SOFIENBERG MENIGHETSBLAD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SOFIENBERG MENIGHETSBLAD"

Transkript

1 1 Fulldistribusjon SOFIENBERG MENIGHETSBLAD Nr årg. Advent- og julenummer 2004 Les mer om bl.a.: Intervju med den nye barnekorlederen Den automatiske likestillingen Innkalling til menighetsmøte Gatelangs i Sofienberg Oversikt over gudstjenester, konserter m.m. Tenning av juletreet i Sofienbergparken Den tradisjonelle tenningen av juletreet i Sofienbergparken på første søndag i advent er i år flyttet til rett etter gudstjenesten, ca. kl Det blir servering av gløgg. Det blir altså ikke tenning kl slik det har vært hittil. Konsertkirken Sofienberg Sofienberg kirke er en kirke med en fantastisk akustikk for framføring av musikk. Den brukes stadig til innspillinger av CDer, og antallet konserter er økende. I adventstiden før jul er det spesielt mange konserter. Her på forsiden ser du bilder av noen av artistene som skal gi oss en variert musikkopplevelse fram mot jul. På baksiden av bladet finner du oversikt over alle konsertene, og inne i bladet litt mer om enkelte av dem. Elias Akselsen Konsert torsdag 16. des Sofienbergkoret. Konsert søndag 28. desember kl Opera i tiden Konsert søndag 19. des Reduksjon i kirketjenerens arbeidstid i menigheten Kirkelig fellesråd i Oslo har vedtatt en ny bemanningsplan som reduserer antall stillinger i menighetene. Dette rammer spesielt kirketjenerstillingene, og spesielt hardt i vårt prosti, Nordre Aker. Kirketjeneren vår må nå jobbe 35% av tiden i Hasle menighet. Dette fører til at han i mindre grad enn tidligere kan følge opp renhold og annet vedlikehold i og rundt vår kirke, noe som er sterkt beklagelig.

2 2 MENIGHETSKONTORET Helgesensgt. 64, 0558 OSLO Mandag-fredag kl OBS: Nye telefon- og fax-nr.: Tel Fax Sokneprest Eivind Wremer, kontor: priv.: Kapellan Gry Friis Eriksen kontor: priv.: Soknediakon Toril Strand, kontor: priv.: Kantor Leif B. Andresen, kontor: mobil: Menighetsforvalter Mona Utaker. kontor: jobb-mobil: Kirketjener Espen Trydal kontor: Barnekor: Iselin Viggen Opsahl Menighetskontoret tel Løkka Ten sing: Thomas Tinglum tel Leder av menighetsrådet Arne Sæteren Redaktør/layout menighetsbladet Oddvar Kolset Menighetens bankkontonr. DnB: Innkalling til menighetsmøte Søndag 5. desember i kirken rett etter gudstjenesten. Saken som skal tas opp er ny tjenesteordning for menighetsprester. Til nå har prestene vært ansatt i et prestegjeld. Den nye ordningen innebærer at menighetsprester heretter skal tilsettes med prostiet som tjenestedistrikt. Dermed oppstår begreper som tjenestedistrikt og tjenestested. Hvert sogn skal fortsatt ha sin egen prest, men prosten skal kunne samordne prestetjenesten i prostiet på en annen måte enn før. En prest kan bli satt til oppgaver også utenfor menigheten. Dette vil dermed også berøre den enkelte menighet. Derfor har kirkedepartementet bestemt at menighetsmøtet skal ha anledning til å uttale seg om de vil godta den nye ordningen. Sofienbergkoret Sofienberg Unge Voksne-kor for deg i årsalderen Øvelser torsdager kl Vil du være med? Ta kontakt med: Ellen Irene Christiansen , eller dirigent: Helge Harila , Les mer på nettsidene våre Løkka Ten Sing Paulus og Sofienberg Ten Sing for ungdom fra og med 9. klasse.. Øvelser tirsdager kl i menighetshuset. Menighetshuset Helgesensgt OSLO Tel Vaktmester Ivan Kverme Babysang Fra 1. mars vil det bli oppstart av babysang tirsdag formiddager i menighetssalen ledet av Iselin Viggen Opsahl. Dette er for foreldre som ønsker å stimulerere kontaktevnen hos de aller minste med sang og myke bevegelser. Interesserte kan kontakte kapellan Gry, telefon Speidergruppa KFUK-KFUM-speidere For jenter og gutter mellom 8 og 12 år. Hver torsdag kl til Frammøte i menighetshuset. Spørsmål kan rettes til gruppeleder Gaute Brækken, tlf. p , tlf. a eller Sofienbergsenteret Helgesensgt. 62, 0558 OSLO Tel Sykehjemsprest: Odd-Sverre Kaarbøe Tel TIL DIN TJENESTE Ta kontakt for personlig samtale, kirkelige handlinger, behov for besøk eller annet du ønsker å snakke om med en av oss som er ansatt i Sofienberg menighet BARNEKORET for barn fra 3 til 7 år. Tirsdager kl i menighetshuset. Barn med foreldre samles til korøvelse med etterfølgende kveldsmat og sosialt samvær for store og små. Se intervju med den nye barekorlederen på side 5 i dette bladet.

3 Lys i mørket Av Harlad Vikse Det er mange som klager over høsten og vinteren. Det virker noen ganger som om livet ikke er til å holde ut hvis det ikke er sol og sommer hver eneste dag. Jeg synes det er utrolig kjedelig med det samme været hele tiden. Variasjon gjør livet rikere og mer spennende. Så selv om jeg trives godt på Østlandet, må jeg si at jeg savner Vestlandets uforutsigbare vær med både regn og vind. Det er slett ikke alle som blir deprimerte av høstmørket. Men mange opplever at det blir mørkt både inne i dem og omkring dem uansett årstid. Det er liksom ikke noen hensikt med noe som helst. Og vi er takknemlige for at det finnes både fagfolk og venner som kan hjelpe når 3 det røyner på som verst. At det finnes noen som kan hjelpe oss til å se litt lysere på livet. Noen som kan vise oss veien ut av mørket og kulden og inn i lyset og varmen. Det går mot jul, den store lysfesten på den tiden av året da nettene blir lange og kulda setter inn. Men først har vi advent da vi forbereder oss til jul. Forfatteren Svein Ellingsen har formulert det slik: Mens frost og vintermørke rår, begynner Kirkens nye år, og våre sinn skal være vendt mot lyset som på jord er tent. I mørket ved vår side står han som steg inn i våre kår. Hvert adventslys skal minne om at Jesus, lysets Herre, kom. Og i den gamle boken står det hos profeten Jesaja, kap.9 v. 2: Det folk som vandrer i mørket, får se et stort lys; over dem som bor i skyggelandet, stråler lyset frem. Og videre i vers 6: For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder, og hans navn skal være: Underfull rådgiver, Veldig Gud, Evig Far og Fredsfyrste. Hans navn er Jesus - han som sa om seg selv: Jeg er verdens lys. Den automatiske likestillingen Kapellanen i Sofienberg, Gry Friis Eriksen, har i flere år vært engasjert i arbeid med kvinne- og ikestilingsspørsmål i Den norske kirke. Hun har vært leder i Kirkeårets Nemnd for kvinne- og likestillingsspørsmål, som har arbeidet for å integrere kjønn- og likestillingstiltak innenfor mange arbeidsområder i kirken. I fjor hadde hun et år forskningsfri fra prestejobben for å se nærmere på hvordan arbeidet med likestillingstiltak blir videreført i det kirkelige arbeidet. Friåret ble gjort mulig gjennom et stipend fra Kirke- og kulturdepartementet,: Olavstipendet, og arbeidet har resultert i rapporten Den automatiske likestillingen. I Den norske kirkes satsningsplan står det at likestillingsperspektivet skal gjennomsyre hvert enkelt satsningsområde i kirken det betyr kortfattet at alt arbeide som skjer i kirken ikke skal være diskriminerende pga kjønn, og at arbeidet som foregår skal fremme likestilling. Rapporten til Gry Friis Eriksen viser at likestilling er en allment akseptert verdi i kirken. Alle er for likestilling, selv de som er mot kvinnelige prester er for likestilling Likevel gjøres det lite for at likestilling skal synes på de enkelte arbeidsområder. Det hersker en opp- fatning om at likestilling ikke bare er en ønsket verdi, men også et reelt faktum, og at man derfor ikke behøver videre satsning for å trygge eller fremme likestilling. Likestilling er Kapellan Gry Friis Eriksen ikke noe man snakker om en gang. Det er helt naturlig. Vi unge har fått det inn med morsmelka. Likestilling er noe som kommer helt automatisk sa en av intervjupersonene i Gry Friis Eriksens undersøkelse. Kirkens uttalelse om gjennomsyring av likestillingsperspektiv er oppmuntrende, men oppfølgingen er kritikkverdig. Likestillingsarbeid skjer ikke av seg selv, det viser erfaring fra alle miljøer som arbeider med likestilling. Rapporten Den automatiske likestillingen peker på dette, og utfordringen om å arbeide konkret med oppfølging av likestillingsperspektivene blir gitt videre til Kirkemøtet 2004, hvor alle delegatene skal få utdelt Gry Friis Eriksens rapport. Les mer: Den automatiske likestillingen, Det praktisk-teologiske seminars skriftserie nr 11, juni (2004: Likestilling på autopilot, intervju)

4 Gater med nordisk bynavn De er alle oppkalt etter byer i våre to naboland Sverige og Danmark og fikk sine navn i Gatene, Karlstadgata, Stockholmsgata, Gøteborggata, Malmøgata Københavngata med Karlstadgata inn til høyre. Den er stengt ved ved Malmøgata, der lokalene til Nidar-Bergene ligger tvers over gateløpet 4 Københavngata og Marstrandgata ligger alle på Rodeløkka og Dælenenga og danner et nettverk. Alle seks gatene krysser eller møter en av de andre gatene oppkalt etter en nordisk by. Både Gøteborggata og Stockholmsgata lå i Aker før bytutvidelsen i Gøteborggata het da Skolegaden og Stockholmsgata ble kalt Henrik Wergelands Gade. Men også Malmøgata hadde et annet navn fram til 1879 selv om den allerede lå innenfor bygrensa. Den het Gamborgs Gade. Det er ikke bare Oslo som har kalt opp sin gater etter byer i naboland. Adventkonsert med Sofienbergkoret En meditativ opplevelse i ventetiden 28 November kl i Sofienberg kirke En vakker og utrykksfull Messe av Josef Gabriel Rheinberger samt Maria-sanger av komponister som Trond Kverno, Terje Bjørklund, Benjamin Britten, Francis Poulenc, Anton Bruckner og Andrew Smith står på repertoaret når Sofienbergkoret holder konsert første søndag i advent. På denne måten ønsker koret å fokusere på å meditere over Maria og hennes situasjon som akkurat på denne tiden for 2004 år siden levde i stor spenning. Sofienbergkoret øver. Det å leve seg inn i Maria sin situasjon kan være en god måte å koble av og forberede seg på advent og jule-budskapet på. København har sin Oslo Plads og Gøteborg sin Oslo gate. Kilder: og Oslo byleksikon. Arne Sæteren Elias Akselsen Konsert i Sofienberg kirke 16. desember kl Her kommer dine arme små Elias Akselsen er tateren barnevernet aldri fikk tatt. Han minnes julehøytider på flukt fra lensmann og prest. Juledager i en gammel tømmerkoie mens mor og far var arrestert. Eller julekvelder i fjøs. Feiringen av Frelserens komme til denne deilige jord. Ifjor spilte han inn platen Her kommer dine arme små som fikk terningkast 6 av minst 14 avisanmeldere. Av flere karakterisert som den vakreste juleplata som er utgitt her til lands. 16. desember kan du høre ham i Sofienberg kirke. Takk for gaven! Gavene som gis på giroene i menighetsbladet gir oss mulighet til å gi ut bladet. Det koster omtrent kr ,- å trykke og distribuere ett nummer av menighetsbladet, så pengene kommer svært godt med. Vi takker alle som har brukt gavegiroen tidligere i år, og håper mange vil benytte giroen i dette bladet til å gi en julegave til menigheten.

5 Ny barnekorleder 26 år gamle Iselin Viggen Opsahl begynte i september som leder for barnesanggruppa i Sofienberg Menighet. Vaktmesteren har tatt en prat med henne for å høre hva dette skal bety. Hva skal dette bety? -Det betyr at jeg skal drive menighetens barnesanggruppe hver tirsdag klokka fem. Er det kjekt da? -Ja det er veldig moro. Og så er det utfordrende fordi jeg ikke har jobbet med den aldersgruppen før. Ettersom jeg forstår er det for tiden mer enn et dusin 3-4 åringer å holde styr på hver tirsdag, det høres litt slitsomt ut? -Ja, det er ganske tungt å holde konsentrasjonen til barn i tre kvarter. Det krever viljestyrke og energi, sier hun og sier det er morsomt etter bare syv øvelser å se at barna fungerer bedre som gruppe. Fungerer bedre som gruppe, ja, men blir de flinkere til å synge? -Det kommer hvertfall mer lyd, ler Iselin som ikke synes det er viktigst at barna blir flinke. Det viktigste er at de har det gøy og får interesse for det å synge. Men vi gjør jo andre ting også, vi danser, øver rytme og bruker fantasien. Sofienbergkoret trenger flere menn! Gratis prøvesemester! I løpet av høsten har 2 nye tenorer og 2 nye basser begynt i koret. Dette er vi veldig glade for, men vi vil gjerne ha flere! Hvis du synger tenor eller bass og vil være med i Sofienbergkoret, så ta kontakt snarest! Flere spennende prosjekter venter i løpet av det nærmeste året! Som ny tenor/bass får du et prøvesemester hvor du slipper å betale kontingent. 5 Bruker fantasien? -At man oppløser tid og rom litt. Sist tirsdag var vi for eksempel en tur i jungelen. Jaha? -Vi reiste til Afrika, ned i jungelen og møtte dyr som vi sang om og møtte landsbyboere som spilte trommer og lærte oss en dans. Men dere reiste vel ikke virkelig til Afrika? -Neida, vi hører på musikk, for eksempel afrikansk slagverk og Dyrene i Afrika og så forestiller vi oss at vi er der da. -Syns barna det er gøy? Ja. Men de hadde litt vansker med å skjønne at vi ikke skulle dra til Afrika rent fysisk. Men det er bra å utfordre barns fantasi og innlevelsesevne. Det blir alltid nok TV og dataspill, mener Iselin. Men vi gjør jo normale ting M. JACOBSEN EFT. Begravelsesbyrå siden 1896 også, fortsetter hun -Synger Lille Petter Edderkopp og Hvem har skapt alle blomstene og sånn. Du har drevet ganske mye med musikk, du? -Ja, musikk har vært en vesentlig del av min oppvekst, jeg har spilt i korps og orkester, sunget i kor og danset ballett. Da fikk jeg strutteskjørt og var prinsesse på alle karneval. Hun drømmer seg bort et øyeblikk: -Oj, oj, oj, det var stas det! Iselin har sunget i flere forskjellige kor, blant annet Domkirkens ungdomskor her i Oslo og Ridderholmens kammarkör da hun bodde i Stockholm et halvt års tid. Musikk er altså en stor hobby for henne. Utenom barnekoret i Sofienberg vikarierer hun som instruktør i skolekorps, Montesorriskolens barnehage og leder barneleire om sommeren. Hvorfor er du så flink? Etter hva jeg har skjønt er det ikke musikk du driver med egentlig? -Jeg har alltid vært musikalsk aktiv og så har jeg jobbet i to år på en skolefritidsordning. Da ligger jo kombinasjonen av musikk og barn der, ikke sant? Men hva driver du med egentlig? -Jeg studerer idehistorie ved UiO. Trives du på Sofienberg og i menigheten? -Ja, jeg har alltid hatt lyst til å bo på denne siden av byen, sier Iselin som føler seg litt fram nå i startfasen som leder for barnesanggruppa. Det vil alltid være en tilvenningstid med nye ting, men jeg er blitt godt mottatt i menigheten. Tekst og foto: Ivan Kverme GRØNLANDSLERET OSLO - TEL

6 6 Tel Maritabutikken MARKVEIEN 67 Tel.: Her er det plass til din annonse! Hvis du vil støtte menigheten med en annonse i bladet, så ta kontakt med menighetskontroet. Kontaktinformasjon finner du på side 2. Neste nummer av menighetsbladet Neste nummer av bladet kommer i postkassene før påske. LAVERE PRISER PÅ MERKEVARER DAME- OG HERRESKO PÅ GRÜNERLØKKA I 75 ÅR MARKV SLO TLFF

7 Julekonsert med Opera i Tiden Sofienberg kirke 19. desember kl 19:00 Trioen Opera i Tiden besmykker kirken med julesanger fra mange land. En glitrende tango fra Puerto Rico, en edelsten fra Napoli og strålende julesanger fra vårt eget rike og andre velder. Og selvfølgelig noen perleduetter fra operaen. Opera i Tiden har samlet en knippe flotte musikere for å skape en varm, stemningsfull og spennende julekonsert. I samspill med banebrytende Cikada Strykekvartett ringer vi julen inn med vakre sanger i helt nye arrangementer av Sindre Hotvedt en musiker fra popens verden (han har bl.a samarbeidet mye med Anneli Drecker, Sindre Hotvedt og Sissel Kyrkjebø!). Opera i Tiden vinner stadig nye tilhørere. Jentene i trioen - sopran Bente Eggum Johannessen, mezzosopran Hildegunn Coucheron og pianist Emma Rowena - fremfører musikken med lidenskap, humor og innlevelse. Deres musikalske uttrykk er blitt formet gjennom et nært og målbevisst samarbeid siden våren 2001, og dette har ført til opptredener på store og små scener i inn- og utland senest i Sjømannskirken i New York, og i Gamle Logen i Oslo. Rammen rundt deres konserter har variert fra det rene, nære og vakre til det mer eksperimentelle og utfordrende. Trioen jobber stadig med nye, spennende prosjekter, og i år gir de ut sin første cd jule-cd en Skjønne Natt! DØPTE DØDE 7 Felix Stensrud Sarah Stangvik Juulsen Magnus Siljan Tharaldsen Kristoffer Haagensen Sverre Siljan Tharaldsen Simen Rogndokken Kjelsaas Tonny Aurora Gjerde SkjØnberg Solveig Aune-Aas Kaja Lund Næss Elias Oftedal Anna Ingebjørg Åland Nora Grytbak Nasario Viktoria Nordahl Hedvig Haisholdt Andresen David Stakkeng Vang Morten Stakkeng Vang Karin Johansen Elsa Sofie Moe Einar Wilhelm Nilsen Anne Marie Bjerk Gunn Fagerholt Arvid Braar Elise Sofie Næss Lillian Sofie Karlsen Kjell-Edmund Knutsen Mia Synnøve Thorstensen Berit Bjørkmo Aud Connie Andersen Per Ivar Isaksen Liv Møller Trygve Holter VIGDE Nina Kristin Olsen og Knut Thomas Hareide-Larsen Margit-Anneth Fagermo og Kurt Pedersen Janette Petersen og Jon Folkedal Bente Bredesen og Henning Lunde Silje Ulland Tjorteland og Matthew James Conibear Hege Sletnes og Steinar Koffeld Vibece Olsen og Finn Aksel Falkenberg Kristina Værnes Brovold og Jarle Liknes Anette Jaavall og Lars Johansson Katrine Lekang Johansen og Rune Eiterjord Karete Larsen og Rolf Kristoffersen Marianne Strøm og Henrik Nielsen Lillian Unosen og Carl Magnus Ystrøm Marit Holen og Ole Hugo Vik Prøveordning ved valg av nytt menighetsråd Høsten 2005 skal det velges nytt menighetsråd. Det nye rådet skal tre i funksjon fra 1. januar Slik det har vært til nå har hele menighetsrådet blitt valgt samtidig og hatt en funksjonstid på 4 år. Fra neste periode er det åpnet mulighet for en forsøksordning der halvparten av representantene skal velges hvert annet år. På den måten sikres mer kontinuitet i rådet enn når alle representantene byttes ut samtidig. Sofienberg menighetsråd har søkt Kirkerådet om å få være med på denne prøveordningen.

8 GUDSTJENESTER Velkommen til Sofienberg kirke Rathkesgate nov. kl : Gry Friis Eriksen. Familiegudstjeneste. Utdeling av Min kirkebok til 4-åringer. Barnekoret og speiderne deltar. Dåp. Tenning av julegranen i Sofienbergparken skjer rett etter gudstjenesten. Servering av gløgg etc. 5. des. kl : Eivind Wremer. Menighetsmøte etterpå. 12. des. kl : Gry Friis Eriksen. Kirkekaffe. 19. des. kl : Eivind Wremer. Forteller Sissel Johanne Bakken Kirkekaffe. Julaften 24. des. kl : Gry Friis Eriksen. 1. juledag 25. des. kl : Eivind Wremer 2. juledag 26. des. kl : Julesang-gudstjeneste. Eivind Wremer, Leif B. Andresen. Nyttårsaften 31. des. kl : Minnegudstjeneste. Gry Friis Eriksen, Leif B. Andresen. Alle som har mistet noen av sine i løpet av året er spesielt invitert. Musikk, lystenning. 1. nyttårsdag 1. jan. kl : Felles gudstjeneste for Nordre Aker prosti i Tonsen kirke. Ingen gudstjeneste i Sofienberg kirke. 2. jan. kl : Gry Friis Eriksen. Hver søndag kl i tiden fram mot påske er det gudstjeneste i Sofienberg kirke. For nærmere informasjon; følg med i avisenes gudstjenestelister eller på Gudstjenestene er det faste samlingspunktet for alle aldersgrupper. 8 SØNDAGSMATINE kl Første søndag i hver måned (Ingen konsert i januar.) På matinekonsertene utover vinteren og våren kan vi glede oss til å få høre bl.a. korene Det norske Jentekor, Vox Humana og Adventsangerne v/sverre Valen. Følg med på plakater og på for nærmere informasjon om de enkelte konsertene! Matinekonsertene er et samarbeid mellom Live Entertainment v. Liv Nina Mosveen, kantor Leif B. Andresen og Sofienberg menighet. Konsertene er sponset av Thron Irby og Piano-Systems v. M. Roth, som begge har flygel stående i Sofienberg kirke for utleie JULETREFEST Den årlige juletrefesten for barn blir denne gangen søndag 9. januar kl i menighetshuset. Velkommen! Åpen kirke og kveldsmesse hver torsdag Siste gang før jul: 9. des. Første gang i 2005: 13. jan. Åpen kirke fra hvor det er anledning til å komme inn og titte, og se kirken innvendig, tenne lys, og ha en stille stund for seg selv. Kl : en meditativ kveldsmesse med orgelmusikk, tekstmeditasjon og bønn. KONSERTER i Sofienberg kirke Søndag 28. november Adventskonsert med Sofienbergkoret Billetter kr. 100,-. Se omtale side desember kl Matine --- julekonsert Adele Veronika Halten (harpe/sang) Anna Valèntik (flygel) Leif B. Andresen (orgel) Søndag 5.desember kl Økern Damekor og Grünerløkka mannskor Fredag 10. desember kl Konsert Øystein Steensen, orgel Øystein Sparr, trompet Onsdag 8. desember kl Sofienberg musikkorps Søndag 12. desember kl Konsert Kvindelige Studenters Sangforening Torsdag 16. desember kl Her kommer dine arme små Elias Akselsen Se omtale side 4. Søndag 19.desember kl Opera i tiden. Cikada strykere. Se omtale side 7. ÅPENT HUS Onsdager til i menighetshuset. Det er åpent for alle og du kan komme og gå som du vil. Enkel servering, kort andakt og litt allsang. Det vil bli uformelt og forhåpentligvis trivelig og så får vi håpe at folk hygger seg og prater sammen. ELDRETREFFET blir hver 1. onsdag i måneden, samme tid og sted.

SOFIENBERG MENIGHETSBLAD

SOFIENBERG MENIGHETSBLAD 1 Fulldistribusjon SOFIENBERG MENIGHETSBLAD Nr. 2-2004 95. årg. Høstnummer 2004 Les mer om bl.a.: Skifte av barnearbeider Gatelangs i Sofienberg Matine-konserter Kveldsmesse torsdager Ny speiderguppe Informasjon

Detaljer

SOFIENBERG MENIGHETSBLAD

SOFIENBERG MENIGHETSBLAD 1 Informasjon / Fulldistribusjon SOFIENBERG MENIGHETSBLAD Høstnummer Nr. 2-2006 97. årg. Sofienbergsenteret 40 år Les også mer om: Konfirmant 2007 Å døpe et barn På den grønne vei Kronerulling til nytt

Detaljer

speilet viktig kvalitetshåndarbeid Ungdoms sidene... side 6 7 ... side 10 11 40 år siden... side 12 Biskopens julehilsen...

speilet viktig kvalitetshåndarbeid Ungdoms sidene... side 6 7 ... side 10 11 40 år siden... side 12 Biskopens julehilsen... Nr 4 2009 desember 40. årgang Utgitt første gang juni 1969 kirke L o k a l b l a d for kirken på Nesodden Utgitt av Nesodden, Gjøfjell og Skoklefall menigheter speilet dette er på gang... side 3 I Speilet:

Detaljer

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. Nr. 5 18. oktober 29. november 2013 68. årgang. www.as.kirken.no

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. Nr. 5 18. oktober 29. november 2013 68. årgang. www.as.kirken.no NORDBY ÅS KROER Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer Nr. 5 18. oktober 29. november 2013 68. årgang www.as.kirken.no Prestens hjørne NATURFORSTÅELSEN VI MISTET Noen tekster i Bibelen er merkelige. Jeg

Detaljer

Kvaløynytt. Se, jeg forkynner dere en stor glede!

Kvaløynytt. Se, jeg forkynner dere en stor glede! Kvaløynytt Nr 4. 2008 ÅRG. 42 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY Se, jeg forkynner dere en stor glede! Inn i denne mørke verden hvor vi rammes av miljøkrise og økonomisk krise og mange sliter

Detaljer

Menighetsblad for Åssiden menighet 45. årg. nr. 4-12

Menighetsblad for Åssiden menighet 45. årg. nr. 4-12 Menighetsblad for Åssiden menighet 45. årg. nr. 4-12 Fred i en fredløs tid! Advent er mørke og kulde, i verden er krig og kaldt. Man drømmer om fred og vennskap, men strider og sloss overalt. Advent er

Detaljer

Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9

Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9 Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9 Verdens vakreste fortelling S elvsagt handler det om juleevangeliet, slik vi møter den i Lukasevangeliets andre kapittel. En fortelling som

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Menighetsbladet. Helgen menighet. For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder. Jes 9,6

Menighetsbladet. Helgen menighet. For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder. Jes 9,6 Menighetsbladet Holla Helgen menighet For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder. Jes 9,6 Nummer 4 - Desember 2012-57. årgang www.hollaoghelgen.no 2 Menighetsbladet

Detaljer

kjerkebla Julelysene de tennes Mørkets makter skjuler seg. Ikke mer må jeg lenges Tidens fylde er hos meg.

kjerkebla Julelysene de tennes Mørkets makter skjuler seg. Ikke mer må jeg lenges Tidens fylde er hos meg. kjerkebla kjerkebla Foto: Torvastad barnehage For Torvastad menighet Nr 6-2008 - Årgang 52 Julelysene de tennes Mørkets makter skjuler seg. Ikke mer må jeg lenges Tidens fylde er hos meg. Julestjerne deg

Detaljer

KIRKEP ST LOMMEDALEN & BÆRUMS VERK

KIRKEP ST LOMMEDALEN & BÆRUMS VERK NR. 3 / 2014KIRKEP LOMMEDALEN & BÆRUMS VERK MANILLAHALLEN De ble venninner fordi den ene likte den andres bok. Og så ble det en bok til... LES MER PÅ SIDE 3 DEN STORE JULEKONSERTEN Søndag 14. desember

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 10 Desember 2010/Januar 2011 Årg. 59

www.rade.kirken.no Nr. 10 Desember 2010/Januar 2011 Årg. 59 www.rade.kirken.no Nr. 10 Desember 2010/Januar 2011 Årg. 59 Foto: Hans Th. Lundeby Advent Jeg traff en gammel kjenning her forleden, vi møttes i en overfylt butikk. Jeg så han ønsket prate litt, og merket

Detaljer

Menighetsbladet. Nr. 5-2013. Vi ønsker alle våre lesere en velsignet adventstid, fredfull jul og et godt nytt år!

Menighetsbladet. Nr. 5-2013. Vi ønsker alle våre lesere en velsignet adventstid, fredfull jul og et godt nytt år! Nr. 5-2013 Menighetsbladet Vi ønsker alle våre lesere en velsignet adventstid, fredfull jul og et godt nytt år! Hilsen menighetene i Kilebygda, Melum, Skotfoss og Solum Fra innholdet Tenn lys - 02 Vintersang

Detaljer

Denne jula blir en helt spesiell jul for mange

Denne jula blir en helt spesiell jul for mange Felles utgivelse for menighetene Hoeggen, Tempe/Leira og Bratsberg (nr 4 2011) Denne jula blir en helt spesiell jul for mange - sier biskop Tor Singsaas på side 2 Han kom for å vise oss hva kjærlighet

Detaljer

«Modums svar på Skomakergata» Desember 2008 e. Kr. Nr. 4 - Årgang 77. Allehelgensfest i Åmot kirke side 6. Fullsatt Rud kirke side 8

«Modums svar på Skomakergata» Desember 2008 e. Kr. Nr. 4 - Årgang 77. Allehelgensfest i Åmot kirke side 6. Fullsatt Rud kirke side 8 Desember 2008 e. Kr. Nr. 4 - Årgang 77 Allehelgensfest i Åmot kirke side 6 Fullsatt Rud kirke side 8 Mot advent og jul i Snarum kirkeutvalg side 10 «Modums svar på Skomakergata» Den norske kirke Modum

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg.

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg. Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 1/2015. 2. årg. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon 2 Å BLI KJENT MED GUD Å bli kjent med Gud Noen ganger i

Detaljer

Nytt orgel i Hafslundsøy kirke. Baby-sang

Nytt orgel i Hafslundsøy kirke. Baby-sang Nr. 5-2006 Menighetsblad for Varteig og Hafslundsøy Desember 2006 - februar 2007 Nytt orgel i Hafslundsøy kirke 34. årgang Baby-sang Det nye orgelet blir fraktet på plass i Hafslundsøy kirke. Fra venstre

Detaljer

God Jul og Godt Nytt År. Ellingsrud og Furuset. Noe nytt kommer Juleønsker Juletrefester. Basar og julemesse Alle helgens messe. side 2 side 3 side 4

God Jul og Godt Nytt År. Ellingsrud og Furuset. Noe nytt kommer Juleønsker Juletrefester. Basar og julemesse Alle helgens messe. side 2 side 3 side 4 Ellingsrud og Furuset Kirkeblad Nr. 3-2013 årgang 1 God Jul og Godt Nytt År side 2 side 3 side 4 Noe nytt kommer Juleønsker Juletrefester Basar og julemesse Alle helgens messe side 12 Lys Våken side 5

Detaljer

Menighetsblad. Et barn er født på kirkebakken. Julemarked på Folkvang side 13. Hellige jul. Vi synger julen inn. Julegrantenning og basar i Mogreina

Menighetsblad. Et barn er født på kirkebakken. Julemarked på Folkvang side 13. Hellige jul. Vi synger julen inn. Julegrantenning og basar i Mogreina Ullensaker Furuset Hovin Mogreina Menighetsblad Nr 4 November 2014 50. årgang Et barn er født på kirkebakken side 3 Hellige jul Julemarked på Folkvang side 13 side 9 Vi synger julen inn Julegrantenning

Detaljer

LES OM: 63. ÅRGANG NR. 2 SOMMERNUMMER 2010. Gudrun er vigslet. Jubileum på rekke og rad...og mye, mye mer! Pål Rullestad kommer!

LES OM: 63. ÅRGANG NR. 2 SOMMERNUMMER 2010. Gudrun er vigslet. Jubileum på rekke og rad...og mye, mye mer! Pål Rullestad kommer! NR. 2 SOMMERNUMMER 2010 63. ÅRGANG LES OM: Forsidefoto: Bjørn Sannerhaugen Avskjed med Anne-Kjersti Pål Rullestad kommer! Gudrun er vigslet Nye brude- og prestestoler Jubileum på rekke og rad...og mye,

Detaljer

Menighetsbladet Nr. 5 2014 45. årgang for Sørum Blaker Frogner

Menighetsbladet Nr. 5 2014 45. årgang for Sørum Blaker Frogner Menighetsbladet Nr. 5 2014 45. årgang for Sørum Blaker Frogner God jul! Nyttårskonsert med Nadja og Ljuba SE SIDE 17 Ord til deg: Det som ble til i ham, var liv, og livet var menneskenes lys. Johannes

Detaljer

Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 1-2009 MENIGHETSBLAD. Nr. 1 2009 årgang 68

Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 1-2009 MENIGHETSBLAD. Nr. 1 2009 årgang 68 MENIGHETSBLAD FOR LISTA, HERAD, FARSUND OG SPIND Nr. 1 2009 årgang 68 2. plass 2008 Julefestene disse flotte jentene var på kan det leses om på sidene 27, 28 og 30. Om deres synder er som purpur, skal

Detaljer

Menighetsblad for Åssiden menighet 42. årg. nr. 1-09 God påske! A ssidennytt_1-09.indd 1 10-03-09 15:05:32

Menighetsblad for Åssiden menighet 42. årg. nr. 1-09 God påske! A ssidennytt_1-09.indd 1 10-03-09 15:05:32 Menighetsblad for Åssiden menighet 42. årg. nr. 1-09 God påske! A ssidennytt_1-09.indd 1 10-03-09 15:05:32 Jeg tenker ofte på en sang som ble sunget mye i kristne ungdomsmiljøer i 1970-årene. «Du har sikkert

Detaljer

Daglig leder Eva Håkonsen. Kirkekontoret tlf. 69 12 41 30, E-post: evh@sarpsborg.com

Daglig leder Eva Håkonsen. Kirkekontoret tlf. 69 12 41 30, E-post: evh@sarpsborg.com ULLERØY skjeberg ingedal hafslund Nr. 3 Høst 2012 49. årg Kirkevandring Olsok Innhold: Side: Informasjon / Kirkene i Skjeberg 2 Søndagsskolen på misjonshuset 3 Slekters gang 4 Diakoniside 5 Byens nye ordfører

Detaljer

Glemmen. «Men korset er tomt og graven er tom - Jesus stod opp og han lever!»

Glemmen. «Men korset er tomt og graven er tom - Jesus stod opp og han lever!» Glemmen Nr 1-2015, 15. årg. Menighetsblad «Men korset er tomt og graven er tom - Jesus stod opp og han lever!» DIREKTE PÅ NRK TV FRA FREDRIKSTEN FESTNING I HALDEN Ungdomskantoriet og Guttekoret i direktesendingen

Detaljer

Menighetsblad. odum. Nå vandrer fra hver en verdens krok i ånden frem, i ånden frem et uoverskuelig pilgrimstog mot Betlehem, mot Betlehem

Menighetsblad. odum. Nå vandrer fra hver en verdens krok i ånden frem, i ånden frem et uoverskuelig pilgrimstog mot Betlehem, mot Betlehem Nr. 4 Desember 2013 e. Kr. Årgang 82 odum Menighetsblad Juleandakt side 4 4 i kirken side 6 Sangeren Olav Werner side 12 Nå vandrer fra hver en verdens krok i ånden frem, i ånden frem et uoverskuelig pilgrimstog

Detaljer

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG. God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret!

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG. God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret! GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret! KOPERVIK MENIGHET menighetskontor Servicekontoret: 81 00 01 Sveinsvolljordet

Detaljer

vår fedrearv Menighetsblad for Lillehammer og omegn Nr. 1. 2015 55. årgang Foto: Gunnar Gravdal

vår fedrearv Menighetsblad for Lillehammer og omegn Nr. 1. 2015 55. årgang Foto: Gunnar Gravdal vår fedrearv Menighetsblad for Lillehammer og omegn Nr. 1. 2015 55. årgang Foto: Gunnar Gravdal 2 Påskehilsen Ja, jeg tror på korsets gåte Ja, jeg tror på korsets gåte, sies det i en salme den danske salmedikteren

Detaljer

Kirkepåske med friske blomster. Åpningsfest i Grinilund FOR ØSTERÅS OG GRINILUND

Kirkepåske med friske blomster. Åpningsfest i Grinilund FOR ØSTERÅS OG GRINILUND Menighetsbladet FOR ØSTERÅS OG GRINILUND Kirkepåske med friske blomster Østerås kirke fylles med blomster og har program hver dag i påskeuken. Side 3 og 4 Åpningsfest i Grinilund Nyombygde Grinilund kirke

Detaljer

Sørfold Menighetsblad

Sørfold Menighetsblad Sørfold Menighetsblad nr 1-2009 Foto: Mariann Strømdal. Les om: Utdrag av årsmelding s. 3 Årets konfirmanter s. 10 Info fra Sørfold kommune s. 14 Se ellers bilder fra barnekorets aktivitet i Røsvik og

Detaljer