8 ødahl John fotograf* 2 Rsan Arne kaffebr. 10 Tennebø Baard bankass. Molfrd frk. 2 Holm Ole kontorst*" Nelsen Gunnar stud. ng. Morch Jan ng. 12 Næss M. L. kommsson. 14 ^Hollum Henr. forretn.f.* Karen kontord. Mundahl Hans ng. Tarald stud. 16 Falck Hans toldopsm.* 2 Gærvan Olne frue 20 Rønnng Valborg enke l (Thems kommune) Fredrksen Frtz arb. Forberg ' Erlng stud. Olsen Wlhelm hovsl. 2 Hellan Enar chauffør Norrgren A. stud. Benamnsen Anna frk. Bratgerd Tørrs fabr.arb. Ramford Nekolne syd. 3 (Thems kommune) Lammers L. Jæmner 2 Aagaard Berglot lær.nde Emerence kontord. 5 løstvk Andreas kaarb.* Borghld eksp. 2 Bakken. kondtor 7 Berg Peter telegrafst* 2 Nergaard Aksel hdlsr 9 1 tøver Idar ngenør Jørgensen Johan ng. Nlsen gfrda butkd^., 2 Holst Mare lærernde^! 11 (Thems kommune) 1 tern Johs. sundhetsa Lange Martnus skr. 2 Gundersen Gerh. ChauJ; 15 (Thems kommune) 1 Hegge verre dpsk.før_, 2 Andersen Olaf toldkon Hansen Paulne hush.skl 17 Røgeberg Berte frue* O. red.sekr. Fnnerud Ellen enkefru;? 2 Falck Olaf ngenør 45b (Kom.sers. Guttelvk) '!; Barstad Ing: bankbokh.:; Lande Jacob stud. ; Labø ven stud. Pedersen Peder stud. 2 Berg Johs. handelsres. Blusevolden «Norla» " "Dahl B. A. kolonalfor Dahl B. A. købm.* øraas Alfhld butkd. 2 Vksaas Cela enke Redar arb. Myhre Eml vognm. Wnter Ole tekn. 3 Lystad Andreas arb. Botslangen Harald arb. «Kvlhem» *Lyng mon dpsk.førerl vanhld frk. 2 tokke Ivar ngenør «ollen» 1 Kroken,Lars lok.fører* Inga kontord. Harald fyrb. Lene frk. 2 Madsen Elf kontorst 3 Ingels Eyvnd skogass. ' «Hemen» Westn Joh. købm.* Halfrd frk. Prytz Harald eend.mæg 2 2 Le Beret enkefru Ellen ournalst Magnus ass. Olaug gymn. Johanne telegr.nde 3 0sterl Thorsten farver Mette enke Kvenld Otto musker :cfe!dly» (Thore Hummervold) Trondhems Haandverk- og IndustrlbanMI Fondsavdelng for omsætnng av akter og værdpaprer. Torsell Karl fyrb. Dørum verre stud. Mære John kører 2 Muus Lef fhv. dsp.... Værdahl August kører UHøbakken» Argento Aasta B. enkefru* Køllestal Johan stud. Melve Odmund stud. pkvlhaugen» Østeraas Jens A. gbr.* Halmar agronom Langmo Anna budee Aas Asnar lagerbt. Lenum Jacob bankass. g: Rolfstad Peter stud. 8<Trnes mnde» K Dahle Martn gaardbr.* Lossus fhv. kontorst ;g Olver gaardsarb. - Larsen Karl fhv. gbr. g: tendahl Oskar melkegut g : g g. Haaven Beret budee Tangstad Krstan arb. y Karl arb. g Lynum John lods Klppen» s : baugen Adolf lærer* g Hornburg Georg dpsk.før g ørensen Malthe ktr.chef g«blusevold 18» g Hugaas vert snekker g Borgan gvart snekker g«0stre Blusevolden» Klongerbo Anders gbr.* Martn gaardsass. ;; Maren enke Haugan Andreas dreng ; Knudsen Ingv. postbud ; g Gustavsen Peder byarb. agberg Lars skrædder g Johnsen Bolette arb.ske ;«Hemtun» (Fru Møller) g Gundersen Ø. kontorfm g Hnsverk Nls kernem. «Godthaap» g M.oe Enar snekker* g: kæggestad Trygve stud. g Krnglebotten Oddm. stud g Berg Aslaug frk. g Aarum Gunnar stud. Rosenlund» g g Danelsen Dagny ktr.d Ingeborg lærernde g olberg Kar poslelev g g Vorset Berglot postelev Erksen E. møbelsn.* g Brurok Else butkd. g«aassve» g Aassve E. konduktør* Blusevolden kevk Anne enke Eker Rasmus stud. 2 Langen Lars kontorst (Ldarhem» Andersen A. skrædd.m.* 2 Foss Johan murer Jensen tne frue tbredablk» andnæs K ktr.chef* Herlef elektr.lærl. verre kontorst 2 Horsford I. lagerchef Wøstvold O. bestyrer* Vollan Petra husass. «Krrgsaa» Holte John kontorst* Løkken Hans stud. 2 Vahl Krstan bokh. «Rol» Tller Karl snekker* gurd arb. Ingolf vsergut. Helgesen Helge stud. Wedler Bernt stud. Pedersen dsponent «Kvla» ørdahl Paul eksp.* Jørstad Krstan stud. 2 ørdahl Oskar skpper «Bakkehuset» 1 Henschen Else enkefru* Jenssen Anne sykepl.ske Hansen Hanna syerske Rønnng Valborg kontord «Grenna» 1 Normann J. kapten* Hlton Andrea frue 2 Kolstøe Gyda enkefru Tranaas Tora husbest. Hanssen Andr. B. stud. «Arneborg» Rangletet Ingebrgt bremser' 2 Dahl Jakob masknst Aksel bud «Bakken» 1 Johansen Alfr. lok.fører 2 Hansen Georg typograf «Elsborg» dansen Halmar lods Vkstrand Ulrk lods 2 Johansen A. mask.arb.* Nybø Andreas stud. «Aalborg» Wth Elen enkefru* Taranrød Ivar stud. heweyco Ncolay ng. 2 Barr Herbert agent Rambraut. len NORKE HANDELBANK lflflhdhjem - KRITIANIA - BERGEN - KR.UND N. KR.AND. 503 :Bakkeheld» bakken Anka enkefru* Halfrd frk.. Astrd frk. Lundeby verre stud. Mnde Marus telegr. 2 Pedersen G. kontorfm. Karlslyst» Børnsle Mare lærernde 2 Lysholm K. konduktør* Pedersen Arnfnn stud. haven-haug v. stud. :Vesthem» "Iversen Oluf baker ^Forberg Ludv. mask.* Hansen Martn butkbt. tangeland Eyvnd stud. 3 % «Båklund» foe Fngal handelsres." 2 Grønle Maranne lær.nde «Vangen» ellæg Johan postfm.* 2 Elverhaug olveg butkd. undfær H. teknker ot Fredrksen Johanne enke «tua» "Laugen E. kolonalforr. 1 Quale Barne dpsk.fører 2 Dahl Jacob købmand* 3 Hofstad Edn pudser «Østl» J oo Wdell Tore teglv.arb. W ** Kulvk Ole vognm.* 2 Hansen Georg kaarb. :Borghem» (vee, bygm.) Kllander Ingrd enkefru 2 Engh Rolf stud. andberg Lef stud. Nlsson Enar stud. Trøan Dagny husass. «Blusseld» Retan Hans nspektør* Asbørn posteksp. * a Kefrd frk. Hoplen verre toldass. f 2 Green Mare kass.ske Olsen Ingeborg sypke C. Thorsten kører Anne enke Emma hush.ske Q Brurok John skotøarb. «Blussevang» J Kvaale E. J. lgn.ass. Rye Rch. J. kontorbt. ^^ 2 Johnsen Knut pensonst (^ Alf kontorst P^ «veaborg» (Lade fabrkker) tokstad Per dsponent 2 Tandberg Franz dsp. Aktlekaptal og Fonds ZV» a«hon Kroner

9 BØNDERNE BANK 504 «Lyshem» ørensen Chr. lok.fører 2 Børgan N. Blchfeldt sanglærernde Nanna telefond. Lv dansernde Wllam skoleelev «Elsenberg» Røkke John fskeksp.* 2 Fskum gurd toldkontr Edvardson Erlng stud. «Bergendal» 1 Elnan Konrad ng.* Jore Børn stud. 2 Bøckmann Bernt fane. «Branok» 1 Grauer Enar lokom.f.* 2 Klever John stud. «Lande's vlla» J Lande gurd købm. 2 Bye Inga handlerske Olsen Ingvald arb. Inga enkefru Magdalene frk. Brandhangveten tl høre for Wllmansveten l *kauge Olaf. vognm.* Johansen g. skotøarb. 2 Pettersen Amale enke Dahl K. masknarb. Kvam Anne enke Anna M. syerske Rygh J. bryggerarb. Brekke Målfrd frue 3 (Nervk Edvard vognm.) 2 Aksnes erne frk. Krstofersen J. fhv. arb. Vanvkmyr D. vognm.dr. Flaaøen Ivar vognm. 5 ^Odlaug Carl fskhdl.* 2 NIsen Ncolne syerske Berntne sydame Prestmo B. kontord. Mastad Karen arb.ske 7 Loktu Ingrd kontord. Ove vognm.* 2 Tegen El hush.ske Røed Magnus kontorst Jenssen Krst, st.form. Bratorgaten tl høre frå Krambodgt. 2 (Thems kommune) 1 Komm. bakers lager 2 HeIge Haakon forvalter Margot butkd. Nes Gna kontrollør Blusevolden Bratørveten 4 *Nøvg & Elnan A/ elektrsk forretn Isaksen Davd herreekv. 2 Hotel «Central» Lund Kr. hotelbest.* Harald søm. Lef masknst Kran evrn stud. Johansen Osv. masknarb Fredagsvk K. konstabel torhaug Olaf poltkonst «Paltel. manuf.forr. 2 Paltel Lna rentenst* Nervk Mare vaskek. vennng Kr. bryg.arb. æther Anton kaarb. Petra butkd. 3 Gsvold Anne enkefru vorkmo Lna.fabr.arb. 8 *undt Johan herreekv.f. 2 undt Johan købm.' 10 Wk E. komm.forr. Berg O. A. assur.forr. «Norske Købmænd» «Norske Merkantle» forskrngsselskap 2 Thorvaldsen J. smedem. Krstansen Anton arb. Bg. Thorvaldsen J. smedv. 12a barhem & Co. C. borh. 2 Conrad bokhandl.* Gudrun kontord. Efnn eksped. 12b (Mendelsohn A. købm. "Mendelsohn & øn. manufakturforr. 2 0demark Lvy cementst. Bratorgaten tl venstre frå Krambodgt. l 1 Hvte ternelnen ktr. Fuglevaag B. O. agent Thuun Eftf. østrene kol.f. 2-3 «Ndaros» avholdshotel Jensen Else hoteleerske Karl ernbanem. Borghld kontord. Wk Elas købm.* Aspø Carl chauffør Clausen Oluf lagerbt..johansson Olof hotelbud *?a ^«tandard» parfumeforr. 2-3 H6teI «tandard» Løfwander Anna hotelv.* Albert stud. Høglund Karl hotelbud Lndgaard verre ng. 3b «Mchaelsen M. melkutsalg 1 Mchaelsen M. café 2 Mchaelsen M. restaur.* AKTIETRYCCEglT l Alle slags Klcteer leveres hurtgst. AKTIEKAPITAL OG FOl TAVAN6ER 11 MILLIONER KR pp Dacob Mathesons Dahl Rolf kontor Ekl Krstne butkd.. vert gaardsdr. Vnge Olga sérv.dame Lberg Hanna serv.dam^ Hansen Anna sérv.dame 3 Bruun Fnn o.r.asssess Ankenævndens kontor Wahl Mare muskl.ndé «Hansen Johanne fh. syd Petra sydame 5 Brænne Bernh. uldspnc & væverl Bratørveten tl venstre frå Købmands l (Wolfsohn H. købm.) Thems Kolonal A/ Karlsen Regne hotelvert; 2 Hotel «Idun» Wolfsohn Davd købm. ;; Alstrn Karl butkbt. ; Jonassen Jens vedhugger; Bolvk Anton fskhdl. Karl fsker ; Ellngsen Ingeb. arb.ske; Rolandsen Georg arb. Bakken Bersv. st.bet. Mauseth Lars træarb. ; Renæs Hans resende ; Olsen Ole tømmerm. 3 1 Erksen Mare hoteleer*? Iversen Johan gaardeer 3 "Hotel «Alexandra» Backlund Olga sérv.dame % Johansen Joh. forr.kører; 5 "Hotel «Frea» "'' Mesngseth Ole lagerarb Dønnem Ingebrgt arb. Pettersen Olufne vaskep;;g Frantsen Karl bakersv. 7 Kahn Josef manuf.forr.*;! Davd hdlsbet. Henrk hdlsbet. arah butkd. Hotel «Bergen» 9 (Kommunen) Lund M. brygarb. Utne Aslaug frk. Rebekka enkefru 2 Holst Margrete frk. 13a Hotel «Oregon» Monstad Ove hotelvert* Jule frk. Hanna frk. Ole sømand Nlsen Agnar skbskok Næss Bernhard arb. Martn arb. Johnsen Edvn arb. Ilgc taven Jørgen komm.* 2 Johnsen L. arbeder Dahl Ellen enkefru Hans laboranlass. verre kontorst John kontorst I;J5 Rosvold Martn logvert* Ole sømand Margt frk. Hagen Idar fyrb. Tokl Jens matros Wevk John arb. Lestad Hlmar cem.arb. Jf Anden Augusta arb. ;;;17 *Hotel «Nordsternen» a tokke Hayethe vertnde* l Else frk. ; Olsen Johs. arb. l Lunde Ove masknst l J Dahl Ole,arb. Benum Alvn arb. ;;;19 ^Trønderen» frugtforr. ;; Overby Anne handlerske ;;; Hote «Trønderen»? Lund Jensen O. hoteleer" :;2 Iversen Johan prvath." ;;; Bakken & Co. G., kol.forr. Børk Frantz arb. ;; Bye Gustav arb. ; ;; Lorentzen L. arb. Bakord Magne arb. ;;. Rottman Max blkkensl. ; Klausen Elne hush.ske ;, althammer Osk. anl.arb. Olsen Klara enke ;;;.:. Olga frk. ;;; Berkaker Otto malersv. : Rse Johan arb. ;;; Johnsen Oskar arb. g Øen Karl arb. ; ; ; Moe L arbeder ;; Pettersen Paul arb. 23 (undt & Haave) ^. o-vkans cykleverkst. W: toppenbrncks vnlager l; 2 A. E. G. elektr. forretn. s Bratørkaen ;;Møre fylkes ruteselskaps g pakhus og eksped. m Dørum O. kontor ElTrondhems slagtehus ;;;; (Thems kommune) g; Café Moderne ; Alfhem Lef restauratør!;; Erksen Olne varmomf. K Nystad Jenny k.pke W, Aune Anna kontord. Næss Knut dyrlæge Bratørveten Brnken trand Johs. føsmester Thems køtkontrolst. tadsdyrlægens kontor Handelsføset 8 form. tl 6 efterm. Indherreds dampsk.selskap pakhus og eksped. Kvam Edv. eksped.ktr. Bruspavllong l Indeh. Else K. øholdt Bruspavllong 2 Indeh. Petra L. Opdahl N. F. D.. pakhus Toldvegten Helde M. mek. verksted & metalstøper Havnevæsenets kafé (Thems havnevæsen) Johnsen Haakon restaur. Dagny telefond. Llly kassererske Thems dpsk.ekspedtørforenngs arbedskontor Vesteraalens D.. kakontor (kapten Pallesen) «uggen» (Th. havnevæsen) Fredrksen Ingv. arb.form. Olga kokke Wulvk Bernt havnearb. mon havnearb. Johanssen Martn A/ lager og kontor Toldboden Bachke H. & F. transllag. Fællesforretnngen Dllner & Co. A/ trælast kontor og lager Brødrene Peusa sld- & fskefrysen Thems aktetrælastcomp. kontor og lager Garberg & Co., Enge bruk kontor Thems skompan kontor Hagevk & Moe A/ sld- & fskforretn. Thems landmandskontor Dahl Nekola ktr. og lager Thems kulkompan lager Brkeland Gunnar A/ lager Bachke H. & F. kullager Neumann C. lager Larsen Alfred stevedor ktr. Brnken tl venstre frå Brobakken 3 NyvoId Alfr. konduktør Johnsen Elen enkefru Henry sømand Ester sérv.dame (DEN NORKE HANDELBANK frondhjem - KRITIANIA - BERGEN - KH.UND H, - KR.AND. Gardner & Møbelstoffe Lnoleum & Voxdug Nlsen Hans mask.* Anthone butkd. Halten Johs. skoleelev John telefonarb. 5 *Hansen ofe enkefru Charlotte arb.ske Johanne fabr.arb. Hansen Georg kører Nystad Alfr. ass. Gaustad Adolf slyrm. Opland Ole eksp. Mare frue 2 trøn Jotam grosserer* In«a frk. ' Hørds frk. Nordahl Kar lærernde Olsbu Tere stud. Larsen Kersten enkefru Øyen Harald gymn. Johansen Mathea arb. 7 1 Kærem Mare kontord. Vaagsæther J. arb.form. Falck Georg fotograf Brodahl Erlng stud. Hegge Yngvar stud. Benterud Børn stud. Folkestad Olav stud. 2 Benterud Jørgen redakt.* Trygve gymn. Løvaas Børn ng.ass. 9 Thoresen T. pens.vert Eventh Jacobne frk. Leklem Masne kontord. Basteson Olav teknker Brandt Redar hdlsgymn. < Nlsen Barne m.skoleelev Kl Borghld lærernde 2 ødvk Nls skrædder Krstansen Kr. ktr.assst Welde John muskfurer chmdt Klara telefond. 3 Ronæss Elas gravør Akslund P. fabrkarb.* Løberg Lef stud. Jærv-Erksen Egl stud. «Hansen Ole baker altvedt gv. tekn.elev Johannesen John do. Brnken tl høre for Brobakken. - 6 Iversen B. kol.forr. fc Jensen & amahl «hemmebaker Conrad Ole trykkerarb. Olsen Johannes stud. Nelsen Karolne frk. Jensen Th. opsynsmand 2 Wang-Karlson Kr. kbm. Johansen Edv. domk.arb. Aktekapttal og Fonds 82 l /2 Mllon Kroner f o

10 .2 "E ro o.e ro ro ro fe Forlang altd E. C. Dahls Bryggers KVÆRNØ 506 tene Gerda telefond. Larsen Olav tegner Thorsen Adolf hand.res. 'Johansen Johs. ktr.chef Ingeborg kontord. 'Berglund Johan felerm. Næss Anna butkd. Mosvk Johs. snekker Ragnvald snekker Gyda frk. 8 1 Lund O. verkstedarb. Jervan Kr. vognmand 2 Rygh E. sersant* Olava frk. Hagen Konrad lagerarb. Lorentsen G. arb.ske loadahl Th. kaarb. Marcus søm. andberg Engelb. skræd. Jensen Ludvg snekker* Heer Georg stud. ng. Thorsen Olav stud. Haarberg Otto skrædder Berge Davd ng. Trang Johan skotøarb. Kvthyl Krstan chauffør Johannesen Paulne syd. kotner Brynulf stud. Brobakken tl høre fra Brnken. 2 Ustad K. skomaker* 4 Wllman P. snekker Mare kontord. Arntsen Trygve hovsl. "Wold Karolne enke* Karl eksped. 6 1 vertsen Johan smed Johnsen Paulne syd. 2 Næss Torsten snekker* Langlo Ellen fabr.arb. Bg. 1 Halvorsen E. forr.kører 8 Grøtte Peder snekker* Nlsen Ole kører Bg. 2 Hugdahl Trygve snekker Johanson Gustav murer 3 Hammer K. arb.ske sen Edvard kører* Arne arb. 2 Knudseh Andreas skom. Andresen Ole løsarb. Aune Olne enke Ingeborg frk. Redar arb; Olav opslager Aas John arb. Olsen Alf vsergut Andersen Johan skom. 12 (Vangsmo vognm.) ^Larsen Ludvg kører A Brnken Bryns vel Larsen Mare arb.ske Madsen Konrad kører Ingdahl Edvard kører Brodahls gate tl venstre fra trandveen. 5 Magnussen Karl kaarb.* Hørds frk. Gustav sømand Karl kaarb. 7 truck Mare enke* Vlly murer Arthur skotøarb. 2 Aas Johan kaarb. Olaf murarb. 9 1 Vestad Martn platearb.* Heyerdahl Ole platearb. Judth naatlerske undnes Ole fsker Harbak Hans vognm. Krstansen Anna enke 2 Trøen Johannes styrm." Enar matros Johnsen Ingvar matros Brodahls gate tl høre fra trandveen. 2 Vanvk I. enke* Korsem Karl kok 4 1 Malvk Petter lagerform.* Enar usterass. Gunnar rør). 6 Erlngsen Carl måler* Jakobsen Anna syd. 2 Moe Magnus bybud nr. 2 Gustav platearb. Arne blass. Woldseth L. brygarb. Martn arb. 8 1 and J. P. træarb. Iversen Mareno platearb. tamnes Peder kører* Ekle Ole arb. 2 Pettersen Jeremas arb. Brodtkorfos ve fra tenberget tl venstre. 2 Lange Karl kapt.* Assa frk. 4 Grønnng H. B. købm.* Rostad T. bankass. Karolne kontord. 6 1 Ede Jacob revsor* Ranhem Carl m.sk.elev 8 1 Matheson Carolne rentenst* 10 (Fru Margt Rynnngs bo) 1 Rynnng Rolf o.r.sakf. Erksen Harald kapt. 12 Lund C. drektør* Broveten tl høre frå Købmand 2 Gsvold Inga kontordøs 2 ørle Chr. snekker*? Berta bokh. J 3 Petersen A. skrædder 4 ^^Fnseth Ole snekker* Karen sydame Høvaag Amanda hdl.sk Hans handelsres. Moe Bert syerske 2 Aksdahl Olaf bødkerarf Andersen Johan natvakt; Ole trafkelev Bryns vel tl høre frå tenberget. l 1 Hansen Johan typograf: Anne butkd. Rolseth Petrne enke Harald arb. 2 Dahl Hlda frk.* Karolne arb.ske 3a Heggelund O. skuesp.*.; usanne frue skues 3b Øfst Haakon sporv.k.' Granhem N. poltkonst.3 Børseth Mkal postelev Falck Augusta skuesp.nd^ Brekke Martn bokh. 5a (Køsnes Ole) ''Henrksen Wlh. arb. Dahl Julus arb. Arne arb. Magnusen Erlng typ Andersen Tora butkd. Vggen Valborg opv.dam» 2 01sen Helmer arb. Norum Johs. arb. Bg. 2 esseng John chauffør 5b 1 Wnum Anton resende perre Ole ernb.ass. 2 Alstad Johan baker Jenny frk. Guttorm verkst.arb. Ursn Mkal grubeeer* Davdsen Joh. hdlsres. «Krogstuen» 7 Klnge Ncolay købm.* Ingeborg frk. Nls volontør Ragnhld 'frk. 9a «Aashem» QIsen O. C. hdlsres.* Erlng kontorbt. 2 Flønæs I. bankfuldm. 9b «Lundhem» Grønflaten J. drftsbest.ll Trygve mek. Lassen Lotte kontord. Trondhems Haandverk- os Industrbanl mottar Indskud tl høeste Rente. Dskonterng. Inkasso. «Thorbørnsen A. dpsk.før. Tangvk vert telegr.bud Dalen John stud. a 1 monsen Johan poltk. Ragnfrd telegr. «Pettersen Andreas mask.* Dahlum Mare frk. Gertrud frk. 1 ten Berthe frk. 3 Iversen Elne vaskek. Erksen Ida syerske g. 1 Grøttng Anna enke fb «olhem» Hegstad Charlotte frue Gudrun kontord. Aslaug kontord. 2 Otnes Jacob købm.* Borghld kontord. K; Johan stud. 3 Larssen Martha enkefru* g Glenny kontord. K< : Wllam bankass. Johs. telegrafass. Bordahl Endre kontorbud 5 Hegdahl Anthonette enkefru* 2 Frdh Nls arb.? Trana Alb. cementst.* Anna enke Ottem Johs. barber Bryns ve tl venstre frå tenberget. 2 1 Johanssen M. gross.* undet Olga sydame 4 Øyen verre købm.* ; 6 Nlsen Johs. opsynsbt. N l 2 Holler Marn. fh. mask." Krane Inga husbest.? 8 vertsen Anna enkefru verre toldops.m. Anna sydame ' : ohansen Tr. lagerchef* "Baardseng Mare dakon. Lysholm Karl fhv. gartn. 10 «Hansen Anton arb.form. 1 Wærnes Karolne enkef. gne sydame Olga pakkerske Klngenberg Tr. stud. ng. 2 Gundersen Alb. arb. Hennng Anna enke* f 'Jervan Henrk malersv. ; Byaasveen tl høre frå tenberget. ; 2 Nssen Aug. apoteker* 4 Kung J. arktekt* Lef stud. ; Aase frk. Ths. Angells gt. 13 Telefon 1210 f. Bryns ve Byaasveen 14 «Aashaug» 1 Hernes Karl købm.* Dagmar frk. 2 Hauer Gabrelle enkefru Karl Johansen Mare penson vendsen vend ark.* Andersen Ella frk. 18 Pedersen P. masknm,* Redar 2 FIood Arne ng. 20 *Næss Andr. formand* Overby Olaf lok.fyrb. Thane Trygve resende 22 Rber Andreas chauff.* Ekwll Eln hdlsbest. Brémsund Aksel lærer Bøgeberg Mch. kontorst Andersen Lef fabr.arb. Jentoft Joh. styrm.elev 2 Feren Martn fabr.arb. Jacobsen Redar hdlsbt. Ttland Dorthea frue Hldur postass. Knutsen John arb. 24 Edem Olaus kontrollør* Herman 26 Aas Ingeborg enke* Frdtof musker Øvnd masknm. Klara pakkerske 26bLøe Elne enke* Johan betent Amundsen Anna frue 26c Llleaas Hansne enke* Hlmar fabr.arb. Henrk arb. 28 ^Olsen Ingvald fskhdl.* 30 Wggen Arne byarb. Hansen Lna enkefru* Ber. domk.arb. Loraas Ragna fabr.arb. 32 Dragvold Ole lagereksp." 34 letvoid Johan bremser* Johan opslager Rognan Anna syd. 36 Devold Olne frk. Vangsvg Enar måler* 36b Clausen ara enke* Emle fabr.arb. 36c (Brkeland Gunnar) Knudsen Herm. sagbr.arb. Olsen Hansne frk. 38a dansen B. hovedbokh. Ingrd frk. Brynulf styrm. Nygaard grd frk. 38b Henrksen H. P. guldsmed* Johs. nkassochef DEN NORKE HANDELBANK TRONDHJEM KRITIANIA - BERGEN KR.UND N. - KR.AND. Lærfabrk f J 607 l Henrksen Aslaug frk. 40 Dtlefsen Mkal kaarb.* Mlly bokb.ske Dagny frk. 42 ^øvle Inga kolonalforr. Inga handl.ske Ingolf landbr.elev Vlhelm Lavaag Laurts styrm. Wkdal Agnes eksp.trce Andersen Anton fabr.arb. 2 Paasche Anna frue Harald vognm. Wærnes Tobas baker Borghld frk. kerve J. J. lærer Waade Olaf ekspedtør 3 Børnhaug M. guldsmed Odd stud. olveg butkd. Hansen Andreas stuert vendsen Aubert montør Herny kontord. Ester kontord. Brtz Ernst mekanker 44 Guttormsen T. mask.arb.* Magda paalæg.ske 2 Kolstad Bernt arb. Dragseth Gurne frue Johan fabr.arb. 46 flausen Hans tømmerm. ørtømme Emle enke Enar arb. Johansen Karen enke Olga dskdame 2 Johnsen Mart enke* Karl forretn.k. Løhre Hans tømmerm. 48 Holm A. fhv. børstenb.* Harald fyrb. 50 Qlsen Olaus fhv. havnearbeder* Krknes Grethe arb.ske 52 Qlsen R. kolonal"orr. 2 Olsen R. masknst* Borghld butkd. Astrd kontord. Ole fyrb. 54 Løhre Karl vognm.* Lars fhv. vognm. Kvenld R. hush.ske neeggen Ludvg chauffør Talestaton 56 "Raanes gvart måler Bergtte frk. Ragnhld kontord. grd frk. Aasot kontord. Børn tapsets. verre eksped. ktekapta o«fonds tv* mllon Kroner et aq W CD

11 BØNDERNE BANK 508 ^Lndemann K. organsl* Ludvg bankass. Elf stud. Mohr Barne stud. 2 Wesener H. krmnald. Albert stud. Ragnhld frk. 58 méda Josef guldsm.* Oscar stud. Vctor cselør Elsv frk Nakstad H. kontorchef 2 Kleven Fr. ngenør «kogholdt» Melandsø Joh. købm.* Ingrd sykepl.ske Dagny frk. «Maorstuen» Berg Thorbørn købm.* «Fagerhem» 1 0phem Alf marnekapt. Andersen Lovse enkefru Tora lærernde* «Krokkleven» (Wk L. P.) 1 0stbye Ragnar avd.chef 2 Næss Johan resende «olbakken» Næumann Georg dsp.* 62 «Fredhem» 1 Ekker Davd dsp. 2 Elas købm.* 64 Rvam O. blkkensl.* Magdalene frk. Johs. fhv. blkkensl. 2 Berglund Klas elektr. «æterhdug» (Jelstrup H. poltm.) Rosvold Nls forp. «Børkhem» Dahl Halmar fuldm.* Alf stad. «Berklund» tensdal Ole eksped. Næss Ole dpsk.fører* Nelsen Charles barber Byaasvelen tl venstre frå tenberget. 9 chytte-berg H. ark.* 15 1 Refsnæs Kar styrm. 2 Johnsen Joh. fhv. b.arb.* Østby Karl posteksp vesen N. M. krkeverge olveg frk. Enar assstent 2 vaan Eskld- furer* Kaspersen Karolne frk. 19 (Berg Torbørn kapt.) Berg Bertha pensonst Helga kontord. AfcteseskaDet Byaasveen Bymarken Berg Elsabeth kontord. Moen Janna strkk. 21 Fosse W. kontorchef* Wulff Mare pleerske 23 Wold Mare enkefru Mabel kontord. 27 Moe mon drektør* Gunder skoleelev 29 (chølberg H.) Barlnghaug Ole ass. letbak Nls elektr. 2 Holden Magn. skftekond. kerdahl Peder fyrb.asp. Bg. 2 Tegaas Ole kører Aarønes Karen frk. Hofstad Olaf musker 31 «Heglund» 1 0hlsson Lna enkefru* Nytvedt gurd stud. 2 Aune Eml resende Gudrun kontord. 33 øberg Rolf rentenst* 35 Toresen T. A. fhv. malermester* Tveraamo Nanna sydame 37 Rossbach Petter hdls.fm.* Lange Petra frk. 41 (Grønnng Eml købm.) Mrønnng Lna handl.ske Bergh Jenny sykepl.ske 2 Kvanvk Anton hdlsres. 43 «Haugen» Møbus W. drftsbest* 47 Erksen Johan matr.forv." Margt kontord. Borghld frk. Jenny frk. 51 Grønle Wlhelmne enke «Udsgten» (Prøsch Katrne enkefru) Olsen Anna lusm.kone Ole vognm. Petra sypke Ole P. kører Jule sypke «Bergly» Bennett A. drektør* Haave Ole gaardsbest. «olhem» Meland Ole gaardbr. Olaf arb. Øen Ole fhv. resende Indseth J. husbest. «Fagertun» vertsen E. kontorfm. Lnd G. husbest. Bymarken «Baklen» (Thems kommune) Gundersen Georg dreer KIB- & FIKERIUDTYR TrondHem TRONDHJEM AKTIEKAPITAL OG E0 ( P atd Jacob Mathesons T/WAN6ER 11 MILLIONER KRON Krstansen A. komm.al «Dahlhaugen» Dahlhaug Ole gaardbf* Langlo Ingeborg enkef «Fagerhaugen» Jakobsen J. kontorchef Børndahl. fhv. u.offf «Fagerlen» Gevng Børn gaardbr; Peder gaardsarb. Ingvald gaardsarb. Petra frk. Brevoll Olne frk. Johansen Edvnd skpp Edvnd matros Dahl Krstne enke Clarn Jan skrædder Olsen Olne frk. Wean Ole fsker Inga kassererske Petra tandtekn. «Feldsæter» (Høyer H. hoteleer) Iversen Anna oldfrue Haugnes Hlm. kelln.el «Forenngen» Kyllo Arne gaardbr.* Lars kaårmand «Framhetm» Lenhardt A. O. bestyre «Føllefoten» Olsen Ivar gaardbr. Olav gaardsarb. Borghld frk. «Granstua» otaaen Paul fhv. agrpfl «Gudmundstad» Høyem Klaus forstande! vanhld fuldm. Gudmund løtn. «Haugen» Ry ord Nls arktekt «Horghem» Grlstad O. frm.hdl.* Noodt Gudrun kontordé Elsabeth kontorassj Hoell Hans stud. Istakhuset (Th. kommune «Klemmetsaunet» Grøtvk Amund forpakt «Ladevolden» Rse Anders gaardbr.* Ivar telegrafst «Lagmandssæteraas» Buseth vend gaardbr.* Pettersen Rasm. salmak verre Ragnhld frk. «Marenborg plass» Blakstad Johs. gaardbr eldttg, Taugverk, Fskegarn, No*I u, Éu, Telf.: 4257 k, Tel.adr.:.Fskerudst; Blakstad Anna arb.ske køstad John arb. Ifordl»,s;Falstad Bernh. kontorst Ifløsomhet» : tokke Konrad gaardbr.* ;;t Johan fhv. gaardbr. f? Hammerfeld J. gaardsarb. Illøsomhetsplads» "'t Gundersen Arvd arb,* Haugnes Rchard pudser chønnngsdal» Ellefsen Ellef gaardbr. og skogforvalter* Bert frk. Krstmar kontord. Trøen Gustav skpper Olsen John snekker Børgen Jens kaarm. Pskonov Alexa. kunsta. Mustad Isak måler Gravern Arne læregut g kstuen» (Trondhems skklub) Hansen Mna bestande Welde Karl hotelbud w_.. Krstansen Kr. gaardsdr. fakogvogterbolgen» (Kommunen) Haugan Carl bankbokh. Åldstedt M. fhv. hdl.fm. Hlda frk. Dagmar kass.ske Iommersæter» (Kommunen) Haarstad Mart budee Kvakland Martn smed «tudente rhy tten» (tudentersamfundet) valbergsplads» :. (Bygnngsmuseet for ; Trondhem og omegn) lnd Ole lagerarb. : Henrk kontorst Norøy Hans skrædder : f Ørnulf hdlsbet. verresborgspiads» Dahl ofe enkefru* g;. Iversen Margrethe syd. ; Dahl Isak gaardbruker p ;«øndre verresborgsplads» Opland Ingeborg enke* Ingvald kører Anders skomaker Borghld arb.ske ofe arb.ske Martn gartner Johan verkstedarb. Andreas snekker Bymarken Danelsveten - «Tempervold» Dahl Arnt gaardbr.* Eggen K. gaardsbest. «Torshaug» Mærk Ingeborg enke* Mare arb.ske Anders gaardsarb. Ole gymn. Frsvold usanne enke Anders kemgr.lærl. :Torshem» Holte. Oscar fotograf* Anna enkefru Krsten skoleelev Lepstø Mætt arb. «Tungen» (Kommunen) Olsen Hans fhv. handlsm. Frøseth Eugene hush. Bach Ole gaardsbest. Norøy Torbørn arb. «Tømmerdal nordre» agberg Gurne enke* Llleby Petronella kaark. Bye Nls telefonarb. Klefstad Peder fabr.arb. «Tømmerdal nedre» (Keseraas John Nedre Møllenb.gt. 79) Keseraas Wllam arb. Bynesvelen Norsk Bereder og Pelsvarefarver Danelsen Gust. hvtgarver Brænnes Garderobefarver & kem. Renser* Pedersen Ka fabr.mester Nelsen Herm. farverm. akshaug Peolne stryk. Ila pkerverk A/ Brandhaug P. kører Hammer Joh. fabr.arb. Hans fabr.arb. Caspars gate (ved Blusevoldsbakken) 2 Hede H. kontorst* Arntsen Emma hush. Rsan Anna utsalgsbest. Margot telegr.nde 4 (Thems kommune) 1 Goffeng Redar stud. Ing. Huseby Elsabeth butkd.. 2 Leganger Mathas købm. l (Thems kommune; Prøsch Redar bankbokh 2 Iversen Curt verksm. 3 (Thems kommune) Dresser & Frakker Dress*- & Buksetøer Nelsen Gudrun eksp. 2 Ness-Iversen Olaf agent Chr. Monsens gate 'ved Kuhaugen, Wessels gt.s fortsættelse). I (Thems kommune) Ellngsen Chr. poltkonst Bakken Bersv. st.asp. 3 (Thems kommune) Hoff Peder poltkonst. o 5 (Therns kommune; Tranøy Kaare typograf Knut handelsbt. 7 (Thems kommune) Johansen Enar sp.kond. 9 (Thems kommune) mølan John chauffør II (Thems kommune; Fladaas Aksel lok.fører Ingrd frk. Chr. Monsens gate (ved Kuhaugen, Wessels gt.s fortsættelse). 2 (Thems kommune) Øseth Aleks. arktekt Ervk Gunnar natvakt Jenssen Jenny sydame 4 (Thems kommune) Dybvk Haakon måler Aunet Albert skoleelev kønsberg Lovse fbr.arb. 6 (Thems kommune) unde Alfred veer Krstan kaug Lovse husbest.' 8 (Thems kommune) Bolme Ole byarb. Ingrd butkd. Ragnhld arb.ske Ingeborg kontord. Danelsveten tl høre frå Erlng k. gt. l Krstwsen E. måler* 2 Berg Mart bryggerarb. Knudsen Gertrud vask. auholm Anna brygg.arb snæss Jette frk. Bg. trandberg Per kører 3 Rvaal Mare frue* Volden Theodor montør 2 Lvstad Tollef skrædder Thngstad gne telefond. 5 Wold And. fhv. vognm.* ofe frhandel 2 Flack Gertrud enkefru Wangsmo Enar lagerfm. UA&nCIODAMV besørger INKAO prompt og bllg. lalutlodanft Alle Arter av BANKFORRETNINGER ETRONDHJEM, - KRITIANIA BERGEN KR.UND N. - KR.AND. Aktekaptal og Fonds 2V 2 Mllon Kroner

12 Ot "E.o 45 rc s? 03 co l FORLANG altd E. C, Dahls Bryggers MINERALVA] 510 Bg. Ran Lars fskhandler Aune Jens skrædder 7 Nlssen Olaf fskhandl.* Rogde Martn kontorst 2 Normann ander blk.sl. Ran Talve revsor Berntzen Alf blkkensl. Johannesen Jens kaform Jensen Karl butkbt. 9 *Lysø Mare handlerske* Karlsen Anna frk. 2 Dahl Dagny enkefru Hammer Harald telegr. Bg. Hagen Tron måler 11 Røst Johan købm.* Halfd. telegr.bud 2 Wthammer J. fhv. bake Johan kontorst Bg. Wderøe Mara enkefru Margt arb.ske 2 Røstad Olaf kører 13 Langland & che A/ smedverkstect che Bernt dsponent 2 Jacobsen Ove vaktm. Borghld kassererske Wlhelm kgttorst Harald lagerbt. verre lagerbt. 3 Elden Jule frue Borghld kontord. Grove Konrad blkkensl. Møbelsnekkernes A/ verksted Korssøen Alf stat.asp. æther Ingvald stat.asp. Len Nkolne butkd. 15 (A/ Langland & che) 1 Myhre Ragna fskmatro-. Rasmussen M. butkd. 2 Hammer Paula enkefru Jenny telegr.nde Harald telegrafst Thormod postelev Astrd telefond. Buvarp Hansne enkefru Charlotte kontord. 3 01sen Rand arb.ske Andresen Anna frk. Danelsveten frå Erl. kåk. gt. tl venstre 2 Wold Gna frk. Edler Nkolne frk.* Jacob gartner Berge erne frk. Rønnng Gudrun butkd. Aas Elne restauratrce 2 Aune Alchne lærernde Holthe Margrethe enkefru Danelsveten Drlvelten Holthe Margt konlord. Andersen Hans glasm. 4 Hagen Petra frk.* tuevold Lorents stenarb. Nyvk Oskar skom. 2 Nelsen Karolne frk. Lund Anna frk. Johnsen Enar murerl. Ytterstad Ingv. cem.arb. Guldseth Johan telf.arb. Bg. Hestvk Aasta stryk.ske 2 Lan Johanne frk Gundersen Anna enkef.* 2 Høvk Gabrel snekker Johansen Bna syerske 8 fratberg Bernh. arb. Møklebust Bna enkefru Ragna butkd. Aandahl Nls skomaker 2 Tofte Martne sykepl. Restad Nls snekker* Ingvald st.bet. Ole fyrb. 10 (Orkedalens parebank) 1 Johansen Ingv. arb. 2 Berg Petter arbeder tørseth Lars chauffør 12 Dragseth A. murer Anderson Ernst torvhdl. Vanvk Ole bakersv. Høvk Normann lagerbt. Norbotten Krst, hdlsbet. Haugen Lars skom. Aune Haakon murarb. 2 0yen Kr. toldopsm.* Klara frk. Aagot frk. Ruth butkd. Husby John verkstedarb. Wold Enar rørlægger 3 Pedersen Anton arb Tranmæl L. prv.hotel Lars logvert" pongstad everne hush. Petersen Aage sadelm. Rndahl Olaf arb. 16 (A/ Gaardkompanet Raadhusgt. 3, Kr.ana) x Lndberg Albert polerer Olsen Anna frk. 2 Andersson Edvn slper "Ragna arb.ske Lundstrøm Artur mekan. Benamnsen Nls løsarb. Jakobsen Gudrun syd. 3 Lorentz kaarb. Lef kaarb. Aslaug hush.ske Johan søm. 18 (Haug Rand, Amerka) Haug Ingeborg best pencer lagerbt. Presthus Martn noltks Rye Enar skoleelev 2 Hove Bernh. lagerbt. Olaf natporter Jørgen natporter Ingebrgtsen everne sy f 22 1 Akersveen Mare enkef Marta postelev Olaf telefonarb tørselh Anna sydame*; Lndgaard Bolette frue 24 Røsoch Henry ournal Erna skuesp.nde Ncolaysen Lef elektr. 2 Bach Ole skomaker* Redun frk. Else strkkerske 26 Fossum Anne kemsk vasker Evnd ngenør 2 trøm Nls arb. 3 teen Krst, ernb.arb. karpnes Isak søm; Bg. Fossum Erlng løsarb. Dokgaten 1 Ørens mek. verksted* 2 Ørens mek. verksted* 4 6 (Jenssen & Co.) Kvam & Gsvold kullagel 8 10 Bachke H. & F. '' kullager* 12 Nordenf. dykkerselskap lage Drlvelten tl høre frå Kongens gt.!;; l kobolt Olne fhv. stryk.! ' Wangsmo Mare sydame ;: Petronelle enke ;, Kerstne frk. 3 Hlstad Konrad bakersv,; Paulsen Karen syerske 2 Hoem Kathnka enkelr;g Borghld eksp.trce Torbørg kontord. Vekseth L. arb. Nørbech B. fhv. bankasw 3 (Chr. Thaulow & øn; Grytdahl Arnt lagerarb. Nlsen Bert A. svdame 2 Wethall Edv. teglbr. Trøan Ferd. fyrb.asp. Wormdahl Andr. vognml Ofstad Adolf dreng f Drlvelten : tl venstre frå Kongens gt.; 2 1 Gmse Ane enkefru* t Trondhems Haandverk- og Industrbanl mottar ndskud og utfører alle vanlge bankforretnnger. Drlvelten Dronnngens gate ; Pettersen Olea eksp.trce 2 Klevan Odn kontorst ^undland Anna enkefru" Anton murer Ingeborg frk., Hassel Johanne lærande* Johnsen Johanne frk. Halvorsen Olne enkefru* Mare kontord. gne butkd. Ovede musklær.nde Næss Augustnus kellner Dronnngens gate Ifrå Købmandsgt. tl venstre. la Thems varmbadanst.* 2 Myhre Martn badem. Dagmar frue Pettersen evrn mask. Anna handlende Elb Nordenfeldske!! kunstndustrmuseum* Hellån Hartvg vaklm. 3 Den nordenf. Kredtbank* ;! 2 Wærness Olaus bankbud ; Petersen Bergtte husb. ; 3 Berg Andreas bankchef! Lt stud. :! Larsen Anna enkefru : 5 Brtanna Hotel A/*!; Ellefsen Johan ' drektør ;!' Brtanna barbersalon Langsæther Elne kafépke!;! Jensen Petra oldomfru! Rchter Oscar overkellner Rønnng Utne leet. ;:. Haagensen Nls dsp. : Lundn Astrd koldomfru ; Grænsen Mart koldomfru ;. ; Walstad Barne kok Bedermann Hugo kok!f ;!. Jahns Otto kok Zuber Rchard kok ;!. Pettersen Mette kafépke Lenan Ingeb. varmomfr!;' trøm Valborg kafépke Myklebust Emma kaffepk :> Moe Ingeborg kaffeomfr!! Høaas olveg butkd. Olsen gurd mek. ; Norum Ole fabrkarb. J Langvaag Aasta serv.d.!;;. Vklund Aksel hotelbud ;! Langaard Olne koldomfr? ' Lndmark Oscar leetene! 7 (Bennett Alfr. drektør) ;!' 'Norstrøm ophus agt.for? Bennetfs rese- & annonceburea!: Rossbach R. blomsterfor 2 Lund Enar H. agenturassuranceforr. «Norden» søfors.selskap «Norrland» brandfors. «Norske Trton»,brandfors. «Norske Forenede» lvsforskr.selskap «Norvegen» ulykkesfors. Græske vcekonsulat Halvorsen Alf assur.forr. Chrstana øfors.selskap Ths. Forskr.selskap A/ «Norske Lv» lvsfors.selsk. «Dovre» ulykkesfors. A/ kogbyraaet (P. Kndseth) 9 1 Hrsch Harald modeforr. Aune Arne A/ hatteforr. Dahl Kr. herreekv.forr. 2 Norske Forenede forskr. «Norvega» forskr.selskap 3 Iversen Anna enkefru Blom Chr. dspachør og assessor Bøckman E. D. assessor Larsen Arne kortevarer Hessen P. I. M. agt.forr. Holan & Erksen træl.forr Fosse August dpsk.eksp. ofe frk. Margaretha frk. Krstan kontorst 4 Andersen I. A. købm.* Gæver Ragnhld enkefru agenturforr. Ingeborg frk. tyrvold Gurne husbest. Hegbom Julus drftsng 5 Ellngsen Harald gross. Wolmar Henrk dr. Paulsen Josefne frk. 11 (Dahl E. C. brygger) Ølhal 2 Oppegaard Olaf agentur & assurano Haugh Carl paprf. en gr Danelsen Krstne husb. Ncolaysen W. dr Prøsch Halfdan agent Høye Haakon arktekt 13 Olsen Waldemar møbelf, 15 taw & Co. Iv. kontor* Jernbeton Tr.hem A/ Alml tenbrud A/ «ør-trøndelag ocaldemokrat» konto 2 Munktells, Norsk A/, Hammer Molla damefrsørsalo Kaldahl N. agenturforr. 3 Matheson Brger gross. 93 fa sn g d Matheson Johanna frk. 4 taw Iver L. grosserer Margrethe frk. Harald fuldmægtg «Norske Folk» lvsf. A/ g. 2 taw Arne. kontorbt.. Anderson Inga frue 9 Hattrem Thorl. bokh.ass. " 2 Berke Fredrk form.* annum grd hush. Wold Alvlde butkd. Holst Lef stud. :l (Lund K. rørl.) 2 ketne Aksel verksm. Here Johan fabr.arb. g. ^hanem Ole rørl.arb. 2 Gersvold Peder ernb.n.!3 J^Lund K. rørlæggerforr.* 2 Lund K. kontorer!5 Edem John P. handelsm. 2 kaalmo Krstan eksp.* Treu-Jensen Karl ng. Ludwg Carl mask.!7 (Berggren H. A.) Bodsberg meers utsalg Øen Robert murer Laura best.nde Jenny best.nde Thoralf byarb. Jensen M. ordmor Konrad styrm. Jørgen kontorbt. Alda frk. Petersen Georg butkchet Else frk. 2 Røl Marus måler Moxness Alf masknm. Ingv. elektr. tørseth Anne enkefru Anna suffløse Pettersen. fyrbøter Anna butkd. Emma kontord. Rasmussen Fr. blmontør,erksen Frtz malersv. Blle_Hans scenenstruktør Kvam Anna strykerske 3 Rakstang Mare syerske Bg. Hansen Wlh. blkkensl. Erlandsen Edvard arb. 29 (Thems kommune) Thems komm. husmorsk. Ofstad Elen haandg.skole 2 Johansen G. best.nde Redun lærernde Trygve bryggearb. Alma frue Pedersen Henrette kokke 31 1 Nelsen Jacob avd.chef* Ole skomaker nru ynnovr UAXncICDAkIV besør er INKAO prompt og wg. DEN NORKE HANDtLobANK Ae Arter av BANKFORRETNINGER ITRONDHJEM - KRITIANIA - BERGEN - KR.UND N. KR.AND s. «s Fond» 82</ 2 Kroner 3 Q W l

13 BØNDERNE BANK 5.12 Nlsen Astrd eksp.trce Charlotte eksp.trce Olaf ltogr.ass. 2 Andersen A. fskhandler Krog gne tandl. kontor ' 3 Korsen Andne enkefru Olsen Bert k.pke Bergan Bert koldomfru Bakken Krstanne serv.o. Øen Krstne serv.dame Bg. bystad Olaus havnearb. Rkard køredreng 2 Iversen Ernst fhv. bokf. 33 Qlsen Odn fuldm. Lepach gne bokh. Chrstensen C. laborant Aslaug butkd. Mldrd frk. tevenson Malene enke Rngstad Julus stud. 2 Wthammer A. fane. Helmersen Ludv. best.* Margt frk. Herlof bankass. «Olsen Charlotte frk. Aalmo Gertrud syd. 35 Pettersen Ole skomaker Dorthea konlord. Røvk Laura sykepl.ske Haset Børsvend cementst 2 Kystad Johan bakersv.* Erk arb. Olsen Ingvald telegr.bet. Røstad Per fhv. gbr. 37 Colln Ole maskn.* Haugen Lars skom.arb. 2 tensland Magnus måler Hoff evrne enkefru Rønnng Tore byarb. "Prestvk Joh. fskhandl. Guttormsen Rk. stenarb. 39 Restad Erk form.* Ercsson Wlh. møbelsn. 2 Jensen Else stryk.ske Dahl Olaf skrseddersv. Echholz Karolne hush. Torbergsen Karl guldsm. 41 horgen Chr. & Co. køtf. Pedersen Jul. bankkass. 2 Keln Hlma fhv. hdl.* Hulda frk. Berglot telegr.nde Brøndum Karl masknsæt Fladnes Hlda hush. Olsen Edv. ng. Aspaas Jens telegr.fuldm. 3 Krogstad Arnt fyrbøter 43 1 Borgen Chrstan slagter Iversen O. kolonalforr. 2 Ole købm.* Dronnngens gate 45 1 æther Johanne enke* Kelland Chrstan sekr. 2 Egge Olaus fhv. vognt Inger dakonsse oelmo -Amanda kontord 47a 'Johansen Nls arb. Nøstvold Rkard bygm. ørl vert snekker "Island Henrk montør* Arne fabr.arb. Toralf fabr.arb. 47b 1 tørd. meers utsalg "Olsen Peder garversv.* Trygve bankass. Normann F. blkkensl.sv 49 'Johnsen Jørgen hovsl. Inderberg Alfhld kontord 2 kefstad Arnt vognm.* Gudrun frk. 3 Lunder Otto kører Johansen Ant. løsarb. 51 'Haarstad K. vognm.* 2 agmo Haavard bleer Hammer Ingv. murarb. 3 Gaasvk Ole forr.kører Bg. 2 Hammer Endre stenh. 53 langvk Enar brygarb. 2 altvk Ole brygarb.* Karl løsarb. Peder løsarb. Olsen Oskar bryg.arb. 3 Jørgensen Ingeb. vaskep Dronnngens gate tl høre fra Købmandsgt. 4 1 Bratt Joh. F. agenturtorr Kgl. dansk & slandsk kbnsulal «Polars» sø- & brandfors. «Norsk Reassurance» «Mnerva» Øwre & tene flagog presennngsforretn. 2 tene Jonetta lærernde Margt kontord. æther Lna enkefru* Halvorsen Bolette 6 'trndens sparebank 9-2* 2 Hypotekbanken 10 l Arbederbruk- & bolgbanken 10 l 3 Ræder R. F. avd.ng. 'Hansen A. vaktm. Gullksen Fnn stud. 8 'Mogstad E. D. farvendl. Røed K. lotterkontor Norske pengelotter Ede Jacob revsonsbyraa Rønnng verre agt.forr. 'Danelus B. dr. 11 l 5 6 TRONDHJEM AKTIEKAPITAL OG _ «TAVANGER 11 MILLIONER KRONE atd Jacob Hrsch Chr. dr. ktr.. ;,, 2 4 Rynnng Rolf sen. o.r.s^l Rolf un. o.r.sakf.?:l Benkow I. fotogr. ate Mogstad E. D. købm.* ;^ Løchen Antone enkefn ; Hovde Jenny butkd. Løkke Gunhld hush.- 3 Rømo Johan løsarb. ofus smed Bg. 1 Folstad Jens st.bet. 2 Kærstad Else vaskek.;3 varva evern byarb. 5; Petersen Jørg. havnearbf Alfred fyrb. 10 'Postkontoret (staten) 2 Postmesterens kontor Postkontorets kasserer Postsekretserens kontor Budavdelngen Toldavdel.s pakkepost 3 Bryn Karl postmester Bull Waldemar stud. Gessng Arne stud. Aase Arne postass. Jensen Johan stud. Reseavdelngen 4 Maasø L. vaktmester 11 (Thems handelsstand) 'Ranum. Chr. manuf.f.s Engan Bert kafé 2 MykIands handelsskole Lund Karl skbstømmerm Bg. Fredrksen A. møbelsn. ; vertzen John skltm.v. ;; Zakarassen P. møbelforr< 2 Thems Æskefabrk (Kr. Fynn) Abelsen Krstne syerske ;;; Olsen Johs. bybud ;! Mossenp Ragnh. arb.ske : 4 (A/ Dronnngensgt. 14) 'Vold A. stentøforr. ; Old England herreekvp. ; Mathlde trands Eftf. : hvtevareforretn. Helm frknr. broder f orr. Amdahl Astrd modeforr.: 2 Hermanstorff Henr. res. ; teen Brger aktemægler ; Lvsforskr.selsk. «Gltne» ; : avdelngskontor: Natonal Industr ; ngenørkontor ; Krkeberg Ole lagerchef Undhem Peder skræddcr ; Paula syerske Gyda syerske g 1 Krogstad Ole arb. :; Wanpberg O. M. skræd.m. AKTIETRYKKEDIET I TRONDHJEM * Iste klasses utførelse. Verfcsarbede. Tdsskrfter. Hurtgste leverng. :; TRONDHJEM IsVangberg Astrd frk. > Otto lagerbt. f f' Ingeborg kass.ske (æther & Berg) MØllers enke Jacob A. ;; guldsmedforreln. Johannsen W. R. herreek. Hagen & Co. herrekvp. trøm Odn Eftf. skotøf. 2 Remngton Typewrter Company A/ MØHergaardens cafe (R. æther) 3 Haugan Anne enkefru Valdemar postbud Frdtof postbud æther Rasmus agt.forr. Pedersen Jon postbud Johansen Johanne t.pke Hanna t.pke Jakobsen Emle koldomf. KJ8 (W. R. Johannsen) 'Berg Elda Eftf. garn- & trkotageforretn. Brænnes garderobefarver & kem. renser 2 Berg. kapten Mare kontord. Harald elektrotekn. elmer Ingeborg enkefru (Melandsø Johan) 'Ebbell Hanna blomsterf. «Ndaros» skofabr. utsalg "Kuløy Krstan penson. Hoel Bertram maler ema frk. Pedersen Mare kontord. Morck Mare husbest. ;. 2 Nlsen Chr. maler Andrea sydame Brger blkkensl. Mosleth O. bygn.forr. ktr W$> (Melandsø Johan) 1 tckrath E. bandagstf. «Corsetsalonen» (Mare Brænd] Høvaag Mare modeforr. 2 Hofflund Astrd enkefru 3 egtnan Jonas regn.bud Krstanne husb (Enkefru grd Moes dødsbo 1 Aas Ole guldsmedforr. Dahl Antonette garnforr. Berg Gunda blomsterforr, Malvk meers utsalg Foss Karen utsalgsbest. 2 Moe Anna lærernde Mare frk. Magnhld frk. Dronnngens gate Høston Krstan dr. (øre, næse, hals) !6 (andahl Halm. murm.) teen & trøms flal (Aune Andrea) manuf.for. Hardanger Fruktsamsal 2 Teosofske samfund t. Olavs loge Vegetarsalonen Moe Hans G. forlag Trondhems Adressebok kåne» brand '& lvsfors. 3 chmdt Hldur handl. Grøndahl & Kørholt tekn. konsulenter letnes Hans bokhdl. r3alsve verre sersant Wahl Mare husbest. 'Hansen Gurne pakk. ske vertsen Hldur frk. Johansen Olanna arb.ske Hammer Emle sykepl. Nordbotten Alette k.pke vendson Hlda serv.d. ørvk Kaspara k.pke Nyberg Harald møbelsn. Bg. 2 Kleven Krst, fskhdl. Inga frk. Astrd frk. Dahl Rudt frue 3 Bye Mkal sagbr.arb. Holm verre transp.arb. «and Hanna fabr.arb. Krstansen Krstne do. 28 Aspaas Gerh. K. glasm.f. Austad østrene broderf 2 Aspaas Gerh. K. glasm.* Borghld kontord. Agnes frk. Bolme Gertrud vaskek. 3 Hansen Joh. Kr. købm. Nlsen Thorvald kontorch Aspaas Thorlev gasm. 4 Børvk Haakon skpper Aune Borghld serv.dame Bg. Walln Erk pleer 2 Osness Joh. ark. ktr. 30 kbld & Nørdgaard Af trkotageforretn vlthe I. møbelforr. 2 EInan Ellen enkefru ylthe I. møbelhdl.* Fredlef ernb.kontor. verre handelsbt. Ingolf Tdossor Johs. kystlods and Joh. lagerarb. Gurne enke Mauseth Olaf lossearb. Knudsen Toralf" bud Bluser, Koler, Dragter Kaaper- & Dragtstoffe 513 che Oskar arb. Trøndelag skogselsk. ktr. "Rockseth Karl kunstm. Mna frue pensonat Ter. J. lth. ateler Øbergh Erk fotograf Gutvk Oscar kondtor Jensen Georg fabr.arb. Odde Agnes kontord. Johansen Emma syd. Anna syd. Elstmar Olaf nspektør Larsen Elfrda t.pke Aune Peder bankass. Klngen Arne kontorst Fredrksen Haakon tekn. Edvardsen Peder maler Erkson Vctor masknm. tamnes Johs. agent Ter John ltograf ømark Margot skrædd. Davdsen Ragna eksp. Dahlsveen Ole gravør Holmer Anna eksp.trce ' Hansen Alf agent 4 Røhme Johs. guldsmed Bg. 2 Mathsen Ncola vaskek. Petersen gv. poltkonst. 32 ^Johansson C. T. manuf.f. 2 C. T. fhv. købm.* Thords frk. olberg Anna hush. Jacobsen Johanne hush. ^Johansson T. købm. 4 teen Ida frk Hansen Laura frk.* Berg Anders skom. Nlsen Erk arb. 36'-"Knudsen K. C. papr- & protokolfor." Bg. 2 Andersen Petrne t.pke 38 'Varehuset old ndeh. Bernh. Dworsky Grændsen meers utsalg altnes Bert butkd. 2 Dworsky Mare enkefru* Caeh frk. Becken frk. 3 Olsen Olne enkefru Llly frk. Olaf cselør Bg. Wæss Hans Hovdahl J. A. vognm. 40 "Krosby Olav A/ vaske- & pudseartkl. en gr., del. Røvde H. landm.nrod. 1 ehm Konrad bokh. Asbørn skoleelev Lehn Enar købm. 2 Hansen O. Meyer komm. UAMDCICDAMV besør 8 er INKAO prompt o nanutlodailn Alle Arter av BANKFORRETNINGER KRITIANIA - BERGEN KR.UND N. - KR.AND Ahtekapta og Fonds 2>/* Mllon Kroner l '

14 åå JQ Æ? s E 09 Forlang altd E. C Dahls Bryggers 514 Bleke Mart fabr.arb. Krosby Olav købm.* 3 Wold Hans transp.arb. Aafløy Martn måler 42 (Melbye & Co.) Bye R. manuf.forr. Røsberg L. kem. renser & presser Wedemann C. enke Fredrkke ass. Eleonora ass. 2 Bye Mare enke Rønnng Krstne bankass Kaare stud. Ruth frk. ketne Peder kører Wangberg M. hdlsbet. 44 (Melbye & Co.) Ekrem A. skom.forr. Hansen J. A. skom. Olsen Anna hush.ske 2 Haugan Karl eksp. Ingebørg butkd. Trygve bokh. Malfryd frk. Rochltzer Else kontord. 3 Berk Karen vaskek. Berk verre masknl. Rudolf tryk.ass. Westn Peggy butkd. Bg. Karlsen Hansne vaskep, Edeshagen E. gbsarb. 2 Elertsen Anton lagerarb. Andreassen Ahgell arbs Tronvold Olaf form. Even John lagerarb. 3 Næss Peder pensonst grd kass.ske 46 *Vaseng Ole handelsr. Larsen Emma syerske Nøstberg Martn hdlsbt. 2 Magnussen C. enkefru* Næss Mare serv.dame Ustmo Johan poltbt. Fyllng Karen pak.ske Johanne frk. Juell Mads Ths bysælger 48 ohnson Carl agent Ellen kontord. Karn frk. Dyrseth g. cementst. / Krstansen gm. mekan, 2 Evanger Nls dsp.* Gudrun frserd. Aslaug telegr.nde Nls stud. real. Westvg Tormod hdlsbt. Erk kontorst Mare eksp. Bg. *Maaø Eml sauer Dronnngens gate 2 DahI Ingebrgt fyrarb. Ingrd moded. Halmar fyrb. s lngdal Jakob arb. Bang Frtof arb. Nelsen N. B. -bokb Erbe Egl fabrkeer 2 Kaa enkefru* Amundsen Carol. enkefru Carl P. dsponent 52 1 Lambne O. masknm. 2 Petersen' mon købm.* Ingrd butkd. Ragnhld kontord. Bg. 2 Berggaard Kar syd. 54 frodtkorb Anna muskl. s chmedlng Karen enkef. Fredrkke kunstm.* Johanne frk. 3 Havdahl Margt kontord 56 1 Krog Trygve snekker Glstad Cecle frk. Heeraas Nls fuldm. 2 Lund Gregers agent* Hansen Anton skom. Gunnar mask. Bg. 1 Hoff Annette arb.ske Jensen Thora modelærl. Bell Regne enkefru trand Inga sydame 2 Lysø Aage søm. 58 l Moe Thea frk. Hansen Margrete kontord Kolvg Anna kontord. 2 Moe Mons,fhv. hdlsfm.* Halfdan styrm. Johanne frk.. 3 Hauge Hans fhv. res. gne lærernde Borghld røde kors-s. Yngvar stud. teol. Andreas mek. Bg. chelvan Mart. stuert 2 Melhem Peder snekke- 3 æther Ellen kokke 60 1 Hegge Jensne enkefru* 2 Undseth Halma lær.nde 62 ^Ramstad & Fyhn A/* Pedersen M. enkefru 2 tor]er Anne haandarb.f. Valstad Ivar søassur.dør trand Lef kontorbt. 64 "Ramstad & Fyhn A/ møbelsnekkerforr. Trondhems glasslper & spelbelægger Grænsen meers utsalg andvall Anna uts.best. : Oscar lagerbt. Fyhn H. B. kolonalforr. Fellanger Ludvg ng.b Frda frk. l Ramstad E. snekkerm.*: 2 Moe Martn boktrykkets Fyhn Carl D. møbelsn.":;: Haug O. E. konduktør? charffscher Magd. hane Gurl frk. 3 Wasle Johan snekker Hanshus Ole ernb.bud Nærem Beret arb.ske Hans stuert, ff øderman Gust. møbelsrtl Uthem Karl lagerarb. Megaard And. gasv.arb. 66 "Gøranson A. salm. & tap Aadals masknforr. A/;L, konto Gudde M. A. salmaker M Robertsen Halfdan kok Hansen Ruth Faksvaag Alfhld kontor* Anna enkefru Myhre Hans lok.fyrb. Lef statbt. 2 Chrstansen J. bankb.h,; John sekondløtn. : Høseth J. N. o.r.sakf. \ Olstad Gur farmaceut t 3 krstad Otto o.r.sakf.* Bech D. N. revsor ; Berglot frk. ;; 4 Nyhuus Krst, lagerchet. Rosa butkd..; Lorck Egl drektør : Le Øvnd stud. ng. ; Wager Alf stud. ng. 5 chrener T. købm. \ Erksen Krstof. fabr.arbv Rksforskr.anstaltens tlsynskontor 9 l: Balchen Lf enkefru! Aune Ingrd J. gvmn. : ørvk Jenny sydame Heeraas Karen best.nde l 2 Chrstansen Joachm & grosserer*: : Peder masknsætter : 3 Gersøe Andreas skbsm. Fn kontorst ' 4 Brvn Krstan bankdr. l B Lefstad Johan købm. Aase musklær.nde ; grd frk. J Ola Gunnar ;; 72 wensen Joh. revs.chef* ;. Pettersen Elsab. farmac. Roness Alb. haandarb.ske 74 (Hansen Laur. malerm.) dansen verre måler Trondhems Haandverk- og Industrbank : køper og sælger 'utenlandsk valuta. Kværnø 2 Barstad Margrethe frk. Johanne bokh.... Anna frk. :JBg. 1 Waage Johanne sykepl. '"''"' Bakken Klara frk. \ ^Ellngsen Enoch kaarb. tøre Berta sydame 2 Raaen Rob. lagerform.* Werede Olaf lærer 3 Elertsen Mare vaskep. 8 røerge Torsten elektr. 2 Ystgaard Edv. kontorst" 3 Wne Perolne vaskek. Mathlde butkd. Petra sydame Ole Margdo \ Uttrøndel. poltmesterktr. 2 Hench Ragnar handelsr.* Løkelsøy Krstne kont.d. Vaaset Martn bygn.snek. K; Dyrendahl Adolf bygn.sn. JJJ82! Johnsen Ole snekker I Mare frk. I John kontorbt. : Olaf bankass. 2 O. fhv. faneunker* I Anna frk. ;; Harald kontorbt. 3 Olsen Anna vaskek. Bg. 2 Haarberg Ane arb.ske? ætran Karl snekker :84 laustad A. L. fhv. fane. Tofte Lna sydame undseth O. fh. kom.sers. 2 kogen Johs. rørl.mester" ; 3 Hansen M. eksned. Moen Krstne frue Harrang Johs. styrm. Laberg Css butkd. Anny hush. JJJ86 teen Alfred bødker Egl K. kontorst. Gunhld eksp. 2 Olsen Johan glasm. Krogstad teff. lok.fører* 8 "Torgersen Karen arb.ske langvk Anders købm.* Redar handelsbt. Wanvk Isak K. 2 vendsen Karl lods Andersen Mare enkefru Haugan Johan budform. Wlly matros Dyrborgveen (før Øvre Aasve) tl venstre fra tenberget. 3 (I. Dvrnes Krksæterøren) 5 chefstad Ad. fhv. kelln.* 7 Alnes Oluf forvalter* Ths.Angellsqt. 13 Telefon 1210 f. Dronnngens gate E. C. Dahls gate 9 Baumann Vct. skbsnsp.' «Ndarhaug» farsen Alfr. losseform.* 2 Wg Justne enkefru Arvd bokh. Aster kontord. Lndberg Artur mekan. Krngsaa» Johnsen P. måler* Johnny lagerarb. Hedvg kontord. 2 Karlsen Gustava hush. Gæver Hauk hdlsgymn. Thyra enkefru «Vesthem» Helmers Konstance enke' : ynnøve 2 Halderager Aasta frue :Dyrhaug» 1 Høe Arne dsp.* 2 Dreyer K... agent Erlng bankass. «Hea» aanum. nspektør* :Tttut» Moxness A. fabrkeer* Ola landbr.elev Tore gymn. «olhø» Hessen P. I. M. agent* Lef kontorfuldm. Arne kontorbt. veaborg» Hertzenberg-Nafstad Harald handelsres.' Johannesen Fr. lagerbt. 2 Tller Marta bokh. Dyrborgveen (før Øvre Aasve) tl høre fra 1 tenberget. 2 Berg Alfred sagbr.arb. t.2 «Nedre Braaten» ^Tyldum Enar købm.* 2 Wbe Ingv. skbsf. Hellset Josefne frk. 14 «Øvre Braaten» 1 Aarnseth Andr. fhv. overlærer* Førde Anna husbest. 2 Ran Chr. dsp. 16 «Feldstuen» Fossum Gunnar dsp.* :Uranenborg» Larssen T. nspektør* Hørds frk. «Heml» Olsen Harald kontorchef* olbakken» 22 Aksel dsp* kotøforretnns s Jonsen Anna husbest. 2 Fnseth Redar form. Gamst Arne kontorbt. Brun-Alsaker Har. poste!. cdyrborg gaard» (Brkeland Gunnar gros.) 1 Brostrøm F. købm. : Magnus eksped. Jan Faber kontorbl. Hopstock Ole ng. Løkke Anna enkefru (Vdablk» (før «Troldsaa») Persson Rchard gartner Anna kafévertnde Øangen Krstof. murer 515 CO E. C. Dahls gate fra E. kakkesgt. tl venstre. 5 (Johansen A. G.l Vasl Ole snekker Bostad Ole fhv. arb. 2 Retan Amund lagerm. Knudsen Anna fhv. kokke 7 farsen L. anl.arb. Laurts ernb.arb. 2 Krogstad K. enkefru mon bødkerm. 3 kogan Nls løsarb. Nlsen Bernh. kører Bg. Krogstad. bødkerv.sl. 9 akobsen J. formand* Redar kontorm. Emle kontord. ten Paulne best.nde 2 Pettersen Paul kaarb. Engelsen Anna eksp.trce 11 1 Jakobsen Johanna enke Oskar fyrbøter* Frank Andr. arb. Knudsen Krstan arb. Olsen Johanne svd. Hansen Helmer res. 2 Bogevold Beret arb.ske E. C. Dahls gate fra E. kakkesgt. Ul høtre. 2 (Dgre Tvete Joh. frue) Kaasen Ole fhv. st.form. Borghld husb. Bach Mart enke Fredrkke eksp. Lorvk Ole maler Helga kontord. Moe vert snekker Lars købm. Hestnes Lars fhv. fane. Røvk gurd lagerarb. 2 chmdtnelsen Olav Ludvg ngenør æther Rosa enkefru HEM KnDCtfC UAMnnCQAky besør s er INKAO prompt og bg. LUN IMUnoKC nafwloapm Alle Arter av BANKFORRETNINGER TRONDHJEM - KRITIANIA - BERGEN - KR.UND N. - KR.AND. mekapta og Fonds 82V= nnon Kroner «a? s ", co q> "c := < o? xao c=> s c CP Q

15 husbest. em J*: O-!hv - furer Bg. Gømesve Anton b.arb. Lerfald vert hovsl. Ludvgsen Toralf toldass. kemstad Anton vognr. Edsvolds gate (ngsaker) ngsaker skole karland Nls overlærer Per drektør. Kaare stud. Ur Thomas vakln. 8 Ytrehus Kr. lærer* 2 Andreasen E. toldkont] 10 1 Flønes Jon lærer* Andreasen Ulla lærernd 2 Aslaksen Emma lær.nd 12 wcnsen. mask.nsp.* 14 ^ørgaard Hans lærer* 2 Meyer Johan professor Johan stud. ng. 3 Chrste Hartv. lektor 16 1 nekvk gurd lærer" 2 Mørch H. R. professor 3 Hattrem øren lektor 34 (Thems kommune) 1 Jensen Johan baker Rolandsen Chr. platearb. Oskar fabr.arb. Lund Ingvar mask. Hedén Alfred erndreer Krstansen Morten skom 36 (Thems kommune) 1 Nelsen Edvn barber Nervk Gotfred tapetsere Øverle Ragnv. metalslper Notevarp Olav stud. Wæske Erk kører Husby Ingolf søm. 2 Wold Peder komm.arb Olne kass.ske Margt frk. 38 (Tbems kommune) Wenes Andr. bryggearb. Artur søm. Olsen Oskar lagerarb. Waage Olaf slagter æther Anna butkd. 2 orkstad Karl bysælger Johansen Anton bokb. 40 (Thems kommune) 1 Hansen Arne guldsmed Aune Alfred byarb. 2 Lan Peder mekanker tensholm Oskar mask. Mølmen Otto stud. KIB-»rHEM AKTIEKAPITAL OG l 11 MILLIONER KROHJI løp altd C. Dahls gate Elgesæter gate 42 (Thems kommune) 133 (Thems kommune).,.., "' " " Thore tapsetserer olbu Enar res. kap. 35 Albertsen Aug. arktekt*: Gledtsch Krstan stud; Retz Rolf stud. 37 Danelsen Brodtkorb.å, y postfuldmægtlgll 2 /AA toltz Wlhelm agent 39 Edem Ole nspektør* 2 HoIst Roness Harald,,. postfuldmægttp 41 Thronæs J. Thv. best.*f Graabræk Karl st.form. Horg Arnt telgr.tlsynsm 2 Wernes Karl handelsr. Jenssen Ole lærer 44 (Thems kommune) 1 Falnes Hans byarb. Dschler Paul opkøper Chrstensen Aage stud. Fve Inga arb.ske Frda serv.dame Groven vert lærer Kvaale Ole lærer 21 «olhem» ^Møller K. N. chløsser købmand* Dagny chløsser musklærerncte Kaare chløsser kontorbetent Fnn chløsser kontorbetent Ivar skoleelev ; 2 Gessng Barne ng. 43 dansen H. bankfuldm.* 2 Bertelsen Thv. avd.ng. u 45 Qreff Georg A. kontor;*: l Margt butkd. Asbørg butkd. Harald sporsldfter Fnanger Trygve st.bet. Bruaas Hanna stfyk.ske,., 2 Hofflund Gudrun enkefru olveg chløsser frk 47 Watznger A._professor*. Wyller Erlng stud. ng. 2 2 Arvesen Ole Peder ng. Hrsch Chrstan læge 49 Hannemo T. fuldm.* Wedemann Nna stud. 2 Hellan Haldor'ng. 23a (Thems kommune) Herstad vert stykunker Enar Tambarskelvers gate Aslaug lærernde Gudrun telefond. olveg stenogr. Arne kontorbt. 23b (Thems kommune) ' Ede Johan købm. Antonsen Lna sydame Langdalen J. faglærer 15 (Thems kommune) Johnsen Ingeborg enkefru Kleven Aamund lektor!7a (Thems kommune) Bergersen Haakon tandl.!7b (Thems kommune) Holter Karl skuespller Betzy skuesp.nde Aksnes Lars lærer verre gymn. 9 (Thems kommune) Lund Wlhelm lektor Lund-Thlesen Aagot lest. la (Thems kommune; Grytnes Hallvard ng. lb (Thems kommune) 1 Andersen Ludv. snekker Lef kontorbt. 2 Arntsen Berln snekker Ingolf snekker Trvgve fabr.arb. olveg moded. tl høre frå Elgesæter gt. 4 1 agen Knud kontorchef Weseth Theodor maler Rognes Karl stat.bt. Nyland Jens arbeder Kummervold John snekk. 2 Hummervold H. lok.f.* Hestnes Johan kontorst s Trones Mathlde enkefru 3 Lundamo L. O. forretn.f. Tora R. butkd. Nlsen Hans malersv. \ gurd skoleelev Olsen Olav skoleelv Retan Ragnv. kontorst 4 Kruse Hans toldopsm. Alf kontorbt. Røst Frdtof købm. Elgesæter gate ' tl venstre frå Klostergt. '' 9 Nylander I. kolonalforr. ;;; tokke P. handelsres. Illguth Alf arb. Ekld Ivar fotograf 2 Nylander T. købm.* tøylen Hallslen stud. s Angell Lorentz stud. Hldegaard Gunvor frk. ; Nøkleby Margrethe enkef. ; Aasta frk. ERICDTYR Trcmdhem Telf. :4257k, Tel.adr.:.Fskerudstyr' «Isachsen H. postelev Aagot po'stelev Wettergreen P. B. o.r.sakf. «Bødtker C. lærernde Johansen Lunde gørtler... Llleord Hlma naatl.ske If (Nordby Peter bokh.) Moxnes Laura best.nde Hldur eksp.trce Aslaug tandtekn. ; Nelus ng. Elgesæter gate Bye Leonard masknsætt. Bergsgaard Halds lær.nde Ellefsen Marus agent "Dahl. revsor Arntsen Ingvald smedm.* Agnes kontord. Oskar søm. Frdtof tekn. chaanng Ørnulf dsp. «Aadahl Ludvg K. fotogr. æthre P. fængselsbet. tøp Redun serv.dame Johansen Erl. forr.kører ; Johnsen Ole glasm. ; Alstad Ovede enkefru ; Lange Ø. Rosenlund ng. 17 Forbregd Erlng maskn. 2 Jenssen J. M. købm. Wallan Karen husmor Wlmann Ebbe gærfabr. Olsen Jørgne enkefru Helga gymn. olberg N. korrespond. Hanssen Erlng stud. ursen Ragnv. masknst and Dagny handl. Nordg"aard Mare bush. 3 Nordby Otto regn.bud 2 Renden Arthur kontroll. ;' Aksel elektr. Haugan gurd stud. wensson ven købm. Grøgaard Rolf stud. lottan Enar student Borger stud. Moe Agnethe butkd. Hoseth Krstan kontr. 4 Hofstad Gunnb. kass.ske Johansen Eugene sykepl. Oddrun kontord. 3 Arntsen Ola bokh. Maalfrd kontord. Ishoel Mare sydame Torvk Paulne syerske Pettersen Berntne frk. Mart husmor Melbye Fr. købm.* Odlaug Andrea stryk. Vold Elen husb.nde Bang Dagmar kontord. Børgum Olav stud chancke Toralf forr.m.* 4 0en Bertram kontorcher Keldseth M. fuldm. Kuraas L. arb. kærseth Elen enkefru Ole skoleelev ofe frk. Krst kass.ske 2 Evensen Peter bokholder 19 (Lef Hegstad) Karen kontord. Løckra Petra enkefru Hørds frue Asbørn kontorbt. Hldur frk. Thane Carolne frk. tavern Hldegard retouch. Waade Jørgen natvakt Hegseth Marg. kontorfm. Waale Ivar stud. 3 Mauseth Arne kontorfm Lyse Inge stud. Ruth frk. chultz Lva frue Nelsen Bergtte frue Brath Per stud. Thora forr.dame Andersen Arne stud. Jørgensen O. A. ktr.chef Gulbrandsen Gunda vask, 4 Johansen H. eksp. 2 Koch Helge kontorchef Brun Olne butkd. Lunde Torwald pastor Inga sydame Laura frk. Dorthea butkd. Lef stud. Olsen Inga vaskepke 3 Wlhelmsen Mare enkef. 15 Holm Chr. kontorf. Wlhelm Erksen Rolf posteksp. Hals Otto elektro-ng. Ingrd eksp.trce Lnd Karl O. agent Hansen Paul mask.arb. Aslaug kontord. 2 Rshaug Margrethe syd. Harald gymn. Astrd kontord. 'Jenssen Gustav pastor Larsen Martn styrm. Rchard stud. Igs Torlev stud. Johnsen Mare enkefru Abusdal O. stud. verre bundtm. Koletøer, Blusetøer lketøer & Pyntesaker 517 Johnsen John købm. mth Arne stud. Kavle Jørgen stud. Valaker Torvald stud. 23b bassen Olav masknm. Moum Mare frk. Louse husmor olveg kontord. vanhld eksp.trce Drdahl Jonas stud. 2 Rogne P. B. søm. Møllerop E. D. handelsr. Vassbotn Peder stud. Hamar Ragnar stud. 3 Elstad Olaf J. måler krataas John butkchef Ingebrgtsen Thor sk.elev 4 Forfod Krstan komm." Olaf nsp. Halmar nsp. Toralf vsergut Roen Hans stud. Tønnessen Cornelus stud Llleeng Jakob handelsr. 25 Thevk Martn skpper Ole matros Evnd søm. æther Ole P. bestyrer Ala gymn. Ran Johan sersant 2 01den Henrette enkefru Ingvald revsor* Vk Katnka hush.ske Olden Harald skpper Vk Gunnar kontorst Røskaft Arnold kasserer Andersson Anna enkefru 3 Hansen Harald toldktr. Olsen Mette enkefru Borghld frk. Holtermann Anders måler Len Iver posteksp. 27 Le O. H. kolonalforr. Hoff Wlh. bakerf. flal' Aas Ole lagerarb. che Beret frk. Pettersen Magnhld syd. 2 Hanssen Karl købm. verre kontorst G. enkefru ætherholt K. enkefru 3 Borg Th. arktekt Wærnes Peder stenh.* Valborg kaféd. Trygve gaardsdr. ørensen Thorlef stud. Børnstad Øvnd stud. Aadahl Alf lagerarb. 4 charffenberg Dors musklærernde UAMflCICDAMV besørger INKAO prompt og bllg. nanullddalm Alle Arter av BANKFORRETNINGER TRONDHJEM KRITIANIA BERGEN KR.DND N. - KR.AND. Aktekaptal og Fonds 2>/» mllon Kroner '

16 o f? ro m llang IIT C, Dahls Bryggers MINERALVl 518 charffenberg L. kontord Johansen Math. lær.nde 31 ^Guttormsen Karen frugtr. K. handlerske Hellem Chr. kolonalforr. Elgesæter Industrforr. «Normann C. A. postfm.* Hansen M. A. købm. Elsa postass. Enar gymn. 3 Musum Enar skplebest. Kørholt P. tekn. konsul. Næss Magnus stud. Jakobsen Leonard gymn. undt verre gymn., Klykken Frts stud. Hansen Lef gymn. 4 Brun Aug. Matheson agen Knudsen Bergtte enkefr Karolne kontord. Larsen Louse enke Ragna kontord. Grov-Rasmussen E. stud 33 1 (Hem for ældre damer, Kuløy T. tekn. konsulen Brun Dorothea enkefru Erlng kontorst Ole stud. Ingrd postass. 2 Tranaas Ida frk. Elvrum Albertne frk. Le Mare enkefru Dyble Gne frk. Holm Theodora frk. Larsen Anne frk. 3 Rosvold Anton fuldm. che I. M. drektør 4 Helberg Olaf mægler Esbensen Margt lærande Vold Mare butkd. 35 (Chr. chrøder) 1 øbstad Ivar handelsres lotto gv. kontorchef 2 Aasen Gunvald lærer Jens skoleelev Renholdt Haldor tlgr.fm. Thorlef stud. Dagfn korresp. Astrd kontord. Pettersen Petrne hush. s Helgeby Thora enkefru Moe Martel handelsres. Edsvaag Anna enkefru 4 vertsen Oluf masknsæt. vensson Eml murer Ålen Ulv skoleelev Buruld Bastan stud. 37 Erchsen Brger drektør ' Hellen Jacob købm. A Elgesæter gate Hellen Martn form. Aasan Anne hush.ske "Vkan Emle enkefru Kaare butkbt. Aud frk. Krogsl Alf ass. Hernæs Johan smed Landmark E. fhv. fotogr Engelstad Wlhelm stud. 3 elboe Ivar posteksp. verre kontorbt. Ivar postelev Hansen Anna L. frk. Rebekka bokh. Olga kassererske che Norm. kontorbt.* 4 01sen ara fhv. lær.nde Hollhe Ingeborg husmor John stud. 39 Rosvold Andreas ølk. Ingrd frk. Frtof butkbt.. skoleelev Knutsen Johanna butkd. Kvaal meers utsalg 2 Rosenlund Mentz murm. Monsen Tønder fskhdl.* 3 Essendrup Alfred bankkorrespondent Mare enkefru Hansteen Adolfne frk. Wold Karl pakm. Trygve postbud ant Lug chauffør 4 Horn Rolf bysælger Lef Gløersen Fred stud. Andresen Enar stud. Fck Johanne frk. Greger Chr. frk Wæraas Edrkke enke* Enar guldsmed 43 1 Overren Anton hdlsm.* Pedersen Harald baker Vaarly evern kører 2 Henrksen A. fabrkarb. H. arb. Ole lagerbt. ;. 1 trøm Johan arb. :5 'Thornæs Lars tømmerm. Mmm sydame Løwø Thorv. frelsesoffe. undre Knut ng. 2 Helland Otto posteksp. Kavl Albert kontorst Chrstne kass.ske 3 Wærang Johan snekker Ena frk. Arnold Owe Aage ass. Aandahl Elert skom. % Albert skom..øwre Anna frk.* ; Renan Olaf mek. % 47 MValsø Klausen Mart.1 kolonalforretn Klausen Hans handelsm;?. : chanche Bergtte enkefrl Whller Alfa syerske ;; 2 Lervk Arnt pensonst*3 elma frk. % Hagen Mare enke Lund Alexandra telegr.ds 3 Aasø Olaus fskhandler J Petra kontord. Karl læregut ;! Fenes Cesele enkefru Krog Rasmus revsor 51 1 Lndgaard Jac. hdlsres.: Fsknæs Ole pakm. Ktty kontord. Aslaug frk. $ Karen frk. :g Larsen Olaug lærernde 2 Laukvk E. stadsdyrlæge Brecke Jacob A. ktrbet.*;; Alfhld ordmor Jacob skoleelev " Haavnd Aug. handelsbtjj 3 Reersen Th. fuldm., Aase B. J. handelsres, Helga telefond. : 4 Ahlbom Ingvald kontorch. Thnn Wlhelrnne énkef. Elgesæter gate tl høre frå Klostergt.? «Kosk* Levanger M. cgarf. 2 Thems skofabrk* ' 4 (Thems skofabrk) Thems skofabrks uts. Øens barbersalon 2 Jentsch R. verksm. Pedersen Borgh. kontord. Iversen Anton arb.form. Agnes telegrafelev Bøckman K. J. ng. 3 Wold Olne enkefru Fredrkke lærernde Walther Frdt. stud. 4 Nordby Peder skomak.m. Emma kontord. Henry bokh. Margot frk. Green Fredrkke frue Gunvor postelev Poppe Knut stud. Bg. 1 veberg Ragnv. arb.fm. 6 1 Helgesen H. slagterforr. Moen Eml komm.sers. Trondhems Haandverk- og Industrbank Fondsavdelng for omsætnng av akter og værdpaprer. 2 Helgesen H. slagterm.* Erksen Anna enkefru Dørum Augusta butkd. 3 teen Johan skomaker Møller Hlmar postfm. Rønnng Hldur arb.ske «mth Jensne enkefru usanne kontord. Ede Knut A. poltkonsl. g;8 Møllerop Oskar bokh. & O. faneunker y: Ester frk. ; Chr. kontorst É Berg Anna sydame ;; Hagen Olga sydame ;: Gulbrandsen Karl stud.!; Haukeberg H. bankkorres. ;': verre skoleelev : 2 AIstad Johan tandl. ; Engelsaas Margrethe enke 'f Olne frk. Bert butkd. Haugnes Hlmar kellner Aune John bokh. : Nagell Barne købm. Jens købm. 8 Berg Paul købm.* Hørds telegr.nde Børø Elas bokh. Rudolf dsp. Klnes John kontorst Bakken Ivar st.bet. Knudsen verre m.sk.ele 1 Gmnes Trygve stad. Johnsen J. skoleelev Hvedng verre skoleelev Hovde Gunvor butkd. «Elgesæter gaard» øndre (Lund Janna enkefru)!le C. A. købm. Asbørn kontorst 2 Nelsen Margaretha enk Dtlev bysælger tenersen tener stud. Cornelussen Erlng stud BgL^Nlsen Nkola form. 24 *Madsø Nederhoel K. kolonalforretn Nederhpel P. købm.* Nøstan Olne best. Krstansen A. nsp. Grostad Jule butkd. Wahlen Rasmus styrm. 2 Bull Mare pensonatv. Johanne pensonatv, Næser Johan stud. Haanes Johs. maor Elsabeth kontord. Alf stud. 3 Næss O. J. bankass. Elgesæter gate Næss Gunvor frk. olveg kontord. Hamborgstrøm R. stud, Gerløw R. handelsres. Mare frk. 'Elesen -B. arb.ske Ramstad Lars vedh. Mæhle Emle vaskek. Ole kører Bye Karl K. lagerbt. Ib Thems komm. melkuts. 30a 1 Wæraas g. lagerbt. Lyng J. fhv. skolebest.* 2 Daae ophe enke Thora lærernde Bg. 1 Myhre H. murer Ob kammer Karen hvtévareforretn. Olsen G. cgarforretn. Olsen Lars handelsm. Ingebrgt snekker Ole chauffør Kalseth Olga bokh. Iversen Johanne hush. 2 Paaske Carl ass. Hans søm. Elnor telegr.elev olberg Johan fane. Alnes Dorthea enkefru Tennford Karen frue 3-4 tudenterhemmet kervold Alfhld enkef/ Fennefoss Tord stud. Halvorsen Dagfnn ng. Nlsen B. tekn. m.sk.ele' Ulseth Anders K Horth Thomas ng. Aarnes Halvard tekn. Zakarassen Peder snek. Overren Lars muskelev Løvold yvert musker Munk Gunnar stud. Kolstad Johan teknker ogge Agnar teknker Jakobsen Elf tekn. Cornelussen Arne tekn. Kærvk Ivar tekn. Malnak J. kapelmester Kaland Bertnus træsk. Berggren Yngve skot.arb Bleken Andreas bankass Nlsen Gunnar rev.ass. 32 Kvam Karl fskhdl.* kørholm A. gaardsdr. Bakken Johan skoleelev Kar kontord. Kvkne Lars skoleelev Moum Rkke sydame 34 1 Mønnes Johs. kontorch Berglot musklær.n< vendsen W. komm.* 6 Hernses K. smedeverkst.* Thoralf smed Yngvar matros O 1 Iversen J. A. gross.* Anna kassererske Haakon kontorchef._ trøm O. renter* 4 1 Jonsson Ose. spnderm. Elsa eksp.trce Hldur kontord. kog Erk bankass. Oskar verksm. 2 OJsen L. stenhugger* Valsø Anna lærernde Tora lærernde 'Dyrdahl Jqh. skotøarb. Berg Kartan toldopsm. Tellmann Karl arb. Hansen Edv. pensonst 46 Gullvaag Frdtov vedfor.* 1 Undhem Jenny serv.d.. Helle Paula /frk. Brkeland Åa. postk.tøm. Guttormsen Peder arb. Alfred postbud Busterud Ingolf stud. Mortensen Helge fotogr, 2 Elgenes H. snekker Langaas Even maskn. Amundsen Peder kondt. Odd panst Guldvaag gne butkd. Chrstensen Amale frk. Endresen Lorentz agent 'Jacobsen Jacob stud. Wnge grd frk. erne frk. Egselh Johan bødker and Esten stud. Rasmussen R. maskn. Kongshaug Annst. telegr. 4 Brækstad E. murer tavseng Karl musker :Dalsenget» 1 Oxaas Ottele enkefru Redun telefond. Brande Enar ng. 2 Nlsen Egl kunsta. Thorlef styrm. Redar kok Ebba kontord. Eyvnd kontorst Andreasen Jens arb. Lund Alma telefond. b. Høe Chrstan vognm.* Tetlaunet Karl kører Husby Anton kører vedal Johan kører Jensen Johannes kører besørger INKAO prompt og bllg. UAKnCICDAKIV nallutlduanv Alle Arter av BANKFORRETNINGER TRONDUJEM KRITIANIA BERGEN KR.UND N. KR.AND. Aktekapta og Fonds «w. nmon Kroner, -H CO ^* Js*A CC (=a, OX> cc* rt Q W GQ)

17 (Haug Torsten ng.) 1 Jenssen J. P. dsp. amuelsen verre k.chef 2 Kelland Mare enkefru Aagot ournalst Andersen Arthur købm. Haaland Abraham stud. 3 Kvam Harald lagerchef olveg skoleelev Iversen Gustav stud. Jønvk N. dpsk.fører 4 Aune gurd bankass. Danel købm. Fredrksen Mart. prædk El frk. Flp konduktør Nlsen Olaf agent Elvevold Petra skoleelev Elvegaten tl høre frå verres gt. 8 Hall Brger fhv. sognepr. 2 Klem Augusta enkefru* Jule frk. Regna frk. Johanne frk. Petra frk. 10 Hansen P. Arnt fbr.eler" Lv skoleelev 2 Colln-Hansen C. o.r.sakf. _._-. o.r.sakf. 12 Ebbell Hanna handl.ske Lassen R. verks- & banem. Conrad bankass. Kyaal Aslaug kass.ske 2 Jacobsen C. A. gross. Dagmar kontord. Elsa frk. Poulsen Carl gross.* Aslaug frk. Barne bokh. 3 ylow-hansen H. tandl 4 Gylche Mare frk. Næss Harald befragter Ulven Gur sydame 14 1 Otto Fr. agent Mare frk. Ida frk. Alsterlund Therese frk. agmo Ole form. Hørds butkd. Johnsen Alfred' dsp. 2 Bachke Halvard Elgesæter gate Erk Jarls gate l Rs Frdtof købm.* Hesselberg Anton stud. 'Knudsen H. banksekr. 16 Moe gv. trælastforr. Husby Ingrd kontord. Bauck Thorlef forstm. Erksen Karen kontorass. 2 Klngenberg O. o.r.sakf. Faanes Haakon ng. Næss Arne stud. ng. Holan Anna frk. Krstne frk. Ber.gland B. stud. ark. "chøyen K. lektor Welde Emma hush. Pallesen G. I. fhv. eksp.*. Dagny frk. 'Nlsen Olaf kond. Aslaug hush. Aasta kass.ske Elvegaten tl venstre frå verres gt. l *Jenssen P. O. købm.* Rs Else enkefru Hort Georg stud. Kleveland Agnes kontord, Gorseth Laura sydame 2 Helte Claus arktekt 3 (Bryn Kr. læge) 1 Udbyes gartner Harald gartner 5a Nlsson Gustav gartner* 5b (A/ Trælastkompanet) 5c (Nlsson Gustav) Forssel Werner gartner Andresen gurd gartner 7 (Klem Augusta enkefru) I Næss Anton smedm. 2 Hansen Haagen arb. 9 Klem Augusta (have) 11 (lomann Alfhld frue) 1 mth Anna enkefru Thon. Harald ng. Berg Karen pleerske 13a*Tranaas P. J. und.fogd* Berglot frk. verre handelsbt. 13b *Fossum Olav musksers 2 Alness A. grosserer* Peter Wessel kont. Johan kontorst IcAlmaas P. stenhugger 2 Moum Iver gartner* høesteretsadvokat 15 (I. J. Moum) ~ UIl-lI _ t_l l ~ Louse bblotekar Cederpalms eftf>. gartner Wghammer Chr. ktr.chef ndeh. Iver Moum Grndstad Mart hush. Olsen Adolf gartner 'Jelstrup Kaa enkefru kaufel Jacob kører Augusta lærernde Krogstad Ragna kass.ske Øfeldt Øvnd gartnere 17 (Krkedepartementet) Fylkeskontoret Klngenberg Odd fylke Erk Jarls gate : :-: tl venstre frå Klostergfcg 7 1 Heggenhaugen H. ng;?;- 2 Dahl Olaf dsp. ; v 3 Løvseth Inga enkefrues 9 Haave C. F. købm.* Olsen Inger butkd.... Lukkedal Joachm musl Erk Jarls gate tl høre frå Klostergt. 2 Fløttum O. A. fhy. f, Rasch-Nelsen Hlm. r ^ 2 Hoem Johan tandl. Holmen Haakon lektor Kaa lektor Mathsen Margrethe...», Hansen Redun musklæf 3 Gathe Lars kontorchefl! Raaness Alb. handelsresl Øwre Aslaug hush. Garberg Mare sykepl. 4 Kvanaas Per gross. Gruner Oscar ng 4!Bang Peter A. gross. teneger Johan kapten?^ 2 Hammer mon købmf Mare kohford. Guldbrandsen Fr. stud. kaarup Hanna frk. Hansen Johannes stud.,, ;. Lndeman Laura enkefrl Gerstad Brger stud. Helgerud Øvnd stud., # 3 Baldershem I.. pr.løt Lund Enar kontorfuldm 4 Bøckman Nls kapten ; Detrcksen Cathrne enke;? Qvam Ingulf lektor 6 Johansen Peder gross.* Hanna kontord. verre kontorst olberg John fskeksp. 2 Vala Martn stud. ^ tabell-halvorsen L. stud f 3 Henrksen Enar søm. y : 8 Erlandsen E. urm.* Lyda frk. ; y Waumund Rudolf stud. Aase Kss enkefru : ven søm. s æther Hans stud. Føllng Ingvar stud. 'y- Lorentzen Antone kont.d. Petersen ophus barber y AKTIETRYKKERIET l TRONDHJEM Alle slags Kleheer leveres hurtgst. lp atd Jacob Kolbørn prof. Hansen.Petrne enkefru Erlng kakkes gate a Købmandsgt. tl venstre. b (Købm. Jakob Brekke) lelness Oluf smed 2 undl Johan brandkst. Brøttem Gurne lærernde II Krstelg Folkeblad A/ eksp. og redakton Thems kreds av Det n.l. Knamssonsforb. ktr. l^g» Wahlberg. bundtm. verre kontorst 2 vendsen vend snekker Krstoffer arb. Ambørg frk. Osvald 3 Dschler Martn dreer Martn snekker Johnsen Harry søm. trøm Arne skom. Hansen Hlmar kaarb. c 1 Hagerup Enar musker!;;:. Olsen Chrstan fyrb. f gne husbest J: Moe Julan købm. : 2 Lund P. A. nspektør* : Ede Carl skbsm. ;...' Øvnd kontorbt. Halvorsen Therese husb. Bg. Hulstad Anna frk. y Nlsen Rand strk.ske ; 2 Berg John underveer y Kroglund Lna hush.ske y 3 (Knudsen K. C.) ; Knudsen K. C. boktrykk. y 2 taven Georg snekker : 5 ^ossus Fredrkke ; : revsonsasslst. Hoff Johanne strykerske Hagen Amale frk. Elassen Karl barber 2 Fraas M. agent* Karen frk. Haabørn Henrkka Erk Jarls gate Erlng kakkes Wang Tords stenograf Arvd bankass. Wnge Caspara kontord. Bg. 1 Bremnes L. kullemper 13 (Kommunen) Hagen Johan vaktm. 2 Katedralskolens kontor 15 (Kommunen) Wogt Johanna frk. Mathlde frk. Øwre Gunele enke ørvg Alf stud. verre skoleelev 2 Lambne Lef kontorst Johan maskntrykk. Enar kok Ofstad Erk fhv. overbt. Østby Anna hush. 17 Løvk Børge skræd.forr.* 2 Hattrem Th. snekkerm. Redar arb.form. Vken Beret hush. Thomsen Olne lærernde Jonette enkefru 19 Monssen M. eft. (T. em) køt- & pølsefon. Jacobsen Gertrud enkef. Marus ernb.arb. Pettersen Nkolne frue Redar lærlng 2 Monssen M. dsponent* em Torb. slagterm. 21 (Monssen M. dsp.) 2 Larsen Albertne kold. Lesund Gunhld serv.d. Helgesen Helge postbud (Thems meer) Welsens Eftf. I. M. stald og garage elseth John meerst kogstad Ragna arb.ske 2 Knudsen Janne hush. Berkan Bernt bleer Thems meer 2 Nordseth E. kontorst Hald Othele meerske Refsnes Arne kører Almaas Mare butkd. trand øren regn.bud Varmboe gurd kører Enoksen Edvnd kører Johansen Wlh. butkd. Meland Arthur kører pakmoe grd vaskep. Moen Jenny utsælgerske 31 Øksnes Anton måler* Kulvk Ingeborg enkefru Tøndel Ole O. opkøper Martn opkøper Gardner & Møbelstoffe Lnoleum & Voxdug 521 gate 2 J. M. Nelsens eftf. flytteforretn. Fossum Petter vognm. Arne kører Wk Andreas cementst Moe J. A. kolonalforr. J. A. handlerske* Anna enkefru Aavk Johan ernb.kond. 2 vertsen,anna arb.ske verre fhv. postbud Erksen Ellef arb. Elfrda eksp.trce Guldahl Arne agent 35 Wold Wlhelm osthdl. Lovse hush.* 2 Rønnng Jens regn.bud Tora frk. Bertheussen Ragna ass. Jørstad Nkola banev. 37 *Rødde Paul pensonsf* 2 Redar kontorst Bratgerd Mare eksp. Hagemo Carl kontorst 39 tenkær K. enkefru* Wærnes Augusta frk. 2 Hansen Inga dpsk.pke Jespersen Otto fyrb. 41 Det apostol. troessamfund 1 lutaas Beret enkefru Beret fabrkpke Kostøl Petronlle evangel* 2 Thorsen Olne naatl.ske ' Johansen Raspara vaskek. < Wold Carl murer Nødtvedt Ole lagerarb Jakobsen Jule kokke Bangfl O. antkv.forr.* Knudsen Leve pakk.ske 45 1 MeIkuts. Bodsberg meer' Bye R. handlerske 2 Braa Anne enkefru* Olne butkd. Ole regn.bud 47b Vdenskapenes selskap Trondhems museum 1 Kroglund B. vaktm. August styrm.elev 49 Klem Hansen & Co. A/ læderfabrk ' 2 Kvarnø Alfred garver Vold Gunder fabr.arb. Hetne Mathas garversv. 51a 1 Loe John snekker* Esp A. J. kolonalforr. Hansen Vald. kontorbt. Johansen Olaf elektr. Haarberg Jacob Brevk Albert havnearb. Wærdahl Carsten guldsm. f bankassstent Aas Eml dpsk.ekspedtør Flønæs Anne husbest. 3 Jensen Berglot vaskep. Bg. "Wgen Anna sydame Jonetta sydame 3 Pckert Ewald brygg.arb. 9 (t. Jørgens hus) 1 Kvam evrne frk. Anna arb.ske ngstad Ole poltkonst. Aas Redar poltkonst. : 2 Wang Adolfne enkefru besørger INKAO promp.t og bllg. DEN NORKE HANDELBANK Alle Arter av BANKFORRETNINGER pondhjem - KRITIANIA - BERGEN - KR.UND N. - KR.AND. Aktekapta og Fonds sav. mmon Kroner. c 3

18 ;! I;, m fy JJ* B '(B 3 HM* f/) m? (5 Forlang altd E. C Dahls Bryggers KVÆRNØ 522 Wærdahl Haakon måler Ragnhld husbest. Aagot butkd. 2 vertsen Gusta vaskek. Krstansen Wll. snekker Pedersen Julanne enke Haugnes Carl matros Mchaelsen. restauratør torrø Lars varemægler Astrd kontord, Edvardsen Magda enkefru søwre Eml hovslager Jørstad Johs. bokh. Johansen Karl F. urm. Konrad hdlsbet. Isdahl John musker Josefne frk. Olga kontord. Jenny kontord. Anna butkd. Waadahl Ole kontorst Halseth Evnd st.bet. Thorgaard t. verkst.arb. 4 Jørstad Ole pensonst Chrstensen Chr. typogra tavrum Ingeb. vaskekone Bang Mchal lærer vendsen Adolf lagerarb. Bostad Johanne enkefru Valborg butkd. Margt kass.ske Harald kok Loe John snekker* 5.3 (Dworsky Josef) andberg Edv. kontorch. Olsen Anna serv.dame Enarsen Helga dskdame Lhr Carl stud. Kohmann Just stud. Berkan Charlotte kold. Brandsø Anna køkkenp. Grøtadahl Petra serv.d. ømann Agda serv.d. Forsetløkken Guru kopv. Hammar Elva køkkenp. Jørgensen Maranne kold. 2 Bø Julus vaktm. Ellen kontord. Aasta frk. Tormod bankass. Bendxen H. dpsk. fører Carl skoleelev Brande Thorvald ng. 'Nlsen Halvdan resende Nels kontorst Holsten Grethe enkefru Alfred læregut Johnsen Margt tlgr.nde 4 Komsar H. dsp. Laugen H. hdlsfuldm. A Erlng kakkes gate Laugen Alfhld panstnd Elsabeth telefond. 55a 1 Clausen Hanna enkefru Crone Ovfe handelsr. Esp Anna handl.ske Lndeman Otto optkus 2 Wold Ole dpsk.fører Kvarme Jonas lagerchef Haug Halmar skuesp. Børnstu Peder st.bet. Haarberg Arnt købm. 3 Johan sporv.fører Jacob sporv.fører Brevk Elseus sporv.kontf Hrsch Cham købm. 'Dworsky Josef prokurst Engebretsen Eml typog Ingeborg syerske Trygve arb. Valborg hush. Nlsen Georg bokbnder Lykke Anna frk. Erlng kakkes gate tl høre' frå Købmandsgt. 2a (Brødremengheten) "Ndeng Anne melkutsalg 1 Jensen Nls best. Brødremenghetens sal cherve Ingvald kører Bruun Ragna enkefru Jæger Alette frk. 2 Ingebregtsen Hansne syd. Østensen Ragna syerske Brodersen Helga strk.ske Bna strk.ske Mosseng Martne arb.ske 2b ^ossus R. B. læge Torkldsen Knut pr.løtn. Andresen Mare syd. 2 Lossus Ida enkefru* Inger frk. Morten landbr.kand. R. B. læge kontor 12 11/2, ^Klngenberg H. F. fhv. grosserer* Thnn Anne fhv. kontord. Kvernberg Karen arb.ske 6 Teksdal Johs. snekker Helde Gustav bokh. 2 Tpllefsen P. snekker* Karl arktekt Hldur frk. Børnstad Berglot kont.tf. 8 1 ørensen J. mek. verkst. Aasgaard Karen enkefru* cheldrup Else frk. Krstansen C. ucstatonsm. 2 Fergstad Inga frk. mottar Indskud tl høeste Rente. Dskonterng. Inkasso. Fergstad everne fr l Mare frk. g' Jacobsen Johanne syt,, olem Per stenhuggel Rambraut Gudrun but: 3 Petterson Emma frk.: olhem Josefne frk. Battengaard Anne frkj 10 Grøseth Ingeborg fot Fredrksen Erk penso Margt frk. Laukvk Harald mek. Benamnsen Fr. Dahm Olaf kellner Lland Erastus tekn.... Wasdahl Arnløw sykeplf Bull-Hansen H. forv.ass Dame Rudolf stud. ng Rønnng Ole arb. ' l"2 Øyen Edv. pensonst*; Ragnvald gymn. 2 ørfiaten Olav ng. ; Espe Knut lods : 3 Vkan Inga stuertrce B Bg. 1 Johnsen Josefne enke Garthe ofus skpper 2 TeIlefsen Karl kellner ; Iversen Johanne skoleelf,, 14 Branem Ellef bygm.* Hornhauer Magnhld fr ^ tegnekontc Nymoen Nelly butkd. 2 Lndtvedt Math. fuldml Ingebørg kontord. 4 Thorlef gymn. a Haugs Rudolfne enkefr "Johansen Martn arb.,, 4 Ccarello Joseph beredet, Bg. tegmaer A. metalv.fbrl 16 Wold Ole fhv. skrædder Nlsen gfrda butkd. å 2 Berg Odn sundhetsass Bakke Ørnulf forretn.f. : ; æther Erna kontord. ; Bg 2 Wattestad Mare syd. 18 Jacobsen Marta enke undnæs Krstan byarb.f Andersen Gustav hdlsbt; 2 Br,ehme Herman fhv. slagtermester^ Hammer Joh. fhv. vogmn; Haugan Bernh. gymn. : 3 Grande Martha arb.ske J; Wold Henrette enkefru : ;; Esp Gunhld butkd. J Rsan Emma serv.d. H Bg. 1 ørdal Ragnv. kaarb. % vertsen Anton skoarb Lorentzen Aksel bakass Aas Mare enkefru? Aas Paulne butkd. & «Lorentzen Alb. toldops.* ; and Henrette husbest. g ^Hanssen Karl kolonalt. ;!; : Fallans magasn M. f kortevareforr. Dragvold. poltkonst. : ylte John poltkonst. 2 Fallan M. købm.* Mæland Brta butkd. Leskar Paul pensonst 3 Bremer Louse kontord. Edem Petra kontord. Andersen Karen vaskek. 4 (Thems kommune) Helde Mart husbest. 2 Hagen Harald arb. Ingvar søm. Hansen John kører Karl kører. - Wlo 1 trand Karen arb.ske 2 Pettersen K. sydame* Bergseth Emle sydame Aas Gna frk.* Dahl Krst, mellemtekn Høbro A. enkefru Holden Justus kontorchef 2 Herstad Anna kontord. Brandl gurd telegrafst 32 (Teatret) Hamberg Lovse enkefru 2 chefstad Karl fhv. vognmand Margot bokb.ske g34 Henrksen Iver -pensonst Naalsund Mette enkefru* ørtømme Anna vaskek.?36 Tofte Brkke enkefru* Asbørg kontord. 38 (Thems kommune) *;; ^Mdtlyng Anne frk. yl Gmsø Johanne vaskek. ; Jule vaskek. ;?. Bratland Angel cementst. g Ellevseth Karsten vognm. s 2 Helmann R. telegr.nde : K Olne enke g40 *Jacobsen G. enkefru* K Johanne lærernde : 2 Næsbø Herloff sælger 42 Kock Petra frk.* s Karolne frk. K. Haseth Krstne butkd.?'. 2 chølberg Hans furer :;: Olef kass.ske ;; Alma butkd. Hans ltogr.lærl. ; Bg. Feldnes øren maler ;;44 (E. C. Dahls brygger) G. bryggerm. Ths. Angells fl 13 Teleton 1210 f Erlng kakkes gate Fordgaten 46 Runzmann Olne enkef. Gudrun handl.ske 2 Gellen Fredrk gross.* Johansen Anna hush. Bg. Dybvk Margrethe arb. 48 øreng Mare handl.ske* 2 Moxnes Olne opv.dame Wlhelmne kokke Mare frk. 56 (Thems kommune) Chrstansen R. kontorbt. Dragsnes A. 6. løsarb. Anton Dragvold John barbersv. Olsen Ragnvald malersv. 4 Rolf grav.lærl. kærbusdahl OL sykepl. Johansen Paul sykepl. Martnus lensm.bt. Thegseth Valborg enketru Erlandsen Johs. murer Martn murarb. Frdtof olem Erl. cementarb. 2 Audresen Helene enkefru Tønne Mare husb. Geoffrey Monrad Kyrre Alf skoleelev Rosvold Krstan cem.st. Andresen Johs. B. mek. Pettersen Gustav skum. ' Trygve arb. Borghld ass. Gudrun ass. 3 Endresen Krst. tømm. mstad Karen arb.ske yrrst Rachel bbl.ass. Eystens gate (Øen) 1 Bratterud Hans bestyrer* 2 (Den norske stat) Tomassen B. skoledr. 3 Møller Harald kontorchef Fagerlveen (Møllebakken) 2 vertsen Axel ktr.chef* teen gurd agent kærseth Ingebørg husb. 1 Aas Tor ng.* Anne H. kontord. Arne kontorst Falsens gate {ved Tyholdtveen) frå Wedelsgt. tl høre. l Frost Herm. adm. dr.* : os IndustrbanlDEN NORKE HANDELBANK Lærfabrk M 523 Falsens gate (ved Tyholdtveen) frå Wedelsgt. tl.venstre. Z kancke Jens ass.* Døvle Hans stud. 4 Haugtrø B. overkond.* 2 Løkke Ellen kontord. 6 Le Peter godseksp.* Haakon stud. 2 Le Hldur butkd. Aslaug frk. 8 1 Lunder Ole ngenør* 10 Olsrud Ingvald lærer 12 Rye Mkkel eksp. Fuglhem Peter lærer pøtvold Borghld frk. 14 Flønæs John tekn. Kelstad Olaus lærer Græsl Johan tlsk. Haarstad Barne skoleelev Ive Halfdan stud. Fordgaten frå Købmandsgt. tl venstre, l (Nordenf. dspk.selskap) "Internat. Harvesler Co. A/ lager & utstll.lok. Iversen & Co. A/ B- agentur & spea. Norske Allance A/ brand- & søforskr. Nordenf. dpsk.selskaps spedtonsavd. Intern. Harvester Co. A/ kontor 2 Nordenf. dpsk.selskaps kontorer 3 Nornen hotel Røder Tr. kontorchef Mart hoteleerske Brækaas grd kontord. Andersen Peder holelbud 3 "Thems kbshandel A/ Fosse Aug. sped.forr. Vesteraalens dpsk.selskaps ekspedton Argentnske vcekonsulat Rumænske vcekonsulat Brettesnes A/ kontor Nordenf. Portland Cementfabrk A/ Intersped A/ kontor 2 Pene I. C. & øn A/* melforr. kontor Det foren. Dampsk.selskab ekspedton Gersøe Andr. sped.forr. «Naton» brand- & søfors. Bg. tavrum Johs. lagerarb. Lenum Ole gaardsdr. besørger INKAO prompt og bllg, Alle Arter av BANKFORRETNINGER TRONDHJEM KRITIANIA BERGEN KR.UND N, KR.AND. Akt«ka P ;ta «g Fonds sav* Mllon Kroner * oo 5 oo W." r 3 Q W

19 l l IIP 1 BØNDlll BANK 524 ' 2 Haugan Marus lagerarb. trand Henrk kører tavrum R. bryggerarb. Konrad lagerarb. Inga frk. Berg Martn pakhusarb. 3 Lenum Ludv. vognm. Fnseth Anders bryg.arb. Thrana Johanne vaskek. 5 (Inleressentsk. Fordgt. 5) «Olsen L. møbelforr. *Høe Kr. komrn.forretn. Otnes J. H. køp og salg av landmandsproa. Henrksen & Honne A/ landbr.masknf orr. Ryord J. E. agenturforr. Neumann Carl sld- & fskforr. kontor 2 Larsen Jacob A/ kontor Gaden & Larsen A/ automdblforr. Italensk vcekonsulat tene Gustav skbsmægler spedtonsfon. Bg. 2 Jakobsen J. vaktm. Johannes Trondhems brændevnssamlag* 2 Banan A/ sydfrugtmport kontor og lager 3 Floer Chr. forretn.fører Larsen Annette husbest. Tanem John chauffør Norle verre avd.chef Barth Henrk masknm. Bg. 8 Fallem Ole dreng Ragna. butkd. Olaf kontorst 11 Nelsen & Johnsen A/ skbshandel* Thems sømandsforen. Bg. Berg Charlotte kol.forr. Jørgensen verre maskn. Hansen Karolne vaskek. Berg Margt frk. 13 (Bachke H. & F.) «Mesen & Johnsen A/ selmakerverrst. J Dahl Anthon A/ kontor Hollngworth Andrew & Co. A/ masknfon-. Krohgs dampsk.eksped. (Eml Aas) 2 Nakstad B. kontorfuldm. Andersen Elen enkefru Erksson Nls hdlsgartner Trondsen Harald agent Bg. 1 Bekker R. manuf.forr. Kff- Trondhem Fordgaten 15 (Gunnar Brkeland) Hynnes Masknforr. A/ *Lundh. H. & Co. A/ masknforret. Hansen Hansne handl.ske Brkeland Gunnar A/ masknavdel. ether John handelsm. 2 Brkeland Gunnar A/ kontor Hassel K. befragtnngsk. Hanssen Brødr. trælast- & spedtonsforr. Thaulow & Co. L. agt.- & komm.lor. Thaulow Laurtz un. agenturforr. «Norvega» brand- & ndbrudsforsk. Trønsdal & Øen trælastf. 'Pedersen Peter lagerarb. Hegge Krstane enke Bg. acobsen L. herreekv.f. Østlandets frugtforr. 17 "Hollngworth Andrew & Co. A/ utstll.lok. Bachke H. & F. kontor* Ruud Oluf agent Canadan Pacfc Lne 2 Bachke & Co. skbsr.forr. Ellermans Wlson Lne Neptun Dampfschfffahrts Gesellschaft Engelsen Aksel portner Tr. handelsbt. 19 (Buch Axel) "«Hem Cafe» ndeh. Anna Johnsen fuch Ncolay kontor Cappelen Joh. o.r.sakf. Haarberg A/ kontor Prøsch Eftf. G. C. fetevarer en gros Næss M. J. kontor Thems brandforsk.selsk. «Ocean» søforskr. Havaragentur Lodsoldermandens kontor 2 Høseth J. N. o.r.sakf. Nord-Norges fskerforb. fskesalgskontor Haarberg Jacob agt.forr. Nelsen Barne ngenør krstad Otto o.r.sakf. Husby & Co. Isak lærfor. Fosens akte-dampskbsselskap kontor 01sen Elert brygarb. Aune Antonette strk.ske trand Johan forr.kører UDTYR TRONDHJEM AKTIEKAPITAL OG FON 11 MILLIONER KRQMI Wennberg Jensne h 21 "Hynnes Masknforr. Berg R. bkkensl.forrl ^Fermstads Eft. P. konl Ballangruds Masknf. A 2 Hellup Konrad kontor Nelsen Mare enkefru Krstne kontord. Lebach Edv. fuldm. 3 Thomassen Thor arb.ft} Pedersen Paulne vaskekg Garberg Mare sykepl. Lestad Jørgne sydame Bg. 2 Røder Nls furer Raflo Anne gymn. 3 olemsaune Maalfrd fr 23 Ndaros Tøndefabr. A/l konlpf Løvø & æther A/ sld; f fsk hø m. m. en g Hellen Brødr. A/ kontor 2 Rafael dsponent gvart kontorst Asbørn kontorst Økvk Emle serv.d. Gaustad Olava husbest. Bg. Rækkebo Bernt hésthd Myklebust Magn. gaardsdf 3 Ddrksen Mare arb.skell Krstansen Karl 25 Melandsø Johan & Co. A/ ernvareforr,: Olsen Oluf lagerarb. 31 (Erlandsen Enar A/) Jernvarelageret A/ ktr. Bartnes B. A/ "' meerartkler 2 Holm & Co. A/ kolonal en gro$3 Hoff Konrad komm.forr.s Hansen Thomas kontorst;;; 33 Pundet Ingwald komm. Thems altkompan A/ 2 trømsem Carol. enkef.* ; Else frk. 5 Alf ; 35 1 Hammer & Aavatsmark ; komm.- & vldtforr. 2 Borchgrevnk Persen A/; Gro wen A. A. komm.f orr.; «Kysten» A/ sø- & brandforskr.: «Trton» brand & ulykkesf. æther Alfred sld- & fskforretn 37 (A/ Fordgaten 37) & Fskerudst. A/l Telf.: 4257k, Tel.adr.:.Fskerudstyr øp ølvberg E. paprforr. 2 Len Rasmus kontor Olsen August agt.- & kom. Johansen Ingolv komm.f. Olsen Ingv. sld & fskeksp. Brækstad John agt.forr. Nossum & Co. Johannes The Lverpool & London Globe brandfors. Kaarø Arne agenturforr. «Uno» brandforskr. London Guarantee and Insur. Co. autom.fors. Berdahl Meyer agenturf. 3 tørenbanens ombygn. Bryn Halfdan læge ktr. 9V 2 H, 4 5 'Bryn Halfdan læge Wlla frk. Gunnar tegner Karen frk. Krstne frk. 6 Helberg Ragna enkefru Ruth postass. Eveseth Frthof tekn. Johnsen Halfdan tekn. Hansen Hlmar verksm. Roggemann Anne Mare T. ^ 'åjlflmt**.-**» Dresser & Frakker J9COD ndfllcon Dress- & Buksetøer 525 ;? korrespondent ; Dahle Johan leetener J39 ^-Næss O. pressenngsforr. K Nagel Wlhelm agentur & komm.forret.? Ofotens Dpsk.selskab A/ Co. A/ lager 2 Alness A. sld- & fsk f or. 24 Møller Engelbreth lager ; Høvaag & Co. agenturf01. N (Øwre & tene) ; Ranhem Clement A/ ; landmandsprod. ktr.?43 ^Namsos dpsk.selsk. eksp." Kr.sunds Forskr.selskab :. brand- & søfor». : 2 Berntzen & Prytz ; aut. eendomsfor. undt Ragnvald købm. ; Gudrun frk. ; æther Inga hush. ;; 3 Olsson Marta enkefru Heggelund Anton vaktm. ; 45 ^Brodersen B. J. 'y engrossforretn." Rullberg & Co. A/ ;; masknforr. ; Wk Hans urmakerforr. ; Aarseth Brødr. A/ ; sld- & fskeksport ; 2 Chrstansen A/ Joachm ; eksp. av sld & fsk Tvete vert A/ kontor Fordgaten Hammer mon kom.forr. Hagen & Aas ernv.forr. Fordgaten tl høre fra Købmandsgl. 2. (Thems kommune) Grønle O. skbshandel Møre fylkes ruteselskap ekspedton Foss Karen enkefru kafé & spsefon. Hoven Anna serv.dame Thems arbedskontors søfartsavdelng 2 Krstansen K. fyrbøter ^ Adelhed gymn. Tancen Arnt masknst Redun frk. Gutvk gurd brandfm. Nordenf. dpsk.selskap pakh. 10 Halseth Rolf I. kolonal en gr., ktr. OP lager A/ Natonal Industr lager 12 Jenssen P. Q. ktr. & lag.* 14 Pene & øn I. C. mellag." 16 Larsen Jacob A/ lager" 18 Olsen Albert E. A/ lager Pene & øn I. C. lager 20 Motzfeldt Arthur A/ masknf. ktr. & butk* «Larsen Jacob A/ lager 22 Internatonal Harvester Carlson & Co. Oskar sld- & fsklager Løkeland & Larsen A/ sld- & fsklager Lundh. H. & Co. A/ masknlager 26 Brkeland Gunnar A/ lag.* Nelsen & Johnsen A/ skbshandel lager 28 Bachke H. &. F. lager* Arld margarnfabrk lager Dahl Anthon lager Vold A. lager 30 Fossum Olver sldeksporf Hollngworth Andrew & Co. masknforr. lager Lockert & Hanssen kommssonsforr. 32 Bachke H. & F. lager Brkeland Gunnar utst.lok. Le C. A. møbelforr. 34 Buch Ncolay lager* Landbruk Maskn A/ masknforretn. Prøsch Eftf.,G. C. lager Jensen & Aas ernv.forr. lager 36 (Buch Ncolay) Wlmann John møbelforr. Prøsch Eftf. G. C. lager Haarberg A/ lager Isaksen Isak lager 38 (Buch Ncolay) Brobakke Joh. sknd- - & hudforretnn^ 40 Melandsø & Co Joh. lager 42 Melandsø & Co. Joh. lager" T.hems Møbelutsalg A/ Falkanger Th. A/ skndskotø- & lærforr. Fermstads Eftfl. P. landbruksmaskner Reber & Co. A/ lær- & skotøforr. ktr. & lager* Isaksen Isak landbr.mask. & landbr.prod. kontor Hellen Brødr. A/ lager 50 Holm & Co. lager* 52 Johnsen Chr. A/ kontor & lager* Falkanger Th. A/ lager 54 Trolla Bruk utsalg & ktr.* Haugh Carl paprf. lag. Norsk Lax- & Fskeexport lager" Hanssen & øn. H. lager Røst & øn masknforr. 60 Jacobsen J. B. A/ sld- & fskfon-.* Borchgrevnk Persen L. lager (Thems kommune) Wfflc & Larsen sld & fskf. Nord-Norges fskerforbund lager kbs- & Fskerudstyr A/ lager 66 Ekker E. A/ ktr. & lager* Hammer & Aavatsmark lager Olsen Ingv. sld & fsk lager Røkke John fskforretn. Tansvg A. kolonalforr. 68 Lykke I. K. lager* Namsos dpsk.selsk. pakhus Meerartkler A/ kontor & lager 70 Chrstansen J. A/ lager* Norges koop. landsforenng lagef 72 Alness A. sld- & fskforr. lager 74 Brodersen B. J. lager* ncki MHDCyC UAMnCI ODAKIV besør er INKAO prompt og wug. UtN NUnoM: nanutlodanlv Alle Arter av BANKFORRETNINGER ; TRONDHJEM - KRITIANIA - BERGEN KR.UND N. - KR.AND. Aktekaptal o g Fonds sav* Mllon Kroner

s ODIN BERGH'S Telefon 990 SKRÆ.DDERFORRETNING anbefales.

s ODIN BERGH'S Telefon 990 SKRÆ.DDERFORRETNING anbefales. KJØP alild "i«**>*&.lat Gardiner & MøbelstoHe Linoleum & Voxdug 473 TKONDHJEM ;;; $i!i ^ ;:? $: ^^ A s ODIN BERGH'S Telefon 990 SKRÆ.DDERFORRETNING anbefales. d o mf ru gt. 6 Moderne Tøier haves altid

Detaljer

Forlang altid E. C. Dahls Bryggeris 01 j 588

Forlang altid E. C. Dahls Bryggeris 01 j 588 Forlang altid E. C. Dahls Bryggeris 01 j 588 25 1 Brodtkorb Tobias ing* Elinor frk. Ulf gymn. _ 5d ^lolmgren O. K. lærer* Othelie lærerinde Aslaug kontord. Nesjø Signe lærerinde 5.? iqlsen Nils fhv. arb.*

Detaljer

Bankforretning It 607

Bankforretning It 607 :=-IUHLAWU. - soé 08 55 09 > o 2 A t. Fæstningsgaten frå N. Møllb. gt. til venstre, l ilsen Elisabeth arb.ske Anton A. toldopsm.* 3 "Stjørdalens ineieris uts. bustad Anton. skipper Anna tandtekn. Gudrun

Detaljer

2 Torp E. Ingeman stud. 2 Dahl Åsar furer. 2 Dyrkorn K. H. styrm. til høire. «Kveldstad» 1 Fossum Oliver gross. 2 Lie Eilert bygm.

2 Torp E. Ingeman stud. 2 Dahl Åsar furer. 2 Dyrkorn K. H. styrm. til høire. «Kveldstad» 1 Fossum Oliver gross. 2 Lie Eilert bygm. 618 s forretningsbanken Creditreformforeningen avdel.kontor Hytten & Solberg kontor 22a (Kreditbanken) ^Drotninghaug A. frugt- & cigarforr. Christiansen Søren agent. Heglie B. barberforr. 2 Rønne Kristine

Detaljer

Trondhjems Sparebank. FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER PR. Vi 1937. Oprettet 1823

Trondhjems Sparebank. FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER PR. Vi 1937. Oprettet 1823 FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER PR. Vi 1937 De foran hvis navn står * har vært medlemmer siden foreningens stiftelse 16. desember 1887. Æresmedlemmer: *Schulz, Carl, direktør Sommerfelt, Axel, rektor

Detaljer

Trondhjems Sparebank O p r ett et 1823

Trondhjems Sparebank O p r ett et 1823 Trondhjems Sparebank O p r ett et 1823 fpnelse OVER FORENINGENS I EDLEMMER PR. Vi 1939 jfyis navn står * har vært medlemmer siden foreningens stiftelse Æresmedlemmer: *Schulz, Carl, direktør *Grilstad,

Detaljer

Soria OPDAL TURISTHOTEL. FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER PR. Vi 1936. Skomagasinetved Bakke Br OPDAL ST., DOVREBANEN

Soria OPDAL TURISTHOTEL. FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER PR. Vi 1936. Skomagasinetved Bakke Br OPDAL ST., DOVREBANEN FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER PR. Vi 1936 De foran hvis navn står * har vært medlemmer side-n foreningens stiftelse 16. desember 1887. Æresmedlemmer : *'Sc'hulz, Carl, direktør Sommerfelt, Axel,

Detaljer

-2- - -- 3- 1908 butikk dame

-2- - -- 3- 1908 butikk dame / - ' \ ~ - "') Gate A. l Jahnsen Osscian 1894 kjøpmann Valborg 18'92 husmor 4 Halvors-en Ander,s 1868 høvdmester - Harald 1898 høvelmester - Agnes 1899 husmor Bache Henman 1883 blikkenslager - Alma Elise

Detaljer

Adlersgate. 1 Thim Helge Sigvart 1899 kjører - Olga Marie 1901 husmor - Edel Thordis 1896 hjv. Karlsen Astrid 1914 husmor 2 Kristiansen Andrea 1868

Adlersgate. 1 Thim Helge Sigvart 1899 kjører - Olga Marie 1901 husmor - Edel Thordis 1896 hjv. Karlsen Astrid 1914 husmor 2 Kristiansen Andrea 1868 3 Adlersgate. 1 Thim Helge Sigvart 1899 kjører - Olga Marie 1901 husmor - Edel Thordis 1896 hjv. Karlsen Astrid 1914 husmor 2 Kristiansen Andrea 1868 hm. Abrahamsen Søren 1903 maskinsetter - Solveig 1896

Detaljer

SAMLINGSMERKE. AMATØRFOTOGRAFfRNES. FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER pr. l ii 1933

SAMLINGSMERKE. AMATØRFOTOGRAFfRNES. FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER pr. l ii 1933 FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER pr. l ii 1933 De foran hvis navn står * har vært medlemmer eiden foreningens stiftelse 16. desember 188T. Æresmedlemmer: *Sc'hulz, Carl, direktør Sommerfelt, Axel,

Detaljer

Medlem af penskassen. Første gang ansatt. Nuværende Stilling

Medlem af penskassen. Første gang ansatt. Nuværende Stilling 1 Tjenestested Fra dato 2 Tjenestested Fra dato 3 Tjenestested Fra dato 4 Tjenestested Fra dato Stiling 5 Tjenestested Fra dato 6 Tjenestested Fra dato 7 Tjenestested Dato 8 1ste periode 2dre periode 3dje

Detaljer

Viede A B C D E F G H I J K L

Viede A B C D E F G H I J K L 3 4 Viede 1Vielsesnr Gift Vielsesdato før Gift brudgommen før brudbrudeparets navn Bopel Fødested Fødselsår Fedres navn TrossamfunnForloverens navn og bobel Joh Oskar Olsen, Anmerkninger Ole Edvard Olsen,

Detaljer

Fødte. Sarpsborg Historielag 27/5-2006 Side 17

Fødte. Sarpsborg Historielag 27/5-2006 Side 17 Dåp nrfødselsdatoanmeldsesdato Dåbsdato Navn Foreldrenes navn Bopel Farens Morens fødselsår fødselsår Om Ekte død, / uekte examinert,opptatt eller flyttetanmerkninger Thomas Olai Martiniussen, 3 barn.

Detaljer

Fåberg og Lillehammer Historielag Personnavnregister til årbok nr 1-33 A Aabel, Hauk: 32/218 Aabel, Per, skuespiller: 32/243 Aarhus, Inge: 33/81

Fåberg og Lillehammer Historielag Personnavnregister til årbok nr 1-33 A Aabel, Hauk: 32/218 Aabel, Per, skuespiller: 32/243 Aarhus, Inge: 33/81 Fåberg og Lillehammer Historielag Personnavnregister til årbok nr 1-33 A Aabel, Hauk: 32/218 Aabel, Per, skuespiller: 32/243 Aarhus, Inge: 33/81 Aars, Sophus: 32/223 Aarseth, Ville, billedhogger: 32/282*

Detaljer

PQL ELLINGSEN TRONDHJEM. TELEFONERi388Q4048. Avdeling. A, E, G, Elekfricitets-Aktieseiskabei

PQL ELLINGSEN TRONDHJEM. TELEFONERi388Q4048. Avdeling. A, E, G, Elekfricitets-Aktieseiskabei TRNDHJEM TELEFNERi388Q4048 PQL ELLINGSEN SKRÆDDERFRRETNING Thmas Ångells Gate 12 Utvalg j :.J$?derne J?!øie : Fr elegant Snit g Pasning Himelige Priser. nøiagtig. Telefn 37 03 I Avdeling. ^3v i Alfabetisk

Detaljer

Biler og motorsykler registrert ved Senja og Troms politidistrikt.

Biler og motorsykler registrert ved Senja og Troms politidistrikt. 404 X Biler og motorsykler registrert ved Senja og Troms politidistrikt. Se forklaring til forkortelser side 5(her side 455.) Senja politidistrikt. 2 Sjåfør Ingnor Larsen, Harstad D. Hudson 3 Kjøpm. Ewald

Detaljer

Laborant. Filmtekn. (Ø. 1963)!+ 01 05 OSS

Laborant. Filmtekn. (Ø. 1963)!+ 01 05 OSS 0029 Hellem, Gunnar 0101 Barrientos, Carlos 0101 Hestnes, Bjørn 0101 Orvik, Odd Einar 0102 Farmen, Pål 0102 Nordang, Asbjørn 0102 Teg, Egil 0103 Faget, Sadik 0103 Johansson, Søren 0103 Rasmussen, Rolf

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0805 Porsgrund. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 0805 Porsgrund. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 0805 Porsgrund Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 27.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Haandnerkeroes Bank m Sparekasse

Haandnerkeroes Bank m Sparekasse j. S = 2, 3 f e «l. D Kjøp Jcb iiisefhs nerfcjendle Urødwer, Jhnsen Einr Kirb. Lin Jhn Tømmerm. Annette Frue Nibsen G. Frmer Tr Frue Hlvrsen. Slgtersv. Øverdhl H. Cementstb. 3 Trgersen. 'Kirb. Jkbsen Jenny

Detaljer

Registeret tar med arkivskapers navn, samt endel viktige navn og emner nevnt i arkivet.

Registeret tar med arkivskapers navn, samt endel viktige navn og emner nevnt i arkivet. Privatarkiver Her følger en liste over de privatarkiv som oppbevares ved Statsarkivet i. Privatarkiv er arkiv etter personer, bedrifter, foreninger og lag, gårder o.l. De fleste privatarkivkatalogene kan

Detaljer

Tordenskioldløpet 2015 10 km Kvinner 12-13. Tordenskioldløpet 2015 10 km Kvinner 14-15. Tordenskioldløpet 2015 10 km Kvinner 16-17

Tordenskioldløpet 2015 10 km Kvinner 12-13. Tordenskioldløpet 2015 10 km Kvinner 14-15. Tordenskioldløpet 2015 10 km Kvinner 16-17 Tordenskioldløpet 2015 10 km Kvinner 12-13 1 Hanne Eggen Rønning Heimdal 57:59 2 Frida Krokstad Bratsberg IL 59:27 1:28 Tordenskioldløpet 2015 10 km Kvinner 14-15 1 Eila Troøyen Trygg/Lade Spo 54:33 Tordenskioldløpet

Detaljer

Tordenskioldløpet 2015 10 km Kvinner

Tordenskioldløpet 2015 10 km Kvinner Tordenskioldløpet 2015 10 km Kvinner 1 Fride Vullum-Bruer Strindheim il 35:31 2 Anne Nevin Strindheim il 36:04 0:33 3 Guro Sundal Klæbu Løpeklub 36:34 1:03 4 Lisbeth Vold Strindheim il 39:20 3:49 5 Lena

Detaljer

16/1 2012 Eva M Jensen

16/1 2012 Eva M Jensen Forord til stor-lista 2004: Etter å ha fått mange spørsmål: Navnene er samlet inn av Eva M Jensen. Jeg har ikke jobbet på kontoret, heller ikke hatt tilgang på Texacos egne lister. Navnene nedenfor er

Detaljer

Tordenskioldløpet 2014 10 km Kvinner 12-13. Tordenskioldløpet 2014 10 km Kvinner 14-15. Tordenskioldløpet 2014 10 km Kvinner 16-17

Tordenskioldløpet 2014 10 km Kvinner 12-13. Tordenskioldløpet 2014 10 km Kvinner 14-15. Tordenskioldløpet 2014 10 km Kvinner 16-17 Tordenskioldløpet 2014 10 km Kvinner 12-13 1 Thea Olaussen Charlottenlund 50:13 2 Eila Troøyen Trygg/Lade Spo 52:58 2:45 3 Maiken Vigtil Johnsen Charlottenlund 1:07:36 17:23 4 Marthe Wol Charlottenlund

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0823 Hitterdal, Hiterdal prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0823 Hitterdal, Hiterdal prestegjeld Folketeljing 1910 for 0823 Hitterdal, Hiterdal prestegjeld Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

TRONDHJEMS TURNFORENING STIFTET 14. FEBRUAR 1858

TRONDHJEMS TURNFORENING STIFTET 14. FEBRUAR 1858 TRONDHJEMS TURNFORENING STIFTET 14. FEBRUAR 1858 ÅRBERETNING 2012 - 2 - Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer Årsberetning 2012 Trondhjems Turnf.orening Byggmester Guttormsen 1864 August Koren 1868 M.A.

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1841 Fauske. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1841 Fauske. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1841 Fauske Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0626 Lier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0626 Lier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0626 Lier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1301 Bergen

Folketeljing 1910 for 1301 Bergen Folketeljing 19 for 1301 Bergen Mariakirken Tellekrets 97 til 6 Digitalarkivet.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

RESULTATLISTE 06.08.2011

RESULTATLISTE 06.08.2011 K17-19 (Påmeldt: 2 - Startet: 2 - Fullført: 2 - Premier: 0) 1 Eline Solheim 1022 1 Fredrikke PETTERSEN Lyngstad O. Il 1647 K20-24 (Påmeldt: 7 - Startet: 7 - Fullført: 6 - Premier: 0) 1 Berit Gjelten CK

Detaljer