God jul! Alpha kurs side 3 Rød jul side 5 Juleandakt side 10. Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet INFORMASJON. Nr.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "God jul! Alpha kurs side 3 Rød jul side 5 Juleandakt side 10. Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet INFORMASJON. Nr."

Transkript

1 INFORMASJON Nr Årgang 42 Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet Foto: Toril Karin Solheim. Alpha kurs side 3 Rød jul side 5 Juleandakt side 10 God jul! BRUA Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet

2 Prestens hjørne Denne gangen har jeg lyst til å dele et antydning bearbeidet utdrag fra prekenen på Allehelgensdag: Prekentekst: Dere er jordens salt! Men hvis saltet mister sin kraft, hvordan kan det da bli gjort til salt igjen? Det duger ikke lenger til noe, men kastes ut og tråkkes ned av menneskene. Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Heller ikke tenner man en oljelampe og setter den under et kar. Nei, man setter den på en holder så den lyser for alle i huset. Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres far i himmelen. (Matteus 5 vers ) Du og jeg er jordens salt. Du og jeg er verdens lys. Kan det tenkes en mer direkte tiltale til deg og meg fra Jesus selv? Hva skjer om saltet mister sin kraft? Svaret fra kjøkkenet er at da er kjøttet det samme, men likevel er den viktigste delen av smaken borte. Hva er innsiden av vår kultur i moder Norge - sånn sett på dypet? Våre forfedre som vi er her for å hedre vokste opp i langt trangere kår enn oss. Der de hentet styrke må mye av det viktigste vi trenger være å finne. Der de fant livskraft må vi forvente å finne mer troverdig livsmot enn det vi ser gjennom våre velstandsbriller i Kan det tenkes at velstand kan romme alt og likevel mangle en avgjørende del slik som maten i forhold til salt? Fagert er landet du oss gav, Herre vår Gud og vår Fader. - Fagert det stig av blåe hav, soli ho sprett og ho glader. - Signa vårt land i nord og sud; såleis di åsyn lyser Gud, over vårt Noreg i nåde. Er det dette Artur Arntzen fanger inn når han ofte sitert sier at uten gudstrua og humoren hadde ikke nordlendingen overlevd? Dere er jordens salt. - Det slår meg i møtet med dagens tenåringer at noe med gudstru i deres generasjon er i voldsom endring. Derfor spør jeg meg om det er en viktigere del av å hedre minnet til våre kjære å snakke like åpent om den gudstru de hadde - som at vi snakker om den materielle velstand de med sine liv har bygget opp? Det er ikke selvsagt at gudstru overføres mellom generasjonene. Kan det derfor tenkes at det viktigste vi kan gjøre for å hedre våre forfedres minne i dag er å ta initiativ til å snakke om gudstrua vår til våre unge? Og hvis vi velger å gjøre det. Er det da i tilfelle først og fremst et krav eller en gave? Jeg synes vi ser svaret klarest i krybben på juleaften og i lyset fra det tomme korset første påskedag. Fra krybben skinner et lys fra vår fortid som forteller oss at den som har gitt oss livet blir en av oss. Vi har en himmelsk Far som oppsøker oss og vil kjennes ved oss. -Fra første påskedag skinner et lys mot oss fra vår fremtid og rekker oss det viktigste håpet vi har. Et troverdig håp som strekker seg like over dødens grense. Å kunne si at jeg vet ikke hva jeg møter når jeg dør, men jeg vet hvem jeg møter er en stor gave. Da dette blikket vi en gang skal få møte var her sa han: Jeg er verdens lys. Den som tror på meg skal ikke leve i mørket, men ha livets lys. Det er klart at det er en gave å leve i dette lys! Det er også en gave å høre han si til oss: Dere er verdens lys. Hilsen Torgeir prest 2 BRUA Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet Miljømerket trykksak Print Konsult, Andebu M

3 Alpha-kurs...Hos oss? Hva er nå det? Alpha-kurs har nå gått over store deler av verden i kristne menigheter og lokalsamfunn. Noen grep fatt i at det som en gang ble bygget opp i vår kultur like gjerne kan gå tapt. Det ble færre og færre i kristenheten som kunne si: Jeg vet på hvem jeg tror. Tekst: Torgeir Horn Dermed ble alpha (uttales - alfa)- kurset skapt. Et kurs som gjenoppfrisker kristen tro og kunnskap basert på det enkelte menneskes forutsetninger og hverdag. I tittelen står A for alle, L for læring og latter, P for poteter, pasta eller pizza, H for å hjelpe hverandre og A for at alt kan spørres om. Enkelt sagt er grunnsteinen i et alpha-kurs at en spiser kveldsmat sammen, hører en tale om et sentralt kristent tema og har en ledet gruppesamtale over en kaffekopp. Tidsramme tre timer. - Sagt mer helhetlig sett fra kursinnfallsvinkelen: Alpha er et ti uker langt kurs med totalt femten taler, week-end og avslutningsfest medregnet. Retningen i Alpha er ikke diskusjon, men tilrettelegging for den enkelte. Andres tro er ikke mitt ansvar og det er ikke truende om andre tror annerledes. Et klassisk eksempel i et Alpha-kurs kan derfor være inn i en samtale om kontroversielle tema. Kurset gir anledning til å uttrykke forskjellige syn uten å konfrontere den enkeltes oppfatning. Fokus settes på hva Bibelen sier og å utvikle personlige overbevisninger. Hos oss? Vi er fire stykker som har jobbet med å forberede et slikt kurs her hos oss. Vi jobber med å bruke tirsdagskvelder 10 uker i strekk fra 11. januar mars samt helgen mars. Søndagene 2. og 9. januar vil det bli gitt særlig informasjon om kurset. Den 9. januar vil det være et informasjonsmøte etter gudstjenesten. Hvis en definerer misjon som å tre noe ned over hodet på andre, så er ikke alpha-kurset misjon. Sitat fra grunnboken om alpha: Det er forskjell på en appell til viljen og utidig press. Vi forsøker å unngå alle former for press på Alpha. Vi ber om tilbakemelding fra de som evt er interessert for å se hvordan interessen er. Spørsmål om kurset kan rettes til meg tlf eller mail torgeir. Asylsøkerne - En av oss - muligheter videre - Nyttårsaften I desember er det to år siden asylmottaket på Løding ble etablert. Har du lagt merke til at det overhodet ikke har vært problemer i lokalkulturen rundt mottaket? Asylsøkerne har opptrådt skikkelig fra dag en og vi passerer dem daglig uten at det er blitt noe spesielt. Tekst: Torgeir Horn Asylsøkerne er blitt en av oss og vi ville savne å møte dem i gata om de med ett var borte. Ikke sant? Vi må rett og slett si at det ville være et tap for lokalsamfunnet vårt om asylmottaket ble lagt ned(!) Ja, jeg henter inn et snev av et utropstegn. For dette er det vel verdt å legge merke til i en verden der konflikt og uro ser ut til å poppe opp stadig flere steder. La oss utvikle videre det positive på grensen mellom lokalkulturen og asylmottaket. La oss bli enda bedre på å smile, ta kontakt, si hei, gi dem plass i køen på butikken og inkludere dem som best vi kan. La oss se på dem som fremmede venner som vi kan bli kjent med. Noen av oss jobber med en ide om å skape en paviljong i et samspill mellom mottaket og lokalsamfunnet plassert på bakgårdstomta mellom legesenteret og Bo- og Service-senteret som står der og venter på et initiativ. Tenk deg en paviljong der som vi kan la 17.mai-toget gå til og asylsøkerne + lokalbefolkningen sto sammen bak virkeliggjøringen av et slikt kultursted. Da hadde vi hatt et flott sentrum på Løding som naturlig pekte seg ut og som hadde et kulturpreg som satte Løding på kartet nasjonalt ja kanskje internasjonalt også. Jeg gleder meg til nyttårsaften. Til å gå i tog med asylsøkerne og foreslår at vi går fra asylmottaket til denne tomta. Arbeidsgruppen har allerede foreslått at vi skal servere gløggen der og det er allerede gjort avtale om at rakettene skal sendes opp derfra. BRUA Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet 3

4 Friluftskonfirmantene på tur Tekst: Bergljot Gåre Foto: Mathias Gåre Årets friluftskonfirmanter hadde en fantastisk flott tur til Gjælentunet Oktober. Gud og skaperverket sto i fokus, og det ble forsterket i nydelig høstvær. Vi kunne være mye ute både mens det var lyst - i flotte høstfarger, og i måneskinn med masse stjerner på himmelen. Helga ble avsluttet i Saltstraumen Kirke med konfirmantpresentasjon. Vil du gi en julegave til prosjektstillingen? I vår sendte vi ut en brosjyre til alle husstander i menigheten og budskapet stod klart på forsiden: Vil du være med som støttespiller og gjøre vår drøm til virkelighet? Tekst og foto: Lisabet Marie Stangvik Hogefeld Det nærmer seg jul med stormskritt og vi i CC ønsker å informere dere om hvordan det går med prosjektlederstillingen. Vi har mange ideer til hvordan vi skal nå målet vårt og vi håper at så mange som mulig ønsker å være med på å gjøre vår drøm til virkelighet. Kort om prosjektet Som en av vårt distrikts største ungdomsklubber, ønsker vi å videreutvikle oss, og dette vil vi gjøre ved å ansette en prosjektleder i 100% stilling, over en treårs periode. Denne prosjektlederen vil til sammen koste 1.3 millioner kroner, og nå jobber vi alle i CC, både store og små, med å samle inn penger for å nå målet vårt. Hvordan går det så langt? Vi er godt i gang, og har allerede tjent inn ca kr. Givertjenesten har så langt vært vellykket, vi har en god del faste givere som hjelper oss videre med prosjektet. Nå i september hadde vi også en høstinnsamling, hvor ungdommer fra Tverlandet kunne melde seg frivillige til å gå som bøssebærere. På bare dette lille prosjektet tjente vi inn ca kr. Hva nå? CC har mange ideer om hvordan vi skal få samlet inn penger (blant annet nyttårs bazaar, kanskje konsert), men vi satser først og fremst på givertjenesten. Snart kommer det noen bøsser i butikkene, hvor du kan legge på vekslepenger eller større beløp. Som dere ser er vi et godt stykke på vei, og vi ønsker å takke alle som støtter oss via givertjenesten eller enkeltbeløp, alle ungdommer og alle voksne! Sammen kan vi virkeliggjøre vår visjon om et større og bedre tilbud for ungdom på Tverlandet og i Saltstraumen. Vi ønsker også dere alle en god jul og et godt nyttår! Gaver kan settes inn på kto: BRUA Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet

5 Rød jul Tekst & illustrasjon av Toril Karin Solheim Midt i glansen fra gullfarget glitter og glede kaster korset skygge over krybben med et lite barn. Stefanusdagen blir en blodrød påminnelse 2.juledag, til minne om den første martyr. Stefanus representerer de mange som siden har blitt forfulgt eller har måttet bøte med livet for sin tro. Opprinnelig feiret de kristne Stefanusdagen lenge før det ble vanlig å feire jul. Det ble antatt at nettopp den 26.desember var dagen da Stefanus ble steinet. At feiringen av Jesu fødsel kommer så tett innpå martyrenes dag, gir julefeiringen et større perspektiv. Over hvite marker renner strimer av blod fra kongen kronet med torner. Den peker frem mot Jesu død på korset og korsets bør som Jesu etterfølgere må bære. Stefanusdagen minner oss om at det alltid har hatt en pris å leve som disippel av ham som ble født julenatt. Jesus, Stefanus, forfulgte kristne i dag og utallige andre opp igjennom historien viser med sine liv at offeret er verdt prisen. Etter krybben og korset følger kronen for Jesus og for alle dem som identifiserer seg med ham, slik Stefanus gjorde. Livet er kontrastfylt, og det er også julen. Julen er ikke et sentimentalt eventyr, men jordnær virkelighet med mennesker av kjøtt og blod. Derfor er julen troverdig og aktuell uansett hvordan vi føler det og hvordan vi har det. Jesus kom som en av oss. Det gir fremtid og håp. (Øyvind Benestad, Åpne Dører) For mange kristne i andre deler av verden er denne trusselen helt reell. I vår midte har vi i dag mennesker som har måttet flykte av frykt for å bli drept for sin tros skyld. Helt siden jeg som ung fikk forståelse av Stefanusdagens betydning, har jeg vært opptatt av den forfulgte kirke. Her i vårt trygge samfunn med både rett og frihet til å tro og å praktisere troen, er det lett og glemme at slik er det ikke alle steder. Vi tar for gitt at vi får feire våre kirkelige høytider uten innblanding fra myndigheter eller andre religiøse grupperinger. Vi snakker om den verdensvide kirke og at vi er brødre og søstre på tvers av landegrenser fordi vi tror på den ene og sanne Gud. I møte med kristne i India eller kristne fra andre verdensdeler bosatt i Norge, har jeg ofte opplevd å bli kalt søster. Det fyller meg med ærefrykt. For jeg vet noe om deres kår som kristen minoritet i deres respektive hjemland. Tenk at de ser på meg som sin søster! Tar vi det på alvor at vi har søstre og brødre der ute i verden som lengter etter å feire Jesu fødsel sammen med den verdensvide kirke, men ikke kan samles til gudstjeneste av frykt for å bli satt i fengsel? Tar vi på alvor at våre brødre og søstre andre steder i verden trosser forbud mot å samles for å ta del i julefeiringen sammen med den verdensvide kirke? Nettopp i julen, når de kristnes nærvær blir mer synlig i land der de er minoritet, blir enkeltpersoner, kirker og forsamlinger angrepet av myndigheter eller andre religiøse grupperinger. Åpne Dører har flere artikler på nettsiden sin om mennesker som har opplevd at deres nærmeste har blitt angrepet og sågar drept nettopp i julehøytiden. Hvordan kan vi vise at vi tar dette på alvor? Om vi mangler innsikten til å forstå den forfulgte kirkes situasjon, så har Himmelsønnen kjent frykt og flukt på kroppen allerede som nyfødt. Han vet hvordan engstelige hjerter hamrer når hæl såvidt unnslipper hover. Vi kan med frimodighet legge den forfulgte kirkes bør over på Ham. En gudstjeneste på Stefanusdagen som vier den forfulgte kirke oppmerksomhet i form av bevisstgjøring og forbønn kan gjøre en forskjell. Som enkeltpersoner kan vi også be, gjerne med utgangspunkt i en konkret bønnekalender Åpne Dører sender ut hver måned. Norsk Misjon i Øst har en appelltjeneste med mulighet til å konfrontere myndigheter med brudd på menneskerettigheter overfor kristne i deres land. Mange forfulgte kristne har vitnet om hvordan forbønn har hjulpet dem på mirakuløst vis. Noen har opplevd konkret beskyttelse i faresituasjoner mens andre forteller at forbønn har hjulpet dem til å holde ut fysiske og psykiske smerter og år med atskillelse fra sine kjære. Anbefalt videre lesning: og Med ønske om en velsignet julefeiring hvor vi husker på våre forfulgte trossøsken midt i glansen fra gullfarget glitter. BRUA Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet 5

6 Skulle din annonse stått her? Ta kontakt med menighetskontoret BRUA Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet

7 Slekters gang DØPTE 19. sept. Natalie Beatrice Johansen Hagavei (Saltstr. kirke) 3. okt. Johan Følvik (Saltstr. kirke) Alette Furnes Johansen (Saltstr. kirke) Tomine Sol Beiermann Åsli (Saltstr. kirke) 24. okt. Sara Kaspersen Nikolaisen (Tverl. kirke) Madiba Rasch Moyo (Tverl. kirke) 21. nov. Christoffer Nerleir Søtorp (Tverl. kirke) Emma Tømmerberg Gåsland (Tverl. kirke) William Tobekk Wenseth (Tverl. kirke) 28. nov. Vilja Kristine Staurvik (Saltstr. kirke) VIGDE 11. sept. Cathrine Schjetne Birkelund og Erling Jakobsen (Saltstr. kirke) 9. okt. Karin Grytnes og Kenneth Rørvik (Saltstr. kirke) DØDE 20. sept. Elise Olea Nergård 26. sept. Morten Wiik 25. okt. Hilda Elida Jakobsen 14. nov. Mary Brynhild A. Andreassen 15. nov. Pim Jidapa Paengkamhak 20. nov. Fritz Kristian Valvik Kirkeofringer i Saltstraumen menighet 12/9 T Menighetsarbeidet kr 1 800,00 19/9 S Menighetsarbeidet kr 1 175,50 26/10 T Kirkens Bymisjon kr 2 917,00 3/10 S Prosjektstilling for ungd.arb. kr 2 934,50 10/10 T Menighetsarbeidet kr 1 096,00 17/10 S Menighetsarbeidet kr 931,50 24/10 T TV-aksjonen kr 5 198,50 31/10 S Menighetens misjonsprosjekt kr 1 094,00 7/11 S Kirkens SOS kr 1 714,50 14/11 T Prosjektstillingen kr 3 816,50 Brutankar Ein kompis av meg sa noko her om dagen som eg har visst om så lenge eg kan hugse, for vi hadde søndagsskule i heimhusa då eg var liten. Men samanhengen han sa det i gjorde at det på eit vis var som eg høyrde det for første gong. Det han sa var at israelittane brukte førti år på ei vandring som eigentleg ikkje trong ta meir enn to-tre veker. Jaja, han er bortimot helgelendar han som sa det, men seier vi no to månader i staden, så er hoppet opp til førti år så godt som like stort. Korfor brukte dei så lang tid då? Kan hende var det den tida det tok for eit heilt folk å frigjere seg frå trell-mentaliteten, til å bli eit fritt, sjølvstendig folk? Tida speler ei viktig rolle her. Tida det tar. Tida det må ta. Tolmod. Ei tid til å så. Ei tid til å hauste. Av og til finst ikkje snarvegar. Det kan av og til vere vanskeleg for oss å forstå, vi som lever i denne tida kor alt skal gå så frykteleg fort og vi skal vere så effektive. Skog som veks fort har ikkje den kvaliteten som den som veks seinare. Ikkje som ved, og ikkje som tømmer. Det er ein kjend sak for dei som er opptekne av slikt. Sånn har det vore, og sånn er det enno. Og vi som menneske har ikkje endra oss så mykje at vi ikkje kjenner oss att i dei gamle forteljingane. Det ser vi ikkje minst no når året går mot ein ende, då samlar vi oss rundt ei to tusen år gammal krybbe, kan hende for å kjenne på ein atterklang i oss sjølve, det er noko der som treff eitt eller anna. Men når vi ser oss rundt kan det av og til vere vanskeleg å få auge på fruktene av denne gamle kjærleikshistoria, særleg når vi løfter oss opp så mykje at vi ser frå det eine folkeslaget til det andre, eller på måten vi handsamer gamle Moder jord. Og det må vi gjere i dag, vi som både i teorien og i praksis kan reise til Kairo for å drikke ettermiddagskaffi. Eg seier ikkje at vi ikkje skal vere utålmodige, særleg ikkje når det gjeld å rette opp urett som går ut over dei andre, eller på denne einaste jorda vår sine vegner, og vi må jo ha ei retning på det vi gjer som samsvarer med målet vårt, men vi må ha alle med. Og då må det få ta si tid. God jul! Tor M. Hansen BRUA Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet

8 Aktivitetskalender for Saltstraumen menighet Gudstjenester 12. des. kl , Saltstraumen kirke: Høymesse 19. des. kl , Saltstraumen kirke: Vi synger julen inn 24. des. kl , Tverlandet kirke: Familiegudstjeneste på julaften Tv. kirkes barnegospel deltar. 24. des. kl , Saltstraumen kirke: Familiegudstjeneste på julaften Sa. barnegospel deltar 24. des. kl , Tverlandet kirke: Familiegudstjeneste på julaften Tv. kirkes pikekor deltar 25. des. kl , Tverlandet kirke: Høytidsgudstjeneste (mulig m/ dåp) 26. des. kl , Saltstraumen kirke: Høytidsgudstjeneste (mulig m/ dåp) 2. jan. kl , Tverlandet kirke: Høymesse (mulig m/ dåp) 9. jan. kl.11.00, Tverlandet kirke: Høymesse (mulig m/ dåp) 16. jan. kl , Saltstraumen kirke: Høymesse, (mulig m/ dåp) Kirkekaffe v/ Y`s Mens Club 23. jan. kl , Tverlandet kirke: Høymesse, (mulig m/ dåp) Avskjed med kantor Anne Helene Jonassen. Tv. kirkes pikekor deltar. Kirkekaffe 30. jan. kl , Saltstraumen kirke: Høymesse,( mulig m/ dåp) 6. febr. kl : Tverlandet kirke: Høymesse (mu- lig m/ dåp) Bibeldagen 27. febr. kl : Saltstraumen kirke: Familiegudstjeneste (mulig m/ dåp) Sa.barnegospel deltar. Kirkekaffe 6. mar. kl : Tverlandet kirke: Karnevalsgudstjeneste (mulig m/ dåp)tv. kirkes barnegospel deltar. Etter gudstjenesten: Menighetstivoli, m/aktiviteter, utstillinger og kirkekaffe. ( årsmøtefest m/ ny vri ) 13. mar. kl : Saltstraumen kirke: Høymesse (mulig m/ dåp) 20. mar. kl : Tverlandet kirke: Høymesse (mulig m/ dåp) 27. mar. kl : Saltstraumen kirke: Høymesse (mulig m/ dåp) NB! Endringer kan komme. Følg med i gudstjenesteannonsene i avisa på fredager. Aktiviteter Søndagsskolens Familiesamlinger, Tverlandet kirke Søndager kl.17.00: 30. januar, 20. februar, 27. mars, 10. april Søndagsskolen, Seines grendehus Søndager kl : 9. januar, 23.januar, 6.februar, 20.mars, 6.mars(NB! på Karnevalsgudstjeneste i Tverlandet kirke) 20.mars FOR GUTTER OG JENTER FRA 4-12 ÅR Knøttetreff, Tverlandet kirke Mandager kl : 10.januar, 31.januar, 14.februar, 7.mars, 28.mars, 11.april. FOR BARN FRA CA. 1-4 ÅR MED FORELDRE CC vinteren 2010/ desember: Juleavslutning 7. januar: CC starter opp igjen etter nyttår. 14. januar: Ung messe kl februar: Sommerparty 18. februar: BYNATT i Bodø spektrum, ikke CC 11. mars: Cowboy og cowgirl fest 18. mars: Vinterferie, ikke CC Ellers vanlige CC kvelder på de andre fredagene Kjeller`n vinteren januar: Utelek 3. februar: Diverse gruppeaktiviteter inne. 17. februar: Vennedag. 3. mars: Karneval 31. mars: Diverse gruppeaktiviteter inne.

9 Oppslagstavla lig m/ dåp) 13. febr. kl : Saltstraumen kirke: Høymesse (mulig m/ dåp) Misjonssøndag 20. febr. kl : Tverlandet kirke: Høymesse (mu- Babysangkurs Tverlandet kirke Vinterens kurs på tirsdager fra 4. Februar til 5. April Småbarnstreff i Tverlandet kirke Hver torsdag kl i skoleåret. Oppstart i 2011: 6.januar. På disse samlingene er alle som er hjemme med barn velkommen. Ta med matpakke og vi lager til noe å drikke. Vi spiser lunsj sammen, barna får leke, de voksne kan prate sammen, og ca kl har vi en sangstund. Noen ganger serverer vi mat og har spesielle samlinger, for eksempel skal det være karneval 3. mars. Velkommen! Tverlandet Kirkes Pikekor Hver tirsdag for jenter fra 3. klasse Tverlandet Kirkes Barnegospel Hver torsdag kl FOR GUTTER OG JENTER FRA 5 ÅR. Saltstraumen Barnegospel Hver tirsdag i menighetshuset kl FOR GUTTER OG JENTER FRA 5 ÅR. Vinner av konkurransen i Brua nr. 3 er Eva Nikolaisen i Tunnelveien på Tverlandet! Hun får en familiebillett til Barnas julekonsert i Tverlandet kirke 12. desember. Gratulerer! Menighetskontoret i Tryggestadgården er uregelmessig betjent - kirkekontoret i Bodø kan ta imot beskjeder, ring mars Karnevalsgudstjeneste i Tverlandet kirke, med tivoli, aktiviteter og utstillinger Kirkens vakttelefon ved ulykker og krise, tlf (for hele Domprostiet) Ved ønske om vigsel: Ring Kirkekontoret, tlf Ved ønske om leie av Saltstraumen menighetshus, Tverlandet menighetssal, el. kirkene: Ring kirketjener Terje Estensen, tlf desember kl : Barnas julekonsert, Tverlandet kirke. Tverlandet kirkes barnegospel, Tverlandet kirkes pikekor, musikere Bill. 70/ desember kl : Tverlandskorets julekonsert 28. desember kl : Juletrefest, Tverlandet kirke 2. januar kl : Juletrefest i Saltstraumen menighetshus 11. januar Alphakurs, oppstart 23. januar Avskjed med kantor Anne Helene Jonassen(se gudstjenestelista) februar LYS VÅKEN 18. februar BYNATT ( for konfirmantene og andre ungdommer)

10 Biskopens juleandakt Gloria Englene på Betlehemsmarken sang nok ikke på latin. Men sangen deres lever videre på de fleste språk. Vi synger den hver søndag i gudstjenesten: Ære være Gud i det høyeste. Gloria betyr ære. Nå sang nok ikke englene på latin, selv om gloria brukes som betegnelse både i kirkens gudstjenesteliv og i musikkens verden. Vi hører mye gloria-musikk i juletida. Fylt av liv og glede. Nå vet vi ikke så mye om hvordan denne himmelske åpenbaringen egentlig artet seg. Men det var en stor begivenhet som ble annonsert for en flokk gjetere utenfor Betlehem. Guttebarnet som nettopp var født inne i landsbyen, var den store frelseren alle ventet på. Gjeterne skjønte vel ikke så mye. De var redde. De ble glade. De var nok forvirret. Situasjonen må ha fortonet seg rimelig spesiell. Den store frelseren, født i deres by, av et tilreisende ungt jente som hadde fått nattely i et uthus. Det var nok ikke sånn folk ventet at den nye kongen skulle komme til verden. Men gjeterne dro inn til byen for å undersøke saken nærmere og feire begivenheten. De ble begeistret for det de så. Det bekreftet det budskapet de fått fra englene. Og så begynte deres gloria på vei tilbake til sauene. Historien fascinerer fortsatt. Og vi gripes av gloria-tonene i konserter og i gudstjenester. Mye er forskjellig fra den første julegudstjenesten og den første gloriasangen ved Betlehem for 2000 år siden. Men mye er likt, er det ikke det? Budskapet er vakkert, men fortsatt forvirrende. I historiens løp har mye blitt klarere, men ikke nødvendigvis enklere. Men gloria synger vi fortsatt, og gjeterne er gode forbilder for oss. De gikk for å undersøke saken nærmere. De ble fylt av glede over det de fant og gleden tok de med seg tilbake i livet. Gloria in excelsis Deo! Ære være Gud i det høyeste! Tor B. Jørgensen 4 på kirkebakken Av: Toril Karin Solheim 1. Hva betyr jul for deg? juledag kalles Stefanusdagen, vet du hva den står for? 3. Har du en favorittjulesang og i så fall hvilken? Anne Sofie Holand Fosby 1. Helt fra min barndom har det vært stor stas at familien samles i hyggelig lag i jula. Julaften går vi i kirka for å få rette julestemningen og for å høre juleevangeliet. Etterpå spiser vi middag sammen, ribbe og pinnekjøtt. Vi hører på sølvguttene synge julen inn og pakker deretter opp pakkene. Første juledag ved frokostbordet pleide min mor å synge sangen En frelser er oss født i dag, en koselig og høytidelig tradisjon helt fra min mormors tid, som jeg har videreført. Det blir ikke skikkelig jul uten denne sangen og litt kryddersmak i kaffen. 2. Vet ikke hva Stefanusdagen er. 3. Min favorittjulesang er Glade jul hellige jul. Kristine Liarbø Jakobsen 1. Skulle ønske jeg kunne svare: Fest og glede fordi Jesus ble født, men må nok innrømme at Jesus har en tendens til å bli borte for meg akkurat i jula. Det er så mye innpakningspapir at hovedpersonen forsvinner og jeg blir sittende igjen med en tomhetsfølelse. Kontrastene blir så store i jula, at i stedet for å føle glede, blir jeg trist. Slik har jeg følt det helt fra jeg var barn. 2. Stefanus regnes som den første kristne martyr. Han ble steinet i hjel, og dagen skal minne oss om han og andre kristne martyrer. 3. Egentlig syns jeg vi har mange fine julesanger, og en av mine favoritter er: Det kimer nå til julefest. Det kimer for den høye gjest som steg til lave hytter ned med nyttårsgaver, fryd og fred. Budskapet her er nydelig, om vi bare kunne fatte det! Jostein Aarmo 1. For meg er det viktig å være sammen med familie og venner. Jula starter med å dra på gudstjeneste på julaften og å høre juleevangeliet. Deretter hjem til fellesskapet sammen med familien med et godt måltid og gaveåpning på kvelden. 2. Stefanusdagen, 26. desember, er oppkalt etter martyren Stefanus - det er den dagen han døde. Han var den første som mistet livet på grunn av sin kristne tro. 3. Min favorittjulesang er Deilig er jorden, og den har fulgt meg gjennom hele livet fra barndom og opp i voksen alder. Touba Gholami (Mojde) 1. Jul for meg betyr nytt liv og møte med Jesus. 2. Jeg har ikke hørt om Stefanusdagen. 3. Vi er ikke vant med julefeiring fra Iran og kjenner ikke så mange norske julesanger. Men jeg liker adventssangen Nå tenner vi det første lys, alene må det stå. Vi venter på det lille barn som i en krybbe lå. 10 BRUA Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet

11 Salmestafetten No stig vår song, vår takk til Gud Av: Anne Helene Jonassen Etter snart 17 år skal jeg avslutte tjenesten som kantor i Saltstraumen menighet. Derfor skal jeg denne gangen få dele en salme med dere. Salmespill og formidling av ulike salmer har vært en stor del av arbeidet mitt disse årene. Salmer samler oss og de har en sentral plass i kirken enten vi samles til sorg og klage eller til glede og fest. Uttrykkene er mange i det mangfold av salmer vi har. Og stadig skrives det nye salmer og gis ut salmeplater. Kirkelig kulturverksted gav i 2008 ut en plate med kronprinsesse Mette Marits utvalgte salmer. Der var det en salme sunget av et dyktig jentekor som tok meg helt, og som er blitt en favoritt videre. No stig vår song, vår takk til Gud ble skrevet til kong Haralds 70- års dag i En vakker tekst med en flott melodi som uttrykker takk og takknemlighet over livet. Etter årene her i menigheten kjenner jeg på mye takk inni meg. Det har vært et flott landskap å bo og bevege seg i. Mange flotte korbarn og mennesker har jeg blitt kjent med. Prosjekter som ble til gode opplevelser både for meg selv og andre. Dette med mer blir til gode minner fylt med takk! De blir bevart videre i hodet og hjertet mitt. Min båt er så liten... 4-årstreff i Tverlandet kirke 15. november Foto: Bergljot Gåre No stig vår song, vår takk til Gud for denne gode verd, for havets salt, for regn og sol og himlens stjernehær. Vi takkar deg for storm og frost, og snø som fell så stilt mot jord. Vi takkar for den mørke natt, og vårens tid, for alt som gror. No stig vår song, vår takk til Gud for nådens korte tid. Da skapte du, vår vakne sjel som lid når andre lid! Ditt tålmod lindrar gamle sår, men dagleg blir din skapning krenkt. La rettferd fylle tusen år! Trøyst våre barn, møt deira lengt! No stig vår song, vår takk til Gud, for denne heim, vår jord, for barnesmil og voggesong og heite kjærleiksord. Vi takkar for kvar nyfødt dag da våre sansar opnar seg, for tankens glans, for hjarteslag, og alle under på vår veg. No stig vår song, vår takk til Gud, for Han, som er vår fred. Når Kristus sprenger dødens rom, fell siste stengsel ned. Da stig vår song, vår takk til Gud for spor på strand, for bølgjers slag: Kom natt, kom søvn, kom morgongry, kom evig sommars lyse dag. Tekst: Edvard Hoem Musikk: Håkon Berge Når jeg skal utfordre en til å overta salmestafetten videre må det bli en pikekorsanger som var med veldig lenge i korarbeidet i Tverlandet kirke. Anette Strand, jeg sender stafettpinnen over til deg! Trenger du noen å snakke med? Et menneske å snakke med når livet er som verst. Kirkens SOS i Sør-Hålogaland BRUA Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet 11

12 Familiesamling Tekst og foto: Linn-Marie Estensen Søndag 18. oktober inviterte søndagsskolen på Tverlandet til Sprell levende familiesamling i kirka. Vi startet med en samling i kirkerommet. Her fikk vi høre historien om lammet Krølle som gikk seg bort, og om den gode gjeteren som ikke ga opp, men som lette helt til han hadde funnet lammet. Vi hadde også lystenning, sang og dans. Og så måtte alle ut på saueleting. I kirka var det mange sauer som hadde gått seg bort, og havnet på de underligste plasser. Og sauene måtte bli funnet. Sammen klarte vi å spore dem opp, og brakte dem tilbake til gjeteren. I menighetssalen hadde vi en diger hoppemadrass som fylte nesten hele salen. Like populær var karamellkasteren. Her skulle man kaste ball på blink, og når man Gjeteren får saueflokken sin tilbake. Stor aktivitet på hoppemadrassen. traff, kom det en karamell susende! Det var visst noen som fikk mange karameller den ettermiddagen. Vi hadde en kjempeartig ettermiddag i kirken, og tenker at dette er noe vi må gjenta. Så følg med, dette er noe du ikke bør gå glipp av Takk for innsatsen Den 27.september gjennomførte vi årets høstinnsamling i menigheten. Vi fikk inn kr ,- på høstinnsamlingen.og pengene skal i sin helhet gå til en prosjektlederstilling som vi ønsker oss i menigheten. Den personen som tilsettes i prosjektlederstillingen for en treårsperiode,skal ha ansvaret for å videreutvikle ungdomsarbeidet i Saltstraumen menighet. Jeg vil her benytte anledningen til å takke :Først og fremst de som ga penger,men også de som bidro som bøssebærere,sjåfører og som gjorde andre oppgaver i forbindelse med høstinnsamlingen. Desverre nådde vi ikke alle husstander på høstinnsamlinga, men det er likevel ikke for sent å gi penger til prosjektlederstillingen,enten som enkeltbeløp,eller i form av givertjeneste. Kontonummeret til prosjektlederstillingen er Ingunn Nicolaisen. Ønsker også å takke alle frivillige medarbeidere for den jobben de gjør. Det er en styrke og en trygghet for arbeidet i menigheten å ha så mange frivillige som stiller opp i ulike sammenhenger. En riktig god jul ønskes dere fra Ingunn Nikolaisen, leder i menighetsrådet. 12 BRUA Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet

13 Saltstraumen barnegospel på tur Tekst: Linn-Marie Estensen Foto: Lisabet Marie Stangvik Hogefeld og Linn-Marie Estensen Lørdag 30. til søndag 31. oktober reiste 7 jenter og 6 voksne fra Saltstraumen barnegospel til Halsa for å besøke barnekoret der. Vi møttes i Halsa kirke. Programmet besto blant annet av leking, spising, forming, synging, dansing og konsert. Alt som trengs for at en korhelg skal bli vellykket! På lørdag ettermiddag hadde vi invitert foreldre og andre til konsert i kirka. Vi hadde to fellesnummer og noen sanger hver for oss. Og felleskoret var helt fantastisk! Det låt utrolig bra, og dirigentene var kjempestolte! Vi overnattet i gymsalen på skolen. Her manglet det ikke på aktivitet. Baller, rokkeringer, tau og matter ble tatt i bruk, og de voksne lå på madrassen og slappet av. Mange av jentene fikk seg nye venner, og vi har invitert Jentene leker i gymsalen. Halsa barnekor til å komme på besøk til oss. Det skjer antagelig på nyåret, og vi er mange som gleder oss! Felleskoret. Mange fikk seg nye venner. Christine fra Saltstraumen og Helene fra Halsa. Nytt babysangkurs starter 1. februar. Hvert semester arrangerer Saltstraumen menighet kurs i babysang for barn i alderen 3-10 måneder med foreldre. Vi møtes i Tverlandet kirke på tirsdager kl Kurset går over 10 samlinger som inneholder sangstund, lystenning og lunsj. Vi deltar også på en småbarnsgudstjeneste. Kurset ledes av musikkmedarbeider Linn-Marie Estensen. For nærmere informasjon eller påmelding, ta kontakt på tlf eller BRUA Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet 13

14 Skulle din annonse stått her? Ta kontakt med menighetskontoret 14 BRUA Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet

15 Saltstraumen menighet Besøksadresse: Saltstraumen preste- og menighetskontor: Tryggestadgården, Tverlandet. Postadresse: Postboks 86, 8058 Tverlandet Telefon: E-post: Internett: Åpningstid: Velkommen innom når døra er åpen! Kontonummer for gaver Saltstraumen menighet, bankkonto: Prosjektleder ungdomsarbeid, bankkonto: Orgel, Saltstraumen kirke, bankkonto: Torgeir Horn, sokneprest Direktenr / E-post: Anne Helene Jonassen, kantor Direktenr.: / E-post: Linn-Marie Estensen, musikkarbeider Direktenr.: Bergljot Gåre, kateket Direktenr.: / E-post: Terje Estensen, kirketjener Mobil: Eirin Figenschau, diakon Direktenr.: / E-post: Liv Nome Sivertsen, administrativ leder Direktenr.: E-post: MENIGHETSRÅD Ingunn Nikolaisen, leder i Saltstraumen menighetsråd Mobil: E-post: Tverlandet kirkebarnehage: Saltstraumen kirkegård: Kirkevergen i Bodø: Saltstraumen menighet har nå fått egen side på Facebook Her finner du informasjon om kommende arrangementer, og du får også små glimt fra hverdagen i menigheten. Gå inn på og bli tilhenger! Kirkevalg Sittende menighetsråd og bispedømmeråd som ble valgt høsten 2009, ble valgt for bare 2 år. Det betyr at 2011 igjen er valgår i Den norske kirke, og at kirkevalget ( dvs. valg til menighetsråd og bispedømmeråd) skal foregå samtidig som kommunestyre- og fylkestingsvalg, 11. og 12. september De nye rådene skal velges for 4 år. Saltstraumen menighetsråd er i ferd med å oppnevne en nominasjonskomitè, som skal starte sitt arbeid på nyåret. Håper de finner mange villige og positive kandidater som ønsker å stille til valg! Redaksjon: Toril Karin Solheim og Liv Nome Sivertsen Frist for innlevering av stoff til neste nummer er 20. jan 2011 Utleie av menighetshuset i Saltstraumen og menighetssalen i Tverlandet kirke Kontakt Terje Estensen Mobil: BRUA Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet 15

16 Ved retur: Postboks 86, 8058 Tverlandet Årets konfirmanter Årets konfirmanter er presentert i kirkene, men her er en liten bildepresentasjon av konfirmantgruppene, som er foreviget etter å ha laget Kristuskransen! Friluftslivgruppa. Kreativgruppa. Musikkgruppa. Idrettsgruppa. Redaksjon og stab ønsker alle lesere av BRUA en velsignet julehøytid 16 BRUA Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet

God sommer! Kirkevalget 2011 - side 4-5 Suksessfull basar - side 12 Church Chill - side 13. Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet INFORMASJON

God sommer! Kirkevalget 2011 - side 4-5 Suksessfull basar - side 12 Church Chill - side 13. Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet INFORMASJON INFORMASJON Nr. 2 2011 Årgang 43 Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet Chruch Chill styrets tur til Sømna, fra hullet i Torghatten. Foto: Eirin Figenschau. Kirkevalget 2011 - side 4-5 Suksessfull

Detaljer

Helt førsteklasses! Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet

Helt førsteklasses! Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet INFORMASJON Nr. 3 2014 Årgang 46 Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet Helt førsteklasses! Se side 4 Åpen kirke stille time - Side 3 Brutankar - Side 5 Oversikt over gudstjenester og planlagte aktiviteter

Detaljer

Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 1-2009 MENIGHETSBLAD. Nr. 1 2009 årgang 68

Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 1-2009 MENIGHETSBLAD. Nr. 1 2009 årgang 68 MENIGHETSBLAD FOR LISTA, HERAD, FARSUND OG SPIND Nr. 1 2009 årgang 68 2. plass 2008 Julefestene disse flotte jentene var på kan det leses om på sidene 27, 28 og 30. Om deres synder er som purpur, skal

Detaljer

Menighetsbladet Desember 06/2014

Menighetsbladet Desember 06/2014 Menighetsbladet Desember 06/2014 Møte med Sissel og Svein Wessman side 4 VÅGSBYGD HAR FÅTT KIRKEGÅRD SIDE 13 FRA MENIGHETSLÆRER TIL SKOLELÆRER side 16 Kunstner Jeannie Mae Ozon Høydal side 20 Menighetsbladet

Detaljer

Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 45. årgang. Nr. 4. Desember 2011. Foto: Helge R.

Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 45. årgang. Nr. 4. Desember 2011. Foto: Helge R. Foto: Helge R. Johnsen 45. årgang. Nr. 4. Desember 2011 Andaktstelefonen 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag Hammerfest kirkekontor Kirkegata 21, P.boks 70 9615 Hammerfest Tlf.: 78

Detaljer

Noen sørger for det som alltid er på plass under gudstjenesten og som vi tar som en selvfølge. Salmeseddelen, for eksempel.

Noen sørger for det som alltid er på plass under gudstjenesten og som vi tar som en selvfølge. Salmeseddelen, for eksempel. BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes prestegjeld nr 1 : 2014 ÅRGANG 10 Noen sørger for det som alltid er på plass under gudstjenesten og som vi tar som en selvfølge. Salmeseddelen, for eksempel.

Detaljer

God påske! Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet. Blankpusset salmeskatt Side 3. Bridgebuilders i Saltstraumen Side 6 INFORMASJON

God påske! Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet. Blankpusset salmeskatt Side 3. Bridgebuilders i Saltstraumen Side 6 INFORMASJON INFORMASJON Nr. 1 2014 Årgang 46 Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet Blankpusset salmeskatt Side 3 Bridgebuilders i Saltstraumen Side 6 God påske! BRUA Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet

Detaljer

LES OM: ...og mye, mye mer! 64. ÅRGANG NR. 3 JULENUMMER 2011 TRO OG LIV. På sykkeltur til Kirkenes. Julemusikal. Den nye bibeloversettelsen

LES OM: ...og mye, mye mer! 64. ÅRGANG NR. 3 JULENUMMER 2011 TRO OG LIV. På sykkeltur til Kirkenes. Julemusikal. Den nye bibeloversettelsen NR. 3 JULENUMMER 2011 64. ÅRGANG LES OM: Den nye bibeloversettelsen Ny Trosopplærer På sykkeltur til Kirkenes Julemusikal TRO OG LIV...og mye, mye mer! 2 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR. 3 2011 ANDAKTEN Han

Detaljer

Menighetsbladet September 04/2014

Menighetsbladet September 04/2014 Menighetsbladet September 04/2014 Fest for livet side 4 stille kirke SIDE 13 SKULPTØR ELISABETH KRISTENSEN side 16 lumber side 19 Menighetsbladet Redaksjon: Hans Petter Mjølund (ansv.) Nils Terje Andersen

Detaljer

Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9

Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9 Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9 Verdens vakreste fortelling S elvsagt handler det om juleevangeliet, slik vi møter den i Lukasevangeliets andre kapittel. En fortelling som

Detaljer

menighetsblad NR. ADVENTURA Klubb for alle i 4.-7. klasse 115 ÅR Søndagsskolen på Nøtterøy DEN FLOTTESTE HAGEN Tett på Henrik Skjerve Det er jul!

menighetsblad NR. ADVENTURA Klubb for alle i 4.-7. klasse 115 ÅR Søndagsskolen på Nøtterøy DEN FLOTTESTE HAGEN Tett på Henrik Skjerve Det er jul! menighetsblad NR. 5 2009 63. ÅRGANG www.kirken.notteroy.no ADVENTURA Klubb for alle i 4.-7. klasse 115 ÅR Søndagsskolen på Nøtterøy DEN FLOTTESTE HAGEN Tett på Henrik Skjerve Det er jul! 5 2009 63. ÅRGANG

Detaljer

Menighetsbladet Juni 03/2015

Menighetsbladet Juni 03/2015 Menighetsbladet Juni 03/2015 Side 11-14 Nytt alphakurs side 4 festen i kirka SIDE 6 Musikerparet Krisztina og Sigmund Eikeset side 18-19 kunstner Åse Sandvikmoen side 20-21 leder Menighetsbladet Redaksjon:

Detaljer

Randesund.no - i ny drakt

Randesund.no - i ny drakt 10 år 150 år Randesund.no - i ny drakt Trenøkkelen Jul er den kristne høytiden som uten tvil blir mest feiret i vårt samfunn. Kredittkortene går varme. Familier samles, og det er den perioden i året hvor

Detaljer

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn NYTT PÅ NYTT En vandring gjennom Lukasevangeliet Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn Heftet er laget av: Vidar M. Bakke Kristine Skree Kristiansen Oddbjørn Stangeland

Detaljer

FOR RØA OG SØRKEDALEN

FOR RØA OG SØRKEDALEN www.oslo.kirken.no/sorkedalen www.oslo.kirken.no/roa Kirkebladet NR 6 2013 FOR RØA OG SØRKEDALEN La jula få bety noe viktig for deg i år Julekonsertene, juleevangeliet og julefesten blir trolig det du

Detaljer

Nr. 1-2008. KirkeNytt FOR TROMSØ

Nr. 1-2008. KirkeNytt FOR TROMSØ Nr. 1-2008 KirkeNytt FOR TROMSØ Når muslimer vil be Har du tenkt på det? Redaktør Svenn A. Nielsen En gang sendte vi misjonærer til Afrika, Asia, Kina og India. De ville hedningene skulle bli som oss.

Detaljer

Helenes jul. Nr. 7 2014. O jul med din reiseglede. Basar, båtbesøk og baking TEMA ABERDEEN

Helenes jul. Nr. 7 2014. O jul med din reiseglede. Basar, båtbesøk og baking TEMA ABERDEEN Nr. 7 2014 TEMA O jul med din reiseglede ABERDEEN Basar, båtbesøk og baking Helenes jul For å finne julestemningen må man først finne freden i seg selv, sier artisten Helene Bøksle. PLUSS! LONDON INGVILD

Detaljer

FOLK / 3 / 2012 / TIDSSKrIFT FOr HVerDAGSTeOLOGI. Kraften i det enkle SIDE 12 Ga Jesus prøvetid SIDE 18 Ikke sær men misjonær SIDE 32

FOLK / 3 / 2012 / TIDSSKrIFT FOr HVerDAGSTeOLOGI. Kraften i det enkle SIDE 12 Ga Jesus prøvetid SIDE 18 Ikke sær men misjonær SIDE 32 FOLK / 3 / 2012 / TIDSSKrIFT FOr HVerDAGSTeOLOGI Kraften i det enkle SIDE 12 Ga Jesus prøvetid SIDE 18 Ikke sær men misjonær SIDE 32 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi NR. 3, 2012. 27. ÅRGANG ISSN

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg.

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg. Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 1/2015. 2. årg. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon 2 Å BLI KJENT MED GUD Å bli kjent med Gud Noen ganger i

Detaljer

En velsignet jul! - Jul i Pattaya. Kultur I. - Juleevangeliet. Kultur II. Kultur III. - Pålsetunet. - Førjulsstemning i kirkene

En velsignet jul! - Jul i Pattaya. Kultur I. - Juleevangeliet. Kultur II. Kultur III. - Pålsetunet. - Førjulsstemning i kirkene I DETTE N U M M E R ET R E DAKTØREN H AR O R DET FRA P R E K E S T O L E N - Jul i Pattaya En velsignet jul! - Førjulsstemning i kirkene - Juleevangeliet - Pålsetunet I dette bladet er det lagt inn en

Detaljer

Løvstakksidene Alternativ Jul?

Løvstakksidene Alternativ Jul? Side 1 Løvstakksidene Alternativ Jul? Side 2 Side 3 Biskopens Juleandakt Gudstjenester i Løvstakksiden menighet DET HANDLER OM NÆRHET I Barcelona ligger katedralen for Den hellige familie. De begynte å

Detaljer

Fredelig Nyttår! Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. Vi ønsker alle. våre lesere. en Gledelig Jul.

Fredelig Nyttår! Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. Vi ønsker alle. våre lesere. en Gledelig Jul. 43 årgang. Nr. 4. desember 2009 Andaktstelefonen 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag Vi ønsker alle våre lesere en Gledelig Jul og et Fredelig Nyttår! Foto: Goggen. Hammerfest kirkekontor

Detaljer

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 6 2010 årgang 69. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke.

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 6 2010 årgang 69. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke. Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 6-2010 MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND Nr. 6 2010 årgang 69 Vanse kirke Vestbygda kapell Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke Til kirken

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

Menighetsbladet Desember 06/2013

Menighetsbladet Desember 06/2013 Menighetsbladet Desember 06/2013 Maren Andersen (t.v) og Andrea Hillesund tenner lyset 2. søndag i advent. Leder side 2 VÅGSBYGD INNEBANDYKLUBB SIDE 6 JULEFEIRING for våre nye landskvinner side 13 Kristne

Detaljer

Menighetsbladet. Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet

Menighetsbladet. Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen Nr. 4 23. årgang desember 2009 K jærlighet fra Gud for glede, håp og fred Helga Haugland Byfuglien, biskop, borg bispedømme Hva er det mennesker

Detaljer

Nr 4 desember 2014 46. årgang

Nr 4 desember 2014 46. årgang Nr 4 desember 2014 46. årgang Mitt hjerte alltid vanker I Jesu føderum, Der samles mine tanker Som i sin hovedsum, Der er min lengsel hjemme, Der har min tro sin skatt, Jeg kan dig aldri glemme, Velsignet

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 Løvstakksidene Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 La oss JUSTERE KURSEN litt Ofte sier vi at julen er vår største høytid. Det er nok sant sett i forhold til den tradisjonen

Detaljer