Turistene skal redde kirkeøkonomien s. 6 og 7. Rekordmange julekonserter s. 32. Naustplaner med vind i seilene s. 19. Slik startet det i 1888 s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Turistene skal redde kirkeøkonomien s. 6 og 7. Rekordmange julekonserter s. 32. Naustplaner med vind i seilene s. 19. Slik startet det i 1888 s."

Transkript

1 ET magasin for MENIGHETENE i ÅLESUND nr 4 - årgang Rekordmange julekonserter s. 32 Naustplaner med vind i seilene s. 19 Slik startet det i 1888 s. 9 Turistene skal redde kirkeøkonomien s. 6 og 7 SPJELKAVIK BORGUND Volsdalen Ellingsøy ÅLesund SKARBØVIK

2 ar- den norske kyrkja Andakt Nytt år med nye muligheter Året går mot slutten og julen står for døren. I disse dager vedtar alle landets kommuner budsjettene for neste år. Vår kommune har varslet om at driftstilskudd til fellesrådet for 2014 blir redusert med kroner. Også i fjor reduserte kommunen tilskuddet, da med kroner. Dette fører til at for 2014 har fellesrådet vært tvunget til å innføre en rekke tiltak både på inntektssiden og på utgiftssiden. Dette vil berøre de fleste som har behov for våre tjenester fremover. Avgifter som vi tidligere har vært forskånet fra å måtte innføre, må neste år igangsettes. Avgifter som vi i dag har, må økes ut over vanlig prisstigning. Dette nummeret av Glød har hovedoppslag om hvilke konsekvenser dårlig økonomi i Ålesund fører til for de som har behov for fellesrådet sine tjenester. Det er likevel viktig å understreke at vi også i tiden fremover skal levere tjenester med god kvalitet, og at det ikke er spesielt høgt avgiftsnivå i Ålesund. For meg er julen en kjær og god høytid, der samvær i familien og besøk i kirken er særlig viktig. Julens budskap har hatt en forunderlig evne til å fascinere mennesker gjennom 2000 år. Historien, dramatikken og mystikken gjør sitt. Men også kjernen den innerste hemmeligheten i den usle stallen berører oss. Det nyfødte, det håpefulle. Barnet som bærer i seg forsoningen, troen, kjærligheten og dette nærmest mystisk forlokkende budskapet om et evig liv. I all enkelhet for den som vil lytte, la seg fascinere, og våger å tro. På vegne av alle ansatte i Ålesund kirkelige fellesråd ønsker jeg deg en fredelig og god jul, og et riktig godt nytt år. Ha en god leseopplevelse! Svein-Rune Johannessen Kirkeverge Glød Et magasin for menighetene i Ålesund: Borgund, Spjelkavik, Volsdalen, Ellingsøy, Ålesund og Skarbøvik Opplag: Distribueres til alle husstander i Ålesund kommune. I redaksjonen: Redaktør: Svein Rune Johannessen Øyvind Johan Heggstad Kjell Aas Hans Roar Aas Kjell Arne Slinning Kari Vatne Tips til Glød: Adresse: Postadresse: Kirkevergekontoret, Nedregårdsvegen Ålesund Besøksadresse: Nedregårdsvegen 1 Telefon: Telefaks: Åpningstid for Kirkens servicekontor og kirkevergekontoret: Mandag fredag kl Annonsere i Glød: Annonseansvarlig: Steinar Giske Kontakt: Telefon: Design og utforming: Spirdesign Trykkeri: Hatlehols AS Menighetene i Ålesund Spjelkavik menighet: Nedregårdsvegen Ålesund Besøksadresse: Vestmoa 20, 6018 Ålesund Tlf Ålesund menighet: Nedregårdsvegen Ålesund Besøksadresse: Kirkegt. 2, 6004 Ålesund Tlf Volsdalen menighet: Nedregårdsvegen Ålesund Besøksadresse: Borgundvegen 124, 6007 Ålesund Tlf Borgund menighet: Nedregårdsvegen Ålesund Besøksadresse: Borgundgavlen 51, 6015 Ålesund Tlf Ellingsøy menighet: Nedregårdsvegen Ålesund Besøksadresse: Slotsvik, 6057 Ellingsøy Tlf Besøk: Forsidefoto: Fridgeir Walderhaug Endelig er det snart jul, og hva skulle vi gjort uten den? - Denne herlige høytiden med sin eim av tradisjon og atmosfære i kjøkken og stue, i butikker og i kirke. Alle lysene og fargene. Julen er en enestående mulighet til å vise omtanke og kjærlighet. Tenk bare på den sitrende opplevelsen av å gi og ta imot gaver. Av sokneprest Øystein Braaten i Volsdalen Julen er på mange måter den norske kulturs varmestue hvor det er tillatt å være gode mot hverandre, i alle fall mot de som står oss nærmest. Men samtidig som dette er en fest for familien, så inneholder vår kristne trosarv idealer som solidaritet med de svakeste, medmenneskelighet og nestekjærlighet. Dette blir aktualisert i julen, da Gud møter oss i Jesusbarnet som et lite og ubeskyttet menneskebarn født i en stall, fordi det i følge Lukasevangliet ikke var plass til dem i herberget. Selv om Norge fremdeles er et kristent land, så er dette bildet langt mere nyansert i dag enn det var for bare få år siden. Vi har fått mange nye landsmenn. I dag er muslimer, hinduer, buddhister, jøder, bahaier og en rekke andre religioner og religiøse bevegeleser representert i Norge. Norge er blitt et flerkulturelt og fler-religiøst samfunn, og jeg spør meg: Hvordan opplever disse våre nye landsmenn den norske julen, og hva får de med seg av dens egentlige innhold? Hvor mange har blitt invitert inn i et norsk hjem for å oppleve en norsk jul på nært hold? Jeg tror dessverre at de fleste nok opplever julen litt fra utsiden. Og hva ser de da? Nisser i utallige varianter, ser de. Men Jesusbarnet, får de øye på ham? En rekke stressede mennesker som løper fra og til for å få unnagjort alle innkjøpene ser de også. Men Jesusbarnet kan av og til bli vanskeligere å få øye på i alt førjulsmaset. I samtale med de av våre nye landsmenn som tilhører en annen religion, får jeg sjelden høre at noen er provosert over for mye kristendom i det norske samfunn. - Heller en undring over at ikke flere er tydelige på sin egen kristne tro. Vi nordmenn har ofte en forlegenhet når det gjelder vårt religiøse liv. Når vi er i utlandet så besøker vi gjerne ei kirke. Særlig i disse store katedralene bak tykke steinmurer. Da kan vi tenne lys og kanskje be en bønn for noen vi er glad i. For også vi er opptatt av de store spørsmålene, men vi snakker bare ikke høyt om dem. Derfor er det så fint med jul. Da har vi ferie og kan slappe av. Da har vi tid, tid til våre nærmeste. Dessuten, alle går jo i kirka julaften, så kan også vi. Så kan vi få oppleve å sitte der tett i tett, nesten som en søskenflokk og synge Deilig er jorden. Mange stemmer som synger. Vi kan merke at våre lengsler blir del av et større kor som løfter oss i berøring med noe Hellig. Noe som er større enn oss selv. Jeg skulle bare ønske at vi kunne se litt ut over vår egen private sfære og bruke våre øyne til å lete opp de som fryser der ute. Og da særlig de av oss som famler med å finne seg til rette i vårt norske samfunn. I Volsdalen kirke, hvor jeg arbeider som prest, møtes noen hver tirsdag kveld til kveldsmeditasjon og samtale om kommende søndags prekentekst. En slik tirsdag var det beretningen om den barmhjertige samaritan som var samtaletema. I lys av denne, begynte vi å snakke om vårt forhold til rumenske tiggere og om vi selv gav til tiggere. Her var det litt forskjellig syn og praksis i gruppa vår, men når vi begynte å løfte fram den ene etter den andre grunnen til å gå forbi, oppdaget vi noe rart. Plutselig så vi hvor like vi ble disse som gikk forbi den hjelpetrengende i beretningen vi nettopp hadde lest. Der var det også mange Øystein Braaten er sokneprest i Volsdalen menighet. grunner til å gå forbi. Da var det ei godhjertet, eldre dame i menigheten konkluderte: Det er bedre å hjelpe en gang for mye enn en gang for lite! Vi må ikke glemme at julen også handler om dette. Om å hjelpe, - om å vise litt hjertevarme! Er det rom i vårt norske herberge? Samme natt som Jesus ble født, måtte Josef og Maria i all hast ta med seg det lille Jesusbarnet og flykte til Egypt en periode for å hindre at han ble drept av kong Herodes sine soldater. Dette er noe å tenke over når flyktingene banker på vår dør. Vi lever i en verden hvor krig og sult på ingen måte er utryddet. Men nettopp til denne verden kom Guds sønn en julenatt for å gi oss fred og frelse. Så la da julens tradisjoner ikke lenger skjule Ham, men omkranse Ham og skinne på Ham: Guds egen sønn - Jesus Kristus. 2 3

3 Eit barn er fødd i Malawi Quality through generations Telefon: Fax: Jane og John hjemme utenfor hytta sammen med sonnen foto: Greg Rødland Buick/Kirkens Nødhjelp. Jane og John har fått ein liten gut. Han blei fødd på Kamyana helseklinikk kl og vog gram. Både mor og barn overlevde. Det er inga julestjerne over klinikken i Kamyana. Ingen kongar kjem på besøk med gull, røykelse og myrra. Jane og John Kalikokha har ikkje ein gong våga å tenkje på namn til den førstefødde. Men dei fekk ein plass i fødestova. Eg er så glad for at eg kunne føde her! Her blir eg teken godt vare på, og eg kjenner meg trygg. Viss eg hadde fødd heime, ville risikoen for komplikasjonar vore mykje større, seier Jane Kalikokha (19). Norske kyrkjelydar byggjer helseklinikkar og utdannar jordmødre i Malawi gjennom Kirkens Nødhjelp. Saman gav vi Jane og sonen ein trygg fødsel. Kvart år døyr rundt kvinner og 2 millionar born over heile verda i samband med fødsel. 99 prosent av desse dødsfalla skjer i fattige land som Malawi. Kirkens Nødhjelp har jobba i Malawi sidan Dei lokale søsterkyrkjene våre står for 40 % av helsetenestene i landet gjennom Malawis kristne helseforeining (CHAM). Saman byggjer og utstyrer vi helseklinikkar og fødestover og utdannar sjukepleiarar og jordmødre. Seks sjukepleiehøgskular i Noreg har vore med på prosjektet ved å styrkje utdanninga. I tillegg driv vi fleire andre helsefremjande tiltak, blant anna ved å engasjere lokalsamfunn i helsekomitéar for å spreie kunnskap. Your Life Cycle Partner in air compressors Ventar med å fortelje Malawi er blant landa i verda med høgaste tal for mødre og born som døyr. Her er fødsel og død så nært knytte til kvarandre at ingen har råd til å leggje planar. Jane har bore på løyndomen sin i ni månader, slik norske foreldre gjerne ventar til tolvte veke med å fortelje. Ei julegåve som reddar liv For 200 kroner kan Kirkens Nødhjelp t.d. gje ei jordmor medisinsk utstyr som reddar liv. Å gje ei mor og eit barn ein trygg fødsel er det beste julegåvetipset frå Kirkens Nødhjelp i år. Jane og sønnen Viss du skal på gudsteneste denne jula, håpar vi du vil støtte arbeidet vi gjer saman med Kirkens Nødhjelp. Hugs å ta med deg kontantar til juleofferet! 4 5

4 Kraftige innsparinger i kirkene: 20 kroner, takk! -Men vi er veldig klare på at det ikke skal kreves penger fra lokalbefolkningen eller turister som kommer for å få en stille stund til bønn i kirken. Dette vil i første rekke gjelde de dagene da store grupper turister kommer på besøk. De fleste av disse er cruiseturister, sier Johannessen. Færre gravferdsdager og gudstjenester. Neste år blir det både færre dager som skal brukes til gravferd og det blir færre gudstjenester. - Sats på donasjoner -Kirken bør heller satse på donasjoner, enn å kreve inngangspenger for turistene. Det sier reiselivssjef Geir Steinar Vik. Han er svært skeptisk til kirkevergens forslag om å innføre inngangspenger for turister i Ålesund Kirke. 20 kroner må turistene ut med for at dørene til Ålesund kirke skal åpne seg i sommer. Elendig kommuneøkonomi tvinger kirken til upopulære avgifter og innsparinger. Turistene som besøker Ålesundskirka blir avkrevd 20 kroner i inngangspenger fra neste år. Tøffe innsparingskrav gjør at menighetene i Ålesund må snu hver stein for å få budsjettene i balanse. Alle som bruker tjenester fra kirken i Ålesund vil merke innsparingene. -Forslaget til budsjett for kirkene vil nok vekke sterke reaksjoner. Men vi gjør alt for å hindre at folk skal miste jobbene sine. Derfor blir det både kutt i enkelte tjenester og andre tjenester vil bli dyrere, sier kirkeverge Svein Rune Johannessen. Økonomien til kirkene har blitt gradvis svekket de siste årene. Dersom rådmannens forslag til budsjett blir vedtatt 5.desember, vil dette bety at kirkene i Ålesund har fått redusert sine tilskudd med seks prosent fra 2012 til En million i manko Innsparingskravet for 2014 er ca. en million kroner. I tillegg har kirken fått varsel fra KLP-pensjon om at premien skal økes med kroner i For hver tusenlapp vi betaler i lønn, skal vi neste år sende 170 kroner til KLP. Av dette dekker arbeidsgiver 150 kroner og arbeidstaker 20 kroner, sier Johannessen. Vil ta betalt for kirkebesøk Listen om tiltak som kirkevergen nå har sendt til fellesrådet for kirkene er lang, og full av upopulære tiltak. -Dette vil ramme både turister og befolkningen i Ålesund. Jeg håper at vi slipper ytterligere kutt nå, sier Johannessen kroner håper kirkevergen at han skal få inn i inntekter fra besøkende i Ålesund kirke. Hvert år besøker mellom tusen turister kirken. Dette er i hovedsak cruiseturister. I budsjettet legges til grunn at 30 tusen betaler 20 kroner for å komme inn i kirken. Ordningen vil føre til litt ekstra administrasjon, men vil dekke inn en vesentlig del av kuttet. Svein Rune Johannessen er kirkeverge i Ålesund -Vi har sett at vi på onsdager har forholdsvis få gravferder sammenliknet med andre dager. Derfor blir onsdag kuttet som gravferdsdag. Dermed vil vi i Ålesund kun tilby gravferder på tirsdager, torsdager og fredager. I tillegg vil en kutte i gudstjenester på Ellingsøy. Disse blir nå samkjørt med gudstjenester i Borgund, forteller Johannessen. I tillegg skal det bli dyrere festeavgifter, dyrere tjenester i begravelser og en rekke andre kutt. -Det er klart vi regner med reaksjoner. Spesielt avgiftsøkningene. Men vi får reduserte rammer fra kommunen, og vi må handle. Alternativet til disse tiltakene er å si opp folk. I dag har vi allerede fullt opp med oppgaver for alle våre ansatte, og det vil skape større press på de som er igjen om vi skal si opp folk. Men dersom vi ser at disse tiltakene ikke rekker, så må vi vurdere å si opp folk, sier Johannessen. Turistsjef Geir Steinar Vik frykter turistflukt fra kirkene. -Jeg tror at en kan få inn mange donasjoner dersom dette blir lagt til rette for i kirken, og opplyst godt om. Det er svært få kirker i Europa som tar betalt for at turistene skal få komme inn. Men donasjoner er helt vanlig, sier Vik kroner håper kirkevergen at turistene skal legge igjen i Ålesund Kirke. -Jeg tror det er svært ambisiøst mål å tro at 75 prosent av turistene i Ålesund Kirke vil betale for å komme inn. Jeg tror nok svært mange vil snu i døren, dersom de blir avkrevd betaling sier, Vik. -Turistene har satt pris på at besøk i kirken er gratis. Vi har også hatt godt besøk på de gratis orgelkonsertene i sommer. Vi ha fått tilbakemeldinger på at turistene setter stor pris på dette. Reiselivssjefen tror kirken vil miste mange besøkende Reiselivssjefen tror også det blir vanskelig å skille mellom de som ønsker å komme til kirken for en stille stund og bønn, og de som er der for å se på kirken. -Dersom en velger å innføre betaling er det viktig å sette prisen i både dollar, pund og euro. Om ikke, vil mange av turistene ikke være i stand til å betale. Mitt råd til kirken er uansett å være moderate, og kanskje først forsøke med frivillige donasjoner. Dersom dette ikke fungerer, kan en vurdere betaling senere, sier Vik. 6 7

5 Historien bak tidenes mest kjente julesalme Deilig er jorden» er en julesalme. Teksten er forfattet av Bernard Severi Ingemann i 1850, til en schlesisk folkemelodi nedtegnet i Salmen synges ofte i begravelser. Julekonserter blir tradisjonelt ofte avsluttet med denne sangen. Sangen ble gjendiktet til nynorsk av Gunnar Torgeirsson Rysstad og utgitt i Syn og Segn i Siden kom den inn i Nynorsk salmebok. I bokens Syng med! Historien bak sangene av Gunnar Bonsaksen skriver forfatteren om Deilig er jorden. Utdrag fra boken: Man kan kalle dette verket for den eneste julesang som synges hele året. Og like urealistisk er den hele året vil noen si. Kan noen i det 21.århundree med den minste virkelighetssans i behold påstå at denne planeten er et deilig sted, og at vi vandrer til en hinsidig tilværelse gjennom «fagre riker på jorden»? Heller ikke i Danmark i 1850, da sangen ble skrevet, var verden noen idyll. Poul Poulsen meddeler: «Salmen ble til i treårskrigens dager. Det gjorde den gamle dikteren usigelig vondt å se Guds skjønne jord så blodplettet og merket at sinnene var forgiftet av hat, like som smertet det han å tenke på de mange som måtte lide og de enda flere som måtte sørge.» Men det som gjør jorden deilig er da heller ikke det vi gjør den til, men det har lydt et budskap her nede, midt i jordens nød. «Frykt ikke, for de, jeg forkynner eder en stor glede som skal vederfares alt folket, eder er i dag en frelser født.» «Salmen er ingen idyll, men et budskap, et evangelium i en tung tid. Derfor kan den også synges i en tung og ond tid skriver Poul Poulsen. Lenge glemt Tonen er en gammel tysk folkevise som lenge var glemt. Franz Liszt omtaler den i sitt oratorium som en gammel pilgrimssang, angiveligvis fra korsfarernes tid. Den dukket så opp igjen i en melodisamling i Ingemann fikk høre den sommeren 1850 da han hadde besøk av sin prestevenn Ferdinand Fenger og hans datter. De to sang den sammen til teksten «Herlige Jesus, alle herrers herre» Det gjorde sterkt inntrykk på dikter Ingemann, og Fenger oppfordret han til å skrive noen vakre danske ord til denne vidunderlige melodi. Om det som videre skjedde har Oddgeir Bruaset fortalt i «Det var midt i julenatt». «Ingemann ble gående noen dager å tenke før han fikk det til å løsne. Pilegrimsmotivet måtte være med, men etter krigen som danskene hadde lagt bak seg, hadde han lyst å flette inn noen fredstanker. En kveld stod han ved det store stuevinduet sitt og nøt utsikten over den vakre Sorø sjø. Fuglene sang sine fløytetoner, sola hang rød i vest, harmonien og idyllen var gjenopprettet. «Deilig er jorden» nynnet den aldrende mannen der han stod, og han visste at han hadde funnet åpningsordene. Da han en stund senere på kvelden tilfreds reiste seg fra sitt skrivebord, sa han til kona: I morgen skal Fenger få synge salmen på sitt eget språk. I hånden holdt han tre vers. Melodien hadde fått sine vakre danske ord. Søster Maria rekker ei hjelpende hand til Ingrid Thorsen. Foto: Knut Høyer, 1963 Diakonisse Karine Brekke fra Ørsta, den første heiltidsansatte menighetssøster i Ålesund. Historien bak Menighetspleien i Ålesund I november 1888 kalte sokneprest i Ålesund, Lars Anton Moe, inn til et orienteringsmøte. Lite visste Moe at hans arbeid på slutten av 1800-tallet fremdeles skulle bære frukter 125 år senere. Hensikten den gang var å organisere hjelp til syke og trengende, og det første offisielle navn var «Frivillig kirkelig Fattigpleie». Like over nyttår i 1889 var det konstituerende møte og navnet ble Aalesunds frivillige Fattigpleie med forkortelsen Fattigpleien til daglig. Dette navnet ble først endret i 1937 til Menighetspleien, som det også heter i dag. Den første tiden ble det tilsatt menighetssøstre, og disse tok seg av gamle og syke for den gang var det offentlige hjelpeapparatet ikke kommet i gang med alderseller sykehjem. Det var kun slumsøstrene til Frelsesarmeen og menighetspleiens ansatte som bidro med hjelp til de som trengte det. Menighetssøstrene opplevde gjerningen som et kall til kristen tjeneste og dette førte til at de stod lenge i tjenesten. Menighetspleien fikk tidlig et godt omdømme i byens befolkning givergleden var stor og det ble etter hvert dannet mange støtteforeninger både utenomsundet og innenomsundet. Paula Stenvågnes uttaler i boken som ble skrevet til 100-års jubileet: «- for enkelte syke og sengeliggende og andre ensomme og glemte, har møtet med 8 Søster Karen Blindheim. 34 år jobbet hun i Menighetspleien. Foto: Liv Hopelands album menighetssøstrene vært som å få kontakt med noen av Herrens utsendinger.» Engler på vakt kan menighetspleien også kalles. Arbeidet kom raskt i gang, men alle dokumenter og stiftelsespapirer gikk med i bybrannen i Dokumentasjon finnes kun i gamle aviser. Det viser seg at sogneprest Moe helst ville ha bare menn med i ledelsen, og kvinner som medhjelpere og den første møteinnkallingen måtte også tåle kritikk pga. kort varsel. I etterkrigstiden vokste arbeidet og i året 1969 var det 6085 hjemmebesøk, derav 4040 sykepleiebesøk, 1191 sosiale og Sjelesørgerbesøk, 840 injeksjoner og 5 nattvakter. Etter hvert kom det kommunale hjelpeapparatet i gang og menighetspeleien gikk mer over til å bli en besøkstjeneste. Det flotte med menighetssøstrene i dag er at de er ikke bundet av klokka slik hjemmebasert omsorg er, som gir medisiner og stell og så flyr videre. De to ansatte, Marianne og Lillian har tid til å sette seg ned og prate «vi kan lytte, hjelpe og støtte», forteller de. Men nytt møte ble berammet og 130 medlemmer tegnet seg på første møte.. Diakonisse Karine Brekke fra Ørsta var den første heltidsansatte menighetssøster. (bilde) I dag har menighetspleien to ansatte i halv stilling, og de besøker primært eldre og syke. På det meste var det 7 ansatte. Til fots, på sykkel og med buss reiste menighetssøstrene på kryss og tvers i byen for å hjelpe. Da de fikk en bil i anonym gave, lettet det arbeidet mye. Klokkerdiakon Georg Hopland var en drivende kraft i menighetespleien fra 1946 og fremover. 9

6 Stat-kirke hva nå? Mange har fått med seg at Grunnloven ble endret 21. mai Men ikke alle vet at kirken har vært og er en viktig pådriver i prosessen. Og nå er stat og kirke på rett vei hver sin vei. Danseglade menn etterlyses Hver eneste mandag klokka møtes en gruppe seniorer på Borgund Menighetshus til dans. Gruppen teller 45 medlemmer. 28 kvinner og 17 menn. Etter dansen må det tøyes ut. -Formålet er livsglede med et levende fellesskap, der vi også øker kondisjon, bedrer leddfunksjoner, og trener hjernefunksjon og balanse. Det sier den dyktige danselederen Ragnhild Aamelfot. -Vi skulle gjerne hatt med noen flere menn, men vi er faktisk en av de gruppene som har bra oppslutning av menn. Men nye er selvfølgelig velkommen, sier Aamelfot. Borgundringen Seniordans startet opp 27. februar 2006 med 7 personer som snart ble 15.Det var danseringens dyktige leder Rag- Mellom er med på hver dans. nhild Aamelfot som tok initiativet i samråd med soknepresten Annstein Lothe. Nå er vi altså mellom 40 og 50. Sist mandag var de 43 som var med og danset. -Seniordans er sosial i sin form, her trenger vi ikke partner. Vi deles inn i rød og blå, dermed veksler vi partnere hele tiden, forteller Aamelfot. Seniordansen med sitt sosiale samvær er svært viktig. Det gir glede, bidrar helt sikkert til bedre helse og vitalitet langt opp i de grå år, kanskje forlenger det livet? Vi har Ola Brendefur er en av de faste i Borgundringen seniordans. Ragnhild Aamelfot leder ann i dansen. flere medlemmer mellom 80 og 90 år. -På den andre siden er det nok de fleste som i utgangspunktet har levd et aktivt liv og allerede har god helse. Det spesielle med dansen er først og fremst den fengende rytmiske musikken og teamarbeidet, sier danselederen. Danseklubben reiser på samlinger og turer og møter andre grupper. I februar mars reiser de til Gran Canari der det blir dans hver dag. I fjor var mellom 90 og 100 med på dansetilstelningen på Grand Canari på den norske skolen. Likandes likebehandling Med ny tekst i Grunnlovens 2 og 16 er ikke lenger den evangelisk-lutherske religion statens offentlige religion, og tros- og livssynssamfunn skal behandles likt. Loven slår fast at Den norske kirke ikke lenger er en statskirke, men en folkekirke. Og verdigrunnlaget skal være vår kristne og humanistiske arv. Noen tror at å miste privilegier som statskirke er uønsket, men Den norske kirkes ledelse har jobbet i mange år for løsere bånd mellom stat og kirke. I juni sender Kirkerådet ut Kirkeordning etter 2013, et refleksjonsdokument fra Kirkerådet til alle menighetsråd. Dette dokumentet gir innføring i problemstillinger rundt fremtidens kirke, og bør behandles av menighetsråd og menighetsmøte. Det er ønskelig at alle rådsinstanser etter gjennomgang gir tilbakemelding til Kirkerådet på viktige spørsmålsstillinger bakerst i heftet. Spørsmålene besvares elektronisk, kirkeordning/ Lurer du på noe? Svein Arne Lindø (bilde) er Kirkerådets valgte leder. Han svarer under på spørsmål om hva grunnlovsendringen innebærer for kirken og staten. Dette er spørsmål og svar som med fordel kan benyttes av menighetsblader for å informere bredt ut til kirkens medlemmer. Hvorfor er kirkens ledelse tilhengere av endringen? Samfunnet består av ulike mennesker, som i stadig større grad har ulike religiøse ståsted. Det er ikke naturlig at staten skal favorisere en tro. En stat kan dessuten ikke være troende, men det kan og skal en kirke, og det er kirken som skal stå folket nær i troen. Kirken får med endringen utnevne egne proster og biskoper, og det er på høy tid at et trossamfunn får velge sine egne, religiøse ledere. Så Den norske kirke ønsker endringene velkommen, og er glad for at alle partiene på Stortinget har kunnet stille seg bak. Hva skjer med helligdagene? Det vil ikke bli noen endring i helligdagene vi feirer i dag. De er både religiøst og kulturelt godt forankret i det norske samfunnet. Hva skjer med finansieringen av Den norske kirke? Både politikere og kirkeledelse er interessert i å fortsette dagens ordning, der Den norske kirke er finansiert over statsbudsjettet og den enkelte kommune. Det er altså ikke aktuelt å innføre kirkeskatt slik de har i Sverige. Jeg tror likevel at vi må være klar over at vi i framtidens kirke nok må ta et større privat ansvar for å dekke utgifter til den lokale menighets arbeid. I dag er dette noe mange allerede gjør når det gjelder misjon og enkelte ansettelser, men jeg tror altså at dette blir viktig også på andre felt. Selv om stat og kommune fortsatt skal finansiere mesteparten av driften, må vi nok ta mer økonomisk ansvar for egen menighet, slik man i større grad gjør i andre tros- og livssynssamfunn. Må man melde seg inn i kirken på nytt? Nei, er man døpt og ikke har meldt seg ut, står man som medlem i Den norske kirke. Er egentlig forandringen så stor? Dette er ikke noe definitivt skille mellom stat og kirke. Prester, proster, biskoper, ansatte sentralt og på bispedømmekontorene vil fortsatt være lønnet av staten, og Den norske kirke skal forbli landets folkekirke. Men kirkens egne organer skal altså få utnevne proster og biskoper. Endringene tydeliggjør Den norske kirke som trossamfunn og dette er prinsipielt viktig. Lovteksten tydeliggjør at også Den norske kirke må behandles av staten ut fra prinsippet om tros- og livssynsfrihet, i likhet med øvrige tros- og livssynssamfunn. Så lovendringen er utvilsomt av størst betydning for staten, og ikke for kirken, som i all hovedsak er den samme. Vil menighetene oppleve at kirken er annerledes? Vi tror at menighetene vil bli mer engasjert i en kirke som i større grad styrer seg selv. Jo mer aktiv man er i kirken, jo mer får kan man være med og prege den. Den nye folkekirken vil komme nærere folket, men fjernere fra staten, men dette engasjementet kan nok merkes vel så godt gjennom involvering i ny gudstjenesteordning. Noen er redde for at de nye lovtekstene betyr en avkristning av Norge? Endringene i Grunnloven påvirker relasjonen mellom kirke og stat, men disse endringene har ikke noe med en eventuell «avkristning» av Norge å gjøre. Den nye 16 viser en stat som vil behandle den tidligere statskirken som det trossamfunnet den alltid har vært. Slik jeg ser det, er Norges kristne forankring minst like sterk med den nye formuleringen av 2 i Grunnloven, som med den tidligere formuleringen. Det er andre forhold som avgjør kristendommens fremtid i Norge. Jeg tror for eksempel søndagsskole og gode konfirmantlærere betyr mer for kristendommens posisjon og innflytelse i det norske samfunnet enn lovformuleringer og regler

7 To verdener i samme by Felles nettportal for alle kirkene To kirker i samme by. Den ene er stappfull hver gudstjenestesøndag. Den andre er nærmest tom. Søndag morgen ved Borg Folkehøgskole. Nesten 200 mennesker lovpriser Gud i felleskap. Stemningen er høy og barnelatter høres i alle kroker. 15 kilometer unna på samme tidspunkt. 40 sjeler har samlet seg til gudstjeneste i Ålesund kirke. Kontrastene er store. Hvorfor er det blitt slik? Solfrid Stavnesli er nettansvarlig for kirkene i Ålesund. Nørve Gartneri Oddbjørn Eik Stinn brakke på Borg Ålesund kirke gudstjeneste Nettsiden kirken-aalesund.no er nå oppe og går. Før hadde menighetene og kirkevergen hver sin portal. Telefon: Det er gudsteneste ved Borg folkehøyskole søndag morgen. Rett før kl myldrer det av folk frem fra alle kanter. Inne bæres ekstra stoler denne søndagen også. Det er stinn brakke stolgjengen har båret 160 stoler som vanlig. Nå er det over 170 mennesker med stort og smått. Unge og gamle, familier og enslige. Bandet setter i gang med forsangere, trommer og gitar i tillegg til pianisten som jazzer opp salmene. Forrige gang var det over 200 mennesker her, forteller prest Knut Bjune. Det har vært en spennende høst, etter vi flytta gudstjenestene fra gymsalen på Flisnes skole til festsalen på Borg. Noen var skeptiske, men vi jobber fram mot å bli en menighet når den nye kirka på Hatlehol står ferdig til jul i Dersom alt går etter planen da, føyer han til. Gudstjenesten fortsetter. Her er ikke salmebøker men tekst på veggen. Gudstjenestedeltagerne leser vekselvis med presten og klokkeren. Under forbønnen kommer tre personer frem og leser bønner som handler om alt fra nærmiljø til den store verden. Deltagelse er stikkordet. Dersom en teller hvor mange som er i sving under gudstjenesten, blir det fort 20 mennesker. En styrer lyd, andre deler ut nattverd sammen med presten. Bodil Flø er lærer på Borgund videregående skole og bosatt på Blindheim. Hun er en av de faste som går her. Hva gjør at du trives på disse gudstjenestene? -Musikken, svarer hun. Band og forsanger og fellesskapet. Vi som er medarbeidere er viktige og får være med og påvirke form og innhold, sier hun. Tor Einar Lande fra Blindheim er med på Gudstjenestene på Borg av og til. -Jeg kan ikke peke på en enkelt faktor, sier han. Men musikkformen er viktig, fellesskapet, å treffe kjente, en litt mer «uhøytidlig» gudstjeneste er viktig. Jeg liker meg best her, sier han. Gudstjenestene på Borg er annahver søndag, og i år skal det for første gang arrangeres julegudstjeneste.. Det bygges fellesskap i bydelen, og ny kirke på Hatlehol er ikke lang tunna. Kirkeklokkene lyder over byen. Klokka går mot 1100, og gudstjeneste i Ålesund kirke. Katedralen på Aspøya har stått der slik siden gjenoppbyggingen etter brannen i 1904, og har kalt inn til gudstjeneste i et område som nå har omkring titusen innbyggere. Det er 30 personer i kirka denne søndagen. En god spredning i alder fra omkring 2 år til over ungdommer og ellers jevn fordeling, kanskje noen flere eldre. Kirka rommer omkring 800 mennesker. Da blir det tomt, og litt stusselig å skue utover kirkebenkene denne vakre søndagsmorgenen. Når så mange mennesker sokner til Ålesund kirke, hvorfor er det ikke flere ved en slik gudstjeneste? Faktum er at gamle ærverdige Ålesund Kirke ikke trekker så mange mennesker til de faste gudstjenestene søndag formiddag. Godt besøkt ved seremonier Kirka er likevel godt besøkt ved barnedåp, begravelser, bryllup, konfirmasjon og konserter. Kirkens aktiviteter er også mange, og den tradisjonelle Gudstjenesten søndag formiddag er en av dem. Ålesund kirke er en vakker kirke ikke bare utenpå. En katedral et klenodium i byen vår. Et sted for en annerledes opplevelse. Et møte med det hellige. Et sted for refleksjon og ettertanke et sted for fellesskap. En oase midt iblant oss, sier noen. Ved kirkekaffen møter vi Jarl Idar Haugen. Han synes det er vanskelig å svare på hvorfor det er så få i kirka. -Kanskje vi har det for godt i Norge., og at folk ikke har behov for å høre om Gud. Men han synes det er rart at ikke flere kommer når det er så mange som kommer og døper barna sine. Det er fint, men fadderne blir også pålagt et ansvar ved dåpen, sier Haugen. For Jarl Idar er gudstjenesten blitt en naturlig del av søndagen, og han synes han får mye ut av gudstjenesten. Det er nok et faktum flere steder at færre kommer til gudstjenesten. En frikirkeprest sier det slik til en avis: Folk vil sove, gå tur, se på TV heller enn å gå til kirken en søndag formiddag. -Det krever mye tid og ressurser å ha en oppdatert side til en hver tid. Det fungerte dårlig, ingen hadde ansvaret og resultatet ble ulikt alt etter om det var noen i staben som så det viktig å få gjøre kjent de ulike aktivitetene, forteller nettansvarlig for kirkene i Ålesund, Solfrid Stavnesli. (bilde) Siste året har en gruppe vært i gang med å utforme en portal for menighetene og kirkevergen. -Folk vil nå få mer informasjon om aktivitetene over menighetsgrensene siden vi har en portal. Målet er å bli flinkere til å gjøre kjent Alfa Begravelsesbyrå As Besøksadresse: Haugvegen Ålesund Vi står alltid til tjeneste ved dødsfall og begravelse Personlig oppfølging Døgnvakt Vår hjemmeside:www.aabb.no E-post: Medlem av: alt som foregår i de ulike menighetene, og at den nye programvaren er så enkel at de ansatte kan publisere sine aktiviteter, forteller Stavnesli. Nettsidene blir brukt til informasjon om gudstjenester og ulike aktiviteter, påmelding til dåp, vigsel, undretur for 4 åringer, info. om gravstell, priser osv. -Kirken har mye å hente på å kommunisere bedre på nettet, noe vi må bestrebe oss på å bli flinkere til, sier Stavnesli. Besøk oss gjerne på: kirken-aalesund.no Borgundvegen 214 B, 6008 Ålesund - eksperter på glass Brusdalsv , 6011 Ålesund Tlf E-post: Ønsker du å støtte GLØD ved å annonsere i bladet? Kontakt oss for mer informasjon 12 13

8 Foto: Borgundmessa for 32 år på rad Årets Borgundmesse ble en ny gedigen suksess kroner i netto fekk arrangørane inn i år. Pengane skal nyttast til gode formål i kyrkjelyden. Borgundprisen 2013 Vi hører til her Det er mye inspirasjon å hente i naturen rundt oss og gleden av å være underveis er ofte like givende som å nå selve målet. For Sparebanken Møre er det viktig å støtte verdifulle aktiviteter som skaper trivsel og velvære. Jo bedre folk i Møre og Romsdal har det, jo bedre har vi det. Med engasjert hilsen, Sparebanken Møre Livlig prat rundt borda på årets Borgundmesse. Messa har i alle år vore godt besøkt, og blitt ein hyggelig treffstad for store og små i kyrkjelyden. Det var sokeprest Inge Eidhammer som i 1981 starta opp med Borgundmessa. Formålet var å samle inn pengar til bygging av nyttkykjelydhus i Borgund. Etter kvart vart det oppretta kyrkjelydsringar som tok over ansvaret med å arrangere messa, og samle inn pengar til nytt bygg. Olav Gading er 55 år og kommer fra «selve Bergen» som han selv kaller det. Gading ble ordinert til prest i 1987, og etter en årrekke som sokneprest i Spjelkavik er han nå klar for nye utfordringer. Dei siste åra har ein eigen komite hatt ansvaret for den tradisjonsrike førjulsmessa, men framleis er fleire av dei gamle kyrkjeringane aktive med å samle inn pengar til kyrkjelyden. Målet med messa er ikkje lenger å samle inn pengar til nytt hus. Det kom på plass allereie i Inntekta har gått til inventar og utstyr kun på menighetshuset, ikkje kyrkja. Vidare er det gangstien til menighetshuset vi skal oppgradere. Borgundprisen 2013 ble utdelt under årets Borgundmesse. I år har juryen valgt å gi prisen til Odd Erling Vik Nordbrønd og Håvard Parr Dimmen i Larsgården KFUK-KFUM-speidarane. I grunngjeving skriv juryen at vinnarane sin innsats representerar eit flott alternativ til dei konkurranseprega fritidsaktivitetane. Det var trukke fram at dei driv trusopplæring og hjelper barn og unge til å finne sin plass i kyrkja. Vidare sa juryen at dei er flotte mannlege rollemodellar. Dei fortsett med arbeidet sjølv om dei ikkje lenger har eigne barn med, men no for andre sine barn. Prisvinnarane får også ros for at det tar med barna ut i naturen, lærer dei praktisk kunnskap og let dei oppleve meistring og samhald. Olav Gading blir biskopens høyre hånd Møre Bispedøme får ny domprost og Spjelkavik sokn mister sin sokneprest. Olav Gading (bilde) begynner i ny stilling i Molde ved årsskiftet. det var en stor menighet og syntest det var spennende. Dessuten er min kone fra Ålesund det var også en fordel, forteller Gading. -Da jeg kom hit slo det meg hvor engasjert menigheten var under gudstjenesten, både i sangen og liturgien. Samspillet mellom prest og menighet er en viktig del av gudstjenesten, forteller den avtroppende soknepresten. Hvordan merket du det som sokneprest at du var kommet til en av de største menighetene i Norge? -Vel, med masse mennesker og et høyt aktivitetsnivå blir det mye forskjellig en må være kjent med. Videre fører størrelsen på soknet til en stor stab. Ved siden av soknepresten er det tre andre prester i Spjelkavik. Jeg bruker forholdsvis mye tid på å legge til rette for at andre skal kunne gjøre arbeidet Odd Erling Nordbrønd får Borgundprisen 2013 overrakt fra Anne Mari Paulsen Bergenseren understreker at han ikke søker seg vekk fra Spjelkavik. Men at stillingen som domprost i Møre er svært spennende, og det er sjelden den type stillinger utlyses. -Jeg er også i den alder at skal en flytte på seg må det være nå. Jeg kunne fortsette som sokneprest i Spjelkavik til jeg blir pensjonist, men 20 år som sokneprest kan bli mye ikke minst kan det være godt for menigheten å få litt forandring, sier han. På hvilken måte skiller arbeidet som domprost seg fra stillingen som sokneprest? -Domprosten er ikke sokneprest, men jeg kommer til å ha prestetjeneste i domkirka i Molde. Videre er jeg leder for prestetjenesten i prostiet, og fast vikar for biskopen, forteller Gading. -Jeg kom til Spjelkavik i mars Et Glød ønsker Olav Gading lykke til som enkelt svar på spørsmålet er at jeg hadde domprost i Møre bispedøme. I Spjelkavik lyst. Jeg kjente den fine kirka fra før, visste sitt, forteller Gading. menighet vil han bli savnet

9 Aktivitetskalender for Ålesundskirkene Gudstjenester Spjelkavik menighet Spjelkavik Menighet Borgund Menighet Ellingsøy menighet 11. desember Spjelkavik kyrkje kl. 08:30 Morgonmesse v/ Thorvald Grønli Mandager: Mini-Cantus, småbarnsang 1-3 år. annenhver mandag kl Onsdager: Cantus Vialis kor 4-7 år annenhver onsdag kl Barnekor fra 2-klasse kl desember. Kulturskolens Julekonsert kl desember Småbarnsang for 1-åringer 15. desember. Juleoratoriet av J.S. Bach med Volda og spjelkavik kyrkjekor med solister og samansett orkester kl desember. Konsert med Musikklaget Brage kl desember. Julekonsert med Magne Fremmerlid og Charlotte Fongen. kl desember. Åpen julefeiring 8. januar 2. klasseklubb 11. januar Skiweekend 21. januar 2. klasseklubb Mandag Seniordans kl Tirsdag SyngSang kl Ministrantkor kl Kyrkjekor kl , Onsdag Formiddagstreff kl. 12, første onsdag kvar månad allsing kl Torsdag Babysang kl , Knøttesang kl _ 4. des kl Formiddagstreff i menighetshus 8. des kl Konsert Musikklaget Brage 12. des. kl. Konsert Musikklinja Fagerlia 15. des kl Førjulsarrangement i Dyreklubben 19. des. kl Adventskonsert Borgund Kyrkjekor. ministrantkor. Vokalgruppa Cala. Solist Kathrine amdam Eckholm 4. jan. kl Julefest i Menighetshuset jan Lys Vaken-helg i Borgund for dei som går i 6. klasse i Borgund og Ellingsøy 8-9. febr Tårnagenthelg i Borgund for dei som går i 3. klasse i Borgund og Ellingsøy 4. mars kl Karnevalsfeiring i Menighetshuset 19. mars kl Miljøseminar i Menighetshuset Tirsdag: Småbarnstreff kl 10 i kyrkjesalen. Partalsuker med song Onsdag: Ellingsøy kyrkjekor øver kl Kyrkjemiddag éin torsdag i månaden kl Ettermiddagstreff éin onsdag i månaden kl des. kl. 11: Juleverkstad. Påmelding: Sjå plakatar og anna info. 11. des. kl Ettermiddagstreff i kyrkjesalen 11. des. kl Konsert med Taretausene 20. des. kl : Julenattiné 22. des. kl. 15. Juleandakt Fredheim Aldersbustader jan Lys Vaken-helg i Borgund for dei som går i 6. klasse i Borgund og Ellingsøy 8-9. febr Tårnagenthelg i Borgund for dei som går i 3. klasse i Borgund og Ellingsøy april Familieleir på Orreneset. Årset bedehus i samarbeid med Ellingsøy kyrkjelyd.( (Med atterhald om nødvendige endringer) 15. desember. Hatlehol - Borgund Fhs. Gudsteneste. Dåp. Nattverd v/ Thorvald Grønli. Offer til Diakoniarbeidet 15. desember. Spjelkavik kyrkje kl Gudsteneste. Nattverd, v/ Olav Gading. Offer til MHS Misjonshøgskolen 22. desember. Spjelkavik kyrkje. Kl Gudsteneste. Dåp, Nattverd v/ Bjarte Hove. Offer til Diakoniarbeidet 23. desember Åse Sjukeheim kl Julegudsteneste v/ Thorvald Grønli 23. desember. Blindheim Omsorgssenter kl Julegudsteneste v/ Thorvald Grønli 23. desember. Spjelkavik Omsorgssenter kl Julegudsteneste v/ Thorvald Grønli 24. desember. Hatlehol - Borgund Fhs kl Julaftangudsteneste v/ Knut Bjune. Offer til Kirkens Nødhjelp 24. desember. Blindheim Bedehus kl Julaftangudsteneste v/ Knut Bjune Offer til Kirkens Nødhjelp 24. desember. Spjelkavik kyrkje kl Julaftangudsteneste v/ Bjarte Hove. Offer til Kirkens Nødhjelp 24. desember. Spjelkavik kyrkje kl Julaftangudsteneste v/ Bjarte Hove. Offer til Kirkens Nødhjelp 24. desember. Spjelkavik kyrkje kl Julaftangudsteneste v/olav Gading. Offer til Kirkens Nødhjelp 25. desember. Spjelkavik kyrkje kl Gudsteneste. Nattverd v/ Thorvald Grønli Julaften 2013 Volsdalen menighet Ålesund menighet 26. desember. Blindheim Bedehus kl Gudsteneste. Dåp. Nattverd v/ Olav Gading 29. desember. Spjelkavik kyrkje kl Gudsteneste. Dåp Knut Bjune i SpJelkavik kyrkje Hjertelig velkommen til åpen julefeiring i kirkekjelleren fra kl Det blir tradisjonell julemat, gang rundt juletre, og juleprogram. Dette er en fest for alle som ønsker en hyggelig julaften, i lag med andre i et godt fellesskap. Priser: Voksne kr Barn og ungdom gratis. Velkommen til å bli med! Påmelding til Kirkens Servicekontor tlf E-post: Tirsdager: Babysang i Menighetshuset kl Onsdager: eldretrim i Kirkekjelleren kl. kl Konfirmantundervisning kl Kveldsmeditasjon i Kirken kl Barnekor 4.-7.klasse i Kirken kl klasse i Menighetshus kl Tensing kl i Kirken Torsdager: Familietreff i menighetshuset: kl Klubben i kirkekjeller klasse, uker med partall kl Quiz 1. Hva het den eldste og yngste sønnen til patriarken Jakob? 2. Hvor ble det av Esau, bror til Jakob? 3. Hva var det som gjorde at Jakobs sønn Josef havnet i Egypt? 4. Hvor mange var det av Jakobs hus som kom til Egypt? 5. Hva het det distriktet i Egypt der Jakob og hans slekt bosatte seg? 6. Jakob døde i Egypt, men hvor lenge bodde han der, og hvor gammel ble han? 7. Hvem var foreldrene til Moses? 8. Hva betyr navnet Moses? Svar side 26 Hver 2. tirsdag i måneden kl Formiddagstreff i Skarbøvik kirke 60 + Mandag: Tirsdag: Onsdag: Torsdag: Søndag: kl Ålesund kirke øver Ålesund kirkekor kl Skarbøvik kirke, Babysang kl Skarbøvik Kirke, Familietreff annahver uke. Andakt, sang, leik og måltid kl Ålesund kirke øver Ålesund kirkes barnekor kl Ungdomsklubb Skarbøvik kirke merk: Annen hver søndag 10. desember kl Julekonsert Ålesund Kulturskole 11. desember Konsert Skarbøvik kirke med Moljegapet Blandakor. 14. desember kl Konsert med Trine Rein og Ålesund Soul Children 15. desember Konsert Aalesunds Ungdomsmusikkorps 19. desember kl Konsert med Rein Alexander 21. desember kl Julenattine ved Nørvøy Ungdomskorps 31. desember. Spjelkavik kyrkje. Kl Nyttårsgudsteneste v/ vikar 1. januar. Spjelkavik kyrkje. Kl Gudsteneste. Nattverd. Ordinasjon av Kari Vatne v/ Knut Bjune 5. januar. Hatlehol - Borgund Fhs. Kl Gudsteneste. Dåp. Nattverd v/ Knut Bjune 5. januar. Spjelkavik kyrkje. Kl. 11 Gudsteneste. Nattverd v/ vikar 8. januar. Spjelkavik kyrkje. Kl Morgonmesse v/thorvald Grønli 12. januar. Spjelkavik kyrkje. Kl Gudsteneste. Dåp, Nattverd. v/thorvald Grønli 15. januar. Spjelkavik kyrkje. Morgonmesse. v/ Bjarte Hove 19. januar. Spjelkavik kyrkje. Kl Gudsteneste. Nattverd. Avskjed med sokneprest Olav Gading v/knut Bjune og Bjarte Hove 22. januar. Spjelkavik kyrkje. Kl Morgonmesse. v/thorvald Grønli 26. januar. Hatlehol - Borgund Fhs. Kl Gudsteneste. Dåp. Nattverd. v/thorvald Grønli 26. januar. Spjelkavik kyrkje kl Gudsteneste. Dåp, Nattverd v/ Thorvald Grønli 28. januar. Spjelkavik kyrkje. Kl Morgonmesse. Biskopen. 29. januar. Spjelkavik kyrkje. Kl Visitasgudsteneste for små og store. v/bjarte Hove 2. februar Spjelkavik kyrkje. Kl Visitasgudsteneste. Nattverd v/ Knut Bjune Gudstjenester forts. s

10 Borgund menighet Fredag 6. des. kl. 19. Lysmesse. Konfirmantane. Allsing. Christian Siejak. 8. des. kl søndag i advent. Gudsteneste. Dåp. Arvid Helle. Kyrkjekaffi 15. des. kl søndag i advent. Gudsteneste. Nattverd. Arvid Helle. Offer: Korarbeidet. Kyrkjekaffi 22. des. kl søndag i advent. Gudsteneste. Nattverd. Arvid Helle. 22. des. kl Juleandakt Borgundheimen 22. des. kl Juleandakt, Sanitetshjemmet 23. des. kl Juleandakt, Hatlane Omsorgssenter 24. des. kl. 14. Julaftansgudsteneste. SyngSang. Arvid Helle. 24. des. kl. 16. Julaftansgudsteneste. Ungdomskor. Arvid Helle. 25. des. kl. 12. Høgtidsgudsteneste. Nattverd. Kyrkjekoret. Blåsegruppe. Arvid Helle. 29. des. kl. 11. Romjulssøndag. Gudsteneste. Nattverd. Korgruppe frå mannskoret Dovre. Reidar Standal. 31. des. kl. 21. Nyttårsgudsteneste. Nattverd. Reidar Standal. 05. jan. kl. 11. Kristi Openberringsdag. Gudsteneste. Dåp. Arvid Helle. Kyrkjekaffi. 12.jan. kl søndag i openberringstida. Gudsteneste. Nattverd. Lys Vaken. Arvid Helle. Offer: Barne- og ungdomsarbeidet 19. jan. kl søndag i openberringstida. Gudsteneste. Dåp. Arvid Helle. Offer: Kirkens SOS 26. jan. kl søndag i openberringstida. Gudsteneste. Nattverd. Speidargudsteneste. Offer: Larsgårdspeidarane 02. febr. kl søndag i openberringstida. Gudsteneste. Arvid Helle. 09. febr. kl søndag i openberringstida. Gudsteneste. Tårnagentar. Nattverd. Arvid Helle. 16. febr. kl. 11. Såmannssøndag. Gudsteneste. Dåp. Arvid Helle. 23. febr. kl. 11. Kristi forklåringsdag. Gudsteneste. Grunnlovsjubileum. Nattverd. Volsdalen menighet 15. desember: Volsdalen kirke kl.11. Søndagsskole Gudstjeneste med nattverd ved Øystein Braaten. Enkel kirkekaffe. 22. desember: Bokollektivet kl. 11. Julegudstjeneste for beboere og menighet Ved Øystein Braaten. Nattverd og enkel kirkekaffe. 24.desember: Volsdalen kirke kl. 14. Gudstjeneste for Døve og Hørende. Ved Odd Erling Nordbrønd. 24 desember: Volsdalen kirke kl.16 Gudstjeneste med barnekor og menighetens ansatte. 25. desember: Volsdalen kirke kl. 12. Gudstjeneste med nattverd ved Øystein Braaten. 29.desember: Volsdalen kirke kl. 11. Gudstjeneste med dåp og nattverd. Ved Hallvard Norstrand. 5. januar: Volsdalen kirke kl.16. Familiegudstjeneste og julefest. Med Barnekor og menighetens ansatte. Nattverd og enkel kirkekaffe. 12. januar: Volsdalen kirke kl. 11. Gudstjeneste med nattverd. Søndagsskole. Ved Øystein Braaten. Besøk av «Viceman» som inviterer til kirkekaffe. 19. januar: Volsdalen kirke kl. 11. Gudstjeneste med nattverd. Søndagsskole. Ved Øystein Braaten. Enkel kirkekaffe. 26. januar: Volsdalen kirke kl. 11. Gudstjeneste med nattverd. Søndagsskole. Ved Øystein Braaten. Enkel kirkekaffe. 2. februar: Volsdalen kirke kl. 11. Barnas misjonsdag. Kirkekaffe. Familiegudstjeneste med barnekoret og menighetens ansatte. 9. februar: Volsdalen kirke kl. 11. Gudstjeneste med nattverd. Søndagsskole. Ved Øystein Braaten. Enkel kirkekaffe 16. februar: Volsdalen kirke kl. 11. Gudstjeneste med nattverd. Søndagsskole. Ved Øystein Braaten. Enkel kirkekaffe Skal bli et eldorado for barn og unge I dag ser det lite pent ut, naustet som ligger i fjøra ved Ellingsøy Kirke. Men får soknerådet det som de vil, kan dette bli et nytt fantastisk rekreasjonsundervisning- og aktivitetsområde for barn og unge i menigheten. Naustet er trolig bygd på slutten av 1800-tallet. Men de siste tiårene har det vært lite aktivitet rundt naustet. Både nyttårsorkanen i 1992 og Dagmar i 2011 gjorde store skade på det gamle naustet og den tilhørende båtstøa. Nå har soknerådet fått klarsignal fra eieren av naustet, Ålesund Kirkelige Fellesråd, om å sette bygget i stand. -Når naustet er ferdig restaurert vil det bety et kjempeløft for ungdomsarbeidet i Ellingsøy Menighet. Vi er svært glad for at dette arbeidet nå er i gang, sier soknerådsleder Jostein Garcia De Presno. Store planer for bruken -Naustet er tenkt brukt til en rekke ulike aktiviteter. Blant annet håper vi å legge deler av konfirmantundervisning ned hit. Vi skal bruke det når vi arrangerer leir i menigheten vår, samtidig som dette blir en naturlig samlingsplass for aktiviteter knyttet til kirken, sier De Presno. Leder i Soknerådet på Ellingsøy, Jostein Garcia De Presno håper nå at bedrifter og privatpersoner blir med å spleise på ett nytt kirkenaust på Ellingsøy. Ellingsøy menighet 8. des. kl Gudsteneste. Dåp. Nattverd. Reidar Standal. Kyrkjekaffi 15. des. kl søndag i advent. Lysmesse. Konfirmantane. Christian Siejak. Offer: Frelsesarméens varmestue i Ålesund 17. des. kl Skulegudsteneste for barneskulane. Christian Siejak og Reidar Standal. Kl Skulegudsteneste for ungdomsskulen. Christian Siejak og Reidar Standal. 22. des. kl. 15. Juleandakt Fredheim Aldersbustader 24. des. kl. 15. Julaftangudsteneste. Reidar Standal. 25. des. kl. 15. Høgtidsgudsteneste. Nattverd. Kyrkjekoret. Reidar Standal. 01. jan. kl. 12. Nyttårsgudsteneste. Nattverd. Reidar Standal 19. jan. kl søndag i openberringstida. Gudsteneste. 02. febr. kl søndag i openberringstida. Gudsteneste. 16. febr. kl. 11. Såmannssøndag. Gudsteneste. 02. mars kl. 11. Fastelavnssøndag. Familiegudsteneste?? 05. mars kl. 11. Askeonsdag. Fastegudsteneste. 16. mars kl søndag i faste. Gudsteneste. 30. mars kl søndag i faste. Gudsteneste. 13. apr. kl. 11. Palmesøndag. Familiegudsteneste. 23. februar: Volsdalen kirke kl. 11. Gudstjeneste med nattverd for Døve og Hørende. Kirkekaffe. Ved Odd Erling Nordbrønd. Engledryss Det er planlagt innkjøp av både kano, og annet vannsportutstyr. Soknerådet ønsker å sette naustet tilbake til mest mulig orignal stand. Men samtidig må det gjøres brukervennlig for ulike aktiviteter. Måtte gledens engel smitte deg, godhetens engel røre ved deg, fredens engel sitte ned hos deg, kjærlighetens engel komme ofte og bli lenge. Gled deg! Lukk opp. Ta livet inn. Ikke sett det på vent. Verdsett de små gledene, de gode rutinene, de enkle måltidene, de alminnelige møteplassene på de vanlige dagene. Hver dag er en spesiell verdifull del av selve livet. Dikt av Ragnhild Bakke Waale -Siden naustet er et grindbygg, er det den indre, bærende konstruksjonen med grinder, skråband og sperrer som er avgjørende. Tilstanden på grindene er bra og stavene står støtt og tørt på kraftige steiner i bakken. Det går fint an å sette naustet i stand igjen, sier soknerådslederen. Trenger støtte Soknerådet har søkt om støtte fra både Kulturminnefondet, Fylkeskommunen og Stiftelsen Kjell Holm. Samtidig ble alle bedrifter på Ellingsøya oppfordret til å være med å støtte prosjektet. -Jeg håper virkelig at flest mulig støtter velvillig opp om prosjektet. Dette vil bli et kjempeløft for barn og unge på Ellingsøya. Soknerådet er også avhengig av en stor dugnadsinnsats. -Naustet forfaller fortere på grunn av planter som vokser tett opp til veggene. Området rundt naustet må derfor ryddes, planeres og ordnes til, slik at det blir lett å vedlikeholde, sier De Presno. En skal også lage en egen grussti ned til naustet, og målet er at det skal utstyres med både vann og strøm. Høres dette kjekt ut? Vil du være med å bidra? Soknerådet trenger både dugnadshjelp og pengestøtte. Ta gjerne kontakt med Ellingsøy sokneråd for mer informasjon. Epost: gmail.com 18 19

11 40 graver vendt mot Mekka Nytt sokneråd i Spjelkavik Utvidelsen av Hatlehol kirkegård er på vei til å bli fullført. 330 nye kistegraver er snart klar til bruk. Ved 40 av disse gravplassene er terrenget opparbeidet slik at gravene vender mot Mekka. -Dette er et tilbud til fremmedkulturelle og legger til rette for de som ønsker gravferd i Ålesund, forteller kirkeverge Svein Rune Johannessen. De 40 gravplassene ved Hatlehol er de eneste i Ålesund som vender mot Mekka. I utgangspunktet kan alle som ønsker det få plass her, opplyser kirkevergen. Hatlehol kan fremdeles utvides mot vest senere, slik at gravplassen får tilgjengelig ca nye gravplasser. Hvert år gravlegges ca. 350 personer i kommunen. Kravet fra staten er at en kommune til enhver tid skal ha ledige graver til 3.5 prosent av innbyggerne. For Ålesunds del betyr det ca gravplasser. Her skal 40 gravminner settes opp mot Mekka. Et tilbud til fremmedkulturelle i Ålesund- Sekretæren i Spjelkavik kyrkje på flyttefot Som eneste sokn i Ålesund er Spjelkavik med på en prøveordning med valg på halve soknerådet hvert 2. år. Det nye soknerådet i Spjelkavik sammen med sokneprest Olav Gading og daglig leder Hans Roar Aas. Det vil si at det i høst ble valgt fire nye representanter og fem vararepresentanter. De fire som ble valgt er: Lidvard Måseide, May Helen Molvær Grimstad, Kirsti Margrethe Brune og Bente Søgnen Blindheim. De som var med fra før og som ikke var på valg er: Kristina Moldskred, Jon Inge Lervåg, Birgitte Ulstein Kvangarsnes og Egil Voergaard Blindheim. I tillegg til disse åtte sitter også soknepresten i soknerådet. Det ble også valgt fem vararepresentanter: Ketil Hjelset, Anne-Marit Molnes Hagelund, Siri Rebekka Bergh Sætremyr, Vigdis Sæter og Trond Herje. Ketil Hjelset vil møte fast i soknerådet fordi Egil Blindheim har studiepermisjon. Tirsdag 29. oktober ble det nye soknerådet konstituert, og Birgitte Ulstein Kvangarsnes og Jon Inge Lervåg ble valgt til henholdsvis leder og nestleder. Videre ble Lidvard Måseide valgt til å representere soknet i Ålesund kirkelige fellesråd. Nils Beite som har vært leder for soknerådet de to siste årene, gir seg og ble takket for innsatsen. 20 Siri Sætremyr (bilde) er sekretær for Spjelkavik menighet og har hatt kontorsted sammen med den øvrige staben i Spjelkavik kyrkje. Nå skal hun flytte ned på Kirkens Servicekontor, som er Ålesund kirkelige fellesråds kontor for fellesfunksjoner for alle menighetene i byen. Turen blir ikke lang Servicekontoret ligger i Nedregårdsveien 1, i Spjelkavik sentrum. Spjelkavik menighet ville gjerne beholde sekretæren i kirka, men som den siste menigheten i byen blir også vår sekretær samlokalisert med de andre. For menigheten i Spjelkavik betyr det at de fleste praktiske henvendelser skal rettes til Totalleverandør av forbruksmateriell til næringsliv og offentlig sektor Kontor / Datarekvisita / Storhusholdning / Emballasje / Helse Ålesund Lerstadveien 291 Lerstad servicekontoret. Det vil si innlevering av papirer i forbindelse med dåp og vielser, samt påmeldinger til aktiviteter og annet. Selv om sekretæren ikke lengre bemanner ekspedisjonen i Spjelkavik kyrkje, vil det likevel være folk på kontorene i kirka. Men ved viktige spørsmål bør en gjøre avtale på forhånd. Men Spjelkavik menighet vil ikke gi helt slipp på Siri. Hun starter som frivilligkoordinator i menigheten, 1. desember i en nyopprettet 20 % stilling lønna av soknerådet. I første omgang er dette et prøveprosjekt for ett år. Kristiansund Rørgata 8-10 Løkkemyra Trondheim Sluppenveien 10B Sluppen Eller ring vårt salgskontor tlf: Notholmen 8 - Postboks 2099 Skarbøvik Ålesund - Tlf Julegåve og skattefråtrekk! Ja, dei to flugene slår du i same smekk om du no nyttar høvet og melder deg på som fast gjevar i Ellingsøy kyrkjelyd. I mainummeret skreiv vi at gjevartenesta på Ellingsøy er i gang. -Vi gleda oss over at mange i starten melde seg på! No er vi 15 stk. som tilsaman yter mest kr årleg, seier Anstein Lothe (bilde) i Ellingsøy Sokneråd. Utover sommaren og fram til no har utviklinga stagnert. -Planene med istandsetting av naust er i ferd med å konkretisere seg. Vidare er det mange som ønskjer å utvikle aktivitetane i Ellingsøy kyrkje. Vi ser på ulike tiltak for barn, unge og vaksne, seier Lothe. -Gjevartenesta vil vere den økonomiske ryggrada i mange av dei nye aktivitetane, og difor er vi frimodige og inviterer til det store spleiselaget som gjevartenesta er, seier Lothe. Gåvene som du gir gjennom året vil verte rapportert om til skattemyndighetene slik at dei vert til fråtrekk på skatten din. Du får all informasjon om gjevartenesta ved å henvende deg til kyrkjekontoret på Ellingsøy, og brosjyrer og avtaleark får du der. Handel med mening Bok & Media Ålesund har et stort utvalg av bøker, kort, musikk, hobby, film og gaveartikler til store og små! Velkommen til en hyggelig handel med mening! Bok & Media Ålesund

12 Velkommen til julefeiring i Spjelkavik kyrkje Nokon spurte alt i oktober: Blir det julefeiring i Spjelkavik kyrkje i år? Spjelkavik kyrkjelyd kan forsikre alle våre vener om at det blir julefeiering også i år i Spjelkavik Kyrkje. Diakon Aud Romslo Schistad lover at det blir julaften-feiring i Spjelkavik kirke også i år. -Vi startar julefeiringa samstundes med at kyrkjeklokkene ringjer jula inn kl Då er det velkomst med servering av gløgg og frukt, fortel diakon Aud Romslo Schistad. Då skal festbordet være pynta, juletreet på plass, og kyrkjelydssalen er ordna slik at ein også kan samlast rundt småbord. Å ha god tid til å prate saman, høyrer med til ei hyggeleg julaftansfeiring. Julemiddagen består av pinnekjøt med alt det som høyrer til eit godt måltid, inkludert dessert. Utover kvelden blir det også servert julekaker og kaffi, fortel Schistad. Under julaftansfeiringa i kyrkja blir juleevangeliet lest, det blir gang rundt juletreet, gåveutdeling, lesing av kjente juleforteljingar, song og musikk. Arrangementet kostar kr 200 kroner for vaksne. Born og ungdom går gratis. Kyrkja inviterer alle som har lyst å melde seg på åpen julefeiring, til å kontakte servicekontoret på telefon: eller e-post: For spørsmål om julefeiringa, behov for alternativ meny osv, kontakt diakon Aud Romslo Schistad: / Hjarteleg velkommen! Høstbasar i Skarbøvik kirke Fredagskvelden hadde Ålesund menighet besøk av tidligere prost i Ålesund, Asbjørn Gjengedal. Han talte over temaet Misjon i vår tid. En interessant kveld med utlodning til støtte for menighetens misjonsprosjekt. Kvelden ble avsluttet med felles, nydelig kveldsmat tilrettelagt av menighetens ildsjeler. Dagene 8. og 9. november v ar det flotte samlinger i Skarbøvik kirke. Lørdag var det «Høstbasar» samme sted med en masse fine gevinster til inntekt for menighetens arbeid. Asbjørn Gjengedal deltok også, og vi fikk sang av barnekoret og solosang av Elisa Hessen. En livlig, godt besøkt dag med kaffe og masse gode kaker. Rømmegrøten smakte også fortreffelig. Og med Katta i sekken, timeslodd og loddbøker ble det gode inntekter til menighetens arbeid

13 Gullivers julekryssord! S ID E Fargelegg Babysang sprer glede Finner du løsningsordet? Ikke Lykkelig motsagt Basseng Godt for helsen Aksjeselskap Kald snop Tegning:Vera Tataro Bildeboks Ekornmat Åsen Gi melk Midt i hjulet Hul Måned Ikke alene Styrke Mor Lever Bindeord Berømt kineser Tre like Drikk Ikke jeg Et viktig moment er den felles lunsjen vi har mellom hver gruppe. Da koser alle seg med kaffe, te og brødmat. Trivelig felleskap rundt bordene. Vi er så heldige at vi har en pensjonist som kommer og lager den deilige maten for oss. Jeg er så takknemlig for at jeg får lede babysang hver uke. Og gleder meg alltid til å se barn og foreldre igjen. To like Marit Tørrissen, Tru Spjelkavik. Detektiv Varg... Finn fem feil Det er ca foreldre med barn som er med fordelt på to grupper hver tirsdag. Det er med glede jeg ser at foreldrene er med på rim, regler og sang med stor entusiasme. Det er en trygghet for dem at vi følger det samme repertoaret hver gang. Det er gjenkjennelig og dette gir igjen trygghet og læring for de små barna. Kjekt å se at barna smiler og klapper i hendene. Det er helt tydelig «dette har vi hørt før» Tall Toalett Et av høydepunktene for trosopplæringen i kirkene rundt om i Norge er babysang. Også for oss her i Spjelkavik. Her i kirka startet vi opp i august, har to kurs på åtte ganger, to på høsten og to på våren. Hvis Sier kua Gruppene med babysang i Spjelkavik Kirke er blitt svært populære. (engelsk) De to bildene er nesten like. Finner du de fem feilene på bildet til høyre? Husk juleverksted på Ellingsøy Lørdag 7.desember inviterer Ellingsøy menighet til juleverksted i kirkekjelleren. Dette er blitt en årlig familiefest på Ellingsøy, og i fjor var over 100 store og små i full sving med å lage julegaver. Prisen for å være med er 100 kroner, eller 300 kroner pr. familie. Da får en alt en trenger at materialer til å lage julekort, julepynt og fine julegaver. Juleverkstedet starter klokka og avsluttes ca. klokka Alle vil få servert et godt måltid med julegrøt, med mandel i. Har du lyst på en trivelig førjulsdag sammen med andre, så møt opp! Tegning: Vera Tataro.no nett SPRELL Musikkvideoer Tegnefilmer BARNAS-konkurranser Søndagsskolens! nettside for barn blader + DVD + CD = kun 365,nr.7 Oppdrag: Umulig? (privatabonnement hjem i posten) Gruppeabonnement kun 189,- pr barn Manus: Odd Ketil 02 Himme Sæbø l over Forteller Ålesund livet Solister: Soul Children Astrid Walderhau Myren og Kristian T/M: Runar g Musikkpro Bang : Harald Jakte stille n på stem den men Stoltenber g 10 God tid Anita N. Stangela Gjerlaug, Rebecca Fjalsett, nd Kaufman, Mathias T: Karin Karin K. Manvik M: Karin K. Manvik og K. Manvik Merete O: Hildegunn F. Arnevåg Henning duksjon/ar r./miks: VokalprodKalvøy, 1/0 Studios, Dag Trommer: uksjon: Runar Oslo SØNDAGBørre Flyen Bang SSKOLEN En Bestill -CD Paradisbukta barneblad Gitarer, Garnes Jesus og Tomas,med tårnagent etside 2 produksjo Reigstad NORGE på enes BARNAS 04 Herren side Kristian Kvalvaag, nbibelserien og arr. klubbavis Bratsj: Vetle agsskolen er min Basement av komp: Tarjei Kleveland.no hyrde Dagens ord: Miks: Espen Nysted T: Asle Studio Bjorvatn og Gjelstad M: PhatBack Tekniker Sammen med Gud(SalmeHanna Muren Audiopol Studio Gunderse Tekniker Fra CD-en Antonsen voice: Håvard selv om vi ikke ser ham 23) n, 15. april 2012 (vokal): Sanden 06 Kom Propell Media 2011 Postprod, Studio StaffeldtsGressum uksjon/fe Vegard rdigstillin Schow, Illustratø Make g: Grafisk r: Kanako Music AS & Yuzuru design: CD trykk: Camilla Produsen Dicentia Hoholm t: Odd Ketil Sæbø og NORGE SØNDAG SSKOLEN Make Music SØNDAG Jentegru til meg ppa Solist: Mathea Seven T: Britt-Venk Celine Løver M: Melinda e Oldebråte n Fra CD-en E. Løver Det er Seven gull Song Production s Skattesk Tore Thomassrin T/M: Tore en Fra CD-enThomasse Skatteskrinn Lynor as Aria Liv-Bene Vegard Schow, AS SSKOLEN NORGE 2012 (utdrag ) dicte Fiolin: Hallvard Bjørnebo M: Liv-Benedi Bjørneboe e fra CD-en cte BjørneboeSæbø Liv-BenediAria cte Bjørneboe Tomas Elias sang Songe T/M: Hans og barn Programm Inge Fagervik fra Tromøya Rasmus ering/tekn iker: Solem Bass/keybo ard: Rasmus Gitar: Hans SØNDAG Inge FagervikSolem SSKOLEN NORGE 2012 agsskolen Den gode Jakte stille n på stem den men.no LUKAS Bli en tårnagen nagente Få agentbe t på hemmel vis og ne.no ige oppdrag! Jakte stille n på stem den men SUKAI LINNE A MART IN Bestill på eller på telefon gode De n e r e n jet g 20 tegnefilmf liv. fra Jesu ortellinge r t innlesing: Produsen Arnevåg Føyen DVD-tryk Tegnere: Tønnesen, Asbjørn Chris Murphy, Vera Tataro, Jansen, Rikke Fjeld Gaustadnes, Raymond Erik Ødegaard En -DVD king: Dicentia Harald Stoltenberg gj Christoffer Merete Forteller: Den god e g j e te r e n : Film Animasjon Alve, CirkA -DVD En gode De n e r e n et Tegneserie manus/pro dusent: Runar Bang fra und 2011 Søndagsskoleforb og Norsk 0606 OSLO Etterstad, PB 6552 av DVD: Bestilling dagsskole.no t på Bli abonnen i posten. olens barneblad rett hjem le.no SøndagsskDVD + bok + ondagssko 14 blader på Bestill En NSSF -DVD fra S SØNDAGSSKOLEN NORGE S tarnagentene.no Tårnagentenes eget nettsted! Tilbords Kremmergaarden, Tilbords Moa Nord, Tilbords Moa Syd, Tilbords Moldetorget, Tilbords Ulsteinvik 25

14 Stort konfirmantkull i Spjelkavik Rita slutter Kirkens nye servicekontor Til orientering om forholdene i Ålesund kirke: -Vi har mange forskjellige grupper, noen foretrekker faste grupper hver 14 dag. Vi har for eksempel en gruppe som heter Basic som møtes i kirkerommet. Vi har også grupper som er mye ute som friluftsgruppe og turkonfirmanter. Crew, film, helgekonfirmanter og changemaker er andre grupper, forteller Tønnesen. -Dere har også grupper som treffes i gymsalen? - Ja, det stemmer. Vi har KRIK konfirmanter hvor idrettsaktivitet integreres i kon- Dette er valgene som Spjelkavik-konfirmantene har: Jon Ivar Tønnesen Spjelkavik er en av landets største menigheter, og da blir det store konfirmantkull. Til våren er det 256 ungdommer som skal konfirmeres i Spjelkavik kyrkje. Ansvarlig for årets gjeng er Jon Ivar Tønnesen kateket og undervisningsleder i Spjelkavik menighet. firmantundervisningen. Det er populære grupper som mange vil være med i, forteller konfirmantlederen. Men likevel er det ikke alle som får oppfylt sitt første ønske om hvilke konfirmantgruppe de skal tilhøre. -Det er en vanskelig kabal å få til å gå opp. Ikke minst er det avhengig av hvor mange ledere vi har til gruppene og hva som er populært i år. Alle fire prester i Spjelkavik har sine grupper, i tillegg til meg. I år er det også to friluftsgrupper og en KRIK-gruppe som drives av foreldre, forteller Tønnesen. Basic: Undervisning med utgangspunkt i glassmaleriene i Spjelkavik kyrkje. Helg: Konfirmantene starter med en helgetur, senere blir det lørdagsøkter og nettundervisning. KRIK: Her er idrettsaktiviteter integrert i undervisningen. Friluft: Disse gruppene møtes ute. For eksempel på Emblemsanden. Tur: Turer og nettundervisning. Changemaker: Fokus på internasjonal rettferdighet. Nettundervisning. Film: Deltar på menighetens filmklubb. Nettundervisning. Crew: Kurs i lyd, lys, kamera og powerpoint. Nettundervisning. QUIZ Svar: 1. Den eldste het Ruben ( 1. Mos. 29, 32 og 35, 23-26), og den yngste het Benjamin (1. Mos. 35, 17 og 35, 23 26). 2. Han ble også kalt Edom, og ble stamfar til edomittene som bosatte seg i Se ir-fjellene, sør - øst for Dødehavet( 1. Mos. 36) 3. Misunnelige brødre solgte ham som slave til noen kjøpmenn fra Midjam, som igjen solgte ham til Potifar i Egypt ( 1. Mos. 37). 4. Det var 70 personer (1. Mos. 46, 27). 5. Det het Gosen (1. Mos. 46, 28). 6. Han bodde der i 17 år, og ble 147 år gammel (1. Mos. 47,28). 7. Vi vet ikke navnet på dem, men begge var av Levis hus. (2. Mos. 2, 1-2) 8. Det er et egyptisk navn som betyr sønn eller barn. Rita Kvinge har vært vikar i trosopplæringen i Ålesund menighet i ca. 1,5 år. Menigheten takker henne for innsatsen med babysang, familietreff og de andre trosopplæringstiltakene hun har vært engasjert i. Rettelse ang, Volsdalen barnekor I forrige nummer hadde det sneket seg inn en feil. Bente Wangensten sluttet som dirigent i Ålesund kirkes barnekor. Hun fortsetter med Volsdalen barnekor som stadig når nye høyder! Over 80 barn har vært på de siste øvingene. Vi gleder oss stort over det! Hederstegn i gull til speiderleder Leder Helge Moldskred i Blindheim KFUK-M ble på speiderfesten i slutten av oktober tildelt forbundets hederstegn i gull for 25 års innsats som leder. Han har mesteparten av ledertiden i denne gruppen, og har også en fortid som leder i 12. Ålesund KFUM. Vi gratulerer! Historisk ordinasjon 1. januar kl blir den første kvinnelige presten ordinert i Spjelkavik kirke. Det er Kari Vatne, (bilde) 51 år, som skal ordineres. Hun kommer fra Vatne opprinnelig, har vært ansatt i trosopplæringa i Spjelkavik de siste 7 år, og nylig fullført praktikum. Fra 1. feb skal hun begynne som sokneprest i Ørskog og Stordal, men Vatne fått fritak fra boplikten og blir boende på Blindheim. Kirkens servicekontor er felles servicekontor og sentralbord for alle menighetene i Ålesund. Kontoret ligger i Nedregårdsvegen 1 i Spjelkavik (EKA gården) Vi tar imot påmelding til dåp og vielse, tar imot inn- og utmeldinger, formidler kontakt med menighetene og utsteder attester til Kirkens Bymisjon Odd Fellow losje nr. 82 vesterveg har gitt kroner til oppstart at Kirkens Bymisjon Møre. Det er Anne Karin Zeitz (bilde) fra Spjelkavik som står bak etableringen av Kirkens Bymisjon Møre. Målet er å starte opp drift allerede fra nyttår. Odd Fellow mener at Kirkens Bymisjon fyller alle kravene de stiller til å gi en donasjon. Losjen har støttet mange prosjekt tidligere, og har vært sentral i både etableringen av krisesenteret i Ålesund og tidligere både barnekrybba og andre frivillige hjelpetiltak som nå er blitt kommunale. Losjen mener at Kirkens Bymisjon er et så viktig tiltak at stiftelsen også senere vil kunne motta gaver. Servicekontoret bistår menighetene med merkantilt arbeid. Under kirkens servicekontor ligger også gravferds- og kirkegårdsforvaltning for Ålesund. Åpningstiden ved kontoret er mandag til fredag speidere fra Blindheim til jambore i Japan 2015 Verdensjambore holdes hvert 4. år, og i 2015 holdes den i Japan. Blindheimsspeiderne har hatt tradisjon for å sende speidere ut i verden på leir i mange år, og denne gangen var det 10 speidere og unge ledere som har meldt seg på. Turen til Japan med rundreise kommer på kroner, så nå må det spares. Møter du speidere som selger kaker og tøfler på et butikksenter, da vet du at det er Japan-turen du støtter. Prisen er høy fordi det er en utjamningspolitikk slik at land med dårlig økonomi blir støttet av oss som har bedre råd. Svar til Olav Wangensteen om Åpne kirker I 2.nummer av Glød har Olav Wangensten en ytring med overskriften Open religion, opne kyrkjer Han etterlyser åpne kirker. Når det gjelder Ålesund sier han: Men eg kjem ikkje inn i kyrkjene for å sjå alt det fine, eller for meg det beste, å ha ei stille stund, for kyrkjene er som regel stengde. forts. neste kolonne I perioden 1. juni til 1. september er Ålesund kirke åpen kl alle dager unntatt mandag. Så er kirken selvfølgelig også åpen ved alle arrangement utenom denne tiden. Når det er turistskip i byen er det åpent også mandag. Og det er stor tilstrømning til kirka, av og til mer enn 2000 mennesker på en dag, opplyser kirketjener Synnøve Emblem. Kirketjeneren er til stede, veileder og deler ut ark med opplysninger om kirka, og hun selger kort og bøker. Om det kommer store båter til byen før juni eller etter 1. september er kirka også da åpen. Emblem er alene på vakt, og på spørsmål om det går an å åpne kirka uten vakthold svarer hun et klart nei. Erfaringene hennes er at alle verdigjenstander taes bort fordi ting dessverre forsvinner fra kirka også når der er vakt. De burde være to ansvarlige når den store tilstrømningen er der. Når det gjelder de andre kirkene ser det ut til at de stort sett er åpne i kontortida kl og ellers ved arrangement på kveldstid. Kutt skatten før nyttår Du kan få skattefradrag for din julegave til GLØD. Gir du mellom 500 og kroner i løpet av et år, får du inntil kroner igjen på skatten. Det er samtidig en flott julegave til deg selv. Gi din julegave til konto og merk den med navn, fødselsnummer og «julegave til Glød»

15 Favoritten A/S Larsgårdsveien 19, tlf Kommisjonær Norsk Tipping Vi har selskapslokale for åremålsdager, dåpsselskap, konfirmasjoner og minnesamvær. Her er auditorium, festsal og Borghall for utleie til fødselsdager, idrett, kurs og konferanser. Juni-juli er sesong for Borg bed & breakfast - dette er rimelig overnatting med frokost til sommergjester. Vårt kompetente storkjøkken leverer catering til alle adresser i Ålesund og vi syr sammen meny etter ønske til arrangement ved skolen. Bruk folkehøgskolen i Ålesund! Tlf E-post ROBERT IVERSEN TRANSPORT FLYTTING PAKKING LAGRING OPPRYDDING BORTKJØRING DISTRIBUSJON EXSPRESS BUDSERVICE e-post: tlf: TREKNINGSLISTE LODDBØKER HATLEHOL KYRKJE - 9. NOVEMBER 2013 Frihet til å velge HATLANE Mandag - fredag 8-23 Lørdag Moa park 8, ved Helsehuset inngang fra kirkealéen 1. Maleri Ola Une Ferstad Liland Elisabeth Standal 2. Kolonialkasse Kiwi I.M.og K.Michaelsen 3.Tress vedkasse a. og O.R.Skogen 4. Lysestake karlsvogna Magnus Danche Sunde 5. Maleri Birgitta Austnes May Helen og Asle Grimstad 6. Barnestol Valborg Flisnes 7. Fenalår aslaug Reiten 8. Fenalår Kristian og Anne Lien 9. Dukke m/garderobe Tore V. Kleiva 10. Lastebil (lekebil) liv Strømmen 11.Mariusgenser str. 4 år Thelma Johanne Lillevold 12.Kolonialkasse Spar Blkndheim William Godø 13. Duk m/servietter Torunn Skarpås 14. Ullpledd sara Emilie Steinshamn 15. To maleri Liv Strand Hareide Berit Flisnes Nilsen 16. Kaffe gavepk Jacu Kari Vedø 17. Flytur oversunnmøre innt. 3pers. Ragnhild Riis Humblen 18. SittTrapp Stol frode Fagernes 19. To stoler svein M. Bringsli 20. FruktkasseRema, Blindheim Astrid Hanken 21. Maleri Asbjørg Mørkeset Turid og Ole Myrstad 22. Barnepakke Bok og Media Solveig Kvangarsnes 23. Barnepakke Bok og Media Torbjørn Lillebø 24. To sengesett liv og Jon Harald Strømme vedsekker atle Hovden vedsekker lisa Alve Henriksen 28 29

16 Den nye salmeboka er her Den nye salmeboka er kommet og det er kjøpt inn sett til samtlige kirker i Ålesund. Hvert enkelt menighetsråd innkaller til menighetsmøte og det vedtar om ny salmebok skal innføres i det enkelte sokn. Første søndag i adventstida i år tas det i bruk ei ny salmebok i Den norske kirke: Norsk salmebok Ei salmebok som er langt mer innholdsrik enn forgjengeren, og som slett ikke bare er til innvortes bruk i kirken. Arbeidet med denne salmeboka har pågått siden 2004, og den ferdige boka er vedtatt av Kirkemøtet Norsk salmebok 2013 er et fyldig og allsidig utvalg av gammelt og nytt. Den består av 899 salmer og 92 bibelske salmer og liturgiske sanger, altså til sammen 991 nummer. I det følgende oppgis antall tekster, fordi salmer med flere tekster for eksempel salmer med både bokmåls- og nynorsktekst i motsetning til i den nåværende boken står på ett nummer. En vil finne igjen 596 tekster fra den nåværende Norsk Salmebok og 147 tekster fra Salmer tekster er nye i forhold til de nåværende bøkene. Noe av det som er nytt med denne boka, er de mange ulike språk den rommer. Fra før har vi hatt salmer på dansk og svensk. Det er norske menigheter vant til. Nå kommer det med mange originaltekster, enten første vers eller hele salmen. Det kan være salmer som er kjent over store deler av verden (Amazing grace) eller Taizé-sanger, og det kan - som i Salmer være korte vers fra Afrika, Sør- Amerika eller Asia. Også disse er kjent over store deler av verden, fordi de stammer fra de store økumeniske bevegelsene. De internasjonalt kjente salmene og sjangrene spirituals og gospelsanger gjør at engelsk språk nå blir å finne i vår norske kirkesalmebok. Noe av det en fort vil legge merke til er 15 salmer på hvert av de samiske språkene (nordsamisk, lulesamisk, og sørsamisk) og 15 kvenske salmer. Det er to hovedgrunner for dette språklige mangfoldet. Det ene er å sikre en rikdom av åndelig sang. Utvalget er derfor hentet fra kilder i hele den verdensvide kirke, og delvis altså med den originale språkform. Det andre er at forholdene i mange av våre menigheter er radikalt endret siden den nåværende salmeboka ble laget. Nå finner vi mange steder et etnisk og språklig mangfold, som det er fint å kunne gjenspeile i vår kirkesang. Det er også en av begrunnelsene for å ha med noen allment kjente salmer på engelsk, som er forståelig for de aller fleste. At en ved hjelp av engelsk kan synge noen kjente salmer sammen, er av stor verdi. Boka inneholder i tillegg til salmene ei bønnebok, et utvalg av liturgier og Den lille katekismen. I tillegg er det fyldige registre, som hjelper til en god bruk av boken. Samlet sett fyller dette 1455 sider. I motsetning til den nåværende salmeboka, som foreligger i en bokmålsutgave (rød) og en nynorskutgave (grønn), er den nye felles for begge målformer. Det er viktig at salmeboka er rikholdig og mangfoldig og at den kan brukes gjennom kirkeåret og i ulike faser av troen. Men den praktiske og reelle effekten av salmebokas innhold er det bruken som skaper. Bruken skaper kjennskap, slik at man uten hindring kan delta i sangen. Men bruken skaper også sterke bånd til konkrete salmer. Salmeboka gir oss ord, både i glede og sorg, ord som vi ellers vanskelig ville finne. Og når en har lagret en erfaring inn i en salmes tekst og melodi, så vil dette senere alltid klinge med. Salmebokas kapasitet som medvandrer og livstolker gjør at den må bringes tilbake til hjemmet. Kirkemøtet har understreket dette ved å gi den undertittelen For kirke og hjem. Desto viktigere er dette hvis en bruker digital fremvisning i gudstjenesten. Vi har ikke råd til at salmebokens åndelige og kulturelle rikdom er utilgjengelig i det øyeblikk strømmen skrus av. Norsk salmebok 2013 koster kr Men ved bestilling av minst 10 eks. er prisen kr Salmeboka er kirkens smykkeskrin. La oss finne frem til gamle og nye skatter og holde sangen oppe i vår menighet! I neste nummer av Glød vil organistene presentere sin topp 3 favorittliste blant de nye salmene. JULEGAVE TIPS Kanskje blir den nye salmeboken årets julegave? Den fås kjøpt på Bok og Media og de fleste bokhandler. Tidl. SISenteret Begravelsesbyrå Døgnvakt Tlf Alltid til tjeneste Medlem av Vasstrandvegen 1, 6011 Ålesund Frivillig støtte til Glød Det koster å lage et godt menighetsblad for Ålesund. Målet vårt er å gi deg en god leseopplevelse hver gang Glød kommer i posten. Kjøp senger og madrasser direkte fra vår fabrikk i Vegsund! Åpningstid Man - Fredag: Torsdag: når du skal ligge godt God jul og godt nytt år Spar 1000 lapper Ønsker du å støtte GLØD ved å annonsere i bladet? Kontakt oss for mer informasjon - Telefon: Konto nr: Merk: Gave til drift av GLØD På forhånd takk for din støtte. Glød driftes av menighetene, og er i stor grad basert på frivillig arbeid. Vi håper at flest mulig vil gi en økonomisk støtte, slik at vi i fremtiden kan lage et enda bedre og mer interessant menighetsblad for Ålesund. Støtten vi får skal gå til trykking, distribusjon og utvikling av det redaksjonelle innholdet i bladet. Vennlig hilsen Glød-gjengen Ålesund Kirkelige fellesråd Nedregårdsvegen Ålesund 30 31

17 Få med deg Juleoratoriet av Bach! Dette er årets kirkekonserter desember får du en fantastisk sjanse til å bli satt i skikkelig julestemning. Spjelkavik og Volda kyrkjekor fremfører sammen med lokale musikere Juleoratoriet av Johann Sebastian Bach. Julen er høytid for kirkene. I førjulstiden og romjulen inviteres det til flotte konserter i kirkene våre. Tradisjonelt har konsertene svært god oppslutning. Her er konsertene du kan velge mellom i år. Dette er tredje året på rad så her kan en kanskje begynne å snakke om en tradisjon. Dette verket er av de mest sentrale og framførte verk som omhandler Jesu fødsel. Juleoratoriet ble første gang framført i 1734 og opprinnelig laget som seks kantater for juletiden hvorav de tre første er mest framført og omhandler de mest sentrale julefortellingene. Bach, som har fått tilnavnet den femte evangelist, behandler bibelordet musikalsk på en slik genial måte at tekstenes innhold framstår med ny kraft og inderlighet. Musikalsk er det meget variert med veksling mellom storslåtte koraler og korsatser og solistinnslag som veksler mellom resitativ og arier. Det hele blir ledsaget av et orkester på 23 musikere som i tillegg også har en selvstendig rolle. Orkesteret er sammensatt av musikere fra hele landet, men mest fra vårt eget distrikt. Solister er: Ragnhild Engeset, alt Ragnhild Eide Akslen, sopran- Tøge Talle, tenor og Alf Vatne, bass. Volda og Spjelkavik Kyrkje dir. av Bert Handrick og Ola Eide er arrangører Konserten blir også holdt i Volda dagen før. Musikklaget Gjallarhorn under sin dirigent, Harald Førde innleder i tradisjonen tro, julekonserten i Spjelkavik kyrkje med julemusikk. Borgund kyrkje 8. desember kl : Konsert Musikklaget Brage 12. desember: Konsert Musikklinja Fagerlia 19. desesember kl : adventskonsert Borgund kyrkjekor. Ministrantkor vokalgruppa Cala. solist Kathrine Amdam Eckholm ellingsøy kyrkje 11. desember kl : Konsert med Taretausene 20. desember kl : Julenattiné spjelkavik kyrkje 9. desember kl : Kulturskolens Julekonsert 15. desember kl : Juleoratoriet av J.S. Bach med Volda og Spjelkavik kyrkjekor med solister og samansett orkester. 14. desember kl.12.00: Konsert med Musikklaget Brage 20. desember kl : Julekonsert med Magne fremmerlid/ Charlott Fongen. Ålesund Kyrkje 10. desember kl.18.00: Julekonsert Ålesund Kulturskole 11. desember: Konsert Skarbøvik kirke med Moljegapet Blandakor. 14. desember kl.18.00: Konsert med Trine Rein og Ålesund Soul Children 15. desember: Konsert Aalesunds Ungdomsmusikkorps 19. desember kl.18.00: Konsert med Rein Alexander 21. desember kl : Julenattine ved Nørvøy Ungdomskorps

Turistene skal redde kirkeøkonomien s. 6 og 7. Rekordmange julekonserter s. 32. Naustplaner med vind i seilene s. 19. Slik startet det i 1888 s.

Turistene skal redde kirkeøkonomien s. 6 og 7. Rekordmange julekonserter s. 32. Naustplaner med vind i seilene s. 19. Slik startet det i 1888 s. ET MAGASIN FOR MENIGHETENE I ÅLESUND nr 4 - årgang 1-2013 Rekordmange julekonserter s. 32 Naustplaner med vind i seilene s. 19 Slik startet det i 1888 s. 9 Turistene skal redde kirkeøkonomien s. 6 og 7

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 50 KOMMENDE UKE Søndag 6. desember kl. 11.00: Søndag 6. desember kl. 11.00 Søndag 06. desember Kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Sneltorp) Offer til: Kirkens

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Vi ber for hver søster og bror som må lide

Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide, alene og glemt, når de bærer ditt kors. Vi ber for de mange som tvinges til taushet og stumt folder hender i skjul

Detaljer

Kandidater til Fana sokneråd 2015

Kandidater til Fana sokneråd 2015 Kandidater til Fana sokneråd 2015 Fire spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor vil du bli medlem av Fana sokneråd? 2. Hva mener du er det viktigste for soknerådet i de neste fire årene? 3. Hvilke områder

Detaljer

Intervju med Hans Eiler Hammer om:

Intervju med Hans Eiler Hammer om: 1 Intervju med Hans Eiler Hammer om: - Hans yrke som prest - Prestedrakten - Og de ulike symbolene han har valgt på stolaer. Her er korset Hans Eiler har valgt å bruke på alle stolaer. Laget av 6.trinn

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN 5 Januar 31 Mars 2015 FAST PROGRAM: Tirsdag kl. Torsdag kl. kl.18.00 Koinonia Fredag kl. kl.18.00 FAbu-klubb Søndag kl.emøte kl. INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN Bryne korps (menighet) Mandag kl.19.00 Fellesmusikk

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Songar til julefesten 2014

Songar til julefesten 2014 Songar til julefesten 2014 Tenn lys! Det lyser i stille grender Nå tennes tusen julelys Deilig er jorden Glade jul Et barn er født i Betlehem O Jul med din glede Jeg gikk meg over sjø og land Så går vi

Detaljer

MEDLEMSINFO. august 2009

MEDLEMSINFO. august 2009 MEDLEMSINFO august 2009 No er ferien over! Sidan siste medlemsinfo har vi slett ikkje hatt ferie. Denne sommaren har vore veldig aktiv. Tusen takk til alle dokke som har stått på i sommar!! Det har vore

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La 30. Søndag i det alminnelige kirkeår - År B (Messeboken s. 607) 25. oktober 2009 Første lesning: Jer 31, 7-9 Salme 126. Omkved: Herren har gjort store ting mot oss, og vi ble fulle av glede Annen lesning:

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

Hjelp oss å få tak over hodet!

Hjelp oss å få tak over hodet! Nr. 3 2010 SJØMANNSKIRKENS arbeid Hjelp oss å få tak over hodet! Ikke bare solskinn! Fakta: I 2004 gikk en drøm i oppfyllelse; vi fikk vår egen kirke her i Torrevieja, etter mange års venting i midlertidige

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST KL. 10.00 - HØYMESSE KL. 16.00 - MESSE PÅ FILIPPINSK KL. 18.00 - MESSE PÅ SPANSK Vi som ennå underveis gleder oss med alle dem som alt er kommet hjem. Vi tror på de

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

MEH2011booklet.indd 1 23.09.11 11.58

MEH2011booklet.indd 1 23.09.11 11.58 Martin Enger Holm 3:36 Vokal: Martin og Henrik Enger Holm Trompet: Tine Thing Helseth Høyr kor englar syng frå sky Krist er fødd i Davids by kjem med frelse til oss ned gir oss med Gud Fader fred Glade

Detaljer

Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet. 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke

Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet. 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke Mine erfaringer med den lokale kirken På en skala fra 1-6, hvor enig eller uenig

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG 44 17. mai fest kl. 18.00 Kretsmøte 1.-2. juni Meld deg på forsamlingstur til Visthus 14-16 Juni www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Noah og Guds løfte 1. Mosebok 8 Det var vann overalt! Noah sendte en ravn for å lete etter tørt

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

Hjelp oss å greie dette, Gud. Du og oss! Men smertefullt og farefullt, det blir det nok også.

Hjelp oss å greie dette, Gud. Du og oss! Men smertefullt og farefullt, det blir det nok også. 120 og venter de dødes oppstandelse og et liv i den kommende verden Gud, takk for musikk, sang og toner! Når en sang, et musikkstykke eller en melodi griper meg, så er jeg - vips - rett inn i evigheten,

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2013-2016. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 SYKKYLVEN SOKNERÅD Sykkylven sokneråd bestod av følgende: Sokneprest: Helge Standal Leder: Svein Erik Kampenes Nestleder: Tove Aarsnes Skauvik Sekretær:

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2011 2013. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

Sorgvers til annonse

Sorgvers til annonse Sorgvers til annonse 1 Det led mot aften, din sol gikk ned, din smerte stilnet og du fikk fred. 2 Snart vil den evige morgen løfte det tårevåte slør. Der i det fredfulle rike. Ingen blir syke eller dør.

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 september - desember 2015 12 Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø 1 Korpsnytthilsen sept 2015 En barnslig tro? Nettopp

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

2. Vi har hatt tre familiegudstjenester og flere nye foreldre har deltatt der sammen med barna. Noen av dem hadde aldri vært i kirken før de kom til

2. Vi har hatt tre familiegudstjenester og flere nye foreldre har deltatt der sammen med barna. Noen av dem hadde aldri vært i kirken før de kom til Nyttårsbrev 2013. Godt Nytt År! Her kommer det første nyhetsbrev fra Mustamäe i 2013. I senhøst og jula 2012 skjedde det mye bra og spennende hos oss. Jeg vil trekke fram spesielt tre ting som har lykkes

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig NESTEKJÆRLIGHET Hilsen til jubilanter på 75-, 80-, 85-, 90-, 95-årsdag og alle dager deretter. Vise omsorg og omtanke. Bokgave ved: - 75: Gode ord på vandringen - 80: Syng Med - deretter blomster Til åremålsdager

Detaljer

Treenighetssøndag. Fjellhamar kirke 11. juni Matteus 28,16-20 PREKEN

Treenighetssøndag. Fjellhamar kirke 11. juni Matteus 28,16-20 PREKEN PREKEN Treenighetssøndag Fjellhamar kirke 11. juni 2017 Matteus 28,16-20 Å, KJÆRE BARN KOM HJEM I dag har vi hørt prekenteksten to ganger allerede, og det holder. Men, altså: 11 vanlig arbeidsfolk - bønder,

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal. Tekst: Joh 14,1-4. La ikke hjertet bli grepet av angst!

2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal. Tekst: Joh 14,1-4. La ikke hjertet bli grepet av angst! 2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal Tekst: Joh 14,1-4 La ikke hjertet bli grepet av angst! Det er som man ser den iskalde hånden som klemmer til rundt hjertet. Har du kjent den? Det er tider i livet

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel: Elisabeth Lund Preken julaften i Lørenskog kirke 2008 Et barn er født i Betlehem. Har det noe å si for livet vårt? Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel: Det skjedde

Detaljer

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre.

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. Jeg en etterfølger Igangsetter Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. En lærling Herren Gud har gitt meg disiplers

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

Julepreken 2016 på gudstjeneste for barn og litt større folk

Julepreken 2016 på gudstjeneste for barn og litt større folk Julepreken 2016 på gudstjeneste for barn og litt større folk Tenk om alt bare hadde gått som planlagt! Josef grudde seg til jul selv om han ikke visste at det var jul han visste bare at han var på vei

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

KORTE ANDAKTER for de eldste barna November 2012 ImF- UNG

KORTE ANDAKTER for de eldste barna November 2012 ImF- UNG KORTE ANDAKTER for de eldste barna November 2012 ImFUNG INNHOLD 1. Hvem er du? s. 3 2. Elsk deres fiender s. 4 3. Du er verdifull s. 5 4. Pakken s. 6 Hei! Her kjem den fjerde samlingen av korte andakter

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2013 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Kalender desember 2015 - januar 2016

Kalender desember 2015 - januar 2016 Søndag 29. november kl. 18.00 Gudstjeneste 1. søndag i advent Tale: Tove Sæhle Uke 49 Kalender desember 2015 - januar 2016 Tirs. 01.des.- Tirs. 20.des Settes Julegrytene ved Kløverhuset, på Torgalmenningen

Detaljer

Konfirmantsamling 6 JESUS

Konfirmantsamling 6 JESUS Konfirmantsamling 6 JESUS Til deg som konfirmantleder Samling 6: JESUS FØR SAMLINGEN o Be for samlingen. o Be for hver enkelt med navn. o Be om Den hellige ånds ledelse i deres hjerter og om at du som

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

Vi ønsker Guds velsignelse i arbeidet med å gi neste generasjon Bibelens ord og velsignelser.

Vi ønsker Guds velsignelse i arbeidet med å gi neste generasjon Bibelens ord og velsignelser. Takk! Her sitter du med en gave i hendene. Ja, du har sikkert betalt noe for denne fargeleggingstegningsboken, men ikke så mye som det har kostet å lage den. Takk til Oddfrid Eriksrud som har laget alle

Detaljer

BREIDABLIKK KULTURBARNEHAGE

BREIDABLIKK KULTURBARNEHAGE BREIDABLIKK KULTURBARNEHAGE desember 2015 ***************************************************************** Tema i desember: Kreativ leik - julemagi Månadens bok (tekst, språk, kommunikasjon: «En lillebror

Detaljer