Forord av Børre Knudsen... 5 Innledning... 6 Min vei inn i brudemystikken En fortelling om kjærlighet... 14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forord av Børre Knudsen... 5 Innledning... 6 Min vei inn i brudemystikken... 10 En fortelling om kjærlighet... 14"

Transkript

1 Innhold Forord av Børre Knudsen... 5 Innledning... 6 Min vei inn i brudemystikken En fortelling om kjærlighet I Brudemystikk til forargelse eller fornyelse? Innføring i brudemystikken Litt historikk Definisjoner på kristen mystikk og brudemystikk Brudemystikk i miskreditt? II Troløshet og hellighet Troløsheten et lite tidsbilde Gaver eller Giver III Troskap, frelse og gjensidig lengsel Brudens redning Mer om Adam og Eva Lengsel og overgivelse Såret av kjærlighet I Såret av kjærlighet II IV Forening, mysterier og rikdommer Høysangens intimitet Ren og vakker Ett i alt og ett om alt Glimt inn i de kongelige gemakker

2 Brudeidentitet Brudens hellighet: «Jeg er din» V I det høye og det lave Samme adresse i det høye Som i det lave VI Bruddet, ny trolovelse og giftetanker Brud og brudd Brudeforfall Bruden (kirken) og verden Trolovet med Kristus på ny Åndelig gift med Kristus Springende over fjellene (Høys 2,8) VII En ekteskapskilde En hemmelighet Et hellig triangel Etterord En forsikring og et gjensynsbrev Biografiske opplysninger Sluttnoter/henvisninger

3 Forord av Børre Knudsen Den Hellige Skrift er et eneste stort kjærlighetsdrama, utspilt mellom Gud og mennesker, fra de høyeste himler til det dypeste helvete. Det er historien om en krenket guddommelig ære, en guddommelig sjalusi og et guddommelig æresdrap som ikke rammer den troløse brud, men den trofaste brudgom. «Denne hemmelighet er stor,» sier Paulus i Ef 5. Fremfor denne hemmelighet har de fleste forkynnere i vår tid veket av veien. De har vært i villrede om hvordan denne brennende nidkjærhet i all sin skamløse nakenhet skulle kunne forkynnes. De har ikke våget seg inn i denne skremmende intimitet, enten det nå er Høysangens erotiske kvad, eller profetenes nesten grovkornede utbrudd av vrede. Stein Solbergs bok fyller et stort tomrom i det som tradisjonen kaller «den asketiske litteratur». Med stort mot og dyp innsikt fører han oss inn i brudemystikkens lukkede land, det som for de fleste av oss ligger hinsides tusen og én natt. Det lokker oss til en pilegrimsreise i bot og bønn, for her blottlegges det innerste: Guds hjerte. 5

4 Innledning Dette er ikke en vitenskapelig fagbok om brudemystikk, men mer en oppbyggelig kjærlighetshistorie en kjærlighetsdialog mellom Kristus og oss, den troende menighet. Det er virkelig et uutgrunnelig og stort mysterium. Usigelig stort er det å eie Gud, som elsker oss. Usigelig stort er det å være kjent av Ham, og usigelig stort er det å elske Ham og kjenne Ham tilbake. Naturligvis ønsker jeg å lære bort noe også, om Bibelens forståelse av foreningen med Kristus. Jeg vil forene hodet med hjertet, forstanden med viljen og tanken med følelsen. Men først og fremst vil jeg dele noe fra min egen kjærlighetsromanse mitt personlige vitnesbyrd om Guds lidenskapelige kjærlighetshistorie, slik Børre Knudsen beskriver manuset. Min største lengsel har alltid vært at Kristus må bli vår høyeste lidenskap. Jeg håper denne boken kan bidra til å gi mer lys og glød i forholdet. Det er mange sider ved Guds kjærlighet. Guds Farskjærlighet, for eksempel, er en uvurderlig kjærlighetsdimensjon for sårede medmennesker. Jeg gleder meg over alt sant og godt som er skrevet om Far. Selv har jeg lenge ønsket å skrive en bok om Brudgommens (Kristi) og brudens kjærlighet til hverandre. Ingen kjærlighet er så brennende som kjærligheten mellom ektefeller. Ingen andre relasjoner kan romme en så gjensidig, tillitsfull og likestilt kjærlighet som den mellom mann og kvinne i ekteskapet. Ideelt sett. Den ekte ekteskapelige kjærligheten ser ikke etter hvilke fordeler, gaver og rikdommer den andre har og gir. Og selv om det skulle være noe «attåt» (som for eksempel materielle fordeler), sier denne kjærlighet: «Bare deg vil jeg ha» 6

5 Nettopp slik er den ekte brudekjærligheten til Kristus. Den elsker Ham, ikke Hans. Brudekjærligheten overgår til og med Gudsbarnets kjærlighet. Den hører til den høyeste form for kjærlighet. Brudekjærligheten «kommer nærmest den totale absorbering, som er uten tanke på seg selv eller lønn», sier den gamle åndelige veileder Bernard av Clairvaux fra 1200-tallet. 1 Hovedkildene til denne boken har jeg hentet fra Skriften og den lutherske brudemystikk særlig på 1600-tallet, men jeg har også et blikk på den katolske og for så vidt også på den engelsktalende tradisjon. Hvis noen lurer på forskjellen mellom evangelisk og katolsk brudemystikk, vil jeg kort si: Den katolske er ofte mer introvert (dvs. den ser mer inn i våre hjerter) og er mindre ekstrovert (dvs. vendt mot Ordet). Den er også mindre «demokratisk» enn den evangeliske (foreningen med Kristus er for de få). Katolsk fromhetsliv tenderer også mot å tenke mer i trinn mot fullkommenhet, mens den evangeliske starter med at vi allerede har alt i Kristus. Katolsk brudemystikk har heller ikke samme vektlegging på det objektive frelsesverk, på soningen og forsoningen. Vi har heller ikke helt sammenfallende syn på rettferdiggjørelsen. Men katolske brudemystikere kan stå nærmere oss enn vi tror. Stundom nærmere enn Den katolske kirke for øvrig. Derfor er brudemystikere nødvendigvis ikke «loviske gjerningstreller», slik en del lutheranere ofte omtaler katolikker en gros. Hvordan kan folk under loven glede seg i Kristus, elske Ham, hvile i Ham, leve forenet med Ham, slik mange gjør innenfor den katolske brudemystikken? Det synes som om brudemystikere langt på vei sprenger mye av de tradisjonelle konfesjonsskillene. Over grensene forenes vi «i Kristus». Dette så også Luther da han leste Augustin, Bernard av Clairvaux fra 7

6 1100-tallet, Johannes Tauler og andre, samtidig som han talte saftig både mot skolastikere og klostervesen. Johan (eller Johann) Arndt (f. 1555) er en av de lutherske fedre. Han er antagelig den som har øvd sterkest innflytelse på lutherdommen utenom Luther. Arndt ble kritisert av noen ortodokse samtidige fordi han siterte fra katolske kilder, som Augustin, Bernard av Clairvaux, Angela, Theologia Deutsch, Thomas à Kempis, Staupitz, Johannes Tauler o.fl. Men han ble forsvart av den store teolog Johan Gerhard. 2 Også hans etterfølgere, Scriver og Müller på 1600-tallet og de senere pietistiske fedre, gjorde som Arndt og drakk av felleskirkelige kilder. 3 Så jeg er i godt selskap når jeg tar et sideblikk på åndslivet utenom lutherdommen. Forskjellige strømninger innenfor lutherdommen (også i konservative utgaver) kan målbære forskjellige oppfatninger både i forhold til brudemystikk og karismatikk. Det er ellers verdt å merke seg at brudemystikere innenfor lutherdommen på 1600-tallet, liksom mange av sine katolske frender, har det til felles at de var utsatt for mye forfølgelse, kirkelig motstand, bakvaskelser og sykdom. Foreningen med Kristus blir aldri forstått og erfart fra bare et teologisk skrivebord, men i sjelekamp, kors, lidelser og annen sorg og smerte. Foran hvert nummerert kapittel har jeg en liten innføring, aktualisering eller problemstilling i tilknytning til innholdet. Jeg avslutter hovedkapitlene med en kort bønn, samt noen «brev» eller «tiltaler» fra Jesus. Bibelsitater er hovedsakelig hentet fra Norsk Bibel Gamle sitater har jeg forsøkt å gjøre så forståelige som mulig, uten å endre innholdet. I tillegg til henvisninger/noteapparatet bak i boken, har jeg 8

7 skrevet noen korte biografiske notiser om mange av personene jeg siterer. Denne boken er flere steder formet som en lovprisning og tilbedelse av Kristus, og det vi har og er i Ham. Og boken bør leses i lys av dette. Deler av stoffet har et meditativt innhold og bør ikke «svelges helt», men spises i små porsjoner. Det er godt med det som er godt, men ikke når det blir for mye av det gode. Jeg råder derfor alle til å smake bare noen biter om gangen særlig når en kommer litt utover i stoffet. Boken består av syv deler og tjuetre kapitler, med fjerde del som sentrum. De første elleve kapitlene leder frem og opp mot det tolvte kapittelet. Kapittel anser jeg som «høydepunkter» i boken. De elleve siste kapitlene leder oss inn i vår hverdag og fremover. Jeg siterer en del fra Sangboken, dvs. Sangboken Syng for Herren. Oslo: Lunde Forlag og Bokhandel a.s, 1987 (7. opplag), og fra Norsk salmebok. Oslo: Verbum, Jeg vil spesielt takke min kjære kone Venche for hennes støtte og inspirasjon, kjærlighet og trofasthet, i skriveprosesser og alt. Hun er en av de sjeldne som speiler Kristi brud og gir meg innsikt i hvordan Brudgommen kjenner det overfor oss. Jeg takker forlagsredaktør Asbjørn Bjornes varmt for all støtte og hjelp i redigeringsprosessen. Han har arbeidet med stoffet med stor varsomhet, innsikt og respekt. Og ikke minst med hjertet. En inderlig takk går også til Jorild Skrefsrud for oppmuntringer og innspill under skriveprosessen. En spesiell takk går også til Edin Løvås og Børre Knudsen. De har begge gitt stor inspirasjon og støtte til å fullføre bokprosjektet. Ikke minst var det gledelig at Børre Knudsen sa ja til å skrive forordet i boken. 9

8 Min vei inn i brudemystikken Som ung gutt leste jeg et gammelt brev jeg fant i min mormors svenske Lutherpostilla. Det var skrevet av en slektning i Sverige på slutten av 1800-tallet. Hun var bare i begynnelsen av tjueårene den gang. Det er sommerferie, og hun ligger i gresset og skriver. Stedet er Lommeland, rett ved Iddefjorden på svenskesiden vis-à-vis Halden. Jeg ser henne for meg i blomsterengen. Og blomsterenger i Sverige kan virkelig være vakre, duftende og skjønne. Hele brevet ånder av at alt «är ljuvligt». Det som forundret meg som guttunge og senere som ungdom, var at hun som hadde hele livet smilende foran seg, og til og med tenkte på å få seg en ektemann, skriver at hun lengter mer enn alt etter Ham, Kristus, og etter «Lammets bröllop»! Hun hadde sett den store Skjønnheten Han som er oppfyllelsen av alt skjønt her nede! Det var som om brevet hennes kom fra en annen verden, og det fascinerte meg. Etter hvert har jeg skjønt mer: At jeg selv dessverre i lange perioder av livet tilhørte den store majoritet som nøyde meg med «de mindre skjønnheter», slik som Herrens gaver, gleder og velsignelser på jorden. Herren tilbyr oss evige gleder, men i stedet søker vi inn i drikk, sex, karriere, for høye ambisjoner og annet. Ofte er dette direkte uskjønt. «Våre begjær er ikke for sterke, de er for svake,» sier C.S. Lewis. Og han tilføyer: «Vi er som et uvitende barn som ønsker å fortsette å lage sølekaker i slummen, fordi det ikke kan forestille seg hva det innebærer å tilbringe ferien ved sjøen. Vi blir så altfor lett tilfredsstilt.» 4 10

9 Min fjerne slektning søkte den høyeste Skjønnhet. Hun ble ikke tilfreds med noe annet enn Ham. Som pur ung syntes jeg dette virket fremmed. Men undringen ble lagt inn i min sjel og gikk snart over til lengsel og smak. Mitt første, jeg tør vel si virkelige og personlige, møte med brudemystikken, var i et møtetelt i Halden en maidag i Jeg var på vekkelsesmøter for ungdom. Jeg dro dit av hensyn til jenta jeg var sammen med. Vel, kanskje mest på grunn av foreldrene hennes, som var skeptiske til meg. Jeg hadde søndagskolebakgrunn fra metodistkirke og pinseforsamling. Jeg hadde en kristen bestemor, men var ikke akkurat noe solskinnsbarn med bedehus- og kirkebakgrunn. Hun var en troskyldig fjortenåring. Jeg var ateist og fiksert på spiritisme (tross min «ateisme»!), og jeg kjørte motorsykkel. Jeg kjente godt til helgefylla og til Svinesund et svinested (den gang) som blant annet forsynte ungdom i Østfold med pornoblader og filmer. Jeg forstår at de var urolige for bedehusjenta si. Det de og hun (og andre) ikke visste, var at Herren Jesus var i gang med å dra i meg. Stille, men reelt. Den maidagen sto jeg under møtet og hørte innbydelsessangen: «Kom som du er til din Frelser» Kor: Kast deg i Frelserens armer, Legg deg til ro ved hans bryst! Hør hvor det stormer der ute. Her er det fredfylt og tyst. Det andre verset slutter med «Kom og bli Frelserens brud». Og det siste verset lyder: 11

10 Tenk, når de skinnende porter, Åpnes for bruden en gang! Tenk, når vår Frelser oss favner, Hjemme blant englenes sang. Gml. Sangboken, nr. 130 Det var ikke noe vanlig språk for en syttenåring av min støpning! Men jeg merket varmen og kjente lengselen. Herrens kjærlighet rammet meg den kvelden og dro meg inn i sin favn. Jeg overga meg til Ham og erfarte virkelig at jeg ble Hans. Senere den sommeren og de nærmeste årene ble det parkmøter, gitar og gateevangelisering. En av de kjæreste sangene jeg sang under denne Jesus-vekkelsens tid, tidlig på syttitallet, var «Jesus er min, og jeg er Hans» inspirert av Høysangen (Høys) 2,16. Et annet viktig bibelord for meg den gang var Høys 8,5: «Hvem er hun som kommer opp fra ørkenen og støtter seg på sin elskede?» Jeg hadde skjønt at kristendom er å støtte seg til Kristus og Hans verk. Jeg fikk brudemystikk som åndelig morsmelk. For øvrig ble ungjenta etter hvert min kjære kone. Og mine kjære svigerforeldre har mer enn godkjent meg. Jeg må også nevne studietiden. På syttitallet var det Luther som ga meg de første teologiske innføringer i dette hovedtema. Midt i studiet kom jeg også over boken Sjeleskatt (i eldre og original utgave), skrevet av den kjære sjelesørger, magister og prest, tyskeren Christian Scriver. Boken ble første gang utgitt i Sjeleskatt er ikke bare en bok, men et mektig bokverk som ville utgjøre tjue bøker á 200 sider i dag. En åndelig far, en usedvanlig sjelesørger og en vekkelsens mann var Scriver, ikke minst for Skandinavia. Denne lærde og folkelige mannen kunne tale i timevis der han tjenestegjorde, blant annet i Magdeburg og Quedlinburg kirke, oftest gråtende og grepet av Kristus. Jo 12

11 lenger han talte, desto bedre, ble det sagt. Scriver førte meg dypere inn i brudemystikkens teologi og erfaringer. Å lese ham er som å kjenne de evige kjærlighetsstrømmer sildre gjennom kroppen. Jeg ble betatt av å møte denne kombinasjon av hode og hjerte, som er så sjelden blant oss teologer for tiden. Ved Scrivers begravelse talte rektor Schmidt, og han hadde valgt en svært passende tekst: «Vet dere ikke at en stor mann i Israel er falt på denne dagen?» 2 Sam 3,38. Scriver åpnet dører for meg også til mange andre forfattere i hans samtid, og til fortiden og nyere tid. De er veiledere som kjente kjærlighetens mysterier i Kristus. Senere har mange studier og personlige erfaringer om Brudgommen og bruden beriket forkynnelse og sjelesorg. Alt dette har etter hvert ført meg inn i Høysangen. Denne boken fascinerte meg fra første stund. De senere syv-åtte årene har jeg levd i den daglig. Et høydepunkt er å dra opp til Øvre Sjoavatn, på hytta til noen av mine kjæreste venner, klyve opp på «Brudeskaret» vis-à-vis Besseggen. (Brudeskaret på Valdres-siden er to fjell med et skar imellom.) Legge meg ned i mosen og se ut over Jotunheimen, slå opp i Høysangen og lese de evige kjærlighetsbrev fra Ham til meg og fra meg til Ham. Da er min bønn: O Jesus, åpne du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg er! (Lina Sandell, Sangboken, nr. 49). Ei burde jeg da gå og sørge, Jeg er en mektig konges brud, Skjønt tvil og vantro vil meg spørre: :/: Hvor er den høyhet og ditt skrud? :/: Sangboken, nr. 49, v. 5 13

12 En fortelling om kjærlighet For å komme hurtigere på sporet av det jeg vil med denne boken, vil jeg dele en liten fortelling fra en tid tilbake: Kristian var litt eldre enn Kristine. De to hadde liksom «alltid» kjent hverandre. Det var som om de var bestemt til å leve sammen. Kristian og Kristine var ett i sjel og sinn, i lek og lyst. Nesten som søsken var de, ja, tvillinger. Det var en selvfølge at det skulle bli de to. Hele bygda regnet med det. Særlig foreldrene. Ekteskapet var avgjort helt fra morsmelken av. Valget og saken var såre enkel. I hvert fall for Kristian. Kristine, vakker og beundret av mange, var mer sammensatt i følelsene. De to naboungdommene levde i en tid da man fridde til hverandre. Det var et hellig øyeblikk da Kristian stammet frem det som fylte hans hjerte: «Vil d-du bli min hustru?» Han hadde jo alltid vært glad i Kristine. Svaret fra Kristine var gitt, trodde han. «Ja, jeg skal forsøke å gjøre så godt jeg kan,» svarte hun. «Jeg skal flytte inn i huset du har gjort ferdig, leve sammen med deg til bords og til sengs, skaffe det jeg er i stand til for våre barn, hjelpe deg og arbeide sammen med deg så mye jeg rekker. Og hjemmet vårt skal jeg prøve å gjøre så trivelig som mulig. Men det er én ting du må vite det er like greit jeg sier det med én gang jeg elsker en annen. Han har hjertet mitt, og ham kan jeg ikke leve foruten.» Kristian ble helt satt ut. Det tok en stund før han fikk munn og mæle igjen. Endelig sier han: «Men Kristine, du misforstår. Jeg er ikke ute etter ei tjenestepike. Jeg vil ha en hustru. Jeg vil 14

13 ha deg! Jeg ønsker ikke din hjelp, jeg vil ha ditt hjerte. For du har jo mitt!» Historien er oppdiktet, men inneholder samtidig en realitet. Ekteskap for syns skyld var det mange av «i de gode, gamle dager». Historien har også noe å si oss i dag. Når vi gifter oss, ønsker vi et hjerte som elsker oss helt. Vi søker ikke gaver og tjenester fra den andre, men selve personen (hvis kjærligheten er som den pleier å være). Og hva med forholdet til Kristus? Hva har vi gitt Ham? Har Han fått vår tid, vårt liv, vårt hjerte, vårt alt? Jeg tror neppe det er sant om dagens kristenhet. Kristus ønsker ikke religiøse tjenester eller en liberal kjærlighet som tar seg alskens friheter. Han vil ha våre hjerter. For vi har Hans. Er det for mye forlangt? Beretningen om Kristian og Kristine utfordrer oss både åndelig og i forhold til ekteskapet. Hvor et hjertet vårt, hvem eier oss, hvem elsker vi egentlig? Det er dette Herren søker svar på og vil gjøre noe med. Særlig i oss som lever trygt i norsk kristelig selvsikkerhet og selvfølgelighet. Men Jesus, er jeg en av dem, Vil du meg kalle din? Står jeg for deg som hine fem Med lys i lampen min? Å, la meg ei til hvile gå Før derom jeg kan visshet få, Før du kan få det svar av meg: Du vet jeg elsker deg! Nils Johannes Holm, Sangboken, nr. 513, v. 2 15

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. 1. januar TROEN KOMMER FØRST For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Efeserne 2,10 Dere har ofte hørt meg si at kristenlivet

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Maria budskapsdag 2016

Maria budskapsdag 2016 Maria budskapsdag 2016 Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene, til den byen i Juda40 hvor Sakarja bodde. Der gikk hun inn til Elisabet og hilste på henne. 41 Da Elisabet

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Bibelens kvinnebilde. www.sykepleien.no

Bibelens kvinnebilde. www.sykepleien.no Bibelens kvinnebilde GT om kvinner: Kvinnen og barnet: Morskallet løftes sterkt frem i GT. Kvinnen kalles til å føde barn og være en god mor og hustru Men hennes kall strekker seg lengre enn det. www.sykepleien.no

Detaljer

Jeg ber for Lønnkammerbønnen

Jeg ber for Lønnkammerbønnen Jeg ber for Lønnkammerbønnen Forord Jesus taler om lønnkammerbønnen: Men når du ber, skal du gå inn i ditt rom og lukke din dør og be til din Far som er i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte,

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

TILBAKE MOT GUD 6 SNU MAX LUCADO 7

TILBAKE MOT GUD 6 SNU MAX LUCADO 7 SNU TILBAKE MOT GUD Hvis da dette folket som mitt navn er nevnt over, ydmyker seg og ber, søker meg og vender seg bort fra sine onde veier, skal jeg høre dem fra himmelen, tilgi dem syndene og lege landet.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Side 1. I. Vers 1-6. Tro og vranglære. 1 Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

EKTEVIGSELSRITUALET. Lesning, mellomvers og Evangelium (velges på forhånd av brudeparet i samråd med forrettende prest).

EKTEVIGSELSRITUALET. Lesning, mellomvers og Evangelium (velges på forhånd av brudeparet i samråd med forrettende prest). EKTEVIGSELSRITUALET I Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Amen. Vår Herres Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og den Hellige Ånds samfunn være med dere alle. Og med din ånd. Bønn Gud, du har opphøyet

Detaljer

Preken av Halvor Nordhaug, Bergen Domkirke, , Fastelavnssøndag Tekster: 1 Kor 13, 1-7; Joh 17,20-26; Høysangen 8,6-7

Preken av Halvor Nordhaug, Bergen Domkirke, , Fastelavnssøndag Tekster: 1 Kor 13, 1-7; Joh 17,20-26; Høysangen 8,6-7 Preken av Halvor Nordhaug, Bergen Domkirke, 09 02 17, Fastelavnssøndag Tekster: 1 Kor 13, 1-7; Joh 17,20-26; Høysangen 8,6-7 Fra åpningen av hvilken film kommer disse ordene: «Hver gang jeg er deprimert

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys!

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL 1. Velkomst 2. Sang ved elever 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord. Den blanke himmelstjerne,

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN F R egne med at Gud finnes, I G J O R T og at jeg betyr noe for Ham og at Han har makt til å sette meg i frihet. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Matt 5,4 Velg å TRO Håpets valg HÅPETS BØNN

Detaljer

Maria budskapsdag, Østenstad kirke 26. mars 2017

Maria budskapsdag, Østenstad kirke 26. mars 2017 Maria budskapsdag, Østenstad kirke 26. mars 2017 Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Lukas i det 1. kapitlet Da det led på den sjette måneden, ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Jeremia ble kalt til profet. Han var ung. Han var redd. Han ville trekke seg, men Gud visste hva han gjorde. Det var Jeremia han ville bruke. I dag møtes

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

7 måter å være sammen med Gud på.

7 måter å være sammen med Gud på. 1 7 måter å være sammen med Gud på. Tale av Erna Søgaard Ultvedt på Gjerpen Misjonskirke søndag 10. nov 2013 Intro: Anne Kristin Fjellvang står bak i kirkesalen og synger vers 1 og 2 så kommer hun syngene

Detaljer

Preken 28. februar 2016. 3. S i fastetiden. Kapellan Elisabeth Lund. Lesetekst: 2. Kor. 12, 7-10. Prekentekst: Luk. 22, 28-34:

Preken 28. februar 2016. 3. S i fastetiden. Kapellan Elisabeth Lund. Lesetekst: 2. Kor. 12, 7-10. Prekentekst: Luk. 22, 28-34: Preken 28. februar 2016 3. S i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Lesetekst: 2. Kor. 12, 7-10 Prekentekst: Luk. 22, 28-34: Men det er dere som har blitt hos meg i prøvelsene mine. Og nå overdrar jeg riket

Detaljer

Er du blant dem som pleier å lengte etter våren? Lengter du etter å kjenne varmen fra solen, se knopper på trærne, pinseliljer i full blomst? Husker du sommervarmen i forrige uke? Vi åpnet døren, tok kaffien

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Et skrik etter lykke Et håp om forandring

Et skrik etter lykke Et håp om forandring Et skrik etter lykke Et håp om forandring Nei, du kjente han ikke.. Han var en som ingen.. så hørte husket Han var alene i denne verden Derfor skrev han Kan du føle hans tanker? 1 HAN TAKLET IKKE VERDEN

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Vi ber for hver søster og bror som må lide

Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide, alene og glemt, når de bærer ditt kors. Vi ber for de mange som tvinges til taushet og stumt folder hender i skjul

Detaljer

ÅPENBARING VED INSPIRASJON

ÅPENBARING VED INSPIRASJON ÅPENBARING VED INSPIRASJON Skien, 23. oktober 2016 2. Tim. 3:16-17: Den hele Skrift er innblest av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til optuktelse i rettferdighet, forat det

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til.

Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til. BØNNER FORBØNNER Vekk oss opp til vern om din elskede jord Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til. Gi din kirke mot og myndighet

Detaljer

Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til.

Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til. BØNNER FORBØNN Vekk oss opp til vern om din elskede jord Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til. Gi din kirke mot og myndighet

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011 Salig er de som ikke ser, og likevel tror Det er til stor glede for Gud at mennesker tror ham når all annen hjelp svikter og alt ser umulig ut.jesus sa til Thomas:

Detaljer

Velg å bli FORVANDLET

Velg å bli FORVANDLET F R I G Justere frivillig mitt liv O R T til enhver forandring Gud ønsker å gjøre og ydmykt be Ham fjerne mine karaktersvakheter. Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Vi har alle bilder i hodet, og smaker i ganen og følelser i kroppen fra måltider vi har vært med på. Opplevelsen av å sitte

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015 Misjonsbefalingene 7. juni 2015 Mosebøkene 1 Mos 12,3 - I deg skal alle slekter på jorden velsignes. 2 Mos 19,5-6: Dere skal være min dyrebare eiendom framfor alle folk; for hele jorden er min. Dere skal

Detaljer

Disippel pensum. Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Jesuslivet oppsummert (Matt 22, 37-40)

Disippel pensum. Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Jesuslivet oppsummert (Matt 22, 37-40) Disippel pensum 1 Hva var det egentlig Jesus forsøkte å lære oss? Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere gir tiende av mynte og anis og karve, men forsømmer

Detaljer

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud.

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud. Vokse til modenhet Skal du løpe marathon så vil det være galskap å ikke trene i forkant. Gode marathonløpere trener og orienterer livet sitt rundt dette. For å være klare til løpet. Det same gjelder troen

Detaljer

Vi ber for Forbønnsopplegg

Vi ber for Forbønnsopplegg Vi ber for Forbønnsopplegg 1 Forord Det er ingen selvfølge at barn og unge som vokser opp i dag får høre om Jesus. Og det er heller ingen selvfølge at noen ber for dem. Derfor er forbønnsopplegget Jeg

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017

Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017 Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017 1. lesning 5 Mos 8,2 3.14b 16a Han gav deg en mat som hverken du eller dine fedre kjente til Moses talte til folket og sa: Kom ihu

Detaljer

Innslag som kommer som tillegg til liturgien, kan for eksempel plasseres etter ledd 8 Forbønn.

Innslag som kommer som tillegg til liturgien, kan for eksempel plasseres etter ledd 8 Forbønn. ORDNING FOR Forbønn for borgerlig inngått ekteskap Den Evangelisk Lutherske Frikirke I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning fra festfølget ved enkelte

Detaljer

1.5 Luthers lille katekisme.

1.5 Luthers lille katekisme. Organisasjons- og personalhåndbok / Bekjennelsesskrifter / Luthers lille katekisme 1.5 Luthers lille katekisme. 1. DE TI BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og

Detaljer

I de dager da Herodes var konge i Judea, var det en prest i Abias vaktskift som het Sakarja. Hans kone var også av Arons ætt og het Elisabet.

I de dager da Herodes var konge i Judea, var det en prest i Abias vaktskift som het Sakarja. Hans kone var også av Arons ætt og het Elisabet. en I de dager da Herodes var konge i Judea, var det en prest i Abias vaktskift som het Sakarja. Hans kone var også av Arons ætt og het Elisabet. Begge var rettferdige for Gud og levde uklanderlig etter

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll.

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. VALG 3 F R Innvie bevisst Å gi SLIPP Forpliktelsens valg G J O R T hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. FORPLIKTELSENS BØNN Kjære Gud, jeg tror at du sendte Din Sønn for å dø for mine

Detaljer

Temagudstjeneste for Haukeland skole

Temagudstjeneste for Haukeland skole Temagudstjeneste for Haukeland skole Tirsdag 20. desember 2010 kl. 1130 Ansvar: 3. klasse og 7. klasse Inngang / Prosesjon ( 3. klasse m/ lys - mørk kirke) Inngangsord ( presten ) / (lys legges fremme

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30. I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat.

FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30. I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat. FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30 I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile. (Matt.11,28) I Det er

Detaljer

30. oktober - 6. november. Bøn og fasteveke 2016

30. oktober - 6. november. Bøn og fasteveke 2016 30. oktober - 6. november Bøn og fasteveke 2016 I bønne og fasteuka setter vi oss som menigheten og som enkeltindivider til side for å søke Gud og Hans hensikt, vilje og plan med menigheten - og våre liv.

Detaljer

HVORDAN FORMES VÅRT BILDE AV GUD?

HVORDAN FORMES VÅRT BILDE AV GUD? HVORDAN FORMES VÅRT BILDE AV GUD? Det er ikke alltid like lett å bli kjent med nye venner. Både deres atferd og omdømme påvirker det bildet vi danner oss. Til slutt kan vi til og med ende opp som uvenner

Detaljer

Dagens prekentekst står skrevet i Salme 113: Halleluja! Syng lovsang, Herrens tjenere, lovsyng Herrens navn!

Dagens prekentekst står skrevet i Salme 113: Halleluja! Syng lovsang, Herrens tjenere, lovsyng Herrens navn! Dagens prekentekst står skrevet i Salme 113: Halleluja! Syng lovsang, Herrens tjenere, lovsyng Herrens navn! Velsignet er Herrens navn, fra nå og til evig tid! Der sol går opp og der sol går ned, skal

Detaljer

Hvem var Peter? (1) Simon sønn av Johannes, levde år 1-64 fisker med base i Kapernaum gift og hadde familie. var ca. 30 år ble disippel av Jesus fikk nytt navn av Jesus: Peter - Klippen Hvem var Peter?

Detaljer

Fra Biblia Hebraica Quinta til Barnas Bibel. Noen funn fra fordypningsoppgave i Det gamle testamentet, Universitetet i Oslo 2013

Fra Biblia Hebraica Quinta til Barnas Bibel. Noen funn fra fordypningsoppgave i Det gamle testamentet, Universitetet i Oslo 2013 Fra Biblia Hebraica Quinta til Barnas Bibel Noen funn fra fordypningsoppgave i Det gamle testamentet, Universitetet i Oslo 2013 - Vad som helst kan delas ut och läsas som bibel för barn, med följden att

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 20. kapittel: Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Hvorfor valgte Gud tunger?

Hvorfor valgte Gud tunger? Hvorfor valgte Gud tunger? (Why God chose tongues) HVORFOR VALGTE GUD TUNGER Han var diakon i en moderne kirke, men trodde ikke på den læren med dåpen i Den Hellige Ånd å gjøre. Likevel hadde han blitt

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem.

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem. Preken 15. April 2012 i Fjellhamar kirke 2. s i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Hva er vi opptatt av? I dag får vi høre om Simon Peter. En av disiplene til Jesus. Alle som har lest litt i Bibelen kjenner

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel: Elisabeth Lund Preken julaften i Lørenskog kirke 2008 Et barn er født i Betlehem. Har det noe å si for livet vårt? Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel: Det skjedde

Detaljer

APOKRYFENE SUSANNA KING JAMES BIBELEN Susanna

APOKRYFENE SUSANNA KING JAMES BIBELEN Susanna www.scriptural-truth.com APOKRYFENE SUSANNA KING JAMES BIBELEN 1611 Susanna Historien om Susanna [i Daniel] Beskikket fra begynnelsen av Daniel, fordi det ikke er i Hebraisk, som verken fortellerstemme

Detaljer

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled.

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Av: Betty Cathrine Schweigaard Selmer Jeg 1 år var og var

Detaljer

Helbredelse: Hva tenker du på når du hører dette ordet? Smak på ordet: Helbredelse!

Helbredelse: Hva tenker du på når du hører dette ordet? Smak på ordet: Helbredelse! Preken Stavanger baptistmenighet Tekst: 2. Mosebok 15, 26 Dato: 22. Januar 2006 Antall ord: 1920 Helbreder Gud i dag? 26 Han sa: «Dersom du hører på Herren din Guds røst og gjør det som er rett i hans

Detaljer

HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek

HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek 1 HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek Vi fortsetter denne formiddag med å studere personen Melkisedek. Og vi fortsetter med 34 fra Bror Branhams tale angående

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

Da dukket Sokrates ham under igjen. Denne gangen i 30 sekunder. Og spurte: Hva var det du ba om? Den unge mannen svarte anpustent: Visdom.

Da dukket Sokrates ham under igjen. Denne gangen i 30 sekunder. Og spurte: Hva var det du ba om? Den unge mannen svarte anpustent: Visdom. Preken i Fjellhamar kirke 2. jan 2011 Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund 4-500 år før Kristus levde filosofen Sokrates i Athen. Det fortelles at det en gang kom en ung mann til ham og ba om

Detaljer

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

Sankthans 2017 (25. juni) Tekst: Luk 1,5-17 Det var Sankthans i går, eller Jonsok som man sier mange steder i landet. Vi feirer dagen til minne om

Sankthans 2017 (25. juni) Tekst: Luk 1,5-17 Det var Sankthans i går, eller Jonsok som man sier mange steder i landet. Vi feirer dagen til minne om Sankthans 2017 (25. juni) Tekst: Luk 1,5-17 Det var Sankthans i går, eller Jonsok som man sier mange steder i landet. Vi feirer dagen til minne om Døperen Johannes fødselsdag. Han kom til verden akkurat

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel: Preken julaften i Lørenskog kirke 24. desember 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel: Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus

Detaljer

Er du glad i musikk? Ja, de aller fleste mennesker liker musikk.

Er du glad i musikk? Ja, de aller fleste mennesker liker musikk. Lovsangens betydning Tekst: Salme 100, 1-5 Dato: 14. mai 2006 Antall ord: 2093 Salme 100 La hyllingsrop lyde for Herren, hele jorden! 2 Tjen Herren med glede, kom fram for ham med fryd! 3 Kjenn at Herren

Detaljer

Det mest dyrebare vi kan gi hverandre er vår oppmerksomhet. menneskesyn. livsvirkelighet. trosfortellinger

Det mest dyrebare vi kan gi hverandre er vår oppmerksomhet. menneskesyn. livsvirkelighet. trosfortellinger Det mest dyrebare vi kan gi hverandre er vår oppmerksomhet menneskesyn livsvirkelighet trosfortellinger Det mest dyrebare vi kan gi hverandre er vår oppmerksomhet INNI EN FISK Jona er sur, han er inni

Detaljer

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra,

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, himmelen på jorda. Ja, himmelen begynner egentlig her på jorda, sier Bibelen, når menneskene er glad i hverandre i stedet for å slå hverandre i hjel. Det er

Detaljer

«Herre, lær oss å be»

«Herre, lær oss å be» 1 6. søndag i påsketiden i Hånes kirke Dato: 01.05.16 Tekst: Matt 6: 7-13 Gudstjeneste m dåp Tema: Bønn «Herre, lær oss å be» Dette hellige evangelium på står skrevet hos evangelisten Matteus i det 5.

Detaljer