Norges Døveforbunds landsmøte mai 2005 Ombord i M/S Jupiter og i Newcastle

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges Døveforbunds landsmøte 20.-23. mai 2005 Ombord i M/S Jupiter og i Newcastle"

Transkript

1 Norges Døveforbunds landsmøte mai 2005 Ombord i M/S Jupiter og i Newcastle Teknisk arrangør: Bergen Døvesenter

2 M/S Jupiter og Holiday Inn Newcastle City mai 2005 Torsdag 19. mai : Frammøte på Skoltegrunnskaien, Bergen 13.45: Avgang fra Bergen med m/s Jupiter 14.45: Vi samles i Meteor på dekk 7 Kapteinen ønsker velkommen ombord Sikkerhetsinformasjon og demonstrasjon av redningsutstyr v/sikkerhetsoffiseren 15.00: Lunsj om bord (ikke inkludert i prisen se påmeldingsskjema) 17.45: Avgang fra Haugesund med m/s Jupiter 20.15: Avgang fra Stavanger med m/s Jupiter 20.00: Middag ombord Fredag 20. mai 2005: 08.00: Frokost ombord 09.00: Åpning av Norges Døveforbunds 36. landsmøte v/forbundsleder Hanne B. Kvitvær. Landsmøteforhandlinger 11.00: Kaffepause 11.15: Landsmøteforhandlinger 12.30: Lunsj ombord (Mulig landsmøteforhandlinger også etter lunsj, men det ser vi etterhvert.) Heretter skriver vi klokkeslett (grønn) i engelsk tid (med norsk tid i parentes) (15.00): Ankomst Newcastle Buss til Holiday Inn Newcastle Hotel (17.00): Foredrag på hotellet av Anne Vikkelsø, Danmark (18.00): Pause (18.15): Landsmøteforhandlinger (20.00): Slutt for dagen (21.00): Ut og spise (frikveld) OBS! Ikke inkludert i prisen. Lørdag 21. mai 2005: (09.00): Frokost på hotellet (10.00): Landsmøteforhandlinger (12.00): Kaffepause (12.15): Landsmøteforhandlinger (14.00): Lunsj på hotellet Resten av dagen fri handletur o.a. (Evt. landsmøtemøte avhengig av hvor langt man er kommet med landsmøteforhandlingene.) (20.00): Landsmøtemiddag på Holiday Inn Newcastle Hotel Sosialt samvær i hotellets lokaler Søndag 22. mai 2005: (09.00): Frokost på hotellet (10.00): Landsmøteforhandlinger (12.00): Kaffepause (12.15): Landsmøteforhandlinger (14.00): Lunsj på hotellet (15.30): Landsmøteforhandlinger (16.45): Pause (17.00): Landsmøteforhandlinger (18.00): Møteslutt for dagen (18.30): Buss fra hotellet til kaien (20.30): Avgang fra Newcastle med m/s Jupiter Nå er vi tilbake i norsk tid: 20.30: Middag om bord Mandag 23. mai 2005: 08.00: Frokost om bord 09.00: Landsmøteforhandlinger ombord 11.00: Kaffepause 11.15: Landsmøteforhandlinger 13.00: Lunsj 14.30: Ankomst Stavanger 17.00: Ankomst Haugesund 21.15: Ankomst Bergen Med forbehold om endringer i programmet. 2 - NDF

3 Velkommen til landsmøtet! Det er en stor glede for meg som ordfører å kunne ønske landmøtedelegatene i Norges Døveforbund velkommen til et landsmøte som vår lokale jubilant tar den praktiske gjennomføring av. Det er 5. gang Bergen Døvesenter har stått som arrangør av landsmøtet, siste gang i Denne gangen er det hele lagt opp på en original måte, kombinert med en jubileumstur til vennskapsbyen vår, Newcastle. Kommunikasjonsmessig har Bergen en gunstig posisjon, og betegnelsen The Fjord Capitol gir en pekepinn om dens betydning som innfallsporten til fjorddistriktene. Og likeså som dere gjør, en reise til England. Selv om dere ikke blir værende i Bergen i disse dager, vil jeg gjerne få si at byens universiteter og høgskoler, samt en rekke idretts- og kulturinstitusjoner bidrar til bildet av Bergen som Vestlandets kulturelle midtpunkt. En rekke attraksjoner og arrangementer gjør byen til et populært turistmål. Alt dette tilbyr vi våre gjester fra fjernt og nær å ta del i, slik at oppholdet i Bergen vil gi nye impulser og mange gode minner. Kanskje dere kommer snart igjen og tar byen i nærmere øyesyn. Som ordfører vil jeg ønske arrangørene ved Bergen Døvesenter til lykke med arrangementene i jubileumsåret, og gi uttrykk for glede over at døvesenteret får være vertskap for Norges Døveforbunds Landsmøte i 2005! Herman Friele Ordfører NDF - 3

4 Velkommen til Norges Døveforbunds 36. landsmøte! Sammen med forbundsstyret har jeg den gleden å få ønske landsmøterepresentanter, gjester og turister velkommen til NDFs 36. landsmøte om bord i m/s Jupiter fra Bergen til Newcastle, med Bergen Døvesenter som arrangør. Gjennom landsmøteforhandlingene skal vi fokusere på arbeidsprogram for neste periode. Tegnspråk som offi sielt språk er en høyt prioritert oppgave. Fellesnevner for mange av våre saker er bedre tilgjengelighet i samfunnet. Likestilling og likeverd. Vi krever likestilling og full deltakelse i samfunnet og dette skal vi sammen kjempe for de neste årene. Jeg ser frem til fl otte dager med gode og konstruktive diskusjoner. Siden vi nå skal være sammen i fl ere dager blir det sikkert tid til sosiale treff og utveksling av ideer og erfaringer. Til slutt vil jeg rette en stor TAKK til Bergen Døvesenter for at de påtok seg arrangementet og for fl ott utført jobb så langt. Og ikke minst ønsker jeg å GRATULERE Bergen Døvesenter med 125 års jubileet som skjer i disse dager! Hanne B. Kvitvær forbundsleder 4 - NDF

5 Landsmøtedeltakere og turister! For meg er det en stor ære å få ønske dere alle hjertelig velkommen til Bergen - og ombord på m/s Jupiter - og til Newcastle. Bergen Døvesenter ser det som et privilegium å få arrangere Norges Døveforbunds landsmøte i jubileumsåret. Vi vil rette en takk til dere som under landsmøtet i Stokmarknes for 2 år siden gikk med på å la oss gjennomføre programmet på en annen måte enn det som har vært vanlig. I vårt samfunn skjer det mye og mye endrer seg. Vi ser at andre arrangerer ulike møter ikke bare i Norge men også i andre land. Å få impulser og inspirasjon fra en reise til et annet land kan kanskje være interessant? Arrangementskomiteen og våre ansatte har lagt ned et stort arbeid for at dette landsmøtet skal bli gjennomført så bra som mulig. Samarbeidet med Fjord Line har vært godt og de ønsker å gjøre sitt beste for at alle landsmøtedeltakerne skal få et godt gjennomført landsmøte og et minnerikt inntrykk fra hele turen både om bord på m/s Jupiter og på hotell Holiday Inn i Newcastle. Vi i Bergen Døvesenter håper at det blir et godt forhandlingsklima under landsmøtet - avbrutt av fritid/sosialt samvær om bord på båten og i Newcastle, som er en spennende by med mange spennende faciliteter. Det er gledelig at ca 80 turister har meldt sin interesse å være med. Så vi håper at også turistene får en fin opplevelse kombinert med å følge med i diskusjonene under landsmøtet. Toralf Ringsø Styreleder i Bergen Døvesenter NDF - 5

6 Tolk på landsmøtet Landsmøtetur til England/Newcastle mai 2005: Det er påmeldt 152 deltakere, derav 72 representanter (noen inviterte gjester). Døvetolker er det også ordnet med: 2 tolker fra Tolketjenesten i Hordaland (vi håper på en eller to til) og 2 skrivetolker. I tillegg deltar 7 tolkestudenter fra Høgskolen i Bergen. Studentene stiller opp og tolker dersom det er behov for det (uten lønn), men de skal ikke ta store oppdrag som er forbeholdt profesjonelle tolker. Litt støtte fra Fjord Line gjorde det mulig for studentene å bli med. I tillegg har studentene ansvaret for servering i døvesenteret 17. mai der overskuddet går til dekning av deler av deres reiseutgifter til Newcastle. Tolkemerker Vi har laget 4 ulike tolkemerker så deltakerne kan skille mellom de ulike tolkene (se eksemplene til venstre): Blå: Døvetolker (tegnspråk- og stemmetolker) Grønn: Skrivetolker Rød: Tolkestudenter fra Høgskolen i Bergen. Gul: Tolker for døve fra Palestina Navneskilt Det er laget brystmerker i 3 ulike versjoner: 1) Landsmøtedeltakere 2) Turister som har betalt for kaffe og kaker under landsmøtepausene 3) Turister som ikke skal ha kaffe og kaker under landsmøtepausene Toralf Ringsø Bergen Døvesenter Toralf Ringsø Bergen Toralf Ringsø Bergen 6 - NDF

7 Anne Vikkelsø holder foredrag fredag 20. mai kl på hotellet i Newcastle. Foredraget vil handle om hennes egne erfaringer med å involvere seg i organisasjonsarbeide; hva har hun og andre fått ut av dette. Organisasjonsarbeid kan brukes som et både bevisst og ubevisst ledd i en karriereplanlegging. Men hvordan får man tid og hvordan er det mulig å kombinere organisasjonsarbeide, utdannelse, arbeid og familieliv uten å brenne sitt lys i begge ender? Det er emner som vil bli berørt i løpet av foredrdaget. Anne Vikkelsø er gift med Lars, som også er døv og utdannet siviløkonom. Sammen har de to barn på 41 2 og 8 år. Anne har vært enkelt-integrert på vanlig skole til 7. klasse, deretter gikk hun på døveskole i 3 år og fikk lært tegnspråk. Hun ble atter enkelt-integrert med hørende, da hun begynte i gymnaset. Senere begynte Anne å lese jus i 1989 på Københavns Universitet. Samtidig med jus-studiet var hun leder i DDU og arbeidet deltids på et advokatkontor som student-medhjelper. Mens hun skrev prosjekt i 1995 ble hun ansatt som juridisk konsulent ved Center for Ligebehandling af Handicappede. Der var hun ansatt til desember 2003, og har fra vært ansatt som regionssjef ved Center for Døve. Samtidig med studier og tillitsverv har hun vært aktiv i Danske Døves Landsforbunds forskjellige utvalg, og fra 1999 sittet i forbundsstyret, derav som nestleder de siste 3 årene. I forbindelse med DDLs landsmøte april 2005 valgte hun å trekke seg fra sitt verv i forbundsstyret. Hotellet vårt NDF - 7

8 Representanter og gjester Hedmark Døveforening: 1. Karin Skåle 2. Jenny M. Stensby Oppland Døveforening: 3. Knut Hølen Romerike Døveforening: 4. Terje Karlsen 5. Gunhild Haga Thoresen Oslo Døveforening: 6. Unn Johannessen 7. Astrid T. Bø 8. Vidar R. Sæle 9. Gunnar Løken Drammen Døveforening: 10. Bjarne Gunnerud 11. Tommy Andre Johansen Ringerike Døveforening: 12. Inger Marie Lizama 13. Ketil Mathisen Vestfold Døveforening: 14. Rolf Wennersteen 15. Jim Vold Telemark Døveforening: 16. Odd Paulsen 17. Inger Britt Paulsen Aust-Agder Døveforening: 18. Jan Fraas Kristiansand Døveforening: 19. Erik Gundersen 20. Berit Øyen Svendsen Stavanger Døveforening: 21. Hedvig Sinnes 22. Tore Djuvik 23. Ine Lorentzen Haugaland Døvesenter: 24. Inger Knutsen 25. Berit Kallevik Bergen Døvesenter: 26. Klement Våge 27. Toralf Magne Ringsø 28. Erling Jacobsen Sogn og Fjordane Døveforening: 29. Randi Bydal Møre og Romsdal Døveforening: 30. Lorents Ness 31. Vibeke Olsen Larsen 32. Jo Arve Furland Trondheim Døveforening: 33. Roy Tore Blomli 34. Karin Myran 35. Signe Bekkvik Nord-Trøndelag Døveforening: 36. Eli Erlandsen Øvrelid 37. Thor Egil Strugstad 8 - NDF

9 Representanter og gjester Helgeland Døveforening: 38. Trude Johnsen Narvik Døveforening: 39. Britt Lundahl Døves Fylkeslag Nordland: 40. Turid Mjønes 41. Øyvind Jakobsen Tromsø Døveforening: 42. Jorid Fagerli Døves Fylkeslag Troms: 43. Eva Hansen Forbundsstyret: 44. Hanne B. Kvitvær 45. Irene Greftegreff 46. Gunnar Hansen 47. Torill Lorentzen 48. Tom Harald Dahl 49. Kjetil Høgestøl 50. Bjørn A. Kristiansen Ansatte i NDF: 51. Sissel Gjøen 52. Vibeke Sverdrup 53. Bibbi Hagerupsen Barne og ungdomsutvalget: 54. Torunn Bakkestuen 55. Thomas Hansen Seniorutvalget: 56. Thorbjørn Johan Sander Døvblittes Fellesforum: 57. Unni B. Hellehaugen NDF s Valgkomite: 58. Leif Gunnar Kvernberg Lovkomite: Thorbjørn Johan Sander Døves Media: 59. Helge Herland Ål Folkehøgskole: 60. Helge Svanaasen Teater Manu: 61. Mira Zuckermann Norsk Døvehistorisk Selskap: Thorbjørn Johan Sander Gjester/andre: 62. Tor Inge Gausnes (Regnskapsfører) 63. Paal Richard Peterson 64. Cathrine Stensrud 65. Astrid Sund (Nøkkelbo/Signo) 66. Lars-Åke Wikstrøm (Sveriges Døvas Riksforbund) 67. Anne Vikkelsø (Danske Døves Landsforbund) (Foredragsholder) 68. Anna Haukås Nordeide (Hørselshemmedes Landsforbund) NDF - 9

10 Andre deltakere på turen 1. Abelsen, Stein Inge 2. Aglen-Losvik, Ruth-Bente, tolkestudent 3. Anda, Rune, jubileumskomiteen 4. Birkeland, Tore 5. Breivik, Solveig, tolk for palestinere 6. Brynhildsen, Aud Mary 7. Buanes, Elin 8. Buanes, Erling 9. de Fonseca, Mona, tolketjenesten i Oslo 10. Ellingsen, Harry 11. Evensen, Hilde 12. Feste, Olav 13. Greftegreff, Halvor 14. Greftegreff, Marie 15. Hana, Lars, døveprest 16. Hansen, Henrik 17. Hansen, Marit Kjenes 18. Hassum, Hilde 19. Hauge, Anton 20. Hauklien, Nanna 21. Hermansen, Grethe Kristine, tolketjenesten i Hordaland 22. Hippe, Grete 23. Hjelmervik, Ellinor, Høgskolen i Bergen 24. Hølen, Agnes 25. Johansen, Inger Johanne 26. Johansen, Inger Åse 27. Johansen, Kåre 28. Johansen, Reidun 29. Johansen, Sverre 30. Johnsen, Birger, ASVO Bergen 31. Johnsen, Grethe 32. Jonassen, Per 33. Kallevik, Andreas 34. Kalnes, Madela 35. Kalvenes, Norunn 36. Kristensen, Glenn M., tolkestudent 37. Kvalheim, Kathrine, tolkestudent 38. Liptay, Erzebet Drescher 39. Myran, Bjørn 40. Nilsen, Eva, skrivetolk 41. Nylund, Hanne Randi, tolkestudent 42. Oksnes, Tove 43. Olsen, Arne 44. Olsen, Johnny 45. Olsen, Tordis 46. Ommer, Sølvi Karin 47. Osdal, Robert Aas, tolkestudent 48. Osdal, Silje Seltveit, tolkestudent 49. Osnes, Frode, tolkestudent 50. Otterå, Heidi, tolketjenesten i Hordaland 51. Palestina: Hanan Abu Khalid 52. Palestina: Lubna Odeh 53. Palestina: Murin fra Hebron 54. Palestina: Nora fra Nablus 55. Pedersen, Roar Edvin 56. Refsahl, Laila 57. Reinemo, Ole 58. Richardsen, Arnulf 59. Ringsø, Marta 60. Rognsøy, Tone Mette 61. Rolfsen, Mats, skrivetolk 62. Rolstad, Annie 63. Runarsson, Matthias 64. Rundhaug, Edvard, jubileumskomiteen 65. Rønning, Ingolf Bjarne 66. Rønning, Randi D. 67. Saltnes, Knut Rune, leder for palestinere 68. Selstad, Gunn Kristin, jubileumskomiteen 69. Seltveit, Heidi 70. Skaten, Ingeborg, jubileumskomiteen 71. Skjellum, Odd 72. Skogheim, Nina, tolk for palestinere 73. Smiseth, Stig Arve 74. Solhaug, Edith 75. Souayah, Margaret Rose 76. Stene, Bjørnar 77. Stene, Erna 78. Stene, Harry 79. Storedale, Harald 80. Thoresen, Ottar 81. Vangen, Alfred 82. Vangen, Berthe 83. Øvrelid, Olav 84. Aas, Lillian 10 - NDF

11 Norges Døveforbunds landsmøter Norges Døveforbund ble stiftet pinseaften mai - i Trondheim. Første landsmøte ble så holdt i Bergen 1920, og både dette og landsmøtene de følgende årene ble lagt til ferietiden, for at færrest mulig skulle ha problemer med å delta. I 1972 begynte man en ny praksis, å legge landsmøtene til langhelger i forbindelse med vårlige høytider. Den første tiden var regelen at landsmøte skulle holdes minst hvert 3. år. Det ble en del uregelmessigheter, men nå er det fastsatt i forbundets lov at landsmøte skal holdes annethvert år. - Det er også holdt to ekstraordinære landsmøter, som vi her tar med i oversikten, fordi de hadde landsmøte-status. Hoppet fra 1939 til 1946 har sammenheng med problemene under 2. verdenskrig. 1920: 01) Bergen juli 1924: 02) Trondheim juli 1928: 03) Oslo august 1930: 04) Bergen juli 1933: 05) Larvik august 1936: 06) Stavanger juli 1939: 07) Larvik juli 1946: 08) Drammen juli 1948: 09) Trondheim juli 1950: 10) Bergen juli 1953: 11) Bodø juli 1956: 12) Skien juli 1959: 13) Stavanger juli 1962: 14) Hamar juli 1964: 15) Oslo juli 1966: 16) Drammen mai 1968: 17) Trondheim juli 1970: 18) Haugesund juli 1972: 19) Halden april 1974: 20) Ålesund mai 1976: 21) Sandnes mai 1978: 22) Sandefjord mai 1980: 23) Tromsø juni 1982: 24) Stjørdal mai 1983: Oslo september (ekstraord. landsmøte) 1984: 25) Kristiansand 31. mai - 3. juni 1986: 26) Bergen mai 1988: 27) Trondheim mai 1989: Ål 16. juni (ekstraord. landsmøte) 1990: 28) Geiranger mai 1992: 29) Drammen juni 1994: 30) Stavanger september 1996: 31) Bodø juni 1998: 32) Oslo oktober 2000: 33) Langesund mai 2001: 34) Sarpsborg juni (Kongress i forkant av landsmøtet) 2003: 35) Stokmarknes 29. mai-1. juni 2005: 36) Bergen/Newcastle mai Fra og med 1991 var det representantskapsmøter de årene det ikke var landsmøte. I 1990 ble første forbundskongress gjennomført, i Oslo. Den neste ble holdt i Bergen i 1994, og den siste i Sarpsborg Fra og med 2002 ble Landsråd holdt de årene det ikke var landsmøte. NDF - 11

12 NDFs første landsmøte i i Bergen Fra boken Med landets døve gjennom hundre år : (Den gang het det Norske Døves Landsforbund ) Bergens Døveforening søkte - og fikk - Norges Døveforbunds første landsmøte. Det ble koplet sammen med foreningens 40 års jubileum. Et landsmøte var jo noe helt nytt, men det er tydelig at en la opp etter mønster av foreningens eget arrangement ved 25 års jubileum i Jubileumsfesten ble holdt i Bergens Haandværks- og Industriforenings lokale, som dengang var i Domkirkegaten. Datoen var 11. juli og 170 deltok, hvorav flere fra Oslo, Trondheim, Stavanger, Kristiansand og Tromsø, og noen fra Danmark og Sverige. - Dagen etter deltok de tilreisende i innvielsen av hytta Birkhaug. Det var en god prestasjon å delta. Man tok toget til Nesttun og spaserte oppover. Med den tids vei-standard var det nok noe strabasiøst. Men det deltok rundt hundre personer! - visstnok med samtlige landsmøterepresentanter i spissen. Landsmøtet i Bergen besluttet at forbundet skulle utgi eget organ. Et prøvenummer var utgitt for anledningen, og det falt i god jord. Det inneholdt forøvrig en kort 40 års beretning for Bergens Døveforening. Årskontingenten for bladet ble satt til 4 kroner. Det ble også vedtatt: Bladet skal redigeres av forbundets formann, som skal ha den redaktionelle ledelse av bladet. Resolusjon om opprettelse av 2-årig yrkesskole for døve, gutter og jenter, ble vedtatt. For guttene skulle det være linje for snekkeri, skomakeri og skredderi, senere utvidet fagkrets etter behov. For jentene: Alminnelig husholdning og husstell, søm av forskjellig slags, rissing og tilskjæring, hagestell (særlig for kjøkkenhage), førstehjelp og barnestell. Bergenserne holdt seg godt fremme på landsmøtet. Anders Rendedal holdt innledningsforedrag over emnet: Kan døve bli håndverksmestre? Alfred Sandal hadde to innledningsforedrag: De døves foreningers arbeidsmetode 12 - NDF

13 Representantene ved Norges Døveforbunds første landsmøte etter stiftelsesmøtet. Dette landsmøtet ble holdt i Bergen i juli Foran fra venstre: Per Anderson, Oslo, Ole Johnsen, Kristiansand S., Inga Dahl Sparboe, Tromsø, Johannes Berge, Trondheim (formann), Anders Rendedal, Bergen, Samson Hauge, Stavanger. - Stående fra venstre: Lunde Johansen, Trondheim, Albert Svendsen, Trondheim, Alfred Sandal, Bergen, Katty Skollerud, Oslo, Jakob Hovland, Bergen, Herman A. Jansen, Oslo, og Ragnar Ziener, Oslo. og De døves sosiale stilling. Men størst interesse vakte nok tegnspråkdebatten. Henning Dahl, Oslo, hadde skrevet innledningsforedraget, men i hans fravær ble det framført av Katty Skollerud, en annen av Oslos representanter. Den lange og hissige debatten som fulgte, endte med at det ble lagt fram tre konkurrerende resolusjonsforslag. Den resolusjonen som til slutt ble enstemmig vedtatt, var formulert av Per Anderson og hadde følgende ordlyd: Landsmøtet uttaler ønskeligheten av at de døves foreninger optar arbeidet for, at medlemmer bruker et vakkert tegnsprog med felles tegn over hele landet. NDF - 13

14 14 - NDF

Bergen Døvesenter 125 års jubileum

Bergen Døvesenter 125 års jubileum Bergen Døvesenter 125 års jubileum med festmiddag på Hotel Norge (Radisson SAS Hotels & Resorts) lørdag 14. mai 2005 Stiftere av Bergens Døvstummeforening 30.05.1880 Lars M. Larsen (t.v.) og Christian

Detaljer

BUDSTIKKEN. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 6 Torsdag 1. juli 2004 44. år gang

BUDSTIKKEN. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 6 Torsdag 1. juli 2004 44. år gang BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 6 Torsdag 1. juli 2004 44. år gang 2 Informasjonsblad for Bergen Døvesenter Døvestevne 2004 i samarbeid med Møre og Romsdal

Detaljer

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45.

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. år gang Jubileumsår! Denne logoen, som ble avduket kl. 00:10 nyttårsnatten, var sydd av

Detaljer

BUDSTIKKEN. Nyttårstanker fra Senterlederen. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen

BUDSTIKKEN. Nyttårstanker fra Senterlederen. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 29. januar 2004 44. år gang Nyttårstanker fra Senterlederen Å, å, å - som tiden flyr sier de fleste jeg møter

Detaljer

BUDSTIKKEN. Juletrefest i døvesenteret. lørdag 6. januar 2007. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen

BUDSTIKKEN. Juletrefest i døvesenteret. lørdag 6. januar 2007. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 25. januar 2007 47. årgang Juletrefest i døvesenteret lørdag 6. januar 2007... og så kom julenissen Nyttårsintervju

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING NR. 1 MARS 2006 43. ÅRGANG. Pensjonistgruppe 35 år side 10. God påske!

MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING NR. 1 MARS 2006 43. ÅRGANG. Pensjonistgruppe 35 år side 10. God påske! MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING NR. 1 MARS 2006 43. ÅRGANG Pubkveld side 7 Pensjonistgruppe 35 år side 10 Kvinneforening 90 år side 11 God påske! Oslo Døveforening flyttet fra Sven Brunsgt. 7 til Dronningensgt

Detaljer

T-SKJORTER Under kulturdagene vil du se personer ha på seg ulike farger på T-skjorter. Her er forklaring på hvem de er:

T-SKJORTER Under kulturdagene vil du se personer ha på seg ulike farger på T-skjorter. Her er forklaring på hvem de er: 47 1 Kulturdagerkomiteen i Bergen Døvesenter ønsker alle velkommen til Døves kulturdager i byen vår. Fra venstre: Rune Anda, Kristin Fuglås Våge, Toralf Ringsø, Tor S. Fiksen og Dag Bøe. T-SKJORTER Under

Detaljer

TV2 må ta ansvar Første døve med dok torg r ad Madagaskara m ba s s ad øre n Venner for livet Den tøffeste av de tøffe

TV2 må ta ansvar Første døve med dok torg r ad Madagaskara m ba s s ad øre n Venner for livet Den tøffeste av de tøffe TV2 må ta ansvar Første døve med dok torg r ad Madagaskara m ba s s ad øre n Venner for livet Den tøffeste av de tøffe 5 September 2012 Side 6 Døves Tidsskrift 5-2012 Side 4 Side 12 Side 03 Leder: TV2

Detaljer

Tolk på arbeidsplassen Per Ove slutter som re k tor Bruk stemmeretten i kirken Første døve til topps på Kilimanjaro Norges aktive i Deaflympics

Tolk på arbeidsplassen Per Ove slutter som re k tor Bruk stemmeretten i kirken Første døve til topps på Kilimanjaro Norges aktive i Deaflympics Tolk på arbeidsplassen Per Ove slutter som re k tor Bruk stemmeretten i kirken Første døve til topps på Kilimanjaro Norges aktive i Deaflympics 6 August 2009 Side 4 Døves Tidsskrift 6-2009 Side 28 Side

Detaljer

Nr. 4 Torsdag 29. april 2004 44. år gang. Døvesenteret er åpen 17. mai kl. 10-14. (Bildene er fra i fjor.) Tilgjengelighet som tema under Døves Dag?

Nr. 4 Torsdag 29. april 2004 44. år gang. Døvesenteret er åpen 17. mai kl. 10-14. (Bildene er fra i fjor.) Tilgjengelighet som tema under Døves Dag? BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 4 Torsdag 29. april 2004 44. år gang Døvesenteret er åpen 17. mai kl. 10-14 (Bildene er fra i fjor.) Tilgjengelighet som

Detaljer

Fra Milano til Vancouver Tradisjonelle kulturdager Max og Amalie på NRK Super Studentbølge blant døve Nesten en Heddapris til Teater Manu

Fra Milano til Vancouver Tradisjonelle kulturdager Max og Amalie på NRK Super Studentbølge blant døve Nesten en Heddapris til Teater Manu Fra Milano til Vancouver Tradisjonelle kulturdager Max og Amalie på NRK Super Studentbølge blant døve Nesten en Heddapris til Teater Manu 5 Oktober 2010 Side 4 Døves Tidsskrift 5-2010 Side 03 Leder: Fra

Detaljer

UDSTIKKEN Nr. 6 4. desember 2014 54. årgang

UDSTIKKEN Nr. 6 4. desember 2014 54. årgang BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5022 Bergen - E-post: post@bgds.no Nr. 6 4. desember 2014 54. årgang Bildet under viser tillitsvalgte og ansatte som var med på organisasjonsseminar

Detaljer

Info Nytt fra Litt om. Skogstua. Personalia Aktivitetsdag/ treff Info fra tolketjenesten Bingkveld Fastelavn Eldres kulturtreff. Holtan DSK s årsmøte

Info Nytt fra Litt om. Skogstua. Personalia Aktivitetsdag/ treff Info fra tolketjenesten Bingkveld Fastelavn Eldres kulturtreff. Holtan DSK s årsmøte Vårnummer 1 utgave 2007 Årgang 43. Vestfold Nytt Medlemsblad for Vestfold Døveforening Annonser: Sommer på Skogstua Sommervakt? Dugnad på Skogstua m.m Info Nytt fra Litt om Skogstua Personalia Aktivitetsdag/

Detaljer

BLIR DET SALG AV DØVES HUS?

BLIR DET SALG AV DØVES HUS? MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING Dato på nyhetsbrev NR. 1 Mars 2004 41. ÅRGANG BLIR DET SALG AV DØVES HUS? Oslo Døveforening har årsmøte Lørdag 27.mars kl 12.00 Årsberetningen - se side 9 SIDE 2 SE HER

Detaljer

Info. Nytt fra VDF hovedstyret Døvesenteret Menighetsutvalget Holtan Døve Sportsklubb. Info fra Tolketjenesten. Teater: Menneskets sju aldre

Info. Nytt fra VDF hovedstyret Døvesenteret Menighetsutvalget Holtan Døve Sportsklubb. Info fra Tolketjenesten. Teater: Menneskets sju aldre Sommernummer 2. utgave 2005 Årgang 41. Vestfold Nytt TO OPPGAVER for voksne og barn med gevinster!!! Matoppskrift staffett Info Nytt fra VDF hovedstyret Døvesenteret Menighetsutvalget Holtan Døve Sportsklubb

Detaljer

BUDSTIKKEN. Nr. 1 26. februar 2015 55. årgang. Bergen Døvesenter har årsmøte torsdag 19. mars 2015 kl. 18.00

BUDSTIKKEN. Nr. 1 26. februar 2015 55. årgang. Bergen Døvesenter har årsmøte torsdag 19. mars 2015 kl. 18.00 BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5022 Bergen - E-post: post@bgds.no Nr. 1 26. februar 2015 55. årgang Bergen Døvesenter har årsmøte torsdag 19. mars 2015 kl. 18.00 Dagsorden:

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING NR. 1 Mars 2005 42. ÅRGANG

MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING NR. 1 Mars 2005 42. ÅRGANG MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING NR. 1 Mars 2005 42. ÅRGANG TUR TIL TYSKLAND Side 3 DIABETES KURS Side 8 UNG I OSLO Side 9 NYTTÅRSBALL Feriehjemmet Skaug er åpen i hele påsken. Side 13 DØVEMESTERSKAP

Detaljer

Vestfold Nytt. Info. Diverse. Barneside. Kryssord Sudoku. Intervjuet: Astrid Sund Dag K. Marholm Mads Moriggi. m.m. Eldreproskjektet Pensjonisttreff

Vestfold Nytt. Info. Diverse. Barneside. Kryssord Sudoku. Intervjuet: Astrid Sund Dag K. Marholm Mads Moriggi. m.m. Eldreproskjektet Pensjonisttreff Sommernummer 2. utgave 2006 Årgang 42. Vestfold Nytt Medlemsblad for Vestfold Døveforening Barneside Kryssord Sudoku Matoppskrift Info Nytt fra: VDF og Skogstua Endelig :) Kjell Ivar Mesics Personalia

Detaljer

BUDSTIKKEN. Nr. 2 10. april 2014 54. årgang. Idrettsklubbens kvinneavdeling hadde VÅR-REVY våren 1953 i storsalen i Vestre Torvgate 20 A

BUDSTIKKEN. Nr. 2 10. april 2014 54. årgang. Idrettsklubbens kvinneavdeling hadde VÅR-REVY våren 1953 i storsalen i Vestre Torvgate 20 A BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5022 Bergen - E-post: post@bgds.no Nr. 2 10. april 2014 54. årgang Idrettsklubbens kvinneavdeling hadde VÅR-REVY våren 1953 i storsalen

Detaljer

BUDSTIKKEN. Har Bergen Døvesenter flyttet til Riga i Latvia der bildet er tatt???

BUDSTIKKEN. Har Bergen Døvesenter flyttet til Riga i Latvia der bildet er tatt??? BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5022 Bergen - E-post: post@bgds.no Nr. 7 28. november 2013 53. årgang Har Bergen Døvesenter flyttet til Riga i Latvia der bildet er tatt???

Detaljer

NRK suksessen Ingen Grenser Bok om døves filmhistorie NAV vil utvide tolkerollen Tegnspråk nesten like viktig som mat for døve

NRK suksessen Ingen Grenser Bok om døves filmhistorie NAV vil utvide tolkerollen Tegnspråk nesten like viktig som mat for døve NRK suksessen Ingen Grenser Bok om døves filmhistorie NAV vil utvide tolkerollen Tegnspråk nesten like viktig som mat for døve 1 Februar 2012 Side 6 Døves Tidsskrift 1-2012 Side 4 Side 16 Side 03 Leder:

Detaljer

NDFs landsråd Er alt bedre i USA? Døve tegnspråktolker i Finland Årets Læringshelt i Oslo kommune Syn på saken

NDFs landsråd Er alt bedre i USA? Døve tegnspråktolker i Finland Årets Læringshelt i Oslo kommune Syn på saken NDFs landsråd Er alt bedre i USA? Døve tegnspråktolker i Finland Årets Læringshelt i Oslo kommune Syn på saken 9 November 2009 Side 4 Døves Tidsskrift 9-2009 Side 14 Side 24 Side 30 Side 03 Vi trenger

Detaljer

Nr 1/2009 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 39 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2008 4. REGNSKAP FOR 2008 5.

Nr 1/2009 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 39 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2008 4. REGNSKAP FOR 2008 5. Nr 1/2009 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 39 Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund. Org. nr: 971 572 159 Teksttelefon 70 14 62 64 Vanlig telefon: 70 14 04 35 Telefaks:

Detaljer

Kristiansand Døveforening. Døvehistorisk seminar Habilitering av barn. Tidliger Vikhov-elever jubilerte Fantastisk innsats av Trude Raad

Kristiansand Døveforening. Døvehistorisk seminar Habilitering av barn. Tidliger Vikhov-elever jubilerte Fantastisk innsats av Trude Raad Kristiansand Døveforening 100 år Døvehistorisk seminar Habilitering av barn med CI Tidliger Vikhov-elever jubilerte Fantastisk innsats av Trude Raad 8 Oktober 2008 Side 4 Døves Tidsskrift 8-2008 Side 08

Detaljer

BUDSTIKKEN. Nå er Døves Hus ferdig rehabilitert - og nymalt! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen

BUDSTIKKEN. Nå er Døves Hus ferdig rehabilitert - og nymalt! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 8 Torsdag 23. oktober 2008 48. årgang Nå er Døves Hus ferdig rehabilitert - og nymalt! NØDMELDING på SMS FØLG MED PÅ VÅR

Detaljer

Døves Tidsskrift. Nr. 6-2014 Utgiver: Norges Døveforbund Årgang 95

Døves Tidsskrift. Nr. 6-2014 Utgiver: Norges Døveforbund Årgang 95 Døves Tidsskrift Nr. 6-2014 Utgiver: Norges Døveforbund Årgang 95 Side 4 Døves Tidsskrift 6-2014 Side 10 Side 18 Side 03 Leder: Bli medlem av NDF Side 04 Hvor mange kirkebygg bør vi ha? Side 07 Personalia

Detaljer

Nr. 10 Torsdag 15 desember 2005 45. år gang

Nr. 10 Torsdag 15 desember 2005 45. år gang BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 10 Torsdag 15 desember 2005 45. år gang Bergen Døvesenter

Detaljer

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5.

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5. Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund. Org. nr: 971 572 159 Teksttelefon 70 14 62 64 Vanlig telefon: 70 14 04 35 Telefaks:

Detaljer

BUDSTIKKEN. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 4 Torsdag 29. mai 2008 48. årgang

BUDSTIKKEN. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 4 Torsdag 29. mai 2008 48. årgang BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 4 Torsdag 29. mai 2008 48. årgang Norges Døveforbund 90 år Søndag 18. mai var det mottakelse på Clarion Hotel Royal Christiania

Detaljer

Døves Tidsskrift. I dette nummer, bl.a.: * Døve som politikere? * Skådalen-treff * Døves Kulturdager * NDFs landsmøte

Døves Tidsskrift. I dette nummer, bl.a.: * Døve som politikere? * Skådalen-treff * Døves Kulturdager * NDFs landsmøte Døves Tidsskrift Nr. 4-2013 Utgiver: Norges Døveforbund Årgang 93 I dette nummer, bl.a.: * Døve som politikere? * Skådalen-treff * Døves Kulturdager * NDFs landsmøte Side 16 Døves Tidsskrift 4-2013 Side

Detaljer