Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld. 2/ årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld. 2/2007 67. årgang"

Transkript

1 Helg i bygda Menighetsblad for Melhus prestegjeld 2/ årgang Flå Horg Hølonda Melhus

2 Helg i bygda Menighetsblad for Melhus prestegjeld Nr. 2 mai årgang Utgitt av: Menighetsrådene i Melhus prestegjeld. Redaksjon: Harald Danielsen, Knut Arne Solberg, Per Estenstad, Frøydis Olderøien, Olaug Engan og Kjell Arne Morland. Ikke signerte foto: Harald Danielsen KIRKEKONTORET, Melhus Rådhus Telefon * / Faks Direkte Ekspedisjon kl E-post: Se kirken under PRESTEKONTORET, Melhus skysstasjon Kantor i Melhus Prosten i Gauldal Spr Flå og Horg Spr Hølonda Spr Melhus TELEFONER: Flå kirke Horg kirke Hølonda kirke Melhus kirke Melhus kirke, servicebygg Boligtelefoner: Spr. John Olav Hodne Spr. Kjell Arne Morland Spr. Reidulf Ljøkjell Kateket Sonja Bruholt Diakon Kirsten Pernille Øie Kirkeverge Jan Horg Kantor Kari Frisvoll Organist Lars Høiseth Organist Margot Bjørseth Organist Randi Vik Lokale kirkeverger: Flå: Johan Strengen Horg: Per H. Gylland Hølonda: Harold Pedersen Prestevakt I Melhus har vi en ordning der det alltid skal være mulig å få kontakt med en prest. Se telefonlista over. Neste nummer av Helg i bygda kommer ut ca. 1. oktober Frist for levering av stoff 1. september Postgiro Bankgiro Bladet sendes til alle husstander i Melhus kommune. Layout/Produksjon: Rosenborg Reklame R31028 Forsidebilde: Barnetoget på vei til Melhus kirke 17. mai Foto: Harald Danielsen 2 Helg i bygda 1/2007 Ser vi lyset? Det finnes ei flott fjellhule oppe i åssiden ved Kirkflå i Vassfjellet. Konfirmantene fra Flå og Horg gikk dit på pilegrimstur i fjor. Noen kaller den Jutulkirka, andre kaller den Katedralen. Det er i alle fall slik at man kan gå inn i den store hula, og sette seg på en flat stein helt innerst i den. Der kan man sette seg ned i mørket, og se ut mot lyset. Når jeg sitter i denne hula, taler det sterkt til meg hva kirken er til for her i verden: Kirken vil være et sted der man kan finne ro og se ut mot lyset i livet. Jesus sa: Jeg er verdens lys. Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys. Dette er noe vi forsøker å formidle til konfirmanter og alle andre som kommer til kirke. Det er mange unge som har det tøft i livet. Mange lever i vanskelige forhold eller sliter med tunge tanker. Altfor mange opplever å slite med et indre mørke. I kirken ønsker vi å peke mot lyset, at Jesus kan gi håp for livet. Vi kristne har en Gud vi kan be til og tro at han hører oss. Vi har en Gud som er glad i oss, og som ønsker å hjelpe oss videre i livet. Klarer vi å tro det? Klarer vi å se lyset? Det finnes både kirke og bedehus i bygdene våre der vi kan få hjelp til å se det. De stedene som er beskrevet i andakten, er mål for en av turene som er beskrevet i den boka som sokneprest Morland har gitt ut: 14 pilegrimsturer i Vassfjellet. Den har solgt i over 600 eksemplarer, og er fortsatt å få kjøpt. Ved god hjelp fra hovedsponsor Sparebank 1 Midt-Norge, og ved at Morland har gitt avkall på royalties, har man klart å holde prisen lav. Så Morland tjener ikke penger på at det reklameres for boka her. Den turglade presten ønsker å gjøre boka kjent for at den skal brukes, slik at mange kan få seg noen fine turer, oppdage turmål i Vassfjellet som er kulturelt og historisk interessante, og få med seg korte lesestykker til De fleste unge sier heldigvis at de har det godt. Da er det kanskje like fint å gå bort til minnesteinen over gammelkirka i Flå. Den ligger en halv kilometer sør for hula. Den står ute i friluft, og derfra er det flott utsikt over Gauldalen. Her skal det arrangeres friluftsgudstjeneste 17. juni. Når jeg står der, synes jeg at jeg får et godt bilde av hva kirken vil være for oss i gode tider. Den vil være et sted der vi kan møte Gud for å få utsikt over livets utfordringer. I kirken hører vi Guds ord slik at vi får innsikt i hva Gud vil bruke oss til. Gud vil altså både trøste oss når vi trenger det, og bruke oss når vi har krefter til det! Kjell Arne Moland, sogneprest 14 pilegrimsturer i Vassfjellet kristen ettertanke på kjøpet! Nå er snøen i ferd med å smelte i Vassfjellet. Det er tid for å komme seg ut på tur. Hvorfor ikke prioritere Vassfjellet i år? Foto: K. A. Moland

3 Lærer konfirmantene noe nå for tiden? Det er ofte eldre som spør på denne måten, for de sammenligner det de hører om dagens konfirmantopplegg med det som de selv hadde da de var konfirmanter. Den gang var det bare undervisning og gudstjenester. Både salmevers og katekisme måtte læres utenat, og mange gruet seg til overhøringsgudstjenesten. Noen av Melhus-konfirmantene på pilegrimstur under en rast ved Vassfjellkapellet. Foto: Sonja Bruholt Fortsatt er det mest av undervisningstimer og gudstjenester. Men måten å lære på er nok en annen. Det er viktigere med aktiviteter, samtale og opplevelser, enn å pugge utenat. Når vi har om dåpen, er det naturlig å være i kirken og spille skuespill om barnedåp. Når vi underviser om nattverden, kan det skje under et måltid i kirken der det serveres pizza. Når vi har om bønn, kan vi sette oss ved bønnealteret og tenne telys. Ordlyden i budene kan læres inn ved å spille budbingo med terninger. Vi har gjort det til en hovedsak å vise at å være en kristen, er som å vandre som en pilegrim gjennom livet. Det sier vi ikke bare teoretisk, men vi går en pilegrimstur sammen. Underveis på turen har vi enkle symbolhandlinger med kvist, stein, kors og vann for å understreke det. Det er også viktig å ha det trivelig sammen! Til noen temaer passer det med lek eller konkurranse. På pilegrimsturene bruker vi god tid på det sosiale. For ikke å si på konfirmantleirene på Mjuklia! Der settes det av mye mer tid til sosiale aktiviteter enn til undervisning. Nytt av året var ei samhandlingsløype, der konfirmantene i grupper fikk lære hvor mye bedre det er å samarbeide for å løse ulike utfordringer. I nedre Melhus får noen være med på dramagruppe, noen på småsamlinger rundt om i ulike hjem, mens andre får være med på fotballtreninger som sikter fram mot en konfirmantcup på Tiller. Det er også viktig å gjøre noe konkret for å hjelpe andre. Kristendom er å leve ut nestekjærlighet i praksis. Derfor er konfirmantene med på dør-til-dør aksjonen for Kirkens Nødhjelp. På Hølonda arrangerer de også eldretreff. Lærer konfirmantene noe nå for tiden? Ikke på samme måte som før. Men kanskje er det slik at det ikke er det vi får inn i hodet som preger oss mest. Vel så viktig er opplevelser i ei kirke som inviterer til å være med på gode og meningsfulle aktiviteter. Kjell Arne Moland, sogneprest Redaksjonens spalte Din ungdom er gitt deg til odel og eie! For den generasjonen som er atskillig eldre enn årets konfirmanter er for mange dikteren Arne Paasche Aasen ( ) fra Namsos godt kjent. Han var en aktiv skribent i arbeiderbevegelsen, og skrev også viser som ble allment kjær og populær og ofte var med i Ønskekonserten. Mest kjente for mange er kanskje Blåveispiken (Jeg går og rusler på Ringerike...) og De nære ting (Ditt sinn monne flyve så vide omkring...)? Men ett av hans dikt, som ikke er tonsatt, og som ofte gjennom livet har streifet meg er Din Ungdom. Budskapet i det diktet, som ble skrevet i 1935, synes jeg også kan være til ettertanke for årets konfirmanter og annen ungdom. Her tar jeg med de to første vers (hele diktet på side 7): Din ungdom Din ungdom er gitt deg til odel og eie. Du skal ikke høkre den bort - men være den tro, så den åker du pløyer kan gro når din gjerning er gjort. Den er ikke evig. Du kan ikke vente bestandig å eie dens ild. Men kjemper du for den, og er du den verdig, så blir den - så lenge du vil. Noe av dette kan du tolke slik at selv om alt du gjerne vil ha gjort fremover ikke lar seg gjennomføre, skal du likevel stå på for de mål du har satt deg og ikke gi deg! Det står bl a om ungdomstiden at: Du skal ikke høkre den bort. Oversatt til dagens ordbruk kan det stå: Du skal ikke tulle den bort! Og husk i alle fall at det er Ditt valg og i første rekke du og dine etterkommere som skal høste av det du selv sår og driver frem. Lykke til med konfirmasjonen både konfirmanter og foreldre! Harald Danielsen Helg i bygda 1/2007 3

4 Ballongaksjon for miljøet! Hølondakonfirmantene deltok aktivt i ballongaksjonen. Foto: K. A. Moland I år samlet konfirmantene inn kroner på aksjonen for Kirkens Nødhjelp som var like før påske. Det var et flott resultat. Pengene kommer godt med for folk som lider i kriser som verden har glemt. I tillegg deltok konfirmantene i nedre Melhus og på Hølonda i en politisk aksjon. Mange av de glemte krisene i fattige land skyldes nemlig klimaendringer. FNs klimapanel slått fast at det er vi i den rike del av verden som har ansvaret for dem. Vi slipper ut 80% av CO2-mengdene som fører til at været endres. Men det er de fattige landene som får smake de verste følgene av det. Norge er et av verdens rikeste land. Rikdommen vår er i stor grad basert på olje, som fører til mye CO2-forurensing når den forbrennes. Vi har derfor både råd til og en moralsk plikt til å være blant de fremste til å drive en god miljøpolitikk. Men det er vi ikke. Norge er for tiden en miljøsinke, for eksempel i forhold til EU. I stedet for å nærme oss de forpliktelsene vi påtok oss i Kyotoavtalen, så øker vi utslippene. Slik kan det ikke fortsette. Over hele landet har konfirmanter og foreldre skrevet navnet sitt på spesiallagde ballonger. De er nå sendt inn til Kirkens Nødhjelp sentralt. Så skal de overbringes til regjeringen på en spesiell tilstelning. Der skal de blåses opp, og mens presse og andre er til stede, skal luften slippes ut av dem. Det er et symbol på at norsk klimapolitikk for tiden er som en oppblåst ballong. Det er lite annet enn luft i den. Luften må nå slippes ut, slik at tomme ord i stedet kan bli til handling. På ballongene står følgende krav: Norge må redusere utslipp av klimagasser nå! Norsk bistandspolitikk må prioritere virkninger av klimaendringer i fattige land. Dette dreier seg om den viktigste utfordringen menneskeheten står ovenfor i vår tid! Dersom vi ikke klarer å snu utviklingen, kan det få katastrofale følger for generasjonene som kommer etter oss. En slik sak er vel verdt en landsomfattende ballongaksjon? Dersom du vil være med på denne aksjonen, kan du gå inn på og undertegne et brev med de samme kravene. Det skal overleveres statsministeren på verdens miljøverndag 5. juni. Kjell Arne Morland Tallenes klare tale Den økonomiske situasjonen for Helg i bygda Regnskapet for 2006 viser ei utgiftsside på ca. kr Utgiftene utgjøres kun av kostnadene til trykking og distribusjon. Menighetsbladet gikk i fjor med et underskudd på ca. kr På kort sikt har ikke dette konsekvenser for videre drift av bladet, men skal antallet utgivelser opprettholdes i årene som kommer må inntektene økes. Inntektene på vel var i fjor et resultat av annonseinntekter og gaver. I år som tidligere er vi avhengig av lesernes støtte for å komme i havn økonomisk. Fjorårets underskudd viser at styre har utfordringer økonomisk for å drifte bladet videre. Vi som jobber for Helg i bygda ser viktigheten av menighetsbladets videre eksistens. I ei tid der mer og mer informasjon kommer oss i møte elektronisk, mener vi at menighetsbladet fyller sin misjon. Menighetsbladet gjenspeiler kirkens arbeid i nærmiljøet. Det formidler det kristne budskapet og i slekters gang settes vært enkelt liv inn i en større sammenheng. Derfor oppfordrer vi leserne våre til å bruke den vedlagte giroen i det bladet du nå har i hånda. Vi lover å forvalte midlene til beste for menighetsbladet, for kirkens budskap og for bygda vår. Tusen takk for alle bidrag vi har fått! Knut Arne Solberg Styreleder Helg i bygda 4 Helg i bygda 1/2007

5 Foto: Unni Skipperø Barneklubben Sprell levende Unni Skipperø Inspirert av Jesu ord: La de små barn komme til meg, har Horg menighetsråd i år startet opp barneklubb. Dette som ledd i trosopplæringen. Barneklubbens ledere følger et opplegg som er hentet fra Søndagsskoleforbundet. Annenhver tirsdag møtes barn og ledere på Lundamo misjonshus fra klokken Her samles barn fra Hovin og Lundamo. Lersbygg har også vært på besøk. På møtene har det deltatt opp til 14 barn, men det er plass til enda flere. Tilbudet er gratis. Barneklubbens møter fylles med andakt og sang, formingsaktiviteter og leker. Kvelden avsluttes Barneklubben januar 2007 med mat og utlodning. Barn og ledere setter stor pris på barneklubbens samlinger. Barna følger spent med på andaktene, og synger med for full hals. Horg menighetsråds nye leder, Unni Skipperø (bilde), er svært glad for at det er startet opp barneklubb på Lundamo. Ekstra gledelig synes hun det er, at det samtidig med barneklubben er startet opp ungdomsklubb i de samme lokalene. Ungdomsklubben kan skilte med et stort spekter av aktiviteter. Tilbakemeldingene fra ungdomsklubben er gode, med et stadig økende antall ungdommer som kommer på besøk. Vi satser på å gi en reportasje fra ungdomsklubben i neste nummer av Helg i bygda. Unni Skipperø ser oppstarten av klubbene som et viktig tilskudd til kommunens barne- og ungdomsarbeid. Samtidig ser hun at dette innfrir menighetsrådets oppgave om å vekke og nære det kristne livet i Horg menighet. Tekst og foto: Knut Arne Solberg Skaperverkets uke juni Den 5. juni hvert år blir FNs miljøverndag markert. I år skal verdens oppmerksomhet rettes mot Tromsø, for det er der hovedarrangementet skal finne sted. Vi i kirken er blitt bedt om å støtte opp om en slik begivenhet, og det skal skje ved en Skaperverkets uke 3. til 10. juni. Da skal det skje mye rundt om i hele landet, særlig i forbindelse med gudstjenestene på søndagene. Nidaros bispedømme planlegger en egen kalender med markeringer. Det skal for eksempel arrangeres en fagdag om miljø, forbruk og rettferd på Tautra den 7. juni, over temaet: Vann. Det er nå 4 år siden kirkemøtet vedtok å innføre en egen gudstjenesteform som de kalte Skaperverkets dag, og som de anbefalte menighetene å feire jevnlig. Her i Melhus hadde vi den første gangen i Hølonda kirke i september i fjor. Den skal arrangeres igjen på Nyplassen som avslutning på Skaperverkets uke søndag 10. juni. Det skjer i samarbeid med Meldal prestegjeld, og vi håper på godt vær og mye folk. Hva som ellers skal skje under denne uka i Trondheim og omegn vil bli kunngjort og omtalt i mediene når tiden nærmer seg. (Den som vil lese mer om kirkens miljøarbeid, kan besøke Kjell Arne Morland Helg i bygda 1/2007 5

6 Konfirmanter 2007 Konfirmanter i Flå kirke 20. mai Konfirmanter i Horg kirke 27. mai Konfirmanter i Hølonda kirke 3. juni Gudstjeneste kl Jon Aune Connie Bjørgen Elisabeth Bolland Marius Borren Anette Almås Engan Vegard Fredriksen Ingeborg Svartsrød Grue Marita Svorkås Hammeren Martin Tranaas Hansen Nils Olav Hofset Kristoffer Holm Øyvind Hugdal Marit Kristine Ottersen Ler Yngvild Ljøkjell Kristian Søreng Nordhaug Charlotte Rakbjørg Ole Kristian Stav Margido Sørgård Hanna Øian 6 Helg i bygda 1/2007 Gudstjeneste kl Håvard Skjetne Almås Robert Bordal Marius Ekseth Bye Martin Engen Kenneth Følstad Robert Gaustad Ivar Andrè Gåsbakk Eirik Hammerås Joakim Helmersen Gunhild Løhre Silje Anita Bye Markhus Tonje Nordhammer Kristin Rostad Åse-Marie Nordvik Rønning Daniel Storsve Silje Marie Tilseth Trude Witsø Gudstjeneste kl Stine Esphaug Andersen Camilla Bjørnli Lena Bordal Øystein Byfuglien Inger Lise Bøhle Mona Engan Ingvar Sørgård Gaustad Mia Røste Gorset Lena Kristine Gulaker Maria Reitan Helgemo Turid Helgemo Christina Hornes Stefan Alexander Okstad Iversen Arne Ivar Jøraandstad Anne Kjersti Kalvå Ingrid Kalvå Magnus Viking Kjartansson Glenn Morten Rambraut Konstad Amund Krogstad Dag Rune Løhre Linda Nordtømme Erik Storlimo Rostad Guri Storlimo Rostad Mats Røsbjørgen Jan Vidar Sandøreng Marte Krogstad Skjærvold Per Harald Skogstad Tor Håkon Skogstad Hanne Marie Solberg Ove Sørtømme Gudstjeneste kl Thomas Tefera Abebe Espen Bakke Gøran Blokkum Ida Røstum Eid Mikael Fjellanger Veronika Høyem Christian Hågensen Elin Åmot Johansen Lars Magne Ludefall Lereggen Kai Arne Lien Elin Iren Lufall Ørjan Moum Morten Lund Rikstaddal Trond Stenset Marianne Stenseth Mari Sundet Peder Sunnset Rune Kjøsen Talsnes Annette Unsgård Kristine Unsgård

7 Konfirmanter i Melhus kirke 20. mai Konfirmanter i Melhus kirke 27. mai Din ungdom Gudstjeneste kl Jørgen André Dragset Marthe Gustad Jørgen Hafsmo Mali Hovin Mats Jensen Robin Keiserås Martin Kusslid Beate Ler Jørgen Moe Aleksander Åmot Olsen Lise Marie Reitan Fride Karoline Selbyg Kay Torbjørn Skagseth Eldbjørg Sved Skottvoll Eivind Husby Slyngstadli Thomas Ekseth Stav Sara Bakk Stjern Solveig Sæther Reidun Thalseth Hanne Vinsnesbakk Katharina Glein Wikan Malin Nyhus Ådahl Gudstjeneste kl Bård Even Eggen Maren Eidsmo André Lyngvær Fagerdal Levi Roman Gimse Mats Lossius Grostad Martin Hagen Torkil Aakvik Hagen Ida Haugen Lise Haagensli Siri Kvalvik Anja Hårstad Ler Knut Lorvik Runa Gundersen Lunde Karen Løhre Torstein Hattrem Rømma Kenneth Haugen Rønning Tonje Bellingmo Onsøien Mathias Skarsem John-Olav Storvold Malin Sættem Anne-Mari Vold Lene Aae Gudstjeneste kl Alexander Anthonsen Sondre Aune Sturla Aune Martin Signar Engesæt Bjørklund Ida Estenstad Stian Fagerbekk Gunhild Fagerli Veronica Håvin Gordon Øyvind Gullstein Hans William Høvik Petter Riseth Jakobsen Pål Jensen Håkon Vikan Johnsen Sindre Leraand Ingrid Moen Christer Williksen Nordbotn Mads Erlend Nygaard Rasmus Alexander Søberg Kristin Krangsås Vikan Torun Krangsås Vikan Gudstjeneste kl Maiken Rofstad Berg Ragnhild Ekren Turid Renate Engåvoll Stig Morten Berg Faaren Jonas Gaustad Stine Grindstad Jens Meistad Hammer Maren Hjellen Ole Morten Andersen Jøntvedt Anders Kvarme Marte Elise Howell Logan Guro Røvik Marstad Nina Kristin Moe Emilie Rønning Karoline Lunde Simonsen Kari Anne Solberg Erlend Stendahl Spets Hege V.Skjerdingstad Staurseth Aina Eggen Trøan Veronica Hongrø Vollum Margit Emilie Marita Isabel Wevang Din ungdom er gitt deg til odel og eie du skal ikke høkre den bort, men være den tro så den åker du pløyer kan gro når din gjerning er gjort. Den er ikke evig. Du kan ikke vente bestandig å eie dens ild. Men kjemper du for den, og er du den verdig, så blir den så lenge du vil. Din ungdom er skatten du aldri kan øde... hvis ikke du låser den ned. I krevende strid vil den tindre og funkle - men smuldre i dagenes fred. Du kan ikke spare på ungdommens krefter og ha dem til senere år. Men bruker du dem, skal du kjenne de vokser evindelig vår etter vår. Nå roper en verden: Vi trenger ditt hjerte, din evne, ditt brennende sinn! Og fikk du din ungdom til odel og eie, så bruk den, sett kreftene inn! Arne Paasche Aasen, skrevet i 1935 Helg i bygda 1/2007 7

8 Ny innsamlingsrekord igjen! For andre året på rad ble det satt ny rekord på innsamlingen til Kirkens Nødhjelp før påske her i Melhus. Det ble samlet inn 2000,- mindre enn i fjor i Nedre Melhus, men ellers i kommunen var det økning i forhold til i fjor. Det samlede resultatet ble kr ,-, og det er nesten 5000,- mer enn i fjor. I hele landet var det pr. 4 april meldt inn 15,3 millioner kroner, noe som er en ørliten nedgang i forhold til i fjor. En stor takk til alle som bidro til å hjelpe de som lider i mange av verdens glemte kriser, både dere som samlet inn pengene og dere som gav! Enkeltresultatene er som følger: Melhus ,-; Horg ,-; Hølonda ,- og Flå ,-. Konfirmantene Sturla og Sondre Aune TAKK! Distrikt Nedre Melhus takker pårørende og giverne for pengegaven vi har mottatt til Buen omsorgssenter i forbindelse med begravelsen til Helga Løvseth. Bispevisitas i oktober Endelig kommer biskopen på visitas igjen til oss i Melhus. Forrige visitas var høsten 1995, og det er hele 12 år siden. Nå er uken 23. til 28. oktober avsatt til nytt besøk. Planleggingen gjøres i hovedsak i disse tider. Selv om det ikke blir et like omfattende program som sist, blant annet fordi det ikke blir noen skolegudstjenester denne gangen, så vil det merkes i bygdene våre at biskopen er på visitas. Den avsluttende gudstjenesten kommer til å bli en storsamling for hele prestegjeldet. Kjell Arne Morland Gudstjenesten i Melhus 17. mai har fått nytt tidspunkt I år har man bestemt å ta nye grep når det gjelder sentrumsarrangementet i Melhus 17. mai. Det innebærer at toget ikke lenger skal gå til Melhus kirke, men tilbake til skolene. Dermed passer det best med en gudstjeneste i forkant av barnetoget i år. Merk at den er kl 10.00! Den vil ikke vare mer enn minutter, så det skal være god tid for alle barnefamilier til å frakte ungene til sine respektive skoler etterpå. Det kommer til å bli fin stemning ved kirken, for skolekorpset skal spille utenfor fra kl Kom i god tid og få med det! Parkeringsplass langs ny kirkemur ved Melhus kirke Under bygging av ny kirkegård er det satt opp mange meter lys tørrmur. Den lengste er langs den gamle kjerkvegen ved den tidligere psykiatriske sykeheimen eller Kirkebakken som Gimse ungdomsskole kalte stedet for noen år tilbake. Nå er eiendommen gjort om til mange leiligheter og vegen døpt om til Asbjørn fra Medalhus`s veg. Arealet mellom vegen og muren er regulert til parkeringsplass for kirke og kirkegård. Årsaken er at ved store anledninger i kirka trengs hele plassen til eget bruk Foreløpig er det ikke skiltet. Atkomsten for kjørende til området og den nedre delen av kirkegården skal skje ved å bruke den nye brua over Loddbekken. Maksimal fart er 30 km/t. Den gamle vegen fra Martin Melhuus og ned til Sverre Stendahl er en ren gang- og sykkelveg. Unntaket er trafikk til og fra eiendommene. Mange barn leker i området. Kirkevergen anmoder på det sterkeste alle trafikanter om å ta hensyn til små barn og vise forståelse for nærheten til kirkegården. Jan Horg, kirkeverge Distrikt Nedre Melhus, avdeling Gimsebu/Jarlsbu, takker pårørende og giverne for pengegaven vi har mottatt i forbindelse med begravelsene til Anna Myklebust Erling Rønning Gaulosen 28. mars Helg i bygda 1/2007

9 Bussturer til Budal, Selbu, Skaun og Orkdal i 2007 Busstur til Budal torsdag 2. august for Hølonda og Melhus menigheter Start fra Hølonda helseheim Start fra Melhus Skysstasjon Soknedal formiddagsmat Start til Budal Omvisning i Budal kirke Tur til Museumssetra 14.30: Middag Museumssetra Heimtur ca på Flå Pris kr 300,- Påmelding innen 25. juli til Hølonda Helsehus eller Melhus kirkekontor Busstur til Selbu torsdag 16. august for Flå menighet Kl Start fra Flå eldresenter Kl Formiddagsmat i Selbu Besøk i kirka og på Radiomuseet Kl Middag på Gjestegården Havernesset Kl Starter på tur heimover Kl Tilbake i Flå Pris kr 300,- Påmelding innen 8. augus ttil Hans Ler tlf eller Jorunn Kjøsen tlf Busstur til Skaun og Orkdal onsdag 15. august for Horg menighet Kl Start fra Vollagjerdet Kl Hovin S-lag Kl Lundamo Vegkro og Bruatunet Omvisning Skaun kirke Middag Orkla Gjestegård Kaffe på Eidskroa Pris kr 350,- Påmelding innen 31. juli til Magnhild Sognli tlf Tordis Eggen tlf Ingeborg Børseth tlf Åshild Buklev tlf MUSICA SACRA - sommerkurs på Trøndertun med tittel Evig er hans miskunn I tiden 25. juni - 1. juli 2007 ønsker Musica Sacra, i samarbeid med Ung Kirkesang, alle som er glade i kirkesang og kirkemusikk velkommen til spennende kursdager på Trøndertun Folkehøgskole i Melhus. Musica Sacra (samfunn til kirkemusikalsk fornyelse) arrangerer i år sitt femtiende sommerkurs. Musica Sacra-kurset tilbyr velkvalifiserte instruktører, korøvelser daglig for aspirantkor, barne- og ungdomskor og for voksenkor. Det er mulig å være med i kammerorkester og/eller andre ensembler for både barn og voksne. De som ønsker det, har også muligheten til å ta sangtimer og orgeltimer. For barn fra 4 år og oppover kombinerer vi i år musikkklubb/ aspirantkor. Vi er ellers behjelpelige med å skaffe barnevakt under korøvelser og konserter for de minste barna, mot en egenandel. Nytt i år I år ønsker vi å lage en liten orkestergruppe som også er tilpasset barna, en orkestergruppe der vi skaper rom både for nybegynnere og de som har kommet et stykke på vei. Denne gruppen kan kombineres med koraktiviteten. Noter til denne orkestergruppa blir utsendt på forhånd. Det blir også mulig å ta privatundervising i sang hos vokalpedagog Cecilie Karlsen, Melhus. Og de som ønsker undervising på kirkeorgel får tilbud om undervising hos kantor Ingjerd Grøm, Narvik. Kirkemusikere og kirkemusikkstudenter får mulighet til å avtale privatundervising på orgel hos domkantor Per Fritjof Bonsaksen, Nidarosdomen. Foredrag v/ Henrik Ødegaard tidebønn/gregoriansk sang: "Frå solrenning til soleglad skal Herrens namn vere lova". I den sammenheng nevnes at Det holdes tidebønner tre ganger daglig. HUSMUS, med mer uhøytidelig program som deltakerne selv står for, er et fast og populært innslag om kveldene. Ta gjerne med instrumenter! Vi vil besøke en del av kirkene i området i Melhus/Trondheimsområdet forbindelse med gudstjenester og lignende. Musica Sacra-kursene har alltid en utflukt som en del av kursprogrammet. Denne gangen vil utflukten gå til Trondheim sentrum, med tid både til streif på egenhånd og besøk i Nidarosdomen med mer. Utflukten avsluttes med orgelkonsert i Nidarosdomen ved domkantor Per Fritjof Bonsaksen. Musica Sacrakurs er en kirkemusikalsk og sosial inspirasjonsuke for alle, på tvers av generasjoner og profesjoner. Et flott tilbud for deg som kommer alene, og et flott tilbud for familier. En kan søke kommunale kulturstyrer, menighetsråd m.fl. om støtte til kursavgift, reise og opphold. Kirkelig ansatte bør søke arbeidsgiver om permisjon med lønn og dekning av utgifter. Trøndertun Folkehøgskole er dessverre ikke så godt tilrettelagt for funksjonshemmede, men arrangøren vil være behjelpelige og legge forholdene så godt til rette som mulig for deg som trenger det. Priser og annen informasjon finnes på Påmelding til Anne Karin Stormyr, 5627 Jondal Påmelding før 15. mai lønner seg. Helg i bygda 1/2007 9

10 Slekters gang Gudstjenester Melhus sokn Døpte: Joachim Bjerkan Losen Snorre Duesten døpt i Meldal kirke Johannes Lerli Karoline Øwre Gevingås Hannah Onsøyen Ane Reitbakken Signe Marie Vigdal Mia Ølmheim Anniken Øverland Lucas Havdahl Størseth Kristoffer Frengen Peder Ekren Berg Døde: Sverre Gustad f Erling Rønning f Johanna Grønning f Eystein Kvam f Ivar Kvaal f Horg sokn Døpte: Thea Synnøve Hanssen Trym Grønli Løkås Leah Marlen Ødegård døpt i Berkåk kirke Thea Kaasbøll Kristiansen Steffen Kvåle Camilla Bjørnli Døde: Atle Samdal f Karl Lyngstad f Lars Roar Hovin f Dagny Sofie Olsen f gravlagt på Moholt kirkegård Hølonda sokn Døpte: Linnea Røe Gagnås døpt i Meldal kirke Amalie Grandetrø Aalberg døpt i Byneset kirke Døde: Sigrun Otelie Gustad f gravlagt på Melhus kirkegård John Sigvart Aamodt f Flå sokn Døpte: Mats Borren Pia Marie Dyndal Bollandsås Døde: Jan Erik Raanes f Melhus kirke kl 1800 Samtalegudstjeneste med konfirmanter v/bruholt og Hodne Melhus kirke kl 1800 Samtalegudstjeneste med konfirmanter v/morland Horg kirke kl 1800 Samtalegudstjeneste med konfirmanter v/ Bruholt Flå kirke kl 1800 Samtalegudstjeneste med konfirmanter v/bruholt Hølonda kirke kl 1900 Samtalegudstjeneste med konfirmanter v/morland søndag etter påske Joh 16, 23b-28 Dåp. Konfirmantarbeidet Gudstjeneste v/vikar Menighetsarbeidet Enkel kirkekaffe Grunnlovsdag Sal 121 Flå kirke kl 1200 Festgudstjeneste v/vikar Barne- og ung domsarbeidet i menigheten Horg kirke kl 1030 Festgudstjeneste v/vikar Barne- og ungdomsarbeidet i menigheten Festgudstjeneste v/morland Sprell Levende og barnegospel på Hølonda Kirkeskyss: Per Estenstad, tlf Melhus kirke kl 1000 Festgudstjeneste v/hodne Søndagsskolene i Melhus søndag etter påske Joh 15, 26-16, 4a v/ljøkjell Konfirmantarbeidet Melhus kirke kl 1030 v/hodne og Bruholt Ungdomsarbeidet Melhus kirke kl 1230 v/hodne og Bruholt Ungdomsarbeidet Pinsedag Apgj 2, Horg kirke kl 1030 v/ljøkjell Konfirmantarbeidet Horg kirke kl 1230 v/ljøkjell Konfirmantarbeidet Melhus kirke kl 1030 v/morland Ungdomsarbeidet Melhus kirke kl 1230 v/morland Dåp. Ungdomsarbeidet pinsedag Apgj 2, Høytidsgudstjeneste v/morland Dåp. Nattverd Menighetsarbeidet Høytidsgudstjeneste v/ vikar Nattverd Menighetsarbeidet Kirkeskyss: Kåre Krokhaug, tlf Treenighetssøn Joh 3, 1-15 v/morland Barne-og ung domsarbeidet Kirkeskyss: Inga Wehn, tlf søndag etter pinse Luk 16, Skaperverkets søndag Nyplassen kl 1100 Gudstjeneste i samarbeid med Meldal v/aas og vikar 50-årskonfirmanter. Dåp Utdeling av 6-års-bok Kirkekor De fire diakoniinstitusjonene Enkel kirkekaffe 10 Helg i bygda 1/2007

11 Eldres kirkedag i samar beid med Buen og Kroa søndag etter pinse Luk 14, Friluftsgudstjeneste på Kirkflå kl 1100 Diakoniens dag. v/ vikar og Øie Musikkorpset deltar. Diakoniarbeidet Kolbrandstad stavkykje kl Dåp Eldres kirkedag i samarbeid med Hølonda helseheim v/morland og Øie Sankthans Luk 1, Nattverd Menighetsarbeidet Dåp Norsk Misjon i Øst søndag etter pinse Matt 7, 1-5 Nattverd Barne- og ung domsarbeidet Gudstjeneste v/vikar Besøk fra Israelsmisjonen Israelsmisjonen Musica Sacra blir med Musica Sacra søndag etter pinse Luk 5, 1-11 Barne- og ungdomsarbeidet søndag etter pinse Matt 5, (25-26) søndag etter pinse Mark 8, 1-9 Hølonda kirke kl 1930 Norsk Luthersk Misjonssamband Olavsdagen (Olsok) / 9. søndag etter pinse Sal 33, Ef 2, 11-14, Luk 22, søndag etter pinse, Matt. 25, Menighetarbeidet Flå kirke kl søndag etter pinse Luk 19, NOR-misjon Kolbrandstad stavkyrkje kl 0800 Ottesang Pilgrimstur til Skaun i forbindelse med Kristindagene søndag etter pinse Luk 18, 9-14 Kolbrandstad stavkyrkje kl søndag etter pinse Mark 7, Fam. gudstjeneste v/hodne Menighetsarbeidet søndag etter pinse Luk 10, Familie og Medier Inspirasjonssamling søndag etter pinse 1 Tess 5, og Øie Diakoniens dag Menighetsarbeidet søndag etter pinse Matt 6, Høsttakkefest Menighetsarbeidet Konfirmantpresentasjon Konfirmantpresentasjon søndag etter pinse Joh 11, 17-27, Konfirmantpresentasjon søndag etter pinse Mark 2, Konfirmantpresentasjon KRIK Familiegudstjeneste v/ljøkjell Barnas Misjonsdag Familiegudstjeneste v/hodne Høsttakkefest Utdeling av 6-årsbok Helg i bygda 1/

12 MASKINENTREPRENØRENES R Returadr.: Kirkekontoret Rådhuset Melhus Full distribusjon 7236 Hovin Tlf Buketter og dekorasjoner Bårebuketter og båredekorasjoner. Kranser Heimdal: Nordregt: Orkanger: Verdal: Steinkjer: Stjørdal: Hitra/Frøya: Booking/bestilling via avd. Orkanger du kan stole på fagfolk MIDTTØMME TRELAST 7236 Hovin Tlf Gravmonumenter Skrifthugging Oppsliping Bolting Gravlykter Kransestativ E6 v/jernbanebrua Tlf./Faks: / Ring Be om ØkonomiService Telefon e-post Vit at vi er der. Vigdal Begravelsesbyrå 7224 Melhus Tlf Skysstasjonen Dame og herrefrisør Tlf Helge Bellingmo Tlf mobil FYRINGSOLJER DIESEL Støren og Omegn Begravelsesbyrå Telefon Tlf Korsvegen Tlf.: Gåsbakken Tlf.: Melhus Blomsterhandel AS DTE Heggvik El. entreprenør AS Adr. Gilhaugen 7228 Kvål Tlf Tlf Datanettverk Telesystemer Elektrikertjenester Hovin Handelsforening Tlf.: Melhus Tlf Kvål Tlf Lundamo Tlf JOHN BJØRGAN M-E-F FORBUN D ENTREPRENØR 7228 KVÅL MOBIL: LUNDAMO TRANSPORT AS mob Du finner en rekke spennende BOLIGNYHETER på våre nettsider. Vestre Rosten 85, 7075 Tiller Telefon Fax

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Henry Vestreng Tittutveien 4 E 006 Oslo Mail: henry@vestreng.no Innholdsfortegnelse. Etterkommere.............. av.. Knut..... Kristiansen............ Lilleberg....................................................

Detaljer

Oppdalsrittet 2013. Offisiell resultatliste 09.06.2013. Klubb Start nr. Tid Etter. Almlid, Fredrik Thun Oppdal SK 42

Oppdalsrittet 2013. Offisiell resultatliste 09.06.2013. Klubb Start nr. Tid Etter. Almlid, Fredrik Thun Oppdal SK 42 Rekrutt 0-5 Almlid, Frida Thun 2 Eriksen, Kari Hestad Stiftstaden SK Trondheim 1 Hinseth, Elias 43 Randen, Simon 12 Randen, Solveig 3 e: 5 Påmeldte: 5 Startende: 5 Rekrutt kvinner 6-9 Gimse, Sandra Gauldal

Detaljer

Poengrenn Skatval. Offisiell resultatliste 03.03.2010

Poengrenn Skatval. Offisiell resultatliste 03.03.2010 G 10 år 1,3 km fri Audun Wanvik Haugen Stjørdals Blink 5 04:57 Stian Nakken Skatval Skilag 7 05:30 Henrik Nesbø Hegra IL 2 05:45 Sindre Kringen Skjelstadmark IL 3 06:01 Andreas Horten Jesbersen Lånke IL

Detaljer

Terrengløp Stadsbygd Idrettslag 8/5 2011

Terrengløp Stadsbygd Idrettslag 8/5 2011 Terrengløp Stadsbygd Idrettslag 8/5 2011 Nr Navn Plassering Klubb Tid Jenter 5 år og yngre 302 Kristin Hårberg Skauga IL 311 Ellen Brødreskift Stadsbygd IL 337 Selma Brovold Stadsbygd IL 356 Ingrid Oldren

Detaljer

Etterkommere av Alfred Moen

Etterkommere av Alfred Moen Alfred Moen Født: 24 03 1879 Død: 1964 Martha Oline Ødegård Født: 03 05 1890, Fosnes Død: 28 12 1982, Overhalla Rakel Moen Født: 12 02 1911, Salsnes Død: 08 02 1975, Salsnes Johan Arthur Kongsmo Født:

Detaljer

Ramsjørennet Skiskyting

Ramsjørennet Skiskyting G11-12 Nybeg 102 Brede Lervei Hagen Trondhjems Skiskyttere 11:33:00 101* 12 G10 Nybeg og yngre 104 Felix Kristian Jonsson Espnes Skaun IL 11:35:00 102* 14 105 Jonas Uv Værnes Rennebu IL 11:36:00 103* 15

Detaljer

Pillarguri Badmintonklubb, 2670 Otta

Pillarguri Badmintonklubb, 2670 Otta Herresingle U11N 1. (P.1) 2793 Håkon Rørstad (Rissa) 2. (P.1) Oskar Kjørstad (Fron) 3. (P.2) Eivind Teigen (Pillarguri) 3. (P.2) Hans Hagen Svastuen (Pillarguri) 5. (P.3) Tobias Enkerud Lien (Pillarguri)

Detaljer

Ramsjørennet skiskyting

Ramsjørennet skiskyting Ramsjøen Arena 05.02.207 G-2 Nybeg +0,3+ km Alexander Tjønna Trondhjems Skiskyttere 203 09:28 2 Eivind Næve Leik, IL 202 09:54 00:26 3 Karl Petter Antonsen Skaun IL 204 0:00 00:32 4 Sondre Aune Trondhjems

Detaljer

Pengepremier 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl. 3

Pengepremier 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl. 3 Pengepremier 25-skudd kl. ASP 1. Adrian Berg Aasen 37 40 34 57 168 0,- Gave 1. Herman Brenne Aasen 30 30 38 68 166 0,- Gave 1. Martin Haabeth Aasen 40 32 41 83 196 0,- Gave 1. Marie Lehn Verdal Søndre

Detaljer

Ramsjørennet Skiskyting

Ramsjørennet Skiskyting Ramsjøen Arena 06.02.206 G-2 Nybeg Brede Lervei Hagen Trondhjems Skiskyttere 02 :2 Fullførte: Påmeldte: Startende: G0 Nybeg og yngre Christoffer F Johansen Skaun IL 07 5:38 Felix Stormyr Jonassen Skaun

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Deep Ocean Arena Haugesund 06.1.2013. GUTTER 10 60 METER Bendik Bjørndal Åkra 10,77. HØYDE Andreas Ekrene Sveio 1,10

Deep Ocean Arena Haugesund 06.1.2013. GUTTER 10 60 METER Bendik Bjørndal Åkra 10,77. HØYDE Andreas Ekrene Sveio 1,10 GUTTER 10 Bendik Bjørndal Åkra 10,77 Andreas Ekrene Sveio 1,10 KULE 2 KG Andreas Ekrene Sveio 5,96 GUTTER 11 Erik Nygaard Madsen Haugesund 9,69 Erling Kjellesvik Husveg Haugesund 9,74 Markus Alvseike Åkra

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Plass Start.nr Gutter 8 år og yngre - 1,6 km Klubb Anv. tid 2 Bjørnar Buhaug Holth Hokksund IL 0:15:52 8 Rasmus Bergland SSK 0:22:57 22 Anders Holte IBK 0:14:30

Detaljer

Resultater Trimritt lørdag 28.juni inkl. Turritt kort løype for M.13-16

Resultater Trimritt lørdag 28.juni inkl. Turritt kort løype for M.13-16 Resultater Trimritt lørdag 28.juni inkl. Turritt kort løype for M.13-16 Stnr Navn Klubb Klasse Født år Sluttid Plass 39 Martin Sletta Gauldal SK M.13-14 1994 1:16:21 1 37 Jacob Storli TVK M.13-14 1994

Detaljer

Resultatliste 08.09.2007

Resultatliste 08.09.2007 N åpen (uten tid) Even Sveheim Odal OL 0 Andreas Bjørgen Vallset/Stange, OL 0 Ingeborg Fallbakken Berge Løten OL 0 Anna Austad-Sveen Raumar OL 0 Sverre Narum Vallset/Stange, OL 0 Påmeldte: 5 Startende:

Detaljer

Deltakerliste Sellifjellrennet 2016

Deltakerliste Sellifjellrennet 2016 Deltakerliste Sellifjellrennet 2016 Turklasse kvinner junior 16-19 Mia Rise, Ogndal Cathrine Warberg, Ogndal - Ogndal: 2 Turklasse menn 20-29 Bjørnar Valøen, Stod - Stod: 1 Turklasse menn 50-59 Leif Kjesbu,

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: TORSDAG 26. MARS 2009 KL. 18:30 STED: HVITSTEN KIRKE 1545 HVITSTEN Hvitsten, 20. februar 2009 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 26. mars 2009

Detaljer

Gudstjenester i Norheim menighet:

Gudstjenester i Norheim menighet: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

TrønderLyn-rennet 2015

TrønderLyn-rennet 2015 Felles 7 år 1 km fri Markus Almås Byåsen IL 8 04:44 David Enlid Kant Støren Sportsklubb 6 04:30 Ingeborg Flatberg Strindheim IL 10 08:30 Jonatan Kolstad Eggen Klæbu IL 5 05:00 Filip Bjørgen Leinslie Lundamo

Detaljer

Stadsbygd IL Friidrettsavdelingen Stadsbygdlekene 2011

Stadsbygd IL Friidrettsavdelingen Stadsbygdlekene 2011 G8 60m Halvor Sæther Byåsen IL 12,6 Johannes Fosshaug Antonsen IL Yrjar 11,8 Håkon Rønne Leksvik IL 12,4 Oskar Fenstad Kvithyll Stadsbygd IL 12,0 Simon Hermstad Simonsen Stadsbygd IL 13,8 Erik Dybvik Stadsbygd

Detaljer

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 4. Rissa skytterlag. Åpent stevne 8-9 feb. Leon - Resultatprogram

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 4. Rissa skytterlag. Åpent stevne 8-9 feb. Leon - Resultatprogram 25-skudd kl. 1 1. Julian Lysvand Leksvik *X*X* 50 X* *XX 50 XX*XX 50 => 150 X9 *9 * * *X9 * 97 => 247 2. Ludmila Sokolova Leksvik X* *X9 49 X9 *XX 49 * *9 *X 49 => 147 XX*X*X9 * *9 98 => 245 25-skudd kl.

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

TrønderLyn-rennet 2016

TrønderLyn-rennet 2016 Felles 6 år 1 km fri 1 Carmen Marie Raphaug Teksten Leik, IL 12:00:30 1001* 2 Julie Næve Evjen Lillestrøm 12:01:00 1002* 3 Victoria Sand Strindheim IL 12:01:30 1003* 4 Tore Hilstad Nor, IL 12:02:00 1004*

Detaljer

Pengepremier 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 1. Surnadal Skytterlag. Nordmør Open Finale Leon - Resultatprogram

Pengepremier 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 1. Surnadal Skytterlag. Nordmør Open Finale Leon - Resultatprogram Pengepremier 25-skudd kl. ASP 1. Markus Aune Øvre Surnadal 43 45 43 93 224 0,- Gave 1. Vegard Fjærli Bæverdalen 48 48 48 95 239 0,- Gave 1. Camilla Grøtte Surnadal 45 47 44 95 231 0,- Gave 1. Torje Gustad

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

Resultatliste Offisiell liste

Resultatliste Offisiell liste NOCLAS 0 200 A2 Ukjent løper NOTEAM 7:53:38 05:47 Antall 1 Påmeldte: 1 Startende: 0 etiming versjon 3.0 16:24:41 Side:1 Herrer f. 1981-1996 1 Inge Olav Nyberg Berkåk Veikro AS 08:36 2 Øistein Østerås Byggmakker

Detaljer

Meldalsmesterskap 2016

Meldalsmesterskap 2016 Meldalsmesterskap 206 3.03.206 Gutter 5 år og yngre Gimnes, Birk Anda IL Dalguten 2 Halgunset, Jonas IL Dalguten Kalstad, Andreas Rikstad Meldal IL 2 Kalstad, Erling Rikstad Meldal IL 23 Kjøren, Noah IL

Detaljer

1 Jon Håvard Appelkvist Stjørdalsblink Gunnar Evjen Vestbyen Sigvart Evjen Vestbyen Stine Tveit TS&LK

1 Jon Håvard Appelkvist Stjørdalsblink Gunnar Evjen Vestbyen Sigvart Evjen Vestbyen Stine Tveit TS&LK RESULTATLISTE JUNIORSVØM 2004 Arr: Malvik IL svømmeavdeling Lørdag 6 november 2004 Øvelser: 1 25m bryst rekrutt PAUSE 2 200m fri 10 50m bfly 3 25m fri rekrutt 11 100m rygg 4 100 fri junior 12 50m bryst

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

RESULTATLISTE SUPERSPRINT HALTDALEN

RESULTATLISTE SUPERSPRINT HALTDALEN RESULTATLISTE SUPERSPRINT HALTDALEN.0.0 B-FINALE 7 Karin Haukli Sokna år eller under, Åshild E. Mikalsen Trondhjems år eller under, Mari Lovise Marum Trondhjems år eller under,9 Heidi Grytdal Sokna år

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Startliste, Kvalifiseringsstevne. Øvelse 1. 100m fri, herrer. Øvelse 2. 100m fri, damer. Øvelse 4. 400m individuell medley, damer

Startliste, Kvalifiseringsstevne. Øvelse 1. 100m fri, herrer. Øvelse 2. 100m fri, damer. Øvelse 4. 400m individuell medley, damer Startliste, Kvalifiseringsstevne Øvelse 1. 100m fri, herrer 1. Martin Hals 91 Øvre Eiker SK 55,63 2. Thomas Gevelt 92 Nedre Eiker SK 1.05,45 3. Espen Hanto 95 Tønsberg SK 1.09,52 4. Juel Martin Akervold

Detaljer

Midt-Norsk rulleskicup

Midt-Norsk rulleskicup G 12 år 1 km 1 Sondre Weiseth Tiller IL 5 02:04,5 00:00,0 2 Morten Skaanes Strindheim IL 4 02:15,9 00:11,4 3 Thomas Venn Fagerli 3 02:22,1 00:17,6 4 Ørjan Nergaard 6 02:35,1 00:30,6 G 11 år 1 km 1 Ole

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

15m 35-skudd kl m 35-skudd kl. 3. Sauherad skytterlag + jsk. Karusell 15 m jan Leon - Resultatprogram.

15m 35-skudd kl m 35-skudd kl. 3. Sauherad skytterlag + jsk. Karusell 15 m jan Leon - Resultatprogram. 35-skudd kl. 3-5 Kl. 1. Inge Hvitås Sauherad 5 X*X* * 50 *XXX9 49 XX*X* 50 149 99XXX* *X*X 98 247 * * * *X* *XX* 100 347 (16*) 2. Håkon Tveitan Siljan 5 * * *X* 50 X9XXX 49 *XXX* 50 149 X9X*X*X*XX 99 248

Detaljer

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Kvinner 18-19 1,Johanne Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:32:22 2,Oda Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:37:18 Kvinner 23-34 1,Line

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon i Nordby Kirke

Velkommen til konfirmasjon i Nordby Kirke Velkommen til konfirmasjon i Nordby Kirke 2018 Lurer du? Året sommerferie er over og du har akkurat startet i 9.klasse. Du er i en alder hvor du blir religiøst myndig, og du er kanskje litt usikker på

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Gudstjenester i Norheim kirke:

Gudstjenester i Norheim kirke: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

NTE-cup Lierne. Offisiell resultatliste 19.01.2013. Klubb Start nr. Tid Etter Hjellsand, Jonas IL Hållingen 5 Stokke Tødås, Heine Overhalla IL 6

NTE-cup Lierne. Offisiell resultatliste 19.01.2013. Klubb Start nr. Tid Etter Hjellsand, Jonas IL Hållingen 5 Stokke Tødås, Heine Overhalla IL 6 G 8 år 1 km klassisk Hjellsand, Jonas IL Hållingen 5 Stokke Tødås, Heine Overhalla IL 6 G 9 år 1 km klassisk Estil Brissach, Are Lierne IL 8 Sivertsen, Fredrik Leirådal IL 9 Sivertsen, Johannes Leirådal

Detaljer

T. leser K. vert Medhj

T. leser K. vert Medhj Powerpoint, Kirkekaffe,, Dåp frihelg/permisjon 8. jan 15. jan 22. jan 29. jan Kristi åpenbaringsdag, Luk 2,40-52 (F: Matt 2, 1 12) 2. søndag i åpenbaringstiden, Mark 1, 3 11(F: Matt 3, 13 4, 11) 3. søndag

Detaljer

Årets beste innendørs 2003

Årets beste innendørs 2003 Årets beste innendørs 2003 Menn/Gutter 60m 7.40 Espen Kvalheim (80) 7.39ih (00) 7.66 Øystein Pettersen (78) 7.52ih (01) 7.67 Bjørnar Pettersen (81) 7.37ih (00) 7.77 Stein Ivar Lothe Eide (84) 7.60 (02)

Detaljer

Tovåsrennet Kretsrenn "SPRINT - FRISTIL" Prolog. Navn Klubb Slutt-tid

Tovåsrennet Kretsrenn SPRINT - FRISTIL Prolog. Navn Klubb Slutt-tid Tovåsrennet 20.01.2007 Kretsrenn "SPRINT - FRISTIL" Prolog Navn Klubb Slutt-tid Jenter 9 år Zahl Eriksen, Tone A. 12:07:18 Olaisen, Jenny 12:04:36 Johnsen, Sonja 12:06:32 Johnsen, Synne 12:05:32 Gjesbakk,

Detaljer

Stine Johanne Kristiansen 99 Tromsø svømmeklubb 3.07,00. Synne Isaksen 02 Tromsø svømmeklubb 3.10,00. Knut Oskar Blix 93 Tromsø svømmeklubb 1.

Stine Johanne Kristiansen 99 Tromsø svømmeklubb 3.07,00. Synne Isaksen 02 Tromsø svømmeklubb 3.10,00. Knut Oskar Blix 93 Tromsø svømmeklubb 1. 200 rygg Stine Johanne Kristiansen 99 Tromsø svømmeklubb 3.07,00 Synne Isaksen 02 Tromsø svømmeklubb 3.10,00 100 meter rygg Senior - Alfabetisk Knut Oskar Blix 93 Tromsø svømmeklubb 1.46,30 Anna Sofie

Detaljer

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Dunderlandsdalen skytterlag. Samlagsmesterskap 15m Leon - Resultatprogram

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Dunderlandsdalen skytterlag. Samlagsmesterskap 15m Leon - Resultatprogram Samlagsmesterskap 15-16.02.08 25-skudd kl. 1 1. Sindre Rødahl Bjøllånes *XX* * 50 XXX99 48 XXX* * 50 => 148 X*9XX* *X* * 99 => 247 2. Inge Skjervik Nesna 9XXXX 49 XX99X 48 X*XX* 50 => 147 X99XXXX9XX 97

Detaljer

Etterkommere av Kristian Klykken

Etterkommere av Kristian Klykken Kristian Klykken Født: 13 03 1881 Død: 08 08 1964 Olga Ottesdatter Solum Født: 09 05 1892 Død: 20 02 1973, Namdal sykehjem, Namsos Hanna Wilhelmine Klykken Født: 1912 Død: 1912 Gjerta Otelie Klykken Født:

Detaljer

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013 Jenter/Gutter 6-10 år Emma Anine Helstad Amundsen Brønnøysund IL 57 13:28 Thea Rørmark Anderson Sømna IL 21 17:02 Jens Arnes Sømna IL 43 13:35 Håvard Barlien Sømna IL 77 16:18 Sofie Reinfjord Bredesen

Detaljer

GRØAKLASSIKER n Søndag RESULTATLISTE SPAREBANKEN MØRE

GRØAKLASSIKER n Søndag RESULTATLISTE SPAREBANKEN MØRE GRØAKLASSIKER n Søndag 30.01.2005 RESULTATLISTE SPAREBANKEN MØRE Gutar 11 år 3 km 1 14 Hans Kristian H. Hole Sunnylven IL 10.34 0.00 2 5 Bjørn Lundanes Emblem IL 10.48 0.14 3 6 Sigurd Malvik Grøa IL 12.08

Detaljer

Høylandsrennet 2. Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Hild Sissel Vannebo Il Hållingen 14

Høylandsrennet 2. Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Hild Sissel Vannebo Il Hållingen 14 G15 1 Erik Tyldum Il Hållingen 13 1:25:17 00:00 2 Jørgen Moen Il Hållingen 8 1:44:47 19:30 K17 1 Synne Iversen Il Hållingen 22 1:46:46 00:00 Fullførte: 1 Påmeldte: 1 Startende: 1 K46 1 Hild Sissel Vannebo

Detaljer

4 generalprøven, torsdag. De rydder dessuten scenen etter forestillingen, altså etter søndag ca. kl 19.30. Asbjørn Senneset gir info om oppdraget.

4 generalprøven, torsdag. De rydder dessuten scenen etter forestillingen, altså etter søndag ca. kl 19.30. Asbjørn Senneset gir info om oppdraget. Her finner dere tre tabeller. Den første viser en oversikt over dugnadsgjengene, den andre inneholder en vaktoversikt for hver forestilling, og den tredje viser telefonnummer til foreldrene i korpset.

Detaljer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Bodø Narvik Tromsø Lofoten Sum poeng Nr. Fornavn Etternavn Klubb Poeng Poeng Poeng Poeng Plass Poeng Poeng NNM 1 Rune Karlsen Tromsø Golfklubb 880 1700 1350 2200

Detaljer

ARRANGØR: Klefstadhaugen skotthyllklubb stiftet KL 09:00 KLASSE: LAG POENG LAG POENG SEMI-FINALE HERRER BANE 1 ULVILLA 2410 HYTTFOSSEN 2240

ARRANGØR: Klefstadhaugen skotthyllklubb stiftet KL 09:00 KLASSE: LAG POENG LAG POENG SEMI-FINALE HERRER BANE 1 ULVILLA 2410 HYTTFOSSEN 2240 DATO: 12.sep AKTIVITET: SLUTTSPILLET I CUPEN 2009 ARRANGØR: Klefstadhaugen skotthyllklubb stiftet 10.10.2004 KL 09:00 SEMI-FINALE HERRER BANE 1 ULVILLA 2410 HYTTFOSSEN 2240 BANE 2 GRØNBERG 1920 BRANNÅSEN

Detaljer

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel Resultat 1. etappe Trones - Seteråsen (9,4km) 1 20 Solomon Achame Løyperekord! Namdal Løpeklubb 1 00.31.33 00.00.00 03.21 1 29 Jonas Riseth Team Sørenget 1 00.34.55 00.00.00 03.43 2 21 Tomas Sandvik Otterøy

Detaljer

Karusell InderøyHenni. Kvam Ø.Ogn Mære Skogn Verd,S Forr Veteran 55

Karusell InderøyHenni. Kvam Ø.Ogn Mære Skogn Verd,S Forr Veteran 55 Karusell 2017 InderøyHenni. Kvam Ø.Ogn Mære Skogn Verd,S Forr Veteran 55 Willy Sverkmo Nam.Lyn 20 20 20 20 20 60 S Johnny Gipling Nam.Lyn 18 19 37 Ole Grumdal Leksvik 19 19 Bernt Brovold Trondhjems 19

Detaljer

Pooengrenn 3. Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter Brønstad, Isak Hegvik Skaun IL 101

Pooengrenn 3. Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter Brønstad, Isak Hegvik Skaun IL 101 09.02.207 G 0 år, km Brønstad, Isak Hegvik Skaun IL 0 Frostad, Magnus Sommerschild Buvik IL 09 Lorentzen, Andreas Børsa IL 08 Morken, Erik Iver Skaun IL 03 Morken, Oliver Skaun IL 05 Pederstad, Oskar Børsa

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Sviland kapell. Vi kan tilby et spennende og lærerikt år med mange

Detaljer

TambarSkjelveSprinten 2011

TambarSkjelveSprinten 2011 Rekrutt 0-9 år Krogh-Albertsen Eirik Gauldal SK - sykkelgruppe 13 06:51,86 Sæterbø Emilie TVK Sykkel 18 07:17,40 Birkeland Even Gauldal SK - sykkelgruppe 16 08:20,36 Haugland Even Oppdal SK - sykkelgruppe

Detaljer

Kvalifisering Mesterskap Nord

Kvalifisering Mesterskap Nord Kvalifisering Mesterskap Nord NMK Bardu 08/06/2013 09/06/2013 Antall deltakere i BC Åpen er 51 Antall deltakere i BC Junior er 8 BC Åpen Navn Klubb Poeng 1 159 - Kjell Ivar Svendsen NMK Dyrøy 51.00 2 461

Detaljer

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Premieliste Mesterskap Klasse 2-5 1 Tore Veie Rissa (5) 346 2 Jørgen Andersen Hommelvik (5) 346 3 Christen Sjøvold Malvik (5) 345 4 Roar Forfot By

Detaljer

Klubbmesterskap Langrenn

Klubbmesterskap Langrenn Klubbmesterskap 23.03.207 Gutter 3 år 300 m Haakon Bachke-Solem 20 05: Fullførte: Påmeldte: Startende: Jenter 4 år 300 m DNS Kari Fjelldal By 202 Fullførte: 0 Påmeldte: Startende: 0 Gutter 4 år 300 m Ludvik

Detaljer

Etterkommere av Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad

Etterkommere av Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad Født: 05 02 1866, Ytterstad Berthe Johanne (Jensen) Andreassen Født: 23 07 1869, Tiltvik, Hamarøy Død: 03 05 1938 Alma Ytterstad Født: 22 07 1894 Død: 07 11 1967 Bjarne

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Pengepremier 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl. 2. Surnadal Skytterlag. Finale Nordmør Open 2014

Pengepremier 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl. 2. Surnadal Skytterlag. Finale Nordmør Open 2014 Pengepremier 25-skudd kl. ASP 1. Sara Bråten Eide og Naas 48 49 47 93 237 0,- Gave 1. Vegard Fjærli Bæverdalen 46 49 49 96 240 0,- Gave 1. Christian Forbregd Surnadal 46 46 45 91 228 0,- Gave 1. Even Gjeldnes

Detaljer

Orklatempo'n Offisiell resultatliste. Orkanger - Viggja Klubb Start nr. Tid Etter. DYBWAD Even Ck Victoria :52,1

Orklatempo'n Offisiell resultatliste. Orkanger - Viggja Klubb Start nr. Tid Etter. DYBWAD Even Ck Victoria :52,1 Orklatempo'n 205 Orkanger - Viggja 8.04.205 M0 DYBWAD Erlend Ck Victoria 06 3:09,2 200500 Fullførte: Påmeldte: Startende: M-2 DYBWAD Even Ck Victoria 08 2:52, 2004022 SKARE Jonas Øien Gauldal SK 09 :42,5

Detaljer

Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet. 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke

Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet. 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke Mine erfaringer med den lokale kirken På en skala fra 1-6, hvor enig eller uenig

Detaljer

Deltakerliste Onsdagsrenn 11/3-15 Stokmarknes IL SKI

Deltakerliste Onsdagsrenn 11/3-15 Stokmarknes IL SKI Deltakerliste Onsdagsrenn 11/3-15 Stokmarknes IL SKI Eveline Henning Marcelie Tobias Roy Kaja Oliver Sigbjørn Andrine Jasmin Sophia Elisabeth Jørn Ørjan Espen Markus Mona Tonje Emilie Linnea Annsofi Lisa

Detaljer

NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER. Mats M. Bakkom Guro Haug Buvik NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER

NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER. Mats M. Bakkom Guro Haug Buvik NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER Dugnadsliste 2017 Følgende gjelder: Om du ikke har anledning de dagene du er satt opp på dugnad, er du selv ansvarlig i å finne stedfortreder. De må også gis beskjed til aktuelle dugnadsansvarlige. Dugnadsansvarlige

Detaljer

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET Arbeidsoppgaver arbeidslag og renholdsavdeling: Arbeidsfordeling (liste) Alle ansatte på Horten vgs. er delt inn i 18 arbeidslag. Et arbeidslag består av

Detaljer

Klasse / Plassering / Navn / Klubb / Fødselsår. Senior 1 P Magnus Klæboe Nordgård Tromsø SK 89 4.15.37 631

Klasse / Plassering / Navn / Klubb / Fødselsår. Senior 1 P Magnus Klæboe Nordgård Tromsø SK 89 4.15.37 631 Side: 1 ØVELSE: 1 400 Fri M Senior 1 P Magnus Klæboe Nordgård Tromsø SK 89 4.15.37 631 1992 1 P Vebjørn Anfinsen Tromsø SK 92 4.58.49 395 1993 1 P Karl Inge Svendsen Hammerfest SLK/NTG 93 4.53.07 417 1995

Detaljer

STARTLISTE TRIMKLASSE

STARTLISTE TRIMKLASSE 175 Turid Tangen (7), Fana IL Per Olaf Tangen (7), Fana IL 176 Per Larstuvold (33), Haga Thor Stuedal (33), Haltdalen IL 177 Mette Nesvold (7), Ålen IL Beate Lofseik (0), Lillomarka O-lag 178 Even Hofstad

Detaljer

Resultatliste. Plass Navn Klubb Distrikt. 1 Mats Murbræch Tverlandet IL 2 Aksel Storvik Nilsen Innstrandens IL 04:57 01:38

Resultatliste. Plass Navn Klubb Distrikt. 1 Mats Murbræch Tverlandet IL 2 Aksel Storvik Nilsen Innstrandens IL 04:57 01:38 NOCLAS 1 999 A2 Ukjent løper NOTEAM 1:06:10 Påmeldte: 10 Startende: 1 Gutter 9 år 1 km 1 Mats Murbræch Tverlandet IL 03:19 2 Aksel Storvik Nilsen Innstrandens IL 04:57 01:38 Jenter 9 år 1 km Sigrid Moen

Detaljer

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1 Østlandsmesterskapet 0 - skyttersamlag Lag nr: Fig. Nr. Samlag/lag BUSSAVGANG kl.00 kl 0.0 Tore Skryten Ingvar Dromnes Knut Sigurd Totland John Arne Stenberg Odd Sverre Håkenstad Knut Bråthen Roger Ottosen

Detaljer

Røyken skikarusell 4

Røyken skikarusell 4 G17 14 Km Hodelykt 1 Jon Gunnar Fjell IL Ros 3 42:01 00:00 2 oddvar Grim IL Ros 6 43:35 01:34 3 Lars Erik Kirkeng IL Ros 2 49:13 07:12 4 Kristian Fjellhaug Bødalen IF 1 51:52 09:51 5 arve fjell ros 5 52:07

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15-skudd kl. R. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai Leon - Resultatprogram

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15-skudd kl. R. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai Leon - Resultatprogram Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Aina H Nordby Tangen 181 0,-kr Gave 1. Maria Helene Hagen Tangen 227 0,-kr Gave 1. Hans Kristian Lundby Stange og Romedal 217 0,-kr Gave 1. Ingeborg Lundby Stange og Romedal

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede. Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.» Først vil vi takke alle medarbeidere, frivillige og ansatte, som

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Navn Klubb Brikke Klase Nummer Startid Løype Guro Emma Rødsjø

Navn Klubb Brikke Klase Nummer Startid Løype Guro Emma Rødsjø Navn Klubb Brikke Klase Nummer Startid Løype Guro Emma Rødsjø Bjugn IL 160455 D 19 28 12:01:00 -> (A2) Gøril Eide Byåsen IL 199490 D 40-76 12:31:00 -> (A3) Einar Eide Byåsen IL 209976 H 13-14 120 12:26:00

Detaljer

RESULTATLISTE. Plass Navn Født Klubb Tid Poeng Gregussen, André 2001 Lørenskog/Rælingen DISK

RESULTATLISTE. Plass Navn Født Klubb Tid Poeng Gregussen, André 2001 Lørenskog/Rælingen DISK Øvelse 1. 200m individuell medley, herrer Klasse født 94 1p Furumo, Daniel Nicholas West 1994 Lørenskog/Rælingen 2.32,88 373 32,43 (32,43) 1.11,96 (39,53) 1.57,47 (45,51) 2.32,88 (35,41) Klasse født 95

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

Øvelse 1. 200m fri, damer

Øvelse 1. 200m fri, damer Øvelse 1. 200m fri, damer 1p Oda Martine Reiertsen 89 Øvre Eiker SK 2,14.39 629 2 Line Lie Tærud 89 Drammen SK 2,26.89 482 1p Line Cecilie Stenseth 90 Øvre Eiker SK 2,22.59 527 2p Guro Bjørk Sørby 90 Øvre

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

SKOTTHYLLHALLEN UKE

SKOTTHYLLHALLEN UKE SKOTTHYLLHALLEN UKE 11 13.03. - 19.03. 2017 Premiering for inntil de 3 beste individuelle resultatene (30 kast) i innendørsserien 2016/2017 gjeldende fra mandag 31. oktober, forutsatt minst 3 kastere i

Detaljer

Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet

Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet Kjære konfirmanter og konfirmantforeldre. Vi som jobber i Bergen domkirke menighet gleder oss til å bli kjent med deg som er ny konfirmant i vår menighet,

Detaljer

TrønderLyn-rennet 2017

TrønderLyn-rennet 2017 Felles 6 og 7 år 1 km fri 1 Iver Bjørgum Strindheim IL 12:00:30 1101 2 Nora Eidem IL 12:01:00 1102 3 Frida Elise Hilstad Bøhle IL 12:01:30 1103 4 Thea Sophie Hammer IL 12:02:00 1104 5 Signe Keiserås IL

Detaljer

:

: Klasse R 25 Skudd 1 Arne Espedal Gann 50 50 50 100 250 2 Eirunn Ø. Søyland Gjesdal 50 50 50 100 250 3 Kristan Scheie Time 50 50 48 100 248 4 Jens Løvø Stavanger 50 50 48 99 247 5 Tore Tjelta Gjesdal 50

Detaljer

Resultatliste 08.03.2008

Resultatliste 08.03.2008 G-10 60 m Resultatliste 08.03. 120 Sondre Ljosdal Galtung Olden IL 10.98 463 113 Jakob Straume Hyen IL 10.42 637 149 Kristoffer Skorpen Flora IL 10.92 482 87 Ole Kristian Hugøy Florø Tog IF 10.22 699 104

Detaljer

TIL HØST- KONFIRMANTER 2015 MED FORESATTE

TIL HØST- KONFIRMANTER 2015 MED FORESATTE Side 1 TIL HØST- KONFIRMANTER 2015 MED FORESATTE Da er vi godt i gang med konfirmasjonsforberedelsene. Vi håper du har hatt det fint i høst og vi gleder oss til å bli bedre kjent i løpet av våren. UNDERVISNING

Detaljer

Premieliste Mesterskap Rekrutt Premieliste Mesterskap Eldre rekrutt Premieliste Mesterskap Junior Premieliste Mesterskap V65

Premieliste Mesterskap Rekrutt Premieliste Mesterskap Eldre rekrutt Premieliste Mesterskap Junior Premieliste Mesterskap V65 Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Øystein Strøm Byneset 48 49 49 97 243 Gylt medalje 2 Camilla Lystad Berg Orkla 48 48 47 96 239 Sølv medalje 3 Hans Erling Øien Byneset 47 48 48 95 238 Bronse medalje 4

Detaljer

SKOTTHYLLHALLEN UKE

SKOTTHYLLHALLEN UKE SKOTTHYLLHALLEN UKE 9 27.02. - 05.03. 2017 Premiering for inntil de 3 beste individuelle resultatene (30 kast) i innendørsserien 2016/2017 gjeldende fra mandag 31. oktober, forutsatt minst 3 kastere i

Detaljer

Klasse 5km Bjørn Lillealter 0:19:18 Trond Vassvik 0:22:32

Klasse 5km Bjørn Lillealter 0:19:18 Trond Vassvik 0:22:32 Resultater Cuprenn Alteren 8. mars 2009 Vi hadde igjen rekord-deltakelse for de senere år med cuprenn og slo til og med forrige rekord med 2 startende! Ser også ut til at det ble løyperekord på 2,5km med

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

Arrangør : Skjelstadmark IL Dato: OFFISIELL RESULTATLISTE sortert på startnr. Plass Stnr Navn Klubb Slutt-tid Diff

Arrangør : Skjelstadmark IL Dato: OFFISIELL RESULTATLISTE sortert på startnr. Plass Stnr Navn Klubb Slutt-tid Diff / Tlf: 41852020 - Side 1-01.03.17 21:13 OFFISIELL RESULTATLISTE sortert på startnr. Plass Stnr Navn Klubb Slutt-tid Diff Jenter 8 år 2 Amanda Reitan Vemundstad STJØRDALS BLINK SKI 3 Sofie Folvik LÅNKE

Detaljer