Kvaløynytt. Se, jeg forkynner dere en stor glede!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvaløynytt. Se, jeg forkynner dere en stor glede!"

Transkript

1 Kvaløynytt Nr ÅRG. 42 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY Se, jeg forkynner dere en stor glede! Inn i denne mørke verden hvor vi rammes av miljøkrise og økonomisk krise og mange sliter med sykdom og andre plager, møter Gud oss med sitt glade julebudskap gjennom sine budbærere, englene: Frykt ikke! Se, jeg kommer til dere med bud om en stor glede, en glede for hele folket: I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Kristus Herren. Kunstneren Sigrun Sæbø Kasberger har gjennom sitt julemotiv Hyrden, som vi har lånt til forsidebilde i år, virkelig lyktes med å formidle julens glade budskap til oss mennesker også i dag. Det var sikkert både mørkt og kaldt på Betlehemsmarka julenatt, der hyrdene samlet seg rundt et lite bål. Det går fram av bildet, men samtidig får hun sagt at Gud har et godt budskap til alle mennesker. Han ser oss alle og vil oss alle vel, evig vel. Julens glade budskap om frelserens fødsel kaster et veldig lys inn i vårt mørke, og det hjelper oss å se våre personlige problemer og denne verdens kriser i et større perspektiv. Gud har hørt våre rop om hjelp og redning, og Gud har funnet sin måte å møte denne verdens nød på. Da Gud så at vår dypeste nød hadde sin årsak i våre harde hjerter, vår egoisme og vår grådighet, med andre ord, vår synd, så Gud også at det var en Frelser vi alle trengte. Så er det det Guds budbærer vil fortelle oss: Gud har sendt sin egen Sønn til jord for at Han skal bringe forsoning og fred mellom Gud og mennesker og hjelpe oss til å finne vår plass i Guds store plan. Da det ikke fantes noen farbar vei fra oss mennesker til Gud, steg Gud selv ned til oss og ble et menneske i Jesus Kristus. Det var Gud selv som åpnet en helt ny veiforbindelse mellom Gud og mennesker en bro og denne broen er bygd av kjærlighet. KO Sjømannskirken har en serie med vakre julekort tegnet av Sigrun Sæbø Kapsberger og oppfordrer oss til å besøke deres nettsider:

2 2 Biskopens julehilsen Lederen Det finnes ord i vårt språk som det dufter av. Det er ikke bare på kjøkkenet det dufter, men også av språket. Et sånt ord i vårt språk er trøsterik. Ordet trøsterik kan være som en blomsterbukett, plukket av barn og satt på alteret. Ordet trøsterik er mye vakrere enn ordet ok. Ok er et av vår tids ord for trøst. Du er ok, han, hun, den, det er ok. Det er godt ment, men det er et ord uten duft og platt som en veggelus. Det passer ikke på et alter med linduk. Når jeg skriver min advents- og julehilsen til menighetsbladet, har jeg ønske om å bringe en trøsterik hilsen. Jeg vet at sorg hører til livet. Jeg tror ikke man kan leve et ekte jordisk liv uten savn, vemod, tårer, synlige og usynlige. Det ville ikke være helt virkelig. Vi er en del av den forgjengelige skapelsen. Høsten og den mørke vinteren minner oss om det. Også over menneskelivet drar det en høst og en vinter. Sorg og savn har sin tid, ofte altfor lang. Julen er ikke bare gledens høytid. For mange bringer høytiden også med seg sorg og savn. Derfor trenger vi å plukke sammen de gode ordene til en vakker bukett. Andre ord som er nesten like vakre som trøsterik, er medglede og medlidelse. Det er en som vandrer med oss i advents- og juletiden. I kirken synger vi: I mørket ved vår side står han som steg inn i våre kår. Hvert adventslys skal minne om at Jesus, lysets Herre, kom. Å gå gjennom livet med Den usynlige vennen ved sin side er alltid å gå med det trøsterike. Du tenner adventslysene. Julen er nær med alle sine salmer og julesanger. Alle vitner om det guddommelige lyset som trøster, gleder og viser vei. Kristus er det store lyset. Ved Den hellige ånd blir han en av oss. Han sank i vår jammer ned så dypt som ingen vet. Gi deg tid til å betrakte det skjønne budskapet. Det er kjærlighetens budskap, ikke som krav, men som nåde og gave. Se på buketten som er satt sammen av ordene trøsterik, medglede og medlidelse. Da finner du julens budskap, på dypet. Trøsterik og gledelig jul! Trøsterik jul! Advent er ventetid. For oss kristne er det også ei forberedelsestid, - vi forbereder oss på noe som vi vet skal komme. Julen med sitt glade budskap, - oss er en evig frelser født! Rart er det at denne ventetiden kommer på vår mørkeste årstid. Da vi automatisk stemmes i moll, vi tenner lys for liksom å fordrive mørket omkring oss. Men også i oss. Vi søker sammen for å stenge det mørke, det kalde og triste ute. Vi maner fram lyset og varmen i oss og hos hverandre. Spørsmålet er: Er vi flinke nok til å være et lys og et bål for hverandre? Overskriften for denne lederen har jeg hentet i ei salme i Landstads Kirkesalmebok. Bakgrunnen for det er at jeg traff en god kjenning av meg ved et kaffebord på Heracleum kafe for en tid siden. Da kom vi inn på livet og evigheten. Han fortalte ei rørende historie fra sin heimbygd: En av bygdas sønner var gått bort. Han var kjent for ikke å ha hatt den lyseste vandringsvei, - alkohol og et utsvevende liv hadde vært en tung bør for foreldrene. Da han var vel i graven møtte de moren, og en spurte: Hva tror du om sønnen din nå? Kom han hjem til sin Gud? Et tungt og hardt spørsmål, vil du sikkert si. Men moren var forberedt, og svarte: Gud har vel et rom også for ham! For jeg har sendt mange bønner til Gud om det. Da jeg kom hjem slo jeg opp i M. B. Landstads Kirkesalmebok, under Bots- og Bededag, og fant salme nr. 613, som lyder: 1. Dyp av nåde er hos deg, Jesus, ennu rom for meg? Har forlatelse du mer For en synder som jeg er? 2. Jeg har stått din Ånd imot. Trådt ditt budord under fot. Vandret villsomt langt fra deg. Er det ennu rom for meg? 3. Å, jeg er så kold og død. Eier bare synd og nød. Tør jeg komme frem til deg. Er det ennu rom for meg? 4. Dyp av nåde er hos deg, Jesus ennu rom for meg. Har min sjel du ennu kjær. Å, så ta meg som jeg er! Med den salmens instendige bønn, kan vi kjempe oss gjennom ei kald mørketid, i visshet om at Julen og dens budskap gir oss både håp og ankerfeste, bare vi holder fast ved ordets rette lære og rene forkynnelse. Gledelig jul og et Velsignet God nytt år, ønskes dere alle! HRR Er det ennu rom for meg? Per Oskar Kjølaas

3 Hilsen fra Kvaløy Første søndag i advent gikk vi inn i et nytt kirkeår, og snart er det både Jul og Nyttårsfeiring. Når dette går i trykken, er adventsiden på hell og jula ringes inn. Advent betyr ankomst og som alle vet er det Jesusbarnets fødsel på jorden vi tenker på. Adventslysene er etter tradisjonen tro tent for lengsel, glede, håp og fred. Vi er takknemlige for året vi har fått, hvordan blir 2009? Jeg skal ikke prøve meg på å spå i fremtiden! Jeg skal heller ikke si så mye om finanskrisa og en urolig verden. Mennesker spår, Gud rår! Uansett hva som måtte komme, så la oss i enfoldighet legge alt i Guds hender og tenke at så lenge Gud er for oss, hvem er da imot oss? Det er likevel et par ting jeg har lyst å nevne Hilsen fra Sandnessund For noen uker siden arrangerte menighetsrådet medarbeidersamling hvor temaet var: Hus av levende steiner. Domprost Herborg Finnset Heiene talte over emnet og vektla betydningen av både hjørnesteinen og alle de andre steinene i et byggverk. Det går adskillig fortere å bygge med ensformede betongsteiner enn naturstein enn si levende steiner. De levende steiner skal finne sin plass i forhold til hverandre Hilsen fra Hillesøy Lederne hilser i forhold til 2009 som vi med sikkerhet kan si noe om. Dette er siste året av en valgperiode på 4 for Kvaløy menighetsråd. Med andre ord blir det valg av nytt menighetsråd i Mer informasjon om dette kommer vi selvsagt tilbake til. Vår kjære sogneprest Knut Olstad har bestemt seg for å avslutte sin prestetjeneste i Kvaløy og gå over i pensjonistenes rekker. Hans siste gudstjeneste blir den 14.6 i Kvaløy kirke kl Så bærer det sørover til nytt hus! Knut har fortsatt et halvt år igjen av sin tjeneste, så jeg skal ikke holde avskjedstale nå. Likevel vil jeg helt kort si at Kvaløy menighet er svært takknemlig for det Knut og hans kone Reidun Olstad har gjort for menigheten her i alle disse årene. Vi er blitt svært bortskjemte, derfor er neste uunngåelige spørsmål; hvilken prest får vi etter Knut. Prosessen med nyansettelse er allerede i gang, og jeg ber menigheten huske på Knut og hans familie i sine bønner, samt bønn om ny prest til menigheten. Det er svært godt å være en del av Kvaløy menighetsråd, og spesielt godt er det å se at vi har medarbeidere i menigheten som uten noen justering og tilhugging, bare tilpasse seg Byggherren. Sandnessund menighet blir 5 år når vi runder nyåret. Satsningsområdet har vært barne- og ungdomsarbeidet. Prosjektet Unge medarbeidere (UM) er et arbeid som tilbyr ledertrening til ungdom etter at konfirmasjonsåret er omme. På de tre årene prosjektet har eksistert, er antall deltakere fordoblet! Dette betyr at tilbudet til TenSing-konfirmantene kan bli enda bedre med flere ungdommer involvert på ledersiden. Kanskje kan det gi knoppskyting slik at annet barne- og ungdomsarbeid blir dannet. I menigheten våres er det Jon Børge Frafjord som har vært drivkraften i dette arbeidet. Mange takk for ditt store engasjement, Jon Børge! Hillesøy menighet er inne i en prøveperiode med ny liturgi under gudstjenestene og det har vært ei utfordrende tid både for liturg og menighet. En av de ting som er nytt er at det skal opprettes såkalte gudstjenestegrupper som skal være med å planlegge (bestemme) hvordan gudstjenesten skal gjennomføres. Det er alt fra hvilke bønner som skal brukes, til hvilke salmer som skal synges. Derfor oppfordres de som kan tenke seg å være med på dette å ta kontakt med prestene våre. Advent og mørketid, for mange ei tung tid, men det er mange lyspunkt å oppleve dersom du oppsøker de. I reklameverden bruker de ofte ordene lyspunkt i mørketiden men det største lyspunktet vi har gjør en utrolig innsats, som alltid stiller opp, som er positiv, inkluderende og som engasjerer og drar andre med seg. En slik medarbeider er Øyvind Pettersen, som gjør en stor innsats på mange plan; primus motor på dugnader på kirkegårder og i og rundt kirka, leder for undervisningsutvalget, leder for ungdomskafeen og ellers aktiv i arbeid for barn og unge i Kvaløy menighet. Valget var derfor enkelt når vi i år hadde bestemt oss for å kåre årets medarbeider det ble selvsagt Øyvind. Hjertelig takk for innsatsen. Jeg vil hilse alle sammen God jul og Godt Nytt År med denne kjente og kjære julesalmen: Mitt hjerte alltid vanker i Jesu føderum, der samles mine tanker som i sin hovedsum. Der er min lengsel hjemme, der har min tro sin skatt, jeg kan deg aldri glemme, velsignet jule natt. Måtte Gud fortsatt velsigne vårt arbeide. Hilsen Arild Olsen Berglund De siste månedene av dette året har Andreas Berger vært engasjert i deltidsstilling som ungdomsmedarbeider og bidratt veldig godt både i UM og TenSing. Vi håper at denne lille stillinga også kan videreføres i de kommende årene, men det avhenger av midler utenfra. I de 5 årene som er gått, kan jeg merke Byggherrens hånd over byggverket. Han inviterer alle til å bli levende steiner som bygges opp til et åndelig hus. God jul og godt nytt år! Hilsen Lillian B. Kvarsnes er jula og dens feiring. Gode tradisjoner gir en trygg og god følelse, du vet at det utprøvde virker og gir deg den virkning du var ute etter. Da ønskes alle i soknet ei velsignet julehøytid! Med beste hilsen Jon Olav Hansen 3

4 4 Fra adventsverkstedet Lørdag 29.- søndag 30.november var det kirkas nyttårsfeiring. Lys våken er et arrangement i hele Norge og er en del av trosopplæringsreformen i Den Norske kirke. Lys Våken handler om å være lys våkne for det som skjer rundt oss. Vi skal være våkne for hverandre, for Gud og for oss selv. Det ble et nyttårsfestprogram i Hillesøy kirke hvor barn og unge fra 5.-7.trinn Lys våken LYS VÅKEN I HILLESØY KIRKE adventsnatt i kirken møttes allerede lørdag formiddag. Her startet vi med at alle fikk egne Lys Våken t-skjorter, bli-kjent-leker og lære seg Lys Våken sangen. Denne sang barna på familiegudstjenesten neste dag sammen med andre sanger. De hadde omvisning i kirka hvor de lærte litt om historien og de forskjellige tingene i kirka. God mat utover dagen ble laget og ordnet av hjelpsomme frivillige foreldre som stilte opp. Selv om det blåste og var kaldt var barna mye ute og hadde egen refleksløype med forskjellige poster, her var det spørsmål og oppgaver som barna skulle løse. Gudstjeneste- og adventsverksted var også på programmet. Her malte de på lys, dekorerte fyrstikkesker, laget telyslykter samt øvde på drama og sanger som også ble vist på gudstjenesten. De hadde festmiddag med god lapskaus og etterpå filmkveld hvor de så filmen Bruce Almighty. Barna koset seg med popcorn og litt snop. Etter filmen hadde de andakt og tente lys og ba for alle. Ved midnatt strenet alle sammen ut og gikk i fakkeltog. Ingenting var så godt som en god kopp kakao og boller da de så kom inn igjen. Barna la seg for å sove kl 01 om natta og ble vekket søndag morgen med herlig orgelmusikk. Frokost stod på programmet før øving, opprydding og klargjøring til familiegudstjeneste med to barnedåp. På gudstjenesten deltok barna med sang, drama, tekstlesing og andre ting de hadde øvet på. Til slutt var det kirkekaffe med kaker. I alt var det 17 barn som deltok, 6 ungdomsledere og 3 voksne som var der hele tiden. I tillegg deltok også mange frivillige til andre gjøremål i løpet av døgnet barna var der. Alle hadde det kjempefint og humøret var på topp hele tiden, en suksess med andre ord. Tekst og foto: Linda B. Lorentsen Fra omvisninga i Hillesøy kirke. Her er deltakerne samlet ved alterringen

5 Lys våken 5 Det var gudstjenesteverksted med dramatisering av søndagens tekst om Jesu inntog i Jerusalem Det var spennende å sove i kirka

6 6 Unge medarbeidere Unge medarbeidere kopler av med leik mellom undervisningsøktene Vi har de siste 2 årene hatt et prosjekt i Sandnessund og Hillesøy menighet der vi har tatt på alvor at vi har store konfirmantkull, men nesten ingen av ungdommene er med oss året etter. I Finland har man ved hjelp av et prosjekt kalt ISONEN klart å få med inntil 30% av konfirmantkullet året etter. Med dette som modell ønsket IKO å starte forsøk seks steder i landet, hvorav Sandnessund og Hillesøy skulle være et av stedene. Da vi startet prosjektet i begynnelsen av 2007 hadde vi i Sandnessund ca to tidligere konfirmanter som vi hadde med videre. De to var med i miljøet rundt kirken og vi kunne bruke dem som hjelpeledere inn i konfirmantarbeidet. I dag har vi 16 slike tidligere konfirmanter. Vi har kalt prosjektet vårt Unge Medarbeidere og ønsket med det å si noe om at alle i menigheten er medarbeidere og at vi her har fokus på de unge. Vi har hatt to egne helger i året for de unge medarbeiderne med overnatting, lek og undervisning. I etterkant har disse ungdommene vært med som ledere på konfirmanthelger. Nå i oktober hadde vi over 20 unge medarbeidere med oss på konfirmanthelg på Kaldfjord skole. Det har vært en glede å være sammen med de unge medarbeiderne og vi har hatt god nytte av deres innsats. Vi har hatt en prosjektgruppe hvor vi har hatt representanter fra de unge medarbeiderne med hele tiden. Hensikten med Unge Medarbeidere er både å rekruttere medarbeidere til konfirmanthelger, men også å hjelpe ungdommene til å utvikle seg som individer og la dem få oppleve seg som en viktig del av kirken vår. En av de unge medarbeiderene uttalte ved begynnelsen av prosjektet at vedkommende var så glad for ikke å ha mottatt noen Bibel til konfirmasjonen, for denne ville vedkommende allikevel aldri åpne. Under ett år etter holdt den samme personen en flott andakt for de andre ungdommene og fortalte om hvor fint det var å være en kristen. Prosjektgruppa har besluttet å videreføre prosjektet og vi ser frem til å utdanne flere unge mennesker til å bli medarbeidere i Guds rike. Jon Børge Foto: Jon Børge - CATERING TIL ALLE ANLEDNINGER - SE VÅRE NETT SIDER Tlf Eidkjosen, 9100 Kvaløysletta Tlf Fax Vær trygg, du får det hos EIDE BYGG

7 Hus av levende steiner Medarbeidersamling i Sandnessund 7 Tekst og bilde: Holger R. Raste Vi var ikke så mange, men vi må tro at vi var levende nok til å fylle det fine temaet som domprost Herborg Finnset Heiene, hadde valgt som tema på medarbeidersamlingen som Sandnessund menighetsråd arrangerte på Kvaløysletta Ungdomsskole, tirsdag 11. november i år. I alle fall, domprosten tok utgangspunkt i 1. Pet 2,4, om bygging av Hus av levende steiner. Både med ord og bilder anskueliggjorde hun viktigheten av livet i ei levende menighet. Ellers fikk forsamlinga en god orientering om det store dugnadsarbeide som menigheten har lagt ned for å få til en fin Fjærapark med grillhus og det hele. Ildsjelen bak dette arbeidet, Reidar Fagerholt, orienterte med lysbilder om arbeidet. Unge medarbeidere var et annet prosjekt som presten Jon Børge Frafjord redegjorde for. Ellers hygget man seg med en lett kveldsmat; deilige rundstykker, te/kaffe og kaker til. Kort sagt en fin kveld som mange flere burde vært tilstede på. Fra medarbeidersamlinga. Fra v. domprost Herborg Finnset Heiene, Knut Olstad, Erik Egeberg, og bak ungdomsarbeider Andreas Berger får orientering om Fjæraparken. Reidar Fagerholt i aksjon. Foto: Jon Børge Over ser vi Roar Holmstad og Reidar Fagerholt i arbeid med grillnaustet i Fjæraparken. Begge har de sammen med andre dugnadsarbeidere lagt ned et stort arbeid for å gjøre området til et attraktivt turområde, der det også vil bli mulig for funksjonshemmede å komme til. Menigheten vil takke Kvaløysletta Bydelsråd som har vært en viktig medspiller i dette prosjektet. Foto: Jon Børge Godt utvalg i: Bibler, barnebibler, salmebøker og andaktsbøker Vi utfører GULLTRYKK på bibler og salmebøker Storgt. 86. Pb 295, 9008 Tromsø Tlf :

8 8 Organist med fersk doktorgrad på kreft På tomannshånd med Tonje Tekst og foto: Holger R. Raste Vi kan trygt si at organisten i Sandnessund menighet, Tonje Braaten (46), kan mer enn sine koraler. I januar i år forsvarte hun sin doktoravhandling om kreft hos kvinner, og fikk sin akademiske tittel dr. scient! Men hun hviler ikke på sine laurbær, i julen skal hun sitte på sin orgelkrakk og spille julesanger og salmer for sin menighet, mens sønnen hennes på 16 år gjør tjeneste som kirketjener i Sandnessund interimskirke. - Men i romjula skal jeg ta meg tid til å besøke min øvrige familie på Eidsvoll, betrodde hun da Kvaløynytt fikk besøke henne på hennes arbeidsplass på Universitetet. Ei sporty Eidsvolldame Tonje er vel kjent for de fleste av våre lesere fra alle de år hun har vært organist her i Kvaløy. Opprinnelig er hun fra Eidsvoll, men har bodd i 22 år her nord. Og her trives hun, både med folket og naturen. Hun føler seg spesielt godt i naturen her på Kvaløya, både sommer og vinter. - Som gammel orienteringsløper trives jeg stort når jeg får tid til å gå turer sommer som vinter. Har forsket på kreft hos kvinner Hun forteller at hun var så heldig å komme inn i et større forskningsprosjekt under ledelse av professor Eiliv Lund ved Universitetet i Tromsø, der hun fikk ha sitt eget Hagtun Radio Tv & Maritime Slåttnes Kvaløysletta Tlf fax Atle mobil: FIN ARBEIDSPLASS: Tonje Braaten trives godt på sin arbeidsplass på Universitetet i Tromsø, der hun bor så å si vegg i vegg med Universitetssykehuset. På veggen henger det ferske doktorgradsdiplomet. prosjekt. Økonomisk var de også så heldig at de nylig fikk 18 millioner kroner fra EU til forskning på gener og kreft. Prosjektet Kvinner og kreft har pågått siden 1991, og de har samlet inn materiale fra norske kvinner mellom 30 og 70 år. Det har vært kreft i ulike former, men spesielt brystkreft. Et av hovedspørsmålene har vært hvorfor kreft rammer ulikt i befolkningen. - Hva har du funnet ut så langt? - Tema for min avhandling er sosiale ulikheter i forekomst og overlevelse av kreft. Det er kjent fra før at kvinner med høy utdanning oftere får brystkreft, men vi har klart å finne årsakene til at det er slik, og det er nytt. Høyt utdannede venter lenger med å få barn og får færre barn enn andre, og barnefødsler beskytter mot brystkreft. Symaskinreparatøren Prestvikvegen 2, 9110 Sommarøy Tlf: Symaskiner til de fleste! Reparasjon av det meste!

9 - Kan man si at det å få barn tidlig er godt for helsa? - På en måte ja. Ellers har vi oppdaget at mye bruk av alkohol ikke er bra spesielt ikke for brystkreft, og alkoholkonsumet øker med utdanningsnivå her i landet. Kvinner med høy utdanning får sjeldnere krefttyper som kan skyldes røyking fordi de røyker mindre. Spennende Ellers har vi funnet ut at de med høy utdannelse har større overlevelse. - Hva med alder? På tomannshånd med Tonje - Her som ellers er kreft mer utbredt hos den eldre del av befolkningen Tonje Braaten skjuler ikke at hun trives i forskningsmiljøet på Tromsø Universitet. - Ja, jeg trives veldig godt her - Hva nå? - Jeg vil fortsette med forskning, og da vil jeg delta i et prosjekt om hva det genetiske har å si for å få kreft. Her har vi allerede et stort materiale som vi vil gå løs på. Et godt utgangspunkt. - Tar du peiling på en professortittel? - Tjaaa, men det vil i så fall ligge mye lenger fram i tiden. 9 Liker å spille Tonje kan ellers fortelle at hun trives med jobben som organist her på Kvaløya. - Jeg er glad i musikk, og som organist kommer jeg meg mye ut i bygdene, får møte mange trivelige mennesker. Tonje har bygd egen bolig på Storelva på Kvaløya, og liker seg godt der. - Det er kort vei til fine naturopplevelser, både sommer og vinter. Selv om her ikke er den store skauen som jeg er vant til heime på Østlandet. Vi takker Tonje for praten, og ønsker henne og familien en riktig God Jul og et Lykkebringende Godt Nytt år! GUDSTJENESTEREFORMEN Etter den første overraskelsen begynner folk nå å summe seg, og det har ført til at høringsfristen er utsatt fra 31. januar til 15. september neste år, videre til at endelig HØSTMARKEDET Kvaløysletta kirkeforenings høstmarked ga denne gang et netto overskudd på kr ,50. Det er adskillig mindre enn tidligere år, og besøket var også svakt faktisk så svakt at det er høyst tvilsomt om markedet vil bli ført videre. Kanskje tiden er løpt fra denne type arrangementer? Høstlotteriet er ennå ikke trukket. behandling er flyttet fra kirkemøtet 2009 til møtet året etter. Kvaløynytt vil følge utviklingen. Konfirmantenes lysaksjon Konfirmantene i Kvaløy er i ferd med å avslutte årets aksjon til inntekt for Strømmestiftelsens arbeid blandt vanskeligstilte barn i Uganda og Afrika. Før innsamlinga er avsluttet regner Tarald Varhaug med ny rekord på rundt 40000,- i år. Vi takker konfirmantene for innsatsen! Men det skjer også gledelige ting: Kirkeforeningen har fått en gave på kr ,95 til inventar i den fremtidige kirka på Kvaløysletta fra syforeningen Femmeren ved Astrid Sørensen. En stor takk til de varme hjerter og flittige hender! Torbjørg Solbakken (til venstre) og Odhild Rydningen sørget for deilige vafler. Foto: Holger R. Raste Best Kvaløysletta Åpent alle dager til kl Kvaløysletta Tlf I Kaldfjord og på Storelva Fast lavpris Stort utvalg Gode tilbud AVD. STORELVA Tlf Ferskvaredisk / Catering Skipsproviant / kjøtt engros KALDFJORD - TLF

10 10 Fredslyset fra Betlehem i Hillesøy! Allerede på 100-tallet mente man å lokalisere stedet i Betlehem der Jesus ble født. Over denne fødselsgrotten bygde man på 300-tallet en kirke, og den står den dag i dag, selv om deler er byttet ut pga. slitasje. Inne i fødselsgrotten brenner et lys med en evig flamme, dvs. noen vokter flammen så den aldri slokner. Ved årtusenskiftet 1999 / 2000 klarte man Nytt fra menighetene å frakte flammen blant annet til Danmark. Her passes den på av gråbrødremunkene i Roskilde. Hvert år siden har flammen spredt seg fra Danmark og videre i Skandinavia i adventstida. I år har vi for første gang fått flammen fra fredslyset i Betlehem til Hillesøy menighet. Flammen kom med hurtigruta til Tromsø 29. november og ble hentet der. Den ble benyttet under LysVåken-gudstjenesten i Hillesøy kirke 1. søndag i advent og blir tatt vare på i menigheten frem mot julaftensgudstjenestene. Fredslyset er et sterkt symbol om fred. Jesus ble kalt Fredsfyrsten, Han brakte fred mellom oss og Gud, og ba oss elske hverandre. Vi mennesker svikter stadig. Fredslyset kan minne oss om Jesus og om at vi er kalt til å skape fred. Dersom du ønsker flammen fra fredslyset i Betlehem med deg hjem, kan du ta med et gravlys eller liknende til julaftens-gudstjenesten i Mjelde og Hillesøy. Da kan du selv tenne lysene på middagsbordet julaften med den evige flammen fra Betlehem. Bli med i Givertjenesten! Vi har opprettet givertjeneste i menighetene. Du kan nå legge inn faste trekk eller enkeltbeløp til din menighet. Ved å merke disse innbetalingene går pengene til akkurat det du måtte ønske å støtte. Eksempelvis kan du støtte menighetens eget barne og ungdomsarbeid, misjonsprosjektet eller nytt kirkebygg på sletta. I Kvaløy vil pengene gå til forskjellige tiltak i menighetsrådets handlingsplan. Nytt av året er at Kvaløy menighetsråd har opprettet et orgelfond for å skaffe kirka et nytt orgel. Menighetrådet har bevilget kr 10000,- Alle som vil bidra, kan gi sin gave til Kvaløy menighets gavekonto og merke gaven med Nytt orgel. Om du ikke spesifiserer innbetalinga går det til menighetens arbeid generelt. Du kan få skattefradrag for gaver inntil 12000,- i året. For å få til dette må vi innrapportere beløp og personnummer til staten. Minimumsbeløp for skattefritak er kr. 500,- pr. år i gave. Ved at du gir oss ditt personnummer, enten: pr post til Kvaløy prestegjeld, PB 4025, 9279 Tromsø pr e-post til eller: pr tlf: og spør etter Jon Børge Frafjord vil vi kunne følge opp dette. Du kan betale til: Sandnessund menighet: Kvaløy menighet: Hillesøy menighet: Jon Børge Frafjord Andresens Vaabenforretning Andresens Vaaben Etablert 1870 Storgata 53 Telefon Geværer og ammunisjon Sports- og Fiskeutstyr En bedre reiseopplevelse tlf: Tromsø Fjordveien Kvaløysletta Internettside: <http://www.rodtind.no> E-post: Telefon: Solstrandveien 25, 9020 Tromsdalen Tlf

11 Slekters gang 11 Døpte Kvaløy Amalie Marlen Johansen Aurora Jensen Rino Andre Oppheim Robertsen Alma Bertine Pedersen Nathaniel Røkenes Kristiansen Leonard Nestun Vilde Mikalsen Deinboll William Ebbe Lindrupsen Georg Johnsen Mikkelborg Marlen Kristina Johansen Henrik Olden Johansen Magnus Smuk Michelle Lind Berg Gundersen Storm Riksheim Lisa Sofia Hermansen Benjamin Hansen Robertsen Solveig Johanne Pettersen Døpte Sandnessund Kasper Kristensen Ingrid Samuelsen Astrid Johanne Bartnes Wikmark Martine Thorstensen Brennvik Sebastian Kristiansen Marie Dahl Døpte Hillesøy Sigurd Aleksander Yttergård Bjørn Edmund Hansen Rikardsen Sigurd Sebulonsen Vigde Kvaløy Hanna Hekkala og Vegar Berglund Døde Kvaløy Hedvik Louise Josefine Lindrupsen Vidar Bakken Svein Karl Iversen Døde Sandnessund Henry Evensen Ingeborg Eline Brendeløkken Døde Hillesøy Judith Nikoline Marie Myrnes Halgerd Elfrida Kanette Pedersen Per Magne Seljevold Arne Kristian Magne Hermansen Verner Emil Hansen ICA-senteret v. Giæverbukta Tlf Arbeidstøy, sko og støvler Regntøy og oljeklær Lokalproduserte blomster! Stakkevollvn 49 tlf Blomster til alle anledninger. Kvaløyrosa, Tromsø Blomsterforetning AS Telefon: , E-post:

12 12 Kirkens medarbeidere Tromsø kirkekontor Kvaløy menighetskontor Slettatorget 8, postboks Tromsø Fax: E-post: Hjemmeside: Menighetskontoret er betjent hverdager fra kl til Prestene kan også treffes utenom kontortid etter avtale. Mandag er prestenes fridag. Sokneprest: Knut Olstad, Akkarvn mobil: Kapellan: Jon Børge Frafjord Eineveien Kapellan: Kjersti Haave Reknes og Runar Reknes, Brensholm Kateket: Tarald Varhaug, Kaldfjord Organister: Leif Arne Pettersen Tonje Braaten Runar Reknes Kirketjenere: Harald Isaksen, Kvaløy krk Elin Teigen, Hillesøy krk Christian Vassbotn, Kvaløysletta Kvaløy menighetsråd Leder: Arild Olsen Berglund Sandnessund menighetsråd Leder: Lillian Kvarsnes Hillesøy menighetsråd Leder: Jon Olav Hansen Kvaløynytt Utgis av menighetene i Kvaløy prestegjeld Redaktør Holger R. Raste Redaksjonsmedlemmer: Erik Egeberg Linda Berge Lorentsen Knut Olstad Frivillig kontingent kr. 150,- pr år Gironr.: Neste nummer: Stoff som skal med i neste nummer må sendes til prestekontoret innen Trykkeri: Norbye & Konsepta Tromsø Tlf Fax Velkommen til gudstjeneste s. i advent 11:00 Kvaløy kirke KO Dåp Julaften 11:00 Kvaløysletta sykehj. KO Juleandakt 11:00 Mjelde kirke KR Julaftens gudstjeneste 14:00 Hillesøy kirke KR Julaftens gudstjeneste 14:00 Kvaløysletta JF Familiegudstjeneste Kvaløya Barnegospel 16:00 Kvaløysletta JF Julaftens gudstjeneste Sandnessundet Blandakor 16:00 Kvaløy kirke KO Julaftens gudstjeneste Juledag 11:00 Kvaløy kirke KO Høytidsgudstjeneste 12:00 Hillesøy kirke KR Høytidsgudstjeneste juledag 11:00 Tromvik helsehus KO Høytidsgudstjeneste 11:00 Straumsbukta bedehus KR Julegudstjeneste Kristi åpenb.dag 11:00 Kvaløysletta JF Nattverd 17:00 Vengsøy bedehus JF Julegudstjeneste og juletrefest Nyttårsaften 17:00 Kvaløy kirke KO Nyttårsaftens gudstj. Nattverd Kr.åpenb.dag 16:30 Slåttnes ungdomshus KO Juletrefest 17:00 Kvaløysletta JF Juletrefest s.e. Kr.åpenb. 11:00 Kvaløy kirke KO Familiegudstjeneste s.e. Kr.åpenb. 11:00 Kvaløysletta JF s.e. Kr.åpenb. 11:00 Kvaløy kirke KO Nattverd 17:00 Hillesøy kirke KR Nattverd Vingårdssønd. 11:00 Kvaløysletta JF Nattverd 17:00 Trondjord skole JF Såmannssønd 11:00 Kvaløy kirke vikar Bibeldag 11:30 Bentsjord kapell RR Bibeldag Kristi forkl.dag 11:00 Hillesøy kirke RR Nattverd 11:00 Kvaløysletta JF 18:00 Vengsøy bedehus JF Sønd. før faste 11:00 Kvaløy kirke JF 17:00 Hillesøy kirke Musikal Askeonsdag 19:00 Kvaløy kirke JF Fastegudstjeneste Nattverd s. i faste 11:00 Kvaløy kirke KO Bibelhelg med gjestetaler fra FBB. Nattverd 17:00 Kvaløysletta JF s. i faste 11:00 Kvaløy kirke KO 12:00 Straumsbukta friluft KR Friluftsgudstjeneste 17:00 Sommarøy baptistkirke Bønn og lovsangsmøte s. i faste 11:00 Kvaløysletta JF Nattverd :00 Kvaløy kirke KO Fastegudstjeneste Maria budsk.dag 11:00 Hillesøy kirke KR Visitasgudstjeneste. 18:00 Bentsjord kapell KR Visitasgudstjeneste s. i faste 11:00 Kvaløysletta JF Visitasgudstjeneste Palmesøndag 11:00 Mjelde kirke RR Dåp og Nattverd 12:00 Storelva skileikeplass JF Forkortelser: KO.: Knut Olstad, RR.: Runar Reknes, KR.: Kjersti Haave Reknes JF.: Jon Børge Frafjord, Vær oppmerksom på at det kan bli endringer i den oppsatte gudstjenestelista. Se for sikkerhets skyld i avisenes kirkeannonse på fredager eller les Redaksjonen ønsker alle en gledelig Jul!

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! +TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys!

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL 1. Velkomst 2. Sang ved elever 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord. Den blanke himmelstjerne,

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

Temagudstjeneste for Haukeland skole

Temagudstjeneste for Haukeland skole Temagudstjeneste for Haukeland skole Tirsdag 20. desember 2010 kl. 1130 Ansvar: 3. klasse og 7. klasse Inngang / Prosesjon ( 3. klasse m/ lys - mørk kirke) Inngangsord ( presten ) / (lys legges fremme

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund I dag er det pinsedag, men prekenteksten er hentet fra noe som skjedde på påskedag. Disiplene var redde og hadde låst seg inne, fordi han som de hadde

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Songar til julefesten 2014

Songar til julefesten 2014 Songar til julefesten 2014 Tenn lys! Det lyser i stille grender Nå tennes tusen julelys Deilig er jorden Glade jul Et barn er født i Betlehem O Jul med din glede Jeg gikk meg over sjø og land Så går vi

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 september - desember 2015 12 Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø 1 Korpsnytthilsen sept 2015 En barnslig tro? Nettopp

Detaljer

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La 30. Søndag i det alminnelige kirkeår - År B (Messeboken s. 607) 25. oktober 2009 Første lesning: Jer 31, 7-9 Salme 126. Omkved: Herren har gjort store ting mot oss, og vi ble fulle av glede Annen lesning:

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

ÅRSMELDING 2006. I året som gikk holdt MR 10 ordinære møter, og 8 AU-møter. Rådet behandlet i alt 66 saker.

ÅRSMELDING 2006. I året som gikk holdt MR 10 ordinære møter, og 8 AU-møter. Rådet behandlet i alt 66 saker. SANDNESSUND MENIGHETSRÅD ÅRSMELDING 2006 1) Innledning I året som gikk holdt MR 10 ordinære møter, og 8 AU-møter. Rådet behandlet i alt 66 saker. Menighetens årsmøte ble holdt på Kvaløysletta ungdomsskole,

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

Salvasjonisten. Nov - des 2014. korpsblad for Bodø korps. Frelsesarmeen, Bodø Korps siden 1893

Salvasjonisten. Nov - des 2014. korpsblad for Bodø korps. Frelsesarmeen, Bodø Korps siden 1893 Salvasjonisten korpsblad for Bodø korps Nov - des 2014 Frelsesarmeen, Bodø Korps siden 1893 Søndagen 23 nov Kl.10:30 Bønn Kl.11:00 Gudstjeneste Mandag 24 nov Tirsdag 25 nov Kl.18:00 Andakt på Fengslet

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Vi ber for Forbønnsopplegg

Vi ber for Forbønnsopplegg Vi ber for Forbønnsopplegg 1 Forord Det er ingen selvfølge at barn og unge som vokser opp i dag får høre om Jesus. Og det er heller ingen selvfølge at noen ber for dem. Derfor er forbønnsopplegget Jeg

Detaljer

Vi ønsker Guds velsignelse i arbeidet med å gi neste generasjon Bibelens ord og velsignelser.

Vi ønsker Guds velsignelse i arbeidet med å gi neste generasjon Bibelens ord og velsignelser. Takk! Her sitter du med en gave i hendene. Ja, du har sikkert betalt noe for denne fargeleggingstegningsboken, men ikke så mye som det har kostet å lage den. Takk til Oddfrid Eriksrud som har laget alle

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg!

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! 34 Vi tror på èn Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! For så høyt har Gud elsket verden

Detaljer

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle I. SAMLING 1 Forberedelse Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle Klokkeringing Informasjon om dagens

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Sorgvers til annonse

Sorgvers til annonse Sorgvers til annonse 1 Det led mot aften, din sol gikk ned, din smerte stilnet og du fikk fred. 2 Snart vil den evige morgen løfte det tårevåte slør. Der i det fredfulle rike. Ingen blir syke eller dør.

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN 5 Januar 31 Mars 2015 FAST PROGRAM: Tirsdag kl. Torsdag kl. kl.18.00 Koinonia Fredag kl. kl.18.00 FAbu-klubb Søndag kl.emøte kl. INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN Bryne korps (menighet) Mandag kl.19.00 Fellesmusikk

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

Juleplaner 2014 for Sandbakken barnehage

Juleplaner 2014 for Sandbakken barnehage Juleplaner 2014 for Sandbakken barnehage Mål: (generelle) Fylle førjulstiden med forventning, glede og undring Gjøre barna kjent med julens tradisjoner og skikker Ta vare på tradisjoner som er en viktig

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30. I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat.

FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30. I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat. FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30 I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile. (Matt.11,28) I Det er

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

Høytidsgudstjeneste Juledag 2009

Høytidsgudstjeneste Juledag 2009 Høytidsgudstjeneste Juledag 2009 Gledelig Kristmesse! Juledagen var fra gammelt av den største festdagen i julehøytiden. Dette speiles fortsatt i flere språk, deriblant engelsk hvor denne dagen kalles

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

Nr.2 2008 30.årgang. Foto: Kåre Grip

Nr.2 2008 30.årgang. Foto: Kåre Grip Nr.2 2008 30.årgang Foto: Kåre Grip I dette nummeret: Bilder fra historisk gudstjeneste i Gamvik kirke Juleandakt ved biskop Kjølås Presentasjon av konfirmantene Rapport fra misjonsprosjektet Nytt fra

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var

Detaljer

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2.

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2. G2 Høsten 2007 Bønnemøte i Lillesalen fra kl:16:30 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet 2. Nådehilsen Kjære menighet. Nåde være med dere

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Og det er godt mulig du skal gjøre noe som enda ikke står på denne oversikten. Hva har Gud lagt på hjertet ditt? Snakk med oss!

Og det er godt mulig du skal gjøre noe som enda ikke står på denne oversikten. Hva har Gud lagt på hjertet ditt? Snakk med oss! Oslo misjonskirke Betlehem består av alle mulige slags mennesker i fellesskap rundt Jesus. Med alle mulige slags talenter, nådegaver og engasjement! Kirken er også Jesu kropp, og mye mer enn møter og arrangementer

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

som ikke har det så godt med livet akkurat nå. Noen og enhver av oss kan oppleve å komme litt på kant med livet iblant.

som ikke har det så godt med livet akkurat nå. Noen og enhver av oss kan oppleve å komme litt på kant med livet iblant. Julepreken 2017 For noen få dager siden fortalte, Jarle, diakonen vår, at det nettopp var født to barn på flyktningmottaket på Dikemark. Barn fødes jo hele tiden, på sykehus, i en stall, og på flyktningmottak,

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

Dåp Skaunmenighetene

Dåp Skaunmenighetene Dåp Skaunmenighetene Revidert dåpsliturgi 2015 Revidert dåpsliturgi 2015 1 1 Mottakelse til dåp I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. I dag skal NN/(antall) barn bli døpt. I tillit og glede bringer

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Konfirmantsamling 6 JESUS

Konfirmantsamling 6 JESUS Konfirmantsamling 6 JESUS Til deg som konfirmantleder Samling 6: JESUS FØR SAMLINGEN o Be for samlingen. o Be for hver enkelt med navn. o Be om Den hellige ånds ledelse i deres hjerter og om at du som

Detaljer

Et annerledes døgn i kirka

Et annerledes døgn i kirka Et annerledes døgn i kirka Illustrasjon: Guro Rohde Lys våken, lys, lys våken, her er det liv, det er lys, det er sang Og vi synger sammen Lys våken, lys, lys våken Her er det fest, vi blir med med en

Detaljer

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST KL. 10.00 - HØYMESSE KL. 16.00 - MESSE PÅ FILIPPINSK KL. 18.00 - MESSE PÅ SPANSK Vi som ennå underveis gleder oss med alle dem som alt er kommet hjem. Vi tror på de

Detaljer

Torgarposten nummer 1 2014 8. årgang

Torgarposten nummer 1 2014 8. årgang Livet i Brønnøy: Nissen er Torg-væring: Her er Nissen fra Torget. Hvem er det tror du? Jo, det er meg. Jeg begynner å dra litt på årene, så både håret og skjegget har begynt å bli grått. Kanskje jeg kommer

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Nyhetsbrev 1-2015. Kvinnen kom til konferansen med en uren ånd, men dro hjem fylt av Den Hellige Ånd.

Nyhetsbrev 1-2015. Kvinnen kom til konferansen med en uren ånd, men dro hjem fylt av Den Hellige Ånd. Nyhetsbrev 1-2015 Kvinnen kom til konferansen med en uren ånd, men dro hjem fylt av Den Hellige Ånd. August konferanse med tegn og under Får en kontrast forteller Thor Ivar med iver. De siste 20 årene

Detaljer

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1.

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. Den Nytestamentlige Menighets Offertjeneste 1. Pet. 2:4 5 Når dere kommer til Ham som er Den Levende Stein, som

Detaljer

Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet. 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke

Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet. 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke Mine erfaringer med den lokale kirken På en skala fra 1-6, hvor enig eller uenig

Detaljer

Kandidater til Fana sokneråd 2015

Kandidater til Fana sokneråd 2015 Kandidater til Fana sokneråd 2015 Fire spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor vil du bli medlem av Fana sokneråd? 2. Hva mener du er det viktigste for soknerådet i de neste fire årene? 3. Hvilke områder

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

ADVENTS- og JULESANGER i EPLEKARTEN

ADVENTS- og JULESANGER i EPLEKARTEN ADVENTS- og JULESANGER i EPLEKARTEN Innhold I TÅRNET... 2 O HØYE BARN... 2 ADVENTSKRANSEN GRØNN OG RUND... 3 ADVENTSVERS... 3 OVER SOL OG OVER STJERNE... 4 DEILIG ER DEN HIMMEL BLÅ... 5 MARIA VAR EN MØY

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer