RUTEHEFTE FERJER OG SNØGGBÅTAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RUTEHEFTE FERJER OG SNØGGBÅTAR"

Transkript

1 RUTEHEFTE FERJER OG SNØGGBÅTAR Hordaland Gjeld frå 15. august 2016

2 M 41 ØME ET INNHALD SNØGGBÅT / EXPRESS BOAT Sunnhordland Austevoll Bergen Lokalbåt Austevoll... 8 Kleppestø - Strandkaien...10 Turistbåtrute: Norheimsund Herand Utne Kinsarvik Lofthus Ulvik Eidfjord...10 Knarvik Frekhaug Bergen Hardangerfjordekspressen Bergen Rosendal Hellesøy Lyngøy Hernar Sanden Nordøysund Sulo Reksteren Våge Os...21 Espevær Eidesvik...26 BUSS / BUS Flesland kai Flyplassen... 9 FERJE / CAR FERRY Kvanndal Utne Kinsarvik Utne Jondal Tørvikbygd...16 Gjermundshamn Varaldsøy Årsnes Klokkarvik Lerøy Bjelkarøy Hjellestad Hatvik Venjaneset...20 Våge Halhjem...21 Halhjem Sandvikvåg Hufthamar Krokeide...24 Husavik Sandvikvåg...25 Langevåg Buavåg...26 Ranavik Skjersholmane...27 Jektavik Nordhuglo Hodnanes Skånevik Matre Utåker...30 Fjelberg Sydnes Utbjoa Skjersholmane Fedje Sævrøy...32 Sløvåg Leirvåg...33 Masfjordnes Duesund...34 Breistein Valestrand...35 Helgedagar/Holidays Snøggbåtar/ Express Boat Helgedagar/Holidays Ferjer/ Car Ferry Vi tek atterhald om moglege trykkfeil og/eller endringar i rutetabellar. 699 Grafisk produksjon: BODONI Forsidefoto: Samferdselsfoto

3 God og trygg reise! Gode rutinar og prosedyrar, høg kvalitet på fartøy og utstyr og vel kvalifiserte og tryggleiksmedvitne mannskap er våre bidrag til tryggleiken om bord i ferjer og snøggbåtar. Som trafikant spelar også du ei viktig rolle for å sikra at det skal vera trygt å reisa. Vi ber difor om din medverknad! Ta deg tid! Vi oppmodar deg å rekna med god tid for å nå ferja, slik at du ikkje utset deg sjølv og dine medtrafikantar for fare ved å gjera kjøreturen til eit kappløp med tida. Har du knapp tid til ein ferje avgang, så sats heller på å ha god tid til neste avgang! Møt fram i god tid! Av omsyn til plassering av kjøretøy på bildekket og best mogleg utnytting av kapasiteten, ber vi om at du møter fram ved ferjekaien i god tid før avgang. Vegtrafikklova gjeld om bord Ved ombord- og ilandkjøring og på bildekket gjeld vegtrafikklova og dei føresegner som ellers gjeld for kjøring med motorvogn. Bilføraren har difor vanleg ansvar for kjøringa om bord på linje med kjøring på landeveg. Ferjemannskapet dirigerar! Signal for ombord- og ilandkjøring og plassering av bilane på ferjedekket, medrekna hengedekk eller nedre dekk, er mannskapet sitt ansvar. Vi ber om at du rettar deg etter dei signal dei gir. Ver varsam på bildekket! Ver varsam når du må bevege deg på bildekket. Gå ikkje mellom bilane ved dårleg vèr eller når ferja legg til kai. Dersom du er fotgjengar, må du ikkje gå om bord eller i land samstundes med ombord- og ilandkøyring av bilar. Ta omsyn ved ilandkjøring! For å unngå farlege forbikjøringar vil vi oppmoda tunge bilar og andre køyretøy med låg fart om å sleppa anna trafikk framom seg etter at dei har kjørt i land frå ferja. Respektér røykjeforbodet! Det er ikkje lov å røykja om bord i fartøya, verken for passasjerar eller tilsette. Røykjeforbodet gjeld også inne i bilen. Treng du hjelp? Ikkje alle fartøya er like godt tilrettelagt for funksjonshemma. Dersom du treng hjelp eller har trong for at det blir teke spesielle omsyn, så sei frå til mannskapet ved ombordkøyring. I tilfelle ein naudsituasjon: Orientér deg om bord! Lytt til informasjon! Rett deg etter mannskapet sine tilvisningar! Vi ber om at du legg merke til skilta som viser kvar utgangane er og kvar redningsutstyr er plassert. Dersom ein naudsituasjon skulle oppstå, ber vi deg lytta til den informasjonen som blir gitt over høgtalarane og retta deg etter tilvisningane frå mannskapet. Barn som reiser aleine: Ta kontakt med mannskap for nærare instruksar. Safety on board Please notice that smoking is not allowed on board. Please notice the signs showing you the way to the emergency exits and the life jackets. Sicherheit an Bord Bitte respektieren Sie die Rauch verboten. Bitte beachten Sie die Schilder und Notausgänge und Rettungsgürteln. Du kan bidra til tryggleiken om bord 3

4 4 Frå Ølen Måndag fredag / Monday Friday Turnr Båt nr. III I III II II III III III I III II I III II II III III II III Ølen f Utbjoa f Skånevik Sydnes Fjelbergøy Borgundøy Sunde Ranavik Leirvik f Rubbestadneset Bekkjarvik Litlekalsøy... Møkster... Hufthamar Flesland Bergen a a Korresponderer med nordgåande «Sogne- og Nordfjordbåt» kl Passasjerar frå staden må tinga båten minimum 20 minutt før avgang. f Fredag For bussruter til og frå snøggbåten, sjå skyss.no For rutetabell helgedagar, sjå side 36 I: M/S «Admiralen» II: M/S «Fjordbris» III: M/S «Tranen» Operatør: Norled AS. - tlf RUTE 2080 Sunnhordland Austevoll Bergen

5 5 Frå Bergen Måndag fredag / Monday Friday Turnr Båt nr. III III II III I III III II III III I II III II II III I III II Bergen Flesland Hufthamar b Møkster... Litlekalsøy... Bekkjarvik Rubbestadneset c Leirvik e Ranavik Sunde Fjelbergøy Borgundøy d Sydnes Skånevik c Utbjoa Ølen f Passasjerar frå staden må tinga båten minimum 20 minutt før avgang. b Korrespondanse mellom snøggbåt, ferje og buss på Hufthamar. Reisande med ferje frå Krokeide må gje beskjed til mannskap (snøggbåten) at dei skal vere med snøggbåtavgang c Kan verta ca. 5 minuttar seinka dersom mange * stogg på turen. d Anløper Furvik tømmerkai dersom passasjerar e Ikkje fredag f Fredag For bussruter til og frå snøggbåten, sjå skyss.no For rutetabell helgedagar, sjå side 36 I: M/S «Admiralen» II: M/S «Fjordbris» III: M/S «Tranen» Operatør: Norled AS. - tlf Bergen Austevoll Sunnhordland RUTE 2080

6 6 Frå Ølen Laurdag / Saturday Søndag / Sunday Turnr Båt nr. I III III III I III III I II III I III II Ølen Utbjoa... Skånevik Sydnes... Fjelbergøy Borgundøy d d Sunde Ranavik Leirvik Rubbestadneset Bekkjarvik Litlekalsøy Møkster Hufthamar Flesland Bergen Passasjerar frå staden må tinga båten minimum 20 minutt før avgang. d Anløper Furvik tømmerkai dersom passasjerar. For bussruter til og frå snøggbåten, sjå skyss.no For rutetabell helgedagar, sjå side 36 I: M/S «Admiralen» M/F II: «...» M/S «Fjordbris» M/F «...» III: M/S «Tranen» Operatør: Norled AS. - tlf RUTE 2080 Sunnhordland Austevoll Bergen

7 7 Frå Bergen Laurdag / Saturday Søndag / Sunday Turnr Båt nr. III III I III III I III I III II I III II Bergen Flesland Hufthamar Møkster... Litlekalsøy... Bekkjarvik Rubbestadneset c c Leirvik Ranavik Sunde Fjelbergøy... Borgundøy Sydnes... Skånevik Utbjoa... Ølen Dersom passasjerar til / frå staden. Passasjerar frå staden må tinga på telefon seinast 20 minutter før avgang. c Kan verta ca. 5 minuttar seinka dersom mange * stogg på turen. For bussruter til og frå snøggbåten, sjå skyss.no For rutetabell helgedagar, sjå side 36 I: M/S «Admiralen» M/F II: «...» M/S «Fjordbris» M/F «...» III: M/S «Tranen» Operatør: Norled AS. - tlf Bergen Austevoll Sunnhordland RUTE 2080

8 8 Frå Måndag fredag Austevoll Måndag fredag Onsd. Måndag fredag Laurdag Søndag Turnr Rubbestadn Bekkjarvik b Hevrøy... b Lundøy b Litlekalsøy b Møkster b Storebø Sandtorv... Hufthamar (08.06) (08.20) (17.17) b Hufthamar Flesland Bergen Frå Måndag fredag Bergen Måndag fredag Onsd. Måndag fredag Laurdag Søndag Turnr Bergen Flesland Hufthamar Hufthamar (08.07) (08.20) d b 19.40c Sandtorv... Storebø e d Møkster e d 17.50b Litlekalsøy e 17.37d 17.56b Lundøy... e b Hevrøy... a Bekkjarvik e d 18.13b Bekkjarvik Rubbestadn = Turar i grått vert utført av fartøy tilhøyrande «Sunnhordlandsruta». Sjå rutetabell for «Sunnhordlandsruta». Passasjerar frå staden må tinga båten minimum 20 minutt før avgang. a Går berre fredagar i perioden frå 1. mai til og med 30. september b Går berre i perioden frå 1. mai til og med 30. september c Korresponderar også med ferje frå Krokeide kl Turen kan verta forsinka med om lag 50 min. dersom supplering til Flesland kl d Dersom passasjerar til/frå Sandtorv (korrespondanse med ferje frå Krokeide kl og snøggbåt frå Bergen kl ) aktuell tur, vert turen seinka med om lag 15 minuttar. e Måndagar vil båten gå frå Storebø, frå Møkster, *stogg på Litlekalsøy og Lundøy, med ankomst Bekkjarvik Buss frå Bekkjarvik til Eidsbøen = Turar eigna for godshandsaming. Turnr. 13 vil ikkje ta gods måndagar. Dersom stort tal reisande fører til attståande passasjerar skal fartøyet køyre ekstratur på ei hensikts messig og effektiv måte til det beste for passasjerane. Slike ekstraturar skal Operatør utføra mot vanleg takst for dei reisande. For rutetabell helgedagar, sjå side 36 M/S «Tjelden» Operatør: Norled AS, www. norled.no, RUTE 2078 Lokalbåt Austevoll

9 Flesland kai Flyplassen Vinterrute 1. januar 30. april og 1. oktober 31. desember Frå Flesland kai Frå Flyplassen Mån fre Laurdag Søndag Mån fre Laurdag Søndag a a a a a a a a Frå Flesland kai Sommarrute 1. mai 30. september Frå Flyplassen Mån fre Laurdag Søndag Mån fre Laurdag Søndag a a a a 10.20a a a Hardangerfjordekspressen, Rosendal Bergen t/r a a a a 11.15a a Køyretid er ca. 8 min. Frå flyplassen har bussen haldeplass merka C på refuge mellom hotellet og parkeringshuset. Gå ut av terminalbygninga og til venstre på fortau til enden av terminalbygninga. Bussen køyrer også til Kokstad og Sandsli dersom passasjerar dit og dersom rutetida tillett det. Reisande med båt som skal med bussen til flyplassen MÅ varsle mannskap på båten i god tid før ank. Flesland kai, slik at naudsynt kapasitet for buss kan tingast. Større grupper som skal reise til og frå Flesland kai vert oppmoda om å ta direkte kontakt med Bergen Buss Service (tlf ) for avtale om dette. 9

10 RUTE 2070 Kleppestø Strandkaien M/S «Teisten» Operatør: Norled AS, Frå Kleppestø Måndag fredag / Monday Friday a Frå Strandkaien Måndag fredag / Monday Friday a Frå Kleppestø Laurdag / Saturday Overfartstid ca minutter. a Berre torsdag og fredag (og 17. mai) For rutetabell helgedagar, sjå side Frå Strandkaien Laurdag / Saturday Turistbåtrute: Norheimsund Herand Utne Kinsarvik Lofthus Ulvik Eidfjord RUTE 2095 M/S «Tedno» Gjelder i perioden 1. mai september. (Inkl. heilagdagar i perioden) Frå Eidfjord Alle dagar/every day Eidfjord a Ulvik Kinsarvik Lofthus Utne Herand Norheimsund a Lagt inn 5 minuttar meirtid mellom Eidfjord og Ulvik for å gje rom for «sightseeing» som fossvitjing, selsafari og liknande (langs styrbord land etter avgang Eidfjord). Frå Norheimsund Alle dagar/every day Norheimsund Herand Utne Lofthus Kinsarvik Ulvik Eidfjord SMS-varsling: Send «Norled varsle 2095» til 2077 sjå også norled.no 10 For bussruter, sjå skyss.no

11 Måndag fredag Buss avg. Knarvik Skysstasjon Buss ank. Knarvik kai Knarvik kai Frekhaug kai Strandkaien Strandkaien Frekhaug kai Knarvik kai Buss avg. Knarvik kai Buss ank. Knarvik Skysstasjon Ruta er innstilt som følgjer: Ruta vert innstilt frå og med 3. juli til og med 4. august 2017 (veke 27 31). Ruta vert innstilt i påske- og juleferien som for skule Ruta vert innstilt på alle bevegelege heilagdagar M/S «Fjordkatt» Operatør: Norled AS, Knarvik Frekhaug Bergen RUTE

12 12 SMS-varsling: Trådløst Send «Tide nett ombord, varsle...» gratis til 2077 tilkopling sjå også Tide.no Vinter 1/1 30/4 og 1/10 31/12 Sommar 1/5 30/9 Frå Rosendal Måndag fredag Torsd. fred. Laurdag Søndag Laurdag Søndag Buss frå Odda Buss frå Husnes Rosendal a Snilstveitøy a Rosendal Snilstveitøy... Malkenes b Os Flesland c c 10.20c c 10.20c 18.00c 10.20c 18.00c Bergen Vinter 1/1 30/4 og 1/10 31/12 Sommar 1/5 30/9 Frå Bergen Måndag fredag Torsd. fred. Laurdag Søndag Laurdag Søndag Bergen Flesland c 16.55c 16.10c 19.10c 11.25c 19.10c 11.25c 19.10c Os Malkenes b Snilstveitøy... Rosendal Rosendal Snilstveitøy Rosendal Buss til Odda Buss til Husnes Anløp dersom passasjerar til staden.passasjerar frå staden kan tinga båten pr. telefon , minimum 30 min. før avgang. a Måndag og onsdag. Bestilling på tlf innen kl dagen før. b Buss frå Ølve (vegkrysset i Teigen) kl Busskorrespondanse til Ølve kl c Busskorrespondanse til/frå Flesland flyplass. HELGEDAGAR 2016/2017 Sjå M/F M/S «...» «Rygerfonn» M/F 982 «...» Operatør: L. Rødne & Sønner AS, tlf RUTE 2075 Hardangerfjordekspressen Bergen Rosendal Sjå www. rodne.no for informasjon om: Takster Vilkår og rabatter FAQ (ofte stilte spørsmål) Barn (7 12 år) som reiser aleine

13 Hellesøy Lyngøy Hernar Sanden Nordøysund Sulo RUTE 2071 Sommarrute M/F «...» i perioden M/F 1. «...» mai august M/S «Øyrosa» Operatør: GulenSkyss AS Stoggestad Måndag fredag Laurdag Søndag Turnr Tirsd. Torsd. Fredag Fredag Laurdag Søndag Hellesøy x 11.55x 13.55x x 18.50x xa xa Lyngøy... x x x x x x x x xa x xa Hernar x 12.05x 14.10x x x x x x xa x xa Sanden... x x x x x x x xa x xa Nordøysund. x x x x x x x xa x xa Sulo... x x x x x x x xa x xa Sulo... x x x x x x x xa x xa Nordøysund. x x x x x x x xa x xa Sanden... x x x x x x x xa x xa Hernar x 12.35x 14.35x x x xa xa Lyngøy... x x x x x x x x x xa x xa Hellesøy x Dersom reisande/gods må båten få melding innan avgang Hellesøy for aktuell tur. xa Dersom reisande/gods må båten få melding seinast ein time før avgang frå Hellesøy. = måndag til fredag Dersom stort tal reisande fører til attståande passasjerar skal fartøyet køyre ekstratur på ei hensiktsmessig og effektiv måte til det beste for passasjerane. Slike ekstraturar skal Operatør utføra mot vanleg takst for dei reisande. Vinterrute i perioden 1. september til 30. april M/S «Øyrosa» Operatør: GulenSkyss AS Stoggestad Måndag fredag Laurdag Søndag Turnr Torsd. Fredag Laurdag Søndag Hellesøy xb xc 18.50xc xd Lyngøy... xb x xc xc x x x xd Hernar xb x xc xc x x x xd Sanden... xb x xc x x x Nordøysund... xb x xc x x x Sulo... xb x xc x x x Sulo... xb x xc x x x Nordøysund... xb x xc x x x Sanden... xb x xc x x x Hernar xb x xc xc xd Lyngøy... x xb x xc xc x x x xd Hellesøy x Dersom reisande/gods må båten få melding innan avgang Hellesøy for aktuell tur. xb Dersom reisande/gods må båten få melding innan kl same dag. xc Dersom reisande/gods må båten få melding innan kl same dag. xd Dersom reisande/gods må båten få melding innan avgang Hellesøy kl = måndag til fredag Dersom stort tal reisande fører til attståande passasjerar skal fartøyet køyre ekstratur på ei hensiktsmessig og effektiv måte til det beste for passasjerane. Slike ekstraturar skal Operatør utføra mot vanleg takst for dei reisande. SMS-varsling: For rutetabell Send «Tide helgedagar, varsle...» til 2077 sjå side sjå også 37 Tide.no 13

14 RUTE 1001 Kvanndal Utne M/F «Utne» Frå Kvanndal Frå Utne Mån fre Laurdag Søndag Mån fre Laurdag Søndag Overfartstid / Crossing time: ca. 20. min. Ferje/Ferry: Bilar / cars: 40 pbe, pax. 199 Takstsone/ Fare Zone 6 14 For rutetabell helgedagar, sjå side 38 SMS-varsling: Send «Norled varsle 1001» til 2077 sjå også norled.no

15 Kinsarvik Utne RUTE 1007 M/F «Jondal» Frå Kinsarvik Frå Utne Mån fre Laurdag Søndag Mån fre Laurdag Søndag b b b b a 20.45a a Berre måndag og onsdag b Sommarrute 15. juni 20. august Overfartstid / Crossing time: ca min. Bilar / cars: 35 pbe, pax. 99 Takstsone/ Fare Zone 8 For rutetabell helgedagar, sjå side 38 SMS-varsling: Send «Norled varsle 1007» til 2077 sjå også norled.no 15

16 RUTE 1006 Jondal Tørvikbygd Frå Jondal M/F «Etne» Frå Tørvikbygd Mån fre Laurdag Søndag Mån fre Laurdag Søndag Overfartstid / Crossing time: ca. 20 min. Ferje/Ferry: M/F Etne - 94 bilar/cars / 260 pax Takstsone / Fare Zone For rutetabell helgedagar, sjå side 38 SMS-varsling: Send «Norled varsle 1006» til 2077 sjå også norled.no

17 Gjermundshamn Varaldsøy Årsnes RUTE 1004 I: M/F «Vikingen» II: M/F «Hordaland» TINGING AV BILPLASS FRÅ VARALDSØY Frå Varaldsøy kan ein tinge bilplass. Det må skje seinast 1 time før oppsett avgang og gjeld for inntil 20 PBE pr. avgang. Tinging til tlf Måndag fredag / Monday Friday Ferje nr./ferry II II II II I II I II I II I II I II I I Gjermundshamn Varaldsøy Årsnes Årsnes Varaldsøy Gjermundshamn Ferje nr./ferry II I II I II I II I I II I II I II II II Gjermundshamn Varaldsøy Årsnes Årsnes Varaldsøy Gjermundshamn Laurdag/Saturday Ferje nr./ferry II II I II I II I II I II I I II I II I I Gjermundshamn Varaldsøy Årsnes Årsnes Varaldsøy Gjermundshamn Ferje/Ferry I: M/F «Vikingen» 86 bilar / cars 250 pass. Overfartstid / Crossing time: ca. 20 min. Ferje/Ferry II: M/F «Hordaland» 64 bilar / cars 149 pass. = sommarrute, 1. mai 30. september Dersom passasjerar. Only if passengers. Passasjerar frå Varaldsøy må tinga på tlf innan avgang frå Gjermundshamn. For rutetabell helgedagar, sjå side 38 SMS-VARSLING: SMS-varsling: Send Send «Norled «Tide varsle 1004»...» til 2077 til 2077 sjå sjå også også Tide.no norled.no 17

18 RUTE 1004 Gjermundshamn Varaldsøy Årsnes I: M/F «Vikingen» II: M/F «Hordaland» TINGING AV BILPLASS FRÅ VARALDSØY Frå Varaldsøy kan ein tinge bilplass. Det må skje seinast 1 time før oppsett avgang og gjeld for inntil 20 PBE pr. avgang. Tinging til tlf Laurdag/Saturday Ferje nr./ferry II I I II II II II II Gjermundshamn Varaldsøy Årsnes Årsnes Varaldsøy Gjermundshamn Ferje/Ferry I: M/F «Vikingen» 86 bilar / cars 250 pass. Overfartstid / Crossing time: ca. 20 min. Ferje/Ferry II: M/F «Hordaland» 64 bilar / cars 149 pass. = sommarrute, 1. mai 30. september Dersom passasjerar. Only if passengers. Passasjerar frå Varaldsøy må tinga på tlf innan avgang frå Gjermundshamn. Søndag/Sunday Ferje nr./ferry II II II I II I I II I II I II I II Gjermundshamn Varaldsøy Årsnes Årsnes Varaldsøy Gjermundshamn Ferje nr./ferry I II I II I II I II I II II Gjermundshamn Varaldsøy Årsnes Årsnes Varaldsøy Gjermundshamn TAKSTSONER Gjerm.hamn Årsnes sone/fare Zone 210 Gjerm.hamn V.øy sone/fare Zone 5 Årsnes V.øy sone/fare Zone 210 For rutetabell helgedagar, sjå side 38 SMS-VARSLING: Send «Norled varsle 1004» til 2077 sjå også norled.no 18

19 Frå Klokkarvik Måndag fredag Laurdag Søndag 1/5 Måndag fredag Torsdag Måndag fredag 31/8 Turnr Klokkarvik Lerøy a 08.07a Bjelkarøy d Hjellestad Frå Hjellestad Måndag fredag Laurdag Søndag 1/5 Måndag fredag Torsdag Måndag fredag 31/8 Turnr Hjellestad c 15.35c 17.05c e Bjelkarøy e Lerøy b e Klokkarvik b e a Bestilling for 3 biler (pbe) innan kl kvelden før. b Onsdag venter ferja ca. 10 min. på bossbilen på Lerøy. c Dersom mykje trafikk går ferja ut til Bjelkarøy og så inn igjen til Hjellestad før den går utover. d Dersom gjenståande bilar går ferja tilbake til Bjelkarøy og returnerer til Hjellestad. e Turen blir forsinka med 20 min. dersom det blir gjennomført ekstra tur Hjellestad Bjelkarøy Hjellestad (sjå fotnote d). For bussruter til og frå ferja, sjå skyss.no For rutetabell helgedagar, sjå side 41 TAKSTSONER Bjelkarøy Hjellestad sone 3 Bjelkarøy Klokkarvik sone 6 Bjelkarøy Lerøy sone 4 Hjellestad Klokkarvik sone 8 Hjellestad Lerøy sone 6 Klokkarvik Lerøy sone 2 M/F «Sundferja» Klokkarvik Lerøy Bjelkarøy Hjellestad RUTE 1019

20 RUTE 1003 Hatvik Venjaneset Frå Hatvik M/F «Fosen» Frå Venjaneset Mån fre Laurdag Søndag Mån fre Laurdag Søndag Overfartstid / Crossing time: ca. 12 min. Ferje/Ferry: M/F «Fosen» 105 bilar / cars 290 Pass. Takstsone / Fare Zone For rutetabell helgedagar, sjå side 39 SMS-VARSLING: Registrer på

21 Våge Halhjem RUTE 1014 Frå Våge M/F «Selbjørnsfjord» Frå Halhjem Måndag laurdag Søndag Måndag laurdag Søndag Overfartstid / Crossing time: ca. 35 min. Ferje/Ferry: M/F «Selbjørnsfjord» 120 bilar/cars 290 pass. Takstsone / Fare Zone 13. For bussruter til og frå ferja, sjå skyss.no For rutetabell helgedagar, sjå side 39 SMS-VARSLING: Registrer på Reksteren Våge Os M/S «Rygercruise» Operatør: L. Rødne & Sønner AS, tlf RUTE 2085 Måndag fredag 47 passasjerar Bruntveit (6.12) Våge 6.20 Osøyro 6.40 Osøyro 7.00 Våge 7.30 Bruntveit 7.45 Våge 7.55 Våge 8.00 Osøyro 8.20 Våge Bruntveit Osøyro Osøyro Våge Bruntveit Våge Ruta går i vinter- og haustferien for skule. Ruta går også på planleggingsdagar for skule. Ruta vert innstilt frå og med 3. juli til og med 4. august 2017 (veke 27 31). Ruta vert innstilt påske- og jul som følgjer: Påske: Laurdag i palmehelga t.o.m. 2. påskedag Jul: Frå 24. desember t.o.m. 1. nyårsdag Alle rørlege helligdagar er innstilt Passasjerar frå staden må tinga båten innan ruteslutt dagen før. 21

22 Halhjem Sandvikvåg Frå Halhjem Frå Sandvikvåg Mån fre Laurdag Søndag Mån fre Laurdag Søndag 00.15a M/F «Bergensfjord» M/F «Fanafjord» M/F «Raunefjord» Gjeld til og med a Tur kl berre natt til måndag. Tur kl berre måndag a Overfartstid / Crossing time: ca. 40 min. Vi tek atterhald om at Ferje/Ferry: M/F «Bergensfjord» 212 bilar/cars 589 Pass. rutetabellen kan bli endra. Ferje/Ferry: M/F «Fanafjord» 212 bilar/cars 589 Pass. Sjå Ferje/Ferry: M/F «Raunefjord» 212 bilar/cars 589 Pass. Takstsone / Fare Zone sjå/see Operatør: Fjord1 Fylkesbaatane, Sogn og Fjordane Tlf , fax: For rutetabell helgedagar og annan informasjon, sjå www. fjord1.no SMS-varsling: Send «Fjord1 varsle 1131» til For å stoppe varslingen: «Fjord1 stopp 1131» til For meir info, sjå 22

23 Halhjem Sandvikvåg M/F «Bergensfjord» M/F «Fanafjord» M/F «Raunefjord» Frå Halhjem Frå Sandvikvåg Mån fre Laurdag Søndag Mån fre Laurdag Søndag a Går kl fredag B - Går kun på fredag Gjeld f.o.m 1. januar A B Overfartstid / Crossing time: ca. 40 min. Vi tek atterhald om at Ferje/Ferry: M/F «Bergensfjord» 212 bilar/cars 589 Pass. rutetabellen kan bli endra. Ferje/Ferry: M/F «Fanafjord» 212 bilar/cars 589 Pass. Sjå Ferje/Ferry: M/F «Raunefjord» 212 bilar/cars 589 Pass. Takstsone / Fare Zone sjå/see Operatør: Fjord1 Fylkesbaatane, Sogn og Fjordane Tlf , fax: For rutetabell helgedagar og annan informasjon, sjå www. fjord1.no SMS-varsling: Send «Fjord1 varsle 1131» til For å stoppe varslingen: «Fjord1 stopp 1131» til For meir info, sjå 23

24 RUTE 1016 Hufthamar Krokeide I: M/F «Trondheim» II: M/F «Marstein» Frå Hufthamar Frå Krokeide Mån fre Laurdag Søndag Mån fre Laurdag Søndag * * * * * * b 19.10* 19.50* a 23.20a a Fredag kveld (natt til laurdag) og laurdag kveld (natt til søndag) går ferja kl , ikkje b Korresponderar med M/S «Tjelden» kl frå Hufthamar * Vert køyrt av ferje II (Kan bli innstilt ved driftsproblem.) Ferje II søndager kun i sommarperioden 1. mai 30. september, og søndag 9. oktober. Ferje II er ei aktiv reserveferje som kan påreknast å vera innstilt i ca 8 veker kvart år. Søndag i haustferien køyrar ferje II sommarruter (to ferjar). Overfartstid / Crossing time: ca min. Ferje/Ferry I: M/F «Trondheim» 125 bilar/cars 290 pass. Ferje/Ferry II: M/F «Marstein» 100 bilar/cars 290 pass. Takstsone / Fare Zone 225. For bussruter til og frå ferja, sjå skyss.no For rutetabell helgedagar, sjå side 39 SMS-VARSLING: Registrer på 24

25 Oppdatert Husavik Sandvikvåg RUTE 1018 Frå Husavik M/F «Herlaug» Frå Sandvikvåg Mån fre Laurdag Søndag Mån fre Laurdag Søndag a 20.55a a Berre fredag/friday only Overfartstid / Crossing time: ca 20 min. Ferje/Ferry: M/F «Herlaug» 35 bilar/cars 149 pass. Takstsone / Fare Zone 218. For rutetabell helgedagar, sjå side 39 SMS-VARSLING: Registrer på M/F «Trondheim» Foto: Samferdselsfoto 25

26 RUTE 1011 Langevåg Buavåg Frå Langevåg M/F «Utstein» Frå Buavåg Mån fre Laurdag Søndag Mån fre Laurdag Søndag Overfartstid / Crossing time: ca 20 min. Ferje/Ferry: M/F «Utstein» 36 bilar/cars 149 pass For bussruter til og frå ferja, sjå skyss.no For rutetabell helgedagar, sjå side SMS-varsling: Send «Norled varsle 1011» til 2077 sjå også norled.no RUTE 2079 Espevær Eidesvik «Rose Ekspress» Operatør: GulenSkyss AS Måndag fredag Turnr Frå Espevær a 21.30b Ank. Eidesvik a 21.40b Frå Eidesvik a 22.05b Ank. Espevær a 22.15b Laurdag Søndag Turnr Frå Espevær Ank. Eidesvik Frå Eidesvik Ank. Espevær For rutetabell helgedagar, sjå side 37 a Ikkje onsdag b Berre onsdag Dersom stort tal reisande fører til attståande passasjerar skal fartøyet køyre ekstratur på ei hensiktsmessig og effektiv måte til det beste for passasjerane. Fartøyet skal kunne anløpe følgjande tilleggskaiar: Holmen, Saugøy, Dørøy, Bie og Concordia dersom passasjerar/last til/frå og dersom tid i mellom turar tillet dette. Det er ei forutsetning at det er kaitilkomst, tilfredsstillande fendring og at eigar av kai vederlagsfritt (for Operatør) aksepterar anløp. Operatør kan krevje ei tilleggstakst på kr.: 150,- pr. anløp utover vanleg takst mellom Espevær Eidesvik. (Concordia kr.: 200,- ) 26

27 Ranavik Skjersholmane RUTE 1008 I: M/F «Hardingen» II: M/F «Strand» Frå Ranavik Frå Skjersholmane Mån fre Laurdag Søndag Mån fre Laurdag Søndag a 20.00a a 21.30a a Berre fredag/friday only Vert køyrt av ferje II. Ranavik Jektavik Ranavik Hodnanes Jektavik Jektavik Ranavik Jektavik Hodnanes Ranavik «Nattur» Turen til/frå Ranavik går kvar kveld unnateke natt til måndag. M/F «Hardingen» Overfartstid/Crossing time: 40 min. Ferje/Ferry I: M/F «Hardingen» 86 bilar / cars 299 pass. Ferje/Ferry II: M/F «Strand» 77 bilar / cars 249 pass. Takstsone / Fare Zone 15. For rutetabell helgedagar, sjå side 40 SMS-varsling: Send «Norled varsle 1008» til 2077 sjå også norled.no 27

28 28 Måndag fredag / Monday Friday Jektavik Nordhuglo Hodnanes RUTE 1013 SMS-varsling: Send «Norled varsle 1013» til 2077 sjå også norled.no Hodnanes Nordhuglo Jektavik Måndag fredag / Monday Friday Jektavik a Nordhuglo Hodnanes a Ferje/Ferry: M/F «Folgefonn» 76 bilar/cars 199 pass. Hodnanes a Nordhuglo a Jektavik a Laurdag/Saturday Jektavik Nordhuglo Hodnanes Hodnanes Nordhuglo Jektavik Dersom passasjerar, bestilles ombord eller på telefon før avgang Hodnanes. Only if passengers, tell the crew or call before departure Hodnanes. a = Berre fredag For rutetabell helgedagar, sjå side 40 TAKSTSONER Hodnanes Jektavik sone/fare Zone 3 Hodnanes Nordhuglo sone/fare Zone 3 Nordhuglo Jektavik sone/fare Zone 4 Hodnanes Ranavik sone/fare Zone 14 Jektavik Ranavik sone/fare Zone 14 M/F «Folgefonn» Jektavik Nordhuglo Hodnanes

29 SMS-varsling: Send «Norled varsle 1013» til 2077 sjå også norled.no Laurdag/Saturday Jektavik Nordhuglo Hodnanes Hodnanes Nordhuglo Jektavik Søndag/Sunday Jektavik Nordhuglo Hodnanes Hodnanes Nordhuglo Jektavik Søndag/Sunday Jektavik Nordhuglo Hodnanes «Nattur» Ranavik Jektavik Ranavik Hodnanes Jektavik Jektavik Ranavik Jektavik Hodnanes Ranavik Turen til/frå Ranavik går kvar kveld unnteken natt til måndag. M/F «Hardingen» M/F «Folgefonn» Jektavik Nordhuglo Hodnanes 29 Hodnanes Nordhuglo Jektavik For rutetabell helgedagar, sjå side 40 RUTE 1013

30 30 SMS-varsling: Send «Norled varsle 1005» til 2077 sjå også norled.no Måndag fredag / Monday Friday Utåker Matre Skånevik Skånevik Matre Utåker Laurdag/Saturday Utåker Matre Skånevik Skånevik Matre Utåker Søndag/Sunday Utåker Matre Skånevik Skånevik Matre Utåker Må førehandstingast på / Calling on request , seinast 20 minutt før. Ferje/Ferry: M/F «Kvinnherad» 42 bilar/cars 198 pass. For rutetabell helgedagar, sjå side 40 TINGING AV BILPLASS I dette samband kan ein tinga bilplass, men seinast 1 time før den aktuelle ruteavgangen: Mobiltelefon PBE frå Matre til Skånevik/Utåker. TAKSTSONER Skånevik Utåker sone/fare Zone 6 Matre Skånevik sone/fare Zone 8 Matre Utåker sone/fare Zone 4 M/F «Kvinnherad» RUTE 1005 Skånevik Matre Utåker

31 Til Utbjoa Måndag fredag / Monday Friday Laurdag og søndag Berre søndag 31 SMS-varsling: Send «Norled varsle 1017» til 2077 sjå også norled.no Måndag fredag Måndag torsdag Fredag Turnr Skjersholmane Borgundøy Fjelbergøy a a a a a a a Sydnes Utbjoa Frå Utbjoa Måndag fredag / Monday Friday Laurdag og søndag Berre søndag Måndag fredag Måndag torsdag Fredag Turnr Utbjoa Sydnes Fjelbergøy b Borgundøy b Skjersholmane 19.45c Sydnes Stopp etter avtale. Stop by arrangement. M/F «Sveio» a Gjeld berre reisande frå Borgundøy til Fjelbergøy b Må tingast innan avgang Utbjoa kl c Berre fredag Ferje/Ferry: M/F «Sveio» 26 bilar/cars 99 pass. For rutetabell helgedagar, sjå side 41 TAKSTSONER Borgundøy Fjelbergøy sone/zone 2 Borgundøy Skjersholmane sone/zone 13 Borgundøy Sydnes sone/zone 3 Borgundøy Utbjoa sone/zone 12 Fjelbergøy Skjersholmane sone/zone 13 Fjelbergøy Sydnes sone/zone 3 Fjelbergøy Utbjoa sone/zone 12 Sydnes Utbjoa sone/zone 11 M/F «Sveio» Fjelberg Sydnes Utbjoa Skjersholmane RUTE 1017

32 RUTE 1021 Fedje Sævrøy Frå Fedje M/F «Fedjefjord» Frå Sævrøy Mån fre Laurdag Søndag Mån fre Laurdag Søndag Overfartstid/Crossing time: ca 30 min. Takstsone/Fare Zone 9. Ferje/Ferry: M/F «Fedjefjord» 42 bilar/cars 149 pass. For dette sambandet betalar ein tur/retur takst frå Sævrøy. Frå Fedje ingen betaling. For bussruter til og frå ferja, sjå skyss.no M/F «Fedjefjord» Foto: Samferdselsfoto For rutetabell helgedagar, sjå side 42 SMS-varsling: Send «Norled varsle 1021» til 2077 sjå også norled.no 32

RUTEHEFTE FERJER OG SNØGGBÅTAR

RUTEHEFTE FERJER OG SNØGGBÅTAR RUTEHEFTE FERJER OG SNØGGBÅTAR Hordaland Gjeld frå 14. august 2017 M 41 ØME ET INNHALD SNØGGBÅT / EXPRESS BOAT Sunnhordland Austevoll Bergen...4 7 Lokalbåt Austevoll... 8 Kleppestø - Strandkaien...10 Turistbåtrute:

Detaljer

RUTEHEFTE FERJER OG SNØGGBÅTAR

RUTEHEFTE FERJER OG SNØGGBÅTAR RUTEHEFTE FERJER OG SNØGGBÅTAR Hordaland Gjeld frå 17. august 2015 MILJØMERKET Trykksak INNHALD SNØGGBÅT / EXPRESS BOAT Sunnhordland Austevoll Bergen...4 7 Lokalbåt Austevoll... 8 Kleppestø - Strandkaien...10

Detaljer

RUTEHEFTE FERJER OG SNØGGBÅTAR. Hordaland. Gjeld frå 1. januar

RUTEHEFTE FERJER OG SNØGGBÅTAR. Hordaland. Gjeld frå 1. januar RUTEHEFTE FERJER OG SNØGGBÅTAR Hordaland Gjeld frå 1. januar 2014 MILJØMERKET Trykksak INNHALD SNØGGBÅT / EXPRESS BOAT Sunnhordland Austevoll Bergen...4 7 Lokalbåt Austevoll... 8 Kleppestø Nøstet... 9

Detaljer

«Kompetanseløft til kommunal beredskap» Voss 4. 5. november 2013. Foredraget til Direktør Oddmund Sylta Skyss, Hordaland fylkeskommune

«Kompetanseløft til kommunal beredskap» Voss 4. 5. november 2013. Foredraget til Direktør Oddmund Sylta Skyss, Hordaland fylkeskommune «Kompetanseløft til kommunal beredskap» Voss 4. 5. november 2013 Foredraget til Direktør Oddmund Sylta Skyss, Hordaland fylkeskommune 1 Offentlege transportressurser i Hordaland Oddmund Sylta/ direktør

Detaljer

Frå 14. august 2017 AUSTEVOLL

Frå 14. august 2017 AUSTEVOLL Frå 14. august 2017 AUSTEVOLL M ØME INNHALD 530 Stolmen Hufthamar Bergen... 3 531 Drøna Hufthamar... 6 532 Storekalsøy Austevoll ungdomsskule... 7 FERJE Hufthamar Krokeide... 8 9 FERJE Husavik Sandvikvåg...

Detaljer

Søndagsruter som sommar Søndagsruter Søndagsruter

Søndagsruter som sommar Søndagsruter Søndagsruter HELGEDAGAR Kvanndal Utne Kinsarvik Jondal Tørvikbygd Gjermundshamn Årsnes Varaldsøy 47 Dato Benevnelse Sjå side 16 19 Sjå side 14 Sjå side 20 21 1. januar 1. nyårsdag med første tur kl. 09.00 frå Kvanndal

Detaljer

Hjelmeland-Nesvik-Ombo

Hjelmeland-Nesvik-Ombo Hjelmeland-Nesvik-Ombo M/F Hjelmeland 915 53 642 Rute 1027 01.05.2012-30.04.2013 Nesvik Hjelmeland Ombo MAN-lør / MON-lør 0030 0045 0100* 0550 0605 0620 0645 C 0720 0755 0900 0930 1030 1100 1130 1200 1230

Detaljer

Frå 15. august 2016 AUSTEVOLL

Frå 15. august 2016 AUSTEVOLL Frå 15. august 2016 AUSTEVOLL M ØME INNHALD 530 Stolmen Hufthamar Bergen... 3 531 Drøna Hufthamar... 6 532 Storekalsøy Austevoll ungdomsskule... 7 FERJE Hufthamar Krokeide... 8 FERJE Husavik Sandvikvåg...

Detaljer

Frå 17. august 2015 SVEIO, BØMLO, STORD OG FITJAR

Frå 17. august 2015 SVEIO, BØMLO, STORD OG FITJAR Frå 17. august 2015 SVEIO, BØMLO, STORD OG FITJAR MILJØMERKET Trykksak 241 699 Grafisk produksjon: Bodoni INNHALD Guide til ruteheftet... 2 Sveio 157 Haugesund Tittelsnes... 3-4 158 Ålfjorden... 5 159

Detaljer

Frå 17. august 2015 AUSTEVOLL

Frå 17. august 2015 AUSTEVOLL Frå 17. august 2015 AUSTEVOLL MILJØMERKET Trykksak INNHALD 530 Stolmen Hufthamar Bergen... 3 531 Drøna Hufthamar... 6 532 Storekalsøy Austevoll ungdomsskule... 7 FERJE Hufthamar Krokeide... 8 FERJE Husavik

Detaljer

til og Frå sjå tide Buss sitt

til og Frå sjå tide Buss sitt snøggbåtruter austevoll Bergen Frå 18. november 2007 30. april 2008 Måndag fredag / Monday Friday laurdag sundag Tur nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Rubbestaneset 06:45 17:05 08:10 11:05 18:40 Bekkjarvik 06:50 11:30

Detaljer

SOMMAR. Frå 2. juli t.o.m. 14. august 2017 SVEIO, BØMLO, STORD OG FITJAR

SOMMAR. Frå 2. juli t.o.m. 14. august 2017 SVEIO, BØMLO, STORD OG FITJAR SOMMAR Frå 2. juli t.o.m. 14. august 2017 SVEIO, BØMLO, STORD OG FITJAR Ut å reise? Last ned reiseplanleggaren eller gå inn på skyss.no for å planleggje reisa. Orangeriet Foto: Fred Jonny Applikasjonen

Detaljer

Fylkesveifergene i Hordaland. Dialogkonferanse 11. desember

Fylkesveifergene i Hordaland. Dialogkonferanse 11. desember Fylkesveifergene i Hordaland Dialogkonferanse 11. desember Prosjekt Navn endres i topp-/ bunntekst Rutepakkeinndeling og oppstart Rutepakke 1 Oppstart Leirvåg - Sløvåg Fedje - Sævrøy 01.01.2020 Hufthamar

Detaljer

Verdas reinaste ferjesektor i Hordaland: Storeslem for batteriferjer

Verdas reinaste ferjesektor i Hordaland: Storeslem for batteriferjer Verdas reinaste ferjesektor i Hordaland: Storeslem for batteriferjer Marthe Hammer Nestleiar Utval for miljø og samferdsle (SV) Hordaland Fylkeskommune Ferjefylket Hordaland 17 ferjesamband Over 700 daglege

Detaljer

Frå 14. august 2017 SVEIO, BØMLO, STORD OG FITJAR

Frå 14. august 2017 SVEIO, BØMLO, STORD OG FITJAR Frå 14. august 2017 SVEIO, BØMLO, STORD OG FITJAR M 41 ØME ET 699 Grafisk produksjon: Bodoni INNHALD Guide til ruteheftet... 2 Sveio 157 Haugesund Tittelsnes... 3 4 158 Ålfjorden... 5 159 Haugesund Buavåg...

Detaljer

SOMMAR. 27. juni t.o.m. 14. august 2016 NORDHORDLAND

SOMMAR. 27. juni t.o.m. 14. august 2016 NORDHORDLAND SOMMAR 27. juni t.o.m. 14. august 2016 NORDHORDLAND M ØME INNHALD Guide til ruteheftet... 2 Samleruter 320/341/301 Alver Knarvik Frekhaug Åsane Bergen. 3-10 BÅT Knarvik Frekhaug Bergen... 11 Lindås 300

Detaljer

Frå 17. august 2015 HARDANGER VOSS. Inkl. Vaksdal Samnanger Fusa Kvinnherad Etne Tysnes

Frå 17. august 2015 HARDANGER VOSS. Inkl. Vaksdal Samnanger Fusa Kvinnherad Etne Tysnes Frå 17. august 2015 HARDANGER VOSS Inkl. Vaksdal Samnanger Fusa Kvinnherad Etne Tysnes MILJØMERKET Trykksak INNHALD Guide til ruteheftet... 3 Ruteendringer... 77 TYSNES 651 Hodnanes Onarheim Våge... 4

Detaljer

Konkurranseutsetting - ferjedrifta

Konkurranseutsetting - ferjedrifta Konkurranseutsetting - ferjedrifta Region vest NTP/Handlingsprogram - plan for konkurranseutsetting dei fleste sambanda ut innan utgangen av 2009 samband som hadde vore lyst ut tidlegare skulle først ut

Detaljer

Frå 16. august 2016 MODALEN VAKSDAL

Frå 16. august 2016 MODALEN VAKSDAL Frå 16. august 2016 MODALEN VAKSDAL 910 Dale Rødland Frå Rødland Skuledagar Kvardagar m/skulefri Turnr. 1 2 3 Hamlagrøosen... 10.20ab Rødland... 7.43 11.50 10.25a Lid... 7.55 12.05 10.40a Dale sentrum...

Detaljer

Frå 17. august 2015 NORDHORDLAND

Frå 17. august 2015 NORDHORDLAND Frå 17. august 2015 NORDHORDLAND MILJØMERKET Trykksak INNHALD Guide til ruteheftet... 3 Ruteendringar... 61 Rutekart og linjekart, sjå omslag bak i ruteheftet Samleruter 320/341/301 Alver Knarvik Frekhaug

Detaljer

Frå 17. august 2015 MODALEN VAKSDAL

Frå 17. august 2015 MODALEN VAKSDAL Frå 17. august 2015 MODALEN VAKSDAL 910 Dale Rødland Frå Rødland Skuledagar Kvardagar m/skulefri Turnr. 1 2 3 Rødland... 7.43 11.50 10.45ab Lid... 7.55 12.05 11.00ab Dale sentrum... 8.23 12.30 11.25ab

Detaljer

STATUS - KONKURRANSEUTSETJING AV FERJEDRIFTA

STATUS - KONKURRANSEUTSETJING AV FERJEDRIFTA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200812880-1 Arkivnr. 815 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 14.01.2009 22.01.2009 STATUS - KONKURRANSEUTSETJING

Detaljer

Frå 14. august 2017 MODALEN VAKSDAL

Frå 14. august 2017 MODALEN VAKSDAL Frå 14. august 2017 MODALEN VAKSDAL 910 Dale Rødland Frå Rødland Skuledagar Kvardagar m/skulefri Turnr. 1 2 3 Hamlagrøosen... 10.20ab Rødland... 7.43 11.50 10.25a Lid... 7.55 12.05 10.40a Dale sentrum...

Detaljer

Ruteendringer Påske - Maidager - Pinse 2014 for Trøndelag og Hordaland

Ruteendringer Påske - Maidager - Pinse 2014 for Trøndelag og Hordaland Ruteendringer Påske - Maidager - Pinse 2014 for Trøndelag og Hordaland FERJERUTER NORD-TRØNDELAG FOR PÅSKE, MAIDAGER OG PINSE 2014 HOFLES - GEISNES - LUND / SEIERSTAD - ØLHAMMEREN Påske Torsdag 17.04.2014

Detaljer

BERGEN VOSS LOFTHUS LOFTHUS VOSS BERGEN

BERGEN VOSS LOFTHUS LOFTHUS VOSS BERGEN BERGEN VOSS LOFTHUS 05.31 07.03 07.57 09.08 08.44 09.58 10.59 12.16 13.59 15.15 16.14 17.34 20.29 21.49 07.55*b 09.15 11.20 12.50 15.50 17.40 21.55 Bu 08.40*b 10.00 12.05 13.35 16.35 18.25 22.40 Lofthus

Detaljer

Fylkesvegkaiane i Hordaland

Fylkesvegkaiane i Hordaland Region vest Vegavdeling Hordaland sluttrapport Fylkesvegkaiane i Hordaland Delrapport: ny drift- og vedlikehaldstrategi for Hordaland fylkeskommune Statens kartverk Innleiing Ved revisjonen av drift- og

Detaljer

Tilpassing av ferjetilbodet i Hardanger som følgje av endring i trafikkgrunnlaget

Tilpassing av ferjetilbodet i Hardanger som følgje av endring i trafikkgrunnlaget SKYSS Arkivnr: 2015/4465-1 Saksbehandlar: Åshild Fossgard Sandøy Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 12.05.2015 Fylkesutvalet 19.05.2015 Tilpassing av ferjetilbodet i Hardanger

Detaljer

Helgebrigder mai, pinse og jul 2015 og påske og mai 2016 for lokalruter.

Helgebrigder mai, pinse og jul 2015 og påske og mai 2016 for lokalruter. Helgebrigder mai, pinse og jul 2015 og påske og mai 2016 for lokalruter. Ekspressbussruter i eige oppsett s. 164. FREDAG 1.MAI 2015 Det vert køyrt bussruter, som på ein ordinær søndag (sjå vanleg rutetabell)

Detaljer

Fra 14. august 2017 til 31. desember 2017 ASKØY

Fra 14. august 2017 til 31. desember 2017 ASKØY Fra 14. august 2017 til 31. desember 2017 ASKØY M ØME INNHOLD Guide for ruteheftet... 3 481-499 Kleppestø Bergen busstasjon... 4 495-499 Ravnanger Bergen busstasjon... 5 403 Kleppestø/Straume Haukeland

Detaljer

Turnéplan: FOLK til ROCK H16 Kontaktperson DKS: Hanne Brit Iversen Kontaktperson utøver: Øystein Fosshagen

Turnéplan: FOLK til ROCK H16 Kontaktperson DKS: Hanne Brit Iversen Kontaktperson utøver: Øystein Fosshagen Høsten 2016 Mandag 14.11 Bergen - Gjermundshamn, 81 km - 1t,25 Ferge til Årsnes: 25 Årsnes -, 5 km 10 fjordhotell 46 Ti 15.11.2016 09:15 09:55 Malmanger skule Kvinnherad Malmanger skule 1-7 56 Mauranger

Detaljer

Flybussen Ålesund / Airport Shuttle Ålesund

Flybussen Ålesund / Airport Shuttle Ålesund Flybussen Ålesund / Airport Shuttle Ålesund Moa - Ålesund - Flyplassen Valderøy - Flyplassen Gyldig frå / Valid from 18.06.2017 12.08.2017 VIGRA VALDERØY ÅLESUND HØGSKOLEN MOA 660 TIL FLYPLASSEN / TO THE

Detaljer

Flybussen Ålesund / Airport Shuttle Ålesund

Flybussen Ålesund / Airport Shuttle Ålesund Flybussen Ålesund / Airport Shuttle Ålesund Moa - Ålesund - Flyplassen Valderøy - Flyplassen Gyldig frå / Valid from 29.10.2017 22.12.2017 VIGRA VALDERØY ÅLESUND HØGSKOLEN MOA 660 TIL FLYPLASSEN / TO THE

Detaljer

HALSA KOMMUNE. Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT

HALSA KOMMUNE. Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT KOMMUNE Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT OM FRAM FLEXX FRAM FLEXX BESTÅR AV DESSE TILBODA: FRAM Flexx er bestillingstrafikk og inngår som ein del av det ordinære kollektivtilbodet

Detaljer

D2-I omfatter aktuelle drifts-/vedlikeholdsinstrukser

D2-I omfatter aktuelle drifts-/vedlikeholdsinstrukser 2016-2021 D2-I omfatter aktuelle drifts-/vedlikeholdsinstrukser Funksjonskontrakt Side 1 av 1 Innholdsliste: 2016-2021 Aktuelle drifts- og vedlikeholdsinstrukser Filnavn Beskrivelse/Tittel 1253-D2-ID888821

Detaljer

Nr Spørsmål Svar Korreksjon av anbodsgrunnlaget 1 Er det råd og gje tilbud på enkelt Vi viser til

Nr Spørsmål Svar Korreksjon av anbodsgrunnlaget 1 Er det råd og gje tilbud på enkelt Vi viser til Snøggbåt Hordaland - Nettokontraktar Avklarande spørsmål og svar til anbodsgrunnlaget. Versjon nr. 3 Dato: 11.05.12 Nr Spørsmål Svar Korreksjon av anbodsgrunnlaget 1 Er det råd og gje tilbud på enkelt

Detaljer

HALSA KOMMUNE. Rutetabell gyldig frå BESTILLINGSTRANSPORT

HALSA KOMMUNE. Rutetabell gyldig frå BESTILLINGSTRANSPORT KOMMUNE Rutetabell gyldig frå 01.06.2017 BESTILLINGSTRANSPORT OM FRAM FLEXX TILBODET ER BESTILLINGSTRANSPORT I FORM AV: FRAM Flexx er bestillingstrafikk og inngår som ein del av det ordinære kollektivtilbodet

Detaljer

BESTILLINGSTRANSPORT

BESTILLINGSTRANSPORT HERØY KOMMUNE Rutetabell gyldig frå 01.06.2017 BESTILLINGSTRANSPORT OM FRAM FLEXX FRAM Flexx er bestillingstrafikk og inngår som ein del av det ordinære kollektivtilbodet i Møre og Romsdal, men er ikkje

Detaljer

BESTILLINGSTRANSPORT

BESTILLINGSTRANSPORT HERØY KOMMUNE Rutetabell gyldig frå 04.01.2016 BESTILLINGSTRANSPORT OM FRAM FLEXX FRAM FLEXX er bestillingstrafikk og inngår som ein del av det ordinære kollektivtilbodet i Møre og Romsdal, men er ikkje

Detaljer

Flybussen Ålesund / Airport Shuttle Ålesund

Flybussen Ålesund / Airport Shuttle Ålesund Flybussen Ålesund / Airport Shuttle Ålesund Moa - Ålesund - Flyplassen Valderøy - Flyplassen Gyldig frå / Valid from 10.04.2016 17.04.2016 VIGRA VALDERØY ÅLESUND HØGSKOLEN MOA 660 TIL FLYPLASSEN / TO THE

Detaljer

BESTILLINGSTRANSPORT

BESTILLINGSTRANSPORT HARAM KOMMUNE Rutetabell gyldig frå 01.06.2017 BESTILLINGSTRANSPORT OM FRAM FLEXX FRAM FLEXX er bestillingstrafikk og inngår som ein del av det ordinære kollektivtilbodet i Møre og Romsdal, men er ikkje

Detaljer

AURE KOMMUNE. Rutetabell gyldig frå BESTILLINGSTRANSPORT

AURE KOMMUNE. Rutetabell gyldig frå BESTILLINGSTRANSPORT KOMMUNE Rutetabell gyldig frå 01.06.2017 BESTILLINGSTRANSPORT OM FRAM FLEXX FRAM FLEXX BESTÅR AV DESSE TILBODA FRAM Flexx er bestillingstrafikk og inngår som ein del av det ordinære kollektivtilbodet i

Detaljer

Ferje- og hurtigbåtrute for Møre og Romsdal

Ferje- og hurtigbåtrute for Møre og Romsdal Ferje- og hurtigbåtrute for Møre og Romsdal gjeld frå 1. mai 2009 - til og med 30. april 2010 Kjære ferje- og hurtigbåtreisande! Vegane er på mange måtar blodårene i Norge, og knyt folk og samfunn saman.

Detaljer

Helgebrigder mai, pinse og jul 2015 og påske og mai 2016 for ferjeruter.

Helgebrigder mai, pinse og jul 2015 og påske og mai 2016 for ferjeruter. Helgebrigder mai, pinse og jul 2015 og påske og mai 2016 for ferjeruter. FREDAG 1.MAI 2015 TORSDAG 14.MAI 2015 (KRISTI HIMMELFARTSDAG) SØNDAG 17. MAI 2015 Desse rutene vert køyrd slik: Avg. Solvorn kl.

Detaljer

BESTILLINGSTRANSPORT

BESTILLINGSTRANSPORT HARAM KOMMUNE Rutetabell gyldig frå 04.01.2016 BESTILLINGSTRANSPORT OM FRAM FLEXX FRAM FLEXX er bestillingstrafikk og inngår som ein del av det ordinære kollektivtilbodet i Møre og Romsdal, men er ikkje

Detaljer

Brynjar Stautland Jon Steinsnes. Historien om I SUNNHORDLAND OG NORD-ROGALAND. Ny bok!

Brynjar Stautland Jon Steinsnes. Historien om I SUNNHORDLAND OG NORD-ROGALAND. Ny bok! Historien om hjorten Brynjar Stautland Jon Steinsnes I SUNNHORDLAND OG NORD-ROGALAND Ny bok! INNHOLD 1. Innledning.................................................................................. 7 Kart

Detaljer

SOMMAR. Frå 27. juni t.o.m. 14. august 2016 SOTRA OG ØYGARDEN

SOMMAR. Frå 27. juni t.o.m. 14. august 2016 SOTRA OG ØYGARDEN SOMMAR Frå 27. juni t.o.m. 14. august 2016 SOTRA OG ØYGARDEN M ØME INNHALD Guide for ruteheftet... 3 445/450/460 Straume terminal Bergen busstasjon... 4-5 403 Kleppestø/Straume Haukeland sjukehus... 6

Detaljer

RAUMA OG SKÅLA. Rutetabell gyldig frå BESTILLINGSTRANSPORT

RAUMA OG SKÅLA. Rutetabell gyldig frå BESTILLINGSTRANSPORT RAUMA OG SKÅLA Rutetabell gyldig frå 02.01.2017 BESTILLINGSTRANSPORT OM FRAM FLEXX FRAM FLEXX er bestillingstrafikk og inngår som ein del av det ordinære kollektivtilbodet i Møre og Romsdal, men er ikkje

Detaljer

Planar for bybåtsambanda og turistrute Hardanger

Planar for bybåtsambanda og turistrute Hardanger Skyss Arkivnr: 2014/278-39 Saksbehandlar: Stine Karoline Olsen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 06.10.2016 Fylkesutvalet 20.10.2016 Planar for bybåtsambanda og

Detaljer

Informasjon om. Endring av. 16. august 2010

Informasjon om. Endring av. 16. august 2010 Informasjon om Endring av linjenummer og nye linjer frå 16. august 2010 Har din buss bytta nummer eller blitt erstatta av andre linjer? Ver obs på at ekspresslinjene (unntatt 50E og 78E) ikkje er oppført

Detaljer

Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger

Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger Samferdselsutvalet i Hordaland 5020 BERGEN Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger Hardangerrådet iks sender slik uttale vedr. ferjesamband i Hardanger, og ber om at denne uttalen vert teke omsyn til i budsjetthandsamingsprosessen

Detaljer

Sogndal/Øvre Årdal-Voss-Bergen

Sogndal/Øvre Årdal-Voss-Bergen 42 Frå Sogndal Måndag fredag Laurdag Søndag Turnr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Sogndal skysst... 5.50 7.55 11.35 14.30 17.15 7.55 14.30 7.55 14.30 17.15 20.35 Kaupangsenteret... 6.05 8.10 11.50 14.45 17.30

Detaljer

Frå 17. august 2015 OSTERØY OG ARNA

Frå 17. august 2015 OSTERØY OG ARNA Frå 17. august 2015 OSTERØY OG ARNA MILJØMERKET Trykksak INNHALD FERJERUTER Valestrandsfossen Breistein... 3 BUSSRUTER 211 Raknes Valestrand Bergen... 4-5 204 210 Tyssebotn Lonevåg Bergen... 6-9 200 Osterøy

Detaljer

Frå 14. august 2017 HARDANGER VOSS. Inkl. Vaksdal Samnanger Fusa Kvinnherad Etne Tysnes

Frå 14. august 2017 HARDANGER VOSS. Inkl. Vaksdal Samnanger Fusa Kvinnherad Etne Tysnes Frå 14. august 2017 HARDANGER VOSS Inkl. Vaksdal Samnanger Fusa Kvinnherad Etne Tysnes M 41 ØME ET INNHALD Guide til ruteheftet... 3 Ruteendringer... 74 TYSNES 651 Hodnanes Onarheim Våge... 4 653 Reksteren...

Detaljer

Hordaland fylkeskommune Postboks 7900, 5020 BERGEN Agnes Mowinckels gate 5, 5020 BERGEN

Hordaland fylkeskommune  Postboks 7900, 5020 BERGEN Agnes Mowinckels gate 5, 5020 BERGEN 38 Sø 25.09.2016 Velkomne på turnè i Hordaland! Hente leigebil hos AVIS Nygårdsgaten kl. 14:00, res.nr: 0105-8053-NO-3. Kjøre til Austrheim og overnatte på Kjelstraumen vertshus (Ann-Kristin og Ingrid)

Detaljer

SOMMER. Fra 27. juni t.o.m. 14. august 2016 ASKØY

SOMMER. Fra 27. juni t.o.m. 14. august 2016 ASKØY SOMMER Fra 27. juni t.o.m. 14. august 2016 ASKØY MILJØMERKET Trykksak INNHOLD Guide til ruteheftet... 3 481-499 Kleppestø Bergen busstasjon... 4 495-499 Ravnanger Bergen busstasjon... 5 403 Kleppestø/Straume

Detaljer

Kolumbus. Kundesenter - Fiskepirterminalen i Stavanger Åpningstider i skranken: Mandag - fredag: Lørdag: Søndag: stengt stengt

Kolumbus. Kundesenter - Fiskepirterminalen i Stavanger Åpningstider i skranken: Mandag - fredag: Lørdag: Søndag: stengt stengt Hurtigbåtruter Kolumbus Innholdsfortegnelse Ryfylke Kvitsøy Haugesund Lysefjorden c Telefon a t h Kundesenter - Fiskepirterminalen i Åpningstider i skranken: Mandag - fredag: Lørdag: Søndag: Åpningstider

Detaljer

Ferje- og hurtigbåtrute. Møre og Romsdal. Gjeld frå 1. mai 2015 til og med 30. april 2016. Foto: Terje Aamodt

Ferje- og hurtigbåtrute. Møre og Romsdal. Gjeld frå 1. mai 2015 til og med 30. april 2016. Foto: Terje Aamodt Ferje- og hurtigbåtrute Møre og Romsdal Gjeld frå 1. mai 2015 til og med 30. april 2016 Foto: Terje Aamodt Foto: Terje Aamodt Kjære reisande Møre og Romsdal fylkeskommune og Statens vegvesen Region midt

Detaljer

Trafikkavviklingsplan: sykkel-vm i Fjell Kommune

Trafikkavviklingsplan: sykkel-vm i Fjell Kommune Dato: Avgrensing: Trafikkavviklingsplan: sykkel-vm i Fjell Kommune 23.9.2017 24.9.2017 (laurdag og søndag) Sykkel-VM 2017 vert halde i perioden 16.-24.sept, men det er berre avslutningshelga 23.-24.sept

Detaljer

Notat Til: Frå: Trafikkutviklinga i Indre Hardanger Bakgrunn Ferjetrafikk SUM: ,5 % Jondalstunnelen

Notat Til: Frå: Trafikkutviklinga i Indre Hardanger Bakgrunn Ferjetrafikk SUM: ,5 % Jondalstunnelen FYLKESRÅDMANNEN Notat Dato: 17.03.2014 Arkivsak: 2014/12771-1 Saksbehandlar: bjomidt Til: Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Frå: Fylkesrådmannen Trafikkutviklinga i Indre Hardanger Bakgrunn Jondalstunnelen

Detaljer

RAPPORT HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Moglegheitsstudie for fylkesvegsamband knytt til ny E39 Bergen - Rogaland

RAPPORT HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Moglegheitsstudie for fylkesvegsamband knytt til ny E39 Bergen - Rogaland HORDALAND FYLKESKOMMUNE Moglegheitsstudie for fylkesvegsamband knytt til ny E39 Bergen - Rogaland ii (156) Sweco Storetveitvegen 98 NO 5072 Bergen, Norge Telefonnummer +47 55 275000 Faks +47 55 275001

Detaljer

Ferjedrift Åfarnes-Sølsnes i perioda

Ferjedrift Åfarnes-Sølsnes i perioda saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 10.08.2017 84036/2017 Magne Hanestadhaugen Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 06.09.2017 Ferjedrift Åfarnes-Sølsnes i perioda 10.09.2017-18.02.2018

Detaljer

Fra 17. august 2015 ASKØY

Fra 17. august 2015 ASKØY Fra 17. august 2015 ASKØY MILJØMERKET Trykksak INNHOLD Guide for ruteheftet... 3 481-499 Kleppestø Bergen busstasjon... 4 495-499 Ravnanger Bergen busstasjon... 5 403 Kleppestø/Straume Haukeland sjukehus...

Detaljer

Frå 14. august 2017 OSTERØY OG ARNA

Frå 14. august 2017 OSTERØY OG ARNA Frå 14. august 2017 OSTERØY OG ARNA M 41 ØME ET INNHALD FERJERUTER Valestrandsfossen Breistein... 3 BUSSRUTER 211 Raknes Valestrand Bergen... 4-5 204 210 Tyssebotn Lonevåg Bergen... 6-9 200 Osterøy Arna...

Detaljer

Byparken Bergen lufthavn

Byparken Bergen lufthavn Sommer 26. juni t.o.m. 3. august 207. Skyss tar forbehold om endringer og trykkfeil. Mandag fredag Fra Kl. 6.00 23.30 avg. Kl..20 3.40 avg. man-tors (hvert 20. min) Fredag fredag... 5.45 00 0 20 30 40

Detaljer

Statens vegvesen. Sakshandsamar/inrwalsnr: Anne Jorunn Fjærestad

Statens vegvesen. Sakshandsamar/inrwalsnr: Anne Jorunn Fjærestad HORDALAND FYLKESKOMMUNE Hordaland Fylkeskommune Pb. 7900 5020 BERGEN l 5 FE8?009 Aikivnr "3 iiaksh. Eksp. U. off. Behandlande eining: Region vest Sakshandsamar/inrwalsnr: Anne Jorunn Fjærestad - 57655722

Detaljer

AURE KOMMUNE. Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT

AURE KOMMUNE. Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT KOMMUNE Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT OM FRAM FLEXX FRAM FLEXX BESTÅR AV DESSE TILBODA: FRAM Flexx er bestillingstrafikk og inngår som ein del av det ordinære kollektivtilbodet

Detaljer

Kolumbus... Billettar og busskort... Nyttig informasjon... Helgedagsendringar... Opningstider og kontaktinformasjon Kolumbus - sjå baksida

Kolumbus... Billettar og busskort... Nyttig informasjon... Helgedagsendringar... Opningstider og kontaktinformasjon Kolumbus - sjå baksida Innhald Informasjon Kolumbus... Billettar og busskort... Nyttig informasjon... Helgedagsendringar... 2 3 4 5 Opningstider og kontaktinformasjon Kolumbus - sjå baksida Bussruter 100 102 104 105 108 109

Detaljer

Høyring - Ferjerute Vangsnes - Hella - Dragsvik og Mannheller - Fodnes ved neste kontraktsperiode

Høyring - Ferjerute Vangsnes - Hella - Dragsvik og Mannheller - Fodnes ved neste kontraktsperiode Side 1 av 12 Saksbehandlar: Eva Solhaug Fosshagen og Inger Grete Skjeldestad Avdeling: Samferdsleavdelinga Sak nr.: 13/7611-4 Høyring - Ferjerute Vangsnes - Hella - Dragsvik og Mannheller - Fodnes ved

Detaljer

Nærruter. Nærruter. Revidert utgave. Mo i Rana. Mo i Rana. Ruteopplysningen 177 Telefon: 177 Ruteopplysningen Internett: www.177nordland.

Nærruter. Nærruter. Revidert utgave. Mo i Rana. Mo i Rana. Ruteopplysningen 177 Telefon: 177 Ruteopplysningen Internett: www.177nordland. Nærruter Nærruter Mo i Rana Mo i Rana Gyldig Gyldig f.o.m. fra 15.11.2010 23.08.2010 t.o.m. - 25.04.2011 Revidert utgave Foto:Nordland fylkeskommune Foto:Nordland fylkeskommune Ruteopplysningen 177 Telefon:

Detaljer

fly / tog / båt / buss

fly / tog / båt / buss fly / tog / båt / buss Satsar du på kollektivtransport foreslår vi at du siktar deg inn mot Bergen. Frå bystasjonen går det buss frå perrong 15, rute 300/301 til Alver, evt. merka Knarvik el. Denne bussen

Detaljer

Kl 09:00: Gudrun Einbu frå Skyss presenterer deira ynskje om innspel til justeringar i busstilbodet.

Kl 09:00: Gudrun Einbu frå Skyss presenterer deira ynskje om innspel til justeringar i busstilbodet. Kvinnherad kommune MØTEINNKALLING Utval Komite for næring og samferdsel Møtedato 21.11.2014 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 09:00 Kl 09:00: Gudrun Einbu frå Skyss presenterer deira ynskje

Detaljer

Korleis kan transport medverka i reiselivsutviklinga?

Korleis kan transport medverka i reiselivsutviklinga? Korleis kan transport medverka i reiselivsutviklinga? Skyss berre ein offentleg transportør eller også ein reiselivsaktør? Møteplass reiseliv Hordaland 1. April 2009 Kva er Skyss? Hordaland fylkeskommune

Detaljer

Hallingdal. Gyldig 18.08.11-19.06.12

Hallingdal. Gyldig 18.08.11-19.06.12 Hallingdal Gyldig 18.08.11-19.06.12 VINTERRUTER 2011/2012 Velkommen ombord! Takstregler pr. 01.04.11 fastsatt av Buskerud Kollektivtrafikk AS. Billettinformasjon Generelt om enkeltbillett: Billett løysast

Detaljer

NÆRRUTER mo i RANA. GyLdiG F.O.m. 01.02.2013 T.O.m. 31.01.2014. Rutehefte. Ruteopplysningen 177 Telefon: 177 177nordland.no

NÆRRUTER mo i RANA. GyLdiG F.O.m. 01.02.2013 T.O.m. 31.01.2014. Rutehefte. Ruteopplysningen 177 Telefon: 177 177nordland.no NÆRRUTER mo i RANA Rutehefte GyLdiG F.O.m. 01.02.2013 T.O.m. 31.01.2014 Ruteopplysningen 177 Telefon: 177 177nordland.no Ruteoversikt Rute Kjørestrekning Side ÿ 18-371 Mo-Selfors-Båsmo-Ytteren... 4 ÿ 18-373

Detaljer

MOLDE BY Fannefjord. Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT

MOLDE BY Fannefjord. Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT MOLDE BY Fannefjord Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT FRAM FLEXX FANNEFJORD BESTILLINGSTRANSPORT I MOLDE VED STENGING AV FANNEFJORDTUNELLEN FRAM er det nye namnet på all kollektivtrafikk

Detaljer

Rehabilitering Godøy-tunnelen - buss og hurtigbåt

Rehabilitering Godøy-tunnelen - buss og hurtigbåt Rehabilitering Godøy-tunnelen - buss og hurtigbåt Rutetabell gyldig frå 08.11.2017 30.04.2018 VALDERØYA ELLINGSØYA GODØYA ÅLESUND MOA SULA Ein enklare og smartare måte å reise på Møre og Romsdal fylkeskommune

Detaljer

Nye ferjeanbod i Hordaland - strategiske vegval

Nye ferjeanbod i Hordaland - strategiske vegval Fylkesrådmannen Arkivnr: 2014/19309-3 Saksbehandlar: Karl Inge Nygård Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 21.01.2015 Fylkesutvalet 29.01.2015 Nye ferjeanbod i Hordaland - strategiske

Detaljer

Region vest Vegavdeling Hordaland Plan- og forvaltningsseksjon Bergen Ulykkesbarometer for Hordaland 2013

Region vest Vegavdeling Hordaland Plan- og forvaltningsseksjon Bergen Ulykkesbarometer for Hordaland 2013 Region vest Vegavdeling Hordaland Plan- og forvaltningsseksjon Bergen 213-9-3 Ulykkesbarometer for Hordaland 213 FORORD Kvart år blir mange menneske drepne eller skadd på vegane i Hordaland. I vårt systematiske

Detaljer

Infrastruktur for elbilar i Hordaland

Infrastruktur for elbilar i Hordaland Infrastruktur for elbilar i Hordaland Klimarådet 8.6.2012 Per Svae, Klima og naturressursseksjonen Nokre elbilfakta Status 2012: Fins elbilar som er jamgode med fossilbilar på pris, kvalitet og tryggleik.

Detaljer

Hordaland fylkeskommune http://www.hordaland.no/ Postboks 7900, 5020 BERGEN Agnes Mowinckels gate 5, 5020 BERGEN

Hordaland fylkeskommune http://www.hordaland.no/ Postboks 7900, 5020 BERGEN Agnes Mowinckels gate 5, 5020 BERGEN 20 Sø 22.05.2016 Velkommen på turnè i Hordaland! Fly Oslo-Haugesund kl. 19:15 (REF: 2LT5DT), hente ut leiebil på Haugesund lufthavn (reservasjonsnummer: 3433-3912-NO-4). Overnatting på Scandic Maritim

Detaljer

Rute 23-501 Ekspressbåt Sogn - Bergen

Rute 23-501 Ekspressbåt Sogn - Bergen Rute 23-501 Ekspressbåt Sogn - Takstar frå 1. januar 2010 Vardetangen 205 Vardetangen Mjømna/Klaunes 270 60 Mjømna/ Klaunes Sollibotn/Eivindvik 300 110 60 Sollib./Eivindvik Nåra 347 135 77 84 Nåra Rysjedalsvika

Detaljer

6-åringar på skuleveg

6-åringar på skuleveg 6-åringar på skuleveg Rettleiing til foreldre med barn som skal begynne på skulen Førsteklassingane som trafikantar Det er store forskjellar i modning og erfaring hos barn på same alder. Vi ser likevel

Detaljer

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Ansvarleg sakshandsamar sign. for utført handling: Saka er godkjend av fylkesrådmannen: Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: * Tal uprenta vedlegg: * Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Fylkesrådmannen

Detaljer

Vedlegg: AU-sak 6/13 Ferjedrift som flaskehals på kyststamvegen E39

Vedlegg: AU-sak 6/13 Ferjedrift som flaskehals på kyststamvegen E39 Vedlegg: AUsak 6/13 Ferjedrift som flaskehals på kyststamvegen E39 Bakgrunn Vestlandsrådet ba i møte 221012 arbeidsutvalet (AU) om sjå nærare på flaskehalsar som vi opplever langs kyststamvegen E39 som

Detaljer

RAPPORT SPØRJEUNDERSØKING FERJESAMBANDET KVINNHERAD STORD. Undersøkinga er gjennomført i juni-august

RAPPORT SPØRJEUNDERSØKING FERJESAMBANDET KVINNHERAD STORD. Undersøkinga er gjennomført i juni-august RAPPORT SPØRJEUNDERSØKING FERJESAMBANDET KVINNHERAD STORD Undersøkinga er gjennomført i juni-august 2017 Bakgrunn Regionen Sunnhordland deltek i Byregionprogrammet med prosjektet Byen og regionsenteret

Detaljer

Dagens kommune Tidlegare inndeling Sorenskrivarembete Pantebøker i Statsarkivet i Bergen fram til 1951 dersom ikkje anna er oppgjeve her

Dagens kommune Tidlegare inndeling Sorenskrivarembete Pantebøker i Statsarkivet i Bergen fram til 1951 dersom ikkje anna er oppgjeve her Dagens kommune Tidlegare inndeling Sorenskrivarembete Pantebøker i Statsarkivet i Bergen fram til 1951 dersom ikkje anna er oppgjeve her Askøy 1247 Askøy 1668-1852 (Skjold skibrede) Nordhordland -1852

Detaljer

SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL KOLLEKTIVTRANSPORT I DISTRIKTA FOR 2010

SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL KOLLEKTIVTRANSPORT I DISTRIKTA FOR 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200703590-60 Arkivnr. 8 Saksh. Raddum, Gunhild Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 13.01.2010 21.01.2010 SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL

Detaljer

F.o.m 28. mars - t.o.m 25. mai. Bussruter for påske og helligdager 2015

F.o.m 28. mars - t.o.m 25. mai. Bussruter for påske og helligdager 2015 F.o.m 28. mars - t.o.m 25. mai Bussruter for påske og helligdager 2015 Drammen, Lier, Nedre Eiker, Røyken og Hurum, linje 03-86 Lier - Oslo, linje 169 Mandag 30., tirsdag 31. mars og onsdag 1. april kjører

Detaljer

Korleis reiser du som er elev eller pendlar mellom Suldal og Sauda? Kollektivtransport til Sand på skuledagar

Korleis reiser du som er elev eller pendlar mellom Suldal og Sauda? Kollektivtransport til Sand på skuledagar Kollektivtransport i Suldal og Sauda frå 1.1.2016 Den nye brua over Sandsfjorden fører til at ferja blir nedlagd 1. januar 2016 og at buss og båtrutene blir endra. I dette heftet finn du rutetabellar og

Detaljer

SØNdRE HELGELANd. GyLdiG F.O.m. 01.02.2013 T.O.m. 31.01.2014. Rutehefte. Ruteopplysningen 177 Telefon: 177 177nordland.no

SØNdRE HELGELANd. GyLdiG F.O.m. 01.02.2013 T.O.m. 31.01.2014. Rutehefte. Ruteopplysningen 177 Telefon: 177 177nordland.no SØNdRE HELGELANd GyLdiG F.O.m. 01.02.2013 T.O.m. 31.01.2014 Rutehefte Ruteopplysningen 177 Telefon: 177 177nordland.no Ruteoversikt Rute Kjørestrekning side ÿ 23-701 Brønnøysund-Grong/Namsos... 5 ÿ 23-703

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON FRÅ OPPDRAGSGIVAREN

KRAVSPESIFIKASJON FRÅ OPPDRAGSGIVAREN KRAVSPESIFIKASJON FRÅ OPPDRAGSGIVAREN Kontraktsreferanse: HFK-11-049 Bibliotektransport Kontraktsområde: Bibliotektransport Parafer / Side 1 av 12 Kravspesifikasjon Bibliotektransport 1 DEFINISJONAR...

Detaljer

Sogndal/Øvre Årdal-Voss-Bergen

Sogndal/Øvre Årdal-Voss-Bergen 42 Frå Sogndal Måndag fredag Laurdag Søndag Turnr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sogndal skysst... 7.55 11.30 14.30 17.15 7.55 14.30 7.55 11.30 14.30 17.15 Kaupangsenteret... 8.10 11.45 14.45 17.30 8.10 14.45 8.10

Detaljer

«El 39» og erfaringar frå Hordaland

«El 39» og erfaringar frå Hordaland «El 39» og erfaringar frå Hordaland Infrastruktur for elbilar, Molde 25.10.2012 Per Svae Klima og naturressursseksjonen, Hordaland fylkeskommune Elbilar og lading Hordaland fase 1: Normallading: Omlag

Detaljer

Tyssebotn Lonevåg Bergen

Tyssebotn Lonevåg Bergen 6 Buss Tyssebotn... 5.58 7.35 10.07 14.55 16.17 18.37 Birkeland... 6.05 7.42 10.14 15.02 16.24 18.44 Bernes... 7.40 Fotlandsvåg... 6.11 6.48 7.20 7.50 9.00 10.20 12.25 15.08 15.58 16.30 16.55 18.50 Hosanger...

Detaljer