Forord. Oslo, mai Norges Badminton Forbund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forord. Oslo, mai 2011. Norges Badminton Forbund"

Transkript

1 Forord Norges Badminton Forbund (NBF) har i de siste årene satset mer på å rekruttere unge badmintonspillere gjennom flere ulike prosjekter. Et av disse prosjektene er å oppfordre klubber tilknyttet NBF til å arrangere skolemesterskap lokalt. Hensikten med at arrangere skoleturneringer i nærområdet er at badmintonklubber og/eller badmintonkretser får mulighet til å rekruttere nye medlemmer. I tillegg til å delta på en aktivitet som drives av personer med erfaring, har skolene også mulighet til å bestille utstyr for fremtidig virksomhet fra forbundet. Dette informasjonshefte er laget for å gi en enkel innføring i hvordan skolemesterskap kan arrangeres. Det tar for seg mål med skolemesterskap, og eksempler og materiell for gjennomføring av skolemesterskap. Heftet er knyttet opp mot NBF sin hjemmeside: På hjemmesiden finnes skjemaer, kampoppsett osv. som kan lastes ned og fylles ut egenhendig. Vi håper at informasjonsheftet og nettsidene vil være til hjelp og brukes aktivt for de som ønsker å arrangere skolemesterskap. Ta kontakt med forbundskontoret om det er ting dere lurer på i forbindelse med badminton i skolen. Oslo, mai 2011 Norges Badminton Forbund 1

2 Innholdsfortegnelse Gjennomføring 3 Arrangement 3 Formål Spillehall Avvikling Klasser Spilleform Kampoppsett Spillere 3 Deltagelse Utstyr 3 Spilleutstyr Førstehjelpsutstyr Dommere/veiledere 4 Sekretariat 4 Premiering 4 Premiering i turneringer med sluttspill Premiering i aktivitetsturnering Krav til arrangement Økonomi 5 Påmeldingsavgift Skolemateriell 6 Aktivitetsturnering 7 Innledning Regler Turneringseksempel fra Hamar 8 Innledning Regler Eksempel 1: Puljeoversikt/ kampnummer og tidsoversikt 9 Eksempel 2: Puljeoversikt/ kampnummer og tidsoversikt 10 Turneringseksempel fra Sandefjord 11 Innledning Regler Vedlegg 12 Forslag på innbydelse, fra Sandefjord Badmintonklubb 12 Påmeldingsskjema 13 Når skal jeg spille? 14 Kampoppsett- cupspill 15 Dommerskjemaer

3 GJENNOMFØRING Arrangement Formål: Formålet med et skolemesterskap i badminton er å lage et arrangement for barn i klasse. Skolemesterskapet er først og fremst et rekrutteringsstevne, og hensikten er å rekruttere flere unge badmintonspillere til den lokale klubben. Spillehall: Spillehallen bør være så stor at det er plass til minst fire baner. Antall baner må vurderes opp mot hvor mange deltakere og lag som kan delta. Ved stor deltakelse kan det være aktuelt å arrangere skolemesterskap over flere dager. Avvikling: Skolemesterskapene kan enten arrangeres i skoletiden, på kveldstid eller i helgen. Arrangør, enten badmintonklubb eller krets, må bli enig med skolen/e angående tidspunkt. Klasser: Skolemesterskapet arrangeres som en lagkonkurranse for hvert klassetrinn. Lagene skal bestå av et visst antall jenter og gutter. Antall deltakere på et lag kan variere og bestemmes av arrangøren. I de tre konseptene du kan finne her, er det riktignok lagt opp til at hvert lag består av to jenter og to gutter. Spilleform: Kampene kan avvikles på ulike måter. Det ligger vedlegg på noen eksempler for gjennomføring av skolemesterskap. To av eksemplene har vært gjennomført, henholdsvis i Sandefjord og Hamar. Det siste eksemplet er et forslag på en aktivitetsturnering (det spilles puljespill, uten at det kåres vinnere). Kampoppsett: Arrangør setter opp kampoppsett for turneringen med tidsskjema. Det vil være forhold som kan være hensiktsmessige å ta hensyn til i oppsettet, for eksempel at en skole stiller med flere lag i samme klasse og at disse lagene ikke blir satt opp i samme pulje. Reisevei kan også være en faktor som bør tas hensyn til, slik at man setter opp de skolene med kortest reiseavstand i de første kampene. Spillere Deltagelse: Det er ingen krav til å være medlem i en badmintonklubb for å være med i skolemesterskapet. Deltakerne representerer skolen de går på. Hvis et lag ikke har nok spillere kan barn fra lavere klassetrinn delta. Utstyr Spilleutstyr: Arrangør i samarbeid med skolen har ansvar for å stille med racketer, baller og badmintonnett. Førstehjelpsutstyr: Det skal være førstehjelpsutstyr tilgjenglig i hallen. 3

4 Dommere/veiledere Arrangøren har ansvar for å stille med dommere/veiledere til kampene. Dommerne/veilederne bør ha en viss kunnskap om idretten. Det kan være et alternativ å bruke eldre elever som er aktive utøvere innen badminton. Dommerne/veilederne må sette seg inn i regelverket som gjelder for skolemesterskapet. Dommerne/veilederne bør få utdelt telleskjema eller dommerskjema, for å gjøre resultatet oversiktlig og lett å behandle for sekretariatet. Sekretariat Sekretariatet har i oppgave å koordinere og sette opp resultatene, og besvare spørsmål angående turneringen. Turneringsansvarlig (oppmann) bør sitte i sekretariatet. Premiering Premiering i turneringer med sluttspill - T-skjorter til vinnerlaget. - Deltakerdiplom til alle deltakerne. Arrangøren får et sett med t-skjorter ved henvendelse til forbundskontoret. Også deltakerdiplom bestilles fra forbundskontoret. Premiering i aktivitetsturneringer - Klassesett med racketer (30 stykk) og baller, trekkes ut blant deltakende lag. - Diplomer til alle deltakerne. Arrangøren får et sett med racketer og baller ved henvendelse til forbundskontoret. Racketsettet skal trekkes ut blant alle deltakende lag. Disse formene for premiering er fastsatt ut i fra hva man kan få i støtte fra forbundet i forbindelse med skolemesterskap. Det er imidlertid ikke noe som står i veien for at hver arrangør kan komme med individuelle løsninger, eventuelt i tillegg til disse forslagene. Krav till arrangement: Det stilles krav til arrangementet for at klubben skal kunne benytte seg av støtte fra forbundet. Turneringen må omfatte minst 3 av de lokale skolene, og det må arrangeres for minst 2 klassetrinn. NB! I noen tilfeller vil disse kravene kunne sees bort i fra, for eksempel når det gjelder steder med storskoler eller store geografiske avstander. 4

5 Økonomi Å arrangere en slik turnering trenger ikke å koste mye penger. Om en eller to voksne fra klubben stiller på arrangementsdagen, og klubbens medlemmer stiller opp for å dømme trengs det ikke flere folk til denne delen av arrangementet. Selve planleggingen av turneringen trenger heller ikke å bli tidkrevende eller vanskelig, ved hjelp av tips og materiell fra dette hefte. Den delen av arrangementet som kan bli kostbar er leie av hall, dersom turneringen arrangeres på kveldstid eller i helgen. Dersom arrangementet foregår på dagtid er det vanligvis ikke noe problem å inngå en avtale om å låne en idrettshall i de aktuelle timene. På ettermiddags- og kveldstid derimot, vil idrettshallene være opptatt i utgangspunktet. Løsningen kan da være at badmintonklubben ofrer sine timer i hallen en kveld, til fordel for turneringen. Utover premiering som forbundet står for, kan arrangøren eventuelt stå for ekstra premiering. Det foreligger ingen restriksjoner fra forbundet angående sponsing, så arrangørklubbene står fritt til å styre dette selv. Dersom man benytter seg av de forslagene til premiering som finnes her, betyr det at det ikke blir noen utgifter for arrangør på denne posten. Påmeldingsavgift: Ved å ta deltakeravgift/påmeldingsavgift fra de som skal være med å spille i turneringen, vil man kunne få inn en liten sum penger. Dette kan for eksempel gå til å dekke noen av kostnadene ved premiering. Det er imidlertid viktig å poengtere at disse turneringene ikke skal være noen stor inntektskilde for klubbene. Det å arrangere slike turneringer er til klubbenes beste, og eventuell støtte eller inntekter skal sees på som en hjelp på vei. Det er klubbene selv som må jobbe for den lokale rekrutteringen av barn og ungdom! Derfor skal det heller ikke være noe i veien for at klubbene selv bruker noe av egne midler til et slikt arrangement, dersom dette skulle være nødvendig. Det kan for eksempel være midler som er satt av til rekrutteringsarbeid eller lignende. 5

6 Skolemateriell Det finnes mulighet for alle landets skoler å kjøpe badmintonutstyr som kan benyttes i undervisning eller til skolemesterskap. Utstyrspakker fås kjøpt i fire ulike modeller, avhengig av hvor mange racketer man trenger og kvalitet på racketene. Utstyrspakkene kan bestilles gjennom NBF eller direkte av SportModern ( Pakke nr. 1 Utsalgspris Tilbud fra NBF Sett med racketer, 15 stk (Forza B300) 2235,- 1200,- Baller, 18 stk (Yonex Mavis) 597,- 327,- Racketbag (til alle racketene) 500,- 395,- 3332,- 1922,- Pakke nr. 2 Sett med racketer, 30 stk ( Forza B300) 4470,- 2400,- Baller 30 stk, (Yonex Mavis) 995,- 545,- Racketbag (til alle racketene) 600,- 470,- 6065,- 3415,- Pakke nr. 3 Sett med 15 stk (Yonex /Forza ) 2985,- 2250,- Baller 18 stk (Yonex Mavis) 597,- 327,- Racketbag (til alle racketene) 500,- 395,- 4082,- 2972,- Pakke nr. 4 Racketer 30 stk (Yonex/Forza) 5970,- 4500,- Baller 30 stk, (Yonex Mavis) 995,- 545,- Racketbag (til alle racketene) 600,- 470,- 7565,- 5815,- EKSKL.PORTO FAKTURA PR. 30 dg. Pakkene bestilles hos Sport Modern, enten på mail eller telefon Arne mobil /Susan mobil Hvis dere har spesielle ønsker når det gjelder racketer i pakkene så lager vi spesielle tilbud. Har dere spørsmål om badminton ta kontakt. Litteratur - Hefte Gøy med badminton, med spilleregler, teknikk og øvelser (gratis). - Informasjonshefte Dette er badminton (gratis). - Bok Badmintonbogen, for viderekommende spillere. Beskrivelser av slagteknikker, fotarbeid osv. (275,- + porto). 6

7 AKTIVITETSTURNERING Innledning Skolemesterskap som aktivitetsturnering er laget for elever under 12 år, på bakgrunn av Norges Idrettsforbund sine barneidrettsbestemmelser. Det innebærer at det ikke er noe form for sluttspill, lagene spiller kun puljespill. Lagene blir ikke rangert, men resultatene blir registrert og eventuelt satt opp på egnet sted i hallen på turneringsdagen. Hensikten med en slik turnering er mest mulig aktivitet. Hvert lag består av to jenter og to gutter, i tillegg til to reserver (en av hvert kjønn). Kampene spilles som lagkamper i 2*9 minutter, eventuelt 1*9 minutter hvis hallkapasiteten ikke er tilstrekkelig i forhold til antall påmeldte lag. Reglene for en slik aktivitetsturnering er beskrevet under. Regler 1 En lagkamp varer i 2*9 minutter. 2 Et lag består av fire spillere, to jenter og to gutter. I tillegg kan man ha med seg to reserver, en av hvert kjønn, på hvert lag (i tilfelle sykdom, skader eller andre ting som kan oppstå under skolemesterskapet). 3 En lagkamp består av åtte singlekamper, og foregår ved at de fire spillerne stiller ved hver sin bane, etter ni minutter rullerer spillerne på banene slik at to nye spiller møter hverandre. 4 Spillerne server annenhver gang, og det telles poeng på hver serve uavhengig av hvem som har serven. 5 Tennisserve er ikke tillatt. Det må serves nedenfra. 6 Det er ikke nødvendig å serve diagonalt. 7 Linjer: bakerste linjen bak, innerste linjen på siden. I tillegg må en serve være lengre enn den korte servelinjen. 8 Feil dømmes ikke. 9 Lag som mangler jente/r eller gutt/er har tapt disse kampene på forhånd. Ved stor deltakelse kan arrangøren endre spilleopplegget på forhånd eller underveis for å holde tidsskjemaet. Det kan være ved at det kun spilles fire singlekamper per lagkamp, det vil si at man dropper å rullere. Da vil kampen vare i 1*9 minutter. Det kan også komme endringer i omgangenes varighet for øvrig. 7

8 TURNERINGSEKSEMPEL FRA HAMAR Innledning På Hamar har det vært gjennomført skolemesterskap for 6. trinn siste sju år. Under er konseptet for gjennomføring beskrevet, i form av oppsett, tidsskjema og lignende. Turneringen gjennomføres med puljespill og sluttspill. For å aktivisere flest mulig, spilles det double. Samme oppstett kan brukes i singel Hvert lag består av 8 spillere, gutter og jenter blandet. Kampene spilles som lagkamper på 9 minutter. Regelverket er beskrevet nærmere under. Regler 1 En lagkamp varer i 9 minutter. 2 Et lag består av åtte spillere, to jenter og to gutter. I tillegg kan man ha med seg to reserver, en av hvert kjønn, på hvert lag. 3 En lagkamp består av fire doublekamper, og foregår ved at de åtte spillerne stiller ved hver sin bane. 4 Det telles poeng på vanlig måte, med stopper ikke ved Tennisserve er ikke tillatt. Det må serves nedenfra. 6 Det er ikke nødvendig å serve diagonalt. 7 Linjer: bakerste linjen bak, innerste linjen på siden. I tillegg, serven må over den fremre servelinjen. 8 Lag som mangler jente/r eller gutt/er har tapt disse kampene på forhånd. Ved stor deltakelse kan arrangøren endre spilleopplegget på forhånd eller underveis for å holde tidsskjemaet. Det kan også komme endringer i omgangenes varighet for øvrig. 8

9 Eksempel 1: Puljeoversikt/kampnummer og tidsskjema PULJE 1 Lag 1 Lag 2 Lag 3 Lag 4 Lag Lag vinner Lag 3 2 Lag 4 PULJE 2 Lag 5 Lag 6 Lag 7 Lag 8 Lag Lag vinner Lag 7 4 Lag 8 13 KLOKKESLETT PULJE KAMP NR LAG 1 1 Lag 1: vs Lag 2: 1 2 Lag 3: vs Lag 4: 2 3 Lag 5: vs Lag 6: 2 4 Lag 7: vs Lag 8: 1 5 Lag 1: vs Lag 3: 1 6 Lag 2: vs Lag 4: 2 7 Lag 5: vs Lag 7: 2 8 Lag 6: vs Lag 8: 1 9 Lag 1: vs Lag 4: 1 10 Lag 2: vs Lag 3: 2 11 Lag 5: vs Lag 8: 2 12 Lag 6: vs Lag 7: 13 Finale Vinner pulje 1: vs vinner pulje 2: Premiering og avslutning 9

10 Eksempel 2: Puljeoversikt/kampnummer og tidsskjema Lag 1 Lag 2 Lag 3 toer Lag vinner Lag 2 5 treer Lag treer Lag 4 Lag 5 Lag 6 Lag toer Lag 5 6 vinner Lag 6 Lag 7 Lag 8 Lag 9 toer Lag vinner Lag 8 7 treer Lag treer Lag 10 Lag 11 Lag 12 Lag toer Lag 11 8 vinner Lag KLOKKESLETT PULJE KAMP NR LAG 1 1 Lag 1: vs Lag 2: 2 2 Lag 4: vs Lag 5: 3 3 Lag 7: vs Lag 8: 4 4 Lag 10: vs Lag 11: 1 5 Lag 2: vs Lag 3: 2 6 Lag 5: vs Lag 6: 3 7 Lag 8: vs Lag 9: 4 8 Lag 11: vs Lag 12: 1 9 Lag 1: vs Lag 3: 2 10 Lag 4: vs Lag 6: 3 11 Lag 7: vs Lag 9: 4 12 Lag 10: vs Lag 12: plass pulje 1: vs 3. plass pulje 2: plass pulje 3: vs 3. plass pulje 4: plass pulje 1: vs 1. plass pulje 2: plass pulje 3: vs 1. plass pulje 4: plass pulje 1: vs 2. plass pulje 2: plass pulje 3: vs 2. plass pulje 4: 19 Finale vinner kamp 15: vs vinner kamp 16: Premieutdeling og avsluting 10

11 TURNERINGSEKSEMPEL FRA SANDEFJORD Innledning I Sandefjord har man i en rekke år arrangert skolemesterskap for klassetrinn. Noen år har man også inkludert 4. trinn i skolemesterskapet. Under er konseptet for turneringen beskrevet, i form av oppsett, innbydelse og lignende. Oppsettet for turneringen innebærer at alle lag først spiller puljespill og vinnerne av puljene avanserer til et sluttspill, etter utslagsmetoden. Hvert lag består av to gutter og to jenter. Kampene spilles som lagkamper og hver kamp spilles i best av tre sett til 11. Regelverket er beskrevet nærmere under. Regler 1 Best av tre sett til 11. Sidebytte etter hvert sett. 2 Vi server annenhver gang. Det skal telles poeng ved hver serve! 3 Tennisserve ikke tillatt. 4 Ikke nødvendig med diagonal serve. 5 Linjer single: bakerste linje bak, innerste linje på siden, kort servelinje Double: bakerste linje bak, ytterste linje på siden, kort servelinje 6 Kun en serve i double. 7 Dersom et lag har vunnet de tre første kampene, skal de gjenværende to kampene spilles. 8 Lag som mangler jente/r eller gutt/er har tapt disse singelkampene på forhånd. Kampene skal likevel spilles, men kan ikke vinnes av det lag som mangler jente eller gutt. 9 Det er ikke tillatt for en elev å bytte lag etter at laget har begynt å spille. 10 Når lagkampene begynner og laget skriver opp hvem som skal spille de enkelte kampene, er det ikke tillatt at endre dette oppsettet. Ved stor deltagelse kan arrangøren endre antall poeng per sett underveis for å holde tidsskjema. Vær tålmodig! 11

12 INNBYDELSE TIL SKOLEMESTERSKAP I BADMINTON 2010 Tid: Torsdag 28. oktober fra kl Hvem: Lag: Klasselag fra 5., 6. og 7. klasse Et lag består av 2 jenter og 2 gutter I hver runde skal laget spille: 2 gutte-single kamper, 2 jente-single kamper, en double-kamp (5 kamper). Sted: Ta med: Premier: Påmelding: Jotunhallen Racket (hvis du har), innesko og treningstøy Pizzakveld for vinnerlagene og vandrepokal Senest torsdag 21. oktober til epost: Med følgende info: Navn på skolen, klassetrinn, navneliste over deltakerne på laget og navn og mobilnummer til den som sendte påmeldingen. Det vil dessverre ikke bli mulig å melde seg på etter 21. oktober da kampoppsettet vil trekkes denne dagen. Håper på forståelse for det. Kampstart for lagene (trekning) vil bli lagt ut på mandag 25. oktober kl Deltakeravgift: Kr 50 pr spiller, betales lagvis ved fremmøte til skolemesterskapet i Jotunhallen. Hvis spørsmål ta kontakt med :Torhild S. Johannessen, tlf , eller Henriette Seeberg tlf: Vi gleder oss til å se dere i hallen! Sportslig hilsen styret i Sandefjord Badmintonklubb 12

13 Påmeldingsskjema Skole Klasse Lag 1 Lag 2 Ansvarlig: Ansvarlig: Lag 3 Lag 4 Ansvarlig: Ansvarlig: 13

14 Når skal jeg spille? Ut fra puljene kan du finne ur når og hvem du skal spille mot. Lag A Lag B Lag C Lag D Lag A Lag B 6 4 Lag C 2 Lag D Her er to eksempler: - Lag A skal spille kamp 1 mot lag B, kamp 3 mot lag C og kamp 5 mot lag D. - Lag C skal spille kamp 2 mot lag D, kamp 3 mot lag A og kamp 6 mot lag B. 14

15 Lag 1: Lag 2: Lag 3: Lag 4: Lag 5: Lag 6: Lag 7: Lag 8: Lag 9: Lag 10: Lag 11: Lag 12: Lag 13: Lag 14: Lag 15: Lag 16: 15

16 TELLESKJEMA SKOLEMESTERSKAP Lag Poeng Sum TELLESKJEMA SKOLEMESTERSKAP Lag Poeng Sum TELLESKJEMA SKOLEMESTERSKAP Lag Poeng Sum TELLESKJEMA SKOLEMESTERSKAP Lag Poeng Sum 16

17 DOMMERSKJEMA SKOLEMESTERSKAP mot klokken Guttesingle 1 Guttesingle 2 Jentesingle 1 Jentesingle 2 mot Vinner Resultat mot Vinner Resultat mot Vinner Resultat mot Vinner Resultat Double og mot og Vinner Resultat Lagkamp vunnet av Dommer/teller 17

18 18

Reglement MVGS 2015-2016. Reglement for Mesterskap Videregående skoler 2016

Reglement MVGS 2015-2016. Reglement for Mesterskap Videregående skoler 2016 Reglement for Mesterskap Videregående skoler 2016 1 av 8 NVBF 01.12.2015 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Reglement for Mesterskap for videregående skoler... 4 1.0 Struktur... 4 1.1 Runder...

Detaljer

Lag-NM 2013 - Oslo. Informasjon og spilleopplegg VELKOMMEN

Lag-NM 2013 - Oslo. Informasjon og spilleopplegg VELKOMMEN Lag-NM 2013 - Oslo Informasjon og spilleopplegg VELKOMMEN Norges Biljardforbund ønsker alle klubber og spillere velkommen til årets lag-nm i pool. Det er alltid hyggelig å møte så mange av landets spillere

Detaljer

Invitasjon 2014 GANGAVSTAND VELORGANISERT GOD SERVICE GRESSBANER GOD MAT KJEMPEDISKO TIVOLI 29. - 31. AUG GRUE KOMMUNE.

Invitasjon 2014 GANGAVSTAND VELORGANISERT GOD SERVICE GRESSBANER GOD MAT KJEMPEDISKO TIVOLI 29. - 31. AUG GRUE KOMMUNE. GANGAVSTAND VELORGANISERT GOD SERVICE GRESSBANER GOD MAT KJEMPEDISKO TIVOLI Invitasjon 2014 29. - 31. AUG Grue Kommune GRUE KOMMUNE VELKOMMEN Grueturneringen har igjen gleden av å invitere deres jente-

Detaljer

Invitasjon 2015 28. - 30. AUG. Gangavstand Velorganisert God service Gressbaner God mat Kjempedisko Tivoli GRUE KOMMUNE.

Invitasjon 2015 28. - 30. AUG. Gangavstand Velorganisert God service Gressbaner God mat Kjempedisko Tivoli GRUE KOMMUNE. Invitasjon 2015 28. - 30. AUG Gangavstand Velorganisert God service Gressbaner God mat Kjempedisko Tivoli GRUETURNERINGEN 35 år! Grue Kommune GRUE KOMMUNE VELKOMMEN I år er det 35. gangen vi har gleden

Detaljer

Kapittel 3. LAGSERIEN

Kapittel 3. LAGSERIEN 3.1 ORGANISERING Kapittel 3. LAGSERIEN 3.1.1 HERRER 3.1.1.1 Innledende bestemmelser 3.1.1.1.1 Den nasjonale lagserien Den nasjonale lagserien består av Stiga-ligaen 1., 2., 3. divisjon og dameserien. Serien

Detaljer

INVITASJON NORGES IDRETTSHØGSKOLE OSLO LØRDAG 14. - SØNDAG 15. JUNI. Hovedsponsor: Stiftelsen Sophies Minde

INVITASJON NORGES IDRETTSHØGSKOLE OSLO LØRDAG 14. - SØNDAG 15. JUNI. Hovedsponsor: Stiftelsen Sophies Minde INVITASJON JUNIORLEKENE 2014 LØRDAG 14. - SØNDAG 15. JUNI NORGES IDRETTSHØGSKOLE OSLO Hovedsponsor: SSM Stiftelsen Sophies Minde Oslo handicapidrettslag inviterer bevegelseshemmede, synshemmede og hørselshemmede

Detaljer

TURNERINGS- OVERSIKT LIMTREHALLEN 2015. Uke 1 til uke 19

TURNERINGS- OVERSIKT LIMTREHALLEN 2015. Uke 1 til uke 19 TURNERINGS- OVERSIKT LIMTREHALLEN Uke 1 til uke 19 1 Velkommen til Limtrehallen! Vinteren har vi et mer omfattende turneringsprogram enn noen gang tidligere! Denne oversikten er laget for at alle lokale

Detaljer

Sarpsborg IL Håndball inviterer til håndballturnering Sarpsborg 3. 5. mai 2013

Sarpsborg IL Håndball inviterer til håndballturnering Sarpsborg 3. 5. mai 2013 Sarpsborg IL Håndball inviterer til håndballturnering Sarpsborg 3. 5. mai 2013 Sarpsborg IL Håndball ønsker i år igjen å invitere til Olavscupen. Olavscupen er satt opp som en avslutningsturnering for

Detaljer

Titleist Tour 2014 Race to Frederikshavn

Titleist Tour 2014 Race to Frederikshavn Titleist Tour 2014 Race to Frederikshavn Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Nytt i 2014... 2 Generelt... 2 Spill og bestemmelser... 2 Spilleformer... 2 Baneoppsett og banelengder... 2 Informasjon om den

Detaljer

Jente 16, junior og dame Træffhuset, Molde 30. november - 1. desember

Jente 16, junior og dame Træffhuset, Molde 30. november - 1. desember Velkommen til CUP 2013 Jente 16, junior og dame Træffhuset, Molde 30. november - 1. desember HVEM FÅR INNBYDELSE. Innbydelsen er sendt ut til alle klubber med lag i kretsserier. Cupen gjelder klubblag.

Detaljer

Lørdag 7. mars og søndag 8. mars har Vanvik Idrettslag gleden av å ønske hjertelig velkommen til Vanvikan Indoor for klassene G14, G16, J14 og J16.

Lørdag 7. mars og søndag 8. mars har Vanvik Idrettslag gleden av å ønske hjertelig velkommen til Vanvikan Indoor for klassene G14, G16, J14 og J16. Lørdag 7. mars og søndag 8. mars har Vanvik Idrettslag gleden av å ønske hjertelig velkommen til Vanvikan Indoor for klassene G14, G16, J14 og J16. Gutteklassene spilles lørdag 7. mars og jenteklassene

Detaljer

UNGDOMSTREFF I ØSTFOLDHALLEN 2013 TURNERING FOR UNGDOM 13-19 ÅR. KRETSMESTERSKAP 5'er FOTBALL INNENDØRS

UNGDOMSTREFF I ØSTFOLDHALLEN 2013 TURNERING FOR UNGDOM 13-19 ÅR. KRETSMESTERSKAP 5'er FOTBALL INNENDØRS UNGDOMSTREFF I ØSTFOLDHALLEN 2013 TURNERING FOR UNGDOM 13-19 ÅR KRETSMESTERSKAP 5'er FOTBALL INNENDØRS Vi har gleden av å invitere til Ungdomstreff i Østfoldhallen 2013. Litt om Ungdomstreffen: Østfold

Detaljer

INVITASJON NORGES IDRETTSHØGSKOLE OSLO TIL LØRDAG 12. - SØNDAG 13. MAI. Hovedsponsor:

INVITASJON NORGES IDRETTSHØGSKOLE OSLO TIL LØRDAG 12. - SØNDAG 13. MAI. Hovedsponsor: JUNIORLEKENE INVITASJON TIL 2007 LØRDAG 12. - SØNDAG 13. MAI NORGES IDRETTSHØGSKOLE OSLO Hovedsponsor: Oslo handicapidrettslag inviterer bevegelseshemmede, synshemmede og døve barn og unge fra og med 7

Detaljer

Jente 16 og senior dame Træffhuset, Molde 5. - 6. desember

Jente 16 og senior dame Træffhuset, Molde 5. - 6. desember Velkommen til Jente 16 og senior dame Træffhuset, Molde 5. - 6. desember HVEM FÅR INNBYDELSE. Innbydelsen er sendt ut til alle klubber med lag i kretsserier. Cupen gjelder klubblag. Innbydelsen er utsendt

Detaljer

VELKOMMEN TIL KRISTIANSAND OG GARANTI CUP

VELKOMMEN TIL KRISTIANSAND OG GARANTI CUP VELKOMMEN TIL KRISTIANSAND OG GARANTI CUP TIDLIGERE SEBRA CUP Det er i år 30. gang F.K. Donn arrangerer en fotballturnering for jenter og gutter opp til og med 12 år. År etter år deltar ca. 200 lag i turneringen,

Detaljer

INVITASJON TIL NORGES IDRETTSHØGSKOLE OSLO LØRDAG 1. - SØNDAG 2. JUNI. Hovedsponsor:

INVITASJON TIL NORGES IDRETTSHØGSKOLE OSLO LØRDAG 1. - SØNDAG 2. JUNI. Hovedsponsor: JUNIORLEKENE INVITASJON TIL 2013 LØRDAG 1. - SØNDAG 2. JUNI NORGES IDRETTSHØGSKOLE OSLO Hovedsponsor: Oslo handicapidrettslag inviterer bevegelseshemmede, synshemmede og hørselshemmede barn og unge fra

Detaljer

Invitasjon til 25.mars 27.mars 1.april 3.april Påmelding fra 15.desember 2010 Siste frist for påmelding er 26.januar 2011

Invitasjon til 25.mars 27.mars 1.april 3.april Påmelding fra 15.desember 2010 Siste frist for påmelding er 26.januar 2011 Invitasjon til 25.mars 27.mars Og 1.april 3.april Påmelding fra 15.desember 2010 Siste frist for påmelding er 26.januar 2011 Idrettslaget Varegg har den glede å invitere deres idrettslag til Varegg Cup

Detaljer

Arrangementshåndbok Fargerik Fotball

Arrangementshåndbok Fargerik Fotball Arrangementshåndbok Fargerik Fotball Fargerik Fotball er en turnering som viser at vi kan ha det gøy sammen på banen uansett hvordan vi ser ut, hvor foreldrene våre er født eller hva vi tror på. Fargerik

Detaljer

Velkommen til julecupen 2011

Velkommen til julecupen 2011 Velkommen til julecupen 2011 Også i år er det en stor glede for oss å kunne ønske deltakere og tilskuere velkommen til den tradisjonelle julecupen i regi av Rælingen Håndballklubb. Arrangementet er det

Detaljer

INVITASJON NORGES IDRETTSHØGSKOLE OSLO. Juniorlekene arrangeres i år for 30. gang! LØRDAG 30. - SØNDAG 31. MAI. Hovedsponsor: Stiftelsen Sophies Minde

INVITASJON NORGES IDRETTSHØGSKOLE OSLO. Juniorlekene arrangeres i år for 30. gang! LØRDAG 30. - SØNDAG 31. MAI. Hovedsponsor: Stiftelsen Sophies Minde INVITASJON JUNIORLEKENE Juniorlekene arrangeres i år for 30. gang! 2015 LØRDAG 30. - SØNDAG 31. MAI NORGES IDRETTSHØGSKOLE OSLO Hovedsponsor: SSM Stiftelsen Sophies Minde Oslo handicapidrettslag inviterer

Detaljer

(informasjon til gymnastikklærere)

(informasjon til gymnastikklærere) (informasjon til gymnastikklærere) Badminton er det rette valget for den som vil prøve en enkel, morsom idrett som hele tiden byr på nye utfordringer. Badminton er ikke bare en hurtig, krevende konkurranseidrett,

Detaljer

Velkommen til Stiga Norges Cup

Velkommen til Stiga Norges Cup LAKSEVÅG BORDTENNISKLUBB Postboks 68, Kristianborg, 5822 Bergen Mobil 91690364, Otto Bankkonto: 9521.65.15545 E-post: otto.h@laksevagbtk.no Hjemmeside: www.laksevagbtk.no Velkommen til Stiga Norges Cup

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TROMSØ BADMINTONKLUBB 2011/2012

HANDLINGSPLAN FOR TROMSØ BADMINTONKLUBB 2011/2012 HANDLINGSPLAN FOR TROMSØ BADMINTONKLUBB 2011/2012 1. Overordnede verdier Tromsø badmintonklubb skal ha et tilbud til alle som ønsker å spille badminton i Tromsø utfra sine ønsker, behov og ambisjoner-

Detaljer

Nasjonal Årsklassemønstring 2008

Nasjonal Årsklassemønstring 2008 Nasjonal Årsklassemønstring 2008 Sentralbadet, Bergen 28. til 30. mars Sentralbadet, Bergen 28. til 30. mars Innbydelse Nasjonal Årsklassemønstring 2008 side 2 Som teknisk arrangør har Bergens Svømme og

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Øst 2015

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Øst 2015 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Øst 2015 Fredrikstad, Kongstenhallen Tid 6. til 8. Februar Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2015 - side 2 Som teknisk arrangør har Kongstensvømmerne, på vegne

Detaljer

Tiltaksplan for norsk bordtennis (Norsk modell for bordtennis)

Tiltaksplan for norsk bordtennis (Norsk modell for bordtennis) Alder Hva skal gjøres? (Tiltak/trening/konkurranse.) 6-7 år Besøke/samarbeide med barneidrettsskoler. Tiltaksplan for norsk bordtennis (Norsk modell for bordtennis) Hvem skal gjøre det? (Ansvarlig.). Hvordan

Detaljer

inviterer til SHELL CUP i Kristiansund 17. 19. april 2015

inviterer til SHELL CUP i Kristiansund 17. 19. april 2015 inviterer til SHELL CUP i Kristiansund 17. 19. april 2015 Vi har et sterkt fokus på kvalitet og strekker oss langt for at nettopp ditt lag skal få en uforglemmelig opplevelse, her i byen ved havet. Turneringen

Detaljer

SYDVESTEN turneringshelg

SYDVESTEN turneringshelg SYDVESTEN turneringshelg Haugesund 25. 27. oktober 2013 SAGA TURNERING for Bedriftslag Teknisk arrangør: Volleyballutvalget i Nord-Rogaland Velkommen! I heftet finner ditt lag informasjon om Sydvesten

Detaljer

REMA 1000 Skjærgårdscup 2012

REMA 1000 Skjærgårdscup 2012 REMA 1000 Skjærgårdscup 2012 Langesund Sport og Fritid vil ha stand i hallen under hele cupen. Her vil det være knalltilbud på alt av fotballutstyr, fritidstøy og annet sportsutstyr. LIF Fotballs sponsorer

Detaljer

BERGBY S FOTBALLCUP 2011

BERGBY S FOTBALLCUP 2011 BERGBY S FOTBALLCUP 2011 Pors Stadion 28. 29. Mai Informasjon til lagledere Reglement Støttespillere Spillerlister Klasseinndeling Våre samarbeidspartnere Side 1 VELKOMMEN TIL CUP Pors Grenland Fotball,

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Velkommen til Stiga Norges Cup

Velkommen til Stiga Norges Cup LAKSEVÅG BORDTENNISKLUBB Postboks 68, Kristianborg, 5822 Bergen P.55-900518 M.911-43540/ 91690364, Otto Bank giro: 9521.65.15545 E-post: otto.h@laksevagbtk.no Hjemmeside: www.laksevagbtk.no Velkommen til

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel vest 2013

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel vest 2013 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel vest 2013 Stavanger 8. 10. februar 2013 Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2013 - side 2 Som teknisk arrangør har Rogaland Svømmekrets, på vegne av Norges Svømmeforbund,

Detaljer

OPPSETT & INFO BOWLINGTURNERING HØSTEN 2013

OPPSETT & INFO BOWLINGTURNERING HØSTEN 2013 & INFO BOWLINGTURNERING HØSTEN 2013 www.2680.no 97 13 03 35 post@2680.no HER VIL DERE FINNE ALL RELEVANT INFORMASJON FOR ÅRETS TURNERING! DET BLIR FØRSTE GANG FOR OSS SOM ARRANGØR AV BOWLINGTURNERING I

Detaljer

Easybasket (U12)og småbasket (U14) cup i BRMN sesongen 2012-2013

Easybasket (U12)og småbasket (U14) cup i BRMN sesongen 2012-2013 Easybasket (U12)og småbasket (U14) cup i BRMN sesongen 2012-2013 Ansvarsfordeling side 1 Regionen skal: Fordele arrangement etter søknader fra klubbene Sørge for halltid Fakturere deltagende lag Sørge

Detaljer

Norsk Årsklassemesterskap

Norsk Årsklassemesterskap Norsk Årsklassemesterskap (ÅM) 2014 Stavanger svømmehall 25.-27. april Norsk Årsklassemesterskap (ÅM) 2014 side 2 Som teknisk arrangør har Rogaland svømmekrets, på vegne av Norges Svømmeforbund, gleden

Detaljer

Det gleder å se at arrangementene forsetter å imponere. Vi håper flere tar steget og ønsker å arrangere turneringer på alle nivåer i 2014.

Det gleder å se at arrangementene forsetter å imponere. Vi håper flere tar steget og ønsker å arrangere turneringer på alle nivåer i 2014. Til medlemsklubber Oslo, 25. Oktober 2013 ARRANGEMENTSKRITERIER FOR NORGESCUP I DISKGOLF 2014 Norgescupturneringene er sanksjonert av DSN under NAIF. DSN står ikke som arrangør av noen konkurranser. Uten

Detaljer

Lørdag 25. april / Søndag 26. april

Lørdag 25. april / Søndag 26. april Lørdag 25. april / Søndag 26. april I Katfosshallen Modum bordtennisklubb ønsker alle velkommen til REGIONSCUP/MESTERSKAP 3 SØR KLASSEINNDELING OBS: Følg med på modumbtk.no for tidsskjema som blir publisert

Detaljer

CHEERFEST MINI OG PEEWEE ARRANGEMENTSINFORMASJON

CHEERFEST MINI OG PEEWEE ARRANGEMENTSINFORMASJON CHEERFEST MINI OG PEEWEE ARRANGEMENTSINFORMASJON ARRANGEMENTSINFORMASJON Som medlem av Norges Idrettsforbund skal vi følge deres Bestemmelser om barneidrett og ivareta Idrettens barnerettigheter. Dette

Detaljer

PROGRAM FOR LAG NM / SERIESYSTEMET

PROGRAM FOR LAG NM / SERIESYSTEMET PROGRAM FOR LAG NM / SERIESYSTEMET Drammen GK OG Norges Golfforbund ØNSKER VELKOMMEN TIL LAG NM JUNIOR 2014 Turneringskomite: TD: Kay R. Harlem HD: Arve Josephson TL: Hans Petter Nilsen tlf: 905 65 737,

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Vest 2015. Tid 6. til 8. Februar

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Vest 2015. Tid 6. til 8. Februar Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Vest 2015 Tid 6. til 8. Februar Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2015 - side 2 Som teknisk arrangør har Bergen Svømme- og Livredningsklubb, på vegne av Norges

Detaljer

Reglement NM for veteraner Revidert av Norges Volleyballforbund (NVBF) 04.02.2015

Reglement NM for veteraner Revidert av Norges Volleyballforbund (NVBF) 04.02.2015 Reglement NM for veteraner Revidert av Norges Volleyballforbund (NVBF) 04.02.2015 1 Mesterskapsstruktur 1.1 Klasser NM avvikles med klasser for menn og klasser for kvinner, med følgende aldersinndeling:

Detaljer

Innledning. Organisering av Bergen Badmintonklubb

Innledning. Organisering av Bergen Badmintonklubb Innledning Vi vil først få berømme NBF for initiativet om å sette i gang en konkurranse om å kåre årets ungdomsklubb 2015. Dette er et flott tiltak på flere måter. For det første vil det gi anerkjennelse

Detaljer

Futsal KM. Dette er informasjon til klubber som ønsker å bli lokal arrangør av kretsmesterskapet i futsal.

Futsal KM. Dette er informasjon til klubber som ønsker å bli lokal arrangør av kretsmesterskapet i futsal. Futsal KM 2013 Dette er informasjon til klubber som ønsker å bli lokal arrangør av kretsmesterskapet i futsal. Søknadsfrist for lokale arrangører er 27.05.13 Tildeling av Futsal KM Sunnmøre Fotballkrets

Detaljer

Hjertelig velkommen. til. NM på Kongsberg

Hjertelig velkommen. til. NM på Kongsberg Hjertelig velkommen til NM på Kongsberg 1.-3. mai 2009 Det er en stor ære og glede for oss i BK Miners (teknisk arrangør) sammen med NBBF, å ønske velkommen til U16 NM. Utrolig hyggelig at så mange lag

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel sør 2016

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel sør 2016 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel sør 2016 Hokksund svømmehall 5.-7. februar Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2016 - side 2 Som teknisk arrangør har Øvre Eiker svømmeklubb, på vegne av Norges

Detaljer

Midtnorsk Junior Cup 2011

Midtnorsk Junior Cup 2011 Midtnorsk Junior Cup 2011 Trøndelag vs. Møre og Romsdal Byneset 2011 Midtnorsk Junior Cup Byneset 2011 Fourball Match Lag Resultat Lag Resultat Sum fourball Foursome Sum Foursome Single 7 Trøndelag Møre

Detaljer

Presentasjon av program for Telenorlekene, Hafjell 2014. Oslo, mars 2014

Presentasjon av program for Telenorlekene, Hafjell 2014. Oslo, mars 2014 Presentasjon av program for Telenorlekene, Hafjell 2014 Oslo, mars 2014 Telenorlekene 2014 - Oppsummering Telenorlekene 2014 gjennomføres på Hafjell i perioden 3.-6. april Telenorlekene arrangeres av Lillehammer

Detaljer

SPILLER INFO. Drammen GK OG Norges Golfforbund LAG NM JUNIOR 2015. Turneringskomite: HD:Bernt Kristoffersen

SPILLER INFO. Drammen GK OG Norges Golfforbund LAG NM JUNIOR 2015. Turneringskomite: HD:Bernt Kristoffersen SPILLER INFO Drammen GK OG Norges Golfforbund ØNSKER VELKOMMEN TIL LAG NM JUNIOR 2015 Turneringskomite: TD: Kay R. Harlem, TL: Hans Petter Nilsen HD:Bernt Kristoffersen tlf: 905 65 737, epost: k.harlem@getmail.no

Detaljer

BERGBY S OG SHELL FOTBALLCUP 2009

BERGBY S OG SHELL FOTBALLCUP 2009 BERGBY S OG SHELL FOTBALLCUP 2009 Pors Stadion 6. 7. juni Informasjon til lagledere Reglement Støttespillere Spillerlister Klasseinndeling Baneoversikt Våre samarbeidspartnere VELKOMMEN TIL CUP Pors Grenland

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel øst 2016

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel øst 2016 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel øst 2016 Sarpsborg 5.-7. februar Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2016 - side 2 Som teknisk arrangør har Sarpsborg IL, svømmegruppa, på vegne av Norges Svømmeforbund,

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel midt 2016

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel midt 2016 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel midt 2016 Levanger Tid 5.-7.2.2016 Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2016- side 2 Som teknisk arrangør har Levanger Svømme- og Livredningsklubb, på vegne av Norges

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Nord 2015

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Nord 2015 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Nord 2015 Sted: Sortland Tid 6. til 8. Februar Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2015 - side 2 Som teknisk arrangør har Sortland Svømme- og Livredningsklubb, på

Detaljer

LYN HUMMEL. ELITETURNERING DAMER 2012 3-5. FEBRUAR Deltakende klubber:

LYN HUMMEL. ELITETURNERING DAMER 2012 3-5. FEBRUAR Deltakende klubber: I slutt LYN HUMMEL ELITETURNERING DAMER 2012 3-5. FEBRUAR Deltakende klubber: 1. Fart 2. Avaldsnes 3. Kongsvinger 4. Bækkelaget 5. Eik Tønsberg 6. Konnerud 7. Lyn 8. Lyn 2 9. Runar 10. Urædd 11. Valdres

Detaljer

Spilleregler for utøvere

Spilleregler for utøvere Spilleregler for utøvere Kort innføring i de viktigste reglene i badminton Dette dokumentet er laget for å gi en innføring i spillereglene i badminton. Det er skrevet slik at utøvere i alle aldre skal

Detaljer

CUP 2014 BLÅBYHALLEN SORTLAND - 22 FEBRUAR. Turneringens hovedsponsor: www.sortlandil.no. elteamcup@gmail.com. facebook.

CUP 2014 BLÅBYHALLEN SORTLAND - 22 FEBRUAR. Turneringens hovedsponsor: www.sortlandil.no. elteamcup@gmail.com. facebook. EL-TEAM CUP 2014 BLÅBYHALLEN SORTLAND - 22 FEBRUAR Velkommen til EL-TEAM CUP Sortland IL ønsker deltakere, ledere, dommere og tilskuere velkommen til Blåbyhallen og EL-TEAM CUP 2014. Dette er første året

Detaljer

REDE Cup 2015. 13. 15. november

REDE Cup 2015. 13. 15. november Det er en glede for oss å kunne invitere til fotballturnering i Mo i Ranas fotballstorstue STÅLHALLEN! VELKOMMEN TIL REDE Cup 2015 (tidligere BM Wulfsberg Cup) 13. 15. november NB! PÅMELDINGSFRIST 1. november

Detaljer

MINI- INNEBANDY. Innebandy er fartsfylt! Innebandy er enkelt! Innebandy er gøy! Innebandy er idretten som passer for alle!

MINI- INNEBANDY. Innebandy er fartsfylt! Innebandy er enkelt! Innebandy er gøy! Innebandy er idretten som passer for alle! MINI- INNEBANDY Innebandy er fartsfylt! Innebandy er enkelt! Innebandy er gøy! Innebandy er idretten som passer for alle! MINI-INNEBANDY Mini-innebandy er innebandy i forenklet form spesielt tilpasset

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Nord 2014

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Nord 2014 Landsdel Årsklassemønstring 2014 Alta 7.-9. februar 2014 Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2014 - side 2 Som teknisk arrangør har Alta Svømmeklubb, på vegne av Norges Svømmeforbund, gleden av å invitere

Detaljer

Barentsstevnet 2012 28-29. januar

Barentsstevnet 2012 28-29. januar Kirkenes Svømmeklubb inviterer til Barentsstevnet 2012 28-29. januar Premier til en verdi av NOK 84 000,- Kirkenes Svømmeklubb har med NSFs godkjenning gleden av å innby til Barentsstevnet i svømming,

Detaljer

Kråkerøy IL. Ønsker din klubber velkommen til KRÅKERØY CUP. for Lillegutter og Smågutter 29. - 30. august 2015. Turneringens hovedsponsor:

Kråkerøy IL. Ønsker din klubber velkommen til KRÅKERØY CUP. for Lillegutter og Smågutter 29. - 30. august 2015. Turneringens hovedsponsor: Kråkerøy IL Ønsker din klubber velkommen til KRÅKERØY CUP for Lillegutter og Smågutter 29. - 30. august 2015 Turneringens hovedsponsor: STENE STÅL GJENVINNING AS VELKOMMEN TIL KRÅKERØY Igjen har vi gleden

Detaljer

Mini- og småbasket cup. BRMN 19. november 2010

Mini- og småbasket cup. BRMN 19. november 2010 Mini- og småbasket cup BRMN 19. november 2010 Ansvarsfordeling Arrangørklubb skal: Sende ut invitasjon Sette opp og sende ut kampoppsettet Arrangere cupen Sette opp dommere til kampene Sørge for sekretariat

Detaljer

Velkommen til Storhamar Cup 2016!

Velkommen til Storhamar Cup 2016! 27. 29. MAI 2016 27. 29. MAI 2016 Velkommen til Storhamar Cup 2016! Velkommen til en ny og litt annerledes Storhamarcup i 2016. For første gang i turneringens historie vil ikke Storhamarcup 2016 arrangeres

Detaljer

Haslum Vårcup 2015. Velkommen til Haslum Vårcup 2015

Haslum Vårcup 2015. Velkommen til Haslum Vårcup 2015 Haslum Vårcup 2015 Velkommen til Haslum Vårcup 2015 Haslum IL, fotballgruppa, ønsker igjen velkommen til fotballcup på Haslumanlegget. Vårcupen er et tilbud rettet til de klubber som ivaretar breddelagene

Detaljer

Oslo og Akershus Bandyregion

Oslo og Akershus Bandyregion Håndbok Minirunde arrangører. Deres klubb skal arrangere Minirunde, i den forbindelse har UU satt sammen er det en del retningslinjer man skal følge, samt tips og råd for en god gjennomføring. Minirunden

Detaljer

Retningslinjer for arrangement av Døvemesterskap i regi av NFF s Døveutvalg. Godkjent av lagledermøtet 25.02.2011

Retningslinjer for arrangement av Døvemesterskap i regi av NFF s Døveutvalg. Godkjent av lagledermøtet 25.02.2011 Døvemesterskap i fotball Reglement (oppdatert 25.02.2011) Retningslinjer for arrangement av Døvemesterskap i regi av NFF s Døveutvalg. Godkjent av lagledermøtet 25.02.2011 1. Tildeling av mesterskap Hvert

Detaljer

Velkommen til Aquarama Open 7-9 juni 2013. Aquarama Open 7-9 juni 2013 i Aquarama, Kristiansand

Velkommen til Aquarama Open 7-9 juni 2013. Aquarama Open 7-9 juni 2013 i Aquarama, Kristiansand Velkommen til Aquarama Open 7-9 juni 2013 Vågsbygd Svømme og- Livredningsklubb og Varodd Svømmeklubb er stolte av å invitere til innvielse av vår nye storstue for svømmesporten på Sørlandet. Aquarama Open

Detaljer

Klubbserien 2014 Turneringsbestemmelser og informasjon, pr. 1. februar 2014 (med forbehold om endringer)

Klubbserien 2014 Turneringsbestemmelser og informasjon, pr. 1. februar 2014 (med forbehold om endringer) Klubbserien 2014 Turneringsbestemmelser og informasjon, pr. 1. februar 2014 (med forbehold om endringer) Innhold Endringer fra pilotsesongen 2013:... 2 0.0 Innledning... 3 1.0 Krav til klubbene... 4 2.0

Detaljer

Lag-NM junior (jenter og gutter)

Lag-NM junior (jenter og gutter) LagNM junior (jenter og gutter) Turneringsbestemmelser 2015 Generelt LagNM for junior arrangeres i samarbeid mellom NGF og golfklubbene. NGFs regelkort 2015 skal benyttes i alle divisjoner. Målsetningen

Detaljer

Velkommen til Minicupfestival 2016

Velkommen til Minicupfestival 2016 Velkommen til Minicupfestival 2016 Ski og Ballklubben Skiold ønsker alle små og store hjertelig velkommen til den tradisjonelle Minicupfestivalen i Drammenshallen. Cupen blir i år arrangert for 36. gang.

Detaljer

IDR 7.1 Varighet SL-trippelen anbefales å gå over minimum to dager hvis dette er hensiktsmessig.

IDR 7.1 Varighet SL-trippelen anbefales å gå over minimum to dager hvis dette er hensiktsmessig. IDR 7 SL-trippelen IDR 7.1 Konsept Under et SL kan TA søke om å avholde en SL-trippel. Dette skal være en konkurranse på tvers av 3 ulike idretter, der resultatene fra hver av de tre konkurranse legges

Detaljer

Klikk for redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil. Velkommen! Klikk for å redigere undertittelstil i malen. Oppstartsmøte for Minihåndball

Klikk for redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil. Velkommen! Klikk for å redigere undertittelstil i malen. Oppstartsmøte for Minihåndball Klikk for redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil Velkommen! Klikk for å redigere undertittelstil i malen Oppstartsmøte for Minihåndball Plan for kvelden Barnehåndballens verdier Hvordan Minihåndball

Detaljer

Retningslinjer for Vestlandsmesterskapet i turn jenter/kvinner gutter/ menn

Retningslinjer for Vestlandsmesterskapet i turn jenter/kvinner gutter/ menn Retningslinjer for Vestlandsmesterskapet i turn jenter/kvinner gutter/ menn Rogaland gymnastikk og turnkrets Hordaland gymnastikk og turnkrets Revidert februar 2011 1 Innholdsfortegnelse: 1 Forside 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

INNBYDELSE TIL. I. ULF-AN BOX OPEN 2009 Internasjonal Bokseturnering. TRONDHEIM NORGE 25. 26. April 2009

INNBYDELSE TIL. I. ULF-AN BOX OPEN 2009 Internasjonal Bokseturnering. TRONDHEIM NORGE 25. 26. April 2009 INNBYDELSE TIL I. ULF-N BOX OPEN 2009 Internasjonal Bokseturnering TRONDHEIM NORGE 25. 26. pril 2009 www.ulf-an.no Sted: Leangen Idretts- og Ishall Tungaveien 3 7047 Trondheim Norge LØRDG 25. april Transport

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Vest 2015. Tid 6. til 8. Februar

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Vest 2015. Tid 6. til 8. Februar Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Vest 2015 Tid 6. til 8. Februar Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2015 - side 2 Som teknisk arrangør har Bergen Svømme- og Livredningsklubb, på vegne av Norges

Detaljer

Invitasjon Nyttårsturneringa SpareBank 1 Cup

Invitasjon Nyttårsturneringa SpareBank 1 Cup Invitasjon Nyttårsturneringa SpareBank 1 Cup Tromsø håndballklubb har gleden av å invitere til nok ei Nyttårsturnering Nyttårsturneringa har lang tradisjon og er vel kjent som en ledende håndballfest i

Detaljer

Klubbserien 2013 (Pilot) Turneringsbestemmelser og informasjon, pr. 3. mai 2013 (med forbehold om endringer)

Klubbserien 2013 (Pilot) Turneringsbestemmelser og informasjon, pr. 3. mai 2013 (med forbehold om endringer) Klubbserien 2013 (Pilot) Turneringsbestemmelser og informasjon, pr. 3. mai 2013 (med forbehold om endringer) Innhold 0.0 Innledning... 2 1.0 Krav til klubbene... 3 2.0 Serieoppsettet/spilleformat... 3

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel nord 2013

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel nord 2013 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel nord 2013 Tromsø 8. 10.februar 2013 Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2013 - side 2 Som teknisk arrangør har Tromsø Svømmeklubb, på vegne av Norges Svømmeforbund,

Detaljer

Retningslinjer for arrangement av Døvemesterskap i regi av NFF s Døveutvalg. Godkjent av lagledermøtet 17.02.2012

Retningslinjer for arrangement av Døvemesterskap i regi av NFF s Døveutvalg. Godkjent av lagledermøtet 17.02.2012 Døvemesterskap i fotball Reglement (oppdatert 04.04.2012) Retningslinjer for arrangement av Døvemesterskap i regi av NFF s Døveutvalg. Godkjent av lagledermøtet 17.02.2012 1. Tildeling av mesterskap Hvert

Detaljer

Turneringsreglement Bend It Cup Kalandseid 2014

Turneringsreglement Bend It Cup Kalandseid 2014 A: Kampreglement A1: Aldersklasser Turneringsreglement Bend It Cup Kalandseid 2014 13 år: Klasse C: Lillegutter født 2001 Klasse D: Lillejenter født 2001 7er fotball 12 år: Klasse E: Lillegutter født 2002

Detaljer

NM i Livredning 2012. Norges Livredningsselskap i samarbeid med Steinkjer svømme-og livredningsklubb

NM i Livredning 2012. Norges Livredningsselskap i samarbeid med Steinkjer svømme-og livredningsklubb NM i Livredning 2012 Steinkjer 20.- 22. april VIKTIG INFORMASJON Norges Livredningsselskap i samarbeid med Steinkjer svømme-og livredningsklubb har gleden av å invitere til NM i Livredning 20.- 22. april

Detaljer

VU CUP 2015 Jubileumsversjonen 7. og 8. mars

VU CUP 2015 Jubileumsversjonen 7. og 8. mars Stiftet1965 Innbydelsetil VU CUP2015 Jubileumsversjonen 7.og8.mars StevneterapprobertavNorgesSvømmeforbundogarrangeresihenholdtilNSFsloverogregler. VelkommentilNarvik,Vinterfestuka, VU CUP2015og50 årsfeiring!

Detaljer

Klubbserien 2016 Turneringsbestemmelser og praktisk informasjon

Klubbserien 2016 Turneringsbestemmelser og praktisk informasjon Klubbserien 2016 Turneringsbestemmelser og praktisk informasjon Pr. 17. februar (med forbehold om endringer) Innhold 0.0 Innledning... 2 1.0 Viktige forutsetninger... 3 2.0 Serieoppsettet/spilleformat...

Detaljer

JKA Cup 2013. 27.10.2013 i Lurahallen, SANDNES JKA Cup er for junior t.o.m. 18 år

JKA Cup 2013. 27.10.2013 i Lurahallen, SANDNES JKA Cup er for junior t.o.m. 18 år JKA Cup 2013 27.10.2013 i Lurahallen, SANDNES JKA Cup er for junior t.o.m. 18 år Alle deltakere må ha pass og betalt JKA årsmerke for 2013. Årsmerke kan fåes kjøpt på stevnet, husk passet. Påmelding skjer

Detaljer

Sotra Badminton Club ønsker velkommen til

Sotra Badminton Club ønsker velkommen til Sotra Badminton Club ønsker velkommen til Hovedsponsorer for : Turneringsinnbydelse Arrangør: Sted: Sotra Badminton Club Sotra Arena Dato: 25. -27. april 2013. Start: Klasser: Kategorier: Baller: Startkontigent:

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Midt 2015

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Midt 2015 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Midt 2015 Ålesund Tid 6. til 8. Februar Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2015 - side 2 Som teknisk arrangør har Aalesund Svømme- og Livredningsklubb, på vegne

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Midt (Landsdel ÅMØ) 2010

Landsdel Årsklassemønstring Midt (Landsdel ÅMØ) 2010 Landsdel Årsklassemønstring Midt (Landsdel ÅMØ) 2010 Oasen svømmehall, Namsos 12.-14. februar 2010 Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring Midt 2010 - side 2 Som teknisk arrangør har Namsos Svømmeklubb,

Detaljer

Norsk Årsklassemesterskap (ÅM) 2015. Sted: Lambertseter Svømmehall, Oslo

Norsk Årsklassemesterskap (ÅM) 2015. Sted: Lambertseter Svømmehall, Oslo Norsk Årsklassemesterskap (ÅM) 2015 Sted: Lambertseter Svømmehall, Oslo Tid: 10.-12. april 2015 Norsk Årsklassemesterskap (ÅM) 2015- - side 2 Som teknisk arrangør har Lambertseter Svømmeklubb, på vegne

Detaljer

INNBYDELSE til NM BOCCIA Individuelt 2015 Moss og Omegn Boccia og Teppecurling klubb I Samarbeid med

INNBYDELSE til NM BOCCIA Individuelt 2015 Moss og Omegn Boccia og Teppecurling klubb I Samarbeid med INNBYDELSE til NM BOCCIA Individuelt 2015 Moss og Omegn Boccia og Teppecurling klubb I Samarbeid med 20.-21 November Mossehallen, Moss Kontaktpersoner: Egil Olsen Vålervegen 109 1599 Moss Tlf. 90 11 98

Detaljer

UOFFISIELT NM I 7 ER FOTBALL FOR EVERK HERRER

UOFFISIELT NM I 7 ER FOTBALL FOR EVERK HERRER UOFFISIELT NM I 7 ER FOTBALL FOR EVERK HERRER 1. Teknisk avvikling 1.1 Generelle bestemmelser. 1.1.0 Deltakende everk kan stille med inntil 2 lag. Arrangør kan sette ett tak på deltaker lag, dersom dette

Detaljer

UTKAST NMK MESTERSKAP NORD FOR 2015 NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 22 Nov 2014

UTKAST NMK MESTERSKAP NORD FOR 2015 NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 22 Nov 2014 UTKAST NMK MESTERSKAP NORD FOR 2015 NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 22 Nov 2014 Enhet: Dato: Eier: Utarbeidet av: Sekretær: NMK Mesterskap Nord 2014-11-22 NMK Bardu, NMK Tromsø,

Detaljer

INVITASJON NORGESCUP 3 UNGDOMSMESTERSKAP K1 SOMMERLEIR LAKSEVÅG KAJAKKLUBB

INVITASJON NORGESCUP 3 UNGDOMSMESTERSKAP K1 SOMMERLEIR LAKSEVÅG KAJAKKLUBB INVITASJON NORGESCUP 3 UNGDOMSMESTERSKAP K1 SOMMERLEIR 2015 LAKSEVÅG KAJAKKLUBB INVITASJON UM K1 og NORGESCUP 3 27-28. juni 2015 Laksevåg Kajakklubb har med dette gleden av å invitere til Ungdomsmesterskap

Detaljer

INVITASJON UM K1 og NORGESCUP 3 21-22. juni 2014!

INVITASJON UM K1 og NORGESCUP 3 21-22. juni 2014! INVITASJON UM K1 og NORGESCUP 3 21-22. juni 2014 Laksevåg Kajakklubb har med dette gleden av å invitere til Ungdomsmesterskap i K1 og Norges Cup 3 på Gravdalsvannet 21 juni 22 juni 2014. Sommerleiren blir

Detaljer

Arrangørklubb BASKETBALL VERDENS MORSOMSTE IDRETT!

Arrangørklubb BASKETBALL VERDENS MORSOMSTE IDRETT! Arrangørklubb BASKETBALL VERDENS MORSOMSTE IDRETT! Gratulerer! Gratulerer! Dere har fått muligheten til å være en del av et fantastisk arrangement som på en unik og nyskapende måte er tilrettelagt barn

Detaljer

Innføring og bruk av CupAssist Tilpasset badminton Versjon 7 2010

Innføring og bruk av CupAssist Tilpasset badminton Versjon 7 2010 Innføring og bruk av CupAssist Tilpasset badminton Versjon 7 2010 Denne veiledningen vil deg et nødvendig innblikk i CupAssist-løsningen. For detaljer henvises til hjelpeknapp som finnes i alle vinduer.

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel sør 2013

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel sør 2013 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel sør 2013 Lillesand, Møglestuhallen 8. 10. februar 2013 Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2013 - side 2 Som teknisk arrangør har Lillesand IL svømmegruppe, på vegne

Detaljer

Ha en begivenhetsrik dag!!! Velkommen til Bendit Cup 2013 27-28 April

Ha en begivenhetsrik dag!!! Velkommen til Bendit Cup 2013 27-28 April Velkommen til Bendit Cup 2013 27-28 April Takk for at Du/Dere valgte å delta på denne Cup en. I denne mappen vil du finne informasjon om følgende: BAMA informasjon Spilleregler Kampoppsett Foreldrevettregler

Detaljer

INNBYDELSE TIL V ULF-AN BOX OPEN2013. Internasjonal Bokseturnering

INNBYDELSE TIL V ULF-AN BOX OPEN2013. Internasjonal Bokseturnering INNBYDELSE TIL V ULF-AN BOX OPEN2013 Internasjonal Bokseturnering TRONDHEIM NORGE 4. 5. Mai 2013 Sted: Charlottenlundhallen Tunveien 18.B. 7058 Jakobsli Trondheim Norge Lørdag 4. mai Innveiing: Kl. 08.00-10.00.

Detaljer

BEDRIFTSIDRETTENS SYDVESTEN

BEDRIFTSIDRETTENS SYDVESTEN BEDRIFTSIDRETTENS SYDVESTEN 24.-26. oktober 2014 Haugesund Velkommen til SYDVESTEN 2014! Bedriftsidretten i Rogaland ønsker alle bedriftsidrettslag velkommen til SYDVESTEN 2014! Arrangementet gjennomføres

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Sør 2014

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Sør 2014 Landsdel Årsklassemønstring 2014 Sandefjord 7.-9. februar 2014 Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2014 - side 2 Som teknisk arrangør har Sandefjord SK, på vegne av Norges Svømmeforbund, gleden av å

Detaljer