KJÆRE TRI-VENNER OG STEVNEARRANGØRER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KJÆRE TRI-VENNER OG STEVNEARRANGØRER"

Transkript

1 ARRANGEMENTSVEILEDING 2013

2 KJÆRE TRI-VENNER OG STEVNEARRANGØRER Triatlon-sesongen 2012 er knapt over, før vi skifter fokuset til Det har skjedd mye positivt de siste årene, hvor vi har fått en del gode stevner med svært høye deltagertall. Denne trenden ønsker vi at skal fortsette. Det er viktig å utvikle og profesjonalisere stevnene våre. Det fører til økt rekruttering, mer oppmerksomhet i media og bedre økonomi for klubbene. Du har nå i hendene arrangørveiledning for NM og Triatlonserien. Målet med denne veiledningen er å lette arbeidet til arrangører, samt få løftet stevnene våre kvalitetsmessig. Vi ønsker konkurranser som er forutsigbare, trygge, rettferdige og attraktive for utøverne, samt interessante for tilskuere, media og sponsorer. Dette vil kreve et godt samspill mellom NTF og den lokale arrangør, hvor begge parter må bidra litt for å få til dette kvalitetsløftet. Et slikt kvalitetsløft er viktig for NTF og vi ønsker derfor å bidra med både kompetanse og en del investeringer for å få det til. Vi håper mange klubber ønsker å være med på dette. Sportslig hilsen fra Arild Mjøs Andersen President NTF

3 INTRODUKSJON Hjertelig velkommen som bidragsyter av NTF Triatlonserien! På vegne av Norges Triathlonforbund takker jeg for at dere ønsker å bidra til at vi får en god, trygg og spennende triatlonserie i Norge. Dette heftet er ment som en veiledning for dere som arrangører, tekniske delegater og hoveddommere. NTF Triatlonserien tok i 2012 over for Norges Cup og vi ønsker å utvikle den til å bli en rekke konkurranser med høy kvalitet både for utøvere og publikum. For å sikre god kvalitet har vi innsett at det er nødvendig med bedre informasjon. Utfordringer vi har sett i 2012 er blant annet at påmeldingsrutiner og klasser har vært forskjellige fra konkurranse til konkurranse. Dette er noe vi ønsker å unngå. Vi ønsker at NTF Triatlonserien skal bli sett på som nettopp det, en serie, med lik profil og gode konkurranser. Ett skritt i den retningen er å sørge for at dere som arrangører er klare over hva som kreves for å arrangere en konkurranse i NTF Triatlonserien. NTF har også et uttalt ønske om i fremtiden å kunne arrangere internasjonale triatlonstevner i Norge. Et eksempel kan være Europacup for junior. For å få dette til må vi øke profesjonaliteten og det internasjonale tilsnittet på egne stevner. Denne veiledningen vil derfor legge vekt på at samtlige konkurranser i NTF Triatlonserien skal oppleves som like i den forstand at de er en del av noe større, en egen serie. Dere som arrangører vil kunne dra nytte av den samlede kunnskap NTF sitter på rundt arrangering av konkurranser. Dere vil få god oppfølging og mulighet for direkte bistand til deres arrangement. I dette heftet vil det være lister, planverk og tidslinjer som med enkelhet beskriver hvordan NTF ved arrangementsutvalget ser for seg konkurransene gjennomført og planlagt. Vi ønsker en god dialog i forkant, under og etter konkurransene. Ett ledd i dette er tydelighet fra begynnelsen. Vårt mål er at det ikke skal komme noen overraskelser underveis. Jeg ber dere lese dette heftet nøye. Merk dere forskjellen på ordbruken «bør» og «kan» eller «må» og «skal». Dersom de to siste er brukt må jeg, eller evt. teknisk delegat, kontaktes før punktet fravikes eller endres. NTF Triatlonserien vil måtte gjennomgå noen endringer og sesongen 2013 er intet unntak. Ved gjennomlesning av dette heftet vil dere allerede se noen endringer. Jeg ønsker å legge vekt på at forandringene kun kommer for å gjøre dere, og oss i forbundet, klare for den utfordringen det er å arrangere et internasjonalt stevne. I etterkant av konkurransen vil teknisk delegat sende ut et evalueringsskjema for dere å fylle ut. Jeg ber dere innstendig om å gjøre dette da det vil være bakteppet for planleggingen av sesongen Noter derfor ned ting dere merker dere fra i dag og fram til etter konkurransen. Jeg vil også minne om at slike evalueringer bør gjøres så raskt som mulig etter konkurransen. Igjen, takk for at dere ønsker å bidra i utviklingen av NTF Triatlonserien! Espen Laaveg Leder Arrangementsutvalget NTF 2012/2013

4 NTF TRIATLONSERIEN - KORT INNFØRING NTF Triatlonserien består av fem konkurranser på enten sprint, eller olympisk distanse. To av disse er norgesmesterskap på henholdsvis sprint- og olympisk distanse. Den som gjennom hele sesongen samler flest poeng, i serien, blir seriens vinner. Det vil være flere poeng i NM enn i de øvrige konkurransene i serien. For nærmere beskrivelse av poengberegning, se under poengfordeling. Triatlonserien er ment for eliten i alle aldre fra 18 år, mens Masterserien er for alle andre. Masterserien har den vanlige klasseinndelingen Senior (18-39) og Master I, II og III. Yngre deltakere (fra 16 år) kan søke om å få delta på olympisk distanse. Alle konkurransene i serien vil ha lik profil og skal være konkurranser av høy kvalitet. Den er en del av et forbedringsprosjekt som vil gå over flere år. Serien blir i hovedsak lik som i 2012, men med noen endringer. For å gjøre denne arrangementsveiledningen enkel å forstå, vil det først komme en innføring ulike begrep, titler og forkortelser. Disse vil bli benyttet gjennom hele veiledningen. Teknisk Delegat (TD): Teknisk delegat er NTFs representant under deres konkurranse. Han/hun er ansvarlig for å se til, kontrollere og godkjenne planer og gjennomføring av konkurransen samt evaluere etter NTFs til enhver tid gjeldende regler. Dere som arrangører er ansvarlig for den tekniske gjennomføringen av konkurransen. Det er viktig at dere bruker TD som sparringpartner underveis og ser viktigheten av god dialog og godt samarbeid. Han/hun vil være oppdatert på alt fra regelverk til profilhåndboka til serien. TD er øverste myndighet under arrangeringen og skal være beslutningstaker for forhold som: Våtdrakt/ ikke våtdrakt, utsettelser eller i ytterste konsekvens avlysning, endringer i startprosedyrer eller distanser og andre forhold som går direkte på gjennomføringen av konkurransen. TD er leder av konkurransejuryen som alle seriens arrangementer skal ha. TD skal være utdannet gjennom NTF og skal ha Teknisk Delegat kurs. Hoveddommer (HD): Hoveddommer er i likhet med TD utpekt av NTF. Han/hun er ansvarlig for alle dommere under konkurransen og har siste ord ved eventuelle tvister. Som arrangør er det deres ansvar å skaffe til veie to NTF-utdannede dommere. HD skal ha oversikt over alle utdannede dommere og kan bistå med navn og nummer. HD er ansvarlig for de frivillige som brukes i startområdet, skiftesonen, mountline/ dismountline, sykkelløypa, straffeboks og andre steder utøvere kan pådra seg tidsstraff. Lokal Arrangør (LA): Lokale arrangører er ansvarlige for å følge denne veiledningen så nøye som mulig og i tett samarbeid med TD finne løsninger til nettopp deres arrangement. Mye av det som står i denne veiledningen vil ikke være mulig å gjennomføre hos dere, men ikke la det skremme dere. Dersom deres konkurranse blir valgt som en del av NTF Triatlonserien er det fordi NTF mener dere som arrangører har arrangert gode, trygge og morsomme konkurranser tidligere. Sammen med TD vil dere finne gode og trygge løsninger på de utfordringer dere møter på. Det oppfordres derfor til tett samarbeid med TD så tidlig som mulig! Vær snille å fyll ut både briefing til utøvere og risikovurderingen så tidlig som mulig og returner til TD. Det er NTFs bekreftelse på at sikkerheten er ivaretatt. Det er også en god måte for dere å være trygge på egen sikkerhet.

5 Drafting vs non-draft: Drafting beskriver fenomenet der syklister «ligger på hjul». Det kan føre til store felt slik en kan se i sykkelritt. Normalen i Norge til nå har vært såkalt «non-draft»- eller draft illegal triatlon. I disse konkurransene skal utøverne ha minst 10m mellom seg. Dersom de skal passere andre skal dette gjøres på kort tid. Se forøvrig ITU og NTFs reglement. ITU er forkortelsen for International Triathlon Union, som er verdens øverste organ hva gjelder Olympisk Triathlon. NTF er underlagt ITU. Ved drafting er det ikke tillatt med temposykler. Kun landeveissykler i henhold til UCI sine regler er tillatt. Det er forøvrig kun i klassene elite, junior og ungdom det kan arrangeres konkurranser med drafting. Alle andre kjører alltid non-draft.

6 Oversikt 7 Informasjonsflyt mot utøvere, klubber og andre interesserte 7 Informasjonsflyt mellom arrangør og NTF 7 Konkurransene 7 Påmelding og kvalifisering 8 Deres konkurranse 8 Innledende informasjon 8 Tidslinje - En oversikt 8 Arbeidsoppgaver og -fordeling 9 Detaljer om arrangering av NTF Triatlonserien 11 T1 og T2 11 Svømming 12 Sykling 13 Løping 13 Straffeboks 13 Målgang 13 Promotering 14 Sikkerhet 14 Premieutdeling: 15 Poengfordeling og klasser: 18 Skjemaer - en oversikt 17

7 OVERSIKT INFORMASJONSFLYT MOT UTØVERE, KLUBBER OG ANDRE INTERESSERTE Underlagt forbundets egne nettsider ligger en egen nettside for NTF Triatlonserien. Denne siden har undersider for alle årets konkurranser. Der vil dere som arrangør måtte legge inn grunnleggende informasjon om din konkurranse. Informasjonen som legges inn på denne siden vil kun gjelde for Triatlonserien. Informasjon for mosjonister vil fortsatt kunne finnes på konkurransens egne nettside, dersom det finnes slike. Det er fullt mulig å linke til deres egen side fra Triatlonseriens nettsider, men endel informasjon må likevel legges inn på seriens sider. Elementer som må legges inn inkluderer følgende: Kart over løyper og skiftesone etter NTFs mal. Informasjon om innsjekkingstider og utdeling av diverse materiell (se tidslinje). Muligheter for overnatting og evt. avtaler konkurransen har for utøvere. Veibeskrivelse fra Oslo, Bergen og Trondheim. Fine bilder og evt. film fra tidligere konkurranser dersom dette finnes. Bakgrunnen for ønsket om en egen nettside er å gjøre NTF Triatlonserien til nettopp dette, en serie. For å få ut informasjon til utøverne om poeng, løyper, kalender, bilder, film og regler ønsker vi å samle alt på ett sted. Ved å arrangere et stevne i NTF Triatlonserien godtar dere dette. For informasjon om NTF Triatlonserien og spørsmål knyttet til gjennomføringen og planleggingen kan dere kontakte leder for arrangmentsutvalget: Arrangementsutvalget: For generelle spørsmål til Norges Triathlonforbund kan dere kontakte vår generalsekretær: Dag Oliver: INFORMASJONSFLYT MELLOM ARRANGØR OG NTF Kontakten mellom forbundet og dere som arrangører vil i første rekke foregå per epost og telefon. Det mest hensiktsmessige er å kontakte en av personene over, frem til TD har blitt satt. NTF vil tilstrebe å arrangere eget seminar for arrangører av Triatlonserien. Det vil bli pliktig oppmøte på dette seminaret. Der vil det bli mulighet for erfaringsutvekslinger og annen nyttig info knyttet til arrangeringen. Etter at det er satt TD til alle arrangement vil dette være kontaktperson. Det skal tilstrebes at TD er på befaring på stedet god tid i forkant av konkurransen. Det bes om at arrangør legger til rette for dette. KONKURRANSENE For å sikre kvalitet i NTF Triatlonserien og Norgesmesterskap har vi satt ned antallet konkurranser. Ved å gjøre dette vil utøvere være sikret konkurranser med høy profesjonalitet der sikkerheten er i høysetet. Vi jobber for å tilpasse sesongen etter store konkurranser i utlandet. NM Langdistanse vil i år ikke være innlagt i NTF Triatlonserien. I Triatlonserien vil Norges beste kvinner og menn få plass. Det vil etter hver konkurranse føres statistikker over hvem som til enhver tid leder serien. Vedkommende vil starte med startnummer 1 i neste konkurranse. Seeding for din konkurranse vil bli gjort når påmeldingen (for eliten) stenges 14 dager før konkurransen. Dersom kvinner og menn starter samtidig skal kvinnene få startnummer 101 osv.

8 PÅMELDING OG KVALIFISERING For å sikre lik påmelding for alle konkurransene i serien bør denne gjøres via Topptid.no. På den måten vil kriteriene under påmeldingen være korrekte med henblikk på de ulike klassene. I tillegg vil påmeldingen være direkte linket til NTF Triatlonseriens egne nettsider. Det betyr at oppdaterte startlister i serien til en hver tid vil kunne finnes på seriens nettsider. Dette systemet vil også frita deg som arrangør for mye jobb. Det meste vil gå av seg selv. For å sikre at vi får med Norges beste triatleter på konkurransene bør påmeldingen for de som til enhver tid er blant de 80 beste være åpen til 14 dager før konkurransen. Dersom interessen er stor og personer som ikke er permanent med i serien ønsker å være med plasseres disse i Masterserien. De kan senere flyttes over i Triatlonserien dersom det blir ledig plass. Seeding og ranking til deres konkurranse blir gjort etter at påmeldingen er stengt. Kontakt med ToppTid: DERES KONKURRANSE INNLEDENDE INFORMASJON Norges Triathlonforbund ønsker at konkurransene i NTF Triatlonserien, herunder også Norgesmesterskap, skal være trygge og spennende konkurranser for både utøvere såvel tilskuere. I tillegg skal informasjonsflyten til utøvere og klubber være god. Dette gjelder både i forkant, underveis og i etterkant av konkurransen. Se mer under punktet informasjonsflyt over. For å sikre at våre konkurranser skal ha en god og lik standard, vil tidslinjen under ta dere gjennom deres egen konkurranse. Det er viktig at denne følges slik at utøvere på forhånd vet hva de har å forholde seg til. TIDSLINJE - EN OVERSIKT Nov - jan: Konkurranser for neste års NTF Triatlonserie blir satt. NTF sender ut skjemaene «Risikovurdering» og «Utøverbriefing» til lokal arrangør (LA). 6 mnd før konkurransen: TD og HD blir satt. Frem til noen blir satt er leder av arrangementsutvalget NTFs representant for LA. 6 mnd fram til konkurransen: LA og TD har løpende kontakt om alt av praktiske ting ved konkurransen. TD ser at LA er klar over hvilke elementer som må være på plass for å arrangere konkurranse i NTF Triatlonserien. TD sender ut sjekkliste for LA dersom dette ikke er sendt allerede. 6 uker før konkurransen (gjerne før): LA returnerer «Risikovurdering» til TD for gjennomlesning og godkjenning. LA returnerer «Utøverbriefing» ferdig utfylt med de punktene merket for LA. TD leser gjennom, godkjenner og fyller i egne notater. Den returneres så til LA. Det bør tilstrebes en befaring på dette tidspunktet. Gjerne slik at risikovurderingen kan fylles ut i fellesskap.

9 4 uker før konkurransen (gjerne før): LA sender ut korrekt og dobbelsjekket «Utøverbriefing» til samtlige utøvere påmeldt NTF Triatlonserien (i PDF-format med bruk av «blindkopi»). Husk tydelig plassering og beskrivelse av straffeboks og oversikt over skiftesonen. Vær tydelige på hvor badehetter (evt. chipper) deles ut mot underskrift. 1 uke før konkurransen: LA bør åpne for at utøvere kan hente startnummer etc. Alt annet enn badehetter og chipper bør ligge i pakken. (Badehetter og chipper kan med hell deles ut på konkurransedagen MOT en underskrift på forstått briefing. Dette skjer under innsjekk i skiftesonen. 3t - 30min før start Henting av badehetter, evt. chipper og underskrift. Evt. bare underskrift. 2t - 30min før start Skiftesonen åpen for innsjekk. 45min - 10min før start Svømmeoppvarming med sikkerhet i vannet. 10min før start Oppstilling og evt. presentasjon av de ti beste utøverne i NTF Triatlonserien. (ti kvinner og ti menn) 1min før start Avspilling av egen stemningsmusikk. KUN for NTF Triatlonserien. KONKURRANSEDAGEN: Arbeidsoppgaver og -fordeling Under følger en beskrivelse av noen av de ulike oppgavene som finnes under arrangeringen av en konkurranse i NTF Triatlonserien. Etter denne planen trengs 8 personer (A, B, C, D, E, F, G og H). for gjennomføringen i tillegg til TD og HD. Denne listen er på ingen måte uttømmende, men mer beskrivelse av de viktigste oppgavene. I tillegg kommer vakter på svømming, sykkel og løp blant annet. T1: 4 personer (A, B, C og D) T1 skal være sperret med gjerder og vakter når innsjekk starter. Kun utøvere skal slippe inn i skiftesonen når den åpnes. Innsjekk gjennomføres slik: Arrangør skal kontrollere at alle har hjelm og at disse er hele og uten sprekker. Utøver skal vise at begge bremsene fungerer. Sjekk at utøveren har alle startnummer og at disse stemmer overens. Ved draft legal konkurranser må det påses at INGEN har temposykler. Skiftesonen skal inneholde: Bokser til utstyr, med startnummer A4 størrelse på startnummer på sykkelstativ (gjelder eliten) Navn Nummer Klubb Dersom det er asfalt i skiftesonen må denne kostes. Aller helst bør hele skiftesonen være mattebelagt. Kontakt NTF for type matte som skal brukes. C og D i skiftesonen skal bistå hoveddommer ved mountline og dismountline.

10 Straffeboks: 4 nye personer (E, F, G og H) Straffeboksen skal være plassert slik at utøverne passerer denne så mange ganger som mulig. Den kan med hell være rett etter utgangen av skiftesonen, men på et sted der utøverne også passerer etter en runde. HD er ansvarlig for å melde straffer til sjef straffeboks etter som disse blir levert fra dommerne. De ansvarlige i straffeboksen skal ta imot utøvere som skal sone og ta tiden på disse. Nummer, grunn til straff og om straffen er sonet skal noteres og gis videre til sjef for straffeboks. T2: 2 personer (A og B) Utstyret må passes på slik at ingen andre enn utøverne kommer inn i skiftesonen. I tillegg må personene bistå hoveddommer i å sjekke evt regelbrudd i skiftesonen (dismountline). Målområdet: 2 personer (E og F) Målområdet må være et avsperret område. Kun utøvere og presse skal ha tilgang. En person må passe på dette, den andre bistår utøverne, gir vann og tar av tidtakningschip samt viser vei til «avslapningsområde» dersom dette finnes. Premieutdeling: 4 personer (G, H, C og D) Arrangør tar seg av premieutdelingen etter tett samarbeid med TD. Husk at alle resultatene må være godkjente og underskrevet av TD før premieutdelingen setter i gang. 30 min etter målgang av beste kvinne skal det gjennomføres en blomstersermoni. På denne skal kvinnepallen og herrepallen opp hver for seg. I tillegg skal lederne av NTF Triatlonserien opp alene etterpå. For enkelthetsskyld kan en ta opp lederne fra begge kjønn samtidig. Disse får utlevert NTF Triatlonseriens trofé (som leveres tilbake etter premieutdelingen) DETALJER OM ARRANGERING AV NTF TRIATLONSERIEN T1 OG T2 Det bør tilstrebes at T1 og T2 er samme sted. Det forenkler arbeidet for dere som arrangører, men det gjør også konkurransen mer kompakt og mer publikumsvennlig. Tidslinjen på side 8 og 9 skal følges. På den måten har utøverne og dere en enkel plan å forholde seg til. Ved skiftesonen eller annet gunstig sted bør det opprettes et telt eller liknende med påmeldingslister for Triatlonserien. Her kan utøverne hente badehettene og chipene sine. I tillegg må de underskrive på at de har lest utøverbriefingen som etter planen skal sendes til utøverne senest fire uker før konkurransen. Skiftesonen skal være lagt opp slik at alle må bevege seg like langt. Det vil si at de må løpe inn fra ene siden og ut på motsatt side.

11 Skiftesone ITU World Triathlon Series - Elite Skiftesone ITU Age group Boks og individuelt sykkelstativ ITU Elite Boks og horisontale sykkelstativ

12 SVØMMING Det skal være en trygg og sikker løype. Eliten skal starte med stup dersom det er mulig. Et olympisk triatlon bør gjennomføres ved to runder av 750m der utøverne er på land, passerer en tidtakermatte, før de stuper uti igjen for runde to. Startbryggen skal være delt opp i startposisjoner til hver enkelt utøver. Dette kan gjøres med tape eller spray. Eliten kan selv velge startposisjon etter seeding. Bryggen skal, som på bildet under, ha en strek langs bryggen. Utøverne skal stå bak denne streken til TD gir signalet «på plass». Da skal utøverne tre inn i sitt eget område. Etter maks seks sekunder, helst før, skal startsignalet gå. Startbryggen i ITU Elite og startposisjonene SYKLING Syklingen skal være trygg og sikker. Det bør være en motorsykkel (til nød en bil) foran første utøver og bak siste utøver. Løypa bør bestå av flere runder, eksempelvis 8 runder ved drafting og 2 runder ved non-drafting. Løypa bør være sperret for trafikk ved non-drafting. Ved draftlegal konkurranser skal løypa være sperret for trafikk. Da bør også utøvere som blir tatt igjen med en runde på syklingen tas ut av konkurransen. Dette bestemmes av TD i samråd med LA. Ved flere runder og draftlegal konkurranse skal arrangør stille med to personer som noterer runder og holder opp skilt for hver runde samt bruker bjelle ved siste runde. Skilt og bjelle skaffes av LA. Om mulig bør løypa ved draftlegal konkurranser ha krevende bakker for å gjøre konkurransen mer spennende. Ved draftlegal konkurranser bør det tilstrebes at eliten sykler gjennom skiftesonen på hver runde. Dersom det sykles gjennom skiftesonen skal utøvere som blir tatt igjen med en runde tas ut av konkurransen. Dette er nødvendig for å hindre at noen sykler i skiftesonen mens andre skifter. Dette vil gjøre skiftesonen et naturlig punkt for tilskuere. Der vil de få med seg all skifting samt flere runder på løp og sykkel. Det beste er om målgang er ved siden av skiftesonen. Det gjøres oppmerksom på at kun elite, junior og ungdom har lov til å drafte. Masterserien og mosjonister skal ikke drafte. For å bedre kommunikasjonen underveis i konkurransen bør arrangør stille med sambandsradioer til de viktigste nøkkelpersonene i konkurransen. Herunder sjef for LA, TD, HD, sjef straffeboks, dommere etc. Dette er å anbefale og vil gjøre kommunikasjonen mye lettere.

13 LØPING Løpingen skal være trygg og sikker. Løypa bør være flere runder, eksempelvis 4 runder á 2,5km. Da kan samme løypa brukes både på olympisk og sprint. Det må tilstrebes at underlaget er så godt som mulig. Med det menes det at det ikke er store hull etc som kan gi skader for utøverne. I tillegg bør løpeløypen sperres av slik at ikke uvedkommende forviller seg inn i den. Også her skal arrangør ha to til å holde opp rundeskilt og ringe med bjelle. STRAFFEBOKS Straffeboksen skal plasseres slik at utøverne passerer denne så mange ganger som mulig på løpingen. Den skal være bemannet med nok personer til å håndtere det antallet straffer som blir ilagt. Den skal merkes med tydelige skilt 50m før OG ved selve boksen. I tillegg skal boksen ha en stor white board eller liknende til å notere ned numrene på utøverne som skal ha straff. HD vil være øverste myndighet, men straffeboksen bør få utpekt en egen leder som rapporterer og kommuniserer direkte med HD. MÅLGANG Målgangen bør legges slik at publikum kan se oppløpet på en god måte. Det må sikres at ikke uvedkommende kommer inn i målområdet. Det skal sperres av og det skal være nok frivillige til å håndtere utøvere, ta av chiper, gi drikke og evt. deltakermedalje. Det skal legges til rette for at presse får god plassering i målområdet. I tillegg skal det planlegges med et intervjuområde like etter målgang. Det må være egne frivillige som sørger for at de tre beste av begge kjønn beveger seg til intervju rett etter målgang. Som tidligere nevnt bør målgang og skiftesonen være like ved hverandre. På den måten vil dette bli konkurransens naturlige midtpunkt. PROMOTERING Arrangør er ansvarlig for at profilhåndboka (evt. råd fra TD) til NTF Triatlonserien følges. Dette gjøres i samråd med TD. Arrangør er ansvarlig for å fremme NTFs egne sponsorer og alt materiell i henhold til profilhåndboka. Det vil gjennom tett samarbeid finnes egne områder der LA kan promotere egne sponsorer. Det er utarbeidet en egen mal for kart for NTF Triatlonserien. Det bes om at denne brukes. TD kan kontaktes for utarbeiding av disse. Under viser et eksempel på en annen utformingen. Eksempel fra ITU World Triathlon Series

14 SIKKERHET NTFs risikovurdering skal fylles ut på en god måte og returneres til TD som beskrevet i tidslinjen. Dette er både NTFs og deres trygghet på at sikkerheten er ivaretatt. Vi har stort fokus på sikkerhet og vi ønsker et tett samarbeid for å sørge for at alle stevner i NTF Triatlonserien er så sikre som mulig. Samarbeid er forøvrig også et nøkkelord for hele sesongen. Gjennom godt samarbeid mellom NTF og klubbene/ arrangørene vil vi sammen kunne utvikle gode konkurranser for alle som ønsker å delta i triatlon. For at de involverte arrangører og andre skal være sikret tilgang til alle nødvendige områder er det utarbeidet akkrediteringskort. Lokal arrangør er ansvarlig for å skrive ut disse i farger og laminere. Det er seks ulike kort. Disse er: Teknisk Delegat Hoveddommer Dommer ToppTid Lokal Arrangør Norges Triathlonforbund Kortene skal benyttes under konkurransen og skal være tegnet på adgang til ulike avsperrede områder under konkurransen. TD og HD har egne vester. PREMIEUTDELING: Premieutdelingen gjennomføres slik at eliteklassen tas opp på vanlig måte. Bronse, sølv og gull til elite menn og elite kvinner. I masterklassene kan kvinner og menn tas opp samtidig på pallen i de ulike aldersklassene. Lagkonkurransen der det laget med de tre beste enkeltresultatene vinner, vil i år falle bort. I stedet jobbes det i tråd med ITU om en egen lagstafett. Mer info om dette vil komme på et senere tidspunkt. Følg forøvrig NTFs planverk omkring premieutdelingen. TD skal være oppdatert på hvordan den praktisk gjennomføres. Det kan med fordel samarbeides tett om dette i forkant av konkurransen slik at det ikke kommer noen overraskelser på konkurransedagen.

15 POENGFORDELING OG KLASSER: NTF Triatlonserien Norgesmesterskap Elite PLASSERING POENG PLASSERING POENG PLASSERING POENG PLASSERING POENG Masterserien, Ungdom- og juniorserien Norgesmesterskap Master/Ungdom/junior PLASSERING POENG PLASSERING POENG PLASSERING POENG PLASSERING POENG

16 Kun de fire beste konkurransene per utøver blir gjeldende i poengrankingen til slutt. Det betyr at utøvere kan være borte fra en konkurranse grunnet sykdom eller annet og fortsatt være med blant teten mot slutten av sesongen. Det vil i år være følgende klasser i NTF Triatlonserien: og andre som ønsker å stille i denne klassen (Elite), Master I, Master II og Master III. Alle utenom eliteklassen stiller i Masterserien. Det oppfordres til å arrangere sprint- eller supersprintkonkurranser for yngre deltakere slik at disse også kan innlemmes i Masterserien. SKJEMAER EN OVERSIKT Følgende skjema skal fylles ut og returneres TD (gjelder ikke sjekkliste for lokale arrangører): «Risikovurdering NTF Triatlonserien» - Fylles ut av LA og returneres TD «Utøverbriefing NTF Triatlonserien» - Skapes av LA og TD sammen «Sjekkliste Lokal Arrangør» - Sjekkliste for lokale arrangører «Evaluering fra Lokal Arrangør» - Fylles ut av LA og sendes TD Følgende skjema printes i 10 eksemplarer av lokal arrangør: «NTF Triatlonserien PROTESTSKJEMA» «NTF Triatlonserien ANKESKJEMA» «NTF Triatlonserien STRAFFEBOKSSKJEMA» Følgende skjema printes i 5 eksemplarer av lokal arrangør: Se vedlagt. «NTF Triatlonserien STRAFFEOPPLYSNINGSSKJEMA» «NTF Triatlonserien TEMPERATURSKJEMA»

Norges Skøyteforbund. Arrangørveileder KUNSTLØP

Norges Skøyteforbund. Arrangørveileder KUNSTLØP Norges Skøyteforbund Arrangørveileder KUNSTLØP Oppdatert 8.september 2014 Forord Denne veilederen er ment som et redskap for klubbene før og under stevnearrangementer. Vi jobber med å lage ett dokument

Detaljer

Hoveddommeren. Ansvarsområder og plikter. dansing.no. Side 1 av 15

Hoveddommeren. Ansvarsområder og plikter. dansing.no. Side 1 av 15 Hoveddommeren Ansvarsområder og plikter Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Norges Danseforbund er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring

Detaljer

HÅNDBOK FOR KONKURRANSEARRANGØRER

HÅNDBOK FOR KONKURRANSEARRANGØRER HÅNDBOK FOR KONKURRANSEARRANGØRER KORPSDRILL NMF 01.02.2015 1/22 Rev 01.02.15 DEL 1 - FORBEREDELSER 1.0 FORMÅL 3 2.0 ARRANGEMENT 3 3.0 KONKURRANSEFORMER 3 3.1 KATEGORIER 4 3.2 KLASSE, ALDERSINNDELING OG

Detaljer

Stevnehåndboken. Innhold. Revisjon av januar 2015

Stevnehåndboken. Innhold. Revisjon av januar 2015 Stevnehåndboken Revisjon av januar 2015 Innhold 1. FORORD... 4 2. NØKKELPERSONER... 5 2.1 Stevneleder... 5 2.2 Stevneråd... 5 2.3 Sekretariatsleder... 5 2.4 Speaker... 6 2.5 Innpisker... 6 2.6 Ringdommer...

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014 AFS Lokalkontakt Håndbok for lokalkontakter 2014 AFS Norge Internasjonal Utveksling 2014, med enerett. Innhold INNHOLD... 1 VELKOMMEN SOM LOKALKONTAKT VELKOMMEN SOM FRIVILLIG I AFS NORGE!... 2 OM AFS...

Detaljer

For andre stevner må arrangørene få satt stevnet inn i NLS offisielle terminliste hvert år.

For andre stevner må arrangørene få satt stevnet inn i NLS offisielle terminliste hvert år. Regler for livredningskonkurranser utgave januar 2010 MED VEDLEGG: Tillegg til Regler for Livredningskonkurranser 2011-2012 Innhold: 1. Arrangør 2. Innbydelse og program 3. Startberettiget 4. Påmelding

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Veien til golf Veiledning for klubbene

Veien til golf Veiledning for klubbene Veien til golf Veiledning for klubbene Veien til Golf Bestemmelser, retningslinjer og veiledning for nybegynneropplæring i Norge fra 2012 1. Innledning side 2 2. Visjon, verdigrunnlag, mål og virkemidler

Detaljer

1.0 Innledning... 4. 2.0 Norges Golfforbund... 5. 2.1 Turneringsbestemmelser... 5. 2.2 Tournament director... 6. 2.3 Dommere og aspiranter...

1.0 Innledning... 4. 2.0 Norges Golfforbund... 5. 2.1 Turneringsbestemmelser... 5. 2.2 Tournament director... 6. 2.3 Dommere og aspiranter... NGFs turneringsveileder, sist oppdatert feb. 13 Innholdsfortegnelse Innhold 1.0 Innledning... 4 2.0 Norges Golfforbund... 5 2.1 Turneringsbestemmelser... 5 2.2 Tournament director... 6 2.3 Dommere og aspiranter...

Detaljer

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU Innhold Hva er Frifond for nybegynnere? 3 Hvorfor har vi laget dette heftet? 3 Litt om retningslinjene for Frifond organisasjon 3 Hva

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Regelverk for konkurranser i akro Paragliding - Revisjon 2.5.0-10.nov. 2005 Side 1/20

Regelverk for konkurranser i akro Paragliding - Revisjon 2.5.0-10.nov. 2005 Side 1/20 Regelverk for konkurranser i akro Paragliding - Revisjon 2.5.0-10.nov. 2005 Side 1/20 1. Innledning 1.1. Formål a. Formålet med dette reglementet er at gjennom et åpent nasjonalt mesterskap å legge til

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

SEKSJONSLEGGER- HÅNDBOK S

SEKSJONSLEGGER- HÅNDBOK S SEKSJONSLEGGER- HÅNDBOK S 1 Forfattet i 2003 av Graeme Carter fra Bergen Trial Team og Ivar Larsen fra Nesodden Trial Klubb. Andre utgave i 2005 er redigert av Graeme Carter. Tredje utgave i 2007 er redigert

Detaljer

Norges Gymnastikk og Turnforbund

Norges Gymnastikk og Turnforbund Norges Gymnastikk og Turnforbund 0840 OSLO Besøksadresse: Sognsveien 75 L, Tlf. 21 02 90 00 Fax: 21 02 96 11 www.gymogturn.no Bankgiro: 5134.06.05.075 Bankgiro lisenser: 5010 05 18489 Org.nr.: 970 232

Detaljer

DEL 1: Velkommen som leder for en løpe:gruppe... 3 DEL 2: Planlegging, gjennomføring og evaluering av løpegruppen... 13

DEL 1: Velkommen som leder for en løpe:gruppe... 3 DEL 2: Planlegging, gjennomføring og evaluering av løpegruppen... 13 1 2 INNHOLD DEL 1: Velkommen som leder for en løpe:gruppe... 3 Hvorfor er løpegrupper en kjempemulighet for klubbene?... 4 Hva trengs for å starte en løpegruppe?... 7 Hvem er løperne?... 9 Det enorme potensialet

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

VEILEDNING TIL DNB IDRETTSLEKER 2014. DNB Idrettsleker arrangører (Facebook)

VEILEDNING TIL DNB IDRETTSLEKER 2014. DNB Idrettsleker arrangører (Facebook) VEILEDNING TIL DNB IDRETTSLEKER 2014. DNB Idrettsleker arrangører (Facebook) 1 Innhold «Hjelp, jeg er blitt prosjektleder for DNB Idrettsleker!»... 3 Hvorfor er DNB Idrettsleker en kjempemulighet for klubbene?...

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN 1 2 organisatorisk opplæring 1 innføring i høyres organisasjon 1.1 Innledning 03 1.2 Høyres organisasjon 04 1.3 Lokalforeningene 06 1.4 Styret 07 2 veien til foreningens

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser.

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR VOKSNE FOTO: Torbjørn Katborg Grønning Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. www.miljoagentene.no INNHOLD KAPITTEL

Detaljer

Håndball for alle, - i KIF. KIF Håndball mot 2018. Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1

Håndball for alle, - i KIF. KIF Håndball mot 2018. Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1 KIF Håndball mot 2018 Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1 KIF Håndball er en tradisjonsrik klubb. Prestasjonene har svingt sportslig og organisasjonsmessig. Fra å være den første klubb som under siste

Detaljer

Regelverk for konkurranser i akro Paragliding - Revisjon 2.7.0-13.des. 2008 Side 1/20

Regelverk for konkurranser i akro Paragliding - Revisjon 2.7.0-13.des. 2008 Side 1/20 Regelverk for konkurranser i akro Paragliding - Revisjon 2.7.0-13.des. 2008 Side 1/20 1. Innledning 1.1. Formål a. Formålet med dette reglementet er at gjennom et åpent nasjonalt mesterskap å legge til

Detaljer

VELKOMMEN. SOM TILLITSVALGT i Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets. Tilsluttet NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND

VELKOMMEN. SOM TILLITSVALGT i Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets. Tilsluttet NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND VELKOMMEN SOM TILLITSVALGT i Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Tilsluttet NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND Innhold 1. Innledning... 3 2. Faktaopplysninger om kretsen... 4 2.1 Organisasjonskart...

Detaljer

Arrangørveileder 2014

Arrangørveileder 2014 Arrangørveileder 2014 Utarbeidet av Bernt O Myrvold Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 31 Side 32 Side 33 Side 35 Eksempler: Side 40-47 Side 48-49 Side 50 Side 51 Side 52 Side 53 Side 54-54 Side 56-57 Side

Detaljer

NORSK OPTIMISTJOLLEKLUBB NORSK EUROPAJOLLEKLUBB NORSK BRETTSEILERKLUBB NORSK ZOOM 8 KLUBB NORSK LASERKLUBB NORSK 29 ER KLUBB

NORSK OPTIMISTJOLLEKLUBB NORSK EUROPAJOLLEKLUBB NORSK BRETTSEILERKLUBB NORSK ZOOM 8 KLUBB NORSK LASERKLUBB NORSK 29 ER KLUBB NORSK OPTIMISTJOLLEKLUBB NORSK EUROPAJOLLEKLUBB NORSK BRETTSEILERKLUBB NORSK ZOOM 8 KLUBB NORSK LASERKLUBB NORSK 29 ER KLUBB Veiledning til arrangement av Norgescup og rankingregatta og Klasseklubbenes

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer