Kvaløynytt. Se, jeg forkynner dere en stor glede!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvaløynytt. Se, jeg forkynner dere en stor glede!"

Transkript

1 Kvaløynytt Nr ÅRG. 42 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY Se, jeg forkynner dere en stor glede! Inn i denne mørke verden hvor vi rammes av miljøkrise og økonomisk krise og mange sliter med sykdom og andre plager, møter Gud oss med sitt glade julebudskap gjennom sine budbærere, englene: Frykt ikke! Se, jeg kommer til dere med bud om en stor glede, en glede for hele folket: I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Kristus Herren. Kunstneren Sigrun Sæbø Kasberger har gjennom sitt julemotiv Hyrden, som vi har lånt til forsidebilde i år, virkelig lyktes med å formidle julens glade budskap til oss mennesker også i dag. Det var sikkert både mørkt og kaldt på Betlehemsmarka julenatt, der hyrdene samlet seg rundt et lite bål. Det går fram av bildet, men samtidig får hun sagt at Gud har et godt budskap til alle mennesker. Han ser oss alle og vil oss alle vel, evig vel. Julens glade budskap om frelserens fødsel kaster et veldig lys inn i vårt mørke, og det hjelper oss å se våre personlige problemer og denne verdens kriser i et større perspektiv. Gud har hørt våre rop om hjelp og redning, og Gud har funnet sin måte å møte denne verdens nød på. Da Gud så at vår dypeste nød hadde sin årsak i våre harde hjerter, vår egoisme og vår grådighet, med andre ord, vår synd, så Gud også at det var en Frelser vi alle trengte. Så er det det Guds budbærer vil fortelle oss: Gud har sendt sin egen Sønn til jord for at Han skal bringe forsoning og fred mellom Gud og mennesker og hjelpe oss til å finne vår plass i Guds store plan. Da det ikke fantes noen farbar vei fra oss mennesker til Gud, steg Gud selv ned til oss og ble et menneske i Jesus Kristus. Det var Gud selv som åpnet en helt ny veiforbindelse mellom Gud og mennesker en bro og denne broen er bygd av kjærlighet. KO Sjømannskirken har en serie med vakre julekort tegnet av Sigrun Sæbø Kapsberger og oppfordrer oss til å besøke deres nettsider:

2 2 Biskopens julehilsen Lederen Det finnes ord i vårt språk som det dufter av. Det er ikke bare på kjøkkenet det dufter, men også av språket. Et sånt ord i vårt språk er trøsterik. Ordet trøsterik kan være som en blomsterbukett, plukket av barn og satt på alteret. Ordet trøsterik er mye vakrere enn ordet ok. Ok er et av vår tids ord for trøst. Du er ok, han, hun, den, det er ok. Det er godt ment, men det er et ord uten duft og platt som en veggelus. Det passer ikke på et alter med linduk. Når jeg skriver min advents- og julehilsen til menighetsbladet, har jeg ønske om å bringe en trøsterik hilsen. Jeg vet at sorg hører til livet. Jeg tror ikke man kan leve et ekte jordisk liv uten savn, vemod, tårer, synlige og usynlige. Det ville ikke være helt virkelig. Vi er en del av den forgjengelige skapelsen. Høsten og den mørke vinteren minner oss om det. Også over menneskelivet drar det en høst og en vinter. Sorg og savn har sin tid, ofte altfor lang. Julen er ikke bare gledens høytid. For mange bringer høytiden også med seg sorg og savn. Derfor trenger vi å plukke sammen de gode ordene til en vakker bukett. Andre ord som er nesten like vakre som trøsterik, er medglede og medlidelse. Det er en som vandrer med oss i advents- og juletiden. I kirken synger vi: I mørket ved vår side står han som steg inn i våre kår. Hvert adventslys skal minne om at Jesus, lysets Herre, kom. Å gå gjennom livet med Den usynlige vennen ved sin side er alltid å gå med det trøsterike. Du tenner adventslysene. Julen er nær med alle sine salmer og julesanger. Alle vitner om det guddommelige lyset som trøster, gleder og viser vei. Kristus er det store lyset. Ved Den hellige ånd blir han en av oss. Han sank i vår jammer ned så dypt som ingen vet. Gi deg tid til å betrakte det skjønne budskapet. Det er kjærlighetens budskap, ikke som krav, men som nåde og gave. Se på buketten som er satt sammen av ordene trøsterik, medglede og medlidelse. Da finner du julens budskap, på dypet. Trøsterik og gledelig jul! Trøsterik jul! Advent er ventetid. For oss kristne er det også ei forberedelsestid, - vi forbereder oss på noe som vi vet skal komme. Julen med sitt glade budskap, - oss er en evig frelser født! Rart er det at denne ventetiden kommer på vår mørkeste årstid. Da vi automatisk stemmes i moll, vi tenner lys for liksom å fordrive mørket omkring oss. Men også i oss. Vi søker sammen for å stenge det mørke, det kalde og triste ute. Vi maner fram lyset og varmen i oss og hos hverandre. Spørsmålet er: Er vi flinke nok til å være et lys og et bål for hverandre? Overskriften for denne lederen har jeg hentet i ei salme i Landstads Kirkesalmebok. Bakgrunnen for det er at jeg traff en god kjenning av meg ved et kaffebord på Heracleum kafe for en tid siden. Da kom vi inn på livet og evigheten. Han fortalte ei rørende historie fra sin heimbygd: En av bygdas sønner var gått bort. Han var kjent for ikke å ha hatt den lyseste vandringsvei, - alkohol og et utsvevende liv hadde vært en tung bør for foreldrene. Da han var vel i graven møtte de moren, og en spurte: Hva tror du om sønnen din nå? Kom han hjem til sin Gud? Et tungt og hardt spørsmål, vil du sikkert si. Men moren var forberedt, og svarte: Gud har vel et rom også for ham! For jeg har sendt mange bønner til Gud om det. Da jeg kom hjem slo jeg opp i M. B. Landstads Kirkesalmebok, under Bots- og Bededag, og fant salme nr. 613, som lyder: 1. Dyp av nåde er hos deg, Jesus, ennu rom for meg? Har forlatelse du mer For en synder som jeg er? 2. Jeg har stått din Ånd imot. Trådt ditt budord under fot. Vandret villsomt langt fra deg. Er det ennu rom for meg? 3. Å, jeg er så kold og død. Eier bare synd og nød. Tør jeg komme frem til deg. Er det ennu rom for meg? 4. Dyp av nåde er hos deg, Jesus ennu rom for meg. Har min sjel du ennu kjær. Å, så ta meg som jeg er! Med den salmens instendige bønn, kan vi kjempe oss gjennom ei kald mørketid, i visshet om at Julen og dens budskap gir oss både håp og ankerfeste, bare vi holder fast ved ordets rette lære og rene forkynnelse. Gledelig jul og et Velsignet God nytt år, ønskes dere alle! HRR Er det ennu rom for meg? Per Oskar Kjølaas

3 Hilsen fra Kvaløy Første søndag i advent gikk vi inn i et nytt kirkeår, og snart er det både Jul og Nyttårsfeiring. Når dette går i trykken, er adventsiden på hell og jula ringes inn. Advent betyr ankomst og som alle vet er det Jesusbarnets fødsel på jorden vi tenker på. Adventslysene er etter tradisjonen tro tent for lengsel, glede, håp og fred. Vi er takknemlige for året vi har fått, hvordan blir 2009? Jeg skal ikke prøve meg på å spå i fremtiden! Jeg skal heller ikke si så mye om finanskrisa og en urolig verden. Mennesker spår, Gud rår! Uansett hva som måtte komme, så la oss i enfoldighet legge alt i Guds hender og tenke at så lenge Gud er for oss, hvem er da imot oss? Det er likevel et par ting jeg har lyst å nevne Hilsen fra Sandnessund For noen uker siden arrangerte menighetsrådet medarbeidersamling hvor temaet var: Hus av levende steiner. Domprost Herborg Finnset Heiene talte over emnet og vektla betydningen av både hjørnesteinen og alle de andre steinene i et byggverk. Det går adskillig fortere å bygge med ensformede betongsteiner enn naturstein enn si levende steiner. De levende steiner skal finne sin plass i forhold til hverandre Hilsen fra Hillesøy Lederne hilser i forhold til 2009 som vi med sikkerhet kan si noe om. Dette er siste året av en valgperiode på 4 for Kvaløy menighetsråd. Med andre ord blir det valg av nytt menighetsråd i Mer informasjon om dette kommer vi selvsagt tilbake til. Vår kjære sogneprest Knut Olstad har bestemt seg for å avslutte sin prestetjeneste i Kvaløy og gå over i pensjonistenes rekker. Hans siste gudstjeneste blir den 14.6 i Kvaløy kirke kl Så bærer det sørover til nytt hus! Knut har fortsatt et halvt år igjen av sin tjeneste, så jeg skal ikke holde avskjedstale nå. Likevel vil jeg helt kort si at Kvaløy menighet er svært takknemlig for det Knut og hans kone Reidun Olstad har gjort for menigheten her i alle disse årene. Vi er blitt svært bortskjemte, derfor er neste uunngåelige spørsmål; hvilken prest får vi etter Knut. Prosessen med nyansettelse er allerede i gang, og jeg ber menigheten huske på Knut og hans familie i sine bønner, samt bønn om ny prest til menigheten. Det er svært godt å være en del av Kvaløy menighetsråd, og spesielt godt er det å se at vi har medarbeidere i menigheten som uten noen justering og tilhugging, bare tilpasse seg Byggherren. Sandnessund menighet blir 5 år når vi runder nyåret. Satsningsområdet har vært barne- og ungdomsarbeidet. Prosjektet Unge medarbeidere (UM) er et arbeid som tilbyr ledertrening til ungdom etter at konfirmasjonsåret er omme. På de tre årene prosjektet har eksistert, er antall deltakere fordoblet! Dette betyr at tilbudet til TenSing-konfirmantene kan bli enda bedre med flere ungdommer involvert på ledersiden. Kanskje kan det gi knoppskyting slik at annet barne- og ungdomsarbeid blir dannet. I menigheten våres er det Jon Børge Frafjord som har vært drivkraften i dette arbeidet. Mange takk for ditt store engasjement, Jon Børge! Hillesøy menighet er inne i en prøveperiode med ny liturgi under gudstjenestene og det har vært ei utfordrende tid både for liturg og menighet. En av de ting som er nytt er at det skal opprettes såkalte gudstjenestegrupper som skal være med å planlegge (bestemme) hvordan gudstjenesten skal gjennomføres. Det er alt fra hvilke bønner som skal brukes, til hvilke salmer som skal synges. Derfor oppfordres de som kan tenke seg å være med på dette å ta kontakt med prestene våre. Advent og mørketid, for mange ei tung tid, men det er mange lyspunkt å oppleve dersom du oppsøker de. I reklameverden bruker de ofte ordene lyspunkt i mørketiden men det største lyspunktet vi har gjør en utrolig innsats, som alltid stiller opp, som er positiv, inkluderende og som engasjerer og drar andre med seg. En slik medarbeider er Øyvind Pettersen, som gjør en stor innsats på mange plan; primus motor på dugnader på kirkegårder og i og rundt kirka, leder for undervisningsutvalget, leder for ungdomskafeen og ellers aktiv i arbeid for barn og unge i Kvaløy menighet. Valget var derfor enkelt når vi i år hadde bestemt oss for å kåre årets medarbeider det ble selvsagt Øyvind. Hjertelig takk for innsatsen. Jeg vil hilse alle sammen God jul og Godt Nytt År med denne kjente og kjære julesalmen: Mitt hjerte alltid vanker i Jesu føderum, der samles mine tanker som i sin hovedsum. Der er min lengsel hjemme, der har min tro sin skatt, jeg kan deg aldri glemme, velsignet jule natt. Måtte Gud fortsatt velsigne vårt arbeide. Hilsen Arild Olsen Berglund De siste månedene av dette året har Andreas Berger vært engasjert i deltidsstilling som ungdomsmedarbeider og bidratt veldig godt både i UM og TenSing. Vi håper at denne lille stillinga også kan videreføres i de kommende årene, men det avhenger av midler utenfra. I de 5 årene som er gått, kan jeg merke Byggherrens hånd over byggverket. Han inviterer alle til å bli levende steiner som bygges opp til et åndelig hus. God jul og godt nytt år! Hilsen Lillian B. Kvarsnes er jula og dens feiring. Gode tradisjoner gir en trygg og god følelse, du vet at det utprøvde virker og gir deg den virkning du var ute etter. Da ønskes alle i soknet ei velsignet julehøytid! Med beste hilsen Jon Olav Hansen 3

4 4 Fra adventsverkstedet Lørdag 29.- søndag 30.november var det kirkas nyttårsfeiring. Lys våken er et arrangement i hele Norge og er en del av trosopplæringsreformen i Den Norske kirke. Lys Våken handler om å være lys våkne for det som skjer rundt oss. Vi skal være våkne for hverandre, for Gud og for oss selv. Det ble et nyttårsfestprogram i Hillesøy kirke hvor barn og unge fra 5.-7.trinn Lys våken LYS VÅKEN I HILLESØY KIRKE adventsnatt i kirken møttes allerede lørdag formiddag. Her startet vi med at alle fikk egne Lys Våken t-skjorter, bli-kjent-leker og lære seg Lys Våken sangen. Denne sang barna på familiegudstjenesten neste dag sammen med andre sanger. De hadde omvisning i kirka hvor de lærte litt om historien og de forskjellige tingene i kirka. God mat utover dagen ble laget og ordnet av hjelpsomme frivillige foreldre som stilte opp. Selv om det blåste og var kaldt var barna mye ute og hadde egen refleksløype med forskjellige poster, her var det spørsmål og oppgaver som barna skulle løse. Gudstjeneste- og adventsverksted var også på programmet. Her malte de på lys, dekorerte fyrstikkesker, laget telyslykter samt øvde på drama og sanger som også ble vist på gudstjenesten. De hadde festmiddag med god lapskaus og etterpå filmkveld hvor de så filmen Bruce Almighty. Barna koset seg med popcorn og litt snop. Etter filmen hadde de andakt og tente lys og ba for alle. Ved midnatt strenet alle sammen ut og gikk i fakkeltog. Ingenting var så godt som en god kopp kakao og boller da de så kom inn igjen. Barna la seg for å sove kl 01 om natta og ble vekket søndag morgen med herlig orgelmusikk. Frokost stod på programmet før øving, opprydding og klargjøring til familiegudstjeneste med to barnedåp. På gudstjenesten deltok barna med sang, drama, tekstlesing og andre ting de hadde øvet på. Til slutt var det kirkekaffe med kaker. I alt var det 17 barn som deltok, 6 ungdomsledere og 3 voksne som var der hele tiden. I tillegg deltok også mange frivillige til andre gjøremål i løpet av døgnet barna var der. Alle hadde det kjempefint og humøret var på topp hele tiden, en suksess med andre ord. Tekst og foto: Linda B. Lorentsen Fra omvisninga i Hillesøy kirke. Her er deltakerne samlet ved alterringen

5 Lys våken 5 Det var gudstjenesteverksted med dramatisering av søndagens tekst om Jesu inntog i Jerusalem Det var spennende å sove i kirka

6 6 Unge medarbeidere Unge medarbeidere kopler av med leik mellom undervisningsøktene Vi har de siste 2 årene hatt et prosjekt i Sandnessund og Hillesøy menighet der vi har tatt på alvor at vi har store konfirmantkull, men nesten ingen av ungdommene er med oss året etter. I Finland har man ved hjelp av et prosjekt kalt ISONEN klart å få med inntil 30% av konfirmantkullet året etter. Med dette som modell ønsket IKO å starte forsøk seks steder i landet, hvorav Sandnessund og Hillesøy skulle være et av stedene. Da vi startet prosjektet i begynnelsen av 2007 hadde vi i Sandnessund ca to tidligere konfirmanter som vi hadde med videre. De to var med i miljøet rundt kirken og vi kunne bruke dem som hjelpeledere inn i konfirmantarbeidet. I dag har vi 16 slike tidligere konfirmanter. Vi har kalt prosjektet vårt Unge Medarbeidere og ønsket med det å si noe om at alle i menigheten er medarbeidere og at vi her har fokus på de unge. Vi har hatt to egne helger i året for de unge medarbeiderne med overnatting, lek og undervisning. I etterkant har disse ungdommene vært med som ledere på konfirmanthelger. Nå i oktober hadde vi over 20 unge medarbeidere med oss på konfirmanthelg på Kaldfjord skole. Det har vært en glede å være sammen med de unge medarbeiderne og vi har hatt god nytte av deres innsats. Vi har hatt en prosjektgruppe hvor vi har hatt representanter fra de unge medarbeiderne med hele tiden. Hensikten med Unge Medarbeidere er både å rekruttere medarbeidere til konfirmanthelger, men også å hjelpe ungdommene til å utvikle seg som individer og la dem få oppleve seg som en viktig del av kirken vår. En av de unge medarbeiderene uttalte ved begynnelsen av prosjektet at vedkommende var så glad for ikke å ha mottatt noen Bibel til konfirmasjonen, for denne ville vedkommende allikevel aldri åpne. Under ett år etter holdt den samme personen en flott andakt for de andre ungdommene og fortalte om hvor fint det var å være en kristen. Prosjektgruppa har besluttet å videreføre prosjektet og vi ser frem til å utdanne flere unge mennesker til å bli medarbeidere i Guds rike. Jon Børge Foto: Jon Børge - CATERING TIL ALLE ANLEDNINGER - SE VÅRE NETT SIDER Tlf Eidkjosen, 9100 Kvaløysletta Tlf Fax Vær trygg, du får det hos EIDE BYGG

7 Hus av levende steiner Medarbeidersamling i Sandnessund 7 Tekst og bilde: Holger R. Raste Vi var ikke så mange, men vi må tro at vi var levende nok til å fylle det fine temaet som domprost Herborg Finnset Heiene, hadde valgt som tema på medarbeidersamlingen som Sandnessund menighetsråd arrangerte på Kvaløysletta Ungdomsskole, tirsdag 11. november i år. I alle fall, domprosten tok utgangspunkt i 1. Pet 2,4, om bygging av Hus av levende steiner. Både med ord og bilder anskueliggjorde hun viktigheten av livet i ei levende menighet. Ellers fikk forsamlinga en god orientering om det store dugnadsarbeide som menigheten har lagt ned for å få til en fin Fjærapark med grillhus og det hele. Ildsjelen bak dette arbeidet, Reidar Fagerholt, orienterte med lysbilder om arbeidet. Unge medarbeidere var et annet prosjekt som presten Jon Børge Frafjord redegjorde for. Ellers hygget man seg med en lett kveldsmat; deilige rundstykker, te/kaffe og kaker til. Kort sagt en fin kveld som mange flere burde vært tilstede på. Fra medarbeidersamlinga. Fra v. domprost Herborg Finnset Heiene, Knut Olstad, Erik Egeberg, og bak ungdomsarbeider Andreas Berger får orientering om Fjæraparken. Reidar Fagerholt i aksjon. Foto: Jon Børge Over ser vi Roar Holmstad og Reidar Fagerholt i arbeid med grillnaustet i Fjæraparken. Begge har de sammen med andre dugnadsarbeidere lagt ned et stort arbeid for å gjøre området til et attraktivt turområde, der det også vil bli mulig for funksjonshemmede å komme til. Menigheten vil takke Kvaløysletta Bydelsråd som har vært en viktig medspiller i dette prosjektet. Foto: Jon Børge Godt utvalg i: Bibler, barnebibler, salmebøker og andaktsbøker Vi utfører GULLTRYKK på bibler og salmebøker Storgt. 86. Pb 295, 9008 Tromsø Tlf :

8 8 Organist med fersk doktorgrad på kreft På tomannshånd med Tonje Tekst og foto: Holger R. Raste Vi kan trygt si at organisten i Sandnessund menighet, Tonje Braaten (46), kan mer enn sine koraler. I januar i år forsvarte hun sin doktoravhandling om kreft hos kvinner, og fikk sin akademiske tittel dr. scient! Men hun hviler ikke på sine laurbær, i julen skal hun sitte på sin orgelkrakk og spille julesanger og salmer for sin menighet, mens sønnen hennes på 16 år gjør tjeneste som kirketjener i Sandnessund interimskirke. - Men i romjula skal jeg ta meg tid til å besøke min øvrige familie på Eidsvoll, betrodde hun da Kvaløynytt fikk besøke henne på hennes arbeidsplass på Universitetet. Ei sporty Eidsvolldame Tonje er vel kjent for de fleste av våre lesere fra alle de år hun har vært organist her i Kvaløy. Opprinnelig er hun fra Eidsvoll, men har bodd i 22 år her nord. Og her trives hun, både med folket og naturen. Hun føler seg spesielt godt i naturen her på Kvaløya, både sommer og vinter. - Som gammel orienteringsløper trives jeg stort når jeg får tid til å gå turer sommer som vinter. Har forsket på kreft hos kvinner Hun forteller at hun var så heldig å komme inn i et større forskningsprosjekt under ledelse av professor Eiliv Lund ved Universitetet i Tromsø, der hun fikk ha sitt eget Hagtun Radio Tv & Maritime Slåttnes Kvaløysletta Tlf fax Atle mobil: FIN ARBEIDSPLASS: Tonje Braaten trives godt på sin arbeidsplass på Universitetet i Tromsø, der hun bor så å si vegg i vegg med Universitetssykehuset. På veggen henger det ferske doktorgradsdiplomet. prosjekt. Økonomisk var de også så heldig at de nylig fikk 18 millioner kroner fra EU til forskning på gener og kreft. Prosjektet Kvinner og kreft har pågått siden 1991, og de har samlet inn materiale fra norske kvinner mellom 30 og 70 år. Det har vært kreft i ulike former, men spesielt brystkreft. Et av hovedspørsmålene har vært hvorfor kreft rammer ulikt i befolkningen. - Hva har du funnet ut så langt? - Tema for min avhandling er sosiale ulikheter i forekomst og overlevelse av kreft. Det er kjent fra før at kvinner med høy utdanning oftere får brystkreft, men vi har klart å finne årsakene til at det er slik, og det er nytt. Høyt utdannede venter lenger med å få barn og får færre barn enn andre, og barnefødsler beskytter mot brystkreft. Symaskinreparatøren Prestvikvegen 2, 9110 Sommarøy Tlf: Symaskiner til de fleste! Reparasjon av det meste!

9 - Kan man si at det å få barn tidlig er godt for helsa? - På en måte ja. Ellers har vi oppdaget at mye bruk av alkohol ikke er bra spesielt ikke for brystkreft, og alkoholkonsumet øker med utdanningsnivå her i landet. Kvinner med høy utdanning får sjeldnere krefttyper som kan skyldes røyking fordi de røyker mindre. Spennende Ellers har vi funnet ut at de med høy utdannelse har større overlevelse. - Hva med alder? På tomannshånd med Tonje - Her som ellers er kreft mer utbredt hos den eldre del av befolkningen Tonje Braaten skjuler ikke at hun trives i forskningsmiljøet på Tromsø Universitet. - Ja, jeg trives veldig godt her - Hva nå? - Jeg vil fortsette med forskning, og da vil jeg delta i et prosjekt om hva det genetiske har å si for å få kreft. Her har vi allerede et stort materiale som vi vil gå løs på. Et godt utgangspunkt. - Tar du peiling på en professortittel? - Tjaaa, men det vil i så fall ligge mye lenger fram i tiden. 9 Liker å spille Tonje kan ellers fortelle at hun trives med jobben som organist her på Kvaløya. - Jeg er glad i musikk, og som organist kommer jeg meg mye ut i bygdene, får møte mange trivelige mennesker. Tonje har bygd egen bolig på Storelva på Kvaløya, og liker seg godt der. - Det er kort vei til fine naturopplevelser, både sommer og vinter. Selv om her ikke er den store skauen som jeg er vant til heime på Østlandet. Vi takker Tonje for praten, og ønsker henne og familien en riktig God Jul og et Lykkebringende Godt Nytt år! GUDSTJENESTEREFORMEN Etter den første overraskelsen begynner folk nå å summe seg, og det har ført til at høringsfristen er utsatt fra 31. januar til 15. september neste år, videre til at endelig HØSTMARKEDET Kvaløysletta kirkeforenings høstmarked ga denne gang et netto overskudd på kr ,50. Det er adskillig mindre enn tidligere år, og besøket var også svakt faktisk så svakt at det er høyst tvilsomt om markedet vil bli ført videre. Kanskje tiden er løpt fra denne type arrangementer? Høstlotteriet er ennå ikke trukket. behandling er flyttet fra kirkemøtet 2009 til møtet året etter. Kvaløynytt vil følge utviklingen. Konfirmantenes lysaksjon Konfirmantene i Kvaløy er i ferd med å avslutte årets aksjon til inntekt for Strømmestiftelsens arbeid blandt vanskeligstilte barn i Uganda og Afrika. Før innsamlinga er avsluttet regner Tarald Varhaug med ny rekord på rundt 40000,- i år. Vi takker konfirmantene for innsatsen! Men det skjer også gledelige ting: Kirkeforeningen har fått en gave på kr ,95 til inventar i den fremtidige kirka på Kvaløysletta fra syforeningen Femmeren ved Astrid Sørensen. En stor takk til de varme hjerter og flittige hender! Torbjørg Solbakken (til venstre) og Odhild Rydningen sørget for deilige vafler. Foto: Holger R. Raste Best Kvaløysletta Åpent alle dager til kl Kvaløysletta Tlf I Kaldfjord og på Storelva Fast lavpris Stort utvalg Gode tilbud AVD. STORELVA Tlf Ferskvaredisk / Catering Skipsproviant / kjøtt engros KALDFJORD - TLF

10 10 Fredslyset fra Betlehem i Hillesøy! Allerede på 100-tallet mente man å lokalisere stedet i Betlehem der Jesus ble født. Over denne fødselsgrotten bygde man på 300-tallet en kirke, og den står den dag i dag, selv om deler er byttet ut pga. slitasje. Inne i fødselsgrotten brenner et lys med en evig flamme, dvs. noen vokter flammen så den aldri slokner. Ved årtusenskiftet 1999 / 2000 klarte man Nytt fra menighetene å frakte flammen blant annet til Danmark. Her passes den på av gråbrødremunkene i Roskilde. Hvert år siden har flammen spredt seg fra Danmark og videre i Skandinavia i adventstida. I år har vi for første gang fått flammen fra fredslyset i Betlehem til Hillesøy menighet. Flammen kom med hurtigruta til Tromsø 29. november og ble hentet der. Den ble benyttet under LysVåken-gudstjenesten i Hillesøy kirke 1. søndag i advent og blir tatt vare på i menigheten frem mot julaftensgudstjenestene. Fredslyset er et sterkt symbol om fred. Jesus ble kalt Fredsfyrsten, Han brakte fred mellom oss og Gud, og ba oss elske hverandre. Vi mennesker svikter stadig. Fredslyset kan minne oss om Jesus og om at vi er kalt til å skape fred. Dersom du ønsker flammen fra fredslyset i Betlehem med deg hjem, kan du ta med et gravlys eller liknende til julaftens-gudstjenesten i Mjelde og Hillesøy. Da kan du selv tenne lysene på middagsbordet julaften med den evige flammen fra Betlehem. Bli med i Givertjenesten! Vi har opprettet givertjeneste i menighetene. Du kan nå legge inn faste trekk eller enkeltbeløp til din menighet. Ved å merke disse innbetalingene går pengene til akkurat det du måtte ønske å støtte. Eksempelvis kan du støtte menighetens eget barne og ungdomsarbeid, misjonsprosjektet eller nytt kirkebygg på sletta. I Kvaløy vil pengene gå til forskjellige tiltak i menighetsrådets handlingsplan. Nytt av året er at Kvaløy menighetsråd har opprettet et orgelfond for å skaffe kirka et nytt orgel. Menighetrådet har bevilget kr 10000,- Alle som vil bidra, kan gi sin gave til Kvaløy menighets gavekonto og merke gaven med Nytt orgel. Om du ikke spesifiserer innbetalinga går det til menighetens arbeid generelt. Du kan få skattefradrag for gaver inntil 12000,- i året. For å få til dette må vi innrapportere beløp og personnummer til staten. Minimumsbeløp for skattefritak er kr. 500,- pr. år i gave. Ved at du gir oss ditt personnummer, enten: pr post til Kvaløy prestegjeld, PB 4025, 9279 Tromsø pr e-post til eller: pr tlf: og spør etter Jon Børge Frafjord vil vi kunne følge opp dette. Du kan betale til: Sandnessund menighet: Kvaløy menighet: Hillesøy menighet: Jon Børge Frafjord Andresens Vaabenforretning Andresens Vaaben Etablert 1870 Storgata 53 Telefon Geværer og ammunisjon Sports- og Fiskeutstyr En bedre reiseopplevelse tlf: Tromsø Fjordveien Kvaløysletta Internettside: <http://www.rodtind.no> E-post: Telefon: Solstrandveien 25, 9020 Tromsdalen Tlf

11 Slekters gang 11 Døpte Kvaløy Amalie Marlen Johansen Aurora Jensen Rino Andre Oppheim Robertsen Alma Bertine Pedersen Nathaniel Røkenes Kristiansen Leonard Nestun Vilde Mikalsen Deinboll William Ebbe Lindrupsen Georg Johnsen Mikkelborg Marlen Kristina Johansen Henrik Olden Johansen Magnus Smuk Michelle Lind Berg Gundersen Storm Riksheim Lisa Sofia Hermansen Benjamin Hansen Robertsen Solveig Johanne Pettersen Døpte Sandnessund Kasper Kristensen Ingrid Samuelsen Astrid Johanne Bartnes Wikmark Martine Thorstensen Brennvik Sebastian Kristiansen Marie Dahl Døpte Hillesøy Sigurd Aleksander Yttergård Bjørn Edmund Hansen Rikardsen Sigurd Sebulonsen Vigde Kvaløy Hanna Hekkala og Vegar Berglund Døde Kvaløy Hedvik Louise Josefine Lindrupsen Vidar Bakken Svein Karl Iversen Døde Sandnessund Henry Evensen Ingeborg Eline Brendeløkken Døde Hillesøy Judith Nikoline Marie Myrnes Halgerd Elfrida Kanette Pedersen Per Magne Seljevold Arne Kristian Magne Hermansen Verner Emil Hansen ICA-senteret v. Giæverbukta Tlf Arbeidstøy, sko og støvler Regntøy og oljeklær Lokalproduserte blomster! Stakkevollvn 49 tlf Blomster til alle anledninger. Kvaløyrosa, Tromsø Blomsterforetning AS Telefon: , E-post:

12 12 Kirkens medarbeidere Tromsø kirkekontor Kvaløy menighetskontor Slettatorget 8, postboks Tromsø Fax: E-post: Hjemmeside: Menighetskontoret er betjent hverdager fra kl til Prestene kan også treffes utenom kontortid etter avtale. Mandag er prestenes fridag. Sokneprest: Knut Olstad, Akkarvn mobil: Kapellan: Jon Børge Frafjord Eineveien Kapellan: Kjersti Haave Reknes og Runar Reknes, Brensholm Kateket: Tarald Varhaug, Kaldfjord Organister: Leif Arne Pettersen Tonje Braaten Runar Reknes Kirketjenere: Harald Isaksen, Kvaløy krk Elin Teigen, Hillesøy krk Christian Vassbotn, Kvaløysletta Kvaløy menighetsråd Leder: Arild Olsen Berglund Sandnessund menighetsråd Leder: Lillian Kvarsnes Hillesøy menighetsråd Leder: Jon Olav Hansen Kvaløynytt Utgis av menighetene i Kvaløy prestegjeld Redaktør Holger R. Raste Redaksjonsmedlemmer: Erik Egeberg Linda Berge Lorentsen Knut Olstad Frivillig kontingent kr. 150,- pr år Gironr.: Neste nummer: Stoff som skal med i neste nummer må sendes til prestekontoret innen Trykkeri: Norbye & Konsepta Tromsø Tlf Fax Velkommen til gudstjeneste s. i advent 11:00 Kvaløy kirke KO Dåp Julaften 11:00 Kvaløysletta sykehj. KO Juleandakt 11:00 Mjelde kirke KR Julaftens gudstjeneste 14:00 Hillesøy kirke KR Julaftens gudstjeneste 14:00 Kvaløysletta JF Familiegudstjeneste Kvaløya Barnegospel 16:00 Kvaløysletta JF Julaftens gudstjeneste Sandnessundet Blandakor 16:00 Kvaløy kirke KO Julaftens gudstjeneste Juledag 11:00 Kvaløy kirke KO Høytidsgudstjeneste 12:00 Hillesøy kirke KR Høytidsgudstjeneste juledag 11:00 Tromvik helsehus KO Høytidsgudstjeneste 11:00 Straumsbukta bedehus KR Julegudstjeneste Kristi åpenb.dag 11:00 Kvaløysletta JF Nattverd 17:00 Vengsøy bedehus JF Julegudstjeneste og juletrefest Nyttårsaften 17:00 Kvaløy kirke KO Nyttårsaftens gudstj. Nattverd Kr.åpenb.dag 16:30 Slåttnes ungdomshus KO Juletrefest 17:00 Kvaløysletta JF Juletrefest s.e. Kr.åpenb. 11:00 Kvaløy kirke KO Familiegudstjeneste s.e. Kr.åpenb. 11:00 Kvaløysletta JF s.e. Kr.åpenb. 11:00 Kvaløy kirke KO Nattverd 17:00 Hillesøy kirke KR Nattverd Vingårdssønd. 11:00 Kvaløysletta JF Nattverd 17:00 Trondjord skole JF Såmannssønd 11:00 Kvaløy kirke vikar Bibeldag 11:30 Bentsjord kapell RR Bibeldag Kristi forkl.dag 11:00 Hillesøy kirke RR Nattverd 11:00 Kvaløysletta JF 18:00 Vengsøy bedehus JF Sønd. før faste 11:00 Kvaløy kirke JF 17:00 Hillesøy kirke Musikal Askeonsdag 19:00 Kvaløy kirke JF Fastegudstjeneste Nattverd s. i faste 11:00 Kvaløy kirke KO Bibelhelg med gjestetaler fra FBB. Nattverd 17:00 Kvaløysletta JF s. i faste 11:00 Kvaløy kirke KO 12:00 Straumsbukta friluft KR Friluftsgudstjeneste 17:00 Sommarøy baptistkirke Bønn og lovsangsmøte s. i faste 11:00 Kvaløysletta JF Nattverd :00 Kvaløy kirke KO Fastegudstjeneste Maria budsk.dag 11:00 Hillesøy kirke KR Visitasgudstjeneste. 18:00 Bentsjord kapell KR Visitasgudstjeneste s. i faste 11:00 Kvaløysletta JF Visitasgudstjeneste Palmesøndag 11:00 Mjelde kirke RR Dåp og Nattverd 12:00 Storelva skileikeplass JF Forkortelser: KO.: Knut Olstad, RR.: Runar Reknes, KR.: Kjersti Haave Reknes JF.: Jon Børge Frafjord, Vær oppmerksom på at det kan bli endringer i den oppsatte gudstjenestelista. Se for sikkerhets skyld i avisenes kirkeannonse på fredager eller les Redaksjonen ønsker alle en gledelig Jul!

Kvaløynytt MENIGHETSBLAD FOR KVALØY OG HILLESØY. Nr 3, 2001 ÅRG. 35. Menighetsrådsvalget

Kvaløynytt MENIGHETSBLAD FOR KVALØY OG HILLESØY. Nr 3, 2001 ÅRG. 35. Menighetsrådsvalget Kvaløynytt - Hva er kirken? Og: Hvem er menigheten? Av Holger R Raste Du synes vel at de to spørsmålene jeg har stilt ovenfor er dumme og unødvendige? For hvem er vel så uvitende at de ikke kan svare på

Detaljer

Fredelig Nyttår! Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. Vi ønsker alle. våre lesere. en Gledelig Jul.

Fredelig Nyttår! Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. Vi ønsker alle. våre lesere. en Gledelig Jul. 43 årgang. Nr. 4. desember 2009 Andaktstelefonen 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag Vi ønsker alle våre lesere en Gledelig Jul og et Fredelig Nyttår! Foto: Goggen. Hammerfest kirkekontor

Detaljer

Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 44. årgang. Nr. 4. Desember 2010. Foto: Lars Anders Mathisen

Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 44. årgang. Nr. 4. Desember 2010. Foto: Lars Anders Mathisen 44. årgang. Nr. 4. Desember 2010 Andaktstelefonen 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag Foto: Lars Anders Mathisen Hammerfest kirkekontor Kirkegata 21, P.boks 70 9615 Hammerfest Tlf.:

Detaljer

Randesund menighets nye nettsider / side 15

Randesund menighets nye nettsider / side 15 Randesund menighets nye nettsider / side 15 randesund.menighet@kristiansand.kommune.no Hjemmeside www.randesund.no bjorg.slogedal@kristiansand.kommune.no eivind.martinsen@kristiansand.kommune.no torill.farstad.dahl@kristiansand.kommune.no

Detaljer

Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 45. årgang. Nr. 4. Desember 2011. Foto: Helge R.

Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 45. årgang. Nr. 4. Desember 2011. Foto: Helge R. Foto: Helge R. Johnsen 45. årgang. Nr. 4. Desember 2011 Andaktstelefonen 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag Hammerfest kirkekontor Kirkegata 21, P.boks 70 9615 Hammerfest Tlf.: 78

Detaljer

Kommunekirken en fallitt

Kommunekirken en fallitt Nr. 4-2008 Kommunekirken en fallitt Har du tenkt på det? Redaktør Svenn A. Nielsen Flertallet på Stortinget vil ha en statskirke, men vil ikke betale for den. Kommunene sliter med å få endene til å møtes,

Detaljer

Menighetsbladet. Helgen menighet. For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder. Jes 9,6

Menighetsbladet. Helgen menighet. For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder. Jes 9,6 Menighetsbladet Holla Helgen menighet For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder. Jes 9,6 Nummer 4 - Desember 2012-57. årgang www.hollaoghelgen.no 2 Menighetsbladet

Detaljer

LUCIA-BARN FRA KOPERVIK MENIGHETSBARNEHAGE PÅ BESØK PÅ ELDRETREFFET Les mer på side 9. Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 4 2013 20.

LUCIA-BARN FRA KOPERVIK MENIGHETSBARNEHAGE PÅ BESØK PÅ ELDRETREFFET Les mer på side 9. Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 4 2013 20. Glimt fra pervik Menighet Nr. 4 2013 20. Årgang LUCIA-BARN FRA KOPERVIK MENIGHETSBARNEHAGE PÅ BESØK PÅ ELDRETREFFET Les mer på side 9 Kirkeinnvielseskomiteen side 12 Synzigus sang på Høstbasaren side 7

Detaljer

K2 nytt bygg midt i byen MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke.

K2 nytt bygg midt i byen MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D Nr. 3 2013 Årgang 72 Vanse kirke Vestbygda kapell K2 nytt bygg midt i byen Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke DEN NORSKE KIRKE FARSUND

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 10 Desember 2010/Januar 2011 Årg. 59

www.rade.kirken.no Nr. 10 Desember 2010/Januar 2011 Årg. 59 www.rade.kirken.no Nr. 10 Desember 2010/Januar 2011 Årg. 59 Foto: Hans Th. Lundeby Advent Jeg traff en gammel kjenning her forleden, vi møttes i en overfylt butikk. Jeg så han ønsket prate litt, og merket

Detaljer

MENIGHETSBLAD. En spurv har dog sitt rede og sikre hvilebo. en svale må ei bede om nattely og ro, en løve vet sin hule hvor den kan hvile få -

MENIGHETSBLAD. En spurv har dog sitt rede og sikre hvilebo. en svale må ei bede om nattely og ro, en løve vet sin hule hvor den kan hvile få - SANNIDAL MENIGHETSBLAD MENIGHETSBLAD SANNIDAL OG H DESEMBER 2014 NR. 4 74. ÅRGANG JUNI 2010 NR. 2 En spurv har dog sitt rede og sikre hvilebo en svale må ei bede om nattely og ro, en løve vet sin hule

Detaljer

God påske ønskes alle våre lesere

God påske ønskes alle våre lesere Nr. 1 Vinteren 2006 18. årgang God påske ønskes alle våre lesere Påskesalme av Johan Halmrast 1890 1. Å salige stund uten like, 2. Han lever, og jeg skal få bringe 3. Å salige stund uten like, han lever

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 6 2010 årgang 69. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke.

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 6 2010 årgang 69. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke. Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 6-2010 MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND Nr. 6 2010 årgang 69 Vanse kirke Vestbygda kapell Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke Til kirken

Detaljer

En meningsfylt adventstid og en velsignet julehøytid ønskes dere alle! Desember 2006 e. Kr. Nr. 5 - Årgang 75. Bispevisitas side 6

En meningsfylt adventstid og en velsignet julehøytid ønskes dere alle! Desember 2006 e. Kr. Nr. 5 - Årgang 75. Bispevisitas side 6 Desember 2006 e. Kr. Nr. 5 - Årgang 75 Bispevisitas side 6 Prest til hest side 3 Menighetsprofilen side 12 En meningsfylt adventstid og en velsignet julehøytid ønskes dere alle! Den norske kirke Modum

Detaljer

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes, Den norske kirke Nr 2-2015 - ÅRGANG 11 Tror du på mor? Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi Barnehagegudstjenester Vi bryr oss - og trenger deg

Detaljer

www.stangemenighet.no Nr. 4 2013 66. årgang Bispevisitas fra 26. november til 1 desember God jul!

www.stangemenighet.no Nr. 4 2013 66. årgang Bispevisitas fra 26. november til 1 desember God jul! www.stangemenighet.no Nr. 4 2013 66. årgang Bispevisitas fra 26. november til 1 desember God jul! Snart er julen her og «skuldrene senkes» i de tusen hjem. Endelig fri fra stress og mas Det skal støvsuges

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9

Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9 Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9 Verdens vakreste fortelling S elvsagt handler det om juleevangeliet, slik vi møter den i Lukasevangeliets andre kapittel. En fortelling som

Detaljer

Menighetsbladet September 04/2014

Menighetsbladet September 04/2014 Menighetsbladet September 04/2014 Fest for livet side 4 stille kirke SIDE 13 SKULPTØR ELISABETH KRISTENSEN side 16 lumber side 19 Menighetsbladet Redaksjon: Hans Petter Mjølund (ansv.) Nils Terje Andersen

Detaljer

Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 1-2009 MENIGHETSBLAD. Nr. 1 2009 årgang 68

Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 1-2009 MENIGHETSBLAD. Nr. 1 2009 årgang 68 MENIGHETSBLAD FOR LISTA, HERAD, FARSUND OG SPIND Nr. 1 2009 årgang 68 2. plass 2008 Julefestene disse flotte jentene var på kan det leses om på sidene 27, 28 og 30. Om deres synder er som purpur, skal

Detaljer

Barnas gudstjenestedag... side 4. Konfirmasjon våren 2005... side 6. Kirken Nødhjelps fasteaksjon 2005... side 7. Hilsen fra Anders...

Barnas gudstjenestedag... side 4. Konfirmasjon våren 2005... side 6. Kirken Nødhjelps fasteaksjon 2005... side 7. Hilsen fra Anders... Nr. 1/2005 60. årgang Barnas gudstjenestedag... side 4 Konfirmasjon våren 2005... side 6 Kirken Nødhjelps fasteaksjon 2005... side 7 Hilsen fra Anders... side 8 Flombølge-katastrofen... side 12 Påskefeiring...

Detaljer

MENIGHETS- BLAD FOR LENVIK SOKN. Nr. 1 2014. God Påske

MENIGHETS- BLAD FOR LENVIK SOKN. Nr. 1 2014. God Påske Kirke & menighet MENIGHETS- BLAD FOR LENVIK SOKN Nr. 1 2014 God Påske 2 Menighetskontoret i Finnsnes kirke Ta kontakt for å snakke med prest, diakon, kirkeverge eller andre ansatte. Kontoret har åpent:

Detaljer

Menighetsbladet. Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet

Menighetsbladet. Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen Nr. 4 23. årgang desember 2009 K jærlighet fra Gud for glede, håp og fred Helga Haugland Byfuglien, biskop, borg bispedømme Hva er det mennesker

Detaljer

MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. 2015 Årgang 74. Nr. 2

MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. 2015 Årgang 74. Nr. 2 MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D Nr. 2 2015 Årgang 74 Vanse kirke Vestbygda kapell Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke DEN NORSKE KIRKE FARSUND DEN NORSKE PRESTEGJELD MENIGHETSBLADET

Detaljer

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn Lund & Heskestad Menighetsblad www.dalane.kirken.no Besøksadresse: Moivn. 7, 4460 Moi Postadresse: Moivn. 9, 4460 Moi E-post adresser: soknepresten@lund.kommune.no kateketen@lund.kommune.no kirkevergen@lund.kommune.no

Detaljer

Noen sørger for det som alltid er på plass under gudstjenesten og som vi tar som en selvfølge. Salmeseddelen, for eksempel.

Noen sørger for det som alltid er på plass under gudstjenesten og som vi tar som en selvfølge. Salmeseddelen, for eksempel. BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes prestegjeld nr 1 : 2014 ÅRGANG 10 Noen sørger for det som alltid er på plass under gudstjenesten og som vi tar som en selvfølge. Salmeseddelen, for eksempel.

Detaljer

Denne jula blir en helt spesiell jul for mange

Denne jula blir en helt spesiell jul for mange Felles utgivelse for menighetene Hoeggen, Tempe/Leira og Bratsberg (nr 4 2011) Denne jula blir en helt spesiell jul for mange - sier biskop Tor Singsaas på side 2 Han kom for å vise oss hva kjærlighet

Detaljer

Vi ønsker alle våre lesere en fredfull og velsignet julehøytid og et godt nyttår.

Vi ønsker alle våre lesere en fredfull og velsignet julehøytid og et godt nyttår. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 11 desember 2010 Årgang 106 Kristi Menighet i Fredrikstad har markert sitt 125 års jubileum 2011. LES MER SIDE 2-4 Damene i fokus i Kristiansand og på Karmøy.

Detaljer

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG. God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret!

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG. God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret! GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret! KOPERVIK MENIGHET menighetskontor Servicekontoret: 81 00 01 Sveinsvolljordet

Detaljer