Luftavfukter Modell: DD122FWMK4

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Luftavfukter Modell: DD122FWMK4"

Transkript

1 Luftavfukter Modell: DD122FWMK4 Vennligst les denne bruksanvisningen før bruk og bevar den trygt for fremtidig referanse

2 LES ALLE INSTRUKSJONENE FØR BRUK. VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER ADVARSEL - Dette apparatet er bare beregnet for bruk i et boligmiljø. All annen bruk anbefales ikke av produsenten og kan forårsake brann, elektrisk støt eller annen skade på person eller eiendom. Ved bruk av elektriske apparater, må grunnleggende sikkerhetsregler alltid følges: 1. Ikke bruk enheten med skadet kabel eller plugg, om den har en funksjonsfeil eller har falt ned eller blitt skadet på noen måte. Send den i tilfelle tilbake til et autorisert servicesenter for undersøkelse og reparasjon. 2. Denne enheten må alltid holdes i oppreist posisjon for å unngå skader. Plasser enheten på et flatt stabilt underlag. 3. Sjekk at spenningen samsvarer med enhetens spesifikasjonen før bruk. Benytt kun 230 Volt, 50 Hz vekselspenning. 4. Bruk denne enheten i en temperatur mellom 1 C og 40 C. 5. Kontroller at luftinntak og luftutløp ikke blokkeres eller dekkes til. 6. Ikke plasser enheten for nær gardiner eller andre gjenstander - minimum avstand 40cm. 7. Når du bruker "LAUNDRY MODE" for å fremskynde tørking av våte klær i rommet, må du holde klærne på trygg avstand fra aggregatet for å hindre vann i å falle ned på enheten. 8. Plasser aldri noe oppå enheten og den må ikke dekkes med noe slags materiale under bruk. 9. Dette produktet er beregnet for innendørs privat bruk og enkel kontorbruk, ikke for kommersielle, industrielle eller utendørs bruk. 10. For å beskytte mot elektrisk støt, må du ikke senke enheten, plugg eller ledning i vann. Hold alt unna vann og fuktighet. 11. Trekk aldri ut strømledningen uten først å slå av maskinen ved å trykke på «ON / OFF" knappen, da dette kan skade enheten. 12. Koble alltid fra apparatet når det ikke er i bruk eller flytter plassering. Du kobler fra strømforsyningen ved å ta grep i støpselet og trekk ut av stikkontakten. Dra aldri i ledningen. 13. Tøm alltid vannbeholderen før du setter bort maskinen bort. 14. Tilsyn er nødvendig når apparatet brukes av eller i nærheten barn og husdyr. Bruk av luftavfukteren foran en varm ovn kan resultere i at luftavfukteren ikke samler noe vann på grunn av varmen fra varmekilden. 15. Ikke ha strømledningen under tepper, eller dekke med tepper eller løpere. Ordne ledningen vekk fra områder hvor den kan snubles i. 16. Aldri bruk eller oppbevar enheten i direkte sollys. 17. For å reparere apparatet, ta det med til en kvalifisert servicetekniker. Reparasjoner utført av ukvalifiserte personer kan forårsake skade på enheten eller skade på personer eller eiendom, og ugyldiggjøre garantien. 18. Der det er mulig, unngå å bruke en skjøteledning da de kan overopphetes og forårsake brannfare. Bruk bare skjøteledning i perfekt stand. 19. Ikke bruk enheten uten luftfilter og sørg for at filteret holdes rent for å unngå feil. Dette apparatet er ikke beregnet for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring og kunnskap, med mindre de får tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Barn bør overvåkes for å sikre at de ikke leker med apparatet. TA VARE PÅ OG LES DISSE VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER!

3 NETTILKOPLING Luftavfukteren er levert med plugg som passer i britiske stikkontakter. I tillegg følger det med en overgang for bruk i norske stikkontakter. Plasser overgangen mellom den originale pluggen og stikkontakten i veggen. Dette vil fungere tilfredsstillende. Overgangen ser slik ut: Skulle det være nødvendig å endre pluggen vær oppmerksom på ledningene i nettkabelen er farget i samsvar med følgende kode: BLÅ - NØYTRAL BROWN - LIVE GRØNN OG GUL - JORD Dersom fargene på ledningene i nettkabelen av apparatet kan ikke samsvarer med fargekodene på terminalene i støpselet, gjør du følgende: 1. Den BLÅ er NØYTRAL og må kobles til terminalen som er merket med bokstaven N eller farget svart. 2. Den brune ledningen er LIVE og må kobles til terminalen som er merket med bokstaven L eller farget RØD. 3. Den GRØNN / GUL er EARTH og må kobles til terminalen som er merket med bokstaven E eller farget grønn eller grønn / gul. 4. Pass alltid på at ledningen grep er plassert og festet riktig. Utfør dette kun dersom du er kompetent for en slik jobb. Er du i tvil bør en kvalifisert elektriker kontaktes. Hvis en 13A (BS 1363) sikring brukes det må være utstyrt med en 13A sikring. Er du i tvil, kontakt en kvalifisert elektriker. Kabling for en 13 Amp Plug (BS1363) Jordingsterminalen er merket med bokstaven E eller jordingssymbolet:

4 FUNKSJONER Kompressorløse luftavfukter ~ bruker tørremiddel rotor-teknologi Miljøvennlig uten skadelige gasser og med stillegående drift Fuktfjerning ~ 7 liter / dag (20 RH60%) Vannbeholderkapasitet ~ 2 liter Spesielt sølvbelegg i filteret ~ dreper bakterier ved kontakt, forbedrer kvaliteten på luften i hjemmet eller på kontoret Innebygd ioniserer Elektronisk styring Klesvaskmodus ~ inkluderer strømsparing for sommerbruk og turboinnstilling for vinteren Opp til 8 timers timer ~ for ekstra komfort Temperaturområde for bruk ~ 1-40 Lett og bærbar med bærehåndtak Uttakbar vannbeholder med håndtak Automatisk oppstart etter strømbrudd ~ Når strømmen er tilbake etter et strømbrudd, apparatet vil fortsette å operere på den valgte innstillingen før strømbruddet.

5 PRODUKTBESKRIVELSE

6 BETJENINGSPANEL

7 OPPSTART Plasser enheten i en oppreist posisjon på et stabilt, flatt underlag. Sørg for at enheten er på trygg avstand fra en vegg eller møbler. Minimum 60 cm luft over enheten, minimum 20 cm luft på alle sider av enheten. Om den blåser forover må den ha 40 cm luft foran seg. Se skisse til høyre. Vær spesielt påpasselig med å holde klærne på trygg avstand (minimum 40 cm) fra luftuttaket på enheten for å unngå at vann drypper inn i aggregatet Hvor kan du plassere avfukteren? For best resultat plasser luftavfukteren et sted sentralt som en landing eller en korridor. Ikke plasser foran en varmekilde eller i direkte sollys. Så lenge innvendige dører er åpne vil overflødig fuktighet fra alle rom i huset sakte forflytte seg naturlig mot luftavfukteren og bli behandlet. Kjør avfukteren kontinuerlig i Auto-modus, og den vil selv bestemme hvor mye tørking som er nødvendig ved å bruke sin hygrostat. Maskinen vil da selv velge høy eller lav viftehastighet. SIKKER BRUK Pass på at det ikke kommer noe inn i maskinen. Pass på at det er nok plass over. Ikke fjern beholderen mens maskinen går. Pass på at beholderen er riktig på plass. Om den er full eller ikke på plass vil lampen merket FULL lyse.

8 BRUKSANVISNING PÅ og AV Koble støpselet til den aktuelle elektriske stikkontakten. Trykk på ON / OFF-knappen for å slå apparatet PÅ. Trykk på ON / OFF knappen igjen for å slå av apparatet. Merk: Ved strømbrudd Når strømmen kommer tilbake etter et strømbrudd, vil apparatet fortsette å operere på de valgte innstillingene før strømbruddet. Dette inkluderer tørkemodus, svingefunksjon og gjenværende tid i timer-modus. Merk: Etter å slått apparatet AV Etter å ha slått apparatet av med ON / OFF-knappen, vil viften fortsette å gå i ca to minutter. Dette er en vanlig prosedyre og bidrar til å avkjøle og beskytte de interne komponentene. I løpet av disse to minutter må du IKKE ta støpselet ut av stikkontakten. Vent til viften har stoppet.

9 BRUKSANVISNING AUTO TØRR MODUS Trykk på "AUTO DRY"-tasten for automatisk avfukting. AUTO Å holde rommet på et behagelig luftfuktighetsnivå Enheten holder automatisk fuktigheten i rommet på 55 ~ 60% rh. LAV (LOW) For å kjøre lav viftehastighet Enheten avfukter automatisk i lav hastighet og lavt lydnivå. Den vil da kunne oppnå 55 ~ 60 % relativ fuktighet. HØY (HIGH) Super tørr modus for å hindre kondens. Enheten holder automatisk fuktigheten i rommet på 40 ~ 45 % rh for å hindre kondensering i rommet. Merk: Det kan være du ikke merker forskjell mellom AUTO og LOW viftehastigheter. AUTO er ikke en viftehastighet, men et settpunkt for relativ luftfuktighet hvor enten bruker lave eller høye viftehastigheter å nå målet om % rh. Hvis den relative luftfuktigheten i rommet er nær eller innenfor dette området vil bytte mellom LAV og AUTO ikke gjøre noen forskjell på hastighet. VASKEROMMODUS Trykk på "LAUNDRY MODE"-tasten for å tørke klær. BESKRIVELSE SAVING Passer for sommeren for å spare strøm Enheten gir automatisk varm tørr luft til å bistå i klestørking med lav effekt. TURBO Passer om vinteren for å tørke klær raskere Enheten gir automatisk oppvarmet luft til å tørke klærne raskere med høyere effekt.

10 BRUKSANVISNING AUTO SWING VIFTE Trykk på "SWING"-tasten for å velge vinkelen luften blåses ut i. BESKRIVELSE UP Den automatiske viften svinger i en oppadgående bevegelse på ca 100 FRONT Den automatiske viften svinger i front ca 50 WIDE Den automatiske viften svinger bredt i ca 150 HOLD Den automatiske viften stopper å svinge når du trykker på "SWING" knappen og LED-lampen slås av. The svingemodusene er nyttige for å påskynde tørking av vask, garderober og vegger fordi det faktum at luftstrømmen er treffer overflaten av hva det er som du ønsker å tørke vil fremskynde tørkeprosessen da vannmolekylene vil bli tvunget ut raskere. TIMER Trykk på "TIMER"-tasten for å velge ønsket kjøretid (2,4 eller 8 timer). Enheten slår seg automatisk av på slutten av den valgte tidsperioden. Som tiden teller ned LED (4 eller 2 timer) lyser vil vise tiden som gjenstår. Når ingen "TIMER" er satt (det lyset er av), vil enheten gå kontinuerlig med mindre vannbeholderen allerede er full. Timeren er nyttig hvis du ønsker å tørke en klesvask i Turbomodus, og du vet at det vil ta si 4 timer og ønsker å bare kjøre maskinen på full effekt for den tiden. IONISERER Trykk på "ION"-tasten for å slå av og på ioniseringen. Når lyset er på, gir enheten negative ioner fra luftuttaket.

11 VENNLIGST MERK DEG FØLGENDE: Lukt fra avfukteren Når du først bruker luftavfukteren og periodevis etterpå du kanskje merke en lukt som kommer fra avfukteren. Dette er forårsaket av Zeolitt tørkemiddel og er ikke et tegn på at luftavfukteren er feil, det er heller ikke skadelig for mennesker eller husdyr. Lukten oppstår fordi Zeolite absorberer lukt fra gjenstander som sigaretter, kosmetikk, hårspray, byggematerialer og nye møbler, og deretter når enheten blir oppvarmet slippes lukten ut i rommet. Denne lukten har blitt beskrevet som å være som det lukter brent eller en sur lukt. Det er normalt, vil ikke vare lenge og er ikke et tegn på en feil. Mengde vann som samles Når du begynner å bruke luftavfukteren vil den jobbe hardere for å redusere fuktigheten i rommet til målet om 55-60% RH. Dette er tiden da den vil produsere mest vann og trenger tømming hyppigst. Ettersom rommet blir tørrere vil luftavfukteren samle mindre vann, og kjører på en lavere hastighet. Dette er normalt. Når målet på den relative luftfuktigheten er nådd kommer vil ikke luften som kommer ut av avfukteren bli oppvarmet og det vil bare kjøre i lav viftehastighet. Dette er fordi det ikke er behov for avfukting på dette punktet, og luftavfukteren vil regelmessig undersøke luften for å sjekke gjeldende relative fuktighet for å se om avfukting er nødvendig. Hvis du finner ut at du fortsatt har kondens på vinduene eller du trenger å tørke luften mere må du deretter bruke høy viftehastighet, eller Turbomodus. Dette vil tvinge avfukteren til å tørke luften videre til 45 % RH. Dette kan godt være nødvendig hvis du har enkelt glass i vinduer eller utvendig lufttemperatur synker mot frysing.

12 Å TØMME VANNBEHOLDEREN 1. Når bøtten er full, lyser "FULL" LED lyset og enheten stopper i løpet av få minutter 2. Ikke flytt enheten eller fjerne bøtte, hvis maskinen er fortsatt i drift, ettersom vann kan lekke, skade apparatet eller forårsake elektrisk støt. 3. For å fjerne beholderen, dra det ut ved å ta tak i bunnen av beholderen, og løft forsiktig. 4. Ta av dekselet på beholderen først, og hell vannet vekk, rens beholderen og sett dekselet og beholderen til riktig posisjon. Trekk beholderen ut Løft i håndtaket Fjern dekselet Hell vannet ut Sett på dekselet Legg ned håndtaket og sett beholderen på plass. MERK: Rengjør beholderen med rent vann om nødvendig. Ikke bruk løsemidler, slipemidler eller varmt vann. Ikke fjern eller ødelegg flottøren i beholderen, ellers kan ikke enheten fungere skikkelig. Beholderens lokk må være godt på plass. "FULL" Led lyset vil lyse dersom beholderen ikke godt på plass. DRENERE VANNET MED SLANGE Du kan bruke en slange med en indre diameter på 12mm for kontinuerlig drenering: 1. Bruk en skrutrekker til å fjerne knockout på baksiden. Fest slangen til kontakten gjennom hullet. 2. Slangen bør førs til avløpet uten skarpe svinger, og med fall hele veien. Merk: 1. Avfukterens beholder må være i riktig posisjon før slangen tilkoples. 2. Fjern slangen før du trekker ut skuffen.

13 VEDLIKEHOLD Rengjøring av enheten 1. Slå av enheten, vent til viften har stoppet og trekk ut stikkontakten. 2. Rengjør overflaten med en myk, fuktig klut. 3. Tørk grundig med et håndkle etter rengjøring. 4. For å unngå skade, ikke vask maskinen med vann, eller la vannet dryppe inn i luftinntaket eller uttaket. Rengjøring av filter Hvis filteret er dekket med støv, vil luftstrømmen og ytelsen til enheten bli påvirket. Det anbefales å sjekke og rengjøre luftfilteret hver 2. uke. 1. Slå av enheten og ta ut filteret fra enheten. 2. Rengjør nano-sliver filter kun med en støvsuger. (Vask med vann vil svekke den bakteriedrepende effekten av filteret) 3. Sett filteret tilbake i posisjon. Før lagring 1. Slå av enheten, vent til det å stoppe opp og trekk ut stikkontakten. 2. Tøm vannbeholderen og tørk den godt. La enheten til tørk i ca en dag. 3. Rengjør filteret og enheten. Tildekkes for å hindre at det samles støv. Oppbevar den stående i et kjølig tørt sted. 4. Må ikke utsettes for direkte sollys.

14 FEILSØKING Følgende forhold er normalt: 1. Viften kjører ca 2 minutter etter at du slår av apparatet. 2. Enheten arbeider i romtemperatur ca 1 ~ 40 ºC. Den kan stanse driften utenfor dette området eller om luftinntaket eller uttaket er dekket. ("CHECK" LED lys vil lyse) 3. Enheten varmer opp luften og kan øke romtemperaturen. Hvis avfukteren slutter å fungere eller "CHECK" LED lyser, vennligst sjekk følgende elementer først: Når apparatet ikke klarer å kjøre: * Er strømkabelen koblet fra eller har strømmen gått? * Er "FULL" lys på? Er vannbeholderen i riktig posisjon? Sjekk og bytt bøtte. Når ytelsen virker dårlig: * Er det en dør eller et vindu åpent? * Er det noe som lager vanndamp i rommet? * Er rommet for stor? * Er filteret skittent? Rengjør det. Se filterrengjøring annet sted i manualen. * Er luftinntaket eller uttaket tildekket? Når det oppstår støy: * Er enheten på en horisontal flate? Flytt den og start den på nytt. * Er luftfilteret skittent? Rengjør filteret. MERK: 1. Hvis "CHECK" LED lyser, slå av enheten, trekk ut stikkontakten, sjekk og rengjør filteret. Hvis det er skittent, fjern eventuelle hindringer som dekker luftinntaket eller uttaket, og vent i minst ti minutter før du setter inn stikkontakten og slår på igjen. 2. Vennligst kontakt forhandleren hvis problemet fortsetter. Ikke prøv å reparere den selv, da dette kan forårsake elektrisk støt og kan gjøre garantien ugyldig. SPESIFIKASJONER Model: DD122FWMK3 Driftstemperaturområde: 1 º C - 40 º C Avfukting: Opp til 7 liter / dag Vann tank kapasitet: 2 Liter Strøm: 620 W Spenning: V ~ 50Hz N.W: 6 Kg G.W: 7 kg Produkt størrelse: 47.5H x 29W x 17.5D cm

15 KUNDESERVICE Denne avfukteren har blitt importert til Europa av: Meaco (U.K.) Limited Meaco House Parklands Railton Road Guildford GU2 9JX Telefon: Freecall E-post: Nettside: Fax: Meaco er spesialister i avfuktere og ønsker velkommen dine kommentarer og spørsmål på denne avfukteren. Hvis det oppstår en feil i løpet av det første året så bør du ringe oss og hvis vi ikke kan løse problemet over telefonen vil vi gjerne samle opp luftavfukteren fra deg på vår bekostning og reparere eller erstatte etter behov. Vennligst ta vare på forpakningen i tilfelle dette skjer. Denne avfukteren har blitt importert til Norge av: ShipShop.no Firma Jarle Karlsrud Fagerholtveien Sandefjord Org. nr MVA E-post: Nettside: Meaco 08/10 - versjon 1.2 Meaco (U.K.) Limited Meaco House, Parklands, Railton Road, Guildford, GU2 9JX Telefon:

16 SERVICE OG GARANTI Ikke bruk enheten med skadet ledning eller støpsel, etter at apparatet ikke fungerer optimalt, har falt i gulvet eller blitt skadet. For enkelhets skyld, ta vare på enhetens modellnummer og produktnavn (Plassert på Produktidentifikasjonsmerket), datoen du kjøpte produktet, og noter dette på kvitteringen som bevis på kjøpet. For å gjøre garantien gyldig må hele produktet med kvitteringen leveres tilbake til forhandleren. Ett (1) års begrenset garanti Ta vare på denne garantiinformasjon Meaco (UK) Ltd, garanterer dette produktet uten mangler i materialer og utførelse i en periode på ett (1) år. Blir denne enheten brukt under andre forhold enn de som er anbefalt eller andre spenninger enn spenningen som er angitt på enheten, eller forsøkt å utføre service eller endre enheten, vil dette gjøre denne garantien ugyldig. Produktet du kjøper kan noen ganger variere noe fra illustrasjonen. Denne garantien er i tillegg til, og påvirker ikke, dine lovfestede rettigheter. Enheter kjøpt i Norge følger norske forbrukerrettigheter. Dersom du har et problem med dette produktet, vennligst ring vår hjelpetjeneste på: Dette produktet er produsert i samsvar med EC direktivene 2006/95/EF og 2004/108/EF Elektriske produkter skal ikke kastes sammen med husholdningsavfallet. Vennligst resirkuler dersom mulig. 12/09 Me

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Instruksjonsmanual Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren. Ta

Detaljer

MeacoMist Standard Ultrasonisk Luftfukter Instruksjonsmanual

MeacoMist Standard Ultrasonisk Luftfukter Instruksjonsmanual MeacoMist Standard Ultrasonisk Luftfukter Instruksjonsmanual Utgave: October 2013 Vennligst les denne brukermanualen nøye før du bruker luftfukteren. Vennligst ta vare på manualen for senere bruk. Takk

Detaljer

DD122 CLASSIC MK5 DD122EE CLASSIC MK5

DD122 CLASSIC MK5 DD122EE CLASSIC MK5 EU DD122 CLASSIC MK5 DD122EE CLASSIC MK5 FOR FLERE SPRÅK, VENNLIGST BESØK : www.ecoair.org/userguide VELKOMMEN Takk og gratulerer med valget av en EcoAir-avfukter som skal hjelpe deg å forbedre lu kvaliteten

Detaljer

AVFUKTER BRUKSANVISNING. Norsk. Før du bruker enheten. Drift. Feilsøking MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innholdsoversikt

AVFUKTER BRUKSANVISNING. Norsk. Før du bruker enheten. Drift. Feilsøking MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innholdsoversikt AVFUKTER MODELL MJ-E14CG-S1-SWE BRUKSANVISNING Norsk NO Funksjoner Innvendig tørking Luftfilter og sølvionfilter for sterilisering og fjerning av lukt Enkel avfukting Intelligent klestørk Innholdsoversikt

Detaljer

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE Kjølemodell Varmepumpe ASYA07LCC ASYA09LCC ASYA12LCC ASYA14LCC ASYA18LCC TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED Fig. 1 17 1 2 9 10

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS Egenskaper For din komfort og energisparing INTELLIGENT

Detaljer

Klimaanlegg BRUKERHÅNDBOK

Klimaanlegg BRUKERHÅNDBOK http://www.lgservice.com LG LG Klimaanlegg BRUKERHÅNDBOK Type : Veggmontert NORSK VIKTIG Les nøye gjennom brukerhåndboken før du installerer og betjener klimaanlegget. Etter at du har lest den grundig

Detaljer

Klimaanlegg BRUKERHÅNDBOK. Type : Veggmontert NORSK. http://www.lgservice.com VIKTIG

Klimaanlegg BRUKERHÅNDBOK. Type : Veggmontert NORSK. http://www.lgservice.com VIKTIG http://www.lgservice.com LG LG Klimaanlegg BRUKERHÅNDBOK Type : Veggmontert NORSK VIKTIG Les nøye gjennom brukerhåndboken før du installerer og betjener klimaanlegget. Etter at du har lest den grundig

Detaljer

Din bruksanvisning LG J09AW http://no.yourpdfguides.com/dref/1214555

Din bruksanvisning LG J09AW http://no.yourpdfguides.com/dref/1214555 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 IF 2900 / Design: BK Grafisk. 09/2011 HÅNDBOK Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900 IF 2900 Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 Kjære kunde! Gratulerer med ditt nye Beha fryseskap.

Detaljer

Operating Instructions Air Conditioner

Operating Instructions Air Conditioner POWER TIMER POWERFUL ION ALLERGEN BUSTER F566046 Operating Instructions Air Conditioner Indoor Unit CS-E15HKEA Outdoor Unit CU-E15HKEA SVENSKA 2 ~ 7 Innan du använder enheten, läs noga igenom denna bruksanvisning

Detaljer

KC-A60EU KC-A50EU KC-A40EU

KC-A60EU KC-A50EU KC-A40EU R KC-A60EU KC-A50EU KC-A40EU LUFTRENSER med luftfuktingsfunksjon BRUKERHÅNDBOK NORSK Enhet av dette merket er et varemerke for Sharp Corporation. Plasmacluster er et registrert varemerke eller varemerke

Detaljer

Forholdsregler ved installasjon

Forholdsregler ved installasjon Definisjon For å unngå personskader og materielle skader må følgende instruksjoner følges. Uriktig bruk ved ignorering av instruksjonene fører til skader av ulik grad, som vist under: Advarsel Disse symbolene

Detaljer

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870 HÅNDBOK MANUAL Beha bygg-inn oppvaskmaskin Les denne håndboken! 1. S I K K E R H E T Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig

Detaljer

Luftrenser DRIFTSHÅNDBOK

Luftrenser DRIFTSHÅNDBOK Luftrenser DRIFTSHÅNDBOK Gulvmontert eller veggmontert type MODELL MC70LVM Egenskaper Om luftrensing Det kraftige suget ved høy luftstrømhastighet fanger opp støv, pollen og liknende. Rensekapasiteten

Detaljer

MODELL 3000HI 3.0KW Inverter strømaggregat

MODELL 3000HI 3.0KW Inverter strømaggregat MODELL 3000HI 3.0KW Inverter strømaggregat Bruksanvisning varenr. 570051 I denne bruksanvisningen finner du den informasjon du trenger for å bruke og vedlikeholde Vennligst les bruksanvisningen før du

Detaljer

Mikrobølgeovn. Bruksanvisning

Mikrobølgeovn. Bruksanvisning Mikrobølgeovn Bruksanvisning Modellnr. SMH207S9H-PA0C0E Vennligst les denne bruksavisning grundig før du installerer og tar i bruk din mikrobølgeovn. Merk deg og noter nedenfor serienummeret på din mikrobølgeovn

Detaljer

Din bruksanvisning LG GS-3159-SWHV http://no.yourpdfguides.com/dref/3956403

Din bruksanvisning LG GS-3159-SWHV http://no.yourpdfguides.com/dref/3956403 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Tynset 6500. Brukerhåndbok Klimaanlegg

Tynset 6500. Brukerhåndbok Klimaanlegg Tynset 6500 Brukerhåndbok Klimaanlegg INNHOLD Bruk og vedlikehold Sikerhet...1 Delenavn...4 Bruk av fjernkontroll...5 Nøddrift... 13 Rengjøring og vedlikehold....14 Feilsøking...16 Tips vedrørende bruk...19

Detaljer

BRUKSANVISNING KOMFYRER

BRUKSANVISNING KOMFYRER BRUKSANVISNING KOMFYRER GENERELLE ADVARSLER Takk for at du valgte et av våre produkter. For at du skal få størst mulig glede av komfyren, anbefaler vi at du gjør følgende: Les denne bruksanvisningen nøye.

Detaljer

Invacare SOLO 2 Transportabel Oksygenkonsentrator

Invacare SOLO 2 Transportabel Oksygenkonsentrator Brukermanual Invacare SOLO 2 Transportabel Oksygenkonsentrator Modell TPO100 / Modell TPO100B Forhandler: Denne håndboken skal overleveres til sluttbrukeren. Bruker: FØR du bruker produktet, les denne

Detaljer

Din bruksanvisning PANASONIC NA-148VG4 http://no.yourpdfguides.com/dref/4577469

Din bruksanvisning PANASONIC NA-148VG4 http://no.yourpdfguides.com/dref/4577469 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 NO FOR A GOOD REASON Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 Vennligst les denne

Detaljer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer Produktets emballasje skal behandles på en ansvarlig måte. Emballasjen kan gjenvinnes. Kast emballasjen i riktig beholder på et returpunkt eller en miljøstasjon for å beskytte miljøet. Kast aldri elektrisk

Detaljer

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukermanual KB-7230

Brukermanual KB-7230 NO Brukermanual KB-7230 Kjøleboks Kjære kunde, Gratulerer og takk for kjøpet av dette høykvalitets produktet. Vær vennlig og les denne bruksanvisningen omhyggelig, slik at du blir i stand til å få best

Detaljer

PROGRAMMERING AV PORTÅPNER

PROGRAMMERING AV PORTÅPNER L XL PROGRAMMERING AV PORTÅPNER O G T I L B E H Ø R ADVARSEL Vennligst les manualen nøye før installasjon og bruk. Installasjonen av denne portåpner må kun bli utført av teknisk kvalifisert personell eller

Detaljer

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK FØR DU BRUKER APPARATET Apparatet som du har kjøpt har blitt laget for å brukes til husholdningsbruk, og også til følgende bruk: - på kjøkkenet på arbeidssteder, butikker og/eller kontorer, - på gårder,

Detaljer

V A R ME P U MP E Gulvmodell

V A R ME P U MP E Gulvmodell E NG LIS H %58.(50$8$/ E S PAÑOL F R ANÇ AIS DE UT S C H P OR T UG UÊ S P OLS K I V A R ME P U MP E Gulvmodell F or generell bruk Innedeler R A S -B0//8UF V-E serie Utedeler R A S -0//8S A V-E serie R

Detaljer