KJÆRE TRI-VENNER OG STEVNEARRANGØRER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KJÆRE TRI-VENNER OG STEVNEARRANGØRER"

Transkript

1 ARRANGEMENTSVEILEDING 2013

2 KJÆRE TRI-VENNER OG STEVNEARRANGØRER Triatlon-sesongen 2012 er knapt over, før vi skifter fokuset til Det har skjedd mye positivt de siste årene, hvor vi har fått en del gode stevner med svært høye deltagertall. Denne trenden ønsker vi at skal fortsette. Det er viktig å utvikle og profesjonalisere stevnene våre. Det fører til økt rekruttering, mer oppmerksomhet i media og bedre økonomi for klubbene. Du har nå i hendene arrangørveiledning for NM og Triatlonserien. Målet med denne veiledningen er å lette arbeidet til arrangører, samt få løftet stevnene våre kvalitetsmessig. Vi ønsker konkurranser som er forutsigbare, trygge, rettferdige og attraktive for utøverne, samt interessante for tilskuere, media og sponsorer. Dette vil kreve et godt samspill mellom NTF og den lokale arrangør, hvor begge parter må bidra litt for å få til dette kvalitetsløftet. Et slikt kvalitetsløft er viktig for NTF og vi ønsker derfor å bidra med både kompetanse og en del investeringer for å få det til. Vi håper mange klubber ønsker å være med på dette. Sportslig hilsen fra Arild Mjøs Andersen President NTF

3 INTRODUKSJON Hjertelig velkommen som bidragsyter av NTF Triatlonserien! På vegne av Norges Triathlonforbund takker jeg for at dere ønsker å bidra til at vi får en god, trygg og spennende triatlonserie i Norge. Dette heftet er ment som en veiledning for dere som arrangører, tekniske delegater og hoveddommere. NTF Triatlonserien tok i 2012 over for Norges Cup og vi ønsker å utvikle den til å bli en rekke konkurranser med høy kvalitet både for utøvere og publikum. For å sikre god kvalitet har vi innsett at det er nødvendig med bedre informasjon. Utfordringer vi har sett i 2012 er blant annet at påmeldingsrutiner og klasser har vært forskjellige fra konkurranse til konkurranse. Dette er noe vi ønsker å unngå. Vi ønsker at NTF Triatlonserien skal bli sett på som nettopp det, en serie, med lik profil og gode konkurranser. Ett skritt i den retningen er å sørge for at dere som arrangører er klare over hva som kreves for å arrangere en konkurranse i NTF Triatlonserien. NTF har også et uttalt ønske om i fremtiden å kunne arrangere internasjonale triatlonstevner i Norge. Et eksempel kan være Europacup for junior. For å få dette til må vi øke profesjonaliteten og det internasjonale tilsnittet på egne stevner. Denne veiledningen vil derfor legge vekt på at samtlige konkurranser i NTF Triatlonserien skal oppleves som like i den forstand at de er en del av noe større, en egen serie. Dere som arrangører vil kunne dra nytte av den samlede kunnskap NTF sitter på rundt arrangering av konkurranser. Dere vil få god oppfølging og mulighet for direkte bistand til deres arrangement. I dette heftet vil det være lister, planverk og tidslinjer som med enkelhet beskriver hvordan NTF ved arrangementsutvalget ser for seg konkurransene gjennomført og planlagt. Vi ønsker en god dialog i forkant, under og etter konkurransene. Ett ledd i dette er tydelighet fra begynnelsen. Vårt mål er at det ikke skal komme noen overraskelser underveis. Jeg ber dere lese dette heftet nøye. Merk dere forskjellen på ordbruken «bør» og «kan» eller «må» og «skal». Dersom de to siste er brukt må jeg, eller evt. teknisk delegat, kontaktes før punktet fravikes eller endres. NTF Triatlonserien vil måtte gjennomgå noen endringer og sesongen 2013 er intet unntak. Ved gjennomlesning av dette heftet vil dere allerede se noen endringer. Jeg ønsker å legge vekt på at forandringene kun kommer for å gjøre dere, og oss i forbundet, klare for den utfordringen det er å arrangere et internasjonalt stevne. I etterkant av konkurransen vil teknisk delegat sende ut et evalueringsskjema for dere å fylle ut. Jeg ber dere innstendig om å gjøre dette da det vil være bakteppet for planleggingen av sesongen Noter derfor ned ting dere merker dere fra i dag og fram til etter konkurransen. Jeg vil også minne om at slike evalueringer bør gjøres så raskt som mulig etter konkurransen. Igjen, takk for at dere ønsker å bidra i utviklingen av NTF Triatlonserien! Espen Laaveg Leder Arrangementsutvalget NTF 2012/2013

4 NTF TRIATLONSERIEN - KORT INNFØRING NTF Triatlonserien består av fem konkurranser på enten sprint, eller olympisk distanse. To av disse er norgesmesterskap på henholdsvis sprint- og olympisk distanse. Den som gjennom hele sesongen samler flest poeng, i serien, blir seriens vinner. Det vil være flere poeng i NM enn i de øvrige konkurransene i serien. For nærmere beskrivelse av poengberegning, se under poengfordeling. Triatlonserien er ment for eliten i alle aldre fra 18 år, mens Masterserien er for alle andre. Masterserien har den vanlige klasseinndelingen Senior (18-39) og Master I, II og III. Yngre deltakere (fra 16 år) kan søke om å få delta på olympisk distanse. Alle konkurransene i serien vil ha lik profil og skal være konkurranser av høy kvalitet. Den er en del av et forbedringsprosjekt som vil gå over flere år. Serien blir i hovedsak lik som i 2012, men med noen endringer. For å gjøre denne arrangementsveiledningen enkel å forstå, vil det først komme en innføring ulike begrep, titler og forkortelser. Disse vil bli benyttet gjennom hele veiledningen. Teknisk Delegat (TD): Teknisk delegat er NTFs representant under deres konkurranse. Han/hun er ansvarlig for å se til, kontrollere og godkjenne planer og gjennomføring av konkurransen samt evaluere etter NTFs til enhver tid gjeldende regler. Dere som arrangører er ansvarlig for den tekniske gjennomføringen av konkurransen. Det er viktig at dere bruker TD som sparringpartner underveis og ser viktigheten av god dialog og godt samarbeid. Han/hun vil være oppdatert på alt fra regelverk til profilhåndboka til serien. TD er øverste myndighet under arrangeringen og skal være beslutningstaker for forhold som: Våtdrakt/ ikke våtdrakt, utsettelser eller i ytterste konsekvens avlysning, endringer i startprosedyrer eller distanser og andre forhold som går direkte på gjennomføringen av konkurransen. TD er leder av konkurransejuryen som alle seriens arrangementer skal ha. TD skal være utdannet gjennom NTF og skal ha Teknisk Delegat kurs. Hoveddommer (HD): Hoveddommer er i likhet med TD utpekt av NTF. Han/hun er ansvarlig for alle dommere under konkurransen og har siste ord ved eventuelle tvister. Som arrangør er det deres ansvar å skaffe til veie to NTF-utdannede dommere. HD skal ha oversikt over alle utdannede dommere og kan bistå med navn og nummer. HD er ansvarlig for de frivillige som brukes i startområdet, skiftesonen, mountline/ dismountline, sykkelløypa, straffeboks og andre steder utøvere kan pådra seg tidsstraff. Lokal Arrangør (LA): Lokale arrangører er ansvarlige for å følge denne veiledningen så nøye som mulig og i tett samarbeid med TD finne løsninger til nettopp deres arrangement. Mye av det som står i denne veiledningen vil ikke være mulig å gjennomføre hos dere, men ikke la det skremme dere. Dersom deres konkurranse blir valgt som en del av NTF Triatlonserien er det fordi NTF mener dere som arrangører har arrangert gode, trygge og morsomme konkurranser tidligere. Sammen med TD vil dere finne gode og trygge løsninger på de utfordringer dere møter på. Det oppfordres derfor til tett samarbeid med TD så tidlig som mulig! Vær snille å fyll ut både briefing til utøvere og risikovurderingen så tidlig som mulig og returner til TD. Det er NTFs bekreftelse på at sikkerheten er ivaretatt. Det er også en god måte for dere å være trygge på egen sikkerhet.

5 Drafting vs non-draft: Drafting beskriver fenomenet der syklister «ligger på hjul». Det kan føre til store felt slik en kan se i sykkelritt. Normalen i Norge til nå har vært såkalt «non-draft»- eller draft illegal triatlon. I disse konkurransene skal utøverne ha minst 10m mellom seg. Dersom de skal passere andre skal dette gjøres på kort tid. Se forøvrig ITU og NTFs reglement. ITU er forkortelsen for International Triathlon Union, som er verdens øverste organ hva gjelder Olympisk Triathlon. NTF er underlagt ITU. Ved drafting er det ikke tillatt med temposykler. Kun landeveissykler i henhold til UCI sine regler er tillatt. Det er forøvrig kun i klassene elite, junior og ungdom det kan arrangeres konkurranser med drafting. Alle andre kjører alltid non-draft.

6 Oversikt 7 Informasjonsflyt mot utøvere, klubber og andre interesserte 7 Informasjonsflyt mellom arrangør og NTF 7 Konkurransene 7 Påmelding og kvalifisering 8 Deres konkurranse 8 Innledende informasjon 8 Tidslinje - En oversikt 8 Arbeidsoppgaver og -fordeling 9 Detaljer om arrangering av NTF Triatlonserien 11 T1 og T2 11 Svømming 12 Sykling 13 Løping 13 Straffeboks 13 Målgang 13 Promotering 14 Sikkerhet 14 Premieutdeling: 15 Poengfordeling og klasser: 18 Skjemaer - en oversikt 17

7 OVERSIKT INFORMASJONSFLYT MOT UTØVERE, KLUBBER OG ANDRE INTERESSERTE Underlagt forbundets egne nettsider ligger en egen nettside for NTF Triatlonserien. Denne siden har undersider for alle årets konkurranser. Der vil dere som arrangør måtte legge inn grunnleggende informasjon om din konkurranse. Informasjonen som legges inn på denne siden vil kun gjelde for Triatlonserien. Informasjon for mosjonister vil fortsatt kunne finnes på konkurransens egne nettside, dersom det finnes slike. Det er fullt mulig å linke til deres egen side fra Triatlonseriens nettsider, men endel informasjon må likevel legges inn på seriens sider. Elementer som må legges inn inkluderer følgende: Kart over løyper og skiftesone etter NTFs mal. Informasjon om innsjekkingstider og utdeling av diverse materiell (se tidslinje). Muligheter for overnatting og evt. avtaler konkurransen har for utøvere. Veibeskrivelse fra Oslo, Bergen og Trondheim. Fine bilder og evt. film fra tidligere konkurranser dersom dette finnes. Bakgrunnen for ønsket om en egen nettside er å gjøre NTF Triatlonserien til nettopp dette, en serie. For å få ut informasjon til utøverne om poeng, løyper, kalender, bilder, film og regler ønsker vi å samle alt på ett sted. Ved å arrangere et stevne i NTF Triatlonserien godtar dere dette. For informasjon om NTF Triatlonserien og spørsmål knyttet til gjennomføringen og planleggingen kan dere kontakte leder for arrangmentsutvalget: Arrangementsutvalget: For generelle spørsmål til Norges Triathlonforbund kan dere kontakte vår generalsekretær: Dag Oliver: INFORMASJONSFLYT MELLOM ARRANGØR OG NTF Kontakten mellom forbundet og dere som arrangører vil i første rekke foregå per epost og telefon. Det mest hensiktsmessige er å kontakte en av personene over, frem til TD har blitt satt. NTF vil tilstrebe å arrangere eget seminar for arrangører av Triatlonserien. Det vil bli pliktig oppmøte på dette seminaret. Der vil det bli mulighet for erfaringsutvekslinger og annen nyttig info knyttet til arrangeringen. Etter at det er satt TD til alle arrangement vil dette være kontaktperson. Det skal tilstrebes at TD er på befaring på stedet god tid i forkant av konkurransen. Det bes om at arrangør legger til rette for dette. KONKURRANSENE For å sikre kvalitet i NTF Triatlonserien og Norgesmesterskap har vi satt ned antallet konkurranser. Ved å gjøre dette vil utøvere være sikret konkurranser med høy profesjonalitet der sikkerheten er i høysetet. Vi jobber for å tilpasse sesongen etter store konkurranser i utlandet. NM Langdistanse vil i år ikke være innlagt i NTF Triatlonserien. I Triatlonserien vil Norges beste kvinner og menn få plass. Det vil etter hver konkurranse føres statistikker over hvem som til enhver tid leder serien. Vedkommende vil starte med startnummer 1 i neste konkurranse. Seeding for din konkurranse vil bli gjort når påmeldingen (for eliten) stenges 14 dager før konkurransen. Dersom kvinner og menn starter samtidig skal kvinnene få startnummer 101 osv.

8 PÅMELDING OG KVALIFISERING For å sikre lik påmelding for alle konkurransene i serien bør denne gjøres via Topptid.no. På den måten vil kriteriene under påmeldingen være korrekte med henblikk på de ulike klassene. I tillegg vil påmeldingen være direkte linket til NTF Triatlonseriens egne nettsider. Det betyr at oppdaterte startlister i serien til en hver tid vil kunne finnes på seriens nettsider. Dette systemet vil også frita deg som arrangør for mye jobb. Det meste vil gå av seg selv. For å sikre at vi får med Norges beste triatleter på konkurransene bør påmeldingen for de som til enhver tid er blant de 80 beste være åpen til 14 dager før konkurransen. Dersom interessen er stor og personer som ikke er permanent med i serien ønsker å være med plasseres disse i Masterserien. De kan senere flyttes over i Triatlonserien dersom det blir ledig plass. Seeding og ranking til deres konkurranse blir gjort etter at påmeldingen er stengt. Kontakt med ToppTid: DERES KONKURRANSE INNLEDENDE INFORMASJON Norges Triathlonforbund ønsker at konkurransene i NTF Triatlonserien, herunder også Norgesmesterskap, skal være trygge og spennende konkurranser for både utøvere såvel tilskuere. I tillegg skal informasjonsflyten til utøvere og klubber være god. Dette gjelder både i forkant, underveis og i etterkant av konkurransen. Se mer under punktet informasjonsflyt over. For å sikre at våre konkurranser skal ha en god og lik standard, vil tidslinjen under ta dere gjennom deres egen konkurranse. Det er viktig at denne følges slik at utøvere på forhånd vet hva de har å forholde seg til. TIDSLINJE - EN OVERSIKT Nov - jan: Konkurranser for neste års NTF Triatlonserie blir satt. NTF sender ut skjemaene «Risikovurdering» og «Utøverbriefing» til lokal arrangør (LA). 6 mnd før konkurransen: TD og HD blir satt. Frem til noen blir satt er leder av arrangementsutvalget NTFs representant for LA. 6 mnd fram til konkurransen: LA og TD har løpende kontakt om alt av praktiske ting ved konkurransen. TD ser at LA er klar over hvilke elementer som må være på plass for å arrangere konkurranse i NTF Triatlonserien. TD sender ut sjekkliste for LA dersom dette ikke er sendt allerede. 6 uker før konkurransen (gjerne før): LA returnerer «Risikovurdering» til TD for gjennomlesning og godkjenning. LA returnerer «Utøverbriefing» ferdig utfylt med de punktene merket for LA. TD leser gjennom, godkjenner og fyller i egne notater. Den returneres så til LA. Det bør tilstrebes en befaring på dette tidspunktet. Gjerne slik at risikovurderingen kan fylles ut i fellesskap.

9 4 uker før konkurransen (gjerne før): LA sender ut korrekt og dobbelsjekket «Utøverbriefing» til samtlige utøvere påmeldt NTF Triatlonserien (i PDF-format med bruk av «blindkopi»). Husk tydelig plassering og beskrivelse av straffeboks og oversikt over skiftesonen. Vær tydelige på hvor badehetter (evt. chipper) deles ut mot underskrift. 1 uke før konkurransen: LA bør åpne for at utøvere kan hente startnummer etc. Alt annet enn badehetter og chipper bør ligge i pakken. (Badehetter og chipper kan med hell deles ut på konkurransedagen MOT en underskrift på forstått briefing. Dette skjer under innsjekk i skiftesonen. 3t - 30min før start Henting av badehetter, evt. chipper og underskrift. Evt. bare underskrift. 2t - 30min før start Skiftesonen åpen for innsjekk. 45min - 10min før start Svømmeoppvarming med sikkerhet i vannet. 10min før start Oppstilling og evt. presentasjon av de ti beste utøverne i NTF Triatlonserien. (ti kvinner og ti menn) 1min før start Avspilling av egen stemningsmusikk. KUN for NTF Triatlonserien. KONKURRANSEDAGEN: Arbeidsoppgaver og -fordeling Under følger en beskrivelse av noen av de ulike oppgavene som finnes under arrangeringen av en konkurranse i NTF Triatlonserien. Etter denne planen trengs 8 personer (A, B, C, D, E, F, G og H). for gjennomføringen i tillegg til TD og HD. Denne listen er på ingen måte uttømmende, men mer beskrivelse av de viktigste oppgavene. I tillegg kommer vakter på svømming, sykkel og løp blant annet. T1: 4 personer (A, B, C og D) T1 skal være sperret med gjerder og vakter når innsjekk starter. Kun utøvere skal slippe inn i skiftesonen når den åpnes. Innsjekk gjennomføres slik: Arrangør skal kontrollere at alle har hjelm og at disse er hele og uten sprekker. Utøver skal vise at begge bremsene fungerer. Sjekk at utøveren har alle startnummer og at disse stemmer overens. Ved draft legal konkurranser må det påses at INGEN har temposykler. Skiftesonen skal inneholde: Bokser til utstyr, med startnummer A4 størrelse på startnummer på sykkelstativ (gjelder eliten) Navn Nummer Klubb Dersom det er asfalt i skiftesonen må denne kostes. Aller helst bør hele skiftesonen være mattebelagt. Kontakt NTF for type matte som skal brukes. C og D i skiftesonen skal bistå hoveddommer ved mountline og dismountline.

10 Straffeboks: 4 nye personer (E, F, G og H) Straffeboksen skal være plassert slik at utøverne passerer denne så mange ganger som mulig. Den kan med hell være rett etter utgangen av skiftesonen, men på et sted der utøverne også passerer etter en runde. HD er ansvarlig for å melde straffer til sjef straffeboks etter som disse blir levert fra dommerne. De ansvarlige i straffeboksen skal ta imot utøvere som skal sone og ta tiden på disse. Nummer, grunn til straff og om straffen er sonet skal noteres og gis videre til sjef for straffeboks. T2: 2 personer (A og B) Utstyret må passes på slik at ingen andre enn utøverne kommer inn i skiftesonen. I tillegg må personene bistå hoveddommer i å sjekke evt regelbrudd i skiftesonen (dismountline). Målområdet: 2 personer (E og F) Målområdet må være et avsperret område. Kun utøvere og presse skal ha tilgang. En person må passe på dette, den andre bistår utøverne, gir vann og tar av tidtakningschip samt viser vei til «avslapningsområde» dersom dette finnes. Premieutdeling: 4 personer (G, H, C og D) Arrangør tar seg av premieutdelingen etter tett samarbeid med TD. Husk at alle resultatene må være godkjente og underskrevet av TD før premieutdelingen setter i gang. 30 min etter målgang av beste kvinne skal det gjennomføres en blomstersermoni. På denne skal kvinnepallen og herrepallen opp hver for seg. I tillegg skal lederne av NTF Triatlonserien opp alene etterpå. For enkelthetsskyld kan en ta opp lederne fra begge kjønn samtidig. Disse får utlevert NTF Triatlonseriens trofé (som leveres tilbake etter premieutdelingen) DETALJER OM ARRANGERING AV NTF TRIATLONSERIEN T1 OG T2 Det bør tilstrebes at T1 og T2 er samme sted. Det forenkler arbeidet for dere som arrangører, men det gjør også konkurransen mer kompakt og mer publikumsvennlig. Tidslinjen på side 8 og 9 skal følges. På den måten har utøverne og dere en enkel plan å forholde seg til. Ved skiftesonen eller annet gunstig sted bør det opprettes et telt eller liknende med påmeldingslister for Triatlonserien. Her kan utøverne hente badehettene og chipene sine. I tillegg må de underskrive på at de har lest utøverbriefingen som etter planen skal sendes til utøverne senest fire uker før konkurransen. Skiftesonen skal være lagt opp slik at alle må bevege seg like langt. Det vil si at de må løpe inn fra ene siden og ut på motsatt side.

11 Skiftesone ITU World Triathlon Series - Elite Skiftesone ITU Age group Boks og individuelt sykkelstativ ITU Elite Boks og horisontale sykkelstativ

12 SVØMMING Det skal være en trygg og sikker løype. Eliten skal starte med stup dersom det er mulig. Et olympisk triatlon bør gjennomføres ved to runder av 750m der utøverne er på land, passerer en tidtakermatte, før de stuper uti igjen for runde to. Startbryggen skal være delt opp i startposisjoner til hver enkelt utøver. Dette kan gjøres med tape eller spray. Eliten kan selv velge startposisjon etter seeding. Bryggen skal, som på bildet under, ha en strek langs bryggen. Utøverne skal stå bak denne streken til TD gir signalet «på plass». Da skal utøverne tre inn i sitt eget område. Etter maks seks sekunder, helst før, skal startsignalet gå. Startbryggen i ITU Elite og startposisjonene SYKLING Syklingen skal være trygg og sikker. Det bør være en motorsykkel (til nød en bil) foran første utøver og bak siste utøver. Løypa bør bestå av flere runder, eksempelvis 8 runder ved drafting og 2 runder ved non-drafting. Løypa bør være sperret for trafikk ved non-drafting. Ved draftlegal konkurranser skal løypa være sperret for trafikk. Da bør også utøvere som blir tatt igjen med en runde på syklingen tas ut av konkurransen. Dette bestemmes av TD i samråd med LA. Ved flere runder og draftlegal konkurranse skal arrangør stille med to personer som noterer runder og holder opp skilt for hver runde samt bruker bjelle ved siste runde. Skilt og bjelle skaffes av LA. Om mulig bør løypa ved draftlegal konkurranser ha krevende bakker for å gjøre konkurransen mer spennende. Ved draftlegal konkurranser bør det tilstrebes at eliten sykler gjennom skiftesonen på hver runde. Dersom det sykles gjennom skiftesonen skal utøvere som blir tatt igjen med en runde tas ut av konkurransen. Dette er nødvendig for å hindre at noen sykler i skiftesonen mens andre skifter. Dette vil gjøre skiftesonen et naturlig punkt for tilskuere. Der vil de få med seg all skifting samt flere runder på løp og sykkel. Det beste er om målgang er ved siden av skiftesonen. Det gjøres oppmerksom på at kun elite, junior og ungdom har lov til å drafte. Masterserien og mosjonister skal ikke drafte. For å bedre kommunikasjonen underveis i konkurransen bør arrangør stille med sambandsradioer til de viktigste nøkkelpersonene i konkurransen. Herunder sjef for LA, TD, HD, sjef straffeboks, dommere etc. Dette er å anbefale og vil gjøre kommunikasjonen mye lettere.

13 LØPING Løpingen skal være trygg og sikker. Løypa bør være flere runder, eksempelvis 4 runder á 2,5km. Da kan samme løypa brukes både på olympisk og sprint. Det må tilstrebes at underlaget er så godt som mulig. Med det menes det at det ikke er store hull etc som kan gi skader for utøverne. I tillegg bør løpeløypen sperres av slik at ikke uvedkommende forviller seg inn i den. Også her skal arrangør ha to til å holde opp rundeskilt og ringe med bjelle. STRAFFEBOKS Straffeboksen skal plasseres slik at utøverne passerer denne så mange ganger som mulig på løpingen. Den skal være bemannet med nok personer til å håndtere det antallet straffer som blir ilagt. Den skal merkes med tydelige skilt 50m før OG ved selve boksen. I tillegg skal boksen ha en stor white board eller liknende til å notere ned numrene på utøverne som skal ha straff. HD vil være øverste myndighet, men straffeboksen bør få utpekt en egen leder som rapporterer og kommuniserer direkte med HD. MÅLGANG Målgangen bør legges slik at publikum kan se oppløpet på en god måte. Det må sikres at ikke uvedkommende kommer inn i målområdet. Det skal sperres av og det skal være nok frivillige til å håndtere utøvere, ta av chiper, gi drikke og evt. deltakermedalje. Det skal legges til rette for at presse får god plassering i målområdet. I tillegg skal det planlegges med et intervjuområde like etter målgang. Det må være egne frivillige som sørger for at de tre beste av begge kjønn beveger seg til intervju rett etter målgang. Som tidligere nevnt bør målgang og skiftesonen være like ved hverandre. På den måten vil dette bli konkurransens naturlige midtpunkt. PROMOTERING Arrangør er ansvarlig for at profilhåndboka (evt. råd fra TD) til NTF Triatlonserien følges. Dette gjøres i samråd med TD. Arrangør er ansvarlig for å fremme NTFs egne sponsorer og alt materiell i henhold til profilhåndboka. Det vil gjennom tett samarbeid finnes egne områder der LA kan promotere egne sponsorer. Det er utarbeidet en egen mal for kart for NTF Triatlonserien. Det bes om at denne brukes. TD kan kontaktes for utarbeiding av disse. Under viser et eksempel på en annen utformingen. Eksempel fra ITU World Triathlon Series

14 SIKKERHET NTFs risikovurdering skal fylles ut på en god måte og returneres til TD som beskrevet i tidslinjen. Dette er både NTFs og deres trygghet på at sikkerheten er ivaretatt. Vi har stort fokus på sikkerhet og vi ønsker et tett samarbeid for å sørge for at alle stevner i NTF Triatlonserien er så sikre som mulig. Samarbeid er forøvrig også et nøkkelord for hele sesongen. Gjennom godt samarbeid mellom NTF og klubbene/ arrangørene vil vi sammen kunne utvikle gode konkurranser for alle som ønsker å delta i triatlon. For at de involverte arrangører og andre skal være sikret tilgang til alle nødvendige områder er det utarbeidet akkrediteringskort. Lokal arrangør er ansvarlig for å skrive ut disse i farger og laminere. Det er seks ulike kort. Disse er: Teknisk Delegat Hoveddommer Dommer ToppTid Lokal Arrangør Norges Triathlonforbund Kortene skal benyttes under konkurransen og skal være tegnet på adgang til ulike avsperrede områder under konkurransen. TD og HD har egne vester. PREMIEUTDELING: Premieutdelingen gjennomføres slik at eliteklassen tas opp på vanlig måte. Bronse, sølv og gull til elite menn og elite kvinner. I masterklassene kan kvinner og menn tas opp samtidig på pallen i de ulike aldersklassene. Lagkonkurransen der det laget med de tre beste enkeltresultatene vinner, vil i år falle bort. I stedet jobbes det i tråd med ITU om en egen lagstafett. Mer info om dette vil komme på et senere tidspunkt. Følg forøvrig NTFs planverk omkring premieutdelingen. TD skal være oppdatert på hvordan den praktisk gjennomføres. Det kan med fordel samarbeides tett om dette i forkant av konkurransen slik at det ikke kommer noen overraskelser på konkurransedagen.

15 POENGFORDELING OG KLASSER: NTF Triatlonserien Norgesmesterskap Elite PLASSERING POENG PLASSERING POENG PLASSERING POENG PLASSERING POENG Masterserien, Ungdom- og juniorserien Norgesmesterskap Master/Ungdom/junior PLASSERING POENG PLASSERING POENG PLASSERING POENG PLASSERING POENG

16 Kun de fire beste konkurransene per utøver blir gjeldende i poengrankingen til slutt. Det betyr at utøvere kan være borte fra en konkurranse grunnet sykdom eller annet og fortsatt være med blant teten mot slutten av sesongen. Det vil i år være følgende klasser i NTF Triatlonserien: og andre som ønsker å stille i denne klassen (Elite), Master I, Master II og Master III. Alle utenom eliteklassen stiller i Masterserien. Det oppfordres til å arrangere sprint- eller supersprintkonkurranser for yngre deltakere slik at disse også kan innlemmes i Masterserien. SKJEMAER EN OVERSIKT Følgende skjema skal fylles ut og returneres TD (gjelder ikke sjekkliste for lokale arrangører): «Risikovurdering NTF Triatlonserien» - Fylles ut av LA og returneres TD «Utøverbriefing NTF Triatlonserien» - Skapes av LA og TD sammen «Sjekkliste Lokal Arrangør» - Sjekkliste for lokale arrangører «Evaluering fra Lokal Arrangør» - Fylles ut av LA og sendes TD Følgende skjema printes i 10 eksemplarer av lokal arrangør: «NTF Triatlonserien PROTESTSKJEMA» «NTF Triatlonserien ANKESKJEMA» «NTF Triatlonserien STRAFFEBOKSSKJEMA» Følgende skjema printes i 5 eksemplarer av lokal arrangør: Se vedlagt. «NTF Triatlonserien STRAFFEOPPLYSNINGSSKJEMA» «NTF Triatlonserien TEMPERATURSKJEMA»

01.Juli Utøverbriefing

<Sett inn Konkurranse Logo> 01.Juli Utøverbriefing 01.Juli 2012 Utøverbriefing Innhold Velkommen og introduksjon Konkurranse jury Plan og tider Innsjekk og prosedyrer Løypa Prosedyrer etter konkurransen Værmelding Velkommen!

Detaljer

NTF Konkurranseregler - Vedlegg. Gyldige fra 15.05.2013 Godkjent av NTFs styre 16.04.2013

NTF Konkurranseregler - Vedlegg. Gyldige fra 15.05.2013 Godkjent av NTFs styre 16.04.2013 NTF Konkurranseregler - Vedlegg Gyldige fra 15.05.2013 Godkjent av NTFs styre 16.04.2013 Norges Triathlonforbund NTF Konkurranseregler - Vedlegg Oppdatert 03-04-2014 1 NTFs konkurranseregler er basert

Detaljer

UTØVERINFORMASJON BYTRI 2015

UTØVERINFORMASJON BYTRI 2015 UTØVERINFORMASJON BYTRI 2015 Velkommen til Bytri i Tønsberg! Nå er det ikke lenge igjen før du er i gang med 750m svømming, 20 km sykling og 5 km løp, enten alene eller som et lag. Vi forventer 6-7 000

Detaljer

Stavern Triatlonfestival

Stavern Triatlonfestival Stavern Triatlonfestival Velkommen! 5 og 6 juli 2008 Konkurransene arrangeres av klubben Oslofjord Triatlon. I 2008 arrangerer vi for fjerde år på rad. Alle konkurransene foregår i området rundt Kysthospitalet

Detaljer

NTF Konkurranseregler. Gyldige fra 15.05.2013 Godkjent av NTFs styre 16.04.2013. Norges Triathlonforbund NTF Konkurranseregler 16-04-2013 1

NTF Konkurranseregler. Gyldige fra 15.05.2013 Godkjent av NTFs styre 16.04.2013. Norges Triathlonforbund NTF Konkurranseregler 16-04-2013 1 NTF Konkurranseregler Gyldige fra 15.05.2013 Godkjent av NTFs styre 16.04.2013 Norges Triathlonforbund NTF Konkurranseregler 16-04-2013 1 NTFs konkurranseregler er basert på det internasjonale trialonforbundets

Detaljer

PRAKTISK INFO TIDSPLAN. Lørdag (Tollboden, Indre Havn): Utdeling av startnummer registrering åpen kl. 17:00-20:00

PRAKTISK INFO TIDSPLAN. Lørdag (Tollboden, Indre Havn): Utdeling av startnummer registrering åpen kl. 17:00-20:00 PRAKTISK INFO TIDSPLAN Lørdag (Tollboden, Indre Havn): Utdeling av startnummer registrering åpen kl. 17:00-20:00 Kl. 18:00-19:00 Foredrag med Smartfish og Kari Flottorp Lingsom. Tema: Trening, konkurranse

Detaljer

INFORMASJON TIL ÅRETS DUATHLON I SARPSBORG

INFORMASJON TIL ÅRETS DUATHLON I SARPSBORG INFORMASJON TIL ÅRETS DUATHLON I SARPSBORG Sted: Sarpsborg / Kalnes Videregående skole Dato: 05. Mai Startnummer: Utdeling av startnummer i sekretariatet kl: 09.00-09.45 Startid lang: 10.00 Start kort:

Detaljer

1. Målsetninger og ledelse av Norgescup

1. Målsetninger og ledelse av Norgescup 1. Målsetninger og ledelse av Norgescup 1.1 Tilby en serie orienteringsarrangement med høy kvalitet, som skal være attraktiv både for eliteutøvere, media, publikum, samarbeidspartnere og andre interesserte.

Detaljer

1. Målsetninger og ledelse av Sport8-Norgescup

1. Målsetninger og ledelse av Sport8-Norgescup 1. Målsetninger og ledelse av Sport8-Norgescup 1.1 Tilby en serie orienteringsarrangement med høy kvalitet, som skal være attraktiv både for eliteutøvere, media, publikum, samarbeidspartnere og andre interesserte.

Detaljer

1. Målsetninger og ledelse av Norgescup

1. Målsetninger og ledelse av Norgescup 1. Målsetninger og ledelse av Norgescup 1.1 Tilby en serie orienteringsarrangement med høy kvalitet, som skal være attraktiv både for eliteutøvere, media, publikum, samarbeidspartnere og andre interesserte.

Detaljer

Uttakskriterier Norges Triathlonforbund

Uttakskriterier Norges Triathlonforbund Uttakskriterier Norges Triathlonforbund Eliteutvalget har definert uttakskriterier for uttak landslag og uttak til E-cup, EM og VM og andre mesterskap for utøvere tilknyttet Norges Triathlonforbund. Vi

Detaljer

Vinterleker 2017 Langrenn og Truger

Vinterleker 2017 Langrenn og Truger INNBYDELSE Vinterleker 2017 Langrenn og Truger NM STADIOEN PÅ LYGNA 25-26. mars Idrettsglede arrangeres av: Brandbu Idrettsforening og Civitan Norge Arrangør: Brandbu IF og Civitan Norge Sted: Lygna skistadion

Detaljer

VEILEDNING FOR CALL ROOM VED NORSKE MESTERSKAP

VEILEDNING FOR CALL ROOM VED NORSKE MESTERSKAP VEILEDNING FOR CALL ROOM VED NORSKE MESTERSKAP Svømmeutvalget/Dommerutvalget Norges Svømmeforbund svu@medley.no Innhold... 1 Hva er Call Room Hensikt Forventninger... 3 Call Room vil være en prøveordning

Detaljer

Strategisk plan. Norsk Triathlon mot 2024. NTF Ting 2012

Strategisk plan. Norsk Triathlon mot 2024. NTF Ting 2012 Strategisk plan Norsk Triathlon mot 2024 NTF Ting 2012 2 Idretten triathlon består av svømming, sykling og løping. Vintertriathlon er en egen idrett hvor svømmingen er erstattet med langrenn. Duathlon

Detaljer

INNBYDELSE til NM BOCCIA INDIVIDUELT 2014. Ålen Bocciaklubb

INNBYDELSE til NM BOCCIA INDIVIDUELT 2014. Ålen Bocciaklubb INNBYDELSE til NM BOCCIA INDIVIDUELT 2014 Ålen Bocciaklubb i samarbeid med 25. - 26. OKTOBER Verket Flerbrukshall, Røros INDIVIDUELT NM I BOCCIA 2014 I anledning Ålen Bocciaklubb (Tidl. Helsesportslag)

Detaljer

Program 04.06. 06.06. 2015 Torsdag 4. juni Mo 16.00 18.00 Utlevering av startnummer hos Sportshuset, for all distanser.

Program 04.06. 06.06. 2015 Torsdag 4. juni Mo 16.00 18.00 Utlevering av startnummer hos Sportshuset, for all distanser. Program 04.06. 06.06. 2015 Torsdag 4. juni Mo 16.00 18.00 Utlevering av startnummer hos Sportshuset, for all distanser. Fredag 5. juni Mo/Bodø 15.00 17.00 Utlevering av startnummer hos Sportshuset, for

Detaljer

Velkommen til NM-Lag på Hommersåk

Velkommen til NM-Lag på Hommersåk Velkommen til NM-Lag på Hommersåk 27. september 2014 Vi gleder oss til å feire trialfolkets storsamling, og håper også at denne helga blir en stor opplevelse for både deltakere og publikum. Trialhistorie

Detaljer

UTKAST NMK MESTERSKAP NORD FOR 2015 NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 22 Nov 2014

UTKAST NMK MESTERSKAP NORD FOR 2015 NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 22 Nov 2014 UTKAST NMK MESTERSKAP NORD FOR 2015 NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 22 Nov 2014 Enhet: Dato: Eier: Utarbeidet av: Sekretær: NMK Mesterskap Nord 2014-11-22 NMK Bardu, NMK Tromsø,

Detaljer

Eiker Cheerleading Team Eagles

Eiker Cheerleading Team Eagles Eiker Cheerleading Team Eagles i samarbeid med NAIF seksjon cheerleading og cheerdance ønsker velkommen til WinterCup 2015 Lørdag 24. og søndag 25. januar 3. kvalifiseringscup til NM 2015 Åpent for alle

Detaljer

INNBYDELSE. Vårspretten. 21.april 2012. NCF Rankingritt #1 Terreng og Scott Cup #1. Fiskum IL Sykkel www.fiskumil.no. Eiker Regnskapsdata DA

INNBYDELSE. Vårspretten. 21.april 2012. NCF Rankingritt #1 Terreng og Scott Cup #1. Fiskum IL Sykkel www.fiskumil.no. Eiker Regnskapsdata DA INNBYDELSE Vårspretten 21.april 2012 NCF Rankingritt #1 Terreng og Scott Cup #1 Fiskum IL Sykkel www.fiskumil.no Eiker Regnskapsdata DA Fiskim IL har gleden av å invitere til Vårspretten 2012. NCF Rankingritt

Detaljer

Skjeberg turn inviterer i samarbeid med Norges Gymnastikk- og Turnforbund til NM Rytmisk Gymnastikk

Skjeberg turn inviterer i samarbeid med Norges Gymnastikk- og Turnforbund til NM Rytmisk Gymnastikk Skjeberg turn inviterer i samarbeid med Norges Gymnastikk- og Turnforbund til NM Rytmisk Gymnastikk Dato: 4-6.april Sted: Rakkestadhallen, Skoleveien 12, 1890 Rakkestad Takhøyde: 9 m. Konkurranse Yngre

Detaljer

PM 2015 FARRISRUNDEN lørdag 13. juni

PM 2015 FARRISRUNDEN lørdag 13. juni PM 2015 FARRISRUNDEN lørdag 13. juni Vi vil med dette ønske velkommen til Farrisrunden, som arrangeres for 20. gang, lørdag 13. juni 2015. Som i fjor arrangeres også Sparebank1runden med og uten tidtaking.

Detaljer

INNBYDELSE TIL NM Rulleskiskyting 20. 22. SEPTEMBER 2013

INNBYDELSE TIL NM Rulleskiskyting 20. 22. SEPTEMBER 2013 INNBYDELSE TIL NM Rulleskiskyting 20. 22. SEPTEMBER 2013 Arrangør: Bossmo & Ytteren IL Skigruppa har sammen med Norges Skiskytterforbund den glede av å invitere til Norgesmesterskap i Rulleskiskyting 2013

Detaljer

Velkommen til TEVEBU CUP 7 på Konnerud søndag 17. september kl. 11

Velkommen til TEVEBU CUP 7 på Konnerud søndag 17. september kl. 11 Velkommen til TEVEBU CUP 7 på Konnerud søndag 17. september kl. 11 Konnerud IL Sykkel 1. RITTBESKRIVELSE TeVeBu cup 7 - Rundbaneritt Rundbaneløypa på Konnerud er en flott kombinasjon av naturlige skogsløyper,

Detaljer

STATUTTER NMK MESTERSKAP NORD NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 05 Jan 2015

STATUTTER NMK MESTERSKAP NORD NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 05 Jan 2015 STATUTTER NMK MESTERSKAP NORD NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 05 Jan 2015 Enhet: Dato: Eier: Utarbeidet av: Sekretær: NMK Mesterskap Nord 2015-01-05 NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms,

Detaljer

Spesialreglement for Formel-K Mesterskapsreglement

Spesialreglement for Formel-K Mesterskapsreglement 2017 Spesialreglement for Formel-K Mesterskapsreglement Innhold: Norgesmesterskap 2017 Norgescup 2017 Sist endret: Kartingseksjonen NBF 1/1/2017 Reglement for Norgesmesterskap 1. Innbydelse Det arrangeres

Detaljer

Retningslinjer for utøvere i Lillehammer Cykleklubb

Retningslinjer for utøvere i Lillehammer Cykleklubb Retningslinjer for utøvere i Lillehammer Cykleklubb Innhold 1. Innledning.... 3 2. Aktivitetsplaner... 3 3. Uniformering... 3 4. Personlige sponsorer:... 3 5. Lisens og medlemskap.... Feil! Bokmerke er

Detaljer

Sykkel, Landevei 2014

Sykkel, Landevei 2014 Velkommen til NNM Sykkel, Landevei 2014 13.14. September Åpent NordNorsk Mesterskap Arrangør: Bodø Cykleklubb For mer og oppdatert informasjon: http://www.bodock.no og https://www.facebook.com/groups/135540200797/

Detaljer

Dato: Klokken: Sted: Comfort Hotel Union Brygge, Drammen

Dato: Klokken: Sted: Comfort Hotel Union Brygge, Drammen Referat Styremøte Dato: 11.03.2015 Klokken: 1400-1930 Sted: Comfort Hotel Union Brygge, Drammen Møtetype Deltagere Styremøte Arild Mjøs Andersen, Lars Ursin, Nina Blakkisrud Vara: Espen Wagener Ikke møtt:

Detaljer

Bruk av arealer 27. August 2016 under Soon Tryathlon 2016

Bruk av arealer 27. August 2016 under Soon Tryathlon 2016 Bruk av arealer 27. August 2016 under Soon Tryathlon 2016 Arrangør: Soon Triathlonklubb Rittleder: Olav Kyrre Fjeld Adr: Brevikveien 41 1555 Son Tlf: 416 299 20 Kort om arrangementet Start pulje 1 (svømming)

Detaljer

EIDSVOLLRITTET 2015 INNBYDELSE EIDSVOLLRITTET. Rankingritt M/K senior - M/K junior 13.juni 2015. M/K10-16 13-14 juni 2015

EIDSVOLLRITTET 2015 INNBYDELSE EIDSVOLLRITTET. Rankingritt M/K senior - M/K junior 13.juni 2015. M/K10-16 13-14 juni 2015 EIDSVOLLRITTET Rankingritt M/K senior - M/K junior 13.juni 2015 M/K10-16 13-14 juni 2015 Eidsvoll Sykkelklubb ønsker deltager, ledere og presse velkommen til Eidsvoll og Eidsvollrittet 2015 Ritt type Rankingritt.

Detaljer

STARTKONTINGENTEN I KM.

STARTKONTINGENTEN I KM. STARTKONTINGENTEN I KM. Kretstinget 2012 vedtok følgende startkontingent i KM for tingperioden: KM jenter og gutter, 11-19 år : Kr. 70,- pr. øvelse KM senior/junior og veteran : " 80,- " " KM mangekamp,

Detaljer

INVITASJON NORGESCUP 3 UNGDOMSMESTERSKAP K1 SOMMERLEIR LAKSEVÅG KAJAKKLUBB

INVITASJON NORGESCUP 3 UNGDOMSMESTERSKAP K1 SOMMERLEIR LAKSEVÅG KAJAKKLUBB INVITASJON NORGESCUP 3 UNGDOMSMESTERSKAP K1 SOMMERLEIR 2015 LAKSEVÅG KAJAKKLUBB INVITASJON UM K1 og NORGESCUP 3 27-28. juni 2015 Laksevåg Kajakklubb har med dette gleden av å invitere til Ungdomsmesterskap

Detaljer

START (UTØVER) LISENS

START (UTØVER) LISENS START (UTØVER) LISENS GJELDENDE FOR KONKURRANSER I FORBINDELSE MED: FINNESVØMMING UNDERVANNSFOTOGRAFERING UNDERVANNSJAKT UNDERVANNSRUGBY LOVBESTEMT KRAV OM STARTLISENS. Ref. lov for Norges Dykkeforbund

Detaljer

19. og 20. mars 2011

19. og 20. mars 2011 ved Norwegian Cheerleading & Dance Committee, har gleden av å invitere til NM i Cheerleading og Cheerdance 19. og 20. mars 2011 på Brunstad Conference Center, BCC, i Stokke. NM 2011 vil ha følgende kategorier:

Detaljer

Velkommen til Stiga Norges Cup

Velkommen til Stiga Norges Cup LAKSEVÅG BORDTENNISKLUBB Postboks 68, Kristianborg, 5822 Bergen Mobil 91690364, Otto Bankkonto: 9521.65.15545 E-post: otto.h@laksevagbtk.no Hjemmeside: www.laksevagbtk.no Velkommen til Stiga Norges Cup

Detaljer

Bjørn Wigdel, Arild Andersen, Viviana Hiis, Nina Blakkisrud og Hanne Gro Korsvold. Arild Tveiten som observatør.

Bjørn Wigdel, Arild Andersen, Viviana Hiis, Nina Blakkisrud og Hanne Gro Korsvold. Arild Tveiten som observatør. Referat Styremøte Dato: 11.03.2013 20:00 21:30 Skype Møtetype Styremøte Møteleder Arild Andersen Referent Oliver Deltagere Bjørn Wigdel, Arild Andersen, Viviana Hiis, Nina Blakkisrud og Hanne Gro Korsvold.

Detaljer

Arrangere randoneekonkurranse

Arrangere randoneekonkurranse Arrangere randoneekonkurranse Denne veilederen er ment å være et notat som gir en del tips, og danner et rammeverk for hvordan randoneekonkurranser bør gjennomføres i Norge. Dette er med andre ord en idebank

Detaljer

JKA Norgesmesterskapet 2008

JKA Norgesmesterskapet 2008 JKA Norgesmesterskapet 2008 Nordås karateklubb stod som arrangør av det syvende offisielle Norgesmesterskapet i JKA karate lørdag 8. mars i Fyllingsdalshallen, Bergen. Det var påmeldt 96 utøvere med til

Detaljer

Bergens Turnforening inviterer i samarbeid med Norges Gymnastikk- og Turnforbund til NM og. CUP rytmisk gymnastikk

Bergens Turnforening inviterer i samarbeid med Norges Gymnastikk- og Turnforbund til NM og. CUP rytmisk gymnastikk Plass til arrangørklubbs Bergens Turnforening inviterer i samarbeid med Norges Gymnastikk- og Turnforbund til og CUP Dato: 15.-16.mars 2014 Sted: Turnhallen, Vilhelm Bjerknes vei 22 Takhøyde: 8 m Konkurranseklasser:

Detaljer

3. GODKJENNING AV INNKALLING, SAKSLISTE OG STEMMEBERETTIGEDE.

3. GODKJENNING AV INNKALLING, SAKSLISTE OG STEMMEBERETTIGEDE. Årsmøte saker ÅRSMØTE NARVIK CYKLEKLUBB TORSDAG 19 Februar 2014 SAKSLISTE 1. VALG AV ORDSTYRER 2. VALG AV SEKRETÆR 3. GODKJENNING AV INNKALLING, SAKSLISTE OG STEMMEBERETTIGEDE. 4. ÅRSBERETNING FOR 2013

Detaljer

INNBYDELSE STATOIL NORGESCUP SENIOR / JUNIOR, U23-MESTERSKAP OG NM SPRINT JUNIOR.

INNBYDELSE STATOIL NORGESCUP SENIOR / JUNIOR, U23-MESTERSKAP OG NM SPRINT JUNIOR. INNBYDELSE STATOIL NORGESCUP SENIOR / JUNIOR, U23-MESTERSKAP OG NM SPRINT JUNIOR. På vegne av Norges Skiforbund har Vind IL gleden av å invitere til: Statoil Norgescup senior, U 23-mesterskap og Statoil

Detaljer

Invitasjon til Sommerleker 2017

Invitasjon til Sommerleker 2017 Invitasjon til Sommerleker 2017 I samarbeid med Brandbu idrettsforening og Civitan Norge ønsker vi å invitere til Nasjonale sommerstevne i friidrett for utviklingshemmede. NYHET AV ÅRET ER AT STEVNET INNGÅR

Detaljer

CHEERFEST MINI OG PEEWEE ARRANGEMENTSINFORMASJON

CHEERFEST MINI OG PEEWEE ARRANGEMENTSINFORMASJON CHEERFEST MINI OG PEEWEE ARRANGEMENTSINFORMASJON ARRANGEMENTSINFORMASJON Som medlem av Norges Idrettsforbund skal vi følge deres Bestemmelser om barneidrett og ivareta Idrettens barnerettigheter. Dette

Detaljer

Invitasjon Nord-Norsk mesterskap 18. - 19. oktober 2013 for senior og junior

Invitasjon Nord-Norsk mesterskap 18. - 19. oktober 2013 for senior og junior ! Invitasjon Nord-Norsk mesterskap 18. - 19. oktober 2013 for senior og junior Arrangør: Norges Kampsportforbund Teknisk arrangør: TromsøTaekwon-Do klubb Kontaktperson: Marthe Bøhler, tlf: 924 43 194 E-post:

Detaljer

LandeveisBirken 2014

LandeveisBirken 2014 LandeveisBirken 2014 Nyheter i 2014 LØRDAGSARRANGEMENT - 14. JUNI 2014 Samme dag som Birkebeinerløpet Lagkonkurranse med pengepremier (totalt kr 70.000,-) Egen lagkonkurranse for kvinner (171 km/74 km)

Detaljer

PRAKTISK INFORMASJON INTERSPORT OSLO TRIATHLON

PRAKTISK INFORMASJON INTERSPORT OSLO TRIATHLON PRAKTISK INFORMASJON INTERSPORT OSLO TRIATHLON 2015 Viktig melding til alle deltagere For å lette informasjonsflyten under arrangementet vil Oslo Triathlon i år etablere en egen Operasjonssentral-OPS som

Detaljer

INVITASJON. SYKLEKLUBBEN LYNGDAL & OMEGN har gleden av å invitere til. REGIONSMESTERSKAP SØR Landevei 20 og 21 september 2014 &

INVITASJON. SYKLEKLUBBEN LYNGDAL & OMEGN har gleden av å invitere til. REGIONSMESTERSKAP SØR Landevei 20 og 21 september 2014 & INVITASJON SYKLEKLUBBEN LYNGDAL & OMEGN har gleden av å invitere til REGIONSMESTERSKAP SØR Landevei 20 og 21 september 2014 & Lørdag ettermiddag/kveld: FESTKVELD, med premieutdeling fra tempoetappen og

Detaljer

INNBYDELSE til NM BOCCIA Individuelt 2017 Moss og Omegn Boccia og Teppecurling klubb i samarbeid med

INNBYDELSE til NM BOCCIA Individuelt 2017 Moss og Omegn Boccia og Teppecurling klubb i samarbeid med INNBYDELSE til NM BOCCIA Individuelt 207 Moss og Omegn Boccia og Teppecurling klubb i samarbeid med Boccia / Teppecurling 4-5 November Mossehallen, Moss Kontaktperson: Egil Olsen Vålervegen 09 599 Moss

Detaljer

INNBYDELSE 27.-28. oktober 2007 DOMUS Athletica OSLO

INNBYDELSE 27.-28. oktober 2007 DOMUS Athletica OSLO INNBYDELSE 27.-28. oktober 2007 DOMUS Athletica OSLO - Et NM du ikke glemmer Regi: Norges Kampsport Forbund ved NTN seksjonen Teknisk arrangør: Christiania Taekwon-Do klubb i samarbeid med National Taekwon-Do

Detaljer

Fellesskap - Mestring Begeistring

Fellesskap - Mestring Begeistring Fellesskap - Mestring Begeistring Reglement for barneidrett NTF regelverk for barneidrett Gyldige fra: 10. mai. 2016 Godkjent av NTFs styre: 10. mai 2016 NTFs reglement for barneidrett er basert på barneidrettsrettighetene,

Detaljer

Strategiplan. Norges Triathlonforbund

Strategiplan. Norges Triathlonforbund Strategiplan Norges Triathlonforbund Ting 2015 NTFs Strategi Vi skal (formål) Norges Triathlonforbund (NTF) skal fremme triatlon, samt kombinasjoner av denne idretten, i henhold til enhver tid godkjente

Detaljer

PRAKTISK INFORMASJON INTERSPORT OSLO TRIATHLON

PRAKTISK INFORMASJON INTERSPORT OSLO TRIATHLON PRAKTISK INFORMASJON INTERSPORT OSLO TRIATHLON 2015 Viktig melding til alle deltagere For å lette informasjonsflyten under arrangementet vil Oslo Triathlon i år etablere en egen Operasjonssentral-OPS som

Detaljer

Jeg håpte på gevinst og overskudd, men var usikker på om overskuddet ville holde så lenge som 4 uker og til NM 1.aug.

Jeg håpte på gevinst og overskudd, men var usikker på om overskuddet ville holde så lenge som 4 uker og til NM 1.aug. Jeg hadde ingen forventning til NM Triathlon normaldistanse (1500 m svøm, 40 km sykling, 10 km løp), spesielt med tanke på opplevelsen jeg hadde under NM langdistanse i Haugesund for 4 uker siden der la

Detaljer

Vi har gleden av å innby til Succé Cup 2012

Vi har gleden av å innby til Succé Cup 2012 Vi har gleden av å innby til Succé Cup 2012 For 12. året på rad ønsker vi alle ryttere fra Norge, Sverige og Danmark, hjertelig velkommen til nok en Succé Cup. Dette arrangementet er et samarbeid mellom

Detaljer

INNBYDELSE til NM BOCCIA Individuelt 2015 Moss og Omegn Boccia og Teppecurling klubb I Samarbeid med

INNBYDELSE til NM BOCCIA Individuelt 2015 Moss og Omegn Boccia og Teppecurling klubb I Samarbeid med INNBYDELSE til NM BOCCIA Individuelt 2015 Moss og Omegn Boccia og Teppecurling klubb I Samarbeid med 20.-21 November Mossehallen, Moss Kontaktpersoner: Egil Olsen Vålervegen 109 1599 Moss Tlf. 90 11 98

Detaljer

Arrangørseminar for Norgescup- og NM arrangører Gardermoen 11. februar 2017

Arrangørseminar for Norgescup- og NM arrangører Gardermoen 11. februar 2017 Arrangørseminar for Norgescup- og NM arrangører Gardermoen 11. februar 2017 Grenvise diskusjoner og erfaringsutveksling: Alle BMX klubber, som skal arrangere NM- eller NC løp i år, var representert på

Detaljer

Referat styremøte 6. juni 2011 Nordlysbyen Sykkel

Referat styremøte 6. juni 2011 Nordlysbyen Sykkel Tilstede: Hilde Skaret, Arnulf Nilsen, Stig Misund, Alf Christian Losvar, Jacob Grønn Fra kl. 21.30: Jørund Greibrokk, Offroad Finnmark Sak 1. Sykkelarrangement 12. juni Geir Elde har kontroll på gjennomføringen

Detaljer

Det er en felles påmeldingsside for alle NC CX rittene. Link: https://rittresultater.no/nb/cxcupen Påmelding innen mandag

Det er en felles påmeldingsside for alle NC CX rittene. Link: https://rittresultater.no/nb/cxcupen Påmelding innen mandag Hvem hva og hvor? Sted Påmelding Skien isstadion, Moflatvegen 67, 3733 Skien. Parkering ved ishallen eller ved parkeringsplass for Skien fritidspark. GPS koordinater: 59 11'6.0"N 9 35'49.9"E Det er en

Detaljer

Langeland skole. Parkering på Langeland skole og sentrum barnehage. Sekretariat og garderober er på samme sted.

Langeland skole. Parkering på Langeland skole og sentrum barnehage. Sekretariat og garderober er på samme sted. Hvem hva og hvor? Sted Påmelding Langeland skole. Parkering på Langeland skole og sentrum barnehage. Sekretariat og garderober er på samme sted. Vi bruker eqtiming Link: https://reg.eqtiming.no/?eventuid=37606&lang=norwegian

Detaljer

Sandnes Sykleklubb har i samarbeid med Stavanger Sykleklubb gleden av å invitere til Rogaland 3 Etappers 2015

Sandnes Sykleklubb har i samarbeid med Stavanger Sykleklubb gleden av å invitere til Rogaland 3 Etappers 2015 Sandnes Sykleklubb har i samarbeid med Stavanger Sykleklubb gleden av å invitere til Rogaland 3 Etappers 2015 Innbydelse Sandnes Sykleklubb og Stavanger Sykleklubb har gleden av å ønske alle landets barn

Detaljer

SEEK AND FIND 2015. inviterer deg til årets. Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb

SEEK AND FIND 2015. inviterer deg til årets. Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb inviterer deg til årets SEEK AND FIND 2015 for Kråkstad, Siggerud og Ski Ungdomsskole PREMIE TIL DITT LAG? FREDAG 18. SEPTEMBER 2015

Detaljer

Håndbok for arrangører. i serien 2009/2010. FOTO: Bjørn Hove. E-post: nhf.rmn@handball.no Tlf: 72472040 Fax: 72472091

Håndbok for arrangører. i serien 2009/2010. FOTO: Bjørn Hove. E-post: nhf.rmn@handball.no Tlf: 72472040 Fax: 72472091 FOTO: Bjørn Hove Håndbok for arrangører i serien 2009/2010 NHF Region Midt-Norge Post: Idrettens Hus 7495 TRONDHEIM Besøk: Klostergt. 90 E-post: nhf.rmn@handball.no Tlf: 72472040 Fax: 72472091 NHF Region

Detaljer

Invitasjon Eidsvollrittet Norgescup mai 2017

Invitasjon Eidsvollrittet Norgescup mai 2017 Invitasjon Eidsvollrittet Norgescup 2 14. mai 2017 Vårt kvalitetsløfte! Norges Cykleforbund ønsker at du som deltager skal være trygg på at rittene du deltar på skal være trygge og følge en forholdsmessig

Detaljer

Retningslinjer for arrangement av Norgesmesterskap i regi av Norges Fleridrettsforbund, Boccia- og Teppecurlingseksjonen.

Retningslinjer for arrangement av Norgesmesterskap i regi av Norges Fleridrettsforbund, Boccia- og Teppecurlingseksjonen. Retningslinjer for arrangement av Norgesmesterskap i regi av Norges Fleridrettsforbund, Boccia- og Teppecurlingseksjonen. 1. Tildeling av mesterskap Seksjonen sender årlig ut, sammen med stevneapproberingsskjemaet,

Detaljer

Velkommen til NM i lagbåt / NC6 i Tysvær sept Arrangør:

Velkommen til NM i lagbåt / NC6 i Tysvær sept Arrangør: Velkommen til NM i lagbåt / NC6 i Tysvær 16. 17.sept 2017 Arrangør: NM i lagbåt/nc6 kajakk 16. 17. sept. Tysvær kano- og kajakklubb har gleden av å invitere til Norgesmesterskap i lagbåt og sesong-avslutning

Detaljer

Invitasjon NM Masters Landevei Juli Saltstraumen, Bodø

Invitasjon NM Masters Landevei Juli Saltstraumen, Bodø Invitasjon NM Masters Landevei 2017 8.-9. Juli Saltstraumen, Bodø Bodø CK ønsker deltagere, ledere, publikum og presse velkommen til NM Master Landevei i Bodø/Saltstraumen Bodø Ck har gleden av å invitere

Detaljer

PRAKTISK INFORMASJON OSLO TRIATLON

PRAKTISK INFORMASJON OSLO TRIATLON PRAKTISK INFORMASJON OSLO TRIATLON 2017 Viktig melding til alle deltagere For å lette informasjonsflyten under arrangementet vil Oslo Triatlon i år etablere en egen Operasjonssentral-OPS som er bemannet

Detaljer

Velkommen til TeVeBu cup 9 på Konnerud onsdag 7. september kl. 18

Velkommen til TeVeBu cup 9 på Konnerud onsdag 7. september kl. 18 Velkommen til TeVeBu cup 9 på Konnerud onsdag 7. september kl. 18 Konnerud IL Sykkel 1. RITTBESKRIVELSE TeVeBu cup 9 - Rundbaneritt Rundbaneløypa på Konnerud er en flott kombinasjon av naturlige skogsløyper,

Detaljer

Hvem hva og hvor? Sted. Påmelding

Hvem hva og hvor? Sted. Påmelding Hvem hva og hvor? Sted Påmelding Hove Leirsenter, Tromøya, Arendal Google Maps Det er en felles påmeldingsside for alle NC CX rittene. Link: https://rittresultater.no/cxcupen Frist: Mandag 2. November

Detaljer

Agenda: Utlevering av startnr. for sprint etter møtet er avsluttet

Agenda: Utlevering av startnr. for sprint etter møtet er avsluttet Agenda: 1. Off. åpning av møtet Hovedleder/Nssf 2. Opprop Rennleder 3. Valg av rennjury TD 4. Info fra arrangør/teknisk briefing Rennleder 5. TDs kommentarer TD 6. Værvarsel Rennleder 7. Andre saker Rennleder

Detaljer

Risikovurdering. Stavanger SwimRun. Stavanger Open Water. 20. august august Navn på konkurranse

Risikovurdering. Stavanger SwimRun. Stavanger Open Water. 20. august august Navn på konkurranse Risikovurdering Stavanger SwimRun 20. august 2016 Stavanger Open Water 21. august 2016 Navn på konkurranse Sted Stavanger Dato 20.-21. august 2016 Start Speidermarka, Store Stokkavann Målgang Speidermarka,

Detaljer

Info om Ungdomsløp. Ungdomsløp 2015 Klasser/løyper Emit-brikke Hvordan melde seg på løp? Hva skjer på løpsdagen?

Info om Ungdomsløp. Ungdomsløp 2015 Klasser/løyper Emit-brikke Hvordan melde seg på løp? Hva skjer på løpsdagen? Info om Ungdomsløp Ungdomsløp 2015 Klasser/løyper Emit-brikke Hvordan melde seg på løp? Hva skjer på løpsdagen? Ungdomsløp sesongen 2015 LØP NR DATO ARRANGØR LØPSTYPE STED 1 Torsdag 21. mai 2015 Malvik

Detaljer

Invitasjon Sandefjord Grand Tour (Norges Cup) 29. juli 2017

Invitasjon Sandefjord Grand Tour (Norges Cup) 29. juli 2017 Invitasjon Sandefjord Grand Tour (Norges Cup) 29. juli 2017 Sandefjord Sykleklubb har gleden å invitere deg og ditt lag til Norges Cup Sandefjord Grand Tour en del av Sandefjord Sykkelfestival 2017 Sted

Detaljer

PM 2016 FARRISRUNDEN lørdag 11. juni

PM 2016 FARRISRUNDEN lørdag 11. juni PM 2016 FARRISRUNDEN lørdag 11. juni Vi vil med dette ønske velkommen til Farrisrunden, som arrangeres for 21. gang, lørdag 11. juni 2016. Som i fjor arrangeres også Sparebank1runden med og uten tidtaking.

Detaljer

Røa Bogstad Triatlon i solskinn

Røa Bogstad Triatlon i solskinn Røa Bogstad Triatlon i solskinn Onsdag 23. August 2017 Dagen før Klubbmesterskapet i triatlon har vi notert 45 påmeldte og yr.no varslet sol og 20 o C store deler av dagen. Vi vet at god vær er en suksessfaktor

Detaljer

Invitasjon HelteRittet

Invitasjon HelteRittet Invitasjon HelteRittet Lørdag 13 August TINN IL SYKKEL TINN IL OG HELTERITTET AS INVITERER TIL NORGES CUP MTB MARATON SENIOR ELITE OG MASTERSCUP PÅ RANDSONEN AV HARDANGERVIDDA LØRDAG 13. AUGUST 2016 START

Detaljer

PM Sprint Midt-Norsk Mesterskap Orkdal fredag 28. august 2015 www.mnm2015.no

PM Sprint Midt-Norsk Mesterskap Orkdal fredag 28. august 2015 www.mnm2015.no Side 1 PM Sprint Midt-Norsk Mesterskap Orkdal fredag 28. august 2015 www.mnm2015.no Orkanger IF og Byåsen IL ønsker velkommen til Midt-Norsk Mesterskap i orientering - Sprint. Generell informasjon Løpsleder

Detaljer

PM Tour de Orientering

PM Tour de Orientering PM Tour de Orientering og Rogalandsranking nr. 8 & 9 27-28. september på Ålgård Tid; Distanse; Hva; Kart; Lørdag kl. 12.30-13.30 Prolog ca. 500m Speed-Orientering Ingen Lørdag kl. 14.00 Mellom Individuell

Detaljer

VAALER IF Renninnbydelse til Junior NM Ski Nordiske grener Vang-Våler 22. - 25. februar 2007

VAALER IF Renninnbydelse til Junior NM Ski Nordiske grener Vang-Våler 22. - 25. februar 2007 VAALER IF Renninnbydelse til Junior NM Ski Nordiske grener Vang-Våler 22. - 25. februar 2007 På vegne av Norges Skiforbund har Vang Skiløperforening og Vaaler Idrettsforening gleden av å innby til Junior

Detaljer

Tønsberg Messeområde Stenmalveien 32, 3111 Tønsberg GPS koordinater: N , E

Tønsberg Messeområde Stenmalveien 32, 3111 Tønsberg GPS koordinater: N , E Hvem hva og hvor? Sted Påmelding Tønsberg Messeområde Stenmalveien 32, 3111 Tønsberg GPS koordinater: N 59 16.902, E 10 24.609 Det er en felles påmeldingsside for alle NC CX rittene. Link: https://rittresultater.no/cxcupen

Detaljer

ITF Taekwon-Do. TAEKWON-DO KIRKENES 17 og 18.oktober 2015 - BARENTSHALLEN

ITF Taekwon-Do. TAEKWON-DO KIRKENES 17 og 18.oktober 2015 - BARENTSHALLEN ITF Taekwon-Do NNM 2 15 TAEKWON-DO KIRKENES 17 og 18.oktober 2015 - BARENTSHALLEN Regi: Norges Kampsport Forbund ved ITF seksjonen Ved Julie Berge julie@kampsport.no Teknisk arrangør: Kirkenes Taekwon-Do

Detaljer

Invitasjon. Skandinavisk Cup i Utfor

Invitasjon. Skandinavisk Cup i Utfor Invitasjon Skandinavisk Cup i Utfor Hafjell 12-13. August 2017 I samarbeid med Hafjell Bike Park har Sportsklubben Rye gleden av å invitere til Skandinavisk Cup i Utfor 12-13 august 2017. Sted: Hafjell

Detaljer

Til nemndas medlemmer: Torkjel Solbakken, Jo Agnar Hansen, Rune Landås Gjeterhundrådgiver/sekretær: Cathinka Kjelstrup Kopi til: Gjeterhundrådet

Til nemndas medlemmer: Torkjel Solbakken, Jo Agnar Hansen, Rune Landås Gjeterhundrådgiver/sekretær: Cathinka Kjelstrup Kopi til: Gjeterhundrådet Til nemndas medlemmer: Torkjel Solbakken, Jo Agnar Hansen, Rune Landås Gjeterhundrådgiver/sekretær: Cathinka Kjelstrup Kopi til: Gjeterhundrådet Bærum, 13. desember 2016 Referat telefonmøte tirsdag 13.

Detaljer

Invitasjon juni 2016

Invitasjon juni 2016 Invitasjon 19. 26. juni 2016 Bodø Ck har gleden av å invitere til NM Landevei 2016. Vi ser frem til, i fellesskap, å kunne tilby en mesterskapsuke til glede for ryttere, støtteapparat, kommissærer, publikum,

Detaljer

Velkommen til Stiga Norges Cup

Velkommen til Stiga Norges Cup LAKSEVÅG BORDTENNISKLUBB Postboks 68, Kristianborg, 5822 Bergen P.55-900518 M.911-43540/ 91690364, Otto Bank giro: 9521.65.15545 E-post: otto.h@laksevagbtk.no Hjemmeside: www.laksevagbtk.no Velkommen til

Detaljer

INNBYDELSE til NM BOCCIA LAG 2014 Moss Handicapidrettslag I Samarbeid med

INNBYDELSE til NM BOCCIA LAG 2014 Moss Handicapidrettslag I Samarbeid med INNBYDELSE til NM BOCCIA LAG 2014 Moss Handicapidrettslag I Samarbeid med 8. - 9. MARS. Mossehallen, Moss Kontaktpersoner: Egil Olsen Vålervegen 109 1599 Moss Tlf. 90 11 98 79 TIL SAMTLIGE LAG NB! HUSK

Detaljer

En guide til forståelse og suksess...

En guide til forståelse og suksess... En guide til forståelse og suksess... Tidspunkt Lørdag 5. september 2015 Registrering fra 09:00. Første start kl 11:00. GRATIS BarneDuathlon kl 10:00 ;o) Hvor Froland Idrettsanlegg Kringla Stadion Parkering

Detaljer

Jæren Sykkelfestival 2010. 8. oktober Rankingritt 9. oktober NorgesCup. Sandnes SK, Nærbø SK og Stavanger SK

Jæren Sykkelfestival 2010. 8. oktober Rankingritt 9. oktober NorgesCup. Sandnes SK, Nærbø SK og Stavanger SK 8. oktober Rankingritt 9. oktober NorgesCup Sandnes SK, Nærbø SK og Stavanger SK Jæren Sykkelfestival 2010 Sandnes SK, Nærbø SK og Stavanger SK har gleden av å invitere deltakere, ledere, dommere, funksjonærer,

Detaljer

Invitasjon NM Masters Landevei Juli Saltstraumen, Bodø

Invitasjon NM Masters Landevei Juli Saltstraumen, Bodø Invitasjon NM Masters Landevei 2017 8.-9. Juli Saltstraumen, Bodø Bodø CK ønsker deltagere, ledere, publikum og presse velkommen til NM Master Landevei i Bodø/Saltstraumen Bodø Ck har gleden av å invitere

Detaljer

NORM FOR NORGESMESTERSKAP, UOFFISIELT MESTERSKAP OG UNGDOMS MESTERSKAP I BMX

NORM FOR NORGESMESTERSKAP, UOFFISIELT MESTERSKAP OG UNGDOMS MESTERSKAP I BMX NORM FOR NORGESMESTERSKAP, UOFFISIELT MESTERSKAP OG UNGDOMS MESTERSKAP I BMX Arrangør som tildeles mesterskap forplikter seg til å arrangere etter denne norm. NM skal fortrinnsvis arrangeres på den weekend

Detaljer

Invitasjon NM Masters Landevei Juli Saltstraumen, Bodø

Invitasjon NM Masters Landevei Juli Saltstraumen, Bodø Invitasjon NM Masters Landevei 2017 8.-9. Juli Saltstraumen, Bodø Bodø CK ønsker deltagere, ledere, publikum og presse velkommen til NM Master Landevei i Bodø/Saltstraumen Bodø Ck har gleden av å invitere

Detaljer

INVITASJON UM/UL 2012 GRENLAND

INVITASJON UM/UL 2012 GRENLAND INVITASJON UM/UL 2012 GRENLAND Arrangør: Grenland Sykleklubb For mer informasjon: www.grenlandsk.no og www.sykkelum2012.no UM / UL 2012 Velkommen til Grenland Grenland SK er en klubb for syklister i alle

Detaljer

INVITASJON UM K1 og NORGESCUP 3 21-22. juni 2014!

INVITASJON UM K1 og NORGESCUP 3 21-22. juni 2014! INVITASJON UM K1 og NORGESCUP 3 21-22. juni 2014 Laksevåg Kajakklubb har med dette gleden av å invitere til Ungdomsmesterskap i K1 og Norges Cup 3 på Gravdalsvannet 21 juni 22 juni 2014. Sommerleiren blir

Detaljer

ASKER PETIT PRIX 2014 Program

ASKER PETIT PRIX 2014 Program ASKER PETIT PRIX 2014 Program Innholdsfortegnelse Velkommen... 3 Rittledelsen... 3 Generelt... 3 Bakketempo fredag 23. mai... 4 Gateritt lørdag 24. mai... 6 Tempo lørdag 24. mai... 8 Fellesstart søndag

Detaljer

Bestemmelser for konkurransearrangører Oppdatert

Bestemmelser for konkurransearrangører Oppdatert Bestemmelser for konkurransearrangører Oppdatert 15.2.2016 Tillegg for Freestyle & IDO- grener Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Norges

Detaljer

JKA Cup 2013. 27.10.2013 i Lurahallen, SANDNES JKA Cup er for junior t.o.m. 18 år

JKA Cup 2013. 27.10.2013 i Lurahallen, SANDNES JKA Cup er for junior t.o.m. 18 år JKA Cup 2013 27.10.2013 i Lurahallen, SANDNES JKA Cup er for junior t.o.m. 18 år Alle deltakere må ha pass og betalt JKA årsmerke for 2013. Årsmerke kan fåes kjøpt på stevnet, husk passet. Påmelding skjer

Detaljer

Innbydelse til Drammen Grand Prix barmarksprint. Drammen Travbane, søndag 24. september 2017

Innbydelse til Drammen Grand Prix barmarksprint. Drammen Travbane, søndag 24. september 2017 Innbydelse til Drammen Grand Prix barmarksprint. Drammen Travbane, søndag 24. september 2017 Klasser og info om selve løpet. Gutt/pike sykkel 1 hund G/P 12 13 år 2 runder 1600 m Gutt/pike sparkesykkel

Detaljer

Spesialreglement for Formel-K Mesterskapsreglement

Spesialreglement for Formel-K Mesterskapsreglement 2015 Spesialreglement for Formel-K Mesterskapsreglement Sist endret: 12.06.2015 Kartingseksjonen NBF 1/1/2015 Spesialreglement for Formel-K Kunngjort 2015-01-01 Reglement for Norgesmesterskapet 1. Innbydelse

Detaljer

Fauske IL har den glede å ønske dere alle velkommen til KM sprint og KM skiathlon 2013 og NC3/NC4

Fauske IL har den glede å ønske dere alle velkommen til KM sprint og KM skiathlon 2013 og NC3/NC4 Velkommen til KM! Fauske IL har den glede å ønske dere alle velkommen til KM sprint og KM skiathlon 2013 og NC3/NC4 Vi overtok arrangementet på rimelig kort varsel, men takket være en dreven arrangørstab

Detaljer