Luftavfukter Modell: DD122FWMK4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Luftavfukter Modell: DD122FWMK4"

Transkript

1 Luftavfukter Modell: DD122FWMK4 Vennligst les denne bruksanvisningen før bruk og bevar den trygt for fremtidig referanse

2 LES ALLE INSTRUKSJONENE FØR BRUK. VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER ADVARSEL - Dette apparatet er bare beregnet for bruk i et boligmiljø. All annen bruk anbefales ikke av produsenten og kan forårsake brann, elektrisk støt eller annen skade på person eller eiendom. Ved bruk av elektriske apparater, må grunnleggende sikkerhetsregler alltid følges: 1. Ikke bruk enheten med skadet kabel eller plugg, om den har en funksjonsfeil eller har falt ned eller blitt skadet på noen måte. Send den i tilfelle tilbake til et autorisert servicesenter for undersøkelse og reparasjon. 2. Denne enheten må alltid holdes i oppreist posisjon for å unngå skader. Plasser enheten på et flatt stabilt underlag. 3. Sjekk at spenningen samsvarer med enhetens spesifikasjonen før bruk. Benytt kun 230 Volt, 50 Hz vekselspenning. 4. Bruk denne enheten i en temperatur mellom 1 C og 40 C. 5. Kontroller at luftinntak og luftutløp ikke blokkeres eller dekkes til. 6. Ikke plasser enheten for nær gardiner eller andre gjenstander - minimum avstand 40cm. 7. Når du bruker "LAUNDRY MODE" for å fremskynde tørking av våte klær i rommet, må du holde klærne på trygg avstand fra aggregatet for å hindre vann i å falle ned på enheten. 8. Plasser aldri noe oppå enheten og den må ikke dekkes med noe slags materiale under bruk. 9. Dette produktet er beregnet for innendørs privat bruk og enkel kontorbruk, ikke for kommersielle, industrielle eller utendørs bruk. 10. For å beskytte mot elektrisk støt, må du ikke senke enheten, plugg eller ledning i vann. Hold alt unna vann og fuktighet. 11. Trekk aldri ut strømledningen uten først å slå av maskinen ved å trykke på «ON / OFF" knappen, da dette kan skade enheten. 12. Koble alltid fra apparatet når det ikke er i bruk eller flytter plassering. Du kobler fra strømforsyningen ved å ta grep i støpselet og trekk ut av stikkontakten. Dra aldri i ledningen. 13. Tøm alltid vannbeholderen før du setter bort maskinen bort. 14. Tilsyn er nødvendig når apparatet brukes av eller i nærheten barn og husdyr. Bruk av luftavfukteren foran en varm ovn kan resultere i at luftavfukteren ikke samler noe vann på grunn av varmen fra varmekilden. 15. Ikke ha strømledningen under tepper, eller dekke med tepper eller løpere. Ordne ledningen vekk fra områder hvor den kan snubles i. 16. Aldri bruk eller oppbevar enheten i direkte sollys. 17. For å reparere apparatet, ta det med til en kvalifisert servicetekniker. Reparasjoner utført av ukvalifiserte personer kan forårsake skade på enheten eller skade på personer eller eiendom, og ugyldiggjøre garantien. 18. Der det er mulig, unngå å bruke en skjøteledning da de kan overopphetes og forårsake brannfare. Bruk bare skjøteledning i perfekt stand. 19. Ikke bruk enheten uten luftfilter og sørg for at filteret holdes rent for å unngå feil. Dette apparatet er ikke beregnet for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring og kunnskap, med mindre de får tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Barn bør overvåkes for å sikre at de ikke leker med apparatet. TA VARE PÅ OG LES DISSE VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER!

3 NETTILKOPLING Luftavfukteren er levert med plugg som passer i britiske stikkontakter. I tillegg følger det med en overgang for bruk i norske stikkontakter. Plasser overgangen mellom den originale pluggen og stikkontakten i veggen. Dette vil fungere tilfredsstillende. Overgangen ser slik ut: Skulle det være nødvendig å endre pluggen vær oppmerksom på ledningene i nettkabelen er farget i samsvar med følgende kode: BLÅ - NØYTRAL BROWN - LIVE GRØNN OG GUL - JORD Dersom fargene på ledningene i nettkabelen av apparatet kan ikke samsvarer med fargekodene på terminalene i støpselet, gjør du følgende: 1. Den BLÅ er NØYTRAL og må kobles til terminalen som er merket med bokstaven N eller farget svart. 2. Den brune ledningen er LIVE og må kobles til terminalen som er merket med bokstaven L eller farget RØD. 3. Den GRØNN / GUL er EARTH og må kobles til terminalen som er merket med bokstaven E eller farget grønn eller grønn / gul. 4. Pass alltid på at ledningen grep er plassert og festet riktig. Utfør dette kun dersom du er kompetent for en slik jobb. Er du i tvil bør en kvalifisert elektriker kontaktes. Hvis en 13A (BS 1363) sikring brukes det må være utstyrt med en 13A sikring. Er du i tvil, kontakt en kvalifisert elektriker. Kabling for en 13 Amp Plug (BS1363) Jordingsterminalen er merket med bokstaven E eller jordingssymbolet:

4 FUNKSJONER Kompressorløse luftavfukter ~ bruker tørremiddel rotor-teknologi Miljøvennlig uten skadelige gasser og med stillegående drift Fuktfjerning ~ 7 liter / dag (20 RH60%) Vannbeholderkapasitet ~ 2 liter Spesielt sølvbelegg i filteret ~ dreper bakterier ved kontakt, forbedrer kvaliteten på luften i hjemmet eller på kontoret Innebygd ioniserer Elektronisk styring Klesvaskmodus ~ inkluderer strømsparing for sommerbruk og turboinnstilling for vinteren Opp til 8 timers timer ~ for ekstra komfort Temperaturområde for bruk ~ 1-40 Lett og bærbar med bærehåndtak Uttakbar vannbeholder med håndtak Automatisk oppstart etter strømbrudd ~ Når strømmen er tilbake etter et strømbrudd, apparatet vil fortsette å operere på den valgte innstillingen før strømbruddet.

5 PRODUKTBESKRIVELSE

6 BETJENINGSPANEL

7 OPPSTART Plasser enheten i en oppreist posisjon på et stabilt, flatt underlag. Sørg for at enheten er på trygg avstand fra en vegg eller møbler. Minimum 60 cm luft over enheten, minimum 20 cm luft på alle sider av enheten. Om den blåser forover må den ha 40 cm luft foran seg. Se skisse til høyre. Vær spesielt påpasselig med å holde klærne på trygg avstand (minimum 40 cm) fra luftuttaket på enheten for å unngå at vann drypper inn i aggregatet Hvor kan du plassere avfukteren? For best resultat plasser luftavfukteren et sted sentralt som en landing eller en korridor. Ikke plasser foran en varmekilde eller i direkte sollys. Så lenge innvendige dører er åpne vil overflødig fuktighet fra alle rom i huset sakte forflytte seg naturlig mot luftavfukteren og bli behandlet. Kjør avfukteren kontinuerlig i Auto-modus, og den vil selv bestemme hvor mye tørking som er nødvendig ved å bruke sin hygrostat. Maskinen vil da selv velge høy eller lav viftehastighet. SIKKER BRUK Pass på at det ikke kommer noe inn i maskinen. Pass på at det er nok plass over. Ikke fjern beholderen mens maskinen går. Pass på at beholderen er riktig på plass. Om den er full eller ikke på plass vil lampen merket FULL lyse.

8 BRUKSANVISNING PÅ og AV Koble støpselet til den aktuelle elektriske stikkontakten. Trykk på ON / OFF-knappen for å slå apparatet PÅ. Trykk på ON / OFF knappen igjen for å slå av apparatet. Merk: Ved strømbrudd Når strømmen kommer tilbake etter et strømbrudd, vil apparatet fortsette å operere på de valgte innstillingene før strømbruddet. Dette inkluderer tørkemodus, svingefunksjon og gjenværende tid i timer-modus. Merk: Etter å slått apparatet AV Etter å ha slått apparatet av med ON / OFF-knappen, vil viften fortsette å gå i ca to minutter. Dette er en vanlig prosedyre og bidrar til å avkjøle og beskytte de interne komponentene. I løpet av disse to minutter må du IKKE ta støpselet ut av stikkontakten. Vent til viften har stoppet.

9 BRUKSANVISNING AUTO TØRR MODUS Trykk på "AUTO DRY"-tasten for automatisk avfukting. AUTO Å holde rommet på et behagelig luftfuktighetsnivå Enheten holder automatisk fuktigheten i rommet på 55 ~ 60% rh. LAV (LOW) For å kjøre lav viftehastighet Enheten avfukter automatisk i lav hastighet og lavt lydnivå. Den vil da kunne oppnå 55 ~ 60 % relativ fuktighet. HØY (HIGH) Super tørr modus for å hindre kondens. Enheten holder automatisk fuktigheten i rommet på 40 ~ 45 % rh for å hindre kondensering i rommet. Merk: Det kan være du ikke merker forskjell mellom AUTO og LOW viftehastigheter. AUTO er ikke en viftehastighet, men et settpunkt for relativ luftfuktighet hvor enten bruker lave eller høye viftehastigheter å nå målet om % rh. Hvis den relative luftfuktigheten i rommet er nær eller innenfor dette området vil bytte mellom LAV og AUTO ikke gjøre noen forskjell på hastighet. VASKEROMMODUS Trykk på "LAUNDRY MODE"-tasten for å tørke klær. BESKRIVELSE SAVING Passer for sommeren for å spare strøm Enheten gir automatisk varm tørr luft til å bistå i klestørking med lav effekt. TURBO Passer om vinteren for å tørke klær raskere Enheten gir automatisk oppvarmet luft til å tørke klærne raskere med høyere effekt.

10 BRUKSANVISNING AUTO SWING VIFTE Trykk på "SWING"-tasten for å velge vinkelen luften blåses ut i. BESKRIVELSE UP Den automatiske viften svinger i en oppadgående bevegelse på ca 100 FRONT Den automatiske viften svinger i front ca 50 WIDE Den automatiske viften svinger bredt i ca 150 HOLD Den automatiske viften stopper å svinge når du trykker på "SWING" knappen og LED-lampen slås av. The svingemodusene er nyttige for å påskynde tørking av vask, garderober og vegger fordi det faktum at luftstrømmen er treffer overflaten av hva det er som du ønsker å tørke vil fremskynde tørkeprosessen da vannmolekylene vil bli tvunget ut raskere. TIMER Trykk på "TIMER"-tasten for å velge ønsket kjøretid (2,4 eller 8 timer). Enheten slår seg automatisk av på slutten av den valgte tidsperioden. Som tiden teller ned LED (4 eller 2 timer) lyser vil vise tiden som gjenstår. Når ingen "TIMER" er satt (det lyset er av), vil enheten gå kontinuerlig med mindre vannbeholderen allerede er full. Timeren er nyttig hvis du ønsker å tørke en klesvask i Turbomodus, og du vet at det vil ta si 4 timer og ønsker å bare kjøre maskinen på full effekt for den tiden. IONISERER Trykk på "ION"-tasten for å slå av og på ioniseringen. Når lyset er på, gir enheten negative ioner fra luftuttaket.

11 VENNLIGST MERK DEG FØLGENDE: Lukt fra avfukteren Når du først bruker luftavfukteren og periodevis etterpå du kanskje merke en lukt som kommer fra avfukteren. Dette er forårsaket av Zeolitt tørkemiddel og er ikke et tegn på at luftavfukteren er feil, det er heller ikke skadelig for mennesker eller husdyr. Lukten oppstår fordi Zeolite absorberer lukt fra gjenstander som sigaretter, kosmetikk, hårspray, byggematerialer og nye møbler, og deretter når enheten blir oppvarmet slippes lukten ut i rommet. Denne lukten har blitt beskrevet som å være som det lukter brent eller en sur lukt. Det er normalt, vil ikke vare lenge og er ikke et tegn på en feil. Mengde vann som samles Når du begynner å bruke luftavfukteren vil den jobbe hardere for å redusere fuktigheten i rommet til målet om 55-60% RH. Dette er tiden da den vil produsere mest vann og trenger tømming hyppigst. Ettersom rommet blir tørrere vil luftavfukteren samle mindre vann, og kjører på en lavere hastighet. Dette er normalt. Når målet på den relative luftfuktigheten er nådd kommer vil ikke luften som kommer ut av avfukteren bli oppvarmet og det vil bare kjøre i lav viftehastighet. Dette er fordi det ikke er behov for avfukting på dette punktet, og luftavfukteren vil regelmessig undersøke luften for å sjekke gjeldende relative fuktighet for å se om avfukting er nødvendig. Hvis du finner ut at du fortsatt har kondens på vinduene eller du trenger å tørke luften mere må du deretter bruke høy viftehastighet, eller Turbomodus. Dette vil tvinge avfukteren til å tørke luften videre til 45 % RH. Dette kan godt være nødvendig hvis du har enkelt glass i vinduer eller utvendig lufttemperatur synker mot frysing.

12 Å TØMME VANNBEHOLDEREN 1. Når bøtten er full, lyser "FULL" LED lyset og enheten stopper i løpet av få minutter 2. Ikke flytt enheten eller fjerne bøtte, hvis maskinen er fortsatt i drift, ettersom vann kan lekke, skade apparatet eller forårsake elektrisk støt. 3. For å fjerne beholderen, dra det ut ved å ta tak i bunnen av beholderen, og løft forsiktig. 4. Ta av dekselet på beholderen først, og hell vannet vekk, rens beholderen og sett dekselet og beholderen til riktig posisjon. Trekk beholderen ut Løft i håndtaket Fjern dekselet Hell vannet ut Sett på dekselet Legg ned håndtaket og sett beholderen på plass. MERK: Rengjør beholderen med rent vann om nødvendig. Ikke bruk løsemidler, slipemidler eller varmt vann. Ikke fjern eller ødelegg flottøren i beholderen, ellers kan ikke enheten fungere skikkelig. Beholderens lokk må være godt på plass. "FULL" Led lyset vil lyse dersom beholderen ikke godt på plass. DRENERE VANNET MED SLANGE Du kan bruke en slange med en indre diameter på 12mm for kontinuerlig drenering: 1. Bruk en skrutrekker til å fjerne knockout på baksiden. Fest slangen til kontakten gjennom hullet. 2. Slangen bør førs til avløpet uten skarpe svinger, og med fall hele veien. Merk: 1. Avfukterens beholder må være i riktig posisjon før slangen tilkoples. 2. Fjern slangen før du trekker ut skuffen.

13 VEDLIKEHOLD Rengjøring av enheten 1. Slå av enheten, vent til viften har stoppet og trekk ut stikkontakten. 2. Rengjør overflaten med en myk, fuktig klut. 3. Tørk grundig med et håndkle etter rengjøring. 4. For å unngå skade, ikke vask maskinen med vann, eller la vannet dryppe inn i luftinntaket eller uttaket. Rengjøring av filter Hvis filteret er dekket med støv, vil luftstrømmen og ytelsen til enheten bli påvirket. Det anbefales å sjekke og rengjøre luftfilteret hver 2. uke. 1. Slå av enheten og ta ut filteret fra enheten. 2. Rengjør nano-sliver filter kun med en støvsuger. (Vask med vann vil svekke den bakteriedrepende effekten av filteret) 3. Sett filteret tilbake i posisjon. Før lagring 1. Slå av enheten, vent til det å stoppe opp og trekk ut stikkontakten. 2. Tøm vannbeholderen og tørk den godt. La enheten til tørk i ca en dag. 3. Rengjør filteret og enheten. Tildekkes for å hindre at det samles støv. Oppbevar den stående i et kjølig tørt sted. 4. Må ikke utsettes for direkte sollys.

14 FEILSØKING Følgende forhold er normalt: 1. Viften kjører ca 2 minutter etter at du slår av apparatet. 2. Enheten arbeider i romtemperatur ca 1 ~ 40 ºC. Den kan stanse driften utenfor dette området eller om luftinntaket eller uttaket er dekket. ("CHECK" LED lys vil lyse) 3. Enheten varmer opp luften og kan øke romtemperaturen. Hvis avfukteren slutter å fungere eller "CHECK" LED lyser, vennligst sjekk følgende elementer først: Når apparatet ikke klarer å kjøre: * Er strømkabelen koblet fra eller har strømmen gått? * Er "FULL" lys på? Er vannbeholderen i riktig posisjon? Sjekk og bytt bøtte. Når ytelsen virker dårlig: * Er det en dør eller et vindu åpent? * Er det noe som lager vanndamp i rommet? * Er rommet for stor? * Er filteret skittent? Rengjør det. Se filterrengjøring annet sted i manualen. * Er luftinntaket eller uttaket tildekket? Når det oppstår støy: * Er enheten på en horisontal flate? Flytt den og start den på nytt. * Er luftfilteret skittent? Rengjør filteret. MERK: 1. Hvis "CHECK" LED lyser, slå av enheten, trekk ut stikkontakten, sjekk og rengjør filteret. Hvis det er skittent, fjern eventuelle hindringer som dekker luftinntaket eller uttaket, og vent i minst ti minutter før du setter inn stikkontakten og slår på igjen. 2. Vennligst kontakt forhandleren hvis problemet fortsetter. Ikke prøv å reparere den selv, da dette kan forårsake elektrisk støt og kan gjøre garantien ugyldig. SPESIFIKASJONER Model: DD122FWMK3 Driftstemperaturområde: 1 º C - 40 º C Avfukting: Opp til 7 liter / dag Vann tank kapasitet: 2 Liter Strøm: 620 W Spenning: V ~ 50Hz N.W: 6 Kg G.W: 7 kg Produkt størrelse: 47.5H x 29W x 17.5D cm

15 KUNDESERVICE Denne avfukteren har blitt importert til Europa av: Meaco (U.K.) Limited Meaco House Parklands Railton Road Guildford GU2 9JX Telefon: Freecall E-post: Nettside: Fax: Meaco er spesialister i avfuktere og ønsker velkommen dine kommentarer og spørsmål på denne avfukteren. Hvis det oppstår en feil i løpet av det første året så bør du ringe oss og hvis vi ikke kan løse problemet over telefonen vil vi gjerne samle opp luftavfukteren fra deg på vår bekostning og reparere eller erstatte etter behov. Vennligst ta vare på forpakningen i tilfelle dette skjer. Denne avfukteren har blitt importert til Norge av: ShipShop.no Firma Jarle Karlsrud Fagerholtveien Sandefjord Org. nr MVA E-post: Nettside: Meaco 08/10 - versjon 1.2 Meaco (U.K.) Limited Meaco House, Parklands, Railton Road, Guildford, GU2 9JX Telefon:

16 SERVICE OG GARANTI Ikke bruk enheten med skadet ledning eller støpsel, etter at apparatet ikke fungerer optimalt, har falt i gulvet eller blitt skadet. For enkelhets skyld, ta vare på enhetens modellnummer og produktnavn (Plassert på Produktidentifikasjonsmerket), datoen du kjøpte produktet, og noter dette på kvitteringen som bevis på kjøpet. For å gjøre garantien gyldig må hele produktet med kvitteringen leveres tilbake til forhandleren. Ett (1) års begrenset garanti Ta vare på denne garantiinformasjon Meaco (UK) Ltd, garanterer dette produktet uten mangler i materialer og utførelse i en periode på ett (1) år. Blir denne enheten brukt under andre forhold enn de som er anbefalt eller andre spenninger enn spenningen som er angitt på enheten, eller forsøkt å utføre service eller endre enheten, vil dette gjøre denne garantien ugyldig. Produktet du kjøper kan noen ganger variere noe fra illustrasjonen. Denne garantien er i tillegg til, og påvirker ikke, dine lovfestede rettigheter. Enheter kjøpt i Norge følger norske forbrukerrettigheter. Dersom du har et problem med dette produktet, vennligst ring vår hjelpetjeneste på: Dette produktet er produsert i samsvar med EC direktivene 2006/95/EF og 2004/108/EF Elektriske produkter skal ikke kastes sammen med husholdningsavfallet. Vennligst resirkuler dersom mulig. 12/09 Me

MeacoMist Standard Ultrasonisk Luftfukter Instruksjonsmanual

MeacoMist Standard Ultrasonisk Luftfukter Instruksjonsmanual MeacoMist Standard Ultrasonisk Luftfukter Instruksjonsmanual Utgave: October 2013 Vennligst les denne brukermanualen nøye før du bruker luftfukteren. Vennligst ta vare på manualen for senere bruk. Takk

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare Meaco 38Lm Instruksjonsmanual Utgave for mai 2015 Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare på den for fremtidig referanse. Tusen takk for at du valgte Meaco. Vi

Detaljer

Meaco AirVax 33X2 Luftrenser Instruksjonsmanual

Meaco AirVax 33X2 Luftrenser Instruksjonsmanual Meaco AirVax 33X2 Luftrenser Instruksjonsmanual Vennligst les denne manualen nøye før du bruker denne luftrenseren. Behold manualen i tilfelle du får bruk for den senere. Takk for at du valgte Meaco. Vi

Detaljer

Meaco DD8L Tørkerotor luftavfukter Instruksjonsmanual

Meaco DD8L Tørkerotor luftavfukter Instruksjonsmanual Meaco DD8L Tørkerotor luftavfukter Instruksjonsmanual Meaco DD8L luftavfukter med tørkerotor Utgave for desember 2011 Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren og ta vare på den

Detaljer

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Instruksjonsmanual Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren. Ta

Detaljer

Meaco DD8L. Tørkerotorbasert luftavfukter Instruksjonsmanual. Meaco DD8L luftavfukter med tørkerotor Utgave for juli 2014

Meaco DD8L. Tørkerotorbasert luftavfukter Instruksjonsmanual. Meaco DD8L luftavfukter med tørkerotor Utgave for juli 2014 Meaco DD8L Tørkerotorbasert luftavfukter Instruksjonsmanual Meaco DD8L luftavfukter med tørkerotor Utgave for juli 2014 Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren og ta vare på den

Detaljer

Meaco 20L luftavfukter Instruksjonsmanual

Meaco 20L luftavfukter Instruksjonsmanual Meaco 20L luftavfukter Instruksjonsmanual Meaco 20L luftavfukter Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren og ta vare på den for fremtidig referanse. Takk for at du valgte Meaco.

Detaljer

Meaco 10L Luftavfukter Instruksjonsmanual

Meaco 10L Luftavfukter Instruksjonsmanual Meaco 10L Luftavfukter Instruksjonsmanual Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren og ta vare på den for fremtidig referanse. PRODUKTBESKRIVELSE 1 2 3 Main Parts ➀ Kontrollpanel

Detaljer

Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk.

Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk. Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk. Viktig sikkerhetsinformasjon Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges

Detaljer

MeacoHeat PTC Kjeramisk Varmeovn

MeacoHeat PTC Kjeramisk Varmeovn MeacoHeat PTC Kjeramisk Varmeovn MeacoHeat Motion Eye 1.8kW MeacoHeat MotionMove Eye 2.0kW VENNLIGST LES ALLE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU BRUKER APPARATET. INSTRUKSJONSMANUAL [NO] MeacoHeat ! 1. SIKKERHETSINFORMASJON

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

MeacoMist Deluxe Ultrasonisk Luftfukter Brukerveiledning

MeacoMist Deluxe Ultrasonisk Luftfukter Brukerveiledning MeacoMist Deluxe Ultrasonisk Luftfukter Brukerveiledning Utgave: Juli 2014 Vennligst les denne brukermanualen nøye før du bruker luftfukteren. Vennligst ta vare på manualen for senere bruk. Takk for at

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

Bruksanvisning. Avfuktingsapparat. Modell: GDNM10A4BK4AA GDNM12A4BK4AA GDNM14A4BK4AA

Bruksanvisning. Avfuktingsapparat. Modell: GDNM10A4BK4AA GDNM12A4BK4AA GDNM14A4BK4AA Bruksanvisning Avfuktingsapparat Modell: GDNM10A4BK4AA GDNM12A4BK4AA GDNM14A4BK4AA Før første bruk Les og følg alle anvisningene, selv om du føler du er kjent med produktet. Oppbevar bruksanvisningen for

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

AC-7W airconditioner BRUKSANVISNING WWW.WILFA.COM

AC-7W airconditioner BRUKSANVISNING WWW.WILFA.COM AC-7W airconditioner NO BRUKSANVISNING WWW.WILFA.COM SIKKERHETSINSTRUKTIONER VIKTIG! Enheten er konstruert for innendørs bruk. Beregning: Denne enheten må være koblet til en 220-240 V / 50Hz jordet stikkontakt.

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

PNA65 Kondensavfukter

PNA65 Kondensavfukter PNA65 Kondensavfukter Brukerveiledning vrn. 206716 Les og spar disse instruksjonene Hvordan man bruker Touchpad Controller ( PNA65 egen manual for innstilling hygrostat) Normale display beskjeder er: DEHUMIDIFIER

Detaljer

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294 Poseløs støvsuger med vannfiltrering Prod.nr. IT015294 Bruksanvisning Innhold Sikkerhetsanvisninger... 3 Oversikt... 4 Klargjøring og bruk... 5 Tømming og vedlikehold... 7 Problemløsning... 9 Tekniske

Detaljer

Meaco Platinum Serie

Meaco Platinum Serie Meaco Platinum Serie Instruksjonsmanual Meaco 12L og 20L Platinum Strømbesparende Luftavfukter Utgave for juli 201 Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren. Ta vare på den

Detaljer

Varmetårn 2000W. Brukermanual

Varmetårn 2000W. Brukermanual Varmetårn 2000W Brukermanual Mod. HF5 REM Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk! Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk! SIKKERHET! Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges ved

Detaljer

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 AEROGUARD MINI LUFTRENSER Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 Sikkerhetsinstruksjoner Luftrenseren er, og skal behandles som, et elektrisk apparat. Følg disse sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS VARMETÅRN 2000W ART NR Bruksanvisning

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS VARMETÅRN 2000W ART NR Bruksanvisning MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS VARMETÅRN 2000W ART NR 427070 NO Bruksanvisning Viktig sikkerhetsinformasjon Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges ved bruk av elektriske artikler, spesielt når

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent CSE Split aircondition E-CSE rev.1 Himlingsmontasje AS-44-67 AS-18-25-30 CSE Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i. Den kan helt automatisk

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

FDV Fujitsu innedeler for næring.

FDV Fujitsu innedeler for næring. ! Tfn 23 16 95 00 FDV Fujitsu innedeler for næring. Drift AUTO (i kjøleanlegg) Når AUTO modus er valgt, vil viften operere på veldig lav hastighet i noen minutter, mens innedelen overvåker forholdene og

Detaljer

MeacoMist Deluxe Ultrasonisk Luftfukter Instruksjonsmanual

MeacoMist Deluxe Ultrasonisk Luftfukter Instruksjonsmanual MeacoMist Deluxe Ultrasonisk Luftfukter Instruksjonsmanual Utgave: Mars 2014 Vennligst les denne brukermanualen nøye før du bruker luftfukteren. Vennligst ta vare på manualen for senere bruk. Takk for

Detaljer

HAIR DRYER IONIC HD 6862

HAIR DRYER IONIC HD 6862 HAIR DRYER IONIC HD 6862 NO G F E D B C A 3 NORSK 13-16 4 SIKKERHET Merk deg følgende anvisninger når du bruker apparatet. 7 Apparatet er kun konstruert til hjemmebruk. 7 Bruk aldri apparatet i badekar,

Detaljer

TYPE INNEDEL: ASHG07LUCA ASHG09LUCA ASHG12LUCA ASHG14LUCA ASHG09LTCA ASHG12LTCA

TYPE INNEDEL: ASHG07LUCA ASHG09LUCA ASHG12LUCA ASHG14LUCA ASHG09LTCA ASHG12LTCA TYPE INNEDEL: ASHG07LUCA ASHG09LUCA ASHG12LUCA ASHG14LUCA ASHG09LTCA ASHG12LTCA TYPE UTEDEL: AOHG07LUC AOHG09LUC AOHG12LUC AOHG14LUC AOHG09LTC AOHG12LTC 2 3 4 5 6 7 8 JUSTERE RETNINGEN PÅ LUFTSTRØMMEN

Detaljer

Industristøvsuger Modellnr. GV502

Industristøvsuger Modellnr. GV502 Bruksanvisning Industristøvsuger Modellnr. GV502 Viktige sikkerhetsanvisninger Når du bruker elektriske apparater må du alltid følge sikkerhetsanvisningene. Les hele bruksanvisningen før du tar i bruk

Detaljer

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Baderomsovn Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Dette bildet er kun til referansebruk. Produktet i denne pakningen kan se noe annerledes ut. Les denne instruksjonen nøye før du

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

XRC 25 XRC 40 XRC 55 XRC 90

XRC 25 XRC 40 XRC 55 XRC 90 LUFTAVFUKTERE XRC 25 XRC 40 XRC 55 XRC 90 INSTRUKSJONSHEFTE 1. UTPAKKING AV APPARATET Kontroller at apparatet ikke er skadet under transport og at alt tilbehør er med. I tilfelle problemer, må forhandleren

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Register your product and get support at HP8105 HP8106. Brukerhåndbok

Register your product and get support at HP8105 HP8106. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8105 HP8106 Brukerhåndbok a b c Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

Register your product and get support at HP8116. Brukerhåndbok

Register your product and get support at HP8116. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8116 NO Brukerhåndbok a b Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr,

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Ionisk hårføner IT 014071. Bruksanvisning

Ionisk hårføner IT 014071. Bruksanvisning Ionisk hårføner IT 014071 Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen for å bli bedre kjent med produktet og bruken av det. Oppbevar bruksanvisningen for senere referanse. Les sikkerhetsanvisningene! Sikkerhetsanvisningene

Detaljer

HP8180

HP8180 Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8180 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr,

Detaljer

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning Dampkoker FF-0401 Bruksanvisning Innholdsoversikt 1. Introduksjon om dampkokeren 2. Bruk 3. Rengjøring og vedlikehold 4. Tips og informasjon 5. Sikkerhetsanvisninger Tekniske data Modell: FF-0401 Inngangsspenning:

Detaljer

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten.

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. Varmepumpe Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. 1 Viktige sikkerhetsregler 2 3 Oversikt over komponenter og funksjoner 4 Bruke fjernkontrollen Fjernkontrollens

Detaljer

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK G F E A B C D 1 2 3 3 NORSK 13-16 4 SIKKERHET Sikkerhet Vennligst merk deg følgende informasjon når du bruker apparatet: 7 Apparatet er kun konstruert til hjemmebruk. 7

Detaljer

Hairdryer. Register your product and get support at. HP4935/00. Brukerhåndbok

Hairdryer. Register your product and get support at. HP4935/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4935/00 Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Vinskap WC 7210. Brukerveiledning

Vinskap WC 7210. Brukerveiledning Vinskap WC 7210 Brukerveiledning I N N H O L D Sikkerhetsanvisninger 1 Oversikt 2 Montering 2 Temperaturinnstilling 3 Virkemåte 4 Feilsøking 4 Tekniske data 5 Garanti 5 SIKKERHETSANVISNINGER Ved bruk av

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

20V lader for robotgressklipper

20V lader for robotgressklipper WA3750 1 2 2 a b A B C 4 1. Strømadapter 2. Kobling Ikke alt illustrert eller beskrevet tilbehør inngår i leveransen. Vi anbefaler at du kjøper alt ekstrautstyr fra butikken der du kjøpte dette verktøyet.

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8361/00. NO Brukerhåndbok

Straightener. Register your product and get support at HP8361/00. NO Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8361/00 NO Brukerhåndbok a b c d e + -- --- f g h i j k l Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

Meaco Zambezi Tørkerotorbasert luftavfukter Instruksjonsmanual

Meaco Zambezi Tørkerotorbasert luftavfukter Instruksjonsmanual Meaco Zambezi Tørkerotorbasert luftavfukter Instruksjonsmanual Utgave for januar 2016 Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren og ta vare på den for fremtidig referanse. Tusen

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning vifteovn VTC 1800 VTC 1800

HÅNDBOK. Bruksanvisning vifteovn VTC 1800 VTC 1800 HÅNDBOK Bruksanvisning vifteovn VTC 1800 VTC 1800 Kjære kunde! Gratulerer med din nye VTC 1800 vifteovn. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Hairdryer. Register your product and get support at HP8203 HP8202 HP8201 HP8200. Brukerhåndbok

Hairdryer. Register your product and get support at HP8203 HP8202 HP8201 HP8200. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8203 HP8202 HP8201 HP8200 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte

Detaljer

Meaco Zambezi Tørkerotorbasert luftavfukter Instruksjonsmanual

Meaco Zambezi Tørkerotorbasert luftavfukter Instruksjonsmanual Meaco Zambezi Tørkerotorbasert luftavfukter Instruksjonsmanual Utgave for januar 2016 Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren og ta vare på den for fremtidig referanse. Tusen

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no INSTRUKSJONSMANUAL Great Northern Popcorn Skyline www.popcornshop.no Gratulerer! Du har kjøpt vår kvalitetsmaskin Skyline. Alle produkter produseres av de beste materialer og av høy kvalitet. Dette er

Detaljer

RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER

RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER BRUKSANVISNING FOR H ÅNDMIKSER RH-160 Vennligst les denne bruksanvisningen grundig, og gjør deg kjent med din nye håndmikser før du bruker den første gangen.

Detaljer

HP8180

HP8180 Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8180 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr,

Detaljer

Brukermanual. Samsung Neo Forte

Brukermanual. Samsung Neo Forte Brukermanual Samsung Neo Forte 26.10.2010 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Oversikt utedeler... Side 4 Oversikt fjernkontroll... Side 5 Styre maskinen uten fjernkontroll...

Detaljer

Hairdryer HP8180. Register your product and get support at NO Brukerhåndbok

Hairdryer HP8180. Register your product and get support at NO Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8180 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

PORTABELT KLIMAANLEGG BRUKSANVISNING

PORTABELT KLIMAANLEGG BRUKSANVISNING PORTABELT KLIMAANLEGG BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk for sikre korrekt anvendelse, vedlikehold og installasjon. Ta vare på bruksanvisningen for senere

Detaljer

BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE

BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE Prod.nr. IT015336 Les bruksanvisningen nøye før bruk og oppbevar den for senere referanse. EGENSKAPER Damppressen sørger for et rent og profesjonelt resultat hver gang! Overflaten

Detaljer

Hairdryer HP4963 HP4962 HP4961 HP4960. Register your product and get support at NO Brukerhåndbok

Hairdryer HP4963 HP4962 HP4961 HP4960. Register your product and get support at NO Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4963 HP4962 HP4961 HP4960 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte

Detaljer

Askesuger Bruksanvisning

Askesuger Bruksanvisning Askesuger Bruksanvisning Med tanke på din egen sikkerhet, les og forstå denne bruksanvisningen. Sug ikke opp varm aske, kull, giftige, brennbare eller andre farlige materialer. Askesugeren må ikke brukes

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

For å kunne garantere sikker og forskriftsmessig bruk skal anvisningene i denne håndboka leses grundig og følges. Håndboka skal oppbevares godt slik

For å kunne garantere sikker og forskriftsmessig bruk skal anvisningene i denne håndboka leses grundig og følges. Håndboka skal oppbevares godt slik OB115N NO For å kunne garantere sikker og forskriftsmessig bruk skal anvisningene i denne håndboka leses grundig og følges. Håndboka skal oppbevares godt slik at man kan slå opp i den. ELEKTRISK HÅNDTØRKER

Detaljer

Hairdryer HP4984 HP4983 HP4982 HP4981 HP Register your product and get support at. Brukerhåndbok

Hairdryer HP4984 HP4983 HP4982 HP4981 HP Register your product and get support at. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4984 HP4983 HP4982 HP4981 HP4980 NO Brukerhåndbok 7k j 7l i a h b c d e f g Norsk 1 Viktig Les denne brukerveiledningen nøye

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP4666/22. Brukerhåndbok

Straightener. Register your product and get support at HP4666/22. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP4666/22 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6 RISKOKER I/B Version 120606 TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W Front cover page (first page) Assembly page 1/6 1. Håndtak på lokket 2. Glasslokk 3. Kokebeholder 4. Hovedenheten 5. Indikatorlys for varme 6. Indikatorlys

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Detaljer

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning Grillovn Prod.nr. IT014258 Bruksanvisning Introduksjon Denne praktiske grillovnen kan brukes til både baking, steking og grilling. Ovnen har varmeelement oppe og nede og praktisk tilbehør. Gjør deg kjent

Detaljer

Register your product and get support at HP8699. Brukerhåndbok

Register your product and get support at HP8699. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8699 Brukerhåndbok r q p o a b s t n m c d u l k e Salon j f g h i v 23 24 x 3 4 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 7~10 sec. 8 9 Norsk

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

Brukermanual. Samsung Ceiling FH052EAV1 FH070EAV1

Brukermanual. Samsung Ceiling FH052EAV1 FH070EAV1 Brukermanual Samsung Ceiling FH052EAV1 FH070EAV1 13.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner aktivert av kontrollsystemet...

Detaljer

Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame.

Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame. Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame. Behold denne instruksjonsboken gjennom hele livet til produktet. Dette produktet kan bare selges med den tilhørende

Detaljer

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I 1 2 3 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok

Straightener. Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8360/00 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som

Detaljer

Sikkerhet ved bruk av vannkokeren Viktige forholdsregler... 5 Krav til strømforsyning... 7 Kassering av elektrisk utstyr... 7

Sikkerhet ved bruk av vannkokeren Viktige forholdsregler... 5 Krav til strømforsyning... 7 Kassering av elektrisk utstyr... 7 Instruksjoner for elektrisk vannkoker Innholdsfortegnelse Sikkerhet ved bruk av vannkokeren Viktige forholdsregler... 5 Krav til strømforsyning... 7 Kassering av elektrisk utstyr... 7 DELER OG FUNKSJONER

Detaljer

BRUKSANVISNING R410A DC INVERTER. Artikkel: VYN 015 Type: Luft-Luft. Les bruksanvisningen før du tar anlegget i bruk

BRUKSANVISNING R410A DC INVERTER. Artikkel: VYN 015 Type: Luft-Luft. Les bruksanvisningen før du tar anlegget i bruk BRUKSANVISNING R40A DC INVERTER Artikkel: VYN 05 Type: Luft-Luft Les bruksanvisningen før du tar anlegget i bruk Bruker du anlegget slik det er beskrevet her, vil du kunne utnytte det maksimalt, og du

Detaljer

RIO. Rio Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série Rio Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar Rio Manual de operación (6)

RIO. Rio Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série Rio Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar Rio Manual de operación (6) RIO 150718 GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA Rio Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série Rio Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar Rio Manual de operación

Detaljer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vannfylte radiatorer Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer Kjære kunde! Les denne håndboken! Gratulere med nytt Beha produkt. Vennligst les håndboken nøye og oppbevar

Detaljer

Hairdryer. Register your product and get support at HP4823 HP4824 HP4828. NO Brukerhåndbok

Hairdryer. Register your product and get support at HP4823 HP4824 HP4828. NO Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4823 HP4824 HP4828 NO Brukerhåndbok d c a b Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

Always here to help you

Always here to help you Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD7699 HD7697 HD7695 HD7685 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 HD7697, HD7695, HD7685 NORSK

Detaljer

Hairdryer HP8270. Register your product and get support at Brukerhåndbok

Hairdryer HP8270. Register your product and get support at Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8270 NO Brukerhåndbok a 9 b c d e f g h Norsk 1 Viktig Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet, og ta vare

Detaljer

Hairdryer HP4993 HP4992 HP4991 HP4990. Register your product and get support at NO Brukerhåndbok

Hairdryer HP4993 HP4992 HP4991 HP4990. Register your product and get support at NO Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4993 HP4992 HP4991 HP4990 Brukerhåndbok e f g d h b a c i j k Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning VI Drift, rengjøring og vedlikehold For å få isbiter uten forurensninger bør vannet i tanken byttes hver 24 time. Hvis kompressoren stopper pga. lite vann eller for mye is bør du vente 3 minutter før den

Detaljer