Januar årgang

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Januar 2012 65. årgang"

Transkript

1 Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 1 Januar årgang

2 Redaktørens hjørne Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon: Ole Johs. Gillebo. Tlf Kasserer: Jørn Haug. Tlf Ekspedisjon og trykk: Dale-Gudbrands Trykkeri AS Gaver til bladet kan gis på bankkonto Leder for Øyer og Tretten kirkelige råd: Geir Korslund Telefon: Øyer kirkekontor: Adresse: Øyer kirkekontor, Tingbergv. 15, 2636 Øyer. Telefon: Telefax: E-post: Kontortid: Mandag fredag kl Sogneprest Øyvind Sagedal: Kontor: Mobil: E-post: Kirkeverge Berit Sundli: Kontor: Mobil: E-post: Kantor Kari Irene Lien: Kontor: Mobil: E-post: Kirketjenere (Øyer/Tretten) Morten Brendløkken: Mobil: E-post: Anders Stenseng: Mobil: Kirkene: Øyer: Ingen telefon Tretten: Ingen telefon Hjemmesider på Internett: Hjemmesidene blir kontinuerlig oppdatert med hensyn til aktiviteter i menighetene. Neste nummer kommer ca. 20. mars Frist for innlevering av stoff er 5. mars Det er fint om stoff som sendes inn kan sendes på e-post til: Men selvsagt kan også maskin- eller håndskrevne manus leveres. Kjære lesere! Godt nytt år til dere alle, både her i våre bygder og alle mottakere rundt omkring i landet og ellers flere plasser i verden. Nå er jeg inne i mitt åttende år som redaktør av Klokkeklang, og jeg føler at jeg kjenner de aller fleste som er mottakere av Klokkeklang. Årsskiftet er oppgjørstid. Vi tenker tilbake på året som er gått, med glede, men og med sorg. Terrorangrepet sist sommer vil vi måtte leve med lenge. Mediadekningen er formidabel. Våre tanker går til alle dem som mistet noen av sine kjære i angrepet. Måtte de få styrke og kraft til å komme igjennom sorgen. I mine refleksjoner etter kirkevalget 2011(se eget oppsett) gir jeg uttrykk for at en viktig oppgave for et kirkeblad er å orientere om det de demokratisk valgte organer driver med, først og fremst de lokale organer, og om de aktiviteter som rører seg i menighetene. Vi skal være glad for at vi har et kirkedemokrati som betyr at hvert medlem har sin rett til å påvirke og medvirke. Gavelistene til menighetsarbeidet og til Klokkeklang viser engasjement og interesse. Jeg takker for alle positive tilbakemeldinger jeg har fått gjennom året som er gått. Tilbakemeldingene er med å stimulere til videre arbeid. Jeg takker alle mine hjelpere for godt samarbeid og imøtekommenhet. Jeg har til dags dato ikke fått nei(unntatt ett tilfelle) når jeg har spurt om bistand på en eller annen måte. Denne gangen legger vi ved en giro som vi håper flest mulig vil bruke. Framsiden: "Vinter i marka". Foto: Knut Mellemberg. KIRKENS SOS: Tlf DØGNÅPENT Prestenes beredskapstelefon tlf: Hverdager fra kl til kl neste dag. Fredager fra kl til kl påfølgende mandag. 2

3 Tidens salme NoS 487 Av Kari Irene Lien Kantor I anledning at vi har gått inn i et nytt år, har jeg funnet en salme fra det kapittelet i Norsk Salmebok som heter «Trygghet og glede» Salmen står på nr. 487 og heter «Ingen er så trygg i fare». Denne er kjent for de fleste av oss, den passer for alle aldre og i alle slags ulike situasjoner. Lina Sandell skrev denne sangen som ble utgitt i et lite hefte «Andeliga Daggdroppar» i Stockholm i Lina Sandell ( ) var prestedatter, faren var prest i Småland i Sverige. Hun var forfatter og redaktør for barnebladet «Barnens vän». Det er antydet at hun skrev omkring 2000 sanger. Mange av sangene ble satt melodi til av Oscar Ahnfeldt. På Lina Sandells gravsten står hennes egne ord «Tryggare kan ingen vara än Guds lilla barnaskara». Det er sagt om denne sangen at den ble skrevet en sommerdag mens hun satt på en gren i et stort asketre som hun kalte Yggdrasil. Melodien til denne salmen er en tysk vise, fra før Det var denne salmen jeg ønsket å presentere ved starten av Herren selv vil sine berge. Han er deres skjold og verge. Over dem han seg forbarmer, bærer dem på faderarmer. Ingen nød og ingen lykke skal av Herrens hånd dem rykke. Han, den beste venn blandt venner, sine barns bekymring kjenner. Gled deg da, du lille skare! Jakobs Gud skal deg bevare. For hans allmakts ord må alle fiender til jorden falle. Hva han tar, og hva han giver, samme Fader han forbliver, og hans mål er dette ene: Barnets sanne vel alene. 3

4 Ved årsskiftet Fred over folket og hjemmet fred over landet her nord. Fred over landsmenn som farer ut over hele vår jord. Fred over hver den som styrer landet i rettferd og tro. Fred over hver den som kommer hit for å bygge og bo. Fred over dalen og fjellet fred over bygd over by. Fred over øya og fjorden den fred som gjør verden vår ny. Fred til hvert plagede hjerte fred til hver flyktning på jord. Fred til hver sjel som har smerte fred slik at kjærlighet gror. Leiv Tore Briseid 16/12-07 Nyttårstankar v/ Sigmund Ihle Ved eit årsskifte kjem alvorstankane meir fram enn elles i året. Dagane har gått så fort. For oss som er komne litt ut i åra, har timeglaset lett for å dukka fram for auga, og med det tanken på oppgjersdagen. Eg som sit i overflod, talar lett om andre si liding og naud, talar hånleg om deira åtferd og rykte, støtt på leiting etter å få innkassert eige ære, vil eg stå prøva? Ein kan bli redd! Vi har ikkje annan utveg enn å klynga oss til Han som kom. Lær oss å sjå mennesket i våre medmenneske, lær oss å bli litt meir glade i kvarandre, og lær oss å tåla eit grann urett om den råkar oss sjølve! Gjev styrke i liding og sorg! Må vi aldri fornekta Ditt namn! Amen. For Kristus gav seg sjølv for oss. Han ville fria oss ut frå all urettferd og reinsa oss, så vi kan vera hans eige folk, som med ihuge gjer gode gjerningar. Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjarta, prøv meg og kjenn mine tankar! Sjå om eg er på den vonde vegen, og lei meg på ævevegen!* * Tit 2,14, Sal 139,23-24 Kong Harald startet og avslutta sin nyttårstale med strofer fra Erik Byes vise: Mangt skal vi møte- og mangt skal vi mestre. Dagen i dag den kan bli vår beste dag. Hvert eneste menneske har en stor kraft i seg som kan bære oss gjennom det vi møter i livet. Men vi klarer det ikke alene. Og alene skal ingen måtte være om å mestre livets største utfordinger. Med håp for det nye året, tar vi også med den siste trofen i Erik Byes vakre vise: Dagen i morgen den skal bli vår beste dag. Jeg ønsker dere alle et godt nytt år! 4

5 NYTT FRA ØYER OG TRETTEN KIRKELIGE RÅD LEDERENS SPALTE Godt nytt år, og stor takk til alle som har gitt gave til arbeidet i menighetene. Den gode responsen på vårt ønske om gaver til menighetsarbeidet er en stor oppmuntring for oss. Den viser at folk bryr seg om kirken, og setter pris på den innsatsen som ansatte og frivillige gjør i våre menigheter. Den 13.januar var alle frivillige medarbeidere invitert til prestegårdssalen. Nesten 50 deltok på festen der kirkens ansatte sørget for fin servering og et variert program som ble avsluttet med gang rundt juletreet. Øyer og Tretten kirkelige råd er konstituert etter valget i høst, og flere av rådets utvalg er allerede i gang med sitt arbeid. Det kirkelige råd har hatt et arbeidsmøte i Øyer kirke. Der ble det orientert om kirkens nye liturgi og vår lokale grunnordning for hovedgudstjenesten. Kirkevertenes oppgaver ble gjennomgått, og både faste rådsmedlemmer og varamedlemmer fikk høve til å prøve disse i praksis. Det vil gjøre oppgaven lettere for de som skal være kirkevert for første gang. Året 2012 vil bli et spennende år for Den norske kirke. I vårsesjonen skal Stortinget behandle et grunnlovsforslag som kan gi kirken en friere stilling i forhold til staten. Forslaget bygger på kirkeforliket mellom alle partiene på Stortinget. Kirkeminister Rigmor Aaserud mener at demokratiet i kirken nå oppfyller forutsetningene for å gå videre med saken. Men når det gjelder valg av representanter til bispedømmeråd og kirkemøte, må valgordningen endres. Det går ikke an å forsette med såkalt preferansevalg som er så vanskelig å forstå at hver tiende stemmeseddel ble forkastet ved siste valg. Bygda vår er blitt kjent gjennom TVprogrammet Norske attraksjoner på nyåret. Først ut var fakkelmannen og glade sangere i Øyer sentrum. Det blir spennende å se hvordan Tretten kirke med tårnet på bakken vil bli presentert litt senere i vinter. Men enda viktigere er det at arbeidet med restaurering av kirken er kommet i gang. Heldigvis ser det ut til at råteskadene på selve kirkebygningen er mindre omfattende enn vi fryktet. Det gir grunn til å håpe at vi kan få se Tretten kirke med sitt opprinnelige tårn om ikke altfor lang tid. Geir Korslund ØTKR Faste medlemmer i rådet: 1. rekke fra v: Alma Hovda Bø, Geir Korslund, Eldar Kjørstad, Synnøve Bratt, 2. rekke fra v: Kåre Solbakken, (kommunens repr), Ann Karin Hongshagen, Gro Helene Hjelmstad, Elin Paulsrud, Borghild Nysveen, Bente Kråbøl, Kristian Tande. Ikke med på bildet: Svein Ørslien og Øystein Svendsen Varamedlemmer: 1. rekke fra v: Hermod Botterud, Ivar Bryhn, Randi Solberg, Kåre Odden. 2. rekke fra v: Mona Janett Mosveen. Erling Haugen, Ole Christian Mathisen, Knut Kramprud, Anne Aronsveen (kommunens vararepr) Ikke med på bildet: Bente Huuse, Lill Chanett Olesdatter Andersen, Amund Sandvik, Kristian Flatstulen. 5

6 NYTT FRA ØYER OG TRETTEN KIRKELIGE RÅD Det nyvalgte rådet hadde sitt første møte 6. desmber Følgende er tilført prokollen. Tilstede: Geir Korslund, Kristian Tande, Gro Helene Hjelmstad, Eldar Kjørstad, Borghild Nysveen, Svein Ørslien, Alma Hovda Bø, Synnøve Bratt, Ann Karin Hongshagen, Elin Paulsrud, Bente Kråbøl, Kåre Odden, Ivar Bryhn, Knut Kramprud, Mona Janette Mosveen, Randi Solberg, Hermod Botterud, Ole Christian Mathisen, Erling Haugen, Kåre Solbakken, Anne Aronsveen, Øyvind Sagedal Forfall: Øystein Svendsen, Bente Huuse, Kristian Flatstulen, Lill Chanett Andersen, Amund Sandvik Dessuten møtte Morten Brendløkken og Berit Sundli som førte protokollen. Innkalling til møte godkjent. Møtebok fra møte godkjent. Geir ønsket velkommen og ledet møtet. Øyvind hadde ord for dagen og vi sang adventsalmen Gjør døren høy. Orientering om organisasjonen Øyer og Tretten kirkelige råd. Kirkevergen hadde laget en power-point presentasjon og orienterte om vår organisasjon. Hun redegjorde for arbeidsoppgavene i alle utvalg. Til slutt viste vi filmen fra menighetsarbeidet i Drammen. Sak 48/2011 Valg og konstituering. Det var sendt ut forslag på bemanning til utvalgene før møtet. Med få omrokeringer ble forslaget godkjent. Vedtak: Geir Korslund valgt til leder for 1 år. Kristian Tande valgt til nestleder for 1 år. Arbeidsutvalg: Leder, nestleder, Alma Hovda Bø og Ann Karin Hongshagen. Økonomiutvalg: Leder, nestleder, Synnøve Bratt. Sammensetning av utvalgene blir som følger: Kirkeutvalget: Synnøve Bratt 4 år Knut Kramprud 2 år Ivar Bryhn 2 år Bente Kråbøl 4 år Hermod Botterud 2 år Amund Sandvik 2 år Tekstilutvalg Bente Kråbøl 4 år Synnøve Bratt 4 år Kirkegårdsutvalget Svein Ørslien 2 år Kåre Odden 2 år Kristian Flatstulen 2 år Øystein Svendsen 2 år Hermod Botterud Ole Kristian Mathisen 2 år Morten Brendløkken Utvalg for kirkemusikk Eldar Kjørstad 2 år Gro Helene Hjelmstad 2 år Annemor Rivertz Torgersen Liv Berg Kari Irene Lien Trosopplæringsutvalget Elin Paulsrud 4 år Randi Solberg 2 år Mona Mosveen 2 år Borghild Nysveen 4 år Lill Chanett O. Andersen 2 år Konfirmasjon Mona Mosveen 2 år Bente Huuse 2 år Borghild Nysveen 4 år Kåre Odden 2 år Ole Kristian Mathisen 2 år Diakoniutvalget Ann Karin Hongshagen 4 år Eldar Kjørstad 2 år 6

7 NYTT FRA ØYER OG TRETTEN KIRKELIGE RÅD Erling Haugen 2 år Alma Hovda Bø 4 år Gro Helene Hjelmstad 2 år Kristian Flatstulen 2 år Solbjørg Skrukklien KN-kontakt Sak 49/2011 Referatsaker Takk for offergaver. Brev fra Yamm-gruppa. Gaver til menighetene: Det er til nå gitt gaver på til sammen kr ,-. Kommunens representant i Øyer og Tretten kirkelige råd: Kåre Solbakken, vara Anne Aronsveen. Møtedato for 2012 blir fastsatt på første møte i 2012 den 17. januar. Dette var første møte for det nyvalgte rådet. Etter møtet ble det servert kveldsmat. Det ble tatt bilde av de faste medlemmene og av varamedlemmene i rådet. For Øyer og Tretten kirkelige råd Berit Sundli, Kirkeverge Øyer og Tretten kirkelige råd hadde årets første møte 17. Januar. Kun tre saker var ført opp på saklista: Den ene var orientering om løkal grunnordning for hovedgudstjenesten og ny liturgi. (Tidligere omtalt i Klokkeklang). Det andre var en gjennomgang av kirkevertenes oppgaver, før, under og etter gudstjenesten. Alle medlemmer og varamedlemmer blir satt opp som kirkeverter. Rådet vedtok flg. møtedatoer for vårhalvåret: , , , og Det var 2 referatsaker: Gaver til menighetene, (se get oppsett) og orientering om opplegg for konfirmanter. Gaver til menighetsarbeidet i Øyer og Tretten Hjertelig takk til alle som har gitt gaver til menighetsarbeidet i Øyer og Tretten til konto nr Det er mange og viktige oppgaver som pengene skal brukes til. Vi vil informere i om dette i Klokkeklang Gaver fra samme giver som til sammen gjennom året utgjør 500,- blir innrapportert til skattemyndighetene, og gir skattefradrag. Oddrun Romundgard 200 Kjell S. Plukkerud 200 Laura Skar 300 Anne Brit Ledum 200 Hanne Karin Stener 200 Arne Sagmoen 300 Grete Dahle 300 Arvid Johansen 200 Inga og Hans Johan Paulsrud 250 Målfrid Ulven 300 Solveig Bøen 200 Magnhild Sagedal Wroldsen 200 Bjørg Hongshagen 200 Helga Hjelmstad 200 Aslaug og Martin Bjørge 250 Iver Offigstad 200 Mildrid B Birtledal 300 Kåre Klævahaugen 200 Ingunn Halsten 300 Erling Berge 200 Åse Kristianstuen 200 Marit Fintoft 200 Ingrid Enger 100 HeleneAarli 250 Jan Hoveødegård 200 Anne Øverhaug 300 Kari Seljetun 200 Lars Skaug 200 Eldri Turtumøygard Hole 200 I og A Dahl 200 Magnhild Egset 250 AUDUN RØBERG 200 Osvald Frydenlund 200 B. Nordhagen 200 Anne Marie og Ola Ødegård 200 Randi og Anders Tarud 200 Solveig Uhlen 200 Brede Stalsberg A/S 500 Lars Henning C Wejden 200 Aud Rigmor Løvstad 200 Egil Trosvik 200 Kjersti og Odd 300 Anita Bjørgen 200 Hans Musdalslien 200 SUM

8 Ny salmebok (2013) Fra 1. Søndag i advent 2013 skal det tas i bruk ny salmebok i Den norske kirke. Kirkerådet har i september 2011 hatt saken til behandling, og det foreligger en fyldig saksutredning som en kan finne på kirken.no under Kirkerådet, og som er altfor lang til å ta med her. Da jeg kjørte den ut på min skriver ble det 11 A4 sider. Jeg tar imidlertid med sammendraget: Samandrag 1. søndag i advent 2013 vil ei ny salmebok bli teken i bruk i Den norske kyrkja. Namnet skal framleis vere Norsk salmebok, men på tittelbladet vil det stå Norsk salmebok Ny koralbok vil ligge føre på same tid som den nye salmeboka. Her blir eit framlegg til den nye salmeboka presentert. Det har vore arbeid med i fleire fora for at resultatet skulle bli så gjennomarbeida og balansert som mogeleg. Administrasjonen i Kyrkjerådet meiner dette er eit velgrunna framlegg til vedtak. I det følgjande blir det gjort greie for korleis arbeidet med salmeboka har gått føre seg, og det teiknast eit bilete av framlegget som no blir lagt fram for vedtak. Boka er laga etter dei føringane Kyrkjerådet gav i mars Det store materialet i Salmebok 2008, er teke ned til eit omfang som let seg trykkje i eitt bind, og det er prøvd å skape ein god balanse mellom gamalt og nytt salmestoff. Slik boka no står fram, dekkjer ho behovet for salmar i ulike gudstenester, kyrkjelege handlingar og andaktsliv. Det har vært mange innspill undervegs. For de av oss som er på sidelinjen vet vi at det har vært mange meninger om hvilke salmer og sanger som skal være med i den nye salmeboka. Sokneprest Siri Sunde hadde en artikkel i Ringsaker Blad på tampen av fjoråret under tittelen Hvem eier sangene. Med hennes samtykke tar jeg den med her. Red. Den norske kirke får ny salmebok i En lang utvelgelsesprosess med mange innspill og sterke meninger var avsluttet. Så kom 22. juli. Til ungdommen satte ord på håpet og visjonene for fremtiden. I dagene og ukene utover sommeren ble den sunget i alle sammenhenger, av solister, kor og som allsang, blant annet i en fullsatt Oslo Domkirke ved gudstjenesten søndag 24. juli. Teksten ble til da Nordahl Grieg ble bedt om å skrive et optimistisk, fremtidsrettet dikt for ungdommen i forbindelse med det nye studieårs begynnelse høsten I 1952 satte Otto Mortensen melodi til, og Til Ungdommen var en sang. Selv har jeg vært vant med å synge den 8.mars og 1.mai, både i og utenfor kirken. Den er fast innslag ved Humanistisk konfirmasjon bortsett fra versene 7 og 8. Den er spilt inn av Herborg Kråkevik, Kim Larsen og koret Grex Vocalis med flere. 23.november 2003 ble den fremført som solosang ved avdukingen av minnesteinen for Nordahl Grieg og mannskapet på bombeflyet som Hvem eier sangene? 8 ble skutt ned i 1943 i skogen utenfor Potsdam i Tyskland. Et utvalg av vers er med i Lov Herren, Den katolske kirkes salmebok. De samme versene var med i Den norske kirkes salmebokforslag Salmebok 2008, men tilfredsstilte ikke kravene til teologisk dimensjon i teksten. Derfor ble den ikke med i kirkerådets endelige forslag til salmebok I august i år gikk kirkerådsdirektør Jens Petter Johnsen likevel ut med et forslag om å gjøre et unntak så Til Ungdommen kan bli med i den nye salmeboken. Da brøt diskusjonen løs. Mange var positive. Biskopene gikk inn for forslaget med noen få stemmers overvekt. Noen mener dikteren ville vært stolt over at sangen kom inn i salmeboken. Andre mener kommunisten Nordahl Grieg ville ha betakket seg. Selv synes jeg diskusjonen er spennende. Moro at temaet ny salmebok engasjerer. Sterkt hvordan ordet skaper, hvordan et dikt en sang blir eksistensiell og bygger fellesskap på tvers av generasjoner, livssyn og hudfarge.

9 Til Ungdommen er ett av de vakreste diktene jeg vet, og jeg elsker sangen i de fleste versjoner. Hadde aldri ventet at den ville finne innpass i Den norske kirkes salmebok og kan godt forstå argumentasjonen mot. Samtidig ville jeg oppleve det som en stor glede å kunne slå opp i selve salmeboken og synge sangen i kirken på lovlig vis for eksempel en 17.mai eller på en konfirmasjonsdag! (Helst med alle versene.) Da bispemøtets vedtak var klart, kom Humanetisk Forbund på banen med protester. Styreleder Åse Kleveland var indignert. Dette var nærmest et tyveri, sa hun. Kirken tilraner seg sangen fra de humanistiske konfirmasjonene. Det hun syntes var verst, var at her hadde biskopene vært opptatt av å fastslå kriterier for hva en salme er, og så gjør de et vedtak som går på tvers av dette. Jeg synes Kleveland skuffer og fremstår både sneversynt og snusfornuftig. Har Humanetisk forbund monopol på Til Ungdommen? Er det truende at den synges i en gudstjeneste? Ville det true kirken om noen ville synge en salme i en humanistisk gravferd? Noen har kalt Til Ungdommen AUFs nye nasjonalsang i en tung tid. Men sangen har jo vist seg å nå til hjertene langt utover arbeiderbevegelsen. Kleveland og Humanetisk Forbund har rett: kriteriene var klare for utvalg av salmer til ny salmebok. (Det førte til at for eksempel Eg ser ikke kommer med, fordi den er lite egnet som allsang.) Noen ganger er det likevel tid for å være inkonsekvente. 22.juli skapte behov for unntak. Ingen skal eller kan kristne Nordahl Grieg eller hans diktning. Men nå bør alle gode krefter forene seg om håp og fremtidstro dele og unne hverandre gleden over at vi faktisk har sanger som Til ungdommen. Gjerne i alle slags sangbøker. Julekveldsvisa for alle Slik var overskrifta på et leserinnlegg i Ringsaker Blad på fjorårets siste dag skrevet av Jens Haugan. Han dveler mye ved dialekta og bøyingsformer, men grunnen til at jeg tar med dette her er at det bl.a. føyer seg inn i det jeg har skrevet om Ny salmebok. Han avslutter innlegget sitt slik: Når det nå har vore ein diskusjon om Julekveldsvisa fortener å bli rekna som ein salme, må ein kunne seie at Julekveldsvisa i alle fall har kraft til å samle folk og lage bru - imellom seg og himmelen - vi er like, eg og du. Du seier je, og eg seier æ, men det spelar inga rolle: Julekveldsvisa er like stor. Å skulle gå på sitt tredje Fader Vår som nå til og med heter Vår Far kjennes rart. Samtidig kjennes det godt å skulle dele tekstene også med nye generasjoner og oppdage dem på nytt sammen med dem. (Sokneprest Siri Sunde i Ringsaker Blad ) 9

10 Litt av hvert Redigert av Ole J. Gillebo KIRKEN KAN KREVE POLITIATTEST. DEN NORSKE KIRKE får nå hjemmel til å kreve politiattest ved tilsetting eller engasjement av personer som skal arbeide med mindreårige. Bestemmelsen trer i kraft fra (GD ) RINGSAKER KIRKELIGE FELLESRÅD krever nå pølitiattest til stillingene i kirkene i kommunen, kan Ringsaker blad fortelle i et oppslag 10.januar.En hovedhensikt for fellesrådet er å verne barn og unge mot overgrep, uttaler kirkeverge Knut Are Hole. Det gjelder alle stillinger og frivillige verv som har med barn og unge, heter det bl.a. i oppslaget. KIRKETJENER SIKTET FOR VOLDTEKT MOT MINDREÅRIG. Politiet har pågrepet en kirketjener for voldtekt og seksuell omgang med mindreårig i en kommune på Nordvestlandet. Overgrep skal ha skjedd inne i en kirke og etter det TV 2 kjenner til, har saken vært holdt hemmelig etter at vedkommende ble pågrepet i begynnelsen av desember. Kirketjeneren nekter straffskyld. (Sunnmørsposten nettutg Sokneprest Hege Fagermoen i Skjåk har søkt prostestilling i Follo, kan Fjuken fortelle. Sjømannskirken må hjelpe stadig flere nordmenn som får problemer i utlandet. I fjor ble nordmenn i krise eller nød hjulpet av Sjømannskirkens ansatte. I tillegg blir Sjømannskirken involvert i stadig flere sosialsaker. Økningen i sosialsaker har vært særlig sterk de siste årene. I 2008 hadde vi i underkant av saker mens antallet i fjor var saker. Og økningen har fortsatt i 2011, forteller generalsekretær Audun Myhre i Sjømannskirken. Han kan vise til at Sjømannskirken får mange pene ord for innsatsen, men myndighetene har foreløpig ikke fulgt opp med bevilgninger som kan dekke noen av de økte kostnadene. (Fra Sunnmørsposten) INGEN FARSE! Høstens kirkevalg var slett ingen farse slik enkelte kritikere vil ha det til, hevder kirkeverge Dag Landmark i Gjøvik. Men han er enig i at det er behov for endringer. Stiftelsen Kirkeforskning (KIFO) presnterte tidlig i januari sin evaluering av demokratireformen i Den norske kirke. Rapporten var positiv med hensyn til valgdeltakelsen, som var på gjennomsnittlig 13,5 prosent med menighetsrådsvalg og 10,6 prosent ved bispedømmerådsvalg Men KIFO konkluderte også med at det er betydelige svakheter ved den nye valgordningen. Velgerne visste blant annet i for liten grad hva kandidatene sto for. Mange skjønte heller ikke at de måtte prioritere kandidatene til bispedømmerådsvalget ut fra en alfabetisk kandidatliste. Det førte til at hele 9,2 prosent av stemmene til bispedømmerådsvalget ble forkastet. Kandidatene til bispedømmerådet bør nomineres på forhånd, i likhet med politiske valg, synes kirkeverge Dag Landmark. (OA.nett ) Viktig julebodskap Den kristne julebodskapen er framleis viktig for mange om vi skal tru den uhøgtidelege spørjeundersøkinga vi har hatt gåande på firdatidend.no den siste tida. 72,41 prosent av dei som har svara, har nemleg svara at bodskapen er viktig, 23,65 prosent har svara at han ikkje er det, og 3,94 prosent har slått fast at dei ikkje bryr seg. Totalt kom det inn 203 svar. Firda Tidend ( ) MØREBISKOPEN FIKK I 50-ÅRSGAVE. Og mer er på vei. Mørebiskopen gir alle pengene til et formål hun har et nært forhold til. Da biskop Ingeborg Midttømme i november fylte 50 år ba hun om gaver til styrking av presteutdanningen i Etiopia. Hittil har det kommet inn kroner, skriver avisa Dagen. Pengene som hun hittil har fått inn er i stor grad fra private personer som familiemedlemmer, venner og kollegaer. Den største enkeltgaven er på kroner.i tillegg har mange menigheter på Møre tatt kollekt, men ikke rukket å sende inn pengene enda. Derfor er summen ventet å bli høyere, skriver avisa. Som leder i Presteforeningen jobbet Nordtømme med et prosjekt for å styrke kompetansen til etiopiske prester, og pengene skal nå gå til å opprette en doktorgrad i teologi. (Sunnmørsposten.nett ) 10

11 MER Litt av hvert Redigert av Leiv Tore Briseid Stor arv til misjonsarbeid. Det ble jul i år for Norsk Luthersk Misjonssamband. Like før høytiden fikk hovedledelsen vite at organisasjonen har arvet Kr.8.5 million fra et barnløst ektepar på Dokka i Oppland. Ekteparet Lovise Elton Haugner og Arne Haugner brant for misjonsarbeid og hadde ingen barn som kunne arve gården på Dokka og andre verdier. I sitt testamente oppførte de derfor Norsk Luthersk Misjonssamband som enearving. Som den siste av ekteparet døde Lovise Haugner i mars Gården ble i desember solgt for kr. 2.5 millioner. I tillegg hadde ekteparet fond og aksjer for kr. 6. millioner. (Fra avisen Vårt Land ) Det Norske Misjonsselskap vedtok budsjett i balanse. For første gang på flere år har landsstyret i Det Norske Misjonsselskap vedtatt et budsjett i balanse. Landsstyreleder Kari Skår Sørheim sier at dette viser at de tiltak som er satt inn og de grep som er tatt har hatt sin virkning. Det ligger rett nok innbakt en økning på 3.5 prosent i gaveinntekter, men det tror vi at vi skal lykkes med sier hun. I forbindelse med omorganisering av arbeidet og diverse nedskjæringer ble det vedtatt å opprette en toårs prosjektstilling som innsamlingskonsulent med oppmerksomheten vendt mot aldersgruppen 18 til 40 år. (Fra Vårt Land ). Punger ut for papirløs ansettelse. Siden 2003 har Stavanger kirkelige fellesråd hatt en papirløs flyktning på lønningslisten. I 2008 mistet vedkommende arbeidstillatelsen men fortsatte å arbeide i en 20 prosent stilling som vaskehjelp i Hinna kirke. Denne uken kom straffen fra statsadvokaten. Fellesrådet er dømt til å betale en bot på Kr Siden rådet med en gang vedtok boten får det en rabatt på Kr Selv om det endte opp med å være en dyr ansettelse angrer ikke kirkevergen. Vi ønsket å stille opp for et menneske i en vanskelig situasjon. Kirken har et ansvar for de svake i samfunnet og av og til er det viktigere enn å følge lovverket, sier han. Heller ikke diakon i Hinna menighet, Gunhild Andersen blir skremt av politiet. I ytterste konsekvens er dette en sak jeg kan gå i fengsel for, sier hun. (Fra Vårt Land ). Armbånd. Noen steder i India er det fortsatt et problem med tempelprostitusjon. Fattige fra de lavere kastene ser seg nødt til å selge sine døtre til templer hvor disse blir viet til en av gudene og i det inngår det at de blir brukt som prostituerte. I innvielsesseremonien får jentene et halsbånd av svarte steiner som symbol på at de er guddommelig gift og har tjeneste som prostituert. Nå har en indisk kristen organisasjon som heter Dalit Freedom Network satt i gang arbeid for å hjelpe jentene ut av slaveriet. Den gir dem yrkesopplæring blant annet ved å lage og selge armbånd. De svarte steinene og knutene symboliserer at de var bundet som slaver. En stor stein i midten symboliserer den tunge byrden de bærer og noen lyse steiner innimellom symboliserer frihet. (Fra misjonsbladet : Ropet fra øst ). 11

12 Tur til Jamm Barnehjem Lørdag 1. oktober drog 46 personer fra diverse plasser i distriktet på tur til JAMM barnehjem. Den flinke gruppen hadde forberedt turen i lange tider, og alt var godt planlagt. Mange givere hadde stått på. Vi starta kl 12 med to busser og sjåfør Ingolf Magne Ånsløkken og Knut Skjelle. Tolk og guide Nadja Knutsen. Reiseledere Arne Fredriksen, Arne Hjelmstadstuen, og Knut Jakobsen. Ellers var Ragnhild, Marianne, Liv og fleire, gode medhjelpere med hurtig servering på bussen. Velkommen og orientering av reiselederne underveis. Det var overskya pent høstvær og vi satt i de gode bussene. Vi kunne sjå på naturen, lese, prate eller ta en blund. I dag skulle vi ha stopp på Morokulien, men før det fikk vi kaffe og kaker inne i bussen, for nå hadde vi regn. Sjåførene kjørte jevnt og trutt og vi kom frem til Ørebro. Overnatta på Quality Hotel og ordna oss der. Spiste frokost etter en god natts søvn. Starta opp for Stockholm kl 10. Nå var det fint vær og trivelig tur. På Stocholm slott fikk vi se vaktskifte og flott korpsmusikk. Dette vart interessant. Deretter kjørte bussene til kaia, og vi gikk ombor i M/S Baltic Queen. Nå skulle det smake godt med fint anretningsbord på båten. Vi hadde det trivelig med maten, og handel kunne vi gå på. Ca kl vart det show og fint orkester. Godt og finne køya og sove til frokost. Avgang frå båten var kl 10. Nå gikk turen til den Russiske grensa med stopp i Tartu. Alle var opplagte og spente på tollen. Håpet at alt skulle gå bra. Tollen tok ca en time i Nå var det mørkt og regn og trist ute, og det vart hard kontroll med trussel mot våre kjære sjåfører og guide og gruppe. Dette var ikke fortjent og en fryktelig opplevelse som ikke var forekommet før. Etter 6 timer vart det avklaring. En buss skulle stå igjen med alle gaver og div. til Jam. Personlige kofferter og deltakere skulle aller nådigst få stempel i pass og fortsette i sjokk. Heldigvis fekk vi mat på hotellet og hjertelig mottakelse. Nå var alle glad da de fekk værelser og avkoble litt. Her skulle vi bo i 3 netter. Tirsdag morgen var det frukost før vi skulle på besøk til Jam. Nå var vi «ribba» for gaver til Children`s Foundation og Jam. På barnehjemmet vart det hjertelig mottakelse. Det vanka klemmer og gjensynsglede, og for mange vart det nye venner. Først var det turer rundt på hjemmet og det var mange forbedringer. Kl 14 vart vi samla i festsalen og nå var det flott underholdning av elever på hjemmet. Frå oss vart det sang og musikk. Etter på var det mange leiker og full fart. Heldigvis vart det litt gaver, og mye god kontakt. Dette er hovedsaken med heile besøket. Varme kontakter og gledes tårer. Vi vart der til ca kl 16 og det var 12

13 tårevåt avskjed. Enkelte skulle komme på Russisk aften, så det var et håp til. Nå hadde vi tur tilbake til hotellet på ca 1 time. Her fekk vi middag og deltakere kunne ha trivelig samkvem. Frukost neste dag som var onsdag. Det var interesant sightsing med historie frå byen Pskov. Etterpå besøk på markedet. Nå måtte vi væra raske og vaske og pynte oss, for Ingolf hadde bussen klar for avreise kl 18 til Russisk aften på kultursenteret i byen. Ved inngangen var mottakelsen opptreden med nasjonaldrakter dans sang og musikk. Etter på gikk vi inn til festdekka bord med tøyservietter bretta som lys og blomster. Velkomsttale frå leder i Childrens Fondation Tatyana Bodrova som er god samarbeidspartner for Yamm gruppa. Forretten var plasser ved hver kuvert, og drikke plassert på bordet. God hovedrett og dessert med kaffe vart servert. Eldre skolelelever fra Jam var invitert og plassert ved siden av sine foresatte ved bordet. Så kom den høytidelige minnestund for Johannes Wangen og Bjørn Sperre Olsen som hadde gått bort. Tale med oversettelse. Det vart lagt stor vekt på at beste måten å hedre Johannes og Bjørn på,var å fortsette det fine samarbeidet med Jam og Children Foundation. Sist kom gratulasjon til 70 års jubilant Ingolf Ånsløkken. Det var tale og gave overrekkelse, med klem frå alle som var tatt frem på gulvet. Alt var høytidelig med følelser, som ingen skjulte. Takkens tale frå elever. Dette var en kveld som vi aldri vil glemme. Ut i haustmørket var det fint å kjøre i bussen, med Ingolf bak rattet. Neste dag etter frukost på torsdag skulle vi starte kl 9. Det var spennende hva denne dagen ville bringe. På tollstasjonen sto den andre bussen med gavene til Jam og Childrens Foundation, beslaglagt med heldigvis ikke ødelagt. På grensa vart pass og kofferter kontrollerte og spente venta vi til Ingolf og Nadja hadde vært på kontoret. Ingolf vart gratulert med 70 års dagen, og Nadja kom glad og fortalte om unnskyldning og beklagelse på den opplevelsen vi fikk mandag kveld. Vi fikk ikke lelevert det vi skulle til Jam og Childrens Foundation. Men gode krefter og litt hell fikk ordna det slik at et hjem i Estland skulle bli de heldige som fekk det som var med. Kontakten skulle komme til Tartu. Alt som var merka med Jam vart med til Tretten og div. private ting vart plukka ut. Ein stor del vart Estland tilgode. Mens dette vart ordna av gruppen, fekk vi besøke et stort senter. Dette var flott oppbygd rundt skøytebane. Så her kunne vi nyte god mat og sjå på unge som trente kunstløp, med sine trenere. Etter dette kunne vi dra til Tallin. Vi vart innkvartert på et godt hotell Vizu med 22 etasjer. Her var det anrettningsbord med varmt og kaldt. Nå vart det regn og mange ville ta tidlig kveld. Hotellet forlater vi etter frokost, og i bussen har vi fått en svensktalende guide. Han tar oss rundt og fortel om historie og mye interessant 13

14 gjennom flere tusen år. Etterpå kan vi handle, og komme tilbake til bussen. Nå regner det og er grått vær. Humøret er på topp og bussene tar oss ombord på M/S Baltic Queen. Sola kom fram og vi gjekk ombord kl 16. Vart plassert på lugarer og alt kl var det buffet med mye godt. Det skulle ikke gå lenge før havet synte seg frå den buldrende side. Handelen gjekk sin gang og «sjøbein» måtte til. Dansemusikk med show, gratulasjoner og lotteri gjekk sin gang. Full stim på dansegolvet. Det vart stri sjø utover til ca kl ett, og det kunne by på overraskelser, men stort sett så gikk det bra. Alle var på plass til god og rikelig frokost. Kl 10 skulle vi forlate ferga og vi kom oss i bussene. Så reiste vi frå Stocholm. Nå var det god sol med frisk bris. Neste stopp er Ørebro. Så går turen videre til Varmlands kro. Der alle kunne kjøpe seg mat. Reiste frå der ca kl etter en times matpause. Nå går turen videre til grensa ved Morokulien. Kaffe og kaker vart servert i bussene. Det var trivelig og sjå naturen og det grønne i oktober. Vi kom til Bådstø på Tretten ca kl 22. Takker alle flinke medhjelpere, Jam komiteen, tolken Nadja som vi er særlig takknemleg for, sjåfører og alle medpassasjerer, for fine dager. Hilsen og takk fra Mari og Johan Bådstø. Først vil vi takke for offergaver gitt ved gudstjenester i Øyer og Tretten kirker i året Takket være pengestøtte fra mange kanter av landet gjør at vi kan fortsette prosjektet vårt ved Jamm barnehjem i Russland. Lørdag l.okt. reiste vi med to fullastede busser og 45 forventningsfulle personer på tur med barnehjemmet i Russland som mål. Lasten bestod av julegaver, klær og sko gitt av gode forbindelser rundt omkring i landet. Gleden gikk over til skuffelse da vi kom fram til Russergrensa mandag kveld. Første buss fram til kontroll av pass og last- Uvitende om nye regler ble vi avvist av en toller med veldig dårlig humør. Hva gjør vi nå? Nadia tar en lengre prat med byråkratene om problemet. Gråt og fortvilelse blant deltagerne, må vi snu og reise hjem? Etter en lang diskusjon tikk vi et tilbud om løsning - snu, kjør ut på Estlands side, parker ene bussen og legg over alt av gaver, klær og sko, gjør som vi sier, så skal dere få passere. Vi måtte bare adlyde ordre, takket være tollerne på Estlands side fikk vi parkere ene bussen trygt og godt. På'n igjen, alle deltagerne samlet i en buss, nå går alt greit; fem timer etter skjema. Etter en lang og nervepirrende dag er vi endelig framme på hotellet i Pskov- Tirsdag reiste vi til Jamm, takket være de vanskelige tollerne kom vi denne gangen med tom buss, første av i alt fjorten turer, skuffelsen var meget stor for alle. Godt nytt år i Etter en varm velkomst av direktør Olga og en flott underholdning av barna var det vår tur med litt gladsang. Torbjørn Brendløkken med gitar og Stein Ove Lognseth med torader spilte, vi andre sang flere sanger og vi avsluttet med «skal vi leve for hverandre». Dette ble en flott dag for alle, tross alt. Etter underholdningen fikk vi servert mat og kaffe. Jammgruppa hadde møte med Olga før avreise. Hun var veldig bekymret for barna og vinteren med lite sko og klær. Dette låg jo att i den andre bussen i Estland. Takket være våre bidragsytere bevilget vi ,-norske kroner til vintersko og klær som ble sendt i begynnelsen av desember. Noe av lasten vi hadde med leverte vi til bekjentskaper i Estland, resten tok vi med hjem til Norge. Vi tok en spørreundersøkelse på hjemturen. Skal vi prøve igjen til neste høst? Svaret var ja fra de aller fleste, vi pakker litt annerledes så skal alt gå bra. Jammgruppa har hatt møte og vi er blitt enige om ny tur i høstferien 2012, har du lyst til å bli med så si ifra. Lageret vårt er smekkfullt av klær og sko av veldig god kvalitet, så inntil videre kan vi ikke motta mer. Er det noen som vil gi en pengegave ti! konto er vi veldig takknemlige for det-atter en gang, tusen takk til dere alle med ønske om ett godt nytt år. Hilsen Jammgruppa

15 Kirkevalget 2011 noen refleksjoner Av Ole J. Gillebo Valget til menighetsråd og bispedømmeråd var lagt samtidig med kommunestyrevalget og fylkestingsvalget. Dette bl.a. for å heve deltakelsen ved kirkevalget. Hvordan gikk det? Jeg har sett på deltakelsen i Sør- og Nord-Gudbrandsdal prostier. I Øyer og Tretten sogn var deltakelsen hhv. 17,4% og 17,8%. Den minste og den største deltakelsen finner vi i Lillehammer: N.Ål sogn med 8% og Saksumdal med 53%, som matcher Skåbu med samme prosent. På 40-tallet finner vi bare to sogn: Svatsum med 47% og Kvikne med 40%. Mellom 30 og 40% finner vi: Dombås 32%, Fåvang 39%. Garmo 36%, Kvikne 40%, Lesjaskog 39%, Venabygd 34 % og Lesja 36%. Mellom 20 og 30% finner vi: Bøverdalen og Dovre, begge med 27%, Heidal med 26%, Kvam 24%, Nord-Sel 26%, Nordberg 27%. Ringebu 28%, Skjåk 22%, Sør-Fron 20%, og Vestre Gausdal 21%. Resten er mellom 10 og 20%, og på botn N.ÅI med 8% og Søre Ål med 9%. Kan vi se noen trender her? Kanskje! Små sogn, stor deltakelse, men det er ikke gjennomgående! Det eneste sikre vi kan trekke ut er at det er 20 sogn i Lillehammer og Gudbrandsdalen som hadde større valgdeltakelse enn Øyer ogtretten. De siste årene har vi hørt mye om demokratireformen i kirken. Grunnpillaren i den kirkelige organiseringen er sognet med menighetsrådet som det demokratisk valgte styringsorganet. (i Øyer er menighetsrådene og fellesrådet slått sammen som et organ, som en forsøksordning). Over menighetsråd og fellesråd står menighetsmøtet, bispedømmerådet og Kirkerådet. Parallellt har vi soknepresten som har prost og biskop over seg. Menighetsrådet (i Øyer og Tretten kirkelige råd) er grunnpillaren i den demokratiske oppbyggingen. Kirkelig råd er ansvarlig for den daglige drift, og har arbeidsgiveransvar for alle kirkelig ansatte, unntatt soknepresten. De daglige gjøremål utføres av daglig leder, kirkevergen. De årene jeg har vært redaktør av Klokkeklang har jeg sett det som en vesentlig oppgave å orientere menighetene om de vedtak og avgjørelser kirkelig råd fatter, og det vil jeg fortsette med så lenge jeg er redaktør. Jeg får kirkeblad fra mange kommuner. Men jeg har til gode å se referater fra menighetsrådene og fellesrådene. I denne datatid er det forholdsvis enkelt å legge ut møteprotokollene på kirkens hjemmeside, både bispedømmerådet og Kirkerådet gjør det. I Øyer ble møteprokollene lagt ut tidligere, men er de siste årene tatt bort igjen. Jeg har sett igjennom hjemmesidene til prestegjeldene i Gudbrandsdalen og Lillehammer, men ingen har tydeligvis sett nytten og verdien av det de demokratiske valgte organene driver med. Menighetsrådene og de kirkelige rådene fører en anonym tilværelse. Ville deltakelsen ved kirkevalgene bli større hvis det ble større åpenhet om det rådene driver med? Ingen kan gi svar så lenge det er som det er. Men "ofrestnan dug ilte!" Hvis en la ut møteprotokollene ville en helt sikkert også få flere oppslag i dagsavisene. Nå er det oftest ugreie som får oppslag i dagspressen. Jeg synes at både prost og biskop burde skuve på overfor rådene med å motivere for større åpenhet. Disse har ikke direkte instruksjonsmyndighet overfor rådene, men "ofrestnan dug itte" gjelder også for proster og biskop. Gjennom arbeidet mitt med Klokkeklang har jeg merket en stor interesse for kirken i ordets videste forstand. Jeg er overbevist om at hvis kirkens organer var mer åpne med det valgte organer driver med ville styrke demokratiet. 15

16 Aktiviteter på Bakketun GYM Hver onsdag kl har vi gym med Silja. BIBLIOTEK Onsdag 1. februar og 7. mars kl Biblioteket kommer på besøk. Dere kan låne bøker, storskriftbøker og lydbøker. Ring biblioteket på forhånd om dere ønsker råd og veiledning. Tlf SPILL- OG HYGGEKVELD Onsdag 18. januar, og 29. februar, 14. og 28. mars kl Vi kommer sammen, drikker kaffe og spiller kort hver 14. dag. Nye og gamle spillere er velkommen. SYNG MED OSS Øyer og Tretten historielag arrangerer sangstund torsdag 9. februar og 8. mars kl Alle som er glade i å synge ønskes velkommen. Jens G. Petersen akkompagnerer. VIDARHEIM Mandag 13. februar og 12. mars kl Elever kommer og synger og underholder for oss. SENIORKOR Hver fredag kl , vi sammen og synger kjente norske sanger. Koret ledes og dirigeres av Paula Strand, sangpedagog i Øyer kulturskole. Etter øvelsen er det kaffe. Er du glad i å synge og er over 60 år, så møt opp! FORMIDDAGSTREFF Diakoniutvalget arrangerer formiddagstreff torsdag 26. januar, 23. februar og 29. mars kl Det serveres kaffe og hjemmebakte kaker før dagens gjest(er) slipper til med sitt program. Ta med noen du kjenner og kom! Alle er hjertelig velkommen! SALG AV KLÆR Onsdag 7. mars kl får vi besøk av klesbutikken. VEL MØTT PÅ BAKKETUN TIL UNDERHOLDNING OG SOSIALT SAMVÆR! Formiddagstreff på Bakketun VÅREN 2012 Torsdag 26. januar Jon Opheim viser lysbilder fra Øyers natur Torsdag 23. februar Kjell Haugerud forteller om Nordbygda på 50- og 60-tallet Torsdag 29. mars Brit Lundeby leser dikt Torsdag 26. april Sang og musikk ved Ivar Lundgård m/flere Torsdag 31. mai Underholdning ved Rudi Kjøl og elever fra Solvang skole Formiddagstreffene begynner kl.11. Det serveres kaffe og hjemmebakte kaker før dagens hovedgjest(er) slipper til med sitt program. Ta med noen du kjenner og kom! Alle er hjertelig velkommen! Hilsen Diakoniutvalget 16

17 Bakketuns Venner har holdt årsmøte på Bakketun Det nye styre er: Leder: Målfrid Slettaløkken Petersen N.Leder: Kåre Bøhle Kasserer: Inger Moheim Bræin. Sekretær: Asbjørg Hegstad. Styremedlem: Karin Flatstulen Inger Johanne Børresen. Valgkomite: Tove K. Moen Hovland Leder Ottar Solli Hjørdis Grimsrud Revisor: Steinulf Fjæstad Bakketuns Venner har 24 aktive medlemmer. Vi har invitert beboere og brukere av Bakketun til vårfest, høstfest, grillfest, julebord og juletrefest med underholdning. Det er stor deltakelse på våre tilstelninger. Det er klesalg på Bakketun vår og høst. Bakketuns Venner hjelper til under klesalget. Vi steker vafler sammen med beboerne på aktiviteten en gang i måneden. Turer: Vi hadde en fin dag på Bådstø i strålende sommervær. Mari og Johan ga oss en varm og fin mottakelse. Høsttur til Hornsjø Høyfjellshotell, fin mottakelse og fin servering. Tur til biblioteket. Astrid hadde sørget for underholdning av musikkskolen. En hyggelig dag for oss alle. Bakketuns Venner har holdt basar og vi vil takke hjertelig til alle som har bidratt med gaver og støttet oss ved kjøp av lodd. Givergleden var stor og det kom inn kr ,-. Alle gaver som blir gitt oss går uavkortet til sosiale tiltak for beboere og brukere av Bakketun. Vi bruker drosje som frakter rullestoler, slik at flest mulig kan være med på våre utflukter. Bakke tuns Venner prøver å etterkomme ønsker og behov så langt de økonomiske rammer tillater det. Det er mange frivillige hjelpere på turene og tilstelningene våre og det er bestandig en hjelpende hånd som kan ivareta hver enkelts behov. Vi gleder oss til å møte dere i året som kommer, til mer hygge, turer og sosialt samvær. Hilsen Bakketuns Venner. INFORMASJON FRA PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN Transporttjeneste til og fra aktiviteter på Bakketun Bosenter og Tretten sjukeheim Tjenesten omfatter regelmessig transportbehov av Uføre og eller pleietrengende til dagsenter og aktivitetstilbud Brukere med funksjonshemminger til og fra dagsenteret Brukere av tjenester for psykisk helse og asylsøkere til ulike tjenester og aktiviteter. Tilbud våren 2012 Bakketun Bosenter: tirsdager og onsdager Tretten Sjukeheim: mandager og torsdager De som ønsker transport for å delta på aktiviteter, trim og sosialt samvær kan ta kontakt med: Pleie- og omsorgstjenesten tlf på dagtid mellom kl eller Liv Kristin Øverli for tilbudet ved Tretten sjukeheim tlf Solveig Fossum Nymoen for tilbudet ved Bakketun Bosenter tlf

18 Det Norske Misjonsselskap Barne- og Ungdomsorganisasjon: Informasjonsbrev om 2012 Hei her kommer det litt informasjon om hva som skjer i 2012 i NMS U Hedmark/Oppland. Vi er godt igang med planlegging og jeg tror det blir et spennende år med leirer på Mesnali. Når Hva For hvem Innhold mars 61 grader nord år Actionleir, ski, hundekjøring. Konsert med Thore Thommasen. 31.mars til 4. april Påsketenleir 8.klase -18år Tenåringsleir 4.-8 april Påskefestival Familieleir Fokus på påske. Jarle Waldemar blir med en dag. Ski, lek og morro! mai vår og fugleleir klasse Fuglemerking, vårtegn, uteaktiviteter juni Sommerleir klasse Sol sommer skolefri masse aktiviteter juli Flerkulturell familieleir Familier Leir for familier fra forskjellige kulturer oktober Knøtteleir 0-9 år med følge av voksen Kort leir for barn og voksne som har lyst til å bli kjent med leirlivet oktober Leirlederkurs 8. klasse - 18 år For deg som har lyst til å være ungdomsleder på våre barneleirer Oktober Hovedlederkurs For deg som vil prøve deg som hovedleder på en NMS U leir november Korhelg klasse leir for deg som liker og synge. Gaute Ormåsen blir med og vi avslutter med en stor konsert. 30. november til 2. desember 28. desember til 1. januar. Adventsleir klasse Juleforberedelser, kos og laging av hemmeligheter. Nyttårsleir 8. klasse.- 18 år Tennåringsleir. Vi feirer overgangen til ett nytt år sammen. Som dere ser er det mange ting som skjer på leirfronten. I tillegg har vi oppfølging av barneforeninger og vi skal prøve å synliggjøre NMS U rundt om i distriktet. For mer informasjon om arbeidet vårt så ta en titt på våre hjemmesider Hvis dere har noen spørsmål så er det bare å ta kontakt enten på mail eller telefon. Konsert i Øyer kirke 20. mars 2012 kl med gruppa TidligFolk. Gruppa består av fire musikere som har jobbet sammen tidligere i forskjellige sammenhenger. Tre er klassisk utdannet innen sang, fiolin og cembalo, alle med spesialisering innen tidligmusikk. Disse er: Kitty Lossius: Barokksang, Ingrid Økland: Barokkfiolin, Lars Henrik Johansen: Cembalo. Den fjerde er folkesanger: Bjørn Sigurd Glorvigen fra Dovre. 18

19 Tidlig på 90-tallet var det også asylmottak i Øyer, med svært mange flyktninger fra ex-jugoslavia. I 1994 fikk 37 flyktninger bosetting i Øyer kommune, og med senere gjengorenonger har dette tallet vokst en del. De aller fleste har funnet seg vel til rette i sitt nye hjemland, og mange av oss har fått nye venner. Slikk også med Klokkeklangs trofaste bidragsyter, Leiv Tore Briseid, som har hatt en samtale med slektning til familie som er bosatt i Øyer. Red. En julegjest i Øyer Det har gjennom flere år vært en større innflytting av folk til Øyer. Det er folk fra ulike deler av Norge som har slått seg ned her. Det er også ganske mange fra forskjellige deler av Europa og fra verden for øvrig, som har funnet sitt hjem her. De som kommer, har sin familie spredt rundt omkring - dels i Norge og dels i verden for øvrig. Blant dem som er blitt øyværinger. finner vi familien Bojcic. Det er Emir Bojcic og hans familie, samt hans søster Nadia og hennes sønn. De kom fra en utrygg tilværelse i Bosnia med vold og krig. Her har de funnet seg vel til rette og kjenner seg allerede som hjemme i Øyer. I julehelgen hadde de besøk av søsteren til Emir og Nadia og mannen hennes. Vesna Bojcic Dzelilovic har hatt et så spesielt livsløp, at jeg fikk lyst til å høre henne fortelle om seg selv og sitt arbeid. Hvordan begynte det hele? Jo, forteller hun. Det hele startet i Mostar i Bosnia hvor jeg er fra. Da jeg var ferdig med videregående der, var jeg så heldig å komme inn ved universitetet i byen. Der bestemte jeg meg for å studere økonomi som alltid har interessert meg Jeg valgte et fagfelt som heter økonomisk utvikling. Jeg gjorde ferdig mastergraden ved universitetet i Sarajevo. Deretter reiste jeg til England og tok en mastergrad i økonomi ved universitetet i Sussex Så var jeg så heldig å få stipend til å studere i U.S.A. Der studerte jeg ØkonomiskUtvikling, ved North Carolina state university. Det førte etter hvert til en doktor philos.grad i økonomi. Jeg kom etter dette tilbake til universitetet i Sussex Her ble jeg engasjert til å delta i en del seminarer som universitetet arrangerte. Da disse var ferdige, sluttet jeg og, reiste hjem til Bosnia hvor jeg fødte mitt første barn. Mens jeg var der kom borgerkrigen som ødela landet vårt. Gjennom engelsk diplomatisk virksomhet fikk min familie og jeg anledning til å forlate landet og komme til England. Der kom jeg tilbake til universitetet i Sussex og ble der i flere år. Deretter kom London Scool of the Economics inn i bildet og tilbød meg professorstilling i økonomisk utvikling. Der har jeg nå arbeidet i 13 år 19 Hva består så ditt arbeid egentlig i? Jo det er en kombinasjon av forelesinger i økonomi og forskningsoppgaver. Det er mest av det siste. Det går på å engasjere seg i ulike land hvor det oppstår krisesituasjoner. Her prøver vi å finne ut hva konflikten egentlig bunner i og finne veier til forsoning og fredelig sameksistens. Etter konflikter bruker jeg min utdannelse til å hjelpe de kriserammede landene med å bygge opp igjen sin økonomi. Jeg har vært mye engasjert i de ulike delene av det tidligere Jugoslavia. Likeledes også i andre deler av Balkan som før hadde kommunistisk styresett. Jeg har likeledes arbeidet en del med situasjonen i Congo og i Colombia i sør Amerika. Vi arbeider hele tiden tett sammen med F.N.s utviklingsprogram. Hvordan vil du karakterisere resultatene av dette engasjementet? Til det vil jeg svare at en kan ikke bare se på ett land og ett område. En må se hele regioner under ett. Med en slik synsvinkel har resultatene slett ikke vært så verst. Det vil imidlertid, i lang tid, være nødvendig med internasjonal involvering i flere av de nevnte landene. Som økonom er du selvsagt opptatt av den økonomiske krisesituasjon innen E.U. Hvordan tenker du deg situasjonen fremover - og vil Englands nei til E.U. sin redningspakke få alvorlige konsekvenser for landet? Jeg ser at situasjonen er svært alvorlig. Likevel er jeg overbevist om at Frankrike og ikke minst Tyskland etter hvert vil kunne finne en vei ut av krisen. Når det gjelder England, var årsaken til det britiske nei først og fremst at den nåværende regjering er lite populær. Skulle England ha involvert seg i redningspakken, ville populariteten sunket ytterligere. Det torde statsminister Cameron ikke ta sjansen på. Ikke desto mindre vil det britiske nei kunne få alvorlige konsekvenser for britisk økonomi og eksportindustri. Med dette takker vi så mye for en interessant samtale og ønsker professoren og hennes familie et riktig godt nytt år! Øyer 30/12-11 Intervjuer: Leiv Tore Briseid.

20 ØYER TRETTEN REVMATIKERFORENING TREKNINGSLISTE: BARNEBOK Gevinst Vinner Dukke. Lina Steine Moastuen Seilbåt Liv Marie Fauske Tova tøffel Ørjan Frøyse Handkle + genser st. 110 for Jente Camilla Bjerkås CD holder - for Jente Reidun Brustuen Skjerf, sokker og vanter for Gutt Edvard Ourom 1 Nattkjole Bok Amalie Elle Lepperød Koffert med innhold Lars Erik Haug Baby sengesett for jente Bjørg Pedersen Baby sengesett + kjole st. 62 for Jente Julie & Lucas Klopphus Handkle + 1 pk Guttegensere 2 stk st. 62 og 68 Helene Kolloen Bonde Handkle + Jakke, sokker, soldrakt st Nina Haugen Getz Koffert med innhold Kristine Evenrud Bøen Bamse Helene Kolloen Bonde Spill Reidun Riseng Traktor med tilhenger og utstyr Leona Bruem Heimkollen Dukke med garderobe, kurv og bæremeis m/hank Philip A. Strømstad Barneveggklokke trøstegevinst Aurora Mosveen VOKSENBOK Kaffe pumpekanne. Mai og Hans Gjeisar 2 sett dynetrekk Birgit Anita Bøen Album Mette Måleng 2 Grytekluter og- 8 Telysholdere Åse M Vasrud Elektrisk skrutrekker (i koffert ) Inger Olsen Tova Tøffel Ragnhild Moastuen Blomstervase Karin Fosser Svarte skjerf ( dame / mann ) Roy Hansen Kunstglass Engel og korkeopptrekker Mona Stykket Alarm Klokke Torill Sagedalen Sekk fargerik Jente i Lismarka Shower gel og Body lotion Terje Hagen Elektrisk Steketermometer Reidun S. Brustuen Lanterne 30 cm. Høy Helge Lindberg Boxershorts + Slips +Snap-sokker Marie Mathiesen Mythic Oil (hårolje) Wiker-Lyseng Brett med ku motiv Hanna Hjelmstad 2 lysholdere Julie A. Gjelseth Color Vitality Jan Lindgren Bok: Da jeg møtte kongen Kari Solberg Tovet veske m/ Siderflaske Øivind Bolstad Lancome teppe, div hud produkter, og veske Stein Gregersen Bestikk i kurv 24 deler Fam. Moen Termos Solveig Hjelmstadstuen Alarm Klokke Julie Evenrud Bøen Liten radio May Britt Høybakken Ryggsekk Marit Grøstad Heis/gondolkort Hafjell Alpinanlegg 2 pers Reidun Ruud Skifer Pizzafat Kari Rudrudjordet 1 Rensekrem Paula Strand Kanin skjerf Sort Kari Solberg Spylevæske Bjarne Bjønnhaug Skjerf lyst blått Sten Rindal Gevinst Vinner Maleri Emilie Nyflødt Boxershorts + Slips+Snap-sokker Britt Grønlien Handklehylle Anton Bagstad Bomullsgenser herre, shampo Ingrid Knudsen Spisebrikker Nicole 4 stk Erna Rundsveen Gavekort Kiwi Tretten Berit Veueseia Sag Elin og Tromd Buhaug Reisesett shampo, balsam, spray Birgitte Mo Multiverktøy Liv Mo Hodelykt Kari Jahr Sandvik Bruskasse gavekort Kari Bonde Termos Arne Thorsrud Hammer og kniv Trygve Sørhage Pizzadrive gavekort Victoria Kruke Lunch billetter en pers. Inga Romsås Ostetine Irene Viken Statoil-kopp Paula Strand Langpannekake - Gavekort Ann Kristin Homestad Bok Charles Martin Grethe Rindal Spylevæske Terje Rustbakken Skifer Pizzafat Rolf Viken Bok Anne Holt Vegard Bjørnstad Apotek Gavepakke Torhild Linde Bilpleiepakke Solveig Hunder Bilvask Randi Haugen Gavekort v/putten Solveig Johnsgård Bag Julie Helene Grina Gavekort Baker Hansen Kari Brumoen Jule-pynt Sissel Bueie Silkeskjerf grått Erna Rundsveen Kjede Liv Tostrup 1 Rensekrem Glenn Are B. Lysbakken Maleri Sindre Fosser Boxershorts+ Slips +Snap-sokker Grethe Helene Garnås Skål med skje Karen Fosser Telyslykt Rune Tandhagen Bilde fra IdeMakeri Inger og Ole Voldsrud Serviettholder Ester Stein Spylevæske Irene Viken Svart skjerf (kan brukes av både dame og mann Kristian Bjørnstad Gavekort Pitzaen Bjørg Pedersen Gavekort Nye Hafjell Kro Monica Hafstad Heis/gondolkort Hafjell Alpinanlegg 2 pers Gunvor Fjellstad Lunch-billett 1 pers. Gerd Viken Selbuvanter Øyvind Hagebakken Fotpleie Gavekort Kjersti Lagethon Vask, klipp og føn, Øyer frisersalong Emma Buenget Sølvarmbånd fra Frisenberg Sofie Hjelmstadstuen Vask klipp og føn, Victoria damefrisør Inger Kruke Stor Spark Kristine Danielsen Lenestol (grå nøytral) Bjørn Hjelmstad AFTENTREKNING Fruktkorg RIMI Fåberggata Torill Linde Potteplante Hallbjørg Briseid 20

Februar 2013 66. årgang

Februar 2013 66. årgang Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 1 Februar 2013 66. årgang Tretten kirke i flomlys. Foto: Knut Mellemberg. K L O K K E K L A N G FEBRUAR 2 0 1 3 Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten

Detaljer

Fra høsttakkemesse i Øyer kirke

Fra høsttakkemesse i Øyer kirke Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 7 November 2009 62. årgang Fra høsttakkemesse i Øyer kirke Foto: Ole J. Gillebo Redaktørens hjørne Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd

Detaljer

Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 2 Mars 2015 68. årgang

Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 2 Mars 2015 68. årgang Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 2 Mars 2015 68. årgang Foto: Sverre Sparby Løken MARS 2015 KLOKKEKLANG LEDEREN HAR ORDET Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon:

Detaljer

Kirkeblad for Øyer og Tretten. Nr. 6. November 2012 65. årgang. Høst i Åstdalen

Kirkeblad for Øyer og Tretten. Nr. 6. November 2012 65. årgang. Høst i Åstdalen Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 6 November 2012 65. årgang Høst i Åstdalen K L O K K E K L A N G NOVEMBER 2 0 1 2 Redaktøren hjørne Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd

Detaljer

September2014 67. årgang

September2014 67. årgang Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 4 September2014 67. årgang Nedre Åsta oset med Åstkjørkja i bakgrunnen. Foto: Gunnvor Vangen. KLOKKEKLANG Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige

Detaljer

Kirkeblad for Øyer og Tretten. Desember 2009. 62. årgang

Kirkeblad for Øyer og Tretten. Desember 2009. 62. årgang Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 8 Desember 2009 62. årgang Redaktørens hjørne Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon: Ole Johs. Gillebo Tlf. 976 62 560, Knut Mellemberg

Detaljer

Juni 2013 66. årgang

Juni 2013 66. årgang Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 4 Juni 2013 66. årgang Foto: Odd Løvseth K L O K K E K L A N G JUNI 2 0 1 3 Redaktøren hjørne Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon:

Detaljer

Kirkeblad for Øyer og Tretten. September 2008. Fra Brettdalsvatnet. Foto: Ole J. Gillebo

Kirkeblad for Øyer og Tretten. September 2008. Fra Brettdalsvatnet. Foto: Ole J. Gillebo Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 5 September 2008 61. årgang Fra Brettdalsvatnet. Foto: Ole J. Gillebo Redaktørens hjørne Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon:

Detaljer

Kirkeblad for Øyer og Tretten. Mars 2009

Kirkeblad for Øyer og Tretten. Mars 2009 Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 2 Mars 2009 62. årgang Dette er et gammelt bilde av Øyer kirke. Bildet som er bearbeidet noe av fotograf Håkon Hanslin er utlånt av Gunvor Fjeldstad. Hun forteller: «Det

Detaljer

Sommernatt ved sjøen

Sommernatt ved sjøen Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 4 Juni 2010 63. årgang Sommernatt ved sjøen Foto: Knut Mellemberg Redaktørens hjørne Juni 2010 Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon:

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg.

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg. Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 1/2015. 2. årg. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon 2 Å BLI KJENT MED GUD Å bli kjent med Gud Noen ganger i

Detaljer

Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 45. årgang. Nr. 4. Desember 2011. Foto: Helge R.

Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 45. årgang. Nr. 4. Desember 2011. Foto: Helge R. Foto: Helge R. Johnsen 45. årgang. Nr. 4. Desember 2011 Andaktstelefonen 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag Hammerfest kirkekontor Kirkegata 21, P.boks 70 9615 Hammerfest Tlf.: 78

Detaljer

Menighetsbladet. Nr 2 / 2012 Ringebu prestegjeld 68. årgang. Ringebu. Fåvang. Venabygd

Menighetsbladet. Nr 2 / 2012 Ringebu prestegjeld 68. årgang. Ringebu. Fåvang. Venabygd Menighetsbladet Nr 2 / 2012 Ringebu prestegjeld 68. årgang Ringebu Fåvang Venabygd 2 R I N G E B U M E N I G H E T S B L A D iskopens påskeandakt 2012 En grensesprengende kjærlighet Påsketidens beretning

Detaljer

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes, Den norske kirke Nr 2-2015 - ÅRGANG 11 Tror du på mor? Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi Barnehagegudstjenester Vi bryr oss - og trenger deg

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på. Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7. Fra kirkebygg til fysikalsk, s.

NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på. Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7. Fra kirkebygg til fysikalsk, s. NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på Smertu Dagsenter, s. 4-5 Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7 Fra kirkebygg til fysikalsk, s.14-15 Jorden, vårt hjem i kosmos Herre, du har gitt

Detaljer

odum Menighetsblad Nr. 1 Mars 2011 e. Kr. Årgang 80 Modum menighetsblad

odum Menighetsblad Nr. 1 Mars 2011 e. Kr. Årgang 80 Modum menighetsblad Nr. 1 Mars 2011 e. Kr. Årgang 80 odum Menighetsblad Modum menighetsblad 1931 2011 Den norske kirke Modum sokn Modum kirkekontor Kapellvn. 1, 3340 Åmot. Kontortid 09.00-14.00 Tlf. 32 78 32 30 - Fax 32 78

Detaljer

tidende Norge Retning, mening og mål Norges første basar 150 år Tema nr. 8-2013 168. årgang misjonstidende 8-2013 1

tidende Norge Retning, mening og mål Norges første basar 150 år Tema nr. 8-2013 168. årgang misjonstidende 8-2013 1 norge misjon s tidende nr. 8-2013 168. årgang Tema Norge Retning, mening og mål Norges første basar 150 år 4 8 misjonstidende 8-2013 1 Kjære leser Japanerne er mange om plassen, og de må utnytte den godt.

Detaljer

Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg

Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg MENIGHETSBLADET Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet Nr. 4 25. årgang november/desember 2011 Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg I en av julehøytidens

Detaljer

Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 1-2009 MENIGHETSBLAD. Nr. 1 2009 årgang 68

Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 1-2009 MENIGHETSBLAD. Nr. 1 2009 årgang 68 MENIGHETSBLAD FOR LISTA, HERAD, FARSUND OG SPIND Nr. 1 2009 årgang 68 2. plass 2008 Julefestene disse flotte jentene var på kan det leses om på sidene 27, 28 og 30. Om deres synder er som purpur, skal

Detaljer

mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 1 Nr. 3 Juni 2009 74. årgang God Sommer!

mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 1 Nr. 3 Juni 2009 74. årgang God Sommer! mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 1 Nr. 3 Juni 2009 74. årgang God Sommer! mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 2 NORDRE LAND PRESTEGJELD Sokneprest: Knut Ellefsrud Sokneprestkontoret, tlf.

Detaljer

FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 1-2015 - 62. ÅRGANG

FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 1-2015 - 62. ÅRGANG FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 1-2015 -. ÅRGANG LEDER TA VARE PÅ ARVEN En viktig begrunnelse for at NRK gjennomførte Salmeboka minutt for minutt var å ta vare på kulturarven. Og svært mange, både de som

Detaljer

Menighetsbladet. 70 år. Nr 4 / 2014 Ringebu prestegjeld 70. årgang. Ringebu Fåvang Venabygd. Foto: Anne Jordbruen

Menighetsbladet. 70 år. Nr 4 / 2014 Ringebu prestegjeld 70. årgang. Ringebu Fåvang Venabygd. Foto: Anne Jordbruen Menighetsbladet 70 år Menighetsbladet Nr 4 / 2014 Ringebu prestegjeld 70. årgang Ringebu Fåvang Venabygd Foto: Anne Jordbruen 2 R I N G E B U M E N I G H E T S B L A D Andakt «Kan mennesket leve uten Gud?»

Detaljer

MENIGHETSBLAD. For søndre land NR. 2, ÅRG. 72. sommer 2012

MENIGHETSBLAD. For søndre land NR. 2, ÅRG. 72. sommer 2012 MENIGHETSBLAD For søndre land NR. 2, ÅRG. 72 sommer 2012 «Solen skal ikke skade deg om dagen, heller ikke månen om natten. Herren skal bevare deg fra alt ondt og verne om ditt liv. Salme 121, 6-8 Det kan

Detaljer

Måsøy. Menighetsblad. Julekonsert i Havøysund Kirke. God Jul til hele Måsøy! Stramt kommunebudsjett. Kor e alle heltan?

Måsøy. Menighetsblad. Julekonsert i Havøysund Kirke. God Jul til hele Måsøy! Stramt kommunebudsjett. Kor e alle heltan? Måsøy ANDAKTS- TELEFONEN Menighetsblad Årgang 53 Nr. 2 2012 Julekonsert i Havøysund Kirke 38 09 17 00 Åpent hele døgnet. Ny andakt tirsdag og fredag. Husk Gudstjenester i Jula! Lillejulaften - Slotten

Detaljer

DYKK I BIBELEN. Åp 21,1-4 En ny himmel og en ny jord

DYKK I BIBELEN. Åp 21,1-4 En ny himmel og en ny jord MENIGHETSBLADET for E I D E B R E M S N E S K O R N S T A D Nr.. 2 JUNI 2015 62. årg ang K V E R N E S I denne fagre sumarstid gå ut, mi sjel, og gled deg i vår Herres store under! Sjå hagen prydd med

Detaljer

november 2010 165. årgang aktuelt om misjon og kirke Rådsmøte 4 Oppsagt etter 35 år 10 GF-komiteene er i full gang 12

november 2010 165. årgang aktuelt om misjon og kirke Rådsmøte 4 Oppsagt etter 35 år 10 GF-komiteene er i full gang 12 november 2010 11 165. årgang aktuelt om misjon og kirke Rådsmøte 4 Oppsagt etter 35 år 10 GF-komiteene er i full gang 12 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) innhold Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001

Detaljer

LTN-ungdom satser for fullt i 2010 side 6 og 7. magasin. Enkle grep kan redde liv. Stor julemesse. Vellykket ferie for Tommy.

LTN-ungdom satser for fullt i 2010 side 6 og 7. magasin. Enkle grep kan redde liv. Stor julemesse. Vellykket ferie for Tommy. magasin et organ for trafikk-, yrkes- og fritidsskadde nr. 10-8. årgang 2009 LTN-ungdom satser for fullt i 2010 side 6 og 7 Enkle grep kan redde liv s. 4-5 Stor julemesse i Vesterålen s. 8-9 Vellykket

Detaljer

Menighetsbladet September 04/2014

Menighetsbladet September 04/2014 Menighetsbladet September 04/2014 Fest for livet side 4 stille kirke SIDE 13 SKULPTØR ELISABETH KRISTENSEN side 16 lumber side 19 Menighetsbladet Redaksjon: Hans Petter Mjølund (ansv.) Nils Terje Andersen

Detaljer