Luftavfukter Modell: DD122FWMK4

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Luftavfukter Modell: DD122FWMK4"

Transkript

1 Luftavfukter Modell: DD122FWMK4 Vennligst les denne bruksanvisningen før bruk og bevar den trygt for fremtidig referanse

2 LES ALLE INSTRUKSJONENE FØR BRUK. VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER ADVARSEL - Dette apparatet er bare beregnet for bruk i et boligmiljø. All annen bruk anbefales ikke av produsenten og kan forårsake brann, elektrisk støt eller annen skade på person eller eiendom. Ved bruk av elektriske apparater, må grunnleggende sikkerhetsregler alltid følges: 1. Ikke bruk enheten med skadet kabel eller plugg, om den har en funksjonsfeil eller har falt ned eller blitt skadet på noen måte. Send den i tilfelle tilbake til et autorisert servicesenter for undersøkelse og reparasjon. 2. Denne enheten må alltid holdes i oppreist posisjon for å unngå skader. Plasser enheten på et flatt stabilt underlag. 3. Sjekk at spenningen samsvarer med enhetens spesifikasjonen før bruk. Benytt kun 230 Volt, 50 Hz vekselspenning. 4. Bruk denne enheten i en temperatur mellom 1 C og 40 C. 5. Kontroller at luftinntak og luftutløp ikke blokkeres eller dekkes til. 6. Ikke plasser enheten for nær gardiner eller andre gjenstander - minimum avstand 40cm. 7. Når du bruker "LAUNDRY MODE" for å fremskynde tørking av våte klær i rommet, må du holde klærne på trygg avstand fra aggregatet for å hindre vann i å falle ned på enheten. 8. Plasser aldri noe oppå enheten og den må ikke dekkes med noe slags materiale under bruk. 9. Dette produktet er beregnet for innendørs privat bruk og enkel kontorbruk, ikke for kommersielle, industrielle eller utendørs bruk. 10. For å beskytte mot elektrisk støt, må du ikke senke enheten, plugg eller ledning i vann. Hold alt unna vann og fuktighet. 11. Trekk aldri ut strømledningen uten først å slå av maskinen ved å trykke på «ON / OFF" knappen, da dette kan skade enheten. 12. Koble alltid fra apparatet når det ikke er i bruk eller flytter plassering. Du kobler fra strømforsyningen ved å ta grep i støpselet og trekk ut av stikkontakten. Dra aldri i ledningen. 13. Tøm alltid vannbeholderen før du setter bort maskinen bort. 14. Tilsyn er nødvendig når apparatet brukes av eller i nærheten barn og husdyr. Bruk av luftavfukteren foran en varm ovn kan resultere i at luftavfukteren ikke samler noe vann på grunn av varmen fra varmekilden. 15. Ikke ha strømledningen under tepper, eller dekke med tepper eller løpere. Ordne ledningen vekk fra områder hvor den kan snubles i. 16. Aldri bruk eller oppbevar enheten i direkte sollys. 17. For å reparere apparatet, ta det med til en kvalifisert servicetekniker. Reparasjoner utført av ukvalifiserte personer kan forårsake skade på enheten eller skade på personer eller eiendom, og ugyldiggjøre garantien. 18. Der det er mulig, unngå å bruke en skjøteledning da de kan overopphetes og forårsake brannfare. Bruk bare skjøteledning i perfekt stand. 19. Ikke bruk enheten uten luftfilter og sørg for at filteret holdes rent for å unngå feil. Dette apparatet er ikke beregnet for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring og kunnskap, med mindre de får tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Barn bør overvåkes for å sikre at de ikke leker med apparatet. TA VARE PÅ OG LES DISSE VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER!

3 NETTILKOPLING Luftavfukteren er levert med plugg som passer i britiske stikkontakter. I tillegg følger det med en overgang for bruk i norske stikkontakter. Plasser overgangen mellom den originale pluggen og stikkontakten i veggen. Dette vil fungere tilfredsstillende. Overgangen ser slik ut: Skulle det være nødvendig å endre pluggen vær oppmerksom på ledningene i nettkabelen er farget i samsvar med følgende kode: BLÅ - NØYTRAL BROWN - LIVE GRØNN OG GUL - JORD Dersom fargene på ledningene i nettkabelen av apparatet kan ikke samsvarer med fargekodene på terminalene i støpselet, gjør du følgende: 1. Den BLÅ er NØYTRAL og må kobles til terminalen som er merket med bokstaven N eller farget svart. 2. Den brune ledningen er LIVE og må kobles til terminalen som er merket med bokstaven L eller farget RØD. 3. Den GRØNN / GUL er EARTH og må kobles til terminalen som er merket med bokstaven E eller farget grønn eller grønn / gul. 4. Pass alltid på at ledningen grep er plassert og festet riktig. Utfør dette kun dersom du er kompetent for en slik jobb. Er du i tvil bør en kvalifisert elektriker kontaktes. Hvis en 13A (BS 1363) sikring brukes det må være utstyrt med en 13A sikring. Er du i tvil, kontakt en kvalifisert elektriker. Kabling for en 13 Amp Plug (BS1363) Jordingsterminalen er merket med bokstaven E eller jordingssymbolet:

4 FUNKSJONER Kompressorløse luftavfukter ~ bruker tørremiddel rotor-teknologi Miljøvennlig uten skadelige gasser og med stillegående drift Fuktfjerning ~ 7 liter / dag (20 RH60%) Vannbeholderkapasitet ~ 2 liter Spesielt sølvbelegg i filteret ~ dreper bakterier ved kontakt, forbedrer kvaliteten på luften i hjemmet eller på kontoret Innebygd ioniserer Elektronisk styring Klesvaskmodus ~ inkluderer strømsparing for sommerbruk og turboinnstilling for vinteren Opp til 8 timers timer ~ for ekstra komfort Temperaturområde for bruk ~ 1-40 Lett og bærbar med bærehåndtak Uttakbar vannbeholder med håndtak Automatisk oppstart etter strømbrudd ~ Når strømmen er tilbake etter et strømbrudd, apparatet vil fortsette å operere på den valgte innstillingen før strømbruddet.

5 PRODUKTBESKRIVELSE

6 BETJENINGSPANEL

7 OPPSTART Plasser enheten i en oppreist posisjon på et stabilt, flatt underlag. Sørg for at enheten er på trygg avstand fra en vegg eller møbler. Minimum 60 cm luft over enheten, minimum 20 cm luft på alle sider av enheten. Om den blåser forover må den ha 40 cm luft foran seg. Se skisse til høyre. Vær spesielt påpasselig med å holde klærne på trygg avstand (minimum 40 cm) fra luftuttaket på enheten for å unngå at vann drypper inn i aggregatet Hvor kan du plassere avfukteren? For best resultat plasser luftavfukteren et sted sentralt som en landing eller en korridor. Ikke plasser foran en varmekilde eller i direkte sollys. Så lenge innvendige dører er åpne vil overflødig fuktighet fra alle rom i huset sakte forflytte seg naturlig mot luftavfukteren og bli behandlet. Kjør avfukteren kontinuerlig i Auto-modus, og den vil selv bestemme hvor mye tørking som er nødvendig ved å bruke sin hygrostat. Maskinen vil da selv velge høy eller lav viftehastighet. SIKKER BRUK Pass på at det ikke kommer noe inn i maskinen. Pass på at det er nok plass over. Ikke fjern beholderen mens maskinen går. Pass på at beholderen er riktig på plass. Om den er full eller ikke på plass vil lampen merket FULL lyse.

8 BRUKSANVISNING PÅ og AV Koble støpselet til den aktuelle elektriske stikkontakten. Trykk på ON / OFF-knappen for å slå apparatet PÅ. Trykk på ON / OFF knappen igjen for å slå av apparatet. Merk: Ved strømbrudd Når strømmen kommer tilbake etter et strømbrudd, vil apparatet fortsette å operere på de valgte innstillingene før strømbruddet. Dette inkluderer tørkemodus, svingefunksjon og gjenværende tid i timer-modus. Merk: Etter å slått apparatet AV Etter å ha slått apparatet av med ON / OFF-knappen, vil viften fortsette å gå i ca to minutter. Dette er en vanlig prosedyre og bidrar til å avkjøle og beskytte de interne komponentene. I løpet av disse to minutter må du IKKE ta støpselet ut av stikkontakten. Vent til viften har stoppet.

9 BRUKSANVISNING AUTO TØRR MODUS Trykk på "AUTO DRY"-tasten for automatisk avfukting. AUTO Å holde rommet på et behagelig luftfuktighetsnivå Enheten holder automatisk fuktigheten i rommet på 55 ~ 60% rh. LAV (LOW) For å kjøre lav viftehastighet Enheten avfukter automatisk i lav hastighet og lavt lydnivå. Den vil da kunne oppnå 55 ~ 60 % relativ fuktighet. HØY (HIGH) Super tørr modus for å hindre kondens. Enheten holder automatisk fuktigheten i rommet på 40 ~ 45 % rh for å hindre kondensering i rommet. Merk: Det kan være du ikke merker forskjell mellom AUTO og LOW viftehastigheter. AUTO er ikke en viftehastighet, men et settpunkt for relativ luftfuktighet hvor enten bruker lave eller høye viftehastigheter å nå målet om % rh. Hvis den relative luftfuktigheten i rommet er nær eller innenfor dette området vil bytte mellom LAV og AUTO ikke gjøre noen forskjell på hastighet. VASKEROMMODUS Trykk på "LAUNDRY MODE"-tasten for å tørke klær. BESKRIVELSE SAVING Passer for sommeren for å spare strøm Enheten gir automatisk varm tørr luft til å bistå i klestørking med lav effekt. TURBO Passer om vinteren for å tørke klær raskere Enheten gir automatisk oppvarmet luft til å tørke klærne raskere med høyere effekt.

10 BRUKSANVISNING AUTO SWING VIFTE Trykk på "SWING"-tasten for å velge vinkelen luften blåses ut i. BESKRIVELSE UP Den automatiske viften svinger i en oppadgående bevegelse på ca 100 FRONT Den automatiske viften svinger i front ca 50 WIDE Den automatiske viften svinger bredt i ca 150 HOLD Den automatiske viften stopper å svinge når du trykker på "SWING" knappen og LED-lampen slås av. The svingemodusene er nyttige for å påskynde tørking av vask, garderober og vegger fordi det faktum at luftstrømmen er treffer overflaten av hva det er som du ønsker å tørke vil fremskynde tørkeprosessen da vannmolekylene vil bli tvunget ut raskere. TIMER Trykk på "TIMER"-tasten for å velge ønsket kjøretid (2,4 eller 8 timer). Enheten slår seg automatisk av på slutten av den valgte tidsperioden. Som tiden teller ned LED (4 eller 2 timer) lyser vil vise tiden som gjenstår. Når ingen "TIMER" er satt (det lyset er av), vil enheten gå kontinuerlig med mindre vannbeholderen allerede er full. Timeren er nyttig hvis du ønsker å tørke en klesvask i Turbomodus, og du vet at det vil ta si 4 timer og ønsker å bare kjøre maskinen på full effekt for den tiden. IONISERER Trykk på "ION"-tasten for å slå av og på ioniseringen. Når lyset er på, gir enheten negative ioner fra luftuttaket.

11 VENNLIGST MERK DEG FØLGENDE: Lukt fra avfukteren Når du først bruker luftavfukteren og periodevis etterpå du kanskje merke en lukt som kommer fra avfukteren. Dette er forårsaket av Zeolitt tørkemiddel og er ikke et tegn på at luftavfukteren er feil, det er heller ikke skadelig for mennesker eller husdyr. Lukten oppstår fordi Zeolite absorberer lukt fra gjenstander som sigaretter, kosmetikk, hårspray, byggematerialer og nye møbler, og deretter når enheten blir oppvarmet slippes lukten ut i rommet. Denne lukten har blitt beskrevet som å være som det lukter brent eller en sur lukt. Det er normalt, vil ikke vare lenge og er ikke et tegn på en feil. Mengde vann som samles Når du begynner å bruke luftavfukteren vil den jobbe hardere for å redusere fuktigheten i rommet til målet om 55-60% RH. Dette er tiden da den vil produsere mest vann og trenger tømming hyppigst. Ettersom rommet blir tørrere vil luftavfukteren samle mindre vann, og kjører på en lavere hastighet. Dette er normalt. Når målet på den relative luftfuktigheten er nådd kommer vil ikke luften som kommer ut av avfukteren bli oppvarmet og det vil bare kjøre i lav viftehastighet. Dette er fordi det ikke er behov for avfukting på dette punktet, og luftavfukteren vil regelmessig undersøke luften for å sjekke gjeldende relative fuktighet for å se om avfukting er nødvendig. Hvis du finner ut at du fortsatt har kondens på vinduene eller du trenger å tørke luften mere må du deretter bruke høy viftehastighet, eller Turbomodus. Dette vil tvinge avfukteren til å tørke luften videre til 45 % RH. Dette kan godt være nødvendig hvis du har enkelt glass i vinduer eller utvendig lufttemperatur synker mot frysing.

12 Å TØMME VANNBEHOLDEREN 1. Når bøtten er full, lyser "FULL" LED lyset og enheten stopper i løpet av få minutter 2. Ikke flytt enheten eller fjerne bøtte, hvis maskinen er fortsatt i drift, ettersom vann kan lekke, skade apparatet eller forårsake elektrisk støt. 3. For å fjerne beholderen, dra det ut ved å ta tak i bunnen av beholderen, og løft forsiktig. 4. Ta av dekselet på beholderen først, og hell vannet vekk, rens beholderen og sett dekselet og beholderen til riktig posisjon. Trekk beholderen ut Løft i håndtaket Fjern dekselet Hell vannet ut Sett på dekselet Legg ned håndtaket og sett beholderen på plass. MERK: Rengjør beholderen med rent vann om nødvendig. Ikke bruk løsemidler, slipemidler eller varmt vann. Ikke fjern eller ødelegg flottøren i beholderen, ellers kan ikke enheten fungere skikkelig. Beholderens lokk må være godt på plass. "FULL" Led lyset vil lyse dersom beholderen ikke godt på plass. DRENERE VANNET MED SLANGE Du kan bruke en slange med en indre diameter på 12mm for kontinuerlig drenering: 1. Bruk en skrutrekker til å fjerne knockout på baksiden. Fest slangen til kontakten gjennom hullet. 2. Slangen bør førs til avløpet uten skarpe svinger, og med fall hele veien. Merk: 1. Avfukterens beholder må være i riktig posisjon før slangen tilkoples. 2. Fjern slangen før du trekker ut skuffen.

13 VEDLIKEHOLD Rengjøring av enheten 1. Slå av enheten, vent til viften har stoppet og trekk ut stikkontakten. 2. Rengjør overflaten med en myk, fuktig klut. 3. Tørk grundig med et håndkle etter rengjøring. 4. For å unngå skade, ikke vask maskinen med vann, eller la vannet dryppe inn i luftinntaket eller uttaket. Rengjøring av filter Hvis filteret er dekket med støv, vil luftstrømmen og ytelsen til enheten bli påvirket. Det anbefales å sjekke og rengjøre luftfilteret hver 2. uke. 1. Slå av enheten og ta ut filteret fra enheten. 2. Rengjør nano-sliver filter kun med en støvsuger. (Vask med vann vil svekke den bakteriedrepende effekten av filteret) 3. Sett filteret tilbake i posisjon. Før lagring 1. Slå av enheten, vent til det å stoppe opp og trekk ut stikkontakten. 2. Tøm vannbeholderen og tørk den godt. La enheten til tørk i ca en dag. 3. Rengjør filteret og enheten. Tildekkes for å hindre at det samles støv. Oppbevar den stående i et kjølig tørt sted. 4. Må ikke utsettes for direkte sollys.

14 FEILSØKING Følgende forhold er normalt: 1. Viften kjører ca 2 minutter etter at du slår av apparatet. 2. Enheten arbeider i romtemperatur ca 1 ~ 40 ºC. Den kan stanse driften utenfor dette området eller om luftinntaket eller uttaket er dekket. ("CHECK" LED lys vil lyse) 3. Enheten varmer opp luften og kan øke romtemperaturen. Hvis avfukteren slutter å fungere eller "CHECK" LED lyser, vennligst sjekk følgende elementer først: Når apparatet ikke klarer å kjøre: * Er strømkabelen koblet fra eller har strømmen gått? * Er "FULL" lys på? Er vannbeholderen i riktig posisjon? Sjekk og bytt bøtte. Når ytelsen virker dårlig: * Er det en dør eller et vindu åpent? * Er det noe som lager vanndamp i rommet? * Er rommet for stor? * Er filteret skittent? Rengjør det. Se filterrengjøring annet sted i manualen. * Er luftinntaket eller uttaket tildekket? Når det oppstår støy: * Er enheten på en horisontal flate? Flytt den og start den på nytt. * Er luftfilteret skittent? Rengjør filteret. MERK: 1. Hvis "CHECK" LED lyser, slå av enheten, trekk ut stikkontakten, sjekk og rengjør filteret. Hvis det er skittent, fjern eventuelle hindringer som dekker luftinntaket eller uttaket, og vent i minst ti minutter før du setter inn stikkontakten og slår på igjen. 2. Vennligst kontakt forhandleren hvis problemet fortsetter. Ikke prøv å reparere den selv, da dette kan forårsake elektrisk støt og kan gjøre garantien ugyldig. SPESIFIKASJONER Model: DD122FWMK3 Driftstemperaturområde: 1 º C - 40 º C Avfukting: Opp til 7 liter / dag Vann tank kapasitet: 2 Liter Strøm: 620 W Spenning: V ~ 50Hz N.W: 6 Kg G.W: 7 kg Produkt størrelse: 47.5H x 29W x 17.5D cm

15 KUNDESERVICE Denne avfukteren har blitt importert til Europa av: Meaco (U.K.) Limited Meaco House Parklands Railton Road Guildford GU2 9JX Telefon: Freecall E-post: Nettside: Fax: Meaco er spesialister i avfuktere og ønsker velkommen dine kommentarer og spørsmål på denne avfukteren. Hvis det oppstår en feil i løpet av det første året så bør du ringe oss og hvis vi ikke kan løse problemet over telefonen vil vi gjerne samle opp luftavfukteren fra deg på vår bekostning og reparere eller erstatte etter behov. Vennligst ta vare på forpakningen i tilfelle dette skjer. Denne avfukteren har blitt importert til Norge av: ShipShop.no Firma Jarle Karlsrud Fagerholtveien Sandefjord Org. nr MVA E-post: Nettside: Meaco 08/10 - versjon 1.2 Meaco (U.K.) Limited Meaco House, Parklands, Railton Road, Guildford, GU2 9JX Telefon:

16 SERVICE OG GARANTI Ikke bruk enheten med skadet ledning eller støpsel, etter at apparatet ikke fungerer optimalt, har falt i gulvet eller blitt skadet. For enkelhets skyld, ta vare på enhetens modellnummer og produktnavn (Plassert på Produktidentifikasjonsmerket), datoen du kjøpte produktet, og noter dette på kvitteringen som bevis på kjøpet. For å gjøre garantien gyldig må hele produktet med kvitteringen leveres tilbake til forhandleren. Ett (1) års begrenset garanti Ta vare på denne garantiinformasjon Meaco (UK) Ltd, garanterer dette produktet uten mangler i materialer og utførelse i en periode på ett (1) år. Blir denne enheten brukt under andre forhold enn de som er anbefalt eller andre spenninger enn spenningen som er angitt på enheten, eller forsøkt å utføre service eller endre enheten, vil dette gjøre denne garantien ugyldig. Produktet du kjøper kan noen ganger variere noe fra illustrasjonen. Denne garantien er i tillegg til, og påvirker ikke, dine lovfestede rettigheter. Enheter kjøpt i Norge følger norske forbrukerrettigheter. Dersom du har et problem med dette produktet, vennligst ring vår hjelpetjeneste på: Dette produktet er produsert i samsvar med EC direktivene 2006/95/EF og 2004/108/EF Elektriske produkter skal ikke kastes sammen med husholdningsavfallet. Vennligst resirkuler dersom mulig. 12/09 Me

MeacoMist Standard Ultrasonisk Luftfukter Instruksjonsmanual

MeacoMist Standard Ultrasonisk Luftfukter Instruksjonsmanual MeacoMist Standard Ultrasonisk Luftfukter Instruksjonsmanual Utgave: October 2013 Vennligst les denne brukermanualen nøye før du bruker luftfukteren. Vennligst ta vare på manualen for senere bruk. Takk

Detaljer

Meaco AirVax 33X2 Luftrenser Instruksjonsmanual

Meaco AirVax 33X2 Luftrenser Instruksjonsmanual Meaco AirVax 33X2 Luftrenser Instruksjonsmanual Vennligst les denne manualen nøye før du bruker denne luftrenseren. Behold manualen i tilfelle du får bruk for den senere. Takk for at du valgte Meaco. Vi

Detaljer

Meaco DD8L. Tørkerotorbasert luftavfukter Instruksjonsmanual. Meaco DD8L luftavfukter med tørkerotor Utgave for juli 2014

Meaco DD8L. Tørkerotorbasert luftavfukter Instruksjonsmanual. Meaco DD8L luftavfukter med tørkerotor Utgave for juli 2014 Meaco DD8L Tørkerotorbasert luftavfukter Instruksjonsmanual Meaco DD8L luftavfukter med tørkerotor Utgave for juli 2014 Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren og ta vare på den

Detaljer

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare Meaco 38Lm Instruksjonsmanual Utgave for mai 2015 Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare på den for fremtidig referanse. Tusen takk for at du valgte Meaco. Vi

Detaljer

Meaco DD8L Tørkerotor luftavfukter Instruksjonsmanual

Meaco DD8L Tørkerotor luftavfukter Instruksjonsmanual Meaco DD8L Tørkerotor luftavfukter Instruksjonsmanual Meaco DD8L luftavfukter med tørkerotor Utgave for desember 2011 Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren og ta vare på den

Detaljer

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Instruksjonsmanual Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren. Ta

Detaljer

Meaco 20L luftavfukter Instruksjonsmanual

Meaco 20L luftavfukter Instruksjonsmanual Meaco 20L luftavfukter Instruksjonsmanual Meaco 20L luftavfukter Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren og ta vare på den for fremtidig referanse. Takk for at du valgte Meaco.

Detaljer

Meaco 10L Luftavfukter Instruksjonsmanual

Meaco 10L Luftavfukter Instruksjonsmanual Meaco 10L Luftavfukter Instruksjonsmanual Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren og ta vare på den for fremtidig referanse. PRODUKTBESKRIVELSE 1 2 3 Main Parts ➀ Kontrollpanel

Detaljer

MeacoMist Deluxe Ultrasonisk Luftfukter Brukerveiledning

MeacoMist Deluxe Ultrasonisk Luftfukter Brukerveiledning MeacoMist Deluxe Ultrasonisk Luftfukter Brukerveiledning Utgave: Juli 2014 Vennligst les denne brukermanualen nøye før du bruker luftfukteren. Vennligst ta vare på manualen for senere bruk. Takk for at

Detaljer

AC-7W airconditioner BRUKSANVISNING WWW.WILFA.COM

AC-7W airconditioner BRUKSANVISNING WWW.WILFA.COM AC-7W airconditioner NO BRUKSANVISNING WWW.WILFA.COM SIKKERHETSINSTRUKTIONER VIKTIG! Enheten er konstruert for innendørs bruk. Beregning: Denne enheten må være koblet til en 220-240 V / 50Hz jordet stikkontakt.

Detaljer

Meaco Platinum Serie

Meaco Platinum Serie Meaco Platinum Serie Instruksjonsmanual Meaco 12L og 20L Platinum Strømbesparende Luftavfukter Utgave for juli 201 Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren. Ta vare på den

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

PNA65 Kondensavfukter

PNA65 Kondensavfukter PNA65 Kondensavfukter Brukerveiledning vrn. 206716 Les og spar disse instruksjonene Hvordan man bruker Touchpad Controller ( PNA65 egen manual for innstilling hygrostat) Normale display beskjeder er: DEHUMIDIFIER

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294 Poseløs støvsuger med vannfiltrering Prod.nr. IT015294 Bruksanvisning Innhold Sikkerhetsanvisninger... 3 Oversikt... 4 Klargjøring og bruk... 5 Tømming og vedlikehold... 7 Problemløsning... 9 Tekniske

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Varmetårn 2000W. Brukermanual

Varmetårn 2000W. Brukermanual Varmetårn 2000W Brukermanual Mod. HF5 REM Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk! Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk! SIKKERHET! Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges ved

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

MeacoMist Deluxe Ultrasonisk Luftfukter Instruksjonsmanual

MeacoMist Deluxe Ultrasonisk Luftfukter Instruksjonsmanual MeacoMist Deluxe Ultrasonisk Luftfukter Instruksjonsmanual Utgave: Mars 2014 Vennligst les denne brukermanualen nøye før du bruker luftfukteren. Vennligst ta vare på manualen for senere bruk. Takk for

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

HAIR DRYER IONIC HD 6862

HAIR DRYER IONIC HD 6862 HAIR DRYER IONIC HD 6862 NO G F E D B C A 3 NORSK 13-16 4 SIKKERHET Merk deg følgende anvisninger når du bruker apparatet. 7 Apparatet er kun konstruert til hjemmebruk. 7 Bruk aldri apparatet i badekar,

Detaljer

Industristøvsuger Modellnr. GV502

Industristøvsuger Modellnr. GV502 Bruksanvisning Industristøvsuger Modellnr. GV502 Viktige sikkerhetsanvisninger Når du bruker elektriske apparater må du alltid følge sikkerhetsanvisningene. Les hele bruksanvisningen før du tar i bruk

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent CSE Split aircondition E-CSE rev.1 Himlingsmontasje AS-44-67 AS-18-25-30 CSE Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i. Den kan helt automatisk

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Baderomsovn Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Dette bildet er kun til referansebruk. Produktet i denne pakningen kan se noe annerledes ut. Les denne instruksjonen nøye før du

Detaljer

XRC 25 XRC 40 XRC 55 XRC 90

XRC 25 XRC 40 XRC 55 XRC 90 LUFTAVFUKTERE XRC 25 XRC 40 XRC 55 XRC 90 INSTRUKSJONSHEFTE 1. UTPAKKING AV APPARATET Kontroller at apparatet ikke er skadet under transport og at alt tilbehør er med. I tilfelle problemer, må forhandleren

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

FDV Fujitsu innedeler for næring.

FDV Fujitsu innedeler for næring. ! Tfn 23 16 95 00 FDV Fujitsu innedeler for næring. Drift AUTO (i kjøleanlegg) Når AUTO modus er valgt, vil viften operere på veldig lav hastighet i noen minutter, mens innedelen overvåker forholdene og

Detaljer

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten.

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. Varmepumpe Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. 1 Viktige sikkerhetsregler 2 3 Oversikt over komponenter og funksjoner 4 Bruke fjernkontrollen Fjernkontrollens

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

TYPE INNEDEL: ASHG07LUCA ASHG09LUCA ASHG12LUCA ASHG14LUCA ASHG09LTCA ASHG12LTCA

TYPE INNEDEL: ASHG07LUCA ASHG09LUCA ASHG12LUCA ASHG14LUCA ASHG09LTCA ASHG12LTCA TYPE INNEDEL: ASHG07LUCA ASHG09LUCA ASHG12LUCA ASHG14LUCA ASHG09LTCA ASHG12LTCA TYPE UTEDEL: AOHG07LUC AOHG09LUC AOHG12LUC AOHG14LUC AOHG09LTC AOHG12LTC 2 3 4 5 6 7 8 JUSTERE RETNINGEN PÅ LUFTSTRØMMEN

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK G F E A B C D 1 2 3 3 NORSK 13-16 4 SIKKERHET Sikkerhet Vennligst merk deg følgende informasjon når du bruker apparatet: 7 Apparatet er kun konstruert til hjemmebruk. 7

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

Ionisk hårføner IT 014071. Bruksanvisning

Ionisk hårføner IT 014071. Bruksanvisning Ionisk hårføner IT 014071 Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen for å bli bedre kjent med produktet og bruken av det. Oppbevar bruksanvisningen for senere referanse. Les sikkerhetsanvisningene! Sikkerhetsanvisningene

Detaljer

Meaco Zambezi Tørkerotorbasert luftavfukter Instruksjonsmanual

Meaco Zambezi Tørkerotorbasert luftavfukter Instruksjonsmanual Meaco Zambezi Tørkerotorbasert luftavfukter Instruksjonsmanual Utgave for januar 2016 Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren og ta vare på den for fremtidig referanse. Tusen

Detaljer

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning Dampkoker FF-0401 Bruksanvisning Innholdsoversikt 1. Introduksjon om dampkokeren 2. Bruk 3. Rengjøring og vedlikehold 4. Tips og informasjon 5. Sikkerhetsanvisninger Tekniske data Modell: FF-0401 Inngangsspenning:

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Detaljer

Vinskap WC 7210. Brukerveiledning

Vinskap WC 7210. Brukerveiledning Vinskap WC 7210 Brukerveiledning I N N H O L D Sikkerhetsanvisninger 1 Oversikt 2 Montering 2 Temperaturinnstilling 3 Virkemåte 4 Feilsøking 4 Tekniske data 5 Garanti 5 SIKKERHETSANVISNINGER Ved bruk av

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

PORTABELT KLIMAANLEGG BRUKSANVISNING

PORTABELT KLIMAANLEGG BRUKSANVISNING PORTABELT KLIMAANLEGG BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk for sikre korrekt anvendelse, vedlikehold og installasjon. Ta vare på bruksanvisningen for senere

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Askesuger Bruksanvisning

Askesuger Bruksanvisning Askesuger Bruksanvisning Med tanke på din egen sikkerhet, les og forstå denne bruksanvisningen. Sug ikke opp varm aske, kull, giftige, brennbare eller andre farlige materialer. Askesugeren må ikke brukes

Detaljer

BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE

BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE Prod.nr. IT015336 Les bruksanvisningen nøye før bruk og oppbevar den for senere referanse. EGENSKAPER Damppressen sørger for et rent og profesjonelt resultat hver gang! Overflaten

Detaljer

Brukermanual. Samsung Neo Forte

Brukermanual. Samsung Neo Forte Brukermanual Samsung Neo Forte 26.10.2010 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Oversikt utedeler... Side 4 Oversikt fjernkontroll... Side 5 Styre maskinen uten fjernkontroll...

Detaljer

For å kunne garantere sikker og forskriftsmessig bruk skal anvisningene i denne håndboka leses grundig og følges. Håndboka skal oppbevares godt slik

For å kunne garantere sikker og forskriftsmessig bruk skal anvisningene i denne håndboka leses grundig og følges. Håndboka skal oppbevares godt slik OB115N NO For å kunne garantere sikker og forskriftsmessig bruk skal anvisningene i denne håndboka leses grundig og følges. Håndboka skal oppbevares godt slik at man kan slå opp i den. ELEKTRISK HÅNDTØRKER

Detaljer

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6 RISKOKER I/B Version 120606 TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W Front cover page (first page) Assembly page 1/6 1. Håndtak på lokket 2. Glasslokk 3. Kokebeholder 4. Hovedenheten 5. Indikatorlys for varme 6. Indikatorlys

Detaljer

Sikkerhet ved bruk av vannkokeren Viktige forholdsregler... 5 Krav til strømforsyning... 7 Kassering av elektrisk utstyr... 7

Sikkerhet ved bruk av vannkokeren Viktige forholdsregler... 5 Krav til strømforsyning... 7 Kassering av elektrisk utstyr... 7 Instruksjoner for elektrisk vannkoker Innholdsfortegnelse Sikkerhet ved bruk av vannkokeren Viktige forholdsregler... 5 Krav til strømforsyning... 7 Kassering av elektrisk utstyr... 7 DELER OG FUNKSJONER

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Brukermanual. Samsung Ceiling FH052EAV1 FH070EAV1

Brukermanual. Samsung Ceiling FH052EAV1 FH070EAV1 Brukermanual Samsung Ceiling FH052EAV1 FH070EAV1 13.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner aktivert av kontrollsystemet...

Detaljer

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I 1 2 3 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28

Detaljer

BRUKSANVISNING R410A DC INVERTER. Artikkel: VYN 015 Type: Luft-Luft. Les bruksanvisningen før du tar anlegget i bruk

BRUKSANVISNING R410A DC INVERTER. Artikkel: VYN 015 Type: Luft-Luft. Les bruksanvisningen før du tar anlegget i bruk BRUKSANVISNING R40A DC INVERTER Artikkel: VYN 05 Type: Luft-Luft Les bruksanvisningen før du tar anlegget i bruk Bruker du anlegget slik det er beskrevet her, vil du kunne utnytte det maksimalt, og du

Detaljer

HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING. Modell: KWS1128HR-F7AR

HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING. Modell: KWS1128HR-F7AR HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING Modell: KWS1128HR-F7AR Takk for at du kjøpte Galanz hybelkomfyr. Vær vennlig å les denne bruksanvisningen nøye for å forsikre deg om korrekt bruk og for din sikkerhet, og ta

Detaljer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vannfylte radiatorer Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer Kjære kunde! Les denne håndboken! Gratulere med nytt Beha produkt. Vennligst les håndboken nøye og oppbevar

Detaljer

RIO. Rio Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série Rio Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar Rio Manual de operación (6)

RIO. Rio Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série Rio Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar Rio Manual de operación (6) RIO 150718 GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA Rio Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série Rio Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar Rio Manual de operación

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no INSTRUKSJONSMANUAL Great Northern Popcorn Skyline www.popcornshop.no Gratulerer! Du har kjøpt vår kvalitetsmaskin Skyline. Alle produkter produseres av de beste materialer og av høy kvalitet. Dette er

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

Brukermanual. TMT Arc Multi Kopp Varmepresse

Brukermanual. TMT Arc Multi Kopp Varmepresse Brukermanual TMT Arc Multi Kopp Varmepresse Informasjon vedrørende brukermanualen Denne brukermanualen inneholder informasjon vedrørende installasjon, drift og vedlikehold av apparatet og skal konsulteres

Detaljer

Varmepumpe Bruksanvisning

Varmepumpe Bruksanvisning Varmepumpe Bruksanvisning Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. Licensed by Hyundai Corporation, Korea. Viktige sikkerhetsregler 2 3 Oversikt over komponenter og funksjoner 4 Bruke

Detaljer

Always here to help you

Always here to help you Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD7699 HD7697 HD7695 HD7685 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 HD7697, HD7695, HD7685 NORSK

Detaljer

Clima Norge AS SAF-Z80K2. EchoDry sorpsjonsavfukter BRUKSANVISNING. Les bruksanvisningen før du bruker avfukteren, og behold den for fremtidig bruk.

Clima Norge AS SAF-Z80K2. EchoDry sorpsjonsavfukter BRUKSANVISNING. Les bruksanvisningen før du bruker avfukteren, og behold den for fremtidig bruk. Clima Norge AS SAF-Z80K2 EchoDry sorpsjonsavfukter BRUKSANVISNING Les bruksanvisningen før du bruker avfukteren, og behold den for fremtidig bruk. Utgave 02.04.13 Innhold Side. Virkemåte...... 1 Sikkerhet......

Detaljer

Arida Luftavfukter INSTRUKSJONSMANUAL. Arida Pro S8 Arida Pro S12. Internasjonalt patentsøkt. Design. Great British

Arida Luftavfukter INSTRUKSJONSMANUAL. Arida Pro S8 Arida Pro S12. Internasjonalt patentsøkt. Design. Great British Arida Luftavfukter Internasjonalt patentsøkt Arida Pro S8 Arida Pro S12 INSTRUKSJONSMANUAL Great British Design Avfukteren bekjemper rust, råte, bakterier og sopp, og forhindrer skade forårsaket av fuktighet.

Detaljer

CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 NORSK

CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 NORSK CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 NORSK A B C D E F 1 2 3 SIKKERHET Vennligst les denne instruksjonsmanulen grundig før du begynner å bruke dette apparatet! Følg alle sikkerhetsinstruksjoner for å unngå

Detaljer

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning Høytrykksspyler Prod.nr. CA-416 Bruksanvisning Lite vannforbruk og høytrykk Energibesparende og miljøvennlig Bærbar, holdbar og sikker Perfekt for vask av båt, sykkel, atv, campingbil m.m. Kan koples til

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

LINEO, LONO Edelrührer

LINEO, LONO Edelrührer LINEO, LONO Edelrührer no Bruksanvisning 56 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Apparatet kan brukes av personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller personer som mangler

Detaljer

Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame.

Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame. Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame. Behold denne instruksjonsboken gjennom hele livet til produktet. Dette produktet kan bare selges med den tilhørende

Detaljer

Bruksanvisning Isbitmaskin UIM1009

Bruksanvisning Isbitmaskin UIM1009 Bruksanvisning Isbitmaskin UIM1009 Takk for at du valgte vår isbitmaskin Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du tar i bruk produktet for å forsikre deg om korrekt bruk. Etter du har lest den,

Detaljer

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Detaljer

1 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E. Brukermanual for. Air Condition/Varmepumpe

1 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E. Brukermanual for. Air Condition/Varmepumpe 1 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E Brukermanual for Air Condition/Varmepumpe 1 2 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E Takk for at du kjøpte Toshiba Air Condition/Varmepumpe. Vær vennlig å les denne brukermanualen

Detaljer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A. kundebetjeningsnummer Som en del av Rexairs kundebetjeningsprogram får hver Rainbow AquaMate et serienummer for

Detaljer

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

Driftsinstruks for Mitsui split aircondition

Driftsinstruks for Mitsui split aircondition Driftsinstruks for Mitsui split aircondition MK 7 9 12 18 24 R 410a VEGG AIR CONDITIONER Air conditioneren har en utedel og en innedel som er koblet til hverandre med kobber rør (godt isolert) og en strømkabel.

Detaljer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815s-0 Trykket i USA

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815s-0 Trykket i USA rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815s-0 Trykket i USA kundeservicenummer Som en del av Rexairs kundeserviceprogram blir hver MinJet tildelt et kundeservice-serienummer etter

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler Installasjon anvisning Tak kassett Split System luftkjøler 1. Sikkerhetsforanstaltninger Installasjon and service på luftkjølings utstyr kan være farlig på grunn av høyt arbeidstrykk og elektriske komponenter.

Detaljer

Brukermanual. Samsung Console JH026EAV*/ JH035EAV*

Brukermanual. Samsung Console JH026EAV*/ JH035EAV* Brukermanual Samsung Console JH026EAV*/ JH035EAV* 18.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Bak frontdekslet... Side 4 Oversikt fjernkontroll... Side 5 Oversikt fjernkontrollens

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

MBM Minima. Frityrtopp

MBM Minima. Frityrtopp MBM Minima EF46 EF66 Frityrtopp 1 Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 9 1. Tekniske data. 10 1.1 El. frityrer Minima. 10 2. Installasjons instrukser... 10 2.1 Data plate for el. Frityrer

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning VI Drift, rengjøring og vedlikehold For å få isbiter uten forurensninger bør vannet i tanken byttes hver 24 time. Hvis kompressoren stopper pga. lite vann eller for mye is bør du vente 3 minutter før den

Detaljer

ISBITMASKIN INSTRUKSJONSBOK

ISBITMASKIN INSTRUKSJONSBOK ISBITMASKIN INSTRUKSJONSBOK ISBITMASKIN DELELISTE 1. Indre isolasjon 2. Vannreservoar 3. Isbeholder 4. Isbitekurv 5. Sensor 6. Isskuff 7. Vannbeholder 8. Kjøleelement 9. Vannslange 10. Vannutslipp 11.

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere.

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. A. Av/på bryter. (TV/Radio) B. Sendingsbryter Radio: UKW/MW TV: VL/VH/UHF

Detaljer

OG VARMEBOKS TERMO- KJØLE

OG VARMEBOKS TERMO- KJØLE OG VARMEBOKS TERMO- KJØLE E TERMOELEKTRISK KJØLE OG VARMEBOKS INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Les denne manualen grundig før bruk NORSK BRUKSANVISNING - 1 - Innholdsregister INNLEDNING... 2 GENERELL SIKKERHETSANVISNING...

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

Bruksanvisning for elektrisk varmer 12525

Bruksanvisning for elektrisk varmer 12525 12525 NOR 04/07 AB Bruksanvisning for elektrisk varmer 12525 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk iht. forskriftene er funksjonsforstyrrelser utelukket.

Detaljer

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no BRUKER INSTRUKS For fan coil type FCX - U www.novema.no Novema kulde as Bruker instruks Side 2 Innhold Brukerveiledning fan coils anlegg.... 3 Komponenter... 3 Tekniske data.... 4 Regulator type PXB....

Detaljer

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning Avtrekkshette 602-16 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 14 991.0292.845/125553/2014-05-02 (9092) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Bruksanvisning. Minikjøkken med elektrisk ovn

Bruksanvisning. Minikjøkken med elektrisk ovn Bruksanvisning Minikjøkken med elektrisk ovn Modell:GH25RC-01 KUN TIL BRUK I HJEMMET NB: Dette apparatet kan benyttes av barn som er 8 år eller eldre. Personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

Modell ZB06-25A LES ALLE INSTRUKSENE FØR DU TAR I BRUK STØVSUGEREN. MÅ BARE BRUKES SOM ANGITT.

Modell ZB06-25A LES ALLE INSTRUKSENE FØR DU TAR I BRUK STØVSUGEREN. MÅ BARE BRUKES SOM ANGITT. Modell ZB06-25A V I K T I G S I K K E R H E T S I N F O R M A S J O N LES ALLE INSTRUKSENE FØR DU TAR I BRUK STØVSUGEREN. MÅ BARE BRUKES SOM ANGITT. INNHOLD VIKTIGE SIKKERHETSREGLER... 1-3 NOTATER: NØKKELFUNKSJONER...

Detaljer