POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE"

Transkript

1 'HOV', 'RKS' Saksnr: 16/592-1 Dok.type: /U Lnr: 1602/16 Regdato: Arkivkode:EIEN 13/106 Navn: Gudmund Westereng Dok.beskr: OPPFØLGING BYGGETILTAK GNR/BNR 13/106 GUDMUND WESTERENG Saksnr: 14/ Dok.type: /U Lnr: 3399/16 Regdato: Arkivkode:L12 &21 Navn: Hedmark Fylkeskommune Dok.beskr: ANMODNING OM UTTALELSE ANG. SØKNAD OM TILLATELSE FOR TILTAK I STRANDSONEN Saksnr: 16/590-1 Dok.type: /U Lnr: 5852/16 Regdato: Arkivkode:EIEN 15/247 Navn: Kjell Olav Rønning Dok.beskr: OPPFØLGING BYGGEAKTIVITET GNR/BNR 15/247 KJELL OVE RØNNING Saksnr: 16/589-1 Dok.type: /U Lnr: 5854/16 Regdato: Arkivkode:EIEN 10/394 Navn: Norske Moseprodukter AS Dok.beskr: OPPFØLGING BYGGESAK GNR/BNR 10/394 NORSKE MOSEPRODUKTER AS Saksnr: 16/588-1 Dok.type: /U Lnr: 5858/16 Regdato: Arkivkode:EIEN Øivind Tidemandsen Navn: Øivind L. Tidemandsen Dok.beskr: OPPFØLGING BYGGEAKTIVITET GNR/BNR 51/38 ØIVIND TIDEMANDSEN

2 'HOV', 'RKS' Saksnr: 16/ Dok.type: /U Lnr: 5859/16 Regdato: Arkivkode:EIEN 12/404 Navn: Per Hagen AS Dok.beskr: BRUKSFORMÅL INDUSTRIBYGG 12/404 PER HAGEN Saksnr: 16/ Dok.type: /U Lnr: 5870/16 Regdato: Arkivkode:EIEN Tomt nr. 5 Navn: I flg. liste Dok.beskr: ANMODNING OM UTTALELSE ANG. SØKNAD OM DISPENSASJON IHT. PBL OPPFØRING AV FRITIDSBOLIGTUN NØKKELÅKJØLEN TOMT NR. 57 Saksnr: 16/ Dok.type: /X Lnr: 6070/16 Regdato: Arkivkode:410 Saksb: KOS//SGR Journalenhet:HOV Dok.beskr: STILLINGSUTLYSNING RUSKONSULENT % PROSJEKTSTILLING Saksnr: 16/ Dok.type: /X Lnr: 6071/16 Regdato: Arkivkode:411 Saksb: KOS//SGR Journalenhet:HOV Dok.beskr: STILLINGSUTLYSNING 100 % FAST STILLING SOM SYKEPLEIER VED RENDALEN LEGEKONTOR Saksnr: 16/ Dok.type: /X Lnr: 6072/16 Regdato: Arkivkode:410 Saksb: KOS//SGR Journalenhet:HOV Dok.beskr: STILLINGSUTLYSNING KOMMUNELEGE I

3 'HOV', 'RKS' Saksnr: 16/ Dok.type: /X Lnr: 6073/16 Regdato: Arkivkode:410 Saksb: KOS//SGR Journalenhet:HOV Dok.beskr: STILLINGSUTLYSNING FAGARBEIDER FAGERTUN SKOLE Saksnr: 15/ Dok.type: /I Lnr: 6074/16 Regdato: Arkivkode:EIEN 13/11 Navn: Hedmark fylkeskommune Dok.beskr: FOTODOKUMENTASJON - RIVING AV VÅNINGSHUS/STALL/FJØS OG LÅVE GNR/BNR 13/11 KJELL STUBSVEEN - KOPI AV BREV TIL KJELL STUBSVEEN Saksnr: 16/ Dok.type: /I Lnr: 6081/16 Regdato: Arkivkode:K01 Saksb: PND/PND/OFR Journalenhet:HOV Navn: Karl Sigurd Hole Dok.beskr: SØKNAD OM TILLATELSE TIL KJØRING PÅ BARMARK I UTMARK ETTER 6 - FOR UTTRANSPORT AV GAMMELT TORVTAK/INNTRANSPORT AV NY JORD GNR/BNR 51/137 - KARL SIGURD HOLE Saksnr: 15/ Dok.type: /I Lnr: 6084/16 Regdato: Arkivkode:006 Saksb: OPP//MGI Journalenhet:HOV Navn: Utdanningsdirektoratet Dok.beskr: BENJAMINPRISEN 2016: FORESLÅ SKOLE Saksnr: 16/946-6 Dok.type: /U Lnr: 6087/16 Regdato: Arkivkode:K01 Saksb: PND/PND/OFR Journalenhet:HOV Navn: Trond Thorvaldsen Dok.beskr: SØKNAD OM MOTORISERT FERDSEL I UTMARK 6 BARMARK - TROND THORVALDSEN

4 'HOV', 'RKS' Saksnr: 16/33-7 Dok.type: /I Lnr: 6088/16 Regdato: Arkivkode:430 Saksb: NAV//HLE Journalenhet:HOV Navn: IMDI /Indre Øst Dok.beskr: INVITASJON TIL IMDI INDRE ØST SIN ÅRLIGE REGIONKONFERANSE PÅ GJØVIK 28,-29. SEPTEMBER Saksnr: 16/ Dok.type: /U Lnr: 6092/16 Regdato: Arkivkode:K01 Saksb: PND/PND/OFR Journalenhet:HOV Navn: Jørn Erik Lillebekk Dok.beskr: SVAR - SØKNAD OM TILLATELSE TIL MOTORFERDSEL I UTMARK 6 - BARMARK ADKOMST TIL JAKTTERRENG JØRN ERIK LILLEBEKK Saksnr: 16/ Dok.type: /I Lnr: 6100/16 Regdato: Arkivkode:EIEN 51/137 Navn: Karl Sigurd Hole Dok.beskr: SØKNAD OM TILLATELSE TIL SKIFTE AV TORVTAK OG ETABLERING AV PLATTING M/SKRÅTAK - PÅ FRITIDSEIENDOM GNR/BNR 51/137 - BUVOLLEN/SKÅNBORKET - KARL SIGURD HOLE Saksnr: 16/ Dok.type: /U Lnr: 6103/16 Regdato: Arkivkode:K47 Saksb: PND/PND/OFR Journalenhet:HOV Navn: Knut Sinkerud Dok.beskr: SVAR - SØKNAD OM MOTORFERDSEL I UTMARK 6 BARMARK NYSETRA 53/76 SINKERUD

5 'HOV', 'RKS' Saksnr: 16/ Dok.type: /I Lnr: 6108/16 Regdato: Arkivkode:EIEN 8/102-2 Navn: Harald og Christa Schulz Dok.beskr: SØKNAD OM TILLATELSE TIL PÅBYGG PÅ ANNEKS GNR/BNR/FNR 8/ HARALD OG CHRISTA SCHULZ Saksnr: 16/454-2 Dok.type: /I Lnr: 6109/16 Regdato: Arkivkode:LAND V17 Saksb: PND/PND/FEN Journalenhet:HOV Navn: Sølendalen Hamnelag v/finn Mortensen Dok.beskr: TILSKUDD TIL TILTAK I BEITEOMRÅDER SPERREGJERDE, GRINDER OG FERISTER KOPI AV BREV TIL SØLENDALEN HAMNELAG Saksnr: 16/ Dok.type: /I Lnr: 6110/16 Regdato: Arkivkode:V83 Saksb: PND/PND/MLS Journalenhet:HOV Navn: Fylkesmannen i Hedmark Dok.beskr: UTTALELS TIL SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEI - DRIFTSVEI ELVÅL GNR/BNR 66/1 ERIK OLA HELSTAD Saksnr: 16/ Dok.type: /I Lnr: 6111/16 Regdato: Arkivkode:000 Saksb: RAA/ORG/MHO Journalenhet:HOV Navn: Forvaltningslovutvalget Dok.beskr: ERFARINGER MED FORVALTNINGSLOVEN - BER OM INNSPILL TIL REVISJON AV FORVALTNINGSLOVEN

6 'HOV', 'RKS' Saksnr: 16/31-26 Dok.type: /I Lnr: 6112/16 Regdato: Arkivkode:430 Saksb: OPP//MHA Journalenhet:HOV Navn: Aschoug Dok.beskr: INVITASJON TIL KURS - PROGRAMMERING SOM VALGFAG I UNGDOMSSKOLEN Saksnr: 16/ Dok.type: /I Lnr: 6115/16 Regdato: Arkivkode:F03 &75 Saksb: HSH/HSH/JES Journalenhet:HOV Navn: Vern for eldre/helseetaten Oslo kommunew Dok.beskr: VERDENSDAGEN FOR ELDRE 15. JUNI MED FOKUS PÅ VOLD OG OVERGREP MOT ELDRE Saksnr: 16/ Dok.type: /U Lnr: 6117/16 Regdato: Arkivkode:V83 Saksb: PND/PND/MLS Journalenhet:HOV Navn: I flg liste Dok.beskr: HØRING - BYGGING AV LANDBRUKSVEI - DRIFTSVEG RUNDHAUGEN GNR/BNR 17/12 KJELLFRID BERGER MOSTUE Saksnr: 16/769-4 Dok.type: /I Lnr: 6118/16 Regdato: Arkivkode:001 &17 Navn: Kirkevergen Dok.beskr: MØTEINNKALLING TIL KIRKELIG FELLESRÅD Saksnr: 16/529-1 Dok.type: /I Lnr: 6121/16 Regdato: Arkivkode:037 &17 Navn: Midt - Hedmark brann- og redningsvesen IKS Dok.beskr: STYREPROTOKOLL MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS

7 'HOV', 'RKS' Saksnr: 16/528-2 Dok.type: /I Lnr: 6122/16 Regdato: Arkivkode:037 &17 Navn: Midt Hedmark brann- og redning IKS Dok.beskr: REPRESENTANTSKAPSPROTOKOLL MIDT- HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS Saksnr: 16/ Dok.type: /U Lnr: 6124/16 Regdato: Arkivkode:EIEN 5/1 Navn: Molstad Mur AS Dok.beskr: ANG. OPPFØRING AV FLISLAGER FOR FYRINGSFLIS GNR/BNR 5/1 - LIA GÅRD - INGAR BØ Saksnr: 16/ Dok.type: /I Lnr: 6125/16 Regdato: Arkivkode:460 &59 Saksb: RAA/PERS/RSA Journalenhet:HOV Navn: Questback Dok.beskr: FORESPØRSEL OM MØTE AD ELEKTRONISK VARSLINGSLØSNING MED ANONYM KOMMUNIKASJON, FRA QUESTBACK Saksnr: 16/502-3 Dok.type: /I Lnr: 6126/16 Regdato: Arkivkode:410 *** Gradering:U offl. 13, 1. ledd/statistillloven 2-4 Saksb: RAA/PERS/RSA Journalenhet:HOV Navn: SSB /Statistisk Sentralbyrå Dok.beskr: UNDERSØKELSE OM LEDIGE STILLINGER - 2. KVARTAL 2016 RA INNHENTIG OPPLYSNINGER TILOFFENTLIG STATISTIKK

8 'HOV', 'RKS' Saksnr: 16/502-4 Dok.type: /I Lnr: 6127/16 Regdato: Arkivkode:410 Saksb: RAA/PERS/RSA Journalenhet:HOV Navn: Altinn Dok.beskr: KVITTERING PÅ INNSENDT STATISTIKK LEDIGE STILLINGER - SSB (RA-0678), 2. KVARTAL 2016 Saksnr: 16/ Dok.type: /I Lnr: 6128/16 Regdato: Arkivkode:X31 &15 Navn: Innlandet politidistrikt Dok.beskr: NÆRPOLITIREFORMEN - VALG AV REPRESENTANT I STYRINGSGRUPPE LOKAL STRUKTUR - INNLANDET POLITIDISTRIKT - KOPI AV BREV TIL REGIONRÅDET FOR FJELLREGIONEN Saksnr: 16/ Dok.type: /I Lnr: 6129/16 Regdato: Arkivkode:223 A24 &73 Saksb: OPP//MGI Journalenhet:HOV Navn: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Dok.beskr: UTBETALINGSBREV FOR NORSKTILSKUDD UTBETALT TILLEGG FOR TILFLYTTING Saksnr: 16/ Dok.type: /I Lnr: 6130/16 Regdato: Arkivkode:223 A24 &73 Saksb: OPP//MGI Journalenhet:HOV Navn: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Dok.beskr: UTBETALINGSBREV FOR NORSKTILSKUDD FOR VOKSNE INNVANDRERE - UTBETALT FOR 1. KVARTAL 2016

9 'HOV', 'RKS' Saksnr: 16/766-8 Dok.type: /I Lnr: 6131/16 Regdato: Arkivkode:EIEN 19/19/102 Navn: Hedmark fylkeskommune Dok.beskr: UTTALELSE TIL SØKNAD OM BYGGYNG AV VEI OVER MYR - GRØNDALEN GNR/BNR 19/19/102 OLA UNDSETH / SIV OTNES Saksnr: 16/ Dok.type: /I Lnr: 6132/16 Regdato: Arkivkode:025 &31 Saksb: RAA/ORG/MHO Journalenhet:HOV Navn: Hedmark fylkeskommune Dok.beskr: OVERSENDELSE AV FYLKESSTATISTIKK FOR HEDMARK 2015 Saksnr: 16/ Dok.type: /I Lnr: 6147/16 Regdato: Arkivkode:B57 Saksb: OPP//MGI Journalenhet:HOV Navn: Aktive fredsreiser Dok.beskr: KLASSETURER - GRATISPRINSIPPET - INFORMASJON OM REGELVERK Saksnr: 13/ Dok.type: /I Lnr: 6149/16 Regdato: Arkivkode:Q00 Navn: Erling Evenstuen Dok.beskr: PROBLEMRAPPORT: HØY FART LANGS MED GAMLE SJØLIVEI - ØNSKE OM FARTSDUMPER - PROBLEMRAPPORT SENDT INN VIA NETTSTEDET FIKSGATAMI

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE 'HOV', 'RKS' Saksnr: 15/1456-9 Dok.type: /U Lnr: 1636/16 Regdato:01.03.2016 Arkivkode:RKS 76/111 Saksb: RKS/RKS/MSL Journalenhet:RKS Navn: Nord-Østerdal jordskifterett Dok.beskr: FULLMAKT I JORDSKIFTESAK

Detaljer

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE 'HOV', 'RKS' Saksnr: 15/1426-2 Dok.type: /U Lnr: 4181/16 Regdato:06.06.2016 Arkivkode:223 Saksb: HSH/HSH/JES Journalenhet:HOV Navn: Rendalen frivilligsentral Dok.beskr: SVAR - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD

Detaljer

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE 'HOV', 'RKS' Saksnr: 16/1378-2 Dok.type: /U Lnr: 6604/16 Regdato:27.06.2016 Arkivkode:EIEN 9/3/33 Navn: Kari Mette Hirkjølen Dok.beskr: TILLATELSE TIL TILBYGG TIL FRITIDSBOLIG - GNR/BNR 9/3/33 KARI METTE

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 27. februar 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 27. februar 2017 Dokumenter registrert: 27. februar 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert 30. juni 2. juli 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert 30. juni 2. juli 2017 Dokumenter registrert 30. juni 2. juli 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S=

Detaljer

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE DOK I, DOK N, DOK U, DOK X, IS I 'HOV', 'RKS' Saksnr: 15/2083-18 Dok.type: /U Lnr: 2156/16 Regdato:08.03.2016 Arkivkode:411 Navn: Monica Rugsveen Dok.beskr: TILBUD OM ANSETTELSE I 75 % FAST STILLING SOM

Detaljer

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE 'HOV', 'RKS' Postliste 5. september 2016 Saksnr: 16/1838-2 Dok.type: /U Lnr: 9014/16 Regdato:05.09.2016 Arkivkode:PERS May Sand Navn: May Sand Saksnr: 16/1838-3 Dok.type: /U Lnr: 9017/16 Regdato:05.09.2016

Detaljer

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE DOK I, DOK N, DOK U, DOK X, IS I 'HOV', 'RKS' Saksnr: 15/672-26 Dok.type: /U Lnr: 6991/15 Regdato:05.10.2015 Arkivkode:A22 Saksb: OPP//MHA Journalenhet:HOV Navn: Liv Kletten Berget Dok.beskr: SVAR PÅ INNMELDING

Detaljer

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE 'HOV', 'RKS' Postliste 15. september 2016 Saksnr: 16/917-26 Dok.type: /U Lnr: 9191/16 Regdato:15.09.2016 Arkivkode:K01 &00 Saksb: PND/PND/OFR Journalenhet:HOV Navn: KOMITE 2 Dok.beskr: MØTEREFERAT - RETNINGSLINJER

Detaljer

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE 'HOV', 'RKS' Postliste 23. mai 2016 Saksnr: 16/936-5 Dok.type: /I Lnr: 4768/16 Regdato:23.05.2016 Arkivkode:411 *** Gradering:U off.loven 25 Saksb: KOS//SGR Journalenhet:HOV Dok.beskr: SØKER PÅ 50 % FAST

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 12. januar 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 12. januar 2017 Dokumenter registrert: 12. januar 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 06. september 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 06. september 2017 Dokumenter registrert: 06. september 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk

Detaljer

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE 'HOV', 'RKS' Saksnr: 15/1864-3 Dok.type: /U Lnr: 6357/16 Regdato:20.06.2016 Arkivkode:V70 Saksb: PND/PND/MLS Journalenhet:HOV Navn: Kjetil Undseth Dok.beskr: SØLNDALEN /ØSTSIDEN AV ELVA SØLNA - UTBEDRING

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Dokumenter registrert: 28.09.2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk møtedokument

Detaljer

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE 'HOV', 'RKS' Saksnr: 15/1788-3 Dok.type: /U Lnr: 8042/15 Regdato:19.11.2015 Arkivkode:EIEN 45/31 Saksb: PND/PND/SIV Journalenhet:HOV Navn: I flg. liste Dok.beskr: ANMODNING OM UTTALELSE ANG. SØKNAD OM

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Dokumenter registrert: 05.10.2017-05.10.2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S=

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Dokumenter registrert: 21.09.2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk møtedokument

Detaljer

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE 'HOV', 'RKS' Saksnr: 16/1094-2 Dok.type: /U Lnr: 5689/16 Regdato:09.08.2016 Arkivkode:L13 &18 Saksb: PND/PND/ERS Journalenhet:HOV Navn: I flg liste Dok.beskr: ANMODNING OM UTTALELSE ANG. SØKNAD OM DISPENSASJON

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: mai 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert: mai 2017 Dokumenter registrert: 12. 14. mai 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 21. februar 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 21. februar 2017 Dokumenter registrert: 21. februar 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: august 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert: august 2017 Dokumenter registrert: 11. 13. august 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: juni 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert: juni 2017 Dokumenter registrert: 23. 25. juni 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Dokumenter registrert: 25.09.2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk møtedokument

Detaljer

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE 'HOV', 'RKS' Saksnr: 15/1431-3 Dok.type: /U Lnr: 7985/15 Regdato:10.11.2015 Arkivkode:A16 *** Gradering:U4 offl. 13, 1. ledd/fvl. 13, 1. ledd nr. 1 Saksb: OPP//MGI Journalenhet:HOV Navn:************************************************************

Detaljer

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE DOK I, DOK N, DOK U, DOK X, IS I 'HOV', 'RKS' Postliste 13. oktober 2016 Saksnr: 15/743-19 Dok.type: /U Lnr: 10420/16 Regdato:13.10.2016 Arkivkode:N06 Saksb: OPP//MGI Journalenhet:HOV Navn: Stein Illevold

Detaljer

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE DOK I, DOK N, DOK U, DOK X, IS I 'HOV', 'RKS' Saksnr: 15/1281-1 Dok.type: /U Lnr: 5896/15 Regdato:28.08.2015 Arkivkode:M03 Navn: Stine Hagen Høye Dok.beskr: SANERING AVLØPSLEDNING LANGS FV 30 Saksnr: 15/1281-2

Detaljer

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE 'HOV' Postliste 30. september 2. oktober 2016 Saksnr: 16/1689-7 Dok.type: /U Lnr: 9831/16 Regdato:30.09.2016 Arkivkode:EIEN 8/96 Navn: Vidar Henning Dok.beskr: DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 17. august 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 17. august 2017 Dokumenter registrert: 17. august 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk

Detaljer

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE 'HOV', 'RKS' Saksnr: 16/636-1 Dok.type: /U Lnr: 2693/16 Regdato:21.03.2016 Arkivkode:614 &06 Saksb: RAA/RAA/ANT Journalenhet:HOV Navn: Innlandet politidistrikt Dok.beskr: POLITIANMELDELSE AV INNBRUDDSFORSØK

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 23. mai 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 23. mai 2017 Dokumenter registrert: 23. mai 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: juli 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert: juli 2017 Dokumenter registrert: 07. 09. juli 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk

Detaljer

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 16. november 2016 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 26. april 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 26. april 2017 Dokumenter registrert: 26. april 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk

Detaljer

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE 'HOV', 'RKS' Saksnr: 15/2003-4 Dok.type: /U Lnr: 260/16 Regdato:14.01.2016 Arkivkode:K01 Saksb: PND/PND/OFR Journalenhet:HOV Navn: Eva og Gunnar Nordenget Dok.beskr: SVAR - MOTORFERDSEL I UTMARK 5 C -

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 30. august 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 30. august 2017 Dokumenter registrert: 30. august 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk

Detaljer

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE Saksnr: 15/1543-3 Dok.type: /U Lnr: 7909/15 Regdato:22.08.2016 Arkivkode:B06 Saksb: OPP//MGI Journalenhet:HOV Navn: Hedmark Trafikk Dok.beskr: SKOLERUTE 16-17 Saksnr: 16/858-4 Dok.type: /U Lnr: 4862/16

Detaljer

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE 'HOV', 'RKS' Postliste 19. september 2016 Saksnr: 12/576-7 Dok.type: /U Lnr: 2986/12 Regdato:19.09.2016 Arkivkode:EIEN 65/6/2 Navn: Johan Grindflek Dok.beskr: TILLATELSE TIL FASADEENDRING SOMMERHUS GNR/BNR/FNR

Detaljer

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE 'HOV', 'RKS' Saksnr: 14/1313-11 Dok.type: /I Lnr: 6037/14 Regdato:03.09.2014 Arkivkode:411 *** Gradering:U4 off.loven 25 Saksb: RAA/EKS/SGR Journalenhet:HOV Navn:************************************************************

Detaljer

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE 'HOV', 'RKS' Saksnr: 15/1077-4 Dok.type: /U Lnr: 6024/15 Regdato:18.02.2016 Arkivkode:EIEN 4/9 Navn: I flg. lsite Dok.beskr: ANMODNING OM UTTALELSE ANG. SØKNAD OM DISPENSASJON IHT. PBL 19 - FRADELING AV

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 16. mars 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 16. mars 2017 Dokumenter registrert: 16. mars 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk

Detaljer

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 09. januar 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Dokumenter registrert: 13.09.2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk møtedokument

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 5. juli 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 5. juli 2017 Dokumenter registrert: 5. juli 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk

Detaljer

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE DOK I, DOK N, DOK U, DOK X, IS I 'HOV', 'RKS' Saksnr: 15/1726-2 Dok.type: /U Lnr: 7700/15 Regdato:03.11.2015 Arkivkode:252 *** Gradering:U4 offl. 13, 1. ledd/fvl. 13, 1. ledd nr. 1 Saksb: HSH/HSH/MFL Journalenhet:HOV

Detaljer

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE DOK I, DOK N, DOK U, DOK X, IS I 'HOV', 'RKS' Saksnr: 16/124-1 Dok.type: /X Lnr: 280/16 Regdato:01.02.2016 Arkivkode:033 Saksb: KOS//SGR Journalenhet:HOV Dok.beskr: UTSENDINGSLISTE FOR KLAGENEMNDA - 2015-2019

Detaljer

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE DOK I, DOK N, DOK U, DOK X, IS I 'HOV', 'RKS' Postliste 11. desember 2013 Saksnr: 13/2149-2 Dok.type: /U Lnr: 8808/13 Regdato:11.12.2013 Arkivkode:EIEN 15/157 Saksb: PND/PND/SIV Journalenhet:HOV Navn:

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 14. august 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 14. august 2017 Dokumenter registrert: 14. august 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Dokumenter registrert: 12.09.2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk møtedokument

Detaljer

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE Saksnr: 16/117-29 Dok.type: /U Lnr: 3142/16 Regdato:05.04.2016 Arkivkode:411 Navn: Roar Viken Dok.beskr: TILBUD OM ANSETTELSE I 100 % FAST STILLING SOSIALKONSULENT NAV RENDALEN Saksnr: 16/729-2 Dok.type:

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: mai 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert: mai 2017 Dokumenter registrert: 05. 07. mai 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk

Detaljer

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE 'HOV', 'RKS' Saksnr: 15/1411-8 Dok.type: /U Lnr: 1963/16 Regdato:11.03.2016 Arkivkode:221 &52 Saksb: PND/PND/OLO Journalenhet:HOV Navn: Opplysningsvesenets fond Dok.beskr: VEDRØRENDE REGULERING AV FESTEAVGIFT

Detaljer

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE DOK I, DOK N, DOK U, DOK X, IS I 'HOV', 'RKS' Saksnr: 12/1202-1 Dok.type: /U Lnr: 4725/12 Regdato:21.06.2012 Arkivkode:K46 Saksb: PND/PND/OFR Journalenhet:HOV Navn: I flg. liste Dok.beskr: STORVILTJAKT

Detaljer

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE 'HOV', 'RKS' Saksnr: 14/908-28 Dok.type: /X Lnr: 537/15 Regdato:12.02.2015 Arkivkode:014 Navn: Valgstyrets medlemmer Dok.beskr: REFERAT FRA VALGSTYREMØTE 5. FEBRUAR 2015 ANG KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET

Detaljer

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE 'HOV', 'RKS' Saksnr: 16/9-4 Dok.type: /U Lnr: 172/16 Regdato:05.02.2016 Arkivkode:M50 Saksb: PND/PND/OFR Journalenhet:HOV Navn: Bjarne Dybvik Dok.beskr: SPØRSMÅL VEDRØRERENDE AVSTENGING AV VANN I FBM.

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 14. mars 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 14. mars 2017 Dokumenter registrert: 14. mars 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk

Detaljer

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE 'HOV', 'RKS' Saksnr: 15/1490-1 Dok.type: /I Lnr: 6806/15 Regdato:18.09.2015 Arkivkode:A11 *** Gradering:U offl. 13, 1. ledd/fvl. 13, 1. ledd nr. 1 Saksb: RBH/RBH/HRN Journalenhet:HOV Navn: Ole Martin Døsen

Detaljer

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 25. oktober 2016 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og

Detaljer

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE DOK I, DOK N, DOK U, DOK X, IS I Postliste 18. november 2014 Saksnr: 14/1286-18 Dok.type: /U Lnr: 7651/14 Regdato:18.11.2014 Arkivkode:411 Saksb: RAA/EKS/SGR Journalenhet:HOV Navn: Geale de Vries Dok.beskr:

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 13. mars 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 13. mars 2017 Dokumenter registrert: 13. mars 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 15. mai 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 15. mai 2017 Dokumenter registrert: 15. mai 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk

Detaljer

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE DOK I, DOK N, DOK U, DOK X, IS I 'HOV', 'RKS' Saksnr: 13/1759-5 Dok.type: /U Lnr: 2858/14 Regdato:29.08.2014 Arkivkode:U01 Saksb: RAA/EKS/JAN Journalenhet:HOV Navn: Active Media AS Dok.beskr: SVAR PÅ SØKNAD

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: september 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert: september 2017 Dokumenter registrert: 01. 03. september 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S=

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 21. juli juli 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 21. juli juli 2017 Dokumenter registrert: 21. juli 2017 23. juli 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 10. april 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 10. april 2017 Dokumenter registrert: 10. april 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert 08. mai 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert 08. mai 2017 Dokumenter registrert 08. mai 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Dokumenter registrert: 03.10.2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk møtedokument

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Dokumenter registrert: 20.10.2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk møtedokument

Detaljer

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE DOK I, DOK N, DOK U, DOK X, IS I 'HOV', 'RKS' Saksnr: 14/65-5 Dok.type: /U Lnr: 335/14 Regdato:21.01.2014 Arkivkode:ELEV elevmapper Saksb: FSK/FSK/MSS Journalenhet:HOV Navn: Cecilie Engebretsen og Inge

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 6. april 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 6. april 2017 Dokumenter registrert: 6. april 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 08. mars 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 08. mars 2017 Dokumenter registrert: 08. mars 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk

Detaljer

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE 'HOV', 'RKS' Postliste 6. september 2016 Saksnr: 16/5-9 Dok.type: /U Lnr: 8933/16 Regdato:06.09.2016 Arkivkode:U63 Navn: Utheim, Unset v/jan Vidar Trøen Dok.beskr: TILLATELSE TIL SKJENKING AV ALKOHOL I

Detaljer

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE DOK I, DOK N, DOK U, DOK X, IS I 'HOV', 'RKS' Saksnr: 14/138-1 Dok.type: /U Lnr: 649/14 Regdato:28.01.2014 Arkivkode:223 A10 Saksb: RAA/PED/PIS Journalenhet:HOV Navn: Hornsetvangen Familiebarnehage Dok.beskr:

Detaljer

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE Saksnr: 13/1626-5 Dok.type: /U Lnr: 7755/13 Regdato:06.11.2014 Arkivkode:***** Dok.beskr: INNVILGET SØKNAD OM TILSKUDD TIL TILPASSNING AV BOLIG ********************* Saksnr: 14/1272-2 Dok.type: /U Lnr:

Detaljer

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE 'HOV', 'RKS' Saksnr: 15/216-9 Dok.type: /U Lnr: 4436/15 Regdato:23.06.2015 Arkivkode:033 &75 Saksb: RAA/EKS/BNY Journalenhet:HOV Navn: Eldrerådets medlemmer og varamedlemmer Dok.beskr: REFERAT FRA MØTE

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 27. mars 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 27. mars 2017 Dokumenter registrert: 27. mars 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk

Detaljer

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE DOK I, DOK N, DOK U, DOK X 'HOV', 'RKS' Saksnr: 14/1448-5 Dok.type: /U Lnr: 2852/15 Regdato:21.04.2015 Arkivkode:GARD 61/192 Saksb: PND/PND/FEN Journalenhet:HOV Navn: Stian Framnes Dok.beskr: GODKJENNING

Detaljer

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE DOK I, DOK N, DOK U, DOK X, IS I 'HOV', 'RKS' Saksnr: 12/2115-4 Dok.type: /I Lnr: 9826/12 Regdato:24.12.2012 Arkivkode:233 Navn: Husbanken Dok.beskr: UTBETALING AV RENTEKOMPENSASJON FOR SKOLE OG SVØMMEANLEGG

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: februar 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert: februar 2017 Dokumenter registrert: 24. 26. februar 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S=

Detaljer

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE DOK I, DOK N, DOK U, DOK X, IS I 'HOV', 'RKS' Saksnr: 12/1265-3 Dok.type: /U Lnr: 7271/12 Regdato:26.10.2012 Arkivkode:001 Saksb: RAA/ORG/MHO Journalenhet:HOV Navn: Hedmark Fylkeskommune Dok.beskr: SØKNAD

Detaljer

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE DOK I, DOK N, DOK U, DOK X, IS I 'HOV', 'RKS' Saksnr: 12/1877-2 Dok.type: /U Lnr: 7505/12 Regdato:11.10.2012 Arkivkode:EIEN 12/105 Saksb: PND/PND/KNO Journalenhet:HOV Navn: Per Sindre Nyberget Dok.beskr:

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 20. juni 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 20. juni 2017 Dokumenter registrert: 20. juni 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: februar 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert: februar 2017 Dokumenter registrert: 10. 12. februar 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S=

Detaljer

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE DOK I, DOK N, DOK U, DOK X, IS I 'HOV', 'RKS' Saksnr: 15/1534-1 Dok.type: /I Lnr: 6976/15 Regdato:25.09.2015 Arkivkode:***** Gradering:U4 offl. 13, 1. ledd/fvl. 13, 1. ledd nr. 1 Navn:************************************************************

Detaljer

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE 'HOV', 'RKS' Saksnr: 15/815-4 Dok.type: /U Lnr: 4447/15 Regdato:09.06.2015 Arkivkode:EIEN 71/92 Saksb: PND/PND/SIV Journalenhet:HOV Navn: I flg. liste Dok.beskr: ANMODNING OM UTTALELSE IHT. PBL 19-1 ANG.

Detaljer

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE 'HOV', 'RKS' Saksnr: 15/1422-2 Dok.type: /U Lnr: 6507/15 Regdato:08.09.2015 Arkivkode:K40 Saksb: PND/PND/OFR Journalenhet:HOV Navn: Statens vevesen Dok.beskr: SVAR - SØKNAD OM TILLATELSE TIL RIVING AV

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 15. juni 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 15. juni 2017 Dokumenter registrert: 15. juni 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 06. mars 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 06. mars 2017 Dokumenter registrert: 06. mars 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk

Detaljer

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE DOK I, DOK N, DOK U, DOK X, IS I 'HOV', 'RKS' Saksnr: 13/1073-2 Dok.type: /I Lnr: 3940/14 Regdato:04.07.2016 Arkivkode:060 Saksb: RAA/ORG/MHO Journalenhet:HOV Navn: KS Agenda Dok.beskr: INVITASJON TIL

Detaljer

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE 'HOV', 'RKS' Saksnr: 16/1295-6 Dok.type: /U Lnr: 8315/16 Regdato:13.08.2016 Arkivkode:RKS v64 Saksb: KOS//SGR Journalenhet:RKS Navn: Nord-Østerdal jordskifterett Dok.beskr: SAK 16-004044REN-JTYN BIRKENESTEIGEN

Detaljer

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE 'HOV', 'RKS' Postliste 15. august 2013 Saksnr: 13/700-9 Dok.type: /U Lnr: 4907/13 Regdato:15.08.2013 Arkivkode:EIEN 8/43 Saksb: PND/PND/KNO Journalenhet:HOV Navn: Ingar Simensen Dok.beskr: BEHANDLING ETTER

Detaljer

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE 'HOV', 'RKS' Saksnr: 16/501-2 Dok.type: /U Lnr: 2580/16 Regdato:17.03.2016 Arkivkode:K01 Saksb: PND/PND/OFR Journalenhet:HOV Navn: Gudmund Nordtun Dok.beskr: SVAR - MOTORFERDSEL I UTMARK 5 C, SØVOLLEN

Detaljer

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE DOK I, DOK N, DOK U, DOK X, IS I 'HOV', 'RKS' Saksnr: 14/124-4 Dok.type: /U Lnr: 1024/14 Regdato:14.02.2014 Arkivkode:EIEN 32/37 Navn: I flg. liste Dok.beskr: ANMODNING OM UTTALELSE ANG. SØKNAD OM DISPENSASJON

Detaljer

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE 'HOV', 'RKS' Postliste 12.juli 2016 Saksnr: 16/1642-2 Dok.type: /I Lnr: 7547/16 Regdato:12.07.2016 Arkivkode:U01 *** Gradering:U4 offl. 13, 1. ledd/fvl. 13, 1. ledd nr. 2 Saksb: RAA/NSU/OWI Journalenhet:HOV

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: januar 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert: januar 2017 Dokumenter registrert: 27. 29. januar 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk

Detaljer

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE DOK I, DOK N, DOK U, DOK X, IS I 'HOV', 'RKS' Postliste 18.-20. desember 2015 Saksnr: 15/1726-2 Dok.type: /U Lnr: 7700/15 Regdato:18.12.2015 Arkivkode:252 *** Gradering:U4 offl. 13, 1. ledd/fvl. 13, 1.

Detaljer

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE 'HOV', 'RKS' Postliste 11. september 2014 Saksnr: 13/1492-10 Dok.type: /U Lnr: 5890/14 Regdato:11.09.2014 Arkivkode:EIEN 43/270 Saksb: PND/PND/SIV Journalenhet:HOV Navn: I flg. liste Dok.beskr: ANMODNING

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 14. februar 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 14. februar 2017 Dokumenter registrert: 14. februar 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk

Detaljer

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE Saksnr: 14/1647-1 Dok.type: /I Lnr: 7328/14 Regdato:29.10.2014 Arkivkode:223 F Saksb: ORD/ORD/NIL Journalenhet:HOV Navn: NO Kampanje Dok.beskr: ORDFØRERSTAFETTEN 2014 - "EN DUGNAD SOM VARMER" - UTFORDRING

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 28. februar 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 28. februar 2017 Dokumenter registrert: 28. februar 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk

Detaljer

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE 'HOV', 'RKS' Postliste 12. september 2016 Saksnr: 16/1596-4 Dok.type: /U Lnr: 9208/16 Regdato:12.09.2016 Arkivkode:EIEN 76/32 Saksb: PND/PND/SIV Journalenhet:HOV Navn: Nils Ola Lutnæs Dok.beskr: AVSLAG

Detaljer