SOFIENBERG MENIGHETSBLAD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SOFIENBERG MENIGHETSBLAD"

Transkript

1 1 Fulldistribusjon SOFIENBERG MENIGHETSBLAD Nr årg. Høstnummer 2004 Les mer om bl.a.: Skifte av barnearbeider Gatelangs i Sofienberg Matine-konserter Kveldsmesse torsdager Ny speiderguppe Informasjon om skattefrie gaver til menigheten Oversikt over høstens gudstjenester, konserter og andre aktiviteter Et hjem i Guds kirke på jorden Dette er Sofienberg menighets motto. Er du nyinnflyttet eller har du bodd her lenge, så er du uansett velkommen i menigheten. Dette bladet inneholder informasjon om menighetens tilbud til de forskjellige aldersgurpper. Velkommen! Baby-boom gir dåps-topp Det er for tiden mange barn som blir født i Sofienberg menighet og antallet barnedåp i Sofienberg kirke er mange. I forkant av dåpen inviteres dåpsfamiliene til en samtale og orientering om dåpen. Samtalene foregår enten i kiren, i hjemmene eller som bildet viser: på menighetskontoret. Søndag 15. august ble disse 3 barna døpt. Dåpsbarna fra venstre: Sebastian Mathieu Berckenhoff, Erle Aas Marthinsen og Noah Brenden Brunsvig Hvem blir ny biskop i Oslo? Oslo bispedømmeråd har nominert følgende kandidater til ny biskop i Oslo: Direktør Erling Pettersen Prost Trond Bakkevig Professor Trond Skard Dokka Domprost Tor Berger Jørgensen Generalsekretær Helen Bjørnøy Avd.-direktør Anne-Lise Brodtkorb Domprost Olav Dag Hauge Nå skal bl.a. menighetsrådene, prestene, diakonene og kateketene i Oslo bispedømme, samt alle landets proster og de fleste teologiske professorer, gi sin stemme. Deretter skal biskopene, Kirkerådet og Oslo bispedømmeråd si sin mening. Kirkedepartementet vil foreta utnevningen av ny biskop først etter at Gunnar Stålsett går av 28. februar

2 2 MENIGHETSKONTORET Helgesensgt. 64, 0558 OSLO Mandag-fredag kl OBS: Nye telefon- og fax-nr.: Tel Fax Sokneprest Eivind Wremer, kontor: priv.: Kapellan Gry Friis Eriksen kontor: priv.: Soknediakon Toril Strand, kontor: priv.: Kantor Leif B. Andresen, kontor: mobil: Menighetsforvalter Mona Utaker. kontor: jobb-mobil: Kirketjener Espen Trydal kontor: Barnekor: Iselin Viggen Opsahl Menighetskontoret tel Løkka Ten sing: Thomas Tinglum tel Leder av menighetsrådet Arne Sæteren Redaktør/layout menighetsbladet Oddvar Kolset Menighetens bankkontonr. DnB: Bussulykken Idet bladet går i trykken har vi vært vitne til den tragiske bussulykken som brukerne av Engelsborg Eldresenter har vært utsatt for og hvor flere ble skadet. Vi vet at mange av våre medlemmer har vært med bussen. Også avdøde Aud Connie Andersen bodde i Sofienberg menighet. Vi kjenner på sorg over at det som Sofienbergkoret Sofienberg Unge Voksne-kor for deg i årsalderen Øvelser torsdager kl Vil du være med? Ta kontakt med: Ellen Irene Christiansen , eller dirigent: Helge Harila , Menighetshuset Helgesensgt OSLO Tel Løkka Ten Sing Paulus og Sofienberg Ten Sing for ungdom fra og med 9. klasse.. Øvelser tirsdager kl i menighetshuset. Vaktmester Ivan Kverme skulle være en hyggetur ble det motsatte, og håper at dere som har vært involvert på en eller annen måte, vil føle dere fri til å ta kontakt med prester og diakon i menigheten, hvis dere har behov for det. Samtidig er vi takknemlige for at så mange har kommet fra turen uten større skade. Red. Vi trenger flere menn! Hvis du synger tenor eller bass og vil være med i Sofienbergkoret, så ta kontakt snarest! Flere spennende prosjekter venter i løpet av det nærmeste året! Les mer på nettsidene våre: Sofienbergsenteret Helgesensgt. 62, 0558 OSLO Tel Sykehjemsprest: Odd-Sverre Kaarbøe Tel TIL DIN TJENESTE Ta kontakt for personlig samtale, kirkelige handlinger, behov for besøk eller annet du ønsker å snakke om med en av oss som er ansatt i Sofienberg menighet SOFMINK Sofienberg minikor for barn fra 3 til 7 år. Tirsdager kl i menighetshuset. Barn med foreldre samles til korøvelse med etterfølgende kvelsmat og sosialt samvær for store og små. P.g.a. skifte av barnearbeider vil oppstart i høst bli noe forsinket. Henvendelser og påmelding kan skje til menighetskontoret på tirsdager.

3 SOFIENBERG MENIGHET, høsten 2004 Nye, gamle og endrede tilbud for de fleste Ukentlig får vi ca. 4-5 fødselsmeldinger fra folkeregisteret om at nye barn er født, og det bekrefter alle barnevognene vi ser omkring nå og pågangen for dåp i kirken. Småbarn-sang Som deres soknekirke ønsker vi å være et godt tilbud til alle dere unge foreldre, den tid dere bor her. Derfor ansettes i disse dager ny barne- og ungdomsarbeider, som skal jobbe i forhold til småbarns-sang for barn mellom 3-7 år og deres foreldre (Sofmink). Det har pleid å være et enkelt kveldsmåltid etter selve sang/ lek/øvingsstunden. Dette skjer på tirsdager kl i menighetshuset i Helgesensgate 64. Ten Sing Konfirmantene og Løkka TenSing samles også på tirsdagskveldene fra i menighetshuset Ny telefontid Vi starter i høst med å ha en telefontid og åpen kirke på torsdagskveldene. Telefon nr. er og det er menighetsforvalter som besvarer. Åpen kirke og kveldsmesse Torsdager blir det åpen kirke fra til hvor det er anledning til å komme inn og titte, og se kirken innvendig, tenne lys, og ha en stille stund for seg selv. Kl satser vi på en kort 3 Vi ser med glede mange nye ansikter på gatene i Sofienberg Prestegjeld. Sofienberg kirke, som ligger i Sofienbergparken, er soknekirken for de som bor i området. Takk for gaven! Gavene som gis på giroene i menighetsbladet gir oss mulighet til å gi ut bladet. Det koster omtrent kr ,- å trykke og distribuere ett nummer av menighetsbladet, så pengene kommer svært godt med. meditativ kveldsmesse med orgelmusikk, tekstmeditasjon og bønn. Sofienbergkoret Torsdager kl presis samles Sofienbergkoret til sin ukentlige øvelse i kirken. (Se Matine-konserter Nytt i høst blir det at den første søndag ettermiddag i måneden kl vil bli arrangert Søndagsmatine i Sofienberg kirke. Forskjellige artister vil komme til å delta og det vil bli lagt vekt på kvalitet. Sofienberg kirke er kjent for uvanlig gode lydforhold, og det er mange som har lyst å forsøke seg der. Vi håper dette kan vokse seg til et tilbud også til familier med barn, og at det blir spennende å oppleve musikk i en stemningsfull atmosfære og et spesielt rom. Hvis noen av dere som leser dette selv er profesjonelle musikere og har lyst å gjøre noe i kirken, så ta kontakt. Vi hører dere mer enn gjerne. Tilbud til småbarn Vi er også interessert i å starte tilbud for småbarn og deres foreldre. Er det noen av dere som har overskudd til aktivitet for sped /småbarn og deres foreldre, så har vi lokale som kan benyttes. For de godt voksne For de eldre årgangene vil det bli arrangert eldretreff som før, men dagen flyttes til første onsdag i måneden. De følgende onsdagene inviteres det til Åpent hus i menighetshuset kl hvor også diakon og prest deltar. Det betyr at hver onsdag kl er det et arrangement i menighetshuset. Ny speidergruppe Det blir startet en ny speidergruppe for barn i aldersgruppen 8 til 12 år. Gruppen vil ha sine møter torsdager kl i menighetshuset. Søndag kl Søndagsgudstjenesten er vårt felles samlingspunkt.

4 Professor-gater Hele fem gater i vårt område er oppkalt etter professorer. Men bare en av dem har professor med i gatenavnet, Professor Lochmannsgate. Sverdrupsgate i retning Herslebsgate, sett fra krysset med Skjelderupsgate. 4 Professor Lochmanns gate går parallelt med Trondheimsveien fra Kirkegårdsgata til Skjelderups gate. Gata fikk sitt navn i 1952 etter Ernst Ferdinand Lochmann ( ), professor i hygiene og farmakologi. Universitetets første professor i naturhistorie, teologen Jens Rathke ( ), har gitt navn til gata som går fra Thorvald Meyers gate til Verksgata. Gata var opprinnelig en forlengelse av Korsgata. Bystyret vedtok navnet i Sars gate som går langs vestsiden av Botanisk hage, fra Jens Bjelkes gate til Finnmarkgata, er oppkalt etter professor Michael Sars ( ). Han var både zoolog og teolog. Gata fikk sitt navn i 1879.Skjelderups gate, fra Trondheims-veien til Rathkes gate ble i 1864 oppkalt etter Michael Skjelderup ( ), professor i anatomi, fysiologi og rettsmedisin. Skjelderups gate krysser Sverdrups gate som er oppkalt etter Georg Sverdrup ( ), professor i Speidere i Sofienberg menighet! Nå starter vi opp med KFUK-KFUM-speiding i Sofienberg menighet! Vi er 8 unge, entusiastiske ledere som ivrer etter å ta i bruk Sofienbergparken til speidermøter. Vi vil ha vår base i Sofienberg menighetshus. Nå er vi på jakt etter jenter og gutter mellom 8 og 12 år som liker å være ute, som har lyst å lære noe nytt og som er nysgjerrige på speiding. Møt opp i Sofienberg menighetshus torsdag 16. september kl med foreldre, for å få vite mer. Ta med klær til å være ute i. Spørsmål kan rettes til gruppeleder Gaute Brækken, tlf. p , tlf. a eller gresk. Han var president under Riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814, og var i 1818 og 1824 stortingsrepresentant. Han var også stortingspresident i 1818 og noen dager i Gata går fra Herslebs gate til Trondheimsveien. Den fikk sitt navn i Kilder: Birkelunden.no og «De er døde - men lever fortsatt i Oslo!» Skifte av barnearbeider Arne Sæteren I sommer sluttet Evy Kristin Dahl Olsen som menighetens barnearbeider etter 7 år. Sofienberg menighet takker Evy for den store innsatsen hun har gjort spesielt med barnekoret i disse årene. Som ny barnearbeider har menighetsrådet ansatt Evy Kristin Dahl Olsen Iselin Viggen Opsahl fra 1. september. Hun overtar som leder for barnekoret, men oppstarten i høst kan bli noe forsinket p.g.a. lederskiftet. For å få nærmere beskjed om oppstarten og påmelding, konstakt menighetskontoret på tirsdager. Menighetsbladet vil komme tilbake med en presentasjon av Iselin senere.

5 Informasjon om skattefrie gaver til Den norske kirke 5 I 2000 ble skatteloven endret slik at gaver til visse frivillige organisasjoner ga rett til skattefritak, dvs at deler av gavebeløpet kan føres som fradrag i inntekten før skatt blir beregnet. Fra og med inntektsåret 2004 gjelder dette også gaver til Den norske kirke. For å få skattefritak må en minst gi kr 500,- til Den norske kirke i løpet av året. Det gis maksimalt fradrag for gaver til frivillige organisasjoner, herunder Den norske kirke, med til sammen kr 6.000,-. Ordningen med skattefritak for gaver til Den norske kirke forutsetter imidlertid at opplysninger om giver og gavebeløp blir rapportert til skattemyndighetene. Dette gjelder navn, adresse og fødselsnummer (11 siffer) til giver samt samlet gavebeløp gitt til Den norske kirke i løpet av inntektsåret. Det betyr at gavemottaker må registrere disse opplysningene og rapportere dem videre til skattemyndighetene for at den som gir gaven skal få skattefritak. Rapporteringen skjer elektronisk via Kirkerådet og opplysningene vil kun bli brukt av skattemyndighetene for å beregne skatt. Når opplysningene er videresendt skattemyndighetene, vil de ikke bli lagret hos Kirkerådet ut over det skattemyndighetene vil kreve. Ikke alle som gir en gave til Den norske kirke ønsker skattefritak. En velger derfor selv om gaven skal rapporters til skattemyndighetene. I praksis betyr det at dersom en oppgir fødselsnummer (11 siffer) når en gir sin gave, vil gaven bli rapportert videre. Dersom en derimot ikke oppgir fødselsnummer, vil gaven heller ikke blir rapportert til skattemyndighetene. I januar vil giveren få tilsendt en årsoppgave med oversikt over hvilke opplysninger som er sendt til skattedirektoratet. Mange er skeptisk til å oppgi fødselsnummer i ulike sammenhenger. Det kan derfor være nyttig å vite at i det kirkelige medlemsregisteret, som er lovpålagt, er fødselsnummer til alle medlemmer av Den norske kirke registrert. Fødselsnummeret er altså kjent. Samtidig vil naturligvis denne type informasjon (fødselsnummer, gaver ol) bli behandlet konfidensielt og kun gjøres kjent for de som har fullmakt til dette. Utdrag av Informasjonskriv fra Kirkerådet juni 2004 ALPHAKURS Østre frikirke arrangerer Alphakurs denne høsten, og inviterer også alle som bor i Sofienberg menighet til å være med. Hva er Alpha? Alpha er et kurs om den kristne tro. Kurset tar opp livsviktige spørsmål for moderne mennesker. Kristen tro i møte med dagens kultur blir tatt opp i undervisning og samtaler. Vi samles en gang i uken i 11 uker, dvs. 10 kvelder og en weekend. Hvem er Alpha for? Kurset er for deg som vil vite mer om kristen tro eller bare vil friske opp troens innhold. Kurset starter torsdag 7. oktober kl i Østre Frikirke. Kurskveldene varer 2 ½ time og begynner med et varmt måltid. Pris Kr. 350,- dekker mat og kursmateriell. Påmelding til Østre frikirke tel eller Sofienberg menighet Tel Innen 5. oktober. M. JACOBSEN EFT. Begravelsesbyrå siden 1896 GRØNLANDSLERET OSLO - TEL

6 6 Tel Maritabutikken MARKVEIEN 67 Tel.: VI HAR FLYTTET! Her er det plass til din annonse! Hvis du vil støtte menigheten med en annonse i bladet, så ta kontakt med menighetskontroet. Kontaktinformasjon finner du på side 2. Neste nummer av menighetsbladet Neste nummer av bladet kommer i postkassene ca. 1. desember. LAVERE PRISER PÅ MERKEVARER DAME- OG HERRESKO PÅ GRÜNERLØKKA I 75 ÅR MARKV SLO TLFF

7 DØPTE Frida Jonasdal Lilleaas Iben Sofie Nygaard Noah Brenden Brunsvig Erle Aas Marthinsen Sebastian Mathieu Berckenhoff Jesper Hoggen-Wold Aksel Elias Espe Inga Myrtveit Wistad Leon Johannes Kvandal Jonas Vollstad Hansen Tuva Vollstad Hansen Adele Christine Wremer Kavli Theo Fjelde Stiansen 7 Ida Celine Johansen Nadia Marie Kahrs Nilsen Andrine Walseth Steingrimsen Brage Bakker Iben Holte Edingsås Hanna Jakobsen Nordeng Alexander Kiock Juul De Sarrazin Isabel Amalie Sørli Felix Rød-Calliste Philip Torvund Bennett Jesper Ausland Anton Endre Giæver Elisabeth Monclair William Sivertsen Stokke Tiril Moe Andreas Fredriksen Olafsrud Leah Blyberg Andre Kroken-Vautier Sanna Margrethe Skauge Eline Leirvåg David Øverland Wangen Sophie Vaslestad Nygaard Mathea Nygård Johansen Isabelle Hove-Medina Oda Mathilde Bergvoll Tiril Høivik Fossum Tobias Bye Sandal Elise Remmem Rossvoll Birk Dokken Spets Kittel Johannes Lande Kevin Askjer Nordahl Alma Flæte Modalsli Edle Torseter VIGDE Karen Sofie Jødal og Jørgen Øverland Pettersen Eirin Van Der Zande og Tommy Nilsen Jane Bechmann-Pedersen og Terje Dahl Ellen Kristine Erichsen og Per Amund Solberg Anne Constanse Johansen og Magne Meland Anne Bergman og Abdoul Aziz Hassane Lene Aase Marø og Torbjørn Marø Cathrine Simonsen og Fredrik Notland Sofie Margrethe Sjaavaag og Ståle Engelhart Gundersen Hanne Klev og Eirik Damsgaard DØDE Odd Nielsen Bjørn Heggheim Arne Helmer Hegstad Eva Sodstad Øystein Egelund Randi Mathilde Lerche-Wesenberg Inger Elisabeth Roth og Willy Thorkildsen Koch Lone Sjåstad og Nils Aude Arnesen Inger Øverland og Hans Gunnar Martinsen Yngvild Fauskevåg og Sigve Soldal Bjorstad Silje Berby og Eddy Andersen Inger-Lise Birkeland og Tore Bjørback Amblie Inger Marie Solskjær Johansen og Atle Karlsen Anette Smuk og Johan Mathis Nilsen Buljo Maria Machholm og Brage Martin Jonassen Christine Århus Andersson og Jarle Fosen Gunnhild Storbekkrønning Andersen og Rune Solli Tone Pettersen og Rolf Rønning Borghild Johansen Reidar Anton Fladeby Thorbjørn Lorang Pedersen Ivar Hauge Ingeborg Marie Sæther Thomas Folmer Pedersen Odd Arne Olsen Ragnhild Grinager Marie Gundersen Fanny Paula Kristine Kveseth Hanne Margrethe Wøien og Lars Borgen Kristine Marie Volpe og Ørjan Bardal Kirsti Skogen og Finn Hall Torgersen Heidi Riise og Hans Erik Husby Guri Hotvedt og Thor Tidemann Bjønnes Rønnaug Mathiassen Retterås og Geir Gudmund Sommerset Ranveig Bråtveit og Dejan Savic Gunhild Espeset og Helge Hjemdal Anne Bjørnstad og Eilif Skodvin Oddrun Charlotte Gjone og Lars Tore Myklatun Guri Lise Nikolaisen og Tormod Berg Elin Buene og Wad Karim Barry Harald Berg Ida Andersen Thore Gydar Olav Mikkelsen Marie Karoline Næss Thomas Strømve Karsten Anker Antonsen Lilly Marie Gulbrandsen Dora Prøitz Randi Magdalene Østberg

8 8 GUDSTJENESTER Velkommen til høymesse i Sofienberg kirke hver søndag kl : 12. september v/ Eivind Wremer Presentasjon av konfirmanter 19.september v/harald Vikse Sofienbergkoret synger 26. spetember v/eivind Wremer 3. oktober v/eivind Wremer, Toril Strand m.fl. Diakoniens dag Sang av Inkululeko cultural group 10. oktober v/gry Friis Eriksen 17. oktober v/eivind Wremer og Olga Tveit fra Kirkens bymisjon 24. oktober v/gry Friis Eriksen og Changemaker fra Kirkens Nødhjelp FN dagen 31. november v/eivind Wremer Bots- og bededag 7. november v/gry Friis Eriksen Allehelgenssøndag Sofienbergkoret synger 14. november v /vikarprest 21. november v/gry Friis Erkisen 28. november v/gry Friis Eriksen. Familiegudstjeneste. Utdeling av Min kirkebok til 4-åringer 5. deseber v/eivind Wremer SØNDAGSMATINE kl Første søndag i hver måned Dette er et prøveprosjekt i høst som et samarbeid mellom Live Entertainment v. Liv Nina Mosveen, kantor Leif B. Andresen og Sofienberg kirke Konsertene er sponset av Thron Irby og Piano-Systems v. M. Roth, som begge har flygel stående i Sofienberg kirke for utleie PROGRAM for høsten. 5. september kl SENSOMMERKONSERT Liv Nina Mosveen (sopran) Anna Valèntik (flygel) Leif B. Andresen (orgel) Eivind Wremer (konferansier) 3.oktober kl HØSTKONSERT Roar Berg ( tenor) Jon Helge Setre (flygel) Leif B. Andresen (orgel) Liv Nina Mosveen (konferansier) 7.november. kl VINTERKONSERT Lisa Bonnard ( sopran) Anna Valèntik ( flygel) Leif B. Andresen (orgel) Liv Nina Mosveen (konferansier) 5. desember kl JULEKONSERT Adele Veronika Halten (harpe/sang) Anna Valèntik (flygel) Leif B. Andresen (orgel) Liv Nina Mosveen (konferansier) Du, som er profesjonell musiker/sanger og mottar dette bladet. Har du lyst å gjøre noe musikalsk på en søndagsettermiddag, meld fra til Liv Nina Mosveen og forhør deg om mulighetene. Telefon: Web: Åpen kirke og kveldsmesse hver torsdag Åpen kirke fra hvor det er anledning til å komme inn og titte, og se kirken innvendig, tenne lys, og ha en stille stund for seg selv. Kl : en meditativ kveldsmesse med orgelmusikk, tekstmeditasjon og bønn. ÅPENT HUS Onsdager til i menighetshuset. Det er åpent for alle og du kan komme og gå som du vil. Enkel servering, kort andakt og litt allsang. Det vil bli uformelt og forhåpentligvis trivelig og så får vi håpe at folk hygger seg og prater sammen. ELDRETREFFET blir hver 1. onsdag i måneden, samme tid og sted. KORØVELSER Barnekoret Sofmink Tirsdager kl i menighetshuset Løkka Ten Sing Tirsdager kl i menighetshuset Sofienbergkoret Torsdager kl i kirken

SOFIENBERG MENIGHETSBLAD

SOFIENBERG MENIGHETSBLAD 1 Informasjon / Fulldistribusjon SOFIENBERG MENIGHETSBLAD Høstnummer Nr. 2-2006 97. årg. Sofienbergsenteret 40 år Les også mer om: Konfirmant 2007 Å døpe et barn På den grønne vei Kronerulling til nytt

Detaljer

Menighetsbladet. September 2013, 47. årgang. Innhold

Menighetsbladet. September 2013, 47. årgang. Innhold Menighetsbladet for Konnerud og Skoger September 2013, 47. årgang Innhold Årets Gullkonfirmanter markerer at det er 50 år siden de stod som konfirmanter i Skoger kirke. Gudstjenesteliste s. 2 Andakt s.3

Detaljer

Askim. Menighetsblad. Askim Menighets visjon: Et godt sted å være. for alle. Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750

Askim. Menighetsblad. Askim Menighets visjon: Et godt sted å være. for alle. Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750 Askim Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750 Menighetsblad Askim Menighets visjon: Et godt sted å være for alle NYTT OM TROSOPPLÆRING I ASKIM MENIGHET Side 10 KONFIRMANT 2013 Påmeldingsinformasjon www.askimmenighet.no

Detaljer

Menighetsblad. Et barn er født på kirkebakken. Julemarked på Folkvang side 13. Hellige jul. Vi synger julen inn. Julegrantenning og basar i Mogreina

Menighetsblad. Et barn er født på kirkebakken. Julemarked på Folkvang side 13. Hellige jul. Vi synger julen inn. Julegrantenning og basar i Mogreina Ullensaker Furuset Hovin Mogreina Menighetsblad Nr 4 November 2014 50. årgang Et barn er født på kirkebakken side 3 Hellige jul Julemarked på Folkvang side 13 side 9 Vi synger julen inn Julegrantenning

Detaljer

Vise for gærne jinter av Alf Prøysen. Årgang 70. Våler kommune. Sommer Hurra! side 6. Bispevisitas side 7. Årets konfirmanter side 19

Vise for gærne jinter av Alf Prøysen. Årgang 70. Våler kommune. Sommer Hurra! side 6. Bispevisitas side 7. Årets konfirmanter side 19 Årgang 70 Juli/august 2010 Våler kommune Sommer Hurra! side 6 mmmmm - årets første markjordbær i Våler Bispevisitas side 7 Årets konfirmanter side 19 Vise for gærne jinter av Alf Prøysen 4.klassingene

Detaljer

Konfirmasjonen fortsatt en festdag!

Konfirmasjonen fortsatt en festdag! menighetsblad for Hoeggen menighet Nr. 2-2009 Årgang 33 Konfirmasjonen fortsatt en festdag! Hoeggen menighet avviklet totalt 6 konfirmasjonsgudstjenester i mai. 105 ungdommer ble bedt for i nærvær av familien.

Detaljer

Kirken gir håp og trøst

Kirken gir håp og trøst Felles utgivelse for menighetene Hoeggen, Tempe og Bratsberg (nr 3 2011) Foto: Dagfrid Almklov Kirken gir håp og trøst Terroraksjonen 22. juli skremte oss alle. Kirken ble samlingspunktet i sorgprosessene

Detaljer

Informasjon. Nr. 2. 2011 51. årgang. Menighetsblad for Lillehammer og Fåberg. Kirkevalget 2011. Pilegrimsferder Rasteplass Konfirmasjon

Informasjon. Nr. 2. 2011 51. årgang. Menighetsblad for Lillehammer og Fåberg. Kirkevalget 2011. Pilegrimsferder Rasteplass Konfirmasjon Informasjon Nr. 2. 2011 51. årgang Menighetsblad for Lillehammer og Fåberg Kirkevalget 2011 Pilegrimsferder Rasteplass Konfirmasjon 2 Vår Fedrearv Men jeg blir alltid hos deg, du har grepet min høyre hånd.

Detaljer

God sommer! Kirkevalget 2011 - side 4-5 Suksessfull basar - side 12 Church Chill - side 13. Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet INFORMASJON

God sommer! Kirkevalget 2011 - side 4-5 Suksessfull basar - side 12 Church Chill - side 13. Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet INFORMASJON INFORMASJON Nr. 2 2011 Årgang 43 Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet Chruch Chill styrets tur til Sømna, fra hullet i Torghatten. Foto: Eirin Figenschau. Kirkevalget 2011 - side 4-5 Suksessfull

Detaljer

Askim. Menighetsblad G O D P Å S K E. Konfirmasjon Askim kirke 30. april, 1. mai, 8. mai. Askim menighets misjonsprosjekt i Estland

Askim. Menighetsblad G O D P Å S K E. Konfirmasjon Askim kirke 30. april, 1. mai, 8. mai. Askim menighets misjonsprosjekt i Estland Askim Nr 1. 2011 Årgang 65 Opplag 6750 Menighetsblad Askim Menighets visjon: Et godt sted å være for alle G O D P Å S K E Konfirmasjon Askim kirke 30. april, 1. mai, 8. mai Side 12 og 13 Askim menighets

Detaljer

Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer. Nr. 3 24. mai 20. august 2009 64. årgang. www.as.menighet.net NORDBY KROER

Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer. Nr. 3 24. mai 20. august 2009 64. årgang. www.as.menighet.net NORDBY KROER NORDBY ÅS KROER Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer Nr. 3 24. mai 20. august 2009 64. årgang www.as.menighet.net Kateketens hjørne: Vær ikke bekymret Det går litt over stokk og stein for tiden. For

Detaljer

KIRKEN VÅR. Landligge i Eidsvoll. God pinse! Side 8 og 9. Havseiler, kystprest og mediemann. Kjell Svarstad

KIRKEN VÅR. Landligge i Eidsvoll. God pinse! Side 8 og 9. Havseiler, kystprest og mediemann. Kjell Svarstad God pinse! KIRKEN VÅR MENIGHETSBLADET FOR DEN NORSKE KIRKE I EIDSVOLL OG HURDAL MAI 2015 - NR. 2 Biskopens hilsen Side 3 OFFENTLIG INFORMASJON Landligge i Eidsvoll Havseiler, kystprest og mediemann. Kjell

Detaljer

Familiegudstjenestesatsing

Familiegudstjenestesatsing Trygve Gulbrandsens verdier se side 2 TV-aksjon 2014 se side 5 Utdeling av 4-års bok se side 8 FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR.3 2014 60. ÅRGANG Familiegudstjenestesatsing i Mysen kirke GØY

Detaljer

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. Nr. 5 16. oktober 27. november 2009 64. årgang. www.as.menighet.net

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. Nr. 5 16. oktober 27. november 2009 64. årgang. www.as.menighet.net NORDBY ÅS KROER Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer Nr. 5 16. oktober 27. november 2009 64. årgang www.as.menighet.net Prestens hjørne: Det er rart hvordan livet stadig viser oss noe nytt. Hvordan

Detaljer

Solfrid Molland. Guttorm Guttormsen.

Solfrid Molland. Guttorm Guttormsen. PORSGRUNN Nr. 2 - Mars 2013 e.kr.f. Intervju med Thorleif Leifsen Thorleif Leifsen skal lede den nyetablerte byggekomiteen for Østre Porsgrunn kirke - Jeg gleder meg til å starte arbeidet med den nye kirken

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

Hva skjer på Hauger gård?

Hva skjer på Hauger gård? Hva skjer på Hauger gård? Med vakker utsikt over Gansdalen og Øyeren ligger Hauger gård, eller Faldalen Virksomhets-senter som foretaket heter. Faldalen Virksomhetssenter ble opprinnelig etablert i Håpets

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti. (Salme 119, 105)

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti. (Salme 119, 105) Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 2/2015. 2. årg. Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti. (Salme 119, 105) Vi ønsker alle våre lesere en god og velsignet påske. Foto: Terje Gloppen

Detaljer

Askim. Menighetsblad. Askim Menighets visjon: Et godt sted å være. for alle. Nr 3-2014 Årgang 68 Opplag 6850

Askim. Menighetsblad. Askim Menighets visjon: Et godt sted å være. for alle. Nr 3-2014 Årgang 68 Opplag 6850 Askim Askim Menighets visjon: Et godt sted å være for alle Nr 3-2014 Årgang 68 Opplag 6850 Menighetsblad Kirke speilet MER HIMMEL PÅ JORDEN. Mer himmel på jorden. Velkommen til å ta imot og dele! Slik

Detaljer

senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Vi ønsker deg og dine en trivelig førjulstid

senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Vi ønsker deg og dine en trivelig førjulstid nr. 2-2009 senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Berg menighet side 6-9 Sørreisa menighet side 10-13 Gudstjenester side 14-15 Torsken menighet side

Detaljer

søvnløshet KIRKEN VÅR Tro, håp og Årets konfirmantleir: Kirkemangel på Skjetten

søvnløshet KIRKEN VÅR Tro, håp og Årets konfirmantleir: Kirkemangel på Skjetten KIRKEN VÅR Menighetsblad for Lillestrøm, Skedsmo og Strømmen prestegjeld Nr. 3, 2008 13. årg Årets konfirmantleir: Tro, håp og søvnløshet Hva er klokka? Urskive og visere i klokketårnet til er nyrestaurert

Detaljer

Nr 4-2011 - 61. årgang

Nr 4-2011 - 61. årgang Nr 4-2011 - 61. årgang Jeg løfter mine øyne opp mot fjellene: Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, han som skapte himmel og jord. Engelsk sangerstevne i Orkdal kirke I løpet av helgen

Detaljer

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. Nr. 3 28. mai 19. august 2011 66. årgang. www.as.kirken.no

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. Nr. 3 28. mai 19. august 2011 66. årgang. www.as.kirken.no NORDBY ÅS KROER Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer Nr. 3 28. mai 19. august 2011 66. årgang www.as.kirken.no Prestens Kateketens hjørne Hva har Albert Åberg og jeg til felles? Jeg skal bare, er et

Detaljer

Les om. Konfirmanter høst 2012. Nr. 4-59. årg - september - november 2012 - - informasjon

Les om. Konfirmanter høst 2012. Nr. 4-59. årg - september - november 2012 - - informasjon Konfirmanter høst 2012 Bak fra venstre: Asle Røhne Rossavik (kapellan), Kristian Kofoed, Caroline Wien Tuftin, Jørn Martin Goldmann Hoelsæther, Sindre Bakke, Kristian Alexander Østlie, Foran fra venstre:

Detaljer

Årsmøte søndag 30. mars 2014

Årsmøte søndag 30. mars 2014 2013 Årsmøte søndag 30. mars 2014 2 3 Årsrapport for Kolbotn menighet 2013 Innholdsfortegnelse s. 3 Dagsorden for årsmøtet søndag 30. mars 2014 s. 4 Årsrapporter: - fra Kolbotn menighetsråd s. 5 - fra

Detaljer

Menighetsblad. odum. Nå vandrer fra hver en verdens krok i ånden frem, i ånden frem et uoverskuelig pilgrimstog mot Betlehem, mot Betlehem

Menighetsblad. odum. Nå vandrer fra hver en verdens krok i ånden frem, i ånden frem et uoverskuelig pilgrimstog mot Betlehem, mot Betlehem Nr. 4 Desember 2013 e. Kr. Årgang 82 odum Menighetsblad Juleandakt side 4 4 i kirken side 6 Sangeren Olav Werner side 12 Nå vandrer fra hver en verdens krok i ånden frem, i ånden frem et uoverskuelig pilgrimstog

Detaljer

enighetsblad Biskopen på besøk #2/2015, årgang 74 s. 3 Forelsket i Norge s. 4 Hjerte for Strømsgodset s. 5 Forrykende forestilling

enighetsblad Biskopen på besøk #2/2015, årgang 74 s. 3 Forelsket i Norge s. 4 Hjerte for Strømsgodset s. 5 Forrykende forestilling Strømsgodset m enighetsblad #2/2015, årgang 74 God SOMMER Biskopen på besøk s3 s. 3 Forelsket i Norge s. 4 Hjerte for Strømsgodset s. 5 Forrykende forestilling Andakt Av Magnus Pettersen Kjellin Lys utenfra

Detaljer

Glemmen. Nr 1-2013, 13. årg. Menighetsblad

Glemmen. Nr 1-2013, 13. årg. Menighetsblad Glemmen Nr 1-2013, 13. årg. Menighetsblad Egil Hovland 1924 2013 GLEMMEN MENIGHET Menighetskontoret Nygaardsgaten 28, Pb. 84 Tlf.: 69 36 78 45 1601 Fredrikstad Fax.: 69 36 78 34 Sokneprester Børre Aa.

Detaljer

Menighetsblad. Etter skoletid. Babysang side 7. Festival F side 16. Soul Gathering side 3. Ullensaker Furuset Hovin Mogreina.

Menighetsblad. Etter skoletid. Babysang side 7. Festival F side 16. Soul Gathering side 3. Ullensaker Furuset Hovin Mogreina. Ullensaker Furuset Hovin Mogreina Menighetsblad Nr 3 August 2014 50. årgang Etter skoletid side 11 Babysang side 7 Soul Gathering side 3 Festival F side 16 19. 21. SEPTEMBER 2014 Andakt: Er det bruk for

Detaljer

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2014

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2014 Årsmelding 2014 Årsmelding 2014. FLEKKERØY MENIGHET 2 INNHOLD 1. Menighetsrådets arbeid A. Menighetens oppdrag, visjon og verdier B. Menighetens struktur C. Menighetsrådet D. Personell E. Barnearbeid F.

Detaljer