POSTLISTE. Dokumenter registrert: 5. juli 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "POSTLISTE. Dokumenter registrert: 5. juli 2017"

Transkript

1 Dokumenter registrert: 5. juli 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk møtedokument Saksnr: 17/760-3 Dok.type: /X Lnr: 2955/17 Regdato: Arkivkode:033 Dok.beskr: DISTRIBUSJONSLISTE FOR POLITISK MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2017 Saksnr: 17/ Dok.type: /U Lnr: 5616/17 Regdato: Arkivkode:PERS ********** Gradering:U offl. 13, 1. ledd/fvl. 13, 1. ledd nr. 1 Saksb: HSH/HSH/JES Journalenhet:HOV Navn: ******** ********** Dok.beskr: GODKJENT MELDING OM AVVIKLING AV SVANGERSKAPSPERMISJON ********** Saksnr: 17/909-7 Dok.type: /U Lnr: 5711/17 Regdato: Arkivkode:EIEN 32/37 Navn: Stein Arne Bjørke Dok.beskr: DISPENSASJON IHT PBL 19 FOR FLYTTING AV STABBUR FRA GNR/BNR 31/15 TIL 32/37 STEIN ARNE BJØRKE Saksnr: 17/ Dok.type: /U Lnr: 5735/17 Regdato: Arkivkode:GARD gnr/bnr 43/8 Saksb: PND/PND/FEN Journalenhet:HOV Navn: Bjørn Halvor Granrud Dok.beskr: INNVILGET SØKNAD OM GODKJENNING AV PLAN FOR NYDYRKING - GNR/BNR 43/8 BJØRN HALVOR GRANRUD

2 Saksnr: 17/ Dok.type: /U Lnr: 5832/17 Regdato: Arkivkode:411 Saksb: HSH/HSH/JES Journalenhet:HOV Navn: Thusaanth Sivapathasundaram Dok.beskr: TILBUD OM ANSETTELSE I 100 % FAST STILLING SOM KOMMUNELEGE I Saksnr: 17/397-6 Dok.type: /U Lnr: 5837/17 Regdato: Arkivkode:A10 Saksb: OPP//HRN Journalenhet:HOV Navn: Foreldre/foreatte i Rendalen Barnehage Dok.beskr: SOMMERBREV FRA RENDALEN BARNEHAGE Saksnr: 17/255-3 Dok.type: /I Lnr: 5846/17 Regdato: Arkivkode:EELEV ********** Gradering:U offl. 13, 1. ledd/fvl. 13, 1. ledd nr. 1 Saksb: OPP//MHA Journalenhet:HOV Navn: ********** Dok.beskr: INNMELDING TIL SFO VED FAGERTUN SKOLE FOR SKOLEÅRET 2017/2018 ********** Saksnr: 17/255-4 Dok.type: /U Lnr: 5847/17 Regdato: Arkivkode:EELEV ********** Gradering:U offl. 13, 1. ledd/fvl. 13, 1. ledd nr. 1 Saksb: OPP//MHA Journalenhet:HOV Navn: ******** ********** Dok.beskr: SVAR PÅ SØKNAD OM SFO-PLASS ********** Saksnr: 17/ Dok.type: /I Lnr: 5848/17 Regdato: Arkivkode:601 &13 Saksb: HSH/HSH/JES Journalenhet:HOV Navn: NAV Hjelpemiddelsentralen Hedmark Dok.beskr: HØRING - RAMMEAVTALE FOR SAMARBEIDET MELLOM NAV HJELPEMIDDELSENTRAL HEDMARK OG NN KOMMUNE

3 Saksnr: 17/ Dok.type: /I Lnr: 5849/17 Regdato: Arkivkode:260 Saksb: RAA/KKA/LEB Journalenhet:HOV Navn: Kommunal Landspensjonskasse Gjensidig Forsikringsselskap Dok.beskr: LAVERE REGULERINGSPREMIE KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE KLP Saksnr: 17/ Dok.type: /I Lnr: 5850/17 Regdato: Arkivkode:K02 Saksb: PND/PND/OFR Journalenhet:HOV Navn: Fylkesmannen i Hedmark Dok.beskr: UTVALGTE NATURTYPER - INFORMASJON OM KOMMUNENS PLIKTER - KOMMUNENE I HEDMARK Saksnr: 17/ Dok.type: /U Lnr: 5851/17 Regdato: Arkivkode:EIEN 12/147/1 og 12/410 Saksb: PND/PND/OLO Journalenhet:HOV Navn: Kartverket Tinglysing Dok.beskr: HJEMMELSOVERGANG PÅ GRUNNEIENDOM FRA RENDALEN KOMMUNE TIL ÅKRESTRØMMEN UTLEIEBYGG - GNR/BNR 12/147/1 OG 12/410 Saksnr: 17/ Dok.type: /I Lnr: 5852/17 Regdato: Arkivkode:L40 Navn: Kommunal- og Moderniseringsdepartementet Dok.beskr: IKRAFTTREDELSE AV ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN OG MATRIKKELLOVA - RUNDSKRIV H-6/17 Saksnr: 17/88-22 Dok.type: /I Lnr: 5853/17 Regdato: Arkivkode:430 Saksb: RAA/ORG/MHO Journalenhet:HOV Navn: Fylkesmannen i Hedmark Dok.beskr: SEMINAR FOR KOMMUNENE OM SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP

4 Saksnr: 17/760-7 Dok.type: /X Lnr: 5854/17 Regdato: Arkivkode:033 Dok.beskr: VEDTATT POLITISK MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2017 Saksnr: 17/ Dok.type: /I Lnr: 5855/17 Regdato: Arkivkode:Q80 Saksb: PND/PND/OLO Journalenhet:HOV Navn: Statens vegvesen Region Øst Dok.beskr: INVITASJON TIL TRAFIKKSIKKERHETSSEMINAR PÅ VÅLERBANEN Saksnr: 17/263-6 Dok.type: /I Lnr: 5856/17 Regdato: Arkivkode:V70 Saksb: PND/PND/OFR Journalenhet:HOV Navn: Fylkesmannen i Hedmark Dok.beskr: FRIVILLIG VERN AV SKOG - FORSLAG OM UTVIDELSE AV VALSJØBERGET OG ANDRÅSBERGET NATURRESERVAT I RENDALEN KOMMUNE - KOPI AV BREV TIL MILJØDIREKTORATET Saksnr: 17/ Dok.type: /I Lnr: 5857/17 Regdato: Arkivkode:F00 &66 Saksb: HSH/HSH/JES Journalenhet:HOV Navn: Helse- og Omsorgsdepartementet Dok.beskr: INVITASJON TIL Å GI SKRIFTLIGE INNSPILL TIL UTVALGET FOR SAMLET GJENNOMGANG AV TVANGSREGLENE I HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN - TVANGSLOVUTVALGET Saksnr: 17/373-3 Dok.type: /I Lnr: 5858/17 Regdato: Arkivkode:GARD ********** Gradering:U offl. 13, 1. ledd/fvl. 13, 1. ledd nr. 1 Saksb: PND/PND/FEN Journalenhet:HOV Navn: ********** Dok.beskr: SØKNAD OM TILSKUDD TIL AVLØSNING VED SYKDOM OG FØDSEL MV. **********

5 Saksnr: 17/ Dok.type: /I Lnr: 5859/17 Regdato: Arkivkode:EIEN 43/77 Navn: Robert Haugseth Dok.beskr: SØKNAD OM TILLATELSE TIL BYGGING AV MILJØDAM - GNR/BNR 43/77 ROBERT HAUGSETH Saksnr: 17/ Dok.type: /I Lnr: 5860/17 Regdato: Arkivkode:EIEN 43/77 Navn: Per Hagen AS Dok.beskr: ERKLÆRING OM ANSVARSRETT FOR BYGGING AV MILJØDAM - GNR/BNR 43/77 ROBERT HAUGSETH Saksnr: 17/760-8 Dok.type: /X Lnr: 5861/17 Regdato: Arkivkode:033 Gradering:U off.loven 14 Dok.beskr: POLITISK MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2017 (M/ALLE FRISTER) Saksnr: 17/ Dok.type: /I Lnr: 5862/17 Regdato: Arkivkode:A11 Saksb: OPP//HRN Journalenhet:HOV Navn: Kari Marie Sund Dok.beskr: OPPSIGELSE AV BARNEHAGEPLASS I RENDALEN BARNEHAGE AVDELING BERGSET - TORA SUND GJEDREM Saksnr: 17/ Dok.type: /I Lnr: 5863/17 Regdato: Arkivkode:A11 Saksb: OPP//HRN Journalenhet:HOV Navn: Safwan Hendi Alokla Dok.beskr: TAKKER JA TIL TILBUDT BARNEHAGEPLASS I RENDALEN BARNEHAGE AVD. ÅKRESTRØMMEN - RAHAF SAFWAN ALOKLA

6 Saksnr: 13/ Dok.type: /I Lnr: 5864/17 Regdato: Arkivkode:EIEN 65/2 Navn: Johan Grindflek Dok.beskr: SØKNAD OM FERDIGATTEST FOR RIVING AV DRIFTSBYGNING - GNR/BNR 65/2 JOHAN GRINDFLEK Saksnr: 17/ Dok.type: /U Lnr: 5865/17 Regdato: Arkivkode:A11 Saksb: OPP//HRN Journalenhet:HOV Navn: Kari Marie Sund Dok.beskr: SVAR - OPPSIGELSE AV BARNEHAGEPLASS I RENDALEN BARNEHAGE - TORA SUND GJEDREM Saksnr: 17/909-8 Dok.type: /X Lnr: 5869/17 Regdato: Arkivkode:EIEN 32/37 Dok.beskr: FAKTURAGRUNNLAG - FLYTTING AV STABBUR GNR/BNR 31/15 STEIN ARNE BJØRKE Saksnr: 16/ Dok.type: /I Lnr: 5870/17 Regdato: Arkivkode:243 &71 Saksb: KOS//PST Journalenhet:HOV Navn: Kommunal- og Moderniseringsdepartementet Dok.beskr: KUNNGJØRING AV NY MIDLERTIDIG TILSKUDDSORDNING FOR ROMANIFOLKET / TATERNE Saksnr: 17/ Dok.type: /I Lnr: 5871/17 Regdato: Arkivkode:411 Saksb: KOS//SGR Journalenhet:HOV Navn: Dag Bakkom Dok.beskr: TAKKER JA TIL TILBUD OM ANSETTELSE I LEDIG STILLING - KOMMUNALTEKNIKK

7 Saksnr: 17/ Dok.type: /I Lnr: 5872/17 Regdato: Arkivkode:416 Saksb: KOS//SGR Journalenhet:HOV Navn: Linn Aasgård Dok.beskr: TAKKER JA TIL TILBUD OM ANSETTELSE I 80 % ÅRSVIKARIAT SOM PEDAGOGISK LEDER RENDALEN BARNEHAGE AVD. BERGSET FOR PERIODEN Saksnr: 17/ Dok.type: /I Lnr: 5873/17 Regdato: Arkivkode:416 Saksb: KOS//SGR Journalenhet:HOV Navn: Linn Aasgård Dok.beskr: TAKKER JA TIL TILBUD OM ANSETTELSE I 20 % ÅRSVIKARIAT SOM PEDAGOGISK LEDER RENDALEN BARNEHAGE AVD. BERGSET FOR PERIODEN Saksnr: 17/760-9 Dok.type: /X Lnr: 5874/17 Regdato: Arkivkode:033 Dok.beskr: POLITISK MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2017 (M/FRIST TIL ORDFØRER) Saksnr: 17/ Dok.type: /X Lnr: 5875/17 Regdato: Arkivkode:033 Dok.beskr: POLITISK MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2017 M/FRIST TIL RÅDMANN Saksnr: 13/ Dok.type: /U Lnr: 5876/17 Regdato: Arkivkode:EIEN 65/2 Navn: Johan Grindflek Dok.beskr: FERDIGATTEST FOR RIVING AV DRIFTSBYGNING GNR/BNR 65/2 JOHAN GRINDFLEK

8 Saksnr: 13/617-4 Dok.type: /U Lnr: 5877/17 Regdato: Arkivkode:L83 Saksb: PND/PND/OLO Journalenhet:HOV Navn: Åkrestrømmen Utleiebygg AS Dok.beskr: KJØPEKONTRAKT ÅKRESTRØMMEN UTLEIEIEBYGG - GRUNNEIENDOMMEN

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 15. mai 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 15. mai 2017 Dokumenter registrert: 15. mai 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 19 april 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 19 april 2017 Dokumenter registrert: 19 april 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Mai 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Mai 2017 Dokumenter registrert: 16. 17. Mai 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: september 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert: september 2017 Dokumenter registrert: 01. 03. september 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S=

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 23. mai 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 23. mai 2017 Dokumenter registrert: 23. mai 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 28. juni 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 28. juni 2017 Dokumenter registrert: 28. juni 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Dokumenter registrert: 08.09.2017-10.09.2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S=

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 20 april 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 20 april 2017 Dokumenter registrert: 20 april 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Dokumenter registrert: 20.10.2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk møtedokument

Detaljer

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE 'HOV', 'RKS' Postliste 23. mai 2016 Saksnr: 16/936-5 Dok.type: /I Lnr: 4768/16 Regdato:23.05.2016 Arkivkode:411 *** Gradering:U off.loven 25 Saksb: KOS//SGR Journalenhet:HOV Dok.beskr: SØKER PÅ 50 % FAST

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Dokumenter registrert: 25.09.2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk møtedokument

Detaljer

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 16. november 2016 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 16. august 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 16. august 2017 Dokumenter registrert: 16. august 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 06. september 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 06. september 2017 Dokumenter registrert: 06. september 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk

Detaljer

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 03. januar 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 03. mai

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 03. mai Dokumenter registrert: 03. mai 20172017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert 30. juni 2. juli 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert 30. juni 2. juli 2017 Dokumenter registrert 30. juni 2. juli 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S=

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 08. mars 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 08. mars 2017 Dokumenter registrert: 08. mars 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 28. februar 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 28. februar 2017 Dokumenter registrert: 28. februar 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk

Detaljer

POSTJOURNAL. Dokumenter registrert:

POSTJOURNAL. Dokumenter registrert: Dokumenter registrert: 04.12.2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk møtedokument

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 28. mars 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 28. mars 2017 Dokumenter registrert: 28. mars 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 3. april 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 3. april 2017 Dokumenter registrert: 3. april 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 20. juni 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 20. juni 2017 Dokumenter registrert: 20. juni 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 31. august 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 31. august 2017 Dokumenter registrert: 31. august 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 14. august 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 14. august 2017 Dokumenter registrert: 14. august 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 18. januar 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 18. januar 2017 Dokumenter registrert: 18. januar 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 13. juni 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 13. juni 2017 Dokumenter registrert: 13. juni 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert juli 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert juli 2017 Dokumenter registrert14. 16. juli 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: mars 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert: mars 2017 Dokumenter registrert: 10. 12. mars 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Dokumenter registrert: 05.10.2017-05.10.2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S=

Detaljer

POSTJOURNAL. Dokumenter registrert:

POSTJOURNAL. Dokumenter registrert: Dokumenter registrert: 13.11.2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk møtedokument

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Dokumenter registrert: 18.09.2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk møtedokument

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 28. august 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 28. august 2017 Dokumenter registrert: 28. august 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: juli 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert: juli 2017 Dokumenter registrert: 07. 09. juli 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert 31. mars 2. april 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert 31. mars 2. april 2017 Dokumenter registrert 31. mars 2. april 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S=

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 27. februar 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 27. februar 2017 Dokumenter registrert: 27. februar 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk

Detaljer

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 10. januar 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: juni 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert: juni 2017 Dokumenter registrert: 23. 25. juni 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk

Detaljer

POSTJOURNAL. Dokumenter registrert:

POSTJOURNAL. Dokumenter registrert: Dokumenter registrert: 02.02.2018-04.02.2018 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S=

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 12. juli 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 12. juli 2017 Dokumenter registrert: 12. juli 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: mai 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert: mai 2017 Dokumenter registrert: 05. 07. mai 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 04. mai 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 04. mai 2017 Dokumenter registrert: 04. mai 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: februar 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert: februar 2017 Dokumenter registrert: 03. 05. februar 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S=

Detaljer

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 25. oktober 2016 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og

Detaljer

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE 'HOV', 'RKS' Postliste 21. april 2016 Saksnr: 16/370-2 Dok.type: /U Lnr: 3781/16 Regdato:21.04.2016 Arkivkode:EIEN 2/14 Saksb: PND/PND/OFR Journalenhet:HOV Navn: Bente Sletten Dok.beskr: BEHANDLING ETTER

Detaljer

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE 'HOV', 'RKS' Saksnr: 15/1426-2 Dok.type: /U Lnr: 4181/16 Regdato:06.06.2016 Arkivkode:223 Saksb: HSH/HSH/JES Journalenhet:HOV Navn: Rendalen frivilligsentral Dok.beskr: SVAR - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Dokumenter registrert: 04.10.2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk møtedokument

Detaljer

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 09. januar 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 26. april 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 26. april 2017 Dokumenter registrert: 26. april 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 27. juni 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 27. juni 2017 Dokumenter registrert: 27. juni 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: februar 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert: februar 2017 Dokumenter registrert: 17. 19. februar 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S=

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 10. juli 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 10. juli 2017 Dokumenter registrert: 10. juli 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: januar 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert: januar 2017 Dokumenter registrert: 27. 29. januar 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk

Detaljer

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 15. desember 2016 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert 4. april 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert 4. april 2017 Dokumenter registrert 4. april 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 6. april 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 6. april 2017 Dokumenter registrert: 6. april 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 21. februar 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 21. februar 2017 Dokumenter registrert: 21. februar 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: februar 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert: februar 2017 Dokumenter registrert: 10. 12. februar 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S=

Detaljer

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE Dokumenter registrert: Onsdag 2. november 2016 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 31. januar 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 31. januar 2017 Dokumenter registrert: 31. januar 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Dokumenter registrert: 21.09.2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk møtedokument

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 11. juli 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 11. juli 2017 Dokumenter registrert: 11. juli 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 27. april 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 27. april 2017 Dokumenter registrert: 27. april 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk

Detaljer

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE 'HOV', 'RKS' Saksnr: 15/1566-8 Dok.type: /U Lnr: 2860/16 Regdato:07.04.2016 Arkivkode:L13 &18 Saksb: PND/PND/ERS Journalenhet:HOV Navn: Hedmark fylkeskommun Dok.beskr: ANMODNING OM UTTALELSE ANG. SØKNAD

Detaljer

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 05. januar 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og

Detaljer

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE DOK I, DOK N, DOK U, DOK X, IS I 'HOV', 'RKS' Postliste 13. oktober 2016 Saksnr: 15/743-19 Dok.type: /U Lnr: 10420/16 Regdato:13.10.2016 Arkivkode:N06 Saksb: OPP//MGI Journalenhet:HOV Navn: Stein Illevold

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 6. juli 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 6. juli 2017 Dokumenter registrert: 6. juli 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 20. februar 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 20. februar 2017 Dokumenter registrert: 20. februar 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 14. Juni 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 14. Juni 2017 Dokumenter registrert: 14. Juni 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 12. januar 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 12. januar 2017 Dokumenter registrert: 12. januar 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 28. april 01. mai 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 28. april 01. mai 2017 Dokumenter registrert: 28. april 01. mai 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S=

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 07. juni Dok.beskr: STARTLÅN - TILSKUDD TIL ETABLERING OG TILPASNING

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 07. juni Dok.beskr: STARTLÅN - TILSKUDD TIL ETABLERING OG TILPASNING Dokumenter registrert: 07. juni 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 23. februar 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 23. februar 2017 Dokumenter registrert: 23. februar 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 15. juni 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 15. juni 2017 Dokumenter registrert: 15. juni 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Dokumenter registrert: 15.09.2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk møtedokument

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: mai 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert: mai 2017 Dokumenter registrert: 12. 14. mai 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk

Detaljer

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE 'HOV', 'RKS' Saksnr: 16/1506-3 Dok.type: /U Lnr: 6796/16 Regdato:18.08.2016 Arkivkode:EIEN 12/405 Saksb: PND/PND/KFY Journalenhet:HOV Navn: Østerdalsmat AS Dok.beskr: BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

Detaljer

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE Dokumenter registrert: 15. november 2016 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: februar 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert: februar 2017 Dokumenter registrert: 24. 26. februar 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S=

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Dokumenter registrert: 29.09.2017-01.10.2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S=

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Wed Mar 29 12:00:00 CEST Wed Mar 29 12:00:00 CEST 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Wed Mar 29 12:00:00 CEST Wed Mar 29 12:00:00 CEST 2017 Dokumenter registrert: Wed Mar 29 12:00:00 CEST 2017 - Wed Mar 29 12:00:00 CEST 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger

Detaljer

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE DOK I, DOK N, DOK U, DOK X, IS I 'HOV', 'RKS' Saksnr: 15/672-26 Dok.type: /U Lnr: 6991/15 Regdato:05.10.2015 Arkivkode:A22 Saksb: OPP//MHA Journalenhet:HOV Navn: Liv Kletten Berget Dok.beskr: SVAR PÅ INNMELDING

Detaljer

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE Dokumenter registrert: Mandag 19. desember 2016 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Dokumenter registrert: 12.09.2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk møtedokument

Detaljer

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE 'HOV', 'RKS' Saksnr: 16/1378-2 Dok.type: /U Lnr: 6604/16 Regdato:27.06.2016 Arkivkode:EIEN 9/3/33 Navn: Kari Mette Hirkjølen Dok.beskr: TILLATELSE TIL TILBYGG TIL FRITIDSBOLIG - GNR/BNR 9/3/33 KARI METTE

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert 04. september 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert 04. september 2017 Dokumenter registrert 04. september 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Dokumenter registrert: 26.09.2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk møtedokument

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 30. august 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 30. august 2017 Dokumenter registrert: 30. august 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 31. mai 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 31. mai 2017 Dokumenter registrert: 31. mai 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Dokumenter registrert: 22.09.2017-24.09.2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S=

Detaljer

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE Postliste 12. oktober 2016 Saksnr: 16/459-9 Dok.type: /U Lnr: 10438/16 Regdato:12.10.2016 Arkivkode:610 &53 Saksb: RAA/PERS/RSA Journalenhet:HOV Navn: Mari Røhne Dok.beskr: HUSLEIEKONTRAKT - LYKKEBO Saksnr:

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: juni 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert: juni 2017 Dokumenter registrert: 09. 11. juni 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk

Detaljer

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE 'HOV', 'RKS' Saksnr: 15/431-2 Dok.type: /U Lnr: 3691/15 Regdato:18.05.2015 Arkivkode:LAND V18 Navn: Medlemmer i strategigruppa Dok.beskr: INNKALLING TIL MØTE - FORDELING AV SMILMIDLER 2015 - SMIL-MIDLER

Detaljer

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE Saksnr: 15/1543-3 Dok.type: /U Lnr: 7909/15 Regdato:22.08.2016 Arkivkode:B06 Saksb: OPP//MGI Journalenhet:HOV Navn: Hedmark Trafikk Dok.beskr: SKOLERUTE 16-17 Saksnr: 16/858-4 Dok.type: /U Lnr: 4862/16

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: august 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert: august 2017 Dokumenter registrert: 4. 6. august 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 16. februar 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 16. februar 2017 Dokumenter registrert: 16. februar 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk

Detaljer

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE 'HOV', 'RKS' Saksnr: 16/636-1 Dok.type: /U Lnr: 2693/16 Regdato:21.03.2016 Arkivkode:614 &06 Saksb: RAA/RAA/ANT Journalenhet:HOV Navn: Innlandet politidistrikt Dok.beskr: POLITIANMELDELSE AV INNBRUDDSFORSØK

Detaljer

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE DOK I, DOK N, DOK U, DOK X, IS I Postliste 18. november 2014 Saksnr: 14/1286-18 Dok.type: /U Lnr: 7651/14 Regdato:18.11.2014 Arkivkode:411 Saksb: RAA/EKS/SGR Journalenhet:HOV Navn: Geale de Vries Dok.beskr:

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert 08. mai 2017

POSTLISTE. Dokumenter registrert 08. mai 2017 Dokumenter registrert 08. mai 2017 Dokumenttyper: Journalenheter: I = Inngående dokument HOV = Rendalen kommune U = Utgående dokument RKS = Rendalen Kommuneskoger KF X og N = Internt notat S= Politisk

Detaljer

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE

POSTLISTE RENDALEN KOMMUNE DOK I, DOK N, DOK U, DOK X, IS I 'HOV', 'RKS' Saksnr: 12/1202-1 Dok.type: /U Lnr: 4725/12 Regdato:21.06.2012 Arkivkode:K46 Saksb: PND/PND/OFR Journalenhet:HOV Navn: I flg. liste Dok.beskr: STORVILTJAKT

Detaljer