Kyrkjeblad. for Sel og Heidal NR ÅRGANG. Nord-Sel kyrkje Sel kyrkje Heidal kyrkje. Foto: Randi Bakken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kyrkjeblad. for Sel og Heidal NR. 1 2015 49. ÅRGANG. Nord-Sel kyrkje Sel kyrkje Heidal kyrkje. Foto: Randi Bakken"

Transkript

1 Nord-Sel kyrkje Sel kyrkje Heidal kyrkje Kyrkjeblad NR ÅRGANG for Sel og Heidal Foto: Randi Bakken Kyrkjeblad for Sel og Heidal Nr

2 Sel, Heidal og Nord-Sel menigheter Sel kirkekontor, Storgt. 21, 2670 Otta Tlf Kontortid mandag fredag: Her fi nner du: Sokneprest: Kenneth Hansen, (p), tlf (arb), e-post: Prost: Paul Skuland, (arb), tlf (p), e-post: Kirkeverge: Jorunn Haugstulen, tlf (arb), (p), e-post: Saksbehandler: Eldbjørg Hallen Larsen, tlf (arb), (p) e-post: Ekspedisjon/prostesaksbehandler: Reidun Frikstad Lunde, tlf (arb), (p), e-post: Soknediakon: Ingunn Liseter, tlf (arb.), (p), Trosopplærer: Randi Bakken, tlf (arb.), (p), Organist I: Vidar Hoel, (p), e-post: Organist II: Rainer Irslinger, (p), e-post: Sel kirke og Sel kirkelige råd: Kirketjener: Runar Tullut, tlf (p) Klokker (begravelser): Eldbjørg Hallen Larsen, tlf (kontor), (p) Sjoa Kapell, (ring evt. kirkekontoret) Gravstell: Tordis Nystuen, (p) Heidal kirke: Kirketjener: Jan Johansen, (p) Klokker (begravelser): Eldbjørg Hallen Larsen, tlf (kontor), (p) Gravstell: Åse Steine, (p) Nord-Sel kirke: Kirketjener: Tor Reidar Dahl, (p), Klokker (begravelser): Eldbjørg Hallen Larsen, tlf (kontor), (p) Sel kirkelige råd: Leder: Astrid Aspaas, tlf (p), e-post: Frivilligsentralen i Sel: Müllersgt. 19, 2670 Otta. Kari Solberg, tlf , e-post: Bruktbutikken: Ting og Tøy Storgt 21, 2670 Otta. Tlf Kirkens Familievernkontor Otta Storgt. 21, 2670 Otta. Tlf , Faks Kirkens SOS, tlf Et menneske å snakke med når livet er som verst. Leder Tekst: Veslemøy Linde Tenk deg følelsen når du oppdager at artisten du har hatt som ter over sengen, der du kan alle låtene utenat, kommer for å ha kon- possert rett ved der du bor! Tenk deg forventningen ved å ha bestilt en reise du har drømt om så lenge du kan huske! Tenk deg spenningen når du venter på neste bok av yndlingsforfatteren din! Omtrent den følelsen fi kk jeg da jeg en kveld fi kk en tipstelefon. Ja et hett tips til «Kyrkjeblad for Sel og Heidal». Det skjer ikke hver dag. Der i telefonens mikroskopiske høytaler kunne jeg høyt og klart høre en kvinnestemme fortelle: En skatt fantes rett ved meg, i Heidal! Stemmen i telefonen var hverken mørk eller mystisk. Men det den hadde å fortelle var ekstraordinært. Et klenodium fra 1200-tallet er bevart i vår egen kommune, i vår egen kirke. Den er knapt beskrevet i noen litteratur, i bøker som fi nnes om emnet er den ikke nevnt. Mystikken kunne begynne, og historien fi nner du inne i bladet. Mystikk fantes også da vi arrangerte Tårnagenthelg. Hva om kirketårn og kirkeklokker ikke lenger er bare noe vi skimter eller hører langt, langt borte? Hva om det i kirkene våre fi nnes engasjerte barn som får oss rundt dem til å oppleve at klokkenes budskap kommer helt nært? Hva om Tårnagentene får oss til å se og erfare at Bibelens fortellinger er fortellingen om våre egne liv og vårt eget nærmiljø? Hva skjer da? Vi forteller deg mer inne i bladet, men kan avsløre at som Tårnagenter løste barna oppdrag og mysterier og utforsket kirken, klokkene og kirketårnet. Vi gir deg også smakebiter på andre ting som har skjedd i kirkene våre, årsrapporter fra aktivitene og ikke minst litt om det som skal komme i ukene fremover. Vi oppfordrer deg til å bli med oss aktivt både å treffes i menigheten så vel som i sosiale medier. Bakerst i bladet fi nner du oversikten over hvor og når gudstjenestene avholdes. Ved å planlegge litt, kan du få både eksotiske og utradisjonelle søndager eller kveldsopplevelser. Vi har alt fra urban kveldssamling i bykirken i mars, til stemningsfull opplevelse i det vakre Bjølstad kapell i april. Vi gir deg mulighet til å nyte både naturen og det sosiale fellesskapet i fjellheimen ved å bli med på påskemesser ved Rossbu kapell og Høvringen fjellalter. Vi ses! Kyrkjeblad for SEL og HEIDAL Utgjevar: Menighetene i Sel, Heidal og Nord-Sel v/redaksjonskomitéen, Storgt. 21, 2670 Otta. Bankgiro: Grafi sk produksjon: Otta Tekst & Reklame Kyrkjebladet er trykt på miljøvennleg papir. Redaksjonskomite: Red.: Veslemøy Krukhaug Linde, Heidal e-post: tlf / Stig Morten Kleiven, e-post: tlf Astrid Aspaas, e-postadresse: tlf Frist for innlevering av stoff til neste nr.: 15. mai 2015 Viktig: Pass på fristen dersom du vil ha med stoff i neste nummer.

3 Påskehilsen 2015 Tekst: Solveig Fiske, Hamar biskop Ja, jeg tror på korsets gåte Ja, jeg tror på korsets gåte, sies det i en salme den danske salmedikteren Grundtvig skrev, fritt etter Arnulf fra Louvain fra før Korset er Jesu Kristi merke, tegnet på kjærligheten som er sterkere enn døden. Kirkens tro er at Jesu død var i dypere berøring med alle menneskers død, fordi han var Guds sønn. I området for det gamle handelsstedet på Mjøsstranda er det funnet et gammelt kors, kalt Hamarkorset. Det er en av de eldste gjenstandene som forteller om at kristendommen kom til vår del av verden. Lignende kors er funnet i Sverige, Baltikum og østover i Europa. Det ser ut til å være et kvinnekors. Noen brakte det hit. Noen som hadde erfart korsets gåte. Ja, jeg tror på korsets gåte Korset som symbol tar opp i seg både Jesu liv, og kristendommens dypeste mysterium. Det er gjennom korset Gud viser sitt ansikt i verden. I korset som symbol samles all verdens krenkelse, ondskap og død. Samtidig er korset tegnet for den oppståtte Kristus, kjærligheten sterkere enn døden. Ja, jeg tror på korsets gåte Jesus gikk inn i all verdens lidelse og enkeltmenneskets smerte. Jesus så menneskene. Han forsto hva de lengtet etter. Både de rikes og de fattiges lengsel kunne han møte. Menneskene ble sett og ble invitert til gudstro og et annerledes liv. Jesus stilte seg på det lille menneskets side i kampen mot ondskap, lidelse og død og utfordrer oss til det samme. Den stille uke og påska er tett på både liv og død, tett på sorg og glede, tett på alt det som hører med i et menneskeliv. Apostelen Paulus samler «korsets gåte» med alt som er i dybden, høyden og bredden på denne måten: For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, verken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre (Romerbrevet 8, 38-39) God påske! FASTEAKSJONEN MARS I kriser er vann kritisk! Vi er der i katastrofen med rent vann. Nå trenger vi deg. Send GAVE på sms til 2468 (200 kr) eller ring (200 kr) eller benytt kontonummer Kyrkjeblad for Sel og Heidal Nr

4 Limoges krusifiks Veslemøy Krukhaug Linde. Foto: Marit Stormorken Veien gikk gjennom smale bygater og støvete kjerreveier, langs rolige elver og bølgende hav, over slake åssider og bratte fjellpass. Via kjente og ukjente ruter ble de fraktet, de hellige skatter. Akkurat eksakt hvordan det skjedde og når det startet vet vi ikke, men endel har man funnet ut. Bli med oss på den mystiske og spennende reisen fra Limoges til Nord-Gudbrandsdalen! Sier navnet Limoges deg noe? Det bør det både i Gudbrandsdalen og ellers i Norge. I nettopp vår kommune, har vi bevart en skatt som kommer fra denne, lille, franske byen. I middelalderen var Limoges selve trum for produksjon av emalje i Europa. Her ble emaljen senble polert til fargene strålte, mens de uemaljerte partiene ble forgylt så de liknet gull. Dette ble brukt på gjenstander som helgenskrin, krusifi kser og lysestaker. Det var en gang en mann som levde på begynnelsen av 1200-tallet. Han arbeidet ved et verksted i det sørlige Frankrike. En dag holdt han på med å lage et krusifi ks. «Lurer på hvor dette vil havne hen», tenkte han, mens han holdt det opp mot lyset for å betrakte det nærmere. Da han var ferdig, signerte han arbeidet med sitt personlige stempel 3 halvmåneformede streker. Samtidig, langt mot nord, i Norge, bodde det en annen mann. Han var prest i byen Borg. Han ønsket seg så veldig et krusifi ks til kirken sin. Det gamle av tre var for lengst ødelagt. «Hva om jeg kunne få tak i et metallkrusifi ks», tenkte han. En dag etter messen, kom det en mann bort til ham. «Dersom du lover å holde sjelemesse for meg og min familie, skal jeg gi deg penger til et krusifi ks», sa han. Og slik ble det. Men om denne mannen dro til Frankrike, eller om «mannen bak de 3 halvmåneformene» reiste til Borg, vites ikke. Byen Limoges var et knutepunkt i hovedleden for pilegrimene gjennom Frankrike til Santiago de Compostella i Spania. Dette betydde mye for å gjøre emaljene kjent. De fi nnes spredt over hele den kristne verden men i Norge er bare rundt 80 krusifi kser bevart. Noen få er fortsatt i kirkene; de fl este er i museer og i samlinger. Gjenstandene var først og fremst eksklusivt klosterarbeid, men ble senere laget hos selvstendige mestre i private verksteder. Markedet økte i løpet av 1200-tallet, og det utviklet seg nærmest en masseindustri. Typisk for Limogesarbeidene er emalje i ulike blåtoner. Figuren som befi nner seg i Heidal, er av Kristus festet til selve korset med fi re nagler gjennom hender og føtter. Over hodet er det et såkalt Kristogram, bestående av bokstavene IHS. Dette er en forkortelse av den greske måten å skrive Jesus på, IHESVS. I og H er de to første bokstavene i forkortelsen, mens S er den siste i selve ordet. Denne forkortelsen er den vanligste på Kristogrammene som fi nnes på Limoges-krusifi ksene. Teknikken og stildetaljene på krusifi kset passer helt inn med gruppen krusifi kser produsert i Limoges, i Limousindistriktet i Frankrike, mellom 1210 og 1250 e. Kr. Man sier at til tross for alle korsene som er laget, er det ikke funnet noen krusifi ks som er helt like. Jesus står på korset på disse krusifi ksene, med ustrakte armer, åpne øyer, krone på hodet og egentlig mer stående på korset i en nesten vektløs tilstand, er en typisk fremstilling av Kristus i tidlig middelalder. Dette er Allherskeren, den levende Konge i himmel og på jord, og samtidig den Korsfestede Menneskesønnen. En historiker forteller: «Emaljene omfatter også figurer eller plater som er løsnet fra kors og helgenskrin. Figurene er ofte ganske små og kan godt ligge bortgjemt uten at eierne er klar over hva slags gjenstand de besitter.» Kulturhistorisk museum har rundt 25 emaljer fra Limoges, de fleste finnes i museets Skattkammer. Samlingen inneholder alt fra kirkelige gjenstander som lysestaker, krusifi kser, fi gurer og deler av relikvieskrin til personlige bruksgjenstander som beltespenne og skyllebolle. Alle gjenstandene gjemmer på en historie: noen er levert inn fra kirkene, mens andre er funnet i jorda under kirkegulvet eller fra områder i nærheten Svært mange av emaljene er blitt værende i sine kirker inntil de i nyere tid ble overført til museer. Noen befi nner seg fremdeles i kirkene hvor de har vært en del av inventaret siden middelalderen. Dette er spesielt for Norge; på kontinentet ble nemlig emaljene som oftest solgt etter hvert. De vakre gjenstandene som er bevart gjennom århundrene i Norge, kommer fra små kirker i distriktene som Heidal, ofte bortgjemt og uten at befolkningen er klar over det. Videre lesning Solhaug, Mona Bramer: Borg-krusifi kset og dets forunderlige historie. I Egil Mikkelsen & Ellen H. Hofseth (red.): Viking 68/2005. Oslo 2005, side Solhaug, Mona Bramer: The «Hundorp chest» and the reuse of some Limoges enamels. Function and fashion. I Håkon Glørstad, Birgitte Skar & Dagfi nn Skre (red.). Historien i forhistorien. Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Skrifter nr 4, Oslo 2006, side Mona Beate Buckholm Vattekar, Borgarsyssel Museum: «Historien om Borg-krusifi kset» 4 Kyrkjeblad for Sel og Heidal Nr

5 Andakt Tekst: Paul Skuland, prost Det nærmer seg påske, og vi skal samles rundt den fantastiske historien som endrer hele vår lagnad. Det har på en måte gått nedover i uminnelige tider. Verden og samfunnene våre har mer og mer blitt preget av at døden hersker. I følge Det gamle testamentet i Bibelen har Gud prøvd alt for å snu utviklingen. Han har sendt profeter. Han har satt opp budene. Han har truet med straff, og gjennomført straffen. Han har hjulpet dem tilbake og gitt nytt håp. Alle disse tingene har bremset utviklingen, men ikke snudd den. Så sender Gud sin egen sønn. Jesus blir født som et lite, fattig menneskebarn. Han blir født i en stall og lagt i en krybbe. Fra krybben til korset gikk veien for deg, slik åpnet du porten til himmelen for meg, synger vi i en av de mest brukte julesanger. I løpet av tre dager endres menneskehetens lagnad seg. Livet blir fra da av sterkere enn døden, det gode seirer over det onde, nåden og kjærligheten vil bli stående igjen til slutt. Først kommer fredagen. For en forferdelig svart dag langfredag er. For en nederlagets dag det er for Jesus. Han som hørte røsten fra himmelen: Du er min sønn, den elskede. I deg har jeg behag. Han faller i dag så langt som det er mulig å falle. Først i Getsemane i angst og gru på kne for Gud med bønn om å få slippe, og disiplene som sovner. Så for Det Høye Råd hvor Jesus står helt alene, og sier ikke et ord. Det understrekes enda mer av Peters fornektelse. Det ydmykende forhøret hos Pilatus og for Herodes med folkemengden som heller ville ha Barabas frigitt, og som roper: Korsfest, korsfest! Han orker ikke en gang å bære korset selv og blir spottet alle veier. Til slutt forlater til og med Gud ham før han dør. Et totalt og fullstendig nederlag, eller? I dette mørket, i denne totale utslettelsen ligger også håpet. Det er Gud selv som dør for vår skyld. Det er dødens død, og dermed blir også vår død kun en dør til livet. I denne totale fornedrelsen samles all verdens fornedrelse. I denne lidelsen totalt forlatt og sviktet av alle, samles all verdens lidelse. I denne gudsforlatte død samles all verdens død. Vi samles i fornedrelsen, i lidelsen og i døden på korset. I våre nederlag og i vår svakhet møtes vi her med et gryende håp om at Gud bryr seg. Gud er der hvor mennesker sulter og dør, der hvor mennesker lider og dør i krigers umenneskelighet. Gud er der urett og undertrykkelse fi nner sted. Han er ved ulykkenes ofre. Han møter de syke og de ensomme. Overalt hvor det onde, det ulykkelige og det vonde er, er også Gud, fordi det møtes på Jesu kors. Det er også Guds skaperverk, naturen og livet på jorden, som dør på korset slik at det kan leve. Derfor møter vi all utsatt natur og alt døende liv på korset. Jesu død blir på denne måten dødens endelige død en gang for alle. La oss også her ta med at påsken ennå ikke er over. Det fantastiske budskapet vi har hørt i dag, avløses av enda mer fantastiske hendelser om bare noen få dager. På søndag får vi møte den tomme grav, oppstandelsen og livets seier. GOD PÅSKE! Bibelgruppen «Underveis» Trenger du en medvandrer på troens vei? Da har vi samme utgangspunkt. Vi er en liten flokk som møtes for å støtte hverandre på denne veien som kan være både kronglete og bratt. Hver av oss stiller med ulike erfaringer som har betydning for våre ståsted. Uansett er vi alle underveis. Vi vil invitere til et møtested, hvor alle kan føle seg velkommen med sitt liv, sin tro og tvil, sine tanker og spørsmål. De neste samlingene for våren 2015, er på følgende datoer: 24. mars, 14. april, 5. mai, 26. mai, og 16. juni. Samlingene finner sted enten på Kirkekontoret i Storgata 21 eller hos Hilde og Geir Vik i Kleivrudsvegen 26 A, og varer fra kl PS: Kontakt gjerne Geir Vik, telefon eller Vibecke Irslinger, telefon , dersom du ønsker å vite mer. Hjertelig velkommen! Kyrkjeblad for Sel og Heidal Nr

6 Frivilligsentralen informerer Mandag: Tjukkasgjengen går tur med og uten staver. Vi starter fra frivilligsentralen kl Gruppa er delt i 2 3, slik alle får gå i sitt tempo. Vi treffes til sosialt samvær etterpå. Tirsdag: Kl trener Linedansjentene Seniordans. Ca 30 dansere, det er plass til flere. Øvinga begynner kl og er ferdig kl inkludert en lunsj/kaffepause Malerklubben maler annenhver tirsdag fra kl Onsdag: Onsdagstreffen/ Pensjonistkafe fra kl Møt opp på trivelig treff med høytlesning, underholdning, utlodning, kaffe, vafler og en god prat samt yatzyspill. Noen har med seg strikketøy, osv Torsdag: Fredag: TangOtta danser her annenhver onsdag fra kl til kl Trilletur fra Frivilligsentralen kl Lunsj og sosialt samvær etterpå. Babysang av og til, Randi Bakken leder denne. Seniorkoret øver fra kl Møt gjerne opp, her er det plass til flere. Dataundervisning for alle. Flinke IKT-elever er lærere. De er her fra kl Lørdag: Pinsemenigeheten fra kl Kirkerotteteater i Sel kirke Lørdag 18. april kl ! Unger gratis, voksne kr 50,- Maks kr 100,- pr familie! Påmelding til innen 12. april Aktvitetene i huset har ferie hele juli samt halve august. I tillegg til det som er nevnt ovenfor, er det mange flere som bruker huset sporadisk, som for eksempel revmatikerne, fibromyalgiforeningen, sanitets foreningene, diabetesforeningen, flykningene, teater/revygruppene, tv-aksjonen osv. og ikke minst barnebursdagfeiring, konfirmasjonsselskap, dåpselskap m.m. Utom hus har vi også mange aktiviteter der vi trenger stadig flere frivillige. Dette gjelder spesielt middagsutkjøring og følge til lege/sykehus. Det er godt å ha med seg hjelp for eldre enslige. Kom gjerne innom en tur! Hilsen Sel Frivilligsentral Kari Valderhaug Solberg tlf NB! Vi har ikke fasttelefon lenger, kun mobil. KIRKENS HJEMMESIDE Adressen er: Facebookprofiler, prest og trosopplæring: Presten ved Sel og facebook.com/t.o.sel Fint om du går inn og LIKER oss! Kirken i Sel nå også på Twitter! Følg oss gjerne på twitter.com/kirkenisel. SANGSTUND PÅ SELSRO Vi synger gamle og kjente sanger med organist Rainer Irslinger ved pianoet. I samarbeid med personalet på Selsro er sangstunden blitt et populært arrangement med mange sangglade eldre. I tillegg koser vi oss med kaffe og kake. Takk til dere! Kontaktperson: Soknediakon Ingunn Liseter 6 Kyrkjeblad for Sel og Heidal Nr

7 Min salme Tekst: Rune Killi Min favorittsalme: «Deilig er jorden» Mange tenker nok på denne salmen først og fremst i forbindelse med jul, men for meg har den blitt noe mer enn det. I familien vår har det blitt en tradisjon å synge denne også ved andre anledninger. Den har blitt sunget ved mange bryllup i vår familie. Da mormor og bestepappa giftet seg, da mamma og pappa giftet seg og i bryllupene til tre av søstrene mine. Og selvfølgelig i mitt og Gry sitt bryllup. I fjor sommer ble den også spilt i begravelsen til mormor. Så for meg betyr denne salmen mye mer enn at den er en fl ott julesang. Men vi avslutter selvfølgelig gangen rundt juletreet med «Deilig er jorden» både her hjemme julekvelden og hos mamma og pappa 1. juledag. «Deilig er jorden» får fram tankene på hvor heldige vi er og på hvor deilig jorden faktisk er, og på det ansvaret vi har for å ta vare på jorden for de som kommer etter oss. Jeg utfordrer Anita Koot til neste blad. Tider skal komme, tider skal henrulle, slekt skal følge slekters gang; aldri forstummer tonen fra himlen i sjelens glade pilgrimssang. Englene sang den først for markens hyrder; skjønt fra sjel til sjel det lød: Fred over jorden, menneske, fryd deg! Oss er en evig Frelser født! ROCK THE CHURCH SKYFRI HIMMEL Søndag 10. mai kl i Sel kirke er det klart for en ny utgave av Rock The Church! Det blir samspill mellom årets konfirmanter og studenter fra musikk og danselinja ved Vinstra videregående skole. Musikk-studentene skal instruere konfirmantene og lage arrangementer, samt fremføre en del eget materiale som vil passe fint under årets tema som er «Skyfri Himmel». Ikke gå glipp av denne muligheten til en fantastisk opplevelse sammen med ungdommene. Kyrkjeblad for Sel og Heidal Nr

8 Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2015 I kriser er vann kritisk Klimaendringene fører til fl ere og verre katastrofer, og truer menneskers tilgang på rent vann. I høst overlevde Muhammed og familien så vidt den dramatiske fl ommen i Pakistan. Det er de fattigste som rammes hardest av klimaendringene, enten det er i tyfon på Filippinene, tørke i Etiopia eller fl om i Pakistan. En av dem som nylig har fått merke dette på kroppen, er Muhammed Irsdad. Han er gift og har 3 barn, og bor i landsbyen Basti Riaz Abad i Pakistan. En morgen, tidlig i oktober, kom fl ommen til landsbyen. Og den kom brått. Vannet kom i stor fart fra kanalen, og jeg måtte ta med familien og løpe i trygghet. Vi løp til nærmeste landevei, som ligger litt høyere enn resten av landsbyen. Slik berget vi livet, forteller Muhammed. Ble syk av vannet Familien ble boende på denne landeveien uten ly i over en måned, ventende på hjelp. Da fl ommen kom, hadde de ikke Muhammed Irshad (25) i landsbyen Basti Riaz Abad i Punjab i Pakistan, og mistet alt når flommen kom. Dette er den største katastrofen vi har opplevd, sier han. Foto: Fahim Farid/Kirkens Nødhjelp. Muhammed Irshad og familien hans fikk livet totalt endret når flommen rammet landsbyen. Huset ble fullstendig ødelagt, og den yngste datteren, Sadia (2), er blitt syk av det forurensede vannet. Foto: Fahim Farid/Kirkens Nødhjelp. 8 Kyrkjeblad for Sel og Heidal Nr

9 Muhammed Irshad foran det som en gang var inngangsdøra til huset. Her kom flommen fra, sier han og peker. Foto: Fahim Farid/Kirkens Nødhjelp. tid til å ta med verken husdyr eller eiendeler. Huset ble fullstendig ødelagt og husdyrene druknet. Vi har aldri opplevd fl om i landsbyen før, det er noe helt nytt, sier Muhammed. Flommen hadde store konsekvenser for Muhammeds familie. Tidligere jobbet Muhammed som sikkerhetsvakt og hele storfamilien var avhengige av inntekten hans. Etter fl ommen måtte Muhammed være sammen med familien og han mistet derfor jobben. I tillegg har fl ommen gjort at drikkevannet er forurenset. Datteren min på to år har blitt syk av å drikke vannet etter fl ommen. Det er så vidt vi hadde råd til å betale for medisinene hun trenger for å overleve, forteller han alvorlig mens kona holder datteren tett inntil seg. Kirkens Nødhjelps partner Sunghi var en av de første organisasjonene som kom til Basti Riaz Abad. De skal gi Muhammed og landsbyen nye håndpumper, latriner, hygieneutstyr og sikre at landsbyen igjen får trygt vann. Du kan hjelpe I kriser er vann kritisk. Derfor er vann noe av det aller første Kirkens Nødhjelp stiller med i katastrofer. De sørger for rent vann og mulighet til gode sanitærforhold der alt er ødelagt. Samtidig jobber de sammen med folk i utsatte områder for å forebygge den neste naturkatastrofen. Kirkens Nødhjelp jobber i tillegg med å påvirke politikere og andre beslutningstakere til å stanse klimaendringene. Kirkens Nødhjelp trenger din hjelp for å hjelpe mars går Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2015 av stabelen. Dette er menighetenes egen aksjon. Ditt bidrag gjør det mulig for Kirkens Nødhjelp å være der med rent vann når katastrofen rammer. Derfor håper vi du vil støtte fasteaksjonen i Sel og Heidal, enten ved å stille som bøssebærer eller med penger i bøssa. Vi oppfordrer deg også til å bruke stemmen din i fasteaksjonens klimakampanje og slik bidra til å stoppe klimakrisen. www Kyrkjeblad for Sel og Heidal Nr

10 SOLSIKKEKLUBBEN Velkommen i klubben! Onsdag 17. mars kl i kyrkjestugu, Heidal Denne første kvelden blir det litt planlegging og informasjon også til de voksne. Velkommen! Heidal menighet vil med dette invitere alle barn fra klasse, til en spennende klubb i kirka, ca 1 gang i måneden. På klubbkveldene får du være med på mye forskjellig spennende lek, sang, historiefortelling, drama, formingsaktiviteter og mye mer. Det vil også bli litt servering. Synes du dette høres spennende ut, så kom og bli med! Meld deg på til: sms til eller epost til Klubbkvelder fremover Tirsdag 24. mars kl.17.00: Fasteaksjon, akekveld og grilling Palmesøndag 29. mars kl : Påskegudstjeneste i Heidal kirke Tirsdag 14. april kl : Klubbkveld med påskevandring Tirsdag 26. mai kl : Sommerfest Med vennlig hilsen Randi Bakken, Trosopplærer i Sel SELSKLUBBEN Velkommen i klubben! Onsdag 18. mars kl i kyrkjestugu, Nord-Sel Denne første kvelden blir det litt planlegging og informasjon også til de voksne. Velkommen! Nord-Sel menighet vil med dette invitere alle barn fra klasse, til en spennende klubb i kirka, ca 1 gang i måneden. På klubbkveldene får du være med på mye forskjellig spennende lek, sang, historiefortelling, drama, formingsaktiviteter og mye mer. Det vil også bli litt servering. Synes du dette høres spennende ut, så kom og bli med! Meld deg på til: sms til eller epost til Klubbkvelder fremover Tirsdag 24. mars kl : Fasteaksjon. Onsdag 15. april kl : Klubbkveld med påskevandring Onsdag 27. mai kl : Sommerfest Med vennlig hilsen Randi Bakken, Trosopplærer i Sel 10 Kyrkjeblad for Sel og Heidal Nr

11 En stor takk! Tekst: Øyvind Mæland. Foto: Jorunn Haugstulen Stor takk til Heidal, N-Sel og Sel, samt hele Nord-Gudbrandsdal prosti! Undertegnede vil gjerne få takke alle de mennesker jeg har fått møte ved ulike anledninger under min tid som prostiprest i N-Gudbrandsdal prosti; der alle på forskjellig vis har beriket meg. Og så ikke minst for det gode samarbeidet med så mange fra ansatte til folkevalgte og frivillige. Det har sannelig vært mye godt humør å spore overalt! Og med godt humør løses det meste, det er i alle fall den erfaring jeg fi kk hos dere. Jeg tar med meg både mange gode minner og gode erfaringer hit jeg nå er kommet som sogneprest i Fyresdal, hvor jeg ble innsatt i tjenesten som sogneprest søndag 8. februar, med påfølgende kirkekaffe i prestegården. Dit kom det 50 mennesker av de 61 som var i kirken,- og stor stemning ble det både under messen og under kirkekaffen. Vi skal nå sette fart i trosopplæringen i Vest-Telemark generelt og i Fyresdal spesielt, og nå kan jeg høste uhemmet av de veldig gode erfaringene jeg fi kk i Heidal, N-Sel og Sel, der samarbeidet med ikke minst trosopplærer Randi Bakken, og fl ere har gitt meg svært mye som jeg kan omsette til inspirasjon og praksis i Fyresdal. Nå vil jeg ønske alle alt godt for fremtiden og Guds rike velsignelse over livet! Avskjed med Øyvind Mæland Tekst: Astrid Aspaas Avskjed med prostiprest Øyvind Mæland Søndag 1. februar, Såmannssøndag, var prostiprestens siste gudstjeneste hos oss. I løpet av de snaut halvannet år han har vært her, har han fått god kontakt med menighetene. Hans stilling har vært 50 % som prostiprest med tjeneste i hele prostiet, mens 50 % har vært som prest for menighetene i Sel. Under kirkekaffen etter gudstjenesten, var det mange tilstede som ville ta avskjed og takke ham for tiden han har vært her. Det vanket både gaver og godord fra prostiet, fra Sel kirkelige råd, fra soknepresten, fra kirkelig ansatte ved kirkekontoret i Sel og spesielt fra trosopplæringsansvarlig. Vi lærte å kjenne Øyvind som en varm, sosial og lyttende person med stor interesse og omsorg for alle rundt seg, egenskaper som preger alt hans vesen. Det kom tydelig fram at mange har satt pris på hans lette og lyriske lynne og alle de gode samtalene. Øivind takket for hilsener og for samarbeid og gode kontakter i tiden han har vært her. Øyvind Mæland er ansatt som sokneprest i Fyresdal i Telemark, og ble innsatt der helga etter. Han ser fram til kortere avstand til familie og venner, og det å bare ha en menighet å forholde seg til. Vi ønsker Øyvind alt godt og lykke til med tjenesten og oppgavene i Fyresdal. Vi savner ham allerede! Kirkegårdsdugnader i Sel Sjoa kapell: onsdag 22. april kl Nord-Sel kirke: onsdag 22. april kl Heidal kirke: fredag 24. april kl , blomstersalg Sel kirke: lørdag 25. april kl Håper mange har anledning til å delta på dugnadene. Ta med redskap. Bevertning!!!! Sommervikar kirkegårdene Stillingen er annonsert med søknadsfrist 20. mars 2015 Ta evt. kontakt med kirkekontoret tlf Kyrkjeblad for Sel og Heidal Nr

12 Ulykkesmarkeringen Tekst: Kenneth Hansen. Foto: Jorunn Haugstulen Tirsdag 6. januar var det Ulykkesmarkering på Otta. Det ble en mektig markering; hvor et lys ble tent for hver drepte og skadde i trafi kken i Oppland Det var et veldig godt oppmøte under hele markeringen; i parken, i kirken og ved kaffesamværet. Det ble også en sterk stund i kirken. Navnene på de omkomne ble lest opp, og det ble tent lys. Fungerende biskop Leif Jørn Hvidsten holdt preken, mens prost Paul Skuland, sokneprest Kenneth Hansen og soknediakon Ingunn Liseter var liturger. Den fl otte musikken og sangen var det organist Vidar Hoel og Silje Stebergløkken som stod for. Stortingsrepresentant Rigmor Aaserud holdt hilsningstale. Det var godt å samles i kirkerommet på en slik dag, og vi håper stunden gav litt trøst og mot i møte med det vonde. Vi er takknemlig for at kirken får være en del av en slik viktig markering, og vi takker for alle som bidro og møtte opp for å vise sin støtte og omsorg. www KJÆRE JUBILANTER I SEL MENIGHET! Det er vanskelig å rekke å besøke alle dere i Sel som fyller 80 og 90 år eller eldre. Menighetene her i Sel har en tradisjon på komme på besøk med en hilsen fra din menighet. Dere er mange og soknediakonen rekker ikke å besøke alle. Alle får en hilsen i posten, og om du ønsker besøk, kan du kontakte soknediakonen eller kirkekontoret. BESØKSTJENESTE; NOE FOR DEG? Vil du være besøksvenn, telefonvenn, turvenn eller pratevenn; Da kan du få mer informasjon ved å ta kontakt med diakonen eller på kirkekontoret. Du kan være med å gjøre en forandring for andre, og deg selv Ingunn Liseter, soknediakon 12 Kyrkjeblad for Sel og Heidal Nr

13 Sel kommune informerer Eiendomsskatt 2015 Sel Kommunestyre gjorde i møte vedtak om utskriving av eiendomsskatt for Alminnelig skattesats er 7 promille, men for boliger og fritidsboliger er satsen satt til 5 promille. Bunnfradraget ble satt til kr ,- pr boenhet. Eiendomsskatten blir skrevet ut i 4 terminer sammen med kommunale avgifter. For skattytere med årlig eiendomsskatt under kr 600 vil hele beløpet bli fakturert i andre termin. Skatteseddel vil bli sendt i siste del av februar måned. På boliger og leiligheter er det tatt utgangspunkt i Skatteetatens boligverdi. Dersom du har spørsmål ang verdien og utregning, eller lurer på fremgangsmåten for å klage på dette, så ta kontakt med skatteetaten på tlf: eller se Formuesgrunnlag Flere som har eiendomsskatt basert på formuesgrunnlag fastsatt av Skatteetaten, opplever en endring av skattegrunnlaget fra i fjor. Se for mer informasjon og eksempel på utregning av eiendomsskatten. Tidlig Innsats Barn I Risiko (TIBIR) Mange foreldre opplever i perioder at barna er krevende, at det blir vanskelig å ha det hyggelig som familie, at hverdagen blir strevsom og mye tid brukes til krangling. Som konsekvens av dette kan foreldre føle seg usikre og maktesløse TIBIR er et tilbud til familier med barn i alderen 3 til 12 år, der barna har utviklet, eller står i fare for å utvikle atferdsproblemer. Tilbudet om foreldreveiledning gis gjennom helsestasjonen. Målsettingen med TIBIR er å forebygge og avhjelpe utfordrende atferd på et tidlig tidspunkt, bedre samarbeid mellom barn og foreldre, samt å bidra til å utvikle barns positive og prososiale atferd. Videre er det et mål å gi fagpersonell en felles forståelse av hvordan atferdsproblemer oppstår, og av hvordan problemene kan forebygges eller behandles. Ta kontakt med Otta helsestasjon for mere informasjon og timeavtale, tlf eller se for mer informasjon.

14 Dagskonferanse om hverdagsrehabilitering Tid: onsdag 11 mars 2015 Sted: Sel rådhus, (NGLMS) Auditoriet. Gjennom hverdagsrehabilitering ønsker vi: Helhetlige trygge pasientforløp Rett til aktivitet og deltakelse for alle Ønske om en aktiv aldring og selvbestemmelse En bærekraftig helse og sosialtjeneste med økt hjelpebehov i befolkningen Hverdagsrehabilitering tar utgangspunkt i større hverdagsmestring. Hvis du har lyst til å vite mer om dette kan du melde deg på konferansen vår. Påmeldingsfrist: Onsdag 4. mars kan være ledige plasser etter dette også Du kan ringe for å melde deg på. Les mer om påmelding og se hele programmet på Dataundervisning Frivilligsentralen på Otta har startet opp igjen med dataundervisning. Fredager fra kl Elever fra IKT-linja er lærere og veiledere. Ta med maskina/nettbrett og kom! Etter undervisningen blir det sosial kaffespleis. For mer informasjon kontakt Kari Solberg ved frivilligsentralen. Småjobbtelefonen i Sel Telefon Eldrerådet har vært med å sette i gang Småjobbelefonen i Sel. Har du behov for arbeidshjelp til snømåking, handling, vasking, bortkjøring av avfall eller lignende? E-BOK UTLÅN Nå kan alle innbyggere i Oppland med lånekort få låne e-bøker fra bibliotekene. Via appen ebokbib får man tilgang til en base med titler som kan lånes gratis. Appen kan lastes ned på formatene ios og Android det vil si at e-bøkene kan leses på alle nettbrett og smarttelefoner som støtter disse operativsystemene. Alle folkebibliotekene i fylket og fem skolebibliotek i videregående skoler er med i ordningen som er organisert som et konsortium. Det vil bli en felles bokbase for hele Oppland som administreres via en innkjøpsgruppe fra ulike bibliotek. Oppland fylkesbibliotek leder og koordinerer konsortiet. Ta kontakt med biblioteket i Sel dersom du ønsker mer informasjon om dette! Da kan du ringe Småjobbtelefonen mandag til fredag mellom kl og Småjobbtelefonen har en rekke personer som ønsker å utføre arbeid for eldre og utføre. Fast pris kr 100 pr time til den som utfører arbeidet.

15 Følg oss på Billetter og oppdatert program: For billetter med rabatt: Tlf Høstens kulturprogram Mars Torsdag 5. Laurdag 7. Teater Innlandet: WILLIE NELSON KJENTE MOR MI Teaterkonsert av Knut Nærum Humorshowet: NASJONAL VARETELLING Laurdag 14. DISNEY-KONSERT m/ Otta musikkforening og Dombås musikkforening Fredag 20. IDA JENSHUS April Fredag 17. ARNE BENONI Torsdag 23. MUSIKAL, MUSIKAL 2015 Fredag 24. MUSIKAL, MUSIKAL 2015 Laurdag 25. MUSIKAL, MUSIKAL 2015 (to forestillinger) Søndag 26. MUSIKAL, MUSIKAL 2015 Kjøp gavekort til Otta kulturhus! Du velger selv beløp og gavekortet kan brukes til alle forestillinger eller kino i Otta kulturhus. Spaserstokken Torsdag 5. mars «Willie Nelson kjende mor mi» 30 billetter, pris pr. billett 150,- Torsdag 26. mars Eldrefest Torsdag 25. juni «Kristin Lavransdatter» 30 billetter, pris pr. billett 250,- PENSJONISTKINO en gang i måneden. Annonseres i «Sel kommune informerer» Påmelding til: Vi oppfordrer alle som kan til å kjøre selv, men dersom noen trenger transport så si ifra ved påmelding.

16 Åpningstider for NAV Sel Nye åpningstider for NAV Sel er hver dag fra kl Gjeldende fra Friluftslivets år i Sel kommune Lag, organisasjoner, skoler og alle andre oppfordres til å legge inn aktiviteter under «Hva skjer i Sel» på kommunens nettside velg kategori «Friluftslivets år». Del dine friluftsbilder med oss! Instagram: #Selkommune og #få15selkommune Facebook: Del bilder på: facebook.com/selkommune Visittider ved NGLMS sengeavdelingen For å ivareta pasientenes behov for ro, pleie og behandling, er det nå innført følgende visittider ved sengeavdelingen: Formiddag: kl Ettermiddag: kl For pårørende/besøk som kommer langveisfra, eller ved spesielle behov, er det selvsagt mulig å avtale besøk utenom visittidene. Ta i så fall direkte kontakt med sengeavdelingen på tlf Viktige telefonnummer Teknisk vakttelefon Jordmorvakt tlf: Mattilsynets beredskapsvakt (Dyrevernet): Brannvesenet (ikke nød-nr) Otta legekontor Åpningstid: Mandag til torsdag Fredag Tlf Legevakt Åpningstid: Hverdag: kl Helg/helligdag: Hele døgnet. Telefon: Ved behov for ØYEBLIKKELIG HJELP, ring 113. Helse og sosiale tjenester Helsestasjon Rehab.tjenesten (LMS) Nav Sel sjukeheim Selsro Heidalstun Barnevern Psykisk helse Gudbrandsdal krisesenter Skoler Heidal skole Nyhusom skole Otta skole Sel skole Otta ungdomsskole Barnehager Heggelund og Sandbu: Sandbu Heggelund Heidal Sel Ottbragden Selsverket Private barnehager Slottet Smurfen Thoskogen Landbrukskontoret Kultur og fritid Kulturkontoret Frivilligsentralen Bibliotek: Sel bibliotek Heidal filial Sel filial Sel Rådhus Tlf fax E-post: Følg oss på

17 I kriser er vann kritisk I kriser er vann kritisk. Kirkens Nødhjelp er der i katastrofer med rent vann. Nå trenger de deg! mars går Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2015 av stabelen, og her i Sel blir aksjonsdagen tirsdag 24. mars. Med din støtte kan Kirkens Nødhjelp handle raskt når katastrofen inntreffer, og derfor håper vi alle tar godt imot våre bøssebærere denne tirsdagskvelden! Vann er prekært for mennesker i nød. Derfor er vann noe av det aller første Kirkens Nødhjelp stiller med i katastrofer. Det kan være vanntanker, vannsystemer eller rene nødrasjoner. Akkurat nå er det fl ere katastrofer i verden enn noen gang og Kirkens Nødhjelp er på plass i Syria, Nord-Irak, Sør-Sudan og mange andre land. Klimaendringene fører til større og verre katastrofer. Det siste året har vi sett det med tyfon på Filippinene, fl om i Pakistan og tørke i Guatemala. Også her hjemme har vi merket effekten av klimaendringene, nå sist med den store fl ommen på Vestlandet i oktober. I en katastrofe er det de fattigste som blir hardest rammet. Kirkens Nødhjelp sørger for rent vann og mulighet til gode sanitærforhold der alt er ødelagt. Samtidig jobber de med folk i utsatte områder så de får mulighet til å forebygge den neste naturkatastrofen. I tillegg jobber Kirkens Nødhjelp med å påvirke politikere og andre beslutningstakere til å stanse klimaendringene. Her kan også du bidra, ved å delta i fasteaksjonens pågående kampanje for å endre norsk klimapolitikk. Se for mer informasjon. Noen katastrofer er klimaskapt og noen kommer som et resultat av krig og konfl ikt. Kirkens Nødhjelp er der uansett. Det siste året har Kirkens Nødhjelp gitt rent vann til blant andre fl yktninger i Sør-Sudan, Nord-Irak og Syria, tyfonrammede i Filippinene og fl omofre i Pakistan. Men de trenger hjelp for å hjelpe. Ditt bidrag i bøssa gjør det mulig for Kirkens Nødhjelp å være der med rent vann når katastrofen rammer. Støtt opp om Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2015! PS! Vi trenger bøssebærere. Vil du være med? Ta kontakt med kirkekontoret i Sel! www Innkommet offer Sel kirke Menighetsarbeid kr. 602, Sjoa kapell Menighetsarbeid kr. 522, Sel kirke Menighetsarbeid kr , Heidal kirke Norsk Folkehjelp kr. 816, Sel kirke Menighetsarbeid kr , Nord-Sel kirke Menighetsarbeid kr. 545, Sjoa kapell Kirkens Nødhjelp kr , Nord-Sel kirke Kirkens Nødhjelp kr , Sel kirke Kirkens Nødhjelp kr , Heidal kirke Kirkens Nødhjelp kr , Sel kirke Menighetsarbeid kr. 700, Heidal kirke Menighetsarbeid kr. 969, Nord-Sel kirke Menighetsarbeid kr. 685, Bykirka Bykirka kr. 300, Rossbu kapell Rossbu kapell kr ,- Innkommet offer Sel kirke IKO Kirkelig pedagogisk senter kr. 649, Heidal kirke IKO Kirkelig pedagogisk senter kr. 460, Bykirka Bykirka kr. 400, Heidal kirke Menighetsarbeid kr. 860, Sel kirke Menighetsarbeid kr , Nord-Sel kirke Sjømannskirken kr. 403, Sel kirke Sjømannskirken kr. 500, Heidal kirke Sjømannskirken kr. 172,- Kyrkjeblad for Sel og Heidal Nr

18 Kirkevergen informerer Kyrkjebladets rekneskap for 2014 Regnskapstallene for 2014 viser at Kyrkjebladet gikk med et overskudd på kr Tusen takk til alle som har gitt sitt bidrag til bladet og takk til alle bedrifter som har annonsert! Dette gjør at vi fortsatt kan gi ut bladet fire ganger i året. Vi håper riktig mange vil bruke vedlagte giro for Regnskapstallene for 2014 er: Utgifter Porto kr Trykking « Momskompensasjon « Avsetning til bundne fond « Sum utgifter: kr Inntekter Momskompensasjon kr Innbetalt private « Annonser bedrifter « Renter « Sum inntekter: kr Kirkevalg 2015 Den 13. og 14. september 2015 er det igjen kirkevalg. Valget avholdes samme dagene og stedene som kommunevalget. Det skal velges nytt Sel kirkelige råd for en ny fireårsperiode. Det skal velges to faste medlemmer både fra Heidal og Nord-Sel sokn, mens det fra Sel sokn skal velges tre medlemmer. Alle sokn skal ha fem varamedlemmer. Dette vil si at valglisten både i Heidal og Nord-Sel må bestå av minst 7 medlemmer, men aller helst det dobbelte antallet. For Sel sokn er antallet minimum 8 eller helst det dobbelte. Det er oppnevnt en nominasjonskomité i hvert sokn. Disse skal sammen med i alt 10 forslagsstillere ha klar valglistene innen 1. mai. Nominasjonskomitéene har et viktig arbeid foran seg. De skal skaffe gode kandidater som er villige til å gjøre en innsats for lokalkirka si den kommende perioden. Alle som har fylt 18 år og er medlem av Den norske kirke, er valgbar. Skulle akkurat DU bli spurt om å stille på valgliste betyr det at komitéen mener du ville være en viktig person til dette arbeidet. Vi håper du takker ja til å bli kirkepolitiker for en periode! Hva jobber så kirka i Sel med? Sel kirkelige råd har driftog vedlikeholdsansvaret for kirkene, kapell og alle de andre bygningene på kirkeanleggene. Rådet har også drifts- og vedlikeholdsansvaret for kirkegårdene. Dette er viktige og synlige oppgaver i lokalsamfunnet. Rammene rundt viktige dager i folks liv må være i orden; så som gudstjenester, dåp, konfirmasjon, vielser og begravelser. Rådet er arbeidsgiver for 12 ansatte utenom prestene som er statsansatte. Trosopplæringsplanene våre, som dekker tilbud til alle døpte mellom 0 og 18 år, er omfattende og veldig spennende. Oppslutningen må vi si er ganske god. Diakonien er kirkens omsorgstjeneste. Vi henvender oss mest til de eldre i kommunen, noe som også er godt mottatt. Hvordan ville det ha blitt uten kirkemusikken? En gudstjeneste eller en kirkelig handling uten kirkemusikk ville vært trist. Kirka i Norge er også i en brytningsperiode. Hvordan vil kirka bli organisert, hvem blir arbeidsgiver og hvor vil økonomien komme fra? Spennende, interessant og viktig fireårsperiode som ligger foran oss. Vi har mange og viktige oppgaver for innbyggerne våre. Vil du være med og videreutvikle dette? Vi håper du sier ja når du blir spurt om å stå på valglisten! Lykke til! HØVRINGEN FJELLALTER Har du lyst til å bidra økonomisk til den videre utviklingen av fjellalteret? Da kan du gi ditt bidrag til konto Det vi først kommer til å jobbe videre med, er å få laget et permanent klokketårn i stein litt høyere opp enn det som står der i dag. Hjertelig takk for ditt bidrag! MØTEPLAN 1. HALVÅR 2015, SEL KIRKELIGE RÅD Råd/Tidspunkt April Mai Juni Sted Sel kirkelige råd, torsdager fra kl Kirkekont. Storgt. 21 hvis ikke annet blir bestemt 18 Kyrkjeblad for Sel og Heidal Nr

19 KJÆRE PÅRØRENDE OG SØRGENDE Kirkens deltakelse ved gravferd er en viktig oppgave. Tiden etterpå har gitt en forandring. «Alt ble med ett så stille, livet er helt forandret. Døden har banket på vår dør og sorgen har fylt hvert rom.» Dikt: Svein Ellingsen Vi strekker ut ei hand til deg/dere som bærer på sorg etter dødsfall. «Diakoni er kirkens omsorgstjeneste». Om du ønsker noen å snakke med eller få besøk kan du kontakte: Kirkekontoret, Storgata 21, 2670 Otta, tlf eller soknediakon Ingunn Liseter, tlf eller tlf , sokneprest Kenneth Hansen, tlf , prost Paul Skuland, tlf Sorg er en naturlig reaksjon på noe vondt og vanskelig. Sorg tar tid og krefter. Å forstå at en har mista en av sine nære, kan være en lang prosess. V i ønsker å være til stede og støtte deg/dere i tiden etterpå. Mange er våre tårer, her, blant de tusen spørsmål. Gud, du som ser vår dype sorg, vi ber deg: Vær du vår trøst! MARKERING AV BIBELDAGEN Under gudstjenesten på søndag den 1. februar, var bibelgruppen «Underveis» med på markeringen av Bibeldagen. Kai delte sine tanker om hva Bibelen betyr for ham, knyttet opp mot dagens tekst. Samtidig fortalte han litt om hva bibelgruppen er opptatt av. Ved utgangen sto Rigmor og Vibecke, for å dele ut bibelvers. Her kan du lese et av dem: Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir. La ikke ditt hjerte bli grepet av angst og motløshet. Joh Bibelen Jeg trenger Bibelen sårt. Jeg trenger den for å forstå hvor jeg kommer fra. Jeg trenger den for å ha en trygg grunn og et fotfeste i verden. Jeg trenger den fordi jeg innser at vi ikke klarer å tå vare på hverandre. Jeg trenger den for å vite at noen er over meg og vil si meg noe. Jeg trenger den for å vite hvor min reise fører hen. Mitt hjerte fi nner trøst og styrke i Bibelen. Fritt oversatt av Vibecke S. Irslinger, fra et bilde i Berchtesgaden Kyrkjeblad for Sel og Heidal Nr

20 Rådsleders årsrapport 2014 Tekst: Astrid Aspaas, rådsleder Vi har lagt bak oss et år med stor aktivitet i kirkene i Sel, og det har skjedd mye positivt og riktig i retning av å bli ei rausere og åpnere folkekirke for vår tid og for å få kirka ut til folk der de er, slik vi har som mål. Stabilt mannskap, både når det gjelder prester, andre kirkelige ansatte og frivillige, har dette året gjort det mulig å utvikle kirkas aktiviteter, til tross for begrensa økonomi. Jeg håper at alle som har henvendt seg til oss både i sorg og glede, har følt seg godt ivaretatt. Alle forordna gudstjenester er gjennomført, flere av dem ute i naturen, både på Høvringen Fjellalter, ved Jørgenhuken på Mysuseter, på Stålom og Olsok-gudstjeneste i parken på Otta. Vi har også hatt gudstjeneste i Rossbu. Ekstra stas er at vi på fjellalteret i sommer også har hatt et par dåpsseremonier og flere vielser. Under Kristinspelet på Jørundgard, ble det i år holdt gudstjeneste som var dramatisert inn i handlingen ved starten av spelet. Det var også, slik det har blitt tradisjon, gudstjeneste under Dansefestivalen på Jørundgard, med 3000 deltakere og med overføring som radiogudstjeneste på NRK. Vi har markert 200-årsjubileet for grunnloven og feira Bjølstad-kapellets 50-årsjubileum. I løpet av året har vi også markert at tre av våre trofaste tekstlesere dessverre har slutta. Målfesta i en svært omfattende og optimistisk trosopplæringsplan, har vi også i 2014 fått til mange og varierte aktiviteter for barn og ungdom. Tilbud som omfatter alt fra dåp via barndom, konfirmasjons- og ungdomstid. På Nord-Sel har vi hatt både påske- og julevandringer, og vi har hatt barneklubber i gang både i Heidal og på Nord-Sel. Kunstseminar for barn med påfølgende kunst-gudstjeneste og auksjon i Bykirka har det også vært. Sammen med de andre konfirmantene i Prostiet, var konfirmantene våre på leir i Nordfjord også sist sommer, og på vinteren var det ungdomssamling på Bjorli. Våre kirker og kirkegårder framstår velstelte. Stell under kirketjenernes sommerferieavvikling krever ekstern bistand og kostnad, men kan ikke forsømmes. Diakoniarbeidet har fungert godt, men resursene er små og behovet er stort. Bibelgruppa har hatt jevnlige møter med verdigrunnleggende og utviklende diskusjoner. Salmekafeen i Bykirka er en fin møteplass og har hatt bra oppslutning med salmesang til pianofølge og vaffelkos. Vi håper det kan bidra til at salmesangen får et løft i gudstjenestene også. Hver torsdag i juli har det vært det en kort orgelkonsert i Heidal kirke midt på dagen. Kirkemusikernes bidrag i kirkas aktiviteter er av stor betydning. Nytt og spennende av året var at kirka hadde sin egen stand under Ottamartna'n. Prestene, kirkestabens ansatte og frivillige sørget for at det var bemanning i hele åpningstida. Det har en positiv erfaring, vår stand var godt besøkt og vi fikk vist fram og formidla hva kirka arbeider med og står for på en ny måte som ga mersmak. Prester, ansatte og folkevalgte foretok våren 2014 en studietur til pilegrimsstedet Fatima i Portugal, med godt forberedt studieopplegg for mål, utfordringer og arbeid i kirka vår framover. Denne samlinga var svært vellykka og har gitt inspirasjon og bidratt til fruktbart samarbeid og nye tanker i ettertid. Vi har selvsagt fått merke den stramme kommuneøkonomien, siden kirkas budsjett finansieres over kommunens, men vi er vant til å få maks ut av det vi har til rådighet, og har styrt økonomien med streng hånd. Vi er glad for at det ble gjort en tilstandsrapport for kirkene våre, slik at vi har fått utbedret de mest prekære av vedlikeholdstiltakene i Men utfordringene står i kø. Tordenværet sist sommer ødela mye av telefonsystemene på kirkekontoret, og det har derfor vært tungvint og resurskrevende både for intern og ekstern kommunikasjon, siden det ikke fantes midler til nykjøp, noen helt utdaterte datamaskiner måtte få prioritet først. Strategiplan og økonomiplan rulleres årlig og i vår plan for perioden måtte vi skyve litt på noen planlagte tiltak til vi får bedre råd, men med streng prioritering ordner det seg etter hvert. Kommunens planarbeid med gravplassutvidelsen på Selsverket er kommet langt, men igangsetting er utsatt et år på grunn av økonomien. Også i 2014 har det vært stor innsats i arbeidet med å få til en støyskjerm mellom E-6 og kirka på Selsverket, og både statsminister og departement er kopla på saken, men dessverre hittil uten resultat. Vi står på og gir oss ikke før det blir en løsning! Framtida for Sjoa kapell er fortsatt ikke avklart, vi avventer svar fra Sel kommune. Det er i år også utført vårdugnader med god oppslutning på kirkegårdene og noe rundvask inne. Før nyttår var vi i mål med årets lokale lønnsforhandlinger. Vi har hatt høringsrunder på ny gravferdsordning og den nye Kirkeloven som er under arbeid. Det er i denne lagt opp til et tydelig skille mellom stat og kirke, og det knytter seg stor spenning til resultatet som fastlegger hvordan framtidas kirkeordning blir. På det lokale plan vil også utfallet av de pågående forhandlinger om kommunesammenslåinger føre til endringer for kirka. Før nyttår starta vi forberedelser til kirkevalget i 2015, det blir også spennende har vært et år med stor aktivitet, mange utfordringer og mye positiv entusiasme. Jeg er stolt over det vi i fellesskap har fått til! Hjertelig takk til alle ansatte, folkevalgte, frivillige og samarbeidspartnere som har bidratt. 20 Kyrkjeblad for Sel og Heidal Nr

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Temagudstjeneste for Haukeland skole

Temagudstjeneste for Haukeland skole Temagudstjeneste for Haukeland skole Tirsdag 20. desember 2010 kl. 1130 Ansvar: 3. klasse og 7. klasse Inngang / Prosesjon ( 3. klasse m/ lys - mørk kirke) Inngangsord ( presten ) / (lys legges fremme

Detaljer

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys!

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL 1. Velkomst 2. Sang ved elever 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord. Den blanke himmelstjerne,

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Protokoll fra møtet i Sel kirkelige råd 1. mars 2012

Protokoll fra møtet i Sel kirkelige råd 1. mars 2012 DEN NORSKE KIRKE Sel kirkelige råd Protokoll fra møtet i Sel kirkelige råd 1. mars 2012 Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Eldbjørg Hallen Larsen Arkivkode: Perm/012.1 Dato: 01.03.2012 Til stede: Forfall: Ikke

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem.

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem. Preken 15. April 2012 i Fjellhamar kirke 2. s i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Hva er vi opptatt av? I dag får vi høre om Simon Peter. En av disiplene til Jesus. Alle som har lest litt i Bibelen kjenner

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Preken 1. På skedåg 20.4.2014 Fredrikståd Domkirke

Preken 1. På skedåg 20.4.2014 Fredrikståd Domkirke Biskop Atle Sommerfeldt: Preken 1. På skedåg 20.4.2014 Fredrikståd Domkirke Luk 24,1-9 Kristus er oppstanden! Og hele folket sier: Ja, han er sannelig oppstanden! Håpet er menneskeslektens kjennemerke

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Bli med som Tårnagent i Brevik kirke for å løse oppdrag og mysterier!

Bli med som Tårnagent i Brevik kirke for å løse oppdrag og mysterier! Trosopplæring i Brevik menighet Bli med som Tårnagent i Brevik kirke for å løse oppdrag og mysterier! DEN NORSKE KIRKE Brevik menighet Til deg som er 9 år Har du lyst å gå på symboljakt I kirka? Lurer

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Preken 21. s i treenighet 18. oktober 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin

Detaljer

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2.

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2. G2 Høsten 2007 Bønnemøte i Lillesalen fra kl:16:30 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet 2. Nådehilsen Kjære menighet. Nåde være med dere

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2. 2 april - juni 2015 1 Korpsnytthilsen Påsken ligger foran oss, og sammen med kristne over hele jorden minnes vi hva Jesus var villig til å gjennomgå

Detaljer

Nær gud - nær mennesker

Nær gud - nær mennesker Fastelavnssøndag (2..mars) Hovedtekst: Joh 17,20-26 GT tekst: Høys 8,6-7 Epistel tekst: 1 Kor 13,1-7 Barnas tekst: Joh 12,1-8 Nær gud - nær mennesker 32 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: J

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2011 2013. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2013-2016. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Dagens prekentekst står skrevet i Salme 113: Halleluja! Syng lovsang, Herrens tjenere, lovsyng Herrens navn!

Dagens prekentekst står skrevet i Salme 113: Halleluja! Syng lovsang, Herrens tjenere, lovsyng Herrens navn! Dagens prekentekst står skrevet i Salme 113: Halleluja! Syng lovsang, Herrens tjenere, lovsyng Herrens navn! Velsignet er Herrens navn, fra nå og til evig tid! Der sol går opp og der sol går ned, skal

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer

Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier!

Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier! Trosopplæring i Eidanger menighet Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier! Til deg som er 9 år Har du lyst å gå på skattejakt i kirka? Lurer du på hva slags mysterier du

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227 A K T I V T HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227 O G Å P E N T www.flatanger.kommune.no Flatanger Kommune KOMMUNALE MØTER Oppvekst og omsorg: 20.Oktober kl. 16.00 Næring,

Detaljer

Vi ber for hver søster og bror som må lide

Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide, alene og glemt, når de bærer ditt kors. Vi ber for de mange som tvinges til taushet og stumt folder hender i skjul

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

Askeladden. Nr. 4 2009. Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger. Lucia Månedsplan Adventstiden

Askeladden. Nr. 4 2009. Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger. Lucia Månedsplan Adventstiden Askeladden Nr. 4 2009 Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger Lucia Månedsplan Adventstiden Juleforberedelsene i barnehagen begynner like før 1. søndag i advent. Feiring av julehøytiden

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30. I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat.

FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30. I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat. FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30 I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile. (Matt.11,28) I Det er

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

Motiver til gravferd. Prøvebok Begravelsesbyrå Nilsen

Motiver til gravferd. Prøvebok Begravelsesbyrå Nilsen Motiver til gravferd Avdødes Navn Stedets kirke Seremonidato «Nes kirkeruiner Begravelsesbyrå Nilsen AS NES KIRKERUINER Avdødes Navn Stedets kirke Seremonidato «Sagstuedammen Begravelsesbyrå Nilsen AS

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud.

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud. Vokse til modenhet Skal du løpe marathon så vil det være galskap å ikke trene i forkant. Gode marathonløpere trener og orienterer livet sitt rundt dette. For å være klare til løpet. Det same gjelder troen

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag MÅNEDSPLAN FOR SOLBLOM Mars 2013 9 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1. 10 Mandag 4. Tirsdag 5. opplegg Onsdag 6. hele uka Torsdag 7. Fredag 8. Frist for påmelding til påskeferien 11 Mandag 11. Teaterforestilling

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Da dukket Sokrates ham under igjen. Denne gangen i 30 sekunder. Og spurte: Hva var det du ba om? Den unge mannen svarte anpustent: Visdom.

Da dukket Sokrates ham under igjen. Denne gangen i 30 sekunder. Og spurte: Hva var det du ba om? Den unge mannen svarte anpustent: Visdom. Preken i Fjellhamar kirke 2. jan 2011 Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund 4-500 år før Kristus levde filosofen Sokrates i Athen. Det fortelles at det en gang kom en ung mann til ham og ba om

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

Intervju med Hans Eiler Hammer om:

Intervju med Hans Eiler Hammer om: 1 Intervju med Hans Eiler Hammer om: - Hans yrke som prest - Prestedrakten - Og de ulike symbolene han har valgt på stolaer. Her er korset Hans Eiler har valgt å bruke på alle stolaer. Laget av 6.trinn

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT

HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT INNLEDNING: Må Herren få veilede oss alle under dette bibelstudium, så vi bare ønsker å vite hva den evige og nådige Gud har talt. Slik skal dere si hver til sin neste

Detaljer

2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28. GT tekst: 1 Mos 32,24-30. NT tekst: Jak 1,2-8. Barnas tekst: Joh 3,1-8.

2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28. GT tekst: 1 Mos 32,24-30. NT tekst: Jak 1,2-8. Barnas tekst: Joh 3,1-8. 2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28 GT tekst: 1 Mos 32,24-30 NT tekst: Jak 1,2-8 Barnas tekst: Joh 3,1-8 Merket for livet 42 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: M A T T

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 42 ETTERLYSNING! Har noen sett/lånt vår skotskrutede trillebag. Sist sett på kjøkkenet i menighetssalen. Den frakter ukentlig matvarer mellom Rema og kirken og er dypt

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 SEPTEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg september 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI Kirken. Vi tror Gud

Detaljer

7 måter å være sammen med Gud på.

7 måter å være sammen med Gud på. 1 7 måter å være sammen med Gud på. Tale av Erna Søgaard Ultvedt på Gjerpen Misjonskirke søndag 10. nov 2013 Intro: Anne Kristin Fjellvang står bak i kirkesalen og synger vers 1 og 2 så kommer hun syngene

Detaljer

PREKEN PÅ 3. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN

PREKEN PÅ 3. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN PREKEN PÅ 3. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN PÅ SOLGUDSTJENESTE I HADSEL KIRKE SØNDAG 17. JANUAR 2016 BØNN: Jesus, gi oss ditt lys, gi oss din kraft, gi oss din glede! Amen. KRISTUS VÅR SOL På nedsiden av hovedveien

Detaljer

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte.

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. KONFIRMANT 2015-16 Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. Dere skal ha mottatt informasjon om konfirmasjon fra Den norske kirke sentralt i posten. Her kommer litt mer informasjon

Detaljer

Fellesskapskirken i Åsane sitt fokus for høsten 2015:

Fellesskapskirken i Åsane sitt fokus for høsten 2015: Fellesskapskirken i Åsane sitt fokus for høsten 2015: «Sammen er vi bedre» - En 24 dagers vandring i Guds ord, av Rick Warren. (Originaltittel: «Better Together») Menighetsrådet har oversatt de 4 første

Detaljer

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG 45 Seminar med Åpne Dører 28. febr. 2. mars Ytremisjonsprosjekt Innholdsrik møteaksjon med Steinar Harila En våken disippel www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN F R egne med at Gud finnes, I G J O R T og at jeg betyr noe for Ham og at Han har makt til å sette meg i frihet. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Matt 5,4 Velg å TRO Håpets valg HÅPETS BØNN

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Sorgvers til annonse

Sorgvers til annonse Sorgvers til annonse 1 Det led mot aften, din sol gikk ned, din smerte stilnet og du fikk fred. 2 Snart vil den evige morgen løfte det tårevåte slør. Der i det fredfulle rike. Ingen blir syke eller dør.

Detaljer