Barnatro, barnatro, til himmelen du er en gyllen bro.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Barnatro, barnatro, til himmelen du er en gyllen bro."

Transkript

1 Nr årgang Menighetsblad for Foldereid, Gravvik, Kolvereid, Leka og Nærøy Barnatro, barnatro, til himmelen du er en gyllen bro. Foto: Liv K. Olsen Kirkevergens hjørne s. 4 Tanker i tiden s. 6 Foldereid kirke 150 år s. 8

2 Kirkens ansatte / kontaktinfo Nærøy prosti Adresse: Sentrumsgata 11, 7970 Kolvereid Tlf E-post: Administrasjon Kirkeverge i Nærøy f. t. ubesatt Kirketjenere Nærøy kommune Knut Grande Mob.: Kolvereid kirkekontor Kirkekontor for Kolvereid, Foldereid, Gravvik og Nærøy. Adresse: Sentrumsgata 11, 7970 Kolvereid Telefon: Faks: Hjemmeside: Kontortid: Tirs., tors., fredag fra Prestenes kontortid: Tirsdag, onsdag og torsdag, kl Mandag og lørdag er prestenes fridager. Leka kirkekontor Adresse: Helsesenteret, 7994 Leka Menighetens telefonnummer Kirkekontoret: Soknepresten: Telefaks: Kontortid: Tirsdag, torsdag og annenhver fredag (partallsuker) kl Prestens kontortid: Torsdag kl Se forøvrig prestenes kontortid under Kolvereid kirkekontor. Ansatte Prost Brit Karin Theimann Tlf.: Mob.: Priv.: E-post: Seniorprest Karstein I. Ness Tlf.: Mob.: E-post: Sokneprest Donata Faustmann Tlf.: Priv.: Mob.: E-post: Prostiprest Ann Kristin Avdem Grande Tlf.: Mob.: E-post: Seniorkonsulent Ivar Arne Aarmo Tlf.: Priv.: Mob.: Daglig leder i Leka Arve Antonsen Tlf.: Priv.: Menighetssekretær Eldrid S. Ramstad Tlf.: Priv.: Mob.: Organister Iren S. Flasnes Tlf.: Mob.: Kjell Jørgen Sellæg Arb.: Mob.: Hans Ivar Ellingsen Priv.: Mob.: Trosopplæringsleder Sangeetha Skarstad Tlf: E-post: Yngve Pedersen Mob.: Torstein Eliassen Priv.: Mob.: Øivind Guntvedt Priv.: Mobil.: Terje Kvalø Priv.: Mob.: Kirketjener Leka kommune Sylvia Wågheim Priv.: Mob.: Frivillig klokkertjeneste Foldereid kirke: Karstein Myklebust Kolvereid kirke: Vigdis Kutschera Oddvar Williksen Margareth Skage Salsbruket Kirke: Stina Marie Eliassen Hestvik Lund Kirke: Reidun Smines Menighetsbladets redaksjon: Fra Kolvereid: Tone Hulback, Tlf.: Fra Foldereid: Tove L. Skjønsberg, Tlf Fra Leka: Beathe Mårvik, Tlf.: Fra Gravvik: Kolbjørn Horn, Tlf.: Fra Nærøy: Ole Olsen, redaktør Tlf.: Bladets konto: Kasserer: Solveig F. Johansen Tlf.: Layout og trykk: Vindfang AS, Mediehuset, Fillan, 7240 Hitra, Tlf.: Kirkenytt

3 Verdt å vite Slekters gang Leka sokn Kolvereid sokn Nærøy sokn Døpte Leka kirke Hans Jacob Sandvik Kim Lawrence Garstad Mathilde Ånes Guttvik Achillies Aksel Sørli Vigde Leka kirke Wenche Thorsen og Frank Thorsen Louise Holmberg og Tor Martin Holand Jannicke Anita Juliussen og Rune Klausen Døde Helga Klungvik Foldereid sokn Døde Marit Lovise Steinfjell Per Joar Vikestad (bisettelse) Døpte Kolvereid kirke Sofie Lona Otilie Laukvik Hammer Marcus Kvalø Nubdalseng Julie MagRethe Flosand Julian Kalvik Seterøy Vigde Sandvika Beate Kristin Lauten og Bent Olav Bråteng Kolvereid kike Lisbeth Rørdal og Øyvind Hansen Døde Ingunn Annie Øren Bjørg Karoline Sandberg Per Torgrim Teie Trond Strøm Odd Petter Lian Døpte Lundring kirke Casper Holm Hagen Døde Konstanse Alida Engelsen Arne Johan Ness Mary Aasmul Gravvik sokn Døpte Mia Elise Devik Tømmermo Ludvik Andre Hansen Selliseth Vigde Gravvik kirke Anna Maria Witovska og Robert Witovska (forbønnshandling) Offer fra menighetene Nærøy sokn Lundring kirke kr. 1799,- til menighetens arbeid kr. 890,- til Hallarheim leirsted Steine kirke kr. 2122,- til menighetens arbeid kr. 550,- til menighetens arbeid Torstad kirke kr.1495,- til menighetens arbeid St. Maura kirke kr. 3171,- til Nærøykirkas venner Gravvik sokn Gravvik kirke kr. 749,- til menigheten Leka sokn Leka kirke kr 753,- til kirkemusikalsk arbeid kr 2734,- til kirkemusikask arbeid Foldereid sokn Foldereid kirke kr. 2566,- til menighetens arbeid kr. 451,- til menighetens arbeid kr. 4723,- til kirkemusikalsk arbeid Kolvereid sokn Kolveried kirke kr. 1300,- til Normisjon, region Trøndelag kr. 740,- til Den indre Sjømannsmisjon kr. 272,- til menighetens konfirmantarbeid kr. 2610,- til kirkemusikalsk arbeid kr. 866,- til menighetens arbeid Lund kirke kr. 360,- til menighetens arbeid Viktig informasjon: Redusert åpningstid fra : Kirkekontoret i Nærøy er åpnet tirsdager, torsdager og fredager fra kl Ved behov for kontakt med prest utenom åpningstiden, ring: Fellesrådet har gitt fellesrådsleder Einar Eidshaug fullmakt til å lede den daglige driften av fellesrådet inntil ny kirkeverge er ansatt. Tlf e-post: 3 Kirkenytt

4 Kirkevergen Kirkevergens hjørne Tusen takk for sist til alle dere jeg møtte i kirkeboden under Kolvereid-dagene. Tenk at vi ble kåret til årets beste bod! Gratulerer, og tusen takk for super innsats fra både medarbeidere og frivillige! Boden var godt besøkt av både store og små, og mange var bl.a. veldig spent på den riktige vekta på kirkeklokka. Vi hadde flere konkurranser i boden. Svarene og vinnerne finner du i et eget oppslag i Kirkenytt. Jeg vil også benytte anledningen til å si TUSEN TAKK FOR MEG! 16. august var min siste arbeidsdag som kirkeverge. Jeg har lært mye, opplevd mye og ikke minst, blitt kjent med utrolig mange nye og trivelige mennesker fra hele Nærøy. Det vil jeg alltid bære med meg. Jeg skal fortsette å jobbe i nærområdet. Jeg håper derfor vi fortsatt kan møtes i ulike sammenhenger. I tidligere Kirkenytt, har jeg skrevet mye om festeavgiften og hva den går til. Denne gangen vil jeg benytte anledningen til å fortelle om ting som skjer i forhold til kirkene i Nærøy. Den største jobben vi holder på med pr. i dag, er restaureringen av Foldereid kirke. Den første planen var å male kirken slik at den ble fin til 150-årsjubileet som er nå i Dette jubileet skal markeres med Foldereid kirke skal få ny bordkledning til jubileet i 2013 mange ulike arrangement i løpet av høsten og førjulsvinteren. Da det skulle tas malingsprøver av kirken, oppdaget man imidlertid at kledningen var i svært dårlig forfatning. Det var rett og slett ingen vits i å koste på ny maling på råtten kledning. Dette utløste selvsagt behov for mer midler til både ny kledning og maling. I vår startet vi restauringen av vinduene i Lundring kirke. Særlig var vinduene på vestveggen helt porøse pga fukt- og råteskader. Da det viste seg at Foldereid kirke trengte en større restaurering enn først antatt, måtte vi revurdere hele situasjonen på nytt. Planen var å restaurere alle vinduene i Lundring kirke, men fellesrådet valgte å omprioritere noen av midlene tiltenkt Lundring, slik at Foldereid kirke kan stå ferdig restaurert til jubileet. Kommunen bidro også med forsering av lånemidler som egentlig stod i økonomiplanen for Dette er ikke enkle avveininger og avgjørelser, men økonomien vår krever også vanskelige prioriteringer. Uansett, de fem vinduene på vestveggen av Lundring kirke er nå restaurert. Siden Lundring kirke også er verneverdig, er det ikke tillatt å skifte ut og sette inn nye vinduer. Riksantikvaren krever at verneverdige kirker skal bevare sitt opprinnelige utseende. Det er likevel ikke en ønsket situasjon at resten av vinduene i Lundring kirke ikke ble restaurert i denne omgang. Lundring kirke trenger også å males. Av øvrige restaureringsbehov ved kirkene, har både tårnene ved Steine, Gravvik og Salsbruket store behov for vedlikehold. I Steine og Gravvik er det vannlekkasjer, mens tårnet på Salsbruket kirke er hjemsøkt av hakkespett som lager nye hull hvert år. Salsbruket og Gravvik kirke trenger også sårt ny maling, samt bedre tilgjengelighet til WC for alle, uansett funksjonshemming. I tillegg trenger redskapshusene både på Steine og Foldereid omfattende restaurering etter vann- og fuktskader. Der er også planen å bygge bedre toalett som er tilgjengelige for alle. Av gledelige nyheter har vi nå fått innlagt WC i Torstad kirke. Der har vi imidlertid problemer med at det kommer inn vann gjennom noen av vinduene i våpenhuset. Kolvereid kirke har behov for en omfattende restaurering. Kirken har fått nytt tak, nytt utvendig panel og ny maling i senere år, men innvendig er den sist renovert i Da ble det lagt huntonittplater på et vakkert malt panel med bedre isolering som formål. I praksis gir disse platene liten eller ingen isolasjon. Istedet demper de akustikken i kirkerommet i tillegg til at de ikke er spesielt vakre. Vinduene i kirkerommet må restaureres. Hovedkilden til den kalde trekken ligger der. De er foreløpig ikke så råtne at de bør skiftes ut, men Kirkenytt

5 Kirkevergen Nytt fra Leka menighetskontor Først vil jeg som vanlig takke alle som bidrar med gratis hjelp i kirken, på Leka kirkegård og Gutvik gravplass og til de som setter inn pengegaver på våre bankkontoer og gir offer ved gudstjenester i kirken. Alterskapet i Leka kirke Alterskapet er tilbake i kirken igjen og i god stand etter å ha vært til utlån i forbindelse med utstilling i Museum Catharijneconvent, Utrecht og i Suermondt- Ludwig Museum, Aachen i perioden november 2012 til juni Malerkonservator og forsker Tone Marie Olstad v/niku som har konservert og fulgt alterskapet i forbindelse utlånet er glad for at utlånet ga en mulighet både for å vise skapet i Europa og, for at Riksantikvaren og lånerne betalte for tilstandsvurdering og nødvendig behandling. Velkommen til Hallarheim Forts. fra s. 4 de bør restaureres. De fleste vindusbordene og karmene nede bør mest sannsynlig skiftes ut. Kjøkkenet er også svært upraktisk pr. i dag. Kolvereid kirke er den kirken i Nærøy som er mest i bruk i dag, og sannsynligvis også vil være det i framtiden. Det er gudstjenester i Kolvereid kirke i snitt annenhver søndag hele året igjennom, i tillegg til aktiviteter for hele kommunen, som eksempelvis babysang, konfirmantundervisning, m.m. Et godkjent brannsikringsanlegg bør også installeres og kobles opp mot sentral brannvarsling. Utvendig er inngangstrappa i ferd med å smuldre opp. Inkludert i restaurering av trappa bør den bygges om slik at funksjonshemmede kan benytte hovedinngangen. De gamle løsningene/ rampene er ikke lengre godkjent etter dagens krav. Det er sprekker i kirkemuren pga at vann renner ned på jorda helt inntil muren. Takrennene må gå ned i jorda slik at vannet ledes i rør bort fra kirkemuren. Til slutt må jeg nevne at de øvrige kirkene også skulle hatt forskriftsmessig brannsikring og bedre tilgjengelighet for funksjonshemmede. For øvrig er Nærøy kommune og fellesrådet i gang med arbeidet for utvidelse av Steine kirkegård, samt større parkeringsplass. Der avventer vi resultatet av graving etter fornminner. Det er også behov for utvidelse av P-plassen ved Kolvereid kirke, noe vi håper å få realisert i forbindelse med restaureringen av kirken. Behovene er mange og omfattende og involverer alle kirkene. Vi opplever at mange har et spesielt kjærlighetsforhold til nettopp sin kirke. Fellesrådet har derfor opprettet en organisert givertjeneste til alle kirkebyggene i Nærøy. Vi trenger sårt midler til vedlikehold og restaurering. Hver eneste krone vil komme til nytte. Svarkupong for givertjeneste finner du i forrige nr. av Kirkenytt, eller fås ved henv til kirkekontoret. Du velger selv hvor mye og hvor ofte du vil gi. Velger du å krysse av for en av kirkene, vil pengene bindes opp til å dekke behov i den aktuelle kirken. Ønsker du å gi en støtte til alle kirkene, bestemmer fellesrådet hvilke kirker støtten vil gå til. Det må likevel aldri glemmes, at det aller viktigste av alt vi gjør, er det Ungdomsweekend 8-10 november 8.kl -3.vg. Påmelding til Møter 9-13 oktober V/Martha Stormo og Astrid Breivold Hallarheim kan leies til selskaper, overnattinger m.v. Henv. O. Olsen, tel.: E-post: som skjer i kirkene og mellom mennesker. Kirkebyggene er verdifulle kulturskatter som skal ivaretas, men det er Ordet som skaper liv og mennesker som sprer kjærlighet. Og det trenger vi mer enn noe annet. Takk for meg og på gjensyn! Reidun G. Korssjøen 5 Kirkenytt

6 Tanker i tiden Alle dager inntil verdens ende Da trådte Jesus frem og sa: Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Matt 28,18-20 Donata Faustmann Dette er jo jobbinstruksen, arbeidsbeskrivelsen min! - tenkte jeg en gang da jeg leste denne teksten. Gå ut og gjør alle til disipler. Og litt mer detaljert: det gjør man gjennom å døpe og lære bort det Jesus har sagt og lært. Ja, dette er på en måte jobbinstruksen min, gitt fra øverste hold. Men ikke minst: Jesu ord er grunnen og motivasjonen til at jeg gjør det jeg gjør. På grunn av Jesu ord har jeg dåpssamtaler og konfirmantundervisning, gudstjenester og kirkelige handlinger og mye mer. Men Jesu ord gjelder ikke bare i jobben. Og ikke bare for jobben min. For der står det ikke: Til alle prester! Gå derfor ut... Jesus snakker til oss alle sammen. Selv om prestene er ansatt til å jobbe i menigheten på heltid, så er vi alle oppfordret til å gjøre det Jesus sier. For alle i menigheten er Jesu disipler. Når man begynner i en jobb, får man vanligvis opplæring. Opplæring i det å være kristen, opplæring i å være Jesu disippel kan vi få når vi ser hvordan Jesus selv møtte mennesker. Ikke med fordømmelse, men med åpenhet. Ikke med avvisning, men med kjærlighet. Ikke med tvang, men med et tilbud. Til Jesus kan alle komme. Uansett hva Det er det glade budskapet som vi er satt til å fortelle videre. slags fortid vi har. Uansett hvordan livet vårt ser ut for tida. Jesus venter med åpne armer på sine barn. Det er det glade budskapet som vi er satt til å fortelle videre. Det er godt nytt som skal spres til alle mennesker, blant alle folkeslag. Vi kan være med å fortelle andre om det beste grunnlaget for livet vårt. Det er vårt oppdrag. Gå ut og gjør alle folkeslag til disipler. Hvordan gjør man det? Hvordan ser det ut helt konkret? Vi kan be aftenbønn med våre barn og synge barnesanger med dem. Vi kan be for andre mennsker tenne et lys når vi er i kirka. Vi kan støtte misjonsprosjektet i menigheten. Vi kan snakke med hverandre om vår tro og tvil og ikke bare holde det for oss selv. Troen er ikke bare noe privatsak. Egentlig er troen et fellestema på samme måte som været. Det angår oss alle. Gå ut og gjør alle folkeslag til disipler. Vi tenker kanskje først og fremst på misjonærer i fjerne land. Men jeg tror oppdraget begynner her hos oss og med oss. Jesus snakker til oss alle sammen. Vi står ikke alene med dette oppdraget. Vi er omgitt av mange mennesker med det samme målet. Og Jesus er med oss. Han har lovet; Se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Dette er den mest absolute støtteerklæring jeg noensinne har hørt. Vi går ikke alene. Og Jesu støtte og kjærlighet er ikke avhengig av om vi klarer vårt oppdrag eller ikke. Derfor er misjonsbefalingen mer enn en vanlig jobbinnstruks eller en oppfordring. Jesu ord er både løfte, fullmakt og oppdrag. VELKOMMEN til å være med på andakter hver tirsdag kl på Nærøy bo- og behandlingssenter Kirkenytt

7 I morgen er det søndag Dag Kolvereid sokn Leka og Gravvik sokn Nærøy og Foldereid sokn s i treenighet s i treenighet s. i treenighet Mikkelsmesse s i treenighet s i treenighet s. i treenighet Allehelgensdag s i treenighet s i treenighet Domssønd/ Kristikongedag s.i advent s i advent Forbehold om endringer, følg med i avisene Kolvereid kirke kl Sangkveld Kolvereid kirke kl , konfirmantpresentasjon, kirkekaffe Salsbruket kirke kl Høsttakkefest, utdeling av 4-årsbok og 6-års CD Kolvereid kirke kl Lund kirke, kl Høsttakkefest, utdeling av 4-årsbok og 6-årsCD Kolvereid kirke kl Høsttakkefest, utdeling av 4-årsbok, kirkekaffe Kolvereid kirke kl Allehelgensgudstjeneste, Kolvereid mannskor Vi minnes de som er død siste år Kolvereid kirke kl Sangkveld, konfirmantene deltar Kolvereid kirke kl.11.00, Lys våken-ungene fra Kolvereid, Gravvik og Foldereid deltar, kirkekaffe Lund kirke, kl Kolvereid kirke, kl Adventsudstjeneste Værum oppvekstsenter kl Adventsgudstjeneste Gravvik kirke kl , 50-års konfirmantjubileum. Konfirmantpresentasjon Kirkekaffe på Breidablikk Leka kirke kl Gravvik kirke kl Høsttakkefest, utdeling av 4-årsbok Leka kirke kl 11.15, vi minnes de som er død siste år Gravvik kirke kl.15.00, vi minnes de som er død siste år Leka kirke kl.11.00, Lys våkenungene deltar Leka kirke kl.? Lysmesse Lundring kirke kl.11.00, konfirmantpresentasjon Utdeling 4-årsbok, kirkekaffe Steine kirke kl.11.00, utdeling 6-årsbok, kirkekaffe Foldereid kirke kl Torstad kirke kl.11.00, kirkekaffe Lundring kirke kl Foldereid kirke kl Jubileumskonsert Foldereid kirke, kl.11.00, utdeling av 4-årsbok, 6-års CD og bibler Torstad kirke, kl.11.00, Lys våkenungene deltar Lundring kirke, kl Foldereid kirke, kl Foldereid barnegospels 25-årsjubileum Steine kirke kl Lundring kirke Konsert v/rørvik gospelkor Foldereid kirke, kl Jubileumsgudstjeneste v/biskop T Singsaas, K Ness m.fl. Lundring kirke, kl Konsert v/njård 7 Kirkenytt

8 Foldereid kirke Jubileumshilsen Lidvor Heimstad, som nå har bodd ca 8 år i Skatval, sender en hilsen til kirkejubileet i Foldereid. Det gjør hun med noe hun skrev et av de første årene det var Åpen vegkirke i Foldereid (1998?) I år har jeg hatt sommerjobb! I ei uke var Peer og jeg kirkeverter i åpen veikirke her på Foldereid. Jobben var dårlig betalt, men rik på opplevelser. Kirka har vært åpen i åtte uker. Alle ukene har pensjonistene gjort en frivillig og gratis innsats som kirkeverter. Noen av dagene var det stille og lite besøk, andre dager opplevde vi blanda tungemål og varierte dialekter. Noen ville gjerne ha en kaffetår og slå av en prat. Andre komog gikk i høyhet og stillhet. I pausene hygget vi oss med å ta fram salmeboka. Peer satte seg til pianoet, og så ble det amatørkonsert for to. Det ble også god tid til meditasjon over ulike tema. Mange inntrykk og følelser ligger i lufta i Guds hus. Hva er det som gjør at det er så spesielt å komme inn i ei kirke? Er det interiøret, fargene, stillheten eller atmosfæren? Eller er det Guds ånd i en innviet helligdom? En har sagt det slik:vår kirke drives ikke av muskelkraft, heller ikke av vindkraft, nei ikke engang av Nordsjø-olje, men av den Hellige Ånds kraft. I mine funderinger var det ett ord, ett begrep som som tydelig ble stående igjen når alle andre inntrykk hadde passert revy. Det var ordet Velsignelse. Jeg måtte si til meg sjøl: Tenk på alle velsignelser du har mottatt her, velsignelse over deg og dine, ved dåp og konfirmasjon og i alle vanlige gudstjenester. Utallige ganger har det lydt i dette hus: Herren velsigne deg og bevare deg! Blikket vandret fra døpefont til prekestol og alterring. Jeg opplevde freden og tryggheten, og jeg kjente en takknemlighetens klump i halsen. Jeg er meget glad og takknemlig for alle mine år i Foldereid som ble heimbygda vår. Til slutt en hjertelig hilsen og et stort ønske til Foldereid menighet: Give da Gud at hvor vi bor alltid når klokkene ringer samles vi må om Jesu ord der hvor fra oven det klinger. Lidvor Heimstad. 50-årskonfirmanter i Nærøy Til stede på treffet 7 juli : Gunnar Ramstad, Ivar Stamnes, Jørund Sandnes, Bjørn Stein, Torstein Sagmo, Viktor Stene, Bjørn Torsvik, Jens Williksen, Kirsti Bremer Fjær, Bjørg (Laugen) Heggdal, Bodil (Løvmo) Colbeinsen, Gunveig (Myklebust) Vikestad, Marit Normann, Gunvor Paulsen. Liv (Strandvahl) Larsen, Kirsten (Vareide) Nesset, Gunvor(Øyahals)Haugan, Viktor Breivik og Helge Strand. Til sammen 19 stk. av totalt 44 konfirmanter i Stein kirke den 30 juni 1963.( Lundring kirke var under oppussing). 7 er gått bort. Karstein I Ness ledet jubileumsgudstjenesten. Hilsen Helge Strand. Kirkenytt

9 Fra menighetene Innendørs "friluftsgudstjenester" Søndag 14. og tirsdag 16. juli var det friluftsgudstjeneste i hhv. Nord-Gutvik og Skeisnesset, og i begge gudstjenestene var det barnedåp. Men regnet sørget for at begge gudstjenestene måtte flyttes inn, I Gutvik til bedehuset og i Nesset inn i steinhytta. Lille Mathilde Årnes Guttvik ble døpt av Brit Karin Theimann i lokalt kildevann fra Nord- Gutvik-vannet i skålen fra bestemor og bestefar (Bjørg og Paul Guttvik). På bildet: Gunhild Guttvik holder, pappaen Øyvind Årnes står bak, fadderne Arne og Kari Guttvik, samt søskenbarna Magne og Mathias Størst av alt! Er det noen som har lurt på hva denne logoen betyr? Kanskje har noen sett et hjerte og et kors, og kanskje et anker? Hjerte, anker og kors symboliserer kjærlighet, håp og tro. I 1. Korinterbrev skriver Paulus om kjærligheten og dens egenskaper. Til slutt skriver han Så blir de stående, disse tre: tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten. I trosopplæringen er barnet størst av alt. Når disiplene diskuterer hvem av dem som er størst i Guds rike, blir de nok overrasket over at Jesus svarer at det er barna som er størst, og ikke de voksne. Trosopplæring handler om at barn og unge skal bli kjent med sin kirke, og den kristne tro. De skal få mulighet til å utforske kirka, delta på gudstjeneste, gå til nattverd, få høre bibelfortellinger, ha oppgaver i gudstjenesten, møte ansatte i kirka, treffe gamle og nye venner og mye mer. Det er ikke alltid like enkelt å oppdra barn. Dette gjelder også når man oppdrar barn i den kristne tro. Menighetene i Nærøy ønsker å stå sammen med dere foreldre i denne oppgaven. Derfor har vi laget en trosopplæringsplan med tiltak for alderen 0-18 år. Disse tiltakene skal iverksettes etter hvert. Per i dag har vi babysang, fireårsbok, seksårs-cd, tårnagenthelg, Lys Våken og konfirmasjon. Vi håper at disse trosopplæringstiltakene kan være et bidrag i denne sammenhengen. Størst av alt er kjærligheten, størst av alt er barnet! Ha en god høst! Hilsen Sangeetha Maria Skarstad Trosopplæringsleder i Ytre Namdal Fasit og vinnere av konkurransene vi hadde i kirkeboden under Kolvereid-dagene 2013: Fasit på tippekonkurransen med spørsmål om kirkene i Nærøy: 1. Foldereid kirke feirer 150 års jubileum 2. Torstad kirke var fra starten av skole også, i tillegg til kirkefunksjon (kapell) 3. Wikipedia mener det er plass til 600 personer i Lundring kirke 4. Salsbruket kirke er oppført i Gravvik kirke er bygd i Lund kirke har også stått på Bogen 7. Martin Hennissen har begått treskjæringene i Kolvereid kirke 8. Steine kirke har nylig feiret 100-års jubileum Og vinneren ble: Det var11 som hadde alle åtte svarene riktige. Etter loddtrekning ble vinneren Mariann Oddvik, Kolvereid. Fasit på vekta av kirkeklokka: 36,15 kg Vinner torsdag: Kjell Sander Aspnes fra Røyrvik. Vinner fredag: Odd Bjørnvik, Buvika. Vinner lørdag: Roy Ottesen, Rørvik. Fasit på vekta av 5 salmebøker: 2,8 kg Vinner torsdag: Tanja Johannessen, Namsos. Vinner fredag: Oline Blavik Lindaas, Drammen. Vinner lørdag: Linnea Øvergård, Kolvereid. Vi gratulerer alle vinnerne og takker alle som deltok! Vi ønsker deg velkommen som medlem. Kontingent pr år kr. 150,- Kontakt Camilla Vågan, eller Ole Olsen, 9 Kirkenytt

10 Fra menighetene: Konfirmantene samles Konfirmant jubileum og presentasjon i Leka kirke søndag 4. august. Her er neste års konfirmanter sammen med jubilerende 50-, 60- og 70- årskonfirmanter i Leka kirke søndag 4. august. Etter markering i kirka ble det servert kirkekaffe i Vonheim. Historier og minner fra konfirmasjonsskolen og ikke minst selve konfirmasjonsdagen ble fortalt og delt både i kirka og på kirkekaffen etterpå. Nye konfirmanter på skolebenken På bildet fra venstre: Neste års konfirmanter: Martin Totland, Arne Morten Frisendal Isaksen, Sander Ulriksen og Helene Pettersen 50-årskonfirmanter: Inge Gudmund Reppen, Solfrid Solsem, Arve Haug og Vivian Laugen 60-årskonfirmanter: Hallbjørn Melvin Hansen, Harald Arnfinn Kvalø, Eva Alise Nilsen, Jarle Leknes og Sonja Pettersen 70-årskonfirmanter: Kirsten Risjord og Sigrun Thorvik Og sokneprest Donata Faustmann "Sommerens uker med konfirmantundervisning er ferdig. Totalt 69 konfirmanter fra hele kommunen ble delt i to puljer som har hatt en uke hver med undervisning i Kolvereid kirke. De har lært om den kristne tro. Noen av temaene er dåp, konfirmasjon, bryllup, begravelse, påske og pinse. Også i løpet av høsten og våren skal konfirmantene samles. Noe av det de skal gjøre da er å bidra med kirkekaffe, besøke eldre og hjelpe til på en kafé. Vi får ikke til å gjennomføre disse ukene uten god hjelp fra frivillige, derfor vil vi rette en stor takk til dere som var med og hjalp oss!" Konfirmanter i Foldereid Foldereid kirke, 26 mai 2013 Bakerst f.v: Magnus Aune, Kim Adrian Settnøy Govasli Foran f.v: Stian Nubdal, Celina Stangvik Nøis, Joakim Skeie, prest K I Ness Kirkenytt

11 Sturla Fjær Taxi - Maxitaxi -Rute - Turbuss Tlf.: Åpent man-fre lør Dagligvarer, medisinutsalg, bensin, landbruksvarer Velkommen til en hyggelig handel! COOP Leka Tlf Joker Husby - Leka Dagligvarer - Bensin - Post Tipping - Turistinformasjon Åpent hverdager kl Lørdager kl Søndager kl Skeie Bygg AS 7985 Foldereid - tlf Hus, hytter og garasjer -bygg med oss! Blomster til alle anledninger Kolvereid - tlf Rørvik - tlf Spesialisten på dekk/felger og batterier Gråmarka Service Odd Arne Finseth Krekling Foldereid Tlf Fax: Trenger du rørlegger? Her finner du: Garn Gensere/kofter Duker Broderier Black Design Lys m.m. Opplev vårt idylliske hagesenter! Opplev vårt idylliske hagesenter! Stor egenproduksjon av sommerblomster Ring oss på tlf.: Vi hjelper deg gjerne! Engstad & Taraldsen Rør a.s Nonstindvegen 7a 7970 Kolvereid Tel: Kolvereid Foldereid Tlf Stor egenproduksjon av sommerblomster 7985 Foldereid Tlf Denne plassen kan bli din. Kontakt Kirkenytt på epost: Gravminner - Navntilføyelse - Oppussing En verdig avskjed til en fornuftig pris Tlf Sigrun Bergslid Sentrumsgata 9, 7970 Kolvereid Bistår de etterlatte med alle praktiske gjøremål i forbindelse med gravferd. Leka begravelsesbyrå Alfred O. Pettersen, 7994 Leka Telefon: Mobil: Til tjeneste med alle praktiske gjøremål ved gravferd. Tlf.:

12 Min salme Kjærlighet fra Gud Kjærlighet fra Gud springer like ut som en kilde klar og ren. I dens stille bunn, i dens dype grunn gjemmes livets edelsten. Min salme Gro Sørli, Leka Som min salme velger jeg Kjærlighet fra Gud. Det er en salme jeg liker godt, den passer til alle anledninger, både bryllup og begravelse. En salme til ettertanke, og som gir mening. Kjærlighet fra Gud som en yndig brud kommer smykket til oss ned. Lukk kun opp din favn, kom i Jesu navn, himlen bringer den jo med. Kjærlighet fra Gud er det store bud, er det eneste jeg vet. Bli i kjærlighet, og du har Guds fred, for Gud selv er kjærlighet. Gro Sørli Tekst: J.N.L. Schjørring, 1854 Melodi: H.S. Thompson, 1840 B Returadresse: Kirkekontoret, Sentrumsgata 11, 7970 Kolvereid

Dagfinns penn s.5. Donatas hjemmejul s.11. Biskopens juleandakt s.12. Julehilsen fra Lidvor og Steinar s.15. Nr. 4-2006 4. årgang

Dagfinns penn s.5. Donatas hjemmejul s.11. Biskopens juleandakt s.12. Julehilsen fra Lidvor og Steinar s.15. Nr. 4-2006 4. årgang Nr. 4-2006 4. årgang Menighetsblad for Foldereid, Gravvik, Kolvereid og Leka Dagfinns penn s.5 Donatas hjemmejul s.11 Biskopens juleandakt s.12 Julehilsen fra Lidvor og Steinar s.15 Kirkens ansatte Kontortider

Detaljer

Jubileumsfest. Les mer side 7

Jubileumsfest. Les mer side 7 Nr 1 mars 2014 46. årgang Jubileumsfest Les mer side 7 Andakten La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg Joh 14, 1-6 Jesus var sammen med disiplene, vennene sine. De begynte å bli

Detaljer

MENIGHETSBLADET. for

MENIGHETSBLADET. for MENIGHETSBLADET for E I D E B R E M S N E S K O R N S T A D K V E R N E S Nr.. 2 JUNI 2014 61. årgang Himlen blåner for vårt øye, jorden grønnes for vår fot. Bekken risler for vår tørste, korn og blomst

Detaljer

DYKK I BIBELEN. Åp 21,1-4 En ny himmel og en ny jord

DYKK I BIBELEN. Åp 21,1-4 En ny himmel og en ny jord MENIGHETSBLADET for E I D E B R E M S N E S K O R N S T A D Nr.. 2 JUNI 2015 62. årg ang K V E R N E S I denne fagre sumarstid gå ut, mi sjel, og gled deg i vår Herres store under! Sjå hagen prydd med

Detaljer

Med skogen som lekeplass

Med skogen som lekeplass Menighetsblad for Varteig og Hafslundsøy Med skogen som lekeplass Sofie og Frida har det flott i Hasle barnehage Se side 8-9 Nr.3-2008 Juni - september 2008 36. årgang www.varteig.menighetsblad.net 2 Organ

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 1 Nr. 3 Juni 2009 74. årgang God Sommer!

mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 1 Nr. 3 Juni 2009 74. årgang God Sommer! mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 1 Nr. 3 Juni 2009 74. årgang God Sommer! mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 2 NORDRE LAND PRESTEGJELD Sokneprest: Knut Ellefsrud Sokneprestkontoret, tlf.

Detaljer

NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på. Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7. Fra kirkebygg til fysikalsk, s.

NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på. Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7. Fra kirkebygg til fysikalsk, s. NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på Smertu Dagsenter, s. 4-5 Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7 Fra kirkebygg til fysikalsk, s.14-15 Jorden, vårt hjem i kosmos Herre, du har gitt

Detaljer

MENIGHETSBLADET. J esus sier : Kom til meg, alle som strever o g har tungt å bær e, o g jeg vil gi dere hvile! (Mat.11,28)

MENIGHETSBLADET. J esus sier : Kom til meg, alle som strever o g har tungt å bær e, o g jeg vil gi dere hvile! (Mat.11,28) MENIGHETSBLADET Nr. 2 JUNI 2013 J esus sier : Kom til meg, alle som strever o g har tungt å bær e, o g jeg vil gi dere hvile! (Mat.11,28) 60. årgang ... tidlig en søndags morgen... Ordet midt iblant oss

Detaljer

Nr. 2 Mai 2013 78. årgang

Nr. 2 Mai 2013 78. årgang Nr. 2 Mai 2013 78. årgang Interiør, Østsinni Kirke Foto: Kai Slettum KIRKEN I NORDRE LAND Kirkekontoret, Storgt. 30, 2870 Dokka (2. etg. Etnedal Sparebank) Sokneprest i Nordre Land: Knut Ellefsrud Sokneprestkontoret,

Detaljer

God sommer! Kirkevalget 2011 - side 4-5 Suksessfull basar - side 12 Church Chill - side 13. Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet INFORMASJON

God sommer! Kirkevalget 2011 - side 4-5 Suksessfull basar - side 12 Church Chill - side 13. Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet INFORMASJON INFORMASJON Nr. 2 2011 Årgang 43 Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet Chruch Chill styrets tur til Sømna, fra hullet i Torghatten. Foto: Eirin Figenschau. Kirkevalget 2011 - side 4-5 Suksessfull

Detaljer

Slik, venner, farer livet med all verdens løvetenner - først blir de ild, så blir de sne, og siden gamle mennesker

Slik, venner, farer livet med all verdens løvetenner - først blir de ild, så blir de sne, og siden gamle mennesker Nr. 2 Mai 2009 74. årgang Slik, venner, farer livet med all verdens løvetenner - først blir de ild, så blir de sne, og siden gamle mennesker Inger Hagerup NORDRE LAND PRESTEGJELD Sokneprest: Knut Ellefsrud

Detaljer

I år feirer menighetsbladet 10 år 2013 er det tiende året for menighetsbladet i Namsos og Fosnes.

I år feirer menighetsbladet 10 år 2013 er det tiende året for menighetsbladet i Namsos og Fosnes. INNHOLD Mars 2013 Nr. 1 Årgang 10 Leder 2 Slekters gang 3 Bibler til 5 klassingene på Jøa 3 Hvem - Hva - Hvor - Når 4 Fasteaksjonen 2013 5 Undringens dag 6 Messe for trøkk og tro 8 Lys våken og familiegudstjenester

Detaljer

Åpne Guds rike - side 3 Kristendom men står for noe godt - side 4 Kirkevalg høsten 2015 - side 6. www.stangemenighet.no. Nr. 3 2014 67.

Åpne Guds rike - side 3 Kristendom men står for noe godt - side 4 Kirkevalg høsten 2015 - side 6. www.stangemenighet.no. Nr. 3 2014 67. www.stangemenighet.no Nr. 3 2014 67. årgang Åpne Guds rike - side 3 Kristendom men står for noe godt - side 4 Kirkevalg høsten 2015 - side 6 Ved dåp i Tangen kirke 31. august 2014 ble Sølvi- Emilia Nørgaard

Detaljer

Variasjoner med årstidene Snart er det midtsommer. Deretter går det ubønnhørlig mot høst og en ny vinter som igjen avløses av vår, sommer og sol.

Variasjoner med årstidene Snart er det midtsommer. Deretter går det ubønnhørlig mot høst og en ny vinter som igjen avløses av vår, sommer og sol. INFORMASJON INNHOLD Juni, 2011 Nr. 2 Årgang 8 Leder 2 Slekters gang 3 Dugnad i Klinga 4 Symbolikk ved flagging 4 Kirkekontoret flytter 5 Hvem - Hva - Hvor - Når 6 Begravelser og musikkvalg 7 For presten

Detaljer

K2 nytt bygg midt i byen MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke.

K2 nytt bygg midt i byen MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D Nr. 3 2013 Årgang 72 Vanse kirke Vestbygda kapell K2 nytt bygg midt i byen Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke DEN NORSKE KIRKE FARSUND

Detaljer

God sommer! NES-posten. Kanotur på Bjørknessjøen kan være en flott opplevelse. Bjørknesmuligheten side 2-3. Glimt fra konfirmantaktivitetene side 5

God sommer! NES-posten. Kanotur på Bjørknessjøen kan være en flott opplevelse. Bjørknesmuligheten side 2-3. Glimt fra konfirmantaktivitetene side 5 Informasjon NES-posten M E N I G H E T S B L A D F O R N E S N R. 2 S t. h a n s 2 0 1 2 4 5. Å R G A N G Bjørknesmuligheten side 2-3 Kanotur på Bjørknessjøen kan være en flott opplevelse. God sommer!

Detaljer

Menighetsblad Nr. 2-2. årgang 2015 for Ringsaker, Åsmarka og Brumunddal/Veldre menigheter

Menighetsblad Nr. 2-2. årgang 2015 for Ringsaker, Åsmarka og Brumunddal/Veldre menigheter Menighetsblad Nr. 2-2. årgang 2015 for Ringsaker, Åsmarka og Brumunddal/Veldre menigheter Barnedåp og ungdomsdåp Kirkevalget 2015 Årets vårkonfirmanter Klimapilegrim 2015 Temanummer: Dåp Leder Sommernummeret

Detaljer

Østsinni kirke. Menighetsbladet for nordre land nr. 1 2014. Foto: Kai Slettum

Østsinni kirke. Menighetsbladet for nordre land nr. 1 2014. Foto: Kai Slettum Nr. 1 Mars 2014 79. årgang Østsinni kirke Menighetsbladet for nordre land nr. 1 2014 Foto: Kai Slettum KIRKEN I NORDRE LAND Kirkekontoret, Storgt. 30, 2870 Dokka (2. etg. Etnedal Sparebank) Sokneprest

Detaljer

Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD. Nr. 3 2010 årgang 69

Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD. Nr. 3 2010 årgang 69 Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD FOR LISTA, HERAD OG FARSUND Nr. 3 2010 årgang 69 Guds ord vel alltid lyser, den sol går aldri ned. Det hus som Anden hyser, ligg støtt

Detaljer

senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Vi ønsker deg og dine en trivelig førjulstid

senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Vi ønsker deg og dine en trivelig førjulstid nr. 2-2009 senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Berg menighet side 6-9 Sørreisa menighet side 10-13 Gudstjenester side 14-15 Torsken menighet side

Detaljer

Rolvsøy. menighetsblad. Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter

Rolvsøy. menighetsblad. Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter Mars 2015 Årgang 80 - nr 1 Rolvsøy menighetsblad Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter Rolvsøy menighet Menighetskontoret Råkollveien

Detaljer

LES OM: 63. ÅRGANG NR. 2 SOMMERNUMMER 2010. Gudrun er vigslet. Jubileum på rekke og rad...og mye, mye mer! Pål Rullestad kommer!

LES OM: 63. ÅRGANG NR. 2 SOMMERNUMMER 2010. Gudrun er vigslet. Jubileum på rekke og rad...og mye, mye mer! Pål Rullestad kommer! NR. 2 SOMMERNUMMER 2010 63. ÅRGANG LES OM: Forsidefoto: Bjørn Sannerhaugen Avskjed med Anne-Kjersti Pål Rullestad kommer! Gudrun er vigslet Nye brude- og prestestoler Jubileum på rekke og rad...og mye,

Detaljer

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no 10 år 150 år Redaktørens L angs veien jeg ofte kjører, bygges det hus. Og jeg har fulgt det møysommelige arbeidet fra sprenging til planering, og så reising av selve

Detaljer

Kvaløynytt. Se, jeg forkynner dere en stor glede!

Kvaløynytt. Se, jeg forkynner dere en stor glede! Kvaløynytt Nr 4. 2008 ÅRG. 42 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY Se, jeg forkynner dere en stor glede! Inn i denne mørke verden hvor vi rammes av miljøkrise og økonomisk krise og mange sliter

Detaljer

Nr. 2 Juli 2014 79. årgang

Nr. 2 Juli 2014 79. årgang Nr. 2 Juli 2014 79. årgang Bautaen ved Åmot kirke. Blant skarpskytterne fant Asbjørn Sollien sin tipp tipp oldefar Anders Mikkelsen Sollien Foto: Hans Olav Smedsrud Menighetsbladet for nordre land nr.

Detaljer

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG. God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret!

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG. God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret! GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret! KOPERVIK MENIGHET menighetskontor Servicekontoret: 81 00 01 Sveinsvolljordet

Detaljer

Jubileumsgudstjeneste 17. juli 2011. Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 45. årgang. Nr. 3.

Jubileumsgudstjeneste 17. juli 2011. Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 45. årgang. Nr. 3. 45. årgang. Nr. 3. September 2011 Andaktstelefonen 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag Jubileumsgudstjeneste 17. juli 2011 Foto: Odd Oskarsen Hammerfest kirkekontor Kirkegata 21, P.boks

Detaljer

Nils-Kristian Møller fra leder til tekstleser side 4 5. Konfirmasjonstanker side 6 7. Kirkejubileet i Strandlykkja side 10 11

Nils-Kristian Møller fra leder til tekstleser side 4 5. Konfirmasjonstanker side 6 7. Kirkejubileet i Strandlykkja side 10 11 www.stangemenighet.no Nr. 2 2015 68. årgang Nils-Kristian Møller fra leder til tekstleser side 4 5 Konfirmasjonstanker side 6 7 Kirkejubileet i Strandlykkja side 10 11 Fellesrådets økonomiplan og kirkevalg

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli/august 2011 Årg. 60

www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli/august 2011 Årg. 60 www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli/august 2011 Årg. 60 Foto: Bjørg og Hans Th. Lundeby Den blomstertid nå kommer «Sommersalmen fremfor noen.» Slik må en vel kunne betegne Israel Kolmodins «Den blomstertid nå

Detaljer