s ODIN BERGH'S Telefon 990 SKRÆ.DDERFORRETNING anbefales.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "s ODIN BERGH'S Telefon 990 SKRÆ.DDERFORRETNING anbefales."

Transkript

1 KJØP alild "i«**>*&.lat Gardiner & MøbelstoHe Linoleum & Voxdug 473 TKONDHJEM ;;; $i!i ^ ;:? $: ^^ A s ODIN BERGH'S Telefon 990 SKRÆ.DDERFORRETNING anbefales. d o mf ru gt. 6 Moderne Tøier haves altid paa Lager frå de bedste Fabriker. Tpedje Avdeling. e» ^. : holdere, Oljetanker for Motorfartøier m. m. LA '.: /: ;' : : " : ".: V.I^''''^' v ''<^'':^:'''av::'*jfl ;!i?^a«^? :^éi^e.;f :,' ' ; " :.;' '.-..- ":,;.;' " ''..:" - ^:; MOTOR OG TRASKE VÆI^R Foptegnelse over Gater, huse samt disses beboere, i hvilken tillike ep angit: 1. Eierne av husene, idet nemlig en * er anbragt ved navnet, naar eieren bor i gaarden, men hvis delte ikke er tilfældet, er hans eller bestyrerens navn, hvor besked herom har været at faa, anført i parenthes elter nummeret.. Etagen betegnet ved et litet tal under gatenummeret, nemlig lor kjclderen, Iste' etage ', den etage, o. s. v. CTQ Til betegnelse lor side- og mellembygning samt bakgaard er anvendt: For sidebygning sb, mellembygning mb. og bakgaard bg. > Abelsborg gate Mathisen Marit hush. Ankers gate til høire fra Kleists gt. Olga kassererske til venstre fra Tyholtvéien. (Ilen). 3 1 Løvaas Eilef politibetj. 1 Brenvaag Jensine enke 10 (Sivertsen Maskinarb.) Margit, tlgr.inde Laura lærerinde 'Hegseth Torbjørn murer Sigrid tlgr.inde Beehholm Sigbjørn stud. i H. F. murm. Nederhoel A. D. Berg Kristine, husass. ' Harald murerlæii. kontorfnldm. CP Myren A. kasserer Grudrun kontord. 5 Jacobsen J. lokomotivf. 4 'ORavnestad Olsen Trygve volontør Aamo H. jernb.kond.* Oluf C. toldbetj Evensen L. fabrikarb. 7 Knudsen Emil kond.* Aas Sigurd støperim.* Wiggen Kr. byarb. Kværnodden Bergitte 6 (Larsen M. kjøbm.) co Olga frk. bakerske 6 H)fstad Eandine enkefru Lindboe Otto eksped. Norvik Hans jernb.kond. Køijen Andr. stud. 1 (Hegseth H. F. murm.) Knudsen Arnt overkond. Laura skoleelev ^ Forsetth Beret vognm.f. Knudsen I. kontorbud Dahle Kathinka enke Jensen Anders dreng Knudsen B. lærerinde Haugen R. husbest. Forseth Elfrida frk. 9 Teigen Arnt spbrskifter* 8 ^Moe Einar konduktør* Johnsen Johan snekker a Krog Jakob typograf Saxegaard Sigurd stud. Olga, frk Saltnessand E. lærer* Granøien Joh. jernb.arb. - Otto skimaker Dahl Wictor revisor Pettersen Ole kontorist John, kisarb. 13 ^isan Aagé stykjunker* Nordby Gunnar stud. Gustavson K. anlægsfm. CTQ Thrones Thorvald best. 10 ^Imaas Marit enkefru 14 * Astrup A. kontorchef Gartland Jorid, husass. Aatland K. C. kont.m. Karoline enke Thrones Ivar landmaaler Reitsøien Ole raadsm. e/a Vinje Alfred bokhold.* 15 ^^Johansen Dina enkefru 1 1 Holmeidet A. bankass. oo Loktu Pauline enke Jenny bokb.ske Bjerkvik Elen frk. Karl optikuslæii. Nygaf-rd Johan arb.* Ankers gate Lange Betzy butikd. Winther Gudrun sydame til høire fra Tyholtvéien. Evjen Solveig kontord. Kristiansen Trine syd. CTQ l 1 Langlie T. J. urmaker* Andersen Anton agent Kristoffersen K. bntikd. Svange B. bokh. Jensen Johan bygm. 14 Reitan A. snekker* Alle Arter av BANKFORRETNINRFR S DEN NORSKE HANDELSBANK

2 474 s forretningsbanken # v inkasso utføres Apotekerveiten til venstre frå Kongens gt. 1 - Læreguthjemmet* Hole Marit bestyrerinde Gagnat Martin elektr. Moldt Hans, snekker Undset Helge snekker Mathisen M., snekker Bromseth Herman salm. Melhus Thorv. smedl. Moe Arnulf elektr.lærl. Vold Olaf maskinl. Jakobsen E. snekker Rygh K. maskinl. Holthe Olaf urm.lærl. Johnsen Konrad rørl. Holm Paul bakeri. Anker H. maskinlærl. Forseth H. skrssdderl. Grostad E. skrædderl. Westerlund Odd typogr.l. Beddin C. snekkerlærl. Tuvnæs J. maskinlærl. Wedøe T. glasmakerl. -'Krogseth Eich. toldopsynsm., Erling handelsbtj. Løckra Agnes frk. 4 'Trondhjems Auktionsf. Indeh. Isak Feinsilber Feinsilber I. kjøbm. 3 Hernæss Alfr. arb. Oline frk. 6 Vinje automobilgarage* 8 ^inje A. vognmand* Lynum Oline enkefru H. gymnasiast Riissing Nissen H. G. begravelsesbureau Riissing Nissen I. frk. Riissing Nisjen E. frk. Proedt Nina frk. Hellån Grethe tj.pike Dahl Ole måler Berg Arnt dreng Trygstad Olava, sydame Moseng Martin kjører 10 (Vinje A. vognmand) 1 Bratsberg T. autombile. Paulsen J. vognm.dreng Evjent Alvilde hush.ske Jensen Rud kjører Slind B. kjører Normann Sigurd ehauff. Eliasen Andreas «kom. Vinje Oscar vognmand 1 (Britannia hotel) 14 Riis Andr. L. * ApotekerveitenArilds gate Arilds gate til venstre frå Ilevolden. la Berg meieri melkutsalg Stubbe Ingeborg best. Løkken Ole maskinform. John arb. Anna frk. Høvik Karen vaskerk. Rønne Signe kont.dame Jacob, kontorchef Johansen P. måler* Aasmund stud. Wenntre K. A. agent 3 TJlseth Haakon mask. Bye K. konstabel Johs. arb. lb Skogstad Leif bokh. Sommervold J. enkefru Ribsskog S. O. lok.fører Hjørdis kass.ske Bjarne styrmand Gellein Ole revisor Olsen Odin agent Blix Laura enkefru 3 Wold Karl Fr. bokh.* 4 Johanssen Adolf toldb. Borghild postelev Martens J. C. agent Ketil skoleelev Aarvaad B. vaskekone Selvaag O. skoleelev 3 ^aphaug A. metalst. Wibe Thora frue Thorleif sjømand Rønnelin E. disp. Katty fotograf Vollan R. kontorbetj. Olsen O. C. bokh.* 3 Lnnd F. kontorfuldni. Ragnhild kontord. Harald styrm. "Christensen J. O. toldm. Nielsen K. frøken 5 J Skirstad Ole toldkass. Haakonson Hansen H. kontorfuldm. Ghristophersen A tandl." Georg tandl.ass. Simonsen H. enkefru Helgerud G. H. revisor Arilds gate til høire frå Ilevolden. 1 Hammer J. rnaterialfv. Kildahl H. Ragnhild bokhandlerske Jæger Sophie frue Sigrid telegr.inde Ragnhild frk. Johnsen T. K. teleg.best. Johnsen Aase frk. Hynne Ingv. A. disp.* Amdahl Elisabeth best.i. 3 Juel Olai overlærer Gunnar løitnant Solveig kontord. 4 Hoem Ludv. W. kond. Valborg tlgr.inde Hagen Sverre kapt. 4 1 Olsen Olaf skibsfører Lauritsen V. musiker Berg Kr. domkirkearb. Johnsen Othilie frk. Siem H. posteksp.* 3 Pedersen O. maskins. Skagseth Sverre, reisende "Halvorsen S., ekspeditør Olsen Reidar, ehauffør 6a 1 Olsen H. restauratør Andersen K. husbest. Aune Arne best. Næss Julie frk. Watho Gjertrnde 1-nl-ef Herborg butikd. Pedersen Laura enkef.* 3 Haavin Oscar styrmand Hansen Minda frk. Sivertsen Henriette but.d Fossuni N. eksp.trice Ragna frk. 4 Guldseth Kr. telefonarb. 6b \Ajiker Bernt stud. Dreier Rikka frue Bjarne volontør Hoffman Fr. kjøbmand ^ Sivertsen J. G. dpsk.fører Stabell H. N. kjøbm. Guldsten Magnus furer* Tomtan Gurine sydame Stenseth Reidun frk. Nilsen Svanhild efcsp.tr. Skage Nicoline husbest. "Mittet H. P. fuldm. Greif Elida frue Kristian gymn. Finn gymn. Bjørsvik Johan kontorist Hove Alfred maler i Arne stationsbetj. John kontorist 4 Eriksson Petra eksp.trice Petra enkefru Yngvar skuespiller 8 ^oss Iver E. lokoinot.f. Gjerde Ole form. Krokstad E. chef Flack John politifaetj. Ingrid kontord. Else frk. HolmgTeii A. bestyrer* PRIVATBANKEN l TRONDHJEM SEES Bankforretninger O Uglern Lars byarb. Magnussen B. smed Haug Olaf formand 3 Hagen Olga frk. Olga masøse Holst Grubbe B. frue Ragna kassererske Petter bokbinder Lovise frk. 10 "Fifikmatforretning 10 ^olem Olaf H. agent* Dahl Olaf butikbefj. Berg Carl overlærer Biilow Anna enkefru Agnete tekn. ass. Monlin Eskild stud. 3 Johansen Laura arb.ske Hugvik Dina arb.ske Knudsen Else handlerske Bg. 1 Larsen Edv. platearb. Havdahl Albert glasm.sv Signe frk. Celius Mathilde arb.ske Arkitekt Christies gate fra Prinsens gate til venstre. la Erkebiskopgaarden ' Felartilleriregimentet Rustkammer lb (Holm & Co.) 1 Sivertsen Joh. rest.tør Holmgren J. arkitekt Hagen Eugen kjøbrn. Brustad Magda pike le Nidaros skofabrik* 3 0phaug Olaf arb.form. 5 1 Wold Berthe frk. Bekkevatn Hans kandidat Schaneke Karl posteksp. Østbye Ragnar bankass. Scheen Rolf fabr.insp. Tyra skoleelev Mæhle Johs. kjøbm. Bagøian Hans koiitorf.m.* 1 Kaldahl Normann mægl. "Nilsen Seline enkefru - Yngvar elev Einar stud. Setsaas Olaf ing. Johan' disponent Bjerknes K. N. tekn. kons. Kvidahl Marit pike 'Rasmussen R. teaterehef Hansen Berthe pike Brakstad Astrid pike Muri Ester pike Buck Karl kjøbm. Holst Gunnar stud. 7 1 Møller Aksel dpsk.fører Finn gymn. new Arilds gatearkitekt Christies gate Møller Hjørdis telegrafd. Reidun telefond. Sigrid telegr.inde Finstad Gina frk. Wennevold Sigv. stud. Lund Fridtjof stud. Friedlånder J. grosserer Hjelde M. verkseier* Anfrid gymn. Inger frk. Vor Frue sogns sogneprestktr, Swensen S. sogneprest. Just ingeniør Ragnhild frk. Borghild lærerinde Therese frk. 3 Selnæs B. enkefru Emilie kontord. Sletbak Chr. sproglærer Sina systue Johan salmaker Olsen Sletbak N. pension. 4 Støland Johan komm. Hjørdis kontord. Johan ark. Signe telegr.inde Birger chemigraf Stavseth J. A. ing. Hoff Johan ing. Berglund G. stnd. chem. 9 1 Erichsen Odd konditor Neumann C. grosserer* 11 MGiæver & Brekke) Lund Rolf pensionat Gunvor gymn. Rolf T. jun. Aagot frk. Kielland J. stud. elek. Kamsvaag G. stud. Aslaug, gymn. Knudtzon Willie sorensk. Moe Gustava frk. Hansen Herman provisor Johanson Nelly bestande Steen Birger disp. Brekke Bernh. jr. Konsul 3 Aasness Ottar ing. s Giæver Jens disponent Evensen Ragnar stud. Solem Arne stud. Kjelland Johan stud. Hole Peder kontorchef Dahl Pedersen kontorehef Walter Karsten stud. Bakke Guttorm stud. Brækstad J. pike Arkitekt Christies gate fra Prinsens gate til høire. 475 a (T.hjems kommune) Studentersamfundet Biografteatret Broberg Hjalmar vaktm. la HVichstrøm Eystein stud. Fløna>s Aagot gymn. Norum Anna enkefru Bjørnsen C. obers.tl. V. frk. Strøm Nils disp.* Bolstad Sigurd fondehef Moholt Elise, fhv, handl. Tonjum Haakon stud. 3 Hirseh Clara enkefru Worrn gymn. Carstens Martha enkefru Svingen Johanne tj.pike Vogt Hermann stud. *Brænne H. bankfuldm. Hans A. skoleelev Jenssen Emma enkefru Hans ingeniør Høyer Yngv. stud. 4b ^Møller Caroline frk. Brun Johanne kontord. Anna frk. Petra telefonbest. Bryn Marie lærerinde Gylche Johanne Piene C. Chr. fabr.eier Valborg kontord. ' Birgit frk. Herman, s j øm. Næss Margrete pike Waarhus Sofie pike 3 Moe Gudrun enkefru* Blackstad Leif stud. Syvertsen Bjarne ark. Isaksen Emilie pike Schjetne C. sterotypør 4 Thorkildsen Th. styrm. 4c 1 Kielland Gabriel ark. Olaf stud. Kristian stud. Lund Dagny frk. Marie frk. Digre Glenny enkefru Gylland Eli pike Fjeldseth E. kjøbm.* Arne gymn. Aasta frk. 3 Garstad Jon driftsbest. Holthe Harald o.r.sakf. Thorland Terese pike 4 Thaulow Trine frk. Johnsen Karoline frk. Husbye Martha butikd. 6 ^Vold August kjøbmand* Arne kontorist Ingrid frk. INKASSO prompt og billig. w O»ie (Q.0»^ * CD Ul Q

3 476 Myren Julie pike 8 Thomassen Johs. Thv. direktør* Helge inspektør Baard volontør 10 Tharaldsen F. direktør* Askgrobakken frå Kofotgjeilene til høire. 1 Eyensen Selma enke* Sigfred maskinist 4 'Gaustad Osvald maskin. Sivertsen Eline enke* Sneve Peder kisarb. Peder bødker Osvald sag-br.arb. Gjervan Sivert løsarb. Jørgensen Fredrikke exp. Gaustad O. maskin. Fredrikk frk. 6 'Østerberg Pauline enke* a Eidem Edvarda enke Eidem Arthur sjøin. Harald elektr. Aslak Bolts gate til venstre frå Indh.veien. l 'Langaune M. skibst.m. Johnsen J. W. maskin. Forsell Karl mask.aib. Pedersen Leif fyrbøter Blaasmo Ole træarb.* Lars skoleelev Scharre Bjarne fyrbøter 3 Dahl J. maskinist. Hulda frk. Nilsen Rudolf maler Ingrid kontordame Pedersen Th. lok.fører Riis Hjørdis telegraf elev 4 Eriksen F. maskinist Alstad Hans kontorbetj. ICarl S. fhv. kass. Alstad Karl måler 3 (Ellingsæther Erik sersj.) Iste opgang i gaarden 1 Olsen Nils fiskliandler Andrev handelsbtj. Solveig frk. Hammer Gerh. lossearb. Jalm lossearb. Borgny eksptrice Berg Emilie enke Saksvigrønning Kr. arb. Forseth Aslaug butikd. Ole møbelsnekker* Solveig arb.ske Gunlaug arb.ske Sigrid arb.ske aifid E C 01 Arkitekt Christies gatebaahus gate "Haagenstad Peder kjører Samdal Joh.s snekker Bakkejord A. transportør Lund Dora frk. Viktor fabr.arb. den opgang i gaarden 1 Eriksen Anna enke Olaf fabr.arb. Eide Karen arb.ske i Astrid butikd. Sundnes Hj. bødker Eriksen S. slagter 3 Johansen J. M. mask.a. Dagny fabrikpike Hildur frk. Reitan J. møbelsnekker Opgang i porten 1 Holthe John baatfører Ole telegraf bud Benjaminsen I. maskin. Agnes arb.ske Johnsen E. kjedelsmed Johnsen Sverre fabr.arb. r Lovise frk. 3 Forseth Arne maskinm. Asylbafcken til høire frå N. Baklandet, l (Pedersen maskin.) "Sjursen Andreas murer Einar smed Larsen Oline frk. 1 Sommervold O. elektr. Blomvik H. skibst.m. Johan rørlægger Nergaard L. måler Sve Andreas arb. Johanne kontord. Dahl Olaf kontorist Dagny telefond. Bg. 'Green A. betj. Arntsen Sigrid enkefru Johan handelsbetj. Anna kassererske Asylveiten til høire frå Dronningensgt. l Knudsen Karl kaiarb. Engen Jens sporskifter Sivert jernbanebetj. Kolstad A. pensionist Lefstad Severine arb.ske 3 farsen John arbeider Larsen Lars arbeider Mørch Anna syd. Thane Johs. sjøm. Grøttan Hans snekker* Løvø Edvard løsarb. 3 Hansen Arne guldsmed Evensen Anna vaskerk. 5 'Brødreskift I. tønirnerm. Englund Mareellie enke* Haldis kontord. Fjæran Kasper arb. Asylveiten til venstre frå Dronn. gt. 'Elléfsen O. frue Ekhoff Petra kontord. Ellefsen Oscar styrm. Næss Karl agent* Valborg frk. Trygve gymn. Bg. 'Henkel C. F. gummim. Næss Lina pike Wærness Mathea kokke Baahus gate til venstre frå Fæstningsgt. a 1 Hoel Trine enkefru Gudrun lærerinde Helseth J. E. maskinist Anna Marie butikd. Skavdal Johan politibtj.* Waumund Rud. stud. Graabræk Marius kond. 3 Hansen H. niurhaandl. Sjursen Axel murer Bg. 'Nordby T. E. anl.arb. Ryan Harald.maskinist Værnes O. ekspeditør Fagerli M. reisende b 'Berge Johannes lærer Borghild kontord. Amund postelev Nieolaisen J. kontorfm. Johnsen Ole fabr.form.* Olaf kontorbetj. Sivertsen L. maskinm. 3 Nygaard Reidar byarb. Bg. 'Johnsen Sverre baker Myhre Marius rørlægger Kvithyld K. kjører Pedersen Anna enkefru Petra syerske < Alida kioskd. Egil Marius arb. Magnus fabr.arb. Margot paalægg.slje Flataas L. fhv. postbud 4 1 Belsvik Karen enkefru Augusta kassererske Olaf skræddersv., Trygve skræddersv. Katinka butikd. Hamnes M. betj. Skulestad Gyda bokb. Stubbraaten P. fuldm. Hegli Ida husbest. Nilsen Johan betj. Trondhiems Haandwerk- os Industribank ' KJØP Buud Andreas kontorist Larsen Sigurd maskin. 3 Kvidahl K. F. smed Bg. Thronæs H. L. sersjant Naalsund J. pakm. Sandvei Ove overkonst.* Harald postass. Wold Mikal vaktmand Oskar handelsbetj. Odin styrmand Sigurd pudser Julian kontorist s Navjord O. syerske Antonsen.Inga, butikd. Løkaas Jørgine syd. Holum Emma syerske Rasmussen R. butikd. 6 Lunde>mo John skomv. 6 'Aas J. maskinmester Skrogstad H. tapetserer* Dahl Carl L. maskinist Karen kontord. Sigurd aspirant Rostad Ole kaiarb. ;i Hauan Julie enkefru Dahl Karoline frk. Moxnæs Johan kontorist Bg. 'Johnsen Paul snekker Letosen G. havnearb. Unneland A. disponent Dybvik Lise enkefru Moxnæs Anna sydame 3 0fsti Iver kjører Ophaug L. byarb. 8 'Aune Hans portier Olsen Ane enkefru Johnsen Peder måler* Olaf telegr.bud 'Amundsen J. mask..arb. Kristian timeskr. Asbjørn kontorist Nilsen Brita K. enkel. S. elektriker Jakob postelev Schulstad Oskar toldass. Bg.'Fahlstrøm E. W. maskinist Knudsen F. -smed Gjervan Oskar måler Strøm Anton skom. Guldvog Ole måler W 'Gjedsmo I. toldktr. Wahl Ole murer Tilseth I. skrædder* Strand Jonas skrædder Leif lok.pudser 3 Fladtsetø Hans skom. Laura naatlerske Larsen Samuel arb. Rundberg Arne arb. Jacob Mathesons E5 WB Baahus gate Rundberg Ingern. former Larsen Odin maskinarb. Bg.'Dahl Adolf salm.sv. Janne kontordame Fjeldsæther Kr. bud Karl rørlægger Olaf arb. 1a 'Aasan P. form. Lund Ole stuert Olsen Sevexin kontorist ' Johansen H. maskinarb. Helga butikd. 3 Strand J. betj.* Aslaug butikdame Olaug kontord. Hjørdis butikdame Faanes Olav former Alstad Johan støp.arb. 1b 'Bang-Larsen Emmily enkefru Gunnulf kontorist Thorbjørn postbud Larsen Berit lærerinde Aspaas N. M. bokholder Moe H. K. avdelingschef Moxnes O. fhv. maskin.* 3 01sen Karl formand Holm Sverre bokholder 14a'Moe Alfred B. styrm. Rønning Anne enkefru Hofstad Amalie enkefru Dagny handlerske Rasmussen Hans arb. Wenaas Alfred postbud* -'Hamlander S. bokh. Bg. 'Andersen I. maskinist Olaf konditor Olsen Jørgine frk. Johansen Julius mek. Ingvar salmaker Eilertsen Ingv. telegr.ass, 14b'Dybvig-Anna enkefru Gustav bokholder Birger bankass. Henry mand Næsgaai'd P. montør* Theodorsen T. stud. 3 Anderson P. W. murer Bergstedt Brita sydame Bg. 'Winther Hans rn. Wigen Thorvald kjører Lorck Harald konditor Fremstad H. fabr.arb. 4 'Sætherhaug O. snekker* Arne rørlægger Kr manufakturist Oskar volontør Moe Gustav rørlægger Loholdt Olaf verksarb. Einar bybud 477 Loholdt Gusta enkefru Gislaug skoleelev Estensen' Edvard elektr. Olsen O. R. smed Moen Anders elektriker Bg. 'Larsen Bertine enkefru Arnold barbersv. Alfhild fabr.pike Jansen Anton arbeider Eklo Hilmar kond. Wist Sivert bryggeriarb. 3 Holmeide Anne enkefru Sveberg Ragnv. skom. Anna sydame Baahus gate til høire fra Fæstningsgt. 3 'Arntzen A. brygform. Hagen Harald typograf Hanna fotografass. 9 Bjørgum T. politibetj. Seines Johs. skoleelev Bjørnsvik B. toldbodfm." Andreas byarb. Bjørgum Else kontord. Ma,aø Jetta sydame 3 Eriksen Hj. havnearb. Bg. 'Refsnes E. sundhetsass. Langaas Ivar konduktør Hafstad Thormod kontor. Moxnes Petter murer Margot kontord. Amdam Hans mask.arb. Kirksæther M. vaskerk. Andresen Haldis kontord. Gangaasæther S. maler 7 'Leistad M. kontorist Jansen Johannes murm. Schrøder Alf fotograf* Eilif skoleelev Moe W. Chr. agent Mæhre Kristian skipper Arne kontorist 3 Pettersen Anna enkefru Andersen Anna syerske 4 Rian Olaf A. bankass. Halvorsen H. maskinarb. Austen Elen lærerinde Wiberg Annette enkefru Pettersen Kristian sjøm. Aksel sjøm. Eline vaskekone JJrei^k Olaf arb. 9 'Larsen Johs. styrm. Wold Martin kontorchef "Pedersen Kr. pakm. Odd postbud Jensen Johan overlærer Fridtjof jernb.bud Pedersen Odd postbud «-*«.. o, 00 O9 ^ > g m" 3 S" «t

4 478 forretningsbanken Buaas Mikal stud. Sundvold Hans stud. Gathe Thoralf overlærer Leistad Hansine enkefru Gudrun kontord. Schei Yngvar maskinist 4 Hernes Carsten kontorist Olsen Oluf tilskjærer Madtzog Johan toldopsm. Johnsen Sina butikd. Johansen Magnhild syp. Harald cementst. 17 (Nederli Johan maskin.) "Steen Hilma enkefru 'Olsen Nella vaskekone Skaarmo Anna, fabr.arb. 'Nordmark P. jernb.ktr. Lund Signe skoleelev Pedersen Johan maskin. Eggen H. lok.pudser Marie enkefru Evensen E. rørlægger Solheim Otto lærer 3 Møller Oluf fabrikarb. Bg. 'Weiset Hans maskin. Aagot telefond. Klefstad Erik kontorist Eklo Alfred lok.pudser Thyvold John telegrafist Kloven Johan måler Tronvold E. vognvisitør Ole fyrb. 3 Pedersen Karl former Hammer Ingeb. bakerske Bakaunet,,Bakaunet gaard" (Joh. F. Bratt) Wollebæk A. S. statsadv. Tandberg- J. oberstløitn. Sund Thore forpakter Løvaas Iver dreng Johnsen Agnes tj.pike,,fredli" Bauck Henrik o.r.sakf.* Hans Jørgen stud. Lill frk.,,fagerlid" (Rentier Schmidts dødsbo) Sommersehield L. konsul Nordgren Justa frk..jensen Ing-a enkefru Edvardsen H. brygarb. Olsen Josefine arb.ske Langlie Ludv. agent* Aagot frk. Aslaug telegr.inde Baahns gate Bataunet Langlie Svanhild frk. Toralf kadet Lorentzen Karen tj.pike Hoskildsen P. reisende Fisknæs Kristian bygm.,,gromlien" Lund Bonsack major* Knud rørl.lærling Bendicte frk. Olsen Fredrikke enkefru Ragnhild frk. Hausehild Ella husass.,,vang" Øien J. A. kontorchef Petra bestyrerinde Flønes E. husbest. Svendsen Johannes fcass.* Pedersen Julie tj.pike 3 Edstrøm Carl konditor,,fridhem" 'Eekardt V. bokhandler* Gunnar Johansen B. banksekret.,,solhaug" ' Halse D. sen. grosserer Helene frk. Gulberg Borghild tj.pike Hagen Nils dreng- Georg visergut,,solsethaug" 'Brodkorb J. tandlæge* Harborg Sverre jernb.arb.,,fagerheim" 1 Smedberg Otto bokh. Jakobsen Haakon stud. Johansen Arnold stud.,,solbakken".moe J. overingeniør* Gunnar gymn. Gunvor frk. Agnes telegr.inde,,kveldsro" Brinehmann L. kaptein*,,smehaugen" Olsen S. Smith kjøbm.* Keiaan Julius dreng,,nordgaard" 'Karlsen Karl O. disp. Lindboe Rudolf spedit. Kaarbø Jonas kjøbm.,,bakkely" Knudsen Fr. ing.*,,heimen" 'Hegstad L. enkefru Viktor skogassist. Kaare dpsk.fører Elenor frk. Annie frk. 18 Tronstad K. bankehef* Aktiekapital 6 Millioner Kroner Halse Arne grosserer* 0 Pauss Sigurd direktør* 30 'Engelsen E. disponent Larsen A. aktiemægler* 15 Dahl Chr. kontorchef* Carl stud. 16 Tesisem Harald o.r.sakf.* 17 Isaehsen Johan kaptein* 1 Sundbye Fredrik disp.,,aasgaard" Eliasen Harry befragter Aas Andreas bankkass.*,,helios" Petersen Emanuel disp.* Holthe John kontorist 35 Bjørgum John sekretær 8 'Folkedal F. kaptein* Thoresen Harald fondchef Wøien Thorleif ktr.ehef 'Steen Trygve dpsfe.fører Ernst lensm. Inger frk. 36 Thoresen H. kontorchef* Dilner Olaf B. ingeniør Aagot frue lærerinde 37 Rønning Ingv, eksp. Ulrikke enke Kolstad A. bokholder* 39 Dybsland P. trælasth. Magdalene kontord. Nils sjømand Sverre Beriitzen Anne hush.ske Bøgh Chr. aktiem. Nilson Aksel agent,,libraaten" 'Olsen Hans disponent* Aas Robert kontorchef,,utkiken" 'Kude Aksel C. kaptein* Wærnes Julie frk. Løberg Dagny tj.pike,,heia" Mihle Olaf maskinm.* Aase frk. Jordfald Louis posteksp.,,nyheim" 'Elstad Amalie enkefru* i. A. bankass. Grønlie M. fhv. postfører Egge Eilif disp.,,aashytten" 'Aas E. banksekretær* Johnsen Johanne enkef. Aspaas Olaf kontorist,,turidstuen". Heiberg G ustav agent* Hansen Hansine pike PRIVATBANKEN l TRONDHJEM,,Bakkestuen" Stoltz Daniel agent* Sigrid frk. 6 'Knudsen Bernhard papirhandler Pedersen Lovise pike Aarsæther M. enkefru 9 'Halse Dyre jun. gross.* Barre S. ingeniør 34 Jakobsen Jakob kjøbm.* Hansen H. bokholder Bakkeeaten til venstre frå N. Baklandet. la "Svendsen A. snekk.verks. Iversen H. kommmsion. Bakker Dagny kontord. Svendsen A. J. snekker Bg. Paulsen Marie arb.ske Halaas Kr. kontrollør Myhren Emma frk. 3 Hagen K. meierske Skogland Mariane pike lb 'Eldrup J. posteksp.* Olaf ingeniør Svarstad L. fhv. lok.f. Aagot frk. Olga kontordame 3 1 von Horsten K. enke* Hammer A. kjøkkenp. Hallem Inga butikd. Thorsen Knud maskin. Ellingsen C. enkefru Knudsen Karen syd. Koaldseth O. syd. Bg. Sørensen O. fyrb. Hansen H. tapetserer Halvorsen M. kjøbin.* Bg. Sæther Anne arb.ske Margit frk. 7 'Hegge Olaf kolonialforr. Overvik Aasta butikd. Elvheim Olaf agent Éng Verner rørl. Lindahl Bagn. skrædder Moseivaag Karoline syd. Limbæk G. blikkensl. Jonsen Gulik snekker Malmedal Beret gaarde.* Wærdahl O. formand Bg. Malmedal Ant. montør Karen frk. Jenssen O. ing. 9 'Moxnesis M. kolonialf. Martin kjøbm.* Fiske Ivar politikonst. Munkebye Marie enke Wsernes Gurianna enke Anna sydame Bg. ' Moen Gurine syforr. utfører alle almindelige BaliaiiiietBatterigaten Bye L. K. malersv. 11 "Fram sikoreparationsfabr. Indeh. A. Strøm 'Selrod Eagna enkefru* Ragnhild kontord. Moe Aasmund stud. Veritaskontoret Sehønning P. o.r.sakf. Sofie bankass. Brynjulf stud. Haakon gymn. Høgberg Divida tj.pike Holm Elise bokh.eke Ovesen Mathilde syd. Eggen Oluf kontorist Bg. Hansen H. taktækker Bakkegaten til høire frå N. Baklandet. "Melhus meieri melkutsalg 'Lund Olaf fhv. kaptein Bjarne maskinlærl. Harald gymn. Eggen O. O. kaptein* Jakobsen Berntine enke 3 0ien Petra sykepl. Bg. Onsøien Randi eksptr. 4 'Paulsen H. Th. toldopsynsmand* - Hanna frk. Alf kontorbetj. Paul kontorist Marie frk. Gisvold Sigurd stuert Gjertine sydame 6 'Enstad Tobias bokh. i Torbjørg konto-rd. Ruth telegr.inde 3 Riiber Marie enke* Bergliot telef.inde Magda butikdame Sverre kontorbetj. Bg. Wanvik Olaus bødker 8 Dahl A. strykeforr. 'Johansen Alfr. kjøbm. Prøseh J. O. agent Arne tekn. Aslaug fotogr. Sigrid frk. Kvam Edv. dpsk.efcsp.* Eriksen Eline syerske Smith Georg ing. Bg. 'Engan Lovise arb.ske Storaas Martin kaiarb. Dyrø Berntine fbr.pike 10 "Grænsen meieri Kristofersen H. lods 'Lorentzen Johan lods Hallesen Fr. styrm., Wærness Nikoline enkef. åindoyc: UåMnCI Dåyif!Wsdf\t nailuulodalm Bankforretninger 479 Reidar handelsbetj. Nordhus B. kontord. Broen Haakon fyrbøter Ludv. arb.* Jensen Kr. provisor 3 Bye Anna arbeiderske Grøset Anna handlerske Bjerkenaas Nikoline tj.p. 1 'Skjevlo P. G. skrædder* Alseth Ole skrædder Gjønvik Marie butikd. Petra handlerske Heggem A. tj.pike Jønvik.Petra eksp.trice 3 Skjevlo P. G. skrædderv. 14 "Paulsen Pa,ul brygm. Valborg butikd. 'Myhre Oluf E. form.* Five O. E. konsulent Stubban Martin toldkont. Dagmar kontord. 3 Berg Jakobine frk. Plat Sofie sypike 14b 'Holmer Kristine enke > Johan handelsr. - Wilhelm agent Pettersen K. kvartetm. Kildahl Paul komm.f.* Antonsen H. brygarb. Johnsen Aksel møbelsn. Dynes Martin m. 3 Ask Anton emissær Carlsen H. løsarb. Iversen Anna arb.ske Sand Olga arb.ske Batterigaten til høire frå Kongens gt. l 'Langland Ole smed* Johansen J. arb.ske Johnsen Joh. snekker Beret arb.ske Dagny frk. Krogstad J. arb.ske 3 'Grytdal Ole kond.asp. Rein Petter verkst.arb.* Olsen Marit enke Batterigaten til venstre frå Kongens gt. 'Jystad S. tobak & cigarforr. Holm Alfr. konstabel Sumstad Nikolai ølkjører Mørk Inga butikd. Rosten Martin arb. Kleve Olav stud. Bruun Aksel kontorist* Anna fhv. sydame 3 Dahl O. E. kom.sersj. Berigliot lærerinde Alle Arter av BANKFORRETNINGER o KV f""" d O» * (Q.e øft Q!) fr Bftml (t) B a Q >3

5 FORLANG altid E, G, Dahls Bryggeris MINERALVAND 480 Dahl Ester kontord. Olav skoleelev Andfinsen Andrea enke Thorsen Ester butikd. Olsen Anna sydame Hagen Sigrid arb.ske KvenikTOscar musiker Inga damef.salon Georg elektr. Ydsø S. kassererske 4b Vestre folkebad' Tværdahl Mikkel badem. John arkitekt Ole ingeniør Alfhild frk. 4a 1 Eeckner H. enkefru Hamsen F. Reckner e.fru* Hamsen I. Reckner arb. Batteriveiten til høire frå Hospitalsløkk. l 'Mihlo Odin fhv. lods* Inger kontord. Rolf arb. Odin lods Klara butikd. Signe frk. Marie frk. Rein Johan arb. 3 'Sten Johan løsarb. Pallestad Jonas"stud. Skrataas A.ksel politibt." Benum Olaf gymn. Faber BeriLh. bokholder Batteriveiten til venstre frå Hospitalsløkk. 'Olsen G. S. bygningsins. Dyrstad Hanna enke* Halsieth T. maskin. 4 'Herstad J. skiftekond.* Bye Mathilde frk. Gildstad B. måler Johanne trioe Rohnes Olaf fyrbøter» 3 Stenvik Klaus lodsass. Sten Fridtjof ass. Bergljots gate til venstre frå Klostergt. l 'Kvaal I. postbud Ræder Trygve stud. Lissner W. kontorchef Bratholm S. o.r.sakf.* Gjellan Sigv. bokholder Ringkjøb Ragnar stud. 3 Moe Hans G. forlægger Stol M. lokomotivfører Julie telef.dame Slaatto Einar stud. BatterigatenBergsli gate Slaatto : Oddmund stud. 4 Kjølaas Einar varemægl. Riiser E. lærer 3 'Nielsen Karl handelsr. Rasmussen Johan hovm. Thingstad B. grosserer Dahl Ola slagter* 3 Berg Ludv. kasserer Lilly fi-k. Elinor lærerinde Kjeldsberg G. reisende Kjeldsberg Marie frue 5 Schwabe Ulrikka enkef. MargTethe kontord. Frøseth Carl gymn. Ameberg Jan ingeniør 5 (Nielsen Isidor) 5 'Bones John forr.fører Floan Ruth kontord. Johnsen Else pike Borch-Nielsnn O. disp. Knaph Rolv stud. Ellingsen E. skrædderm. Bnante Ludvik stud. "Solberg T. E. forstm. Sæther Johanne enkefru Sigurd bankass. Einar kontorist Wilhelm kontorist.valder H. M. etud. Bleken Haakon stud. Marteinson G. stud. 3 Miiller Ingvald ing. Giertsen Gunvor kontord, Arnet Hanna enkefru Eugenie telegr.inde Guldborg kontord. Lajla kontordame Hagen Anna sykepl. 4 Frisak A. kommjsapt. Jenssen H. P. fabr.eier H. P. jun. gymn. Eveline frk. Bergsbakken (Singsaker) til venstre.,,alfheim" Finberg Carl pianist* Bg. Aasiberg G', ehauffør Erifcsen A..styrmand,,Bergsli" 'Bøgh Wilh. sakfører* Bg. 'Pettersen Eline enke Synnøve frk. Anna frk. Storvik Gunvald mekan. Eriksen Olga frk.,,solheim" køller K. N, Sehløsser agent* A S Tføndlijems Haaiidwerk- g Møller Gudny kontord. Dagny Kaare gymn. Finn gymn. Storm Chr. ingeniør Jenny frk. Einar forstmand Bergsli gate til venstre frå Stenberget. l ithome Elisabeth frk. Johnsen J. fhv. handelsm. Magelsen N. hospitalsp. Letten I. gymn. Magelsen Marie frk. Koen Marie posteksp. Berg Bernh. skipper* Lund Jakob kjøbm. 3 Lian Nils vogter 3 'Nilsen Kristian måler Lippe Signe v. d. frue Aune Nils kjøbm. Skaugstad A. kontorchef 3 Olsen Aug. agent* Horsten Trygve v. kapt. Bg. 'Fredriksen O. snekker Asrnussen Tina frue Thomassen Rebekka frk. ' s Paltiel Salmon kjøbm. 3 Hansen Marie enkefru Elstad Aslaug kontord. 5 'Lein J. furer Sverre fabr.arb. Hestnes Ant. disp.* Lykke Thorleif kapt. Olsen Rønnaug frue 3 Haugan L. H. kjøbm. Hoffmann R. sanitetsoberstløitii. 7 1 Schjetne M. kontorfm. Oluf tekniker Eide Johan grosserer Hiisbye John arb. Peder arb. Solem Julie enkefru Eggen H., P. agent Wold Karl fhv. lods Kalle måler Jørgen kontorbetj. Petrine frk. Dørge Fr. tekniker 3 Dworsky B. S. kjøbm. Bratterud H. best.* 9 Reistad G. N. kjøbm. Georg handelsbetj. Borghild kontord. Olsen Th. maskintrykk. Hansen Dagmar pakk.sjæ Sørensen Chr. kjøbm. Hoff A. disponent Hoff Leif telegrafist Holst Thorleif Kaare jernbanebud Trøan G. skipper* 3 Lykke Reidar kjøbm. Stokke Johannes pr.løitn. l 11 "WsSrnes Karl slagterf. Sogge Karen frk. 'Oksvold Kato gross.* Klara kontord. Mendel J. kjøbm. 3 Solem Hjalmar agent Haukaas Per politifm. 3 Ottesen Otto sen. tandl. Lauritz ekspeditør Jakob banfcass. Thorbjørn bankass. Eivind.skoleelev Rygh Kari skoleelev Østerlie Edv. handelsm. Erling gyrnn. 13 (Lund John grosserer) 1 Storler B. H. betj. Nygaard Fredrikke enkef. Pedersen Sev. kaptein Kristian sjømand Pedersen Sigurd visergut Hammerstad Ingeborg lærerinde Andersen J. A. disp..skogstad Aslaug kontord. Johnsen F. M. bankkass. 3 Olsen Oscar bygn.forv. Gyldenakov Aagot frk. Midttømme J. kasserer (Indgang frå Bengsligt.) 'Nilsen Nils stuert Sunde Marie strykerske Maren enke Richter Bertha lærerinde Alm Margit lærerinde 3 Meinhardt Aug. kjøbm. 15 'Pedersen K. måler Fyhn Kr. bokbinder Maihaug Hans opsynsbtj. Ovesen Olga husbeist. Lansen Anthon stuert Winther Kr. snekker Lyng Simon dampskibsf. Fjeldvig Joh, mægler 3 Anzjøn Bertha enkefm Egil stud. ing. Ottar tekniker Hellena Chr. kasserer Hans dampsk.f.* Haldis telegraf elev Salberg Jacob stud. 17 'Arentz Christine enkef.* Birger kontorchef Løvold E. M. agent "i««^l* MlwaslblkÆs.sw^Bsaff» Kjoletøier, Blusetøier JoCOP ricmlcsons Silketøier & Pyntesaker 481 Bergsli gatebiskop Darres gate Barfoed Halfd. politifm. Skaugstad O. jr. fabrike. 3 Sten Rosa tilsynsl.inde Gjertine lærerinde Gjerstad Torkell berging. Bersvendveiten 11 høire frå Kongens gate. I (Hoteleier Bischoff) 3 'Kjøsnes G. vaktm.* Alsvik Karen enke Sundland Marie enke Olsen M. arb. Oldsvik Markus bødker Rønsvik Hans byarb. Sørvik R. bødker Bg. 1 Pedersen Alfred arb. Berg Ole arb. Sæther Andr. arb. Langseth A. arb. 5 'Aarhaug Ane enkef.* Johan kjører Bg. 'Hammer J. dreng Bysting V. kjørek. Vaarum Johan kjørek. 7 'Lyseth Hanna enke Klara tekn. ass. Olaf butikbetj. Olsen Ragnv. måler Nilsen Petter typograf* Ristad mand Johansen Marie pike Hastvedt H. arb. 9 'Kristiansen Augusta hotelv.* Aksel bøssemaker Olsen Mathilde enke Gudrun kontord. Ingdahl Johanne stryk. Marith butikd. Holand L, strykerske Furland Ingeb. strykerske Eiden) Gunnar cementst. Gimse Ole snekker Røssevold Berte tj.pike II Olsen Waldemar verket.* Bersvendveiten til venstre fria Kongens gt. 'Jensen Terese scrv.dame Westgaard I. syd. Gundersen Georg møbeld. Nøetberg M. H. het j. Hammer Johan arb. Sveen Anna enke* 4 'Eidem Sivert murer* Hegg'e Paul byarb. Lyng Søren bødker Martin fabr.arb. Kristian bryggeriar. Berge Peder byarb. Ingdahl Ingeb. snekker Johan arb. Johansen Reidar arb. Berre H. byarb. 6 'Talmo Joh. brygmand* Anton fyrb. Edvin volontør Olansen Andreas skom. 8 (Brehme H. slagter) 'Jacobsen Kristine frk. Olsen Haakon guldsmed Jacobs n John arb. Gunhild tj.pike 10 'Røkke Lorentz kontor.* 'Gaare Ingeborg enke Inga tj.pike Martin smed Ole fyrbøterasp. Særther Lars brygarb. Birger kok 1 'Sesseng Mali enke* Arnt handelsbetj. Hatle Kaja tj.pike Larsen L. cementst. Berling Kr. serv.dame Johansen Nils kjører Digre Kr. arb. Henmo Ole arb. Foss Johan arb. Matheson K. skrædcler 14 'Handberg J. kolonialf.* Myhre Anna best. Karoline enke Aune Johan fhv. reis. Olaug butikd. Nyberg S. byarb. 16 'Munkeby Anthon fhv. dampak.f.* Holm Bergitte hushold. Husby Johanne frue Sæther Gyda enkefru Moe Ellen tj.pike Nilsen Henrik 'snekker Ella frk. 18 'Samuelsen T. slagter* Mentsen Karoline syd. Tesli Ellen enkefru 0 (Staw Iver L. & Co.) ubeb. Biskop Darres gate til venstre fra Strandveien. l 1 Eriksen Astrid enke Fenstad Marie sydame* Andersen Jens oementst. Larsen Alfred Nilsen Marta enke Nisscn Hilda pakkerske Elverum T. maskinarb. 3 'Konsvik Anna frk. Alle Arter av BANKFORRETNINGER Q D) CD a ^ P E5T Ø" a txd O a>

6 A 48 forretningsbanken Vangsmo T. kjører Vildrid butikd. Kroglund J. A. kjører Wo.ld Olufine syerske Hilda sydame* Fenstad Andr. arb. 5 1 Korsvik Olaf tømmerm.* Klara sydame Korsvik Haas skibst.m. Alfred sldbstøm.m. "Larsen Marit enke 7 1 Johansen B. murer* Karl visergut - Kaare visergut Iversen Anton bødker Ivar sjauer Karen fabr.arb.ske 9 Nordvik S. kolonialforr. Sand Anton arb.* Osvald lærling Aslaug- butikdame Nordvik Sofus byarb. Ellefsen Erling- dreng Sand Martin rørlægger 11 1 Eamstad Adolf byarb. Mostuen Karen frk. Liberg O. O. byarb.* 13 ^Davidsen B. reisende Liberg Rud jernb.arb. Engelsen John baatf.* Albert cementstøper Sverre arb. Dina frk. Henry visergut 3 Næas Thomas snekker 15 1 Vasdahl E. præparant* Bratsberg- Marit arb.ske Øverkiil Aas:m. brovakt Johan vaabensmed 17 Bøstad E. bryggeriaxb. Emil bryggeriarb. Ingeborg- brygarb.ske Wangsmo N. fni.* Andreas Lagerbtj. 19 Stokke Karl M. smed Klara fabr.arb:ske Aas Alfred murer Aune Karl A. maskin.* Sigyart N. kontorist A. elektrikerlærl. Trygve kjører Odd visergut Biskop Darres gate til høire fra Strandveien. ^-Loe B. S. maskinist* Erna frk. Hofstad Sverre mek. Jakobsen Jakob skom. Eebekka cafédame Biskop Darres pate -Biskop (Mmkells gate Jakobsen Johanne caféd. Bg. 1 Hagen W. bødker s Moe Ole vognmand 4 1 Nilsen Ole sadelmaker Solveig modedame Coldevin Margrethe frk. Sand Parelius arb. Bjerkhaug K. tømmerm.* 6 Romstad Einar murer Vold Børre arb. * Karlsen Nito brygm.* Alfhild frk. Harald laborant Johansen Jenny frk. 3 Stenkløv Fredrik sjauer Bg-. 1 Johansen Olaf løsarb. Gustav elektriker Sivertsen Edv. løsarb. 3 Bakken N. bryggeriarb. Jenny frk. 8 (Back Alfred fisker) 1 Wærnes Johanne enke Odin arb. Wold Anna enke Næss Sverre barber 3 Karlson Berte enke 10 1 Lønvik Johannes fhv. bryggeriarb. Einar typograf Karl bokb.lærl. Agnes arb.ske Haugan Augusta enke Dagmar sætterske Fladnes Peder sykepl.* Albertine sætterske Fritz visergut Marta trykker ske Petra frk. Bg. iqlsen Marit frk. Norvik Nils løsarb. Olaf stationsbetj. Marie frk. 1 Bostad Ole forr.kjører Hjørdis fabr.arb.ske Bergljot fabr.arb. 01sen Haakon snekker* Pedersen Anna arb.ske Serine arb.ske 14 1 Pettersen J. byarb. Saltnes A. strykerske Bjarne arb. Stokke Eegine enke Gustav betj. Jensen Marie arb.ske 16 (Stokke Gustav forvalter) HMsen John murer Jakob kjører Inga frk. Brurok Eagnvald murer Hofstad Olaf ktntorist Brevlige og telegrafiske utbetalinger Hofstad K. fhv. lign.ass Fornes Paul fabr.arb. Bg. ^Pedersen O. E. arh 18 l Schvartz F. A. maskint. Andreasen Alfr. kaiarb. Aarem Petronella enke Alette frk. Sivertsen E. transp.arb.* Einar visergut Borghild forretn.d. Svanhild frk. Biskop Grimkells gate til høire fra Strandveien. Johansen K. bakersv. Annar kontorist Hallbaeh J. vaktm. Glaussen B. enke* Kristine bankass. Klara kontord. Haukaas John M. løsarb. 3 Gabrielsen O. P. stuert. Osvald visergut Pettersen Joh. gasv.arb. Bg. 1 Albrigtsen A. maskin. 01denborg P. M. verkst.arb. 4 1 Strand Konrad brygarb. Kari kjører Elly frk. Matzon Karl arb. Brekkan Ingolf murarb. Johnsen Ole murarb. Guljord Hans snekker Ingvald sjømand Knudsen J. skipper* 3 Johnsen Hans snekker Andersen Karoline enke Anna arb.ske Konrad arb. Nielsen I. M. enke Bg. ^Isen Emil fyrbøter Drægseth Johan arb. Olsen Konrad måler Aagot frk. 6 ^fstad O..A. kjedelsmed Bernh. visergut Hjalmar arb. Moksnes Lovise sydame Mortensen P. kaiarb; Brækstad Hans kulsj. Karl naglegut Baek Alfred fisker* Midttømnie B. kontord.. Mæhlen Ole nnaterialbtj. 3 Moe Akssel G. fabr.arb. Anne fabr.arb.ske Gudrun frk. Johansen A. fabr.arb. A. A. tomtearb. PRIVATBANKEN l TRONDHJEM Skennald J. skibst.m. Harald masikinass. Solberg Kari postelev Bg. Evensen Erik fabr.arb. Sehei Alexander byarb. Wilhelm betj. Berg Jens brygarb. i Ragna frk. Ingeborg moded. Bjarne betj. Andersen Karl ølkjører 3 Myhre Sigrid enke Einar støper Henry malerlærling Alma pleierske Gjønes Ole fabr.arb. Jakobsen J. E. fabr.arb. ' J. E. arb. : J. A. støper Biskop Sigurds gate til venstre frå Mellemveien. 6 (Sørdahl G. T. comm.) 1 0ien Johan skrædder Olsen Ingvald maskinist Hansen Marg-it kontord. Olsen Ivar maskinist Øien Sigvart maskinist 3 Kristiansen E. sjauer Eoel Jørgen fhv. sjøm. Ragna frk. Kjeldsberg Olaf baker Erna frk. "Øiangen Ole maskinist Granhus Albert kaiarb. 1 Thuseth T. overkonst. Vaaden Mikal havnearb. Sivertsen Hans graver Sætherhaug I. rørlægger 3 Eriksen Edv. baker Osvald arb. ' Anna butikdame Inger butikdame Johnsen Nikolai maskin. Overgaard O 1, sldf.tækk. Aastrøm A. dpsik.pike : 4 Høidahl M. gasv.arb. : Kaare arb. Magnus arb. Lorvik Sefenias havnearb. Haarberg Bereth sykepl. 8 J Kleven K. fabr.arb. Bones Arne havnearb.. Hansen Jens kaiarb. Fridtjof arb. Konstanse arb.ske 01sen Andr. snekker Sommervold D. arb.ske Kværnes Gerda arb.ske Iiidergaard I. snekker* Biskop Grimkels gatebispegaten Olsen Johan kaiarb. Frida fabr.arb., Erling kontorist 3 Moen Pauline enkefru Olaf maskinart). Trygve læregut Holm Jørgen lods Holm Kristine enke Svalengh Jens snekker Arntsen Bertin snekker Ingolf arb. Solveig frk. Trygve telegr.bud 3 Skjærvik J. platearb. Nikolaisen Hans kaiarb. Dagny fabrikarb.ske 10 Johnsen M. vognm.* Torleif måler Trygve fyrbøter Sigurd arb. Kvistad Marie hui&best. Grande Ludv. maskinarb. Ingebrigtsen A. fyrbøter Lien Anders murer Bjarne fabr.arb. 3 Gamlem Petter måler Kristine frk. Myhre Sverre fyrbøter 1 Andersen Karl modelsn. Aslaug butikdame Johnsen Eilert sadelm. Emilie fabr.arb.ske Eilertine fabr.arb.ste Myhre Vilh. klinker Johnsen Ingebr. sjauer Sigvald elektr. 3 Larsen Ole sjauer Olaf løsarb. Pettenson A. fabr.arb. Alfred tegner ' Pauline frk. Ingvald fabr.arb. Asiklund Mathea hush.ske 1 (Schrøder H. C. kjøbm.) 1 Skogø Martin bødker Tømmervold K. frk. Nordseth Olaus fhv. handelsm. Anna frk.. Olga kontordame, i Andreas lærer Vilhelm telegrafist Asbjørn tekniker 3 Berg Edin lærer Elen telegrafelev Biskop Sigurds gate til høire frå Mellemveien. 7 ^-Løchen* A. H. agent Wullum 'Johan O. måler Bankforretninger it 483 Lassen Hilmar bestyrer 3 Andreassen S. enkefru Dagmar fabr.arb.ske. Dagny fabr.arb.ske Grødem Sigurd fabr.arb. Hunstad Martin lods 1 Johansen Kr. løsarb. Riseth Sverk chauffør* Nilsen Emil murer Næss Nils sporv.kond. 3 Hammer Kristoffer arb. 9 (Stoum A. bødker). kommer Berntine butikd. Lareen Ludv. maskin. Johansen Henry fabr.arb. 3 Bleke Bina enke Olga frk. Helma butikd. Borghild frk. Jakobsen Hj. maskin. Tegt Carl maskin. Tuglaas Lovise enke Anders fabr.arb. Varvik Isak bødker Eugland Johanne arb.ske 3 Næss Karl betj. Lund Anton vognmand 11 1 Risan Anton vognfører Hilmar elektriker Arne laborant Karl laborantlærl. Næss Gristav måler.sæterhaug O. snekker Johan fabr.arb. Olga frk. Nystrøm Johan form.* 3 Esp Johan bødker Risan Olivius havnearb.. Løcke Joh. fhv. pottem. 54=». Bispegaten til høire frå Kjøbmandsgt. 4 Thoimas Angells stiftelse nm ^Ball H. forstander :(TQ Irgens Margrete enkefru Parelius Sofie frk. Wikhammer Andreas vaktmester C/» Baar Thora pleierske yxco Lorch Rikke pleierske Bernhoft Elise pleiersfce Blie Maren pleienske Collin Sofie Grønvold Hella Ohristophereen J. frue Fridtjof fhv. faktor Sehare Hanna frk. Warloe Elise pike Øhlander C. enkefru Christiansen Marie frk. besørger INKAxSSO prompt og billig, o. g»

7 Foriang altid E. C. Dahls Bryggeris Hartmann Wilhelmine enkefru Tønseth Lena frk. Blom Caroline frk. Henriette frk. Bueh Elise frk. Carlsen Elisabet frk. Krabbe Hedvig frk. Worsøe Henriette enkef. Sejersted A. M. enkefru Løvstad Nicoline enkef. Knudsen Svend fyrbøter Sehønning A. fhv. kjøbm. Myhr A. Finch enkefru Renning Walborg Schive enkefru Holtermann W. enkefru JaMielln Lydia enkefru Rohde Charatine enkefru Mosling Petria frk. Knabbe Dorthea frk. Charlsen Arnolda frk. Parelius Benedikte enkef. Collin Hellene frk. Aas Therese enkefru Aas Hanna kass.«ke Loreh Anna frk. Wolff Elisabeth frk. Stenetta frk. Holst Lina enkefru Sverdrup Emilie frue Baiar Jenny frk. Synnestvedt Hanna frk. Hegge Othilie frue Grønvold Hanna frk. Worsøe Maren frk. Jensen Hansine frue Hansen Lina frue Hansine telegr.inde Hegige Marie frue Conradi Anna frk. Meldal Drude frk. Bemhoft Barbara frk. With Abel frue 8 (Hjelthe Claus arkitekt) 'Veg-ten Ellen lærerinde Eide Kirsten handlende Karen handlende Johanne handlende Lian Johanne frk. Selbæk J. løsiarb. Saugvik Lars skoleelev Pettersen Reidar snekker Hausen Harald lærer Sb. 'Tøndel Iver dreng Øiangen Oline hush. Larsen Kr. gartner < Einar gartner Josefine handlerske Sverre gartner A S Bispegat en Bluse volden Hoini Haldor fuldm. Nossum Kristine musikl. Halvorsen Gunnar ark. 1, 14 og 16 E. C. Dahls stift. 18 Ridehuset 10 'Bang Bergitte enkefru* Mathilde frk. Bangs hovsi (E. Øwre) -'Sæther I. M. kjører Bispegaten til venstre frå Kjøbmandsgt. Domkirken 7 Stiftsarkivet 9a Bispegaarden (Konim.) Stiftsdirektionens kontor Bøckman P. W. K. biskop ' Elisa sekretær Jervell Petra frk. Backman. Villi forstkand. Siemus Gustav stud. 9d (Kommunen) ifalek H. fabrikeier Petersen Siva enkefru Dahl Albert cafévert Albertine enkefru 3 Mossige Martine enkefru Jacobsen A. arkitekt Sylvia ark.ass. Sandved Per stud. Ese Sigurd stud. Falkenberg Andr. stud. 9b (Norske stat) T.hjerns off. døveskole Løcke C. bestyrer Bugge magda husbest. Christiansen A. vaktm. Reiersen Kaspara læreri. Thinn W. lærerinde 9c (T.hjems kommune) Kalvskindets skole Tekniske aftenskole Berntzen & Føyn middelskole Ellefsen Edv. skoletj. Fenstad Sigurd styrm. Lie Benj. overlærer Blusevoldsbåkken 'Eggen Sig. kjøbm.*. Landmark J. bibliotek 4 'Risan Dagny kontord. Paula sydame Magda husbest. Løken Magne stud. Ingolf stud. -Moe Oscar diisp,* Ugelstad Brita husass. 6 'Winger J. kontorehef* Schive Petersen E. eksp. 8 'Sødahl John fotograf* - Arne musiker 10 1 Næss Hans lærer Holm Ole bestyrer* 1 'Næss M. L. kominission.* Ole resitaur.best. Kristiansen Nanna h.best. 14 ^ollum Henr. forr.f.* 16 'Falch Hans toldopsm.* Gjervan Mikal jernb.arb. Huseby Hans stud istvik Andreas kaiarb.* Borghild butikd. Bakken S. konditor 7 1 Nederhol Ludvig kontor.* Michelsen Johanne best. 45a 1 Andersen O. toldbetj. Cook John maskinist* Hansen Pauline husbest. 45b 'Lyng Simon kaptein Svanhild kontord. Guttelvik Kr. furer* Blusevolden «Norlia» "Dahl B. A. kolonialforr. 'Dahl Bj. A. kjøbm.* Viklund R. skræddersv. Berg Johs. handeisr. Wiksaas Cella enke Therese pleierske Reidar arb. ' 'Johansen Gustav fbr.arb. Eidrikke enkefru Haakon toldvakt Johs. kjører Einar kjører Olsen Hansine husass. Lystad Andreas brygarb. «Hvilhejm» 1 Rein Andreas kjører* Kanipervold Ole former «Sollien» ^Kroken Lars lok.fører* Ing'a kontordame Madssen Eilif kontorist Wiers Jensen stud. 3 Aune Steffen sitatlonsbt. «Heimen» 1 Westin Joh. kjøbm.* Halfrid frk. Prytz Harald disponent Lie Beret enkefru Elen stenograf M. cand. filos. Johanne teleg-r.inde Olaug frk.- 3 0isterlid Mette enke Thorsten farver Kjøp «Godthaap» 1 Moe Einar snekker* Berg Aslaug frk. Munthe Gjert prløitn. Bjerke Gunnar stud. Fraf jord Helge stud. «Rosenlund» 1 Danielsen Karl arkitekt Dagny frk. Magnussen Johanne husass. Eriksen E. møbelsn.* Hauge Wilhelm,situd. «Aassved» 1 Aassved E. konduktør* Schevig Ane enke Feiring Sjur stud.. Langen Lars telegrafist Ebbesen Astrid kontord. «Lidarheim» 'Olden Rolf dampsikibef. Jensen Johan bygni.* Foiss Johan murer Steensland Olaf stud. «Breidablik» ^Sandnæs P. kontorch.* Horsfjord I. betj. «Sedjeli» ^østvold O. bestyrer* Fiirst Karl stud. «Grenna» 1 Lore'ntzen Karl kond.* Norheim Olaf,stud. Simensen Arthur stud. Kotatøe Gyda enkefru «Arneborg» Rangletet Ingebrigt skiftekondukt.* Alf betj. Dahl Johan kok «Bakken» Johansen Alfr. lok.fører* Amundsen Otto stud. Hansen Georg typograf Sehwenisen Rolf stud. ~ ; «Elsborg» Johansen A. fyrbøter* Romsaas Hans stud. Tømt Enévold kunstm. «Aalborg» ^ith Elise enkefru* Rindal Ingeborg husass. Bjørnstad Leif stud. Kavli Jørgensen J. stud. Windenes A. stud. «Bakkeheld» kakken O. S. kond.* Sohneidei Odd stud. Pedersen G. kontorfm. «Kartelyst» mi Jacob Mathesøos BlusevoldcnBratorgaten 'Danielsen J. B. postelcsp. Bjørnslie Maxie lærerinde Thv. stud. Lysholm K. akiftekond.* Søyland Karsten stud. «Baklund» 'Bøe Fingal handeisr.* Sandnes Martha enkefru Wailum Ida husass. «Vangen» 'Bjørnstad Kr. reisende* Elverhaug Solveig ktr.d. Sundfær H. tegner Aagaard E. kontord. «Stua» 'Quale Bjarne styrm. Dahl Jacob kjøbmand* 3 Andersen J. lok.pudser «Østlia» 'Widell Tore teglv.arb. Kulvik Ole arb.* Hansen Georg kaiarb. Klungerboe Anton arb. «Bluselia» 'Pettersen Olaf bokh.* Green Marie kontord. Olsen Emma husbest. Ingeborg sypike Thorstein kjører Johan skotøiarb. Anna enke «Blnsevang» (K- Størset Levangersk.) 'Kvaal Gunnar bokholder Østbø Isali,stud. (Sjæggestad Trygve stud. Rusten Torfinn stud. Thorkildisen Fr. forst.* Skavland Gunnar stud. «Lysheim» Sørensen Chr. lok.fører* Strand Olaf stud. Korstvedt Carsten stud. Bjørgan N. Blichfeldt enkefrvi Liv husass. Valborg telegr.inde «Elisenberg» 'Røkke John fiske&sp.* Sundby Durban stud. Aas Johan toldass. Pettersen T. toldopsm. «Bergendal» 'Elnan Konrad ing.* Moatad L. musiker «Branok» 'Grauer Einar lok.f.* Kolstad Joh. lok.f. «K vilehaugen» 'Østeraas. A. gaardbr.* 485 Østeraas Hj. gaardsass. Alf gaardsass. «Trines Minde» 1 Dahle Martin gaardbr.* Peter fabr.eier L. rationeringsehef Lynum John lods Tangstad Kr. forr.';j<ircr «Blusuvolden» Klongerbo A. gaardhr.* Kaspara frk. Kristiane cafédame Martin gardsiass. Haugan Andr. dreng Klongerbo M. enke Susæg M. enke Brandhaugveiten til høire for Willmansveiten l 1 Skauge Olaf S. vognm.* Pettersen Amalie enke Dahl K. maskinist 3 Kvam Ane enke Anna M. syerske Rygh J. bryggeriarb. 3 1 Nervik Edevard vognm. Aknes Serine frk. Christoffersen J. fhv. arb. Flaaøien Ingeborg frk. Ivar vognm. 5 ^dlaug Karl fiskeh.* Nilsen Nikoline syerske Berntine syerske Præstmo B. kontord.* Mastad Karen arb.ske 7 J Loktu Ingrid kontord. Ove forr.kjører* Vaslie Ole tømmerm. H j el de Bollette sykepl. Bratørgaten til høire frå Krambodgt. ^^Komm. Bakeris Helge Haakon forvalter Margit kontord. 4 "Sætherhaug M. A/S lag. 4 1 Holan & Co. kontor Thoresen Joh. L. A/S ktr. Nøvig & Elnan A/S. elektr. forretn. Hotel «St. Olaf» Lund Kr. hoteibest. Asbjørg frk. Solseth H. opkjøper GO 00 6 ^altiel S. manufakturf. Lina enkefru* Larsen L. brygarb. C/3 3 Gisvold Anna enkefru Bg. 1 Svenning Kr. kaiarb. Brækstad J. sjømand co

8 486 Sæther Anton kaiarb. Petra butikd. 8 ^undt Johan herreekvip. Johan kjøbmand* Gudrun butikdame Ragnvald butikbetj Solem & Moxnes abtiemæglerf. Stavne tøndefbr. A/S ktr. Allanlinjen kontor -'Thorvaldsen J. smedem.* 3 Oksvold M. enkefru Bg. Thorvaldsen J. smedv. 1aBarheim C. & Co. bokh. Conrad kjøbmand* > Gudrun kontord. Eifinn betjent Edel frk. 1b 1 Mendelsohn A. manuf.f. A. kjøbmand* Henrik handelsbtj. Isak skoleelev Bg. 'Ødemark L. cementst. Bratørgaten til venstre frå Krambadgt. l 1 Hvite stjernelinjen ktr. Fuglevaag B. O. agent Thuun søstrene kolonialf. Wik Elias comm.* «Nidaras» avholdshotel Halvorsen K. reisende 3 '«Standard» parfumef. - 3 Hotel «Standard», Jarwson Alfred hotelv. ' Jarwson-Løfwander Anna frue* 3b Michaelsen café & melkutsalg 1 M. restauratør* Dahl Eolf kontdr 'Brandt Sverre o.r.sakf. Wahl Marie musikl.inde Eklid Sivert dreng Kjerstine butikd. Bekken Oline kass,ske Hansen Petra sydame Johanne sydame 5 Brænne uldspinderi & Bratørveiten til venstre frå Kjøbmandsgt. l 'Wolfsohn Hittel manuf.f. Wolfsohn Hittel kjøbm.* Davik butikbetj. Karlsen Regine hotelbest. Tonin Kristine butikd. Hotel «Idun» Bg. 'Myklebust H. skom. BratørgatenBratørkaien Berg Karl arb. 3 1 Eriksen Marie hoteleier*, ^Hotel «Alexandria» Hotel «Nordlys» Nikolaisen A. hotelverti.* 7 'Kahn Kosa manufakt.f.* Josef kjøbm. Daniel ekspeditør Sara skoleelev King Adam barber Hotel Bergen" Olsen Hans J. konditor 9 (Kommunen) - 3 Lund M. brygarb. Amanda. butikd. Holst Margrete arb.ske 13b 'Staven Jørgen eomm.* Johnsen L. brygarb. Grønning Karen sydame Dahl Elen enkefru Hans dreng Sverre kontorist John kontorist 13a. Hotel «Oregon» Monstad Ove hotelvert* Anna butikd. Inga sydame Julie frk. Hanna frk. Ole arb. Hansen Albert mask.arb. Lein Arnt arb. Næss Bernh. rørlægg. Martin rørlægger Høvik Marius rørlægger Matsø Trygve arb. 15 'Rosvold M. hotelvert* > Ole sjømand Skjetetad Jørgen elektr. Bohne Johan arb. Johansen Fritz kjører Solem Alfred arb. Fridtjofsen Kasper arb. Lillemark John skom. "Eriksen Edv. arb. Holand Edv. brygarb. Moe Ivar fabr.arb. Petersen Olaf maskin. Berdahl Olaf fabr.arb. Iversen Karl s j øm. Bromseth Ole sjøm. Tangen H. cementst. 17 ' Hotel Nordstjernen Stokke Harriet vertinde* Jørgensen Marie tj.pike Konstance tj.pike Ekseth A. stenarb. Bg. 1 Nygaard Joh. fabr.arb. Karlsholm Bertil montør Hagen T. måler Indskud mottas til høieste Rente Almaas Birger sjauer Gomoe Johan fbr.arb. Julius fabr.arb. Borgen Alfred fabr.arb. 19 '«Trønderen» frugtforr. Onsøiens meieris utsalg Overby Ane handlerske Hotel «Trønderen» Jensen Ottar hoteleier Wesitrum Frida pike Olsen Johan frugtforr. 1 1 Iversen Johan privath." Hamsen Hansine Sætherhang Martin A/S Lorentsen L. arb. Berg Karl kaiarb. Høe Paul kaiarb. Elstad Edv. kularb. Kristianisen Kr. stuedor Moe L. garveriarb. Gotaas T. kularb. 3 Bye Gustav smed Pettersen Paul sjauer Bjørk Fr. W. murer Wold Theodor sjauer Sehei Gustav bromhdl. Brække M. blikkensl.sv. 1 M. kontor 3 (Sundt & Haave) - 1 Vikans cykleverksted Stoppenbrineks vinlagor A. E. G. elektrisk forr. Bratørkaien Nordmør dampsk.selisfcap pakhus & exped. Dørum O. kontor Handelsfjøset 89 fm. 11 eftm. Indherreds dampsk.selsk. pakhus & exped. Kvam Edv. eksped.btr. Bruspavillong l Indeh. Else K. Søholdt Bruspavillong Indeh. frk. Petra L. Opdahl Hjelde M. mak. verkst. metalstøperi Sjauerlokalet Malvik Maren enkefru Skjenald Bergljot trykk. Brek Jenny tj.pike Havnevæsenets eafé Johnsen Haakon rest.tør Dagny tlf.inde Lilli kassererske Nordenfj. dampsk.selskap pakhuser PRIVATBANKEN l TRONDHJEM ± r X Bankforretninger s *"* M» Omisningshuset Johansen M. lag. & ktr. Toldboden Dilner & Co. A/S trælast Kontor & Simonsen S. fiskeksp. Brødrene Peusa transitl. T.hjems aktietrselastcomp. kontor & Reistad Arthur trælast befr. & sjøassur. Dahl Nekolai ktr. & Larsen Alfr. losseform, T.hjems _iskompani T.hjeiiis kulkomp. Birkeland Gunnar Bachko H. & F. kul Neumann C. Brinken til venstre frå Brobakken. 3 'Nilsen H. maskinist* Anthonie butikd. Nyvokl Alfr. konduktør -Kvam O. K. agent Laurgaard Anna stenogr. 5 "Hansen Sofie enkefru Charlotte arb.ske Johanne fabr.arb.ske Eidem Johan kjører 1 Nystad Alfred ass, Gaustad Adolf styrm. Opland Ole sersjant Strøm Jotam grosserer* Inga frk. Hjørdis telegr.inde B.iarne kjøbm. Linge I. aktiemægler Johansen Mathea kokke 3 Espvik Msrie kontord. Larsen Kristine enke 7 "Amtskæmnerens kontor 1 Waassæther Johan toldbodform. Falch Georg fotograf Lan gbach Søren * larotsksemner* Løvaas Bjørn ingeniør 9 'Thoresen T. peas.verti. Evjenth Jaeobine Storebø Hans stud. Kristoffersen R. stud. Jørgensen Johan tekn. Riise Hans tekn. Hafstad Thomas tekn. Magne tekn. Brovold Gabriel sersj. Sødvik Nils skrædder Stønseth Joh. vertost.arb. Kristiansen Kr. kontorbt. BratørkaienBrodahls gate Welde John musiksersj. 3 Ronaass Elias gravør Eriksen Leif stud. Akslund P. fabr.arb. 4 Hanseil Ole baker Braanaas A. insp. Enebo Ragnhild butikd. Brinken til høire for Brobakken 6 'Conradi Ole verkst.arb. Nielsien Lina husbest. Nilsen Johs. stud. Jensen Th. opsynsmand Wang-Karlsen Kr. kjøbmand Johansen Edv. domk.arb. Larssen O. P. maskinm. Johansen I. kontordame "Sørensen S. reisende* Stener B. telef.inde Johansen Joh.s kont.chef 4 Thorsen Adolf snekker Mosvik Johannes snekker Fremstad J. enke 8 liund O. verkstedarb. Jærvan Kr. kaiarb. Rygh E. sersjant* Helge gymn. Olava frk.. Signe frk. Hagen K. kjører "Lorentsen J. arb.ske 10a Dahl Th. kaiarb. M. dpsfe.kok Sandberg Engelbregt skrædder lensen Ludvig tra?arb.* Rolf. stud. Nielsen Anders kjøbm. Meeg-Larsen Rolf stud. Pettersen Karl stud. Sommerchild Petter ing. Brobakken til høire fra Brinken. itjstad K. skomaker* 4 1 W T ilman P. snekker Wold Karoline enke* Karl bokholder Sverre bankass. Bg. Børseth Ole montør 6 1 Sivertsen Johan smed Johnsen Pauline sydame Martha sydame Helland Søren snekker* Odd kontorist Bg. 'Halvorsen E. formand Alfhild butikd. 8 'Grøtte Peder snekker* 487 Kjærvik Lin/a enke Nielsen O. kjører Bg. Hugdahl H. snekker Karen fotograf Johansson Gustav, afb. 3 Hammer K. arb.ske 10 'Andersen I. B. skom. Olsen Edvard kjører* Aune J. fabrikarb. 1 (Vangsmo vognm.) 1 Kristofferson A,. smed Petrine enke Blomkvist Aug. staldm. Brodahls gate til venstre fra Strandveien. 5 Magnussen Karl kaiarb.* Sigmund sjømand Hjørdis frk. Gustav kaiarb. Wilh. visergut 7 1 Struck Marie enke Karl lærling Arthur visergut Willy murer Ledar Paul montør Møller Karl elektr. Aas Johan kaiarb. Olaf sjauer 9 Olsen O. A. maskinarb.* Eliassen O. skomaker 11 (Johnsen S. vognm.) ^arbak Hans vognm/ Røstad Martha frk. Hansen H. sjauer Winge Alfred platearb. Marie frk. Brodahls gate til høire fra Strandveien. Vanvik I. enke* Kjersem Karl kok Hedley smedlærling 4 'Malvik Peter baatforer* Petter rørlægger Arthur reparatør Ole malersv. Reidar visergut Haugan Alfr. styrm. Malvik Gunnar smedlæri 6 ' Ellingsen Karl maler Johansen Aagot frk. Jacobsen Anna sydame Moe Magnus bybud nr. Gustav fabr.arb. Arne visergut Woldseth L. brygarb. Martin tomtearb. 8 'Sand J. P. tømmerm.* Ekle Ole gasv.arb. tmnrwr Eiiaini-i «m «s nu h- TMIf A«cr> «-«,,f Q l (t) a *3 rø 03 H~! Q) D a,-qb M) O 1 v W a»* B

9 FORLANG altid E. G, Dahls Bryggeris 488 Halseth Anna enke -'Pettersen Jeremias arb. Almaas Georg styrm. Bg. 'Skogan Ole arb. Stamnes Peder arb. Brodtkorbs vei i'ra Stenberget til venstre. 'Lange Karl kapt.* Assa frk. 4 Grønning H. B. kjøbm.* Bosted T. bankass. Karoline kontord. 6 'Eide Jacob direktør* 8 'Matheson K. enkefru* 10 tynning Rolf o.r.s,akf.* Jacob løitnant 1 "Lund C. direktør* Marie frk. Broveiten til høire frå Kjøbmandsgt. 'Guldahl Chr. arb.fm. Sørlie Kr. snekker* Bertha kontord. 3 Pettersen A. skrædder 4 1 Finseth Ole snekker Johan arb. Kristian arb. Høivaag Amanda énke.f. Hans kjøbmand -Afcsdahl Olaf snekker Andersen Johan lods Bg. 'Moe Berret enkefru, Vaaberg M. ehauffør Undhjem Paula sydame Bryns vei til høire fria Stenberget. 8 'Stokke Olnf maskin. Arthur barber Emma sydame Iversen Klara fok. Heg'ge Petra enkefru 9 'Hansen TJlrik typograf Rolseth Harald arb. Petrine enkefru -Dahl Hilda frk.* Karoline ar b.ske Sa Heggelund O. skuesp. frue skuesp.inde 3b 'Øfsti Haakon arb.* Strand Georg sko m.. Granheim N. konstabel Bjørnstad Inga naatl.sike ' Danielsen D. arb. 5a 'Henriksen Wilh. arb. Dahl Julius sagmester Kjøsnes Ole fhv. gaardb. Brodahl.s gateburan Wiggen Johs. bødker Larsen Leonard arb. Dahl Arne arb. 01sen Helmer arb. > Karola pike Johnsen E. urmaker Norutt Joh.s arb. 5b 'Winum Anton reisende Ursin Mikal disp.* Alstad Johan arb. Jenny frk. Barlindhaug O. sundh-as. «Krogstuen» 'Klinge Nicolai kjøbm.* Andrea kontord. Ingeborg frk. Valborg lærerinde «Aasheim» 'Olsen O. C. komm.* Erling kontorbetj. Sverre avd.chef Flønes Inge bankass. «Lunheim» 'Grønflaten J. ktr.chef* Thorbjørnsen A. styrm. Alsiedt Arild kontorfm. «Solheim» 'Hegstad Josef A. ing. Gudrun kontordame Aslaug kontordame Boar prjøitn., Otnes Jacob kjøbm. Borghild frk. 13 'Pettersen Johannes fhv. handelsmand* Simonsen Johan konst. Ragnfrid tlgr.inde Lucie frk. Dahlum Marie arb.ske Gjertrud arb.ske Iten Ber>the frk. Bg. 'Grøitteng Anna enke Øverland Johan fyrb. Iversen Eline arb.ske Erlksen Ida arb.ske Kristiansen P. assistent 14 'Larsen Marta enkef.* Glenny kontordame Johannes telegrafb. Bordiahl Endre kont.bud Lansen W. kontorist Skiperø Paul snekker 15 'Hegdahl Antonette enkefru* Johnsen Axel arb. Karlson Elvine frk. Edv. kontorist 17 Trana Alb. arb.* Anne enke Qttem Johs, barber MINERALVAND Bryns vei til venstre frå Stenberget. 0 'Johanssen M. gross.* «Granly» Øyen Sverre kjøbm. 1 'Nilsen Jo.h.s opsynsbtj. Holler Marius maskin.* Petersen H. enkefru "Sivertsen Anna pike Sverre styrm. Anna enkefru 'Larsen Johs. fhv. form.* Borseng Marie nienighetesøster 3 (Henning Hanna enkef.) "Hansen Alb. arb. 'Wærnes Karoline enkef. Signe sydame Olga frk. Schelderup Elise frk. Bergmann J. ekspeditør Gjervan Ole inaler Buran «Øvre Engen» l Frelsesarm, barnekrybbe* Bakke Nanna enkefru Scharffscher M. enkefru Aure Sofie enkefru Bg. 'Mæhle Ludvig spinder «Nedre Engen» (Kommunen) 'Brevik J. stationsbetj. Lund John fabr.arb. Alfred laborant Selvaag Karen enkefru Odd smed Ruth frk. Dagny frk. Røst Lovise frk. Lugg Harriet frk. Høiseth Anna frue 3 0,stdun Marie enkefru > Eli kontord. Haugen Randi enkefru Joh. arb. Dagmar frk. Walseth Arnold korporal Østdun Thorleif byarb. Arvid fabr.arb. * Hjørdis frk. Samuelisen J. snekker Solberg Alfred murer Peder arb. Ruth frk. Alma frk. Sigurd 'Lorentzen A. tømmerm. Fredriksen P. kuls j auer Bergman Olaf typograf Haandwerk- os industribank KJØP Grindheim Johannes P. snekker Ellefsen Josefine enkefru Hamsaas M. M. smed 3 Buskl<and J. havnearb. Svanøe O. S. sporv.arb. Moe Ida frue Helge arb. Byaasveien til høire frå Stenberget. Nissen Aug. apoteker* Cecilie phrin.elev Gunnar stud. Aug. Joh. gymn. 4 Kunig J. arkitekt* Leif gymn. Aase frk. «Aashaug» 'Hernes Karl grosserer* Johansen Marie forr.d. Hauer Gabrielle enkefru 16 'Svendsen Svend ark.* Andersen Ella frk. Johannessen B. styrm. 17a (Holthe O. fotograf) Wold J. sydame Hegkvist J. arb. - Eriksen Edel syd. E. skipper 17b. 'Dalsaungjærdet E. enke Næss Andr. former* Haugen Andr. arb. 18 Haugan Peder kontorist* Charlotte enkefru Nergaard Aksel reisende Mathiesen A. styrm.elev Borgan Alv styrm.elev 19 (Eidem Ole kontrollør) 'Hepsø Alb. arb. Petter arb, 9 Lodgaard Tore arb. Plovik Joh. A. sjøm. Edv. sjøm. Lodaaard Sig-rid enke 0 'Aas Ole smed* Fridtjof typograf Øivind boktrykker Hafstad Olaf musiker 1 'Olsen Ingvald fiskhd.* s Ingrid bokb.ske 'Wiggen Arne byarb. Hansen Lina enkefru* Benj. domk.arb. 3 'Dragvold Ole arb.* Holstrøen J. overstiger 4 'Sletvold Johan kond.» Hj. ops Rognan Anna syd. 5 'Devold Oline gartn,ske Jacob Mathesons BuranByaasTeien Wangsvik Einar måler* «Merok» 'Hansen Bj. bankbokh. Ingrid frk. Lund Waldemar reis.* Walborg kontord. «Nordbostua» Olsen Hansine frk. Knudsen Herm. ar!'. Clausen Sara enke* Emilie frk. «Fredly» 'Henriksen H. P. guldsmed* Johs. bankass. Aslaug frk. 0b Hartwig G. operatør* Løe Josef form.* Johan kond 6aDitlefsen Mikal laierb.* Milli bokb.ske Kjølner T. ingeniør Amundsen Alf sjauer 5b 'Glansen Johan arb.. Emilie frk. 6b 'Gundersen P. skom.v. Baasche Anna enkefru Harald kjører Wærnies Tobias exp.tør Egil matros Schierve J. J. lærer Hansen Launa bestande Andr. stuert Andersen A. arb. Svendsen Ester frk. Aubert arb. Henny kontorrt. Johansen A., bankass. Christensen R. skuesp. r Henny kontord. Waade Olaf ekspeditør* Sunde John ekspeditør Buland Ludv. jernb.btj. Berg O; A. agent Johan stud. Sigrid frk. 3 Bjørnhaug M. guldsmed Odd gymn. 11 'Kvam O. J. blifckensl.* Gjertine frk. Magda frk. O. sjømand Johs. blikkensl. Olsen Maren enke 7a'Løvli Inga frue* Inga kolonial & fedeyarer.rosenstrøm A. butikdame Dragseth J. børstenb. Olsen Martha enke REN HANDELSBANK Gardiner & Møbelstoffe Linoleum & Voxdug. 489 Kolstad Bernh. kuls j auer Dragseth Gurine frue Johan arb. 7b 'Clansen Hans høvlm. Sørtømme Emilie enkef. Einar arb. Bang Hartvik kjører Johnsen Marit enke Karl forretn.kj. Johansen Karen enke Olga frk. 8 'Johnsen S. anlægsarb. Holm A. fhv. Børstenb." 9 'Olsen Olaus pensionist* 30 'Olsen R. kolonialforr. R. maskinist* Borghild butikd. Astrid kontordame Ole fyrbøter Hilma husbest. 31 'Løhre Lars vognm. Kvenild R. hushold.ske Løhre K. L. vognmand Aas Johs. arb.form. Talestation «Sverresli» 56 "Raanes Sigvart maler Ragnhild kontord. - Sigrid frk., Aagot kontordame -> Bjørn sadelni.lærl. Sverre kontorist 'Lindemann K. organist* Eilif gymn. Ludv. gymn. Wiesener H. kriminald. Ragnhild gymn. Albert gymn. 3 Søvik Laura enkefru «Sverreslund» 'Smejda Josef guldsm.* Oscar stud. Wiktor guldsm.lærl. «Skogholdt» 'Melandsø Joh. gross.* Ruth frk. Ingrid frk. «Majorstuen» 'Bergh Axel F. oberst* Helga frk.. Elisabeth frk. «Fagerheim» 'Melandsø Idai' kjøbm. Andersen Lovise enke* Thora missioiiær «Krokkleven» 'Hertzberg Lilli enkefru* Næss Johan reisende «Solbakken» Næumann Georg disp.* besørger INKASSO prompt og billig Allo Artornu «m > 00 co sao IfQ CTQ CD CO CTQ

10 A 490 forretningsbanken «Daggry» Kleven Fredrik ing.* «Fredheim» ^kfeer David disp.* Zakariaasen Z. direktør «Sæterhaug» (Jelstrup H. politim.) Rosvold Nils maler Kaspara frk. «Biorklieim» Dahl Beate enkefru* «Bjerklund» Stensdal Ole ekspeditør Ntess Ole dampsk.fører Olga kontord. Nielsen Charles barber Byaasveien til venstre fra Stenberget. 9 ^chytte-berg H. ark.* Aarheim Mina husbest. «Lundheim» ^ Kvenild S. kjøbmand* Amanda frk. Aanesen Th. A. disp. 5b 1 Ovesen N. M. kirkev. Margit kontord. Axel aktiemægler Solveig frk. Einar kontorist Ramberg Ragnv. tandl. Adelheid frk. 3 Svoren Eskild sers j.* Kaspersen Karoline frk. «Aaishytten» 'Berg Torbjørn gross,* Bakken Emma pike Sandnes Lilly barnep. «Aasli» Fosse W. kontorehef* «Grindstuen» '^Sand Mathilde enkefru* Risan Andrea husbest. «Haven» Moe Simon overing.* Aasland Jakob stud. «Sverresberg» ^ehjølberg H. kjøbm* Petter arb. Hildur kontord. Valborg kontord. Teigaas Ole arb. Garberg Paul arb. Holden M. st.betj. Aarnes Johanne sydame «Heglund» isannan Edv. grosserer' _ Olaf kontorist Solveig kontord. Brenne Elen enkefru ByaasveienDaniels reiten Aune Emil reisende Birger bankass. 33 Johansen A. gross.* Nygaard Einar pharm. Kendell Finn dpsk.fører Rasmussen Tora husbest. Kvila» 1 Thoresen T. A. malerm." 41 ^laussen C. kont.chef* Rydning A. lærer 43 ^øbins W. fabr.best.* Wahneraa Heinrieh Valde P. agent «Arntaune» ^iinther P. murm.* Haukaas Karen arb.ske Gretsimand A. arb. Rygg Anna enke «Vidsjaa» Grønlie Ivar kjøbm.* Roll Bendikte kontord. «Udsigten» (Prøsch Katrine enkefru) Olsen Anna husmandsk. «Bergly» Bennett A. direktør*' Edgard gymn. Francis gymn. Lilian frk. Fallin Johan gaardsbest. Hilda frk. Haugen Kr. bødker «Solheim» Meland Ole gaardbr. Olaf arb. Marie frk. Øien Ole fhv. reisende Indseth J. husbest. «Fagertun» Sivertsen E. kontorfm. Lind G. husbest. Oasparisgt. (ved Blusevoldsbakken) Heide kontorist* Risan Anna enkefru - Margot telegr.inde 4 Leganger M. kjøbm.* Husibye Elisabeth butikd. Rudland T. stud. Anne Leif stud. Danielsveiten til høire fra Erling. Sk. gt. l 1 Krisitiansen E. maler* Hammer Nikoline syd. Sauholm Anna kokke 3 Næss Jette sydame Praktiske V EST LOM M E- checks for alle Indskud. Bg. Olsen K. skomaker 3 (Moxnes Kr. vognm.) 'Stene Ane arb.ske Lystad Tollef skrædder Thingstad Signe telef.d. 5 1 Vold Anders vognm.* Aune Jens skrædder Vold Sofie frihandel Flack Gjertrud enkefru Ragna butikdame Sivertsen Lyder elektr. Bg. Rian Lars fiskliandler 7 1 Johnsen Johan lods* Svensen B. arb. Johansen J. brus-kjører Lars arb. Karlsen Josefine hush. 9 Lysø Marie frk.* Karlsen Aime ptke Dahl Reidar kapelm. Stokke M. kontord. Hagen Trond maler 11 1 Røst Johan kjøbm.* ; Halfdan kontorist Withaminer J. baker Johan kontorist Bg. 'Widerøe Marie enkef. Harriet arb.ske Andersen Aagot frk. Røsstad Olaf m. 13 langland & Schei A/S smedverksted*, Schei Bernt disponent Myhre Ragna fiskmatf. Jacobsen Ole vaktm. Borghild kontord. Wilhelm kontorist Hanald betj. Groven B. form. 3 Elden Julie frue Borghild kontord. Bringedahl A. sersjant Aasgaard Chr. sersjant Fridberg G. ehauffør Olsen Jens maskinart. Bolli Gunnar skorn. 15 (A/S Langland & Schei) Buvarp Haasine enkefru Charlotte butikd. Berg Jakob kontorist Johan kontorist Rasmussen M. buitikdaine Langland A. smed Hamnier Paula enkefru Astrid telefond. Jenny telefond. Harald kontorist 3 Overbye Olaf fyrbøter Olsen Randi arbjske Andresen Marie arb.ske: PRIVATBANKEN l TRONDHJEM Danielsveiten fra Erling Skakkes gate til venstre. ^old Gina frk.* Edler Nikoline f rik. Berge Serine frk. Rømling Gudrun frk. Fledelius Hans glasm. Aune Alkine frk. Holthe Margrethe enkef. Margit kassererske 4 Jacobsen Marit enkefru* Bjerken Beret enkefru Kristine frk. Hoff Anna arbæke Lind Anna frk. Nielsen Karoline frk. Pedersen Martha enkef. 6 1 Gundersen Anna enkef.* Hagen Johanne enkefru Høvik Gabriel snekken- Johansen Gina syerske 8 Bratsberg B. eementst. Beiersen Pauline husbest. Myklebusit Bina enkefru Ragna butikdame Andahl Nils skomaker Petersen Trine enkefru Tofte Dorthea sykepl. Restad Nils snekker* Ingvald smed ' Ole smed 10 Johansen Ingv. arb. Nøstvold Kr. arb. Stene Ole forp-agter* 3 Beng Peter arb. 1 1 Kvaal Gunnar bokh. Jenssen Sig. ehef Dragseth A. murer 0ien Kr. toldopsm.* Pedersen Anton arb. Notarius K. elektriker Oksuhr Leopold politikst. Vold Einar rørlægger 14 '--Tranmæl L. pr.hotel Lar bud Ryndahl O. arb. Presthus M. politikonst. Olsen Anders arb. Andersson Erik arb. > 16 (Norsk Knivfbr. Prins.g.) 16 Andersson J. smed Karl arb. Øgren August arb. Jakobsen Gudrun sydame Lorentz kaiarb. Leif kjører Olsen Anna arb.sike Jakobsen Aslaug hush. Brobak Karen kontord. DEN NORSKE utfører alle almindelige Danielsveiten Dronningens gate 18 (Haug Randi Amerika) 1 Lundhaug K. eementst. Haave Bernh. betj. Olaf kjører Ingebrigtsen Iverine syerske EggenJenny postass. 1 Afeeisveen Marie enkef. Marta postelev Olaf sjømand Størseth Anna gaarde.* Lindgaard Bolette frue John regningsbud 4 1 Back Ole musiker* Ole kontorist Kristine" kontordame Arne arb. 6 1 Fossum Anne kemisk vaskeri* Eivind stud. Strøm Nils stationsbetj. 3 Steen Kr. jembanemand Bg. Fossum E. arb. Dokgaten 1 Ørens mek. verksted* Ørens mek. verksted 46 (Jenssen & Co.) Kvam & Gisvold kul 810 Baehke H & F. kul* 1 Nordenfj. dykkerselskap Drilveiten til høire fra. Kongens gate. l kobolt Odine strykers.* Aagaiard Aage kapt. Wangsmo Marie sydame Petronelle enke Kjerstine frk. 01sen Olaf S. kjøbm. Hojem Kathinka enkefru Borghild exp.trice Torbjørg kontord. 3 Vikseth L. byarb. 3 (Chr. Thaulow & Søn) ^rytdahl Arnt ehauffør Nilsen Beret A. sydame Wethall Edv. kjører Drilveiten til venstre fra Kongens gt. 1 Rosvik Lorentz cem.arb. Gimse Erik portner* Klevan Odin telegrafist 4 Sundland Anna enkefru* Anton murer Ingeborg frk. 6 Hassel Hanna læreri.* BaÉforretninpr 491 Johnsen Hanna frk. 8 ' Halvorsen B. pensionist* Marie kassererske Signe butikd. Ova pianistinde Nærvik Ole løsarb. Tangen Anna enke Dronningens gate fra Kjøbmiandsgt, til venstre la T.hjems varmbadanst.* Myhre Martin badem. Dagmar frue Petersen Sevrin maskin, lb Nordenfj. kunstindustrimuseum* Hellån Hartvig vaktm. 3 Nordenfj. kreditbank* Berg Andreas hankehef Aagot frk. Andr. aktiemægler Wærnes Olaus bankbud Pettersen Bergitte hush. Larissen Anna enkefru Kvam Marie kokkep. Andersen Anne tj.pike 5 Brifcannia hotel A/S Lorenzen T. direktør Saniitaixe barbersalon 7 (Bennett Alfr. direktør). 1 Syversen L. agentur Smith Premier skrivem.f. Bennetts reise & annoncebureau Rossbaeh R. blomsiterforr. Lund Einar H. agentur & forsikringer Ictr. Halvorsen Alf kontor Skogbyraaet (Peter Kindseth) 9 'Andersen Anton møbelf.* Underwood skrivem.forr. Dahl Kr. herreekv.forr. Anglaise frokost- & vinstue Norske Forenede fors.s. Norske Globus forsikr.s. Fosse Aug. konsul... 3 Iversen Baard gross. T.hjems rederi A/S Nystrøm Bertha tj.pike Holthe Harald o.r.sakf. Bassen P. I. M. agentur 'Andersen I. A. kjøbm. Ingrid frk. Styrvold Gurine tj.pike Giæver Birger agent 5 Ellingsen Harald gross. Wolmar Henrik dr. Paulsen Josefine frk. Allfi Årtfir av RåWKFORRFTMIMGFR * o 50 r""""""t O l H c O fr*e (Q i-*- f-f- K O cc

11 Forfang altid E. C. Dahls Bryggeris Sørgjærd Gurine kontord. Wollebæk A. stud. Lansen Laura husbest I. O. G. T. Norske forl.kt. T.hjems margarinfabrik Groven N. A. Cornon. & agentur Oppegaard Olaf agentur & assurance Haugh Carl papirf. en gr. Danielsen Kr. husbest. Nicolaysen W. dr. 3 Prø,sch Halfdan agent* Dvergnes Oline tj.pike Guldahl Einar ark. 13 Olsen Waldem. møbelf.* 15 F. t. ledig. 1 Staw & Co. Iver kontor"' Jernbeton Tr.hjem A/S Nilsen Olaf agenturf. Lund Johan E. A/S ktr. Halseth Eolf kontor 3 Matheson Birger gross. "Staw Iver L. grosserer Gudrun frk. Margrethe frk. Harald kontorbtj. 19 'Sommer Gudrun kass.ske - Adolf restauratør* Gustav restauratør 3 Gaustad Randi enke 1 'Tiller Johan kontorbtj. Eikrem Aslaug kontord. '-Pedersen Peder ch,* Jenny butikd.. Eeidar farver Bg. 1 Belling-mo M. broform. * Asbjørn asp. Ella husbest. Gjersvo*ld Peder jernb.m. 3 Lund K. rørlæggerforr.* Danielsen Hans verksm. 5 'Eidem John P. handelsni. Larsson P. J. manuf. en gros - Josefine enkaf.* Elias kjøbniand ' Erik bankfuldm Bodsberg meieris utsalg Sansitad Karl sersjant Aasen Ivar elektr. Storli Arne snekker Kristensen Lars jernb.btj. Vlge Arne snekker Øien Robert murer Laura bokbæke Jenny sydame Johanne kontord. Thoralf byarb. Jenssen M. jordmor Dronningens gate Jenssen Jørgen kontorbt. Lyng Anna flatbrødb.ske Pettersen Søren arb. Anna butikd. Pettersen Emma kontord. Røle Marius male-r Lund Elias ing. Moxnes Alf lysmester Ingv. elektr. Johnsen Ole arb. Olsen Olaf st.betj, Hellstrøm August snekk. Søholm. Oluf kunstm. Holthe Teodor bokb. Endresen L. masfcinagent Størseth Anne enkefru Anna frisørdame Svean Ane 1'abr.arb.ske Johansen Ricard skrædd. 9 (T.hjems kommune) T.hjems husmorskole Ofstad Elen haandgj.sk. Johansen G. best.inde Rønning Kristine tj.pike Bg. 1 Vaaberg Sivert vaktm. 31 Pelsen Jacob bankfm.* Olaf litograf Ole skomaker Astrid eksp.trice Charlotte exp.trice Andersen A. fisjdiandler Krog Signe tandl. kontor Hvoslef Inga sykegymn. 3 KorBen Andine enkefru Ole Kr. kond. Nordgaard Odd arb. N esse Magnus sersjant Bg. 'Kystad Olaus pension. Iver«en Ernst bokh. :i Wean Ole fisker Inga exp.trice Petra tandl.ass Helmersen L. kontorehef Olsien Odin retsskr. Liepaeek Signe kontord. Kjølsvik Idar betj. Eriksen Haldor agent Stevenson Malene enke Withanmier A. musiif. Nordstrøm Gyda opv.d. Christensen C. laborant Aslaug butikd. 3 01sein Charlotte frk. Aalmo Gjertrud frk. 35 'Pettersen Ole skomaker Dorthea frk. Sund Edvard eementst. Gulstad Jakob form. Tomseth C cafpyertinde Røvig Karen enkefru Røvig Laura frk. Singso Anna tj.pike Hegvik Petra tj.pike Pedersen Harald maskin.* Lehn Johanne enke Aagot lærerinde Maja frk. Hoseth Johan cementet Olsen Ole maskinist* Stensland Magnus måler Didriksen Peter skom. Guttormsen Rikard murer Hoff Sevrine enkefru Harald telegrafist Rønning Thore brolægger Walli frk. 3 Prestvig Joh. fiskhdl. 39 'Reistad Erik verksm. Fjeset Margido arb. Johansen A. bakerske Jensen Elise bakerske Dahl Olaf skræddersv. Eiehholz Svend murerfm. Caroline hush. Torbergsen Karl guldsm. 41 M/S Hansen & Co. Kjøt & pølseforr. Dundas Anna K. telegr.i. Kjelin Hilma frk. Hilda frk. Berg'Kjelin Bergljot telegr.inde Brøndum Karl typograf 3 Krogstad Arnt fyrbøter 43 'Iversen O. kolonialforr. O. kjøbm.* Loe O. P. fhv. kjøbm. Anna husbest. Gudrun hush Sæither Johanne enke* Kalle Einar tekn. Dyrstad Meyer tekn. Egge Olaus fhv. vognm. 47a Island Henr. elektr.* Johannes kaffebr. Knudsen Sverre fyrb. Arntsen Ole måler Vanvik Gus,tav måler Island Arne fabr.arb. Dybwad Leif tilskj. Olsen Aug. smed 47b T.hjems meieris filial 01sen Peder garversv.* Havn Elias arb. Normann F. blikkenslsv. 49 'Skjæfstad Arnt vognm.'* i Gudrun bokb.ske Berg Aag - ot butikd. Dahl Karl typograf i Marie sætterske Trondhiems Haandverk- 09 Industribank 3 Johansen Ant. kaiarb. 51 '^Haarstad K. brygm. Øien John jernb.betj. Sagmo Haavard chauffør Dyrnæs, T. cyklearb. Ha.mnier Endre stenhugg. Thora butikd. 3 Gaasvik Ole forr.kj. 53 Tangvik Einar brygarb. Saltvik Ole brygarb.* Karl brygarb. Peder løsarb. ''Jøngensen M. vaskepike Myhre Einar asp. Hans fyrb. Sørum Asbjørn asp. Dronningens gate til høiie frå Kjøbmandsgt. 'Høye H. arkitekt Thorvik Marie kokkep. Jenssen Eilif brygigerim.* Knoff Albr. dispacheur Aas Marie tj.pike 4 'Bratt Joh. F. agenturf. Kongl. dansk konsulat Norske Lloyd*s avd. ktr. Matheson Brun frue kontor Johnsen Sverre ag-ent.f. Stene Jonette frk. Johannes seilm. Olsen Margit kontord. Bye Anna hnsbest. Sæther Hans seilmaker* 6 'Strindens sparebank 9-* 3 Hypotekbanken 10l Arbeiderbruk & boligbanken 10l 3 Ræder R. F. avd.ing". Christensen Petra kokkep. Aaberg Olufine stuepike "Hegstad Øivind møbelsn. Hansen A. vaktm. 8 'Mogstad E. D. farveh. Johansen & Smith-Nilsen jernv. en gros Fnk. Petersens skole Nors,ke pengelotteri -Rønning Sverre agentur Rynning Rolf o.r.sakf. Mogstad E. D. kjøbm. Vik Anna husibest. Løkke Gunhild hush. Løchen O. borgermester 3 Petersen Jørgen havnea. Alfred fyrbøter Rømo Johan forr.kjører Sofus smed Bg. Kjærstad Elise enkefru 3acob Mathesons Dronningens gate Megaard Anders arb. 10 'Postkontoret* Postmesterens kontor Toldavdelingen pakkepost 3 Bryn Karl postmester Anstensen Odd H. gymn. Haugaard T. gymn. Gjessing Sverre stud. Kjærstad Borghild tj.pike 5 M,aassø L. vaktmester Robert kasset. 1 (T.hjems handelsstand) 'Wold Sophie modeforr. Engan Berit kafé 3 Myklands handelsskole Bg. ^anum S. Chr. manuf.f. Fredriksen Alfr. møbelsn. Zaifcariassen P. møbelforr. Tekniske Aftenskole Abelsen Kristine syd. Maasø Peder kaiarb. 14 (A/S Dronningensgt. 14) 1 Wold A. sten-tøiforr. Old England herreekvip. Mathildo Strands eftfl. hvitevareforr. Hjelm frknr. broderiforr. Amdahl Astrid modeforr. Jenssen Sina enkefru Steen Birger aktiemægl. Bg. Krogstad Ole arb. Daniel kok Marie husbest. Waagberg O. M. skræd.m. Otto visergut Ingeborg kontord. 16 'Møllers enke Jacob guldsmedforr. Johannsen W. R. herreek. Christensen Bj. broderif. Strjim Odin oftf. skotøif. Remington Typewriter Co^mpany A/S Sæther & Berg aktiem.* Christiansen & Lykke A/S 3 Haugan Anne enkefru Agnar maskinart. Kvam Olaus gartner 18 (W. R. Johansen) 1 Berg Elida garn & trie.f. Borg S. kapt. Helga kontord. < Marie kontord. ' Harald tekniker Elida frk. Claudine frk. Selmer Ingeborg enkefru Bg. Karlsen M. trælastarb. 0 & (Melandsø Johan) Ebbel- Hanna blomsterf. mumi b, Dragter Kaaper- & Dragtstoffe 493 «Nidaros» skofabr. utsalg Kuløy O. K. fhv. høis-koleibestyrer Mørck Marie hush. Hagerup Ole gymn. Lyngen Nanna enke 3 Baadsnes Eline ILnsøms. Bg. 1 Hoel Bertram maler Nilsen Chr. måler Andrea syd. Kristmar butikd. (Melandsø Joljan) 'Stiickrath E. bandagistf. Høvaag Marie modeforr. -Hoflund Astrid enkefru Olaug assistent Daniel stud. ark. 3 Segtnan Jonas regn.bud Kristianne hush. Sigrid forr.dame 4 '^Aas Ole g-uldsmedforr. Dahl Antonette garnforr. Berg Gunda blomsterforr. Malvik meieris utsalg Gellein Oline best. Moe Sigrid enkefru* Anna lærerinde Marie frk. Magnhild frk. Fladaas Jensine enke Ty vold Iver stationsbtj. Lian H. st.betj. «Olsok» redaktion Sagflaat Erik st.betj. Nielsen Luadh red.sek. 6 (Sandahl frue) 'Steen & Strøms filial Aune Andrea frk. T.hjems maskinbyraa utstillklgslokale Inderberg- A. o.r.sakl. ktr. Kleiven Kristian fiskhl. Astrid frk. Ingve fiskh. Inga frk. Ruth butifcd. Teosofiske samfund St. Olavs loge Vegetars alonen Sivertsen S. disp. ktr. Herfjord & Dahl A/S kontor Victoria zii Berlin kont. 3 Sand Anna syd. Schmidt Hildur frue Berg Gunda handlske Dalsve Sverre sersjant Barstad Ingulf bokh. Stenbro Magli frk. Sivertsen Hildur husbest. co 60. GO It f» >

12 A 494 forretningsbanken Sødahl John inspektør Uhlving Konstanee syf. Martine sydame Hansen Giirine vaskep. Olsen Wilhelm hovs Gilde A. G. bødkerarb. Hansen Hilda vaskepiko Johansen Olianna frk. Hammer Emilie sykepl 8 ^spaas Gerh. H. glasmf. Austad Søstrene broderif. Aspaas Gerh. K. glasm.* Sverre glasm. Thorleif giasna. Borghild kontord. Dahl Einar Chr. assur.f. kontor 3 Hansen Kr gross. 4 Dalquist Marie enkefru Ingebretsen Inga sydame Strand Caspara frk. Bg. fansen W. slagtersv. 0snes Joh. ark. ktr. 30 (Loge Dag) ^kibild & Nordgaard A/S tricotageforr. Sylthe I. møbelforr. Elnan Elen enkefru Schei Oskar arb. Trøndelagens skoigselsik. kontor Nordenfj. Eiendomsb. A/S 3 Rokseth Karl cieelør Mina frue penslonat Odde Agnes kontord. Amundsen P. butikchef Dahlsveen Ola gravør Flaurin Robert maler Blom Adolf agent Christensen Agnes ktr.d. Olson Jenny syd. Hansen Johanne syd. Øien Anna ekspd. Svendsen E. form. Davidsen Ragna frk. Seem Ole skogforv. Bg. Nike Melly frk. Mathisen Nicola strykers. 3 ^ohaneson C..T. manuf.f. C. T. kjøbm. Thordis frk. A/S Graakalbanens ktr. Solberg Anna frk. Jakobsen Johane frk.. "Johansson T. kjøbm.* Schmidt Meyer ing. 4 Sten Ida frk. Olsen Kristine frk Hansen Laura frk. Johansen Gunda t j.pike Dronningens gate Nilsen Erik arb. Berg Anders skom. 36 ^Knudsen K. C. papir- & protokolf.* 38 1 Varehuset Solid Indeh. Bernhard Dworsky Grændsens meieria utsalg Dwoi-sky Marie enkefru* Caja frk. Rebecca frk. 3 Olsen Olaf cieelør Rønning Olsen Lina syd. Hansen Olaf kjører Bg. 1 Svarva Severin byarb. Halfdian løs arb. Hovdahl J. A. inspektør 40 a Sehm Konrad bokh. Lehn Einar kjøbm. Hansen O. Meyer komm. Undrum Rikke enkefru Kraasby Olaf kjøbm. 3 Wold Hans transportart». Aafløy Martin maler Olga kontord. Barmann Lorentze enkef. 4 (Melbye & Co.) Østern Ingv. bøssem.forr. Weidemann C. enke Fredrikke kontord. Eleonora bokh.ske Bye Marie enke Rønning Kristine bankas. Tellesbø Sofie enkefru Kaare gymn. Husby Antonethe enkef. 44 (Melbye & Co.) 1 Eikrem A. skomakerforr. Hansen J. A. skomaker Trygve volontør A/S Betonkompaniet ktr, Haugan Karl efcsp. Ingebjørg butikd. Trygve kontorist Jensen Anna frk. Westin Peggy butikd. Bg. Karlsen Hansine vaskep Eidshagen E. gibsarb. Eilertsen Anton arb. Olsen Olaf forr.kjører Næss Peder fhv. fotograf Sigrid kontord. Angell Andreassen matros Bjerk Karen arb.ske Sverre maskinl Ustmo Johan kontrollør Woldby F. dekoratør Magnussen C. enkefru* Rode William løitnant 48 J Kvam E. o.r.sakfører Kjøp og Salg av utenlandsk Valuta Johnson Carl agent Ellen frk. Celius A. B. kolonial en gros kontor* Westvig J. M. kjøbm. Tormod handelsfm. Marie butikdame Svarte Oline tj.pike Bg. Maaø Emil sjauer Dahl Ingebrigt tømmerm. Hjalmar fyrb. Inigdal Jakob arb. Bang Fritjof arb. Nilssen Johan agent Nielsen N. B. bokb. Marie butikd. 50 Erbe Kaia enkefru* Lykke Ingrid frue 5 ^Johnsen Anna frk.. Petersen Simon kjøbm.* Ingrid butikd. Gudrun butikd. Peder handelsbetj. Magnhild butikd. Bg. Berggaard Kari syd. 54 ^Møldrop Hermine frk.* Schmedling Kaia enkef. Fredrikke kunstm. Johanne lærerinde Øien Aksel handelsfuldin Krog Trygve snekker Gilstad Cicilie frk. Heieraas Nils kontorbetj. Sundal Einar brygarb.* Arnt fhv. handelsm. Pauline syd. Hegstad Karoline opv.d. Lehne Sverre montør Bg. Hoff Annette arb.ske Nøstvig H. P. fhv. sjøm. Bell Regine enkefru Lysø A age sjøm. Hansen Anton skomaker Kolvik Anna husbest. 58 ^oe Thea frk. Hansen Margrete kont.d. Moe Mons gross.* Hedvig telégr.inde 3 Hauge Hans fhv. reis. Sig'ne lærerinde Borghild røde korss. Andreas maskinart). Yngvar stud. Bg. 1 Schjelvan Martin stuert Bjørnes Sigrid frk. Anna frue 3 Sæther Elen frk Hegge Jensine frue* Undseth Halma læreri. Anne Anna arb.ske PRIVATBANKEN l TRONDHJEM ±X Bankforretninger É 6 Pedersen M. enkefru Norvik Lovise tj.pike Storler Anne frk. Baardstu J. R. jemb.arb. 64 "Ramstad & Fyhn A/8 møbelsnekkerforr. Trondhjems Glassliperi & Speilbelæggeri l Fyhn H. B. kolonial! Neerem H, enke Anton bud Fjellanger Ludvig ing. opmaalingskontor Ramgitad E. snekkerm. Bjørnstø Peder bet j. Holden Karl cementst. Pedersen Johan agent Fyhn Carl D. møbelsn. Haug O. E. konduktør Erling kontorist 3 Waslie Johan snekker 66 "Tomseth Kirsti cafe & spiseforr. 1 Gudde M. A. sadelniaker Hansen O. slagter Arthur slagtersv. Faksvaag Anna enkefru Alfhild kontord. Cliristiansen John bokh. Carl Wilh. befragter Kari postass. Laura gymn. Høiseth I. N. o.r.sakf. Skirstad Otto o.r.sakf.* Bech D. N. kasserer Bergliot frk. Nyhus Kristian ohef Johan kontorist Rosa frk. 3 Schreiner T. kjøbm. 4 Calvert L. sprogl. Lorck Eigil direktør Larsen Johan kontorfm. Eriksen Kristof. fbr.arb. 68 Riksforsikringsanistaltens tilsynskontor 9i Bye Randi sydame Dybwad Oline frk. Helseth Ingvild læreri. Balchen Arne oberstløitu. Christiansen Joachim grosserer* Holst Wilhelm rentenist 3 Gjersøe Andreas skibsm. 4 Bryn Kristian bankdir "Lefstad Johan kjøbm. Aase gymn. Hagerup Johan kontorist 7 Swensen Johan revisionschef* Dronningens gatedyrborgveien 74 1 Hansen Sverre maler* Johnsen Josefine kokkek. Barstad Johanne frk. Anna frk. Grethe frk. Harrang Randi handlers Bg. 1 Vaage Johanne frk. " Bakken Klara frk. Skjetne Ingeborg frk. 76 Ellingsen Enoch kaiarb. Støre Berta sydame Raaen Rob. btj.* Wæreide Olaf lærer Eilertsen Marie vaskerp Berge Torstein elektr. Grøtte Karen fhv. hush. DEN NORSKE HANREI SRANK, Ystgaard Edvard kontorfuldm.* 3 Winje Lina vaskerkone Ole cementst. Mathilde butikd. Petra sydame 80 Hoff Torleif ing.* 8 1 Johnsen Ole snekker Marie frk. John kontorbet]. Olaf bankass. O. fhv. fanejunker Anna frk. Harald kontorbtj. Sætran Karl snekker "Olsen Anna frk. Bg. Haarberg Anne arb.sike Mastad Kristine fhv. syd. 84 (Nordvik A. jordm.) 1 Gaustad A. L. fanej.* Sundseth O. fhv. kom-sersjant Sollie Albert fuldm. Sørfoslid Johan skom. Hansen M. agent Wold Ragnv. guldsm.sv. Antonsen Peder sjøm. Moen Kristine frue Constaase exp.trice 86 (Nypan E. O. auktionar.) ^teen Alfred bødker Egil K. kontorist Steen Aase polererske Gunhild eksp. 01sen Johan glasmester "Buhagen Karen arb.sl e langvik Anders kjøbm.* Solveig butikd. Svendsen Karl lods Andersen Marie enkefru 3 Haugen Johan bndfm. 495 Dyrborgveien (før Øvre Aasvei) til venstre fra Stenberget. «Bergheim» 3 lauger E. Sigv. agent* Ørnulf kontorist «Lihaugen» 17a Schefstad Adolf kelner* Otto kjøbm. 17b Alnes Oluf bokh. Lie Marie frk. 9 Baumann Wietor kommandørkapt.* «Nidarhaug» (Baumann W. komm.kap.) ^anheim dement kjøbm. Johan butikbetj. Marie frk. Wik Josefine enkefru Dagny frk. Arvid kontorist Astrid frk. Larsen Dagny forr.dame «Kringsjaa» Johnsen P. maler* > Jonny fyrb.asp. Kitty telefondame Hedvig kontord. 01sen Ole B. lods «Vestheim» Bakke S. navigjærer* Haldérager Lars mægier «Dyrhaug» ^ Høe Arne disp.* Dreyer K. S. agent «Heia» Saanum S. inspektør* Sundbye Marie insp.trice Smith. Kristianne frk. Tittut» Moxness A. fabr.eier* «Solhøi» Hessen P. I. M. agent* Inger frk. Arne kontorbetj. «Sveaborg» Hertzenberg-Nafstad Harald handelsr.* Tiller Marta kontord. Dyrborgveien (før Øvre Aasvei) til høire fra Stenberget. 19 *Hagen Ingeborg enkef.* Fenstad Marie vaskek. Solberg Margit fabr.pike Berg Nils arb. Alfred arb. Ingvald ass. Johan sj ømand besørger INKASSO prompt og billig Alla Ai-lai. a.i D A MI/CTtDDETTMIMCrD * i æ O >^«<Q ihh ff to

13 FORLANG altid E. G, Dahls Bryggeris MINERALVAND KJ Jacob P Mathesons Klolet9ier ' Bluseteier 496 «Nedre Braaten» lr ryldum Einar kjøbm.* Hilda kontord. Grønning Marit frk. Wibe Ingv. skibsf. Helseth Josefine frk. «Øvre Braaten» Gjæver Tyra. enkefru* John gymn. Eian Chr. fuldm. «Fjeldstnen». Fossum Gunnar disp." «Haugsve» Erbe Eigil ing.* «Heinili» Olsen Harald bankkass.* Nordhagen H. ingeniør «Solbakken» 1 Olsen Axel disp.* Mjelstad Hjalmar stud. Roi O. stud. Finseth Reidar disp. «Dyrborg gaard» (Birkeland Gunnar gross.) 1 Brostrøm F. kjøbm. Magnus ekspeditør Lykke Anna enkefru Krokstad Johan dreng Pettersen Aug. ing. «Trollsjaa» Dr. Bryns somnierlandst. E. C. Dahls gate frå E. Skakkesgt. til venstre. 5 (Johansen A. G.) 1 yaalie Ole snekker Sakshaug M. enkefru Bostad Ole arb. Reitan Amund lagetrm. Knudsen Anna kokke 7 'Larsen L. anlægsarb. Moe Camilla polerenske Larsen M arb,ske Helga husmor Moe Berntine kokke Hove Jens skoleelev Krogstad K. enkefru* Simon bødkerm. Gudrun butikti. 3 Skogan Nils kaiarb. Marie frue Nilsen. Bernh. kjører Kvalvik Anna serv.d. Bg. Krogstad S. bødkerv.sit. 9 'Jacobsen J. formand* Reidar koiltorm. Emilie kontord. Petersen Paul kaiarb Jakobsen Anton arb.* Jakobsen Oskar fyrbøter DyrtorgveienElgesæter gate Jakobsen Ragna eksp.tr. Husby Sivert arb. Larsen Bjarne stud. Bogevold Olaf elektr. Bogevold Beret arb.ske E. C. Dahls gate fra E. Skakkes gt. til høire. løa 'Strand Georg gymn. Trøan Sigrid telefond. Kaasen Ole stationsforrn. Borghild frk. Bach H. pensioniet Fredrikke efcsp.trice Lorvik Ole måler Helga kontord. Kaasen Olaf telegrafist Moe Ingeborg frk. Lars mægler Hestnes Lars fanejunker Schmidtnielsen L. ing. Sæther O. S. kjøbm. Røe lua kassererske H ans ine frk. Sb. Siem M. O. fhv. furer* lob (Tvete S. frue) Sve Anton jernb.arb. Anderse^n Karen husbest. Lerfald Marie butikd. Sæther Albert arb. Moe Sivert snekker Eidsvolds gate Singsaker. 8 Ytrehus Kr. lærer* Andreassen E. toldktr. 10 'Mønes Jon lærer* Andreassen Ulla læreri. Aslaksen Emma læreri. 14 'Hørg-aard Hans lærer* Andreassen John stud. Haugnes Gunhild husass. Meyer Johan professor Johan gymn. 3 Christie Hartv. overl. 16 'Snekvik Sigurd lærer* Møreh H. R. professor 3 Hatrem Søren overl. 37 'Brodtkorb Danielsen J. posteksp. S'tolitz Wilhelm inspektør 39 'Eidem Ole inspektør* Rones:s Harald postfm. 47 'Watzinger A. professor* Lund Hermann situd. 49 'Hannemo T. bokh.* Hellan Haldor ing. Binar TamberskjeSvers gt. il høire frå Elgesæter gt. 4 'Olsen Knud kontorist Johansen A. fhv. lærer P. A. fhv. lærer Røst Fridtjof grosserer Weiseth Theodor maler* Tellefsen A. kjøredreng Hummelvold H. lok.fører 3 Nilsen Hans måler Lundemo L. O. forr.fører Thora R. butikd. Lieblein Finn stud. ing'. 4 Kruse Haas toldopsm. Alf skoleelev Major Dagny stenografd. Dovra enkefru Elgesæter gate til venstre frå Klostergt. 9 'Nylander I. kolonialforr. Stokke P. handelsr. Eklid Ivar fotograf Sørdahl J. serv.dame Nylander T. kjøbm.* Nøkleby P. M. bestyrer 3 Isachsen Hj. posteksp. Aagot postelev WettergTeen P. B ȯ.r.sakf. Christie Henrik stud. Kvaal A. butikd. Bødtker C. lærerinde Johansen Lunde gjørtler 11 (Nordby Peter bokh.) 'Moxness Ottilie enkefru Annette bestyrerinde Hildur efcsp.trice Aslaug tandtekn. Nelius stud. Johnsen Ole glasm. Aase butikd. Alstad Ovedie enkefru Lange Ø. Rosenluad stud. Jenssen J. M. kjøbm. Einar skoleelev Norodd G. stud. Sand Dagny handlende Wilmaan Gunveig a Norby Aksel montør Odlaug M. frk. Swensson Sven kjøbm. "Hofstad Fridtjof stud. Borghild kontord. Gunbjørg kontord. Molfrid kontord.' Torleif kontorist 13 'Hegseth M. forr.m. Scbancke Toralf forr.m* Kjeldeeth M. fuldm. Evensen Peter bokholder ^Hildur frk. Aasta kontordame 3 Mauseth Arne N. kontor. 'Gundersen Ellen strk.ske Simonsen Sam. disp. Johansen H. styrm. Bjørneaas Marie vaskep. Jørgensen O. A. ktr.chef 15 'Holm Chr. handelsbetj. Wahlstrøm Tr. pastor '-Sevaldsen Marie husbest. Sebjetne O. elektr. Oline enkefru Larsen M. styrm. Igsi Torleif stud. Bergsgaard H. lærerinde 3 Dahl S. aktiemægler Arntsen Ingvald smedm.* Agnes frk. Oskar sjømand Fridtjof sjørn. Aadahl Ludvig K. fotog. Sæthre P. fængselsbetj. Johansen Erling forr.kj. 17 'Forbregd Erling Maskin. Heidenreich Fr. dispon. Olsen Jørglne enkefru Sjursea Rag - nv. m,askinist Eriksrud Arvid stud. Larsen T. stud. Renden Arthur montør Sørum R. stud. Larsen Thorbjørn stud. Nordtømme Ingeb. syd. Søraas Erling stud. Føyn Kjeld ing. Roseth Kristian konti*. Wollan Karen f rik. 3 Arntzen Ø. kontorist Melbye Fr. kjøbm. Vold Elen husbest. "Øien Bertram kontorim. Kuraas L. fotm. Ole volontør Kirsti frk. Knudsen Petra husbest. Sahlberg H. stud. Hammer Ludv. skoleelev Røsholm Erling stud. 19 'Løckra Petra enkefru Thane Carolime fnk. Evensen Ester kontord. Waalen Ivar stud. ing. Olausen Oskar sekretær Koeh Helge kontorchef Lunde Thorwald pastor Nanna kontord. Laura frk. Elgesæter gate Lunde Leif skoleelev 3 Wilhelmsen Marie enkef. Lolly kontord. Doris kontord. Wilhelm bankass. Sandaa Kirsten frk. Hoel Paul stud. Lind Karl O. agent 4 Jensen Gustav pastor Richard situd. Johnsen Marie enkefru* Sverre bundtrn. John kjøbmand Johanne frk. Astrid frk. Jensen Gudrun lærerinde Gunnar tekn. 3b 'Larsen Olaf maskimn. Moum Knut form. Marie frk. Svanhild kontord. Skrataas John butikchef Rykke Knut stud. Rogne P. H. skipper Møllerop E. D. handelsr. 3 Elstad Olaf J. måler Johansen A. stud. Abrahamsen B. kemiker "Lilleeng Jacob N. hdl.r. Forfod Kristian kjøbm.* Olaf agent Julius kontorist Hjalmar kontorist Einar barberl. Toralf visergut 5 'Tevik Martin skipper Ole matros Julius baatf. Øivind kok Olden I. kontorm.* Halon stud. Tyholdt Erling tekn. Andersson, H j. kontorm. Ragnhild kontord. Anna enkefru Sæther Ole P. bestyrer Fougner Lassen H. stud. 3 Hansen Harald toldbtj. Olsen Mette enkefru Borghild kontord. Ruth kontord.. Anders måler Rørosgaard Fr. posteksp. 7 'Halvorsen Leif kolon.f. Hoff W. bakerforr. filial Aas Ole arb. Gellein Arthur tapetserer Ha,nssen Karl kjøbm. Syerre kontorist Hanssen S. enkefru Trandhiems Hsandvark- on industribank t DEN NOBMF HANDELSBåNK Silketøier & Pyntesaker 497 Sætherholdt K. kontord. Aud tlgr.inde 3 Borg Th. arkitekt Værnes Peder stenh. Valborg kaféd. 4 Scharffenberg Doris musiklærerinde. Louise frk. Johansen Mathilde læreri. 31 'Gutormsen Karen frugtf. Bæverfjord M. kolonialf. Elgesæter Industriforr. Bergheim Peder 'gymn. Parelius Hjalmar ing. Normann K. A. postfm.* Egil posteksp. Kjørholt Peder ing. Hansen M. A. kjøbm. Elsa postelev Bjørn gymn. Einar gymn. 3 Musum Einar skolebest. Julie frk. Sjøstedt Petter gymn. 4 Brun Aug. Mathesori enkefru Ragnfrid stud. Lilleaas Mikal styrm. Knudsen Bergitte enkef. Karoline kontord. Larsen Louise enke Ragna kontord. 33 'Hjem for ældre damer Kuløy T. tekn. konsulent Brun Dorothea enkefru Erling gymn. Ingrid postaas. Tranaas Ida frk. Elvrum Albertine frk. Lie Marie enkefru Eggen Anna frk. Doblie Gine frk. Holm Theodora frk. Trapsnes Anna frk. 3 Rosvold Anton fuldm. Schei J. M. direktør 'Heiberg Olaf mægler Esbensen Margit læreri. Vold Marie butikd. 35 (Hartvik Olsen) 1 Søbsitad Ivar handelsr. Kindseth P. forstm. ' Aasen Gunvald lærer Reinholdt Haldor tlgr.fm, Astrid frk. Thorleif situd. Dagfin gymn. Helgeby Thora eakefru Moe Martel handelsr. Nilsen Lydia syerske Alla Artar- ow RflWl/mRRFTRJ!WRFR > eo co o ssa >

14 A 498 forretningsbanken Sivertsen Oluf maskins. Erlin asp. v. jernb. Mohn Ragnar stud. Eriksrud A. stud. Skare Marie butikd. Swensson Emil murer Høeg J. Arboe stud. Fennefos Tord stud. > Bruun Anton stud. 37 ^richsen Birger kontor. Hellen Jacob kjøbm. Martin form. Vikan Emilie enkefru Ingrid butikd. Haakon butikbetj. Aud frk. Holter Nils stud. Haugum R. stud. 3 Selboe Ivar posteksp. Sverre bud Ingar skoleelev Olga frk. Hansen Anna L. kass.ske Rebekka bokh. Loll kassererske Reidun kontordame Sehei Normann landbruksk.* Pettersen Rolf gymn. Kagan Ovsjei lærer Bakken Hans skoarb. Holthe Chr. kjøbm. Torleif stud. John stud Rosvold Andreas ølkj. Ingrid frk. Fritjov kontorist S. mekaniker Knudsen Johanna butikd. Fremstad Anne sydame Kvaal moieris utsalg Grønnlng G. butikd. Guldbrandsen Ole stud. 3 Handberg Peder murer Jens sjømand Rosenlund Mentz murm. Grønning O. gymn. Amdahl Arne gymn. Vold Hans stud. "Essendrup Marie enkefru Alfred bankkorresp. H. frk. Vold Karl pakrn. Arne chanffør Trygve postelev Alfhild frk. Horn Rolf agent Fick Johanne frk. Greger Chr. frk. 41 ^Waeraas Edrildse enke* Elgesæter grate Wæraas Einar guldsmed 43 1 Oven l ein Anton hand.m. Henriksen A. fabr.arb. Pedersen Harald baker Sundfær Olaf baker Bg. 1 Strøm Johan gasv.arb Thornes Lars bygm. Mimnii frk. Frog Aksel ing. Helgesen Helge stud. Løwø fhv. frelsesoff. Helland Otto posteksp. Hundstad Per stud. Kavli Albert kontorist 3 Wærang Johan snekker Eina trykkerske Gudrun linjererske Aandahl Eilert skom. Øwre Anna frk. Barstad Beret enke Fering Wilh. stud. Reinan Olaf mek Valsø Marit kolonialforr. Ole fhv. gaardbr. Mørkved O. aktiem. Haugen Margit butikd. Lervik Arnt telef.arb.* Selnna teilef.inde Hanssen Leif stud. Strand John gymn. Hagen J. regnsk.fører ~~ Helga frk. Schanke B. enkefru Vally frk. 3 Aase Olaus fiskhandler Petra kontord. Krogsli Alf stud. Ryen Thomas lærer Krog Rasmus revisor 51 1 LIndgaard Jacob kontor. Fisknes Ole postbud Kitty frk. Aslaug frk. Laukvik E. statsd.læge Riise Torgny stud. Rustad Elif stud. Lindigaard Alf skoleelev Moe Karl ark. 3 Reiersen Th. fuldm. Aase B.,J. handelsr. Helga kontord. 4 Ahlbo:m Ingvald ktr.chef Thinn Wilhelmine enkef. Aagot frk. Anny frk. Otto stud. Elgesæter gate til høire fra Klostergaten. T.hjems skofabrik* Rembourser og Akkreditiver paa Ind- og Utland 4 'Dymes & Dahlseth vildt & fiskfow. Dyrnes Marie enke L. A. kjøbm. Øens barbersalon Ientsch R. verksm, Pedersen Borgh kontord. Moxness Marie enkefru "Bøckmann K. J. byg.ing. Toreson Rolf stud. Wold Lina enkefru Fredrikke lærerinde Hansen Ivar stud. *Green Ivar ing. Sigrid frk. Gunvor frk. Høye Bjarne ing. Nordby Peder forr.m. Astrid frk. 6 1 Helgesen H. slagterf. Moen Emil komnusersj. Helgesen H. slagterm.* 3 Steen Johan musiker Pedersen Bj. postledsager 4 Smith Jensine enkefru Susanne kontord. Møller Hilmar postfm. Lowzow Per gymn. Holthe Beret best. Eide Anna enkefru Knut A. politikonst. Hammer Anna vaskepike 8 1 Amundsen Karol, enkef. Carl P. avd.chef Jakobsen J. tekn. Engelsaas M. enkefru Beret frk. Alstad Johan tandl. Berg Karl skoleelev Hjørdis telagr.inde Møllerop O. fanejunker Ester frk. Chr. telegrafist Weydahl Th. stud. Remen Peder skrædder Webjørn hdl.fuldm. Gunnar handelsbtj. 3 Berg frue* Ebbel Sv. Brun kapt. Oppegaard Karl ing. Elgesæter gaard» (Lund Tobias gross.) ^ie C. A. møbelhandler Margit frk. Asbjørn H. bet j. Sivertsen Kristian stud. Bg^Nilsen Fredrik formi Sandved Karl stud. Johansen Bernt løsarb. Nielsen Margar, enkefru PRIVATBANKEN l TRONDHJEM Nielsen Agnes stenograf Ditlev H. gymn. 4 'Madsø Nederhoel K. kolonialfon*. Nederhoel P. kjøbm.* Nøstdahl Oline best. Johansen Nelly butikd. Kristiansen A. insp. Olga butikd. -'Bull Marie frk. Johanne frk. Schibbye Gustav stud. Haanes Johs. major Elisabeth frk. Alf gymn. 3 Næs,s O. J. bankass. Gunvor frk. Haga Nils stud. Nielsen Sverre stud. Gierløw E. handelsr. Marie frk. Unni frk. 4 Eliassen B. vaskerp. Ramstad Lars arb. Moe Hans kjører ' Ole kjører Helga frk. Sehjetne Arne kjører Bye Karl K. betj. SOaMVæraas Sig. btj. Lyng J. skolebesit.* Daae Sofie frue Thora lærerinde Bg. ^yhre H. murer Larsen Adolf kjører 30b 'Hammer Karen hvitevareforretn. Kalseth Olga kontord. Olsen G. cigarforr. bolig Ole arb. Ingebrigt arb. Kalseth A. enke Dahl Astrid frue '-'Paaske Carl sekretær Carl I. kont. Alness Dorthea enkefru Rosvold Oskar forvalter "'-*Studenterhjemmet Skjervold Alfhild enkef.* Heiden John stud. Kløeher John F. stud. Abelsen Bagmar frk. Johansen Petra fick. Due Chr. stud. Tronsen Kr. hokh. Bjune Reidar ing. Nordahl A. stud. Pedersen Dagfiu stud. Falk Gerhard kontorist Andersen Olaf ing. nmm Elgesæter gateelvegaten Maliniak J. kapelm. Løvik Elina pianistinde Eefsnes Egil stud. Larsen Ingeb. Juel frk. Kloeker H. Finn stud. 3 a Kvam Karl snekker Vaadal Ole H. skoleelev Mønnes Johs. fuldm. -'Svendsen V. komm.* Enebo Anna enke 38 ^ernæs K. smedeverkst." Kasper smed Fær,seth Jens kontorist 40 1 Iversen J. A. gross. Anna kassererske Erling kontorfuldm. 4 Strøm O. smedm. 44 J Swendgaard M. graver Jenny husbest. Naavik Karl vokter "Olsen L. ornamenthugg.* Gunnar skoleelev Aagot kontord. Furunæs Ingebr. form. Sigurd elektr. Alfhild fnk. 3 Dyrdahl Johan skotøiarb. Berg Kjartan toldops. Tellmann J. C. bryggeria. Hansen Edv. arb. Marie husbest. 46 ^elle Paula frk. Thorbjørnsen Th. forr.d. Berg Thonny frk. Birkeland O. arb. Notø Erling stud. Saxlnnd Hans stud. Guttormsen Peder løsarb. Alfred postbud Aaston Filliy stud. Hirth Anders stud. Hegseth Chr. forr.rn. Jako.b h.btj. Lyder h.btj. Marine frk. Olga frk. Elgenes H. snekker Muller Alfr. ing. Langaas Edvin maskin. 3 Vinge Sigrid frk. Vaaler Rolf stud. Bakken Julie stud. Høgseth Gunnar gymn. Rasmussen R. maskin. Adelsteen Haakon stud. Brekstad E. murer Stavseng Karl musiker «Dalsenget» Kjølaas»Reidar kjører Høe Chr. vognm. Bankforretninger jf 499 = Hagen B. dreng Nyland Krog.kjører Oksaas enkefru Reidun telefond. Pettersen R. kjører Nielsen Egil kunstm. Thorleif styrm. Tfeidar kok Ebba kontord. Egil sjøm. Eivin gymn. Vedler Georg stud. Kallen Johs. tekn.' 3g. Ellingsen Ole arb. 56 lensen I. P. disp.* Hansen H. enke Samuelsen Sverre k.chef Kielland Marie enkefru Aagot korrekturl. Solberg Karl kaptein Andersen Arthur forr.m. Haug Torsten stud. Ledang Alf stud. Kvam Harald kjøbm. Solvei frk. 4 Aune Daniel komm. Fredriksen Mart. prædik. Stum Sigurd skoleelev Fredriksen Eli frk. ^ Filip btj. Nilsen Olaf skibshdl. Elvegaten til høire fra Sverres gt. 8 1 Hall Birger sogneprest Dolly stenograf Klem Augusta enkefru* Julie frk. RegLna frk. Johanne frk. Schult Augusta frk. 10 fansen P. Arnt fbr.eier* Liv frk. Reidun frk. Bjørnstad Elen husbest. Isachsen N. stud. Danielsen Karin stud. Moe Hedvig pike 1 Stabel O. E. arkitekt Hanna handlerske Rosbach Ingeborg butikd. Larsen R. verks- & banem K. barukass. Berg Karen sykepl.ske Norvik Elen pike Been Natalie kontord. Jacobsen C. A. grosserer Dagmar kontord. Poulsen Carl gross.* Aslaug frk. Alla Ai-tai- nu sao r-o 9 co Cp co n. CO -

15 Forlans altid E. C. Dahls Bryggeris Poulsen Bjarne kontorist Sylow-Hansen H. tandl. Vaseng Ole reisende Gylche Marie frk. Brun Pauline be.st.inde Jaele W. enkefru 14 'Otto Fr. agent Alsterlund Therese husas. Johnsen Alfr. kjøbm. Sagmoe Ole form. Agnes kontord. Arne elektr. Hjørdis frk. Grindstad Marit husii.ske Bachke Halvard høiesteretsadv. Louise kasserersike Wighanimer Chr. sekr. 3,Telstrup Kaia enkefru Augusta lærerinde Hansteen Wilh. etud. ing. Lund Gregers niægler* 16 'Moe Sigv. trælasitforr. Eriksen Karen kontord. Hammer Petra pike Husby Ingrid frk. Bauek Thorleif forstm. KlingenbeBg O. o.r,sakf. Faan.es Haakon fcapt. Bang N. E. stud. ing. Holaii Anna frk. Kristine frk. 3 Schøyen K. overlærer Welde Emma hush. Pallesen G. I. efosped.* Dagny kontord. 4 Wangberg Aug. pension. Elvegaten til venstre frå Sverres gate. l 'Hjelte Claus arkitekt Jensen P. O. kjøbm.* Vanzo Vanoria kontord. Riis Elise enkefru Erling stud. ing. Sølsnes Leif stud. Ing.. 3 (Bryn Chr. læge) 'Udbys gartneri Harald gartner 5a-b (Brun I. N. bundtm.f.) Nielsens Eftf. Halvdan gartneri Nilsson Gustav gartner Andresen Sig. gartneri Danielsen Gustav arb. Bruun I. N. beredervjst. 7 (Klem Augusta enkef.) 'Moe Th. pakarb. Hansen Haag - en arb. Herman arb. A c ElYegatenErling Skakkes gate 9 Klem Augusta (have) 11 1 Smith Anna enkefru* Andersen Aksel ing. Thoresen Martin situd. Thon Ellinor frue Harald ing. 13a'Tranaas P. J. u,fogd* Bergljot frk. Valborg telegt.inde Haakon betj. Sverre betj. 13b Fossum Olaf violinist Hansen Hilmar skrædder Alness A. grosserer* Joh. kontorist Gerd frk. Petter Wessel ktr.m. 13c 'Almaas P. domk.arb. K. butikdame Moum Iver gartner* 15 Cederpalrns eftf. gartneri Indeh. Moum Iver* Olsen Adolf gartner Skaufel Jakob kjører Oline arb.ske Bakhaug Margr. hush.ske Høisve Bergitte pike Gundersen J. gartncrelev 17 Stiftamtmandens kontor Bothner H. stiftamtmand Einar kunstmaler Erik Jarls gate til venstre frå Klostergt. 7 'Heggenhaugen H. ing. 3 Dahl Olaf disp. "Løvseth Inga enkefru* 9 'Asheim Birger pastor* Gunvor frk. Magnhild frk. Lukkedal Joachim musik. Erik Jarls gate til høire frå Klostørgaten. 'Backman Nils doktor Rambech Johanne husb.s. Doxrud Chr. disp. Hojem Johan tandl. Holmen Haakon overl. Mathisen Margrete husb. "Ga.the Lars kontorchef Fløttum Ole f ane j.* Hansen Bj. skoleelev 4 Kva.naas Per gross. Wahlquist Linken husbst. Griiner Oskar ing. 4 (Karlsen frue) 'Bang Peter A. kjøbm. Steineger Johan kaptein Rønning Edv. fhv. lærer Wiger Alexander stud. Krogh Petra v. enkefru Skaarup Hanna frk. 3 Balderheim E. S. pr.løit. Lund Einar kontorfuldm. 4 Bøekman Nils kaptein Dietrichsen Trine enkefru Qvani Ingolf overlærer G 'Johansen Peder gross.* Hanna frk. Henriksen Einar arb. Haritmann H. enkefru 8 'Erlandsen E. urhm.* Erland unn. Lydia frk. Nielsen Eyvind gynin. 3 Aase Kristine enkefru Solveig teletf.inde With Eivind stud. Tangen Halfdan stud. Teilmann Knut situd. Torkelsen Eeida.r stud. Astrup Niels stud. 3 Heje Kolbjørn prof. Hansen Petrine enkefru Erling Skakkes gate frå Kjøbmaiidsgt. til venstre, lb 'Elnes Oluf smed Johnsen Hans skomaker Edv. snekker Hansen Hilmar styriu. Bg. 'Wahlberg S. bundtm. Sverre kontorist Harald stynn-i Jensen F. toldops.mand Lein Otilie enkefru Johansen E. Jul. maskin. Svendsen Svend snekker ;; Dischler Martin dreier le 'Hagerup Valdeni. musik. Olsen Kristian fyrbøter Ingv. telegrafiass. Alf elektriker Hjulstad Anna frk. Lund P. A. restauratør* Eide Carl skom. Øivind kontorist 3 Weibust Anna enke Bg. 'Nilsen Randi strykerske Berg John underveier 3 'Nordenfj. Papirind. A/S* Moe Ole fabr-eier Peter reisende 5''Lossius Fredxikfce rev. Hoff Johanne strykerske Hagen Amalie frk. Marie frk. Fraas M. agent* Baabjørn Eikka bankass. - åte* M KJØP Jacob Aas Emil agent Flønæs Anna husbest. :! Syanee Agnes lærerinde :Bg. 'Eliassen Karl barber Worsøe Petter lok.fører Wigen Anna sydame Jonetta sydame v 9 (St. Jørgens hus) 'Kvam Sevrine strikk.sko Wiker Trygve kapebn. Grovn Gerda sangerinde Bremnes Ludv. fabr.tarb. Wang Adolfine enkefru Arvid bankass. Winge Kaspara kontord. Trondsen Harald agent 13 (Kommunen) 'Hagen Johan vaktm. 3 Grønning Lina modehdl. Coldevin Josefine stenog 15 'Stenbro Magli frk.* Øwre Henrik natvakt Hjørdis butikd. 3 Lambine Johanne enkef. Olaf maskinm. Leif kontorbetj. Johan læregut Molberg Anna arb.sfee Ofstad Erik fhv. overbtj 17 'Hattrem Th. snekke,rm. Torleif kontorist Birger kontorist Thomsen Oline lærerinde Jonette enkefru Sylte J. møbelsnekkerv.* 19-1'Monsen M. eftf. kjøt- & pølseforr. Siem Torbj. slagterm. Pettersen Nikoline frue Reidar lærling Jakobsen Gjertrud enkef. Gustav baker Marius jernb.arb. Monsen M. sla.gterm.* Lassen Litta frk. Helgesen Helge postbud 3-5'Selseth John meierist* Berg Marit arb.ske Berg K. arb.ske Knudsen Jeanne bush. Audsen Thora arb.ske :i«. Bjerkan Bernt vognm. f 7-9 T.bjems meieri* Nordiseth E. kontorist Hall Otelie meierske Almaas Marie butikd. Strand Søren stalddreng Eggen Einar kjører Sehou Rudolf kjører Refsnes Arne kjører Erling 1 Skakkes gate Johansen Mina frk. Nymoen Ida vaskeipike Sæther Hanna arb.ske 31 'Aksnes Anton måler* Hulvik Ingeborg enkefru Marit arb.ske Elshaug Lars m. J. M. Nielsens eftf. flyttefoit. Fossum Petter vognm. Arne kjører Wlk Andreas eenientst. Bye Ovida sydame Bg. Tøndal Ole opkjøper Martin ni. 33 'Moe J. A. kolonialforr. Moe J. A. handlerske* Anna enkefru Sivertsen Anna enke Arthur postbud Sverre arb. Guldahl Arne agent Eriksen Ellev arb. Elfrida butikd. 3 Aavik Johan kond. 35 'Wold Vilhelm osthdl.* Lovise hushold. Rønning Jens regn.bud Tora husholderske Bertheussen B. møbelsn. 37 'Rødde Paul arb.* Reidar kontorist Bratgjerd Marie eksp.tr. Hagemo Karl fanejunker 39 'Stenkjær K. enkefru* Løkke Værnes Gusta frk. Græsli Berret enke Nardo Martin arb. Husby John arb. 41 'Kystad Joh. arb.* Erik kaiarb. Wold Karl murer Helin Hjalmar trælasta. Bg. Dahl Conrad bødker Grotte John politikonst. Berg Ove arb. 43 'Jakobsen Julie strykers. Bangfil O. antikv.foit. 45 'Melkutsalg Bye R. handlerske Bra.a Anne enkefru* Oline frk. Ole fhv. lærer 47b Videnskapenes selskap Trondhjems museum 'Kroglund B. vaktm. 49 Klem Hansen & Co. A/S læderfabrik Pettersen Marie arb.ske Kværnø,Alfr. vaktm. DEN NORSKE HANI1FISRANK Dresser & Frakker Dress- & Buksetøier 501 Jullum Johan arb. 51a'Brevik Alb. havnearb. Bakken John lærer Wærdahl Ragnhild husb. Carsten guldsmed Haakon måler Larsen Hilmar verksm. Alfred chauffør Arthur typograf Erling fabr,arb. Sivertsen Gusta vaskek. Bodsberg Karen Jæreri. Haugnes Karoline frue Michaelsen S. restauratør Berge Thomas skoleelev Storrø Lars mægler Astrid kontord. j Lars P. gynin. Antonsen Anna husbes-t. Kristiansen W. opsynsm. 3 0wre Emil hovs Nilsen Oskar mekaii.* Johansen Karl F. urm. Konrad F. butikch. Isdahl John musiker Jenny fabr.pike Olga frk. Bjerve Sigv. gymn. 4 Jørsta-d Johs. bokh. Jønstad Ole opsynstoetj. Kristiansen Kr. typograf Wærdahl Aagot butikd. Stavrum Ingeb. vaskek. Bang Miehal lærer Lande Gitta kontord. Bjørnbet Aksel arb.fm. Bostad Johanne enkef. Valborg butikdame Margit butikdame Harald kok 53a Sandberg Edv. ktr.chef Bø Julius maskinmester Ellen butikd. Thomas banfcass. Amundsen O. skuesp. Bendiksen H. dpsk.fører 3 Nielsen Halvdan gartner Martin kontorbetj. Holsten Grethe enkefru* Henmo Petter ing. 'Komissar H. ing. Moe K. frøken Laugen H. fhv. reisende" Solveig frk. Leirvik P. redaktør 55a (Hans Laugen) 'Groven Sigurd lærer Glansen Hanna enkefru Steigla Ingolf stud. Lie Einar stud. Z ttq CTQ s»

16 A 50 ffirretningsbanken v # Fondsavdeling Sesseng Haldor kjøbm. Wold Ole dpsk.kapt. Eide Olaf maler Kvarme Jonas btj. Sørli Hilmar ehef 3 Haarberg Johan sporv.f. Jacob sporv.f. - Børresen Kolf stud. Larsen Sverre stud. B. disponent "Knudsen J. redaktør Erling Skakkes gate til høire fra Kjøbmandsgt. a "Nideng Anne rnelkutsalg lensen Margrete frk. Niels forstander Brødremenigheten* Mosseng Marthine arb. Skjerve Anna arb.ske Bg. 1 Dahle Sivert vognm. Børresen Bina strikkæike 3 Andresen Nikoline frk. b 1 - Lossius Johan dr.* E. B. dr. Dahl Petter stud. Kransaas Ingeb. syfcepl. 4 ^Klingenberg H. F. konsul* Kvernberg Karen frk. 6 'Teksdal Johs. snekker Teilefsen P. snekker* Carl arkitekt Bjørnstad Dagmar ktr.d. Bergljot kontord., 8 'Sylthe John møbelsn.* Fergstad Inga frk. Andrea sykegymn. Marie frk. Jakobsen Andrea frk. 10 'Hammer M. kjøbm. Tranøy Knut kontorist Tennesbø Bord kontorist Gimnæs Eandi frue* Steinar elektr. Kri«tiansen H. konditor Abel Anna frue Lilli skuesp.inde Thoresen Astrid kontord. Presteng Valborg Jacobsen Maja Falck syd. Bg. Rønning Ole arb. Bartnes Johs. jernb.arb. Dahl Peder jernb.arb. Wik Johan fabr.arb. 1 røyen Edv. furer* Mikkelsen Berit opv.d. Sørflaten Olaf ing. Bg. Johansen Josefine enke Tellefsen Carl kelner Erling Skakkes gate -Fagerliyeién Branli M. H. tekniker Garthe Sofus skipper 14 'Branein Ellef bygm.* Hornhauer ketn. analyse laboratorium Lindtvedt A. fogdfuldm. 3 Mjelva Erna moded. Haug Rebekka kontord. Bg. Skofabr. Nidelven 16 1 Wold Ole skrædder* Berg Odin sundh.ass. Berg-Sæther Euth ktr.d. Dreier Pauline enkefru 18 (Brehme H. slagter) Tiskum Sigurd toldbtj. Sørdahl Eagnv. kaiarb. Tokstad Jenny kontord. Hammer Joh. vagnm. Jakobsen Martha enkefru 3 Wold Jette enkefru Grande Martha pike 0 Lorentzen Alb. toldbtj.* Joh. stykjunker Aas Marie enkefru Pauline butikd. Collin Kristine frk. 'Hanssen Karl kolonialt. Fallans magasin M. kortevareforr. Dragvold S. politikonst. Sylte John politikonst. Storhaug Olaf Fallaii M. kjøbm.* Rostad Arnt gravør 3 Bremer Lovise kontord. Eidem Petra kontord. Kaalflaat M. kurvmaker Andersen Karen vaskek. 4 'Hagen Harald arb.* Herstad Anna kontord. Helle Marit arb.ske Bg. 'Solibøe Lina pike 6 'Heimsvik Helga sydame Sæthernes Ragnh. syd. Johansen Ella sydame Strand Karen butikd. Pettersen K. sydame* Lageløf Fredrik maskin. 8 'Brandtzæg Haakon situd. ' Anthon stud. Scheel Johan stud. Aas Gina frk.*. Johnsen Ragnhild telef.d 30'Høibro Karl agent* Grundt Sofie sydame 3 (Teatret) 1 Hamberg Lovise enkef. Oskar typograflærl. Schjefstad Karl fhv. vognm. Schjefstad Marg-ot bokb.s.?4 Naalsund Carl brygarb." Henriksen Iver brygarb. Sørtømme Anna vaskek. 36 'Ørstad Skule stud. Tofte Rikke enkefru* Anbjørg kontord. 38 (Kommunen) 'Midtlyng Anne frk. Nygaard Petra arb.ske Gimsø Johanne Nygaard Johanne Nilsen Magna frk. Helge stud. Heilmann R. teleigr.inde Oline enkefru Bg. Hamland P. skrædder 40 'Johansen A. enkefru Erling stud. Jakobsen G. enkefru* Sigrid telegr.inde Johanne lærerinde Hojem Marie arb.sko 4 'Koek Petra frk.* Karoline frk. Schjølberg Hans furer Oleiff butikd. Alma butikd. 3 Halseth Kristine frk. Bg. Fjeldnes Søren maler 44 (E. C. Dahls bryggeri) 'Wold Willa frk. Storm Johs. bryggerim. Grethe enkefru Hanssen Grethe eakefru Mimi frk. 46 'Kunzmann M. enkefru- Gudrun handl.ske Gellein Fredrik gross.* Johansen Anna hush. Bg. Dybvig Margrethe arb. 48 'Søreng Marie kontord.* Moxnes Oline opv.dame Wilhelmine ko'kke 56 Trondhjems sindsykeasyl Nørbech Chr. K. forvalt. Jacob assistent. Gudrun frk. Gellein Ole vokter Holm Otelie pleierske Hagland Alida Solstad Emma Danielsen Dina Bjerkan Marie Fagerliveien (Møllebakken) 'Sivertsen Aksel banks.* Pettersen Otilie husbest. Sten Sigurd agent PRIVATBANKEN l TRONDHJEM EKS Bankforretninger g f 4 1 Aas Thor ing.* Anne H. skoleelev : Arne skoleelev ' Falsens såte (Jernbanebyen) fra Wedelsgt. til høire. 1 Frost Herman ing.* Falsens Kate (Jernbanebyen) fra Wedelsgt. til venstre. 1 Skancke Jens jernb.fm.* Nordhagen Erik stud. 4 'Haugtrø B. ovenkon.* "Løkke Katrine telef.i. Brudal Holger stud. Brandstorp William stud. 6 tie Peter jernb.fm.* Haakon stud. Asbjørn bankass. Hoilund Gudrun kass. 8 'Solberg Johan pakm.* Alma poatelev Karl barber Fjordgaten fra Kjøbmandsgt. til venstre l (Nordenfjeldske dampskibsiselskap) "Intern. Harvester Co. A/S & utstilllok. 'Iversen & Co. B. agentur & sped. Intern. Harvester Co. A/S Nordenf j eldske dampsk.selskap kontorer Norbotten A. kj.pike 3 Nornen hotel Brækaas Marit hotelv. Erik skoleelev Sigrid frk. Olsen Dagny stuepike Mathisen Karen stuepike 3 "Olsen Alb. E. lag-er 'Vesteraalske dpsk.sels.k. ekspeditiou Fosse August speditio nsf orretn. Intersped A/S kontor : Piene I. C. & Søn A/S melforr.kontor Det forenede dpsk.selsk. ;" ekspedition Gjersø Andreas sped.forr. "Trana Johanne vaskerk. Sivertsen A. brygarb. (Til Krambodgt.) Berg Martin brygarb. Bg. 'Stavrum Johs. brygm. FagerliveienPjordgaten Haugan Marius godskj. Leinum Ole forr.kjører Ludvig btj. Strand Henrik kjører 5 (Lapsen Karen enkefru) "Nordisk metalaktieselsk. kontor & 1 Høe Kr. komni,forretn. Otnæs I. H. agentur & komm.forretn. Dahl E. C. ølhall 3 Larsen Jacob A/S ktr. Paulsen Hagerup A/S Gaden & Larsen A/S agenturforr. Søndre T.hjems amts prov.raads kontor Bg. Jacobsen J<. gaardsdr T.hjenis brændevinssamlag* Birkeland Gunnar kontor 3 Floer Chr. forr.fører Olsen Joh. kjelderm. Barth Henrik mekaniker Fallem Ole dreng Olaf kontorist Ragna butikd. Bye Hans kjører Alfhild butikd. Sigrid butikd. 11 Vielsen & Johnsen A/S skibshandel* T.hjems sjømandsforen. Bg. Berg Charlotte kolon. Gudvangen Hans bt. Lund Anne Martha best. Hansen Karoline vasikerk. Holm Helga, t j.pike Berg Margit eksp.trice 13 "Nielsen & Johnsen seilmakerv. 'Dahl Anthon A/S ktr. Holling-worth Andrew & Co. kontor Krohgs dpsk.ekspd. (Emil Aas) Støre Henry direktør Engman Lucia t j.pike Bg.'Bekker R. manuf.fori-. 15 (Gunnar Birkeland) "Hynnes maskinforr. A/S ilundh S. H. & Co. maskinforr. Sæt her John frugtforr. Stene Gustav skibs- & aktiemægler Hassel K. befragtningsk. Berg O. A. kontor Larsen L. maler Pedersen Petter kjører ; 503 Carlson Oscar sild & fiskforretn. Trønsdal L trælastforr. Holmer Wilh. agent Wiig E. komm.forr. Bg. 'Jacobsen L. herreekv.f. 17 'Bachke H. & F. kont.* Barmann frue ølhall Euud Oluf maskinforr. Canadian Pacific Line Bachke & Co. skibsr.f. Engelsen Aksel portner Engelsen Trygve hdlbetj. 19 "«Heim» cafe Indeh. Marie Johansen 'Buch Nicolay kontor* Cappelen Joh. o.r.sakf. Husby & Co. I. kjøbm. Prøsch G. C. kontor Jensen August eksp.forr. Ness M J. kontor Lodsoldermandens ktr. Høiseth J. N. o.r.sakf. Skirstad Otto o.r.sakf. Hagen & Aas kontor Heyerdahl & Co. maskin. Fosens aktie-darnpskibsselskap kontor 3 Olsen Eilert brygarb. Aune Antonette strik.ske Aursand Gunn. fabr.arb. Strand Johan portner 1 "Hynnes Maskinforr. A/S * 'Fjermstad P. eftf. A/S kontor Berg E. blikkensl.forr. Bagøyen A. en grosforr. 3 Dischler Paul arb. Danielsen Johs. fabr.eier Olaf kontorist Thomassen T. ehef Eøwde A. kontor Hjellup Konrad kontor. Strand Laura tj.pike Hauschild H. J. bokh. Karlsen K. arb. Eanders Nils furer Nielsen S. fhv. restaurat. Kristine kontord. Moksnes Olaf elektr. Aasen Thor H. betj. (. 3 'Triangel eiendomsforr. Hellen Brødr. A/S kont: Eafael kjøbm. Sigvart kontorist. Petter kontorist Bg. 'Rekkebo Bernt, vognm. Myklebust M. forr.kj. Didriksen Marie arb.ske DEN NORSKE HANDELSBANK bes " 8er INKASSO pro """ 8 bil " 8 D 3" Alle Arter av BANKFORRETNINGER O 0) O a O h-b a *3 fd a D a 0 ST W

17 FORLANG altid E. G, Dahls Bryggeris 'Melandsø Johan & Co. jernv.forr.* Norsk-Amerikansk Petroleunis Co. ktr. Arr stad O. trælastforr. 31 'Erlandsen Einar A/S jernv.forr.* Flariaas Sophus agenturf. -Holm & Co. A/S ktr. II-,ff K. komm.forr. ktr. Sten Fridthjof kontor 33 'Sundet Ingwald komm. -'Strømsem Karol, enkef. 31 Elise frk. Alf agronom Ellasen Elise tj.pike 35 'Hammer & Aavatsmiark komm. & vildtforr. -'Borchgrevink Persen A/S Næss O. Fossum & Aas kontor Aars Herm. kontor 37 ^kibs- & fiskeriudst. A/S Sølvberg E. papirforr. Jønvig & Johansen ktr. -Loe Svend landm.prod. Fiske Nils komm.forr. Løvold E. N. kontor Johnsen Rolf A/S ktr.» Nossum Johannes & Co. Monnes C. O. varemægl. Meyer Berdahl agent.f. Eriksen Egil kontor 3 Storenbanens ombygn. 4 Bryn Halfdan læge ' Ingrid frk. Gunnar tegner Karen frk. 5 Helberg Ragna enkefru Ruth postelev Brandtzæg Sigrid telgr.i. Sundseth kirsti tj.pike Hjelkrem Fritjof stud. Olsen Rolf stud. Sundt Gustav stud wre & Stene seilm.f. Indeh. Hans Stene* Meieribureauet A/S ktr. Alness A. sild & fiskf. 41 (Øwre & Stene) 'Ranheim dement A/S landm.pr. kontoi 43 Namsos dpsk.selsik. exp. Johansen O. J. ekspedit.* Sand Agnes tj.pike Lund Jakob sildekspt. Olson Martha enkefru Aksel trælastarb. A S Fjordgrateu 5 J - Brodersen B. J. engrossforr.* Nagel Wilh. dpsk.eksp. komm.forr. :7-49 (O. I. Johansen) kullberg & Co. A/S maskinforr. Wik Hans unn.forr. Myklebust & Co. L. kom. Christiansen Joachim sild & fiskforr. Tvete Sivert A/S kontor Lehn E. H. A/S kontor Hammer Simon ko.m.forr. Johansen & Aanseth koinm.foirr. Sivertsen O. fløtmand Bøstad Randi v asker kone Fjordgaten til høire frå Kjøbmandsgt. (Kommunen) Nordenfj. dampsk.selsk. pakhus (Statens havnevæsen) "Foss Karen enkefru' kafé & spiseforr. Olaf kontorist ^ahle Gustav tekniker T.hjems d/s-exp.foren.s arbeidskontor Kristiansen K. brandni. Tangen Arnt maskinist Gutvik Sigurd brandfm. 10 a sen Alb. E. maskinf. ktr., butik & «Halseth Axel R. * 1 Jensen P. O. ktr. & 14 Piene I. C. & Søn mell.* 16 Larsen Jacob A/S Strindens prov.raad Nordisk metalaktieselsk. Paulsen Hagerup sildlag. Stene S. transit 18 "Hagerup Paulsen sild Stav & Co. Iver salt 0 Motzfeldt A. A/S mask.f. kontor & butik* Statens korn T.hjems farvehandel lag. Otnes I. H. komm.f. International Harvester Co. A/S 4 Møller Engelbreth Carlson Oskar & Co. sild- & fisk Sannan Edv. sild- & fiskl. Lund S. H. maskin MINERALVAND <i Birkeland Gunnar * Nielsen & Johnsen skibshandel 8 Bachke H. F. * Dahl Anton Wold A. 3<) Fossum Oliver sildexp.* Hyll & Haugness komm.forr. Hollingwoiih Andrew maskinf. 3 Bachke H. F. Birkeland Gunnar ntst.l. Lie C. A. møbelforretn. 34 Buch Nicolay * Anker F. A/S filial maskinforr. Husby Isak & Co. Jensen & Aas jernv..forr. Heyerdahl & Co. maskinl. 36 (Buch Nicolay) Wilmann John møbelfor. Jensen A. sild- & fiskf. 38 (Buch Nicolay) Isaksen Isak la,ndm.pr. Kristiansen J. sild & fisk, Prøsch G. C. eftf. kolonial Hagen & Aas jernv.forr. Dahl H. L. masldn Halseth Aksel R. 40 Melandisø Joh. & Co. lag. 4 Melandsø Joh. & Co. lag. T.hjems møbelutsalg A/S Falkanger Th. A/S skind & huder Fjermstad eftfl. P. landbr.maskiner Riebers filial A'/S kontor & * Isaksen Isak kontor Hellen Brødr. 50 Holm & Co. * 5 Johnsen Chr. A/S kontor & lagei;* Aune Nils sild- & fiiskf. Falkanger Th. A/S skind Wilmann E. sild & fiskf. 54 T.hjems mek. verksted * Trolla bruks utsalg av støpegods Ruud Oluf Haugh Carl papirf. Norsk laks- & fiskeexp. * Røst & Søn maskinf. Trondfiiems Haandwerk- og Indystrtbank.,..,,_, Kjøp aiild 60 Jacobsen I. B. sild- & fiskforr.* Erlandsen Einar Statens proviant.k (Kommunen) Johnsen Rolf A/S sild- & fiskforr. ' Skibs- & Fiskeriudstyr A/S 66 Ekker E. A/S ktr. & L* Hammer & Aavatsmark Olssen Ingv. sild & fisfc Røkke John fiskforretn. Tangvik A. butik & 68 Lykke I. K. * Namsos dpsk.selsk. pakh. Meieribureauet A/S 70 Christiansen J. * Nonges koop. landsforen. Hansen M. A. 7 Alness A. sild- & fiskf. Brodersen B. J. 74 Brodersen B. J. * Lund Jacob sild- & fisk 78 Hartmann G. A. * 80 Tvete Sivert A/S * Petersen Hans Johansen & Aarseth 8 Smith E. A. A/S * Trulsen Iver sild- & fiskf. Strand M. sild & fiskl. Manum O. sild & fiskl, Bruun I. N. skin Fjæregaten til høire frå Indherredsv. l 1 Isaksen Beret enke* Magna frk. Raaksvaag Paul møb.sn. Is,aksen I. kjøbm. Berg Elisabeth enke Larsen Marie eksp.trice 3 Foss Ludvig snekker Bg. 'Brobak Johs. snekker lb (Isaksen B. enkefru) Mohansen Sara arb.ske Hegstrøm G. baker Hildur frk. Loraas Karl snekker Nøst A. vognm. Asker sjømaad Bakken B. jernb.arb. 3 ^er? P. C. fhv. smed Enoksen Olaf snekker Lorvik Arvid konstabel Smolan Johan formand Pjordgaten^-Frostaveien I.ind P. bødker Mølleskog Inga arb.ske Fredrik fabr.arb. Pedersen Helga arb.ske Jensen Ka.milla arb.ske Beræzowiski M. tglv.arb. 3 Lund O. S. sakbr.arb. Bg. ^artinussen E. snekk.* Sæther Ole arb. Jakobsen Peder smied Gabrielsen Joh. kjører Hansen Olaf kaiarb. Lillegjærdet M. platearb. Berg L. kaiarb. 3 Pettersen J. N. arb. Fjæregraten til ven.sti'6 frå Indherredsv. fansen J. koloaialforr. Forstad Osvald brandkst. Hansen Petter fabr.arb.* Karl h.betj. Julie handlende* Aune Kristianne enke Rørte Ingolf volontør 4 1 Sæther J. O. tapetserer Knudsen Ane enke Johansen Josefine fabr.a. Sæther J. T. maskina.* Georg betj. Gabrielsen* J. snekker 6 1 Johiisen J. maskinist Thorleif elektriker Olsen Tora frk. J. M. kontorist K. P. assistent Sundfær Antonie arbj&ke Johansen Astrid arb.ske Wold O. smed* Skauge E. A. instrumm. Solem Johan handelsm. Fotveiten til høire frå Kongens gate. l lettersen Julia enke Marie butikd. Peder forr.kjører Halvorsen John elektr.* Hjalmar elektr. Kaare elektr. 3 ^Dahl Nikoline strykers.* Johan barber Falkanger Edv. reisende 5 ^Dyrø Johan kaim. Hansen Anton arb.* Marie frk. Sørvaag Reinh. bud Berg Helene enkefru Vanvik Dorthea arb^ske Johnsen Klara avisbud Gardiner & Møbelstoffe Linoleum & Voxdug <BV» 505 Fotveiten til venstre frå Kongens gt. 1 Vanvik Julian rørl. Jørglne frk. Gunda frk. Jensen N. inaskinskr. Vanvik Amund kaiarb.* Aksel pudser Jenny tj.pike 'Overskot A. hotelbud Charlotte arb.ske Dybdahl Herm. snekker 4 ^ergaard Olaf postb. Alfild frk. Kolstad Hanna enke Hagen Wiva arb.ske Lund J. automobileier Sofie telegr.inde* Bg. Mohansen A. rørlægger Killingberg A. opsynsbt. 3 Dyrendahl A. snekker Waaset M. snekker 6 * Jacobsen A. fisker* Frøseth Sivert f or ni. Indahl Johan arb. '-Saltvik Jacob kystiods Eriksen Ludvig snekker Frostaveien til høire frå Indherredsv. 5 1 Johansen A. maskinist Astrid fabr.arb^ke Sverre arb. Wormdahl O. skom. Konstance frk. Johnsen Fridtjof jemb.a. Hammer Nils konduktør Langseth A. J. sporv.f.* Solveig skoleelev Meistad Johan baker Karl arb. Berg Alfred maskinart). Raade Hendrik baker Naavik Alette enke Ellingsen Joh. btj. 'Agnes butikd. 3 Bøe O. byarb. Eiklid Anna enke Arvid kontorm. Gunvor butikd. Dagfin sjøm. Odd sjøm. Berg Ole skrædder Sigurd maskinart. Dagmar butikd. Borghild frk. Strand J. kolportør Nilsen Borghild enkefru Moe Magda enke Martin sjøm. DEN NORSKE HANDELSBANK be ' OT8er INKASSO prompl e mtt Ålie å rf or av * oa» ITQ 09 ITQ CTQ co oo (TQ S

18 506 s forretningsbanken Moe Alma kontord. 7 (Bratt Johan F. konsul) 1 Hansen A. byarb. Bergljot frk. Kirkenes H. skipper 'Lundgr-en K. løsarb. Lind Lydia fabr.pike Lie Lyder elektr. Lind Mathilde arb.ske Frigaard Einar fyrbøter Espeland O. M. baker Blomseth Ole bryggearb. 3 Sagmoe Arne ehauffør Kristvik L. toldops.m. Olsen Otto niaskinarb. Marit enke Sponaas K. arb. 9a "^Undhjem H. kvægdriver Findseth Olga butikd. Olaf sjømand Ellefsen Karl byarb. Karl jr. byarb. Isaksen J. pakhnsarb. Herje Alfred ehauffør Evensen B. skrædder Harald gymn. Alf skoleelev Husby Johan opsynsm.* Bjarne reserv.postb. Asbjørn Wahl Daniel bryggearb. Arne res.postbud 3 Kristiansen John kaiarb. Ose Rasmus skipper Ella frk. Hestad Elias inspektør Skjervold J. snekker Eriksen Mette enke Marie sypike. 9b (Bothner Bj. o.rjsakf.) Venstre fløi 1 Andersen Olaf natvakt Kjelstad Ingebrigt konst. Johansen A. munarb. Lie Johannes byarb. Christiansen Edv.. byarb Gerda.sydame Bye Arntine sydame Ananien Martin montør 3 Jo.bansen Karl fcaiarb. Anne arb. Henry arb. Myhre Hans sjauer Johansen Kr. arb. Leif kontorbtj. Eriksen Gustav murarb. "Sandmark Olaf ehauffør Hansen Karoline enkefn Sandmark Sverre lærling Carlsen Johan stenarb. Frostayeien Midtre fløi 1 Eggen Martin vognm. Borghild fabr.arb. Aslaug fabr.arbjske Ruth arb.ske Kvaale John træskj. Haugan Elfrida telegraf. Solberg Signe 3 Nilsen K. bryggearb. Johannes maskin. Bakken Ottar arb. Eidem Anna frk. 4 Haugnes C. V. maskin. Gulaker Emilie enke Janne handlerske Høire fløi ^ck Jørgen baker Pettersen Georg fuldm. Eggen Kirsti enke Wichmann Fritz typograf Rechstad John styrm. Bergljot frk. Nilsen Berthel former EUefsen Mathilde enke Fremseth Petter bakersv. 3 Fjerstad A. kaiarb. Tautra Lorentz baatfører Leiistad Harald montør "Johansen Arthur slagt.s. Gundersen Odin fiskehdl. Reidun butikd. Ila 1 Kløvstad A. kolonialf. Rafael handelsbest. Tønrmeraas J. montør Haarstad Nils snekker Kjelhaug D. løsarb. Simonsen L. kjedelarb. Olsen Anna frue Jakobsen Hans fabr.arb. 3 Johanisen P. A. byarb. Aune Margrethe butikd.* Olaf regn.bud Hermstad Emilie frk. Thorsen Rasmus boktr. Døimer Karl ehauffør «Bergsletten» Ulstad Otelie frk.* Eide Olaug enke Edvin traatrækker Dahl Hj. handelsfuldm. Alf gymn. Frostaveien til venstre fra Indherredsv 6 * Johnsen Jonan visergu' Johan rørlæg-ger Øyen Ludvig arb. Hagen Johan maler Bertram kjører Danielsen P. J. skom. Aktiekapital 6 Millioner Kroner Danielsen Alma naatl.ske Amundsen Aksel skom. Dragsnes Johan skoleelev Viksaas Anton kurvm. Wangen P. lods Kristian arb. Emil sadelm. Mille frk. Berg R. E. skiffertækk. Myhr John arb.* Daiil Oluf murer Reinholdt jernb.arb, Bengliot kontord. Vilhelm fabr.arb. Haarsigaard H. løsarb. Olsen R. snekker Rolen Sverre lærer Staven H. snekker Herman cyklearb. Olaf styrm. Thoralf arb. Einar chef 3 Hansen O. metaltrykker Wilhelm sjømand Røstvold Peder murer Skjervik Anton form. Kristian sjøm. Mathilde frk. Karl arb. Norum Ragna fabr.arb. Ester fabr.arb.ske Pedersen Einar lodslærl. Jørgensen O. fabr.arb. Knudsen K. J. typograf Gudrun kontord. Ingrid skoleelev Olsen O. B. formand Gunnar sjømand Karl bødker Trygve fabr.arb. 8 1 Bei-g Kristian kom.arb. Johansen Ivar kaiarb. Kristian kaiarb. Ottesen Alb. brygarb. Sumstad Peder mek. Vold Ludv. cememtst. Fossurn Oline enke Sand Lars inspektør* Frida frk. Petra frk. Lovise frk. Fredrik cykelrep. Petter cyklearb. Angen L. gaardbr. Nilsen Gustav form. Margot butikd. Dagny butikd. Halvorsen Ole slagter Johansen Einar kaiarb, Peder fabr.arb. PRIVATBANKEN l TRONDHJEM "Torgersen O. kaiarb. Reidar volontør Lian Johannes fabr.arb. Johan A., tømmerm. Angel Johan, blikkensl. Kvam Oline strykerske Blomgreen Ester arb.ske Sæterhaug M. formand Jørgensen B. tømmerm. Lund Odin gartner Konstance strykers. Øverdahl Hans cementst. Olsson Karl stenhugg. Aksel stenhugg. Haarseide K. fbr.arb.ske 10 (Kokstad John bestyrer) J Olsen Ole kolonialforr. Olsen Ole kjøbm. Johansen John cem.st. Søraas Anna arb.ske Hansen Alfred kjører Iversen Ingvald arb. Johansen B. løsarb. Bye N. S. cementst. Grinstad S. mask.lærl. Valen Johan Lokstein H. kaiarb. Knudsen Knut mask.arb. Gabrielsen Anton arb. Elida kioskdame Øivind st.ereotyp.ass. 3 Andersen E. arb. Christensen H. kdntorbtj. Brattem Petter tekn. Watsø Anders kjører Sneeggen Petter sjøm. Pettersen G. A. arb. Herjuan O. toldbodarb. Jensen F. bokbinder Sivertsen Hj. cykelarb. Olsen Ole cementst. 1 (Brat Joh. F. konsul) 1 Pedensen P. stuert Bergstrøm Lovise arb.ske Pettersen N. G. tømmerm. Hansen Ingeborg enke Johannes cementarb. Gudrun frk. Forberg Ludv. L. mask.n. Signe butikd. Gudrun eksp.trice Olsen Sivert former Hansen I. matrialforv. Johanne enke Bygh Peder sporskifter Sæbo Alma assistent Moxnes Alf politikst. Larsen Ludv. kontorist 3 Nielsen P. bødker Nils løsarb. utfører alle aimintlelige FrostaveienFæstningsgaten Rudi Anton maskinist Andresen J. sténhugger Aasmund Bostrøm Betty hush.gke Christiansen O. emissær Olaf løsarb. Emma frk. Ruth frk. Nikolaissen Oskar form. Fæstningsgaten fra N. Møllb.gt. til venstre. l I 01sen A. A. toldopsm.* 3 * Austad Anton skipper Anna kontord. Gudrun husbest. Inga handlersike Karoline handlerske Eliesen Harald kontorist Haustveit S. handelsm.* Meland Johan handelsr. 3 Halvorsen Tora K. hush. Amalie enkefru Haldis kontord. 5 '-Wiik J. fhv. skibst.m.* Nilsen Hjalmar postbud Klausen Josefine vaskek. 7 1 Sandvik Ole arb. 01sen Ingeborg frk.* Hauan E. cementst. Berg Laura arb.ske Bøgset Harald kontorist 9 ^Nilsen N. fhv. brygm.* Anna enkefru Halfdan ekspeditør Valborg K. frk. ' Charlotte strykerske 11 1 Kiel Ingvar kontorist Larsen Ole baker Kvam Nils bakerm. Enoksen Laura sydame Henriksen Alfred kass. Wold Gurine frk. Opdahl Morten hdl.best. Lund Kristine fabr.pike Faugstad Johs. maskin. Nygaard Karl kasserer Hekisem Nikoline enkefru Pe ( ersen Peter bøssem. Pettersen Emma arb. Arthur kontorist 'Olsen Iver arb. Ludvig baker Mørkved Ole lærer Anzjøn Margit skoleelev* 13 1 Larsen Thora enkefru Aagot kontordame Lie J. Nilsen overkond. Binger volontør Nils, stationsbetj. DEN NORSKE HANDELSRANK Bankforretninger 507 Lie Reidar, kontorist Margrethe kontord. Hildur frk. Westii Nils kjøbm.* Alf skoleelev 3 Reitan Teodor lærer A mundsen Anna sydame Kvande Anna tj.pike Halseth Olga lærerinde - Margrethe k-iss.ske Johannes revisor Anna lærerinde Ribe Julie vaskekone Soli Ka ter- sydame 15 "Giestad Hanna kolonial?. ^ Eriksen Fritjof iii-/. Qvale Katrine enkefru Inger telefon d. Aslaug butikd. Mortenset.. T. kontord. Kvikn<} E. stevnevidne Ingcjerd butikd. 1'ehrson Sverre stud. Olsen Kristiano enkefru 3 Møller Arne bokholder Formo Mathias lærer* 4 Waack Majen enkefru Bjørvig Thomas ds.fører Fæstningsgaten Kasernen. Bjørnson pr.løitnant Lyngstad Paul sersjant Aune Wald. sersjant Nærem Dagmar kokkep. Gustad Erik Ulvund Nils uoff.elev Lerheim Engelb. Moen Anders Evensen Sverre Valset Fridtjof Udset Sverre Børset Arne Mork Emil Sandnes Olaf Helland Haakon Wahl Arthur Gjervan Kristen Eidsmo A. Austlid Eiliv -- Kringstad Hans Sættem John Skodje Gustav Bjerkan Aasm. Nørvegjerdet A. Moe Andreas Skogstad Egil Myhren Ole Eide Vorrn TJkkelberg Bjarne Alla fih-di- a«rei o 93 W f O H** (Q 3 Æ (P tø S 05 to Ul Q

19 Forlans altid E. C. Dahls Bryggeris Meland Peder n.off.elev Valdal Karl Hunnes Ingolf Møll Olaf Hafsmo Olaf Strøm Walther Outzen Sverre Skjælvaag Aug. Langlo Toralf Bjerkhol Kristen Ofetad Julius Haugan Bernhardt Vitsø Ole Nordvold Johan Torkildsen Torl. Arnø Bjarne Hildrum Joh.s Vist Leif Gansmo Fridtjof Skjefte Arthur Mona Olav Eldnes Ole Halvorsen Ola Landrø Edvard Moe Torvald Haarsaker Johan Snøva Henning Sletbak Erling Forset Ole Rødset Sigvald Gaare Hans Skarholt Johan. Svaan Jarle Grong Ivar Meland Einar Hoyd Martinus Strand Sigurd Glomstad Leif Kvendbø Erik Gjelland Einar Sørflakne Edvardt Høiset Andreas Rodal Hans Aanes Halstein Jørum Einar Grønningen A. Ber.gli Sverre Sterten Johan Osen Svein Hellemsvik G. Berg Asbjørn Seiven Sofus Røberg Peder 1 Gamle Aasvei til venstre frå Byaasv. «Nidarhøi» Claussen Andr. o.r.sakf, FæstiiingsgatenGamle Aasvei Holla» 5 Weideniann Fredrik ing.* Natalie frk. Gunnar stud. Falfcstuen» Grevstad P. vognvisit.* Birger sporv.kond. Bergitte kontord. Trygheim» Hellandsø H. kontorist Gerhardsen H. politibtj.* Karl kontorist Gotfred styrm. Olsen Gerh. fhv. skipper Trygstnen» Christiansen O. verkst.a Hassel A. havnef.* Trndvang» 1 Espensen O. reisende* Auuo Hjørdis frk. Ivar incassoehef Harald kontorist Odd forsikr.matemat. swesterhus» iøien Chr. bokh.» Tyldnm Astrid husbest. Sive>rtsen M. vaabensm. Aasta B, kontord. xsverrostrø» 1 Aas Henrik byarb.* Jenny frk. Johansen Helga frk. ^Christensen Lars byarb. - Clara frk. «Kilden» Pedersen Petter tlf.m.* Johansen J arb. Johnsen O. fhv ; bt «Bakkestuen» Carlsori Osear kjøbm. Gudrun frue* Gudrun frk. Erling kasserer «Hvilen» 1 Andersen Andr. gartn.* Gunhild butikd. Bye Alfred cyklerep. «Gamlehaugen» Baxth Fredr. amtsing.* Bergljot frk. Thomas stud. «Fjordgløtt» Bagøien Jens disp.* ''Bratli» Amdahl Karl bankchef* Ruth barkass. Dagny skoleelev Stav Hans fhv. lærer «Nidarro» Olsen Waldem. kjøbm.* OLsen Gunnar møbellærl. Sisikhaugeri» Solstad B. K. tandlæge* Hansen Laila bntikd. Torsvik Alfr. disponent Olsen Chr. farver Belvedere» (Hansen Laura frk.) 1 Slind John gaardsbest. Marienlyst» Herlofsen N". B. taudlæge* Lindemann Laura enkef. Lund Johan kjører Aasveiens skole» Sniemo Margit lærerinde Folstad Karen Gamle Aasvei til høire frå Byaasveien. Sverreslund» 1 Simonsen Henry kjøbm.* Simonsen Torbj. knt.d. Svendsen Sv. toldopsm. 8 farsen L. W. telegr. Thorgaard O. vogiim.* Idar dreng Schei Signe arb.ske Værnes Kr. sydame Sjaavik Marit arb.ske Guttelvik G. kontord. 7 ^ergaard Ludvig sjauer K. frue* Nanstad Oskar snekker Olsen Hj. kobbersl. Hagen Elias fabr.arb. 1 Dahl Kasper fhv. sjøm.* Kr. nmrer 14 inessjø Odin arb.* Bjarne arb. Haugness Bernt snekker Aksel kjører Karl styrm.elev Haave Ingv. arb. Gaare Jens glasm.sv. «Sollys» Groven Nils fabr.eier* Hjørdis frk. «Stensil» Fasting Walborg enkefru Amtsing.kontoret S. T.hjems amt Fasting Eyvind fuldm.* «Aasvang» Engh Karl forvalter* Ragnhild butikd. Lovise telef.inde Hanssen Erling maskin. <-Haugli» Lund C. jun. kontorch.* Trondhiems Haandverk- o«industribank altid Jacob Mathesons Bluser ' Kioler ' Dragter Kaaper- & Dragtstoffe «Nystuen» Jensen Aug. kjøbm.* «Tullear» Røstvik Lars pastor Bergliot frk. «Bjerk» Jensen Aksel skibskapt. Kristiansen Ole styrm. Juel Julius styrm. Olsen Thomas lok.fører* Inger butikd. Asbjørg frk, «Mosandplads» Hestnes D. politikonst. Svarwa Anne fhv. sykep. «Aasly» Carlsen W. posteksp.* Arne gymn. Skaun Sigurd journalist Carlsen Odd pottemaker Eide Oskar maskinist «Babben» Kummervold J. snekk.m, Krog Signe tandlæge* «Retiro» Jacobsen Helmer kjøbm.* Ottar kontorbetj. Gunvor sydame «Bergstuen» Hansen H. grosserer* sommerbolig Gamle Kirkevei fra Gl. Kongevei til venstre. ^lækkan Sofie husbest. Sigrid butikd. Mogstad John fhv. arb. Wangberg Marie enkefru 4 1 Gjeving Nik. vedhugg.* Hansen Olaf blikkensl. B 1 Holm Vald. sjømand Iversen Johannes skoin -'Viberg Herm. skriver* Astrid frk. Mary frk. Johannessen K. snekker 8 (Staten) -Sten O. enkefru Ole måler Oskar arb. Ustad Nikolai arb. 1(1 'Anne Hans fabr.arb.* Agnes kioskdame -'Kjystoldsen J. tømmerm. 1a. 1 Wik Hans urm.* Arthur kontorbtj. Olga banknss. 3 Olsen Petra arb.ske Strøm Gudrun frue Oskar arb. DEN Gamle AasveiGamle Kongevei Hage O. K. løsarb. Hage Halvor arb. Ellen frk. Jensen Sofie sydame Julie sydame Skjervold Henrik sjøm. 1b Stene Olaf mek. verkst. 14a Jensen K. vognm.forr.* Fossum Alf kelnerl. Aagesen Egil chauffør Toreson Konrad ehauffør 14b (Juberg Magnus) Østbyens braudstation Anshus John J. brandni. John E. telegrafist T.aisnes J. E. st.botjent 16 ahl A. kaffebrænderi) 1 Madsen Carl handelsm. Walborg frk. Alfred læregut,7ohnsen Reg, sildarb.ske 18 (Hegge Joh. bygm.) Iversen Fred. havnearb. Alseth Martin bødker Stokke Anton byarb. Alfred arb. Ole pudser Oline sydame Signe fabr.arb.ske Otto visergut Gamle Kirkevei til høire fra Gl. Kongevei. 8 1 Rønne Martin arb. Hammer Serino arb.ske Evensen Oline sydame Nilsen Liaa arb.ske Inga sydame NiPss Holga serv.dame Selnæs H. gaardbr. Edvardsen H. hush.sko Wangsmo Ingcb. enkét'.* Tan,gvik S. telegr.btj. Seines Alf skoleelev Gamle Kongevei til høire frå Indherredsv. 'Nordtømme H. forr.kj. Scherve Fredr. enkefru Harald telegrafb. Trygve telegrafb. Nes Oline enkefru Pedersen Lars sjauer Hermstad Isak snekker Nast Alfred.arb Nordtømine Harald I. maskinist Bg. 1 Jystad Sivert vognni. Nordtømme H. snekk.* Olsen AAna restauratrice NORSKE HANDELSBANK Nordlund Ole kaiskr. Hilma butikd. Jensen Alvhild frk. Norvik Anna jordmor Nilsen A. O. maskinarb. Five J. disponeat* Ludvig skoleelev 3 Kristiansen H. O. baker Bg. ^tokbakken O. btj. Berg Johan P. snekker Johansen Ingvar byarb. '-'Mathisen Såras mur arb. Strand Aksel maskinarb. Tveraa Edvin snekker Arvid arb. Skivo Albert smed Melgajird Alb. jernb.arb. 6 "Bakersv. Fællesbakeri ^^Dworsky M. kjøbm. Berg Gurine enkefru Sakshaug Anton kaiarb. Paulsen Peder snekker Olaf smed Sigvald arb. Petensen Peter styrm. Hesselberg Karsten Strand Johan butikbetj. Karlsen H. J. fabr.arb.* Peti'a telegrafelev Jørgensen S. dps&.pike 3 Dillner R. trælastarb. Pedersen Marie arb.ske Eilertsen Alida arb.ske Nøkelby PI. missionser Petersen Johan sjømand Bg. 'Sidste Dages Hellige forsamlingsl. 8 ^ogne S. H. fhv. kjb.m.* Aasta telefondame Erling cementst. Torgersen Sigvald skibsf. Sigrid frk. Olaf.sjømand Thorvald Levy Helge handelsf. Næss Johan urin. Johansen Joh. P. fiskh. Sætrum Lauritz kaiarb. Augusta kontord. Bg. 1 Nikolaisen Hans sjøm. Gudrun frk.. Kroken Odlaug butikd. Ferstad Marie hush.ske Jamt Olaf kjøbm. Gunhild tj.pike Karen butikd. Oksvik Pareli eem&ntst. Dahl Lovise frk. Arntsen Magda enkefru Marie husbest. besørger INKASSO prompt og billig Alle Arter av BANKFORRETNINGER CO 00 3» m m 13 i n'

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

FORFALTE FESTER 2011 (ukjent pårørende)

FORFALTE FESTER 2011 (ukjent pårørende) FORFLTE FESTER 2011 (ukjent pårørende) festenr festeutløp feltnr alle gravlagte Tromsø gravlund 01-00113 2011 M 01.M.11.003-2/1891: Johanne Helene Fogth 01-00119 2011 01-00413 2011 01-00415 2011 01-00417

Detaljer

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Nr Dјdsdag Begravelsesdag Navn og tittel Alder Bosted DјdsхrsakBegravelsesstedFјdselsdato Foreldre Merknader 1 01.01.1846 11.01.1846 Johannes Olsen

Detaljer

Bestemorrennet. Offisiell resultatliste. Bestemorenga Skistadion 05.01.2013. Klubb Start nr. Tid Etter Kaski, Marte Fagnastøl Innstrandens IL 1

Bestemorrennet. Offisiell resultatliste. Bestemorenga Skistadion 05.01.2013. Klubb Start nr. Tid Etter Kaski, Marte Fagnastøl Innstrandens IL 1 Jenter 4 år - 600 m Klassisk Kaski, Marte Fagnastøl Innstrandens IL 1 Jenter 6 år - 600 m Klassisk Holmstrøm, Leah Fauske IL 2 Gutter 5 år - 600 m Klassisk Bjørnstad, Iver Fauske IL 5 Nystadbakk, Tobias

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Oppdalsrittet 2013. Offisiell resultatliste 09.06.2013. Klubb Start nr. Tid Etter. Almlid, Fredrik Thun Oppdal SK 42

Oppdalsrittet 2013. Offisiell resultatliste 09.06.2013. Klubb Start nr. Tid Etter. Almlid, Fredrik Thun Oppdal SK 42 Rekrutt 0-5 Almlid, Frida Thun 2 Eriksen, Kari Hestad Stiftstaden SK Trondheim 1 Hinseth, Elias 43 Randen, Simon 12 Randen, Solveig 3 e: 5 Påmeldte: 5 Startende: 5 Rekrutt kvinner 6-9 Gimse, Sandra Gauldal

Detaljer

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD UTMELDT ====== ============================ ===== ============== ==== ========== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Premieliste Mesterskap Klasse 2-5 1 Tore Veie Rissa (5) 346 2 Jørgen Andersen Hommelvik (5) 346 3 Christen Sjøvold Malvik (5) 345 4 Roar Forfot By

Detaljer

FylkesFOTOarkivet Sponlandarkivet Aalesunds Museum

FylkesFOTOarkivet Sponlandarkivet Aalesunds Museum Zeits Frk ÅM-95003.017744 1912 En ung kvinne 159 8x12 Zeits Frk ÅM-95003.017745 1912 Tre unge kvinner 570 8x12 Zeits Frk ÅM-95003.019821 1912 Kvinnelig turner 159 8x12 Ævenes-guttene ÅM-95003.000004 1904

Detaljer

Poengrenn Skatval. Offisiell resultatliste 03.03.2010

Poengrenn Skatval. Offisiell resultatliste 03.03.2010 G 10 år 1,3 km fri Audun Wanvik Haugen Stjørdals Blink 5 04:57 Stian Nakken Skatval Skilag 7 05:30 Henrik Nesbø Hegra IL 2 05:45 Sindre Kringen Skjelstadmark IL 3 06:01 Andreas Horten Jesbersen Lånke IL

Detaljer

RESULTAT-LISTE FOR Tverlandet IL

RESULTAT-LISTE FOR Tverlandet IL 2 år jenter 200 meter Silje Dyrhaug Stoknes Deltatt 3 år gutter 200 meter Henrik Bakejord Svendsen Deltatt Kristian Krane Deltatt Ola Østvik Deltatt 4 år gutter 200 meter Aleksander Vollan Deltatt Petter

Detaljer

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Arbeiderpartiet Antall stemmesedler: 0 Stemmetillegg på % Svein Erik Jørgensen,0,00,00 0,0 Hans Bernhard Meland,0,00,00,0 Magni Skålholt

Detaljer

Partiliste: Sosialistisk Venstreparti. 15.09.2015 15:01:24 Valgoppgjør for Gildeskål Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Partiliste: Sosialistisk Venstreparti. 15.09.2015 15:01:24 Valgoppgjør for Gildeskål Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Partiliste: Sosialistisk Venstreparti PLS Stemmetillegg Personstemme Slenger Stemmetillegg Personstemme Slenger 1 Kenneth Andre Norum 1 ** 4,00 7 3 14,00 12,00 24 19 55,00 69,00 2 Elinor Kristiansen 2

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

Tillitsverv Navn Poststed

Tillitsverv Navn Poststed 1978 Styreleder Tor Johan Aalstad Våg Styremedlem Kristen Falch Bogøy Styremedlem Sivert Kristiansen Bogøy Styremedlem Ragnar Kildahl Våg Styremedlem Ole Winsnes Bogøy 1.vara Jan Stensland Skutvik 2.vara

Detaljer

Gardsnr. 67 Asaldalen.

Gardsnr. 67 Asaldalen. Gardsnr. 67 Asaldalen. Ny: mars 2004 Oversikt over av noen av de familiene som har, eller har hatt, bosted i Asaldalen. Ansvarlig: Henry Oskar Forssell. Rettelser og oppdateringer kan sendes til Slektsforum

Detaljer

Premieliste Mesterskap Rekrutt Premieliste Mesterskap Eldre rekrutt Premieliste Mesterskap Junior Premieliste Mesterskap V65

Premieliste Mesterskap Rekrutt Premieliste Mesterskap Eldre rekrutt Premieliste Mesterskap Junior Premieliste Mesterskap V65 Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Øystein Strøm Byneset 48 49 49 97 243 Gylt medalje 2 Camilla Lystad Berg Orkla 48 48 47 96 239 Sølv medalje 3 Hans Erling Øien Byneset 47 48 48 95 238 Bronse medalje 4

Detaljer

RESULTAT-LISTE FOR Cuprenn 23.02.2011

RESULTAT-LISTE FOR Cuprenn 23.02.2011 3 år gutter 200 meter Håvard Elias Olsen Tverlandet IL Deltatt Petter Sommerset Edvaedsen Tverlandet IL Deltatt Selmer Aunan Tverlandet IL Deltatt Tobias Klippenberg Tverlandet IL Deltatt 3 år jenter 200

Detaljer

Bankforretning It 607

Bankforretning It 607 :=-IUHLAWU. - soé 08 55 09 > o 2 A t. Fæstningsgaten frå N. Møllb. gt. til venstre, l ilsen Elisabeth arb.ske Anton A. toldopsm.* 3 "Stjørdalens ineieris uts. bustad Anton. skipper Anna tandtekn. Gudrun

Detaljer

Partiliste: Arbeiderpartiet. 15.09.2015 08:50:46 Valgoppgjør for Vardø Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Vardø

Partiliste: Arbeiderpartiet. 15.09.2015 08:50:46 Valgoppgjør for Vardø Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Vardø Partiliste: Arbeiderpartiet PLS Stemmetillegg Personstemme Slenger Stemmetillegg Personstemme Slenger 1 Robert Ditlev Jensen 1 ** 36,50 43 2 81,50 98,25 109 10 217,25 298,75 2 Catrine Rosanoff Aronsen

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

NTE-cup Lierne. Offisiell resultatliste 19.01.2013. Klubb Start nr. Tid Etter Hjellsand, Jonas IL Hållingen 5 Stokke Tødås, Heine Overhalla IL 6

NTE-cup Lierne. Offisiell resultatliste 19.01.2013. Klubb Start nr. Tid Etter Hjellsand, Jonas IL Hållingen 5 Stokke Tødås, Heine Overhalla IL 6 G 8 år 1 km klassisk Hjellsand, Jonas IL Hållingen 5 Stokke Tødås, Heine Overhalla IL 6 G 9 år 1 km klassisk Estil Brissach, Are Lierne IL 8 Sivertsen, Fredrik Leirådal IL 9 Sivertsen, Johannes Leirådal

Detaljer

4 'Sættem Olaf kjøbm.* 2 Stabel Katarina frue. 2 Paulsnes Edvard snekk.* 2 Olsen Marie sydame. 2 Myhre Karl domk.arb. 2 Kvam Ingv. murarb.

4 'Sættem Olaf kjøbm.* 2 Stabel Katarina frue. 2 Paulsnes Edvard snekk.* 2 Olsen Marie sydame. 2 Myhre Karl domk.arb. 2 Kvam Ingv. murarb. 558 s. forretningsbanken Hansen Peder former Agnar telegr.bud 2 01sen Johan gasv.arb. Nastad Paul fabr.arb. Haakon forr.kjører Fosnæs Inger enkefru Nilsen Ingv. cem.st. Fageraas P. murer Loktu Nikolaus

Detaljer

Aktiv kvinner 10. Aktiv menn 11- Karlsen John Ivar Vesterålen CK. Aktiv menn 11- Tunes Håkon Johan Harstad CK. Aktiv kvinner 11-12 Aktiv kvinner 11-12

Aktiv kvinner 10. Aktiv menn 11- Karlsen John Ivar Vesterålen CK. Aktiv menn 11- Tunes Håkon Johan Harstad CK. Aktiv kvinner 11-12 Aktiv kvinner 11-12 10 Plass Tid Startnr Klasse Etternavn Fornavn Klubb 1 23:18,20 2 2 23:18,80 1 10 Sortebech Kevin Bodø CK 10 Ulset Ådne Bodø CK 10 1 23:28,10 3 10 Grande Ingrd Bodø CK 11-1 41:58,60 9 2 42:,20 6 DNF 7 DNS

Detaljer

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel Resultat 1. etappe Trones - Seteråsen (9,4km) 1 20 Solomon Achame Løyperekord! Namdal Løpeklubb 1 00.31.33 00.00.00 03.21 1 29 Jonas Riseth Team Sørenget 1 00.34.55 00.00.00 03.43 2 21 Tomas Sandvik Otterøy

Detaljer

08.mar. 08.mar. 22.mar

08.mar. 08.mar. 22.mar Klasse: 2-5 og V55 K 1 0 K 2 0 K 3 1 K 4 5 K 5 0 K 6 0 K 7 1 Nr Navn Lag Kl K 1 I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I 1 Geir Bjerregaard Bardu 5 90 48 2 Eirik Endresen Narvik

Detaljer

Klasse / Plassering / Navn / Klubb / Fødselsår. Senior 1 P Magnus Klæboe Nordgård Tromsø SK 89 4.15.37 631

Klasse / Plassering / Navn / Klubb / Fødselsår. Senior 1 P Magnus Klæboe Nordgård Tromsø SK 89 4.15.37 631 Side: 1 ØVELSE: 1 400 Fri M Senior 1 P Magnus Klæboe Nordgård Tromsø SK 89 4.15.37 631 1992 1 P Vebjørn Anfinsen Tromsø SK 92 4.58.49 395 1993 1 P Karl Inge Svendsen Hammerfest SLK/NTG 93 4.53.07 417 1995

Detaljer

Forlang altid E. C. Dahls Bryggeris 01 j 588

Forlang altid E. C. Dahls Bryggeris 01 j 588 Forlang altid E. C. Dahls Bryggeris 01 j 588 25 1 Brodtkorb Tobias ing* Elinor frk. Ulf gymn. _ 5d ^lolmgren O. K. lærer* Othelie lærerinde Aslaug kontord. Nesjø Signe lærerinde 5.? iqlsen Nils fhv. arb.*

Detaljer

FylkesFOTOarkivet Sponlandarkivet Aalesunds Museum

FylkesFOTOarkivet Sponlandarkivet Aalesunds Museum Lade ÅM-95003.022715 1914 To barn,en gutt og en pike 850 8x12 Lade Anna ÅM-95003.011768 1910 Portrett, en ung kvinne, iført yttertøy 159 8x12 Lade Anna ÅM-95003.011769 1910 Portrett, en liten gutt og et

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

NTE-stevnet Verdal 11.-12./11 2011

NTE-stevnet Verdal 11.-12./11 2011 NTE-stevnet Verdal 11.-12./11 2011 Resultat 25 sk. Rekrutt 1 Torfinn U Leangen Aasen 49 49 49 100 247 9* 2 Knut Morten Anzjøn Namdalseid og Lyngen 48 49 48 98 243 4* 3 Emma Lovise Halseth Levanger og Frol

Detaljer

Stevneoppgjør. Stordalen Skytterlag. Grensetreffet - felt 4. - 5. juni 2011. Byneset Skytterlag Håvard Ellefsen Postboks 21 7070 BOSBERG

Stevneoppgjør. Stordalen Skytterlag. Grensetreffet - felt 4. - 5. juni 2011. Byneset Skytterlag Håvard Ellefsen Postboks 21 7070 BOSBERG Byneset Skytterlag Håvard Ellefsen Postboks 21 7070 BOSBERG Oddbjørn Engen V65 168,-kr 6/5 6/3 6/6 6/4 6/2 30/20 Pengepremiering 30-skudd kl. V65 30/20 168,-kr John Megård V73 0,-kr 6/0 6/4 6/3 5/3 5/2

Detaljer

STARTLISTE TRIMKLASSE

STARTLISTE TRIMKLASSE 175 Turid Tangen (7), Fana IL Per Olaf Tangen (7), Fana IL 176 Per Larstuvold (33), Haga Thor Stuedal (33), Haltdalen IL 177 Mette Nesvold (7), Ålen IL Beate Lofseik (0), Lillomarka O-lag 178 Even Hofstad

Detaljer

Sonekamp øst - vest 2015

Sonekamp øst - vest 2015 G 11 år - 2 km 141 Erling Bjørnstad Alta IF 17:00:00 201* 142 Mathias Padøy Opgård Tverrelvdalen IL 17:00:00 202* 143 Arne Christian Saggau HolmAlta IF 17:00:00 203* 144 Simen Finjord Alta IF 17:00:00

Detaljer

Resultatliste 08.09.2007

Resultatliste 08.09.2007 N åpen (uten tid) Even Sveheim Odal OL 0 Andreas Bjørgen Vallset/Stange, OL 0 Ingeborg Fallbakken Berge Løten OL 0 Anna Austad-Sveen Raumar OL 0 Sverre Narum Vallset/Stange, OL 0 Påmeldte: 5 Startende:

Detaljer

Norgesmesterskap i kappgang fra 1950 til 1959

Norgesmesterskap i kappgang fra 1950 til 1959 Norgesmesterskap i kappgang fra 1950 til 1959 1950 Jordal, Oslo 25. juni - arr Norges Gangforbund 1. Gunnar Gregersen 170222 SK Arild 4.42.40 2. Oddvar Sponberg 180814 IL Mode 4.47.16 3. Hans E. Fossem

Detaljer

Tekniske poeng Runde Navn rød bryter - Navn blå bryter PP : PP TP : TP Tid PoengTekniske poe Tekniske poe

Tekniske poeng Runde Navn rød bryter - Navn blå bryter PP : PP TP : TP Tid PoengTekniske poe Tekniske poe Jenter 15 48 kg Jenter 15 48 kg N 1. Runde Sofie Hammer (Bodø BK) - Tora Aasli (Bodø BK) 3,0 : 1,0 4 : 4 PS 22-- 121-- Gutter 12 30 kg N 1. Runde Simen Vrybloed (Bodø BK) - Isak Braseth (Fauske AK) 0,0

Detaljer

Eidsvollkarusellen 2015 09.09.2015. Løpnr. 4 - Finstad. Barn 0-6 år

Eidsvollkarusellen 2015 09.09.2015. Løpnr. 4 - Finstad. Barn 0-6 år Eidsvollkarusellen 2015 09.09.2015 Løpnr. 4 - Finstad Barn 0-6 år Startnr. Navn Klubb Fullført 43 Gry Anine Svevermoen Hansen x 32 Peder Olay Strand Wenger Nordre Eidsvoll IL x 7 Tuva Wiik Stigersand Feiring

Detaljer

nedre Sigdal if SeSongen 2015

nedre Sigdal if SeSongen 2015 Nedre Sigdal IF Sesongen 2015 Nedre Sigdal, laget vårt! Med denne vakre teksten skrevet av Trude Wickmann gratulerer jeg alle gutter, jenter, tanter, foreldre og øvrige støttespillere i Nedre Sigdal med

Detaljer

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT Greipstadstevnestevnestevnestevnestevnestevnet Skagerak- Birkenes- Øvrebø- Sørlands- 249 248 NR KL NAVN LAG Poeng Poeng Poeng Poeng Poeng TOTAL PL. SIFFER KLASSE 5 1 5 Tor Arnfinn Homme Kr. Sand og Omegn

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0906 ARENDAL Ant. post: 33 ====== ============================== ============ =========== ==== 061064 ANDERSEN ANNLAUG LISE FLØISTAD ARENDAL ARENDAL B 300537 ANDERSEN GODTFRED JOHN KONGSHAVN ARENDAL

Detaljer

Bane Navn Klubb Fødselsår / Klasse Påmeldt tid 1 2 Lisa Liasjø TS&LK 05 2005 3 Nora Torsvik Løvli LS&LK 04 2004 4 Julie Gilbu TS&LK 05 2005 5 6

Bane Navn Klubb Fødselsår / Klasse Påmeldt tid 1 2 Lisa Liasjø TS&LK 05 2005 3 Nora Torsvik Løvli LS&LK 04 2004 4 Julie Gilbu TS&LK 05 2005 5 6 Øvelser den 4.03. Øvelsenr: 00 Bryst K He at: 2 Lisa Liasjø TS&LK 0 200 3 Nora Torsvik Løvli LS&LK 04 2004 4 Julie Gilbu TS&LK 0 200 2 Mika Tiarks LS&LK 03 2003 3 Evy Eilin Valås Kyrksæterøra 02 2002 4

Detaljer

1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed. 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed

1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed. 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed Alstahaug Kommune Naboliste for bygge- og delesaker Hjemmelhaver(e) Naboer: 1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN FINNMYRVEGEN 11 C 7540 KLÆBU 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI BOTNVEIEN 11 B 1820-38/71 MÜLLER CONRAD

Detaljer

Resultatliste. Plass Navn Klubb Distrikt. 1 Mats Murbræch Tverlandet IL 2 Aksel Storvik Nilsen Innstrandens IL 04:57 01:38

Resultatliste. Plass Navn Klubb Distrikt. 1 Mats Murbræch Tverlandet IL 2 Aksel Storvik Nilsen Innstrandens IL 04:57 01:38 NOCLAS 1 999 A2 Ukjent løper NOTEAM 1:06:10 Påmeldte: 10 Startende: 1 Gutter 9 år 1 km 1 Mats Murbræch Tverlandet IL 03:19 2 Aksel Storvik Nilsen Innstrandens IL 04:57 01:38 Jenter 9 år 1 km Sigrid Moen

Detaljer

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013 Jenter/Gutter 6-10 år Emma Anine Helstad Amundsen Brønnøysund IL 57 13:28 Thea Rørmark Anderson Sømna IL 21 17:02 Jens Arnes Sømna IL 43 13:35 Håvard Barlien Sømna IL 77 16:18 Sofie Reinfjord Bredesen

Detaljer

KM klassisk/sbm Cup. Startliste. Nordmarka Idrettsenter 20.01.2013

KM klassisk/sbm Cup. Startliste. Nordmarka Idrettsenter 20.01.2013 G 10 år 1 km klassisk 4 Noa Raaen Surnadal IL 12:02:00 5 Olai Eide Stavseng Liabygda IL 12:02:30 6 Ola Nordvik Surnadal IL 12:03:00 7 Thomas Indergård Molde og Omegn IF - Ski 12:03:30 8 Edvin Romundstad

Detaljer

Dissenter - d de A B C D E F G H I J

Dissenter - d de A B C D E F G H I J 17 18 19 1Postliste Źrstall Begravd Jordfestet nr Navn Foreldre / ektefelle forstander for Bopel / f dested Posteringer Hvilket samfunn Sigurd Nordal Johnsen, Bernhard Glengsgaten, f dt i Hjernebetennelse.

Detaljer

TIL rennet klassisk fellesst.

TIL rennet klassisk fellesst. G 12 år 2km 1 Noah Sivssønn Pettersen Alta IF 1 06:43 00:00 2 Martin Andersen Hansen Alta IF 5 06:44 00:01 3 Mats Kristian Andersen Tverrelvdalen IL 4 06:59 00:16 4 Jonas Bjørkli Alta IF 3 07:32 00:49

Detaljer

Pillarguri Badmintonklubb, 2670 Otta

Pillarguri Badmintonklubb, 2670 Otta Herresingle U11N 1. (P.1) 2793 Håkon Rørstad (Rissa) 2. (P.1) Oskar Kjørstad (Fron) 3. (P.2) Eivind Teigen (Pillarguri) 3. (P.2) Hans Hagen Svastuen (Pillarguri) 5. (P.3) Tobias Enkerud Lien (Pillarguri)

Detaljer

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn Plass Bredde Eier Adr Tlf Mail 1 280 Svein Løvli Engstad 740 95731 sveinml@online.no. 416 33865 2 370 Svein Helge Falstad Falstadberget18 932 02224 falstad2@yahoo.com 3 481 Pål Austeen Falstadberget 24

Detaljer

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Plass Start.nr Gutter 8 år og yngre - 1,6 km Klubb Anv. tid 2 Bjørnar Buhaug Holth Hokksund IL 0:15:52 8 Rasmus Bergland SSK 0:22:57 22 Anders Holte IBK 0:14:30

Detaljer

Vårmønstringa 2010. Feltskyting Rek/Jun klasse AR. Feltskyting Rek/Jun klasse ER. Feltskyting Rek/Jun klasse J. Feltskyting Rek/Jun klasse R

Vårmønstringa 2010. Feltskyting Rek/Jun klasse AR. Feltskyting Rek/Jun klasse ER. Feltskyting Rek/Jun klasse J. Feltskyting Rek/Jun klasse R Vårmønstringa 2010 Feltskyting Rek/Jun klasse AR Nr Skytter Skytterlag Klasse H1 H2 H3 H4 H5 Total 1 Niljas Aslak Eira Karasjok AR 3/0 2/1 4/0 4/0 4/2 17/3 2 Jon Cesar Johnsen Karasjok AR 0/0 2/0 1/0 0/0

Detaljer

Etternavn Fornavn Tilvekstnr År Tekst på fotokort Klass Str Habostad Johan ÅM-95003.040633 1919 Portrett en liten gutt 850 8x12

Etternavn Fornavn Tilvekstnr År Tekst på fotokort Klass Str Habostad Johan ÅM-95003.040633 1919 Portrett en liten gutt 850 8x12 Etternavn Fornavn Tilvekstnr År Tekst på fotokort Klass Str Habostad Johan ÅM-95003.040633 1919 Portrett en liten gutt 850 8x12 Habostad Johan ÅM-95003.040633 1919 Portrett en liten gutt 850 8x12 Habostad

Detaljer

Gardsnummer 39, Grødheim (Grødem).

Gardsnummer 39, Grødheim (Grødem). Gardsnummer 39, Grødheim (Grødem). Oversikt over noen av de familiene som har, eller har hatt, bosted på Grødem. Ansvarlig for registrering: Leif Olsen. Oppdatert okt 2009: Henry O. Forssell Rettelser

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

BFH Sparebank www.aureosen.no 12:36-04.05 WWW.MEGALINK.NO

BFH Sparebank www.aureosen.no 12:36-04.05 WWW.MEGALINK.NO Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Sigurd Sollie Nordre Skage 5 50 49 50 99 99 347 2 Tor Gaute Jøingsli Lom 5 50 49 50 99 97 345 3 Ivar Fivelstad Sunnylven 5 50 48 49 98 99 344 4 Ole Magnus Klokset Engesetdal/Skodje

Detaljer

Telenor Lekene 1. treningsomgang Super G Menn

Telenor Lekene 1. treningsomgang Super G Menn Agder & Rogaland 4 1 Bakka Sven Agder & Rogaland 18 2 Jørgensen Simon Friis Agder & Rogaland 28 2 Wee Østensjø Ivar Johannes Agder & Rogaland 39 3 Høgseth Vermund Skogland Agder & Rogaland 55 3 Dolmen

Detaljer

Sonerenn Manndalen. Offisiell resultatliste 23.01.2010. Klubb Start nr. Tid Etter Tobias Farstad Burfjord IL 6 Harald Hauge Nordreisa IL 5

Sonerenn Manndalen. Offisiell resultatliste 23.01.2010. Klubb Start nr. Tid Etter Tobias Farstad Burfjord IL 6 Harald Hauge Nordreisa IL 5 G 9 år 1 km klas. fellesstart Tobias Farstad Burfjord IL 6 06:02 Harald Hauge 5 07:03 DNS Isak Sørensen 7 Fullførte: 2 Påmeldte: 3 Startende: 2 G 10 år 1 km klas. fellesstart Martin Kaasen 8 05:50 Hans

Detaljer

Trollrennet - søndag

Trollrennet - søndag G 8 år 1 km klassisk Einar Grindheim 4 John Dale Lie 2 DNS Øyvind Hoy 3 05:21 04:54 Påmeldte: 3 J 8 år 1 km klassisk Ingrid Marie Ekeland 11 08:06 Linnea Holbæk 6 07:38 Solfrid Emblem Holte Gjerstad IL

Detaljer

Mesterskapsmedalje rekrutt

Mesterskapsmedalje rekrutt Mesterskapsmedalje rekrutt 1. Morten Tørnblad Sameien Blaker 50 50 48 100 100 348 0,- Mesterskapsmedalje 2. Maria Søta Skogly Røyken og Hurum 50 50 48 98 100 346 0,- 3. Anders Foss Hidemstrædet Blaker

Detaljer

15m Pengepremie 15-skudd kl. 1. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 2. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 3. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 4. Elverum skytterlag

15m Pengepremie 15-skudd kl. 1. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 2. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 3. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 4. Elverum skytterlag Pengepremie 15-skudd kl. 1 1. Ida Bentsen Nordskogbygda 50 47 50 147 84,- 2. Marit Tollersrud Owrenn Elverum 49 49 47 145 0,- Pengepremie 15-skudd kl. 2 1. Silje Larsson Bjørnen (Østerdal) 48 50 48 146

Detaljer

TambarSkjelveSprinten 2011

TambarSkjelveSprinten 2011 Rekrutt 0-9 år Krogh-Albertsen Eirik Gauldal SK - sykkelgruppe 13 06:51,86 Sæterbø Emilie TVK Sykkel 18 07:17,40 Birkeland Even Gauldal SK - sykkelgruppe 16 08:20,36 Haugland Even Oppdal SK - sykkelgruppe

Detaljer

RAPPORT 4B. Teigliste. www.skogoglandskap.no

RAPPORT 4B. Teigliste. www.skogoglandskap.no RAPPORT 4B www.skogoglandskap.no 4/107/0 8/18/0 11/12/0 12/17/0 12/106/0 12/107/0 12/176/0 13/5/1 14/1/1 15/1/2 16/1/1 16/2/1 BRÆIN ODD BAGSTADVEGEN 18 A 2636 BJØRGE MARTIN FJELLSTADVEGEN 20 2636 MELBY

Detaljer

Parstafett 2010 08.06.2010 Resultatliste. Kvilheim. Damer 2-etp. Etappe Plass Lag Tid. Total Etter Endring Status

Parstafett 2010 08.06.2010 Resultatliste. Kvilheim. Damer 2-etp. Etappe Plass Lag Tid. Total Etter Endring Status Plass Lag Damer -etp. Parstafett 8.6. Eidsiva/Nav lag (67) ::4 Tone Nysæter :4 : :4 Solveig Sørlien 6:6 :4 9:8 Tone Nysæter :5 : 4:58 4 Solveig Sørlien 9:6 : ::4 : : : : Norsk Tipping lag (7) :5:7 4: Bodil

Detaljer

Resultatliste LÅMØ Midt-Norge 2011. Øvelse 1. 400m fri, jenter - født 2000. Øvelse 2. 400m fri, gutter - født 2000

Resultatliste LÅMØ Midt-Norge 2011. Øvelse 1. 400m fri, jenter - født 2000. Øvelse 2. 400m fri, gutter - født 2000 Resultatliste LÅMØ Midt-Norge 2011 Øvelse 1. 4m fri, jenter - født 20 1p Silje Mari Bjørlykke 5.13,45 421 35,54(35,54) 1.14,29(38,75) 1.53,76(39,47) 2.34,23(40,47) 3.14,59(40,36) 3.54,43(39,84) 4.35,03(40,60)

Detaljer

Sum andeler bedrifter 282 000 11 282

Sum andeler bedrifter 282 000 11 282 ANDELSEIERE: BEDRIFTER COOP Ålen Å 3 000 1 3 Evenås Transport AS H 5 000 1 5 Gauldal Billag AS H 5 000 1 5 Haltdalen Regnskapskontor AS H 2 000 1 2 Haltdalen Sparebank H/Å 100 000 1 100 Holtålen Kommune

Detaljer

Fergstad Inga rentier r Andrea sykegymm. Marie frfe. Jakobsen Johanne- syd, Borglhagen Iver snekk.!z

Fergstad Inga rentier r Andrea sykegymm. Marie frfe. Jakobsen Johanne- syd, Borglhagen Iver snekk.!z i 1 FORLANG altid E. G, Dahls Bryggeris MINERALVANl 522 Brevilk Albert pramfører Marie frk. Johan læregut Wærdahl Carsten guldssm. Haakon måler Ragnhild husbest. Odd 2 Sivertsen Gusta vaskek. Bye Marie

Detaljer

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Henry Vestreng Tittutveien 4 E 006 Oslo Mail: henry@vestreng.no Innholdsfortegnelse. Etterkommere.............. av.. Knut..... Kristiansen............ Lilleberg....................................................

Detaljer

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

Startliste per Klubb

Startliste per Klubb Bjerkreim IL 1 Roar Herikstad G 8 år 1 km fri felles 3 Morten Espedal G 8 år 1 km fri felles 4 Simen Espedal G 8 år 1 km fri felles 8 Markus Gjøse G 8 år 1 km fri felles 9 Jakob Brun Rekeland G 8 år 1

Detaljer

Partiliste: Arbeiderpartiet. 16.09.2015 14:34:10 Valgoppgjør for Storfjord Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Storfjord

Partiliste: Arbeiderpartiet. 16.09.2015 14:34:10 Valgoppgjør for Storfjord Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Storfjord Partiliste: Arbeiderpartiet 1 Sigmund Steinnes 1 ** 14,75 29 4 47,75 40,25 89 17 146,25 194,00 3 Øistein Nilsen 2 ** 0,00 22 3 25,00 0,00 59 20 79,00 104,00 2 Stine Jakobsson Strømsø 3 ** 14,75 11 2 27,75

Detaljer

Vinnerne av superfinnalen

Vinnerne av superfinnalen Vinnerne av superfinnalen Klasse R Rowene Wingstad Storfjord Klasse ER Viljar Johansen Larsen Målselv Klasse J Atalie Pedersen Bjerkvik Klasse V65 Roald Hoseth Ballangen Klasse V73 Nils A. Larsen Lødingen

Detaljer

DC 10 Rindalsfelten 10.April 2011 Arr. Rindal Skytterlag. Mesterskap 2-5/V55

DC 10 Rindalsfelten 10.April 2011 Arr. Rindal Skytterlag. Mesterskap 2-5/V55 DC 10 Rindalsfelten 10.April 2011 Arr. Rindal Skytterlag Mesterskap 2-5/V55 1 Otte Hårstad Rennebu 5 30/19 2 Kjell Johansen Trondhjems 5 30/17 3 Rune Stenmo Stordalen 4 29/21 4 Tore Ulset Aspøy og V55

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato 50 Fri 0 20-24 Martin Gundersen NTNUI 24,47 08-04-16 A 25-29 Sander Englund Smørdal BS/Arna 23,83 11-03-12 B 30-34 Rune Christensen IL Varg 24,06 26-05-02 C 35-39

Detaljer

Fiskere 15.06.2011 Dag Sted Tid Kortholder Dag Sted Tid Kortholder 15.06.2011 Målselvfossen 06:00-14:00 Gøte Nilsen 15.06.

Fiskere 15.06.2011 Dag Sted Tid Kortholder Dag Sted Tid Kortholder 15.06.2011 Målselvfossen 06:00-14:00 Gøte Nilsen 15.06. Fiskere 15.06.2011 15.06.2011 Målselvfossen 06:00-14:00 Gøte Nilsen 15.06.2011 Målselvfossen 16:00-24:00 Tore Andersen 15.06.2011 Målselvfossen 06:00-14:00 Rolf Holm 15.06.2011 Målselvfossen 16:00-24:00

Detaljer

Gutter 8 år og yngre - 1,5 km Klubb Anv. tid

Gutter 8 år og yngre - 1,5 km Klubb Anv. tid Gutter 8 år og yngre - 1,5 km Klubb Anv. tid Fredrik Næs Eiker Kvikk 0:08:41 Andreas Besseberg Eiker Kvikk 0:08:30 Anders Tandberg Fåsen Vestfossen 0:06:20 Johannes Dahl-Sunndal IBK 0:07:16 Christopher

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Aleksander Søreng 1975 Sandvika 2 Bjørnar Gisle Grytvik 1954 Fillingsnes 3 Hans Kristian Werkland 1997 Bonenget 4 Terje Grytvik 1957 Fillingsnes 5 Bjørgvin Einar

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455196. Varamedlemmer møter

Detaljer

RESULTATLISTE 12.05.2015

RESULTATLISTE 12.05.2015 Barn 0-6 år (Påmeldt: 34 - Startet: 31 - Fullført: 31 - Premier: 0) Sigurd Maurset Hammer 1 Mathilde Hermansen 2 Ella Nordby Skogen 3 Kasper Hoelsæter Teksum 4 Vilde Nordby Skogen 5 Martine Årdal Eidsvold

Detaljer

Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Anna Lovise Hole Rakvهg 50 50 48 98 246 Raufoss Medalje

Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Anna Lovise Hole Rakvهg 50 50 48 98 246 Raufoss Medalje Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Anna Lovise Hole Rakvهg 50 50 48 98 246 Raufoss Medalje 2 Marit Sofie Heggem Isfjorden og 3 Martin إndal Malmefjorden 49 48 50 98 245 4 Hهvard R rset Rakvهg 48 49 50 97

Detaljer

Ogndalsrennet 2016. Startliste. Vålen skistadion 30.01.2016. G 10 år - 1 km. J 10 år - 1 km. G 9 år - 1 km. J 9 år - 1 km

Ogndalsrennet 2016. Startliste. Vålen skistadion 30.01.2016. G 10 år - 1 km. J 10 år - 1 km. G 9 år - 1 km. J 9 år - 1 km G 10 år - 1 km 3 Emil Rygg Steinkjer SK 12:01:30 4 Arne Hårberg Ramdal Leksvik IL 12:02:00 5 Casper Aunli Steinkjer SK 12:02:30 6 Atle Solvåg Leksvik IL 12:03:00 7 Fredrik Mollan Sparbu IL 12:03:30 8 Theo

Detaljer

NTE-cup Lirennet 2016

NTE-cup Lirennet 2016 NTE-cup Lirennet 206 05.03.206 G 0 år Henning Blomdal Lierne IL 9 05:54 DNS Amund Gjeitsund Vemundvik IL 8 Fredrik Leander Lundgren Lierne IL 7 05:40 Kristian Bragstad Rannem Inderøy IL 6 04:43 DNS Lukas

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Senterpartiet 1 Odd Magne Bolli 1966 Bolli 2 Birgit Dyrhaug 1984 Vevang 3 Stine Marita Visnes Eriksen 1986 Lyngstad 4 Kolbjørn Norvall Gaustad 1941 Vevang 5 Oluf Magne Gaustad 1967 Vevang

Detaljer

Alle klasser Regionsmesterskapet 2015. Deltakerliste. Gutter 11 2015.04.25 09:00 (12 påmeldte) Herrer C 2015.04.25 09:00 (15 påmeldte)

Alle klasser Regionsmesterskapet 2015. Deltakerliste. Gutter 11 2015.04.25 09:00 (12 påmeldte) Herrer C 2015.04.25 09:00 (15 påmeldte) Gutter 11 2015.04.25 09:00 (12 påmeldte) Heisholt Oliver, B-72 Dahl Martin Brattvåg, Fokus BTK Gutter 15A/B 2015.04.25 09:00 (41 påmeldte) Kalvatn Markus, B-72 Brenna Samuel Joon Hove, Fokus BTK Fransson

Detaljer

Karusellrenn. Startliste. Birkebeineren skistadion 11.03.2015

Karusellrenn. Startliste. Birkebeineren skistadion 11.03.2015 Jenter 10 år & yngre ny 2 Astri Olea Ellefsen Vingrom IL 18:30:30 2* 3 Marte Mangset Vennestrøm MjøsSki 18:31:00 3* 4 Sunniva Raddum Skaug Tretten SSL 18:31:30 124* 5 Ingeborg Stramrud-TorsæterMjøsSki

Detaljer

KS-Duathlon 2015. Offisiell resultatliste 08.02.2015

KS-Duathlon 2015. Offisiell resultatliste 08.02.2015 G 8 år - 1 km Tormod Hagen Sandnes IL 11 07:08,2 Henrik Sleire Håland Kverneland Ski 8 06:31,4 Mathias Kjølberg Bjerkreim IL 7 05:36,1 Espen Krogedal Matningsdal IL 13 08:16,9 Livar Oftedal 6 05:36,5 Vebjørn

Detaljer

Etterkommere av Ole Halvorsen Stokkebæk

Etterkommere av Ole Halvorsen Stokkebæk Etterkommere av Ole Halvorsen Stokkebæk Henry Vestreng Tittutveien 4 E 006 Oslo Mail: henry@vestreng.no Innholdsfortegnelse. Etterkommere.............. av.. Ole.... Halvorsen.......... Stokkebæk.......................................................

Detaljer

Felt 2014 (Prøve-NM)

Felt 2014 (Prøve-NM) Side 1 av 5 Felt 2014 (Prøve-NM) 1405013 - Terningmoen - Hamar IL, pistolgruppa Finfelt 1 Gisle Ekeberg Elverum PK (9 9 9 9 11 11 10 9 10 10) (0 0) 97 (13*) 2 Bjørn Langseth Namnå PK (9 9 9 9 11 10 11

Detaljer

Etterkommere av Kristian Klykken

Etterkommere av Kristian Klykken Kristian Klykken Født: 13 03 1881 Død: 08 08 1964 Olga Ottesdatter Solum Født: 09 05 1892 Død: 20 02 1973, Namdal sykehjem, Namsos Hanna Wilhelmine Klykken Født: 1912 Død: 1912 Gjerta Otelie Klykken Født:

Detaljer

Privatbanken i Tro n il li i em rs. Bankforretninger.

Privatbanken i Tro n il li i em rs. Bankforretninger. Forlang altid E. C. Dahls Bryggeriss 81. Rosenborgkaien. C Lademoens Jernbanestat. Sandberg, Robert, C Stationsmester

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 2015 Kommune: Fylke: Selbu Sør-Trøndelag Ar: 2015 A Administrative forhold Al Valgstyret Valgstyrets sekretær:

Detaljer

Etterkommere av Alfred Moen

Etterkommere av Alfred Moen Alfred Moen Født: 24 03 1879 Død: 1964 Martha Oline Ødegård Født: 03 05 1890, Fosnes Død: 28 12 1982, Overhalla Rakel Moen Født: 12 02 1911, Salsnes Død: 08 02 1975, Salsnes Johan Arthur Kongsmo Født:

Detaljer

>NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 ÅMOT 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien

>NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 ÅMOT 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien >NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien 37, 3340 142/96 41475433 3340 3 Aspenes Øystein Refsalveien,

Detaljer

Resultatliste. Plass Navn Klubb Distrikt. Sigrid Moen Tverlandet IL Maia Medås Innstrandens IL Kristina Elveos Kjelstrup Innstrandens IL

Resultatliste. Plass Navn Klubb Distrikt. Sigrid Moen Tverlandet IL Maia Medås Innstrandens IL Kristina Elveos Kjelstrup Innstrandens IL Jenter 9 år 1 km Sigrid Moen Tverlandet IL 04:00 Maia Medås Innstrandens IL 05:52 Kristina Elveos Kjelstrup Innstrandens IL 03:44 Gutter 9 år 1 km Mats Murbræch Tverlandet IL 03:19 Aksel Storvik Nilsen

Detaljer

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen Klasse FA Feltpistol Stevne 01015 Mysen PL 1 Ludvig Lahell Aron 9 9 9 10 10 10 11 10 10 12 100(49 2 Arne Kvam Bærum Pist.Kl. 9 9 9 10 10 9 11 10 10 12 99(48 3 Rune Johansen Askim Pk 9 9 9 9 10 9 11 10

Detaljer

1 3R E S U L T A T - L I S T E P R K L U B B

1 3R E S U L T A T - L I S T E P R K L U B B Side: 1 Bj erkv ik SK Christoffer Sandersen 20 25 Fri M (10 0 2r o e) 99 1999.22.11 0 3 * 28 50 Fri M (10 0 2r o e) 99 1999.48.22 86 4 * 38 25 Rygg M (10 0 2r o e) 99 1999.23.01 0 1 P * Ingeborg Vassbakk

Detaljer