Kirkeblad ÅMOT. God påske:-)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kirkeblad ÅMOT. God påske:-)"

Transkript

1 ÅMOT Kirkeblad... i troen, håpet og kjærligheten Dette: å være i livet, open for alt ikring, bunden med sterke røter til menneske og til ting, gi både hjarte og hender i omsorg som aldri svik, var det som gav meining til ferda di og let deg få kjenne deg rik Haldis Moren Vesaas God påske:-) 01/2015

2 Åmot Kirkeblad Utgiver: Menighetsrådene på Rena, Osen og Deset Redaksjonsansvarlig: Staben på kirkekontoret Bankgiro: Design: Elin Wood Forsidefoto: Vidar Aanund Brekke Trykk: Allkopi Hamar Åpningstider: Tirsdag, onsdag og fredag: kl Kirkekontoret tlf Daglig leder Berit Bøhn tlf.: Sogneprester Synnøve Sakura Heggem mob.: Vidar Aanund Brekke mob.: Kirkemusiker Lars Otto Sørhus tlf.: Kirkeforteller Elin Wood mob.: Menighetssekretær Ruth L. Storholm tlf.: Kirketjenere Odd-Ivar Søberg mob.: Willy Olsen mob.: Menighetsråd Åmot, leder Ola J. Øvereng-Bakk mob.: Deset, leder Geir Mikkelsen mob.: Osen, leder Knut Stener mob.: Vakthavende prest i prostiet Mandag - fredag: Fredag - mandag: Beredskapsnr.: mob.: Påskehilsen Ja, jeg tror på korsets gåte Ja, jeg tror på korsets gåte, sies det i en salme den danske salmedikteren Grundtvig skrev, fritt etter Arnulf fra Louvain fra før Korset er Jesu Kristi merke, tegnet på kjærligheten som er sterkere enn døden. Kirkens tro er at Jesu død var i dypere berøring med alle menneskers død, fordi han var Guds sønn. I området for det gamle handelsstedet på Mjøsstranda er det funnet et gammelt kors, kalt Hamarkorset. Det er en av de eldste gjenstandene som forteller om at kristendommen kom til vår del av verden. Lignende kors er funnet i Sverige, Baltikum og østover i Europa. Det ser ut til å være et kvinnekors. Noen brakte det hit. Noen som hadde erfart korsets gåte. Ja, jeg tror på korsets gåte Korset som symbol tar opp i seg både Jesu liv, og

3 kristendommens dypeste mysterium. Det er gjennom korset Gud viser sitt ansikt i verden. I korset som symbol samles all verdens krenkelse, ondskap og død. Samtidig er korset tegnet for den oppståtte Kristus, kjærligheten sterkere enn døden. Ja, jeg tror på korsets gåte Jesus gikk inn i all verdens lidelse og enkeltmenneskets smerte. Jesus så menneskene. Han forsto hva de lengtet etter. Både de rikes og de fattiges lengsel kunne han møte. Menneskene ble sett og ble invitert til gudstro og et annerledes liv. Jesus stilte seg på det lille menneskets side i kampen mot ondskap, lidelse og død og utfordrer oss til det samme. Den stille uke og påska er tett på både liv og død, tett på sorg og glede, tett på alt det som hører med i et menneskeliv. Apostelen Paulus samler «korsets gåte» - med alt som er i dybden, høyden og bredden - på denne måten: For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, verken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre (Romerbrevet 8, 38-39) Foto: Liv Torhild Braaten God påske! Med hilsen Solveig Fiske Hamar biskop

4 Å SALIG STUND UTEN LIKE Den kjente påskesalmen «Å salige stund uten like», med tekst av Johan Halmrast og melodi av Kristian Wendelborg, kom ut i bladet Sangertidende i 1890, under tittelen «Maria Magdalenas Jubel». Teksten uttrykker Maria Magdalenas opplevelse av begivenhetene påskemorgen, og Halmrast har lagt salmen i munnen på Magdalena. Johan Halmrast var fra Lillehammer, og selv om han var liten av vekst og hadde vanskapte hender, så hadde han et lyst hode og gode dikteriske evner. Han skrev over 30 romaner og 800 dikt, og jobbet også som journalist en periode. Han er bl.a. referert til i Johan Falkbergets Bør Børson, og Falkberget mente at Halmrast måtte ha hatt en slags «visjons»-opplevelse forut for denne salmen, som har blitt kalt en «reportasje fra påskemorgen». Halmrast var dypt religiøs, og opptatt av å skape større interesse for salmesang, og han drømte hele livet om å bli salmedikter. Han har også en annen tekst i salmeboken: Hen over jord et pilgrimstog. Han døde 46 år gammel. Kristian Wendelborg kom fra Vendelborg utenfor Hokksund i Buskerud, og utdannet seg som lærer, og jobbet en tid som lærer både i Hokksund og i Kongsberg. Så tok han videreutdannelse i musikk, og ble kordirigent, organist og sanginstruktør i Oslo, og har skrevet mange fine korstykker, og arrangert en rekke kjente kornumre, f.eks. Når fjordane blåner. Han begynte i 1892 som musikklærer ved Møllergata Skole i Oslo, og i 1901 var han med å stifte Norges første skolemusikkorps. Han var også organist i Sagene kirke i mange år. Melodien heter «Vinger til verdensflukt». Salmehistorikeren Hans Blom Svendsen hevdet at denne melodien var en «en slager som kunne høres på gatene i San Francisco samtidig som den ble plystret i Hong Kong og Yokohama». Og melodien er særpreget; den er fengende og sangbar, og har et tydelig musikalsk prosjekt. Som komponist er det også tydelig at Wendeborg kunne sin teori; tonearten G-dur regnes som en lys og optimistisk toneart, mens parallell-tonearten, e-moll er en som uttrykker bedrøvelse og sorg. Vi kan se at dette passer godt sammen i den aktuelle salmen; temaet er oppstandelsen, i den lyse G-dur, men i delene av teksten som tar for seg graven, og leiet i dødsriket går melodien over i e-moll, og tilbake til G-dur med seieren og gleden over oppstandelsen. Kontrasten mellom de to partiene er slående, hvilket også er tekstens målsetning. Åpningsstrofen gjentas til slutt i melodien, men får en ekstra hale som gjør at melodien slutter i et høyere leie enn den begynte, noe som med litt godvilje kan tolkes som en «effekt» av oppstandelsen. Det man også kan få øye på i melodien er det såkalte «gylne snitt»: Melodien (og teksten) har et avgjørende vendepunkt 2/3 ut i melodien, altså der hvor Jesus ligger i den mørke grav; musikalsk markeres dette

5 Salme 199 med en «brudd-akkord», Diss-dur, som er fremmed i tonearten e-moll, og som fungerer som et musikalsk vendepunkt. Uten at det vites nærmere om disse to opphavsmenn hadde kontakt omkring salmen, så ser vi at det likevel har blitt slik at tekst og melodi går hånd i hånd, og hjelper hverandre frem, slik gode salmer gjør. For å oppleve påskens dramatiske fortelling, kan man «dukke ned» i fortellingen, og leve seg inn i omgivelsene, enten gjennom filmer, tekster eller bare meditasjon på egen hånd; Med sin personlige stemme gir denne salmen oss et glimrende utgangspunkt for nettopp en slik øvelse. Derfor oppfordrer jeg alle til å ta seg litt tid til å grave dypere og se litt nøyere på tekster og salmer som vi tar for oss i kirken, og som lever i vår kulturtradisjon. For her ligger det skatter begravd for den som leter. God syngende påske til alle! Vidar Brekke.

6 HVA/HVEM STEMMER DU PÅ!? KIRKEVALG TIL HØSTEN! Hva slags kirke og kristendom vil du skal prege Åmot-samfunnet? Etter skillet mellom kirke og stat er det viktigere enn noen gang at du lar din stemme høre! Høsten 2015 er det valg til lokale menighetsråd. I mai skal listene være klare. Noen er allerede spurt om å stå på liste, og har svart ja. Men vi trenger flere ildsjeler eller interesserte. Ditt verdensbilde og din innerste overbevisning skal du slippe å gjøre rede for. Men religion har alltid og vil fortsatt være en opplagt samfunnsdannende sak. Det ser vi tydeligere enn før, både lokalt og globalt. Vær med å skape og gjenskape den kirke du vil at Åmot-samfunnet skal ha, ved siden av, men også sammen med andre livssyn og religioner. Mennesket først, kristen så, sa en vis mann. En muslim jeg møtte sa noe lignende: Menneske først, muslim så. Kanskje vi kan gjenreise denne tanken om hva menneske først kan bety i et livssynsåpent Åmot? Menighetsrådene har reell makt. Vi vil at de skal fylles med mennesker som bryr seg om andre, stedet og kirkas varierte liv til beste for det gode liv i Åmot. Meld deg til kirkekontoret eller en av prestene om du vil stille på liste til høstens valg. Vi trenger DIN STEMME. Ruths ønskedikt:-) Vårvise De`r linnvær i skogen det pipler tå gren, Det varmer om hjerte det tiner kring sten. Kom inn åt mæ jente no er du så pen. Det føljer e vise med vær og med vind, kom inn åt mæ jente med blømkjakan din. Det smalar i isen det smelter og rinn Det blonker i vatten og blinker i tårn, en blåveis har vakne i barflekken står`n. Kom innåt mæ jente for no er det vår`n. ( Einar Skjæråsen)

7 Påskeblomst og påskekors? Eller: Å gjenkjenne oppstandelse «Tag det sorte kors fra graven, plant en lilje hvor det stod» påstår en salmesnutt. Hva er påske for deg? Sol, snø, hytte, familie, lesing, TV, reise, rolig liv eller jobb? Litt av hvert? Hva forventer du av påska i år? Har noe spesielt skjedd som gjør påska annerledes, eller er det mest langs mottoet «same procedure as every year»? I mitt arbeid møter jeg mennesker som er på de mest lykkelige høydepunkter i livet, og de dypeste traumer og sorger. Min oppgave er å fordype og bekrefte glede og lykke. Å være sammen med andre i sort, stille eller umulig sorg, er også min oppgave. Vi merker livet best når vi gjenkjenner det umistelige gjennom egne øyne og hjerter; både sorgens sannhet og gledens umistelige soloppganger over fjellvidder og hyttetun. Det skal ofte noe ekstra til for å se det vi ser og høre det vi hører. Maria Magdalena kjente ikke Jesus igjen i hagen etter det første kristne påskedrama. Det var først da Jesus henvendte seg til henne ved å si navnet hennes at hun fikk øye på hvem han var, og gjenkjente sin nære venn: Jeg var forberedt på engang å gjenkjenne et ansikt. men da jeg sto overfor ham og så inn i hans øyne var han en fremmed. Han talte til meg men jeg kjente heller ikke hans stemme før han sa: Maria. I mitt eget navn gjenkjente jeg Frelseren. (Brita Pollan) Å gjenkjenne oppstandelse skjer hver gang gleden vinner over sorgen. Eller sagt med rytme, rim og påskeord: Påskemorgen slukker sorgen, slukker sorgen til evig tid... God Påske!! Synnøve Sakura Heggem Filippo Lippi

8 Foto: Synnøve Sakura Heggem Maskeradegudstjenesten den 15.februar Dette: å være i livet open for alt ikring ; innleder Halldis Moren Vesaas sine tre vers til mor. Hennes hyllest til mor lar jeg stå som en varsom bønn for det som knytter oss til hverandre og våre felles rom. Enten det er hjemme, kirka, kulturhuset eller andre steder...og såleis at framande gjerne kjem innom dørene der og auker den rikdom som finst der før, med alt det dei sjølve er. Vi startet opp med babysang i januar. Det er fantastisk hvordan disse små menneskene som er innom, kommer med alt det de sjølve er, uten forbehold og med stor iver. Slik er de virkelig med på å øke den rikdommen som fins i kirka fra før. Babysangen fortsetter hver onsdag frem til slutten av mai. Da ønsker vi å avslutte med babysangmesse. Babysangen er fra til hver onsdag. Dette er et åpent tilbud, det bare er å komme uanmeldt. Vi avslutter med kaffe/te. Ellers sendes invitasjoner til ulike arrangementer i posten til aldersgruppen som blir spesielt invitert. Alt godt for påsken og de rom vi ferdes i! Elin Wood SAMMEN I KIRKEN trosopplæring i Åmot Å være i livet Dette: å være i livet, open for alt ikring, bunden med sterke røter til menneske og til ting, gi både hjarte og hender i omsorg som aldri svik, var det som gav meining til ferda di og let deg få kjenne deg rik. Og den som er rik vil ha seg eit hus som er såleis bygt at alle som høyrer til huset kjenner det godt og trygt, og såleis at framande gjerne kjem innom dørene der og auker den rikdom som finst der før med alt det dei sjølve er. Fattig var du om aldri i livet du kjenne fekk at mellom deg og dei andre levande straumar gjekk av tillit og varme som styrkte kvart band som til livet deg batt, og lar deg få kjenne, når alt blir gjort opp, at meir enn du gav, fekk du att Halldis Moren Vesaas

9 ORD FRA KIRKEMUSIKEREN En liten utfordring til sangglade mennesker og musikere! Vil du være med som forsanger i gudstjenester? Det kan være enkeltpersoner eller små grupper. De gamle salmemelodiene må holdes vedlike. Likeså er det nye fine salmer/sanger som er kommet i den nye salmeboka. Helheten i sermonien vil bli bedre ved at forsanger(ere) synger sammen med forsamlingen. Hovedsakelig er det orgelet som brukes, men mange av sangene gjør seg like godt med flygel eller trekkspill som komp. Noe kan også gjøres bare med sangstemmer uten instrument. Så mange muligheter er det. Instrumentalister er også velkomne til å være med. Det er god trening for unge aktører som vil opptre. Det er supergod akustikk i kirkerommet! Ta kontakt med Lars O. Sørhus, kirkemusiker, noen av prestene eller kirkekontoret hvis dette kan være av interesse. MINE SANGER Vi hadde gleden av å ha Caroline Rolstad som presenterte sanger som har betydd noe spesielt for henne. Hun hadde valgt ut et knippe barnesanger, og bedt med seg hjelpere fra både kulturskolen, barnekoret, Guri Helseth, familiene Sekkelsten og Søhus. Slik ble det en minneverdig kveld for frammøtte. Vi vil framover fortsette å invitere til flere kvelder med Mine sanger. Har du forslag til noen som kan spørres? Kontakt oss! Synnøve prest og kirkemusiker Lars Otto Lars Otto Sørhus Tlf: Foto: Guri Helseth Foto: Synnøve Sakura Heggem

10 Noe av interesse? Nettside til kirken i Åmot Kirken i Åmot har egen nettside som har følgende adresse : Her ligger en del informasjon og en kan hente ut gudstjenesteoversikt og annen relevant informasjon om kirken i Åmot. Vi oppdaterer og videreutvikler denne hele tiden. Påmelding av konfirmasjon kan gjøres her. Ta en titt og bruk den gjerne! Kirkekontoret blir pusset opp Vi har i lang tid levd i uvisshet om hvor vi skal ha kontor. Kommunen har nå bestemt at vi få være i rådhuset, der vi nå er. Vi gjøre derfor litt forandringer hos oss ved å male kontorene i lysere farer og flytte litt om. Arbeidet starter nå i mars og blir ferdig før påske. Vi ønsker alle velkommen inn til nye, lyse lokaler. Betaling av kirkeblad I 2014 ble det ikke lagt ved giro med kirkebladet. Vi har pleid å legge ved en giro hvor vi anmoder om å støtte bladet med ett valgfritt beløp. Denne praksis har vi valgt å endre ettersom øker utgiftene ved trykking. Det gis herved anledning til å støtte kirkebladets drift ved å gi en gave. Benytt kontonummer nedenfor eller kom innom kontoret å få en giro, eller vi sender en i posten til deg ved ønske! På forhånd takk for ditt bidrag! Vennlig hilsen Redaksjonen for kirkebladet Åmot Kirkelige Fellesråd 2450 Rena Kontonr: Åmot Kirkes Jubileumsbok 100 år Vi har et stor opplag og selger nå bøkene for 150 kr pr bok. Et nydelig bilde av tømmerkatedralen - Åmot nye kirke med historie, der Merete Bøhmer har tegnet kirken, kr 10 pr stk. Gammelt kart over kirkesteder i Åmot: kr 25 pr stk. Stikk innom kontoret på tirsdag, onsdag eller fredag og kjøp deg et minne! Velkommen Ny bok om altertavler! Snart kommer boka om Johannes Skråstad og hans altertavler! Hans-Jacob Dahl leder av Pilegrimssenter Dovrefjell har i flere år arbeidet med en bok om altertavler. En av disse altertavlene står i dag i Nordre Osen gamle kirke. Manuskriptet skal være klart til påske og over sommeren vil Oplandske Bokforlag lansere boka med påfølgende foredrag i Nordre Osen. Et sentralt spørsmål i boka er: Hvem har skåret altertavlen i Nordre Osen? I bøker og hefter er treskjæreren Laurits Lauritsen tilkjent denne tavlen, men er det riktig? Boka gir oss sikrere opplysninger enn vi har hatt tidligere.

11 KIRKETJENERNES HJØRNE La snøen bli min dyne når jeg dør! Dette var teksten på to gule PostIt-lapper, som vi kirketjenere fant festet til kirkedøren tidlig en januarmorgen. På Åmot kirkes kirkegård er det ca 1425 gravstøtter. Det er helt umulig for oss å fjerne snøen fra alle gravstøttene. Vi har verken utstyr eller kapasitet til den jobben og det er heller ingen plass å gjøre av all snøen som måtte fjernes. Disse gravene er festet av pårørende og det er derfor vanskelig for oss kirketjenere å avgjøre hva som er å vise respekt. Noen mener at det er penest at gravene er urørte om vinteren mens andre vil at snøen skal fjernes. Siden det er så mange ulike ønsker om hvordan en på best mulig måte viser respekt for de avdøde, så har vi latt snøen ligge slik at den enkelte fester selv kan avgjøre hvordan de vil at gravstedet skal være vinterstid. VIS RESPEKT! Fjærn snø!! Kom igjen å fjern snø rundt gravstøttene! Foto: Nina M Hagebakken. Er det noe dere lurer på i forbindelse med kirkegården, er det bare å ta kontakt med kirketjenerne eller kirkevergen. Skulle jeg komme med mitt personlige ønske til slutt, så ville det være slik: La snøen bli min dyne når jeg dør!

12 GUDSTJENESTER Åmot 22. mars: Maria budskapsdag kl åringer preger messa 29. mars: Palmesøndag kl april: Skjærtorsdag kl Påskemåltid 3. april: Langfredag kl april: 1. påskedag kl april: 2. påskedag, Ryslingmoen kl april: Gudstjeneste kl mai: Gudstjeneste med 4-årsbok kl mai: Konfirmantenes samtalegudstjeneste kl mai: Sangstund kl mai: Konfirmasjon 5. juli: Gudstjeneste på Hemmelfjell kl juli: Gudstjeneste på Nesvangen kl august: Gudstjeneste kl Deset 5. april: Gudstjeneste med barnedåp 17. maisamling kl juli: kl 11.00: Vandrings-gudstjeneste Osen 29.mars: Palmesøndag Gudstjeneste 4. april: Påskeaften kl Gudstjeneste m/dåp 5- april: kl 11.00: Gudstjeneste i Furutangen 19. april kl 11.00: Gudstjeneste 10. mai kl Gudstjeneste 17. mai kl Vi synger 17-maisanger 24. mai kl 11.00: Konfirmasjon 21. juni kl 11.00: St Hansgudstjeneste 29. juli kl i gamle kirka: Olsokgudstjeneste BYGD OG ÆTT Døpte Rena Leir Kapell Tyr Korsnes Døpte Åmot kirke Tim Ove Haagensen Tiril Hallen Løveng Erling Knudsen Løvlien Birk Elias Vinterdal Jonas Gillerholtmoen Junge Larsen Hedda Jevnaker Ryen Døde Åmot kirke Jan Even Rønningen Esther Liberg Lill Olaug Julusbakken Randi Johnsen Jorun Østhagen Odd Lillestrøm Sigrid Elisabeth Mæhlen Mildrid Storhaug Aud Ellen Odden Kari Svanhild Mæhlum Døde Osen kirke Sverre Wilhelmsen Dagmar Jota Per Tollef Bernts Kåre Ottar Skavern Døde Deset kirke Åse Sjølie 16.01

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

MENIGHETSBLADET. for

MENIGHETSBLADET. for MENIGHETSBLADET for E I D E B R E M S N E S K O R N S T A D K V E R N E S Nr.. 2 JUNI 2014 61. årgang Himlen blåner for vårt øye, jorden grønnes for vår fot. Bekken risler for vår tørste, korn og blomst

Detaljer

Butikk. Produktkatalogen 2012/13

Butikk. Produktkatalogen 2012/13 Butikk Produktkatalogen 2012/13 Vindu mot Livet Serier med den populære radioprogramserien Vindu mot Livet med radiopastor Johnn R. Hardang, hvor Bibelen blir formidlet på en enkel og levende måte og det

Detaljer

Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 Ett er nødvendig... Ny start på Fjelltun Friskus frå fjordane Karmøy kaller Med hammer og kost

Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 Ett er nødvendig... Ny start på Fjelltun Friskus frå fjordane Karmøy kaller Med hammer og kost Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 E t t e r n ø d v e n d i g... N y s t a r t p å F j e l l t u n F r i s k u s f r å f j o r d a n e K a r m ø y k a l l e r M e d h a m m e r o g k o s t 3 R e k t o r s

Detaljer

Vi vil følge Jesus. Innhold

Vi vil følge Jesus. Innhold Vi vil følge Jesus Innhold 1. Jeg en etterfølger 2. Vi en menighet 3. Sammen i gudstjenesten 4. Vekst til modenhet 5. Den hellige Ånd i mitt liv 6. En glad giver tid, evner og penger 7. Nytt liv i praksis

Detaljer

NR. 2-2014 - 25. ÅRGANG. Takk alltid vår Gud og Far for alt... Ef 5,20

NR. 2-2014 - 25. ÅRGANG. Takk alltid vår Gud og Far for alt... Ef 5,20 NR. 2-2014 - 25. ÅRGANG Takk alltid vår Gud og Far for alt... Ef 5,20 LEDER MINNEORD Takk din store Gud Paul Liseth til minne Reidar Larsen! Av Atle Haugen! Når dette leses, har Norge passert høydepunktet

Detaljer

Godt nytt. -Følg ditt hjerte! Marit H. Svensen. Kristin og Erik Bøhler fra Bærum driver sykehus i Nepal Se side 3

Godt nytt. -Følg ditt hjerte! Marit H. Svensen. Kristin og Erik Bøhler fra Bærum driver sykehus i Nepal Se side 3 Seniortur til Fredriksten festning Se side 6 Godt nytt fra Østenstad Menighet - Juni 2012 Marit H. Svensen -Følg ditt hjerte! Kristin og Erik Bøhler fra Bærum driver sykehus i Nepal Se side 3 Østenstad

Detaljer

Redaksjonen ønsker alle en velsignet påskehøytid. Måtte høytiden gi rom til rekreasjon for både kropp og sjel.

Redaksjonen ønsker alle en velsignet påskehøytid. Måtte høytiden gi rom til rekreasjon for både kropp og sjel. Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 2 april 2006-47. årgang Foto: Solveig Egeland Påsken inviterer til en vandring mot lyset og til en vandring i lyset! Påsken forkynner at vi på grunn

Detaljer

FJELLHAUG. organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag. fullfør oppdraget!

FJELLHAUG. organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag. fullfør oppdraget! FJELLHAUG organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag nr. 2 2009 80. årg. Gå inn på nye fjellhaug.no Vær med og fullfør oppdraget! Støtt Fjellhaug økonomisk! Det forskes på Fjellhaug side 4-5 Å studere

Detaljer

Mona Vestli: «Korps er fantastisk» Side 4 og 5

Mona Vestli: «Korps er fantastisk» Side 4 og 5 Nr. 3 2011 64. årgang Mona Vestli: «Korps er fantastisk» Side 4 og 5 www.stangemenighet.no Kulturkirke eller kulturuke Side 3 Kulturen endres Side 6 Menighetsrådsvalg Side 7 og 11 Stange kirke som kulturelt

Detaljer

Trives på stjernen. Vinne for Jesus. Vokse i tro. god påske. Side 13. Menigheten ønsker alle en riktig. Side 6 Gjester Riska

Trives på stjernen. Vinne for Jesus. Vokse i tro. god påske. Side 13. Menigheten ønsker alle en riktig. Side 6 Gjester Riska Vinne for Jesus. Vokse i tro. NR 1-2014 MENIGHETSBLAD FOR RISKA OG HØLE Trives på stjernen Side 13 Side 6 Gjester Riska Menigheten ønsker alle en riktig god påske Velkommen høst - det handler om ALPHA-kurs

Detaljer

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 Gud har bruk for deg! INNHOLD GUD HAR BRUK FOR DEG!...1 MIN HISTORIE...3 HVORDAN DU KAN BLI FRI...12 GIDEON EN DJERV KRIGER...15 BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 ANTI JANTELOVEN...21 Tore Johannessen

Detaljer

Å prektig morgenglans, som overgår all sans! Guds Sønn, vår sol, er oppe og gjennom dødens troppe han fektet seg med ære, hans navn velsignet være!

Å prektig morgenglans, som overgår all sans! Guds Sønn, vår sol, er oppe og gjennom dødens troppe han fektet seg med ære, hans navn velsignet være! INFORMASJON Nr. 1 vinter 2010 ÅRGANG 55 Foto: Berit Nustad. Å prektig morgenglans, som overgår all sans! Guds Sønn, vår sol, er oppe og gjennom dødens troppe han fektet seg med ære, hans navn velsignet

Detaljer

Påskefest. www.slettebakken-kirke.no. Uten vann svinner håpet. Side 8-11. Til minne om Olav Øgaard. Snart er det tid for valg

Påskefest. www.slettebakken-kirke.no. Uten vann svinner håpet. Side 8-11. Til minne om Olav Øgaard. Snart er det tid for valg NR. 2/15 ÅRGANG 56 med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti Uten vann svinner håpet Kirkens Nødshjelps fasteaksjon har i år «vann» som tema. For uten rent vann blir kriser fort til rene katastrofer.

Detaljer

Lys Våken i Lier kirkene

Lys Våken i Lier kirkene Nr. 7 2012 UTGIVERE: MENIGHETSRÅDENE I FROGNER, TRANBY, SJÅSTAD OG SYLLING - 65. ÅRGANG Lys Våken i Lier kirkene I denne utgave: Leder: Respekt side 2 Ny organisering av kirken side 3 Konfirmantjubileum

Detaljer

JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET

JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET Kristen Litteratur / Chapter Two 1999 ISBN 82 7931 017 7 JOHANNES, den elskede disippel slik vi finner ham i Johannes evangeliet

Detaljer

«Se, jeg forkynner dere en stor glede» Hva om Gud trakk sin Ånd tilbake? Les mer på side 5. Fornyelse i 1980 og i dag noen tanker Les mer på side 2

«Se, jeg forkynner dere en stor glede» Hva om Gud trakk sin Ånd tilbake? Les mer på side 5. Fornyelse i 1980 og i dag noen tanker Les mer på side 2 Fornyelse i 1980 og i dag noen tanker Les mer på side 2 Hva om Gud trakk sin Ånd tilbake? Les mer på side 5 SommerOase 2014, 2015 Les mer på side 6 et fornyelsesmagasin fra OASE nr. 02-2014 «Se, jeg forkynner

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER

Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER NORDISK MILJØMÆRKNING Gud gir vi deler Plan for trosopplæring i Den norske kirke 3. opplag ISBN: 987-82-7545-092-8 Kirkerådet, Den norske kirke 2010 Bestilles fra

Detaljer

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år Nytt fra Rogaland/Agder Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Kjærligheten er Guds innerste vesen. Inge Flaat 11 ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen 16. desember ble en merkedag på

Detaljer

MINIORENE LÆRERHEFTE. Bibelstudieguide. År B. 3. kvartal

MINIORENE LÆRERHEFTE. Bibelstudieguide. År B. 3. kvartal MINIORENE LÆRERHEFTE Bibelstudieguide 3. kvartal År B Lærer/lederveiledning for Miniorene En ressurs for lærere/ledere i sabbatsskolen, klasse 6-9. Plan over GraceLink-leksene. År B, 3. Kvartal REDAKTØR

Detaljer

Nr. 5 November 2006 44. årgang

Nr. 5 November 2006 44. årgang Åfjord kirke Stoksund kirke Nr. 5 November 2006 44. årgang Oktoberstemning ved Herfjordvatnet Foto: Lillian Storvik side 2 For to uker siden sto jeg på Hjerkin sammen med ca. 60 andre mennesker og protesterte

Detaljer

www.stangemenighet.no Nr. 1 2014 67. årgang På krakken i Tangen side 4 og 5 Musikk side 8 og 9 Grunnlovsjubileet side 2, 10, 11

www.stangemenighet.no Nr. 1 2014 67. årgang På krakken i Tangen side 4 og 5 Musikk side 8 og 9 Grunnlovsjubileet side 2, 10, 11 www.stangemenighet.no Nr. 1 2014 67. årgang På krakken i Tangen side 4 og 5 Musikk side 8 og 9 Grunnlovsjubileet side 2, 10, 11 Bispevisitas og grunnlovsfeiring leder Menighetene i Stange og Tangen har

Detaljer

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 Elin Tømmerbakk opplever misjonskall og skal til Swaziland i Afrika. LES MER SIDE 8-11 Misjonshuset i Moss var arrangør for en vellykket

Detaljer

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket».

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket». 2 Du er elsket Sefanja 3, 17 sier: «Herren din Gud er hos deg, en helt som frelser. Han fryder og gleder seg over deg og viser deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd.» Tenk så fantastisk

Detaljer

Vår nye kantor Fasteaksjonen 2012 Prinsesse Märthas engler Vår Far i himmelen Lokalprofilen: Ingeborg Vale Opdal Klimakaravane

Vår nye kantor Fasteaksjonen 2012 Prinsesse Märthas engler Vår Far i himmelen Lokalprofilen: Ingeborg Vale Opdal Klimakaravane SKØYEN MENIGHET Nr. 1 2012, 27. årgang Treenighetsrosen Alterbilde Veslemøy Nystedt Stoltenberg/BONO 2011. Vår nye kantor Fasteaksjonen 2012 Prinsesse Märthas engler Vår Far i himmelen Lokalprofilen: Ingeborg

Detaljer

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 2 februar 2008 Årgang 104 Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 Portrettet En kjempe

Detaljer

Askim. Menighetsblad. Askim Menighets visjon: Et godt sted å være. for alle. Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750

Askim. Menighetsblad. Askim Menighets visjon: Et godt sted å være. for alle. Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750 Askim Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750 Menighetsblad Askim Menighets visjon: Et godt sted å være for alle NYTT OM TROSOPPLÆRING I ASKIM MENIGHET Side 10 KONFIRMANT 2013 Påmeldingsinformasjon www.askimmenighet.no

Detaljer

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. God. Nr. 6 29. november 2014 20. februar 2015 69. årgang. Jul. www.as.kirken.

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. God. Nr. 6 29. november 2014 20. februar 2015 69. årgang. Jul. www.as.kirken. NORDBY ÅS KROER Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer God Nr. 6 29. november 2014 20. februar 2015 69. årgang Jul www.as.kirken.no Prestens Prostens hjørne juleandakt I mange hjem settes det fram en

Detaljer

Trine Lise med hjerte for fostermor s 12. Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14

Trine Lise med hjerte for fostermor s 12. Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14 TØFT, MEN VERDT DET Trine Lise med hjerte for fostermor s 12 TOMMY SVINDAL LARSEN VENTER PÅ FOSTERBARN s 04 Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14 02 LEDER Innhold 03 IKKE alle BaRN KaN bo hjemme I Norge

Detaljer