Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld. 2/ årgang

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld. 2/2007 67. årgang"

Transkript

1 Helg i bygda Menighetsblad for Melhus prestegjeld 2/ årgang Flå Horg Hølonda Melhus

2 Helg i bygda Menighetsblad for Melhus prestegjeld Nr. 2 mai årgang Utgitt av: Menighetsrådene i Melhus prestegjeld. Redaksjon: Harald Danielsen, Knut Arne Solberg, Per Estenstad, Frøydis Olderøien, Olaug Engan og Kjell Arne Morland. Ikke signerte foto: Harald Danielsen KIRKEKONTORET, Melhus Rådhus Telefon * / Faks Direkte Ekspedisjon kl E-post: Se kirken under PRESTEKONTORET, Melhus skysstasjon Kantor i Melhus Prosten i Gauldal Spr Flå og Horg Spr Hølonda Spr Melhus TELEFONER: Flå kirke Horg kirke Hølonda kirke Melhus kirke Melhus kirke, servicebygg Boligtelefoner: Spr. John Olav Hodne Spr. Kjell Arne Morland Spr. Reidulf Ljøkjell Kateket Sonja Bruholt Diakon Kirsten Pernille Øie Kirkeverge Jan Horg Kantor Kari Frisvoll Organist Lars Høiseth Organist Margot Bjørseth Organist Randi Vik Lokale kirkeverger: Flå: Johan Strengen Horg: Per H. Gylland Hølonda: Harold Pedersen Prestevakt I Melhus har vi en ordning der det alltid skal være mulig å få kontakt med en prest. Se telefonlista over. Neste nummer av Helg i bygda kommer ut ca. 1. oktober Frist for levering av stoff 1. september Postgiro Bankgiro Bladet sendes til alle husstander i Melhus kommune. Layout/Produksjon: Rosenborg Reklame R31028 Forsidebilde: Barnetoget på vei til Melhus kirke 17. mai Foto: Harald Danielsen 2 Helg i bygda 1/2007 Ser vi lyset? Det finnes ei flott fjellhule oppe i åssiden ved Kirkflå i Vassfjellet. Konfirmantene fra Flå og Horg gikk dit på pilegrimstur i fjor. Noen kaller den Jutulkirka, andre kaller den Katedralen. Det er i alle fall slik at man kan gå inn i den store hula, og sette seg på en flat stein helt innerst i den. Der kan man sette seg ned i mørket, og se ut mot lyset. Når jeg sitter i denne hula, taler det sterkt til meg hva kirken er til for her i verden: Kirken vil være et sted der man kan finne ro og se ut mot lyset i livet. Jesus sa: Jeg er verdens lys. Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys. Dette er noe vi forsøker å formidle til konfirmanter og alle andre som kommer til kirke. Det er mange unge som har det tøft i livet. Mange lever i vanskelige forhold eller sliter med tunge tanker. Altfor mange opplever å slite med et indre mørke. I kirken ønsker vi å peke mot lyset, at Jesus kan gi håp for livet. Vi kristne har en Gud vi kan be til og tro at han hører oss. Vi har en Gud som er glad i oss, og som ønsker å hjelpe oss videre i livet. Klarer vi å tro det? Klarer vi å se lyset? Det finnes både kirke og bedehus i bygdene våre der vi kan få hjelp til å se det. De stedene som er beskrevet i andakten, er mål for en av turene som er beskrevet i den boka som sokneprest Morland har gitt ut: 14 pilegrimsturer i Vassfjellet. Den har solgt i over 600 eksemplarer, og er fortsatt å få kjøpt. Ved god hjelp fra hovedsponsor Sparebank 1 Midt-Norge, og ved at Morland har gitt avkall på royalties, har man klart å holde prisen lav. Så Morland tjener ikke penger på at det reklameres for boka her. Den turglade presten ønsker å gjøre boka kjent for at den skal brukes, slik at mange kan få seg noen fine turer, oppdage turmål i Vassfjellet som er kulturelt og historisk interessante, og få med seg korte lesestykker til De fleste unge sier heldigvis at de har det godt. Da er det kanskje like fint å gå bort til minnesteinen over gammelkirka i Flå. Den ligger en halv kilometer sør for hula. Den står ute i friluft, og derfra er det flott utsikt over Gauldalen. Her skal det arrangeres friluftsgudstjeneste 17. juni. Når jeg står der, synes jeg at jeg får et godt bilde av hva kirken vil være for oss i gode tider. Den vil være et sted der vi kan møte Gud for å få utsikt over livets utfordringer. I kirken hører vi Guds ord slik at vi får innsikt i hva Gud vil bruke oss til. Gud vil altså både trøste oss når vi trenger det, og bruke oss når vi har krefter til det! Kjell Arne Moland, sogneprest 14 pilegrimsturer i Vassfjellet kristen ettertanke på kjøpet! Nå er snøen i ferd med å smelte i Vassfjellet. Det er tid for å komme seg ut på tur. Hvorfor ikke prioritere Vassfjellet i år? Foto: K. A. Moland

3 Lærer konfirmantene noe nå for tiden? Det er ofte eldre som spør på denne måten, for de sammenligner det de hører om dagens konfirmantopplegg med det som de selv hadde da de var konfirmanter. Den gang var det bare undervisning og gudstjenester. Både salmevers og katekisme måtte læres utenat, og mange gruet seg til overhøringsgudstjenesten. Noen av Melhus-konfirmantene på pilegrimstur under en rast ved Vassfjellkapellet. Foto: Sonja Bruholt Fortsatt er det mest av undervisningstimer og gudstjenester. Men måten å lære på er nok en annen. Det er viktigere med aktiviteter, samtale og opplevelser, enn å pugge utenat. Når vi har om dåpen, er det naturlig å være i kirken og spille skuespill om barnedåp. Når vi underviser om nattverden, kan det skje under et måltid i kirken der det serveres pizza. Når vi har om bønn, kan vi sette oss ved bønnealteret og tenne telys. Ordlyden i budene kan læres inn ved å spille budbingo med terninger. Vi har gjort det til en hovedsak å vise at å være en kristen, er som å vandre som en pilegrim gjennom livet. Det sier vi ikke bare teoretisk, men vi går en pilegrimstur sammen. Underveis på turen har vi enkle symbolhandlinger med kvist, stein, kors og vann for å understreke det. Det er også viktig å ha det trivelig sammen! Til noen temaer passer det med lek eller konkurranse. På pilegrimsturene bruker vi god tid på det sosiale. For ikke å si på konfirmantleirene på Mjuklia! Der settes det av mye mer tid til sosiale aktiviteter enn til undervisning. Nytt av året var ei samhandlingsløype, der konfirmantene i grupper fikk lære hvor mye bedre det er å samarbeide for å løse ulike utfordringer. I nedre Melhus får noen være med på dramagruppe, noen på småsamlinger rundt om i ulike hjem, mens andre får være med på fotballtreninger som sikter fram mot en konfirmantcup på Tiller. Det er også viktig å gjøre noe konkret for å hjelpe andre. Kristendom er å leve ut nestekjærlighet i praksis. Derfor er konfirmantene med på dør-til-dør aksjonen for Kirkens Nødhjelp. På Hølonda arrangerer de også eldretreff. Lærer konfirmantene noe nå for tiden? Ikke på samme måte som før. Men kanskje er det slik at det ikke er det vi får inn i hodet som preger oss mest. Vel så viktig er opplevelser i ei kirke som inviterer til å være med på gode og meningsfulle aktiviteter. Kjell Arne Moland, sogneprest Redaksjonens spalte Din ungdom er gitt deg til odel og eie! For den generasjonen som er atskillig eldre enn årets konfirmanter er for mange dikteren Arne Paasche Aasen ( ) fra Namsos godt kjent. Han var en aktiv skribent i arbeiderbevegelsen, og skrev også viser som ble allment kjær og populær og ofte var med i Ønskekonserten. Mest kjente for mange er kanskje Blåveispiken (Jeg går og rusler på Ringerike...) og De nære ting (Ditt sinn monne flyve så vide omkring...)? Men ett av hans dikt, som ikke er tonsatt, og som ofte gjennom livet har streifet meg er Din Ungdom. Budskapet i det diktet, som ble skrevet i 1935, synes jeg også kan være til ettertanke for årets konfirmanter og annen ungdom. Her tar jeg med de to første vers (hele diktet på side 7): Din ungdom Din ungdom er gitt deg til odel og eie. Du skal ikke høkre den bort - men være den tro, så den åker du pløyer kan gro når din gjerning er gjort. Den er ikke evig. Du kan ikke vente bestandig å eie dens ild. Men kjemper du for den, og er du den verdig, så blir den - så lenge du vil. Noe av dette kan du tolke slik at selv om alt du gjerne vil ha gjort fremover ikke lar seg gjennomføre, skal du likevel stå på for de mål du har satt deg og ikke gi deg! Det står bl a om ungdomstiden at: Du skal ikke høkre den bort. Oversatt til dagens ordbruk kan det stå: Du skal ikke tulle den bort! Og husk i alle fall at det er Ditt valg og i første rekke du og dine etterkommere som skal høste av det du selv sår og driver frem. Lykke til med konfirmasjonen både konfirmanter og foreldre! Harald Danielsen Helg i bygda 1/2007 3

4 Ballongaksjon for miljøet! Hølondakonfirmantene deltok aktivt i ballongaksjonen. Foto: K. A. Moland I år samlet konfirmantene inn kroner på aksjonen for Kirkens Nødhjelp som var like før påske. Det var et flott resultat. Pengene kommer godt med for folk som lider i kriser som verden har glemt. I tillegg deltok konfirmantene i nedre Melhus og på Hølonda i en politisk aksjon. Mange av de glemte krisene i fattige land skyldes nemlig klimaendringer. FNs klimapanel slått fast at det er vi i den rike del av verden som har ansvaret for dem. Vi slipper ut 80% av CO2-mengdene som fører til at været endres. Men det er de fattige landene som får smake de verste følgene av det. Norge er et av verdens rikeste land. Rikdommen vår er i stor grad basert på olje, som fører til mye CO2-forurensing når den forbrennes. Vi har derfor både råd til og en moralsk plikt til å være blant de fremste til å drive en god miljøpolitikk. Men det er vi ikke. Norge er for tiden en miljøsinke, for eksempel i forhold til EU. I stedet for å nærme oss de forpliktelsene vi påtok oss i Kyotoavtalen, så øker vi utslippene. Slik kan det ikke fortsette. Over hele landet har konfirmanter og foreldre skrevet navnet sitt på spesiallagde ballonger. De er nå sendt inn til Kirkens Nødhjelp sentralt. Så skal de overbringes til regjeringen på en spesiell tilstelning. Der skal de blåses opp, og mens presse og andre er til stede, skal luften slippes ut av dem. Det er et symbol på at norsk klimapolitikk for tiden er som en oppblåst ballong. Det er lite annet enn luft i den. Luften må nå slippes ut, slik at tomme ord i stedet kan bli til handling. På ballongene står følgende krav: Norge må redusere utslipp av klimagasser nå! Norsk bistandspolitikk må prioritere virkninger av klimaendringer i fattige land. Dette dreier seg om den viktigste utfordringen menneskeheten står ovenfor i vår tid! Dersom vi ikke klarer å snu utviklingen, kan det få katastrofale følger for generasjonene som kommer etter oss. En slik sak er vel verdt en landsomfattende ballongaksjon? Dersom du vil være med på denne aksjonen, kan du gå inn på og undertegne et brev med de samme kravene. Det skal overleveres statsministeren på verdens miljøverndag 5. juni. Kjell Arne Morland Tallenes klare tale Den økonomiske situasjonen for Helg i bygda Regnskapet for 2006 viser ei utgiftsside på ca. kr Utgiftene utgjøres kun av kostnadene til trykking og distribusjon. Menighetsbladet gikk i fjor med et underskudd på ca. kr På kort sikt har ikke dette konsekvenser for videre drift av bladet, men skal antallet utgivelser opprettholdes i årene som kommer må inntektene økes. Inntektene på vel var i fjor et resultat av annonseinntekter og gaver. I år som tidligere er vi avhengig av lesernes støtte for å komme i havn økonomisk. Fjorårets underskudd viser at styre har utfordringer økonomisk for å drifte bladet videre. Vi som jobber for Helg i bygda ser viktigheten av menighetsbladets videre eksistens. I ei tid der mer og mer informasjon kommer oss i møte elektronisk, mener vi at menighetsbladet fyller sin misjon. Menighetsbladet gjenspeiler kirkens arbeid i nærmiljøet. Det formidler det kristne budskapet og i slekters gang settes vært enkelt liv inn i en større sammenheng. Derfor oppfordrer vi leserne våre til å bruke den vedlagte giroen i det bladet du nå har i hånda. Vi lover å forvalte midlene til beste for menighetsbladet, for kirkens budskap og for bygda vår. Tusen takk for alle bidrag vi har fått! Knut Arne Solberg Styreleder Helg i bygda 4 Helg i bygda 1/2007

5 Foto: Unni Skipperø Barneklubben Sprell levende Unni Skipperø Inspirert av Jesu ord: La de små barn komme til meg, har Horg menighetsråd i år startet opp barneklubb. Dette som ledd i trosopplæringen. Barneklubbens ledere følger et opplegg som er hentet fra Søndagsskoleforbundet. Annenhver tirsdag møtes barn og ledere på Lundamo misjonshus fra klokken Her samles barn fra Hovin og Lundamo. Lersbygg har også vært på besøk. På møtene har det deltatt opp til 14 barn, men det er plass til enda flere. Tilbudet er gratis. Barneklubbens møter fylles med andakt og sang, formingsaktiviteter og leker. Kvelden avsluttes Barneklubben januar 2007 med mat og utlodning. Barn og ledere setter stor pris på barneklubbens samlinger. Barna følger spent med på andaktene, og synger med for full hals. Horg menighetsråds nye leder, Unni Skipperø (bilde), er svært glad for at det er startet opp barneklubb på Lundamo. Ekstra gledelig synes hun det er, at det samtidig med barneklubben er startet opp ungdomsklubb i de samme lokalene. Ungdomsklubben kan skilte med et stort spekter av aktiviteter. Tilbakemeldingene fra ungdomsklubben er gode, med et stadig økende antall ungdommer som kommer på besøk. Vi satser på å gi en reportasje fra ungdomsklubben i neste nummer av Helg i bygda. Unni Skipperø ser oppstarten av klubbene som et viktig tilskudd til kommunens barne- og ungdomsarbeid. Samtidig ser hun at dette innfrir menighetsrådets oppgave om å vekke og nære det kristne livet i Horg menighet. Tekst og foto: Knut Arne Solberg Skaperverkets uke juni Den 5. juni hvert år blir FNs miljøverndag markert. I år skal verdens oppmerksomhet rettes mot Tromsø, for det er der hovedarrangementet skal finne sted. Vi i kirken er blitt bedt om å støtte opp om en slik begivenhet, og det skal skje ved en Skaperverkets uke 3. til 10. juni. Da skal det skje mye rundt om i hele landet, særlig i forbindelse med gudstjenestene på søndagene. Nidaros bispedømme planlegger en egen kalender med markeringer. Det skal for eksempel arrangeres en fagdag om miljø, forbruk og rettferd på Tautra den 7. juni, over temaet: Vann. Det er nå 4 år siden kirkemøtet vedtok å innføre en egen gudstjenesteform som de kalte Skaperverkets dag, og som de anbefalte menighetene å feire jevnlig. Her i Melhus hadde vi den første gangen i Hølonda kirke i september i fjor. Den skal arrangeres igjen på Nyplassen som avslutning på Skaperverkets uke søndag 10. juni. Det skjer i samarbeid med Meldal prestegjeld, og vi håper på godt vær og mye folk. Hva som ellers skal skje under denne uka i Trondheim og omegn vil bli kunngjort og omtalt i mediene når tiden nærmer seg. (Den som vil lese mer om kirkens miljøarbeid, kan besøke Kjell Arne Morland Helg i bygda 1/2007 5

6 Konfirmanter 2007 Konfirmanter i Flå kirke 20. mai Konfirmanter i Horg kirke 27. mai Konfirmanter i Hølonda kirke 3. juni Gudstjeneste kl Jon Aune Connie Bjørgen Elisabeth Bolland Marius Borren Anette Almås Engan Vegard Fredriksen Ingeborg Svartsrød Grue Marita Svorkås Hammeren Martin Tranaas Hansen Nils Olav Hofset Kristoffer Holm Øyvind Hugdal Marit Kristine Ottersen Ler Yngvild Ljøkjell Kristian Søreng Nordhaug Charlotte Rakbjørg Ole Kristian Stav Margido Sørgård Hanna Øian 6 Helg i bygda 1/2007 Gudstjeneste kl Håvard Skjetne Almås Robert Bordal Marius Ekseth Bye Martin Engen Kenneth Følstad Robert Gaustad Ivar Andrè Gåsbakk Eirik Hammerås Joakim Helmersen Gunhild Løhre Silje Anita Bye Markhus Tonje Nordhammer Kristin Rostad Åse-Marie Nordvik Rønning Daniel Storsve Silje Marie Tilseth Trude Witsø Gudstjeneste kl Stine Esphaug Andersen Camilla Bjørnli Lena Bordal Øystein Byfuglien Inger Lise Bøhle Mona Engan Ingvar Sørgård Gaustad Mia Røste Gorset Lena Kristine Gulaker Maria Reitan Helgemo Turid Helgemo Christina Hornes Stefan Alexander Okstad Iversen Arne Ivar Jøraandstad Anne Kjersti Kalvå Ingrid Kalvå Magnus Viking Kjartansson Glenn Morten Rambraut Konstad Amund Krogstad Dag Rune Løhre Linda Nordtømme Erik Storlimo Rostad Guri Storlimo Rostad Mats Røsbjørgen Jan Vidar Sandøreng Marte Krogstad Skjærvold Per Harald Skogstad Tor Håkon Skogstad Hanne Marie Solberg Ove Sørtømme Gudstjeneste kl Thomas Tefera Abebe Espen Bakke Gøran Blokkum Ida Røstum Eid Mikael Fjellanger Veronika Høyem Christian Hågensen Elin Åmot Johansen Lars Magne Ludefall Lereggen Kai Arne Lien Elin Iren Lufall Ørjan Moum Morten Lund Rikstaddal Trond Stenset Marianne Stenseth Mari Sundet Peder Sunnset Rune Kjøsen Talsnes Annette Unsgård Kristine Unsgård

7 Konfirmanter i Melhus kirke 20. mai Konfirmanter i Melhus kirke 27. mai Din ungdom Gudstjeneste kl Jørgen André Dragset Marthe Gustad Jørgen Hafsmo Mali Hovin Mats Jensen Robin Keiserås Martin Kusslid Beate Ler Jørgen Moe Aleksander Åmot Olsen Lise Marie Reitan Fride Karoline Selbyg Kay Torbjørn Skagseth Eldbjørg Sved Skottvoll Eivind Husby Slyngstadli Thomas Ekseth Stav Sara Bakk Stjern Solveig Sæther Reidun Thalseth Hanne Vinsnesbakk Katharina Glein Wikan Malin Nyhus Ådahl Gudstjeneste kl Bård Even Eggen Maren Eidsmo André Lyngvær Fagerdal Levi Roman Gimse Mats Lossius Grostad Martin Hagen Torkil Aakvik Hagen Ida Haugen Lise Haagensli Siri Kvalvik Anja Hårstad Ler Knut Lorvik Runa Gundersen Lunde Karen Løhre Torstein Hattrem Rømma Kenneth Haugen Rønning Tonje Bellingmo Onsøien Mathias Skarsem John-Olav Storvold Malin Sættem Anne-Mari Vold Lene Aae Gudstjeneste kl Alexander Anthonsen Sondre Aune Sturla Aune Martin Signar Engesæt Bjørklund Ida Estenstad Stian Fagerbekk Gunhild Fagerli Veronica Håvin Gordon Øyvind Gullstein Hans William Høvik Petter Riseth Jakobsen Pål Jensen Håkon Vikan Johnsen Sindre Leraand Ingrid Moen Christer Williksen Nordbotn Mads Erlend Nygaard Rasmus Alexander Søberg Kristin Krangsås Vikan Torun Krangsås Vikan Gudstjeneste kl Maiken Rofstad Berg Ragnhild Ekren Turid Renate Engåvoll Stig Morten Berg Faaren Jonas Gaustad Stine Grindstad Jens Meistad Hammer Maren Hjellen Ole Morten Andersen Jøntvedt Anders Kvarme Marte Elise Howell Logan Guro Røvik Marstad Nina Kristin Moe Emilie Rønning Karoline Lunde Simonsen Kari Anne Solberg Erlend Stendahl Spets Hege V.Skjerdingstad Staurseth Aina Eggen Trøan Veronica Hongrø Vollum Margit Emilie Marita Isabel Wevang Din ungdom er gitt deg til odel og eie du skal ikke høkre den bort, men være den tro så den åker du pløyer kan gro når din gjerning er gjort. Den er ikke evig. Du kan ikke vente bestandig å eie dens ild. Men kjemper du for den, og er du den verdig, så blir den så lenge du vil. Din ungdom er skatten du aldri kan øde... hvis ikke du låser den ned. I krevende strid vil den tindre og funkle - men smuldre i dagenes fred. Du kan ikke spare på ungdommens krefter og ha dem til senere år. Men bruker du dem, skal du kjenne de vokser evindelig vår etter vår. Nå roper en verden: Vi trenger ditt hjerte, din evne, ditt brennende sinn! Og fikk du din ungdom til odel og eie, så bruk den, sett kreftene inn! Arne Paasche Aasen, skrevet i 1935 Helg i bygda 1/2007 7

8 Ny innsamlingsrekord igjen! For andre året på rad ble det satt ny rekord på innsamlingen til Kirkens Nødhjelp før påske her i Melhus. Det ble samlet inn 2000,- mindre enn i fjor i Nedre Melhus, men ellers i kommunen var det økning i forhold til i fjor. Det samlede resultatet ble kr ,-, og det er nesten 5000,- mer enn i fjor. I hele landet var det pr. 4 april meldt inn 15,3 millioner kroner, noe som er en ørliten nedgang i forhold til i fjor. En stor takk til alle som bidro til å hjelpe de som lider i mange av verdens glemte kriser, både dere som samlet inn pengene og dere som gav! Enkeltresultatene er som følger: Melhus ,-; Horg ,-; Hølonda ,- og Flå ,-. Konfirmantene Sturla og Sondre Aune TAKK! Distrikt Nedre Melhus takker pårørende og giverne for pengegaven vi har mottatt til Buen omsorgssenter i forbindelse med begravelsen til Helga Løvseth. Bispevisitas i oktober Endelig kommer biskopen på visitas igjen til oss i Melhus. Forrige visitas var høsten 1995, og det er hele 12 år siden. Nå er uken 23. til 28. oktober avsatt til nytt besøk. Planleggingen gjøres i hovedsak i disse tider. Selv om det ikke blir et like omfattende program som sist, blant annet fordi det ikke blir noen skolegudstjenester denne gangen, så vil det merkes i bygdene våre at biskopen er på visitas. Den avsluttende gudstjenesten kommer til å bli en storsamling for hele prestegjeldet. Kjell Arne Morland Gudstjenesten i Melhus 17. mai har fått nytt tidspunkt I år har man bestemt å ta nye grep når det gjelder sentrumsarrangementet i Melhus 17. mai. Det innebærer at toget ikke lenger skal gå til Melhus kirke, men tilbake til skolene. Dermed passer det best med en gudstjeneste i forkant av barnetoget i år. Merk at den er kl 10.00! Den vil ikke vare mer enn minutter, så det skal være god tid for alle barnefamilier til å frakte ungene til sine respektive skoler etterpå. Det kommer til å bli fin stemning ved kirken, for skolekorpset skal spille utenfor fra kl Kom i god tid og få med det! Parkeringsplass langs ny kirkemur ved Melhus kirke Under bygging av ny kirkegård er det satt opp mange meter lys tørrmur. Den lengste er langs den gamle kjerkvegen ved den tidligere psykiatriske sykeheimen eller Kirkebakken som Gimse ungdomsskole kalte stedet for noen år tilbake. Nå er eiendommen gjort om til mange leiligheter og vegen døpt om til Asbjørn fra Medalhus`s veg. Arealet mellom vegen og muren er regulert til parkeringsplass for kirke og kirkegård. Årsaken er at ved store anledninger i kirka trengs hele plassen til eget bruk Foreløpig er det ikke skiltet. Atkomsten for kjørende til området og den nedre delen av kirkegården skal skje ved å bruke den nye brua over Loddbekken. Maksimal fart er 30 km/t. Den gamle vegen fra Martin Melhuus og ned til Sverre Stendahl er en ren gang- og sykkelveg. Unntaket er trafikk til og fra eiendommene. Mange barn leker i området. Kirkevergen anmoder på det sterkeste alle trafikanter om å ta hensyn til små barn og vise forståelse for nærheten til kirkegården. Jan Horg, kirkeverge Distrikt Nedre Melhus, avdeling Gimsebu/Jarlsbu, takker pårørende og giverne for pengegaven vi har mottatt i forbindelse med begravelsene til Anna Myklebust Erling Rønning Gaulosen 28. mars Helg i bygda 1/2007

9 Bussturer til Budal, Selbu, Skaun og Orkdal i 2007 Busstur til Budal torsdag 2. august for Hølonda og Melhus menigheter Start fra Hølonda helseheim Start fra Melhus Skysstasjon Soknedal formiddagsmat Start til Budal Omvisning i Budal kirke Tur til Museumssetra 14.30: Middag Museumssetra Heimtur ca på Flå Pris kr 300,- Påmelding innen 25. juli til Hølonda Helsehus eller Melhus kirkekontor Busstur til Selbu torsdag 16. august for Flå menighet Kl Start fra Flå eldresenter Kl Formiddagsmat i Selbu Besøk i kirka og på Radiomuseet Kl Middag på Gjestegården Havernesset Kl Starter på tur heimover Kl Tilbake i Flå Pris kr 300,- Påmelding innen 8. augus ttil Hans Ler tlf eller Jorunn Kjøsen tlf Busstur til Skaun og Orkdal onsdag 15. august for Horg menighet Kl Start fra Vollagjerdet Kl Hovin S-lag Kl Lundamo Vegkro og Bruatunet Omvisning Skaun kirke Middag Orkla Gjestegård Kaffe på Eidskroa Pris kr 350,- Påmelding innen 31. juli til Magnhild Sognli tlf Tordis Eggen tlf Ingeborg Børseth tlf Åshild Buklev tlf MUSICA SACRA - sommerkurs på Trøndertun med tittel Evig er hans miskunn I tiden 25. juni - 1. juli 2007 ønsker Musica Sacra, i samarbeid med Ung Kirkesang, alle som er glade i kirkesang og kirkemusikk velkommen til spennende kursdager på Trøndertun Folkehøgskole i Melhus. Musica Sacra (samfunn til kirkemusikalsk fornyelse) arrangerer i år sitt femtiende sommerkurs. Musica Sacra-kurset tilbyr velkvalifiserte instruktører, korøvelser daglig for aspirantkor, barne- og ungdomskor og for voksenkor. Det er mulig å være med i kammerorkester og/eller andre ensembler for både barn og voksne. De som ønsker det, har også muligheten til å ta sangtimer og orgeltimer. For barn fra 4 år og oppover kombinerer vi i år musikkklubb/ aspirantkor. Vi er ellers behjelpelige med å skaffe barnevakt under korøvelser og konserter for de minste barna, mot en egenandel. Nytt i år I år ønsker vi å lage en liten orkestergruppe som også er tilpasset barna, en orkestergruppe der vi skaper rom både for nybegynnere og de som har kommet et stykke på vei. Denne gruppen kan kombineres med koraktiviteten. Noter til denne orkestergruppa blir utsendt på forhånd. Det blir også mulig å ta privatundervising i sang hos vokalpedagog Cecilie Karlsen, Melhus. Og de som ønsker undervising på kirkeorgel får tilbud om undervising hos kantor Ingjerd Grøm, Narvik. Kirkemusikere og kirkemusikkstudenter får mulighet til å avtale privatundervising på orgel hos domkantor Per Fritjof Bonsaksen, Nidarosdomen. Foredrag v/ Henrik Ødegaard tidebønn/gregoriansk sang: "Frå solrenning til soleglad skal Herrens namn vere lova". I den sammenheng nevnes at Det holdes tidebønner tre ganger daglig. HUSMUS, med mer uhøytidelig program som deltakerne selv står for, er et fast og populært innslag om kveldene. Ta gjerne med instrumenter! Vi vil besøke en del av kirkene i området i Melhus/Trondheimsområdet forbindelse med gudstjenester og lignende. Musica Sacra-kursene har alltid en utflukt som en del av kursprogrammet. Denne gangen vil utflukten gå til Trondheim sentrum, med tid både til streif på egenhånd og besøk i Nidarosdomen med mer. Utflukten avsluttes med orgelkonsert i Nidarosdomen ved domkantor Per Fritjof Bonsaksen. Musica Sacrakurs er en kirkemusikalsk og sosial inspirasjonsuke for alle, på tvers av generasjoner og profesjoner. Et flott tilbud for deg som kommer alene, og et flott tilbud for familier. En kan søke kommunale kulturstyrer, menighetsråd m.fl. om støtte til kursavgift, reise og opphold. Kirkelig ansatte bør søke arbeidsgiver om permisjon med lønn og dekning av utgifter. Trøndertun Folkehøgskole er dessverre ikke så godt tilrettelagt for funksjonshemmede, men arrangøren vil være behjelpelige og legge forholdene så godt til rette som mulig for deg som trenger det. Priser og annen informasjon finnes på Påmelding til Anne Karin Stormyr, 5627 Jondal Påmelding før 15. mai lønner seg. Helg i bygda 1/2007 9

10 Slekters gang Gudstjenester Melhus sokn Døpte: Joachim Bjerkan Losen Snorre Duesten døpt i Meldal kirke Johannes Lerli Karoline Øwre Gevingås Hannah Onsøyen Ane Reitbakken Signe Marie Vigdal Mia Ølmheim Anniken Øverland Lucas Havdahl Størseth Kristoffer Frengen Peder Ekren Berg Døde: Sverre Gustad f Erling Rønning f Johanna Grønning f Eystein Kvam f Ivar Kvaal f Horg sokn Døpte: Thea Synnøve Hanssen Trym Grønli Løkås Leah Marlen Ødegård døpt i Berkåk kirke Thea Kaasbøll Kristiansen Steffen Kvåle Camilla Bjørnli Døde: Atle Samdal f Karl Lyngstad f Lars Roar Hovin f Dagny Sofie Olsen f gravlagt på Moholt kirkegård Hølonda sokn Døpte: Linnea Røe Gagnås døpt i Meldal kirke Amalie Grandetrø Aalberg døpt i Byneset kirke Døde: Sigrun Otelie Gustad f gravlagt på Melhus kirkegård John Sigvart Aamodt f Flå sokn Døpte: Mats Borren Pia Marie Dyndal Bollandsås Døde: Jan Erik Raanes f Melhus kirke kl 1800 Samtalegudstjeneste med konfirmanter v/bruholt og Hodne Melhus kirke kl 1800 Samtalegudstjeneste med konfirmanter v/morland Horg kirke kl 1800 Samtalegudstjeneste med konfirmanter v/ Bruholt Flå kirke kl 1800 Samtalegudstjeneste med konfirmanter v/bruholt Hølonda kirke kl 1900 Samtalegudstjeneste med konfirmanter v/morland søndag etter påske Joh 16, 23b-28 Dåp. Konfirmantarbeidet Gudstjeneste v/vikar Menighetsarbeidet Enkel kirkekaffe Grunnlovsdag Sal 121 Flå kirke kl 1200 Festgudstjeneste v/vikar Barne- og ung domsarbeidet i menigheten Horg kirke kl 1030 Festgudstjeneste v/vikar Barne- og ungdomsarbeidet i menigheten Festgudstjeneste v/morland Sprell Levende og barnegospel på Hølonda Kirkeskyss: Per Estenstad, tlf Melhus kirke kl 1000 Festgudstjeneste v/hodne Søndagsskolene i Melhus søndag etter påske Joh 15, 26-16, 4a v/ljøkjell Konfirmantarbeidet Melhus kirke kl 1030 v/hodne og Bruholt Ungdomsarbeidet Melhus kirke kl 1230 v/hodne og Bruholt Ungdomsarbeidet Pinsedag Apgj 2, Horg kirke kl 1030 v/ljøkjell Konfirmantarbeidet Horg kirke kl 1230 v/ljøkjell Konfirmantarbeidet Melhus kirke kl 1030 v/morland Ungdomsarbeidet Melhus kirke kl 1230 v/morland Dåp. Ungdomsarbeidet pinsedag Apgj 2, Høytidsgudstjeneste v/morland Dåp. Nattverd Menighetsarbeidet Høytidsgudstjeneste v/ vikar Nattverd Menighetsarbeidet Kirkeskyss: Kåre Krokhaug, tlf Treenighetssøn Joh 3, 1-15 v/morland Barne-og ung domsarbeidet Kirkeskyss: Inga Wehn, tlf søndag etter pinse Luk 16, Skaperverkets søndag Nyplassen kl 1100 Gudstjeneste i samarbeid med Meldal v/aas og vikar 50-årskonfirmanter. Dåp Utdeling av 6-års-bok Kirkekor De fire diakoniinstitusjonene Enkel kirkekaffe 10 Helg i bygda 1/2007

11 Eldres kirkedag i samar beid med Buen og Kroa søndag etter pinse Luk 14, Friluftsgudstjeneste på Kirkflå kl 1100 Diakoniens dag. v/ vikar og Øie Musikkorpset deltar. Diakoniarbeidet Kolbrandstad stavkykje kl Dåp Eldres kirkedag i samarbeid med Hølonda helseheim v/morland og Øie Sankthans Luk 1, Nattverd Menighetsarbeidet Dåp Norsk Misjon i Øst søndag etter pinse Matt 7, 1-5 Nattverd Barne- og ung domsarbeidet Gudstjeneste v/vikar Besøk fra Israelsmisjonen Israelsmisjonen Musica Sacra blir med Musica Sacra søndag etter pinse Luk 5, 1-11 Barne- og ungdomsarbeidet søndag etter pinse Matt 5, (25-26) søndag etter pinse Mark 8, 1-9 Hølonda kirke kl 1930 Norsk Luthersk Misjonssamband Olavsdagen (Olsok) / 9. søndag etter pinse Sal 33, Ef 2, 11-14, Luk 22, søndag etter pinse, Matt. 25, Menighetarbeidet Flå kirke kl søndag etter pinse Luk 19, NOR-misjon Kolbrandstad stavkyrkje kl 0800 Ottesang Pilgrimstur til Skaun i forbindelse med Kristindagene søndag etter pinse Luk 18, 9-14 Kolbrandstad stavkyrkje kl søndag etter pinse Mark 7, Fam. gudstjeneste v/hodne Menighetsarbeidet søndag etter pinse Luk 10, Familie og Medier Inspirasjonssamling søndag etter pinse 1 Tess 5, og Øie Diakoniens dag Menighetsarbeidet søndag etter pinse Matt 6, Høsttakkefest Menighetsarbeidet Konfirmantpresentasjon Konfirmantpresentasjon søndag etter pinse Joh 11, 17-27, Konfirmantpresentasjon søndag etter pinse Mark 2, Konfirmantpresentasjon KRIK Familiegudstjeneste v/ljøkjell Barnas Misjonsdag Familiegudstjeneste v/hodne Høsttakkefest Utdeling av 6-årsbok Helg i bygda 1/

12 MASKINENTREPRENØRENES R Returadr.: Kirkekontoret Rådhuset Melhus Full distribusjon 7236 Hovin Tlf Buketter og dekorasjoner Bårebuketter og båredekorasjoner. Kranser Heimdal: Nordregt: Orkanger: Verdal: Steinkjer: Stjørdal: Hitra/Frøya: Booking/bestilling via avd. Orkanger du kan stole på fagfolk MIDTTØMME TRELAST 7236 Hovin Tlf Gravmonumenter Skrifthugging Oppsliping Bolting Gravlykter Kransestativ E6 v/jernbanebrua Tlf./Faks: / Ring Be om ØkonomiService Telefon e-post Vit at vi er der. Vigdal Begravelsesbyrå 7224 Melhus Tlf Skysstasjonen Dame og herrefrisør Tlf Helge Bellingmo Tlf mobil FYRINGSOLJER DIESEL Støren og Omegn Begravelsesbyrå Telefon Tlf Korsvegen Tlf.: Gåsbakken Tlf.: Melhus Blomsterhandel AS DTE Heggvik El. entreprenør AS Adr. Gilhaugen 7228 Kvål Tlf Tlf Datanettverk Telesystemer Elektrikertjenester Hovin Handelsforening Tlf.: Melhus Tlf Kvål Tlf Lundamo Tlf JOHN BJØRGAN M-E-F FORBUN D ENTREPRENØR 7228 KVÅL MOBIL: LUNDAMO TRANSPORT AS mob Du finner en rekke spennende BOLIGNYHETER på våre nettsider. Vestre Rosten 85, 7075 Tiller Telefon Fax

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Henry Vestreng Tittutveien 4 E 006 Oslo Mail: henry@vestreng.no Innholdsfortegnelse. Etterkommere.............. av.. Knut..... Kristiansen............ Lilleberg....................................................

Detaljer

Oppdalsrittet 2013. Offisiell resultatliste 09.06.2013. Klubb Start nr. Tid Etter. Almlid, Fredrik Thun Oppdal SK 42

Oppdalsrittet 2013. Offisiell resultatliste 09.06.2013. Klubb Start nr. Tid Etter. Almlid, Fredrik Thun Oppdal SK 42 Rekrutt 0-5 Almlid, Frida Thun 2 Eriksen, Kari Hestad Stiftstaden SK Trondheim 1 Hinseth, Elias 43 Randen, Simon 12 Randen, Solveig 3 e: 5 Påmeldte: 5 Startende: 5 Rekrutt kvinner 6-9 Gimse, Sandra Gauldal

Detaljer

Poengrenn Skatval. Offisiell resultatliste 03.03.2010

Poengrenn Skatval. Offisiell resultatliste 03.03.2010 G 10 år 1,3 km fri Audun Wanvik Haugen Stjørdals Blink 5 04:57 Stian Nakken Skatval Skilag 7 05:30 Henrik Nesbø Hegra IL 2 05:45 Sindre Kringen Skjelstadmark IL 3 06:01 Andreas Horten Jesbersen Lånke IL

Detaljer

Etterkommere av Alfred Moen

Etterkommere av Alfred Moen Alfred Moen Født: 24 03 1879 Død: 1964 Martha Oline Ødegård Født: 03 05 1890, Fosnes Død: 28 12 1982, Overhalla Rakel Moen Født: 12 02 1911, Salsnes Død: 08 02 1975, Salsnes Johan Arthur Kongsmo Født:

Detaljer

Pillarguri Badmintonklubb, 2670 Otta

Pillarguri Badmintonklubb, 2670 Otta Herresingle U11N 1. (P.1) 2793 Håkon Rørstad (Rissa) 2. (P.1) Oskar Kjørstad (Fron) 3. (P.2) Eivind Teigen (Pillarguri) 3. (P.2) Hans Hagen Svastuen (Pillarguri) 5. (P.3) Tobias Enkerud Lien (Pillarguri)

Detaljer

Pengepremier 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl. 3

Pengepremier 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl. 3 Pengepremier 25-skudd kl. ASP 1. Adrian Berg Aasen 37 40 34 57 168 0,- Gave 1. Herman Brenne Aasen 30 30 38 68 166 0,- Gave 1. Martin Haabeth Aasen 40 32 41 83 196 0,- Gave 1. Marie Lehn Verdal Søndre

Detaljer

Deep Ocean Arena Haugesund 06.1.2013. GUTTER 10 60 METER Bendik Bjørndal Åkra 10,77. HØYDE Andreas Ekrene Sveio 1,10

Deep Ocean Arena Haugesund 06.1.2013. GUTTER 10 60 METER Bendik Bjørndal Åkra 10,77. HØYDE Andreas Ekrene Sveio 1,10 GUTTER 10 Bendik Bjørndal Åkra 10,77 Andreas Ekrene Sveio 1,10 KULE 2 KG Andreas Ekrene Sveio 5,96 GUTTER 11 Erik Nygaard Madsen Haugesund 9,69 Erling Kjellesvik Husveg Haugesund 9,74 Markus Alvseike Åkra

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

Resultater Trimritt lørdag 28.juni inkl. Turritt kort løype for M.13-16

Resultater Trimritt lørdag 28.juni inkl. Turritt kort løype for M.13-16 Resultater Trimritt lørdag 28.juni inkl. Turritt kort løype for M.13-16 Stnr Navn Klubb Klasse Født år Sluttid Plass 39 Martin Sletta Gauldal SK M.13-14 1994 1:16:21 1 37 Jacob Storli TVK M.13-14 1994

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Plass Start.nr Gutter 8 år og yngre - 1,6 km Klubb Anv. tid 2 Bjørnar Buhaug Holth Hokksund IL 0:15:52 8 Rasmus Bergland SSK 0:22:57 22 Anders Holte IBK 0:14:30

Detaljer

Resultatliste 08.09.2007

Resultatliste 08.09.2007 N åpen (uten tid) Even Sveheim Odal OL 0 Andreas Bjørgen Vallset/Stange, OL 0 Ingeborg Fallbakken Berge Løten OL 0 Anna Austad-Sveen Raumar OL 0 Sverre Narum Vallset/Stange, OL 0 Påmeldte: 5 Startende:

Detaljer

Gudstjenester i Norheim menighet:

Gudstjenester i Norheim menighet: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

Deltakerliste Sellifjellrennet 2016

Deltakerliste Sellifjellrennet 2016 Deltakerliste Sellifjellrennet 2016 Turklasse kvinner junior 16-19 Mia Rise, Ogndal Cathrine Warberg, Ogndal - Ogndal: 2 Turklasse menn 20-29 Bjørnar Valøen, Stod - Stod: 1 Turklasse menn 50-59 Leif Kjesbu,

Detaljer

TrønderLyn-rennet 2015

TrønderLyn-rennet 2015 Felles 7 år 1 km fri Markus Almås Byåsen IL 8 04:44 David Enlid Kant Støren Sportsklubb 6 04:30 Ingeborg Flatberg Strindheim IL 10 08:30 Jonatan Kolstad Eggen Klæbu IL 5 05:00 Filip Bjørgen Leinslie Lundamo

Detaljer

TrønderLyn-rennet 2016

TrønderLyn-rennet 2016 Felles 6 år 1 km fri 1 Carmen Marie Raphaug Teksten Leik, IL 12:00:30 1001* 2 Julie Næve Evjen Lillestrøm 12:01:00 1002* 3 Victoria Sand Strindheim IL 12:01:30 1003* 4 Tore Hilstad Nor, IL 12:02:00 1004*

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: TORSDAG 26. MARS 2009 KL. 18:30 STED: HVITSTEN KIRKE 1545 HVITSTEN Hvitsten, 20. februar 2009 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 26. mars 2009

Detaljer

RESULTATLISTE SUPERSPRINT HALTDALEN

RESULTATLISTE SUPERSPRINT HALTDALEN RESULTATLISTE SUPERSPRINT HALTDALEN.0.0 B-FINALE 7 Karin Haukli Sokna år eller under, Åshild E. Mikalsen Trondhjems år eller under, Mari Lovise Marum Trondhjems år eller under,9 Heidi Grytdal Sokna år

Detaljer

Startliste, Kvalifiseringsstevne. Øvelse 1. 100m fri, herrer. Øvelse 2. 100m fri, damer. Øvelse 4. 400m individuell medley, damer

Startliste, Kvalifiseringsstevne. Øvelse 1. 100m fri, herrer. Øvelse 2. 100m fri, damer. Øvelse 4. 400m individuell medley, damer Startliste, Kvalifiseringsstevne Øvelse 1. 100m fri, herrer 1. Martin Hals 91 Øvre Eiker SK 55,63 2. Thomas Gevelt 92 Nedre Eiker SK 1.05,45 3. Espen Hanto 95 Tønsberg SK 1.09,52 4. Juel Martin Akervold

Detaljer

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013 Jenter/Gutter 6-10 år Emma Anine Helstad Amundsen Brønnøysund IL 57 13:28 Thea Rørmark Anderson Sømna IL 21 17:02 Jens Arnes Sømna IL 43 13:35 Håvard Barlien Sømna IL 77 16:18 Sofie Reinfjord Bredesen

Detaljer

T. leser K. vert Medhj

T. leser K. vert Medhj Powerpoint, Kirkekaffe,, Dåp frihelg/permisjon 8. jan 15. jan 22. jan 29. jan Kristi åpenbaringsdag, Luk 2,40-52 (F: Matt 2, 1 12) 2. søndag i åpenbaringstiden, Mark 1, 3 11(F: Matt 3, 13 4, 11) 3. søndag

Detaljer

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Kvinner 18-19 1,Johanne Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:32:22 2,Oda Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:37:18 Kvinner 23-34 1,Line

Detaljer

NTE-cup Lierne. Offisiell resultatliste 19.01.2013. Klubb Start nr. Tid Etter Hjellsand, Jonas IL Hållingen 5 Stokke Tødås, Heine Overhalla IL 6

NTE-cup Lierne. Offisiell resultatliste 19.01.2013. Klubb Start nr. Tid Etter Hjellsand, Jonas IL Hållingen 5 Stokke Tødås, Heine Overhalla IL 6 G 8 år 1 km klassisk Hjellsand, Jonas IL Hållingen 5 Stokke Tødås, Heine Overhalla IL 6 G 9 år 1 km klassisk Estil Brissach, Are Lierne IL 8 Sivertsen, Fredrik Leirådal IL 9 Sivertsen, Johannes Leirådal

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

Stine Johanne Kristiansen 99 Tromsø svømmeklubb 3.07,00. Synne Isaksen 02 Tromsø svømmeklubb 3.10,00. Knut Oskar Blix 93 Tromsø svømmeklubb 1.

Stine Johanne Kristiansen 99 Tromsø svømmeklubb 3.07,00. Synne Isaksen 02 Tromsø svømmeklubb 3.10,00. Knut Oskar Blix 93 Tromsø svømmeklubb 1. 200 rygg Stine Johanne Kristiansen 99 Tromsø svømmeklubb 3.07,00 Synne Isaksen 02 Tromsø svømmeklubb 3.10,00 100 meter rygg Senior - Alfabetisk Knut Oskar Blix 93 Tromsø svømmeklubb 1.46,30 Anna Sofie

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Etterkommere av Kristian Klykken

Etterkommere av Kristian Klykken Kristian Klykken Født: 13 03 1881 Død: 08 08 1964 Olga Ottesdatter Solum Født: 09 05 1892 Død: 20 02 1973, Namdal sykehjem, Namsos Hanna Wilhelmine Klykken Født: 1912 Død: 1912 Gjerta Otelie Klykken Født:

Detaljer

Gudstjenester i Norheim kirke:

Gudstjenester i Norheim kirke: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

4 generalprøven, torsdag. De rydder dessuten scenen etter forestillingen, altså etter søndag ca. kl 19.30. Asbjørn Senneset gir info om oppdraget.

4 generalprøven, torsdag. De rydder dessuten scenen etter forestillingen, altså etter søndag ca. kl 19.30. Asbjørn Senneset gir info om oppdraget. Her finner dere tre tabeller. Den første viser en oversikt over dugnadsgjengene, den andre inneholder en vaktoversikt for hver forestilling, og den tredje viser telefonnummer til foreldrene i korpset.

Detaljer

TambarSkjelveSprinten 2011

TambarSkjelveSprinten 2011 Rekrutt 0-9 år Krogh-Albertsen Eirik Gauldal SK - sykkelgruppe 13 06:51,86 Sæterbø Emilie TVK Sykkel 18 07:17,40 Birkeland Even Gauldal SK - sykkelgruppe 16 08:20,36 Haugland Even Oppdal SK - sykkelgruppe

Detaljer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Bodø Narvik Tromsø Lofoten Sum poeng Nr. Fornavn Etternavn Klubb Poeng Poeng Poeng Poeng Plass Poeng Poeng NNM 1 Rune Karlsen Tromsø Golfklubb 880 1700 1350 2200

Detaljer

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel Resultat 1. etappe Trones - Seteråsen (9,4km) 1 20 Solomon Achame Løyperekord! Namdal Løpeklubb 1 00.31.33 00.00.00 03.21 1 29 Jonas Riseth Team Sørenget 1 00.34.55 00.00.00 03.43 2 21 Tomas Sandvik Otterøy

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Premieliste Mesterskap Klasse 2-5 1 Tore Veie Rissa (5) 346 2 Jørgen Andersen Hommelvik (5) 346 3 Christen Sjøvold Malvik (5) 345 4 Roar Forfot By

Detaljer

Etterkommere av Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad

Etterkommere av Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad Født: 05 02 1866, Ytterstad Berthe Johanne (Jensen) Andreassen Født: 23 07 1869, Tiltvik, Hamarøy Død: 03 05 1938 Alma Ytterstad Født: 22 07 1894 Død: 07 11 1967 Bjarne

Detaljer

Deltakerliste Onsdagsrenn 11/3-15 Stokmarknes IL SKI

Deltakerliste Onsdagsrenn 11/3-15 Stokmarknes IL SKI Deltakerliste Onsdagsrenn 11/3-15 Stokmarknes IL SKI Eveline Henning Marcelie Tobias Roy Kaja Oliver Sigbjørn Andrine Jasmin Sophia Elisabeth Jørn Ørjan Espen Markus Mona Tonje Emilie Linnea Annsofi Lisa

Detaljer

Klasse / Plassering / Navn / Klubb / Fødselsår. Senior 1 P Magnus Klæboe Nordgård Tromsø SK 89 4.15.37 631

Klasse / Plassering / Navn / Klubb / Fødselsår. Senior 1 P Magnus Klæboe Nordgård Tromsø SK 89 4.15.37 631 Side: 1 ØVELSE: 1 400 Fri M Senior 1 P Magnus Klæboe Nordgård Tromsø SK 89 4.15.37 631 1992 1 P Vebjørn Anfinsen Tromsø SK 92 4.58.49 395 1993 1 P Karl Inge Svendsen Hammerfest SLK/NTG 93 4.53.07 417 1995

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

STARTLISTE TRIMKLASSE

STARTLISTE TRIMKLASSE 175 Turid Tangen (7), Fana IL Per Olaf Tangen (7), Fana IL 176 Per Larstuvold (33), Haga Thor Stuedal (33), Haltdalen IL 177 Mette Nesvold (7), Ålen IL Beate Lofseik (0), Lillomarka O-lag 178 Even Hofstad

Detaljer

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1 Østlandsmesterskapet 0 - skyttersamlag Lag nr: Fig. Nr. Samlag/lag BUSSAVGANG kl.00 kl 0.0 Tore Skryten Ingvar Dromnes Knut Sigurd Totland John Arne Stenberg Odd Sverre Håkenstad Knut Bråthen Roger Ottosen

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld

Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld Helg i bygda Menighetsblad for Melhus prestegjeld 4/2007 67. årgang Glade jul, hellige jul! Engler daler ned i skjul. Hit de flyver med paradisgrønt; hvor de ser hva for Gud er skjønt, /:Lønnlig i blant

Detaljer

Øvelse 1. 200m fri, damer

Øvelse 1. 200m fri, damer Øvelse 1. 200m fri, damer 1p Oda Martine Reiertsen 89 Øvre Eiker SK 2,14.39 629 2 Line Lie Tærud 89 Drammen SK 2,26.89 482 1p Line Cecilie Stenseth 90 Øvre Eiker SK 2,22.59 527 2p Guro Bjørk Sørby 90 Øvre

Detaljer

Resultatliste 08.03.2008

Resultatliste 08.03.2008 G-10 60 m Resultatliste 08.03. 120 Sondre Ljosdal Galtung Olden IL 10.98 463 113 Jakob Straume Hyen IL 10.42 637 149 Kristoffer Skorpen Flora IL 10.92 482 87 Ole Kristian Hugøy Florø Tog IF 10.22 699 104

Detaljer

RESULTATLISTE. Plass Navn Født Klubb Tid Poeng Gregussen, André 2001 Lørenskog/Rælingen DISK

RESULTATLISTE. Plass Navn Født Klubb Tid Poeng Gregussen, André 2001 Lørenskog/Rælingen DISK Øvelse 1. 200m individuell medley, herrer Klasse født 94 1p Furumo, Daniel Nicholas West 1994 Lørenskog/Rælingen 2.32,88 373 32,43 (32,43) 1.11,96 (39,53) 1.57,47 (45,51) 2.32,88 (35,41) Klasse født 95

Detaljer

Sonerenn Manndalen. Offisiell resultatliste 23.01.2010. Klubb Start nr. Tid Etter Tobias Farstad Burfjord IL 6 Harald Hauge Nordreisa IL 5

Sonerenn Manndalen. Offisiell resultatliste 23.01.2010. Klubb Start nr. Tid Etter Tobias Farstad Burfjord IL 6 Harald Hauge Nordreisa IL 5 G 9 år 1 km klas. fellesstart Tobias Farstad Burfjord IL 6 06:02 Harald Hauge 5 07:03 DNS Isak Sørensen 7 Fullførte: 2 Påmeldte: 3 Startende: 2 G 10 år 1 km klas. fellesstart Martin Kaasen 8 05:50 Hans

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

Premieliste Mesterskap Rekrutt Premieliste Mesterskap Eldre rekrutt Premieliste Mesterskap Junior Premieliste Mesterskap V65

Premieliste Mesterskap Rekrutt Premieliste Mesterskap Eldre rekrutt Premieliste Mesterskap Junior Premieliste Mesterskap V65 Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Øystein Strøm Byneset 48 49 49 97 243 Gylt medalje 2 Camilla Lystad Berg Orkla 48 48 47 96 239 Sølv medalje 3 Hans Erling Øien Byneset 47 48 48 95 238 Bronse medalje 4

Detaljer

Resultatliste. Plass Navn Klubb Distrikt. 1 Mats Murbræch Tverlandet IL 2 Aksel Storvik Nilsen Innstrandens IL 04:57 01:38

Resultatliste. Plass Navn Klubb Distrikt. 1 Mats Murbræch Tverlandet IL 2 Aksel Storvik Nilsen Innstrandens IL 04:57 01:38 NOCLAS 1 999 A2 Ukjent løper NOTEAM 1:06:10 Påmeldte: 10 Startende: 1 Gutter 9 år 1 km 1 Mats Murbræch Tverlandet IL 03:19 2 Aksel Storvik Nilsen Innstrandens IL 04:57 01:38 Jenter 9 år 1 km Sigrid Moen

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Eidsvollkarusellen 2015 09.09.2015. Løpnr. 4 - Finstad. Barn 0-6 år

Eidsvollkarusellen 2015 09.09.2015. Løpnr. 4 - Finstad. Barn 0-6 år Eidsvollkarusellen 2015 09.09.2015 Løpnr. 4 - Finstad Barn 0-6 år Startnr. Navn Klubb Fullført 43 Gry Anine Svevermoen Hansen x 32 Peder Olay Strand Wenger Nordre Eidsvoll IL x 7 Tuva Wiik Stigersand Feiring

Detaljer

Klasse 5km Bjørn Lillealter 0:19:18 Trond Vassvik 0:22:32

Klasse 5km Bjørn Lillealter 0:19:18 Trond Vassvik 0:22:32 Resultater Cuprenn Alteren 8. mars 2009 Vi hadde igjen rekord-deltakelse for de senere år med cuprenn og slo til og med forrige rekord med 2 startende! Ser også ut til at det ble løyperekord på 2,5km med

Detaljer

Påmeldt Startnr Navn Klasse Brikke Starttid Resultat Plass Lisensb Brikkeleie Kontigent Ordinært påmeldt

Påmeldt Startnr Navn Klasse Brikke Starttid Resultat Plass Lisensb Brikkeleie Kontigent Ordinært påmeldt Alta IF Dato 1.1.21 Nummer 1 Kundeid: 64554 Kontigentliste Kretsrenn Nordreisa dato: 2.1.1 FI 77 Henriksen Magne M 17 år 7,5 km 398241 11:38:3 15 Sum 15 Antall Løpere 1 Vennligst betal skyldig beløp til

Detaljer

OPPMENN OG AKTIVITETSLEDERE SJETNE ABI SESONGEN 2013/14

OPPMENN OG AKTIVITETSLEDERE SJETNE ABI SESONGEN 2013/14 OPPMENN OG AKTIVITETSLEDERE SJETNE ABI SESONGEN 2013/14 LAG/VERV NAVN TELEFON EPOST 2004 JENTER Kjetil Flataukan Else Marie Svinsås 920 19 225 926 05 158 kjefla@outlook.com emsvinsaas@gmail.com Bjørn Are

Detaljer

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Arbeiderpartiet Antall stemmesedler: 0 Stemmetillegg på % Svein Erik Jørgensen,0,00,00 0,0 Hans Bernhard Meland,0,00,00,0 Magni Skålholt

Detaljer

>NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 ÅMOT 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien

>NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 ÅMOT 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien >NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien 37, 3340 142/96 41475433 3340 3 Aspenes Øystein Refsalveien,

Detaljer

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn Plass Bredde Eier Adr Tlf Mail 1 280 Svein Løvli Engstad 740 95731 sveinml@online.no. 416 33865 2 370 Svein Helge Falstad Falstadberget18 932 02224 falstad2@yahoo.com 3 481 Pål Austeen Falstadberget 24

Detaljer

NM Ski-O Langdistanse

NM Ski-O Langdistanse D 12 107 Ane Malene Kolstad Freidig 11:04:00 1017* D 15-16 76 Anine Lome Hamar OK 11:09:00 3560125 77 Ragnhild Eide Byåsen IL 11:11:00 3206786 Påmeldte: 2 Startende: 2 D 17- kort 91 Vibeke S Nørstebø NTNUI

Detaljer

Parstafett 2010 08.06.2010 Resultatliste. Kvilheim. Damer 2-etp. Etappe Plass Lag Tid. Total Etter Endring Status

Parstafett 2010 08.06.2010 Resultatliste. Kvilheim. Damer 2-etp. Etappe Plass Lag Tid. Total Etter Endring Status Plass Lag Damer -etp. Parstafett 8.6. Eidsiva/Nav lag (67) ::4 Tone Nysæter :4 : :4 Solveig Sørlien 6:6 :4 9:8 Tone Nysæter :5 : 4:58 4 Solveig Sørlien 9:6 : ::4 : : : : Norsk Tipping lag (7) :5:7 4: Bodil

Detaljer

KURSOVERSIKT VINTER/VÅR 2012

KURSOVERSIKT VINTER/VÅR 2012 KURSOVERSIKT VINTER/VÅR 2012 Setermoen Svømmeklubb skal fra 2012 starte å bruke www.tryggivann.no for påmelding, registrering og fakturering av kurs. For å få dette i gang har vi satt opp kursgruppene

Detaljer

Kolvereid Idrettslag, Badminton

Kolvereid Idrettslag, Badminton Herresingle Veteran 1. (P.1) 56 Steinar Berg (Trondheim) 2. (P.1) 1830 Arne B Berger (Trondheim) 3. (P.2) 2136 Anders Austnes (Kolvereid) 4. (P.2) 1737 Hallgeir Holstad (Trondheim) 5. (P.3) Lorents Blomseth

Detaljer

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 25.07. 31.07.2013

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 25.07. 31.07.2013 POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 25.07. 31.07.2013 Lnr: 8817/13 Regdato:26.07.2013 Arkivkode:L73 Saksnr: 13/1024-3 Dok.type: /U Saksb: RÅDM//JAA Journalenhet:SEN Navn: Sarpsborg

Detaljer

KM Sprintstafett 2013. 02.02.2013 Resultatliste

KM Sprintstafett 2013. 02.02.2013 Resultatliste KM Sprintstafett 23 Plass Lag Gutar - 2 år 2.2.23 Molde og Omegn il lag 6:49 Mikkel Gautvik 2:4 : 2:4 : 2 Karsten Vestad 2:38 : 5:9 : 3 Mikkel Gautvik 3: 3 :7 8:9 : 4 Karsten Vestad 2:4 : :59 : 5 Mikkel

Detaljer

NM Ski-O Langdistanse

NM Ski-O Langdistanse Granåsen - Trondheim 3.0.205 D 2 Mari Eidsmo Freidig 06 45:53 2 Mathea Spets Storhov Freidig 05 47:53 02:00 DNS Ane Malene Kolstad Freidig 07 Fullførte: 2 Påmeldte: 3 Startende: 2 D 5-6 Ragnhild Eide 77

Detaljer

Resultatliste. Plass Navn Klubb Distrikt. Sigrid Moen Tverlandet IL Maia Medås Innstrandens IL Kristina Elveos Kjelstrup Innstrandens IL

Resultatliste. Plass Navn Klubb Distrikt. Sigrid Moen Tverlandet IL Maia Medås Innstrandens IL Kristina Elveos Kjelstrup Innstrandens IL Jenter 9 år 1 km Sigrid Moen Tverlandet IL 04:00 Maia Medås Innstrandens IL 05:52 Kristina Elveos Kjelstrup Innstrandens IL 03:44 Gutter 9 år 1 km Mats Murbræch Tverlandet IL 03:19 Aksel Storvik Nilsen

Detaljer

Nemnder, styrer og råd 2011-2015

Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Berg Sparebanks forstanderskap 4 medlemmer 1. Inger Blomsnes, H 1. Åsmund Sjøberg, AP 2. Jon Ola Brevig, SP 2. Mona Bråthen, AP Varamedlemmer 1. Svein Håkon Pedersen, H

Detaljer

Bane Navn Klubb Fødselsår / Klasse Påmeldt tid 1 2 Lisa Liasjø TS&LK 05 2005 3 Nora Torsvik Løvli LS&LK 04 2004 4 Julie Gilbu TS&LK 05 2005 5 6

Bane Navn Klubb Fødselsår / Klasse Påmeldt tid 1 2 Lisa Liasjø TS&LK 05 2005 3 Nora Torsvik Løvli LS&LK 04 2004 4 Julie Gilbu TS&LK 05 2005 5 6 Øvelser den 4.03. Øvelsenr: 00 Bryst K He at: 2 Lisa Liasjø TS&LK 0 200 3 Nora Torsvik Løvli LS&LK 04 2004 4 Julie Gilbu TS&LK 0 200 2 Mika Tiarks LS&LK 03 2003 3 Evy Eilin Valås Kyrksæterøra 02 2002 4

Detaljer

KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN

KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN Avskrift gjort av/transcribed by Torbjørn Rogstad October 1998. Registrert av/registered by Jan Christensen 1997, Grenland Ættehistorielag.

Detaljer

Knykenlekene 2014 Skisk lørdag

Knykenlekene 2014 Skisk lørdag Gutter 12 år 1 Ørjan Nergaard 5 09:08 00:00 1 (1-0) 2 Thomas Venn Fagerli 3 11:04 * 01:56 5 (3-2) 3 Trym Estenstad 4 13:09 04:01 5 (4-1) Startnr: 3 5.4a Manglende strafferunde (1 min) 16 og yngre Gutter

Detaljer

VELKOMMEN TIL JELØY KIRKE

VELKOMMEN TIL JELØY KIRKE VELKOMMEN TIL JELØY KIRKE NOVEMBER: 30. kl. 11.00 LYSMESSE med dåp. Jeløy Kirkes Aspirantkor, Barnekor, Ungdomskor og Vokalensemble. BTP. DESEMBER: 7. kl. 11.00 ADVENTSGUDSTJENESTE med dåp og nattverd.

Detaljer

Stevneoppgjør. Stordalen Skytterlag. Grensetreffet - felt 4. - 5. juni 2011. Byneset Skytterlag Håvard Ellefsen Postboks 21 7070 BOSBERG

Stevneoppgjør. Stordalen Skytterlag. Grensetreffet - felt 4. - 5. juni 2011. Byneset Skytterlag Håvard Ellefsen Postboks 21 7070 BOSBERG Byneset Skytterlag Håvard Ellefsen Postboks 21 7070 BOSBERG Oddbjørn Engen V65 168,-kr 6/5 6/3 6/6 6/4 6/2 30/20 Pengepremiering 30-skudd kl. V65 30/20 168,-kr John Megård V73 0,-kr 6/0 6/4 6/3 5/3 5/2

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

Topp 10 langbane 50 m fri

Topp 10 langbane 50 m fri 50 m fri 1 Robin Dale Oen 1980 0:23.10 Madrid 15.05.2004 2 Marius Solaat Rødland 1997 0:23.50 København 28.03.2014 3 Alexander Dale Oen 1985 0:24.14 Hamar 13.07.2008 4 Markus Vindenes 1994 0:24.55 Drammen

Detaljer

Premiering Samlagsmesterskap bane 2008

Premiering Samlagsmesterskap bane 2008 Premiering Samlagsmesterskap bane 2008 15-skudd kl. 1 1. Rune Jansen Ådal 145 Gavepremie 2. Tor Arne Lafton Ådal 143 58,- 3. Magnus Bergan Sigdal 143 0,- 4. Roger Eriksen Ådal 140 0,- 15-skudd kl. 2 1.

Detaljer

Den norske kirke Måsøy Sokn. Årsmelding 2014

Den norske kirke Måsøy Sokn. Årsmelding 2014 Den norske kirke Måsøy Sokn Årsmelding 2014 Innledning Kirkesektorens overordnede målsetting: Menighetsrådets målsetning er å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig

Detaljer

Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld. Ta godt vare på naturen og alt i den!...side 7. 1/2008 68. årgang

Helg i bygda. Menighetsblad for Melhus prestegjeld. Ta godt vare på naturen og alt i den!...side 7. 1/2008 68. årgang Helg i bygda Menighetsblad for Melhus prestegjeld 1/2008 68. årgang Ta godt vare på naturen og alt i den!...side 7 Flå Horg Hølonda Melhus Helg i bygda Menighetsblad for Melhus prestegjeld Nr. 1 mars 2008

Detaljer

RESULTATLISTE. Plass Navn Født Klubb Tid Poeng 1p Gimse, Vilde Kvenshagen 1998 Tromsø SK 2.15,28 554 32,28 (32,28) 1.07,57 (35,29) 2.15,28 (1.

RESULTATLISTE. Plass Navn Født Klubb Tid Poeng 1p Gimse, Vilde Kvenshagen 1998 Tromsø SK 2.15,28 554 32,28 (32,28) 1.07,57 (35,29) 2.15,28 (1. Øvelse 1. 200m fri, damer Klasse født 97 1p Pedersen, Linda 1997 Sørreisa SK 2.18,80 513 32,04 (32,04) 1.07,18 (35,14) 2.18,80 (1.11,62) 2 Bjørkli, Stine 1997 2.27,07 431 32,77 (32,77) 1.09,75 (36,98)

Detaljer

Gudstjenestelista for Steigen Prestegjeld 2013

Gudstjenestelista for Steigen Prestegjeld 2013 Gudstjenestelista for Steigen Prestegjeld 2013 Gudstjenester Prest Uke Tj.uke Informasjon 31.desember Nyttårsaften Nordfold kirke kl. 18.00 Kveldsgudstjeneste Romjulsmars kl. 17.00 1 Vert: Dokke Hansen

Detaljer

Fellesråd og Menighetsrådets sammensetning fra 27 oktober 2011:

Fellesråd og Menighetsrådets sammensetning fra 27 oktober 2011: Årsmelding Måsøy Menighet 2011 Innledning Kirkesektorens overordnede målsetting: Menighetsrådets målsetning er å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig forkynt, syke

Detaljer

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 PRESENTERES PÅ MENIGHETSMØTE 22. februar 2015. RÅD OG UTVALG Sammensetningen av menighetsrådet i år 2011: Medlemmer: Medlemmer: Brigt Inge Lie Anne Mette Strand Jorunn Eldbjørg

Detaljer

Stine Johanne Kristiansen 99 Tromsø svømmeklubb 3.20,50. Solveig Johanne Vaeng 00 Tromsø svømmeklubb 3.43,00

Stine Johanne Kristiansen 99 Tromsø svømmeklubb 3.20,50. Solveig Johanne Vaeng 00 Tromsø svømmeklubb 3.43,00 200 meter rygg Stine Johanne Kristiansen 99 Tromsø svømmeklubb 3.20,50 Solveig Johanne Vaeng 00 Tromsø svømmeklubb 3.43,00 100 m rygg Klasse født 98 - Alfabetisk Augusta Andreassen 98 Tromsø svømmeklubb

Detaljer

Turnéplan: Avtrykk Innland Melhus V17 Kontaktperson DKS: Aase Kari Skaugen

Turnéplan: Avtrykk Innland Melhus V17 Kontaktperson DKS: Aase Kari Skaugen Ons 4. jan. 2017 kl. 09:15 10:55 Gimse skole (Melhus) trinn: 5a og b, antall: 22 Gammelbakkan, 7224 MELHUS 72 85 8740 Trude Grebstad Nilsen Trude.GrebstadNilsen@melhus.kommune.no 72858742, 93447217 Ons

Detaljer

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste Plass Lag Damer/Herrer mix 1 Løten Kommune lag 1 1:05:19 46 1 Turid Norstad Opsahl 38:5 06:1 38:5 06:1 Karl Petter Opsahl 6:54 1 1:05:19 1 1 Elverum kommune lag 1 1:07:34 0:15 47 1 Sylvia Andersen 3:13

Detaljer

RESULTAT-LISTE FOR Cuprenn 23.02.2011

RESULTAT-LISTE FOR Cuprenn 23.02.2011 3 år gutter 200 meter Håvard Elias Olsen Tverlandet IL Deltatt Petter Sommerset Edvaedsen Tverlandet IL Deltatt Selmer Aunan Tverlandet IL Deltatt Tobias Klippenberg Tverlandet IL Deltatt 3 år jenter 200

Detaljer

15m 35-skudd kl Bodø Østre Skytterlag. Samlagstevne 2014 Miniatyr. Leon - Resultatprogram

15m 35-skudd kl Bodø Østre Skytterlag. Samlagstevne 2014 Miniatyr. Leon - Resultatprogram Bodø Østre 35-skudd kl. 3-5 1. Ole Ragnar Hareide Hansen Bodø Østre X* *XX 50 X*X* * 50 XXXXX 50 150 X9999XX* * * 96 246 * * *X9XXX* * 99 345 (13*) 2. Jan Erik Aasheim Bodø Østre XX* * * 50 999 *9 46 *9

Detaljer

Trollrennet - søndag

Trollrennet - søndag G 8 år 1 km klassisk Einar Grindheim 4 John Dale Lie 2 DNS Øyvind Hoy 3 05:21 04:54 Påmeldte: 3 J 8 år 1 km klassisk Ingrid Marie Ekeland 11 08:06 Linnea Holbæk 6 07:38 Solfrid Emblem Holte Gjerstad IL

Detaljer

SOGL Telenorkarusell Dag 2

SOGL Telenorkarusell Dag 2 Barn 3 år Seeberg-Holmedal, Sofie 0 DNS Skaar-Rommetveit, Alva Kristine 9 Fullførte: Startende: Barn 4 år Eikrem, Tora 6 Haga, Maria Dyrvang 9 Hannevik, Jonathan 7 Hanvold, Henning 8 Fullførte: 4 Startende:

Detaljer

ÅRSMELDING For Snillfjord Menighetsråd 2011

ÅRSMELDING For Snillfjord Menighetsråd 2011 DEN NORSKE KIRKE Snillfjord menighetsråd Deres ref: Deres dato: Vår ref: Vår dato: 17.04.2012 ÅRSMELDING For Snillfjord Menighetsråd 2011 Snillfjord felles-og menighetsråd Snillfjord felles-og menighetsråd

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

SOGL Karusell- og klubbrenn

SOGL Karusell- og klubbrenn 6.03.206 Barn 4 år Auring, Ludvig DNS Dalseg, Matteus 9 Eilifsen, Emil Oliver 2 DNS Jensen, Mia Isabelle 4 Korsnes Schea, Emma 0 Seeberg-Holmedal, Sofie 5 Svendsrud, Lykke Sofie 3 DNS Taylor, Simone 6

Detaljer

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede. Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.» Først vil vi takke alle medarbeidere, frivillige og ansatte, som

Detaljer

Neasprinten. Offisiell resultatliste

Neasprinten. Offisiell resultatliste G 10 år 1km Mads Andre Auran Malvik IL - Ski 4 03:14 Elian Johannes HammerhaugSelbu IL - Ski 7 03:13 Torleif Kulseth Øverbygda IL 3 04:38 Magnus Kulsetås Selbu IL - Ski 11 03:50 Erik Lundemo Øverbygda

Detaljer

26.01.2010 Side 1 av 12

26.01.2010 Side 1 av 12 Tidsskjema/resultater for Kretsmesterskap Midt-Norsk Nord Grong 30.01.2010-31.01.2010 MDV1. Mixeddouble V1 - Pulje 1 81 I. Rosset / E. Solberg (Grong) -vs- T. Falmår / T. Falmår (Grong) Lør 30.01 13:20

Detaljer

Bestemorrennet. Offisiell resultatliste. Bestemorenga Skistadion 05.01.2013. Klubb Start nr. Tid Etter Kaski, Marte Fagnastøl Innstrandens IL 1

Bestemorrennet. Offisiell resultatliste. Bestemorenga Skistadion 05.01.2013. Klubb Start nr. Tid Etter Kaski, Marte Fagnastøl Innstrandens IL 1 Jenter 4 år - 600 m Klassisk Kaski, Marte Fagnastøl Innstrandens IL 1 Jenter 6 år - 600 m Klassisk Holmstrøm, Leah Fauske IL 2 Gutter 5 år - 600 m Klassisk Bjørnstad, Iver Fauske IL 5 Nystadbakk, Tobias

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

RESULTATLISTE KOBBEN. Stevne: Namsos Cup 2009 Arrangør: Namsos SK. Side: 1. ØVELSE: 1 200 Rygg M Klasse / Plassering / Navn / Klubb / Fødselsår

RESULTATLISTE KOBBEN. Stevne: Namsos Cup 2009 Arrangør: Namsos SK. Side: 1. ØVELSE: 1 200 Rygg M Klasse / Plassering / Navn / Klubb / Fødselsår Side: 1 ØVELSE: 1 200 Rygg M 1995 1 P Anders Skaanes Namsos svømmeklubb 95 2.37.34 363 1996 1 P Mathias Langli Rørvik svømme og livredningsklubb 96 3.05.96 220 1997 Kim Andre Hanssen Namsos svømmeklubb

Detaljer

Markus Andersen 01 Tromsø svømmeklubb 3.29, Ada Elea Hanssen 02 Tromsø svømmeklubb 3.16, Nikoline Riibe 02 Tromsø svømmeklubb 3.

Markus Andersen 01 Tromsø svømmeklubb 3.29, Ada Elea Hanssen 02 Tromsø svømmeklubb 3.16, Nikoline Riibe 02 Tromsø svømmeklubb 3. Resultater Sonesvøm 20.10.16. Øvelse 1. 200m rygg, mixed Markus Andersen 01 Tromsø svømmeklubb 3.29,00 130 Ada Elea Hanssen 02 Tromsø svømmeklubb 3.16,00 229 Nikoline Riibe 02 Tromsø svømmeklubb 3.19,00

Detaljer